Politisk hearing med Hörnefors utvecklings- & företagarförening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Politisk hearing med Hörnefors utvecklings- & företagarförening"

Transkript

1 Hörnefors utvecklings- & företagarförening RAPPORT Politisk hearing med Hörnefors utvecklings- & företagarförening Tid: 19:00-20:30 Plats: Kempesalen, Hörnefors kommunhus Närvarande: Se separat deltagarförteckning. Medverkande politiker och tjänstemän i panelen: Håkan Johansson, Umeå Näringslivsservice Lennart Holmlund, kommunalråd Umeå kommun Igor Jonsson, Moderaterna, Hörnefors kommundelsnämnd Ingela Wallrud, ordförande Hörnefors kommundelsnämnd Roland Carlsson, Umeå Näringslivsservice Peder Westerberg, Folkpartiet Umeå Boel Lindén, Vänsterpartiet och boende i Sörmjöle Lena Carlsson, kommundelschef Hörnefors 1. Öppnande Mötet öppnas av Peder Andersen och alla hälsas välkomna. Peder presenterar HuFF samt moderatorn Dan Vähä från Nordmalings kommun och boende i Hörnefors. Moderatorn Dan Vähä tar över och presenterar sig och Hörnefors som pendlingsort. Han påpekar att tillväxt och attraktivitet är a och o för att Hörnefors ska utvecklas. Hörnefors tillhör Umeå kommun som är den enda växande regionen i Norrland och uttrycker att ett attraktivt samhälle bygger på samspel mellan medborgare och kommun. Dans uppfattning är att ingenting kan förväntas hända om man bara sitter och väntar. Vi måste istället aktivt arbeta för att få till en förändring här. Därför uttrycker han sig positiv till HuFF:s bildande som affärslivets part för samhällsfrågor och betonar att alla måste samarbeta för att hitta kreativitet. 2. Vad gör Näringslivsservice? Roland Carlsson berättar att Näringslivsservice på olika sätt bistår företag att starta och utvecklas, med åtgärder kring infrastruktur, kompetensutveckling, etableringsfrågor. Näringslivsservice är också engagerad i marknadsföring av Umeå och samarbetar med Umeå C. Näringslivsservice är en näringslivsavdelning som hanterar många frågor i en tillväxtort som Umeå. Egentligen handlar det om enskilda personer som ensamma eller tillsammans startar företag. Han poängterar att inga ekonomiska stöd får lov att ges till enskilda företag. Lennart Holmlund tillägger att Länsstyrelsen kan ge ut medel från staten för att hantera byggfrågor (se Håkan Johanssons kommentar i punkt 10 nedan). Stöd kommunen får är sådana ämnade att styrka handeln på landsbygden. Kommunen kan i övrigt exempelvis ge stöd genom att utforma detaljplaner om det finns en beställare. Hörnefors ingår i tillväxtområdet för att klara den planerade, framtida invånarökningen i Umeå vilket innebär att Hörnefors till viss del ingår i den satsningen. Däremot uppstår det problem från bankernas sida när det gäller viljan att ge bolån utanför Umeå tätort vilket i synnerhet drabbar de privata aktörer som vill bygga för att sälja eller hyra ut boende i områden utanför Umeå.

2 3. Säljer Umeå kommun fortfarande subventionerade tomter i Hörnefors? Lennart Holmlund svarar att det fortfarande finns subventionerade tomter i Hörnefors och uttrycker en förhoppning om att Per Evertssons planerade bygge på Hamnskär kan öka bostadsflödet och visa andra att det går att lyckas vilket på sikt kan leda till att fler privata aktörer vågar satsa. 4. Vad är kommunens plan med Hörnefors Företagscentrum? Lennart Holmlund svarar att kommunen skapar förutsättningar för att sälja Företagscentrum. Detta är i linje med att kommunen i allmänhet ämnar minska sin belåning. Det har redan gjorts en avstyckning och delar av marken har sålts. På grund av gifterna i marken är saneringskostnaderna för vidare etablering i området ovissa. Roland Carlsson tillägger att varje företag väljer var det vill etablera sig. Det kan inte kommunen styra och därför är inte området fullbelagt. För Logex palltillverkning passade läget och lokalerna bra. Men andra företag har andra behov. 5. Vad kan vi göra för att utveckla företagandet och öka attraktiviteten i Hörnefors? Roland Carlsson berättar att det 2011 gjordes en kartläggning av antalet företag i Hörnefors med omnejd och man räknade till över 200 företag varav många var enmansföretag. Han anser att HuFF:s bildande är ett bra initiativ och hoppas att föreningen kan identifiera behov som vi sedan kan jobba gemensamt för. Entreprenörer som tar initiativ och startar verksamheter behövs alltid. Igor Jonsson påpekar att det genom att släppa på begränsningen med 150 kvm bebyggelse på tomter i Sörmjöle bör få positiva konsekvenser då det blir mer attraktivt och praktiskt möjligt för familjer att etablera sig i området. Lena Carlsson anser att Hörnefors kommundel har mycket att vara stolt över när det gäller den kommunala verksamheten. Avgångseleverna i juni 2012 hade fina betyg och i allmänhet har eleverna gott resultat. Det finns bra med platser och tillgång till barnomsorg. Hörnefors kan också glädjas över att ha den fritids- och ungdomsverksamhet som är mest välbesökt och har mest öppethållande i kommunen. Hon kan jämföra med Sävar där öppettiderna inte är lika generösa för ungdomar. Hörnefors har också en välfungerande pendling med tåg och busstrafik. Hörnefors har stora förutsättningar för att utvecklas inte minst med tanke på sin närhet till havet. Äldreomsorgen här är också välfungerande, enligt kommundelschefen. Boel Lindén håller med Carlsson om att Hörnefors har bra affektionskraft, en bra öppen förskola som ofta samarbetar med kyrkan och ett bra bibliotek. 6. Vad händer på boendefronten i Hörnefors? Torbjörn Hammarström, 70 år gammal och född i Hörnefors, har bott här i nästan hela sitt liv. Han tycker att Hörnefors är ett trevligt ställe, men belyser ett antal problem. Om man till exempel blickar tillbaka till 50-talet då det fanns mängder med butiker och företagare här; exempelvis möbelaffär, fyra mataffärer, skomakeri, bageri och många fler. Nu får man leta efter lokala företagare. Om man vill sälja huset och flytta till seniorboende finns det inga alternativa, anpassade boenden. Lilla Rundvik med billiga hustomter har ett Folkets hus. Men här i Hörnefors saknas samlingslokaler. Dan Vähä svarar att seniorboenden i Umeå byggs av privata aktörer. Det är fastighetsägare som måste ta risken, inte kommunen. Tentons ägare ville tidigare bygga seniorboende i Hörnefors, men krävde kommunal subvention. Det får dock inte kommunen ge till enskilda företagare. Lennart Holmlund tillägger att pensionerna minskar och det blir svårare att få råd med dyra hyror som pensionär och därför blir det svårt för entreprenörer att bygga billigt. Betalningsviljan är dålig, inte minst utanför städerna. Patrick Andersson, Hörnefors Vägkrog & Trafbut AB, uttrycker åsikten att boendekostnaden bör stå i relation till läget och att betalningsviljan vid kusten möjligtvis borde vara högre.

3 Igor Jonsson drar en jämförelse med Bostadens satsning på dyra lägenheter på Öbacka där närheten till centrala Umeå gör att de boende kan klara sig utan bil och därmed de kostnader som medföljer inklusive garagekostnader. Då har man råd med en dyrare hyra, så i det fallet har läget stor vikt. Men på andra platser är det inte lika lätt att få igenom en högre hyra. Lars Hammarstedt, Hörnefors Församling, påpekar att det i Obbola finns ett välfungerande pensionärshem som drivs kommunalt av Bostaden. Efterfrågan och behovet av ett pensionärsanpassat boende finns även i Hörnefors. Lennart Holmlund drar paralleller till husbranschen dvs. leverantörerna av nyckelfärdiga hus som enligt honom håller på att gå i sank. Det är helt enkelt för få som bygger i rådande ekonomi. Dan Vähä undrar då om man kan man inleda en diskussion kring att bygga ett kommunalt seniorboende i Hörnefors och föreslår att kommundelsnämnden träffar fastighetsägare för att diskutera planer kring byggande och marknaden. Per Evertsson belyser att det inte är marknaden utan banken som styr just nu. Företag som vill bygga i Umeå får i regel låna %. För byggnationer i Hörnefors är motsvarande belopp endast 60 %. Hans egna planer på fastighetsbyggnation på Hamnskär väntar i dagsläget på eventuella överklaganden. I ett första steg vill han bygga ett tiotal lägenheter. Banken styr sedan vidare byggen beroende på antalet hyresgäster i de första tio lägenheterna. Annika Gunnarsson påpekar att det utöver handikapp- och senioranpassade lägenheter även finns behov av fler vanliga lägenheter i Hörnefors. 7. Hur ser det ekonomiska läget ut för företagare i Hörnefors? Lennart Holmlund säger att små kommuner just nu kämpar för sin överlevnad och att Hörnefors kan vara positiv över att ha slagits ihop med Umeå kommun. Dan Vähä tänker tillbaka och säger att när Hörnefors var en egen kommun bodde här cirka invånare. Många trodde att byn skulle dö när industrin gick i sank. Men nu är istället Hörnefors en attraktiv pendlingsort med cirka invånare. Patrick Andersson påpekar att trots befolkningsökningen har samhället genomgått en nedgång när det gäller offentlig verksamhet och samhällsservice med ett minskat antal butiker och företag vilket gör det mindre attraktivt att bo här. Lennart Holmlund lägger till att det är en hård press på priser inom i synnerhet livsmedelshandeln i Hörnefors för att handlarna ska överleva. Konsumenten får alltid betala priset i slutändan. Han siar om att handeln i Sörmjöle inte kommer att klara sig trots den ökade handeln på sommaren. 8. Vad händer med den avgrävda riksväg 13 mellan Sörmjöle och Hörnefors? Dag Åström, PRO-medlem, påpekar att en stor kundkrets inte har möjlighet att komma hit på grund av den avgrävda riksväg 13 från Sörmjöle. Istället för att åka till Hörnefors veckohandlar folk i Umeå vilket påverkar handlarna i Hörnefors negativt. Han uttrycker även en oro för hur det ska gå det med läkarstationen, apoteket och folktandvården när många av de boende i det berörda området väljer att skriva sig i Umeå. Många som är bosatta i området är besvikna på att kommunen inte har satt ner foten i ärendet. Han beskriver läget med att två vägföreningar; Boviken samfällighetsförening och Bådahällans samfällighetsförening äger vägen med förhoppning om att den kan tas över av staten. Trafikverkets krav trappades då gradvis upp så till den grad att vägföreningarna skulle behöva göra vägen till en BK1-väg som innebär att tyngsta trafik ska tillgodoses och att tomter längs vägen måste inlösas för att kunna bredda vägen. Länsstyrelsen har gjort ett uttalande om att det är vansinniga krav och otaliga möten har hållits sen Åström ifrågasätter då varför Holmlund inte slagit näven i bordet i den här frågan.

4 Lennart Holmlund replikerar att Trafikverket inte går att ha att göra med. Allmänna vägar ägs av staten. Kommunen har ingen möjlighet att ta över enskilda vägar och därför är inte frågan kommunens ärende. Holmlund lovar dock att kontrollera hos vem ärendet ligger i nuläget. Dag Åström uttrycker sin oro för att de runt 600 familjerna i det berörda området ska börja pendla in till Umeå istället för att välja Hörnefors. Annika Gunnarsson tog nyligen över Coop-butiken och det dröjde tills en kund kom tillbaka med ett kontoutdrag innan hon förstod vilken betydelse den avgrävda vägen fått. Kontoutdraget visade att kunden förutom några få inköp på Coop Nära i Hörnefors även handlat många gånger på Teg varpå Annika frågade om hon bodde på Teg. Det visade sig att kunden bodde i Sörmjöle och hade övergått till att allt oftare handla i Umeå efter att vägen grävts av. Det går att konstatera att det inte bara är Coop som påverkas, utan hela Hörnefors går miste om otroligt många kunder. Annika har på en kort tid lyckats samla in en namnlista på 700 personer som vill att vägen ska återställas och ställer sig frågan varför man inte bara kan återställa vägen. Dan Vähä beräknar att det rör sig om fritidshus i Sörmjöle med omnejd som påverkats av vägens försvinnande och det blir många människor som väljer att åka till andra orter för handel och aktiviteter. Ingela Wallrud har diskuterat frågan i kommundelsnämnden och uttrycker att vi i Hörnefors har Västerbottens finaste hälsocentral. I samband med att vägen grävdes av har hälsocentralen gått miste om cirka 500 patienter som istället har valt att skriva sig i Umeå. Detta leder till ökade kostnader för kommundelen när det gäller förlorade skattepengar och därutöver ökade kostnader för skolskjuts och inte att förglömma; ett dåligt klimat för de människor som drabbas. Lennart Holmlund framhäver att sommarstugeområden alltid har varit omgärdade av enskilda vägar. Den här situationen är inte unik i landet. Exploateringskostnaden för en allmän väg subventioneras inte av staten till enskilda personer. Som ett exempel består större delen av Täfteå tätort av enskilda vägar. De boende väljer själva att bo där de bor och så här ser situationen ut i många nya exploateringsområden runtom i landet. I det här fallet trodde samfällighetsföreningarna att de skulle kunna pressa Trafikverket till att ta över vägen. Det fungerade inte och nu drabbas istället Sörmjölebor och Hörnefors av beslutet. Eric Persson, Örnfrakt, påpekar att vägen inte är vilken privat väg som helst utan att den fanns med på kartor redan från 1600-talet och därför borde ha mer prioritet än vanliga privata vägar. 9. Har det utretts var det är intressant att etablera sig i Hörnefors, både för befolkning och företagare? Lennart Holmlund svarar att områden med gångavstånd till tåget är mest attraktiva. Då menar han söder om Resecentrum i närheten av järnaffären. Ingela Wallrud meddelar att det är med detta i åtanke som förskolorna Palletten och Eriksdal utvidgas för att kunna hantera den kommande befolkningsökningen. 10. Vilket ekonomiskt stöd kan företagare få? Håkan Johansson meddelar att Länsstyrelsen har möjlighet att ge stöd till företagare med 25 % av investeringsbeloppet för maskiner, inventarier, byggnader och marknadsföring upp till 1,2 miljoner kronor. Det går också att få så kallade mikrostöd då 50 % av kostnaden beviljas. I dagsläget är det endast två ansökningar per år som har beviljats på grund av lågt ansökningsantal och det finns kapacitet för stöd till fler. Företagare som är intresserade rekommenderas höra av sig till Håkan Johansson på Umeå Näringslivsservice. 11. Kan vi få en cykelled mellan Hörnefors och Norrbyn? Lennart Holmlund besvarar frågan genom att referera till det omöjliga Trafikverket. Just nu är en cykelled mellan Stöcke och Röbäck prioriterad i kommunen men ett bygge finns inte med i den lokala trafikplanen förrän år Det ger en indikation på vilken brist på medel som finns till

5 cykelvägar just nu. En tunnel till Innertavle har däremot förskotterats. Det finns en stor brist och ett stort behov av cykelbanor på många håll i kommunen. Ekonomiskt sett minskar skatteintäkterna på grund av att många förlorar jobben i den rådande ekonomiska krisen. Många arbetslösa saknar A-kassa och kommunen får då begränsade kommunala skatteintäkter. Umeå kommun tar inte ansvar för några statliga vägar och med statliga vägar räknas 30 meter kring vägen. Dan Vähä förtydligar att Trafikverket inte i dagsläget prioriterar vägen mellan Hörnefors och Norrbyn. 12. Hörnefors saknar samlingslokaler. Vilka möjligheter finns? Lars Hammarstedt, Hörnefors Församling, upplever att Hörnefors har en mörk sida då det finns psykiskt sköra ungdomar som behöver hjälp. Tillsammans med Lulestift och Försäkringskassan har Hörnefors kyrka initierat Starthjälp där ungdomar ska få arbeta med enklare tjänster för att sedan ha lättare att komma ut i arbetslivet. Problemet är att projektet saknar lokaler och Hammarstedt ber kommunen om hjälp genom att föreslå att kommunen inreder Röda villan för detta behov. Dan Vähä tillägger att även HIF:s idrottshus kan användas och att Gamla lärarbostaden på kvm står helt oanvänd. Stina Wallin svarar att Gamla lärarbostaden som också går under namnet Gula villan ska rivas, men att pengar saknas i dagsläget. Ingen upprustning kommer således att ske. Dan Vähä upplever också att större samlingslokaler saknas i byn. Det har sedan år 2007 drivits en process med idéer kring en lösning på frågan om brist på samlingslokal i Hörnefors. Hörneforsgården är en lokal på kvm som inrymmer de flesta funktioner. Historiskt sett byggdes och ägdes Hörneforsgården av MoDo och NCB. Vid nedläggningen av fabriksverksamheten 1982 övertog kommunen fastigheten tills den såldes för drygt tio år sedan till Håkan Karlsson och Håkan Eriksson. De nya ägarna investerade 2 3 miljoner kronor i och med att de renoverade fastigheten och bland annat installerade ett modernt kök. På senare år har Håkan Eriksson själv tagit över driften av Hörneforsgården och har inte fått bäring för uppvärmnings- och driftskostnaden. Därför är Hörneforsgården nu kallställd. Dan Vähä undrar om man kan ordna en gemensam samlingslokal för föreningslivet i Hörneforsgården? HIF sitter nämligen med en lokal byggd kring 30-talet som har höga driftskostnader. Idrottsföreningen vill kunna hyra lokal vid behov och inte vara fastighetsägare. Enligt Vähä är en grävskopa det billigaste alternativet för HIF när det gäller idrottshuset eftersom en renovering av lokalen är för kostsam. Även andra föreningar har behov av en samlingsloka. Ska kommunen gå in och hyra för föreningslivet? Hur ska man tänka strategiskt? Vem ska betala? Vad händer om lokalen drivs av en förening men får driftsbidrag av kommunen? Hur diskuterar man i kommundelsnämnden? Ingela Wallrud berättar att diskussionerna kring avsaknaden av en samlingslokal påbörjades redan i december Vi har få möteslokaler och stora behov i Hörnefors. En utredning påbörjades om att bygga ett Föreningarnas hus. Många, även privatpersoner, har bidragit till utredningen. För sex månader sedan gjordes ytterligare en utredning tillsammans med elevrådet, fritidsgården och ungdomarna. Att driva ett hus enbart för föreningarna i byn är inte aktuellt kostnadsmässigt i dagsläget. Just nu tittar kommunen på att sammanföra föreningar, bibliotek och ungdomar i en och samma lokal. Kommundelen har blivit lovad 16 miljoner kronor till år 2016 för en samlingslokal, men de pengarna kommer inte att finnas kvar då eftersom världsekonomin är på fritt fall. Carin Conradsson som sitter som ledamot i Hörnefors kommundelsnämnd betonar att även om de 16 miljonerna som är utlovade 2016 inte kommer att finnas skulle de ändå inte räcka till för att täcka alla de behov som vi har. Conradsson påpekar också att vi har ett behov just nu och frågar vad vi ska göra till dess att en långsiktig lösning har hittats. Även PRO och SPR saknar lokaler för att träffas i grupper om hundra personer. Kommunhuset står till förfogande, men där saknas möjligheten att tillreda kaffe och fika. Kyrkans församlingsgård är ofta fullbelagd.

6 Dan Vähä frågar kommundelspolitikerna om man kan prata om en förhyrning på ett par år av Hörneforsgården tills en annan lösning står redo? Lennart besvarar frågan genom att påpeka att lokaler för pensionärsverksamhet inte är subventionerade någonstans om det inte gäller studiecirklar för ett mindre antal. Ingela Wallrud i sin tur informerar om att Hörnefors kommundelsnämnd täcker socialtjänst, skola, omsorg, kultur och fritid. Det är inte nämndens ekonomiska ansvar att se till det här behovet. Hon råder istället samtliga föreningar att gå ihop och bilda ett Folkets hus av Hörneforsgården och driva den med en gemensam förening. Då kan man förhandla med kommunen om ett driftsstöd. Vi har tuffa år framför oss trots att vi har sparat två miljoner kronor. Fokus inom kommunen ligger på avyttring av fastigheter, inte nyförvärv. Därför är det inte aktuellt för kommunen att köpa Hörneforsgården. Carin Conradsson replikerar att ingen av föreningarna har ekonomiska muskler att köpa Hörneforsgården och att bankerna inte skulle bevilja lån för ett köp heller. Lennart Holmlund rekommenderar föreningarna att vända sig till Samlingslokaldelegationen som ligger under Boverket och som kan ge stöd åt bildandet av Folkets hus-föreningar. Igor Jonsson undrar om behovet är större nu än när fastigheten såldes till Håkan Eriksson och Håkan Karlsson. Lennart Holmlund säger att antalet pensionärer är fler i Hörnefors och på så sätt är behovet större. Dan Vähä tycker att föreningarna ska fundera på att bilda ett Folkets hus och kolla med Boverket vilket stöd som kan ges. Han vill också att vi jämför med Rundvik som lyckades bilda en Folkets hus-förening. 12. Hur kan vi göra reklam för Hörnefors? Patrick Andersson har ett outnyttjat bygglov för en skylt vid E4:an som han gärna låter företagare i Hörnefors nyttja. Den som är intresserad kan höra av sig direkt till Patrick på Hörnefors Vägkrog & Trafikbutik eller till HuFF. Det diskuteras kort kring digital skyltning och Igor Jonsson säger att digital skyltning inte är tillåten även när det inte utgör trafikfara på grund av att Umeå kommuns reglemente kring skyltning är från 1976 och tekniken har utvecklats sedan dess. 13. Mötets avslutning Slutligen tackar Dan panelen och deltagarna. Mötet avslutas. Har du åsikter om eller tillägg till någon av frågorna som diskuterades på mötet eller vill diskutera nya frågor som rör Hörnefors utveckling och företagsliv är du välkommen att höra av dig till HuFF på e- postadressen eller i något av forumen på På webbplatsen kan du också bli medlem, läsa tidigare styrelseprotokoll samt se vad som händer i föreningen härnäst.

7 Deltagare HuFF politisk hearing Namn Boel Lindén Dan Vähä Håkan Johansson Igor Jonsson Ingela Wallrud Lena Carlsson Lennart Holmlund Peder Westerberg Roland Carlsson Politisk enhet Vänsterpartiet Nordmalings kommun Umeå Näringslivsservice Vice ordf. Hörnefors kommundelsnämnd (M) Ordf. Hörnefors kommundelsnämnd (S) Kommundelschef Hörnefors Umeå Kommun Folkpartiet Umeå Umeå Näringslivsservice Namn Anna Lawrence Annika & Rolf Gunnarsson Carina Andersson Eric Persson Gunnar Engström Helen Bergström Patrick Andersson Peder Andersen Per Evertsson Företag Wordchange Language Services Coop Reklamtjänst Örnfrakt ESTR AB Butiq HH Hörnefors Vägkrog & Trafbut AB Norrlands IT AB Fameva Hamnskär Namn Carin Conradsson Christer Fredriksson Christer Nilsson Curt-Olov Hellman Dag Åström Inge Törnlund Förening/organisation PRO och kommundelsnämnden Ordf. SPF HBK - Hörnefors Båtklubb Civilförbundet Hörnefors PRO Civilförbundet Hörnefors, SPF

8 Kurt Johansson Lars Hammarstedt Lena Lindholm Per Fredriksson Torbjörn Hammarström Ulla-Britt Gustafsson Åke Gunnarsson Civilförbundet Hörnefors Hörnefors Församling Hörneå Bygdegårdsförening, Hörneå bys hemsida Bjännöns vägförening PRO Hörnefors PRO Hörneå Samfällighet Namn Ann-Katrine Holmlund Hans Holmlund Olle Eriksson Stina Wallin Ulla Eriksson er

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Skolan, Nissafors, kl 19.00-21.00 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-28 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Skolan, Hillerstorp, kl 19.00-21.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I HÄLLINGSJÖ

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I HÄLLINGSJÖ 1 (5) DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I HÄLLINGSJÖ Vad tycker du är viktigt för utvecklingen i Hällingsjö? Det är viktigt att det blir en utveckling av byggnationen på orten och VA-arbetet är en förutsättning

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

Dialogforum i Grödinge- om Vårsta centrum och Bremora

Dialogforum i Grödinge- om Vårsta centrum och Bremora MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Referens: Josefin Adolfsson Dialogforum i Grödinge- om Vårsta centrum och Bremora Dag och tid Måndag 19 mars kl. 19-21 Plats Malmsjö skola Närvarande Ledamöter i dialogforum Boende

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010. Datum: 2010-05-17 Tid: 19.00 20.25 Plats: Dockekulla Bygdegård. Deltagare: 12 personer. Dockekulla Bygdegårdsförenings ordförande Elisabeth

Läs mer

Lokal Utvecklings Plan (LUP)

Lokal Utvecklings Plan (LUP) Projekt LISA Leader Småland Sydost Lokal Utvecklings Plan (LUP) Lokal Utvecklingsgrupp: Lenhovda med omnejd Kommun: Uppvidinge Reviderad 2010-11-10 Bjud in till stormöte i byn/tätorten/socknen och börja

Läs mer

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2007-04-24 1(4) Tid 19.00 21.30 Plats Närvarande Presidium: Skepplanda Bibliotek Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande Sekreterare: Inbjudna: Antal övriga mötesdeltagare:

Läs mer

Vilka föroreningar är det som förekommer inom området?

Vilka föroreningar är det som förekommer inom området? Dokumentnamn Minnesanteckning Datum Diarienummer 2015-18-12 KS 2014/155 1(5) Adress - Minnesanteckningar från samrådsmöte ang. DP 537 Karlholms strand Närvarande från kommunen: Jonas Nyberg (ordf. Utskottet

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509

Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509 Minnesanteckningar dialogmöte Rörö 120509 Närvarande politiker: Ingvar Svensson (Fp) och Rolf Edvardsson (S) Närvarande tjänstemän: Ingvar TH Karlsson kommunchef, Robert Svensson samhällsbyggnadschef och

Läs mer

Byastämma i Vittskövle, Sockenstugan 2012-11-22

Byastämma i Vittskövle, Sockenstugan 2012-11-22 MINNESANTECKNINGAR 1 (6) Byastämma 2012 Fredrik Lager Byastämma i Vittskövle, Sockenstugan 2012-11-22 Närvarande Politiker: Sven Nilsson och Heléne Fritzon Tjänstemän: Bobby Bengtsson, C4 Stadsnät, Nina

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

Kvarteret Filantropen

Kvarteret Filantropen Kvarteret Filantropen Tryggt och bekvämt boende Tryggt och bekvämt boende för äldre i Glimåkra Västergatan 5 är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område mitt i centrala Glimåkra. I huset finns lägenheter

Läs mer

Välkommen till. Nordmaling!

Välkommen till. Nordmaling! Välkommen till Nordmaling! Att flytta till en ny plats är ett stort beslut. Du letar förmodligen efter ett bra arbete men förstås också efter en bra miljö för dig och din familj. Du vill ha nära till naturupplevelser,

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun

Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun 2012-11-29 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:00 Närvarande: Åhörare:

Läs mer

Börje Ohlsson, ordförande Stina-Kajsa Melin 1 vice ordförande Chatarina Engström, 2 vice ordförande

Börje Ohlsson, ordförande Stina-Kajsa Melin 1 vice ordförande Chatarina Engström, 2 vice ordförande 1 MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Surte 1(3 ) Datum och tid: 2011-04-10 Plats: Närvarande: Presidium Sekreterare Inbjudna Glasbruksmuséet i Surte Börje Ohlsson, ordförande Stina-Kajsa Melin 1

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på?

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på? Enkätsvar från medborgarpanel Sammanfattning Idag ingår 43 personer i medborgarpanelen och av dessa har 32st svarat på utskickad enkät. Trots en relativt liten population så ger svaren en fingervisning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-01-27 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Missionshuset, Åsenhöga, kl 19.00-20.50 Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil

Läs mer

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden?

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? 1 ett metodexempel hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? Maria Hagelberg & Pernilla Jacobsson 12 utgångspunkter tema: attraktivitet boende 1 3 utgångspunkter tema: attraktivitet boende

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Minnesanteckningar från föreningsmöte angående Hörneforsdagen och bildande av Folkets Hus-förening , 19:00 på Hörnefors kommunkontor

Minnesanteckningar från föreningsmöte angående Hörneforsdagen och bildande av Folkets Hus-förening , 19:00 på Hörnefors kommunkontor Minnesanteckningar från föreningsmöte angående Hörneforsdagen och bildande av Folkets Hus-förening 2013-11-26, 19:00 på Hörnefors kommunkontor Deltagande föreningar/företag: Hörnefors utvecklings- och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Skolan, Nissafors, kl 19.00-20.30 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

Ca.70 person. Ordförande Jarl Karlsson hälsar alla välkomna och presenterar kvällens program.

Ca.70 person. Ordförande Jarl Karlsson hälsar alla välkomna och presenterar kvällens program. Datum och tid 2015-04-23, 19:00-21:00 Plats Presidium Sekreterare Inbjudna Aroseniusskolan, Älvängen Jarl Karlsson, ordförande Elena Fridfelt, 1:e vice ordförande Ingrid Inhammar, 2:e vice ordförande Monica

Läs mer

att yttra sig till förvaltningsrätten enligt bilagda förslag

att yttra sig till förvaltningsrätten enligt bilagda förslag Sida 1 av 6 91 Diarienr: KS-2017/00588 Yttrande med anledning av överklagat beslut av fullmäktige 2017-06-19 (KS- 2017/00599) angående: Försäljning av delar av Bostadens fastighetsbestånd, mål 1471-17

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark).

Carlshem: Flintvägen 2-6, 3-15, 10-72, Gnejsvägen 1 47, 2 14, Kvartsvägen 5 13 och Kvartsvägen 3 (tomtmark). 2017-11-16 Ska Bostaden sälja fastigheter? Ja, vi säljer 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem. Vi säljer alla våra fastigheter på Carlshem och stora delar av Mariehem. De adresser som ingår i försäljningen

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26 2014-06-24 Dialogmöte Lenhovda 2014 05 26 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare

Läs mer

Bra bostäder för äldre

Bra bostäder för äldre Bra bostäder för äldre 3 december 2014 Viktigt att veta om äldregruppen Tillgängligheten i flerbostadshusen Erfarenheter/slutsatser 1. ÄLDREGRUPPENS STORLEK OCH TILLVÄXT? Så växer äldregruppen i Umeå 18000

Läs mer

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(9) Plats och tid: Alerummet, Kommunkontoret, Alafors Kl. 15.00 16.30 Beslutande Jarl Karlsson Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Rolf Johannesson PRO Surte/Bohus Hans Hellman PRO Ale

Läs mer

Sven-Olov Fällman (PRO Rundvik) Birgit Nygren (SPF Kedjan) Ulla Holmberg (PRO Nordmaling)

Sven-Olov Fällman (PRO Rundvik) Birgit Nygren (SPF Kedjan) Ulla Holmberg (PRO Nordmaling) 1(17) Plats och tid: Kommunkontoret, Nordmaling, kl 13.00 16.00 Beslutande: Vera Jonzon (c), vice ordförande Anneli Kuosmanen (s) Sven Jonsson (s) Sven-Olov Fällman (PRO Rundvik) Birgit Nygren (SPF Kedjan)

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Konsensus Bulletin Nr

Konsensus Bulletin Nr Konsensus Bulletin Nr 6 Sida 1 Innehåll 1 Aktuella möten 3 Kommunens delårsrapport 2016-08-31 3 Är det ett onödigt starkt resultat? 3 Senaste nytt om Koncernstruktur och bolagsbildning 4 Till vilken nytta

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan för Rydsnäs, Ydre kommun 2010

Lokal Utvecklingsplan för Rydsnäs, Ydre kommun 2010 Lokal Utvecklingsplan för Rydsnäs, Ydre kommun 2010 Antagen av invånarna i Rydsnäs 2010-11-03. Ansvarig förtroendevald politiker: Anders Andersson Handläggare: Lennart Jonsson Arbetsmetod Planen har tagits

Läs mer

Byastämma i eket den 15 oktober 2012

Byastämma i eket den 15 oktober 2012 Byastämma i eket den 15 oktober 2012 Tid och plats: Måndagen den 15 oktober 2012, kl 19.00-21.10 i Ekets skola Deltagare i stämman: Totalt 43 personer, 25 män och 18 kvinnor Stämman lockade 30 medborgare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-11-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Skolan, Hillerstorp, kl 19.00-20.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

PROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 1(8)

PROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 1(8) 1(8) Plats och tid: Hövdingasalen, medborgarkontoret, Nödinge Kl. 13:00 16:00 Beslutande: Boel Holgersson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Eva Eriksson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Rolf Gustavsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 1(10)

PROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 1(10) 1(10) Plats och tid: C-salen, Medborgarhuset Alafors Kl. 13:00 16:00 Beslutande: Boel Holgersson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Eva Eriksson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Rolf Gustavsson Kommunstyrelsen

Läs mer

Kent Carlsson, (s) ordförande Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Kent Carlsson, (s) ordförande Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2010-10-13 1 (4) Tid 19.00 20.45 Plats Närvarande Presidium: Sekreterare: Inbjudna: Skepplanda Bibliotek Kent Carlsson, (s) ordförande Marie Greger, Tekniska förvaltningen Lone Dockered, primärområdeschef

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb!

För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! För mer valfrihet, trygghet och riktiga jobb! 1 Jimmy Baker Moderaterna är redo att axla ansvaret för ett Botkyrka som, i år, har styrts av Socialdemokraterna i tjugo år. En hel del fungerar lagom bra

Läs mer

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Vår ideologi Arbete och välfärd genom Demokrati Solidaritet och Rättvisa Vi gör förbättringar och satsar framåt under de kommande fyra åren Britt Wall kommunalrådskandidat

Läs mer

Vejbybor vill få hjälp med satsningar på turism - HD

Vejbybor vill få hjälp med satsningar på turism - HD Sida 1 av 16 ÄNGELHOLM 23 juni 2016 21:00 Vejbybor vill få hjälp med satsningar på turism Under många år har den lilla badorten vid havet levt upp på sommaren och somnat in under vinterhalvåret. I takt

Läs mer

Plattform för välfärdsfrågor

Plattform för välfärdsfrågor Plattform för välfärdsfrågor Den 4 maj 2017 samlades ett trettiotal aktörer från Kalmar och Kronobergs län samt Linnéuniversitetet för att diskutera hur samverkan mellan samhällsaktörer och universitetet

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Inkomna samt besvarade medborgarförslag

Inkomna samt besvarade medborgarförslag Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson, 0550-88 009 linn.carlsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-04-20 Ks/2017:75 Sida 1(1) Inkomna samt besvarade medborgarförslag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Datum 2013-10-23. 1. Inledning och välkomnande Carina Zachau hälsade välkomna till byastämman

Datum 2013-10-23. 1. Inledning och välkomnande Carina Zachau hälsade välkomna till byastämman MÖTESANTECKNINGAR Datum 2013-10-23 Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Peter Andreasson, 0435-55350 peter.andreasson@orkelljunga.se Byastämma Eket Plats Eket Datum 2013-10-23, kl 19.00 21.10 Politiker

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Prata framtidens Sävar med oss!

Prata framtidens Sävar med oss! Prata framtidens Sävar med oss! Fördjupad översiktsplan för Sävar Umeå kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Sävar. Översiktsplanen ska visa hur Sävar kan komma att se ut och utvecklas i framtiden.

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2008-03-03 1 Plats och tid Villan samlingssalen 2003-03-03 kl. 14:00 15:30 Beslutande Christer Johansson, socialnämnden Per-Olof Graaf, kommunstyrelsen Bengt Lindberg (PRO) Ingrid

Läs mer

PROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 1(9)

PROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 1(9) 1(9) Plats och tid: C-salen, medborgarhuset, Alafors Kl. 13:00-16:00 Beslutande: Boel Holgersson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Eva Eriksson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Rolf Gustavsson Kommunstyrelsen

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: s entertainmentcenter Journalnummer: 2011-4719 Namn på

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1(11) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset, Alafors, kl 18:30 19.10 Ledamöter: Jan Skog m Göran Karlsson v Elisabeth Mörner m Ingmarie Torstensson v Ingemar Serneby m Tommy Gustafsson v Leif

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Företrädare för pensionärsorganisationerna, Margaretha af Trolle

Företrädare för pensionärsorganisationerna, Margaretha af Trolle Kommunala Pensionärsrådet 2007-12-05 1 Plats och tid KS-salen kl 08.30-12.00 Beslutande Carl-Gunnar Andersson PRO vice ordförande Hans Hollander (spi) Bertil Carlzon (c) Inga-Lill Sondell (fp) Inger Hedin

Läs mer

Ortsutvecklingsmöte i Alafors

Ortsutvecklingsmöte i Alafors MINNESANTECKNINGAR 1(7) Datum och tid, 19:00-21:00 Plats Presidium Sekreterare Inbjudna Medborgarhuset, Alafors Dan Björk, ordförande Thor Eliasson, 1:e vice ordförande Åke Niklasson, 2:e vice ordförande

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke

Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke Mölnlycke den 8 mars 2016 Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke Frågorna i Mölnlycke handlade bland annat om boenden för äldre, förtätningen av centrum och ungdomskriminalitet. På plats fanns

Läs mer

Ortsutvecklingsmöte i Bohus

Ortsutvecklingsmöte i Bohus MINNESANTECKNINGAR 1(5) Datum och tid 2012-04-02, 19:00-21:15 Plats Presidium Sekreterare Inbjudna Bohus Servicehus, Bohus Lennart Dahl, ordförande Ingalill Andersson, 1:e vice ordförande Ulrika Johansson

Läs mer

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7

Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Torsby Åkerväg 7 Län Stockholm Typ Villa Kommun Värmdö Storlek 60 m2 Område Torsby Tillträde tidigast Gatuadress Torsby Åkerväg 7 Villa under ombyggnad! Möjlighet att förvärva en villa som är under omfattande

Läs mer

Storgatan 25. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Storgatan 25. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Kronoberg Gatuadress Kommun Alvesta Storlek 7.0 rum (4 sovrum) / 232 m² Område Centrum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Nyputsat, vackert hus på

Läs mer

Anteckningar Workshop 1

Anteckningar Workshop 1 1(7) Anteckningar Workshop 1 Tid: 12 maj 2015 kl. 18.00-21.00 Plats: Hallersrudskolans matsal Närvarande: Anna Lindstedt och Örjan Nässlander från Hammarö kommun, Göran Grönkvist tf kommunarkitekt, Maria

Läs mer

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion Arjeplogs framtid - en uppmaning till gemensamma krafttag Populärversion Förord Utvecklingen i Arjeplog präglas av två, relativt motstående, tendenser. Dels utvecklas delar av näringslivet, främst biltestverksamheten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträde nr 3 Hotell Ett, Oskarshamn 19 mars 2015, klockan 13.00-14.30 Beslutande Ingegerd Karlsson, ordf. Bo Andersson AnnKatrin Kreutz Håkan Olovsson Hmida Benatallah Dan Nilsson Lars

Läs mer

Pensionärsrådets möte den 19 januari 2015

Pensionärsrådets möte den 19 januari 2015 Sida 1 (6) s möte den 19 januari 2015 Ledamöter Gunnar Sandell, ordförande Stig Åström, vice ordförande Inger Sjöberg Susanne Watthiersson Sonja Wenström Ersättare Bror Palmäng Gun-Britt Dahlberg Sven

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

Mötesanteckningar Vinningarådet. Välkomna Kjell Hedvall hälsade välkomna.

Mötesanteckningar Vinningarådet. Välkomna Kjell Hedvall hälsade välkomna. Datum:2015-02-04 Sidan 1 av 5 Mötesanteckningar Vinningarådet Tid och plats Vinninga 2015-02-04 Deltagare Se bifogad deltagarlista, 24 personer från Vinninga Från kommunen: Kjell Hedvall, Bertil Jonsson,

Läs mer

VÄGAR I LEKSANDS KOMMUN

VÄGAR I LEKSANDS KOMMUN VÄGAR I LEKSANDS KOMMUN Bakgrund På 1970-talet åtog sig Leksands kommun frivilligt att sköta de enskilda vägarna i kommunen. Nu finns ett behov av att tillföra mer pengar än vad som görs idag, för att

Läs mer

Dialogforum Alby- äldrefrågor

Dialogforum Alby- äldrefrågor MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Dialogforum Alby- äldrefrågor Dag och tid 17 oktober 2011 kl. 17-19 Plats Närvarande Ej närvarande Alby äng Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S), ordförande i dialogforum

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-01-26 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Missionskyrkan, Åsenhöga kl 19.00-21.00 Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Mikael Palmgren

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:9 (Polishuset)

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:9 (Polishuset) SAMRÅDSREDOGÖRELSE Granskningshandling Detaljplan för ARVIDSJAUR 6:9 (Polishuset) Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. DETALJPLAN Upprättat av Britta Lundgren den 2012-03-16 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Inledande presentation: Ordförande Börje Ohlsson hälsade välkommen och presenterade presidiet och inbjudna gäster:

Inledande presentation: Ordförande Börje Ohlsson hälsade välkommen och presenterade presidiet och inbjudna gäster: MINNESANTECKNINGAR 1(6) Datum och tid 2014-04-15, 19:00-21:00 Plats Presidium Surte församlingshem, Surte Börje Ohlsson, ordförande Stina-Kajsa Melin, 1:e vice ordförande Sekreterare Inbjudna Jan-Åke Lindberg

Läs mer

PROTOKOLL. Monica Samuelsson Rolf Gustafsson Laila Johansson Ritva Jansson Hans Hellman Harry L. Fischer Hans Åström Daniel Höglund

PROTOKOLL. Monica Samuelsson Rolf Gustafsson Laila Johansson Ritva Jansson Hans Hellman Harry L. Fischer Hans Åström Daniel Höglund 1(10) Sammanträdesdatum: 2015-02-16 Plats och tid C-salen, kl 13:30-16:30 Beslutande Monica Samuelsson Rolf Gustafsson Laila Johansson Ritva Jansson Hans Hellman Harry L. Fischer Hans Åström Daniel Höglund

Läs mer

Återkoppling på Inkomna förslag i tipslådan från 17/12, efter styrgruppens arbetsmöte den 1 februari och fördelaktigt ledarskap.

Återkoppling på Inkomna förslag i tipslådan från 17/12, efter styrgruppens arbetsmöte den 1 februari och fördelaktigt ledarskap. på Inkomna förslag i tipslådan från 17/12, efter styrgruppens arbetsmöte den 1 februari 2016. 1. Önskemål om framtida föreläsare & workshop kring gott och fördelaktigt ledarskap. Vi tackar för inkommet

Läs mer

BNP = konsumtion + investeringar + export - import

BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige är i recession nu. BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige började ha en ekonomisk kris från år 1960. Sverige hade 7 497 967 invånare 1960 och idag finns det 9 256 347. Stockholmlän

Läs mer

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät

Södermöres Medborgarpanel. 17-23 oktober 2012. Tema: Demokrati. Metod: E-enkät Södermöres Medborgarpanel 17-23 oktober 2012 Tema: Demokrati Metod: E-enkät 1 Svarsfrekvens 75 av 121 har svarat, 62 % svarsfrekvens 6 har påbörjat enkät, men ej skickat in 30 personer har ej sett enkäten

Läs mer

Anteckningar från paneldebatten i Hallstavik den 4 september 2014

Anteckningar från paneldebatten i Hallstavik den 4 september 2014 Anteckningar från paneldebatten i Hallstavik den 4 september 2014 Rundfråga 1, uppföljning av paneldebatt nr 3 med tema ungdomar i Hallstaviksområdet Vad tog du eller din företrädare med tillbaka till

Läs mer