Elektriska ställdon. för automatisering av ventiler i kärnkraftverk SAN 07.1 SAN 25.1 SARN 07.1 SARN Driftinstruktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elektriska ställdon. för automatisering av ventiler i kärnkraftverk SAN 07.1 SAN 25.1 SARN 07.1 SARN 25.1. Driftinstruktion"

Transkript

1 Elektriska ställdon för automatisering av ventiler i kärnkraftverk SAN 071 SAN 251 SARN 071 SARN 251 Certificate Registration No / Driftinstruktion

2 Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Driftinstruktion Instruktionens giltighet: Denna instruktion gäller för ställdon i typserierna SAN 071 SAN 251 och SARN 071 SARN 251 för användning utanför containment Denna instruktion gäller endast medurs stängning, dvs utgående axel vrids medurs för att stänga ventilen Innehållsförteckning sida 1 Säkerhetsanvisningar 4 11 Användningsområde 4 12 Idrifttagande (el-anslutning) 4 13 Underhåll 4 14 Varningar och kommentarer 4 2 Kort beskrivning 4 3 Tekniska data 5 4 Transport, lagring och förpackning 7 41 Transport 7 42 Lagring 7 43 Förpackning 7 5 Påbyggnad på ventil/växel 8 6 Manuell drift 10 7 El-anslutning Anslutning med AUMA rund stickpropp Motoranslutning för storlekar SA(R)N Fördröjningstid Motorskydd Lägesgivare (fjärr) Väg- och momentbrytare Montera locket 13 8 Öppna styrenhetsutrymmet Lossa locket till styrenhetsutrymmet Lossa indikeringsskivan (option) 14 9 Inställning av vägbrytning Inställning av vägbrytare STÄNGD (svart fält) Inställning av ändläge ÖPPEN (vitt fält) Kontrollera vägbrytning DUO-vägbrytning (tillval) Inställning av gångriktning STÄNGD (svart fält) Inställning av körriktning ÖPPNA (vitt fält) Kontrollera DUO-vägbrytare Inställning av momentbrytare Inställning Kontrollera momentbrytning Provkörning Kontrollera rotationsriktning Kontrollera vägbrytning Inställning av potentiometer (tillval) Elektronisk Inställning av lägesgivare RWG (tillval) ledarsystem4-20mAoch3-/4-ledarsystem0 20mA /4-tråd-system4-20mA Inställning av mekanisk lägesvisare (tillval) 23 2

3 Driftinstruktion Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Page 16 Återmontera locket för styrenhetsutrymmet Skyddsklass IP Underhåll Smörjning Avfallshantering och återvinning Service och kurser Reservdelslista ställdon SA(R)N 071 SA(R)N 161 med rund stickpropp Reservdelslista ställdon SA(R)N Konformitetsintyg och tillverkarens förklaring 30 Index 31 Adresser till AUMA kontor och representanter 32 3

4 Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Driftinstruktion 1 Säkerhetsanvisningar 11 Användningsområde AUMA ställdon är konstruerade för manövrering av industriventiler, t ex kägelventiler, kilslidsventiler, vridspjäll och kulventiler Ställdon i serien SAN/SARN är kvalificerade för användning i kärnkraftverk och vid haverihändelse utanför containment För andra applikationer, vänligen kontakta oss AUMA är inte ansvarig för möjliga skador beroende på användning av produkten inom andra områden än angivna ovan Sådant risktagande ligger helt hos användaren Iakttagelse av denna instruktion anses vara en del av ställdonets användande 12 Idrifttagande (el-anslutning) Under elektrisk drift är vissa delar i ställdonet spänningsförande med livsfarlig spänning Arbete på det elektriska systemet eller elektrisk utrustning ska utföras av behörig elektriker 13 Underhåll Underhållsinstruktioner (se sidan 24) ska beaktas, annars kan en säker drift av ställdonet ej garanteras 14 Varningar och kommentarer Varningar och kommentarer ska beaktas och följas Kvalificerad personal måste känna till och följa varningar och beaktanden i denna driftinstruktion Korrekt transport, lagring, montage och installation, liksom noggrann driftsättning är en förutsättning för problemfri och säker drift Under driften värms ställdonet upp och yt-temperatur kan gå upp till > 60 C Kontrollera temperaturen på ytorna för att undvika eventuella brännskador om ytorna vidrörs Följande referenser visar att extra uppmärksamhet ska råda för dessa säkerhetsrelaterade procedurer i denna instruktion Denna symbol betyder: Obs! Obs står för aktiviteter eller procedurer som har stor betydelse för korrekt drift Observeras inte dessa punkter kan det leda till skador Denna symbol betyder: Elektrostatiskt utsatta delar! På kretskort finns delar som kan skadas eller förstöras om de utsätts för elektrostatiska urladdningar Om man vid inställningsarbeten, mätningar eller utbyte av signalomvandlare måste beröra komponenter skall man dessförinnan sörja för en urladdning genom beröring av en jordad, metallisk yta (t ex på höljet) Denna symbol betyder: Varning! Varning står för aktiviteter eller procedurer som, om ej korrekt utförda, kan påverka säkerheten för personal eller material 2 Kort beskrivning Ställdonen är uppbyggda som funktionsenheter inom ett modulsystem Ventilens slagbegränsning utförs med gränslägesbrytare i båda ändlägen Momentbrytning är också möjlig i båda ändlägen Valet mellan moment- eller vägbrytning görs av ventiltillverkaren 4

5 Driftinstruktion Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN Tekniska data Tabell 1: Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Allmän information AUMA ställdon i serien SAN/SARN är enligt KTA resp IEEE 382 (1996) kvalificerade för användning utanför containment Utrustning och funktioner Drifttyp 1) SAN Korttidsdrift S2-15 min enligt IEC 34 SARN Intermitent drift S4 25 % Motorer Trefas asynkronmotor, modell IM B9 enligt IEC 34 Isoleringsklass F, tropiksäker Motorskydd Termobrytare (NC) Matningsspänning Se märkskylt motor Självhållning ja; vid varvtal från 4 till 90 Gränslägesbrytning Mekaniskt räkneverk för ändläge ÖPPEN och STÄNGD för 1 till 500 varv per slag (som tillval; för 1 till varv per slag)2) Standard: Enkelbrytare (1 NC och 1 NO) per ändläge Alternativ: Tandembrytare (2 NC och 2 NO) per ändläge, brytare galvaniskt särad Mellanlägesbrytare (DUO-vägbrytare) Momentbrytning Inställbara momentbrytare för riktning ÖPPNA och STÄNGA Standard: Enkelbrytare (1 NC och 1 NO) per riktning Alternativ: Tandembrytare (2 NC och 2 NO) per riktning, brytare galvaniskt särad Lägesåterföring (analog) (tillval) Potentiometer eller 0/4 20 ma via RWG (hänvisning: RWG är inte nukleärkvalificerad) Ytterligare information se separat datablad Mekanisk lägesgivare Kontinuerlig visning, inställbar indikeringsskiva med symbolerna OPEN och CLOSE Manuell drift Manuell drift för inställning och nöddrift, står stilla vid eldrift Tillval: Låsbar ratt Elektrisk anslutning SAN/SARN : AUMA stickpropp med skruvanslutning, SAN/SARN 251: Styranslutning på AUMA stickpropp Motoranslutning på anslutningssplint Gänga för kabelinföringar Standard: metrisk gänga Alternativ: Pg-gänga, NPT-gänga, G-gänga Anslutningsschema En inkopplingsplan enligt kommissionsnummer medföljer leveransen Anslutningssätt (mekanisk) A, B1, B2, B3, B4 enligt EN ISO 5210 A, B enligt DIN 3210 C enligt DIN 3338 Speciellt anslutningssätt: AF Driftförhållanden Skyddsklass enligt EN IP 68 Korrosionsskydd Standard: KS lämplig för uppställning i atmosfärer med kortvarig eller konstant belastning av måttlig koncentration av skadliga ämnen (t ex i reningsverk, kemisk industri) Alternativ KX lämplig för uppställning i extremt belastad atmosfär med hög luftfuktighet och stark koncentration av skadliga ämnen Täcklackering två-komponentlack med järnglimmer, dekontaminerbar Färg Standard: silvergrå (RAL 7001) Tillval: andra färgnyanser möjliga mot förfrågan Omgivningstemperatur3) SAN 20 C till +80 C vid normal drift SARN 20 C till +60 C vid normal drift Vid haveritransient (DBE) (max 30 min) upp till +120 C Vid dimensionering av ställdon till ventil måste hänsyn tas till maximalt möjligt vridmoment som står till förfogande vid haveritransient (se Tekniska data SAN/SARN) Vibrationsgräns enligt KTA 3504/IEEE 382 (jordbävning): 2 35 Hz - 2 Hz, acceleration 3 g 2 35 Hz - 2 Hz, acceleration 4,5 g enligt KTA 3504 (flygkrasch): Hz, acceleration 5 g 1) med en omgivningstemperatur på 20 C och vid en genomsnittlig belastning med vridmoment enligt tekniska specifikationer SAN/SARN 2) ingår inte i kvalificering enligt KTA 3504 resp IEEE 382 3) utföranden med RGW till max +70 C (hänvisning: RWG är inte nukleärt miljökvalificerad) 5

6 Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Driftinstruktion Livslängd4) SAN 071 SAN 251: inkopplingar enligt KTA 3504 SARN 071 SARN 101: 2,5 miljoner inkopplingar SARN 141 SARN 251: 1,75 miljoner inkopplingar Buller < 72 db (A) Övrigt EU-riktlinjer Elektromagnetisk tålighet (EMC): (2004/108/EG) Lågspänningsdirektivet: (2006/95/EG) Maskindirektivet: (98/37/EG) Referensdokument Produktbeskrivning Elektriska ställdon SAN/SARN Måttblad SAN/SARN Tekniska data SAN/SARN Elektriska data SAN/SARN 4) Livslängden beror på belastning och antalet inkopplingar Ett högre antal inkopplingar ger bara sällan en bättre reglering För att uppnå en så lång underhålls- och felfri drift som möjligt bör kopplingsfrekvensen bara väljas så hög som erforderligt för respektive process 6

7 Driftinstruktion Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN Transport, lagring och förpackning 41 Transport Transportera till installationsplatsen i stadig förpackning Koppla inte rep eller krokar i handratten för att lyfta ställdonet Om ställdonet är monterat på ventil, sätt då fast lyftdonet på ventilen och inte på ställdonet Montering ratt: För transporten levereras ratten löst from en diameter på 400 mm Koppla över till manuell drift innan ratten monteras! Om manuell drift inte är inkopplad kan skador på brytarmekaniken inträffa Koppla in manuell drift (bild A-1): Lyft på den röda omkopplingsarmen för hand och vicka axeln fram och tillbaka tills manuell drift är inkopplad Manuell drift är korrekt tillkopplad när omkopplingsarmen kan läggas om med ca 85 Manuell kraft är tillräcklig för att manövrera omkopplingsarmen Användning av en förlängning är varken nödvändig eller tillåten För stora krafter kan skada handinkopplingsmekanismen Trä på ratten över den röda omkopplingsspaken på axeln (bild A-2) Lås ratten med medföljande säkringsring Bild A-1 Bild A Lagring Förvara i väl ventilerat, torrt utrymme Skydda mot fukt på golvet genom att förvara på hylla eller på träpall Skydda ställdonet mot damm och smuts Anbringa lämpligt korrosionsskyddsmedel på blanka ytor Om ställdonet ska lagras längre tid (mer än 6 månader), ska även följande punkter beaktas: Före lagring: Skydda blanka ytor som utgående axelkopplingar mm och montageflänsar med långtids korrosionsskydd Vid intervall på ca 6 månader kontroll av korrosionförekomst Vid minsta tecken på begynnande korrosion, applicera nytt korrosionsskydd Efter montage, anslut ställdonet till det elektriska systemet, så förhindras kondens i donet av värmeelementet 43 Förpackning För transport skyddas våra produkter genom speciella förpackningar Dessa består av miljövänliga, lätthanterliga material som kan återanvändas Våra förpackningsmaterial utgörs av trä, kartong, papper och PE-folie Vi rekommenderar återvinning av förpackningsmaterialet 7

8 Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Driftinstruktion 5 Påbyggnad på ventil/växel Före montage ska ställdonet kontrolleras map transportskador Skadade delar måste ersättas med orginal-reservdelar Kontrollera att ställdonets lack ej skadats efter monteringen Om lackskador uppkommit vid montering, måste dessa åtgärdas för att undvika korrosion Montage utförs enklast med ventilaxeln/växelns axel pekande vertikalt uppåt Montage i andra positioner är också möjligt Ställdonet levereras från fabrik i ändläge STÄNGD (gränslägesbrytare STÄNGD utlöst) Kontrollera att ställdonets anslutningsfläns passar på ventilen/växeln Centreringar på flänsar ska ha lätt passning! Utgående mekaniska kopplingar B1, B2, B3 eller B4 (bild A-3) levereras med borrning och kilspår (vanligen enligt ISO 5210) Bild A-3 Anslutningsform B1/B2 spårad spindelmutter Anslutningsform B3/B4 hylsa med kilspår Vid utgående koppling typ A (bild B-1) ska gängan i spindelmuttern passa gängan på ventilspindeln Om kopplingen ej beställts med bearbetning av gänga, är spindelmuttern oborrad eller förborrad vid leverans Bearbetning av spindelmuttern se nästa sida Kontrollera att borrning och kilspår passar på ingångsaxeln på ventilen/växeln Fetta in flänsytor på ställdon och ventil/växel med syrafritt fett Applicera en tunn film fett på ingångsaxeln på ventilen/växeln Montera ställdonet på ventilen/växeln och fäst skruvarna Skruva fast skruvarna (minst kvalitet 88, se tabell 2) korsvis och jämnt Table 2: Åtdragningsmoment för skruvar Hållfasthetsklass 88 T A (Nm) M 8 25 M10 50 M12 87 M M

9 Driftinstruktion Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Bearbetning av spindelmuttern (anslutningsform A): Bild B-1 Anslutningsform A gängbussning / Anslutningsflänsen behöver ej demonteras från ställdonet Demontera den invändiga muttern (802, bild B-1) från flänsen Lossa spindelmuttern (803) tillsammans med axiallagret (8001) och lagerbanor (8002) Demontera lager och lagerbanor från spindelmuttern Borra och gänga spindelmuttern Kontrollera centrering vid fixering i svarv! Rengör den bearbetade spindelmuttern Applicera litiumförtvålat EP-fett på axiella lager och lagerbanor, och sätt tillbaka dem på gängbussningen Återmontera spindelmuttern med lager i flänsen Kontrollera att klokopplingen på spindelmuttern placeras rätt i urtagen i hålaxeln Skruva in den invändiga muttern och dra fast Applicera i tabellen angivna mängder litiumförtvålat EP-fett på mineraloljebas i smörjnippeln med hjälp av fettsprutan Tabell 3: Fettmängder för smörjning av lager Mek anslutning A 072 A 102 A 142 A 162 A 252 Mängd1) 1,5 g 2 g 3 g 5 g 10 g 1) För fett med densitet = 0,9 kg/dm³ Spindelskyddsrör vid stigande ventilspindel Spindelskyddsrörens gängor som levereras lösa ska tätas med hampa, teflonband eller gängtätning Skruva spindelskyddsröret (1) i gängan (bild B-2) och dra åt Tryck ned tätningen (2) fram till anläggningen på huset Kontrollera att locket (3) finns och är oskadat Bild B-2: Spindelskyddsrör vid stigande spindel

10 Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Driftinstruktion 6 Manuell drift Ställdonet kan manövreras i manuell drift för inställningsarbeten och driftsättning, vid motorfel eller strömavbrott Manuell drift kopplas in med den inbyggda handinkopplingsmekanismen Koppla in manuell drift: Omkopplingsspaken i centrum av handratten vrids till ca 85, vicka sedan lite grand på ratten fram och tillbaka tills manuell drift är inkopplad (Bild C) Bild C Bild D Manuell kraft är tillräcklig för att manövrera omkopplingsarmen Användning av en förlängning är varken nödvändig eller tillåten För stora krafter kan skada handinkopplingsmekanismen Om spaken ej återgår, hjälp till med handen och se till att den återgår till ursprungsläget (bild D) Om omkopplingsspaken används när motorn är igång (bild E) kan ökad och onödigt slitage på mekanismen uppstå Bild E Bild F Vrid handratten I önskad riktning (bild F) Koppla ur manuell drift: Manuell drift kopplas automatiskt ur när motordrift inkopplas Vid motordrift står ratten stilla 10

11 Driftinstruktion Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN El-anslutning Arbete i det elektriska systemet eller elektrisk utrustning ska utföras av behörig elektriker 71 Anslutning med AUMA rund stickpropp Bild G-1: Anslutning Bild G-2: Ram (tillbehör) Kontrollera att typ av ström, nätspänning och frekvens överensstämmer med motordata (se typskylt på motorn) Lossa skruvarna (5001) (Bild G-1) och ta av stickproppslocket Lossa skruvarna (5101) och ta ut hondelen (510) ur stickproppslocket (500) Montera kabelförskruvningar passande för anslutningskablar (Den på typskylten angivna skyddsklassen kan endast garanteras om lämpliga kabelförskruvningar används) Täta oanvända kabelgenomföringar med passande pluggar Anslut kablar enligt för leveransen gällande kretsschema Gällande kretsschema finns i den plastficka som sitter fastsatt i ställdonets ratt, tillsammans med driftinstruktionen Om kopplingsschemat inte längre finns kan det beställas varvid uppgift om kommissionsnummer (se typskylt) skall lämnas Det kan även direkt laddas ned från Internet (wwwaumacom) Som skydd mot direkt beröring av kontakter och mot miljöinverkan vid demonterad el-anslutning kan en speciell hållram beställas (Bild G-2) Ram Tabell 4: Tekniska data AUMA stickpropp Tekniska data Kraft (motor)1) Skyddsledare Manöver/indikering Antal anslutningar max 6 (3 bestyckade) 1 (jordad kontakt) 50 stift/hylsor Beteckning U1, V1, W1, U2, V2, W2 enligt VDE 1 till 50 Anslutningsspänning max 750 V 250 V Märkström max 25 A 16 A Anslutningstyp från kund Skruvanslutning Skruvanslutning för kabelsko Skruvanslutning, crimp (tillval) Anslutningstvärsnitt max 6 mm2 6mm2 2,5 mm2 Material: isoleringskropp Ryton Ryton Ryton Kontakter Mässing (Ms) Mässing (Ms) Ms förtennad eller förgyllt (tillval) 1) Lämpligt för anslutning av kopparledningar Om aluminiumledare används måste fabriken konsulteras From storlek SA(R)N 251 sker motoranslutningen via en separat anslutningsplint 11

12 Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Driftinstruktion 72 Motoranslutning för storlekar SA(R)N 251 From storlek SA(R)N 251 görs motoranslutningen via en separat anslutningsplint För anslutning måste locket till motoranslutningsutrymmet tas av Manöverkontakterna ansluts på AUMA stickpropp Motoranslutningens anslutningstvärsnitt: max 16 mm² Bild G-3: Anslutning på SAN/SARN 251 AUMA stickpropp Lock för motoranslutningsrum 73 Fördröjningstid Tidsfördröjningen i manöverkretsen är tiden från att väg- eller vridmomentbrytaren reagerar tills motorn är utan spänning För att skydda ventilen och ställdonet rekommenderar vi en fördröjningstid på < 50 ms Längre tidsfördröjningar är möjliga allt efter varvtal, anslutningstyp, ventiltyp och konstruktion Vi rekommenderar att väg- och momentbrytarna påverkar kontaktorerna direkt utan mellanreläer edyl 74 Motorskydd För att skydda motorn mot överhettning och otillåtet höga temperaturer, har termiska lindningsskydd integrerats i motorlindningarna Motorskyddet utlöses när maximal tillåten lindningstemperatur har uppnåtts Termiska lindningsskydd skall anslutas till den externa manöverkretsen för att garantin för motorn skall fortsätta att gälla 75 Lägesgivare (fjärr) För anslutning av lägesgivare (potentiometer, RWG) skall skärmade kablar användas 12

13 Driftinstruktion Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN Väg- och momentbrytare Bild G-5 I Enkelbrytare RD BK Båda kretsarna i en mikrobrytare måste ha samma potential Skall olika potential anslutas i manöver och signalkrets, måste tandembrytare installeras i ställdonet (2 galvaniska åtskilda brytare i samma hus) Vid efterutrustning av tandembrytare, skall mikrobrytarnas kablar märkta med 2:a anslutas till manöverkretsen, detta för att erhålla korrekt funktion (tandembrytarna har en inbyggd bryttollerans, signalkretesen bryts först, därefter manöverkretsen) Tabell 5: Tekniska data väg- och momentbrytare RD RD RD BK II Tandembrytare BK BK DSR 1 / DÖL 1 WSR 1 / WÖL 1 RD 2 RD 2 BK 2 BK 2 DSR / DÖL WSR / WÖL NO NC NC NO Strömart Växelström (ind last) cos phi = 0,8 Likström (ohmsk last) med förgyllda kontakter Ström Mekanisk livslängd = 2 x 106 inkopplingar Brytförmåga I max 30 V 125 V 250 V 5A 5A 5A 2 A 0,5 A 0,4 A min 5 V, max 30 V min 4 ma, max 100 ma 77 Montera locket Efter anslutning: Hondelen (510) skall återmonteras i stickproppslocket (500) och fästas med skruvar (5101) Tätningsytor på anslutningslock och hus skall rengöras Kontrollera att O-ringen är i ordning Appicera enn tunn film syrafritt fett (t ex Vaselin) på tätningsytorna Sätt på locket (500) och spänn fast skruvarna (5001) korsvis och jämnt Kabelförskruvningar dras åt med föreskrivet vridmoment så att motsvarande skyddsklass säkerställs 13

14 Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Driftinstruktion 8 Öppna styrenhetsutrymmet För följande inställningar (kapitel 9 till 15) måste styrenhetsutrymmet öppnas och, om det finns en mekanisk lägesvisare, måste indikeringsskivan demonteras Inställningarna gäller endast medurs stängning, alltså axel som vrids medurs för att stänga ventilen Arbete i det elektriska systemet eller elektrisk utrustning ska utföras av behörig elektriker 81 Lossa locket till styrenhetsutrymmet Lossa de 4 skruvarna och ta av locket på styrenhetsutrymmet (bild H) 82 Lossa indikeringsskivan (option) Dra av indikeringsskivan (om det finns en sådan) (bild J) Använd ev en gaffelnyckel (ca 14 mm) som hävarm DSR WDR Bild H-1: Lock med synglas Bild H-2: Lock utan synglas Skruvar Bild J: Dra av indikeringsskivan Indikeringsskiva 14

15 Driftinstruktion Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN Inställning av vägbrytning 91 Inställning av vägbrytare STÄNGD (svart fält) Vrid handratten medurs tills dess att ventilen är stängd Vrid tillbaka ratten ca ½ varv (eftersläpning) efter att ändläget har nåtts Kontrollera eftersläpningen efter testkörningen och korrigera inställningen för vägbrytning vid behov Vrid på inställningsspindeln A (bild K-2) i pilens riktning samtidigt som du trycker med en skruvmejsel (5 mm), iaktta samtidigt visare B När du känner och hör knäppningar hoppar visaren B var gång 90 När visaren B står 90 före punkt C, vrid då bara långsamt vidare När visaren B hoppar till punkt C ska du inte vrida mer utan släppa loss inställningsspindeln Om du oavsiktligt vridit för långt (efter att visaren hoppat), vrider du inställningsspindeln vidare i samma riktning och upprepar inställningsproceduren så att pilen stannar mot indexet C! (kontrollera gärna din inställning genom att manövrera ställdonet med ratten från ändläget och tillbaka igen och samtidigt kontrollera att pilen B vrider sig) Bild K-1: Styrenhet T P 92 Inställning av ändläge ÖPPEN (vitt fält) B C Vrid ratten moturs tills dess att ventilen är öppen, vrid sedan ca 2/3 varv tillbaka Vrid på inställningsspindeln D (bild K-1) i pilens riktning samtidigt som du trycker med en skruvmejsel (5 mm), iaktta därvid visare E När du känner och hör knäppningar hoppar visaren E 90 När visaren E står 90 före punkt F, vrid då bara långsamt vidare Om visaren E hoppar till punkt F ska du inte vrida mer utan släppa loss inställningsspindeln Om du oavsiktligt vridit för långt (efter att visaren hoppat), vrider du inställningsspindeln vidare i samma riktning och upprepar inställningsproceduren (gör gärna motsvarande kontroll som beskrivs i slutet av stycke 91) 93 Kontrollera vägbrytning Med de röda testknapparna T och P (bild K-1) kan vägbrytarna manövreras manuellt: Vridning av testknappen T i pilens riktning för WSR påverkar gränsläge STÄNGD Vridning av testknappen P i pilens riktning för WÖL påverkar gränsläge ÖPPEN A D F E 15

16 Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Driftinstruktion 10 DUO-vägbrytning (tillval) En valfri tillämpning kan till/frånkopplas via de båda mellanlägesbrytarna Brytpunkten (mellanläge) måste, manövreras fram till mot samma riktning som i elektrisk drift 101 Inställning av gångriktning STÄNGD (svart fält) Manövrera ventilen till önskat mellanläge Vrid på inställningsspindeln G (bild K-2) i pilens riktning samtidigt som du trycker in den med en skruvmejsel (5 mm), iaktta samtidigt visare H När du känner och hör knäppningar hoppar visaren H var gång 90 När visaren H står 90 före punkt C, vrid då bara långsamt vidare När visaren H hoppar till punkt C ska du inte vrida mer utan släppa loss inställningsspindeln Om du oavsiktligt vridit för långt (efter att visaren hoppat), vrider du inställningsspindeln vidare i samma riktning och upprepar inställningsproceduren Bild K-2: Styrenhet T P C F 102 Inställning av gångriktning ÖPPNA (vitt fält) Manövrera ventilen till önskat mellanläge Vrid på inställningsspindeln K (bild K-2) i pilens riktning samtidigt som du trycker med en skruvmejsel (5 mm), iaktta samtidigt visare L När du känner och hör knäppningar hoppar visaren L 90 När visaren L står 90 före punkt F, vrid då bara långsamt vidare När visaren L hoppar till punkt F ska du inte vrida mer utan släppa loss inställningsspindeln Om du oavsiktligt vridit för långt (efter att visaren hoppat), vrider du inställningsspindeln vidare i samma riktning och upprepar inställningsproceduren H G K L 103 Kontrollera DUO-vägbrytare Med de röda testknapparna T och P (bild K-2) kan DUO-vägbrytarna manövreras manuellt Vridning av T i pilens riktning för DSR påverkar DUO-brytare STÄNGD Samtidigt aktiveras momentbrytare STÄNGD Vridning av P i pilens riktning för DÖL påverkar DUO-vägbrytare ÖPPEN Samtidigt aktiveras momentbrytare ÖPPEN 16

17 Driftinstruktion Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN Inställning av momentbrytare 111 Inställning Inställt moment måste överensstämma med ventilens momentbehov! Förändring av inställt moment får endast ske efter samråd med ventilleverantör (eller ställdonsleverantör) Bild L: Mäthuvuden Inställning STÄNGD Inställning ÖPPEN Lossa båda låsskruvarnao på indikeringsskivan (bild L) Skalskivan P inställes på erforderligt vridmoment (1 da Nm = 10 Nm) Exempel: Figur J visar följande inställning: 3,5 da Nm = 35 Nm för riktning STÄNG 4,5 da Nm = 45 Nm för riktning ÖPPNA Låsskruvarna O åtdrages Momentbrytarna påverkas även vid handmanöver Momentbrytaren fungerar som överlastskydd för hela ventilslaget, även vid vägberoende ändlägesbrytning O P O P 112 Kontrollera momentbrytning Med de röda testknapparna T och P (bild K-2) kan momentbrytarna manövreras manuellt: Vridning av testknappen T i pilens riktning för DSR påverkar momentbrytare STÄNGD Vridning av testknappen P i pilens riktning för DÖL påverkar momentbrytare ÖPPEN Om en DUO-vägbrytning (option) finns i ställdonet, aktiveras samtidigt mellanlägesbrytaren 17

18 Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Driftinstruktion 12 Provkörning 121 Kontrollera rotationsriktning Återmontera indikeringsskivan på axeln (om ställdonet är levererat med sådan) Med ledning av rotationsriktningen på indikeringsskivan (bild M-1) kan man se ställdonets rotationsriktning Om det inte finns någon indikeringsskiva kan rotationsriktningen iakttas på röraxeln Då måste blindpluggen (nr 27) demonteras av (bild M-2) Bild M-1: Indikeringsskiva STÄNGD ÖPPEN Bild M-2: Öppna röraxeln 27 S1/S2 Manövrera ställdonet i manuell drift till mellanläge, resp med tillräckligt avstånd från ändläget Manövrera mot riktning STÄNGD och observera rotationsriktningen: Stoppa genast vid felaktig rotationsriktning: Korrigera fasföljden på motorinstallationen och upprepa provkörningen Tabell 6: Indikeringsskivans vridriktning: moturs Röraxelns vridriktning: medurs riktigt riktigt 122 Kontrollera vägbrytning Manövrera ställdonet till båda ändlägen för hand Kontrollera att vägbrytningen har rätt brytfunktion Ge akt på att motsvarande brytare aktiveras i respektive ändläge och återgår då du manövrerar åt andra hållet Om ställdonets ändlägen ej är rätt inställda, måste vägbrytningen ställas in på nytt, enligt beskrivning på sidan 15 Om inget annat skall ställas in (kapitel 13 till 15): stäng styrenhetsutrymmet (se sidan 23, kapitel 16) 18

19 Driftinstruktion Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN Inställning av potentiometer (tillval) För fjärrvisning - Kör ventilen till ändläge STÄNGD Dra av indikeringsskivan (om en sådan finns) Vrid potentiometern (E2) medurs tills mekaniskt stopp Ändläget STÄNGD motsvarar 0 %; ändläget ÖPPEN 100 % Vrid tillbaka potentiometern (E2) lite grand På grund av indelning i steg för lägesgivarens utväxlingsverk kan inte alltid max ohmtal erhållas Därför måste en extern justeringsmöjlighet finnas (inställnings- potentiometer) Genomför en finjustering av 0-punkten på den externa inställningspotentiometern (för fjärrvisning) Bild N: Styrenhet E2 19

20 Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Driftinstruktion 14 Elektronisk inställning av lägesgivare RWG (option) För fjärrvisning eller extern reglering Den elektroniska lägesgivaren RWG är inte nukleärkvalificerad och får endast användas under normala förhållanden Efter att ställdonet har monterats på ventilen, kontrollera inställningen genom att mäta signalen på respektive mätpunkter (se kapitel 141 resp 142) och justera vid behov Tabell 7: Tekniska data RWG 4020 KMSTP 4/ KMSTP_4_/ Inkopplingsplan KMSTP_5_/ 3-/4-ledarsystem 2-ledarsystem Utgångsström I a 0-20mA,4-20mA 4 20mA Spänningsmatning glättad max 30 V 24VDC,±15% 14VDC+(IxR U B ), v max I 24 ma vid 20 ma 20 ma strömförbrukning utgångsström max belastning R B 600 (Uv - 14 V)/20 ma Signalomvandlaren för lägesgivaren (bild P-1) är monterad under täckplåten (bild P-2) Bild P-1: Lägesgivarkretskort (signalomvandlare) 20

21 Driftinstruktion Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN ledarsystem4-20mAoch3-/4-ledarsystem0 20mA Anslut spänning till elektronisk lägesgivare Kör ventilen till ändläge STÄNGD Dra av indikeringsskivan (om en sådan finns) Anslut amperemeter för0-20matill mätpunkter (bild P-2) Strömkretsen (extern last) måste vara ansluten (beakta max belastning R B ), eller måste motsvarande poler förbikopplas på plintarna (se kopplingsschema), annars kan inget värde mätas Vrid potentiometern (E2) medurs till mekaniskt stopp Vrid tillbaka potentiometern (E2) lite grand Bild P-2 0 (0/4 ma) max (20 ma) Täckplåt E2 Mätpunkt (+) 0/4 20mA Mätpunkt ( ) 0/4 20mA Vrid potentiometer 0 medurs tills dess att utsignalen börjar öka Vrid tillbaka trimpotentiometer 0 tills följande värde har nåtts: med 3-/4-ledarsystem: ca: 0,1 ma med 2-ledarsystem: ca: 4,1 ma Då säkerställs att den elektriska 0-punkten inte underskrids Manövrera ställdonet/ventilen till ändläge ÖPPEN Justera signalen till max 20 ma med trimpotentiometer Manövrera igen till ändläget STÄNGD och kontrollera minvärdet (0,1 ma eller 4,1 ma) Justera, om så krävs Om maxvärdet ej kan nås, ska dimensionering av ställdonets utväxlingsverk kontrolleras 21

22 Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Driftinstruktion /4-tråd-system4-20mA Anslut spänning till elektronisk lägesgivare Kör ställdonet/ventilen till ändläge STÄNGD Dra av indikeringsskivan (om en sådan finns) Anslut amperemeter för0-20matill mätpunkter (bild P-2) Strömkretsen (extern last) måste vara ansluten (beakta max belastning R B ), eller måste motsvarande poler förbikopplas på plintarna (se kopplingsschema), annars kan inget värde mätas Vrid potentiometern (E2) medurs till mekaniskt stopp Vrid tillbaka potentiometern (E2) lite grand Bild P-2 0 (0/4 ma) max (20 ma) Täckplåt E2 Mätpunkt (+) 0/4 20mA Mätpunkt ( ) 0/4 ma 20 ma Vrid potentiometer 0 medurs tills dess att utsignalen börjar öka Vrid tillbaka potentiometer 0 tills ett uppmätt värde på ca: 0,1 ma har nåtts Kör ställdonet/ventilen till ändläge ÖPPEN Justera signalen till max 16 ma med potentiometer Kör ställdonet/ventilen till ändläge STÄNGD Justera signalen 0 på 0,1 ma till 4 ma med potentiometer Detta resulterar i en simultan förflyttning av ändläget på 4 ma, så att området nuär4-20ma Kör på nytt till båda gränslägen och kontrollera inställningen Justera, om så krävs Om maxvärdet ej kan nås, ska dimensionering av ställdonets utväxlingsverk kontrolleras 22

23 Driftinstruktion Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN Inställning av mekanisk lägesvisare (option) Sätt på indikeringsskivan på axeln Kör ställdonet/ventilen till ändläge STÄNGD Vrid den undre indikeringsskivan (bild Q-1) t tills symbolen STÄNGD är i nivå med indexet på locket (bild Q-2) Manövrera ställdonet/ventilen till ändläge ÖPPEN Håll fast den undre skivan STÄNGD och vrid den övre skivan med symbolen ÖPPEN tills denna överensstämmer med indexet på locket Bild Q-1: Bild Q-2: Indikeringsskiva Markering (Index) Indikeringsskivan roterar under slaget från ÖPPEN till STÄNGD eller omvänt ca 180 till 230 Ett passande utväxlingsverk har monterats på fabriken Om antal varv/slag ändras i efterhand, måste ev utväxlingsverket bytas ut 16 Återmontera locket till styrenhetsutrymmet Tätningsytor på lock och hus skall rengöras Kontrollera att O-ringen är i ordning Applicera en tunn film syrafritt fett på tätningsytorna Sätt på locket på styrenhetsutrymmet och skruva fast skruvarna jämnt och korsvis Efter driftsättning, kontrollera att ställdonets lack ej har skadats Om lackskador uppkommit vid montering, måste dessa åtgärdas för att undvika korrosion 23

24 Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Driftinstruktion 17 Skyddsklass IP 68 Definition Enligt DIN EN skall förutsättningar för uppfyllande av skyddsklass IP 68 överenskommas mellan tillverkare och användare AUMA ställdon och manövermoduler i skyddsklass IP 68 uppfyller enligt AUMA följande krav: Översvämning av vatten max 72 timmar Vattendjup max6mvp(vattenpelare) Under översvämningen upp till 10 inkopplingar Reglerdrift är vid översvämning inte möjlig Skyddsklass IP 68 gäller för ställdonets invändiga utrymme (motor, växel, styrenhetsutrymme, manövermodul och anslutningsutrymme) Beakta följande vid ställdon: Vid användning av anslutningsform A och AF (spindelmutter) kan det vid översvämning inte förhindras att det tränger in vatten längs spindeln i hålaxeln och därigenom korrosion Dessutom tränger vattnet även in i axiella lager på utgående kopplingar A, vilket har rostbildning och skador på lager som följd De utgående kopplingarna A och AF bör därför inte användas om översvämning föreligger Kontroll Kabelförskruvningar Driftsättning Efter en översvämning AUMA ställdon och manövermoduler i skyddsklass IP 68 genomgår en täthetskontroll på fabriken För införingar av motor- och manöverkablar skall lämpliga kabelförskruvningar i skyddsklass IP 68 användas Kabelförskruvningarnas storlek skall anpassas till kablarnas utvändiga diameter, se även tillverkarens rekommendationer avseende kabelförskruvningar Ställdon och manövermoduler levereras normalt utan kabelförskruvningar Gängor har försetts med blindpluggar på fabriken Mot extra kostnad kan kabelförskruvningar från AUMA beställas Uppgift angående utvändig diameter på kablarna krävs Kabelförskruvningar ska tätas vid gängan mot huset med en O-ring Vi rekommenderar att ytterligare täta med ett flytande tätningsmedel (Loctite eller liknande) Vid driftsättning bör du ge akt på att: tätningsytor på anslutningslock och hus är rena O-ringarna på locken är felfria en tunn film syrafritt fett på tätningsytorna appliceras locken skruvas fast ordentligt och jämnt kontrollera ställdonet Om vatten har kommit in i ställdonet; torka fackmannamässigt av ställdonet och kontrollera driftfunktionen 18 Underhåll Efter underhållsarbete, kontrollera att ställdonets lack ej skadats Om lackskador uppkommit vid montering, måste dessa åtgärdas så att korrosion inte bildas Originalfärg kan levereras av AUMA AUMA ställdon kräver mycket lite underhåll En förutsättning för tillförlitlig drift är korrekt driftsättning 24

25 Driftinstruktion Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Mjuka tätningar åldras och måste regelbundet kontrolleras, eller bytas ut vid behov Det är också mycket viktigt att O-ringar på lock är monterade på rätt sätt samt att kabelgenomföringar är korrekt åtdragna för att förhindra inträngande av smuts och fuktighet Vi rekommenderar dessutom: Om ställdonet körs sällan, utför testkörning ungefär var 6:e månad Detta säkerställer att ställdonet alltid är driftklart Ungefär 6 månader efter driftsättning och därefter varje år skall infästningsskruvar mellan ställdon och ventil/växel kontrolleras Om nödvändigt, efterdra med de åtdragningsmoment som anges i tabell 2, sidan 8 På ställdon med koppling A, applicera var 6:e månad litiumförtvålat EP-fett med mineralolja med fettsprutan i smörjnippeln enligt angiven mängd i tabell 3, sidan 9 19 Smörjning Ställdonets växellåda är "fabriksfylld" med smörjmedel (flytande fett) Fettbyte rekommenderas efter följande drifttid: Vid ringa användning efter år Vid normal användning efter6 8år Vid normal användning (serie SARN) efter4 6år Enligt miljökvalificeringen av SAN/SARN föreskrivs utbyte av fett (smörjmedel) och elastomer (tätningselement) efter senast 12 år Man utgår här från en genomsnittlig omgivningstemperatur på + 40 C Smörjning av ventilspindel måste ske separat 20 Avfallshantering och återvinning AUMA-ställdon är produkter med en extremt lång livslängd Men även för dessa kommer tidpunkten då de måste bytas ut Ställdonen är moduluppbyggda och kan därför lätt skiljas enligt material och sorteras efter: elektronikskrot olika metaller plast fett och olja Generellt gäller: Samla upp fett och olja vid demonteringen De är i regel farliga för vattensystem och får inte komma ut i miljön För demonterat material till återvinning eller sopstation Beakta nationella föreskrifter för avfallshantering 21 Service och kurser AUMA erbjuder omfångsrik service som t ex underhåll och revision för ställdon samt kurser Adresser från kontor och filialer finner du på sidan 32 och på Internet (wwwaumacom) 25

26 Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Driftinstruktion 22 Reservdelslista ställdon SA(R)N 071 SA(R)N 161 med rund stickpropp Märkskylt - Ställdon typ - Kommissionsnummer - Fabriksnummer - Skyddsklass/varvtal, Vridmomentområde i STÄNGD/ÖPPEN - Tillgängligt vridmoment vid haveritransient (DBE) - Smörjmedel - Temperaturområde 26

27 Driftinstruktion Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Varning: Vänligen ange vilken typ av ställdon det gäller och vårt kommissionsnummer vid varje reservdelsbeställning (se typskylt) Endast original reservdelar från AUMA får användas Användning av andra komponenter leder till förlust av garantin samt bortfall av ansvarsanspråk och miljökvalificering Reservation för omkonstruktion av reservdelar sedan ställdonet levererades Nr Beteckning Art 0010 Hus Komponentgrupp 0020 Lagerfläns Komponentgrupp 0030 Hålaxel utan snäckhjul Komponentgrupp 0050 Snäckskruv Komponentgrupp 0051 Motorkoppling 0052 Kopplingsstift 0053 Handkoppling 0054 Dragstång 0060 Snäckhjul 0090 Planetväxel handrattsida Komponentgrupp 0100 Lagerfläns Komponentgrupp 0170 Momenthävarm Komponentgrupp 0180 Kuggsegment 0190 Kronhjul Komponentgrupp 0200 Kopplingsvinge Komponentgrupp 0220 Kugghjul/koppling II för momentbrytare Komponentgrupp 0230 Kugghjul/koppling vägbrytning Komponentgrupp 0240 Mellandrev vägbrytning Komponentgrupp 0250 Säkringsbleck 0580 Kabel för skyddsledare Komponentgrupp 0610 Mäthuvud för momentbrytare Komponentgrupp 0700 Motor Komponentgrupp 0790 Planetväxel motorsida (SAN/SARN med VDN motor) Komponentgrupp 0800 Planetväxel motorsida (SAN/SARN 161 med ADN90 motor) Komponentgrupp 1550 Utväxlingsverk Komponentgrupp 5000 Lock kpl för styrenhetsutrymme Komponentgrupp 5010 Hondel stickpropp (komplett bestyckad) Komponentgrupp 5020 Stiftdel (utan stiftkontakter) Komponentgrupp 5030 Honstift för ställdon Komponentgrupp 5040 Honstift för motor Komponentgrupp 5050 Hanstift för manöver Komponentgrupp 5060 Hanstift för motor Komponentgrupp 5070 Stickproppslock Komponentgrupp 5110 Blindplugg Komponentgrupp 5140 Koppling A (utan spindelmutter) Komponentgrupp 5141 Axiellt nållager Komponentgrupp Nr Beteckning Art 5351 Säkringsring 5390 Påfyllningsskruv 5420 Ratt med handtag Komponentgrupp 5491 Anslutningsform B3/B4/E Komponentgrupp 5511 Kil 5530 Mekanisk llägesvisare Komponentgrupp 5540 Hondel motorstickpropp med kabel Komponentgrupp 5560 Potentiometer för lägesgivare Komponentgrupp 5561 Potentiometer utan slirkoppling Komponentgrupp 5570 Värmeelement Komponentgrupp 5580 Blinkbrytare inkl stiftkontakter, ej nukleärt klassad (utan impulsskiva och Komponentgrupp isoleringsplatta) 5590 Styrenhet utan mäthuvuden för momentbrytning och mikrobrytare Komponentgrupp 5660 Lägesgivaren RWG (ej nukleärt klassad) Komponentgrupp 5661 Potentiometer för RWG utan slirkoppling Komponentgrupp 5662 Kretskort RWG Komponentgrupp 5663 Kabel för RWG Komponentgrupp 5671 Slirkoppling för potentiometer Komponentgrupp 5681 Spindelskyddsrör (utan skyddskåpa) 5682 Kåpa för spindelskyddsrör 5683 V-tätningsring 5690 Omkopplingsspak kpl Komponentgrupp 5691 Omkopplingsspak 5692 Skårstift 5741 Axeltätningsring koppling A för ISO fläns 5751 Spindelmutter (utan gänga) 5790 Brytare för väg/moment (inkl hanstift) Komponentgrupp 5801 Distansbricka 5810 Stagbultar för brytare Komponentgrupp S1 Packningssats, liten Sats S2 Packningssats, stor Sats 27

28 Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Driftinstruktion 23 Reservdelslista ställdon SA(R)N 251 Märkskylt - Ställdon typ - Kommissionsnummer - Fabriksnummer - Skyddsklass/varvtal, kraftuttag Vridmomentområde i STÄNGD/ÖPPEN - Tillgängligt vridmoment vid haveritransient (DBE) - Smörjmedel - Temperaturområde 28

29 Driftinstruktion Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Varning: Vänligen ange vilken typ av ställdon det gäller och vårt kommissionsnummer vid varje reservdelsbeställning (se typskylt) Endast original reservdelar från AUMA får användas Användning av andra komponenter leder till förlust av garantin samt bortfall av ansvarsanspråk och miljökvalificering Reservation för omkonstruktion av reservdelar sedan ställdonet levererades nr Beteckning Art 1026 Axeltätningsring 1038 Tätningsring 11 Hus Komponentgrupp 117 Momenthävarm Komponentgrupp 119 Kronhjul Komponentgrupp 122 Koppling II för momentbrytare Komponentgrupp 123 Kuggdrev vägbrytning Komponentgrupp 124 Mellandrev vägbrytning Komponentgrupp 125 Säkringsbleck 127 Blindplugg 128 Glidlager Mikrobrytare för väg/moment (inkl hanstift) Blinkbrytare inkl hanstift, ej nukleärt klassad (utan impulsskiva och isoleringsplatta) Komponentgrupp Komponentgrupp 1060 Stagbultar för brytare Komponentgrupp 107 Distansbricka 1521 Potentiometer utan slirkoppling Komponentgrupp 1522 Slirkoppling för potentiometer Komponentgrupp 1550 Utväxlingsverk Komponentgrupp 1560 Mekanisk lägesgivare Komponentgrupp 1601 Spindelskyddsrör (utan skyddskåpa) 1602 Huv för spindelskyddsrör 258 Motor Komponentgrupp 259 Planetväxel motorsida Komponentgrupp 3 Snäckskruv kpl Komponentgrupp 305 Cylinderstift 311 Dragstång Komponentgrupp 36 Snäckhjul Komponentgrupp 37 Motorkoppling 38 Handkoppling Komponentgrupp 42 Lagerfläns Komponentgrupp 43 Hålaxel Komponentgrupp 5 Planetväxel handrattsida Komponentgrupp nr Beteckning Art 51 Lagerfläns Komponentgrupp 52 Rattaxel Komponentgrupp 510 Hondel stickpropp (komplett bestyckad) Komponentgrupp 530 Honstift för ställdon Komponentgrupp 540 Honstift för motor Komponentgrupp 550 Honstift för skyddsledare Komponentgrupp 560 Hanstift manöver för manövermodul Komponentgrupp 5660 Lägesgivaren RWG (ej nukleärt klassad) 5661 Potentiometer för RWG utan slirkoppling Komponentgrupp 5662 Kretskort RWG Komponentgrupp 5663 Kabel för RWG Komponentgrupp 570 Hanstift för motor Komponentgrupp 580 Kabel för skyddsledare Komponentgrupp 6 Kopplingsvinge Komponentgrupp 610 Mäthuvud för momentbrytare Komponentgrupp 7012 Skårstift 714 Omkopplingsspak kpl 836 Styrenhet utan mäthuvuden för momentbrytning och mikrobrytare Komponentgrupp 837 Lock kpl för styrenhetsutrymme Komponentgrupp 877 Stiftdel (utan stiftkontakter) Komponentgrupp 800 Koppling A (utan spindelmutter) Komponentgrupp 803 Spindelmutter (utan gänga) 850 Anslutningsform B3/B4/E Komponentgrupp Säkringsring 933 Motorplint Komponentgrupp 951 Skyddsledaranslutning Komponentgrupp 955 Lock för motoranslutningsrum Komponentgrupp 956 Stickproppslock Komponentgrupp S1 Packningssats, liten Sats S2 Packningssats, stor Sats 29

30 Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Driftinstruktion 24 Konformitetsintyg och CE-certifikat 30

31 Driftinstruktion Ställdon SAN 071 SAN 251/SARN 071 SARN 251 Register A Anslutningssätt 8 Användningsförutsättningar 5 B Bullernivå 6 D Driftindikering 23 Drifttyp 5 DUO-vägbrytning 16 E Elektrisk anslutning 11 Elektronisk lägesgivare (RWG) 20 2-ledarsystem 21 3-/4-ledarsystem 22 EU-riktlinjer 6 F Färdigbearbetning av spindelmuttern 9 Fjärrvisning 19,20 Förpackning 7 Brytmoment 17 G Gränslägesbrytning 15,16 H Handratt 10 I Indikering 23 Indikeringsskiva 23 Intermittent drift 5 Internet 31 K Konformitetsförklaring 30 Korrosionsskydd 7,24 Korttidsdrift 5 Kvalificering 5 L Lägesgivare RWG 20 Lagring 7 Livslängd 6 M Manuell drift 10 Märkskylt 26 Mekanisk lägesgivare 23 Montage på ventil/växel 8 Motorskydd 12 O Omgivningstemperatur 5 P Potentiometer 19 Provkörning 18 R Reservdelslista 26,28 S Säkerhetsinstruktioner 4 Service 25 Självhållning 5 Skyddsklass IP Skyddsrör 9 Smörjning 25 T Tandembrytare 13 Tekniska data 5 Termobrytare 12 Tidsfördröjning i manöverkretsen 12 Tillverkarens förklaring 30 Transport 7 U Underhåll 4 V Vägbrytare 13 Vibrationsgräns 5 Vridmomentinställning 17 Information även på Internet: Kretsschema, provningsprotokoll och ytterligare information om ställdon kan laddas ned direkt från Internet genom att ange beställningsnummer eller KOM NR (se typskylt) Vår hemsida: 31

32 Europa AUMA Riester GmbH & Co KG Plant Müllheim DE Müllheim Tel Fax wwwaumacom Plant Ostfildern-Nellingen DE Ostfildern Tel Fax Service-Center Köln DE Köln Tel Fax Service-Center Magdeburg DE Niederndodeleben Tel Fax Service-Center Bayern DE Eching Tel Fax AUMA Armaturenantriebe GmbH AT-2512 Tribuswinkel Tel Fax wwwaumaat AUMA (Schweiz) AG CH-8965 Berikon Tel Fax AUMA Servopohony spol sro CZ Brandýs nl-stboleslav Tel Fax wwwaumacz OY AUMATOR AB FI Espoo Tel Fax wwwaumatorfi AUMA France SARL FR Taverny Cedex Tel Fax wwwaumafr AUMA ACTUATORS Ltd GB- Clevedon North Somerset BS21 6TH Tel Fax wwwaumacouk AUMA ITALIANA Srl a socio unico IT Cerro Maggiore (MI) Tel Fax wwwaumait AUMA BENELUX BV NL-2314 XT Leiden Tel Fax wwwaumanl AUMA Polska Sp z oo PL Sosnowiec Tel Fax wwwaumacompl OOO Priwody AUMA RU Moscow a/ya 11 Tel Fax wwwaumaru ERICHS ARMATUR AB SE Malmö Tel Fax wwwerichsarmaturse GRØNBECH & SØNNER A/S DK-2450 København SV Tel Fax wwwg-sdk IBEROPLAN SA ES Madrid Tel Fax D G Bellos & Co OE GR Acharnai Athens Tel Fax SIGURD SØRUM A S NO-1300 Sandvika Tel Fax INDUSTRA PT Sintra Tel Fax MEGA Endüstri Kontrol Sistemieri Tic Ltd Sti TR Ankara Tel Fax wwwmegaendustricomtr CTS Control Limited Liability Company UA Kiyiv Tel , Fax Afrika AUMA South Africa (Pty) Ltd ZA-1560 Springs Tel Fax ATEC EG- Cairo Tel Fax Amerika AUMA ACTUATORS INC US-PA Canonsburg Tel AUMA (2862) Fax wwwauma-usacom AUMA Argentina Representative Office AR-Boulogne Tel/Fax AUMA Automação do Brasil Ltda BR-Sao Paulo Tel AUMA Chile Representative Office CL Buin Tel Fax TROY-ONTOR Inc CA-L4N 8X1 Barrie Ontario Tel Fax MAN Ferrostaal de Colombia Ltda CO- Bogotá DC Tel Fax wwwmanferrostaalcom PROCONTIC Procesos y Control Automático EC- Quito Tel Fax Corsusa International SAC PE- Miralflores - Lima Tel / 0044 / 2321 Fax wwwcorsusacom PASSCO Inc PR San Juan Tel Fax Suplibarca VE- Maracaibo Estado, Zulia Tel Fax Asien AUMA Actuators (Tianjin) Co, Ltd CN Tianjin Tel Fax wwwauma-chinacom AUMA (INDIA) PRIVATE LIMITED IN Bangalore Tel Fax wwwaumacoin AUMA JAPAN Co, Ltd JP Kawasaki-ku, Kawasaki-shi Kanagawa Tel Fax wwwaumacojp AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd SG Singapore Tel Fax wwwaumacomsg AUMA Actuators Middle East WLL AE Salmabad 704 Tel Fax PERFECT CONTROLS Ltd HK- Tsuen Wan, Kowloon Tel Fax DW Controls Co, Ltd KR Seoul Tel Fax wwwactuatorbankcom Sunny Valves and Intertrade Corp Ltd TH Yannawa Bangkok Tel Fax wwwsunnyvalvescoth/ Top Advance Enterprises Ltd TW- Jhonghe City Taipei Hsien (235) Tel Fax wwwauma-taiwancomtw Australien BARRON GJM Pty Ltd AU-NSW 1570 Artarmon Tel Fax wwwbarroncomau Certificate Registration No / Detaljerade information om AUMA produkter finner du på Internet: wwwaumacom Y000574/057/sv/110

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Snäckväxlar GS 50.3 GS 250.3

Snäckväxlar GS 50.3 GS 250.3 Snäckväxlar GS 50.3 GS 250.3 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning GS 50.3 GS 250.3 Läs först driftinstruktionen! Beakta säkerhetsanvisningarna. Denna driftinstruktion

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls!

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls! Skjutdrivning 2SB5 Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Utgåva 03.13 Ändringar förbehålls! Innehåll Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Innehåll Innehåll 1 Grunder... 3 1.1 Anvisningar beträffande

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

EL-MANÖVERDON IA ELOM S. Användningsområde

EL-MANÖVERDON IA ELOM S. Användningsområde Användningsområde ELOM är ett kraftigt elektriskt manöverdon för on/off och reglering inom ett stort vridmomentsområde. Lämpligt för ventiler med 90 vridning. Manöverdonet används inom en mängd olika branscher

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a

Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V. Bruksanvisning 810777-01. S v e n s k a Kondensatavledare BK 212.. BK 212-ASME S V S v e n s k a Bruksanvisning 810777-01 Innehåll Sidan Viktiga anvisningar Ändamålsenlig användning... 3 Säkerhetsanvisning... 3 Fara... 3 Observera... 3 Direktiv

Läs mer

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45 GESTRA Steam Systems SV Svenska Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisning...4 Fara...4 Observera...4 DGRL (tryckkärlsdirektiv)...5

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm 00 729 A402 S enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta S Användningsinstruktion Fettspruta med hävarm Innehåll 1. Allmänna

Läs mer

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning

OTTERBINE Areator. Bruksanvisning OTTERBINE Areator Bruksanvisning Areatorns serie nr:... Leveransdatum:... Märkström:... A o o 1-fas 3-fas Tillverkare OTTERBINE BAREBO INC. 3840 Main Rd. East Emmaus, PA 18049 USA 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El WV-109 / WV-110 Låg vikt i kombination med stora ställkrafter och enkelt montage Minimalt underhåll Hög reglernoggrannhet Driftsäker & robust konstruktion

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS

LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS PROBLEM: HITTA RÄTT TYP AV AUTOMATISERING FÖR MAXIMAL PRESTANDA LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS solutions for flow technology MANÖVERDON ON/OFF SPECIAL AT3910, AT3911,

Läs mer

SUPERBOLT åtdragningssystem

SUPERBOLT åtdragningssystem SE P&S Vorspannsysteme AG Rickenstrasse 55 CH-8735 St.Gallenkappel Switzerland Tel. +41-(0)55 284 64 64 Fax +41-(0)55 284 64 69 Internet: www.p-s.ch E-Mail: info@p-s.ch SUPERBOLT åtdragningssystem Anvisningar

Läs mer

Odin Meter Elmätare från ABB. Teknisk dokumentation

Odin Meter Elmätare från ABB. Teknisk dokumentation Odin Meter Elmätare från Teknisk dokumentation Odin Meter Innehåll Allmän beskrivning... 2 OD4165 direktkopplad 3-fas mätare till och med 65 A... 3 OD4110 transformatoransluten 3-fasmätare... 4 Tillbehör...

Läs mer

K-400 K-3800 K-750 K-7500

K-400 K-3800 K-750 K-7500 K-400 K-3800 K-750 K-7500 GB p. 1 DE p. 3 FR p. 5 NL p. 7 IT p. 9 ES p. 11 PT p. 13 SV p. 15 DA p. 17 NO p. 19 FI p. 21 HR p. 23 PL p. 25 RO p. 27 CZ p. 29 HU p. 31 GR p. 33 RU p. 35 Figures p. 37 RIDGE

Läs mer

Bruksanvisning. Manöverdon. Bernard

Bruksanvisning. Manöverdon. Bernard 1. Säkerhetsinformation Den här enheten överensstämmer med gällande säkerhetsstandarder. Installation, underhåll och användning av manöverdonet ska göras av kvalificerad och utbildad personal. Läs noggrant

Läs mer

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX KONSTANT-TEMPERATUREGULATOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING UTOMIX TR UTOMIX TR (SE) 06.10 KONSTNT-TEMPERTUREGULTOR MED FJÄRRKONTROLL MONTERINGS- OH RUKSNVISNING utomix TR är en kompakt, elektronisk reglerautomatik med fjärrkontroll för konstant temperaturhållning

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

MSR-1000. Servoregulator (Lägesregulator) Drift- och Montageinstruktion. ANVÄNDNING MSR-1000 är en servoregulator med två användningsområden.

MSR-1000. Servoregulator (Lägesregulator) Drift- och Montageinstruktion. ANVÄNDNING MSR-1000 är en servoregulator med två användningsområden. Drift- och ontageinstruktion Servoregulator (Lägesregulator) i-200se / 2005-09-05 Trimpotentiometrar Anslutning för återföringssignal från ställdon. Omkopplare för val av styr och återföringssignal Anslutning

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv GOLVVÄRMESYSTEM Installationsmanual Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv Thermopads Pvt Ltd. #28, Nagarjuna Hills

Läs mer

1.3 Märkning. Göteborg. Tel: 031-80 95 50. Fax: 031-15 30 25

1.3 Märkning. Göteborg. Tel: 031-80 95 50. Fax: 031-15 30 25 DriftInstruktion Spjällventil IA 31300 0 Allmän information Dessa driftinstruktioner innehåller information om hur ventilen skall installeras och hanteras på ett lämpligt sätt. Om problem skulle uppstå

Läs mer

Sensorer Tryckvakter Serie PE6. Katalogbroschyr

Sensorer Tryckvakter Serie PE6. Katalogbroschyr Sensorer Tryckvakter Katalogbroschyr 2 Sensorer Tryckvakter Trycksensor, Tryckområde: -1-10 bar Elektronisk Elektr. anslutning: Hankontakt, M8x1, 4-polig Tryckluftsanslutning: Fläns med O-ring, Ø 1,2x1

Läs mer

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning

DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning DOL 278 PÅ/AV DOL 278 PÅ/AV-styrd nödöppning Teknisk bruksanvisning Version Publicerad 2012. Produkt- och dokumentationsändringar SKOV A/S förbehåller sig rätten att ändra denna bruksanvisning och den

Läs mer

ELDRIVNA MOMENTDRAGARE

ELDRIVNA MOMENTDRAGARE SIDAN 55 ELDRIVNA MOMENTDRAGARE ANVÄNDARHANDBOK (ARTIKELNUMMER 34131) Detta verktyg har testats enligt nedanstående EEC-direktiv och standarder. EMC direktiv Lågspänningsdirektiv 89/336/EEC och tillägg

Läs mer

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA

Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA Bruksanvisning SLIPVERKTYG FÖR MOTORSÅGSKEDJA DAN 0133 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen Kära kund För adekvat användning

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

5/2- och 5/3-ventiler, Serie VS15, snabbanslutning rör Ø 6x1, 8x1 mm eller 5/16 och 1/ 4 tum

5/2- och 5/3-ventiler, Serie VS15, snabbanslutning rör Ø 6x1, 8x1 mm eller 5/16 och 1/ 4 tum Electric Drives and Controls Hydralics Linear Motion and Assembly Technologies Pneumatics Service 5/2- och 5/3-ventiler, Serie VS5, snabbanslutning rör Ø 6x, 8x mm eller 5/6 och / 4 tum Technical data

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Transformatorhållare för bottenmontering Transformatorhållare för väggmontering Julius Blum GmbH Beslagsfabrik 697 Höchst, Österrike Tel.: +4 5578 705-0 Fax: +4 5578 705-44

Läs mer

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner

Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Katastrofskydd typ ERK. Monterings och skötselinstruktioner Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av strömförsörjningsenhet med funktionsfördröjning,

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

M - Pump Installation- och servicemanual

M - Pump Installation- och servicemanual M - Pump Installation- och servicemanual Läntinen Pitkäkatu 33, 20100 Turku Puh: 02 250 3444 Fax: 02 251 8470 nautikulma@kolumbus.fi www.kolumbus.fi Installation Förberedning 1. OBS! Elmotorn är vid leverans

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

ECO Plus2 - den nya generationen av det beprövade BPW ECO-navet

ECO Plus2 - den nya generationen av det beprövade BPW ECO-navet BPW-NEWS Allg 7124703se BPW NEWS BPW BERGISCHE ACHSEN ECO Plus2 - den nya generationen av det beprövade BPW ECO-navet Det beprövade BPW ECO-navet i ECO Plus utförande ersätts fr.o.m. september 2007 av

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C Ref. 000067 Sv INSTALLATIONS guide inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE. MicroMax180. Artikelnr. F21018201. IBC control Made in Sweden

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE. MicroMax180. Artikelnr. F21018201. IBC control Made in Sweden MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax180 Artikelnr. F21018201 IBC control Made in Sweden INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installationshänvisning 2 Montering 2 Säkerhetshänvisning 3 Tillverkardeklaration

Läs mer

Turbin flödesmätare TDH -25... / PP

Turbin flödesmätare TDH -25... / PP 2010-01 MONTAGE OCH BRUKSANVISNINGAR Turbin flödesmätare TDH -25... / PP 1. Säkerhetsanvisningar: 2 2. Funktionsbeskrivning: 2 3. Montage: 2 4. Elektrisk anslutning: 3 5. Inställning av kontaktpunkten:

Läs mer

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10

EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation. Nordela V04.10 EMC-problem vid motorinstallationer? Några enkla regler. Komponenter för automation Vid installation av elektriska motorer bör nedan angivna regler följas. Detta för att minimera de problem som kan uppstå

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version

Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version Tekniskt Datablad Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version Användning Rikningsventilerna avänds till att styra vattnets genomströmningsriktning. Ventilerna

Läs mer

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning Solenergisystem Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning sv Monteringsanvisning: MSE 210 Monteringsställning Art.nr. 273 129 Version 04 Printed in Germany, Copyright by Schüco International

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

Magnetventiler EV. Datablad I7-85D

Magnetventiler EV. Datablad I7-85D Magnetventiler EV I7-85D Användning Magnetventiler med sina varierande konstruktioner täcker flertalet användningsområden där det genomströmmande mediet är olja, luft, vatten eller ånga. Det finns två

Läs mer

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll

Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Installation, användning och underhåll Fläktluftvärmare Nevada Beskrivning Vägg eller takmonterad fläktluftvärmare för vattenburen värme. Användningsområden Fläktluftvärmare Nevada

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla 98-12-18 38-016600b Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista,,,,,,, Beskrivning Dragöglorna finns i fyra olika dimensioner: 40 mm enligt DIN 74054 50 mm enligt ISO 1102 57 mm VBG standard 76

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning radiomottagare för infällt montage VC420-II radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II

Monterings- och bruksanvisning radiomottagare för infällt montage VC420-II radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II L L N N Centronic VarioControl VC420-II VarioControl VC410-II Centronic VarioControl VC420-II 4034 200 221 0 IP 20 µ 3 A 230 V~ 230 V/50 Hz Ind. Ind. N L sv Monterings- och bruksanvisning radiomottagare

Läs mer

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken

Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken Installationsmanual för Compit pumpstationspaket LTA Del II Elektriker Anläggning: Boviken 1 Innan detta avsnitt påbörjas förutsätts stationen vara installerad enligt Del I - Entreprenör El-montage Allt

Läs mer

Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01. Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE

Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01. Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01 Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE SÄKERHET ELEKTRISKT ARBETE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN BEHÖRIG ELEKTRIKER OCH I ENLIGHET MED ALLA TILLÄMPLIGA

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Tillägg till montage- och driftsinstruktionen

Tillägg till montage- och driftsinstruktionen Drivsystemsteknik \ Drivsystemsautomation \ Systemintegration \ Service *22141464_0615* Tillägg till montage och driftsinstruktionen SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1 INSTRUKTION ANA-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 05-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA

Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA Installations- och Programmerings- instruktion GLYDEA 1 Glydea TM Mått Montering skena 1. Märk ut var hållarna skall sitta 2. Borra i taket eller på väggen där fästena skall sitta 3. Montera fästena 4.

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL Tack för att du valde ett IDG-Tools verktyg. Detta verktyg är tillverkat efter IDG-Tools krav på kvalitet och tillförlitlighet. Rätt hanterat kommer detta

Läs mer

Luftvärmare Warmex Installation, användning och underhåll

Luftvärmare Warmex Installation, användning och underhåll Luftvärmare Warmex Installation, användning och underhåll Luftvärmare Warmex Beskrivning Takmonterad fläktluftvärmare för vattenburen värme. Användningsområden Fläktluftvärmare Warmex är avsedd att användas

Läs mer

SVENSKA AB MONTAGE OCH BRUKSANVISNINGAR. Turbin flödesmätare

SVENSKA AB MONTAGE OCH BRUKSANVISNINGAR. Turbin flödesmätare 2009-01 SVENSKA AB MONTAGE OCH BRUKSANVISNINGAR Turbin flödesmätare TDH -15 / TDI -15... 1. Säkerhetsanvisningar: 2 2. Funktionsbeskrivning: 2 3. Montage: 2 4. Elektrisk anslutning: 3 5. Inställning av

Läs mer

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar

SVENSKA. 2. Säkerhet. 2.1 Varningssymboler som används i dessa driftsanvisningar 1. Allmän information Montering och idrifttagning skall göras av fackpersonal. 1.1 Användningsområde Cirkulationspumparna i Star-Z-serien används till pumpning av dricksvatten, bruksvatten och flytande

Läs mer

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Översikt Handhavande av monteringsanvisningen Säkerhet Förutsättningar Avsett användningsområde Säkerhetsinstruktioner Ingrepp/ändringar och reservdelar Återvinning Standardskåp

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer