Kemi i maten Föreläsning för kursen Experimentell kemi i Gävle 9-14 augusti 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kemi i maten Föreläsning för kursen Experimentell kemi i Gävle 9-14 augusti 2015"

Transkript

1 Kemi i maten Föreläsning för kursen Experimentell kemi i Gävle 9-14 augusti 2015

2 Tecknare och livsmedelskemist Kemi, matematik, antropologi, konsthistoria i Uppsala. Konsthögskolan Stockholm. Forskarutbildning, SLU Ultuna. Informationschef Riksmuseet. Illustratör, läromedelsförfattare Undervisning: allmän kemi UU, kemi SLU, kostekonom- och dietistprogrammen UU, Restauranghögskolan, Grythyttan, livsmedelsteknisk högskoleutbildning, fristående kurser om drycker LTH. Senaste tjänst: Lektor i livsmedelskemi på LTH, Lund.

3

4 Kemi i maten följer samma lagar och principer som annan kemi Vad är speciellt? Sällan rena ämnen Ofta blandning av en mångfald ämnen Ofta fler än en fas Heterogena blandningar (emulsioner, skum, suspensioner, geler) De flesta livsmedel är biologisk vävnad

5 Viktiga parametrar och egenskaper ph Laddning Laddningens beroende av ph Hydrofil hydrofob (polär opolär) Temperatur Egenskaper hos polymerer

6 Mångfald, exempel smör rester av fettkulor vattenfas I mjölkfett finns fler än 400 olika fettsyror. Det innebär att antal olika triacylglyceroler (fettmolekyler) kan vara flera tusen. Hittills är 200 identifierade. Konsekvens: smör har ingen smältpunkt. karboxylände metylände C14:0 fettsyra C18:1,n-9 flytande fett med fettkristaller C18:0 triacylglycerol

7 Mångfald Några vanliga triacylglyceroler i mjölkfett 4:0,16:0,16:0 6:0,14:0,18:1 6:0,16:0,18:2

8 Mångfald Smör och andra matfetter har ingen smältpunkt andel fast fas (%) kakaosmör smör temperatur ( C)

9 Mångfald Kristallpolymorfi Fetter har ingen smältpunkt i stället ett smältintervall. Smältintervallet är inte detsamma som stelningsintervallet. Fetter stelnar vid lägre temperaturer än dem som de smälter vid. Det beror på att den kristallfas som smälter inte är densamma som bildas vid stelning. Smör har 5 kristallfaser: a, sub-a, b 1, b 2, b. Kakaosmör har dessutom två b-faser.

10 R + H 3 N C C H O O Laddning svavelbrygga a-helix a-kol + aminosyra _ b-struktur a-laktalbumin, ett av vassleproteinerna i mjölk a-helix Ca Ca aminoände _ karboxylände + N C a-kol C N C C N C C N C C tetrapeptid

11 Proteinets nettoladdning Laddning och ph Nettoladdning och ph för de två vanligaste proteinerna i äggvita ovotransferrin denaturerar lätt vid fasgräns mot luft isoelektrisk punkt ovalbumin denaturerar vid ca 60 C ph

12 Laddning och ph Äggviteprotein Ovotransferrin, 12 %, M w Skiss. Ovalbumin, %, M w plusladdning minusladdning

13 Laddning och ph Generellt och förenklat 0 7 Isoelektrisk punkt 1 4 COOH NH + 3 COO NH + 3 COO NH 2 COO COOH NH 2 NH 2 ph COOH NH + 3 NH + 3 COOH positiv nettoladdning COOH NH + 3 NH + 3 COO nettoladdning noll COO COO COO negativ nettoladdning

14 Mjölkproteiner a-helix Det finns två proteinfraktioner i mjölk: vassleproteiner och kaseiner. De två dominerande vassleproteinerna i komjölk är a-laktalbumin och b-laktoglobulin. Det finns fyra sorters kaseiner: a s1 -, a s2 -, b- och k-kasein. Kaseinerna är associerade till varandra i miceller av varierande storlek, mellan 50 och 500 nm i diameter. Ca 2+ 1 a-helix 123

15 En medelmicell har diametern 120 nm och innehåller ca monomerer symbol för k-kasein Kaseinmicellmodell kalciumfosfatkluster k-kasein det röda är en starkt polär del k-kasein kaseinmicellens isoelektrisk punkt är ca 4,5 fri b-kaseinmolekyl i jämvikt med micellen a-laktalbumin i ungefär samma skala som kaseinmicellen

16 Laddning och ph Utfällning av kasein med syra vid ph-sänkning mot isoelektriska punkten aggregerar micellerna och faller ut som en gel - ostmassa vid mjölkens ph är kaseinmicellerna (pi = 4,5) minusladdade och repellerar varandra

17 Hydrofil - hydrofob Utfällning med löpeenzym enzymet arbetar kymosin mjölkfett k-kasein modell 3Dstrukturen är inte känd

18 ph Kokning av mjölk ger koksmak av lågmolekylär tiol b-laktoglobulin dimer denaturerad monomer monomer monomer oktamer

19 Temperatur Denaturering i värme a-laktalbumin Denaturering: 3D-strukturen förstörs. Koagulering: Proteinkedjor aggregerar till koagel eller gel. smält globulärt tillstånd polypeptidkedjan helt utvecklad

20 Heterogen blandning Emulsionssås med äggula äggula, någon syra, kryddning, smör ägguleprotein uppvärmning och omrörning/vispning proteinet denaturerar proteinkedjan vecklar ut sig Bo Furugren 2014

21 Heterogen blandning Denaturerade proteiner bildar gel en gel bildas när stora molekyler bildar ett tredimensionellt nätverk som binder vatten vatten syra underlättar Bo Furugren 2014

22 Heterogen blandning denaturerat protein Smält eller mjukat smör vispas i Det bildas en olja-i-vattenemulsion. Oljefasen är flytande smör, vattenfasen är en proteingel. Denaturerat protein är emulsionsmedel. vattenfas vattenfas vattenfas flytande smör fosfolipid Bo Furugren 2014

23 Mångfald - exempel polysackarider Ingredienser i en glass fruktkärnmjöl guarkärnmjöl karragenan polysackarider, hydrokolloider livsmedelstillsatser konsistens, stabilitet

24 Mångfald Hydrokolloider Fruktkärnmjöl (johannesbrödkärnmjöl, guarkärnmjöl) Algpolysackarider (karragenaner, alginater) Pektinämnen Växtgummin (dragant, gummi arabicum) Bakteriepolysackarider (xantan) Modifierad cellulosa (karboximetylcellulosa) Modifierad stärkelse Alla utom stärkelse är kostfiber

25 Mångfald Guaran från guarböna a-galaktos b-mannos b-mannos Guarkärnmjöl (E412) är billigt och löser sig lätt i kallt vatten under gelbildning. Polysackariden heter guaran och är en galaktomannan, en b-1,4- länkad mannan med a-1,6-länkad galaktos i förgreningspunkter. Guaran är en s.k. hemicellulosa.

26 Mångfald Karragenaner från rödalger k-karragenan 3,6-anhydro-a-galaktos 3,6-anhydro-a-D-galaktos m-karragenan a-galaktos-6-sulfat b-galaktos-4-sulfat Karragenanerna är linjära (ogrenade), minusladdade galaktaner med esterbundna sulfatgrupper. Karragenaner används som gelbildare, stabiliserings- och förtjockningsmedel. De framställs ur olika släkten rödalger. Benämningen kommer från den irländska hamnstaden Carragheen.

27 cellulosamolekyler Mångfald hemicellulosa pektin cellulosamikrofibrill Växtcellvägg Skikt med cellulosamolekyler membranlipider membranprotein

28 Mångfald Polysackarider som finns naturligt i maten Stärkelse amylos, amylopektin a-glukos Fiberpolysackarider cellulosa, hemicellulosor, pektiner, fruktaner b-glukos Amylos och amylopektin är a-glukaner Cellulosa är en b-glukan Hemicellulosor kan vara b-glukaner, mannaner, xylaner, galaktaner mm. Pektiner, dominerande monomer är galakturonsyra. Pektiner är därför minusladdade.

29 stärkelskorn Stärkelse finns i korn plastid amorft skikt potatis 7 10 nm högkristallint skikt ca nm tjockt amorft kristallint vete amorft skikt

30 Amylos är praktiskt taget linjär (ogrenad) Amylopektin är grenad och mycket stor. Ofta fler än en miljon glukosenheter modell av dubbelhelix i amylopektin

31 Temperatur gelbildning Viskositet (relativ skala) kornen sväller, konsistensen tjocknar kornen faller sönder Stärkelse sväller i värme och vatten gelatinering Överskott av vatten Temperatur ( C) C C < 60 C C > 85 C Underskott av vatten som i en vetemjölsdeg

32 Skum, gelbildning Vetemjölsdeg skumlamell gluten svavelbrygga

33 Vetebröd åldras - staling Åldringsprocesserna i ett färdigbakat bröd börjar när temperaturen sjunker under 60 C. Åldrandet sker med stigande hastighet ned till 4 6 C. Därför ska man inte lagra bröd i kylskåp. I munnen känns brödet mindre färskt och torrare. Inkråmet blir hårdare och smuligare. Orsakerna är flera, en viktig orsak är stärkelsens retrogradering, vilket innebär att amylopektin kristalliserar. Vatten omfördelas.

34 Brödets klagovisa I am staling, I am staling certain changes beeing made redistribusion of the water and the starch will retrograde Freshness fading, freshness fading the dryness feeling will proceed blame the starch that s loosing water very sorry, yes indeed

35 Mångfald, biologisk vävnad Växter är kemiska fabriker När man intar frukt eller grönsaker får man i sig en hel arsenal av kemiska ämnen. En del nyttiga, en del mindre nyttiga. Därför ska man variera grönsaker. Frukter som äts av djur för att fröna ska spridas kan anses säkra. Om vegetabilien inte är värmebehandlad, äter man en levande vävnad. En morot, t.ex. dör när den äts upp eller kokas.

36 Biologisk vävnad Kött är muskelvävnad muskel muskelcell, muskelfiber

37 Biologisk vävnad Sarkomeren är muskelns kontraktila enhet Z-linje tunt filament M-linje tjockt filament Z-linje sarkomer förkortad sarkomer Tjocka filamentet är en polymer av myosin. Tunna filamentet är en polymer av aktin med ytterligare proteiner bundna till sig.

38 ph och laddning ph 7,0 6,5 DFD (mörk) Efter slakt sjunker muskelns ph 6,0 5,5 5,0 normal PSE (ljus) Tid (i timmar) post mortem vattenbindningsförmåga (relativ skala) kött som innehåller 2 % NaCl Köttets vattenbindningsförmåga beror av ph färskt kött 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 köttets ph

39 Temperatur Tillagning förkortning och svinn i % skärmotstånd i relativ skala 60 skärmotstånd Denaturering. Globulära proteiner vecklar ut sig, fiberproteiner krymper sarkomerförkortning svinn temperatur ( C)

40 Biologisk vävnad och mångfald Blodig biff finns inte stekyta brun och aromatisk p.g.a. maillardreaktion myoglobin brunt skikt innanför stekytan metmyoglobin, oxiderat myoglobin Maillardreaktioner sker mellan aminer och aldehyder och ger upphov till en mångfald produkter: från bruna polymerer (melaniner) till aromämnen, stekmutagener och andra lågmolekylära ämnen

41 Blodig biff och Bloody Mary Blodig biff och Bloody Mary Blod i namnen men inget blod Blodig syftar på röda färgen Å det tror jag att ni förstod Det röda är i biffen proteinet myoglobin Och det röda i Bloody Mary är tomatfärgen lykopen.

Hållbar utveckling. Kemins historia och Nobel

Hållbar utveckling. Kemins historia och Nobel KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011. För var och en av årets

Läs mer

ANDREAS REJBRAND NV3ANV 2006-04-08 Biokemi http://www.rejbrand.se. Organisk kemi och biokemi

ANDREAS REJBRAND NV3ANV 2006-04-08 Biokemi http://www.rejbrand.se. Organisk kemi och biokemi ADREAS REJBRAD V3AV 2006-04-08 Biokemi http://www.rejbrand.se rganisk kemi och biokemi rganisk kemi och biokemi Innehållsförteckning RGAISK KEMI BIKEMI... 1 IEÅLLSFÖRTEKIG... 2 ILEDIG... 3 RGAISK KEMI...

Läs mer

Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem?

Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem? ÄMNENA I MATEN 1 Vilka ämnen finns det i maten och hur använder kroppen dem? 2 varifrån kommer egentligen energin? Jo från början kommer den faktiskt från solen. Solenergi blir till kemisk energi genom

Läs mer

finns stärkelse i yoghur betong fiskpinnar gip sskivo rillkorv lasfiberväv fruktkompott ikosttillskott va er till ex cet ild frite rrar h c n i r å

finns stärkelse i yoghur betong fiskpinnar gip sskivo rillkorv lasfiberväv fruktkompott ikosttillskott va er till ex cet ild frite rrar h c n i r å s Det här är stärkelse Det finns stärkelse frites grillkorv betong i yoghur fiskpinnar gipsskivo tifruktkompott gipsputsmassa wellpapp kyckling ketchup energikost llskott vaniljkräm tsårvård och mycket

Läs mer

HEMTENTAMEN BIOKEMI 1, 6 hp 15-21 mars kl 9.00 2011 Grupp 2

HEMTENTAMEN BIOKEMI 1, 6 hp 15-21 mars kl 9.00 2011 Grupp 2 Bilaga 2 HEMTENTAMEN BIOKEMI, 6 hp 5-2 mars kl 9.00 20 Grupp 2 . a) Vid punkt (I) föreligger glycin främst i helt protoniserad form eftersom lösningens ph vid denna punkt är lägre än glycins båda pka-värden.

Läs mer

SÖT. lexikon. nordic sugar

SÖT. lexikon. nordic sugar SÖT nings lexikon om socker och sötningsmedel nordic sugar 1 sötningslexikon om socker och sötningsmedel 2 3 SÖT nings lexikon om socker och sötningsmedel 2 3 innehåll Till läsaren 7 Vad är socker? 9 Socker

Läs mer

Livsmedel och näringskunskap

Livsmedel och näringskunskap Livsmedel och näringskunskap för gymnasieskolans restaurang och livsmedelsprogram.! ) e r ck ll lära i y t r n t io t r a ä rm St som info s awww.elevbok.se d n (e Innehåll: Matfett Frukt och bär Baljväxter

Läs mer

KOST och KROPP. Vilka ämnen ger oss våran energi? Namn

KOST och KROPP. Vilka ämnen ger oss våran energi? Namn KOST och KROPP Namn För att en bil skall kunna köra behöver den energi. Denna energi får bilen från bensinen. Skulle bensinen ta slut så stannar bilen till dess att man tankar igen. Likadant är det med

Läs mer

Kolhydraters nutritionella kvalité C 6 H 12 O 6 - med rätt att föda!

Kolhydraters nutritionella kvalité C 6 H 12 O 6 - med rätt att föda! Kolhydraters nutritionella kvalité C 6 H 12 O 6 - med rätt att föda! Kolhydrat från mat och dryck bidrar med mellan 40 och 80 procent av den energi vi människor behöver för ämnesomsättning, muskelarbete

Läs mer

Neocate LCP recept och goda råd

Neocate LCP recept och goda råd Neocate LCP recept och goda råd Innehåll Vad är Neocate LCP? 3 Komjölksallergi 3 Tillredning av Neocate LCP som modersmjölksersättning 4 Hållbarhet och förvaring 5 Hur mycket Neocate LCP behöver mitt barn

Läs mer

Rita ett vackert höstlöv till din text. Om du vill kan du gå ut och plocka ett.

Rita ett vackert höstlöv till din text. Om du vill kan du gå ut och plocka ett. Naturen på hösten!!!! Namn: Svara på följande frågor i ditt kladdhäfte: 1. Varför har vi olika årstider? 2. Varför har träden blad/löv? 3. Vad är fotosyntes? 4. Skriv så många hösttecken du kan! 5. Varför

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del I Olika typer av storhushåll, processer, hälsofaror och redlighet

Kontrollhandbok för storhushåll. Del I Olika typer av storhushåll, processer, hälsofaror och redlighet Kontrollhandbok för storhushåll Del I Olika typer av storhushåll, processer, hälsofaror och redlighet Information om riskvärdering, kontrollmetoder och kontrollområden finns i handbokens del 2. En sammanvägning

Läs mer

Många ämnen i maten. Enzymer hjälper till

Många ämnen i maten. Enzymer hjälper till Maten Vi översvämmas av tips och råd från experter om vad och hur mycket vi ska äta. Men experterna är inte alltid överens. Därför behöver du veta mera om olika näringsämnen, hur de tas upp i kroppen och

Läs mer

Hållbar utveckling. Kemins historia och Nobel

Hållbar utveckling. Kemins historia och Nobel KEMIKALENDERN Kemikalendern är ett samarbetsprojekt mellan Molecular Frontiers, Chalmers, Göteborgs universitet och Universeum, i samband med det Internationella Kemiåret 2011. För var och en av årets

Läs mer

Brödfakta. En uppslagsbroschyr för dig som är nyfiken på bröd

Brödfakta. En uppslagsbroschyr för dig som är nyfiken på bröd Brödfakta En uppslagsbroschyr för dig som är nyfiken på bröd Brödfakta Välkommen till vår uppslagsbroschyr om bröd. Vi på Brödinstitutet älskar bröd. Vi älskar allt bröd, det mörka, ljusa, hårda och mjuka.

Läs mer

Människoföda Sammanställning av innehållet i boken Välfärdens Ohälsa av Lars Wilsson

Människoföda Sammanställning av innehållet i boken Välfärdens Ohälsa av Lars Wilsson Lars-Ingvar Karlsson Mat 2003-08-17 Människoföda Sammanställning av innehållet i boken Välfärdens Ohälsa av Lars Wilsson Sammanfattning Innehållet i boken visar vägen tillbaka till den matkultur som människan

Läs mer

Mat och måltidsvanor. Kolhydrater

Mat och måltidsvanor. Kolhydrater Mat och måltidsvanor Kostvanor varier väldigt mycket beroende på var man kommer ifrån, den miljö man lever i, religion, egna val (tex. att vara vegetarian), hur aktiv man är om dagen, osv. Oavsett detta

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll och restaurang

Kontrollhandbok för storhushåll och restaurang Kontrollhandbok för storhushåll och restaurang Utkast till kontrollhandbok för storhushåll och restaurang 1 Inledning: I Livsmedelsverkets vägledningar 1 ges råd och stöd till den som planerar och utför

Läs mer

Organisk kemi / Biokemi. Livets kemi

Organisk kemi / Biokemi. Livets kemi Organisk kemi / Biokemi Livets kemi Vecka Lektion 1 Lektion 2 Veckans lab Läxa 41 Kolhydrater Kolhydrater Sockerarter Fotosyntesen Bio-kemi 8C och D vecka 41-48 42 Kolhydrater Fetter Trommers prov s186-191

Läs mer

Denna sammanställning av tentorna är gjord av Michael Ambrus, Simon H Jonasson, Alexander Lindblom, Marcus Martinsson

Denna sammanställning av tentorna är gjord av Michael Ambrus, Simon H Jonasson, Alexander Lindblom, Marcus Martinsson Denna sammanställning av tentorna är gjord av Michael Ambrus, Simon H Jonasson, Alexander Lindblom, Marcus Martinsson Liten batterisammanfattning, täcker en del viktiga saker som fanns på slides. Det kan

Läs mer

Vad händer i kroppen när man tränar?

Vad händer i kroppen när man tränar? Vad händer i kroppen när man tränar? För att du ska kunna spela fotboll, hoppa hopprep, leka jaga, klättra i träd och springa i skogen, så måste din kropp fungera. Det är inte bara armar och ben som måste

Läs mer

MJÖLKKUNSKAP Februari 2003. Mjölk och Hälsa ry Post Box 77 00241 Helsingfors Tel 09-27 22 341 Fax 09-27 22 433 www.maitojaterveys.

MJÖLKKUNSKAP Februari 2003. Mjölk och Hälsa ry Post Box 77 00241 Helsingfors Tel 09-27 22 341 Fax 09-27 22 433 www.maitojaterveys. Mjölk kunskap 1 MJÖLKKUNSKAP Februari 2003 Redaktion Översättning Utgivare Ulla-Marja Urho Olof Karsten Mjölk och Hälsa ry Post Box 77 00241 Helsingfors Tel 09-27 22 341 Fax 09-27 22 433 www.maitojaterveys.fi

Läs mer

2 Kroppen. Kroppen. Centralt innehåll för kapitlet. Fångafrågor. 1 Kroppen. Grundboken s. 22 43, Aktivitetsboken s. 12 27

2 Kroppen. Kroppen. Centralt innehåll för kapitlet. Fångafrågor. 1 Kroppen. Grundboken s. 22 43, Aktivitetsboken s. 12 27 2 Kroppen Grundboken s. 22 43, Aktivitetsboken s. 12 27 Syftet med kapitlet är att eleverna ska få kunskap om hur kroppen fungerar. Eleverna ska kunna namnen på några organ, veta hur de ser ut, var på

Läs mer

Råvaru information A-Ö

Råvaru information A-Ö RÅVARUINFORMATION FRÅN A TILL Ö WWW.KOSMETIKKOMPANIET.SE Råvaru information A-Ö Naturkosmetikkompaniet Information om råvaror Nedan följer lite mer information om de råvaror vi erbjuder mm. Råvarorna är

Läs mer

Näringsfysiologi och fodervetenskap sammanfattning av föreläsningarna

Näringsfysiologi och fodervetenskap sammanfattning av föreläsningarna Näringsfysiologi och fodervetenskap sammanfattning av föreläsningarna Intro 28/8 Det finns vallfoder, spannmål, trindsäd (ärtväxter), oljeväxter, rotfrukter och rotknölar(potatis). Exempel på foder som

Läs mer

Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer.

Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer. Värme. Med värme menar vi i dagligt tal den temperatur som vi kan mäta med en termometer. Värme är alltså en form av energi. En viss temperatur hos ett ämne motsvara alltså en viss inre energi. Vatten

Läs mer

Vatten...3 Vattenmolekyler...3 Ytspänning...3 Kapillärkraft...5 Gör en vetenskaplig undersökning...5 Vad man förlorar i väg vinner man i kraft...

Vatten...3 Vattenmolekyler...3 Ytspänning...3 Kapillärkraft...5 Gör en vetenskaplig undersökning...5 Vad man förlorar i väg vinner man i kraft... Vatten 2 1 Vatten...3 Vattenmolekyler...3 Ytspänning...3 Kapillärkraft...5 Gör en vetenskaplig undersökning...5 Vad man förlorar i väg vinner man i kraft...7 Utför arbete med sprutorna...7 Densitet...8

Läs mer

Jordbrukskemi Fackpedagogiskt seminarium ÅA/PF/ämneslärarutbildningen Annika Westberg Ke/Ma 29157 Maj 2008

Jordbrukskemi Fackpedagogiskt seminarium ÅA/PF/ämneslärarutbildningen Annika Westberg Ke/Ma 29157 Maj 2008 Jordbrukskemi Fackpedagogiskt seminarium ÅA/PF/ämneslärarutbildningen Annika Westberg Ke/Ma 29157 Maj 2008 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 3 Växternas ämnesomsättning... 3 Växter behöver

Läs mer

Antibakteriell effekt

Antibakteriell effekt Antibakteriell effekt -Hur påverkas specifika bakterier av utvalda substanser? Linnéa Midefelt & Elma Nuhić Polhemsgymnasiet, Nv3d Projektarbete läsåret 12/13 Handledare: Ola Nordqvist Abstract Our project

Läs mer

Finns det järn tillsatt i maten?

Finns det järn tillsatt i maten? Månadstema November: Högstadiet Finns det järn tillsatt i maten?... 1 Finns det svaveldioxid i frukt?... 1 Gör din egen Yoghurt... 2 Laktosintolerans... 3 Vilket socker föredrar jästen?... 3 Från trä till

Läs mer