Politisk hearing med Hörnefors utvecklings- & företagarförening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Politisk hearing med Hörnefors utvecklings- & företagarförening"

Transkript

1 Hörnefors utvecklings- & företagarförening RAPPORT Politisk hearing med Hörnefors utvecklings- & företagarförening Tid: 19:00-20:30 Plats: Kempesalen, Hörnefors kommunhus Närvarande: Se separat deltagarförteckning. Medverkande politiker och tjänstemän i panelen: Håkan Johansson, Umeå Näringslivsservice Lennart Holmlund, kommunalråd Umeå kommun Igor Jonsson, Moderaterna, Hörnefors kommundelsnämnd Ingela Wallrud, ordförande Hörnefors kommundelsnämnd Roland Carlsson, Umeå Näringslivsservice Peder Westerberg, Folkpartiet Umeå Boel Lindén, Vänsterpartiet och boende i Sörmjöle Lena Carlsson, kommundelschef Hörnefors 1. Öppnande Mötet öppnas av Peder Andersen och alla hälsas välkomna. Peder presenterar HuFF samt moderatorn Dan Vähä från Nordmalings kommun och boende i Hörnefors. Moderatorn Dan Vähä tar över och presenterar sig och Hörnefors som pendlingsort. Han påpekar att tillväxt och attraktivitet är a och o för att Hörnefors ska utvecklas. Hörnefors tillhör Umeå kommun som är den enda växande regionen i Norrland och uttrycker att ett attraktivt samhälle bygger på samspel mellan medborgare och kommun. Dans uppfattning är att ingenting kan förväntas hända om man bara sitter och väntar. Vi måste istället aktivt arbeta för att få till en förändring här. Därför uttrycker han sig positiv till HuFF:s bildande som affärslivets part för samhällsfrågor och betonar att alla måste samarbeta för att hitta kreativitet. 2. Vad gör Näringslivsservice? Roland Carlsson berättar att Näringslivsservice på olika sätt bistår företag att starta och utvecklas, med åtgärder kring infrastruktur, kompetensutveckling, etableringsfrågor. Näringslivsservice är också engagerad i marknadsföring av Umeå och samarbetar med Umeå C. Näringslivsservice är en näringslivsavdelning som hanterar många frågor i en tillväxtort som Umeå. Egentligen handlar det om enskilda personer som ensamma eller tillsammans startar företag. Han poängterar att inga ekonomiska stöd får lov att ges till enskilda företag. Lennart Holmlund tillägger att Länsstyrelsen kan ge ut medel från staten för att hantera byggfrågor (se Håkan Johanssons kommentar i punkt 10 nedan). Stöd kommunen får är sådana ämnade att styrka handeln på landsbygden. Kommunen kan i övrigt exempelvis ge stöd genom att utforma detaljplaner om det finns en beställare. Hörnefors ingår i tillväxtområdet för att klara den planerade, framtida invånarökningen i Umeå vilket innebär att Hörnefors till viss del ingår i den satsningen. Däremot uppstår det problem från bankernas sida när det gäller viljan att ge bolån utanför Umeå tätort vilket i synnerhet drabbar de privata aktörer som vill bygga för att sälja eller hyra ut boende i områden utanför Umeå.

2 3. Säljer Umeå kommun fortfarande subventionerade tomter i Hörnefors? Lennart Holmlund svarar att det fortfarande finns subventionerade tomter i Hörnefors och uttrycker en förhoppning om att Per Evertssons planerade bygge på Hamnskär kan öka bostadsflödet och visa andra att det går att lyckas vilket på sikt kan leda till att fler privata aktörer vågar satsa. 4. Vad är kommunens plan med Hörnefors Företagscentrum? Lennart Holmlund svarar att kommunen skapar förutsättningar för att sälja Företagscentrum. Detta är i linje med att kommunen i allmänhet ämnar minska sin belåning. Det har redan gjorts en avstyckning och delar av marken har sålts. På grund av gifterna i marken är saneringskostnaderna för vidare etablering i området ovissa. Roland Carlsson tillägger att varje företag väljer var det vill etablera sig. Det kan inte kommunen styra och därför är inte området fullbelagt. För Logex palltillverkning passade läget och lokalerna bra. Men andra företag har andra behov. 5. Vad kan vi göra för att utveckla företagandet och öka attraktiviteten i Hörnefors? Roland Carlsson berättar att det 2011 gjordes en kartläggning av antalet företag i Hörnefors med omnejd och man räknade till över 200 företag varav många var enmansföretag. Han anser att HuFF:s bildande är ett bra initiativ och hoppas att föreningen kan identifiera behov som vi sedan kan jobba gemensamt för. Entreprenörer som tar initiativ och startar verksamheter behövs alltid. Igor Jonsson påpekar att det genom att släppa på begränsningen med 150 kvm bebyggelse på tomter i Sörmjöle bör få positiva konsekvenser då det blir mer attraktivt och praktiskt möjligt för familjer att etablera sig i området. Lena Carlsson anser att Hörnefors kommundel har mycket att vara stolt över när det gäller den kommunala verksamheten. Avgångseleverna i juni 2012 hade fina betyg och i allmänhet har eleverna gott resultat. Det finns bra med platser och tillgång till barnomsorg. Hörnefors kan också glädjas över att ha den fritids- och ungdomsverksamhet som är mest välbesökt och har mest öppethållande i kommunen. Hon kan jämföra med Sävar där öppettiderna inte är lika generösa för ungdomar. Hörnefors har också en välfungerande pendling med tåg och busstrafik. Hörnefors har stora förutsättningar för att utvecklas inte minst med tanke på sin närhet till havet. Äldreomsorgen här är också välfungerande, enligt kommundelschefen. Boel Lindén håller med Carlsson om att Hörnefors har bra affektionskraft, en bra öppen förskola som ofta samarbetar med kyrkan och ett bra bibliotek. 6. Vad händer på boendefronten i Hörnefors? Torbjörn Hammarström, 70 år gammal och född i Hörnefors, har bott här i nästan hela sitt liv. Han tycker att Hörnefors är ett trevligt ställe, men belyser ett antal problem. Om man till exempel blickar tillbaka till 50-talet då det fanns mängder med butiker och företagare här; exempelvis möbelaffär, fyra mataffärer, skomakeri, bageri och många fler. Nu får man leta efter lokala företagare. Om man vill sälja huset och flytta till seniorboende finns det inga alternativa, anpassade boenden. Lilla Rundvik med billiga hustomter har ett Folkets hus. Men här i Hörnefors saknas samlingslokaler. Dan Vähä svarar att seniorboenden i Umeå byggs av privata aktörer. Det är fastighetsägare som måste ta risken, inte kommunen. Tentons ägare ville tidigare bygga seniorboende i Hörnefors, men krävde kommunal subvention. Det får dock inte kommunen ge till enskilda företagare. Lennart Holmlund tillägger att pensionerna minskar och det blir svårare att få råd med dyra hyror som pensionär och därför blir det svårt för entreprenörer att bygga billigt. Betalningsviljan är dålig, inte minst utanför städerna. Patrick Andersson, Hörnefors Vägkrog & Trafbut AB, uttrycker åsikten att boendekostnaden bör stå i relation till läget och att betalningsviljan vid kusten möjligtvis borde vara högre.

3 Igor Jonsson drar en jämförelse med Bostadens satsning på dyra lägenheter på Öbacka där närheten till centrala Umeå gör att de boende kan klara sig utan bil och därmed de kostnader som medföljer inklusive garagekostnader. Då har man råd med en dyrare hyra, så i det fallet har läget stor vikt. Men på andra platser är det inte lika lätt att få igenom en högre hyra. Lars Hammarstedt, Hörnefors Församling, påpekar att det i Obbola finns ett välfungerande pensionärshem som drivs kommunalt av Bostaden. Efterfrågan och behovet av ett pensionärsanpassat boende finns även i Hörnefors. Lennart Holmlund drar paralleller till husbranschen dvs. leverantörerna av nyckelfärdiga hus som enligt honom håller på att gå i sank. Det är helt enkelt för få som bygger i rådande ekonomi. Dan Vähä undrar då om man kan man inleda en diskussion kring att bygga ett kommunalt seniorboende i Hörnefors och föreslår att kommundelsnämnden träffar fastighetsägare för att diskutera planer kring byggande och marknaden. Per Evertsson belyser att det inte är marknaden utan banken som styr just nu. Företag som vill bygga i Umeå får i regel låna %. För byggnationer i Hörnefors är motsvarande belopp endast 60 %. Hans egna planer på fastighetsbyggnation på Hamnskär väntar i dagsläget på eventuella överklaganden. I ett första steg vill han bygga ett tiotal lägenheter. Banken styr sedan vidare byggen beroende på antalet hyresgäster i de första tio lägenheterna. Annika Gunnarsson påpekar att det utöver handikapp- och senioranpassade lägenheter även finns behov av fler vanliga lägenheter i Hörnefors. 7. Hur ser det ekonomiska läget ut för företagare i Hörnefors? Lennart Holmlund säger att små kommuner just nu kämpar för sin överlevnad och att Hörnefors kan vara positiv över att ha slagits ihop med Umeå kommun. Dan Vähä tänker tillbaka och säger att när Hörnefors var en egen kommun bodde här cirka invånare. Många trodde att byn skulle dö när industrin gick i sank. Men nu är istället Hörnefors en attraktiv pendlingsort med cirka invånare. Patrick Andersson påpekar att trots befolkningsökningen har samhället genomgått en nedgång när det gäller offentlig verksamhet och samhällsservice med ett minskat antal butiker och företag vilket gör det mindre attraktivt att bo här. Lennart Holmlund lägger till att det är en hård press på priser inom i synnerhet livsmedelshandeln i Hörnefors för att handlarna ska överleva. Konsumenten får alltid betala priset i slutändan. Han siar om att handeln i Sörmjöle inte kommer att klara sig trots den ökade handeln på sommaren. 8. Vad händer med den avgrävda riksväg 13 mellan Sörmjöle och Hörnefors? Dag Åström, PRO-medlem, påpekar att en stor kundkrets inte har möjlighet att komma hit på grund av den avgrävda riksväg 13 från Sörmjöle. Istället för att åka till Hörnefors veckohandlar folk i Umeå vilket påverkar handlarna i Hörnefors negativt. Han uttrycker även en oro för hur det ska gå det med läkarstationen, apoteket och folktandvården när många av de boende i det berörda området väljer att skriva sig i Umeå. Många som är bosatta i området är besvikna på att kommunen inte har satt ner foten i ärendet. Han beskriver läget med att två vägföreningar; Boviken samfällighetsförening och Bådahällans samfällighetsförening äger vägen med förhoppning om att den kan tas över av staten. Trafikverkets krav trappades då gradvis upp så till den grad att vägföreningarna skulle behöva göra vägen till en BK1-väg som innebär att tyngsta trafik ska tillgodoses och att tomter längs vägen måste inlösas för att kunna bredda vägen. Länsstyrelsen har gjort ett uttalande om att det är vansinniga krav och otaliga möten har hållits sen Åström ifrågasätter då varför Holmlund inte slagit näven i bordet i den här frågan.

4 Lennart Holmlund replikerar att Trafikverket inte går att ha att göra med. Allmänna vägar ägs av staten. Kommunen har ingen möjlighet att ta över enskilda vägar och därför är inte frågan kommunens ärende. Holmlund lovar dock att kontrollera hos vem ärendet ligger i nuläget. Dag Åström uttrycker sin oro för att de runt 600 familjerna i det berörda området ska börja pendla in till Umeå istället för att välja Hörnefors. Annika Gunnarsson tog nyligen över Coop-butiken och det dröjde tills en kund kom tillbaka med ett kontoutdrag innan hon förstod vilken betydelse den avgrävda vägen fått. Kontoutdraget visade att kunden förutom några få inköp på Coop Nära i Hörnefors även handlat många gånger på Teg varpå Annika frågade om hon bodde på Teg. Det visade sig att kunden bodde i Sörmjöle och hade övergått till att allt oftare handla i Umeå efter att vägen grävts av. Det går att konstatera att det inte bara är Coop som påverkas, utan hela Hörnefors går miste om otroligt många kunder. Annika har på en kort tid lyckats samla in en namnlista på 700 personer som vill att vägen ska återställas och ställer sig frågan varför man inte bara kan återställa vägen. Dan Vähä beräknar att det rör sig om fritidshus i Sörmjöle med omnejd som påverkats av vägens försvinnande och det blir många människor som väljer att åka till andra orter för handel och aktiviteter. Ingela Wallrud har diskuterat frågan i kommundelsnämnden och uttrycker att vi i Hörnefors har Västerbottens finaste hälsocentral. I samband med att vägen grävdes av har hälsocentralen gått miste om cirka 500 patienter som istället har valt att skriva sig i Umeå. Detta leder till ökade kostnader för kommundelen när det gäller förlorade skattepengar och därutöver ökade kostnader för skolskjuts och inte att förglömma; ett dåligt klimat för de människor som drabbas. Lennart Holmlund framhäver att sommarstugeområden alltid har varit omgärdade av enskilda vägar. Den här situationen är inte unik i landet. Exploateringskostnaden för en allmän väg subventioneras inte av staten till enskilda personer. Som ett exempel består större delen av Täfteå tätort av enskilda vägar. De boende väljer själva att bo där de bor och så här ser situationen ut i många nya exploateringsområden runtom i landet. I det här fallet trodde samfällighetsföreningarna att de skulle kunna pressa Trafikverket till att ta över vägen. Det fungerade inte och nu drabbas istället Sörmjölebor och Hörnefors av beslutet. Eric Persson, Örnfrakt, påpekar att vägen inte är vilken privat väg som helst utan att den fanns med på kartor redan från 1600-talet och därför borde ha mer prioritet än vanliga privata vägar. 9. Har det utretts var det är intressant att etablera sig i Hörnefors, både för befolkning och företagare? Lennart Holmlund svarar att områden med gångavstånd till tåget är mest attraktiva. Då menar han söder om Resecentrum i närheten av järnaffären. Ingela Wallrud meddelar att det är med detta i åtanke som förskolorna Palletten och Eriksdal utvidgas för att kunna hantera den kommande befolkningsökningen. 10. Vilket ekonomiskt stöd kan företagare få? Håkan Johansson meddelar att Länsstyrelsen har möjlighet att ge stöd till företagare med 25 % av investeringsbeloppet för maskiner, inventarier, byggnader och marknadsföring upp till 1,2 miljoner kronor. Det går också att få så kallade mikrostöd då 50 % av kostnaden beviljas. I dagsläget är det endast två ansökningar per år som har beviljats på grund av lågt ansökningsantal och det finns kapacitet för stöd till fler. Företagare som är intresserade rekommenderas höra av sig till Håkan Johansson på Umeå Näringslivsservice. 11. Kan vi få en cykelled mellan Hörnefors och Norrbyn? Lennart Holmlund besvarar frågan genom att referera till det omöjliga Trafikverket. Just nu är en cykelled mellan Stöcke och Röbäck prioriterad i kommunen men ett bygge finns inte med i den lokala trafikplanen förrän år Det ger en indikation på vilken brist på medel som finns till

5 cykelvägar just nu. En tunnel till Innertavle har däremot förskotterats. Det finns en stor brist och ett stort behov av cykelbanor på många håll i kommunen. Ekonomiskt sett minskar skatteintäkterna på grund av att många förlorar jobben i den rådande ekonomiska krisen. Många arbetslösa saknar A-kassa och kommunen får då begränsade kommunala skatteintäkter. Umeå kommun tar inte ansvar för några statliga vägar och med statliga vägar räknas 30 meter kring vägen. Dan Vähä förtydligar att Trafikverket inte i dagsläget prioriterar vägen mellan Hörnefors och Norrbyn. 12. Hörnefors saknar samlingslokaler. Vilka möjligheter finns? Lars Hammarstedt, Hörnefors Församling, upplever att Hörnefors har en mörk sida då det finns psykiskt sköra ungdomar som behöver hjälp. Tillsammans med Lulestift och Försäkringskassan har Hörnefors kyrka initierat Starthjälp där ungdomar ska få arbeta med enklare tjänster för att sedan ha lättare att komma ut i arbetslivet. Problemet är att projektet saknar lokaler och Hammarstedt ber kommunen om hjälp genom att föreslå att kommunen inreder Röda villan för detta behov. Dan Vähä tillägger att även HIF:s idrottshus kan användas och att Gamla lärarbostaden på kvm står helt oanvänd. Stina Wallin svarar att Gamla lärarbostaden som också går under namnet Gula villan ska rivas, men att pengar saknas i dagsläget. Ingen upprustning kommer således att ske. Dan Vähä upplever också att större samlingslokaler saknas i byn. Det har sedan år 2007 drivits en process med idéer kring en lösning på frågan om brist på samlingslokal i Hörnefors. Hörneforsgården är en lokal på kvm som inrymmer de flesta funktioner. Historiskt sett byggdes och ägdes Hörneforsgården av MoDo och NCB. Vid nedläggningen av fabriksverksamheten 1982 övertog kommunen fastigheten tills den såldes för drygt tio år sedan till Håkan Karlsson och Håkan Eriksson. De nya ägarna investerade 2 3 miljoner kronor i och med att de renoverade fastigheten och bland annat installerade ett modernt kök. På senare år har Håkan Eriksson själv tagit över driften av Hörneforsgården och har inte fått bäring för uppvärmnings- och driftskostnaden. Därför är Hörneforsgården nu kallställd. Dan Vähä undrar om man kan ordna en gemensam samlingslokal för föreningslivet i Hörneforsgården? HIF sitter nämligen med en lokal byggd kring 30-talet som har höga driftskostnader. Idrottsföreningen vill kunna hyra lokal vid behov och inte vara fastighetsägare. Enligt Vähä är en grävskopa det billigaste alternativet för HIF när det gäller idrottshuset eftersom en renovering av lokalen är för kostsam. Även andra föreningar har behov av en samlingsloka. Ska kommunen gå in och hyra för föreningslivet? Hur ska man tänka strategiskt? Vem ska betala? Vad händer om lokalen drivs av en förening men får driftsbidrag av kommunen? Hur diskuterar man i kommundelsnämnden? Ingela Wallrud berättar att diskussionerna kring avsaknaden av en samlingslokal påbörjades redan i december Vi har få möteslokaler och stora behov i Hörnefors. En utredning påbörjades om att bygga ett Föreningarnas hus. Många, även privatpersoner, har bidragit till utredningen. För sex månader sedan gjordes ytterligare en utredning tillsammans med elevrådet, fritidsgården och ungdomarna. Att driva ett hus enbart för föreningarna i byn är inte aktuellt kostnadsmässigt i dagsläget. Just nu tittar kommunen på att sammanföra föreningar, bibliotek och ungdomar i en och samma lokal. Kommundelen har blivit lovad 16 miljoner kronor till år 2016 för en samlingslokal, men de pengarna kommer inte att finnas kvar då eftersom världsekonomin är på fritt fall. Carin Conradsson som sitter som ledamot i Hörnefors kommundelsnämnd betonar att även om de 16 miljonerna som är utlovade 2016 inte kommer att finnas skulle de ändå inte räcka till för att täcka alla de behov som vi har. Conradsson påpekar också att vi har ett behov just nu och frågar vad vi ska göra till dess att en långsiktig lösning har hittats. Även PRO och SPR saknar lokaler för att träffas i grupper om hundra personer. Kommunhuset står till förfogande, men där saknas möjligheten att tillreda kaffe och fika. Kyrkans församlingsgård är ofta fullbelagd.

6 Dan Vähä frågar kommundelspolitikerna om man kan prata om en förhyrning på ett par år av Hörneforsgården tills en annan lösning står redo? Lennart besvarar frågan genom att påpeka att lokaler för pensionärsverksamhet inte är subventionerade någonstans om det inte gäller studiecirklar för ett mindre antal. Ingela Wallrud i sin tur informerar om att Hörnefors kommundelsnämnd täcker socialtjänst, skola, omsorg, kultur och fritid. Det är inte nämndens ekonomiska ansvar att se till det här behovet. Hon råder istället samtliga föreningar att gå ihop och bilda ett Folkets hus av Hörneforsgården och driva den med en gemensam förening. Då kan man förhandla med kommunen om ett driftsstöd. Vi har tuffa år framför oss trots att vi har sparat två miljoner kronor. Fokus inom kommunen ligger på avyttring av fastigheter, inte nyförvärv. Därför är det inte aktuellt för kommunen att köpa Hörneforsgården. Carin Conradsson replikerar att ingen av föreningarna har ekonomiska muskler att köpa Hörneforsgården och att bankerna inte skulle bevilja lån för ett köp heller. Lennart Holmlund rekommenderar föreningarna att vända sig till Samlingslokaldelegationen som ligger under Boverket och som kan ge stöd åt bildandet av Folkets hus-föreningar. Igor Jonsson undrar om behovet är större nu än när fastigheten såldes till Håkan Eriksson och Håkan Karlsson. Lennart Holmlund säger att antalet pensionärer är fler i Hörnefors och på så sätt är behovet större. Dan Vähä tycker att föreningarna ska fundera på att bilda ett Folkets hus och kolla med Boverket vilket stöd som kan ges. Han vill också att vi jämför med Rundvik som lyckades bilda en Folkets hus-förening. 12. Hur kan vi göra reklam för Hörnefors? Patrick Andersson har ett outnyttjat bygglov för en skylt vid E4:an som han gärna låter företagare i Hörnefors nyttja. Den som är intresserad kan höra av sig direkt till Patrick på Hörnefors Vägkrog & Trafikbutik eller till HuFF. Det diskuteras kort kring digital skyltning och Igor Jonsson säger att digital skyltning inte är tillåten även när det inte utgör trafikfara på grund av att Umeå kommuns reglemente kring skyltning är från 1976 och tekniken har utvecklats sedan dess. 13. Mötets avslutning Slutligen tackar Dan panelen och deltagarna. Mötet avslutas. Har du åsikter om eller tillägg till någon av frågorna som diskuterades på mötet eller vill diskutera nya frågor som rör Hörnefors utveckling och företagsliv är du välkommen att höra av dig till HuFF på e- postadressen eller i något av forumen på På webbplatsen kan du också bli medlem, läsa tidigare styrelseprotokoll samt se vad som händer i föreningen härnäst.

7 Deltagare HuFF politisk hearing Namn Boel Lindén Dan Vähä Håkan Johansson Igor Jonsson Ingela Wallrud Lena Carlsson Lennart Holmlund Peder Westerberg Roland Carlsson Politisk enhet Vänsterpartiet Nordmalings kommun Umeå Näringslivsservice Vice ordf. Hörnefors kommundelsnämnd (M) Ordf. Hörnefors kommundelsnämnd (S) Kommundelschef Hörnefors Umeå Kommun Folkpartiet Umeå Umeå Näringslivsservice Namn Anna Lawrence Annika & Rolf Gunnarsson Carina Andersson Eric Persson Gunnar Engström Helen Bergström Patrick Andersson Peder Andersen Per Evertsson Företag Wordchange Language Services Coop Reklamtjänst Örnfrakt ESTR AB Butiq HH Hörnefors Vägkrog & Trafbut AB Norrlands IT AB Fameva Hamnskär Namn Carin Conradsson Christer Fredriksson Christer Nilsson Curt-Olov Hellman Dag Åström Inge Törnlund Förening/organisation PRO och kommundelsnämnden Ordf. SPF HBK - Hörnefors Båtklubb Civilförbundet Hörnefors PRO Civilförbundet Hörnefors, SPF

8 Kurt Johansson Lars Hammarstedt Lena Lindholm Per Fredriksson Torbjörn Hammarström Ulla-Britt Gustafsson Åke Gunnarsson Civilförbundet Hörnefors Hörnefors Församling Hörneå Bygdegårdsförening, Hörneå bys hemsida Bjännöns vägförening PRO Hörnefors PRO Hörneå Samfällighet Namn Ann-Katrine Holmlund Hans Holmlund Olle Eriksson Stina Wallin Ulla Eriksson er

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Ca.70 person. Ordförande Jarl Karlsson hälsar alla välkomna och presenterar kvällens program.

Ca.70 person. Ordförande Jarl Karlsson hälsar alla välkomna och presenterar kvällens program. Datum och tid 2015-04-23, 19:00-21:00 Plats Presidium Sekreterare Inbjudna Aroseniusskolan, Älvängen Jarl Karlsson, ordförande Elena Fridfelt, 1:e vice ordförande Ingrid Inhammar, 2:e vice ordförande Monica

Läs mer

a) Samnhällsbyggnadsnämndens föredragningslista upptog inte något som behöver tas upp av styrelsen.

a) Samnhällsbyggnadsnämndens föredragningslista upptog inte något som behöver tas upp av styrelsen. PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I FIGEHOLMS SAMHÄLLSFÖRENING DEN 21 AUGUSTI 2013 Närvarande: Kerstin Hemmingsson (ordf), Lennart Ericsson (suppl.), Roland Johansson, Inger Nicklagård, Sven Gunnar Persson,

Läs mer

Minnesanteckningar, informationsmöte Nissafors 2015-02-24

Minnesanteckningar, informationsmöte Nissafors 2015-02-24 Sida 1(5) Datum Referens Minnesanteckningar, informationsmöte Nissafors 2015-02-24 Tid och plats: 2015-02-24, kl 19 20.30, Församlingshemmet Närvarande kommunala representanter: Johan Malm (ordförande),

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010. Datum: 2010-05-17 Tid: 19.00 20.25 Plats: Dockekulla Bygdegård. Deltagare: 12 personer. Dockekulla Bygdegårdsförenings ordförande Elisabeth

Läs mer

Börje Ohlsson, ordförande Stina-Kajsa Melin 1 vice ordförande Chatarina Engström, 2 vice ordförande

Börje Ohlsson, ordförande Stina-Kajsa Melin 1 vice ordförande Chatarina Engström, 2 vice ordförande 1 MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Surte 1(3 ) Datum och tid: 2011-04-10 Plats: Närvarande: Presidium Sekreterare Inbjudna Glasbruksmuséet i Surte Börje Ohlsson, ordförande Stina-Kajsa Melin 1

Läs mer

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26 2014-06-24 Dialogmöte Lenhovda 2014 05 26 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer

Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer Kommunala Pensionärsrådet Ordföranden i pensionärsorganisationer Sammanträdesdatum 2011-12-08 Kl 09.00 11.55 Kommunhuset, KS-salen 1 Sammankallat av: Nina Klüwert Sekreterare: Ulla K Ortuño Ordförande:

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Skolan, Nissafors, kl 19.00-20.30 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät Södermöres Medborgarpanel 17-23 oktober 2012 Tema: Demokrati Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 75 av 121 har svarat, 62 % svarsfrekvens 6 har påbörjat enkät, men ej skickat in 30 personer har ej sett enkäten

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-01-27 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Missionshuset, Åsenhöga, kl 19.00-20.50 Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(9) Plats och tid: Alerummet, Kommunkontoret, Alafors Kl. 15.00 16.30 Beslutande Jarl Karlsson Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Rolf Johannesson PRO Surte/Bohus Hans Hellman PRO Ale

Läs mer

Kommunhuset, stora sammanträdesrummet torsdagen den 13 september 2012, kl 08.30 12.00

Kommunhuset, stora sammanträdesrummet torsdagen den 13 september 2012, kl 08.30 12.00 1 Tid och plats: Närvarande: Kommunhuset, stora sammanträdesrummet torsdagen den 13 september 2012, kl 08.30 12.00 Christer Lundgren, ordförande Bengt Rending, PRO Sören Lundström, PRO Erling Holmberg,

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

Ortsutvecklingsmöte i Alafors

Ortsutvecklingsmöte i Alafors MINNESANTECKNINGAR 1(7) Datum och tid, 19:00-21:00 Plats Presidium Sekreterare Inbjudna Medborgarhuset, Alafors Dan Björk, ordförande Thor Eliasson, 1:e vice ordförande Åke Niklasson, 2:e vice ordförande

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 MÖTESANTECKNINGAR 2012-10-31 1 (5) Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 Kenneth Löthegård, kommunalråd, hälsar välkommen. Marianne Hagman, utvecklingschef, inleder med dagordning.

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Sylvia Lundholm (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp

Sylvia Lundholm (MP) Kommunhuset, Centralgatan 7, Tierp 2015-05-21 1 (8) Plats och tid A-salen, kl. 13:30 16:00 Beslutande Se förteckning sid 2 Övriga närvarande Sofia Nohrstedt, Kultur och fritids chef 12 Helena Carlsson, Verksamhetschef vård & omsorg 12 Randi

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträde nr 3 Hotell Ett, Oskarshamn 19 mars 2015, klockan 13.00-14.30 Beslutande Ingegerd Karlsson, ordf. Bo Andersson AnnKatrin Kreutz Håkan Olovsson Hmida Benatallah Dan Nilsson Lars

Läs mer

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 2008

BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 2008 BROMÖLLA NÄRINGSLIVSPANEL MAJ 008 Sammanfattning Denna första undersökning mot den så kallade näringslivspanelen visar att panelens respondenter ger ett relativt gott betyg år såväl kommunens näringslivsklimat,

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

Evald Larsson. Denna Power Point kommer att bli åtkomlig på SPFs hemsida 1

Evald Larsson. Denna Power Point kommer att bli åtkomlig på SPFs hemsida 1 Denna Power Point kommer att bli åtkomlig på SPFs hemsida 1 Kvällens agenda Presentation av nya Parkgården /Power Point (PP) av Evald Larsson/ Kaffepaus PRO och SPF bjuder Öppna resonemang om nya Parkgården

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Torsby Åkerväg 7 Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Villa under ombyggnad! Möjlighet att förvärva en villa som är under omfattande

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2007-08-23

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2007-08-23 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista Pensionärsrådet Beslutande Namn Knut Magnusson, ordförande (SPF) John Wallén (SPF) Karl-Axel Persson, (SPF) Herman Henriksson (PRO) Ragnar Olsson (PRO)

Läs mer

Stig Ögren, R Ros-Marie Eriksson, HRF Elsa Eriksson, SRF Syrene Öberg, HCK Gun Eirand, Nordmalings astma- och allergiförening

Stig Ögren, R Ros-Marie Eriksson, HRF Elsa Eriksson, SRF Syrene Öberg, HCK Gun Eirand, Nordmalings astma- och allergiförening 1(12) Plats och tid: Kommunhusets konferensrum 13.00 15.10 Beslutande: Margareta Gustavsson (s), ordförande Ingvar Kleinert (fp), vice ordförande Anneli Kuosmanen (s) Stig Ögren, R Ros-Marie Eriksson,

Läs mer

PROTOKOLL. Monica Samuelsson Rolf Gustafsson Laila Johansson Ritva Jansson Hans Hellman Harry L. Fischer Hans Åström Daniel Höglund

PROTOKOLL. Monica Samuelsson Rolf Gustafsson Laila Johansson Ritva Jansson Hans Hellman Harry L. Fischer Hans Åström Daniel Höglund 1(10) Sammanträdesdatum: 2015-02-16 Plats och tid C-salen, kl 13:30-16:30 Beslutande Monica Samuelsson Rolf Gustafsson Laila Johansson Ritva Jansson Hans Hellman Harry L. Fischer Hans Åström Daniel Höglund

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Pensionärsrådets möte den 19 januari 2015

Pensionärsrådets möte den 19 januari 2015 Sida 1 (6) s möte den 19 januari 2015 Ledamöter Gunnar Sandell, ordförande Stig Åström, vice ordförande Inger Sjöberg Susanne Watthiersson Sonja Wenström Ersättare Bror Palmäng Gun-Britt Dahlberg Sven

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-08-29 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1

Sammanträdesprotokoll 2013-08-29 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Västervik Bostads AB styrelsesammanträde Sida 1 Plats och tid: Bostadsbolagets kontor kl. 09.00 12.00 Sammanträde nr 7 ande: Lars Björling, ordf Håkan Olovsson Ingegerd Karlsson Kajsa Andersson Ann-Katrin

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Funderar du på att bo i Kramfors kommun?

Funderar du på att bo i Kramfors kommun? Funderar du på att bo i Kramfors kommun? När du får uppehållstillstånd i Sverige är det viktigt att hitta en bostad och ett arbete i en kommun där du och din familj trivs. Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Byastämma i Skånes Fagerhult den 14 september 2011

Byastämma i Skånes Fagerhult den 14 september 2011 Byastämma i Skånes Fagerhult den 14 september 2011 Tid: kl 19 21.30 Plats: Bokelundaskolan Antal stämmodeltagare: 27 KS repr: SHB-nämnden: Tjänstemän: Carina Zachau, Christer Olsson, Thomas Bjertner, Thomas

Läs mer

Minnesanteckningar från informationsmöte i Nissafors 2014-02-18

Minnesanteckningar från informationsmöte i Nissafors 2014-02-18 Minnesanteckningar från informationsmöte i Nissafors 2014-02-18 Kommunstyrelsen har bjudit in kommuninvånare i Nissafors med omnejd till en informationsträff. Mötet äger rum i Nissafors församlingshem

Läs mer

Drömboende mitt i Södra Bunn

Drömboende mitt i Södra Bunn Drömboende mitt i Södra Bunn Fyra arkitektritade* generösa souterränghus erbjuds nu i Lövudden, Bunn. Husen är anpassade för den unika miljön med den fantastiska sjöutsikten. Husen smälter fint in i miljön

Läs mer

Bygdegårdens roll i bygdeutveckling

Bygdegårdens roll i bygdeutveckling Bygdegårdens roll i bygdeutveckling Redovisning av processarbete den 26 februari 2009 Arrangör: Uppsala Läns Bygdegårdsdistrikt Syfte: Processarbetet utgick från frågeställningarna Vad vill vi åstadkomma?

Läs mer

Inför Vårdkasens extrastämma 1 december 2009 Björn Mathlein

Inför Vårdkasens extrastämma 1 december 2009 Björn Mathlein Inför Vårdkasens extrastämma 1 december 2009 Björn Mathlein 1. Jag har blivit ombedd att kolla upp en del detaljer när det gäller våra vägar och vad kommunen och Lantmäteriet säger. Det ska jag försöka

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare...

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 270-283 Daniel Pichler/Ann-Britt Löfström. Ordförande... Christina Pettersson. Justerare... Plats och tid Kommunhuset i Lindesberg, klockan 14:00-16:00 Beslutande Christina Pettersson, ordförande Stig G. Andersson, SPF Nils Lidman, SPF Kaisa Lamu, SFP Henry Lindkvist, PRO Ann-Britt Eriksson,

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid funktionshindrades och pensionärers råds sammanträde 2014-11-18

Minnesanteckningar förda vid funktionshindrades och pensionärers råds sammanträde 2014-11-18 MINNESANTECKNINGAR 2014-11-18 Minnesanteckningar förda vid funktionshindrades och pensionärers råds sammanträde 2014-11-18 Närvarande: Karolina Johansson Stellan Johnsson Ingvar Holmberg Ulf Eriksson Ingrid

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille

Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille Dag: Tisdag 9 mars 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Plats: Konferensrummet, Forellen plan 1, Partille Närvarande: Ledamöter Pia Karlsson, ordf. VON Leif Andersson VON Marianne Sjögren KS (kommunstyrelsen) Britt

Läs mer

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson Protokoll 1 (12) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, kl 09.00-09.45 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Håkan Rönström (M), ordf Stefan Segerbrand (M) Lena Frankenberg Glantz (M) Lars-Olof

Läs mer

Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig?

Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig? Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig? Projektet Bo i Himmeta-Bro kom till på initiativ av Himmeta- Bro bygderåd och finansieras delvis av EUunderstöd. Vårt uppdrag är att samla

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Kommunala pensionärsrådet 2008-04-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Kommunala pensionärsrådet 2008-04-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, stadshuset Beslutande Ulf Nilsson Ordförande, kommunstyrelsen Bo Malm Socialnämnden Arne Johansson PRO, Oskarshamn Willy Nilsson PRO, Misterhult Birger

Läs mer

PROTOKOLL 1 (20) Fört vid sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 7 november 2012, klockan 09.00 11.

PROTOKOLL 1 (20) Fört vid sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 7 november 2012, klockan 09.00 11. PROTOKOLL 1 (20) Fört vid sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet Plats och tid: Närvarande: Kommunhuset, stora sammanträdesrummet 7 november 2012, klockan 09.00 11.30 Sven-Åke Svensson (KD), ordförande

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Styrelsen 2003-06-10 1 (10)

Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal tisdagen den 10 juni 2003 kl 14.30-16.25 Beslutande Monica Ingvarson, ordf Roger Svensson, 1:e v ordf Bengt Wihlstrand, 2:e v ordf Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-01-26 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Missionskyrkan, Åsenhöga kl 19.00-21.00 Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Mikael Palmgren

Läs mer

Kommunkostnad för att bistå med dagisplats till en 1-5-åring under ett år: 90 000 kr.

Kommunkostnad för att bistå med dagisplats till en 1-5-åring under ett år: 90 000 kr. Bilagor. Social service: Bilaga, Underlag för uträkningar Kommunkostnad för att bistå med dagisplats till en -5-åring under ett år: 90 000 kr. Kommunkostnad för att bistå med grundskoleplats (inklusive

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Att ha en ekonomi i balans skapar valfrihet, vilket också ger möjlighet att tydligare diskutera sambandet mellan service och kvalitet. En god ekonomisk hushållning

Läs mer

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog

Medborgardialog: målbilder för översiktsplan Sammanställning av medborgardialog Sammanställning av medborgardialog 2012-10-31 Jörgen Ölund Innehåll 1 Inledning 5 2 Frågorna 7 2.1.1 Bygg på höjden...7 2.1.2 Utpendlingen....7 2.1.3 Utveckling främst i tätorterna....8 2.1.4 Fler arbetsplatsområden....8

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Samråd för älvslandskapet. Strömbäck

Samråd för älvslandskapet. Strömbäck Samråd för älvslandskapet. Strömbäck I Strömbäck hölls torsdagen den 19 november 2009 det tredje samrådet för den fördjupade översiktsplanen för älvslandskapet och ett 50-tal personer hade vid tillfället

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Styrelsen 2000-06-19 1 (13)

Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 19 juni 2000 kl 13.30-15.50 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Gunnar

Läs mer

6. Mark och bostäder. november 2004

6. Mark och bostäder. november 2004 november 2004 6. Mark och bostäder 1 INNEHÅLL Bostäder... 3 Bostadsområden Gislavedshus Privata fastigheter Bostadsrätter Lediga bostäder Behov inför framtiden Villor Tomtmark... 6 Markkö 2 Av Camilla

Läs mer

Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område. Tillträde tidigast. Norra Pålsboda. Enligt överenskommelse

Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område. Tillträde tidigast. Norra Pålsboda. Enligt överenskommelse Län Örebro Gatuadress Kommun Hallsberg Storlek 4.0 rum (2 sovrum) / 115 m² Område Norra Pålsboda Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fastigheten består

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer: 2008-5618 Projektägare: Karlskrona kommun Näringslivsenheten 2011-09-28 1. Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer:

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

Kyrkvägen 51. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Kyrkvägen 51. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Jämtland Gatuadress Kommun Strömsund Storlek 10.0 rum (4 sovrum) / 385 m² Område Backe Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En charmig gammal gård bestående

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd) 2013-08-27 1(12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, den 27 augusti 2013, kl 15.30-17.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig,

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Län Västernorrland Typ Villa Kommun Ånge Storlek 106 m2 Område Tillträde tidigast 2015-09-01 Gatuadress Skogsvägen 37

Län Västernorrland Typ Villa Kommun Ånge Storlek 106 m2 Område Tillträde tidigast 2015-09-01 Gatuadress Skogsvägen 37 Skogsvägen 37 Län Västernorrland Typ Villa Kommun Ånge Storlek 106 m2 Område Tillträde tidigast 2015-09-01 Gatuadress Skogsvägen 37 Charmigt hus i lugnt område! Charmigt hus i Östavall, med utsikt över

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Rådjursvägen 22 Kommun Vellinge Storlek 1329 m² Område Ljunghusen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Rådjursvägen 22 Kommun Vellinge Storlek 1329 m² Område Ljunghusen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Vellinge Storlek 1329 m² Område Ljunghusen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det är ett fantastiskt läge med kombinationen av susande sandskog och havet ett stenkast

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-12 Sida 1-5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-12 Sida 1-5 2013-03-12 Sida 1-5 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-03-12, kl. 08.15-10.00. Beslutande Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Bernt Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014

Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Förvaltningen Datum (2015-01-27) Thomas Mattsson 0477 441 54 Thomas.mattsson@tingsryd.se Till KSAU Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014 Förslag till beslut KSAU förslås

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Hålanda bygdegård, Hålanda. Ordförande Boel Holgersson 1:a vice ordförande Mariam Hagberg 2:a vice ordförande Wimar Sundeén Sundeen

Hålanda bygdegård, Hålanda. Ordförande Boel Holgersson 1:a vice ordförande Mariam Hagberg 2:a vice ordförande Wimar Sundeén Sundeen MINNESANTECKNINGAR 1(5 ) Ortsutvecklingsmöte i Hålanda Datum och tid: Onsdagen den 25 april 2012, klockan 19:00 Plats: Närvarande: Presidium Sekreterare Inbjudna Hålanda bygdegård, Hålanda Ordförande Boel

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer