fönsterguide t r Ä b e k l Ä d d a a l u M i n i u M f ö n s t e r

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fönsterguide t r Ä b e k l Ä d d a a l u M i n i u M f ö n s t e r"

Transkript

1 fönsterguide t r Ä b e k l Ä d d a a l u M i n i u M f ö n s t e r

2 l e i al b e i af öb nf söt ne sr tg eu ri gd ue i d e : 0 27 : 0 2 i n nfe lh iåk l 1l Innehållsförteckning 1 L E I A B d e t b ä s t a f r å n t v å v ä r l d a r M A R K N A D E R o c h p l a t s e r d ä r v i f i n n s K O N S T R U K T I O N m o d e l l e r m e d v a r i a t i o n 2 I N Å T G Å E N D E F Ö N S T E R g l a s 3 I N Å T G Å E N D E F Ö N S T E R 2 - g l a s a l t e r n a t i v t 3 - g l a s 4 F Ö N S T E R M E D F A S T K A R M 2 - g l a s a l t e r n a t i v t 3 - g l a s 5 I N Å T G Å E N D E F Ö N S T E R D Ö R R g l a s 6 I N Å T G Å E N D E F Ö N S T E R D Ö R R 2 - g l a s a l t e r n a t i v t 3 - g l a s 7 U T Å T G Å E N D E F Ö N S T E R D Ö R R g l a s 8 U T Å T G Å E N D E F Ö N S T E R D Ö R R 3 - g l a s 9 S K J U T D Ö R R 1 0 F Ö N S T E R V A R I A T I O N E R m e d k a r m d j u p 68, 7 8, 8 3, 8 5, 9 5, 1 0 0, 11 0, T I L L B E H Ö R 1 2 K I P P / D R E H e n s m a r t v ä d r i n g s f u n k t i o n 1 3 T E K N I S K D A T A 1 4 M I L J Ö, K V A L I T E T & G A R A N T I E R 1 5 R E F E R E N S O B J E K T 1 6 K O N T A K T I N F O R M A T I O N 1 7 Ö V R I G T

3 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 l e i a b d e t b ä s t a f r å n t v å v ä r l d a r M a r k n a d e r o c h p l a t s e r d ä r v i f i n n s k O n s t r u k t i O n m o d e l l e r m e d v a r i a t i o n 1

4 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 Vi kombinerar det bästa från två världar... LEIAB är en av marknadens ledande tillverkare av fönster i träbeklädd aluminium inåtgående fönster, dreh/kipp fönster, fasta fönster, skjutdörrar, fönsterdörrar och är klart störst inom nischen inåtgående fönster. Det unika med vår konstruktion är att vi kombinerar träets livfullhet med aluminiumets särpräglade formbeständighet och underhållsfrihet som ger en låg livscykelkostnad. På insidan är LEIAB-fönstret ett traditionellt träfönster med den där ombonande känslan. Utsidan är däremot en robust men samtidigt smakfull aluminiumkonstruktion med dränering som helt eliminerar risken för rötangrepp. Det stora inslaget av aluminium ger stabilitet, vilket innebär att fönstren är lättmonterade och behovet av efterjustering är mycket litet. där bara fantasin sätter gränser Vår unika konstruktion innebär att vi har skapat ett näst intill underhållsfritt fönster med oslagbar livslängd. Samtidigt har vi även byggt ett fönstersystem där olika aluminium- och träprofiler kan kombineras till många olika alternativ. Vi har fyra modeller som blivit riktiga storsäljare: Standard, Haga, Ving och Epok. Det går alldeles utmärkt att kombinera ihop olika modellers karm och båge. Sammantaget blir det ett flertal kombinationer som kan fås med önskad prestanda. Oavsett om det handlar om ett modernt designat kontorskomplex eller ett tidigt 1900-talshus så har vi en stil som passar. Det är fritt fram för arkitekten att få utlopp för sin kreativitet. Bara fantasin sätter gränser

5 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 Marknader och platser där vi är representerade Sverige har allt sedan starten 1982 varit LEIABs huvudsakliga marknad. Vi har under de senaste åren erfarit att våra produkter passar utmärkt även på andra marknader. Ca 20 % av vår omsättning går numera på export. I Sverige finns vi representerade, förutom Mariannelund där huvudkontor och fabrik finns, i Lund och Karlstad. Övriga länder där vi är representerade är Norge, Danmark och England. Kontor och adresser finner ni under sista fliken. Huvudkontor Säljkontor LEIAB startade i Mariannelund i Småland Vi är ett 100-tal anställda som strävar efter att förverkliga vår affärsidé: w Att tillverka optimala fönsterkonstruktioner med mycket högt ställda krav på funktion och livslängd w Att med modern teknik och ständiga effektiviseringar kunna erbjuda produkter som bidrar till våra kunders framgång w Att ständigt arbeta för miljövänliga tillverkningsmetoder LEIAB är idag marknadens ledande fönstertillverkare i kombination träklädd aluminium. Tillverkningen uppgår till cirka enheter per år. Sedan 1987 ingår LEIAB i koncernen K-Svets förvaltnings AB.

6 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 Genial konstruktion med många modeller och variationsmöjligheter Underhållsfritt och oslagbar livslängd LEIABs fönsterkonstruktion är unik. Korrosionsbeständig aluminium på utsidan är ett oslagbart material både vad gäller formbeständighet, underhållsfrihet och livslängd. På insidan är LEIAB ett traditionellt träfönster som ger ombonad trivsel. Men det finns en avgörande skillnad. Den genialiska träklädda aluminiumkonstruktionen med vattenavrinning via aluminiumprofilen utesluter rötskador helt. Många modeller och kombinationsmöjligheter Med vår unika konstruktion har vi inte bara åstadkommit ett underhållsfritt fönster med oslagbar livslängd, vi har även byggt ett fönstersystem där olika aluminium- och träprofiler kan kombineras till många olika alternativ. Det finns en kombination för alla tycken och smak. Lägger vi sedan till våra 6 olika karmdjup blir variationsmöjligheterna näst intill oändliga. Den största begränsningen är fantasin. Våra produkter kan tillverkas med alla möjliga glasalternativ. 2-glas, 3-glas och 2+1-glas, invändig- eller utvändig glasning. Bland vår stora variantflora har 4 modeller blivit riktiga storsäljare. K A R M D J U P ( m m ) S T A N D A R D H A G A V I N G E P O K l j u d r e d u k t i o n ( d B ) R W R W R W R W U - v ä r d e ( W / m 2 K ) 1, 0-1, 9 1, 0-1, 9 1, 0-1, 9 1, 2-1, 9 = m ö j l i g k o m b i n a t i o n

7 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 2 I N Å T G Å E N D E F Ö N S T E R g l a s

8 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 2 Inåtgående fönster Standard 2+1-glas K A R M D J U P ( m m ) 7 8 & 9 5 L J U D R E D U K T I O N ( d b ) R W U - V Ä R D E ( W / m 2 K ) 1, 0-1, 9

9

10 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 2 Inåtgående fönster Haga 2+1-glas K A R M D J U P ( m m ) 8 3 & L J U D R E D U K T I O N ( d b ) R W U - V Ä R D E ( W / m 2 K ) 1, 0-1, 9

11

12 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 2 Inåtgående fönster Ving 2+1-glas K A R M D J U P ( m m ) 6 8 & 8 5 L J U D R E D U K T I O N ( d b ) R W U - V Ä R D E ( W / m 2 K ) 1, 2-1, 9

13

14 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 2 Inåtgående fönster Epok 2+1-glas K A R M D J U P ( m m ) 11 0 & L J U D R E D U K T I O N ( d b ) R W U - V Ä R D E ( W / m 2 K ) 1, 2-1, 9

15

16 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 3 I N Å T G Å E N D E F Ö N S T E R 2 - g l a s a l t e r n a t i v t 3 - g l a s

17 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 3 Inåtgående fönster Standard 2-glas alternativt 3-glas I n å t g å e n d e f ö n s t e r g å r a t t f å i a l l a m o d e l l e r S t a n d a r d, H a g a, V i n g o c h E p o k. K A R M D J U P ( m m ) s e r e s p. m o d e l l u n d e r f l i k 1 L J U D R E D U K T I O N ( d b ) R W U - V Ä R D E ( W / m 2 K ) 1, 2-2, 8

18

19 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 F A S T A F Ö N S T E R 2 - g l a s a l t e r n a t i v t 3 - g l a s 4

20 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 4 Fasta fönster Standard 2-glas alternativt 3-glas f a s t a f ö n s t e r 3 - g l a s f a s t a f ö n s t e r 3 - g l a s i n v ä n d i g g l a s n i n g F a s t a f ö n s t e r g å r a t t f å i a l l a m o d e l l e r S t a n d a r d, H a g a, V i n g o c h E p o k. K A R M D J U P ( m m ) s e r e s p. m o d e l l u n d e r f l i k 1 L J U D R E D U K T I O N ( d b ) R W U - V Ä R D E ( W / m 2 K ) 1, 2-2, 8

21

22

23 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 I N Å T G Å E N D E F Ö N S T E R D Ö R R g l a s 5

24 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 5 Inåtgående fönsterdörr Standard 2+1-glas I n å t g å e n d e f ö n s t e r d ö r r g å r a t t f å i a l l a m o d e l l e r S t a n d a r d, H a g a, V i n g o c h E p o k. K A R M D J U P ( m m ) s e r e s p. m o d e l l u n d e r f l i k 1 L J U D R E D U K T I O N ( d b ) R W U - V Ä R D E ( W / m 2 K ) 1, 0-2, 5

25

26 6 I N Å T G Å E N D E F Ö N S T E R D Ö R R 2 - g l a s a l t e r n a t i v t 3 - g l a s

27 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 6 Inåtgående fönsterdörr 2-glas alternativt 3-glas I n å t g å e n d e f ö n s t e r d ö r r g å r a t t f å i a l l a m o d e l l e r S t a n d a r d, H a g a, V i n g o c h E p o k. K A R M D J U P ( m m ) s e r e s p. m o d e l l u n d e r f l i k 1 L J U D R E D U K T I O N ( d b ) R W U - V Ä R D E ( W / m 2 K ) 1, 4-2, 5

28

29 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 7 U T Å T G Å E N D E F Ö N S T E R D Ö R R g l a s

30 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 7 Utåtgående fönsterdörr Standard 2+1-glas U t å t g å e n d e f ö n s t e r d ö r r g l a s g å r a t t f å i m o d e l l e n S t a n d a r d m e d y t t e r - o c h / e l l e r i n n e r b å g e i E p o k. K A R M D J U P ( m m ) 7 8, 8 3, 9 5, & 11 0 L J U D R E D U K T I O N ( d b ) R W U - V Ä R D E ( W / m 2 K ) 1, 2-2, 5

31

32 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 8 U T Å T G Å E N D E F Ö N S T E R D Ö R R 3 - g l a s

