Nr 2/2009. för Åmåls, Mo, Tösse-Tydje och Ånimskogs församlingar. Barnen får stor plats i kyrkan Sid 4, 10, 14 Laddar upp inför höstens kyrkoval Sid 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr 2/2009. för Åmåls, Mo, Tösse-Tydje och Ånimskogs församlingar. Barnen får stor plats i kyrkan Sid 4, 10, 14 Laddar upp inför höstens kyrkoval Sid 8"

Transkript

1 Nr 2/2009 för Åmåls, Mo, Tösse-Tydje och Ånimskogs församlingar Barnen får stor plats i kyrkan Sid 4, 10, 14 Laddar upp inför höstens kyrkoval Sid 8

2 Barn, bild och sommarmusik Barnens olika verksamheter har fått mycket spaltutrymme i detta Kyrkfönster. Det är inte så underligt eftersom en stor del av kyrkans arbete är riktat till just barn och ungdom. Denna grupp ser nu fram mot det hägrande sommarlovet och även då finns kyrkan där med ett utbud av aktiviteter. Tidningen kan inte bortse från att det i år är kyrkoval. Nomineringen av kandidater är väl nu avslutad och på sidan 8 ställer vi en del frågor, som vi vill att de olika partierna skall svara på. I och Barn och båtar. Foto: Lei ler No rén med nästa år så slås alla församlingar i Åmåls kommun samman till en enda församling. Detta får naturligtvis följder, som beslutsfattarna måste beakta. Hur ser man på detta? Leiler Norén är sommarnumrets fotograf och vi tackar honom för de bilder han välvilligt bidragit med. Det finns mycket sommar i dessa. Se också extra på sidan 13 där vi bjuder på en sida ur KU-Bladet, som utges av Svenska kyrkans unga i Åmål. Kyrkfönstret Nr 2/2009 Årgång 5 Det är nu sed att vi i sommarnumret infogar programmet för sommarkvällsmusiken, inte en krona i inträde till dessa evenemang. Går du på alla så skulle det med normal entréavgift säkert kosta kronor. Något att tänka på under den ljusa sommarhimlen. Trevlig sommar! Olle Isaksson redaktör Åmåls kyrkliga samfällighet Pastorsexpeditionen öppen månd - fred kl Tel: Telefonnummer direkt till präster och övriga anställda finns i de lokala telefonkatalogerna för Åmål/Säffle. Se också församlingens hemsida: / amal 4 nr/år. Delas ut till hushållen i Åmåls pastorat, samt i Fröskogs-Edsleskogs församling. Ansvarig utgivare: Komminister Birgitta Rolöf Redaktör: Olle Isaksson, Tel: , e-post: Redaktionskommitté: Monica Andersson, Majlis Dolk, Ulla Gustafsson, Britt Lindell Formgivning och redigering: Elisabeth Enger/Närbild, Åmål Tryck: AB Åmålstryck, Åmål Omslagsbilden: Gullvivor samt Maskros Foto: Detta nummers gästfotograf Leiler Norén Livsgnistor gör världen levande När våren övergår i sommar finns det nästan ingen plats som inte blir trivsammare av det. Den allt grönare grönskan och det allt ljusare ljuset kommer som en ljummen kvällsvind mot oss och för våra minnen till alla gånger då sommarens lyckliga dagar fyllt oss med grönska och ljus. Det verkar plötsligt obegripligt att man kunde tycka att trädgården var ful och tråkig. Livet flödar ju över just på samma ställen där allt varit dött och trist. Den exploderande livskraften kastar livsgnistor omkring sig och gör hela världen levande igen. Det är underbart helt enkelt. Till och med regnet är skönt. Det doftar gott och för med sig ytterligare livskraft till jorden i Norden. När du läser detta har jag förhoppningsvis både åkt och kommit hem från Uganda. Där är nog sommaren inte likadan som här. Förmodligen är det en hel del som inte är samma och en hel del som är lika. Jag räknar med att bli förvånad. Senare i år får vi i Åmål besök av kyrkoherden i Manafwa, som platsen i Uganda heter. Hela det fina utbytesprogrammet är ett SIDA-projekt som inte kostar Åmåls kommun ett öre men som ger alla oss som får ta del av det något ovärderligt. Vi får se och känna och uppleva sånt som inte finns här hemma. Sommar året om till exempel. Vi blir bekanta och vänner med människor som vi annars aldrig skulle ha träffat eller förstått oss på. Vi får möjlighet att hjälpa varandra med det vi kan. Vi blir bekanta och vänner med människor som vi annars aldrig skulle ha träffat... Erfarenheter av att bygga relationer med andra har lustigt nog en tendens att mest hjälpa oss att lära oss något om oss själva. Det är som att vi speglar oss i bilden av den andre. Våra frågor reflekteras genom bilden av vem vi är. Vi blir varse hur vårt liv ser ut i den andres ögon. Jag hoppas att vi blir många som tar del i utbytet med kyrkan i Uganda både här och där. Fortsättning följer i nästa nummer. Då blir det också valextra. Det är ju kyrkoval 20 september. Gud har gett oss sommaren och grönskan, ljuset och värmen. Gud ger oss liv över hela jorden. Men vi fattar ingenting. Vi undrar hur det går till, och varför. Hjärnan söker efter svar. Men sommaren ger oss en chans att lära känna Gud med fler sinnen och andra organ än hjärnan. Kanske är det bara att känna efter? Gamla testamentets Hosea verkar tro det; Låt oss lära känna honom, Låt oss sträva efter kunskap om Herren. Så visst som gryningen skall han träda fram, han skall komma till oss som ett regn, ett vårregn som vattnar jorden. Hos 6:3 Nu vill jag önska dig en riktigt härlig sommar fylld av livsnjutning, grönska, regn och ljus. Det kan du behöva! Hjalmar Fryklind kyrkoherde 2 3

3 Med Gluggenbarnen på utkik från kyrktornet ut i vida världen Den 12 maj hade vi Gluggenträff, som vi alltid brukar ha på tisdagseftermiddagar. Denna eftermiddag var ändå speciell, för vi hade bjudit in föräldrarna på fika. Martin Gulliksson i kyrktornet. Foto: Birgitta Lindh Svenska kyrkan & familjecentralen välkomnar till Familjedagar på Derrenäs Kyrkans gård juni Öppet kl Här har du möjlighet att ta en skön promenad i skogen, paddla kanot, bada, leka på gräsplanen och bara ta det lugnt. Du tar med din egen picknickkorg, det finns möjlighet att värma mat och vi tänder gärna grillen. Mer information ring: Majlis & Birgitta tel: Familjecentralen Lena: Föräldrarna fick först ta del av det tema som vi haft under våren, Vår kyrka. Barnen stod utplacerade på fem stationer i Åmåls kyr ka för att där berätta om predikstolen, altaret, dopfunten, målningarna och kyrkobyggnaden. Som avslutning fick alla som ville gå upp i kyrktornet och titta på den vackra utsikten över Åmål och även se på de tre stora kyrkklockorna. Fle ra funderade på hur dessa stora och tunga klockor kommit upp i tornet. Efter kyrkvisningen gick alla ner till ca fe terian, där vi möttes av en god våffeldoft blandat med kaffe och vackert du kade bord, allt förberett av barnen un der eftermiddagen. Tackbrev från New Delhi Laila visade bilder från barnhemmet och skolan i New Delhi, som vi har kontakt med via vår församlingsmedlem Ka rin Abrahamsson och berättade om hennes besök i gluggengruppen och alla de frågor Karin fick. På bilderna kunde man se hur gla da dessa barn blivit för de skor och skolväskor som inhandlats av pengar från tidigare föräldrafika och även läsa det tackbrev Glug gen fått från barnen där. Dagens fikapengar går oavkortat till samma ändamål. Det blev hela 630 kronor! Birgitta inbjöd barnen till Sommar kul veckor na på Derrenäs och hälsade alla välkomna till Gluggengruppen i höst. De av barnen som bör jar sjunde klass i höst är mycket välkomna till kyrkans ungdom. Alla ombads att hålla ut kik i PD efter annons när gruppverksamheter na börjar igen. Birgitta Lindh, Laila Andrén, församlingsassistent/-pedagog Fredagen den 15 maj tog Majlis Lundberg för samlingspedagogexamen vid Sigtuna folk högskola. Efter två års studier på halvfart tog hon tillsammans med 40 andra elever från Luleå i norr till Halmstad i söder examen. Innan examensintygen delades ut höll ärkebiskop Anders Wejryd ett mycket intressant föredrag på temat lärande och länkande. Efter detta var det en högtid med mässa i Ansgarslidens kyrka där de nybakade församlings pedagogerna blev sända ut till sitt uppdrag. Ute på kyrkbacken i det härliga solskenet vajade flaggorna och när klangen av kyrkkloc- Sommarkul För dig som är 9-13 år Gillar du att bada, pyssla, leka eller bara vara i naturen? Kom till oss på Derrenäs kyrkans gård under vecka 26 (22-26 juni) eller 33 (10-14 augusti), OBS! veckan innan skolstart. Vi träffas måndag fredag mellan kl Samling i församlingshemmet i Åmål Vi åker med Viwatts buss Anmälan senast 18 juni, på telefon Allt är kostnadsfritt! Vi har plats för 20 barn/vecka. Först till kvarn! Vi ses! Birgitta Lindh, Elisabeth Tisell & Majlis Lundberg Majlis, pastoratets nya församlingspedagog kor na tyst nat togs för samlingen e mot av pe da gog gruppens välljudande psalmsång, En vänlig gröns kas rika dräkt. Sedan var Majlis Lundberg med examens det äntligen tid be vis. Foto: Laila Andrén för uppvaktning av Majlis. Från Åmåls pastorat fanns Hjalmar Fryklind och Laila Andrén samt Stefan Lundberg på plats. Laila Andrén, församlingspedagog 4 5

4 Diakoni behövs på Norra Dal De senaste åren har antalet diakoner i Norra Dals kontrakt minskat från fem till en enda, som är kvar i Åmåls pastorat. Detta har hänt i en tid då behov av diakoni, i och med den samhällsutveckling som skett och sker, har ökat betydligt. Det vi har sett är nedläggningar av företag och företagsflytt, med ökad arbetslöshet som följd. En känsla av hopplöshet sprider sig bland de unga, med risk för självmord som följd. Tyvärr har utvecklingen bara fortsatt, många människor far illa på grund av problemen med försäkringskassa, a-kassa och fler varsel och nedläggningar av arbetsplatser och andra sparbeting som ändrar många människors grundtrygghet. Ökat behov av ekonomisk bistånd, brist på nätverk, ensamhet och hopplöshet inför framtiden, IT-samhälle där många inte hänger med i utvecklingen, kommunernas försämrade ekonomi. Listan kan göras längre men här har vi beskrivit en del av den verklighet vi ser varje dag. Vi vet också att många mindre pastorat kämpar med sin ekonomi. Man anser sig kanske inte ha råd att anställa en diakon. Vad har vi i kyrkan för vision om vårt uppdrag och framtiden? Finns det risk att vi bara blir en förrättningskyrka? Har vi evangelium att förmedla: tro, hopp och kärlek? Har kyrkan råd att låta bli diakoni? Med ovanstående som utgångspunkt har fyra pastorat, Ärtemark, Steneby, Dals Ed och Åmål, gemensamt beslutat om samverkan inom uppdraget diakoni. Stiftet ger samtidigt ett treårigt bidrag. Meningen med projektet är: Att kartlägga de diakonala behov som finns i området och vad som är kyrkans ansvar. Sammanfatta en gemensam analys med prioriteringsordning. Klarlägga resurser och fördelning mellan pastoraten. Då projektet godkändes tillsattes en referensgrupp, bestående av två förtroendevalda från varje pastorat, en styrgrupp bestående av de fyra kyrkoherdarna samt stiftsdiakonen. Jag, Per-Åke Karlsson, anställdes som projektledare. I och med det består diakoniteamet nu av två diakoner, en assistent inom diakonin och två RIA-föreståndare. Projektet har just startat, men viktiga steg har tagits genom att pastoraten har börjat kartlägga de diakonala behoven och gemensamt börjat samordna viss verksamhet. Vi räknar med att vi har hittat en arbetsmodell som passar för landsbygden, detta i en tid när vi måste hushålla med resurser av alla slag. Per-Åke Karlsson diakon Åmål by night. Foto: Leiler Norén Ljussteget för en hållbar värld Jorden, vårt enda hem är i fara! Vi måste arbeta tillsammans för att rädda den! Så löd ett budskap från Kyrkornas världsråd Svenska kyrkan tog till sig denna uppmaning och bildade ett miljövärn för arbeta med kyrkans roll och ansvar i miljöutvecklingen. Man började arbeta med frågor som rör förvaltning av byggnader och mark likväl som med kyrkans kärnverksamhet: Gudstjänst, diakoni, undervisning och mission. Ett mycket omfattande arbete inleddes inom Åmål Mo kyrkliga samfällighet och år 2000 uppfyllde den kraven för att bli miljödiplomerade. För de mindre landsortsförsamlingarna visade det sig att ett något enklare verktyg skulle vara att föredra. Miljövärnet arbetade fram Ljussteget, som är ett åtgärdspaket för ett antal miljöfrågor som berör församlingarna, till exempel rörande vatten, avfallshante- ring, energi och arbetsmiljö. Ljussteget vill medverka till att skapa en ekologiskt hållbar värld. Under året har Jens Eriksson, ordförande i miljöutskottet i Åmåls samfällighet och kyrkvaktmästare i Tösse Tydje, vid tre tillfällen haft en cirkelverksamhet med förtroendevalda i Tösse Tydje och Ånimskog. Detta har lett fram till att dessa församlingar efter godkännande av Ove Nystrand, miljöledare på Karlstads stift, fått ta emot Miljövärnets ljusstake såsom en symbol för arbetet med frågor som rör vår gemensamma framtid och en hållbar utveckling. I samband med en gudstjänst kommer ljusstaken att överlämnas till församlingarna och ljuset skall brinna som en påminnelse om vår tros inneboende hopp. Maj-Lis Dolk redaktionskommittén 6 7

5 I höst eller närmare bestämt den 20 september är det kyrkoval. För Åmåls del är det en stor förändring, då det blir val till en enda församling. Vid års skiftet bildas nämligen en enda församling av de tidigare Åmål, Mo, Tösse-Tydje, Ånimskog och Fröskog-Edsleskog. I nästa Kyrkfönster, som utkom mer lagom till valet, vill vi att de olika partier, som deltar i valet, funderar över någ- ra frågor. Svaren kommer att tas med i Kyrkfönstret. Na turligtvis är det många frå gor som kan ställas, men des sa fyra får utgöra exempel på vad med lemmar och anställda funderar över rörande kyrkans framtid. 1. Vårt samhälle förändras i en rasande takt hur skall vi då i en tid av allt knappare re sur ser förhålla oss till vårt upp drag. Är någon uppgift Bäck i grönska. Foto: Leiler Norén Valår inför nya utvidgade Åmåls församling vik tigare än någon annan? Hur kommer ert parti att arbeta med detta? 2. Hur ser den framtida kyrkan ut. Kommer ickemedlemmar att exkluderas? Hur öppen vill Ni att svenska kyrkan skall vara? 3. Begravningsväsen dets va ra eller icke vara inom kyrkans ram. Hur ser ni på detta? 4. Vad gör ert parti bättre rus tat än övriga partier att sty ra Åmåls församling? Olle Isaksson, redaktör Själavård är kyrkans omsorg om den enskilda män niskan och hans eller hen nes andliga välbefinnande. Präster och diakoner är va na och särskilt utbildade för att kunna möta människor i nöd, men i den allmänna själavården, medmänniska till med människa, kan alla bidra. Mötet i sy föreningen kan va ra själavårdande, precis på sam ma sätt som ett samtal mel lan två kyrkobesökare kan va ra det. Själavård och bikt Tystnadsplikt Präster har absolut tystnadsplikt. Det har också dia ko - ner, med ett undantag. Om barn far illa så måste det anmälas till sociala myndigheter. Själavårdande samtal förs inom en kristen ram, men det är den enskilda män niskans behov som avgör hur själavården gestaltar sig. Det är inte självklart att sjä la sörjaren säger något om Gud under samtalet. Kanske kom mer det med tiden, kanske inte. Bikt innebär att man inför Gud och med prästen som vittne bekänner sina syn der och får förlåtelse. Bikten är ett sätt att få förlåtelse, att försonas med Gud och med sig själv. Men vad ska man då bikta? Det är inte så lätt att besvara den frågan. Jag skulle vilja säga att sam vetet är ens egen högst per sonliga domare, men att bä ra på skuldkänslor betyder ju inte alltid att man har en skuld att be om förlåtelse för. I samtal med prästen Kyrkligt fikonspråk 13 Musik i sommarkväll Fröskog och Edsleskog Söndagar kl juni Edsleskogs kyrka Lättlyssnat i försommarkväll Säffle Kammarorkester 21 juni Fröskogs kyrka Sången blir åter fri Systrarna Olsson 16 augusti Fröskogs kyrka Magiska stråkklanger med Cantus Gillberga: Martin Krooni, Louise Emilsson violin, Göran Lindskog viola, Ann-Helen Lindskog, violoncell 23 augusti Edsleskogs kyrka Brassklang Seffle Tower Brass kan man få hjälp att bena ut vad som är skuld och vad som kanske mer handlar om skam känslor. Under medeltiden var den en skilda bikten en förberedelse inför nattvardsfirandet. Sedan mitten av 1900-talet inleds högmässan i vår evan gelisk-lutherska kyrka med en gemensam bikt, det så kallade allmänna skriftermålet, som innefattar synda be kän - nelse och bön om förlåtel se. Paulus skriver i 1 Kor 11:28: Var och en måste prö va sig själv, sedan kan ni äta brödet och dricka bägaren. För att kom ma till bikt är det bara att ta kontakt med någon av församlingens präster. Man kan bekänna de grövsta synder för en präst utan att det får avslöjas. Enligt lag kan en dom stol aldrig höra en präst som vitt ne om sådant som kom mit fram vid bikt och enskild sjä lavård. Birgitta Rolöf komminister 8 9

6 Ånimskogsbarnen sjunger och målar Torsdagen den 7 maj hade vi avslutning i Ånimskogs församlingshem för alla barngrupper. Uppslutningen var stor bland stora och små. Både föräldrar och barn kom och lekte och kalasade på tårta tillsammans. Kördag i Åmål Under terminen som gått har vi hunnit med mycket roligt i våra olika grupper som består av Torsdagstimme, 4-7 år, Juniorer, 8-12 år och barnkör 7-12 år. Under sportlovet deltog barnkören tillsammans med andra barnkörer från Fröskog, Edsleskog och Åmål i en Kördag i Åmål. Barnen övade och pysslade under dagen och avslutade med en konsert i kyrkan på kvällen. Julia Nelander ser fram emot en tårtbit. Foto: Helena Olsson Lägerdeltagare i Tösse församlingshem. Foto: Helena Olsson Påskmusikal På påskdagen framfördes Hör du tonen? i Ånimskogs kyrka, en musikal av Per Harling. Musikalprojektet är ett samarbete mellan barngrupperna och Johannakören. I musikalen deltog också en hel del andra människor som till exempel musiker, ungdomar från ungdomskören i Åmål och en och annan förälder. Det var med andra ord en stor ensemble som mötte den fullsatta kyrkan. Sällan har väl påskens budskap klingat starkare i Ånimskogs kyrka! Läger Knappt hade tonen tystnat förrän det var dags för nästa äventyr för våra barn. På påsklovet styrde vi kosan mot Tösse och Fengersfors på juniorläger också det tillsammans med våra vänner i Åmål, Fröskog och Edsleskog. Lägret bjöd på många härliga upplevelser i konstens tecken. Vi gjorde en konstvandring i Tösse kyrka där konstnärer från Not Quite gestaltade påsken. Efter lekar och filmkväll med mera och en skön nattsömn, fortsatte vi vår färd mot Fengersfors. Där fick vi agera konstnärer och måla vackra tavlor. Så småningom blev det dags att styra kosan hemåt igen, alldeles för tidigt tyckte många! Vackert stilleben målat av Tove Bäckström. Foto: Helena Olsson Helena Olsson ungdomsledare Legenden om steglitsan Steglitsan är en liten, färggrann fågel, som man inte ofta ser. Den trivs i löv- och blandskog och är cm. När jag gick i första klass berättade vår fröken en saga om den, som jag ofta tänker på. Gud hade skapat himmel och jord och alla djur och växter på jorden, då han satte sig ner, såg sig omkring och kände sig rätt nöjd. Då kom en liten fågel, alldeles grå och färglös flygande till Gud och sa : Men jag då? Gud tog då de färger som fanns kvar i penslarna och strök av på den lilla fågeln så Sol över vatten. Foto: Leiler Norén Sommar på kyrkberget RAST & RO En oas där Du kan ta en kopp kaffe och njuta av utsikt över Åmåls hamninlopp. Kaffe och våfflor Lekplats för barn Upptäck Din kyrka rundvandring, kl 15 Andakt i kyrkan kl 18 Sommarkvällsmusik i kyrkan onsdagar kl. 19 Öppet 29 juni 7 augusti mån fre han blev den färggladaste av dem alla. Glad och kvittrande flög den sin väg. Så blev steglitsan till! Maj-Lis Dolk redaktionskommittén 10 11

