Handbok Tillagningsexempel Installationsanvisningar ClimaPlus Combi El och Gas. ...skillnaden märks på detaljerna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok Tillagningsexempel Installationsanvisningar ClimaPlus Combi El och Gas. ...skillnaden märks på detaljerna"

Transkript

1 Handbok Tillagningsexempel Installationsanvisningar ClimaPlus Combi El och Gas...skillnaden märks på detaljerna

2 Vår kundservice Vi ger 12 månaders garanti från fakturadatum. Garantin innefattar inte glasskador, glödlampor och tätningsmaterial. Tekniska ändringar, i förbättringssyfte, förbehålles. Vid all service, var vänlig uppge följande: Modell: RATIONAL ClimaPlus Combi CPC Serienummer: Serviceföretag: Om Ni skulle behöva ytterligare hjälp, kan Ni ringa oss på telefonnummer I alla användningstekniska frågor kan Ni kontakta en RATIONAL-köksmästare på telefon RATIONAL Service för frågor beträffande reservdelar och teknisk service, telefonnummer

3 Innehållsförteckning Instrumentpanel 5, 7 Driftsfunktioner 6, 8 Allmänt/råd för säker hantering 9 Allmän information 11 ClimaPlus Control 13 Tillagningstekniken hos ClimaPlus Combi 15 Driftsläge fuktig värme 17 Driftsläge torr värme 22 Driftsläge torr värme och fuktig värme 25 Använda IQT-sensorn 30 IQT-knapp:+ Profiler 34 IQT-knapp:+ LT-Tillagning 37 IQT-knapp:+ Delta-T 40 IQT-knapp:+ Matbibliotek 42 Programmering 44 Kopiera program 49 Tidsinställning: Tillagningstid, realtid och startidsinställning 51 Extrafunktion: manuell ångtillförsel 53 Extrafunktion: 1/2 fläkthastighet 54 Extrafunktion: intervallstyrd fläkt 55 Extrafunktion: Nedkylning 56 Extrafunktion: IQT-knapp 57 Nationsspecifika inställningar 62 Tillagningsexempel 64 Tillbehör 82 Rengöring /CalcDiagnose-System / avkalkning 89 Underhåll 104 Installationsanvisningar 107 3

4 Bäste kund! Vi gratulerar till Ert köp av ClimaPlus Combi med unik teknologi och Idealiskt tillagningsklimat, där allt övervakas och regleras från ClimaPlus Control. Tillaga dina produkter med IQT -sensorn och IQT -Logic-programmet och nyttja så på optimalt sätt RATIONAL IQT - TEKNIKEN - den förutseende intelligensen. Med ClimaPlus Combi kommer du att få perfekta resultat i en handvändning och det från första början - tack vare det visuella användningskonceptet som verkligen är lätt att använda - utan att behöver lära sig en massa innan. Studera handboken under några minuter framför det nya redskapet. Logiska och tydliga bilder ersätter långa textavsnitt i handboken. Vi har utnyttjat färgerna blått, rött och grönt för att ge en instinktiv känsla för det som är väsentligt och hur ugnen ska hanteras. Vi rekommenderar Er ändå att studera denna handbok sammanställd av RATIONALs köksmästare. Endast så kan Ni uttömma de många möjligheter och fördelar som ClimaPlus Combi har att erbjuda. Vi rekommenderar Er att förvara denna handbok inom räckhåll. Delge gärna oss och våra kunder Era praktiska erfarenheter, Er inspiration och idéer. Ha det så trevligt med Er nya RATIONAL ClimaPlus Combi. Med vänliga hälsningar RATIONAL Scandinavia AB 4

5 Instrumentpanel CPC el 1 2 Strömbrytare (till/från) Funktionsknapp ClimaPlus med reglerpilar (grön) 3 4 Clima-Plus fönstret Tryckknapp för Fuktig värme (ånga) 5 Tryckknapp för Torr värme (hetluft) 180 C 00:05 72 KYCKLING Tryckknapp ugnstemperatur Ugnstemperatur visas Tryckknapp för tidsinställning Kontinuerlig drift: tryck på knappen 2 gånger Timer Tryckknapp IQT-sensor Aktuell Kärntemperatur IQT-knapp med svenskt matbibliotek Indikering för IQT-knapp och programmering Program-/startknapp Nedkylning av ugnsutrymmet Tryckknapp intervallstyrning av fläkthjul Tryckknapp halv fläkthastighet Tryckknapp manuell ångdosering 19 Snabbvalsvred för inställning av data 5

6 Driftsfunktioner Info Serienummer (nere vid dörrens insida). Clima-kanaler med säkerhetsventil mot över- och undertryck. Ugnsbelysning (temperatur- och stötsäkert ceran-glas och halogenbelysning). Ugnsdörr med dubbelglas. Dörrhandtag (Bänkmodell: enhandsfattning med höger och vänster öppning Standardmodell: enhandsfattning) Skjutregel för öppning av den dubbla glasdörren (invändigt). Integrerat, självtömmande avdroppningskar för dörren. Ugnsdroppkar med direkt anslutning till avloppet. Beröringsfri dörrströmbrytare. Fötter (ställbara i höjdled). Dataskylt (med alla viktiga elektriska data om effekt, spänning, antal faser, och frekvens, samt modell och serienummer). Instrumentpanel (se sidan 5). Skyddsplåt för elinstallation. ClimaPlus Combi 6 x 1/1 GN, identiska för10 x 1/1 GN und 10x2/1 GN. Servicelucka Inbyggd handdusch (med återföringsautomatik). Hjälpmedel för beskickning (standardmodell). Luftfilter (inkommande luft installtionsutrymme). ClimaPlus Combi 20 x 1/1 GN, identiska för 20 x 2/1 GN. 6

7 Instrumentpanel CPC Gas 1 2 Strömbrytare (till/från) Funktionsknapp ClimaPlus med reglerpilar (grön) 3 4 Clima-Plus fönstret Tryckknapp för Fuktig värme (ånga) 5 Tryckknapp för Torr värme (hetluft) 180 C 00:05 72 KYCKLING Tryckknapp ugnstemperatur Ugnstemperatur visas Tryckknapp för tidsinställning Kontinuerlig drift: tryck på knappen 2 gånger Timer Tryckknapp IQT-sensor Aktuell Kärntemperatur IQT-knapp med svenskt matbibliotek Indikering för IQT-knapp och programmering Varningsindikering: Vattenbrist Program-/startknapp Nedkylning av ugnsutrymmet Tryckknapp intervallstyrning av fläkthjul Tryckknapp halv fläkthastighet Tryckknapp manuell ångdosering 19 Snabbvalsvred för inställning av data 7

8 Driftsfunktioner CPC Gas Serienummer (nere vid dörrens insida). Clima-kanaler med säkerhetsventil mot över- och undertryck. Info Ugnsbelysning (temperatur- och stötsäkert ceran-glas och halogenbelysning). Ugnsdörr med dubbelglas. Dörrhandtag (Bänkmodell: enhandsfattning med höger och vänster öppning Standardmodell: enhandsfattning) Skjutregel för öppning av den dubbla glasdörren (invändigt). Integrerat, självtömmande avdroppningskar för dörren. Ugnsdroppkar med direkt anslutning till avloppet. Beröringsfri dörrströmbrytare. Fötter (ställbara i höjdled). Dataskylt (med alla viktiga elektriska data om effekt, spänning, antal faser, och frekvens, samt modell och serienummer). ClimaPlus Combi Gas 6 x 1/1 GN, identisk för 10 x 1/1 GN. Instrumentpanel (se sidan 7). Skyddsplåt för elinstallation. Servicelucka Inbyggd handdusch (med återföringsautomatik). Hjälpmedel för beskickning (standardmodell). Luftfilter (inkommande luft installtionsutrymme) ClimaPlus Combi Gas 20 x 1/1 GN 8

9 Allmänt/råd för säker hantering Info Dagliga kontroller före användning Baffelplåt låst uppe och nere. Gejderställ eller beskickningsvagn är ordentligt låst i ugnen. Vid tillslag av Fuktig värme kan indikeringen VATTEN visas på displayen, vilket innebär att ånggeneratorn ännu inte är fylld med vatten. Efter påfyllning försvinner indikeringen automatiskt. Om indikeringen inte försvinner, kontrollera att vattenkranen är öppen och att silen i vattentilloppet inte är igensatt. Vid omgivningstemperaturer under +5 C måste ugnen värmas upp till rumstemperatur innan den används. Vid uppställning av bordsapparater med standardstativ respektive underskåp är den maximala arbetshöjden vid översta inskjutningen 1708,5 mm. VARNING - När behållaren är fylld med vätska eller produkter som avger vätska under tillredning, får behållaren inte placeras högre än att innehållet kan observeras under tillagningen (DIN: IEC ). En hänvisningsskylt medlevereras utrustningen - se den kortfattade instruktionsboken. Iakttag försiktighet vid uttag av behållare på denna höjd. Iakttag försiktighet med behållare som har hett, flytande innehåll. Varning! Het ånga! Risk för brännskador! Varning! Kantinen är het! Fixering och svängning av inhängningsställ (6x1/1, 10x1/1, 10x2/1) Urhängning Tryck gejderstället uppåt, och lyft ut ur fästena. Inhängning sker i omvänd ordning. Svängning Lyft gejderstället något och lyft ur den främre låsningen. Sväng. Arbete med beskickningsvagn/transportvagn för bänkmodeller (option) - Ta bort gejdersstället. - Lägg in inläggningsramen på botten och lås i läge. - Kör in beskickningsvagnen. Beskickning/Efter tillagning Öppna ugnsdörren långsamt. När dörren öppnas stängs ugnen automatiskt av. Skjut bara in GN-kantinen eller gallret när gejderstället är ordentligt fixerat eller beskickningsvagnen har körts in mot stoppet. Den maximalt tillåtna påfyllningsvikten per hylla är 15 kg 1 / 1 GN-apparater och 30 kg 2 / 1 GN-apparater Bild: ram Observera För alla 10x2/1, 20x1/1 och 20x2/1 GN modeller: Lås GNkantinens låsning på båda sidor av beskickningsvagnen. Användning av beskickningsvagn Använd det medlevererade handtaget vid utdragning av beskickningsvagnen ur ugnen. CPC Gas Tryckknapp för RESET Vid störning av brännarfunktionen, lyser RESET i indikatorn för IQT-knappen. Efter 15 sek hörs en akustisk signal. Den automatiska tändfunktionen startas igen genom tryckning av RESET-knappen. Om RESET-indikatorn inte lyser på nytt efter ca 15 sek, så brinner lågan och ugnen är i funktion. Lyser indikatorn trots upprepade tryckningar, kontakta Kundservice. 9

10 Allmänt/ råd for säker hantering Info Nedkylning Varning! Under nedkylning är fläkthjulet igång även när dörren öppnas. Slå på nedkylningsfunktionen bara då baffelplåten är tillstängd enligt föreskrifterna. Använd aldrig handduschen för nedkylning av ugnen, eftersom detta kan leda till extrema materialspänningar. Ugnen får inte kylas med kallt vatten. Rengöring Använd aldrig högtrycksspruta för rengöring. Behandla inte ugnen med syra eller syraånga. Kromnickelstålets ytskikt kan skadas och eventuellt missfärgas. Beakta anvisningarna på behållaren med rengöringsmedel. Angående rengöring, se kapitlet Rengöring (S.70). SC-automatik/avkalkning Observera att ånggeneratorn måste avkalkas regelbundet (se kapitel SC-automatik). Underhåll Vid inspektionsarbeten som genomförs av elektriker: Varning! Slå av spänningen till ClimaPlus Combi innan servicedörren öppnas och arbetet på spänningsförande delar påbörjas! Bild: mobilt gejderställ i ugnen Kör in gejderstället till stoppet och fixera med låsningen. Vid arbeten med beskicknings-/transportvagn: Beskickning-transportvagn måste fixeras i ugnen med säkerhetsspärr/låsning. Använd alltid det medlevererade handtagel för att dra ut gejderstället ur ugnen. Vid transport av beskickningsvagnen på transportvagnen är det viktigt att låsa hjulen på transportvagnen. Dessutom ska behållare med vätska täckas över och säkras, så att det inte finns någon skållningsrisk genom att vätskan skvalpar över. Arbeta med IQT-sensorn IQT-sensorn kan vara het. Förvara IQT-sensorn i tillhörande hållare då den inte används. Låt inte kärntemperaturnålen hänga ut ur ugnen. Ta bort IQT-sensorn ur produkten innan beskickningen tas ut ur ugnen. Underhåll: För att säkerställa, att din ClimaPlus Combi alltid är i tekniskt felfritt tillstånd bör en auktoriserad service-partner kontrollera apparaten minst en gång om året. Allmänt Dörrglaset kan vara varmare än 60 C. Vid långa driftsuppehåll bör huvudvattenkranen i byggnaden stängas av. Om vattenbristvisaren blinkar - kontrollera vattentillförseln. Observera Personalen måste ovillkorligen erhålla regelbunden undervisning avseende säkerheten. För att undvika risken för en olycka resp. att ugnen tar skada rekommenderar vi att regelbundet undervisa personalen. 10

11 Allmän Information Info Sätt på ugnen Klockdisplayen visar under 2 sekunder därefter visas aktuellt klockslag (realtid). 17:00 ON Inställning av tillagningsdata All tillagningsdata, som temperatur, tid, kärntemperatur och ClimaPlus-inställningar ställs in med snabbvalsvredet. Tryck på önskad funktion, t ex tidsinställning, och ange önskat värde med snabbvalsvredet. Inställningen kan utföras så länge som indikatorn blinkar. 11

12 Allmän information Info Uppvärmning av ugn Torr värme Ett blinkande på temperaturdisplayen indikerar att ugnen värms upp med varmluft. 170 C Magiska ögat Pilen tänds på funktionsindikatorn när ånga tillförs. Varning! Vänta med beskickning av ClimaPlus Combi till förvärmningstemperaturen har uppnåtts. Ugn för varm Beroende på vald inställning blinkar knappen för torr eller fuktig värme. Avläsning av aktuella tillagningsdata Håll temperaturknappen intryckt under en sekund Följande värden visas: Aktuell fuktnivå i ugnen (anges med blå streckkod i %) Aktuell ugnstemperatur Förlupen tid (tillagningstid) 180 C 00:05 Aktuell kärntemperatur 70 Programnummer/programsteg (endast för arbeten med program) 5 / 1 12

13 ClimaPlus Control Fördelar Intensiv bryning. Enkelt handhavande. Alla produkter serveringsfärdiga (delvis och full beskickning). Kvalitetsvinst. Mindre spill. Genomsnittlig tidsvinst. Kortare tillagningstid vid många produkter. Knaprig skorpa och saftigare stek. Med några knapptryckningar är det enkelt att ställa in: Knaprighet (knaprig skorpa, knaprigt skinn). Saftighet (kött, pudding, köttfärs). Konsistens (fluffiga bageriprodukter). Yta (smakfull skorpa, typisk steksmak, aptitligt utseende). Jäsning (olika degar: vetedeg, wienerbrödsdeg, osv., småfranska, croissants, osv.). Funktionen hos ClimaPlus Control ClimaPlus Control " är en patenterad teknologi med vars hjälp kocken utöver temperatur, tillagningstid och driftsläge kan mäta och reglera fuktigheten för temperaturer från 30 C till 300 C med en procents noggrannhet. ClimaPlus Control kontrollerar den inställda fuktighetsnivån och reglerar den helautomatiskt. Ingen smaköverföring vid samtidig tillagning av olika produkter. Det valda tillagningsklimatet/önskat klimat visas hela tiden i Clima-fönstret. Blått signalerar aktivt tillförd fuktig värme från ånggeneratorn och/eller fukt som lämnar produkten. För ugnsklimatet kombination av fuktig och torr värme : Ju mer blått i Clima-fönstret, desto fuktigare klimat. Rött signalerar torr värme, som framställs av värmeelementen i ugnen. För driftsläget torr värme och kombination av fuktig och torr värme : Ju mer rött i Clima-fönstret, desto torrare ugnsklimat. 13

14 ClimaPlus Control Fukthalten anges exakt med en grön procentsiffra över den röd/blå presentationen. Regleringen av ugnens klimat återges med två pilar på Magiska ögat. Pil upp tänd: Ugnen tillhörs fuktighet. Exempel: Puddingar, pajer, quiche, kakor, wienerbröds- och Petit-chouxdegar, stekning av all typ, snabbstekning, knaprighet, fågel av alla sorter, djupfrysta varor (legymer, huvudrätter, desserter). Alltså alla situationer där man ställer särskilt höga krav på produktens kvalitet och utseende. Driftslägen. Pil ned tänd: Ugnen töms på fuktighet Fuktig värme, torr värme eller i kombination. Så här arbetar man: Välj driftsläge Tryck på Magiska ögat Ställ in önskad fukthalt med snabbvalsvredet. Avläsning av aktuell fukthalt Tryck på knappen för ugnstemperatur för att visa aktuell fukthalt i Clima-fönstret. Härvid visas endast fuktigheten med blå (eller vid torr värme röda staplar) streck i procent. Tips Använd ClimaPlus Control när: Produktens egenfukt är stor. När hög jämnhet eftersträvas. När fuktnivån i ugnen måste anpassas individuellt till produkten - särskilt under tillagningsprocessen. När produkten svettas. När kraftig kondens bildas på kantinens undersida. När t ex fågel fortfarande är fryst i kärnan. Alltid när man med traditionella tricks försöker avlägsna fukt från ugnen. Inte tänker efter, utan bara reagerar på produktens reaktioner - individuellt och produktanpassat. T ex kex Torr värme : 180 C, bakningstid: 12 minuter. ClimaPlus : de fyra sista minuterna, 40%. Fördel: undviker blåsor, ingen fastklibbning på överliggande bakplåt, enhetligt resultat. 14

15 Tillagningstekniken hos ClimaPlus Combi ClimaPlus Combi är utrustad med två tillagningsenergier : Fuktig värme Torr värme + Dessa två driftslägen kan användas antingen: var för sig efter varandra eller kombinerat ClimaPlus Combi erbjuder möjligheten att använda nästan alla tillagningsmetoder som används i ett traditionellt kök i en enda apparat! 15

16 Driftslägen Fuktig värme (ånga) Ånggeneratorn producerar hygienisk, frisk ånga. Denna förs trycklöst in i ugnsutrymmet och cirkulerar med hög hastighet från fläkten. Det patenterade styrsystemet sörjer för att alltid så mycket ånga tillförs som livsmedlen kan absorbera. Temperaturen kan ställas in mellan 30 C och 130 C. Torr värme (hetluft) Värmeelement med hög kapacitet värmer den torra luften. Fläkten cirkulerar hetluften jämnt i ugnsutrymmet. Temperaturen kan ställas in mellan 30 C och 300 C. Fuktig värme + torr värme (Combi-drift) De båda driftslägena fuktig värme och torr värme kombineras med ett styrsystem. Denna kombination skapar ett varmt, fuktigt klimat för en särskilt intensiv tillagningsprocess. Temperaturen kan ställas in mellan 30 C och 300 C. Kombinationen av fuktig och torr värme garanterar, tillsammans med ClimaPlus Control, korrekt tillagningsklimat och optimal fuktinställning för varje produkt. Genom att kombinera alla extrafunktioner och ClimaPlusautomatiken uppnås en flexibilitet i tillagningen som spränger alla tidigare gränser. Beroende på önskad tillagning är det bara att välja eller kombinera önskade driftslägen var för sig, efter varandra eller kombinerat. 16

17 Driftsläge fuktig värme Grundinställning Temperaturförval: C Clima-fönstret lyser blått och signalerar % fukthalt i ugnsutrymmet. Så här arbetar man: Välj fuktig värme. Ställ, vid behov, in temperaturen. Ställ in tid/kontinuerlig drift eller kärntemperatur. ClimaPlus Control ställs före leverans in för högsta mättnad och kan inte ändras. Alla extrafunktioner (frånsett ånga och nedkylning) kan integreras. Förvärmning Förvärm minst så länge att ånga kondenseras på rutan. Det är alltid möjligt att kontrollera produkten genom att: avläsa värdet på displayen kontrollera manuellt (finger, nål, tryck) IQT-sensor-användning. Beskickning/tömning - Var noga med att låsa gejderstället och/eller beskickningsvagnen. - Ugnsdörren kan öppnas när som helst. Ugnen stängs av automatiskt. Tänk på säkerheten Varning! Het ånga! Kantinen är het! Varning! Risk för brännskador! Lås beskickningsvagnen enligt föreskrifterna! Tips Prova och fundera dagligen över vilka komponenter Ni kan tillaga tillsammans i funktionen fuktig ånga, för att uppnå ett effektivt användande av ClimaPlus Combi. Tänk på att fisk, kött, grönsaker, tillbehör och frukt, så länge de ska tillagas på samma sätt, också kan tillagas samtidigt. Potatis tillagas alltid i perforerade GN-kantiner. Ångan tränger igenom och tillagningen blir på så sätt snabbare och intensivare. Buljong kan samlas upp i en kantin som skjuts in på det understa läget. Det är bättre att använda två låga kantiner än en hög => kanthöjden är lägre och livsmedlen ligger därför inte staplade på varandra. Lägg inte bullar för tätt i en låg kantin. Ris och säd är de enda livsmedel som behöver tillsats av vatten: 1 del korn, 1,5 till 2 delar vatten. Tomater kan skinnas mycket enkelt: Lägg in dem i 30 till 60 sek. i fuktig värme och dra sedan av skalet medan de spolas i kallt vatten. 17

18 Driftsläge fuktig värme 1. Fuktig värme C Fördelar: Extremt kort uppvärmningstid. Utmärkt matkvalitet. Vitaminerna bibehålles. Färger bibehålles. Fettbesparing. Ingen urlakning av maten. Parallell tillagning av olika produkter. Ingen smaköverföring. Det är alltid möjligt att ta ut en del à la carte/à la minute. Exempel på produkter Mise en place Tomatconcassèes, garnering (grönsaker, frukt), svamp, blanchering av Julienne och Brunoise, blanchering av grönsaker till fyllningar, rullader, osv., lökskalning, kastanjeskalning, blötläggning av baljväxter. Förrätter Äggröra, pocherat ägg i form, hårdkokta ägg, grönsakspastejer, blancherad sparris, fyllda grönsaker (lök, kålrot, purjolök, selleri, osv.), canneloni. Ingen smaköverföring vid samtidig tillagning av olika produkter. Soppingredienser Leverbullar, spenatbullar, fylld pasta, ravioli, grönsaksroyal. Huvudrätter Kokt nötkött, kassler, fläsklägg, tunga, soppkyckling, kalkonlår, kokt fisk. Tillbehör Ris, kroppkakor (småfranska,källarfranska), köttbullar, pasta (spagetti), färska och djupfrysta grönsaker, grönsakspudding, potatisrullad, skalad/oskalad/tillskuren potatis. Tillagningssätt Ånga, sjuda, blanchera, pochera, stuva, blötlägga, vakuumtillaga, tina, återvärma, konservera. Desserter Färsk eller djupfryst frukt (t ex varma hallon), kompott, risgrynsgröt. 18

19 Driftsläge fuktig värme under C Fuktig värme 30 C till 99 C Fördelar Extremt kort uppvärmningstid. Fördelar tack vare mjuk tillagning : Utmärkt matkvalitet. Typisk egensmak bibehålles. Överlägsen konsistens och elasticitet för köttoch fiskprodukter. Förbättrat handhavande vid servering. Separering och sprickning förhindras. Ingen blåsbildning => släta snittytor. Stora stekar tillagas skonsamt och viktförlusten reduceras. Kött bibehåller sin volym. Fettbesparing. Tillagning under noggrann temperatur utan personliga kontroller. Kortare tillagningstid jämfört med traditionella metoder. Det är alltid möjligt att ta ut en del à la carte/à la minute. Exempel Mise en place Blanchera fläsk, blanchera skinka, pochera fiskgarnityr, soppor, såser, sky, fumets, etc., pastörisera (extern förlagning). Särskilt känsliga produkter hanteras utan risk och ansträngning. Förrätter Gelatin, gäddbullar, terriner, fiskfyllningar, mousser, vakuumrätter (t ex Coquilles St. Jaques). Soppingredienser Fyllningar, knödel, klimpar, äggstanning, royal. Huvudrätter Fisk (lax, sjötunga, etc.), kassler, fågel, dieträtter, vakuumrätter (kycklingbröst, kalvtunga), kalkonfilé, små kycklingbröst, nötfilé, korv hemlagad. Tillbehör Flan, grönsakspudding. Tillagningssätt Förvälla, skumma, stuva, pochera, blanchera, blötlägga, vakuumtillaga, tina, återuppvärma, pastörisera, jäsa. Desserter Frukt, creme caramel, kabinettpudding, mannagrynspudding. 19

20 Driftsläge fuktig värme under C Fuktig värme 30 C till 99 C Tips Tillagningstider fuktig värme under C Använd tillagningstiderna för fuktig värme vid C som ungefärliga riktvärden. Allmänt: Ju lägre tillagningstempertur, desto längre tillagningstid. Ugnstemperatur-riktvärden: Soppingredienser: 75 till 90 C Fisk, högvilt och kräftdjur: 65 till 90 C Kött- och korvprodukter: 72 till 75 C Ljust kött: 75 till 85 C Mörkt kött: 80 till 90 C Fågel: 80 C Desserter: 65 till 90 C Smaksättning Krydda försiktigt. Den låga temperaturen gör att egensmaken intensifieras. Dosera noga när det gäller alkohol, fumets, essenser och reduktioner! Konservering av frukter/grönsaker Täck produkten med varm eller kall vätska allt efter råvarans fasthet och önskat konserveringsresultat. Diametern hos konserveringskärlet (glas) bör inte överskrida till 120 mm. Tillagningstemperaturen anpassas till produktens typ (mognadsgrad, snitt). Temperaturriktvärde: 74 C till C. Förvällning Sker mycket skonsamt, utan viktförlust. Fördelar jämfört med kokning i gryta: - Fast form på fyllningen. - Intensiv arom och smak hos produkten. - Mycket låg stekförlust hos feta produkter. - Sprickning undviks, särskilt hos naturtarmar med skadade väggar. Temperatur-riktvärde: 72 C till 80 C. Tillagning direkt i serveringskärlet, t ex fisk. Vakuumtillagning Vakuumkokning resp. -tillagning har utvecklats från metoden för vakuumkonservering. Den viktigaste förutsättningen för vakuumtillagning är att råvaran har vakuumbehandlats till %. Produkterna förseglas i svetsade påsar av krympplast. Efter vakuumbehandling kyls produkten snabbt ned till +2 C. Tillagningstiderna för driftsläget fuktig värme kan användas som riktvärden vid tillagning. Praktiska resultat: Ju högre vakuum (totalvakuum), desto kortare tillagningstid. Tillagningsmetoder: Fisk, kött, fågel, grönsaker, tillbehör och frukt förbehandlas som i ett traditionellt kök. Därvid kan diverse garnityrer och speciella fyllningar tillredas med särskild omsorg. Vid vakuumtillagning skall produkterna placeras på galler! Vakuumtillagning: Fisk, fyllning, gåslever 70 C Ljust kött 80 C Grönsaker, svamp, frukt 90 C Mörkt kött, tillbehör: C 20

21 Driftsläge fuktig värme över C Fuktig värme 101 C till 130 C Fördelar Maten ångas intensivt. Tillagningstiden förkortas. Observera även fördelarna med driftsläget Fuktig värme. Exempel på forcerad ånga Tillbehör Potatis, rot grönsaker, t ex kålrabbi, morötter Det är alltid möjligt att kontrollera produkten genom att: avläsa värdet på displayen kontrollera manuellt (finger, nål, tryck) använda kärntemperatur-automatik. Tips Ugnstemperatur-riktvärde: Selleri: 110 C Fryst kålrabbi 120 C Potatis 115 C Tänk på säkerheten Varning! Het ånga (risk för brännskador)! Varning! Kantiner och galler är heta! Kontrollera att beskickningsvagnen är låst enligt föreskrifterna! Anteckningar 21

22 Driftsläge torr värme Grundinställning Temperaturförval: 160 C I Climafönster visas två röda staplar. ClimaPlus Control begränsar den tillåtna egenfukten till %, d.v.s all fukt som produkten avdunstar förblir kvar i ugnsutrymmet. Så här arbetar man: Välj Torr värme. Ställ in temperaturen. Ställ in tid/kontinuerlig drift eller kärntemperatur. Välj, vid behov, ClimaPlus Control. Tryck funktionsknappen Magiska ögat och ställ in den maximalt tillåtna fukthalten. Fri inställning från - 0%. Med hjälp av ClimaPlus Control kan fuktigheten i ugnsutrymmet begränsas. Fukthalten i ugnsutrymmet anges med röda staplar och tillhörande procenttal. Ju mer rött på displayen, desto torrare är atmosfären i ugnen, resp. desto lägre är fukthalten. Alla extrafunktioner (frånsett nedkylning) kan integreras. Förvärmning Förvärm minst så länge att den inställda temperaturen uppnås. Allmänt: Förvärmningstemperatur = Tillagningstemperatur + 50 C - C Förvärm till 300 C för förstekta, djupfrysta produkter eller gratänger. Det är alltid möjligt att kontrollera produkten genom att: avläsa värdet på displayen kontrollera manuellt (finger, nål, tryck) IQT-sensor-användning. 160 C Beskickning/tömning - Kontrollera att gejderstället och/eller beskickningsvagnen är ordentligt låst. - Ugnsdörren kan öppnas när som helst. Ugnen stängs av automatiskt. Tänk på säkerheten Varning! Het luft (risk för brännskador)! Varning! Kantiner och galler är heta! Kontrollera att beskickningsvagnen är låst enligt föreskrifterna! 22

23 Driftsläge Torr värme Fördelar 300 C - kapacitetsreserv - särskilt vid full beskickning. Extremt kort uppvärmningstid. Utmärkt matkvalitet. Kalorisnålt. Tillagning på alla nivåer samtidigt. Förkortad tillagningstid jämfört med traditionella ugnar. Det är alltid möjligt att ta ut en à la carte/à la minute. Exempel Mise en place Bryna fläsk, halstra köttben, anrätta sky, jäsa vetedeg. Förrätter Köttbullar, puddingar, inbakade grönsaker, grönsakspastejer, rostbiff, kycklingvingar, plockmat, snabbmat, ankbröst, quiches, mördegsbakelser, tartlettes, bakverk. Soppingredienser Fyllda kex, skinkfyllningar, profiteroles, ostkrutonger, ostpinnar. Huvudrätter Stek, rumpstek, T-bone, porterhouse, frikadeller, kycklingbröst, kycklinglår, hel/halv kyckling, kalkon, fasan, vaktel, panerat kött och fisk, stekt kyckling, kroketter, ankbröst, kotlett, korv, pizza. Färgsättningen blir jämn på alla sidor utan att produkten behöver vändas. Tillbehör Potatisplättar, stekt potatis, potatisgratäng, rösti, bakad potatis, idaho-potatis, potatissufflé, macaire-potatis, duchesse-potatis. Desserter Kex, mjuka kakor, bakelser, smördeg, fleurons, croissants, bröd, småbröd, baguetter, mördeg, djupfrysta äppelknyten. Tillagningssätt Steka, grilla, baka, gratinera. 23

24 Driftsläge torr värme Tips Tillagningstider Tiden tills produkten är färdiglagad står i förhållande till produktens kvalitet, vikt, temperatur, fukt och tjocklek. Packa inte kantinen eller gallret för tätt, eftersom jämn luftcirkulation då inte kan uppnås. Allmänt - Föruppvärmning: till 300 C, för att bygga upp tillräcklig värmekapacitet. - Vänta med att öppna den förvärmda ugnen tills fläktarna har stoppat, för att minimera värmeförlusten genom dörren under beskickning. - Utför beskickning på kortast möjliga tid för att minimera värmeförlusterna. - Använd ClimaPlus Control under tillagningen (vid full beskickning) för att släppa ut överflödig fukt ur ugnen. Lättstekt Tumregel: Status väl genomstekt, well done: 1 cm köttjocklek behöver ca 8 till 10 minuter tillagning. Föruppvärmning: till 300 C Optimal tjocklek: 1,5 till 2 cm. - Status medium, 5-6 minuter Stek eller banka inte köttet (mjöla inte in). Kantin: Använd galler för att samtidigt bryna köttets ovan- och undersida. Se till att tjockleken är densamma och lägg likadana storlekar på varje galler Gratinering av soppor, mörka och ljusa kötträtter, fisk och musslor, sparris, chicorée, brocolli, fänkål, tomater, toasts. Föruppvärmning: till 300 C Ställ in önskad temperatur efter beskickning. Kantin: Galler eller kantin (20 mm) för toast, stek och soppa. Ställ in ClimaPlus Control på 20% - eventuellt måste du reducera värdet något beroende på mängden och produktens beskaffenhet. Bakning Föruppvärmning: till baktemperatur, välj. en högre förvärmningstid vid full beskickning. Baktemperatur: ca C lägre än i normala ugnar. När ni bakar bröd och frallor, använd bara varannan fals. Använd inte formar som är djupare än 70 mm. Om ugnen blir för fuktig, sätt på ClimaPlus Control, fuktigheten minskar då till det inställda värdet. Använd granitemaljerade formar eller plåtar för optimal värmeöverföring. Vid djupfryst snabbmat, förvärm ugnen till 300 C - tina inte upp maten i förväg. Förbakat bröd tinas först upp och gräddas snabbt (lägg alu eller bakplåtspapper eller teflonbelagd alufolie). Glöm inte extrafunktionerna pensling, 1/2 fläkthastighet och 1/2 energi. Panerad stekning är möjlig med alla sorters panering. För att produkten ska bli riktigt intensivt brun rekommen deras ett fett som ger mörkare färg eller en paprika-oljeb landning (se upp med temperaturen). Klappa på panerin gen ordentligt, behandla med flytande fett och fyll inte på för mycket. ClimaPlus Control Genom att helt målinriktad avleda fukt i slutet på klimatgrillningen får man en härligt brun färg. Galler-förvärmningen (à la carte) Genom att förvärma gallren får produkten man grillar de typiska grillmarkeringarna. Lägg produkter som endast kräver en kort stektid på förvärmda galler: t.ex. Lamb-chops, torr värme, ClimaPlus Control 10%. 24

25 Torr värme + fuktig värme Grundinställning Temperaturförval: 160 C I ClimaPlus-fönstret visas en kombination av fuktig och torr värme. Fuktigheten är inställd på 90% (blå andel). Så här arbetar man: Välj fuktig värme och torr värme i kombination. Ställ in temperaturen. Ställ in tid/kontinuerlig drift eller kärntemperaturen. Välj ClimaPlus Control om så önskas. Tryck därvid på fuktighetsknappen Magiska ögat och ställ in önskad fuktighet med snabbvalsvredet. Inställning kan ske från % till %. Med ClimaPlus Control kan fuktigheten i ugnsutrymmet mätas och regleras. En blå/röd stapel och tillhörande procentvärde anger fukthalten i ugnen. Ju mer blått som syns på displayen, desto fuktigare är atmosfären i ugnsutrymmet resp. desto högre är fukthalten. Ju mer rött som syns på displayen, desto torrare är atmosfären i ugnsutrymmet resp. desto lägre är fukthalten. Alla extrafunktioner (frånsett manuell ångdosering och nedkylning) kan integreras. Förvärm minst så länge att den inställda temperaturen har uppnåtts. Allmänt: Förvärmningstemperatur = tillagningstemperatur +50 C - C (frånsett djupfryst sanbbmat) Det är alltid möjligt att kontrollera produkten genom att: avläsa värdet på displayen kontrollera manuellt (finger, nål, tryck) Använda IQT-sensorn. Beskickning/tömning - Se till att gejderstället och/eller beskickningsvagnen är ordentligt låst. - Ugnsdörren kan öppnas när som helst. Ugnen stängs av automatiskt. Tänk på säkerheten Varning! Het ånga och luft (risk för brännskador)! Varning! Kantiner och galler är heta! Kontrollera att beskickningsvagnen har låsts enligt föreskrifterna! 25

26 Torr värme + fuktig värme Fördelar Extremt kort uppvärmningstid. Utmärkt matkvalitet. Ingen uttorkning av ytan eller skorpbildning. Automatisk ösning - mindre viktförlust. Stekar blir saftiga och har rätt konsistens. Intensiv, skonsam tillagning. Kalorisnålt. Jämn tillagning även av stora stekar. Steken blir fast att skära, vilket ger optimalt många skivor. Kortare tillagningstid jämfört med traditionella ugnar. Det är alltid möjligt att ta ut en del à la carte/à la minute. Exempel Fuktig + torr värme i kombination Mise en place Bryna köttben. Förrätter Quiche Lorraine, grönsaksgratäng, moussaka, lasagne, canneloni, paella, makaronipudding. Huvudrätt Stekar (nöt, kalv, fläsk, lamm, fågel, vilt), rullader, fyllda grönsaker (paprika, aubergine, kål, lök, kolrot), gratinerade grönsaker (blomkål), kalkonlår, fyllt kalkonbröst, skinkrullar, fläsklägg, omeletter av olika slag. Ugnen ger en jämn färgsättning även vid tillagning av stora stekar. Tillbehör Potatisgratäng, djupfrysta produkter (fyllda potatisknyten, etc.), potatissufflé. Desserter Vetedeg, deg till bakelser, petit-chou, äppelbakelse. Diverse Bröd, frallor, kringlor (djupfryst deg, råa produkter). Tillagningssätt Combi-ångkoka, Combi-steka, Combi-grädda, glasera, gratinera, baka med pensling, steka och ösa. 26

27 Torr värme + fuktig värme Tips Lägg stekar en bit från varann - så blir det en jämn stekning. Lägg köttet med köttfibrerna parallellt med luftströmmen => bättre värmeupptagning och kortare tillagningstid. Ångstek stora stekar och stekar där svålen sitter kvar ca 1/3 av tillagningstiden. Samla upp köttsaften i en kantin på nedersta gejderspåret. Används tillsammans med köttbenen till sås. Rullader Lägg in i en tillsluten kantin. Häll över het sås och täck kantinen. Baka Jästdeg, smördeg, deg till bakelser tillreds på granitemaljerad plåt. Tillredning av sås - Skjut in en tillsluten kantin på understa nedersta gejderspåret. - Lägg ben, mire poix och kryddor i en kantin och stek under köttet. - Späd med köttsaften. - Stek hela tiden under lock. - Detta blir en koncentrerad basfond för sås. Tillredning av sås i granitemaljerad kantin. Återuppvärmning Så här arbetar man: Återuppvärmningstemperatur I genomsnitt har en temperatur mellan 120 C och 140 C fungerat bäst, men temperaturen kan varieras allt efter produktens beskaffenhet. Återuppvärmningstid Återuppvärmningstiden ligger för rätter på tallrik som regel mellan 5 och 8 minuter - men denna kan variera med produkten, produkttemperaturen, antalet tallrikar/fat och önskad serveringstemperatur. ClimaPlus Control vid återuppvärmning För att undvika fuktpölar och torksprickor rekommenderas en ClimaPlus-inställning mellan 40% och 50%. Kontroll av produkten kan göras när som helst. Optimal serveringstemperatur: C Kontrollera serveringstemperaturen - t ex med kärntemperatur-automatik. Ändra det inställda värdet vid behov. 27

28 Torr värme + fuktig värme Återuppvärmning Fördelar: Inga varmhållningsförluster. Kvalitetsbevarande och -förbättrande, eftersom det finns mer tid att anrätta tallrikar och serveringsfat ( ögat gör sitt ). Alla rätter kan återuppvärmas utan lock. Möjlighet att servera vid önskad tidpunkt. Lämpligt för banketter, stora tillställningar, à la carte-menyer för större sällskap, beskickning för löpande servering och liknande. Kan användas i alla sammanhang, antingen det gäller gemensam utspisning eller gastronomi. Personalbesparande Exempel Förrätter All slags spagetti, canneloni, lasagne, grönsakstallrikar, ost- och kålrätter, quiche lorraine, vårrullar, stekta fiskbullar, lökpaj. Soppingredienser Leverbullar, friterat, spenatbullar, kroppkakor, mannagrynsbullar, köttbullar, vermicelli, makaroner. Huvudrätter Stekar av alla slag, köttfärslimpa, pudding, djupfryst kött, -fisk, -grönsaksbiffar, fläsklägg, färdiga menyer, knaperstekt fågel och kött, rullader, fyllda grönsaker. Tillbehör Ris, potatismos, fyllda potatisbullar, degprodukter, grönsaker, potatis (puré, gratäng, pommes frites, pudding). Desserter Äppelkaka, ostkaka, varm frukt, kompott. Användning Istället för uppvärmning och varmhållning. För återuppvärmning vid cook & chill. För återuppvärmning av rätter på tallrik, på plankor på fat och i GN-kantiner. 28

29 Torr värme + fuktig värme Återuppvärmning Tips Återuppvärmningskärl Porslinstallrikar, lergods, glas, silverfat, kopparpannor, mässingsbägare, aluminium, kromnickelstål, krom. Vid servering av banketter/konferensgäster Tallrik - återuppvärmning på tallrik- beskickningsvagn för tallrikar med diameter upp till 31 cm. - Stora mängder på kortast möjliga tid. - Snabb tömning och påfyllning. - Kortast möjliga serveringstid, hög timkapacitet, snabb expediering av bord, högre omsättning. Serveringsfatet värms samtidigt. Bibehåller värmen vid lång väg till bordet. Isoleringshuva: Klarar korta väntetider eller långa transporter. Placera ingredienserna om möjligt jämnt och inte för tätt på tallriken/faten. Mise en place: kryddade och smorda rätter behöver inte penslas under servering. Återuppvärmning av tallrikar i särskilda tallriksställ. Bänk- och golvmodeller. Såser Hälls alltid upp efter återuppvärmning resp. över lämplig produkt. Upprepad återuppvärmning kan programmeras individuellt. ClimaPlus Control, individuell reglering av fuktigheten i ugnsutrymmet - garanterar optimal anpassning för olika produkter. Fuktighetsinställningen kan ändras när som helst under tillagningen. Observera fasta program enligt Matbilioteket (se sidan 44). Variabel återuppvärmning I varje driftsläge för ClimaPlus Combi är det möjligt att välja ett individuellt och produktberoende återuppvärmningsprogram. Isoleringshuva till tallriksgejderställ 29

30 Tillagning med IQT-sensorn Fördelarna Automatisk kompensering av ojämnheter i samband med IQT-sensorns placering och därigenom en kontinuerlig beräkning av den faktiska KT. Förenklad placering av IQT-sensorn. Man får ett större kärnområde för mätning av kärntemperaturen genom att man har flera mätpunkter. Optimalt resultat, t.ex. när man behöver steka à point, genom en intelligent beräkning av kärntemperaturen i den faktiska kärnan och temperaturen direkt i produkten. Utomordentlig och reproducerbar produktkvalitet. Ingenting blir för genomkokt. Genom att steka reduceras även viktförlusten. Ingen övervakning behövs vid tillagningen. Förhindrar felbedömning som vid traditionell kontroll (provning med nål, finger, läpp, gaffel och kniv). Funktion Automatisk beräkning av den faktiska kärntemperaturen i produktens kärnmätområde, även om IQT-sensorn inte placeras exakt i mitten. Mätning av kärntemperaturen för styrning av tillagningsprocessen. Tillaga maten helt utan risk och utan extra övervakning. Med IQT-sensorn blir din produkt färdig exakt à point. Driftsläge Kan användas i alla driftslägen. Så här arbetar man: Skjut in den väl rengjorda och kalla IQT-sensorn på det stället där produkten är som tjockast ungefär till mitten. Välj driftsläge. Ställ in tillagningstemperaturen. Ställ in kärntemperaturen - förvald temperatur visas på displayen. 70 C 25 Önskad temperatur Aktuell temperatur 30

31 Tillagning med IQT-sensorn Tiduret är bortkopplat. Om IQT -sensorn inte har monterats eller sitter helt felaktigt, blinkar SENSOR på ugnsdisplayen, på klockdisplayen POSITION samtidigt som en summerton aktiveras. SENSOR POSITION När den förvalda temperaturen uppnås hörs en ljudsignal. Ugnen stängs av automatiskt. Tidsangivelse tryck för att visa använd tid på klockdisplayen Tips För stek som ska skivas väljs IQT-sensorn ca 5 C lägre, eftersom steken efterdrar under avkylningen. För att undvika hål i produkten (koagulerad äggvita) bör IQT-sensorn kylas före användning. Inställd temperatur och inställt driftsläge kan ändras när som helst. Kärntemperaturen kan programmeras. Tänk på säkerheten IQT-sensorn kan vara varm. Låt inte IQT-sensorn hänga ut ur ugnen. Ta ut IQT-sensorn ur produkten innan ugnen töms. Jämn tillagning och mindre viktförlust. Steken håller sig saftig. 31

32 Tillagning med IQT-sensorn Allmän information om kärntemperatur i kött Kött Kärn- Färg temperatur i mitten Nötkött blodigt 45 C bleu rare medium 50 C saignant medium rare medium C a point medium välstekt C bien cuit well done Kalvstek välstekt över 77 C Allmän information om kärntemperatur i kött Kött Kärn- Färg temperatur i mitten Fläskkött välstekt C rimmat 68 C Lammkött Välstekt 79 C Fårkött välstekt 82 C Fågel välstekt 82 C Anteckningar 32

33 Tillagning med IQT-sensorn Kärntemperatur riktvärden Färdigt Kärntillstånd temperatur Nötkött Oxfilé medium C Rostbiff medium C Oxstek genomstekt C Kärntemperatur riktvärden Färdigt Kärntillstånd temperatur Fårkött Fårsadel lätt rosa C Fårsadel genomstekt 80 C Fårbog lätt rosa C Fårbog genomstekt C Fläskkött Bog/lår genomstekt 75 C Bog/lår ljusrosa C Grishals lätt ljusrosa C Sidfläsk/fyllt genomstekt C Sidfläsk genomstekt C Fläsklägg genomstekt C Kokt skinka mycket saftig C Kassler C (skivor till buffé) C Revbensspjäll genomstekt 65 C Inbakad skinka C Tunga genomstekt C Grishuvud C Kalvkött Kalvrygg ljusrosa C Kalvbog genomstekt 78 C Kalvstek genomstekt C Kalvnjure genomstekt C Kalvbringa genomstekt C Lammkött Vid genomstekning ställ in kärntemperaturkontrollen mellan 79 C och 85 C. Färgen på köttets kärna är grå eller något ljusröd. Köttsaften är klar. Fågel Kyckling genomstekt 85 C Gås rosa C Gås genomstekt C Kalkon, anka genomstekt C Pastejer och dylikt Pastej C Terrin, fast C Gåslever 45 C Lax 60 C Gädda 63 C Fiskmousse 65 C 33

34 IQT-knapp: +Profiler IQT-knapp: Garothek Vad menas med PROFILER och hur fungerar det? RATIONAL tillagningsprofiler är idealförlopp som har lagrats i minnet för tillagning av kött, företrädesvis genom långtidsstekning. Det speciella: De intelligenta profilerna registrerar inte bara automatiskt köttbitens storlek och ugnens fyllnadsmängd, utan de beräknar även den exakta kärntemperaturen, den exakta tiden som är kvar och hur brunt köttet är - allt med hjälp av IQT-sensorn. Profilerna anpassar sig automatiskt till respektive produktstorlek och fyllnadsmängd. Därigenom optimeras kvaliteten på den färdiga maten - i synnerhet när det gäller följande punkter: Köttbitens inre: Även om IQT-sensorn inte placeras exakt på rätt ställe (alltså inte mitt i kärnan) får man tack vare den automatiska mätningen av den faktiska kärntemperaturen extra möra köttfibrer (en positiv tuggkänsla). Köttet känns saftigt ända ut till den knapriga utsidan. Utsidan: Genom att på enkelt sätt ställa in stekningsgraden (steg 1-7, ljusare/mörkare) kan du själv bestämma hur knaprig utsidan på köttet ska bli och så utan besvär servera köttet exakt så som kunden vill ha det. Färgen, smaken och knaprigheten stämmer helt automatiskt och zonen utmed kanten som i regel kan vara lite torrare reduceras till ett minimum. Och därigenom sänks även viktförlusten i samband med stekningen. Genom att resttiden indikeras underlättas planeringen. Man kan optimera produktionsförloppet, öka apparatens kapacitet och reducera övervakningsarbetet. Så här arbetar man: Välj driftsläge och program. Tryck på IQT-knappen. På respektive display ser du +PROFILER. +PROFIL För att uppnå detta perfekta resultat - jämfört med traditionell tillagning av kött i Combi-Steamers - passerar tillagningsprofilen en serie temperatur- och fuktcykler i ett klimat som är idealt för den specifika produkten. Detta kräver ett intelligent program som övervakar råvaran genom kontinuerlig och automatisk mätning och omberäkning av data för tillagningsprocessen. Därmed kan programmet automatiskt uppskatta och ta hänsyn till stekens storlek, så att önskad kärntemperatur alltid uppnås samtidigt som ideal stekyta (sk punktlandning ). Enkelt handhavande Du behöver bara bestämma den individuella stekningsgraden och ställa in IQT-kärntemperatur. Allt annat övertar din ClimaPlus Combi automatiskt. De inställningsvärden som rekommenderas hittar du i tabellen på sidan 36. När 2/3 av den totala tillagningstiden återstår visas automatiskt den återstående tillagningstiden på displayen. Detta möjliggör en långsiktig egen planering. +PROFIL Aktivera med Program/Start -knappen Temperturknappen visar den förprogrammerade färgsättningsnivån. När siffran 4 slutar att blinka, vrid på den centrala inställningsratten för välja nivån gällande färgsättningen på stekytan. FAERG 4 34

35 IQT-knapp: +Profiler På IQT-sensor-displayen visas den förinställda kärntemperaturen på 72 C. Tryck på IQT-knappen och ställ med den centrala inställningsratten in den önskade kärntemperaturen. 72 C 70 C Bekräfta med knappen Program/start för att starta funktionen + PROFILER. Eftersom +PROFILER fungerar i alla 3 kok-/stekfunktioner visas kontinuerligt en blå-röd streckkod i klimatfönstret och knapparna för kombinationen fuktig värme/torr värme är aktiverade. Samtidigt visas på IQT-sensor-displayen till vänster den önskade och till höger den aktuella kärntemperaturen. När en tredjedel (+/- 10 min.) av tillagningstiden har gått visas den tillagningstid som är kvar på klockdisplayn Önskad temperatur Aktuell temperatur 00:32 Om IQT -sensorn inte har monterats eller sitter helt felaktigt, blinkar SENSOR på ugnsdisplayen, på klockdisplayen POSITION samtidigt som en summerton aktiveras. Vad kan man inte färdiglaga med profilerna eller inte så optimalt? Principiellt förutsätter profilerna en minimistorlek på köttbiten, på cirka 8 cm i diameter, eftersom detta är ett program för tillagning av stekar som behöver relativt lång tid att bli färdiga. När du fyller ugnen är det viktigt att alla köttbitarna har ungefär samma storlek och att IQT-sensorn placeras i området kring köttbitens tjockaste ställe. Eftersom det här är frågan om stekar som behöver relativt lång tid att bli färdiga, d.v.s minst ca minuter, rekommenderas +PROFILER inte för: Kyckling, ankstek och övriga mindre fågelsorter (här rekommendera Clima-grillning), för mindre filébitar, etc, samt för kött som endast ska stekas helt kort. SENSOR POSITION 35

36 IQT-knapp: +Profile Tips Eftersom +PROFILER är ett separat program kan denna funktion integreras som programsteg i ett annat program. Du kan emellertid kopiera programmet och så skapa egna program (se kapitlet: Kopiera program, sidan 50). För att dina inställningar inte ska kunna ändras om du kanske inte är närvarande hela tiden, är manöverpanelen, bortsett från några undantag, spärrad under hela programförloppet (se nedan). +PROFILER kan endast stoppas genom att frånkoppla CPC. Om dörren öppnas avbryts programmet bara. Det fortsätter sedan igen när man har stängt dörren. Följande funktioner kan man fortfarande gå till även efter att programmet har startat: HACCP Kalk Rekommenderade inställningtider för bryning och kärntemperatur Produkt KT Rek.bryningssteg Temp.-område Kalvstek C Steg C Leverpastej C Steg C Kalkonbröst C Steg C Kalvlår 80 C Steg C Knaprig fläskstek av sidfläsk C Steg C Grishals 75 C Steg C Grislår 82 C Steg C Nötkött C Steg C Nötfransyska C Steg C Rostbiff C Steg C Oxstek C Steg C Den rekommenderade bryningsområdet motsvarar här det angivna temperaturområdet. Tips: Kryddblandningar som innehåller mycket socker och kryddor som snabbt blir bruna, som t.ex. paprika, bör man endast använda sparsamt när man bryner på hög värme. 36

37 IQT-knapp: +LT-tillagning LT-tillagning (lågtemperaturtillagning) Fördelar Lugnare tillagningsförlopp, där köttet tillreds långsamt (mognar) och erhåller sin typiska egensmak. Liten viktförlust genom ett milt klimat i ugnen: Köttsaften blir kvar i produkten, d.v.s köttet förblir saftig och viktförlusten reduceras. Genom en snabb kylning efter att produkten har brynts kan zonerna i kanten aldrig bli för genomstekta. Snittytans färg är enhetlig. Tillagning över natten blir möjlig tack vare. den automatiska övergången i hållfasen (upp till 24 tim.). Stöder köttets naturliga mognadsprocess genom att skapa ett optimalt klimat i ugnsutrymmet. Optimal och snabb mognad även av färskt, icke hängt kött. En kontroll av produkten under tillagningstiden krävs inte, eftersom klimatet och luftcirkulationen automatiskt anpassas till de krav som produkten ställer. Liten vätskeförlust i samband med portioneringen. Låg saftförlust för stora stekar och efterföljande portionering. Temperaturområde Förvärmningsfas Bryningsfas Progressiv nedkylningsfas Mogningsfas (ärvärde KT = börvärde KT) Varmhållningsfas Så här arbetar man Upp till 24 tim. Välj bort driftsläget och programmet Tryck på IQT-knappen Välj +LT-TILLAGNING med den centrala inställningsratten +LT Aktivera funktionen med program/start-knappen På displayn för ugnstemperaturen och för IQT-sensorn visas de förinställda värdena 130 C 58 C Observera Om IQT -sensorn inte har monterats eller sitter helt felaktigt, blinkar SENSOR på ugnsdisplayen, på klockdisplayen POSITION samtidigt som en summerton aktiveras. (Se även sidorna 30 och 31). 37

38 IQT-knapp: +LT-tillagning Tryck på temperaturknappen och mata in temperaturen för ugnutrymmet på displayen Tryck på IQT-sensor-knappen och mata in kärntemperaturen på displayen 150 C 72 C Starta funktionen med program/start-knappen Observera: Tillagningstemperaturen kan man ställa in mellan 130 C och 200 C, kärntemperaturen mellan 45 C och 80 C. Eftersom funktionen +LT-TILLAGNING fungerar med driftsläget torr värme visas i klimatfönstret en permanent röd streckkod och knappen för torr värme är aktiverad På displayn för temperaturen i ugnutrymmet visas den önskade temperaturen Displayn för uret visar Om förvärmningstemperaturen är uppnådd visas på displayn för ugnsutrymmet det blinkande kommandot: BESKICKA. 150 C FORWARM BESKICKA Fyll nu CPC med dina produkter och ställ in IQT-sensorn. Stäng sedan dörren. +LT-tillagningsprocessen börjar. På displayen för IQT-sensorn visas den aktuella kärntemperaturen automatiskt efter en viss tid. Mognadsfas: Under denna fas ökas kärntemperaturen långsamt inom lågtemperaturområdet och ugnstemperaturen anpassas automatiskt till kärntemperaturförloppet. Genom denna långsamma mognadsprocess förblir köttet mört och saftigt. Snittbilden blir enhetlig och färgen jämn på hela ytan. När mognadsfasen börjar visas på displayen för uret: MOGNA Önskad temperatur Aktuell temperatur MOGNAD 38

39 IQT-knapp: +LT-tillagning Hållfas Så fort den aktuella kärntemperaturen stämmer överens med den förinställda temperaturen visas HÅLLA på urets display. Denna fas kan vara upp till 24 timmar. Naturligtvis kan du avbryta hållfasen närhelst du vill genom att välja bort driftsläget (t.ex. torr värme). För att göra detta behöver du bara trycka på det driftsläget som indikeras i belyst form. Alla indikeringar slocknar och displayn för uret visar realtiden igen. Om du redan har brynt köttet och nu vill fortsätta tillaga det i lågtemperaturområdet kan du utan problem under mognadsfasen växla till LT-tillagning. Låt dörren på din CPC vara öppen och gör det som beskrivs i avsnittet Så här arbetar man samtidigt som du beaktar följande punkter: Ugnstemperaturen förblir på det förinställda värdet, välj nu den önskade kärntemperaturen och starta LT-tillagning med knappen program/start. Tryck nu på progr./start-knappen tills MOGNA visas på ugnens display. Beskicka och ställ in IQT-sensorn och stäng dörren. VARMH Rekommenderas inställningtider för bryning och kärntemperatur Produkt Rek. KT Rek. bryningssteg/temp.-område Prime Rib 52 C C Nötbringa 55 C C Fricandeau 58 C C Lammlår 58 C C Kalkonbröst 75 C C Rostbiff C C Oxsadel 55 C C Oxstek C C Viltkött C C Beroende på den önskade bryningsgraden kan bryningstemperaturen väljas individuellt mellan 130 och 200 C. Programmet startar automatiskt. Det redan brynta köttet blir nu i mognads- och hållfasen som följer mjukt och mört och får en härligt jämn färg. Anmärkning: Eftersom +LT-TILLAGNING är ett separat program kan denna funktion inte integreras som programsteg i ett annat program. Du kan emellertid kopiera programmet och på så sätt skapa egna program (se kapitlet: Kopiera program, sidan 50). För att dina inställningar inte ska kunna ändras om du kanske inte är närvarande hela tiden, är manöverpanelen, bortsett från några undantag, spärrad under hela programförloppet (se nedan). +LT-TILLAGNING kan endast stoppas genom att frånkoppla CPC. I hållfasen kan programmet även stoppas om man väljer bort det indikerade driftsläget.om dörren öppnas avbryts programmet. Det fortsätter sedan igen när man har stängt dörren. Följande funktioner kan man fortfarande gå till även efter att programmet har startat: HACCP Kalk 39

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSLP. Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair XSLP. Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning V-ZUG Ltd Ugn Combair XSLP Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning Tips om inställningar Förklaring av symboler C A Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen har uppnåtts

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair SL och SLP. Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair SL och SLP. Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning V-ZUG Ltd Ugn Combair SL och SLP Bruksanvisning Tips om inställningar, bakautomatik, mörstekning Tips om inställningar Förklaring av symboler C A Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair SEP. Bruksanvisning Tips om inställningar

V-ZUG Ltd. Ugn. Combair SEP. Bruksanvisning Tips om inställningar V-ZUG Ltd Ugn Combair SEP Bruksanvisning Tips om inställningar Tips om inställningar Förklaring av symboler C Min. Tim. Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen har uppnåtts Tid i minuter

Läs mer

Baka som ett proffs. Bakning med ånga. Bakning. Kakor. Kakor. Sufflé Pizza

Baka som ett proffs. Bakning med ånga. Bakning. Kakor. Kakor. Sufflé Pizza Baka som ett proffs Bakning Bakning med ånga Kakor Kakor med ånga Sufflé Pizza Bagerikvalitet enkelt med en knapptryckning Det krävs stor noggrannhet när man gör degar. Den största svårigheten är gräddningen

Läs mer

OPTIGRILL INDIKATOR BLI BEKANT MED PERFEKTA GRILLRESULTAT FRÅN RARE TILL WELL-DONE ÅRET RUNT!

OPTIGRILL INDIKATOR BLI BEKANT MED PERFEKTA GRILLRESULTAT FRÅN RARE TILL WELL-DONE ÅRET RUNT! BLI BEKANT MED OPTIGRILL PERFEKTA GRILLRESULTAT FRÅN RARE TILL WELL-DONE ÅRET RUNT! Möt Optigrill, vår ultimata innovation. Tefal har uppfunnit den första riktigt hälsosamma grillen som tillagar mat automatiskt

Läs mer

ELEKTRONISK KLOCKA. Manual. cod. I/301/00/22

ELEKTRONISK KLOCKA. Manual. cod. I/301/00/22 ELEKTRONISK KLOCKA 5 knappar - E3 Manual cod. I/301/00/22 Innehållsförteckning Instruktion... 3 Knapparnas funktion.... 3 Display... 3 Symboler... 3 Så fungerar klockan... 3 Ställa klockan... 4 Slå på

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

MIELE ÅNGKOKARE TIPS SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG

MIELE ÅNGKOKARE TIPS SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG MIELE ÅNGKOKARE TIPS SOM FÖRENKLAR DIN VARDAG Hela måltider Förbered hela måltider samtidigt i ångkokaren. Börja med det som behöver längst tillagningstid och ställ därefter in nästa maträtt osv. Det finns

Läs mer

V-ZUG Ltd. Ångugn. Steam S. Bruksanvisning Tips om inställningar

V-ZUG Ltd. Ångugn. Steam S. Bruksanvisning Tips om inställningar V-ZUG Ltd Ångugn Steam S Bruksanvisning Tips om inställningar Tips om inställningar Förklaring av symboler Tim. Driftsätt Ugnstemperatur Förvärm tills ugnstemperaturen har uppnåtts Tid i minuter Tid i

Läs mer

Whirlpool mikrovågsugn.

Whirlpool mikrovågsugn. KOKBOK MIKROVÅGSUGN Gratulerar till ditt köp av en Whirlpool mikrovågsugn. Med denna receptbok kommer du att upptäcka och smaka på de goda möjligheterna som din nya produkt erbjuder. Du kommer att förvånas

Läs mer

Bruksanvisning CombiMaster

Bruksanvisning CombiMaster 2 års RATIONAL garanti Nu får du 2 års garanti och gratis medlemskap i ClubRATIONAL. www.rational-online.com/warranty Bruksanvisning CombiMaster Symbolförklaring Fara! Akut farlig situation som kan leda

Läs mer

MATLAGNING MED ÅNGA OCH SOUS VIDE NU SÄTTER VI IGÅNG! gorenje.se

MATLAGNING MED ÅNGA OCH SOUS VIDE NU SÄTTER VI IGÅNG! gorenje.se MATLAGNING MED ÅNGA OCH SOUS VIDE NU SÄTTER VI IGÅNG! gorenje.se 2 MATLAGNING MED ÅNGA OCH SOUS VIDE Välkommen till en produktion av perfekta smaker MATLAGNING MED ÅNGA OCH SOUS VIDE 3 En bra och varierad

Läs mer

Miwell-Combi XSL Inställningstips. Mikrovågsugn

Miwell-Combi XSL Inställningstips. Mikrovågsugn Miwell-Combi XSL Inställningstips Mikrovågsugn Innehållsförteckning Förklaring av symboler 3 Driftsätt 4 Lämpligt tillbehör 5 Inställningar 7 Värma upp... 7 Tina... 8 Tina och tillaga samtidigt... 9 Tillagning

Läs mer

Baka med. Bulla upp med nybakat i bagerikvalitet.

Baka med. Bulla upp med nybakat i bagerikvalitet. Baka med Bulla upp med nybakat i bagerikvalitet. Det enda intelligenta matlagningssystemet i världen som dessutom kan baka. Det känner av, känner igen, förutsäger, lär sig av dig och memorerar hur du vill

Läs mer

Tillagning - Ugnar Rational SelfCooking Center

Tillagning - Ugnar Rational SelfCooking Center Tillagning - Ugnar Rational SelfCooking Center RATIONAL SelfCooking Center från och med nu är allting annorlunda Välj maträtt. Klart! Traditionella inställningar som temperatur, tid och fuktighet eller

Läs mer

Förbered livsmedlen TILLAGNING

Förbered livsmedlen TILLAGNING SV TILLAGNING Kör aldrig apparaten tom. Överlasta inte fatet, utan håll dig till de mängder som rekommenderats. Denna produkt är inte avsedd för klassisk frityrmatlagning (fyll inte behållaren med olja).

Läs mer

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept 1 7 goda matlåderecept Här är Sara Begners matlådor för under 20 kr per portion. CHILI CON CARNE ca 400 g nötfärs 2 msk smör eller margarin 2 gula lökar, skalade, finhackade 2 vitlöksklyftor, skalade,

Läs mer

TRYCKKOKARE Bruksanvisning

TRYCKKOKARE Bruksanvisning TRYCKKOKARE Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Fördelar med din nya tryckkokare... 4 Säkerhetsinformation... 5 Beskrivning... 8 Använd tryckkokaren... 9 Rengöring och underhåll... 12 Vanliga frågor...

Läs mer

Ugn med mikrofunktion och tillsatt ånga rostfritt stål, svart HN 878G4S1

Ugn med mikrofunktion och tillsatt ånga rostfritt stål, svart HN 878G4S1 svart/rostfri 30989 kr* *Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift Miljöavgift ingår med 5 kr (exklusive moms) Produktegenskaper Ugnstyp / Ugnsfunktioner k Ugnsvolym: 67 l k 15 ugnsfunktioner:

Läs mer

RÖKNING. Den goda röksmaken inomhus

RÖKNING. Den goda röksmaken inomhus RÖKNING Den goda röksmaken inomhus Röksetet består av: 1 Stekpanna 28cm 2 Högt lock 28cm 3 Rökplatta 22cm x 2cm 4 Galler till rökning/ångkokning 5 Rökflis, säljs separat. Se punkt 3. 1 2 3 4 5 1. Varför

Läs mer

Matsedel. Stödboendet Stolpvretens LSS och psyk Vegetariskt beställs senast dagen innan

Matsedel. Stödboendet Stolpvretens LSS och psyk Vegetariskt beställs senast dagen innan Vecka 6 6-12 februari Måndag Lunch Korv Stroganoff, ris Veg Rotfrukts-stroganoff, ris Middag Kropp-kakor, skirat smör Tisdag Lunch Kött-bullar, stuvade makaroner Veg Vegetariskt kött-bullar, stuvade makaroner

Läs mer

Recept från www.matsj.com. Här nedan finner ni olika matlagningstermer förklarade som kan förekomma i min receptsamling.

Recept från www.matsj.com. Här nedan finner ni olika matlagningstermer förklarade som kan förekomma i min receptsamling. Matlagningstermer Här nedan finner ni olika matlagningstermer förklarade som kan förekomma i min receptsamling. Ansa Putsa, ta bort oanvänbara delar Avkoka Lägga ett livsmedel i kallt vatten och låta det

Läs mer

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283

WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 V-ZUG Ltd Värmelåda WS 55/162 WS 55/220 WS 60/144 WS 60/162 WS 60/220 WS 60/283 Bruksanvisning Tack för att du valt att köpa en av våra produkter. Din ugn uppfyller höga krav och är lätt att använda. Ta

Läs mer

Köttfärspiroger. Fyllning. ½ gul lök. 2 krm salt

Köttfärspiroger. Fyllning. ½ gul lök. 2 krm salt Köttfärspiroger Pirogdeg 50 g matfett ¾ dl mjölk ¼ pkt jäst 1 krm salt 1 äggvita 2 ½ dl vetemjöl Fyllning ½ gul lök 150 g nötfärs 2 krm salt 2 krm svartpeppar 2 msk tomatpuré 1 vitlöksklyfta ½ dl svamp

Läs mer

SelfCookingCenter. Nu kan du enkelt steka, koka och grytsteka över natt.

SelfCookingCenter. Nu kan du enkelt steka, koka och grytsteka över natt. SelfCookingCenter Nu kan du enkelt steka, koka och grytsteka över natt. Förvandla natten till dag. Med SelfCookingCenter. SelfCookingCenter drar på sig arbetsstället även när du inte är på plats och utför

Läs mer

Mårten Gås mm. Steinerskolan, 11.11.2015. med Hencca Vilén och Anders Mattas

Mårten Gås mm. Steinerskolan, 11.11.2015. med Hencca Vilén och Anders Mattas Mårten Gås mm. Steinerskolan, 11.11.2015 med Hencca Vilén och Anders Mattas Innehållsförteckning Stekt Gås med gräddsås och äppelhalvor...3 Gräddsås...4 Rödkål...5 Rösti potatis...6 Flygande Jakob...7

Läs mer

Vinägretter är ofta baserade på olivolja, men med Sverigeskafferiets rapsolja kan man med stolthet göra svenska vinägretter.

Vinägretter är ofta baserade på olivolja, men med Sverigeskafferiets rapsolja kan man med stolthet göra svenska vinägretter. Sverigeskafferiets rapsoljor Stek, grilla och rosta med Sverigeskafferiets nyttiga rapsoljor. Perfekta smaksättare till varmt och kallt. Njut som nyttig dressing direkt på sallader. Innehåller massor av

Läs mer

Meny och receptbok - Vilda på Karups Nygård

Meny och receptbok - Vilda på Karups Nygård Meny och receptbok - Vilda på Karups Nygård MENY Söndag 3 augusti. Lunch: Mackor, tonfisk, skinkröra, makrill, ägg. Middag: Pyttipanna med stekt ägg och rödbetor. Måndag 4 augusti. Lunch: Korv Stroganoff

Läs mer

Häst med kål & lök Filip Fastén

Häst med kål & lök Filip Fastén Häst med kål & lök Filip Fastén Hällstekt hästbiff med kålbrässerad hästbog. Serveras med lättrökt, krispig, kålfylld burritanalök, smör och kumminbakat spetskålshjärta, olja parfymerad med libbsticka,

Läs mer

Traditionell Hjortkväll

Traditionell Hjortkväll Traditionell Hjortkväll Lönkan, 20.1 2010 Innehållsförteckning Stekta Leverstrimlor i Madeira...3 Viltfärs...4 Hjorthjärta med färs...5 Sötsur lever...6 Malet köttsås på vilt...7 Stekt njure i madeirasås...8

Läs mer

Matsedel. Nybo Vegetariskt beställs senast dagen innan

Matsedel. Nybo Vegetariskt beställs senast dagen innan etariskt beställs senast dagen innan 0223-445 53 Vecka 47 21-27 november Måndag Lunch Stekt falu-korv, stuvad spenat, potatis Soja-korv, stuvad spenat, potatis Dessert Jordgubbs-kräm Tisdag Lunch Köttfärs-sås,

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap år 7

Hem- och konsumentkunskap år 7 Hem- och konsumentkunskap år 7 följa ett recept planera och organisera arbetet vid matlagning (bli färdig med måltidens delar i ungefär samma tid) baka med jäst och bakpulver tillaga en måltid (koka och

Läs mer

Att lyckas med kött. Simon Laiti ger tips. Välj rätt kött Stekning Grillning Mariander/glace

Att lyckas med kött. Simon Laiti ger tips. Välj rätt kött Stekning Grillning Mariander/glace Att lyckas med kött Simon Laiti ger tips Välj rätt kött Stekning Grillning Mariander/glace Gör det bästa av ditt kött För att få till en riktigt god kötträtt krävs bra råvaror, men lika viktigt är det

Läs mer

FÄRS FISK JÄRN/LEVE R

FÄRS FISK JÄRN/LEVE R Vårens grundskolematsedel på remiss till matråden på Gökstens- och Edvardslundsskolan Enligt riktlinjerna skall fördelningen av livsmedel till måltiderna under en 4 veckors period se ut så här och följa

Läs mer

Nummer 1 i världen vad gäller matlagningskompetens och ledande teknologi

Nummer 1 i världen vad gäller matlagningskompetens och ledande teknologi Nummer 1 i världen vad gäller matlagningskompetens och ledande teknologi I och med uppfinningen av Combi-ugnen 1976 förändrade RATIONAL det professionella storköket från grunden. Beviset är de mer än 300.000

Läs mer

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer.

Koka upp citronsaft, salt och socker, reducera till hälften. Rör ner citronskal och olja, mixa slät med stavmixer. Viktor Westerlind, Årets Kock 2009 Tävlingsuppgift 2: Naturlighet möter teknik, 4 portioner Havsvattenrimmad mjölkbakad sejrygg med citronette, knaperstekt slag och krispigt skinn. Mörkokt fänkålshjärta

Läs mer

A2PYID-6 100 CM OPERA SPIS MED DUBBELUGN (EN PYROLYTISK) OCH INDUKTIONSHÄLL, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A STORA UGNEN - A LILLA UGNEN

A2PYID-6 100 CM OPERA SPIS MED DUBBELUGN (EN PYROLYTISK) OCH INDUKTIONSHÄLL, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A STORA UGNEN - A LILLA UGNEN A2PYID-6 100 CM OPERA SPIS MED DUBBELUGN (EN PYROLYTISK) OCH INDUKTIONSHÄLL, ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A STORA UGNEN - A LILLA UGNEN EAN13: 8017709145804 Induktionshäll med 5 induktionszoner Vänster

Läs mer

Surprise Middag Avec Lönkan, 12.9 2012

Surprise Middag Avec Lönkan, 12.9 2012 Surprise Middag Avec Lönkan, 12.9 2012 Innehållsförteckning Kräftströmming... 3 Chevice på sik... 4 Jordärtskockssoppa... 5 Beef Wellington... 6 Duxelles... 7 Rödvinssås... 8 Grönsaker... 9 Stuvad potatis...

Läs mer

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v. Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkarré Ca 000 gram kycklingben Recept Potatis/ris/pasta mm kg fast potatis, Grönsaker gul lök vitlök 500 gram morötter 500 gram palsternackor

Läs mer

Recept MATGLÄDJE I KONSUMHUSET. 28 oktober Vilt/Höstbuffé med Matmästare Sander Johansson. Arrangör:

Recept MATGLÄDJE I KONSUMHUSET. 28 oktober Vilt/Höstbuffé med Matmästare Sander Johansson. Arrangör: Recept MATGLÄDJE I KONSUMHUSET 28 oktober 2009 Vilt/Höstbuffé med Matmästare Sander Johansson Arrangör: Konsumentföreningen Norrort Optimusvägen 21 194 34 Upplands Väsby www.kf.se/norrort Carpaccio på

Läs mer

1. Viktigt till att börja med din spis.

1. Viktigt till att börja med din spis. HETA TIPS 1 Ett kök kan se ut nästan hur som helst. Ljust eller mörkt, gammalt eller nytt spelar ingen roll där finns nästan alltid en spis. Har du sedan en stekpanna eller två, några kastruller och grytor

Läs mer

MATBITEN. Nyheter och kampanjer från Säljpartner Häll & Co nr. 1, 2012. Nyheter! Enghav Bordelaise Polarbröd Rågsund Lyxkaka

MATBITEN. Nyheter och kampanjer från Säljpartner Häll & Co nr. 1, 2012. Nyheter! Enghav Bordelaise Polarbröd Rågsund Lyxkaka MATBITEN Nyheter och kampanjer från Säljpartner Häll & Co nr. 1, 2012 Nyheter! Enghav Bordelaise Polarbröd Rågsund Lyxkaka 5 år 2012 Rågsund Nyttigt och lyxigt! Rågsund Ett härligt gott mörkt bröd med

Läs mer

Matsedel. Solliden Malmens boende Mitt Hjärta Bergslagssjukhuset Vegetariskt beställs senast dagen innan

Matsedel. Solliden Malmens boende Mitt Hjärta Bergslagssjukhuset Vegetariskt beställs senast dagen innan Vecka 6 6-12 februari Måndag Lunch Korv Stroganoff, ris Veg Rotfrukts-stroganoff, ris Dessert Päron-soppa Middag Kropp-kakor, skirat smör Tisdag Lunch Kött-bullar, stuvade makaroner Veg Vegetariskt kött-bullar,

Läs mer

Grekisk Afton. Norsen, med Lasse Liemola och Kimon Papadopoulus

Grekisk Afton. Norsen, med Lasse Liemola och Kimon Papadopoulus Grekisk Afton Norsen, 16.2 2011 med Lasse Liemola och Kimon Papadopoulus Innehållsförteckning Moussaka...3 Bechamel -sås...5 Tzatziki...6 Grekisk sallad...7 Souzoukakia...8 Grekisk lammlägg à la Kimon...9

Läs mer

Din manual SIEMENS HE100450 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555759

Din manual SIEMENS HE100450 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3555759 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS HE100450. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

Förr. I dag då många pratar om lokal- och närproducerat så kan det vara skönt att veta att vi på Dahlmans alltid tänkt i dessa banor.

Förr. I dag då många pratar om lokal- och närproducerat så kan det vara skönt att veta att vi på Dahlmans alltid tänkt i dessa banor. God mat sedan 1924 Förr NU Mariehamns Korvmakeri grundades 1924 av Wilhelm Johannes Dahlman. Korvfabriken låg då i en enkel källar lokal och råvaran kom oftast från byslaktare i närheten. Av många skäl

Läs mer

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB

BRUKSANVISNING EEH 600.0. i monteringanvisningar 07 22 88 FB BRUKSANVISNING i monteringanvisningar EEH 600.0 07 22 88 FB För din information Läs noggrant igenom denna bruksanvisning. Den innehåller viktig information beträffande säkerhet, montering, användning och

Läs mer

Matsedel Nybo Vegetariskt beställs senast dagen innan Vecka februari

Matsedel Nybo Vegetariskt beställs senast dagen innan Vecka februari etariskt beställs senast dagen innan 0223-445 53 Vecka 6 6-12 februari Måndag Lunch Korv Stroganoff, ris Rotfrukts-stroganoff, ris Dessert Päron-soppa Tisdag Lunch Kött-bullar, stuvade makaroner etariskt

Läs mer

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK 1 portion 100 g kycklingfilé i långa strimlor 1 tsk majsolja 1 liten lök, finhackad 1/2 finhackad röd paprika 1-2 ansjovisfiléer, 30 g 1/2 dl kycklingbuljong salt och peppar

Läs mer

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm

umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm RÖDING REGNBÅGE umlax swedish lapland form www.typiskt.se maritha mörtzell foto jakob fridholm Varsågod! Umlax vill tillsammans med kocken Markus Löfgren ge dig en god och enkel anledning att tillaga och

Läs mer

familj Kalkonpasta med senap och timjan Kycklinglår i ugn med lök, paprika och oliver Stekt torsk med äggsås

familj Kalkonpasta med senap och timjan Kycklinglår i ugn med lök, paprika och oliver Stekt torsk med äggsås adagar 4 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie Se veckans roliga tips och pyssel! Vecka 49 a Kalkonpasta med senap och timjan b Kycklinglår i ugn med lök, paprika

Läs mer

Vegetariska receptfrån Paul Svensson. var smart! servera vegetariskt

Vegetariska receptfrån Paul Svensson. var smart! servera vegetariskt Vegetariska receptfrån Paul Svensson Couscous tagine med ugnsrostade grönsaker, yoghurt och saffran fullkornscouscous grönsaksbuljong 9 dl 7,5 dl lagerblad 2 gurkmeja saffran y msk 1 g tomater 3 aubergine

Läs mer

Din manual DELONGHI EO 1837

Din manual DELONGHI EO 1837 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DELONGHI EO 1837. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Lathund för styckningsdetaljer. Fläskkött

Lathund för styckningsdetaljer. Fläskkött Lathund för styckningsdetaljer Fläskkött Detaljstyckning av gris med användningsområden Köttet är styckat anatomiskt, det vill säga att detaljerna styckas ut efter de naturliga hinnor som finns runt om

Läs mer

SF4920VCX Nyheter. Funktioner. Tillbehör. Versioner. Victoria 60 CM KOMPAKT KOMBINATIONSÅNGSUGN ROSTFRITT STÅL SOFT CLOSE ENERGIKLASS: A+

SF4920VCX Nyheter. Funktioner. Tillbehör. Versioner. Victoria 60 CM KOMPAKT KOMBINATIONSÅNGSUGN ROSTFRITT STÅL SOFT CLOSE ENERGIKLASS: A+ SF4920VCX Nyheter 60 CM KOMPAKT KOMBINATIONSÅNGSUGN ROSTFRITT STÅL SOFT CLOSE ENERGIKLASS: A+ EAN13: 8017709211073 Anti fingerprint 45 cm hög kompaktugn 15 funktioner Ugnsvolym: Netto: 41 liter Brutto:

Läs mer

Välj rätt spis, häll och ugn

Välj rätt spis, häll och ugn Välj rätt spis, häll och ugn 1 Som alternativ till en hel spis kan du välja att köpa häll och ugn separat. Du kan då placera ugnen i en bekväm arbetshöjd. Spishällen kan antingen bestå av enskilda gjutjärnsplattor

Läs mer

Matsedel. Koltrasten Malmens matsal Stolpvreten Kontakten Vegetariskt beställs senast dagen innan

Matsedel. Koltrasten Malmens matsal Stolpvreten Kontakten Vegetariskt beställs senast dagen innan etariskt beställs senast dagen innan 0223-445 53 Vecka 6 6-12 februari Korv Stroganoff, ris Rotfrukts-stroganoff, ris Tisdag Lunch Kött-bullar, stuvade makaroner etariskt kött-bullar, stuvade makaroner

Läs mer

Nu kan du få ett gratis medlemskap i Club RATIONAL. www.club-rational.com. Instruktionsbok SelfCooking Center

Nu kan du få ett gratis medlemskap i Club RATIONAL. www.club-rational.com. Instruktionsbok SelfCooking Center Nu kan du få ett gratis medlemskap i Club RATIONAL www.club-rational.com Instruktionsbok SelfCooking Center Teckenförklaring till valbara piktogram Bryningsgrad Storlek på produkten Kärntemperatur/ Innertemperatur

Läs mer

RECEPT & INSPIRATION. Ur kursen Mat och hälsa för äldre

RECEPT & INSPIRATION. Ur kursen Mat och hälsa för äldre Ur kursen Mat och hälsa för äldre Från Mat vid sjukdom/magbesvär/förstoppning Molinogröt (1 portion) 2 1/2 dl vatten 2 st katrinplommon 10 st russin 1 1/2 msk linfrö 1 msk vetekli 3 msk grahamsmjöl Blötlägg

Läs mer

familj Enkelt, gott och snabbt på bordet

familj Enkelt, gott och snabbt på bordet a5dagar 4 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet Vecka 34 a Makaronipudding med korv b Oreganostekt kyckling med gurkröra c Fiskgryta med saffran och tomat d Tacopizza med gräddfil e Curry med

Läs mer

Potatis, Kött och Desserter

Potatis, Kött och Desserter Potatis, Kött och Desserter Lönkan, 12.11 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Bagarpotatis... 5 Vitlökspotatis... 6 Janzons frestelse... 7 Skinklåda... 8 Lammbog... 9 Yttre filé av nöt... 10 Yttre

Läs mer

Klimatsmart vardag antar du utmaningen?

Klimatsmart vardag antar du utmaningen? Klimatsmart vardag antar du utmaningen? Var med och bidra till ett mer hållbart Örebro! Klimatsmart vardag hjälper dig att leva ett smartare liv. Ny klimatutmaning varje månad. Gröna veckan Hur klimatsmart

Läs mer

Husmanskost Lönkan,

Husmanskost Lönkan, Husmanskost Lönkan, 16.1 2013 Innehållsförteckning Potatismos... 3 Köttbullar... 4 Stekt strömming... 5 Janzons frestelse... 6 Pyttipanna... 7 Syskonkorvsoppa... 8 Lönkan, Husmanskost, 16.1 2013 Sida 2/9

Läs mer

SFP140. linea 60 CM MULTIFUNKTIONSUGN MED PYROLYS TOUCH SCREEN I FÄRG ROSTFRITT STÅL MED SILVERGLAS ENERGIKLASS: A

SFP140. linea 60 CM MULTIFUNKTIONSUGN MED PYROLYS TOUCH SCREEN I FÄRG ROSTFRITT STÅL MED SILVERGLAS ENERGIKLASS: A SFP140 60 CM MULTIFUNKTIONSUGN MED PYROLYS TOUCH SCREEN I FÄRG ROSTFRITT STÅL MED SILVERGLAS ENERGIKLASS: A EAN13: 8017709172015 Ugnsvolym: Netto: 70 liter Brutto: 79 liter Temperatur: 30-280ºC Digital

Läs mer

Bacon & äpplekorv med spenatstuvade makaroner. vecka 48

Bacon & äpplekorv med spenatstuvade makaroner. vecka 48 Bacon & äpplekorv med spenatstuvade makaroner vecka 48 familj Bacon & äpplekorv med spenatstuvade makaroner cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2648 kj/ 633 kcal. Protein 27,9 g. Fett 33,6

Läs mer

Styckningsdetaljers användningsområde. Nötkött Griskött Lammkött Kalvkött

Styckningsdetaljers användningsområde. Nötkött Griskött Lammkött Kalvkött Styckningsdetaljers användningsområde. Nötkött Griskött Lammkött Kalvkött För att laga mat krävs det kunskap om råvarorna och hur man använder råvarorna på rätt sätt. Låt råvarorna bestämma vilken matlagningsmetod

Läs mer

God mat har blivit lättare

God mat har blivit lättare Det nya sättet att laga mat i ugnen! God mat har blivit lättare Snabbare och roligare matlagning i ugnen med ipiniums unika produkter Det nya sättet att laga mat i ugnen! Laga mat som proffsen! Tidigare

Läs mer

Missa inte vår varierade och goda salladsbuffé

Missa inte vår varierade och goda salladsbuffé Vecka 18 Månd. 28/4 Pikant gryta med tomat och korv, potatis, blomkål. Äggakaka med fläsk, lingonsylt. Frukt cocktail med grädde. Tisd.29/4 Stekt torskfilé, spenat sås, potatis, morötter. Köttbullspytt

Läs mer

Krångla inte till det vilda

Krångla inte till det vilda Krångla inte till det vilda Visst är det märkligt att vilt ska vara så svårt. Det ska ligga i mjölk, späckas, marineras, ösas och stekas i evighet. Att resultatet blir torrt, tråkigt och trådigt är naturligtvis

Läs mer

SC112PZ. Funktioner 60 CM ELEKTRISK MULTIFUNKTIONSUGN, ROSTFRITT STÅL MED PIZZAFUNKTION ENERGIKLASS A

SC112PZ. Funktioner 60 CM ELEKTRISK MULTIFUNKTIONSUGN, ROSTFRITT STÅL MED PIZZAFUNKTION ENERGIKLASS A 60 CM ELEKTRISK MULTIFUNKTIONSUGN, ROSTFRITT STÅL MED PIZZAFUNKTION ENERGIKLASS A EAN13: 8017709107345 12 funktioner 12 recept varav 3 programmerbara Ugnskapacitet: 46 liter Temperaturer mellan 40 280

Läs mer

ESPRESSO ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE. Bruks- och skötselanvisning

ESPRESSO ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE. Bruks- och skötselanvisning ESPRESSO ESPRESSO COLOR ESPRESSO PURE Bruks- och skötselanvisning ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK 2 INNEHÅLL BESKRIVNING... 4 INSTALLATION... 5 FÖRBEREDELSE... 5 STARTA MASKINEN... 5 LUFTNING... 6 VIKTIGT ATT

Läs mer

Variation på lammsadel

Variation på lammsadel Variation på lammsadel Örtmarinerad lammytterfilé, lättrökt lamminnerfilé och variant på kålpudding med endive, potatis- och sparrisrulle, persiljerotspuré, samt sparrissallad med brynt smörvinägrett,

Läs mer

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker MENY Tomatdrink Röd coleslaw Tzatziki Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås Ugnsrostade grönsaker Äppelkaka Cheesecake m. karamelliserade körsbärstomater

Läs mer

Krämig räkpasta med körvel. Vecka 7

Krämig räkpasta med körvel. Vecka 7 Krämig räkpasta med körvel A Vecka 7 Krämig räkpasta med körvel Här är ett läckert och enkelt recept på krämig räkpasta med körvel. Den snabblagade såsen innehåller tomat, lök och grädde och blandas tillsammans

Läs mer

Att laga mat med DEMEYERE FEMSTJÄRNIG MATLAGNING

Att laga mat med DEMEYERE FEMSTJÄRNIG MATLAGNING Att laga mat med DEMEYERE FEMSTJÄRNIG MATLAGNING Tryckkokare Skaldjursgryta Varför skall man köpa Demeyere produkter? Demeyere har som affärsidé att tillverka världens bästa stek- och kokkärl i rostfritt

Läs mer

5 dagar. Ingredienser v.35. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.35. Köp gärna med fler matvaror!

5 dagar. Ingredienser v.35. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.35. Köp gärna med fler matvaror! dagar v.3 Recept Kött/fisk 00 gram nötfärs Ca 600 gram kycklingfilé Ca 800 gram fläskkarre 2 pkt bacon 400 gram torskfilé 400 gram lax 2 3 4 Potatis/ris/pasta mm 2 kg potatis pkt pasta 3, Hej! Vi har en

Läs mer

C92IPX8. classic 90 CM SPIS MED DUBBLA UGNAR,VARAV EN MED PYROLYS INDUKTIONSHÄLL ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A

C92IPX8. classic 90 CM SPIS MED DUBBLA UGNAR,VARAV EN MED PYROLYS INDUKTIONSHÄLL ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A C92IPX8 90 CM SPIS MED DUBBLA UGNAR,VARAV EN MED PYROLYS INDUKTIONSHÄLL ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: A EAN13: 8017709150129 Induktionshäll med 5 induktionszoner Vänster bak: Ø 180 mm, 1850 W - Turbo 3000

Läs mer

Matsedel äldreomsorgen vecka 14-22

Matsedel äldreomsorgen vecka 14-22 Vecka 14 Måndag 4/4 Tisdag 5/4 Onsdag 6/4 Torsdag 7/4 Fredag 8/4 Lördag 9/4 Söndag 10/4 Köttbullar med sås och kokt potatis, lingonsylt Sylta, rödbetssallad och kokt potatis Fiskgratäng och kokt potatis

Läs mer

DINÉHÄLL Laga mat i gemenskap

DINÉHÄLL Laga mat i gemenskap DINÉHÄLL Laga mat i gemenskap Handmade in Germany Gemenskap Alla tar plats runt Dinéhällen och maten placeras på elden. Vilken sällskaplig och mysig atmosfär! Kocken tar regi - men inte som vanligt ensam

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

NORDISK SKOLMATVECKA menyförslag av Karolina Sparring, Allebarnsrätten. FINLAND Kött makaronilåda, 10 personer

NORDISK SKOLMATVECKA menyförslag av Karolina Sparring, Allebarnsrätten. FINLAND Kött makaronilåda, 10 personer NORDISK SKOLMATVECKA menyförslag av Karolina Sparring, Allebarnsrätten FINLAND Kött makaronilåda, 10 personer 0,400 kg småmakaroner 0,800 kg grovmalet kött, köttfärs 0,2 kg lök 1 l mjölk 4 ägg vitpeppar

Läs mer

Fusilli med kyckling, kapris och dill. Vecka 3

Fusilli med kyckling, kapris och dill. Vecka 3 Fusilli med kyckling, kapris och dill A Vecka 3 Fusilli med kyckling, kapris och dill Genom att koka kycklingen i buljong får den mycket smak. En skvätt av buljongen blir också en bra bas till den krämiga

Läs mer

Hantering av lättfördärvliga oförpackade livsmedel Kräver inte kompetensintyg Kräver inte utredning av hälsotillståndet Kräver inte skyddsklädsel

Hantering av lättfördärvliga oförpackade livsmedel Kräver inte kompetensintyg Kräver inte utredning av hälsotillståndet Kräver inte skyddsklädsel 14.1.2016 i livsmedelslokaler: Krävs det kompetensintyg, utredning av hälsotillståndet eller skyddsklädsel för arbetstagaren? Kräver inte kompetensintyg Kräver inte utredning av hälsotillståndet Kräver

Läs mer

BRUKSANVISNING HI16611 HI18611

BRUKSANVISNING HI16611 HI18611 BRUKSANVISNING HI16611 HI18611 Bruksanvisning Spishäll Bästa ASKO-kund, Tack för att du har valt denna kvalitetsprodukt. Vi garanterar att apparatens inre mekanismer är av lika hög kvalitet som de yttre

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

4,7L S AUTÉ SLOW COOKER. Old style. Med varmhållning BRUKSANVISNING

4,7L S AUTÉ SLOW COOKER. Old style. Med varmhållning BRUKSANVISNING 201005 4,7L S AUTÉ SLOW COOKER Old style. Med varmhållning BRUKSANVISNING Tack för att du köpt en Crock-Pot. Laga dina älsklingsrätter i några få enkla steg. Idealisk till grytor, raguer, soppor, risrätter

Läs mer

LANDGÅNG Kreationer vi tillreder med varsam hand, finns även med lite extra lyx. Ägg, Sill, Räksallad, Rostbiff, Skinka, Leverpastej, Ost 53:-

LANDGÅNG Kreationer vi tillreder med varsam hand, finns även med lite extra lyx. Ägg, Sill, Räksallad, Rostbiff, Skinka, Leverpastej, Ost 53:- Festfixaren 2006 LANDGÅNG Kreationer vi tillreder med varsam hand, finns även med lite extra lyx. Ägg, Sill, Räksallad, Rostbiff, Skinka, Leverpastej, Ost 53:- LYXLANDGÅNG Ägg, Lax, Räkor, Rostbiff, Leverpastej,

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

Pasta rosso med kyckling och zucchini. vecka 37

Pasta rosso med kyckling och zucchini. vecka 37 Pasta rosso med kyckling och zucchini vecka 37 familj Pasta rosso med kyckling och zucchini cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2105 kj/ 505 kcal. Protein 44,0 g. Fett 11,3 g. Kolhydrater 52,7

Läs mer

A1PYID-7 90 CM OPERASPIS MED MULTIFUNKTIONSUGN MED PYROLYS OCH INDUKTIONSHÄLL ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: B

A1PYID-7 90 CM OPERASPIS MED MULTIFUNKTIONSUGN MED PYROLYS OCH INDUKTIONSHÄLL ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: B A1PYID-7 90 CM OPERASPIS MED MULTIFUNKTIONSUGN MED PYROLYS OCH INDUKTIONSHÄLL ROSTFRITT STÅL ENERGIKLASS: B EAN13: 8017709164232 Induktionshäll med 5 zoner: Vänster bak: Ø 180 mm, 1850 W - Turbo 3000 W

Läs mer

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter.

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter. Här kan du testa att göra maträtter som är vanliga i Egypten. Kanske vill du använda menyn på ett kalas med egyptiskt tema eller bara prova på hur deras favoriter smakade. Fråga en vuxen om hjälp och börja

Läs mer

Nyttig mat på 20 minuter

Nyttig mat på 20 minuter Nyttig mat på 20 minuter I en tid där vi har allt mer att göra och vi stressar mellan jobb och aktiviteter blir lusten att göra mat ofta mindre och matvanorna sämre. Genom planering och bra recept kan

Läs mer

TR4110IP. Victoria 110 CM SPIS MED 3 UGNAR OCH INDUKTIONSHÄLL GRÄDDFÄRGAD ENERGIKLASS:A

TR4110IP. Victoria 110 CM SPIS MED 3 UGNAR OCH INDUKTIONSHÄLL GRÄDDFÄRGAD ENERGIKLASS:A 110 CM SPIS MED 3 UGNAR OCH INDUKTIONSHÄLL GRÄDDFÄRGAD ENERGIKLASS:A EAN13: 8017709195069 Induktionshäll med 5 zoner: Vänster bak: Ø 215 mm, 2300 W Vänster fram: 1300 W Mitten: Ø 265 mm, 2300 W Höger bak:

Läs mer

Turkisk, grekisk, rysk? BRA ATT VETA OM VÅRA OLIKA SORTERS YOGHURT

Turkisk, grekisk, rysk? BRA ATT VETA OM VÅRA OLIKA SORTERS YOGHURT Turkisk, grekisk, rysk? BRA ATT VETA OM VÅRA OLIKA SORTERS YOGHURT Turkisk yoghurt Omelett 13 ägg 250 g Lindahls Turkisk Yoghurt färska örter Turkisk yoghurt har en mild smak med en behaglig syra och krämig

Läs mer

Enkla recept som alla gillar till vardag eller fest!

Enkla recept som alla gillar till vardag eller fest! Matinspiration & Recept från Coop Enkla recept som alla gillar till vardag eller fest! Låt Coop planera veckans middagar! Matlådan Vår Middag hjälper dig att äta mer varierat utan att du behöver lägga

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

Kycklingbullar och morotskräm. vecka 8

Kycklingbullar och morotskräm. vecka 8 Kycklingbullar och morotskräm med apelsin vecka 8 inspiration Kycklingbullar och morotskräm med apelsin Den färgsprakande morotskrämen bryter av med en lite sötsyrlig smak av äppelcidervinäger och apelsin.

Läs mer

mangosmoothie med lime & ingefära

mangosmoothie med lime & ingefära Näringsvärde per portion: Energi: 118 kcal Fett: 1,7 g Mättat fett: 0,2 g Kolhydrater: 23 g Protein: 1 g Kalcium: 158 g D-vitamin: 2 μg Järn: 0,4 mg C-vitamin: 18,8 mg ekv: 0,056 kg mangosmoothie med lime

Läs mer