Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012"

Transkript

1 Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012 Samverkan kring gestaltning av offentliga miljöer GESTALTNINGSPROGRAM I projektet Samverkan kring gestaltning av offentliga miljöer på Akademiska sjukhuset i Uppsala har en för rad Akademiska gåturer genomförts under sjukhuset hösten Sammanlagt har 130 personer deltagit. Gåturerna ger värdefull inom information Kv Sjukhuset om hur deltagarna Uppsala upplever närmiljön och även olika förslag till förbättringar. Gåturerna ger också en fruktbar dialog som kan skapa ett bättre samarbetsklimat mellan förvaltare och brukare framöver. I en gåtur deltog en journalist på Ronden och han skrev en illustrerad artikel i Ronden Bilaga nr 1: 5:2012, Gåturer personaltidningen på Akademiska sjukhuset. Medvetenheten om projektet har varit hög inom sjukhuset. Bild från artikeln i Ronden nr 5:2012 Metoden GÅTUR är en dialogmetod som går ut på att en liten grupp personer går en förutbestämd rutt, studerar miljön och antecknar sina synpunkter. I direkt anslutning till promenaden sätter man sedan sig ner och går igenom vad deltagarna antecknat och diskuterar deras reflektioner gemensamt. Vid den diskussionen kommer ofta många intressanta synpunkter fram, olika synsätt bryts mot varandra och en bra dialog brukar uppstå. Då gruppen är blandad kommer det fram olika typer av synpunkter. Dialogen och diskussionen dokumenteras och sammanställs. Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012 Suzanne de Laval arkitekturanalys sthlm 1(28) Upprättat

2 BILAGA 1: GÅTURER BILAGA 1 HAR TAGITS FRAM AV: Suzanne de Laval Tekn. dr. arkitekt SAR/MSA Arkitekturanalys Sthlm AB FOTOGRAFI: Suzanne de Laval OMSLAGSBILD: Från artikel i Ronden 5: 2012 Foto: Staffan Claesson Bilaga 1: Gåturer 2

3 Vissa stoppunkter studerades av alla eller nästan alla deltagare varierar omfattningen på kommentarerna BILAGA 1: GÅTURER i redovisningen. Sam sammanfattning av gåturdeltagarnas synpunkter, därefter följe GÅTURER PÅ AKADEMISKA SJUKHUS- OMRÅDET UNDER HÖSTEN 2012 SAMVERKAN KRING GESTALTNING AV OFFENT- LIGA MILJÖER I projektet Samverkan kring gestaltning av offentliga miljöer på Akademiska sjukhuset i Uppsala har en rad gåturer genomförts under hösten Sammanlagt har 130 personer deltagit. Gåturerna ger värdefull information om hur deltagarna upplever närmiljön och även olika förslag till förbättringar. Gåturerna ger också en fruktbar dialog som kan skapa ett bättre samarbetsklimat mellan förvaltare och brukare framöver. I en gåtur deltog en journalist på Ronden och han skrev en illustrerad artikel i Ronden nr 5:2012, personaltidningen på Akademiska sjukhuset. Medvetenheten om projektet har varit hög inom Vissa sjukhuset. stoppunkter studerades av alla eller nästan alla deltagare, andra fick lite färre besökare. Därför Metoden GÅTUR är en dialogmetod som går ut varierar omfattningen på kommentarerna i redovisningen. Sammanställnigen inleds med en på att en liten grupp personer går en förutbestämd sammanfattning av gåturdeltagarnas synpunkter, därefter följer en redovisning plats för plats. rutt, studerar miljön och antecknar sina synpunkter. I direkt anslutning till promenaden sätter man sedan sig ner och går igenom vad deltagarna antecknat och diskuterar deras reflektioner gemensamt. Vid den diskussionen kommer ofta många intressanta synpunkter fram, olika synsätt bryts mot varandra och Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012 en bra dialog brukar uppstå. Då gruppen är blandad kommer det fram olika typer av synpunkter. Dialogen och diskussionen dokumenteras och sammanställs. Suzanne de La Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012 Suzanne de Laval arkitekturanalys sthlm 3(28) Bilaga 1: Gåturer 3

4 Klass Klass 4A Bergaskolan 4A tim 1 x tim 3 x 3 Sjukhusskolan gåtur gåtur med med barnen barnen och en en och en Skolbarn Skolbarn Bergaskolan fotogåtur fotogåtur BILAGA : GÅTURER Akademiska sjh ledningsgrupp sjh (ej gåtur) (ej gåtur) diskussion diskussion Sjukhusvärdar Blandad Blandad grupp: grupp: kommun, kommun, landstingsråd o miljöansvariga o Studenter Studenter + landstingsråd Student Student + journalister + journalister + patientstödjare Tid LSU Grupp externa LSU externa projektledare 8 Antal Tid Öppet Grupp Öppet hus hus 1 deltagare Antal Öppet Expertgruppen Öppet hus hus 10 deltagare LSU Expertgruppen projektledare LSU Huvudskyddsombuden Klass Expertgruppen 4B Bergaskolan Klass 4B 4A Bergaskolan Tabell Tabell över över alla gåturer alla 1 gåturer tim som x 3 Klass genomförts som genomförts Sjukhusskolan 4A Bergaskolan i projektet. i projektet. gåtur med barnen en och en tim x 3 Sjukhusskolan Skolbarn Bergaskolan gåtur med fotogåtur barnen en och en Skolbarn Akademiska Bergaskolan sjh ledningsgrupp fotogåtur (ej gåtur) diskussion På Akademiska På sjukhuset Akademiska sjukhuset har 15 har gåturer 15 Sjukhusvärdar sjh ledningsgrupp (ej gåtur) diskussion gåturer genomförts genomförts och rutten och rutten har varit har varit varierande. varierande. Skolbarnen Skolbarnen 7 fick fick Blandad Sjukhusvärdar grupp: kommun, landstingsråd o miljöansvariga 87 gå runt gå runt barnsjukhuset och de och vuxna de vuxna fick gå fick olika gå olika rundturer rundturer i hela i hela sjukhusområdet. Sammanlagt har har Blandad Studenter grupp: + landstingsråd kommun, landstingsråd o miljöansvariga 86 det blivit det blivit 13 olika 13 olika stoppunkter som som är kommenterade. är I tabellen I tabellen är alla är gåturer alla gåturer uppställda, uppställda, plus en plus en Studenter + journalister + landstingsråd + patientstödjare 65 planerad planerad gåtur gåtur med med Akademiska sjukhusets Student LSU sjukhusets externa + ledningsgrupp, journalister projektledare + patientstödjare som som inte blev inte av blev p.g.a. av p.g.a. det usla det usla 58 höstvädret höstvädret. Diskussionen som som hölls LSU Öppet hölls inomhus, externa inomhus, med projektledare med stöd stöd av en av bildvisning en bildvisning från stopplatserna, från gjorde 81 gjorde att deras att deras diskussion diskussion också också blev blev ett tillskott Öppet ett tillskott hus som som fungerade fungerade som som en gåtur. en gåtur Öppet LSU projektledare hus 10 8 På de På två de små två kartorna små kartorna nedan nedan över LSU Huvudskyddsombuden över sjukhusområdet projektledare ser man ser man exempel exempel på två på olika två olika gåturer; gåturer; en för 8 en för skolbarn skolbarn (bilden (bilden till vänster)runt till barnsjukhuset Huvudskyddsombuden och och litet en längre litet längre för vuxna för vuxna (bilden (bilden till höger). till höger). 8 På den På den större Tabell större kartan över kartan alla på nästa gåturer på nästa sida som är sida alla genomförts är tretton alla tretton stoppunkterna i projektet. markerade. markerade. Tabell över alla gåturer som genomförts i projektet. På Akademiska sjukhuset har 15 gåturer genomförts och rutten har varit varierande. Skolbarnen fick På gå runt Akademiska barnsjukhuset sjukhuset och har de 15 vuxna gåturer fick gå genomförts olika rundturer och rutten i hela har sjukhusområdet. varit varierande. Sammanlagt Skolbarnen har fick gå det runt blivit barnsjukhuset 13 olika stoppunkter och de vuxna som är fick kommenterade. gå olika rundturer I tabellen i hela är sjukhusområdet. alla gåturer uppställda, Sammanlagt plus en har planerad det blivit 13 gåtur olika med stoppunkter Akademiska som sjukhusets är kommenterade. ledningsgrupp, I tabellen som är inte alla blev gåturer av p.g.a. uppställda, det usla plus en planerad höstvädret. gåtur Diskussionen med Akademiska som hölls sjukhusets inomhus, ledningsgrupp, med stöd av en som bildvisning inte blev från av p.g.a. stopplatserna, det usla gjorde höstvädret. att deras diskussion Diskussionen också som blev hölls ett tillskott inomhus, som med fungerade stöd av en som bildvisning en gåtur. från stopplatserna, gjorde att deras diskussion också blev ett tillskott som fungerade som en gåtur. På de två små kartorna nedan över sjukhusområdet ser man exempel på två olika gåturer; en för På skolbarn de två (bilden små kartorna till vänster)runt nedan över barnsjukhuset sjukhusområdet och en ser litet man längre exempel för vuxna på två (bilden olika gåturer; till höger). en för På den skolbarn (bilden till vänster)runt barnsjukhuset och en litet längre för vuxna (bilden till höger). På den Gåtur större Gåtur för kartan skolbarn för skolbarn på nästa sida är alla tretton stoppunkterna Gåtur Gåtur markerade. för vuxna för vuxna större kartan på nästa sida är alla tretton stoppunkterna markerade. På Akademiska sjukhuset har 15 gåturer genomförts (bilden till vänster) runt barnsjukhuset och en litet och rutten har varit varierande. Skolbarnen fick gå längre för vuxna (bilden till höger). På den större runt barnsjukhuset och de vuxna fick gå olika rundturer i hela sjukhusområdet. Sammanlagt har det markerade. kartan på nästa sida är alla tretton stoppunkterna Gåturer Gåturer på Akademiska på Akademiska sjukhusområdet under under hösten hösten Suzanne Suzanne de Laval de Laval arkitekturanalys sthlm sthlm 2(28) 2(28) blivit 13 olika stoppunkter som är kommenterade. I tabellen är alla gåturer uppställda, plus en planerad gåtur med Akademiska sjukhusets ledningsgrupp, som inte blev av p.g.a. det usla höstvädret. Diskussionen som hölls inomhus, med stöd av en bildvisning från Gåtur stopplatserna, för skolbarn gjorde att deras diskussion också Gåtur för vuxna blev Gåtur ett tillskott för skolbarn som fungerade som en gåtur. Gåtur för vuxna På de två små kartorna nedan över sjukhusområdet ser man exempel på två olika gåturer; en för skolbarn Bilaga 1: Gåturer 4 Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012 Suzanne de Laval arkitekturanalys sthlm 2(28) Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012 Suzanne de Laval arkitekturanalys sthlm 2(28)

5 BILAGA 1: GÅTURER Vissa stoppunkter studerades av alla eller nästan alla deltagare, andra fick lite färre besökare. Därför Vissa stoppunkter studerades av alla eller nästan alla varierar deltagare, omfattningen andra fick lite på färre kommentarerna besökare. Därför i varierar omfattningen på av kommentarerna gåturdeltagarnas i redovisningen. synpunkter, därefter följer en redovisning plats för plats. redovisningen. Sammanställnigen inleds med en sammanfattning Sammanställnigen inleds med en sammanfattning av gåturdeltagarnas synpunkter, därefter följer en redovisning plats för plats Bilaga 1: Gåturer 5

6 De stora huskropparna B19 och B17 uppfattas av de flesta som fula och klumpiga. Den lilla hundskulpturen Spegel (utanför B19) har många sett och uppskattar. Arkitekturen på det vita Blocksjukhuset B14, B12, B11, B9 och B7 kommenteras inte speciellt. BILAGA 1: GÅTURER Några enstaka deltagare uttrycker att det är stiliga, strama byggnader. Många kommenterar dock de utbyggnader som gjorts genom åren och tycker över lag att det förfular husen och föröder arkitekturen. Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012 SAMMANFATTNING AV SYNPUNK- Suzanne de Laval arkitekturanalys sthlm 4(28) utan lind väckte förundran. Någon påpekade att TERNA I KORTHET luftbroarna kors och tvärs över torgytan gör att det mest ser ut som på en massafabrik. Hus A9 nämns ARKITEKTUREN OCH KONSTEN av åtskilliga som ett fint hus, men med en trist entré. Den norra infarten till sjukhusområdet upplevs Barnsjukhuset uppfattas positivt, men kvinnokliniken mycket positivt, med de stora fina träden och en får kritik för att byggnaden är hög som en parkmiljö som leder in i området. Man pekar ut skyskrapa sedd från förlossningsentrén. Skulpturen vackra delar i området och vissa av de skulpturer Tiger Rag som står just där, väcker starka känslor. som finns utplacerade. Konstverken uppmärksammas Många tycker den är tuff och fräsig, men andra blir dock inte av gåturdeltagarna över lag. Många provocerade av dess uttryck. Några enstaka perso- önskar sig en guide till konsten på sjukhusområdet. ner har riktigt hakat upp sig på att tycka illa om den. De stora vackra träden i området och utblickarna Några kommenterar att det känns lite rörigt runt mot Stadsträdgården, Kronåsen, och Slottet med skulpturen, med hus och anläggningar och upptrampade dess parkområde Tornérparken får mycket beröm. stigar i gräset. De stora huskropparna B19 och Arkitekturen kommenteras av några deltagare. Den B17 uppfattas av de flesta som fula och klumpiga. äldsta sjukhusbyggnaden A1 är mest populär. Vissa Den lilla hundskulpturen Spegel (utanför B19) har tycker om Psykiatrins hus, A15, och andra är mycket många sett och uppskattar. frågande inför glasfasaderna. Arkitekturen på det vita Blocksjukhuset B14, Gatan som bildas mellan de två husen upplevs av B12, B11, B9 och B7 kommenteras inte speciellt. många deltagare som ett stort tillskott i miljön. Platsen Några enstaka deltagare uttrycker att det är stiliga, som bildas mellan B- och A-husen saknar namn, strama byggnader. Många kommenterar dock de men bildar ett sammanhängande torgrum som deltagarna utbyggnader som gjorts genom åren och tycker över uppfattade och kommenterade. Här finns lag att det förfular husen och föröder arkitekturen. en enorm potential att skapa en bra miljö, där både människor och trafik kan samsas på ett bättre sätt. Platsen som den ser ut idag, kritiserades mycket hårt av deltagarna. Konstverket Inringande av parklind, Bilaga 1: Gåturer 6

7 BILAGA 1: GÅTURER BRISTER I OMSORG OM PATIENTERNA Deltagarna uttrycker att närmiljön har stora brister. Man upplever en brist på omsorg. Allting känns tillfälligt och slarvigt. Cykelparkeringar och skyltar huller om buller. Trafiklösningar som inte fungerar och tillbyggnader och baracker är sådant som förstärker intrycket av att allt bara är tillfälligt lösta problem. busshållplats finns. Det är långt att gå från busshållplatserna till sjukhusentréerna. Det är en stadig uppförsbacke från Sjukhusvägen vilket blir tungt för sjuka, för personer med funktionsnedsättningar och för äldre. Den s.k. Mjuka linjen som faktiskt stannar på ett par platser inom sjukhusområdet, var det ingen av deltagarna som kände till eller nämnde. SVÅRORIENTERAT Hela sjukhusområdet är svårorienterat, skyltningen är dålig, enligt de flesta deltagarna. Man tycker skyltarna är svåra att se, texten är liten och när man kommer fram till en entré står det bara ett nummer och ingen annan information av typen diabetesmottagning eller dylikt. Det är också svårt för bilister att hitta rätt, vissa viktiga skyltar är dolda av växtlighet. Studenterna i området har svårt att hitta, då föreläsningssalar och lärosalar inte är skyltade. TRAFIKFARLIGT Trafiken i området får mycket kritik. Det är leveranser till bl.a. caféer och restauranger i området och en del tung byggtrafik till ombyggnader och nybyggen. Ambulanser, färdtjänst och sjuktransporter kör i skytteltrafik, därtill kommer privata bilar med patienter som ska lämna, hämta eller leta parkering. Dessa ska samsas med mängder av cyklister och gångtrafikanter på smala vägar med smala trottoarer. Vägnätet är inte anpassat för den trafik som förekommer och både gångtrafikanter och cyklister klagar på trafiksäkerheten. Vid de flesta entréer upplever gångtrafikanter att det är trafikfarligt och trångt om utrymme, när sjuktransporterna står långt upp på trottoarerna p.g.a. för snäva angöringsplatser. PARKERING Många deltagare diskuterade parkeringar inom sjukhusområdet. Olika åsikter framfördes, som t.ex. att privatbilister som skjutsar sjuklingar till området har svårt att hitta parkering nära respektive entré. Det kan bli svårt att hinna lämna av och parkera om patienten behöver stöd hela vägen. KOLLEKTIVTRAFIKEN Flera påtalar bristen på kontakt med kollektivtrafiken. Det finns ingen reguljär busslinje inom sjukhusområdet och det är inte skyltat någonstans var närmaste Bilaga 1: Gåturer 7

8 När man kommer in i de olika entréerna är miljön över lag rörig och ovälkomnande, vilket deltagarna kritiserar starkt. Skyltningen är förvirrande och det är fullt med tillfälliga skyltar och anslag. Någon undrade varför stora rollups som ska uppfostra personalen ska skämma alla entréer för patienter. Möbleringen BILAGA 1: GÅTURER i entréerna fick hård kritik. En blandning av möbeltyper oftast trist uppställda längs väggarna. Möbleringen i akutintaget med biosittning fick extra hård kritik. Det är hemskt att må riktigt dåligt och sitta tätt uppradad på hårda stolar i timtal. Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012 Suzanne de Laval arkitekturanalys sthlm 6(28) ENTRÉERNA UTOMHUS Entréerna får stark kritik över lag. Den enda entrén som framhålls som bra är ingång 85, som är nyligen renoverad och fräsch. Den lyser upp platsen utanför med sin glasade fasad och ser välkomnande ut. Övriga entréer får kritik ur de flesta aspekter, de är inte välkomnande, de har inga fasta sittbänkar, de är trafikfarliga, trånga, dåligt belysta, dåligt skyltade etc. Åtskilliga entréer saknar skärmtak och de skärmtak som finns kritiserades, både av utseende och funktion. Vid akutintaget är det ett stort fackverkstak och i entréerna strax intill är det skärmtak som liknar cykelskjul. Uppvärmda sittbänkar under skärmtaken vid entréerna, var ett allmänt önskemål från ett flertal deltagare. Entrén till Barnsjukhuset med sin kombination av persontrafik och ambulansintag ifrågasätts av de flesta. Det ser hemskt ut med bårvagnarna i vindfånget och det blir rörigt vid dörrpartiet när alla olika transporter ska samsas. Det blir också trafikfarligt för barnen. Tillgängligheten är inte bra vid denna entré, med enkel asfaltuppfyllnad mellan trottoarkant och väg. Många rullstolar och bårvagnar ska köras där med risk att välta och det är tungt för handrullade rullstolar. ENTRÉERNA INOMHUS När man kommer in i de olika entréerna är miljön över lag rörig och ovälkomnande, vilket deltagarna kritiserar starkt. Skyltningen är förvirrande och det är fullt med tillfälliga skyltar och anslag. Någon undrade varför stora rollups som ska uppfostra personalen ska skämma alla entréer för patienter. Möbleringen i entréerna fick hård kritik. En blandning av möbeltyper oftast trist uppställda längs väggarna. Möbleringen i akutintaget med biosittning fick extra hård kritik. Det är hemskt att må riktigt dåligt och sitta tätt uppradad på hårda stolar i timtal. Generellt saknar många receptionsfunktionen, i 70-entrén finns en stor reception som oftast är obemannad. Vid barnkliniken saknas reception helt i entrén. Vid akutintaget är receptionen egendomlig med tre olika stationer, två små bås och en öppen disk. De två båsen kritiserades, då de är trånga, särskilt för rullstolsburna. Huvudentrén, ingång 70, får särskilt Bilaga 1: Gåturer 8

9 barn. Läkparken är mycket uppskattad av barnen med roliga och omväxlande lekredskap och barnen har möjlighet att både aktivera sig och vila utomhus. Flera av de vuxna gåturdeltagarna oroade sig för det planerade nya sjukhuskomplexet, J-byggnaden, som kommer att ligga direkt mot Läkparkens södra kant och därvid förändra Läkparkens karaktär av solig öppen plats med små BILAGA skuggande 1: GÅTURER träd och göra Läkparken till ett mörkt schakt mellan höga hus. mycket kritik, vindfånget är trångt, skyltningen rörig och det är lågt i tak. CAFÉET I 70-ENTRÉN Caféet vid huvudentrén fick mycket lågt betyg av Gåturer deltagarna. på Akademiska Det är trist sjukhusområdet möblerat och under ger hösten ingen 2012 av- Suzanne ligga direkt de Laval mot Läkparkens arkitekturanalys södra kant sthlmoch därvid 7(28) skildhet, ifall patienter vill träffa sina anhöriga över en fika. Lokalen känns källaraktig trots ljusschakt i taket. Utomhusdelen av caféet var det nästan inga som hade uppmärksammat. De som kände till den undrade vem den var till för, personalen eller allmänheten? Barn i sjukhusområdet, förutom barnsjukhuset Flera deltagare diskuterade att sjukhusområdet inte är barnvänligt. Besökande barn har ingen replipunkt någonstans. Den enda plats som kommenterades ur barnperspektiv, var rondellen med en skulptur med spiralformad grässockel utanför akutintaget. Barn tycker om att gå runt där och sitta i grässpiralen. Dock påpekades också att det inte är så bra med tanke på trafiksäkerheten. Många efterlyste någon eller några skyddade platser utomhus där patienter och besökande kan sitta ner tillsammans utomhus och där miljön ger möjlighet för medföljande barn att röra sig någorlunda fritt. LÄKPARKEN Söder om Barnsjukhuset ligger den nyupprustade Läkparken i anslutning till Lekterapin och sjukhusskolan. Den är till för de sjuka barn som vistas på sjukhuset. De är infektionskänsliga och Läkparken är därför inte tillgänglig för friska barn, utöver eventuella besökande syskon till inlagda barn. Läkparken är mycket uppskattad av barnen med roliga och omväxlande lekredskap och barnen har möjlighet att både aktivera sig och vila utomhus. Flera av de vuxna gåturdeltagarna oroade sig för det planerade nya sjukhuskomplexet, J-byggnaden, som kommer att förändra Läkparkens karaktär av solig öppen plats med små skuggande träd och göra Läkparken till ett mörkt schakt mellan höga hus. PLATSEN SÖDER OM B14 Söder om byggnad B14 finns en plats som verkar helt bortglömd. Man ser spår av tidigare trädgårdsanläggningar för rekreation, men allt är slitet och ovårdat. Platsen skyddas från buller och trafik av en kulvertvägg som löper längs södra kanten. Alla deltagare såg en mycket stor potential på denna plats. Många förordade att den görs i ordning som utomhusrehab som skulle komplettera den rehabverksamhet som sker i lokalerna intill. Några föreslog att där skulle anordnas en lekplats för besökande barn, kanske en kombination av lek- respektive träningsredskap för vuxna och barn. Ett förslag var att anlägga avskilda uteplatser där patienter kunde umgås med sina anhöriga utomhus i en lugn och skyddad miljö under sommarhalvåret. Citat från en patient: Grundläggande för en läkande miljö är för mig att patienten ska förnimma att någon har tänkt med omtanke och omsorg på att alla människor oberoende av skick ska vara välkomna och känna sig trygga här Bilaga 1: Gåturer 9

10 arrangeras mer permanent och trevligt för både personal, patienter och besökande. Många av dem ser både slarviga och otrevliga ut i dagsläget. De solhörnor som finns borde utnyttjas på ett bättre sätt. BILAGA 1: GÅTURER SPONTANA SITTGRUPPER Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012 Generellt finns det många spontana sittgrupper runt Suzanne de Laval arkitekturanalys sthlm 8(28) om i sjukhusområdet. De borde inventeras och arrangeras mer permanent och trevligt för både personal, patienter och besökande. Många av dem ser både slarviga och otrevliga ut i dagsläget. De solhörnor som finns borde utnyttjas på ett bättre sätt Bilaga 1: Gåturer 10

11 BILAGA 1: GÅTURER Plats 1, akutmottagning, ingång 60: PLATS 1, AKUTMOTTAGNING, orienterat, fult, ohygieniskt etc. Sittplatserna, upp- Positiva INGÅNG synpunkter 60 ställda i biosittning uppfattades som obehagliga och obekväma. Receptionsarrangemanget med tre Utemiljön: Några kommenterade att det är bra att det finns handikapparkeringar nära. Den stora POSITIVA SYNPUNKTER receptioner, varav två i burar upplevdes som otill- röda neonskylten uppskattas av många. Skulpturen utanför entrén är fin med sin gräsbevuxna Utemiljön: Några kommenterade att det är bra gängligt, svårbegripligt, trångt och bökigt. Vid flera spiralformade att det finns handikapparkeringar rondell. Det är en levande nära. Den plats stora med mycket tillfällen parkeringsplatser var akutintaget och proppfullt cykelparkering. med väntande Det bildas röda neonskylten ett fint stadsrum uppskattas mellan av huskropparna många. Skulpturen runt akutintaget. patienter och Barn upplevelsen leker gärna var på skulpturens kaotisk. Vindfånget grässpiral. utanför entrén är fin med sin gräsbevuxna spiralformade rondell. Det är en levande plats med mycket ätbart, läsk och godis, ansågs uselt. Bristen på sitt- Inomhusmiljön: parkeringsplatser Skulpturen och cykelparkering. föreställande Det bildas en mus ett är omtyckt. platser vid I övrigt utgången, fick den både inre ute miljön och inne, hård påpekades kritik. med automater kritiserades starkt. Utbudet av något fint stadsrum mellan huskropparna runt akutintaget. av många. Väntan på hämtning kan bli lång efter be- Negativa Barn leker gärna synpunkter på skulpturens grässpiral. söket på akuten. Det dekorerade golvet uppskattades Utemiljön: Miljön upplevs som rörig och trafikfarlig. Rundkörningen inte av flertalet, det är trång var fullt och av starkt sprickor trafikerad. och mönstret Principerna Inomhusmiljön: för parkering Skulpturen kritiserades, föreställande då en patienterna mus är gav till akuten någon en inte association prioriterades, till spyor. utan Dessutom personal är och det besökare omtyckt. I till övrigt blodcentralen. fick den inre Handikapparkeringarna miljön hård kritik. var ohygieniskt trafikfarligt och placerade. svårt att hålla Cykelkaoset rent. utanför entréerna 60 och 61 kritiserades. Cyklisterna respekterar inte skyltarnas anvisningar. Skulpturen NEGATIVA SYNPUNKTER uppfattas inte i den röriga miljön. Skyltningen till akutmottagningen syntes inte från vägen p.g.a. Utemiljön: Miljön upplevs som rörig och trafikfarlig. höga buskage, och många kör förbi infarten. Många tyckte att det överdimensionerade skärmtaket Rundkörningen är trång och starkt trafikerad. Prin- var ciperna fult och för parkering att det inte kritiserades, passade ihop då patienterna med övriga till närliggande skärmtak. akuten inte prioriterades, utan personal och besökare Inomhusmiljön: Akutmottagningens väntrum och entréutrymmen fick mycket stark kritik av samtliga till blodcentralen. Handikapparkeringarna var tra- gåtursdeltagare. fikfarligt placerade. Det Cykelkaoset är trångt, rörigt, utanför otrevligt, entréerna svårorienterat, fult, ohygieniskt etc. Sittplatserna, uppställda 60 och 61 i kritiserades. biosittning Cyklisterna uppfattades respekterar som obehagliga inte och obekväma. Receptionsarrangemanget med skyltarnas tre receptioner, anvisningar. varav Skulpturen två i burar uppfattas upplevdes inte i som otillgängligt, svårbegripligt, trångt och bökigt. Vid den flera röriga tillfällen miljön. Skyltningen var akutintaget till akutmottagningen proppfullt med väntande patienter och upplevelsen var kaotisk. Vindfånget syntes inte från med vägen automater p.g.a. höga kritiserades buskage, och starkt. många Utbudet av något ätbart, läsk och godis, ansågs uselt. Bristen kör förbi på infarten. sittplatser Många vid utgången, tyckte att det både överdimen- ute och inne, påpekades av många. Väntan på hämtning kan sionerade skärmtaket var fult och att det inte passade bli lång efter besöket på akuten. Det dekorerade golvet uppskattades inte av flertalet, det var fullt av ihop med övriga närliggande skärmtak. sprickor och mönstret gav någon en association till spyor. Dessutom är det ohygieniskt och svårt att hålla Inomhusmiljön: rent. Akutmottagningens väntrum och entréutrymmen fick mycket stark kritik av samtliga gåtursdeltagare. Det är trångt, rörigt, otrevligt, svår Bilaga 1: Gåturer 11

12 BILAGA 1: GÅTURER FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR Deltagarna hade många olika förslag till hur trafiken och parkeringen borde styras upp, inte minst cykelparkeringen. Måtten är trånga och rundfarten behöver ske på ett bättre sätt. Markbeläggningar, trottoarkanter och utemöbler kan markera tydligare var man får köra och hur. Några föreslog flyttning av handikapparkeringarna, så att de inte kolliderar med inkommande transporter. Det finns behov av att kunna sitta ned utanför entrén i väntan på hemtransport, även om det i dagsläget var trångt och Förslag till förbättringar trafikfarligt. En sådan möjlighet behöver arrangeras. Deltagarna hade många olika förslag till hur trafiken och parkeringen borde styras upp, i Logistiken vid av- och påstigning vid entrén måste cykelparkeringen. Måtten är trånga och rundfarten behöver ske på ett bättre sätt. Mark Förslag trottoarkanter till och förbättringar ses över. utemöbler kan markera tydligare var man får köra och hur. Några fö flyttning av handikapparkeringarna, så att de inte kolliderar med inkommande transport Flera föreslog ombyggnad och utbyggnad av Deltagarna hade många olika förslag till hur trafiken och parker behov av att kunna sitta ned utanför entrén i väntan på hemtransport, även om det i da akutintaget, då det är för trångt. Möbleringen och cykelparkeringen. Måtten är trånga och rundfarten behöver ske trångt och trafikfarligt. En sådan möjlighet behöver arrangeras. Logistiken vid av- och på dispositionen av lokalerna diskuterades och flera trottoarkanter entrén måste ses över. och utemöbler kan markera tydligare var man få förslag kom fram, men framför allt ville man att det flyttning Flera föreslog av ombyggnad handikapparkeringarna, och utbyggnad av akutintaget, så att då de det inte är för kolliderar trångt. Möblering me skulle vara rymligare och mer människovänligt. Informationen behöver förbättras, även mer informa- skulle vara rymligare och mer människovänligt. Informationen förbättras, även behov dispositionen av att av lokalerna kunna diskuterades sitta ned och utanför flera förslag entrén kom fram, i väntan men framför på hemtra allt ville trångt och trafikfarligt. En sådan möjlighet behöver arrangeras. tion på andra språk. Handikappanpassning innebär information på andra språk. Handikappanpassning innebär rymligare mått och att skylta entrén och att t.ex. måste nummerlappsautomat ses över. placeras så att den nås av rullstolsburna. Många som rymligare mått och att skyltar är tydligare och att akutintaget är äldre och multisjuka, möbleringen behöver stödja dem, t.ex. med högre s t.ex. nummerlappsautomat placeras så att den nås av Flera Personer föreslog som är illa ombyggnad däran kan behöva och möjlighet utbyggnad att sitta lite av mer akutintaget, tillbakalutat eller då vila dep rullstolsburna. Många som kommer till akutintaget dispositionen av lokalerna diskuterades och flera förslag kom fr är äldre och multisjuka, möbleringen behöver stödja Förslag till förbättringar skulle vara rymligare och mer människovänligt. Informationen b dem, t.ex. med högre stolar. Personer som är illa Deltagarna däran kan behöva hade möjlighet många olika att sitta förslag lite mer till hur tillbakalutat eller vila på en Måtten brits. är trånga och rundfarten behöver och att t.ex. ske på nummerlappsautomat ett bättre sätt. Markbeläggningar, placeras så att den nås av ru trafiken och information parkeringen på andra borde språk. styras Handikappanpassning upp, inte minst innebär rym cykelparkeringen. trottoarkanter och utemöbler kan markera tydligare var akutintaget man får köra är äldre och och hur. multisjuka, Några föreslog möbleringen behöver stödj flyttning av handikapparkeringarna, så att de inte kolliderar Personer med som inkommande är illa däran transporter. kan behöva Det möjlighet finns att sitta lite m behov av att kunna sitta ned utanför entrén i väntan på hemtransport, även om det i dagsläget var trångt och trafikfarligt. En sådan möjlighet behöver arrangeras. Logistiken vid av- och påstigning vid entrén måste ses över. Flera föreslog ombyggnad och utbyggnad av akutintaget, då det är för trångt. Möbleringen och dispositionen av lokalerna diskuterades och flera förslag kom fram, men framför allt ville man att det skulle vara rymligare och mer människovänligt. Informationen behöver förbättras, även mer information på andra språk. Handikappanpassning innebär rymligare mått och att skyltar är tydligare och att t.ex. nummerlappsautomat placeras så att den nås av rullstolsburna. Många som kommer till akutintaget är äldre och multisjuka, möbleringen behöver stödja dem, t.ex. med högre stolar. Personer som är illa däran kan behöva möjlighet att sitta lite mer tillbakalutat eller vila på en brits. Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012 Suzanne de Laval arkitekturanalys st Bilaga 1: Gåturer 12

13 BILAGA 1: GÅTURER Plats PLATS 2, 2, huvudentrén, HUVUDENTRÉN, ingång INGÅNG 70: 70 och ogästvänlig. En ovärdig entré, särskilt om den ska utgöra huvudentré. Det var lågt i tak och konsten Positiva POSITIVA synpunkter SYNPUNKTER försvann i den ostrukturerade miljön. Receptionen Utemiljön: Den har byggts om under projektets gång var orimligt stor, men ändå mestadels obemannad, Utemiljön: Den har byggts om under projektets gång och slutresultatet var vid den sista gåturen inte och slutresultatet var vid den sista gåturen inte uppnått. De positiva De positiva vilket deltagarna kritiserade starkt. I entrédelen var uppnått. synpunkterna synpunkterna på utemiljön på utemiljön handlade handlade alltför många mycket funktioner om den funktionalitet samlade på en man alltför liten uppnått, mycket om genom den funktionalitet att ta bort alla man markbeläggningar, uppnått, genom cykelparkeringar yta, med trängsel mm som som följd. fanns Korsande tidigare köer och till göra re- av- att ta och bort pålastning alla markbeläggningar, av patienter i sjuktransporter cykelparkeringar till huvudsaken. ception och bankomat, Logistiken samt har anslagstavla blivit mycket på samma bättre. Skärmtaket mm som fanns med tidigare sittbänk och och göra brevlåda av- och uppskattades. pålastning av patienter i sjuktransporter till huvudsaken. Intill detta utrymme sitter och står en mängd män- Inomhusmiljön: Logistiken har blivit Det mycket är bra bättre. att det Skärmtaket finns apotek, med kioskbutik, niskor som café väntar och bankomat. på hemtransport. Mitt i detta står yta där alla ska passera för att komma in i sjukhuset. sittbänk och brevlåda uppskattades. sjukhusvärdarna och försöker hjälpa vilsna besökare. Negativa synpunkter Skyltningen fick dåligt betyg av deltagarna, den är Utemiljön: Inomhusmiljön: Byggtiden Det är utmärktes bra att det finns av kaos apotek, och problem. kioskbutik, café intill och ingång bankomat. 70 kritik för att den var totalt i kal skyltningen endast en med stor medicinska asfaltyta. termer Cykelparkeringar i stället för bristfällig När slutresultatet och svår att hitta. började Det framgå, ordval man fick använt utemiljön svenska ord ansågs problematiskt. Alla vet inte vad som tidigare funnits längs fasaderna var borttagna. NEGATIVA SYNPUNKTER onkologi betyder. Dessutom efterlystes skyltning på Utemiljön: Byggtiden utmärktes av kaos och problem. andra språk. Det bruna skärmtaket tyckte många att det var mörkt och trist. Det såg industriellt ut, sade någon. När slutresultatet började framgå, fick utemiljön intill Längre in ligger caféet, kioskbutiken och apoteket. Den bruna utbyggnaden som rymmer Grönwallsalen fick kritik för att den var ful. Tillbyggnaden ingång 70 kritik för att den var totalt kal endast en Den inre miljön fick också kritik för att den var trå- mittemot stor asfaltyta. ingång Cykelparkeringar 70, byggnad som B20, tidigare ansågs funnits också ful och kig och att intetsägande. den passade Särskilt in caféet i den tyckte ursprungliga många var arkitekturen. längs fasaderna var borttagna. urtrist. Tråkigt möblerat och kalt. Det upplevdes som Det bruna skärmtaket tyckte många att det var en källare, trots takfönster som ändå lättade upp litet. Inomhusmiljön: mörkt och trist. Det Dörrpartiet såg industriellt med vindfång ut, sade någon. uppdelat i två alltför smala passager fick mycket kritik. Dessutom Den bruna utbyggnaden släpper det som in kall rymmer luft, vilket Grönwallsalen påverkat receptionsverksamheten negativt. Den stora öppna ytan fick kritik där innanför att den var rörig, ful. Tillbyggnaden svårorienterad, mittemot ful, tråkig och ogästvänlig. En ovärdig entré, särskilt om den ingång ska 70, utgöra byggnad huvudentré. B20, ansågs Det också var ful lågt och i att tak den och konsten försvann i den ostrukturerade miljön. inte passade in i den ursprungliga arkitekturen. Receptionen var orimligt stor, men ändå mestadels obemannad, vilket deltagarna kritiserade starkt. I entrédelen Inomhusmiljön: var alltför Dörrpartiet många med funktioner vindfång samlade upp- på en alltför liten yta, med trängsel som följd. Korsande delat i två köer alltför till smala reception passager och fick bankomat, mycket kritik. samt anslagstavla på samma yta där alla ska passera för att Dessutom komma släpper in i sjukhuset. det in kall Intill luft, detta vilket utrymme påverkat sitter och står en mängd människor som väntar på hemtransport. receptionsverksamheten Mitt i detta negativt. står Den sjukhusvärdarna stora öppna och försöker hjälpa vilsna besökare. Skyltningen fick dåligt ytan där betyg innanför av deltagarna, var rörig, svårorienterad, den är bristfällig ful, tråkig och svår att hitta. Det ordval man använt i skyltningen med medicinska termer i stället för svenska ord ansågs problematiskt. Alla vet inte vad onkologi betyder. Dessutom efterlystes skyltning på andra språk Bilaga 1: Gåturer 13 Längre in ligger caféet, kioskbutiken och apoteket. Den inre miljön fick också kritik för att den var

14 Utomhus: Här önskade deltagarna att det skulle bli lite mer gästvänligt. Entréytan med skärmtaket borde lättas upp lite och bli ljusare och trivsammare. Uppvärmda bänkar under tak och någon form av växtlighet eller blommor önskades. Parkeringsmöjlighet, kort tid, för besökare som lämnar av BILAGA patienter 1: GÅTURER föreslogs. Studenterna vill få tillbaka de rikliga cykelparkeringar som tidigare funnits längs fasaderna. När det är föreläsning i t.ex. Grönwallsalen kommer många studenter samtidigt på cykel. Någon del av asfaltytan kunde gärna bytas ut mot lite olika stenläggningar tyckte deltagarna. Inomhusmiljön: Den borde byggas om radikalt och göras om från grunden tyckte somliga deltagare. Flytta entrén, göra ett stort vindfång, öppna upp entréhallen i två plan, göra ett härligt café, öppna mot gården på andra sidan mm. Kanske även riva tillbyggnader mot gården. Andra hade mindre omfattande förslag som handlade om att skaffa nya och mer ändamålsenliga möbler och att placera dem på ett bättre sätt. De flesta önskade att man bygger om vindfånget och ytterdörrarna, så att de blir mer generösa, tillgängliga och moderna. Receptionen behöver flyttas, förminskas och byggas om ansåg de flesta. Konsten som finns i entréhallen märks och syns inte i den röriga miljön. Några deltagare ville ha annan konst som man uppfattar, andra ville att den konst som finns där lyfts fram bättre. Skyltningen måste arrangeras om, så att den syns och fungerar. Lösa lappar ska inte behövas. Förslag till förbättringar Förslag till förbättringar Generellt önskade alla bättre skyltning både inomhus och utomhus. Ett skyltprogram som är Generellt önskade alla bättre skyltning både inomhus och utomhus. Ett skyltprogram som är konsekvent, läsbart och lätt att uppfatta. Några deltagare funderade kring möjligheten till digital konsekvent, läsbart och lätt att uppfatta. Några deltagare funderade kring möjligheten till digital skyltning och hänvisning i de olika entréerna. skyltning och hänvisning i de olika entréerna. Utomhus: Här önskade deltagarna att det skulle bli lite mer gästvänligt. Entréytan med skärmtaket Utomhus: borde lättas Här önskade upp lite deltagarna och bli ljusare att och det trivsammare. skulle bli lite mer Uppvärmda gästvänligt. bänkar Entréytan under tak med och skärmtaket någon form borde av växtlighet lättas upp eller lite och blommor bli ljusare önskades. och trivsammare. Parkeringsmöjlighet, Uppvärmda kort bänkar tid, för besökare under tak som och lämnar någon av form av växtlighet patienter eller föreslogs. blommor Studenterna önskades. vill Parkeringsmöjlighet, få tillbaka de rikliga cykelparkeringar kort tid, för besökare som tidigare som lämnar funnits av längs patienter fasaderna. föreslogs. När det Studenterna är föreläsning vill i få t.ex. tillbaka Grönwallsalen de rikliga kommer cykelparkeringar många studenter som tidigare samtidigt funnits på längs cykel. fasaderna. När det är föreläsning i t.ex. Grönwallsalen kommer många studenter samtidigt på cykel. Någon del av asfaltytan kunde gärna bytas ut mot lite olika stenläggningar tyckte deltagarna. FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR Någon del av asfaltytan kunde gärna bytas ut mot lite entréhallen olika stenläggningar i två plan, göra tyckte ett deltagarna. härligt café, öppna Generellt önskade alla bättre skyltning både inomhus mot gården på andra sidan mm. Kanske även riva Inomhusmiljön: och utomhus. Ett Den skyltprogram borde byggas som är om konsekvent, radikalt och göras tillbyggnader om från mot grunden gården. tyckte Andra somliga hade mindre deltagare. om- Gåturer läsbart på och Akademiska lätt att uppfatta. sjukhusområdet Några deltagare under hösten funde Suzanne fattande de förslag Laval som arkitekturanalys handlade om sthlm att skaffa 12(28) nya Flytta entrén, göra ett stort vindfång, öppna upp entréhallen i två plan, göra ett härligt café, öppna rade kring möjligheten till digital skyltning och hänvisning i de olika entréerna. på ett bättre sätt. De flesta önskade att man bygger och mer ändamålsenliga möbler och att placera dem mot gården på andra sidan mm. Kanske även riva tillbyggnader mot gården. Andra hade mindre omfattande förslag som handlade om att skaffa nya om och vindfånget mer ändamålsenliga och ytterdörrarna, möbler så och att att de blir placera mer dem Utomhus: på ett Här bättre önskade sätt. deltagarna De flesta önskade att det skulle att man bli bygger generösa, om vindfånget tillgängliga och ytterdörrarna, moderna. Receptionen så att de blir lite mer gästvänligt. generösa, Entréytan tillgängliga med och skärmtaket moderna. borde Receptionen behöver behöver flyttas, flyttas, förminskas förminskas och byggas och om byggas ansåg om de ansåg lättas upp de flesta. lite och Konsten bli ljusare som och finns trivsammare. i entréhallen Uppvärmda bänkar märks flesta. och Konsten syns inte som i den finns röriga i entréhallen miljön. Några märks och deltagare ville under ha annan tak och konst någon som form man av uppfattar, växtlighet eller blommor önskades. Parkeringsmöjlighet, annan konst som man uppfattar, andra ville att den andra syns inte ville i den att den röriga konst miljön. som Några finns deltagare där lyfts ville fram ha bättre. Skyltningen måste arrangeras om, så att den syns och fungerar. Lösa lappar ska inte behövas. kort tid, för besökare som lämnar av patienter föreslogs. Studenterna vill få tillbaka de rikliga cykelpar- måste arrangeras om, så att den syns och fungerar. konst som finns där lyfts fram bättre. Skyltningen keringar som tidigare funnits längs fasaderna. När Lösa lappar ska inte behövas. det är föreläsning i t.ex. Grönwallsalen kommer många studenter samtidigt på cykel. Någon del av asfaltytan kunde gärna bytas ut mot lite olika stenläggningar tyckte deltagarna. Inomhusmiljön: Den borde byggas om radikalt och göras om från grunden tyckte somliga deltagare. Flytta entrén, göra ett stort vindfång, öppna upp entréhallen i två plan, göra ett härligt café, öppna mot gården på andra sidan mm. Kanske även riva tillbyggnader mot gården. Andra hade mindre omfattande förslag som handlade om att skaffa nya och mer ändamålsenliga möbler och att placera dem på ett bättre sätt. De flesta önskade att man bygger om vindfånget och ytterdörrarna, så att de blir mer generösa, tillgängliga och moderna. Receptionen behöver flyttas, förminskas och byggas om ansåg de flesta. Konsten som finns i entréhallen märks och syns inte i den röriga miljön. Några deltagare ville ha annan konst som man uppfattar, andra ville att den konst som finns där lyfts fram bättre. Skyltningen måste arrangeras om, så att den syns och fungerar. Lösa lappar ska inte behövas. Inomhusmiljön: Den borde byggas om radikalt och göras om från grunden tyckte somliga deltagare. Flytta entrén, göra ett stort vindfång, öppna upp Bilaga 1: Gåturer 14

15 BILAGA 1: GÅTURER Plats PLATS 3, 3, entrén ENTRÉN till TILL neuroblocket, NEUROBLOCK- MRT, rehab FÖRSLAG mm TILL ingång FÖRBÄTTRINGAR 85: ET, MRT, REHAB MM INGÅNG 85 Utomhus: Bygg ihop husen så det ser enhetligt ut. Positiva synpunkter Bänkarna utanför var vända mot bilarna, någon Utomhus: Platsen domineras av träd, man ser åsen och tyckte skogsbacken att de skulle upp placeras mot Sten på kullen Sturemonumentet. POSITIVA Det SYNPUNKTER är lugnande. Gatustråket är fint i denna del vända av Ackisområdet. mot grönskan. Det är den mest välkomnande intill och vara Utomhus: Platsen entrén domineras och det av finns träd, lite man planteringar ser åsen här Inomhusmiljön: och var. Bra med Möblera cykelparkeringar om så att man och kan bra sitta och skogsbacken upp mot Sten Sturemonumentet. och se på konstverket, inte vända det ryggen. Flera med bänkar. Det glasade entrépartiet uppskattades. Det ger vänligt välkomnande ljus på kvällen. Det är lugnande. Gatustråket är fint i denna del av tyckte att möblerna skulle samordnas bättre i typer Inomhusmiljön: Ackisområdet. Det Den är den var ganska mest välkomnande nyrenoverad entrén och i en och 70-talsaktig färger. färgsättning med starka färger och och det finns lite planteringar här och var. Bra med mycket orange. Det stora konstverket, en vävnad, gav karaktär åt rummet och dämpning av ljudet. cykelparkeringar och bra med bänkar. Det glasade Glasburen entrépartiet invid uppskattades. entrén med Det sittplatser ger vänligt för välkom- väntan på hämtning, tyckte deltagarna om. Golvet fick positiva nande ljus omdömen på kvällen. med handikappmarkeringar, ledstråk. Mycket stolar, bra med toaletter och vackert konstverk. Inomhusmiljön: Den var ganska nyrenoverad och Negativa i en 70-talsaktig synpunkter färgsättning med starka färger och Utomhus: mycket orange. Alla Det utbyggnader stora konstverket, är som en blindtarmar vävnad, gav mellan byggnaderna. Det blir plottrigt och med konstiga karaktär åt gömmor, rummet och man dämpning kan lika gärna av ljudet. bygga Glasbu- ihop husen. Det var väldigt mycket cykelställ vid gatan. ren invid entrén med sittplatser för väntan på hämt- Inomhusmiljön: ning, tyckte deltagarna Vissa om. personer Golvet tyckte fick positiva inte om om- den starka orange färgsättningen. Någon tyckte också att dömen konstverkets med handikappmarkeringar, färgsättning var hård. ledstråk. Möbleringen Mycket upplevdes som rörig och slarvig. Konstverket lyftes stolar, inte bra med fram. toaletter och vackert konstverk. Förslag NEGATIVA till förbättringar SYNPUNKTER Utomhus: Alla Bygg utbyggnader ihop husen är så som det blindtarmar ser enhetligt mel- ut. Bänkarna utanför var vända mot bilarna, någon tyckte lan byggnaderna. att skulle Det placeras blir plottrigt på kullen och med intill konstiga och vara vända mot grönskan. gömmor, man kan lika gärna bygga ihop husen. Det Inomhusmiljön: var väldigt mycket Möblera cykelställ om vid så gatan. att man kan sitta och se på konstverket, inte vända det ryggen. Flera tyckte att möblerna skulle samordnas bättre i typer och färger. Inomhusmiljön: Vissa personer tyckte inte om den starka orange färgsättningen. Någon tyckte också att konstverkets färgsättning var hård. Möbleringen upplevdes som rörig och slarvig. Konstverket lyftes inte fram Bilaga 1: Gåturer 15

16 BILAGA 1: GÅTURER PLATS 4, ENTRÉN TILL BARNSJUKHU- SET OCH KVINNOKLINIKEN, INGÅNG POSITIVA SYNPUNKTER Utomhus: Blomsterarrangemangen i rondellerna var det många som tyckte om. Några tyckte att det blå skärmtaket var uppiggande. Någon tyckte att detta var den trevligaste entrén på Akademiska sjukhuset. Inomhusmiljön: Man har gjort det lite roligt för barnen med figurer på glaset och en liten filmhörna i en fönsternisch intill ingången. Konsten i denna entré uppskattades av de flesta. Deltagarna reflekterade Plats 4, entrén till barnsjukhuset och kvinnokli över att entrén till barnsjukhuset speglade en stor omsorg om barnen, så att de skulle känna sig välkomna. Positiva synpunkter Det var rundade former och roliga konstverk som Utomhus: Blomsterarrangemangen i rondellerna var det många upplevdes mycket positivt. Trumpetgubben i korridoren fick många positiva kommentarer. Ledstråket; sjukhuset. blå skärmtaket var uppiggande. Någon tyckte att detta var den den blå linjen i golvet, fram till receptionen runt hörnet, tyckte någon deltagare var bra. Inomhusmiljön: Man har gjort det lite roligt för barnen med fig en fönsternisch intill ingången. Konsten i denna entré uppskatt NEGATIVA SYNPUNKTER reflekterade över att entrén till barnsjukhuset speglade en stor Utomhus: Det är en märklig, svårbegriplig och känna sig välkomna. Det var rundade former och roliga konstve trafikfarlig trafiksituation utanför denna entré med liga och smutsiga bårvagnar som stod uppställda lite Plats Trumpetgubben i korridoren fick många positiva kommentarer dubbel 4, rundkörning entrén till och barnsjukhuset garagenedfart. Mycket och kvinnokliniken, slarvigt i vindfånget. ingång Själva byggnaden, 95-96: en glasbur trafik och många fordon uppställda på otillåtet sätt i fram i guldfärgat till receptionen aluminium, runt var hörnet, sliten och tyckte ful och någon flera deltagare var br Positiva kombination synpunkter med ambulanstransporter mm. Det blir deltagare påpekade att den inte passade in. Utomhus: Negativa synpunkter trångt för alla Blomsterarrangemangen fordon och transporter. i rondellerna För mycket var det Miljön många innanför som tyckte vindfånget om. Några upplevdes tyckte att som det en blå Utomhus: Det är en märklig, svårbegriplig och trafikfarlig trafik asfalt. skärmtaket Många deltagare var uppiggande. funderade Någon över de tyckte dubbla att detta typisk var den och trevligaste väldigt lång entrén sjukhuskorridor på Akademiska av många dubbel rundkörning och garagenedfart. Mycket trafik och mång sjukhuset. rondellerna och hur man egentligen ska köra i denna deltagare, trist och kalt. De kritiserade också anonymiteten och med att det ambulanstransporter inte fanns någon reception mm. Det i blir trångt för miljö. Trafiksituationen blir än mer kaotiskt när trafikanterna inte vet Man hur har de ska gjort bete det sig. lite Skärmtaket, roligt för barnen mycket sikte. med Skyltningen figurer asfalt. Många på var glaset enligt deltagare och en flesta liten funderade usel. filmhörna Det över fanns i de dubbla rond kombination Inomhusmiljön: en nu fönsternisch blåmålat i en starkt intill ingången. blå färg som Konsten många i upplevde denna entré köra en uppskattades liten i denna skylttavla, miljö. de oansenligt Trafiksituationen flesta. Deltagarna placerad en blir bit än in mer och kaotiskt när tra reflekterade som gräll. Tidigare över att var entrén det slitet till brunt, barnsjukhuset med flagande speglade sig. med en liten stor omsorg text, där om merparten barnen, så av att de de institutioner skulle färg. Många pelare håller upp taket och flera deltagare och lärosalar som kunde nås via denna entré, kunde känna sig välkomna. Det var rundade former och roliga Skärmtaket, konstverk nu som blåmålat upplevdes i en mycket starkt blå positivt. färg som många upplev kommenterade att dessa stålpelare kan bli jobbigt att återfinnas. Övrig skyltning var knapphändig och var Trumpetgubben i korridoren fick många positiva kommentarer. brunt, med Ledstråket; flagande färg. den Många blå linjen pelare i golvet, håller upp taket och fle ta sig fram emellan, då de står förhållandevis tätt. placerad i taket. Belysningen uppfattades som dålig. fram För mycket till receptionen cyklar invid runt entrén. hörnet, Belysningen tyckte någon är dålig. deltagare stålpelare Sofforna var bra. som kan fanns bli jobbigt utplacerade att ta i sig korridoren fram emellan, kritise-drades entrén. av många. Belysningen De var galonklädda är dålig. Cykelparkeringen och hårda att är särskilt de står förh Cykelparkeringen är särskilt mörk och det gör det invid Negativa synpunkter svårt att hitta sin cykel på kvällen. Det var en extremt cykel sitta på. Den kvällen. orangeröda Det var färgen extremt tilltalade barnovänlig inte alla. entré till ett b Utomhus: barnovänlig entré Det är till en ett märklig, barnsjukhus! svårbegriplig Det finns och ingen trafikfarlig trafiksituation utanför denna entré med Det Cafeterian finns ingen som ligger uteplats en med bit bort bänkar i korridoren och bord mot i anslutning till e dubbel uteplats rundkörning med bänkar och och bord garagenedfart. i anslutning till Mycket entrén. trafik kvinnokliniken och många fordon avger uppställda matlukt, vilket på otillåtet deltagarna sätt inte i kombination med ambulanstransporter mm. Det blir Inomhusmiljön: trångt uppskattade. för alla fordon Vindfånget och transporter. upplevdes För av de flesta deltagarna s mycket Inomhusmiljön: asfalt. Många Vindfånget deltagare upplevdes funderade av över flesta de dubbla fult och rondellerna rörigt och och skrämmande hur man egentligen med en massa ska anskrämliga och köra deltagarna i denna som miljö. en mycket Trafiksituationen otrevlig miljö. blir Det än var mer fult kaotiskt uppställda när trafikanterna lite slarvigt inte i vindfånget. vet hur de Själva ska bete byggnaden, en glas sig. och rörigt och skrämmande med en massa anskräm- och ful och flera deltagare påpekade att den inte passade in. Skärmtaket, nu blåmålat i en starkt blå färg som många upplevde som gräll. Tidigare var det slitet brunt, med flagande färg. Många pelare håller upp taket Miljön och innanför flera deltagare vindfånget kommenterade upplevdes som att dessa en typisk och väldigt stålpelare kan bli jobbigt att ta sig fram emellan, då de deltagare, står förhållandevis trist och kalt. tätt. De För kritiserade mycket cyklar också anonymiteten och invid entrén. Belysningen är dålig. Cykelparkeringen är sikte. särskilt Skyltningen mörk och var det enligt gör det de flesta svårt att usel. hitta Det sin fanns en liten sk Bilaga 1: Gåturer 16

17 den är bra för rullstolar och bårvagnar i i entrédelen. Arrangera om cykelparkeringen så att den inte stör entréfunktionen. Mer belysning som lyser upp där det behövs. Inomhusmiljön: Tidigare fanns en entréhall och en reception, detta var det många deltagare BILAGA 1: som GÅTURER föreslog att man återinförde. Flera deltagare önskade att det fanns en levande människa i i en enkel reception när man kommer in. Skyltningen behövde förbättras radikalt inomhus. Bland annat efterlystes information på andra språk. Belysningen inomhus behövde också ses över. Inomhusmiljön: Tidigare fanns en entréhall och en reception, detta var det många deltagare som före- FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR slog att man återinförde. Flera deltagare önskade att Generellt tyckte de flesta att entrén måste byggas om det fanns en levande människa i en enkel reception Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012 Suzanne de Laval arkitekturanalys sthlm 15(28) så att man skiljer på entrén för gående patienter och när man kommer in. Skyltningen behövde förbättras ambulansintaget för akut sjuka. Det är både opraktiskt och trafikfarligt att ha alla typer av transporter i tion på andra språk. Belysningen inomhus behövde radikalt inomhus. Bland annat efterlystes informa- samma entréparti. Vindfångets båruppställning borde sidoordnas i ett eget utrymme, så att patienterna också ses över. inte möts av detta. Det är inte bara skrämmande och fult, det är ohygieniskt också. Bårarna måste vara rena och desinficerade när de används. Bättre skyltning efterlystes både utomhus och inomhus. Utomhus: Lägg om trafiken på ett bättre sätt. Skapa sittplatser invid entrén, gärna under taket. Marken behöver ses över med markbeläggningar, trottoarkanten måste göras om eller tas bort så den är bra för rullstolar och bårvagnar i entrédelen. Arrangera om cykelparkeringen så att den inte stör entréfunktionen. Mer belysning som lyser upp där det behövs Bilaga 1: Gåturer 17

18 BILAGA 1: GÅTURER PLATS 5, NAMNLÖS PLATS UTANFÖR INGÅNG 31 Platsen bildar ett litet torg mellan byggnaderna B17, B2 och A9. Det finns också en gata utan namn som löper genom platsen och förbinder Sjukhusvägen med Ambulansgatan. Rakt över gatan finns en tillfällig medialuftbro med kablar, som enligt projektledarna ska förläggas under jord. En ny gata har just skapats mellan byggnaderna A1 och A15. POSITIVA SYNPUNKTER På platsen kan man se slottet mellan A1 och A15. Detta uppmärksammade många och uttryckte uppskattning av. De flesta passade också på att tala om hur mycket de tyckte om den gamla huvudbyggnaden, A1. Några enstaka personer var odelat positiva till Psykiatrins hus och tyckte om den nya och utmanande arkitekturen. Speglingarna av det gamla huset i det nya husets glasfasad fascinerade många deltagare. Den nya stadsgatan mellan byggnaderna fick många positiva kommentarer. Om man tittar ner mot Fyrisån kan man se Stadsträdgården, vilket många gillade. Den lilla torgytan framför B17 fick en del beröm. Skulpturen inringande av parklind Plats 5, namnlös plats utanför ingång 31: Platsen bildar ett litet torg mellan byggnaderna B17, B2 och A9. De som löper genom platsen och förbinder Sjukhusvägen med Ambula tillfällig medialuftbro med kablar, som enligt projektledarna ska f har just skapats mellan byggnaderna A1 och A15. Positiva synpunkter På platsen kan man se slottet mellan A1 och A15. Detta uppmärksa uppskattning av. De flesta passade också på att tala om hur mycke huvudbyggnaden, A1. Några enstaka personer var odelat positiva t den nya och utmanande arkitekturen. Speglingarna av det gamla h fascinerade många deltagare. Den nya stadsgatan mellan byggnade tyckte några personer om. Neonljuset på kvällen är kommentarer. De gångbroar Om som man går över tittar torgytan ner mot Fyrisån uppfattades kan man se Stadsträd Plats fint. 5, Rondellen namnlös med plats stensättning utanför runt ingång skulptu-31ren bildar var det ett någon litet person torg mellan som pekade byggnaderna ut som fint. B17, B2 personer deltagare och A9. om. liknade Det Neonljuset finns den också röriga på kvällen torgytan gata är utan fint. vid upplevel- namn Rondellen med stens lilla som torgytan mycket framför fula och B17 anskrämliga fick en del av beröm. de flesta. Skulpturen En inringand Platsen som Konstverket löper genom som platsen består av och glasmålningar förbinder Sjukhusvägen på fönstren någon med sen av Ambulansgatan. person en massafabrik. som pekade Andra Rakt ut som över pekade fint. gatan på Konstverket att finns platsen en som består av g på gångbryggorna mellan husen, var det några personer som uppmärksammat. Några deltagare påpekade tillfällig medialuftbro med kablar, som enligt projektledarna gångbryggorna gav ett industriellt ska förläggas mellan intryck. husen, under var Torgytans jord. det En några konstverk ny gata personer som uppmär påpekade inringande att av det parklind fanns en hel utan del lind, grönska tyckte i närheten många på platsen oc har just att det skapats fanns en mellan hel del byggnaderna grönska i närheten A1 och på platsen A15. var helt förfelad. Det kändes snopet och platsen inte och detta tyckte de om. Negativa omhändertagen. synpunkter Entrén 24 till MRT och kulverten Positiva synpunkter Platsen fick särskilt upplevdes mycket som kritik. ytterst Den rörig ansågs och ofullbordad otroligt av alla gåturde På platsen NEGATIVA kan man SYNPUNKTER se slottet mellan A1 och A15. Detta förbi och uppmärksammade hemsk och trottoarer med öststatskänsla. saknas många delvis och Cykelparkeringen eller uttryckte är alltför smala. är Flera olika a uppskattning Platsen upplevdes av. De flesta som ytterst passade rörig också och ofullbordad på att tala om vilket underdimensionerad, hur inte mycket syntes i tyckte miljön, med om inga mycket den tydliga cyklar gamla arrangemang utanför in-fögång positiva angivna ambulanse huvudbyggnaden, av alla gåturdeltagare. A1. Några Det går enstaka hel personer del trafik förbi var odelat inte 35. Skyltningen och till Psykiatrins den fick cykelparkering stark hus kritik. och som Man tyckte är ska anlagd läsa om en längs A9:s fasad och trottoarer saknas delvis eller är alltför smala. skylttavla med ett tiotal olika adresser, komma ihåg den nya och utmanande arkitekturen. Speglingarna av smal. det gamla Mycket huset trafik och i det ingen nya husets trafiksäkerhet. glasfasad Flera olika ambulansintag fanns i närheten, vilket inte portnumret, för att sedan åka vidare och hitta numret fascinerade många deltagare. Den nya stadsgatan mellan Personentréerna byggnaderna hade fick väldigt många olika positiva karaktär. Något med skärmtak syntes i miljön, inga tydliga arrangemang för ambulanser, inte ens Om skyltar. man tittar Cykelytor ner mot finns Fyrisån inte angivna kan man entré se Många Stadsträdgården, hade (helt utan annan skyltning). kommentarer. deltagare något arrangemang var kritiska vilket till många med Psykiatrins skyddade gillade. hus. sittplatser Den eller skär torgytan uppfattades som mycket fula och anskrämliga av de fles lilla torgytan och den cykelparkering framför B17 fick som en är del anlagd beröm. längs Skulpturen A9:s ifrågasatte inringande valet av parklind glasfasader tyckte till ett hus några för psykiskt torgytan vid upplevelsen av en massafabrik. Andra pekade på att p personer fasad gör om. att Neonljuset trottoaren blir på kvällen alldeles för är fint. smal. Rondellen Mycket sjuka. med stensättning Några tyckte runt att formspråket skulpturen var med det vassa trafik och ingen trafiksäkerhet. Personentréerna Torgytans glashörn som konstverk sticker inringande ut ger ett obehagligt av parklind intryck som utan lind, tyckte m någon person som pekade ut som fint. Konstverket som består av glasmålningar på fönstren på hade väldigt olika karaktär. Något med skärmtak snopet kan skrämma och platsen sköra inte människor omhändertagen. och människor Entrén med 24 till MRT och ku gångbryggorna och andra, bara mellan en dörr. husen, Ingen var entré det hade några något personer arrangemang att det med fanns skyddade en hel sittplatser del grönska eller skärmtak. i närheten på betong, platsen tyckte och deltagarna detta tyckte såg ruskigt de om. ut. som Den vanföreställningar. ansågs uppmärksammat. otroligt Det ful och stora Några hemsk gråa deltagare med ambulansintaget öststatskänsla. i påpekade Belysningen Cykelparkeringen är underdimensionerad, med mycket cyklar utan stark kritik. Man ska läsa en skylttavla med ett tiotal olika adresser Negativa synpunkter sedan åka vidare och hitta numret (helt utan annan skyltning). Platsen upplevdes som ytterst rörig och ofullbordad av alla gåturdeltagare. Det går en hel del trafik Bilaga 1: Gåturer 18 förbi och trottoarer saknas delvis eller är alltför smala. Flera olika ambulansintag fanns i närheten, Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012 Suzanne de Laval

19 trafikslagen inte stör varandra. Cykelparkeringen måste ses över och planeras bättre. Belysningen är viktig att förbättra, inte minst ur säkerhetssynpunkt, då det är många gående och det kommer att bli ännu fler i framtiden. Torgytan var det många som önskade att den förtydligades och gjordes trevlig. Konstverket BILAGA 1: GÅTURER inringande av parklind borde tas bort och bytas ut mot något som förhöjer platsen ansåg flera deltagare. Någon föreslog att där skulle vara en fontän i stället. Ett annat förslag var att man skulle ha en uteservering på torget. Luftbroarna var det några som ville förbättra, så att de såg snyggare ut. var dålig på marknivå. Husen hade mycket fönster måste ses över och planeras bättre. Belysningen är Gåturer som gav på ljus Akademiska högt upp, sjukhusområdet men på marken under var hösten det skumt Suzanne viktig de att Laval förbättra, arkitekturanalys inte minst säkerhetssynpunkt, sthlm 17(28) Flera deltagare kommenterade den tillfälliga medialuftbron och tyckte den var förfärlig och uttryckte hopp om att den skulle grävas ned. FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR De flesta deltagarna ansåg att platsen har en enorm utvecklingspotential, den kan bli hur fin som helst, med en trevlig torgyta och en fin gågata. Det kan bli ett härligt gångstråk. Det finns soliga hörnor på flera ställen, som det går att göra trevliga rastplatser av både för personal och patienter. Mer grönska och fler parksoffor var allmänna önskemål. Någon behöver ta ett helhetsgrepp och samordna alla de olika ytorna som nu har kommit till lite hipp som happ i anknytning till olika projekt genom åren. Gör en ny trafikplats, gör om alltihop! Entréernas utformning behöver ses över, så att det finns skärmtak och sittplatser m.m. vid samtliga entréer och skyltning som är begriplig för besökare och bättre belysning. Trafiken måste också få tydligare ytor för av- och pålastning, så att trafikslagen inte stör varandra. Cykelparkeringen då det är många gående och det kommer att bli ännu fler i framtiden. Torgytan var det många som önskade att den förtydligades och gjordes trevlig. Konstverket inringande av parklind borde tas bort och bytas ut mot något som förhöjer platsen ansåg flera deltagare. Någon föreslog att där skulle vara en fontän i stället. Ett annat förslag var att man skulle ha en uteservering på torget. Luftbroarna var det några som ville förbättra, så att de såg snyggare ut Bilaga 1: Gåturer 19

20 BILAGA 1: GÅTURER PLATS 6, AMBULANSGATAN NEDAN- FÖR TIGER RAG, NÄRA INGÅNG 40 POSITIVA SYNPUNKTER Flera deltagare upplevde platsen som storståtlig, med höga byggnader och industriellt uttryck. Ambulansgatan, med den långa strikta fasaden B9, B12, var det flera som pekade ut som stiligt. Gångbroarna mellan husen längs Ambulansgatan fick också gott betyg. De tyckte också att Tiger Rag-skulpturen passade bra in i den tuffa miljön. Denna plats besökte även skolbarnen och de tyckte likadant. Slänten med bergtallar var det några enstaka personer som tyckte om. Någon påpekade att det var en fin skyddad plats för djurlivet, särskilt fåglar. Utblicken mot staden och slottet med parken runtom, var det många som uppskattade. Man hade en fin utsikt om man stod på kullen invid Tiger Rag, upptäckte en del deltagare. NEGATIVA SYNPUNKTER De massiva höga fasaderna upplevdes av många deltagare som trista och förortsaktiga med en karaktär av baksida. De små servicebyggnaderna och tillbyggnaderna fick också dåligt betyg, många ansåg dem fula. De uteplatser som fanns var spontana Plats 6, ambulansgatan nedanför Tiger Rag, nära in Positiva synpunkter Flera deltagare upplevde platsen som storståtlig, med höga byggna Ambulansgatan, med den långa strikta fasaden B9, B12, var det fler Gångbroarna mellan husen längs Ambulansgatan fick också gott be skulpturen passade bra in i den tuffa miljön. Denna plats besökte ä likadant. Slänten med bergtallar var det några enstaka personer so det var en fin skyddad plats för djurlivet, särskilt fåglar. Utblicken mot staden och slottet med parken runtom, var det mån fin utsikt om man stod på kullen invid Tiger Rag, upptäckte en del d Negativa synpunkter arrangemang med fula vita plaststolar lite hipp Cyklister kommer i hög fart ner från åsen, viket kan Plats 6, ambulansgatan nedanför Tiger Rag, De massiva nära höga ingång fasaderna 40: upplevdes av många deltagare som tris som happ, viket deltagarna konstaterade, inget var innebära trafikfara. Belysningen var det många som karaktär av baksida. De små servicebyggnaderna och tillbyggnadern planerat eller genomtänkt. Vissa deltagare var mycket negativa till Tiger Rag, några hade riktigt hakat om hur de kört runt och letat efter Förlossningen i klagade på, liksom på skyltningen. Några berättade Positiva synpunkter ansåg dem fula. De uteplatser som fanns var spontana arrangem Flera deltagare upplevde platsen som storståtlig, med höga hipp som byggnader happ, viket och deltagarna industriellt konstaterade, uttryck. inget var planerat e upp sig på att avsky den. Man pekade särskilt på att panik. Skyltarna är för låga tyckte en person, när det Ambulansgatan, bilden med en med figur den som långa pekar strikta in i rumpan fasaden på B9, ett B12, Vissa snöar var deltagare det försvinner flera var som skyltarna mycket pekade och negativa ut slammar som till stiligt. igen. Tiger Slänten Rag, några hade riktig Gångbroarna djur skulle mellan ge otrevliga husen associationer längs Ambulansgatan till mödrar på fick också Man med pekade bergtallar gott betyg. särskilt var De det på tyckte många att bilden som också med tyckte att en Tiger illa figur om. Ragskulpturen väg till förlossningen. passade bra Omdaningarna i den tuffa miljön. av marken Denna och associationer som De pekar in i rump plats är besökte förvuxna även och till skapar mödrar skolbarnen på mur väg och mellan till förlossningen. de sjukhusområdet och fick slottsparken. kritik, med anläggningar Skolbarnen pekade som placerats ut klotter utan på hänsyn till sku Omdaningarna av tyckte närmiljön kring Tiger Rag fick kritik, med anläggningar som placerats utan hänsyn till skulpturen, har och ett par ostrukturerad. ställen och de Gräset tyckte var trafiken upptrampat var läskig i stigar med där folk går. Tige Rag likadant. Slänten med bergtallar var det några enstaka personer som tyckte om. Någon påpekade att det var en fin skyddad plats för djurlivet, särskilt fåglar. gjort miljön plottrig och ostrukturerad. Gräset var kvällen. ambulanser Ljudnivån som kommer invid Tiger i hög Rag fart. kommenterades, skulpturen dölje Utblicken upptrampat mot staden i stigar och där slottet folk går. med Tiger parken Rag är runtom, inte var Entréerna det många är inte som upplysta uppskattade. heller. Ingång Man 40 hade fick mycket en kritik, den ä fin utsikt upplyst om alls man på stod kvällen. på kullen Ljudnivån invid invid Tiger Tiger Rag, Rag upptäckte konstig en vändplan del deltagare. utanför där det är otrevligt att vänta på sjuktrans kommenterades, skulpturen döljer ett luftintag och efterlystes. Studenter i området har ingenstans att vistas. Det är m Negativa fläkten synpunkter hörs. Entréerna är inte upplysta heller. Ingång och många ambulanser. Det saknas trottoar på Ambulansvägens vä De massiva 40 fick mycket höga fasaderna kritik, den är upplevdes jättetråkig av många och det deltagare är är väldigt som smala. trista och Cyklister förortsaktiga kommer i med hög fart en ner från åsen, viket ka karaktär en konstig av baksida. vändplan De utanför små servicebyggnaderna där det är otrevligt att och tillbyggnaderna var det många som fick klagade också dåligt på, liksom betyg, på skyltningen. många Några berätt vänta på sjuktransport. Sittplatser vid ingång 40 efterlystes. Studenter i området har ingenstans att vistas. ansåg dem fula. De uteplatser som fanns var spontana efter arrangemang Förlossningen med i panik. fula Skyltarna vita plaststolar är för låga lite tyckte en person, n hipp som happ, viket deltagarna konstaterade, inget var och planerat slammar eller igen. genomtänkt. Slänten med bergtallar var det många som tyckt Det är mycket trafik där, flera korsningar och många Vissa ambulanser. deltagare Det var saknas mycket trottoar negativa på Ambulansvägens till Tiger Rag, några skapar hade en riktigt mur mellan hakat upp sjukhusområdet sig på att avsky och slottsparken. den. Man västra pekade sida. särskilt De trottoarer på att som bilden finns med är väldigt en figur smala. som pekar Skolbarnen in i rumpan pekade på ut ett klotter djur på skulle ett par ge ställen otrevliga och de tyckte trafike kommer i hög fart. associationer till mödrar på väg till förlossningen. Omdaningarna av marken och närmiljön kring Tiger Rag fick kritik, med anläggningar som placerats utan hänsyn till skulpturen, har gjort miljön plottrig och ostrukturerad. Gräset var upptrampat Bilaga i 1: stigar Gåturer där folk går. Tiger Rag är inte upplyst alls på 20 Gåturer på Akademiska sjukhusområdet under hösten 2012 Suzanne de Laval kvällen. Ljudnivån invid Tiger Rag kommenterades, skulpturen döljer ett luftintag och fläkten hörs.

Patientenkät Väntrumsmilj

Patientenkät Väntrumsmilj Patientenkät Väntrumsmilj 1. I vilket väntrum sitter du? 1. I vilket väntrum sitter du? n A. Sunderby sjukhus 79 100 100 100 179 100 B. Kalix vårdcentral 0 0 0 0 0 0 C. Hortlax vårdcentral 0 0 0 0 0 0

Läs mer

Analys - problem. Ytan mellan cirkulationen och torget upplevs som rörig med dess mångfald av olika markmaterial och utrustningsdetaljer.

Analys - problem. Ytan mellan cirkulationen och torget upplevs som rörig med dess mångfald av olika markmaterial och utrustningsdetaljer. Analys - aktivitet Lite bakgrund till hur vi har tänkt. Stora delar av Kanaltorget ligger i skugga framåt eftermiddagen. Något som gör att man vill dra sittplatser österut, mot Byälven. (Solgränsen är

Läs mer

Tvättstugor och källargångar

Tvättstugor och källargångar 1 Tvättstugor och källargångar Tvättstugorna är viktiga, men känns eftersatta och otrygga. De upplevs ofta som trånga, smutsiga och osäkra. Öppna upp ytorna i tvättstugorna, ta bort onödiga väggar och

Läs mer

Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012

Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012 Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012 I inventeringsarbetet har tekniska förvaltningen och bildningsförvaltningen bett alla rektorer om hjälp att nå ut till samtliga klasslärare i årskurserna

Läs mer

Gåturer i Dalarö. Suzanne de Laval 2013-04-26. arkitekturanalys sthlm ab

Gåturer i Dalarö. Suzanne de Laval 2013-04-26. arkitekturanalys sthlm ab 2013 Gåturer i Dalarö Kommentar från en nöjd deltagare: Det här initiativet att göra vandringar är fantastiskt bra. Det finns en enorm resurs i befolkningen. Ett bra initiativ och bra genomfört. Suzanne

Läs mer

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs.

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs. FÖRSLAG I gestaltningen av det nya området utgår jag från mina associationer till Hammarbyhöjdens karaktär. Jag nytolkar begreppen och gestaltar dem så de nya tolkningarna påminner om eller kontrasterar

Läs mer

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 FJÄLLVRÅKEN Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 1. Gestaltning 1.1 Byggnad och tomt Tomten ligger högt placerad i Falkenberg med relativt långt avstånd till omkringliggande bostadsbebyggelse i väster.

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

10 Gaturummets innehåll

10 Gaturummets innehåll 10 Gaturummets innehåll I gaturummet utgörs ofta rummets väggar av bebyggelsen längs vägen. Även träd eller högre häckar kan bilda väggar i gaturummet. Vanligen skiljs trafikantslagen åt av en liten höjdskillnad,

Läs mer

Gehls analysmetod, Fröslunda centrum

Gehls analysmetod, Fröslunda centrum Gehls analysmetod, Fröslunda centrum Sammanfattning Platsen är attraktiv för att vara under vintersäsongen eftersom besökare till och med satt i den kalla vårsolen, men den skulle kunna bli mycket bättre

Läs mer

FÖRSTUDIE AUGUSTI 2014 UTREDNING AV HUVUDENTRÉ OCH AKUTENTRÉ MÖLNDALS SJUKHUS HUS S

FÖRSTUDIE AUGUSTI 2014 UTREDNING AV HUVUDENTRÉ OCH AKUTENTRÉ MÖLNDALS SJUKHUS HUS S UTREDNING AV HUVUDENTRÉ OCH AKUTENTRÉ MÖLNDALS SJUKHUS HUS S SID 2/14 INNEHÅLL SID 1. SAMMANFATTNING 3 2. REGIONÖVERGRIPANDE PLANERING 3 3. FÖRUTSÄTTNINGAR 3 4. FASTIGHET 3 5. FÖRSLAG 5 6. TIDPLAN OCH

Läs mer

LTH Studentmiljöer 10.06.08

LTH Studentmiljöer 10.06.08 LTH Studentmiljöer 10.06.08 Tema: Rum och landskap för möten. Strategiskiss gjord av Jais-Nielsen White Arkitekter på uppdrag av LU-byggnad. Uppdrag Vår uppgift har varit att beskriva ett förhållningssätt

Läs mer

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum 2012-10-16 genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Trollhättas centrum den 29 februari samma år. Bakgrund: 29 februari genomfördes

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Företag/Vårdgivare Mottagningsadress Verksamhetschef Datum för ifyllnad Vårdvalsområde Denna redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 5 mars 2014 Sjukhusentré

MEDBORGARPANEL Nummer 5 mars 2014 Sjukhusentré MEDBORGARPANELEN 214 Rapport 5 Sjukhusentré MEDBORGARPANEL Nummer 5 mars 214 Sjukhusentré Enkät nummer fem är nu slutförd Antalet öppenvårdsbesök till Västmanlands sjukhus Västerås förväntas öka i framtiden.

Läs mer

Hur de olika byggnadsdelarna betecknas i analysen. Beteckningar för de olika uterummen i analysen

Hur de olika byggnadsdelarna betecknas i analysen. Beteckningar för de olika uterummen i analysen Denna utredning syftar till att inventera och analysera förekomsten av de åtta karaktärerna för en central byggnad i St Larsområdet, samt komma med kommentarer till hur fastigheten kan utvecklas i samklang

Läs mer

Trygghetsvandring i Piteå 2009-09-07 Område: Norrmalmiasporthall, Christinaskolan, Biblioteket

Trygghetsvandring i Piteå 2009-09-07 Område: Norrmalmiasporthall, Christinaskolan, Biblioteket Trygghetsvandring i Piteå 2009-09-07 Område: Norrmalmiasporthall,, Biblioteket Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö men kan också användas för att undersöka hur

Läs mer

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler.

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler. BOLLEBYGD IDAG Bollebygd ligger beläget på en ås mellan Nolåns och Söråns dalgångar omgiven av skogsbeklädda höjder. Orten är ett typiskt stationssamhälle som byggts upp kring järnvägen. Orten har i huvudsak

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

Stora Maräng Stora Maräng

Stora Maräng Stora Maräng Vy från järnvägsbron Vy från gårdsplan mot Storgatan 41.0 36.9 39.0 FUTURUM 38.2 1 44.4 Futurum 43 Folkets hus 3 41 39.8 43.5 43.5 44.0 43.5 36.2 36.3 42 43.3 36.3 36.3 36 STORA MARÄNG NY IN OCH UTFART

Läs mer

Patientenkät Väntrumsmiljö Kalix vårdcentral Korsjämförd rapport före/efter renovering

Patientenkät Väntrumsmiljö Kalix vårdcentral Korsjämförd rapport före/efter renovering Patientenkät Väntrumsmiljö Kalix vårdcentral Korsjämförd rapport före/efter 1. I vilket väntrum sitter du? A. Sunderby 0 sjukhus 0 0 0 0 0 B. Kalix 100 vårdcentral 100 91 100 191 100 C. Hortlax vårdcentral

Läs mer

Slätmossens naturpark

Slätmossens naturpark Naturen på lika villkor Slätmossens naturpark Haninge kommun INVENTERINGSRAPPORT Datum: 26/9 2016 Inventerare Katrin Jones Hammarlund Med från kommunen: Petra Lindvall Projekt Naturen på lika villkor Utförare

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN Arbete pågår med att ta fram en utvecklingsplan för Hertsön/ Lerbäcken. För att ta reda på vad de som bor i området tycker är viktigast har Luleå kommun bjudit in till ett

Läs mer

Nybyggnation av särskilt boende. Noret Norra, del av Noret 1:27, Mora kommun.

Nybyggnation av särskilt boende. Noret Norra, del av Noret 1:27, Mora kommun. . Vy över trädgård med lusthuset i förgrunden. Sinnenas trädgård planteras, för ett varierat intryck, med häckar, bärbuskar, andra blommande buskar och perenner, fruktträd och andra vackra träd. I anslutning

Läs mer

Tungelsta trädgårdspark

Tungelsta trädgårdspark Naturen på lika villkor Tungelsta trädgårdspark Haninge kommun INVENTERINGSRAPPORT Datum: 31/8 2016 Inventerare Katrin Jones Hammarlund Med från föreningen Folk och Trädgård i Tungelsta: Jan Sandh Projekt

Läs mer

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder!

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Förslag till åtgärder för att förbättra tillgängligheten i Söderköpings kommun Bakgrund I vårt land ska gator, parker, torg, handels- och kulturnäringar samt andra

Läs mer

Trygghetsvandring Hemmingsmark 2012-09-20 Området kring skolan

Trygghetsvandring Hemmingsmark 2012-09-20 Området kring skolan Trygghetsvandring Hemmingsmark 2012-09-20 Området kring skolan Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vid trygghetsvandringar upptäcker man många saker som man annars

Läs mer

Duvboparkens lekplats - Bland kottdjur, stenvättar och lav FÖRSLAGSHANDLING SUNDBYBERGS STAD

Duvboparkens lekplats - Bland kottdjur, stenvättar och lav FÖRSLAGSHANDLING SUNDBYBERGS STAD Duvboparkens lekplats - Bland kottdjur, stenvättar och lav FÖRSLAGSHANDLING Duvboparkens lekplats BAKGRUND Duvboparkens lekplats ligger högt belägen i villaområdet Duvbo. Lekplatsen ligger omgiven av naturmark

Läs mer

Anna Sandberg & Johan Lindgren

Anna Sandberg & Johan Lindgren Apan och Delf inen Tack Till Personalen vid Kalix Vårdcentral Norrbottens Läns Landsting HS Copy Lundbergs Sy och Tapetserarverkstad Wiklunds Måleri H Ö Allbygg Aircall/Fotoquick Ångsågen Peter Sundström

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

Handläggningsrutin för uteserveringar. Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85

Handläggningsrutin för uteserveringar. Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85 Handläggningsrutin för uteserveringar Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85 UTESERVERING ELLER SOMMARVERANDA? Uteservering - Står direkt på marken (lägre uppbyggnader accepteras endast i undantagsfall

Läs mer

Dokumentation gåturer och cykelturer

Dokumentation gåturer och cykelturer Dokumentation gåturer och cykelturer Under våren 2015 har Danderyds kommun bjudit in till en lång rad gåturer och ett par cykelturer i Danderyd inom projektet Centrala Danderyd i stråket längs E18 för

Läs mer

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg

Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg Attitydundersökning Wieselgrensplatsen Trygg Göteborg 198 personliga intervjuer har genomförts på Wieselgrensplatsen med personer som åker spårvagn till och från Wieselgrensplatsen minst 1 gång i veckan.

Läs mer

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande 2013-02-06 Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport,

Läs mer

träbänkar träspång 1 rad vitblommande körsbärsträd

träbänkar träspång 1 rad vitblommande körsbärsträd Gestaltningsprinciper Tölö Ängar II Gestaltningsprinciper Tölö Ängar II Entrétorg Entrétorg Entrétorg vid Hedeleden Entrén från den kommande Hedeleden markeras av de gärdesgårdar som finns i området idag

Läs mer

Parkeringsutredning Lomma

Parkeringsutredning Lomma Parkeringsutredning Lomma Slättäng 2012-05-30 Malmö 2012-05-30 Vectura Consulting AB Box 242, 201 22 Malmö Växel: 0771-159 159 Projektansvarig Jenny Hällstorp, 010-484 62 40 Kontaktpersoner Kristofer Lilja,

Läs mer

Trygghetsvandring området kring busstationen En vandring i området kring bowlrampen, OK macken, Big Boy och busstationen.

Trygghetsvandring området kring busstationen En vandring i området kring bowlrampen, OK macken, Big Boy och busstationen. Trygghetsvandring området kring busstationen 2012-05-31 En vandring i området kring bowlrampen, OK macken, Big Boy och busstationen. Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare

Läs mer

Kristallentrén. Arkitekturprojekt. - en paviljong i parken. Lunds Konst och Designskola Kristina Block

Kristallentrén. Arkitekturprojekt. - en paviljong i parken. Lunds Konst och Designskola Kristina Block Arkitekturprojekt - en paviljong i parken Lunds Konst och Designskola 2015 PROJEKTBESKRIVNING Arkitekturprojektet går ut på att studera och formge en mindre paviljong där du tar hänsyn till estetik, funktion

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Berga... 2 2. Broby... 4 3. Haga - Björkbacken... 6 4. Mogata... 8 5. Ramunder... 10 6. S:t Anna... 12 7. Skönberga... 14 8. Västra Husby... 16 9. Östra Ryd... 18 1. Berga Sammanställning

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Hunnebostrand, Sotenäs kommun 1(9)

Detaljplan för fastigheterna Hunnebostrand, Sotenäs kommun 1(9) Hunnebostrand, Sotenäs kommun 1(9) Gestaltningsprogram för fastigheterna Hunnebostrand Sotenäs kommun Antagandehandling 2008-12-11 Gestaltningsprogrammets syfte Gestaltningsprogrammets syfte är att illustrera

Läs mer

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson Stockholmsmässan LOUNGE Förslag till ny Lounge, Stockholmsmässan Förutsättningar Syftet är att skapa ett rum där man till fullo kan uppskatta kvalitén i svenskt material och möbeldesign. Ett starkt och

Läs mer

PitePanelen. Rapport 3. - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan

PitePanelen. Rapport 3. - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan PitePanelen Rapport 3 - Vad tycker panelen om gångfartsområden efter Storgatan April 2009 Anna Lena Pogulis Ekonomikontoret 1.0 Inledning I Storgatans ombyggnad har två etapper genomförts vilket innebär

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens extra sammanträde torsdagen den 20 februari 2014

Handlingar till Kommunstyrelsens extra sammanträde torsdagen den 20 februari 2014 Handlingar till Kommunstyrelsens extra sammanträde torsdagen den 20 februari 2014 Sidan 3 av 11 Ärende 1 Sidan 4 av 11 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 11 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum

Läs mer

Välkomna på min rundtur runt Prakticum Helsingfors.

Välkomna på min rundtur runt Prakticum Helsingfors. Välkomna på min rundtur runt Prakticum Helsingfors. Jag är medveten om att bilderna stundom är av usel kvalité men hoppas att ni skall minnas hur, var och vad när ni ser dem. Precis som förra gången, när

Läs mer

Medborgardialog Rådhustorget

Medborgardialog Rådhustorget Medborgardialog Rådhustorget Dialogen har genomförts i form av en webenkät och en synpunktskarta. Totalt har det kommit 106 svar. Sammanställning av enkätsvar Enkäten har funnits tillgänglig på Umeå kommuns

Läs mer

Trygghetsrond Lextorp 2014-10-23

Trygghetsrond Lextorp 2014-10-23 Trygghetsrond Lextorp 2014-10-23 Vad är en trygghetsrond? Trygghetsrond är en metod för att skapa en bättre närmiljö. Under trygghetsronden inventerar man hur området ser ut och det sker en dialog mellan

Läs mer

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011.

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Förklaringar: Grön ruta: god tillgänglighet Röd ruta: det som kan förbättras Kontrastmarkering.

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOG

SAMMANSTÄLLNING DIALOG SAMMANSTÄLLNING DIALOG De kommentarer som återfinns under respektive plats kommer från gångturernas diskussioner, samtal med besökare på planeringsverkstaden, samt Önskelistan - där besökare kunde skriva

Läs mer

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 1(5) PM Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 2013-09-10 2(5) Dialog om Ursviks västra delar NAI Svefa och Sundbybergs kommun träffade elevråden och pratade om Ursvik idag

Läs mer

Den gröna småstaden. Antagit av kommunfullmäktige 2013-06-19 96

Den gröna småstaden. Antagit av kommunfullmäktige 2013-06-19 96 2013-05-22 1(10) Den gröna småstaden Antagit av kommunfullmäktige 2013-06-19 96 2(10) Innehåll 1. Uppdraget...3 2. Beredningens arbete...3 3. Vårgårda tätorts historia...4 4. Vårgårda tätort idag olika

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM Sammanställning till webbsidan Medborgardialog södra centrum Måndagen den 17 november 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om hur södra centrum ska utvecklas.

Läs mer

Manual för cykelparkeringsinventering

Manual för cykelparkeringsinventering MANUAL CYKELPARKERINGS INVENTERING Version 2.0, 20080218 Manual för cykelparkeringsinventering Manualen för cykelparkeringsinventering är framtagen av projektet Hållbart resande i samhällsplaneringen som

Läs mer

Hur kan medborgarinvolvering. socialt hållbara byggprojekt? Stina Behrens & Maria Björklund 1 Oktober 2015

Hur kan medborgarinvolvering. socialt hållbara byggprojekt? Stina Behrens & Maria Björklund 1 Oktober 2015 Hur kan medborgarinvolvering bidra till socialt hållbara byggprojekt? Stina Behrens & Maria Björklund 1 Oktober 2015 2 Genom att involvera brukare i ett tidigt skede blir misstag mindre kostsamma och lösningar

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Fittja äng och Alby ängspark

Fittja äng och Alby ängspark Naturen på lika villkor Fittja äng och Alby ängspark Botkyrka kommun Fittja äng Alby ängspark INVENTERINGSRAPPORT Datum: 31/8 2016 Detta är ett gemensamt projekt mellan Botkyrka kommun, Stockholms läns

Läs mer

DOKUMENTATION OMBYGGNAD AV GLASSTORGET DIALOGMÖTE 2013 02 28 FÖRSAMLINGSHEMMET NORA

DOKUMENTATION OMBYGGNAD AV GLASSTORGET DIALOGMÖTE 2013 02 28 FÖRSAMLINGSHEMMET NORA DOKUMENTATION OMBYGGNAD AV GLASSTORGET DIALOGMÖTE 2013 02 28 FÖRSAMLINGSHEMMET NORA 1 Nora kommun genomförde 2013 02 28 ett dialogmöte ang ombyggnad av det sk Glasstorget i centrala Nora. Mötet var ett

Läs mer

Fråga oss dekal räkning

Fråga oss dekal räkning Du använder stadens mark för din uteservering. För att få göra det ska du följa villkoren här. Villkoren finns för att: alla ska kunna använda gator, trottoarer och torg på bästa sätt, även personer som

Läs mer

Susedalens rastplats Hur kan den utvecklas?

Susedalens rastplats Hur kan den utvecklas? 2014 06 27 Susedalens rastplats Hur kan den utvecklas? Förstudie en möjlighetsanalys Möjlighetsanalys är många gånger ett bättre ord istället för ordet förstudie, eftersom det oftast handlar om att visa

Läs mer

4. HANDEL HANDEL PARKERINGSDÄCK SMÅ BYGGNADER KOMPLETTERANDE HANDEL OCH SER- VICE SKYLTAR ÖPPNA OCH INTRESSANTA FASADER

4. HANDEL HANDEL PARKERINGSDÄCK SMÅ BYGGNADER KOMPLETTERANDE HANDEL OCH SER- VICE SKYLTAR ÖPPNA OCH INTRESSANTA FASADER 4. HANDEL HANDEL På östra delen av området föreslås en handelsplats med inriktning mot storskalighandel och livsmedel. I tre av kvarteren kommer bostäder kombineras med handel i bottenvåningarna. En unik

Läs mer

Utomhusskyltning i Landstinget Halland

Utomhusskyltning i Landstinget Halland Bilaga till Skyltprogram Utomhusskyltning i Landstinget Halland Allmänt 2 3 Utseende och innehåll Kort om utomhusskyltning Utomhusskyltars utseende och innehåll En bra skyltning fungerar som en osynlig

Läs mer

LUYA LULLA HOUSE. Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola. Josephine Roubert

LUYA LULLA HOUSE. Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola. Josephine Roubert Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola Projekt rumsgestaltning med arkitektur. LUNDS KONST & DESIGNSKOLA Arkitekturprojektet går ut på att studera och formge en mindre

Läs mer

Brukarundersökning Skogshyddan 2016

Brukarundersökning Skogshyddan 2016 Brukarundersökning Skogshyddan 2016 1. Hur gammalt är ditt/ert barn? 3. Mitt/vårt barn trivs i förskolan/familjedaghemmet 4. Mitt/vårt barn tycker det är roligt att gå till förskolan/familjedaghemmet 5.

Läs mer

B a b u s j k a n, K a m e l e n & A n k a n. Anna Sandberg & Johan Lindgren

B a b u s j k a n, K a m e l e n & A n k a n. Anna Sandberg & Johan Lindgren B a b u s j k a n, K a m e l e n & A n k a n Tack Till Personalen vid Hortlax Vårdcentral Norbottens Läns Landsting HS Copy, Luleå Pitedalens Måleri Peter Sundström Inledning Vi är två konstnärer från

Läs mer

Länk till presentationen som hölls: content/väg Esarps- by.pdf. Kontaktpersoner Esarps Bygdelags väggrupp:

Länk till presentationen som hölls:  content/väg Esarps- by.pdf. Kontaktpersoner Esarps Bygdelags väggrupp: Väg 798 genom Esarp Denna rapport är framtagen av Esarps Bygdelags väggrupp baserat på det bymöte som hölls 2010-12- 14 i Esarps Skola med anledning av samrådshandlingen från Trafikverket daterad 2010-11-

Läs mer

Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt. Västerhaninge. Utställningshandling 2007-08-10. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt. Västerhaninge. Utställningshandling 2007-08-10. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt Västerhaninge Utställningshandling 2007-08-10 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Lundberg T f Planchef Maria Borup Planarkitekt Underlag till gestaltningsprogrammet

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra.

Brf Takterrassen. Muréngatan, Gävle. Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. Brf Takterrassen Muréngatan, Gävle Ett unikt trygghetsboende för dig som vill ha ett boende med det lilla extra. ... skönt att slippa ansvaret för villan... nu är tid för njutning... Jag vill känna att

Läs mer

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013

Staden Ystad 2030. dokumentation från workshop den 23 april 2013 Staden Ystad 2030 dokumentation från workshop den 23 april 2013 Workshopen är en del av den tidiga dialogen för fördjupningen av översiktsplanen för staden Ystad. Temat för workshopen var förtätning, fokus

Läs mer

BAKGRUND. Det ska synas att Malmö är Skånes huvudstad. Stadsmiljöprogrammet ska skapa riktlinjer för stadens golv, rum, väggar och ljus.

BAKGRUND. Det ska synas att Malmö är Skånes huvudstad. Stadsmiljöprogrammet ska skapa riktlinjer för stadens golv, rum, väggar och ljus. 1 BAKGRUND Våra stadskärnor utsätts för en allt hårdare konkurrens från externa shoppingcentra. Malmö är inget undantag. Hotet om ett utarmat city är påtagligt och skrämmande. En levande stadskärna är

Läs mer

Skolans skyltar REFERENS

Skolans skyltar REFERENS REFERENS Skolans skyltar Bakgrund SISAB har ansvar för rumsnummerskyltar och SISAB skyltar utomhus. Rumsnummerskyltar är de nummerskyltar som finns vid varje dörr i skolan, t ex. A125. SISAB har även entrénummerskylt,

Läs mer

Uteserveringar i Borås Stad

Uteserveringar i Borås Stad Uteserveringar i Borås Stad Bild: Superstudio INLEDNING INLEDNING Våra gator, torg och parker är en tillgång för stadens alla invånare och besökare. En levande och attraktiv stadskärna kräver planering

Läs mer

GÖSTA 2.0 GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18. Stockholm 2015.03.16

GÖSTA 2.0 GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18. Stockholm 2015.03.16 GÖSTA 2.0 GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18 Stockholm 2015.03.16 HUR KAN MAN FÖRBÄTTRA DAGENS UTEMILJÖ OCH BIBEHÅLLA GÖSTA ÅBERGS ANDA? GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18 VAD SAKS IDAG

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Kundenkät gatumark hösten 2013

Kundenkät gatumark hösten 2013 Kundenkät gatumark hösten 2013 En kundenkät med totalt 13 frågor skickats under hösten 2013 ut till 500 slumpvis utvalda kommuninvånare. Syftet är att få en överblick av hur nöjda invånarna kunderna är

Läs mer

Trygghetsvandring runt Strömbackaskolan 2014-09-10

Trygghetsvandring runt Strömbackaskolan 2014-09-10 Trygghetsvandring runt Strömbackaskolan 2014-09-10 Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vid trygghetsvandringar upptäcker man många saker som man annars inte tänker

Läs mer

Villkor för uteserveringar

Villkor för uteserveringar Villkor för uteserveringar Villkorsbilaga US 2015 Innehållsförteckning Du får inte bygga golv 2 Avgränsning (staket) 2 Allt ska få plats innanför avgränsningen 2 Rullstolar ska kunna komma in 3 Nödutgångar

Läs mer

Planbeskrivning. Södertull 13:8, kv Samariten (del av) Detaljplan för centrum och utbildningslokal Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Södertull 13:8, kv Samariten (del av) Detaljplan för centrum och utbildningslokal Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE ANTAGANDEHANDLING 2014-03-05, REV. 2014-05-05 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Södertull 13:8, kv Samariten (del av) Detaljplan för centrum och utbildningslokal Gävle kommun,

Läs mer

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn.

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn. 1(6) Teknik- och serviceförvaltningen Datum 2013-11-14 Handläggare Emilia Löfgren Er Referens Vår Referens Sammanfattning av inkomna synpunkter vid dialogmötet om Öster den 22 oktober 2013 Bra platser

Läs mer

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl 16-18 Deltagare: 16 personer, varav 9 killar, 7 tjejer Ålder: 15-19 år Workshopledare: Karin Andersson & Johanna Bratel, Disorder Deltagare

Läs mer

Sammanfattning av styrelsens yttrande

Sammanfattning av styrelsens yttrande 2014-08-20 1 (8) HSB BRF KALLKÄLLAN Medlem i HSB Stadsbyggnadskontoret Box 2554 403 17 Göteborg YTTRANDE ÖVER DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID MJÖLKTORGET Diarienummer: 0688/09 Styrelsen för HSB Brf Kallkällan

Läs mer

KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl.

KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl. KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl. Bakgrund Platsen utgör en del av entrén till Haninge och dess gestaltning är viktig som en del

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

Konstenheten TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2013-04-17 KUN 2013/264

Konstenheten TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2013-04-17 KUN 2013/264 KUN 2013-04-25, p 5 Konstenheten TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2013-04-17 KUN 2013/264 Handläggare: Susanne Andersson Kopp Konstprogram för Södersjukhuset byggnad 25, ombyggnad för Patienthotell och vårdavdelningar

Läs mer

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster.

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster. 2. ANALYS 29 2.1 BESÖK För att få lite idéer på hur stationsområdet i Vårgårda kan utvecklas har jag valt att titta närmare på två andra stationer med liknande bakgrund. Jag har valt stationerna Herrljunga

Läs mer

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE FRAMTIDENS SELMA Det goda vardagslivet En gåvänlig stadsdel. En mötesplats för alla åldrar. Allt du behöver i vardagen. Goda förbindelser och gröna områden. Vi talar om det nya Selma Lagerlöfs Torg. Tillsammans

Läs mer

Minnesanteckningar från pensionärsrådets och funktionshinderrådets möte med Atrium Ljungberg och Trafikkontoret den 14 mars 2016

Minnesanteckningar från pensionärsrådets och funktionshinderrådets möte med Atrium Ljungberg och Trafikkontoret den 14 mars 2016 Minnesanteckningar Sida 1 (5) Bilaga 2 Minnesanteckningar från pensionärsrådets och funktionshinderrådets möte med och den 14 mars 2016 Närvarande Gunnar Sandell, ordförande Christina Johansson, vice ordförande

Läs mer

Trygg i trafiken. Rapport från dialogmöte den 6:e september 2015

Trygg i trafiken. Rapport från dialogmöte den 6:e september 2015 Trygg i trafiken Rapport från dialogmöte den 6:e september 2015 Tr ygg i tra fiken? V i vi ll ve ta va d d u so m b o r i N o rr vi k tr a fi k m il jö e n ty c k e r o m n i d it t o m rå d e. 2/8 Innehåll

Läs mer

Ulls hus Campus Ultuna

Ulls hus Campus Ultuna Ulls hus Campus Ultuna Välkommen till Ulls hus på Campus Ultuna Den generösa innergården blir en grön oas mitt i den nya campusbyggnaden. Vackert beläget vid Almas allé, i anslutning till Undervisningshuset

Läs mer

Fäst patientetikett här. Personlig information om ditt akutbesök på Kungälvs sjukhus

Fäst patientetikett här. Personlig information om ditt akutbesök på Kungälvs sjukhus Fäst patientetikett här Personlig information om ditt akutbesök på Kungälvs sjukhus 1 Inskrivning 1. När du kom fick du ta en nummerlapp. Detta är viktigt eftersom det är vårt sätt att följa din väntetid

Läs mer

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och 04 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e r l a g o c h r i k t l i n j e r - f r å n t e o r i t i l l i d é 0 4 0 4 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e

Läs mer

FÖRSLAG GESTALTNINGPROGRAM MALMFÄLTETS FOLKHÖGSKOLA UPPFÖRANDE AV 4 ST NYA HOTELL- BYGGNADER

FÖRSLAG GESTALTNINGPROGRAM MALMFÄLTETS FOLKHÖGSKOLA UPPFÖRANDE AV 4 ST NYA HOTELL- BYGGNADER FÖRSLAG GESTALTNINGPROGRAM MALMFÄLTETS FOLKHÖGSKOLA UPPFÖRANDE AV 4 ST NYA HOTELL- BYGGNADER OMRÅDETS BEFINTLIGA ARKITEKTUR Malmfältets folkhögskola invigdes1960, arkitekturen är väl förankrad på platsen.

Läs mer

UMa 1/8 SITUATIONSPLAN 1:400. UMa

UMa 1/8 SITUATIONSPLAN 1:400. UMa UMa Sametinget fungerar som samesamhällets egen märkesbyggnad och som en viktig symbol för omvärlden. Byggnadens karaktär präglas av naturnärhet och mystik, samtidigt som den uppfyller kraven på funktionalitet

Läs mer

SURF IDEA BOOK 2013. www.surfaces.fi/se YOUR IDEA. OUR SURFACES.

SURF IDEA BOOK 2013. www.surfaces.fi/se YOUR IDEA. OUR SURFACES. SURF IDEA BOOK 2013 Arkitekt: Kontakta oss för att få ditt itunes App Store-presentkort på 100 kr för att använda till appar till din iphone och ipad! Länk på sidan 1 Puucomp Frihet att koncentrera

Läs mer

Utvändig färgsättning. Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus.

Utvändig färgsättning. Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus. Utvändig färgsättning Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus. Att färgsätta ditt eget hus är en både rolig och utmanande uppgift. Låt processen få ta den tid som krävs. Prova olika förslag och låt

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer