LIVSMEDEL Rengöring i livsmedelsmiljö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIVSMEDEL Rengöring i livsmedelsmiljö"

Transkript

1 LIVSMEDEL Rengöring i livsmedelsmiljö Part of North Chemical

2 Innehåll Alkaliska rengöringsmedel 3 Sura rengöringsmedel 5 Desinfektion 5 Maskindisk/CIP-disk 6 Handdisk 8 Avlopp 8 Ugn och grill 9 Vi utvecklar ständigt våra produkter kvalitet och miljö är viktiga för oss! A Clean Partner är ansluten till FTI förpackning och tidnings insamling som ansvarar för Gröna Punkten i Sverige. Personlig hygien 10 Lokalvård 11 Rengöringsprodukter Vi tillhandahåller ett komplett sortiment av effektiva och miljöanpassade system och rengöringsprodukter för alla typer av livsmedelsindustrier. Våra produkter för livsmedelsindustrin tillverkas under varumärket och omfattar följande områden: chark, fisk, fågel, kött, personlig hygien, CIP-produkter, butik, storhushåll och restaurang. Hygien och uppföljning Rengöring inom livsmedelsindustrin är en viktig del av produktionen som ofta betingar en hög kostnad. Det är därför viktigt att veta, hur man kan rengöra på det mest optimala sättet. Vi upprättar Hygienprogram hos våra kunder som på ett enkelt sätt beskriver alla rengöringsmoment. Våra Hygienprogram är upplagda enligt HACCP principen med kritiska punkter och signering. Vi har också möjlighet att bistå våra kunder med uppföljning av rengöringsarbetet. Detta gör vi för att uppnå det bästa resultat, med de mest optimala metoderna. Piktogram Skumrengöring Rökskåp/ Ugnsrengöring Cip-disk Maskindisk Förvaringskärl Manuell rengöring Golvrengöring Skurmaskin Sprayning Rengöring av containers Manuell Spraying Handdisk Handtvätt Desinficering Skumdämpare Handdesinfektion Kök/ Livsmedel 2 Rengöringsmedel i livsmedelsmiljö

3 Alkaliska rengöringsmedel Alkaliska rengöringsmedel för rengöring inom livsmedelsindustrin, restauranger, storkök etc. Alkaliskt innebär att produkterna har ett -värde som ligger över 7, även kallade basiska rengöringsmedel. Dessa produkter används när man önskar avlägsna fett, sot, matrester etc. Produkterna är vattenbaserade och späds ut med vatten, de är därmed mycket ekonomiska för användaren. 13,5 A 343 3x5 l 25 l 200 l Art nr Art nr Art nr Specialtvätt avlägsnar vegetabiliska fetter och oljor Alkaliskt normalskummande rengöringsmedel. Speciellt lämpad för borttagning av olika typer av vegetabiliska oljor på tankar, produktionsutrustning etc. Dosering: 0,5 5%. 12,8 A kg Art nr Rengöring av aluminium och andra alkalikänsliga metaller Flytande alkaliskt högskummande rengöringsmedel för avlägsnande av fett, blod etc på bl.a. aluminiumytor i slakterier och i charkindustrin. Lämpligt för rengöring av andra alkalikänsliga metaller. Dosering: 2 5%. 14 A kg Art nr kg Art nr kg Art nr Rengöring av ugnar, rökskåp, kokgrytor, mm. Extra kraftigt, flytande alkaliskt och högskummande medel för rengöring av rökskåp, kokgrytor, grillar etc. (Kan ej användas på alkalikänsliga metaller). Dosering: 2-20% beroende på föroreningsgrad. 14 A kg 29 kg Art nr Art nr Daglig rengöring och desinfektion Kraftigt, flytande alkaliskt och högskummande rengörings- och desinfektionsmedel med goda fettlösande egenskaper vid låga temperaturer. Rengöring och desinfektion av starkt äggvite- och fettbelagda anläggningar t.ex. tillverkningsmaskiner, bord, väggar, golv och dylikt i slakterier, mejerier, bryggerier och fiskbearbetande industrier. Innehåller natriumhypoklorit. Dosering: 2-5% 13,9 A 354 3x6 kg Art nr kg Art nr Rengöring av kraftigt nedsmutsade ytor, rökskåp, kokgrytor Kraftigt flytande alkaliskt högskummande rengöringsmedel för icke alkalikänsliga metaller. A 354 lämpar sig väl för rengöring av rökskåp, tankar etc. Angriper inte stål, kromnickelstål eller alkalibeständiga plaster. Dosering: 2-10%. Rengöringsmedel i livsmedelsmiljö 3

4 A 355 Milt alkaliskt rengörings- och desinfektionsmedel 11,2 3x5 l Art nr l Art nr Flytande, milt alkaliskt normalskummande rengörings- och desinfektionsmedel. Genom kombination av komplexbildare och vätmedel har A 355 trots relativt låg alkalitet mycket goda fett- och smutslösande egenskaper. A 355 angriper ej aluminium, koppar, järn och zink och andra vanligt förekommande material. Dosering: 2-5%. A 357 Lågskummande rengöringsmedel lämpligt för skurmaskiner 13,8 3x5 l Art nr l Art nr l Art nr Flytande, alkaliskt lågskummande medel för rengöring av fett, blod etc. A 357 lämpar sig väl för rengöring av krokar vid slakterier och charkuterier samt för skurmaskin. Dosering: 0,5 5%. A 365 Daglig rengöring inom livsmedelsindustrin. Utan klor. 13,8 3x5 l Art nr l Art nr Kraftigt, flytande alkaliskt högskummmande rengöringsmedel för avlägsnande av fett, blod etc i slakterier och i charkindustrin. Utan klor. Snarlika egenskaper som A 352. Dosering: 2-5%. A 367 Rengöring av rökkäppar och pastejformar av aluminium. 13,8 12 kg Art nr Flytande alkaliskt icke skummande rengöringsmedel speciellt framtaget för rengöring av aluminium inom livsmedelsindustrin bl.a. rökkäppar och pastejformar. Dosering: 3-5%. Alfanol HD Grön Alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel 13,1 12x1 l Art nr x5 l Art nr l Art nr l Art nr Effektivt rengöringsmedel för skurmaskin och manuell rengöring. Perfekt vid rengöring av t.ex. golv, väggar, maskiner m.m. Kan användas vid rengöring av hårt nedsmutsade lokaler. Snabbverkande, effektiv och lätt att skölja av. Dosering: 5-10% Snowclean Grovrent Des Högkoncentrerat, alkaliskt rengöringsmedel 13,2 3x5 l Art nr l Art nr Högkoncentrerat, alkaliskt rengöringsmedel med ytdesinfektion och parfym, för rengöring av utrymmen och lokaler där man transporterar eller förvarar livsmedel. Fungerar även bra vid rengöring där man tar hand om livsmedelsavfall. Dosering: 2-10% 4 Rengöringsmedel i livsmedelsmiljö

5 Sura rengöringsmedel Sura rengöringsmedel används främst som rengörings- och avkalkningsmedel inom livsmedelsindustrin. De kan också användas för att få bort biofilm som kan uppfattas som en beläggning på t.ex rostfria ytor. Sura produkter har -värde som ligger under 6. A 414 Högskummande rengörings- och avkalkningsmedel 1,5 12x1 kg Art nr x6 kg Art nr kg Art nr kg Art nr Flytande surt skumrengöringsmedel med goda fettlösande egenskaper. A 414 rekommenderas för rengöring av produktionsmaskiner, väggar, golv, etc inom hela livsmedelsindustrin. Produkten innehåller en inhibitor med korrosionskyddande effekt mot aluminium. Dosering: 2-5%. A 417 Lågskummande rengörings- och avkalkningsmedel 1,5 3x7 kg Art nr kg Art nr Flytande surt icke skummande rengöringsmedel avsett för att avlägsna kalk och mjölksten. A 417 är lämplig vid avkalkning av diskmaskiner, rengöring av rörmjölkningsanläggningar, rörledningar, lager och transporttankar etc. Dosering: 0,5 2%. Acid plus Starkt rengörings- och avkalkningsmedel 1,2 3x6 kg Art nr kg Art nr Flytande surt normalskummande rengöringsmedel speciellt framtaget för rengöring av sammansättningar av kalk, fett, rost, silikat etc samt för rengöring av oxiderade ytor. Dosering: 10-50% beroende på föroreningsgrad. Desinfektion Produkterna finns med eller utan rengörande effekt. Används för att på olika sätt förebygga eller eliminera oönskade bakterier och smittspridning. Alfacid Desinfektion- och luktborttagande medel 11,5 3x5 l Art nr Flytande produkt för desinfektion av rengjorda anläggningar och behållare. Den desinficerande verkan erhålls av högaktiva kvartära ammoniumföreningar. Den utspädda lösningen angriper ej metaller eller andra material som t.ex. glas, trä och plast. Lösningen är varken giftig eller skadlig för huden. Dosering: 0,5-2%. A 346 Skummande desinfektions- och rengöringsmedel 12 3x5 l Art nr Flytande alkaliskt desinfektions- och rengöringsmedel för livsmedelsindustrin. Verksamt mot bakterier, jäst, mögel, gröna alger. Besitter bra rengörande egenskaper. Minimal verkningstid är 5 min. Dosering: 0,5-5%. Rengöringsmedel i livsmedelsmiljö 5

6 Piggy Ytdesinfektion Alkoholbaserad desinfektions- och rengöringsmedel 8,5 12x1 l Art nr Flytande alkoholbaserad desinfektions- och rengöringsmedel. Lämpar sig väl för rengöring och desinfektion av styrpaneler, knappar, handtag, knivar, mm. Snabb avdunstning. Ingen eftersköljning med vatten behövs. Dosering: bör användas outspädd. Maskindisk/CIP-disk Lågskummande rengöringsmedel för diskmaskiner och/eller rörsystem inom livsmedelstillverkning. Alkaliskt eller surt beroende på ändamål och försmutsning. A 351 CIP rengöring och desinfektion kg Art nr kg Art nr Flytande icke skummande rengöringsmedel med kombinerad rengörande och desinficerande verkan. Innehåller aktivt klor. Angriper ej material såsom krom, nickel, järn, stål, glasemalj, plast. Rena aluminiumytor får rengöras om temperaturen i brukslösningen understigen +35 C och behandlingstiden ej överskrider 5 min. Dosering: 0,5-5%. Alfacip Kraftfullt CIP rengöringsmedel kg Art nr Flytande kraftfullt icke skummande alkaliskt diskmedel för cirkulationsrengöring av processutrustning inom livsmedelsindustrin. Lämpar sig även till rengöring av rökskåp etc där man inte önskar en skummande produkt. Dosering: 0,5-3,5%. Alfanol LS Diskmedel för aluminium och andra alkalikänsliga metaller 13,2 12 kg Art nr kg Art nr kg Art nr Flytande icke skummande disk- och rengöringsmedel för rostfritt stål och aluminium. Produkten används för rökanläggningar och diskmaskiner vid vilka säkerhet mot aluminium erfordras. Lämpar sig även väl för rengöring av mjölktankar, mjölkbilar samt öltankar. Dosering: 0,5-4%. Alfanol LS Extra Kraftfullt diskmedel kg Art nr kg Art nr Flytande icke skummande maskindiskmedel avsett för glas, porslin, silver, rostfritt, plast etc. OBS! Skall ej användas för diskning av aluminium eller annat mjukt metallgods. Dosering: 0,5-4%. 6 Rengöringsmedel i livsmedelsmiljö

7 Alfanol Basdisk Flytande maskindiskmedel 13,6 11kg Art nr Flytande maskindiskmedel för vanligt förekommande diskgods inom bl.a restauranger och storkök. Skadar inte aluminium. Lågskummande. Dosering: 2-10%. Alfatork Flytande torkmedel för diskmaskiner 2 10 l Art nr Flytande torkmedel för diskmaskiner med automatdosering. En utmärkt produkt som används för att slippa fläckar och rinnmärken från sköljvattnet på det diskade godset. Effektiv även i hårt och kalkrikt vatten. Dosering: 1-10 ml per liter sköljvatten Maskindiskpulver Högeffektivt maskindiskmedel 12 3x3kg Art nr Mycket effektivt maskindiskmedel i pulverform för automatisk dosering i diskmaskiner i restauranger och storkök. Produkten har en bekväm förpackning som gör den enkel att installera. Dosering: 0,5-1,5 g/liter Blötläggning Kraftigt och effektivt rengöringsmedel för restauranger och storkök >14 3x5 l Art nr För blötläggning av bestick och annat svårt smutsat diskgods. Används bl.a. för att lösgöra fastbrända matrester och för rengöring av kraftigt nedsmutsade golv och annan utrustning i kök. Dosering: 5-50% Rengöringsmedel i livsmedelsmiljö 7

8 Handdisk Koncentrerade och kostnadseffektiva handdiskprodukter. Skonsamma för användande på alla ytor som tål vatten. Handdisk Effektivt och drygt handdiskmedel 6,8 12x500ml Art nr x5 l Art nr Ett koncentrerat, drygt och ekonomiskt diskmedel för handdisk med parfym. Avlägsnar effektivt fett, smuts och matrester. Kan även användas som allrengöringsmedel till golvrengöring och fukttorkning av alla ytor som tål vatten. Dosering: 2 ml till 5 liter vatten. A 355 Mild alkalisk rengöring med desinfektion 12,3 3x5 l Art nr l Art nr Flytande milt alkaliskt normalskummande rengörings- och desinfektionsmedel. Genom kombination av komplexbildare och vätmedel har A 355 trots relativt låg alkalitet mycket goda fett- och smutslösande egenskaper. A 355 angriper ej aluminium, koppar, järn, zink och andra vanligt förekommande material. Dosering: 2-10% Avlopp Rengöring av avlopp, rensmedel som löser stopp och dåligt flöde samt produkter som rengör och tar bort dålig lukt. A 352 Högalkaliskt rengöringsmedel ~14 12 kg Art nr kg Art nr Kraftigt rengörande och desinficerande produkt för brunnar, silar och avlopp. Klorbaserad som används förebyggande eller vid misstanke av bl.a. listeria och andra bakterier. Dosering: 50% Drain Avloppsrensmedel 14 12x1 l Art nr Avloppsrensmedel som löser stopp och dåligt flöde i avlopp. Påverkar inte plast och gummi. Luktfritt. Dosering: 30-50% blandas med fördel med hett vatten och spola efter ca 20 minuter rikligt med hett vatten. Janzyme Fettlösare och luktborttagare 4,6 3x5 l Art nr För underhåll och rengöring av avlopp, fettavskiljare, golvbrunnar, avloppsledningar, inom främst livsmedelsindustrin, kök och restaurang. Kan även användas i septitankar och toalettankar etc. Löser fett och eliminerar dålig lukt. Dosering: se produktblad 8 Rengöringsmedel i livsmedelsmiljö

9 Ugn och grill Rengörings- och sköljtabletter för självrengörande ugnar samt flytande specialrengöringsmedel för rengöring av ugnar, grillar, rökar etc. Produkterna är kraftigt fettlösande och viss försiktighet bör beaktas vid manuell rengöring. Rational Rengöringstabletter Högkoncentrerade rengöringstabletter för SelfCooking Center 12,7 100 st Art nr Dessa tabletter används till alla SelfCooking Center. Har ett nytt intensivkomplex av verksamma ämnen som garanterar högsta rengöringskraft i alla situationer. De är högkoncentrerade och därför särskilt dryga. Dosering: se ugntillverkarens rekommendationer. Rational Care Sköljmedeltabletter Sköljmedelstabletter för SelfCooking center st Art nr För SelfCooking Center med Care Control. Extremt effektiva sköteselsubstanser som skyddar och förlänger livslängden avsevärt på ditt SelfCooking Center. Dessa Care-tabletter innehåller speciella kalklösare som förhindrar att det uppstår kalkavlagringar. Högsta driftsäkerhet är alltid garanterad utan vattenavhärdning eller krånglig avkalkning. Dosering: se ugntillverkarens rekommendationer. Rational Rinse Sköljmedeltabletter Sköljmedelstabletter för SelfCooking Center 3 50 st Art nr För SelfCooking Center utan CareControl. Extremt effektiva skötselsubstanser som skyddar och förlänger livslängden avsevärt på ditt SelfCooking Center. Ugnsutrymmet blir hygieniskt rent och glänsande. Dosering: se ugntillverkarens rekommendationer. Ugnsrent Starkt alkaliskt rengöringsmedel 14 12x1,1kg Art nr (spray) Starkt fettlösande rengöringsmedel för rengöring av ugnar, rökar, grillar samt stekbord inom livsmedelsindustrin, storkök och restaurang. Avlägsnar effektivt sot och fastbrända matrester. Dosering: 2-10% Rengöringsmedel i livsmedelsmiljö 9

10 Personlig hygien Effektiva men skonsamma produkter för huden såsom flytande tvål, handkräm och handdesinfektion. Sunrise Cream Soap Flytande handtvål med parfym 5,3 12x600ml Art nr x1 l Art nr x5 l Art nr Flytande mild och skonsam handtvål med lätt parfym. En mild krämig konsistens som gör att huden inte torkar ut. Handcreme Handkräm för daglig vård 7 12x300ml Art nr Innehåller Aloe Vera som hjälper till att vårda och återfukta huden. Har en mild och krämig konstistens. Handdesinfektion Gel Desinficering av händer 13,2 12x1 l Art nr Används vid handdesinfektion där tillfälliga sjukdomsalstrande mikroorganismer måste dödas. Den permanenta hudfloran kommer att minska.handdesinfektion Gel är ett effektivt komplement till handtvättning. Ersätter handtvättning när händerna inte är synligt nedsmutsade. Dosering: ca 5 ml. Händerna skall lufttorka. 10 Rengöringsmedel i livsmedelsmiljö

11 Lokalvård Rengöringslösningar för golv, glas samt allmän rengöring. De ger en fräsch och ren doft i alla typer av lokaler och utrymmen. Dessutom en praktisk aerosol för rengöring och polering av metaller och hårda ytor. Alfanol Effektivt allrengöringsmedel 10,4 12x1 Art nr x5 l Art nr Allmän rengöring av ytor som tål vatten t.ex. golv, tvättställ, kakel m.m. Kan t.ex. användas vid manuell städning och i golvskurmaskiner vid lättare nedsmutsade golv eller vid daglig rengöring. Skonsam mot underlaget. Ger en behaglig doft. Dosering: ml per 10 liter vatten Alfanol Neutral Universalrengöringsmedel 10,7 12x1 Art nr x5 l Art nr Allmän rengöring av ytor som tål vatten t.ex. golv, tvättställ, kakel m.m. Kan t.ex. användas vid manuell städning och i golvskurmaskiner vid lättare nedsmutsade golv eller vid daglig rengöring. Skonsam mot underlaget. Parfymfri. Uppfyller naturskyddsföreningens miljökrav enligt Kemikaliesvepet. Dosering: ml per 10 liter vatten Glasrent Fönsterputsmedel 11,5 12x500ml Art nr x5 l Art nr Fönster- och glasputs, för snabb och effektiv rengöring av fönster, speglar, glas, kakel, rostfria ytor mm. Fungerar utmärkt även vid kraftigt försmutsade ytor. Spraya och torka. Dosering: används outspädd Snabbrent Effektivt sprayrengöringsmedel 11,5 12x500ml Art nr x5 l Art nr Rengöringsmedel färdigt att använda för de flesta ytor och material som tål vatten. Spraya och torka. Dosering: används outspädd Rengörings- och Polermedel Rengörings- och polermedel för metaller 6x400 ml Art nr Lättanvänt rengörings- och polermedel för rostfritt stål, mässing och andra hårda ytor. Avlägsnar fläckar, fingeravtryck och andra orenheter och lämnar en glänsande yta som skyddar mot nya fläckar. Spraya och torka/polera. Dosering: används outspädd Toalettrent (WC-rent) Surt sanitetsrengöringsmedel för daglig rengöring 2,5 12x1 l Art nr För daglig rengöring av WC-stolar, urinoarer och annat sanitetsgods. Grön trögflytande vätska, med frisk och fräsch doft. Dosering: används outspädd Rengöringsmedel i livsmedelsmiljö 11

12 ACP A Clean Partner är en ledande leverantör av rengöringsprodukter och systemlösningar för fordons- och verkstadsindustrin samt livsmedelsbranschen. Med egen utveckling och tillverkning i Sverige har vi kontroll över hela processen och kan erbjuda individuellt anpassade helhetslösningar för våra kunders verksamheter. Snowclean,, Trutest och HIAB är välkända varumärken som alla ingår i A Clean Partner-koncernen. A Clean Partner International AB Box 623 S Alingsås Kundtjänst

produktkatalog Tel. 0417-15015 Order: ronny@kontorsvaruhuset.se

produktkatalog Tel. 0417-15015 Order: ronny@kontorsvaruhuset.se produktkatalog Tel. 0417-15015 Order: ronny@kontorsvaruhuset.se Innehålsförteckning 6-9 Alkaliska rengöringsmedel Sanetin Solvynol Blue Solvynol Neutral Solvynol VEG Solvynol OC Solvynol HD Solvynol

Läs mer

produktkatalog jan 2010

produktkatalog jan 2010 produktkatalog jan 2010 cleaning technology TEL 0455-566 40, TEL FAX 0455-56640, 49, FAX EMAIL 0455-566 info@sanego.se, 49, EMAIL info@sanego.se, www.sanego.se www.sanego.se MILJÖMÄRKT 313 088 Solvynol

Läs mer

Hotell Restaurang Café Catering Sjukvård Kommuner Industri. Produktkatalog. Produkter och system för Disk, Tvätt, Rengöring, Hygien och Desinfektion

Hotell Restaurang Café Catering Sjukvård Kommuner Industri. Produktkatalog. Produkter och system för Disk, Tvätt, Rengöring, Hygien och Desinfektion Hotell Restaurang Café Catering Sjukvård Kommuner Industri Produktkatalog Produkter och system för Disk, Tvätt, Rengöring, Hygien och Desinfektion Varsågod! En ny katalog som innehåller ett brett sortiment

Läs mer

KvalitetshandsKar från Marigold handskar från Marigold KLaSSiFiceRiNg ce-kategori 1 ce-kategori 2 Orange Supaweight Black Heavyweight

KvalitetshandsKar från Marigold handskar från Marigold KLaSSiFiceRiNg ce-kategori 1 ce-kategori 2 Orange Supaweight Black Heavyweight Allrengöring Allrengöring Grovrengöring Grovrengöring Ett komplett sortiment av professionella produkter 47% aktiva ingredienser! När vi utvecklade Activa System tänkte vi naturligtvis på att produkterna

Läs mer

Rengöringskemikalier för proffs

Rengöringskemikalier för proffs 91 Rengöringskemikalier för proffs I Activa-serien finns allt från polishprodukter och sanitetsrengöring till luktförbättrare. När du köper Activa får du ett varumärke som står för god kvalitet och genomtänkta

Läs mer

PRODUKTKATALOG KEM OCH REDSKAP

PRODUKTKATALOG KEM OCH REDSKAP PRODUKTKATALOG KEM OCH REDSKAP Innehållsförteckning KEM Allrengöring... 2 Bioteknologi... 8 Grovrengöring... 9 Sanitetsrengöring... 13 Kalkbort... 18 Golvvård... 19 Diskmedel...33 Tvättmedel...38 Desinfektion...43

Läs mer

ER SERVICEPARTNER INOM RESTAURANG OCH STORKÖK

ER SERVICEPARTNER INOM RESTAURANG OCH STORKÖK www.diskbolaget.se 2 ER SERVICEPARTNER INOM RESTAURANG OCH STORKÖK Personligt ansvar, snabba leveranser, god service och teknisk kompetens till bra priser. Vi kan från våra bussar leverera en trygghet

Läs mer

Certified. Produktkatalog

Certified. Produktkatalog Certified Produktkatalog Y O U C A N R E L Y O N Y O U C A N R E L Y O N Välkommen till vår produktkatalog! Historien om CERTIFIED och systerdivisionerna dateras ända till 1919. CERTIFIED är en division

Läs mer

PRODUKTKATALOG. Lokal/Fastighet Hygien Disk/tvätt Avfettning/bilvård Personligt skydd System Plum. www.biokleen.se

PRODUKTKATALOG. Lokal/Fastighet Hygien Disk/tvätt Avfettning/bilvård Personligt skydd System Plum. www.biokleen.se www.biokleen.se PRODUKTKATALOG Lokal/Fastighet Hygien Disk/tvätt Avfettning/bilvård Personligt skydd System Plum Biokleen ligger i framkant i utvecklingen av miljöanpassade produkter. Redan 2003 blev våra

Läs mer

LOKALVÅRD, SID. 516 Spädes med vatten till kostnadseffektiv brukslösning. Starkt fett- och smutslösande egenskaper.

LOKALVÅRD, SID. 516 Spädes med vatten till kostnadseffektiv brukslösning. Starkt fett- och smutslösande egenskaper. UNDERHÅLLSKEMIKALIER industri / Rengöring / Hygien SORTIMENT & TILLVERKNING Ikaros unika avfettningsprodukter är framtagna med avseende på bästa funktion, hälsa, ekonomi och miljö. Produkterna är avsedda

Läs mer

Konsten att tvätta och vårda sina händer. Hygien och funktion i perfekt harmoni

Konsten att tvätta och vårda sina händer. Hygien och funktion i perfekt harmoni Konsten att tvätta och vårda sina händer Hygien och funktion i perfekt harmoni I harmoni med dina hygienbehov Rena och torra händer är säkra händer Handhygien är viktigt för att du skall hålla dig frisk.

Läs mer

Lilla städskolan rent på Papyrus vis

Lilla städskolan rent på Papyrus vis Supporting you I Sverige är Papyrus den ledande grossisten för finpapper, packprodukter och förbrukningsvaror. Vi har alltid värnat om produkterna och deras kvalitet, men har också insett vikten av att

Läs mer

Produktkatalog. Intervju med en kund... Quality Spa & Resort bytte till Vikur för priserna och kvalitetens skull

Produktkatalog. Intervju med en kund... Quality Spa & Resort bytte till Vikur för priserna och kvalitetens skull Intervju med en kund... Quality Spa & Resort bytte till Vikur för priserna och kvalitetens skull Produktkatalog STÄD NR Efter investeringar på närmare en halv miljard kronor öppnade under våren 007 Quality

Läs mer

Välkommen till vår produktkatalog!

Välkommen till vår produktkatalog! Y O U C A N R E L Y O N Y O U 2 C A N R E L Y O N Välkommen till vår produktkatalog! Historien om CERTIFIED och systerdivisionerna dateras ända till 1919. CERTIFIED är en division av NCH Sverige (se längst

Läs mer

en skinande vardag De bästa städprodukterna för hemmastädare och proffs badrum, duschväggar och WC Handla på pthome.se redan idag

en skinande vardag De bästa städprodukterna för hemmastädare och proffs badrum, duschväggar och WC Handla på pthome.se redan idag De bästa städprodukterna för hemmastädare och proffs Ta bort det farliga dammet Kalkfritt, rent och fräscht i badrum, duschväggar och WC Enklaste sättet till skinande fönster Skinande och rena golv Rent

Läs mer

Vad gör Activa golvvårdsprodukter unika?

Vad gör Activa golvvårdsprodukter unika? Produktguide 2008 Vad gör Activa golvvårdsprodukter unika? Vad är det som gör Activa golvvårdsprodukter unika och vad är fördelen med att använda just dessa produkter? Vi ska försöka ge en kortfattad förklaring.

Läs mer

Cargo Oil AB Vi är ett helsvenskt privat ägt oberoende oljebolag med huvudkontor

Cargo Oil AB Vi är ett helsvenskt privat ägt oberoende oljebolag med huvudkontor Cargo Oil AB Vi är ett helsvenskt privat ägt oberoende oljebolag med huvudkontor i Partille och produktion av smörjmedel i 7 länder. Företaget grundades 1971 och var under åren 1971 1995 verksamt under

Läs mer

vår miljö miljöguiden för kontoret www.kontorab.se

vår miljö miljöguiden för kontoret www.kontorab.se vår miljö miljöguiden för kontoret www.kontorab.se ÄR DET SÅ HÄR VI VILL HA DET... 2 ... eller så här? Global uppvärmning, försurning, växande avfallsberg etc. Listan kan göras lång när det gäller de hot

Läs mer

DIN PARTNER I TEXTILVÅRD OCH HYGIEN

DIN PARTNER I TEXTILVÅRD OCH HYGIEN DIN PARTNER I TEXTILVÅRD OCH HYGIEN Vic Kemi grundades 1968 av Erling Andersson och består idag av huvudkontor och lager i Borås, samt försäljningskontor och akutlager i Stockholm och Oslo. Vi har varit

Läs mer

Produkthandbok. Betning Betpasta, Spraybetmedel, Badbetvätska, Polermedel, Rengöringsmedel, Teknisk information

Produkthandbok. Betning Betpasta, Spraybetmedel, Badbetvätska, Polermedel, Rengöringsmedel, Teknisk information Produkthandbok. Betning Betpasta, Spraybetmedel, Badbetvätska, Polermedel, Rengöringsmedel, Teknisk information TeroSystem TeroSystem AB Flöjelbergsgatan 16A 43137 Mölndal www.terosystem.se info@terosystem.se

Läs mer

Produkthandbok. Betning Betpasta, Spraybetmedel, Badbetvätska, Polermedel, Rengöringsmedel, Teknisk information

Produkthandbok. Betning Betpasta, Spraybetmedel, Badbetvätska, Polermedel, Rengöringsmedel, Teknisk information Produkthandbok. Betning Betpasta, Spraybetmedel, Badbetvätska, Polermedel, Rengöringsmedel, Teknisk information TeroSystem TeroSystem AB Flöjelbergsgatan 16A 43137 Mölndal www.terosystem.se Tel: 031-3381700

Läs mer

Hemmets. kemikaliekompott

Hemmets. kemikaliekompott operation Hem Hemmets kemikaliekompott En kemikalietrygg vardag Vi kommer i kontakt med olika kemikalier varje dag under hela vårt liv. Flera av kemikalierna är nyttiga och nödvändiga, men en del är sådana

Läs mer

Vägen till rätt diskkontroll!

Vägen till rätt diskkontroll! Vi förenklar din vardag! Vägen till rätt diskkontroll! Mjölkningsanläggningarna i uppbundna system är relativt enkla i sin konstruktion och lättdiskade. Men diskningen i mjölkgropar, karuseller och robotar

Läs mer

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler 1 Innehållsförteckning Produktion Magnus Holgersson, Tove Henningsson Tryck Strömbergs Folkpool AB - Vi reserverar oss för tryckfel 5 Inledning 6 Snabbguide

Läs mer

LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV

LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV LÖSNINGAR FÖR DINA TVÄTTBEHOV Ren tvätt varje gång! Nilfisk marknadsför tvättmedel för professionell tvätt inom olika områden. Våra tvättmedel har utvecklats för att möta behoven hos professionella tvättinrättningar.

Läs mer

TA HAND OM DITT SPABAD

TA HAND OM DITT SPABAD TA HAND OM DITT SPABAD ARTESIAN SPAS www.artesianspas.se 1 Välkomna Denna folder skall hjälpa er med hanteringen av erat nyinköpta spabad. Där vattenkvalitet, kemikalier och mycket annat presenteras för

Läs mer

PRODUKTKATALOG. Klotterborttagare - Skuggborttagare - Klotterskydd Fasadtvätt - Impregnering - Färgborttagare Specialprodukter

PRODUKTKATALOG. Klotterborttagare - Skuggborttagare - Klotterskydd Fasadtvätt - Impregnering - Färgborttagare Specialprodukter PRODUKTKATALOG Klotterborttagare - Skuggborttagare - Klotterskydd Fasadtvätt - Impregnering - Färgborttagare Specialprodukter OM OSS KUNSKAP Allt börjar med kunskap! MPE erbjuder branschens mest omfattande

Läs mer

Poolguiden. Har du funderingar kring vattenkvalitet, skötselråd, vårstart och vinterstängning? Allt om skötseln av din pool.

Poolguiden. Har du funderingar kring vattenkvalitet, skötselråd, vårstart och vinterstängning? Allt om skötseln av din pool. Poolguiden Har du funderingar kring vattenkvalitet, skötselråd, vårstart och vinterstängning? Allt om skötseln av din pool. Produkter från Pahlén Pool System för bekymmersfritt poolägande. Läs mer på www.pahlen.se

Läs mer

Så här sköter du spa, kar och tunna

Så här sköter du spa, kar och tunna Så här sköter du spa, kar och tunna Innehåll sid Ett rent nöje...3 Kort om spa, bubbelbadkar och badtunnor...4 Viktigt att veta om varmt badvatten...6 Mekanisk rengöring...7 Kemisk rengöring med Nitor

Läs mer

mm, så kan det kännas. putsa, diska, tvätta och damma är väl knappast det roligaste som man kan göra. vi lovar ingen bal på slottet, men varför inte

mm, så kan det kännas. putsa, diska, tvätta och damma är väl knappast det roligaste som man kan göra. vi lovar ingen bal på slottet, men varför inte papper städ & kem mm, så kan det kännas. putsa, diska, tvätta och damma är väl knappast det roligaste som man kan göra. vi lovar ingen bal på slottet, men varför inte göra det bästa av situationen genom

Läs mer