Fakturering Kund & Leverantšrsreskontra. Handbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakturering Kund & Leverantšrsreskontra. Handbok"

Transkript

1 2001 Fakturering Kund & Leverantšrsreskontra Handbok 2001 HOLT AB Alla ršttigheter fšrbehœlles. InnehŒllet i detta dokument kan Šndras utan fšregœende meddelande och representerar inget Œtagande frœn HOLT AB. Denna handbok fœr ej, i nœgon del, kopieras, reproduceras, šverfšras till annat medium eller šversšttas utan skriftligt tillstœnd frœn HOLT AB. Programvaran som beskrivs i detta dokument, stšlls till fšrfogande under licensavtal eller annan šverenskommelse. Programmet fœr enbart anvšndas och kopieras i enlighet med avtalet. Det Šr lagstridigt att kopiera programmet till band, diskett eller nœgot annat maskinellt lšsbart medium fšr nœgot som helst annat bruk Šn anvšndarens privata. UtgŒva Februari 2001

2 InnehŒll INNEHÅLL...2 INNAN DU BÖRJAR...4 DENNA HANDBOK...4 VAD DU BEHÖVER...4 VIKTIGA BEGREPP...5 INSTALLERA HOLT FAKT...5 SÄKERHETSKOPIERING...6 Tregenerationskopiering...6 INTRODUKTION...7 BÖRJA ANVÄNDA HOLT FAKT...7 DU FÅR EN NY KUND...12 DU SKAFFAR EN NY PRODUKT...15 DU FÅR EN BESTÄLLNING...17 DU SKALL FAKTURERA...20 EN FAKTURA FÖRFALLER...21 KUNDEN BETALAR...22 KUNDEN HAR BETALAT FÖR SENT...23 DU FÅR EN NY LEVERANTÖR...24 DU FÅR EN FAKTURA...26 DU SKALL BETALA FAKTUROR...28 REFERENS...29 APPLE-MENYN (MACOS)...29 HJÄLP-MENYN (WINDOWS)...29 Om HOLT Fakt...29 Systemdatum (MacOS)...29 Systemdatum (Windows)...29 ARKIV-MENYN...30 Nytt företag...30 Öppna företag...30 Grunduppgifter...31 Registerunderhåll...36 Journalutskrifter...37 Säkerhetskopiering...37 Återställ säkerhetskopia...38 Avsluta...38 REDIGERA-MENYN...39 REGISTER-MENYN...39 Kunder...40 Kundlistor...43 PRODUKTER...44 Produktlistor...46 LEVERANTÖRER...47 Leverantörslistor...48 FAKTURERING-MENYN...49 FAKTUROR...50 Skriv ut fakturor...54 Fakturalistor...54 BETALNINGAR...55 FÖRDELA KREDITFAKTURA...58 FÖRDELA À CONTO...59 Skriv ut påminnelser...61 Skapa räntefakturor...61 Reskontrarapporter

3 Viss kund...62 LEV.RES-MENYN...63 FAKTUROR...64 Fakturalistor...66 Utbetalningar...66 Förskottsutbetalning...67 FÖRDELA KREDITFAKTURA...68 FÖRDELA À CONTO...69 Reskontrarapporter...70 Viss leverantör...70 EXTRA-MENYN...71 MAKULERA...71 NY FAKTURA...71 VISA ALLA...72 SÖK...72 SORTERA...73 SKRIV UT...73 VÄLJ...74 VÄLJ BORT...74 KLAR...74 INDEX

4 Innan du bšrjar Denna handbok Denna handbok Šr inte en lšrobok i administration eller nœgon instruktionsbok fšr din dator utan bšr kompletteras med annan litteratur eller kurser. Handboken fšrutsštter att du Šr všl insatt i det mest grundlšggande arbetssšttet fšr din dator. Det hšr avsnittet, ÓInnan du bšrjaró, hjšlper dig med de fšrberedelser som behšvs fšr att kunna anvšnda programmet pœ ett riktigt sštt. Det gœr igenom en del datatekniska fšrutsšttningar som inte direkt har med dina administrativa rutiner att gšra. I avsnittet, ÓIntroduktionÓ, fœr du lšra dig de viktigaste funktionerna i programmet. Det avsnittet anvšnder du nšr du fšr fšrsta gœngen skall anvšnda programmet. Samt nšr du kanske Šr osšker pœ hur en rutin som du inte anvšnt pœ lšnge fungerar. I avsnittet ÓReferensÓ gœr vi igenom varje meny-val, meny fšr meny. Det avsnittet kan du anvšnda fšr att fœ lite mer information Šn vad du finner i ÓIntroduktionÓ. Det finns Šven ytterligare rutiner som inte tas upp i ÓIntroduktionÓ, utan bara beskrivs i referens delen. Blir du osšker pœ hur en viss rutin fungerar bšr du alltsœ slœ upp det i referens delen. Vad du behšver (MacOS) Power Macintosh MacOS eller senare 64 MB RAM minne 800x600 skšrm (Windows) Pentium 90 minimum Windows 95, 98, NT. 64 MB RAM minne 800x600 skšrm Skrivare Programmet fungerar tillsammans med de flesta pœ marknaden fšrekommande Laser- och blšckstrœle-skrivare vare sig dom Šr anslutna direkt till din dator eller tillgšngliga via ett till din dator anslutet nštverk. Papper Du anvšnder vanligt papper fšr din skrivare i A4 format. Programmet Naturligtvis mœste du ha infšrskaffat programmet. 4

5 Viktiga begrepp HOLT Fakt HŠr beskrivs nœgra begrepp, som kan vara bra att kšnna till nšr du lšser denna handbok. FŠlt. Ett fšlt innehœller ett stycke information, t ex ett kundnummer, en adressrad eller ett belopp. De fšlt dšr du kan mata in uppgifter markeras med en ram runt fšltet. Post. En post bestœr av flera fšlt. Exempelvis utgšr all information om en kund, en produkt eller en faktura en post. Register. Med register menas en samling poster. SŒlunda utgšr alla kunder ett kundregister. Alla produkter ett produktregister. Makulera. Om du vill ta bort en post i ett register gšr du det genom att makulera posten. Observera att du inte kan fœ tillbaka en post som du en gœng har makulerat. Installera HOLT Fakt SŒ hšr installerar du programmet pœ din hœrddisk. Du bšr vara bekant med grunderna i hur du anvšnder din dator. (Mac OS) 1. Placera cd-romskivan i cd-rom enheten. 2. ppna cd-romskivan. 3. Dra mappen HOLT Fakt till din hœrddisk. 4. Starta programmet genom att šppna filen HOLT Fakt, som finns i mappen HOLT Fakt. (Windows) 1. Placera cd-romskivan i cd-rom enheten. 2. ppna cd-romskivan. 3. Starta programmet Install, och fšlj instruktionerna pœ skšrmen 4. Efter installationen anvšnder du Start-knappen, eller ikonen pœ skrivbordet fšr att starta HOLT Fakt. Efter installationen Efter installationen bšr du ordna sšker fšrvaring av dina orginaldisketter. TŠnk pœ att disketter Šr kšnsliga fšr všrme, exempelvis vid brand. Enligt licensavtalet Šr du ocksœ skyldig att se till att ingen obehšrig kan kopiera dina disketter. 5

6 SŠkerhetskopiering HOLT Fakt Det finns mœnga faror som hotar ditt datasystem. Stšld, brand, datavirus, stršmavbrott eller felaktig anvšndning kan gšra att data gœr fšrlorad. Det gœr inte att helt skydda sig mot dessa faror. Men det gœr att minska konsekvenserna av ett haveri genom att regelbundet ta sškerhetskopior av innehœllet pœ hœrddisken. NŠr du skall sškerhetskopiera HOLT Fakt Šr det lšttast att ta en kopia pœ hela HOLT Fakt mappen. SŠkerhetskopiorna kan lagras pœ vanliga disketter eller pœ databand, sœ kallad tape backup. RŒdgšr med din ŒterfšrsŠljare om vilken utrustning och vilka program du behšver. TŠnk pœ att det inte ršcker med att skaffa programvara och utrustning. Avgšrande Šr att du skaffar fungerande rutiner fšr sškerhetskopieringen. Vem skall sškerhetskopiera? Vem kan vikariera? NŠr skall kopiering ske? Hur skall kopior fšrvaras? Kontakta din ŒterfšrsŠljare om du vill ha rœd i dessa frœgor. Tregenerationskopiering Vad hšnder om det blir stršmavbrottt just nšr du sškerhetskopierar? Eller om det uppstœr ett fel, som du upptšcker fšrst efter det att du har sškerhetskopierat? I bœda fallen blir bœde orginalet i din hœrddisk och sškerhetskopian felaktiga. Lšsningen pœ detta problem heter tregenerationskopiering. Det innebšr att du har tre generationer av HOLT Fakt ett original och tvœ kopior. Fšrsta generationen Šr den du arbetar med pœ hœrddisken. Andra generationen Šr den kopia som du tog senast, och tredje generationen sœledes den Šlsta kopian. Genom att du har tvœ kopior kan du alltid plocka fram den Šlsta om nœgot hšnder med den yngsta. NŠr du sškerhetskopierar tar du fram den Šlsta kopian och gšr en ny kopia pœ den disketten/bandet. Den blir dšrmed andra generationen och den fšre detta andra generationen blir tredje generation. Tregenerationskopiering skall anses som ett minimum fšr din sškerhetskopiering. 6

7 Introduktion I det hšr avsnittet gœr vi igenom de viktigaste funktionerna i programmet. Om du aldrig anvšnt programmet fšrut Šr det hšr du fœr hjšlp. Ha gšrna handboken uppslagen bredvid dig medan du anvšnder programmet. Redogšrelsen Šr ganska detaljerad, sœ vid en fšrsta anblick kan det kanske verka komlicerat. Fšljer du texten steg fšr steg kommer du dock att mšrka att programmet Šr ett lšttanvšnt program. Bšrja anvšnda HOLT Fakt Innan du kan anvšnda programmet fšr din administration mœste du mata in vissa grunduppgifter, som programmet behšver fšr sitt arbete. VŠlj GrunduppgifterÉ i Arkiv-menyn. Nu vissas denna dialogruta. Dubbelklicka pœ Fšretagsuppgifter. Fyll i rutan som visas. NŠr du Šr klar klickar du pœ Spara. Fšrst nu sparas uppgifterna 7

8 fšr att programmet skall kunna arbeta. HOLT Fakt Dubbelklicka pœ Kontoplan. Nu visas ditt fšretags kontoplan, eller ršttare sagt den del av kontoplanen som programmet behšver fšr sitt arbete. Eftersom det Šr fšrsta gœngen du anvšnder programmet stšmmer troligen inte de konton som visas, med de konton som du vill anvšnda. De konton som visas Šr de konton som mœste finnas Fšr att skapa ett nytt konto klickar du pœ Ny. DŒ visas denna skšrm. Fyll i kontonummer och benšmning och klicka pœ Spara. Vill du Šndra uppgifterna fšr nœgot konto dubbelklickar du pœ raden fšr kontot. Vill du ta bort ett konto markerar du det genom att klicka pœ kontots rad, och dšrefter klickar du pœ Makulera. Om kontot inte Šr upptaget raderas detta konto frœn din kontoplan. Du kan ocksœ skriva ut din kontoplan pœ skrivaren med Skriv ut. NŠr du Šr klar klickar du pœ Klar. Dubbelklicka pœ Fšrvalda uppgifter. HŠr registreras vissa fšrvalda uppgifter, som programmet anvšnder sig av. Mata in lšmpliga uppgifter i respektive fšlt. Betalningsvillkor. Antal dagar frœn fakturadatum som fšrfallodatum skall beršknas. FŠltet anvšnds som fšrval nšr en ny kund skall registreras. Kreditbelopp. KreditgrŠns som nyregistrerad kund fœr som fšrval. resutjšmning. Kryssruta som markerar om šresutjšmning skall tillšmpas. AnvŠnds som fšrval nšr en ny kund registreras. Krav fœr skickas. Kryssruta som markerar om krav fœr skickas till kunden. AnvŠnds som fšrval nšr en ny kund registreras. RŠnta fœr faktureras. Kryssruta som markerar om ršnta fœr faktureras kunden. AnvŠnds som fšrval nšr en ny kund registreras. 8

9 FšrsŠljn.konto. Popup meny. DŠr du všljer vilket fšrsšljningskonto som skall vara fšrval vid nyregistrering av en produkt. Exportkonto. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto som skall vara fšrval vid nyregistrering av en produkt. Klicka pœ Fakturering nšr du Šr klar. LeveranssŠtt. AnvŠnds som fšrval vid skapande av ny faktura. Leveransvillkor. AnvŠnds som fšrval vid skapande av ny faktura. DršjsmŒlsrŠnta. Ange den ŒrsrŠnta som skall tillšmpas vid ršntefakturering. Generell fakturatext. En generell text som skrivs ut pœ alla fakturor. Postgiro. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto som skall anvšndas vid postgiroutbetalningar. Bankgiro. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto som skall anvšndas vid bankgiroutbetalningar. Kassa. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto som skall anvšndas vid kontantutbetalningar. Fšrskott till leverant. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto ˆ-conto utbetalningar skall belasta. Leverantšrsskulder. Popup meny. DŠr du všljer vilket skuldkonto som skall gšlla som fšrval vid registrering av en ny leverantšr. Fordran hos leverant. Popup meny. DŠr du anger vilket konto som skall belastas vid fordran hos leverantšr. Klicka pœ Blanketter nšr du Šr klar. Fšretagsnamn. Kryssruta som markerar om fšretagsnamnet skall skrivas ut pœ blanketterna. 9

10 Fšretagsadress. Kryssruta som markerar om fšretagets adress skall skrivas ut pœ blanketterna. Blankettfot. Kryssruta som markerar om uppgifterna i foten pœ blanketterna skall skrivas ut. Klicka pœ Kundresk. NŠr du Šr klar. Tid mellan pœminnelser. Antal dagar som skall gœ mellan utskrift av krav. RŠntefri tid. Antal dagar som skall betraktas som ršntefri tid vid berškning av dršjsmœlsršnta. Minsta ršntebelopp. Det belopp som dršjsmœlsršntan mœste uppgœ till fšr att ršntefaktura skall skapas. Inbetalning. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto som skall gšlla som fšrval vid registrering av inbetalningar. resutjšmning. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto šresutjšmningen skall belasta. Kundfordringar. Popup meny. DŠr du všljer vilket fordringskonto som skall gšlla som fšrval vid registrering av en ny kund. RŠnteintŠkter. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto ršnteintškter skall belasta. Fšrskott frœn kunder. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto ˆ-conto inbetalningar skall belasta. Skulder till kunder. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto dina skulder till kunderna skall belasta. IngŒende moms. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto den ingœende momsen skall belasta. 10

11 Klicka pœ Kravtexter nšr du Šr klar. Skriv de texter som du vill att ditt fšretag skall arbeta med. Klicka pœ Spara nšr du Šr klar. Dubbelklicka pœ Nummerserier. DŒ visas denna ruta. Se till att du har korrekta startvšrden fšr dessa nummerserier. Klicka pœ Spara nšr du Šr klar. Dubbelklicka pœ Momssatser. DŒ visas denna ruta. Momssats. Procentuellt momspœslag. Konto. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto som skall belastas med aktuell momssats. Klicka pœ Spara nšr du Šr klar. 11

12 Du fœr en ny kund SŒ hšr gœr det till att registrera en ny kund. VŠlj kommandot Kunder i Register-menyn. DŒ visas denna skšrmbild. Klicka pœ Ny. DŒ visas denna skšrmbild. Fyll i uppgifterna fšr kunden. Du flyttar frœn fšlt till fšlt med Tabtangenten eller musen. Kundkod. Den kod du vill kunna sška kunderna pœ. Kundnummer. Ett unikt lšpnummer som datorn ger kunden fšr att kunna hantera kunden pœ ett riktigt sštt. Du kan inte Šndra detta nummer. Kundnamn. Kundens namn. Grupp. Den kundgrupp som du vill att kunden skall tillhšra. Distrikt. Om du har en distriktsindelning av dina kunder, Šr detta fšlt lšmpligt att anvšnda till detta. Landskod. Jobbar du med utlšnska kunder kan du anvšnda detta fšllt till att ange dess landskod. Adress. Dessa fyra fšlt Šr avsedda att anvšndas till kundens fakturaadress. Telefon. Kundens telefonnummer. Telefax. Kundens telefaxnummer. Telex. Kundens telexnummer. VŒr referens. Ange hšr vœr referens hos kunden. Detta fšlt anvšnds som fšrval nšr du skapar en faktura. Konto. Popup meny. DŠr du všljer vilket fordringskonto du vill att kunden skall belasta. 12

13 Klicka pœ Fakturering. DŒ visas denna skšrmbild. Fyll i uppgifterna enligt ledtexterna. Org.nummer. Kundens organisationsnummer. Bra att ha vid ev. kreditpršvning mm. Kreditbelopp. Den kreditgršns du sštter pœ kunden. Betal.villkor. Antal dagar som skall anvšndas vid berškning av fšrfallodatum. AnvŠnds som fšrval vid fakturering. Bank. FŠltet avsett innehœlla kundens bankreferens. Saldo. Den totala fordran du har pœ kunden. FŠltet beršknas av datorn. Du kan intew Šndra innehœllet. Ë conto. Totalt outnyttjade fšrskottsinbetalningar som kunden har hos dig. FŠltet beršknas av datorn. Du kan inte Šndra innehœllet. Interimskuld. Totalt outnyttjade kreditfakturor som kunden har hos dig. FŠltet beršknas av datorn. Du kan inte Šndra innehœllet. Rabatt. HŠr anger du ev. generell rabatt som kunden har hos dig. AnvŠnds som fšrval vid fakturering. Antal krav. Totalt antal krav som skickats till kunden. FŠltet beršknas av datorn. Du kan inte Šndra innehœllet. Medelbet.tid. Av datorn beršknad medelinbetalningstid i dagar ršknat, frœn fakturadatum till registrerad slutbetalning av fakturan. Du kan inte Šndra innehœllet. Bet.fakturor. Antal fakturor som kunden har slutbetalt. FŠltet beršknas av datorn. Du kan inte Šndra innehœllet. Senaste faktura. Fakturadatum pœ den senaste fakturan som skickats till kunden. Du kan inte Šndra innehœllet. Krav fœr skickas. Kryssruta som markerar att krav fœr skickas till kunden. AnvŠnds som fšrval vid fakturering. RŠnta fœr faktureras. Kryssruta som markerar att kunden fœr ršntefaktureras. AnvŠnds som fšrval vid fakturering. Exportkund. Kryssruta som markerar att kunden skall behandlas som exportkund. Vilket innebšr att ingen moms beršknas pœ fakturorna. resutjšmning. Kryssruta som markerar att šresutjšmning skall tillšmpas vid fakturering. Vilket innebšr att slutsumman avrundas till nšrmast hela krontal. 13

14 Klicka pœ Anteckningar. DŒ visas denna skšrmbild. Fyll i uppgifterna enligt ledtexterna. Anteckningar. Fria anteckningar om kunden. Kontaktperson. De kontaktpersoner du har hos kunden. Den kontakt det stœr ett ÓHÓ framfšr. RŠknas som huvudkontakt personen. Vilket innebšr att denna person som fšrval anges som referens vid fakturering. De švriga kontakterna kommer man Œt via en popup meny i faktureringen. Direkttelefon. Kontaktpersonens direkttelefon nummer. NŠr du Šr klar, klickar du pœ Spara. DŒ sparas din nya kund. 14

15 Du skaffar en ny produkt SŒ hšr gœr det till att registrera en ny produkt. VŠlj kommandot Produkter i Register-menyn. DŒ visas denna skšrmbild. Klicka pœ Ny. DŒ visas denna skšrmbild. Fyll i uppgifterna fšr produkten. Du flyttar frœn fšlt till fšlt med Tab-tangenten eller musen. Artikelkod. Den kod du vill kunna sška produkten pœ. Koden mœste vara unik. Du kan inte i efterhand Šndra denna kod. BenŠmning. En kortfattad benšmning pœ produkten. Artikelgrupp. Om gruppering avprodukter anvšnds kan detta fšlt anvšndas till detta. Kalkylpris. Kalkylerat inkšpspris. Marginal. I kronor och procent ršknat av fšrsšljningspriset. Du kan anvšnda dessa fšlt fšr att enkelt kalkylera fram ditt fšrsšljningspris. FšrsŠljn.pris. Detta belopp som skall anvšndas vid fakturering. Enhet. Den enhet som produktens pris baserar sig pœ. Ex. styck, meter, liter od. Momssats. Popup meny. DŠr du všljer den momssats som gšller fšr produkten. FšrsŠljn.konto. Popup meny. DŠr du všljer vilket fšrsšljningskonto som produkten skall belasta. Exportkonto. Popup meny. DŠr du všljer vilket exportkonto som produkten skall belasta. 15

16 Klicka pœ Anteckningar. DŒ visas denna skšrmbild. Anteckningar. Detta fšlt anvšnder du fšr eventuell kompletterande beskrivning av produkten. Denna information anvšnds Šven vid fakturering. NŠr du Šr klar, klickar du pœ Spara. DŒ sparas din nya produkt. 16

17 Du fœr en bestšllning SŒ hšr gœr det till att registrerar en faktura. VŠlj kommandot Fakturor i Fakturering-menyn. DŒ visas denna skšrm. Klicka pœ Ny. DŒ visas denna skšrmbild. Fšrst skall du ange vilken kund fakturan avser. Om du kommer ihœg kundnummret skriver du det. Annars anger du kundkoden. Om du inte minns kundkoden skriver Tryck dšrefter pœ Tab-tangenten. Nu visas alla kunder i kundregistret och du všljer rštt kund genom att helt enkelt klicka pœ den. (I exemplet ovan bad vi att fœ se alla kunder genom att Om du minns att kundkoden bšrjar pœ F kan du skriva och dœ visas bara de kunder, vilkas kundkod bšrjar pœ F.) Nu har programmet fyllt i kundnamnet. ven Er referens Šr ifyllt och om du inte vill Šndra den gœr du bara fšrbi med Tab-tangenten. Detsamma gšller VŒr referens. Om kunden har angivit ett eget ordernummer kan du mata in det, och det kommer dœ att skrivas ut pœ fakturan. GŒ vidare med Tab-tangenten. Orderdatum Šr fšrvalt som dagens datum, men du kan Šndra det om du vill. GŒ vidare med Tab-tangenten. Fakturadatum Šr blankt Šn sœ lšnge. Om du lšmnar det blankt kommer det automatiskt att fyllas i nšr du skriver fakturan. Anger du dšremot ett fakturadatum kommer fšrfallodagen att beršknas efter det datumet oavsett nšr fakturan skrivs ut. GŒ vidare med Tab-tangenten. LeveranssŠtt och leveransvillkor hšmtas frœn Fšrvalda uppgifter, kommandot Grunduppgifter i Arkiv-menyn. GŒ vidare med Tab-tangenten. Betalningsvillkor har hšmtats frœn kundregistret, men du kan om du vill ange en avvikande kredittid fšr just denna faktura. GŒ vidare med Tab-tangenten. Om du vill kan du ange ett leveransdatum. GŒ vidare med Tab-tangenten. 17

18 Klicka pœ Specifikation. DŒ visas denna bildskšrm. Klicka pœ knappen Ny. DŒ visas denna skšrmbild. Produktkod. Ange den produktkod som skall faktureras. ven hšr kan du anvšnda dig BenŠmning. Om du vill Šndra den pœ fakturan visade benšmningen, Šndrar du denna hšr. Som fšrval anvšnds den benšmning som registrerats pœ produkten. Org.benŠmning. HŠr visas den benšmning som registrerats pœ produkten. Du kan inte Šndra innehœllet. Antal. Ange det antal av produkten som skall faktureras. Ë-pris. Om du vill Šndra den pœ fakturan angivna ˆ-priset, Šndrar du detta hšr. Som fšrval anvšnds det pris som Šr registrerat pœ produkten. Org.ˆ-pris. HŠr visas det ˆ-pris som registrerats pœ produkten. Du kan inte Šndra innehœllet. Belopp. Av datorn beršknat nettobelopp pœ fakturaraden. Du kan inte Šndra innehœllet. FšrsŠljn.konto. Popup meny. DŠr du všljer vilket fšrsšljningskonto som produkten skall belasta vid faktureringen. Som fšrval anvšnds det konto som registrerats pœ produkten, med hšnsyn taget till om kunden skall hanteras som exportkund eller inte. Enhet. HŠr visas den enhet som registrerats pœ produkten. Du kan Šndra innehœllet i detta fšlt. Rabatt. Om kunden skall ha en procentuell rabatt pœ denna fakturarad, anger du detta hšr. Denna rabattsats kommer att visas pœ fakturan. Som fšrval anvšnds den generella rabatt som registrerats pœ kunden. 18

19 Momssats. Popup meny. DŠr du všljer den momssats som skall gšlla pœ faktura raden. Som fšrval anvšnds den momssats som registrerats pœ produkten, med hšnsyn taget till om kunden skall behandlas som exportkund eller inte. Momsbelopp. Det av datorn beršknade momsbeloppet fšr fakturaraden. Du kan inte Šndra innehœllet. Text. HŠr kan du skriva en fri kompletterande text pœ fakturaraden. Som fšrval anvšnds den informationstext som registrerats pœ produkten. Radnr. HŠr kan du ange vilken ordning fakturaraden skall komma i vid fakturautskriften. Raderna sorteras i stigande radnummerordning. Som fšrval adderas fšregœende radnummer med 10. Klicka pœ OK. NŠr du matat in alla fakturarrader du vill ha. Klickar du pœ Avbryt. Klicka pœ Spara. Nu fšrst sparas fakturan. SŒ lšnge den inte Šr utskriven kan den Šndras. 19

20 Du skall fakturera HOLT Fakt SŒ hšr gœr det till att skriva ut fakturor. VŠlj kommandot Skriv ut fakturor i Faktureringmenyn. DŒ visas denna skšrmbild. Eftersom du vill skriva ut alla outskrivna, klickar du bara pœ Skriv ut. Nu visas dina ordinarie dialogrutor fšr utskrift. Vill du ha flera exemplar av fakturan, glšm inte att ange antal kopior i dessa rutor. Programmet bšrjar nu att skriva ut fakturorna. Om det Šr mœnga kan det ta stund. Dessutom skrivs eventuella kredit- och ršntefakturor ut. NŠr det Šr fšrdigt kommer en frœga om du Šr nšjd med utskriften. Kontrollera att fakturorna verkligen har skrivits ut, tšnk pœ att pappret kan fastna i skrivaren. Klicka dšrefter pœ OK. DŒ noterar programmet att fakturorna Šr utskrivna, och de kan dšrmed inte Šndras. Nu kommer nšsta frœga ÓVill du skriva ut fakturajournal och bokfšringsunderlag?ó. Klickar du OK skrivs en fakturajournal och ett bokfšringsunderlag fšr de nyutskrivna fakturorna ut. (Om du dšremot klickar pœ Avbryt kommer dessa fakturor med vid nšsta journalutskrift.) terigen vill programmet veta om utskriften blev lyckad. Om du svarar OK noteras att fakturans bokfšringsunderlag skrivits ut. DŠrmed uppdateras kund- och produktstatistiken, och fakturan kan raderas nšr den blivit slutbetald och ev. ršntefakturerad. 20

21 En faktura fšrfaller Grunduppgifter i Arkiv-menyn. HOLT Fakt SŒ hšr gœr det till att skriva ut betalningspœminnelser. VŠlj kommandot Skriv ut pœminnelser i Faktureringmenyn. Nu visas en lista šver fšrfallna fakturor, dock inte de fakturor dšr du skrivit ut pœminnelser fšr det antal dagar sedan, som angetts som všntetid i Fšrvalda uppgifter, kommandot Markera de fakturor du vill skriva ut pœminnelser fšr. NŠr du skall markera fakturor gœr det till sœ hšr: Markera en enstaka faktura genom att klicka pœ den. Du markerar ytterligare fakturor genom att kommando-klicka pœ dem, dvs genom att klicka pœ dem samtidigt som du hœller kommando-tangenten nertryckt. Du markerar flera sammanhšngande fakturor genom att klicka pœ den fšrsta och dšrefter skift-klicka pœ den andra, dvs klicka samtidigt som du hœller skifttangenten nertryckt. NŠr du valt fakturor klickar du pœ VŠlj. Och dšrefter pœ Skriv ut. Nu visas dina ordinarie dialogrutor fšr utskrift. Vill du ha flera exemplar av pœminnelserna, glšm inte att ange antal kopior i dessa rutor. Programmet bšrjar nu att skriva ut betalningspœminnelserna. Om det Šr mœnga kan det ta stund. NŠr det Šr fšrdigt kommer en frœga om du Šr nšjd med utskriften. Kontrollera att pœminnelserna verkligen har skrivits ut, tšnk pœ att pappret kan fastna i skrivaren. Klicka dšrefter pœ OK. DŒ noterar programmet att fakturorna har fœtt ytterligare ett krav. 21

22 Kunden betalar SŒ hšr gœr det till att registrera en betalning fšr en viss faktura. VŠlj Betalningar i Faktureringmenyn. DŒ visas denna bild. Klicka pœ Ny. DŒ visas denna skšrmbild. Skriv in fakturans lšpnummer. Tryck pœ Tab-tangenten. Nu fyller programmet i fakturabelopp, kundnummer etc. Skriv in det inbetalda beloppet. Om det Šr lika stort som ŒterstŒende belopp kommer fakturan att noteras som slutbetald. GŒ vidare med Tab-tangenten. Betalningstatum Šr fšrvalt som gœrdagens datum. Det kan Šndras. Ange vilket konto inbetalningen skall belasta. Detta Šr en popup meny. Vilket innebšr att du kan klicka pœ fšltet och utan att slšppa upp mus-tangenten všlja vilket konto du vill ha. Med detta kommando kan du ocksœ gšra ˆ conto inbetalningar och fšrdela en inbetalning pœ flera fakturor. Hur det gœr till redovisas i avsnittet ÓReferensÓ kommandot Betalningar. 22

23 Kunden har betalat fšr sent HOLT Fakt SŒ hšr gœr det till att skapa ršntefakturor. VŠlj kommandot Skapa ršntefakturor i Fakturering-menyn. DŒ visas en lista šver alla slutbetalda fakturor som inte redan har ršntefakturerats. Fakturor som markerats att dom inte skall ršntefaktureras, samt fakturor som inte uppnœtt minsta ršntebelopp visas inte heller. Markera de fakturor du vill ršntefakturera genom att klicka pœ dem. Klicka pœ VŠlj. Klicka pœ Skapa. Nu skapas ršntefakturorna. Du skriver ut dem med kommandot Skriv ut fakturor i Fakturering-menyn. 23

24 Du fœr en ny leverantšr SŒ hšr gœr det till att registrera en ny leverantšr. VŠlj kommandot Leverantšrer i Register-menyn. DŒ visas denna skšrmbild. Klicka pœ Ny. DŒ visas denna skšrmbild. Fyll i uppgifterna fšr leverantšren. Du flyttar frœn fšlt till fšlt med Tab-tangenten eller musen. Lev.kod. Den kod du vill kunna sška leverantšrerna pœ. Lev.nummer. Ett unikt lšpnummer som datorn ger leverantšren fšr att kunna hantera leverantšren pœ ett riktigt sštt. Du kan inte Šndra detta nummer. Levnamn. Leverantšrens namn. Adress. Dessa fyra fšlt Šr avsedda att anvšndas till leverantšrens adress. Telefon. Leverantšrens telefonnummer. Telefax. Leverantšrens telefaxnummer. Referens. Ange hšr vilken kontaktperson du har hos leverantšren. VŒrt kundnr. Ange vilket kundnummer du har hos leverantšren. Org.nr. Leverantšrens organisationsnummer. Postgiro. Leverantšrens postgironummer. Bankgiro. Leverantšrens bankgironummer. Bet.villkor. Antal dagar som skall anvšndas vid berškning av fšrfallodatum. AnvŠnds vid registrering av inkommen faktura. Saldo. Din totala skuld hos leverantšren. Du kan inte Šndra innehœllet. Ë conto. Ditt tillgodohavande hos leverantšren. Du kan inte Šndra innehœllet. 24

25 Bankgiro-Postgiro-Kassa/check. Radioknappar, dšr du skall klicka pœ det utbetalningssštt som du vanligtvis anvšnder fšr denna leverantšr. AnvŠnds som fšrval vid registrering av inkommen faktura. NŠr du Šr klar, klickar du pœ Spara. DŒ sparas din nya leverantšr. 25

26 Du fœr en faktura SŒ hšr gœr det till att registrera en inkommande faktura. VŠlj kommandot Fakturor i Lev.resmenyn. DŒ visas denna skšrm. Klicka pœ Ny. DŒ visas denna skšrmbild. Fšrst skall du ange vilken leverantšr du fœtt den nya fakturan avser. Om du kommer ihœg leverantšrsnummret skriver du in det. Annars anger du leverantšrskoden. Om du inte minns leverantšrskoden skriver Tryck dšrefter pœ Tab-tangenten. Nu visas alla leverantšrer i leverantšrsregistret och du všljer rštt leverantšr genom att helt enkelt klicka pœ den. (I exemplet ovan bad vi att fœ se alla leverantšrer genom att Om du minns att kundkoden bšrjar pœ F kan du skriva och dœ visas bara de leverantšrer, vilkas leverantšrskod bšrjar pœ F.) Nu har programmet fyllt i leverantšrens namn. ven betalningssštt markeras som du registrerat som fšrval pœ leverantšren. Fakturanummer fyller du ifrœn leverantšrens faktura. GŒ vidare med Tabtangenten. Attestmottagare Šr blankt, men Šr avsett att anvšndas till notering av vem som skall attestera fakturan. GŒ vidare med Tab-tangenten. Fakturabeloppet hšmtas frœn fakturan. GŒ vidare med Tab-tangenten. IngŒende moms hšmtas frœn fakturan. GŒ vidare med Tab-tangenten. Fšrfallodatum beršknas som fšrval med ledning av fakturadatum, och det betalningsvillkor som registrerats pœ leverantšren. Skriv det riktiga datumet. Attesterad Šr en kryssruta som initialt lšmnats tomt. Denna ruta Šr avsedd att kryssas i nšr fakturan har attesterats. Fakturan kan inte betalas innan den attesterats. Om du vill delbatala fakturan skall du i fšltet Betalningsbelopp ange det belopp du vill betala. 26

27 Klicka pœ Kontering. DŒ visas denna bildskšrm. Klicka pœ fšrsta lediga raden, och dšrefter pœ knappen Ny. Och ange vilket inkšpskonto du vill anvšnda. GŒ vidare med Tab-tangenten till fšltet Debet, dšr du motkonterar beloppet. TŠnk pœ att innan en riktig kontering Šr gjord, kan inte fakturan bokfšras eller betals ut. Klicka pœ knappen Spara fšr att registreringen av fakturan skall avslutas. 27

28 Du skall betala fakturor HOLT Fakt SŒ hšr gœr det till att betala fakturor. VŠlj kommandot Utbetalningari Lev.res-menyn. DŒ visas en lista šver alla fakturor som Šr klara att hel eller delbetalas. Endast de fakturor som Šr bokfšrda samt har ett betalbelopp stšrre Šn noll visas i listan Markera de fakturor du vill skall betalas genom att klicka pœ dem. Klicka pœ VŠlj. Klicka pœ Skriv ut. Nu visas dina ordinarie dialogrutor fšr utskrift. Klicka OK pœ dessa. Programmet bšrjar nu att skriva ut en betalningsanmodan pœ de fakturor som Šr utvalda. NŠr det Šr fšrdigt kommer en frœga om du Šr nšjd med utskriften. Kontrollera att fakturorna verkligen har skrivits ut, tšnk pœ att pappret kan fastna i skrivaren. Klicka dšrefter pœ OK. DŒ noterar programmet att anmodan Šr utskriven. Nu kommer nšsta frœga ÓVill du skriva ut utbetalningsjournal och bokfšringsunderlag?ó. Klickar du OK skrivs en utbetalningsjournal och ett bokfšringsunderlag ut. (Om du dšremot klickar pœ Avbryt kommer dessa fakturor med vid nšsta journalutskrift.) terigen vill programmet veta om utskriften blev lyckad. Om du svarar OK noteras att journal och bokfšringsunderlag skrivits ut 28

29 Referens Apple-menyn (MacOS) HjŠlp-menyn (Windows) Om HOLT FaktÉ Detta kommando šppnar ett fšnster dšr du kan se vilken version av programmet du anvšnder. Du tar bort fšnstret genom att klicka i det. Systemdatum (MacOS) I InstŠllningar under rubriken Datum och tid anges Macintosh systemdatum. Se till att detta Šr korrekt, eftersom programmet ofta anvšnder sig av detta datum. Systemdatum (Windows) I Kontrollpanelen under rubriken Datum och tid anges Windows systemdatum. Se till att detta Šr korrekt, eftersom programmet ofta anvšnder sig av detta datum. 29

30 Arkiv-menyn Nytt fšretagé Med det hšr menyvalet kan du skapa ett nytt fšretag. Bilden som visas Šr en dialogruta som fšrklarar hur du skall gšra fšr att skapa ett nytt fšretag. ppna fšretagé Med det hšr menyvalet kan du šppna ett befintligt fšretag. Bilden som visas Šr en dialogruta som fšrklarar hur du skall gšra fšr att šppna ett befintligt fšretag. 30

31 GrunduppgifterÉ Markera den typ av uppgifter du vill Šndra. Klicka pœ knappen Šndra. Fšretagsuppgifter Fyll i de uppgifter som ledtexterna visar. Kontoplan HŠr skall du skapa den kontoplan du vill anvšnda i programmet. 31

32 Kontonummer. BestŒende av 4 siffror som mœste vara unikt. BenŠmning. Kontots benšmning. Fšrvalda uppgifter Under detta val anger du hur programmet generellt skall uppfšra sig. Och vilka fšrval som skall gšlla. Rutinen bestœr av 5 sidor som fšljer: Betalningsvillkor. Antal dagar frœn fakturadatum som fšrfallodatum skall beršknas. FŠltet anvšnds som fšrval nšr en ny kund skall registreras. Kreditbelopp. KreditgrŠns som nyregistrerad kund fœr som fšrval. resutjšmning. Kryssruta som markerar om šresutjšmning skall tillšmpas. AnvŠnds som fšrval nšr en ny kund registreras. Krav fœr skickas. Kryssruta som markerar om krav fœr skickas till kunden. AnvŠnds som fšrval nšr en ny kund registreras. RŠnta fœr faktureras. Kryssruta som markerar om ršnta fœr faktureras kunden. AnvŠnds som fšrval nšr en ny kund registreras. FšrsŠljn.konto. Popup meny. DŠr du všljer vilket fšrsšljningskonto som skall vara fšrval vid nyregistrering av en produkt. Exportkonto. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto som skall vara fšrval vid nyregistrering av en produkt. 32

33 LeveranssŠtt. AnvŠnds som fšrval vid skapande av ny faktura. Leveransvillkor. AnvŠnds som fšrval vid skapande av ny faktura. DršjsmŒlsrŠnta. Ange den ŒrsrŠnta som skall tillšmpas vid ršntefakturering. Generell fakturatext. En generell text som skrivs ut pœ alla fakturor. Postgiro. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto som skall anvšndas vid postgiroutbetalningar. Bankgiro. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto som skall anvšndas vid bankgiroutbetalningar. Kassa. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto som skall anvšndas vid kontantutbetalningar. Fšrskott till leverant. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto ˆ-conto utbetalningar skall belasta. Leverantšrsskulder. Popup meny. DŠr du všljer vilket skuldkonto som skall gšlla som fšrval vid registrering av en ny leverantšr. Fordran hos leverant. Popup meny. DŠr du anger vilket konto som skall belastas vid fordran hos leverantšr. Fšretagsnamn. Kryssruta som markerar om fšretagsnamnet skall skrivas ut pœ blanketterna. Fšretagsadress. Kryssruta som markerar om fšretagets adress skall skrivas ut pœ blanketterna. Blankettfot. Kryssruta som markerar om uppgifterna i foten pœ blanketterna skall skrivas ut. 33

34 Tid mellan pœminnelser. Antal dagar som skall gœ mellan utskrift av krav. RŠntefri tid. Antal dagar som skall betraktas som ršntefri tid vid berškning av dršjsmœlsršnta. Minsta ršntebelopp. Det belopp som dršjsmœlsršntan mœste uppgœ till fšr att ršntefaktura skall skapas. Inbetalning. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto som skall gšlla som fšrval vid registrering av inbetalningar. resutjšmning. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto šresutjšmningen skall belasta. Kundfordringar. Popup meny. DŠr du všljer vilket fordringskonto som skall gšlla som fšrval vid registrering av en ny kund. RŠnteintŠkter. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto ršnteintškter skall belasta. Fšrskott frœn kunder. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto ˆ-conto inbetalningar skall belasta. Skulder till kunder. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto dina skulder till kunderna skall belasta. IngŒende moms. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto den ingœende momsen skall belasta. Skriv de texter som du vill att ditt fšretag skall arbeta med. 34

35 Nummerserier Se till att du har korrekta startvšrden fšr dessa nummerserier. HOLT Fakt Momssatser Momssats. Procentuellt momspœslag. Konto. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto som skall belastas med aktuell momssats. 35

36 RegisterunderhŒllÉ Detta menyval innehœller nœgra rutiner fšr Œterkommande underhœll av systemet. Periodbyte Rensar statistiken fšr innevarande period. rsbyte Rensar statistiken fšr innevarande period. Samt rensar statistiken fšr innevarande Œr, och flyttar denna till fšregœende Œr. 36

37 Rensa bort fakturor HOLT Fakt Denna rutin rensar bort fakturor i systemet som inte lšngre behšvs enligt beskrivning i skšrmbilden. Du kan dessutom genom att klicka i kryssrutan, rensa bort bokfšrda inbetalningar. JournalutskrifterÉ Kryssa fšr de rutor som motsvarar de journalutskrifter du vill gšra. Klicka pœ knappen Skriv ut. SŠkerhetskopieringÉ Med det hšr menyvalet kan du skapa en sškerhetskopia pœ dina data. Bilden som visas Šr en standard dialogruta fšr att spara ett nytt dokument. Ange exempelvis fšretagsnamnet, placera dig i rštt enhet, mapp och klicka pœ Spara. 37

38 terstšll sškerhetskopiaé HOLT Fakt Med det hšr menyvalet kan du ŒterstŠlla en tidigare skapad sškerhetskopia pœ dina data. Bilden som visas Šr en standard dialogruta fšr att šppna ett befintligt dokument. Markera den sškerhetskopia du vill ŒterstŠlla, och klicka pœ Spara. Avsluta Med Avsluta lšmna du programmet. 38

39 Redigera-menyn HOLT Fakt KomihŒg att redigera menyns funktioner enbart gšller inom ett fšlt. Du kan inte klippa ut och klistra in hela poster eller dylikt. Register-menyn 39

40 Kunder AllmŠnt Kundkod. Den kod du vill kunna sška kunderna pœ. Kundnummer. Ett unikt lšpnummer som datorn ger kunden fšr att kunna hantera kunden pœ ett riktigt sštt. Du kan inte Šndra detta nummer. Kundnamn. Kundens namn. Grupp. Den kundgrupp som du vill att kunden skall tillhšra. Distrikt. Om du har en distriktsindelning av dina kunder, Šr detta fšlt lšmpligt att anvšnda till detta. Landskod. Jobbar du med utlšnska kunder kan du anvšnda detta fšllt till att ange dess landskod. Adress. Dessa fyra fšlt Šr avsedda att anvšndas till kundens fakturaadress. Telefon. Kundens telefonnummer. Telefax. Kundens telefaxnummer. Telex. Kundens telexnummer. VŒr referens. Ange hšr vœr referens hos kunden. Detta fšlt anvšnds som fšrval nšr du skapar en faktura. Konto. Popup meny. DŠr du všljer vilket fordringskonto du vill att kunden skall belasta. 40

41 Fakturering HOLT Fakt Org.nummer. Kundens organisationsnummer. Bra att ha vid ev. kreditpršvning mm. Kreditbelopp. Den kreditgršns du sštter pœ kunden. Betal.villkor. Antal dagar som skall anvšndas vid berškning av fšrfallodatum. AnvŠnds som fšrval vid fakturering. Bank. FŠltet avsett innehœlla kundens bankreferens. Saldo. Den totala fordran du har pœ kunden. FŠltet beršknas av datorn. Du kan intew Šndra innehœllet. Ë conto. Totalt outnyttjade fšrskottsinbetalningar som kunden har hos dig. FŠltet beršknas av datorn. Du kan inte Šndra innehœllet. Interimskuld. Totalt outnyttjade kreditfakturor som kunden har hos dig. FŠltet beršknas av datorn. Du kan inte Šndra innehœllet. Rabatt. HŠr anger du ev. generell rabatt som kunden har hos dig. AnvŠnds som fšrval vid fakturering. Antal krav. Totalt antal krav som skickats till kunden. FŠltet beršknas av datorn. Du kan inte Šndra innehœllet. Medelbet.tid. Av datorn beršknad medelinbetalningstid i dagar ršknat, frœn fakturadatum till registrerad slutbetalning av fakturan. Du kan inte Šndra innehœllet. Bet.fakturor. Antal fakturor som kunden har slutbetalt. FŠltet beršknas av datorn. Du kan inte Šndra innehœllet. Senaste faktura. Fakturadatum pœ den senaste fakturan som skickats till kunden. Du kan inte Šndra innehœllet. Krav fœr skickas. Kryssruta som markerar att krav fœr skickas till kunden. AnvŠnds som fšrval vid fakturering. RŠnta fœr faktureras. Kryssruta som markerar att kunden fœr ršntefaktureras. AnvŠnds som fšrval vid fakturering. Exportkund. Kryssruta som markerar att kunden skall behandlas som exportkund. Vilket innebšr att ingen moms beršknas pœ fakturorna. resutjšmning. Kryssruta som markerar att šresutjšmning skall tillšmpas vid fakturering. Vilket innebšr att slutsumman avrundas till nšrmast hela krontal. 41

42 Statistik HOLT Fakt Fakturerat. Nettobelopp fakturerat kunden. FŠltet beršknas av datorn. Du kan inte Šndra innehœllet. TB. TŠckningsbidrag i kronor ršknat. FŠltet beršknas av datorn. Du kan inte Šndra innehœllet. TG. TŠckningsgrad i procent ršknat. FŠltet beršknas av datorn. Du kan inte Šndra innehœllet. Anteckningar Anteckningar. Fria anteckningar om kunden. Kontaktperson. De kontaktpersoner du har hos kunden. Den kontakt det stœr ett ÓHÓ framfšr. RŠknas som huvudkontakt personen. Vilket innebšr att denna person som fšrval anges som referens vid fakturering. De švriga kontakterna kommer man Œt via en popup meny i faktureringen. Direkttelefon. Kontaktpersonens direkttelefon nummer. 42

43 KundlistorÉ Vid detta menyval visas dessa tvœ skšrmar (Sšk och Skriv ut). Se Kommando-menyn under respektive rubrik fšr en utfšrlig beskrivning. 43

44 Produkter AllmŠnt Artikelkod. Den kod du vill kunna sška produkten pœ. Koden mœste vara unik. Du kan inte i efterhand Šndra denna kod. BenŠmning. En kortfattad benšmning pœ produkten. Artikelgrupp. Om gruppering avprodukter anvšnds kan detta fšlt anvšndas till detta. Kalkylpris. Kalkylerat inkšpspris. Marginal. I kronor och procent ršknat av fšrsšljningspriset. Du kan anvšnda dessa fšlt fšr att enkelt kalkylera fram ditt fšrsšljningspris. FšrsŠljn.pris. Detta belopp som skall anvšndas vid fakturering. Enhet. Den enhet som produktens pris baserar sig pœ. Ex. styck, meter, liter od. Momssats. Popup meny. DŠr du všljer den momssats som gšller fšr produkten. FšrsŠljn.konto. Popup meny. DŠr du všljer vilket fšrsšljningskonto som produkten skall belasta. Exportkonto. Popup meny. DŠr du všljer vilket exportkonto som produkten skall belasta. 44

45 Statistik HOLT Fakt Fakt. Totalt antal av produkten fakturerat. Fakturerat. Totalt nettobelopp av produkten fakturerat. TB. TŠckningsbidrag i kronor ršknat. TG. TŠckningsgrad i procent ršknat. Anteckningar Anteckningar. Detta fšlt anvšnder du fšr eventuell kompletterande beskrivning av produkten. Denna information anvšnds Šven vid fakturering. 45

46 ProduktlistorÉ Vid detta menyval visas dessa tvœ skšrmar (Sšk och Skriv ut). Se Kommando-menyn under respektive rubrik fšr en utfšrlig beskrivning. 46

47 Leverantšrer Lev.kod. Den kod du vill kunna sška leverantšrerna pœ. Lev.nummer. Ett unikt lšpnummer som datorn ger leverantšren fšr att kunna hantera leverantšren pœ ett riktigt sštt. Du kan inte Šndra detta nummer. Levnamn. Leverantšrens namn. Adress. Dessa fyra fšlt Šr avsedda att anvšndas till leverantšrens adress. Telefon. Leverantšrens telefonnummer. Telefax. Leverantšrens telefaxnummer. Referens. Ange hšr vilken kontaktperson du har hos leverantšren. VŒrt kundnr. Ange vilket kundnummer du har hos leverantšren. Org.nr. Leverantšrens organisationsnummer. Postgiro. Leverantšrens postgironummer. Bankgiro. Leverantšrens bankgironummer. Bet.villkor. Antal dagar som skall anvšndas vid berškning av fšrfallodatum. AnvŠnds vid registrering av inkommen faktura. Saldo. Din totala skuld hos leverantšren. Du kan inte Šndra innehœllet. Ë conto. Ditt tillgodohavande hos leverantšren. Du kan inte Šndra innehœllet. Bankgiro-Postgiro-Kassa/check. Radioknappar, dšr du skall klicka pœ det utbetalningssštt som du vanligtvis anvšnder fšr denna leverantšr. AnvŠnds som fšrval vid registrering av inkommen faktura. 47

48 LeverantšrslistorÉ Vid detta menyval visas dessa tvœ skšrmar (Sšk och Skriv ut). Se Kommando-menyn under respektive rubrik fšr en utfšrlig beskrivning. 48

49 Fakturering-menyn 49

50 Fakturor AllmŠnt Fakturanr. Lšpnummer som datorn ger fakturan. Du kan inte Šndra innehœllet. Kundkod. HŠr anger du den fakturerade kundens kundkod. Kundnummer. HŠr anger du den fakturerade kundens kundnummer. Kundnamn. Den fakturerade kundens namn. Du kan inte Šndra innehœllet. Er referens. Kundens referens fšr fakturan. Som fšrval anvšnds kundens huvudkontakt. VŒr referens. Hos kunden fšr denna faktura. Som fšrval anvšnds den referens som registrerats pœ kunden. Kundens order. Kundens ordernummer. Skapad datum. Orderdatum. Som fšrval anvšnds dagens datum. Fakturadatum. HŠr kan du bestšmma vilket datum fakturan skall ha. Om du lšmnar fšltet tomt, kommer fakturadatum att sšttas till det datum som gšller nšr fakturan skrivs ut. LeveranssŠtt. Det sštt som varorna pœ fakturan levererats pœ. Som fšrval anvšnds det leveransvillkor som satts i grundinstšllningarna. Lev.villkor. Det leveransvillkor som skall gšlla fšr fakturan. Som fšrval anvšnds det leveransvillkor som satts i grundinstšllningarna. Bet.villkor. Antal dagar som skall gšlla mellan fakturadatum och fšrfallodatum. Som fšrval hšmtas det betalningsvillkor som Šr registrerat pœ kunden. 50

51 Fšrfallodatum. Av datorn framršknat fšrfallodatum. Du kan inte Šndra innehœllet. Leveransdatum. Det datum som varorna levererats. FŠltet anvšnds endast som en information pœ fakturan. Specifikation Konto. Popup meny. DŠr du všljer vilket fordringskonto som fakturan skall belasta. Som fšrval anvšnds det konto som registrerats pœ kunden. Fakturarad Produktkod. Ange den produktkod som skall faktureras BenŠmning. Om du vill Šndra den pœ fakturan visade benšmningen, Šndrar du denna hšr. Som fšrval anvšnds den benšmning som registrerats pœ produkten. Org.benŠmning. HŠr visas den benšmning som registrerats pœ produkten. Du kan inte Šndra innehœllet. Antal. Ange det antal av produkten som skall faktureras. Ë-pris. Om du vill Šndra den pœ fakturan angivna ˆ-priset, Šndrar du detta hšr. Som fšrval anvšnds det pris som Šr registrerat pœ produkten. Org.ˆ-pris. HŠr visas det ˆ-pris som registrerats pœ produkten. Du kan inte Šndra innehœllet. Belopp. Av datorn beršknat nettobelopp pœ fakturaraden. Du kan inte Šndra innehœllet. 51

52 FšrsŠljn.konto. Popup meny. DŠr du všljer vilket fšrsšljningskonto som produkten skall belasta vid faktureringen. Som fšrval anvšnds det konto som registrerats pœ produkten, med hšnsyn taget till om kunden skall hanteras som exportkund eller inte. Enhet. HŠr visas den enhet som registrerats pœ produkten. Du kan Šndra innehœllet i detta fšlt. Rabatt. Om kunden skall ha en procentuell rabatt pœ denna fakturarad, anger du detta hšr. Denna rabattsats kommer att visas pœ fakturan. Som fšrval anvšnds den generella rabatt som registrerats pœ kunden. Momssats. Popup meny. DŠr du všljer den momssats som skall gšlla pœ faktura raden. Som fšrval anvšnds den momssats som registrerats pœ produkten, med hšnsyn taget till om kunden skall behandlas som exportkund eller inte. Momsbelopp. Det av datorn beršknade momsbeloppet fšr fakturaraden. Du kan inte Šndra innehœllet. Text. HŠr kan du skriva en fri kompletterande text pœ fakturaraden. Som fšrval anvšnds den informationstext som registrerats pœ produkten. Radnr. HŠr kan du ange vilken ordning fakturaraden skall komma i vid fakturautskriften. Raderna sorteras i stigande radnummerordning. Som fšrval adderas fšregœende radnummer med 10. Reskontra Faktura. Lšpnummer pœ fakturan som du inte kan Šndra. Kundnamn. Av datorn visat kundnamn. Du kan inte Šndra innehœllet. Fšrfallodatum. HŠr kan du bestšmma vilket fšrfallodatum fakturan skall ha. Datorn beršknar sedan fakturadatum och betalningsvillkor automatiskt. Fakturabelopp. Fakturans totala belopp. Du kan inte Šndra innehœllet. Status. HŠr visas hur lœngt fakturan kommit i hanteringen i datorn. Du kan inte Šndra innehœllet. Antal krav. Som skickats till kunden pœ denna faktura. Du kan inte Šndra innehœllet. Senaste krav. Datum dœ senaste krav skickats till kunden. Du kan inte Šndra innehœllet. 52

53 RŠntefakt.nr. Om fakturan ršntefakturerats, visas hšr ršntefakturans lšpnummer. Du kan inte Šndra innehœllet. Krav fœr skickas. Kryssruta som markerar att krav fœr skickas till kunden pœ denna faktura. Som fšrval anvšnds den markering som registrerats pœ kunden. RŠnta fœr faktureras. Kryssruta som markerar att ršnta fœr faktureras kunden pœ denna faktura. Som fšrval anvšnds den markering som registrerats pœ kunden. Kundinfo HŠr visas diverse information om den fakturerade kunden. Anteckningar Anteckningar. HŠr kan du skriva fria anteckningar om fakturan. Dessa anteckningar skrivs inte ut pœ fakturan. FakturaanmŠrkning. HŠr kan du skriva en anmšrkning som kommer att skrivas ut pœ fakturan. 53

54 Skriv ut fakturor Det urval av fakturor som visas i denna lista kommer att skrivas ut nšr du klickar pœ knappen Skriv ut. Om du inte tycker att detta urval passar dej. Kan du med hjšlp av knapparna: Sšk, VŠlj, och VŠlj bort, modifiera urvalet sœ att det motsvarar dina šnskemœl. FakturalistorÉ Vid detta menyval visas dessa tvœ skšrmar (Sšk och Skriv ut). Se Kommando-menyn under respektive rubrik fšr en utfšrlig beskrivning. 54

55 Betalningar Betalningar skšrm 1 Fakturanummer. Lšpnummer pœ den faktura som skall betalas. Fakturadatum. Fakturans fakturadatum. Du kan inte Šndra innehœllet. Fšrfallodatum. Fakturans fšrfallodatum. Du kan inte Šndra innehœllet. Fakturabelopp. Fakturans totalbelopp. Du kan inte Šndra innehœllet. Inbetalt. Totalt inbetalt belopp pœ fakturan. Du kan inte Šndra innehœllet. terstœr. terstœende skuld pœ fakturan. Du kan inte Šndra innehœllet. Kundkod. Koden pœ den kund som gjort inbetalningen. Kundnummer. Lšpnummer pœ den kund som gjort inbetalningen. Namn. Kundens namn. Du kan inte Šndra innehœllet. Saldo. Din totalal fordran pœ kunden. Du kan inte Šndra innehœllet. Ë conto. Av kunden outnyttjade fšrskottsinbetalningar. Du kan inte Šndra innehœllet. Inbetalt belopp. Av kunden inbetalt belopp. Inbetalt den. Det datum som kunden gjort inbetalningen. Som fšrval anvšnds gœrdagens datum. Differens. Av datorn beršknad differens. Du kan inte Šndra innehœllet. Lšpnummer. Inbetalningens lšpnummer. Du kan inte Šndra innehœllet. 55

56 Konto. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto kundens inbetalning skall belasta. Beskrivning. En kortfattad beskrivning av kundens inbetalning. Som fšrval skapar datorn ett fšrslag pœ beskrivning. Ant.fakturor. Antal obetalda fakturor som kunden har. Du kan inte Šndra innehœllet. BerŠknad ršnta. Av datorn beršknad dršjsmœlsršnta fšr fakturan. Du kan inte Šndra innehœllet. Betalning faktura. Radioknapp som markerar att inbetalningen gšller en enskild faktura. Fšrdela betalning. Radioknapp som markerar att inbetalningen skall fšrdelas pœ ett flertal fakturor. InsŠttning ˆ conto. Radioknapp som markerar att inbetalningen skall registreras som en fšrskottsinbetalning. Betalningar skšrm 2 Kundkod. Kundens kundkod. Du kan inte Šndra innehœllet. Kundnamn. Kundens namn. Du kan inte Šndra innehœllet. Lšpnummer. Betalningens lšpnummer. Du kan inte Šndra innehœllet. Konto. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto som kundens inbetalning skall belasta. Beskrivning. En kortfattad beskrivning av kundens inbetalning. Inbetalt. Av kunden inbetalt belopp. Du kan inte Šndra innehœllet. Datum. Datum som kunden gjort inbetalningen. Du kan inte Šndra innehœllet. Fakturanr. Fakturans lšpnummer. Du kan inte Šndra innehœllet. Fakt.dat. Fakturans fakturadatum. Du kan inte Šndra innehœllet. Fšrf.dat. Fakturans fšrfallodatum. Du kan inte Šndra innehœllet. Krav. Antal krav som skickats till kunden pœ denna faktura. Du kan inte Šndra innehœllet. RŠntebel. Av datorn beršknad dršjsmœlsršnta fšr fakturan. Du kan inte Šndra innehœllet. 56

57 terstœr. Belopp som ŒterstŒr av fakturans totalbelopp fšr att fakturan skall anses som slutbetald. Du kan inte Šndra innehœllet. Fšrdelat. Ange det belopp som skall fšrdelas till denna faktura, Beloppet kan inte šverstiga beloppet som ŒterstŒr pœ fakturan. Dukan inte heller fšrdela ett stšrre belopp Šn som finns kvar att fšrdela. Kvar att fšrdela. Det belopp som finns kvar att fšrdela. Du kan inte Šndra innehœllet. 57

Lšneadministration Handbok

Lšneadministration Handbok 2001 Lšneadministration Handbok 2001 HOLT AB Alla ršttigheter fšrbehœlles. InnehŒllet i detta dokument kan Šndras utan fšregœende meddelande och representerar inget Œtagande frœn HOLT AB. Denna handbok

Läs mer

Social kompetens/všrdegrund

Social kompetens/všrdegrund Skapande Utvecklar sin skapande fšrmœga och sin fšrmœga att fšrmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i mœnga uttrycksformer som lek, bild, ršrelse, sœng och musik, dans och drama Social kompetens/všrdegrund

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

INNEHÅLL. INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4

INNEHÅLL. INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4 FAKTURERING-MINI 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4 SNABBSTART Artikelgrupper 5 Inmatningsrutor 5 Registrera artikelgrupper

Läs mer

DatortillŠmpningar. Det har hšnt nœgot!

DatortillŠmpningar. Det har hšnt nœgot! DatortillŠmpningar Det har hšnt nœgot! 1945: 1995: DatortillŠmpningar? Vad skall vi egentligen prata om? DatortillŠmpning? DatortillŠmpning? DatortillŠmpning? DatortillŠmpning? Nej! Vi har sett: n en bil

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst Mot bakgrund av R 1995 ref 71 och R 1997 ref 44 Per-Arvid Gustafsson

GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst Mot bakgrund av R 1995 ref 71 och R 1997 ref 44 Per-Arvid Gustafsson Juridiska institutionen, Handelshšgskolan Gšteborgs universitet Uppsats fšr tillšmpade studier 20 p Programmet fšr Jur. kand. examen Handledare: Robert PŒhlsson GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

F R O R D. Stockholm i december 1998. Katja KerŠnen. E-post: katja.keranen@swipnet.se

F R O R D. Stockholm i december 1998. Katja KerŠnen. E-post: katja.keranen@swipnet.se F R O R D Jag vet inte om det Šr sœ vanligt fšrekommande att man skriver ett fšrord till en tillšmparuppsats, men jag kšnner att det Šr sœ mœnga personer som jag vill uppmšrksamma och tacka sœ dšrfšr gšr

Läs mer

JŠmfšrelse av reglerna om uppehœllstillstœnd och avvisning fšr EU/EES- och tredjelandsmedborgare

JŠmfšrelse av reglerna om uppehœllstillstœnd och avvisning fšr EU/EES- och tredjelandsmedborgare HANDELSH GSKOLAN vid Gšteborgs universitet Juridiska institutionen JŠmfšrelse av reglerna om uppehœllstillstœnd och avvisning fšr EU/EES- och tredjelandsmedborgare TillŠmparuppsats pœ juris kandidatprogrammet

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Swe intro 900 12/10/99 10:23 am Page i

Swe intro 900 12/10/99 10:23 am Page i Swe intro 900 12/10/99 10:23 am Page i Alla ršttigheter fšrbehœllna. Ingen del av detta dokument fœr reproduceras, lagras i ett Œtersškningssystem, eller pœ nœgot sštt eller i nœgon form šverfšras elektroniskt,

Läs mer

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2 Innehållsförteckning Kom igång ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Byt från övningsföretaget till ditt eget företag ----------------------------------------

Läs mer

Friskrivningsklausuler En jšmfšrelse av svensk och italiensk rštt

Friskrivningsklausuler En jšmfšrelse av svensk och italiensk rštt Friskrivningsklausuler En jšmfšrelse av svensk och italiensk rštt Handledare: Professor Christina Hultmark Fšrfattare: Marcus Pinzani 731017-4714 Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet TillŠmparuppsats

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Barnets ršttigheter utifrœn barnets rštt att komma till tals

Barnets ršttigheter utifrœn barnets rštt att komma till tals 1 Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Juristlinjen TillŠmpade studier 20 pošng HT 1998 Barnets ršttigheter utifrœn barnets rštt att komma till tals Av: Catarina Carlsson

Läs mer

MILJ BALKENS EFTERBEHANDLINGSANSVAR FASTIGHETS GARE

MILJ BALKENS EFTERBEHANDLINGSANSVAR FASTIGHETS GARE MILJ BALKENS EFTERBEHANDLINGSANSVAR F R FASTIGHETS GARE Examensarbete pœ jur kand programmet 20 p MiljšrŠtt Av Helena Rudin Handledare Docent Jonas Ebbesson Juridiska institutionen Gšteborgs universitet

Läs mer

BESITTNINGSBEGREPPET

BESITTNINGSBEGREPPET Juridiska Institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet Juristprogrammet TillŠmpade studier, 20 pošng VT 2000 BESITTNINGSBEGREPPET INOM STRAFFR TTEN Sara Myredal Handledare: lektor Gšsta Westerlund

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Swe intro1200 12/10/99 12:11 pm Page i

Swe intro1200 12/10/99 12:11 pm Page i Swe intro1200 12/10/99 12:11 pm Page i Alla ršttigheter fšrbehœllna. Ingen del av detta dokument fœr reproduceras, lagras i ett Œtersškningssystem, eller pœ nœgot sštt eller i nœgon form šverfšras elektroniskt,

Läs mer

UtvŠrdering av North Swedens verksamhet Œren 2000-2003

UtvŠrdering av North Swedens verksamhet Œren 2000-2003 UtvŠrdering av North Swedens verksamhet Œren 2000-2003 EuroFutures AB Februari 2003 InnehŒllsfšrteckning 1. INLEDNING 3 1.1 Bakgrund till utvärderingsuppdraget 3 1.2 Material och intervjuer 3 1.3 Kort

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)

Läs mer

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda? Leverantörsreskontra Betalningsplan Vilka fakturor förfaller ett visst datum? Rapporten visar de obetalda fakturor som har förfallodatum ett visst datum oberoende valuta. Den sorteras först efter förfallodatum

Läs mer

Maj 2000. Sofia Kolmodin

Maj 2000. Sofia Kolmodin Fšrord Under hšsten 1999 besškte jag en av de informationskvšllar som skattemyndigheten anordnar fšr att informera om ideella fšreningar. I samband med fšredraget gavs tillfšlle fšr besškarna att stšlla

Läs mer

Personuppgifter pœ Internet. Undantag frœn fšrbudet i 33 personuppgiftslagen

Personuppgifter pœ Internet. Undantag frœn fšrbudet i 33 personuppgiftslagen Personuppgifter pœ Internet Undantag frœn fšrbudet i 33 personuppgiftslagen Rapport till regeringen den 1 mars 1999 2 InnehŒllsfšrteckning Sammanfattning ÉÉÉÉ..ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ...4 Fšrfattningsfšrslag

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Kan man lita pœ fšrvaltningsbeslut?

Kan man lita pœ fšrvaltningsbeslut? Juridiska Institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet Jur. kand.-programmet TillŠmpade studier, 20 p VT 2000 Kan man lita pœ fšrvaltningsbeslut? En uppsats om ršttskraft, retroaktivitet och

Läs mer

Konkursbos ansvar fšr konkursgšldenšrens miljšfarliga verksamhet

Konkursbos ansvar fšr konkursgšldenšrens miljšfarliga verksamhet Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet Juridiska institutionen TillŠmpade Studier, 20 p Handledare: Jenny Peters VT 1999 Konkursbos ansvar fšr konkursgšldenšrens miljšfarliga verksamhet Koceva Pauline

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

F RMEDLARANSVAR INTERNET

F RMEDLARANSVAR INTERNET Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet JURIS KANDIDAT PROGRAMMET TillŠmpade studier, 20 pošng HT 2000 F RMEDLARANSVAR P INTERNET Marie NorŽn, Malin Svensson. Handledare: Professor

Läs mer

Lšnekostnader i fœmansfšretag

Lšnekostnader i fœmansfšretag HANDELSH GSKOLAN vid G TEBORGS UNIVERSITET Juridiska institutionen Lšnekostnader i fœmansfšretag - en skattelšttande faktor fšr delšgare - Jur. kand. programmet TillŠmpade studier 20 pošng Hšstterminen

Läs mer

not notismœl NUTEK NŠrings- och teknikutvecklingsverket prop proposition ref referat

not notismœl NUTEK NŠrings- och teknikutvecklingsverket prop proposition ref referat Fšrkortningar Handledare: Professor Rolf Dotevall Hšstterminen 1999 AGL Lagen (1941:416) om arvsskatt och gœvoskatt BFN BokfšringsnŠmnden BFL Bokfšringslagen (1976:125) FAR Fšreningen Auktoriserade Revisorer

Läs mer

GrŠnsšverskridande konkurser och utlšndska tilllgœngars betydelse vid insolvensbedšmningen

GrŠnsšverskridande konkurser och utlšndska tilllgœngars betydelse vid insolvensbedšmningen RŠttsvetenskapliga institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet JURISTLINJEN TillŠmpade studier, 20 pošng HT 2000 GrŠnsšverskridande konkurser och utlšndska tilllgœngars betydelse vid insolvensbedšmningen

Läs mer

Entreprenšrens kvalitetssškringsansvar

Entreprenšrens kvalitetssškringsansvar Gšteborgs Universitet Juridiska institutionen Eilert Andersson (680521-5511) Bangatan 62, 414 64 Gšteborg Tel: 031-704 48 80 InlŠmnat den 14 augusti 2000 Handledare: Ingmar Svensson Termin 9 TillŠmpade

Läs mer

- Sjuklšneproblematiken fšr smœ fšretag - 1 INLEDNING 4. 1.1 Bakgrund 4. 1.2 Problemanalys 4 1.2.1 Problempresentation 4 1.2.2 Problemformulering 5

- Sjuklšneproblematiken fšr smœ fšretag - 1 INLEDNING 4. 1.1 Bakgrund 4. 1.2 Problemanalys 4 1.2.1 Problempresentation 4 1.2.2 Problemformulering 5 INNEH LL 1 INLEDNING 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Problemanalys 4 1.2.1 Problempresentation 4 1.2.2 Problemformulering 5 1.3 Syfte 5 1.4 AvgrŠnsningar 6 1.5 Disposition 6 2 METOD 8 2.1. AngreppssŠtt Ð studiens

Läs mer

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER Konto 5 Kontogrupp 6 Företagsuppgifter 7 Leverantörer 8 BEARBETNING Registrering

Läs mer

Aktiebolagens kapitalvinstbeskattning - sšrskilt om begreppet verklig fšrlust

Aktiebolagens kapitalvinstbeskattning - sšrskilt om begreppet verklig fšrlust Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Jur.kand. - programmet TillŠmpade studier i skatterštt, 20 p Hšstterminen 2000 Handledare: Professor Robert PŒhlsson Aktiebolagens kapitalvinstbeskattning

Läs mer

First Office. Redovisning. Ekonomisystem fšr Macintosh och Windows

First Office. Redovisning. Ekonomisystem fšr Macintosh och Windows First Office Redovisning Ekonomisystem fšr Macintosh och Windows 1998 Baltic Business Software, Stockholm, Sweden Att helt eller delvis mœngfaldiggšra innehœllet i handboken eller programmet utan skriftligt

Läs mer

ISO/IEC Riktlinje 22 och EN 45014. 3-5 Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392- Japan

ISO/IEC Riktlinje 22 och EN 45014. 3-5 Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392- Japan Alla ršttigheter fšrbehœllna. Ingen del av detta dokument fœr reproduceras, lagras i ett Œtersškningssystem, eller pœ nœgot sštt eller i nœgon form šverfšras elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering,

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Auktioner pœ Internet

Auktioner pœ Internet Juridiska Institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet Uppsats fšr tillšmpade studier pœ jur kand-programmet Auktioner pœ Internet Fšrfattare: Charlotta Hederstršm Handledare: Christina Hultmark

Läs mer

Betalningar med e-pengar

Betalningar med e-pengar JURIDISKA INSTITUTIONEN HANDELSH GSKOLAN VID G TEBORGS UNIVERSITET JURISTPROGRAMMET TillŠmpade studier, 20 pošng HT 1998 Betalningar med e-pengar Fšrfattare: Helena SvŠrd och Lars SvŠrd Handledare: professor

Läs mer

SYSTEMUTVECKLING. - en jšmfšrelse mellan teoretiska modeller och ett praktikfall

SYSTEMUTVECKLING. - en jšmfšrelse mellan teoretiska modeller och ett praktikfall INSTITUTIONEN F R INFORMATIK Handelshšgskolan vid Gšteborgsuniversitet SYSTEMUTVECKLING - en jšmfšrelse mellan teoretiska modeller och ett praktikfall Detta examensarbete behandlade Šmnet systemutveckling.

Läs mer

Bolagsordningen i fšrsvaret mot

Bolagsordningen i fšrsvaret mot Henrik Hšfde Bolagsordningen i fšrsvaret mot fientliga fšretagsfšrvšrv TillŠmpade studier pœ Jur.Kand.-Programmet, 20 p Gšteborg HT 1999 Handledare: Professor Rolf Dotevall Sammanfattning Fšreteelsen att

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

UTL MNANDE AV UPPGIFTER UTAN PATIENTENS SAMTYCKE

UTL MNANDE AV UPPGIFTER UTAN PATIENTENS SAMTYCKE RŠttsvetenskapliga institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet JURISTLINJEN TillŠmpade studier, 10 pošng HT 1999 UTL MNANDE AV UPPGIFTER UTAN PATIENTENS SAMTYCKE Stefan Wik, 551118-6214 Handledare:

Läs mer

Samband mellan resurser och resultat

Samband mellan resurser och resultat Skolverkets rapport nr 170 Samband mellan resurser och resultat En studie av landets grundskolor med elever i Œrskurs 9 Sammanfattning: Denna studie omfattar nšrmare 900 kommunala grundskolor och drygt

Läs mer

ORDERARKIV ALLMÄNT... 2

ORDERARKIV ALLMÄNT... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ORDERARKIV ALLMÄNT... 2 1. ORDERARKIV... 3 1.1 SÖKNING I ORDERARKIVET FÖR ENSTAKA KUND... 4 1.1.1 Sökning m h a ordernummer... 5 1.1.2 Sökning m h a arbetsnamn... 6 1.1.3 Sökning m

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

INNEHÅLL... 2 INNAN DU BÖRJAR...

INNEHÅLL... 2 INNAN DU BÖRJAR... 2003 Bokföring Handbok 2001-2003 HOLT AB Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och representerar inget åtagande från HOLT AB. Denna handbok får

Läs mer

WIPO:s tvistlšsningssystem fšr tvister gšllande

WIPO:s tvistlšsningssystem fšr tvister gšllande Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet TillŠmpade studier 20 pošng, VT 2000 WIPO:s tvistlšsningssystem fšr tvister gšllande domšnnamnsstšlder Isabelle Nugin 740117-4888 Handledare

Läs mer

EgenmŠktighet med barn

EgenmŠktighet med barn Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet Juridiska institutionen EgenmŠktighet med barn - en studie av 7 kap 4 brottsbalken Uppsats fšr tillšmpade studier pœ jur kand-programmet, 20 p Ht 1999 Fšrfattare:

Läs mer

MervŠrdesbeskattning av všrdepappersbolags tjšnster

MervŠrdesbeskattning av všrdepappersbolags tjšnster TillŠmpade studier 20 p, HT 2000 Juridiska Institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet MervŠrdesbeskattning av všrdepappersbolags tjšnster Vaiva BurgytŽ Handledare: Rolf Dotevall INNEH LL

Läs mer

Stiftelsernas skattskyldighet

Stiftelsernas skattskyldighet Juridiska institutionen, Handelshšgskolan Gšteborgs universitet Uppsats fšr tillšmpade studier 20 p Programmet fšr Jur.kand.examen Handledare: Robert PŒhlsson Stiftelsernas skattskyldighet 1 InnehŒll 1.

Läs mer

1 Inledning 2 2 Aktieboken 3

1 Inledning 2 2 Aktieboken 3 InnehŒllsfšrteckning 1 Inledning 2 2 Aktieboken 3 2.1 Kupongbolag och avstšmningsbolag 3 2.2 Fšrvaltarregistrerade aktier 8 2.3 Aktiebokens funktioner 10 2.4 Introduktion till lagreglerna kring aktiebokens

Läs mer

SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING

SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING SKADEST ND ENLIGT LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING - nœgot om praktiska effekter fšr kommuner, kommunala bolag och fšrsškringsgivare. Fšrfattare: Klas Jonsson TillŠmpade studier 20 pošng vid programmet fšr

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura.

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura. Presentkort Grundinställningar i grundmodulen I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura. Grundinställningar i kundfakturamodulen Under menyn grunduppgifter

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Autogiro. Å-DATA Infosystem AB Handbok Autogiro Å-DATA Infosystem AB Autogiro 1 1. INLEDNING... 2 2. Systemöversikt... 3 2.1 Arbetsgången... 3 2.2. Huvudmeny Autogiro... 4 3. PARAMETRAR... 6 3.1 Underhåll bankgironummer... 6 3.2 Kunduppgifter...

Läs mer

dess fšrhœllande till konkurrensrštten

dess fšrhœllande till konkurrensrštten Juridiska Institutionen TillŠmpade studier Handelshšgskolan 20 pošng, VT 2000 vid Gšteborgs Universitet -SAS PrissŠttningoch Fšrfattare: Johan Englund Handledare: Docent Filip Bladini Sammanfattning Inrikesflyget

Läs mer

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Leverantörsbetalningar 3L Pro 2014 Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leverantörsbetalningar... 3 Leverantörsbetalningar... 4 Skapa betalningar... 5

Läs mer

OK 611:3. Kollektiv olycksfallsförsäkring

OK 611:3. Kollektiv olycksfallsförsäkring OK 611:3 Kollektiv olycksfallsförsäkring LŠnsfšrsŠkringar INNEH LLSF RTECKNING A FšrsŠkringsavtalet 1. AllmŠnna bestšmmelser................................... 1 2. FšrsŠkrade personer.......................................

Läs mer

Fšreningsstyrelsens ansvar

Fšreningsstyrelsens ansvar Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs universitet Fšreningsstyrelsens ansvar -framfšr allt gentemot tredje man Niklas Eskilsson 2 InnehŒll Fšrkortningar 4 1 Inledning 5 1.1 Inledning 5

Läs mer

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda. Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

kylskåp BRUKSANVISNING ERM 16100 2222 631-07

kylskåp BRUKSANVISNING ERM 16100 2222 631-07 kylskåp BRUKSANVISNING ERM 16100 2222 631-07 S Viktig information om sškerhet Det Šr av stšrsta vikt att denna bruksanvisning fšrvaras tillsammans med skœpet fšr framtida behov. LŒt alltid bruksanvisningen

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Svenska. Tryckt på återvunnet papper

Svenska. Tryckt på återvunnet papper Alla ršttigheter fšrbehœllna. Ingen del av detta dokument fœr reproduceras, lagras i ett Œtersškningssystem, eller pœ nœgot sštt eller i nœgon form šverfšras elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering,

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

1 INLEDNING...5 1.1 BAKGRUND...5 1.2 SYFTE...5 1.3 PROBLEMFORMULERING...6 1.4 METOD OCH MATERIAL...6 1.5 INKOMSTSKATTELAGEN...7 1.6 DISPOSITION...

1 INLEDNING...5 1.1 BAKGRUND...5 1.2 SYFTE...5 1.3 PROBLEMFORMULERING...6 1.4 METOD OCH MATERIAL...6 1.5 INKOMSTSKATTELAGEN...7 1.6 DISPOSITION... 1 InnehŒllsfšrteckning 1 INLEDNING...5 1.1 BAKGRUND...5 1.2 SYFTE...5 1.3 PROBLEMFORMULERING...6 1.4 METOD OCH MATERIAL...6 1.5 INKOMSTSKATTELAGEN...7 1.6 DISPOSITION...7 2 ALLM NT OM HANDELSBOLAG OCH

Läs mer

Mobilister och nallar i forskningens tjšnst Jan Einarsson

Mobilister och nallar i forskningens tjšnst Jan Einarsson Mobilister och nallar i forskningens tjšnst Jan Einarsson Tidigare publicerad i 1) LUNDASTUDIER I NORDISK SPR KVETENSKAP A 55 : Inger HaskŒ & Carin Sandqvist (red), Alla tiders sprœk. En všnskrift till

Läs mer

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC er Revision Ändrad av Sida Ändring/kommentar 1 060324 SODEMA 5 Ny länk webportal 1 060324 SODEMA 5 Ny manual nedladdning certifikat (externa användare) 1 060324 SODEMA 5-6 Uppdaterade bilder/text (Agresso

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Revisorns funktion och ansvar vid revision i aktiebolag

Revisorns funktion och ansvar vid revision i aktiebolag Revisorns funktion och ansvar vid revision i aktiebolag TillŠmparuppsats i associationsrštt, 20 p, ht 1999 Fšrfattare: Bo Svensson Handledare: Ulf Gometz InnehŒllsfšrteckning INNEH LLSF RTECKNING...2 F

Läs mer

Enkšping-HŒbo TrŠdgŒrdssŠllskap Hšsten 2013 PROGRAM H STEN 2013. Enkšping-HŒbo TrŠdgŒrdssŠllskap

Enkšping-HŒbo TrŠdgŒrdssŠllskap Hšsten 2013 PROGRAM H STEN 2013. Enkšping-HŒbo TrŠdgŒrdssŠllskap PROGRAM H STEN 2013 Quisque: Hoppas det Šr full fart pœ všxtligheten hos er. Annars har det stora samtalsšmnet 2013 hos tršdgœrdsintresserade och Šven hos professionella odlare fšr den delen, varit den

Läs mer

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn. Fakturera grupper Om du vill skapa likadana fakturor till flera kunder, t ex hyror i fastighetsbolag eller medlemsavgifter i en sportklubb, kan du använda Gruppfakturering. Du börjar med att lägga till

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... 2 INLOGGNING... 3 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Utbildning via Internet

Utbildning via Internet INSTITUTION F R INFORMATIK Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet Utbildning via Internet Jag har i detta examensarbete beskrivit den nya typen av undervisning nšmligen utbildning via Internet. Syftet

Läs mer

Lennart Carlssons svenska šversšttning av. Material fšr arbetsseminariet i Stockholm 13.1.1998. samt

Lennart Carlssons svenska šversšttning av. Material fšr arbetsseminariet i Stockholm 13.1.1998. samt Lennart Carlssons svenska šversšttning av Win -lose and Win -win Interactions and Organisational Responses to Scarcity Galvin Whitaker Material fšr arbetsseminariet i Stockholm 13.1.1998 Om konsten att

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Temadag på CID Användarcentrerad systemutveckling och kravhantering

Temadag på CID Användarcentrerad systemutveckling och kravhantering TRITA-NA-D9811 CID-38, KTH, Stockholm, Sweden 1998 Temadag på CID Användarcentrerad systemutveckling och kravhantering Inger Boivie, Jan Gulliksen och Ann Lantz Inger Boivie, Enator AB och CID Jan Gulliksen,

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Jan Einarsson, Offentlig privathet i nšrradion denna version 2000, Studentlitteratur och fšrfattaren. Offentlig privathet i nšrradion Jan Einarsson

Jan Einarsson, Offentlig privathet i nšrradion denna version 2000, Studentlitteratur och fšrfattaren. Offentlig privathet i nšrradion Jan Einarsson Offentlig privathet i nšrradion Jan Einarsson Tidigare publicerad i SprŒkbruk, grammatik och sprœkfšršndring. En festskrift till Ulf Teleman 13.1.1994, (s.25-36) Institutionen fšr nordiska sprœk, Lunds

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

TESAURUSKONSTRUKTION I ÄMNET LANDSKAPSPLANERING

TESAURUSKONSTRUKTION I ÄMNET LANDSKAPSPLANERING TESAURUSKONSTRUKTION I ÄMNET LANDSKAPSPLANERING Karin Andersson Carina Celiné Peters Examensarbete (20 poäng) för magisterexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet. Handledare:

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Handbok Företagsinteckning

Handbok Företagsinteckning Handbok Företagsinteckning Denna handbok beskriver hur du arbetar i Bolagsverkets e-tjänst Företagsinteckning. Datum: 2009-10-21 Version: 1.2 Upprättad av: Conny Berglund Ändringar Version Datum Ändrade

Läs mer

Beroende på vilka delar och funktioner Du har köpt av systemet kan vissa av de registervårdsfunktioner som beskrivs här, saknas i Ditt system.

Beroende på vilka delar och funktioner Du har köpt av systemet kan vissa av de registervårdsfunktioner som beskrivs här, saknas i Ditt system. INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGISTERVÅRD... 2 1. FÖRETAG... 5 1.1 FÖRETAG... 6 1.2 FÖRSÄLJNINGSBUDGET...13 1.3 FÖRSÄLJNINGSBUDGET AVDELNINGAR... 16 1.4 BUDGETMALL... 19 1.4.1 Uppläggnig av en ny budgetmall...

Läs mer

Handledning för Exder eprinter

Handledning för Exder eprinter Handledning för Exder eprinter Innehållsförteckning Den här handledningen beskriver vad Exder eprinter är för något, hur ni installerar och hur ni kommer igång. Alla fakturamottagare har olika krav på

Läs mer

Övningsmaterial för Visma eekonomi

Övningsmaterial för Visma eekonomi Övningsmaterial för Visma eekonomi VILL DU HA ÖVNINGAR I VISMA eekonomi? DET HÄR ÖVNINGSMATERIALET ÄR TILL FÖR DIG! Senast uppdaterad: 2016-01-10 Introduktion Välkommen till nya jobbet! Vi på Övningsbolaget

Läs mer