Mötestid: Torsdagen den 14 augusti 2008 kl Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande, 50-58, 60

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötestid: Torsdagen den 14 augusti 2008 kl. 13.10-13.55. Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande, 50-58, 60"

Transkript

1 Paragrafer: Sidan 1 av 6 Mötestid: Torsdagen den 14 augusti 2008 kl Plats: Hotell Elvira, Eckerö Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande, 50-58, 60 Folke Ingman medlem Margita Vainio 50-58, 60 Jan-Åke Törnroos Regina Wredling Therese Sjöblom Bo-Gustav Donning Britt Mattsson Leif Wikström Frånvarande: Anders Dahl Föredragande: Rektor Agneta Eriksson-Granskog Carin Holmqvist Ordförande Agneta Eriksson-Granskog Sekreterare Leif Wikström Justerare Mariehamn den 14 augusti 2008

2 Paragrafer: Sidan 2 av 6 50 Mötets öppnande Närvarolistan konstaterades. Mötet konstaterades vara beslutfört. Mötesagendan godkändes. 51 Val av protokolljusterare Föreslås att Leif Wikström är protokolljusterare. 52 Utnämning av lektor i nautiska ämnen Bakgrund: Tjänsten som lektor i nautiska ämnen utannonserades den 6.6 i de åländska dagstidningarna, via AMS och landskapsregeringen samt på högskolans hemsida att sökas senast den En behörig person sökte tjänsten. Sjökapten Johan Hansen utnämns till lektor i nautiska ämnen, lkl C 55 från och med den Verksamhetsberättelsen för år 2007 Bilaga 1: Verksamhetsberättelse för Högskolan på Åland för år 2007 Verksamhetsberättelsen fastställs och tillställs landskapsregeringen.

3 Paragrafer: Sidan 3 av 6 54 Studieguide Bilaga 2: Studieguide för Högskolan på Åland Studieguiden tas till kännedom. 55 Öppna högskolan ht 2008 Bilaga 3: Öppna högskolans kurskatalog för ht 2008 Kurskatalogen tas till kännedom. Enligt förslag med tillägget att den grafiska utformningen av kurskatalogerna och kursfoldrarna liksom övrigt material vid Öppna högskolan skall använda högskolans grafiska profil och färgerna rött och blått. 56 Högskolans strategi Bilaga 4: Strategidokument för Högskolan på Åland Styrelsen godkänner strategidokumentet som lämnas till fakulteten, Öppna högskolan och högskolebiblioteket för synpunkter och avstämning mot enheternas tidigare strategier. Synpunkterna skall lämnas till styrelsen senast den 30 september. Enligt förslag med tillägget att strategidokumentet uppdateras direkt efter mötet och sänds ut till styrelsemedlemmarna och ersättarna för kommentarer. Eventuella kommentarer inlämnas senast tisdagen den 19 augusti till rektor.

4 Paragrafer: Sidan 4 av 6 57 Utbildningsavtalet Rektor redogör för status i utbildningsavtalsförhandlingarna. Styrelsen tar informationen till kännedom. 58 Informationsärenden Rektor informerar om - Personalkonferensen Kick-off för lärare och övrig personal Sökande och antagna till högskolans utbildningsprogram år Högskolans inskription Utbildningsfartyget Michael Sars (status) - Förnyat läraravtal (status) Styrelsen tar informationen till kännedom. 59 Kommande möten kl Högskolan Södra, auditoriet 4.12 kl Högskolan Södra, auditoriet kl Högskolan Södra, auditoriet 23.4 kl Högskolan Södra, auditoriet 4.6 kl Högskolan Södra, auditoriet

5 Paragrafer: Sidan 5 av 6 60 Övriga frågor 1) Anhållan om att högskolan organisatoriskt flyttas till avdelningschefens ansvarsområde vid LR/avd. för utbildning och kultur Styrelsen kontaktar landskapsregeringen och framför sin allvarliga åsikt om behovet av ändring av organisation och ledning centralt gällande högskoleverksamheten. Ändringen är nödvändig för högskolans status och för adekvat behandling av för högskolan avgörande frågor. Styrelsen anhåller om att högskolan organisatoriskt flyttas till avdelningschefens ansvarsområde; högskolan bör rapportera direkt till avdelningschefen. Styrelsen anser att den autonomi som givits högskolan i högskolelagen, som innebär att högskolan operativt sköter sina angelägenheter, och som skiljer högskolan från utbildningarna på lägre nivåer, möjliggör förändringen utan att någon övergripande omorganisering behövs vid avdelningen. Vid kontakten med landskapsregeringen skall också framhållas bristande behandling av överenskomna utvecklingsfrågor från landskapsregeringens sida och avsaknaden av avsatta resurser för dessa ärenden. Vidare skall utvecklingen av högskolans autonomi aktualiseras. Utvecklingen i Finland och Sverige gällande högskolornas och universitetens autonomi går snabbt framåt för närvarande och frågan är därför högaktuell. På grund av gällande regelverk ifrågasätter styrelsen starkt sina reella möjligheter att utveckla verksamheten. Styrelsens sammansättning visar att landskapsregeringen vid valet efterstävat hög kompetens i högskolefrågor. Styrelsen har kompetens att bedriva utvecklingsarbete så att Åland får en modern högskola, men känner inte att den har reella befogenheter när det gäller att genomföra nödvändiga åtgärder för att uppnå sina egna och de i utbildningsavtalet beskrivna målen. Högskolan bör ges ökade befogenheter så att - självständiga beslut om högskolans tjänster kan fattas på styrelsenivå - högskolan deltar i behandling och beslut om tjänstekollektivavtal för lärare och övrig personal - budgethanteringen vilar på överenskommelser i utbildningsavtal Förslaget är att ordförande och rektor kontaktar landskapsregeringen för att få till stånd en förändring.

6 Paragrafer: Sidan 6 av 6 2) Skarp skrivelse om vikten av prioritering av nytt läraravtal Styrelsens ledamöter uttrycker allvarlig oro för högskolans utveckling. Avsaknaden av ett ändamålsenligt och modernt tjänstekollektivavtal för lärare anser styrelsen vara det enskilt största hotet mot högskolans utveckling. Utbildningarnas kvalitet och utvecklingen av pedagogiken är direkt hotad på grund av avsaknaden av ett modernt läraravtal. Från högskolans sida har vid upprepade tillfällen sedan starten år 2003 framförts det stora och omedelbara behovet av ett årsarbetstidsavtal eller motsvarande för lärarna. Ålands landskapsregering har sedan år 2004 lovat att ärendet har mycket hög prioritet. Högskolan på Åland är den enda högskola i Finland som saknar ett årsarbetstidsavtal eller motsvarande för lärarna. Trots kännedomen om behovet har landskapsregeringen inte avsatt några resurser för framtagning av ett nytt avtal. För högskolans utveckling bör en ändring genomföras så att högskolan är representerad vid avtalsförhandlingarna som rör högskolans personal. Förslaget är att rektor och styrelseordförande författar en skarp skrivelse till Ålands landskapsregering i frågan.

PROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2/04 12.2.2004. Mötestid: Torsdagen den 12 februari 2004 kl. 13.00-16.00

PROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2/04 12.2.2004. Mötestid: Torsdagen den 12 februari 2004 kl. 13.00-16.00 Sidan 1 av 6 Mötestid: Torsdagen den 12 februari 2004 kl. 13.00-16.00 Plats: Ålands hotell- och restaurangskola Strandgatan 1 Närvarande: Henning Lindström Lars Hassel Katarina Ulenius Jeanette Blomqvist

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Styrelsen 16 22.04.2003

Protokoll Sammanträdesdatum Styrelsen 16 22.04.2003 Sida 1 av 1 Mötestid: Tisdagen den 22 april 2003 kl. 13.00-15.25 Plats: Storagatan 9 Närvarande: Henning Lindström ordförande Eva Mikkola-Karlström viceordf. Lars Hassel Lennart Isaksson tom 143 Anne-Christine

Läs mer

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND www.ha.ax Verksamhetsberättelse 2008 Innehåll Verksamhetsberättelse 2008 Inledning Bakgrund 4 Året i sammandrag Rektors översikt 4 Verksamhetens mål 6 Forskning 6 Kvalitetsutveckling

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

Innehåll: Lagstadgade ärenden och ärenden rörande högskolans utveckling och resultat under läsåret, samt utvecklingsfrågor enligt utbildningsavtalet.

Innehåll: Lagstadgade ärenden och ärenden rörande högskolans utveckling och resultat under läsåret, samt utvecklingsfrågor enligt utbildningsavtalet. Högskolan på Åland Beslut vid möte 7-2008 Kalendarium för styrelsen för läsåret 2008-2009 Innehåll: Lagstadgade ärenden och ärenden rörande högskolans utveckling och resultat under läsåret, samt utvecklingsfrågor

Läs mer

Framtidens skola i Norrtälje kommun

Framtidens skola i Norrtälje kommun Framtidens skola i Norrtälje kommun Kommunalt självstyre i skolorna Stärk undervisningen för barn med särskilda behov En differentierad skolpeng Stärka ledarskapet i skolan Separera skolmaten från skolpengen

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.01.2015 Socialnämnden 22.01.2015 1-23 Sammanträdestid Torsdagen den 22 januari 2015 kl. 18.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

PROTOKOLL Stockholm 1986-01-07

PROTOKOLL Stockholm 1986-01-07 PROTOKOLL Stockholm 1986-01-07 Närvarande För Rörledningsfirmornas Arbetsgivareförbund (RAF) Björn Runemar För Svenska Byggandsarbetareförbundet (SBAF) Håkan Bengtsson Holger Nyman För Svenska Industritjänstemannaförbundet

Läs mer

Läroplan för sociala och samhälleliga programmet. Anhållan från Ålands folkhögskola angående samarbete kring Primus/Kurre/Wilma

Läroplan för sociala och samhälleliga programmet. Anhållan från Ålands folkhögskola angående samarbete kring Primus/Kurre/Wilma Föredragningslista 16.03.2015 20 Inledning 21 Kallelse och beslutförhet 22 Val av protokolljusterare för dagens möte 23 Sjöfartens Praktikkvarn r.f. 24 ÅSA överförande av budgetmedel till Högskolan på

Läs mer

Minnesanteckningar från SKYREVs informationskommitté 2005-05-04

Minnesanteckningar från SKYREVs informationskommitté 2005-05-04 1 Minnesanteckningar från SKYREVs informationskommitté 2005-05-04 Plats: Telefonkonferens Tid: 2005-05-04, klockan 10.00 11.15 Deltagare:, ordförande, Lennart Björk, Lena Salomon, Lennart Ledin och Ulf-

Läs mer

STADGAR STADGEÄNDRINGAR

STADGAR STADGEÄNDRINGAR Stadgar för Student-TV Sida 1 Version 1.1.1 Student-TV vid Luleå tekniska universitet STADGAR STADGEÄNDRINGAR och STADGAR med ändringar Stadgar för Student-TV Sida 2 Version 1.1.1 Stadgar för Student-TV

Läs mer

UTVECKLINGSAVTAL. Avtalet reglerar bl.a medbestämmandet vid förändringar, anlitande av arbetstagarkonsult, betald ledighet vid facklig information.

UTVECKLINGSAVTAL. Avtalet reglerar bl.a medbestämmandet vid förändringar, anlitande av arbetstagarkonsult, betald ledighet vid facklig information. UTVECKLINGSAVTAL Utvecklingsavtalet innehåller gemensamma värderingar med regler och bestämmelser när det gäller att utveckla företagens effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft och skapa förutsättningar

Läs mer

Stadgar för Piratpartiet Lund

Stadgar för Piratpartiet Lund Stadgar för Piratpartiet Lund 8 mars 2014 1. Föreningen 1.1 Föreningens namn är Piratpartiet Lund och har sitt säte i Lund. 1.2 Föreningens verksamhetsområde omfattar Lunds kommun. 1.3 Föreningens syfte

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22-37 14.03.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-20.15 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen Ingmar Engblom

Läs mer

Studentinflytande i samband med rekrytering av ny rektor till Karlstads universitet

Studentinflytande i samband med rekrytering av ny rektor till Karlstads universitet Karlstads universitet, Universitetsstyrelsen Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Sofia Almqvist 08-563 085

Läs mer

Plenum den 31 augusti 2009 kl. 13.00

Plenum den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Ålands lagting STENOGRAFISKT PROTOKOLL Plenum den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Plenum börjar... 1 Bordläggning... 2 1 Lagutskottets betänkande nr 14/2008-2009 om godkännande av avtalet med Kazakstan för att

Läs mer

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Att starta och driva ett parti En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Umeå studentkårs syfte... 3 Umeå studentkårs uppbyggnad...

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011

KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 KFUK-KFUM Sveriges Riksombudsmöte i Umeå29-30 oktober 2011 1. ROMs öppnande Alla hälsades välkomna. 2. Granskning av ombudens fullmakter samt fastställande av röstlängd Granskning sker efter valet av fullmaktsgranskare.

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-05-15 33 45 Kl 13:30 15:00. Protokoll nr: 4/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2014-05-15 33 45 Kl 13:30 15:00. Protokoll nr: 4/2014. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 maj 2014, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 33 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 3 34 Protokolljustering...

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-22:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 113 SN 114 SN 115 SN 116 SN 117 SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse

Läs mer

PROTOKOLL. Ärende Parter

PROTOKOLL. Ärende Parter PROTOKOLL Ärende Parter Utvecklingsavtal SAMHALL Samhallförbundet Grafiska Fackförbundet Industrifacket Svenska Metallindustriarbetareförbundet Svenska Träindustriarbetareförbundet Svenska Industritjänstemannaförbundet

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Nationella referensgruppen 18 november 2010

Nationella referensgruppen 18 november 2010 Nationella referensgruppen 18 november 2010 Närvarande, referensgruppen: Lars Björnshauge, Margaretha Eriksson, Jette Guldborg Petersen, Kjell Jonsson, Gunnar Lager, Gunilla Lilie Bauer, Kerstin Norén,

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 180 Kallelse och beslutförhet KS 181 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Internrevisionsrapport Luleå tekniska universitet Granskning av rekrytering av kvalificerade lärare

Internrevisionsrapport Luleå tekniska universitet Granskning av rekrytering av kvalificerade lärare Internrevisionsrapport Luleå tekniska universitet Granskning av rekrytering av kvalificerade lärare december 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...4 BAKGRUND...4 GRANSKNINGENS SYFTE...4 GENOMFÖRANDE...4

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGSNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGSNÄMNDEN NÄRINGSNÄMNDEN Sammanträdestid Onsdagen den 27 april 2011 kl 19.00 Sammanträdesplats Komm ungården i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1 Nn 44 Kallelse och beslutförhet 2 Nn 45 Fastställande av

Läs mer

Utvärdering av åländsk ungdomspolitik

Utvärdering av åländsk ungdomspolitik Utvärdering av åländsk ungdomspolitik med beaktande av Ungdomspolitiskt program för landskapet Åland år 2003-2005 Ungdomspolitiska kommittén 30 september 2008 I enlighet med beslut 54 U20 Dnr: U20/08/1/4

Läs mer