Karriärlyft med rätt kurs. Kurskatalog våren 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karriärlyft med rätt kurs. Kurskatalog våren 2015"

Transkript

1 Karriärlyft med rätt kurs Kurskatalog våren 2015

2 Sätt rätt kurs på karriären med rätt kurs Fakultetskurser startade sin verksamhet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, år Några år senare bildades Stiftelsen Fakultetskurser av fyra kända juristprofiler verksamma vid institutionen: professor Lars Pehrson, professor Alf Bohlin, Anders Victorin och Bengt Elfgren. Idag är Fakultetskurser en etablerad och välrenommerad utbildningsleverantör. Våra seminarier inriktas främst på nya regelverk och rättsområden under omvandling. Seminarierna genomförs med ett begränsat antal deltagare, vilket medför interaktivitet samt större erfarenhetsbyte mellan föreläsare och deltagare. Efter genomförd utbildning förses deltagarna med utbildningsbevis för tillgodoräknande av utbildningstimmar enligt gällande riktlinjer. Kurserna håller hög kvalité avseende innehåll och relevans då experter medverkar både som föreläsare och i programutvecklingen. Vår styrelse och Advisory board består av framstående akademiker och praktiker, vilka tillsammans med våra föreläsare ger oss de bästa förutsättningarna för att leverera det kursutbud som marknaden behöver. Vidare präglas fortbildningen av vår nära koppling till den forskning och utbildning som bedrivs vid Juridiska institutionen. Detta innebär att vi på ett naturligt sätt ligger i framkant av juridikens utveckling. Vi stödjer även forskningen då ekonomiskt överskott lämnas till Juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Din kursavgift hjälper forskningen framåt! Välkommen på kurs! Vårt kursutbud är ständigt under utveckling. Gå in på vår hemsida för att hålla dig uppdaterad Med reservation för ändringar och feltryck. Upplaga 1,

3 Innehåll ARBETSRÄTT 4 AVTALS- OCH AFFÄRSSRÄTT 5 BANK- OCH FINANSMARKNADSRÄTT 6 EUROPARÄTT 8 FAMILJERÄTT 10 FASTIGHETS- OCH MILJÖRÄTT 11 IMMATERIALRÄTT 12 IT-RÄTT 12 OBESTÅNDS- OCH SAKRÄTT 13 OFFENTLIG RÄTT 14 SKATTERÄTT 16 STRAFF- OCH PROCESSRÄTT 17 TILLSYNSUTBILDNING 18 KURSUTBUD I UTVECKLING 19 SKRÄDDARSYTT 20 Våra trevliga lokaler i Gamla stan på Funckens gränd 1 3

4 ARBETSRÄTT ARBETSRÄTT FÖR CHEFER I OFFENTLIG SEKTOR En genomgång av de arbetsrättsliga regler som gäller anställningar inom offentlig sektor samt nyheter och aktuella frågor på området. Datum: Föreläsare: Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i Arbetsdomstolen och jur kand Kristina Ahlström, Kristina Ahlström Juridik AB. FÖRETAGSHEMLIGHETER, KONKURRENSKLAUSULER OCH PROCESSEN I AD En genomgång av ny praxis och av vad som kan anses gälla idag i fråga om konkurrensförbud för anställda. Datum: Föreläsare: Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i Arbetsdomstolen. EUROPAKONVENTIONEN OCH SVENSK ARBETSRÄTT NYHET! Europadomstolen har utvidgat rättighetsskyddet för anställda. Vidare medför den svenska rättsutvecklingen att Europakonventionen med framgång kan åberopas i mål för att få skadestånd och slippa rättighetskränkande avtal. Datum: Föreläsare: Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i Arbetsdomstolen och Petra Herzfeld Olsson, docent Uppsala universitet. GRUNDKURS I ARBETSRÄTT FÖR OMBUDSMÄN Praktisk genomgång av arbetsrätten för ombudsmän avseende individuell och kollektiv arbetsrätt. Datum: /05 Föreläsare: Doktorand Annika Blekemo, Stockholms universitet. ARBETSRÄTT SOCIALA MEDIER, VISSELBLÅSARE OCH INTEGRITET Får en anställd skriva vad som helst på sin privata Facebooksida? Om yttrandefrihet och personlig integriteten i arbetslivet. Datum: Föreläsare: Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i Arbetsdomstolen. INTERNATIONELLA KOLLEKTIVAVTAL NYHET! Under vilka förutsättningar är svensk domstol behörig att ta upp en kollektivavtalsrättslig tvist? Hur fastställs tillämplig lag för kollektivavtal? Hur förhåller sig den internationellt privaträttsliga partsautonomin för kollektivavtal till tvingande regler? Datum: Föreläsare: Lars Boman, advokat, MAQS Advokatbyrå och Erik Sinander, doktorand, Stockholms universitet. SVÅRA UPPSÄGNINGAR SÄRSKILT OM OFRIVILLIG MISSKÖTSEL Vid ofrivillig misskötsel såsom sjukdom, samarbetssvårigheter och inkompetens Vad kan och får arbetsgivaren göra för att hantera situationen? Datum: Föreläsare: Doktorand Annika Blekemo, Stockholms universitet. INTERNATIONELLA ANSTÄLLNINGSAVTAL NYHET! Vilken domstol är behörig och vilket lands lag är tilllämplig i tvister om internationella anställningsavtal? Hur bör dessa internationellt privaträttsliga frågor behandlas när anställningsavtal skrivs? Datum: Föreläsare: Martin Wästfelt, chefsjurist, Unionen och Erik Sinander, doktorand, Stockholms universitet. 4

5 AVTALS- OCH AFFÄRSSRÄTT FÖRETAGSÖVERLÅTELSER STRATEGI OCH PROCESS VID ÖVERLÅTELSE AV ÄGARLEDD VERKSAMHET NYHET! Kursen behandlar de olika stegen i köp- och säljprocessen. Från inledande strategiska ställningstaganden till avslut och integrering av verksamheter. Datum: Föreläsare: M&A-rådgivaren Torsten Örtengren, Arkios och advokat Dennis Westermark, Advokatfirman Westermark Anjou. ATT BÖRSNOTERA FÖRETAGET PROCESSEN I ALLA DESS STEG NYHET! Om de olika stegen i en börsintroduktion. Oavsett anledningen till att ett bolag väljer att börsnotera sina aktier är processen relativt lång och resurskrävande. Det är viktigt att bolaget och andra involverade har de rätta kunskaperna. Datum: Föreläsare: Civilekonom och noteringsrådgivare Torsten Örtengren, Arkios, tidigare på Stockholmsbörsen, m fl. MAKTEN I AKTIEBOLAGET NYHET! En grundlig och praktisk genomgång av makt- och kompetensfördelning i aktiebolaget. Majoritet mot minoritet. Datum: Föreläsare: Professor Erik Nerep, Handelshögskolan. RISKHANTERING OCH DUE DILIGENCE UR ETT HÅLLBARHETSPERSPEKTIV (CR/CSR) NYHET! Inriktad på due diligence i förhållande till socialt och ekonomiskt ansvarstagande. Ägarstyrning och integrering av hållbarhetsfrågor i affärsverksamheten genom bl a riskanalys i kundhantering, upphandling och i affärer över lag är centrala punkter. Datum: Föreläsare: Hållbarhetschef Emma Ihre, Mannheimer Swartling Advokatbyrå och CSR-expert Parul Sharma, rektor för The Academy for Human Rights in Business. REGLER OM OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDEN (TAKEOVERS) NYHET! Här behandlas regelverket för offentliga uppköpserbjudanden med särskilt fokus på nyheter som nyligen implementerats och de som är i antågande. Takeovers kommenteras med praktiska exempel för att åskådliggöra reglernas praktiska innebörd. Datum: Föreläsare: Advokat Björn Kristiansson, Hannes Snellman Advokatbyrå, tillika verkställande ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning (som ansvarar för de svenska takeoverreglerna). ATT HANTERA OCH KONTROLLERA RISKER VID AVTALSSKRIVANDE Ofta hanteras möjliga risker och påföljder något slentrianmässigt vid upprättandet av avtal. Kursen berör vikten av att på ett noggrant sätt tänka igenom riskerna och möjliga påföljder. Datum: Föreläsare: Advokat Magnus Eriksson och advokat Katarina Mild, Hannes Snellman Advokatbyrå. STATEN OCH NÄRINGSLIVET DEN KOMMERSIELLA FÖRVALTNINGSRÄTTEN Fördjupningsseminarium om förvaltningsrättens betydelse och inverkan på näringsverksamhet inklusive rättsfallsanalys Datum: Föreläsare: Advokat Dan Hanqvist, Roschier Advokatbyrå, m fl. AVANCERAD BOLAGSRÄTT: FÖRVÄRVSFINANSIERING, LÅN OCH SÄKERHETER Med fokus på kapitalskyddsregler i ABL, lån och säkerheter i kap 17 & 18 ABL, utlånings- och säkerhetsförbuden i kap 21 5

6 ABL, förvärvslåneförbudet samt samspelet mellan kap 17 & 21 ABL. Datum: Föreläsare: Professor Erik Nerep, Handelshögskolan. ANTI-KORRUPTION I TEORI OCH PRAKTIK En genomgång av den nya mutlagstiftningens stränga regler, aktuell praxis och praktiska verktyg för arbetet mot korruption i verksamheten. Datum: Föreläsare: Advokat Elisabeth Eklund, Advokatfirman Delphi, Helena Sundén, jurist och generalsekreterare för Institutet Mot Mutor, Parul Sharma, rektor för The Academy for Human Rights in Business. och Rolf Höök, f d universitetslektor, Stockholms universitet. BOLAGSRÄTT: NYTT OM FÖRETRÄDARANSVAR OCH PERSONLIGT ANSVAR Ny rättspraxis från HD ändrar i flera fall förutsättningarna vid kritisk kapitalbrist. Ny rättspraxis från förvaltningsdomstolarna innebär ett strängare personligt ansvar för skatter och avgifter. Datum: Föreläsare: Professor Erik Nerep, Handelshögskolan. ENTREPRENADJURIDIK OCH FÖRSÄKRINGSLÖSNINGAR En analys av kontraktsvillkor, försäkringslösningar och rättspraxis inom entreprenadjuridiken. Datum: Föreläsare: Professor Harald Ullman, Linköpings universitet BANK- OCH FINANSMARKNADSRÄTT AML/RISKHANTERING OCH REGELEFTERLEVNAD PÅ PENNINGTVÄTTSOMRÅDET NYHET! Penningtvätt är ett växande problem även i Sverige. Finansinspektionen är nu mer aktiv än någonsin i sin tillsyn. Om hur regelverket efterlevs utifrån en riskbaserad modell. Datum: Föreläsare: Jan Björkman, Compliance Officer på Koncernstab Group Compliance, SEB och Thomas Grahn, jurist, AML Consulting. INSIDERBROTT OCH OTILLBÖRLIG MARKNADSPÅVERKAN NYHET! Om praktisk tillämpning av ett regelverk i förändring. Anmälningarna av otillåten insiderhandel ökar stadigt men antalet fällande domar är få. Nu kan det bli ändring. Datum: Föreläsare: Kansliråd Linnéa Klefbäck, Finansdepartementet och advokat Hans Schedin, MAQS Advokatbyrå. CRD IV ORIENTERANDE GENOMGÅNG AV NYA KAPITALTÄCKNINGSREGLER NYHET! Kursen behandlar regelverkets struktur, centrala innehåll avseende inverkan på bolagsstyrning och en orienterande genomgång av metoder för beräkning av riskvägt belopp och kapitaltäckningskrav. Datum: Föreläsare: Advokat Dan Hanqvist, Roschier Advokatbyrå och regelverksspecialist Marcus Tirmén, KPMG Financial Risk Management. INTERN STYRNING OCH KONTROLL I FINANSIELLA FÖRETAG OM RISKHANTERING OCH REGELEFTERLEVNAD NYHET! Om de regler och krav på internstyrning och kontroll som gäller för ett finansiellt företag. Här behandlas de styrande principer, riskaptiter och processer som ska finnas i ett finansiellt företag för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett sunt sätt. Datum: Föreläsare: Head of Riskmanagement Margareta Lindahl, Transcendent Group Sverige AB. KAPITALMARKNADSRÄTT OM SPELREGLER OCH JURIDISKA RAMVERK FÖR FINANSIELLA FÖRETAG NYHET! En orienterande genomgång av etablerings- och spelregler för finansmarknadens aktörer. 6

7 Datum: Föreläsare: Advokat Anders Ackebo, Setterwalls Advokatbyrå och advokat Björn Wendleby, Magnusson Advokatbyrå. ISDA IN A NUTSHELL MASTER AGREEMENTS DOCUMENTATION STRUCTURE, KEY CLAUSES AND COLLATERAL ARRANGEMENTS NYHET! ISDA Masteravtal att dokumentera derivattransaktioner med ISDA masteravtal. Genomgång av ramavtalets struktur, centrala villkor, motpartsclearing och säkerhetsfrågor. Datum: Föreläsare: Advokat Erica Johansson, Delphi Advokatbyrå och Legal counsel Silva devulder, Swedbank LC & I. FÖRETAGSOBLIGATIONER OM MARKNADEN, KREDITRISKEN OCH DOKUMENTATIONENS CENTRALA BETYDELSE NYHET! Här beskrivs den växande företagsobligationsmarknaden och centrala lånevillkor behandlas. Kreditsäkerhetsaspekten är viktig. Datum: Föreläsare: Louis Landeman och Gabriel Bergin, Danske Bank, VD Martin Gorne, Corp, CorpNordic Sweden AB och advokat Fabian Ekeblad, Advokatfirman Vinge, Stockholm. FONDMARKNADSRÄTT AKTUELLT OM REGELVERKET Om det regelverk som bl a fondförvaltare har att efterleva. Särskilt fokus på UCITS V och centrala avsnitt i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Datum: Föreläsare: Advokat Björn Wendleby, Magnusson Advokatbyrå och en representant från Fondbolagens förening. NYA REGLER PÅ VÄRDEPAPPERSMARKNADEN - MARKNADSMISSBRUK, MIFID II, OCH SANKTIONER MOT FYSISKA PERSONER Begrepp som MAR / MAD II / MifID II och MiFIR reds ut och senaste nytt om regler för aktörerna på värdepappersmarknaden levereras av experter Datum: Föreläsare: Jusitieråd Ann-Christine Lindeblad, Domstolsverket och compliancechef Johan Lycke, Swedbank LC & I. 7

8 EUROPARÄTT AML/RISKHANTERING OCH REGELEFTERLEVNAD PÅ PENNINGTVÄTTSOMRÅDET NYHET! Penningtvätt är ett växande problem även i Sverige. Finansinspektionen är nu mer aktiv än någonsin i sin tillsyn. Om hur regelverket efterlevs utifrån en riskbaserad modell. Datum: Föreläsare: Jan Björkman, Compliance Officer på Koncernstab Group Compliance, SEB och Thomas Grahn, jurist, AML Consulting. INSIDERBROTT OCH OTILLBÖRLIG MARKNADSPÅVERKAN NYHET! Om praktisk tillämpning av ett regelverk i förändring. Anmälningarna av otillåten insiderhandel ökar stadigt men antalet fällande domar är få. Nu kan det bli ändring. Datum: Föreläsare: Kansliråd Linnéa Klefbäck, Finansdepartementet och advokat Hans Schedin, MAQS Advokatbyrå. STATSSTÖD En genomgång kopplat till när myndigheter beviljar stöd till olika typer av företag. Viktiga varningsklockor och positiva möjligheter. Vad bör tänkas på? Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda? Datum: Föreläsare: Professor Ulf Bernitz, Stockholms universitet, advokat Elisabeth Eklund, Advokatfirman Delphi och kansliråd Christian Berger, Näringsdepartementet. PERSONUPPGIFTSLAGEN EN FÖRDJUPNINGSKURS Fördjupad analys av personuppgiftslagens grundbegrepp. PUL-analys av aktuella fenomen som kundprofilering, molntjänster, sociala medier m m. Nya regler om kameraövervakning. EU:s kommande dataskyddsförordning. Datum: Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet och Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i Arbetsdomstolen. EUROPAKONVENTIONEN OCH SVENSK ARBETSRÄTT NYHET! Europadomstolen har utvidgat rättighetsskyddet för anställda. Vidare medför den svenska rättsutvecklingen att Europakonventionen med framgång kan åberopas i mål för att få 8

9 skadestånd och slippa rättighetskränkande avtal. Datum: Föreläsare: Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i Arbetsdomstolen och Petra Herzfeld Olsson, docent Uppsala universitet. DET NYA UPPHANDLINGSDIREKTIVET OCH FÖRÄNDRINGAR I LOU NYHET! De nya EU-direktiven kommer att ha en direkt påverkan på hur upphandlingsarbetet kommer att genomföras i praktiken i Sverige. Redan nu finns förslag till ny svensk lagstiftning. Datum: Föreläsare: Civilekonom Magnus Nilsson, Peak Procurement. MODERN FÖRVALTNINGSRÄTT Förhållandet mellan nationell förvaltningsrätt och EU-rätten. Hur EU-rättens rättighetsskydd direkt påverkar kraven vid handläggning för svenska myndigheter. Datum: Föreläsare: Doktorand Carl Lebeck, Stockholms universitet. FÖRVALTNINGSRÄTTSLIG FÖRDJUPNING Genomgång av legalitets-/rättssäkerhetsprincipen, likabehandlingsprincipen, proportionalitetsprincipen och kravet på respekt för materiellt rättighetsskydd (t ex skydd för privatlivet). Datum: Föreläsare: Doktorand Carl Lebeck, Stockholms universitet. SKADESTÅND I IMMATERIAL- OCH KONKURRENSRÄTTEN Den äldre allmänna skadeståndsrätten möter de nya specialområdena immaterial- och konkurrensrätt. Den senaste utvecklingen i svensk och europeisk lagstiftning och rättspraxis behandlas ingående. Datum: Föreläsare: Jur dr Richard Wessman, Advokatfirman Vinge. PROCESSUELLA RÄTTIGHETER I FÖRVALTNINGSRÄTTEN En översikt över de tre centrala processuella rättigheterna i europarätten, som styr de viktigaste aspekterna av enskildas rättigheter i förvaltningsprocessen. Datum: Föreläsare: Doktorand Carl Lebeck, Stockholms universitet. 9

10 FAMILJERÄTT BARNRÄTT: VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE GRUNDKURS NYHET! Grundläggande om att driva mål gällande barn i allmän domstol. Bl a gällande lagstiftning och praxis, vårdnadsbegreppet, umgängesstöd och växelvis boende. Vad och hur ska yrkas samt argument för och emot. Datum: Föreläsare: Advokat Gunilla Olsson, Advokat Gunilla Olsson AB och advokat Johan Sarvik, Advokaterna Nyblom & Sarvik AB. BARNRÄTT: VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE FÖRDJUPNING NYHET! Fördjupning om att driva mål gällande barn i allmän domstol. Djupgående behandling och analys kring bl a barnets vilja, riskbedömningar i vårdnadsmål, medling, underhållsbidrag samt internationell barnrätt. Datum: Föreläsare: Advokat Gunilla Olsson, Advokat Gunilla Olsson AB och advokat Johan Sarvik, Advokaterna Nyblom & Sarvik AB. PRAKTISK BODELNING En grundläggande genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken. Datum: Föreläsare: Advokat Cecilia Runesson, Advokat Cecilia Runesson AB. BARNRÄTT: RISKBEDÖMNINGAR I VÅRDNADS- OCH LVU-MÅL Att praktiskt arbeta med riskbedömningar i vårdnads- och LVU-mål. Hur görs bedömningen och vad blir konsekvenserna för barnet? Datum: Föreläsare: Docent Anna Kaldal, Stockholms universitet och verksamhetschef/psykolog Anna Norlén, Ericastiftelsen. INTERNATIONELL FAMILJERÄTT Vilket lands lag gäller på din klients äktenskap? Vad innebär den gränslösa familjen? Datum: Föreläsare: Professor Michael Hellner och adjunkt Ija Fink Lundgren, Stockholms universitet. 10

11 FASTIGHETS- OCH MILJÖRÄTT SPECIELL FASTIGHETSRÄTT NYHET! En dörröppnare till den speciella fastighetsrätten. Kursen strukturerar upp regelverket så att det bli överblickbart samt behandlar processuella frågor, både i lantmäteriförrättningen och vid överprövning i Mark- och miljödomstolen. Datum: Föreläsare: Rådman Göran Stenman och Sören Karlsson, tekniskt råd, Vänersborgs tingsrätt (Mark- och miljödomstolen). RISKHANTERING OCH DUE DILIGENCE UR ETT HÅLLBARHETSPERSPEKTIV (CR/CSR) NYHET! Inriktad på due diligence i förhållande till socialt och ekonomiskt ansvarstagande. Ägarstyrning och integrering av hållbarhetsfrågor i affärsverksamheten genom bl a riskanalys i kundhantering, upphandling och i affärer över lag är centrala punkter. Datum: Föreläsare: Hållbarhetschef Emma Ihre, Mannheimer Swartling Advokatbyrå och CSR-expert Parul Sharma, rektor för The Academy for Human Rights in Business. MILJÖRÄTT En grundläggande genomgång av processen i ett tillståndsärende vid Mark- och miljödomstolen samt vilka krav som ställs på sökanden i olika skeden av processen. Datum: Föreläsare: Rådman Göran Stenman, Vänersborgs tingsrätt och advokat Agnes Larfeldt Alvén, Agnes Advokatbyrå. VATTENRÄTT En genomgång av vattenrättens särdrag, handläggning av vattenmål, MKB samt aktuell praxis. Datum: Föreläsare: Rådman Göran Stenman, Vänersborgs tingsrätt och advokat Agnes Larfeldt Alvén, Agnes Advokatbyrå. ENTREPRENADJURIDIK OCH FÖRSÄKRINGSLÖSNINGAR En analys av kontraktsvillkor, försäkringslösningar och rättspraxis inom entreprenadjuridiken. Datum: Föreläsare: Professor Harald Ullman, Linköpings universitet och Rolf Höök, f d universitetslektor, Stockholms universitet. VAD Vad SA sa DU? du? MÄNSKLIGA Mänskliga RÄTTIGHETER? rättigheter? MEN VI SKA JU Men vi ska ju dit för DIT FÖR ATT GÖRA att göra affärer... AFFÄRER... 11

12 IMMATERIALRÄTT AVANCERAD VARUMÄRKESRÄTT I Om varumärkesrättens uppkomst. Särskiljningsförmåga, 3D-, färg-, ljud-, geografiska- och vilseledande varumärken samt förutsättningar för skydd utan registrering. Datum: AVANCERAD VARUMÄRKESRÄTT II Om varumärkesrättens omfång. Senaste utvecklingen. Frågor om dubbel identitet, förväxlingsrisk, anseendeskydd och anslutande sanktionsfrågor. Datum: SKADESTÅND I IMMATERIAL- OCH KONKURRENSRÄTTEN Den äldre allmänna skadeståndsrätten möter de nya specialområdena immaterial- och konkurrensrätt. Den senaste utvecklingen i svensk och europeisk lagstiftning och rättspraxis behandlas ingående. Datum: Föreläsare: Jur dr Richard Wessman, Advokatfirman Vinge. AVANCERAD VARUMÄRKESRÄTT III Om varumärkesrättens upphörande. Särskilt om ond tro, användningstvång, degenerering och passivitet. Datum: Föreläsare Avancerad varumärkesrätt I-III: Jur dr Richard Wessman, Advokatfirman Vinge. UPPHOVSRÄTTEN I EN DIGITAL MILJÖ DEN SENASTE UTVECKLINGEN Ensamrättens tillämpning, rättsliga strategier mot intrång på nätet, skyddet för datorprogram och databaser m m. Datum: Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet. LICENSAVTALSRÄTT NYHET! Utformning och bedömning av olika typer av bestämmelser i licensavtal avseende patent, varumärken, upphovsrätt, mönsterrätt samt know-how. Datum: Föreläsare: Advokat Per Josefson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå och advokat Richard Wessman, Advokatfirman Vinge. IT-RÄTT PERSONUPPGIFTSLAGEN PRAXIS OCH PRAKTIK En ordentlig genomgång av personuppgiftslagens bestämmelser med praktiska exempel från rättsutvecklingen. Datum: Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet och Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i Arbetsdomstolen. IT-AVTAL NYHETER OCH FÖRDJUPNING NYHET! Nyhets- och fördjupningskurs. Nya standard- och ramavtal, de civilrättsliga reglerna och principernas betydelse för IT-avtalen samt praktiska och processuella aspekter vid tvist om IT-avtal. Datum: Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universi- 12

13 tet, advokat Anders Christner, Advokatfirman Lindahl, advokaterna Fredrik Ståhl & Jonas Forzelius, Time Advokatbyrå, advokat Johan Kahn, Advokatfirman Delphi, advokat Daniel Vargö, Nord & Co, advokat Lars Perhard, CERTA Advokatbyrå. SÄRSKILDA REGISTERFÖRFATTNINGAR FÖR MYNDIGHETER Ett helhetsgrepp över myndigheternas registerförfattningar, vilka reglerar myndighetens elektroniska informationshantering och informationsutbyte. Datum: Föreläsare: Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i Arbetsdomstolen. PERSONUPPGIFTSLAGEN EN FÖRDJUPNINGSKURS Fördjupad analys av personuppgiftslagens grundbegrepp. PUL-analys av aktuella fenomen som kundprofilering, molntjänster, sociala medier m m. Nya regler om kameraövervakning. EU:s kommande dataskyddsförordning. Datum: Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet och Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i Arbetsdomstolen. OBESTÅNDS- OCH SAKRÄTT CRD IV ORIENTERANDE GENOMGÅNG AV NYA KAPITALTÄCKNINGSREGLER NYHET! Kursen behandlar regelverkets struktur, centrala innehåll avseende inverkan på bolagsstyrning och en orienterande genomgång av metoder för beräkning av riskvägt belopp och kapitaltäckningskrav. Datum: Föreläsare: Advokat Dan Hanqvist, Roschier Advokatbyrå och regelverksspecialist Marcus Tirmén, KPMG Financial Risk Management. ISDA IN A NUTSHELL MASTER AGREEMENTS DOCUMENTATION STRUCTURE, KEY CLAUSES AND COLLATERAL ARRANGEMENTS NYHET! ISDA Masteravtal - att dokumentera derivattransaktioner med ISDA masteravtal. Genomgång av ramavtalets struktur, centrala villkor, motpartsclearing och säkerhetsfrågor. Datum: Föreläsare: Advokat Erica Johansson, Delphi Advokatbyrå och Legal counsel Silva devulder, Swedbank LC & I. PSI JURIDIKEN KRING VIDAREUTNYTTJANDE AV MYNDIGHETSINFORMATION En praktisk orientering kring rättigheter och skyldigheter vid vidareutnyttjande av s k öppna data. Datum: Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet, jur kand Gustaf Johnssén, Socialdepartementet och jur kand Björn Lundqvist, Copenhagen Business School. IT-AVTAL En översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Särskilt om vad som bör tänkas på vid avtalsutformningen för att undvika misslyckade IT-projekt. Datum: Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet och advokat Lars Perhard, Certa Advokatbyrå. CLOUD COMPUTING - MOLNTJÄNSTER 1.1. Juridiska krav vid övergång till molntjänster. Relevanta rättsregler på området samt molntjänstavtalets innehåll. Datum: Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet och advokat Lars Perhard, Certa Advokatbyrå. FÖRETAGSOBLIGATIONER - OM MARKNADEN, KREDITRISKEN OCH DOKUMENTATIONENS CENTRALA BETYDELSE NYHET! Här beskrivs den växande företagsobligationsmarknaden och centrala lånevillkor behandlas. Kreditsäkerhetsaspekten är viktig. Datum: Föreläsare: Louis Landeman och Gabriel Bergin, Danske Bank, VD Martin Gorne, Corp, CorpNordic Sweden AB och advokat Fabian Ekeblad, Advokatfirman Vinge, Stockholm. ANSVARSFRÅGOR I INSOLVENSSAMMANHANG NYHET! Om de ansvarsfrågor för styrelse, ägare, rekonstruktör, revisor, rådgivare m fl som aktualiseras i samband med insolvens (t ex i en konkurs- eller rekonstruktionsprocess). Datum: Föreläsare: Advokat Odd Swarting, Setterwalls Advokatbyrå m fl. 13

14 OFFENTLIG RÄTT STATSSTÖD En genomgång kopplat till när myndigheter beviljar stöd till olika typer av företag. Viktiga varningsklockor och positiva möjligheter. Vad bör tänkas på? Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda? Datum: Föreläsare: Professor Ulf Bernitz, Stockholms universitet, advokat Elisabeth Eklund, Advokatfirman Delphi och kansliråd Christian Berger, Näringsdepartementet. SÄRSKILDA REGISTERFÖRFATTNINGAR FÖR MYNDIGHETER Ett helhetsgrepp över myndigheternas registerförfattningar, vilka reglerar myndighetens elektroniska informationshantering och informationsutbyte. Datum: Föreläsare: Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i Arbetsdomstolen. MEDDELARFRIHETEN OCH DESS GRÄNSER NYHET! Systemet med meddelarfrihet och meddelarfrihetens gränser; vilket skydd har enskilda uppgiftslämnare, vilka begränsningar finns och vilka skyldigheter har den som mottar uppgifter för publicering? Datum: Föreläsare: Doktorand Carl Lebeck, Stockholms universitet. DET NYA UPPHANDLINGSDIREKTIVET OCH FÖRÄNDRINGAR I LOU NYHET! De nya EU-direktiven kommer att ha en direkt påver- PSI JURIDIKEN KRING VIDAREUTNYTTJANDE AV MYNDIGHETSINFORMATION En praktisk orientering kring rättigheter och skyldigheter vid vidareutnyttjande av s k öppna data. Datum: Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet, jur kand Gustaf Johnssén, Socialdepartementet och jur kand Björn Lundqvist, Copenhagen Business School. JURIDIKEN KRING E-FÖRVALTNINGEN Aktuellt och praktiskt om myndigheters digitala handlingar - exempelvis vid användning av e-post, SMS och chattfunktioner. Datum: Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet och jur kand Gustaf Johnssén, Social - departementet. KAPITALMARKNADSRÄTT OM SPELREGLER OCH JURIDISKA RAMVERK FÖR FINANSIELLA FÖRETAG NYHET! En orienterande genomgång av etablerings- och spelregler för finansmarknadens aktörer. Datum: Föreläsare: Advokat Anders Ackebo, Setterwalls Advokatbyrå och advokat Björn Wendleby, Magnusson Advokatbyrå. 14

15 kan på hur upphandlingsarbetet kommer att genomföras i praktiken i Sverige. Redan nu finns förslag till ny svensk lagstiftning. Datum: Föreläsare: Civilekonom Magnus Nilsson, Peak Procurement. MODERN FÖRVALTNINGSRÄTT Förhållandet mellan nationell förvaltningsrätt och EU-rätten. Hur EU-rättens rättighetsskydd direkt påverkar kraven vid handläggning för svenska myndigheter. Datum: Föreläsare: Doktorand Carl Lebeck, Stockholms universitet. STATEN OCH NÄRINGSLIVET DEN KOMMERSIELLA FÖRVALTNINGSRÄTTEN Fördjupningsseminarium om förvaltningsrättens betydelse och inverkan på näringsverksamhet inklusive rättsfallsanalys. Datum: Föreläsare: Advokat Dan Hanqvist, Roschier Advokatbyrå, m fl. FÖRVALTNINGSRÄTTSLIG FÖRDJUPNING Genomgång av legalitets-/rättssäkerhetsprincipen, likabehandlingsprincipen, proportionalitetsprincipen och kravet på respekt för materiellt rättighetsskydd (t ex skydd för privatlivet). Datum: Föreläsare: Doktorand Carl Lebeck, Stockholms universitet. ANTI-KORRUPTION I TEORI OCH PRAKTIK En genomgång av den nya mutlagstiftningens stränga regler, aktuell praxis och praktiska verktyg för arbetet mot korruption i verksamheten. Datum: Föreläsare: Advokat Elisabeth Eklund, Advokatfirman Delphi, Helena Sundén, jurist och generalsekreterare för Institutet Mot Mutor, Parul Sharma, rektor för The Academy for Human Rights in Business. DET ALLRA SENASTE INOM LOU Upphandlingsprocessens olika avsnitt planering, genomförande, avtal, överprövning och skadestånd varvid fokus kommer att läggas på de delar som är under förändring. Nya LOU, nya LUF samt nya lagen om koncessioner. Datum: Föreläsare: Advokat Eva-Maj Mühlenbock, advokat Lina Schött och jur kand Peter Olivecrona, Advokatfirman Lindahl. BARNRÄTT: RISKBEDÖMNINGAR I VÅRDNADS- OCH LVU-MÅL Att praktiskt arbeta med riskbedömningar i vårdnads- och LVU-mål. Hur görs bedömningen och vad blir konsekvenserna för barnet? Datum: Föreläsare: Docent Anna Kaldal, Stockholms universitet och verksamhetschef/psykolog Anna Norlén, Ericastiftelsen. 15

16 SKATTERÄTT Håll utkik på vår hemsida efter kommande kurser inom skatterätt. Under 2015 planeras nyhetsseminarier om hög aktuella skatterättsliga frågor, bl a angånde ränteavdragsbegränsningen för företag i intressegemenskap samt om nytänk gällande moms och finansiella tjänster. FÖRETAGSÖVERLÅTELSER STRATEGI OCH PROCESS VID ÖVERLÅTELSE AV ÄGARLEDD VERKSAMHET NYHET! Kursen behandlar de olika stegen i köp- och säljprocessen. Från inledande strategiska ställningstaganden till avslut och integrering av verksamheter. Datum: Föreläsare: M&A-rådgivaren Torsten Örtengren, Arkios och advokat Dennis Westermark, Advokatfirman Westermark Anjou. SKATTEMÅL I KONTANTBRANSCHEN NYHET! Nyligen har en omfattande undersökning utförts av hur mål om oredovisade löner och intäkter prövas i domstol. På kursen behandlas utförligt hur dessa mål prövas ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. I fokus står bevisvärderingen. Datum: Föreläsare: Skattejurist Ulf Jansson, PwC och Gustav Lindkvist, doktorand, Stockholms universitet. EKO-BROTT MED SKATTEPROCESS NYHET! Denna kurs bör alla gå som vill lära sig mer om sambandet mellan skatteprocessen och straffprocessen samt hur skatte- och bokföringsbrott prövas korrekt. Praktiskt betydelsefulla frågor behandlas. Datum: Föreläsare: Bodil Borison f d chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten och Riksåklagaren, Carsten Lyhagen, jur dr i straffrätt och f d Kammaråklagare och Gustav Lindkvist doktorand, Stockholms universitet. 16

17 STRAFF- OCH PROCESSRÄTT TVISTEMÅLSPROCESSEN I En handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till. Datum: och TVISTEMÅLSPROCESSEN II En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till. Datum: och TVISTEMÅLSPROCESSEN III En grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål. Datum: och Föreläsare Tvistemålsprocessen I-III: Rådman Thore Brolin, Stockholms tingsrätt, lagman Magnus Widebeck, Norrköpings tingsrätt och rådman Fanny Gleiss Wilborg, Södertörns tingsrätt. PROCESSRAM OCH BEVISFRÅGOR I FÖRVALTNINGSPROCESSEN Antalet mål i förvaltningsdomstolarna har ökat dramatiskt. Driv ditt mål framgångsrikt! Om utredningsansvar, parts åberopsbörda samt bevisföring, bevisbörda, beviskrav m m. Datum: Föreläsare: Professor Ulrik von Essen och doktorand Gustav Lindkvist, Stockholms universitet. EKO-BROTT MED SKATTEPROCESS NYHET! Denna kurs bör alla gå som vill lära sig mer om sambandet mellan skatteprocessen och straffprocessen samt hur skatte- och bokföringsbrott prövas korrekt. Praktiskt betydelsefulla frågor behandlas. Datum: Föreläsare: Bodil Borison f d chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten och Riksåklagaren, Carsten Lyhagen, jur dr i straffrätt och f d Kammaråklagare och Gustav Lindkvist doktorand, Stockholms universitet. PROCESSUELLA RÄTTIGHETER I FÖRVALTNINGSRÄTTEN En översikt över de tre centrala processuella rättigheterna i europarätten, som styr de viktigaste aspekterna av enskildas rättigheter i förvaltningsprocessen. Datum: Föreläsare: Doktorand Carl Lebeck, Stockholms universitet. FÖRSVARARENS UPPDRAG NYHET! Om uppdraget som offentlig försvarare. Ger deltagaren de nödvändiga kunskaperna som krävs för att kunna svara upp mot de högt ställda kraven från klienten, domstolen och Europakonventionen. Datum: Föreläsare: Advokat Henrik Olsson Lilja, Advokatfirman Althin och advokat Michael Berg, Advokatfirman Inter. MÅLSÄGANDEBITRÄDETS ROLL OCH UPPDRAG Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget? En grundläggande genomgång av formella och informella kunskaper för ett väl utfört uppdrag. Datum: Föreläsare: Advokaterna Anton Strand, Advokatfirman Defens och Max Ahlgren, Fria Advokater. 17

18 TILLSYNSUTBILDNING STATSRÄTT OCH ROLLEN SOM STATSANSTÄLLD Grundläggande statsrätt. Rollen som statsanställd - särskilt om att arbeta med tillsyn. Datum: Föreläsare: Jur kand Malen Wallén, Post- och telestyrelsen. OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna. Vilken sekretess gäller mellan myndigheter? Datum: Föreläsare: Professor Ulrik von Essen, Stockholms universitet. DIGITAL HANTERING AV HANDLINGAR En grundläggande genomgång av ett antal författningar som är centrala i e-förvaltningen Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet. E-DELEGATIONENS VÄGLEDNING FÖR MYNDIGHETER Praktisk fördjupningskurs i e-förvaltning med presentation av innehållet i dessa vägledningar. Värdefull checklista ingår i materialet. Datum: Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet och jur kand Gustaf Johnssén, Socialdepartementet. ALLMÄN FÖRVALTNINGSRÄTT Om ärendehandläggning, beslutsfattande, motiveringsplikt, rättsverkningar av beslut, överklagande och domstolsprocessen. Datum: Föreläsare: Professor Ulrik von Essen, Stockholms universitet. LÄS MER OM TILLSYNSUTBILDNINGEN PÅ: FAKULTETSKURSER.SE TILLSYN, RÄTTSKRAFT OCH FÖRVALTNINGSRÄTTSLIGA GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR Om legala och faktiska begränsningar, omprövningar, tillsynsmyndigheters medverkan till formulering av effektiva beslut, tillsynskampanjer m m. Datum: Föreläsare: Jur kand Margaretha Svenning, Länsstyrelsen. TILLSYNSMETODIK I En metodisk genomgång av inspektörens arbete med att planera, förbereda och genomföra inspektioner. Datum: Föreläsare: Verksamhetssamordnare Anna Franzén, Strålsäkerhetsmyndigheten och konsult Anders Smedsaas. KLARSPRÅK För dig som behöver kommunicera tydligt, enkelt och begripligt så att alla förstår. Mycket fokus kommer att ligga på mottagaren och hur vi kan mottagaranpassa våra texter. Datum: Föreläsare: Jur kand och språkkonsult Maria Hultberg, Ordeliv. TILLSYNSMETODIK II En metodisk genomgång av inspektörens arbete med att bedöma och besluta om påföljder samt uppfölja inspektionen. Datum: Föreläsare: Verksamhetssamordnare Anna Franzén, Strålsäkerhetsmyndigheten och professor Ulrik von Essen, Stockholms universitet. TILLSYNENS RÄTTSLIGA FAS Fördjupade frågeställningar och rättsliga överväganden för tillsynsmyndigheterna när det gäller handläggning enligt förvaltningslagen samt fortsatt processföring vid överklagade beslut. Datum: Föreläsare: Jur kand Margaretha Svenning, Länsstyrelsen och jur kand Stefan Rubenson, Advokatfirman Åberg & Co. ALLMÄN FÖRVALTNINGSRÄTT FÖRDJUPNINGSDEL Om utredningsansvar och rättssäkra beslut. Bl a belysning av vaga begrepp i lagstiftningen, likabehandling och myndigheternas förhandlingsutrymme. Datum: Föreläsare: Professor Ulrik von Essen, Stockholms universitet. 18

19 KURSUTBUD I STÄNDIG UTVECKLING AML/Riskhantering och regelefterlevnad på penningtvättsområdet Insiderbrott och otillbörlig marknadspåverkan Statsrätt och rollen som statsanställd Tvistemålsprocessen I Personuppgiftslagen Praxis och praktik Företagsöverlåtelser strategi och process vid överlåtelse av ägarledd verksamhet IT-avtal nyheter och fördjupning Statsstöd Särskilda registerförfattningar för myndigheter Personuppgiftslagen - en fördjupningskurs Offentlighet och sekretess CRD IV orienterande genomgång av nya kapitaltäckningsregler Speciell fastighetsrätt Avancerad varumärkesrätt I Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor PSI juridiken kring vidareutnyttjande av myndighetsinformation Digital hantering av handlingar E-delegationens vägledning för myndigheter Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge grundkurs Företagshemligheter, konkurrensklausuler och processen i AD Allmän förvaltningsrätt Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar Intern styrning och kontroll i finansiella företag om riskhantering och regelefterlevnad Juridiken kring e-förvaltningen Kapitalmarknadsrätt om spelregler och juridiska ramverk för finansiella företag Upphovsrätten i en digital miljö den senaste utvecklingen ISDA in a Nutshell Master Agreements documentation structure, key clauses and collateral arrangements Processram och bevisfrågor i förvaltningsprocessen Tillsynsmetodik I Europakonventionen och svensk arbetsrätt Tvistemålsprocessen II Avancerad varumärkesrätt II Att börsnotera företaget processen i alla dess steg Svåra uppsägningar särskilt om ofrivillig misskötsel Meddelarfriheten och dess gränser Det nya upphandlingsdirektivet och förändringar i LOU DAGSAKTUELLT PROGRAM: FAKULTETSKURSER.SE Klarspråk Företagsobligationer om marknaden, kreditrisken och dokumentationens centrala betydelse Tillsynsmetodik II Makten i aktiebolaget Licensavtalsrätt Skattemål i kontantbranschen Riskhantering och due diligence ur ett hållbarhetsperspektiv (CR/CSR) Fondmarknadsrätt aktuellt om regelverket Nya regler på värdepappersmarknaden Regler om offentliga uppköpserbjudanden (takeovers) Tillsynens rättsliga fas Miljörätt Tvistemålsprocessen III Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge fördjupning Att hantera och kontrollera risker vid avtalsskrivande Allmän förvaltningsrätt fördjupningsdel Internationella anställningsavtal Avancerad varumärkesrätt III Ansvarsfrågor i konkurs IT-avtal Modern förvaltningsrätt Staten och näringslivet Den kommersiella förvaltningsrätten Grundkurs i arbetsrätt för ombudsmän Vattenrätt Praktisk bodelning Förvaltningsrättslig fördjupning Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter Anti-korruption i teori och praktik Skadestånd i immaterial- och konkurrensrätten Det allra senaste inom LOU Cloud Computing Molntjänster EKO-brott med skatteprocess Arbetsrätt Sociala medier, visselblåsare och integritet Barnrätt: Riskbedömningar i vårdnads- och LVU-mål Processuella rättigheter i förvaltningsrätten Entreprenadjuridik och försäkringslösningar Internationella kollektivavtal Försvararens uppdrag Bolagsrätt: Nytt om företrädaransvar och personligt ansvar Internationell familjerätt Målsägandebiträdets roll och uppdrag

20 SKRÄDDARSYTT Vårt kursutbud är stort och omfattande, men om ni ändå inte hittar just det ni söker kan vi arrangera den rätta kursen för er. Vi har lång erfarenhet av att skräddarsy utbildningar för företag och organisationer. Vi genomför utbildningen hos er, i våra lokaler eller ordnar en annan lämplig kurslokal. Bland kunderna genom åren finns Polisen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Landsting, Länsstyrelsen, Riksrevisionen, DO, kommuner, stora advokatbyråer och företag. EXEMPEL PÅ SKRÄDDARSYDDA UTBILDNINGAR: Styrelsens ansvar för intern styrning och kontroll Svåra uppsägningar Statens skadeståndsansvar Allmän förvaltningsrätt Juridisk översiktskurs Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor Fördjupad utbildning i offentlighet och sekretess Lunchseminarier i ämnet Företagshemligheter Rollen som statsanställd Förvaltningslagen och förvaltningsrättsliga principer Granskningsmetodik Samordning av socialförsäkringar inom EU E-förvaltning, Tillsynbeslut, När det allmänna sluter avtal Fakultetskurser Funckens gränd 1, 1 tr Box Stockholm Tel: E-post:

Kompetenslyft med rätt kurs. Kurskatalog hösten 2015

Kompetenslyft med rätt kurs. Kurskatalog hösten 2015 Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog hösten 2015 Kompetenslyft med rätt kurs Fakultetskurser startade sin verksamhet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, år 1984. Några år senare bildades

Läs mer

tillsynsutbildning Kurskatalog 2014

tillsynsutbildning Kurskatalog 2014 tillsynsutbildning Kurskatalog 2014 Sätt rätt kurs på karriären i vår med rätt kurs Fakultetskursers verksamhet startade 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Några år senare bildades

Läs mer

Välkommen till ett nytt år!

Välkommen till ett nytt år! Välkommen till ett nytt år! Nu är den här igen! Här är katalogen över våra kurser för resten av 2015. Vi gläntar också lite på nästa års kurser och ger tips om vilka nya kurser vi har på gång. Sedan Claes

Läs mer

Välkommen till ett nytt år!

Välkommen till ett nytt år! Välkommen till ett nytt år! I den här katalogen presenterar vi Limhamnsgruppens utbud av juridisk vidareutbildning 2015. Som vanligt erbjuder vi grund- och fördjupningskurser inom en rad områden med varierande

Läs mer

SIPU:s kurser. våren 2015

SIPU:s kurser. våren 2015 Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* SIPU:s kurser våren 2015 SIPU:s kurser inom: Offentlig upphandling Offentlig förvaltning och juridik Samhällsbyggnad och teknisk förvaltning EU-kompetens

Läs mer

Advokatsamfundets kurser Våren 2015

Advokatsamfundets kurser Våren 2015 dvokatsamfundets kurser Våren 2015 dvokatsamfundets utbildningsverksamhet är helt fokuserad på våra medlemmar och syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt

Läs mer

SIPUs kurser 2014. www.sipu.se

SIPUs kurser 2014. www.sipu.se SIPUs kurser 2014 SIPU:s kurser inom: ä Offentlig Upphandling ä Offentlig förvaltning och juridik ä samhällsbyggnad och teknisk förvaltning ä eu-kompetens ä ledarskap www.sipu.se 1 Innehåll: KURSER INOM

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Sveriges advokatsamfund. Advokat i en ny tid

Hela denna bilaga är en annons från Sveriges advokatsamfund. Advokat i en ny tid UNG & ADVOKAT Ingår som bilaga i Svenska Dagbladet den 31 maj 2007 Advokat i en ny tid unga företagare behöver unga jurister En stor del av dagens företag drivs av människor födda på 60- och 70-talen och

Läs mer

Anvisningar för anmälan s 5. Domarrollen och domstolens funktion s 9. Offentlighet och sekretess s 59. Straffrätt s 100. Tvångsomhändertagande s 113

Anvisningar för anmälan s 5. Domarrollen och domstolens funktion s 9. Offentlighet och sekretess s 59. Straffrätt s 100. Tvångsomhändertagande s 113 INNEHÅLL Förord s 3 Kontaktuppgifter s 4 Anvisningar för anmälan s 5 Allmän civilrätt s 6 Domarrollen och domstolens funktion s 9 Entreprenadrätt s 11 Europarätt s 13 Familjerätt s 15 Fastighetstaxering

Läs mer

SIPU:s kurser HÖSTEN 2015

SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 SIPU:S KURSER INOM: Offentlig upphandling Offentlig förvaltning och juridik Samhällsbyggnad och teknisk förvaltning EU-kompetens

Läs mer

Din juridiska följeslagare

Din juridiska följeslagare NYHET S BREV FRÅN ADV O KATFIRMAN FYL G IA APRIL 2013 Din juridiska följeslagare En Fylgia är ett fornnordiskt väsen som betyder följeslagare. Det är så vi ser på oss själva, och det vi vill vara; juridiska

Läs mer

Advokatsamfundets kurser Hösten 2015

Advokatsamfundets kurser Hösten 2015 Advokatsamfundets kurser Hösten 2015 Advokatsamfundets utbildningsverksamhet är helt fokuserad på våra medlemmar och syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

Stockholm Centre for Commercial Law

Stockholm Centre for Commercial Law Stockholm Centre for Commercial Law EN PRESENTATION Stockholm Centre for Commercial Law Juridiska fakulteten, Stockholms universitet, 106 91 STOCKHOLM Besök: Universitetsvägen 14D, Universitetsbiblioteket,

Läs mer

Utbildningskatalog 2014. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2014. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2014 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2013 Produktion:H-tryck, Markaryd. Oktober 2013. Offentliga affärer och offentlig upphandling 2014 erbjuder

Läs mer

Kurslitteratur 2015. Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar

Kurslitteratur 2015. Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar Kurslitteratur 2015 Universitet, högskola och övriga eftergymnasiala utbildningar Hej! Här är Sanoma Utbildnings nya katalog för kurslitteratur! Som vanligt är katalogen fylld med våra omtyckta grundböcker

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

LEXFYLGIA. Smartare anbud M&A. Nya regler inom upphandlingsområdet. Kreativitet och en öppen inställning ger goda affärer. sid 6. sid 7.

LEXFYLGIA. Smartare anbud M&A. Nya regler inom upphandlingsområdet. Kreativitet och en öppen inställning ger goda affärer. sid 6. sid 7. LEXFYLGIA NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN FYLGIA JULI MAJ 2014 Smartare anbud sid 3 Nya regler inom upphandlingsområdet sid 6 M&A Kreativitet och en öppen inställning ger goda affärer sid 7 Vi önskar er

Läs mer

Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram 2014. i samarbete med

Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram 2014. i samarbete med Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram 2014 i samarbete med Översikt Januari Korruptionsbrott (Stockholm) Februari Contract Management - hur bolagsjuristen skapar värde (Stockholm, Malmö, Göteborg)

Läs mer

Fokus: Kvinnliga affärsadvokater visar vägen fram

Fokus: Kvinnliga affärsadvokater visar vägen fram Jag blev bestört utifrån mina kunskaper i internationell rätt, när jag kastades in i FATCA-avtalet. Ulrika Hansson, jurist och skatteexpert TIDSKRIFT FÖR SVERIGES ADVOKATSAMFUND NUMMER 3 2015 ÅRGÅNG 81

Läs mer

Advokatdagarna. Grand Hôtel 17-18 oktober 2013 PROGRAM

Advokatdagarna. Grand Hôtel 17-18 oktober 2013 PROGRAM dvokatdagarna Grand Hôtel 17-1 oktober 0 PROGRM Sveriges advokatsamfund önskar er Varmt välkomna till dvokatdagarna Grand Hôtel 17-1 oktober 0 Konferens ankett Inspiration Innehåll Programöversikt Program

Läs mer

Den gränslösa familjen och juridiken. Vad får rättssäkerheten kosta? Behåll dialogen efter separationen. Viktiga frågor att lösa vid vårdnadstvister

Den gränslösa familjen och juridiken. Vad får rättssäkerheten kosta? Behåll dialogen efter separationen. Viktiga frågor att lösa vid vårdnadstvister ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Sveriges advokatsamfund ANNONS Advokaten & FAMILJEN TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET RIKSUPPLAGAN JUNI 2010 Vad får rättssäkerheten kosta? Det är ytterst bekymmersamt

Läs mer

Bolagsjuristen 2012. 21-22 februari 2012 Stockholm. En komplex yrkesroll i förändring. Konferensen vänder sig till

Bolagsjuristen 2012. 21-22 februari 2012 Stockholm. En komplex yrkesroll i förändring. Konferensen vänder sig till Bolagsjuristen 2012 21-22 februari 2012 Stockholm En komplex yrkesroll i förändring För 4:e året i rad Ta del av erfarenheter av att bygga upp och leda en juristavdelning i en föränderlig värld Få inblick

Läs mer

Utbildningar våren 2012. Värdeskapande lärande

Utbildningar våren 2012. Värdeskapande lärande Academy www.pwc.com/se/academy Utbildningar våren 2012 Värdeskapande lärande Utbildningar våren 2012 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor Innehållsförteckning Sid Förbättra er

Läs mer

Bolagsjuristen 2013. 13-14 februari 2013 Stockholm. Juridik. För 5:e året i rad! Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/bolagsjurist tfn: 08 587 662 20

Bolagsjuristen 2013. 13-14 februari 2013 Stockholm. Juridik. För 5:e året i rad! Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/bolagsjurist tfn: 08 587 662 20 För 5:e året i rad! Bolagsjuristen 2013 Den årliga mötesplatsen med de senaste uppdateringarna! 13-14 februari 2013 Stockholm Best practice hur optimerar du en juristavdelning? Hur får du organisationen

Läs mer

Utbildningar våren 2013. Värdeskapande lärande

Utbildningar våren 2013. Värdeskapande lärande www.pwc.se/academy Utbildningar våren 2013 Värdeskapande lärande Utbildningar våren 2013 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor 2013 PwC i Sverige. Att mångfaldiga innehållet helt

Läs mer

Inventering av forskning inom civilutskottets beredningsområde

Inventering av forskning inom civilutskottets beredningsområde UTREDNINGSTJÄNSTEN Utvärderings- och forskningsfunktionen PM 2011-05-27 Dnr 099-1678-2010/11 Inventering av forskning inom civilutskottets beredningsområde Förord På uppdrag av civilutskottet har en inventering

Läs mer

Att läsa & förstå bokslut redogör på ett enkelt och konkret sätt för. Att läsa & förstå bokslut belyser företagets resultaträkning, balansräkning

Att läsa & förstå bokslut redogör på ett enkelt och konkret sätt för. Att läsa & förstå bokslut belyser företagets resultaträkning, balansräkning tionsmaterial. Allt finns både på svenska och engelska. www.sanomautbildning.se/projektledning Bo Tonnquist är föreläsare och konsult med lång operativ erfarenhet inom projektledning, verksamhetsutveckling

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

Fortfarande få kvinnliga delägare visar Balans jämställdhetsundersökning. s. 20. VÄRLDEN Effektivare revision. Ny nordisk standard utmanar ISA.

Fortfarande få kvinnliga delägare visar Balans jämställdhetsundersökning. s. 20. VÄRLDEN Effektivare revision. Ny nordisk standard utmanar ISA. I KARRIÄREN / I LIVET NR 3 MARS 2015 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 41 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Bilaga: Fördjupning #2/2015 1 AV 5 Fortfarande få kvinnliga delägare

Läs mer