HANDBOK TOUGH DRIVE SPORT EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0. Rev. 901

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDBOK TOUGH DRIVE SPORT EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0. Rev. 901"

Transkript

1 HANDBOK TOUGH DRIVE SPORT EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0 Rev. 901

2 Freecom ToughDrive Sport Kära kund! Tack för att du valt Freecom ToughDrive Sport som extern hårddisk. För att kunna använda Freecom ToughDrive Sport på ett optimalt sätt vill vi be dig att noggrant läsa igenom denna handbok innan Freecom ToughDrive Sport tas i bruk. Freecom Technologies GmbH Germany Förpackningens innehåll Kontrollera att förpackningen innehåller följande: Freecom ToughDrive Sport (extern hårddisk)* Brukarhandboken, programvara och säkerhetshandboken har föreinstallerats på hårddisken Snabbinstallationsguide * Om spänningen från USB-porten är otillräcklig, besök för en extra nätadapter för växelström. Observera! Samtliga rättigheter förbehålls. De produktnamn som nämns i den här handboken, kan vara registrerade varumärken vars rättigheter ägs av motsvarande företag. Ändamålet med att nämna dem i handboken är att läsaren lättare skall kunna identifiera produkten ifråga. Enheten är konstruerad för användning inom hemmet och på kontoret. Varning! Denna enhet är utrustning enligt EN55022 klass A. Enheten kan ge upphov till radiostörningar vid hemmabruk. I sådana fall kan ägaren vara tvungen att vidta passande och erforderliga åtgärder. Freecom tar inget ansvar för någon sorts skador, förlust av data eller en sådan förlusts konsekvenser (inklusive och utan inskränkningar skador pga. affärsmässig förlust, avbrott i arbetet, förlust av affärsinformation eller andra ekonomiska skador) som uppstår vid användande av denna Freecom-produkt, resp. som uppstår pga. felaktigt användande av denna. Detta gäller även om Freecom informerats om att sådana skador är möjliga. Rätten till ändringar p.g.a. tekniska framsteg förbehålls.

3 Innehåll Handbok Allmän information... sida 4 Säkerhetsanvisningar... sida 5 Freecom ToughDrive Sport... sida 6 Kapitel 1: Installera maskinvaran... sida 7 Kapitel 2: Installation av drivrutiner... sida 7 Kapitel 3: Installation av programvaran... sida 8 Kapitel 4: Freecom Hard Drive Protection Tool... sida 10 Kapitel 5: Användning av Freecom Turbo USB 2.0 (PC)... sida 19 Kapitel 6: Partitioniering av Freecom ToughDrive Sport... sida Freecom Technologies

4 Freecom ToughDrive Sport Allmän information Följande krav på maskin- och programvara måste uppfyllas för att en felfri funktion skall garanteras. Systemkrav Följande komponenter behövs för att kunna använda Freecom ToughDrive Sport: PC: Intel Pentium III /AMD Duron 900 MHz eller högre 256 MB RAM (Vista: 512 MB RAM) eller mer Ledigt USB 2.0- resp. USB 1.1-gränssnitt* Internetanslutning för att registrera garantin online, och för att ladda ner uppdateringar av programvara Operativsystem: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista Mac: PowerPC G3/G4/G5, Mac Book Pro eller Intel Mac 256 MB RAM eller mer Ledigt USB 2.0- resp. USB 1.1-gränssnitt* Internetanslutning för att registrera garantin online, och för att ladda ner uppdateringar av programvara Mac OS X v10.4 eller högre 4 * USB 2.0 är kompatibel med USB 1.1. För att din Freecom ToughDrive Sport ska fungera optimalt bör din PC ha ett USB 2.0-gränssnitt.

