Nr 1 Mars PW:s stolta elever. syns i ny kampanj. Jag vill jobba med manniskor, kanske som polis.pw. Intensiv vår väntar för Skolprojektet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 1 Mars 2013. PW:s stolta elever. syns i ny kampanj. Jag vill jobba med manniskor, kanske som polis.pw. Intensiv vår väntar för Skolprojektet"

Transkript

1 Nr 1 Mars 2013 PW:s stolta elever alde jag v PW elm h s wil prin t asie gymn Jag vill jobba med manniskor, kanske som polis.pw : syns i ny kampanj alde jag v elm h s wil prin Närheten med PW är prio ett för mig. Jag valde SAM för att fritt kun na välja inriktning på livet efter skolan. I framtiden vill jag jobba med män niskor, hjälpa ungdomar, kanske som kura tor, polis eller liknande. Anton Jonsson, Sam hallsvetenskapliga programmet : Intensiv vår väntar för Skolprojektet t asie gymn

2 Rektorn tar bladet från munnen Nu ska vi bli kaxigare! Jonas Axelsson fick tjänsten som rektor för Prins Wilhelmgymnasiet i vintras. Han hade då varit tillförordnad rektor under flera månader. Nu har han redan börjat vässa budskap och planer för Prins Wilhelmgymnasiets framtid. Vad innebär planerna? Att vi kommer att jobba mer med marknadsföring och kommunikation. Det är inte bara en fråga om utveckling och överlevnad, det föder också stolthet, energi och självkänsla märker jag. På vilket sätt då? Vi har börjat marknadsföra oss och tapetserat skolan med affischer på eleverna där de säger vad de tycker om skolan. Och så har vi gjort en film om skolan. De är jättestolta och glada liksom lärarna. Jag är helt tagen av reaktionerna. Vad är budskapet? Vårt starkaste budskap är att vi har så nöjda elever och föräldrar, säger Jonas. De presterar mycket bra, trivs mycket bra och är mycket nöjda med lärarna. Det visar de elevundersökningar vi gör. Därför ville eleverna hjälpa oss berätta om skolan för andra. Problemet är snarare att Flens hipp-faktor inte är så hög. Det påverkar skolans attraktivitet hos unga. Vad gör skolan speciell? Vi har en väldigt kreativ miljö här, skolan liknar inte många andra skolor och det är en stor bredd av program. Den har också lagom storlek, vi ser alla elever och bryr oss om dem och stöttar dem mot deras mål. Samtidigt anstränger vi oss för att ta in vår omvärld. Vi är en del av Europa, det är mycket påtagligt för eleverna som jobbar stenhårt med Europakontakter, EU-aktiviteter och internationella utblickar. Varför har ni inte marknadsfört er tidigare? Det kan man fråga sig. Vi har varit för försiktiga och har inte prioriterat det helt enkelt. Men nu känns kommunikation lika viktigt som vårt internationella utbyte. Vi har precis gjort om vår webbplats som blev väldigt bra. Eleverna har gjort en fantastisk film och vi har startat första fasen i en reklamkampanj med många aktiviteter. Jag lovar det här är bara början! Läs mer om Prins Wilhelmgymnasiets kampanj på sidan 7. Jonas Axelsson, rektor på PW-gymnasiet, är laddad för framtiden. Medborgarundersökningen Brukare mer positiva än medborgare Hösten 2012 deltog Flens kommun för fjärde gången i Statistiska Centralbyråns stora medborgarundersökning. Cirka tusen personer i hela kommunen tillfrågades med hjälp av en enkät om i vilken grad de är nöjda med kommunen. De tillfrågade är slumpvis utvalda och har kontaktats via telefonintervjuer. Drygt hälften, 57 procent av de tillfrågade, svarade på enkäten. När det gäller kommunen som en plats att bo och leva på den genomsnittliga medborgaren totalt sett någorlunda nöjd. Jämfört med andra kommuner som deltagit i samma undersökning är Flens kommuns resultat sämre. Det är framför allt tillgången till arbetsmöjligheter och tillgången till kommersiellt utbud (affärer) som drar ner helhetsbetyget. När det gäller frågan Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till din kommun får Flens kommun ett lågt värde, vilket innebär att majoriteten av dem som har svarat i princip avråder från att flytta till kommunen. Det är framför allt boende i centralorten Flen som avråder från att flytta till kommunen. I andra delen av enkäten betygsatte medborgarna kommunens verksamheter. Här får kommunen både ris och ros. De allra flesta är nöjda när det gäller räddningstjänsten, renhållning, vatten och avlopp, förskola samt kultur. Däremot fick verksamhetsområdena stöd till utsatta personer, gymnasieskolan och miljöarbete förhållandevis låga betyg. Övriga verksamheter såsom äldreomsorgen och grundskolan fick genomsnittliga betyg. Totalt sett är nöjdheten med kommunens verksamheter något lägre jämfört med genomsnittsvärden för samtliga i undersökningen deltagande kommuner. I sista delen av enkäten kretsar frågorna kring inflytande på kommunala beslut och verksamheter. I likhet med många andra kommuner får också Flens kommun mycket låga betyg, de flesta är missnöjda med möjligheterna att påverka och förtroendet för kommunens politiker och högre tjänstemän är lågt. Jämfört med samma undersökning året innan finns inga statistiskt säkerställda förändringar. Resultaten redovisades för kommunstyrelsen i februari och utgör ett viktigt underlag i kommunens arbete med bland annat ortsutveckling, visionen och verksamhetsplaneringen. Många mått (betyg) från medborgarundersökningen används dessutom för uppföljningen av kommunens mål. Rapporten finns tillgänglig i sin helhet på kommunens hemsida Förutom denna medborgarundersökning som mäter medborgarnas attityder till kommunens verksamheter, genomför Flens kommun även ett antal årliga brukarundersökningar. Till skillnad från medborgarundersökningen riktas brukarundersökningar bara till brukare, det vill säga personer som faktiskt använder sig av kommunens tjänster. Glädjande nog är resultaten av dessa undersökningar bättre, exempelvis fick fritidsgårdar, äldreomsorgen och biblioteken bra betyg. 2

3 Ovanlig skildring av vardagen i SVT:s nya film om Mellösa Många i Hälleforsnäs och Mellösa hann se den på förhandsvisningen på biograf Facklan i Hälleforsnäs i januari. Andra såg den nyligen på SVT2 den 28 februari. För den som missat filmen finns möjligheten att se den knappt en månad till på webbplatsen Det handlar om filmen Ett fint litet samhälle som skildrar det stillsamma livet i Mellösa där gemenskap, rötter och traditioner har en framträdande roll. Det är filmarna Håkan Pienowski och Astrid Ohlsén som ytterst finstämt gjort en skildring av vardagslivet i den vackraste av bygder. En typ av dokumentär som inte ses så ofta på TV. När Astrid Ohlsén ombads av filmkonsulent Gunnel Nelzén på Film i Sörmland, att själv presentera filmen, sa hon: Man kanske kan beskriva den som en skildring av lyckan att ha en hembygd och varför man blir den människa man blir. Under de två år filminspelningen pågått i Mellösa kom filmarna mycket nära lokalbefolkningen. Därför tackade Astrid Ohlsén och Håkan Pienowski särskilt för det förtroende de känt över att byborna alltid släppt in dem i värmen trots att filmkameran ofta varit på. Resultatet blev en stillsam och vacker film som skildrar relationer, gemenskap, och kulturarv i tidens gång. Med Astrids mjuka berättelse i kombination med de händelser som huvudpersonerna deltar i, skildrar den ett vardagsliv som många landsortsbor lever, långt utanför storstadslivets puls och krav. Filmen utgår på ett sätt från kyrkan i kyrkbyn Mellösa, vars sociala funktion är mycket viktig. Intill kyrkan pågår livets årscykel på den närliggande bondgården liksom den intilliggande hembygdsgården. Samtidigt väjer Salongen var fullsatt och kön ringlade lång utanför Folkets Hus när premiärkvällen var inne. Filmarna Astrid Ohlsén och Håkan Pienowski var märkbart rörda av det stora intresset. inte filmarna för att antyda de problem som finns mellan att vara innanför och utanför gemenskapen i byn. Vid premiären i Mellösa i januari var salongen i biograf Facklan absolut fullsatt. Med röd matta i entrén och bubbel i glasen var premiärkänslan hög. Applåderna dånade efter visningen och besökarna var märkbart rörda och stolta. Filmen sändes i SVT2 den 28 februari kl 20 och ligger på SVT Play 30 dagar därefter. Kommuntidningen Glimten information om den mångsidiga bygden delas ut till permanentoch fritidshushåll i kommunen samt företag. Tidningen finns också på biblioteken i kommunen och Stadshuset samt på turistbyråerna och andra välbesökta platser. Posten distribuerar till permanenthushållen, företagen och de drygt 1400 aktiva fritidshushållen i kommunen. Om du inte får tidningen så kan du hämta den i Stadshusets reception, på biblioteket i Flen eller på turistbyråerna. Den finns också som ljudfil på ansvarig utgivare Lars Rådh, kommunchef Redaktör Marianne Rynefeldt-Skog, informationsstrateg Kontaktuppgifter vx, Sveavägen 1, Flen E-post TALTIDNING Finns på PRODUKTION Reklamateljén, Eskilstuna-Kuriren Distribution Posten Tryck EKTAB, Eskilstuna 2013 Nästa nummer Fredag 19 april 2013 Nr 1/2013 sid 4-5 Skebokvarn har startat arbetsgrupper... sid 4-5 Intensiv vår för skolprojektet... sid samrådets år för Flens stad... sid 10 Facebook lyfter kommunen... sid 11 Nu finns utställningen Röster som bok!... sid 13 3

4 Ortsutveckling Ivern är stor i Skebokvarn som redan under sitt andra stormöte bildade arbetsgrupper för framtiden. Ortsutveckling Skebokvarn Arbetsgrupper nu i Skebokvarn Den 28 januari hölls det andra stormötet i Skebokvarn med stort engagemang. Inom första timmen hade arbetsgrupper bildats och sammankallande utsetts! Teman för arbetsgrupperna är framtagna av samordningsgruppen och kommunens tjänstemän baserade på de idéer som kom fram vid det första stormötet. Teman och sammankallande för första arbetsgruppsmötet är: Trafik och kommunikationer Anders Holm Offentligt fysisk miljö Sune Hårdh och Håkan Eriksson Företag och turism Marieke Malatoux En samordningsgrupp bestående av en representant från varje grupp och en representant från varje förening på orten har också utsetts. Arbetsgrupperna jobbar nu vidare med att gå genom förslagen, analyserar vilka som kan Ortsutveckling Bettna Förening eller nätverk genomförar, vem som bör driva olika frågor, med mera. Tjänstemän från Flens kommun deltar i alla grupperna. Mer information om arbetet i Skebokvarn finns att läsa på ortsutvecklingskebokvarn Idrottskamraterna, Bygdegården, Hembygdsföreningen, och ekobyn Änggärdet har varsin representant i samordningsgruppen. Jag är imponerad över hur mycket vi hinner diskutera och komma fram till på stormöten, säger Ingeli Karlholm, som representerar Idrottskamraterna i samordningsgruppen. Det känns som vi drar nytta av alla erfarenheter från orterna som redan varit genom detta arbete. På det sättet verkar det helt OK att vi har fått vänta på att dra igång ortsutvecklingsarbetet. Nästa stormöte planeras till april/ maj, då alla grupper har påbörjat arbetet. Det är en återkommande fråga i ortsutvecklingsarbetet i Bettna. Aktivitetsnivån på orten har varit högt sedan arbetet drog igång Konkreta resultat som grillplatsen och 150 intresseanmälningar till fiberbredband har åstadkommits tack vara engagerade ortsbor. Hur tar man bäst vara på energin och engagemanget? Än så länge har arbetet drivits i nätverksform, vilket är en framgångsfaktor. Hembygdsföreningen har agerat värdförening och sammankallande kraft med alla föreningar. Bettna har inte som andra orter ett formellt bygderåd. Diskussionen pågår och om du har lust att vara med finns mer information på Ortsutvecklingsarbetet utvärderat av student Som Glimten tidigare berättat, har Ortsutvecklingsarbetet i Flens kommun utvärderats av Marlene Lindström. Marlene Lindström, som studerar till landsbygdsutvecklare i Uppsala, har gjort enkäter och intervjuer med ortsbor och enkäter med tjänstemän för att få en bild av arbetet. Slutsatserna kommer att användas i det fortsatta arbetet. Ortsutveckling ökar engagemanget på orterna en av framgångsfaktorerna är att det drivs i nätverksform, inte formaliserat. Ortsutveckling förbättrar relationerna mellan ortsbor och kommunala tjänstemän, eftersom man i processen får bättre kunskap om och förståelse för varandra. Arbetsmetoderna inom ortsutveckling med aktiva stormöten, arbetsgrupper med mera är uppskattade och gör att fler känner sig involverade. Utmaningen för ortsutveckling är att bibehålla engagemanget över tid och säkra att grupper som till exempel ungdomar, barnfamiljer och invandrare får möjlighet att delta. Ortsutveckling skapar legitimitet för kommunala beslut, eftersom ortsborna deltagit i att ta fram och prioritera vad som ska göras. Ortsutveckling skapar en positiv framåtanda. Rapporten finns även på Läget ortsutveckling kalendarium Malmköping genomförandet av handlingsplanen pågår. Sparreholm genomförande av handlingsplanen pågår. Nästa stormöte planeras i maj. Hälleforsnäs genomförande av handlingsplanen har precis påbörjats. Bettna tar fram en vision och handlingsplan. Nästa stormöte är den 17 april på Föreningsborg. Skebokvarn drog igång med visionsarbetet och framtagandet av handlingsplan i november Nästa stormöte i april/maj. Flen start på visions- och handlingsplan planeras till söndag 28 april. Mer information kommer inom kort! Mellösa, Vadsbro och landsbygden planerad start under

5 Vad är Landsbygdsting Södermanland? Det första Landsbygdsting Södermanland hölls i februari 2012 i Ålberga, och var ett arrangemang av Länsstyrelsen och Kiladalens Intresseförening. Det var ett välbesökt ting med ett hundratal deltagare, dvs fullsatt i Dambroängens klubbstuga. Landsbygdstinget är en gemensam mötesplats för diskussion om landsbygdens utveckling, och har ambitionen att vara ett årligt återkommande arrangemang med fokus på landsbygdens utvecklingskraft och potential. Målet för Landsbygstinget är att få igång och hålla en levande dialog i hela länet om landsbygdens utvecklingskraft och möjligheter. Här får vi tillgång till såväl omvärldskunskap om landsbygdens utveckling som att visa lokala konkreta exempel. Landsbygdsting Södermanland blir en naturlig mötesplats för att bilda nya partnerskap för landsbygdsutveckling mellan olika organisationer. Landsbygdstinget är en dag med inspirerande tankar, konkreta lösningar och livliga diskussioner. En dag som tar temperaturen på de sörmländska småorterna och bygdernas utvecklingsförmåga. Under dagen lyssnar vi till föredrag och får nya infallsvinklar och tankar om vår landsbygd. Föredrag varvas med diskussioner och dialogstationer där deltagarna får möjlighet att lyfta fram och diskutera sina frågor med företrädare för olika organisationer, myndigheter mm. Landsbygdsting Södermanland 2013 hålls torsdagen den 11 april 2013 i Åkers Styckebruk. Temat för dagen är Landsbygd på lika villkor och arrangör är Leader Inlandet. En webbplats för Landsbygdsting Södermanland är skapad och kommer att uppdateras kontinuerligt Med vänlig hälsning Birgit Andersson verksamhetsledare Leader Inlandet Leader Inlandet Ideell förening Munktell Science Park, Munktellstorget 2, Eskilstuna tel , e-post: Flens kommun på Landsbygdstinget Den 11 april 2013 samlas folk från hela Sörmland på Landsbygdstinget i Åkerstycke Bruk. Landsbygdstinget arrangeras 2013 av Leader Inlandet och är en gemensam mötesplats för diskussion om landsbygdens utveckling. Det har ambitionen att vara ett årligt återkommande arrangemang med fokus på landsbygdens utvecklingskraft. Flens kommun är inbjudna som årets inspiratörer för att presentera sitt arbete med ortsutveckling. Enligt Leader Inlandet är Flen särskilt intressant eftersom många upplever att landsbygdens invånare inte har tillgång till samma service och utbud som de boende i större tätorter. Därför vill Landsbygdstinget lyfta fram goda exempel på hur invånare själva och/eller i samarbete med offentliga aktörer kan verka för bättre villkor på landsbygden. Ortsutveckling inom Färdplan Flen är ett bra exempel på att kommunen bidragit till ett ökat lokalt engagemang, säger Birgit Andersson på Leader Inlandet och framhåller särskilt arbetet i Sparreholm. På Landsbygdstinget deltar representanter från Ullspinneriet, Sparreholms bygderåd och Flens kommun och berättar då hur ortsutveckling går till och hur de olika parterna bidrar till arbetet. Är du nyfiken på Landsbygdstinget hittar du mer information på Ortsutveckling Flen Nu närmar sig starten! Nu närmar sig starten på Ortsutveckling Flen. Söndag den 28 april går startskottet till stormötet där alla är välkomna! Precis som på de andra orterna är det Flensborna som bestämmer vad arbetsgrupperna ska fokusera på. Så kom och tyck till om hur du vill att Flens tätort ska utvecklas. En grupp Flensbor med Yvonne Udenius i spetsen har inte tänkt vänta. De planerar att anordna torsdagkväller i centrum från och med slutet av april. Torsdagskvällar kommer att inkludera knallar, underhållning och annat på Violentorget i Flen. Mer information följer. Hans-Erik Eriksson. Hans-Erik möter nya utmaningar Efter 26 år lämnar Hans-Erik Eriksson sitt arbete på Flens Kommun för nya spännande utmaningar. Glimten har pratat med mannen som varit en av kommunens mest engagerade trotjänare. När Glimten ringer upp Hans-Erik Eriksson är det hans sista dag i kommunhuset, en dag med blandade känslor. Hur har dina 26 år på kommunen varit? Det har varit jätteroligt! Det är ett omväxlande arbete som varit otroligt utvecklande, vilket är anledningen till att jag stannat kvar så länge. Det är för att få möjligheten till nya utmaningar som jag byter jobb. Hur har det varit att arbeta med kommunens satsning inom ortsutveckling? Det är det roligaste jag jobbat med. Tillsammans har vi byggt upp någonting som blivit en succé som andra vill ta efter. Projektet har inneburit många spännande möten med fantastiska människor, det finns en otrolig kraft i dessa orter. Så om jag ska summera tiden med ortsutveckling så är det just möten med människor som varit det största. Berätta om din nya tjänst. Jag ska arbeta som koordinator och samordna Trosa kommuns arbete med Ostlänken. Det blir en nytändning för mig och det är därför jag vill satsa på det. Det är spänningen som lockat mig, chansen att arbeta med något som är så omfattande att det påverkar hela Sverige. Vad kommer du att ta med dig i ditt nya arbete som koordinator? Jag kommer att ta med mig bredden på frågor och ärenden. Jag är ingen expert på något område utan kan en del om en massa olika saker. Jag kommer också att ta med mig vårt sätt att arbeta med projekt. Jobbet i Flen har lärt mig att ta människor och det ser jag som en jätteviktig styrka. 5

6 Lättläst utgåva finns nu av skolrapporten Skolrapporten en nulägesanalys Nu krävs vilja och handlingskraft! Foto: bildarkivet.se Foto: bildarkivet.se Flens kommun har tagit ett stort och modigt beslut att skapa en synvända inom skolan för att vända en negativ utveckling till en positiv. För att göra det krävs mod, analys, vilja och handlingskraft. Allt det finns redan. De senaste tio åren har måluppfyllelsen sjunkit och för många elever har lämnat skolan utan fullständiga betyg. Det innebär stora utmaningar. De finns representerade i en skolrapport som nyligen blivit klar. Kommunfullmäktiges beslut i maj 2011 att påbörja ett stort skolutvecklingsarbete blev en vändpunkt för Flens kommun. Beslutet togs i full politisk enighet. Nu väntar en genomlysning av både strukturer, organisation och lärmiljö. Det har tidigare saknats ett helhetsperspektiv på skolans styrkor och utmaningar vilket har gjort att tidigare insatser inte fått tillräckligt stor effekt. Med nulägesanalysen finns nya förutsättningar att förstå skolans utmaningar för att kunna besluta om de åtgärder som kan skapa en skola att vara stolt över. Skolan är ju en angelägenhet för hela kommunen. Som attraktionsfaktor för boende, näringsliv och inflyttare är den prioriterad. I den strategiska planen är skolor med hög kvalitet ett prioriterat område under Vilka förutsättningar har elever i Flens kommun att nå målen för undervisningen? Analysens åtta områden visar att svaret är komplext. Ett antal samverkande faktorer påverkar elevernas resultat. Oavsett bakgrund har eleverna svårt att nå målen för undervisningen. Alla grupper underpresterar i skolan vilket skiljer Flen från andra kommuner i en nationell jämförelse. Alla elevgrupper har tappat i resultat i jämförelse med riket. Det finns dessutom stora variationer mellan skolorna i förmågan att skapa en bra lärmiljö. Det som särskiljer Flens kommun från övriga kommuner är att nyfikenheten och lusten avtar med elevernas ålder. Färre elever väljer att inte fortsätta till gymnasiet i jämförelse med riket. Det gör att utbildningsnivån inte ökar i samma takt som i jämförbara kommuner vilket påverkar kommunen som helhet. De enskilda lärarnas ansträngningar, engagemang och kompetens avgör idag om eleven når målen för undervisningen. Därför är det oroande att andelen högskoleutbildade lärare i Flen är lägre än i riket och att många lärare dessutom saknar specialpedagogisk kompetens. Flens kommun är en kommun med kontraster och barn och ungdomar har mycket olika hemförhållanden. Det innebär en stor pedagogisk utmaning att möta alla elevers behov i samma klassrum. Ett faktum är dessutom att lärartätheten i grundskolan är betydligt lägre i Flens kommun än i riket. Dessa skilda förutsättningar i lärmiljön gynnar varken lärare eller elever. Den stora utmaningen är nu att skapa ett sammanhållet, likvärdigt och utvecklingsinriktat utbildningsområde i hela Flens kommun. Ett vi som vad står skolan i Flens kommun för? Det förutsätter att kommunens beslutsfattare tar ett stadigare grepp om förskola, grundskola, fritidshemsverksamhet och gymnasieskola. Att de styrande följer upp och lyssnar in verksamheternas behov. Det kräver också att Barn- och utbildningsförvaltningen tar ett tydligt utvecklingsfokus i sitt ledningsuppdrag och att rektorer och chefer får goda förutsättningar att verka som pedagogiska ledare. Kontakten och relationerna till vårdnadshavarna behöver utvecklas. Lärarnas perspektiv behöver inspireras av omvärldsbevakning och mer av pedagogisk forskning då elevernas lärmiljö är viktigast för att öka måluppfyllelsen. Medarbetarna välkomnar skolprojektet! Det går nu in i sin andra fas; förslag på åtgärder där alla ska kunna bidra med förslag. Genom dialog och delaktighet ska skolan bli en angelägenhet för hela kommunen. Kristina Lohman projektledare Skolprojektet När Skolprojektet startade gjordes en mycket ambitiös kartläggning för att få fram fakta och underlag till en nulägesanalys. Över tusen personer; lärare, vårdnadshavare, elever och skolledare, intervjuades och besvarade enkätfrågor. Slutsatserna analyserades i rapporten Nulägesbeskrivning och analys av den kommunala förskolan, grundskolan och Fritidshemmen i Flens kommun och antogs av kommunfullmäktige den 13 december 2012 för projektets fortsatta arbete. Nulägesanalysen väver in forskningsteorier i kommentarerna till slutsatserna. Nu finns nulägesanalysen i en förenklad utgåva som omfattar 8 A4-sidor där slutsatserna sammanfattas på ett enklare sätt. Den förklarar på ett lättläst språk vad projektet går ut på och den finns som pdf på och som trycksak på skolor och på bibliotek. Fas 1 Kartläggning och analys mars-december 2012 Fas 2 Förslag på åtgärder januari-augusti 2013 Fas 3 Genomförande/utvärdering september 2013-mars 2015 Rivstart för skolprojektet 2013 Skolprojektet har gått in i en ny intensiv fas sedan årsskiftet. Nu förbereds en mängd aktiviteter inom barn- och utbildningsområdet riktade till medarbetare och skolledare. Det gäller olika typer av åtgärder som ska stärka det pedagogiska ledarskapet och lärmiljön. De närmaste månaderna ska projektgruppen tillsammans med skolledarna och förskolecheferna, lägga strategierna som ska bidra till att förändra skolornas resultatutveckling. Foto: bildarkivet.se Ett antal viktiga saker har hänt sedan årsskiftet: 4 En ny lättläst utgåva av nulägesanalysen finns på skolor, bibliotek och på 4 Kommunfullmäktige antog projektplanen för fas 2 i slutet av februari. 4 Två utvecklingsledare rekryteras nu för att stötta förändringsarbetet på skolorna. En med inriktning på mångfaldsfrågor, en med inriktning mot lärande- och bedömningsfrågor. Börjar under vårvintern. 4 Rekrytering pågår av en barn- och utbildningschef till BU-förvaltningen. 4 Alla skolor analyserar de undersökningar som gjorts ihop med projekt- och förvaltningsledning för att samstämt åtgärda svagheter. 4 Alla rektorer avsätter gemensamt en dag i veckan åt utvecklingsarbetet ihop med projektgruppen. 4 Barn- och utbildningsnämnden coachas av projektledning. Ska delta i politikerskola. 4 Kompetensinventering genomförs i vår inom förskola, skola och fritidshem för att utreda kompetensutvecklingsbehov. 4 Två delprojekt drar igång omgående; 4 Ett delprojekt handlar om ledning- och skolstruktur utifrån skolorganisationen. 4 Det andra delprojektet är ett kvalitetsledningssystem med uppföljnings- och utvärderingssystem på övergripande nivå för att öka måluppfyllelsen. 4 Start för lärargrupper som ska sambedöma/ rätta nationella prov Det märks kanske inte så mycket ännu, men det pågår mycket påtagliga förberedelser för Skolprojektets aktiviteter under våren som kommer att märkas på olika sätt i skolorna. Nyhetsbrev och möten kommer under våren Mycket energi läggs nu på att förankra, skapa delaktighet och kunskap om förändringskompetens hos beslutsfattare, skolledare och medarbetare. Rektorerna får en viktig roll i utvecklingsarbetet gentemot lärare och vårdnadshavare. Projektet omfattar även aktiviteter inför kommande strategiers förslag till åtgärder. Stora ansträngningar görs för att knyta ihop Skolprojektets arbete med Barnoch Utbildningsförvaltningens administrativa arbete. Skolprojektet ägs av kommunfullmäktige och drivs av Kommunledningsförvaltningen. Vår stora utmaning är att förankra det pågående arbetet, framför allt hos skolledarna, och få dem att bära arbetet ut i organisationen, säger Kristina Lohman. Vi kommer att arbeta mycket hårt för att skapa en gemensam syn och ett väl fungerande kvalitetsledningssystem. Vi ska skapa bättre kontakter till vårdnadshavarna, bjuda in till möten och skapa ett nyhetsbrev för att berätta om pågående aktiviteter och hur arbetet utvecklas hela tiden. 6

7 Det är gymnasieeleverna själva som berättar om PW-gymnasiet i den nya kampanjen. De flesta elever är mycket nöjda med skolan enligt de egna undersökningarna. Vi har nog varit dåliga på att berätta om skolans styrkor, men det tänker vi ändra på nu Jonas Axelsson, rektor Gymnasiet sticker ut med kampanj Prins Wilhelmgymnasiet laddar stort inför vårens elevval med en reklamkampanj där eleverna själva berättar om gymnasiet. Eleverna har dels producerat en film där de sjunger och agerar och visar upp sitt unika naturestetiska program. Men de har också blivit intervjuade och fotograferade för att visas upp på affischer. Se den på youtube via Prins Wilhelms webbplats Direktreklam hem till elever och vårdnadshavare görs också i vår. De syns på skolan, i direktreklam till vårdnadshavare och ungdomar, i annonser etc och på Facebook förstås. Kampanjen kombineras också med marknadsföring via Facebook för att nå rätt målgrupper. Fler filmer är på gång liksom tuffa t-shirts och andra aktiviteter. Vi har nog varit lite dåliga på att berätta om skolans styrkor, men det tänker vi ändra på nu, säger rektor Jonas Axelsson. Vi gör egna regelbundna undersökningar om elevernas uppfattningar om skolan, lärarna och utbildningen och får fantastiska resultat. De har tyvärr ofta stannat inom skolans väggar. Att vi har så nöjda elever måste vi bli bättre på att tala om. Film är ett tacksamt sätt att nå ungdomar med så det kommer vi att använda mer framöver. Skolans problem är att Flen som ort har låg hippfaktor. Det är en bidragande anledning till att skolor i andra städer kan locka eleverna mer, inte att skolan är tråkig. Bakom idéarbetet står en reklambyrå som tillsammans med skolledning och med stöd av Flens kommuns informationsenhet, upphandlat arbetet. Det är första gången gymnasiet satsar på marknadsföring på det här sättet, men sannolikt inte sista. Barnoch Utbildningsnämnden är mycket positiv. Den som har besökt Prins Wilhelmgymnasiet glömmer det inte. Miljön är helt olik andra skolors och besökare möts redan i entrén av ljus, rymd och öppna caféytor i det som kallas kreativa stråket. Där samlas ofta ungdomar under dagen för både spontant och planerat musicerande. Under vintern och våren gör skolan turnéer i andra skolor och grannkommuner för att berätta om utbudet och möjligheterna. 7

8 Foto: Nina Lindh Vilka förväntningar har du på resan till Strasbourg? Sent i säng, upp tidigt och ett fulladdat intressant program. Så såg det ut för eleverna från PW-gymnasiet som blivit uttagna att få åka till Strasbourg för att delta i Euroscola day och bli EU-parlamentariker för en dag. PW på plats i Strasbourg Elever från Prins Wilhelmgymnasiet i Flen besökte i mitten av februari Europaparlamentet i Strasbourg. Där deltog de i Euroscola day en dag då elever från olika medlemsländer får vara EU-parlamentariker för en dag. Glimten träffade eleverna när de var mitt i förberedelserna och följde även med på resan. Tack vare tidigare väl genomförda EU-projekt kvalificerade sig Prins Wilhelmgymnasiet för att få tävla om en resa till Strasbourg. EU imponerades av skolans utbytesprojekt med Litauen inom temat småföretagande och vann ett deltagande i Euroscola day. Läraren Lars-Evert Larsson undervisar i samhällskunskap och historia och följde med som en av två lärare på resan. Han förberedde eleverna i de olika ämnen som debatterades i EU-parlamentet. Några var snabba och valde ämnet jordbrukspolitik för att de hade anknytningar till det, säger Lars-Evert. En annan grupp valde informationsfrihet och medborgarkultur som en viktig fråga. Media har en enorm påverkan, allt behöver inte vara sant, ändå kan de påverka massor, säger Anton Jonsson. Första resdagen var över vid midnatt efter flyg till Frankfurt och buss till Strasbourg. Morgonen därpå väntade tidig väckning och en rask promenad till Europaparlamentet. Emil Samuelsson var förväntansfull. Jag sov väldigt lite, det har varit pirrigt. Jag går naturvetenskapliga programmet på Prins Wilhelmgymnasiet och ska vara med i gruppen som ska diskutera miljö och hållbar energi. Elin Ramos pratar engelska, franska och spanska och hann titta på fransk TV innan hon somnade på hotellet. Det påminde henne om hur mycket hon tycker om språk. Jag kände hur mycket jag saknat att prata franska och hoppas att jag får prata mer idag. Men jag har förberett mig på spanska också. Dagen i parlamentet inleddes i plenisalen med presentation av alla skolor som deltog under dagen. Efter inledningen diskuterade vi i grupper, sammanställde vad vi tyckte och presenterade det inför alla, säger Agnes Lundgren. I EU-parlamentet anordnas utbildningar och visningar för studenter under hela året. Cristina Sant Anna är informatör och är med och arrangerar olika aktiviteter. Vi arrangerar Euroscola day cirka 20 gånger varje år. Sedan har vi Model European och The week of Political science som båda är fem dagar långa. Varje vecka kommer besöksgrupper med skol- och universitetelever till oss för att gå visningar i Parlamentet, säger Cristina. Nina Lindh, Flens kommuns informationsenhet, deltog som rapportör vid resan. Mer om resan publiceras i Sörmlandsbygden 28 februari. Alfred Gustafsson Jag ser det som en erfarenhet, ett minne för livet. Ska bli intressant och se hur andra människor tänker. Att få komma in i plenisalen kommer också bli en upplevelse. Linda Svensson Det ska bli intressant att få höra åsikter från personer i andra länder. Det skiljer sig nog lite från oss. Anton Jonsson Jag vill ha livserfarenheten att ha varit i Strasbourg. Agnes Lundgren Jag är negativ till EU men det ska bli intressant att se hur det fungerar. Att få se hur andra tänker runt frågor som vi har gemensamt. Som att vi ska ha gemensam ekonomi men det tror jag inte på. EU-parlamentariker besöker Flen Den 11 april kommer EU-parlamentarikern Mikael Gustafsson (v) till Flen. Han sitter i Europaparlamentets jämställdhetsutskott men brinner också för miljöfrågor bland annat. Gustafsson kommer att träffa gymnasieungdomar och vuxenstuderande från Sfi, Komvux och det EU-finansierade KNUT-projektet i Flen. Alla Flensbor är välkomna till Inspirea-lokalen i biblioteket där Mikael Gustafsson kommer att informera om och diskutera olika EU-frågor. Exakt tidpunkt är inte bestämd, håll utkik i kommunens Evenemangsguide på Anordnare: Skolambassadör för EU vid Arbetsmarknads- och utbildningscentrum, 8

9 Program: Fred 1 mars Vingåker, Båsenberga Fred 5 april Katrineholm, Lokstallarna Fred 6 sept Katrineholm, Lokastallarna Fred 4 okt Flen, plats meddelas Fred 1 nov Katrineholm, Lokstallarna Både Katrineholms, Flens och Vingåkers kommuner var inbjudna men ingen visste med säkerhet hur många som skulle komma till premiären i Katrineholm. Resultatet blev över förväntan från Flen åkte ett tiotal företrädare från näringslivet vilket resulterade i 170 deltagare! Sverigerekord med andra ord. Konceptet är hämtat direkt från TV4:as morgonsoffa och webbsändes från Katrineholms-Kurirens webbplats. I rutan blandas nyheter med intervjuer och telegram i en underhållande mix. Morgonsoffan görs bland annat i Örebro, Västerås och Nyköping alltid med fokus på näringslivet. I Katrineholm är det bolaget KFV Marknadsföring som är den drivande kraften. Harrieth Nilsson, VD för KFV Marknadsföring, gästade nyligen Forum Flens frukostmöte för att berätta om den nya Morgonsoffan tillsammans med näringslivschef Mikael Larsson. Jag hoppas fler företagare tar möjligheten att delta i Morgonsoffan, säger Mikael Larsson. Det är dels inspirerande, men också ett väldigt bra sätt att knyta Företagaren Rolf Lydahl i Flen, Sofielund AB, hade turen att dra vinstlotten som gjorde att han från scenen fick presentera sin affärsidé och verksamhet för hela publiken. Morgonsoffan redan en dundersuccé i KFV Morgonsoffan i Katrineholm, det nya samarbetet mellan tio regionala aktörer, har gjort en hejdundrande premiärsuccé. Det blev till och med Sverigerekord! På scenen fanns förutom programledaren Julia Rosqvist även dragplåstret Jens Spendrup, styrelseordförande för Spendrups, samt Vingåkers nya kommunchef Marita Skog. Flera Flenprofiler tog också plats, bland annat kommunens nye näringslivschef Mikael Larsson och företagaren Rolf Lydahl, vd för Sofielunds fastighetsbolag. kontakter med företagare inom hela regionen. Om vi är många kan vi samåka vilket förenklar det hela. På scenen senast fanns de tre nya näringslivscheferna i Katrineholm, Flen och Vingåkers kommuner, dvs Lars-Erik Sandhgren, Mikael Larsson och Suzan Östman Bäckman. De berättade bland annat om sin syn på behov av ökad samverkan mellan regionerna som bland annat innebär att alla på ett bättre sätt kan dra nytta av det som görs i regionen blir det fyra morgonsoffor från Katrineholm. Nästa gång är 1 mars kl då Morgonsoffan sänds från Båsenberga i Vingåker. En morgonsoffa sänds ifrån Flen den 4 oktober. Vilken lokal det blir är inte beslutat i skrivande stund. Morgonsoffan är ett samarrangemang mellan Katrineholms-, Flens- och Vingåkers kommun tillsammans med Företagarna KFV, Sörmlands Sparbank, Regionförbundet Sörmland, Östsvenska Handelskammaren, Näringslivscentrum, KFV Marknadsföring och Katrineholms Kuriren. EXPO en mötesplats för företagare Mässan EXPO hålls i Katrineholm den 19 april. Flens kommun deltar tillsammans med övrigt lokalt näringsliv på mässan EXPO i Katrineholm. Mässan vill vara en mötesplats för näringslivet i regionen och blir både underhållande och intressant, det garanterar moderatorn Julia Rosqvist som ser till att dagens seminarier blir underhållande. Mässan är öppen även för allmänheten. Arrangör för mässan är KFV Marknadsföring. Ett utdrag från reserapport Sunne: En delegation från Flens kommun åkte nyligen till Sunne i Värmland för att studera bredbandsutbyggnad. Färden gick till Ransbysäter där ett möte väntade med Ransbysäters fiberförening. Byinvånarna har gjort det som kan tyckas omöjligt byggt fibernät i nästan hela Sunne kommun utan att det kostat kommunen några egna pengar. Fiberföreningen tecknar avtal med tre parter; kommunen, Skanova och Telia. Telia äger det öppna nätet med Skanova som underleverantör för fiber och utrustning. Nätet är öppet för alla sju leverantörer som idag säljer tjänster som internet, TV och telefon. Med bredbandet blir det attraktivt att bosätta sig i byn och att driva företag. De äldre får större trygghet tack vare att viss vård och omsorgsservice kan ges digitalt. Gruppen från Flen upplevde att det var ett mycket givande studiebesök som resulterade i idén att går det långt upp i värmlandsskogarna går det i Flensbygden också. På vägen hem fördelades uppgifter bland deltagarna, bland annat ska en förstudie presenteras för kommunstyrelsen. Bygderåden kommer nu att förbereda sig på bildande av fiberföreningar och opinionsbildning bland annat. Lotta Jonsson, c, kommunstyrelseledamot Flens förstudie för bredband klar i vår Flens kommun tar nu fram en förstudie för hur en utbyggnad av bredband i kommunen kan gå till. Lärdomarna från Sunne kommun kommer att tas till vara i förstudien som förväntas bli klar under våren Det sätt som Sunne kommun jobbat på med fiberföreningar och finansiering av utbyggnad med stamnät, är något Flens kommun intresseras av. Läs även Lotta Jonssons rapport från studiebesöket i Sunne här ovan. 9

10 Staden mellan sjöarna det är Flen det. Nu startar ett arbete med en fördjupning av översiktsplanen för Flens stad. Planen ska i stora drag visa områden lämpliga för olika ändamål något som ortsinvånarna kommer att få lämna synpunkter på ett år av samråd för Flen staden mellan sjöarna Under hösten 2012 startade Samhällsbyggnadsförvaltningen i Flens kommun ett arbete med en fördjupning av översiktsplan för Flens stad. Den färdiga planen ska bestämma hur markoch vattenområden och bebyggd miljö ska användas, utvecklas och bevaras i Flens stad. Tidsperspektivet är på år. Till grund för planen ligger Flens kommuns vision 2019 som beslutades av kommunfullmäktige i mars Som medborgare i Flens kommun kommer du att få chansen att säga vad du tycker om fördjupningen av översiktsplanen. Nu pågår ett arbete att samla ihop material som kommer att beskriva hur Flens stad ser ut i dag. Syftet med planen är att förenkla fortsatt arbete när kommunen senare behöver detaljplanera områden, lämna förhandsbesked och bygglov eller göra andra insatser. Om utveckling och behov innebär avvikelser från planen så kräver det särskilda motiveringar. I ett arbete med en fördjupning av översiktsplan samråder kommunen med Länsstyrelsen som samordnar och tillvaratar statens intressen. Planen ska i stora drag visa vilka områden som kan vara lämpliga för olika ändamål. Den redovisar också allmänna intressen där till exempel värdefulla kultur- och naturområden ingår. Under hela arbetsprocessen med att ta fram planen inför samrådet blir det flera tillfällen för medborgare, föreningar och näringsliv att komma med synpunkter och kommentarer. Arbetet kommer bland annat att presenteras på kommunens webbplats och på Facebook, en öppen kanal för synpunkter, idéer och förslag. Läs mer och följ utvecklingen på Den 4 och 9 april kommer representanter från Samhällsbyggnadsförvaltningen finnas till hands på Biblioteket i Flen kl Då kan du ställa frågor, lämna in dina synpunkter och idéer. Under våren kommer också ett samrådsförslag att tas fram. Samrådet planeras att ske i oktober-december Planen ska därefter ställas ut under mars-april 2014 för att sedan beredas till kommunfullmäktige för beslut i oktober Avslag för skylt Länsstyrelsen har avslagit Flens kommuns ansökan om en digital skylt utmed väg 55 mellan rondellerna i Malmköping. Även Trafikverket som är remissinstans, har avslagit kommunens ansökan. Som skäl anges bland annat att platsen inte är lämplig på grund av trafiken och den trafikfara digitala skyltar med bilder och budskap utgör. Flens kommun har däremot fått tillstånd att sätta upp en välkomstskylt vid infarten till Sparreholm från Flenhållet i backen ned mot Maskincenter i Sparreholm. I förra veckan hölls ett möte med Trafikverket region Mälardalen i Flen på inbjudan av kommunchef Lars Rådh. Mötets syfte var att diskutera det reglemente som tillämpas av Trafikverket som ofta innebär avslag på kommunens ansökningar. Mötet hölls i en positiv anda och gav öppningar för att en digital skylt kan placeras på annan plats utmed väg 55. Vid nästa ansökan bör den nya vägdragningen utmed väg 55 beaktas, ansåg Trafikverket. 10

11 Ny funktion förbättrar kommunens krisarbete En ny och förbättrad beredskap för krissituationer har nyligen införts i Flens kommun. Det handlar om TiB vilket betyder tjänsteman i beredskap. Många myndigheter, kommuner och organisationer har en TiB för att garantera att krisledningen snabbt och effektivt kan kalla in de folk för att hantera händelsen. För landsting är exempelvis funktionen obligatorisk. TiB-funktionen ligger i Flens kommun på tjänstgörande räddningschef eller räddningsledare eller räddningsledare. Dygnet runt står Räddningstjänsten beredd att ta emot samtal från omgivningen om allvarliga händelser sker i kommunen. Vid akuta händelser ska larm som vanligt gå till 112 för att få snabbast möjliga hjälp. Larmet når då TiB-funktionen. En av de nya uppgifterna som TiB får i uppdrag att bevaka är att bidra till samsyn i informationsansvaret genom att snabbt meddela berörda funktioner inom Flens kommun och sammankalla dem om situationen kräver det. Ett antal händelser de senaste åren har tydliggjort behovet av att snabbt kunna agera effektivt vid extraordinära händelser. Vid rånet mot Handelsbanken i Flen och vid strömavbrottet under stormen Dagmar julen 2011, fanns ett behov inom organisationen att snabbt meddela sig med varandra och ha rätt beredskap inför utvecklingen. Bankrånet i Flen blev också ett bra exempel på hur sårbart det kan vara. Det visade sig vid en genomgång att många viktiga funktioner i kommunorganisationen, Räddningstjänsten inkluderad, var ovetande om den pågående skottlossningen. Det berodde på en rad omständigheter, tillräckligt anmärkningsvärda för att läget behövde åtgärdas. Några personskador blev det inte förutom chocken hos de drabbade. Posom-gruppen, som aktiveras för att psykiskt och socialt omhändertagande av drabbade personer, startade arbetet precis enligt planerna och upprättade ett center för chockade besökare. Ett konkret resultat för att förbättra underrättelserna inom organisationerna är införandet av en TiB, tjänsteman i beredskap. Syftet med en TIB är att vara kommunens kontaktyta utåt mot andra aktörer vid allvarliga händelser och en kontaktyta inåt organisationen. TiB ska ta emot larm, värdera dem, tolka konsekvenserna av dem och Kriser måste kunna hanteras på ett bra sätt, därför inrättas en ny TiB-funktion. besluta om krisledningen ska samlas eller om andra åtgärder ska starta. En viktig roll för TiB är också att vara ett filter för information till berörda funktioner och att dokumentera alla händelser, åtgärder och tider. TiB-lösningen är redan finansierad genom Räddningstjänstens nuvarande joursystem men innebär en tydligare roll och ett mer proaktivt arbetssätt. Har du någon bild som du vill dela med dig av och som beskriver Flens kommun? Skicka den tillsammans med en beskrivning till Tänk på det här innan du skickar in bilden: för att den ska kunna användas måste Flens kommun ha rätten att publicera den och det som avbildats på bilden. Det är därför viktigt eventuella modeller på bilderna har gett sitt tillstånd. Konstverk kräver som regel avtal för återgivning eller särskilt tillstånd av konstnären och kan därför vara vanskliga att återge. Face lift på Facebook Flens kommuns officiella Facebooksida genomgår just nu en ansiktslyftning och förbättring.för att beskriva kommunen i bild har informationsenheten bland annat börjat lägga upp bild- och fotoalbum från miljöer och verksamheter från hela kommunen. Samtidigt skapas en tidslinje som beskriver Flens kommuns utveckling genom åren. Flens kommun har idag övergripande Facebooksidor för Flens kommun, för näringslivet, och för Prins Wilhelmgymnasiet. Fritidsgårdarna har sina egna facebookgrupper och det finns också en grupp för skolprojektet. inom kort öppnar även en facebooksida för den kommande fördjupade översiktsplanen i Flen. Mer information om Flens kommun på sociala medier samt adresser till alla facebookkanaler finns på Kommunen använder Facebook dels som en kanal för att nå ut med en viss typ av information, men också för att fånga upp diskussioner och besvara kommentarer och synpunkter från kommuninvånare. Kommunens olika förvaltningar har hunnit olika långt med att använda Facebook som ett verktyg i arbetet och många önskar mer utbildning och kunskap. Fortfarande återstår ett arbete med tydliga interna riktlinjer för användandet. Allt fler i organisationen ser att Facebook kan fungera som en mycket bra kanal. Många kommuner har goda erfarenheter av Facebook, inte minst vid krisinformation då information måste nå ut och delas av många snabbt. 11

12 Ny kursstart för aktivt föräldrastöd COPE, föräldrautbildningen som blivit en sådan stor succé i Flens kommun, startar nu en ny kurs för föräldrar med barn i 3-12-årsåldern. Den är kostnadsfri och ger även möjlighet till barnpassning för de föräldrar som behöver det. Barngruppen finns i närheten av kurslokalen. Varför ska man gå kursen? Alla föräldrar har säkert upplevt situationer som varit extremt påfrestande när barn tänjer på gränser och kanske provocerar fram situationer. Det kräver ofta både ett lugnt och ett konsekvent beteende för att bryta sådana mönster och det är inte lätt. Kursen är ett bra tillfälle att få hjälp med att utveckla sin föräldraroll och att stärka föräldrarnas självförtroende. På köpet får du nya kontakter med föräldrar i samma situation och kan byta erfarenheter med dem. mötesplatsen Ny föräldrautbildning på gång. Med dig hem från kursen som är på tio tillfällen, får du olika verktyg för att hantera vardagen. Du lär dig också strategier som gör livet lättare. Läs mer om metoden på Utbildningen har nu drivits under några år i Flens kommun och är mycket uppskattad. Arrangör är Flens kommun, socialförvaltningen. Vill du veta mer eller anmäla dig, kontakta mars Öppet Hus mars Har du frågor om E-tjänster och annan digital samhällsservice? mars händer det mycket runt Digital Delaktighet, i Flen, Hälleforsnäs, Malmköping, i länet, i Sverige samt i ytterligare ett femtiotal länder, främst i Europa. Välkommen till Mötesplatsen Flens bibliotek måndag den 18 mars, Hälleforsnäs Folkets hus tisdag den 19 mars samt till Malmköpings bibliotek torsdag 21 mars. Kl på samtliga orter. Ingen förbokning krävs. Kostnadsfritt! Studieförbunden; SV, ABF samt NBV deltar tillsammans med biblioteken. Digidel 2013 och Get Online Week är en EU-kampanj som syftar till ökad digital delaktighet i hela Europa. Författarcafé med Elisabet Nemert Plats: mötesplatsen/flens bibliotek Tid: onsdag 20 mars kl Elisabet Nemert bjuder in oss till en kväll om kärlek, rädsla och om modet att välja sitt eget liv. Vare sig Elisabet tar oss med till faraonernas Egypten, revolutionernas Frankrike eller renässansens Florens, får vi följa med på en spännande resa som bjuder på både äventyr och livsvisdom i Marianne Fredrikssons anda. Ljusets dotter är Elisabets senaste roman som utkom 2011 och är den andra av hennes böcker som utspelar sig på svensk historisk mark. Inträde: 60 kr. Biljetter kan förbokas på Foto: matton.se Polisrapporten av stig-ove uddin, kommunpolis, Flen Tillfället gör tjuven >> En äldre kvinna gick in i en matvaruaffärer i Flen för att handla. Hon bar på en handväska som hon lade i kundvagnen. I handväskan låg plånboken innehållande en summa pengar. Innan kvinnan lämnade affären hade hon blivit bestulen på hela sin plånbok innehållande pengar, uttagskort, legitimationshandling med mera. I samtal med kvinnan framkom att hon lagt handväskan i kundvagnen varefter hon gått omkring i affären för att handla. När hon tänkte tillbaka så mindes hon att hon vid något tillfälle lämnat vagnen för att hämta någon vara på en annan plats. Hon lämnade alltså handväskan utom synhåll under något ögonblick. För att ett brott ska ske brukar vi säga att tre faktorer skall vara uppfyllda: En motiverad gärningsman Ett offer / objekt Ett tillfälle / ingen beskyddare >> Med vetskap om att de flesta brott är så kallade tillfällighetsbrott misstänker jag att stölden gått till på följande sätt: Gärningsmannen besökte troligen affären för att handla. Väl där fick han/hon se kvinnan med handväskan i kundvagnen. Gärningsmannen förstod då att tillfälle att stjäla innehållet i handväskan kanske skulle uppstå. Plötsligt hade vi en motiverad gärningsman och ett möjligt offer. Gärningsmannen följde efter kvinnan för att vänta på rätt tillfälle. Så länge hon befann sig vid handväskan uppstod inget sådant. Plötsligt lämnade kvinnan vagnen och handväskan varvid tillfälle att stjäla handväskan uppstod. Samtliga tre faktorer var nu uppfyllda för gärningsmannen, varpå väskan stals. Då kvinnan kom fram till kassan för att betala varorna upptäckte hon att plånboken var borta. Gärningsmannen hade då troligen redan lämnat affären. Om vi har tur fanns kameraövervakning i affären så tillgreppet kan vara filmat. Denna typ av bevakning finns inte i alla butiker. Det som beskrivits här är taget ur verkligheten och är ett ganska vanligt brott. Kan det förhindras, och i så fall, på vilket sätt? >> Om vi tittar på de tre faktorer som behöver uppfyllas vid ett fullbordat brott; en motiverad gärningsman, ett offer och ett tillfälle. Om kvinnan inte lagt väskan i kundvagnen så hade inte gärningsmannen blivit motiverad att stjäla den. Hon hade inte heller setts som ett tilltänkt offer. Om hon ändå placerat väskan i kundvagnen så hade hon kunnat förhindra tillfället för gärningsmannen att stjäla den genom att hela tiden ha den under uppsikt. Nu tänker de flesta att det här är ju helt logiskt, varför skriva om sådant? Tyvärr uppstår de flesta brott på samma sätt. Det är tillfället som gör tjuven. Vi andra som är tilltänkta offer måste blockera minst en av de tre faktorerna för att förhindra att brott uppstår. Det gör vi med ett ökat säkerhetstänkande. >> Under 2012 polisanmäldes 2301 brott i Flens Kommun. Det är 38 fler än året innan. Vad gäller alla typer av misshandel så anmäldes 151 brott 2012 mot 146 stycken De allra flesta misshandelsfall skedde inomhus där offer och gärningsman var bekanta med varandra. Vi kan se en klar ökning beträffande polisanmälda villainbrott var dessa 14 till antalet mot 28 året därpå. Några gärningsmän har knutits till några av brotten, framför allt inbrott begångna i Katrineholm- och Vingåkerstrakten, där vi även kan se en kraftig ökning av antalet inbrott. 12

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Vingåker för dig. Läs om NR 4 (4) Avfallsplanen. Rakel - mer än i kris. Fyra rum, fyra teman. Näringslivsinformation. Bildkavalkad från banketten

Vingåker för dig. Läs om NR 4 (4) Avfallsplanen. Rakel - mer än i kris. Fyra rum, fyra teman. Näringslivsinformation. Bildkavalkad från banketten Vingåker för dig NR 4 (4) 2013 Samhällsinformation från Vingåkers kommun till dig som är bosatt i Vingåker och till dig som är företagare i Vingåker. Även intressant information för dig som är här på besök.

Läs mer

Bo trotsar konjunkturen och startar eget

Bo trotsar konjunkturen och startar eget Information till invånare i Flens kommun Nr 1 2009 Bo trotsar konjunkturen och startar eget Bild: Lasse Skog Nytt hopp föds i Malmköping Därför har elever på BCPW så bra betyg Missa inte nya evenemangsguiden!

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

KOMPETENS UPPDRAG: MATCHA RÄTT SÅ VIKTIG ÄR ELEVERNAS VALKOMPETENS. Kompetensförsörjningen en ödesfråga för hela Sverige

KOMPETENS UPPDRAG: MATCHA RÄTT SÅ VIKTIG ÄR ELEVERNAS VALKOMPETENS. Kompetensförsörjningen en ödesfråga för hela Sverige Skolans viktigaste ämne? Nytt ljus på studie- och yrkesvägledningen Jämtlands Gymnasium släpper inte taget om avhopparna VO-college matchar kompetenserna i vården Tillbaka till skolan. SamTid fångar upp

Läs mer

De bjuder på. Ekenäs kvarn sid 12-13. Se programmet för Fest i Flen! En-väg-in igång för företagare. Tävla och vinn med bilder från kommunen!

De bjuder på. Ekenäs kvarn sid 12-13. Se programmet för Fest i Flen! En-väg-in igång för företagare. Tävla och vinn med bilder från kommunen! Nr 2 Juni 2010 De bjuder på kultursommar vid Ekenäs kvarn sid 12-13 Se programmet för Fest i Flen! En-väg-in igång för företagare Tävla och vinn med bilder från kommunen! foto: ingvor farinotte förändrade

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! Gilla oss på Facebook Den 6 juli är det dags för Sveriges största Epa-träff 2 x historiska

Läs mer

Nr 2 April 2014. Landsvägsgatan ortsutvecklings största satsning snart klar. Se sid 4. Foto: Mostphotos.com

Nr 2 April 2014. Landsvägsgatan ortsutvecklings största satsning snart klar. Se sid 4. Foto: Mostphotos.com Nr 2 April 2014 Landsvägsgatan ortsutvecklings största satsning snart klar Se sid 4 Foto: Mostphotos.com Berit Robrandt Ahlberg, som jobbat 36 år inom Kultur- och fritidsområdet i Flens kommun, lämnar

Läs mer

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Nr 1 april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FIXARTJÄNSTEN HJÄLPER TILL... 3 UKM-FESTIVAL

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp ledare Barnkultur mycket retorik, men lite pengar På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp som det nyinrättade Statens kulturråd skapat i efterdyningarna av den stora kulturpolitiska reformen 1974.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede www.hedeforetagargrupp.se UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede En metod och åtgärdsplan för Hedes utvecklingsarbete Projektperiod: augusti 2011 - december 2012 Processledare: Eva Nordström FRAMTID HEDE SAMMANFATTNING

Läs mer

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för

FALKENBERG. Kontakten med medborgarna. K-Center. Södra Åstranden. förbättras på flera sätt. Kommunen satsar på. Nya möjligheter för FALKENBERG NR 2 2013 en tidning från falkenbergs kommun Kontakten med medborgarna förbättras på flera sätt Kommunen satsar på K-Center Nya möjligheter för Södra Åstranden Äldre vill känna sig tryggare

Läs mer

Att arbeta med tillväxtfrågor

Att arbeta med tillväxtfrågor Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna, Osby och Piteå kommuner Jonas Fjertorp Ola Mattisson Anna Thomasson 5 Erfa-rapport Att arbeta med tillväxtfrågor Erfarenheter från Eskilstuna,

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan

Förändra tillsammans. Förändringsprojekt handlar om människor. Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Nr 2 oktober 2013 Ett magasin från Combitech AB Förändra tillsammans Förändringsprojekt handlar om människor Patrick Grimlund räddar dig från lyxfällan Anna Pettersson om att se sitt yrkesutövande ur nya

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP

VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP VÄXANDE KUNSKAP MED PEDAGOGISKT LEDARSKAP EN RAPPORT INNEHÅLL Förord...3 Från synvända till handling...4 En satsning på det pedagogiska ledarskapet...6 Strategisk planering för varje verksamhet...16 Lärarengagemang

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

De fiskar efter nya drömjobb. Unga feriearbetare blir musiker och påverkare... Sid 6-8. Så ser brotten ut i Flen enligt kommunpolisen...

De fiskar efter nya drömjobb. Unga feriearbetare blir musiker och påverkare... Sid 6-8. Så ser brotten ut i Flen enligt kommunpolisen... Nr 3 Juni 2009 De fiskar efter nya drömjobb foto: jan lindblad jr Läs allt om sommarens bästa evenemangstips... Sid 12-15 Unga feriearbetare blir musiker och påverkare... Sid 6-8 Så ser brotten ut i Flen

Läs mer

E R F A R E N H E T E R F R Å N D I VE- P R O J E K T E T

E R F A R E N H E T E R F R Å N D I VE- P R O J E K T E T E R F A R E N H E T E R F R Å N D I VE- P R O J E K T E T 2 INNEHÅLL DIVE (DIVERSITY TOOLBOX) ett förändringsverktyg... 4 EN MYNDIGHET FÖR ALLA Centrala studiestödsnämnden, Göteborg... 6 TILLIT SÅR FRÖN

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare

IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare Make IT happen Produktion: Abeba+RÖD Foto: Mats Samuelsson, istockphoto, Karl-Johan Hjertström samt intervjuade personer. Tryck: Davidsons tryckeri, 2012 IT ökar konkurrenskraften och gör Blekinge attraktivare

Läs mer