Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till extra sammanträde kl i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till extra sammanträde 2013-10-25 kl. 10.00 i kommunhuset, rum 293. Nr Ärendemening"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till extra sammanträde kl i kommunhuset, rum 293 OBS! Dag och tid Inge Ståhlgren Ordförande Agnetha West Sekreterare Nr Ärendemening Sid 1. Ändring av detaljplan Smedbacken, Stjärnholm 5: Ändring av detaljplan Lastudden etapp Trafiksäkerhetshöjande åtgärd, Övre Frösäng 6 4. Trafiksäkerhetshöjande åtgärd, Femörevägen Revidering av Treårsplanen Femöre 1:59, Marklov för nybyggnad av industribyggnad Oxö Varv AB Aspa 1:65, Uppförande av altan - bygglovbefriad Aspa 1:47, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus Vivesta 1:3, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus omprövning av beslut Jogersö 1:57, Bygglov för uppförande av carport Oxelö 7:32, Bygglov för uppförande av skyltar Förvaltningschefens rapport

2 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr Dnr PLAN Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Samy Abu Eid Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ändring av detaljplan Smedbacken, Stjärnholm 5:1, Oxelösund kommun 1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Ge mijlö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen för Smedbacken 2. Sammanfattning Gällande detaljplan vann lag kraft och är utformad så att det inte går att bilda gemensamhetsanläggning för väg. Genom planområdet går vägen smedbacken som i gällande plan har kommunalt huvudmannaskap. Planen måste därför ändras så att bildandet av gemensamhetsanläggning för väg längst med Smedbacken blir möjlig. Enligt gällande översiktsplan så ska enskilt huvudmannaskap eftersträvas i Lastuddsiområdet. Ändringen går alltså i linje med översiktsplanens ambitioner. Den blåa ringen visar detaljplanen för Smedbacken OXL2621 v Alternativa förslag Alternativa förslag finns inte. En ändring av planen är en förutsättning för att gemensamhetsanläggning ska kunna bildas och ges enskilt huvudmannaskap. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

3 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum Dnr PLAN Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Samy Abu Eid Planarkitekt Beslut till: FÅ: MSF

4 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr Dnr PLAN Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Samy Abu Eid Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Ändring av detaljplan Lastudden etapp 2, Oxelösund kommun 1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Ge Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen Lastudden etapp 2 2. Sammanfattning Gällande detaljplan vann lag kraft och är utformad så att det inte går att bilda gemensamhetsanläggning för väg. I planområdet södra del går 270 meter av Lastuddsvägen i planens västra del 145 meter av Tegelbruksvägen. Planen måste därför ändras så att bildandet av gemensamhetsanläggning för väg längst med Lastuddsvägen och Tegelbruksvägen blir möjlig. Enligt gällande översiktsplan så ska enskilt huvudmannaskap eftersträvas i Lastuddsiområdet. Ändringen går alltså i linje med översiktsplanens ambitioner. Den blå markeringen visar Tegelbruksvägen och Lastuddsvägens sträckning genom planområdet. Ändring av planen syftar också till att minska antalet utformningsbestämmelser. Ändra byggrätten till kvm för att bättre harmonisera med övriga fastigheters längs med Tegelbruksvägen. OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

5 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum Dnr PLAN Alternativa förslag Alternativa förslag finns inte. En ändring av planen är en förutsättning för att gemensamhetsanläggning ska kunna bildas och ges enskilt huvudmannaskap. Beslutsunderlag Tjänsteskivelse Samy Abu Eid Planarkitekt Beslut till: FÅ: MSF

6 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr MSN Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Farid Ruhani Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Trafiksäkerhetshöjande åtgärd, Övre Frösäng 1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Uppsättning av två fartpåminnare vid övergångställe i Övre Frösäng för trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Finansiering sker via investeringsbudget. 2. Sammanfattning Brf Cavalien och Linnean i Övre Frösäng har framfört synpunkter om trafikfrågor i Övre Frösäng. I skrivelsen anförs att de boende oroar sig för olycksriskerna vid övergånstället i Övre Frösäng. 85-percentilen, den hastigheten som 15 % av bilisterna överskred, var 55 km/tim. Antalet olagliga körningar var 66 %. Eftersom många oskyddade trafikanter korsar övergångstället till och från busshållplatsen föreslås hastighetsreducerande åtgärder. 3. Alternativa förslag Brf Cavalien och Linnean i Övre Frösäng har framfört synpunkter om trafikfrågor i Övre Frösäng. I skrivelsen anförs att de boende oroar sig för olycksriskerna vid övergånstället i Övre Frösäng. Oxelösunds kommun har genom NTF genomfört trafikmätningar under perioden till på Övre Frösäng för att bedöma behovet av eventuell permanenta hastighetsreducerande åtgärder. Trafikmätningen som utfördes mellan den 17 och 24 juni gav följande resultat: Vardagsmedeltrafiken var 834 fordon/ dygn och siffran för helgtrafiken var 589/ dygn. Totalt observerades 5250 fordon under en veckas period då trafikmätningen pågick. Medelhastigheten var 43 km/tim och 85-percentilen, den hastigheten som 15 % av bilisterna överskred, var 55 km/tim. Antalet olagliga körningar var 66 %. Eftersom många oskyddade trafikanter korsar övergångstället till och från busshållplatsen föreslås hastighetsreducerande åtgärder. OXL2621 v Digital Du kör för fort skylt bedöms som lämplig lösning och kan med fördel sättas upp vid övergångstället. Digital skylt kommer att placeras permanent på lyktstolpen vilket innebär bra driftsäkerhet med hänsyn till strömförsörjning. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

7 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum MSN Förväntningen är en positiv effekt på bilisternas kör- och hastighetsbeteende som är en förutsättning för trafiksäkerheten. Enligt de undersökningar som har genomförts antyder att hastighetsdisplayerna har haft en god inverkan på bilisterna att sänka hastigheten Beslutsunderlag Bilaga 1. Hastighetsresultat Bilaga 2. Placering av fartpåminnare Bilaga 3. Offert Elisabeth Bäckman Steninger Förvaltningschef Farid Ruhani Trafikingenjör Beslut till: MSF (FK)

8

9 Hastighetsmall 40 km/h Plats nr 2 Start Slut Kommun Oxelösund Plats Frösängsvägen Antalet dygn 7 Fordon per timme Medel/timme Högsta/timme Veckodag Medelhast/dag Antalet vardagsdygn Söndag 44 Antalet helgdygn inkl lör Måndag 42 Skyltad hastighet km/h Tisdag 43 Antal observationer Onsdag 42 Veckomedeldygnstrafik fordon/dygn Torsdag 45 Vardagsmedeldygnstrafik fordon/dygn Fredag 44 Helgmedeldygnstrafik fordon/dygn Lördag 43 Max trafik förmiddag fordon/timme Max trafik eftermiddag fordon/timme Högsta/dag Antal fordon mot Aspaleden Söndag 87 Antal fordon mot Sundsörsvägen Måndag 86 Andelen tung trafik, fordon längre än 9 meter 7% Tisdag 89 Medelhastighet km/h Onsdag 89 Medianhastighet km/h Torsdag percentil km/h Fredag percentil km/h Lördag percentil km/h Andelen lagliga Andelen lagliga i % 34% Söndag 33% Andelen olagliga i % 66% Måndag 36% Andelen mellan 1 km/h - 5 km/h över i % 19% Tisdag 34% Andelen mellan 6 km/h - 10 km/h över i % 21% Onsdag 37% Andelen mellan 11 km/h - 20 km/h över i % 19% Torsdag 30% Andelen mellan 21 km/h - 30 km/h över i % 6% Fredag 31% Andelen över 30 km/h i % 1% Lördag 34% Högsta uppmätta hast 91 Näst högst uppmätta hast 89 Tredje högst uppmätta hast 89

10 Offert ATS Hastighetspåminnare Övre Frösäng ATT: Farid Ruhani Hej Farid Här kommer offerten på Övre Frösängsvägen enligt överenskommelse. ATS Hastighetspåminnare Övre Frösäng 2st. ATS 630x430x48 tre hastigheter med SÄNK FARTEN inkl batterilåda Pris/st: 44975:- 1st.Batteri 28A Pris/st: 749:- 1st.Batteriladdare ATS Pris/st: 819:- Solcellspaket ATS inkl batteri, laddare och regulator Pris/st: 13905:- Montering: Vi avlämnar till er elektriker för inkoppling mot 230V till vår batteriladdare. Solcell monteras på av er tillhandahållen stolpe och fundament. Bör vara ca 4m ovan mark. Vi utbilder er personal på plats i drift och skötsel. Pris montering ATS Hastighet/enhet 2780:- Resekostnad inkl 2 montörer. 7465:- Safe X System Scandinavia AB Skräddarbackensby väg Borlänge Tel: Mail: Web:

11 Tillkommande arbete och material Vid ÄTA tas det ut en debitering av 495 sek kr per timme. Arbete och material som ej ingår i denna offert Entreprenad och material för stolpe och fundament. Inkoppling & ev framdragning av 230V. Leveranstid från beställning 6-8 veckor ATS Garanti ATS skylt 5år Övrigt material 2års garanti. Våra montörer har utbildning i arbete på väg och skyltansvar. Med vänliga hälsningar Mats Stikopers Safe X System Scandinavia AB Skräddarbackensbyväg Borlänge / Sweden Office Mobil Safe X System Scandinavia AB Skräddarbackensby väg Borlänge Tel: Mail: Web:

12 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr MSN Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Farid Ruhani Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Trafiksäkerhetshöjande åtgärd, Femörevägen 1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Uppsättning av två fartpåminnare på Femörevägen för trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Finansiering sker via investeringsbudget. 2. Sammanfattning Boenden utmed Femörevägen har framfört synpunkter att de upplever att det råder höga hastigheter på sträckan vilket leder till höga bullernivåer samt vållar fara för oskyddade trafikanter som korsar gatan. Hastighetmätningar visade att totalt 85 % av fordon körde fortare än 40 km/tim. Hastighetsresultaten föranleder till hastighetsreducerande åtgärder. Digital fartpåminnare bedöms som lämplig lösning och kan med fördel placeras vid övergångstället och vid korsningen Femörevägen/ Femöresundsvägen. 3. Alternativa förslag Boenden utmed Femörevägen har framfört synpunkter att de upplever att det råder höga hastigheter på sträckan vilket leder till höga bullernivåer och vållar fara för oskyddade trafikanter som korsar gatan. Oxelösunds kommun har under perioden till genomfört trafikmätningar på Femörevägen som upplevs ha höga hastigheter för att bedöma behovet av eventuell permanenta hastighetsreducerande åtgärder. Trafikmätningen som utfördes mellan den 17 och 24 juni gav följande resultat: Vardagsmedeltrafiken var 2723 fordon/ dygn och siffran för helgtrafiken var 836/ dygn. Totalt observerades fordon under en veckas period då trafikmätningen pågick. Medelhastigheten var 48 km/tim och 85-percentilen, den hastigheten som 15 % av bilisterna överskred, var 57 km/tim. Det konstaterades därvid att totalt 85 % av fordon körde fortare än 40 km/tim. Hastighetsresultaten föranleder till hastighetsreducerande åtgärder. OXL2621 v Hastighetspåminnande vägmärken som bara aktiveras och tänds upp när aktuell hastighetsbegränsning överskrids ökar regleefterlevnaden och minskar medelhastigheten, enligt Trafikverket. I dagsläget saknar sträckan hastighetssänkande åtgärder. Digital fartpåminnare bedöms som lämplig lösning och kan med fördel placeras vid Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

13 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum MSN övergångstället och vid korsningen Femörevägen/ Femöresundsvägen. Förväntningen är en positiv effekt på bilisternas kör- och hastighetsbeteende som är en förutsättning trafiksäkerhet vid korsningen Femörevägen / Femöresundsvägen där det råder skymd sikt från Femöresundsvägen. Enligt de undersökningar som har genomförts antyder att hastighetsdisplayerna har haft en god inverkan på bilisterna att sänka hastigheten. Beslutsunderlag Bilaga 1. Hastighetsresultat Bilaga 2. Placering fartpåminnare Bilaga 2. Offert Elisabeth Bäckman Steninger Förvaltningschef Farid Ruhani Trafikingenjör Beslut till: MSF (FK)

14

15 Hastighetsmall 40 km/h Plats nr 1 Start Slut Kommun Oxelösund Plats Femörevägen Antalet dygn 7 Fordon per timme Medel/timme Högsta/timme Veckodag Medelhast/dag Antalet vardagsdygn Söndag 48 Antalet helgdygn inkl lör Måndag 48 Skyltad hastighet km/h Tisdag 48 Antal observationer Onsdag 48 Veckomedeldygnstrafik fordon/dygn Torsdag 49 Vardagsmedeldygnstrafik fordon/dygn Fredag 49 Helgmedeldygnstrafik fordon/dygn Lördag 47 Max trafik förmiddag fordon/timme Max trafik eftermiddag fordon/timme Högsta/dag Antal fordon mot Bäringevägen Söndag 80 Antal fordon mot Flaggspelsvägen Måndag 91 Andelen tung trafik, fordon längre än 9 meter 4% Tisdag 82 Medelhastighet km/h Onsdag 110 Medianhastighet km/h Torsdag percentil km/h Fredag percentil km/h Lördag percentil km/h Andelen lagliga Andelen lagliga i % 15% Söndag 16% Andelen olagliga i % 85% Måndag 15% Andelen mellan 1 km/h - 5 km/h över i % 18% Tisdag 15% Andelen mellan 6 km/h - 10 km/h över i % 30% Onsdag 16% Andelen mellan 11 km/h - 20 km/h över i % 29% Torsdag 11% Andelen mellan 21 km/h - 30 km/h över i % 7% Fredag 14% Andelen över 30 km/h i % 1% Lördag 20% Högsta uppmätta hast 110 Näst högst uppmätta hast 101 Tredje högst uppmätta hast 101

16 Offert ATS Hastighetspåminnare Femörevägen ATT: Farid Ruhani Hej Farid Här kommer offerten på Femörevägen enligt överenskommelse. ATS Hastighetspåminnare Femörevägen 2st. ATS 630x430x48 tre hastigheter med SÄNK FARTEN inkl batterilåda Pris/st: 44975:- 2st.Batteri 28A Pris/st: 749:- 2st.Batteriladdare ATS Pris/st: 819:- Montering: Vi avlämnar till er elektriker för inkoppling mot 230V till vår batteriladdare. Ena sidan på lyktstolpe och på andra sidan befintlig 60mm stolpe. Vi utbilder er personal på plats i drift och skötsel. Pris montering ATS Hastighet/enhet 2780:- Resekostnad inkl 2 montörer. 7465:- Safe X System Scandinavia AB Skräddarbackensby väg Borlänge Tel: Mail: Web:

17 Tillkommande arbete och material Vid ÄTA tas det ut en debitering av 495 sek kr per timme. Arbete och material som ej ingår i denna offert Entreprenad och material för stolpe och fundament. Inkoppling & ev framdragning av 230V. Leveranstid från beställning 6-8 veckor ATS Garanti ATS skylt 5år Övrigt material 2års garanti. Våra montörer har utbildning i arbete på väg och skyltansvar. Med vänliga hälsningar Mats Stikopers Safe X System Scandinavia AB Skräddarbackensbyväg Borlänge / Sweden Office Mobil Safe X System Scandinavia AB Skräddarbackensby väg Borlänge Tel: Mail: Web:

18 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr MSN Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Farid Ruhani Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Treårsplanen gällande Trafikseparering (gång- och cykelvägar), Trafiksäkerhet samt Tillgänglighet Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Anta treårsplanen gällande gång- och cykelvägar, trafiksäkerhet samt tillgänglighet. 2. Sammanfattning Treårsplanen är tänkt att vara en levande dokument som uppdateras i takt med nya kommunala behov och åtgärdsförslag. Prioriteringsordningen på objekten i treårsplanen ska revideras. Tidsplanen för utbyggnad av cykelväg mellan Baravägen och Sundsörsvägen har ändrats från 2017 till Därmed är det planerat att göras en ansökan för medfinansiering för cykelväg på sträckan Baravägen-Sundsörsvägen istället för Aspa-leden. 3. Alternativa förslag Treårsplanen är tänkt att vara ett levande dokument som uppdateras i takt med nya kommunala behov och åtgärdsförslag. Planen kan ligga till grund för att ta fram rekommendationsbrev från Regionförbundet för de ansökningar kommunerna gör för statlig medfinansiering. För att skapa ett sammanhängande cykelnät föreslås att prioriteringsordningen på objekten i treårsplanet ska revideras. Tidsplanen för utbyggnad av cykelväg mellan Baravägen och Sundsörsvägen enligt Bilaga1 ska ändras från 2017 till Därmed är det planerat att göras en ansökan för statlig medfinansiering för utbyggnad av cykelväg på sträckan Baravägen-Sundsörsvägen istället för Aspa-leden. Ändrade prioritetsordningen bygger på vilka satsningar som förväntas ge störst samhallsekonomisk nytta och där det ar störst potential att öka andelen cyklister. Därför är i första hand finansieringen av felande länkar i cykelvägsinfrastrukturen i tätorterna, det vill säga Baravägen- Sundsörsvägen, högst prioriterat. OXL2621 v Den avsatta budgeten för utbyggnad av GC-vägar för 2014 är 800 tkr. Statlig medfinanisiering lämnas med högst 50 procent av underlaget för statlig medfinansiering. Detta innebär att ett planerad GC-objektet får kosta högst kr. Aspa-leden saknar belysning och trafikeras av tung och farlig gods. Detta gör att vägen inte kan användas under mörkare delen av året. För att fotgängare och cyklister på ett säkert sätt ska kunna färdas på denna väg och samtidigt känna sig trygga krävs belysning på sträckan under den mörkare tiden på dygnet. Kostanden för utbyggnad av en GC-väg Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

19 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum MSN på Aspa-leden inklusive belysning beräknas till cirka 3 miljoner. Därmed finns inte tillräckligt finansiering för utbyggnad av ett cykelvägnät längs Aspa-leden. Aspa-leden bör hamna på lägre prioritering utifrån prioriteringsprinciperna. Men om det finns finansiering för både utbyggnad av GC-väg i kombination med belysning för att uppnå hög trafiksäkerhet kan det byggs ut i framtiden. Utbildningsförvaltningen har även inkommit med önskemål att felande länkar i cykelvägnätet i Oxelösunds tätort ska byggas ut. Enligt utbildningsförvaltningens riktlinjer gällande bedömningen av skolskjuts är cykelnätet i Oxelösunds tätort väl utbyggt och avståndet mellan hem och skola anses inte som avgörande faktor i bedömningen av skolskjuts. Skolskjuts beviljas efter individuell prövning om det finns särskilda omständigheter, som till exempel trafikförhållanden. Dock de elever som måste cykla via sträckan Baravägen-Sundsörsvägen blir beviljat skolskjuts. Skälen är att trafikförhållanderna längs sträckan inte anses vara trafiksäkert för de elever som cyklar. Beslutsunderlag Bilaga 1. treårsplan.oxelösund. Bilaga 2. kartskiss cykelväg Baravägen- Sundsörsvägen Elisabeth Bäckman Steninger Förvaltningschef Farid Ruhani Trafikingenjör Beslut till: * MSF (FK)

20

21

22

23

24 Datum revidering Dnr Oxelösunds Kommun Plan för investeringar i infrastruktur och kollektivtrafikåtgärder Sid 1(8)

25 1 Kommunens förutsättningar för planering och investeringar i transportinfrastruktur 1.1 Utgångsläge Oxelösund är den lilla staden med de stora tillgångarna. Närheten till havet och skärgården, E4, flygplatsen Skavsta samt närheten till Nyköping, Stockholm och Mälardalen är Oxelösunds signum. Idag är invånarantalet cirka men kommunen befinner sig i ett expansivt skede och har stora utvecklingsmöjligheter. Näringslivet i Oxelösund är av stor regional betydelse. Den dominerande näringen i Oxelösund är tillverkningsindustrin som svarar för mer än 50 % av sysselsättningen i kommunen. Cirka 2000 personer pendlande till Oxelösund dagligen och motsvarande siffra för utpendlingen uppskattas till ca 1800 personer dagligen. Besöksnäringen är viktig för Oxelösunds utveckling och framtid. Skärgården utgör en av de största kvalitéerna i Oxelösund med dess höga natur- och rekreationsvärden. Skärgården är kommunens största tätortsnära friluftsområde. I Oxelösund ligger ostkustens största djuphamn, Oxelösunds Hamns AB. Hamnen har en stor omsättning, vilket placerar hamnen bland Sveriges fem största. Idag är Oxelösunds hamn en av landets viktigaste godstrafikstråk och därmed av mycket stor betydelse för det svenska näringslivet. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning i Oxelösunds kommun arbetar med regionala frågor, infrastrukturinsatser, kollektivtrafik är exempel på verksamhetsområden som kontoret ansvarar för på uppdrag av kommunstyrelsen. 1.2 Kommunala mål och strategier Oxelösunds kommun har upprättat en vision som går under rubriken Stolthet och Framtidstro. Målsättningen är att bland annat få kommuninvånarna att trivas ännu bättre, må bättre och ha en ökad delaktighet i kommunala beslut. Oxelösund ska vara en kommun med attraktiva havsnära bostäder, ett levande centrum och en god infrastruktur till fördel för pendling, turism och företagsetableringar. Här ska människor kunna leva i en bra miljö och känna sig trygga. 1.3 Övergripande prioriteringar i infrastruktur Infrastrukurprojekt på det statliga vägnätet Plankorsning Baravägen/ Silverstiernas väg Trafiksäkerheten vid plankorsningen Baravägen/ Silverstiernasväg är undermålig. Olyckor vid plankorsningar är den vanligaste olyckstyp inom järnvägen. Trafiken ORG NR c:\documents and settings\agnwes\application data\prosona gruppen ab\temp\agnetha west\e82fb1b2-8c2d-479d-b7db-a4898c315a3d.doc Utskriftsdatum: :35SID 2(8)

26 genom korsningen förutses att öka på grund av planerade permanentbonden på Lastudden samt på grund en eventuellt planerad ökning av malmtransporten till Oxelösunds hamn. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder alternativt en flyttning av anslutningsvägen till Stjärnholm/Lastudden och korsningspunkten med TGOJ-banan behöver därmed vidtas. En förutsättningslös översyn av plankorsningen med koppling till den framtida samhällsutvecklingen bör genomföras. Korsningen Hamnbron Korsningen innan Hamnbron (väg 53) i Oxelösund anses vara problematiskt på grund av den ökade exploateringsgrad på Femöre vilket förväntas ytterliggare öka trafikflödet till området samt den ökade tunga transporten till hamnen. En förstudie föreslås för att bygga om korsningen till en cirkulationsplats. Upprustning av väg 53 Vägbeläggningen av korsningen innan Hamnbron som Trafikverket är väghållare för är inte ändamålsenlig för trafikens framkomlighet under trafiksäkra förhållanden. Vägstäckan har ett eftersatt underhåll med flera stora potthål och sprickor och ojämnheter i asfalten. Trafikens belastning medför stora extra underhållskostnader och påverkar trafiksäkerheten. Det finns ett akut underhållsbehov för upprustning av vägsträckan. 1.4 Budget och medfinansiering Under de kommande åren kommer investeringar i det kommunala vägnätet genomföras. Investeringsbudgeten för infrastrukturella åtgärder i det kommunala vägnätet är uppdelad på tre olika områden; trafiksäkerhet, GC-vägar och Tillgänglighetsanpassning. Investeringsbudgeten fördelas enligt följande: Trafiksäkerhet 0,6 milj kr 0,6 milj kr 0,6 milj kr GC-vägar 0,8 milj kr 0,8 milj kr 0,8 milj kr Tillgänglighetsanpassning 200 tkr 200 tkr 200 tkr Det finns inga beslutade medfinansieringar, men intentionen är att ansöka om medfinansiering. 1.5 Finansieringsavtal För tillfället finns inga förskotterings- och medfinansieringsavtal. ORG NR c:\documents and settings\agnwes\application data\prosona gruppen ab\temp\agnetha west\e82fb1b2-8c2d-479d-b7db-a4898c315a3d.doc Utskriftsdatum: :35SID 3(8)

27 1.6 Kommunens planer och program Oxelösunds kommun har planer på att ta fram en Trafiksäkerhetsrevision, i framtagen Treårsplan för trafik är den inplanerad år Översiktsplan Oxelösund Det saknas en sammanhängande och väl fungerande infrastruktur för jämställd den som finns för bil- och kollektivtrafik i Oxelösund. Förutsättningarna skulle kunna bli bättre genom att skapa genare cykelnät för cykeltrafik. Komplettering av gång och cykelnätet i syfte att skapa ett sammanhängande nät, föreslås. Målsättningen med kommunens infrastrukturplanering är att för att få bort tung trafik och öka trafiksäkerheten i centrum. De förslagsåtgärder som föreslås i översiktplanen är en förlängning av Aspaleden genom utbyggnad av Östersjöleden för att minska den tunga trafiken på Föreningsgatan och Folkegatan som är de stora infarterna genom Oxelösunds centrum. Åtgärder behövs för att få bort tung trafik och öka trafiksäkerheten i centrum. En inledande åtgärd vore att flytta infarten till hamnen via Skeppargatan. Stålbyn som alltmer blir en del i centrum och utvecklingen längs Torggatan med kundorienterad verksamhet får då bättre möjligheter att utvecklas. Ytterligare en åtgärd som diskuterats är Östersjöleden som skulle bli en förlängning av Aspaleden. Det skulle kraftigt minska den tunga trafiken på Föreningsgatan och Folkegatan. För att stärka centrum och skapa liv och rörelse bör stadskärnan förtätas med fler centrala bostäder. Förtätning bör i första hand ske på obebyggd mark i centrum som är underutnyttjad. Gatunätet är på flera håll inom Oxelösunds tätort är överdimensionerat vilket kan inbjuda till höga hastigheter. I centrum finns planer på en avsmalning av Torggatan, eventuellt med utbyggnad av en cykelbana parallellt med Torgatan. En utökning av arbetspendlare som reser kollektivt samt bra pendlingsmöjligeter till och från Oxelösund föreslås. Utredningsarbete gällande persontrafik på TGOJ-banan ska bedrivas i regional samverkan. Dokument Upprättad Kommentar Översiktsplan 2010 Antagen av KF i september 2010 Trafiknätsanalys 2000 Rätt fart i Oxelösund (Rätt fart i staden) Åtgärdsprogram för Oxelösunds tätort 2010 Antagen i mars Tillgänglighetsinventering 2006 ORG NR c:\documents and settings\agnwes\application data\prosona gruppen ab\temp\agnetha west\e82fb1b2-8c2d-479d-b7db-a4898c315a3d.doc Utskriftsdatum: :35SID 4(8)

28 Framtida kollektivtrafik i Sörmland Kommunöversyn Sörmland 2011 Treårsplan Trafik 2012 Antagen av MSN (Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden) i maj Större åtgärdspaket och projekt 2.1 Utvecklingsplaner och framtid Gatunätet är på flera håll inom Oxelösunds tätort överdimensionerat vilket kan inbjuda till höga hastigheter. I centrum finns planer på en avsmalning av Torggatan, eventuellt med utbyggnad av en cykelbana parallellt med Torgatan. Kollektivtrafiken Oxelösunds kommun har stor andel arbetspendling. Det finns starka dubbelriktade funktionella samband mellan Oxelösund och Nyköping. Detta avspeglar sig i den stora andelen arbetspendlingar mellan kommunen. Marknadspotentialen för arbetspendlig är därmed relativt stort. Dubbelriktad pendling mellan Oxelösund och Nyköping har flest pendlare i länet med En viktig aspekt på pendlingen är dock att merparten av pendlingen inte sker med kollektivtrafik. Då kollektivtrafik och tillgänglighet är ett fundamentalt verktyg för regional hållbar utveckling är det viktigt att försöka få så stor andel som möjligt av de befintliga pendlarna idag att åka kollektivtrafik istället för bil. Faktorer som till exempel restid och tillgänglighet är avgörande för attraktiviteten av kollektivtrafikåkandet. Kollektivtrafikens uppskattade marknadsandel sett till antal resor per dag är ungefär 400 utav resor. Restiderna mellan Oxelösund-Nyköping med bil via väg 53 är ungefär 16 minuter. Restiden med kollektivtrafik beräknas till 25 minuter. Därmed är bilen det snabbaste färdmedlet i stråket. En framtida tågtrafik skulle konkurrera med bilen. Persontrafik på befintlig järnväg mellan Oxelösund och Nyköping uppskattas till cirka 12 minuter enligt Trafikverkets utredning. En hög tillgänglighet på kollektivtrafiken är avgörande för att det ska kunna konkurrera med bilen. Väl fungerande resor och transporter till Nyköping liksom möjligheterna att med olika trafikslag ta sig in till, genom eller förbi Nyköping för att komma vidare inom Sverige eller internationellt är mycket viktigt för Oxelösunds invånare, näringsliv och besökare. Tillgängligheten från Oxelösund till Nyköping, för vidare resor och transporter vice versa behöver förbättras. Arbete med utveckling av kollektivtrafiken pågår för att utöka arbetspendling med kollektivtrafiken mellan Oxelösund och Nyköping. SSAB Kommunen arbetar med att optimera kollektivtrafiken för pendlare till SSAB. ORG NR c:\documents and settings\agnwes\application data\prosona gruppen ab\temp\agnetha west\e82fb1b2-8c2d-479d-b7db-a4898c315a3d.doc Utskriftsdatum: :35SID 5(8)

29 Gång- och cykelbanor Att välja cykeln framför andra transportsätt har en förbättrande effekt på folkhälsan. Det saknas en sammanhängande och väl fungerande infrastruktur för jämställd den som finns för bil- och kollektivtrafik i Oxelösund. Förutsättningarna skulle kunna bli bättre genom att skapa genare cykelnät för cykeltrafik. Utbyggnad av GC-banor för ett konsistentt cykelnät i Oxelösund ska fortsätta under Cykeled till Femörehuvud Besöksnäringen är idag omfattande i Oxelösund. Utifrån det vi ser idag utvecklas det mycket positivt. Skärgården i Sverige är i många avseenden unik. Skärgården utgör en av de största kvalitéerna i Oxelösund med dess höga natur- och rekreationsvärden. Skärgården är kommunens största tätortsnära friluftsområde. Platser för bad finns det gott om och de större öarna i innerskärgården lämpar sig väl för rekreation. Med Oxelösunds belägenhet till Skavsta torde intresset från turistnäringen att med kollektiva transportmedel tåg, buss ta sig till och från Oxelösund, öka. Ett ökande intresse för cykelturismen ställer också krav på cykelleder fram till riksintressanta miljöer som exempelviss Femörehuvud. Broar Inom kommunen finns 22 broar fördelade på vägbroar, GC-banor och viadukter. Behovet av reparation och underhållsåtgärder för Femörekanalbron och Jogersöbron är stort. Truckstop Behovet av lastbilsparkering är stort. På många vägar står mängder av fordon och släp uppställda. Problemet har ökat under senare tid på grund av långtidsparkerade trailers. Genom att samla den tunga trafiken på ett och samma ställe kommer uppställning av långtradare runt om i tätorten minskas. TGOJ-banan TGOJ-banan har både en nationell och regional betydelse genom att det är en viktig del i transportsystemet för näringslivets transporter på järnväg och binder ihop godsstråken bergslagen med Oxelösunds hamn. Genom utbyggnad av TGOJ-banan öppnas möjligheten till kapacitetsförstärkningar på andra delar av den alltmer belastade järnvägsnätet. ORG NR c:\documents and settings\agnwes\application data\prosona gruppen ab\temp\agnetha west\e82fb1b2-8c2d-479d-b7db-a4898c315a3d.doc Utskriftsdatum: :35SID 6(8)

30 Datum revidering Dnr 3 Kommunala behov och åtgärdsförslag Åtgärdsbehov och objektslistor Kodning för Namn och typ av investering Planeringsförutsättningar Finansiering Effektbedömning kartor Objekts nr Koppling till objekt 1 GC-åtgärder 2 Objekt/ sträckning Åtgärdstyp Prio Kommentar ÖP DP AP Möjligt byggår Kommentar Totalkostnad Medfinansiering Möjlig förskottering Övrigt Trafiksäkerhet GCbyggnation Baravägen- Sundsörsvägen GC-väg Aspa-leden GC-väg Gamla Oxelösundsvägen GC-väg Miljö Ska ansöka Ska ansöka Ska ansöka 6 Femöre GC-väg 2015 Ska ansöka Framkomlighet Tillgänglighet Trygghet Sid 7(8)

31 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Dnr BYGG Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Markus Damm Nordqvist Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden FEMÖRE 1:59, Marklov för fyllning av mark 1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslutar att bevilja marklov för fyllning enligt 9 kap. 35 Plan- och bygglagen (2010:900). Fyllningen får påbörjas minst 4,5 meter från gränsen mot Femöre 1:60. Fyllning får anläggas på en nivå motsvarande +6,5 meter (RH00). Fyllningen ska släntas av, lutningen på slänten får max uppgå till 45. Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. Enligt taxa antagen av kommunfullmäktige kommer Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ta ut en avgift på kr för handläggning av ärendet. 2. Sammanfattning Ärendet initierades under 2011, för fyllning av första delen av fastigheten. I början av 2013 vann en ny detaljplan laga kraft i området. Detta möjliggjorde ytterligare markköp och utvidgning av fastigheten. Ansökan som behandlas nu avser fyllning av tillkommen mark för att få en jämn markyta på fastigheten. Ansökan avser en fyllning till nivån +6,5 meter (RH00). Detta innebär en fyllning motsvarande ca 4 meter från marknivån vid Femöre 1:60 båthallarna. Enligt nu gällande detaljplan kan fastigheten sträcka sig enda till gränsen mot fastigheten Femöre 1:60. Ägarna av båthallarna har hörts inför beslut. De vill i korthet att fyllningen påbörjas 4,5 meter från fastighetsgränsen samt att fyllning utförs enligt AMA anläggningen 10. Fastighetsägaren har inkommit med ett svar till deras yttrande. I svaret framgår det att fyllningen kommer att påbörjas 4,5 meter från fastighetsgränsen. 3. Lagrum 9 kap. 35 PBL: Marklov ska ges för en åtgärd som 1. inte strider mot en detaljplan eller områdesbestämmelser, 2. inte förhindrar eller försvårar det berörda områdets användning för bebyggelse, 3. inte medför olägenheter för användningen av sådana anläggningar som anges i 13 1, 4. inte medför störningar eller betydande olägenheter för omgivningen, och 5. uppfyller de krav som a) följer av 2 kap. 6 tredje stycket och 8 kap. 9 12, om lovet avser en åtgärd inom ett område med detaljplan, eller b) följer av 2 kap. och 8 kap i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser, om lovet avser en åtgärd utanför ett område med detaljplan. [2011:335] OXL2621 v Marklov får ges till en åtgärd som endast innebär en liten avvikelse från detaljplanen eller områdesbestämmelserna, om avvikelsen är förenlig med syftet med planen eller bestämmelserna. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

32 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum BYGG Motivering Platsen där fyllningen ska ske är väldigt kuperad. Angöring till fastigheten Femöre 1:59 ska ske från Rodervägen. Fastigheten är vid sin högsta punkt +10 meter och vid sin lägsta punkt +2 meter (RH00). En tilljämning av marken är nödvändig för att förbereda marken för en framtida byggnad. Fastighetsägaren har tillmötesgått det som fastighetsägaren av Femöre 1:60 i sitt yttrande framförde att fyllningen ska påbörjas 4,5 meter från fastighetsgränsen. Beslutsunderlag: Yttrande Femöre 1:60 Svar på yttrande Femöre 1:59 Situationsplan Sektion MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Markus Damm Nordqvist Bygglovhandläggare Beslut till: Sökanden Fastighetsägare Femöre 1:60 Akten

33

34

35

36 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Dnr BYGG Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Markus Damm Nordqvist Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ASPA 1:65, Uppförande av altan - bygglovbefriad 1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslutar att föreslagen altan inte anses vara bygglovpliktig. Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. Enligt taxa antagen av kommunfullmäktige kommer Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ta ut en avgift på 700 kronor för handläggning av ärendet. 2. Sammanfattning Ärendet initierades den 20 augusti 2013 genom en ansökan om bygglov för uppförande av altan med glaspaviljong. Paviljongen placerades på mark som i detaljplanen är prickad mark som inte får bebyggas. Förvaltningen upplyste sökanden om att de tänkte föreslå avslag i frågan. Sökanden valde då att dra tillbaka ansökan utan vidare åtgärd. Sökanden har därefter inkommit med förslag om att uppföra en bygglovbefriad altan. Sökanden önskar besked om detta är en lösning som kan anses vara bygglovbefriad. Handläggare har upplyst sökanden om att det finns rättsfall där en altan som är högst 1,20 meter i ena hörnet har ansetts inte kräva bygglov. Med anledning av de rättsfall som finns anser förvaltningen att altanen inte bör vara bygglovpliktig. 3. Lagrum 9 kap. 2 Plan- och bygglagen: Det krävs bygglov för 1. nybyggnad, 2. tillbyggnad, och 3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att OXL2621 v a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd, b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan. 1 kap. 4 6 stycket PBL: byggnad: en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den, Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

37 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum BYGG Motivering För att en altan ska anses vara bygglovpliktig måste den utgöra en volym. Detta innebär att en volym måste uppstå under altangolvet. Uppstår en volym kan altanen anses utgöra en byggnad enligt definitionen i 1 kap. 4 PBL. Uppförande av en ny byggnad är bygglovpliktigt enligt 9 kap. 2 PBL. I regeringsrättens dom RÅ 1995 ref. 42 behandlar de huruvida en altan med räcke är bygglovpliktig eller inte. Altanen golvyta mätte ca 42 m 2 och altanen är i högsta hörnet 1,2 meter hög. Altanen har uppförts utefter befintlig byggnad. Altanen föreslagen av sökanden är i höjd jämförbar med altanen i rättsfallet. Altanen borde med anledning av detta rättsfall ej anses vara bygglovpliktig. Beslutsunderlag: Ritningar MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Markus Damm Nordqvist Bygglovhandläggare Beslut till: Sökanden Akten

38

39

40 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Dnr BYGG Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Markus Damm Nordqvist Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ASPA 1:47, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov och startbesked för tillbyggnad av fritidshus enligt 9 kap. 31 b och 10 kap. 3 Plan- och bygglagen (2010:900). Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. Enligt taxa antagen av kommunfullmäktige kommer Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ta ut en avgift på kr för handläggning av ärendet. 2. Sammanfattning Ärendet initierades den 6 september Aktuell fastighet ligger inom området Vivesta Granlinden som omfattas av detaljplan. Detaljplanen medger en byggrätt motsvarande 70m 2 för huvudbyggnaden. Fastighetsägaren ansökte om att få bygga till huset samt bygga om befintlig altan. Byggnaden hade efter föreslagna åtgärder motsvarat en byggnadsarea av 102m 2. Fastighetsägaren informerades då om att avvikelsen ansågs vara för stor gentemot detaljplan och befintliga avvikelser. Sökanden valde då att ändra i ansökan och föreslagen åtgärd motsvarar en total byggnadsarea av 94m 2. Förvaltningen anser med anledning av gällande lagstiftning samt tidigare avvikelser att bygglovet bör beviljas. 3. Lagrum 9 kap. 30 Plan- och bygglagen: Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen, eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18. OXL2621 v Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. 9 kap. 31 b : Trots 30 första stycket 2, 31 1 och 31 a 2 får bygglov ges för en åtgärd Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

41 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum BYGG som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte. Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 första stycket 1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. 4. Motivering Föreslagen åtgärd avviker kraft från detaljplan som gäller för området. Inom området har sedan tidigare större avvikelser från detaljplanen beviljats. Den största av dem beviljades i bygglov daterat med diarienummer BYGG I detta bygglov motsvarade befintlig byggnad 77m 2, föreslagen tillbyggnad motsvarade en byggnadsarea av 22m 2 totalt en byggnadsarea av 99m 2. Vid handläggning med nya plan- och bygglagen har avvikelse motsvarande 90m 2 beviljats inom området. Åtgärden som nu föreslås understiger sedan tidigare beviljad avvikelse inom planområdet. Grannar har yttrat sig positivt över den tidigare större förslaget på 102m 2. Byggnaden är sedan tidigare försett med ett skärmtak över stor del av platsen där tillbyggnaden föreslås byggas. Detta kommer innebära att byggnaden inte kommer uppfattas som så mycket större som tidigare. Förvaltningen anser med grund i ovanstående argument att bygglovet bör beviljas. Beslutsunderlag: Ritningar MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Markus Damm Nordqvist Bygglovhandläggare Beslut till: Sökanden Akten

42

43

44 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Dnr BYGG Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Markus Damm Nordqvist Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden VIVESTA 1:3, Bygglov för tillbyggnad av fritidshus omprövning av beslut 1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens avslår ansökan om bygglov enligt 9 kap Plan- och bygglagen (2010:900) gällande tillbyggnad av fritidshus. Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. Enligt taxa antagen av kommunfullmäktige kommer Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ta ut en avgift på 700 kr för handläggning av ärendet. 2. Sammanfattning Den 4 juli inkom ansökan om bygglov för tillbyggnad av befintligt fritidshus i området Vivestanäset. Området ligger utanför detaljplanerat område. I kommunens översiktsplan finns övergripande rekommendationer för mark- och vattenanvändning. För området Vivestanäset gäller 70 m 2 för huvudbyggnad samt 30 m 2 för komplementbyggnad. Befintligt fritidshus motsvarar en byggnadsarea av ca 64 m 2. Föreslagen tillbyggnad motsvarar en byggnads area av 17 m 2. Byggnaden skulle totalt uppgå till 81 m 2 efter föreslagen åtgärd, detta motsvarar en avvikelse på ca 15,7 %. Ärendet har behandlades på nämndens sammanträde 20 augusti 2013, 58. Därefter har handläggare tillsammans med nämndens ordförande träffat sökanden på plats och kom gemensamt fram till att ompröva frågan. Förvaltningen anser att avvikelsen är för stor från gällande översiktsplan och att bygglovet bör avslås på grund av detta. 3. Lagrum Området omfattas av rekommendationer fastställda i kommunens översiktsplan. 3 kap. 2 Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 9 kap. 31 Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden 1. inte strider mot områdesbestämmelser, 2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3, och 3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18 i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. OXL2621 v Motivering För området finns endast de rekommendationer som finns fastställda i kommunens Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

45 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum BYGG översiktsplan. Byggnaden kommer efter tillbyggnad innebära en stor avvikelse ifrån dessa rekommendationer. Med anledning av detta föreslår förvaltningen avslag i frågan. Förvaltningen anser vidare att det är angeläget att det upprättas en detaljplan för området. Nu gällande bestämmelser hindrar folk från att bygga ut, vilket till och med kan hindra folk från att flytta till området. Vidare skulle VA-frågan i området kunna lösas med en detaljplan. Beslutsunderlag Situationsplan - daterad Fasadritning och planritning daterade Yttrande från sökande - daterad MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Markus Damm Nordqvist Bygglovhandläggare Beslut till: Sökanden Akten

46

47

48

49 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Dnr BYGG Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Markus Damm Nordqvist Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden JOGERSÖ 1:57, Bygglov för uppförande av carport 1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov och startbesked för uppförande av carport enligt 9 kap. 31 b och 10 kap. 3 Plan- och bygglagen (2010:900). Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen, se bilaga. Enligt taxa antagen av kommunfullmäktige kommer Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ta ut en avgift på kr för handläggning av ärendet. Enligt taxa antagen av kommunfullmäktige kommer Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ta ut en planavgift på kr. 2. Sammanfattning Ärendet initierades den 6 september Aktuell fastighet ligger inom området Jogersö. Aktuell detaljplan medger en byggrätt motsvarande 50m 2. I planområdet finns det sedan tidigare stora avvikelser gällande komplementbyggnader. Den största avvikelsen i området uppgår till 31m 2 vilket innebär byggnader motsvarande 81m 2 på den fastigheten. Föreslagen carport motsvarar en byggnadsarea motsvarande 21m 2. Carporten kopplas samman med befintlig byggnad som motsvarar 13,5m 2. Utöver dessa byggnader finns det på fastigheten en gäststuga motsvarande 45m 2. Totalt uppgår dessa byggnader till 79,5m 2. Förvaltningen anser med anledning av gällande lagstiftning samt tidigare avvikelser att bygglovet bör beviljas. OXL2621 v Lagrum 9 kap. 30 Plan- och bygglagen: Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen, eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18. Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 första stycket 3 b eller Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

TRAFIKPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN HANDLINGSPLAN

TRAFIKPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN HANDLINGSPLAN TRAFIKPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN HANDLINGSPLAN 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund och syfte... 2 1.2 Handlingsplanens innehåll... 2 1.3 Pågående åtgärder under trafikplanens antagande...

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 23 mars 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län

Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län FÖRSTUDIE Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län Beslutshandling 2013-01-31 Objekt: 106917 Titel: Beslutshandling Förstudie väg 205, gång- och cykelväg,

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Allt du behöver veta om BYGGLOV

Allt du behöver veta om BYGGLOV Allt du behöver veta om BYGGLOV rivningslov, marklov & anmälan INNEHÅLL FÖRBEREDELSER...4 GRANSKNING...18 KONTAKTA OSS Har du frågor eller funderingar? NÄR BEHÖVER JAG BYGGLOV?...6 RIVNING & MARKLOV...7

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 2013-08-23 Dnr 342-1962-13 Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 1 Sammanfattning Kompletteras i slutversionen 2 Förord Kompletteras i slutversionen 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Översiktlig trafikanalys tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Glabo 1:45 m.fl. fastigheter, Saltviks hamn

Översiktlig trafikanalys tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Glabo 1:45 m.fl. fastigheter, Saltviks hamn T RA FI K A NALY S i n f ö r e x ploat erin g i S a l t v i k s o m r å de t Översiktlig trafikanalys tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Glabo 1:45 m.fl. fastigheter, Saltviks hamn Centralorten,

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17 2 Förord Cykelplanen för Strängnäs kommun är ett verktyg för planering av cykeltrafik. Cykelplanen ska fungera som ett stöd inför beslut som rör cykeltrafik på kort eller lång sikt. Cykelplanen består

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (74)

Sammanträdesprotokoll 1 (74) Sammanträdesprotokoll 1 (74) Plats och tid Erstavik Nacka stadshus kl 15.00 18.40 Beslutande Cathrin Bergenstråhle (M) Bjarne Hanson (FP) Leif Holmberg (C) Bernt Enström (KD) Kaj Nyman (S) Ingela Birgersson

Läs mer

Inventering och kartläggning av Näckrosleden för utveckling av cykelturism och ökad trafiksäkerhet

Inventering och kartläggning av Näckrosleden för utveckling av cykelturism och ökad trafiksäkerhet Inventering och kartläggning av Näckrosleden för utveckling av cykelturism och ökad trafiksäkerhet Regionförbundet levererar 2014:3 En rapport framtagen av Trivector på uppdrag av Regionförbundet Sörmland

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen.

godkänna föreliggande dagordning. Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt, personalsituation m.m. inom förvaltningen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (29) 135 Godkännande av dagordning Beslut godkänna föreliggande dagordning. 136 Information från förvaltningen Information om aktuella ärenden, pågående planer och projekt,

Läs mer

Förslag till Regional infrastrukturplan för Halland 2014 2025

Förslag till Regional infrastrukturplan för Halland 2014 2025 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-11-07 RS130045 Jeanette Larsson, Avdelningschef Avdelning Infrastruktur 0722-44 79 87 Regionstyrelsen Förslag till Regional infrastrukturplan

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 17.30, 18.40 till 19.00

Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 17.30, 18.40 till 19.00 Sammanträdesprotokoll 1 (66) Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 17.30, 18.40 till 19.00 Beslutande Bengt Andersson (M) ordförande Janet Andersson (S) 1:e vice ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-12-19 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 december kl 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-12-18 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

PBL PLAN- OCH BYGGLAGEN. Mindre avvikelse från detaljplan

PBL PLAN- OCH BYGGLAGEN. Mindre avvikelse från detaljplan JURIDISKA INSTITUTIONEN Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet JURISTPROGRAMMET TILLÄMPADE STUDIER, 20 POÄNG VT 2007 PBL PLAN- OCH BYGGLAGEN Mindre avvikelse från detaljplan Madeleine Arvidsson Wäli

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-10-09, 9-12 Koordinaten Eventsalen 13.00 Kommunhuset 293. Catharina

Läs mer

Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller 2013-2017

Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller 2013-2017 40)4040 Åtgärdsprogram Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller 2013-2017 Norrköpings kommuns åtgärdsprogram i enlighet med förordningen om omgivningsbuller SFS 2004:675 och EU-direktivet 2002/49/EG Samrådsversion

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid kl 09:30, Stadshuset Ovalen ande Brith Fäldt (V) ordförande Magnus Nyström (S) vice ordförande Jenny Savela (S) Stig Rönnbäck (S) Carola Sundqvist (S) Esbjörn Häggström (MP) Karl-Erik

Läs mer

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45

Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 1 (42) Plats och tid Nacka stadshus kl 15.00-16.45 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m 149 Kaj Nyman (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson (FP) ej

Läs mer