5 Allmän information Säkerhetsanvisningar För att din Freecom ToughDrive Sport ska fungera felfritt måste följande instruktioner följas. Om de inte följs kan garantin upphöra att gälla, och din Freecom ToughDrive Sport kan skadas. Avlägsna Freecom ToughDrive Sport via operativsystemet (med hjälp av alternativet "Koppla från"- eller "Ta bort maskinvara" i Windowsmenyn) innan du drar ur kabeln till datorn eller till strömuttaget. Undvik att tappa Freecom ToughDrive Sport (över 2 m), och undvik andra plötsliga stötar som kan leda till förlust av data eller skador på enheten. Använd endast Freecom ToughDrive Sport vid temperaturer mellan 10 och 35 C. Om Freecom ToughDrive Sport flyttas från en kall till en varm miljö, ta inte enheten i drift förrän den uppnått den nya rumstemperaturen. Annars kan kondensvatten bildas som hindrar dess funktion. Låt ingen vätska komma i kontakt med Freecom ToughDrive Sport. Om vätska spills och kommer i kontakt med elektroniken i enheten kan detta leda till skador, och till att enheten inte fungerar korrekt. Använd inte Freecom ToughDrive Sport i en fuktig miljö. Fukt i enheten kan skada elektroniken och leda till att enheten inte fungerar korrekt. Om Freecom ToughDrive Sport öppnas på ett felaktigt sätt upphävs garantin. Eftersom USB 2.0 är kompatibel med USB 1.1 kan Freecom ToughDrive Sport anslutas till alla USB-gränssnitt. Notera dock att ett USB 1.1-gränssnitt har betydligt lägre överföringshastighet än USB 2.0. USB-porten på vissa datorer ger inte tillräckligt med spänning för att driva ToughDrive Sport. I de fall måste en extern nätadapter användas. Av säkerhetsskäl får endast Freecom s nätadapter, reservdelsnr 30921, användas. Använd aldrig andra nätadaptrar! 5

6 Freecom ToughDrive Sport Freecom ToughDrive Sport Freecom ToughDrive Sport är det rätta valet om du letar efter en extern hårddisk med högsta prestation, största möjliga minne och yttersta säkerhet för stora datamängder. Höghastighetsöverföringen av data via USB 2.0-gränssnittet är ideal för lagring av data, säkerhetskopior, arkivering, digital videoredigering, ljuduppspelning och alla andra användningsområden som kräver snabb dataåtkomst. För bekvämlighetens skull har Freecom ToughDrive Sport redan partitionerats (1 partition) och förformaterats (filsystem FAT32). FAT32-formatet möjliggör en god kompatibilitet för Freecom ToughDrive Sport med olika sorters datorer. Om du vill formatera Freecom ToughDrive Sport med ett annat filsystem (t.ex. NTFS), ta hänsyn till möjliga problem som kan uppstå om du senare vill använda Freecom ToughDrive Sport med en annan dator än den som användes till formateringen. 6

7 Installera maskinvaran Kapitel 1: Installera maskinvaran Anslut anslutningskabeln till rätt anslutning på Freecom ToughDrive Sport. 1 Eftersom USB 2.0 är kompatibel med USB 1.1 kan Freecom ToughDrive Sport anslutas till alla USB-gränssnitt. Notera dock att ett USB 1.1-gränssnitt har betydligt lägre överföringshastighet än USB 2.0. USB-porten på vissa datorer ger inte tillräckligt med spänning för att driva ToughDrive Sport. I de fall måste en extern nätadapter användas. Av säkerhetsskäl får endast Freecom s nätadapter, reservdelsnr 30921, användas. Använd aldrig andra nätadaptrar! Kapitel 2: Installation av drivrutiner Med Windows 2000 / XP / Vista och Mac OS X behövs ingen extra drivrutin för Freecom. Operativsystemet installerar automatiskt drivrutinerna när kabeln ansluts.

8 Freecom ToughDrive Sport Kapitel 3: Installation av programvaran 3.1 Installation av programvaran PC 1. Klicka på "Start PC.exe" i hårddisk:ns huvudkatalog. Startmenyn Freecom öppnas Klicka på "Software Installation" -> "NTI Shadow", "NTI Ripper" eller annan programvara. Nu startas installationen. Följ instruktionerna på bildskärmen, bekräfta med "Nästa" för att gå vidare i installationen Spara Freecom data Brukarhandböckerna och eventuellt förekommande ytterligare programvara har redan sparats på hårddisken. Vi rekommenderar att spara dessa filer på Din dator ("Egna filer/"freecom"). Så har Du när som helst en säkerhetskopia på filerna tillgänglig i fall disken (av misstag) formateras om eller filerna raderas från disken. Säkerhetskopiering av respektive filerna från den externa hårddisken till Din dator sker väldigt enkel enligt följande: 1. Klicka på knappen "Save Freecom files". 2. Alla medföljande data på Freecom hårddisken sparas under "Egna filer" i mappen "Freecom".

9 Installation av programvaran 3.2 Installation av programvaran Mac 1. Klicka på "Start MAC" i hårddisk:ns huvudkatalog. Startmenyn Freecom öppnas Klicka på "Install NTI Shadow". Nu startas installationen. Följ instruktionerna på bildskärmen, bekräfta med "Nästa" för att gå vidare i installationen Spara Freecom data Brukarhandböckerna och eventuellt förekommande ytterligare programvara har redan sparats på hårddisken. Vi rekommenderar att spara dessa filer på Din dator ("Dokument/ "Freecom"). Så har Du när som helst en säkerhetskopia på filerna tillgänglig i fall disken (av misstag) formateras om eller filerna raderas från disken. Säkerhetskopiering av respektive filerna från den externa hårddisken till Din dator sker väldigt enkel enligt följande: 1. Klicka på knappen "Save Freecom files". 2. Alla medföljande data på Freecom hårddisken sparas under "Dokument" i mappen "Freecom". 9

10 Freecom ToughDrive Sport Kapitel 4: Freecom Hard Drive Protection Tool 4.1 Användning av hjälpprogrammet för skydd av Freecom hårddisken (PC s) Din Freecom ToughDrive Sport är utrustad med lösenordsskydd. Det ger det bästa möjliga skyddet. Det betyder att Dina datafiler även skyddas om den interna hårddisken demonteras och ansluts till en annan dator. Då är datafilerna inte tillgängliga längre. När Din dator (PC) körs ned eller försätts i viloläge rekommenderas att skilja Din Tough- Drive Sport komplett från datorn PC för att återaktivera lösenordsskyddet. Vissa datorer (PCs) matar även i viloläge USB-enheter med ström och därför förblir de inloggade med sitt lösenord Konfigurera lösenordsskyddet 1. Anslut Freecom ToughDrive Sport till Din dator. I desktoppområdet arbetsplats indikeras en hårddiskdrive ( FREECOM HDD ) och en virtuell CD-ROM enhet ( Password ). Vid den virtuella CD-ROM enheten är en fil på Din ToughDrive Sport som inte kan raderas och som innehåller programvaran för skyddet av Freecom hårddisken. På så sätt står lösenordsskyddet alltid till förfogande eftersom motsvarande program inte kan raderas av misstag. 2. Om den virtuella CD-ROM enheten inte automatiskt öppnas när hårddisken startas, öppnas den genom att dubbelklicka på symbolen för den virtuella CD-ROM enheten ( Password ). 10

11 Freecom Hard Drive Protection Tool 3. Dubbelklicka på symbolen Password.exe för att starta programvaran för skyddet av Freecom hårddisken. Assistenten för hårddisksskyddet startas. Fortsätt genom att klicka på Fortsätt. 4. Mata in ett valfritt lösenord. Detta lösenord krävs för tillgång till de skyddade filerna. Bekräfta lösenordet genom att upprepa det i det andra fältet och klicka på Fortsätt Nu skyddas Din hårddisk genom ett lösenord. Klicka på Slutför för att lämna assistenten. 11

12 Freecom ToughDrive Sport Tillgång till den med lösenordet skyddade hårddisken 1. Öppna den virtuella CD-ROM enheten och dubbelklicka på Password.exe. Hjälpprogrammet för skydd av Freecom hårddisken startas. 2. Mata in lösenordet och klicka på Slutför. Nu har Du från området Arbetsplats tillgång till den lösenordsskyddade hårddisken. 4 Glömt lösenordet vad göra? Om Du har glömt Ditt lösenord har Du ingen tillgång till Dina datafiler längre. Den enda möjligheten för fortsatt användning av Din ToughDrive Sport är att radera hårddisken och att formatera om den. OBS! När hårddisken raderas och formateras om förloras alla på hårddisken sparade datafiler. Alla datafiler på diskenheten förstörs! Din hårddisk raderas och formateras enligt följande ordning: 1. Starta Password.exe från den virtuella CD-ROM enheten. 12

13 Freecom Hard Drive Protection Tool 2. Klicka på Glömt lösenordet? och bekräfta att Du vill starta assistenten för att radera och formatera hårddisken. 3. Innan Du fortsätter skall Du bekräfta att alla datafiler på hårddisken skall raderas. Fortsätt genom att klicka på Fortsätt Till slut uppmanas Du ännu en gång att bekräfta att hårddisken skall raderas och formateras. Om Du klickar på Ja nu kommer alla Dina datafiler att slutgiltigt förstöras. Processen kan ta upptill 2 timmar. 13

14 Freecom ToughDrive Sport Borttagning av lösenordsskyddet Lösenordsskyddet kan tas bort så att alla datafiler är tillgängliga när diskenheten har startats. 1. Kontrollera att Password.exe redan har startats för att få tillgång till Dina skyddade datafiler. 2. När Du har tillgång till Dina skyddade filer, startas "Password.exe" om och "Ta bort lösenordsskyddet" väljs. Fortsätt genom att klicka på Fortsätt Mata in lösenordet och klicka på Slutför. 4. Nu tas lösenordsskyddet bort och Du har obegränsat tillgång till Dina datafiler. 14

15 Freecom Hard Drive Protection Tool 4.2 Användning av hjälpprogrammet för skydd av Freecom hårddisken (Mac) Din Freecom ToughDrive Sport är utrustad med lösenordsskydd. Det ger det bästa möjliga skyddet. Det betyder att Dina datafiler även skyddas om den interna hårddisken demonteras och ansluts till en annan dator. Då är datafilerna inte tillgängliga längre. När Din Mac körs ned eller försätts i viloläge rekommenderas att skilja Din ToughDrive Sport komplett från Mac för att återaktivera lösenordsskyddet. Vissa Macs matar även i viloläge USB-enheter med ström och därför förblir de inloggade med sitt lösenord Konfigurera lösenordsskyddet 1. Anslut Freecom ToughDrive Sport till Din Mac. I desktoppområdet arbetsplats indikeras en hårddiskdrive ( FREECOM HDD ) och en virtuell CD-ROM enhet ( Password ). Vid den virtuella CD-ROM enheten är en fil på Din ToughDrive Sport som inte kan raderas och som innehåller programvaran för skyddet av Freecom hårddisken. På så sätt står lösenordsskyddet alltid till förfogande eftersom motsvarande program inte kan raderas av misstag Öppna CD-ROM enheten och dubbelklicka på Password. 15

16 Freecom ToughDrive Sport 3. Mata in ett valfritt lösenord. Detta lösenord krävs för tillgång till de skyddade filerna. Bekräfta lösenordet genom att upprepa det i det andra fältet och klicka på OK. 4 Tillgång till den med lösenordet skyddade hårddisken 1. Anslut Freecom ToughDrive Sport till Din Mac. Därefter öppnas ett varningsfönster med innehållet att den ilagda disken inte kan läsas. Klicka på Ignorera. 2. Starta Password från CD-ROM enheten. Du uppmanas att mata in Ditt lösenord för att få tillgång till hårddisken. Mata in lösenordet och klicka på OK. Nu har Du obegränsad tillgång till Din ToughDrive Sport. 16

17 Freecom Hard Drive Protection Tool Glömt lösenordet vad göra? Om Du har glömt Ditt lösenord har Du ingen tillgång till Dina datafiler längre. Den enda möjligheten för fortsatt användning av Din ToughDrive Sport är att radera hårddisken och att formatera om den. OBS! När hårddisken raderas och formateras om förloras alla på hårddisken sparade datafiler. Alla datafiler på diskenheten förstörs! Din hårddisk raderas och formateras enligt följande ordning: 1. Starta Password från CD-ROM enheten och klicka på Glömt lösenordet. Du får frågan om Din hårddisk skall raderas och formateras. Klicka på Fortsätt Markera kontrollrutan med en bock genom att klicka på den. Därmed instämmer Du att alla datafiler på Din hårddisk skall förstöras. Klicka sedan på Radera. Din hårddisk raderas och formateras. Processen kan ta upptill 2 timmar. 1

18 Freecom ToughDrive Sport Borttagning av lösenordsskyddet Lösenordsskyddet kan tas bort så att alla datafiler är tillgängliga när diskenheten har startats. 1. Kontrollera att Lösenord redan har startats för att få tillgång till Dina skyddade datafiler. 2. När Du har tillgång till Dina skyddade filer, startas "Password" om och "Ta bort lösenordsskyddet" väljs Mata in lösenordet och klicka på OK. 4. Nu tas lösenordsskyddet bort och Du har obegränsat tillgång till Dina datafiler. 1

19 Användning av Freecom Turbo USB 2.0 (PC) Kapitel 5: Användning av Freecom Turbo USB 2.0 (PC) Genom installation av Turbo-USB-2.0-drivrutinerna för Din ToughDrive Sport kan dataöverföringshastigheten ökas betydligt (upptill 40 % snabbare än med Standard- High-Speed-USB). Aktivera Turbo-USB-2.0-drivrutinen 1. Anslut Freecom ToughDrive Sport till Din dator. 2. Starta Start.exe från Din ToughDrive Sport och öppna Software Installation -> Freecom Turbo USB Freecom-Turbo-USB-2.0-assistenten öppnas Markera enhetsraden med en bock genom att klicka med musen på den och klicka på Konfigurera för att aktivera Turbo-USB-2.0-drivrutinen för Freecom ToughDrive Sport. Avaktivera Turbo-USB-2.0-drivrutinen 5. Anslut Freecom ToughDrive Sport till Din dator. 6. Starta Start.exe från Din ToughDrive Sport och öppna Software Installation -> Freecom Turbo USB Freecom-Turbo-USB-2.0-assistenten öppnas. Ta bort bocken till vänster om enhetsraden genom att klicka med musen på den och klicka på Konfigurera för att avaktivera Turbo-USB-2.0-drivrutinen för Freecom ToughDrive Sport. 19

20 Freecom ToughDrive Sport Kapitel 6: Partitioniering av Freecom ToughDrive Sport 6.1 Allmän information 6 Freecom ToughDrive Sport är partitionerad och formaterad så att både högsta möjliga kapacitet och kompatibilitet uppnås. För att säkerställa att datan är tillgänglig på alla datorer valdes FAT 32 som filsystem. Vi rekommenderar att inte ändra denna standardinställning. I vissa fall kan dock ett annat filsystem passa bättre till arbetsförhållandena. I det här kapitlet beskrivs de vanligaste undantagen hos de vanligaste filsystemen och instruktioner ges hur Freecom ToughDrive Sport kan anpassas efter deras behov. 6.2 Olika filsystems egenskaper Se följande tabell för en översikt: Filsystem som stöds av olika operativsystem Filsystem Operativsystem FAT FAT32 NTFS HFS+ Windows 2000 ja ja ja nej Windows XP / Vista ja ja ja nej Mac OS X ja ja ja (endast läsa) ja En partitions maximala storlek Filsystem Operativsystem FAT FAT32 NTFS HFS+ Windows GB* 32 GB 16 TB - Windows XP / Vista 4 GB* 32 GB 16 TB - Mac OS X 10.1.x GB - 2 TB Mac OS X 10.2.x GB - 8 TB Mac OS X 10.3.x - ( -> 128 GB) - 16 TB Mac OS X 10.4.x - ( -> 128 GB) - 16 TB Mac OS X 10.5.x - ( -> 128 GB) - 16 TB 20 * FAT-partitioner med en storlek över 2 GB kan bara hanteras av Windows 2000 / XP / Vista.

21 Partitioniering av Freecom ToughDrive Sport Exempel på en partitionering med olika filsystem på en Freecom ToughDrive Sport Totalstorlek ToughDrive Sport Filsystem NTFS FAT GB 130 GB 30 GB Observera: Hårddiskar som är formaterade i NTFS-format kan endast läsas i Windows 2000 / XP / Vista. Exemplet ovan är en bra lösning för den som använder Windows 2000 / XP / Vista, och som till och från flyttar filer med datorer som använder Macs. Båda partitionerna kan användas för att spara data i Windows 2000 / XP / Vista, men med Mac måste FAT32-partitionen användas, eftersom operativsystemet inte känner igen NTFS-partitioner. Följ dessa instruktioner för att anpassa ToughDrive Sport efter dina behov Partitionering av ToughDrive Sport med Windows 2000 / XP / Vista Radera en partition från ToughDrive Sport med Windows 2000 / XP / Vista 1. Högerklicka på "Den här datorn"-ikonen på skrivbordet. 2. Välj "Egenskaper". 3. Välj "Enhetshanteraren". 4. Välj den externa hårddisken och högerklicka på partitionen. 5. Välj "Radera partitionen" och bekräfta med "Ja". Partitionen raderas Skapa en partition på ToughDrive Sport med Windows 2000 / XP / Vista Följande steg visar hur du kan skapa partitioner på Freecom ToughDrive Sport. Efter denna procedur är ToughDrive Sport klar att användas och visas med enhetsbeteckning i mappen "Den här datorn". 1. Högerklicka på "Den här datorn"-ikonen på skrivbordet. 2. Välj "Egenskaper". 3. Välj "Enhetshanteraren". 4. Välj den "Ej tilldelade" hårddisken. Se till att hela hårddisken är "Ej tilldelad". 21

22 Freecom ToughDrive Sport 6 5. Högerklicka på det "Ej tilldelade" området, och välj alternativet "Ny partition" (Windows 2000: "Skapa partition"). Guiden för att skapa en ny partition öppnas. Klicka "Nästa". 22

23 Partitioniering av Freecom ToughDrive Sport 6. Välj "Primär partition" och klicka "Nästa". 7. Nu kan du ställa in partitionens storlek. Klicka "Nästa" om endast en partition ska skapas. Gå vidare till nästa punkt om mer än en partition ska skapas, "Skapa två eller flera partitioner på Freecom ToughDrive Sport med Windows 2000 / XP / Vista" Ge din Freecom ToughDrive Sport en enhetsbeteckning. Generellt kan du ta över förinställningen. Klicka "Nästa". 23

24 Freecom ToughDrive Sport 9. Välj "Formatera denna partition med följande inställningar". Du kan välja "FAT32" eller "NTFS". Värdet "Enhetens storlek" bör inte ändras från standart-värdet. Välj till slut "Genomför snabbformatering" och klicka på "Nästa" Klicka på "Slutför" för att avsluta partitioneringen av Freecom ToughDrive Sport. Enheten har nu formaterats och är klar att användas. 24

25 Partitioniering av Freecom ToughDrive Sport Skapa två eller flera partitioner på Freecom ToughDrive Sport med Windows 2000 / XP / Vista 1. Upprepa stegen i det förra avsnittet (Skapa en partition på Freecom ToughDrive Sport med Windows 2000 / XP / Vista). 2. Högerklicka på "Den här datorn"-ikonen på skrivbordet. 3. Välj "Egenskaper". 4. Välj "Enhetshanteraren". 5. Högerklicka på det "Ej tilldelade" området på Freecom ToughDrive Sport, och välj alternativet "Ny partition" (Windows 2000: "Skapa partition"). Guiden för att skapa en ny partition öppnas. Klicka "Nästa". 6. Välj "Utvidgad partition" och klicka "Nästa" Nu kan du ställa in partitionens storlek. Välj valfri storlek och klicka "Nästa". 25

26 Freecom ToughDrive Sport 8. Välj "Slutför" för att skapa den "Utvidgade partitionen". Det ej tilldelade området omvandlas nu till användbart minne. 6 26

27 Partitioniering av Freecom ToughDrive Sport 9. Högerklicka på "Ledigt minne" och välj "Nytt logiskt nätverk" (Windows 2000: "Skapa logiskt nätverk"). Nu öppnas "Guiden för att skapa nya partitioner" (Windows 2000: "Guiden för att skapa partitioner"). Klicka "Nästa" Alternativet "Logiskt nätverk" är redan markerat. Fortsätt med "Nästa". 11. Ange partitionens storlek och klicka "Nästa". 12. Ange en enhetsbeteckning och bekräfta med "Nästa". 13. Välj "Formatera denna partition med följande inställningar". Du kan välja "FAT32" eller "NTFS". Värdet "Enhetens storlek" bör inte ändras från standart-värdet. Välj till slut "Genomför snabbformatering" och klicka på "Nästa". 14. Klicka på "Slutför" för att avsluta partitioneringen av Freecom ToughDrive Sport. Enheten har nu formaterats och är klar att användas. Observera: Om du väljer filsystemet NTFS kan filerna på Freecom Tough- Drive Sport endast läsas i Mac OS X. Det går inte att skriva data. 27

28 Freecom ToughDrive Sport 6.4 Partitionera Freecom ToughDrive Sport (Mac OS X) 1. Öppna "Serviceprogrammet för hårddiskar". Detta finns under "Program" > "Serviceprogram". 2. Klicka på fliken "Partition" (Partitionera). 6 Här kan du göra inställningarna för partitionerna och partitionera hårddisken enligt dessa (t.ex. MacOS Extended). Mer information om användning av serviceprogrammet för hårddiskar finns i hjälpavsnittet: 28

29 GARANTI (endast giltig i Europa/Turkiet) Vi tackar Er för att Ni köpt denna produkt från Freecom och hoppas Ni kommer att få glädje av den. Var snäll och läs snabbinstallationsguiden, bruksanvisningen och övriga elektroniska eller tryckta manualer för att undvika onödiga bekymmer. Om problem skulle uppstå har vi en databas med de vanligaste frågorna (FAQ) på vår Freecom-hemsida (www.freecom.com). Var vänlig och ta en titt på denna sida innan Ni kontaktar vår helpdesk. Er garanti Freecom erbjuder obegränsad teknisk telefon- och websupport för alla sina produkter. Freecom garanterar att produkterna är fria från material- och produktionsfel fr o m inköpsdatumet för den period som listas längst ned på sidan. Om produkterna inom garantitiden uppvisar defekter orsakade av fel i material eller produktion, kommer Freecom att reparera eller ersätta produkten eller dess defekta delar i enlighet med de bestämmelser och villkor som anges nedan utan att begära ersättning för arbete eller delar. Villkor Denna garanti är endast giltig då fakturor eller kvitton (med information om inköpsdatum, produkt och serienummer) i original uppvisas tillsammans med den defekta produkten och ett Freecom RMA-nummer som mottagits från Freecoms hemsida eller Freecom Service Center. Freecom förbehåller sig rätten att neka de kostnadsfria tjänsterna i garantin om en produkts inköpsdatum inte går att bevisa. Denna garanti gäller inte om RMA-numret saknas eller om produktens serienummer har ändrats, tagits bort eller gjorts oläsligt. Denna garanti täcker bara hårdvarukomponenterna som levererats tillsammans med produkten. Denna garanti täcker inga av de följande: (a) förbrukningsvaror som följer med produkten, t ex medier eller batterier; (b) skada på eller förlust av programvara, data eller flyttbara lagringsmedier; (c) skador orsakade av bearbetningar, förändringar eller justeringar av produkten som utförts utan att föregås av skriftligt samtycke från Freecom; (d) försök till reparationer av parter som inte godkänts av Freecom och (e) olyckor, blixtnedslag, vattenskador, brand eller andra orsaker utom möjlig kontroll för Freecom. Freecom bär, i samband med alla de tjänster som erbjuds, inget ansvar för skador på eller förlust av program, data eller annan information som lagrats på någon media eller som är del av någon produkt som fått service. Freecom är inte ansvarigt för ekonomiska förluster som orsakas av systemfel. Ta bort alla delar som inte täcks av garantin innan produkten returneras till Freecom. Freecom är inte ansvarigt för förlust av eller skador på dessa delar. Freecom bär inget som helst ansvar för om hårddiskens innehåll skulle ändras, tas bort eller på annat sätt modifieras i samband med reparation av produkten. Reservdelar och utbytesprodukter är antingen nya, i nyskick eller reparerade. Alla utbytta delar eller produkter är Freecoms egendom. För en produkt eller del som reparerats eller ersatts inom den gällande garantitiden utgår garanti för den resterande delen av den ursprungliga garantin. För reparationer eller byte av en produkt eller dess delar utanför garantin gäller 6 (sex) månaders garanti. 2 YEARS WARRANTY

HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0. Rev. 907

HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5 / USB 2.0. Rev. 907 HANDBOK MOBILE DRIVE XXS EXTERNAL MOBILE HARD DRIVE / 2.5" / USB 2.0 Rev. 907 Freecom Mobile Drive XXS Kära kund! Tack för att du valt Freecom Mobile Drive XXS som extern hårddisk. För att kunna använda

Läs mer

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024 HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 024 Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive som externt dataminne. För att kunna använda Mobile Hard Drive /

Läs mer

HANDBOK HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5" & 3.5" SATA & PATA / USB 2.0. Rev. 933

HANDBOK HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION / 2.5 & 3.5 SATA & PATA / USB 2.0. Rev. 933 HANDBOK HARD DRIVE DOCK PRO EXTERNAL DOCKING STATION /.5" & 3.5" SATA & PATA / USB.0 Rev. 933 Freecom HD Dock Pro Ärade användare, välkommen till installationen av din Freecom HD Dock Pro. Innan du installerar

Läs mer

BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV. Rev. 904

BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5 / LAN / USB 2.0 / AV. Rev. 904 BRUKARHANDBOK MEDIA PLAYER II EXTERNAL MULTIMEDIA HARD DRIVE / 3.5" / LAN / USB 2.0 / AV Rev. 904 Freecom MediaPlayer II Kära användare, Tack för att du valde Freecom MediaPlayer II en fullkomligt ny,

Läs mer

BRUKSANVISNING VERBATIM HÅRDDISK(AR)

BRUKSANVISNING VERBATIM HÅRDDISK(AR) BRUKSANVISNING VERBATIM HÅRDDISK(AR) Rev. 202 Bästa användare! Tack för att du har valt Verbatim hårddisk(ar) som din externa datalagringsenhet. Vi rekommenderar att du läser denna manual noggrant innan

Läs mer

HP Pocket Media Drive Användarhandbok. book title

HP Pocket Media Drive Användarhandbok. book title HP Pocket Media Drive Användarhandbok book title Garantiansvar för HP:s produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i denna text skall

Läs mer

Xtend Addstor Extern hårddisk användarhandbok

Xtend Addstor Extern hårddisk användarhandbok Xtend Addstor Extern hårddisk användarhandbok Innehållsförteckning Förord 1. Packa upp din Xtend Addstor hårddisk 1.1 Krav på ditt datorsystem 2. Anslut hårddisken till datorn 2.1 Anslut nätdelen och koppla

Läs mer

Användarhandbok och information om garanti

Användarhandbok och information om garanti Rev. 1.0 Användarhandbok och information om garanti MU-PS1T0B MU-PS500B MU-PS250B JURIDISK INFORMATION FRISKRIVNINGSKLAUSUL SAMSUNG ELECTRONICS FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA PRODUKTER, INFORMATION OCH

Läs mer

Bärbar IBM USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok

Bärbar IBM USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok Bärbar IBM USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Bärbar IBM USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Anm: Innan du använder produkten och informationen till den bör du läsa igenom

Läs mer

Extern hårddisk Snabbguide

Extern hårddisk Snabbguide Extern hårddisk Snabbguide Användning av tryckknappen med flera funktioner: Tryck in och håll kvar knappen tills lysdioden tänds Första påslagning sker. Tryck på knappen efter påslagning initierar säkerhetskopiering.

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Paragon ExtFS för Mac OS X

Paragon ExtFS för Mac OS X PARAGON Software GmbH Heinrich-von-Stephan-Str. 5c 79100 Freiburg, Germany Tel. +49 (0) 761 59018201 Fax +49 (0) 761 59018130 Internet www.paragon-software.com E-mail sales@paragon-software.com Paragon

Läs mer

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Anm: Innan du använder produkten och informationen till den bör du läsa

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

My Book Essential. Användarhandbok. Externt Skrivbord

My Book Essential. Användarhandbok. Externt Skrivbord My Book Essential Användarhandbok Externt Skrivbord WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten.

Läs mer

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING Master Page: Cov M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 1 Friday, October 29, 2004 4:18 PM SVENSKA HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING LYT1356-009A 2004 Victor Company of Japan,

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero. Ahead Software AG Användarhandbok Nero Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SALTO Software ROM Access Sida: 2 1. Handbokens användning 3 2. Inledning 5 Konceptet Så fungerar det... 6 3. Så här kommer Du igång med ROM PRO ACCESS

Läs mer

DATA TANK GATEWAY WLAN

DATA TANK GATEWAY WLAN HANDBOK DATA TANK GATEWAY WLAN EXTERNAL DUAL DISK NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / (W)LAN WIN & MAC & LINUX Rev. 711 Freecom Data Tank Gateway Grattis! Vi gratulerar dig till köpet av Data Tank Gateway. Data

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

BRUKSANVISNING INNEHÅLL

BRUKSANVISNING INNEHÅLL BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. SYSTEMKRAV: 2. FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER 3. INSTALLATION / REGISTRERING / TEKNISK SUPPORT 4. ANVÄNDA RAZER NAGA 5. SÄKERHET OCH UNDERHÅLL 6. JURIDIK MED RAZER NAGA BLIR DU ÖVERLÄGSET

Läs mer

Din manual HP PAVILION A6000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/853072

Din manual HP PAVILION A6000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/853072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION A6000. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok. Lenovo Security Solution FP

Användarhandbok. Lenovo Security Solution FP Användarhandbok Lenovo Security Solution FP Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 4 Introduktion 5 Det här behöver du 6 Installationsöversikt 6 Steg 1: Leta efter uppdateringar. 6 Steg 2: Öppna Boot Camp-assistent. 6 Steg 3: Installera Windows.

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

Global Protection 2011

Global Protection 2011 Global Protection 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om

Läs mer

Extern hårddisk. My Book. Studio (USB 3.0) Användarhandbok. My Book Studio Användarhandbok

Extern hårddisk. My Book. Studio (USB 3.0) Användarhandbok. My Book Studio Användarhandbok My Book Studio (USB 3.0) Användarhandbok My Book Studio Användarhandbok Extern hårddisk WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta

Läs mer

Norton Ghost Användarhandbok

Norton Ghost Användarhandbok Norton Ghost Användarhandbok PN: 12098885 Norton Ghost Användarhandbok Den programvara som beskrivs i denna bok tillhandahålls enligt ett licensavtal och kan endast användas i enlighet med villkoren i

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer