Reviderat Fredrik H/UmU -12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reviderat Fredrik H/UmU -12"

Transkript

1 Reviderat Fredrik H/UmU -12

2 AUTO-CAD GRUNDKURS i 2D Att komma igång Kopiera ner övningsfilerna till detta häfte från kurshemsidan till din hemkatalog på H:\ Starta programmet AutoCAD 2010 på datorn. Gränssnittet Rulllgardinsmeny Verktygsfält (Ribbons) Kommandopromten Statusraden innehåller olika typer av verktyg för att underlätta ritandet!

3 Från rullgardinsmenyn, välj File, sedan New, välj därefter Bygg2012.dwt från din hemkatalog, när det är gjort tryck på OK. Nu kommer programmet att startas med ett så kallat Bygganpassat läge. Innan man fördjupar sig i programmet, är det bra att först lära känna vissa av AutoCAD s grund- och huvudverktygsfält som brukar fås i den vanliga grundinstallationen. Bilderna nedan visar de verktyg som kommer att användas i denna manual. Line Arc Hatch Circle Copy Offset Move Trim Erase Fillet Array

4 Genom att hålla ner shift-tangenten och högerklicka på musen så får man upp följande meny: Dessa kommandon är bra att använda om man vill se till att snappa fast på en fast punkt t ex en cirkels centrumpunkt eller mittpunkten på en linje. Statusraden anger bl a: a) Koordinater F6 b) GRID (rutnät för ritningsarbete) F7 c) ORTHO (Vert. o Hor. linjer) F8 d) SNAP (Linjers ändpunkt låses F9 till ett rutnät) mm. Kommandoarean: Alla kommandon man utför med pekdon eller tangentbord registreras i kommandoarean. Ritformat: När AUTOCAD (Bygg2012.dwt) startas upp kommer standardformat Bygg-A3 automatiskt fram på skärmen.

5 MAN KAN UTFÖRA RITARBETE ENLIGT OLIKA METODER. DET GÅR BRA ATT BLANDA METODERNA. Metod 1: Genom att via tangentbordet skriva in olika ritkommandon i kommandoarean. (primitivt) Pröva att rita en linje med kommandot LINE. Metod 2: Genom att använda verktygsfälten. Klicka på kommandot LINE, rita linjen med pekdonet (OBSERVERA ATT OBEROENDE AV VILKEN METOD SOM ANVÄNDES SÅ VISAS ALLA KOMMANDON I KOMMANDOAREAN LÄNGST NED PÅ SKÄRMEN). Att sudda ut linjerna med kommandot ERASE. Att rita cirklar: Från verktygsfältet välj CIRCLE. En cirkel kan t.ex. ritas genom att ange: a) centrum, radie (C;R) b) centrum, diameter (C;D) PRÖVA!!!!!!! Att rita bågar: Klicka ARC. En båge kan ritas genom att t.ex. ange: a) start, centrum, end (S;C;E) b) start, radie, angle (vinkel) (S;R;A) PRÖVA!!!!!!!! Lager: Lager skapas för att t.ex. dela upp en ritning i flera delar. (VVS, stomme, el, etc.). Olika linjetyper och olika färger kan definieras för olika lager. Man kan släcka och tända olika lager så att endast vissa delar av ritningen syns. Lager skapas genom att klicka på verktyget layer properties (se bild). Layer properties En dialogruta framträder. Skapa lagret "centrum-test" (se bild nästa sida) där alla linjer ritas punktstreckade och färgen är blå. Kontrollera att du har gjort rätt genom att rita en linje. Om punktstreckningen ej framträder bra kan skalningen ändras. Detta utförs med hjälp av kommandot LTSCALE (kom. Förklaras lite senare). GRID-avstånd: Kan ändras genom att välja Tools/Drafting Settnings Snap and Grid från rullgardinmeny. SNAP-avstånd Ändra snap-avstånd till 5 och grid avstånd till 5.

6 Skapa nytt lager När man ska rita en linje m.m kan man gå till väga på en del olika sätt. Man kan ange en punkt genom att positionera hårkorset någonstans på skärmen och därefter klicka. Då har man visat var punkten ska vara. Man kan också ge punktens koordinater från tangentbordet, genom att skriva in dess x- och y-koordinat. Dessa kan vara absoluta eller relativa. När du ska göra en ny ritning välj file, sedan new. Det kommer upp en ruta som heter Select template. Den mall ni ska använda heter Bygg 2012.dwt. Välj denna. En mallritning är en grundritning med rätt inställningar (lager, måttsättning mm). En mallritning har extension DWT, så att bygg mall heter Bygg2012.dwt. Observera att en färdig autocad ritning sparas som DWG (drawing) t ex. uppgift1.dwg

7 Rita med absoluta koordinater (x,y) Ett sätt att rita en linje på är att skiva in de absoluta koordinaterna för linjens start- och slutpunkt. Koordinaterna anges i x,y och ligger i förhållande till ett origo (0,0), och är punktens verkliga läge på ritningen. Man anger alltid X-koordinaten först och därefter Ykoordinaten. Exempel 1.1 Från file, välj new. Se till så att ni väljer rätt mall att använda. Nu kan ni börja rita stolen. Börja genom att ge ett kommando. Command: line Specify first point: 80,50 Specify next point: 80,230 Specify next point: 100,230 Specify next point: 100,140 Specify next point: 180,140 Specify next point: 180,50 Specify next point: 160,50 Specify next point: 160,120 Specify next point: 100,120 Specify next point: 100,50 Specify next point: 80,50 Specify next point: Spara din ritning. Detta gör du genom att klicka på file, välj Save as, leta upp ditt hembibliotek H: och ge din ritning ett namn, klicka därefter på Save.

8 Övning 1.1 Här är hushörn, dörrar och fönster angivna med verkliga koordinater. Rita upp denna på samma sätt som exempel 1.1. Det vill säga genom att ange de verkliga koordinaterna. Ni kan börja var ni vill på ritningen. När ni har gjort färdigt ritningen, spara den på din H:.

9 Rita med längd och riktning För att kunna rita en linje genom att skriva in ett avstånd och visa riktning måste man först se till så att ortho(eller polar tracking) nere i statusraden är aktiverad. När den är markerad kan man endast rita rakt horisontella linjer eller rakt vertikala linjer. När man ritar på detta sätt visar man åt vilket håll man vill gå med hjälp av musen och hårkorset, samt anger i toolbaren hur långt man vill i denna riktning. Exempel 1.2 Öppna en ny ritning och välj mallen Bygg 2010.dwt. Följ pilarna runt ritningen. Command: line Specify first point: Välj en godtycklig punkt inom ramen. Specify next point: peka uppåt och skriv in längden 150 Specify next point: peka åt vänster och skriv in längden 220 Specify next point: peka nedåt och skriv in längden 150 Specify next point: peka åt höger och skriv in längden 100

10 Specify next point: peka uppåt och skriv in längden 10 Specify next point: peka åt vänster och skriv in längden 90 Specify next point: peka uppåt och skriv in längden 130 Specify next point: peka åt höger och skriv in längden 200 Specify next point: peka nedåt och skriv in längden 130 Specify next point: peka åt vänster och skriv in längden 50 Specify next point: peka nedåt och skriv in längden 10 Specify next point: peka åt höger och skriv in längden 60 Specify next point: Nu är ritningen färdig. Avsluta med att spara den i din H:. Övning 1.2 Med hjälp av att visa riktning och ange ett avstånd eller längd på linjen, ska du rita ovanstående figur. Alla längder är givna. Använd mallen Bygg 2012.dwt. Ritningen ska sparas.

11 Rita med relativa rätvinkliga x,y Med relativa koordinater menar man punktens läge i förhållande till föregående punkt (relativt den föregående punkten). För att ange de relativa koordinaterna skriver där x är förflyttningen i x-led och y är förflyttningen i y-led. Om man vill förflytta sig i negativt xeller y-led skriver Exempel 1.3 Öppna en ny ritning. Denna figur ska ritas med hjälp av att skriva in de relativa koordinaterna. Command: line Specify first point: Välj en godtycklig punkt och klicka. Specify next 100,0 Specify next 0,20 Specify next 20,0 Specify next 0,80 Specify next 20,0 Specify next 0,-80 Specify next 30,0

12 Specify next 0,20 Specify next 30,0 Specify next 0,40 Specify next 10,0 Specify next 0,-40 Specify next 20,0 Specify next 0,-40 Specify next 70,0 Specify next -50,-50 Specify next -200,0 Specify next -50,50 Specify next point: Ritningen är nu färdig. Spara den i din H:. Övning 1.3 Denna övning görs genom att gå till väga på samma sätt som exempel 1.3. Du behöver inte måttsätta.

13 Rita med relativa polära r < a Här anges nästa punkt genom att ange längden r och vinkeln från föregående punkt. Det r <. Vinkeln ges i grader och positiv riktning är medurs. Exempel 1.4 Öppna en ny ritning och rita följande exempel. Den ritas med hjälp av att ange relativa, polära koordinater. Command: line Specify first point: 70,90 Specify next 77<90 Specify next 108<35 Specify next 108<325 Specify next 77<270 Specify next 40<180 Specify next 50<90 Specify next 30<180 Specify next 50<270 Specify next point: C

14 Nu ska fönstret ritas. Command: line Specify first point: 100,110 Specify next 40<0 Specify next 30<90 Specify next 40<180 Specify first point: C Spara ritningen när ni är klara. Övning 1.4 Ovanstående ritning ska göras på samma sätt som övning 1.4, där ni angav längd och vinkel. Spara den när ni är klara.

15 Övning 2 Uppgiften är att rita figuren nedan, genom att utnyttja vissa ritkommandon (under Draw). Börja med att rita de yttre konturerna på samma sätt som ni har övat på tidigare. För att rita den inre figuren utgår ni från två stycken cirklar. En cirkel ritas med hjälp av kommandot Circle. Man kan gå tillväga så här: man ger kommandot. Därefter anger man var centrumpunkten av cirkeln ska vara. Sist bestämmer man hur stor radie (eller diameter) cirkeln ska ha.

16 Circle (Att rita cirklar) Cirkel 1: Command: Circle Specify center point for circle or 80,180 Specify radius of Circle or [Diameter] 25 Cirkel 2: Command: Circle Specify centre point for circle or 190,140 Specify radius of circle or [Diameter] 40 För att kunna rita de tangerande linjerna som sammanbinder cirklarna behöver man använda O snap (object snap) funktionen Snap to Tangent. O snap är ett sätt som hjälper användaren att rita exakt. Man kan referera till tidigare ritade objekt och fästa sig vid dessa. Det finns ett antal oblika O snap-knappar som man kan trycka in beroende på vilken del av objekten man vill åt. I detta fall ska vi rita två linjer som tangerar de båda cirklarna, därför används objekt snap TANgent. Den knappen ser ut så här: Command: Line Specify first point: Välj o snap Tangent och peka sedan på kurvan i position 1) Specify next point: Välj O snap Tangent en gång till och peka på kurvan i position 2. Upprepa samma sak för att utföra undre linjen mellan 3-4.

17 Trim (att klippa bort objekt mot andra objekt) Command: Trim Select cutting edges: Välj de nyritade linjerna Select object to trim Välj de delar av kurvorna som ska bort, tryck sedan på Esc. Erase (att radera bort objekt) Command: Erase Select objekt: välj en linje genom att peka på den, den blir då markerad, nu kan du trycka på för att ta bort just denna linje. (Observera att om du markerar flera objekt samtidigt, raderas flera objekt på en gång.) Undo (att backa ett eller flera steg bakåt) Command: Undo skriv in 1 om du vill backa ett steg, skriv in 2 om du vill backa 2 steg och så vidare. Tryck sedan på Varning! Observera att bakåt kan man alltid gå, men inte framåt. Man kan inte rädda de steg man ångrat, förutom det sista. Det som är kvar att göra är att fylla i en del av ritningen. Till det används kommandot Hatch.

18 Hatch (att snittmarkera) Det kommer upp en verktygsmeny där ni ska fylla i och välja en del saker: från Pattern - välj ANSI31 Scale: 2 (mata in 2 i scalerutan) Välj Pick Points. Nu kan du visa vilket område i modellen vill fylla i. Pick internal point: Klicka någonstans inne i området. Slutligen tryck Slut på övning 2.

19 Övning 3.1 Vi ska lära känna en rad av nya praktiska kommandon i uppgift 3, Fillet (runda av ), Mirror (spegling), Array (kopiering), Copy (också kopiering), Move (flyttning), Dimensions (måttsättning), Text (text hantering) och inte minst Print (utskrift) med hänsyn till tjockleken på linjerna samt formatet. Det som ska ritas i uppgift 3 är det som är inringat med en streckad linje. Följ de översiktliga anvisningarna nedan. Förbered den nya ritningen. (New) och välj Bygg2012.dwt mall (den innehåller A3 och är anpassad till uppgift 3). För att kunna rita bekvämt måste man anpassa (ändra) Snap till 5 och det gör man genom att man skriver i kommand-prompten: Snap sedan 5 Börja med att rita centrumlinjerna (punkt-streckade linjer som skär varandra, se bilden ovan). Längden på dessa har ingen betydelse. Den bestämmer ni själva. Command: line När du har ritat centrumlinjerna, byter du lager till KONTUR och ritar därefter konturlinjerna. Eftersom det finns två symmetrilinjer behöver man bara rita en fjärdedel av uppgiften. (Se bilden nästa sida.)

20 Vi kan t.ex. börja att rita i sektion C. Vi vet inga koordinater för denna punkt. Och för att kunna hitta denna punkt och göra en linje från den gör vi så här: Command: line (Välj skärningspunkten i mitten) Nu utgår du från skärningspunkten E, och kan välja punkt C relativt från E. Välj som första -65,0. Linjen startar då i punkt C. Titta på ritningen gör alla linjer upp till punkt A. Dessa kan göras antingen med relativa koordinater eller genom att ha ORTHO intryckt samt visa riktning och skriva in längden. För att kunna runda av hörnen används kommandot Fillet. Det görs på följande sätt: Fillet (att runda av två objekt) Command: Fillet För att kunna runda dem ska vi bestämma en avrundningsradie. Detta görs genom att skriva in: r Skriv sedan in önskad radie. (I detta fall 8) 8 Select first object: Välj linje 1. Select second object: Välj linje 2.

21 Mirror (Använd Mirror för att spegla) Gör följande: Command: Mirror Välj alla heldragna linjer och avsluta med Välj end-point (A) och end-point (B) på den vertikala linjen för att kunna bestämma spegel linjen Svara sedan på frågan: Vill du ta bort det gamla objektet? Skriv N om du vill behålla det. Upprepa operationen för att spegla horisontellt (använd C och D). Du ska sedan göra centrumcirklarna. Command: Circle <center point>: (välj Intersection-osnap korsning i mitten E) <Radius>: 20 Upprepa operationen för att rita ytterligare en cirkel. (med radie = 25) Rita de två små cirklarna med radie 3 och 6 mm. Avståndet mellan centrum av de stora cirklarna och centrum av de små cirklarna är 40. Glöm inte att rita centrumlinjen som går genom de små cirklarna.

22 ARRAY (Ett sätt att kopiera rektangulärt eller polärt ) Command: Polar Array Select objects: Klicka på select objects och välj cirklarna och centrumlinjen. Center point: För att välja kring vilken punkt de ska kopieras, välj pick Center point och gå in och markera intersection E. Fyll sedan i enligt nedan. Total number of items: 8 Angle to fill: 360 Högerklicka och välj Rotate items: COPY (att kopiera ett eller flera objekt) Command: copy Select objects: välj centrumlinjen F Select objects <Base point or displacement>/multiple: _cen of Välj centrum av cirkel 1# (Se bild ovan) Second point of displacement: _cen of Välj centrum av cirkel 2# (Se bild ovan) På samma sätt kan du kopiera de andra centrumlinjerna. Det går lika bra att spegla dem.

23 DIMENSION (måttsättning) Nu är det dags att måttsätta, det sker via rullgardinsmenyn. Under Dimension väljer man Linear för att kunna måttsätta antingen horisontellt eller vertikalt. OBS! Glöm inte att byta lager, vi använder matt eller E1 som måttsättningslager. Command: _dimlinear Select first extension line origin or <select object>: _endp of (välj endpoint A) Select second extension line origin: _endp of (välj endpoint B) Dimension line location (Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated): (välj valfritt position C) Dimension text = 80 (programmet räknar automatiskt och skriver i detta fall 80) På samma sätt måttsätter man vertikalt. Command: _dimangular Select arc, circle, line, or press ENTER: (välj linjen A) Second line: (välj linjen B) Dimension arc line location (Mtext/Text/Angle): (välj valfritt position C) Dimension text = 45

24 Måttsätta med pil Command: _leader Specify first leader point: _mid of (välj mid point av kurvan, position A) Specify next point: (välj position B, så att du bestämmer storlek och lutning på pilen) Specify next point: (välj valfri position) Tryck därefter ENTER 2 ggr så får du upp en text formaterings ruta. Skriv in R 8,0. Tryck sedan OK. OBS! Om ni inte har fått någon pilspets på er pil kan ni ändra det inne i properties eller i dimension style.

25 TEXT Klicka på multiline text under fliken Annotation: OBS! Diametertecknet erhålles genom att ange %%C. Komplettera ritningen. Spara med Save As. Uppgift 3 SLUT

26 Övning 4 Med uppgift 4 lär man sig att tänka hur man hanterar större objekt samt att kunna presentera ritningar med olika skala och att måttsätta och skriva ut. Uppgiften skall göras enligt lärarens instruktioner. Öppna ovning4.dwg från din hemkatalog H: Observera att objektet är ritat i skala 1:1

27 Layout Man förutsätter att ritningen är klar i skala 1:1. Det första man gör är att skapa en layout. För att kunna göra det i Autocad måste man följa en rad instruktioner som gör det lätt för oss att bestämma utskriftsformat (papper storlek, ram, skala och måttsättningen.) Steg 1. Skapa Layout Layout kan man skapa på olika sätt, vi gör det på följande sätt: Aktivera layer VPORT Klicka på fliken Layout 1 längs ner på skärmen. När du kommer in i Layouten högerklickar du på samma flick och väljer page setup manager och klickar på modiffy-knappen.

28 Fyll i bl a skrivare och papperformat enligt bilden nedan. Klicka på OK! Och stäng alla fönster. På skärmen får man A3 PAPPER, nästa steg är att hämta A3 ram.

29 Steg 2. A3 RAM A3 ram är sparat i minne, det gäller att komma åt och hämta det. Välj kommandot Insert Bläddra fram från listan, Name: A3BYG Insertion point, Specify On-screen (kryssabort). Måtta in fästningspunkt koordinator: X =30, Y = 20 (för att ramen ska hamna snyggt på papperet) Avsluta med OK

30 Viewport & Skala Anpassa Viewports (vyer) Man får en bild i en vy som visar hela modellen. Modellen har ingen bestämd skala än. Anpassningen av skalan bestäms efter att man växlat mellan papper-space läge och modell läge. Detta görs på följande sätt: Välj new Viewports (rectangular) Dra upp en ruta i ritramen där du vill ha din figur. Dator skapar en viewport (vyfönster), upprepa för att skapa ett mindre fönster sidan om första. Från statusraden klicka på knappen PAPER så att det ändras till MODEL Välj rutan till vänster genom att klicka på det (aktivera rutan) Bestäm skalan i viewporten till 1:10 genom att klicka på viewport scale.

31 Text Ritningshuvud Glöm inte att fylla i ritningshuvudet med TEXT enligt tidigare avsnitt. När du har skrivit all text som behövs, avsluta med att spara i din H:\ För utskriftsinställningar kolla inställningarna på nästa sida.

32 PROJEKTUPPGIFTEN Nedan följer några tips för att rita de detaljanslutningar som ingår i projektuppgiften. Tips 1 Rita hela klimatskalet enligt sektion A-A i uppgiften. När detta är gjort går det enkelt att klippa ut detaljerna 1, 2 och 3 med kommandot trim. Ta gärna en kopia först på sektionen så finns den kvar om något blir fel. Eftersom detaljerna ska redovisas i skala 1:10 så är det lämpligt att göra tre layuoter med med en detalj på varje ritblankett. Tips 2 Eftersom konturlinjerna och texten i ritningen ska vara av en tjockare linje så se till att rita dessa i lager kontur medan t ex symbolen för isolering kan ritas i lager 1. Det är nämligen i färgen på linjerna som styr tjockleken vid utskrift. Tips 3 Symbolen för isolering görs lämpligen med kommandot array genom att rita en bit av isoleringen t ex enligt nedan med hjälp av bl a circle och trim : Nästa steg är att använd rectangular array för att kopiera symbolen att täcka hela isolerskiktet:

33 Tips 4 När man ska rita t ex takpannor på ett tak så kan det vara lämpligt att tillfälligt lägga koordinatsystemet i takets lutning. Börja med att ta fram coordinates verktygsmeny genom att högerklicka på fliken views Välj nytt USC och peka ut det nya koordinatsystemet med 3 punkter: Genom att välja punkt 1, 2 och 3 på taket nedan så följer koordinaterna lutningen på taket och det blir lätt att rita in t ex takpannor.

34 För att gå tillbaka till det ursprungliga systemet väljs World.

35 Tips 5 Vid utskrift av layouterna bör plotmenyn vara ifylld enligt nedan: För att få rätt linjetjocklekar på utskriften ska vi editera plot style table. Välj Grayscale och Klicka på knappen uppe till höger. Ställ in värdena för lineweight till 0.25 mm för color 1 (rött) och 0.5 mm för color 7 (svart/vitt).

AUTOSNAP & AUTOTRACKING

AUTOSNAP & AUTOTRACKING AUTOSNAP & AUTOTRACKING Med AutoSnap och AutoTracking kan Du filtrera ut specifika punkter vid varje tillfälle som AutoCAD frågar efter en punkt (from point eller to point). AutoSnap och AutoTracking ersätter

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD 2006

NYHETER I AUTOCAD 2006 NYHETER I AUTOCAD 2006 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2006, jämfört med AutoCAD 2005. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. KOMMANDOT JOIN Med det nya kommandot

Läs mer

F1 grundläggande funktioner i AutoCad Architecture 2012. Johan Jönsson

F1 grundläggande funktioner i AutoCad Architecture 2012. Johan Jönsson F1 grundläggande funktioner i AutoCad Architecture 2012 Johan Jönsson Välkomna till VBKF05: Cad teknik med byggtillämpningar Presentation Påskrift Vad som ska göras i kursen Rita i 2d, skapa egna 3d objekt,

Läs mer

F1 grundläggande funktioner i AutoCad Architecture 2014. Johan Jönsson

F1 grundläggande funktioner i AutoCad Architecture 2014. Johan Jönsson F1 grundläggande funktioner i AutoCad Architecture 2014 Johan Jönsson Välkomna till VBKF05: Cad teknik med byggtillämpningar Vad som ska göras i kursen: Rita i 2d, skapa egna 3d objekt, använda färdiga

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD 2005

NYHETER I AUTOCAD 2005 NYHETER I AUTOCAD 2005 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2005, jämfört med AutoCAD 2004. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. UTÖKADE HJÄLPFUNKTIONER Rullgardinsmenyn

Läs mer

Innehåll. Innehåll...4 Förord...8 Författare...9 WITU AB...9 Konventioner...10 STARTA, SPARA OCH AVSLUTA... 11

Innehåll. Innehåll...4 Förord...8 Författare...9 WITU AB...9 Konventioner...10 STARTA, SPARA OCH AVSLUTA... 11 Innehåll Innehåll...4 Förord...8 Författare...9 WITU AB...9 Konventioner...10 STARTA, SPARA OCH AVSLUTA... 11 Starta AutoCAD 2016...11 Quick Access Toolbar...13 Rullgardinsmenyerna (MENU BARS)...13 Starta

Läs mer

AutoCad LT 2,0. Förklaring till några vanliga kommandon. Sid 1

AutoCad LT 2,0. Förklaring till några vanliga kommandon. Sid 1 AutoCad LT 2,0. till några vanliga kommandon. Sid 1 a Arc, rita en cirkelbåge. Välj bland följande menyer: Start, Center, End Start, Center, Angle Start, End, Angle Center, Start, End Center, Start, Angle

Läs mer

Henrik Persson Lund 1997

Henrik Persson Lund 1997 Institutionen för Brandteknik Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet AV Henrik Persson Lund 1997 Innehållsförteckning 1 FÖRKLARINGAR 1 1.1 FILFORMAT 1 2 INLEDNING 2 2.1 BAKGRUND 2 2.2 FÖRDJUPNING 2

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD LT 2008

NYHETER I AUTOCAD LT 2008 NYHETER I AUTOCAD LT 2008 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD LT 2008, jämfört med AutoCAD LT 2007. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. NYTT FÖRDEFINIERAT

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer

3D-modellering. och. ritningsframställning

3D-modellering. och. ritningsframställning SolidWorks 2010 Övningsuppgift 1 3D-modellering och ritningsframställning Platta med hål Lektionen skänkt av F:a CADedu 070-394 55 99 Platta med hål Varning: Denna första övning kommer att bli ganska jobbig

Läs mer

CADMUM AB Mölndalsvägen 30 A ; 412 63 GÖTEBORG Tfn 031 / 83 20 30 ; Tfx 031 / 83 20 34 www.cadmum.com

CADMUM AB Mölndalsvägen 30 A ; 412 63 GÖTEBORG Tfn 031 / 83 20 30 ; Tfx 031 / 83 20 34 www.cadmum.com NYHETER I AUTOCAD 2002 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2002 (jämfört med AutoCAD 2000). Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. ASSOCIATIV MÅTTSÄTTNING I AutoCAD

Läs mer

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Karlstads GeoGebrainstitut Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet Mats Brunström Maria Fahlgren GeoGebra ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Invigning

Läs mer

Förord...6 Författare...7 WITU AB...7 Bokens upplägg...8 Målsättning...8. Revit Architecture...9. Revits familjer och element...12

Förord...6 Författare...7 WITU AB...7 Bokens upplägg...8 Målsättning...8. Revit Architecture...9. Revits familjer och element...12 Innehåll Förord...6 Författare...7 WITU AB...7 Bokens upplägg...8 Målsättning...8 Architecture...9 Architecture...9 Architecture för studenter...9 BIM...10 Att arbeta med...11 s familjer och element...12

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Flera våningar. ArchiCAD 16. Delmoment:! Skapa nya våningsplan, kopiera och klistra in i våningsplan,

Flera våningar. ArchiCAD 16. Delmoment:! Skapa nya våningsplan, kopiera och klistra in i våningsplan, ArchiCAD 16 Övningsuppgift 4 Flera våningar Delmoment:! Skapa nya våningsplan, kopiera och klistra in i våningsplan, sätta in trappor, göra hål i bjälklag, placera ut räcken. 2013 www.cadedu.se! Med kopieringsrätt

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

AutoCAD Civil 3D 2015 Grundkurs

AutoCAD Civil 3D 2015 Grundkurs AutoCAD Civil 3D 2015 Grundkurs Augustin Konsult AutoCAD Civil 3D 2015 Grundkurs, version 1.0 2014-10-29 Kapitel 1: Användargränssnitt och den svenska lokaliseringen... 6 Ribbons och menyer... 6 Toolspace...

Läs mer

Innehåll Innehåll...4 Förord...8 Författare...9 WITU AB...9 Konventioner...10

Innehåll Innehåll...4 Förord...8 Författare...9 WITU AB...9 Konventioner...10 Innehåll Innehåll...4 Förord...8 Författare...9 WITU AB...9 Konventioner...10 NYHETER... 11 Nyheter i AutoCAD 2007-2010...11 Nyheter i AutoCAD 2011...13 Nyheter i AutoCAD 2012...14 Nyheter i AutoCAD 2013...15

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2012

VÄLKOMMEN TILL NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2012 VÄLKOMMEN TILL NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2012 AutoCAD Map 3D 2013 Nyheter och en del annat Bengt Magnusson, AEC AB Filformat ändrat DWG 2013 Till äldre format: Save As eller DWG Convert Till äldre format

Läs mer

GeoGebra i matematikundervisningen - Inspirationsdagar för gymnasielärare. Karlstads universitet 19-20 april. Liten introduktionsguide för nybörjare

GeoGebra i matematikundervisningen - Inspirationsdagar för gymnasielärare. Karlstads universitet 19-20 april. Liten introduktionsguide för nybörjare GeoGebra i matematikundervisningen - Inspirationsdagar för gymnasielärare 19-20 april Liten introduktionsguide för nybörjare GeoGebra 0 Introduktionsövningar till GeoGebra När man startar GeoGebra är det

Läs mer

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Del 4 BILDER OCH TABELLER 0. Arbeta med bilder... 9. Redigera bilder... 96. Klickbara bilder/imagemaps... 0. Tabeller... 04 4. Skapa

Läs mer

Steg 8 OpenOffice Presentation

Steg 8 OpenOffice Presentation Steg 8 OpenOffice Presentation Mac OS X Sept -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 8 Mac Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2. Datorns funktion OpenOffice Presentation är ett program som du kan använda

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Om bokförfattaren och Rita med SketchUp... 8 Bra att veta... 9 Programspråk och förklaringar:... 9 Finns funktionen i gratisversionen (Make)?... 9 Musen är

Läs mer

Exempel på hur man kan bygga enkla former i Illustrator

Exempel på hur man kan bygga enkla former i Illustrator Exempel på hur man kan bygga enkla former i Illustrator Öppna ett nytt dokument (ctrl-n), storleken spelar ingen större roll eftersom innehållet är vektorbaserat kan det alltid skalas om senare. Välj Pennverktyget

Läs mer

Kapitel 1 Komma i gång... 5

Kapitel 1 Komma i gång... 5 DDS-CAD Arkitekt 10 Komma i gång Kapitel 1 1 Kapitel Sida Kapitel 1 Komma i gång... 5 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljö Windows... 6 Begrepp... 6 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett

Läs mer

KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD. Idé och produktion av: Oscar Torstensson

KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD. Idé och produktion av: Oscar Torstensson KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD Idé och produktion av: Oscar Torstensson Förord Kompendiet är främst avsett till de nybörjare som läser eller är utbildade till arkitekter eller byggnadsingenjörer. Grundtanken

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Grundritning Platta på mark

Grundritning Platta på mark Grundritning Platta på mark Inställning för grund i vån. 1 av projektet... 2 Ritningsnummer Grundritning... 4 Startfil för Grundritning... 4 Inställning för Grundritning... 5 Grundritning för golvvärme

Läs mer

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Ett sätt att göra en offert unik och professionell kan till exempel vara att skapa ett försättsblad som ger ett stilrent och organiserat intryck, se vårt

Läs mer

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR I AUTOCAD 2004

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR I AUTOCAD 2004 NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR I AUTOCAD 2004 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2004, jämfört med AutoCAD 2002. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. OPTIMERADE

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Innehåll Uppgifter ipad utbildning

Innehåll Uppgifter ipad utbildning Datum: 2015-03-09 Innehåll Uppgifter ipad utbildning ipad 1. Knappar 2. Hemskärmen & appar 3. Visa öppnade appar 4. Ordna appar 5. Skapa/ta bort mapp 6. Lägga till en app på ipaden 7. Ta bort en app på

Läs mer

Adobe Acrobat. Acrobats fönster !!!

Adobe Acrobat. Acrobats fönster !!! Adobe Acrobat Adobe Acrobat Reader är ett program som gör det möjligt att titta på, skriva ut och söka i PDF-dokument 1. Programmet finns för PC, MacIntosh och UNIX-datorer. PDF-dokument innehåller, förutom

Läs mer

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail.

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. E-programmets datorsalar är utrustade med datorer som

Läs mer

LATHUND REVIT/RHINO WORKSHOP

LATHUND REVIT/RHINO WORKSHOP LATHUND REVIT/RHINO WORKSHOP 1. STARTA PROJEKT 3. SKAPA CETRALFIL Starta nytt projekt genom NEW > Tryck på BROWSE > Leta reda på Mallfil LTH i den gemensamma Projektmappen under mappen MALLFIL > Klicka

Läs mer

MANUAL. Ver. 1.0, 2015-01-01

MANUAL. Ver. 1.0, 2015-01-01 MANUAL Ver. 1.0, 2015-01-01 2 INNEHÅLL. INNEHÅLL.... 2 FÖRORD.... 3 CADDIREKT SKALAFORMAT ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING.... 4 STARTA CADDIREKT SKALAFORMATLT... 6 STARTA CADDIREKT SKALAFORMATLT VERKTYG... 7

Läs mer

Grundkurs i PowerPoint 2003

Grundkurs i PowerPoint 2003 1(206) Grundkurs för Microsoft PowerPoint 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till presentationsprogrammet PowerPoint. Många menar att PowerPoint endast

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

Diagramritning med Excel och figurritning med Word

Diagramritning med Excel och figurritning med Word 1(11) Inför fysiklaborationerna Diagramritning med Excel och figurritning med Word Del 1. Uppgift: Excel Målet med denna del är att du skall lära dig grunderna i Excel. Du bör kunna så mycket att du kan

Läs mer

Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser. Guide till hur du skapar händelsediagram med Flowbreeze

Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser. Guide till hur du skapar händelsediagram med Flowbreeze Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser Guide till hur du skapar händelsediagram med Flowbreeze Flowbreeze ett verktyg vid händelse- och riskanalyser Med programmet Flowbreeze vänder vi oss

Läs mer

Nyheterna i AutoCAD MEP 2014

Nyheterna i AutoCAD MEP 2014 Nyheterna i AutoCAD MEP 2014 Automatiska Property Set Definitioner I AutoCAD MEP 2014 kan du nu applicera Property sets automatiskt till objekt genom att kryssa i en kryssruta i Optionsdialogen.Dessa kan

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget.

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget. Rullningslisten Om informationen i fönstret inte ryms på skärmen skapas automatiskt en rullningslist i fönstrets högra kant. Med rullningslisterna kan du snabbt och enkelt flytta dig i fönstret 1 Klicka

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

Kursmaterial som riktar sig till CAD-utbildning inom Gymnasieskolor, Post-Gymnasiell utbildning och Högskolor med utbildning inom träbyggnadsteknik.

Kursmaterial som riktar sig till CAD-utbildning inom Gymnasieskolor, Post-Gymnasiell utbildning och Högskolor med utbildning inom träbyggnadsteknik. Revit och Husbyggnad Revit som den digitala snickeriverkstaden. I ett unikt pedagogiskt utbildningsmaterial får eleverna både lära sig Autodesk Revit och samtidigt i detalj bygga själva huskonstruktionen,

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Webbfönster När du klickar på en kartlänk öppnas kartan i ett nytt fönster eller en ny flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2

KOM-IGÅNG-GUIDE. Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 KOM-IGÅNG-GUIDE Kom igång och redigera din hemsida! SmelinkWeb4 editor 2 Smelink.se l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Uppdaterad: 121019 Del 1 Logga in Välkommen att ta

Läs mer

RoomDesigner Manual... 1

RoomDesigner Manual... 1 RoomDesigner Manual Innehållsförteckning RoomDesigner Manual RoomDesigner Manual... 1 Översikt... 3 2D- lägets verktyg... 4 3D- lägets verktyg... 5 2D- LÄGET... 6 Införande av fönster, dörrar samt inredning

Läs mer

Kombinera bild och text i Word97

Kombinera bild och text i Word97 SYDSOL Handledning Win 2000-02-23 Kombinera bild och text i Word97 Syfte: Kombinera text och bild till en enhet Att arbeta med text kombinerat med bild har varit omständligt i Word. Word är ju i första

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

SvenskkortmanualEasyCADV7

SvenskkortmanualEasyCADV7 Förkortningar och stilar: Den svenska versionen av EasyCADV7 levereras UTAN komplett manual. Vi gör så för att kunna hålla låga priser. HELP-filen som finns inlagd iprogrammet tjänar som utförlig manual

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Uppgift 18 Eget programval 2010 02 02

Uppgift 18 Eget programval 2010 02 02 Prezi lathund Vi skall skapa en presentation med hjälp av Prezi. För att använda Prezi behöver man logga in, dvs. skapa ett konto hos Prezi. När man sedan loggat in kan man skapa en ny Prezi. Det första

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

LabelLogic. Bruksanvisning. www.planglow.com info@planglow.com. Innehåll. Label Choices. Data Library. Print Centre. Design Centre

LabelLogic. Bruksanvisning. www.planglow.com info@planglow.com. Innehåll. Label Choices. Data Library. Print Centre. Design Centre www.planglow.com info@planglow.com Innehåll Label Choices Så här lägger du till en etikett Data Library Så här lägger du till smörgåsinformation Print Centre Så här skriver du ut etiketter Design Centre

Läs mer

Grundläggande datorkunskap. Kom igång med dator

Grundläggande datorkunskap. Kom igång med dator Grundläggande datorkunskap Kom igång med dator Korta fakta om datorn: DATORNS OLIKA DELAR BILDSKÄRM SYSTEMENHET TANGENTBORD MUS Använd bara musens vänsterknapp till att börja med. I många fall klarar du

Läs mer

LÄR DIG AUTOCAD/LT 2015

LÄR DIG AUTOCAD/LT 2015 LÄR DIG AUTOCAD/LT 2015 GRUNDER DEL 1 Lagen om upphovsrätt Detta dokument skyddas enligt lagen om upphovsrätt. Det är förbjudet att kopiera eller flerfaldiga dokumentet till andra än den eller de som omfattas

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder INSPIRA Microsoft PowerPoint Grunder Del. ClipArt och bilder 78 6. Diagram 87 7. Organisationsschema 98 8. Tabeller 0 9. Bildspel 0. Praktiska övningar 6 CLIPART OCH BILDER CLIPART OCH BILDER Infoga ClipArt

Läs mer

... ...2 Introduktion... ... ... ... ... ... ... ...3 Fillet Success... ...7 Camera View Settings... ...8 Self Intersecting Sweeps...

... ...2 Introduktion... ... ... ... ... ... ... ...3 Fillet Success... ...7 Camera View Settings... ...8 Self Intersecting Sweeps... Innehåll Nyheter i Inventor 2014...2 Introduktion......2 CADCAM-it... 2 AUTODESK... 2 AUTODESK INVENTOR... 2 Sketch Design...3 Fillet Success...7 Camera View Settings...8 Self Intersecting Sweeps...9 Self

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Elias Castegren. (Version 1, 2012)

Elias Castegren. (Version 1, 2012) Liten Emacs-referens Elias Castegren (Version 1, 2012) Det här är en kort genomgång av några väldigt grundläggande kommandon i Emacs. Dokumentet är inte utförligt eller ens särskilt pedagogiskt, utan jag

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD Datorns delar På en skivspelare kan du spela olika sorters musik som till exempel pop, rock, jazz, och klassiskt. Utan skivor är skivspelaren inget att ha. För att du ska kunna använda en dator måste du

Läs mer

Förberedelseuppgift inför datorlaborationen

Förberedelseuppgift inför datorlaborationen Förberedelseuppgift inför datorlaborationen Det finns datorprogram som följer strålar genom linssystem. Rätt använda kan de vara extremt kraftfulla verktyg och bespara dig många timmars beräkningar. Datorlaborationen

Läs mer

Introduktion till Word och Excel. 14 september 2008

Introduktion till Word och Excel. 14 september 2008 Introduktion till Word och Excel 14 september 2008 1 Innehåll 1 Inledning 3 2 Word 3 2.1 Uppgift................................ 3 2.2 Instruktioner............................. 3 2.2.1 Hämta hem ler.......................

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram En introduktion till WeavePoint 7 demo version Demoversionen är det fullständiga WeavePoint med undantag för att det inte går att spara egna mönster. Det går att testa olika sätt att skriva ut de exempel

Läs mer

LATHUND PROJECT 2000 SV/EN

LATHUND PROJECT 2000 SV/EN LATHUND PROJECT 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel.

Läs mer

Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager

Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager Uppgift 1 Designa en webbknapp Rita en form Håll ned musen

Läs mer

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Paletten Pennan Kalibrera tavlan Öppna Powerpoint direkt via paletten Öppna Scrapbooken (lektionsplaneraren) Pilen bredvid tangentbordsknappen visar att det finns fler

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

IdéTorget Manual. Fotoalbum i PowerPoint med berättarröst/spela CD

IdéTorget Manual. Fotoalbum i PowerPoint med berättarröst/spela CD IdéTorget Manual Fotoalbum i PowerPoint med berättarröst/spela CD Handikapp & Habilitering IdéTorget 2009 med funktionerna fotoalbum, berättarröst /spela cd skiva Manualen fungerar från och med PowerPoint

Läs mer

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson

Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson av: Tina Alfonsson Gunilla Stenkilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 INSTRUKTION TILL DIGITAL KAMERA MVC-FD73... 4 SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT TA/LAGRA EN BILD... 5 VISNING AV BILDER PÅ LCD-SKÄRMEN I KAMERAN...

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta.

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta. Snabbstartsguide Microsoft PowerPoint 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Hitta det du behöver Klicka

Läs mer

AutoCAD LT 2012 ANVÄNDARVÄNLIGHET. Ribbon. Anpassa ribbon UCS. Ann-Sofie Lundström. Håll Dig uppdaterad www.autocadsverige.blogspot.

AutoCAD LT 2012 ANVÄNDARVÄNLIGHET. Ribbon. Anpassa ribbon UCS. Ann-Sofie Lundström. Håll Dig uppdaterad www.autocadsverige.blogspot. AutoCAD LT 2012 Ann-Sofie Lundström ANVÄNDARVÄNLIGHET Ribbon Ribbon kom i AutoCAD/LT 2009 och har sedan dess uppdaterats liksom i 2012. Anpassa ribbon UCS Växla utseende på din Ribbon med pilen till höger

Läs mer

Crash course till Eagle 4. Easily Applicable Graphical Layout Editor

Crash course till Eagle 4. Easily Applicable Graphical Layout Editor Crash course till Eagle 4 Easily Applicable Graphical Layout Editor Inledning Eagle är ett program där man smidigt kan designa sina egna kretskort. I denna manual kommer jag att ge en funktionsbeskrivning

Läs mer

Floorplanner Ritnings Manual

Floorplanner Ritnings Manual Floorplanner Floorplanner Ritnings Manual Ritnings Manual Med Floorplanner kan du enkelt skapa interaktiva planlösningar och publicera dem på nätet. Denna manual förklarar Floorplanners ritningsverktyg.

Läs mer

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2 Paneler - VCPXX.2 Programmeringsmanual för VCP-paneler Revision 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Symbolfiler för kommunikation via IndraLogic... 3 2 Uppsättning i IndraWorks... 6 3 Programmering

Läs mer

Instruktion för PowerPoint

Instruktion för PowerPoint Intruktion för PowerPoint Landstingets kansli 2009-11-12 Informationsavdelningen, Carl Mölstad Instruktion för PowerPoint Landstingets PowerPoint-mall ska användas i alla sammanhang där en medarbetare

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

Introduktion till Word och Excel

Introduktion till Word och Excel Introduktion till Word och Excel HT 2006 Detta dokument baseras på Introduktion till datoranvändning för ingenjörsprogrammen skrivet av Stefan Pålsson 2005. Omarbetningen av detta dokument är gjord av

Läs mer

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel Programsnickaren Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet När programmet är installerat, hittar du programikonen

Läs mer