Elektriska ställdon. för automatisering av ventiler i kärnkraftverk SAN 07.1 SAN 25.1 SARN 07.1 SARN Driftinstruktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elektriska ställdon. för automatisering av ventiler i kärnkraftverk SAN 07.1 SAN 25.1 SARN 07.1 SARN 25.1. Driftinstruktion"

Transkript

1 Elektriska ställdon för automatisering av ventiler i kärnkraftverk SAN 071 SAN 251 SARN 071 SARN 251 Certificate Registration No / Driftinstruktion

2 Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Driftinstruktion Instruktionens giltighet: Denna instruktion gäller för ställdon i typserierna SAN 071 SAN 251 och SARN 071 SARN 251 för användning utanför containment Denna instruktion gäller endast medurs stängning, dvs utgående axel vrids medurs för att stänga ventilen Innehållsförteckning sida 1 Säkerhetsanvisningar 4 11 Användningsområde 4 12 Idrifttagande (el-anslutning) 4 13 Underhåll 4 14 Varningar och kommentarer 4 2 Kort beskrivning 4 3 Tekniska data 5 4 Transport, lagring och förpackning 7 41 Transport 7 42 Lagring 7 43 Förpackning 7 5 Påbyggnad på ventil/växel 8 6 Manuell drift 10 7 El-anslutning Anslutning med AUMA rund stickpropp Motoranslutning för storlekar SA(R)N Fördröjningstid Motorskydd Lägesgivare (fjärr) Väg- och momentbrytare Montera locket 13 8 Öppna styrenhetsutrymmet Lossa locket till styrenhetsutrymmet Lossa indikeringsskivan (option) 14 9 Inställning av vägbrytning Inställning av vägbrytare STÄNGD (svart fält) Inställning av ändläge ÖPPEN (vitt fält) Kontrollera vägbrytning DUO-vägbrytning (tillval) Inställning av gångriktning STÄNGD (svart fält) Inställning av körriktning ÖPPNA (vitt fält) Kontrollera DUO-vägbrytare Inställning av momentbrytare Inställning Kontrollera momentbrytning Provkörning Kontrollera rotationsriktning Kontrollera vägbrytning Inställning av potentiometer (tillval) Elektronisk Inställning av lägesgivare RWG (tillval) ledarsystem4-20mAoch3-/4-ledarsystem0 20mA /4-tråd-system4-20mA Inställning av mekanisk lägesvisare (tillval) 23 2

3 Driftinstruktion Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Page 16 Återmontera locket för styrenhetsutrymmet Skyddsklass IP Underhåll Smörjning Avfallshantering och återvinning Service och kurser Reservdelslista ställdon SA(R)N 071 SA(R)N 161 med rund stickpropp Reservdelslista ställdon SA(R)N Konformitetsintyg och tillverkarens förklaring 30 Index 31 Adresser till AUMA kontor och representanter 32 3

4 Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Driftinstruktion 1 Säkerhetsanvisningar 11 Användningsområde AUMA ställdon är konstruerade för manövrering av industriventiler, t ex kägelventiler, kilslidsventiler, vridspjäll och kulventiler Ställdon i serien SAN/SARN är kvalificerade för användning i kärnkraftverk och vid haverihändelse utanför containment För andra applikationer, vänligen kontakta oss AUMA är inte ansvarig för möjliga skador beroende på användning av produkten inom andra områden än angivna ovan Sådant risktagande ligger helt hos användaren Iakttagelse av denna instruktion anses vara en del av ställdonets användande 12 Idrifttagande (el-anslutning) Under elektrisk drift är vissa delar i ställdonet spänningsförande med livsfarlig spänning Arbete på det elektriska systemet eller elektrisk utrustning ska utföras av behörig elektriker 13 Underhåll Underhållsinstruktioner (se sidan 24) ska beaktas, annars kan en säker drift av ställdonet ej garanteras 14 Varningar och kommentarer Varningar och kommentarer ska beaktas och följas Kvalificerad personal måste känna till och följa varningar och beaktanden i denna driftinstruktion Korrekt transport, lagring, montage och installation, liksom noggrann driftsättning är en förutsättning för problemfri och säker drift Under driften värms ställdonet upp och yt-temperatur kan gå upp till > 60 C Kontrollera temperaturen på ytorna för att undvika eventuella brännskador om ytorna vidrörs Följande referenser visar att extra uppmärksamhet ska råda för dessa säkerhetsrelaterade procedurer i denna instruktion Denna symbol betyder: Obs! Obs står för aktiviteter eller procedurer som har stor betydelse för korrekt drift Observeras inte dessa punkter kan det leda till skador Denna symbol betyder: Elektrostatiskt utsatta delar! På kretskort finns delar som kan skadas eller förstöras om de utsätts för elektrostatiska urladdningar Om man vid inställningsarbeten, mätningar eller utbyte av signalomvandlare måste beröra komponenter skall man dessförinnan sörja för en urladdning genom beröring av en jordad, metallisk yta (t ex på höljet) Denna symbol betyder: Varning! Varning står för aktiviteter eller procedurer som, om ej korrekt utförda, kan påverka säkerheten för personal eller material 2 Kort beskrivning Ställdonen är uppbyggda som funktionsenheter inom ett modulsystem Ventilens slagbegränsning utförs med gränslägesbrytare i båda ändlägen Momentbrytning är också möjlig i båda ändlägen Valet mellan moment- eller vägbrytning görs av ventiltillverkaren 4

5 Driftinstruktion Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN Tekniska data Tabell 1: Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Allmän information AUMA ställdon i serien SAN/SARN är enligt KTA resp IEEE 382 (1996) kvalificerade för användning utanför containment Utrustning och funktioner Drifttyp 1) SAN Korttidsdrift S2-15 min enligt IEC 34 SARN Intermitent drift S4 25 % Motorer Trefas asynkronmotor, modell IM B9 enligt IEC 34 Isoleringsklass F, tropiksäker Motorskydd Termobrytare (NC) Matningsspänning Se märkskylt motor Självhållning ja; vid varvtal från 4 till 90 Gränslägesbrytning Mekaniskt räkneverk för ändläge ÖPPEN och STÄNGD för 1 till 500 varv per slag (som tillval; för 1 till varv per slag)2) Standard: Enkelbrytare (1 NC och 1 NO) per ändläge Alternativ: Tandembrytare (2 NC och 2 NO) per ändläge, brytare galvaniskt särad Mellanlägesbrytare (DUO-vägbrytare) Momentbrytning Inställbara momentbrytare för riktning ÖPPNA och STÄNGA Standard: Enkelbrytare (1 NC och 1 NO) per riktning Alternativ: Tandembrytare (2 NC och 2 NO) per riktning, brytare galvaniskt särad Lägesåterföring (analog) (tillval) Potentiometer eller 0/4 20 ma via RWG (hänvisning: RWG är inte nukleärkvalificerad) Ytterligare information se separat datablad Mekanisk lägesgivare Kontinuerlig visning, inställbar indikeringsskiva med symbolerna OPEN och CLOSE Manuell drift Manuell drift för inställning och nöddrift, står stilla vid eldrift Tillval: Låsbar ratt Elektrisk anslutning SAN/SARN : AUMA stickpropp med skruvanslutning, SAN/SARN 251: Styranslutning på AUMA stickpropp Motoranslutning på anslutningssplint Gänga för kabelinföringar Standard: metrisk gänga Alternativ: Pg-gänga, NPT-gänga, G-gänga Anslutningsschema En inkopplingsplan enligt kommissionsnummer medföljer leveransen Anslutningssätt (mekanisk) A, B1, B2, B3, B4 enligt EN ISO 5210 A, B enligt DIN 3210 C enligt DIN 3338 Speciellt anslutningssätt: AF Driftförhållanden Skyddsklass enligt EN IP 68 Korrosionsskydd Standard: KS lämplig för uppställning i atmosfärer med kortvarig eller konstant belastning av måttlig koncentration av skadliga ämnen (t ex i reningsverk, kemisk industri) Alternativ KX lämplig för uppställning i extremt belastad atmosfär med hög luftfuktighet och stark koncentration av skadliga ämnen Täcklackering två-komponentlack med järnglimmer, dekontaminerbar Färg Standard: silvergrå (RAL 7001) Tillval: andra färgnyanser möjliga mot förfrågan Omgivningstemperatur3) SAN 20 C till +80 C vid normal drift SARN 20 C till +60 C vid normal drift Vid haveritransient (DBE) (max 30 min) upp till +120 C Vid dimensionering av ställdon till ventil måste hänsyn tas till maximalt möjligt vridmoment som står till förfogande vid haveritransient (se Tekniska data SAN/SARN) Vibrationsgräns enligt KTA 3504/IEEE 382 (jordbävning): 2 35 Hz - 2 Hz, acceleration 3 g 2 35 Hz - 2 Hz, acceleration 4,5 g enligt KTA 3504 (flygkrasch): Hz, acceleration 5 g 1) med en omgivningstemperatur på 20 C och vid en genomsnittlig belastning med vridmoment enligt tekniska specifikationer SAN/SARN 2) ingår inte i kvalificering enligt KTA 3504 resp IEEE 382 3) utföranden med RGW till max +70 C (hänvisning: RWG är inte nukleärt miljökvalificerad) 5

6 Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Driftinstruktion Livslängd4) SAN 071 SAN 251: inkopplingar enligt KTA 3504 SARN 071 SARN 101: 2,5 miljoner inkopplingar SARN 141 SARN 251: 1,75 miljoner inkopplingar Buller < 72 db (A) Övrigt EU-riktlinjer Elektromagnetisk tålighet (EMC): (2004/108/EG) Lågspänningsdirektivet: (2006/95/EG) Maskindirektivet: (98/37/EG) Referensdokument Produktbeskrivning Elektriska ställdon SAN/SARN Måttblad SAN/SARN Tekniska data SAN/SARN Elektriska data SAN/SARN 4) Livslängden beror på belastning och antalet inkopplingar Ett högre antal inkopplingar ger bara sällan en bättre reglering För att uppnå en så lång underhålls- och felfri drift som möjligt bör kopplingsfrekvensen bara väljas så hög som erforderligt för respektive process 6

7 Driftinstruktion Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN Transport, lagring och förpackning 41 Transport Transportera till installationsplatsen i stadig förpackning Koppla inte rep eller krokar i handratten för att lyfta ställdonet Om ställdonet är monterat på ventil, sätt då fast lyftdonet på ventilen och inte på ställdonet Montering ratt: För transporten levereras ratten löst from en diameter på 400 mm Koppla över till manuell drift innan ratten monteras! Om manuell drift inte är inkopplad kan skador på brytarmekaniken inträffa Koppla in manuell drift (bild A-1): Lyft på den röda omkopplingsarmen för hand och vicka axeln fram och tillbaka tills manuell drift är inkopplad Manuell drift är korrekt tillkopplad när omkopplingsarmen kan läggas om med ca 85 Manuell kraft är tillräcklig för att manövrera omkopplingsarmen Användning av en förlängning är varken nödvändig eller tillåten För stora krafter kan skada handinkopplingsmekanismen Trä på ratten över den röda omkopplingsspaken på axeln (bild A-2) Lås ratten med medföljande säkringsring Bild A-1 Bild A Lagring Förvara i väl ventilerat, torrt utrymme Skydda mot fukt på golvet genom att förvara på hylla eller på träpall Skydda ställdonet mot damm och smuts Anbringa lämpligt korrosionsskyddsmedel på blanka ytor Om ställdonet ska lagras längre tid (mer än 6 månader), ska även följande punkter beaktas: Före lagring: Skydda blanka ytor som utgående axelkopplingar mm och montageflänsar med långtids korrosionsskydd Vid intervall på ca 6 månader kontroll av korrosionförekomst Vid minsta tecken på begynnande korrosion, applicera nytt korrosionsskydd Efter montage, anslut ställdonet till det elektriska systemet, så förhindras kondens i donet av värmeelementet 43 Förpackning För transport skyddas våra produkter genom speciella förpackningar Dessa består av miljövänliga, lätthanterliga material som kan återanvändas Våra förpackningsmaterial utgörs av trä, kartong, papper och PE-folie Vi rekommenderar återvinning av förpackningsmaterialet 7

8 Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Driftinstruktion 5 Påbyggnad på ventil/växel Före montage ska ställdonet kontrolleras map transportskador Skadade delar måste ersättas med orginal-reservdelar Kontrollera att ställdonets lack ej skadats efter monteringen Om lackskador uppkommit vid montering, måste dessa åtgärdas för att undvika korrosion Montage utförs enklast med ventilaxeln/växelns axel pekande vertikalt uppåt Montage i andra positioner är också möjligt Ställdonet levereras från fabrik i ändläge STÄNGD (gränslägesbrytare STÄNGD utlöst) Kontrollera att ställdonets anslutningsfläns passar på ventilen/växeln Centreringar på flänsar ska ha lätt passning! Utgående mekaniska kopplingar B1, B2, B3 eller B4 (bild A-3) levereras med borrning och kilspår (vanligen enligt ISO 5210) Bild A-3 Anslutningsform B1/B2 spårad spindelmutter Anslutningsform B3/B4 hylsa med kilspår Vid utgående koppling typ A (bild B-1) ska gängan i spindelmuttern passa gängan på ventilspindeln Om kopplingen ej beställts med bearbetning av gänga, är spindelmuttern oborrad eller förborrad vid leverans Bearbetning av spindelmuttern se nästa sida Kontrollera att borrning och kilspår passar på ingångsaxeln på ventilen/växeln Fetta in flänsytor på ställdon och ventil/växel med syrafritt fett Applicera en tunn film fett på ingångsaxeln på ventilen/växeln Montera ställdonet på ventilen/växeln och fäst skruvarna Skruva fast skruvarna (minst kvalitet 88, se tabell 2) korsvis och jämnt Table 2: Åtdragningsmoment för skruvar Hållfasthetsklass 88 T A (Nm) M 8 25 M10 50 M12 87 M M

9 Driftinstruktion Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Bearbetning av spindelmuttern (anslutningsform A): Bild B-1 Anslutningsform A gängbussning / Anslutningsflänsen behöver ej demonteras från ställdonet Demontera den invändiga muttern (802, bild B-1) från flänsen Lossa spindelmuttern (803) tillsammans med axiallagret (8001) och lagerbanor (8002) Demontera lager och lagerbanor från spindelmuttern Borra och gänga spindelmuttern Kontrollera centrering vid fixering i svarv! Rengör den bearbetade spindelmuttern Applicera litiumförtvålat EP-fett på axiella lager och lagerbanor, och sätt tillbaka dem på gängbussningen Återmontera spindelmuttern med lager i flänsen Kontrollera att klokopplingen på spindelmuttern placeras rätt i urtagen i hålaxeln Skruva in den invändiga muttern och dra fast Applicera i tabellen angivna mängder litiumförtvålat EP-fett på mineraloljebas i smörjnippeln med hjälp av fettsprutan Tabell 3: Fettmängder för smörjning av lager Mek anslutning A 072 A 102 A 142 A 162 A 252 Mängd1) 1,5 g 2 g 3 g 5 g 10 g 1) För fett med densitet = 0,9 kg/dm³ Spindelskyddsrör vid stigande ventilspindel Spindelskyddsrörens gängor som levereras lösa ska tätas med hampa, teflonband eller gängtätning Skruva spindelskyddsröret (1) i gängan (bild B-2) och dra åt Tryck ned tätningen (2) fram till anläggningen på huset Kontrollera att locket (3) finns och är oskadat Bild B-2: Spindelskyddsrör vid stigande spindel

10 Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Driftinstruktion 6 Manuell drift Ställdonet kan manövreras i manuell drift för inställningsarbeten och driftsättning, vid motorfel eller strömavbrott Manuell drift kopplas in med den inbyggda handinkopplingsmekanismen Koppla in manuell drift: Omkopplingsspaken i centrum av handratten vrids till ca 85, vicka sedan lite grand på ratten fram och tillbaka tills manuell drift är inkopplad (Bild C) Bild C Bild D Manuell kraft är tillräcklig för att manövrera omkopplingsarmen Användning av en förlängning är varken nödvändig eller tillåten För stora krafter kan skada handinkopplingsmekanismen Om spaken ej återgår, hjälp till med handen och se till att den återgår till ursprungsläget (bild D) Om omkopplingsspaken används när motorn är igång (bild E) kan ökad och onödigt slitage på mekanismen uppstå Bild E Bild F Vrid handratten I önskad riktning (bild F) Koppla ur manuell drift: Manuell drift kopplas automatiskt ur när motordrift inkopplas Vid motordrift står ratten stilla 10

11 Driftinstruktion Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN El-anslutning Arbete i det elektriska systemet eller elektrisk utrustning ska utföras av behörig elektriker 71 Anslutning med AUMA rund stickpropp Bild G-1: Anslutning Bild G-2: Ram (tillbehör) Kontrollera att typ av ström, nätspänning och frekvens överensstämmer med motordata (se typskylt på motorn) Lossa skruvarna (5001) (Bild G-1) och ta av stickproppslocket Lossa skruvarna (5101) och ta ut hondelen (510) ur stickproppslocket (500) Montera kabelförskruvningar passande för anslutningskablar (Den på typskylten angivna skyddsklassen kan endast garanteras om lämpliga kabelförskruvningar används) Täta oanvända kabelgenomföringar med passande pluggar Anslut kablar enligt för leveransen gällande kretsschema Gällande kretsschema finns i den plastficka som sitter fastsatt i ställdonets ratt, tillsammans med driftinstruktionen Om kopplingsschemat inte längre finns kan det beställas varvid uppgift om kommissionsnummer (se typskylt) skall lämnas Det kan även direkt laddas ned från Internet (wwwaumacom) Som skydd mot direkt beröring av kontakter och mot miljöinverkan vid demonterad el-anslutning kan en speciell hållram beställas (Bild G-2) Ram Tabell 4: Tekniska data AUMA stickpropp Tekniska data Kraft (motor)1) Skyddsledare Manöver/indikering Antal anslutningar max 6 (3 bestyckade) 1 (jordad kontakt) 50 stift/hylsor Beteckning U1, V1, W1, U2, V2, W2 enligt VDE 1 till 50 Anslutningsspänning max 750 V 250 V Märkström max 25 A 16 A Anslutningstyp från kund Skruvanslutning Skruvanslutning för kabelsko Skruvanslutning, crimp (tillval) Anslutningstvärsnitt max 6 mm2 6mm2 2,5 mm2 Material: isoleringskropp Ryton Ryton Ryton Kontakter Mässing (Ms) Mässing (Ms) Ms förtennad eller förgyllt (tillval) 1) Lämpligt för anslutning av kopparledningar Om aluminiumledare används måste fabriken konsulteras From storlek SA(R)N 251 sker motoranslutningen via en separat anslutningsplint 11

12 Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Driftinstruktion 72 Motoranslutning för storlekar SA(R)N 251 From storlek SA(R)N 251 görs motoranslutningen via en separat anslutningsplint För anslutning måste locket till motoranslutningsutrymmet tas av Manöverkontakterna ansluts på AUMA stickpropp Motoranslutningens anslutningstvärsnitt: max 16 mm² Bild G-3: Anslutning på SAN/SARN 251 AUMA stickpropp Lock för motoranslutningsrum 73 Fördröjningstid Tidsfördröjningen i manöverkretsen är tiden från att väg- eller vridmomentbrytaren reagerar tills motorn är utan spänning För att skydda ventilen och ställdonet rekommenderar vi en fördröjningstid på < 50 ms Längre tidsfördröjningar är möjliga allt efter varvtal, anslutningstyp, ventiltyp och konstruktion Vi rekommenderar att väg- och momentbrytarna påverkar kontaktorerna direkt utan mellanreläer edyl 74 Motorskydd För att skydda motorn mot överhettning och otillåtet höga temperaturer, har termiska lindningsskydd integrerats i motorlindningarna Motorskyddet utlöses när maximal tillåten lindningstemperatur har uppnåtts Termiska lindningsskydd skall anslutas till den externa manöverkretsen för att garantin för motorn skall fortsätta att gälla 75 Lägesgivare (fjärr) För anslutning av lägesgivare (potentiometer, RWG) skall skärmade kablar användas 12

13 Driftinstruktion Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN Väg- och momentbrytare Bild G-5 I Enkelbrytare RD BK Båda kretsarna i en mikrobrytare måste ha samma potential Skall olika potential anslutas i manöver och signalkrets, måste tandembrytare installeras i ställdonet (2 galvaniska åtskilda brytare i samma hus) Vid efterutrustning av tandembrytare, skall mikrobrytarnas kablar märkta med 2:a anslutas till manöverkretsen, detta för att erhålla korrekt funktion (tandembrytarna har en inbyggd bryttollerans, signalkretesen bryts först, därefter manöverkretsen) Tabell 5: Tekniska data väg- och momentbrytare RD RD RD BK II Tandembrytare BK BK DSR 1 / DÖL 1 WSR 1 / WÖL 1 RD 2 RD 2 BK 2 BK 2 DSR / DÖL WSR / WÖL NO NC NC NO Strömart Växelström (ind last) cos phi = 0,8 Likström (ohmsk last) med förgyllda kontakter Ström Mekanisk livslängd = 2 x 106 inkopplingar Brytförmåga I max 30 V 125 V 250 V 5A 5A 5A 2 A 0,5 A 0,4 A min 5 V, max 30 V min 4 ma, max 100 ma 77 Montera locket Efter anslutning: Hondelen (510) skall återmonteras i stickproppslocket (500) och fästas med skruvar (5101) Tätningsytor på anslutningslock och hus skall rengöras Kontrollera att O-ringen är i ordning Appicera enn tunn film syrafritt fett (t ex Vaselin) på tätningsytorna Sätt på locket (500) och spänn fast skruvarna (5001) korsvis och jämnt Kabelförskruvningar dras åt med föreskrivet vridmoment så att motsvarande skyddsklass säkerställs 13

14 Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Driftinstruktion 8 Öppna styrenhetsutrymmet För följande inställningar (kapitel 9 till 15) måste styrenhetsutrymmet öppnas och, om det finns en mekanisk lägesvisare, måste indikeringsskivan demonteras Inställningarna gäller endast medurs stängning, alltså axel som vrids medurs för att stänga ventilen Arbete i det elektriska systemet eller elektrisk utrustning ska utföras av behörig elektriker 81 Lossa locket till styrenhetsutrymmet Lossa de 4 skruvarna och ta av locket på styrenhetsutrymmet (bild H) 82 Lossa indikeringsskivan (option) Dra av indikeringsskivan (om det finns en sådan) (bild J) Använd ev en gaffelnyckel (ca 14 mm) som hävarm DSR WDR Bild H-1: Lock med synglas Bild H-2: Lock utan synglas Skruvar Bild J: Dra av indikeringsskivan Indikeringsskiva 14

15 Driftinstruktion Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN Inställning av vägbrytning 91 Inställning av vägbrytare STÄNGD (svart fält) Vrid handratten medurs tills dess att ventilen är stängd Vrid tillbaka ratten ca ½ varv (eftersläpning) efter att ändläget har nåtts Kontrollera eftersläpningen efter testkörningen och korrigera inställningen för vägbrytning vid behov Vrid på inställningsspindeln A (bild K-2) i pilens riktning samtidigt som du trycker med en skruvmejsel (5 mm), iaktta samtidigt visare B När du känner och hör knäppningar hoppar visaren B var gång 90 När visaren B står 90 före punkt C, vrid då bara långsamt vidare När visaren B hoppar till punkt C ska du inte vrida mer utan släppa loss inställningsspindeln Om du oavsiktligt vridit för långt (efter att visaren hoppat), vrider du inställningsspindeln vidare i samma riktning och upprepar inställningsproceduren så att pilen stannar mot indexet C! (kontrollera gärna din inställning genom att manövrera ställdonet med ratten från ändläget och tillbaka igen och samtidigt kontrollera att pilen B vrider sig) Bild K-1: Styrenhet T P 92 Inställning av ändläge ÖPPEN (vitt fält) B C Vrid ratten moturs tills dess att ventilen är öppen, vrid sedan ca 2/3 varv tillbaka Vrid på inställningsspindeln D (bild K-1) i pilens riktning samtidigt som du trycker med en skruvmejsel (5 mm), iaktta därvid visare E När du känner och hör knäppningar hoppar visaren E 90 När visaren E står 90 före punkt F, vrid då bara långsamt vidare Om visaren E hoppar till punkt F ska du inte vrida mer utan släppa loss inställningsspindeln Om du oavsiktligt vridit för långt (efter att visaren hoppat), vrider du inställningsspindeln vidare i samma riktning och upprepar inställningsproceduren (gör gärna motsvarande kontroll som beskrivs i slutet av stycke 91) 93 Kontrollera vägbrytning Med de röda testknapparna T och P (bild K-1) kan vägbrytarna manövreras manuellt: Vridning av testknappen T i pilens riktning för WSR påverkar gränsläge STÄNGD Vridning av testknappen P i pilens riktning för WÖL påverkar gränsläge ÖPPEN A D F E 15

16 Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Driftinstruktion 10 DUO-vägbrytning (tillval) En valfri tillämpning kan till/frånkopplas via de båda mellanlägesbrytarna Brytpunkten (mellanläge) måste, manövreras fram till mot samma riktning som i elektrisk drift 101 Inställning av gångriktning STÄNGD (svart fält) Manövrera ventilen till önskat mellanläge Vrid på inställningsspindeln G (bild K-2) i pilens riktning samtidigt som du trycker in den med en skruvmejsel (5 mm), iaktta samtidigt visare H När du känner och hör knäppningar hoppar visaren H var gång 90 När visaren H står 90 före punkt C, vrid då bara långsamt vidare När visaren H hoppar till punkt C ska du inte vrida mer utan släppa loss inställningsspindeln Om du oavsiktligt vridit för långt (efter att visaren hoppat), vrider du inställningsspindeln vidare i samma riktning och upprepar inställningsproceduren Bild K-2: Styrenhet T P C F 102 Inställning av gångriktning ÖPPNA (vitt fält) Manövrera ventilen till önskat mellanläge Vrid på inställningsspindeln K (bild K-2) i pilens riktning samtidigt som du trycker med en skruvmejsel (5 mm), iaktta samtidigt visare L När du känner och hör knäppningar hoppar visaren L 90 När visaren L står 90 före punkt F, vrid då bara långsamt vidare När visaren L hoppar till punkt F ska du inte vrida mer utan släppa loss inställningsspindeln Om du oavsiktligt vridit för långt (efter att visaren hoppat), vrider du inställningsspindeln vidare i samma riktning och upprepar inställningsproceduren H G K L 103 Kontrollera DUO-vägbrytare Med de röda testknapparna T och P (bild K-2) kan DUO-vägbrytarna manövreras manuellt Vridning av T i pilens riktning för DSR påverkar DUO-brytare STÄNGD Samtidigt aktiveras momentbrytare STÄNGD Vridning av P i pilens riktning för DÖL påverkar DUO-vägbrytare ÖPPEN Samtidigt aktiveras momentbrytare ÖPPEN 16

17 Driftinstruktion Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN Inställning av momentbrytare 111 Inställning Inställt moment måste överensstämma med ventilens momentbehov! Förändring av inställt moment får endast ske efter samråd med ventilleverantör (eller ställdonsleverantör) Bild L: Mäthuvuden Inställning STÄNGD Inställning ÖPPEN Lossa båda låsskruvarnao på indikeringsskivan (bild L) Skalskivan P inställes på erforderligt vridmoment (1 da Nm = 10 Nm) Exempel: Figur J visar följande inställning: 3,5 da Nm = 35 Nm för riktning STÄNG 4,5 da Nm = 45 Nm för riktning ÖPPNA Låsskruvarna O åtdrages Momentbrytarna påverkas även vid handmanöver Momentbrytaren fungerar som överlastskydd för hela ventilslaget, även vid vägberoende ändlägesbrytning O P O P 112 Kontrollera momentbrytning Med de röda testknapparna T och P (bild K-2) kan momentbrytarna manövreras manuellt: Vridning av testknappen T i pilens riktning för DSR påverkar momentbrytare STÄNGD Vridning av testknappen P i pilens riktning för DÖL påverkar momentbrytare ÖPPEN Om en DUO-vägbrytning (option) finns i ställdonet, aktiveras samtidigt mellanlägesbrytaren 17

18 Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Driftinstruktion 12 Provkörning 121 Kontrollera rotationsriktning Återmontera indikeringsskivan på axeln (om ställdonet är levererat med sådan) Med ledning av rotationsriktningen på indikeringsskivan (bild M-1) kan man se ställdonets rotationsriktning Om det inte finns någon indikeringsskiva kan rotationsriktningen iakttas på röraxeln Då måste blindpluggen (nr 27) demonteras av (bild M-2) Bild M-1: Indikeringsskiva STÄNGD ÖPPEN Bild M-2: Öppna röraxeln 27 S1/S2 Manövrera ställdonet i manuell drift till mellanläge, resp med tillräckligt avstånd från ändläget Manövrera mot riktning STÄNGD och observera rotationsriktningen: Stoppa genast vid felaktig rotationsriktning: Korrigera fasföljden på motorinstallationen och upprepa provkörningen Tabell 6: Indikeringsskivans vridriktning: moturs Röraxelns vridriktning: medurs riktigt riktigt 122 Kontrollera vägbrytning Manövrera ställdonet till båda ändlägen för hand Kontrollera att vägbrytningen har rätt brytfunktion Ge akt på att motsvarande brytare aktiveras i respektive ändläge och återgår då du manövrerar åt andra hållet Om ställdonets ändlägen ej är rätt inställda, måste vägbrytningen ställas in på nytt, enligt beskrivning på sidan 15 Om inget annat skall ställas in (kapitel 13 till 15): stäng styrenhetsutrymmet (se sidan 23, kapitel 16) 18

19 Driftinstruktion Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN Inställning av potentiometer (tillval) För fjärrvisning - Kör ventilen till ändläge STÄNGD Dra av indikeringsskivan (om en sådan finns) Vrid potentiometern (E2) medurs tills mekaniskt stopp Ändläget STÄNGD motsvarar 0 %; ändläget ÖPPEN 100 % Vrid tillbaka potentiometern (E2) lite grand På grund av indelning i steg för lägesgivarens utväxlingsverk kan inte alltid max ohmtal erhållas Därför måste en extern justeringsmöjlighet finnas (inställnings- potentiometer) Genomför en finjustering av 0-punkten på den externa inställningspotentiometern (för fjärrvisning) Bild N: Styrenhet E2 19

20 Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Driftinstruktion 14 Elektronisk inställning av lägesgivare RWG (option) För fjärrvisning eller extern reglering Den elektroniska lägesgivaren RWG är inte nukleärkvalificerad och får endast användas under normala förhållanden Efter att ställdonet har monterats på ventilen, kontrollera inställningen genom att mäta signalen på respektive mätpunkter (se kapitel 141 resp 142) och justera vid behov Tabell 7: Tekniska data RWG 4020 KMSTP 4/ KMSTP_4_/ Inkopplingsplan KMSTP_5_/ 3-/4-ledarsystem 2-ledarsystem Utgångsström I a 0-20mA,4-20mA 4 20mA Spänningsmatning glättad max 30 V 24VDC,±15% 14VDC+(IxR U B ), v max I 24 ma vid 20 ma 20 ma strömförbrukning utgångsström max belastning R B 600 (Uv - 14 V)/20 ma Signalomvandlaren för lägesgivaren (bild P-1) är monterad under täckplåten (bild P-2) Bild P-1: Lägesgivarkretskort (signalomvandlare) 20

21 Driftinstruktion Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN ledarsystem4-20mAoch3-/4-ledarsystem0 20mA Anslut spänning till elektronisk lägesgivare Kör ventilen till ändläge STÄNGD Dra av indikeringsskivan (om en sådan finns) Anslut amperemeter för0-20matill mätpunkter (bild P-2) Strömkretsen (extern last) måste vara ansluten (beakta max belastning R B ), eller måste motsvarande poler förbikopplas på plintarna (se kopplingsschema), annars kan inget värde mätas Vrid potentiometern (E2) medurs till mekaniskt stopp Vrid tillbaka potentiometern (E2) lite grand Bild P-2 0 (0/4 ma) max (20 ma) Täckplåt E2 Mätpunkt (+) 0/4 20mA Mätpunkt ( ) 0/4 20mA Vrid potentiometer 0 medurs tills dess att utsignalen börjar öka Vrid tillbaka trimpotentiometer 0 tills följande värde har nåtts: med 3-/4-ledarsystem: ca: 0,1 ma med 2-ledarsystem: ca: 4,1 ma Då säkerställs att den elektriska 0-punkten inte underskrids Manövrera ställdonet/ventilen till ändläge ÖPPEN Justera signalen till max 20 ma med trimpotentiometer Manövrera igen till ändläget STÄNGD och kontrollera minvärdet (0,1 ma eller 4,1 ma) Justera, om så krävs Om maxvärdet ej kan nås, ska dimensionering av ställdonets utväxlingsverk kontrolleras 21

22 Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Driftinstruktion /4-tråd-system4-20mA Anslut spänning till elektronisk lägesgivare Kör ställdonet/ventilen till ändläge STÄNGD Dra av indikeringsskivan (om en sådan finns) Anslut amperemeter för0-20matill mätpunkter (bild P-2) Strömkretsen (extern last) måste vara ansluten (beakta max belastning R B ), eller måste motsvarande poler förbikopplas på plintarna (se kopplingsschema), annars kan inget värde mätas Vrid potentiometern (E2) medurs till mekaniskt stopp Vrid tillbaka potentiometern (E2) lite grand Bild P-2 0 (0/4 ma) max (20 ma) Täckplåt E2 Mätpunkt (+) 0/4 20mA Mätpunkt ( ) 0/4 ma 20 ma Vrid potentiometer 0 medurs tills dess att utsignalen börjar öka Vrid tillbaka potentiometer 0 tills ett uppmätt värde på ca: 0,1 ma har nåtts Kör ställdonet/ventilen till ändläge ÖPPEN Justera signalen till max 16 ma med potentiometer Kör ställdonet/ventilen till ändläge STÄNGD Justera signalen 0 på 0,1 ma till 4 ma med potentiometer Detta resulterar i en simultan förflyttning av ändläget på 4 ma, så att området nuär4-20ma Kör på nytt till båda gränslägen och kontrollera inställningen Justera, om så krävs Om maxvärdet ej kan nås, ska dimensionering av ställdonets utväxlingsverk kontrolleras 22

23 Driftinstruktion Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN Inställning av mekanisk lägesvisare (option) Sätt på indikeringsskivan på axeln Kör ställdonet/ventilen till ändläge STÄNGD Vrid den undre indikeringsskivan (bild Q-1) t tills symbolen STÄNGD är i nivå med indexet på locket (bild Q-2) Manövrera ställdonet/ventilen till ändläge ÖPPEN Håll fast den undre skivan STÄNGD och vrid den övre skivan med symbolen ÖPPEN tills denna överensstämmer med indexet på locket Bild Q-1: Bild Q-2: Indikeringsskiva Markering (Index) Indikeringsskivan roterar under slaget från ÖPPEN till STÄNGD eller omvänt ca 180 till 230 Ett passande utväxlingsverk har monterats på fabriken Om antal varv/slag ändras i efterhand, måste ev utväxlingsverket bytas ut 16 Återmontera locket till styrenhetsutrymmet Tätningsytor på lock och hus skall rengöras Kontrollera att O-ringen är i ordning Applicera en tunn film syrafritt fett på tätningsytorna Sätt på locket på styrenhetsutrymmet och skruva fast skruvarna jämnt och korsvis Efter driftsättning, kontrollera att ställdonets lack ej har skadats Om lackskador uppkommit vid montering, måste dessa åtgärdas för att undvika korrosion 23

24 Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Driftinstruktion 17 Skyddsklass IP 68 Definition Enligt DIN EN skall förutsättningar för uppfyllande av skyddsklass IP 68 överenskommas mellan tillverkare och användare AUMA ställdon och manövermoduler i skyddsklass IP 68 uppfyller enligt AUMA följande krav: Översvämning av vatten max 72 timmar Vattendjup max6mvp(vattenpelare) Under översvämningen upp till 10 inkopplingar Reglerdrift är vid översvämning inte möjlig Skyddsklass IP 68 gäller för ställdonets invändiga utrymme (motor, växel, styrenhetsutrymme, manövermodul och anslutningsutrymme) Beakta följande vid ställdon: Vid användning av anslutningsform A och AF (spindelmutter) kan det vid översvämning inte förhindras att det tränger in vatten längs spindeln i hålaxeln och därigenom korrosion Dessutom tränger vattnet även in i axiella lager på utgående kopplingar A, vilket har rostbildning och skador på lager som följd De utgående kopplingarna A och AF bör därför inte användas om översvämning föreligger Kontroll Kabelförskruvningar Driftsättning Efter en översvämning AUMA ställdon och manövermoduler i skyddsklass IP 68 genomgår en täthetskontroll på fabriken För införingar av motor- och manöverkablar skall lämpliga kabelförskruvningar i skyddsklass IP 68 användas Kabelförskruvningarnas storlek skall anpassas till kablarnas utvändiga diameter, se även tillverkarens rekommendationer avseende kabelförskruvningar Ställdon och manövermoduler levereras normalt utan kabelförskruvningar Gängor har försetts med blindpluggar på fabriken Mot extra kostnad kan kabelförskruvningar från AUMA beställas Uppgift angående utvändig diameter på kablarna krävs Kabelförskruvningar ska tätas vid gängan mot huset med en O-ring Vi rekommenderar att ytterligare täta med ett flytande tätningsmedel (Loctite eller liknande) Vid driftsättning bör du ge akt på att: tätningsytor på anslutningslock och hus är rena O-ringarna på locken är felfria en tunn film syrafritt fett på tätningsytorna appliceras locken skruvas fast ordentligt och jämnt kontrollera ställdonet Om vatten har kommit in i ställdonet; torka fackmannamässigt av ställdonet och kontrollera driftfunktionen 18 Underhåll Efter underhållsarbete, kontrollera att ställdonets lack ej skadats Om lackskador uppkommit vid montering, måste dessa åtgärdas så att korrosion inte bildas Originalfärg kan levereras av AUMA AUMA ställdon kräver mycket lite underhåll En förutsättning för tillförlitlig drift är korrekt driftsättning 24

25 Driftinstruktion Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Mjuka tätningar åldras och måste regelbundet kontrolleras, eller bytas ut vid behov Det är också mycket viktigt att O-ringar på lock är monterade på rätt sätt samt att kabelgenomföringar är korrekt åtdragna för att förhindra inträngande av smuts och fuktighet Vi rekommenderar dessutom: Om ställdonet körs sällan, utför testkörning ungefär var 6:e månad Detta säkerställer att ställdonet alltid är driftklart Ungefär 6 månader efter driftsättning och därefter varje år skall infästningsskruvar mellan ställdon och ventil/växel kontrolleras Om nödvändigt, efterdra med de åtdragningsmoment som anges i tabell 2, sidan 8 På ställdon med koppling A, applicera var 6:e månad litiumförtvålat EP-fett med mineralolja med fettsprutan i smörjnippeln enligt angiven mängd i tabell 3, sidan 9 19 Smörjning Ställdonets växellåda är "fabriksfylld" med smörjmedel (flytande fett) Fettbyte rekommenderas efter följande drifttid: Vid ringa användning efter år Vid normal användning efter6 8år Vid normal användning (serie SARN) efter4 6år Enligt miljökvalificeringen av SAN/SARN föreskrivs utbyte av fett (smörjmedel) och elastomer (tätningselement) efter senast 12 år Man utgår här från en genomsnittlig omgivningstemperatur på + 40 C Smörjning av ventilspindel måste ske separat 20 Avfallshantering och återvinning AUMA-ställdon är produkter med en extremt lång livslängd Men även för dessa kommer tidpunkten då de måste bytas ut Ställdonen är moduluppbyggda och kan därför lätt skiljas enligt material och sorteras efter: elektronikskrot olika metaller plast fett och olja Generellt gäller: Samla upp fett och olja vid demonteringen De är i regel farliga för vattensystem och får inte komma ut i miljön För demonterat material till återvinning eller sopstation Beakta nationella föreskrifter för avfallshantering 21 Service och kurser AUMA erbjuder omfångsrik service som t ex underhåll och revision för ställdon samt kurser Adresser från kontor och filialer finner du på sidan 32 och på Internet (wwwaumacom) 25

26 Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Driftinstruktion 22 Reservdelslista ställdon SA(R)N 071 SA(R)N 161 med rund stickpropp Märkskylt - Ställdon typ - Kommissionsnummer - Fabriksnummer - Skyddsklass/varvtal, Vridmomentområde i STÄNGD/ÖPPEN - Tillgängligt vridmoment vid haveritransient (DBE) - Smörjmedel - Temperaturområde 26

27 Driftinstruktion Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Varning: Vänligen ange vilken typ av ställdon det gäller och vårt kommissionsnummer vid varje reservdelsbeställning (se typskylt) Endast original reservdelar från AUMA får användas Användning av andra komponenter leder till förlust av garantin samt bortfall av ansvarsanspråk och miljökvalificering Reservation för omkonstruktion av reservdelar sedan ställdonet levererades Nr Beteckning Art 0010 Hus Komponentgrupp 0020 Lagerfläns Komponentgrupp 0030 Hålaxel utan snäckhjul Komponentgrupp 0050 Snäckskruv Komponentgrupp 0051 Motorkoppling 0052 Kopplingsstift 0053 Handkoppling 0054 Dragstång 0060 Snäckhjul 0090 Planetväxel handrattsida Komponentgrupp 0100 Lagerfläns Komponentgrupp 0170 Momenthävarm Komponentgrupp 0180 Kuggsegment 0190 Kronhjul Komponentgrupp 0200 Kopplingsvinge Komponentgrupp 0220 Kugghjul/koppling II för momentbrytare Komponentgrupp 0230 Kugghjul/koppling vägbrytning Komponentgrupp 0240 Mellandrev vägbrytning Komponentgrupp 0250 Säkringsbleck 0580 Kabel för skyddsledare Komponentgrupp 0610 Mäthuvud för momentbrytare Komponentgrupp 0700 Motor Komponentgrupp 0790 Planetväxel motorsida (SAN/SARN med VDN motor) Komponentgrupp 0800 Planetväxel motorsida (SAN/SARN 161 med ADN90 motor) Komponentgrupp 1550 Utväxlingsverk Komponentgrupp 5000 Lock kpl för styrenhetsutrymme Komponentgrupp 5010 Hondel stickpropp (komplett bestyckad) Komponentgrupp 5020 Stiftdel (utan stiftkontakter) Komponentgrupp 5030 Honstift för ställdon Komponentgrupp 5040 Honstift för motor Komponentgrupp 5050 Hanstift för manöver Komponentgrupp 5060 Hanstift för motor Komponentgrupp 5070 Stickproppslock Komponentgrupp 5110 Blindplugg Komponentgrupp 5140 Koppling A (utan spindelmutter) Komponentgrupp 5141 Axiellt nållager Komponentgrupp Nr Beteckning Art 5351 Säkringsring 5390 Påfyllningsskruv 5420 Ratt med handtag Komponentgrupp 5491 Anslutningsform B3/B4/E Komponentgrupp 5511 Kil 5530 Mekanisk llägesvisare Komponentgrupp 5540 Hondel motorstickpropp med kabel Komponentgrupp 5560 Potentiometer för lägesgivare Komponentgrupp 5561 Potentiometer utan slirkoppling Komponentgrupp 5570 Värmeelement Komponentgrupp 5580 Blinkbrytare inkl stiftkontakter, ej nukleärt klassad (utan impulsskiva och Komponentgrupp isoleringsplatta) 5590 Styrenhet utan mäthuvuden för momentbrytning och mikrobrytare Komponentgrupp 5660 Lägesgivaren RWG (ej nukleärt klassad) Komponentgrupp 5661 Potentiometer för RWG utan slirkoppling Komponentgrupp 5662 Kretskort RWG Komponentgrupp 5663 Kabel för RWG Komponentgrupp 5671 Slirkoppling för potentiometer Komponentgrupp 5681 Spindelskyddsrör (utan skyddskåpa) 5682 Kåpa för spindelskyddsrör 5683 V-tätningsring 5690 Omkopplingsspak kpl Komponentgrupp 5691 Omkopplingsspak 5692 Skårstift 5741 Axeltätningsring koppling A för ISO fläns 5751 Spindelmutter (utan gänga) 5790 Brytare för väg/moment (inkl hanstift) Komponentgrupp 5801 Distansbricka 5810 Stagbultar för brytare Komponentgrupp S1 Packningssats, liten Sats S2 Packningssats, stor Sats 27

28 Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Driftinstruktion 23 Reservdelslista ställdon SA(R)N 251 Märkskylt - Ställdon typ - Kommissionsnummer - Fabriksnummer - Skyddsklass/varvtal, kraftuttag Vridmomentområde i STÄNGD/ÖPPEN - Tillgängligt vridmoment vid haveritransient (DBE) - Smörjmedel - Temperaturområde 28

29 Driftinstruktion Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Varning: Vänligen ange vilken typ av ställdon det gäller och vårt kommissionsnummer vid varje reservdelsbeställning (se typskylt) Endast original reservdelar från AUMA får användas Användning av andra komponenter leder till förlust av garantin samt bortfall av ansvarsanspråk och miljökvalificering Reservation för omkonstruktion av reservdelar sedan ställdonet levererades nr Beteckning Art 1026 Axeltätningsring 1038 Tätningsring 11 Hus Komponentgrupp 117 Momenthävarm Komponentgrupp 119 Kronhjul Komponentgrupp 122 Koppling II för momentbrytare Komponentgrupp 123 Kuggdrev vägbrytning Komponentgrupp 124 Mellandrev vägbrytning Komponentgrupp 125 Säkringsbleck 127 Blindplugg 128 Glidlager Mikrobrytare för väg/moment (inkl hanstift) Blinkbrytare inkl hanstift, ej nukleärt klassad (utan impulsskiva och isoleringsplatta) Komponentgrupp Komponentgrupp 1060 Stagbultar för brytare Komponentgrupp 107 Distansbricka 1521 Potentiometer utan slirkoppling Komponentgrupp 1522 Slirkoppling för potentiometer Komponentgrupp 1550 Utväxlingsverk Komponentgrupp 1560 Mekanisk lägesgivare Komponentgrupp 1601 Spindelskyddsrör (utan skyddskåpa) 1602 Huv för spindelskyddsrör 258 Motor Komponentgrupp 259 Planetväxel motorsida Komponentgrupp 3 Snäckskruv kpl Komponentgrupp 305 Cylinderstift 311 Dragstång Komponentgrupp 36 Snäckhjul Komponentgrupp 37 Motorkoppling 38 Handkoppling Komponentgrupp 42 Lagerfläns Komponentgrupp 43 Hålaxel Komponentgrupp 5 Planetväxel handrattsida Komponentgrupp nr Beteckning Art 51 Lagerfläns Komponentgrupp 52 Rattaxel Komponentgrupp 510 Hondel stickpropp (komplett bestyckad) Komponentgrupp 530 Honstift för ställdon Komponentgrupp 540 Honstift för motor Komponentgrupp 550 Honstift för skyddsledare Komponentgrupp 560 Hanstift manöver för manövermodul Komponentgrupp 5660 Lägesgivaren RWG (ej nukleärt klassad) 5661 Potentiometer för RWG utan slirkoppling Komponentgrupp 5662 Kretskort RWG Komponentgrupp 5663 Kabel för RWG Komponentgrupp 570 Hanstift för motor Komponentgrupp 580 Kabel för skyddsledare Komponentgrupp 6 Kopplingsvinge Komponentgrupp 610 Mäthuvud för momentbrytare Komponentgrupp 7012 Skårstift 714 Omkopplingsspak kpl 836 Styrenhet utan mäthuvuden för momentbrytning och mikrobrytare Komponentgrupp 837 Lock kpl för styrenhetsutrymme Komponentgrupp 877 Stiftdel (utan stiftkontakter) Komponentgrupp 800 Koppling A (utan spindelmutter) Komponentgrupp 803 Spindelmutter (utan gänga) 850 Anslutningsform B3/B4/E Komponentgrupp Säkringsring 933 Motorplint Komponentgrupp 951 Skyddsledaranslutning Komponentgrupp 955 Lock för motoranslutningsrum Komponentgrupp 956 Stickproppslock Komponentgrupp S1 Packningssats, liten Sats S2 Packningssats, stor Sats 29

30 Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Driftinstruktion 24 Konformitetsintyg och CE-certifikat 30

31 Driftinstruktion Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Register A Anslutningssätt 8 Användningsförutsättningar 5 B Bullernivå 6 D Driftindikering 23 Drifttyp 5 DUO-vägbrytning 16 E Elektrisk anslutning 11 Elektronisk lägesgivare (RWG) 20 2-ledarsystem 21 3-/4-ledarsystem 22 EU-riktlinjer 6 F Färdigbearbetning av spindelmuttern 9 Fjärrvisning 19,20 Förpackning 7 Brytmoment 17 G Gränslägesbrytning 15,16 H Handratt 10 I Indikering 23 Indikeringsskiva 23 Intermittent drift 5 Internet 31 K Konformitetsförklaring 30 Korrosionsskydd 7,24 Korttidsdrift 5 Kvalificering 5 L Lägesgivare RWG 20 Lagring 7 Livslängd 6 M Manuell drift 10 Märkskylt 26 Mekanisk lägesgivare 23 Montage på ventil/växel 8 Motorskydd 12 O Omgivningstemperatur 5 P Potentiometer 19 Provkörning 18 R Reservdelslista 26,28 S Säkerhetsinstruktioner 4 Service 25 Självhållning 5 Skyddsklass IP Skyddsrör 9 Smörjning 25 T Tandembrytare 13 Tekniska data 5 Termobrytare 12 Tidsfördröjning i manöverkretsen 12 Tillverkarens förklaring 30 Transport 7 U Underhåll 4 V Vägbrytare 13 Vibrationsgräns 5 Vridmomentinställning 17 Information även på Internet: Kretsschema, provningsprotokoll och ytterligare information om ställdon kan laddas ned direkt från Internet genom att ange beställningsnummer eller KOM NR (se typskylt) Vår hemsida: 31

32 Europa AUMA Riester GmbH & Co KG Plant Müllheim DE Müllheim Tel Fax wwwaumacom Plant Ostfildern-Nellingen DE Ostfildern Tel Fax Service-Center Köln DE Köln Tel Fax Service-Center Magdeburg DE Niederndodeleben Tel Fax Service-Center Bayern DE Eching Tel Fax AUMA Armaturenantriebe GmbH AT-2512 Tribuswinkel Tel Fax wwwaumaat AUMA (Schweiz) AG CH-8965 Berikon Tel Fax AUMA Servopohony spol sro CZ Brandýs nl-stboleslav Tel Fax wwwaumacz OY AUMATOR AB FI Espoo Tel Fax wwwaumatorfi AUMA France SARL FR Taverny Cedex Tel Fax wwwaumafr AUMA ACTUATORS Ltd GB- Clevedon North Somerset BS21 6TH Tel Fax wwwaumacouk AUMA ITALIANA Srl a socio unico IT Cerro Maggiore (MI) Tel Fax wwwaumait AUMA BENELUX BV NL-2314 XT Leiden Tel Fax wwwaumanl AUMA Polska Sp z oo PL Sosnowiec Tel Fax wwwaumacompl OOO Priwody AUMA RU Moscow a/ya 11 Tel Fax wwwaumaru ERICHS ARMATUR AB SE Malmö Tel Fax wwwerichsarmaturse GRØNBECH & SØNNER A/S DK-2450 København SV Tel Fax wwwg-sdk IBEROPLAN SA ES Madrid Tel Fax D G Bellos & Co OE GR Acharnai Athens Tel Fax SIGURD SØRUM A S NO-1300 Sandvika Tel Fax INDUSTRA PT Sintra Tel Fax MEGA Endüstri Kontrol Sistemieri Tic Ltd Sti TR Ankara Tel Fax wwwmegaendustricomtr CTS Control Limited Liability Company UA Kiyiv Tel , Fax Afrika AUMA South Africa (Pty) Ltd ZA-1560 Springs Tel Fax ATEC EG- Cairo Tel Fax Amerika AUMA ACTUATORS INC US-PA Canonsburg Tel AUMA (2862) Fax wwwauma-usacom AUMA Argentina Representative Office AR-Boulogne Tel/Fax AUMA Automação do Brasil Ltda BR-Sao Paulo Tel AUMA Chile Representative Office CL Buin Tel Fax TROY-ONTOR Inc CA-L4N 8X1 Barrie Ontario Tel Fax MAN Ferrostaal de Colombia Ltda CO- Bogotá DC Tel Fax wwwmanferrostaalcom PROCONTIC Procesos y Control Automático EC- Quito Tel Fax Corsusa International SAC PE- Miralflores - Lima Tel / 0044 / 2321 Fax wwwcorsusacom PASSCO Inc PR San Juan Tel Fax Suplibarca VE- Maracaibo Estado, Zulia Tel Fax Asien AUMA Actuators (Tianjin) Co, Ltd CN Tianjin Tel Fax wwwauma-chinacom AUMA (INDIA) PRIVATE LIMITED IN Bangalore Tel Fax wwwaumacoin AUMA JAPAN Co, Ltd JP Kawasaki-ku, Kawasaki-shi Kanagawa Tel Fax wwwaumacojp AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd SG Singapore Tel Fax wwwaumacomsg AUMA Actuators Middle East WLL AE Salmabad 704 Tel Fax PERFECT CONTROLS Ltd HK- Tsuen Wan, Kowloon Tel Fax DW Controls Co, Ltd KR Seoul Tel Fax wwwactuatorbankcom Sunny Valves and Intertrade Corp Ltd TH Yannawa Bangkok Tel Fax wwwsunnyvalvescoth/ Top Advance Enterprises Ltd TW- Jhonghe City Taipei Hsien (235) Tel Fax wwwauma-taiwancomtw Australien BARRON GJM Pty Ltd AU-NSW 1570 Artarmon Tel Fax wwwbarroncomau Certificate Registration No / Detaljerade information om AUMA produkter finner du på Internet: wwwaumacom Y000574/057/sv/110

Elektriska vridsektordon

Elektriska vridsektordon Elektriska vridsektordon SG 051 SG 121 SGR 051 SGR 121 Certificate Registration No 12 100/104 4269 Driftinstruktion Vridsektordon SG 051 SG 121 / SGR 051 SGR 121 Driftinstruktion Instruktionens giltighet:

Läs mer

Vinkelväxlar. Koniska kuggväxlar GK 10.2 GK 40.2. Driftinstruktion

Vinkelväxlar. Koniska kuggväxlar GK 10.2 GK 40.2. Driftinstruktion Vinkelväxlar Koniska kuggväxlar GK 102 GK 402 Driftinstruktion Vinkelväxlar GK 102 GK 402 Driftinstruktion Instruktionens giltighet: Denna instruktion gäller för vinkelväxlar av typserien: GK 102 - GK

Läs mer

Vridsektordon SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 AUMA NORM (utan manövermodul)

Vridsektordon SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 AUMA NORM (utan manövermodul) Vridsektordon SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Vridsektordon SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Vridsektordon SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Vridsektordon SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Vridsektordon SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1

Vridsektordon SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1 Vridsektordon SG 05.1 SG 12.1/SGR 05.1 SGR 12.1 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1 Driftinstruktion Montering, hantering, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1 Läs först driftinstruktionen! Beakta

Läs mer

Manövermodul AUMATIC AC 01.2/ACExC 01.2 Non-Intrusive

Manövermodul AUMATIC AC 01.2/ACExC 01.2 Non-Intrusive Manövermodul AUMATIC AC 01.2/ACExC 01.2 Non-Intrusive Snabbinstruktionen får inte användas utan driftinstruktionen! Snabbinstruktionen ersätter INTE driftinstruktionen. Den är endast avsedd för personer

Läs mer

Snäckväxlar GSI 63.3 GSI 250.3 för användning i kärnkraftverk (inside/outside containment)

Snäckväxlar GSI 63.3 GSI 250.3 för användning i kärnkraftverk (inside/outside containment) Snäckväxlar GSI 63.3 GSI 250.3 för användning i kärnkraftverk (inside/outside containment) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning GSI 63.3 GSI 250.3 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Snäckväxlar GS 50.3 GS 250.3

Snäckväxlar GS 50.3 GS 250.3 Snäckväxlar GS 50.3 GS 250.3 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning GS 50.3 GS 250.3 Läs först driftinstruktionen! Beakta säkerhetsanvisningarna. Denna driftinstruktion

Läs mer

Ställdon. med manövermodul. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montage, manövrering, idrifttagning. Manövermodul: Parallell

Ställdon. med manövermodul. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montage, manövrering, idrifttagning. Manövermodul: Parallell Ställdon SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive med manövermodul AUMATIC AC 01.1 Manövermodul: Parallell DP Profibus DP med LWL MODBUS Modbus med LWL DeviceNet Foundation Fieldbus Driftinstruktion

Läs mer

Manöverdon Ajac, elektriskt

Manöverdon Ajac, elektriskt Användningsområde Manöverdon för on-off manövrering och reglering av kul-, vridspjäll- samt kikventiler. Programtext UEC.11 Ställdon för ventil, elektriska, tvåläges utan fjäderåtergång Manöverdon Ajac

Läs mer

Ställdon SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Snäckväxel GS 50.3 GS 250.3 med fot och hävarm

Snäckväxel GS 50.3 GS 250.3 med fot och hävarm Snäckväxel GS 50.3 GS 250.3 med fot och hävarm Snabbinstruktionen får inte användas utan driftinstruktionen! Snabbinstruktionen ersätter INTE driftinstruktionen. Den är endast avsedd för personer som är

Läs mer

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls!

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls! Skjutdrivning 2SB5 Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Utgåva 03.13 Ändringar förbehålls! Innehåll Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Innehåll Innehåll 1 Grunder... 3 1.1 Anvisningar beträffande

Läs mer

Två- eller trevägsventiler med packbox eller packboxlösa med bälgtätning, elektriskt eller pneumatiskt manövrerade. DI 340-347.

Två- eller trevägsventiler med packbox eller packboxlösa med bälgtätning, elektriskt eller pneumatiskt manövrerade. DI 340-347. Innehåll Två- eller trevägsventiler med packbox eller packboxlösa med bälgtätning, elektriskt eller pneumatiskt manövrerade. 1. Ventilernas typskyltning 2. Utförande och tekniska data 3. Installation 4.

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Utfärdandedatum: 2010-10-06 Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på TV skjutspjällsventil. Instruktionen

Läs mer

Driftinstruktioner IA ELOM. Elektriskt manöverdon 1 (47) SIDA. 1.0 Allmän information. 1.1 Viktigt. 1.2 Risker. 2.0 Hantering. 2.

Driftinstruktioner IA ELOM. Elektriskt manöverdon 1 (47) SIDA. 1.0 Allmän information. 1.1 Viktigt. 1.2 Risker. 2.0 Hantering. 2. Driftinstruktioner Elektriskt manöverdon IA ELOM SIDA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6-7 8 8-9 10 11 11 12 13 14-15 15 16 16 17 Innehållsförteckning 1.0 Allmän information 1.1 Viktigt 1.2

Läs mer

Elektriskt vridsektordon SG 03.3 - SG 05.3 AUMA NORM

Elektriskt vridsektordon SG 03.3 - SG 05.3 AUMA NORM Elektriskt vridsektordon SG 03.3 - SG 05.3 Instruktion Elektriskt vridsektordon SG 03.3 - SG 05.3 Instruktion Instruktionens giltighet: Denna instruktion gäller för ställdon typ SG 03.3 - SG 05.3. Denna

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Elektromekaniska ställdon

Elektromekaniska ställdon 4 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UEC.1 Ställdon för ventil, elektriska 505 / SQL36E Användningsområde ACVATIX Elektromekaniska ställdon för vridspjällventiler VKF46.. SQL36E.., SQL36E.. Matningsspänning

Läs mer

Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER

Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER Driftinstruktion IA 2025, 2026, 2030, 2031 GÄLLER FÖLJANDE VARIANTER IA 2025 tredelad kulventil i syrafast stål med gängändar IA 2026 tredelad kulventil i syrafast stål med svetsändar IA 2030 tredelad

Läs mer

EL-MANÖVERDON IA ELOM S. Användningsområde

EL-MANÖVERDON IA ELOM S. Användningsområde Användningsområde ELOM är ett kraftigt elektriskt manöverdon för on/off och reglering inom ett stort vridmomentsområde. Lämpligt för ventiler med 90 vridning. Manöverdonet används inom en mängd olika branscher

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med. för VG , VR , VAS 6 8 och MB 7 FARA

Säkerhet. Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med. för VG , VR , VAS 6 8 och MB 7 FARA 0 Elster GmbH Edition 0. Översättning från tyska D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med dämpning eller byte

Läs mer

Motor för modulerande reglering AME 435

Motor för modulerande reglering AME 435 Datablad Motor för modulerande reglering AME 435 Beskrivning Funktion för inställning av ventilflöde. Flödet kan justeras variabelt från linjärt till logaritmiskt eller tvärtom. Den avancerade konstruktionen

Läs mer

Manöverdon ELQ, elektriskt

Manöverdon ELQ, elektriskt Användningsområde Manöverdon för 100% reglering av kul, vridspjäll samt kikventiler. Programtext UEC.13 Ställdon för ventil, elektriska, kontinuerliga utan fjäderåtergång. Elektriskt manöverdon ELQ...

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Ingrepp vid enkla driftsstörningar

Ingrepp vid enkla driftsstörningar Ingrepp vid enkla driftsstörningar Luftförlust från pressostatens ventil: denna störning beror på dålig tätning hos stoppventilen. Åtgärd: - Töm tanken helt - Lossa ventilens sexkantshuvud (A) - Rengör

Läs mer

Ställdon. med manövermodul. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Non-Intrusive AUMATIC AC 01.1. montage, manövrering, idrifttagning.

Ställdon. med manövermodul. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Non-Intrusive AUMATIC AC 01.1. montage, manövrering, idrifttagning. Ställdon SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Non-Intrusive med manövermodul AUMATIC AC 01.1 Styrning: Parallell Profibus DP Profibus DP med LWL MODBUS Modbus med LWL DeviceNet Foundation Fieldbus Driftinstruktion

Läs mer

QFM31.. Kanalgivare. Symaro. för relativ fuktighet (hög noggrannhet) och temperatur

QFM31.. Kanalgivare. Symaro. för relativ fuktighet (hög noggrannhet) och temperatur 1 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UBA Givare med sammansatt funktion 882 1882P01 1882P02 1859P02 1859P04 1882P01 QFM31.. QFM3160D / QFM3171D AQF3150 AQF3153 Symaro Kanalgivare för relativ fuktighet

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

Snäckväxlar med fot och hävarm GF 50.3 - GF 125.3. Instruktion

Snäckväxlar med fot och hävarm GF 50.3 - GF 125.3. Instruktion Snäckväxlar med fot och hävarm GF 50.3 - GF 125.3 Instruktion Snäckväxlar GF 50.3 - GF 125.3 Instruktion AUMA snäckväxel GF med fot och hävarm AUMA snäckväxel GF med fot, hävarm och monterad AUMA-ställdon

Läs mer

CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare

CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare El-maskin Mekanik Gångjärn Säkerhetsgångjärn CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare Bryter strömmen automatiskt Självslocknande material IP67 www.oemautomatic.se, info@aut.oem.se, Tel: 075-242 41

Läs mer

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING TTM 2002-04-25 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA PRODUKTBESKRIVNING Bakvattenventil FKA är avsedd att monteras i rörledningar

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

Elektriskt ställdon Typ Bild 1 Elektriskt ställdon typ Monterings- och bruksanvisning EB 5857 SV

Elektriskt ställdon Typ Bild 1 Elektriskt ställdon typ Monterings- och bruksanvisning EB 5857 SV Elektriskt ställdon Typ 5857 Bild 1 Elektriskt ställdon typ 5857 Monterings- och bruksanvisning EB 5857 SV Utgåva oktober 2004 Säkerhetsanvisningar Allmänna säkerhetsanvisningar Apparaten får endast installeras

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion DI-BA55D000-0407-S Drift- och skötselinstruktion ERHARD - backventil Med hävarm och motvikt Sida 1 av 11 Innehållsförteckning Denna driftinstruktion gäller tillsammans med DI-BA01D001 1 Produkt- och funktionsbeskrivning

Läs mer

ProMinent. Driftinstruktion Omrörare

ProMinent. Driftinstruktion Omrörare Driftinstruktion Alla former av återgivning får endast ske medtillverkarens tillstånd.. ProMinent DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Var vänlig läs igenom driftinstruktionen helt före idrifttagning av denna

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på MV skjutspjällsventil. Instruktionen ska göras tillgänglig

Läs mer

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Mimablad : Mi-166se/060404 MS-250M Innehåll Sida Tekniska data ställdon 2 Tekniska data potentiometer 3 Dimensioner ställdon

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

ADM 322: Vridande ställdon

ADM 322: Vridande ställdon ADM 322: Vridande ställdon Hur energieffektiviteten förbättras Bästa driftsbekvämlighet, precision och hög energieffektivitet med minimal ljudnivå. Funktioner För reglering av vridande ventiler etc. För

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på RKO skjutspjällsventil. Instruktionen ska göras tillgänglig

Läs mer

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Allmänt Optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler.

Läs mer

Instruktion Fläktar RGF

Instruktion Fläktar RGF 2009 In Instruktion Fläktar RGF Instruktionen ger information och dokumentation om fläktarnas teknik och skötsel. Den ska läsas av ansvarig personal och servicepersonal Åsa Grönberg Åkerstedts Verkstads

Läs mer

Manual Elstyrning EL110

Manual Elstyrning EL110 Manual Elstyrning EL110-1 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL110_rev1 100-110 2008-06-10 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V S v e n s k a Bruksanvisning 810777-01 Innehåll Sidan Viktiga anvisningar Ändamålsenlig användning... 3 Säkerhetsanvisning... 3 Fara... 3 Observera... 3 Direktiv

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm 00 729 A402 S enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta S Användningsinstruktion Fettspruta med hävarm Innehåll 1. Allmänna

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation Sid 1(6) GY-serien från Regal Components erbjuder givare som möter de absolut högsta kraven på marknaden, producerade av ledande givartillverkare i Japan. Årtionden av erfarenhet borgar för högsta kvalitet.

Läs mer

Belysning uppgraderingssats S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E / S 5004 E NL. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet!

Belysning uppgraderingssats S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E / S 5004 E NL. Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Belysning uppgraderingssats S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Belysning uppgraderingssats S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Tekniska data. NVKC24A-SZ-TPC S Med reservation för tekniska ändringar 1

Tekniska data.  NVKC24A-SZ-TPC S Med reservation för tekniska ändringar 1 Ventilställdon NVKC24A-SZ-TPC Ventilställdon med nödfunktion passande 2- och 3-ports Belimoventiler med upp till 2 mm lyfthöjd Kraft N 24 V AC/DC V... V DC styrsignal 2 mm lyfthöjd 35 s / 2 mm gångtid

Läs mer

Bruksanvisning säkerhetsventiler

Bruksanvisning säkerhetsventiler Typ 851 Säkerhetsventil i vinkelutförande. Ett bra val! Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar samt att rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls bruksanvisning

Läs mer

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45 GESTRA Steam Systems SV Svenska Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisning...4 Fara...4 Observera...4 DGRL (tryckkärlsdirektiv)...5

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter.

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter. BRUKSANVISNING Djupurladdningsskydd 6 A med laddningstillståndsindikering b/n 11113 och ytterligare användbara funktioner så som: Överskottshantering Prioriterad frånkoppling Bästa kund, Du har köpt ett

Läs mer

Service- och skötselanvisning IN127 Mi-205SE Vridspjällventiler typ MTV Utgåva: 2000-08

Service- och skötselanvisning IN127 Mi-205SE Vridspjällventiler typ MTV Utgåva: 2000-08 Service- och skötselanvisning IN127 Mi-205SE Vridspjällventiler typ MTV Utgåva: 2000-08 Säkerhetsinformation Se till att ingen kan skada sig vid provmanövrering av en ventil utanför rörsystemet. Om ventilen

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13

Säkerhet. Bruksanvisning Manöverenhet OCU FARA. Innehållsförteckning VARNING FÖRSIKTIGHET. Ändringar sedan version 09.13 2014 Elster GmbH Edition 08.14 Översättning från tyska 03251275 D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Manöverenhet OCU Innehållsförteckning Manöverenhet OCU...1 Innehållsförteckning...1

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

WaterFuse - Styrenhet 2

WaterFuse - Styrenhet 2 WaterFuse - Styrenhet 2 Användarmanual & Monteringsanvisning 1(8) ! Säkerhet Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna för placering och användning. Inkoppling av produkten får

Läs mer

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El WV-109 / WV-110 Låg vikt i kombination med stora ställkrafter och enkelt montage Minimalt underhåll Hög reglernoggrannhet Driftsäker & robust konstruktion

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

INSTALLATIONSHANDBOK. 2-vägs ventilsats/3-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 INSTALLATIONSHANDBOK -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 -vägs ventilsats/-vägs ventilsats för fläktkonvektorer Läs igenom denna handbok noggrant

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

Bruksanvisning i original

Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original Stå & Sittbord med elektrisk nivåjustering 1-pelare 2-pelare 3-pelare Innan användning av systemet, läs igenom denna manual och spara den för framtida behov. 1 Allmän produkt

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

Produktbeskrivning och användarmanual

Produktbeskrivning och användarmanual Produktbeskrivning och användarmanual OM/OMB Luftisolerad lastfrånskiljare Utgåva 201510.8 Innehållsförteckning 1. Allmän information 1.1 Produktbeskrivning 1.2 Ansvar 1.3 Kvalitet 1.4 Underhåll 2. Apparattyper

Läs mer

Drift- och skötselinstruktioner för Ecotrolventiler.

Drift- och skötselinstruktioner för Ecotrolventiler. Drift- och skötselinstruktioner för Ecotrolventiler. 08C-P1, DN 15-65 parabolkägla... sidan 2-11 08C-P1, DN 80-100 parabolkägla... sidan 12-21 08C-L1, DN 15-65 hålkägla... sidan 22-31 08C-L1, DN 80-100

Läs mer

Installationshandbok. Styrsystem 9 30061.1003.S.01. SMD-styrenhet utan frekvensomriktare

Installationshandbok. Styrsystem 9 30061.1003.S.01. SMD-styrenhet utan frekvensomriktare Installationshandbok Styrsystem 9 30061.1003.S.01 2 Installationshandbok Styrsystem 9 Installationshandbok Styrsystem 9 3 Innehåll 1.0 Styrsystem 1.2 Kabel med 5-polig EU-stickkontakt 1.3 Manöverorgan

Läs mer

Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010

Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010 Bruksanvisning Flödesvakt SI5010 SI5011 704332 / 02 08 / 2010 Innehåll 1 Säkerhetsanvisningar 3 2 Funktion 4 2.1 Användningsområde 4 2.2 Funktionsprincip vid flödesövervakning 4 3 Installation 5 3.1 Monteringsexempel

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Innehåll 1 Allmän information 1.1 Användning 1.2 Tekniska data Monterings- och skötselanvisning Cirkulationspumpar Typ: Wilo-IPL, -DPL, -LP, -LPR, -LPRC, -ZPR samt Perfecta torra (C-pumpar) 2 Säkerhet

Läs mer

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING UTOMIX TR UTOMIX TR (SE) 06.10 KONSTNT-TEMPERTUREGULTOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OH RUKSNVISNING utomix TR är en kompakt, elektronisk reglerautomatik med fjärrkontroll för konstant temperaturhållning

Läs mer

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Innehåll Säkerhetsanvisningar 3 Installation/idriftsättning 4 Montering/elektrisk anslutning 5 Reaktionstider 8 Anmärkning angående

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning Version Publicerad 2012. Produkt- och dokumentationsändringar SKOV A/S förbehåller sig rätten att ändra denna bruksanvisning och den

Läs mer

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 1. Allmänt Värmeväxlarstyrning RHX2M är att styrsystem för stegmotorer. Det är avsett för exakt och tyst

Läs mer

K-400 K-3800 K-750 K-7500

K-400 K-3800 K-750 K-7500 K-400 K-3800 K-750 K-7500 GB p. 1 DE p. 3 FR p. 5 NL p. 7 IT p. 9 ES p. 11 PT p. 13 SV p. 15 DA p. 17 NO p. 19 FI p. 21 HR p. 23 PL p. 25 RO p. 27 CZ p. 29 HU p. 31 GR p. 33 RU p. 35 Figures p. 37 RIDGE

Läs mer

Digitala ingångsmoduler

Digitala ingångsmoduler 8 AMA 8 Styr- och övervakningssystem SGC In- och utgångsmoduler 172 TX-I/O modulsystem Digitala ingångsmoduler TXM1.8D TXM1.16D Två fullt kompatibla modeller: TXM1.8D: 8 ingångar med varsin lysdiod i tre

Läs mer

Elektrisk Ureamembranpump

Elektrisk Ureamembranpump Elektrisk Ureamembranpump 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 S S Användningsinstruktion för elektrisk Urea-membranpump Innehållsförteckning 1. Allmänna uppgifter 2 1.1 Ändamålsenlig användning 2 1.2

Läs mer

CCO kit Compact Change Over

CCO kit Compact Change Over kit Compact Change Over 6-vägs växelventil med motor CCO Möjliggör värme & kyla i produkter med endast en värmeväxlarkrets Exakt flödesreglering För 4-rörssystem kyla/värme Ventil PN10, DN10, Kvs 0,9 m

Läs mer

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning OTTERBINE Areator Bruksanvisning Areatorns serie nr:... Leveransdatum:... Märkström:... A o o 1-fas 3-fas Tillverkare OTTERBINE BAREBO INC. 3840 Main Rd. East Emmaus, PA 18049 USA 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

GYGS/GYGCC-01. Manual. Sid 1(6) Orderinformation

GYGS/GYGCC-01. Manual. Sid 1(6) Orderinformation GYGS/GYGCC-01 Sid 1(6) GYGS-givaren är med sitt lilla format mycket tacksam att montera i cylindrar som kräver litet installationsmått. De erbjuder dig slaglängder upp till 3500 mm samt spänning/strömsignal.

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök

Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök Bruksanvisning SW micromotor KG-12 för hembesök Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT: Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda maskinen, beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna. Förvara

Läs mer

MSR-1000. Servoregulator (Lägesregulator) Drift- och Montageinstruktion. ANVÄNDNING MSR-1000 är en servoregulator med två användningsområden.

MSR-1000. Servoregulator (Lägesregulator) Drift- och Montageinstruktion. ANVÄNDNING MSR-1000 är en servoregulator med två användningsområden. Drift- och ontageinstruktion Servoregulator (Lägesregulator) i-200se / 2005-09-05 Trimpotentiometrar Anslutning för återföringssignal från ställdon. Omkopplare för val av styr och återföringssignal Anslutning

Läs mer

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Fig. 1 Avanceerade vridspjäll serie 14b 0. Innehåll 1. Introduktion 2 2. Design, drift och dimensioner 2 3. Installation, igångsättning och underhåll 2 4. Montering

Läs mer

LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS

LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS PROBLEM: HITTA RÄTT TYP AV AUTOMATISERING FÖR MAXIMAL PRESTANDA LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS solutions for flow technology MANÖVERDON ON/OFF SPECIAL AT3910, AT3911,

Läs mer

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare IM_RotaryHE_SE-0 Innehåll Innan installation, läs noggrant igenom anvisningen och förvissa dig om att du förstår innehållet. Vid frågor, var vänlig kontakta

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning WILO-Fluidcontrol / - EK S Monterings- och skötselanvisning 2 049 542 / 0407 1 Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2 Anslutnings- och kapacitetsdata...3 3 Säkerhet...3

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

9-140 ML6420A / ML6425A,B VENTILSTÄLLDON

9-140 ML6420A / ML6425A,B VENTILSTÄLLDON 9-140 / ML6425A,B VENTILSTÄLLDON AMA 8, UEC.13/14 PRODUKTINFORMATION BESKRIVNING Snabb och enkel installation Ingen injustering Låg energiförbrukning ML6420 Lastberoende ändlägeskontakter Returfjädersmodeller

Läs mer

360 manual svensk. installations. SÄKERHETSanvisningar. för demontering/montering samt installation av port

360 manual svensk. installations. SÄKERHETSanvisningar. för demontering/montering samt installation av port installations 60 manual svensk SÄKERHETSanvisningar för demontering/montering samt installation av port FARA! Det är mycket viktigt att infästningen av övre väggfästet sker på föreskrivet sätt mot ett

Läs mer