SVALLVÅGEN. OBS! Phontonerna sjunger in våren kl på Valborgsmässoaftonen! OBS! Nummer Ordföranden har ordet. Leif Berg Ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVALLVÅGEN. OBS! Phontonerna sjunger in våren kl. 18.00 på Valborgsmässoaftonen! OBS! Nummer 1 2014. Ordföranden har ordet. Leif Berg Ordförande"

Transkript

1 SVALLVÅGEN Nummer Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb Ordföranden har ordet Hej Klubbkamrater! Vårmöte den 1 mars 2014 Det var ca 75 medlemmar närvarande. Kallelsen till vårmötet innehöll även en kallelse till nya medlemmar gällande ett informationsmöte om klubbens verksamhet. En ny medlem kom. Även de sjöbodsinnehavare som hade anmärkningar som ska vara åtgärdade till sista juni, var kallade till ett informationsmöte. 8 stycken visade intresse. Dessa möten hölls direkt efter vårmötet. Ekonomirapporten godkändes, så även rapporten om hamnen. Varvet När vi kom till varvsfrågor blev det mycket livlig diskussion om ansökan som OMBK gjort till länsstyrelsen om Lova pengar till toa- tömningskärran. Mötet ville inte ha kärran, utan en fast tömning på land. Medlemsfrågor När det blev dags för medlemsfrågor blev det högljutt och mycket svordomar från medlemmar därför att styrelsen inte kunde skriva över den så kallade nyttjanderätten på en sambo. Styrelsen, som har haft hjälp av en i frågan kunnig person, följer stadgar vilket några få på mötet inte accepterade. Vi fick mycket ovett av en del medlemmar. Sjöbodarna Mötet med de 8 sjöbodsinnehavarna var mycket hetsigt. Styrelsen har tagit in en icke medlem som besiktningsman eftersom tidigare av medlemmar utförda besiktningar fått svidande kritik från vissa sjöbodsinnehavare. Den sista juni kommer bodarna att besiktas. Bodarna är klubbens egendom och det är styrelsens ansvar att se till att medlemmarna följer det som står i stadgarna. Det är anmärkningsvärt att en så enkel paragraf om att bodarna skall underhållas måste kräva påpekanden från styrelsen under så lång period som första halvåret 2014 för att erforderliga åtgärder skall vidtas! Det var så mycket negativt prat på mötet, så nu vill jag skriva om det positiva som hänt. Fönsterbyte Ett flertal medlemmar har bytt fönster i bodarna samt bytt en del panel och alla fönster på klubbhuset. En stor eloge till dessa som inte fick något tack av mötet. Jag tycker att det vore trevligt att få höra lite positivt ibland och inte bara negativ kritik. Styrelsen jobbar för klubbens bästa! Leif Berg Ordförande OBS! Phontonerna sjunger in våren kl på Valborgsmässoaftonen! OBS!

2 Svallvågen nr 1, 2014 I det här numret bl.a.: Ordföranden har ordet 1 Redaktion 2 Aktiviteter 3 Ändra i medlemsregistret! 3 Hamnkapten har ordet 4, 5 Oxelösunds Navigationssällskap 6 SVALLVÅGEN Redaktionen består av: Rolf Zetterström, medarbetare och Nisse Levin, redaktör. Svallvågen nr 2, 2014 kommer ut i början på oktober. Manusstopp är måndagen den 8 september Artiklar, annonser och övrigt material som önskas bli införda i Svallvågen skickas till OMBK, Motorbåtsvägen 10, Oxelösund eller e-postas till Ange gärna Svallvågen i ärenderutan. Materialet kan också läggas i brevlådan på klubbhuset. Har du t.ex. fotografier eller andra bilder så kan vi skanna in. Kom med idéer så hjälper vi till. Material som insänds kommer eventuellt att redigeras. Vi förbehåller oss rätten att välja ut vilket material som skall publiceras. Insänt material återsänds ej om inte annat är överenskommet. Ordet fritt! Vårmötet 7 Köp klubbtröjor och -märken 8 Hyr klubbhuset 8 Valborg vid klubbhuset 9 Phontonerna 9 Nyårsgrillningen Fika för daglediga 9 Filmkvällar med Nona 10 Skärgårdsträff Vårfesten 11 Säkerhet gasol 12 Manusstopp 12 OMBK:s försäkringsombud: Rolf Zetterström 2

3 Svallvågen nr Aktiviteter i OMBK 2014 Fika för daglediga: 22 apr. kl. 15:00 Sjösättning: 19 apr.-18 maj Valborgsfirande: 30 apr. OBS! kl Phontonerna Skärgårdsträff augusti Städkvällar: 10 jun. och 19 aug. kl Uppdragning: 13 sep.- 12 okt. Årsmöte: 25 okt. kl Årsfest: 25 okt. Har du fått ändrade förhållanden? Har du fått ny adress eller e-postadress, nytt telefonnummer eller mobilnummer, ny båt eller/och försäkringsnummer? Eller du kanske har någon klubbmedlem som har flyttat hemifrån? Det är alltid viktigt att du meddelar alla förändringar i de registeruppgifter som klubben har om dig. Vi är också tacksamma om du påminner andra klubbmedlemmar att de ska meddela sina ändrade uppgifter. Om du inte anmäler ändringar ställer det till problem för klubben och du riskerar att t.ex. inte få klubbens utskick eller tidningen Båtliv. Anger du även en giltig e-postadress så får du också infor mation om sådant som händer i klubben mellan de ordinarie postutskicken. Så anmäl ändrade uppgifter genom att skicka nedanstående talong till Oxelösunds Motorbåtsklubb, Motorbåtsvägen 10, Oxelösund eller lägg den på klubbhusets brevlåda. Du kan även gå in på hemsidan ombk.nu och fylla i ändringsanmälan eller maila till Välkommen med din ändring! Ändring i medlemsregistret Namn: Adress: Postnr: Postort: Telefon nr: Mobiltel nr: E-post adress: Ändringen avser: Båtbyte Adress Båttyp: Längd: cm, Bredd: cm, Djup: cm Tel nr, mobil nr, e-post adress eller VHF-anrop Övrigt: Båtförsäkring Båtnamn: Vikt: kg, Försäkrings-nr: Försäkringsbolag: 3

4 Svallvågen nr 1, 2014 Klubbkamrater! Sjösättningskranen. Hamnkapten har ordet Du har säkert noterat att sjösättningskranen varit ur drift under årets första månader. Orsaken till detta var att efter byte av telfer och linhjul sommaren 2013 drabbades vi under höstens båtupptagning av att ett lager till det ena linhjulet skar med konsekvensen att lyftvajern började nöta på det stillastående linhjulet. Vi gjorde då en snabbfix av problemet så att upptagningen av våra båtar kunde fortsätta som planerat. Samtidigt beslutade specialistgruppen att linhjulens lagring skulle ändras från glidlager till kullager. Det är detta arbete som ägt rum under vintermånaderna genom våra duktiga specialister Lasse Svensson, Ivar Fallström och Bernt Anderssons försorg. Byte av linhjulslagring. Foto: Göran Johansson Av projektet byte av telfer återstår nu att anpassa sjösättningskranens hydraulikstyrda svängrörelse till radiokontrollerad styrning. Med radiokontrollerad styrning förbättrar vi slippersonalens arbetsmiljö och skapar säkrare hantering. Detta arbete kommer att äga rum under våren och sommaren 2014 och inte påverka ordinarie sjösättningsverksamhet. Sjösättningsvagnar. Klubben har två hydraulikmanövrerade sjösättningsvagnar. På den ena av vagnarna upptäcktes i höstas att båda hydraulikkolvarna som sköter lyftet av våra båtar läckte hydraulolja. Vi konsulterade då Guy Adolfsen som såg till att de trasiga hydraulikkolvarna skickades på reparation. Toatömning. Vårmötet röstade ner förslaget om en mobil toatömnings utrustning. Styrelsen anser fortfarande att klubben inte har någon bra plats för en fast toatömningsstation. Forts. på sidan 5) Plats för frimärke Oxelösunds Motorbåtsklubb Motorbåtsvägen OXELÖSUND 4

5 Svallvågen nr (Forts. från sidan 4) Lovabidraget från Länsstyrelsen kommer att finnas kvar även i framtiden. Mot dessa fakta har styrelsen beslutat, att ordna en tömnings vask, där portabla toaletter kan tömmas och att frågan om fast tömnings station skjuts på framtiden. Sjöbodar. I dag återstår 48 stycken sjöbodar där fönstren ännu ej blivit utbytta. Yrkesskolan åtog sig vinter 2012/2013 att de skulle byta fönstren kostnadsfritt åt klubben. Tyvärr avstannade deras medverkan hösten Vi skapade därför några arbetsgrupper som genomförde utbyte av ett sextiotal fönster under hösten Arbetet med att byta fönster kommer att fortsätta och skall vara slutfört till den 30 juni Reparation av ett fuktskadat tak skall göras. Gångbryggorna framför sjöbodarna skall impregneras under sommaren. Ovan beskrivna arbeten kommer att genomföras i klubbens regi. Vid besiktning av våra sjöbodar har påpekats ett antal anmärkningar. Dessa anmärkningar finns anslagna på anslagstavlorna i hamnen och på hemsidan. Det är sjöbodsinnehavaren som själv ansvarar för att anmärkningarna blir åtgärdade. Material till detta kommer att finnas tillgängligt från den 1 maj Min förhoppning är, att alla anmärkningar är åtgärdade när vår externa besiktningsman genomför en kontrollbesiktning den 1 juli För sjöbodsinnehavare, som den 1 juli 2014 har kvarvarande anmärkning upphör hyresrätten med omedelbar verkan. Varje sjöbodsinnehavare ansvarar för att anmärkningarna blir åtgärdade. Hamnen. Eventuellt kommer impregnering av bryggorna att äga rum under sommaren. Jag avvaktar rekommendationer från målarspecialisten Göran Karlsson i frågan. Spolplattan. Lite arbeten kring anläggningen återstår. Dessa skall vi slutföra under sommaren. Klubbhuset. Projektet med att byta fönster skall slutföras, Vidare skall kompletterande underhåll på panel göras. Klubbhusets fasad behöver underhållas, impregneras och målas, vilket vi räknar med att klara av under Tid-rapporter. I slipboden finns en pärm märkt med Tid-rapporter. I denna pärm finner Du blanketter som skall fyllas i när Du jobbar för klubbens räkning. Blanketten finns även att hämta på hemsidan. Syftet med denna redovisning är att vi skall kunna göra bättre budgetarbete inför årsmötet. Den 31 aug 2014 är sista inlämningsdag när Du skall redovisa arbeten utförda under verksamhetsåret 1/ /8-14 Blanketter inlämnade efter detta datum redovisas därför på verksamhetsåret Ifyllda blanketter lämnar Du i brevlådan uppe vid klubbhuset. Eget underhåll av båthallar. Det jag skrev om i förra numret av Svallvågen har styrelsen beslutat att flytta fram ett år. Styrelsen anser att vi skall slutföra pågående aktiviteter innan vi startar upp nya. Vad Du som hallinnehavare skall göra redan i dag är att kontrollera status på gångjärnen till portarna på din båthall. Dåliga gångjärn. Foto: Göran Johansson På bifogade bilder ser Du skräckexempel på hur gångjärn absolut inte får se ut. Tänk på olycksrisken. Vad händer när det övre gångjärnet på bifogade bilder går sönder? Ivar Fallström har i Svallvågen nr gjort en bra beskrivning på hur Du smörjer dina gångjärn. När ett gångjärn går sönder av någon anledning beror det oftast på bristande underhåll. Det är Du som båthallsinnehavare som är skyldig att underhålla din båthall och därmed bekosta inköp av nya gångjärn. Saknar Du mejl från klubben? Mejl fungerar på samma sätt som brev via posten. När vi får ett brev i retur, med adressaten okänd, tar vi bort mejladressen i klubbens adressregister. Vill Du åter ha mejl från klubben, måste Du skicka in en ändringsanmälan där din nya adress framgår. Göran Johansson Hamnkapten 5

6 Svallvågen nr 1, 2014 Oxelösunds Navigations Sällskap ONS I början av 1950-talet bildade några medlemmar i OMBK ett navigationssällskap för att navigera och deltaga i navigationstävlingar. Sällskapet bildades efter att några OMBKmedlemmar hade genomgått en navigationskurs. Troligtvis levde sällskapet bara 5-7 år varefter det avsomnade. Antalet medlemmar var troligtvis ca st. Initiativtagare till sällskapets bildande var Gustaf Gunnarsson tillika sällskapets första och enda ordförande. Jag vet ej om det finns någon skriftlig dokumentation bevarad, men jag har i min ägo en del regalier såsom klubbvimpel, standar, kokard (mössmärke) samt rockslagsmärke. Klubbvimpeln visar, som på gamla sjökort, tecknet för fyr samt fyrsektorerna, vitt, rött och grönt med bokstäverna ONS i gult. Några medlemmar som jag minns är, Gösta Johansson, min pappa Rune Augustsson, Sven Eriksson (morfar till kanotpaddlaren Henrik Nilsson från Nyköping), Helge Gustavsson, Lennart Edlund, Olle Holmgren, alla träbåtsägare med hemmahamn i Oxelöviken. Sällskapets vimpel lever kvar i något förändrad form hos Finspångs Båtsällskap. Detta kommer sig av att denna klubbs initiativtagare och första ordförande under nio år var Owe Edlund, uppväxt i Oxelösund och son till ONSmedlemmen Lennart Edlund, Owe tog helt enkelt den vackra ONS-vimpeln som förlaga när han skapade Finspångs Båtsällskaps klubbvimpel. På fotot som är taget i Sävsundet någon gång i början på 50-talet ses ONS klubbvimpel i stäven på Sven Erikssons båt. På bryggan ses från vänster Sven Eriksson, Helge Gustavsson, Rune Augustsson samt ordföranden i ONS Gustaf Gunnarsson. 6 Gruppbilden är från Navigationssällskapets höstfest den 5 november Bakre raden: Helge Gustavsson, okänd, Rune Augustsson, Gustaf Gunnarsson, Lennart Edlunds fru, AT Bengtsson, en av SvarvarKalles tvillingpojkar, Sven Eriksson, Allans fru, Allan Nilsson (Tumba), SvarvarKalle,okänd, Åke Pettersson (Fiskis), Herbert Karlsson? Mellanraden: Okänd, Lilly Augustsson, Märta Gustavsson (Helges fru), okänd, okänd, okänd, Märta Eriksson (Svens fru), okänd. Nedre raden: Okänd, okänd, okänd, Lennart Edlund, okänd. Om någon har ytterligare kunskap, dokumentation, bilder eller minnen om ONS vore det trevligt att få ta del av detta för att ytterligare dokumentera Oxelösunds Navigations Sällskap. Eje Augustsson Medlem 42 Tel 0155/33813

7 Svallvågen nr Ordet fritt! OMBK:s vårmöte. Det är alltid trevligt att gå på OMBK:s möten. Det är en stor förening som förvaltar stora värden i anläggningar, maskiner och finanskapital och klubben har en betydande omsättning. Förvaltningen kräver mycket arbete, noggrannhet och stor skicklighet av styrelsen. Redovisningen på vårmötet visade att allt är i bästa ordning. Att gå runt på klubbens område och se att allt är städat och snyggt, välvårdade maskiner och byggnader gör att man känner en viss stolthet över att få vara medlem. Då och då hörs klagomål från medlemmar som fått någon anmärkning på skötsel av bod eller annan klubben tillhörig materiel, att styrelsen är alltför petig. Det kan nog tyckas så ibland i enskilda fall, men med 500 medlemmar går det inte att vara släpphänt. Förfallet kan gå fort om man börjar ge efter lite här och där. Därför är det nödvändigt med en styrelse med lite hårda nypor. Vi har en mycket bra styrelse som klarar av att hålla ordning. Den måste vi vara rädda om så de vill fortsätta med jobbet många år till. Avslutningen på mötet blev inte helt lyckad på grund av en stadgetvist. Det var ett personligt ärende som jag inte är insatt i. Styrelsen sade sig vara medveten om problemet och att stadgarna var oklara i fallet. Styrelsen höll också på att se över stadgarna och man sade också att medlemmen i fråga inte skulle lida någon skada varken nu eller senare. De flesta lät sig nöja med beskedet men några drev debatten vidare till en olustig stämning och hårda ord fälldes. Det var inte så bra. Några lämnade mötet och gick hem. Annars var det ett bra möte, tack för det. Ett klarläggande: Praxis är att årsmötet behandlar stadgefrågor. Mellan årsmötena ingår det i styrelsen förvaltning att tolka och besluta i stadgefrågor. Det är sedan revisorerna som granskar och årsmötet beslutar om styrelsen gjort rätt. Peter Ekman Sjömansprästen var i sin predikan i sjömanskyrkan noga med att inpränta vikten av nykterhet ombord: -Betänk hur många skepp som gått i kvav på grund av spriten, förmanade han. Skeppar-Gusten reser sig och säger med myndig röst: -Ja, men betänk också alla skepp som har gått under på grund av vatten! Ett par satt och tittade på TV. Han zappade hela tiden mellan ett fiskeprogram och en erotisk film. Till slut utbrast hustrun: -För jösse namn, stanna på filmen. Fiska kan du ju redan. 7

8 Svallvågen nr 1, 2014 Köp klubbtröjor, märken m.m. Klubbpin T-shirt Vi har tagit fram en klubbpin, nål med baksidesfäste, att ha på en blus, skjorta, slips etc., ca 18x13 mm i grönt vitt och guld. Den kostar 50 kr. Köp OMBK s klubbtröja till dig och din familj. Tröjorna finns i storlekarna S, M, L, XL, XXL och är grå till färgen, av T-shirtmodell med vårt klubbmärke. De håller en bra kvalitet. Priset är 60 kr/st. Tröjan finns att köpa genom vår materialförvaltare Bernhard Gustafsson tel el Han säljer även vimplar för 80 kr, klubbmärken för 50 kr samt dekaler. Vimplar finns även hos Lindqvist Gummiverkstad. HYR KLUBBHUSET! Som medlem i OMBK kan du och din familj hyra klubbhuset för olika sammankomster. Klubbhuset inrymmer 64 sittplatser vid ordinarie bord. Det finns extrabord och stolar i den nya friggeboden att ställa upp så att ett 80-tal gäster kan få sittplats. Från den 1 januari 2014 är hyran 1500 kr/dygn. Om du önskar hyra klubbhuset, kontakta klubbhusvärdinnan Marianne Levander eller hennes ställföreträdare. Mobiltelefonnummer för klubbhusbokning:

9 Svallvågen nr OMBK bjuder in till VALBORGSMÄSSOAFTON vid KLUBBHUSET Kören Phontonerna sjunger in våren. OBS! kl 18:00 Efter sången blir det Valborgsknytis i klubbhuset! Ta med något gott att grilla och dricka. Klubben håller med grillar och grillkol! Klubben bjuder på kaffe efter maten och sedan blir det dans till Cd-skivor! Välkomna! Aktivitetskommittén Phontonerna Nyårsgrillning OMBKs manskör Phontonerna kommer i vår även att sjunga på följande ställen och platser: Lördagen den 26 april kl på Björntorp. Lördagen den 26 april kl på Sjötången. Dessutom medverkar kören på församlingshemmet vid S.t Botvids kyrka: Onsdagen den 21 maj kl Sture Lööf Kontaktperson På nyårsaftonen kl höll Stickan L. grillarna varma för de som ville komma för en stunds gemenskap innan kvällens begivenheter. Ett 25-tal personer, medlemmar, familjer och vänner grillade och minglade. Nisse Levin Text och foto Fika för daglediga Vassröjning i Femörekanalen november Nisse Levin Vårens sista fika för daglediga hålls tisdagen den 22 april kl. 15:00. Klubben bjuder på fika i klubbhuset för den som kan och vill. Välkommen! Aktivitetskommittén 9

10 Svallvågen nr 1, 2014 Filmkvällarna rullar vidare 28 november 2013 var det dags igen för klubbens andra filmkväll. Bra anslutning även denna gång, men inte fullt! Denna gång visade Nona Johansson en 45 minuter lång super 8 smalfilm från klubbhusbygget. Filmen startade med rivningen av den inköpta kontorsbaracken i Stålbyn, Huset revs i sektioner för att därefter transporteras till OMBK s hamn. Väl på plats monterades sektionerna upp efter att grunden färdigställts av ideellt arbetande medlemmar. Ca 80% av alla medlemmar fullgjorde sin obligatoriska arbetsplikt för att ro projektet i hamn. Arbetet påbörjades 24 nov 1979 och blev klart 7 mars 1981, då det invigdes och firades med en stor medlemsfest. Styrelsen under klubbhusbygget Därefter visades en film från ungdomslägret på Ålö från ungdomar (barn till medlemmar) var anmälda till ett femdagars läger. På programmet bl.a sjömanskunskap, säkerhet, miljöansvar för ett aktivt båtliv varvat med lek och gemenskap även studiebesök av Kustbevakningen, Polisbåten och Brandförsvaret som informerade om sin verksamhet till sjöss. Den 12 dec. var den sista av Nonas filmkvällar under året då deltagarna fick se filmer de själva hade önskat. Ett varmt tack till Nona för trevliga filmkvällar med många minnen och goda skratt. Nisse Levin med god hjälp av Nona Johansson själv och som även bidragit med bilderna. Lägerdeltagarna med ungdomsledaren Nona Johansson 10

11 Svallvågen nr Skärgårdsträffen har vi för avsikt att avnjuta i närområdet, någonstans vid Trässö Marieskär, fredagen den 15 till söndagen den 17 augusti. Närmare position anslås på anslagstavlan i klubbhamnen och i anslutning till bryggorna dagarna före. De som kan och vill åker ut på fredagen, kanske för att ha grillkväll. På lördagen blir det tävlingar och sillunch under dagen. Till kvällen tänkte vi äta kräftor med tillbehör. Kanske någon tar med sig gitarr och kompar till dryckesvisorna? På söndagen avslutar vi träffen med gemensam fika innan hemfärd. Allt beror på väder och vind. Var och en tar med sig mat och dryck för eget behov. Frågor? Ring till Stig Lidéhn, numret finns i minneslistan. Välkommen! Aktivitetskommittén VÅRFESTEN! Den 1 Mars Vi var 33 personer som kom till festen efter ett turbulent vårmöte. Vi bjöds på välkomstdrink och skön musik av Rock och Blus. Efter lite mingel satte vi oss till bords. Rock och Blus stod för sång och musik hela kvällen. De spelade jättebra men det blev ingen större fart på dansen. Jin hade med god hjälp fixat vårrullar som förrätt. Sedan bjöds vi på en fantastisk Thailändsk Buffé. Rock & Blus spelade Foto: Stig Lidéhn P.g.a. för få deltagare på festerna kan vi nog inte få så här skön och bra musik i framtiden. God thailändsk buffé. Foto: Stig Lidéhn Man njöt av att bara titta på bordet med all mat som dessutom smakade suveränt gott. Liselotte Johansson 11

12 Svallvågen nr 1, 2014 Säkerhet gasol Bombojupptagning Förutom att ha en läckagevarnare vid gasoltuben och pensla ditt system med såpvatten varje år kan du vid misstänkt gasolläckage göra följande: 1. Öppna ventilen på gasolflaskan. 2. Tänd förbrukaren. (Ex.vis kök) 3. Släck förbrukare. 4. Stäng gasolflaskans ventil. 5. Vänta 5-10 minuter. 6. Tänd förbrukaren utan att öppna ventilen på gasolflaskan. 7. Om inget läckage finns ska förbrukaren kunna tändas och brinna en stund som finns kvar i ledningarna. 8. Kan du inte tända är det stor risk att du har läckage på ditt gasolsystem. För övrigt ska du regelbundet kontrollera slangar och rörledningar med avseende på sprickbildningar och andra skador. Före rengöring. Efter rengöring. Stig Lidéhn och Nisse Levin (Deltagare i båtmekanikerkurs OMBK) Insända bidrag Du som skickar in bidrag till Svallvågen får alltid en bekräftelse på detta från redaktionen, skriftligen eller muntligen. Om du av någon anledning inte har hört något efter ett par dagar, hör gärna av dig igen så att vi inte missar något. Manusstopp Sista inlämningsdag inför nästa nummer av Svallvågen är måndagen den 8 september Datum för manusstopp står alltid på sidan två i Svallvågen som du förhoppningsvis har hemma eller finner på vår hemsida. Alternativt kan du alltid ringa till mig. Telefonnummer finns i minneslistan som alla medlemmar har fått. Nisse Levin Oxelösunds Motorbåtsklubb Motorbåtsvägen OXELÖSUND Tel: E-post: Hemsida: Internet Du som har tillgång till Internet kan gå in på vår hemsida, och bläddra dig fram till Svallvågen nr så ser du bl.a. de flesta bilderna i färg. 12

SVALLVÅGEN. Nummer 3, 2013. Ordföranden har ordet. Leif Berg Ordförande. och

SVALLVÅGEN. Nummer 3, 2013. Ordföranden har ordet. Leif Berg Ordförande. och SVALLVÅGEN Nummer 3, 2013 Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb Ordföranden har ordet Hej Klubbkamrater! Årsmötet 2013-10-26. Ett sammandrag från årsmöte, där vi var 90

Läs mer

Nummer 2 2014. Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb. Ordföranden har ordet. Förslag till utbildning

Nummer 2 2014. Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb. Ordföranden har ordet. Förslag till utbildning SVALLVÅGEN Nummer 2 2014 Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb Ordföranden har ordet Hej Klubbkamrater! Nu när jag skriver det här är vädret lika fint som i somras fast

Läs mer

SVALLVÅGEN. Nummer 2, 2013. Ordföranden har ordet. Leif Berg Ordförande. Ogräs och mossa på hallområdet! Red. Hej Klubbkamrater!

SVALLVÅGEN. Nummer 2, 2013. Ordföranden har ordet. Leif Berg Ordförande. Ogräs och mossa på hallområdet! Red. Hej Klubbkamrater! SVALLVÅGEN Nummer 2, 2013 Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb Ordföranden har ordet Hej Klubbkamrater! Sommaren vi haft, och har en del kvar av, har varit underbar när

Läs mer

SVALLVÅGEN. Nummer 3, 2012. Ordföranden har ordet

SVALLVÅGEN. Nummer 3, 2012. Ordföranden har ordet SVALLVÅGEN Nummer 3, 2012 Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb Ordföranden har ordet Information från årsmötet. Vi var 84 närvarande medlemmar. Sven-Erik Hult satt ordförande.

Läs mer

SVALLVÅGEN. och. Nummer 3, 2011 Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb. Ordförande har ordet.

SVALLVÅGEN. och. Nummer 3, 2011 Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb. Ordförande har ordet. SVALLVÅGEN Nummer 3, 2011 Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb Ordförande har ordet Höstmötet var välbesökt av ett 70-tal medlemmar i det fina höstvädret. Mauritz rapporterade

Läs mer

RORKULTEN 2011. Rorkulten är en klubbtidning utgiven av styrelsen för Torshälla Motorbåtsklubb 29:e utgåvan april 2011

RORKULTEN 2011. Rorkulten är en klubbtidning utgiven av styrelsen för Torshälla Motorbåtsklubb 29:e utgåvan april 2011 RORKULTEN 2011 Rorkulten är en klubbtidning utgiven av styrelsen för Torshälla Motorbåtsklubb 29:e utgåvan april 2011 Styrelsen informerar. TMK:s klubbstyrelse vill med vårens upplaga av Rorkulten2011

Läs mer

Dags att ta beslut i Subliftfrågan

Dags att ta beslut i Subliftfrågan NR 2. 2009. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 214:e PUBLIKATION. 53:a ÅRGÅNGEN 110 år VSS Dags att ta beslut i Subliftfrågan FOTO: Christian Falk FOTO: Redaktionen Kom till vårmötet, torsdagen den 28 maj, kl.

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015 ÅRSTA HAVSBLADET Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu MEDLEMSTIDNING FÖR UPSALA SEGEL SÄLLSKAP USS 4 Nr4 2011 December Årgång 34 www.uss.nu Om du befinner dig här, är vi snart där. Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 15 minuter i alla

Läs mer

NR 2 24 JULI 2007 ÅRGÅNG 27. Båtmässan klarade vi av redan vecka 6. Första söndagen i mars (efter vasalopp i TV ) gav promenaden

NR 2 24 JULI 2007 ÅRGÅNG 27. Båtmässan klarade vi av redan vecka 6. Första söndagen i mars (efter vasalopp i TV ) gav promenaden KMS-bladet NR 2 24 JULI 2007 ÅRGÅNG 27 www.kmsnordon.se INNEHÅLL Våren Ordföranden har ordet Sommarjobb Båtlivskommitten Kvällsseglingar Tävlingssektionen Ungdomssektionen ANWASS Lökebergsdagen Motion

Läs mer

NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN. Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa

NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN. Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm Tel

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4

FÖRDELAR- DOSAN. Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4 FÖRDELAR- DOSAN Nr 103 mars - maj 2014 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4 Ordförande

Läs mer

BRUNNAREN. Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012

BRUNNAREN. Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012 BRUNNAREN Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012 Fotogalleri i Brunnaren? Detta är en seglare som någon mött någon gång i disigt väder i Lännerstasundet. Nog vore det trevligt om du kunde

Läs mer

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN FOTO: Anytec Marine AB Alternativ metod till kranlyft & slip Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

RORKULTEN 2009 Torshälla Motorbåtsklubbs 90:års jubileum. 1919-2009

RORKULTEN 2009 Torshälla Motorbåtsklubbs 90:års jubileum. 1919-2009 RORKULTEN 2009 Torshälla Motorbåtsklubbs 90:års jubileum. 1919-2009 Rorkulten är en klubbtidning utgiven av styrelsen för Torshälla Motorbåtsklubb. 27:e utgåvan april 2009 Styrelsen informerar. TMK:s klubbstyrelse

Läs mer

Minnessidor för vår vän Kjell Eriksson! Läs mer på sidorna 12-13. Underrättelser för Helgasjöfarande. Årsmöte den 18 november kl.

Minnessidor för vår vän Kjell Eriksson! Läs mer på sidorna 12-13. Underrättelser för Helgasjöfarande. Årsmöte den 18 november kl. Nr 3: 2009 Underrättelser för Helgasjöfarande Lars Nikell fick äran att klippa bandet när kajen invigdes, i ösregn, i samband med funktionärsfesten. Ordförande Bengt Jönsson övervakar det hela. 2009-08-15

Läs mer

BosöBrisen. Vårens aktiviteter Kallelse till årsmöte Svaren sammanställda på enkäten God Jul & Gott Nytt År!

BosöBrisen. Vårens aktiviteter Kallelse till årsmöte Svaren sammanställda på enkäten God Jul & Gott Nytt År! BosöBrisen Medlemstidning för Bosö Båtklubb Årgång 35, Nr 3, 2008 Vårens aktiviteter Kallelse till årsmöte Svaren sammanställda på enkäten God Jul & Gott Nytt År! Ordförande har ordet! Hej, känner lite

Läs mer

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 BSK nätblad B S K Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 Ordförandeordet 2 BSK vår klubb sedan 80-talet 3-7 BSK 40 års jubileum 8-12 Klubbsidan 13 Ordförande har ordet

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbladet Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 66 Juni 2014 Årsta Havsbads styrelse...omslagets insida Några ord från vår ordförande...1 Styrelsen informerar...

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

TBS-nytt. Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Välkommen på vårfesten! Snart är det

TBS-nytt. Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Välkommen på vårfesten! Snart är det Äntligen... Dags för kappseglingar! Möt en konstnär från Tyresö! Snart är det sjösättning!...fest Välkommen på vårfesten! TBS-nytt nummer 1 april 2011 Nyhetsblad för medlemmar i Trollbäckens båtsällskap

Läs mer

TBS-nytt. Nu har vi hela sommaren framför oss med... ...kappseglingar. ...vänner på berget. ...skärgårdskvällar. ...seglarskola

TBS-nytt. Nu har vi hela sommaren framför oss med... ...kappseglingar. ...vänner på berget. ...skärgårdskvällar. ...seglarskola Nu har vi hela sommaren framför oss med......kappseglingar...vänner på berget...seglarskola...skärgårdskvällar TBS-nytt nummer 1 maj 2010 Nyhetsblad för medlemmar i Trollbäckens båtsällskap 1 Innehåll

Läs mer

Akallahöjden. Ekonomimötet

Akallahöjden. Ekonomimötet Vi vi vi på på Akallahöjden Nr 1 Nr 4 2014 2013 Ekonomimötet Måndagskvällen den 8 dec trotsade 25 personer det fruktansvärda vädret för att ta sig till föreningslokalen och lyssna på litet information

Läs mer

MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION

MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION MBK-info Nr 2/2012 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte 2 2012 års program 2 Ordförande har ordet 3 Förskärsinformation 4 Protokoll årsmötet 5 Medlemsinformation

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april Årgång 29 Nr 1 2006 Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april KOMPISGOLF Dagarna för "kompisgolfen" 2006: 13 maj, 17 juni, 19 augusti och den 9 september. Du får som vanligt boka tider från den

Läs mer

KANALEN. TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008

KANALEN. TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008 KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 4 2008 TBKs ELSKOLA STARTAR NYA BESIKTNINGSMÄN SEGLING TILL LOFOTEN FOTO: FREDRIK ERIKSSON. KLUBBHAMNEN PÅ INGMARSÖ. Mäklarringen Österåker Stationsvägen

Läs mer

NR 2. 2006. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 202:a PUBLIKATION. 50:e ÅRGÅNGEN

NR 2. 2006. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 202:a PUBLIKATION. 50:e ÅRGÅNGEN NR 2. 2006. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 202:a PUBLIKATION. 50:e ÅRGÅNGEN Fikapaus. Karl Leander, SK 22 Neana, Per Nordström, Folkbåten Saba, Stefan Impola, Folkbåten Pärla. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen

Läs mer

På Läns. E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p. Kallelse till årsmöte 2014! Vårnumret mars 2014

På Läns. E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p. Kallelse till årsmöte 2014! Vårnumret mars 2014 E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p Vårnumret mars 2014 På Läns Kallelse till årsmöte 2014! Onsdagen den 19 mars i Sparbankens konferenslokal 1 tr,

Läs mer

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00 Årgång 28 Nr 1 2005 Kallelse till årsmötet den 19 mars kl 10.00 Kompisgolf Dagarna för den populära "kompisgolfen" blir 2005: 21 maj, 18 juni, 13 augusti och den 10 september. Du får som vanligt boka tider

Läs mer

Välkomna. Midsommar På Högelycke. Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras.

Välkomna. Midsommar På Högelycke. Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras. EN TIDNING FRÅN HOLSLJUNGA BYALAG Midsommar På Högelycke Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras. Kl 14.00 blir det Midsommarfirande traditionsenligt

Läs mer