Den utbildningsadministrativa processen. En introduktion till: SISU, NyA och Ladok. Susanne Dackheim Mikael Hultgren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den utbildningsadministrativa processen. En introduktion till: SISU, NyA och Ladok. Susanne Dackheim Mikael Hultgren"

Transkript

1 Den utbildningsadministrativa processen En introduktion till: SISU, NyA och Ladok Susanne Dackheim Mikael Hultgren

2 Vad vi tar upp under delkurserna: Introduktion: Informerade om lagar och regler Informerade om Ladok och SISU som system Förstå principerna i SISUs gränssnitt Vara förtrogna med Ladoks gränssnitt Ladok 3 SISU Skapa kurs- och utbildningsplaner SISU Skapa utbildningsutbud Ladok - Veta hur kursregistrering och resultatrapportering görs Via webb och Ladokklient Tentaanmälan via webb Känna till Ladokfunktionerna för utdata, grupphantering, tillgodoräknanden samt anteckningar

3 Tematiska kurser i Ladok Utdata och uppföljning Utbyten, tillgodoräknanden och examen Utbildningsprogram Forskarstudenter

4 Mer information om våra kurser Kurser Ladok Kurser SISU

5 Vad är SISU? StudieInformation vid Stockholms universitet Gemensamt system för Kursplaner och utbildningsplaner Utbildningskatalogen de kurser och program som ska ges Uppgifterna läggs in av institutionerna Ska stödja verksamhetsprocesserna Olika rutiner för olika fakulteter/institutioner Uppgifterna i systemet Sökbara via antagning.se/universityadmissions.se Sökbara via SU:s webb + inst webb Levereras till antagningssystemet NyA och Ladok Genererar den tryckta utbildningskatalogen, Ladokgruppen 5

6 Vad är NyA? Nationellt antagningssystem Ägs av UHR (Universitets- och högskolerådet) Kopplat till antagning.se och universityadmissions.se Handläggning (grundläggande och särskild behörighet, urval) Används av alla lärosäten Frågor om antagning:

7 Antagningsomgångar och sista anmälningsdag HT2014 Anmälan 15 januari 2014 för internationella studenter Anmälan 15 april 2014 för övriga VT2015 Anmälan 15 augusti 2014 för internationella studenter Anmälan 15 oktober 2014 för övriga

8 Vad är Ladok? Lokalt ADB-baserat Dokumentationssystem Ägs och används av 36 svenska högskolor + CSN Systemutvecklingen görs av UHR Ladok uppdateras 4-6 gånger/år Cirka 6000 Ladokanvändare i Sverige Varje högskola har sin egen Ladokdatabas Ladok3 2015/16

9 Vid varje högskola... En studentmatrikel Grundläggande högskoleutbildning Ev. forskarutbildning Från antagningsresultat till examen Ett administrativt hjälpmedel Ett ekonomisystem Ett statistiksystem

10 Ladok vid SU Ladokservern finns i Uppsala Studentavdelningen ansvarig för Ladok SU:s Ladok innehåller uppgifter om studenter från HT 1977 och framåt (LHS:s Lärdok från 1993) SU:s Ladok innehåller (våren 2013): Drygt personer, ca kurskoder, ca provkoder, ca 3,5 miljoner registreringar, ca utfärdade examina, ca 6100 forskarexamina

11 Tryckt katalog Sukat Mondo TimeEdit3 VFU Daisy, Fastreg Kurs- och utbildningsplaner LPW (Ladok på webb) minastudier.su.se Ladok.su.se SCB Utbildningsdepartementet UKämbe tet Planeringsavdelningen Fakulteter RiR Institutioner Student Anmälan UHR Antagning.se Utbildningsutbud Institutionswebben SU:s webbkatalog Meriter för sökande SISU IVS Kurser, program, anm.koder, prov MIV Ladok Antagna, reserver Intyg Examen Kataloguppgifter, registreringar, meriter Student Data för antagning UHR NyA Kataloguppgifter CSN Studiemedel Arbetsförmedlingen allastudier.se, Ladokgruppen 11 m. fl.

12 Processer Från presumtiva studenter till alumner - olika systemstöd, men systemen hänger ihop Utbildningsadministration, studieadministration, handläggning Kurs, program, val inom program Planera och fastställa utbildningsutbud (SISU) Anmälan (UHR/antagning.se) Antagning (UHR/NyA) Registrering (Ladok) Resultatrapportering (Ladok) Examen (Ladok) Verksamhetsförlagd utbildning (placering sker i VFU-portalen) Utbytesstudier (Ladok) Forskarutbildning (Ladok)

13 Vem får göra vad i systemen? Prefekten beslutar om vem som ska ha vilka rättigheter Behörig användare kan bara lägga in och ändra uppgifter som hör till den egna institutionen Ladok utdata för hela registret, SISU webbkatalogen/planarkivet Olika behörigheter/nivåer i SISU Kursplan/utbildningsplan Fakultet (utbildningsområden) Beslutsfattare (inrättar, fastställer) Redaktör (bearbetar, öppna för revidering) Skapa utbildningsutbudet (kurstillfällen) Utbudsredaktör Behörigheter i Ladok Registrering, avbrott Resultatrapportering, tillgodoräknanden Forskarutbildning, Ladokgruppen 13

14 Support för Ladok och SISU Post: Sektionen för utbildningsdokumentation Studentavdelningen, Ladokgruppen Mejl: Tele: kl må-to Webb: Personal: Ylva Andersson, Johanna Belzacq, Susanne Dackheim, Mikael Hultgren, Lotten Hultgren Viklund, Lars Karlsson, Hélene Norstedt, Lena Sköld, Madeleine Svahn, Erik Wallenberg Bondesson, Malin Zetterström Antagning: Ladokgruppen 14

15 Inloggning och säkerhet SISU Inloggning: medarbetarwebben stödsystem Inloggning med universitetskonto (SUKAT-konto) It o media tele # 1999 Ladok Användarnamn och lösenord vid inloggning Terminal Server, mer information på hemsidan Vissa saker kring inloggning fungerar inte på Mac Körpassen loggas Nyinläggning och ändring av uppgifter Obehöriga påloggningsförsök, Ladokgruppen 15

16 Lagar och regler

17 Centrala lagar och förordningar för Ladokanvändaren: Högskoleförordningen Tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen Personuppgiftslagen Förordning om redovisning av studier mm Förvaltningslagen

18 Lokala regler vid SU Beslutsordningar och delegeringar vid SU (Ledningskansliet ) Beslut om vem som gör vad i Ladok (Studentavdelningen ) Universitetets regelbok Rutiner - hur går det till rent praktiskt

19 Förordning om redovisning av studier Reglerar studieregister (SFS 1993:1153) Bevara uppgifter om sökande, genomgångna studier, betyg och examina Administrativa ändamål Uppföljning och utvärdering Offentlig statistik Beslut om resurstilldelning Registret får även användas för forskning Reglerar vilka som får uppgifter på datamedium

20 Offentlighet och sekretess Tryckfrihetsförordningen Uppgifter i Ladok är offentliga handlingar och måste lämnas ut till den som vill ha dem! Endast listor på papper, inte datamedium Avgifter får tas ut enligt avgiftsförordningen Uppgifter som berör flera institutioner kan hänvisas till Ladokgruppen Arbetsgivare mfl kan använda Ny sekretesslag från 1 oktober 2006 Ny funktion i Ladok sedan H08 möjliggör att studenten får ett alias i Ladok med ett annat personnr och/eller ett annat namn Vid frågor kontakta Ladokgruppen Om studenten har sin adress spärrad i folkbokföringsregistret så kommer vi inte få den till Ladok

21 Högskoleförordningen SFS 1993:100, 6 kap Kursplaner och utbildningsplaner All grundläggande utbildning skall bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. För kurs skall det finnas en kursplan. För utbildningsprogram skall det finnas en utbildningsplan. Betyg Skall sättas på genomgången kurs Betyget bestäms av en särskilt utsedd lärare, examinator Om ett betyg är fel skall examinator ändra beslutet om det inte innebär att betyget sänks

22 Rättning av uppgifter Förvaltningslagen (SFS 1986:223) Ett beslut som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av skrivfel får rättas Innan rättelse sker skall myndigheten ge den som är part tillfälle att yttra sig om ärendet avser myndighetsutövning mot en enskild och åtgärden inte är obehövlig Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) Registret ska innehålla korrekta uppgifter Skyldighet att rätta Den registrerade har rätt att ta del av uppgifterna om sig själv

23 Hantering av avgiftsskyldiga studenter Anmälnings- och studieavgifter (GN och AN) Förordning (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor Gäller ej medborgare i EU/EES men ALLA måste prövas och ALLA måste styrka ev. avgiftsbefrielse Anmälningsavgift (ex. undantag: registrerad på utbildning vid svenskt lärosäte) Studieavgift (full kostnadstäckning, stipendieprogram) I Ladok dokumenterad betalning ligger till grund för Migrationsverkets (MIVs) beslut om uppehållstillstånd Avstängning vid ej betalning

24 Styrka avgiftsbefrielse Dokument som styrker avgiftsbefrielse bör vara universityadmissions.se tillhanda samtidigt med övriga kompletterande dokument inför resp. antagningsomgång Om så ej skett kan dokumenten skickas till universityadmissions.se fram till andra urvalet Efter andra urvalet skickas dokumenten både till universityadmissions.se och till Stefan Norrlén, Stockholm University, Stockholm / Namn Namn, Institution eller liknande

25 Styrka avgiftsbefrielse, forts. För medborgare i EU/EES/Schweiz: vidimerad passkopia via post (ej elektroniskt) För sökande med uppehållstillstånd baserat på annat än studier: vidimerad kopia på pass, uppehållstillstånd (UT-kort) samt beslutet på vilket uppehållstillståndet grundar sig skickas via post De som ej kan uppvisa något av ovanstående dokument är avgiftsskyldiga / Namn Namn, Institution eller liknande

26 Fakturering, dokumentation i Ladok och MIV Fakturering av avgiftsskyldiga studenter inleds efter att andra urvalet är klart Fakturering terminsvis OBS! Baseras på antagning (NyA/Ladok) Ladok, avgiftsvillkor för avgiftsskyldiga, ingen registrering möjlig Ladok, dokumenterad betalning häver villkoret och gör registrering möjlig / Namn Namn, Institution eller liknande

27 Exempel, masterstudent antagen HT2013, 2-årigt program Anmälan 15 januari 2013 Termin 1 Antagning till inledande kurs senast 15 maj (behövs ej termin 1!) dokumentation i Ladok av betald faktura senast 15 juni inför HT2013 Uppgiften tillgängligt för MIV, inleder handläggning av uppehållstillstånd för studier Termin 2 (VT2014) Antagning till kurs i Ladok senast 1 december 2013 (på institution) Dokumenterad betalning15 december 2013

28 Exempel, masterstudent antagen HT2013, 2-årigt program Termin 3 (HT2014) MIV igen! Antagning till kurs i Ladok senast 15 maj 2014 (görs av inst.) Dokumenterad betalning 15 juni 2014 Termin 4 (VT2015) Antagning till kurs i Ladok senast 1 december 2014 (görs av inst) dokumenterad betalning 15 december 2014

29 Exempel, masterstudent antagen VT2014, 2-årigt program Anmälan 15 augusti 2013 Antagning till inledande kurs senast 1 december (behövs ej termin 1) Termin 1, dokumentation i Ladok av betald faktura senast 15 december inför VT2014 Uppgiften tillgängligt för MIV, inleder handläggning av uppehållstillstånd för studier Termin 2 (HT2014) Antagning till kurs i Ladok senast 15 maj 2014 (görs av inst.) Dokumenterad betalning 15 juni 2014

30 Exempel, masterstudent antagen VT2013, 2-årigt program Termin 3 (VT2015) MIV igen! OBS!!! Mycket kort tid! Antagning till kurs i Ladok senast 1 december 2014 (görs av inst.) Dokumenterad betalning 15 december 2014 Termin 4 (HT2015) Antagning kurs i Ladok senast 15 maj 2015 (görs av inst.) Dokumenterad betalning 15 juni 2015 (görs av inst.)

31 Utbytesstudenter och forskarstuderade Utbytesstudenter står som avgiftsskyldiga Avgiftskravet kringgås genom etablering och antagning i SA06 (Etablering och antagning av utbytesstud) registrering möjlig Forskarstudier avgiftsbefriade, men: avgiftsskyldig forskarstudent som vill läsa kurs på grund-eller masternivå måste i dagsläget betala om kursen ej ingår i forskarutbildningen

32 SISU, Ladok och ekonomi

33 Universitetet får betalt av staten Kurstillfällen definieras i SISU Studenternas registreringar och resultat i Ladok utgör underlag för resurstilldelningen Redovisningsperioden är 1/1 31/12 Sista datum för rapportering är (ungefär) vecka 2 varje år Exakt datum meddelas i Ladok

34 Håsar och håpar Registreringar ger helårsstudenter HST Helårsstudenter: (antal studenter) x (kursens högskolepoäng) / 60 Förstagångs- och fortsättningsregistreringar ingår i underlaget, men inte omregistreringar Utresande utbytesstudenter ingår i underlaget Höstterminens registreringar fördelas på två år. En termin är 20 veckor och höstterminen spiller över till vårterminen: 17/20 till år 1, 3/20 till år 2 Resultat ger helårsprestationer HPR Helårsprestationer: (antal studenter) x (provets högskolepoäng) / 60 Beräknas på grundval av godkända provresultat Tillgodoräknade kurser och prov ingår inte i beräkningen

35 Utbildningsområde = prislapp per kurs. Olika utbildningar ger olika mycket Utbildningsområde Ersättning per helårsstudent Ersättning per helårsprestation Humanistiskt, teologiskt, juridiskt, samhällsvetenskapligt Naturvetenskapligt, tekniskt, farmaceutiskt Vård Odontologiskt Medicinskt Undervisning Verksamhetsförlagd utbildning Övrigt Design Konst Musik Opera Teater Media Dans Idrott

36 Kurstyp särskiljer olika former av kurser Uppdragsutbildning (UP, SÄL, ULV, VAL) Basår (BAS) Internetkurser (ITD) Sommarkurser (S) https://lpwprod-su.its.uu.se/uppfoljning/

Översynsprojektet PM 2010-02-01. Lena Ousbäck Badlund Controller Planeringsenheten

Översynsprojektet PM 2010-02-01. Lena Ousbäck Badlund Controller Planeringsenheten PM 2010-02-01 Lena Ousbäck Badlund Controller Planeringsenheten Översynsprojektet Under höstterminen 2009 har ett antal förvaltningsenheter arbetat med olika delprojekt inom översynsprojektet. Förvaltningsenheterna

Läs mer

Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn

Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn Utgiven av Universitetskanslersämbetet,

Läs mer

Handläggningsordning för studieavgifter och stipendier

Handläggningsordning för studieavgifter och stipendier Handläggningsordning för studieavgifter och stipendier Fastställd av rektor 2014-05-06 Dnr: FS 1.1.2-402-14 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Regler Rektor Tillsvidare

Läs mer

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING

FÖRESKRIFTER ANTAGNINGSORDNING ANTAGNINGSORDNING Enligt högskoleförordningen 2 kap. 2 8. samt 6 kap. 3 (SFS 1993:100) föreskrivs att högskolans styrelse ska besluta om högskolans antagningsordning. Följande antagningsordning gäller

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet 1 (22) Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet Del 1: Grundnivå och avancerad nivå Del 2: Forskarnivå Del 1: Grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m.

Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. Konstfacks antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Fastställd av högskolestyrelsen 2014-12-16 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Innehåll 1. Inledning 3 2. Besluts- och delegationsordning

Läs mer

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studentcentrum Beslut: 2015-03-10, 1.2.3-2015/0657 Beslutande: Rektor Ansvarig för tillämpning: Studentcentrum Dokumentansvarig: Studentcentrum Dokumenttyp: Regler Datum för ikraftträdande: 2015-03-10

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System November 2014 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 4 Starta QlikView... 4 Inloggning... 4 Utloggning... 5 Startsidan

Läs mer

Uppföljning av Högskoleverkets beslut om antagningen till och avgifterna för en masterutbildning vid Uppsala universitet

Uppföljning av Högskoleverkets beslut om antagningen till och avgifterna för en masterutbildning vid Uppsala universitet 1(9) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mattias Wande 08-563 087 34 mattias.wande@uk-ambetet.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Högskoleverkets beslut om antagningen till och avgifterna

Läs mer

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10)

2013-05-10. Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner. Sida 1 (10) 2013-05-10 Detaljerad processbeskrivning Ta fram och revidera kursplaner Sida 1 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PROCESS TA FRAM OCH REVIDERA KURSPLANER... 3 1.1 Processens syfte... 3 1.2 Övergripande beskrivning

Läs mer

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studentcentrum Dnr MDH 2.1-421/12 Beslutad 2010-09-20 (MDH 2.1-795/12) Reviderad 2012-09-25 (MDH 2.1-421/12) LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA för högskoleutbildning på grundnivå,

Läs mer

Regler för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå

Regler för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå Fastställd av rektor 2014-xx-xx Dnr: xxx-xxxx-xx Denna regel ersätter tidigare fastställd kursplanemall beslutad av rektor 2006-03-21 Typ av dokument:

Läs mer

Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH

Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH 11-05-25, reviderad 13-12-16 Regelverk gällande anmälnings- och studieavgifter vid KMH 1. Avgiftsskyldighet 1.1 Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

Läs mer

Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009

Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 Rapport 2010:3 R Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 www.hsv.se Rapport 2010:3 R Tillsynsbesöket vid Konstfack 2009 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563

Läs mer

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef

Lycka till med studierna! Börje Alström, avdelningschef Välkommen till MKV! Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, till vardags förkortat MKV, är en del av Institutionen för informationsteknologi, ITM och medier vid Mittuniversitetet. MKV är ett

Läs mer

Universitet och högskolor

Universitet och högskolor Universitet och högskolor Årsrapport 2013 Rapport 2013:2 www.uk-ambetet.se/rapporter Universitet och högskolor Årsrapport 2013 Universitet & högskolor Årsrapport 2013 Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Beslutad på Högskolestyrelsen 24 september 2007 2(17) Innehållsförteckning Inledning Tillämpning och uppföljning Studentinflytande Lärande och

Läs mer

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola

Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola Högskolestyrelsen fastställde den 8 september 2000 en förteckning över studenternas rättigheter och skyldigheter vid Malmö högskola. Uppföljning

Läs mer

RiR 2008:22. Rekryteringen av internationella studenter till svenska lärosäten

RiR 2008:22. Rekryteringen av internationella studenter till svenska lärosäten RiR 2008:22 Rekryteringen av internationella studenter till svenska lärosäten ISBN 978 91 7086 161 1 RiR 2008:22 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2008 Till regeringen Utbildningsdepartementet Datum

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

[top secret] Du har. rättigheter

[top secret] Du har. rättigheter [top secret] Du har rättigheter 1 Bli medlem idag! Hej! Det här häftet får du från oss på Linnéstudenterna, studentkåren vid Linnéuniversitetet. Vår förhoppning är att det ska bringa klarhet i vilka rättigheter

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter www.hsv.se Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:65

Regeringens proposition 2009/10:65 Regeringens proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter Prop. 2009/10:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 2010

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 Augusti 2011 För att komma direkt till sidan, klicka på det du vill veta mer om. 1. Din ansökan 4 a. Komplettera

Läs mer

Regler och anvisningar för examinationsärenden på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola.

Regler och anvisningar för examinationsärenden på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola. Regler och anvisningar för examinationsärenden på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola. Reviderad enligt beslut av Rektor den 17 juni 2014 (dnr MDH 1.1.4-549/13). Gäller från och med 1

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! Augusti 2015

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! Augusti 2015 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! 1 Augusti 2015 2 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-04-21 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Postadress

Läs mer

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16

Studenthandbok. För dig som studerar vid Stockholms universitet. Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok För dig som studerar vid Stockholms universitet Läsåret HT15/VT16 Studenthandbok Inför varje läsår tar Studentavdelningen fram den här studenthandboken med samlad information som kan vara

Läs mer