Nr 1 Mars PW:s stolta elever. syns i ny kampanj. Jag vill jobba med manniskor, kanske som polis.pw. Intensiv vår väntar för Skolprojektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 1 Mars 2013. PW:s stolta elever. syns i ny kampanj. Jag vill jobba med manniskor, kanske som polis.pw. Intensiv vår väntar för Skolprojektet"

Transkript

1 Nr 1 Mars 2013 PW:s stolta elever alde jag v PW elm h s wil prin t asie gymn Jag vill jobba med manniskor, kanske som polis.pw : syns i ny kampanj alde jag v elm h s wil prin Närheten med PW är prio ett för mig. Jag valde SAM för att fritt kun na välja inriktning på livet efter skolan. I framtiden vill jag jobba med män niskor, hjälpa ungdomar, kanske som kura tor, polis eller liknande. Anton Jonsson, Sam hallsvetenskapliga programmet : Intensiv vår väntar för Skolprojektet t asie gymn

2 Rektorn tar bladet från munnen Nu ska vi bli kaxigare! Jonas Axelsson fick tjänsten som rektor för Prins Wilhelmgymnasiet i vintras. Han hade då varit tillförordnad rektor under flera månader. Nu har han redan börjat vässa budskap och planer för Prins Wilhelmgymnasiets framtid. Vad innebär planerna? Att vi kommer att jobba mer med marknadsföring och kommunikation. Det är inte bara en fråga om utveckling och överlevnad, det föder också stolthet, energi och självkänsla märker jag. På vilket sätt då? Vi har börjat marknadsföra oss och tapetserat skolan med affischer på eleverna där de säger vad de tycker om skolan. Och så har vi gjort en film om skolan. De är jättestolta och glada liksom lärarna. Jag är helt tagen av reaktionerna. Vad är budskapet? Vårt starkaste budskap är att vi har så nöjda elever och föräldrar, säger Jonas. De presterar mycket bra, trivs mycket bra och är mycket nöjda med lärarna. Det visar de elevundersökningar vi gör. Därför ville eleverna hjälpa oss berätta om skolan för andra. Problemet är snarare att Flens hipp-faktor inte är så hög. Det påverkar skolans attraktivitet hos unga. Vad gör skolan speciell? Vi har en väldigt kreativ miljö här, skolan liknar inte många andra skolor och det är en stor bredd av program. Den har också lagom storlek, vi ser alla elever och bryr oss om dem och stöttar dem mot deras mål. Samtidigt anstränger vi oss för att ta in vår omvärld. Vi är en del av Europa, det är mycket påtagligt för eleverna som jobbar stenhårt med Europakontakter, EU-aktiviteter och internationella utblickar. Varför har ni inte marknadsfört er tidigare? Det kan man fråga sig. Vi har varit för försiktiga och har inte prioriterat det helt enkelt. Men nu känns kommunikation lika viktigt som vårt internationella utbyte. Vi har precis gjort om vår webbplats som blev väldigt bra. Eleverna har gjort en fantastisk film och vi har startat första fasen i en reklamkampanj med många aktiviteter. Jag lovar det här är bara början! Läs mer om Prins Wilhelmgymnasiets kampanj på sidan 7. Jonas Axelsson, rektor på PW-gymnasiet, är laddad för framtiden. Medborgarundersökningen Brukare mer positiva än medborgare Hösten 2012 deltog Flens kommun för fjärde gången i Statistiska Centralbyråns stora medborgarundersökning. Cirka tusen personer i hela kommunen tillfrågades med hjälp av en enkät om i vilken grad de är nöjda med kommunen. De tillfrågade är slumpvis utvalda och har kontaktats via telefonintervjuer. Drygt hälften, 57 procent av de tillfrågade, svarade på enkäten. När det gäller kommunen som en plats att bo och leva på den genomsnittliga medborgaren totalt sett någorlunda nöjd. Jämfört med andra kommuner som deltagit i samma undersökning är Flens kommuns resultat sämre. Det är framför allt tillgången till arbetsmöjligheter och tillgången till kommersiellt utbud (affärer) som drar ner helhetsbetyget. När det gäller frågan Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till din kommun får Flens kommun ett lågt värde, vilket innebär att majoriteten av dem som har svarat i princip avråder från att flytta till kommunen. Det är framför allt boende i centralorten Flen som avråder från att flytta till kommunen. I andra delen av enkäten betygsatte medborgarna kommunens verksamheter. Här får kommunen både ris och ros. De allra flesta är nöjda när det gäller räddningstjänsten, renhållning, vatten och avlopp, förskola samt kultur. Däremot fick verksamhetsområdena stöd till utsatta personer, gymnasieskolan och miljöarbete förhållandevis låga betyg. Övriga verksamheter såsom äldreomsorgen och grundskolan fick genomsnittliga betyg. Totalt sett är nöjdheten med kommunens verksamheter något lägre jämfört med genomsnittsvärden för samtliga i undersökningen deltagande kommuner. I sista delen av enkäten kretsar frågorna kring inflytande på kommunala beslut och verksamheter. I likhet med många andra kommuner får också Flens kommun mycket låga betyg, de flesta är missnöjda med möjligheterna att påverka och förtroendet för kommunens politiker och högre tjänstemän är lågt. Jämfört med samma undersökning året innan finns inga statistiskt säkerställda förändringar. Resultaten redovisades för kommunstyrelsen i februari och utgör ett viktigt underlag i kommunens arbete med bland annat ortsutveckling, visionen och verksamhetsplaneringen. Många mått (betyg) från medborgarundersökningen används dessutom för uppföljningen av kommunens mål. Rapporten finns tillgänglig i sin helhet på kommunens hemsida Förutom denna medborgarundersökning som mäter medborgarnas attityder till kommunens verksamheter, genomför Flens kommun även ett antal årliga brukarundersökningar. Till skillnad från medborgarundersökningen riktas brukarundersökningar bara till brukare, det vill säga personer som faktiskt använder sig av kommunens tjänster. Glädjande nog är resultaten av dessa undersökningar bättre, exempelvis fick fritidsgårdar, äldreomsorgen och biblioteken bra betyg. 2

3 Ovanlig skildring av vardagen i SVT:s nya film om Mellösa Många i Hälleforsnäs och Mellösa hann se den på förhandsvisningen på biograf Facklan i Hälleforsnäs i januari. Andra såg den nyligen på SVT2 den 28 februari. För den som missat filmen finns möjligheten att se den knappt en månad till på webbplatsen Det handlar om filmen Ett fint litet samhälle som skildrar det stillsamma livet i Mellösa där gemenskap, rötter och traditioner har en framträdande roll. Det är filmarna Håkan Pienowski och Astrid Ohlsén som ytterst finstämt gjort en skildring av vardagslivet i den vackraste av bygder. En typ av dokumentär som inte ses så ofta på TV. När Astrid Ohlsén ombads av filmkonsulent Gunnel Nelzén på Film i Sörmland, att själv presentera filmen, sa hon: Man kanske kan beskriva den som en skildring av lyckan att ha en hembygd och varför man blir den människa man blir. Under de två år filminspelningen pågått i Mellösa kom filmarna mycket nära lokalbefolkningen. Därför tackade Astrid Ohlsén och Håkan Pienowski särskilt för det förtroende de känt över att byborna alltid släppt in dem i värmen trots att filmkameran ofta varit på. Resultatet blev en stillsam och vacker film som skildrar relationer, gemenskap, och kulturarv i tidens gång. Med Astrids mjuka berättelse i kombination med de händelser som huvudpersonerna deltar i, skildrar den ett vardagsliv som många landsortsbor lever, långt utanför storstadslivets puls och krav. Filmen utgår på ett sätt från kyrkan i kyrkbyn Mellösa, vars sociala funktion är mycket viktig. Intill kyrkan pågår livets årscykel på den närliggande bondgården liksom den intilliggande hembygdsgården. Samtidigt väjer Salongen var fullsatt och kön ringlade lång utanför Folkets Hus när premiärkvällen var inne. Filmarna Astrid Ohlsén och Håkan Pienowski var märkbart rörda av det stora intresset. inte filmarna för att antyda de problem som finns mellan att vara innanför och utanför gemenskapen i byn. Vid premiären i Mellösa i januari var salongen i biograf Facklan absolut fullsatt. Med röd matta i entrén och bubbel i glasen var premiärkänslan hög. Applåderna dånade efter visningen och besökarna var märkbart rörda och stolta. Filmen sändes i SVT2 den 28 februari kl 20 och ligger på SVT Play 30 dagar därefter. Kommuntidningen Glimten information om den mångsidiga bygden delas ut till permanentoch fritidshushåll i kommunen samt företag. Tidningen finns också på biblioteken i kommunen och Stadshuset samt på turistbyråerna och andra välbesökta platser. Posten distribuerar till permanenthushållen, företagen och de drygt 1400 aktiva fritidshushållen i kommunen. Om du inte får tidningen så kan du hämta den i Stadshusets reception, på biblioteket i Flen eller på turistbyråerna. Den finns också som ljudfil på ansvarig utgivare Lars Rådh, kommunchef Redaktör Marianne Rynefeldt-Skog, informationsstrateg Kontaktuppgifter vx, Sveavägen 1, Flen E-post TALTIDNING Finns på PRODUKTION Reklamateljén, Eskilstuna-Kuriren Distribution Posten Tryck EKTAB, Eskilstuna 2013 Nästa nummer Fredag 19 april 2013 Nr 1/2013 sid 4-5 Skebokvarn har startat arbetsgrupper... sid 4-5 Intensiv vår för skolprojektet... sid samrådets år för Flens stad... sid 10 Facebook lyfter kommunen... sid 11 Nu finns utställningen Röster som bok!... sid 13 3

4 Ortsutveckling Ivern är stor i Skebokvarn som redan under sitt andra stormöte bildade arbetsgrupper för framtiden. Ortsutveckling Skebokvarn Arbetsgrupper nu i Skebokvarn Den 28 januari hölls det andra stormötet i Skebokvarn med stort engagemang. Inom första timmen hade arbetsgrupper bildats och sammankallande utsetts! Teman för arbetsgrupperna är framtagna av samordningsgruppen och kommunens tjänstemän baserade på de idéer som kom fram vid det första stormötet. Teman och sammankallande för första arbetsgruppsmötet är: Trafik och kommunikationer Anders Holm Offentligt fysisk miljö Sune Hårdh och Håkan Eriksson Företag och turism Marieke Malatoux En samordningsgrupp bestående av en representant från varje grupp och en representant från varje förening på orten har också utsetts. Arbetsgrupperna jobbar nu vidare med att gå genom förslagen, analyserar vilka som kan Ortsutveckling Bettna Förening eller nätverk genomförar, vem som bör driva olika frågor, med mera. Tjänstemän från Flens kommun deltar i alla grupperna. Mer information om arbetet i Skebokvarn finns att läsa på ortsutvecklingskebokvarn Idrottskamraterna, Bygdegården, Hembygdsföreningen, och ekobyn Änggärdet har varsin representant i samordningsgruppen. Jag är imponerad över hur mycket vi hinner diskutera och komma fram till på stormöten, säger Ingeli Karlholm, som representerar Idrottskamraterna i samordningsgruppen. Det känns som vi drar nytta av alla erfarenheter från orterna som redan varit genom detta arbete. På det sättet verkar det helt OK att vi har fått vänta på att dra igång ortsutvecklingsarbetet. Nästa stormöte planeras till april/ maj, då alla grupper har påbörjat arbetet. Det är en återkommande fråga i ortsutvecklingsarbetet i Bettna. Aktivitetsnivån på orten har varit högt sedan arbetet drog igång Konkreta resultat som grillplatsen och 150 intresseanmälningar till fiberbredband har åstadkommits tack vara engagerade ortsbor. Hur tar man bäst vara på energin och engagemanget? Än så länge har arbetet drivits i nätverksform, vilket är en framgångsfaktor. Hembygdsföreningen har agerat värdförening och sammankallande kraft med alla föreningar. Bettna har inte som andra orter ett formellt bygderåd. Diskussionen pågår och om du har lust att vara med finns mer information på Ortsutvecklingsarbetet utvärderat av student Som Glimten tidigare berättat, har Ortsutvecklingsarbetet i Flens kommun utvärderats av Marlene Lindström. Marlene Lindström, som studerar till landsbygdsutvecklare i Uppsala, har gjort enkäter och intervjuer med ortsbor och enkäter med tjänstemän för att få en bild av arbetet. Slutsatserna kommer att användas i det fortsatta arbetet. Ortsutveckling ökar engagemanget på orterna en av framgångsfaktorerna är att det drivs i nätverksform, inte formaliserat. Ortsutveckling förbättrar relationerna mellan ortsbor och kommunala tjänstemän, eftersom man i processen får bättre kunskap om och förståelse för varandra. Arbetsmetoderna inom ortsutveckling med aktiva stormöten, arbetsgrupper med mera är uppskattade och gör att fler känner sig involverade. Utmaningen för ortsutveckling är att bibehålla engagemanget över tid och säkra att grupper som till exempel ungdomar, barnfamiljer och invandrare får möjlighet att delta. Ortsutveckling skapar legitimitet för kommunala beslut, eftersom ortsborna deltagit i att ta fram och prioritera vad som ska göras. Ortsutveckling skapar en positiv framåtanda. Rapporten finns även på Läget ortsutveckling kalendarium Malmköping genomförandet av handlingsplanen pågår. Sparreholm genomförande av handlingsplanen pågår. Nästa stormöte planeras i maj. Hälleforsnäs genomförande av handlingsplanen har precis påbörjats. Bettna tar fram en vision och handlingsplan. Nästa stormöte är den 17 april på Föreningsborg. Skebokvarn drog igång med visionsarbetet och framtagandet av handlingsplan i november Nästa stormöte i april/maj. Flen start på visions- och handlingsplan planeras till söndag 28 april. Mer information kommer inom kort! Mellösa, Vadsbro och landsbygden planerad start under

5 Vad är Landsbygdsting Södermanland? Det första Landsbygdsting Södermanland hölls i februari 2012 i Ålberga, och var ett arrangemang av Länsstyrelsen och Kiladalens Intresseförening. Det var ett välbesökt ting med ett hundratal deltagare, dvs fullsatt i Dambroängens klubbstuga. Landsbygdstinget är en gemensam mötesplats för diskussion om landsbygdens utveckling, och har ambitionen att vara ett årligt återkommande arrangemang med fokus på landsbygdens utvecklingskraft och potential. Målet för Landsbygstinget är att få igång och hålla en levande dialog i hela länet om landsbygdens utvecklingskraft och möjligheter. Här får vi tillgång till såväl omvärldskunskap om landsbygdens utveckling som att visa lokala konkreta exempel. Landsbygdsting Södermanland blir en naturlig mötesplats för att bilda nya partnerskap för landsbygdsutveckling mellan olika organisationer. Landsbygdstinget är en dag med inspirerande tankar, konkreta lösningar och livliga diskussioner. En dag som tar temperaturen på de sörmländska småorterna och bygdernas utvecklingsförmåga. Under dagen lyssnar vi till föredrag och får nya infallsvinklar och tankar om vår landsbygd. Föredrag varvas med diskussioner och dialogstationer där deltagarna får möjlighet att lyfta fram och diskutera sina frågor med företrädare för olika organisationer, myndigheter mm. Landsbygdsting Södermanland 2013 hålls torsdagen den 11 april 2013 i Åkers Styckebruk. Temat för dagen är Landsbygd på lika villkor och arrangör är Leader Inlandet. En webbplats för Landsbygdsting Södermanland är skapad och kommer att uppdateras kontinuerligt Med vänlig hälsning Birgit Andersson verksamhetsledare Leader Inlandet Leader Inlandet Ideell förening Munktell Science Park, Munktellstorget 2, Eskilstuna tel , e-post: Flens kommun på Landsbygdstinget Den 11 april 2013 samlas folk från hela Sörmland på Landsbygdstinget i Åkerstycke Bruk. Landsbygdstinget arrangeras 2013 av Leader Inlandet och är en gemensam mötesplats för diskussion om landsbygdens utveckling. Det har ambitionen att vara ett årligt återkommande arrangemang med fokus på landsbygdens utvecklingskraft. Flens kommun är inbjudna som årets inspiratörer för att presentera sitt arbete med ortsutveckling. Enligt Leader Inlandet är Flen särskilt intressant eftersom många upplever att landsbygdens invånare inte har tillgång till samma service och utbud som de boende i större tätorter. Därför vill Landsbygdstinget lyfta fram goda exempel på hur invånare själva och/eller i samarbete med offentliga aktörer kan verka för bättre villkor på landsbygden. Ortsutveckling inom Färdplan Flen är ett bra exempel på att kommunen bidragit till ett ökat lokalt engagemang, säger Birgit Andersson på Leader Inlandet och framhåller särskilt arbetet i Sparreholm. På Landsbygdstinget deltar representanter från Ullspinneriet, Sparreholms bygderåd och Flens kommun och berättar då hur ortsutveckling går till och hur de olika parterna bidrar till arbetet. Är du nyfiken på Landsbygdstinget hittar du mer information på Ortsutveckling Flen Nu närmar sig starten! Nu närmar sig starten på Ortsutveckling Flen. Söndag den 28 april går startskottet till stormötet där alla är välkomna! Precis som på de andra orterna är det Flensborna som bestämmer vad arbetsgrupperna ska fokusera på. Så kom och tyck till om hur du vill att Flens tätort ska utvecklas. En grupp Flensbor med Yvonne Udenius i spetsen har inte tänkt vänta. De planerar att anordna torsdagkväller i centrum från och med slutet av april. Torsdagskvällar kommer att inkludera knallar, underhållning och annat på Violentorget i Flen. Mer information följer. Hans-Erik Eriksson. Hans-Erik möter nya utmaningar Efter 26 år lämnar Hans-Erik Eriksson sitt arbete på Flens Kommun för nya spännande utmaningar. Glimten har pratat med mannen som varit en av kommunens mest engagerade trotjänare. När Glimten ringer upp Hans-Erik Eriksson är det hans sista dag i kommunhuset, en dag med blandade känslor. Hur har dina 26 år på kommunen varit? Det har varit jätteroligt! Det är ett omväxlande arbete som varit otroligt utvecklande, vilket är anledningen till att jag stannat kvar så länge. Det är för att få möjligheten till nya utmaningar som jag byter jobb. Hur har det varit att arbeta med kommunens satsning inom ortsutveckling? Det är det roligaste jag jobbat med. Tillsammans har vi byggt upp någonting som blivit en succé som andra vill ta efter. Projektet har inneburit många spännande möten med fantastiska människor, det finns en otrolig kraft i dessa orter. Så om jag ska summera tiden med ortsutveckling så är det just möten med människor som varit det största. Berätta om din nya tjänst. Jag ska arbeta som koordinator och samordna Trosa kommuns arbete med Ostlänken. Det blir en nytändning för mig och det är därför jag vill satsa på det. Det är spänningen som lockat mig, chansen att arbeta med något som är så omfattande att det påverkar hela Sverige. Vad kommer du att ta med dig i ditt nya arbete som koordinator? Jag kommer att ta med mig bredden på frågor och ärenden. Jag är ingen expert på något område utan kan en del om en massa olika saker. Jag kommer också att ta med mig vårt sätt att arbeta med projekt. Jobbet i Flen har lärt mig att ta människor och det ser jag som en jätteviktig styrka. 5

6 Lättläst utgåva finns nu av skolrapporten Skolrapporten en nulägesanalys Nu krävs vilja och handlingskraft! Foto: bildarkivet.se Foto: bildarkivet.se Flens kommun har tagit ett stort och modigt beslut att skapa en synvända inom skolan för att vända en negativ utveckling till en positiv. För att göra det krävs mod, analys, vilja och handlingskraft. Allt det finns redan. De senaste tio åren har måluppfyllelsen sjunkit och för många elever har lämnat skolan utan fullständiga betyg. Det innebär stora utmaningar. De finns representerade i en skolrapport som nyligen blivit klar. Kommunfullmäktiges beslut i maj 2011 att påbörja ett stort skolutvecklingsarbete blev en vändpunkt för Flens kommun. Beslutet togs i full politisk enighet. Nu väntar en genomlysning av både strukturer, organisation och lärmiljö. Det har tidigare saknats ett helhetsperspektiv på skolans styrkor och utmaningar vilket har gjort att tidigare insatser inte fått tillräckligt stor effekt. Med nulägesanalysen finns nya förutsättningar att förstå skolans utmaningar för att kunna besluta om de åtgärder som kan skapa en skola att vara stolt över. Skolan är ju en angelägenhet för hela kommunen. Som attraktionsfaktor för boende, näringsliv och inflyttare är den prioriterad. I den strategiska planen är skolor med hög kvalitet ett prioriterat område under Vilka förutsättningar har elever i Flens kommun att nå målen för undervisningen? Analysens åtta områden visar att svaret är komplext. Ett antal samverkande faktorer påverkar elevernas resultat. Oavsett bakgrund har eleverna svårt att nå målen för undervisningen. Alla grupper underpresterar i skolan vilket skiljer Flen från andra kommuner i en nationell jämförelse. Alla elevgrupper har tappat i resultat i jämförelse med riket. Det finns dessutom stora variationer mellan skolorna i förmågan att skapa en bra lärmiljö. Det som särskiljer Flens kommun från övriga kommuner är att nyfikenheten och lusten avtar med elevernas ålder. Färre elever väljer att inte fortsätta till gymnasiet i jämförelse med riket. Det gör att utbildningsnivån inte ökar i samma takt som i jämförbara kommuner vilket påverkar kommunen som helhet. De enskilda lärarnas ansträngningar, engagemang och kompetens avgör idag om eleven når målen för undervisningen. Därför är det oroande att andelen högskoleutbildade lärare i Flen är lägre än i riket och att många lärare dessutom saknar specialpedagogisk kompetens. Flens kommun är en kommun med kontraster och barn och ungdomar har mycket olika hemförhållanden. Det innebär en stor pedagogisk utmaning att möta alla elevers behov i samma klassrum. Ett faktum är dessutom att lärartätheten i grundskolan är betydligt lägre i Flens kommun än i riket. Dessa skilda förutsättningar i lärmiljön gynnar varken lärare eller elever. Den stora utmaningen är nu att skapa ett sammanhållet, likvärdigt och utvecklingsinriktat utbildningsområde i hela Flens kommun. Ett vi som vad står skolan i Flens kommun för? Det förutsätter att kommunens beslutsfattare tar ett stadigare grepp om förskola, grundskola, fritidshemsverksamhet och gymnasieskola. Att de styrande följer upp och lyssnar in verksamheternas behov. Det kräver också att Barn- och utbildningsförvaltningen tar ett tydligt utvecklingsfokus i sitt ledningsuppdrag och att rektorer och chefer får goda förutsättningar att verka som pedagogiska ledare. Kontakten och relationerna till vårdnadshavarna behöver utvecklas. Lärarnas perspektiv behöver inspireras av omvärldsbevakning och mer av pedagogisk forskning då elevernas lärmiljö är viktigast för att öka måluppfyllelsen. Medarbetarna välkomnar skolprojektet! Det går nu in i sin andra fas; förslag på åtgärder där alla ska kunna bidra med förslag. Genom dialog och delaktighet ska skolan bli en angelägenhet för hela kommunen. Kristina Lohman projektledare Skolprojektet När Skolprojektet startade gjordes en mycket ambitiös kartläggning för att få fram fakta och underlag till en nulägesanalys. Över tusen personer; lärare, vårdnadshavare, elever och skolledare, intervjuades och besvarade enkätfrågor. Slutsatserna analyserades i rapporten Nulägesbeskrivning och analys av den kommunala förskolan, grundskolan och Fritidshemmen i Flens kommun och antogs av kommunfullmäktige den 13 december 2012 för projektets fortsatta arbete. Nulägesanalysen väver in forskningsteorier i kommentarerna till slutsatserna. Nu finns nulägesanalysen i en förenklad utgåva som omfattar 8 A4-sidor där slutsatserna sammanfattas på ett enklare sätt. Den förklarar på ett lättläst språk vad projektet går ut på och den finns som pdf på och som trycksak på skolor och på bibliotek. Fas 1 Kartläggning och analys mars-december 2012 Fas 2 Förslag på åtgärder januari-augusti 2013 Fas 3 Genomförande/utvärdering september 2013-mars 2015 Rivstart för skolprojektet 2013 Skolprojektet har gått in i en ny intensiv fas sedan årsskiftet. Nu förbereds en mängd aktiviteter inom barn- och utbildningsområdet riktade till medarbetare och skolledare. Det gäller olika typer av åtgärder som ska stärka det pedagogiska ledarskapet och lärmiljön. De närmaste månaderna ska projektgruppen tillsammans med skolledarna och förskolecheferna, lägga strategierna som ska bidra till att förändra skolornas resultatutveckling. Foto: bildarkivet.se Ett antal viktiga saker har hänt sedan årsskiftet: 4 En ny lättläst utgåva av nulägesanalysen finns på skolor, bibliotek och på 4 Kommunfullmäktige antog projektplanen för fas 2 i slutet av februari. 4 Två utvecklingsledare rekryteras nu för att stötta förändringsarbetet på skolorna. En med inriktning på mångfaldsfrågor, en med inriktning mot lärande- och bedömningsfrågor. Börjar under vårvintern. 4 Rekrytering pågår av en barn- och utbildningschef till BU-förvaltningen. 4 Alla skolor analyserar de undersökningar som gjorts ihop med projekt- och förvaltningsledning för att samstämt åtgärda svagheter. 4 Alla rektorer avsätter gemensamt en dag i veckan åt utvecklingsarbetet ihop med projektgruppen. 4 Barn- och utbildningsnämnden coachas av projektledning. Ska delta i politikerskola. 4 Kompetensinventering genomförs i vår inom förskola, skola och fritidshem för att utreda kompetensutvecklingsbehov. 4 Två delprojekt drar igång omgående; 4 Ett delprojekt handlar om ledning- och skolstruktur utifrån skolorganisationen. 4 Det andra delprojektet är ett kvalitetsledningssystem med uppföljnings- och utvärderingssystem på övergripande nivå för att öka måluppfyllelsen. 4 Start för lärargrupper som ska sambedöma/ rätta nationella prov Det märks kanske inte så mycket ännu, men det pågår mycket påtagliga förberedelser för Skolprojektets aktiviteter under våren som kommer att märkas på olika sätt i skolorna. Nyhetsbrev och möten kommer under våren Mycket energi läggs nu på att förankra, skapa delaktighet och kunskap om förändringskompetens hos beslutsfattare, skolledare och medarbetare. Rektorerna får en viktig roll i utvecklingsarbetet gentemot lärare och vårdnadshavare. Projektet omfattar även aktiviteter inför kommande strategiers förslag till åtgärder. Stora ansträngningar görs för att knyta ihop Skolprojektets arbete med Barnoch Utbildningsförvaltningens administrativa arbete. Skolprojektet ägs av kommunfullmäktige och drivs av Kommunledningsförvaltningen. Vår stora utmaning är att förankra det pågående arbetet, framför allt hos skolledarna, och få dem att bära arbetet ut i organisationen, säger Kristina Lohman. Vi kommer att arbeta mycket hårt för att skapa en gemensam syn och ett väl fungerande kvalitetsledningssystem. Vi ska skapa bättre kontakter till vårdnadshavarna, bjuda in till möten och skapa ett nyhetsbrev för att berätta om pågående aktiviteter och hur arbetet utvecklas hela tiden. 6

7 Det är gymnasieeleverna själva som berättar om PW-gymnasiet i den nya kampanjen. De flesta elever är mycket nöjda med skolan enligt de egna undersökningarna. Vi har nog varit dåliga på att berätta om skolans styrkor, men det tänker vi ändra på nu Jonas Axelsson, rektor Gymnasiet sticker ut med kampanj Prins Wilhelmgymnasiet laddar stort inför vårens elevval med en reklamkampanj där eleverna själva berättar om gymnasiet. Eleverna har dels producerat en film där de sjunger och agerar och visar upp sitt unika naturestetiska program. Men de har också blivit intervjuade och fotograferade för att visas upp på affischer. Se den på youtube via Prins Wilhelms webbplats Direktreklam hem till elever och vårdnadshavare görs också i vår. De syns på skolan, i direktreklam till vårdnadshavare och ungdomar, i annonser etc och på Facebook förstås. Kampanjen kombineras också med marknadsföring via Facebook för att nå rätt målgrupper. Fler filmer är på gång liksom tuffa t-shirts och andra aktiviteter. Vi har nog varit lite dåliga på att berätta om skolans styrkor, men det tänker vi ändra på nu, säger rektor Jonas Axelsson. Vi gör egna regelbundna undersökningar om elevernas uppfattningar om skolan, lärarna och utbildningen och får fantastiska resultat. De har tyvärr ofta stannat inom skolans väggar. Att vi har så nöjda elever måste vi bli bättre på att tala om. Film är ett tacksamt sätt att nå ungdomar med så det kommer vi att använda mer framöver. Skolans problem är att Flen som ort har låg hippfaktor. Det är en bidragande anledning till att skolor i andra städer kan locka eleverna mer, inte att skolan är tråkig. Bakom idéarbetet står en reklambyrå som tillsammans med skolledning och med stöd av Flens kommuns informationsenhet, upphandlat arbetet. Det är första gången gymnasiet satsar på marknadsföring på det här sättet, men sannolikt inte sista. Barnoch Utbildningsnämnden är mycket positiv. Den som har besökt Prins Wilhelmgymnasiet glömmer det inte. Miljön är helt olik andra skolors och besökare möts redan i entrén av ljus, rymd och öppna caféytor i det som kallas kreativa stråket. Där samlas ofta ungdomar under dagen för både spontant och planerat musicerande. Under vintern och våren gör skolan turnéer i andra skolor och grannkommuner för att berätta om utbudet och möjligheterna. 7

8 Foto: Nina Lindh Vilka förväntningar har du på resan till Strasbourg? Sent i säng, upp tidigt och ett fulladdat intressant program. Så såg det ut för eleverna från PW-gymnasiet som blivit uttagna att få åka till Strasbourg för att delta i Euroscola day och bli EU-parlamentariker för en dag. PW på plats i Strasbourg Elever från Prins Wilhelmgymnasiet i Flen besökte i mitten av februari Europaparlamentet i Strasbourg. Där deltog de i Euroscola day en dag då elever från olika medlemsländer får vara EU-parlamentariker för en dag. Glimten träffade eleverna när de var mitt i förberedelserna och följde även med på resan. Tack vare tidigare väl genomförda EU-projekt kvalificerade sig Prins Wilhelmgymnasiet för att få tävla om en resa till Strasbourg. EU imponerades av skolans utbytesprojekt med Litauen inom temat småföretagande och vann ett deltagande i Euroscola day. Läraren Lars-Evert Larsson undervisar i samhällskunskap och historia och följde med som en av två lärare på resan. Han förberedde eleverna i de olika ämnen som debatterades i EU-parlamentet. Några var snabba och valde ämnet jordbrukspolitik för att de hade anknytningar till det, säger Lars-Evert. En annan grupp valde informationsfrihet och medborgarkultur som en viktig fråga. Media har en enorm påverkan, allt behöver inte vara sant, ändå kan de påverka massor, säger Anton Jonsson. Första resdagen var över vid midnatt efter flyg till Frankfurt och buss till Strasbourg. Morgonen därpå väntade tidig väckning och en rask promenad till Europaparlamentet. Emil Samuelsson var förväntansfull. Jag sov väldigt lite, det har varit pirrigt. Jag går naturvetenskapliga programmet på Prins Wilhelmgymnasiet och ska vara med i gruppen som ska diskutera miljö och hållbar energi. Elin Ramos pratar engelska, franska och spanska och hann titta på fransk TV innan hon somnade på hotellet. Det påminde henne om hur mycket hon tycker om språk. Jag kände hur mycket jag saknat att prata franska och hoppas att jag får prata mer idag. Men jag har förberett mig på spanska också. Dagen i parlamentet inleddes i plenisalen med presentation av alla skolor som deltog under dagen. Efter inledningen diskuterade vi i grupper, sammanställde vad vi tyckte och presenterade det inför alla, säger Agnes Lundgren. I EU-parlamentet anordnas utbildningar och visningar för studenter under hela året. Cristina Sant Anna är informatör och är med och arrangerar olika aktiviteter. Vi arrangerar Euroscola day cirka 20 gånger varje år. Sedan har vi Model European och The week of Political science som båda är fem dagar långa. Varje vecka kommer besöksgrupper med skol- och universitetelever till oss för att gå visningar i Parlamentet, säger Cristina. Nina Lindh, Flens kommuns informationsenhet, deltog som rapportör vid resan. Mer om resan publiceras i Sörmlandsbygden 28 februari. Alfred Gustafsson Jag ser det som en erfarenhet, ett minne för livet. Ska bli intressant och se hur andra människor tänker. Att få komma in i plenisalen kommer också bli en upplevelse. Linda Svensson Det ska bli intressant att få höra åsikter från personer i andra länder. Det skiljer sig nog lite från oss. Anton Jonsson Jag vill ha livserfarenheten att ha varit i Strasbourg. Agnes Lundgren Jag är negativ till EU men det ska bli intressant att se hur det fungerar. Att få se hur andra tänker runt frågor som vi har gemensamt. Som att vi ska ha gemensam ekonomi men det tror jag inte på. EU-parlamentariker besöker Flen Den 11 april kommer EU-parlamentarikern Mikael Gustafsson (v) till Flen. Han sitter i Europaparlamentets jämställdhetsutskott men brinner också för miljöfrågor bland annat. Gustafsson kommer att träffa gymnasieungdomar och vuxenstuderande från Sfi, Komvux och det EU-finansierade KNUT-projektet i Flen. Alla Flensbor är välkomna till Inspirea-lokalen i biblioteket där Mikael Gustafsson kommer att informera om och diskutera olika EU-frågor. Exakt tidpunkt är inte bestämd, håll utkik i kommunens Evenemangsguide på Anordnare: Skolambassadör för EU vid Arbetsmarknads- och utbildningscentrum, 8

9 Program: Fred 1 mars Vingåker, Båsenberga Fred 5 april Katrineholm, Lokstallarna Fred 6 sept Katrineholm, Lokastallarna Fred 4 okt Flen, plats meddelas Fred 1 nov Katrineholm, Lokstallarna Både Katrineholms, Flens och Vingåkers kommuner var inbjudna men ingen visste med säkerhet hur många som skulle komma till premiären i Katrineholm. Resultatet blev över förväntan från Flen åkte ett tiotal företrädare från näringslivet vilket resulterade i 170 deltagare! Sverigerekord med andra ord. Konceptet är hämtat direkt från TV4:as morgonsoffa och webbsändes från Katrineholms-Kurirens webbplats. I rutan blandas nyheter med intervjuer och telegram i en underhållande mix. Morgonsoffan görs bland annat i Örebro, Västerås och Nyköping alltid med fokus på näringslivet. I Katrineholm är det bolaget KFV Marknadsföring som är den drivande kraften. Harrieth Nilsson, VD för KFV Marknadsföring, gästade nyligen Forum Flens frukostmöte för att berätta om den nya Morgonsoffan tillsammans med näringslivschef Mikael Larsson. Jag hoppas fler företagare tar möjligheten att delta i Morgonsoffan, säger Mikael Larsson. Det är dels inspirerande, men också ett väldigt bra sätt att knyta Företagaren Rolf Lydahl i Flen, Sofielund AB, hade turen att dra vinstlotten som gjorde att han från scenen fick presentera sin affärsidé och verksamhet för hela publiken. Morgonsoffan redan en dundersuccé i KFV Morgonsoffan i Katrineholm, det nya samarbetet mellan tio regionala aktörer, har gjort en hejdundrande premiärsuccé. Det blev till och med Sverigerekord! På scenen fanns förutom programledaren Julia Rosqvist även dragplåstret Jens Spendrup, styrelseordförande för Spendrups, samt Vingåkers nya kommunchef Marita Skog. Flera Flenprofiler tog också plats, bland annat kommunens nye näringslivschef Mikael Larsson och företagaren Rolf Lydahl, vd för Sofielunds fastighetsbolag. kontakter med företagare inom hela regionen. Om vi är många kan vi samåka vilket förenklar det hela. På scenen senast fanns de tre nya näringslivscheferna i Katrineholm, Flen och Vingåkers kommuner, dvs Lars-Erik Sandhgren, Mikael Larsson och Suzan Östman Bäckman. De berättade bland annat om sin syn på behov av ökad samverkan mellan regionerna som bland annat innebär att alla på ett bättre sätt kan dra nytta av det som görs i regionen blir det fyra morgonsoffor från Katrineholm. Nästa gång är 1 mars kl då Morgonsoffan sänds från Båsenberga i Vingåker. En morgonsoffa sänds ifrån Flen den 4 oktober. Vilken lokal det blir är inte beslutat i skrivande stund. Morgonsoffan är ett samarrangemang mellan Katrineholms-, Flens- och Vingåkers kommun tillsammans med Företagarna KFV, Sörmlands Sparbank, Regionförbundet Sörmland, Östsvenska Handelskammaren, Näringslivscentrum, KFV Marknadsföring och Katrineholms Kuriren. EXPO en mötesplats för företagare Mässan EXPO hålls i Katrineholm den 19 april. Flens kommun deltar tillsammans med övrigt lokalt näringsliv på mässan EXPO i Katrineholm. Mässan vill vara en mötesplats för näringslivet i regionen och blir både underhållande och intressant, det garanterar moderatorn Julia Rosqvist som ser till att dagens seminarier blir underhållande. Mässan är öppen även för allmänheten. Arrangör för mässan är KFV Marknadsföring. Ett utdrag från reserapport Sunne: En delegation från Flens kommun åkte nyligen till Sunne i Värmland för att studera bredbandsutbyggnad. Färden gick till Ransbysäter där ett möte väntade med Ransbysäters fiberförening. Byinvånarna har gjort det som kan tyckas omöjligt byggt fibernät i nästan hela Sunne kommun utan att det kostat kommunen några egna pengar. Fiberföreningen tecknar avtal med tre parter; kommunen, Skanova och Telia. Telia äger det öppna nätet med Skanova som underleverantör för fiber och utrustning. Nätet är öppet för alla sju leverantörer som idag säljer tjänster som internet, TV och telefon. Med bredbandet blir det attraktivt att bosätta sig i byn och att driva företag. De äldre får större trygghet tack vare att viss vård och omsorgsservice kan ges digitalt. Gruppen från Flen upplevde att det var ett mycket givande studiebesök som resulterade i idén att går det långt upp i värmlandsskogarna går det i Flensbygden också. På vägen hem fördelades uppgifter bland deltagarna, bland annat ska en förstudie presenteras för kommunstyrelsen. Bygderåden kommer nu att förbereda sig på bildande av fiberföreningar och opinionsbildning bland annat. Lotta Jonsson, c, kommunstyrelseledamot Flens förstudie för bredband klar i vår Flens kommun tar nu fram en förstudie för hur en utbyggnad av bredband i kommunen kan gå till. Lärdomarna från Sunne kommun kommer att tas till vara i förstudien som förväntas bli klar under våren Det sätt som Sunne kommun jobbat på med fiberföreningar och finansiering av utbyggnad med stamnät, är något Flens kommun intresseras av. Läs även Lotta Jonssons rapport från studiebesöket i Sunne här ovan. 9

10 Staden mellan sjöarna det är Flen det. Nu startar ett arbete med en fördjupning av översiktsplanen för Flens stad. Planen ska i stora drag visa områden lämpliga för olika ändamål något som ortsinvånarna kommer att få lämna synpunkter på ett år av samråd för Flen staden mellan sjöarna Under hösten 2012 startade Samhällsbyggnadsförvaltningen i Flens kommun ett arbete med en fördjupning av översiktsplan för Flens stad. Den färdiga planen ska bestämma hur markoch vattenområden och bebyggd miljö ska användas, utvecklas och bevaras i Flens stad. Tidsperspektivet är på år. Till grund för planen ligger Flens kommuns vision 2019 som beslutades av kommunfullmäktige i mars Som medborgare i Flens kommun kommer du att få chansen att säga vad du tycker om fördjupningen av översiktsplanen. Nu pågår ett arbete att samla ihop material som kommer att beskriva hur Flens stad ser ut i dag. Syftet med planen är att förenkla fortsatt arbete när kommunen senare behöver detaljplanera områden, lämna förhandsbesked och bygglov eller göra andra insatser. Om utveckling och behov innebär avvikelser från planen så kräver det särskilda motiveringar. I ett arbete med en fördjupning av översiktsplan samråder kommunen med Länsstyrelsen som samordnar och tillvaratar statens intressen. Planen ska i stora drag visa vilka områden som kan vara lämpliga för olika ändamål. Den redovisar också allmänna intressen där till exempel värdefulla kultur- och naturområden ingår. Under hela arbetsprocessen med att ta fram planen inför samrådet blir det flera tillfällen för medborgare, föreningar och näringsliv att komma med synpunkter och kommentarer. Arbetet kommer bland annat att presenteras på kommunens webbplats och på Facebook, en öppen kanal för synpunkter, idéer och förslag. Läs mer och följ utvecklingen på Den 4 och 9 april kommer representanter från Samhällsbyggnadsförvaltningen finnas till hands på Biblioteket i Flen kl Då kan du ställa frågor, lämna in dina synpunkter och idéer. Under våren kommer också ett samrådsförslag att tas fram. Samrådet planeras att ske i oktober-december Planen ska därefter ställas ut under mars-april 2014 för att sedan beredas till kommunfullmäktige för beslut i oktober Avslag för skylt Länsstyrelsen har avslagit Flens kommuns ansökan om en digital skylt utmed väg 55 mellan rondellerna i Malmköping. Även Trafikverket som är remissinstans, har avslagit kommunens ansökan. Som skäl anges bland annat att platsen inte är lämplig på grund av trafiken och den trafikfara digitala skyltar med bilder och budskap utgör. Flens kommun har däremot fått tillstånd att sätta upp en välkomstskylt vid infarten till Sparreholm från Flenhållet i backen ned mot Maskincenter i Sparreholm. I förra veckan hölls ett möte med Trafikverket region Mälardalen i Flen på inbjudan av kommunchef Lars Rådh. Mötets syfte var att diskutera det reglemente som tillämpas av Trafikverket som ofta innebär avslag på kommunens ansökningar. Mötet hölls i en positiv anda och gav öppningar för att en digital skylt kan placeras på annan plats utmed väg 55. Vid nästa ansökan bör den nya vägdragningen utmed väg 55 beaktas, ansåg Trafikverket. 10

11 Ny funktion förbättrar kommunens krisarbete En ny och förbättrad beredskap för krissituationer har nyligen införts i Flens kommun. Det handlar om TiB vilket betyder tjänsteman i beredskap. Många myndigheter, kommuner och organisationer har en TiB för att garantera att krisledningen snabbt och effektivt kan kalla in de folk för att hantera händelsen. För landsting är exempelvis funktionen obligatorisk. TiB-funktionen ligger i Flens kommun på tjänstgörande räddningschef eller räddningsledare eller räddningsledare. Dygnet runt står Räddningstjänsten beredd att ta emot samtal från omgivningen om allvarliga händelser sker i kommunen. Vid akuta händelser ska larm som vanligt gå till 112 för att få snabbast möjliga hjälp. Larmet når då TiB-funktionen. En av de nya uppgifterna som TiB får i uppdrag att bevaka är att bidra till samsyn i informationsansvaret genom att snabbt meddela berörda funktioner inom Flens kommun och sammankalla dem om situationen kräver det. Ett antal händelser de senaste åren har tydliggjort behovet av att snabbt kunna agera effektivt vid extraordinära händelser. Vid rånet mot Handelsbanken i Flen och vid strömavbrottet under stormen Dagmar julen 2011, fanns ett behov inom organisationen att snabbt meddela sig med varandra och ha rätt beredskap inför utvecklingen. Bankrånet i Flen blev också ett bra exempel på hur sårbart det kan vara. Det visade sig vid en genomgång att många viktiga funktioner i kommunorganisationen, Räddningstjänsten inkluderad, var ovetande om den pågående skottlossningen. Det berodde på en rad omständigheter, tillräckligt anmärkningsvärda för att läget behövde åtgärdas. Några personskador blev det inte förutom chocken hos de drabbade. Posom-gruppen, som aktiveras för att psykiskt och socialt omhändertagande av drabbade personer, startade arbetet precis enligt planerna och upprättade ett center för chockade besökare. Ett konkret resultat för att förbättra underrättelserna inom organisationerna är införandet av en TiB, tjänsteman i beredskap. Syftet med en TIB är att vara kommunens kontaktyta utåt mot andra aktörer vid allvarliga händelser och en kontaktyta inåt organisationen. TiB ska ta emot larm, värdera dem, tolka konsekvenserna av dem och Kriser måste kunna hanteras på ett bra sätt, därför inrättas en ny TiB-funktion. besluta om krisledningen ska samlas eller om andra åtgärder ska starta. En viktig roll för TiB är också att vara ett filter för information till berörda funktioner och att dokumentera alla händelser, åtgärder och tider. TiB-lösningen är redan finansierad genom Räddningstjänstens nuvarande joursystem men innebär en tydligare roll och ett mer proaktivt arbetssätt. Har du någon bild som du vill dela med dig av och som beskriver Flens kommun? Skicka den tillsammans med en beskrivning till Tänk på det här innan du skickar in bilden: för att den ska kunna användas måste Flens kommun ha rätten att publicera den och det som avbildats på bilden. Det är därför viktigt eventuella modeller på bilderna har gett sitt tillstånd. Konstverk kräver som regel avtal för återgivning eller särskilt tillstånd av konstnären och kan därför vara vanskliga att återge. Face lift på Facebook Flens kommuns officiella Facebooksida genomgår just nu en ansiktslyftning och förbättring.för att beskriva kommunen i bild har informationsenheten bland annat börjat lägga upp bild- och fotoalbum från miljöer och verksamheter från hela kommunen. Samtidigt skapas en tidslinje som beskriver Flens kommuns utveckling genom åren. Flens kommun har idag övergripande Facebooksidor för Flens kommun, för näringslivet, och för Prins Wilhelmgymnasiet. Fritidsgårdarna har sina egna facebookgrupper och det finns också en grupp för skolprojektet. inom kort öppnar även en facebooksida för den kommande fördjupade översiktsplanen i Flen. Mer information om Flens kommun på sociala medier samt adresser till alla facebookkanaler finns på Kommunen använder Facebook dels som en kanal för att nå ut med en viss typ av information, men också för att fånga upp diskussioner och besvara kommentarer och synpunkter från kommuninvånare. Kommunens olika förvaltningar har hunnit olika långt med att använda Facebook som ett verktyg i arbetet och många önskar mer utbildning och kunskap. Fortfarande återstår ett arbete med tydliga interna riktlinjer för användandet. Allt fler i organisationen ser att Facebook kan fungera som en mycket bra kanal. Många kommuner har goda erfarenheter av Facebook, inte minst vid krisinformation då information måste nå ut och delas av många snabbt. 11

12 Ny kursstart för aktivt föräldrastöd COPE, föräldrautbildningen som blivit en sådan stor succé i Flens kommun, startar nu en ny kurs för föräldrar med barn i 3-12-årsåldern. Den är kostnadsfri och ger även möjlighet till barnpassning för de föräldrar som behöver det. Barngruppen finns i närheten av kurslokalen. Varför ska man gå kursen? Alla föräldrar har säkert upplevt situationer som varit extremt påfrestande när barn tänjer på gränser och kanske provocerar fram situationer. Det kräver ofta både ett lugnt och ett konsekvent beteende för att bryta sådana mönster och det är inte lätt. Kursen är ett bra tillfälle att få hjälp med att utveckla sin föräldraroll och att stärka föräldrarnas självförtroende. På köpet får du nya kontakter med föräldrar i samma situation och kan byta erfarenheter med dem. mötesplatsen Ny föräldrautbildning på gång. Med dig hem från kursen som är på tio tillfällen, får du olika verktyg för att hantera vardagen. Du lär dig också strategier som gör livet lättare. Läs mer om metoden på Utbildningen har nu drivits under några år i Flens kommun och är mycket uppskattad. Arrangör är Flens kommun, socialförvaltningen. Vill du veta mer eller anmäla dig, kontakta mars Öppet Hus mars Har du frågor om E-tjänster och annan digital samhällsservice? mars händer det mycket runt Digital Delaktighet, i Flen, Hälleforsnäs, Malmköping, i länet, i Sverige samt i ytterligare ett femtiotal länder, främst i Europa. Välkommen till Mötesplatsen Flens bibliotek måndag den 18 mars, Hälleforsnäs Folkets hus tisdag den 19 mars samt till Malmköpings bibliotek torsdag 21 mars. Kl på samtliga orter. Ingen förbokning krävs. Kostnadsfritt! Studieförbunden; SV, ABF samt NBV deltar tillsammans med biblioteken. Digidel 2013 och Get Online Week är en EU-kampanj som syftar till ökad digital delaktighet i hela Europa. Författarcafé med Elisabet Nemert Plats: mötesplatsen/flens bibliotek Tid: onsdag 20 mars kl Elisabet Nemert bjuder in oss till en kväll om kärlek, rädsla och om modet att välja sitt eget liv. Vare sig Elisabet tar oss med till faraonernas Egypten, revolutionernas Frankrike eller renässansens Florens, får vi följa med på en spännande resa som bjuder på både äventyr och livsvisdom i Marianne Fredrikssons anda. Ljusets dotter är Elisabets senaste roman som utkom 2011 och är den andra av hennes böcker som utspelar sig på svensk historisk mark. Inträde: 60 kr. Biljetter kan förbokas på Foto: matton.se Polisrapporten av stig-ove uddin, kommunpolis, Flen Tillfället gör tjuven >> En äldre kvinna gick in i en matvaruaffärer i Flen för att handla. Hon bar på en handväska som hon lade i kundvagnen. I handväskan låg plånboken innehållande en summa pengar. Innan kvinnan lämnade affären hade hon blivit bestulen på hela sin plånbok innehållande pengar, uttagskort, legitimationshandling med mera. I samtal med kvinnan framkom att hon lagt handväskan i kundvagnen varefter hon gått omkring i affären för att handla. När hon tänkte tillbaka så mindes hon att hon vid något tillfälle lämnat vagnen för att hämta någon vara på en annan plats. Hon lämnade alltså handväskan utom synhåll under något ögonblick. För att ett brott ska ske brukar vi säga att tre faktorer skall vara uppfyllda: En motiverad gärningsman Ett offer / objekt Ett tillfälle / ingen beskyddare >> Med vetskap om att de flesta brott är så kallade tillfällighetsbrott misstänker jag att stölden gått till på följande sätt: Gärningsmannen besökte troligen affären för att handla. Väl där fick han/hon se kvinnan med handväskan i kundvagnen. Gärningsmannen förstod då att tillfälle att stjäla innehållet i handväskan kanske skulle uppstå. Plötsligt hade vi en motiverad gärningsman och ett möjligt offer. Gärningsmannen följde efter kvinnan för att vänta på rätt tillfälle. Så länge hon befann sig vid handväskan uppstod inget sådant. Plötsligt lämnade kvinnan vagnen och handväskan varvid tillfälle att stjäla handväskan uppstod. Samtliga tre faktorer var nu uppfyllda för gärningsmannen, varpå väskan stals. Då kvinnan kom fram till kassan för att betala varorna upptäckte hon att plånboken var borta. Gärningsmannen hade då troligen redan lämnat affären. Om vi har tur fanns kameraövervakning i affären så tillgreppet kan vara filmat. Denna typ av bevakning finns inte i alla butiker. Det som beskrivits här är taget ur verkligheten och är ett ganska vanligt brott. Kan det förhindras, och i så fall, på vilket sätt? >> Om vi tittar på de tre faktorer som behöver uppfyllas vid ett fullbordat brott; en motiverad gärningsman, ett offer och ett tillfälle. Om kvinnan inte lagt väskan i kundvagnen så hade inte gärningsmannen blivit motiverad att stjäla den. Hon hade inte heller setts som ett tilltänkt offer. Om hon ändå placerat väskan i kundvagnen så hade hon kunnat förhindra tillfället för gärningsmannen att stjäla den genom att hela tiden ha den under uppsikt. Nu tänker de flesta att det här är ju helt logiskt, varför skriva om sådant? Tyvärr uppstår de flesta brott på samma sätt. Det är tillfället som gör tjuven. Vi andra som är tilltänkta offer måste blockera minst en av de tre faktorerna för att förhindra att brott uppstår. Det gör vi med ett ökat säkerhetstänkande. >> Under 2012 polisanmäldes 2301 brott i Flens Kommun. Det är 38 fler än året innan. Vad gäller alla typer av misshandel så anmäldes 151 brott 2012 mot 146 stycken De allra flesta misshandelsfall skedde inomhus där offer och gärningsman var bekanta med varandra. Vi kan se en klar ökning beträffande polisanmälda villainbrott var dessa 14 till antalet mot 28 året därpå. Några gärningsmän har knutits till några av brotten, framför allt inbrott begångna i Katrineholm- och Vingåkerstrakten, där vi även kan se en kraftig ökning av antalet inbrott. 12

13 Bli filmstjärna i filmen om 100-åringen! PRESSTOP-PRESSTOP-PRESSTOP Knappast någon har undgått succéboken om 100-åringen som hoppade ut genom fönstret. Den filmas nu för fullt och har premiär i slutet av året. Filmbolaget söker nu med ljus och lykta lokala statister och aktörer i Flens kommun med omnejd. Till de lediga rollerna hör bland annat syster Alice, Ronny Hult och Allan Karlssons mamma. Samt många fler. Det här är ett tillfälle för alla amatörer med teater- och filmintresse att medverka i filmen. Det rollbesättande företaget Casting Stenmark tänker ägna 2-3 dagar åt filmtagningar i kommunen. Vissa scener kommer att spelas in i Malmköping, men huvudproduktionen görs i Trollhättan. Den som är intresserad hör av sig till Fina utställningar väntar gallerierna I Konstgalleriet Hälleforsnäs blir det en ny intressant utställning den 2 mars -14 april. Det är serietecknaren, författaren och konstnären Åsa Grennvall, Sörmlands Landstings Kulturstipendiat 2012, som ställer ut. Hon är bosatt i Sköldinge och kommer att visa broderade och tecknade bilder samt böcker, magazine och album. Vernissagen 9 mars kl I Galleri Villåttinge på Mötesplatsen i Flen, visar Lotta Hagerman från Stockholm delar av sitt måleri under den 16 mars 20 april. Landshövdingen till Bokens Stad Landshövding Liselott Hagberg har tackat ja till en inbjudan från Bokens Stad i Mellösa den 9 mars. Vi är väldigt glada att få introducera Södermanlands läns landshövding i våra kulturaktiviteter, säger Barbro Ergetie, ordförande i föreningen Bokens Stad i Mellösa. Liselott Hagberg och maken Göran Hagberg kommer att tillsammans med Bokens Stads representanter diskutera frågor som kärleken till Boken, till landsbygden och hur det lilla aktiva samhället ska möta framtiden lokalt - och globalt. Bokens Stad har stora förhoppningar om sin fortsatta existens i framtiden. Boken Röster baserad på Sörmlands Museums utställning 2011, finns att köpa i bokhandeln. Obs, begränsad utgåva. Röster i Flen som bok Minns ni utställningen Röster som Sörmlands Museum visade från maj till september under 2011? Utställningen visar över 100 personer med koppling till Flens kommun på vepor som visades i alla orter under jubileumsåret. Nu har museet för första gången gjort en bok av utställningen på direkt önskemål från Flens kommun. Skälen till kommunens önskemål var flera. Dels blev utställningen mycket uppskattad av både kommuninvånare och fritidshusägare. Dels var det många som önskade att få se utställningen samlad eftersom den visades i delar på olika orter större delen av utställningstiden. Vi är faktiskt väldigt nöjda och tycker det är roligt att Flens kommun ville göra en bok av utställningen också. Vanligtvis arkiverar vi våra utställningar sedan de visats för att kanske plocka fram och använda dem i senare sammanhang, så det här är ett roligt sätt att meranvända utställningen. Just nu diskuterar vi också ett samarbete med socialförvaltningens äldreomsorg om att visa vissa delar av utställningen på kommunens äldreboenden. Det Ny fågelbok tar höjd för upplevelser i Flen Fågelskådning kallas ibland för Sveriges nya folkrörelse. Allt fler människor fågelskådar och intresserar sig för fåglars beteende och flyttvägar. Fågelföreningen Tärnan i Sörmland med hemvist i Nyköping/Oxelösund, ger i april ut en ny bok om intressanta fågellokaler i Sörmland varav tio tips ägnas fågellokaler i Flens kommun. Båvenområdet inklusive Gölsjön, Frönäs viltvatten, Högsten/Hedmossen, Lida viltvatten, Fågellokaler i Sörmlands län Fågellokaler i Sörmlands län kan stimulera till samtal och väcka minnen till liv hos många äldre. Kommunens anställda fick boken som julklapp och den har också beställts i en överupplaga för att kunna ges som gåva till gäster och i samband med kommunens egna studiebesök. Sedan den gavs ut strax innan jul har ett antal personer hört av sig till kommunen för att få köpa den. Museet samarbetar nu med bokhandeln Violen som säljer den för 150 kronor. Den första omgången såldes slut på kort tid, men en andra upplaga har nyligen levererats. De vanligaste kommentarerna som ges om boken är att den är så rolig att läsa, att man kan bläddra och hitta så många roliga berättelser om olika människor och att den är så snygg. Långdunkerskärren, Norra Yngaren, Ramsbergs viltvatten, Skebokvarns viltvatten, Skundern och Ålspångaviken ägnas stort intresse. Övriga kommuners fågellokaler presenteras på motsvarande sätt. Idén med boken är att visa vilket fantastiskt län Sörmland är för såväl fåglar som fågelskådare. Med boken i handen kan både nya och mer erfarna fågelskådare komma ut i nya marker. Här finns både havskust och innerskärgård, strandängar, våtmarker, klarvattensjöar och skogstjärnar liksom grunda slättsjöar. Boken har tillkommit tack vare ett omfattande ideellt arbete. Alla nio sörmländska kommuner har bidragit med resurser för att få den utgiven liksom Naturvårdsverket/LONA och Länsstyrelsen i Sörmlands län. Redaktör för boken har den kunnige ornitologen Janne Gustafsson varit. Boken kommer så småningom att finnas för försäljning hos Flens kommun i ett antal exemplar och på turistbyråerna. Obs, begränsad utgåva. 13

14 Evenemang 1 mars 26 maj 2013 Vecka 9 Andakt Fre 1 mars kl Gjutarens samlingssal, Storgatan 40, Hälleforsnäs. Innebandy D3 Lör 2 mars kl Damer div 3 Flen vs Trosa/ Edanö. Hammarvallen, Flen. Arr: Flens IBF Dragspelsgala Lördag 2 mars kl Dragspelsgala med bland annat Roland Cedermark, Lindkvistarna och Flens dragspelsklubb. Folkets hus, Amazon i Flen. Arr: Flens dragspelsklubb i samarbete med ABF Taizémässa Söndag 3 mars kl Mässa med många tända ljus och mycket sång. Emma Karlsson, flöjt. Mellösa kyrka. vecka 10 Tisdagsträff Tisdag 5 mars kl Med Hurtigruten till Nordkap Bengt Helmerud berättar och visar bilder. Centrumkyrkan, Götg. 10, Flen. Arr: Centrumkyrkan/RPG/Bilda Flens Ornitologiska Förenings medlemskväll Ons 6 mars kl Vi träffas i Studiefrämjandets lokaler och lär oss om fågelrapportering och hur nybörjaren kan använda sig av artportalen Svalan. Arr: Flens Ornitologiska Förening Sopplunch Onsdag 6 mars kl Hemlagad soppa med hembakt bröd. Mellösa församlingshem. Innebandy H2 Lör 9 mars kl Herrar div 2 Flen vs Kvarnen. Hälleforsnäs sporthall. Arr: Flens IBF Musikal Ogräs i rabatten Söndag 10 mars kl Musikalen Ogräs i rabatten framförs av pytte och barnkören under ledning av kantor Lena Karlsson. Mellösa kyrka. vecka 11 Flens Filmstudio visar Circus Colombia Måndag 11 mars kl Flens filmstudio, visar lite smalare film som inte annars når biolokalerna. Saga-biografen i Flen. Arr: Flens filmstudio Flens dagfilmstudio visar Järnladyn Torsdag 14 mars kl Filmen om Margareth Thatcher. Saga-biografen i Flen. Arr: Flens dagfilmstudio Innebandy D3 Lör 16 mars kl Damer div 3 Flen vs Standard. Hammarvallen i Flen. Arr: Flens IBF Familjemässa Söndag 17 mars kl Ungdomskör och konfirmander deltar. Mellösa kyrka. vecka 12 Öppet hus på Gästgivaregården Tisdag 19 mars kl Öppet hus för seniorer med underhållning. Gästagivaregården i Malmköping. Arr: Tillsammansgruppen Frimärkskväll Tisdag 19 mars kl Bytesverksamhet, cirkulationshäften, samlarprat. Flens bibliotek. Arr: Flens Frimärksklubb Sopplunch Onsdag 20 mars kl Hemlagad soppa med hembakt bröd. Mellösa församlingshem. Uggleexkursion Onsdag 20 mars kl Vi åker ut och letar ugglor utmed någon spännande rutt. Samling vid Amazonplan, Folkets hus, Amazon i Flen. Arr: Flens Ornitologiska Förening Temamässa Intåg i Jerusalem Söndag 24 mars kl Temamässa där Pyttekören, Barnkören, Miniorer och Juniorer deltar. Hälleforsnäs kyrka. vecka 13 Flens Filmstudio visar Barbara Måndag 25 mars kl Flens filmstudio, visar lite smalare film som inte annars når biolokalerna. Saga-biografen i Flen. Arr: Flens filmstudio Dans för PRO, SPF och SKPF:are Tis 26 mars kl Vi dansar til musik av Ingez. Föreningsborg i Bettna. Arr: PRO Bettna Skärtorsdagsmässa Tors 28 mars kl Mässa som leds av Tomas Angerud. Sång av Lena Karlsson, Margaretha Mannfeldt, Marie Egrér och Matilda Egrér. Mellösa kyrka. Flens dagfilmstudio visar Du kommer att möta en lång mörk främling Torsdag 28 mars kl Relationsdrama i regi av Woody Allen. Saga-biografen i Flen. Arr: Flens dagfilmstudio Långfredagsgudstjänst Fre 29 mars kl Långfredagsgudstjänst som leds av Karl-Georg Parling. Hälleforsnäs kyrka. Påsknattmässa Lördag 30 mars kl Påsknattsmässa som leds av Karl-Georg Parling. Hälleforsnäs kyrka. Familjemässa Söndag 31 mars kl Familjemässa som leds av Tomas Angerud med körssång. Mellösa kyrka. vecka 14 Tisdagsträff i Flen Tisdag 2 april kl Glimtar ur livet Dikt och sång, Karl-Gunnar & Anneli Svensson. Centrumkyrkan, Götgatan 10, Flen. Arr: Centrumkyrkan/RPG/Bilda Sopplunch Onsdag 3 april kl Hemlagad soppa med hembakt bröd. Mellösa församlingshem. Flens Filmstudio visar Till och med Regnet Måndag 8 april kl Flens filmstudio, visar lite smalare film som inte annars når biolokalerna. Saga-biografen i Flen. Arr: Flens filmstudio Vårfåglar Söndag 14 april kl Per Flodin guidar vid Ålspångaviken där vi hoppas hitta nyanlända vårfåglar. Samling vid Amazonplan, Folkets hus, Amazon i Flen. Arr: Flens Ornitologiska Förening vecka 15 Öppet hus på Gästgivaregården Tisdag 16 april kl Öppet hus för seniorer med underhållning. Inga-Britta och Göran Bayard visar bilder från naturreservat i USA. Gästagivaregården i Malmköping. Arr: Tillsammansgruppen Sopplunch Onsdag 17 april kl Hemlagad soppa med hembakt bröd. Mellösa församlingshem. Frimärkskväll Onsdag 17 april kl Bytesverksamhet, cirkulationshäften, samlarprat. Flens bibliotek. Arr: Flens Frimärksklubb Flens Dagfilmstudio visar En oväntad vänskap Torsdag 18 april kl Den franska megasuccén som berör människor över hela världen och som listas som en av världens bästa komedier. Saga-biografen i Flen. Arr: Flens Dagfilmstudio Vårmarknad Lör 20 april kl Möt våren på Ekenäs! Lokalt producerade matvaror, hantverk, blommor. Ekenäs. Arr: Ekenäs Handelsträdgård, Ekenäs kvarn och Troxtabo Getgård 14

15 OBS! Om du vill ha med ditt evenemangstips till nästa nummer, fredag den 19 april, måste det skrivas in i Evenemangsguiden senast den 26 mars (pga påskveckan). vecka 16 Flens Filmstudio visar Tinker, Tailor, Soldier, Spy Måndag 22 april kl Flens filmstudio, visar lite smalare film som inte annars når biolokalerna. Saga-biografen i Flen. Arr: Flens filmstudio Kvällsexkursion Onsdag 24 april kl Vi gör ett kvällsbesök vid Lida viltvatten. Samling vid Amazonplan, Folkets hus, Amazon i Flen. Arr: Flens Ornitologiska Förening Familjemässa Söndag 28 april kl Familjemässa där miniorer, juniorer, pytte och barnkören medverkar. Hälleforsnäs kyrka. vecka 17 Flens Dagfilmstudio visar Jane Eyre Torsdag 2 maj kl Klassisk romantisk berättelse om kärlek och en kvinnas strävan efter självständighet och likaberättigande. Saga-biografen i Flen. Arr: Flens Dagfilmstudio Andakt Fre 3 maj kl Gjutarens samlingssal, Storgatan 40, Hälleforsnäs. vecka 18 Resa till Hjälstaviken Måndag 4 maj kl Vi åker till denna fantastiska fågellokal strax utanför Enköping. Samling vid Amazonplan, Folkets hus Amazon i Flen. Arr: Flens Ornitologiska Förening Sinnesromässa Tisdag 5 maj kl Mässa med meditativ musik. Mellösa kyrka. Tisdagsträff i Flen Tisdag 5 maj kl Sånger vi minns Sånggruppen Harmoni, Linköping. Centrumkyrkan, Götgatan 10, Flen. Arr: Centrumkyrkan/RPG/Bilda Friluftsmässa Torsdag 9 maj kl Friluftsmässa i kyrkparken, Mellösa. Medtag kaffekorg. vecka 19 Frimärkskväll Onsdag 15 maj kl Bytesverksamhet, cirkulationshäften, samlarprat. Flens bibliotek. Arr: Flens Frimärksklubb Konfirmationsmässa Söndag 19 maj kl Mässa med Tomas Angerud, konfirmander och ledare. Kyrkokören medverkar. Mellösa kyrka. vecka 20 Vadsjön med omgivningar Söndag 26 maj kl Vi besöker trakterna runt Vadsjön under ledning av Rolf Pettersson. Samling vid Amazonplan, Folkets hus Amazon i Flen. Arr: Flens Ornitologiska Förening Sommarkonsert Söndag 26 maj kl Konsert med Barn, Ungdom och Kyrkokören under ledning av kantor Lena Karlsson. Mellösa kyrka. TIPSA! Evenemangstipsen är hämtade från kommunens evenemangsguide och är ifyllda av respektive evenemangs arrangör. Flens kommun tar därför inte ansvar för eventuella felaktigheter. Vi tar oss dock rätten att korta i materialet för att få plats. Via kan du tipsa om evenemang, stora som små i sin helhet. Marknadsföringen är helt kostnadsfri och evenemangen på webben tas med i Glimten. Vill du lämna tips om evenemang till nästa nummer av Glimten som utkommer 19 april måste de vara anmälda via kommunens evenemangsguide senast den 26 mars (pga påskveckan). Efter 25 års tjänst då slår klackarna i taket! Flens kommun är en av kommunens största arbetsgivare och agerar som sådan för att vara en god och attraktiv arbetsgivare. Nyligen firades 44 medarbetare med 25 år i tjänst på Hedenlunda slott med fin middag i närvaro av kommunchef Lars Rådh. De var inviterade tillsammans med sina respektive och berörda chefer. Något som uppskattas högt av de inviterade. Firandet är ett sätt för kommunen att visa sin uppskattning över det arbete medarbetarna bidragit med under alla år, säger HR-samordnare Helena Grön på Flens kommun som också arrangerar firandet. Det är inte lika vanligt längre med trotjänare som stannar ett långt arbetsliv hos en och samma arbetsgivare. Därför är det också extra viktigt att uppmärksamma dem som gör det. Många har bytt jobb inom kommunen under åren och kunnat vidareutvecklas i nya roller var det 44 personer som uppnådde 25 års anställning varav 38 hade möjlighet att delta. Med alla inbjudna blev antalet strax över 100 personer. Följande anställda var inbjudna till årets firande: Från Barn- och utbildningsförvaltningen kom Birgitta Karlsson, Inga-Lill Andersson, Yvonne Szymanski, Ann-Britt Eriksson, Erja Kivirinta, Annika Thorstensson, Ann-Christin Larsson, Inger Claesson, Mari Wikström, Anneli Alfredsson, Agneta Axner, Håkan Borg, Maria Larsson, Jonas Axelsson, Christina Alm-Östberg, Catarina Lövkvist. Från Kultur- och Fritidsförvaltningen deltog Åsa Lind. Från Samhällsbyggnadsförvaltningen deltog Bengt Andersson, Bo Thörnkvist, Ulrika Lernefalk, Tomas Jonsson, Lars Åström. Från Socialförvaltningen deltog Maths Skillsäter, Susanna Nieminen, Birgitta Wallström, Kerstin Ljunggren, Eva Söderberg, Siv Brohlin, Gunilla Homman Sporrenklint, Inger Eriksson, Eva Uvestad, Irene Jensen, Anders Reutermo, Barbro Thörnkvist, Siv Karlsson, Kerstin Karlen, Jan Lindqvist, Annelie Lindström, Margareta Blomqvist, Eva Gustavsson, Gabriella Lisell, Helen Engström. Från Flens Kommunfastigheter: Elisabeth Dacke, Katarina Rasmusson. Nästan alla rymdes i trappan förutom de sex som inte närvarade. Trotjänarna på Flens kommun hade en riktigt rolig kväll. Året innan fanns det bara 22 medarbetare med 25 års tjänst(?). Antalet kan alltså variera ganska kraftigt över åren. Firandet började med mingel på slottet innan middagen och därefter fotografering nere i Orangeriet. Elever från musikskolan underhöll. Efter middagen kom höjdpunkten: utdelning av förtjänsttecknen. Alla hade tillfrågats i god tid om sina önskemål; guldklocka, kristallskål, medalj eller konstverk. Populärast är nästan alltid guldklockan. Flens kommuns gåvor till sina medarbetare faller givetvis inom ramen för de regler som gäller arbetsgivares gåvor till anställda i samband med hedersceremonier. Foto: Jenny Blomgren 15

16 AVSÄNDARE: Flens kommun, Sveavägen 1, Flen B Initiativtagaren Tom Fredriksson sken som en sol tillsammans med tv-profilen Patrik Ekwall. Jan-Åke Ohlson, ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden, hade nöjet att få överlämna kommunens Idrottsstipendium till Lina Dolk, med framgångar inom hästsportens dressyrgren. Lovisa Lundblad från Dunkers IF fick det nya priset Årets Unga Ledare. Flyt för första Idrottsgalan! På en röd matta utanför entrén klev de in, i finaste galakläderna. Så var det också Flens idrottsgala för första gången. Det var i det närmaste fullsatt när Tom Fredriksson tog den nya galan till kommunen i förhoppning om att den blir en tradition. På plats fanns folk från de flesta orter i kommunen som hejade på de framröstade kandidaterna. Årets lag: Dunkers IF Årets manliga idrottare: Ingemar Svensson Årets kvinnliga idrottare: Catarina Nicklasson Gren Årets idrottare med funktionsnedsättning: Lukas Örevik Årets ledare: Stefan Lundblad, Dunkers IF:s flicklag Årets eldsjäl: Kent Sjölin Årets unga idrottare: Elvira Cederqvist TV-profilen Patrik Ekwall inledde med att erkänna att han aldrig tidigare varit i Flen, och undrade om det möjligen kunde bero på att Flen inte lämnat så många spår inom elitidrotten vilket förstås kommer att förändras med Idrottsgalan. Publiken gav genast mothugg och stämningen hölls skickligt uppe under kvällen innan resultatet av omröstningen släpptes. Det här var första året för idrottsgalan i Flen och det tar nog ett tag att arbeta in den. Men nu hoppas jag på ännu större intresse nästa år, kommenterade Tom Fredriksson glatt efteråt, till vardags på Amazon i Flen. I sin blogg skrev Patrik Ekwall om Idrottsgalan i Flen: Och i fredags var det Idrottsgala. Den första i Flen. Inte Globen, direkt. Framförallt charmigare och roligare än så. Priserna gick till lokala konståkare, dressyrrittare, handikapphockeyspelare, rallyfarbror, brottartränare, fotbollsledare och till Dunkers flicklag i fotboll som blivit 2:a i futsal-sm. Jobbigt för Flen Armfighters som var tungt nominerade i ett par klasser med sina armbrytande killar och tjejer. Alla lika glada, nöjda, tacksamma inga recensenter som sågade, inga kvällstidningar som betygsatte kläder och en helt vanlig trerätters med mat vars namn inte behövdes slås upp i en fransk ordbok. Som en fin liten djupdykning i den svenska idrottsrörelsen och som ett besök i en värld som en gång fanns men som fortfarande finns vid liv. Som sagt, vare sig Globens scen eller bal på Slottet. Men jag har inga problem med Amazon i Flen en fredagskväll. Snarare tvärtom. Under galan delade Flens kommuns ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden Jan-Åke Ohlsson, ut Flens kommuns stipendier, Ung ledare samt Idrottsstipendiet. Det nyinstiftade priset årets unga ledare, gick till Lovisa Lundblad, Dunkers IF. Flens kommuns Idrottsstipendium gick till Lina Dolk, Sparreholm, för sina framgångar inom dressyr.

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen

Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen Minnesanteckningar från möte med Nätverket av Bygderåd 150107 på Järnvägshotellet i Flen Närvarande: Yvonne Nilsson Gauffin Flens Hembygdsförening, Krister Karlsson och Mats Frankenberg Vadsbro-Blacksta

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

Nu håller vi i och håller ut!

Nu håller vi i och håller ut! Nyhetsbrev nr 1 2014 från Skolprojektet och Barn- och Utbildningsförvaltningen i Flens kommun Skolprojektet arbetar med en mängd aktiviteter och åtgärder som ska stärka det pedagogiska ledarskapet och

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Ortsutveckling Bettna

Ortsutveckling Bettna Ortsutveckling Bettna Välkommen! Stormöte den 14 november 2012 Kvällens program Välkommen 19.00 Bakgrund till ortsutveckling Bettna 19.05 Rapport från arbetsgrupperna 19.15 Näringsliv Samlingsplatser Trafik,

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

Ortsutveckling Bettna

Ortsutveckling Bettna Ortsutveckling Bettna Välkommen! Stormöte den 28 november 2013 Kvällens program 19.00 Välkommen 19.10 Bettna 2019 hur kom vi hit? diskussion och fika feedback 20.30 Nästa steg 20.50 Rapport från arbetsgrupperna

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Befolkning med tillgång till fiber

Befolkning med tillgång till fiber Bredband Vision och Beslut Målet är att uppfylla Regeringens vision om 90% av befolkningen bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast 2020 dvs fiber... -> 2020, statliga pengar 3.25 miljarder, 113 (!)

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Yttrande om översiktsplan Flens kommun

Yttrande om översiktsplan Flens kommun Kommunstyrelsen 2017-05-10 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2017:298 Kristina Birath 016-710 51 56 1 (3) Kommunstyrelsen Yttrande om översiktsplan Flens kommun Förslag till beslut

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen

Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen Projektplan Projektnamn: Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdpan Flen Projektägare: Lars Rådh, kommunchef Styrgrupp: Sune Hasselström, chef Tekniska Förvaltning, Berit Robrandt Ahlberg, chef Kultur

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03

Dialogmöte. Älghult 2014 06 03 2014-06-24 Dialogmöte Älghult 2014 06 03 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Anders Svensson, ekonomi och

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

2 0 1 5-2 0 1 6 Å K 6-9

2 0 1 5-2 0 1 6 Å K 6-9 2015-2016 ÅK 6-9 VARJE ELEV TILL NÄSTA NIVÅ! INNEHÅLL Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra skola. Vi ger eleverna det de behöver för att klara grundskolan med goda resultat och

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål

Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål www.hassleholm.se Alla ska få bli sitt bästa Barn- och utbildningsnämndens mål 2016-2018 Barn- och utbildningsnämndens vision Varje år välkomnar vi fler än 500 nya barn och elever till vår verksamhet.

Läs mer

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo

PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN PIM i Stockholms kommunala grundskolor (PIM-projektet) BILAGA 3 PIM för skolledare, seminarieträffar och skolbesök Mikael Fallmo UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

ett delprojekt inom Färdplan Flen 2013

ett delprojekt inom Färdplan Flen 2013 2013-10-02 Statusrapport Projektnamn: Projektägare: Ortsutveckling ett delprojekt inom Färdplan Flen 2013 Lars Rådh Styrgrupp: Krister Karlsson, Bosse Karlsson, Kenneth Demner, (suppleant) Rolf Lydahl,

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 2 september Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 2 september Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 2 september 2013 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från grupperna 19.35 Presentation av olika finansieringsformer för lokala

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Kommunikationsplan för Översiktsplan

Kommunikationsplan för Översiktsplan Kommunikationsplan för Översiktsplan Projektbeställare Kommunstyrelsen, genom Kent Gullberg (SBF-chef) Projektledare Charlotte Hedlund Datum 2015-12-01 Version 1.0 Projekt-, ärendenr. Dnr KS 2014/0321-212

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Vad är allra viktigast för barns och elevers arbetsro?

Vad är allra viktigast för barns och elevers arbetsro? Vad är allra viktigast för barns och elevers arbetsro? Jonas Beilert och Karin Reschke 2008-02-22 Sammanfattning Haninge kommuns vision har ett uttalat fokus på kunskap, ökad måluppfyllelse och lärarens

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Kalmar November 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för, i bland annat kulturplanerna, själva ska få komma till tals.

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Klimatdialog 2010 LYSEKIL

Klimatdialog 2010 LYSEKIL Klimatdialog 2010 LYSEKIL klimatdialog 2010 LYSEKIL! På initiativ av Lysekil kommun kommer unga, lokala politiker och engagerade tjänstemän under hösten 2010 tillsammans skapa förslag och projekt kring

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Strategierna och åtgärderna anger riktningen på det långsiktiga skolutvecklingsarbete

Strategierna och åtgärderna anger riktningen på det långsiktiga skolutvecklingsarbete Skolprojektet Strategier för ett elevlyft i Flens kommun 2014-2019 Flens kommun vill skapa en sammanhållen, likvärdig och utvecklingsinriktad utbildning. Nu drar vi igång en kraftfull satsning på Flens

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2015-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

Verksamhetsplan 2011/12 Grundskolan

Verksamhetsplan 2011/12 Grundskolan BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan 2011/12 Grundskolan Sundsvalls Kulturskola Vik rektor Paula Lundgren Kommunens och barn- och utbildningsförvaltningens vision: - Vi gör det goda livet möjligt! Alltid

Läs mer

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion

Staffanstorps kommun. Öppen kommentarsfunktion Staffanstorps kommun Öppen kommentarsfunktion Staffanstorp 2011 lanserade Staffanstorp Framtidens webb Responsiv sajt med öppen kommentarsfunktion Kommentarer kan lämnas av alla medborgare En moderator

Läs mer

Målarbete för mandatperioden

Målarbete för mandatperioden Målarbete för mandatperioden 2015-2018 Vårt uppdrag vårt ansvar Barn- och familjenämndens uppdrag är att fullgöra kommunens skyldigheter vad gäller förskola, fritidshem, grundskola, särskola och socialtjänst

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

I vilken skolform/vilket program går barnet på adressetiketten? 2 Hur viktiga är följande aspekter för dig och ditt barn vid val av skola?

I vilken skolform/vilket program går barnet på adressetiketten? 2 Hur viktiga är följande aspekter för dig och ditt barn vid val av skola? Frågorna 1 7 ska besvaras utifrån ett specifikt barn och avse barnets nuvarande förhållanden. På enkätens framsida framgår vilket barn svaren ska gälla. 1 I vilken skolform/vilket program går barnet på

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Mitt Sommarprojekt - ett sommarprojekt där idéer och drömmar kan genomföras

Mitt Sommarprojekt - ett sommarprojekt där idéer och drömmar kan genomföras Jag har lärt mig leda en grupp, och det har varit jätteroligt. Jag har också lärt mig vikten av planering, då hela projektet har varit väldigt byggt på eget arbete och planering. -Anna Jag har lärt mig

Läs mer

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År!

Nyhetsbrev EU/Internationella relationer. God Jul och Gott Nytt År! Nyhetsbrev 6 2017 EU/Internationella relationer "Syftet med internationalisering handlar om att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer samt utveckla kommunens verksamheter

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

att anta vision för Sparreholm med följande lydelse:

att anta vision för Sparreholm med följande lydelse: 1 (11) DATUM 2012-03-02 Beslutad av Kommunfullmäktige den 26 april 2012 Ortsutveckling Sparreholm - redovisning av projektet samt förslag till vision och handlingsplan. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Hemsidans betydelse inom förskolan

Hemsidans betydelse inom förskolan Hemsidans betydelse inom förskolan VFU-rapport Författares för- och efternamn: Fatima Landstedt och Wanvisa Khakhammay Pedagogiska Institutionen kurs- eller utbildningsnamn: Pedagogik och utbildning 1,

Läs mer

Landsbygd 2.0. Vad är det?

Landsbygd 2.0. Vad är det? Landsbygd 2.0 Vad är det? 1 Historien bakom Blir landsbygdens invånare äldre, färre och dummare? Nej, men tyvärr är det många som tror det. På landsbygden bor vi längre ifrån varandra och de stora avstånden

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson 2012-07-20 2 På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde Statistiska centralbyrån, SCB, under hösten 2011 en medborgarenkät i Strömstads kommun. Syftet med enkäten är att

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Medborgarundersökning 2014

Medborgarundersökning 2014 2015-01-29 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/99-013 Kommunstyrelsen Medborgarundersökning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Resultatet av medborgarundersökningen

Läs mer

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet

Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet Slutrapport för projektstöd i landsbygdsprogrammet 2010.11.30 Journalnr 2009-5294 VÄGEN, en musikal om Malmköping SAMMANFATTNING De positiva effekter projektet har givit oss är följande, utan inbördes

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

IKT plan för utbildningsnämnden 2015

IKT plan för utbildningsnämnden 2015 IKT plan för utbildningsnämnden 2015 Information- och kommunikationsteknik (IKT) ses allt mer som ett strategiskt utvecklingsområde. Enligt Värmdö kommuns IKT-policy som antogs 2013-06-12 av kommunfullmäktige

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Ljusdals kommun lena.tonners@ljusdal.se för fritidshem i Ljusdals kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Vad tycker Gävleborna om Gävle?

Vad tycker Gävleborna om Gävle? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning - Gävle kommun 2014 Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning Gävle kommun 2014 Författare Per-Erik

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden 2014-2020!

Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden 2014-2020! Varför unga? Involvera unga i strategiarbetet inför programperioden 2014-2020! För att skapa en hållbar landsbygd är unga en viktig grupp att få med i arbetet med att ta fram nya lokala och regionala strategier.

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN

HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN HANDLINGSPROGRAM BJURHOLM FÖRETAGSAMHET & ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN INLEDNING Skolchef, ansvarig projektledare inom PRIOPOL och näringslivsrepresentant från Bjurholms kommun har haft i uppdrag att under

Läs mer