BRUKSANVISNING 2013/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING 2013/2014"

Transkript

1 SNÖPLOG VTSP3304 MEIREN ENGINEERING Ltd VÄIKE MÄNNIKU 7 /// TALLINN /// ESTLAND /// TEL: /// FA: /// /// BRUKSANVISNING 2013/2014

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING CE -DEKLARATION PRODUKTBESKRIVNING SNÖPLOGEN I STANDARDUTFÖRANDE INNEHÅLLER ETRA TILLBEHÖR SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ARBETE MED PLOGEN ANVÄNDNING OCH MONTERING AV PLOGEN ANVÄNDNING AV PLOGEN PLOGENS MONTERING INSTÄLLNING AV PLOGEN ANVÄNDNING AV SLÄPSKO ANVÄNDING AV POLYURETAN MITTEN BLADET UNDERHÅLL PRODUKTENS GARANTIVILLKOR: TABELLER TABELL 1 SNÖPLOGEN VTSP:S TEKNISKA DATA... 5 FIGURER FIGUR 1. VARNINGSMÄRKNING: OLYCKSRISK!... 6 FIGUR 2. GRÄNSLÄGEN FÖR HUR VTSP FÖLJER VÄGYTAN... 7 FIGUR 3. INSTÄLLNING AV PLOG VTSP... 8 FIGUR 4. ANVÄNDNING AV SLÄPSKO... 9 FIGUR 5. ANVÄNDING AV POLYURETAN MITTEN BLADET

3 CE -DEKLARATION Tillverkare: Meiren Engineering Ltd Väike Männiku Tallinn, Estland Tel Vi försäkrar härmed att nedan angiven produkt: Snöplog VTSP 3304 Modell:... Serienr:... Tillverkad:... uppfyller följande direktiv och standarder: 2006/42/EG om maskinsäkerhet, EN 292, EN 349 om maskinsäkerhet. Tid och ort : Tallinn,

4 FÖRORD Tack för att ni har valt en Meiren Snow produkt. Den här bruksanvisningen innehåller tekniska data för VTSP seriens snöplogar, instruktioner för produktens användning och underhåll samt garantivillkor. VTSP seriens snöplogar är konstruerade för snöröjning av vägar med vägbeläggning. Produkten är inte lämpad för röjning av sand, grus, is mm. Felaktig användning av plogen kan medföra ekonomisk skada och även orsaka personskador. Därför är det av yttersta vikt att personen som skall arbeta med plogen läser noggrant igenom bruksanvisningen och hanterar produkten i enlighet med de föreskrivna kraven. Vilken som helst felaktig användning av produkten befriar tillverkaren från ansvar för orsakade skador och från ersättningsskyldighet. ALLMÄNNA SÄKERHETSREGLER Då produkten har en invecklad konstruktion och är försedd med rörliga delar, är det även här av yttersta vikt att personen som arbetar med den känner till alla säkerhetsrisker. För att kunna eliminera riskerna är det viktigt att operatören har gått igenom produktens bruksanvisning operatören har genomgått en lämplig utbildning som gör det möjligt för operatören att använda en sådan produkt i sitt arbete operatören är utrustad med nödvändiga redskap och lämplig arbetsklädsel PERSONAL Produkten kan användas och underhållas endast av personal med tillbörlig utbildning. Operatörens arbetsgivare måste se till att alla tillverkarens användarinstruktioner och säkerhetsregler efterlevs. Läs noggrant igenom denna bruksanvisning innan du börjar arbeta med snöplogen. 1. PRODUKTBESKRIVNING Snöplogen VTSP är en ledad fjärilsplog med plogblad som är delvis av plast. Den är en snöplog för traktor eller frontlastare, med en modern lösning för fjädermekanism och skärhållare med justerbar vinkel. Plogbladet som är delvis av plast, ger större korrosionssäkerhet, mindre bullernivå och lättare vikt jämfört med ett blad som är helt av stål. Som plastmaterial används 8 mm plastblad som är frostbeständigt och slitstarkt. Index 3300 i plogens benämning betecknar slitskärens totala bredd i millimeter. Modeller som är avsedda för koppling till frontlastare har beteckningen F. Plogens nya fjädermekanism är avsedd för att dämpa stötar från ojämnt vägunderlag och borga för en snabb och flexibel körning över hinder. Plogbladet har fästs till ramen med hjälp av ett sfäriskt SKF glidlager som gör plogbladet både svängbart med hjälp av cylinder och tiltbart i sidled för fall när vinkel mot vägbanan behöver ändras. Plogen är till det mesta tillverkad av höghållfast stål. För ytbehandling används polyuretanlack som är slitstarkare än vanlig lack. Innan lackning blästras alla detaljer, alla sprintar och övriga fästdetaljer förzinkas och täcks delvis med konserveringsvax. Vid användning av slitskär av stål finns släpskor att beställa som tillbehör. Dessutom finns olika hydraulfördelare för plogens manövrering som tillbehör. 4

5 VTSP3304 Slitskärens totala bredd, mm 3295 Plogbladets höjd (med stål); mm 1240 Plogbladets arbetsbredd vid max diagonalinställning; mm 2705 Plogens max diagonalinställning (åt båda håll); 35 Plogens totala vikt (exkl. skär och extra tillbehör); kg Snöplogen i standardutförande innehåller Tabell 1 Snöplogen VTSP:s tekniska data Snöplog med svängcylindrar (2 st) Köparen måste anskaffa snabkopplingar 4-sektions fjädermekanism Säkerhetsmärkning (reflexband fram och bak) 1.2 Extra tillbehör Plogbladet Gummi- eller stålskär Släpskor med reglermekanism Hydraulisk chockventil på svängcylindern, med hydraulbehållare Sidolampor 2. SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ARBETE MED PLOGEN Innan arbetet med plogen påbörjas: kontrollera att plogen är komplett och i bra tekniskt skick. Det är förbjudet att påbörja arbete med en produkt som har tekniska fel; se till att inga personer eller föremål som kan skadas av plogen finns i närheten. Personsäkerheten måste även garanteras vid underhålls- och reparationsarbeten på plogen och vid plogens förflyttning med hjälp av hydrauliken eller ett lyftredskap; Om säkerhetsregler inte följs kan snöplogen orsaka personskada (plogen är försedd med farobeteckning (Figur 1)); det är förbjudet att utföra arbeten under plogen i upplyft läge utan att stötta upp plogen; kontrollera att plogen är ordentligt monterad till bilen eller traktorn och att alla kopplingar är oskadade; kontrollera att säkerhetsmärkningen, plogens positionsljus (om sådana finns) och reflexer fungerar och är synliga för andra trafikanter; kontrollera att skären (och även släpskor eller hjul om sådana finns) är i bra skick. Slitskären måste justeras, vändas eller bytas ut senast när avståndet mellan skärkanten och fästhålen har minskat till 26 mm; kontrollera skärens fästkilar; kontrollera cylindrars fästsprintar; kontrollera att hydraulslangar är hela och rätt kopplade; 5

6 kontrollera att plogen är väl smord! kontrollera att plogen är fri från skador. Vid arbete med snöplogen: var alltid observant på omgivningen och övrig trafik; både på fordon som närmar sig från sidovägar och fordon som närmar sig bakifrån. Glöm inte heller att vara observant på fotgängare och cyklister så att du inte utsätter dem för fara under arbetet. All varningsbelysning måste alltid vara påslagen under arbete! allmänna trafikregler måste följas; max tillåten körhastighet för plogen vid normala vägförhållanden är upp till 35 km/h. kontrollera vägförhållanden: vid pudersnö var observant på vindriktningen och minska hastigheten vid behov; vid mjuk vägbana minska hastigheten, eftersom skären kan skära in i vägbanan och göra att du förlorar kontrollen över bilen (eller traktor) och köra av vägen. Vid mjuk vägbana måste plogen stöttas på släpskor, hjul eller extraskär. snöplogen får endast användas för röjning av lös snö! Det är förbjudet att använda plogen för röjning av is, frusna snödrivor, sten, grus, sand o. dyl.; det är förbjudet att röja snö från snövallar med max tillåtna hastighet, det kan skada plogen; snöröjning från gator och ojämn vägbana, där det finns ökad risk för skador på plogen, bilen och vägbeläggningen, sker på användarens eget ansvar. Skador som orsakas därvid ersätts inte av tillverkaren; det är förbjudet att montera tillbehör som inte är godkänd av tillverkaren på plogens rörliga delar; det är förbjudet att använda hydrauliskt driven utrustning som domkraft; plogen får endast lyftas från därtill avsedda lyftöglor. Alltid när det händer någonting i arbetsprocessen som kan skada produkten, måste produkten besiktigas för att fastställa och bedöma eventuella skador. Skadorna (såsom sprickor i konstruktionen, svetssömmar eller deformerade detaljer) kan skada egendom och äventyra personsäkerheten. Arbete med produkten får inte fortsätta innan alla skador är åtgärdade. Figur 1. Varningsmärkning: OLYCKSRISK! 6

7 3. ANVÄNDNING OCH MONTERING AV PLOGEN 3.1 Användning av plogen Användningsområden är gator (med eller utan brunnslock), trottoarer, parkeringar, landsvägar. Måste undvika påkörning mot hinder, som är högre än 50 mm. Under plogning bör plogens ram (fästramen som fäster plogen till fordonet) vara vinkelrätt mot markytan för att plogen skall kunna följa vägytan på ett bästa sätt (Figur 2). Figur 2. Gränslägen för hur VTSP följer vägytan Traktorns tyngd bör inte belasta plogen under plogning. När du kör med plogen, höj upp plogen minst 250mm från markytan och följ noggrant alla säkerhetsanvisningar. Efter avslutat arbete sänk alltid plogen ned mot marken. OBSERVERA! Vid användning av plogen var alltid observant på omgivningen och övrig trafik; både på fordon som närmar sig från sidovägar och fordon som närmar sig bakifrån. Glöm inte heller att vara observant på fotgängare och cyklister så att du inte utsätter dem för fara under arbetet. Var extra försiktig vid snöröjning i vägkorsningar. Undvik att backa om det inte är absolut nödvändigt. Om möjligt, undvik snöröjning i hårt trafikerade vägkorsningar och på vägar under rusningstid. Genom att arbeta med en varningsskylt (blinkande ljus, sidolampor) skall de alltid vara påslagen! 3.2 Plogens montering Montering måste ske på plant underlag! Plogen till frontlastare utrustas med ett fäste enligt kundens önskemål (sprintar ingår inte normalt) och en sådan plog monteras i likhet med frontlastarens skopa eller annat redskap som kunden brukar montera till frontlastaren. 7

8 3.3 Inställning av plogen De främsta slitskärens (1, figur 3) vinkel mot vägbanan och fjädrarnas (2) spänning kan regleras för sig på plogen. För ändring av skärens vinkel måste muttrarna (4) i fjädermekanismens stötstång (3) skruvas till önskat håll. Efter justering måste muttrarna fixeras ordentligt. Vid användning av stålskär bör skäret helst vara vinkelrätt mot vägytan, samtidigt som ett gummiskär bör luta något bakåt för att plogen skall ha en jämn gång (gummit är elastiskt). Fjäderspänningen kan regleras från fjäderstänger, genom att dra åt dess muttrar. Figur 3. Inställning av plog VTSP 3.4 Användning av släpsko Släpskor(1, Figur 4) är försedd med ett speciellt hårdbeläggningsskikt med en tjocklek av 4 mm, i syfte att säkerställa maximal hållbarhet av skor. Släpskor måste regleras så att stålskäret sitter 0 10 mm över 8

9 markytan (beroende på vägbeläggningen) och så att plogen stöder sig på släpskon. Vid hård vägbeläggning kan det bladet har en kontakt med vägbanan för att garantera en bättre kvalitet på städning. Man bör se till att släpsko inte slits för mycket, då kan den gå sönder och lossna helt. Efter att släpsko är justerad, måste den alltid fixeras med handtagets sprint (2) för att släpskon skall stanna kvar i önskat läge. Plogen är även försedd med en skyddsmekanism för släpskon. Om man råkar köra på ett hinder går bultarna (3) sönder och släpskon hänger kvar i den översta sprinten (4). (skyddsmekanism tillämpas inte vid backning). Trasiga skruvar och muttrar skall bytas ut mot nya (skruv M1260, Zn, 8,8, M12 låsmutter). Figur 4. Användning av släpsko 3.5 Använding av polyuretan mitten bladet Plogen är försedd med ett elastiskt blad tillverkat av polyuretan (1, Schema 5) i ett plan av den roterande snöplog vid mitten av kornen. Genomsnittlig polyuretan bladvinkeln tillåter blad, med säden i stor utsträckning anpassas utan att vända flikarna skulle hindra varandra korn. En polyuretan blad måste anpassas med andra bladerna till samma höjd. För detta skruva loss monteringsbultarna (2), och sätta polyuretan blad till samma höjd som stålblad. För att låsa position, vända bultarna i hela vägen in och fixa med Nord-Lock brickor (3). Det rekommenderas för fästsättning av bultarna användas förutom Nord-Lock monteringsfläns ochså skruvlåsning. 9

10 Figur 5. Använding av polyuretan mitten bladet 4. UNDERHÅLL VAR 8:E DRIFTTIMME VAR 150:E DRIFTTIMME EFTER SÄSONGENS SLUT Kontrollera alla bultförband och hydraulkopplingar och efterdra vid behov. Kontrollera hydraulsystemet för ev. läckage. Vid behov dra åt hydraulkopplingar och slangar. Kontrollera slitskärens skick och fästen. Vid behov reglera eller byt ut slitskären. Kontrollera alla bultförband och efterdra vid behov. Smörj alla smörjnipplar: dessa finns på cylindrar, på plogbladets nedre vändaxel och på lager på lyftramens sprintar. Smörj stora fjäderjusteringsmuttern mekanism (schema 3 under låsmuttern (5)), med flytande fett genom hålen avsedda för detta ändamål. Kontrollera slitskärens skick och fästen. Vid behov reglera eller byt ut slitskären. Kontrollera alla bultförband och efterdra vid behov. Kontrollera hydraulsystemet för ev. läckage. Vid behov dra åt hydraulkopplingar och slangar. Lägg på konserveringsvax på plogens zinkdelar, hydraulventiler och slangkopplingar. Smörj alla smörjnipplar. Behandla även släpskons innerrörs utstickande ytor med smörjmedel eller vax och smörj fjädermekanismens och slitskärens sprintar. Utför en okulär besiktning av snöplogen och identifiera delar som måste bytas ut. Laga alla lackskador. Dra in cylinderns kolvstång i cylindern eller konservera med lämpligt smörjmedel. Förvara plogen i väl ventilerat utrymme, skyddat mot regn och direkt solljus. 10

11 5. PRODUKTENS GARANTIVILLKOR: Tillverkaren ger produkten 12 (tolv) månaders garanti. Garantitiden börjar gälla från att produkten har levererats till köparen. Leveranstidpunkten anges i leveranshandlingar eller på CMR-fraktsedeln. Garantin omfattar åtgärdande av tillverknings-, material- eller konstruktionsfel som ev. uppstår på produkten eller dess detaljer under garantitiden. Tillverkaren har skyldighet att byta ut en bristfällig produkt endast i fall det inte går att reparera produkten eller dess detalj eller byta ut den bristfälliga detaljen på produkten. Köparen åtar sig att skriftligt informera tillverkaren om ev. brister som uppstår under garantitiden inom 7 (sju) kalenderdagen fr.o.m. när han/hon har blivit medveten om bristerna, och beskriva bristen så tydligt som möjligt. Tillverkaren åtar sig att inom 14 (fjorton) arbetsdagar från att ha mottagit köparens skriftliga garantianspråk utföra en expertundersökning för att fastställa orsakerna till uppkomna brister. Om bristen omfattas av garantin skall tillverkaren åtgärda bristen inom 20 (tjugo) arbetsdagar efter utförd expertundersökning. Reparationsarbeten inom ramen av garanti utförs på leveransadressen som står på orderbekräftelsen. Större reparationer utförs på tillverkarens territorium. Kostnader för transport av produkten till stället där garantireparationen utförs bekostas av köparen. Kostnader för reparationsarbeten och transport som inte omfattas av garantin bekostas av köparen. Garantin omfattar inte brister som har uppstått i samband med naturligt slitage; som har uppstått på grund av säregenskaper för eller skador på vägbeläggningen; som har uppstått på grund av att produkten har använts i strid mot dess tekniska förutsättningar, säkerhetsregler och användningsändamål; som har uppstått på grund av underlåtelse att följa reglerna för produktens underhåll; som har uppstått till följd av en trafikolycka; som köparen inte har skriftligt informerat tillverkaren om inom 7 (sju) dagar från att ha upptäckt bristen och/eller köparen inte har gett tillverkaren en möjlighet för att fastställa orsakerna till i enlighet med avtalet; i den omfattning som köparen rimligen hade kunnat begränsa genom förebyggande åtgärder. Produktens garantitid upphör att gälla när och om: Produkten har reparerats på egen hand utan att i förväg skriftligt ha rådgjort med tillverkaren; Produktens konstruktion har modifierats, byggts ut med extra utrustning och/eller delar utan att i förväg skriftligt ha rådgjort med tillverkaren. Om tillverkaren trots upprepade skriftliga meddelanden från köparen underlåter att fullgöra sina garantiåtaganden enligt avtalet, har köparen rätt att åtgärda bristen på produkten på tillverkarens bekostnad. Köparen skall skriftligt informera tillverkaren därom minst (5) fem arbetsdagar innan den bristfälliga produkten ersätts eller åtgärdas, med bifogade kalkyler på förväntade skäliga kostnader för det. Köparen har rätt att frånträda köpet och begära återtagande av produkten och återbetalning av köpeskillingen endast i fall produkten är behäftad med ett sådant fel som inte kan åtgärdas eller har sådana bristfälliga delar som inte kan ersättas, och inte heller byte av den bristfälliga produkten mot en ny produkt ger resultat som gör det möjligt att använda produkten ändamålsenligt. Garantin för produkter eller dess delar som har bytts ut under garantitiden gäller så länge produktens garantitid har löpt ut. 11

Kontrollera före färd

Kontrollera före färd SLÄPVAGNS- HANDBOK Medlem i Släpvagnshandboken gäller för modeller fr.o.m 2001 Vi reserverar oss för ändringar och tryckfel. Kontrollera före färd - att dragkulan har gått in i kulhandsken. Kulkopplingarna

Läs mer

Yellow Cat BORSTAGGREGAT

Yellow Cat BORSTAGGREGAT Yellow Cat BORSTAGGREGAT BRUKSANVISNING MARS 2011 VERSION 1.2. 03/11 TILLVERKARE: Oy LAIMU Ab Niittaajantie 9 26820 RAUMA FINLAND Tel: +358-2 - 8387 2400 Fax: +358-2 - 8387 2444 laimu@laimu.fi www.laimu.fi

Läs mer

Förord... 3. Garanti... 4. Service... 5. Reservdelar... 6. Försäkringar... 7. Fordonstyper... 8. Att tolka dragfordonets registreringsbevis...

Förord... 3. Garanti... 4. Service... 5. Reservdelar... 6. Försäkringar... 7. Fordonstyper... 8. Att tolka dragfordonets registreringsbevis... Innehållsförteckning Förord... 3 Garanti... 4 Service... 5 Reservdelar... 6 Försäkringar... 7 Fordonstyper... 8 Att tolka dragfordonets registreringsbevis... 9 Körkortsregler... 10 Besiktning... 11 Varningar...

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK Tvättställslyftare

INSTRUKTIONSBOK Tvättställslyftare Svenska Tvättställslyftare 433 / 434 / 417 Dok. Nr: M41xx Utgåva: 4 Datum: 2015-05-19 INSTRUKTIONSBOK Tvättställslyftare 433 434 417 Granberg Interior AB Box 6112 SE-600 06 Norrköping Monteringsupport:

Läs mer

Innehåll. Avsnitt: Rubrik:

Innehåll. Avsnitt: Rubrik: Innehåll Avsnitt: Rubrik: Sida: 1. Introduktion...4 2. Försäkran om överensstämmelse...5 3. Avsedd användning - Tekniska data...5 4.1 Förberedelser - Infästningsmått 4130 / 4140 / 4170...6 4.2 Förberedelser

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen Felansvar och garanti vid bilköp 12.12.2007 I den här anvisningen behandlas principer för felansvar och garanti vid bilköp. Anvisningarna gäller

Läs mer

Invacare Pronto Air elrullstol med MyBody-sits

Invacare Pronto Air elrullstol med MyBody-sits Invacare Pronto Air elrullstol med MyBody-sits sv Elrullstol Bruksanvisning Den här bruksanvisningen MÅSTE ges till brukaren. INNAN produkten används, läs bruksanvisningen och spara den för framtida referens.

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3197-SE-B

BRUKSANVISNING MB3197-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Vi är mycket intresserade av att få ta

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner och användningsråd

Säkerhetsinstruktioner och användningsråd 1 Säkerhetsinstruktioner och användningsråd INLEDNING Däcket är den enda kontaktpunkten mellan fordonet och marken. Därför är det viktigt att användarna ser till att bevara däckens kvalitet och prestanda.

Läs mer

TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR. Plannja solelpaket

TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR. Plannja solelpaket TEKNISK MANUAL FÖR INSTALLATIONS-, UNDERHÅLLS- OCH BRUKSANVISNINGAR Plannja solelpaket JANUARI 2015 Inledning I dessa anvisningar ingår förberedelserna för installation av solpaneler, montering av solpaneler

Läs mer

Din elrullstol. att använda och sköta en elrullstol

Din elrullstol. att använda och sköta en elrullstol att använda och sköta en elrullstol Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2008 Ursprunglig författare: Robert Nyström Textrevidering: Lars Wärnberg, HI Ansvarig informatör: Anna Karbin-Lund, HI Original: Svensk

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso De luxe III och IV

BRUKSANVISNING Calypso De luxe III och IV Sverige BRUKSANVISNING Calypso De luxe III och IV SERIENUMMER: - LEVERANSDATUM: / 200 BRUKSANVISNING ART. NR. P9-0011 VERSION NR. 2.3.0 HS 18.11.04 Minicrosser AB i n n e h å l l s f ö r t e c k n i n

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

125T - 130T - 140T 3W & 4W

125T - 130T - 140T 3W & 4W Sverige Bruksanvisning Mini Crosser 125T - 130T - 140T 3W & 4W Serie nummer : - - Serienummer År Månade Mini Crosser T 3W Mini Crosser T 4W Stregkode Leveransdatum år mån dag Den här bruksanvisning har

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3196-SE-D

BRUKSANVISNING MB3196-SE-D BRUKSANVISNING SV -D Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 20 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

Bruksanvisning. Maestro 16 / 24 SW. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014

Bruksanvisning. Maestro 16 / 24 SW. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014 Bruksanvisning Maestro 16 / 24 SW Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014 Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! EG-försäkran om överensstämmelse utbytbar utrustning (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI)

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) 1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) Innehållsförteckning 1. För Er säkerhet... 1 2. Förklaring av symboler på apparaten... 6 3. Installation av svärd

Läs mer

BC 2125. Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

BC 2125. Bruksanvisning. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. BC 2125 Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. SYMBOLFÖRKLARING Symboler VARNING Röjsågar, buskröjare och trimmers kan vara farliga Slarvigt

Läs mer

Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual

Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Cylinder...3 Cylinderns olika Delar...4 Steg 1: Anslut Länkarm...4 Steg 2: Montera cylindern på motorns

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING FÖR MASSAGESYSTEM 1

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING FÖR MASSAGESYSTEM 1 BÄTTRE BADRUM SV INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING FÖR MASSAGESYSTEM 1 Art.nr. RSK.nr - MS100 Installations- och bruksanvisning för massagesystem 1 20141113-1.1 Innehåll: -Besiktning, uppackning och installation

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Vi vill du ska må bra!

Vi vill du ska må bra! Vi vill du ska må bra! Säkerhet inom betongelementindustrin 2 InnehÅll 5 Skapa en bra säkerhetskultur inom företagen 6 Säkerhet vid försäljning och order 8 Arbetsmiljö och säkerhet i konstruktionsstadiet

Läs mer

Wing Jet S 4012-4024. Instruktionsbok

Wing Jet S 4012-4024. Instruktionsbok Wing Jet S 4012-4024 Instruktionsbok Läs noga igenom instruktionsboken. Om Ni följer de lämnade föreskrifterna kan Ni räkna med goda arbetsresultat och ett gott ekonomiskt utbyte av Ert maskinval. Rätt

Läs mer

Riktlinjer. för användning enligt bestämmelsen för utläggare

Riktlinjer. för användning enligt bestämmelsen för utläggare Riktlinjer för användning enligt bestämmelsen för utläggare 01 900 98 08 65 Innehållsförteckning A B Inledning (gällande område, ändamål) Definitioner 1 Användning enligt bestämmelser... B 1 2 Vederbörlig

Läs mer

BRUKSANVISNING. Cirrus 4 MB3170-SE-C

BRUKSANVISNING. Cirrus 4 MB3170-SE-C BRUKSNVISNING Cirrus 4 SV -C Inledning Vi gratulerar till ett bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien Vi rekommenderar, för din egen säkerhet

Läs mer

Mekanikerns handbok för drivknutar

Mekanikerns handbok för drivknutar Mekanikerns handbok för drivknutar Allt du behöver veta i en enda bok Innehåll Introduktion... 3-5 1. Drivaxelalternativ... 6-7 2. Systemöversikt... 8-12 3. Felsökning... 13 4. Fel och inspektion...14-16

Läs mer

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning { Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 40, 40 Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 4 f Käyttöohje 4-83 d Betjeningsvejledning 84-4 Bruksanvisning 5-65 Innehållsförteckning Originalbruksanvisning

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer