Välkommen till Öppna föreläsningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Öppna föreläsningar"

Transkript

1 Välkommen till Öppna föreläsningar..alltid på en torsdag kl Välkommen -anmäl dig senast 24 timmar innan! 11 februari Sociala medier samtal och inte bara #babbel 18 februari Ledarskap för förändring och förnyelse 4 mars Universums mörka sidor och dess utveckling 11 mars I AM A MAN! I AM A VAMPIRE! Vad säger litteraturens vampyrer om vårt samhälle? 18 mars Generationsskifte i familjeföretag: att ta över pappas bolag! 25 mars Mellan kriminalitet och normalitet 8 april Vågad matematik mot strömavbrott och skeva brädor 15 april Influensaforskning profession och passion 22 april Hur gammal är tonåringen? 29 april Hållbarutveckling, överlevnadsfråga eller marknadsföringsargument erbjuder Dig Linnéuniversitetets föreläsningar Kaffe/te finns att köpa Tel

2 11 feb Sociala medier samtal och inte bara #babbel Maria Sjöberg Twitter, Facebook och MSN är olika sociala medier som är en del av vardagen för de flesta men stora frågetecken eller okänt område för andra. Maria Sjöberg, fd webbredaktör på Medieinstitutet Fojo, förklarar vad sociala medier är, vad sociala medier gör och hur sociala medier kan användas. 18 feb Ledarskap för förändring och förnyelse Magnus Forslund Det har länge talats om behovet av ständig förändring av våra organisationer. En vanlig uppfattning är också att det är svårt med förändringsprocesser. Vad beror dessa svårigheter egentligen på? Fotograf Leif Hansen Föreläsningen tar sin utgångspunkt i denna fråga och resonerar kring om vi kanske skulle tala om förnyelse istället för förändring. Gör vi det öppnar vi nämligen en dörr till ett rum med flera spännande tankar och idéer som gör att vi kanske kan undvika en del av de svårigheter som traditionellt förändringsarbete ofta hamnar i. Att gå in i detta rum är dock bara första steget. Nästa steg är att förstå vad som krävs av ledare som vill arbeta med förnyelse. Det är nämligen inte alls självklart att det är samma saker som vid traditionellt förändringsarbete! Magnus Forslund är ekonomie doktor med inriktning mot ledarskap, organisation och entreprenörskap. Särskilt intresserar han sig för förändrings- och förnyelseprocesser i olika sammanhang, de senaste åren bland annat inom idrottsföreningar. Förutom grundutbildning arbetar han mycket med uppdragsutbildning för små och stora organisationer. 4

3 4 mar I am a man! I am a vampire! Vad säger litteraturens vampyrer om vårt samhälle? Anna Höglund Vampyrerna hemsöker vår kultur. I Östeuropas bergstrakter, Kanadas djupa skogar, Alaskas ödemarker, Mexikos öknar, New Yorks Ground Zero, Bristols arbetarkvarter och i Stockholmsförorten Blackeberg, överallt finner vi de mytomspunna blodsugarna. De lever emellanåt ibland oss, med oss och troligtvis för oss. Det finns vampyrer av alla de slag men i vår samtid är det en stjärna som lyser starkare än alla de övriga, den manliga humanvampyren. Vem är han? Vad vill han? Och framförallt, vad fyller han för behov för vår samtids människa? Det är det som den här föreläsningen skall handla om. Den manliga humanvampyren är en komplex varelse. Som vampyren David Parker säger: Women are my weakness. Or to be more accurate, I should say there are my greatest weakness, for I have many. Travel. Books. Classical music. Art. Exellent wine. Travel. And, formerly cocaine. I admit these things without a sense of guilt. I am, as my friend from Vienna says, a man with a man s contradictions. I am neither good nor bad, neither angel nor devil. I am a man. I am a vampire. Anna Höglund är doktor i litteraturvetenskap. Hennes största intresse i livet är monster och människor. Hennes avhandling handlar därför följaktligen om vampyrberättelsens historia och vad den kan lära oss om människan och hennes historia. För närvarande arbetar Anna Höglund med en kurs om skräck i allmänhet och vampyrer i synnerhet som ges sommaren 2010 på Linnéuniversitetet. 5

4 11 mar Universums mörka sidor och dess utveckling Arvid Pohl Universum började med Big Bang den Stora Smällen och har expanderat sedan dess. Man vet i stora drag hur universum har utvecklats fram till idag. Det vi ser stjärnorna och galaxerna utgör bara en liten del av universums innehåll. Universums framtid var länge en olöst gåta: kommer det att kollapsa igen? Svaret ges främst av dess mörka innehåll: den mörka materien och den mörka energin. I föreläsningen visas hur framtiden verkar se ut, och vilka observationer som har lett fram till slutsatsen. Arvid Pohl är Universitetslektor vid Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik (DFM) på Linnéuniversitetet. Arvid Pohl forskar i astropartikelfysik och disputerade i ämnet 2009 vid Uppsala Universitet. 18 mar Generationsskifte i familje företag: att ta över pappas bolag! Christine Tidåsen Vad är ett familjeföretag och stämmer det att olika generationer värvar, ärver och fördärvar familjeföretag? Forskning har visat att skiften är orosmoment för familjeföretag. De ekonomiska aspekterna (i form av aktier och finansiering) går att lösa med rationell framförhållning medan de mer sociala dimensionerna att ta över ett bolag är mycket mer känsliga. Ett skifte behövs beroende på dödsfall och döden är något som människor för det mesta skjuter framför sej. Eller för att citera en överlåtare Ja, ja om jag dör. På samma tema sa en kund att överlåtare Måste ha en eller två hjärtinfarkter innan dom förstår. Christine Tidåsen kommer att prata om olika strategier under skiften. En strategi är att låta arvtagare arbeta projektbaserat under skiften. 6

5 Ytterligare en är att aktivera det interna och/eller det externa nätverket och låta medarbetare och externa affärspartners spela nyckelroller som mentorer och samtalspartners. Att aktivera styrelsen är även det en strategi som kan stötta upp skiftesprocessen. Sätt att få överlåtare att stötta sitt barn och inte direkt eller indirekt motarbetar arvtagare kommer också att diskuteras. Christine Tidåsen är universitetslektor i företagsekonomi. Hon disputerade 2009 på avhandlingen Att ta över pappas bolag, en studie av affärsförbindelser som triadtransformationer under generationsskiften i familjeföretag. 25 mar Mellan kriminalitet och normalitet Philip Lalander I samhället utmålas ofta kriminella och drogmissbrukare som en slags andra klassens medborgare, som lever ett liv som inte liknar våra normala liv. Deras handlingar ses ofta som irrationella och styrda av dunkla motiv. Philip Lalander har bedrivit flera deltagande etnografiska studier i kriminella miljöer för att dels påvisa den rationalitet som finns även i kriminella subkulturer och dels visa att deras liv inte är väsensskilt i förhållande till de normalas liv. Genom exempel från observationer och intervjuer illustreras och analyseras hur det är att leva med missbruk och kriminalitet och hur integrationen till ett vanligt liv kan gå till. Även om verkligheten ofta ses som svart och vit finns gråskalor och nyanser som öppnar upp sig genom etnografiska studier där forskaren söker närkontakt med dem som studeras. Philip Lalander, professor i socialpsykologi vid Linneuniversitetet, har mångårig erfarenhet av etnografiska studier och har skrivit ett flertal uppmärksammade etnografiska och andra böcker, såväl på svenska som på engelska. Hans arbeten kan betraktas som originella i den meningen att han går så nära de miljöer han studerar. 7

6 8 apr Vågad matematik mot strömavbrott och skeva brädor Börje Nilsson Vårt samhälle är starkt beroende av elektricitet. Det fick vi veta av stormarna Gudrun och Per. Nätbolagen gräver nu ner sina kablar, men strömavbrotten kommer inte att upphöra. Kablarna åldras och skadas av rörelser i marken och felaktigt montage ger effekt först efter flera år. Sådana fel kan upptäckas före strömavbrottet med ny och kommande teknik. I ett tidigt skede finns det elektrisk aktivitet, det sprakar. Ett troligt felställe kan detekteras på avstånd och i förväg genom att det finns en matematisk modell som beskriver hur spraket utbreder sig som vågor i kabeln. Besläktade metoder finns för andra tillämpningar, exempelvis kan växtvridna stockar sorteras bort i ett sågverk för att undvika skeva brädor. Börje Nilsson är professor i matematisk fysik vid Linnéuniversitetet. Han forskar om tekniska tillämpningar av mikrovågor och ljudvågor. Börje Nilsson har 13 års erfarenhet från utveckling av industrifläktar. Han har också varit adjungerad professor i teknisk akustik vid KTH. Börjes föreläsning beskriver ett forskningsprojekt om kraftledningar stött av Vetenskapsrådet. 15 apr Influensaforskning profession och passion Björn Olsen Björn Olsen deltog aktivt i debatten kring vaccinering mot svininfluensa hösten 2009 och uttalade tidigt att denna influensa inte alls var den dödliga pandemi världen bävade för. Björn Olsen menade att samhället istället borde ha satsat sina resurser på en svensk vaccinproduktion för att öka beredskapen inför nästa stora farliga pandemi. En pandemi liknande Spanska sjukan som enligt forskare världen över kommer att drabba jorden, frågan är när? 8

7 Som passionerad ornitolog och läkare under tidigt 90-tal leddes Björn Olsens in i en värld av okända virus och virusbärare. Föreläsningen kommer att kretsa kring influensavirus och resan från hängiven ornitolog till världsledande virusforskare. Björn Olsen är överläkare och professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet. Som gästprofessor vid i Högskolan i har han byggt upp ett världsledande kompetenscentrum för virusforskning i. Björn Olsen är Sveriges mest kända influensaforskare och en av världens främsta experter på fågelinfluensa. 22 apr Hur gammal är tonåringen? Mats Trondman När blir man tonåring? Vad är det att vara tonåring? Vad kännetecknar tonårstiden? Är tonåring och tonårstid fortfarande användbara uttryck? Vad kännetecknar den förlängda ungdomstiden att barn allt tidigare blir tonårslika och att tonåringar blir unga vuxna snarare än vuxna. Vad är det att vara vuxen? Vad får den förlängda ungdomstidens konsekvenser för vuxenrollen? Vad innebär denna förlängning för föräldrar och yrkesgrupper som arbetar med ungdomar? I centrum för analysen står bland annat frågan om vuxenauktoritet. Mats Trondman, professor i kultursociologi och barn- och ungdomsforskare, föreläser om samtidens tonårstid. Merparten av Trondmans forskning har fokus på ungas livsvillkor, självförståelseformer, relationer och praktiker i olika sociokulturella miljöer och meningssystem. Han är också intresserad av att tillämpa politisk filosofi i studier av just barn och ungdomar men också av vuxnas roller. Till de mer konkreta empiriska undersökningsområdena hör fritid, kultur, idrott och utbildning. 9

8 29 apr Hållbar utveckling överlevnads fråga eller marknadsföringsargument Irene Bohman Det pratas och skrivs om hållbar utveckling i allt fler sammanhang. Är det bara fina ord eller händer det också något som gör framtiden mer hållbar? När man tittar i olika styrdokument i det svenska samhället så finns ofta några formuleringar om hållbar utveckling med, medan förtydliganden om vad hållbar är och hur det kan göras många gånger saknas. Föreläsningen ger både en tillbakablick och en nulägesbild när det gäller användningen av begreppet samt exempel på tillämpningar. Vad innebär hållbar utveckling? Vad är inte hållbart? Och hur man arbetar man med hållbar utveckling i offentlig verksamhet och i företag. Irene Bohman, Fil.dr., är miljösamordnare vid Linnéuniversitetet och lektor i Ekologi med inriktning mot hållbar utveckling vid Högskolan på Gotland. Hon har undervisat på kurser i ekologi och hållbar utveckling på Högskolan i under många år och medverkat som expert i kvalitetsrådens referensgrupp för hållbar utveckling både i och. 10

www.avena.se Öppna föreläsningar Vetlanda Lärcentrum Kyrkogatan 54 vid Avena

www.avena.se Öppna föreläsningar Vetlanda Lärcentrum Kyrkogatan 54 vid Avena www.avena.se Öppna föreläsningar vid Avena Vetlanda Lärcentrum Kyrkogatan 54 Hösten 2009 LITE MER OM FÖRELÄSNINGARNA (med reservation för ändringar) 1 OKTOBER KL. 16.00 17.00 BARN OCH BARNDOM VAD SÄGER

Läs mer

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä

Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning. Författare: Lisa Engström. Handledare: Antti Ylikiiskilä Akademin Humaniora och medier Svenska språket III: Uppsats, 15 hp Höstterminen 2009 Engelska och svenska i högre utbildning Studenters perspektiv på språkanvändning Författare: Lisa Engström Handledare:

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN Intervjuer och rapporten är en del av Integrationsfondens projekt Mänskliga Rättigheter i praktiken Diarienummer: 2012-3011299 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN 2013-2015 Folkuniversitetet Umeå Folkuniversitetet

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Skönlitteratur i professionsutbildningar

Skönlitteratur i professionsutbildningar Mittuniversitetet Institutionen för humaniora juni 2010 D-uppsats i litteraturvetenskap av Carin Waluszewski Handledare: Claes Ahlund Skönlitteratur i professionsutbildningar En studie av skönlitteraturens

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2008 UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN En studie om föräldrars erfarenheter och förväntningar Amina Abbes och Maria Berg Sammanfattning Arbetets

Läs mer

Ägarskiften med förnuft och känsla. Vägledning inför ägar- och ledarskiften i företag

Ägarskiften med förnuft och känsla. Vägledning inför ägar- och ledarskiften i företag Ägarskiften med förnuft och känsla Vägledning inför ägar- och ledarskiften i företag Denna bok är utgiven av Nutek och framtagen i samarbete med CeFEO vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping inom

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Provläsning. provläsning Sluta sälja bli köpbar 1

Provläsning. provläsning Sluta sälja bli köpbar 1 provläsning Sluta sälja bli köpbar 1 sluta SÄLJA bli KÖPBAR Om konsten att hjälpa kunder att köpa 2008 Författarna och Uppsala Publishing House AB Adress Uppsala Publishing House, Box 2070, 750 02 Uppsala

Läs mer

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapportserien Skilda världar Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2009:4 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-32-8

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Att komma ut. Dokumentation av projektet Vem finns bakom åldern?

Att komma ut. Dokumentation av projektet Vem finns bakom åldern? Att komma ut Dokumentation av projektet Vem finns bakom åldern? 1 2 Ett projektår är till ända Ett projektår är snart till ända. Och som många av er säkert vet har projektår en alldeles särskild egenskap

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer

Dator en sökmotor på förskolan

Dator en sökmotor på förskolan EXAMENSARBETE Våren 2012 Lärarutbildningen Dator en sökmotor på förskolan En kvalitativ studie om hur datorer används som ett pedagogiskt redskap på förskolan. Författare Soodabeh Haji Akhondi Handledare

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Svenska som andraspråk Anna Örtlund Frimodig

Svenska som andraspråk Anna Örtlund Frimodig Institutionen för pedagogik och didaktik Svenska som andraspråk Anna Örtlund Frimodig Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010 Innehåll 1. Inledning 3 Aktionsforskning

Läs mer

Vivida Nytt. Eva gör kul på hjul. Tema: Sekretess. Vividas medarbetarundersökning. Här finns Vivida. Sidan 6. sidan 8. sidan 3.

Vivida Nytt. Eva gör kul på hjul. Tema: Sekretess. Vividas medarbetarundersökning. Här finns Vivida. Sidan 6. sidan 8. sidan 3. Vivida Nytt #6 NOVEMBER 2011 VIVIDA ASSISTANS NYHETSBREV FÖR PERSONAL OCH KUNDER sidan 8 sidan 3 sidan 10 Tema: Sekretess Vividas medarbetarundersökning Här finns Vivida Eva gör kul på hjul Sidan 6 Vividanytt

Läs mer

Bemötande del I. Sanktioner och skäll. pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist

Bemötande del I. Sanktioner och skäll. pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist Bemötande del I Sanktioner och skäll Helene Tranquist Jag går en promenad i skogen och lyssnar samtidigt på Dagens Eko i lurarna till min lilla bärbara radio. Huvudnyhet är isolering som bestraffning på

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

TEMA: Entreprenörskap i skolan

TEMA: Entreprenörskap i skolan TEMA: Entreprenörskap i skolan 42005 4 2005 02.................................................... LEDAREN 03..................................................... ÅSIKTEN 04..................................Svårt

Läs mer

Entreprenörskap i skolans tidiga år

Entreprenörskap i skolans tidiga år Entreprenörskap i skolans tidiga år - en intervjustudie bland lärare Ann Hanson Evelina Jönsson Examensarbete 15 hp inom Lärande Lärarutbildningen Höstterminen 2008 Handledare Åsa Hirsh Examinator Mikael

Läs mer

Samverkande yrkesprojekt för en ökad innovationskapacitet inom humaniora och samhällsvetenskap 1

Samverkande yrkesprojekt för en ökad innovationskapacitet inom humaniora och samhällsvetenskap 1 Ur: Nahnfeldt, Cecilia & Lindberg, Malin. 2013. Är det nå n innovation?! Om nyttiggörande av hum/samforskning. Karlstad: Karlstad university studies. Samverkande yrkesprojekt för en ökad innovationskapacitet

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer