SPECIFIKATION R-CARD M5 version 5.34

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPECIFIKATION R-CARD M5 version 5.34"

Transkript

1 Projektnummer: Projektnamn: PC 5000 Server 32 Utvecklingskort:..\..\UK_ doc = Ny/ändrad funktion = rättat fel NYA FUNKTIONER OCH RÄTTADE FEL : Rättat fel som uppkom i Händelser för debitering behandlades felaktigt NYA FUNKTIONER OCH RÄTTADE FEL : XML export av maskinhändelser (Beta) Vid överföring av dokument till Vision paneler kunde det under vissa omständigheter bli fel så att arbetet aldrig blev klart. Benämning på kortgrupper med fler än 10 tecken skickades ut med dubbel-tecken Om en lägenhet endast hade noll kronors transaktioner så kunde fribeloppet felaktigt sättas till annat än noll. Server Förbättrad hantering av databas vid postlåsningar. Om en överföring nytt misslyckas kommer nästföljande överföring nytt endast skicka resterande data. Genererar loggfil med information när boka påbörjar uppdatering och när den är klar med förändringar och utskick. Progress-bar uppdaterades inte vid överföring nytt. IndiGraf Ljudindikering vid larm. Möjlighet att visa kamerasymboler. Stöd för ny manöverpanel, MAP-59 (kräver även UC v2.50). Stöd för många nya funktioner relaterade till MAP-59. Annan benämning i terminal på larmområdet låg begränsat till 10 tecken. Är nu 30 tecken. Beräkningen av antalet sektioner för Mini tog även med utgångar. Enhet I listan på aktivera slussfunktion visades felaktigt sluss nummer 1 istf sluss nummer 3. /Behörigheter Möjlighet att välja vilken domän som ska visas i lista. Övrigt Besökssystem, ny licensbelagd programfunktion (Beta). Ny funktion, Automatisk till/frånkoppling med tillslagsfördröjning (även kallad köpa tid ) på larmområde. Inställbar pulstid för tolkning av DTMF-toner på TEL-50. Länk i Hjälp-menyn till RCO fjärrsupport NYA FUNKTIONER OCH RÄTTADE FEL : Debitering: Saldot kunde bli felaktigt Vid överföring av dokument (överföring unik data) till fler än en Vision och det samtidigt blev reset på en av dessa så avslutades aldrig arbetet. Versionsinfo_M5_534.doc goranp :41:00 1(6)

2 NYA FUNKTIONER OCH RÄTTADE FEL : Debitering: Exportformat BL, datum ändrat till ÅÅMMDD och baseras på transaktionens starthändelse. Antal och styckespris på fribeloppstransaktioner, laddning och justeringstransaktioner. I vissa fall kunde starthändelse och sluthändelse för en transaktion komma i ofas och bilda 2 transaktioner med status starthändelse/sluthändelse saknas. Export av maskinhändelser (nätverkslarm) till XML-fil. Grafiskt schema Vision. Egenskap ja/nej vid start av pass borttagen Grafiskt schema vision. Ny egenskap. Visa inte kortgrupp textmeddelande" kryssruta före "Visa behörighetsfel..." Gridview. Blir fel om man ska välja datum och danskt datumformat är valt Språk Om en viss text (språk) saknas kunde det i vissa fall endast stå siffror. Möjlighet att flasha IO-50 (v3.00) Inläsning av grupper och avdelningar ska ske vid uppstart av användarfönster. Förut laddades de varje gång man klickade på en användare. Ger prestandaförbättring med långsamma nätverk. NYA FUNKTIONER OCH RÄTTADE FEL : Export av Debiteringsunderlag exporterar nu alla även de transaktioner som ligger inom fribelopp. Utnyttjat fribelopp exporteras alltid som ett negativt belopp. Stöd för 48pass. Licens för antal lägenheter för Debitering har ändrats från 100tal till 400tal. Debiteringsunderlag uppdateras i "realtid". Beräkning av debiteringsperioder har optimerats för bättre prestanda. Färdigställande för Vision. Benämning på förval klarade endast 20 tecken. Ska vara 30 tecken. Export larmadresser. Går nu att göra från utskrift larmadresser Möjligt att koppla behörigheter av typen MAP till användare/kort Larmområde i larmområde. Gick inte att ta bort ett larmområde. MAP-50. Tolkades som vanlig enhet ej som MAP-50 Larmområde. Behöll inte visningsvalen av vilka ingångar som ska visas vid växling mellan larmområden. Porttelefon Porttelefon utökat med möjlighet att tidsstyra när anropsnummer inte är giltigt, via funktioner eller porttelefonbehörigheter (UC-50 version 2.43) Utgångar på PA-59 utan display visade inte mute av högtalare FreeCall kort. Fel vid kontroll på länkade kort. Om lgh hade två FreeCall kort, så kunde dessa inte ha samma behörighet. Server En låsning kunde uppstå i M5 Server när en felaktig inloggning i närvaromodulen skedde. I vissa fall kunde arbetet med "överföring av unik data" aldrig bli klart och inga poster skickades ut. Övrigt Tidsintervallen kommer med i utskrift funktioner ID06. Om man hade ställt in att efter- och förnamn skulle läsas in, och detta saknades på det kort man läste in så kom inga data alls med Mifare MAD bordsläsare. Begränsades felaktigt vid 16 tecken Seriline. Gick inte att spara ner bild från serilinefönster till DataBas. Gick att spara som sökväg. Sparade inte inställningarna för larm på / av när man skapade ny behörighetsgrupp Versionsinfo_M5_534.doc goranp :41:00 2(6)

3 Årskalender. Vid klick på inställningar domäner när det bara fanns en domän resulterade i RTE fel. Specialdagar. Ändrad benämning för dagtyp sparades inte korrekt. R-CARD M5toM5, Program för att slå ihop M5 databaser. OBS! Kräver R-CARD M5 DBI licens och en extra klient i nätverk. NYA FUNKTIONER OCH RÄTTADE FEL : Möjlighet att koppla ingång för återställning av larmområde (nödöppning). Kräver UCver >= 2.41 Konfigurera enheter. Förbättrad kontroll på antal bokningspaneler och manöverpaneler Standard fälkoppling skapas och denna kopplas till nya enheter (PA59 INF50) vid hämtning. Om vissa fält för portregisterposter inte var ifyllda raderades posten i PA-59/Vision. Vid överföring av unik data till PA59/Vision kunde arbetet låsa sig och aldrig bli klart. Fältkoppling (portregister) för anställningsnummer & Teleanknytning fungerade inte om dessa fält var inställda för att vara textbaserade. Problem vid beräkning av länkade kort. Detta gjordes för alla behörighetsgrupper oavsett domäntillhörighet. Det fanns ingen kontroll om anknytningsnumret översteg Om det var många länkade kort (fler än 11) kunde RaServer låsa sig/avsluta vid utskick. Förval/tider. Om man justerade tider och sparade, och sedan tryckte på X för att stänga fönster så försvann tiderna. Preliminärberäkning från användare gick inte att använda med nya designen (fr. v ) Debitering Exportformat ALT och BL har justerats. Indigraf Går nu att droppa enhet mm direkt i lista. Den hamnar då längst upp till vänster i ritningen.. Visa dropplista i menyraden med indigraf fönster vid uppstart om rättigheter och indikeringsfönster finns Kamera Visar dropplista i menyraden med kameror vid uppstart om rättigheter och kameror finns Excelimport DBE Möjlighet att importera våningsbenämning. Kontrollerar mot M5 om motsvarande benämning finns. Vid import av kortgrupper så sattes benämning både på benämning och annan benämning Vision Grafiskt schema. Standardvärden inlagda på nyskapade färgscheman. Boka Möjlighet att ställa in (i RaSettings.ini) så bokamodulen uppdaterar så fort filen förändras istället för vid minutomslag. NYA FUNKTIONER OCH RÄTTADE FEL : Ny koppling utgång på UC. Blinkande statusutgång Portregisterinformation gick endast ut till första enheten på en behörighetsgrupp. Om första enheten inte var en enhet med stöd för portregister gick det inte ut till någon av enheterna. Excelimport DBE Våning från mall kom inte med vid import. Vision Brev ikon på portregisterposter i INF50 visas bara på domän 0. Kort skickades endast ut till domäner enligt behörighetsgrupper som kortet hade. Även om överliggande kortgrupp hade andra domäner. Om kort inte hade behörigheter på sig skickades kortet ut enligt överliggande kortgrupp. Versionsinfo_M5_534.doc goranp :41:00 3(6)

4 NYA FUNKTIONER OCH RÄTTADE FEL : Fönstret för Prox-53 saknade viss info. Server/system Förbättrat stöd för PA-59. För korrekt funktion krävs denna version. Modemanknytning. Lagt till fördröjning efter ATZ då vissa modem krävde detta. Tagit bort felaktiga servermeddelanden, typ Servern upptagen försök senare och omstart av server krävs. Vissa arbeten som inte kan köras samtidigt läggs nu på kö och startar automatiskt när det går. Ny design för att lägga in egenskaper på en användare/lägenhet. Radera användare under avd/grupp. Om man markerade annan mapp under radering, så resulterade det i att den nya markerade mappen uppdaterades. Långa kort-id fungerade inte om kortet låg på en kortgrupp Behörighetsgrupp Möjlighet att droppa -behörighet på mapp. Skapar kortgrupper där det saknas samt kopplar kort om det är valt. Inställningar Ny design för daginställningar. Utskrifter Fritext kunde inte innehålla specialtecken, typ. Visa larmadresser i M5 MAP. Larmområden. Om man försökte sortera på larmadresser när det inte fanns några, så blev det fel. Sektioner lamområden. Om man först drog in en ingång och ändrade ingångstyp på den och sedan drog in ytterligare en ingång, så presenterade den första sektionen default ingångstypen. Sparade dock rätt inställning. Om larmområde läggs till annat larmområde och inga egenskaper angetts så ska indraget larmområde sparas. Vid fler än en anknytning och fler larmsystem kunde egendefinierade larmkaraktärer, ingångstyper, utgångstyper få samma typnummer. Stöd för Vision, OBS endast BETA. RÄTTADE FEL : Rättat Den tidigare versionen (gäller endast ) kunde inte skapa system, eller uppgradera system, med MS SQL2000 som databas. Vid tillägg av utgång med samma positionsnummer som befintlig ingång från samma enhet försvann den ingången från larmområdet. Men endast om man hade fler larmområden än ett och valde att utgången skulle vara kopplad mot alla larmområden. På motsvarande sätt kunde en utgång försvinna när ingången lades till. NYA FUNKTIONER OCH RÄTTADE FEL : Stöd för PA-59 Portregisterfunktion Texten för Reader B är borttagen på PA-57, PROX-54P och PROX-53 Konfigurera bussar. Visade inte felmeddelande vid TCP/IP mellan undercentraler. Hoppade direkt till TCP/IP egenskaper debiteringsperiod. Kryss för att stänga giltiga transaktioner ska default vara aktiv Förbättrad prestanda vid periodisering i DEB. Export av debiteringsunderlag till fil med format, SUM-filformat utökat. LM10 (Danmark). Saknade tidigare värden på 2 positioner, initieras till 0 Versionsinfo_M5_534.doc goranp :41:00 4(6)

5 Kunde presentera fel transaktioner om det var fel format på datum vid preliminärberäkning av en lägenhet. Vid aktiverat export av transaktioner till informationstexter på kortgrupper kunde det i vissa fall uppstå en låsning i RaServer. Indikeringsfönster Indigraf kunde sluta fungera alt. inte fungera alls. Möjlighet att kvittera larm utan att ange text Möjlighet att kvittera fler larm samtidigt. Latchstyrd till/frånkoppling av larmområde (På larmområde på ingång enhet (UCver >= 2.28)) Pulsstyrd till/frånkoppling av larmområde (På larmområde på ingång enhet (UCver >= 2.28)) Pulsstyrd tillkoppling av larmområde (På larmområde på ingång enhet (UCver >= 2.28)) Ingångstyp sabotage virtuell, minsta giltiga aktiva tid är satt till 2sekunder. Standard värde: Felaktigt dolt larm på ingångstyp sabotage generellt. Vid klick på ett larmsystem efter att anknytningen blivit borttagen, så blev det error. Om man vid förändring i systemenheter sedan växlade till ett larmområde, så uppdaterades inte träd med enheter. Vid omkonfigurering för, så krävdes omstart av M5 för att kunna editera nödöppning på enheter. Om man sorterade på larmadresser, så blev det fel post då man klickade på en sektion i listan Om larmadress ändrades från en sektion till en annan i samma larmområde, så varnade M5 om att larmadressen inte var unik när man sparade Stöd för bordsläsare (PCR310U) med Mifare sektorläsning. Konfigureras från M5. Om utskriftsfönstret varit aktivt innan man skulle koppla behörighet till kort så kraschade M5. Med långa ID kom det felaktigt en varning, om två kort sparades utan ID-kod. Kortgrupper kunde i vissa fall inte bli utskickade till systemet. Kunde bara uppstå om felaktig konfigurering tidigare skett. Schemaläggare Om man valde säkerhetskopiera och valde när server startar så kom inte filsökvägsfältet fram. Endast urval av enheter Egenskaper tillät inte att man sparade när man ändrat på sökvägen Funktioner Om en operatör endast hade tillgång till en domän (ej domän 0) så såg denne inga funktioner. Kunde inte visa fler än 16 tider på en behörighetsgrupp Säkerhetsgrupper Vid nyskapande av säkerhetsgrupp är nu alla användarfält ikryssade för att vara synliga. Seriline korttillverkning Version 2.65 med stöd för engelska Utskrift Utskrift larmkvittenser Möjlighet att kunna ange fritext som sökning vid utskrift av händelser. Utskrifter händelser. Gick inte att välja användare. Kvitteringstexten kom inte med i händelseutskrifter. ID06 Realtidshändelser med användarinformation ska inte skickas till klienter (operatörer) som har ID06-flaggan satt Funktion för att klienter ska kunna generera loggar. Ex. WebNärvaro ska kunna logga att utskrift sker. Operatörshändelse vid inloggning innehåller information om vilken applikation som loggat in. Filtrerar bort händelser med användarinformation från databas urval. Ex. Utskrift om operatören har ID06 flaggan satt. Språk Alla benämningar på dagar på domäner ligger dynamiskt med språk Alla benämningar på korttyper ligger dynamiskt med språk Alla benämningar på fält på användare ligger dynamiskt med språk OPC OPC XML export (Siemens). Klarar fler än 10 zoner. Kamera Stöd för Bosch DiBos och Bosch SDK ver Versionsinfo_M5_534.doc goranp :41:00 5(6)

6 Möjlighet att skicka händelsegenererade styrningar till DiBos. Kan användas för t.ex. start/stop av inspelning eller styrning av kameror. Möjlighet att starta kamerabild i M5 på specifik händelse. Sektionskopplingar togs inte bort när kamera raderades. Sökning av DVR enheter på nätverk är borttaget. Övrigt Servern kunde krascha vid överföring nytt/allt om det fanns många domäner (>128st). Vid fjärranknytning kunde nedkoppling misslyckas om mycket data skickats precis innan disconnect. RaServer krävde omstart för att fortsätta fungera. Låsning kunde uppstå vid mycket realtidshändelser om man samtidig sparade en post i arbetstation. Vid överföring allt kunde meddelande om felsändning dyka upp felaktigt (om larmsystem fanns och det fanns anknytningar med komavbrott). Konfigurering av Mifare läsare kunde misslyckas. RaServer kraschade vid konfigurering med MIFARE Kort som ej hade någon programmering (ingen sector/mad som passar in på dataformat). Händelsetexten för teknikerlicens, tid kvar, visade felaktiga tider när resterande tid var mer än en timme. Versionsinfo_M5_534.doc goranp :41:00 6(6)

VERSIONSINFORMATION R-CARD M5 alla versioner

VERSIONSINFORMATION R-CARD M5 alla versioner Innehåll Nya funktioner och rättade fel 5.38.5: (2015-09-15)... 3 Rättade fel 5.38.3: (2015-03-24)... 6 Nya funktioner och rättade fel 5.38.2: (2015-02-10)... 6 Nya funktioner och rättade fel 5.37.5: (2014-09-25)...

Läs mer

SPECIFIKATION Versionsinfo UC-50

SPECIFIKATION Versionsinfo UC-50 Projektnummer: 1-0008 Projektnamn: R-CARD 5000 Central Utvecklingskort:..\..\UK_1-0003.doc VERSIONSREFERENS För att R-CARD M5 skall fungera fullt ut med alla funktioner krävs att hårdvaran (UC-50) har

Läs mer

R-CARD Användarhandbok

R-CARD Användarhandbok R-CARD Användarhandbok Avser R-CARD M5 fr.o.m. version 5.36 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 HUR MAN STARTAR PROGRAMMET... 4 Logga in...4 Byta operatör utan att starta om R-CARD M5...4 OM PROGRAMMET

Läs mer

PASSAGE OCH SÄKERHET M5 ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

PASSAGE OCH SÄKERHET M5 ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG PASSAGE OCH SÄKERHET M5 ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Droppa nycklarna och tag a upp Ersätt nycklarna - få hög säkerhet och mer flexibel hantering I dag löser vi tryggheten med flexibel säkerhet.

Läs mer

Användarguide. Copyright 2003-2013, ASSA AB. ASSA AB Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm. Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20

Användarguide. Copyright 2003-2013, ASSA AB. ASSA AB Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm. Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 Användarguide Copyright 2003-2013, ASSA AB ASSA AB Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 UG 559 050 920 R Användarguide Standard Template Innehåll i Innehåll

Läs mer

Säker och trygg fastighet

Säker och trygg fastighet Säker och trygg fastighet Elektroniska lås för hem och företag Säkerhet utan nycklar Passagesystem Tvättstugebokning El-lås läsare M5 Administration Infotavla Grafisk presentation Porttelefon Integrerat

Läs mer

ARX Passersystem Användarmanual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298

ARX Passersystem Användarmanual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298 ARX Passersystem Användarmanual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. M1852.0705-702298 2 3 Innehåll ARX passersystem 14 Om ARX passersystem 14 ARX passersystem 14 ARX passersystem översikt

Läs mer

Säker och trygg fastighet

Säker och trygg fastighet Säker och trygg fastighet Elektroniska lås för hem och företag Säkerhet utan nycklar Skalbart system Med RCOs skalbara system ersätter man enkelt nycklarna i samtliga allmänna dörrar och utrymmen. Systemet

Läs mer

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Ökad säkerhet och flexibilitet utan nycklar Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna helt. En tag (kodbricka) eller ett kort ersätter

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

Versionshistoria Optitec RS

Versionshistoria Optitec RS Versionshistoria Optitec RS Förändring Optitec RS Ver. 1.6.0.21 Återkallning Ny funktion i återkallningen: Avancerad direktmarknadsföring Möjlighet att ställa egna frågor i databasen. Sökfönstret Visar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 6 1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRBEREDELSER... 6 2 VAD ÄR REGITWISE?... 7 2.1 STANDARD... 7 2.1.1 Enkel administration... 7 2.1.2 Urval... 7

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Versionsmeddelande. Refnr.

Versionsmeddelande. Refnr. Nytt i Hybron MPS Version: 6.7.5 Fel förrådsplats i inlev.tillverkat 8615 Om man söker upp en TO i inlev tillverkatlistan (CTRL+F och anget ett TO nr) och inte klickar på raden (eftersom den ju redan är

Läs mer

HD-Taxa Sverige. Structab AB Utfärdare Pa Gyllensvärd Ärende 1 (14) 1.10

HD-Taxa Sverige. Structab AB Utfärdare Pa Gyllensvärd Ärende 1 (14) 1.10 1 (14) 1. Installation... 2 2. Komma igång... 2 2.1. Starta programmet... 2 2.2. Registerhantering... 2 3. Att tillverka en tariff (snabbinstruktion)... 2 3.1. Lägga upp företag... 3 3.2. Systemuppgifter...

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-09-16 8.0.19

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-09-16 8.0.19 2015-09-16 8.0.19 BOOK-IT VERSION 8.0 Release notes Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Manual för Nordic-System APP

Manual för Nordic-System APP Manual för Nordic-System APP Tack för att du valt Nordic-System, systemet som erbjuder smarta hem för alla. Nordic-System Appen ger full tillgång till systemet via en Smartphone/surfplatta. Funktioner

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-02-16

BOOK-IT VERSION 8.0. Release notes 2015-02-16 2015-02-16 BOOK-IT VERSION 8.0 Release notes Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund. Besöksadress: Fältspatsvägen 4, 224 78 Lund tel 046-270 04 00, e-post: axiellsverige@axiell.com, www.axiell.se 2

Läs mer

Larmmottagningsprogram Wilma. Version 2

Larmmottagningsprogram Wilma. Version 2 Larmmottagningsprogram Wilma Teknisk beskrivning Version 2 Windows är ett registrerat varumärke för Microsoft Corporation. Seagate Crystal Reports är ett varumärke som tillhör Seagate Software Inc. Andra

Läs mer

Axalon Office Connector SP Användarhandledning

Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP 2013, senast reviderad: den 8 juni 2015 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 4 Syfte... 4 Vem är denna handledning

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com

Användarmanual. VisitLog 2.5. RIW Software Technology AB www.riwsoftware.com Användarmanual VisitLog 2.5 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Vad är VisitLog?... 4 3 Innan du börjar... 4 4 Översiktssidan... 5 5 Administration... 6 5.1 Lokala inställningar... 6 5.1.1 Active Directory

Läs mer

VAKA Systembeskrivning

VAKA Systembeskrivning VAKA Systembeskrivning VAKA är utvecklat i Sverige och är väl anpassat enligt svenska marknadskrav med hänsyn till funktionalitet, design och hållbarhet. Den tekniska plattformen är dock, till skillnad

Läs mer