7 Nu tar vi fem minuter! Jag hinner inte. Jag har inte tid. Det är två meningar som jag märkt att jag ofta använder nu för tiden. Känner du också igen dig? Vi använder ofta uttryck som handlar om denna, törs jag säga, bristvara. Tid är pengar, eller det ligger i tiden, tidsanda, time out säger vi när vårt eget språk inte räcker till. Min pappa sade ofta när han höll på med något arbete: Nu får vi ta fem minuter och så satte han sig eller sträckte ut sig i gräset. Säkert blev de fem minuterna till tio många gång- er. Bytte några ord Vad upplevde han under den stunden? Kanske bytte han några ord med en arbetskamrat, kanske såg han en svala högt i skyn och hann tänka: Svalan flyger högt, då blir det fint i morgon också, då hinner vi nog köra in höet. Idag räcker tiden inte till, trots att vi gör flera saker på en gång, samtidigt som vi talar i mobiltelefon väntar vi på att höra plinget från mikron där färdigrätten snurrar runt sina sju minuter eller snabbkollar vi alla kanaler på TV. Vi hinner kanske plocka ur tvättmaskinen också. Miljötips Nr 28 från 100 sätt att rädda världen av Johan Tell. Förlag: Max Ström Gör jord. Bor du i villa eller radhus kan du genom att kompostera ditt hushållsavfall sänka din familjs sopproduktion till ungefär hälften. Samtidigt producerar du prima jord till hemmets alla blomkrukor. Barn- & familjeverksamheten Åmåls kyrkliga samfällighet startar i höst vecka 36 Håll utkik efter annons i PD! Tid att bara vara är en bristvara och samtidigt en önskedröm för många som skulle kunna, men inte tror sig kunna avvara den tiden på grund av att man anser sig oumbärlig eller är rädd att bli betraktad som en svagare människa om man inte klarar att ha många bollar i luften på en gång. Filosofisk ruta Vid frågor och för information: Telefon Vad gör vi med det vi spar? Om vi nu på detta vis genom att göra flera saker på en gång, eller skaffa ett snabbare bredband skulle uppleva att vi fick mer tid vad ska vi då göra med den tiden som vi tycker oss ha sparat? Jag frågade en man som jag träffade i ett sammanhang där det faktiskt fanns lite tid att byta några ord Vad tar för mycket tid i dag? Han svarade ganska snabbt: Barnen, de kan inte leka längre, måste hämtas och lämnas, aktiveras. Det är hans åsikt. Tar de gamla också för mycket tid? En undersköterska har inte tid att sitta hos en gamling fast han tigger och ber, för hon är ensam på avdelningen. Är det så illa att vi människor är tidstjuvar för varann? Maj-Lis Dolk redaktionskommittén Smakprov ur KU-Bladet! Svenska kyrkans unga i Åmål har ett eget blad. Där brukar skribenternama, för närvarande Anton Lindblom och Viktor Bijlenga, sammanfatta vad som hänt på ungdomsträffar under cirka en månad. Det brukar även stå en del värdefull information för dem som brukar närvara på dessa träffar. Bladet finns att läsa i församlingshemmet i Åmål

8 Tössebarn med sång, föräldrar och fotbad Barnmix, gruppen för barn mellan 5 9 år, har precis slu tat för terminen. Under hösten och våren har gruppen växt och vi är nu elva barn och två ledare. Vi träf fas på tisdags eftermiddagarna i Tösse församlingshem. En slant till Afrah Vi börjar med en samling där vi sjung er sånger sedan läser vi en bibeltext och pratar runt den eller så samtalar vi om vik tiga saker ur vardagen. Gruppen har också ett fadderbarn, Afrah från Sudan, och till hen ne och hennes by samlar vi in en slant var je vecka. Efter samlingen brukar vi baka något enkelt och pyssla eller leka lite innan vi äter upp det nybakta. En höjdpunkt under vårterminen var påskgestaltningen i Tösse kyrka, denna var ett resultat av ett samarbete mellan Dals lands projek tet, Not Quite och Åmåls församling. Mest upp skattat var fotbadet till fin musik och spän nande inramning av vackra tyger. Detta ser barnen fram mot nästa år igen. Barn från Tösse har saftkalas i församlingshemmet. Foro: Barnledarna lingshemmet med sina barn i ur och skur. Vi brukar börja med lite fri lek eller pyssel och efter en stund sätter vi oss i soffhörnet till en samling. Vi sjunger mycket, läser bibeltexter, ur De yngs tas bibel, som ibland illustreras med flano eller frälsarkransar (armband) och småpratar en hel del. När samlingen avslutats med rö relselekar så lockar fikabordet. Jobb, husköp och barnuppfostran Fikat är ett yp perligt tillfälle för cirka 20 barn och vuxna att få lära känna varandra lite närmare. Här pra tas om det mesta, jobb, husköp, barnuppfostran och annat som är viktigt så här mitt i livet. Vi har en bra tid bakom oss och tror att den fram för oss blir minst lika bra, så till höststarten i september kommer vi att skicka ut nya in bjudningar till våra båda grupper. Fredagen den 15 maj besökte åk 3 från Tös se skola kyrkan och vi tackar för besöket och önskar nya 3:or välkomna nästa år. Nu tackar vi Linda och alla er som brukar va ra med i grupperna och önskar en Trevlig sommar. Elisabeth Tisell, Harrieth Pedersen, Birgitta Lindh, barnledare En berättelse om skuld, svek och tvivel Carola Hansson: Mästarens dröm Två tvillingsystrar, Agnes och Adina, har fängslats så starkt av ett föredrag de hört i kyrkan att de beslutar att resa till Kina och missionera där om det kristna budskapet. De är 22 år gamla när de i början av 1920-talet lämnar Uppsala och börjar den långa resan till andra sidan av jorden. Hemma lämnar de sin femårige, moderlöse bror, och sorgen över detta leder under åren till känslor av skuld och svek. Efter en oändlig resa Det är en oerhört tung och svår uppgift som systrarna Denna gång gratulerar vi de två vinnarna Kerstin Kashammar, Bettys gata 19 och Karin Svensson, Gustav Adolfsgatan 37 till 1:a resp. 2:a pris. De hade listat ut att vi sökte efter psalm 147 vers 3 i vår psalmbok. Det gick även med psalm 106 vers 3, som var numret i den gamla psalmboken från Upp, min tunga, att lovsjunga. Nu har vi en ny uppgift och det är fortfarande en psalm i psalmboken vi söker Mammor och dagmammor Öppet Hus, gruppen för barn från 0 5 år med vuxen, träffas måndagar i Tösse för samlingshem. Gruppens bas består av några mammor med barn och tre dagmammor som promene rar från Tösse samhälle till församtagit på sig. Efter en oändlig resa med transsibiriska järnvägen kommer de till Shanghai och färdas sedan på floden till den myllrande staden Changsha i provinsen Hunan. Där är de med och öppnar en missionsstation. Vilket projekt! De måste först mödosamt lära sig språket och sedan ge sig ut bland fattiga analfabeter och försöka övertyga dem om kristendomen. Vi får följa systrarna fram till slutet av 1930-talet under en tid som blir allt oroligare med strider mellan nationalister och kommunister. KNÅPRUTAN 2/09 Boktipset Kan du din Bibel? Missionsverksamheten går trögt i en befolkning som redan är välförsedd med religioner. Systrarna grips av tvivel. Är det rätt att försöka ersätta buddism och taoism med kristendom, är kristnandet viktigare än kampen för ett mer rättvist samhälle? Mästarens dröm är en stor och fascinerande roman, som delvis bygger på dokumentärt underlag. Den är en allvarlig och originell berättelse om språkligt och kulturellt främlingskap. Den är spännande och färgrik. En tungviktare som inte är tungläst! Ulla Gustafsson bibliotekarie och likaså vilken vers. Som ledtråd ger vi följande citat ur versen: högt ovan fält och backar. Vi lockar med 1 kg resp. ½ kg prima kyrkkaffe till våra två pristagare. Sänd in ditt bidrag senast den 17 juli under adress Åmåls kyrkliga samfällighet, Box 8, Åmål. Märk med Knåp på bidraget. Lycka till! 14 15

9 Gud har omsorg om vårt släkte, han har sett vår ensamhet. Han har skapat man och kvinna han har styrt i hemlighet deras vägar till ett möte där de livets källa fann. Kärlek ger han oss att räcka Som en blomma år varann. Psalm för årstiden Gud är gränslös i sin kärlek i sin skaparfantasi. Fågelns dun och solens kärna är hans verk, och så är vi. När det mörknar över jorden, När det skymmer i vårt hus skaparkraft vill Herren ge oss, mod och lust att tända ljus. Psalm Skaparfantasi Det är någon månad sedan jag spelade på en vigsel senast, men nu är det flera på gång. Våren och sommaren är ju brudparens tid. Mitt rekord i vigselspel är tio vigslar på en vecka. Det är alltid roligt att träffa brudparen innan vigseln för att visa på och spela olika in- och utgångsmusik. Ofta vill de då också naturligtvis höra exempel på psalmer som passar. Den norska organisten och tonsättaren Egil Hovland (född 1924) har förutom att han skrivit symfoniska verk, kammarmusik och körverk, också skrivit musiken till flera av våra psalmer. Britt G Hallqvist, svensk poet och översättare ( ), har bearbetat sjuttio gamla psalmer till 1986 år psalmbok och skrivit originaltexten till sjutton psalmer. Paret Hallqvist/Hovland har tillsammans skapat sånger som säkert kommer att leva vidare. Det verkar som om någon styrt i hemlighet deras vägar till ett möte så som det står i mitt val av psalmen för årstiden: Gud har omsorg om vårt släkte psalm 411. Jag googlade på psalmen och på en bröllopssida skrev någon den är ganska lättsjungen även om den kanske inte är av den vanligaste sorten Fjäril. Foto: Leiler Norén Gnolar på den länge Många är dock de brudpar som valt psalmen tillsammans med mig. Som ett inlägg i den pågående äktenskapsdebatten vill jag gärna tro att Gud är gränslös i sin kärlek, i sin skaparfantasi, enligt Hallqvists ord i andra versens början och jag tänker fortsätta att visa psalmen för de brudpar jag träffar. Jag lovar också att har man hört Hovlands melodi så kommer man att gnola på den länge. Njut av skaparfantasin i brudparens tid. Hans-Åke Svarfvar organist

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas)

Liknelsen om det förlorade fåret. Liknelsen om det förlorade myntet. (även Lukas 15:1-32 om den förlorade sonen kan läsas) 24 söndagen under året (år C) (15 september 2013) Förlorade fåret - du är viktig för Gud Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 15:1-10 Liknelsen om det förlorade fåret Alla tullindrivare och syndare sökte sig

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

37 sånger med rörelser och lekar för små barn

37 sånger med rörelser och lekar för små barn 37 sånger med rörelser och lekar för små barn T. + M.: Zandra Adolfsson Refr.: B Vi bygger en båt. En jät te båt, för Gudhar har Dm7 G7 C /A sagt att detskallregska reg-na na, som en flod, en båt. En B

Läs mer

2013 2014 i Danderyds församling

2013 2014 i Danderyds församling 2013 2014 i Danderyds församling Kon firma tion En upplevelse för livet FOTO: ELLIOT ELLIOT Att fundera tillsammans Kanske har du funderat på frågor som: Finns Gud? Vem är jag? Vad är meningen med livet?

Läs mer

En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man?

En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man? En mus är död. Den måste begravas. Hur gör man? I kyrkan vet man hur begravningar går till! Ylva, Eleonora och Susanne har hand om Barnens kyrktimme i Gustaf Vasa kyrka i Stockholm. Det är den 17 april

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt 34 23/8 Skolstart, upprop Info, schema Folkhögskola Förberedelse: Presentation Vi i gruppen (BS, SD) Presentation Pres. Kyrkans

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Tranbärets månadsbrev maj 2015

Tranbärets månadsbrev maj 2015 Tranbärets månadsbrev maj 2015 Maj månad försvann med en hiskelig fart och även om vi haft en del dagar med sol och värme, så har den ändå varit ganska kall. Vi får trösta oss med att vårblommorna har

Läs mer

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin När det gäller byggstenarna för dop har jag inte talat om bönerna i dopgudstjänsten. Jag tänkte göra det i det

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19

Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19 Styrelsemötesprotokoll 2012-11-19 Närvarande Anna Green-Liljedahl (AGL), Carl Ahldén (CA), Charlotta Mossberg (CM), Jesper Denckert (JB), Karin Öst (KÖ), Linda Tarmet (LT), Pommeline Bleeker (PB), Stefan

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2015 Låt min tro växa! Svenska Kyrkans

Läs mer

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson SAGOTEMA Kattgruppen Stenänga Förskola Vårterminen 2014 Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson BAKGRUND Barngruppen består av 11 barn varav 5 flickor och 6 pojkar. En pojke är 6 år, fyra

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag?

Kalender: APT på måndag. Förskolan stänger kl 16.00 SKANSENRESA för alla barn på Regnbågen, på torsdag den 28 maj. Vad är bäst med förskolans dag? Veckobrev v 21 Vilket väder! Idag trodde vi nästan att det var sommar, med sol och värme på förmiddagen. Vi firade Förskolans dag med ballonger och kanelbulle. Vi åt lunch ute också, eftersom det var hamburgare!

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst

Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Ungdomsgrupp, Ledarutbildning, Musik & Gudstjänst Mariakyrkan våren 2013 Välkommen till Ungdomsverksamheten här hittar du ett varierat utbyt med olika möjligheter att, låta dina talangerna flöda fritt,

Läs mer

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt.

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. TORGET, RINKEBY DRÖMHUSET Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. Traktorerna i området är fortfarande det mest intressanta för barnen. För att utöka

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort.

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. 1 OM ATT VARA HUND Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. H ar du någon gång undrat över hur det är att vara en

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

INGET FÖR NÅGON STUDIEPLAN TILL

INGET FÖR NÅGON STUDIEPLAN TILL STUDIEPLAN TILL INGET FÖR NÅGON HU R G Ö R m A N? Författaren själv önskar många studiegrupper i församlingarna. De olika grupperna träffas i hemmen sju gånger. Värdskapet skiftar och vi går runt. Det

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN 29 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR C) (20 OKTOBER 2013) ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 18:1-8 Liknelsen om änkan och domaren Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48 Älska era fiender Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er:

Läs mer

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling!

Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! TRO LÄGER SAMTAL HOPP KÄRLEK SAKRAMENT Välkommen att konfirmera dig i Solna församling! LEK TANKAR Vad är konfirmation? Konfirmation är gemenskap, det berättar några av Solnas konfirmander. Konfirmation

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge.

nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. nya vänner Läger Tid att fundera vandra Skapa tillsammans konfirmand malmö 2015 2016 En upplevelse som stannar kvar länge. hur kan det finnas så mycket ondska i världen om Gud är god? konfirmand malmö

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Berättarstunden. Termin 2: Fred & Frida show. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 2: Fred & Frida show. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 2: Fred & Frida show Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 2 Fred & Frida show s. Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Man blir ju trött av att jobba!

Man blir ju trött av att jobba! Förord Ni undrar säkert varför jag skriver en bok, och framför allt varför ni ska ödsla er tid och läsa den? Jag är ju som vilken mamma som helst. Jag arbetar, hämtar, lämnar, hjälper till med läxor, lagar

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Barn kan be! Men de måste ibland få veta att deras böner är lika viktiga som vuxna krusidullböner. När vi ber med barn, brukar vi sätta upp enkla böneregler.

Läs mer

Öppen förskola. Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. kulansoppnaforskola@live.se

Öppen förskola. Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38. kulansoppnaforskola@live.se Öppen förskola Höstterminen 2014 Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 E-mail : kulansoppnaforskola@live.se Hemsida: www.lund.se/kulan Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014

ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 ÖPPEN FÖRSKOLA Vårterminen 2014 Kontakt: Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 Hemsida: www.lund.se/kulan E-post: kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Kommunikation genom fåglar

Kommunikation genom fåglar 1 Kommunikation genom fåglar Ett projekt med femårsavdelningen 2009-2010 Dokumenterat av Ann-Christin Andersson & Therese Andersson Frejaparkens förskola 2 Vad säger läroplanen? Lärandet skall baseras

Läs mer

Konfirmation 13/14. Helsingborg

Konfirmation 13/14. Helsingborg Konfirmation 13/14 Helsingborg Why Not? Ja, varför ska du inte konfirmeras? Svenska kyrkan Helsingborg erbjuder många olika alternativ för konfirmation, det är grupper med inriktning på friluftsliv, äventyr,

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

ÖPPEN FÖRSKOLA. Kontakt : Email : Blogg : www.kulanbloggen.se. Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola ÖPPEN FÖRSKOLA Kontakt : Öppna Förskolan KULAN Fäladstorget 1 226 44 Lund telefon: 046 35 64 38 www.lund.se/kulan Email : kulansoppnaforskola@live.se Blogg : www.kulanbloggen.se Facebook: www.facebook.com/kulansoppnaforskola

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

KYRKNYTT. Våren 2015. Getinge-Rävinge församling

KYRKNYTT. Våren 2015. Getinge-Rävinge församling KYRKNYTT Våren 2015 Getinge-Rävinge församling Alfa och Omega Kristus säger om sig själv att han är A och O, den förste och den siste. Han är Ordet som blev människa Ordet med vilket Gud i begynnelsen

Läs mer

Kvalitetsarbete Myran

Kvalitetsarbete Myran Kvalitetsarbete Myran Kungshöjdens förskola Smultronet 2014 Förskolor Syd Munkedals kommun Helene Hellgren Mia Johanson Marina Jorqvist Innehåll Grundfakta och förutsättningar... 3 Kartläggning av barnens

Läs mer

Dagbok VALPSIDA 150508. Skriv ut VALPAR.

Dagbok VALPSIDA 150508. Skriv ut VALPAR. Dagbok VALPSIDA 150508 VALPAR. Skriv ut I söndags kväll började Axa och jag att sova i valprummet. På onsdagen började Axa att bädda, hon ville inte äta något, knappt skinka eller leverpastej. Onsdag natt

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med.

HÄR KOMMER JAG! Max: Max såg på klockan. Halva NO-timmen hade gått tack vare besöket hos Syster, så nu slapp han läxförhöret också. Perfekt det med. Max: Ibland är livet perfekt, som nu till exempel. Maxat! Maxade Max! gnolade han för sig själv. Nån gång skulle han göra en hel sång på det, tänkte han. Den skulle bli hans signatur. Maxade Max. Fast

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer