Prislista. Tjänster och produkter på Göteborg Landvetter Airport. Giltig fr.o.m , Med reservation för prisändringar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prislista. Tjänster och produkter på Göteborg Landvetter Airport. Giltig fr.o.m. 2014-01-01, Med reservation för prisändringar."

Transkript

1 Prislista Tjänster och produkter på Göteborg Landvetter Airport Giltig fr.o.m , Med reservation för prisändringar.

2 Index Produkt/Tjänst Katalogdel Sida Advertising Business Del 4 Sida 4 Airport Conference Del 4 Sida 3 Airport VIP Service Del 4 Sida 3 Badge Del 4 Sida 1 Border Inspection Point Del 4 Sida 1 Crewtransport Del 1 Sida 2 CUSS Incheckningsautomat Del 4 Sida 2 Drivmedel Del 4 Sida 4 Energitjänst Elnät & Elkraft Del 3 Sida 5 Energitjänst Kyla Del 3 Sida 6 Energitjänst Vatten Del 3 Sida 6 Energitjänst Värme Del 3 Sida 6 Flygplatsinformation SAFIR Del 2 Sida 1 Flygplatsinformation FIDS Del 2 Sida 2 Flygplatsinformation ITV Del 2 Sida 2 Flygplansparkering Del 1 Sida 2 Fotografering & Filminspelning Del 4 Sida 4 Förbrukningsvaror Del 4 Sida 4 Hantverkartjänster Del 4 Sida 6 Inpasseringstillstånd Del 4 Sida 1 Körtillståndsutbildning Del 4 Sida 1 Ledsagning & Lotsning Del 4 Sida 1 Licensavtal Verksamhet Del 2 Sida 1 Lokalhyreskontrakt Del 3 Sida 1 Lokalvård Del 3 Sida 1 Markradio Del 2 Sida 3 Marktjänst Expeditionstjänst Del 2 Sida 2 Marktjänst Ramptjänst Del 2 Sida 1 Miljöavgift Glykol Del 1 Sida 2 Nyetablering & Markarrende Del 3 Sida 1 Parkering Del 4 Sida 2 Passagerartjänst Del 1 Sida 1 Saneringsuppdrag Del 4 Sida 2 Skyltning Disk Del 2 Sida 3 Start & Landning Del 1 Sida 1 Säkerhetskontroll Frakttrafik Del 1 Sida 1 Säkerhetskontroll Passagerare Del 1 Sida 1 Tankberedskap Del 4 Sida 2 Telecom Infrastruktur Del 3 Sida 2 Telecom Kommunikationstjänster Del 3 Sida 3 Telecom Telefoni Del 3 Sida 4 Utbildning, Räddning, Skydd & Säkerhet Del 4 Sida 2 Uppställning Biljettautomat Del 2 Sida 3 Verkstadstjänster Del 4 Sida 4 Återvinning Flygplansavfall Del 1 Sida 1 Återvinning Verksamhetsavfall Del 3 Sida 1

3 Prislista produkter och tjänster Prislistan är en förlängd arm av Göteborg Landvetter Airports Produktkatalog där merparten av våra tjänster och produkter finns beskrivna. Upplägget för de bägge dokumenten bygger på fyra delar riktade mot verksamhetsinriktningar och grundbehov. Del 1 är riktad mot flygbolag och flygfraktbolag medan del 2 vänder sig till alla övriga verksamheter. I del 3 har vi samlat alla fastighetstjänster kopplade till hyra av lokal på flygplatsen. I sista delen, 4, återfinns hela bredden av tilläggstjänster som alla verksamheter på flygplatsen kan ta del av. Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Bedriva Flygtrafik Tjänster riktade till flygbolag och fraktbolag Bedriva Verksamhet Tjänster för företag som ej bedriver flygtrafik Fastighetstjänster Lokal- arrende- och mediatjänster på flygplatsområdet Tilläggstjänster Merservice för företag och personal Vi hoppas att du skall hitta rätt och trivas hos oss. Välkommen! Charlotte Ljunggren Flygplatschef Göteborg Landvetter Airport Prislistan är inte ett juridisk bindande dokument utan skall ses som en vägledande förteckning över prissättning. Swedavia och Göteborg Landvetter Airport förbehåller sig rätten att upprätta avtal med part som innehåller andra villkor än de som anges i detta dokument. Med reservation för fel och ändringar. Alla priser är angivna exklusive moms om inget annat står skrivet. Priser uppdateras löpande, se giltighetstid på försättsbladet.

4 Bedriva Flygtrafik Katalogdel 1, Bedriva Flygtrafik, riktar sig direkt till flyg- och fraktbolag som nyttjar infrastruktur och säkerhetstjänster i samband med start och landning på Göteborg Landvetter Airport. Många av produkterna är reglerade av Transportstyrelsen. Vid specifika frågor om regelverk hänvisar vi till deras publikationer. Läs mer om tjänsterna på följande sidor. Göteborg Landvetter Airport erbjuder Start & Landning Sida 1 Passagerartjänst Sida 1 Säkerhetskontroll Passagerartrafik Sida 1 Säkerhetskontroll Frakttrafik Sida 1 Återvinning Flygplansavfall Sida 1 Miljöavgift Glykol Sida 2 Flygplansparkering Sida 2 Crewtransport Sida 2

5 Bedriva Flygtrafik Start & Landning Produktkod 12 Avgiftsbaserad utifrån fyra kategorier; Start, Avgas, Buller och Lokal flygtrafiktjänst. Detaljer och beräkningsmodeller återfinns i separat prislista för Swedavias flygplatser Airport charges. För att stötta utvecklingen av trafik till nya destinationer driver Swedavia ett marknadsstimulansprogram. Läs mer på Chef Airside Operations, , Passagerartjänst Produktkod 119 Passagerartjänst är kostnadsbaserad. Aktuellt pris: Inrikes avresande: 48 SEK per passagerare, Utrikes avresande: 84 SEK per passagerare. Chef Passenger Services, , Säkerhetskontroll Passagerartrafik Produktkod 131 Säkerhetskontrollen är kostnadsbaserad och debiteras av Transportstyrelsen. Pris 38 SEK per passagerare. Chef Security, , Säkerhetskontroll Frakttrafik Produktkod 113 Debiteras utifrån tid och bemanning. Vanligtvis beräknas en resurs per uppdrag men avvikelser kan förekomma. Pris 350 SEK per påbörjad halvtimma. Chef Security, , Återvinning Flygplansavfall Produktkod 291 Obligatorisk avgift för anländande passagerarflyg. Pris 0,50 SEK per ankommande passagerare. Chef Airside Operations, , Del 1 Sida 1

6 Bedriva Flygtrafik Miljöavgift Glykol Produktkod 136 Miljöavgift debiteras utifrån uppsamlad mängd liter glykol. Pris 2,60 SEK per liter uppsamlad glykol + 3,50 SEK per ton MTOW. Chef Ground Handling, , Flygplansparkering Produktkod 141 Debitering sker vid parkering av flygplan överstigande 3 timmar. Pris 16 SEK per ton MTOW (Max Take off Weight) och dygn. Chef Airside Service, , Crewtransport Produktkod Debiteras per uppdrag. Pris 300 SEK per tillfälle. Chef Airside Service, , Del 1 Sida 2

7 Bedriva Verksamhet Katalogdelen Bedriva Verksamhet vänder sig dels till marktjänstbolag avseende infrastruktur och kommunikation, men även till övrig kommersiell verksamhet avseende rätt att bedriva verksamhet på flygplatsen. Läs mer om våra verksamhetstjänster på följande sidor. Göteborg Landvetter Airport erbjuder Licens- & Verksamhetsavtal Sida 1 Marktjänst Ramptjänst Sida 1 Marktjänst Expeditionstjänst Sida 1 Flyginformation SAFIR Sida 1 Flyginformation FIDS Sida 2 Flyginformation ITV Sida 2 CUSS Incheckningsautomat Sida 2 Uppställning Biljettautomat Sida 3 Skyltning Disk Sida 3 Markradio Sida 3

8 Bedriva Verksamhet Licens- & Verksamhetsavtal Produktkod 194 Omfattning och pris baseras på verksamhetstyp och avgörs genom konsultation. Chef Airside Service, , Marktjänst Ramptjänst Produktkod 132 Ramptjänst är kostnadsbaserad och debiteras per ton MTOW (Max Take Off Weight). Avgiften beslutas genom flygplaskonsultation. Chef Ground Handling, , Marktjänst Expeditionstjänst Produktkod 134 Expeditionstjänst är kostnadsbaserad och beslutas genom flygplatskonsultation. Chef Ground Handling, , Flygplatsinformation SAFIR Produktkod Debiteras med tillträdes- och årsavgift. Saknar kunden möjlighet att ansluta sig till Swedavias nätverk och WTS (Citrix) finns möjlighet att hyra PC. Vid beställning av SAFIR Handling Report måste kunden ha grundkonto för SAFIR Produktion. Kostnader för test av IT-miljö kan tillkomma. Produkt Årsavgift Tillträdesavgift Förändringsavgift SAFIR Produktion LAN SEK SEK Löpande SAFIR Produktion hyrd PC SEK SEK SEK SAFIR Handling Report SEK SEK SEK Chef Passenger services, , Del 2 Sida 1

9 Bedriva Verksamhet Flygplatsinformation FIDS Produktkod Debiteras genom en första tillträdesavgift och därefter löpande årsavgift baserad på val av system bildskärm. Produkt Årsavgift Tillträdesavgift Förändringsavgift FIDS terminal liten skärm SEK SEK SEK FIDS monitor liten skärm SEK SEK SEK FIDS monitor stor skärm SEK SEK SEK Tilläggsbeställning Produkt Årsavgift Tillträdesavgift Förändringsavgift FIDS/SAFIR sida SEK SEK SEK Övr. informationssida SEK SEK SEK Chef Passenger services, , Flygplatsinformation ITV Produktkod Debitering sker per val av bildskärm samt tilläggsmonitorer och växelväljare. Grundprodukten ITV är utrustad med kanalväljare, medan tilläggsmonitorer levereras exklusive väljare. Produkt Årsavgift Tillträdesavgift Förändringsavgift ITV terminal liten skärm SEK SEK SEK ITV terminal stor skärm SEK SEK SEK Tilläggsbeställning Produkt Årsavgift Tillträdesavgift Förändringsavgift Monitor ITV liten skärm SEK SEK SEK Monitor ITV stor skärm SEK SEK SEK Kanalväljare ITV SEK SEK SEK Chef Passenger services, , CUSS Incheckningsautomat Produktkod CUSS incheckningslösning offereras utifrån omfattning. Chef Passenger services, , Del 2 Sida 2

10 Bedriva Verksamhet Uppställning Biljettautomat Produktkod Placering enligt anvisning, debitering per automat och år. Pris SEK per år Chef Passenger services, , Skyltning Disk Produktkod Digital skyltning med bild, logotype eller text i samband med incheckning debiteras per tillfälle. Vid nyetablering på flygplatsen kan kunden välja en kostnadsfri digital skyltning enligt standardutförande. Önskar kunden byta bild, logotype eller text utgår en kostnad. Aktuell prislista: Produkt Skyltning incheckningsdisk Per visningstillfälle SEK Chef Passenger services, , Markradio Produktkod 199 För aktuell prislista kontakta oss. Chef Airside Service, , Del 2 Sida 3

11 Fastighetstjänster Göteborg Landvetter Airport har ett brett utbud av fastighetstjänster för företag etablerade på flygplatsen. Förutom ändamålsenliga lokaler och kontor så erbjuds även media, telekommunikationstjänster och byggrelaterad service. Läs mer om fastighetstjänsterna på följande sidor. Göteborg Landvetter Airport erbjuder Nyetablering & Markarrende Sida 1 Lokalhyreskontrakt Sida 1 Lokalvård Sida 1 Återvinning Verksamhetsavfall Sida 1 Telecom Infrastruktur Sida 2 Telecom Kommunikationstjänster Sida 3 Telecom Telefoni Sida 4 Energitjänst Elnät & Elkraft Sida 5 Energitjänst Vatten Sida 6 Energitjänst Värme Sida 6 Energitjänst Kyla Sida 6 Hantverkartjänster Sida 6

12 Fastighetstjänster Nyetablering & Markarrende Produktkod 212 Önskemål om nyetablering och arrende av mark offereras från Swedavia Real Estate AB Fastighetsutvecklare Swedavia Real Estate AB, Robert Lenzi, , Jakob Deling, , Lokalhyreskontrakt Produktkod 211 Debiteras per kvm baserat på typ av verksamhetslokal samt läge på flygplatsområdet. Pris enligt offert. Facility Manager Christer Nykvist, , Lokalvård Produktkod Offereras utifrån val av städservice, frekvens och lokalens storlek. Chef Landside Operations, , Återvinning Verksamhetsavfall Produktkod 291 Pris för avfallshantering beräknas utifrån verksamhetstyp (kontor, butik, café/restaurang eller operativ agent) samt antal årsanställda. Pris enligt offert. Chef Airside Operations, , Del 3 Sida 1

13 Fastighetstjänster Telecom Infrastruktur Produktkod Airport Telecom erbjuder Telecomförbindelser med koppar- och optisk fiber. Utöver detta finns möjlighet till inplacering i teknikutrymme. Normal leveranstid är ca 20 arbetsdagar men för brådskande ärenden kan snabbare leverans beställas, se tilläggstjänster längst ned. Kopparförbindelse Anslutningsavgift vid val av bindningstid: Produkt Kvartalsavgift 12 mån 24 mån 36 mån Kopparförbindelse Röst 240 SEK SEK SEK SEK Kopparförbindelse Data 360 SEK SEK SEK SEK Kopparförbindelse Transport 570 SEK SEK SEK SEK Vid nyetableringar offereras pris för kopparförbindelser. Vid arbete i kunds lokal sker löpande debitering. Optisk Fiberförbindelse Produkt Månadsavgift Anslutn.avg. Fiber inom terminalen SEK SEK (lev tid 20 arbetsdagar) Fiber - mellan olika byggnader SEK SEK (lev tid 20 arbetsdagar) Fiber utanför täckningsområde offert offert Avsaknad av ODF vid överlämning SEK Snabbleverans (10 arbetsdagar, befintligt nät) Expressleverans (5 arbetsdagar, befintligt nät) Kostnad för inmätning till protokoll (pdf) tillkommer om SEK. Inplacering teknikutrymme SEK SEK Produkt Månadsavgift Anslutn.avg. 1U (linjal) inplacering telerum 600 SEK SEK 1U (linjal) inplacering i teleskåp 350 SEK SEK 10U del av stativ SEK SEK 20U stativ SEK SEK 42U helt stativ SEK SEK Dataskåp (800x1200x2200mm) SEK SEK COLO offert offert Annan lösn t.ex. dataskåp, lås etc. offert offert Tilläggstjänster Produkt Pris Snabbleverens 10 arb.dagar SEK Expressleverens 5 arb.dagar SEK Energikostnad inkl avbrottsfri kraft- 2,506 SEK / kwh kylning, överföringsavgift samt energiskatt. Teknikrumslots Se del 3 sida 4. Airport Telecom, , Del 3 Sida 2

14 Fastighetstjänster Telecom Kommunikationstjänster Produktkod Airport Telecom erbjuder internetlösningar med ADSL och WIFI office. Normal leveranstid är ca 10 arbetsdagar men för brådskande ärenden kan snabbare leverans beställas, se tilläggstjänster längst ned. Internet Produkt Bindningstid Antal anv. Månadsavgift Anslutn.avg. Internet Light 12 mån SEK 990 SEK Fast IP-adress tillägg till- 12 mån 1 29 SEK 290 SEK Internet Light Internet WIFI 1 mån SEK 250 SEK Internet WIFI 3 mån SEK 250 SEK Internet WIFI 12 mån SEK 250 SEK Internet WIFI 12 mån SEK 250 SEK Internet WIFI 12 mån SEK 250 SEK Internet WIFI Office 12 mån SEK 250 SEK Internet WIFI Office 12 mån SEK 250 SEK Internet WIFI Office 12 mån SEK 250 SEK Inloggning för Internet WIFI sker inför varje användning, inloggning för Internet WIFI Office sker en gång per konto. Tilläggstjänster WIFI Produkt Pris Expressleverens 5 arb.dagar SEK Upplåsning WIFI/Office konto 295 SEK WIFI kundanpassad täckn.zon offert Eget SSID offert 802.1x integration offert IP-VPN integregation offert Port för skrivare offert Tilläggstjänster IP VPN lösningar Vi tillhandahåller IP VPN MPLS lösningar efter kundens behov, prislista samt offert på kunds begäran. Airport Telecom, , Del 3 Sida 3

15 Fastighetstjänster Telecom Telefoni Produktkod I bastjänsten Mobilabonnemang Flexi Max ingår gratis minuter till svenska fasta och mobila nät samt gratis SMS. Till detta erbjuds tilläggstjänster såsom mobilsurf och fasta utlandspriser. Aktuella priser: Mobiltelefoni Engångsavgift vid val av bindningstid: Produkt Månadsavgift 12 mån 24 mån 36 mån Mobilabonnemang Flexi Max 299 SEK 300 SEK 300 SEK 300 SEK Centrex Mobil 200 SEK SEK SEK 500 SEK Utland Fast Pris (per land) 149 SEK 250 SEK 250 SEK 250 SEK Mobilsurf 10 GB 89 SEK 250 SEK 250 SEK 250 SEK Tvillingkort 19 SEK 250 SEK 250 SEK 250 SEK Nytt SIM-kort 250 SEK 250 SEK 250 SEK Samtalspriser Vid samtal och sms överstigande potten gäller nedan priser. Startavgift tillkommer vid varje samtal. Betalsamtal och specialnummer ingår ej i pott. Produkt Startavgift Röstsamtal alla nät SMS MMS Mobilsurf Pris 0,63 SEK/samtal 0,63 SEK/minut 0,63 SEK/SMS 1,63 SEK/MMS 8 SEK/MB Airport Telecom, , Teknikrumslots Produkt TeknikrumsLots Standard (I priset ingår 1 timmes lots, restid samt eventuell tid för nyckelhämtning. Normal leveranstid är 5 arbetsdagar.) Extra tid TeknikrumsLots standard TeknikrumsLots Snabbleverans (I priset ingår 1 timmes lots, restid samt eventuell tid för nyckelhämtning. Tjänsten måste beställas senast klockan 13:00 samma dag. Normal leveranstid är 4 timmar.) TeknikrumsLots Expressleverans (I priset ingår 1 timmes lots, restid samt eventuell tid för nyckelhämtning. Tjänsten måste beställas senast klockan 15:00 samma dag. Normal leveranstid är 2 timmar.) Extra tid TeknikrumsLots snabbleverans och expressleverans TeknikrumsLots utanför kontorstid (17-08) (I priset ingår 1 timmes lots, restid samt eventuell tid för nyckelhämtning. Normal leveranstid är 2 timmar) Extra tid utanför kontorstid Pris SEK 950 SEK/h SEK SEK SEK/h SEK 1750 SEK/h Del 3 Sida 4

16 Fastighetstjänster Energitjänst Elnät & Elkraft Produktkod Utifrån kundens storlek på säkring delas elkraft och elnät upp i två abonnemangskategorier. Kunder med säkring överstigande 200 ampere erbjuds effektabonnemang med energimätning. Kunder med säkring understigande 200 ampere erbjuds säkringsabonnemang. Priser enligt nedan. Effektabonnemang Effektkunder debiteras i tre delar, för abonnemang, överföring och elkraft. Abonnemangspris: Avgift Avgift Abonnemang Årsavgift Abonnemang Högbelastning N4 Lågspänning SEK 215 SEK/kW 371 SEK/kW Överföringspriser: Abonnemang Vinter/Högpris Övrig tid/lågpris N4 Lågspänning 14,80 öre/kwh 6,50 öre/kwh N4 Överföringspriser 15,00 öre/kwh 6,90 öre/kwh Elhandelspriser: Aktuellt elkraftpris 2011 inklusive elcertifikat 61,70 öre/kwh. Högbelastning förekommer under november till mars månad, måndag till fredag kl Energiskatt och mervärdesskatt tillkommer med vid tillfället gällande skattesats. Fasta avgifter och abonnemangsavgifter debiteras med en tolftedel per månad. Säkringsabonnemang Baserat på säkringens storlek debiteras kunder för abonnemang, förbrukad energi, nät och skatter. I kostnaden för elenergi ingår el-certifikat och miljöel. Abonnemang Årsavgift Elenergi Nätavgift 16 A SEK 49,7 öre/kwh 22,8 öre/kwh 20 A SEK 49,7 öre/kwh 22,8 öre/kwh 25 A SEK 49,7 öre/kwh 22,8 öre/kwh 35 A SEK 49,7 öre/kwh 22,8 öre/kwh 50 A SEK 49,7 öre/kwh 22,8 öre/kwh 63 A SEK 49,7 öre/kwh 22,8 öre/kwh 80 A SEK 49,7 öre/kwh 22,8 öre/kwh 100 A SEK 49,7 öre/kwh 22,8 öre/kwh 125 A SEK 49,7 öre/kwh 22,8 öre/kwh 160 A SEK 49,7 öre/kwh 22,8 öre/kwh 200 A SEK 49,7 öre/kwh 22,8 öre/kwh >200 A 138 SEK/A+260 SEK 49,7 öre/kwh 22,8 öre/kwh Elskatt tillkommer med 29,3 öre/kwh. Lokaler som ej har energimätare debiteras med en schablon på 105 SEK/m2 och år. Chef Infrastruktur, Del 3 Sida 5

17 Fastighetstjänster Vatten & Avlopp Produktkod Kunder anslutna till vatten- och avloppsnät debiteras för kubikförbrukning enligt aktuella priser: Produkt Pris Vatten och avlopp 26,87 SEK/m 3 Varmvatten 76 SEK/m 3 Vatten- och avloppskunder som saknar förbrukningsmätare debiteras en schablon på 454 SEK per tappställe och år. Chef Infrastruktur, Energitjänst Värme Produktkod Kunder anslutna till värmenätet debiteras utifrån en fast effektavgift och en rörlig energiavgift. Produkt Effektavgift Energiavgift Chef Infrastruktur, Pris 485 SEK/kW 585 SEK/MWh Energitjänst Kyla Produktkod Kunder med komfortkyla debiteras enligt nedan aktuell prislista. Produkt Affärskyla Effektavgift Affärskyla Energiavgift Chef Infrastruktur, Pris 315 SEK/kW 653 SEK/MWh Hantverkartjänster Produktkod Hantverkstjänster inom snickeri, måleri och svetsning debiteras utifrån omfattning samt eventuella tillkommande materialkostnader. Pris enligt offert. Chef Infrastruktur, Del 3 Sida 6

18 Tilläggstjänster Göteborg Landvetter Airports kommersiella utbud riktar sig inte bara till resenärer och externa företag utan lika mycket till våra partners och kunder verksamma på flygplatsen. Vi erbjuder tjänster som underlättar och effektiviserar arbetet, från certifierade utbildningar i brandskydd och konflikthantering till försäljning av drivmedel för tjänstefordon. Läs mer om tilläggstjänsterna på följande sidor. Göteborg Landvetter Airport erbjuder Badge Sida 1 Border Inspection Point Sida 1 Inpasseringstillstånd Sida 1 Körtillståndsutbildning Sida 1 Ledsagning & Lotsning Sida 1 Tankberedskap Sida 2 Saneringsuppdrag Sida 2 Utbildning: Räddning, Skydd & Säkerhet Sida 2 Parkering Sida 2 Airport Conference Sida 3 Airport VIP Service Sida 3 Advertising Business Sida 4 Fotografering & Filminspelning Sida 4 Verkstadstjänster Sida 4 Drivmedel Sida 4 Förbrukningsvaror Sida 4

19 Tilläggstjänster Badge och nyckelkort Produktkod 199 Debitering sker per utfärdad bage. Tillkommande kostnad för registerkontroll faktureras av Transportstyrelsen. Badge Pris 750 SEK per badge. (Giltighetstid max 3 år) Förlorad eller ej återlämnad behörighetshandling debiteras med 1000 SEK per badge. Nyckelkort Pris 500 SEK per nyckelkort. (Ufärdas till utrymme på på landside där behörighetshandling ej krävs. Förlorad eller ej återlämnad behörighetshandling debiteras med 1000 SEK per badge. Badgekontoret, Border Inspection Point Produktkod Debiteras utifrån separat prislista från Border Inspection Point. Enhet Fält, Åke Hammar, , Alt. direkt Border Inspection Point (BIP), lnpasseringstillstånd Produktkod Debiteras per tillstånd och år. Tillstånd beviljas enbart till företag med verksamhet på behörighetsområdet airside. Pris: 500kr/st för Gas/EL, 2000kr/st för Diesel, 5000kr/st för Bensin Förlorat eller ej återlämnat inpasseringstillstånd debiteras 500:-/tillstånd. Badgekontoret, Körtillståndsutbildning Produktkod Körtillstånd debiteras per kursdeltagare. Produkt Behörighet Pris per deltagare Grundutbildning nivå 1 (K) Platta (röd) SEK Vidareutbildning nivå 2 (KK) Platta & manöverområde (röd+gul) enligt offert Övriga avgifter enligt prislista på Swedavias extranät under flygplatsinformation/ansökningar och blanketter, se pdf-dokument Prislista körtillstånd. Chef Airside Service, Ledsagning & Lotsning Produktkod 336 Inför ledsagning och lotsning av representant för företag verksamt på flygplatsen görs en behovsbedömning av antal övervakningsresurser. Pris 400 SEK per påbörjad halvtimma per bevakningsresurs. Koordinator Övervakning, Del 4 Sida 1

20 Tilläggstjänster Fordonstillstånd Fordonsstillståndet gäller tillsvidare och debiterings sker årligen om det ej sagts upp. Pris 500 SEK/st för Gas/EL Pris 1500 SEK/st för Diesel Pris: 2000 SEK/st för Bensin Badgekontoret, Tankberedskap Produktkod Debiteras utifrån tid. Pris 1500 SEK per påbörjad timma. Övervakningscentralen, Saneringsuppdrag Produktkod Inför varje sanering bedöms uppdragets omfattning och behov av antal resurser. Debitering sker per person och tid. Extra kostnader för material kan tillkomma. Pris 400 SEK per påbörjad halvtimma och resurs. Övervakningscentralen, Utbildning: Räddning, Skydd & Säkerhet Produktkod 333 Tillgängliga kurser inom ramptjänst, livräddning, brandskydd samt skydd och säkerhet offereras utifrån antal deltagare och valda moment. Airport Academy, , Parkering Produktkod 311 Företagsparkering erbjuds med fasta och fria platser, inomhus (P3, P4) och utomhus (E och F). Priser angivna exklusive moms. Område Dygn 50-klipp 100-klipp Månad År Inomhus, P4 192 SEK SEK SEK SEK SEK Inomhus, P3 192 SEK SEK SEK SEK Utomhus E SEK Utomhus F SEK Personalparkering erbjuds på område A (mittemot Flygfrakt), område J (mittemot Flygeln) samt område L (bortanför CVA). Priser angivna inklusive moms. Område Månad Kvartal Halvår År A (Badge/Passerkort) 300 SEK 700 SEK SEK SEK J (Badge/Passerkort) 300 SEK 700 SEK SEK SEK L (Pappersbevis) 250 SEK 600 SEK SEK SEK Läs vidare på nästa sida.. Del 4 Sida 2

21 Tilläggstjänster Parkering forts. Produktkod 311 För personal som parkerar mer sällan erbjuds även Område Per dygn 5 dygn 10 dygn A, J, L 50 SEK 275 SEK 475 SEK Parkeringsservice, , Airport Conference Produktkod 331 Priser för mötesrum baseras på mötestid och önskemål om lokalstorlek. Aktuella priser: Lokal Anpassad för max <3 h Heldag Enstaka timma Flyer 4 personer SEK SEK 400 SEK/h The Goose 4 personer SEK SEK 400 SEK/h Junker 8 personer SEK SEK - Caravell 16 personer SEK SEK - Comet 16 personer SEK SEK - Metropolitan 16 personer SEK SEK - Comet+Metropolitan 60 personer SEK SEK - Airport Conference, , Airport VIP Service Produktkod 341 Airport VIP Service tjänster säljs i paket enligt följande aktuella priser: Tjänst VIP enkelpris Extra person VIP 10-kort VIP Årskort VIP Komplett SEK /pers 800 SEK SEK SEK VIP Express SEK /pers 800 SEK SEK - VIP Privatflyg SEK /1-5 pers VIP Privatflyg SEK /6-10 pers 225 SEK - - VIP Svenskt Idrottslag SEK /privatflyg VIP Mötandeservice SEK /pers 200 SEK - - VIP rum SEK /timme - - Airport VIP Service, , Del 4 Sida 3

22 Tilläggstjänster Advertising Business Produktkod 321 På flygplatsen finns en mängd olika format och kombinationer för att marknadsföra ett företag, märke eller produkt. Utifrån kundens önskemål offererar Advertising Business-enheten ett upplägg. Försäljningschef Reklam, , Fotografering & Filminspelning Produktkod 339 Fotografering och filminspelning debiteras utifrån uppdragets omfattning med antal platser för fotografering och inspelning samt omkostnader för planerings- och bevakningsresurser. Ytterligare omkostnader kan tillkomma. Aktivitet Fotografering Filminspelning Grundpris SEK SEK Produktansvarig Lokala Produkter, Elöd Lazar, , Verkstadstjänster Produktkod Verkstadstjänster för fordon brukade i tjänsten offereras utifrån omfattning. Materialkostnader kan tillkomma. Chef Airside Service, Drivmedel Produktkod Pris för bensin och diesel enligt dagsaktuell prislista. Chef Airside Service, Förbrukningsvaror Produktkod Artiklar debiteras utifrån dagsaktuell separat prislista. a förrådet för mer information. Chef Airside Service, Del 4 Sida 4

23 Version 2.0

Prislista. Tjänster och produkter på Göteborg Landvetter Airport. Giltig fr.o.m. 2012-07-01

Prislista. Tjänster och produkter på Göteborg Landvetter Airport. Giltig fr.o.m. 2012-07-01 Prislista Tjänster och produkter på Göteborg Landvetter Airport Giltig fr.o.m. 2012-07-01 Index Produkt/Tjänst Katalogdel Sida Advertising Business Del 4 Sida 4 Airport Conference Del 4 Sida 3 Airport

Läs mer

Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport

Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport Giltig fr.o.m. 2014-01-01 med reservation för ändringar. Index Produkt/Tjänst Katalogdel Sida Advertising Business Del 4 Sida 5 Airport Conference

Läs mer

X-Bolaget AB, MARKTJÄNSTAVTAL avseende [basverksamhet eller tilläggstjänst] på [Flygplats] nr D 20XX-XX-XX

X-Bolaget AB, MARKTJÄNSTAVTAL avseende [basverksamhet eller tilläggstjänst] på [Flygplats] nr D 20XX-XX-XX Swedavia AB, org.nr. 556797-0818, är ett av svenska staten helägt flygplatsbolag som med kundvärdet i fokus driver och utvecklar de statligt ägda flygplatserna. Skriftligt avtal skall finnas mellan Swedavia

Läs mer

GlobalDeskTop. ASP för företaget. ASP för användare. Säkerhet. ASP vad är det? Fördel ASP vinster för dig. IT Services ASP-tjänster. www.dataductus.

GlobalDeskTop. ASP för företaget. ASP för användare. Säkerhet. ASP vad är det? Fördel ASP vinster för dig. IT Services ASP-tjänster. www.dataductus. ASP för företaget För många företag är det växande Internet/IT-beroendet och ITutvecklingen kostsamt. Ett dilemma är att upprätthålla den kompetens och den tekniska plattformen som krävs på ett kostnadseffektivt

Läs mer

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 22 mars 2011.

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 22 mars 2011. 3Business Start 3Business Plus Röstsamtal och videosamtal inom 3 gratis. Röstsamtal till fasta nätet är gratis. Månadsavgift 49 kr/mån Månadsavgift 99 kr/mån Röst- och videosamtal Röst- och videosamtal

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2007-02 Mobil telefoni Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för mobilabonnemang

Läs mer

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 16 juni 2010.

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 16 juni 2010. 3Business Start 3Business Bas 3Business Plus Röstsamtal och videosamtal inom 3 är gratis Röstsamtal och videosamtal inom 3 gratis. Röstsamtal till fasta nätet är gratis. Månadsavgift utan mobil 49 kr/mån

Läs mer

Priser 2014. Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning

Priser 2014. Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning Priser 2014 Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning Innehållsförteckning Elhandel sid. 4 Elnät sid. 5 Fjärrvärme sid. 8 Stadsnät sid. 10 Vatten och avlopp sid. 11 Återvinning sid.

Läs mer

Bra att veta, Telepriskollen. 1. Regler och användning

Bra att veta, Telepriskollen. 1. Regler och användning Bra att veta, Telepriskollen 1. Regler och användning 1.1. Kriterier för medverkan Telepriskollen tillhandahålls av kommunikationsmyndigheten PTS Telepriskollen hjälper konsumenter att jämföra priser och

Läs mer

Prislista Expert Systems Development Svenska AB gällande från 2009-09-01

Prislista Expert Systems Development Svenska AB gällande från 2009-09-01 Exder täcker och sammanfogar samtliga led i den elektroniska affärsprocessen. Exder-modulerna kan användas var för sig eller kombineras. Avtalet gäller årsvis. Delbetalning per kvartal eller månad kan

Läs mer

Prislista Företag. Gäller from 28 augusti 2012. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster.

Prislista Företag. Gäller from 28 augusti 2012. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. Prislista Företag Gäller from 28 augusti 2012 Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. 2 Telenor Talabonnemang Talabonnemang... 4 Talabonnemang med mobilsurf... 4 Telenor

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29

Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Allmänna villkor - uppdaterad 2011-11-29 Innehållsförteckning 1. Generellt 2. Svensk flagga (leveransadresser inom och utom Sverige) 3. Öppettider 4. Kundregistrering 5. Pris, betalning, kredit, avgift,

Läs mer

Bilaga 5 Administration och kontroll

Bilaga 5 Administration och kontroll Administration och kontroll Administration och kontroll samt transmissionstjänster - C 2 (21) Innehåll 1 Administration och kontroll 3 1.1 Medverkan 3 1.2 Kvalitetsansvarig 3 1.2.1 Ansvarig säljare 3 1.2.2

Läs mer

Bilaga 2 Funktioner, produkter, tjänster och priser

Bilaga 2 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 93-25-09 transmissionstjänster - C 2 (102) Innehåll 1 Allmänt 7 2 Fasta operatörstjänster 8 2.1 Funktionella krav på tjänster 8 2.1.1 Anslutningar mot publika telenätet 8 2.1.1.1 Anslutning mot publika

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

För att installera programvaran bör Du i god tid kontakta Din kassaleverantör för att boka tid.

För att installera programvaran bör Du i god tid kontakta Din kassaleverantör för att boka tid. Hej! Tack för att Du visat intresse för Spectracard. Nu har vi förenklat för Dig som kund. Samtidigt som Du tecknar avtal för Spectracard, tecknar Du även avtal för hyra av PIN terminal. I hyran ingår

Läs mer

Bilaga 2. Funktioner, produkter, tjänster och priser. Bilaga 2 till. Funktioner, produkter, tjänster och priser

Bilaga 2. Funktioner, produkter, tjänster och priser. Bilaga 2 till. Funktioner, produkter, tjänster och priser Bilaga 2 Bilaga 2 till Dnr 93-25-09 transmissionstjänster - C 2 (296) Innehåll 1 Allmänt 7 2 Fasta operatörstjänster 7 2.1 Funktionella krav på tjänster 7 2.1.1 Anslutningar mot publika telenätet 7 2.1.1.1

Läs mer

Upphandling av varudistributionslösning till Halmstads kommun KS 2005/0180

Upphandling av varudistributionslösning till Halmstads kommun KS 2005/0180 Upphandling av varudistributionslösning till Halmstads kommun KS 2005/0180 Ni inbjuds att komma in med anbud avseende ovanstående upphandling till Halmstads kommun. Förfrågningsunderlaget med bilagor innehåller

Läs mer

Vägledning för avrop från Flyttjänster. Version 1.1, 2015-05-04. Vägledning för avrop från Flyttjänster

Vägledning för avrop från Flyttjänster. Version 1.1, 2015-05-04. Vägledning för avrop från Flyttjänster Vägledning för avrop från Flyttjänster Version 1.1, 2015-05-04 Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN... 1 1.1 Inledning... 1 1.1.1 Innehåll och disposition... 1 1.2 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer...

Läs mer

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C

Innehåll. Bilaga 2 till F:203 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 2008/9 Fasta- och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster - C Dnr 2008/9 transmissionstjänster - C Bilaga 2 Innehåll 1 Allmänt 2 2 Fasta operatörstjänster 2 2.1 Funktionella krav på tjänster 2 2.2 Säkerhetskrav på tjänsten 23 2.3 Krav på service och tillgänglighet

Läs mer

Priser 2013. Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning

Priser 2013. Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning Priser 2013 Elhandel Elnät Fjärrvärme Stadsnät Vatten och avlopp Återvinning Innehållsförteckning Elhandel sid. 4 Elnät sid. 5 Fjärrvärme sid. 9 Stadsnät sid. 12 Vatten och avlopp sid. 13 Återvinning sid.

Läs mer

Prislista Expert Systems Development Svenska AB gällande från 2009-01-01

Prislista Expert Systems Development Svenska AB gällande från 2009-01-01 Exder täcker och sammanfogar samtliga led i den elektroniska affärsprocessen. Exder-modulerna kan användas var för sig eller kombineras. Avtalet gäller årsvis. Delbetalning per kvartal eller månad kan

Läs mer

Jighead AB Björnsbacken 3 590 77 VRETA KLOSTER. Telefon: 013-73330 e-post: info@ifiske.se Web: www.ifiske.se

Jighead AB Björnsbacken 3 590 77 VRETA KLOSTER. Telefon: 013-73330 e-post: info@ifiske.se Web: www.ifiske.se 2015 Jighead AB s tjänst ifiske är Sveriges ledande inom hantering av digitala fiskekort. Vi är entreprenörer och själva aktiva sportfiskare från Östergötland. Vår vision är att underlätta för sportfiskare

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB (Gäller fr.o.m. 2014-05-01.)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB (Gäller fr.o.m. 2014-05-01.) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB (Gäller fr.o.m. 2014-05-01.) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och

Läs mer

Prislista Företag. Gäller from 7 maj 2014. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster.

Prislista Företag. Gäller from 7 maj 2014. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. Prislista Företag Gäller from 7 maj 2014 Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. 2 Telenor Talabonnemang Talabonnemang med mobilsurf... 4 Telenor Affärspaketet... 4 Telenor

Läs mer

Tillsammans för vi världen närmare.

Tillsammans för vi världen närmare. SWEDAVIA ÅRSREDOVISNING 2010 Tillsammans för vi världen närmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING DETTA ÄR SWEDAVIA 1 ÅRET I KORTHET 2 KONCERNCHEF OCH ORDFÖRANDE HAR ORDET 4 MARKNAD OCH OMVÄRLD 8 STRATEGI OCH STYRNING

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 18 mars 2009.

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 18 mars 2009. 3Business Start 3Business Bas 3Business Plus Röstsamtal och videosamtal inom 3 är gratis Röstsamtal och videosamtal inom 3 gratis. Röstsamtal till fasta nätet är gratis. Månadsavgift utan mobil 49 kr/mån

Läs mer

Avisita Smart Tools. Vad ingår i Avisita Smart Tools?

Avisita Smart Tools. Vad ingår i Avisita Smart Tools? Avisita Smart Tools Avisita Smart Tools är precis som namnet antyder, en smart verktygslåda, som är anpassad för dig som driver en anläggning inom turism, logi, konferens och servicebranschen. Vi tillhandahåller

Läs mer