Planmeca Romexis. bruksanvisning SV _10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planmeca Romexis. bruksanvisning SV 10022734_10"

Transkript

1 Planmeca Romexis bruksanvisning SV _10

2

3 Innehållsförteckning Kapitel A: ALLMÄNT 1 INLEDNING Indikationer för användning Friskrivningsklausul KOMMA IGÅNG Starta programmet Aktivera Planmeca Romexis-licens Inloggning Planmeca Romexis moduler KORTKOMMANDON I PLANMECA ROMEXIS ÅTERSTÄLLA FÖRLORADE BILDER Återställa 2D-bilder Återställa 3D-bilder Kapitel B: MODULERNA PATIENTER OCH ARKIV 1 ALLMÄNT Utöka sökfält Sortera patienter SÖKA EFTER PATIENTER MED NAMN ELLER ID INAKTIVERA PATIENTER HANTERA PATIENTER OCH BILDER Redigera patienter Lägga till patienter Tilldela patienter DICOM ARBETSLISTA DICOM EFTERFRÅGA/HÄMTA (TILLVAL) SÖKA EFTER PATIENTER MED BILD MOLNHANTERING Hämta fall från Planmeca Romexis molntjänst Ta bort skickade fall Krav för Planmeca Romexis Cloud-användare GENVÄGAR TILL ANDRA MODULER Kapitel C: 2D-BILDBEHANDLINGSMODULEN 1 ÖVERSIKT Öppna 2D-bilder PANORAMABILDTAGNING Ta panoramabilder Bildtagning med SmartPan TA KEFALOMETRISKA BILDER Bruksanvisning Planmeca Romexis 1

4 Innehållsförteckning 4 TA INTRAORALA BILDER Ta intraorala bilder till en studie Ta enskilda intraorala bilder Ta bilder med Planmeca ProSensor Ta intraorala bilder med Planmeca ProScanner Ta bilder med Planmeca ProScanner med hjälp av Planmeca ProID-läsare Återställa Planmeca ProScanner-bilder Ta bilder med Planmecas intraorala kamera TWAIN-BILDTAGNING IMPORTERA BILDER DICOM-import DICOMDIR-import STARTA EN NY STUDIE BILDLÄSAREN Bildtyper Bläddra bland bilderna i olika läsarlägen Inställningar för bildläsaren Förklaring till minibilder Visa studier Ange och visa radiologiska fynd Bilagor STÄLLA IN LAYOUTEN STÄNGA ALLA ÖPPNA BILDER DICOMDIR MEDIALAGRING EXPORTERA BILDER Exportalternativ Exportera bilder med DICOM-export DICOMDIR-export SKICKA 2D-BILDER VIA E-POST SKRIVA UT BILDER MED UTSKRIFTSREDIGERAREN Skapa utskriftssidor Använda verktyg för utskriftsredigering Justera bilder i layouten Skriva ut bilder med DICOM-kompatibla skrivare (tillval) DICOM STORAGE (TILLVAL) ÖVERFÖRA BILDER TILL EXTERNA PROGRAM MOLNEXPORT Skicka fall med tjänsten Planmeca Romexis Cloud KEFALOMETRISK ANALYSMODUL DELA UPP BILDER JUSTERA BILDER Bildbehandlingsverktyg Visningsverktyg Mätverktyg Ritverktyg Implantatbibliotek (tillval) Historik över bildbehandling BILDSPECIFIKA VERKTYG BILDEGENSKAPER Visa egenskaper Justeringsinställningar Planmeca Romexis Bruksanvisning

5 Innehållsförteckning 22.3 Kopiera till urklipp Flytta till annan patient Tilldela som ansiktsfoto Inaktivera Kapitel D: 3D-MODULEN 1 ÖVERSIKT VYN VOLUMES (VOLYMER) Öppna 3D-volymer Visa volymegenskaper Flytta en volym till annan patient Inaktivera VYN EXPLORER (UTFORSKAREN) Rekonstruktionsskiktvy i flera plan Justera volymer Använda kommentarer D-rendering Objektläsaren VYN PANORAMIC (PANORAMA) Justera radie för panoramakurvan Justera panoramaskikt Panoramaverktyg Arbeta med flera panoramaskikt Verktyg för panoramajustering VYN CROSS SECTIONS (TVÄRSNITT) Justera skikt i tvärsnittsvyerna Läge för hel båge Justera axial-/panoramaskikt Rullningslist för tvärsnitt Nervverktyg VYN IMPLANTS (IMPLANTAT) Standardinställningar Implantatverktyg Placera implantat Hantera implantat genom att använda implantatbiblioteket Använda kronbiblioteket D-implantatverifieringsverktyget VYN TMJ TMJ-verktyg VYN PROFACE & SURFACE (PROFACE OCH YTA) Renderingsvyn i Planmeca ProFace D-överlagringar CBCT-renderingsvy Bildjusteringsverktyg i Planmeca ProFace Jämföra Planmeca ProFace-bilder före och efter behandling Passa in Planmeca ProFace-bild mot CBCT-volym Passa in ytmodeller Justera ProFace-renderingsöverlagring manuellt Skapa en uppsättning Planmeca ProFace-ögonblicksbilder i 2D Ta Planmeca ProFace-snabbilder Importera Planmeca ProFace-bilder Exportera Planmeca ProFace-bilder MENYN FILE (ARKIV) About (Om) Bruksanvisning Planmeca Romexis 3

6 Innehållsförteckning 9.2 ROI-rekonstruktioner D-MODULENS ÖVRE VERKTYGSFÄLT D Capture (3D-bildtagning) Tagning av modell i 3D Artefact Removal (Ta bort artefakter) Rikta in volymer Importera 3D-bilder Importera intraorala skanningar Skanna med Planmeca PlanScan-skanner Exportera volymer Exportera ytmodeller i vyn ProFace & Surface (ProFace och yta) Exportera CBCT-volymer i.stl-format (ytmodell) Digital cast conversion (Omvandling av digital avgjutning) Save 2D view (Spara 2D-vy) Virtual Ceph (Virtuell kefalometri) Skriva ut bilder med Utskriftsredigeraren DICOM Print (DICOM-utskrift) DICOM Storage (DICOM-lagring) Cloud export (Molnexport) Överföra bilder till externa program Send to iphone (Skicka till iphone) Save View (Spara vy) Reset View (Återställ vy) Använda radiologiska fynd Image Properties (Bildegenskaper) Inactivate image (Inaktivera bild) Kapitel E: CAD/CAM-MODULEN 1 INLEDNING SKANNA OCH DESIGNA REKONSTRUKTIONER Ny skanning och design Endast ny skanning Inställningar IMPORTERA 3D-MODELLER Importera CAD/CAM-fall Importera CAD/CAM-patienter EXPORTERA 3D-MODELLER Export av 3D-modell Molnexport Skicka till Planmeca iromexis DDX-export ARBETA MED BEFINTLIGA FALL Open for scan and design (Öppna för skanning och design) Open for design only (Öppna för endast design) Öppna en.stl-fil i 3D-modulen Skanningar och rekonstruktioner i 3D-modulen Kapitel F: KLINIKMODULEN 1 INLEDNING KLINIKÖVERVAKNING Behandlingsrum Söka efter behandlingsenheter, behandlingsrum och användare ENHETSÖVERVAKNING Planmeca Romexis Bruksanvisning

7 Innehållsförteckning 3.1 Användar- och patientinformation Behandlingsenhetens kontrollpanel Lagring och återställning av behandlingenhetens inställningar Genvägar Felmeddelanden Instrumentkonsol Stolläge Diagramdisplay HÄNDELSELOGG Granska behandlingsenhetens händelser ENHETSSAMMANSTÄLLNING Unit (Enhet) Instruments (Instrument) Latest Cleaning Operations (Senast utförda rengöringsprocedurer) Service history (Servicehistorik) Visa händelser i händelseloggen INFO Kapitel G: RAPPORTMODULEN 1 INLEDNING RAPPORTGENERERING Bildlänk Patientlänk Uppdatera Skriv ut BILDVY Bilaga A: BESTÄLLNINGSTJÄNSTER A.1 PLANMECA PROMODEL A.1.1 Skicka en beställning A.2 BESTÄLLA SURGIGUIDE BORRGUIDE A.3 3D DIAGNOSTIX ORDER SERVICES (BESTÄLLNINGSTJÄNSTEN 3D DIAGNOSTIX) A.3.1 Beställa en radiologisk rapport A.3.2 Beställning av behandlingsplan och guide Bilaga B: PLANMECA ROMEXIS VIEWER B.1 ÖPPNA BILDER B.2 VISA 3D-BILDER Bilaga C: PLANMECA iromexis C.1 INLEDNING C.2 ANSLUTA PLANMECA iromexis TILL SERVER C.2.1 Lägga till en ny serveranslutning C.3 JUSTERA ANVÄNDARGRÄNSSNITT OCH DATABASINSTÄLLNINGAR C.4 VISA OCH BLÄDDRA BLAND BILDER C.4.1 Visa bilder som är lagrade i iromexis Bruksanvisning Planmeca Romexis 5

8 Innehållsförteckning Bilaga D: DDX CLOUD (DDX-MOLNET) D.1 Exportera till DDX Cloud (DDX-molnet) D.2 Importera från DDX Cloud (DDX-molnet) Bilaga E: CENTRALISERAD UPPDATERING AV PROGRAMVARA I PLANMECAS BEHANDLINGSENHETER Tillverkaren, montören och importören ansvarar endast enhetens säkerhet, pålitlighet och prestanda om: - installering, kalibrering, ändringar och reparationer utförs av kvalificerad behörig personal - elektriska installationer utförs enligt tillämpliga regler som IEC utrustning används i enlighet med bruksanvisningen. Planmeca följer en princip om kontinuerlig produktutveckling. Även om alla möjliga ansträngningar görs för att producera uppdaterad produktdokumentation ska denna publikation inte ses som en ofelbar vägledning till aktuella specifikationer. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. UPPHOVSRÄTT PLANMECA Publikationsnummer Version 10 Publicerad 25 februar 2015 Originalpublikation på engelska: Planmeca Romexis - User s Manual Publikationsnummer Version 24 6 Planmeca Romexis Bruksanvisning

9 Kapitel A: ALLMÄNT 1 INLEDNING Denna bruksanvisning beskriver hur man använder Planmeca Romexis TM - bildhanteringsprogrammet. Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda systemet. Den här bruksanvisningen gäller för Planmeca Romexis programversion R eller senare. Se röntgenapparatens bruksanvisning för information om specifika funktioner som är tillgängliga. Röntgenapparaterna Planmeca ProMax 3D, andra digitala röntgenapparater och intraorala videokameror har separata bruksanvisningar som bör användas tillsammans med denna bruksanvisning Planmeca Romexis är ett registrerat varumärke som tillhör företaget Planmeca Company. Planmeca Romexis-bildhanteringsprogrammet uppfyller kraven i direktiven 93/42/EEG och 2011/65/EU (RoHS 2). 1.1 Indikationer för användning Planmeca Romexis är ett medicinskt bildhanteringsprogram som är avsett att användas inom tand- och sjukvård som ett verktyg för att visa och visualisera dentala och medicinska 2D- och 3D-bilder från bildhanteringsenheter som till exempel projektionsröntgen och CBCT (lågdosdatortomograf). Det är avsett för att hämta, behandla, återge, diagnostisera, granska, lagra, skriva ut och distribuera bilder. Planmeca Romexis fungerar också som preoperativt program som används för simulering och utvärdering av tandimplantat. I programmet ingår övervakningsfunktioner för Planmeca-enheter i underhållssyfte. Programmet är framtaget för att fungera som en fristående enhet eller som ett tillbehör till Planmecas bildhanterings- och behandlingsenheter för en standarddator. Programmet ska användas av behörig sjukvårdspersonal. Planmeca Romexis-bildhanteringsprogrammet är INTE avsett för: Optiska avtryck för tandrekonstruktioner. Optisk skanning av tandmodeller och avtryck för tandkonstruktioner. Optisk skanning av intraorala förberedelser som används för att formge implantat och/eller stöd. Optisk skanning intraoralt vid tandreglering. Mammografisk användning. Bruksanvisning Planmeca Romexis 1

10 1 INLEDNING Kapitel A: ALLMÄNT 1.2 Friskrivningsklausul VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE! Planmeca tar inte något ansvar för slutanvändarens informationssäkerhet eller för något fel i datorsystemet som kan leda till informationsförluster. Användarföretaget måste skydda datorn och nätverket genom att använda aktuella antivirusprogram, skyddsprogram mot skadlig kod och en brandvägg. På grund av bildbehandlingen och den digitala subtraktionsradiografin kan synligheten av både stora och små strukturer (dvs. kalciumförlust och karies) ändras markant, vilket kan leda till antingen för många falskt positiva eller falskt negativa fynd, och därför tar Planmeca inget ansvar för användningen av programmet, de åtgärder eller diagnoser som görs av slutanvändaren. Skärmens egenskaper kan ha stor påverkan på bildkvaliteten. Skärmens egenskaper förändras när den blir äldre. För att korrigera under-/överexponerade bilder justerar du gamma- och/eller kontrast-/ ljusstyrkenivåerna. Endast om dessa justeringar INTE förbättrar bilden ska du ta en ny bild med andra exponeringsvärden. Bildbehandling med digital volymtomografi (CBCT) grundar sig på komplexa matematiska algoritmer som skapar mycket naturtrogna bilder. Olika källor kan dock orsaka artefakter i bilderna som kan leda till felaktiga diagnoser om de inte tolkas rätt. Bildtolkningen bör endast göras av en kompetent person som är bekant med CBCT-bildbehandling liksom med begränsningar och artefakter i Planmeca ProMax 3D-röntgenapparater. Observera att ett vanligt visningsprogram som Planmeca iromexis Mobile inte är godkänt för diagnostisering och det ska därför inte användas i detta syfte. 2 Planmeca Romexis Bruksanvisning

11 Kapitel A: ALLMÄNT 2 KOMMA IGÅNG 2 KOMMA IGÅNG 2.1 Starta programmet Dubbelklicka på den här knappen på datorns skrivbord för att starta Planmeca Romexisbildhanteringsprogrammet. 2.2 Aktivera Planmeca Romexis-licens Funktionerna i Planmeca Romexis-programmet styrs av licens- och användarrättigheter. Licensen måste vara aktiverad för att programmet ska kunna användas. Beroende på den installerade licensen och användarbehörigheterna kan beskrivningarna av funktionerna i denna bruksanvisning variera Automatisk aktivering online En dialogruta som kräver aktivering visas när Planmeca Romexis-programmet startas (tills det har aktiverats) efter nya och uppdaterade Planmeca Romexis-serverinstallationer. En period på 30 dagar ges för att aktivera Planmeca Romexis-licensen. När du är ansluten till Internet aktiverar du licensen genom att fylla i First Name (förnamn), Last Name (efternamn) och (e-postadress). Bruksanvisning Planmeca Romexis 3

12 2 KOMMA IGÅNG Kapitel A: ALLMÄNT Manuell aktivering Om fast anslutning till Internet saknas kan licensen aktiveras manuellt, till exempel med hjälp av en mobiltelefon. Om du väljer manuell aktivering visas följande dialogruta. Följ anvisningarna i dialogrutan och på webbsidan. Använd slutanvändarens uppgifter, inte återförsäljarens. 4 Planmeca Romexis Bruksanvisning

13 Kapitel A: ALLMÄNT 2 KOMMA IGÅNG Överföra licensen till en annan installation Om du överför licensen från en Planmeca Romexis-serverinstallation till en annan måste den först tas bort från den nuvarande arbetsstationen. För att ta bort licensen väljer du License Management (Licenshantering) i menyn File (Arkiv). Bruksanvisning Planmeca Romexis 5

14 2 KOMMA IGÅNG Kapitel A: ALLMÄNT 2.3 Inloggning Ange användarnamn och lösenord och klicka på OK. Utseendet på fönstret Login (Inloggning) kan skilja sig från vyn nedan beroende på inställningarna som har konfigurerats av din administratör, se Planmeca Romexis tekniska handbok ( ). Programmet Planmeca Romexis öppnas i Patienter-modulen. Den aktuella användarens namn visas i namnlisten. Klicka på den här knappen för att logga in som en annan användare. Om du försöker logga in medan en annan användare är inloggad stängs alla patientjournaler, men de aktuella vyerna kommer att lagras och visas när en patient därefter tas fram av användaren. Det gör att behörig personal kan visa och ändra patientstatus med hjälp av sin egen identifieringsinformation. Om du loggar ut kommer inga vyer att lagras och patientinformationen kommer att öppnas i standardvyn nästa gång. Klicka på knappen Logout (Logga ut) för att logga ut. Alla filer som är öppna kommer att stängas. 2.4 Planmeca Romexis moduler Modulernas synlighet och deras funktioner styrs av licens- och användarbehörighet. Beroende på den installerade licensen och användarbehörigheterna kan beskrivningarna av funktionerna i denna bruksanvisning variera. Planmeca Romexis-bildhanteringsprogrammet består av olika programmoduler. 1. Modulen Patients (Patienter) för patienturval och -hantering 2. Modulen File (Arkiv) för hantering av patientinformation 3. Modulen 2D för röntgen och annan bildbehandling 4. Modulen 3D för ProMax 3D-bilder (tillval) 5. Modulen CAD/CAM (tillval) 6. Modulen Clinic (Klinik) (tillval) 7. Modulen Report (Rapport) Rör med musen över den vänstra sidan av skärmen för att komma åt modulerna. Klicka på knappen till den modul som du vill öppna. 6 Planmeca Romexis Bruksanvisning

15 Kapitel A: ALLMÄNT 2 KOMMA IGÅNG Om du vill visa modulknapparna hela tiden högerklickar du på någon av modulknapparna och väljer Turn Hiding Off(Inakivera dolda knappar). Modulknapparna visas då hela tiden längs vänstra sidan av fönstret Huvudfunktioner De viktigaste funktionerna i varje modul har samlats på modulens huvudsida. Du når dem direkt genom att klicka på knappen för den uppgift som du vill utföra. Funktionerna kan användas för att ta, skanna, behandla, importera och exportera bilder. Bruksanvisning Planmeca Romexis 7

16 2 KOMMA IGÅNG Kapitel A: ALLMÄNT Funktionerna förklaras i detalj senare i den här bruksanvisningen under respektive rubrik. Vid låg upplösning kanske inte extratexten under kortkommandona visas. 8 Planmeca Romexis Bruksanvisning

17 Kapitel A: ALLMÄNT 3 KORTKOMMANDON I PLANMECA ROMEXIS 3 KORTKOMMANDON I PLANMECA ROMEXIS Följande förkortningar används i tabellen över kortkommandon: LMB = Vänster musknapp RMB = Höger musknapp MMB = Mittersta musknappen På operativsystem för Mac ska Ctrl + muskommandon tolkas som höger musklickning. För att utföra Windows-muskommandot Ctrl + Skift + på en Mac använder du kommandot Ctrl + Skift +fn + istället. Alternativt kan muskommandona i Mac OS ändras så att de motsvarar kommandona i Windows Systeminställningar i Mac OS. ALLMÄNNA KORTKOMMANDON Alla textfält Windows OS Mac OS Kommentarer Kopiera Ctrl + C Ctrl + C Klistra in Ctrl + V Ctrl + V Klipp ut Ctrl + X Ctrl + X Dialogerna OK/Avbryt och Ja/Nej OK Enter Enter Avbryt Esc Esc Listor och rullningsbara tabeller Flytta Markörknappar och Sida upp/sida ned Kommentarer Ta bort vald Delete (eller Del) kommentar 3D-MODULEN Skiktvyer Öppna Klicka på RMB genvägsmeny 3D-rendering Rotera CBCT-volym LMB + håll ned Flytta objekt (implantat, krona, IO-skanning) Flytta renderad volym Öka/minska storleken på verktyget Fyll i ROI för att trimma. Rotera bild när verktyget Fyll i ROI för att trimma är valt. Dra för att beskära värde Omcentrera volym på en ny punkt (endast ytrendering) Ctrl + Skift + håll ned + LMB Alt + Skift + håll ned + LMB LMB + Alt + håll ned Alt + håll ned + mushjul Alt + håll ned + LMB RMB + håll ned Klicka på RMB Markörknappar och Sida upp/sida ned fn + backsteg Klicka på RMB LMB + håll ned Ctrl + Skift + håll ned fn + RMB LMB + Alt + håll ned Alt + håll ned + mushjul Alt + håll ned + LMB RMB + håll ned Klicka på RMB Flytt av markerade objekt kan förhindras på högerklicksmenyn. Bruksanvisning Planmeca Romexis 9

18 3 KORTKOMMANDON I PLANMECA ROMEXIS Kapitel A: ALLMÄNT Panorera/flytta CBCT-volym MMB Alt + LMB Zooma in/ut Bläddra med mushjulet Skiktvyer för implantat Dra horisontellt för RMB + håll ned att rotera implantat/ krona Import av IO-skanning Dra för att beskära RMB + håll ned CBCT-volym Dra för att panorera/ flytta ytmodell Panorera/flytta MMB + håll ned CBCT-volym Musknapp 3 + håll ned Alt + LBM / cmd + LMB Bläddra med mushjulet RMB + håll ned RMB + håll ned MMB + håll ned Rotera CBCT-volym LMB + håll ned LMB + håll ned Zooma in/ut Bläddra med mushjulet Bläddra med mushjulet Virtuell kefalometri Luta volym Ctrl + RMB Ctrl + RMB Justera kontrast och Ctrl + LMB Ctrl + musknapp 3 ljusstyrka Dra för att beskära värde RMB + håll ned RMB + håll ned Panorera/flytta Alt + LMB MMB Musknapp 3 + håll ned / Alt + LBM / cmd + LMB 10 Planmeca Romexis Bruksanvisning

19 Kapitel A: ALLMÄNT 4 ÅTERSTÄLLA FÖRLORADE BILDER 4 ÅTERSTÄLLA FÖRLORADE BILDER Om anslutningen till servern bryts under bildtagningen visas följande fönster. Om detta händer kan du klicka på: Try to Reconnect (Försök återansluta) för att försöka återupprätta anslutningen eller Exist Romexis (Avsluta Romexis) Även om anslutningen till servern bröts emitteras fortfarande strålning och exponeringen tas på normalt sätt. 4.1 Återställa 2D-bilder 1. Tryck på Windows-knappen + R på tangentbordet. 2. I fönstret som öppnas skriver du %temp% och klickar på OK. Bilderna sparas i mappen %temp%. Bruksanvisning Planmeca Romexis 11

20 4 ÅTERSTÄLLA FÖRLORADE BILDER Kapitel A: ALLMÄNT 4.2 Återställa 3D-bilder 1. Öppna den patient vars bilder du vill söka efter. 2. Gå till 3D-modulen. 3. I menyn File (Arkiv) väljer du Capture (Bildtagning) > Redo 3D Reconstruction (Gör om 3D-rekonstruktion). 4. Välj den korrekta bildsekvensen från listan (t.ex. baserat på tid för exponering). 5. Välj om du vill använda HU-korrigering på den återställda 3D-volymen. 6. Välj rätt exponering och klicka på OK. 3D-volymen kommer automatiskt att laddas ned och läggas till i volymlistan. Om du av misstag laddade ned fel volym kan du inaktivera den och försöka igen. Om det inte går att hitta rätt volym, kontakta din Planmeca-tekniker eftersom exponeringen kan gå att återställa med andra metoder. 12 Planmeca Romexis Bruksanvisning

21 Kapitel B: MODULERNA PATIENTER OCH ARKIV 1 ALLMÄNT Kapitel B: MODULERNA PATIENTER OCH ARKIV I Patienter-modulen kan du hantera patienter, vilket inkluderar sökning, redigering, tilldelning av patient till en specifik användare och inaktivering av patienter. Informationen om den aktuella patienten hanteras i Arkiv-modulen. 1 ALLMÄNT 1.1 Utöka sökfält Klicka på pilen i det övre högra hörnet i något av fönstren. Den fullständiga dialogrutan öppnas. 1.2 Sortera patienter Du kan sortera patienterna i listan efter Date (Datum), ID eller Name (Namn) genom att klicka på dessa knappar. Bruksanvisning Planmeca Romexis 13

22 2 SÖKA EFTER PATIENTER MED NAMN ELLER ID Kapitel B: MODULERNA PATIENTER OCH ARKIV 2 SÖKA EFTER PATIENTER MED NAMN ELLER ID Börja skriva in namn eller ID i sökfältet. Programmet visar automatiskt patienter som stämmer in på de sökord som du har angett. För att söka efter patienter med en tagen bild, se avsnitt 7 SÖKA EFTER PATIENTER MED BILD på sidan INAKTIVERA PATIENTER Öppna den fullständiga dialogrutan för fönstret Search Patients (Sök patienter). Markera aktuell patient och klicka på knappen Inactivate (Inaktivera) för att ta bort patienten från patientlistan. All patientinformation med bilder bevaras i Planmeca Romexis-databasen. Information om hur du återställer patientinformation finns i avsnitt Reactivate and empty trash (Återställa och tömma Papperskorgen) i Planmeca Romexis tekniska handbok ( ). 14 Planmeca Romexis Bruksanvisning

23 Kapitel B: MODULERNA PATIENTER OCH ARKIV 4 HANTERA PATIENTER OCH BILDER 4 HANTERA PATIENTER OCH BILDER 1. Klicka på patienten i listan. Om programmet efterfrågar en orsak till att öppna patienten väljer du lämplig orsak och klickar på OK. Orsaken till att öppna en patientjournal sparas och visas i tandvårdsjournalen under patientens sjukhistoria. Den valda patienten öppnas i Arkiv-modulen. Flera patienter kan vara öppna, men bara en i taget visas. För att stänga den aktiva patienten klickar du på knappen Close Patient (Stäng patient). Bruksanvisning Planmeca Romexis 15

24 4 HANTERA PATIENTER OCH BILDER Kapitel B: MODULERNA PATIENTER OCH ARKIV 4.1 Redigera patienter 1. Klicka på den patient som du vill redigera för att öppna den. 2. Klicka på knappen Edit (Redigera) i det fönster som du vill redigera och ändra önskad information. 3. Klicka på knappen Save Patient (Spara patient). 4.2 Lägga till patienter 1. För att skapa en ny patient klickar du på knappen Add Patient (Lägg till patient). 2. Ange den information som behövs och lägg till ett foto om du vill. De obligatoriska fälten är Patient ID (Patient-ID), First name (Förnamn) och Last name (Efternamn). 3. Klicka på knappen Save Patient (Spara patient) för att spara patienten i databasen. Utför en ny sökning för att visa de patienter som nyligen skapats i listan. 16 Planmeca Romexis Bruksanvisning

25 Kapitel B: MODULERNA PATIENTER OCH ARKIV 4 HANTERA PATIENTER OCH BILDER Lägga till mall och virtuella patienter Mallar och virtuella patienter kan användas i utbildningssyfte. Handledarna kan skapa mallpatienter med specifik medicinsk/dental historik och bilder för att simulera möjliga patientfall. Fallen kan sedan kopieras till virtuella patienter och tilldelas individuella studenter så att de kan arbeta med dem. Var och en av studenterna har därmed en eller flera virtuella patienter, men delar kliniskt fall. Klicka på den här knappen i fönstret Search patients (Sök patienter). Mallpatienter Klicka på knappen Add template (Lägg till mall). Virtuella patienter 1. Välj patientmallen från patientlistan. 2. Klicka på knappen Add virtual (Lägg till virtuell). Namnet på studenten kan tas med i namnet, t.ex. Janes barnpatient. För att skilja mallpatienter och virtuella patienter från verkliga patienter kan Template (Mall) eller Virtual (Virtuell) läggas till i kolumnen Type (Typ). 4.3 Tilldela patienter 1. Öppna den fullständiga dialogrutan för fönstret Search Patients (Sök patienter). 2. Välj den patient som du vill tilldela i patientlistan och klicka på knappen Assign Patient (Tilldela patient). 3. Välj den vårdgivare som du vill tilldela patienten till. Klicka på OK. En patient kan ha en huvudvårdgivare och flera sekundära vårdgivare. Om en patient redan har en vårdgivare och du klickar på knappen Assign Patient (Tilldela patient) visas följande dialogruta. Klicka på knappen Replace Primary (Ersätt primär) för att tilldela patienten till en ny primär vårdgivare. Klicka på knappen Assign Secondary (Tilldela sekundär) för att tilldela patienten till en sekundär vårdgivare. Klicka på knappen Assignments (Tilldelningar) för att se den (de) vårdgivare som tilldelats patienten. De tilldelade vårdgivarna visas i patientlistan. Bruksanvisning Planmeca Romexis 17

26 5 DICOM ARBETSLISTA Kapitel B: MODULERNA PATIENTER OCH ARKIV 5 DICOM ARBETSLISTA Sökfunktionen i DICOM Worklist (DICOM arbetslista) kan användas för att söka efter och hämta patienter från ett centralt patientarkiv. Sökningen kan filtreras genom schemalagd bildmodalitet eller datumintervall. När en patient har valts läggs han/hon automatiskt till i Planmeca Romexis databas, om patienten inte redan finns där. Om en nära matchning finns i databasen blir du tillfrågad om hur du vill fortsätta. 6 DICOM EFTERFRÅGA/HÄMTA (TILLVAL) Tjänsten DICOM Query Retrieve (DICOM efterfråga/hämta) används för att hämta bilder från DICOM PACS-servrar. Bilderna kan först efterfrågas och sedan markeras för hämtning till det lokala minnet. De hämtade bilderna kan behandlas oberoende av fjärrservern. För att skicka behandlade bilder tillbaka till DICOM PACS-servern använder du DICOM Storage (DICOM-lagring), se avsnitt 15 DICOM STORAGE (TILLVAL) på sidan 74 för mer information. För att lista bilder för en patient klickar du på knappen Query (Efterfråga) eller Retrieve (Hämta). För att hämta valda bilder klickar du på knappen Study (Studie) (i den utökade vyn). 7 SÖKA EFTER PATIENTER MED BILD Du kan söka efter patienter baserat på bildkommentarer eller diagnos, bildtyp och datum. Skriv in eller välj önskade sökord och klicka på Find (Sök). De patienter som matchar sökkriterierna visas i listan. Om du vill öppna en patient klickar du på den i listan. 18 Planmeca Romexis Bruksanvisning

27 Kapitel B: MODULERNA PATIENTER OCH ARKIV 8 MOLNHANTERING 8 MOLNHANTERING 8.1 Hämta fall från Planmeca Romexis molntjänst Det krävs ett molnanvändarkonto för att hämta fall i Planmeca Romexis. Information om hur du skapar ett konto finns i avsnittet Cloud (user account setup) (Moln (Skapa ett användarkonto)) i Planmeca Romexis tekniska handbok ( ). Markera fallet i listan Active Cases (Aktiva fall) och klicka på Download (Hämta). Hämtningsförloppet visas i fältet Cloud Management (Molnhantering). När hämtningen har slutförts kan fallet öppnas. Öppna fallet genom att markera det och klicka på Open (Öppna). Fallen kan när som helst öppnas i Cloud Management (Molnhantering). Status för skickade fall, det vill säga Case History (Sjukhistoria), och mottagna fall, det vill säga Active Cases (Aktiva fall) visas. 8.2 Ta bort skickade fall Markera fallet i listan och klicka på Delete (Ta bort). Bruksanvisning Planmeca Romexis 19

28 8 MOLNHANTERING Kapitel B: MODULERNA PATIENTER OCH ARKIV 8.3 Krav för Planmeca Romexis Cloud-användare Informationen om Cloud-användare och krav kan ändras. För senaste information, se Planmeca Onlines webbplats. Internetåtkomst och e-postadress Planmeca Viewer + bildpaket som hämtats från e-postlänkar Ersätta dvd-skivor med onlineöverföringar Säker överföring och lagring av patientinformation i Molnet Automatiska meddelanden om nya fall via e-post. Vanlig användare Planmeca Onlinekontoinnehavare Kan ta emot bilder och dokument via Internet Planmeca Romexis Cloud-prenumerant Kan skicka och ta emot bilder och dokument (remisser, rapporter etc.) via Internet X X X X X X X X X X X X X X X Gratis Planmeca Online-konto Planmeca Romexis R eller nyare Hämta fall direkt i Planmeca Romexis Hantera mottagna fall i Planmeca Romexis Prenumeration på Planmeca Romexis Cloud (månadsavgift, kreditkort krävs) Skicka fall (bilder + dokument) till andra användare direkt i Planmeca Romexis Hantera skickade fall i Planmeca Romexis X X X X X X X X X X X X 20 Planmeca Romexis Bruksanvisning

29 Kapitel B: MODULERNA PATIENTER OCH ARKIV 9 GENVÄGAR TILL ANDRA MODULER 9 GENVÄGAR TILL ANDRA MODULER Om du vill gå direkt till 2D-, 3D- och CAD/CAM-modulerna för att öppna bilder kan du klicka på dessa knappar i det nedre vänstra hörnet i vyn File (Arkiv). Bruksanvisning Planmeca Romexis 21

30 1 ÖVERSIKT Kapitel C: 2D-BILDBEHANDLINGSMODULEN Kapitel C: 2D- BILDBEHANDLINGSMODULEN 1 ÖVERSIKT I 2D-bildbehandlingsmodulen kan du bläddra bland patientbilder, ta, behandla, lagra, importera och exportera röntgenbilder och foton. 1.1 Öppna 2D-bilder Markera den eller de bilder du vill öppna och dubbelklicka på bilden eller klicka på View selected (Visa markerad). Bilden/bilderna visas i fullstorlek. Verktygen i det lodräta verktygsfältet till höger om bilden/bilderna påverkar bara inställningarna på den utvalda bilden. Minibilden av den utvalda bilden visas i det övre högra hörnet i fönstret. 22 Planmeca Romexis Bruksanvisning

31 Kapitel C: 2D-BILDBEHANDLINGSMODULEN 1 ÖVERSIKT Sidhuvudet för den utvalda bilden visas i blått. Sidhuvudet för de andra öppna bilderna visas i grått. Det övre verktygsfältet visas när du för markören längst upp (i mitten) på skärmen. Bruksanvisning Planmeca Romexis 23

32 2 PANORAMABILDTAGNING Kapitel C: 2D-BILDBEHANDLINGSMODULEN 2 PANORAMABILDTAGNING 2.1 Ta panoramabilder Om en användare inte är behörig att ta bilder utan godkännande från överordnad, är bildhämtningsknapparna inaktiverade tills bildhämtningsförfrågan för kombinationen av den aktuella användaren/aktiva patienten/bildtypen har godkänts. Information om hur du ställer in användarbehörighet finns i avsnitt Users (Användare) i Planmeca Romexis tekniska handbok ( ). 1. Klicka på knappen för panoramaexponering på huvudsidan till 2D-modulen eller i det övre verktygsfältet. Fönstret Panoramic Exposure (Panoramaexponering) visas. När röntgenapparaten är i utgångsläge visas meddelandet Waiting for Ready (Väntar på redotillstånd). 2. Förbered patienten för exponering och välj exponeringsparametrar. 3. Kör röntgenapparaten till utgångsläget. L-symbolen anger patientens vänstra sida. När panoramaenheten är i utgångsläge visas meddelandet Waiting for Exposure (Väntar på exponering). 4. Ta en exponering. Meddelandet Saving the image (Sparar bilden) visas och bilden lagras automatiskt i databasen. 5. När alla exponeringar har tagits klickar du på Done (Klar) för att gå tillbaka till 2D-modulen. 24 Planmeca Romexis Bruksanvisning

33 Kapitel C: 2D-BILDBEHANDLINGSMODULEN 2 PANORAMABILDTAGNING 2.2 Bildtagning med SmartPan Ta SmartPan-panoramabilder Vissa Planmeca Promax 3D-röntgenapparatsmodeller kan ta både 3D- och 2D-bilder med samma sensor. 2D-bildbehandlingslägena är panorama-, bitewing- och sinusexponering. SmartPan-bilder lagras som en bildtrave och består av en autofokus-panoramabild och 9 panoramabilder, var och en med olika panoramafokalskikt. Du kan visa dessa skikt vid ett senare tillfälle efter exponering och avvisa dem om du föredrar autofokusbilden. SmartPan-autofokusbilden skapas automatiskt med det skarpaste skiktet i varje exponeringssegment. Autofokusbilden kombinerar skikten till en optimal bild. Till 2D SmartPan-bilderna är endast pixelstorleken 127 μm tillgänglig. 1. Klicka på knappen för panoramaexponering på huvudsidan till 2D-modulen eller i det övre verktygsfältet. Fönstret Panoramic Exposure (Panoramaexponering) visas. När röntgenapparaten är i utgångsläge visas meddelandet Waiting for Ready (Väntar på redotillstånd). 2. Förbered patienten för exponering och välj exponeringsparametrar. 3. Kör röntgenapparaten till utgångsläget. Se Planmecas bruksanvisning för röntgenapparaten om du är osäker. När röntgenapparaten är i utgångsläge visas meddelandet Waiting for Exposure (Väntar på exponering). 4. Ta en exponering. Efter exponeringen visas meddelandet Saving the image (Sparar bilden) och bilden lagras automatiskt i databasen. När alla exponeringar har tagits klickar du på Done (Klar) för att gå tillbaka till Bildbehandlingsmodulen. När panoramaenheten är i utgångsläge visas meddelandet Waiting for Exposure (Väntar på exponering). Nu kan du exponera röntgenbilder som vanligt. Mittenskiktet visas som en förhandsgranskning. Alla skikt lagras automatiskt för senare visning och behandling. Bruksanvisning Planmeca Romexis 25

34 2 PANORAMABILDTAGNING Kapitel C: 2D-BILDBEHANDLINGSMODULEN Öppna och visa SmartPan-bilder SmartPan-bilderna visas som en trave med 10 bilder och anges med en symbol av en trave. SmartPan-bilderna kan öppnas som enskilda bilder eller flyttas mellan panoramafokalskikt. Normalt är 10/10-skiktet ett autofokusskikt där de skarpaste vertikala segmenten i varje skikt har kombinerats till en bild som är skarp överallt. 1. Dubbelklicka på SmartPan-bilden i bildläsaren. 2. Välj om du vill öppna bilderna som en trave eller som enskilda bilder. Efter exponeringen öppnas SmartPan-bilden automatiskt som en bildtrave. När bilden öppnas som en trave visas en rullningslist på högra sidan av bilden som gör att användaren kan bläddra mellan panoramafokalskikten. Det aktuella skiktet visas på det skikt som visas för tillfället (t.ex. 8/9). Rulla nedåt i bilden för att flytta fokalskiktet framåt, rulla uppåt i bilden för att flytta det bakåt. Använd mushjulet för att navigera mellan skikten. Om någon av de enskilda panoramabilderna i en SmartPan-trave är öppen kommer SmartPan-bildtraven att öppnas som skrivskyddad. 26 Planmeca Romexis Bruksanvisning

35 Kapitel C: 2D-BILDBEHANDLINGSMODULEN 2 PANORAMABILDTAGNING Bearbeta SmartPan-bildtravar Vid allmän visning tillämpas mått och ritningar på alla bilder i traven och zoomning påverkar samtliga bilder i traven, även de som inte visas för tillfället. Undantag till denna regel anges nedan: Om en SmartPan-trave öppnas som individuell(a) bild(er) kommer all bearbetning endast att tillämpas på öppnade bilder. Bearbetning som gäller trave Zoomning Panorering Förstoring Bearbetning som endast påverkar enskild bild ROI: Det går inte att ställa in ett område av intresse (ROI) på SmartPan-bilder. Kalibrering: Varje bild i traven måste kalibreras separat. Mätningar: Specifikt för varje bild. Översikt Blixt Kontrast/Ljusstyrka Visa kommentarer Linjeprofil: Visar profilen för de bilder som just nu visas i traven. Histogram: Visar histogrammet för de bilder som just nu visas i traven. Kommentarer: Specifikt för varje bild. Välj kommentar Radera kommentar Undantag för bildspecifika verktyg Historiken över bildbehandlingen visar historiken för den aktuella bilden, inte för hela traven. Kommentarer och diagnoser i bildegenskaperna tillämpas på hela traven när rotation och spegelvändning har inaktiverats Flytta och inaktivera SmartPan-bilder Om du väljer Move to other patient Flytta till annan patient) kan du flytta hela SmartPantraven eller bara den synliga/aktuella bilden i traven. Genom att inaktivera en bild i en trave kan du inaktivera en enstaka bild i traven eller hela traven Lägga till SmartPan-bilder till studier SmartPan-bildtravar kan läggas till i studier som innehåller lediga panoramarutor. När enskilda bilder ur travar läggs till i studier kan de flyttas till olika rutor. Det går också att ta bort enskilda bilder från layouten. Det är dock endast de översta bilderna i traven som du kan dra i och ta bort Importera och exportera SmartPan-bilder DICOM/DICOMDIR-import Om du vill importera SmartPan-bilder som en trave kan du använda DICOMDIR-import av en SmartPan-trave som har exporterats med hjälp av DICOMDIR. Flera SmartPantravbilder kan även importeras med hjälp av DICOM-import. Bilder som tillhör samma SmartPan-exponering läggs automatiskt till i traven. Bruksanvisning Planmeca Romexis 27

36 2 PANORAMABILDTAGNING Kapitel C: 2D-BILDBEHANDLINGSMODULEN DICOM/DICOMDIR-export Vid DICOM-export exporteras bara den bild i traven som visas just nu. Vid DICOMDIR-export läggs alla bilder i traven till i DICOMDIR-filuppsättningen som standard. Bitmappexport Vid bitmappexport exporteras endast den bild i traven som visas just nu till en bitmappsfil Skriva ut SmartPan-bilder Som standard läggs den bild i traven som visas just nu till automatiskt i layouten i utskriftsredigeraren, se avsnitt 14 SKRIVA UT BILDER MED UTSKRIFTSREDIGERAREN på sidan 67. För att skriva ut alla skikt öppnar du traven som individuella bilder eller lägger till dem i utskriftsredigeraren med hjälp av Bildläsaren. 28 Planmeca Romexis Bruksanvisning

37 Kapitel C: 2D-BILDBEHANDLINGSMODULEN 3 TA KEFALOMETRISKA BILDER 3 TA KEFALOMETRISKA BILDER Om en användare inte är behörig att ta bilder utan godkännande från överordnad, är bildhämtningsknapparna inaktiverade tills en bildhämtningsförfrågan för kombinationen av den aktuella användaren/aktiva patienten/bildtypen har godkänts. Information om hur du ställer in användarbehörighet finns i avsnitt Users (Användare) i Planmeca Romexis tekniska handbok ( ). 1. Klicka på knappen för kefalometrisk exponering på huvudsidan till 2D-modulen eller i det övre verktygsfältet. Fönstret Cephalometric Exposure (Kefalometrisk exponering) visas. När röntgenapparaten är i utgångsläge visas meddelandet Waiting for Ready (Väntar på redotillstånd). 2. Förbered patienten för exponering och välj exponeringsparametrar. 3. Kör röntgenapparaten till utgångsläget. Se Planmecas bruksanvisning för den kefalometriska röntgenapparaten för mer information. Meddelandet Waiting for Exposure (Väntar på exponering) visas. 4. Ta en exponering. Meddelandet Saving the image (Sparar bilden) visas och bilden lagras i databasen. 5. När alla exponeringar har tagits klickar du på Done (Klar). Bruksanvisning Planmeca Romexis 29

38 4 TA INTRAORALA BILDER Kapitel C: 2D-BILDBEHANDLINGSMODULEN 4 TA INTRAORALA BILDER Intraorala bilder kan antingen tas som en studie i en mall eller som enskilda bilder. För hämtning av enskilda bilder se avsnitt 4.2 Ta enskilda intraorala bilder på sidan 31. Om en användare inte är behörig att ta bilder utan godkännande från överordnad, är bildhämtningsknapparna inaktiverade tills en bildhämtningsförfrågan för kombinationen av den aktuella användaren/aktiva patienten/bildtypen har godkänts. Planmeca Romexis kan användas för att ta intraorala bilder med Planmeca ProSensor, Planmeca ProScanner och intraorala kameror. Intraorala bilder kan antingen tas som en studie i en mall eller som enskilda bilder. Om en användare inte är behörig att ta bilder utan godkännande från överordnad, är bildhämtningsknapparna inaktiverade tills en bildhämtningsförfrågan för kombinationen av den aktuella användaren/aktiva patienten/bildtypen har godkänts. Information om hur du ställer in användarbehörighet finns i avsnitt Users (Användare) i Planmeca Romexis tekniska handbok ( ). 4.1 Ta intraorala bilder till en studie 1. Klicka på knappen Intra w/study (Intraoral exponering med studie) på huvudsidan till 2Dmodulen eller i det övre verktygsfältet. 2. Välj önskad studiemall i listan. I början av listan finns det tomma mallar och längst ned i listan finns det tidigare studier sorterade efter datum. När du tar bilder till en studie går Planmeca Romexis igenom mallen i en fördefinierad ordning, och märker ut den aktuella bilden som ska tas med en blå kant runt rutan. 3. Följ tandnumreringen och sensororienteringen som visas överst och fördefinierade i mallen. Klicka på Cancel (Avbryt) för att avbryta exponeringen. Den tagna bilden sparas och den ofullbordade studien bevaras för senare användning. 30 Planmeca Romexis Bruksanvisning

39 Kapitel C: 2D-BILDBEHANDLINGSMODULEN 4 TA INTRAORALA BILDER 4. När alla bilder har tagits klickar du på Done (Klar). 4.2 Ta enskilda intraorala bilder 1. Klicka på knappen Intra Exp (Intraoral exponering) på huvudsidan till 2D-modulen eller i det övre verktygsfältet. Fönstret Intraoral Exposure (Intraoral exponering) visas. När röntgenapparaten är i redoläge visas meddelandet Waiting for exposure (Väntar på exponering) ovanpå fönstret. 2. Förbered patienten för exponering och välj exponeringsparametrar. För mer information, se bruksanvisningen för Planmeca Intra-röntgenapparaten. 3. Ta exponeringen som vanligt. Efter exponeringen visas meddelandet Saving the image (Sparar bilden) och bilden lagras automatiskt i databasen. 4. Definiera tandnumren och sensororienteringen och ta nästa exponering. 5. När alla exponeringar har tagits klickar du på Done (Klar) för att gå tillbaka till 2D-modulen. Bruksanvisning Planmeca Romexis 31

40 4 TA INTRAORALA BILDER Kapitel C: 2D-BILDBEHANDLINGSMODULEN 4.3 Ta bilder med Planmeca ProSensor Ta bilder till en studie 1. Klicka på knappen Intra w/study (Intraoral exponering med studie) på huvudsidan till 2Dmodulen eller i det övre verktygsfältet. 2. Välj önskad studiemall i listan. I början av listan finns det tomma mallar och längst ned i listan finns det tidigare studier sorterade efter datum. När du tar bilder till en studie går Planmeca Romexis igenom mallen i en fördefinierad ordning, och märker ut den aktuella bilden som ska tas med en blå kant runt rutan. 3. Följ tandnumreringen och sensororienteringen som visas överst, även dessa är fördefinierade i mallen. Den tagna bilden sparas och den ofullbordade studien bevaras för senare användning. 4. När alla bilder har tagits klickar du på Done (Klar). 32 Planmeca Romexis Bruksanvisning

41 Kapitel C: 2D-BILDBEHANDLINGSMODULEN 4 TA INTRAORALA BILDER Ta enstaka ProSensor-bilder 1. Klicka på knappen Intra Exp (Intraoral exponering) på huvudsidan till 2D-modulen eller i det övre verktygsfältet. Fönstret Intraoral Exposure (Intraoral exponering) visas. När röntgenapparaten är i redoläge visas meddelandet Waiting for exposure (Väntar på exponering) ovanpå fönstret. 2. Förbered patienten för exponering och välj exponeringsparametrar. För mer information, se bruksanvisningen för Planmeca Intra-röntgenapparaten. 3. Ta exponeringen som vanligt. Efter exponeringen visas meddelandet Saving the image (Sparar bilden) och bilden lagras automatiskt i databasen. 4. Definiera tandnumren och sensororienteringen och ta nästa exponering. 5. När alla exponeringar har tagits klickar du på Done (Klar) för att gå tillbaka till 2D-modulen. 4.4 Ta intraorala bilder med Planmeca ProScanner Fristående Planmeca ProScanner Ta bilder 1. Klicka på knappen ProScanner capture (Bildtagning med ProScanner). Om bildtagning med ProScanner inte har aktiverats ska du markera kryssrutan ProScanner Capture Enabled (Bildtagning med ProScanner aktiverad) på fliken Local settings (Lokala inställningar) i Admin-modulen, se avsnitt LOCAL SETTINGS (LOKALA INSTÄLLNINGAR) i Planmeca Romexis tekniska handbok ( ). Följande dialogruta för bildtagning öppnas. Följande uppgifter visas högst upp i fönstret (från vänster till höger): Skannerstatus 2 Anslutningstyp 3 Upplösning 4 Storlek på bildplatta 5 RFIDstatus 6 SN med nummer Bruksanvisning Planmeca Romexis 33

42 4 TA INTRAORALA BILDER Kapitel C: 2D-BILDBEHANDLINGSMODULEN När skannern är ansluten och klar att användas ändras skannerns status till Ready for Scanning (Klar för skanning). 2. Ta bilder enligt anvisningarna i bruksanvisningarna för Planmeca ProScanner och för din intraorala röntgenapparat. 3. Skanna bilden enligt anvisningarna i bruksanvisningen för Planmeca ProScanner. Bilden överförs först från skannern till Planmeca Romexis. När överföringen är klar visas en förhandsgranskning av bilden i bildtagningsfönstret. När status i fältet högst upp ändras till Ready for scanning (Klar för skanning) kan nästa bild skannas. 4. Om du vill skanna flera bilder låter du bildtagningsfönstret vara öppet och skannar bilderna en i taget. För varje bild visas en förhandsgranskning på skärmen. 5. När alla bilder har skannats klickar du på Done (Klar). 34 Planmeca Romexis Bruksanvisning

43 Kapitel C: 2D-BILDBEHANDLINGSMODULEN 4 TA INTRAORALA BILDER 6. I fönstret som öppnas visas bildorientering och bidltyp. Dialogfönstret visas för varje bild. 7. Klicka på OK. Bilderna öppnas i 2D-modulen Ta bilder till en studie 1. Klicka på New study (Ny studie). 2. Välj studien i listan och klicka på OK. Den valda studien öppnas. 3. Klicka på ProScanner Capture (Bildtagning med ProScanner). Bildtagningsfönstret öppnas. 4. Fortsätt enligt anvisningarna i avsnitt Fristående Planmeca ProScanner på sidan 33. Bruksanvisning Planmeca Romexis 35

44 4 TA INTRAORALA BILDER Kapitel C: 2D-BILDBEHANDLINGSMODULEN 4.5 Ta bilder med Planmeca ProScanner med hjälp av Planmeca ProIDläsare 1. Klicka på ProScanner Capture (Bildtagning med ProScanner). Dialogrutan för bildtagning öppnas. 2. Visa bildplattan för läsaren enligt anvisningarna i bruksanvisningen för Planmeca ProScanner. När bildplattan lästs av med Planmeca ProID visas en mall för bildplattan på skärmen. Texten RFID Read (RFID läst) och plattans serienummer visas på mallen. Om du vill skanna flera bilder under ett och samma tillfälle upprepar du steg 2 för alla plattor. För varje skannad platta visas en ny mall på skärmen. Högst 6 mallar i taget kan visas på skärmen. Om flera RFID:n läses med ProID delas mallarna upp på flera sidor. Om du vill förflytta dig mellan sidorna använder du knapparna i mitten på skärmen. En bildplatta kan inte skannas fler än en gång under ett bildtagningstillfälle. Om en platta läses ytterligare en gång med ProID börjar mallen för bildplattan att blinka i gult. 36 Planmeca Romexis Bruksanvisning

45 Kapitel C: 2D-BILDBEHANDLINGSMODULEN 4 TA INTRAORALA BILDER Bildtagningsfönstret måste vara öppet på samma arbetsstation där bildplattorna läses med Planmeca ProID tills alla bilder har skannats. Stäng aldrig bildtagningsfönstret innan alla bilder kommit upp på skärmen. 3. Utför exponeringen enligt anvisningarna i bruksanvisningen för Planmeca ProScanner och för din intraorala röntgenapparat. 4. Skanna bilden enligt anvisningarna i bruksanvisningen för Planmeca ProScanner. Allt eftersom bilderna skannas visas en förhandsgranskning på mallen. 5. När alla bilder har skannats och visas på skärmen klickar du på Done (Klar). 6. I fönstret som öppnas väljer du orientering och bildtyp. 7. Klicka på Done (Klar). Dialogfönstret visas för alla skannade bilder, ett i taget. Bilderna visas i 2D-modulen i Planmeca Romexis. Bruksanvisning Planmeca Romexis 37

46 4 TA INTRAORALA BILDER Kapitel C: 2D-BILDBEHANDLINGSMODULEN 4.6 Återställa Planmeca ProScanner-bilder Återställa bilder automatiskt Mer information finns i avsnitt TWAIN auto recovery (Automatisk återställning av TWAIN) i Planmeca Romexis tekniska handbok ( ) Återställa bilder manuellt 1. Välj patient och öppna ProScanner-fönstret för bildtagning. 2. Klicka på knappen Retrieve images (Hämta bilder). En lista över bilder på skannern öppnas. 3. Välj en bild i listan och klicka på OK. Bilden hämtas från skannern och visas i fönstret för bildtagning. Kontrollera att den hämtade bilden tillhör den utvalda patienten. 4.7 Ta bilder med Planmecas intraorala kamera Starta den intraorala kameran genom att klicka på den här knappen. Mer information om hur man installerar och använder den intraorala kameran finns i bruksanvisningen till Panasonics intraorala kamera (artikelnummer ). 38 Planmeca Romexis Bruksanvisning

47 Kapitel C: 2D-BILDBEHANDLINGSMODULEN 5 TWAIN-BILDTAGNING 5 TWAIN-BILDTAGNING För att hämta en bild från TWAIN-enheten klickar du på knappen Acquire image using TWAIN (Hämta in bild via TWAIN) för att starta TWAIN-gränssnittet. Se bruksanvisningen för skannern/kameran för information om hur du ska fortsätta med den enhet du använder. Bruksanvisning Planmeca Romexis 39

48 6 IMPORTERA BILDER Kapitel C: 2D-BILDBEHANDLINGSMODULEN 6 IMPORTERA BILDER 1. Klicka på den här knappen. 2. Bläddra till bildmappen och markera de bilder du vill importera. För att markera flera bilder trycker du på och håller ned Skift- eller Ctrl -tangenten när du markerar filerna. 3. Ange bildtyp och för intraorala bilder även tandnummer. Om du importerar flera bilder uppmanas du att göra det separat för varje bild: Om du klickar på Cancel (Avbryt) för att hoppa över en enskild bild när du importerar flera bilder kommer Planmeca Romexis att fråga: Continue importing images? (Fortsätt importera bilder?) Klicka på Yes (Ja) om du vill fortsätta importera resten av bilderna. Beskära bild under import 1. Klicka på knappen Crop (Beskär). 2. Klicka och dra musen över bilden för att ange det intressanta området som ska beskäras. En grön rektangel markerar det område som har markerats för tillfället. När området har valts färgas rektangeln röd. 40 Planmeca Romexis Bruksanvisning

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Planmeca Romexis. bruksanvisning SV _12

Planmeca Romexis. bruksanvisning SV _12 Planmeca Romexis bruksanvisning SV 10022734_12 Innehållsförteckning Kapitel A: ALLMÄNT 1 INLEDNING... 1 1.1 Indikationer för användning... 1 1.2 Friskrivningsklausul... 2 2 KOMMA IGÅNG...3 2.1 Starta

Läs mer

bruksanvisning 10022734_2

bruksanvisning 10022734_2 SV bruksanvisning 10022734_2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitel A ALLMÄNT 1 INLEDNING TILL PLANMECA ROMEXIS... A-1 1.1 Kort inledning till digital bildbehandling...a-2 1.2 Säkra bilddata...a-2 1.3 Bildhämtning...A-2

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Snabbguide Onepix SVENSK

Snabbguide Onepix SVENSK Snabbguide Onepix SVENSK 2 Innehållsförteckning Förord 3 Snabbguide Digital röntgen 4 Förbered för att ta en röntgenbild med autotagning 5 De mest användbara verktyg: 5 Zooma in 5 Snabbzoom 5 Byta plats

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet.

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. Flytta i sidled Zooma in Zooma ut Panorera Hela utbredningen Tillbaka Framåt Förstoring av kartdel Kartskikt Förstora/ förminska

Läs mer

Manual till DIKO 2012-10-19

Manual till DIKO 2012-10-19 Manual till DIKO 2012-10-19 Innehåll Manual till DIKO 2012-10-19... 1 1 Använda DIKO med en dator... 2 1.1 För att logga in i DIKO... 2 1.2 Dag... 3 1.3 Importera bilder... 4 1.4 Redigera bilder i samband

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Skapa presentationer med Prezi 1 Introduktion Prezi är ett verktyg för att skapa presentationer, precis som Power Point. Skillnaden är att man i Prezi jobbar med en stor arbetsyta,

Läs mer

Del 1: Skapa konto i Exchange

Del 1: Skapa konto i Exchange Adminguide Del 1: Skapa kontot i Exchange Del 2: Aktivera kontot i Office 365 Del 3: Anpassa kontot till ITarbetsplatsen Del 4: Installera dator i ITarbetsplatsen Del 5: ITarbertsplatsen - dator till användarkonto

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv OneDrive OneDrive... 3 Vad är fördelarna med OneDrive för dig som användare?... 3 Skapa OneDrive-konto... 4 Kom åt OneDrive på olika enheter... 6 Via appar på datorn... 6

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

RACCOON DEVELOPMENT AB

RACCOON DEVELOPMENT AB Sid 1 Överföring av bilder från kamera Så här kommer kamerabilderna in i datorn: Koppla in datasladden som följer med kameran. Det är oftast en s.k. USB-sladd (änden som ska in i datorn ser ut ungefär

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Migrera till Access 2010

Migrera till Access 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft Access 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

CVI ANALYZER V 1.2.0.X

CVI ANALYZER V 1.2.0.X Del nr 6159939235 Utgåva nr 07 Datum 01/2016 Sida 1 / 20 CVI ANALYZER V 1.2.0.X Bruksanvisning Software Part number CVI ANALYZER 1 user 6159276960 CVI ANALYZER 5 users 6159276970 CVI ANALYZER 25 users

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

Snabbguide för HP Photo Printing

Snabbguide för HP Photo Printing Hämta bilder till fotogalleriet Använd någon av följande metoder för att lägga till bilder i fotogalleriet. Fotogalleriet, som är den vänstra rutan i programmet HP Photo Printing, utgör startpunkt för

Läs mer

Användarmanual Onepix Foto SVENSK

Användarmanual Onepix Foto SVENSK Användarmanual Onepix Foto SVENSK 2 Onepix Foto är en integrerad del av Onepix. Med Onepix Foto kan du lagra dina bilder i din DICOM databas tillsammans med dina eventuella röntgenbilder. Du kan dessutom

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Live Sök Export. ExacqVision användarguide Live Sök Export. Teletec Connect AB Emil Warnicke

Live Sök Export. ExacqVision användarguide Live Sök Export. Teletec Connect AB Emil Warnicke ExacqVision användarguide Teletec Connect AB Emil Warnicke Version 1 (2009 07 13) för ExacqVision Klient 3.5.3 och nyare Sida 1 Allmänt omexacqvision ExacqVisions klientprogram har tre arbetslägen: Live,

Läs mer

Lightroom kortkommandon.

Lightroom kortkommandon. Lightroom kortkommandon. Paneler Windows Mac OS Visa/dölj sidopaneler Tabb Tabb Visa/dölj alla paneler Skift + Tabb Skift + Tabb Visa/dölj verktygsfält T T Visa/dölj Modulväljaren F5 F5 Visa/dölj bildbandet

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN

GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN Sida 1 av 9 Version: 1 (EL) GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN Användarhanteringen sker i ett verktyg som heter Användaradmin och man kan också göra en del saker direkt på intranätet. I användarhanteringen

Läs mer

BRUKSANVISNING. izoom 6

BRUKSANVISNING. izoom 6 BRUKSANVISNING izoom 6 2 Bruksanvisning izoom 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 INLEDNING... 4 2.0 INSTALLATION... 5 2.1 Starta izoom... 5 2.2 Avsluta izoom... 6 3.0 INSTÄLLNINGAR... 7 3.1 Aktivera / Inaktivera

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 KOM-IGÅNG-GUIDE Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 Smelink.se l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Uppdaterad: 121019 Del 1 Logga in Välkommen att ta

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

SNABB- STARTS- GUIDE 2.4. Voyant Health, Ltd. 35 Efal Street Petach-Tikva, 4951132, Israel

SNABB- STARTS- GUIDE 2.4. Voyant Health, Ltd. 35 Efal Street Petach-Tikva, 4951132, Israel 2.4 SNABB- STARTS- GUIDE Voyant Health, Ltd. 35 Efal Street Petach-Tikva, 4951132, Israel support@voyanthealth.com info@voyanthealth.com www.voyanthealth.com Internationellt: + 972-3-929-0929 USA: 866-717-0272

Läs mer

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA Nu med Mac OS X Leopard! DIN MAC från grunden! Del 1 GRUNDFUNKTIONER 4. Finder... 6 5. Dock... 34 6. Hjälp... 36 7. Mappar och filer... 38 8. Time Machine... 4 9. Systeminställningar...

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse

Lär känna MS SQL 2008 / Övning. Observera. Tips. Förberedelse Lär känna MS SQL 2008 / Övning Observera Övningar som finns tillgängliga är till för att du ska kunna testa dina kunskaper och träna på dem. Det är helt upp till dig när du vill genomföra och om du vill

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011

Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Användarhandledning Plancenter Klient version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Klient...

Läs mer

Sekreterare och Plussekreterare Version via Melior

Sekreterare och Plussekreterare Version via Melior Sekreterare och Plussekreterare Version 3.7.3 via Melior Logga in i Melior. Öppna MedSpeech via Externa program i menyraden, välj Utskrift diktatlista, v.g. se nedan. MedSpeech startar och du får upp en

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office Installation av Vitec Mäklarsystem Office 2016-02-18 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 A. Förberedelser... 3 B. Läs noga igenom manualen... 3 C. Systemkrav - minimum... 3 D. Programsupport/Teknisk

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...2 2. ns huvudfönster...2 2.1 Verktygsfältet...2 2.2 Matris...2

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda:

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda: Installations-DVD 2. INSTALLATION 2. Installation SPECTRUM 4.0 Innan du kan börja använda SPECTRUM 4.0 måste du säkerställa att din PC uppfyller kraven (systemkrav, se Kap. 2.1) för att programvaran ska

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Ert datum Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Telefon 0243-445000 Telefax 0243-445497 www.banverket.se Instruktion Användarhandledning för Besiktningsplan

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA

Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA Pensionärsföreningens webbplats GUIDE FÖR NYA WEBBANSVARIGA 1- Adress till webbplatsen Alla föreningar har tillgång till en webbplats (webbsajt) gratis via förbundet Webbplatsen är en undersida till www.spfpension.fi,

Läs mer

Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Podium View TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Podium View... 3 4. Anslutning av Hårdvaran... 5 5. Börja använda

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5 Manual för Kontokod 1 Översikt...2 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2 2 Område Kontokoder...5 2.1 Mapputforskare...5 2.2 Verktygsfält...6 2.3 Hitta

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Snabbmanual version: 5.2

Snabbmanual version: 5.2 dicompacs Snabbmanual version: 5.2 1. Musknappar funktioner Vänster musknapp Mus hjul Höger musknapp Funktion för vänster musknapp I navigeringsfönstret: -Om du klickar på en bild i navigeringsfönstret

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning - Svenska Innehållsförteckning 1. Introduktion...2 2. Systemkrav...2 3. Installera Ladibug...3 4. Anslutning av Hårdvaran...5 5. Börja använda Ladibug...5

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Egna genvägar. Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll

Egna genvägar. Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 4 2 Hantera genvägar och grupper 4 2.1 Lägga till grupper...................................... 4 2.2 Lägga till

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Lärarhandledning. Felix börjar skolan

Lärarhandledning. Felix börjar skolan Lärarhandledning för Felix börjar skolan Felixonline är en digital anpassning av barnboksserien Felix börjar skolan utgiven av Bonnier utbildning. Syftet med läromedlet är i första hand att skapa läsupplevelse

Läs mer

Gemini Basfunktioner

Gemini Basfunktioner Gemini Basfunktioner Applikationslager Hjälpgeometri IFC-import IFC-export DWG-import DWG-export Filtyper Mallar Maskinstyrning Mätdata-import Mätdata-export Panorera Presentation Projekthantering Projektstart

Läs mer

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson av: Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 INSTRUKTION TILL DIGITAL KAMERA MVC-FD73... 4 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TA/LAGRA EN BILD... 5 VISNING AV BILDER PÅ LCD-SKÄRMEN I KAMERAN...

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer