Reviderat Fredrik H/UmU -12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reviderat Fredrik H/UmU -12"

Transkript

1 Reviderat Fredrik H/UmU -12

2 AUTO-CAD GRUNDKURS i 2D Att komma igång Kopiera ner övningsfilerna till detta häfte från kurshemsidan till din hemkatalog på H:\ Starta programmet AutoCAD 2010 på datorn. Gränssnittet Rulllgardinsmeny Verktygsfält (Ribbons) Kommandopromten Statusraden innehåller olika typer av verktyg för att underlätta ritandet!

3 Från rullgardinsmenyn, välj File, sedan New, välj därefter Bygg2012.dwt från din hemkatalog, när det är gjort tryck på OK. Nu kommer programmet att startas med ett så kallat Bygganpassat läge. Innan man fördjupar sig i programmet, är det bra att först lära känna vissa av AutoCAD s grund- och huvudverktygsfält som brukar fås i den vanliga grundinstallationen. Bilderna nedan visar de verktyg som kommer att användas i denna manual. Line Arc Hatch Circle Copy Offset Move Trim Erase Fillet Array

4 Genom att hålla ner shift-tangenten och högerklicka på musen så får man upp följande meny: Dessa kommandon är bra att använda om man vill se till att snappa fast på en fast punkt t ex en cirkels centrumpunkt eller mittpunkten på en linje. Statusraden anger bl a: a) Koordinater F6 b) GRID (rutnät för ritningsarbete) F7 c) ORTHO (Vert. o Hor. linjer) F8 d) SNAP (Linjers ändpunkt låses F9 till ett rutnät) mm. Kommandoarean: Alla kommandon man utför med pekdon eller tangentbord registreras i kommandoarean. Ritformat: När AUTOCAD (Bygg2012.dwt) startas upp kommer standardformat Bygg-A3 automatiskt fram på skärmen.

5 MAN KAN UTFÖRA RITARBETE ENLIGT OLIKA METODER. DET GÅR BRA ATT BLANDA METODERNA. Metod 1: Genom att via tangentbordet skriva in olika ritkommandon i kommandoarean. (primitivt) Pröva att rita en linje med kommandot LINE. Metod 2: Genom att använda verktygsfälten. Klicka på kommandot LINE, rita linjen med pekdonet (OBSERVERA ATT OBEROENDE AV VILKEN METOD SOM ANVÄNDES SÅ VISAS ALLA KOMMANDON I KOMMANDOAREAN LÄNGST NED PÅ SKÄRMEN). Att sudda ut linjerna med kommandot ERASE. Att rita cirklar: Från verktygsfältet välj CIRCLE. En cirkel kan t.ex. ritas genom att ange: a) centrum, radie (C;R) b) centrum, diameter (C;D) PRÖVA!!!!!!! Att rita bågar: Klicka ARC. En båge kan ritas genom att t.ex. ange: a) start, centrum, end (S;C;E) b) start, radie, angle (vinkel) (S;R;A) PRÖVA!!!!!!!! Lager: Lager skapas för att t.ex. dela upp en ritning i flera delar. (VVS, stomme, el, etc.). Olika linjetyper och olika färger kan definieras för olika lager. Man kan släcka och tända olika lager så att endast vissa delar av ritningen syns. Lager skapas genom att klicka på verktyget layer properties (se bild). Layer properties En dialogruta framträder. Skapa lagret "centrum-test" (se bild nästa sida) där alla linjer ritas punktstreckade och färgen är blå. Kontrollera att du har gjort rätt genom att rita en linje. Om punktstreckningen ej framträder bra kan skalningen ändras. Detta utförs med hjälp av kommandot LTSCALE (kom. Förklaras lite senare). GRID-avstånd: Kan ändras genom att välja Tools/Drafting Settnings Snap and Grid från rullgardinmeny. SNAP-avstånd Ändra snap-avstånd till 5 och grid avstånd till 5.

6 Skapa nytt lager När man ska rita en linje m.m kan man gå till väga på en del olika sätt. Man kan ange en punkt genom att positionera hårkorset någonstans på skärmen och därefter klicka. Då har man visat var punkten ska vara. Man kan också ge punktens koordinater från tangentbordet, genom att skriva in dess x- och y-koordinat. Dessa kan vara absoluta eller relativa. När du ska göra en ny ritning välj file, sedan new. Det kommer upp en ruta som heter Select template. Den mall ni ska använda heter Bygg 2012.dwt. Välj denna. En mallritning är en grundritning med rätt inställningar (lager, måttsättning mm). En mallritning har extension DWT, så att bygg mall heter Bygg2012.dwt. Observera att en färdig autocad ritning sparas som DWG (drawing) t ex. uppgift1.dwg

7 Rita med absoluta koordinater (x,y) Ett sätt att rita en linje på är att skiva in de absoluta koordinaterna för linjens start- och slutpunkt. Koordinaterna anges i x,y och ligger i förhållande till ett origo (0,0), och är punktens verkliga läge på ritningen. Man anger alltid X-koordinaten först och därefter Ykoordinaten. Exempel 1.1 Från file, välj new. Se till så att ni väljer rätt mall att använda. Nu kan ni börja rita stolen. Börja genom att ge ett kommando. Command: line Specify first point: 80,50 Specify next point: 80,230 Specify next point: 100,230 Specify next point: 100,140 Specify next point: 180,140 Specify next point: 180,50 Specify next point: 160,50 Specify next point: 160,120 Specify next point: 100,120 Specify next point: 100,50 Specify next point: 80,50 Specify next point: Spara din ritning. Detta gör du genom att klicka på file, välj Save as, leta upp ditt hembibliotek H: och ge din ritning ett namn, klicka därefter på Save.

8 Övning 1.1 Här är hushörn, dörrar och fönster angivna med verkliga koordinater. Rita upp denna på samma sätt som exempel 1.1. Det vill säga genom att ange de verkliga koordinaterna. Ni kan börja var ni vill på ritningen. När ni har gjort färdigt ritningen, spara den på din H:.

9 Rita med längd och riktning För att kunna rita en linje genom att skriva in ett avstånd och visa riktning måste man först se till så att ortho(eller polar tracking) nere i statusraden är aktiverad. När den är markerad kan man endast rita rakt horisontella linjer eller rakt vertikala linjer. När man ritar på detta sätt visar man åt vilket håll man vill gå med hjälp av musen och hårkorset, samt anger i toolbaren hur långt man vill i denna riktning. Exempel 1.2 Öppna en ny ritning och välj mallen Bygg 2010.dwt. Följ pilarna runt ritningen. Command: line Specify first point: Välj en godtycklig punkt inom ramen. Specify next point: peka uppåt och skriv in längden 150 Specify next point: peka åt vänster och skriv in längden 220 Specify next point: peka nedåt och skriv in längden 150 Specify next point: peka åt höger och skriv in längden 100

10 Specify next point: peka uppåt och skriv in längden 10 Specify next point: peka åt vänster och skriv in längden 90 Specify next point: peka uppåt och skriv in längden 130 Specify next point: peka åt höger och skriv in längden 200 Specify next point: peka nedåt och skriv in längden 130 Specify next point: peka åt vänster och skriv in längden 50 Specify next point: peka nedåt och skriv in längden 10 Specify next point: peka åt höger och skriv in längden 60 Specify next point: Nu är ritningen färdig. Avsluta med att spara den i din H:. Övning 1.2 Med hjälp av att visa riktning och ange ett avstånd eller längd på linjen, ska du rita ovanstående figur. Alla längder är givna. Använd mallen Bygg 2012.dwt. Ritningen ska sparas.

11 Rita med relativa rätvinkliga x,y Med relativa koordinater menar man punktens läge i förhållande till föregående punkt (relativt den föregående punkten). För att ange de relativa koordinaterna skriver där x är förflyttningen i x-led och y är förflyttningen i y-led. Om man vill förflytta sig i negativt xeller y-led skriver Exempel 1.3 Öppna en ny ritning. Denna figur ska ritas med hjälp av att skriva in de relativa koordinaterna. Command: line Specify first point: Välj en godtycklig punkt och klicka. Specify next 100,0 Specify next 0,20 Specify next 20,0 Specify next 0,80 Specify next 20,0 Specify next 0,-80 Specify next 30,0

12 Specify next 0,20 Specify next 30,0 Specify next 0,40 Specify next 10,0 Specify next 0,-40 Specify next 20,0 Specify next 0,-40 Specify next 70,0 Specify next -50,-50 Specify next -200,0 Specify next -50,50 Specify next point: Ritningen är nu färdig. Spara den i din H:. Övning 1.3 Denna övning görs genom att gå till väga på samma sätt som exempel 1.3. Du behöver inte måttsätta.

13 Rita med relativa polära r < a Här anges nästa punkt genom att ange längden r och vinkeln från föregående punkt. Det r <. Vinkeln ges i grader och positiv riktning är medurs. Exempel 1.4 Öppna en ny ritning och rita följande exempel. Den ritas med hjälp av att ange relativa, polära koordinater. Command: line Specify first point: 70,90 Specify next 77<90 Specify next 108<35 Specify next 108<325 Specify next 77<270 Specify next 40<180 Specify next 50<90 Specify next 30<180 Specify next 50<270 Specify next point: C

14 Nu ska fönstret ritas. Command: line Specify first point: 100,110 Specify next 40<0 Specify next 30<90 Specify next 40<180 Specify first point: C Spara ritningen när ni är klara. Övning 1.4 Ovanstående ritning ska göras på samma sätt som övning 1.4, där ni angav längd och vinkel. Spara den när ni är klara.

15 Övning 2 Uppgiften är att rita figuren nedan, genom att utnyttja vissa ritkommandon (under Draw). Börja med att rita de yttre konturerna på samma sätt som ni har övat på tidigare. För att rita den inre figuren utgår ni från två stycken cirklar. En cirkel ritas med hjälp av kommandot Circle. Man kan gå tillväga så här: man ger kommandot. Därefter anger man var centrumpunkten av cirkeln ska vara. Sist bestämmer man hur stor radie (eller diameter) cirkeln ska ha.

16 Circle (Att rita cirklar) Cirkel 1: Command: Circle Specify center point for circle or 80,180 Specify radius of Circle or [Diameter] 25 Cirkel 2: Command: Circle Specify centre point for circle or 190,140 Specify radius of circle or [Diameter] 40 För att kunna rita de tangerande linjerna som sammanbinder cirklarna behöver man använda O snap (object snap) funktionen Snap to Tangent. O snap är ett sätt som hjälper användaren att rita exakt. Man kan referera till tidigare ritade objekt och fästa sig vid dessa. Det finns ett antal oblika O snap-knappar som man kan trycka in beroende på vilken del av objekten man vill åt. I detta fall ska vi rita två linjer som tangerar de båda cirklarna, därför används objekt snap TANgent. Den knappen ser ut så här: Command: Line Specify first point: Välj o snap Tangent och peka sedan på kurvan i position 1) Specify next point: Välj O snap Tangent en gång till och peka på kurvan i position 2. Upprepa samma sak för att utföra undre linjen mellan 3-4.

17 Trim (att klippa bort objekt mot andra objekt) Command: Trim Select cutting edges: Välj de nyritade linjerna Select object to trim Välj de delar av kurvorna som ska bort, tryck sedan på Esc. Erase (att radera bort objekt) Command: Erase Select objekt: välj en linje genom att peka på den, den blir då markerad, nu kan du trycka på för att ta bort just denna linje. (Observera att om du markerar flera objekt samtidigt, raderas flera objekt på en gång.) Undo (att backa ett eller flera steg bakåt) Command: Undo skriv in 1 om du vill backa ett steg, skriv in 2 om du vill backa 2 steg och så vidare. Tryck sedan på Varning! Observera att bakåt kan man alltid gå, men inte framåt. Man kan inte rädda de steg man ångrat, förutom det sista. Det som är kvar att göra är att fylla i en del av ritningen. Till det används kommandot Hatch.

18 Hatch (att snittmarkera) Det kommer upp en verktygsmeny där ni ska fylla i och välja en del saker: från Pattern - välj ANSI31 Scale: 2 (mata in 2 i scalerutan) Välj Pick Points. Nu kan du visa vilket område i modellen vill fylla i. Pick internal point: Klicka någonstans inne i området. Slutligen tryck Slut på övning 2.

19 Övning 3.1 Vi ska lära känna en rad av nya praktiska kommandon i uppgift 3, Fillet (runda av ), Mirror (spegling), Array (kopiering), Copy (också kopiering), Move (flyttning), Dimensions (måttsättning), Text (text hantering) och inte minst Print (utskrift) med hänsyn till tjockleken på linjerna samt formatet. Det som ska ritas i uppgift 3 är det som är inringat med en streckad linje. Följ de översiktliga anvisningarna nedan. Förbered den nya ritningen. (New) och välj Bygg2012.dwt mall (den innehåller A3 och är anpassad till uppgift 3). För att kunna rita bekvämt måste man anpassa (ändra) Snap till 5 och det gör man genom att man skriver i kommand-prompten: Snap sedan 5 Börja med att rita centrumlinjerna (punkt-streckade linjer som skär varandra, se bilden ovan). Längden på dessa har ingen betydelse. Den bestämmer ni själva. Command: line När du har ritat centrumlinjerna, byter du lager till KONTUR och ritar därefter konturlinjerna. Eftersom det finns två symmetrilinjer behöver man bara rita en fjärdedel av uppgiften. (Se bilden nästa sida.)

20 Vi kan t.ex. börja att rita i sektion C. Vi vet inga koordinater för denna punkt. Och för att kunna hitta denna punkt och göra en linje från den gör vi så här: Command: line (Välj skärningspunkten i mitten) Nu utgår du från skärningspunkten E, och kan välja punkt C relativt från E. Välj som första -65,0. Linjen startar då i punkt C. Titta på ritningen gör alla linjer upp till punkt A. Dessa kan göras antingen med relativa koordinater eller genom att ha ORTHO intryckt samt visa riktning och skriva in längden. För att kunna runda av hörnen används kommandot Fillet. Det görs på följande sätt: Fillet (att runda av två objekt) Command: Fillet För att kunna runda dem ska vi bestämma en avrundningsradie. Detta görs genom att skriva in: r Skriv sedan in önskad radie. (I detta fall 8) 8 Select first object: Välj linje 1. Select second object: Välj linje 2.

21 Mirror (Använd Mirror för att spegla) Gör följande: Command: Mirror Välj alla heldragna linjer och avsluta med Välj end-point (A) och end-point (B) på den vertikala linjen för att kunna bestämma spegel linjen Svara sedan på frågan: Vill du ta bort det gamla objektet? Skriv N om du vill behålla det. Upprepa operationen för att spegla horisontellt (använd C och D). Du ska sedan göra centrumcirklarna. Command: Circle <center point>: (välj Intersection-osnap korsning i mitten E) <Radius>: 20 Upprepa operationen för att rita ytterligare en cirkel. (med radie = 25) Rita de två små cirklarna med radie 3 och 6 mm. Avståndet mellan centrum av de stora cirklarna och centrum av de små cirklarna är 40. Glöm inte att rita centrumlinjen som går genom de små cirklarna.

22 ARRAY (Ett sätt att kopiera rektangulärt eller polärt ) Command: Polar Array Select objects: Klicka på select objects och välj cirklarna och centrumlinjen. Center point: För att välja kring vilken punkt de ska kopieras, välj pick Center point och gå in och markera intersection E. Fyll sedan i enligt nedan. Total number of items: 8 Angle to fill: 360 Högerklicka och välj Rotate items: COPY (att kopiera ett eller flera objekt) Command: copy Select objects: välj centrumlinjen F Select objects <Base point or displacement>/multiple: _cen of Välj centrum av cirkel 1# (Se bild ovan) Second point of displacement: _cen of Välj centrum av cirkel 2# (Se bild ovan) På samma sätt kan du kopiera de andra centrumlinjerna. Det går lika bra att spegla dem.

23 DIMENSION (måttsättning) Nu är det dags att måttsätta, det sker via rullgardinsmenyn. Under Dimension väljer man Linear för att kunna måttsätta antingen horisontellt eller vertikalt. OBS! Glöm inte att byta lager, vi använder matt eller E1 som måttsättningslager. Command: _dimlinear Select first extension line origin or <select object>: _endp of (välj endpoint A) Select second extension line origin: _endp of (välj endpoint B) Dimension line location (Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated): (välj valfritt position C) Dimension text = 80 (programmet räknar automatiskt och skriver i detta fall 80) På samma sätt måttsätter man vertikalt. Command: _dimangular Select arc, circle, line, or press ENTER: (välj linjen A) Second line: (välj linjen B) Dimension arc line location (Mtext/Text/Angle): (välj valfritt position C) Dimension text = 45

24 Måttsätta med pil Command: _leader Specify first leader point: _mid of (välj mid point av kurvan, position A) Specify next point: (välj position B, så att du bestämmer storlek och lutning på pilen) Specify next point: (välj valfri position) Tryck därefter ENTER 2 ggr så får du upp en text formaterings ruta. Skriv in R 8,0. Tryck sedan OK. OBS! Om ni inte har fått någon pilspets på er pil kan ni ändra det inne i properties eller i dimension style.

25 TEXT Klicka på multiline text under fliken Annotation: OBS! Diametertecknet erhålles genom att ange %%C. Komplettera ritningen. Spara med Save As. Uppgift 3 SLUT

26 Övning 4 Med uppgift 4 lär man sig att tänka hur man hanterar större objekt samt att kunna presentera ritningar med olika skala och att måttsätta och skriva ut. Uppgiften skall göras enligt lärarens instruktioner. Öppna ovning4.dwg från din hemkatalog H: Observera att objektet är ritat i skala 1:1

27 Layout Man förutsätter att ritningen är klar i skala 1:1. Det första man gör är att skapa en layout. För att kunna göra det i Autocad måste man följa en rad instruktioner som gör det lätt för oss att bestämma utskriftsformat (papper storlek, ram, skala och måttsättningen.) Steg 1. Skapa Layout Layout kan man skapa på olika sätt, vi gör det på följande sätt: Aktivera layer VPORT Klicka på fliken Layout 1 längs ner på skärmen. När du kommer in i Layouten högerklickar du på samma flick och väljer page setup manager och klickar på modiffy-knappen.

28 Fyll i bl a skrivare och papperformat enligt bilden nedan. Klicka på OK! Och stäng alla fönster. På skärmen får man A3 PAPPER, nästa steg är att hämta A3 ram.

29 Steg 2. A3 RAM A3 ram är sparat i minne, det gäller att komma åt och hämta det. Välj kommandot Insert Bläddra fram från listan, Name: A3BYG Insertion point, Specify On-screen (kryssabort). Måtta in fästningspunkt koordinator: X =30, Y = 20 (för att ramen ska hamna snyggt på papperet) Avsluta med OK

30 Viewport & Skala Anpassa Viewports (vyer) Man får en bild i en vy som visar hela modellen. Modellen har ingen bestämd skala än. Anpassningen av skalan bestäms efter att man växlat mellan papper-space läge och modell läge. Detta görs på följande sätt: Välj new Viewports (rectangular) Dra upp en ruta i ritramen där du vill ha din figur. Dator skapar en viewport (vyfönster), upprepa för att skapa ett mindre fönster sidan om första. Från statusraden klicka på knappen PAPER så att det ändras till MODEL Välj rutan till vänster genom att klicka på det (aktivera rutan) Bestäm skalan i viewporten till 1:10 genom att klicka på viewport scale.

31 Text Ritningshuvud Glöm inte att fylla i ritningshuvudet med TEXT enligt tidigare avsnitt. När du har skrivit all text som behövs, avsluta med att spara i din H:\ För utskriftsinställningar kolla inställningarna på nästa sida.

32 PROJEKTUPPGIFTEN Nedan följer några tips för att rita de detaljanslutningar som ingår i projektuppgiften. Tips 1 Rita hela klimatskalet enligt sektion A-A i uppgiften. När detta är gjort går det enkelt att klippa ut detaljerna 1, 2 och 3 med kommandot trim. Ta gärna en kopia först på sektionen så finns den kvar om något blir fel. Eftersom detaljerna ska redovisas i skala 1:10 så är det lämpligt att göra tre layuoter med med en detalj på varje ritblankett. Tips 2 Eftersom konturlinjerna och texten i ritningen ska vara av en tjockare linje så se till att rita dessa i lager kontur medan t ex symbolen för isolering kan ritas i lager 1. Det är nämligen i färgen på linjerna som styr tjockleken vid utskrift. Tips 3 Symbolen för isolering görs lämpligen med kommandot array genom att rita en bit av isoleringen t ex enligt nedan med hjälp av bl a circle och trim : Nästa steg är att använd rectangular array för att kopiera symbolen att täcka hela isolerskiktet:

33 Tips 4 När man ska rita t ex takpannor på ett tak så kan det vara lämpligt att tillfälligt lägga koordinatsystemet i takets lutning. Börja med att ta fram coordinates verktygsmeny genom att högerklicka på fliken views Välj nytt USC och peka ut det nya koordinatsystemet med 3 punkter: Genom att välja punkt 1, 2 och 3 på taket nedan så följer koordinaterna lutningen på taket och det blir lätt att rita in t ex takpannor.

34 För att gå tillbaka till det ursprungliga systemet väljs World.

35 Tips 5 Vid utskrift av layouterna bör plotmenyn vara ifylld enligt nedan: För att få rätt linjetjocklekar på utskriften ska vi editera plot style table. Välj Grayscale och Klicka på knappen uppe till höger. Ställ in värdena för lineweight till 0.25 mm för color 1 (rött) och 0.5 mm för color 7 (svart/vitt).

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Topocad 14 manual Innehållsförteckning Innehåll... 1 Topocad 14 hjälp- och referensmanual... 1 Generella funktioner... 3 Generella kommandon... 4 Stöd för höger musknapp... 4 Ikoner... 4 Generella funktioner...

Läs mer

MANUAL OCH ÖVNINGSUPPGIFTER FÖR

MANUAL OCH ÖVNINGSUPPGIFTER FÖR MANUAL OCH ÖVNINGSUPPGIFTER FÖR Ver. 1.0, 2014-03-01 2 3 INNEHÅLL. INNEHÅLL....3 FÖRORD....6 CADDIREKT VVS ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING....7 STARTA CADDIREKT VVS...7 STARTA CADDIREKT VVS VERKTYG...7 REGISTRERA

Läs mer

Crash course till Eagle 4. Easily Applicable Graphical Layout Editor

Crash course till Eagle 4. Easily Applicable Graphical Layout Editor Crash course till Eagle 4 Easily Applicable Graphical Layout Editor Inledning Eagle är ett program där man smidigt kan designa sina egna kretskort. I denna manual kommer jag att ge en funktionsbeskrivning

Läs mer

BERNINA Broderisoftware Version 5.0. i texten nedan kallat BBS. BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Snabbguide. v5.

BERNINA Broderisoftware Version 5.0. i texten nedan kallat BBS. BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Snabbguide. v5. BERNINA Broderisoftware Version 5.0 i texten nedan kallat BBS BERNINA EditorLite BERNINA EditorPlus BERNINA DesignerPlus Snabbguide 1 Innehåll Kapitel 1 Introduktion BERNINA Broderisoftware - programnivåer

Läs mer

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Formatering av text i Word A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... A Begrepp...1 Rubriker...1 Formatering av

Läs mer

Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser. Guide till hur du skapar händelsediagram med Flowbreeze

Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser. Guide till hur du skapar händelsediagram med Flowbreeze Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser Guide till hur du skapar händelsediagram med Flowbreeze Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser Med programmet Flowbreeze vänder vi oss

Läs mer

ArchiCAD DWG-guide 1

ArchiCAD DWG-guide 1 ArchiCAD DWG-guide 1 0. KUNSKAPSREKOMMENDATION...4 0.1 KUNSKAPSREKOMMENDATIONER...4 0.2 KUNSKAPSNIVÅER FÖR DWG-GUIDEN...4 1. INLEDNING...5 1.1 ALLMÄNT OM DWG SOM STANDARDFORMAT FÖR 2D-RITNINGAR...5 1.2

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Licensavtal...4 Nyheter...5 Följande nyheter finns i programmet:...5 Snabbmanual...6 Välj layout och fyll i text...6 Utskrift...6 Spara skylten...6 Öppna skylt...6

Läs mer

MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel MindExpress Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet För att starta Mind Express manuellt, klickar du på

Läs mer

Introduktion... i Digital Prototyping... iii

Introduktion... i Digital Prototyping... iii Innehåll Del 1 Introduktion... i Digital Prototyping... iii KAPITEL 1 Komma igång... 1 Lektion: Användargränssnittet i Autodesk Inventor... 1 Om olika miljöer... 2 Om projektfiler... 5 Inventors filtyper...

Läs mer

Skriva. Dokument. Formatera. Redigera. Bilder. SmartArt. Stavning. Tabeller

Skriva. Dokument. Formatera. Redigera. Bilder. SmartArt. Stavning. Tabeller Skriva Dokument Formatera Bilder Redigera SmartArt Stavning Tabeller Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-26 Innehåll INTRODUKTION... 1 SKÄRMBILDEN... 1 Namnlist... 2 Menyflikar...

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

KOM I GÅNG I MITT FÖRSTA PROJEKT

KOM I GÅNG I MITT FÖRSTA PROJEKT KOM I GÅNG I MITT FÖRSTA PROJEKT Udviklet af PC SCHEMATIC A/S och översatt av CADMAC.SE Kopiering kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra PC SCHEMATIC A/S ELLER CADMAC. Svensk generalagent; CADMAC La

Läs mer

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken.

Copyright Docendo AB. Produkt- och producentnamnen som används i boken är ägarens varumärken eller registrerade varumärken. I denna bok har vi använt svensk version av Illustrator CS6 och Windows 7. Om du använder andra versioner kan det se lite annorlunda ut hos dig. Har du installerat programmet på Mac, skiljer det bland

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Förberedelseuppgift inför datorlaborationen

Förberedelseuppgift inför datorlaborationen Förberedelseuppgift inför datorlaborationen Det finns datorprogram som följer strålar genom linssystem. Rätt använda kan de vara extremt kraftfulla verktyg och bespara dig många timmars beräkningar. Datorlaborationen

Läs mer

Om Dreamweaver. Vill du skriva ut lathunden finns den som pdf-fil att ladda ned. Skapa en webbplats (lokal) Spara

Om Dreamweaver. Vill du skriva ut lathunden finns den som pdf-fil att ladda ned. Skapa en webbplats (lokal) Spara Lathund till Dreamwearve 3.0 Om Dreamweaver Dreamweaver är ett program/verktyg för att skapa hemsidor, underhålla webbplatser och webbsidor. Med Dreamweaver som webbeditor kan du på ett lätt sätt skapa

Läs mer

Pointer Solutions Spitfire

Pointer Solutions Spitfire Pointer Solutions Spitfire Version 3.7 Användarmanual 15 September 2008 Innehållsförteckning Introduktion...2 Installation...3 Licens inmatning...8 Karta...11 Kart lager och inställningar...17 Ladda ner

Läs mer

Redaktörshandbok för www.socialdemokraterna.se EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime 2008 -1-

Redaktörshandbok för www.socialdemokraterna.se EpiServer. Redaktörshandbok. Avantime 2008 -1- Redaktörshandbok -1- Innehåll Redaktörshandboken Vad är EpiServer?...3 Roller... 5 Ordlista... 6 Kom igång med EpiServer logga in... 8 Inloggat läge tre olika sätt att redigera... 9 Skapa en ny sida i

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002

Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201. Ordbehandling med Word 2002 Värmdö Gymnasium Datorkunskap DAA1201 Ordbehandling med Word 2002 Ordbehandling med Word 2002 Innehållsförteckning Grundläggande funktioner i Word 2002 (G)...6 Starta Word 2002...6 Olika delar i programfönstret...6

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Användarhandledning. NetDoc Mobile. Vitec Energy AB

Användarhandledning. NetDoc Mobile. Vitec Energy AB Användarhandledning NetDoc Mobile Vitec Energy AB Innehållsförteckning Referens 1 Generellt om NetDoc Mobile... 1 Programstart... 1 Rullgardinsmenyer... 3 Generellt om Rullgardinsmenyer... 3 Arkiv...

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

Saida. Ordprediktion. Innehåll

Saida. Ordprediktion. Innehåll Saida Ordprediktion Innehåll Saida i korthet.... 2 Kom igång snabbt.... 2 Installation.... 2 Start... 3 Saida och flera språk... 3 Att använda talsyntes... 3 Om ordlistorna och stavningskontrollen i Saida..

Läs mer

DC UTBILDNING Microsoft Word 2013 grundkurs WO13G-1

DC UTBILDNING Microsoft Word 2013 grundkurs WO13G-1 DC UTBILDNING Microsoft Word 2013 grundkurs WO13G-1 Microsoft Word 2013, grundkurs DC UTBILDNING Box 1023 251 10 HELSINGBORG tel. 042-26 22 00 e-post: admin @dcutbildning.com Internet: http://www.dcutbildning.com

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Steg 2 Word 2007 Windows 8

Steg 2 Word 2007 Windows 8 Steg 2 Word 2007 Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 2 W8 Sida 1 Ordbehandlingsprogrammet Word 2007 Förberedelser Word finns förmodligen inte på din dator utan du måste ladda hem programmet

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer