Fakturering Kund & Leverantšrsreskontra. Handbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fakturering Kund & Leverantšrsreskontra. Handbok"

Transkript

1 2001 Fakturering Kund & Leverantšrsreskontra Handbok 2001 HOLT AB Alla ršttigheter fšrbehœlles. InnehŒllet i detta dokument kan Šndras utan fšregœende meddelande och representerar inget Œtagande frœn HOLT AB. Denna handbok fœr ej, i nœgon del, kopieras, reproduceras, šverfšras till annat medium eller šversšttas utan skriftligt tillstœnd frœn HOLT AB. Programvaran som beskrivs i detta dokument, stšlls till fšrfogande under licensavtal eller annan šverenskommelse. Programmet fœr enbart anvšndas och kopieras i enlighet med avtalet. Det Šr lagstridigt att kopiera programmet till band, diskett eller nœgot annat maskinellt lšsbart medium fšr nœgot som helst annat bruk Šn anvšndarens privata. UtgŒva Februari 2001

2 InnehŒll INNEHÅLL...2 INNAN DU BÖRJAR...4 DENNA HANDBOK...4 VAD DU BEHÖVER...4 VIKTIGA BEGREPP...5 INSTALLERA HOLT FAKT...5 SÄKERHETSKOPIERING...6 Tregenerationskopiering...6 INTRODUKTION...7 BÖRJA ANVÄNDA HOLT FAKT...7 DU FÅR EN NY KUND...12 DU SKAFFAR EN NY PRODUKT...15 DU FÅR EN BESTÄLLNING...17 DU SKALL FAKTURERA...20 EN FAKTURA FÖRFALLER...21 KUNDEN BETALAR...22 KUNDEN HAR BETALAT FÖR SENT...23 DU FÅR EN NY LEVERANTÖR...24 DU FÅR EN FAKTURA...26 DU SKALL BETALA FAKTUROR...28 REFERENS...29 APPLE-MENYN (MACOS)...29 HJÄLP-MENYN (WINDOWS)...29 Om HOLT Fakt...29 Systemdatum (MacOS)...29 Systemdatum (Windows)...29 ARKIV-MENYN...30 Nytt företag...30 Öppna företag...30 Grunduppgifter...31 Registerunderhåll...36 Journalutskrifter...37 Säkerhetskopiering...37 Återställ säkerhetskopia...38 Avsluta...38 REDIGERA-MENYN...39 REGISTER-MENYN...39 Kunder...40 Kundlistor...43 PRODUKTER...44 Produktlistor...46 LEVERANTÖRER...47 Leverantörslistor...48 FAKTURERING-MENYN...49 FAKTUROR...50 Skriv ut fakturor...54 Fakturalistor...54 BETALNINGAR...55 FÖRDELA KREDITFAKTURA...58 FÖRDELA À CONTO...59 Skriv ut påminnelser...61 Skapa räntefakturor...61 Reskontrarapporter

3 Viss kund...62 LEV.RES-MENYN...63 FAKTUROR...64 Fakturalistor...66 Utbetalningar...66 Förskottsutbetalning...67 FÖRDELA KREDITFAKTURA...68 FÖRDELA À CONTO...69 Reskontrarapporter...70 Viss leverantör...70 EXTRA-MENYN...71 MAKULERA...71 NY FAKTURA...71 VISA ALLA...72 SÖK...72 SORTERA...73 SKRIV UT...73 VÄLJ...74 VÄLJ BORT...74 KLAR...74 INDEX

4 Innan du bšrjar Denna handbok Denna handbok Šr inte en lšrobok i administration eller nœgon instruktionsbok fšr din dator utan bšr kompletteras med annan litteratur eller kurser. Handboken fšrutsštter att du Šr všl insatt i det mest grundlšggande arbetssšttet fšr din dator. Det hšr avsnittet, ÓInnan du bšrjaró, hjšlper dig med de fšrberedelser som behšvs fšr att kunna anvšnda programmet pœ ett riktigt sštt. Det gœr igenom en del datatekniska fšrutsšttningar som inte direkt har med dina administrativa rutiner att gšra. I avsnittet, ÓIntroduktionÓ, fœr du lšra dig de viktigaste funktionerna i programmet. Det avsnittet anvšnder du nšr du fšr fšrsta gœngen skall anvšnda programmet. Samt nšr du kanske Šr osšker pœ hur en rutin som du inte anvšnt pœ lšnge fungerar. I avsnittet ÓReferensÓ gœr vi igenom varje meny-val, meny fšr meny. Det avsnittet kan du anvšnda fšr att fœ lite mer information Šn vad du finner i ÓIntroduktionÓ. Det finns Šven ytterligare rutiner som inte tas upp i ÓIntroduktionÓ, utan bara beskrivs i referens delen. Blir du osšker pœ hur en viss rutin fungerar bšr du alltsœ slœ upp det i referens delen. Vad du behšver (MacOS) Power Macintosh MacOS eller senare 64 MB RAM minne 800x600 skšrm (Windows) Pentium 90 minimum Windows 95, 98, NT. 64 MB RAM minne 800x600 skšrm Skrivare Programmet fungerar tillsammans med de flesta pœ marknaden fšrekommande Laser- och blšckstrœle-skrivare vare sig dom Šr anslutna direkt till din dator eller tillgšngliga via ett till din dator anslutet nštverk. Papper Du anvšnder vanligt papper fšr din skrivare i A4 format. Programmet Naturligtvis mœste du ha infšrskaffat programmet. 4

5 Viktiga begrepp HOLT Fakt HŠr beskrivs nœgra begrepp, som kan vara bra att kšnna till nšr du lšser denna handbok. FŠlt. Ett fšlt innehœller ett stycke information, t ex ett kundnummer, en adressrad eller ett belopp. De fšlt dšr du kan mata in uppgifter markeras med en ram runt fšltet. Post. En post bestœr av flera fšlt. Exempelvis utgšr all information om en kund, en produkt eller en faktura en post. Register. Med register menas en samling poster. SŒlunda utgšr alla kunder ett kundregister. Alla produkter ett produktregister. Makulera. Om du vill ta bort en post i ett register gšr du det genom att makulera posten. Observera att du inte kan fœ tillbaka en post som du en gœng har makulerat. Installera HOLT Fakt SŒ hšr installerar du programmet pœ din hœrddisk. Du bšr vara bekant med grunderna i hur du anvšnder din dator. (Mac OS) 1. Placera cd-romskivan i cd-rom enheten. 2. ppna cd-romskivan. 3. Dra mappen HOLT Fakt till din hœrddisk. 4. Starta programmet genom att šppna filen HOLT Fakt, som finns i mappen HOLT Fakt. (Windows) 1. Placera cd-romskivan i cd-rom enheten. 2. ppna cd-romskivan. 3. Starta programmet Install, och fšlj instruktionerna pœ skšrmen 4. Efter installationen anvšnder du Start-knappen, eller ikonen pœ skrivbordet fšr att starta HOLT Fakt. Efter installationen Efter installationen bšr du ordna sšker fšrvaring av dina orginaldisketter. TŠnk pœ att disketter Šr kšnsliga fšr všrme, exempelvis vid brand. Enligt licensavtalet Šr du ocksœ skyldig att se till att ingen obehšrig kan kopiera dina disketter. 5

6 SŠkerhetskopiering HOLT Fakt Det finns mœnga faror som hotar ditt datasystem. Stšld, brand, datavirus, stršmavbrott eller felaktig anvšndning kan gšra att data gœr fšrlorad. Det gœr inte att helt skydda sig mot dessa faror. Men det gœr att minska konsekvenserna av ett haveri genom att regelbundet ta sškerhetskopior av innehœllet pœ hœrddisken. NŠr du skall sškerhetskopiera HOLT Fakt Šr det lšttast att ta en kopia pœ hela HOLT Fakt mappen. SŠkerhetskopiorna kan lagras pœ vanliga disketter eller pœ databand, sœ kallad tape backup. RŒdgšr med din ŒterfšrsŠljare om vilken utrustning och vilka program du behšver. TŠnk pœ att det inte ršcker med att skaffa programvara och utrustning. Avgšrande Šr att du skaffar fungerande rutiner fšr sškerhetskopieringen. Vem skall sškerhetskopiera? Vem kan vikariera? NŠr skall kopiering ske? Hur skall kopior fšrvaras? Kontakta din ŒterfšrsŠljare om du vill ha rœd i dessa frœgor. Tregenerationskopiering Vad hšnder om det blir stršmavbrottt just nšr du sškerhetskopierar? Eller om det uppstœr ett fel, som du upptšcker fšrst efter det att du har sškerhetskopierat? I bœda fallen blir bœde orginalet i din hœrddisk och sškerhetskopian felaktiga. Lšsningen pœ detta problem heter tregenerationskopiering. Det innebšr att du har tre generationer av HOLT Fakt ett original och tvœ kopior. Fšrsta generationen Šr den du arbetar med pœ hœrddisken. Andra generationen Šr den kopia som du tog senast, och tredje generationen sœledes den Šlsta kopian. Genom att du har tvœ kopior kan du alltid plocka fram den Šlsta om nœgot hšnder med den yngsta. NŠr du sškerhetskopierar tar du fram den Šlsta kopian och gšr en ny kopia pœ den disketten/bandet. Den blir dšrmed andra generationen och den fšre detta andra generationen blir tredje generation. Tregenerationskopiering skall anses som ett minimum fšr din sškerhetskopiering. 6

7 Introduktion I det hšr avsnittet gœr vi igenom de viktigaste funktionerna i programmet. Om du aldrig anvšnt programmet fšrut Šr det hšr du fœr hjšlp. Ha gšrna handboken uppslagen bredvid dig medan du anvšnder programmet. Redogšrelsen Šr ganska detaljerad, sœ vid en fšrsta anblick kan det kanske verka komlicerat. Fšljer du texten steg fšr steg kommer du dock att mšrka att programmet Šr ett lšttanvšnt program. Bšrja anvšnda HOLT Fakt Innan du kan anvšnda programmet fšr din administration mœste du mata in vissa grunduppgifter, som programmet behšver fšr sitt arbete. VŠlj GrunduppgifterÉ i Arkiv-menyn. Nu vissas denna dialogruta. Dubbelklicka pœ Fšretagsuppgifter. Fyll i rutan som visas. NŠr du Šr klar klickar du pœ Spara. Fšrst nu sparas uppgifterna 7

8 fšr att programmet skall kunna arbeta. HOLT Fakt Dubbelklicka pœ Kontoplan. Nu visas ditt fšretags kontoplan, eller ršttare sagt den del av kontoplanen som programmet behšver fšr sitt arbete. Eftersom det Šr fšrsta gœngen du anvšnder programmet stšmmer troligen inte de konton som visas, med de konton som du vill anvšnda. De konton som visas Šr de konton som mœste finnas Fšr att skapa ett nytt konto klickar du pœ Ny. DŒ visas denna skšrm. Fyll i kontonummer och benšmning och klicka pœ Spara. Vill du Šndra uppgifterna fšr nœgot konto dubbelklickar du pœ raden fšr kontot. Vill du ta bort ett konto markerar du det genom att klicka pœ kontots rad, och dšrefter klickar du pœ Makulera. Om kontot inte Šr upptaget raderas detta konto frœn din kontoplan. Du kan ocksœ skriva ut din kontoplan pœ skrivaren med Skriv ut. NŠr du Šr klar klickar du pœ Klar. Dubbelklicka pœ Fšrvalda uppgifter. HŠr registreras vissa fšrvalda uppgifter, som programmet anvšnder sig av. Mata in lšmpliga uppgifter i respektive fšlt. Betalningsvillkor. Antal dagar frœn fakturadatum som fšrfallodatum skall beršknas. FŠltet anvšnds som fšrval nšr en ny kund skall registreras. Kreditbelopp. KreditgrŠns som nyregistrerad kund fœr som fšrval. resutjšmning. Kryssruta som markerar om šresutjšmning skall tillšmpas. AnvŠnds som fšrval nšr en ny kund registreras. Krav fœr skickas. Kryssruta som markerar om krav fœr skickas till kunden. AnvŠnds som fšrval nšr en ny kund registreras. RŠnta fœr faktureras. Kryssruta som markerar om ršnta fœr faktureras kunden. AnvŠnds som fšrval nšr en ny kund registreras. 8

9 FšrsŠljn.konto. Popup meny. DŠr du všljer vilket fšrsšljningskonto som skall vara fšrval vid nyregistrering av en produkt. Exportkonto. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto som skall vara fšrval vid nyregistrering av en produkt. Klicka pœ Fakturering nšr du Šr klar. LeveranssŠtt. AnvŠnds som fšrval vid skapande av ny faktura. Leveransvillkor. AnvŠnds som fšrval vid skapande av ny faktura. DršjsmŒlsrŠnta. Ange den ŒrsrŠnta som skall tillšmpas vid ršntefakturering. Generell fakturatext. En generell text som skrivs ut pœ alla fakturor. Postgiro. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto som skall anvšndas vid postgiroutbetalningar. Bankgiro. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto som skall anvšndas vid bankgiroutbetalningar. Kassa. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto som skall anvšndas vid kontantutbetalningar. Fšrskott till leverant. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto ˆ-conto utbetalningar skall belasta. Leverantšrsskulder. Popup meny. DŠr du všljer vilket skuldkonto som skall gšlla som fšrval vid registrering av en ny leverantšr. Fordran hos leverant. Popup meny. DŠr du anger vilket konto som skall belastas vid fordran hos leverantšr. Klicka pœ Blanketter nšr du Šr klar. Fšretagsnamn. Kryssruta som markerar om fšretagsnamnet skall skrivas ut pœ blanketterna. 9

10 Fšretagsadress. Kryssruta som markerar om fšretagets adress skall skrivas ut pœ blanketterna. Blankettfot. Kryssruta som markerar om uppgifterna i foten pœ blanketterna skall skrivas ut. Klicka pœ Kundresk. NŠr du Šr klar. Tid mellan pœminnelser. Antal dagar som skall gœ mellan utskrift av krav. RŠntefri tid. Antal dagar som skall betraktas som ršntefri tid vid berškning av dršjsmœlsršnta. Minsta ršntebelopp. Det belopp som dršjsmœlsršntan mœste uppgœ till fšr att ršntefaktura skall skapas. Inbetalning. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto som skall gšlla som fšrval vid registrering av inbetalningar. resutjšmning. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto šresutjšmningen skall belasta. Kundfordringar. Popup meny. DŠr du všljer vilket fordringskonto som skall gšlla som fšrval vid registrering av en ny kund. RŠnteintŠkter. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto ršnteintškter skall belasta. Fšrskott frœn kunder. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto ˆ-conto inbetalningar skall belasta. Skulder till kunder. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto dina skulder till kunderna skall belasta. IngŒende moms. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto den ingœende momsen skall belasta. 10

11 Klicka pœ Kravtexter nšr du Šr klar. Skriv de texter som du vill att ditt fšretag skall arbeta med. Klicka pœ Spara nšr du Šr klar. Dubbelklicka pœ Nummerserier. DŒ visas denna ruta. Se till att du har korrekta startvšrden fšr dessa nummerserier. Klicka pœ Spara nšr du Šr klar. Dubbelklicka pœ Momssatser. DŒ visas denna ruta. Momssats. Procentuellt momspœslag. Konto. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto som skall belastas med aktuell momssats. Klicka pœ Spara nšr du Šr klar. 11

12 Du fœr en ny kund SŒ hšr gœr det till att registrera en ny kund. VŠlj kommandot Kunder i Register-menyn. DŒ visas denna skšrmbild. Klicka pœ Ny. DŒ visas denna skšrmbild. Fyll i uppgifterna fšr kunden. Du flyttar frœn fšlt till fšlt med Tabtangenten eller musen. Kundkod. Den kod du vill kunna sška kunderna pœ. Kundnummer. Ett unikt lšpnummer som datorn ger kunden fšr att kunna hantera kunden pœ ett riktigt sštt. Du kan inte Šndra detta nummer. Kundnamn. Kundens namn. Grupp. Den kundgrupp som du vill att kunden skall tillhšra. Distrikt. Om du har en distriktsindelning av dina kunder, Šr detta fšlt lšmpligt att anvšnda till detta. Landskod. Jobbar du med utlšnska kunder kan du anvšnda detta fšllt till att ange dess landskod. Adress. Dessa fyra fšlt Šr avsedda att anvšndas till kundens fakturaadress. Telefon. Kundens telefonnummer. Telefax. Kundens telefaxnummer. Telex. Kundens telexnummer. VŒr referens. Ange hšr vœr referens hos kunden. Detta fšlt anvšnds som fšrval nšr du skapar en faktura. Konto. Popup meny. DŠr du všljer vilket fordringskonto du vill att kunden skall belasta. 12

13 Klicka pœ Fakturering. DŒ visas denna skšrmbild. Fyll i uppgifterna enligt ledtexterna. Org.nummer. Kundens organisationsnummer. Bra att ha vid ev. kreditpršvning mm. Kreditbelopp. Den kreditgršns du sštter pœ kunden. Betal.villkor. Antal dagar som skall anvšndas vid berškning av fšrfallodatum. AnvŠnds som fšrval vid fakturering. Bank. FŠltet avsett innehœlla kundens bankreferens. Saldo. Den totala fordran du har pœ kunden. FŠltet beršknas av datorn. Du kan intew Šndra innehœllet. Ë conto. Totalt outnyttjade fšrskottsinbetalningar som kunden har hos dig. FŠltet beršknas av datorn. Du kan inte Šndra innehœllet. Interimskuld. Totalt outnyttjade kreditfakturor som kunden har hos dig. FŠltet beršknas av datorn. Du kan inte Šndra innehœllet. Rabatt. HŠr anger du ev. generell rabatt som kunden har hos dig. AnvŠnds som fšrval vid fakturering. Antal krav. Totalt antal krav som skickats till kunden. FŠltet beršknas av datorn. Du kan inte Šndra innehœllet. Medelbet.tid. Av datorn beršknad medelinbetalningstid i dagar ršknat, frœn fakturadatum till registrerad slutbetalning av fakturan. Du kan inte Šndra innehœllet. Bet.fakturor. Antal fakturor som kunden har slutbetalt. FŠltet beršknas av datorn. Du kan inte Šndra innehœllet. Senaste faktura. Fakturadatum pœ den senaste fakturan som skickats till kunden. Du kan inte Šndra innehœllet. Krav fœr skickas. Kryssruta som markerar att krav fœr skickas till kunden. AnvŠnds som fšrval vid fakturering. RŠnta fœr faktureras. Kryssruta som markerar att kunden fœr ršntefaktureras. AnvŠnds som fšrval vid fakturering. Exportkund. Kryssruta som markerar att kunden skall behandlas som exportkund. Vilket innebšr att ingen moms beršknas pœ fakturorna. resutjšmning. Kryssruta som markerar att šresutjšmning skall tillšmpas vid fakturering. Vilket innebšr att slutsumman avrundas till nšrmast hela krontal. 13

14 Klicka pœ Anteckningar. DŒ visas denna skšrmbild. Fyll i uppgifterna enligt ledtexterna. Anteckningar. Fria anteckningar om kunden. Kontaktperson. De kontaktpersoner du har hos kunden. Den kontakt det stœr ett ÓHÓ framfšr. RŠknas som huvudkontakt personen. Vilket innebšr att denna person som fšrval anges som referens vid fakturering. De švriga kontakterna kommer man Œt via en popup meny i faktureringen. Direkttelefon. Kontaktpersonens direkttelefon nummer. NŠr du Šr klar, klickar du pœ Spara. DŒ sparas din nya kund. 14

15 Du skaffar en ny produkt SŒ hšr gœr det till att registrera en ny produkt. VŠlj kommandot Produkter i Register-menyn. DŒ visas denna skšrmbild. Klicka pœ Ny. DŒ visas denna skšrmbild. Fyll i uppgifterna fšr produkten. Du flyttar frœn fšlt till fšlt med Tab-tangenten eller musen. Artikelkod. Den kod du vill kunna sška produkten pœ. Koden mœste vara unik. Du kan inte i efterhand Šndra denna kod. BenŠmning. En kortfattad benšmning pœ produkten. Artikelgrupp. Om gruppering avprodukter anvšnds kan detta fšlt anvšndas till detta. Kalkylpris. Kalkylerat inkšpspris. Marginal. I kronor och procent ršknat av fšrsšljningspriset. Du kan anvšnda dessa fšlt fšr att enkelt kalkylera fram ditt fšrsšljningspris. FšrsŠljn.pris. Detta belopp som skall anvšndas vid fakturering. Enhet. Den enhet som produktens pris baserar sig pœ. Ex. styck, meter, liter od. Momssats. Popup meny. DŠr du všljer den momssats som gšller fšr produkten. FšrsŠljn.konto. Popup meny. DŠr du všljer vilket fšrsšljningskonto som produkten skall belasta. Exportkonto. Popup meny. DŠr du všljer vilket exportkonto som produkten skall belasta. 15

16 Klicka pœ Anteckningar. DŒ visas denna skšrmbild. Anteckningar. Detta fšlt anvšnder du fšr eventuell kompletterande beskrivning av produkten. Denna information anvšnds Šven vid fakturering. NŠr du Šr klar, klickar du pœ Spara. DŒ sparas din nya produkt. 16

17 Du fœr en bestšllning SŒ hšr gœr det till att registrerar en faktura. VŠlj kommandot Fakturor i Fakturering-menyn. DŒ visas denna skšrm. Klicka pœ Ny. DŒ visas denna skšrmbild. Fšrst skall du ange vilken kund fakturan avser. Om du kommer ihœg kundnummret skriver du det. Annars anger du kundkoden. Om du inte minns kundkoden skriver Tryck dšrefter pœ Tab-tangenten. Nu visas alla kunder i kundregistret och du všljer rštt kund genom att helt enkelt klicka pœ den. (I exemplet ovan bad vi att fœ se alla kunder genom att Om du minns att kundkoden bšrjar pœ F kan du skriva och dœ visas bara de kunder, vilkas kundkod bšrjar pœ F.) Nu har programmet fyllt i kundnamnet. ven Er referens Šr ifyllt och om du inte vill Šndra den gœr du bara fšrbi med Tab-tangenten. Detsamma gšller VŒr referens. Om kunden har angivit ett eget ordernummer kan du mata in det, och det kommer dœ att skrivas ut pœ fakturan. GŒ vidare med Tab-tangenten. Orderdatum Šr fšrvalt som dagens datum, men du kan Šndra det om du vill. GŒ vidare med Tab-tangenten. Fakturadatum Šr blankt Šn sœ lšnge. Om du lšmnar det blankt kommer det automatiskt att fyllas i nšr du skriver fakturan. Anger du dšremot ett fakturadatum kommer fšrfallodagen att beršknas efter det datumet oavsett nšr fakturan skrivs ut. GŒ vidare med Tab-tangenten. LeveranssŠtt och leveransvillkor hšmtas frœn Fšrvalda uppgifter, kommandot Grunduppgifter i Arkiv-menyn. GŒ vidare med Tab-tangenten. Betalningsvillkor har hšmtats frœn kundregistret, men du kan om du vill ange en avvikande kredittid fšr just denna faktura. GŒ vidare med Tab-tangenten. Om du vill kan du ange ett leveransdatum. GŒ vidare med Tab-tangenten. 17

18 Klicka pœ Specifikation. DŒ visas denna bildskšrm. Klicka pœ knappen Ny. DŒ visas denna skšrmbild. Produktkod. Ange den produktkod som skall faktureras. ven hšr kan du anvšnda dig BenŠmning. Om du vill Šndra den pœ fakturan visade benšmningen, Šndrar du denna hšr. Som fšrval anvšnds den benšmning som registrerats pœ produkten. Org.benŠmning. HŠr visas den benšmning som registrerats pœ produkten. Du kan inte Šndra innehœllet. Antal. Ange det antal av produkten som skall faktureras. Ë-pris. Om du vill Šndra den pœ fakturan angivna ˆ-priset, Šndrar du detta hšr. Som fšrval anvšnds det pris som Šr registrerat pœ produkten. Org.ˆ-pris. HŠr visas det ˆ-pris som registrerats pœ produkten. Du kan inte Šndra innehœllet. Belopp. Av datorn beršknat nettobelopp pœ fakturaraden. Du kan inte Šndra innehœllet. FšrsŠljn.konto. Popup meny. DŠr du všljer vilket fšrsšljningskonto som produkten skall belasta vid faktureringen. Som fšrval anvšnds det konto som registrerats pœ produkten, med hšnsyn taget till om kunden skall hanteras som exportkund eller inte. Enhet. HŠr visas den enhet som registrerats pœ produkten. Du kan Šndra innehœllet i detta fšlt. Rabatt. Om kunden skall ha en procentuell rabatt pœ denna fakturarad, anger du detta hšr. Denna rabattsats kommer att visas pœ fakturan. Som fšrval anvšnds den generella rabatt som registrerats pœ kunden. 18

19 Momssats. Popup meny. DŠr du všljer den momssats som skall gšlla pœ faktura raden. Som fšrval anvšnds den momssats som registrerats pœ produkten, med hšnsyn taget till om kunden skall behandlas som exportkund eller inte. Momsbelopp. Det av datorn beršknade momsbeloppet fšr fakturaraden. Du kan inte Šndra innehœllet. Text. HŠr kan du skriva en fri kompletterande text pœ fakturaraden. Som fšrval anvšnds den informationstext som registrerats pœ produkten. Radnr. HŠr kan du ange vilken ordning fakturaraden skall komma i vid fakturautskriften. Raderna sorteras i stigande radnummerordning. Som fšrval adderas fšregœende radnummer med 10. Klicka pœ OK. NŠr du matat in alla fakturarrader du vill ha. Klickar du pœ Avbryt. Klicka pœ Spara. Nu fšrst sparas fakturan. SŒ lšnge den inte Šr utskriven kan den Šndras. 19

20 Du skall fakturera HOLT Fakt SŒ hšr gœr det till att skriva ut fakturor. VŠlj kommandot Skriv ut fakturor i Faktureringmenyn. DŒ visas denna skšrmbild. Eftersom du vill skriva ut alla outskrivna, klickar du bara pœ Skriv ut. Nu visas dina ordinarie dialogrutor fšr utskrift. Vill du ha flera exemplar av fakturan, glšm inte att ange antal kopior i dessa rutor. Programmet bšrjar nu att skriva ut fakturorna. Om det Šr mœnga kan det ta stund. Dessutom skrivs eventuella kredit- och ršntefakturor ut. NŠr det Šr fšrdigt kommer en frœga om du Šr nšjd med utskriften. Kontrollera att fakturorna verkligen har skrivits ut, tšnk pœ att pappret kan fastna i skrivaren. Klicka dšrefter pœ OK. DŒ noterar programmet att fakturorna Šr utskrivna, och de kan dšrmed inte Šndras. Nu kommer nšsta frœga ÓVill du skriva ut fakturajournal och bokfšringsunderlag?ó. Klickar du OK skrivs en fakturajournal och ett bokfšringsunderlag fšr de nyutskrivna fakturorna ut. (Om du dšremot klickar pœ Avbryt kommer dessa fakturor med vid nšsta journalutskrift.) terigen vill programmet veta om utskriften blev lyckad. Om du svarar OK noteras att fakturans bokfšringsunderlag skrivits ut. DŠrmed uppdateras kund- och produktstatistiken, och fakturan kan raderas nšr den blivit slutbetald och ev. ršntefakturerad. 20

21 En faktura fšrfaller Grunduppgifter i Arkiv-menyn. HOLT Fakt SŒ hšr gœr det till att skriva ut betalningspœminnelser. VŠlj kommandot Skriv ut pœminnelser i Faktureringmenyn. Nu visas en lista šver fšrfallna fakturor, dock inte de fakturor dšr du skrivit ut pœminnelser fšr det antal dagar sedan, som angetts som všntetid i Fšrvalda uppgifter, kommandot Markera de fakturor du vill skriva ut pœminnelser fšr. NŠr du skall markera fakturor gœr det till sœ hšr: Markera en enstaka faktura genom att klicka pœ den. Du markerar ytterligare fakturor genom att kommando-klicka pœ dem, dvs genom att klicka pœ dem samtidigt som du hœller kommando-tangenten nertryckt. Du markerar flera sammanhšngande fakturor genom att klicka pœ den fšrsta och dšrefter skift-klicka pœ den andra, dvs klicka samtidigt som du hœller skifttangenten nertryckt. NŠr du valt fakturor klickar du pœ VŠlj. Och dšrefter pœ Skriv ut. Nu visas dina ordinarie dialogrutor fšr utskrift. Vill du ha flera exemplar av pœminnelserna, glšm inte att ange antal kopior i dessa rutor. Programmet bšrjar nu att skriva ut betalningspœminnelserna. Om det Šr mœnga kan det ta stund. NŠr det Šr fšrdigt kommer en frœga om du Šr nšjd med utskriften. Kontrollera att pœminnelserna verkligen har skrivits ut, tšnk pœ att pappret kan fastna i skrivaren. Klicka dšrefter pœ OK. DŒ noterar programmet att fakturorna har fœtt ytterligare ett krav. 21

22 Kunden betalar SŒ hšr gœr det till att registrera en betalning fšr en viss faktura. VŠlj Betalningar i Faktureringmenyn. DŒ visas denna bild. Klicka pœ Ny. DŒ visas denna skšrmbild. Skriv in fakturans lšpnummer. Tryck pœ Tab-tangenten. Nu fyller programmet i fakturabelopp, kundnummer etc. Skriv in det inbetalda beloppet. Om det Šr lika stort som ŒterstŒende belopp kommer fakturan att noteras som slutbetald. GŒ vidare med Tab-tangenten. Betalningstatum Šr fšrvalt som gœrdagens datum. Det kan Šndras. Ange vilket konto inbetalningen skall belasta. Detta Šr en popup meny. Vilket innebšr att du kan klicka pœ fšltet och utan att slšppa upp mus-tangenten všlja vilket konto du vill ha. Med detta kommando kan du ocksœ gšra ˆ conto inbetalningar och fšrdela en inbetalning pœ flera fakturor. Hur det gœr till redovisas i avsnittet ÓReferensÓ kommandot Betalningar. 22

23 Kunden har betalat fšr sent HOLT Fakt SŒ hšr gœr det till att skapa ršntefakturor. VŠlj kommandot Skapa ršntefakturor i Fakturering-menyn. DŒ visas en lista šver alla slutbetalda fakturor som inte redan har ršntefakturerats. Fakturor som markerats att dom inte skall ršntefaktureras, samt fakturor som inte uppnœtt minsta ršntebelopp visas inte heller. Markera de fakturor du vill ršntefakturera genom att klicka pœ dem. Klicka pœ VŠlj. Klicka pœ Skapa. Nu skapas ršntefakturorna. Du skriver ut dem med kommandot Skriv ut fakturor i Fakturering-menyn. 23

24 Du fœr en ny leverantšr SŒ hšr gœr det till att registrera en ny leverantšr. VŠlj kommandot Leverantšrer i Register-menyn. DŒ visas denna skšrmbild. Klicka pœ Ny. DŒ visas denna skšrmbild. Fyll i uppgifterna fšr leverantšren. Du flyttar frœn fšlt till fšlt med Tab-tangenten eller musen. Lev.kod. Den kod du vill kunna sška leverantšrerna pœ. Lev.nummer. Ett unikt lšpnummer som datorn ger leverantšren fšr att kunna hantera leverantšren pœ ett riktigt sštt. Du kan inte Šndra detta nummer. Levnamn. Leverantšrens namn. Adress. Dessa fyra fšlt Šr avsedda att anvšndas till leverantšrens adress. Telefon. Leverantšrens telefonnummer. Telefax. Leverantšrens telefaxnummer. Referens. Ange hšr vilken kontaktperson du har hos leverantšren. VŒrt kundnr. Ange vilket kundnummer du har hos leverantšren. Org.nr. Leverantšrens organisationsnummer. Postgiro. Leverantšrens postgironummer. Bankgiro. Leverantšrens bankgironummer. Bet.villkor. Antal dagar som skall anvšndas vid berškning av fšrfallodatum. AnvŠnds vid registrering av inkommen faktura. Saldo. Din totala skuld hos leverantšren. Du kan inte Šndra innehœllet. Ë conto. Ditt tillgodohavande hos leverantšren. Du kan inte Šndra innehœllet. 24

25 Bankgiro-Postgiro-Kassa/check. Radioknappar, dšr du skall klicka pœ det utbetalningssštt som du vanligtvis anvšnder fšr denna leverantšr. AnvŠnds som fšrval vid registrering av inkommen faktura. NŠr du Šr klar, klickar du pœ Spara. DŒ sparas din nya leverantšr. 25

26 Du fœr en faktura SŒ hšr gœr det till att registrera en inkommande faktura. VŠlj kommandot Fakturor i Lev.resmenyn. DŒ visas denna skšrm. Klicka pœ Ny. DŒ visas denna skšrmbild. Fšrst skall du ange vilken leverantšr du fœtt den nya fakturan avser. Om du kommer ihœg leverantšrsnummret skriver du in det. Annars anger du leverantšrskoden. Om du inte minns leverantšrskoden skriver Tryck dšrefter pœ Tab-tangenten. Nu visas alla leverantšrer i leverantšrsregistret och du všljer rštt leverantšr genom att helt enkelt klicka pœ den. (I exemplet ovan bad vi att fœ se alla leverantšrer genom att Om du minns att kundkoden bšrjar pœ F kan du skriva och dœ visas bara de leverantšrer, vilkas leverantšrskod bšrjar pœ F.) Nu har programmet fyllt i leverantšrens namn. ven betalningssštt markeras som du registrerat som fšrval pœ leverantšren. Fakturanummer fyller du ifrœn leverantšrens faktura. GŒ vidare med Tabtangenten. Attestmottagare Šr blankt, men Šr avsett att anvšndas till notering av vem som skall attestera fakturan. GŒ vidare med Tab-tangenten. Fakturabeloppet hšmtas frœn fakturan. GŒ vidare med Tab-tangenten. IngŒende moms hšmtas frœn fakturan. GŒ vidare med Tab-tangenten. Fšrfallodatum beršknas som fšrval med ledning av fakturadatum, och det betalningsvillkor som registrerats pœ leverantšren. Skriv det riktiga datumet. Attesterad Šr en kryssruta som initialt lšmnats tomt. Denna ruta Šr avsedd att kryssas i nšr fakturan har attesterats. Fakturan kan inte betalas innan den attesterats. Om du vill delbatala fakturan skall du i fšltet Betalningsbelopp ange det belopp du vill betala. 26

27 Klicka pœ Kontering. DŒ visas denna bildskšrm. Klicka pœ fšrsta lediga raden, och dšrefter pœ knappen Ny. Och ange vilket inkšpskonto du vill anvšnda. GŒ vidare med Tab-tangenten till fšltet Debet, dšr du motkonterar beloppet. TŠnk pœ att innan en riktig kontering Šr gjord, kan inte fakturan bokfšras eller betals ut. Klicka pœ knappen Spara fšr att registreringen av fakturan skall avslutas. 27

28 Du skall betala fakturor HOLT Fakt SŒ hšr gœr det till att betala fakturor. VŠlj kommandot Utbetalningari Lev.res-menyn. DŒ visas en lista šver alla fakturor som Šr klara att hel eller delbetalas. Endast de fakturor som Šr bokfšrda samt har ett betalbelopp stšrre Šn noll visas i listan Markera de fakturor du vill skall betalas genom att klicka pœ dem. Klicka pœ VŠlj. Klicka pœ Skriv ut. Nu visas dina ordinarie dialogrutor fšr utskrift. Klicka OK pœ dessa. Programmet bšrjar nu att skriva ut en betalningsanmodan pœ de fakturor som Šr utvalda. NŠr det Šr fšrdigt kommer en frœga om du Šr nšjd med utskriften. Kontrollera att fakturorna verkligen har skrivits ut, tšnk pœ att pappret kan fastna i skrivaren. Klicka dšrefter pœ OK. DŒ noterar programmet att anmodan Šr utskriven. Nu kommer nšsta frœga ÓVill du skriva ut utbetalningsjournal och bokfšringsunderlag?ó. Klickar du OK skrivs en utbetalningsjournal och ett bokfšringsunderlag ut. (Om du dšremot klickar pœ Avbryt kommer dessa fakturor med vid nšsta journalutskrift.) terigen vill programmet veta om utskriften blev lyckad. Om du svarar OK noteras att journal och bokfšringsunderlag skrivits ut 28

29 Referens Apple-menyn (MacOS) HjŠlp-menyn (Windows) Om HOLT FaktÉ Detta kommando šppnar ett fšnster dšr du kan se vilken version av programmet du anvšnder. Du tar bort fšnstret genom att klicka i det. Systemdatum (MacOS) I InstŠllningar under rubriken Datum och tid anges Macintosh systemdatum. Se till att detta Šr korrekt, eftersom programmet ofta anvšnder sig av detta datum. Systemdatum (Windows) I Kontrollpanelen under rubriken Datum och tid anges Windows systemdatum. Se till att detta Šr korrekt, eftersom programmet ofta anvšnder sig av detta datum. 29

30 Arkiv-menyn Nytt fšretagé Med det hšr menyvalet kan du skapa ett nytt fšretag. Bilden som visas Šr en dialogruta som fšrklarar hur du skall gšra fšr att skapa ett nytt fšretag. ppna fšretagé Med det hšr menyvalet kan du šppna ett befintligt fšretag. Bilden som visas Šr en dialogruta som fšrklarar hur du skall gšra fšr att šppna ett befintligt fšretag. 30

31 GrunduppgifterÉ Markera den typ av uppgifter du vill Šndra. Klicka pœ knappen Šndra. Fšretagsuppgifter Fyll i de uppgifter som ledtexterna visar. Kontoplan HŠr skall du skapa den kontoplan du vill anvšnda i programmet. 31

32 Kontonummer. BestŒende av 4 siffror som mœste vara unikt. BenŠmning. Kontots benšmning. Fšrvalda uppgifter Under detta val anger du hur programmet generellt skall uppfšra sig. Och vilka fšrval som skall gšlla. Rutinen bestœr av 5 sidor som fšljer: Betalningsvillkor. Antal dagar frœn fakturadatum som fšrfallodatum skall beršknas. FŠltet anvšnds som fšrval nšr en ny kund skall registreras. Kreditbelopp. KreditgrŠns som nyregistrerad kund fœr som fšrval. resutjšmning. Kryssruta som markerar om šresutjšmning skall tillšmpas. AnvŠnds som fšrval nšr en ny kund registreras. Krav fœr skickas. Kryssruta som markerar om krav fœr skickas till kunden. AnvŠnds som fšrval nšr en ny kund registreras. RŠnta fœr faktureras. Kryssruta som markerar om ršnta fœr faktureras kunden. AnvŠnds som fšrval nšr en ny kund registreras. FšrsŠljn.konto. Popup meny. DŠr du všljer vilket fšrsšljningskonto som skall vara fšrval vid nyregistrering av en produkt. Exportkonto. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto som skall vara fšrval vid nyregistrering av en produkt. 32

33 LeveranssŠtt. AnvŠnds som fšrval vid skapande av ny faktura. Leveransvillkor. AnvŠnds som fšrval vid skapande av ny faktura. DršjsmŒlsrŠnta. Ange den ŒrsrŠnta som skall tillšmpas vid ršntefakturering. Generell fakturatext. En generell text som skrivs ut pœ alla fakturor. Postgiro. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto som skall anvšndas vid postgiroutbetalningar. Bankgiro. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto som skall anvšndas vid bankgiroutbetalningar. Kassa. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto som skall anvšndas vid kontantutbetalningar. Fšrskott till leverant. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto ˆ-conto utbetalningar skall belasta. Leverantšrsskulder. Popup meny. DŠr du všljer vilket skuldkonto som skall gšlla som fšrval vid registrering av en ny leverantšr. Fordran hos leverant. Popup meny. DŠr du anger vilket konto som skall belastas vid fordran hos leverantšr. Fšretagsnamn. Kryssruta som markerar om fšretagsnamnet skall skrivas ut pœ blanketterna. Fšretagsadress. Kryssruta som markerar om fšretagets adress skall skrivas ut pœ blanketterna. Blankettfot. Kryssruta som markerar om uppgifterna i foten pœ blanketterna skall skrivas ut. 33

34 Tid mellan pœminnelser. Antal dagar som skall gœ mellan utskrift av krav. RŠntefri tid. Antal dagar som skall betraktas som ršntefri tid vid berškning av dršjsmœlsršnta. Minsta ršntebelopp. Det belopp som dršjsmœlsršntan mœste uppgœ till fšr att ršntefaktura skall skapas. Inbetalning. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto som skall gšlla som fšrval vid registrering av inbetalningar. resutjšmning. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto šresutjšmningen skall belasta. Kundfordringar. Popup meny. DŠr du všljer vilket fordringskonto som skall gšlla som fšrval vid registrering av en ny kund. RŠnteintŠkter. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto ršnteintškter skall belasta. Fšrskott frœn kunder. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto ˆ-conto inbetalningar skall belasta. Skulder till kunder. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto dina skulder till kunderna skall belasta. IngŒende moms. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto den ingœende momsen skall belasta. Skriv de texter som du vill att ditt fšretag skall arbeta med. 34

35 Nummerserier Se till att du har korrekta startvšrden fšr dessa nummerserier. HOLT Fakt Momssatser Momssats. Procentuellt momspœslag. Konto. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto som skall belastas med aktuell momssats. 35

36 RegisterunderhŒllÉ Detta menyval innehœller nœgra rutiner fšr Œterkommande underhœll av systemet. Periodbyte Rensar statistiken fšr innevarande period. rsbyte Rensar statistiken fšr innevarande period. Samt rensar statistiken fšr innevarande Œr, och flyttar denna till fšregœende Œr. 36

37 Rensa bort fakturor HOLT Fakt Denna rutin rensar bort fakturor i systemet som inte lšngre behšvs enligt beskrivning i skšrmbilden. Du kan dessutom genom att klicka i kryssrutan, rensa bort bokfšrda inbetalningar. JournalutskrifterÉ Kryssa fšr de rutor som motsvarar de journalutskrifter du vill gšra. Klicka pœ knappen Skriv ut. SŠkerhetskopieringÉ Med det hšr menyvalet kan du skapa en sškerhetskopia pœ dina data. Bilden som visas Šr en standard dialogruta fšr att spara ett nytt dokument. Ange exempelvis fšretagsnamnet, placera dig i rštt enhet, mapp och klicka pœ Spara. 37

38 terstšll sškerhetskopiaé HOLT Fakt Med det hšr menyvalet kan du ŒterstŠlla en tidigare skapad sškerhetskopia pœ dina data. Bilden som visas Šr en standard dialogruta fšr att šppna ett befintligt dokument. Markera den sškerhetskopia du vill ŒterstŠlla, och klicka pœ Spara. Avsluta Med Avsluta lšmna du programmet. 38

39 Redigera-menyn HOLT Fakt KomihŒg att redigera menyns funktioner enbart gšller inom ett fšlt. Du kan inte klippa ut och klistra in hela poster eller dylikt. Register-menyn 39

40 Kunder AllmŠnt Kundkod. Den kod du vill kunna sška kunderna pœ. Kundnummer. Ett unikt lšpnummer som datorn ger kunden fšr att kunna hantera kunden pœ ett riktigt sštt. Du kan inte Šndra detta nummer. Kundnamn. Kundens namn. Grupp. Den kundgrupp som du vill att kunden skall tillhšra. Distrikt. Om du har en distriktsindelning av dina kunder, Šr detta fšlt lšmpligt att anvšnda till detta. Landskod. Jobbar du med utlšnska kunder kan du anvšnda detta fšllt till att ange dess landskod. Adress. Dessa fyra fšlt Šr avsedda att anvšndas till kundens fakturaadress. Telefon. Kundens telefonnummer. Telefax. Kundens telefaxnummer. Telex. Kundens telexnummer. VŒr referens. Ange hšr vœr referens hos kunden. Detta fšlt anvšnds som fšrval nšr du skapar en faktura. Konto. Popup meny. DŠr du všljer vilket fordringskonto du vill att kunden skall belasta. 40

41 Fakturering HOLT Fakt Org.nummer. Kundens organisationsnummer. Bra att ha vid ev. kreditpršvning mm. Kreditbelopp. Den kreditgršns du sštter pœ kunden. Betal.villkor. Antal dagar som skall anvšndas vid berškning av fšrfallodatum. AnvŠnds som fšrval vid fakturering. Bank. FŠltet avsett innehœlla kundens bankreferens. Saldo. Den totala fordran du har pœ kunden. FŠltet beršknas av datorn. Du kan intew Šndra innehœllet. Ë conto. Totalt outnyttjade fšrskottsinbetalningar som kunden har hos dig. FŠltet beršknas av datorn. Du kan inte Šndra innehœllet. Interimskuld. Totalt outnyttjade kreditfakturor som kunden har hos dig. FŠltet beršknas av datorn. Du kan inte Šndra innehœllet. Rabatt. HŠr anger du ev. generell rabatt som kunden har hos dig. AnvŠnds som fšrval vid fakturering. Antal krav. Totalt antal krav som skickats till kunden. FŠltet beršknas av datorn. Du kan inte Šndra innehœllet. Medelbet.tid. Av datorn beršknad medelinbetalningstid i dagar ršknat, frœn fakturadatum till registrerad slutbetalning av fakturan. Du kan inte Šndra innehœllet. Bet.fakturor. Antal fakturor som kunden har slutbetalt. FŠltet beršknas av datorn. Du kan inte Šndra innehœllet. Senaste faktura. Fakturadatum pœ den senaste fakturan som skickats till kunden. Du kan inte Šndra innehœllet. Krav fœr skickas. Kryssruta som markerar att krav fœr skickas till kunden. AnvŠnds som fšrval vid fakturering. RŠnta fœr faktureras. Kryssruta som markerar att kunden fœr ršntefaktureras. AnvŠnds som fšrval vid fakturering. Exportkund. Kryssruta som markerar att kunden skall behandlas som exportkund. Vilket innebšr att ingen moms beršknas pœ fakturorna. resutjšmning. Kryssruta som markerar att šresutjšmning skall tillšmpas vid fakturering. Vilket innebšr att slutsumman avrundas till nšrmast hela krontal. 41

42 Statistik HOLT Fakt Fakturerat. Nettobelopp fakturerat kunden. FŠltet beršknas av datorn. Du kan inte Šndra innehœllet. TB. TŠckningsbidrag i kronor ršknat. FŠltet beršknas av datorn. Du kan inte Šndra innehœllet. TG. TŠckningsgrad i procent ršknat. FŠltet beršknas av datorn. Du kan inte Šndra innehœllet. Anteckningar Anteckningar. Fria anteckningar om kunden. Kontaktperson. De kontaktpersoner du har hos kunden. Den kontakt det stœr ett ÓHÓ framfšr. RŠknas som huvudkontakt personen. Vilket innebšr att denna person som fšrval anges som referens vid fakturering. De švriga kontakterna kommer man Œt via en popup meny i faktureringen. Direkttelefon. Kontaktpersonens direkttelefon nummer. 42

43 KundlistorÉ Vid detta menyval visas dessa tvœ skšrmar (Sšk och Skriv ut). Se Kommando-menyn under respektive rubrik fšr en utfšrlig beskrivning. 43

44 Produkter AllmŠnt Artikelkod. Den kod du vill kunna sška produkten pœ. Koden mœste vara unik. Du kan inte i efterhand Šndra denna kod. BenŠmning. En kortfattad benšmning pœ produkten. Artikelgrupp. Om gruppering avprodukter anvšnds kan detta fšlt anvšndas till detta. Kalkylpris. Kalkylerat inkšpspris. Marginal. I kronor och procent ršknat av fšrsšljningspriset. Du kan anvšnda dessa fšlt fšr att enkelt kalkylera fram ditt fšrsšljningspris. FšrsŠljn.pris. Detta belopp som skall anvšndas vid fakturering. Enhet. Den enhet som produktens pris baserar sig pœ. Ex. styck, meter, liter od. Momssats. Popup meny. DŠr du všljer den momssats som gšller fšr produkten. FšrsŠljn.konto. Popup meny. DŠr du všljer vilket fšrsšljningskonto som produkten skall belasta. Exportkonto. Popup meny. DŠr du všljer vilket exportkonto som produkten skall belasta. 44

45 Statistik HOLT Fakt Fakt. Totalt antal av produkten fakturerat. Fakturerat. Totalt nettobelopp av produkten fakturerat. TB. TŠckningsbidrag i kronor ršknat. TG. TŠckningsgrad i procent ršknat. Anteckningar Anteckningar. Detta fšlt anvšnder du fšr eventuell kompletterande beskrivning av produkten. Denna information anvšnds Šven vid fakturering. 45

46 ProduktlistorÉ Vid detta menyval visas dessa tvœ skšrmar (Sšk och Skriv ut). Se Kommando-menyn under respektive rubrik fšr en utfšrlig beskrivning. 46

47 Leverantšrer Lev.kod. Den kod du vill kunna sška leverantšrerna pœ. Lev.nummer. Ett unikt lšpnummer som datorn ger leverantšren fšr att kunna hantera leverantšren pœ ett riktigt sštt. Du kan inte Šndra detta nummer. Levnamn. Leverantšrens namn. Adress. Dessa fyra fšlt Šr avsedda att anvšndas till leverantšrens adress. Telefon. Leverantšrens telefonnummer. Telefax. Leverantšrens telefaxnummer. Referens. Ange hšr vilken kontaktperson du har hos leverantšren. VŒrt kundnr. Ange vilket kundnummer du har hos leverantšren. Org.nr. Leverantšrens organisationsnummer. Postgiro. Leverantšrens postgironummer. Bankgiro. Leverantšrens bankgironummer. Bet.villkor. Antal dagar som skall anvšndas vid berškning av fšrfallodatum. AnvŠnds vid registrering av inkommen faktura. Saldo. Din totala skuld hos leverantšren. Du kan inte Šndra innehœllet. Ë conto. Ditt tillgodohavande hos leverantšren. Du kan inte Šndra innehœllet. Bankgiro-Postgiro-Kassa/check. Radioknappar, dšr du skall klicka pœ det utbetalningssštt som du vanligtvis anvšnder fšr denna leverantšr. AnvŠnds som fšrval vid registrering av inkommen faktura. 47

48 LeverantšrslistorÉ Vid detta menyval visas dessa tvœ skšrmar (Sšk och Skriv ut). Se Kommando-menyn under respektive rubrik fšr en utfšrlig beskrivning. 48

49 Fakturering-menyn 49

50 Fakturor AllmŠnt Fakturanr. Lšpnummer som datorn ger fakturan. Du kan inte Šndra innehœllet. Kundkod. HŠr anger du den fakturerade kundens kundkod. Kundnummer. HŠr anger du den fakturerade kundens kundnummer. Kundnamn. Den fakturerade kundens namn. Du kan inte Šndra innehœllet. Er referens. Kundens referens fšr fakturan. Som fšrval anvšnds kundens huvudkontakt. VŒr referens. Hos kunden fšr denna faktura. Som fšrval anvšnds den referens som registrerats pœ kunden. Kundens order. Kundens ordernummer. Skapad datum. Orderdatum. Som fšrval anvšnds dagens datum. Fakturadatum. HŠr kan du bestšmma vilket datum fakturan skall ha. Om du lšmnar fšltet tomt, kommer fakturadatum att sšttas till det datum som gšller nšr fakturan skrivs ut. LeveranssŠtt. Det sštt som varorna pœ fakturan levererats pœ. Som fšrval anvšnds det leveransvillkor som satts i grundinstšllningarna. Lev.villkor. Det leveransvillkor som skall gšlla fšr fakturan. Som fšrval anvšnds det leveransvillkor som satts i grundinstšllningarna. Bet.villkor. Antal dagar som skall gšlla mellan fakturadatum och fšrfallodatum. Som fšrval hšmtas det betalningsvillkor som Šr registrerat pœ kunden. 50

51 Fšrfallodatum. Av datorn framršknat fšrfallodatum. Du kan inte Šndra innehœllet. Leveransdatum. Det datum som varorna levererats. FŠltet anvšnds endast som en information pœ fakturan. Specifikation Konto. Popup meny. DŠr du všljer vilket fordringskonto som fakturan skall belasta. Som fšrval anvšnds det konto som registrerats pœ kunden. Fakturarad Produktkod. Ange den produktkod som skall faktureras BenŠmning. Om du vill Šndra den pœ fakturan visade benšmningen, Šndrar du denna hšr. Som fšrval anvšnds den benšmning som registrerats pœ produkten. Org.benŠmning. HŠr visas den benšmning som registrerats pœ produkten. Du kan inte Šndra innehœllet. Antal. Ange det antal av produkten som skall faktureras. Ë-pris. Om du vill Šndra den pœ fakturan angivna ˆ-priset, Šndrar du detta hšr. Som fšrval anvšnds det pris som Šr registrerat pœ produkten. Org.ˆ-pris. HŠr visas det ˆ-pris som registrerats pœ produkten. Du kan inte Šndra innehœllet. Belopp. Av datorn beršknat nettobelopp pœ fakturaraden. Du kan inte Šndra innehœllet. 51

52 FšrsŠljn.konto. Popup meny. DŠr du všljer vilket fšrsšljningskonto som produkten skall belasta vid faktureringen. Som fšrval anvšnds det konto som registrerats pœ produkten, med hšnsyn taget till om kunden skall hanteras som exportkund eller inte. Enhet. HŠr visas den enhet som registrerats pœ produkten. Du kan Šndra innehœllet i detta fšlt. Rabatt. Om kunden skall ha en procentuell rabatt pœ denna fakturarad, anger du detta hšr. Denna rabattsats kommer att visas pœ fakturan. Som fšrval anvšnds den generella rabatt som registrerats pœ kunden. Momssats. Popup meny. DŠr du všljer den momssats som skall gšlla pœ faktura raden. Som fšrval anvšnds den momssats som registrerats pœ produkten, med hšnsyn taget till om kunden skall behandlas som exportkund eller inte. Momsbelopp. Det av datorn beršknade momsbeloppet fšr fakturaraden. Du kan inte Šndra innehœllet. Text. HŠr kan du skriva en fri kompletterande text pœ fakturaraden. Som fšrval anvšnds den informationstext som registrerats pœ produkten. Radnr. HŠr kan du ange vilken ordning fakturaraden skall komma i vid fakturautskriften. Raderna sorteras i stigande radnummerordning. Som fšrval adderas fšregœende radnummer med 10. Reskontra Faktura. Lšpnummer pœ fakturan som du inte kan Šndra. Kundnamn. Av datorn visat kundnamn. Du kan inte Šndra innehœllet. Fšrfallodatum. HŠr kan du bestšmma vilket fšrfallodatum fakturan skall ha. Datorn beršknar sedan fakturadatum och betalningsvillkor automatiskt. Fakturabelopp. Fakturans totala belopp. Du kan inte Šndra innehœllet. Status. HŠr visas hur lœngt fakturan kommit i hanteringen i datorn. Du kan inte Šndra innehœllet. Antal krav. Som skickats till kunden pœ denna faktura. Du kan inte Šndra innehœllet. Senaste krav. Datum dœ senaste krav skickats till kunden. Du kan inte Šndra innehœllet. 52

53 RŠntefakt.nr. Om fakturan ršntefakturerats, visas hšr ršntefakturans lšpnummer. Du kan inte Šndra innehœllet. Krav fœr skickas. Kryssruta som markerar att krav fœr skickas till kunden pœ denna faktura. Som fšrval anvšnds den markering som registrerats pœ kunden. RŠnta fœr faktureras. Kryssruta som markerar att ršnta fœr faktureras kunden pœ denna faktura. Som fšrval anvšnds den markering som registrerats pœ kunden. Kundinfo HŠr visas diverse information om den fakturerade kunden. Anteckningar Anteckningar. HŠr kan du skriva fria anteckningar om fakturan. Dessa anteckningar skrivs inte ut pœ fakturan. FakturaanmŠrkning. HŠr kan du skriva en anmšrkning som kommer att skrivas ut pœ fakturan. 53

54 Skriv ut fakturor Det urval av fakturor som visas i denna lista kommer att skrivas ut nšr du klickar pœ knappen Skriv ut. Om du inte tycker att detta urval passar dej. Kan du med hjšlp av knapparna: Sšk, VŠlj, och VŠlj bort, modifiera urvalet sœ att det motsvarar dina šnskemœl. FakturalistorÉ Vid detta menyval visas dessa tvœ skšrmar (Sšk och Skriv ut). Se Kommando-menyn under respektive rubrik fšr en utfšrlig beskrivning. 54

55 Betalningar Betalningar skšrm 1 Fakturanummer. Lšpnummer pœ den faktura som skall betalas. Fakturadatum. Fakturans fakturadatum. Du kan inte Šndra innehœllet. Fšrfallodatum. Fakturans fšrfallodatum. Du kan inte Šndra innehœllet. Fakturabelopp. Fakturans totalbelopp. Du kan inte Šndra innehœllet. Inbetalt. Totalt inbetalt belopp pœ fakturan. Du kan inte Šndra innehœllet. terstœr. terstœende skuld pœ fakturan. Du kan inte Šndra innehœllet. Kundkod. Koden pœ den kund som gjort inbetalningen. Kundnummer. Lšpnummer pœ den kund som gjort inbetalningen. Namn. Kundens namn. Du kan inte Šndra innehœllet. Saldo. Din totalal fordran pœ kunden. Du kan inte Šndra innehœllet. Ë conto. Av kunden outnyttjade fšrskottsinbetalningar. Du kan inte Šndra innehœllet. Inbetalt belopp. Av kunden inbetalt belopp. Inbetalt den. Det datum som kunden gjort inbetalningen. Som fšrval anvšnds gœrdagens datum. Differens. Av datorn beršknad differens. Du kan inte Šndra innehœllet. Lšpnummer. Inbetalningens lšpnummer. Du kan inte Šndra innehœllet. 55

56 Konto. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto kundens inbetalning skall belasta. Beskrivning. En kortfattad beskrivning av kundens inbetalning. Som fšrval skapar datorn ett fšrslag pœ beskrivning. Ant.fakturor. Antal obetalda fakturor som kunden har. Du kan inte Šndra innehœllet. BerŠknad ršnta. Av datorn beršknad dršjsmœlsršnta fšr fakturan. Du kan inte Šndra innehœllet. Betalning faktura. Radioknapp som markerar att inbetalningen gšller en enskild faktura. Fšrdela betalning. Radioknapp som markerar att inbetalningen skall fšrdelas pœ ett flertal fakturor. InsŠttning ˆ conto. Radioknapp som markerar att inbetalningen skall registreras som en fšrskottsinbetalning. Betalningar skšrm 2 Kundkod. Kundens kundkod. Du kan inte Šndra innehœllet. Kundnamn. Kundens namn. Du kan inte Šndra innehœllet. Lšpnummer. Betalningens lšpnummer. Du kan inte Šndra innehœllet. Konto. Popup meny. DŠr du všljer vilket konto som kundens inbetalning skall belasta. Beskrivning. En kortfattad beskrivning av kundens inbetalning. Inbetalt. Av kunden inbetalt belopp. Du kan inte Šndra innehœllet. Datum. Datum som kunden gjort inbetalningen. Du kan inte Šndra innehœllet. Fakturanr. Fakturans lšpnummer. Du kan inte Šndra innehœllet. Fakt.dat. Fakturans fakturadatum. Du kan inte Šndra innehœllet. Fšrf.dat. Fakturans fšrfallodatum. Du kan inte Šndra innehœllet. Krav. Antal krav som skickats till kunden pœ denna faktura. Du kan inte Šndra innehœllet. RŠntebel. Av datorn beršknad dršjsmœlsršnta fšr fakturan. Du kan inte Šndra innehœllet. 56

57 terstœr. Belopp som ŒterstŒr av fakturans totalbelopp fšr att fakturan skall anses som slutbetald. Du kan inte Šndra innehœllet. Fšrdelat. Ange det belopp som skall fšrdelas till denna faktura, Beloppet kan inte šverstiga beloppet som ŒterstŒr pœ fakturan. Dukan inte heller fšrdela ett stšrre belopp Šn som finns kvar att fšrdela. Kvar att fšrdela. Det belopp som finns kvar att fšrdela. Du kan inte Šndra innehœllet. 57

Lšneadministration Handbok

Lšneadministration Handbok 2001 Lšneadministration Handbok 2001 HOLT AB Alla ršttigheter fšrbehœlles. InnehŒllet i detta dokument kan Šndras utan fšregœende meddelande och representerar inget Œtagande frœn HOLT AB. Denna handbok

Läs mer

INNEHÅLL... 2 INNAN DU BÖRJAR...

INNEHÅLL... 2 INNAN DU BÖRJAR... 2003 Bokföring Handbok 2001-2003 HOLT AB Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och representerar inget åtagande från HOLT AB. Denna handbok får

Läs mer

FAIRWAY. Projektadministration II HANDBOK

FAIRWAY. Projektadministration II HANDBOK FAIRWAY Projektadministration II HANDBOK COPYRIGHT 1990-99 Malus System AB. Alla rättigheter förbehålls. Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och representerar inget åtagande

Läs mer

FAIRWAY. Tidredovisning II HANDBOK

FAIRWAY. Tidredovisning II HANDBOK FAIRWAY Tidredovisning II HANDBOK COPYRIGHT 1990-99 Malus System AB. Alla rättigheter förbehålls. Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och representerar inget åtagande från

Läs mer

FAIRWAY. Tidredovisning I HANDBOK

FAIRWAY. Tidredovisning I HANDBOK FAIRWAY Tidredovisning I HANDBOK COPYRIGHT 1990-99 Malus System AB. Alla rättigheter förbehålls. Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och representerar inget åtagande från

Läs mer

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter

Läs mer

SYSTEMUTVECKLING. - en jšmfšrelse mellan teoretiska modeller och ett praktikfall

SYSTEMUTVECKLING. - en jšmfšrelse mellan teoretiska modeller och ett praktikfall INSTITUTIONEN F R INFORMATIK Handelshšgskolan vid Gšteborgsuniversitet SYSTEMUTVECKLING - en jšmfšrelse mellan teoretiska modeller och ett praktikfall Detta examensarbete behandlade Šmnet systemutveckling.

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK till program

ANVÄNDARHANDBOK till program VIKTIG INFORMATION! Eftersom handbokens bilder är konverterade i två steg, först från program EKONOMI 2000 till MS Word och därefter från Word till Acrobat PDFfil, är det ofrånkomligt att det uppstår vissa

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

INNEHÅLL. INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4

INNEHÅLL. INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4 FAKTURERING-MINI 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4 SNABBSTART Artikelgrupper 5 Inmatningsrutor 5 Registrera artikelgrupper

Läs mer

SWEBU. Svensk byggforskning pœ World Wide Web (Swedish Building Research on the World Wide Web) "De globala nštverkens mšjligheter i byggforskningen"

SWEBU. Svensk byggforskning pœ World Wide Web (Swedish Building Research on the World Wide Web) De globala nštverkens mšjligheter i byggforskningen SVENSK BYGGFORSKNING P INTERNET, SWEBU 1 SWEBU Svensk byggforskning pœ World Wide Web (Swedish Building Research on the World Wide Web) "De globala nštverkens mšjligheter i byggforskningen" Uno Engborg,

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst Mot bakgrund av R 1995 ref 71 och R 1997 ref 44 Per-Arvid Gustafsson

GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst Mot bakgrund av R 1995 ref 71 och R 1997 ref 44 Per-Arvid Gustafsson Juridiska institutionen, Handelshšgskolan Gšteborgs universitet Uppsats fšr tillšmpade studier 20 p Programmet fšr Jur. kand. examen Handledare: Robert PŒhlsson GrŠnsdragningen mellan ršnta och kapitalvinst

Läs mer

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER Konto 5 Kontogrupp 6 Företagsuppgifter 7 Leverantörer 8 BEARBETNING Registrering

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Sida 1 av 48 Innehållsförteckning FAKTURERING & KUNDRESKONTRA... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 3 KALENDER BANKFRIA DAGAR... 3 STARTVÄRDE FÖR FAKTURERING... 5 KONTRAKTSPARTER/KUNDER...

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

PAGE UP ADMIN DET KOMPLETTA ADMINISTRATIVA SYSTEMET FÖR FÖRETAGET MANUAL

PAGE UP ADMIN DET KOMPLETTA ADMINISTRATIVA SYSTEMET FÖR FÖRETAGET MANUAL PAGE UP ADMIN DET KOMPLETTA ADMINISTRATIVA SYSTEMET FÖR FÖRETAGET MANUAL PAGE UP DATA AB * KAMMAKARG. 27 * 111 60 STH * TEL 08-723 12 85 * FAX 08-20 92 75 Innehåll Inledning... 4 Installation... 5 Snabb

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Maj 2000. Sofia Kolmodin

Maj 2000. Sofia Kolmodin Fšrord Under hšsten 1999 besškte jag en av de informationskvšllar som skattemyndigheten anordnar fšr att informera om ideella fšreningar. I samband med fšredraget gavs tillfšlle fšr besškarna att stšlla

Läs mer

Region Skåne. Regionfastigheter. Handbok Kundreskontra

Region Skåne. Regionfastigheter. Handbok Kundreskontra Region Skåne Regionfastigheter Handbok Kundreskontra Kundreskontra Inledning...4 Vad händer i redovisningen?...5 Menyer...6 Kundregister...7 Registrera ny kund...7 Knappar i övre kanten av bilden... 11

Läs mer

F RMEDLARANSVAR INTERNET

F RMEDLARANSVAR INTERNET Juridiska institutionen Handelshšgskolan vid Gšteborgs Universitet JURIS KANDIDAT PROGRAMMET TillŠmpade studier, 20 pošng HT 2000 F RMEDLARANSVAR P INTERNET Marie NorŽn, Malin Svensson. Handledare: Professor

Läs mer

Innehåll. Innehåll - 1

Innehåll. Innehåll - 1 Innehåll Start 1-1 Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB 1-1 Några grunder 1-1 Installera företag från säkerhetskopia 1-3 Min Sida 1-5 Logga in för personligt anpassad information 1-5 Ett skuggat

Läs mer

GIT-SUPPORT HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) VERSION 1.7 2005-11-21

GIT-SUPPORT HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) VERSION 1.7 2005-11-21 GIT-SUPPORT HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) VERSION 1.7 2005-11-21 2 GOLFENS IT-SYSTEM HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) 1.7 HANDBOK EKONOMI (FAKTURERING) 1.7 GOLFENS IT-SYSTEM 3 INNEHÅLL 1 FAKTURERING...6 1.1

Läs mer

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5. HansaWorld FirstOffice Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.3 2007-10-09 Förord FirstOffice är ett kraftfullt affärssystem för Windows och

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Innehåll. Innehåll - 1

Innehåll. Innehåll - 1 Innehåll Start 1-1 Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB 1-1 Några grunder 1-1 Öppna företag 1-2 Installera företag från säkerhetskopia 1-3 Min sida 1-5 Logga in för personligt anpassad information

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

UNICELL AB 1. Handbok

UNICELL AB 1. Handbok UNICELL AB 1 Handbok UNICELL AB 2 Inledning Att arbeta för att förverkliga sin egen affärsidé, att själv få råda över sin tid och att sedan se företaget spira och växa - ja, det är väl detta som många

Läs mer