LIVSMEDEL Rengöring i livsmedelsmiljö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIVSMEDEL Rengöring i livsmedelsmiljö"

Transkript

1 LIVSMEDEL Rengöring i livsmedelsmiljö Part of North Chemical

2 Innehåll Alkaliska rengöringsmedel 3 Sura rengöringsmedel 5 Desinfektion 5 Maskindisk/CIP-disk 6 Handdisk 8 Avlopp 8 Ugn och grill 9 Vi utvecklar ständigt våra produkter kvalitet och miljö är viktiga för oss! A Clean Partner är ansluten till FTI förpackning och tidnings insamling som ansvarar för Gröna Punkten i Sverige. Personlig hygien 10 Lokalvård 11 Rengöringsprodukter Vi tillhandahåller ett komplett sortiment av effektiva och miljöanpassade system och rengöringsprodukter för alla typer av livsmedelsindustrier. Våra produkter för livsmedelsindustrin tillverkas under varumärket och omfattar följande områden: chark, fisk, fågel, kött, personlig hygien, CIP-produkter, butik, storhushåll och restaurang. Hygien och uppföljning Rengöring inom livsmedelsindustrin är en viktig del av produktionen som ofta betingar en hög kostnad. Det är därför viktigt att veta, hur man kan rengöra på det mest optimala sättet. Vi upprättar Hygienprogram hos våra kunder som på ett enkelt sätt beskriver alla rengöringsmoment. Våra Hygienprogram är upplagda enligt HACCP principen med kritiska punkter och signering. Vi har också möjlighet att bistå våra kunder med uppföljning av rengöringsarbetet. Detta gör vi för att uppnå det bästa resultat, med de mest optimala metoderna. Piktogram Skumrengöring Rökskåp/ Ugnsrengöring Cip-disk Maskindisk Förvaringskärl Manuell rengöring Golvrengöring Skurmaskin Sprayning Rengöring av containers Manuell Spraying Handdisk Handtvätt Desinficering Skumdämpare Handdesinfektion Kök/ Livsmedel 2 Rengöringsmedel i livsmedelsmiljö

3 Alkaliska rengöringsmedel Alkaliska rengöringsmedel för rengöring inom livsmedelsindustrin, restauranger, storkök etc. Alkaliskt innebär att produkterna har ett -värde som ligger över 7, även kallade basiska rengöringsmedel. Dessa produkter används när man önskar avlägsna fett, sot, matrester etc. Produkterna är vattenbaserade och späds ut med vatten, de är därmed mycket ekonomiska för användaren. 13,5 A 343 3x5 l 25 l 200 l Art nr Art nr Art nr Specialtvätt avlägsnar vegetabiliska fetter och oljor Alkaliskt normalskummande rengöringsmedel. Speciellt lämpad för borttagning av olika typer av vegetabiliska oljor på tankar, produktionsutrustning etc. Dosering: 0,5 5%. 12,8 A kg Art nr Rengöring av aluminium och andra alkalikänsliga metaller Flytande alkaliskt högskummande rengöringsmedel för avlägsnande av fett, blod etc på bl.a. aluminiumytor i slakterier och i charkindustrin. Lämpligt för rengöring av andra alkalikänsliga metaller. Dosering: 2 5%. 14 A kg Art nr kg Art nr kg Art nr Rengöring av ugnar, rökskåp, kokgrytor, mm. Extra kraftigt, flytande alkaliskt och högskummande medel för rengöring av rökskåp, kokgrytor, grillar etc. (Kan ej användas på alkalikänsliga metaller). Dosering: 2-20% beroende på föroreningsgrad. 14 A kg 29 kg Art nr Art nr Daglig rengöring och desinfektion Kraftigt, flytande alkaliskt och högskummande rengörings- och desinfektionsmedel med goda fettlösande egenskaper vid låga temperaturer. Rengöring och desinfektion av starkt äggvite- och fettbelagda anläggningar t.ex. tillverkningsmaskiner, bord, väggar, golv och dylikt i slakterier, mejerier, bryggerier och fiskbearbetande industrier. Innehåller natriumhypoklorit. Dosering: 2-5% 13,9 A 354 3x6 kg Art nr kg Art nr Rengöring av kraftigt nedsmutsade ytor, rökskåp, kokgrytor Kraftigt flytande alkaliskt högskummande rengöringsmedel för icke alkalikänsliga metaller. A 354 lämpar sig väl för rengöring av rökskåp, tankar etc. Angriper inte stål, kromnickelstål eller alkalibeständiga plaster. Dosering: 2-10%. Rengöringsmedel i livsmedelsmiljö 3

4 A 355 Milt alkaliskt rengörings- och desinfektionsmedel 11,2 3x5 l Art nr l Art nr Flytande, milt alkaliskt normalskummande rengörings- och desinfektionsmedel. Genom kombination av komplexbildare och vätmedel har A 355 trots relativt låg alkalitet mycket goda fett- och smutslösande egenskaper. A 355 angriper ej aluminium, koppar, järn och zink och andra vanligt förekommande material. Dosering: 2-5%. A 357 Lågskummande rengöringsmedel lämpligt för skurmaskiner 13,8 3x5 l Art nr l Art nr l Art nr Flytande, alkaliskt lågskummande medel för rengöring av fett, blod etc. A 357 lämpar sig väl för rengöring av krokar vid slakterier och charkuterier samt för skurmaskin. Dosering: 0,5 5%. A 365 Daglig rengöring inom livsmedelsindustrin. Utan klor. 13,8 3x5 l Art nr l Art nr Kraftigt, flytande alkaliskt högskummmande rengöringsmedel för avlägsnande av fett, blod etc i slakterier och i charkindustrin. Utan klor. Snarlika egenskaper som A 352. Dosering: 2-5%. A 367 Rengöring av rökkäppar och pastejformar av aluminium. 13,8 12 kg Art nr Flytande alkaliskt icke skummande rengöringsmedel speciellt framtaget för rengöring av aluminium inom livsmedelsindustrin bl.a. rökkäppar och pastejformar. Dosering: 3-5%. Alfanol HD Grön Alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel 13,1 12x1 l Art nr x5 l Art nr l Art nr l Art nr Effektivt rengöringsmedel för skurmaskin och manuell rengöring. Perfekt vid rengöring av t.ex. golv, väggar, maskiner m.m. Kan användas vid rengöring av hårt nedsmutsade lokaler. Snabbverkande, effektiv och lätt att skölja av. Dosering: 5-10% Snowclean Grovrent Des Högkoncentrerat, alkaliskt rengöringsmedel 13,2 3x5 l Art nr l Art nr Högkoncentrerat, alkaliskt rengöringsmedel med ytdesinfektion och parfym, för rengöring av utrymmen och lokaler där man transporterar eller förvarar livsmedel. Fungerar även bra vid rengöring där man tar hand om livsmedelsavfall. Dosering: 2-10% 4 Rengöringsmedel i livsmedelsmiljö

5 Sura rengöringsmedel Sura rengöringsmedel används främst som rengörings- och avkalkningsmedel inom livsmedelsindustrin. De kan också användas för att få bort biofilm som kan uppfattas som en beläggning på t.ex rostfria ytor. Sura produkter har -värde som ligger under 6. A 414 Högskummande rengörings- och avkalkningsmedel 1,5 12x1 kg Art nr x6 kg Art nr kg Art nr kg Art nr Flytande surt skumrengöringsmedel med goda fettlösande egenskaper. A 414 rekommenderas för rengöring av produktionsmaskiner, väggar, golv, etc inom hela livsmedelsindustrin. Produkten innehåller en inhibitor med korrosionskyddande effekt mot aluminium. Dosering: 2-5%. A 417 Lågskummande rengörings- och avkalkningsmedel 1,5 3x7 kg Art nr kg Art nr Flytande surt icke skummande rengöringsmedel avsett för att avlägsna kalk och mjölksten. A 417 är lämplig vid avkalkning av diskmaskiner, rengöring av rörmjölkningsanläggningar, rörledningar, lager och transporttankar etc. Dosering: 0,5 2%. Acid plus Starkt rengörings- och avkalkningsmedel 1,2 3x6 kg Art nr kg Art nr Flytande surt normalskummande rengöringsmedel speciellt framtaget för rengöring av sammansättningar av kalk, fett, rost, silikat etc samt för rengöring av oxiderade ytor. Dosering: 10-50% beroende på föroreningsgrad. Desinfektion Produkterna finns med eller utan rengörande effekt. Används för att på olika sätt förebygga eller eliminera oönskade bakterier och smittspridning. Alfacid Desinfektion- och luktborttagande medel 11,5 3x5 l Art nr Flytande produkt för desinfektion av rengjorda anläggningar och behållare. Den desinficerande verkan erhålls av högaktiva kvartära ammoniumföreningar. Den utspädda lösningen angriper ej metaller eller andra material som t.ex. glas, trä och plast. Lösningen är varken giftig eller skadlig för huden. Dosering: 0,5-2%. A 346 Skummande desinfektions- och rengöringsmedel 12 3x5 l Art nr Flytande alkaliskt desinfektions- och rengöringsmedel för livsmedelsindustrin. Verksamt mot bakterier, jäst, mögel, gröna alger. Besitter bra rengörande egenskaper. Minimal verkningstid är 5 min. Dosering: 0,5-5%. Rengöringsmedel i livsmedelsmiljö 5

6 Piggy Ytdesinfektion Alkoholbaserad desinfektions- och rengöringsmedel 8,5 12x1 l Art nr Flytande alkoholbaserad desinfektions- och rengöringsmedel. Lämpar sig väl för rengöring och desinfektion av styrpaneler, knappar, handtag, knivar, mm. Snabb avdunstning. Ingen eftersköljning med vatten behövs. Dosering: bör användas outspädd. Maskindisk/CIP-disk Lågskummande rengöringsmedel för diskmaskiner och/eller rörsystem inom livsmedelstillverkning. Alkaliskt eller surt beroende på ändamål och försmutsning. A 351 CIP rengöring och desinfektion kg Art nr kg Art nr Flytande icke skummande rengöringsmedel med kombinerad rengörande och desinficerande verkan. Innehåller aktivt klor. Angriper ej material såsom krom, nickel, järn, stål, glasemalj, plast. Rena aluminiumytor får rengöras om temperaturen i brukslösningen understigen +35 C och behandlingstiden ej överskrider 5 min. Dosering: 0,5-5%. Alfacip Kraftfullt CIP rengöringsmedel kg Art nr Flytande kraftfullt icke skummande alkaliskt diskmedel för cirkulationsrengöring av processutrustning inom livsmedelsindustrin. Lämpar sig även till rengöring av rökskåp etc där man inte önskar en skummande produkt. Dosering: 0,5-3,5%. Alfanol LS Diskmedel för aluminium och andra alkalikänsliga metaller 13,2 12 kg Art nr kg Art nr kg Art nr Flytande icke skummande disk- och rengöringsmedel för rostfritt stål och aluminium. Produkten används för rökanläggningar och diskmaskiner vid vilka säkerhet mot aluminium erfordras. Lämpar sig även väl för rengöring av mjölktankar, mjölkbilar samt öltankar. Dosering: 0,5-4%. Alfanol LS Extra Kraftfullt diskmedel kg Art nr kg Art nr Flytande icke skummande maskindiskmedel avsett för glas, porslin, silver, rostfritt, plast etc. OBS! Skall ej användas för diskning av aluminium eller annat mjukt metallgods. Dosering: 0,5-4%. 6 Rengöringsmedel i livsmedelsmiljö

7 Alfanol Basdisk Flytande maskindiskmedel 13,6 11kg Art nr Flytande maskindiskmedel för vanligt förekommande diskgods inom bl.a restauranger och storkök. Skadar inte aluminium. Lågskummande. Dosering: 2-10%. Alfatork Flytande torkmedel för diskmaskiner 2 10 l Art nr Flytande torkmedel för diskmaskiner med automatdosering. En utmärkt produkt som används för att slippa fläckar och rinnmärken från sköljvattnet på det diskade godset. Effektiv även i hårt och kalkrikt vatten. Dosering: 1-10 ml per liter sköljvatten Maskindiskpulver Högeffektivt maskindiskmedel 12 3x3kg Art nr Mycket effektivt maskindiskmedel i pulverform för automatisk dosering i diskmaskiner i restauranger och storkök. Produkten har en bekväm förpackning som gör den enkel att installera. Dosering: 0,5-1,5 g/liter Blötläggning Kraftigt och effektivt rengöringsmedel för restauranger och storkök >14 3x5 l Art nr För blötläggning av bestick och annat svårt smutsat diskgods. Används bl.a. för att lösgöra fastbrända matrester och för rengöring av kraftigt nedsmutsade golv och annan utrustning i kök. Dosering: 5-50% Rengöringsmedel i livsmedelsmiljö 7

8 Handdisk Koncentrerade och kostnadseffektiva handdiskprodukter. Skonsamma för användande på alla ytor som tål vatten. Handdisk Effektivt och drygt handdiskmedel 6,8 12x500ml Art nr x5 l Art nr Ett koncentrerat, drygt och ekonomiskt diskmedel för handdisk med parfym. Avlägsnar effektivt fett, smuts och matrester. Kan även användas som allrengöringsmedel till golvrengöring och fukttorkning av alla ytor som tål vatten. Dosering: 2 ml till 5 liter vatten. A 355 Mild alkalisk rengöring med desinfektion 12,3 3x5 l Art nr l Art nr Flytande milt alkaliskt normalskummande rengörings- och desinfektionsmedel. Genom kombination av komplexbildare och vätmedel har A 355 trots relativt låg alkalitet mycket goda fett- och smutslösande egenskaper. A 355 angriper ej aluminium, koppar, järn, zink och andra vanligt förekommande material. Dosering: 2-10% Avlopp Rengöring av avlopp, rensmedel som löser stopp och dåligt flöde samt produkter som rengör och tar bort dålig lukt. A 352 Högalkaliskt rengöringsmedel ~14 12 kg Art nr kg Art nr Kraftigt rengörande och desinficerande produkt för brunnar, silar och avlopp. Klorbaserad som används förebyggande eller vid misstanke av bl.a. listeria och andra bakterier. Dosering: 50% Drain Avloppsrensmedel 14 12x1 l Art nr Avloppsrensmedel som löser stopp och dåligt flöde i avlopp. Påverkar inte plast och gummi. Luktfritt. Dosering: 30-50% blandas med fördel med hett vatten och spola efter ca 20 minuter rikligt med hett vatten. Janzyme Fettlösare och luktborttagare 4,6 3x5 l Art nr För underhåll och rengöring av avlopp, fettavskiljare, golvbrunnar, avloppsledningar, inom främst livsmedelsindustrin, kök och restaurang. Kan även användas i septitankar och toalettankar etc. Löser fett och eliminerar dålig lukt. Dosering: se produktblad 8 Rengöringsmedel i livsmedelsmiljö

9 Ugn och grill Rengörings- och sköljtabletter för självrengörande ugnar samt flytande specialrengöringsmedel för rengöring av ugnar, grillar, rökar etc. Produkterna är kraftigt fettlösande och viss försiktighet bör beaktas vid manuell rengöring. Rational Rengöringstabletter Högkoncentrerade rengöringstabletter för SelfCooking Center 12,7 100 st Art nr Dessa tabletter används till alla SelfCooking Center. Har ett nytt intensivkomplex av verksamma ämnen som garanterar högsta rengöringskraft i alla situationer. De är högkoncentrerade och därför särskilt dryga. Dosering: se ugntillverkarens rekommendationer. Rational Care Sköljmedeltabletter Sköljmedelstabletter för SelfCooking center st Art nr För SelfCooking Center med Care Control. Extremt effektiva sköteselsubstanser som skyddar och förlänger livslängden avsevärt på ditt SelfCooking Center. Dessa Care-tabletter innehåller speciella kalklösare som förhindrar att det uppstår kalkavlagringar. Högsta driftsäkerhet är alltid garanterad utan vattenavhärdning eller krånglig avkalkning. Dosering: se ugntillverkarens rekommendationer. Rational Rinse Sköljmedeltabletter Sköljmedelstabletter för SelfCooking Center 3 50 st Art nr För SelfCooking Center utan CareControl. Extremt effektiva skötselsubstanser som skyddar och förlänger livslängden avsevärt på ditt SelfCooking Center. Ugnsutrymmet blir hygieniskt rent och glänsande. Dosering: se ugntillverkarens rekommendationer. Ugnsrent Starkt alkaliskt rengöringsmedel 14 12x1,1kg Art nr (spray) Starkt fettlösande rengöringsmedel för rengöring av ugnar, rökar, grillar samt stekbord inom livsmedelsindustrin, storkök och restaurang. Avlägsnar effektivt sot och fastbrända matrester. Dosering: 2-10% Rengöringsmedel i livsmedelsmiljö 9

10 Personlig hygien Effektiva men skonsamma produkter för huden såsom flytande tvål, handkräm och handdesinfektion. Sunrise Cream Soap Flytande handtvål med parfym 5,3 12x600ml Art nr x1 l Art nr x5 l Art nr Flytande mild och skonsam handtvål med lätt parfym. En mild krämig konsistens som gör att huden inte torkar ut. Handcreme Handkräm för daglig vård 7 12x300ml Art nr Innehåller Aloe Vera som hjälper till att vårda och återfukta huden. Har en mild och krämig konstistens. Handdesinfektion Gel Desinficering av händer 13,2 12x1 l Art nr Används vid handdesinfektion där tillfälliga sjukdomsalstrande mikroorganismer måste dödas. Den permanenta hudfloran kommer att minska.handdesinfektion Gel är ett effektivt komplement till handtvättning. Ersätter handtvättning när händerna inte är synligt nedsmutsade. Dosering: ca 5 ml. Händerna skall lufttorka. 10 Rengöringsmedel i livsmedelsmiljö

11 Lokalvård Rengöringslösningar för golv, glas samt allmän rengöring. De ger en fräsch och ren doft i alla typer av lokaler och utrymmen. Dessutom en praktisk aerosol för rengöring och polering av metaller och hårda ytor. Alfanol Effektivt allrengöringsmedel 10,4 12x1 Art nr x5 l Art nr Allmän rengöring av ytor som tål vatten t.ex. golv, tvättställ, kakel m.m. Kan t.ex. användas vid manuell städning och i golvskurmaskiner vid lättare nedsmutsade golv eller vid daglig rengöring. Skonsam mot underlaget. Ger en behaglig doft. Dosering: ml per 10 liter vatten Alfanol Neutral Universalrengöringsmedel 10,7 12x1 Art nr x5 l Art nr Allmän rengöring av ytor som tål vatten t.ex. golv, tvättställ, kakel m.m. Kan t.ex. användas vid manuell städning och i golvskurmaskiner vid lättare nedsmutsade golv eller vid daglig rengöring. Skonsam mot underlaget. Parfymfri. Uppfyller naturskyddsföreningens miljökrav enligt Kemikaliesvepet. Dosering: ml per 10 liter vatten Glasrent Fönsterputsmedel 11,5 12x500ml Art nr x5 l Art nr Fönster- och glasputs, för snabb och effektiv rengöring av fönster, speglar, glas, kakel, rostfria ytor mm. Fungerar utmärkt även vid kraftigt försmutsade ytor. Spraya och torka. Dosering: används outspädd Snabbrent Effektivt sprayrengöringsmedel 11,5 12x500ml Art nr x5 l Art nr Rengöringsmedel färdigt att använda för de flesta ytor och material som tål vatten. Spraya och torka. Dosering: används outspädd Rengörings- och Polermedel Rengörings- och polermedel för metaller 6x400 ml Art nr Lättanvänt rengörings- och polermedel för rostfritt stål, mässing och andra hårda ytor. Avlägsnar fläckar, fingeravtryck och andra orenheter och lämnar en glänsande yta som skyddar mot nya fläckar. Spraya och torka/polera. Dosering: används outspädd Toalettrent (WC-rent) Surt sanitetsrengöringsmedel för daglig rengöring 2,5 12x1 l Art nr För daglig rengöring av WC-stolar, urinoarer och annat sanitetsgods. Grön trögflytande vätska, med frisk och fräsch doft. Dosering: används outspädd Rengöringsmedel i livsmedelsmiljö 11

12 ACP A Clean Partner är en ledande leverantör av rengöringsprodukter och systemlösningar för fordons- och verkstadsindustrin samt livsmedelsbranschen. Med egen utveckling och tillverkning i Sverige har vi kontroll över hela processen och kan erbjuda individuellt anpassade helhetslösningar för våra kunders verksamheter. Snowclean,, Trutest och HIAB är välkända varumärken som alla ingår i A Clean Partner-koncernen. A Clean Partner International AB Box 623 S Alingsås Kundtjänst

När resultat och pris avgör. Livsmedelsbroschyr. I samarbete med. www.sanego.se. Box 222 665 25 Midgårdsvägen 1 Kil

När resultat och pris avgör. Livsmedelsbroschyr. I samarbete med. www.sanego.se. Box 222 665 25 Midgårdsvägen 1 Kil Box 222 665 25 Midgårdsvägen 1 Kil Tel 0554-12740 fax 0554-40470 e-post info@ejes.nu Livsmedelsbroschyr I samarbete med www.sanego.se När resultat och pris avgör Rengöringsprodukter Kötthantering 1. Daglig

Läs mer

R e n g ö r i n g s p r o d u k t e r f ö r l i v s m e d e l s i n d u s t r i n

R e n g ö r i n g s p r o d u k t e r f ö r l i v s m e d e l s i n d u s t r i n R e n g ö r i n g s p r o d u k t e r f ö r l i v s m e d e l s i n d u s t r i n Innehållsförteckning 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 Rostfritt, allmänrengöring Rökskåp Grill Backdisk och CIP-disk Maskindisk Sura

Läs mer

CIP D S 010 Surt icke skummande CIP- diskmedel/avkalkning för kraftiga beläggningar

CIP D S 010 Surt icke skummande CIP- diskmedel/avkalkning för kraftiga beläggningar CIP D S 010 Surt icke skummande CIP- diskmedel/avkalkning för kraftiga beläggningar Egenskaper Starkt surt till borttagning av kalk, fett och proteinbeläggningar inom livsmedelsindustrin. Kan användas

Läs mer

KATALOG LIVSMEDELSINDUSTRI

KATALOG LIVSMEDELSINDUSTRI KATALOG LIVSMEDELSINDUSTRI SORTIMENT SORTIMENT TEKNIK TEKNIK KUNSKAP KUNSKAP FÖR FÖR LIVSMEDELSINDUSTRI, LIVSMEDELSINDUSTRI, RESTAURANGER, RESTAURANGER, HOTELL HOTELL OCH OCH STORKÖK STORKÖK AKSAB KEMI

Läs mer

FORDONSTVÄTT Rengöringsmedel för tvätt av fordon

FORDONSTVÄTT Rengöringsmedel för tvätt av fordon FORDONSTVÄTT Rengöringsmedel för tvätt av fordon Part of North Chemical Innehåll Alkaliska rengöringsmedel 3 Borsttvättschampo 4 SnowChem 4 Fälgrengöring 6 Vax och avrinning 6 Svamp och borste 7 Microemulsioner

Läs mer

PRODUKTGUIDE. Anmärkningar: K=Godkänd enl. Kemikaliesvepet S=Svanenmärkt

PRODUKTGUIDE. Anmärkningar: K=Godkänd enl. Kemikaliesvepet S=Svanenmärkt PRODUKTGUIDE ALKALISKA RENGÖRINGSMEDEL Strovels Snabbrent Löser snabbt smuts och fett. Drygt och ekonomiskt. Lämpligt att använda på mindre målade ytor, tvättställ, kakel. Strovels Alfatin Allrent för

Läs mer

PRODUKTGUIDE för rengöringsmedel och tillbehör

PRODUKTGUIDE för rengöringsmedel och tillbehör PRODUKTGUIDE för rengöringsmedel och tillbehör INDUSTRI STÄD FORDON HYGIEN LIVSMEDEL KLOTTER R Part of North Chemical Vi löser dina rengöringsproblem A Clean Partner har sedan starten 2005 skapat ett nytt

Läs mer

One for all A Clean Partner har lösningarna

One for all A Clean Partner har lösningarna Livsmedel 2 One for all A Clean Partner har lösningarna A Clean Partner är en av Sveriges största leverantörer av kemtekniska produkter. Vi utvecklar och saluför rengöringsmedel och systemlösningar för

Läs mer

PRO. produktkatalog. När det är en fråga om: kvalitet, ansvar, renlighet och miljö! produceret för

PRO. produktkatalog. När det är en fråga om: kvalitet, ansvar, renlighet och miljö! produceret för produceret för Iduna A/S Blokken 25, DK-3460 Birkerød, Danmark, PRO produktkatalog När det är en fråga om: kvalitet, ansvar, renlighet och miljö! side 1 PRO köksrengöring 2 PRO maskindisk 3 PRO ugn & grill

Läs mer

Produktsortiment Food

Produktsortiment Food Hotell Restaurang Café Catering Sjukvård Kommuner Industri Produktsortiment Food Produkter och system för Disk, Tvätt, Rengöring, Hygien och Desinfektion SÄKER HYGIEN I PRODUKTIONEN Rekal förser livsmedelsindustrin

Läs mer

Fas 4 i förändringsarbetet av vårt sortiment

Fas 4 i förändringsarbetet av vårt sortiment Fas 4 i förändringsarbetet av vårt sortiment I samband med Ecolabs europeiska program för harmonisering av sortimentet kommer några namn, etiketter, artikelnummer, formuleringar och förpackningar på våra

Läs mer

Hygienprogram. Desinfektion Rengöring Skötsel. Rengöringsprodukter för instrument, ytor, hud och specialområden

Hygienprogram. Desinfektion Rengöring Skötsel. Rengöringsprodukter för instrument, ytor, hud och specialområden Hygienprogram Desinfektion Rengöring Skötsel Rengöringsprodukter för instrument, ytor, hud och specialområden Kvalité och pris går hand i hand År 1993 bollades tanken om ett eget varumärke för första gången

Läs mer

Produktsortiment Food

Produktsortiment Food Hotell Restaurang Café Catering Sjukvård Kommuner Industri Produktsortiment Food Produkter och system för Disk, Tvätt, Rengöring, Hygien och Desinfektion SÄKER HYGIEN I PRODUKTIONEN Rekal förser livsmedelsindustrin

Läs mer

Argument för att välja OCEAN. En praktisk guide till vårt sortiment

Argument för att välja OCEAN. En praktisk guide till vårt sortiment Argument för att välja OCEAN En praktisk guide till vårt sortiment För nästa generation Tvätt Bastvätt 1. Låg dosering, bättre resultat. 2. Effektiv redan vid låga temperaturer. 3. Till all tvätt från

Läs mer

P765 Swisch Blank. P762 Swisch Kalk Away. P767 Swisch Sanitet. P766 Swisch Universal. Krom, glas, plast, metall, lack. Badrum, toalett, klinker.

P765 Swisch Blank. P762 Swisch Kalk Away. P767 Swisch Sanitet. P766 Swisch Universal. Krom, glas, plast, metall, lack. Badrum, toalett, klinker. P765 Swisch Blank P762 Swisch Kalk Away P767 Swisch Sanitet P766 Swisch Universal Krom, glas, plast, metall, lack. Badrum, toalett, klinker. Badrum, toalett, handfat. Bord, bänkar, ytor. Swisch Blankt!

Läs mer

ALKALISK AVFETTNING, MILJÖ

ALKALISK AVFETTNING, MILJÖ ALKALISK AVFETTNING, MILJÖ A100 0005/30/0205 VAFM ENTER ALKALISK AVFETTNING MILJÖ är en vattenbaserad avfettning med mycket stort användningsområde. Den passar bra till biltvätt, hårt smutsade golv typ

Läs mer

Tana. Spolglans. Användning: Passar i alla små diskmaskiner.

Tana. Spolglans. Användning: Passar i alla små diskmaskiner. Tana BRILLANT bar 1 lit 62582031 Spolglans Effektivt spolglansmedel. BRILLANT bar ökar maskinens prestanda och effektivitet genom att undvika störande skumutveckling. Förhindrar kalkbildning och neutraliserar

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

ENTER BILSCHAMPO A500 0005/30, BS

ENTER BILSCHAMPO A500 0005/30, BS ENTER BILSCHAMPO A500 0005/30, BS 5- & 30-liters dunkar ENTER BILSCHAMPO är ett högkoncentrerat medel som är avsett för fordonstvätt, i första hand med svamp eller borste. Det är även lämpligt för automat

Läs mer

För professionell rengöring Lita på Loctite -kvaliteten

För professionell rengöring Lita på Loctite -kvaliteten För professionell rengöring Lita på Loctite -kvaliteten Loctite MRO-rengörare är utvecklade för rengöring av delar och produkter inom metallbearbetningsindustrin, på verkstäder, inom järnvägs- och båtbranschen

Läs mer

REN KÖRGLÄDJE. Helhetslösningar för bussrengöring

REN KÖRGLÄDJE. Helhetslösningar för bussrengöring REN KÖRGLÄDJE Helhetslösningar för bussrengöring 1 LÖSNINGEN PÅ ALLA SMUTSIGA AFFÄRER A Clean Partner är en ledande leverantör av rengöringsprodukter och systemlösningar för fordonsbranschen. Vi skapar

Läs mer

Adermo Tvålcrème Soft 8201, Aloe vera 8202 Patron, utvecklad för tvålautomater

Adermo Tvålcrème Soft 8201, Aloe vera 8202 Patron, utvecklad för tvålautomater UNDERHÅLLSKEMIKALIER Hygien TVÅL- OCH DUSCHCRÈMER HYGIENPRODUKTER EN KOMPLETT SAMLING HYGIENPRODUKTER Adermo är Ikaros produktlinje för hygienartiklar. Oavsett om du söker en duschcrème, handtvål eller

Läs mer

P R O D U K T K A T A L O G - 2016

P R O D U K T K A T A L O G - 2016 P R O D U K T K A T A L O G - 2016 Njut av mjukheten i dina kläder och den långvariga och uppfriskande doften av Lawinex. VANILLE & ORCHID LAVENDER SKÖLJMEDEL OUTDOOR FRESH LIME WATERLILY ORCHID Sköljmedel

Läs mer

Desinficerar Utan Uttorkning

Desinficerar Utan Uttorkning P73 Greppo P77 Desinfectol P39 Cloriprol P7 Saniprol Desinficerar bakterier, virus, svamp. Instakill! Rengör och Desinficerar. Rent & bacillfritt! Rengör och Desinficerar. En klassiker! Rengör och Desinficerar

Läs mer

One for all A Clean Partner har lösningarna

One for all A Clean Partner har lösningarna Buss One for all A Clean Partner har lösningarna A Clean Partner är en av Sveriges största leverantörer av kemtekniska produkter. Vi utvecklar och saluför rengöringsmedel och systemlösningar för fordonstvätt,

Läs mer

Konsten att tvätta och vårda sina händer. Hygien och funktion i perfekt harmoni

Konsten att tvätta och vårda sina händer. Hygien och funktion i perfekt harmoni Konsten att tvätta och vårda sina händer Hygien och funktion i perfekt harmoni I harmoni med dina hygienbehov Rena och torra händer är säkra händer Handhygien är viktigt för att du skall hålla dig frisk.

Läs mer

Vad gör Activa golvvårdsprodukter unika?

Vad gör Activa golvvårdsprodukter unika? Produktguide 2008 Vad gör Activa golvvårdsprodukter unika? Vad är det som gör Activa golvvårdsprodukter unika och vad är fördelen med att använda just dessa produkter? Vi ska försöka ge en kortfattad förklaring.

Läs mer

BEHANDLINGSSYSTEM FÖR BYGGKERAMIK

BEHANDLINGSSYSTEM FÖR BYGGKERAMIK BEHANDLINGSSYSTEM FÖR BYGGKERAMIK Guiden nedan är endast förslag på användningsområden för respektive material. Valet av filaprodukt kan av vika beroende på önskat resultat. EFTER PLATTSÄTTNING Byggkeramik

Läs mer

IKAROS VARUMÄRKEN. IKATEX Marknadens bästa torkdukar och -trasor. ADERMO Komplett serie hud- och miljövänliga hygienprodukter!

IKAROS VARUMÄRKEN. IKATEX Marknadens bästa torkdukar och -trasor. ADERMO Komplett serie hud- och miljövänliga hygienprodukter! IKAROS VARUMÄRKEN Ikaros produkter indelas i fyra huvudgrupper - Spillskydd, Smörjmedel, Rengöring och Spillteknik. Vid sidan av detta arbetar vi med ett antal egna varumärken inom olika områden. Strävan

Läs mer

Skötsel och handhavandeinstruktioner för badrumsmodul Racks.

Skötsel och handhavandeinstruktioner för badrumsmodul Racks. Skötsel och handhavandeinstruktioner för badrumsmodul Racks. Sida ~ 1 2. Innehållsförteckning Benämning Sida / sidor 1. Försättsblad 1 2. Innehållsförteckning 2 3. Underhåll och skötselinstruktioner 3-4

Läs mer

DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT

DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT DESINFEKTIONSMEDEL FÖR INSTRUMENT Effektivt skydd LM-ProColor är ett nytt aldehydfritt desinfektionsmedel för handinstrument. Medlet kombinerar ett brett effektspektrum,

Läs mer

NILFISK HYGIENSERIE LÖSNINGAR FÖR DINA HYGIENBEHOV

NILFISK HYGIENSERIE LÖSNINGAR FÖR DINA HYGIENBEHOV NILFISK HYGIENSERIE LÖSNINGAR FÖR DINA HYGIENBEHOV Alltid rena händer! Nilfisk marknadsför tvål för hand- och kroppshygien inom olika områden. Vår ambition med Nilfisk Hygienserie är att utveckla produkter

Läs mer

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivning. Produktfördelar

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivning. Produktfördelar Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivning Sur produkt för rengöring och desinfektion av dricksvattensystem och dricksvatten till djur Produktfördelar Avlägsnar snabbt och effektivt kalk och alger i

Läs mer

AKTIV RENGÖRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGÖRING MED BIOTEKNOLOGI AKTIVA BAKTERIER & ENZYMER AKTIV RENGÖRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact är ett miljöriktigt rengöringsmedel som är baserat på mikroorganismer och enzymer. BIOBACT CLEAN ALLRENGÖRING Nilfisk Biobact

Läs mer

Lilla städboken från MP52

Lilla städboken från MP52 Lilla städboken från MP52 små & smarta städtips Vem torkar rent mikron varje dag? Ingen. För att mjuka upp gamla matstänk kan du koka upp en skål vatten inne i ugnen. Då blir det genast lättare att torka

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD.

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. 2 VI TROR PÅ EN RENARE VÄRLD. Med Pure Effect gör du rent på riktigt, på naturens egna villkor. Vi låter nämligen det första livet på jorden - mikroorganismer - göra jobbet.

Läs mer

Planering och utformning av livsmedelslokal

Planering och utformning av livsmedelslokal Information Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2013-02-13 Sida 1(5 Planering och utformning av livsmedelslokal Innan du startar en livsmedelsverksamhet är det viktigt att tänka på hur lokalen ska vara utformad.

Läs mer

BrakeClean 111. Användningsområde. BreakClean är ett snabbavdunstande avfettningsmedel

BrakeClean 111. Användningsområde. BreakClean är ett snabbavdunstande avfettningsmedel AEROSOLER Rengöring HandyClean 110 Kraftfullt rengöringsskum av allroundtyp med hög fett- och smutsupplösande förmåga. Utmärkt för målade ytor, sanitetsporslin, kakel, metall, vinyl, plast och flertalet

Läs mer

Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning

Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning 1 (7) Rengöringskontroll på tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning Sammanfattning År 2011 kontrollerades rengöring i tillagningskök inom skolor,

Läs mer

Produktöversikt. Frisk hud satt i system

Produktöversikt. Frisk hud satt i system Produktöversikt Frisk hud satt i system Frisk hud är en god investering Hudvård för alla arbetssituationer Vi producerar sedan 40 år hudskydds- och hudvårdskrämer, handtvätt, krämtvålar och moderna dispensersystem

Läs mer

LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV

LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV Ren tvätt varje gång! Nilfisk marknadsför tvättmedel för professionell tvätt inom olika områden. Våra tvättmedel har utvecklats för att möta behoven hos professionella tvättinrättningar.

Läs mer

Professionell lantbrukshygien för god mjölkkvalitet

Professionell lantbrukshygien för god mjölkkvalitet Professionell lantbrukshygien för god mjölkkvalitet Råd för att reducera sporer i mjölk, ett saneringsprogram Making an Investment in Our Future Sporsanering på gård Sporsanering - Sammanfattning och översikt

Läs mer

Ytdesinfektion. För att förebygga infektioner ska en daglig rengöring och desinfektion

Ytdesinfektion. För att förebygga infektioner ska en daglig rengöring och desinfektion Ytdesinfektion För att förebygga infektioner ska en daglig rengöring och desinfektion av barfota- och sanitärområdet, samt sittytorna göras med ett lämpligt medel. Ytdesinfektion Desinfektion är en åtgärd

Läs mer

produktkatalog Tel. 0417-15015 Order: ronny@kontorsvaruhuset.se

produktkatalog Tel. 0417-15015 Order: ronny@kontorsvaruhuset.se produktkatalog Tel. 0417-15015 Order: ronny@kontorsvaruhuset.se Innehålsförteckning 6-9 Alkaliska rengöringsmedel Sanetin Solvynol Blue Solvynol Neutral Solvynol VEG Solvynol OC Solvynol HD Solvynol

Läs mer

Personbil Lastbil Buss Tåg Klotter Grafiskt Livsmedel Verkstad Rekond

Personbil Lastbil Buss Tåg Klotter Grafiskt Livsmedel Verkstad Rekond A Clean Partner är en av Sveriges största leverantörer av kemtekniska produkter. Vi utvecklar och saluför rengöringsmedel och systemlösningar för professionella användare inom följande affärsområden: Personbil

Läs mer

Naturliga städtips lika rent men snällare mot miljön

Naturliga städtips lika rent men snällare mot miljön April 2015 Naturliga städtips lika rent men snällare mot miljön har sammanställt en lista med tips på hur man kan städa naturligt med till exempel ättika, citron och såpa. Det blir lika rent, men är snällare

Läs mer

Miljövänliga städtips

Miljövänliga städtips Miljövänliga städtips har sammanställt en lista med tips på hur man kan städa miljövänligt med till exempel såpa och bikarbonat. Städtips med miljömärkta rengöringsmedel Anlitar du städhjälp? Hör med företaget/städhjälpen

Läs mer

KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER

KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER KRAV PÅ LIVSMEDELSLOKALER Denna information vänder sig till dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet till exempel en butik, en restaurang eller ett kafé. Här får du hjälp med att planera

Läs mer

Krav på livsmedelslokaler

Krav på livsmedelslokaler Krav på livsmedelslokaler Denna information vänder sig till dig som ska starta eller ta över en livsmedelsverksamhet till exempel en butik, en restaurang eller ett kafé. Här får du hjälp med att planera

Läs mer

PERSONLIG HYGIEN P E R S O N L I G H Y G I E N

PERSONLIG HYGIEN P E R S O N L I G H Y G I E N PERSONLIG HYGIEN P E R S O N L I G H Y G I E N Telefon (08) 665 65 66 SIDAN 2 l PERSONLIG HYGIEN www.solmaster.se För en hållbar utveckling Solmaster är en av Nordens ledande tillverkare av industrikemikalier

Läs mer

Håll ditt hus rent och fräscht. med rengöringsprodukter ur Alcros Delfinserie.

Håll ditt hus rent och fräscht. med rengöringsprodukter ur Alcros Delfinserie. Håll ditt hus rent och fräscht med rengöringsprodukter ur Alcros Delfinserie. Hur ofta tvättar du huset? Ditt hus kostar säkert många gånger mer än din bil. Men hur ofta tvättar du det? Och hur ofta tvättar

Läs mer

Branschrekommendation om produktträdstruktur för elektronisk handel och branschstatistik

Branschrekommendation om produktträdstruktur för elektronisk handel och branschstatistik Branschrekommendation om produktträdstruktur för elektronisk handel och branschstatistik Industriell och institutionell hygien 1. Utrustning och rengöringstillbehör 1.1 Doseringshjälpmedel 1.2 Vagnar 1.2.1

Läs mer

SKÖTSELANVISNINGAR. Brf. Härden Pilvägen 24-46

SKÖTSELANVISNINGAR. Brf. Härden Pilvägen 24-46 SKÖTSELANVISNINGAR Brf. Härden Pilvägen 24-46 Välkommen tillbaka till Din lägenhet i Brf Härden Nu är vi färdiga med arbetet i Er lägenhet och vår förhoppning är att Ni är nöjda med slutresultatet. Vi

Läs mer

Handinstrument. Diagnostik Parodontologi Restaurationer Skötsel. Hur du använder och sköter dina instrument på bästa sätt

Handinstrument. Diagnostik Parodontologi Restaurationer Skötsel. Hur du använder och sköter dina instrument på bästa sätt Handinstrument Diagnostik Parodontologi Restaurationer Skötsel Hur du använder och sköter dina instrument på bästa sätt Kvalité och pris går hand i hand År 1993 bollades tanken om ett eget varumärke för

Läs mer

Anders Karlsson Novadan

Anders Karlsson Novadan Anders Karlsson Novadan Hur utför man en effektiv rengöring? Vand er væsentligt Vatten är en väsentlig del Som upplösningsmedium för rengöringsmedel och smuts Vatten från reningsverk innehåller mineraler

Läs mer

p r o d u k t k a t a l o g cleaning technology SANEGO - cleaning technology TEL 0455-566 40, FAX 0455-566 49, EMAIL info@sanego.se, www.sanego.

p r o d u k t k a t a l o g cleaning technology SANEGO - cleaning technology TEL 0455-566 40, FAX 0455-566 49, EMAIL info@sanego.se, www.sanego. p r o d u k t k a t a l o g cleaning technology Innehålsförteckning 6-9 Alkaliska rengöringsmedel Sanetin Solvynol Blue Solvynol Neutral Solvynol VEG Solvynol OC Solvynol HD Solvynol Plus Solvynol Truck

Läs mer

Rengöringskontroll i storhushåll och större butiker med manuell hantering

Rengöringskontroll i storhushåll och större butiker med manuell hantering MALMÖ STAD Miljöförvaltningen Rengöringskontroll i storhushåll och större butiker med manuell hantering En rapport från Livsmedelshygieniska avdelningen Juni 1997 2 Rengöringskontroll i storhushåll och

Läs mer

Desinfektion. Basala Hygienrutiner

Desinfektion. Basala Hygienrutiner Basala Hygienrutiner Den mest grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner inom alla former av vård och omvårdnad är att all vårdpersonal av alla kategorier konsekvent tillämpar

Läs mer

p r o d u k t k a t a l o g cleaning technology SANEGO - cleaning technology TEL 0455-566 40, FAX 0455-566 49, EMAIL info@sanego.se, www.sanego.

p r o d u k t k a t a l o g cleaning technology SANEGO - cleaning technology TEL 0455-566 40, FAX 0455-566 49, EMAIL info@sanego.se, www.sanego. p r o d u k t k a t a l o g cleaning technology Innehålsförteckning 6-9 Alkaliska rengöringsmedel Sanetin Solvynol Blue Solvynol Neutral Solvynol VEG Solvynol OC Solvynol HD Solvynol Plus Solvynol Truck

Läs mer

ENTER ALLERGITVÄTT är anpassat för all tvätt mellan 30º och 90ºC. Passar även utmärkt vid handtvätt. Tvättmedlet är helt biologiskt nedbrytbart.

ENTER ALLERGITVÄTT är anpassat för all tvätt mellan 30º och 90ºC. Passar även utmärkt vid handtvätt. Tvättmedlet är helt biologiskt nedbrytbart. ENTER ALLERGITVÄTT 16-kgs hinkar, ph i brukslösning ca 10,5 A200 0016, MTPA i Helt oparfymerat! Fritt från allergiframkallande tillsatser! ENTER ALLERGITVÄTT är ett tvättmedel speciellt framtaget för att

Läs mer

Golvvård och golvunderhåll

Golvvård och golvunderhåll Arbetsbeskrivningar Av Björn Ljungquist. www.abljungquist.se Golvvård och golvunderhåll Följande beskrivningar är framtagna och utprovade av företrädare för branschens Specialavdelningar och bearbetade

Läs mer

ENTER MASKINDISKPULVER

ENTER MASKINDISKPULVER ENTER MASKINDISKPULVER A300 0001, MDP 1-kilos flaskor, ph i brukslösning ca 11,7 ENTER MASKINDISKMEDEL är ett lågdoserande maskindiskpulver. Det är speciellt anpassat efter hårda och kalkhaltiga vatten.

Läs mer

I-VAX. Storfix Högeffektivt allrengöringsmedel

I-VAX. Storfix Högeffektivt allrengöringsmedel KEMKATALOG 30 år I-VAX är ett mjukvax för alla typer av golv. Med mer än 30 års dokumenterad funktion är det i dag Nordens ledande vaxsystem. Mjölningsfrihet Konsekvent användning av I-VAX systemet eliminerar

Läs mer

Vägen till rätt diskkontroll!

Vägen till rätt diskkontroll! Vi förenklar din vardag! Vägen till rätt diskkontroll! Hygien på mjölkgården har i alla tider utgjort en viktig del av arbetet. För en fungerande disk krävs att man regelbundet följer upp diskfunktionen

Läs mer

Pool. Produktprogram 2015

Pool. Produktprogram 2015 Pool Produktprogram 2015 Välkommen till Delphin Rent, klart bassängvatten. Vad lockar mera till ett bad? För att badglädjen ska hålla i sig erbjuder Delphin ett mycket omfånsgrikt program med produkter

Läs mer

Att vårda vårdande händer

Att vårda vårdande händer Att vårda vårdande händer utan konserveringsmedel Du måste inte välja mellan hela och rena händer Varje dag är en kamp, en kamp mot mikroorganismer. En sjuksköterska tvättar sig i genomsnitt 20 gånger

Läs mer

Grovdiskmaskin WD-90 DUO. med

Grovdiskmaskin WD-90 DUO. med Grovdiskmaskin t a l u n a gr med - EN LÖNSAM OCH PROFESSIONELL UTMANARE Ökar flödet av diskgods i köket GROVDISKMASKIN med plastgranulat rengör diskgodset effektivt och säkerställer god hygien till mycket

Läs mer

Ångtvättar SC 2.500 C - NYHET!

Ångtvättar SC 2.500 C - NYHET! Ångtvättar SC 2.500 C - NYHET! Liten, kompakt och kontinuerligt påfyllningsbar ångtvätt i modern design. Kraftfull maskin för rengöring av alla hårda ytor utan kemikalier tack vare sitt 3,2 bar ångtryck

Läs mer

Ångtvättar SC 2.500 C

Ångtvättar SC 2.500 C Ångtvättar SC 2.500 C Liten, kompakt och kontinuerligt påfyllningsbar ångtvätt i modern design. Kraftfull maskin för rengöring av alla hårda ytor utan kemikalier tack vare sitt 3,2 bar ångtryck och 1500

Läs mer

Wetroks sanitetsrengöringsmedel Oslagbart mot kalk och korrosion

Wetroks sanitetsrengöringsmedel Oslagbart mot kalk och korrosion Wetroks sanitetsrengöringsmedel Oslagbart mot kalk och korrosion Oslagbart snabb och skonsam: Wetrok Caledor och Calexan forte Wetrok Caledor och Calexan forte är perfekt anpassade till varandra. Båda

Läs mer

Vägen till rätt diskkontroll!

Vägen till rätt diskkontroll! Vi förenklar din vardag! Vägen till rätt diskkontroll! Mjölkningsanläggningarna i uppbundna system är relativt enkla i sin konstruktion och lättdiskade. Men diskningen i mjölkgropar, karuseller och robotar

Läs mer

Ett komplett sortiment av professionella produkter

Ett komplett sortiment av professionella produkter Produktguide 200 Allrengöring Allrengöring Grovrengöring Grovrengöring Ett komplett sortiment av professionella produkter 4% När vi utvecklade Activa System tänkte vi naturligtvis på att produkterna ska

Läs mer

TILLBEHÖR och hjälpmedel för rengöringskemi

TILLBEHÖR och hjälpmedel för rengöringskemi TILLBEHÖR och hjälpmedel för rengöringskemi Part of North Chemical Flojetpump Luftdriven dubbelmembran pump. Väl beprövad hos fordonstvättar, verkstäder samt i industriapplikationer. Mycket pålitlig och

Läs mer

Ett komplett sortiment av professionella produkter

Ett komplett sortiment av professionella produkter Allrengöring Ett komplett sortiment av professionella produkter 4% aktiva ingredienser! När vi utvecklade Activa System tänkte vi naturligtvis på att produkterna ska göra sitt jobb effektivt, men samtidigt

Läs mer

Gojo LTX system. 700 ml. Det NYA automatiska systemet med livstidsgaranti! 20421- Purell Advanced 20418- Mild skumtvål 20419- Freshberry skumtvål

Gojo LTX system. 700 ml. Det NYA automatiska systemet med livstidsgaranti! 20421- Purell Advanced 20418- Mild skumtvål 20419- Freshberry skumtvål Gojo LTX system 700 ml Det NYA automatiska systemet med livstidsgaranti! 20421- Purell Advanced 20418- Mild skumtvål 20419- Freshberry skumtvål LTX 1200 ml 20426-Purell Advanced 20423-Mild skumtvål 20424-Freshberry

Läs mer

plast- och linoleumgolv

plast- och linoleumgolv I-VAX för en renare morgondag Skötselsystem för nya Forbo plast- och linoleumgolv På ett naturligt vis Färre produkter enklare rutiner PLS verkar för enkla och kostnadseffektiva städmetoder. Vi arbetar

Läs mer

Produkt Lathund. TCS Tensid Cleaning System. Processrengöring & Underhållsrengöring

Produkt Lathund. TCS Tensid Cleaning System. Processrengöring & Underhållsrengöring TCS Tensid Cleaning System Processrengöring & Underhållsrengöring Produkt Lathund 1 Trion Tensid AB Svederusgatan 1 3, 754 50 Uppsala, Sweden. Tel: +46 (0) 18 15 61 90, Fax: + 46 (0) 18 69 66 27 RENO 12

Läs mer

ÅNGTVÄTTAR Upptäck hur ångtvätten kan göra skillnad i hemmet

ÅNGTVÄTTAR Upptäck hur ångtvätten kan göra skillnad i hemmet ÅNGTVÄTTAR Upptäck hur ångtvätten kan göra skillnad i hemmet *) Vid grundlig rengöring av hårda golvytor med Kärchers ångtvätt dödas 99.99% av de vanliga hushållsbakterierna Stafylokocker och Enterococcus

Läs mer

DeLaval November. månadserbjudanden! Gödselskrapor 226:- Mjölkfilter. Köp 8. så bjuder. vi på 2 extra. Köp 4. så bjuder. vi på det

DeLaval November. månadserbjudanden! Gödselskrapor 226:- Mjölkfilter. Köp 8. så bjuder. vi på 2 extra. Köp 4. så bjuder. vi på det DeLaval November månadserbjudanden! Gödselskrapor Håll rent i gångarna Vår bästa trekantsskrapa nu till extrapris. Håller för en stor mängd gödsel. Gör det enkelt att hålla gångkanterna rena. Art nr. 98882410

Läs mer

Stöd oss och få ett rent hem på köpet!

Stöd oss och få ett rent hem på köpet! Rena pengar! Stöd oss och få ett rent hem på köpet! Beställ produkter som proffsen använder! Visst vill alla ha ett rent och fräscht hem? Nu kan du få det och samtidigt stödja oss. Titta igenom den här

Läs mer

Produkthandbok. Betning Betpasta, Spraybetmedel, Badbetvätska, Polermedel, Rengöringsmedel, Teknisk information.

Produkthandbok. Betning Betpasta, Spraybetmedel, Badbetvätska, Polermedel, Rengöringsmedel, Teknisk information. Produkthandbok. Betning Betpasta, Spraybetmedel, Badbetvätska, Polermedel, Rengöringsmedel, Teknisk information. TeroSystem TeroSystem AB Flöjelbergsgatan 16A, 43137 Mölndal www.terosystem.se Tel: 031-3381700

Läs mer

SORTIMENTSÖVERSIKT VÄRMLAND

SORTIMENTSÖVERSIKT VÄRMLAND SORTIMENTSÖVERSIKT VÄRMLAND AVTALSSTART 2014-05-01 Lahega Kemi AB Box 13073 Makadamgatan 16 250 13 HELSINGBORG Tel 042 25 67 00 Fax 042 25 67 50 E-mail info@lahega.se www.lahega.se Handdesinfektion Handdesinfektion

Läs mer

Apex. Mer kontroll. Enkelt.

Apex. Mer kontroll. Enkelt. Apex Mer kontroll. Enkelt. Kunderna anser att hygien är viktigare än menyn, vad de får för pengarna och kvaliteten på servicen* De största utmaningarna: Ren disk på första försöket Kostnaderna för vatten,

Läs mer

Inför provet årskurs 8

Inför provet årskurs 8 Inför provet årskurs 8 Näringsämnena: Protein, kolhydrater, fett, vitaminer, mineraler och vatten Koka potatis: Koktid: 20-30 minuter Använd salt för att få smak och för att vattnet ska koka bättre. Behåll

Läs mer

MILJÖVÄNLIG STÄDNING I BARNFAMILJEN. Elisabeth Eriksson, hushållsrådgivare, 2015

MILJÖVÄNLIG STÄDNING I BARNFAMILJEN. Elisabeth Eriksson, hushållsrådgivare, 2015 MILJÖVÄNLIG STÄDNING I BARNFAMILJEN Elisabeth Eriksson, hushållsrådgivare, 2015 STÄDA MED BARNEN Små barn: egna kläder, skor och leksaker. Förskolsåldern: bädda sängen, föra sopor. Lågstadieåldern: ordning

Läs mer

Skötsel och rengöringsanvisning

Skötsel och rengöringsanvisning Skötsel och rengöringsanvisning Innehållsförteckning Allmänt om skötsel av textila golv i offentlig miljö... 2 Förebyggande åtgärder... 2 Rekommenderade rengöringsmetoder... 3 Rengöringsmetoder... 3 Daglig

Läs mer

Städrutiner G- Line Tattoo Svenska

Städrutiner G- Line Tattoo Svenska Städrutiner G- Line Tattoo Svenska Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo -Städrutiner G-Line

Läs mer

Miljövänliga husmorstips om rengöring

Miljövänliga husmorstips om rengöring Miljövänliga husmorstips om rengöring Tvätta vit frotté När frottéhanddukarna blivit lite solkiga: Häll 1,5 dl ättika i tvättmedlet. Vit frotté blir som ny! Göra rent grillgallret Häll ättika i en sprayflaska.

Läs mer

Miljövänliga husmorstips om rengöring

Miljövänliga husmorstips om rengöring Miljövänliga husmorstips om rengöring Tvätta vit frotté När frottéhanddukarna blivit lite solkiga: Häll 1,5 dl ättika i tvättmedlet. Vit frotté blir som ny! Göra rent grillgallret Häll ättika i en sprayflaska.

Läs mer

Rengörings- och temperaturkontroll på restauranger och caféer i Varbergs kommun 2012

Rengörings- och temperaturkontroll på restauranger och caféer i Varbergs kommun 2012 Rengörings- och temperaturkontroll på restauranger och caféer i Varbergs kommun 2012 Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen besökte under tiden 4 juli - 9 september 2012 78 st restauranger

Läs mer

produktkatalog jan 2010

produktkatalog jan 2010 produktkatalog jan 2010 cleaning technology TEL 0455-566 40, TEL FAX 0455-56640, 49, FAX EMAIL 0455-566 info@sanego.se, 49, EMAIL info@sanego.se, www.sanego.se www.sanego.se MILJÖMÄRKT 313 088 Solvynol

Läs mer

Produktöversikt. Frisk hud satt i system

Produktöversikt. Frisk hud satt i system Produktöversikt Frisk hud satt i system Frisk hud är en god investering Hudvård för alla arbetssituationer Vi producerar sedan 50 år hudskydds- och hudvårdskrämer, handtvätt, krämtvålar och moderna dispensersystem

Läs mer

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll Kakel och klinker är produkter av naturens eget material x miras produkter för professionellt underhåll x Kakel och klinker av keramik har liksom natursten använts på golv och väggar under årtusenden.

Läs mer

ÅNGTVÄTTAR. Upptäck hur ångtvätten kan göra skillnad i hemmet HOME & GARDEN ÅNGTVÄTTSGUIDE

ÅNGTVÄTTAR. Upptäck hur ångtvätten kan göra skillnad i hemmet HOME & GARDEN ÅNGTVÄTTSGUIDE *) Vid grundlig rengöring av hårda golvytor med Kärchers ångtvätt dödas 99.99% av de vanliga hushållsbakterierna Stafylokocker och Enterococcus hirae. ÅNGTVÄTTAR Upptäck hur ångtvätten kan göra skillnad

Läs mer

HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål.

HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål. HITTA RÄTT STEKPANNA En lit en guide som leder dig rät t bland gjutjär n och kolstål. EMALJERAT GJUTJÄRN GJUTJÄRN Ex. Le creuset och Staub Emaljerat gjutjärn är ett slitstarkt material och kan användas

Läs mer

Städa kemikaliefritt!

Städa kemikaliefritt! Städa kemikaliefritt! För att städa ditt hem behöver du egentligen bara; 1 Sopset 1 Microfibermopp med mopplatta för sopning av golv 1 Microfibermopp för våttorkning av golv 1 Hink med urvridare Eventuellt

Läs mer

DRAFTLINE - RENGÖRING AV ÖLANLÄGGNING

DRAFTLINE - RENGÖRING AV ÖLANLÄGGNING Vad är Draftline? Draftline är ett rengöringsmedel för Fatölsanläggningar. Det är basiskt och löser mycket effektivt upp organiska ämnen, t.ex. beläggningar i en ölslang. Draftline innehåller kemikalier

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten

HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten www.htc-twister.com www.htc-twister.com HTC introducerar ett revolutionerande sätt att rengöra golv DCS Diamond Cleaning System är ett nytt sätt att mekaniskt

Läs mer

I den här trycksaken presenteras ett bra basutbud. Det finns mycket mer inom rengöring och kemsidan att tillgå. Fråga!

I den här trycksaken presenteras ett bra basutbud. Det finns mycket mer inom rengöring och kemsidan att tillgå. Fråga! Sortiments- och prislista 2006 Välkommen till buskenström försäljning. I den här trycksaken presenteras ett bra basutbud. Det finns mycket mer inom rengöring och kemsidan att tillgå. Fråga! Vårt mål är

Läs mer