fortbildningsdag på Mittuniversitetet För lärare och personal på gymnasiet Måndagen den 28 oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fortbildningsdag på Mittuniversitetet För lärare och personal på gymnasiet Måndagen den 28 oktober 2013"

Transkript

1 fortbildningsdag på Mittuniversitetet För lärare och personal på gymnasiet Måndagen den 28 oktober 2013

2 VARMT VÄLKOMMEN! För andra året i rad ordnar Mittuniversitetet en fortbildningsdag på universitetets samtliga campus under en och samma dag. Arrangemanget vänder sig till lärare och personal vid regionens gymnasieskolor. Nytt för i år är att vi startar och slutar dagen med en gemensam föreläsning. Däremellan finns en rad olika aktiviteter att välja mellan. Campus Härnösand, som gästas av Den Globala skolan på temat kulturmöte och integration, har dock ett litet annat upplägg (se programmet). En annan skillnad från förra året är att det inte kommer att sändas några föreläsningar via bildkonferens. Det betyder att du måste vara på plats för att kunna ta del av dagens innehåll. Vår förhoppning är att fortbildningsdagen ska ge dig nya kunskaper, vara en inspirationskälla i undervisningen samt ge dig tillfälle att träffa och utbyta erfarenheter med andra lärare. Mittuniversitetets gymnasiesamverkansgrupp planerar och ordnar dagen, vars syfte är att stärka samarbetet med regionens gymnasieskolor. Anmälan Anmälan pågår till 30 september och sker elektroniskt via vårt webbaserade anmälningsformulär. Det finner du på hemsidan: På hemsidan kommer det även att finnas mer information om fortbildningsdagen, såsom campuskarta och andra praktiska detaljer. Fortbildningsdagen är kostnadsfri och du bjuds på förmiddags- och eftermiddagskaffe. En bindande anmälan fordras dock. Behöver du avboka din plats gör du detta senast 11/10 skriftligen till asa. Om du inte har möjlighet att delta på fortbildningsdagen, kan du också välja att överlåta din plats till någon annan. Registrering Registrering sker mellan på de olika orterna. Då bjuder vi även på kaffe med tilltugg. Härnösand: Registrering i Sigma. Sundsvall: Registrering utanför Fälldinsalen, N109. Salen finns i hus N på våning 1 (bottenplan). Östersund: Registrering i F-husets foajé (mot hus G) i anslutning till sal F214. Utvärdering Vi vill väldigt gärna veta vad du tycker om Fortbildningsdagen och få in tips, idéer och förslag på hur den kan förbättras och utvecklas. På vår hemsida kommer det att finnas en webbaserad utvärderingsenkät som vi gärna vill att du fyller i. Vi kommer även att skicka en påminnelse om detta till dig i efterhand. Vi hoppas på en trevlig och givande dag tillsammans med dig!

3 PROGRAM SUNDSVALL Registrering och fika (utanför Fälldinsalen, N102) Välkommen (Fälldinsalen, N102) Sven Olofsson, projektledare Gymnasiesamverkan, Mittuniversitetet Gymnasiearbetet ett kvitto på att eleven är högskoleförberedd (Fälldinsalen, N102) Föreläsare: Karin Jarnkvist, lektor i sociologi, Mittuniversitetet. Beskrivning: Enligt GY11 ska gymnasieskolan rusta eleverna för högskolestudier. Det gäller särskilt de teoretiska gymnasieprogrammen. Gymnasiearbetet ska vara kvittot på att eleven är högskoleförberedd. Men vad innebär det egentligen att vara högskoleförberedd och hur kan man jobba med gymnasiearbetet för att förbereda eleverna för högre studier? Parallella sessioner Skolelevers psykiska hälsa och arbetsmiljö med särskilt fokus på kränkande behandling och sexuella trakasserier (M102) Föreläsare: Katja Gillander Gådin, docent i folkhälsovetenskap, Mittuniversitetet. Beskrivning: Presentation av forskning om skolelevers hälsa och skolmiljö, med särskilt fokus på kränkande behandling och sexuella trakasserier. Föreläsningen tar upp förekomst, konsekvenser, normaliseringsprocesser och ger förslag på hur man kan arbeta för att främja hälsa och motverka trakasserier. Programmering i Android (M207) Föreläsare: Ulf Jennehag, lektor i datateknik, Mittuniversitetet. Beskrivning: Föreläsningen tar upp grundläggande begrepp och tekniker för programmering av applikationer i operativsystemet Android. Föreläsningen innehåller en blandning av teori och demonstrationer och riktar sig till publik men grundläggande programmeringskunskaper. Mjälten tar människan till högre höjder och större djup (M108) Föreläsare: Angelica Lodin-Sundström och Harald Engan, doktorander i omgivningsfysiologi, Mittuniversitetet. Beskrivning: Att utmana sitt yttersta och se var gränsen går har alltid lockat människan. Vårt behov av syre är dock en av våra största begränsningar men går den att tänja? Har vi resurser att prestera utanför ramen? Följ med i en inblick i hur kroppen fungerar under syrebrist och vad rödbetor och mjälte har med saken att göra! Steget från Google till vetenskapligt sökande (N201, datasal i biblioteket) Föreläsare: Sofia Pemer och Lars Våge, bibliotekarier vid universitetsbiblioteket. Beskrivning: Den nyblivna studentens möte med universitetsvärlden vilka krav som finns kring deras informationssökande och källval och hur biblioteket/lrc stöttar dem på vägen.

4 12.00 LUNCH Parallella sessioner Elever som utmanar och stör del 1, föreläsning, (M207) Föreläsare: Anders Lindqvist, lärarutbildare, Mittuniversitetet. Beskrivning: Denna föreläsning och efterföljande workshop fokuserar på beteen deproblem i skolsituationer. Föreläsningen tar upp olika definitioner på beteendeproblem samt hur vi kan arbeta aktivt och proaktivt med dem. Genetik, genteknik och etik (M204) Föreläsare: Svante Holm, lektor i genetik, Mittuniversitetet. Beskrivning: Hur människan och andra djur, växter och mikroorganismer ärver sina egenskaper var länge ett mysterium för vetenskapen. Från mitten av talet har kunskapen om det genetiska arvet utvecklats mycket fort. Inte bara förstår vi hur det fungerar, idag kan vi också medvetet styra arvet, t ex inom växt förädling och husdjursavel men också i produktion av mediciner. Möjligheterna att styra arvet har vuxit i takt med att tekniken inom området gentekniken utvecklats. Både att förstå det genetiska arvet och att ändra i det skapar frågor av etisk karaktär. Samband mellan deltagande i klassrummet, diskriminering och ohälsa bland flickor och pojkar i Östersunds kommun (M102) Föreläsare: Heidi Carlerby, lektor folkhälsovetenskap, Mittuniversitetet. Beskrivning: Presentation av en studie som visar på samband mellan förekomst av diskriminering på skolan, deltagande i klassrummet och psykosomatiska problem. Deltagare var elever i årskurs 6-9 vid tio skolor i Östersunds kommun. Tre fjärde delar av flickorna och två tredjedelar av pojkarna rapporterade att det förekom diskriminering på skolan Parallella sessioner Elever som utmanar och stör del 2, workshop, (M207) Föreläsare: Anders Lindqvist, lärarutbildare och Ulrika Gidlund, doktorand i pedagogik, Mittuniversitetet. Beskrivning: Denna workshop bygger på den föregående föreläsningen och ägnas åt att diskutera beteendeproblematiken samt olika praktiska metoder som kan hindra och/eller förhindra att situationer uppstår i den dagliga skolsituationen. Design och den industriella revolutionen 2.0 (R120) Föreläsare: Torsten Vesterlund, lektor industridesign och Jan Lövgren, verkstadsansvarig, Mittuniversitetet. Beskrivning: En inspirationsföreläsning om industridesign och vad ny teknik kan betyda för framtida produktutveckling. Vi håller till i projektstudion och den när liggande verkstaden där visning av bl.a. 3D-skrivare äger rum. Workshop i ämnet genetik (sal meddelas senare) Föreläsare: Svante Holm, lektor i genetik, Mittuniversitetet. Beskrivning: Att förstå människan i ett evolutionärt perspektiv.

5 Steget från Google till vetenskapligt sökande (N201, datasal i biblioteket) Föreläsare: Sofia Pemer och Lars Våge, bibliotekarier vid universitetsbiblioteket. Beskrivning: Den nyblivna studentens möte med universitetsvärlden vilka krav som finns kring deras informationssökande och källval och hur biblioteket/lrc stöttar dem på vägen Avslutande föreläsning (Fälldinsalen, N102) Vetenskapligt tankesätt i grundutbildning på universitetsnivå Föreläsare: Lena Trulsson, biomedicinsk analytiker, Med.Dr, lektor, Mittuniversitetet. Beskrivning: I universitetsutbildningar på kandidatnivå ingår att slutligt skriva en 15 hp (10 veckor heltid) uppsats som baseras på vetenskaplighet. Vad innebär detta? Vad bör studenterna få med sig ör att förstå hur det byggs upp? Hur viktigt är progression under utbildningen? Föreläsningen beskriver hur en vetenskaplig studie planeras och genomförs, vikten av att ha struktur vid genomförandet och ett tydligt mål samt olika studietyper och vad som krävs för att kalla det vetenskapligt arbete. Foto: Casper Hedberg

6 PROGRAM ÖSTERSUND Den hälsosamma skolan Registrering och fika (F-huset, foajén mot hus G) Välkommen (Aulan, F214) Ulrika Danielsson, samordnare Gymnasiesamverkan, Mittuniversitetet Stressrelaterad ohälsa (Aulan, F214) Föreläsare: Niclas Almén, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, adjunkt i psykologi, Mittuniversitetet. Beskrivning: Stressrelaterad ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till långtids sjukskrivning i Sverige. Stressrelaterad ohälsa är även vanligt i flertalet andra länder, som t.ex. Holland, Kanada, Storbritannien, Tyskland, Australien, Brasilien, USA och Japan. Det mest riskfyllda för hälsan är inte intensiv utan långvarig och högfrekvent stress. Ett annat sätt att betrakta detta är att många av oss återhämtar oss för lite och/ eller för ineffektivt. I studier så har vi på Mittuniversitetet, forskargruppen för Beteendemedicin och Hälsopsykologi, testat att hjälpa människor att just effektivisera sin vardagliga återhämtning och resultaten är glädjande: återhämtningsbeteendet, hälsan och välmåendet förbättras. Under presentationen kommer jag att berätta om vad som är viktigt att tänka på och, inte minst, att göra för att lyckas bli en expert på återhämtning! Parallella sessioner PlugIn projektet inom SKL (G1350) Föreläsare: Tor Hatlevoll, SKL och Ewa Westman, Regionförbundet Jämtlands Län. Beskrivning: Syftet med projektet är att genom olika insatser och nya utbildningsstrukturer fånga upp de elever som löper störst risk att hoppa av gymnasiet. Tor Hatlevoll är bl.a. ansvarig för publikationen Motverka studieavbrott gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning, som ligger till grund för PlugIn projektet. Rapporten kommer att gås igenom och även vilka tendenser man ser i den nya rapporten som sammanställs nu. Problem i skolan som riskfaktor (G1352) Föreläsare: Ulf Engqvist, Med.Dr., lektor i socialt arbete, Mittuniversitetet. Beskrivning: I en uppföljning av barnpsykiatriska patienter i vuxenlivet samt sammanställning av tester vid inskrivning av 82 elever på särskilt skolhem hade skolproblem stor betydelse. Hur gör vi för att fler elever ska må bra och lyckas i skolan? (G1351) Föreläsare: Maria Warne, doktorand i folkhälsovetenskap, Mittuniversitetet. Beskrivning: Under föreläsningen presenteras resultat från ett avhandlingsarbete som pågått de senaste 4 åren. Deltagare i de olika studierna har varit elever i Östersunds grundskolor och gymnasieskolan Wargentin. Genom att studera vad

7 12.00 LUNCH som bidrar till hälsa och lärande kan forskningen beskrivas som salutogen. Resultatet bygger på workshops och intervjuer av gymnasieelever samt en enkät studie med svar från cirka 1500 elever åk 6-9. Steget från Google till vetenskapligt sökande (G2224, datasal i biblioteket) Föreläsare: Gertrud Ivarsson, bibliotekarie vid universitetsbiblioteket. Beskrivning: Den nyblivna studentens möte med universitetsvärlden vilka krav som finns kring deras informationssökande och källval och hur biblioteket/lrc stöttar dem på vägen Parallella sessioner Nätet nutidens mötesplats för barn och ungdomar (G1350) Föreläsare: Ulrika Danielsson, lektor i psykologi, Mittuniversitetet och Helena Fredriksson, IT-pedagog Birka folkhögskola. Beskrivning: En workshop om aktiviteter på nätet där du får utmaningar inom kreativitet, problemlösning, sociala nätverk, relationer, hälsa/ohälsa och nyfikenhet. Genus i arbete del 1 (G1351) Föreläsare: Angelika Sjöstedt Landén, Fil Dr i etnologi samt lärare och forskare i genusvetenskap, Mittuniversitetet. Beskrivning: I denna föreläsning (del 1) och efterföljande workshop (del 2) arbetar vi med frågan: Vad gör genus i arbetslivet? Föreläsningen innefattar en introduktion till genusbegreppet och workshopen ägnas åt att diskutera och arbeta med begreppet för att undersöka vad genus får för betydelse i det dagliga (arbets)livet. Nationalism och främlingsfientlighet (G1352) Föreläsare: Henrik Kjölstad, doktorand i statsvetenskap, Mittuniversitetet. Beskrivning: Föreläsningen kommer att baseras på delar av den sommarkurs jag håller under sommaren med namnet Nationalism, främlingsfientlighet och etnopolitik. Föreläsningen kommer att behandla historisk och nutida nationalism och främlingsfientlighet, hur dessa hänger samman och hur detta påverkar det moderna politiska klimatet Parallella sessioner Steget från Google till vetenskapligt sökande (G2224, datasal i biblioteket) Föreläsare: Gertrud Ivarsson, bibliotekarie vid universitetsbiblioteket. Beskrivning: Den nyblivna studentens möte med universitetsvärlden vilka krav som finns kring deras informationssökande och källval och hur biblioteket/lrc stöttar dem på vägen.

8 Genus i arbete del 2 (G1351) Föreläsare: Angelika Sjöstedt Landén, Fil Dr i etnologi samt lärare och forskare i genusvetenskap, Mittuniversitetet. Beskrivning: Denna efterföljande workshop ägnas åt att diskutera och arbeta vidare med genusbegreppet för att undersöka vad genus får för betydelse i det dagliga (arbets)livet. Smarta mobiler som specialpedagogiska verktyg (G1352) Föreläsare: Helena Fredriksson, IT pedagog, Birka folkhögskola. Beskrivning: Hur smarta mobiler kan vara ett verktyg för elever i behov av kognitivt stöd. Mobilen kan ge hjälp med Planering, Organisering, Tidsuppfattning, Påminnelse och Kommunikation Den hälsosamma skolan (Aulan, F214) Föreläsare: Niclas Almén, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, adjunkt i psykologi och Ulrika Danielsson lektor i psykologi, Mittuniversitetet. Beskrivning: På denna avslutande föreläsning, på temat hälsa, knyts dagen ihop och åhörarna får ytterligare frågor och funderingar att ta med sig tillbaka till sin verksamhet. Foto: Casper Hedberg

9 PROGRAM härnösand Registrering och fika (Sigma) Välkommen (Sigma) Åsa Bång, samordnare Gymnasiesamverkan, Mittuniversitetet Kulturmöte och integration (Sigma) Föreläsare: Ingela Olsson, Den Globala skolan. Beskrivning: Seminariet syftar till att öka medvetenheten om nyttan och nödvändigheten av interkulturell dialog i vardagen för alla världsmedborgare, särskilt bland våra barn och ungdomar. Vi får stifta bekantskap med Ingela Olsson, som ger innehåll och synpunkter på den svenska debatten om kultur och möten mellan kulturer. Hur underlättar vi mötet mellan kulturer? Vad är kultur? Barnuppfostran - att fostras in i ett visst tänkande/förhållningssätt beroende på omständigheter Gränssättningar och bestraffningar i olika kulturer Ingela delar med sig av sin långa erfarenhet av arbete med människor från hela världen, bl a. som lärare i svenska för invandrare, arbetskonsulent på AMI samt som chef för den kommunala Invandrarbyrån i Helsingborg. Utöver sin praktiska erfarenhet har Ingela Olsson även studerat religion, psykologi, etik och antropologi. Hon genomför sedan många år utbildningar inom landsting och kommuner samt för privata företag som Astra, Ikea och Semper. Ingela har också skrivit fem böcker i ämnet Parallella sessioner From Minority Report to Minority Report (O111) Föreläsare: Martin Shaw, lektor i engelska, Mittuniversitetet. Beskrivning: Philip K. Dick short story Minority Report (1954) has been made into a film, Minority Report (2002). The process of film adaptation is troubled by various taken-for-granted ideas that, for example, accept the original text as the best and the film as of lesser worth. My presentation will focus on the concept of cultural translation and provide insights into how translation theory can be adapted to film adaptation. The 48 years between the publication of the short story and the release of the film include changes in culture and possible methods to communicate cultural expressions. I will show a few clips from the film and take a closer look at one of these expressions: that is, the use of product placement and how advertisements are used to supplement the plot of the film.

10 Genrepedagogik (O114) Föreläsare: Ingela Norberg, universitetsadjunkt i svenska språket, Mittuniversitetet. Beskrivning: Genrepedagogik en väg till läs- och skrivutveckling för alla elever? Beskrivning av ett projekt som just nu genomförs. Steget från Google till vetenskapligt sökande (B312, datasal i biblioteket) Föreläsare: Jonas Degerfält och Kerstin Mårtensson, bibliotekarier vid universitets biblioteket. Beskrivning: Den nyblivna studentens möte med universitetsvärlden vilka krav som finns kring deras informationssökande och källval och hur biblioteket/lrc stöttar dem på vägen. Foto: Casper Hedberg

11 Härnösand Sundsvall Östersund Tel: miun.se

Vetenskapsdag. För gymnasieelever i åk 2, 18 april 2016

Vetenskapsdag. För gymnasieelever i åk 2, 18 april 2016 1 Vetenskapsdag För gymnasieelever i åk 2, 18 april 2016 2 Information till deltagande elever På vårterminen i årskurs två har MIUN och Jämtlands gymnasium sedan flera år anordnat en vetenskapsdag där

Läs mer

Handlingsplan Gymnasiesamverkan 2013

Handlingsplan Gymnasiesamverkan 2013 Handlingsplan Gymnasiesamverkan 2013 Uppdaterad 2013-08-29 Inledning I Mittuniversitetets utbildningsstrategi 2011-2015 har regional samverkan skrivits in som ett av fem prioriterade områden. Projektet

Läs mer

Föreläsare/Workshops - Campus Tisdag 28 oktober

Föreläsare/Workshops - Campus Tisdag 28 oktober Pass 1 10.15-11.00 Interdisciplinär kunskap Karin Danielsson Öberg, Universitetslektor vid Informatik, Umeå Universitet Idag väljer många studenter vid högre utbildning att läsa ett utbildningsprogram.

Läs mer

6 OKTOBER 2015 FORSKNING PÅGÅR... om barn och unga

6 OKTOBER 2015 FORSKNING PÅGÅR... om barn och unga INTEGRATION 6 OKTOBER 2015 på väg in i det svenska samhället FORSKNING PÅGÅR... om barn och unga FORSKNING PÅGÅR... om barn och unga 12 år av samverkan mellan Uppsala universitet och Regionförbundet Uppsala

Läs mer

Koppling till gymnasieskolans styrdokument

Koppling till gymnasieskolans styrdokument Bilaga 2 DET BÖRJAR MED MIG Koppling till gymnasieskolans styrdokument Koppling till gymnasieskolans styrdokument Både läroplan och ämnesplaner ger stöd för att genomföra detta material. Skolverket har

Läs mer

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin

Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Nyhetsbrev från Barnrättsakademin Efter en bra vårtermin och en underbar sommar har våra kurser åter börjat och universitetet är fyllt av nya och återvända studenter! Vi hälsar våra ca 200 studenter välkomna

Läs mer

Förebyggandevecka på Fabriken.

Förebyggandevecka på Fabriken. Förebyggandevecka på Fabriken. Välkommen till gratis föreläsningar om socialtjänstens förebyggande arbete i år med fokus på tjejer! 20 24 november bjuder och Familjecentralsenheten in till Fabriksgatan

Läs mer

Björn Wickström, projektledare Barn- och utbildningsförvaltningen Östersunds kommun bjorn.wickstrom@ostersund.se

Björn Wickström, projektledare Barn- och utbildningsförvaltningen Östersunds kommun bjorn.wickstrom@ostersund.se SIS 27 september 2011 Trygghet, Hälsa och Trivsel i Skolan Vad kan vi lära av Östersundsprojektet? (UHU) Björn Wickström, projektledare Barn- och utbildningsförvaltningen Östersunds kommun bjorn.wickstrom@ostersund.se

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Välkommen till. Det blir allt från föreläsningar, utställningar och föreställningar till föreningstorg, mingel, inspiration och mycket annat.

Välkommen till. Det blir allt från föreläsningar, utställningar och föreställningar till föreningstorg, mingel, inspiration och mycket annat. Välkommen till TÄNK GLOBALT AGERA LOKALT Hard Rain - Av Mark Edwards Den 25 september blir Sundsvalls kommun Globala Sundsvall. Då går startskottet för en dryg vecka med fokus på globala frågor i ett lokalt

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Inbjudan Fokus på specialpedagogisk forskning

Inbjudan Fokus på specialpedagogisk forskning Inbjudan Fokus på specialpedagogisk forskning En annorlunda seminarieserie läsåret 2013 2014 Välkommen till en annorlunda seminarieserie Skollagen betonar att utbildning ska vila på vetenskaplig grund

Läs mer

Minnesanteckningar från Upptaktsträff augusti 2013 på campus Östersund och Sundsvall

Minnesanteckningar från Upptaktsträff augusti 2013 på campus Östersund och Sundsvall Minnesanteckningar från Upptaktsträff augusti 2013 på campus Östersund och Sundsvall Dessa anteckningar sammanfattar de två Upptaktsträffarna som utfördes 15:e respektive 16:e augusti på campus Östersund

Läs mer

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet.

OBS! Du som har läst vid Mittuniversitetet tidigare, har kvar samma inloggningsuppgifter och får ingen ny användaridentitet. Hej! Vi har glädjen att berätta att du blivit antagen till kursen Psykologi GR (A), Introduktion till beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT), 7.5h, kurskod: PS062G, anmälningskod: P4081. Varmt

Läs mer

För dig som är anhörig Anhörigcenters program september - december

För dig som är anhörig Anhörigcenters program september - december För dig som är anhörig Anhörigcenters program september - december 2017 Detta programblad vänder sig till dig som vårdar, stöttar eller hjälper en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har någon

Läs mer

O:MEET 13 augusti. Mötesplats för kollegialt lärande av och med pedagoger i vår egen kommun. Tisdag 13 augusti 2013 Nya restaurangen Brattebergsskolan

O:MEET 13 augusti. Mötesplats för kollegialt lärande av och med pedagoger i vår egen kommun. Tisdag 13 augusti 2013 Nya restaurangen Brattebergsskolan 13 augusti Mötesplats för kollegialt lärande av och med pedagoger i vår egen kommun. Tisdag 13 augusti 2013 Nya restaurangen Brattebergsskolan Samma innehåll på förmiddag och eftermiddag för att pedagoger

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö

Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö NätRoms 24:e konferens 7-8 november 2013 Tema Delaktighet Plats: Växjö, Best Western Hotel Royal Corner Datum: 7 8 november 2013 Anmälan: Fyll i webbformulär på NätRoms

Läs mer

Vetenskapsdag. För gymnasieelever i åk 2, 14 april Campus Östersund

Vetenskapsdag. För gymnasieelever i åk 2, 14 april Campus Östersund Vetenskapsdag För gymnasieelever i åk 2, 14 april 2015 Campus Östersund Information till deltagande elever På vårterminen i årskurs två har MIUN och Jämtlands gymnasium sedan flera år anordnat en vetenskapsdag

Läs mer

Kompletterande lärarutbildning 2017/2018

Kompletterande lärarutbildning 2017/2018 Kompletterande lärarutbildning 2017/2018 90 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% Bli lärare på tre terminer! Kompletterande lärarutbildning vid Uppsala universitet är en påbyggnadsutbildning för dig med

Läs mer

Kurs: Hälsa, livsvillkor och miljö 7.5 hp, HT 2013

Kurs: Hälsa, livsvillkor och miljö 7.5 hp, HT 2013 MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR!!!! Kurs: Hälsa, livsvillkor och miljö 7.5 hp, HT 2013 Vecka 46 Ämnesområde Föreläsare/ansvarig lärare Lokal Måndag 11 november Kl. 10.00-12.00 FÖRELÄSNING: Folkhälsa

Läs mer

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö Företag som lärmiljö Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen

Läs mer

Utbildningar för. Familjehem

Utbildningar för. Familjehem Utbildningar för Familjehem Arrangerade av Gryning Vård AB Hösten 2009 våren 2010 Innehåll UTBILDNINGAR Temadag om ensamkommande flyktingbarn...sid 4 Barnuppfostran i olika kulturer...sid 5 De små sammanhangens

Läs mer

Specialpedagogikdagarna

Specialpedagogikdagarna Träffa kollegor från hela landet! Specialpedagogikdagarna Senaste forskning Anpassningar och stöd Samverkan Fördjupande seminarium: Elever med funktionsnedsättningar, diagnoser och kognitiva svårigheter

Läs mer

Informationskompetens i utbildningen

Informationskompetens i utbildningen Projektplan UB/LRC & HUV Informationskompetens i utbildningen Beställare: Biblioteksrådet Ansvarig: Utbildningsgruppen vid UB/LRC Tidsperiod: 2014-2016 2014-02-20 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Projektets

Läs mer

Verktyg för Individanpassad SFI

Verktyg för Individanpassad SFI Verktyg för Individanpassad SFI Inbjudan till konferens i Stockholm den 24-25 januari 2011 TALARE Lunds kommun Eva Leijon Burlövs kommun Thérèse Stringer och författare Nacka kommun Viveca Schön Utbildningscentrum

Läs mer

Kurs: Hälsa, livsvillkor och miljö 7.5 hp, VT 2014

Kurs: Hälsa, livsvillkor och miljö 7.5 hp, VT 2014 MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR!!!! Kurs: Hälsa, livsvillkor och miljö 7.5 hp, VT 2014 Vecka 14 Ämnesområde Föreläsare/ansvarig lärare Lokal Måndag 31 mars Kl. 10.00-12.00 Sal 202 (hela dagen)

Läs mer

Kvalitet och lärande i skolan

Kvalitet och lärande i skolan Lär av framgångsrika kommuners systematiska kvalitetsarbete Kvalitet och lärande i skolan På vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Så kan du få det systematiska kvalitetsarbetet att löpa som en röd

Läs mer

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 Transkulturellt Centrum inbjuder till fördjupningskurs i Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 behandling i den mångkulturella vården Innehåll Transkulturell psykiatri är ett kunskapsområde inom

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Inbjudan till GR Drop Outs avslutningsoch spridningskonferens

Inbjudan till GR Drop Outs avslutningsoch spridningskonferens Inbjudan till GR Drop Outs avslutningsoch spridningskonferens Nu välkomnar GR Drop Outs alla som är intresserade av skolkproblematik, utanförskap och unga människors framtidsutsikter att ta del av vår

Läs mer

Metodfestival kring lärande för hållbar utveckling

Metodfestival kring lärande för hållbar utveckling Umeå 27 oktober 2015 En mötesplats kring lärande och globala frågor i förskolan och skolan. Hur kan vi arbeta för att lärande ska genomsyra all verksamhet? Hur kan vi arbeta för att främja aktning för

Läs mer

Lärcentrum Allmänna vägen 103, Otterbäcken Box 80, 548 22 HOVA Telefon 0551/28261, Fax 0551 28269

Lärcentrum Allmänna vägen 103, Otterbäcken Box 80, 548 22 HOVA Telefon 0551/28261, Fax 0551 28269 VÅREN 2011 Anmälan: Senast tre dagar före respektive föreläsning till, Tel 0551-28261 Tid: Plats: Torsdagar Frukost från 07.30 (vi bjuder) Föreläsningen startar 07.45, Gallernäsets skola, Otterbäcken Frågor

Läs mer

Utbildningar för. Familjehem. Arrangerade av Gryning Vård AB

Utbildningar för. Familjehem. Arrangerade av Gryning Vård AB Utbildningar för Familjehem Arrangerade av Gryning Vård AB Hösten 2012 våren 2013 Innehåll UTBILDNINGAR En mötesplats för familje- och jourhem... sid 3 Kulturmöten och kulturkrockar barnuppfostran i olika

Läs mer

SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP

SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland 20-21 april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP Välkommen till 2017 års upplaga av Synapsen, en mötesplats som inspirerar och ger personlig utveckling till chefer, ledare och politiker

Läs mer

TILL KEMILÄRARE SOM VILL MÖTA FRAMTIDEN I SKOGSINDUSTRIERNAS HÖSTFORTBILDNING 2008

TILL KEMILÄRARE SOM VILL MÖTA FRAMTIDEN I SKOGSINDUSTRIERNAS HÖSTFORTBILDNING 2008 TILL KEMILÄRARE SOM VILL MÖTA FRAMTIDEN I SKOGSINDUSTRIERNAS HÖSTFORTBILDNING 2008 Södra Cell Värö 28-29 oktober 2008 Kommentarer från tidigare fortbildningar Några kommentarer från deltagarna 2007 på

Läs mer

Digitalt lärande och programmering i klassrummet

Digitalt lärande och programmering i klassrummet Digitalt lärande och programmering i klassrummet utbildningsprojekt för lärare Vision Programmering blir en naturlig del i klassrummet. Alla lärare ska kunna använda programmering som ett arbetssätt för

Läs mer

Uppföljning av granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen

Uppföljning av granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Karl Weigelt 08-563 087 33 karl.weigelt@hsv.se

Läs mer

På lika villkor- för lärande och likabehandling

På lika villkor- för lärande och likabehandling På lika villkor- för lärande och likabehandling Skolan främjar och förebygger Välkommen till en konferens för dig som är utbildningschef, skolledare eller skolpolitiker i Fyrbodal! HOTELL BOHUSGÅRDEN,

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2018

Stress & utmattningssyndrom 2018 Stress & utmattningssyndrom 2018 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med den senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom! Hur har stress blivit ett svar på samhällsförändringar?

Läs mer

Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp

Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp Ledarskap och organisationsutveckling 1, 30 hp HT 2017 VT 2018 Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Respekt och självrespekt

Respekt och självrespekt Respekt och självrespekt The Capital of Scandinavia Bakgrund Under hösten 2013 skedde flera fall av gruppvåldtäkter, där både offer och gärningsmän var under 18 år. I några fall förstod varken brottsoffren

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 20 On 27/1 Lå 09/10

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 20 On 27/1 Lå 09/10 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 20 On 27/1 Lå 09/10 Påminnelse om val Dina val av kurser till nästa läsår görs på Dexter

Läs mer

Sektionsstyrelsesammanträde 2006-12-11

Sektionsstyrelsesammanträde 2006-12-11 HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL 1 (9) Sektionen för Hälsa och Samhälle 2006-12-11 Sektionsstyrelsesammanträde 2006-12-11 Närvarande ledamöter: Övriga närvarande: Alexandra Bengtsson AnneCharlotte Berggren

Läs mer

Temadag om alternativa drivmedel och fordonstekniker

Temadag om alternativa drivmedel och fordonstekniker Inbjudan Inbjudan Temadag om alternativa drivmedel och fordonstekniker Tid: 2 november 2006, kl. 09.00 14.45 Plats: Kommunförbundet Västernorrland, Härnösand eller via webb-tv Välkomna till en temadag

Läs mer

SPANA IN PROVA PA TANK EFTER!

SPANA IN PROVA PA TANK EFTER! SPANA IN PROVA PA TANK EFTER! Fredagen 25 september kl. 10.00 15.00, Mittuniversitetet, Campus Östersund. Fri entré! Program Forskarfredag 25 september Föreläsningar HUS F, SAL F214 10.00 10.30 Hard rain

Läs mer

FOKUS på specialpedagogisk forskning - Västerås

FOKUS på specialpedagogisk forskning - Västerås FOKUS på specialpedagogisk forskning - Västerås Aktivitets ID: 5229 Tid: 15 oktober 2013, kl 13:00-16:30 Tid: 19 november 2013, kl 13:00-16:30 Tid: 18 februari 2014, kl 13:00-16:30 Tid: 25 mars 2014, kl

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Kursdokument Värdegrund och likabehandling i teori och praktik 7.5 hp

Kursdokument Värdegrund och likabehandling i teori och praktik 7.5 hp Kursdokument Värdegrund och likabehandling i teori och praktik 7.5 hp Kursens syfte är att fördjupa deltagarnas kunskaper inom området värdegrund med speciellt fokus på diskriminering, kränkning och mobbning

Läs mer

När skolan lyfter! En dag i Köping med skolutveckling i fokus

När skolan lyfter! En dag i Köping med skolutveckling i fokus När skolan lyfter! En dag i Köping med skolutveckling i fokus De flesta av oss är överens om att skola och utbildning är i behov av stora förändringar. Det handlar om ledarskap, pedagogik, individualisering,

Läs mer

Student Living Lab. Förstudie

Student Living Lab. Förstudie Student Living Lab Förstudie Samhällstrender Globala trender uppstår och förändras i en allt snabbare takt. Dessa trender påverkar regioner snabbare än någonsin tidigare. Trender som sociala medier och

Läs mer

Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi

Sahlgrenska akademin LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/522 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine magisterexamen i huvudområdet arbetsterapi Degree of Master of Medical Science (One Year) with a major in Occupational therapy 1. Fastställande

Läs mer

Kvalitet i lärarutbildning

Kvalitet i lärarutbildning Välkommen till Lärarutbildningskonventets konferens i Malmö 13-14 juni 2016 Kvalitet i lärarutbildning Malmö högskola arrangerar i samarbete med Lärarutbildningskonventet en konferens för att dela tankar

Läs mer

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/523 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Degree of Master of Medical Science (Two Years) with a major in Physiotherapy 1. Fastställande

Läs mer

Övervikt och fetma 2017

Övervikt och fetma 2017 Övervikt och fetma 2017 kunskap, vård och behandling kunskap utveckling inspiration Risker, genetisk känslighet och resultat av olika behandlingsmetoder vad kan vi lära från aktuell forskning? Uppdatera

Läs mer

ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK. Inbjudan. till konferens maj 2008 i Stockholm

ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK. Inbjudan. till konferens maj 2008 i Stockholm ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK Inbjudan till konferens 17 18 maj 2008 i Stockholm En mötesplats för nya kunskaper, goda idéer och kritiska synpunkter Välkommen till nätverkskonferens i Stockholm den 17-18

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Vetenskapsdag Östersund 2017

Vetenskapsdag Östersund 2017 Vetenskapsdag Östersund 2017 DAGAR KVAR DAGAR AKTIV SVAR SVARSTID (MEDIAN) SLUTFÖRDA Jag är: 0 52 113 1m 12s 107 100% 80% 60% 40% 20% 0% Gymnasieelev Gymnasielärare/personal 1 Gymnasieelev 108 (95.58 %)

Läs mer

PATIENTENS SÄKERHET EN NATURLIG DEL AV SJUKSKÖTERSKANS UTBILDNING

PATIENTENS SÄKERHET EN NATURLIG DEL AV SJUKSKÖTERSKANS UTBILDNING PATIENTENS SÄKERHET EN NATURLIG DEL AV SJUKSKÖTERSKANS UTBILDNING Ann-Britt Ivarsson Ekedahl, ämnesföreträdare och adjunkt Carin Alm Roijer, prefekt och lektor Mariette Bengtsson, studierektor och docent

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av förskolans och skolans måluppfyllelse

Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av förskolans och skolans måluppfyllelse Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av förskolans och skolans måluppfyllelse De nya styrdokumenten- stöd och krav Lärande för hållbar utveckling - kopplingen till andra prioriterade områden Entreprenörskap/entreprenöriellt

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

11 oktober Finns det skillnader i hur nyhetsmedier rapporterar om kvinnor och män i svenska politiska skandaler?

11 oktober Finns det skillnader i hur nyhetsmedier rapporterar om kvinnor och män i svenska politiska skandaler? Öppna föreläsningar Hösten 2012 I samarbete med Linnéuniversitetet erbjuder Ronneby Kunskapskälla ett antal spännande föreläsningar där universitetets forskning presenteras i populärvetenskaplig form.

Läs mer

Öppna föreläsningar Hösten 2010

Öppna föreläsningar Hösten 2010 Öppna föreläsningar Hösten 2010 Datum Ämne Föreläsare Innehåll 14 okt Ledarskap Anders Hytter Det mörka ledarskapet Ledarskap kan utövas med såväl positiva som negativa förtecken. Inom forskningen har

Läs mer

TEKNIK- OCH ELPROGRAMMET. Karlstad juni 2011

TEKNIK- OCH ELPROGRAMMET. Karlstad juni 2011 Inbjudan till LÄRARE PÅ TEKNIK- OCH ELPROGRAMMET Karlstad 21-22 juni 2011 Välkommen till Skogsindustriernas fortbildning för lärare på teknik- och elprogrammet Skogsindustrierna och Stora Enso arrangerar

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Ipad i förskola och skola

Ipad i förskola och skola 2014-11-21 15/21 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Ipad i förskola och skola BAKGRUND/ SYFTE Denna utbildningsdag vänder sig till dig som

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Kunskap för barn & ungas bästa

Kunskap för barn & ungas bästa VÄLKOMMEN TILL Kunskap för barn & ungas bästa START 13 OKTOBER 2015 HÄRNÖSANDS FOLKHÖGSKOLA Du är varmt välkommen! Jessica Eriksson, Kommunförbundet Västernorrland Tillsammans utvecklar vi socialtjänsten

Läs mer

STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE

STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE VARBERGS KOMMUN & LIN EDUCATION PRESENTERAR: STUDIEDAG OM IT & LÄRANDE 24 SEPTEMBER - ÅK F-5 PÅSKBERGSSKOLAN & PINGSTKYRKAN Välkomna till en heldag kring IT och lärande. Du får under dagen en gemensam

Läs mer

Bemöta och undervisa explosiva barn

Bemöta och undervisa explosiva barn För dig i förskolan, F-6 och fritidshem! Bemöta och undervisa explosiva barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 juni 2011 TALARE NSPH Riksförbundet Attention Anki Sandberg Klockaretorpsskolan

Läs mer

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Högskolan Kristianstad bjuder in förskolans lärare och ledare till en föreläsningsserie med rubriken: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad kan det betyda i ett förskoleperspektiv? Förskolans

Läs mer

Måndag 12 februari. Tid Ämne Talare

Måndag 12 februari. Tid Ämne Talare Måndag 12 februari Tid Ämne Talare 09.00-09.45 Registrering Vänligen kom inte i sista stund! 09.50-10.00 Seminariet öppnas Ej klar 10.00-10.40 Hela människan - en holistisk syn på patienten Vad är en holistisk

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Introduktionsprogrammen a för planen Bitr. rektor är ytterst ansvarig för planen.

Läs mer

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG!

Startvecka DETTA GÄLLER ENDAST OM DU INTE WEB.REG DIG! REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är indelade i ämne efter bokstavsordning OBS: WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND!!! Du kan inte webbregistrera dig om du är villkorligt behörig eller om du

Läs mer

Verksamhetsrapport för tiden 201201-201212. Regionalt utvecklingsnätverk, RUN. Mittuniversitetet

Verksamhetsrapport för tiden 201201-201212. Regionalt utvecklingsnätverk, RUN. Mittuniversitetet Verksamhetsrapport för tiden 201201-201212 Regionalt utvecklingsnätverk, RUN Mittuniversitetet Monika Karlsson, Marina Nord-Öberg och Ingrid Burlin 2 av (8) Innehållsförteckning RUN:s ledningsgrupp och

Läs mer

Fredag 26 september. Tid Förälder/anhörig 18 år & uppåt 13-17 år 7-12 år. Arbetsförmedlingen, Pia Ekman informerar.

Fredag 26 september. Tid Förälder/anhörig 18 år & uppåt 13-17 år 7-12 år. Arbetsförmedlingen, Pia Ekman informerar. Program för familjeträffen i 26-28 september 2014 Fredag 26 september Samling kl.13.00 i receptionen för registrering. Tallrikslunch serveras i Leifs Lounge. Incheckning först kl.15.00 Fredagens program

Läs mer

Välkommmen till Qualis nätverksseminarium

Välkommmen till Qualis nätverksseminarium Välkommmen till Qualis nätverksseminarium den 18-19 april 2016 på Quality Hotel Globe i Stockholm Välkomna till två dagar med föreläsare, seminarier och erfarenhetsutbyte med temat: Hur kan vi arbeta förebyggande

Läs mer

Fortbildningsdag. För gymnasielärare 31 oktober 2012

Fortbildningsdag. För gymnasielärare 31 oktober 2012 Fortbildningsdag För gymnasielärare 31 oktober 2012 Information till deltagare För första gången ordnas nu en fortbildningsdag för regionens gymnasielärare på alla av Mittuniversitetets campus under en

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2017

Stress & utmattningssyndrom 2017 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress som svar på samhällsförändringar Aktuella och moderna behandlingsplaner för patienter med stress och utmattningssyndrom Utmattningssyndrom och arbetsrelaterad

Läs mer

Människor emellan. 5 9 november. en vecka om kärlek. Örgryte-Härlandas temavecka om kärlek för seniorer! Välkommen till

Människor emellan. 5 9 november. en vecka om kärlek. Örgryte-Härlandas temavecka om kärlek för seniorer! Välkommen till Människor emellan en vecka om kärlek 5 9 november Välkommen till Örgryte-Härlandas temavecka om kärlek för seniorer! Måndag 5 november Tisdag 6 november Entrén Invigning. Veckans konferencier Christina

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Huddingegymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola

Läs mer

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn

Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Vad får människor att växa i Kalmar län? 8 oktober 2015, Forum, Oskarshamn Globalisering, urbanisering och digitalisering spås

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Högskoleförberedande Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap Jag valde PB för att det är en så pass öppen skola. Det är en behaglig

Läs mer

Digitala verktyg i skolan 2018

Digitala verktyg i skolan 2018 Digitala verktyg i skolan 2018 kunskap utveckling inspiration Hur kan du framgångsrikt arbeta med digitala verktyg som stödjer den formativa bedömningen och återkopplingen? Så arbetar du inkluderande med

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

FRAMGÅNGSRIKA STUDIER Stöd och service för dig som är student KAU.SE

FRAMGÅNGSRIKA STUDIER Stöd och service för dig som är student KAU.SE FRAMGÅNGSRIKA STUDIER Stöd och service för dig som är student KAU.SE VAD ÄR FRAMGÅNGSRIKA STUDIER? Vad är framgångsrika studier? Inspiration att upptäcka oanade resurser i dig själv, trygghet att utnyttja

Läs mer

Internationella Engelska Skolan i Nacka

Internationella Engelska Skolan i Nacka Internationella Engelska Skolan i Nacka Internationella Engelska Skolan i Nacka är en grundskola för årskurserna 4-9. Skolan startades hösten 2010. Den ligger på Augustendalsvägen 1 i Nacka Strand, i en

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011 HÄLSA SOM STRATEGI Mars 2011 Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell Inom ramen för hälsofrämjande skolutveckling anordnas varje år en inspirationsdag för förskolor och skolor i Laholm som arbetar med

Läs mer

Bild i skolan 2016. talare

Bild i skolan 2016. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2016 Inspirera eleverna med digitala medier i skolan! Samtidskonst så implementerar du den i undervisningen Film och foto fördjupa dina kunskaper om bildredigering

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2013/2014

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2013/2014 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2013-09-17 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013/2014 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn och

Läs mer

Tid och plats Torsdagen den 26 januari kl Fredagen den 27 januari kl Örebro universitet

Tid och plats Torsdagen den 26 januari kl Fredagen den 27 januari kl Örebro universitet Örebro kommun arrangerar tillsammans med Örebro universitet två dagar med föreläsningar kring språk och lärande i skolan. Syftet är att ge pedagoger och skolledare kunskap, inspiration och handfasta tips

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Välkommen till 6-8/10 2014 Bispgården

Välkommen till 6-8/10 2014 Bispgården Välkommen till 6-8/10 2014 Bispgården Vårdförbundets avdelningar i Jämtland och Västernorrland kallar förtroendevalda/skyddsombud på arbetsplatsen till en tredagars utbildning i internatform med arbetsmiljöfrågor

Läs mer

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER!

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, arbetslagsledare, lärare,

Läs mer