Rapport: Verkstad Landsbygdsnätverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport: Verkstad Landsbygdsnätverket"

Transkript

1 Arvidsjaur Rapport: Verkstad Landsbygdsnätverket Ansvarig: Nils Lagerroth, Landsbygdsnätverket ( ) Processledare: Lisa Renander, Go Enterprise ( )

2 Bakgrund Entreprenörer och eldsjälar har ofta mycket att stå i. Brist på tid, finansiering, kontakter och information gör att många spännande idéer aldrig blir omsatta i handling. I en enkätundersökning vi har utfört säger hälften av alla tillfrågade att de bär på en idé som de vill utveckla. Lika många tycker det är svårt eller mycket svårt att söka stöd. Trots många goda exempel finns det ett gap mellan entreprenörernas behov och den vägledning/andra stöd som de får. Det behöver göras mer, och framförallt behöver vi utveckla fler lösningar på regional och lokal nivå. Utmaningen Hur kan vi ge entreprenörerna och idébärarna ett bättre stöd att förverkliga sina idéer? Hur ska vi underlätta för idébärarna att få de goda råd och andra stöd som de behöver? Behöver vi samordna rådgivande/stödjande aktörer? Vad kan göras för att informationsgivningen ska utvecklas? Hur kan vi skapa smidigare kontaktvägar? Hur kan vi bättre guida entreprenören genom olika finansieringsalternativ? Hur kan vi förenkla ansökningsprocesser? Utmaningen ställdes av Landsbyggdsnätverket (Länsstyrelserna, Leader, Hushållningssällskapet, Hela Sverige ska Leva, LRF, Coompanion, Företagarna och Jordbruksverket) Verkstad Under en verkstad i Hässleholm den 18 januari tog vi länsvis fram modeller för hur vi kan bli ännu bättre på att möta dessa behov. Landsbygdsnätverket genomför verkstäder med alla län i landet. Det län i Sverige som lyckas bäst med att införa en effektiv actionmodell som hjälper entreprenörer att gå från ord till handling kommer att på Ullbaggegalan 2011 att belönas med priset Årets Bästa Actionmodell. Med stöd av RIKA-modellen guidades grupperna igenom fyra faser för att utveckla lösningsförslag. Varje grupp utvecklade i interaktion med varandra var sitt förslag och sedan röstade alla fram det förslag som de tyckte var bäst. Härefterär det sedan upp till varje län hur man arbetar vidare med de idéer och förslag som kom fram från de olika grupperna, för att kunna införa eller förstärka en befintlig actionmodell som passar regionen.

3 RIKA-modellen RIKA står för Research, Idé, Koncept och Action. Research: I fas ett fördjupar ni er i frågeställningen och skapar en gemensam bild av vad det är ni ska lösa. Ni tittar på vad som görs bra i dag och vad som görs mindre bra. Vad behöver utvecklas? Idé: I fas två skriver ni ner flera kreativa lösningsförslag. Ni försöker även komma på modiga och nytänkande idéer. Koncept: I fas tre väljer ni ut de idéer som ni tror är genomförbara och skapar ett koncept. Ni tittar på vad som behöver göras, hur det ska göras, vem som ska göra det och när i tiden det ska genomföras. Action: I sista fasen säljer ni in konceptet för att övertyga de andra grupperna om att just er modell är den bästa. Lösningarna Lag 1 - Västerbotten Entreprenörsskolan - en i tidig ålder samhällsintegrerad investering som ger god och kontinuerlig avkastning Vi vill ge maximal möjlighet för en entreprenör/eldsjäl att själv ta kontroll över sin utveckling. Detta är viktigt för en fortsatt överlevnad och utveckling för den lilla människan i en global värld. Lösningen innebär att införa entreprenörskap som skolämne samt att skapa samordning via ett entreprenörsombud. Syftet är att ge ökad kreativitet, tidsbesparing och valmöjlighet. Denna lösning sparar tid för entreprenörerna eftersom man kortar tiden från idé till verklighet genom utbildning. Det förstärker även individens valmöjlighet eftersom möjligheterna att ta

4 kontroll över sin utveckling ökar. Införa ett ökat entreprenörsfokus i samhället, bl a en kreativitetshögtid som motvikt till jantelagen. Det ska finnas en samordning av alla stödfunktioner hos entreprenörsombudet och en webbportal som virtuellt stöd. Skolan är grunden. Vi vet inte vem som är en framtida entreprenör! Alla ska få del av entreprenörskunskapens tänkande och kompetens. Fördelen är att frågan då alltid finns med och den är alltid aktuell i alla olika situationer. Den ryggsäck som man bär med sig fylls på hela livet med kunskap från olika håll som man också kan dela med sig av. Actionplan Skolan samlar entreprenörer och stödfunktioner Vt -11 Reg VB första möte där vi lägger upp strategi Vi tar fram en universitetskurs för Vt -12 Reg VB lärarutbildningen Lobba behovet mot Skolverket och kommuner Ht -12 Reg VB Sammanställning av samordning av stödfunktioner Ht -12 Reg VB Starta upp entreprenörsombud Vt -13 Reg VB Information ut till företag Ht -14 Reg VB Implementera universitetskurs i lärarutbildningen Ht -15 Reg VB Kontinuerlig marknadsföring Ht -15 Reg VB Konceptet utvecklat av: Magdalena Östergren (Lycksele kommun), Ingemar Helgesson (Länsstyrelsen), Monica Marklund (Trecom Leader), Annica Forsgren (Umeå kommun). Lag 2 - Västerbotten 24H multiaktörsportal En modern, tillgänglig, kostnadseffektiv, enkel, lättanvänd helhetslösning

5 Hur hittar entreprenören rätt i utvecklingskompassen? Läs kartan och lägg ut kompassriktningen. Vår lösning är en 24H multiaktörsportal med färglotsning (få din diagnos och följ sedan ditt färgspår: tydligt och pedagogiskt som på sjukhuset!) och idéstöd. Vi når målgruppen över nätet dygnet runt. Detta är tidsbesparande ur ett samhällsperspektiv och effektivt både för stödgivare och stödtagare. Har du en idé? Kan du surfa? Vi har lösningen - vår 24timmarsportal ger dig en överraskande enkel väg från idé till finansiering. Vi ska börja med att genomföra en gemensam aktörsmålformulering för att hitta det gemensamma målet och därefter följer förankring, genomförande, aktualisering och slutligen, uppföljning av nytta kvalitet för brukarna. Actionplan Gemensam workshop 0 LST Utse projektansvarig 1-1? Förankra 1-2? Teknikupphandling/införande 2-4? Testperiod 5-11? Utvärdering 12? Fullskaleprojekt 13-? Insäljning av iden till övriga 14-16? Konceptet utvecklat av: Lena Carneland (Leader URnära), Gunilla Johansson (Lycksele kommun), Roland Lundqvist (Trecom Leader), Stig Renström (Malå kommun), Tomas Åberg (Coompanion)

6 Lag 3 - Västerbotten Genom en nära lokal dialog med företagen kan vi ge bästa möjliga service, och resursarenan är verktyget Vi vill skapa tillväxt och utveckling genom att hitta rätt verktyg och metoder. Detta är viktigt om vi vill ha mångfald och en bred utveckling i hela regionen Vår lösning innebär en lokal resursarena. Med det menas ett lokalt resurscenter där alla aktörer i en kommun som jobbar med att stötta entreprenörer samlas. Det leder till kostnadsbesparing genom att man nyttjar gemensam lokal, får större närhet och möjlighet till samordnig mellan aktörerna etc. Dett innebär också en rationalisering som leder till minskat dubbelarbete och dessutom tidsbesparing för entreprenören. För att undvika negativ likriktning av aktörerna som samlas i det lokala resurscentret ska vi ha fokus på hembesök och låta målgruppen påverka på olika sätt tex genom förslagslådor och företagarträffar. Vår resursarena samlar alla utvecklingsaktörer lokalt. Vår resursarena hjälper företagen att spara pengar, tid och onödigt arbete. Det ska vara snabba ryck. Näringslivscheferna får resurser och uppdrag att organisera vilka aktörer som ska samlas i kommunen. Aktörerna samordnar ett företagsregister, företagarna bjuds in och får själva säga hur de vill organisera resurscentret. Actionplan Organisera aktörer Kommunens näringslivschef Gemensamt företagsregister Projektgrupp Inbjudan till dialog med företagen Projektledare Konceptet utvecklat av: Håkan Bergman (Leader URnära), Krister Lundgren (Lycksele kommun), Helen Nilsson(Coompanion Västerbotten) och Cecilia W Roslund (Hushållningssällskapet).

7 Lag 4 - Västerbotten 24 timmarslotsen är ett fantastiskt koncept som erbjuder dig allt du behöver Vi vill gemensamt ge kraft och mod till idébärarna. Detta är viktigt för att skapa förutsättningar och möjligheter för individen och i förlängningen utveckling och tillväxt i vår region. Våra lösningar är en 24H lots och webbportal. En 24H lots för att hitta rätt ger resursutnyttjande och gör att vi använder befintliga resurser bättre. Förenklingen gör att vi sparar tid och pengar. En ingång, färre blanketter. För dig med en idé, kom får du se! Om du har en bra idé då ska du besöka vår 24timmars lots. Här finns allt för dig. Vi erbjuder stöd och råd till dig som vill utveckla en idé vi lotsar dig till rätt alltför och finansiering. Behöver du personliga råd, en coach kanske en mentor. Kanske bara en spark i baken. Ja då ska du gå till handling. Använd vår specialdesignade webbportal där du hittar allt du behöver! Vi ska börja med en omvärldsanalys för att ta reda på vilka som är målgruppen. Under verktygsutvecklingen ska vi hitta en bra samverkan mellan teknik och människa. Under hela processen ska vi tillämpa kundinflytande. Actionplan Omvärldsanalys 13/4 LST Förankring OKT ALMI Övertyga POL+Finans Höst Företagarna Handlings- och tidsplan Höst LST Förankring av modell Jan 2010 ALMI Beslut om medel Mars 12 Kickoff Maj 12 Gemensamt

8 Konceptet utvecklat av: Oskar Sjölund (Malå kommun), Inger Granström (Leader Lappland), Hans Strandberg (ALMI), Marika Lider (Länsstyrelsen Västerbotten) Lag 1 - Norrbotten Mera skoj med Convoy. Hitta pengar nu. Våga vinn en Mercedes Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för framtida entreprenörer eftersom mångfald ger utveckling. Det vill vi göra genom fyra åtgärder: Rikta inlandsmiljarderna till fri Convoy. Samla sökbara pengar till hemsidan hittapengar.nu. Varje år utse en framgångsrik företagare i Norrbotten Jantelagsbefriare och ge dem en Mercedes av senaste modell (för att motverka jantelagen). Våga Vinn Mercedes. Marknadsföringskampanjen Bli företagare nu! med helsidesannons i lokal press, sociala medier och skolinformation med fokusområde använd convoy och satsa på det som är skoj Konceptet, som ska drivas som regionala plattformar, bygger på att det redan finns 2 Mdr i inlandspengar. Beräknade kostnader: Egenanställningskonceptet, två fria år med Convoy = 6 milj Jantelagsbefriaren, två mercedesar = 2 milj Hemsidan = per år Galamiddag kostar 1250 per person (efter tre år bär sig tillställningen själv) Det ekonomiska resultatet av satningen är att vi får igång fler företag som generar arbetstillfällen som ger skatteintäkter. Vi vet vad som samhällsentreprenörerna behöver, regeringen står och stampar. Vi levererar konceptet!

9 Actionplan Köpa domän 1/4 LST Upphandla layout, drift 1/4 LST Provköra mot aktörer 1/5 LST Upphandla egenasntällning Sjösättning, invigning 1/6 LST Starta hemsidan hittapengar.nu 1/6 LST Galaplanering och sponsorsälj ( kr) V 2012 GRP 1 Näringslivskontoren nominerar och jury utses. V 2012 Näringslivskon tor Gala V 2012 GRP 1 Konceptet utvecklat av: Camilla Hansen (Luleå kommun), Britta Berglund, Kenneth Eklund (Arvidsjaurs kommun), Mårten Ström (Luleå kommun) Lag 2 - Norrbotten Genom kraftsamling minska glappet mellan idébärare och möjliggörare Med gemensamma resurser skapar vi en hållbar tillväxt i regionen. Därför vill vi täta glappet mellan idébärare och möjliggörare. Eftersom det är många som jobbar för samma målgrupp är det ett jätteansvar för oss. Det är viktigt att vi har kännedom om varandra. Därför är vår lösning en webbsida för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Vi kallar verksamheten för Landsbygdsakademi Norr. Landsbygdsakademi Norr är en virtuell verksamhet som innehåller en projektbank, jourrådgivning, matchmaking, distansföreläsningar och kunskap om vad pengarna finns. Alla projekt som finns kan sökas utifrån nyckelord etc. Vi tänker oss ett samarbete med LAG 4 och deras Landsbygdsbuss. I och med att vi samverkar med den aktiviteten och andra skulle tillgängligheten öka med hög kompetens och bra

10 bemötande. Samverkanslösningarna ger överföring av erfarenhet som gör att fler får spetskompetens. Detta skulle upplevas positivt och generera finansiering. Lösningen är ekonomiskt lönsam eftersom den bidrar till att det blir kortare tid mellan ide till verklighet. Satsar vi 5 milj för 100 idéer ger det en besparing på 50 tkr per idé. Dessutom generar varje idé ett arbetstillfälle som ger 1,5 miljon var. Vi sparar alltså ytterligare 150 milj på att skapa 100 nya jobb. Actionplan Underlag/förstudie 15/3 HSSL Goda exempel Behov/aktörer Söka medel Förstudie Kick off Fastställer handllingsplan 31/1 HSSL 31/5 HSSL Konceptet utvecklat av: Jenny Björk (Spira fyrkanten), Helena Zimmer (Hushållningssällskapet), Roger Ylinpää (Länsstyrelsen i Norrbottens län), Ann Stålnacke Hann (Länsstyrelsen Norrbottens län), Roine Karlsson (Coompanion Norrbotten) Lag 3 - Norrbotten Söker du en sparringpartner, en specifik kompetens eller finansiering här är vi! Det är viktigt att tillvarata den potential och de resurser som finns i regionen för att skapa utveckling. Därför vill vi hjälpa entreprenörer/eldsjälar som bär på en idé att gå från ord till handling. Vår lösning är att alla olika aktörer som jobbar med eldsjälar är med i ett projekt som ser över de olika möjligheter som finns till stöttning. Vi vill skapa en väg in One window som inte är för snävt och inte för brett heller.

11 Steg 1: Inventera vad som finns idag och hur kan det kan införlivas och knytas ihop. Steg 2: Sammanställa/Presentera Steg 3: Skapa en webbplats för att tillgängliggöra informationen. Steg 4: Fältcoachning av entreprenörer på landsbygden. Att detta ska formas till en helhet med olika delar. Den virtuell mötesplatsen/webbplatsen ska tillhandahålla utbildning/vidokonf. /info och rådgivning. Det ska vara möjligt att söka med nyckelord på webplatsen så att användaren enkelt kan söka det han eller hon är ute efter. Den personliga rådgivningen/coachningen ska vara bra och effektivt. Det är viktigt med ekonomisk lönsamhet över tid och att rådgivaren inte bara är en ja-sägare. Den ekonomiska modellen ser ut så att aktörer köper in sig med medlemsavgifter i en ekonomisk förening. Den ekonomiska föreningan ska till viss del sälja tjänster. Inledningsvis finansieras verksamheten med projektfinansiering efter den första testperioden ska framtida finansiering ses över. Tanken är att konceptet ska drivas av en upphandlad entreprenör som då äransvarig för aktiviteterna. Vi skapar en långsiktig lösning. Actionplan Utarbeta idéförslag Kvartal 1 Arbgrupp Kvartal 1 Samla aktörer, lyfta idén och förankra (flera träffar) Kvartal 1+2 Arbgrubb Kvartal 2 Utarbeta projektplan/förankring Kvartal 3 Arb.grupp Kvartal 3 Söka finansiering Kvartal 3 Arb.grupp Kvartal 3 Rigga organisation Anställa/upphandla kompetens Genomförande fas 1 Inventering, sammanställning Genomförande fas 2 Utbildning av aktörer/kompetensförsörjning Uppbyggnad webb, virtuell möteplats Genomförande fas 3 Uppsökande verksamhet Visa upp konceptet, möta entreprenörer/eldsjälar Erfarenhetsutbytesträffar (aktörer som är delaktiga i konceptet) Framtida finansiering (vem ska upphandla och vem ska driva) Långsiktig verksamhetsplan Konceptet utvecklat av: Erika Pettersson (Leader Mare Boreale), Victoria Sjöholm Jansson (Länsstyrelsen i Norrbotten), Linda Hällerstrand (Entreprenörscentrum), Sture Boman (Moskosel) Lag 4 - Norrbotten

12 Vi erbjuder en bred kompetens från olika finansiärer, rådgivare och inspiratörer till länets entreprenörer Eldsjälaroch entreprenörer är motorn i samhället och vi vill hjälpa dem från idé till succé. Det vill vi göra genom ett landsbygdsutvecklings- entreprenörs- och kompetenståg som stannar på fem platser på landsbygden. Syftet är att skapa en länk mellan entreprenörerna och eldsjälarna på landsbygden och inspirera till handling genom föreläsningar och möten. Steg 1: Bilda aktionsgrupp av aktörer med olika kompetenser (inkl universitet). Steg 2: Gruppen åker ut på en turné; entreprenörståget, idérundan. Radio Norrbotten sänder och folk ringer in goda idéer. Detta återkommer efter ett år. Steg 3: Det växer fram en modell som återkommer och som skapar en länk mellan entreprenörerna/eldsjälarna på landsbygden. Upplägg för finansiering: Landsbygdsprogrammet och regionala medel finansierar treårigt projekt. Marknadsföring gratis med Radio Norrbotten media medfinansierar. Leader områdena är med och finansierar och utvecklar konceptet. Lokala sponsorer. En mobileringsfas startar i början av februari. Man kontaktar radio bildar en aktionsgrupp koordinator utses projektledare utses innan sommaren. Projektledaren jobbar vidare med de rent praktiska och det pågår fram till hösten. Genomförandefas i början av november. Actionplan Kontakt med radion 10/2 Håkan Bilda aktionsgrupp 1/3 Lennart Utse koordinator 1/4 Aktionsgrupp

13 Forma projektdirekt 15/4 Koordinator Utse projektledare Styrgrupp Aktionsgruppsmöte 15/6 Utse platser/lokaler Göra program Föreläsare Genomförandefas Konceptet utvecklat av: Jan Nilsson (Leader Polaris), Åse Blombäck (Hela Sverige Ska Leva Norrbotten), Håkan Stenmark (LRF Norrbotten/Västerbotten), Lennart Ruder (Leader Polaris). Fler idéer Under idéfasen skulle lagen brainstorma fram flera kreativa och modiga idéer, innan de i konceptfasen byggde om dem till mer realistiska lösningar. Här listar vi några av dem: Kreativitetshögtid Fadderföretag Kundservice Idéscanner Trygghetslön Gratis jordenruntresa Gratis konkurs Färre aktörer Skattelättnad Mentor Kluster Strukturbrytare Entreprenörskap i skolan. Ungdomar får mentorer. Entreprenörer skall praktisera. i befintliga företag är Norr- och Västerbotten Sveriges första Jantelagsbefriade region. Ladan - plats i varje by där alla kompetenser finns.

14 Istället för antikrundan finns idérundan. Matchmaking på nätet mellan kompetenser och idébärare. Gemensam plattform med stor databas som rymmer alla aktörer och projekt just nu. Entreprenörshus i varje kommun. Gemensamma träffar regelbundet för att lära av varandra. Nya medarbetare skall lära känna varandra. Mentorer där äldre hjälper yngre kreativa människor. Praktik skapas i etablerade företag. Pilottest ge pengar till goda idéer och ställa bara krav på resultat, inte på att några papper behöver lämnas in. Entreprenörer väljer själva vilka de behöver för sin hjälp. Fullfölj Norrbottnia/stambanan och knyt entreprenörerna till satsningen. Utbildning färdiga entreprenörer. Trendigare att vara företagare. Tävling obegränsat med resurser i 10 år. Det sägs att ovan molnen är himlen alltid blå. Ansvarig: Nils Lagerroth, Landsbygdsnätverket ( ) Processledare: Lisa Renander, Go Enterprise ( )

Rapport: Verkstad Landsbygdsnätverket

Rapport: Verkstad Landsbygdsnätverket Sundsvall 2011-05-03 Rapport: Verkstad Landsbygdsnätverket Ansvarig: Maria Gustafsson, Landsbygdsnätverket (070 6152140) maria.gustavsson@jordbruksverket.se Processledare: Lisa Renander, Go Enterprise

Läs mer

Rapport Workshop Kramfors kommun Tillväxt vs nöjdhet

Rapport Workshop Kramfors kommun Tillväxt vs nöjdhet Hotell Höga Kusten 2011-01-25 Rapport Workshop Kramfors kommun Tillväxt vs nöjdhet Ansvarig processledare: Lisa Renander, Go Enterprise lisa@goenterprise.se, 070 748 70 64 www.goenterprise.se Bakgrund

Läs mer

Rapport Workshop Kramfors kommun Attityd och Jantelag

Rapport Workshop Kramfors kommun Attityd och Jantelag Hotell Kramm 2010-11-15 Rapport Workshop Kramfors kommun Attityd och Jantelag Ansvarig processledare: Lisa Renander, Go Enterprise lisa@goenterprise.se, 070 748 70 64 www.goenterprise.se Bakgrund Den 15

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

Landsbygden i de regionala programmen

Landsbygden i de regionala programmen Landsbygden i de regionala programmen Dokumentation från utvecklingsseminarium 6, 2007 Från isolering till integrering. Så beskrev Ulf Tynelius på Glesbygdsverket utvecklingen av landsbygden i de regionala

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat. Vi

Läs mer

Gör idéer till verklighet

Gör idéer till verklighet INSPIRATIONSBROSCHYR TILL KVINNOR SOM VILL STARTA FÖRETAG Gör idéer till verklighet ik, investera i invandrarkvinnor Och så kom den dagen jag hoppades aldrig skulle komma. Dagen som innebär att de resurser

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Verktygslåda för innovation

Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Innovation och förnyelse är viktigt för att Kronoberg ska kunna stärka sin välfärdsnivå. Vill vi bo och verka i en konkurrenskraftig region som kännetecknas

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE

HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE HÖGRE KVALITET PÅ LIVSMEDEL I OFFENTLIGA KÖK KARTLÄGGNING AV UTVECKLINGSARBETE Kartläggningen är gjord av MIND Research på uppdrag av Landsbygdsnätverket. Hösten 2013 Landsbygdsnätverket 551 82 Jönköping

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län

Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län Oskarshamn 3 sept 2014 Rapport: Ökad innovation i offentlig verksamhet i Kalmar län IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin) har i uppdrag att leda en process för att öka innovation i offentlig verksamhet

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

FÖRSTA STEGET I SKL:S FÖRSTUDIE OM UTVECKLING AV SOCIALTJÄNST PÅ 1177.SE

FÖRSTA STEGET I SKL:S FÖRSTUDIE OM UTVECKLING AV SOCIALTJÄNST PÅ 1177.SE FÖRSTA STEGET I SKL:S FÖRSTUDIE OM UTVECKLING AV SOCIALTJÄNST PÅ 1177.SE Del av ÖK 2013 om Stöd till evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten Mementor, 130512 Innehåll Uppdraget Omvärldsspaning

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter 1. Arbetsintegrerande socialt företagande Definition Definitionen som Tillväxtverket använder och som Regeringen har fastslagit

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer