Slutredovisning av underhållsåtgärder (gula listan). KS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutredovisning av underhållsåtgärder (gula listan). KS 2012-296"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Slutredovisning av underhållsåtgärder (gula listan). KS KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Anteckna till protokollet slutredovisningen av underhållsåtgärderna som utförts med medel från försäljningsvinsten av fastigheten Hwitan 4. Tekniska nämndens beslut TKN Vid protokollet Henrik Lundahl Protokollet justerat och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande

2 Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaitningen Strategienheten Slutredovisning av underhållsåtgärder (gula listan). Dnr KS Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta l Anteckna till protokollet slutredovisningen av underhållsåtgärderna som utförts med medel från försälj ningsvinsten av fastigheten Hwitan 4. Tekniska nämndens beslut TKN Beslutet expedieras till: Tekniska nämnden Strategienheten

3 //öp i a 9?// s -/va /c q t <3(1/3 /cl 'J,(J Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämnden i Falkenberg kommun nyskofvlofol ih«len B Slutredovisning av underhållsåtgärder 2013/81 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta 1 Delge kommunstyrelsen informationen. Beslut KS /1 Bilaga underhållsåtgärder (Bilaga TKN 96/13) Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

4 Gula listan Byggnad, objekt i Problem på Åtgärd Konsekvens om Åtgärd Kostnad for Kostnad för Prio Kan åtgirden Medel från Tidpnnkt för Kommentarer prioriteringsordning byggnaden idag problemet inte att åtgärda åtgärda ses som en Hwitan har genomförande investering? Till åtgärdas problemet konsekvensen använts. Tot vilken summa? (tkr) (tkr) 10 mkr Tkr) Slöingeskolan Ytrymningsdörr dålig Byte utrymningsdörr Del av skolan kan Byt dörr A inte nyttjas Klar Söderskolan Ytrymningsdörr har Branddörr Del av skolan kan Byt dört A funktion sbrister inte nyttjas Klar Brandlarm ca. 20 år. Brandlarmsbyte Skolan får ej nyttjas Söka ersättningslokal A Reservdelsbekymmer Klar I033S Hertingsskolan CXslar av yttertak behöver Takrenovering Takläckage ISggas om uttorkning/sanering Avvaktar Hjortsbcrgsskolan Delar av klinkergol v Klinker, skjuter Delar av skolan Söka ersättningslokal A släpper från (Idrott) kan ej nyttjas linsals underlag. Di 1 fogar saknas Klar Utvändig målning Skrcaskolan (Röda huset) efter Utvändig målning Fasadskador Byte av panel, fönster B och Klar Ängens förskola Utvändig målning efter Utvändig målning Fasadskådor Byte av panel, fönster B och Klar Björkhaga Stora kondensbekymmer. Ombyggnad 4 st kylrum Skador på och i Stänga av kyl och C Vatten på golv och ev. i byggnad. frysrum. Större väggar. reperationer i Fastighet Klar Gruppbostad Bertevägen Slöinge Ulvändig målning efter Målning fasad Fasadskador Byte av panel, fönster B och Klar Gmppbostad Zeta Ojämn värme Byte termostatventiler Se kulveit Se kulvert C 25 st 2012 Utgår Ojämn värme Injustering Se kulveit Se kulvert C värmesystem Aldersskfll Kulvert Lsckage och Evakuering av C tryckproblem som verksamhet kan leda till att v&rmetillfbrsel upphör Erikssonska Torpet Utvändig målning efter Utvflndig målning Fasadskador Byte av panel, fönster B och Stadshuset Yttertak behöver läggas Rörbeck: Omläggning Taklfickage B Tak uttorkning /sanering Utvändig målning efter Rörbeck: Utv målning Rötskador A fönster, plåt mm Dagvatten Rörbeck: Utvändigt Föreläggande från Separering av system C sammankopplat med dagvattensystem VIVAB spillvattenledningen Delläckage och synliga Stadshuset: Fönsterband Större fasadskador Sörre fasadrenovering B rötskador mot Rådhuset samt risk för och personskador skadestånd'försäkringsär ende Faltströmska: museet Åldersskäl Dränering Stomskador och Uttorkning och eventuellt A påväxt åtgärder av sättningsskador Schubergstorpskolan Utvändig målning efter Utvändig målning Rötskador B fönster Frysskador Sockel renovering Större sockel skador Större sockel skador B Klar Klar Avbrtfen p.g.a dålig fasad Klar Klar Klar Flyttas thi planerat UH Klar Klar Klar Skogstorpsskolan Aldersskäl Blandningsmaskin Begränsning i köket A håll Klar Begränsning i köket "^><^0 000 h4u_ maskin Bristfällig Ventilation forcering Dålig arbetsmiljö Myndighetsanmärkning A Klar Lingås skola Åldersskäl Ny diskmaskin WD7 Begränsning i köket Engångsmaterial A Klar Musikskolan Utvändig målning efter Utvändig målning Fasadskador Byte av puts, fönster och B Prästgården Utvändig målning efter Utvändig målning Röt och fasadskador B S:t Lars Kyrkogatan 12 Yttertak behöver läggas Renovering av tak inkl. Takläckage B lak mot Sjöbergska uttorkning /sanering G:a Museet Utvändig målning efter Fasad/fönster målning Fasadskador Byte av panel, fönster A och Nytt program / byta golv Gymnasiet Hus 1-3 Vård enligt UH program Bibi: Rengöring /oljning Bryter program A golv Döda buskar Hus 3 Mark förslag hus Estetiskt Nya buskar C 3- Falkhallen Gymnasiet Hus 6 Åldersskäl Ny ugn (skolrestaurang Begränsning i köket A tillagning) håll Ett slingsystem för Renovering Risk för att bli helt Akuthyra kompressor B samtliga kyl och frysa. kyl/fryssystem inkl. utan kyl och eller. DUC placering frys funktion Gymnasiet Gula villan Fönster dåliga Byte fönster Del av skolan kan Byta fönster och A inte nyttjas eventeullt stomvirke Stänga av kylrum Vinbergsskolan Åldersskäl Kök: Byta matta kylrum Skador på och i kök C Flytas till planerat UH Klar Klar Klar Klar Flyttas thi 2011 planerat UH Klar Klar Klar Klar

5 Gula listan Byggnad, objekt i prioriteringsordning Problem på byggnaden idag Åtgärd Konsekvens om problemet inte åtgärdas Felbyggt Kök: Kylnim Skador på och i kök. Åldersskal Kök: Renovering matta Skador på och i kök. Aldersskal - nya krav Kök: Ventilationsbyte Skador på och i kök. Aldersskal Kök: Översyn dörrar Skador på och i kök. Aldersskal Kök: Översjn ytskikt Skador på och i kök. Aldersskal Röda Huset: Byte rännor Fasad, frys och Vessigebroskolan Aldersskal Kök: Renovering dusch + WC personskador Kommnade Aldersskal - konstruktion TakomlBggning TaklBckage Tångaskolan Höga efterklangstidcr IH: Förbättra akustik i stora hallen Arbetsmiljöanmfirlaii Montessoriskolan Tånga Riskkonstruktion Takfotsombyggnad TaklBckage in i Utvandig målning efter Tullbroskolan Brandlarm ca. 20 år. I0SI1 Gruppbostad Ljungby, Rönnagård Reservdelsbekymmer Aldersskal Fönsterlagningar + Utvandig målning efter Gruppbostad Rim ni are vägen Utvandig målning efter ng konstruktion - Åtgird Kostnad för att åtg3rda problemet (tkr) Kostnad for åtgärda konsekvensen (tkr) Stänga av kylmm C StBnga köket C Stänga köket C Stänga köket C StBnga köket C Fasadreperation - skadestånd. håll. uttorkning/sanering B B A Akustikskivor monteras A uttorkn ing/sanering Utvandig målning Fasadskador Byte av panel och C C Brandlarmsbyte Skolan färej nyttjas Söka ersbttningslokal A beslag IH: Ventilation sbvte inkl Fönster kan inte fllun ia. iiili iijlljui.' Fönsterlagningar + beslag Utvandig målning Fasadskador Byte av puts och Aldersskal Ny förrådsbyggnad Förråd kan ej nyttjas Ullarcds Brandstation Problem med dagvatten från berg av säkerhetsskäl. Utvandig målning Fasadskador Byte av panel och Dagvatten åtgärd baksida Ätrans Fritidsanläggning Aldersskal Bad: Yttertak ovan omkladning bytas Apelskolan Aldersskal Högstadie: Takb>te Energiåtgärd etapp delat Högstadie: Tillaggsisolcring yttertak Vatten i reservkraftsrum samt i fasad. Frysskador på byggnad Takläckage - TaklBckage - Delvis skada. Energibov C B Söka ersbttningslokal B Reservkraft stängs av. Byte av puts och eventuell stomkonstruktion. uttorkn in g/sanering uttorkn ingfeanering B B A C Tilläggsisolera C Åtranskolan Ur funktion B>te vikvägg Kan ej dela av Verksamhetsbekymmer A Furubackens förskola Aldersskal Väggb>tc Estetiskt Väggbyte C Prio Kan åtgirden ses som en Investering? Ull vilken summa? (Tkrt Medel från Hwitan bar använts. Tot 10 mkr Tidpunkt for genomförande Klar Klar Klar Klar Klar Klar Klar Klar Klar Klar Klar Klar Nar Klar Klar Klar Klar målarrum/groventré Klar Summeringar Kommentarer Avvaktar

Slutredovisning investeringsprojekt cirkulationsplats väg 767/Strandvägen. (AU 140) KS 2012-151

Slutredovisning investeringsprojekt cirkulationsplats väg 767/Strandvägen. (AU 140) KS 2012-151 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 150 Slutredovisning investeringsprojekt cirkulationsplats väg 767/Strandvägen. (AU 140) KS 2012-151 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Fastighets egna investeringar budget 2015 och plan 2016-2018 Bilaga 4 Dnr Ten 2014/336

Fastighets egna investeringar budget 2015 och plan 2016-2018 Bilaga 4 Dnr Ten 2014/336 Fastighets egna investeringar budget 2015 och plan 2016-2018 Bilaga 4 Dnr Ten 2014/336 ÄSKANDEN OM FASTIGHETSINVESTERINGAR (TKR) Prio Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Total 2015-2018 Kommentar

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028

UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028 UNDERHÅLLSPLAN 2008-2028 1993-03-30 SBC Väst Tekn. Avd., Conny Johansson Rev. 1993-04-20 SBC Väst Tekn. Avd., Conny Johansson Rev. 1996-11-04 Brf. Höjdena, Peter Kling Rev. 2000-04-16 Brf. Höjdena, Peter

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten.

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten. KFUK-KFUM 2011-03-11 BOX 42034 126 12 STOCKHOLM Objekt: Sjöbo Kurs och lägergårds byggnader Er referens: Hanna Forsén Vår referens: Raoul Eriksson/ Göran Johansson, Anticimex i Nässjö Uppdrag: Grundläggande

Läs mer

Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. (AU 200). KS 2014-29

Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. (AU 200). KS 2014-29 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 178 Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. (AU 200). KS 2014-29 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

i ekonomistyrningen. KS 2014-29

i ekonomistyrningen. KS 2014-29 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 200 Redovisning av uppdrag Beakta komponentavskrivningar i ekonomistyrningen. KS 2014-29 KS, KF Beslut

Läs mer

Brf Västgötagatan, Göteborg. Underhållsplan 2010-2040

Brf Västgötagatan, Göteborg. Underhållsplan 2010-2040 Brf Västgötagatan, Göteborg Underhållsplan 2010-2040 1 Innehåll: 1. Objekt 3 2. Uppdragets omfattning 3 3. Arbetssätt 4 4. Tidigare utförda renoveringar 5 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 6 6. Åtgärdsplan

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Uppsala, Rasbokils-Tibble 13:12 Rasbokils-Tibble Tallhammar 330 Distribution: Levererat elektroniskt till: Per-Olov Jensen

Läs mer

Kalkyl reinvestering Stadshuset

Kalkyl reinvestering Stadshuset Kalkyl reinvestering Stadshuset Ombyggnad Stadshuset 2012-11-27 Entreprenadkostnad Planvis Kostnad /Flygel (b,c,d) Inv Arbeten Utv Arbeten Bygg 1 600 000 Bygg 4 800 000 Fönster förbindelsegång 960 000

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Solstrålen

Bostadsrättsföreningen Solstrålen Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Solstrålen Innehållsförteckning. 2. 3. 4.. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida -0 Sida -3 Sida

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Änglamarksstigen 2, Bergshamra Independia Group Sisjö Kullegata 8, 421 32 Västra Frölunda Tel: 031 712 98 00 Organisationsnummer: 556801-5969, F-skattesedel www.independia.se

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

2013-05-21. Exploatering samt prissättning av två småhustomter inom del av Skrea 6:64 (vid Skrea Skola). Dnr KS 2013-207

2013-05-21. Exploatering samt prissättning av två småhustomter inom del av Skrea 6:64 (vid Skrea Skola). Dnr KS 2013-207 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-05-21 168 Exploatering samt prissättning av två småhustomter inom del av Skrea 6:64 (vid Skrea Skola).

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Överlåtelsebesiktning BRF

Överlåtelsebesiktning BRF Överlåtelsebesiktning BRF Täby-Viggbyholm 85:25 Törnövägen 10 A, B & C, Täby Stefan Westerberg Sundsvall 2015-05-28 Rasåsen 180 stefan@stwe.se 855 90 Sundsvall Org nr 556851-4656 070-350 05 48 Besiktningsuppdrag

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Svensk Kvalitetssäkring AB i samarbete med Independia Group ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Svensk Kvalitetssäkring AB Gustavsviksvägen 7, 702 30 Örebro Tel: 019 17 00 11, 08 410 096 70 Organisationsnummer: 556810-3310

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

2013-03-12. Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434

2013-03-12. Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-03-12 77 Medborgarförslag om uppbyggnaden av Tångaskolans idrottshall. Dnr KS 2012-434 KS, KF Beslut

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Fastighet Postbonden 1 Brf Timmerhögen Timmermansgatan 44, i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-09-04 Brf Timmerhögen Fgh Postbonden 1 Timmerhögen 44 118 55 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Uppsala, Gamla Uppsala 88:18 Värnlundsgatan 22 Besiktningsdag: Carl-Jonas Nordensved Distribution: Levererat elektroniskt

Läs mer

Förhandsbesiktning. Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby. Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson

Förhandsbesiktning. Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby. Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson Förhandsbesiktning Täby Kyrkby 12:9, Täby Brynhildsvägen 18, Täby Stockholm 2015-05-04 Tomas Albinsson Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Polygonv 15 187 66 Täby Tfn 0771-322 322 Fax 08-768

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

HSB:s Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka Underhållsplan 2015-2035

HSB:s Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka Underhållsplan 2015-2035 HSB:s Bostadsrättsförening Skogshöjden i Nacka Underhållsplan 2015-2035 Innehållsförteckning Underhållsplan, basuppgifter... 3 Introduktion... 4 Underhållsplanens uppbyggnad... 4 Vad är en underhållsplan?...

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning

Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Å 1:12, Uddevalla Å 302, Forshälla Göteborg 2015-05-10 Ingemar Sandstedt Math Eminenta Besiktning & Värdering i Göteborg AB Godkänd för F-skatt Theres Svenssons

Läs mer

Kommunal borgen för Slöinge Tennisklubb. (AU 364) Dnr KS 2010-253 (2010-KS0119)

Kommunal borgen för Slöinge Tennisklubb. (AU 364) Dnr KS 2010-253 (2010-KS0119) Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 266 Kommunal borgen för Slöinge Tennisklubb. (AU 364) Dnr KS 2010-253 (2010-KS0119) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer