BD-SP809. Innehåll BLU-RAY DISC PLAYER. Bruksanvisning. Introduktion Anslutningar Spela upp Funktionsinställning...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BD-SP809. Innehåll BLU-RAY DISC PLAYER. Bruksanvisning. Introduktion... 5. Anslutningar... 15. Spela upp... 23. Funktionsinställning..."

Transkript

1 Innehåll BLU-RAY DISC PLAYER BD-SP809 Bruksanvisning Introduktion... 5 Anslutningar Spela upp Funktionsinställning Övrigt Tack för inköpet av en Onkyo BLU-RAY DISC - SPELARE. Läs noga igenom bruksanvisningen för att lära känna till tillvägagångssättet innan anslutningarna görs, strömmen slås på och enheten tas i bruk. Genom att följa anvisningarna i denna bruksanvisning kommer du att tillfullo kunna utnyttja egenskaperna hos din nya BLU-RAY DISC -SPELARE för optimal prestanda och ljudkvalitet. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Sv

2 VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDÅDA OCH ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR APPARATEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT. OBSERVERA: PÅ GRUND AV RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR HÖLJET (ELLER BAKPANELEN) INTE AVLÄGSNAS. DET FINNS INGA DELAR INUTI APPARATEN SOM KAN REPARERAS AV KONSUMENTEN. ÖVERLÅT ALLT REPARATIONSARBETE TILL KVALIFICERAD PERSONAL. CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN AVIS RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR Blixtpilen inom en liksidig triangel är avsedd att varna användaren om att det finns oisolerad farlig spänning inuti apparaten som kan vara tillräckligt stark för att ge elektriska stötar med personskador som följd. Utropstecknet inom en liksidig triangel är avsedd att påminna användaren om att det finns viktiga användnings- och underhållsanvisningar i litteraturen som medföljer apparaten. Den viktiga anmärkningen och graderingen finns på baksidan eller undersidan av höljet. Symbolen för CLASS II (dubbel isolering) Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara dessa anvisningar. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten i närheten av vatten. 6. Rengör endast med en torr trasa. 7. Blockera inga ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens anvisningar. 8. Placera inte apparaten i närheten av någon värmekälla, såsom ett element, ett värmeregister, en spis eller någon annan värmealstrande apparat (t.ex. en förstärkare). 9. Upphäv inga säkerhetssyften med en polariserad eller jordningsanpassad stickkontakt. En polariserad stickkontakt har två blad, varav det ena är bredare än det andra. En jordningsanpassad stickkontakt har två blad och ett tredje jordningsstift. Det bredare bladet eller jordningsstiftet utgör säkerhetsdetaljer. Om den medföljande stickkontakten inte passar i ett nätuttag, så kontakta en elektriker för byte av det fasta nätuttaget. 10. Se till att skydda nätkabeln från att bli trampad på eller klämd, särskilt vid kontakterna, vid nätuttaget och vid nätintaget på apparaten. 11. Använd endast monteringsdelar/tillbehör i enlighet med tillverkarens specifikationer. 12. Använd endast en vagn, ett ställ, ett stativ, ett fäste eller ett bord till apparaten i enlighet med tillverkarens specifikationer eller som säljs tillsammans med apparaten. Var försiktig vid förflyttning av apparaten på en vagn för att undvika personskada på grund av att vagnen tippar. TRANSPORTVAGNARNING S3125A 13. Koppla loss nätkabeln vid åskväder eller när apparaten inte ska användas under en längre tidsperiod. 14. Överlåt all service till en kvalificerad reparatör. Service krävs efter att apparaten har skadats på något sätt, t.ex. genom att nätkabeln eller någon kontakt har skadats, vätska eller något fast föremål har trängt in i apparaten, apparaten har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar normalt eller har tappats i golvet. 15. Skador som kräver reparation Koppla loss apparaten från nätuttaget och överlåt reparation till en kvalificerad reparatör vid följande omständigheter: A. När nätkabeln eller stickkontakten skadats. B. Om vätska spillts eller föremål fallit in i apparaten. C. Om apparaten utsatts för regn eller vatten. D. Om apparaten inte fungerar som den ska, trots att anvisningarna i bruksanvisningen följs. Andra endast inställningen av de reglage som beskrivs i bruksanvisningen. Felaktig inställning av andra reglage kan resultera i skador som ofta kräver ett omfattande arbete av en kvalificerad tekniker för återställning av apparaten till normal driftstillstånd. E. Om apparaten tappats eller på annat sätt skadats. F. När apparaten uppvisar en tydlig förändring av prestanda - detta tyder på ett behov av reparation. 16. Intrång av föremål och vätska Tryck aldrig in några föremål av något slag genom öppningarna i apparaten, eftersom de kan komma i kontakt med delar som avger farlig spänning eller kortsluta delar och på så sätt orsaka eldsvåda eller elektriska stötar. VARNING: Se till att apparaten inte utsätts för droppande eller stänkande vätskor. Placera ingen blomvas eller något annat vätskefyllt föremål ovanpå apparaten. Placera inte levande ljus eller något annat brinnande föremål ovanpå apparaten. 17. Batterier Tänk alltid på miljön och följ gällande lokala föreskrifter vid kassering av batterier. 18. Om apparaten placeras i en möbel, till exempel i en bokhylla eller i en stereobänk, så se till att tillräcklig ventilation tillgodoses. Se till att lämna ett utrymme på minst 20 cm ovanför och på sidorna av apparaten och på minst 10 cm bakom apparaten. Den bakre kanten på hyllan eller skivan ovanför apparaten bör vara placerad minst 10 cm från apparatens baksida eller väggen för att skapa ett mellanrum genom vilket varmluft kan strömma ut. 19. Kortplatser och öppningar i höljets sidor och undersida är för ventilationen. Dessa öppningar får inte blockeras eller täckas över för att garantera säker drift och skydda enheten från överhettning. Undvik att installera enheten i slutna utrymmen såsom bokhyllor, såvida den inte innehåller tillräcklig ventilation.

3 Försiktighetsåtgärder 1. Angående upphovsrätt Så länge det inte endast är för privat bruk är det förbjudet att kopiera upphovsrättsskyddat material utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd. 2. Nätströmssäkring Nätströmssäkringen i apparaten ska inte bytas ut av användaren. Kontakta en Onkyohandlare, om strömmen till apparaten inte kan slås på. 3. Vård Torka då och då av utsidan på apparaten med en mjuk trasa. Använd en mjuk trasa fuktad i en svag blandning av ett milt rengöringsmedel och vatten till att torka bort svårborttagna fläckar med. Torka därefter genast av apparaten med en ren och torr trasa. Använd inte slipande trasor, förtunningsmedel, alkohol eller andra kemiska lösningar som kan skada ytbehandlingen eller skrapa bort text från höljet. 4. Ström VARNING! LÄS NOGA IGENOM FÖLJANDE INFORMA- TION INNAN APPARATEN ANSLUTS TILL ETT NÄTUTTAG FÖRSTA GÅNGEN. Lokal nätspänning varierar i olika länder. Kontrollera noga att den lokala nätspänningen där apparaten ska användas överensstämmer med den spänning som står tryckt på apparaten baksida (t.ex. AC V, 50/60 Hz eller AC 120 V, 60 Hz). Nätkabelns stickkontakt är till för att koppla loss apparaten från nätuttaget (strömkällan). Se till att stickkontakten alltid är lättillgänglig (snabbt kan kommas åt). Tryck på knappen [ON/STANDBY] för att välja Viloläge, detta läge är inte helt urkopplat från elnätet. Om du inte tänker använda apparaten under en längre tid, dra ut nätkabeln från vägguttaget. BEMÆRK: Med ON/STANDBY-knappen i stilling STANDBY er denne enhed stadig forbundet med lysnettet. Hvis du ikke vil anvende denne enhed i længere tid, skal du tage netledningen ud af stikkontakten. NB: Med ON/STANDBY-knappen i stilling STANDBY er denne enheten stadig tilsluttet lysnettet. Hvis du ikke vil bruke denne enheten i lengere tid, skal ledningen dras ut av stikkontakten. 5. Förebyggande av hörselskador Observera För högt ljudtryck från öronsnäckor eller hörlurar kan orsaka hörselförlust. 6. Batterier och värmeexponering Warning! Batterier (batteripaket eller isatta batterier) får inte utsättas för hög värme från sol, eld eller liknande. Batterier får inte laddas, kortslutas, värmas, brännas eller tas isär. 7. Vidrör aldrig apparaten med våta händer Hantera aldrig apparaten eller dess nätkabel med våta eller fuktiga händer. Låt en Onkyohandlare kontrollera apparaten innan den används igen, om vatten eller någon annan vätska har trängt in i apparaten. 8. Angående hantering Om apparaten behöver transporteras, så packa in den i den ursprungliga förpackningen, på samma sätt som den var förpackad när den först köptes. Lämna inte gummi- eller plastföremål ovanpå apparaten under lång tid, eftersom det kan resultera i att märken uppstår på höljet. apparaten ovansida och baksida kan bli varma under långvarig användning. Detta är helt normalt. Om apparaten lämnas oanvänd under alltför lång tid kan det hända att den inte fungerar ordentligt nästa gång den ska användas. Se därför till att använda apparaten då och då. Töm skivfacket och stäng av apparaten efter avslutad användning. 9. Installation av apparaten Installera apparaten på en välventilerad plats. Se till att tillförsäkra god ventilation runt om hela apparaten, särskilt om den placeras i en stereomöbel. Otillräcklig ventilation kan leda till att apparaten överhettas och orsaka funktionsfel. Utsätt inte apparaten för direkt solljus eller hög värme från en värmekälla, eftersom det kan leda till att temperaturen inuti apparaten blir så hög att den optiska pickupens livslängd förkortas. Undvik fuktiga eller dammiga platser och platser som utsätts för vibrationer från högtalarna. Placera aldrig apparaten på eller direkt ovanför en högtalare. Placera apparaten i horisontellt läge. Använd den aldrig stående på högkant eller på ett lutande underlag, eftersom det kan orsaka funktionsfel. Om apparaten placeras för nära en teve, en radio eller en videobandspelare, så kan det påverka ljudkvaliteten. Flytta i så fall apparaten bort från den aktuella störkällan. 10. För att uppnå tydliga bilder Apparaten är en högteknologisk precisionsapparat. Om linsen på den optiska pickupen eller mekanismen för skivdrift drabbas av nersmutsning eller förslitning kan det påverka bildkvaliteten. För att upprätthålla god bildkvalitet rekommenderar vi att inspektion och underhåll (rengöring eller utbyte av utslitna delar) utförs regelbundet efter cirka timmars användning, beroende på driftsmiljö. Kontakta en Onkyohandlare angående detaljer. 11. Fuktbildning Fuktbildning kan skada apparaten. Läs noga följande information: På samma sätt kan fukt bildas på den optiska pickuplinsen, en av de viktigaste delarna inuti apparaten. Fuktbildning kan uppstå i följande situationer: när apparaten flyttas från en kall till en varm plats, när ett värmeaggregat slås på eller när kall luft från en luftkonditionerare blåser på apparaten, på sommaren, när apparaten flyttas från ett luftkonditionerat rum till en varm och fuktig plats, när apparaten används på en fuktig plats. Använd inte apparaten, när det finns risk för att fuktbildning uppstår. Fuktbildning kan orsaka skador på skivor och vissa delar inuti apparaten. Om kondensation uppstår, dra ut nätkabeln och låt enheten stå under två till tre timmar i rumstemperatur. 3

4 12. Regionkoder Blu-ray Disc /DVD-standarden använder regionkoder för att kontrollera hur skivor kan spelas upp i världen. Världen är uppdelad i tre regioner (Blu-ray Disc ) och sex regioner (DVD). Denna enhet kan endast spela upp Blu-ray Disc / DVD-skivor som har rätt regionkod som hittas på bakpanelen. 13. Angående denna bruksanvisning I denna bruksanvisning förklaras hur apparaten samtliga funktioner används. Observera dock att även om Blu-ray Disc /DVD-standarden erbjuder många speciella finesser, så ar det inte alla Blu-ray Disc /DVDskivor som använder sig av dessa. Beroende på vilken skiva som spelas upp kan det därför hända att apparaten inte svarar på vissa manövreringsåtgärder. Vi hänvisar till den information som följer med skivan ifråga angående vissa finesser som stöds. Använd aldrig en gas dammvippa på denna enhet. Gasen instängd i den här enheten kan orsaka antändning och explosion. Gäller modeller till Europa Försäkran om konformitet Härmed deklarerar vi, under vårt fulla ansvar, att denna produkt efterlever standarderna: Säkerhet Begränsningar och metoder för mätning av radiostörningskaraktäristika Begränsningar av emission av övertonsström Begränsning av spänningsändringar, spänningsfluktuationer och flimmer RoHS-direktivet, 2011/65/EU Etiketten till höger sitter på apparatens baksida. 1. Denna apparat är en LASER- PRODUKT KLASS 1 och har således en laser innanför höljet. 2. Förhindra att lasern blottas genom att aldrig öppna höljet. Överlåt reparationer och underhåll åt en fackman. Dette mærke på bagpladen angiver, at: 1. Denne enhed er et KLASSE 1 LASERPRODUKT, hvor der anvendes en laser, der er placeret inde i kabinette. 2. For at undgå at laseren afdækkes må afskærmningen aldrig fjernes. Overlad al servicering til kvalificeret personale. FARE: KLASSE 1M SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR ÅBEN. SE IKKE DIREKTE MED OPTISKE INSTRUMENTER. Denne etiketten som er å finne på baksidepanelet erklærer at: 1. Denne enheten er et KLASSE 1 LASER PRODUKT og benytter laser inni kabinettet. 2. For å forhindre eksponering av laser, må dekslet ikke fjernes. Overlat alt servicearbeid til kvalifisert fagpersonell. FARE: KLASSE 1M SYNLIG OG USYNLIG LASERBESTRÅLING NÅR ÅPEN. SE IKKE DIREKTE MED OPTISKE INSTRUMENTER. WEEE Apparaten innehåller ett halvledarlasersystem och är klassificerad som en laserprudukt av klass 1. Följ därför noga anvisningarna i denna bruksanvisning för att garantera korrekt användning. Kontakta återförsäljaren av apparaten i händelse av att något problem uppstår. Försök aldrig öppna höljet, eftersom det medför risk för farlig strålning från laserstrålen. FÖRSIKTIGT!: ANVÄNDNING AV KONTROLLER FÖR JUSTERINGAR, PRESTANDA ELLER PROCEDURER ANNAT ÄN DE SOM ANGES HÄR KAN LEDA TILL FARLIG STRÅLNINGSEXPONERING. FÖRSIKTIGT!: KLASS 2 LASERSTRÅLNING NÄR DEN ÄR ÖPPEN FÅR DU INTE TITTA IN I STRÅLEN. PLACERING: INSIDAN, NÄRA DRIVMEKANISMEN. 4

5 Introduktion 1. MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR Fjärrkontroll Batteri (R6, 1,5V 2) Nätkabel Bruksanvisning (CD-ROM-skiva) Snabbguide Säkerhetsinformation Observera angående återvinning Enhetens förpackningsmaterial kan återvinnas och återanvändas. Kassera allt material enligt lokala återvinningsbestämmelser. Batterier får absolut inte kastas i soporna eller brännas. Kassera dem enligt lokala bestämmelser för kemiskt avfall. Angående upphovsrätt Det är enligt lag förbjudet att kopiera, sända, visa, sända via kabel, spela offentligt eller hyra ut upphovsrättsskyddat material utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd. Kommersiella BD-/DVD-videoskivor är kopieringsskyddade, så att varje inspelning som görs från en sådan skiva förses med störningssignaler. Detta objekt innefattar skrivskyddsteknologi som är skyddat av patent i U.S.A. och andra rättigheter för immateriell egendom som tillhör Rovi Corporation. Det är förbjudet att utföra s.k. 'reverse engineering' eller att demontera produkten. Anmärkning om nätkabeln Använd endast medföljande nätkabel. Använd inte medföljande nätkabel för andra enheter. Underhåll Service Se lämpligt ämne under rubriken FELSÖKNING på sida 48 innan du återlämnar produkten. Om din enheten slutar fungera ska du inte försöka att lösa problemet själv. Det finns inga delar i enheten som användaren kan utföra service på. Sätt enheten i viloläge, dra ur nätkabeln och kontakta din Onkyoåterförsäljare. Rengöring av skivor Håll skivor rena för att kunna uppnå bästa möjliga resultat vid uppspelning. Fingeravtryck och damm kan försämra ljud- och bildkvalitet och bör avlägsnas enligt följande. Torka skivan inifrån och utåt med en ren, mjuk trasa enligt bilden. Torka aldrig i cirklar. Ta bort damm eller smuts som har fastnat på en skiva genom att först torka med en fuktad, mjuk trasa och sedan torrtorka med en torr trasa. Använd aldrig lösningsbaserade rengöringsvätskor, såsom thinner eller bensin, skivrengöringsvätskor eller antistatisk sprej avsedd för vinylskivor, eftersom det kan skada skivan. Kontrollera den infraröda signalen Om fjärrkontrollen inte verkar fungerar korrekt kan du använda en digitalkamera (eller mobiltelefon med inbyggd kamera) för att se om fjärrkontrollen sänder ut en infraröd signal. Med en digitalkamera (eller mobiltelefon med inbyggd kamera): Rikta digitalkameran mot fjärrkontrollen. Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen och titta genom digitalkameran. Om du ser det infraröda ljuset genom kameran innebär det att fjärrkontrollen fungerar. 5

6 2. VARUMÄRKESINFORMATION Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. AVCHD och AVCHD logotyperna är varumärken som tillhör Panasonic Corporation och Sony Corporation. Tillverkad under licens enligt USA:s patentnummer: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 och andra pågående och utgivna patenter från USA och hela världen. DTS och symbolerna är registrerade varumärken och DTS-HD, DTS-HD Master Audio Essential och DTS-logotyperna är varumärken för DTS, Inc. Produkten inkluderar programvara. DTS, Inc. Alla rättigheter reserverade. HDMI, logotypen HDMI och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder. Blu-ray Disc, Blu-ray, Blu-ray 3D, BD-Live, BONUIEW, och logotyperna är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association. THX och THX-logotypen är varumärken som tillhör THX Ltd. som är registrerade i vissa länder. Alla rättigheter förbehålles. är ett varumärke som tillhör DVD Format/Logo Licensing Corporation. x.v.color och x.v.color logotypen är varumärken som tillhör Sony Corporation. Oracle och Java är registrerade varumärken tillhörande Oracle och/eller dess dotterbolag. Övriga namn kan vara varumärken som tillhör respektive företag. 6

7 INNEHÅLL Viktiga säkerhetsföreskrifter MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR VARUMÄRKESINFORMATION FUNKTIONER Funktioner Symboler som används i bruksanvisningen FUNKTIONSÖVERSIKT Frontpanel Bakre panel Fjärrkontroll Frontpanelens display Guide till displayen ANSLUTNINGAR Standardvideo + Standard ljudanslutning Komponentvideo + Standard ljudanslutning HDMI video- / ljudanslutning Ansluta till en ljudanläggning Anslutning till nätverket Koppla in nätkabeln FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING Hitta visningskanal / källa på din TV INFORMATION OM UPPSPELNING Information om uppspelning Guide till fillista Sätta in en skiva GRUNDLÄGGANDE UPPSPELNING Uppspelning av skiva Uppspelning av Blu-ray 3D -skiva Uppspelning av USB-flashminne Använda Titel- / Skiv- / Popup-menyn SPECIELL UPPSPELNING Snabbt framåt / Snabbt bakåt Långsam uppspelning framåt Steg för steg-uppspelning Upprepad uppspelning Upprepa A-B Bildvisning PiP (BONUIEW )-inställning Använda BD-Live -skivor med Internet Titel- / kapitelsökning Spårsökning Tidsökning Ändra textning Byta ljudspår Byta kameravinklar Justera bilden LISTA ÖVER INSTÄLLNINGAR INSTÄLLNINGAR Nätverksanslutning HDMI CEC HDMI-utgång Videoupplösning Föräldrakontroll Programvaruuppdatering Initiera FELSÖKNING ORDLISTA SPRÅKKODSLISTA SPECIFIKATIONER VIKTIG HÄLSO- OCH SÄKERHETSINFORMATION FÖR 3D-TV

8 3. FUNKTIONER 3.1 Funktioner Blu-ray Disc Du kan använda Blu-ray Disc som kan lagra fem gånger mer data än en vanlig DVD. Spela upp Blu-ray 3D -skiva Denna enhet kan spela upp Blu-ray 3D -skivor som innehåller stereoskopisk 3D-video. För att använda 3D-video, anslut denna enhet till en 3D-kapabel TV-apparat med en 3D-kompatibel HDMI-kabel. BD-Java Med vissa Blu-ray -skivor som stöder Java-program finns möjlighet att erbjuda interaktiva funktioner som spel eller interaktiva menyer. DVD-uppgradering för bättre bildkvalitet Tekniken för uppgradering gör att dina DVD-filmer kommer att se ännu bättre ut än förr. Uppgraderingen ökar upplösningen från vanlig DVD upp till 1080p för en HDMI-anslutning. Bilden kommer att bli mindre hackig och mer realistisk, nästan som HD. Många olika sorters media kan användas Eftersom enheten är helt bakåtkompatibel med DVD, CD och USB-flashminne kan du fortsätta att njuta av din gamla musik-/filmsamling. Dessutom kan du använda AVCHD / MP3 / WMA / JPEG-filer. Lyssna till detaljrikt och flerkanaligt surroundljud Flerkanalers surroundljud blir så verklighetstroget att det känns som om du vore där på riktigt. Lätt att ansluta till din HDTV via HDMI Anslut denna enhet till din HDTV med en HDMI (High-Definition Multimedia Interface) kabel. Du bör använda en höghastighets HDMI-kabel för bättre kompabilitet. HD-videosignalen överförs till din HDTV utan att omvandlas till analog signal så du får en utmärkt ljud- och bildkvalitet som är helt fri från brus. Tack vare andra utgångar kan du dessutom enkelt ansluta till ditt hemmabiosystem eller din förstärkare. HDMI CEC (Consumer Electronics Control) Denna enhet stöder HDMI CEC som möjliggör integrerad styrning via HDMI av fullständiga mediasystem, och ingår i HDMI-standarden. Denna funktion kanske inte fungerar korrekt på vissa enheter. PiP (BONUIEW ) En del BD-video har PiP-funktionen (bild-i-bild) som gör att du kan visa en andra videobild infälld i den primära videobilden. Du kan visa den andra videobilden genom att trycka på [PIP] om en scen innehåller ett andra videospår. BD-Live BD-Live (BD-ROM version 2 Profile 2.0) som gör att interaktiva funktioner kan användas när enheten är ansluten till Internet utöver BONUIEW -funktionen. De olika funktionerna skiljer sig beroende på skivan. Popup-meny En del BD-video har en popup-meny för navigering som kan visas på TV-skärmen utan att uppspelningen avbryts. Du tar fram popup-menyn genom att trycka på [POP UP MENU / MENU]. Innehållet i popup-menyn varierar beroende på skivan. HDMI Deep Color Deep Color minskar bandningseffekten på den visade bilden. HDMI 1080p/24 fps ut ( endast Blu-ray Disc ) Denna enhet har en funktion för mjuk visning av rörelser i material inspelat för film med en hastighet av 24 bildrutor per sekund (fps) med progressiv bild. (Endast tillgängligt när visningsenheten är ansluten med HDMI-kabel.) Se Videoupplösning på sida 43. Uppspelning av innehåll från USB-flashminne Du kan spela upp filer av formatet MP3 / WMA / JPEG i ett USB-flashminne. BD-ROM Profile 2.0 (BD-Live ) och Profile 1.1 skivor lagrar ibland bild-i-bild-kommentarer, textning eller andra tillägg i USB-flashminnet som används för uppspelning av BD-video. 8

9 Spela upp AVCHD-filer Denna enhet stöder uppspelning av AVCHD-filer (nytt format för videokameror med hög definition) som spelats in på skiva / SD-kort via USB-kortläsare / USB-hubb (medföljer ej). Ditt eget arkiv med högdefinitionsfiler kan spelas upp i HD-kvalitet. x.v.color Den här enheten stöder uppspelning av videoinnehåll på skivorna som spelats in med x.v.color -teknologi. Om du vill titta på videoinnehållet med x.v.color-utrymmet krävs en TV eller annan visningsenhet som stöder både videobildsreproduktion med "x.v.color"-standard och kan manuellt växla dess inställning av färgutrymme. Se användarhandboken för din visningsenhet för ytterligare information. 3.2 Symboler som används i bruksanvisningen Vi använder följande symboler för att ange vilka mediatyper som är aktuella för de olika funktionerna. Symbol Beskrivning Beskrivningen avser BD-video Beskrivningen avser DVD-video Beskrivningen avser ljud-cd / DTS-CD Beskrivningen avser DVD-RW/-R med AVCHD-filer Beskrivningen avser BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R och USB-flashminne med MP3-filer Beskrivningen avser BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R och USB-flashminne med Windows Media -ljudfiler Beskrivningen avser BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R och USB-flashminne med JPEG-filer Om ingen av symbolerna ovan finns under funktionsrubriken gäller funktionen för alla media. 9

10 4. FUNKTIONSÖVERSIKT 4.2 Bakre panel Frontpanel * 6 7 8* * Enheten kan även sättas på genom att trycka på dessa knappar. 1.. ON/STANDBY-knapp 2. 3D-indikator 3. Skivfack 4. Display 5. fl (öppna/stäng)-knapp* 6. Δ (paus)-knapp 7. Ê (stopp)-knapp 8. B (spela upp)-knapp* 9. H / G (hoppa nedåt/uppåt)-knappar 10. IR-sensorfönster 11. SOURCE DIRECT-knapp AC INLET-terminal 2. AUDIO OUTPUT (DIGITAL OPTICAL / COAXIAL)-uttag 3. VIDEO OUTPUT (COMPONENT)-uttag 4. VIDEO OUTPUT (VIDEO)-uttag 5. IR IN-uttag 6. IR OUT-uttag 7. KONTROLLPORT (RS-232) 8. AUDIO OUTPUT (ANALOG L / R)-uttag 9. ETHERNET-terminal 10. HDMI OUT SUB-uttag 11. HDMI OUT MAIN-uttag 12. USB-ingång C Observera Vidrör inte stiften i uttagen på enhetens baksida. Elektrostatiska urladdningar kan förstöra enheten. Denna enhet har inte en RF-modulator. Anslut inte några andra enheter än USB-flasminne, USB-kortläsare eller USB-hubb till USB-ingången. (t.ex. dator, extern hårddisk, MP3-spelare, digitalkamera, tangentbord, mus o.s.v.) 10

11 4.3 Fjärrkontroll * * * Enheten kan även sättas på genom att trycka på dessa knappar. 1. DISPLAY-knapp Använd för att visa skärmmenyn. 2.. (på/viloläge)-knapp Tryck för att sätta på enheten eller för att sätta enheten i viloläge. (För att stänga av enheten helt måste du dra ur nätkabeln.) 3. Sifferknappar Använd för att välja ett kapitel under uppspelning. Använd för att mata in siffervärden i inmatningsfältet. 4. SEARCH-knapp Använd för att visa sökmenyn. 5. A / B / C / D-knappar Använd för att aktivera snabbtangenter på vissa BD-video-funktioner. När fillistan / miniatyrbildslistan visas kan du trycka för att växla mellan sidorna. 6. HOME -knapp Använd för att visa startskärmen. 7. Î / ï / Í / Æ-knappar Navigera åt olika håll i menyerna. 8. POP UP MENU / MENU-knapp Blu-ray Disc : Använd för att visa popup-menyn. DVD: Använd för att visa skivmenyn. 9. SUBTITLE-knapp Använd för att välja textning på en skiva. 10. (bakåt)-knapp Används under uppspelning för snabbsökning bakåt. 11. ÆB (spela upp)-knapp* Påbörja eller återuppta uppspelning. 12. H (hoppa över)-knapp Tryck en gång under uppspelning för att komma till början av nuvarande titel, kapitel, spår eller fil. Tryck två gånger under uppspelning för att komma till föregående titel, kapitel, spår eller fil. Går till föregående fil vid visning av JPEG-filer. 13. Δ (paus)-knapp Tryck för att pausa uppspelningen. 14. RESOLUTION-knapp Tryck för att ställa in HDMI-utsignal. 15. OPEN / CLOSE fl-knapp* Används för att öppna och stänga skivfacket. 16. PIP-knapp Tryck för att sätta på eller stänga av PIP-funktionen (endast tillämpligt för BD-video med stöd för PiP (BONUIEW )-funktionen). 17. ANGLE-knapp Välj olika kameravinklar på skivan. 18. REPEAT-knapp Använd för att välja upprepningsläge. 19. CLEAR-knapp Radera inmatad information. Tryck för att avbryta punkt A som ställts in i A-Bupprepningsläget. 20. A-B-knapp Upprepa ett visst avsnitt mellan punkterna A och B. 21. TOP MENU-knapp Blu-ray Disc : Visa översta menyn. DVD: Använd för att visa titelmenyn. 22. ENTER-knapp Bekräfta eller välj menyalternativ. 23. RETURN-knapp Återgå till föregående meny eller skärmfunktion. 24. AUDIO-knapp Använd för att välja ljudkanal (t.ex. ljudspråk) på en skiva. 25. (framåt)-knapp Används under uppspelning för snabbsökning framåt. Använd i pausläge för långsam uppspelning framåt. 11

12 26. Ê (stopp)-knapp Använd för att stoppa uppspelning. 27. G (hoppa över)-knapp Använd under uppspelning för att hoppa till nästa kapitel, spår eller fil. När uppspelningen har pausats, tryck för att stega fram en bildruta i taget. 28. MODE-knapp Visa spelmenyn under uppspelning. Sätta i batterier i fjärrkontrollen Sätt i 2 R6 (1,5V) batterier med polerna vända enligt markeringarna i batterifacket på fjärrkontrollen. C Observera Felaktig användning av batterierna kan leda till att de läcker eller spricker. Tänk på följande: Blanda inte batterier av typen alkaliska, standard (kolzink) eller uppladdningsbara batterier (Ni-cad, Ni-MH o.s.v.). Använd inte gamla och nya batterier tillsammans. Använd inte olika batterityper tillsammans. De kan likna varandra men ha olika spänningar. Se till att batteriernas +- och --poler överensstämmer med markeringarna i batterifacket. Ta ut batterierna ur facket när fjärrkontrollen inte ska användas under den närmaste månaden. När du slänger bort använda batterier måste du följa de regeringsföreskrifter eller allmänna miljöanvisningar som gäller i ditt land eller område. Batterier får inte laddas, kortslutas, värmas, brännas eller tas isär. 12

13 Använda fjärrkontrollen Riktlinjer för fjärrkontrollen: Se till att inga föremål skymmer vägen mellan fjärrkontrollen och enhetens IR-sensorfönster. Det kan bli svårt att använda fjärrkontrollen om IR-sensorfönstret är utsatt för starkt solljus eller kraftig lysrörsbelysning. Fjärrkontroller för olika apparater kan störa varandra. Undvik att använda en fjärrkontroll från en annan enhet som är placerad nära enheten. Byt batterierna om du märker att fjärrkontrollens räckvidd börjar bli sämre. Maximal räckvidd är följande. Vid fri sikt: Cirka 7 m Endera sidan av mitten: Cirka 5 m inom 30 vinkel Ovanför: Cirka 5 m inom 15 vinkel Under: Cirka 3 m inom 30 vinkel 4.4 Frontpanelens display 1 2 * Displayens ljusstyrka kan ändras. Se Panel Display i LISTA ÖVER INSTÄLLNINGAR på sidan Visar aktuell uppspelningsikon. Se tabellen nedan. 2. Visar olika typer av information såsom titelnummer, tid som gått, upprepningsläge m.m. Uppspelningsikon Uppspelning pågår Stoppad Pausad Snabbsökning framåt Läge Snabbsökning bakåt Långsam uppspelning framåt Upprepning är aktiverad Exempel på displaymeddelanden Titel spelas. Visar titelnummer och tid som gått. Aktuellt kapitel upprepas. Laddar en skiva, USBflashminne eller USBkortläsare. Startskärmen visas. 13

14 4.5 Guide till displayen Startskärm Startskärmen visas automatiskt när enheten slås på. Tryck annars på [HOME ]. Spelmeny Under uppspelning, tryck på [MODE] för att visa spelmenyn. t.ex.) Blu-ray Disc Diskett Sök Ljud Textning Repetera Bildkontroll Vinkel Diskett USB Inställningar : Startar uppspelning av inmatad skiva, visar en lista över spår / filer i mediafiltermenyn : Visar en lista över spår / filer i anslutet USBflashminne eller mediafilermenyn : Öppna inställningsmenyn Inställningsmeny Videoutgång ljudutgång HDMI Avspelning Nätverk Annat Bildkontroll TV Format Komponentutgång Stillbildsäge Minne1 16:9 Wide 480i/576i Auto 1. Kategori 2. Menyer / Alternativ : Visar alternativ för markerad menypost till vänster när tillgänglig. 14

15 Anslutningar 5. ANSLUTNINGAR 5.1 Standardvideo + Standard ljudanslutning (Stöder endast 480i/576i upplösning.) Videokabel (medföljer ej) VIDEO IN Din TV L Ljudkabel (medföljer ej) R AUDIO IN Anslut enheten direkt till TV:n. Om ljud- / videokablarna ansluts till en videobandspelare kan bilderna bli förvrängda på grund av copyright-skydd. 5.2 Komponentvideo + Standard ljudanslutning (Stöder upp till 1080i (*1) upplösning.) Din TV COMPONENT VIDEO IN Y Komponentvideokabel (medföljer ej) PB/CB PR/CR L Ljudkabel (medföljer ej) AUDIO IN R (*1) 1080i : Matar ut videodata med en bildhastighet av 25 eller 30 bildrutor per sekund. På grund av Copyright Protection System kanske bilderna inte kommer upp när en videokabel är ansluten. Detta kan lösas genom att ansluta enheten direkt till tv: n med en HDMI-kabel. 15

16 5.3 HDMI video- / ljudanslutning (Stöder upp till 1080i (*1), 1080p (*2), 1080p/24 (*3) upplösning.) Din TV HDMI-kabel (medföljer ej) HDMI IN Ingen analog ljudanslutning krävs. (*1) 1080i : Matar ut videodata med en bildhastighet av 25/30 bildrutor per sekund. (*2) 1080p : Matar ut videodata med en bildhastighet av 50/60 bildrutor per sekund. (*3) 1080p/24 : Matar ut videodata med en bildhastighet av 24 bildrutor per sekund. Anslut en HDMI-kabel till HDMI OUT MAIN-uttaget och välj Main i HDMI-utgång. Se HDMI-utgång på sida 43. Vinkla inte kontakten när du sätter in den i HDMI-uttaget, och se till att uttaget och kontakten är av passande typ. Vid anslutning till en HDCP-inkompatibel visningsenhet visas inte bilden korrekt. Använd en HDMI-kabel med HDMI-logotypen (en certifierad HDMI-kabel) för denna anslutning. Höghastighets HDMI-kabel (kallas även HDMI kategori 2-kabel) rekommenderas för bättre kompatibilitet. För att använda Blu-ray 3D -video, anslut denna enhet till en 3D-kapabel TV-apparat med en 3D-kompatibel HDMIkabel. 5.4 Ansluta till en ljudanläggning Alla enheter ska stängas av innan några anslutningar görs. Vid anslutning av externa enheter, se deras bruksanvisning för ytterligare hjälp med inställningen. Anslutning med endast HDMI OUT MAIN-uttag AV-mottagare/förstärkare med en HDMI-ingång Din TV HDMI-kabel (medföljer ej) HDMI IN HDMI OUT HDMI-kabel (medföljer ej) HDMI IN För att använda Blu-ray 3D -video med denna anslutning måste du ha en 3D-kompatibel AV-mottagare/förstärkare och 3D-kompatibla HDMI-kablar. Anslut en HDMI-kabel till HDMI OUT MAIN-uttaget och välj Main i HDMI-utgång. Se HDMI-utgång på sida

17 Anslut med HDMI OUT MAIN och HDMI OUT SUB-uttag Din TV AV-mottagare/förstärkare med en HDMI-ingång HDMI IN HDMI-kabel (medföljer ej) HDMI-kabel (medföljer ej) HDMI IN Anslut HDMI-kablar till HDMI OUT MAIN och HDMI OUT SUB-uttagen och välj Dual (Main och Sub) eller AV-Split (Main: V, Sub: A) i HDMI-utgång. Se HDMI-utgång på sida 43. HDMI CEC-funktionen är endast tillgänglig för HDMI OUT MAIN-uttag. Vid uppspelning av 3D-innehåll med enheten inställd på AV-Split (Main: V, Sub: A) måste en kompatibel visningsenhet och AV-mottagare/förstärkare vara ansluten till enheten. Utan en kompatibel enhet kommer ljudet inte att matas ut. Ansluta analogt 2-kanalsljud Ansluta digitalt ljud Stereoanläggning med analoga ljudingångar AV-mottagare / förstärkare med en digital audio optisk / koaxial ingång AUDIO IN R Ljudkabel (medföljer ej) DIGITAL AUDIO INPUT OPTICAL DIGITAL AUDIO INPUT COAXIAL L Koaxialkabel för digitalt optiskt ljud (medföljer ej) Koaxialkabel för digitalt ljud (medföljer ej) 17

18 Ljudutgång från AUDIO OUTPUT (DIGITAL OPTICAL / COAXIAL)-uttag Digital utgång -inställning Bitflöde LPCM BD-video Media BD-ljudläge -inställning Ljudkälla HD-ljudutmatning Mix ljudututmatning HD-ljudutmatning Mix ljudututmatning Vilka ljudformat som kan sändas beror på den anslutna enhetens kompatibilitet. Dolby Digital Dolby Digital Nermixad 2-kanalig LPCM Dolby Digital Plus Dolby TrueHD Dolby Digital Dolby Digital Nermixad 2-kanalig LPCM *1 Nermixad 2-kanalig LPCM *3 DTS DTS Nermixad 2-kanalig LPCM DTS-HD DTS Nermixad 2-kanalig LPCM *1 LPCM Nermixad 2-kanalig LPCM Nermixad 2-kanalig LPCM Dolby Digital Dolby Digital Nermixad 2-kanalig LPCM DVD-video DTS DTS Nermixad 2-kanalig LPCM LPCM 2-kanals LPCM 2-kanals LPCM DTS-CD DTS DTS Nermixad 2-kanalig LPCM AVCHD Dolby Digital Dolby Digital Nermixad 2-kanalig LPCM LPCM Nermixad 2-kanalig LPCM Nermixad 2-kanalig LPCM Ljud-CD LPCM 2-kanals LPCM 2-kanals LPCM MP3 MP3 2-kanals LPCM 2-kanals LPCM Windows Media Audio WMA 2-kanals LPCM 2-kanals LPCM *1) Helt dekodad. *2) Endast den självständiga underströmmen dekodas. *3) Dolby TrueHD-strömmen dekodas. *4) Endast Dolby Digital-underströmmen dekodas. *5) Endast kärnunderströmmen dekodas. När du spelar upp en BD-video som bara innehåller det primära ljudet är ljudsändningen samma fall som HD-ljudutmatning även om BD-ljudläge är inställd på Mix ljudututmatning. Nermixad 2-kanalig LPCM *2 Nermixad 2-kanalig LPCM *4 Nermixad 2-kanalig LPCM *5 18

19 Ljudutgång från HDMI OUT-uttag Ljudutgång -inställning BD-ljudläge -inställning Bitflöde LPCM Av HD-ljudutmatning Mix ljudututmatning HD-ljudutmatning Mix ljudututmatning Oavsett BD-video Media Ljudkälla Vilka ljudformat som kan sändas beror på den anslutna enhetens kompatibilitet. Dolby Digital Dolby Digital Multi-LPCM Tyst Dolby Digital Plus Dolby Digital Plus Dolby Digital Multi LPCM *1 Multi LPCM *2 Tyst Dolby TrueHD Dolby TrueHD Dolby Digital Multi LPCM *3 Multi LPCM *4 Tyst DTS DTS Multi-LPCM Tyst DTS-HD DTS-HD DTS Multi LPCM *1 Multi LPCM *5 Tyst LPCM Multi-LPCM Multi-LPCM Tyst Dolby Digital Dolby Digital Multi-LPCM Tyst DVD-video DTS DTS Multi-LPCM Tyst LPCM 2-kanals LPCM 2-kanals LPCM Tyst DTS-CD DTS DTS Multi-LPCM Tyst AVCHD Dolby Digital Dolby Digital Multi-LPCM Tyst LPCM Multi-LPCM Multi-LPCM Tyst Ljud-CD LPCM 2-kanals LPCM 2-kanals LPCM Tyst MP3 MP3 2-kanals LPCM 2-kanals LPCM Tyst Windows Media Audio WMA 2-kanals LPCM 2-kanals LPCM Tyst *1) Helt dekodad. *2) Endast den självständiga underströmmen dekodas. *3) Dolby TrueHD-strömmen dekodas. *4) Endast Dolby Digital-underströmmen dekodas. *5) Endast kärnunderströmmen dekodas. Om inte ansluten enhet är kompatibel med HDMI BITSTREAM matas ljudet ut som multi-lpcm eller 2-kanals nedmixad LPCM beroende på den anslutna enhetens kapabilitet även om du väljer Bitflöde som Ljudutgång -inställning. När du spelar upp en BD-video som bara innehåller det primära ljudet är ljudsändningen samma fall som HD-ljudutmatning även om BD-ljudläge är inställd på Mix ljudututmatning. 19

20 Kontrollera AV-komponenter som är utom räckhåll Använd följande flerrumsutrustningar för att kontrollera denna enhet då den befinner sig utanför fjärrkontrollens räckvidd: Flerrumsutrustningar som de gjorda av Niles och Xantech. Kontrollera AV-komponenter som är utom räckhåll Om någon annan AV-komponent befinner sig utom sin fjärrkontrolls räckhåll kan du inhandla en i handeln tillgänglig IRsändare för att sända fjärrkontrollsignalerna mottagna genom enhetens IR IN-uttag på nytt, så som visas nedan. Signalflöde IR IN IR OUT Anslutningsblock Denna enhet IR-sändare Annan komponent Fjärrkontroll Anslut IR-sändaren till enhetens IR OUT-uttag, och placera IR-sändaren framför den andra AV-komponentens fjärrkontrollsensor (som vanligtvis sitter på frontpanelen), så som visas nedan. Se instruktionerna som medföljer med IR-sändare. Annan komponent från anslutningsblock Fjärrkontrollsensor Miniplugg-kabel (medföljer ej) IR-sändare Miniplugg IR-sändare Signalflöde Endast fjärrkontrollsignaler mottagna av enhetens IR IN-uttag går ut genom IR OUT-uttaget. Signaler som tas upp av enhetens fjärrkontrollsensor sänds inte ut. 20

21 5.5 Anslutning till nätverket Genom att ansluta denna enhet till Internet kan du uppdatera programvaran via Internet eller få tillgång till BD-Live. För mer information om programvaruuppdatering, se Nätverksuppdatering på sida 46. För mer information om BD-Live, se Använda BD-Live -skivor med Internet på sida 32. Nätverksutrustning (modem, m.m.) Bredbandsrouter eller hubb LAN WAN LAN LAN-kabel (medföljer ej) Internet LAN-kabel (medföljer ej) C Observera Koppla inte in någon annan kabel än en LAN-kabel i LAN-terminalen så att du inte skadar enheten. Anslut inte din dator direkt till enhetens LAN-terminal. När du har anslutit en LAN-kabel ställer du in nödvändiga nätverksinställningar. (För nätverksinställning, se Nätverksanslutning på sida 40.) Om ditt modem inte har routerfunktioner, anslut en router. Om ditt modem har routerfunktioner men inte har några lediga portar, ska du använda en hubb. För en router, använd en router som har stöd för standarden 10BASE-T / 100BASE-TX ETHERNET. Vi ber dig inhandla skärmade LAN-kablar på lokalt inköpsställe och använda dem då du ansluter till nätverksutrustning. 5.6 Koppla in nätkabeln Efter att alla nödvändiga anslutningar har gjorts kopplar du in nätkabeln i AC INLET. Sätt sedan in nätkabeln i vägguttaget. Kontrollera att kontakten sitter säkert. Löst sittande kontakter kan orsaka brus. Växelström V, 50/60 Hz Nätkabel (medföljer) 21

22 6. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING 6.1 Hitta visningskanal / källa på din TV När alla anslutningar är klara, måste du hitta visningskanalen (extern ingångskälla) på din TV. 1. Efter du utfört alla nödvändiga anslutningar, tryck på [. (på/viloläge)] för att slå på enheten. 2. Slå på din TV. 3. Tryck på knappen på TV:ns fjärrkontroll som öppnar den externa ingångskanalen. Den kan vara märkt SOURCE, AV, AUX eller SELECT (se TV:ns bruksanvisning). Detta är den korrekta visningskanalen (extern ingångskälla). Om TV:n är ansluten med en HDMI-kabel kan det ta ett tag innan startbilden kommer upp. Om denna enhet ansluts till TV:n via HDMI OUT MAIN-uttag visas inte startbilden på TV-skärmen. Om en viss tid har passerat sedan du senast slog på enheten visas den första välkomstskärmen när du slår på enheten. 22

23 Spela upp 7. INFORMATION OM UPPSPELNING 7.1 Information om uppspelning Läsbara enheter USB-flashminnet Spelbara filer / data MP3, WMA, JPEG, bild-i-bildkommentarer, textning och andra tillägg för BD-ROM ver. 2 (Profile 2.0 / Profile 1.1) Skivor och filer som kan spelas upp Spelbara skivor Blu-ray Disc - BD-video - Blu-ray 3D -skiva - Endast Blu-ray 3D -skiva - BD-R/BD-RE* (Inspelade i formatet BDMW) (Skiva som inte är slutförd kanske inte kan spelas upp.) DVD-video DVD-RW (endast slutförda skivor brända i videoläge) DVD-R (endast slutförda skivor brända i videoläge) CD-DA (ljud-cd) CD-RW CD-R Logotyper Rekommenderade specifikationer AVCHD Den här enheten kan inte spela upp fristående AVCHD-filer (*.m2ts, *.mts eller *.m2t) som skrivits in på en DVD eller kopieras till ett SD-kort. DVD-skivan eller SD-kort som innehåller AVCHD-filer måste ha en korrekt fil- och mappstruktur som möter AVCHD formatspecifikationerna. Använd en AVCHD-kompatibel enhet/programvara för att bränna eller kopiera AVCHD-filer till en DVD eller SD-kort. (Hänvisa till bruksanvisningen för enheten/programvaran för mer information.) MP3 / WMA Samplingsfrekvens : 32 khz, 44,1 khz eller 48 khz Konstant bithastighet : 112 kbps kbps (MP3), 48 kbps kbps (WMA) JPEG Upplösning Övre gräns : x punkter (subsampling är 4:4:4) x punkter (subsampling är upp till 4:2:2 eller 4:2:0) Lägre gräns : punkter Maximal filstorlek på bild : 12 MB DTS-CD - * På grund av den normgivande myndighetens avsikt att vidareutveckla skivformatet Blu-ray Disc kan företaget inte garantera eller borga för att framtida utökningar av skivformatet Blu-ray Disc kan spelas på den här produkten. Spelbara filer AVCHD MP3 Windows Media Audio JPEG Media DVD-RW/-R SD-kort via USB-kortläsare / USB-hubb (medföljer ej) BD-RE/-R, DVD-RW/-R, CD-RW/-R, USB-flashminne 23

24 Begränsningar mappar/filer Ospelbara skivor och filer Blu-ray Disc, DVD och USB-flashminne 999 mappar (grupper) och filer. CD 255 mappar (grupper) och 999 spår / filer. Observera / anmärkning för USB-flashminne C Observera Onkyo hålls inte ansvariga om USB-flashminnet inte stöds och är inte heller ansvariga för skada eller förlust av data från enheten. Försök inte att öppna eller modifiera USB-flashminnet. Vidrör inte kortkontakterna med fingrarna eller något metallföremål. Denna enhet stöder USB-flashminne med filsystemet FAT16 / FAT32. Denna enhet stöder inte filsystemet NTFS. Enheten kanske inte kan läsa USB-flashminnen som formaterats på en dator. I så fall kan du formatera om USB-flashminnet i den här enheten och försöka igen. Förvara USB-flashminnen i dess fodral när de inte används. Vissa USB-flashminnen kanske inte fungerar med denna enhet. Denna enhet kan läsa SD-kort via USB-kortläsare / USB-hubb (medföljer ej). Läsbara kort : SD-minneskort (8 MB - 2 GB) minisd-kort (16 MB - 2 GB) microsd-kort (256 MB - 2 GB) SDHC-minneskort (4 GB - 32 GB) minisdhc-kort (4 GB - 8 GB) microsdhc-kort (4 GB - 16 GB) Läsbara filer : AVCHD / MP3 / WMA / JPEG Följande skivor kan inte spelas med denna enhet. CD-ROM CD-I (interaktiv CD) DVD-RAM VSD (video single disc) DVD-Audio video-cd HD DVD CD SDXC-minneskort microsdxc-minneskort ej slutförda skivor BD-R/BD-RE (Inspelad i formatet BDAV) Cartridge Type-skiva Blu-ray Disc / USB-flashminne som innehåller AVCHD-filer Blu-ray Disc / DVD-hybridskiva (uppspelad endast som BD-video) DVD-RW/-R inspelade i ett ej kompatibelt inspelningsformat. Super Audio CD - Enbart ljudet på CD-lagret går att höra. Ljudet från HD-lagret hörs inte. Spelbarhet för dubbelsidiga skivor garanteras ej. Denna enheten kan inte spela upp skivinnehåll som skyddas av Windows Media Digital Rights Management (DRM). Beroende på USB-kortläsare eller USB-hubb kanske anslutet kort eller enhet inte känns igen. 24

25 Regionkoder Denna enhet har utvecklats för att spela upp BD-video med region "B" och DVDvideo med region "2" eller "ALL". Du kan inte spela upp BD- eller DVD-video för övriga regioner. Titta efter symbolerna på din BD- eller DVD-video. Om dessa regionsymboler inte visas på din BDeller DVD-video kan du inte spela upp skivan i denna enhet. Bokstaven eller numret på globens insida avser regionen. En BD- eller DVD-video för en specifik region kan endast spelas upp i en enhet som har samma regionkod. BD-video DVD-video 2 Tips för uppspelning av skivor Innehållet i skivor är normalt uppdelade i avsnitt eller mappar (grupper av titlar / filer) som visas nedan. BD-video, DVD-video, AVCHD titel 1 titel 2 kapitel 1 kapitel 2 kapitel 1 kapitel 2 spår 1 spår 2 Ljud-CD spår 3 spår 4 kapitel 3 spår 5 MP3, Windows Media Audio, JPEG mapp (grupp) 1 mapp (grupp) 2 fil 1 fil 2 fil 3 fil 4 fil 5 Beskrivningar för ikoner [ ] : grupp (mapp) [ ] : musikfil [ ] : fotofil "Mappar" avser en grupp av filer. "Spår" avser innehåll som spelats in på en ljud-cd. Filer avser innehåll på en skiva som spelats in i filformatet MP3, WMA, JPEG. Oigenkännliga tecken ersätts med *. 25

26 7.2 Guide till fillista Musik-fillista t.ex.) MP3-läge Fil Lista Sida uppåt Sida nedåt 1. Speltid för det aktuella spåret 2. Uppspelningsstatus 3. Mediatyp 4. Grupp (mapp) / Fillista 5. Namn på skiva / USB-flashminne 6. Aktuellt spårnummer (filnummer) / Totalt antal spår (filer) Navigera i Spår-/Fillistan Använd [Î / ï] för att flytta markeringen upp och ner i listan. För att öppna filerna i en grupp (mapp), välj önskad grupp (mapp) och tryck sedan på [ENTER]. Tryck på [Í] eller [RETURN] för att återgå till föregående filhierarki. Tryck på [A] or [B] för att ändra sida i listan. Tryck på [D] för att återgå till skärmen för medialäget. Tryck på [HOME ] för att avsluta. 7.3 Sätta in en skiva 1. Tryck på [OPEN / CLOSE fl] för att öppna skivfacket. 2. Placera skivan i skivfacket med etiketten uppåt. Bild-fillista Miniatyr Lägg skivan i skivfackets fördjupning. 3. Tryck på [OPEN / CLOSE fl] för att stänga skivfacket. Det kan ta en stund innan skivan laddats. Sida uppåt Sida nedåt 1. Aktuellt filnummer / Totalt antal filer 2. Uppspelningsstatus 3. Mediatyp 4. Grupp (mapp) / Fillista (miniatyrer) 26

27 8. GRUNDLÄGGANDE UPPSPELNING 8.1 Uppspelning av skiva 1. Sätt in en skiva (se Sätta in en skiva på sida 26). På grund av Copyright Protection System kanske bilderna inte kommer upp när en videokabel är ansluten. Detta kan lösas genom att ansluta enheten direkt till tv: n med en HDMI-kabel. Uppspelningen startar automatiskt för Blu-ray Disc / DVD / ljud-cd eller en skiva som bara innehåller en typ av fil. Om så inte är fallet, tryck på [B (spela upp)]. Vissa skivor kan visa en titel- eller skivmeny. I detta fall, se Använda Titel- / Skiv- / Popup-menyn på sida Välj den filtyp du vill spela upp och tryck sedan på [ENTER]. t.ex.) Musik 3. För AVCHD, startar uppspelning automatiskt. För Musik, visas spår- / fillista. Välj en grupp (mapp) eller spår / fil som du vill spela upp och tryck sedan på [B (spela upp)] eller [ENTER] för att starta uppspelning. Se Musik-fillista på sida 26 och Navigera i Spår-/ Fillistan på sida 26. För Foto, visas miniatyrskärmen. Se Bild-fillista på sida 26 och Navigera i Spår-/ Fillistan på sida 26. Hoppa över till nästa spår / fil: Tryck på [G (hoppa över)]. För att återgå till början av nuvarande spår / fil eller hoppa till föregående spår / fil: Tryck på [H (hoppa över)]. Pausa uppspelning: Tryck på [Δ (paus)]. Återgå till normal uppspelning så här: Tryck på [B (spela upp)]. Stoppa uppspelning: Tryck på [Ê (stopp)]. Uppspelningen är i Resume-On-Stop-läget. Resume-On-Stop-läge Blu-ray Disc / DVD / AVCHD: När du trycker på [B (spela upp)] nästa gång, kommer uppspelningen att fortsätta från det ställe där den stoppades. Ljud-CD: Uppspelningen startar från det ställe den stoppades på när du trycker på [B (spela upp)]. Om du trycker på [ENTER] istället för [B (spela upp)], startar uppspelningen från början av spåret / filen istället från stoppunkten. MP3 / WMA / JPEG: Uppspelningen startar från början av den aktuella filen nästa gång du trycker på [B (spela upp)] eller [ENTER]. Uppspelningen kommer även att stanna och huvudmenyn visas när du trycker på [HOME ]. Resume-On-Stop är kanske inte tillgängligt för BD-Java-funktioner. Om du trycker på [ENTER] istället för [B (spela upp)], kan uppspelningen startas från skivans början även i Resume-On-Stop-läget. Resume-On-Stop-läget är i effekt även efter att strömmen är avstängd, men avbryts när skivan matas ut. Med avseende på multi-border BD-RE/-R, kan ytterligare inspelade sekvenser inte kännas igen. Med avseende på multi-border DVD-RW/-R, kanske ytterligare inspelade sekvenser inte känns igen. D Observera för JPEG-uppspelning Varje knapptryck på [Í / Æ] vrider bilden 90 grader under visning. Under uppspelning, tryck på [TOP MENU] för att visa miniatyrskärmen. Vissa ospelbara mappar och filer kan listas till följd av inspelningsstatus. Högupplösande JPEG-filer tar längre tid att visa. Progressiva JPEG-filer (JPEG-filer som sparats i progressivt format) kan inte visas med denna enhet. 27

28 8.2 Uppspelning av Blu-ray 3D -skiva Denna enhet kan spela upp Blu-ray 3D -skivor som innehåller stereoskopisk 3D-video. För att visa Blu-ray 3D -video behöve du följande: 3D-kapabel TV 3D-kompatibel HDMI-kabel 3D-glasögon Blu-ray 3D -skiva eller en enbart Blu-ray 3D -skiva 1. Anslut en 3D-kapabel TV-apparat med en 3D-kompatibel HDMI-kabel. Se HDMI video- / ljudanslutning på sidan Sätt in en Blu-ray 3D -skiva eller en enbart Blu-ray 3D -skiva. Se Sätta in en skiva på sidan Uppspelningen kan starta automatiskt. Om så inte är fallet, tryck på [B (spela upp)]. Vissa skivor kan visa en titel- eller skivmeny. I detta fall, se Använda Titel- / Skiv- / Popup-menyn på sida 29. Pausa uppspelning: Tryck på [Δ (paus) ]. Återgå till normal uppspelning: Tryck på [B (spela upp)]. Stoppa uppspelning: Tryck på [Ê (stopp)]. Uppspelningen är i Resume-On-Stop-läget och startskärmen visas. För mer information, se bruksanvisningen för din 3D-TV. 3D-indikatorn lyser blått när en 3D-video spelas upp. När 3D-utgång är inställt på Auto (XX) och din TV inte är 3D-kompatibel återgår uppspelningen av Blu-ray 3D -skivor till 2D, beroende på skivan. Du kan stänga av 3D-utsignalen genom att ställa in 3D-utgång till 2D. (Se sida 38.) För vissa enbart Blu-ray 3D -skivor är uppspelning i 2D-läge inte möjligt. Du kan kontollera nuvarande utgångsläge (2D eller 3D) genom att trycka på [DISPLAY] under uppspelning. Om du ändrar inställningen 3D-utgång till 2D när enheten är i Resume-On-Stop-läget av Blu-ray 3D -skivans uppspelning, raderas återupptagningsinformationen. Resume-On-Stop-läge När du trycker på [B (spela upp)] nästa gång, kommer uppspelningen att fortsätta från det ställe där den stoppades. C Observera Att se på 3D-filmer kan ge huvudvärk, yrsel eller trötthet. För att undvika sådana konsekvenser, se inte på 3D-filmer under en längre tidsperiod. Följande personer rekommenderas inte att se på 3D-filmer: Personer som lätt blir åksjuka Barn upp till sju år Gravida kvinnor För mer information, se VIKTIG HÄLSO- OCH SÄKERHETSINFORMATION FÖR 3D-TV på sida

BD-SP807. Innehåll BLU-RAY DISC PLAYER. Bruksanvisning

BD-SP807. Innehåll BLU-RAY DISC PLAYER. Bruksanvisning Innehåll BLU-RAY DISC PLAYER BD-SP807 Inledning... 2 Anslutningar... 13 Bruksanvisning Uppspelning... 20 Funktionsinställning... 36 Övrigt... 54 Tack för inköpet av Onkyos BLU-RAY-SPELARE. Läs noga igenom

Läs mer

BD-SP808. Innehåll BLU-RAY DISC PLAYER. Bruksanvisning

BD-SP808. Innehåll BLU-RAY DISC PLAYER. Bruksanvisning Innehåll BLU-RAY DISC PLAYER BD-SP808 Inledning... 2 Anslutningar... 14 Bruksanvisning Uppspelning... 21 Funktionsinställning... 37 Övrigt... 56 Tack för inköpet av Onkyos BLU-RAY-SPELARE. Läs noga igenom

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Snabbguide 1) Huvudströmbrytare 2) Antenn Upp 3) Högtalare utgångar 4) Optiskt digitalt ljud (S/PDIF)

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

BLURAY-SPELARE. B1-M110 Användarhandbok. Innehållsförteckning. Medföljande tillbehör

BLURAY-SPELARE. B1-M110 Användarhandbok. Innehållsförteckning. Medföljande tillbehör E5J20ED_SV.book Page 1 Wednesday, July 16, 2008 9:56 AM BLURAY-SPELARE B1-M110 Användarhandbok Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder... 2 Lasersäkerhet... 2 Viktigt... 2 Nätadapter... 2 Varning för

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone D2 Bruksanvisning Dockingstation med förstärkare för ipod/iphone VARNING! För att hindra elektriska stötar ska man inte använda denna (polariserade) stickpropp

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod

jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Användarhandbok Svenska iphone/ipod ingår inte jbl on stage micro II högtalardocka till iphone/ipod Viktiga säkerhets Instruktioner Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar innan användning: 1. Läs

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide

Flerkanalig AV-mottagare. Börja här Det här är din snabbstartguide Flerkanalig AV-mottagare STR-DN1020 Börja här Det här är din snabbstartguide 1 Installera högtalarna 2 Ansluta TV:n och andra enheter 3 Andra anslutningar 4 Välja högtalare och optimera 5 Uppspelning Det

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA

TAD-90032MK2 SWEDISH / SVENSKA TAD-90032MK2 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33

INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 INSTALLATIONSINSMANUAL VIP1910-9 Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 Återvinning för miljöns skull En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439

Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Kikare med digitalkamera Bruksanvisning Version 02/08 Artikelnummer: 671439 Avsedd användning Produkten används som en vanlig kikare, t.ex. för att titta på djur och natur. Det går att överföra bilderna

Läs mer

TAQ-10192G SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10192G SWEDISH / SVENSKA TAQ-10192G Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Huvudenhet / Högtalare / Bashögtalare För att få ut bästa möjliga användning och underhållning av Din ljudanläggning, lägg ett par minuter på att läsa denna bruksanvisning. Du kommer

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

Hur man använder Memory Stick-spelaren

Hur man använder Memory Stick-spelaren Användning Hur man använder Memory Stick-spelaren Om Memory Stick Förvara inte Memory Stick på platser med statisk elektricitet och elektrisk störning, det kan förstöra datainnehållet. För att skydda spelaren

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar AV Receiver Svenska Säkerhetsanvisningar Svenska OBSERVERA: LÄS DETTA INNAN ENHETEN TAS I BRUK. 1 Läs noga denna bruksanvisning för att kunna ha största möjliga nöje av enheten. Förvara bruksanvisningen

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR

FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR FUNKTIONSINSTÄLLNINGAR LJUDINSTÄLLNING Välj i Main Meny (Huvudmenyn) AUDIO, Här kan 5.1 kanalutgång anpassas separat. fördröjning fördröjning BASS MANAGEMENT () Här finns två valmöjligheter: ON: Basen

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

1. Använda MP3/WMA-spelaren

1. Använda MP3/WMA-spelaren Använda /WMA-spelaren 1. Använda /WMA-spelaren Av säkerhetsskäl är vissa funktioner urkopplade då fordonet är i rörelse. Knappen SOURCE MENU RECALL (TA FRAM KÄLLMENYN) Knappar för byte av fil Knappen POWER

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

TAQ-90033KBLUE/PINK SWEDISH / SVENSKA

TAQ-90033KBLUE/PINK SWEDISH / SVENSKA TAQ-90033KBLUE/PINK A ligação Wi-Fi tem de estar configurada e a conta do Google Play (para transferir aplicações e jogos) tem de ser criada, antes de iniciar o software Kidoz. Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box!

Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Allt du behöver veta för att koppla in din HDTV-box! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du behöver? Förutom

Läs mer

Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32. Snabbstartguide

Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32. Snabbstartguide Philips GoGear ljudspelare SA1MUS04 SA1MUS08 SA1MUS16 SA1MUS32 Snabbstartguide Behöver du hjälp? Gå in på www.philips.com/welcome där du får tillgång till en fullständig uppsättning supportmaterial som

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD

CEC-FUNKTION ANSLUTNING ANSLUTNINGSMETOD HT-SL50 Soundbar-hemmabiosystem bestående av Soundbar och Subwoofer. Inledning Tack för valet av denna produkt från SHARP. Läs denna bruksanvisning noggrant för att få bästa nytta av apparaten. Den visar

Läs mer

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33

VIP1910-9. Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 InstallationsinsMANUAL VIP1910-9 Inst_manual_VIP_1910-9_Mot_0904_c.indd 1 2009-06-12 13:10:33 Återvinning för miljöns skull En Motorola-produkt med den här symbolen får inte kastas tillsammans med vanligt

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Blixtsymbolen med pilspets i en liksidig triangel är avsedd som en varning till användaren om att det finns oisolerad spänning innanför produktens hölje.

Läs mer

BeoVision 4. Handbok

BeoVision 4. Handbok BeoVision 4 Handbok CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som användaren

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen.

fjärrkontroll Scrollhjul, motsvarar TUNE i mittkonsolen. fjärrkontroll Växla mellan: L = Bildskärm vänster bak F = Bildskärm fram R = Bildskärm höger bak Växla till navigation* A Växla till radio Växla till media Växla till Bluetooth handsfree* A Stega/spola

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

FM-RADIO. Bruksanvisning.

FM-RADIO. Bruksanvisning. FM-RADIO Bruksanvisning www.facebook.com/denverelectronics LÄS, FÖRSTÅ OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR INNAN DU ANVÄNDER DENNA PRODUKT. Spara denna broschyr för framtida bruk. 1. Läs anvisningarna - Alla säkerhets-och

Läs mer

BRUKSANVISNING DSS kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer

BRUKSANVISNING DSS kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer BRUKSANVISNING DSS-510 5.1 kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer SÄKERHETSINFORMATION VARNING RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ÖPPNA INTE Blixten med ett pilhuvud I en rätvinklad triangel är till för att varna användaren

Läs mer

M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138

M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138 M U L T I M E D I A P L A Y E R 3,5 SATA CASING WITH REMOTE CONTROL BRUKSANVISNING SI-707138 POLSKI -Förpackningens innehåll -Tekniska specifikationer -Installation av hårdvara -Garanti MULTIMEDIA PLAYER

Läs mer

TIQ SWEDISH / SVENSKA

TIQ SWEDISH / SVENSKA TIQ-11003 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0

Soundforce Soundforce Användarhandbok. Version 1.0 Soundforce 1200 Användarhandbok Version 1.0 Tom sida Copyright Inga delar av denna handbok får reproduceras, överföras via några som helst medium vare sig elektroniska eller mekaniska, inbegripet kopiering,

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 Svenska TAB 3 TAB 2 English VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i den här användarhandboken noga. Detta

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på OR2000M. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  OR2000M. Spørgsmål? Kontakt Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome Spørgsmål? Kontakt Philips OR2000M Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Säkerhet 2 2 Förpackningens innehåll

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning L-78 USB SKIVSPELARE Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

BeoLab 4. Handledning

BeoLab 4. Handledning BeoLab 4 Handledning Dagligt bruk 3 När du är färdig med installationen av högtalarna enligt beskrivningen på de följande sidorna, ansluter du hela systemet till vägguttaget. Indikatorlamporna lyser rött

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer