Styrelsen för Föreningen Sambruk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen för Föreningen Sambruk"

Transkript

1 Protokoll 1(7) Datum Utfärdare Lotta Ruderfors, Styrelsen för Föreningen Sambruk Tid Plats SKL, Hornsgatan 20, Stockholm Deltog Anders Fredriksson Knivsta Maritha Enström Göteborg Peter Åberg Storuman Peter Jutterström Jönköping, Bengt Svenson SKL Mikael Pallin Lycksele Inge Hansson Karlstad, per tele Lämnat Ulf Bingsgård Trelleborg återbud Alec Magi Särnholm Härryda Jan Kylhammar Botkyrka Thorbjörn Larsson Falkenberg Torbjörn Boman Skellefteå Lars Flintberg Sandviken Ove Frid Vänersborg Deltog ej Annika Hallberg Kumla Niklas Sjöberg Skurup Jimmy Jansson Eskilstuna Stellan Sjögren Kristinehamn Inger Hardell Lycksele Protokollförare Lotta Ruderfors Föreningen Sambruk Framställd från en av FORMsoft ABs mallar

2 2(7) 1 Mötets öppnande Ordförande har lämnat återbud och vice ordförande har meddelat sjukdom. Styrelsen utser Maritha Enström till ordförande. Ordföranden Maritha Enström tackar för förtroendet och förklarar mötet öppnat. 2 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkänns med tillägg att starta mötet med genomgång av punkt 5 följt av punkt 8 innan punkt 6. 3 Val av justeringsman Till justeringsman väljs Mikael Pallin, Lycksele kommun. 4 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll godkänns. 5 Ekonomi 5.1. Årsredovisning 2012 V tjänsteman presenterar det ekonomiska resultat för Resultatet överstiger den budget som var planerad för Högre medlemsintäkt beroende på gruppanslutningar. Informeras om att lägre projektintäkter beror på att ett mindre antal projekt bedrivits, bl.a. inte lika många FoU-projekt. Ytterligare en avslutande inbetalning hösten 2013 för OSEPA återstår. En del av resultatet har avsatts i fond, för 2012 uppstod en skattekostnad på kronor Utkast budget 2013 Förslag på verksamhetsbudget 2013 presenteras av v tjänsteman. Utgår ifrån i princip oförändrat medlemsantal. Till detta presenteras övergripande planerad FoU-budget för Informeras om att överskott från höstkonferensen utbetalas när alla leverantörer betalt sina fakturor. I nuläget har en faktura från Tele2 gått till inkasso. Ordförande presenterar en sammanfattning av budget och verksamhetsplanen 2013 för ledamöter på plats och per telefon. Beslut Verksamhetsplan och budget antas av styrelsen.

3 3(7) 6 Genomgång Sambruk nuläge Projektkoordinator informerar om nuläget 6.1. Projektrapportering BITA Informeras om att webbaserad inloggning och nya blanketter är klart. Viss utveckling pågår för jourtid och omkostnad brukare. Ekonomiskt bistånd Informeras om att Multifråga & eansökan-ekbist är registrerade varumärken hos PRV. SVK & PM (via FK LEFIOnline2.0) är nu på gång att leverera elektronisk information. Projektets förvaltnings- & utvecklingsbudgetar under fastställande. Bengt Svenson, SKL, informerar från projektet CSN-effektiv informationsförsörjning. Arbetet utgår från Sambruks projekt Ekonomiskt bistånd gällande den infrastruktur som ska byggas upp. En analysrapport kommer att presenteras, som till stor del grundar sig på landstingets arbete. Några kommuner kommer att testa fram till årsskiftet. Samma frågeställningar som tidigare lyfts inom Sambruk är fortfarande aktuella. Hur ska det finansieras som ingen äger, men där det finns ett nationellt behov. FixaMinGata Projektet befinner sig i slutet av utvecklingsfasen och är i starkt behov av kommuner som testar. Projektet fick stort intresse bland politiker, som såg potentialen som dialogverktyg i demokratiseringsprocessen, då Per Mosseby pratat på tekniska presidiekonferensen. Webbaserad lösning ICF-KVÅ, förstudie Inom kommunal hälso & sjukvård används ICF-koder när man för journal för brukare. ICF används för att beskriva funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa och till detta finns även KVÅ (klassifikation av vårdåtgärder) & Core Sets (sammanställning av koder för ett sjukdomstillstånd). En förstudierapport har levererats och nästa steg är att samla intresserade kring en projektidé alt. ett seminarium. Förstudien föreslår att ett stödsystem skapas som molntjänst, med hjälp av öppen källkod. Intresserade ska ha möjlighet att prenumerera på tjänsten och ingå i ett förvaltningsråd. Förstudien kan utgöra underlag för en kravspecifikation.

4 4(7) Bistå SKL, projektkoordinering En kick-off för ramprojektet har genomförts där forskare, CeSams programansvariga, delprojektledare och Vinnova deltog. Utöver koordineringsuppdraget ingår Sambruk aktivt i flera av projekten. Forskarna har bjudit in till workshop 22/4 under temat Att anlägga ett medborgarperspektiv vid utveckling av digitala välfärdstjänster metoder och synsätt för att skapa delaktighet. Ramprojektet har lämnat in en lägesrapport till VINNOVA per CeSam har lämnat en förfrågan till Sambruk om utökning för att informera på webben. IMAN2 - Effektivare och förbättrad e-förvaltning genom språkintelligenta ärendehanteringssystem Projektkonsortium med deltagare från SU/KTH, Cybercom, Cention, Visuera, Bollnäs kommun, Pensionsmyndigheten, Trafikverket och Sambruk. Formellt Konsortialavtal har tecknats som reglerar ägande- & nyttjanderättigheter. Projektet är Vinnovafinansierat och löper mellan Sambruk åtagande är att observera & informationsspridning. Projektet syftar till att ge möjlighet att registrera sitt ärende via talstyrning. Öppna Data (Kompetensförstärkning kring kommunal öppen data) Projektet är Vinnovafinansierat, initierat och drivs av Morus konsult AB Göteborg och löper mellan februari november För Sambruks del deltar Thomas Rosenfall, LiU. Projektet syftar till att förtydliga vad öppna data innebär, ex licenser - creative commons, upphovsrätt databas och offentligt material, standardvillkor som kan ingå i avtal & upphandlingar m.m. Öppna verksamhetssystem Projektet har delats upp i två spår där ett överlämnats till CeSam, Öppen elevdata. Parallellt förs en dialog med leverantörer kring öppna gränssnitt i befintliga verksamhetssystem. Övriga aktiviteter Två seminariedagar, genomförs tillsammans med CeSam och via webb, under våren - eplattformar (dag 2) och Nyttokalkylering.

5 5(7) FoU Ny ansökan inom Vinnovas Utmaningsdriven innovation ny ansats för utveckling av Socialtjänsten, Medborgardrivet informationsflöde i socialtjänsten. Deltar i en ny EU-ansökan utbildning inom Cloud Computing, internationellt konsortiums initiativ. 7 Intresseföreningen 7.1. Medlemskap, IT-nämnd IT-nämnden är en gemensam nämnd för Töreboda, Mariestads och Gullspångs kommuner. Töreboda kommun är huvudman. Mariestad är medlem i Sambruk och har en ledamot i styrelsen. Styrelsen föreslår att ledamot verkar för kollektiv gruppanslutning Internkontroll Valberedning 2013 Valberedningens arbete pågår och hanteras av Göran Westerlund och Niclas Bendroth Clausenborg Årsmöte 10/4 Ola Henriksson, Jönköpings kommun, ordförande vid mötet. Medlemmarna har informerats om möjligheten att lämna in motioner senast söndag 10/3. Underlag för årsmötet sänds till medlemmarna 11/3. Mötet avslutas med att Sambruk bjuder på middag Internkontroll Valberedning 2014 Styrelsen informeras om att de ska ge förslag på valberedning 2014 och att dessa ska presenteras vid årsmötet. Om möjligt ska 3 personer föreslås. Sekreteraren ges i uppdrag att tillfråga dels om nuvarande kvarstår och dels avgående ledamöter Vårkonferens 10/4 Informeras om konferensens program. Harald Eide Keynote - Tänka nytt på nytt sätt Per Mosseby och Åsa Zetterberg, SKL/CeSam, - Partnerskap för digitala välfärdstjänster, Ramprojekt CeSam Ewa Swensson, Lantmäteriet/SPF - Att arbeta smart i en samordnad digital process för detaljplanering och fastighetsbildning Presentation av Sambruks projekt.

6 6(7) 8 Verksamhetsplan 2013 V tjänsteman presenterar de förändringar som gjorts i verksamhetsplanen Strukturen har förenklats och utgår från Regeringens, tillika CeSams, målsättning. De projektområden som planeras presenteras. Planerar ansökningar inom utlysningar inom utmaningsdriven innovation. Fortsatt informations och kunskapsspridning. 9 SKL Sambruk Bengt presentera CeSams programkontor och nyligen framtagen handlingsplan. V tjänsteman påpekar olycklig formuleringen i avsnittet Enklare hantering av ekonomiskt bistånd. Beskrivningen kan tolkas som att det ännu inte finns något elektroniskt informationsstöd, trots att Sambruks Multifråga funnits i drift i flera kommuner sedan Dessutom framhölls det positiva att varje fokusområde innehåller en målsättningsbeskrivning, Förväntat läge 2015, men att det hade varit värdefullt att som utgångspunkt för arbetet definiera en bedömning av nuläget. Informeras om E-legitimation, valberedningssystem där kunden väljer. Federation diskuteras. 10 Aktuell information från styrelsemedlemmar Mycket händer på samverkansområdet drift, utveckling och förvaltning. Effektivitetsnämnd i länet med kommunchefer och IT-chefer. Ser stora behov inom skolvärlden vill ha det nya men inte släppa det gamla. Stora pensionsavgångar innebär kompetensbrist. Har haft nytta av Öppen teknisk plattform. Problem med att inloggning i plattform endast fungerar för pc, ej Mac. 11 Kommande möten Ev. 20/ Styrelsens ledamöter förbereder hantering av inkomna motioner, vid behov. Meddelas i utskick 11/3 12 Övriga frågor Inga övriga frågor fanns.

7 7(7) Mötets avslutande Ordförande avslutar mötet. Underskrift Ordförande Underskrift Justerare Underskrift Namnförtydligande Maritha Enström Namnförtydligande Mikael Pallin

Styrelsen för Föreningen Sambruk

Styrelsen för Föreningen Sambruk PROTOKOLL 2013-05-28 1(6) Utfärdare Lotta Ruderfors, 0705-717747 lotta.ruderfors@sambruk.se Styrelsen för Föreningen Sambruk Tid 28 maj 16.30 18.00 Plats Offentliga rummet, Elmia, Jönköping Lokal: Konferensrum

Läs mer

Styrelsen för Föreningen Sambruk

Styrelsen för Föreningen Sambruk PROTOKOLL 1(5) Utfärdare Lotta Ruderfors, 0705-71 77 47 lotta.ruderfors@sambruk.se Styrelsen för Föreningen Tid 2012-03-19 10.00 15.00 Plats SKL, Hornsgatan 20, Stockholm Deltog Ulf Bingsgård Trelleborg

Läs mer

Styrelsen för Föreningen Sambruk

Styrelsen för Föreningen Sambruk PROTOKOLL 2014-03-31 1(6) Utfärdare Lotta Ruderfors, 0705-717747 lotta.ruderfors@sambruk.se Styrelsen för Föreningen Sambruk Tid 2014-03-31 10.00 13.00 Plats SKL, Hornsgatan 20, Stockholm lokal: Skuggan,

Läs mer

Protokoll Styrelsesammanträde för föreningen Sambruk

Protokoll Styrelsesammanträde för föreningen Sambruk Protokoll Styrelsesammanträde för föreningen Sambruk Plats: SKL, Hornsgatan, Stockholm Tid: Den 30 september 2011, 10.00 15.00 Deltagare: Maritha Enström, Göteborgs Stad Jan Kylhammar, Botkyrka kommun

Läs mer

Årsredovisning 2013 Ideella föreningen Sambruk med firma Sambruk i Sverige

Årsredovisning 2013 Ideella föreningen Sambruk med firma Sambruk i Sverige 1 (21) Årsredovisning 2013 Ideella föreningen Sambruk med firma Sambruk i Sverige 2 (21) Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 Föreningens bakgrund... 4 3 Föreningens syfte och mål... 4 4 Föreningens styrelse...

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Innehållsförteckning 1 BASFAKTA... 3 1.1. GODKÄNNANDE... 3 1.2 REVISIONSINFORMATION... 3 2. SAMMANFATTNING... 4 2.1. INLEDNING... 4 2.2. STYRANDE DOKUMENT & UNDERLAG... 4 2.3. PRIORITERADE

Läs mer

Protokoll Styrelsesammanträde för föreningen Sambruk

Protokoll Styrelsesammanträde för föreningen Sambruk Gunilla Hallqvist 1 (7) Protokoll Styrelsesammanträde för föreningen Sambruk Plats: Stadshuset, lokal Tillväxt, Skellefteå Tid: Kl 08.15-14.00 Deltagare: Olle Nilsson- Sträng, Bollnäs kommun Thomas Wennersten,

Läs mer

Årsredovisning 2008 Ideella föreningen Sambruk med firma Sambruk i Sverige

Årsredovisning 2008 Ideella föreningen Sambruk med firma Sambruk i Sverige 1 (21) Årsredovisning 2008 Ideella föreningen Sambruk med firma Sambruk i Sverige 2 (21) Innehåll 1 SAMMANFATTNING...3 2 Föreningens bakgrund...4 3 Föreningens syfte och mål...4 4 Föreningens styrelse...5

Läs mer

Anslutning Mina meddelanden

Anslutning Mina meddelanden Anslutning Mina meddelanden FÖRSTUDIERAPPORT 1 Förord I oktober 2013 beslutade Regeringen som en del av sin e-förvaltningsstrategi, Med medborgaren i centrum, att även ge kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

KommITS. .. javla skitsystem. 2011 Nummer 3. STRATEGI FÖR E-SAmhäLLET JONAS SÖDERSTRÖM OM DÅLIGA DATASYSTEM

KommITS. .. javla skitsystem. 2011 Nummer 3. STRATEGI FÖR E-SAmhäLLET JONAS SÖDERSTRÖM OM DÅLIGA DATASYSTEM KommITS Kommunal IT-samverkan För IT-ansvariga i offentlig sektor www.kommits.se 2011 Nummer 3 SKL STRATEGI FÖR E-SAmhäLLET it & SKoLAn DEN GENERELLA KomPETENSEN FInnS.. javla skitsystem JONAS SÖDERSTRÖM

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Mötesdag: Torsdag den 30 augusti kl. 9.30-11.15 Mötesplats: Yasuragi Hasseludden, Stockholm 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare

Läs mer

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass

Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass Anteckningar från Strategiska styrgruppen SSVIT 2013-12-19 Tid: klockan 9:30-12:30 Plats: Gullbergsvass Närvarande: Joakim Svärdström (Ordförande) Thomas Jungbeck Per-Olof Hermansson Peter Lönn Kjell Karlsson

Läs mer

Sambruksplattform 2004-05-07 1 (36) Sambruksplattformsrapporten.doc. 3 Förstudiens genomförande... 5 4 Allmänna utgångspunkter...

Sambruksplattform 2004-05-07 1 (36) Sambruksplattformsrapporten.doc. 3 Förstudiens genomförande... 5 4 Allmänna utgångspunkter... SAMBRUKS- PLATTFORM Sambruksplattform 2004-05-07 1 (36) Innehållsförteckning 1 Inledning...2 2 Sammanfattning... 3 3 Förstudiens genomförande... 5 4 Allmänna utgångspunkter... 6 4.1 Nationellt... 6 4.2

Läs mer

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 3 januari 2011 kl. 10.00 14.30, ajournering 12.00-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund,

Läs mer

IT-forums framtida inriktning (2015-)

IT-forums framtida inriktning (2015-) REMISS 2014-06-12 Dnr KSL/14/0038-5 Kommunstyrelserna i Stockholms Län IT-forums framtida inriktning (2015-) KSLs beslut Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2014-06-12 att remittera Förslag till regional

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09

Protokoll från styrelsemöte för Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening söndag 4/10-09 Ängsbacka Kursgård Ekonomiska Förening 2009-10-04 Närvarande: Conrad Subhasha Born Eva Sanner Helge Ryen Henrik Flarönning Johan Bysell Kjell Gustafsson Nina Höjdefors Rebekka Olivegren Susanne Ytterborn

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 2012:531 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision

Läs mer

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling

FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling FoU rapport Öppna Jämförelser som underlag för verksamhetsutveckling Projekt för utveckling av den egna kommunens arbete med hjälp av analyshandbok för öppna Jämförelser inom socialtjänsten. Sep 2012-dec

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemötet Tid: 2009-01-14--15 Plats: Närvarande: Ej

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

ALVG-MÖTE, ONSDAG 150610, GÅRDAVÄGEN 2, 09.30-15.30

ALVG-MÖTE, ONSDAG 150610, GÅRDAVÄGEN 2, 09.30-15.30 ALVG-MÖTE, ONSDAG 150610, GÅRDAVÄGEN 2, 09.30-15.30 Fika från 09.00 Närvarande: Christian Bonfré Britt-Inger Berntsson Ingemar Ros Torbjörn Svedung Karl Fors Richard Lindström Maricel Zoll Maria Nilsson

Läs mer

Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 73 07 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se. Kommunstyrelsens sessionssal. Sammanträdesdatum 2015-06-02

Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 73 07 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se. Kommunstyrelsens sessionssal. Sammanträdesdatum 2015-06-02 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kommunstyrelsen 2015-05-26 1(4) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 73 07 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se Plats: Kommunstyrelsens sessionssal Sammanträdesdatum 2015-06-02

Läs mer

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Närvarande: Ordförande: Lina Olsson Kassör: Bernt Mattson Sekreterare: Viveca Ring Ledamot: Carina Hild Ej närvarande:

Läs mer