fortbildningsdag på Mittuniversitetet För lärare och personal på gymnasiet Måndagen den 28 oktober 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fortbildningsdag på Mittuniversitetet För lärare och personal på gymnasiet Måndagen den 28 oktober 2013"

Transkript

1 fortbildningsdag på Mittuniversitetet För lärare och personal på gymnasiet Måndagen den 28 oktober 2013

2 VARMT VÄLKOMMEN! För andra året i rad ordnar Mittuniversitetet en fortbildningsdag på universitetets samtliga campus under en och samma dag. Arrangemanget vänder sig till lärare och personal vid regionens gymnasieskolor. Nytt för i år är att vi startar och slutar dagen med en gemensam föreläsning. Däremellan finns en rad olika aktiviteter att välja mellan. Campus Härnösand, som gästas av Den Globala skolan på temat kulturmöte och integration, har dock ett litet annat upplägg (se programmet). En annan skillnad från förra året är att det inte kommer att sändas några föreläsningar via bildkonferens. Det betyder att du måste vara på plats för att kunna ta del av dagens innehåll. Vår förhoppning är att fortbildningsdagen ska ge dig nya kunskaper, vara en inspirationskälla i undervisningen samt ge dig tillfälle att träffa och utbyta erfarenheter med andra lärare. Mittuniversitetets gymnasiesamverkansgrupp planerar och ordnar dagen, vars syfte är att stärka samarbetet med regionens gymnasieskolor. Anmälan Anmälan pågår till 30 september och sker elektroniskt via vårt webbaserade anmälningsformulär. Det finner du på hemsidan: På hemsidan kommer det även att finnas mer information om fortbildningsdagen, såsom campuskarta och andra praktiska detaljer. Fortbildningsdagen är kostnadsfri och du bjuds på förmiddags- och eftermiddagskaffe. En bindande anmälan fordras dock. Behöver du avboka din plats gör du detta senast 11/10 skriftligen till asa. Om du inte har möjlighet att delta på fortbildningsdagen, kan du också välja att överlåta din plats till någon annan. Registrering Registrering sker mellan på de olika orterna. Då bjuder vi även på kaffe med tilltugg. Härnösand: Registrering i Sigma. Sundsvall: Registrering utanför Fälldinsalen, N109. Salen finns i hus N på våning 1 (bottenplan). Östersund: Registrering i F-husets foajé (mot hus G) i anslutning till sal F214. Utvärdering Vi vill väldigt gärna veta vad du tycker om Fortbildningsdagen och få in tips, idéer och förslag på hur den kan förbättras och utvecklas. På vår hemsida kommer det att finnas en webbaserad utvärderingsenkät som vi gärna vill att du fyller i. Vi kommer även att skicka en påminnelse om detta till dig i efterhand. Vi hoppas på en trevlig och givande dag tillsammans med dig!

3 PROGRAM SUNDSVALL Registrering och fika (utanför Fälldinsalen, N102) Välkommen (Fälldinsalen, N102) Sven Olofsson, projektledare Gymnasiesamverkan, Mittuniversitetet Gymnasiearbetet ett kvitto på att eleven är högskoleförberedd (Fälldinsalen, N102) Föreläsare: Karin Jarnkvist, lektor i sociologi, Mittuniversitetet. Beskrivning: Enligt GY11 ska gymnasieskolan rusta eleverna för högskolestudier. Det gäller särskilt de teoretiska gymnasieprogrammen. Gymnasiearbetet ska vara kvittot på att eleven är högskoleförberedd. Men vad innebär det egentligen att vara högskoleförberedd och hur kan man jobba med gymnasiearbetet för att förbereda eleverna för högre studier? Parallella sessioner Skolelevers psykiska hälsa och arbetsmiljö med särskilt fokus på kränkande behandling och sexuella trakasserier (M102) Föreläsare: Katja Gillander Gådin, docent i folkhälsovetenskap, Mittuniversitetet. Beskrivning: Presentation av forskning om skolelevers hälsa och skolmiljö, med särskilt fokus på kränkande behandling och sexuella trakasserier. Föreläsningen tar upp förekomst, konsekvenser, normaliseringsprocesser och ger förslag på hur man kan arbeta för att främja hälsa och motverka trakasserier. Programmering i Android (M207) Föreläsare: Ulf Jennehag, lektor i datateknik, Mittuniversitetet. Beskrivning: Föreläsningen tar upp grundläggande begrepp och tekniker för programmering av applikationer i operativsystemet Android. Föreläsningen innehåller en blandning av teori och demonstrationer och riktar sig till publik men grundläggande programmeringskunskaper. Mjälten tar människan till högre höjder och större djup (M108) Föreläsare: Angelica Lodin-Sundström och Harald Engan, doktorander i omgivningsfysiologi, Mittuniversitetet. Beskrivning: Att utmana sitt yttersta och se var gränsen går har alltid lockat människan. Vårt behov av syre är dock en av våra största begränsningar men går den att tänja? Har vi resurser att prestera utanför ramen? Följ med i en inblick i hur kroppen fungerar under syrebrist och vad rödbetor och mjälte har med saken att göra! Steget från Google till vetenskapligt sökande (N201, datasal i biblioteket) Föreläsare: Sofia Pemer och Lars Våge, bibliotekarier vid universitetsbiblioteket. Beskrivning: Den nyblivna studentens möte med universitetsvärlden vilka krav som finns kring deras informationssökande och källval och hur biblioteket/lrc stöttar dem på vägen.

4 12.00 LUNCH Parallella sessioner Elever som utmanar och stör del 1, föreläsning, (M207) Föreläsare: Anders Lindqvist, lärarutbildare, Mittuniversitetet. Beskrivning: Denna föreläsning och efterföljande workshop fokuserar på beteen deproblem i skolsituationer. Föreläsningen tar upp olika definitioner på beteendeproblem samt hur vi kan arbeta aktivt och proaktivt med dem. Genetik, genteknik och etik (M204) Föreläsare: Svante Holm, lektor i genetik, Mittuniversitetet. Beskrivning: Hur människan och andra djur, växter och mikroorganismer ärver sina egenskaper var länge ett mysterium för vetenskapen. Från mitten av talet har kunskapen om det genetiska arvet utvecklats mycket fort. Inte bara förstår vi hur det fungerar, idag kan vi också medvetet styra arvet, t ex inom växt förädling och husdjursavel men också i produktion av mediciner. Möjligheterna att styra arvet har vuxit i takt med att tekniken inom området gentekniken utvecklats. Både att förstå det genetiska arvet och att ändra i det skapar frågor av etisk karaktär. Samband mellan deltagande i klassrummet, diskriminering och ohälsa bland flickor och pojkar i Östersunds kommun (M102) Föreläsare: Heidi Carlerby, lektor folkhälsovetenskap, Mittuniversitetet. Beskrivning: Presentation av en studie som visar på samband mellan förekomst av diskriminering på skolan, deltagande i klassrummet och psykosomatiska problem. Deltagare var elever i årskurs 6-9 vid tio skolor i Östersunds kommun. Tre fjärde delar av flickorna och två tredjedelar av pojkarna rapporterade att det förekom diskriminering på skolan Parallella sessioner Elever som utmanar och stör del 2, workshop, (M207) Föreläsare: Anders Lindqvist, lärarutbildare och Ulrika Gidlund, doktorand i pedagogik, Mittuniversitetet. Beskrivning: Denna workshop bygger på den föregående föreläsningen och ägnas åt att diskutera beteendeproblematiken samt olika praktiska metoder som kan hindra och/eller förhindra att situationer uppstår i den dagliga skolsituationen. Design och den industriella revolutionen 2.0 (R120) Föreläsare: Torsten Vesterlund, lektor industridesign och Jan Lövgren, verkstadsansvarig, Mittuniversitetet. Beskrivning: En inspirationsföreläsning om industridesign och vad ny teknik kan betyda för framtida produktutveckling. Vi håller till i projektstudion och den när liggande verkstaden där visning av bl.a. 3D-skrivare äger rum. Workshop i ämnet genetik (sal meddelas senare) Föreläsare: Svante Holm, lektor i genetik, Mittuniversitetet. Beskrivning: Att förstå människan i ett evolutionärt perspektiv.

5 Steget från Google till vetenskapligt sökande (N201, datasal i biblioteket) Föreläsare: Sofia Pemer och Lars Våge, bibliotekarier vid universitetsbiblioteket. Beskrivning: Den nyblivna studentens möte med universitetsvärlden vilka krav som finns kring deras informationssökande och källval och hur biblioteket/lrc stöttar dem på vägen Avslutande föreläsning (Fälldinsalen, N102) Vetenskapligt tankesätt i grundutbildning på universitetsnivå Föreläsare: Lena Trulsson, biomedicinsk analytiker, Med.Dr, lektor, Mittuniversitetet. Beskrivning: I universitetsutbildningar på kandidatnivå ingår att slutligt skriva en 15 hp (10 veckor heltid) uppsats som baseras på vetenskaplighet. Vad innebär detta? Vad bör studenterna få med sig ör att förstå hur det byggs upp? Hur viktigt är progression under utbildningen? Föreläsningen beskriver hur en vetenskaplig studie planeras och genomförs, vikten av att ha struktur vid genomförandet och ett tydligt mål samt olika studietyper och vad som krävs för att kalla det vetenskapligt arbete. Foto: Casper Hedberg

6 PROGRAM ÖSTERSUND Den hälsosamma skolan Registrering och fika (F-huset, foajén mot hus G) Välkommen (Aulan, F214) Ulrika Danielsson, samordnare Gymnasiesamverkan, Mittuniversitetet Stressrelaterad ohälsa (Aulan, F214) Föreläsare: Niclas Almén, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, adjunkt i psykologi, Mittuniversitetet. Beskrivning: Stressrelaterad ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till långtids sjukskrivning i Sverige. Stressrelaterad ohälsa är även vanligt i flertalet andra länder, som t.ex. Holland, Kanada, Storbritannien, Tyskland, Australien, Brasilien, USA och Japan. Det mest riskfyllda för hälsan är inte intensiv utan långvarig och högfrekvent stress. Ett annat sätt att betrakta detta är att många av oss återhämtar oss för lite och/ eller för ineffektivt. I studier så har vi på Mittuniversitetet, forskargruppen för Beteendemedicin och Hälsopsykologi, testat att hjälpa människor att just effektivisera sin vardagliga återhämtning och resultaten är glädjande: återhämtningsbeteendet, hälsan och välmåendet förbättras. Under presentationen kommer jag att berätta om vad som är viktigt att tänka på och, inte minst, att göra för att lyckas bli en expert på återhämtning! Parallella sessioner PlugIn projektet inom SKL (G1350) Föreläsare: Tor Hatlevoll, SKL och Ewa Westman, Regionförbundet Jämtlands Län. Beskrivning: Syftet med projektet är att genom olika insatser och nya utbildningsstrukturer fånga upp de elever som löper störst risk att hoppa av gymnasiet. Tor Hatlevoll är bl.a. ansvarig för publikationen Motverka studieavbrott gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning, som ligger till grund för PlugIn projektet. Rapporten kommer att gås igenom och även vilka tendenser man ser i den nya rapporten som sammanställs nu. Problem i skolan som riskfaktor (G1352) Föreläsare: Ulf Engqvist, Med.Dr., lektor i socialt arbete, Mittuniversitetet. Beskrivning: I en uppföljning av barnpsykiatriska patienter i vuxenlivet samt sammanställning av tester vid inskrivning av 82 elever på särskilt skolhem hade skolproblem stor betydelse. Hur gör vi för att fler elever ska må bra och lyckas i skolan? (G1351) Föreläsare: Maria Warne, doktorand i folkhälsovetenskap, Mittuniversitetet. Beskrivning: Under föreläsningen presenteras resultat från ett avhandlingsarbete som pågått de senaste 4 åren. Deltagare i de olika studierna har varit elever i Östersunds grundskolor och gymnasieskolan Wargentin. Genom att studera vad

7 12.00 LUNCH som bidrar till hälsa och lärande kan forskningen beskrivas som salutogen. Resultatet bygger på workshops och intervjuer av gymnasieelever samt en enkät studie med svar från cirka 1500 elever åk 6-9. Steget från Google till vetenskapligt sökande (G2224, datasal i biblioteket) Föreläsare: Gertrud Ivarsson, bibliotekarie vid universitetsbiblioteket. Beskrivning: Den nyblivna studentens möte med universitetsvärlden vilka krav som finns kring deras informationssökande och källval och hur biblioteket/lrc stöttar dem på vägen Parallella sessioner Nätet nutidens mötesplats för barn och ungdomar (G1350) Föreläsare: Ulrika Danielsson, lektor i psykologi, Mittuniversitetet och Helena Fredriksson, IT-pedagog Birka folkhögskola. Beskrivning: En workshop om aktiviteter på nätet där du får utmaningar inom kreativitet, problemlösning, sociala nätverk, relationer, hälsa/ohälsa och nyfikenhet. Genus i arbete del 1 (G1351) Föreläsare: Angelika Sjöstedt Landén, Fil Dr i etnologi samt lärare och forskare i genusvetenskap, Mittuniversitetet. Beskrivning: I denna föreläsning (del 1) och efterföljande workshop (del 2) arbetar vi med frågan: Vad gör genus i arbetslivet? Föreläsningen innefattar en introduktion till genusbegreppet och workshopen ägnas åt att diskutera och arbeta med begreppet för att undersöka vad genus får för betydelse i det dagliga (arbets)livet. Nationalism och främlingsfientlighet (G1352) Föreläsare: Henrik Kjölstad, doktorand i statsvetenskap, Mittuniversitetet. Beskrivning: Föreläsningen kommer att baseras på delar av den sommarkurs jag håller under sommaren med namnet Nationalism, främlingsfientlighet och etnopolitik. Föreläsningen kommer att behandla historisk och nutida nationalism och främlingsfientlighet, hur dessa hänger samman och hur detta påverkar det moderna politiska klimatet Parallella sessioner Steget från Google till vetenskapligt sökande (G2224, datasal i biblioteket) Föreläsare: Gertrud Ivarsson, bibliotekarie vid universitetsbiblioteket. Beskrivning: Den nyblivna studentens möte med universitetsvärlden vilka krav som finns kring deras informationssökande och källval och hur biblioteket/lrc stöttar dem på vägen.

8 Genus i arbete del 2 (G1351) Föreläsare: Angelika Sjöstedt Landén, Fil Dr i etnologi samt lärare och forskare i genusvetenskap, Mittuniversitetet. Beskrivning: Denna efterföljande workshop ägnas åt att diskutera och arbeta vidare med genusbegreppet för att undersöka vad genus får för betydelse i det dagliga (arbets)livet. Smarta mobiler som specialpedagogiska verktyg (G1352) Föreläsare: Helena Fredriksson, IT pedagog, Birka folkhögskola. Beskrivning: Hur smarta mobiler kan vara ett verktyg för elever i behov av kognitivt stöd. Mobilen kan ge hjälp med Planering, Organisering, Tidsuppfattning, Påminnelse och Kommunikation Den hälsosamma skolan (Aulan, F214) Föreläsare: Niclas Almén, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, adjunkt i psykologi och Ulrika Danielsson lektor i psykologi, Mittuniversitetet. Beskrivning: På denna avslutande föreläsning, på temat hälsa, knyts dagen ihop och åhörarna får ytterligare frågor och funderingar att ta med sig tillbaka till sin verksamhet. Foto: Casper Hedberg

9 PROGRAM härnösand Registrering och fika (Sigma) Välkommen (Sigma) Åsa Bång, samordnare Gymnasiesamverkan, Mittuniversitetet Kulturmöte och integration (Sigma) Föreläsare: Ingela Olsson, Den Globala skolan. Beskrivning: Seminariet syftar till att öka medvetenheten om nyttan och nödvändigheten av interkulturell dialog i vardagen för alla världsmedborgare, särskilt bland våra barn och ungdomar. Vi får stifta bekantskap med Ingela Olsson, som ger innehåll och synpunkter på den svenska debatten om kultur och möten mellan kulturer. Hur underlättar vi mötet mellan kulturer? Vad är kultur? Barnuppfostran - att fostras in i ett visst tänkande/förhållningssätt beroende på omständigheter Gränssättningar och bestraffningar i olika kulturer Ingela delar med sig av sin långa erfarenhet av arbete med människor från hela världen, bl a. som lärare i svenska för invandrare, arbetskonsulent på AMI samt som chef för den kommunala Invandrarbyrån i Helsingborg. Utöver sin praktiska erfarenhet har Ingela Olsson även studerat religion, psykologi, etik och antropologi. Hon genomför sedan många år utbildningar inom landsting och kommuner samt för privata företag som Astra, Ikea och Semper. Ingela har också skrivit fem böcker i ämnet Parallella sessioner From Minority Report to Minority Report (O111) Föreläsare: Martin Shaw, lektor i engelska, Mittuniversitetet. Beskrivning: Philip K. Dick short story Minority Report (1954) has been made into a film, Minority Report (2002). The process of film adaptation is troubled by various taken-for-granted ideas that, for example, accept the original text as the best and the film as of lesser worth. My presentation will focus on the concept of cultural translation and provide insights into how translation theory can be adapted to film adaptation. The 48 years between the publication of the short story and the release of the film include changes in culture and possible methods to communicate cultural expressions. I will show a few clips from the film and take a closer look at one of these expressions: that is, the use of product placement and how advertisements are used to supplement the plot of the film.

10 Genrepedagogik (O114) Föreläsare: Ingela Norberg, universitetsadjunkt i svenska språket, Mittuniversitetet. Beskrivning: Genrepedagogik en väg till läs- och skrivutveckling för alla elever? Beskrivning av ett projekt som just nu genomförs. Steget från Google till vetenskapligt sökande (B312, datasal i biblioteket) Föreläsare: Jonas Degerfält och Kerstin Mårtensson, bibliotekarier vid universitets biblioteket. Beskrivning: Den nyblivna studentens möte med universitetsvärlden vilka krav som finns kring deras informationssökande och källval och hur biblioteket/lrc stöttar dem på vägen. Foto: Casper Hedberg

11 Härnösand Sundsvall Östersund Tel: miun.se

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Utbildningskatalog ht 2014/vt 2015 Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Innehåll Om Social utveckling 5 Nya möjligheter till fortbildning

Läs mer

Kongressprogram. Nordiska Skolledarkongressen 25 26 mars 2014, Svenska Mässan Göteborg

Kongressprogram. Nordiska Skolledarkongressen 25 26 mars 2014, Svenska Mässan Göteborg Kongressprogram www.skolledarexpo.se 2014 Elaine Eksvärd Isabella Grybe Matz Nilsson Jan Björklund Henrik Fexeus Andreas Schleicher Percy Barnevik Jesper Strömbäck Ulrika Wallén Johanna Lundén Linda Persson-Melin

Läs mer

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar.

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:17 Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier

Läs mer

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN!

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! Uppdaterad 2013-03-11 INNEHÅLL ENTRIS 2.0 kompetensutvecklingsutbud våren 2013 Inledning 3 Kompetensutvecklingsutbud våren 2013 3 Övriga insatser våren 2013 4 Mötesplats ENTRIS

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Relationer Helhetssyn Framgångstankar!

Relationer Helhetssyn Framgångstankar! Relationer Helhetssyn Framgångstankar! Välkommen till årets Rikskonferens i Eskilstuna 14-16 maj! Tre nya spännande och givande fortbildningsdagar för gymnasieskolans IM- program väntar på dig. Vi vänder

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING VID PSYKOLOGIGYMNASIET LÄSÅRET 2008-2009 Beslut samt ansvariga för denna kvalitetsredovisning: Psykologigymnasiet Sverige AB Sidiri Ekenryd, Rektor samt VD Jeanette Lundqvist, Biträdande

Läs mer

Den nya nätgenerationen En studie om gymnasieungdomars kommunikation via den digitala tekniken

Den nya nätgenerationen En studie om gymnasieungdomars kommunikation via den digitala tekniken Den nya nätgenerationen En studie om gymnasieungdomars kommunikation via den digitala tekniken Författare: Pia Lindh och Anna Nyqvist Andersson Handledare: Jens Cavallin Examinator: Helena Meldré C-uppsats

Läs mer

ETT BRINNANDE INTRESSE

ETT BRINNANDE INTRESSE Examensarbete för IT-pedagogprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2009 ETT BRINNANDE INTRESSE Ett aktionsbaserat utvecklingsprojekt Christian Elvemo, Fredrik Westholm & Pär Pettersson Sammanfattning

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN

Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Synligt Arbetsliv ENTREPRENÖRSKAP GENOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING I UNDERVISNINGEN Som lärare i Sv/So ser jag verkligen vinster med att synliggöra arbetslivet. Eleverna visar ett större engagemang för

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program

lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program Välkommen till Mittlärande 2015! Det är med stor glädje vi öppnar dörrarna för andra året av Mittlärande i Sundsvall. Kom och låt dig inspireras

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN

UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik 2008 UTVECKLINGSSAMTALET I FÖRSKOLAN En studie om föräldrars erfarenheter och förväntningar Amina Abbes och Maria Berg Sammanfattning Arbetets

Läs mer

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg Varmt välkommen till Inspirationsdagar i Göteborg vecka 44 26-27okt 2015 MÅNDAG 26 OKTOBER kl. 09.00-12.00 1. Pedagogiska planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmatriser Målgrupp: grundskolans

Läs mer

Kapitel 2 Utbytets pedagogiska innehåll

Kapitel 2 Utbytets pedagogiska innehåll Jannika Hedblom Utbytesdeltagare 2002»Jag har lärt mig otroligt mycket. Framför allt har jag lärt mig att det aldrig blir som man har tänkt sig men också att det viktigaste för respekt mellan människor

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Förskolan ett omsorgsfullt lärande. i Norrköping

Förskolan ett omsorgsfullt lärande. i Norrköping Förskolan ett omsorgsfullt lärande 15 16 oktober 2012 i Norrköping Arrangörer: Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) vid Linköpings universitet i samarbete med Linköpings kommun och Norrköpings

Läs mer

Medlemstidning för förbundet S:t Lukas - bli medlem du också www.sanktlukas.se. Lukas

Medlemstidning för förbundet S:t Lukas - bli medlem du också www.sanktlukas.se. Lukas Medlemstidning för förbundet S:t Lukas - bli medlem du också www.sanktlukas.se Lukas psykoterapi, existentiella samtal och utbildning... i hela Sverige nr 1 2010 Sankt Förändring gör livet mera levande

Läs mer

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet www.tankesmedjan.nu rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet Rapporter från Tankesmedjan Rapporter från

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Främja Hälsa. Body and mind Hur skapar vi empowerment? Vad kan vi lära från psychoneuroimmunology?

Främja Hälsa. Body and mind Hur skapar vi empowerment? Vad kan vi lära från psychoneuroimmunology? Främja Hälsa nr 3 2013 En tidning från nätverket Hälsofrämjande sjukvård TEMA: Den internationella HPH-konferensen i Göteborg Body and mind Hur skapar vi empowerment? Vad kan vi lära från psychoneuroimmunology?

Läs mer

Vad tycker elever om naturvetenskap?

Vad tycker elever om naturvetenskap? Rapport IBG-LP 07-001 Vad tycker elever om naturvetenskap? En studie gällande elevers inställning, föräldrarnas utbildningsnivå och könsskillnader Anna Ivarsson Lisa Ranudd Janina Sundström Institutionen

Läs mer

14-16 april 2015 Kistamässan. PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet. Välkommen till #SETT2015

14-16 april 2015 Kistamässan. PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet. Välkommen till #SETT2015 14-16 april 2015 Kistamässan ii PROGRAM Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet Välkommen till #SETT2015 Samarbetspartners Arrangörer Välkommen till SETT2015 Det är med stor glädje vi nu

Läs mer

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals.

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. Västpunkt ett magasin från Högskolan Väst i Trollhättan visuella uttryck i skolan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. med bensin i blodet SID 16 när världen intog högskolan väst SID 8 Arbetsintegrerat

Läs mer

POMS bladet. Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening. Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007. www.poms.nu

POMS bladet. Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening. Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007. www.poms.nu POMS bladet Organ för POMS - Handikappsykologernas Yrkesförening Trevlig sommar! Nr 2, juni 2007 www.poms.nu SHPF POMSbladet sidan 2 Styrelse för Sveriges Handikappsykologers Förening 2006-2007 vald vid

Läs mer

UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015

UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015 UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015 VÄLKOMMEN TILL VÅRT TREDJE UTBILDNINGSFORUM! Ängelholms kommun profilerar sig som Kunskapsstaden 2020. Intentionen är att alla led i våra verksamheter ska genomsyras av

Läs mer

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2

ORSAKER TILL AVHOPP ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I. 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET 10 ORSAKER TILL AVHOPP 379 unga berättar om avhopp från gymnasiet Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:2 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden Temagruppen

Läs mer

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier.

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:22 Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder

Läs mer

Bildning och kreativitet

Bildning och kreativitet Bildning och kreativitet Det här är en skola för dig med höga ambitioner De kommande tre åren är viktiga. Det kommer att bli spännande år med många nya vänner. Du kommer också att ställas inför stora utmaningar

Läs mer