Steg för steg-guide, individuell tävling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Steg för steg-guide, individuell tävling"

Transkript

1 Svenska Orienteringsförbundet Steg för steg-guide, individuell tävling Baserad på OLA Dokumentversion: Författare: Redigering och layout: Per-Erik Modig, SOFT Henrik Bengtsson, SOFT Niklas Wrane, SOFT Niklas Wrane, SOFT Sid 1 (25) version

2 Innehåll Inledning... 3 Konfiguration... 4 Före tävling... 5 Installation & grunder... 5 Förbereda en tävling... 8 Ekonomi & tjänster OLA i nätverk Under tävling Direktanmälan Tidtagning Tävlingsexpedition Speaker Resultatutskrift Efter tävling Fakturor Tävlingsrapport Resultat Pressresultat Appendix A Installera SQL Server Express Inställningar Uppdatera MSDE Appendix B Förregistrering av direktanmälan Server Klient/monitor Löparna Kassan... 25

3 Inledning Den här manualen är tänkt att gå igenom en vanlig individuell tävling där OLA används. En del utvecklingar görs för några mer komplicerade scenarion. Emellanåt refereras det till hjälpen och det innebär att i aktuell dialog klicka på för att på så vis få fram rätt avsnitt i OLA:s inbyggda hjälp. Guiden täcker alltså inte allt i OLA utan fördjupning får ske i den inbyggda hjälpen. Alla speciallösningar som går och kan göras i OLA är inte heller beskrivna utan får testas fram med hjälp av den inbyggda hjälpen och hjälpforumet i Eventor (http://eventor.orientering.se/forum/ )

4 Konfiguration Till ett normalt tävlingsarrangemang används lämpligen ett antal datorer som klienter samt en dator som server. Klienterna kallas hädanefter OLA Klient och server kallas hädanefter OLA Server. För att lagra alla uppgifter om löpare och dess resultat behövs dessutom en databashanterare. Som databashanterare går det att använda den inbyggda databashanteraren eller externa databashanterare som MSDE/SQL Server Express t ex. Databashanteraren ska finnas på samma dator som OLA Server.

5 Före tävling Här går vi igenom alla åtgärder som behöver ordnas innan vi kommer ut till tävlingsplatsen. Det betyder åtgärder som installation, inställningar och förberedelser. Installation & grunder I detta avsnitt ska vi gå igenom installation och grunderna i OLA. Installera För att köra OLA behövs själva programmet OLA och en databashanterare. I OLA finns en inbyggd databashanterare som de flesta kan använda och ingen separat installering behövs av denna. Alla filer som behövs för installationen finns att hämta på OLA admin. För att få tillgång till att ladda ner programfilerna behöver registrering ske. Installera OLA Installationsfilen av OLA är en MSI-fil, dvs en Windows Installer-fil. Dubbelklicka på filen för att starta. För en normal installation används lämpligen de förvalda alternativen. Efter komplett installation hittas OLA under Start -> Program -> OLA. OLA ska installeras på alla klienter och även den dator som ska utgöra OLA Server. Använda OLA utan att installera OLA Klient Från och med OLA v4.1 så går det att köra OLA klient via webstartteknik från OLA Server. Via webläsaren laddas OLA ner till klienten och lagras lokalt på klientdatorn. OLA körs därefter som om det vore installerat lokalt. Det som behövs på klienten är att Java 6 finns installerad. Java 6 laddar du ner från De fördelar som finns med att köra via webstartteknik är: - OLA behöver inte installeras på klientdatorerna - Aktuell tävling väljs redan i OLA Server så användarna kan aldrig göra fel. - Vid uppgradering av OLA så är det bara serverdatorn som behöver uppgraderas/installeras om. - Fungerar på flera operativsystem, mac, linux, unix etc. (Ej med SI:s usb-enheter) Nackdelen är att första gången OLA ska laddas ner så tar det lite längre tid att starta. Det går bra att använda OLA som vanligt och via webstartteknik på olika klienter samtidigt. Se "Ansluta till OLA Server" för instruktioner hur det fungerar att koppla upp sig. Installera databashanterare Från och med OLA v4 skapas en databas via den inbyggda databashanteraren och ingen extern databashanterare behöver installeras. För de som vill ha en extern databashanterare finns fortfarande möjligheten. För Windows XP och tidigare operativsystem, använd databashanteraren MSDE 2.0, vilket är en begränsad version av Microsoft SQL Server. Ladda hem aktuell MSDE från OLA admin. Packa upp den och kör programmet Setup.exe. Följ instruktionerna, välj de förvalda alternativen. Starta om datorn efter utförd installation. För Windows Vista, använd SQL Server Express. Se Appendix A för utförliga instruktioner hur den installeras. OLA har även stöd för MySQL. Se hjälpfiler för mer information.

6 För ett tävlingsarrangemang där inte den interna databashanteraren används behöver databashanterare endast installeras på den dator som ska användas som OLA Server och den dator som är tänkt som reservserver. Uppdatera OLA När mindre uppdateringar av OLA släpps finns det en möjlighet att endast uppgradera och inte installera om hela OLA. Ladda hem rätt uppdateringsfil från Eventor (under Arrangemang Hämta OLA). Packa upp den i den mapp du installerade OLA, normalt C:\Program\OLA. Nödvändiga filer hamnar då där de ska. I de fall OLA ska installeras om räcker det med att avinstallera OLA och installera om OLA. Databashanteraren behöver inte installeras om. Skapa databas Till den inbyggda databashanteraren är redan en databas skapad (döpt OLA ). För att själv skapa databaser görs detta enklast genom att klicka på ikonen för att skapa databas i programmet OLA klient. Den avancerade användaren går via menyn Inställningar -> Databasinställningar. - Ange ett databasnamn, lämpligen ett namn som refererar till den tävling som är aktuell. Använda tecknen a-z samt 0-9. Undvik åäö, mellanslag etc. - Ange en databasfil. Klicka på Bläddra, leta fram mappen OLA där OLA installerades. Skapa mappen Db. Öppna mappen Db. Ange ett filnamn som matchar databasnamnet. - Ange en loggfil. Lägg den lämpligen på samma ställe som databasfilen och med samma namn. Observera att ovan nämnda placering på filer bara är ett förslag. Det går att skapa flera olika databaser på samma server. För att öppna en databas, klicka på ikonen Öppna databas i verktygsfältet. Det går även att öppna databasen från menyn Arkiv. Generella uppgifter En databas kan innehålla fler tävlingar. Databasen har då vissa uppgifter gemensamt med alla tävlingar. De uppgifterna är: - Organisationsregistret - Föreningsregistret - Personregistret - Basklassregister - Pressregister - Användare & rättigheter - M.fl. När databasen skapas fylls de gemensamma uppgifterna för Organisationer och Basklasser i automatiskt. De gemensamma uppgifterna hittas under Generella uppgifter. Importera grunddata För att ha data att arbeta med behöver man föreningar och personer. För att kunna anmäla personer behöver personens förening finnas med i databasen. Normalt hämtas en fil från Klubben Online (KO). Den importerar man genom att under Generella uppgifter -> Föreningsregister klicka på Importera föreningar. Personregistret hämtas också normalt från KO. Det importeras genom att under Generella uppgifter -> Personregister klicka på Importera personer. Backup & säkerhet För att säkerställa att man kan återskapa tävlingen vid problem bör en backup göras med jämna mellanrum. Under tiden tävlingen läggs upp, Före tävling, rekommenderas att en backup görs vid

7 varje arbetstillfälle samt före och efter större operationer som inläsning av anmälda etc. för att kunna backa ett eller flera steg vid behov. Under tävling rekommenderas att en automatisk backup körs kontinuerligt under hela tävlingen. Backuprutinerna ligger i OLA Server. Säkerhetskopiera manuellt Starta OLA Server. Se till att rätt databas är vald (om du har flera databaser upplagda). Under menyn Databasverktyg finns alternativet Säkerhetskopiera databas. Använd förvalda alternativ eller välj en ny plats för säkerhetskopian. Platsen ska vara på samma dator som datasbashanteraren finns på. Övriga fält lämnas som de är. Kopiera med jämna mellanrum säkerhetskopian till externt media (CD-skiva, USB-minne, annan dator etc). Det görs lämpligen vid tillfällen då databasen/tävlingen för tillfället är stabil. Säkerhetskopieringen kan göras när man arbetar med databasen, även under tävling. Automatisk säkerhetskopia I OLA Server finns det i huvudfönstret en kryssruta för att ställa in automatisk backup med ett viss intervall. När den kryssrutan är förkryssad görs en säkerhetskopia med det intervall som är angivet till OLA-mappen. Säkerhetskopians namn innehåller en tidsstämpel så det är lätt att hålla reda på vilken kopia som är den senaste. Återställning av säkerhetskopia För att kunna återställa databasen från en säkerhetskopia får ingen annan vara ansluten till databasen. Enklaste sättet för att säkerställa det är att först stoppa och sen starta databashanteraren. Öppna sedan OLA Server. Se till att rätt databas är vald (om du har flera databaser upplagda). Återställning av databasen finns under menyn Databasverktyg. Välj den säkerhetskopia du vill återställa. Ett meddelande om att återställningen har gått bra kommer när återställningen av säkerhetskopian är klar. Användargränssnittet Användargränsittet i OLA är uppbyggt på i stort sett på samma sätt genom hela programmet, oavsett om det är en endagarstävling, flerdagarstävling eller stafett. Vi går här igenom grundläggande hur det är uppbyggt och fungerar. Detaljer kommer senare eller hittas i användarhjälpen. Navigatorn Navigatorn är delad i två delar, varav den första, generella uppgifter, syns när man öppnat en databas. De generella uppgifterna är gemensamma för alla tävlingar i den databas som är aktiv. De innehåller föreningsregister, personregister, basklasser mm. Den nedre delen av navigatorn innehåller funktionerna som berör den tävling som är aktuell (se Skapa ny tävling, senare i manualen). Navigatorn för tävlingen är strukturerad i kronologisk ordning med funktioner Före tävling, Under tävling samt Efter tävling, grupperade var för sig. I stort följer även funktionerna inom de grupperna en tänkt tidsordning. Genom att klicka på ikonen eller hittas underliggande funktioner. Ikonen visar att det är en funktion. Navigatorn ändrar utseende beroende vilken typ av tävling som väljs. Väljs att arrangera en tävling med Sportident döljs funktioner för Emit och tvärtom. Väljer man en flerdagarstävling flyttar de funktioner som är aktuella för just en tävlingsdag in under den etappen. Navigatorn kan döljas genom att klicka på ikonen i verktygsfältet. Det går även att dölja den från menyn Visa uppe i menyn. Dölja navigatorn kan vara lämpligt i de fall man vill optimera användningen av bildskärmen, t ex dialoger för speakern.

8 Dialoger & fönster Ett fönster i OLA består av en bläddrare och egenskaper. Egenskaper visar all information om aktuell rad eller de uppgifter som är gemensamma om flera rader är markerade i bläddraren. I de flesta fönster kan du skriva ut informationen precis som den ser ut bläddraren. Undantagen är de listor som är förutbestämda att se ut på ett visst sätt (startlistor och resultatlistor i första hand). Bläddraren kan ställas om så den passar sina egna syften genom att: - Flytta om ordningen på kolumnerna - Ändra sorteringen genom att klicka på rubriken - Välja innehåll genom att klicka på ikonen och där markera/avmarkera de kolumner man vill ha/inte ha med. - Ändra bredd på valda kolumner genom att dra i rubrikens kant. Flera rader i bläddraren kan markeras genom kombinationer med Shift och/eller Ctrl. Är flera rader markerade går det att ändra enskilda fält för alla markerade rader i egenskaper. För att nyttja fönstrets bredd till fullo kan man vid behov stänga egenskaper med ikonen. Fält markerade med * är obligatoriska och behöver alltid fyllas i. Hjälp I alla fönster hittar du ikonen för hjälp,. Den öppnar hjälpsidan för den funktion du håller på med i den webbläsare du har som standardwebbläsare. Hjälpen är uppbyggd på samma sätt som navigatorn i OLA. Att använda externa enheter För att kunna använda SI:s masterstationer/kopplade kontroller och Emits motsvarigheter, behöver de dialoger som ska använda en extern enhet kopplas mot en serieport. Inställningsdialogen finns i alla dialoger som kan använda serieportar under Ikonen. Finns även i menyn under Inställningar -> Inställningar för COM-portar. Välj vilken serieport den ska kopplas till och klicka på Lägg till. Flera kopplingar kan göras i ordning på samma dator, men det är endast en dialog i taget som kan använda samma COM-port. Används flera COM-portar kan de användas parallellt. Alla USB-enheter tilldelas ett COM-portsnummer. Det COM-portsnumret hittas under Min dator -> Enhetshanteraren. Endast de COM-portar som är tillgängliga finns i listboxen. När en COM-port är kopplad till en dialog visas någon av följande symboler: = Status okänd, fungerar med största sannolikhet när första signalen kommer. = Status OK, fungerar och signaler har kommit fram. = Fungerar ej. Felaktigt inkopplad, fel serieport etc. Emits COM-porthastighet är rätt inställd från början. SI:s är inställd för gamla enheter (4800). Om det blir grönt ljus, men ingen information kommer in i OLA, är det troligt att det är en ny enhet som använder hastigheten istället. Välj då istället den hastigheten. Förbereda en tävling Nu lägger vi upp en tävling och förbereder oss för tävlingsdagen Skapa ny tävling För att kunna skapa en ny tävling behöver man först se till att ha skapat och sen öppnat en databas. Se XSkapa databasx. Skapa en ny tävling genom att klicka på ikonen eller genom att välja Ny tävling från Arkiv - menyn.

9 Grundinställningsdialogen för tävlingen kommer då upp automatiskt. Den går även att justera i efterhand. Dialoginställningar Tävlingsnamn: Tävlingens namn Tävlingsnummer: Tävlingens id, ska vara synkroniserat med KO. Se compid i adressfältet för aktuell tävling. Distrikt: Välj i vilket distrikt tävlingen avgörs. Arrangerade föreningar: Ange vilken eller vilka föreningar som arrangerar tävlingen. Hemsida: Tävlingens hemsida Startdatum: Tävlingens första dag, tävlingsdagen vid endagarstävling Slutdatum: Tävlingens sista dag, tävlingsdagen vid endagarstävling Postgirokonto: Konto för inbetalningar Tävlingsform: Vilken tävlingsform, individuell endagars, flerdagars, stafett etc Tävlingstyp: Typ av tävling, styr tävlingsrapporten Tävlingsmärkesgrupp: Styr beräkningen av tävlingsmärket Rankinglista: Vilken rankinglista som ska användas som standard. Ändras i efterhand. Manuell, Sportident, Emit: Ange vilket (eller vilka) stämplingssystem som ska användas. Etapper: Under etapper anges tävlingens nolltid vid endagarstävling. Observera att även datumet behöver vara rätt. Nolltiden sätts lämpligen till en timme före första start. Vid flerdagarstävlingar lägger man här till övriga etapper. Registrera huvudfunktionärer För tävlingsrapportens skull behöver även några huvudfunktionärer registreras. Det görs under Före Tävling -> Tävlingsparametrar -> Registrera huvudfunktionärer. De som ska vara med som huvudfunktionärer behöver finnas med i persondatabasen. I de fall personen ej finns med från början behöver den registreras under Generella uppgifter -> Personregister -> Registrera personer. Lägg till en rad med. Klicka på fältet för person och sök reda på rätt person i rätt förening. Ange aktuell roll och vilken etapp det gäller. Etappen behöver fyllas i även vid endagarstävling. Fortsätt med övriga funktionärer. Lägga upp anmälningsklasser Det första som behöver göras när en tävling är skapad är att lägga in de klasser som löparna ska kunna anmäla sig till. Det görs genom Före tävling -> Klasser -> Registrera anmälningsklasser. I den vänstra delen av bläddraren finns de vanligaste klasserna med rätt id:n för att matcha mot KO:s databas. Man kan här lägga till ytterligare klasser. Nya klasser behöver dock hämta sitt klass-id från KO för att överföringar ska kunna ske på ett korrekt sätt. Flytta de klasser som ska ingå i tävlingen till dialogens högra sida och spara ( ). Fyll sedan i de inställningar som behöver ändras mot standardinställningarna. Dialoginställningar De inställningar som är vanligast att de behöver justeras är: Maximalt antal deltagare: Max antal deltagare i klassen, används vid delning och som varningsnivå Antal vakansplatser: Hur många vakanser som ska lottas in i klassen Nedflyttningsklassnamn: Till vilken klass eventuella utgallrade löpare ska flyttas Övriga inställningar är normalt sett rätt och behöver normalt sett inte ändras.

10 Justera anmälningsavgifter Ide fall anmälningsavgifterna skiljer sig från de normala behöver de ställas in. Vill man lägga till egna avgifter behöver de läggas till innan anmälan sker. Anmälningsavgifterna hanteras under Generella uppgifter -> Basklassregister -> Registrera anmälningsavgifter. Efteranmälningsavgiften räknas ut utifrån ordinarie avgift. Efteranmälningsavgiften består alltså både av ordinarie avgift samt efteranmälningsavgift. Kontroller & banor Idag görs i stort sett all banläggning med hjälp av banläggningsstöd såsom OCAD, Condes m fl. I de fallen kan OLA importera färdiga banor och kontroller direkt om banläggningsstödet kan leverera en XML-fil enligt IOF-formatet. Import av banor och kontroller görs under Före tävling -> Kontroller och banor -> Importera kontroller och banor. Manuell registrering För att kunna lägga upp banorna behöver först kontrollerna skapas. Det görs under Före tävling -> Kontroller och banor -> Registrera kontroller. För att skapa enstaka kontroller, tryck på ikonen, eller för att lägga till många i en serie,. Här anges inom vilket intervall kontrollerna ska skapas. Alla banor måste ha en startkontroll (=startplats) och en målkontroll. Som standard blir alla kontroller en vanlig kontroll så för dessa två behöver kontrolltypen ändras. De kontroller som ska användas till radiokontroller ska vara av typen mellantidskontroll. Slutligen behöver startkontrollen/startplatsen ha ett namn, det är det namn som skrivs ut som startinformation på startlistorna. Vid sparande genereras automatiskt den elektroniska kontrollen till samma kod som kontrollsiffran. Den elektroniska koden kan ändras genom att klicka på koden och ett nytt fönster öppnas. En kontroll kan även ha flera olika elektroniska koder. Anmälningar Anmälningar kan göras på två sätt, dels genom att importera anmälningar från ett centralt register (KO, Entor etc.), dels genom att manuellt registrera deltagarna. Importera anmälningar Hämta aktuell anmälningsfil från den centrala databasen. Välj hämtad fil under Före tävling -> Anmälningar -> Importera anmälningar. Det går att göra importen flera gånger med nya filer. Om någon ändring skett på redan anmälda löpare uppdateras uppgifterna om den deltagaren. OBS! Kontrollera att alla anmälda i de öppna klasserna har rätt anmälningsavgift. Både vuxen och ungdom finns med från början och den som inte gäller ska tas bort! Registrera anmälningar manuellt Registrera anmälningar görs under Före tävling -> Anmälningar -> Registrera anmälningar. Anmälningsdialogen består av tre delar. I överkant finns snabbanmälningsdelen, nere till vänster finns personregistret och nere till höger finns den anmälda. Alla fönster är tomma från början men i de två nedre går det att få fram information genom att söka ( ). Enklaste sättet att anmäla är att använda snabbanmälningsfunktionen. - Välj först förening. Görs antingen genom att använda Sök-knappen eller genom att skriva föreningsnamnet i avsett fält. OLA ger förslag på föreningsnamn allt eftersom bokstäverna skrivs in. Om OLA inte hittar inskriven klubb skapas en ny. OBS! Se till att en befintlig förening väljs om det absolut inte ska vara en ny förening. - Välj löpare. Görs antingen genom att använda Sök-knappen eller genom att skriva för- och efternamn i respektive fält. OLA ger förslag på för- respektive efternamn allt eftersom bokstäverna skrivs in. Ingen koppling mellan för- och efternamn finns. Om OLA inte hittar

11 inskriven person skapas en ny. OBS! Se till att en befintlig person väljs om det absolut inte ska vara en ny person. - Om löparen finns med i personregistret hämtas deltagarens ordinarie klass och bricknummer. I annat fall, välj rätt klass och fyll i eventuellt angivet bricknummer. - Avsluta med att spara och fortsätt sedan med nästa deltagare som ska anmälas. Alternativt går det att använda personregistret för att anmäla deltagare. - Sök efter lämpligt urval (Förening, Klass etc.). Markera rätt person och klicka på pil Höger ( ). - Om en person inte finns i personregistret kan personen läggas till direkt i personregisterdelen. Tryck på och fyll i uppgifterna om personen. Därefter kan personen anmälas som vanligt. OBS! Kontrollera att alla anmälda i de öppna klasserna har rätt anmälningsavgift. Både vuxen och ungdom finns med från början och den som inte gäller ska tas bort! 83BÄndring av anmälan Genom att söka i anmälningsdelen går det sedan att justera uppgifterna om de anmälda. OBS! Ska ej göras i anmälningsdialogen efter det att förberedelserna inför lottning har påbörjats. En anmälan kan tas tillbaka genom att söka upp deltagaren i det vänstra fönstret och ta bort deltagaren genom att trycka på eller genom att flytta den till vänster. Förberedelse inför lottning Efter att alla anmälningar är importerade och registrerade är det ett par punkter som behöver kontrolleras innan lottningen sker. Dialogen klasstatistik är här ett bra hjälpmedel för att snabbt få en överblick av anmälningsläget. Den hittas bl a under Före tävling -> Förberedelse inför lottning -> Klasstatistik. - Kontrollera att det finns tillräckligt många deltagare i varje klass. Om inte, slå ihop berörda klasser. - Kontrollera att eventuella elitklasser inte har för många deltagare. Om så är fallet, gallra berörda elitklasser. - Kontrollera att det inte är för många deltagare i någon klass. Om så är fallet, dela berörda klasser. Slutligen ska första starttid för varje klass bestämmas. Slå ihop klasser I de fall det finns klasser med för få deltagare kan det vara aktuellt att slå ihop klasser. Det görs under Före tävling -> Förberedelse inför lottning -> Slå ihop klasser. I dialogen visas alla klasser med fyra eller färre deltagare med avvikande färg. Det är bara en varning och indikerar att det eventuellt behöver åtgärdas. För att slå ihop klasser: - Markera den klass som du vill flytta till en annan klass. - Välj vilken klass den ska flyttas till i fältet Flyttad till. För att ångra en delning, flytta klassen till sig själv. Gallra klasser För att kunna gallra en klass behöver den klassen ha en nedflyttningsklass angiven, dvs den klass som de utgallrade löparna ska springa. Det ställs in under Före tävling -> Klasser -> Registrera anmälningsklasser. Rankinglistan För att kunna göra en rättvis gallring behöver i de flesta fall även rankinglistan (inklusive vakanslistan) laddas in. Aktuell lista hämtas från SOFT:s rankingsidor, Rankinglistan importeras under Generella uppgifter -> Personregister -> Rankinglista. Flera rankinglistor kan importeras för att användas vi olika tillfällen om behov finns.

12 Under Före tävling -> Tävlingsparametrar -> Ändra tävlingsparametrar går det att ställa in vilken rankinglista som används som standard i OLA. Utföra gallring Gallringsfunktionen finns under Före tävling -> Förberedelser inför lottning -> Gallra klasser. Efter att ha valt klass kommer dialogen upp med aktuella klasser. Till vänster finns den klass som ska gallras och till höger nedflyttningsklassen. I överkant av de båda bläddrarna är det intill klassnamnet angivet hur många löpare det finns i respektive klass. Börja med att välja vilken rankinglista gallringen ska ske efter. Listan sorteras därefter i rankingordning. För att gallra klassen, markera en eller flera löpare och flytta dem till nedflyttningsklassen med. Dela klasser I de fall antalet deltagare i en enskild klass blir väldigt många kan klasser behöva delas. För att kunna dela en klass behöver fältet Max antal deltagare under Före tävling -> Klasser -> Registrera anmälningsklasser fyllas i med ett korrekt värde. Vid delningen skapas så många klasser som behövs för att varje delklass ej får mer deltagare än vad som är angett som max antal deltagare. Här anger man även om klassen ska delas föreninsgsvis eller distriktsvis. Funktionen för att dela klasser finns under Före tävling -> Förberedelse inför lottning -> Dela klasser. De klasser som har fler anmälda än vad som tillåts är markerade med avvikande färg och indikerar att klassen kan behöva delas. Det är inget krav att dela klassen. För att dela klassen, markera klassen och flytta den till höger med. Till höger visas då de nya klasserna. Nya klassid:n behöver anges innan delningen kan slutföras. Dessa id:n ska tas från det centrala systemet för att säkerställa synkronisering mellan systemen. Delningen sker när klick gjorts på Spara. För att återta en delning, flytta tillbaka de delade klasserna till vänstra sidan. Starttider för klasser Innan lottning behöver alla klasser ges en första starttid. Det görs under Före tävling -> Förberedelser inför lottning -> Fördela starttider. Klasserna är sorterade efter banor så de klasser som har samma bana ligger intill varandra. I överkant finns information om startminut och hur många som startar aktuell minut. Varje mörk ruta representerar en löpare och varje ljus ruta representerar en tom startminut i klassen. Klassens starttid justeras genom att flytta klassen till önskad startminut. Genom att dubbelklicka på klassen visas en inställningsdialog där startminut och startmellanrum kan justeras. Tips! Gå in i Parametrar för tävlingsklasser, markera alla klasser, ändra första starttid till tävlingens ordinarie första starttid först. Den första starttid som läggs upp som standard är den tid som är satt till tävlingens nolltid. Nummerlappar Nummerlappar behöver normalt bara användas för speakerns skull. Att tilldela klasserna nummerlappar kan göras både före och efter lottning. Nummerlappstilldelning före lottning För de klasser som är klara för att bära nummerlapp ställs klassens första nummerlappsnummer in under Före tävling -> Klasser -> Parametrar för tävlingsklasser. Fältet heter Nummerlappsbas. Vid lottningen fördelas nummerlappsnumren ut på de anmälda deltagarna. Nummerlappstilldelning efter lottning För att tilldela nummerlappsnummer till klasser efter att lottningen är utförd används dialogen Före tävling -> Klasser -> Nummerlappar. Den eller de klasser som ska behandlas flyttas över till högra sidan.

13 Ange första starttid för första klassen och om flera klasser är överflyttade, eventuellt mellanrum mellan klasserna. Klicka sedan på knappen tilldela. Nu har aktuell/a klass/er fått sin nummerlappsbas tillsatt. Genom att klicka på knappen Fördela så fördelas sen nummerlappsnumren ut på deltagarna i aktuella klasser. För att sätta egen nummerlappsbas för varje klass enskilt, behandla en klass i taget på den högra sidan. Lottning Lottningen görs under Före tävling -> Lottning -> Startlottning. Klasser som är markerade med gult varnar om att det finns klasser med färre än fem deltagare eller klasser med fler deltagare än vad som är angivit som max antal. För eventuell åtgärd se XSlå ihop klasserx eller XDela klasserx. Själva lottningen går helt enkelt till så att klassen flyttas från vänster till höger. Om någon klass skulle behöva lottas om, flytta bara tillbaka klassen till vänster och utför de eventuella korrigeringar som behövs innan omlottning och flytta sen över klassen till höger igen. Manuell lottning Genom att gå in under Före tävling -> Lottning -> Manuell startlista går det att manuellt justera en startlista. Använd pilarna för att ändra ordningen på löparna. Det går även att manuellt skriva in nya tider. OBS! Då efteranmälan är gjord och efteranmälda läggs före första ordinarie starttid får inte pilarna användas om inte första starttid för klassen justeras så den motsvarar först startande efteranmäld. I annat fall flyttas alla startande så att först startande efteranmäld startar på klassens första ordinarie starttid. Det går däremot bra att manuellt skriva om tiderna utan andra åtgärder. Startlistor Startlistor skrivs ut under Före tävling -> Startlistor. Här finns ett antal olika listor att skriva ut. Alla listor skrivs ut genom att flytta över de klasser/föreningar som ska skrivas ut till den högra sidan och sen klickar man på Skriv ut ( ). Alla utskrifter skrivs ut i den ordning klasser/föreningar är listade i den högra bläddraren. Genom att använda klassgruppsväljaren i överkant på den vänstra bläddraren kan klasser flyttas över i en försorterad ordning. I inställningsdialogen ( )kan ytterligare inställningar göras. Klassgrupper ställs in under Generella uppgifter -> Basklassregister -> Skapa klassgrupper. För mer information, se hjälpen. Logotyper på listor Se hjälpen. Efteranmälan Efteranmälan fungerar i stort sett exakt lika som den vanliga anmälan, se XAnmälningarX. Det som skiljer är: - Efteranmälningsavgiften läggs till - Löparen blir tilldelad tiden före först startande i klassen automatiskt Vid behov går det att genom att klicka på fältet för starttid välja en vakant tid om vakanser är tillsatta. Vid import av efteranmälda löpare går det bra att importera en fil med alla löpare. Redan anmälda löpare blir då uppdaterade och de nya löparna blir efteranmälda. De efteranmälda visas i en lista.

14 Återbud, reserver och vakanser Registrera återbud Registreringen av återbud sker under Före tävling -> Efteranmälan och återbud -> Registrera återbud. De tider som innehavs av löpare som blir registrerade för återbud blir tillgängliga i efteranmälansdialogen samt i XTillsätt reserverx. Tillsätt reserver I klasser som blivit gallrade går det att tillsätta reserver på återbudsplatser (och vakansplatser). Reserverna tillsätts under Före tävling -> Efteranmälan och återbud -> Tillsätt reserver. Tillsätt vakanser Beroende på av vilken anledning en vakant plats ska tillsättas används antingen efteranmälansdialogen (om det är en löpare som blivit missad av någon anledning) eller dialogen för att tillsätta reserver (om det finns löpare på reservlistan). Registrera hyrbrickor Funktioner för att tilldela hyrbrickor finns under Före tävling -> Brickhantering. Brickorna kan tilldelas antingen klassvis eller föreningsvis. Vilken ordning som väljs beror på hur brickorna ska delas ut, normalt används föreningsvis bricktilldelning. Välj vilken eller vilka föreningar/klasser som ska behandlas. Alla föreningar/klasser går att välja. En lista med alla som saknar brickor visas utifrån det urval som tidigare gjordes. Brickorna tilldelas genom att skriva in bricknumret för varje löpare. Det går även att använda en extern enhet och doppa brickan i enheten så registreras brickan på löparen. Inmatningspunkten flyttas automatiskt till nästa löpare efter registrering. För inkoppling av extern enhet, se XAtt använda externa enheterx. Pris på hyrbrickor När den första hyrbrickan tilldelas lägger OLA automatiskt upp en tjänst för hyrbrickor. Den tjänsten får automatiskt priset 0 :-. Innan tävling är det därför viktigt att lägga in det pris som gäller för hyrbrickor på den tjänsten. Priset ändras under Beställningar -> Skapa tjänster. Startlistor inför tävlingsdagen Utöver de vanliga startlistorna som behöver skrivas ut på nytt för att få med de efteranmälda behöver även minutstartlistorna skrivas ut. Minutstartlista Minutstartlistor kan skrivas ut för startplats och startbord. Startplatsen styrs av banorna och startbord registreras för klasserna under Parametrar för tävlingsklasser. Minutlistan skrivs ut för den eller de starter och startplatser som har flyttats över till den högra bläddraren. Genom att flytta över alla starter och startbord skrivs en gemensam minutlista ut för alla löpare. Genom att flytta över enbart en start och dess startbord skrivs bara den minutlistan ut. Alla kombinationer är möjliga. Ekonomi & tjänster Se hjälpen. OLA i nätverk Vid tävling finns det normalt sett behov av att koppla upp flera datorer i ett nätverk för att effektivt kunna administrera tävlingen. Fysisk uppkoppling Att koppla upp datorer i ett nätverk kan ske på flera sätt. Vi kommer inte i detalj att gå igenom alla sätt här, utan bara en schematisk bild av en enkel lösning.

15 Det nätverk som behövs för OLA kan enkelt beskrivas så att om alla datorer kommer åt Internet kan alla datorer koppla upp sig mot OLA Server. Enklaste sättet att sätta upp ett OLA-nätverk är att använda sig av en router som delar ut ip-adresser, s k DHCP. Det kan t ex vara en vanlig bredbandsrouter. Alla datorer ska då vara inställda så att de automatiskt erhåller en IP-adress, vilket är en standardinställning idag. Om ingen kontakt fås mellan datorerna, konfigurera om eller stäng av Windows brandvägg på alla datorer. Begränsningar I vissa fall kan operativsystemen begränsa antalet användare. Emellanåt har dessa begränsningar hittats: - Fem anslutna datorer till en XP Home-server - Tio anslutna datorer till en XP Professional-server Ansluta till OLA Server Server En av datorerna utses till server. Det är den dator där databasen finns. På den datorn öppnas programmet OLA Server. Välj vilken datakälla (om det finns flera) samt vilken tävling som ska användas och tryck sedan på start. Ovanför valet för datakälla står serverns namn och ip-adress vilka sedan används av klienterna för att koppla upp sig mot servern. Programmet OLA Server får ej stängas under tävlingen, då tappar klienterna kontakten. OLA Server kan med fördel köras i bakgrunden i förminskat läge. Klient När tävlingen öppnas i klienten ska fliken OLA Server väljas istället för Databas som tidigare har använts. I fältet Dator URL ska antingen serverns namn eller IP-adress anges, se XServerX. Klicka på TAB. Om allt fungerat som det ska så ska droplisten längst ner fyllas av de tävlingar som finns i aktuell databas. Välj rätt tävling och bocka för rutan för Öppna automatiskt vid programstart. Klient via Webstart På klienter som ej har OLA installerat går det att ladda OLA (klient) via webstartteknik från OLA Server. Det som behövs på klienten är att Java 6 finns installerad. Java 6 laddar du ner från Efter att Java 6 är installerat, öppna en webläsare (Internet Explorer, Firefox t.ex.). Ange därefter ipadressen och portnummer till OLA Server i webläsarens adressfält (ex :8080). Klicka därefter på länken OLA Klient och följ instruktionerna för att ladda ner klienten. Klienten startar sen med den tävling vald som angavs i OLA Server under föregående punkt.

16 Under tävling Här går vi igenom de moment som utförs under själva tävlingen. Direktanmälan Direktanmälan hittas under Under tävling -> Direktanmälan -> Registrera direktanmälan. De klasser som går att anmäla sig vid direktanmälan är de som vid XLägga upp anmälningsklasserx lades upp som Öppna klasser. Då de flesta löpare idag har en egen bricka kan anmälan med fördel ske med hjälp av extern enhet, se XAtt använda externa enheterx för information om hur den kopplas in. Om en felregistrering har skett, markera löparen i bläddraren och tryck på Redigera vald. Gör de ändringar som ska göras och tryck på Uppdatera. Om det är en anmälan som är gjord tidigare som ska ändras, välj klass i klassväljaren och tryck på Visa alla anmälda. Därefter gör som ovan. Det finns också en funktion där löparna kan registrera sig själva i förväg och på så vis minska tiden för registrering vid anmälningsdisken. Lämpligt när det är många nya löpare som ej finns med i personregistret redan. Se Appendix B för mer information. Kontrollera kartåtgång Om parametern Max antal under Före tävling -> Klasser -> Registrera anmälningsklasser är inställd på hur många kartor det finns tillgängliga i Öppna klasser visar dialogen Under tävling -> Direktanmälningar -> Status för direktklasser antal sålda banor samt max antal kartor och den varnar genom att markera klassen med avvikande färg när varningsnivån är nådd. Varningsnivån ställs in i överkant på dialogen. Dialogen uppdaterar sig själv med automatik varannan minut. Tidtagning Tidtagningsfunktionen hittas under Under tävling -> Tidtagning -> Brickinläsning Sportident/Emit. Se till att den externa enheten är inkopplad på rätt sätt. Prova med en bricka som inte är anmäld till tävlingen att enheten fungerar korrekt med avläsningsdatorn. Status på testbrickan ska bli Okänd bricka om allt är korrekt. Kontrollera även löpande under dagen att målenheterna håller tiden. Utskrift av sträcktider vid målgång. Vid avläsning går det att skriva ut sträcktider direkt till löparen, lämpligen med en kvittoskrivare. Under Inställningar -> Inställningar (igen!) finns en kryssruta för att slå på den funktionen. Utskriften sker normalt till den skrivare som är standardskrivare på datorn. Löparstatus Löpare som ej blir godkända direkt visas med en avvikande färg och i kolumnen löparstatus så visas orsaken till felet. Felorsakerna kan vara: - Ej godkänd => Löparen har stämplat fel eller hoppat över en kontroll - Okänd bricka => Löparen springer med en annan bricka än vad som är registrerat i OLA Backup På varje inläsningsdator sparas alla brickavläsningar i en loggfil. Den går att läsa in under Under tävling -> Tidtagning -> Läs in Emit/Sportident loggfiler. Vid behov går det även att läsa in bufferten direkt från avläsningsenheterna. Tävlingsexpedition Tävlingsexpeditionens arbete är dokumenterat efter de händelser som uppstår till största delen. Kontrollera felstämplingar Felstämplingar kontrolleras och justeras under Under tävling -> Tävlingsexpedition -> Löparhantering -> Godkänn felstämplingar.

17 I dialogen visas alla löpare som inte är godkända. Genom att klicka på det vita fältet där kontrollerna är listade öppnas en ny dialog där det framgår vilka kontroller löparen har besökt och vilka löparen skulle ha besökt. Genom att skriva in kontrollsiffran på rätt rad går det att godkänna löparen i efterhand om löparen har stämplat i kartan etc. Lämpligen skrivs även en ungefärlig passeringstid också in för att sträcktiderna ska fungera. Löpare blir ej godkända trots att de sprungit rätt Felet beror normalt på antingen att en bana har blivit ändrad utan att administratören ändrat i OLA eller att klassen har blivit kopplad till fel bana. Fel på bana I de fall bara ett fåtal löpare har kommit i mål, ändra banan under Före tävling -> Kontroller och banor -> Registrera banor. Därefter godkänns löparna manuellt under Under tävling -> Tävlingsexpedition -> Löparhantering -> Ändra uppgifter för deltagare. Var dock uppmärksam på att löparna också har stämplat rätt på övriga kontroller. För att även göra en ny hel stämpelkontroll, ändra först banan enligt ovan. Gå sedan in under Under tävling -> Tävlingsexpedition -> Kontroller och banor -> Byt bana för en klass. Välj en fiktiv bana för den/de klasser som är fel, spara och välj sedan den rätta banan och spara. Då gör OLA en fullständig stämpelkontroll på alla löpare som har sprungit berörda klasser. OBS! Att bara justera banan före tävling medför ingen stämpelkontroll. De funktionerna före tävling är avsedda för att utföras före tävling. Knyta oparad bricka En löpare som kommer i mål med en annan bricka blir inte korrekt parad och får inget resultat registrerat. Är det lite folk som kommer in i mål går det direkt i avläsningsdialogen att koppla rätt person till resultatet. Klicka på det vita fältet och välj klass och därefter rätt person. I normalfallet hinner avläsningspersonalen inte med det utan det får göras i tävlingsexpeditionen. Gå in under Under tävling -> Tävlingsexpedition -> Löparhantering -> Koppla oparade brickor. I den dialogen finns alla brickinläsningar som inte är kopplade till någon löpare. Koppla brickan till en löpare genom att klicka i det vita fältet intill bricknumret och välj dig fram till rätt löpare. För att växla resultat mellan två löpare som sprungit med varandras brickor, sök fram båda brickorna, markera båda raderna och tryck på Växla brickinnehåll. Kvar i skogen Genom att läsa in checkenheter från start (gäller SI) går det att sålla bort alla som ej startat. Samla in alla checkenheter, gå in under Under tävling -> Tävlingsexpedition -> Löparhantering -> Läs in startande från checkenhet. Använd en masterenhet och lägg checkenheten ovanpå. Genom att trycka på uppdateraknappen ( ) läses de startande in. Fortsätt att läsa in alla checkenheter. Det går bra att ta ett par i taget. När alla checkenheter är inlästa, tryck på knappen Sätt ej aktiverade till start. Kom ihåg att koppla in serieporten till dialogen. För att kontrollera vilka som är kvar i skogen, gå in under Under tävling -> Tävlingsexpedition -> Löparhantering -> Kvar i skogen. Som standard visas enbart de som varit ute mer än en timme. Genom att ändra tiden i fältet i överkant eller ta bort krysset i kryssrutan i överkant så går det att visa alla eller inom andra tidsrymder. Det går i den här dialogen även att manuellt ange löpare till ej start genom att ändra löparstatus för löparna. Att ändra löparstatus kan också göras under Under tävling -> Tävlingsexpedition -> Löparhantering -> Ändra uppgifter för deltagare. I den dialogen går det att söka på klass/klubb etc.

18 Speaker I speakerstödet går det att bevaka flera olika kontroller respektive målgången. De kontroller som ska bevakas behöver registreras i förväg. Passertider kan sedan registreras både automatiskt och manuellt. VIKTIGT! Alla datorer som används i speakerfunkionen av något slag ska vara synkroniserade med tävlingstiden, annars visas alla preliminära tider fel. Registrera radiokontroller En radiokontroll behöver registreras i tre steg. 1. Under Före tävling -> Kontroller och banor -> Registrera kontroller ska de olika radiokontrollerna ändras till typen Mellantidskontroll istället för Kontroll. 2. Under Före tävling -> Kontroller och banor -> Registrera radiokontroller ger man de olika radiokontrollerna namn. Tryck på och ange ett namn och välj en av kontrollerna i listboxen. Fortsätt tills alla radiokontroller är registrerade. Här kan man även ange en radiopassering som inte är en kontroll. Det kan t ex vara en bropassage som rapporteras via radio. I det fallet ska ingen radiokontroll väljas i listboxen. 3. Under Före tävling -> Klasser -> Knyt radiokontroller till klasser paras radiokontrollerna ihop med de klasser som passerar dem. Klicka på det vita fältet bredvid den klass som du vill knyta radiokontroller till. I den dialog som kommer upp ska de radiokontroller som klassen använder flyttas från vänster till höger. Se även till att kontrollerna ligger i den ordning de passeras. För varje radiokontroll kan även en passertid (löptid) anges. Den tiden används sedan för att beräkna passertider för löpare. Automatisk registrering av passertider/måltider OLA kan ta emot passertider från mellantidskontroller, se XAtt använda externa enheterx för att koppla in onlinekontrollerna rätt. När det gäller SI:s radiokontroller är det viktigt att de är programmerade i autosendläge. Dialogen finns under Under tävling -> Speaker -> Automatisk registrering av passertider. Alla löpare som passerar kontrollen visas i fönstret som en logg och det går att ta emot flera radiokontroller/målkontroller till samma dator/dialog. Målkontroll För att få måltider direkt, använd en onlinekontroll som mål. Den ska i övrigt användas på samma sätt som vanligt men i SI:s fall behöver den vara programmerad som autosend. Den elektroniska koden behöver också vara lika som den är registrerad som kontroll i OLA. Ingen registrering av målkontrollen som radiokontroll behövs i OLA. Trådlösa onlinekontroller från SI Det går även att ta emot radiotider via nätverket (TCP/IP) från SI:s programvara SIRAP som tar emot stämplingar från onlinekontroller. Funktionen slås på i OLA när man kryssar i "SIRAP TCP/IP" högst upp i fönstret. Ställ in nolltid 00:00:00.0 och tävlingsnummer 0 i SIRAP. Koppla därefter upp SIRAP till OLA. Manuell registrering av passertider För att registrera radiotider manuellt, gå in under Under tävling -> Speaker -> Registrera radiotider. Välj vilken resultatpunkt (radiokontroll) som ska registreras. Därefter är det bara att skriva in nummerlappsnummer och passertid. Genom att kryssa för Automatisk tid rullar tiden och bara nummerlappsnumret behöver fyllas i. Speakerbevakning Den dialog som vanligast används är Visa aktuell ställning. För information om övriga varianter, se hjälpen.

19 Dialogen hittas under Under tävling -> Speaker -> Visa aktuell ställning. Välj först start och sen resultatpunkt (radiokontroll, mål etc). I fönstret visas då alla löpare som passerat vald resultatpunkt. I överkant på dialogen finns det ett flertal inställningar. För mer information om dem, se hjälpen. De inställningarna kan döljas för att ge mer plats genom att trycka på. Genom att i en befintlig öppen dialog söka ( ) upp en ny klass/resultatpunkt visas föregående val i en droplist bredvid verktygsfältet. Den går sedan att använda för att snabbt växla mellan olika resultatpunkter. När flera resultatpunkter finns i droplisten går det genom att trycka på minustecknet bredvid droplisten att ta bort den valda resultatpunkten. Nya löpare som tillkommer visas med avvikande färg. För att avmarkera en löpare, markera löparens rad och tryck på. Genom att trycka på avmarkeras alla löpare. Rullande tider Genom att trycka på delas dialogen i två fönster, varav den undre visar de löpare som är på väg från föregående resultatpunkt. Om det är den första radiokontrollen visas löparen när den har startat. För att ta bort löpare som ej är intressanta (brutna, ej startade etc), dubbelklicka på löparens rad så döljs dessa. Resultatutskrift Det finns i OLA flera olika sätt att skriva ut resultat på under tävling. Den idag vanligaste är utskrift i plakatstil på vanligt A4-papper. Den finns under Under tävling -> Resultatutskrift -> Automatisk utskrift av resultatlistor. Dialogen är inställd i förväg för att skriva ut tio resultat per A4 (stående). Genom att bocka för kryssrutorna för respektive start går det att göra urval för vilka klasser som ska skrivas ut. På så vis går det att använda flera skrivare vid behov. Genom att välja en klass i listrutan och sedan trycka på Skriv ut går det att skriva ut enskilda klasser. För övriga varianter, se hjälpen.

20 Efter tävling Efter att tävlingen är avslutad är det några punkter som behöver åtgärdas. Dessa är att skicka fakturor, skriva tävlingsrapport, exportera resultat samt att skicka resultat till tidningarna. Fakturor Fakturautskriften hittas under Efter tävling -> Ekonomi -> Skriv ut fakturor. I inställningsdialogen för fakturor ( ) fylls uppgifter om tävlingsnamn, klubb, bg/pg etc. i. Om en annan fakturanummerserie ska användas, ange ett nytt första fakturanummer. Flytta sedan över de föreningar som faktura ska skickas till (normalt alla). Därefter är det bara att skriva ut fakturorna. OLA kommer ihåg föreningens fakturanummer för aktuell tävling så genom att skriva ut alla fakturor en gång till är det en kopia som skrivs ut. Tävlingsrapport Innan tävlingsrapporten skrivs ut, kontrollera att tävlingens huvudfunktionärer och kontrollanter är registrerade. De hittas under Före tävling -> Tävlingsparametrar -> Registrera huvudfunktionärer. De som ska vara ifyllda är tävlingsledare, banläggare, tävlingskontrollant samt bankontrollant. Skriv sedan ut tävlingsrapporten. Resultat Resultat ska laddas upp på Klubben Online och även till Winsplits Online. För att exportera resultat, gå in under Efter tävling -> Resultat -> Exportera resultat. Dialogen är förinställd för export till Klubben Online. För att göra en export till Winsplits Online, välj Nej för alternativet Klubben Online. För de som vill publicera resultaten på den egna hemsidan går det att ta ut förenings- respektive klassresultat i html-format. De finns under Efter tävling -> Resultat -> Slutresultat (klass) samt Slutresultat (förening). Alla listor skrivs ut genom att flytta över de klasser/föreningar som ska skrivas ut till den högra sidan och sedan klicka på Skriv ut ( ). Alla utskrifter skrivs ut i den ordning klasser/föreningar är listade i den högra bläddraren. Genom att använda klassgruppsväljaren i överkant på den vänstra bläddraren kan klasser flyttas över i en försorterad ordning. I inställningsdialogen ( ) kan ytterligare inställningar göras. Klassgrupper ställs in under Generella uppgifter -> Basklassregister -> Skapa klassgrupper. För mer information, se hjälpen. Pressresultat Pressresultaten är till för att kunna göra resultatlistor baserade på vad de olika tidningarna (press) är intresserade av. Först behöver aktuell press registreras. Det görs under Generella uppgifter -> Pressregister -> Registrera press. De finns sedan med för alla tävlingar i databasen. Skapa presslistor Resultatutdraget skapas under Efter tävling -> Presslistor -> Presslista. Välj först vilken press du ska skapa en presslista för. Skapa en ny rad med. Välj vilka klasser som utdraget ska vara för samt välj antingen en eller flera organisationer eller en eller flera föreningar. Använd gärna klassgruppsväljaren för klasserna så blir resultaten sorterade på ett bra sätt i tidningen sedan. Fyll även i:

21 Topp N resultat = Antal resultat som visas oberoende av organisations-/föreningsurval. Maximalt N resultat = Till och med den placering som löpare från vald organisation/förening är vald. Exempel: Med urvalet Topp N = 3 och Max N = 100 samt organisation Smålands OF visas de tre bästa i de klasser som markerats samt de smålänningar som är bland de 100 bästa. Det går att lägga till flera rader för att göra olika urval på olika klasser. Exempelvis kanske elitklasserna ska visa topp 3 medan övriga klasser bara ska visa topp 1. Exportera/skriv ut pressresultat För att skriva ut pressresultaten, gå in under Efter tävling -> Presslistor -> Skriv ut presslistor. I inställningsdialogen ( ) går det att skriva in tävlingsinformation samt kontaktuppgifter till den pressansvarige. Det finns även ett val om textfilen ska skrivas i TT-format. TT-formatet är det format som tidningarna vill ha för att klistra in resultaten i en resultatbörs. Den filen är svår att läsa. Den textfil som skapas utan att valet TT-format är ikryssat är istället formaterad så att den är läsbar. Den har alla löpare på varsin rad. Flytta över de presslistor du vill skriva ut/exportera. För att exportera filerna till text, klicka på och välj exportera till ASCII-fil. Det skapas då en fil för varje press. Utskrift av presslistorna på papper fungerar som övriga dialoger.

22 Appendix A Installera SQL Server Express 2005 När operativsystemet Windows Vista används behöver SQL Server Express användas. Den enkla versionen av SQL Server Express 2005 finns för nedladdning på OLAs nedladdningssida. På sidan HUhttp://www.microsoft.com/express/default.aspxUH finns övriga varianter för nedladdning. Vi rekommenderar alltid att ladda ner från Microsoft då det alltid innebär att det är den absolut senaste versionen som används. Om uppgradering ska göras från MSDE 2000, läs sista punkten först. Starta installationen genom att klicka på den nedladdade filen. I de flesta dialoger som kommer fram så är valda alternativ tillräckliga. De undantag som finns är: - I dialogen Registreringsinformation, klicka bort markeringen för Dölj avancerade konfigureringsalternativ. - I dialogen Instansnamn, välj alternativet Standardinstans.

Användarhandbok Individuell Tävling

Användarhandbok Individuell Tävling Användarhandbok Individuell Tävling OE2003 Edition Sverige Version 10.3 MT2003 Version 10.3 Status: 6.3.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

Mora Datorer AB. Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Windows 2000/XP. Revision 2010-02-25

Mora Datorer AB. Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Windows 2000/XP. Revision 2010-02-25 Mora Datorer AB Windows 2000/XP Professionellt tidtagningsprogram för skidor, löpning, motorsport m.m. Revision 2010-02-25 Innehållsförteckning Introduktion till Wintid 2002 1 Introduktion till Wintid

Läs mer

Manual för Equipe 4. <2007> Equipe AB (2007-04-02)

Manual för Equipe 4. <2007> Equipe AB (2007-04-02) Manual för Equipe 4 I Equipe 4 - datorprogram för administration av ryttartävlingar Innehållsförteckning 0 Del I INLEDNING OCH LICENSBESTÄMMELSER 2 1 Installation... 3 Produktnyckel... Starta programmet...

Läs mer

Inledning Snabbstart

Inledning Snabbstart 1 2 Inledning Programmet är framtaget för att på ett snabbt och enkelt sätt beräkna resultatet på en kappsegling där handikappet är SRS (tidigare LYS). Programmet hanterar en mängd olika kappseglingsvarianter.

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

En guide till... att arrangera motionsorientering 2011

En guide till... att arrangera motionsorientering 2011 En guide till... att arrangera motionsorientering 2011 Innehåll >> Inledning Vad är målsättningen med motionsorientering och vad krävs för att arrangera en motionsorientering. Vi går igenom detta och vilket

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL

NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL NORSTEDTS BYRÅ ANVÄNDARMANUAL Manual för Norstedts Byrå (1.2) Manual för Norstedts Byrå (1.2)... 1 Ord och begrepp i Byrå... 4 Snabbkommandon... 4 Ställa in moment och kontrollpunkter... 5 Anpassa momenten

Läs mer

Redaktörshandbok för www.socialdemokraterna.se EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime 2008 -1-

Redaktörshandbok för www.socialdemokraterna.se EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime 2008 -1- Redaktörshandbok -1- Innehåll Redaktörshandboken Vad är EpiServer?...3 Roller... 5 Ordlista... 6 Kom igång med EpiServer logga in... 8 Inloggat läge tre olika sätt att redigera... 9 Skapa en ny sida i

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1

Manual. Brainchild Uthyrning. Version 1.1 Manual Brainchild Uthyrning Version 1.1 Innehåll Manual... 1 Innehåll... 2 Inledning... 4 Systemkrav... 4 Installation... 4 Nätverk... 5 Att starta och avsluta... 5 Programmets uppbyggnad... 6 Arkiv...

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen är klickbara så att du snabbt skall komma till rätt avsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen är klickbara så att du snabbt skall komma till rätt avsnitt. CardPro Visitor 6 1 Börja gärna med att titta igenom innehållsförteckningen nedan. Du får snabbt en överblick av den information som finns i denna manual. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Raderna i innehållsförteckningen

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5. HansaWorld FirstOffice Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.3 2007-10-09 Förord FirstOffice är ett kraftfullt affärssystem för Windows och

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 6 1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRBEREDELSER... 6 2 VAD ÄR REGITWISE?... 7 2.1 STANDARD... 7 2.1.1 Enkel administration... 7 2.1.2 Urval... 7

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

Manual. Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB.

Manual. Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB. Manual Boksluts- och årsredovisningsprogram utvecklat av Björn Lundén Information AB och Programgruppen i Stockholm AB. 1 Innehållsförteckning Förord 5 Inledning 6 Installation 7 Systemkrav 7 Installation

Läs mer

1 INLEDNING... 8. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV...

1 INLEDNING... 8. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV... INNEHÅLL 1 INLEDNING... 8 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV... 10 2.1 Webbläsare... 10 2.2 Hårdvara... 11 2.3 Internet... 11

Läs mer

Manual för Kyrkbok sbearbetning

Manual för Kyrkbok sbearbetning 2011 03 06 Gäller för version 1.13 och framåt Sid 1 av 47 Manual för sbearbetning Innehållsförteckning Sid nr 1 Inledning (bör läsas) 2 1.1 Förutsättningar 2 1.2 Kataloger och filnamn 2 1.3 Arbetssätt

Läs mer

1 INLEDNING... 8. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV...

1 INLEDNING... 8. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV... INNEHÅLL 1 INLEDNING... 8 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...8 1.2 Typografiskt i manualen...9 1.3 TeamViewer...9 2 SYSTEMKRAV... 10 2.1 Webbläsare... 10 2.2 Hårdvara... 11 2.3 Internet... 11

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

1 INLEDNING... 7. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...7 1.2 Typografiskt i manualen...8 1.3 TeamViewer...8 2 SYSTEMKRAV...

1 INLEDNING... 7. 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...7 1.2 Typografiskt i manualen...8 1.3 TeamViewer...8 2 SYSTEMKRAV... INNEHÅLL 1 INLEDNING... 7 1.1 Nya funktioner (jämfört med astra 2.85)...7 1.2 Typografiskt i manualen...8 1.3 TeamViewer...8 2 SYSTEMKRAV... 9 2.1 Webbläsare...9 2.2 Hårdvara... 10 2.3 Internet... 10 3

Läs mer