Karriärlyft med rätt kurs. Kurskatalog våren 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karriärlyft med rätt kurs. Kurskatalog våren 2015"

Transkript

1 Karriärlyft med rätt kurs Kurskatalog våren 2015

2 Sätt rätt kurs på karriären med rätt kurs Fakultetskurser startade sin verksamhet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, år Några år senare bildades Stiftelsen Fakultetskurser av fyra kända juristprofiler verksamma vid institutionen: professor Lars Pehrson, professor Alf Bohlin, Anders Victorin och Bengt Elfgren. Idag är Fakultetskurser en etablerad och välrenommerad utbildningsleverantör. Våra seminarier inriktas främst på nya regelverk och rättsområden under omvandling. Seminarierna genomförs med ett begränsat antal deltagare, vilket medför interaktivitet samt större erfarenhetsbyte mellan föreläsare och deltagare. Efter genomförd utbildning förses deltagarna med utbildningsbevis för tillgodoräknande av utbildningstimmar enligt gällande riktlinjer. Kurserna håller hög kvalité avseende innehåll och relevans då experter medverkar både som föreläsare och i programutvecklingen. Vår styrelse och Advisory board består av framstående akademiker och praktiker, vilka tillsammans med våra föreläsare ger oss de bästa förutsättningarna för att leverera det kursutbud som marknaden behöver. Vidare präglas fortbildningen av vår nära koppling till den forskning och utbildning som bedrivs vid Juridiska institutionen. Detta innebär att vi på ett naturligt sätt ligger i framkant av juridikens utveckling. Vi stödjer även forskningen då ekonomiskt överskott lämnas till Juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Din kursavgift hjälper forskningen framåt! Välkommen på kurs! Vårt kursutbud är ständigt under utveckling. Gå in på vår hemsida för att hålla dig uppdaterad Med reservation för ändringar och feltryck. Upplaga 1,

3 Innehåll ARBETSRÄTT 4 AVTALS- OCH AFFÄRSSRÄTT 5 BANK- OCH FINANSMARKNADSRÄTT 6 EUROPARÄTT 8 FAMILJERÄTT 10 FASTIGHETS- OCH MILJÖRÄTT 11 IMMATERIALRÄTT 12 IT-RÄTT 12 OBESTÅNDS- OCH SAKRÄTT 13 OFFENTLIG RÄTT 14 SKATTERÄTT 16 STRAFF- OCH PROCESSRÄTT 17 TILLSYNSUTBILDNING 18 KURSUTBUD I UTVECKLING 19 SKRÄDDARSYTT 20 Våra trevliga lokaler i Gamla stan på Funckens gränd 1 3

4 ARBETSRÄTT ARBETSRÄTT FÖR CHEFER I OFFENTLIG SEKTOR En genomgång av de arbetsrättsliga regler som gäller anställningar inom offentlig sektor samt nyheter och aktuella frågor på området. Datum: Föreläsare: Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i Arbetsdomstolen och jur kand Kristina Ahlström, Kristina Ahlström Juridik AB. FÖRETAGSHEMLIGHETER, KONKURRENSKLAUSULER OCH PROCESSEN I AD En genomgång av ny praxis och av vad som kan anses gälla idag i fråga om konkurrensförbud för anställda. Datum: Föreläsare: Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i Arbetsdomstolen. EUROPAKONVENTIONEN OCH SVENSK ARBETSRÄTT NYHET! Europadomstolen har utvidgat rättighetsskyddet för anställda. Vidare medför den svenska rättsutvecklingen att Europakonventionen med framgång kan åberopas i mål för att få skadestånd och slippa rättighetskränkande avtal. Datum: Föreläsare: Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i Arbetsdomstolen och Petra Herzfeld Olsson, docent Uppsala universitet. GRUNDKURS I ARBETSRÄTT FÖR OMBUDSMÄN Praktisk genomgång av arbetsrätten för ombudsmän avseende individuell och kollektiv arbetsrätt. Datum: /05 Föreläsare: Doktorand Annika Blekemo, Stockholms universitet. ARBETSRÄTT SOCIALA MEDIER, VISSELBLÅSARE OCH INTEGRITET Får en anställd skriva vad som helst på sin privata Facebooksida? Om yttrandefrihet och personlig integriteten i arbetslivet. Datum: Föreläsare: Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i Arbetsdomstolen. INTERNATIONELLA KOLLEKTIVAVTAL NYHET! Under vilka förutsättningar är svensk domstol behörig att ta upp en kollektivavtalsrättslig tvist? Hur fastställs tillämplig lag för kollektivavtal? Hur förhåller sig den internationellt privaträttsliga partsautonomin för kollektivavtal till tvingande regler? Datum: Föreläsare: Lars Boman, advokat, MAQS Advokatbyrå och Erik Sinander, doktorand, Stockholms universitet. SVÅRA UPPSÄGNINGAR SÄRSKILT OM OFRIVILLIG MISSKÖTSEL Vid ofrivillig misskötsel såsom sjukdom, samarbetssvårigheter och inkompetens Vad kan och får arbetsgivaren göra för att hantera situationen? Datum: Föreläsare: Doktorand Annika Blekemo, Stockholms universitet. INTERNATIONELLA ANSTÄLLNINGSAVTAL NYHET! Vilken domstol är behörig och vilket lands lag är tilllämplig i tvister om internationella anställningsavtal? Hur bör dessa internationellt privaträttsliga frågor behandlas när anställningsavtal skrivs? Datum: Föreläsare: Martin Wästfelt, chefsjurist, Unionen och Erik Sinander, doktorand, Stockholms universitet. 4

5 AVTALS- OCH AFFÄRSSRÄTT FÖRETAGSÖVERLÅTELSER STRATEGI OCH PROCESS VID ÖVERLÅTELSE AV ÄGARLEDD VERKSAMHET NYHET! Kursen behandlar de olika stegen i köp- och säljprocessen. Från inledande strategiska ställningstaganden till avslut och integrering av verksamheter. Datum: Föreläsare: M&A-rådgivaren Torsten Örtengren, Arkios och advokat Dennis Westermark, Advokatfirman Westermark Anjou. ATT BÖRSNOTERA FÖRETAGET PROCESSEN I ALLA DESS STEG NYHET! Om de olika stegen i en börsintroduktion. Oavsett anledningen till att ett bolag väljer att börsnotera sina aktier är processen relativt lång och resurskrävande. Det är viktigt att bolaget och andra involverade har de rätta kunskaperna. Datum: Föreläsare: Civilekonom och noteringsrådgivare Torsten Örtengren, Arkios, tidigare på Stockholmsbörsen, m fl. MAKTEN I AKTIEBOLAGET NYHET! En grundlig och praktisk genomgång av makt- och kompetensfördelning i aktiebolaget. Majoritet mot minoritet. Datum: Föreläsare: Professor Erik Nerep, Handelshögskolan. RISKHANTERING OCH DUE DILIGENCE UR ETT HÅLLBARHETSPERSPEKTIV (CR/CSR) NYHET! Inriktad på due diligence i förhållande till socialt och ekonomiskt ansvarstagande. Ägarstyrning och integrering av hållbarhetsfrågor i affärsverksamheten genom bl a riskanalys i kundhantering, upphandling och i affärer över lag är centrala punkter. Datum: Föreläsare: Hållbarhetschef Emma Ihre, Mannheimer Swartling Advokatbyrå och CSR-expert Parul Sharma, rektor för The Academy for Human Rights in Business. REGLER OM OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDEN (TAKEOVERS) NYHET! Här behandlas regelverket för offentliga uppköpserbjudanden med särskilt fokus på nyheter som nyligen implementerats och de som är i antågande. Takeovers kommenteras med praktiska exempel för att åskådliggöra reglernas praktiska innebörd. Datum: Föreläsare: Advokat Björn Kristiansson, Hannes Snellman Advokatbyrå, tillika verkställande ledamot i Kollegiet för svensk bolagsstyrning (som ansvarar för de svenska takeoverreglerna). ATT HANTERA OCH KONTROLLERA RISKER VID AVTALSSKRIVANDE Ofta hanteras möjliga risker och påföljder något slentrianmässigt vid upprättandet av avtal. Kursen berör vikten av att på ett noggrant sätt tänka igenom riskerna och möjliga påföljder. Datum: Föreläsare: Advokat Magnus Eriksson och advokat Katarina Mild, Hannes Snellman Advokatbyrå. STATEN OCH NÄRINGSLIVET DEN KOMMERSIELLA FÖRVALTNINGSRÄTTEN Fördjupningsseminarium om förvaltningsrättens betydelse och inverkan på näringsverksamhet inklusive rättsfallsanalys Datum: Föreläsare: Advokat Dan Hanqvist, Roschier Advokatbyrå, m fl. AVANCERAD BOLAGSRÄTT: FÖRVÄRVSFINANSIERING, LÅN OCH SÄKERHETER Med fokus på kapitalskyddsregler i ABL, lån och säkerheter i kap 17 & 18 ABL, utlånings- och säkerhetsförbuden i kap 21 5

6 ABL, förvärvslåneförbudet samt samspelet mellan kap 17 & 21 ABL. Datum: Föreläsare: Professor Erik Nerep, Handelshögskolan. ANTI-KORRUPTION I TEORI OCH PRAKTIK En genomgång av den nya mutlagstiftningens stränga regler, aktuell praxis och praktiska verktyg för arbetet mot korruption i verksamheten. Datum: Föreläsare: Advokat Elisabeth Eklund, Advokatfirman Delphi, Helena Sundén, jurist och generalsekreterare för Institutet Mot Mutor, Parul Sharma, rektor för The Academy for Human Rights in Business. och Rolf Höök, f d universitetslektor, Stockholms universitet. BOLAGSRÄTT: NYTT OM FÖRETRÄDARANSVAR OCH PERSONLIGT ANSVAR Ny rättspraxis från HD ändrar i flera fall förutsättningarna vid kritisk kapitalbrist. Ny rättspraxis från förvaltningsdomstolarna innebär ett strängare personligt ansvar för skatter och avgifter. Datum: Föreläsare: Professor Erik Nerep, Handelshögskolan. ENTREPRENADJURIDIK OCH FÖRSÄKRINGSLÖSNINGAR En analys av kontraktsvillkor, försäkringslösningar och rättspraxis inom entreprenadjuridiken. Datum: Föreläsare: Professor Harald Ullman, Linköpings universitet BANK- OCH FINANSMARKNADSRÄTT AML/RISKHANTERING OCH REGELEFTERLEVNAD PÅ PENNINGTVÄTTSOMRÅDET NYHET! Penningtvätt är ett växande problem även i Sverige. Finansinspektionen är nu mer aktiv än någonsin i sin tillsyn. Om hur regelverket efterlevs utifrån en riskbaserad modell. Datum: Föreläsare: Jan Björkman, Compliance Officer på Koncernstab Group Compliance, SEB och Thomas Grahn, jurist, AML Consulting. INSIDERBROTT OCH OTILLBÖRLIG MARKNADSPÅVERKAN NYHET! Om praktisk tillämpning av ett regelverk i förändring. Anmälningarna av otillåten insiderhandel ökar stadigt men antalet fällande domar är få. Nu kan det bli ändring. Datum: Föreläsare: Kansliråd Linnéa Klefbäck, Finansdepartementet och advokat Hans Schedin, MAQS Advokatbyrå. CRD IV ORIENTERANDE GENOMGÅNG AV NYA KAPITALTÄCKNINGSREGLER NYHET! Kursen behandlar regelverkets struktur, centrala innehåll avseende inverkan på bolagsstyrning och en orienterande genomgång av metoder för beräkning av riskvägt belopp och kapitaltäckningskrav. Datum: Föreläsare: Advokat Dan Hanqvist, Roschier Advokatbyrå och regelverksspecialist Marcus Tirmén, KPMG Financial Risk Management. INTERN STYRNING OCH KONTROLL I FINANSIELLA FÖRETAG OM RISKHANTERING OCH REGELEFTERLEVNAD NYHET! Om de regler och krav på internstyrning och kontroll som gäller för ett finansiellt företag. Här behandlas de styrande principer, riskaptiter och processer som ska finnas i ett finansiellt företag för att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett sunt sätt. Datum: Föreläsare: Head of Riskmanagement Margareta Lindahl, Transcendent Group Sverige AB. KAPITALMARKNADSRÄTT OM SPELREGLER OCH JURIDISKA RAMVERK FÖR FINANSIELLA FÖRETAG NYHET! En orienterande genomgång av etablerings- och spelregler för finansmarknadens aktörer. 6

7 Datum: Föreläsare: Advokat Anders Ackebo, Setterwalls Advokatbyrå och advokat Björn Wendleby, Magnusson Advokatbyrå. ISDA IN A NUTSHELL MASTER AGREEMENTS DOCUMENTATION STRUCTURE, KEY CLAUSES AND COLLATERAL ARRANGEMENTS NYHET! ISDA Masteravtal att dokumentera derivattransaktioner med ISDA masteravtal. Genomgång av ramavtalets struktur, centrala villkor, motpartsclearing och säkerhetsfrågor. Datum: Föreläsare: Advokat Erica Johansson, Delphi Advokatbyrå och Legal counsel Silva devulder, Swedbank LC & I. FÖRETAGSOBLIGATIONER OM MARKNADEN, KREDITRISKEN OCH DOKUMENTATIONENS CENTRALA BETYDELSE NYHET! Här beskrivs den växande företagsobligationsmarknaden och centrala lånevillkor behandlas. Kreditsäkerhetsaspekten är viktig. Datum: Föreläsare: Louis Landeman och Gabriel Bergin, Danske Bank, VD Martin Gorne, Corp, CorpNordic Sweden AB och advokat Fabian Ekeblad, Advokatfirman Vinge, Stockholm. FONDMARKNADSRÄTT AKTUELLT OM REGELVERKET Om det regelverk som bl a fondförvaltare har att efterleva. Särskilt fokus på UCITS V och centrala avsnitt i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Datum: Föreläsare: Advokat Björn Wendleby, Magnusson Advokatbyrå och en representant från Fondbolagens förening. NYA REGLER PÅ VÄRDEPAPPERSMARKNADEN - MARKNADSMISSBRUK, MIFID II, OCH SANKTIONER MOT FYSISKA PERSONER Begrepp som MAR / MAD II / MifID II och MiFIR reds ut och senaste nytt om regler för aktörerna på värdepappersmarknaden levereras av experter Datum: Föreläsare: Jusitieråd Ann-Christine Lindeblad, Domstolsverket och compliancechef Johan Lycke, Swedbank LC & I. 7

8 EUROPARÄTT AML/RISKHANTERING OCH REGELEFTERLEVNAD PÅ PENNINGTVÄTTSOMRÅDET NYHET! Penningtvätt är ett växande problem även i Sverige. Finansinspektionen är nu mer aktiv än någonsin i sin tillsyn. Om hur regelverket efterlevs utifrån en riskbaserad modell. Datum: Föreläsare: Jan Björkman, Compliance Officer på Koncernstab Group Compliance, SEB och Thomas Grahn, jurist, AML Consulting. INSIDERBROTT OCH OTILLBÖRLIG MARKNADSPÅVERKAN NYHET! Om praktisk tillämpning av ett regelverk i förändring. Anmälningarna av otillåten insiderhandel ökar stadigt men antalet fällande domar är få. Nu kan det bli ändring. Datum: Föreläsare: Kansliråd Linnéa Klefbäck, Finansdepartementet och advokat Hans Schedin, MAQS Advokatbyrå. STATSSTÖD En genomgång kopplat till när myndigheter beviljar stöd till olika typer av företag. Viktiga varningsklockor och positiva möjligheter. Vad bör tänkas på? Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda? Datum: Föreläsare: Professor Ulf Bernitz, Stockholms universitet, advokat Elisabeth Eklund, Advokatfirman Delphi och kansliråd Christian Berger, Näringsdepartementet. PERSONUPPGIFTSLAGEN EN FÖRDJUPNINGSKURS Fördjupad analys av personuppgiftslagens grundbegrepp. PUL-analys av aktuella fenomen som kundprofilering, molntjänster, sociala medier m m. Nya regler om kameraövervakning. EU:s kommande dataskyddsförordning. Datum: Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet och Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i Arbetsdomstolen. EUROPAKONVENTIONEN OCH SVENSK ARBETSRÄTT NYHET! Europadomstolen har utvidgat rättighetsskyddet för anställda. Vidare medför den svenska rättsutvecklingen att Europakonventionen med framgång kan åberopas i mål för att få 8

9 skadestånd och slippa rättighetskränkande avtal. Datum: Föreläsare: Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i Arbetsdomstolen och Petra Herzfeld Olsson, docent Uppsala universitet. DET NYA UPPHANDLINGSDIREKTIVET OCH FÖRÄNDRINGAR I LOU NYHET! De nya EU-direktiven kommer att ha en direkt påverkan på hur upphandlingsarbetet kommer att genomföras i praktiken i Sverige. Redan nu finns förslag till ny svensk lagstiftning. Datum: Föreläsare: Civilekonom Magnus Nilsson, Peak Procurement. MODERN FÖRVALTNINGSRÄTT Förhållandet mellan nationell förvaltningsrätt och EU-rätten. Hur EU-rättens rättighetsskydd direkt påverkar kraven vid handläggning för svenska myndigheter. Datum: Föreläsare: Doktorand Carl Lebeck, Stockholms universitet. FÖRVALTNINGSRÄTTSLIG FÖRDJUPNING Genomgång av legalitets-/rättssäkerhetsprincipen, likabehandlingsprincipen, proportionalitetsprincipen och kravet på respekt för materiellt rättighetsskydd (t ex skydd för privatlivet). Datum: Föreläsare: Doktorand Carl Lebeck, Stockholms universitet. SKADESTÅND I IMMATERIAL- OCH KONKURRENSRÄTTEN Den äldre allmänna skadeståndsrätten möter de nya specialområdena immaterial- och konkurrensrätt. Den senaste utvecklingen i svensk och europeisk lagstiftning och rättspraxis behandlas ingående. Datum: Föreläsare: Jur dr Richard Wessman, Advokatfirman Vinge. PROCESSUELLA RÄTTIGHETER I FÖRVALTNINGSRÄTTEN En översikt över de tre centrala processuella rättigheterna i europarätten, som styr de viktigaste aspekterna av enskildas rättigheter i förvaltningsprocessen. Datum: Föreläsare: Doktorand Carl Lebeck, Stockholms universitet. 9

10 FAMILJERÄTT BARNRÄTT: VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE GRUNDKURS NYHET! Grundläggande om att driva mål gällande barn i allmän domstol. Bl a gällande lagstiftning och praxis, vårdnadsbegreppet, umgängesstöd och växelvis boende. Vad och hur ska yrkas samt argument för och emot. Datum: Föreläsare: Advokat Gunilla Olsson, Advokat Gunilla Olsson AB och advokat Johan Sarvik, Advokaterna Nyblom & Sarvik AB. BARNRÄTT: VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE FÖRDJUPNING NYHET! Fördjupning om att driva mål gällande barn i allmän domstol. Djupgående behandling och analys kring bl a barnets vilja, riskbedömningar i vårdnadsmål, medling, underhållsbidrag samt internationell barnrätt. Datum: Föreläsare: Advokat Gunilla Olsson, Advokat Gunilla Olsson AB och advokat Johan Sarvik, Advokaterna Nyblom & Sarvik AB. PRAKTISK BODELNING En grundläggande genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken. Datum: Föreläsare: Advokat Cecilia Runesson, Advokat Cecilia Runesson AB. BARNRÄTT: RISKBEDÖMNINGAR I VÅRDNADS- OCH LVU-MÅL Att praktiskt arbeta med riskbedömningar i vårdnads- och LVU-mål. Hur görs bedömningen och vad blir konsekvenserna för barnet? Datum: Föreläsare: Docent Anna Kaldal, Stockholms universitet och verksamhetschef/psykolog Anna Norlén, Ericastiftelsen. INTERNATIONELL FAMILJERÄTT Vilket lands lag gäller på din klients äktenskap? Vad innebär den gränslösa familjen? Datum: Föreläsare: Professor Michael Hellner och adjunkt Ija Fink Lundgren, Stockholms universitet. 10

11 FASTIGHETS- OCH MILJÖRÄTT SPECIELL FASTIGHETSRÄTT NYHET! En dörröppnare till den speciella fastighetsrätten. Kursen strukturerar upp regelverket så att det bli överblickbart samt behandlar processuella frågor, både i lantmäteriförrättningen och vid överprövning i Mark- och miljödomstolen. Datum: Föreläsare: Rådman Göran Stenman och Sören Karlsson, tekniskt råd, Vänersborgs tingsrätt (Mark- och miljödomstolen). RISKHANTERING OCH DUE DILIGENCE UR ETT HÅLLBARHETSPERSPEKTIV (CR/CSR) NYHET! Inriktad på due diligence i förhållande till socialt och ekonomiskt ansvarstagande. Ägarstyrning och integrering av hållbarhetsfrågor i affärsverksamheten genom bl a riskanalys i kundhantering, upphandling och i affärer över lag är centrala punkter. Datum: Föreläsare: Hållbarhetschef Emma Ihre, Mannheimer Swartling Advokatbyrå och CSR-expert Parul Sharma, rektor för The Academy for Human Rights in Business. MILJÖRÄTT En grundläggande genomgång av processen i ett tillståndsärende vid Mark- och miljödomstolen samt vilka krav som ställs på sökanden i olika skeden av processen. Datum: Föreläsare: Rådman Göran Stenman, Vänersborgs tingsrätt och advokat Agnes Larfeldt Alvén, Agnes Advokatbyrå. VATTENRÄTT En genomgång av vattenrättens särdrag, handläggning av vattenmål, MKB samt aktuell praxis. Datum: Föreläsare: Rådman Göran Stenman, Vänersborgs tingsrätt och advokat Agnes Larfeldt Alvén, Agnes Advokatbyrå. ENTREPRENADJURIDIK OCH FÖRSÄKRINGSLÖSNINGAR En analys av kontraktsvillkor, försäkringslösningar och rättspraxis inom entreprenadjuridiken. Datum: Föreläsare: Professor Harald Ullman, Linköpings universitet och Rolf Höök, f d universitetslektor, Stockholms universitet. VAD Vad SA sa DU? du? MÄNSKLIGA Mänskliga RÄTTIGHETER? rättigheter? MEN VI SKA JU Men vi ska ju dit för DIT FÖR ATT GÖRA att göra affärer... AFFÄRER... 11

12 IMMATERIALRÄTT AVANCERAD VARUMÄRKESRÄTT I Om varumärkesrättens uppkomst. Särskiljningsförmåga, 3D-, färg-, ljud-, geografiska- och vilseledande varumärken samt förutsättningar för skydd utan registrering. Datum: AVANCERAD VARUMÄRKESRÄTT II Om varumärkesrättens omfång. Senaste utvecklingen. Frågor om dubbel identitet, förväxlingsrisk, anseendeskydd och anslutande sanktionsfrågor. Datum: SKADESTÅND I IMMATERIAL- OCH KONKURRENSRÄTTEN Den äldre allmänna skadeståndsrätten möter de nya specialområdena immaterial- och konkurrensrätt. Den senaste utvecklingen i svensk och europeisk lagstiftning och rättspraxis behandlas ingående. Datum: Föreläsare: Jur dr Richard Wessman, Advokatfirman Vinge. AVANCERAD VARUMÄRKESRÄTT III Om varumärkesrättens upphörande. Särskilt om ond tro, användningstvång, degenerering och passivitet. Datum: Föreläsare Avancerad varumärkesrätt I-III: Jur dr Richard Wessman, Advokatfirman Vinge. UPPHOVSRÄTTEN I EN DIGITAL MILJÖ DEN SENASTE UTVECKLINGEN Ensamrättens tillämpning, rättsliga strategier mot intrång på nätet, skyddet för datorprogram och databaser m m. Datum: Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet. LICENSAVTALSRÄTT NYHET! Utformning och bedömning av olika typer av bestämmelser i licensavtal avseende patent, varumärken, upphovsrätt, mönsterrätt samt know-how. Datum: Föreläsare: Advokat Per Josefson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå och advokat Richard Wessman, Advokatfirman Vinge. IT-RÄTT PERSONUPPGIFTSLAGEN PRAXIS OCH PRAKTIK En ordentlig genomgång av personuppgiftslagens bestämmelser med praktiska exempel från rättsutvecklingen. Datum: Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet och Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i Arbetsdomstolen. IT-AVTAL NYHETER OCH FÖRDJUPNING NYHET! Nyhets- och fördjupningskurs. Nya standard- och ramavtal, de civilrättsliga reglerna och principernas betydelse för IT-avtalen samt praktiska och processuella aspekter vid tvist om IT-avtal. Datum: Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universi- 12

13 tet, advokat Anders Christner, Advokatfirman Lindahl, advokaterna Fredrik Ståhl & Jonas Forzelius, Time Advokatbyrå, advokat Johan Kahn, Advokatfirman Delphi, advokat Daniel Vargö, Nord & Co, advokat Lars Perhard, CERTA Advokatbyrå. SÄRSKILDA REGISTERFÖRFATTNINGAR FÖR MYNDIGHETER Ett helhetsgrepp över myndigheternas registerförfattningar, vilka reglerar myndighetens elektroniska informationshantering och informationsutbyte. Datum: Föreläsare: Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i Arbetsdomstolen. PERSONUPPGIFTSLAGEN EN FÖRDJUPNINGSKURS Fördjupad analys av personuppgiftslagens grundbegrepp. PUL-analys av aktuella fenomen som kundprofilering, molntjänster, sociala medier m m. Nya regler om kameraövervakning. EU:s kommande dataskyddsförordning. Datum: Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet och Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i Arbetsdomstolen. OBESTÅNDS- OCH SAKRÄTT CRD IV ORIENTERANDE GENOMGÅNG AV NYA KAPITALTÄCKNINGSREGLER NYHET! Kursen behandlar regelverkets struktur, centrala innehåll avseende inverkan på bolagsstyrning och en orienterande genomgång av metoder för beräkning av riskvägt belopp och kapitaltäckningskrav. Datum: Föreläsare: Advokat Dan Hanqvist, Roschier Advokatbyrå och regelverksspecialist Marcus Tirmén, KPMG Financial Risk Management. ISDA IN A NUTSHELL MASTER AGREEMENTS DOCUMENTATION STRUCTURE, KEY CLAUSES AND COLLATERAL ARRANGEMENTS NYHET! ISDA Masteravtal - att dokumentera derivattransaktioner med ISDA masteravtal. Genomgång av ramavtalets struktur, centrala villkor, motpartsclearing och säkerhetsfrågor. Datum: Föreläsare: Advokat Erica Johansson, Delphi Advokatbyrå och Legal counsel Silva devulder, Swedbank LC & I. PSI JURIDIKEN KRING VIDAREUTNYTTJANDE AV MYNDIGHETSINFORMATION En praktisk orientering kring rättigheter och skyldigheter vid vidareutnyttjande av s k öppna data. Datum: Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet, jur kand Gustaf Johnssén, Socialdepartementet och jur kand Björn Lundqvist, Copenhagen Business School. IT-AVTAL En översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Särskilt om vad som bör tänkas på vid avtalsutformningen för att undvika misslyckade IT-projekt. Datum: Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet och advokat Lars Perhard, Certa Advokatbyrå. CLOUD COMPUTING - MOLNTJÄNSTER 1.1. Juridiska krav vid övergång till molntjänster. Relevanta rättsregler på området samt molntjänstavtalets innehåll. Datum: Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet och advokat Lars Perhard, Certa Advokatbyrå. FÖRETAGSOBLIGATIONER - OM MARKNADEN, KREDITRISKEN OCH DOKUMENTATIONENS CENTRALA BETYDELSE NYHET! Här beskrivs den växande företagsobligationsmarknaden och centrala lånevillkor behandlas. Kreditsäkerhetsaspekten är viktig. Datum: Föreläsare: Louis Landeman och Gabriel Bergin, Danske Bank, VD Martin Gorne, Corp, CorpNordic Sweden AB och advokat Fabian Ekeblad, Advokatfirman Vinge, Stockholm. ANSVARSFRÅGOR I INSOLVENSSAMMANHANG NYHET! Om de ansvarsfrågor för styrelse, ägare, rekonstruktör, revisor, rådgivare m fl som aktualiseras i samband med insolvens (t ex i en konkurs- eller rekonstruktionsprocess). Datum: Föreläsare: Advokat Odd Swarting, Setterwalls Advokatbyrå m fl. 13

14 OFFENTLIG RÄTT STATSSTÖD En genomgång kopplat till när myndigheter beviljar stöd till olika typer av företag. Viktiga varningsklockor och positiva möjligheter. Vad bör tänkas på? Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda? Datum: Föreläsare: Professor Ulf Bernitz, Stockholms universitet, advokat Elisabeth Eklund, Advokatfirman Delphi och kansliråd Christian Berger, Näringsdepartementet. SÄRSKILDA REGISTERFÖRFATTNINGAR FÖR MYNDIGHETER Ett helhetsgrepp över myndigheternas registerförfattningar, vilka reglerar myndighetens elektroniska informationshantering och informationsutbyte. Datum: Föreläsare: Sören Öman, föreståndare för SCCL och vice ordförande i Arbetsdomstolen. MEDDELARFRIHETEN OCH DESS GRÄNSER NYHET! Systemet med meddelarfrihet och meddelarfrihetens gränser; vilket skydd har enskilda uppgiftslämnare, vilka begränsningar finns och vilka skyldigheter har den som mottar uppgifter för publicering? Datum: Föreläsare: Doktorand Carl Lebeck, Stockholms universitet. DET NYA UPPHANDLINGSDIREKTIVET OCH FÖRÄNDRINGAR I LOU NYHET! De nya EU-direktiven kommer att ha en direkt påver- PSI JURIDIKEN KRING VIDAREUTNYTTJANDE AV MYNDIGHETSINFORMATION En praktisk orientering kring rättigheter och skyldigheter vid vidareutnyttjande av s k öppna data. Datum: Föreläsare: Doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet, jur kand Gustaf Johnssén, Socialdepartementet och jur kand Björn Lundqvist, Copenhagen Business School. JURIDIKEN KRING E-FÖRVALTNINGEN Aktuellt och praktiskt om myndigheters digitala handlingar - exempelvis vid användning av e-post, SMS och chattfunktioner. Datum: Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet och jur kand Gustaf Johnssén, Social - departementet. KAPITALMARKNADSRÄTT OM SPELREGLER OCH JURIDISKA RAMVERK FÖR FINANSIELLA FÖRETAG NYHET! En orienterande genomgång av etablerings- och spelregler för finansmarknadens aktörer. Datum: Föreläsare: Advokat Anders Ackebo, Setterwalls Advokatbyrå och advokat Björn Wendleby, Magnusson Advokatbyrå. 14

15 kan på hur upphandlingsarbetet kommer att genomföras i praktiken i Sverige. Redan nu finns förslag till ny svensk lagstiftning. Datum: Föreläsare: Civilekonom Magnus Nilsson, Peak Procurement. MODERN FÖRVALTNINGSRÄTT Förhållandet mellan nationell förvaltningsrätt och EU-rätten. Hur EU-rättens rättighetsskydd direkt påverkar kraven vid handläggning för svenska myndigheter. Datum: Föreläsare: Doktorand Carl Lebeck, Stockholms universitet. STATEN OCH NÄRINGSLIVET DEN KOMMERSIELLA FÖRVALTNINGSRÄTTEN Fördjupningsseminarium om förvaltningsrättens betydelse och inverkan på näringsverksamhet inklusive rättsfallsanalys. Datum: Föreläsare: Advokat Dan Hanqvist, Roschier Advokatbyrå, m fl. FÖRVALTNINGSRÄTTSLIG FÖRDJUPNING Genomgång av legalitets-/rättssäkerhetsprincipen, likabehandlingsprincipen, proportionalitetsprincipen och kravet på respekt för materiellt rättighetsskydd (t ex skydd för privatlivet). Datum: Föreläsare: Doktorand Carl Lebeck, Stockholms universitet. ANTI-KORRUPTION I TEORI OCH PRAKTIK En genomgång av den nya mutlagstiftningens stränga regler, aktuell praxis och praktiska verktyg för arbetet mot korruption i verksamheten. Datum: Föreläsare: Advokat Elisabeth Eklund, Advokatfirman Delphi, Helena Sundén, jurist och generalsekreterare för Institutet Mot Mutor, Parul Sharma, rektor för The Academy for Human Rights in Business. DET ALLRA SENASTE INOM LOU Upphandlingsprocessens olika avsnitt planering, genomförande, avtal, överprövning och skadestånd varvid fokus kommer att läggas på de delar som är under förändring. Nya LOU, nya LUF samt nya lagen om koncessioner. Datum: Föreläsare: Advokat Eva-Maj Mühlenbock, advokat Lina Schött och jur kand Peter Olivecrona, Advokatfirman Lindahl. BARNRÄTT: RISKBEDÖMNINGAR I VÅRDNADS- OCH LVU-MÅL Att praktiskt arbeta med riskbedömningar i vårdnads- och LVU-mål. Hur görs bedömningen och vad blir konsekvenserna för barnet? Datum: Föreläsare: Docent Anna Kaldal, Stockholms universitet och verksamhetschef/psykolog Anna Norlén, Ericastiftelsen. 15

16 SKATTERÄTT Håll utkik på vår hemsida efter kommande kurser inom skatterätt. Under 2015 planeras nyhetsseminarier om hög aktuella skatterättsliga frågor, bl a angånde ränteavdragsbegränsningen för företag i intressegemenskap samt om nytänk gällande moms och finansiella tjänster. FÖRETAGSÖVERLÅTELSER STRATEGI OCH PROCESS VID ÖVERLÅTELSE AV ÄGARLEDD VERKSAMHET NYHET! Kursen behandlar de olika stegen i köp- och säljprocessen. Från inledande strategiska ställningstaganden till avslut och integrering av verksamheter. Datum: Föreläsare: M&A-rådgivaren Torsten Örtengren, Arkios och advokat Dennis Westermark, Advokatfirman Westermark Anjou. SKATTEMÅL I KONTANTBRANSCHEN NYHET! Nyligen har en omfattande undersökning utförts av hur mål om oredovisade löner och intäkter prövas i domstol. På kursen behandlas utförligt hur dessa mål prövas ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. I fokus står bevisvärderingen. Datum: Föreläsare: Skattejurist Ulf Jansson, PwC och Gustav Lindkvist, doktorand, Stockholms universitet. EKO-BROTT MED SKATTEPROCESS NYHET! Denna kurs bör alla gå som vill lära sig mer om sambandet mellan skatteprocessen och straffprocessen samt hur skatte- och bokföringsbrott prövas korrekt. Praktiskt betydelsefulla frågor behandlas. Datum: Föreläsare: Bodil Borison f d chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten och Riksåklagaren, Carsten Lyhagen, jur dr i straffrätt och f d Kammaråklagare och Gustav Lindkvist doktorand, Stockholms universitet. 16

17 STRAFF- OCH PROCESSRÄTT TVISTEMÅLSPROCESSEN I En handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till. Datum: och TVISTEMÅLSPROCESSEN II En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till. Datum: och TVISTEMÅLSPROCESSEN III En grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål. Datum: och Föreläsare Tvistemålsprocessen I-III: Rådman Thore Brolin, Stockholms tingsrätt, lagman Magnus Widebeck, Norrköpings tingsrätt och rådman Fanny Gleiss Wilborg, Södertörns tingsrätt. PROCESSRAM OCH BEVISFRÅGOR I FÖRVALTNINGSPROCESSEN Antalet mål i förvaltningsdomstolarna har ökat dramatiskt. Driv ditt mål framgångsrikt! Om utredningsansvar, parts åberopsbörda samt bevisföring, bevisbörda, beviskrav m m. Datum: Föreläsare: Professor Ulrik von Essen och doktorand Gustav Lindkvist, Stockholms universitet. EKO-BROTT MED SKATTEPROCESS NYHET! Denna kurs bör alla gå som vill lära sig mer om sambandet mellan skatteprocessen och straffprocessen samt hur skatte- och bokföringsbrott prövas korrekt. Praktiskt betydelsefulla frågor behandlas. Datum: Föreläsare: Bodil Borison f d chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten och Riksåklagaren, Carsten Lyhagen, jur dr i straffrätt och f d Kammaråklagare och Gustav Lindkvist doktorand, Stockholms universitet. PROCESSUELLA RÄTTIGHETER I FÖRVALTNINGSRÄTTEN En översikt över de tre centrala processuella rättigheterna i europarätten, som styr de viktigaste aspekterna av enskildas rättigheter i förvaltningsprocessen. Datum: Föreläsare: Doktorand Carl Lebeck, Stockholms universitet. FÖRSVARARENS UPPDRAG NYHET! Om uppdraget som offentlig försvarare. Ger deltagaren de nödvändiga kunskaperna som krävs för att kunna svara upp mot de högt ställda kraven från klienten, domstolen och Europakonventionen. Datum: Föreläsare: Advokat Henrik Olsson Lilja, Advokatfirman Althin och advokat Michael Berg, Advokatfirman Inter. MÅLSÄGANDEBITRÄDETS ROLL OCH UPPDRAG Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget? En grundläggande genomgång av formella och informella kunskaper för ett väl utfört uppdrag. Datum: Föreläsare: Advokaterna Anton Strand, Advokatfirman Defens och Max Ahlgren, Fria Advokater. 17

18 TILLSYNSUTBILDNING STATSRÄTT OCH ROLLEN SOM STATSANSTÄLLD Grundläggande statsrätt. Rollen som statsanställd - särskilt om att arbeta med tillsyn. Datum: Föreläsare: Jur kand Malen Wallén, Post- och telestyrelsen. OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna. Vilken sekretess gäller mellan myndigheter? Datum: Föreläsare: Professor Ulrik von Essen, Stockholms universitet. DIGITAL HANTERING AV HANDLINGAR En grundläggande genomgång av ett antal författningar som är centrala i e-förvaltningen Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet. E-DELEGATIONENS VÄGLEDNING FÖR MYNDIGHETER Praktisk fördjupningskurs i e-förvaltning med presentation av innehållet i dessa vägledningar. Värdefull checklista ingår i materialet. Datum: Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet och jur kand Gustaf Johnssén, Socialdepartementet. ALLMÄN FÖRVALTNINGSRÄTT Om ärendehandläggning, beslutsfattande, motiveringsplikt, rättsverkningar av beslut, överklagande och domstolsprocessen. Datum: Föreläsare: Professor Ulrik von Essen, Stockholms universitet. LÄS MER OM TILLSYNSUTBILDNINGEN PÅ: FAKULTETSKURSER.SE TILLSYN, RÄTTSKRAFT OCH FÖRVALTNINGSRÄTTSLIGA GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR Om legala och faktiska begränsningar, omprövningar, tillsynsmyndigheters medverkan till formulering av effektiva beslut, tillsynskampanjer m m. Datum: Föreläsare: Jur kand Margaretha Svenning, Länsstyrelsen. TILLSYNSMETODIK I En metodisk genomgång av inspektörens arbete med att planera, förbereda och genomföra inspektioner. Datum: Föreläsare: Verksamhetssamordnare Anna Franzén, Strålsäkerhetsmyndigheten och konsult Anders Smedsaas. KLARSPRÅK För dig som behöver kommunicera tydligt, enkelt och begripligt så att alla förstår. Mycket fokus kommer att ligga på mottagaren och hur vi kan mottagaranpassa våra texter. Datum: Föreläsare: Jur kand och språkkonsult Maria Hultberg, Ordeliv. TILLSYNSMETODIK II En metodisk genomgång av inspektörens arbete med att bedöma och besluta om påföljder samt uppfölja inspektionen. Datum: Föreläsare: Verksamhetssamordnare Anna Franzén, Strålsäkerhetsmyndigheten och professor Ulrik von Essen, Stockholms universitet. TILLSYNENS RÄTTSLIGA FAS Fördjupade frågeställningar och rättsliga överväganden för tillsynsmyndigheterna när det gäller handläggning enligt förvaltningslagen samt fortsatt processföring vid överklagade beslut. Datum: Föreläsare: Jur kand Margaretha Svenning, Länsstyrelsen och jur kand Stefan Rubenson, Advokatfirman Åberg & Co. ALLMÄN FÖRVALTNINGSRÄTT FÖRDJUPNINGSDEL Om utredningsansvar och rättssäkra beslut. Bl a belysning av vaga begrepp i lagstiftningen, likabehandling och myndigheternas förhandlingsutrymme. Datum: Föreläsare: Professor Ulrik von Essen, Stockholms universitet. 18

19 KURSUTBUD I STÄNDIG UTVECKLING AML/Riskhantering och regelefterlevnad på penningtvättsområdet Insiderbrott och otillbörlig marknadspåverkan Statsrätt och rollen som statsanställd Tvistemålsprocessen I Personuppgiftslagen Praxis och praktik Företagsöverlåtelser strategi och process vid överlåtelse av ägarledd verksamhet IT-avtal nyheter och fördjupning Statsstöd Särskilda registerförfattningar för myndigheter Personuppgiftslagen - en fördjupningskurs Offentlighet och sekretess CRD IV orienterande genomgång av nya kapitaltäckningsregler Speciell fastighetsrätt Avancerad varumärkesrätt I Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor PSI juridiken kring vidareutnyttjande av myndighetsinformation Digital hantering av handlingar E-delegationens vägledning för myndigheter Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge grundkurs Företagshemligheter, konkurrensklausuler och processen i AD Allmän förvaltningsrätt Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar Intern styrning och kontroll i finansiella företag om riskhantering och regelefterlevnad Juridiken kring e-förvaltningen Kapitalmarknadsrätt om spelregler och juridiska ramverk för finansiella företag Upphovsrätten i en digital miljö den senaste utvecklingen ISDA in a Nutshell Master Agreements documentation structure, key clauses and collateral arrangements Processram och bevisfrågor i förvaltningsprocessen Tillsynsmetodik I Europakonventionen och svensk arbetsrätt Tvistemålsprocessen II Avancerad varumärkesrätt II Att börsnotera företaget processen i alla dess steg Svåra uppsägningar särskilt om ofrivillig misskötsel Meddelarfriheten och dess gränser Det nya upphandlingsdirektivet och förändringar i LOU DAGSAKTUELLT PROGRAM: FAKULTETSKURSER.SE Klarspråk Företagsobligationer om marknaden, kreditrisken och dokumentationens centrala betydelse Tillsynsmetodik II Makten i aktiebolaget Licensavtalsrätt Skattemål i kontantbranschen Riskhantering och due diligence ur ett hållbarhetsperspektiv (CR/CSR) Fondmarknadsrätt aktuellt om regelverket Nya regler på värdepappersmarknaden Regler om offentliga uppköpserbjudanden (takeovers) Tillsynens rättsliga fas Miljörätt Tvistemålsprocessen III Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge fördjupning Att hantera och kontrollera risker vid avtalsskrivande Allmän förvaltningsrätt fördjupningsdel Internationella anställningsavtal Avancerad varumärkesrätt III Ansvarsfrågor i konkurs IT-avtal Modern förvaltningsrätt Staten och näringslivet Den kommersiella förvaltningsrätten Grundkurs i arbetsrätt för ombudsmän Vattenrätt Praktisk bodelning Förvaltningsrättslig fördjupning Avancerad bolagsrätt: Förvärvsfinansiering, lån och säkerheter Anti-korruption i teori och praktik Skadestånd i immaterial- och konkurrensrätten Det allra senaste inom LOU Cloud Computing Molntjänster EKO-brott med skatteprocess Arbetsrätt Sociala medier, visselblåsare och integritet Barnrätt: Riskbedömningar i vårdnads- och LVU-mål Processuella rättigheter i förvaltningsrätten Entreprenadjuridik och försäkringslösningar Internationella kollektivavtal Försvararens uppdrag Bolagsrätt: Nytt om företrädaransvar och personligt ansvar Internationell familjerätt Målsägandebiträdets roll och uppdrag

20 SKRÄDDARSYTT Vårt kursutbud är stort och omfattande, men om ni ändå inte hittar just det ni söker kan vi arrangera den rätta kursen för er. Vi har lång erfarenhet av att skräddarsy utbildningar för företag och organisationer. Vi genomför utbildningen hos er, i våra lokaler eller ordnar en annan lämplig kurslokal. Bland kunderna genom åren finns Polisen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Landsting, Länsstyrelsen, Riksrevisionen, DO, kommuner, stora advokatbyråer och företag. EXEMPEL PÅ SKRÄDDARSYDDA UTBILDNINGAR: Styrelsens ansvar för intern styrning och kontroll Svåra uppsägningar Statens skadeståndsansvar Allmän förvaltningsrätt Juridisk översiktskurs Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor Fördjupad utbildning i offentlighet och sekretess Lunchseminarier i ämnet Företagshemligheter Rollen som statsanställd Förvaltningslagen och förvaltningsrättsliga principer Granskningsmetodik Samordning av socialförsäkringar inom EU E-förvaltning, Tillsynbeslut, När det allmänna sluter avtal Fakultetskurser Funckens gränd 1, 1 tr Box Stockholm Tel: E-post:

Kompetenslyft med rätt kurs. Kurskatalog hösten 2015

Kompetenslyft med rätt kurs. Kurskatalog hösten 2015 Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog hösten 2015 Kompetenslyft med rätt kurs Fakultetskurser startade sin verksamhet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, år 1984. Några år senare bildades

Läs mer

tillsynsutbildning Kurskatalog 2014

tillsynsutbildning Kurskatalog 2014 tillsynsutbildning Kurskatalog 2014 Sätt rätt kurs på karriären i vår med rätt kurs Fakultetskursers verksamhet startade 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Några år senare bildades

Läs mer

Kompetenslyft med rätt kurs. Kurskatalog vår och höst 2016

Kompetenslyft med rätt kurs. Kurskatalog vår och höst 2016 Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog vår och höst 2016 SÅ ARBETAR VI Seminarier Föreläsare Våra kurser behandlar nya författningar, regelverk och rättsområden som är under omvandling. Normalt genomförs

Läs mer

Karriärlyft med rätt kurs. Kurskatalog Hösten 2014 & våren 2015

Karriärlyft med rätt kurs. Kurskatalog Hösten 2014 & våren 2015 Karriärlyft med rätt kurs Kurskatalog Hösten 2014 & våren 2015 Sätt rätt kurs på karriären med rätt kurs Fakultetskursers verksamhet startade 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Några

Läs mer

Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog våren Välkommen till våra trevliga lokaler som ligger på Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm!

Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog våren Välkommen till våra trevliga lokaler som ligger på Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm! Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog våren 2017 Välkommen till våra trevliga lokaler som ligger på Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm! SÅ ARBETAR VI Seminarier Våra kurser behandlar nya författningar,

Läs mer

Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog våren Välkommen till våra trevliga lokaler som ligger på Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm!

Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog våren Välkommen till våra trevliga lokaler som ligger på Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm! Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog våren 2017- Välkommen till våra trevliga lokaler som ligger på Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm! SÅ ARBETAR VI Seminarier Våra kurser behandlar nya författningar,

Läs mer

Kompetenslyft med rätt kurs

Kompetenslyft med rätt kurs Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog hösten 2016 Välkommen till våra trevliga lokaler som ligger i Gamla stan på Funckens gränd 1, i Stockholm 2 SÅ ARBETAR VI Seminarier Våra kurser behandlar nya författningar,

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 17/2010 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 17/2010 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 17/2010 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 15 oktober 2010 Erica Ackebo Elin Awerstedt Malin

Läs mer

Vässa dina juridiska kunskaper

Vässa dina juridiska kunskaper Affärsjuridiska utbildningar våren 2016 Vässa dina juridiska kunskaper I samarbete med kunniga medlemsföretag presenterar vi våra seminarier inom det juridiska området. Utbildningarna vänder sig till dig

Läs mer

De svåra uppsägningarna

De svåra uppsägningarna Affärsjuridiska utbildningar Hösten 2016 HR Agera mot stress och ohälsa! En praktisk och juridisk genomgång av de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Du får de juridiska kunskaperna

Läs mer

affärsfokus & personligt engagemang

affärsfokus & personligt engagemang affärsfokus & personligt engagemang välkommen till maminza Maminza är en juristbyrå med kontor i Linköping och Nyköping. Vi har ett arbetsfält där vi stöttar våra klienter såväl nationellt som internationellt.

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället se bilaga 1 09.45 10.15 10.15 10.30 10.30 11.00 Registrering Introduktion

Läs mer

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015 Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015 20 21 oktober 2015 Hotell Linné Tisdag 20 oktober 10 10.30 Kaffe och registrering 10.30-12.30 Gemensam session 10.30-11.00

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet JURIDIK Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga

Läs mer

Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma

Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma UTBILDNINGAR FÖR Advokater & Jurister MED SVERIGES FRÄMSTA EXPERTER OCH FÖRELÄSARE Håll dig uppdaterad inom juridikens alla rättsområden BG Institute

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, ekonom och psykolog

Läs mer

De senaste nyheterna och uppdateringarna inom IT-rätten. Program 17 november, Hilton Slussen

De senaste nyheterna och uppdateringarna inom IT-rätten. Program 17 november, Hilton Slussen IT-rättsforum 2016 De senaste nyheterna och uppdateringarna inom IT-rätten Program 17 november, Hilton Slussen Nya upphandlingslagar hur påverkar det er i IT-branschen? Anpassa till GDPR - hur börjar vi?

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

SEMINARIEPERIOD V

SEMINARIEPERIOD V Filippa Sjödén Amanuens för examensarbeten Juridiska institutionen Stockholms universitet 10/3 2014 Senast uppdaterad 17/3 2014 SEMINARIEPERIOD V. 13 2014 Schema för obligatoriska seminarier inom kursen

Läs mer

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare Domstolsakademin Utbildning för nyutnämnda domare I dag är frånvaron av tingsmeritering inget hinder för den som vill söka en domartjänst. Nyttan är ömsesidig. Jurister från den privata sektorn eller andra

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, ekonom och psykolog

Läs mer

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå.

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. WE ARE SPECIALIZED AND STAND OUT IN WHAT WE DO Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. Ingen kan vara specialist på allt, vi har valt att fokusera på det vi kan bäst - M&A (företag, fastigheter, finansiering),

Läs mer

Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet

Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet 2014, Grafisk profil Grand Hôtel 6 7 november 2014 PROGRAM 2014, Deltagarförteckning Grand Hôtel 6 7 november 2014 DELTAGARE 2014, Bordsplacering

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik

Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Klientpsykologi med psykologerna Tasha Landberg och Jens Näsström, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

SEMINARIEPERIOD V

SEMINARIEPERIOD V Valentina Barrios Administratör för examensarbeten Juridiska institutionen Stockholms universitet VT 2015 Senast uppdaterad 16/8 SEMINARIEPERIOD V. 3 2015 Schema för obligatoriska seminarier inom kursen

Läs mer

Tillsyn av strandskyddsområden

Tillsyn av strandskyddsområden Tillsyn av strandskyddsområden Effektiv och rättssäker tillsynshandläggning och hållbara beslut 28 29 september 2017, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm UR KURSENS INNEHÅLL Korrekt och rättssäker

Läs mer

De senaste nyheterna och uppdateringarna inom IT-rätten. Program 17 november, Hilton Slussen

De senaste nyheterna och uppdateringarna inom IT-rätten. Program 17 november, Hilton Slussen IT-rättsforum 2016 De senaste nyheterna och uppdateringarna inom IT-rätten Program 17 november, Hilton Slussen Nya upphandlingslagar hur påverkar det er i IT-branschen? Anpassa till GDPR - hur börjar vi?

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället se bilaga 1 09.45 10.15 Registrering 10.15 10.30 Introduktion Sten

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

Anställning vid en statlig myndighet

Anställning vid en statlig myndighet Kristina Ahlström SUB Hamburg A/541080 Anställning vid en statlig myndighet Anställningsbeslut och arbetsledningsbeslut Norstedts Juridik AB Innehåll Förord I I Förkortningar 13 1. Inledning 15 Ett dynamiskt

Läs mer

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster

Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster 1 (5) Datum 2011-03-21 Identitet SL-2011-01602 TN 1103-079 Trafiknämnden Anskaffningsbeslut avseende upphandling av juristtjänster Bakgrund Inom AB Storstockholms Lokaltrafik ( SL ) handläggs löpande juridiska

Läs mer

SEMINARIEPERIOD V

SEMINARIEPERIOD V Filippa Sjödén Amanuens för examensarbeten Juridiska institutionen Stockholms universitet 10/3 2014 Senast uppdaterad 12/3 2014 SEMINARIEPERIOD V. 13 2014 Schema för obligatoriska seminarier inom kursen

Läs mer

KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK

KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* VÅRENS KURSER 2017 Sagt om SIPUs kurser inom offentlig förvaltning och juridik: En av de bästa kurser jag gått på! Det var bra innehåll och det blev bra diskussioner

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Att tillföra ett mervärde

FÖRETAGSPRESENTATION. Att tillföra ett mervärde FÖRETAGSPRESENTATION Att tillföra ett mervärde Vi erbjuder juridiska tjänster inom merparten av de affärsjuridiska kompetensområdena. Våra klientrelationer bygger på långsiktighet och våra klienter är

Läs mer

Juridisk metod. Socionomer, VT Per-Ola Ohlsson

Juridisk metod. Socionomer, VT Per-Ola Ohlsson Juridisk metod Socionomer, VT 2011 Per-Ola Ohlsson Delar för att förstå socialt arbete Psykologi Sociologi Rättsvetenskap Socialpolitik Juridiken styr inte bara det socialrättsliga beslutsfattandet utan

Läs mer

REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID II

REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID II Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Henrik Lennefeldt 103 33 Stockholm registrator@finance.ministry.se Fi2011/4467 REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID

Läs mer

BOLAGSJURISTFORUM 2014

BOLAGSJURISTFORUM 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 november 2014 VÅRA TALARE Konkurrensverket Per Karlsson TeliaSonera Michaela Ahlberg Chief Ethics and Compliance Officer Setterwalls Agnes Andersson Hammarstrand

Läs mer

The Academy for Human Rights in Business

The Academy for Human Rights in Business The Academy for Human Rights in Business är en direkt respons på EU-krav, det svenska åttagande till John Ruggies ramverk för mänskliga rättigheter och den nya UK Bribery Act. Vi talar allt som oftast

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, ekonom och psykolog

Läs mer

KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK

KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* HÖSTENS KURSER 2016 Sagt om SIPUs kurser inom offentlig förvaltning och juridik: En av de bästa kurser jag gått på! Det var bra innehåll och det blev bra

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 20 juni 2013 KLAGANDE Västtrafik AB, 556558-5873 Ombud: Advokat Henrik Seeliger Advokatfirman Lindahl KB Box 11911 404 39 Göteborg MOTPART

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Förvaltningsprocessrätt

Förvaltningsprocessrätt 8/29/12 Förvaltningsprocessrätt Vad, varför och hur? 2012-09-03 Sebastian Wejedal Beijbom sebastian.beijbom@law.gu.se Vad är förvaltningsprocessrätt? I Sverige skiljer man inom processrätten mellan tre

Läs mer

Billigt, men till vilket pris? Hur man ställer, och följer upp, sociala och etiska krav i offentlig upphandling

Billigt, men till vilket pris? Hur man ställer, och följer upp, sociala och etiska krav i offentlig upphandling 1 Billigt, men till vilket pris? Hur man ställer, och följer upp, sociala och etiska krav i offentlig upphandling Erik Olsson/Delphi Malin Oud/Tracktwo Umeå den 25 mars 2014 Parallellseminarium SOI årkonferens

Läs mer

Europarättens genomslag

Europarättens genomslag Europarättens genomslag NORSTEDTS JURIDIK Innehåll Förord 5 Förkortningar och akronymer 15 1. Inledning 17 1. En presentation av bokens innehåll 17 2. Några grundläggande reflektioner kring genomslaget

Läs mer

Affärsjuridik för ditt företag

Affärsjuridik för ditt företag Affärsjuridik för ditt företag våren 2017 Vässa dina juridiska kunskaper I samarbete med kunniga medlemsföretag presenterar vi våra seminarier inom det affärsjuridiska området. Utbildningarna vänder sig

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Att starta och driva företag

Advokatexamen, delkurs 3 Att starta och driva företag Advokatexamen, delkurs 3 Att starta och driva företag DAG 1 Advokat och företagare eller företagare och advokat 11.30 12.00 Registrering 12.00 13.00 Lunch 13.00 14.45 Att starta och driva företag Advokat

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-10-01. Föreläsare

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-10-01. Föreläsare Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-10-01 Föreläsare Satish Sen Kaleidoscope Ann Theander Grant Thornton Hans Svedberg Maqs Advokatbyrå

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2010:4 Innehåll Sammanfattning 13 Författningsförslag

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2013 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2013 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 oktober 2013 Sara Axelsson Caroline Berg Mathias

Läs mer

SYFTE Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom området extern redovisning

SYFTE Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom området extern redovisning KURSPLAN AUKTORISATIONSUTBILDNING STEG 2 EXTERN REDOVISNING MOTSVARANDE 10 HP SYFTE Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom området extern redovisning LÄRANDEMÅL efter genomgången kurs ska följande

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Länsförsäkringar Skåne

Länsförsäkringar Skåne Länsförsäkringar Skåne Bolagsstyrningsrapport för år 2015 Inledning Länsförsäkringar Skåne är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Bolagsformen innebär att bolaget till sin helhet ägs av försäkringstagarna

Läs mer

Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning

Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning 1 Bygger din kompetens Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning Hyreslagen är grunden

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället, se bilaga 1 09.45 10.15 Registrering Kursledare: Thomas Rolén

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering och rådgivaransvaret, Advokatens kärnvärden

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering och rådgivaransvaret, Advokatens kärnvärden Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering och rådgivaransvaret, Advokatens kärnvärden DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället, se bilaga 1 09.45 10.15 Registrering

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62)

Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) 1(7) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Lena Orpana 0704819107 lena.orpana@tco.se Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) Yttrande TCO har beretts

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/04 Mål nr B 24/04

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/04 Mål nr B 24/04 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/04 Mål nr B 24/04 Sammanfattning Frågan om tillämplig lag i tvist om uppsägning. En brittisk medborgare var anställd hos ett svenskt aktiebolag. Vid rekrytering och anställning,

Läs mer

PM-ämnen T6. PM-ämnen T6 2012

PM-ämnen T6. PM-ämnen T6 2012 PM-ämnen T6 Innehåll Förvaltningsrätt grupp 1........s. 2 Förvaltningsrätt grupp 2 och 3...s. 3 Förvaltningsrätt grupp 4....s. 4 Förvaltningsrätt grupp 4 och 5...s. 5 IP-rätt grupp 8 och 9. s. 6 EU-rätt

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med tvistemålsombud den 26 april 2016

Minnesanteckningar från möte med tvistemålsombud den 26 april 2016 Minnesanteckningar 1 (6) Tvistemålsgruppen Minnesanteckningar från möte med tvistemålsombud den 26 april 2016 Närvarande Se bilaga 1. Bakgrund Tvistemålsgruppen vid Malmö tingsrätt har lagt fram en rapport

Läs mer

EUROPARÄTTSPRAKTIKER

EUROPARÄTTSPRAKTIKER EUROPARÄTTSPRAKTIKER Advokatbyråer med Europarättskompetens Advokat Anders Aronsson AB Östra Storgatan 12 633 42 ESKILSTUNA Telefon: 016-13 27 10 Hemsida: Fax: 016-14 15 50 E-post: Inriktning: EG-rätt,

Läs mer

Juristprogrammet. The Law Programme. Utbildningens mål

Juristprogrammet. The Law Programme. Utbildningens mål Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@jus.umu.se www.umu.se Dnr 512-2996-07 Datum 2010-03-10 Sid 1 (8) Juristprogrammet

Läs mer

Juridik inom Socialtjänsten

Juridik inom Socialtjänsten För en ökad rättssäkerhet! Juridik inom Socialtjänsten Juridik LSS Barnhandläggning Genomgång och analys av senaste rättspraxis När barnets bästa står mot föräldrars åsikt Personkretsbedömningar Föreläsare:

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo Den traditionella indelningen i privaträtt och offentlig rätt har utgått från tanken om att det finns å ena sidan privata och å andra sidan offentliga

Läs mer

Sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Johan Bålman, E-delegationen

Sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Johan Bålman, E-delegationen Sociala medier ur ett rättsligt perspektiv Johan Bålman, E-delegationen I stora drag. 1. Klargöra ändamålet 2. Myndigheten Anställda 3. Identifiera rättsliga krav Åstadkomma en god offentlighetsstruktur

Läs mer

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsplan. Rättsvetenskapligt program med inriktning mot affärsjuridik eller offentlig rätt

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsplan. Rättsvetenskapligt program med inriktning mot affärsjuridik eller offentlig rätt Dnr HS 2014/97 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Rättsvetenskapligt program med inriktning mot affärsjuridik eller offentlig rätt Programkod: Beslut om fastställande: JGRVP

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING

OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING 1 10 maj 2012 Fråga juristen om upphandling av vård och omsorg OSUND STRATEGISK ANBUDSGIVNING Upphandla vård och omsorg, Stockholm den 10 maj 2012 Kristian Pedersen / Delägare / Advokat 21 september 2011

Läs mer

Myndigheternas tillämpning av PSI-direktivet

Myndigheternas tillämpning av PSI-direktivet Myndigheternas tillämpning av PSI-direktivet Hans Sundström LISA 2007-05-14 EU:s strategi - tillväxt och konkurrenskraft En ökad informationstillgänglighet till offentlig information har ofta framhållits

Läs mer

Insiderlagstiftningen

Insiderlagstiftningen Insiderlagstiftningen 1 2 Regelverk EG-direktiv Marknadsmissbruksdirektivet Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument Lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella

Läs mer

Grundläggande försäkringsrörelserätt - livförsäkringsinriktning

Grundläggande försäkringsrörelserätt - livförsäkringsinriktning Grundläggande försäkringsrörelserätt - livförsäkringsinriktning Datum: 2015-10-20-2015-10-21 Tid: Mellan kl. 09.00? ca 16.45. Registrering, kaffe och fralla från kl. 08.40 Anmälan: Senast den 13 oktober

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 26 september 2013 KLAGANDE Effektiv Måleri i Mölndal AB, 556475-9917 Ombud: Advokat Jimmy Carnelind MAQS Law Firm Box 11918 404 39 Göteborg

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Erbjudande om fortbildning av förtroendevalda

Erbjudande om fortbildning av förtroendevalda Uppsala 31 mars 2014 Erbjudande om fortbildning av förtroendevalda Miljösamverkan Stockholms läm Att. Henrik Spovin miljosamverkan@stockholm.se Det är snart val till Riksdag, landsting och kommunfullmäktige.

Läs mer

Tilltalad 1. SARA Alice Margareta Cecilia Lundblad, 880513-2928, Frihetsberövande: Häktad Norra förlösa 124, 395 90 Kalmar

Tilltalad 1. SARA Alice Margareta Cecilia Lundblad, 880513-2928, Frihetsberövande: Häktad Norra förlösa 124, 395 90 Kalmar HUVDUDFÖRHANDLINGSPLAN Inför huvudförhandling i Kalmar Mål nr Sid 1 (6) Justerad 28/11-14/bj PARTER Åklagare Kammaråklagare Gunilla Öhlin, Åklagarmyndigheten, Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande MARIA

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 14/2006 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 14/2006 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 14/2006 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 8 juni 2006 Jacob Asp Alexander Berger Manne Bergnéhr

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

IT-rätt en introduktion

IT-rätt en introduktion IT-rätt en introduktion Daniel Westman Juridiska institutionen Stockholms universitet Webbplats: http://www.juridicum.su.se/iri/dawe Disposition Allmänt om förhållandet IT juridik Skyddet för personuppgifter

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt förändringsarbete och nya utmaningar. Thomas Grahn Senior Advisor Thomas Grahn AML Consulting

Åtgärder mot penningtvätt förändringsarbete och nya utmaningar. Thomas Grahn Senior Advisor Thomas Grahn AML Consulting Åtgärder mot penningtvätt förändringsarbete och nya utmaningar Thomas Grahn Senior Advisor Thomas Grahn AML Consulting Agenda Åtgärder mot penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism (CFT) ökat fokus

Läs mer

Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41)

Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41) Yttrande Diarienr 1 (6) 2016-10-21 1360-2016 Ert diarienr Ju2016/04398/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41) Datainspektionen har granskat

Läs mer

Välkomna till MR-forum. Frukostmöte den 25 mars 2015

Välkomna till MR-forum. Frukostmöte den 25 mars 2015 Välkomna till MR-forum Frukostmöte den 25 mars 2015 Mänskliga rättigheter en del i det statliga uppdraget Respekt för lika värde, frihet och värdighet All offentlig makt ska utövas med en grundläggande

Läs mer

Juridisk Assistent. Bli diplomerad juridisk assistent för medicinsk verksamhet. - En unik utbildning -

Juridisk Assistent. Bli diplomerad juridisk assistent för medicinsk verksamhet. - En unik utbildning - Juridisk Assistent Bli diplomerad juridisk assistent för medicinsk verksamhet - En unik utbildning - Varför denna utbildning? Oavsett vad en medicinrättslig bestämmelse gäller är den till sin karaktär

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Institutet för utbildningsrätt IfU. Sverker Scheutz föreståndare universitetslektor i offentlig rätt

Institutet för utbildningsrätt IfU. Sverker Scheutz föreståndare universitetslektor i offentlig rätt Institutet för utbildningsrätt IfU Sverker Scheutz föreståndare universitetslektor i offentlig rätt Kontakt Den som vill komma med i IfU:s sändlista inför seminarier med mera kan sända ett e-brev till

Läs mer

DOM 2016-02-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-02-19 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 DOM 2016-02-19 Meddelad i Stockholm Sida 1 (9) Mål nr 7265-14 KLAGANDE MBVB Kommunikation AB, 556918-4483 Ombud: Advokat David Hertzman Advokatfirman Gärde & Partners AB Danderydsgatan 14

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Kursmål för Ekonomiprogrammet

Kursmål för Ekonomiprogrammet Kursmål för Ekonomiprogrammet Driva företag: A grundläggande projektmetodik Formulera mål, planera, organisera och fördela ansvar. Dokumentera genomförd planering, presentera och utvärdera ett projekt

Läs mer

Rapport om bolagsstyrningen i Alecta avseende verksamheten 2011 Innehåll

Rapport om bolagsstyrningen i Alecta avseende verksamheten 2011 Innehåll Rapport om bolagsstyrningen i Alecta avseende verksamheten 2011 Innehåll 1. Den svenska koden för bolagsstyrning och Alecta... 2 2. Överstyrelse, beredningsnämnd, styrelseledamöter och revisorer... 2 2.1

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Välfärden kök & kaffe AB Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Malmö högskola 205 06 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer