Regler för skyltning inom- och utomhus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regler för skyltning inom- och utomhus"

Transkript

1 1 Regler för skyltning inom- och utomhus VERSION 6: JUNI 2013 Alla ska hitta i Landstinget Gävleborgs lokaler. Skyltningen ska fungera som en osynlig ledstång som för besökaren till sitt mål. De flesta som besöker Landstinget Gävleborg gör det för att de söker vård. En enhetlig skyltning ger trygghet åt besökaren och bidrar till en positiv bild av Landstinget Gävleborg. Merparten av exemplen i denna manual/ skyltprogram tar upp skyltning inom sjukvårdens områden men är också applicerbart på andra versamheter inom Landstinget Gävleborg. En bra skyltning ska ledsaga besökaren hela vägen, från parkeringsplats, busshållsplats etc till besökarens mål. Det kan innebära att även skyltning utomhus behöver tydliggöras. Enligt plan- och bygglagen ska alla offentliga lokaler vara handikappanpassade. Skyltning har en avgörande betydelse för om en lokal uppfattas som tillgänglig eller inte. I landstingets handlingsplan, likabehandling för personer med funktionsnedsättning, finns skyltning som en viktig åtgärdspunkt inom målområdet tillgänglighet.

2 Generella regler 2 Manual för skyltning inom- och utomhus Denna manual är framtagen för att hitta rätt utformning av skyltar, för olika situationer och olika placeringar. Skyltprogrammet är en allmän vägledning. Varje verksamhet måste planera sin skyltning utifrån patienternas/ besökarens behov. Hur ser patientens/ besökarens väg till lokalen ut? Var kan missförstånd uppstå? En vägbeskrivning i kallelsen, som utgår från parkeringsplats och allmänna kommunikationsmedel, kan vara en bra start. Landstingets lokaler har olika förutsättningar. Det finns verksamheter som har få besökare från allmänheten. Däremot är det viktigt att tänka på att lokalen också är en arbetsplats, där funktionshinder inte ska vara ett hinder för anställning. Varje verksamhet bedömer behovet av skyltning i egna lokalerna. Generellt gäller för all skyltning: att skyltens bottenfärg alltid ska vara vit att koncernlogo eller garantavsändare finns med på utomhusskylt att logotypen ska ha en frizon att texten alltid ska vara svart Avsändare Koncernlogotypen är avsändare utom när leverantör/samarbetspartner anges. Då gäller En del av Landstinget Gävleborg eller På uppdrag av Landstinget Gävleborg. En del av Landstinget Gävleborg Frizon Frizon runt avsändare anges för respektive skylt. Generellt gäller denna regel för frizon: minst halva höjden av X runt koncernlogotypen.

3 Generella regler 3 Typsnittet är Myriad pro i olika snitt beroende på användningsområde: Utomhusskylt: hänvisnings- och översiktsskylt Gävle sjukhus Huvudentré Myriad Bold, kerning -10, versal+gemen för överskrift Myriad Regular, kerning -10, versal+gemen för övriga texter Radavståndet är 90 % av typsnittsgraden. ( t ex 60 p / 54 p) Inomhusskylt: hänvisnings- och orienteringsskylt Diabetesmottagning Myriad Regular, kerning -10, versal+gemen Profilskylt DIABETESMOTTAGNING Myriad Bold Condensed, kerning +30, versaler

4 Huvudskylt, placeras utomhus, ofta vid vägkorsning 4 Myriad Bold. Radavståndet är 90 % av typsnittsgraden. ( t ex 60 p / 54 p) A x 1 A x 4,5 A x 1 A Gävle sjukhus B B A x 0,5 A x 0,5 Textens höjd = A Texten är på två rader = skyltens höjd A x 4,5 Textens x-höjd = B Koncernlogons höjd är lika med B A x 1 A x 3 A A x 1 Bollnäs sjukhus B B A x 0,5 A x 0,5 Textens höjd = A Texten är på en rad = skyltens höjd A x 3 Textens x-höjd = B Koncernlogons höjd är lika med B Gävle sjukhus Bollnäs sjukhus Så här kan skyltstorleken bestämmas. Alt 1: Utgå ifrån hur stor text det ska vara. Skyltens storlek bestäms därefter enligt anvisning. Alt 2: Skylten har redan färdigt mått. Ska texten vara på en rad? Då är textstorleken ca 33 % av skyltens höjd. Texten är på två rader? Då är textstorleken ca 22 % av skyltens höjd.

5 Huvudskylt med entreprenör 5 När vårdenheter drivs i samarbete med externa entreprenörer, ska dessa också exponeras. För huvudskylt med entreprenör gäller samma regler som för huvudskylt. För entreprenör/samarbetsparter gäller följande: Skyltens storlek ska vara underordnad i förhållande till huvudaktören, detta fall Bollnäs Sjukhus. Leverantören har möjlighet att utforma skylten enligt sin grafiska manual. Skylten ska dock alltid ha avsändaren: På uppdrag av Landstinget Gävleborg. Myriad Bold Bollnäs sjukhus Bollnäs sjukhus

6 Entréskylt 6 Entréskylten placeras utomhus, i anslutning till entréområdet. Storlek cirka 150 cm bred. Myriad Bold i huvudtext och Myriad Regular i övrig text. Observera att samtliga sjukhus skrivs med versal inledande bokstav i början av ortsnamnet och på ordet sjukhus. Hudiksvalls sjukhus Huvudentré Öppettider Nattentré ingång 19 Välkommen till Västerbergs Folkhögskola En del av Landstinget Gävleborg

7 Skyltning Utomhus 7 Hänvisningsskyltar ska underlätta för besökare att snabbt hitta till rätt entré. Storlek cirka 250 cm bred. B x 1 B x 1 Huvudentré B x 1 B Textens x-höjd = B Skyltens höjd Huvudentré Yta för pilen* Skyltens höjd x 1,2 Huvudentré Textens x-höjd = B Pilen ska centreras både på höjden och bredden i denna yta Akutmottagning Skyltens höjd Yta för pilen* Skyltens höjd x 1,2 Akutmottagning Pilen ska centreras både på höjden och bredden i denna yta

8 Skyltning Utomhus 8 Hänvisningsskyltar ska underlätta för besökare att snabbt hitta till rätt entré. Storlek cirka 250 cm bred. Pilen ska placeras åt det håll som pilen pekar Akutmottagning Förlossning Huvudentré * Original på pil finns att ladda ner. pil.ai

9 Översiktsskylt Utomhus 9 Typografin följer samma regler som hänvisningsskylt inomhus. Se sid 8. Översiktsskylt placeras utomhus. Överst på skylten placeras enhetens namn, därunder eventuell karta (stilistisk) och sedan enskilda besökspunkters namn. Ögat har lättare att orientera sig i höjdled än i sidled. A x 1 A x 1 Hudiksvalls sjukhus A Utrymme för stilistisk karta Akutmottagning Utrymme för namn på mottagning i alfabetisk ordning Ortopedmottagning Namn på mottagning till vänster Hänvisning på kartan till höger

10 Vägskyltning Utomhus 10 Vägmärkesförordningen reglerar bland annat vägmärken på offentliga platser. För att förenkla för våra besökare ska vi använda dessa skyltar även inom landstingets område. Parkering, gång/cykelvägar samt gator och bilvägar bör skyltas enligt rådande vägmärkesförordningen, Vid tillfällig omskyltning utomhus bör också vedertagen standard för Gävleborg användas.

11 Skyltning Inomhus 11 Placering Skyltningen ska utgå från varje lokals speciella förutsättningar och de behov som besökare och personal kan tänkas ha. Lika viktigt som att skylta, är att inte överskylta. Få, men betydelsefulla skyltar är idealet. Entré/trapphus Informationstavla som visar vilka verksamheter som finns i byggnaden och var verksamheterna finns (våningsplan). Skyltarna bör vara både visuella och taktila. Är lokalerna stora bör informationstavlan finnas på flera platser. Skyltningen ska följa patienten/besökaren på dess väg till målet. Hiss och trappor Hiss och trappor markeras med piktogram, text och punktskrift. I hissen bör den information som ges i trapphuset upprepas. Talande hissar, som berättar vilket våningsplan man befinner sig på är ett uppskattat komplement. Även knapparna till hissen bör markeras med kontrasterande färg. Våningsplan Markera våningsplanet tydligt, vid trappor i anslutning till själva trappavsatsen. Skyltarna bör vara både visuella och taktila. På visuella skyltar markeras aktuellt våningsplan genom att färgerna inverteras (svart skylt med vit text). På den taktila skylten markeras aktuellt våningsplan med en högre relieftext (1,5 mm hög) och genom att en punkt placeras före texten. Verksamhet När besökaren kommer ut från hissen eller trapphuset ska det snabbt framgå vilken verksamhet som finns på våningsplanet. Verksamhetsskyltar placeras ovanför entrédörren. Texten ska ha bra kontrast (svart text på vit bakgrund). Om skylten ska hänga på en vit vägg behöver skylten markeras. Det görs enklast genom att måla en svart ram runt skylten. Korridorer Korridorer skyltas med samma typ av skyltar som används i trapphus. Dessa bör vara både visuella och taktila. Orienteringskartor (som skickas ut tillsammans med kallelsen) och medarbetare vid Infopunkten är bra komplement till informationsskyltar. Syncentral Arbetsterapi plan 12 Blodgivning plan 11 Gastromottagning plan 10 Gåskola plan 9 Klin Kem lab plan 8 Klin Mikrobiologilab plan 7 Lekplats plan 6 Magnetkamera plan 5 Nuklearmedicin plan 4 Patolog/Cytologlab plan 3 PK-mottagning plan 3 Entré plan 2 Källare plan 1 Utrymme för taktil symbol PK-mottagning plan 3 Café entré Källare plan -1 Utrymme för taktil symbol Reception plan 3 Entré Café Ögonmottagning Vårdavdelning 105 Onkologi

12 Skyltning Inomhus 12 Korsningar I korridorkorsningar är det viktigt att skyltningen är lätt att förstå och komma ihåg. När skyltar är försedda med pilar bör dessa grupperas så att pilar med samma riktning placeras tillsammans. Utanför rum, hiss etc. Utanför rum med viss funktion (toalett, hiss, konferens etc) skyltas med text och piktogram. Texten bör vara taktil och vid behov även återges med punktskrift. Även när en funktion är skyltad med ett piktogram ska den kombineras med en förklarande text (toalett, telefon etc.). Funktioner som bör skyltas - Toaletter - Hiss/trappor - Telefon - Information - Väntrum - Kafeteria - Vårdrum - Skötrum - Vilrum - Teleslinga - Konferensrum - Gångstråk Vårdrum Vårdrummen bör skyltas med stora siffror som har tydlig kontrast mellan siffrans och bakgrundens färg (vit text på svart eller mörkgrå bakgrund). Skylten fästs vid sidan av dörren. Konferensrum Provtagning Ögonoperation Toalett 15 Hissar

13 Visuella och taktila skyltar 13 Visuella skyltar Taktila skyltar ska vara placerade så både personer i rullstol och stående personer lätt ska kunna komma nära och läsa dem. Avstånd från golv kan variera mellan 1400 mm från skyltens underkant till 1600 mm skyltens ovankant. Skylten ska placeras på väggen vid dörrens handtagssida. Text Text på skyltar bör vara kortfattad, men inte innehålla onödiga förkortningar. Använd så enkla benämningar på verksamheten som möjligt. Benämningen ska överensstämma med KiX och beskriva funktionen (exempelvis hörselhabilitering). För att exempelvis markera att man befinner sig på ett visst våningsplan, används motsatta färgförhållanden, dvs vit text på svart botten. Piktogram Ett Piktogram sammanfattar ett budskap i en enkel bild. De piktogram som visas nedan generella och framtagna av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Piktogram kan vara icke-taktila eller taktila. Vilket man väljer beror på verksamhetens skyltbehov. Utrymme för taktil symbol Hörselvård Syncentral Konferensrum Hissar Taktila skyltar Skyltar som genom beröring beskriver vad skylten visar kalllas taktila. Skyltarna är försedda med upphöjd text och symbol samt punktskrift. Båda funktionerna finns på skyltarna för att tillgodose både de personer som har fått en synnedsättning under livets gång samt de personer som är synskadade från födseln. Punktskrift Punktskrift används för att tillgodose synskadades behov. Punktskriften bör vara svart på vit botten. Detta för att även ickesynskadade ska lägga märke till skriften och kunna tipsa synskadade. Toalett Mer information FN:s standardregler Regeringens strategi för funktionshinderpolitik Handisam Plan och bygglagen Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder (2011:13)

14 Visuella och taktila skyltar 14 Skyltens mått är 15 x 15 cm Myriad Regular 52 p Marginal 20 mm Toalett Symbol, text, punktskrift ska centreras

15 Visuella och taktila skyltar 15 Negativ skyltning När piktogram används vid vit eller ljus bakgrund ska negativ skyltning användas. Den negativa skyltningen innebär att text och symbol är vit och bakgrundsplattan är 80% svart. Hiss Information Toalett

16 Hänvisningsskylt Inomhus 16 Hänvisningsskyltar placeras på väggen för att visa vägen till mottagning eller avdelning. De kräver ofta (men inte alltid) pil som visar riktningen. Myriad Regular A x 4 A x 2 A Pilen* ska centreras både på höjd och bredd i denna yta Textens höjd = A Skyltens höjd A x 2 Centrera versala bokstäver i höjdled på skylten Konferensrum Aula Cafeteria Personhissar Hiss Standardisera skyltens bredd till max tre olika bredder. Vid flerradig text: Radavståndet är 90 % av typsnittsgraden. (t ex 60 p / 54 p) A Hissar endast för sjuk- & varutransport A x 4 * Original på pil finns att ladda ner. pil.ai

17 Orienteringsskylt Inomhus 17 Orienteringsskyltar ska bekräfta att besökaren kommit rätt. Storlek cirka cm bred. Myriad Regular, centreras på höjden och bredden A x 1 A x 3 A Reception Minst A x 2 Färg på text svart. Minst A x 2 Provtagning Garderober Väntrum Standardisera skyltens bredd till max två olika bredder.

18 Orienteringsskylt Inomhus 18 Arbetsterapi Blodgivning Gastromottagning Gåskolan Klin Kem lab Klin Mikrobiologilab Lekplats Magnetkamera Nuklearmedicin Patolog/Cytologlab PK-mottagning Provtagning Röntgen Sjukgymnastik mm

19 Orienteringsskylt Inomhus 19 Arbetsterapi plan 12 Blodgivning plan 11 Gastromottagning plan 10 Gåskolan plan 9 Klin Kem lab plan 8 Klin Mikrobiologilab plan 7 Lekplats plan 6 Magnetkamera plan 5 Nuklearmedicin plan 4 Patolog/Cytologlab entré PK-mottagning plan -1 Provtagning plan -2 Markera våningsplanet tydligt. Skyltarna bör vara både visuella och taktila. På visuella skyltar markeras aktuellt våningsplan genom att färgerna inverteras (svart skylt med vit text). På den taktila skylten markeras aktuellt våningsplan med en högre relieftext (1,5 mm hög) och genom att en punkt placeras före texten. Utrymme för taktil symbol Apotek, café entré Ögonmottagning plan -1 Öponoperation plan -2 En taktil skylt under en väggfast origenteringsskylt bör ha en lätt lutning (45 ). Skyltens nederkant placeras mm från golvet mm

20 Orienteringsskylt Inomhus Digital 20 Arbetsterapi Blodgivning Gastromottagning Gåskolan Klin Kem lab Klin Mikrobiologilab Lekplats Magnetkamera Nuklearmedicin Patolog/Cytologlab PK-mottagning Provtagning Röntgen Sjukgymnastik Klickbart område. Vägbeskrivning visas på skärmen. Skissen ska kompletteras med pictogram och vara klickbar. På så sätt kan besökaren få fram en vägbeskrivning till den mottagning eller verksamhet som han/hon ska besöka.

21 Kontorsskyltar och andra dörrskyltar 21 Kontorsskyltar och andra skyltar som markerar en viss funktion (toalett, hiss, provtagning etc) placeras på vägg vid dörrens handtagssida. Avstånd från golvet bör vara 1600 mm, mätt från skyltens ovankant. Vid behov av skyltar till personlautrymmen, hänvisning till städutrustning etc. gäller samma riktlinjer. Skyltarna bör inte innehålla namn. Typsnittet är enligt grafiska manualen: Myriad Regular, kerning +30 Exempel Provtagning Utrymme för puntskrift Konferensrum Utrymme för puntskrift Reception Utrymme för puntskrift Musikrum Utrymme för puntskrift Väggskylt 40 x 18 cm (ca) Distriktssköterska Utrymme för puntskrift Informatör Utrymme för puntskrift Dörrskylt A6

22 Flaggor 22 Standardmått på flagga är 240 x 150 cm (om flaggstången är 10 m hög)

SKYLTMANUAL REGION SKÅNE

SKYLTMANUAL REGION SKÅNE SKYLTMANUAL REGION SKÅNE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Skyltning inom Region Skåne... Skyltar generell beskrivning...6 Skyltar beskrivning...9 Skylt sjukhus / Huvudentré...9 Profilskylt...10 Hänvisningsskylt utomhus

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL UTKAST

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL UTKAST FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd Hyresgäst Namn: Region Skåne, Regionservice Namn: Driftentreprenör Ystad Aviseringsadress: HYRESKONTRAKT Nr: 86500072-

Läs mer

Hjälptexter enkelt avhjälpta hinder

Hjälptexter enkelt avhjälpta hinder Hjälptexter enkelt avhjälpta hinder HJÄLPTEXTER HIN FÖR OFFENTLIG BYGGNAD, GÅNGVÄGAR, TERMINAL OCH KNUTPUNKT Enkelt avhjälpta hinder HIN Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder, i en befintlig

Läs mer

Bilaga Digital profilmanual

Bilaga Digital profilmanual Bilaga Digital profilmanual Version 3 December 2011 SID 2 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Placering... 4 Alternativ placering... 5 Färger... 6 Färgpalett... 6 Färganvändning... 7 Färghierarki... 8

Läs mer

Riktlinje skyltning. Skapad: 2007-05-21 Senast ändrad: 2012-01-27 R 15

Riktlinje skyltning. Skapad: 2007-05-21 Senast ändrad: 2012-01-27 R 15 Riktlinje skyltning Skapad: 2007-05-21 Senast ändrad: 2012-01-27 R 15 Johan Lausing Per Karlsson Karin Sjöndin 2007-05-21 2012-01-27 2012-01-27 2(24) INNEHÅLL Riktlinje skyltning generella föreskrifter...

Läs mer

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Checklista för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Den här checklistan är ett stöd för alla som vill följa upp arbetet med tillgänglighet i byggnader och lokaler enligt Myndigheten för

Läs mer

Tillgänglighet och användbarhet vid nybyggnation och ändring Handledning

Tillgänglighet och användbarhet vid nybyggnation och ändring Handledning Tillgänglighet och användbarhet vid nybyggnation och ändring Handledning Arbetslokaler och publika lokaler med tillhörande tomtmark 0 1. Vad ska denna handledning användas till? Syftet med dokumentet är

Läs mer

Bilaga Digital profilmanual

Bilaga Digital profilmanual Bilaga Digital profilmanual Version 1 Januari 2011 SID 2 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Placering... 4 Alternativ placering... 5 Färger... 6 Färgpalett... 6 Färganvändning... 7 Färghierarki... 8

Läs mer

Junsele - en tillgänglighetsinventering. Susanna Rudehill, Samhällsbyggnadskontoret juli 2008

Junsele - en tillgänglighetsinventering. Susanna Rudehill, Samhällsbyggnadskontoret juli 2008 Junsele - en tillgänglighetsinventering Susanna Rudehill, Samhällsbyggnadskontoret juli 2008 Sammanfattning 2004 fastställdes Handikappolitiskt handlingsprogram av fullmäktige, Sollefteå kommun. Där finns

Läs mer

Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv. En undersökning bland socialkontor och vårdcentraler

Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv. En undersökning bland socialkontor och vårdcentraler Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv En undersökning bland socialkontor och vårdcentraler Artikelnr 2010-5-6 Publicerad www.socialstyrelsen.se, maj 2010 2 Förord Socialstyrelsen har ett samlat

Läs mer

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND 2 1 Inledning 3 Innehåll 2 Lagar, regler och riktlinjer 8 3 Hela resan i Sörmland

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 1 GRAFISK PROFIL Ett av syftena med en grafisk profil är att det ska finnas ett gemensamt uttryck för all kommunikation inom Staffanstorps kommun och mellan kommunen

Läs mer

Skyltmanual 2010-06-28

Skyltmanual 2010-06-28 Skyltmanual 2010-06-28 Innehåll Allmänt, skyltprojektering 3 Skyltmontering, rutiner för kontakt och beställning 4,5 Skyltningsprinciper, grafik och färg, föreskrifter 6 Lackering, skyltsystem 7 Prislista,

Läs mer

18. TILLGÄNGLIGHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR

18. TILLGÄNGLIGHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR 18. TILLGÄNGLIGHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter Upprättad 110405 / Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:13 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och

Läs mer

Enkelhet är en dygd. Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer MARS 2014

Enkelhet är en dygd. Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer MARS 2014 Enkelhet är en dygd Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer MARS 2014 SYFTE Så skapar vi skyltning som fungerar Reklam och skyltar är en del av det som gör staden till stad, som ger den liv

Läs mer

Myndigheten för delaktighet behöver ert svar senast måndagen 30 mars 2015.

Myndigheten för delaktighet behöver ert svar senast måndagen 30 mars 2015. Myndigheten för delaktighets myndighetsenkät 2015 Undersökning om myndigheters arbete för genomförandet av funktionshinderspolitiken enligt förordning (SFS 2001:526) Detta är en Word-version av Myndigheten

Läs mer

Vi är en del av Växjö kommun. Grafisk manual. för Videum AB och Videum Science Park. idéer föds där människor möts

Vi är en del av Växjö kommun. Grafisk manual. för Videum AB och Videum Science Park. idéer föds där människor möts Vi är en del av Växjö kommun. Grafisk manual för Videum AB och Videum Science Park Videums vision är att skapa regionens främsta miljö för kunskaps- och tillväxtföretag. Vikten av en grafisk profil Vi

Läs mer

Ti l l g ä n g l i ga konferenser och möten

Ti l l g ä n g l i ga konferenser och möten Ti l l g ä n g l i ga konferenser och möten En lathund från Handikappförbundens samarbetsorgan Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO, november 2000. Andra upplagan, mars 2001. Redaktion: Maryanne Rönnersten

Läs mer

GRAFISK PROFIL OCH INFORMATIONSPOLICY

GRAFISK PROFIL OCH INFORMATIONSPOLICY GRAFISK PROFIL OCH INFORMATIONSPOLICY VÄXJÖ KOMMUN 2009-09-01 INNEHÅLL INLEDNING 3 LOGOTYP 4 TYPOGRAFI 11 FÄRGER 15 BILDER 16 SPRÅK 21 TRYCKSAKER 23 KONTORSDOKUMENT 24 WEBB 27 PRESENTATIONSMATERIAL 28

Läs mer

TILLGÄNGLIGHET I ENTRÉER OCH NÄRMILJÖER I NYPRODUCERADE FLERFAMILJEHUS

TILLGÄNGLIGHET I ENTRÉER OCH NÄRMILJÖER I NYPRODUCERADE FLERFAMILJEHUS Författare: Rasiha Delilbasic E-post sigrde@gmail.com TILLGÄNGLIGHET I ENTRÉER OCH NÄRMILJÖER I NYPRODUCERADE FLERFAMILJEHUS Examinator/ handledare: Magnus Rönn Docent Arkitekturskolan Lärare/handledare:

Läs mer

Ökad tillgänglighet. i centrala Piteå. Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad. Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8

Ökad tillgänglighet. i centrala Piteå. Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad. Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8 Ökad tillgänglighet i centrala Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8 Projektorganisation Projektledare Per Lidström kommun Miljö- och byggkontoret

Läs mer

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats juni 2008 1 Tillgänglighetsprogram för Malmö. Krav och riktlinjer

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Otillgängliga kvinnojourer - sant eller falskt?

Otillgängliga kvinnojourer - sant eller falskt? Otillgängliga kvinnojourer - sant eller falskt? Ett stort tack till kvinnojourerna. Utan er medverkan och generositet hade inte inventeringen varit möjlig att genomföra. Utgiven: september 2008, omarbetad/förkortad

Läs mer

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28 Inledning 3 Varför en grafisk manual? 4 Vårt varumärke och vår strategi 6 Vårt budskap 8 Vårt namn och märke 9 Logotyp 9 Kvalitetsstämpeln 11 Logotyp vid samarrangemang 15 Färgbandet med aktiviteter 16

Läs mer

Tillgängliga skolor. Goda exempel på hur lokaler kan anpassas

Tillgängliga skolor. Goda exempel på hur lokaler kan anpassas Tillgängliga skolor Goda exempel på hur lokaler kan anpassas Tillgängliga skolor Goda exempel på hur lokaler kan anpassas Upplysningar om innehållet: Sonja Pagrotsky, sonja.pagrotsky@skl.se Sveriges Kommuner

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012 Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet Juni 2012 UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB Kontaktlista För mer information om åtgärdsprogrammet kontakta gärna någon av oss som varit delaktiga

Läs mer