VATTEN OCH AVLOPPSVATTENRENING FÖR INDUSTRIELLA APPLIKATIONER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VATTEN OCH AVLOPPSVATTENRENING FÖR INDUSTRIELLA APPLIKATIONER"

Transkript

1 VATTEN OCH AVLOPPSVATTENRENING FÖR INDUSTRIELLA APPLIKATIONER

2 ENVIROCHEMIE INTERNATIONELL EXPERTIS FÖR VATTEN OCH AVLOPPSVATTENRENING EnviroChemie är experter på vatten och avloppsvattenrening för industriella kunder. Som ett ingenjörsföretag kan vi erbjuda allt från förstudier, labförsök, pilotförsök till turn-key anläggningar. För de mindre anläggningarna kan vi erbjuda färdiga kompaktanläggningar medan de stora anläggningarna projekteras individuellt för att få en så kostnadseffektiv lösning som möjligt. Vi kan även erbjuda driftsupport eller outsourcing av hela vattenhanteringen hos er. Den internationella verksamheten stöttas av de fyra utvecklings och produktionsenheterna i Tyskland och Schweiz. De internationella kontoren skapar en lokal närvaro för att kunna erbjuda kunder de mest optimala lösningarna för just deras behov. Ryssland Sverige Nederländerna Tyskland Polen Schweiz Österrike Rumänien Bulgarien Spanien Brasilien 2

3 KVALITET & INNOVATION GER TILLVÄXT EnviroChemie har levererat processanläggningar för rening av vatten och avloppsvatten till industrin i över 35 år. Med mer än levererade installationer finns en bred bas med referenser och lösningar för tillämpningar i många olika industrier. Den egna utvecklingsavdelningen i Tyskland borgar för en kontinuerlig utveckling av processlösningar och utrustning. EnviroChemie är även aktiv i större forskningsprojekt i Europa samt har ett flertal pilotanläggningar som kan användas för att optimera processlösningen för just Era behov. Pappers- och Massaindustri Solcell / Glas / Keramik / Optik Metall / Elektronik / Fordonsindustri Livsmedel / Bryggeri Kemikalier / Läkemedel / Kosmetika Transport Textil / Tvätt Avfall / Deponi / Energi Facillity management / Storkök Olje- och gasindustri 3

4 BIOLOGISK RENING MED BIOMAR PROCESSEN Kombination av Biomar AWR och OSB Kombination av Biomar ASB och OSB Anaerob rening En anaerobi kan vara ett mycket bra sätt att rena avloppet på. Fördelarna är bland annat att det inte krävs någon energikrävande luftning samt att det endast bildas små mängder slam för att energin i omvandlingen av den tillgängliga kolkällan går till att producera metangas. Metangasen kan sedan användas för förbränning eller uppgraderas till tex fordonsbränsle. EnviroChemie har sju olika anaeroba reningsprocesser i Biomar familjen som kan väljas beroende på belastningar och aktuella egenskaper hos avloppsvattnet. En anaerob rening lämpar sig bäst för avlopp med höga koncentrationer och kräver relativt små processvolymer. EnviroChemie kan utföra labförsök och pilotstudier för att se om processen är korrekt för ett specifikt avloppsvatten samt för att göra en optimal processdesign. Biomar AKB: Anaerob kontakt process Biomar AFB: Anaerob fastfilm process Biomar ASB: Anaerob UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) process Biomar AHP: Anaerob högpresterande process med gascirkulation Biomar ALB: Anaerob process med cirkulation i reaktorn Nyhet Biomar ASBx: Anaerob EGSB (Expanded Granular Sludge Bed) process Nyhet Biomar AWR: Anaerob process framtagen för främst avlopp från mejerier (Vassle) Biomar AHP Aerob rening En aerob biologisk reningsanläggning är den vanligaste processen för att reducera syreförbrukande ämnen (BOD/COD/ TOC) från avloppsvatten. Genom att lufta avloppsvattnet bygger man upp den microflora som är bäst lämpad för att rena avloppsvattnet. Biomar aeroba processer från EnviroChemie kan användas för de flesta typer av avloppsvatten. EnviroChemie kan även utföra labförsök eller pilotstudier så man med stor säkerhet kan dimensionera och garantera den utgående kvaliteten på avloppsvattnet. Biomar OSB: Aktivslamprocess med extern sedimentering Biomar OKB: Aktivslamprocess med integrerad sedimentering Biomar OBR: SBR sequence batch reactor (Satsvis Biologisk Rening) Biomar OMB: Aktivslamprocess med membranfiltrering Split-O-Mat BSB: Kompaktanläggning med biologisk rening 4 Split-O-Mat BSB

5 MEKANISK OCH KEMISK RENING Flomar Split-O-Mat Lugan Envochem Envochem Mekanisk och kemisk rening av vatten och avlopp är en av de mest grundläggande processerna för vattenrening. Envochem - tekniken från EnviroChemie har utvecklats under mer än 35 år och under denna tid har EnviroChemie byggt mer än anläggningar. Anläggningarna är väl beprövade och utvecklas ständigt vidare av EnviroChemie genom omfattade försök och studier. Design och produktion av anläggningarna sker främst i våra Tyska och Schweiziska lokaler där arbetet följer ett kvalitetsledningssystem certifierat enligt DIN EN ISO Reningsverken kan även kopplas upp mot EnviroChemie för att underlätta fjärrunderhåll och driftsupport för anläggningarna. Flomar EnviroChemie erbjuder fl otationsanläggningar för behandling av vatten och avloppsvatten för många industriella applikationer. Flomar består av två serier HL och HF. Flomar HL serien är utrustad med en speciellt framtagen avskiljningsenhet som är anpassad för livsmedel och slakteribranschen. Flomar HF kan användas för de mesta applikationerna inom industriell vattenrening och är utrustad med ett högkvalitativt dispersionsvattensystem med självrengörande tryckreduceringsventiler. Split-O-Mat EnviroChemie erbjuder standardiserade kompaktanläggningar kallade Split-O-Mat för kemisk och mekanisk behandling av process- och avloppsvatten. Split-O-Mat är idealisk för industriell behandling av processvatten i mer eller mindre samtliga branscher och har använts i över 35 år. Med mer än levererade anläggningar är det tryggt att säga att det är en väl beprövad produkt. Då Split-O-Mat är utvecklad i en standardiserad serie kan EnviroChemie erbjuda kostnadseffektiva och bra lösningar med korta leveranstider. Lugan EnviroChemie erbjuder även standardiserade kompakta flotationsanläggningar för behandling av mindre flöden upp till ca 10 m 3 /h för process- och avloppsvatten. Med mer än installationer av Lugan flotationsanläggningar är det tydligt att Lugan är en bra lösning för industriell behandling av processvatten i mer eller mindre samtliga branscher. Med de standardiserade anläggningarna kan EnviroChemie erbjuda kostnadseffektiva och bra lösningar med korta leveranstider. 5

6 Envopur Med vår Envopur produktlinje erbjuder vi alla typer av membranprocesser för vattenrening, återvinning och avloppsbehandling. Envopur passar för de flesta typer av industriella processvatten och är flexibla och robusta system designade för många års säker drift. Membranfiltrering med Envopur kan göras med micro-, ultraeller nanofiltrering samt omvänd osmos (RO). Porstorlek och typ av membran som väljs beror på vad som skall avskiljas samt t.ex. temperatur och egenskaper på processvattnet. EnviroDTS är ett helägt dotterbolag till EnviroChemie som levererar anläggningar för säker hantering av förorenat avloppsvatten från bland annat laboratorium och sjukhus. Behandling av avloppsvattnet kan utföras med desinfektion, sterilisering och deaktivering av mikroorganismer. Anläggningarna utförs med mycket höga krav på biosäkerhet. SteriFix C använder batchvis sterilisering medan SteriFix E används vid kontinuerlig sterilisering. Med hjälp av dubbelmantlade reaktortankar och värmeväxlare kan värmen återvinnas vilket medför en energieffektiv process. Ånga eller el används för att ge den nödvändiga tillskottsenergin för att nå vald steriliseringstemperatur. Biochroma är en ny patenterad teknik för biologisk behandling av radioaktivt avloppsvatten från sjukhus där patienter behandlas med jod-131. Tekniken har ett betydligt mindre ytbehov än konventionell teknik och är mer flexibel med avseende på variationer i belastning. EnviroFALK är ett helägt dotterbolag till EnviroChemie som är speciallister på råvatten och processvattenrening. Enviro- Falk har mer än 20 års erfarenhet av behandling och återanvändning av processvatten i ett stort antal olika industrier. 6 Tekniska system med filtrering, membransystem, avsaltning, jonbytare, EDI, Aktivt kol / adsorptionsprocesser, UV behandling kombineras för att säkerställa pålitliga lösningar med låga driftskostnader.

7 Laboratorieförsök och pilotstudier Med ett eget laboratorium kan vi enkelt utföra analyser och försök för att utreda vilken process som är mest lämplig för det aktuella vattnet. Vi kan även utvärdera nedbrytbarheten och reaktionshastigheterna vid bänkskaleförsök som kan användas för screening eller som underlag för en mer detaljerad processdimensionering Med över 20 pilotanläggningar så kan vi även erbjuda försök direkt på aktuellt vatten. Kortare försök för verifiering av föreslagen design eller längre försök för att se hur stabil processen är med de verkliga variationerna i egenskaper hos det behandlade vattnet under produktion. Pilotanläggningar finns för bland annat anaerob rening, aerob rening, kemfällning, flotation och membranprocesser. Forskning och utveckling EnviroChemie har en egen forsknings och utvecklingsavdelning som arbetar med att utveckla nya processer och vidareutveckla de befintliga processlösningarna. Forskningsavdelningen består av ett interdisciplinärt team med biologer, kemister, process och miljöingenjörer med många års erfarenhet. I nära samarbete med universitet och forsknings institut arbetar avdelningen kontinuerligt med ett antal olika forskningsprojekt. T.ex. bistår EnviroChemie med spetskompetens och pilotanläggningar för EU projektet Aquafit4Use (www.aquafit4use.eu) som utreder möjligheter med ökad återanvändning av processavlopp i främst skog och massaindustrin. Service, reservdelar och driftavtal EnviroChemie kan erbjuda service i allt från processoptimering till drift av hela avloppsreningsverk. Idag har EnviroChemie mer än kunder med serviceavtal för bland annat löpande underhåll, leverans av reservdelar samt leverans och optimering av processkemikalier. 7

8 SVERIGE EC Vattenrening AB Skeppsgatan Malmö Tel Fax TYSKLAND EnviroChemie GmbH (Huvudkontor) In den Leppsteinswiesen Rossdorf Tel Fax EnviroDTS GmbH Pfingstweide Friedberg Tel Fax /-41 EnviroFALK GmbH Gutenbergstraße Westerburg Tel Fax NEDERLÄNDERNA EnviroChemie BV Waarderweg 52 c 2031 BP Haarlem Tel Fax BRASILIEN EnviroChemie Tratamentos Especializados Ltda. Estrada de Curicica, 1280 Curicica/Jacarepaguá Rio de Janeiro - RJ Tel./Fax BULGARIEN EnviroChemie Bulgarien Bul. Evlogi Georgiev 100 App. 7, Stock Sofia Tel Fax POLEN Enviro-Chemia Polska Sp. z.o.o. ul. Równolegla 9A Warschau Tel Fax RYSSLAND 000 Enviro-Chemie GmbH Ul. Belinskogo 83, Floor , Ekaterinburg Tel Fax RUMÄNIEN EnviroChemie Romania SRL Str. Visarion Nr Bukarest Tel Fax SCHWEIZ ENVIRO FALK AG Twirrenstrasse Eschenbach/SG Tel Fax SCHWEIZ ENVIRO FALK AG Gewerbestrasse Cham Tel Fax ÖSTERRIKE EnviroChemie Abwasserreinigungs Ges.m.b.H. Kohlmarkt Wien Tel Fax Kontakta gärna oss på: EC VK P 0100 SE

Creating Water Solutions

Creating Water Solutions Creating Water Solutions Nyhetsbrev Nr 3 VA-Ingenjörerna är ett helägt dotterbolag till Danska Krüger A/S som är en del av Veolia Water Solutions & Technologies. Världsledande inom processtekniska lösningar

Läs mer

Jenny Arnell Rune Bergström Mats Ek Bengt Hansen

Jenny Arnell Rune Bergström Mats Ek Bengt Hansen Energi och miljöintegrering genom utnyttjande av lågvärdigt värme från kraftvärmeverk och fjärrvärmeanläggningar för effektivisering av avloppsvattenrening Jenny Arnell Rune Bergström Mats Ek Bengt Hansen

Läs mer

Vi har arbetat med bandtransmissioner. än 30 år.

Vi har arbetat med bandtransmissioner. än 30 år. Vi har arbetat med bandtransmissioner och transportlösningar i mer än 30 år. FREBELT AB är ett familjeägt företag som har en lång erfarenhet och bred kompetens inom området. Hos oss är kunden alltid i

Läs mer

Processvattenhantering och produktionseffektivisering vid kontaktlinstillverkning

Processvattenhantering och produktionseffektivisering vid kontaktlinstillverkning Processvattenhantering och produktionseffektivisering vid kontaktlinstillverkning Examensarbete inom Maskiningenjörsprogrammet Carl Johan Andersson & Erik Sten Institutionen för produkt- och produktionsutveckling

Läs mer

Godkänt system ger lönsamhet i avfallet. Trumkompostering för stallgödsel, slam, matavfall m.m. www.ecsab.com

Godkänt system ger lönsamhet i avfallet. Trumkompostering för stallgödsel, slam, matavfall m.m. www.ecsab.com Godkänt system ger lönsamhet i avfallet Trumkompostering för stallgödsel, slam, matavfall m.m. www.ecsab.com Kompostera Mera! Gör avfallet till en resurs Kompostering är ett naturligt sätt att ta tillvara

Läs mer

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten

Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten Vägledning för återvinning av värme från avloppsvatten 2 Projektet stöds av: Intelligent Energy Europe Programme of the European Community Ansvaret för innehållet i den här publikationen svarar författarna

Läs mer

Bra att veta om enskilt avlopp

Bra att veta om enskilt avlopp Bra att veta om enskilt avlopp Kurödsvägen 9 451 55 Uddevalla Telefon: 0522-13 000 E-post: info@bramiljo.se www.bramiljo.se www.biovac.se Vår syn på hållbart avlopp De enskilda avloppen står för 14 % av

Läs mer

Avlopp i kretslopp avloppslösningar för byar i den åboländska skärgården

Avlopp i kretslopp avloppslösningar för byar i den åboländska skärgården Avlopp i kretslopp avloppslösningar för byar i den åboländska skärgården Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1 Innehåll Avlopp i kretslopp... 3 Vad är

Läs mer

Småskaliga avloppsreningsanläggningar

Småskaliga avloppsreningsanläggningar VA - F O R S K R A P P O R T N r 7 februari 2003 Småskaliga avloppsreningsanläggningar marknadsöversikt över prefabricerade produkter för behandling i slutet av röret Ebba af Petersens VA-Forsk VA-Forsk

Läs mer

HÅLLBARA AVLOPPSLÖSNINGAR FÖR NORDISKT KLIMAT WWW.BIOVAC.SE

HÅLLBARA AVLOPPSLÖSNINGAR FÖR NORDISKT KLIMAT WWW.BIOVAC.SE HÅLLBARA AVLOPPSLÖSNINGAR FÖR NORDISKT KLIMAT Investera för framtiden Ett reningsverk från Biovac löser inte bara ditt avloppsproblem här och nu, det är en investering inför framtiden som höjer värdet

Läs mer

Rapport Emulsionen Ekonomisk Förening

Rapport Emulsionen Ekonomisk Förening Rapport Emulsionen Ekonomisk Förening Utvärdering av system för BDT-vattenrening med avseende på resurseffektiva städer och hållbar urban livsstil inom EVAA-projektet och H+ området, Helsingborg. Oktober

Läs mer

mätteknik Vi hjälper dig öka lösningar 12. Nordic Sugar har full koll Portabel ultraljudsflödesmätare optimerar processen

mätteknik Vi hjälper dig öka lösningar 12. Nordic Sugar har full koll Portabel ultraljudsflödesmätare optimerar processen Endress+Hauser magasin www.se.endress.com Nr 1-2015 1 mätteknik 8. Bytte gammalt mot nytt Varde vattenverk uppdaterade all mätutrustning, valde Endress+Hauser 12. Nordic Sugar har full koll Portabel ultraljudsflödesmätare

Läs mer

Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1. Avloppsvattenbehandling med anaerob membranbioreaktor

Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1. Avloppsvattenbehandling med anaerob membranbioreaktor Projektpublikation nr 22 R nr 11, augusti 25 Lokalt reningsverk för Hammarby Sjöstad, etapp 1 Avloppsvattenbehandling med anaerob membranbioreaktor En jämförande systemanalys avsee exergi, miljöpåverkan

Läs mer

SCA Miljö och socialt ansvar 2004

SCA Miljö och socialt ansvar 2004 2004 SCA Miljö och socialt ansvar 2004 Miljödata 2004 2003 2002 PRODUKTION Papper och massa kton 9.543 9.111 8.452 Virke och sågade trävaror 1.000 m 3 1.509 1.485 1.454 RÅMATERIAL Rundved och sågverksflis

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N Systembehandling av alla typer av het-, kyl- eller processvattensystem waren international 2014 Hundra procent rent

Läs mer

mätteknik Fokus på processoptimering 6. Heartbeat Technology Information om flödesmätarens

mätteknik Fokus på processoptimering 6. Heartbeat Technology Information om flödesmätarens Endress+Hauser magasin www.se.endress.com Nr 2-2013 1 mätteknik 6. Heartbeat Technology Information om flödesmätarens hälsotillstånd i realtid 10. Tar Smartphone till hjälp Bättre kontroll ger energibesparingar

Läs mer

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013 Visionen om en ljusare framtid Årsredovisning 2013 Innehåll 3 OM ALFA LAVAL Alfa Laval i korthet 3 Året i korthet 5 Koncernchefen har ordet 6 Strukturella drivkrafter 8 Vision, affärsidé, mål och strategi

Läs mer

Leder utvecklingen inom avloppsteknik

Leder utvecklingen inom avloppsteknik Leder utvecklingen inom avloppsteknik 2 Sulzers styrka - erfarenhet och nytänkande Innovativa och beprövade lösningar för pumpning och omrörning Som global ledare inom utveckling och tillverkning av pumpar,

Läs mer

Låt Otis visa dig. med innovativ GeN2 -hissteknik.

Låt Otis visa dig. med innovativ GeN2 -hissteknik. TM Låt Otis visa dig med innovativ GeN2 -hissteknik. Miljövänliga GeN2-hissar sätter en ny standard för prestanda, tillförlitlighet, konstruktionsflexibilitet och komfort samtidigt som de minskar kostnaderna

Läs mer

INNEHÅLL. VISION Goodtech ska vara Nordens ledande leverantör av lösningar inom automation, el-, processteknik, industriteknik och miljö.

INNEHÅLL. VISION Goodtech ska vara Nordens ledande leverantör av lösningar inom automation, el-, processteknik, industriteknik och miljö. Årsredovisning 2010 VISION Goodtech ska vara Nordens ledande leverantör av lösningar inom automation, el-, processteknik, industriteknik och miljö. INNEHÅLL Detta är Goodtech 4 Sammanslagningen med E&I

Läs mer

prominent.se FÖRETAGSPRESENTATION Allt för vattenbehandling och kemikaliehantering

prominent.se FÖRETAGSPRESENTATION Allt för vattenbehandling och kemikaliehantering prominent.se FÖRETAGSPRESENTATION Allt för vattenbehandling och kemikaliehantering Vi ser till helheten Allt inom vattenbehandling och kemikaliehantering Med ProMinent som partner är det enkelt att övervaka

Läs mer

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer

Vi Värnar. Vårt. Vatten. vart tar bajset vägen? - särskilda sidor för barn!

Vi Värnar. Vårt. Vatten. vart tar bajset vägen? - särskilda sidor för barn! Vi Värnar Vårt Vatten vart tar bajset vägen? - särskilda sidor för barn! 2 Syvab www.syvab.se Vi Värnar Vårt Vatten! har du någon gång funderat på vad som händer med avloppet från oss som bor i Södertälje,

Läs mer

Kardex Plocklösningar Snabbare och säkrare Kardex Remstar Orderhanteringslösningar

Kardex Plocklösningar Snabbare och säkrare Kardex Remstar Orderhanteringslösningar Kardex Orderhanteringslösningar Kardex Plocklösningar Snabbare och säkrare Kardex Remstar Orderhanteringslösningar Kardex Orderhanteringslösningar Kardex Orderhanteringslösningar: För maximal effektivitet

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION ENKELT TRYGGT UTVECKLANDE innehåll sida Välkommen... 3 Komplett erbjudande... 4 Från Älmhult till hela världen... 7 Ett slutet kretslopp är den bästa lösningen... 9 Aluminium för ett

Läs mer

energismart produkter och tjänster för en bättre miljö som slutar med en god affär för alla Energismart Det vinner vi alla på.

energismart produkter och tjänster för en bättre miljö som slutar med en god affär för alla Energismart Det vinner vi alla på. energismart produkter och tjänster för en bättre miljö som slutar med en god affär för alla Energismart Det vinner vi alla på. Energismart det vinner vi alla på Som Sveriges ledande el-teknikgrossist arbetar

Läs mer

All dynamik för att förflytta volymer

All dynamik för att förflytta volymer Fördelar Slimline propellerpumpar All dynamik för att förflytta volymer Mindre golvyta Ökad driftsäkerhet Den smala profilen hos vår nya Slimline propellerpump innebär att det krävs mindre plats för pumpstationen.

Läs mer

- för separation av radioaktiva nuklider från bor Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Kemiteknik

- för separation av radioaktiva nuklider från bor Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Kemiteknik Tvärströms membranfiltrering av radioaktivt avfallsvatten - för separation av radioaktiva nuklider från bor Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Kemiteknik MALIN SELANDER Institutionen för Kemi-

Läs mer

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer