Reviderat Fredrik H/UmU -12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reviderat Fredrik H/UmU -12"

Transkript

1 Reviderat Fredrik H/UmU -12

2 AUTO-CAD GRUNDKURS i 2D Att komma igång Kopiera ner övningsfilerna till detta häfte från kurshemsidan till din hemkatalog på H:\ Starta programmet AutoCAD 2010 på datorn. Gränssnittet Rulllgardinsmeny Verktygsfält (Ribbons) Kommandopromten Statusraden innehåller olika typer av verktyg för att underlätta ritandet!

3 Från rullgardinsmenyn, välj File, sedan New, välj därefter Bygg2012.dwt från din hemkatalog, när det är gjort tryck på OK. Nu kommer programmet att startas med ett så kallat Bygganpassat läge. Innan man fördjupar sig i programmet, är det bra att först lära känna vissa av AutoCAD s grund- och huvudverktygsfält som brukar fås i den vanliga grundinstallationen. Bilderna nedan visar de verktyg som kommer att användas i denna manual. Line Arc Hatch Circle Copy Offset Move Trim Erase Fillet Array

4 Genom att hålla ner shift-tangenten och högerklicka på musen så får man upp följande meny: Dessa kommandon är bra att använda om man vill se till att snappa fast på en fast punkt t ex en cirkels centrumpunkt eller mittpunkten på en linje. Statusraden anger bl a: a) Koordinater F6 b) GRID (rutnät för ritningsarbete) F7 c) ORTHO (Vert. o Hor. linjer) F8 d) SNAP (Linjers ändpunkt låses F9 till ett rutnät) mm. Kommandoarean: Alla kommandon man utför med pekdon eller tangentbord registreras i kommandoarean. Ritformat: När AUTOCAD (Bygg2012.dwt) startas upp kommer standardformat Bygg-A3 automatiskt fram på skärmen.

5 MAN KAN UTFÖRA RITARBETE ENLIGT OLIKA METODER. DET GÅR BRA ATT BLANDA METODERNA. Metod 1: Genom att via tangentbordet skriva in olika ritkommandon i kommandoarean. (primitivt) Pröva att rita en linje med kommandot LINE. Metod 2: Genom att använda verktygsfälten. Klicka på kommandot LINE, rita linjen med pekdonet (OBSERVERA ATT OBEROENDE AV VILKEN METOD SOM ANVÄNDES SÅ VISAS ALLA KOMMANDON I KOMMANDOAREAN LÄNGST NED PÅ SKÄRMEN). Att sudda ut linjerna med kommandot ERASE. Att rita cirklar: Från verktygsfältet välj CIRCLE. En cirkel kan t.ex. ritas genom att ange: a) centrum, radie (C;R) b) centrum, diameter (C;D) PRÖVA!!!!!!! Att rita bågar: Klicka ARC. En båge kan ritas genom att t.ex. ange: a) start, centrum, end (S;C;E) b) start, radie, angle (vinkel) (S;R;A) PRÖVA!!!!!!!! Lager: Lager skapas för att t.ex. dela upp en ritning i flera delar. (VVS, stomme, el, etc.). Olika linjetyper och olika färger kan definieras för olika lager. Man kan släcka och tända olika lager så att endast vissa delar av ritningen syns. Lager skapas genom att klicka på verktyget layer properties (se bild). Layer properties En dialogruta framträder. Skapa lagret "centrum-test" (se bild nästa sida) där alla linjer ritas punktstreckade och färgen är blå. Kontrollera att du har gjort rätt genom att rita en linje. Om punktstreckningen ej framträder bra kan skalningen ändras. Detta utförs med hjälp av kommandot LTSCALE (kom. Förklaras lite senare). GRID-avstånd: Kan ändras genom att välja Tools/Drafting Settnings Snap and Grid från rullgardinmeny. SNAP-avstånd Ändra snap-avstånd till 5 och grid avstånd till 5.

6 Skapa nytt lager När man ska rita en linje m.m kan man gå till väga på en del olika sätt. Man kan ange en punkt genom att positionera hårkorset någonstans på skärmen och därefter klicka. Då har man visat var punkten ska vara. Man kan också ge punktens koordinater från tangentbordet, genom att skriva in dess x- och y-koordinat. Dessa kan vara absoluta eller relativa. När du ska göra en ny ritning välj file, sedan new. Det kommer upp en ruta som heter Select template. Den mall ni ska använda heter Bygg 2012.dwt. Välj denna. En mallritning är en grundritning med rätt inställningar (lager, måttsättning mm). En mallritning har extension DWT, så att bygg mall heter Bygg2012.dwt. Observera att en färdig autocad ritning sparas som DWG (drawing) t ex. uppgift1.dwg

7 Rita med absoluta koordinater (x,y) Ett sätt att rita en linje på är att skiva in de absoluta koordinaterna för linjens start- och slutpunkt. Koordinaterna anges i x,y och ligger i förhållande till ett origo (0,0), och är punktens verkliga läge på ritningen. Man anger alltid X-koordinaten först och därefter Ykoordinaten. Exempel 1.1 Från file, välj new. Se till så att ni väljer rätt mall att använda. Nu kan ni börja rita stolen. Börja genom att ge ett kommando. Command: line Specify first point: 80,50 Specify next point: 80,230 Specify next point: 100,230 Specify next point: 100,140 Specify next point: 180,140 Specify next point: 180,50 Specify next point: 160,50 Specify next point: 160,120 Specify next point: 100,120 Specify next point: 100,50 Specify next point: 80,50 Specify next point: Spara din ritning. Detta gör du genom att klicka på file, välj Save as, leta upp ditt hembibliotek H: och ge din ritning ett namn, klicka därefter på Save.

8 Övning 1.1 Här är hushörn, dörrar och fönster angivna med verkliga koordinater. Rita upp denna på samma sätt som exempel 1.1. Det vill säga genom att ange de verkliga koordinaterna. Ni kan börja var ni vill på ritningen. När ni har gjort färdigt ritningen, spara den på din H:.

9 Rita med längd och riktning För att kunna rita en linje genom att skriva in ett avstånd och visa riktning måste man först se till så att ortho(eller polar tracking) nere i statusraden är aktiverad. När den är markerad kan man endast rita rakt horisontella linjer eller rakt vertikala linjer. När man ritar på detta sätt visar man åt vilket håll man vill gå med hjälp av musen och hårkorset, samt anger i toolbaren hur långt man vill i denna riktning. Exempel 1.2 Öppna en ny ritning och välj mallen Bygg 2010.dwt. Följ pilarna runt ritningen. Command: line Specify first point: Välj en godtycklig punkt inom ramen. Specify next point: peka uppåt och skriv in längden 150 Specify next point: peka åt vänster och skriv in längden 220 Specify next point: peka nedåt och skriv in längden 150 Specify next point: peka åt höger och skriv in längden 100

10 Specify next point: peka uppåt och skriv in längden 10 Specify next point: peka åt vänster och skriv in längden 90 Specify next point: peka uppåt och skriv in längden 130 Specify next point: peka åt höger och skriv in längden 200 Specify next point: peka nedåt och skriv in längden 130 Specify next point: peka åt vänster och skriv in längden 50 Specify next point: peka nedåt och skriv in längden 10 Specify next point: peka åt höger och skriv in längden 60 Specify next point: Nu är ritningen färdig. Avsluta med att spara den i din H:. Övning 1.2 Med hjälp av att visa riktning och ange ett avstånd eller längd på linjen, ska du rita ovanstående figur. Alla längder är givna. Använd mallen Bygg 2012.dwt. Ritningen ska sparas.

11 Rita med relativa rätvinkliga x,y Med relativa koordinater menar man punktens läge i förhållande till föregående punkt (relativt den föregående punkten). För att ange de relativa koordinaterna skriver där x är förflyttningen i x-led och y är förflyttningen i y-led. Om man vill förflytta sig i negativt xeller y-led skriver Exempel 1.3 Öppna en ny ritning. Denna figur ska ritas med hjälp av att skriva in de relativa koordinaterna. Command: line Specify first point: Välj en godtycklig punkt och klicka. Specify next 100,0 Specify next 0,20 Specify next 20,0 Specify next 0,80 Specify next 20,0 Specify next 0,-80 Specify next 30,0

12 Specify next 0,20 Specify next 30,0 Specify next 0,40 Specify next 10,0 Specify next 0,-40 Specify next 20,0 Specify next 0,-40 Specify next 70,0 Specify next -50,-50 Specify next -200,0 Specify next -50,50 Specify next point: Ritningen är nu färdig. Spara den i din H:. Övning 1.3 Denna övning görs genom att gå till väga på samma sätt som exempel 1.3. Du behöver inte måttsätta.

13 Rita med relativa polära r < a Här anges nästa punkt genom att ange längden r och vinkeln från föregående punkt. Det r <. Vinkeln ges i grader och positiv riktning är medurs. Exempel 1.4 Öppna en ny ritning och rita följande exempel. Den ritas med hjälp av att ange relativa, polära koordinater. Command: line Specify first point: 70,90 Specify next 77<90 Specify next 108<35 Specify next 108<325 Specify next 77<270 Specify next 40<180 Specify next 50<90 Specify next 30<180 Specify next 50<270 Specify next point: C

14 Nu ska fönstret ritas. Command: line Specify first point: 100,110 Specify next 40<0 Specify next 30<90 Specify next 40<180 Specify first point: C Spara ritningen när ni är klara. Övning 1.4 Ovanstående ritning ska göras på samma sätt som övning 1.4, där ni angav längd och vinkel. Spara den när ni är klara.

15 Övning 2 Uppgiften är att rita figuren nedan, genom att utnyttja vissa ritkommandon (under Draw). Börja med att rita de yttre konturerna på samma sätt som ni har övat på tidigare. För att rita den inre figuren utgår ni från två stycken cirklar. En cirkel ritas med hjälp av kommandot Circle. Man kan gå tillväga så här: man ger kommandot. Därefter anger man var centrumpunkten av cirkeln ska vara. Sist bestämmer man hur stor radie (eller diameter) cirkeln ska ha.

16 Circle (Att rita cirklar) Cirkel 1: Command: Circle Specify center point for circle or 80,180 Specify radius of Circle or [Diameter] 25 Cirkel 2: Command: Circle Specify centre point for circle or 190,140 Specify radius of circle or [Diameter] 40 För att kunna rita de tangerande linjerna som sammanbinder cirklarna behöver man använda O snap (object snap) funktionen Snap to Tangent. O snap är ett sätt som hjälper användaren att rita exakt. Man kan referera till tidigare ritade objekt och fästa sig vid dessa. Det finns ett antal oblika O snap-knappar som man kan trycka in beroende på vilken del av objekten man vill åt. I detta fall ska vi rita två linjer som tangerar de båda cirklarna, därför används objekt snap TANgent. Den knappen ser ut så här: Command: Line Specify first point: Välj o snap Tangent och peka sedan på kurvan i position 1) Specify next point: Välj O snap Tangent en gång till och peka på kurvan i position 2. Upprepa samma sak för att utföra undre linjen mellan 3-4.

17 Trim (att klippa bort objekt mot andra objekt) Command: Trim Select cutting edges: Välj de nyritade linjerna Select object to trim Välj de delar av kurvorna som ska bort, tryck sedan på Esc. Erase (att radera bort objekt) Command: Erase Select objekt: välj en linje genom att peka på den, den blir då markerad, nu kan du trycka på för att ta bort just denna linje. (Observera att om du markerar flera objekt samtidigt, raderas flera objekt på en gång.) Undo (att backa ett eller flera steg bakåt) Command: Undo skriv in 1 om du vill backa ett steg, skriv in 2 om du vill backa 2 steg och så vidare. Tryck sedan på Varning! Observera att bakåt kan man alltid gå, men inte framåt. Man kan inte rädda de steg man ångrat, förutom det sista. Det som är kvar att göra är att fylla i en del av ritningen. Till det används kommandot Hatch.

18 Hatch (att snittmarkera) Det kommer upp en verktygsmeny där ni ska fylla i och välja en del saker: från Pattern - välj ANSI31 Scale: 2 (mata in 2 i scalerutan) Välj Pick Points. Nu kan du visa vilket område i modellen vill fylla i. Pick internal point: Klicka någonstans inne i området. Slutligen tryck Slut på övning 2.

19 Övning 3.1 Vi ska lära känna en rad av nya praktiska kommandon i uppgift 3, Fillet (runda av ), Mirror (spegling), Array (kopiering), Copy (också kopiering), Move (flyttning), Dimensions (måttsättning), Text (text hantering) och inte minst Print (utskrift) med hänsyn till tjockleken på linjerna samt formatet. Det som ska ritas i uppgift 3 är det som är inringat med en streckad linje. Följ de översiktliga anvisningarna nedan. Förbered den nya ritningen. (New) och välj Bygg2012.dwt mall (den innehåller A3 och är anpassad till uppgift 3). För att kunna rita bekvämt måste man anpassa (ändra) Snap till 5 och det gör man genom att man skriver i kommand-prompten: Snap sedan 5 Börja med att rita centrumlinjerna (punkt-streckade linjer som skär varandra, se bilden ovan). Längden på dessa har ingen betydelse. Den bestämmer ni själva. Command: line När du har ritat centrumlinjerna, byter du lager till KONTUR och ritar därefter konturlinjerna. Eftersom det finns två symmetrilinjer behöver man bara rita en fjärdedel av uppgiften. (Se bilden nästa sida.)

20 Vi kan t.ex. börja att rita i sektion C. Vi vet inga koordinater för denna punkt. Och för att kunna hitta denna punkt och göra en linje från den gör vi så här: Command: line (Välj skärningspunkten i mitten) Nu utgår du från skärningspunkten E, och kan välja punkt C relativt från E. Välj som första -65,0. Linjen startar då i punkt C. Titta på ritningen gör alla linjer upp till punkt A. Dessa kan göras antingen med relativa koordinater eller genom att ha ORTHO intryckt samt visa riktning och skriva in längden. För att kunna runda av hörnen används kommandot Fillet. Det görs på följande sätt: Fillet (att runda av två objekt) Command: Fillet För att kunna runda dem ska vi bestämma en avrundningsradie. Detta görs genom att skriva in: r Skriv sedan in önskad radie. (I detta fall 8) 8 Select first object: Välj linje 1. Select second object: Välj linje 2.

21 Mirror (Använd Mirror för att spegla) Gör följande: Command: Mirror Välj alla heldragna linjer och avsluta med Välj end-point (A) och end-point (B) på den vertikala linjen för att kunna bestämma spegel linjen Svara sedan på frågan: Vill du ta bort det gamla objektet? Skriv N om du vill behålla det. Upprepa operationen för att spegla horisontellt (använd C och D). Du ska sedan göra centrumcirklarna. Command: Circle <center point>: (välj Intersection-osnap korsning i mitten E) <Radius>: 20 Upprepa operationen för att rita ytterligare en cirkel. (med radie = 25) Rita de två små cirklarna med radie 3 och 6 mm. Avståndet mellan centrum av de stora cirklarna och centrum av de små cirklarna är 40. Glöm inte att rita centrumlinjen som går genom de små cirklarna.

22 ARRAY (Ett sätt att kopiera rektangulärt eller polärt ) Command: Polar Array Select objects: Klicka på select objects och välj cirklarna och centrumlinjen. Center point: För att välja kring vilken punkt de ska kopieras, välj pick Center point och gå in och markera intersection E. Fyll sedan i enligt nedan. Total number of items: 8 Angle to fill: 360 Högerklicka och välj Rotate items: COPY (att kopiera ett eller flera objekt) Command: copy Select objects: välj centrumlinjen F Select objects <Base point or displacement>/multiple: _cen of Välj centrum av cirkel 1# (Se bild ovan) Second point of displacement: _cen of Välj centrum av cirkel 2# (Se bild ovan) På samma sätt kan du kopiera de andra centrumlinjerna. Det går lika bra att spegla dem.

23 DIMENSION (måttsättning) Nu är det dags att måttsätta, det sker via rullgardinsmenyn. Under Dimension väljer man Linear för att kunna måttsätta antingen horisontellt eller vertikalt. OBS! Glöm inte att byta lager, vi använder matt eller E1 som måttsättningslager. Command: _dimlinear Select first extension line origin or <select object>: _endp of (välj endpoint A) Select second extension line origin: _endp of (välj endpoint B) Dimension line location (Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated): (välj valfritt position C) Dimension text = 80 (programmet räknar automatiskt och skriver i detta fall 80) På samma sätt måttsätter man vertikalt. Command: _dimangular Select arc, circle, line, or press ENTER: (välj linjen A) Second line: (välj linjen B) Dimension arc line location (Mtext/Text/Angle): (välj valfritt position C) Dimension text = 45

24 Måttsätta med pil Command: _leader Specify first leader point: _mid of (välj mid point av kurvan, position A) Specify next point: (välj position B, så att du bestämmer storlek och lutning på pilen) Specify next point: (välj valfri position) Tryck därefter ENTER 2 ggr så får du upp en text formaterings ruta. Skriv in R 8,0. Tryck sedan OK. OBS! Om ni inte har fått någon pilspets på er pil kan ni ändra det inne i properties eller i dimension style.

25 TEXT Klicka på multiline text under fliken Annotation: OBS! Diametertecknet erhålles genom att ange %%C. Komplettera ritningen. Spara med Save As. Uppgift 3 SLUT

26 Övning 4 Med uppgift 4 lär man sig att tänka hur man hanterar större objekt samt att kunna presentera ritningar med olika skala och att måttsätta och skriva ut. Uppgiften skall göras enligt lärarens instruktioner. Öppna ovning4.dwg från din hemkatalog H: Observera att objektet är ritat i skala 1:1

27 Layout Man förutsätter att ritningen är klar i skala 1:1. Det första man gör är att skapa en layout. För att kunna göra det i Autocad måste man följa en rad instruktioner som gör det lätt för oss att bestämma utskriftsformat (papper storlek, ram, skala och måttsättningen.) Steg 1. Skapa Layout Layout kan man skapa på olika sätt, vi gör det på följande sätt: Aktivera layer VPORT Klicka på fliken Layout 1 längs ner på skärmen. När du kommer in i Layouten högerklickar du på samma flick och väljer page setup manager och klickar på modiffy-knappen.

28 Fyll i bl a skrivare och papperformat enligt bilden nedan. Klicka på OK! Och stäng alla fönster. På skärmen får man A3 PAPPER, nästa steg är att hämta A3 ram.

29 Steg 2. A3 RAM A3 ram är sparat i minne, det gäller att komma åt och hämta det. Välj kommandot Insert Bläddra fram från listan, Name: A3BYG Insertion point, Specify On-screen (kryssabort). Måtta in fästningspunkt koordinator: X =30, Y = 20 (för att ramen ska hamna snyggt på papperet) Avsluta med OK

30 Viewport & Skala Anpassa Viewports (vyer) Man får en bild i en vy som visar hela modellen. Modellen har ingen bestämd skala än. Anpassningen av skalan bestäms efter att man växlat mellan papper-space läge och modell läge. Detta görs på följande sätt: Välj new Viewports (rectangular) Dra upp en ruta i ritramen där du vill ha din figur. Dator skapar en viewport (vyfönster), upprepa för att skapa ett mindre fönster sidan om första. Från statusraden klicka på knappen PAPER så att det ändras till MODEL Välj rutan till vänster genom att klicka på det (aktivera rutan) Bestäm skalan i viewporten till 1:10 genom att klicka på viewport scale.

31 Text Ritningshuvud Glöm inte att fylla i ritningshuvudet med TEXT enligt tidigare avsnitt. När du har skrivit all text som behövs, avsluta med att spara i din H:\ För utskriftsinställningar kolla inställningarna på nästa sida.

32 PROJEKTUPPGIFTEN Nedan följer några tips för att rita de detaljanslutningar som ingår i projektuppgiften. Tips 1 Rita hela klimatskalet enligt sektion A-A i uppgiften. När detta är gjort går det enkelt att klippa ut detaljerna 1, 2 och 3 med kommandot trim. Ta gärna en kopia först på sektionen så finns den kvar om något blir fel. Eftersom detaljerna ska redovisas i skala 1:10 så är det lämpligt att göra tre layuoter med med en detalj på varje ritblankett. Tips 2 Eftersom konturlinjerna och texten i ritningen ska vara av en tjockare linje så se till att rita dessa i lager kontur medan t ex symbolen för isolering kan ritas i lager 1. Det är nämligen i färgen på linjerna som styr tjockleken vid utskrift. Tips 3 Symbolen för isolering görs lämpligen med kommandot array genom att rita en bit av isoleringen t ex enligt nedan med hjälp av bl a circle och trim : Nästa steg är att använd rectangular array för att kopiera symbolen att täcka hela isolerskiktet:

33 Tips 4 När man ska rita t ex takpannor på ett tak så kan det vara lämpligt att tillfälligt lägga koordinatsystemet i takets lutning. Börja med att ta fram coordinates verktygsmeny genom att högerklicka på fliken views Välj nytt USC och peka ut det nya koordinatsystemet med 3 punkter: Genom att välja punkt 1, 2 och 3 på taket nedan så följer koordinaterna lutningen på taket och det blir lätt att rita in t ex takpannor.

34 För att gå tillbaka till det ursprungliga systemet väljs World.

35 Tips 5 Vid utskrift av layouterna bör plotmenyn vara ifylld enligt nedan: För att få rätt linjetjocklekar på utskriften ska vi editera plot style table. Välj Grayscale och Klicka på knappen uppe till höger. Ställ in värdena för lineweight till 0.25 mm för color 1 (rött) och 0.5 mm för color 7 (svart/vitt).

Reviderat Fredrik H/UmU -08

Reviderat Fredrik H/UmU -08 Reviderat Fredrik H/UmU -08 AUTO-CAD 2009 - GRUNDKURS i 2D Att komma igång Kopiera ner övningsfilerna till detta häfte från kurshemsidan till din hemkatalog på H:\ Starta programmet AutoCAD 2009 på datorn.

Läs mer

AUTOSNAP & AUTOTRACKING

AUTOSNAP & AUTOTRACKING AUTOSNAP & AUTOTRACKING Med AutoSnap och AutoTracking kan Du filtrera ut specifika punkter vid varje tillfälle som AutoCAD frågar efter en punkt (from point eller to point). AutoSnap och AutoTracking ersätter

Läs mer

Kom igång med Autocad 2008

Kom igång med Autocad 2008 Kom igång med Autocad 2008 Följande text beskriver i korthet hur det lönar sig att starta en ny ritning eller ett projekt. (Med speciell på tanke på projekt1 i elcad kursen) Börja med en ny ritning För

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD 2006

NYHETER I AUTOCAD 2006 NYHETER I AUTOCAD 2006 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2006, jämfört med AutoCAD 2005. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. KOMMANDOT JOIN Med det nya kommandot

Läs mer

F1 grundläggande funktioner i AutoCad Architecture 2012. Johan Jönsson

F1 grundläggande funktioner i AutoCad Architecture 2012. Johan Jönsson F1 grundläggande funktioner i AutoCad Architecture 2012 Johan Jönsson Välkomna till VBKF05: Cad teknik med byggtillämpningar Presentation Påskrift Vad som ska göras i kursen Rita i 2d, skapa egna 3d objekt,

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD LT 2006

NYHETER I AUTOCAD LT 2006 NYHETER I AUTOCAD LT 2006 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD LT 2006, jämfört med AutoCAD LT 2005. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. KOMMANDOT JOIN Med

Läs mer

F1 grundläggande funktioner i AutoCad Architecture 2014. Johan Jönsson

F1 grundläggande funktioner i AutoCad Architecture 2014. Johan Jönsson F1 grundläggande funktioner i AutoCad Architecture 2014 Johan Jönsson Välkomna till VBKF05: Cad teknik med byggtillämpningar Vad som ska göras i kursen: Rita i 2d, skapa egna 3d objekt, använda färdiga

Läs mer

AUTO-CAD 2004 - GRUNDKURS i 2D

AUTO-CAD 2004 - GRUNDKURS i 2D 1 AUTO-CAD 2004 - GRUNDKURS i 2D Att komma igång Starta systemet: Windows 2000 eller Windows XP. Starta datorn och bildskärmen, ange LOGIN-name, ange password. Klicka på START knappen längst ner till vänster.

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD 2005

NYHETER I AUTOCAD 2005 NYHETER I AUTOCAD 2005 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2005, jämfört med AutoCAD 2004. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. UTÖKADE HJÄLPFUNKTIONER Rullgardinsmenyn

Läs mer

Innehåll. Innehåll...4 Förord...8 Författare...9 WITU AB...9 Konventioner...10 STARTA, SPARA OCH AVSLUTA... 11

Innehåll. Innehåll...4 Förord...8 Författare...9 WITU AB...9 Konventioner...10 STARTA, SPARA OCH AVSLUTA... 11 Innehåll Innehåll...4 Förord...8 Författare...9 WITU AB...9 Konventioner...10 STARTA, SPARA OCH AVSLUTA... 11 Starta AutoCAD 2016...11 Quick Access Toolbar...13 Rullgardinsmenyerna (MENU BARS)...13 Starta

Läs mer

INSTÄLLNINGAR FÖR IRONCADS 2D-RITNING

INSTÄLLNINGAR FÖR IRONCADS 2D-RITNING INSTÄLLNINGAR FÖR IRONCADS 2D-RITNING Innehållsförteckning Justera storlek och antalet decimaler för måttsättning...2 Ändra färg på ritningselement...4 Justera färg för ett enskilt element genom att byta

Läs mer

Henrik Persson Lund 1997

Henrik Persson Lund 1997 Institutionen för Brandteknik Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet AV Henrik Persson Lund 1997 Innehållsförteckning 1 FÖRKLARINGAR 1 1.1 FILFORMAT 1 2 INLEDNING 2 2.1 BAKGRUND 2 2.2 FÖRDJUPNING 2

Läs mer

AutoCad LT 2,0. Förklaring till några vanliga kommandon. Sid 1

AutoCad LT 2,0. Förklaring till några vanliga kommandon. Sid 1 AutoCad LT 2,0. till några vanliga kommandon. Sid 1 a Arc, rita en cirkelbåge. Välj bland följande menyer: Start, Center, End Start, Center, Angle Start, End, Angle Center, Start, End Center, Start, Angle

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD LT 2008

NYHETER I AUTOCAD LT 2008 NYHETER I AUTOCAD LT 2008 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD LT 2008, jämfört med AutoCAD LT 2007. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. NYTT FÖRDEFINIERAT

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD... 1 FÖRFATTARNA... 2 LÄROBÖCKER... 3 KONVENTIONER... 9 AUTODESK HISTORIK... 10 SYSTEMKRAV... 10 NYHETER I AUTOCAD LT 2009...

INNEHÅLL FÖRORD... 1 FÖRFATTARNA... 2 LÄROBÖCKER... 3 KONVENTIONER... 9 AUTODESK HISTORIK... 10 SYSTEMKRAV... 10 NYHETER I AUTOCAD LT 2009... INNEHÅLL FÖRORD... 1 FÖRFATTARNA... 2 LÄROBÖCKER... 3 KONVENTIONER... 9 AUTODESK HISTORIK... 10 SYSTEMKRAV... 10 NYHETER I AUTOCAD LT 2009... 11 STARTA, SPARA OCH AVSLUTA...15 STARTA AUTOCAD LT 2009...

Läs mer

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Karlstads GeoGebrainstitut Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet Mats Brunström Maria Fahlgren GeoGebra ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Invigning

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

3D-modellering. och. ritningsframställning

3D-modellering. och. ritningsframställning SolidWorks 2010 Övningsuppgift 1 3D-modellering och ritningsframställning Platta med hål Lektionen skänkt av F:a CADedu 070-394 55 99 Platta med hål Varning: Denna första övning kommer att bli ganska jobbig

Läs mer

CADMUM i Göteborg AB. Version 2000 08 30 AutoCAD Mechanical 2000 PP

CADMUM i Göteborg AB. Version 2000 08 30 AutoCAD Mechanical 2000 PP SPRINGS Med kommandot Springs skapar Du fjädrar. Du hittar kommandot Springs på verktygsfältet ACAD/M Standard Parts. Steg för steg: - Ladda hem ritningen Fjäder från hemsidan Cadmum.com. - Öppna ritningen.

Läs mer

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Relativ positionering... 6 Infogad fil... 7 Hur ser fasaden ut?... 9 Ytterdörrar...11 Ändra standardvärde för hela våningen....17 Innerdörrar...18

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD 2008

NYHETER I AUTOCAD 2008 NYHETER I AUTOCAD 2008 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2008, jämfört med AutoCAD 2007. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. NYTT FÖRDEFINIERAT GRÄNSSNITT

Läs mer

Bemästra verktyget TriBall

Bemästra verktyget TriBall Bemästra verktyget TriBall I IRONCAD finns ett patenterat verktyg för 3D-positionering av objekt, kallat TriBall. Hyllad av en del som "Det mest användbara verktyget i CAD-historien" TriBall är otroligt

Läs mer

Kapitel 2 Vägg/golv... 3

Kapitel 2 Vägg/golv... 3 2014.02.21 1 Vägg/golv Kapitel 2 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 2 Vägg/golv... 3 Yttervägg... 3 Golv... 8 Anpassa vägg till platta på mark... 12 Innervägg... 14 Hur ser väggarna ut?... 19 Ångra/göra

Läs mer

CADMUM AB Mölndalsvägen 30 A ; 412 63 GÖTEBORG Tfn 031 / 83 20 30 ; Tfx 031 / 83 20 34 www.cadmum.com

CADMUM AB Mölndalsvägen 30 A ; 412 63 GÖTEBORG Tfn 031 / 83 20 30 ; Tfx 031 / 83 20 34 www.cadmum.com NYHETER I AUTOCAD 2002 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2002 (jämfört med AutoCAD 2000). Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. ASSOCIATIV MÅTTSÄTTNING I AutoCAD

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Om bokförfattaren och Rita med SketchUp... 8 Bra att veta... 9 Programspråk och förklaringar:... 9 Finns funktionen i gratisversionen (Make)?... 9 Musen är

Läs mer

Skapa mallar i CAXA Draft, utgångspunkt från befintliga DWG-/DXF- eller DWT*-filer.

Skapa mallar i CAXA Draft, utgångspunkt från befintliga DWG-/DXF- eller DWT*-filer. Skapa mallar i CAXA Draft, utgångspunkt från befintliga DWG-/DXF- eller DWT*-filer. Med det här dokumentet kan man via några steg skapa 2D-ritningsmallar till CAXA Draft i IRONCAD. Som utgångspunkt är

Läs mer

Övningsuppgift 8. ArchiCAD 16. Eget Bibliotek. 2013 www.cadedu.se 070-394 55 99! Med kopieringsrätt för Peder Skrivares skola, Varberg

Övningsuppgift 8. ArchiCAD 16. Eget Bibliotek. 2013 www.cadedu.se 070-394 55 99! Med kopieringsrätt för Peder Skrivares skola, Varberg ArchiCAD 16 Övningsuppgift 8 Eget Bibliotek 2013 www.cadedu.se 070-394 55 99! Med kopieringsrätt för Peder Skrivares skola, Varberg Så här gör man egna biblioteksföremål I princip är det faktiskt så enkelt

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

INNEHÅLL STARTA, SPARA OCH AVSLUTA...19

INNEHÅLL STARTA, SPARA OCH AVSLUTA...19 INNEHÅLL FÖRORD...1 FÖRFATTARNA...2 UTBILDNINGSMATERIAL...3 KONVENTIONER...9 SYSTEMKRAV...10 SPRÅKVAL...10 RELEASER...10 FÖRKUNSKAPER... 11 AUTODESK HISTORIK... 11 NYHETER I AUTOCAD MECHANICAL 2007...12

Läs mer

Grundritning Platta på mark

Grundritning Platta på mark Grundritning Platta på mark Inställning för grund i vån. 1 av projektet... 2 Ritningsnummer Grundritning... 4 Startfil för Grundritning... 4 Inställning för Grundritning... 5 Grundritning för golvvärme

Läs mer

Flera våningar. ArchiCAD 16. Delmoment:! Skapa nya våningsplan, kopiera och klistra in i våningsplan,

Flera våningar. ArchiCAD 16. Delmoment:! Skapa nya våningsplan, kopiera och klistra in i våningsplan, ArchiCAD 16 Övningsuppgift 4 Flera våningar Delmoment:! Skapa nya våningsplan, kopiera och klistra in i våningsplan, sätta in trappor, göra hål i bjälklag, placera ut räcken. 2013 www.cadedu.se! Med kopieringsrätt

Läs mer

Grundritning Torpargrund

Grundritning Torpargrund Grundritning Torpargrund Ritningsnummer Grundritning... 2 Startfil för Grundritning... 3 Inställning för Grundritning... 4 Rita rektangulär torpargrund baserad på två punkter... 6 Fri Yttermur/Hjärtmur...

Läs mer

Förord...6 Författare...7 WITU AB...7 Bokens upplägg...8 Målsättning...8. Revit Architecture...9. Revits familjer och element...12

Förord...6 Författare...7 WITU AB...7 Bokens upplägg...8 Målsättning...8. Revit Architecture...9. Revits familjer och element...12 Innehåll Förord...6 Författare...7 WITU AB...7 Bokens upplägg...8 Målsättning...8 Architecture...9 Architecture...9 Architecture för studenter...9 BIM...10 Att arbeta med...11 s familjer och element...12

Läs mer

KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD. Idé och produktion av: Oscar Torstensson

KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD. Idé och produktion av: Oscar Torstensson KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD Idé och produktion av: Oscar Torstensson Förord Kompendiet är främst avsett till de nybörjare som läser eller är utbildade till arkitekter eller byggnadsingenjörer. Grundtanken

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

Förenklad. mindre projekt

Förenklad. mindre projekt Förenklad DWGhantering för mindre projekt 1. OLIKA ALTERNATIV FÖR ATT HÄMTA IN EN DWG-FIL... 3 1.1 Om man endast behöver ha DWGn i bakgrunden, och inte editera i den... 3 1.2 Om man behöver editera individuella

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

GeoGebra i matematikundervisningen - Inspirationsdagar för gymnasielärare. Karlstads universitet 19-20 april. Liten introduktionsguide för nybörjare

GeoGebra i matematikundervisningen - Inspirationsdagar för gymnasielärare. Karlstads universitet 19-20 april. Liten introduktionsguide för nybörjare GeoGebra i matematikundervisningen - Inspirationsdagar för gymnasielärare 19-20 april Liten introduktionsguide för nybörjare GeoGebra 0 Introduktionsövningar till GeoGebra När man startar GeoGebra är det

Läs mer

3D-TEKNIKENS GRUNDER JOHAN JÖNSSON

3D-TEKNIKENS GRUNDER JOHAN JÖNSSON 3D-TEKNIKENS GRUNDER JOHAN JÖNSSON GENOMGÅNG AV DE GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONERNA I 3D-RITNING TOOLBAR: MODELING SOLID EDITING UCS, UCS 2 VIEW ORBIT VISUAL STYLES POLYSOLID-POLYLINJE I 3D RITAR I XY-PLAN OCH

Läs mer

INNEHÅLL RITFUNKTIONER... 18

INNEHÅLL RITFUNKTIONER... 18 INNEHÅLL FÖRORD...1 FÖRFATTARNA...2 LÄROBÖCKER...3 KONVENTIONER...9 AUTODESK HISTORIK...10 LADDA HEM FILER VIA INTERNET...10 SYSTEMKRAV...10 NYHETER I AUTOCAD 2005... 11 RITFUNKTIONER... 18 LINJER...18

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD 2013

NYHETER I AUTOCAD 2013 NYHETER I AUTOCAD 2013 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2013, jämfört med AutoCAD 2012. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. WELCOME I det nya välkomstfönstet

Läs mer

Innehåll Uppgifter ipad utbildning

Innehåll Uppgifter ipad utbildning Datum: 2015-03-09 Innehåll Uppgifter ipad utbildning ipad 1. Knappar 2. Hemskärmen & appar 3. Visa öppnade appar 4. Ordna appar 5. Skapa/ta bort mapp 6. Lägga till en app på ipaden 7. Ta bort en app på

Läs mer

Adobe Acrobat. Acrobats fönster !!!

Adobe Acrobat. Acrobats fönster !!! Adobe Acrobat Adobe Acrobat Reader är ett program som gör det möjligt att titta på, skriva ut och söka i PDF-dokument 1. Programmet finns för PC, MacIntosh och UNIX-datorer. PDF-dokument innehåller, förutom

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Del 4 BILDER OCH TABELLER 0. Arbeta med bilder... 9. Redigera bilder... 96. Klickbara bilder/imagemaps... 0. Tabeller... 04 4. Skapa

Läs mer

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Ett sätt att göra en offert unik och professionell kan till exempel vara att skapa ett försättsblad som ger ett stilrent och organiserat intryck, se vårt

Läs mer

Grundkurs i PowerPoint 2003

Grundkurs i PowerPoint 2003 1(206) Grundkurs för Microsoft PowerPoint 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till presentationsprogrammet PowerPoint. Många menar att PowerPoint endast

Läs mer

Bemästra verktyget TriBall

Bemästra verktyget TriBall Bemästra verktyget TriBall I IRONCAD finns ett patenterat verktyg för 3D-positionering av objekt, kallat TriBall. Hyllad av en del som "Det mest användbara verktyget i CAD-historien". TriBall är otroligt

Läs mer

Kapitel 6 Måttsättning... 3

Kapitel 6 Måttsättning... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 6 Måttsättning... 3 Måttsätt utvändig vägg... 3 Inställning av måttsättning... 7 Ändra inställning på textstil...10 Flytta och ändra måttsättningstext...15 Två-punkts måttsättning...18

Läs mer

Innehåll Innehåll...4 Förord...8 Författare...9 WITU AB...9 Konventioner...10

Innehåll Innehåll...4 Förord...8 Författare...9 WITU AB...9 Konventioner...10 Innehåll Innehåll...4 Förord...8 Författare...9 WITU AB...9 Konventioner...10 NYHETER... 11 Nyheter i AutoCAD 2007-2010...11 Nyheter i AutoCAD 2011...13 Nyheter i AutoCAD 2012...14 Nyheter i AutoCAD 2013...15

Läs mer

MANUAL. Ver. 1.0, 2015-01-01

MANUAL. Ver. 1.0, 2015-01-01 MANUAL Ver. 1.0, 2015-01-01 2 INNEHÅLL. INNEHÅLL.... 2 FÖRORD.... 3 CADDIREKT SKALAFORMAT ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING.... 4 STARTA CADDIREKT SKALAFORMATLT... 6 STARTA CADDIREKT SKALAFORMATLT VERKTYG... 7

Läs mer

Exempel på hur man kan bygga enkla former i Illustrator

Exempel på hur man kan bygga enkla former i Illustrator Exempel på hur man kan bygga enkla former i Illustrator Öppna ett nytt dokument (ctrl-n), storleken spelar ingen större roll eftersom innehållet är vektorbaserat kan det alltid skalas om senare. Välj Pennverktyget

Läs mer

Kapitel 4 Tak... 3. Tak Kapitel 4

Kapitel 4 Tak... 3. Tak Kapitel 4 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 4 Tak... 3 Tak i våning 2... 3 Underlagsritning... 4 Tak... 5 Hur ser taket ut?... 7 Yttervägg... 8 Gavel fönster... 11 Golv i takvåning... 12 Koppla golv

Läs mer

Objektshantering i AutoCad Architecture Johan Jönsson

Objektshantering i AutoCad Architecture Johan Jönsson Objektshantering i AutoCad Architecture 2014 Johan Jönsson Style manager Central vid hantering av objekt i AutoCad Förutsätter tillgång till rätt dwg fil (Template ACAD2012 JJ) Använd reviderad fil. Finns

Läs mer

Innehåll FÖRORD... 1 FÖRFATTARNA... 2 LÄROBÖCKER... 3 KONVENTIONER AUTODESK HISTORIK SYSTEMKRAV STARTA, SPARA OCH AVSLUTA...

Innehåll FÖRORD... 1 FÖRFATTARNA... 2 LÄROBÖCKER... 3 KONVENTIONER AUTODESK HISTORIK SYSTEMKRAV STARTA, SPARA OCH AVSLUTA... Innehåll FÖRORD... 1 FÖRFATTARNA... 2 LÄROBÖCKER... 3 KONVENTIONER... 11 AUTODESK HISTORIK... 12 SYSTEMKRAV... 12 STARTA, SPARA OCH AVSLUTA...14 STARTA AUTOCAD 2014... 14 RITMILJÖN...16 ANVÄNDARGRÄNSSNITT...

Läs mer

AutoCAD Civil 3D 2015 Grundkurs

AutoCAD Civil 3D 2015 Grundkurs AutoCAD Civil 3D 2015 Grundkurs Augustin Konsult AutoCAD Civil 3D 2015 Grundkurs, version 1.0 2014-10-29 Kapitel 1: Användargränssnitt och den svenska lokaliseringen... 6 Ribbons och menyer... 6 Toolspace...

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2012

VÄLKOMMEN TILL NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2012 VÄLKOMMEN TILL NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2012 AutoCAD Map 3D 2013 Nyheter och en del annat Bengt Magnusson, AEC AB Filformat ändrat DWG 2013 Till äldre format: Save As eller DWG Convert Till äldre format

Läs mer

INNEHÅLL NYHETER I INVENTOR STARTA, SPARA OCH AVSLUTA...37

INNEHÅLL NYHETER I INVENTOR STARTA, SPARA OCH AVSLUTA...37 INNEHÅLL FÖRORD...1 FÖRFATTARNA...2 LÄROBÖCKER...3 KONVENTIONER...10 SYSTEMKRAV... 11 RELEASER... 11 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LÄROBOKEN... 11 KURSUPPLÄGG...12 LADDA HEM FILER VIA INTERNET...12 EN MODELLS UPPBYGGNAD...13

Läs mer

Kapitel 1 Komma i gång... 5

Kapitel 1 Komma i gång... 5 DDS-CAD Arkitekt 10 Komma i gång Kapitel 1 1 Kapitel Sida Kapitel 1 Komma i gång... 5 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljö Windows... 6 Begrepp... 6 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett

Läs mer

Steg 8 OpenOffice Presentation

Steg 8 OpenOffice Presentation Steg 8 OpenOffice Presentation Mac OS X Sept -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 8 Mac Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2. Datorns funktion OpenOffice Presentation är ett program som du kan använda

Läs mer

Undersökande arbetssätt i matematik 1 och 2

Undersökande arbetssätt i matematik 1 och 2 Matematik Gymnasieskola Modul: Matematikundervisning med digitala verktyg Del 6: Undersökande arbetssätt med matematisk programvara Undersökande arbetssätt i matematik 1 och 2 I texten Undersökande arbetssätt

Läs mer

Kapitel 16 Situationsplan... 3

Kapitel 16 Situationsplan... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 16 Situationsplan... 3 Vectorfil av huskropp... 3 Infoga situationsplan/nbk... 6 Markera nytt origo på situationsplan/nbk... 10 Skala... 13 Skaleringsuträknare...

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 I går (måndagen den 21 januari 2013) visade vi lite hur Word fungerar och lovade då att skriva samman ett dokument som visar vad vi anser att man kan

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Grundläggande funktioner i AutoCad Architecture 2012. Johan Jönsson

Grundläggande funktioner i AutoCad Architecture 2012. Johan Jönsson Grundläggande funktioner i AutoCad Architecture 2012 Johan Jönsson Lite information: På konstruktionstekniks hemsida (www.kstr.lth.se) finns all information för att utföra era AutoCad uppgifter. Innan

Läs mer

Rhino3D. Schackbräde. Krav. Några detaljer som kan vara bra att känna till:

Rhino3D. Schackbräde. Krav. Några detaljer som kan vara bra att känna till: Laboration 2, PVT02 Modellering och Animering i Rhino 2D4138 Visualisering, datorgrafik och avancerad interaktion, (fovgrafik02), våren 2002 görs under andra kursveckan Labben går ut på att ni ska få en

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

lindab comfort Step by step manual till DIMcomfort 4.0

lindab comfort Step by step manual till DIMcomfort 4.0 Step by step manual till DIMcomfort 4.0 1 Innehållsförteckning Uppstart av DIMcomfort 4.0 3 Rums setup 4 Rumsinformation 4 Dimensioner 5 Vistelsezon 6 Dimensioneringskrav 7 Val av don 8 Leta donsort manuellt

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

RoomDesigner Manual... 1

RoomDesigner Manual... 1 RoomDesigner Manual Innehållsförteckning RoomDesigner Manual RoomDesigner Manual... 1 Översikt... 3 2D- lägets verktyg... 4 3D- lägets verktyg... 5 2D- LÄGET... 6 Införande av fönster, dörrar samt inredning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Om bokförfattaren och Rita med SketchUp... 8 Bra att veta... 9 Programspråk och förklaringar:... 9 Finns funktionen i gratisversionen (Make)?... 9 Musen är

Läs mer

LabelLogic. Bruksanvisning. www.planglow.com info@planglow.com. Innehåll. Label Choices. Data Library. Print Centre. Design Centre

LabelLogic. Bruksanvisning. www.planglow.com info@planglow.com. Innehåll. Label Choices. Data Library. Print Centre. Design Centre www.planglow.com info@planglow.com Innehåll Label Choices Så här lägger du till en etikett Data Library Så här lägger du till smörgåsinformation Print Centre Så här skriver du ut etiketter Design Centre

Läs mer

LATHUND REVIT/RHINO WORKSHOP

LATHUND REVIT/RHINO WORKSHOP LATHUND REVIT/RHINO WORKSHOP 1. STARTA PROJEKT 3. SKAPA CETRALFIL Starta nytt projekt genom NEW > Tryck på BROWSE > Leta reda på Mallfil LTH i den gemensamma Projektmappen under mappen MALLFIL > Klicka

Läs mer

Flexiboard. Lathund kring hur du kommer igång med att skapa egna överlägg till Flexiboard. Habilitering & Hjälpmedel

Flexiboard. Lathund kring hur du kommer igång med att skapa egna överlägg till Flexiboard. Habilitering & Hjälpmedel Flexiboard Lathund kring hur du kommer igång med att skapa egna överlägg till Flexiboard. Habilitering & Hjälpmedel Förord Denna lathund är enbart ett axplock av allt det material som finns i Flexiboards

Läs mer

Kapitel 7 Skorsten, trappa och inredning... 3

Kapitel 7 Skorsten, trappa och inredning... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 7 Skorsten, trappa och inredning... 3 Skorsten... 3 Trappa... 5 Möbler... 8 Automatisk rotation... 10 Köksinredning polyline [F2]... 14 Köksinredning Skåpsfigur...

Läs mer

Kombinera bild och text i Word97

Kombinera bild och text i Word97 SYDSOL Handledning Win 2000-02-23 Kombinera bild och text i Word97 Syfte: Kombinera text och bild till en enhet Att arbeta med text kombinerat med bild har varit omständligt i Word. Word är ju i första

Läs mer

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Paletten Pennan Kalibrera tavlan Öppna Powerpoint direkt via paletten Öppna Scrapbooken (lektionsplaneraren) Pilen bredvid tangentbordsknappen visar att det finns fler

Läs mer

Flera vyer. Plan-, fasad-, sektions- och 3D-vy

Flera vyer. Plan-, fasad-, sektions- och 3D-vy ArchiCAD 16 Övningsuppgift 3 Flera vyer Plan-, fasad-, sektions- och 3D-vy 2013 www.cadedu.se! Med kopieringsrätt för Peder Skrivares skola, Varberg Ritning med plan-, fasad-, sektion- och 3D-vy. Allmänt

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

FIXAT: Krasch i funktion Flytta vertikalt när inställning för Lägg till punkter för bättre anpassning mot yta väljs.

FIXAT: Krasch i funktion Flytta vertikalt när inställning för Lägg till punkter för bättre anpassning mot yta väljs. 2017/02/12 10:28 1/6 Version 19.20.FP5 och Version 19.25.FP5 Version 19.20.FP5 och Version 19.25.FP5 Uppdateringar i NovapointDCM Bas Allmänt NYTT: Möjligt att söka Resultatobjekt i aktivitet Markyta,

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR I AUTOCAD 2004

NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR I AUTOCAD 2004 NYHETER OCH FÖRBÄTTRINGAR I AUTOCAD 2004 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2004, jämfört med AutoCAD 2002. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. OPTIMERADE

Läs mer

Referens till. WeavePoint 6 Mini

Referens till. WeavePoint 6 Mini Referens till WeavePoint 6 Mini Arkiv Öppna Välj Arkiv Öppna eller klicka på snabbknappen Öppna för att komma till dialogrutan Öppna. Du kan öppna ett av de senaste mönstren du arbetat med genom att klicka

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD...1 NYHETER I AUTOCAD NYTT SÄTT ATT SKAPA OBJEKT...18

INNEHÅLL FÖRORD...1 NYHETER I AUTOCAD NYTT SÄTT ATT SKAPA OBJEKT...18 INNEHÅLL FÖRORD...1 FÖRFATTARNA A... 2 LÄROBÖCKER...3 KONVENTIONER...9 AUTODESK HISTORIK...10 SYSTEMKRAV... 10 NYHETER I AUTOCAD 2006... 11 RITFUNKTIONER... 18 NYTT SÄTT ATT SKAPA OBJEKT...18 RITFUNKTIONER...

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

Manual GISportalen (MapGuide) På Internet

Manual GISportalen (MapGuide) På Internet Manual GISportalen (MapGuide) På Internet Manual Internet 2006 Du måste ha installerat ett program (plugin) Det hittar du här: Spara filen, stäng kartan och installera programmet genom att dubbelklicka

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget.

Rullningslisten. Klicka på rullningslistpilar (pil upp eller pil ner) 1 för att förflytta dig i önskad riktning, en liten bit i taget. Rullningslisten Om informationen i fönstret inte ryms på skärmen skapas automatiskt en rullningslist i fönstrets högra kant. Med rullningslisterna kan du snabbt och enkelt flytta dig i fönstret 1 Klicka

Läs mer