33 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 8 Utåtgående fönsterdörr 3-glas U t å t g å e n d e f ö n s t e r d ö r r 2 a l t e r n a t i v t 3 - g l a s g å r a t t f å i m o d e l l e n S t a n d a r d s a m t m e d i n n e r b å g e E p o k. K A R M D J U P ( m m ) 7 8, 8 3, 9 5, & 11 0 L J U D R E D U K T I O N ( d b ) R W U - V Ä R D E ( W / m 2 K ) 1, 2-2, 5

34

35 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 9 S K J U T D Ö R R

36 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 9 Skjutdörr 2-glas alternativt 3-glas S k j u t d ö r r 2 a l t e r n a t i v t 3 - g l a s g å r a t t f å i a l l a m o d e l l e r S t a n d a r d, H a g a, V i n g o c h E p o k. K A R M D J U P ( m m ) 6 8, 7 8 & 8 3 L J U D R E D U K T I O N ( d b ) R W U - V Ä R D E ( W / m 2 K ) 1, 2-2, 8

37

38 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 9 Vår skjutdörridé LEIABs skjutdörrkonstruktion är unik. Korrosionsbeständig aluminium på utsidan är ett oslagbart material både vad gäller formbeständighet och underhållsfrihet. På insidan är våra skjutdörrar som en traditionell träskjutdörr, den ger ombonad trivsel. Men det finns en avgörande skillnad. Den genialiska träklädda aluminiumkonstruktionen med vattenavrinning via aluminiumprofilen utesluter rötskaderisken helt. utesluter rötskaderisken helt Kundanpassade utföranden Skjutdörrens karmyttermått kan millimeteranpassas efter kundens önskemål, allt för att komma ifrån dyra extraarbeten. Karm och bågprofiler väljer du i profilerat eller slätt utförande. Det är enkelt att matcha in LEIABs skjutdörrar i fasader och innemiljöer. Aluminiumdelen pulverlackas enligt NCS färgsystem eller RAL-skalan. Trädelen täckmålas, laseras eller klarlackas. En mängd specialglas finns att välja på t.ex energiglas, ljudrutor, solskyddsglas m.m. 10 års garanti lämnas mot kondens och dammbildning mellan glas i både 2-glas och 3-glasskjutdörrar.

39 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k Låst läge. Skjutdörr i stängt läge. 2. Med handtaget i glidläge kan skjutdörren enkelt skjutas i sidled. Du blir inte utlåst om dörren går igen. 3. Vädringsläge. Dörren kan inte skjutas, låst i lutande läge ( kipp -läge). Kvalitetssäkring Produktionen hos LEIAB är kvalitetssäkrad. Skjutdörrarna är godkända och P-märkta av Statens provnings- och forskningsinstitut.

40 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 9 Öppningsmöjligheter V å r a s k j u t d ö r r a r k a n f å s i d e s s a u t f ö r a n d e n. D ö r r b r e d d u p p t i l l m m. H ö j d m a x m m.

41 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 F Ö N S T E R V A R I A T I O N E R m e d k a r m d j u p 6 8, 7 8, 8 3, 8 5, 9 5, 1 0 0, 11 0,

42 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 0 Exempel på kombinationsmöjligheter av modell Standard Karmdjup 78 eller 95 mm

43 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 0 Exempel på kombinationsmöjligheter av modell Haga Karmdjup 83 eller 100 mm

44 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 0 Exempel på kombinationsmöjligheter av modell Ving Karmdjup 68 eller 85 mm

45 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 0 Exempel på kombinationsmöjligheter av modell Epok Karmdjup 110 eller 127 mm

46 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 11 T I L L B E H Ö R

47 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 11 Tillbehör Persienn Väggdelar Ventil Smygpanel Spröjs Vädringslucka T i l l v å r a p r o d u k t e r e r b j u d e r v i e t t s t o r t u r v a l a v t i l l b e h ö r. U n d e r d e n n a f l i k v i s a r v i n å g r a a v d e a l l r a v a n l i g a s t e.

48

49

50

51

52

53

54

55 12 K I P P / D R E H e n s m a r t v ä d r i n g s f u n k t i o n

56 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 2 Kipp/Dreh Sido-bottenhängt fönster 8 viktiga fördelar 1. Snabb luftväxling. Ett sido-bottenhängt fönster kan öppnas fullt i sidohängt läge och ger då snabb utvädring när så behövs (se bild C). A Kipp/Dreh-fönster i stängt läge. 2. Behaglig ventilation. Med bibehållen intrångssäkerhet. T ex nattvädring (se bild B). 3. Underhåll. Genom beslagets konstruktion är underhållsbehovet minimalt. Ett par droppar olja en gång per år är allt som behövs. Möjlighet finns att med ett enkelt handgrepp justera så att korrekt tätning bibehålles över fönstrets hela livslängd. 4. Putsning. Sker enkelt och bekvämt inifrån rummet utan stegar eller riskfyllt klättrande (se bild C). B Kipp/Dreh-fönster i ventilationsläge. 5. Utrymning. Lämnar fönsteröppningen 100%-igt fri och obehindrad om du måste ut snabbt (se bild C). 6. Intrångssäkerhet. För extra säkerhet kan beslaget förses med extra djupa låskolvar runt hela fönsterbågen. 7. Lättmanövrerat. Då handtaget vrides till något av de tre standardlägena reagerar fönstret motsvarande oavsett hur stort eller tungt det är. C Kipp/Dreh-fönster i putsläge. 8. Kvalitet. Ett sido-bottenhängt fönster sluter tätt! Ingen annan beslagningstyp ger tätare fönster. Kyla, värme och buller stannar där de hör hemma utanför. Stängt läge Ventilations-läge Puts-läge

57 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 13 T E K N I S K I N F O R M A T I O N

58 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 3 Teknisk information Funktionsklass: D Nr Värmegenomgång: Ljudreduktion: Brandskydd: U-värde 2,0 till 1,0 W/m 2o C R w 34dB till 46dB R a,tr 28dB till 41dB E15 och E30 Aluminium: Strängpressad aluminiumprofil 6063-T6, SS Ytbehandling: Anodisering natur 15 my Anodisering färg 20 my Polyesterpulver min. 60 my, max 140 my synlig yta Trä: Enligt svensk standard SS Ytbehandling: Enligt svensk standard SS Täckfärg min. 70 my, max 90 my Klarlack min. 70 my, max 90 my Lasyr och klarlack min 70 my, max 90 my Infästning: Karmdjup: Beslag: Glas: Förborrade för montage, täckplugg ingår 68 mm-127 mm Finns i ett stort urval när det gäller säkerhetsbeslag, stängningsbeslag, uppställnings- och vädringsbeslag samt olika typer av handtagsmodeller De flesta på marknaden förekommande glastyper

59 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 3 Typgodkännanden för brand Vi på Leiab försöker alltid vara lyhörda för marknadens krav och önskemål. Livslängd, underhåll, ljudreduktion och inte minst energiförbrukning har alltid haft stort fokus. Vi ligger därför också mycket långt framme vad gäller prestanda och kvalitet. Vi ser nu att kraven på att bygga brandsäkert ökar i Sverige och utomlands och har därför tagit fram en ny serie fönster för just detta ändamål. Fönstren är testade hos SP i Borås och typgodkända enligt nedanstående tabell. Produkt ei ew e Fast fönster karmdj min 45 min 60 min Öppningsbart fönster karmdj min 45 min 45 min Öppningsbart fönster karmdj min 45 min 45 min

60 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 14 M I L J Ö, K V A L I T E T, G A R A N T I E R & P - M Ä R K N I N G

61 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 4 Vi värnar om naturen Naturligtvis har vi en klart utarbetad miljöpolicy som produktionen följer från order till leverans av färdiga produkter vi använder till exempel vattenbaserad färg vid målning av trädetaljerna. Som första fönstertillverkare har vi börjat lackera aluminiumprofiler på ett sätt som innebär att krom helt ersatts av miljövänliga substanser. Att använda återvinningsbara material i vår produktion är en självklarhet. Generösa garantier LEIAB har en mängd specialglas att välja mellan, till exempel energiglas, ljudrutor, solskyddsglas med flera. Redan våra standardglas ger i vår unika konstruktion en så bra ljudreduktion att det är få tillverkare som kan mäta sig med dem. Vi lämnar tio års garanti mot kondens och dammbildning mellan rutorna i både 2-glas- och 3-glasfönster. På tillvalssidan finns ett brett urval av beslag, persienner, ventiler med mera. LEIAB lämnar följande garantier: w 5 års garanti på fönster och beslagsfunktion w 10 års garanti mot kondens mellan glasen i isolerrutan

62 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 4 Miljöpolicy LEIAB har en uttalad målsättning att arbeta och verka för en bättre miljö genom att i sin verksamhet: Utveckla enkla, lättskötta och energisnåla fönster Utveckla fönster med god ljudreduktion för den inre miljön Sträva efter miljövänligare tillverkningsprocess Sträva efter att tillmötesgå kundens miljökrav Sträva efter resurssnålare tillverkningsprocesser Källsortering av emballage Sträva efter återvinningsbart returemballage Sträva efter metoder att minska resursförbrukningen Sträva efter att samarbeta med miljömedvetna underleverantörer Sträva efter att varudeklarera samtliga ingående material i fönstret Miljöarbetet skall ingå som en naturlig del i LEIABs kvalitetsinriktade organisations synsätt och känsla med kunden i centrum. Kvalitetspolicy LEIABs slutprodukt skall vara ett resultat av en kvalitetsinriktad organisations synsätt och känsla med kunden i centrum. Personligt ansvar, engagemang och befogenheter för all personal att inom budgeterade och överenskomna ramar ansvara för tilldelade arbetsuppgifter samt uppföljning och dokumentation. Kvalitet är alla anställdas angelägenhet och ansvar Vårt kvalitetssystem skall uppfylla SS-ISO 9001 och vara under ständig utveckling med uppföljning och dokumentation Kvalitet har högsta prioritet och skall ses som en naturlig del i den dagliga verksamheten Arbetet skall lösas med ansvar och lojalitet mot varandra

63 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 4

64 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 R E F E R E N S O B J E K T 15

65 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 5 Alton Arkitekter, Börje Lindström Rätt balans mellan modern kvalitet och gammal miljö Alton Arkitekter i Örebro arbetar helst med träfönster, men vid projekteringen av ett hus för seniorboende i Askersund var kravet underhållsfria fönster. Då blev det LEIAB:s modell Standard med epokbåge. Vi hittade en balans mellan funktionalitet och anpassning till kringliggande miljö, säger Börje Lindström som ansvarade för projektering, byggledning och besiktning. Alton Arkitekter arbetar gärna med projekt i kulturhistoriska miljöer, eller i anslutning till dessa. Projektet i Askersund innebar nyproduktion av 14 lägenheter i gammal trästadsmiljö. Den private byggherren ville ha underhållsfria fönster och samtidigt gällde det att hitta något som kändes rätt i förhållande till omgivningen. Tillsammans med byggentreprenören diskuterade man olika lösningar och kom fram till att modellen Standard från LEIAB var det bästa alternativet. Här hade man ett underhållsfritt fönster med epokytterbåge som gav ett linjespel och skuggbildningar som påminde om ett träfönster med kittfals. Även dialogen med LEIAB har under arbetets gång fungerat mycket väl. Dessutom har fönstret relativt smala karm- och bågdimensioner så att det blir mycket glasyta som släpper in ljus. Kompromissen mellan kvalitet och hänsyn till övriga miljön kändes bra, säger Börje Lindström.

66 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 5 Sews Arkitekter, Kurt Svensson Vi ville både ha snygg design och kvalitet Valet av fönster hade stor betydelse när Sews Arkitekter projekterade byggandet av ett tiovåningshus i kvarteret Stensjön i centrala Malmö. Dels behövdes glas med bra ljudreduktion och dels ville vi ha fönster som smälte ihop med arkitekturen. Vi har goda erfarenheter av LEIAB och därför valde vi deras YB Epok med kittfals eftersom vi inte ville ha ett fönster som var helt platt, utan hade mer liv och rörelse, säger Kurt Svensson, arkitekt och en av fyra delägare. Sews är en arkitektfirma med sex anställda som främst arbetar med husprojekt i Malmöregionen och den speciella inriktningen är vårdboende. Kvarteret Stensjön som projekterats på uppdrag åt Stadsfastigheter i Malmö är ett sådant exempel. Här finns dagverksamhet, LSS-boende och vårdboende, men även tre våningar med ordinärt boende. Eftersom lägenheterna är ganska små, ca 30 kvm, har vi förhöjt känslan av rymd med ett burspråk i varje lägenhet så att det kommer in mycket ljus. Då blir det samtidigt många fönster och vi ville ha både snygg design och kvalitet. De valde 2+1-fönster med persienn emellan och eftersom huset ligger i en bullrig miljö behövdes glas med bra ljudreduktion. Vi har haft ett långt samarbete med LEIAB och vi föreskriver deras fönster till de hus vi projekterar. Produkterna håller mycket hög kvalitet till ett bra pris, poängterar Kurt Svensson.

67 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 5 SWECO FFNS, Jonas Kjellander Det behövdes en levande fönsterprofil Kontorsfastigheten i centrala Örebro låg i ett riksintressant kulturminnesmärkt område och ombyggnationen till bostäder skulle smälta in i den gamla miljön. Samtidigt hade beställaren krav på fönsterbågar i aluminium på utsidan Det var utmaningen för arkitekten Jonas Kjellander på Sweco FFNS i Örebro som valde LEIAB:s modell Ving. Vanliga släta fönsterprofiler gav fasaden ett för platt intryck. Jag ville ha en mer levande profil som bättre passade ihop med omgivningen, säger Jonas Kjellander som under de efterforskningarna kom i kontakt med Leiab. Och fann det han sökte. Jag ville ha en bågprofil med industriell karaktär och association till stålprofiler. Jag fastnade direkt för Ving eftersom den vingformade profilen skapade ett livfullt skuggspel i karmoch bågprofilen, säger Jonas Kjellander. Ombygganden från kontorsfastighet till bostäder innebar att fasaden fick ett helt nytt utseende med franska balkonger och större fönsterhål. En del förändringar gjordes för att fönstren skulle anpassas till det aktuella projektet och här tycker Jonas Kjellander att LEIAB visade god samarbetsförmåga.

68 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 5 Fastighets AB Förvaltaren, Hans-Olof Olsson LEIAB:s pris låg bäst till i förhållande till kvaliteten Fastighets AB Förvaltaren har genom åren monterat in nästan nya fönster i sina hyresfastigheter och blivit en av LEIAB:s enskilt största kunder. Vi tycker att de har högkvalitativa underhållsfria fönster och våra hyresgäster gillar deras lösning, säger Hans- Olof Olsson, chef för teknisk förvaltning i det av Sundbybergs kommun ägda fastighetsbolaget. I bolagets bostadsbestånd ingår ca 9400 hyresrätter och ett flertal av hyreshusen har de senaste åren bytt ut sina gamla träfönster mot nya och underhållsfria LEIAB-fönster. Det började med en offentlig upphandling för fem år sedan när vi skulle byta fönster i ett område. LEIAB var med i den upphandlingen och låg bäst till vad avsåg pris och kvalitet. Upphandlingen innebar option på nästa projekt ifall vi var nöjda med det första. Fastighetsbolaget har därefter fortsatt att byta ut gamla träfönster mot LEIABfönster. Omdömet från hyresgästerna har varit positivt. De berömmer möjligheten att kunna öppna fönstret i ett vädringsläge och ett putsläge, säger Hans-Olof Olsson.

69 l el ie ai ab b f öf ön ns ts et re rg gu ui di de e : 0: 02 2 f lf il k i k 1 15 Brf Kaffebacken, Bengt Pettersson Välj vad ni vill, bara det är Leiab Bengt Pettersson, ordförande i bostadsrättsföreningen Kaffebacken, gjorde klart förutsättningarna för byggentreprenörerna när föreningen skulle byta alla fönster. Välj vilket fönster ni vill, bara det är ett LEIAB! De nio trevåningshusen som nyligen fick nya fönster ligger i kvarteret Spelet i södra delen av Norrköping och är byggda i mitten av 60-talet. Efter åtskilliga ommålningar och försök med plåtbeklädnad hände det till slut det oundvikliga med fönstren träet hade angripits av röta. Fönstren var tvungna att bytas och då ville man samtidigt ha ett underhållsfritt alternativ med lättputsade fönster. Vi utvärderade sju underhållsfria alternativ och kom fram till att LEIAB hade bästa lösningen. Vi fastnade bl a för det inåtvända vädringsläget. Jag var till och med nere i deras fabrik och tittade på tillverkningen. Som gammal inköpare blev jag imponerad av flödet i produktionen och den ordning de hade, säger Bengt Pettersson. Aluminium på utsidan och trä på insidan kändes som den optimala lösningen, fortsätter Bengt och berättar att byggentreprenören Hammarlund & Jarl sammanlagt har bytt 1400 fönster. Föreningen valde modellen Epok för dess livfullhet och mjuka linjer. Det ser väldigt snyggt ut och vi är mycket nöjda, avslutar Bengt Petterson.

70 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 5 Asplunds Bygg, Håkan Fernström Speciella förutsättningar kräver flexibilitet När det är speciella förutsättningar så väljer Asplunds Bygg AB i Örebro ofta LEIAB:s lösningar. De är flexibla och gör de modifieringar som krävs. Är det miljöer med krav på hög ljudreduktion är LEIAB ofta det bästa valet, säger Håkan Fernström, ansvarig för inköp på Asplunds Bygg.. Företaget har genom åren blivit en stor kund till LEIAB och nyligen använde man deras fönster vid två projekt i kvarteret Fåfängan i Örebro. I det ena fallet var det ombyggnation av en äldre hotellbyggnad till 26 lägenheter. Där valde vi modellen Epok eftersom det är ett fönster som väl harmonierade den ursprungliga byggstilen. I det andra fallet handlade det om nyproduktion av 24 lägenheter och där valde man karm av modellen Haga och båge av modellen Ving som passar väl ihop med den moderna tidens design. Speciellt i båda projekten var att det rörde sig om stora enheter. I kvarteret Dimman har Asplunds Bygg i egen regi köpt en fastighet som varit livsmedelshall och gjort om till sju bostäder som kommunen hyr för gruppboende. Till detta hus valde vi karm av modell Standard samt Epokytterbåge.

71 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 5 BA Bygg, Bert Andersson De ser lösningar som jag själv inte tänkt på Som byggmästare vill Bert Andersson ha hjälp med att välja rätt fönster till sina objekt. Vänder jag mig till en traditionell byggmarknad så får jag ingen hjälp, men LEIAB.s säljare engagerar sig alltid i mina projekt. De ser lösningar som jag själv inte tänkt på och den servicen är oerhört värdefull för mig, säger Bert Andersson som använt fönster från LEIAB i 15 års tid. Hans företag Bert Andersson Byggnads AB finns i Eslöv och har tio anställda som främst arbetar mot den lokala marknaden. Bert Andersson hyllar också lösningen med inåthängda fönster och separata bågar i aluminium respektive trä. Fördelen är att man kan lyfta av ena bågen eller ta karmen för sig själv och då blir monteringen mycket lättare, jämfört med att lyfta upp ett helt fönster. Ur arbetsmiljösynpunkt innebär detta att min anställda slipper tunga lyft. Han byggföretag uppför också egna fastigheter och nyligen stod ett flerbostadshus med 44 lägenheter i kvarteret Gåsen klart. Här monterade han LEIAB:s modell Haga. Jag ville ha en modern design, men inte alltför platt. Kittfalsen på fem millimeter kändes därför helt rätt eftersom det gav liv och rörelse. LEIAB.s konstruktion garanterar också en lång livslängd eftersom det aldrig blir någon kondens mellan fönsterbågarna inte ens när fönsterlisten börjar bli sliten. Och ytterbågen i aluminium behöver aldrig målas om.

72 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 5 Kungsfiskaren, Niklas Nyman De hittar kvalitativa lösningar till rätt pris Niklas Nyman, inköpare på Kungsfiskaren Bygg och Fastighet AB, vill ha pålitliga leverantörer och en rak kommunikation. Vi har ett bra samarbete med LEIAB. Om det uppstår problem kring en beställning så tar de tag i det och hör av sig till oss. Sådant är oerhört värdefullt eftersom vi arbetar efter en tidsbestämd projektplan, poängterar Niklas. Kungsfiskaren är ett Stockholmsbaserat dotterbolag till byggkoncernen Peab med 300 anställda och en årsomsättning på ca 600 Mkr. Företaget har de senaste åren haft ett flertal uppdrag åt AB Svenska Bostäder, där man valt fönster från LEIAB. Vi har bland annat haft två byggprojekt intill Essingeleden och Huddingevägen där det är intensiv trafik. Där valde vi LEIAB bl för att vi var tvungna att ha fönsterglas med bra ljudreduktion, säger Niklas Nyman. Han lyfter också fram LEIAB:s flexibilitet när det gäller att hitta bra kvalitativa lösningar till rätt pris. Fönstervalet avgörs till stor del av vad beställaren vill betala. Med LEIAB kan vi föra en öppen diskussion och de tar fram den optimala lösningen i förhållande till budgeten, så att det blir ett bra ekonomiskt utfall för alla parter.

73 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 5 Skanska, Jörgen Carlsson Den lokala närvaron är värdefull Jörgen Carlsson, projektchef på Skanska i Lundaregionen, har varit kund hos Leiab under ett tiotal år. Han sätter bl a stort värde på företagets lokala närvaro med säljare i Skåne. Det är lättare att diskutera frågor och olika lösningar om säljaren snabbt kan komma ut och titta på plats, istället för att vi ska sitta och diskutera saken på telefon, säger han. Han berömmer också Leiab för att de alltid är noga med att svara på offerter inom föreskriven tid. Han beställer Leiabs olika modeller till sina projekt som kan vara alla typer bostäder, förvaltningsbyggnader etc. Det är ett bra fönster som lever upp till våra och kundernas krav. Priset ligger ofta rätt, det är snyggt och kvaliteten är bra. Det är sällan som vi har några reklamationer, och i de fall det förekommer ställer alltid Leiab upp och åtgärdar det på ett snabbt och bra sätt. Deras lösning med trä mot aluminium fungerar bra. Vi har aldrig haft några problem med denna lösning i våra projekt, poängterar Jörgen Carlsson.

74 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 16 K O N T A K T I N F O R M A T I O N

75 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 6 Kontor & adresser Huvudkontor Fagersjögatan 3, Mariannelund Telefon Fax Försäljningskontor Lund Revirvägen 3, Lund Telefon Fax Försäljningskontor Karlstad Dagvindsgatan 10, Karlstad Telefon Fax E-post Hemsida

76 17 Ö V R I G T

77 MediaPartner / Stegra Fagersjögatan 3, Mariannelund Telefon , Fax W W W. l e i a b. s e

PRODUKTKATALOG FÖR BÄTTRE FRAMTIDSUTSIKT

PRODUKTKATALOG FÖR BÄTTRE FRAMTIDSUTSIKT PRODUKTKATALOG FÖR BÄTTRE FRAMTIDSUTSIKT FÖNSTERBYTE SÅ GÅR DET TILL BESIKTNING 1 Efter att vi har haft kontakt med dig kanske efter att du beställt en kostnadsfri offert via vår hemsida, bokar vi en tid

Läs mer

NYA FÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS!

NYA FÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS! FÖNSTERGUIDE 13 Fönster för framtiden Fönster för framtiden För inspiration, mer information om våra fönster och närmaste återförsäljare, gå till: www.outline.se OUTLINE FÖNSTERGUIDE 13: NYA FÖNSTER TILL

Läs mer

Vi bygger nya utsikter för dig Villor för individualister Fönsterbyte för bättre boendekomfort Ekonomibyggnader för privatpersoner och företag

Vi bygger nya utsikter för dig Villor för individualister Fönsterbyte för bättre boendekomfort Ekonomibyggnader för privatpersoner och företag Vi bygger nya utsikter för dig Villor för individualister Fönsterbyte för bättre boendekomfort Ekonomibyggnader för privatpersoner och företag utsiktsbyggarna Vi skapar utsikter! Visst kan jag berätta

Läs mer

En dörr och ett fönster står öppet för er

En dörr och ett fönster står öppet för er En dörr och ett fönster står öppet för er Välkommen in Dörrar och fönster med Grunden till Allmogesnickerier lades för mer än 30 år sedan och affärsidén var då som nu att ge våra kunder det där lilla extra

Läs mer

Innehåll Kan bäst kvalitet även innebära lägst pris?

Innehåll Kan bäst kvalitet även innebära lägst pris? 1 Innehåll Kan bäst kvalitet även innebära lägst pris? ytterdörrar sid 4-31 Pardörrar sid 8-11 Framtidens ytterdörrar redan idag sid 12-13 Äkta panel, som förr i tiden sid 16-19 Massivträ sid 24-25 Valmöjligheter

Läs mer

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo!

Balkonginglasning. Vi gör det. trevligare. att bo! Balkonginglasning Vi gör det trevligare att bo! Inglasning en långsiktig och lönsam investering! Att glasa in balkongen är ett klokt beslut oavsett om det gäller dig som bostadsrättsinnehavare, som bostadsrättsförening

Läs mer

Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation

Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation Tekniska lösningar för dina behov vi kan el, vs och ventilation Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens inom el, vs och ventilation tillför våra kunder daglig

Läs mer

50år jubileum 1962-2012

50år jubileum 1962-2012 50år 1962-2012 jubileum 1969 intervju med Elswieg Nyberg Anställdes 1:a mars 1969 och har sedan dess varit företaget trogen Det har varit en fantastisk tid. Tänk när jag började satt jag och byggmästaren

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I EN VÄRLD FULL AV SYSTEMVÄGGAR OCH IDÉER WANDERWALL PRODUKTKATALOG FRÅN MOELVEN EUROWAND. Moelven Eurowand moelven.

VÄLKOMMEN IN I EN VÄRLD FULL AV SYSTEMVÄGGAR OCH IDÉER WANDERWALL PRODUKTKATALOG FRÅN MOELVEN EUROWAND. Moelven Eurowand moelven. VÄLKOMMEN IN I EN VÄRLD FULL AV SYSTEMVÄGGAR OCH IDÉER WANDERWALL PRODUKTKATALOG FRÅN MOELVEN EUROWAND Moelven Eurowand moelven.se WANDERWALL PRODUKTKATALOG Produceras av marknadsavdelningen på Moelven

Läs mer

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

KÖRKORT A FÖR DÖRRSÄLJARE

KÖRKORT A FÖR DÖRRSÄLJARE KÖRKORT A FÖR DÖRRSÄLJARE Beijer Bygg - körkort för dörrar Innehållsförteckning Inledning 4 A-Körkort 4 Modul A1 Allmän dörrkunskap 5 Dörrars användningsområde...5 Modulmått och måttstandard...5 Hängning

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

CHRISTIAN RYDBERG LÄNGTADE HEM OCH FICK NYA KRAFTER NUMMER ETT 2009 ETT KUNDMAGAZINE FRÅN BRUKSPECIALISTEN. HÖGKLASSIG RENOVERING KUNSKAP TILL FRUKOST

CHRISTIAN RYDBERG LÄNGTADE HEM OCH FICK NYA KRAFTER NUMMER ETT 2009 ETT KUNDMAGAZINE FRÅN BRUKSPECIALISTEN. HÖGKLASSIG RENOVERING KUNSKAP TILL FRUKOST ETT KUNDMAGAZINE FRÅN BRUKSPECIALISTEN. NUMMER ETT 2009 HÖGKLASSIG RENOVERING KUNSKAP TILL FRUKOST ETT DAMMFRITT LYFT 120 SKÄL. MINST! MED KÄNSLA FÖR FASADPUTS CHRISTIAN RYDBERG LÄNGTADE HEM OCH FICK NYA

Läs mer

Wingårdhs köpcentrum. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen. DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19

Wingårdhs köpcentrum. Fastighetsförvaltaren STÖRST inom bygg- och fastighetsbranschen. DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Nr 1 2007 DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Jonas Stålnacke, chefsjurist Fastigo. KRÖNIKA Det är inte helt ovanligt att arbetsgivare upptäcker att en arbetstagare av misstag

Läs mer

Omtanke om hus och människor

Omtanke om hus och människor Omtanke om hus och människor JUNGMANSGATAN 15, 413 15 GÖTEBORG, TEL 031-42 84 00, FAX 031-42 84 50 www.kjellberg.se, fastighet@kjellberg.se oesterreichreklam.se Välkommen till ett personligt fastighetsföretag!

Läs mer

Projektbroschyr PROJEKT. Din professionella dörrpartner

Projektbroschyr PROJEKT. Din professionella dörrpartner Projektbroschyr the projekt style 1 PROJEKT Din professionella dörrpartner 2 INNEHÅLL Kvalitetsdörrar till proffs 3 Vad erbjuder vi dig som kund? 4 Effektiv projektstyrning och rådgivning 5 Vi kan projektmarknaden!

Läs mer

drömprojekt för Nokalux

drömprojekt för Nokalux En kundtidning från NOKALUX. www.nokalux.se Friends Arena drömprojekt för Nokalux Biltema kreativa lösningar lyser upp Helsingborg ICA Kvantum närvarovakter ger rätt ljusnivå Filipstads Biograf LED skapar

Läs mer

VÄSTERVIK. Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET. med sina egentillverkade möbler

VÄSTERVIK. Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET. med sina egentillverkade möbler 05 VÄSTERVIK 2011 Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET med sina egentillverkade möbler Höstrusk och harmoni Nu byggs många nya bostäder i Västervik, både villor och bostadsrätter. Kanske just din

Läs mer

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR SÅ VILL GÖTEBORGARNA BO 36 % av göteborgarna går i flyttankar. Det som lockar är närhet till grönområden och ett centralt läge nära butiker. Det visar en ny undersökning som

Läs mer

PROFFSMAGASINET VÅR 2015

PROFFSMAGASINET VÅR 2015 PROFFSMAGASINET VÅR 2015 / Peab bygger i Lund / Optimerad e-handel / OrganoWood i Ängelholm / Kebony vid Slussen / JobbGeneratorn / Spara pengar med solenergi Hörmann släpper ytterligare utföranden till

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

En informationstidning utigven av I.T.K.AB. Läs om aktuella projekt, vad några av kunderna tycker och lite historia om företaget.

En informationstidning utigven av I.T.K.AB. Läs om aktuella projekt, vad några av kunderna tycker och lite historia om företaget. 30år KTH, Campus Valhallavägen, 16 hissar Nya hissar och ombyggnader i Gallerian En informationstidning utigven av I.T.K.AB. Läs om aktuella projekt, vad några av kunderna tycker och lite historia om företaget.

Läs mer

ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE

ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE Okidoki arkitekter och Vallastaden i Linköping Få arkitekter är idag även byggherrar i Sverige. I den här kursen har vi lärt oss att det är så på grund av den kulturella inställningen,

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

DÖRRAR DOORS. www.tfosby.se

DÖRRAR DOORS. www.tfosby.se DÖRRAR DOORS www.tfosby.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ytterdörrar... 3 15 Family Doors... 16 17 Pardörrar... 18 19 Stug- och stalldörrar...20 Specialdörrar... 21 23 Sidoljus...24 Innerdörrar... 25 31 Brand,

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad.

Funktion. Klimat & Miljö. www.funktion.se. Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. Funktion EN TIDNING FRÅN AFFÄRSOMRÅDE INSTALLATION, ÅF-INFRASTRUKTUR JUNI 2008 Klimat & Miljö Tema: Att tänka klokt och vinna stort vid planering av om- och nybyggnad. www.funktion.se >Ledaren När alla

Läs mer

Svenska husgruppen. Magazine. Nr 2 REPORTAGE. Extremt låg elräkning. Att bygga i Åre. Genuint dalahantverk. Skärpta energikrav.

Svenska husgruppen. Magazine. Nr 2 REPORTAGE. Extremt låg elräkning. Att bygga i Åre. Genuint dalahantverk. Skärpta energikrav. Svenska husgruppen Nr 2 REPORTAGE Magazine Extremt låg elräkning Att bygga i Åre Genuint dalahantverk Skärpta energikrav 4VM-hus TREND TIDLÖS TRADITION FÖRSTÄRK INTRYCKET AV DITT DRÖMHUS MED EN ÄKTA LEKSANDSDÖRR

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer