fönsterguide t r Ä b e k l Ä d d a a l u M i n i u M f ö n s t e r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fönsterguide t r Ä b e k l Ä d d a a l u M i n i u M f ö n s t e r"

Transkript

1 fönsterguide t r Ä b e k l Ä d d a a l u M i n i u M f ö n s t e r

2 l e i al b e i af öb nf söt ne sr tg eu ri gd ue i d e : 0 27 : 0 2 i n nfe lh iåk l 1l Innehållsförteckning 1 L E I A B d e t b ä s t a f r å n t v å v ä r l d a r M A R K N A D E R o c h p l a t s e r d ä r v i f i n n s K O N S T R U K T I O N m o d e l l e r m e d v a r i a t i o n 2 I N Å T G Å E N D E F Ö N S T E R g l a s 3 I N Å T G Å E N D E F Ö N S T E R 2 - g l a s a l t e r n a t i v t 3 - g l a s 4 F Ö N S T E R M E D F A S T K A R M 2 - g l a s a l t e r n a t i v t 3 - g l a s 5 I N Å T G Å E N D E F Ö N S T E R D Ö R R g l a s 6 I N Å T G Å E N D E F Ö N S T E R D Ö R R 2 - g l a s a l t e r n a t i v t 3 - g l a s 7 U T Å T G Å E N D E F Ö N S T E R D Ö R R g l a s 8 U T Å T G Å E N D E F Ö N S T E R D Ö R R 3 - g l a s 9 S K J U T D Ö R R 1 0 F Ö N S T E R V A R I A T I O N E R m e d k a r m d j u p 68, 7 8, 8 3, 8 5, 9 5, 1 0 0, 11 0, T I L L B E H Ö R 1 2 K I P P / D R E H e n s m a r t v ä d r i n g s f u n k t i o n 1 3 T E K N I S K D A T A 1 4 M I L J Ö, K V A L I T E T & G A R A N T I E R 1 5 R E F E R E N S O B J E K T 1 6 K O N T A K T I N F O R M A T I O N 1 7 Ö V R I G T

3 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 l e i a b d e t b ä s t a f r å n t v å v ä r l d a r M a r k n a d e r o c h p l a t s e r d ä r v i f i n n s k O n s t r u k t i O n m o d e l l e r m e d v a r i a t i o n 1

4 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 Vi kombinerar det bästa från två världar... LEIAB är en av marknadens ledande tillverkare av fönster i träbeklädd aluminium inåtgående fönster, dreh/kipp fönster, fasta fönster, skjutdörrar, fönsterdörrar och är klart störst inom nischen inåtgående fönster. Det unika med vår konstruktion är att vi kombinerar träets livfullhet med aluminiumets särpräglade formbeständighet och underhållsfrihet som ger en låg livscykelkostnad. På insidan är LEIAB-fönstret ett traditionellt träfönster med den där ombonande känslan. Utsidan är däremot en robust men samtidigt smakfull aluminiumkonstruktion med dränering som helt eliminerar risken för rötangrepp. Det stora inslaget av aluminium ger stabilitet, vilket innebär att fönstren är lättmonterade och behovet av efterjustering är mycket litet. där bara fantasin sätter gränser Vår unika konstruktion innebär att vi har skapat ett näst intill underhållsfritt fönster med oslagbar livslängd. Samtidigt har vi även byggt ett fönstersystem där olika aluminium- och träprofiler kan kombineras till många olika alternativ. Vi har fyra modeller som blivit riktiga storsäljare: Standard, Haga, Ving och Epok. Det går alldeles utmärkt att kombinera ihop olika modellers karm och båge. Sammantaget blir det ett flertal kombinationer som kan fås med önskad prestanda. Oavsett om det handlar om ett modernt designat kontorskomplex eller ett tidigt 1900-talshus så har vi en stil som passar. Det är fritt fram för arkitekten att få utlopp för sin kreativitet. Bara fantasin sätter gränser

5 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 Marknader och platser där vi är representerade Sverige har allt sedan starten 1982 varit LEIABs huvudsakliga marknad. Vi har under de senaste åren erfarit att våra produkter passar utmärkt även på andra marknader. Ca 20 % av vår omsättning går numera på export. I Sverige finns vi representerade, förutom Mariannelund där huvudkontor och fabrik finns, i Lund och Karlstad. Övriga länder där vi är representerade är Norge, Danmark och England. Kontor och adresser finner ni under sista fliken. Huvudkontor Säljkontor LEIAB startade i Mariannelund i Småland Vi är ett 100-tal anställda som strävar efter att förverkliga vår affärsidé: w Att tillverka optimala fönsterkonstruktioner med mycket högt ställda krav på funktion och livslängd w Att med modern teknik och ständiga effektiviseringar kunna erbjuda produkter som bidrar till våra kunders framgång w Att ständigt arbeta för miljövänliga tillverkningsmetoder LEIAB är idag marknadens ledande fönstertillverkare i kombination träklädd aluminium. Tillverkningen uppgår till cirka enheter per år. Sedan 1987 ingår LEIAB i koncernen K-Svets förvaltnings AB.

6 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 Genial konstruktion med många modeller och variationsmöjligheter Underhållsfritt och oslagbar livslängd LEIABs fönsterkonstruktion är unik. Korrosionsbeständig aluminium på utsidan är ett oslagbart material både vad gäller formbeständighet, underhållsfrihet och livslängd. På insidan är LEIAB ett traditionellt träfönster som ger ombonad trivsel. Men det finns en avgörande skillnad. Den genialiska träklädda aluminiumkonstruktionen med vattenavrinning via aluminiumprofilen utesluter rötskador helt. Många modeller och kombinationsmöjligheter Med vår unika konstruktion har vi inte bara åstadkommit ett underhållsfritt fönster med oslagbar livslängd, vi har även byggt ett fönstersystem där olika aluminium- och träprofiler kan kombineras till många olika alternativ. Det finns en kombination för alla tycken och smak. Lägger vi sedan till våra 6 olika karmdjup blir variationsmöjligheterna näst intill oändliga. Den största begränsningen är fantasin. Våra produkter kan tillverkas med alla möjliga glasalternativ. 2-glas, 3-glas och 2+1-glas, invändig- eller utvändig glasning. Bland vår stora variantflora har 4 modeller blivit riktiga storsäljare. K A R M D J U P ( m m ) S T A N D A R D H A G A V I N G E P O K l j u d r e d u k t i o n ( d B ) R W R W R W R W U - v ä r d e ( W / m 2 K ) 1, 0-1, 9 1, 0-1, 9 1, 0-1, 9 1, 2-1, 9 = m ö j l i g k o m b i n a t i o n

7 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 2 I N Å T G Å E N D E F Ö N S T E R g l a s

8 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 2 Inåtgående fönster Standard 2+1-glas K A R M D J U P ( m m ) 7 8 & 9 5 L J U D R E D U K T I O N ( d b ) R W U - V Ä R D E ( W / m 2 K ) 1, 0-1, 9

9

10 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 2 Inåtgående fönster Haga 2+1-glas K A R M D J U P ( m m ) 8 3 & L J U D R E D U K T I O N ( d b ) R W U - V Ä R D E ( W / m 2 K ) 1, 0-1, 9

11

12 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 2 Inåtgående fönster Ving 2+1-glas K A R M D J U P ( m m ) 6 8 & 8 5 L J U D R E D U K T I O N ( d b ) R W U - V Ä R D E ( W / m 2 K ) 1, 2-1, 9

13

14 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 2 Inåtgående fönster Epok 2+1-glas K A R M D J U P ( m m ) 11 0 & L J U D R E D U K T I O N ( d b ) R W U - V Ä R D E ( W / m 2 K ) 1, 2-1, 9

15

16 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 3 I N Å T G Å E N D E F Ö N S T E R 2 - g l a s a l t e r n a t i v t 3 - g l a s

17 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 3 Inåtgående fönster Standard 2-glas alternativt 3-glas I n å t g å e n d e f ö n s t e r g å r a t t f å i a l l a m o d e l l e r S t a n d a r d, H a g a, V i n g o c h E p o k. K A R M D J U P ( m m ) s e r e s p. m o d e l l u n d e r f l i k 1 L J U D R E D U K T I O N ( d b ) R W U - V Ä R D E ( W / m 2 K ) 1, 2-2, 8

18

19 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 F A S T A F Ö N S T E R 2 - g l a s a l t e r n a t i v t 3 - g l a s 4

20 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 4 Fasta fönster Standard 2-glas alternativt 3-glas f a s t a f ö n s t e r 3 - g l a s f a s t a f ö n s t e r 3 - g l a s i n v ä n d i g g l a s n i n g F a s t a f ö n s t e r g å r a t t f å i a l l a m o d e l l e r S t a n d a r d, H a g a, V i n g o c h E p o k. K A R M D J U P ( m m ) s e r e s p. m o d e l l u n d e r f l i k 1 L J U D R E D U K T I O N ( d b ) R W U - V Ä R D E ( W / m 2 K ) 1, 2-2, 8

21

22

23 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 I N Å T G Å E N D E F Ö N S T E R D Ö R R g l a s 5

24 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 5 Inåtgående fönsterdörr Standard 2+1-glas I n å t g å e n d e f ö n s t e r d ö r r g å r a t t f å i a l l a m o d e l l e r S t a n d a r d, H a g a, V i n g o c h E p o k. K A R M D J U P ( m m ) s e r e s p. m o d e l l u n d e r f l i k 1 L J U D R E D U K T I O N ( d b ) R W U - V Ä R D E ( W / m 2 K ) 1, 0-2, 5

25

26 6 I N Å T G Å E N D E F Ö N S T E R D Ö R R 2 - g l a s a l t e r n a t i v t 3 - g l a s

27 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 6 Inåtgående fönsterdörr 2-glas alternativt 3-glas I n å t g å e n d e f ö n s t e r d ö r r g å r a t t f å i a l l a m o d e l l e r S t a n d a r d, H a g a, V i n g o c h E p o k. K A R M D J U P ( m m ) s e r e s p. m o d e l l u n d e r f l i k 1 L J U D R E D U K T I O N ( d b ) R W U - V Ä R D E ( W / m 2 K ) 1, 4-2, 5

28

29 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 7 U T Å T G Å E N D E F Ö N S T E R D Ö R R g l a s

30 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 7 Utåtgående fönsterdörr Standard 2+1-glas U t å t g å e n d e f ö n s t e r d ö r r g l a s g å r a t t f å i m o d e l l e n S t a n d a r d m e d y t t e r - o c h / e l l e r i n n e r b å g e i E p o k. K A R M D J U P ( m m ) 7 8, 8 3, 9 5, & 11 0 L J U D R E D U K T I O N ( d b ) R W U - V Ä R D E ( W / m 2 K ) 1, 2-2, 5

31

32 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 8 U T Å T G Å E N D E F Ö N S T E R D Ö R R 3 - g l a s

33 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 8 Utåtgående fönsterdörr 3-glas U t å t g å e n d e f ö n s t e r d ö r r 2 a l t e r n a t i v t 3 - g l a s g å r a t t f å i m o d e l l e n S t a n d a r d s a m t m e d i n n e r b å g e E p o k. K A R M D J U P ( m m ) 7 8, 8 3, 9 5, & 11 0 L J U D R E D U K T I O N ( d b ) R W U - V Ä R D E ( W / m 2 K ) 1, 2-2, 5

34

35 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 9 S K J U T D Ö R R

36 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 9 Skjutdörr 2-glas alternativt 3-glas S k j u t d ö r r 2 a l t e r n a t i v t 3 - g l a s g å r a t t f å i a l l a m o d e l l e r S t a n d a r d, H a g a, V i n g o c h E p o k. K A R M D J U P ( m m ) 6 8, 7 8 & 8 3 L J U D R E D U K T I O N ( d b ) R W U - V Ä R D E ( W / m 2 K ) 1, 2-2, 8

37

38 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 9 Vår skjutdörridé LEIABs skjutdörrkonstruktion är unik. Korrosionsbeständig aluminium på utsidan är ett oslagbart material både vad gäller formbeständighet och underhållsfrihet. På insidan är våra skjutdörrar som en traditionell träskjutdörr, den ger ombonad trivsel. Men det finns en avgörande skillnad. Den genialiska träklädda aluminiumkonstruktionen med vattenavrinning via aluminiumprofilen utesluter rötskaderisken helt. utesluter rötskaderisken helt Kundanpassade utföranden Skjutdörrens karmyttermått kan millimeteranpassas efter kundens önskemål, allt för att komma ifrån dyra extraarbeten. Karm och bågprofiler väljer du i profilerat eller slätt utförande. Det är enkelt att matcha in LEIABs skjutdörrar i fasader och innemiljöer. Aluminiumdelen pulverlackas enligt NCS färgsystem eller RAL-skalan. Trädelen täckmålas, laseras eller klarlackas. En mängd specialglas finns att välja på t.ex energiglas, ljudrutor, solskyddsglas m.m. 10 års garanti lämnas mot kondens och dammbildning mellan glas i både 2-glas och 3-glasskjutdörrar.

39 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k Låst läge. Skjutdörr i stängt läge. 2. Med handtaget i glidläge kan skjutdörren enkelt skjutas i sidled. Du blir inte utlåst om dörren går igen. 3. Vädringsläge. Dörren kan inte skjutas, låst i lutande läge ( kipp -läge). Kvalitetssäkring Produktionen hos LEIAB är kvalitetssäkrad. Skjutdörrarna är godkända och P-märkta av Statens provnings- och forskningsinstitut.

40 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 9 Öppningsmöjligheter V å r a s k j u t d ö r r a r k a n f å s i d e s s a u t f ö r a n d e n. D ö r r b r e d d u p p t i l l m m. H ö j d m a x m m.

41 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 F Ö N S T E R V A R I A T I O N E R m e d k a r m d j u p 6 8, 7 8, 8 3, 8 5, 9 5, 1 0 0, 11 0,

42 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 0 Exempel på kombinationsmöjligheter av modell Standard Karmdjup 78 eller 95 mm

43 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 0 Exempel på kombinationsmöjligheter av modell Haga Karmdjup 83 eller 100 mm

44 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 0 Exempel på kombinationsmöjligheter av modell Ving Karmdjup 68 eller 85 mm

45 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 0 Exempel på kombinationsmöjligheter av modell Epok Karmdjup 110 eller 127 mm

46 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 11 T I L L B E H Ö R

47 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 11 Tillbehör Persienn Väggdelar Ventil Smygpanel Spröjs Vädringslucka T i l l v å r a p r o d u k t e r e r b j u d e r v i e t t s t o r t u r v a l a v t i l l b e h ö r. U n d e r d e n n a f l i k v i s a r v i n å g r a a v d e a l l r a v a n l i g a s t e.

48

49

50

51

52

53

54

55 12 K I P P / D R E H e n s m a r t v ä d r i n g s f u n k t i o n

56 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 2 Kipp/Dreh Sido-bottenhängt fönster 8 viktiga fördelar 1. Snabb luftväxling. Ett sido-bottenhängt fönster kan öppnas fullt i sidohängt läge och ger då snabb utvädring när så behövs (se bild C). A Kipp/Dreh-fönster i stängt läge. 2. Behaglig ventilation. Med bibehållen intrångssäkerhet. T ex nattvädring (se bild B). 3. Underhåll. Genom beslagets konstruktion är underhållsbehovet minimalt. Ett par droppar olja en gång per år är allt som behövs. Möjlighet finns att med ett enkelt handgrepp justera så att korrekt tätning bibehålles över fönstrets hela livslängd. 4. Putsning. Sker enkelt och bekvämt inifrån rummet utan stegar eller riskfyllt klättrande (se bild C). B Kipp/Dreh-fönster i ventilationsläge. 5. Utrymning. Lämnar fönsteröppningen 100%-igt fri och obehindrad om du måste ut snabbt (se bild C). 6. Intrångssäkerhet. För extra säkerhet kan beslaget förses med extra djupa låskolvar runt hela fönsterbågen. 7. Lättmanövrerat. Då handtaget vrides till något av de tre standardlägena reagerar fönstret motsvarande oavsett hur stort eller tungt det är. C Kipp/Dreh-fönster i putsläge. 8. Kvalitet. Ett sido-bottenhängt fönster sluter tätt! Ingen annan beslagningstyp ger tätare fönster. Kyla, värme och buller stannar där de hör hemma utanför. Stängt läge Ventilations-läge Puts-läge

57 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 13 T E K N I S K I N F O R M A T I O N

58 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 3 Teknisk information Funktionsklass: D Nr Värmegenomgång: Ljudreduktion: Brandskydd: U-värde 2,0 till 1,0 W/m 2o C R w 34dB till 46dB R a,tr 28dB till 41dB E15 och E30 Aluminium: Strängpressad aluminiumprofil 6063-T6, SS Ytbehandling: Anodisering natur 15 my Anodisering färg 20 my Polyesterpulver min. 60 my, max 140 my synlig yta Trä: Enligt svensk standard SS Ytbehandling: Enligt svensk standard SS Täckfärg min. 70 my, max 90 my Klarlack min. 70 my, max 90 my Lasyr och klarlack min 70 my, max 90 my Infästning: Karmdjup: Beslag: Glas: Förborrade för montage, täckplugg ingår 68 mm-127 mm Finns i ett stort urval när det gäller säkerhetsbeslag, stängningsbeslag, uppställnings- och vädringsbeslag samt olika typer av handtagsmodeller De flesta på marknaden förekommande glastyper

59 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 3 Typgodkännanden för brand Vi på Leiab försöker alltid vara lyhörda för marknadens krav och önskemål. Livslängd, underhåll, ljudreduktion och inte minst energiförbrukning har alltid haft stort fokus. Vi ligger därför också mycket långt framme vad gäller prestanda och kvalitet. Vi ser nu att kraven på att bygga brandsäkert ökar i Sverige och utomlands och har därför tagit fram en ny serie fönster för just detta ändamål. Fönstren är testade hos SP i Borås och typgodkända enligt nedanstående tabell. Produkt ei ew e Fast fönster karmdj min 45 min 60 min Öppningsbart fönster karmdj min 45 min 45 min Öppningsbart fönster karmdj min 45 min 45 min

60 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 14 M I L J Ö, K V A L I T E T, G A R A N T I E R & P - M Ä R K N I N G

61 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 4 Vi värnar om naturen Naturligtvis har vi en klart utarbetad miljöpolicy som produktionen följer från order till leverans av färdiga produkter vi använder till exempel vattenbaserad färg vid målning av trädetaljerna. Som första fönstertillverkare har vi börjat lackera aluminiumprofiler på ett sätt som innebär att krom helt ersatts av miljövänliga substanser. Att använda återvinningsbara material i vår produktion är en självklarhet. Generösa garantier LEIAB har en mängd specialglas att välja mellan, till exempel energiglas, ljudrutor, solskyddsglas med flera. Redan våra standardglas ger i vår unika konstruktion en så bra ljudreduktion att det är få tillverkare som kan mäta sig med dem. Vi lämnar tio års garanti mot kondens och dammbildning mellan rutorna i både 2-glas- och 3-glasfönster. På tillvalssidan finns ett brett urval av beslag, persienner, ventiler med mera. LEIAB lämnar följande garantier: w 5 års garanti på fönster och beslagsfunktion w 10 års garanti mot kondens mellan glasen i isolerrutan

62 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 4 Miljöpolicy LEIAB har en uttalad målsättning att arbeta och verka för en bättre miljö genom att i sin verksamhet: Utveckla enkla, lättskötta och energisnåla fönster Utveckla fönster med god ljudreduktion för den inre miljön Sträva efter miljövänligare tillverkningsprocess Sträva efter att tillmötesgå kundens miljökrav Sträva efter resurssnålare tillverkningsprocesser Källsortering av emballage Sträva efter återvinningsbart returemballage Sträva efter metoder att minska resursförbrukningen Sträva efter att samarbeta med miljömedvetna underleverantörer Sträva efter att varudeklarera samtliga ingående material i fönstret Miljöarbetet skall ingå som en naturlig del i LEIABs kvalitetsinriktade organisations synsätt och känsla med kunden i centrum. Kvalitetspolicy LEIABs slutprodukt skall vara ett resultat av en kvalitetsinriktad organisations synsätt och känsla med kunden i centrum. Personligt ansvar, engagemang och befogenheter för all personal att inom budgeterade och överenskomna ramar ansvara för tilldelade arbetsuppgifter samt uppföljning och dokumentation. Kvalitet är alla anställdas angelägenhet och ansvar Vårt kvalitetssystem skall uppfylla SS-ISO 9001 och vara under ständig utveckling med uppföljning och dokumentation Kvalitet har högsta prioritet och skall ses som en naturlig del i den dagliga verksamheten Arbetet skall lösas med ansvar och lojalitet mot varandra

63 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 4

64 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 R E F E R E N S O B J E K T 15

65 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 5 Alton Arkitekter, Börje Lindström Rätt balans mellan modern kvalitet och gammal miljö Alton Arkitekter i Örebro arbetar helst med träfönster, men vid projekteringen av ett hus för seniorboende i Askersund var kravet underhållsfria fönster. Då blev det LEIAB:s modell Standard med epokbåge. Vi hittade en balans mellan funktionalitet och anpassning till kringliggande miljö, säger Börje Lindström som ansvarade för projektering, byggledning och besiktning. Alton Arkitekter arbetar gärna med projekt i kulturhistoriska miljöer, eller i anslutning till dessa. Projektet i Askersund innebar nyproduktion av 14 lägenheter i gammal trästadsmiljö. Den private byggherren ville ha underhållsfria fönster och samtidigt gällde det att hitta något som kändes rätt i förhållande till omgivningen. Tillsammans med byggentreprenören diskuterade man olika lösningar och kom fram till att modellen Standard från LEIAB var det bästa alternativet. Här hade man ett underhållsfritt fönster med epokytterbåge som gav ett linjespel och skuggbildningar som påminde om ett träfönster med kittfals. Även dialogen med LEIAB har under arbetets gång fungerat mycket väl. Dessutom har fönstret relativt smala karm- och bågdimensioner så att det blir mycket glasyta som släpper in ljus. Kompromissen mellan kvalitet och hänsyn till övriga miljön kändes bra, säger Börje Lindström.

66 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 5 Sews Arkitekter, Kurt Svensson Vi ville både ha snygg design och kvalitet Valet av fönster hade stor betydelse när Sews Arkitekter projekterade byggandet av ett tiovåningshus i kvarteret Stensjön i centrala Malmö. Dels behövdes glas med bra ljudreduktion och dels ville vi ha fönster som smälte ihop med arkitekturen. Vi har goda erfarenheter av LEIAB och därför valde vi deras YB Epok med kittfals eftersom vi inte ville ha ett fönster som var helt platt, utan hade mer liv och rörelse, säger Kurt Svensson, arkitekt och en av fyra delägare. Sews är en arkitektfirma med sex anställda som främst arbetar med husprojekt i Malmöregionen och den speciella inriktningen är vårdboende. Kvarteret Stensjön som projekterats på uppdrag åt Stadsfastigheter i Malmö är ett sådant exempel. Här finns dagverksamhet, LSS-boende och vårdboende, men även tre våningar med ordinärt boende. Eftersom lägenheterna är ganska små, ca 30 kvm, har vi förhöjt känslan av rymd med ett burspråk i varje lägenhet så att det kommer in mycket ljus. Då blir det samtidigt många fönster och vi ville ha både snygg design och kvalitet. De valde 2+1-fönster med persienn emellan och eftersom huset ligger i en bullrig miljö behövdes glas med bra ljudreduktion. Vi har haft ett långt samarbete med LEIAB och vi föreskriver deras fönster till de hus vi projekterar. Produkterna håller mycket hög kvalitet till ett bra pris, poängterar Kurt Svensson.

67 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 5 SWECO FFNS, Jonas Kjellander Det behövdes en levande fönsterprofil Kontorsfastigheten i centrala Örebro låg i ett riksintressant kulturminnesmärkt område och ombyggnationen till bostäder skulle smälta in i den gamla miljön. Samtidigt hade beställaren krav på fönsterbågar i aluminium på utsidan Det var utmaningen för arkitekten Jonas Kjellander på Sweco FFNS i Örebro som valde LEIAB:s modell Ving. Vanliga släta fönsterprofiler gav fasaden ett för platt intryck. Jag ville ha en mer levande profil som bättre passade ihop med omgivningen, säger Jonas Kjellander som under de efterforskningarna kom i kontakt med Leiab. Och fann det han sökte. Jag ville ha en bågprofil med industriell karaktär och association till stålprofiler. Jag fastnade direkt för Ving eftersom den vingformade profilen skapade ett livfullt skuggspel i karmoch bågprofilen, säger Jonas Kjellander. Ombygganden från kontorsfastighet till bostäder innebar att fasaden fick ett helt nytt utseende med franska balkonger och större fönsterhål. En del förändringar gjordes för att fönstren skulle anpassas till det aktuella projektet och här tycker Jonas Kjellander att LEIAB visade god samarbetsförmåga.

68 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 5 Fastighets AB Förvaltaren, Hans-Olof Olsson LEIAB:s pris låg bäst till i förhållande till kvaliteten Fastighets AB Förvaltaren har genom åren monterat in nästan nya fönster i sina hyresfastigheter och blivit en av LEIAB:s enskilt största kunder. Vi tycker att de har högkvalitativa underhållsfria fönster och våra hyresgäster gillar deras lösning, säger Hans- Olof Olsson, chef för teknisk förvaltning i det av Sundbybergs kommun ägda fastighetsbolaget. I bolagets bostadsbestånd ingår ca 9400 hyresrätter och ett flertal av hyreshusen har de senaste åren bytt ut sina gamla träfönster mot nya och underhållsfria LEIAB-fönster. Det började med en offentlig upphandling för fem år sedan när vi skulle byta fönster i ett område. LEIAB var med i den upphandlingen och låg bäst till vad avsåg pris och kvalitet. Upphandlingen innebar option på nästa projekt ifall vi var nöjda med det första. Fastighetsbolaget har därefter fortsatt att byta ut gamla träfönster mot LEIABfönster. Omdömet från hyresgästerna har varit positivt. De berömmer möjligheten att kunna öppna fönstret i ett vädringsläge och ett putsläge, säger Hans-Olof Olsson.

69 l el ie ai ab b f öf ön ns ts et re rg gu ui di de e : 0: 02 2 f lf il k i k 1 15 Brf Kaffebacken, Bengt Pettersson Välj vad ni vill, bara det är Leiab Bengt Pettersson, ordförande i bostadsrättsföreningen Kaffebacken, gjorde klart förutsättningarna för byggentreprenörerna när föreningen skulle byta alla fönster. Välj vilket fönster ni vill, bara det är ett LEIAB! De nio trevåningshusen som nyligen fick nya fönster ligger i kvarteret Spelet i södra delen av Norrköping och är byggda i mitten av 60-talet. Efter åtskilliga ommålningar och försök med plåtbeklädnad hände det till slut det oundvikliga med fönstren träet hade angripits av röta. Fönstren var tvungna att bytas och då ville man samtidigt ha ett underhållsfritt alternativ med lättputsade fönster. Vi utvärderade sju underhållsfria alternativ och kom fram till att LEIAB hade bästa lösningen. Vi fastnade bl a för det inåtvända vädringsläget. Jag var till och med nere i deras fabrik och tittade på tillverkningen. Som gammal inköpare blev jag imponerad av flödet i produktionen och den ordning de hade, säger Bengt Pettersson. Aluminium på utsidan och trä på insidan kändes som den optimala lösningen, fortsätter Bengt och berättar att byggentreprenören Hammarlund & Jarl sammanlagt har bytt 1400 fönster. Föreningen valde modellen Epok för dess livfullhet och mjuka linjer. Det ser väldigt snyggt ut och vi är mycket nöjda, avslutar Bengt Petterson.

70 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 5 Asplunds Bygg, Håkan Fernström Speciella förutsättningar kräver flexibilitet När det är speciella förutsättningar så väljer Asplunds Bygg AB i Örebro ofta LEIAB:s lösningar. De är flexibla och gör de modifieringar som krävs. Är det miljöer med krav på hög ljudreduktion är LEIAB ofta det bästa valet, säger Håkan Fernström, ansvarig för inköp på Asplunds Bygg.. Företaget har genom åren blivit en stor kund till LEIAB och nyligen använde man deras fönster vid två projekt i kvarteret Fåfängan i Örebro. I det ena fallet var det ombyggnation av en äldre hotellbyggnad till 26 lägenheter. Där valde vi modellen Epok eftersom det är ett fönster som väl harmonierade den ursprungliga byggstilen. I det andra fallet handlade det om nyproduktion av 24 lägenheter och där valde man karm av modellen Haga och båge av modellen Ving som passar väl ihop med den moderna tidens design. Speciellt i båda projekten var att det rörde sig om stora enheter. I kvarteret Dimman har Asplunds Bygg i egen regi köpt en fastighet som varit livsmedelshall och gjort om till sju bostäder som kommunen hyr för gruppboende. Till detta hus valde vi karm av modell Standard samt Epokytterbåge.

71 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 5 BA Bygg, Bert Andersson De ser lösningar som jag själv inte tänkt på Som byggmästare vill Bert Andersson ha hjälp med att välja rätt fönster till sina objekt. Vänder jag mig till en traditionell byggmarknad så får jag ingen hjälp, men LEIAB.s säljare engagerar sig alltid i mina projekt. De ser lösningar som jag själv inte tänkt på och den servicen är oerhört värdefull för mig, säger Bert Andersson som använt fönster från LEIAB i 15 års tid. Hans företag Bert Andersson Byggnads AB finns i Eslöv och har tio anställda som främst arbetar mot den lokala marknaden. Bert Andersson hyllar också lösningen med inåthängda fönster och separata bågar i aluminium respektive trä. Fördelen är att man kan lyfta av ena bågen eller ta karmen för sig själv och då blir monteringen mycket lättare, jämfört med att lyfta upp ett helt fönster. Ur arbetsmiljösynpunkt innebär detta att min anställda slipper tunga lyft. Han byggföretag uppför också egna fastigheter och nyligen stod ett flerbostadshus med 44 lägenheter i kvarteret Gåsen klart. Här monterade han LEIAB:s modell Haga. Jag ville ha en modern design, men inte alltför platt. Kittfalsen på fem millimeter kändes därför helt rätt eftersom det gav liv och rörelse. LEIAB.s konstruktion garanterar också en lång livslängd eftersom det aldrig blir någon kondens mellan fönsterbågarna inte ens när fönsterlisten börjar bli sliten. Och ytterbågen i aluminium behöver aldrig målas om.

72 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 5 Kungsfiskaren, Niklas Nyman De hittar kvalitativa lösningar till rätt pris Niklas Nyman, inköpare på Kungsfiskaren Bygg och Fastighet AB, vill ha pålitliga leverantörer och en rak kommunikation. Vi har ett bra samarbete med LEIAB. Om det uppstår problem kring en beställning så tar de tag i det och hör av sig till oss. Sådant är oerhört värdefullt eftersom vi arbetar efter en tidsbestämd projektplan, poängterar Niklas. Kungsfiskaren är ett Stockholmsbaserat dotterbolag till byggkoncernen Peab med 300 anställda och en årsomsättning på ca 600 Mkr. Företaget har de senaste åren haft ett flertal uppdrag åt AB Svenska Bostäder, där man valt fönster från LEIAB. Vi har bland annat haft två byggprojekt intill Essingeleden och Huddingevägen där det är intensiv trafik. Där valde vi LEIAB bl för att vi var tvungna att ha fönsterglas med bra ljudreduktion, säger Niklas Nyman. Han lyfter också fram LEIAB:s flexibilitet när det gäller att hitta bra kvalitativa lösningar till rätt pris. Fönstervalet avgörs till stor del av vad beställaren vill betala. Med LEIAB kan vi föra en öppen diskussion och de tar fram den optimala lösningen i förhållande till budgeten, så att det blir ett bra ekonomiskt utfall för alla parter.

73 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 5 Skanska, Jörgen Carlsson Den lokala närvaron är värdefull Jörgen Carlsson, projektchef på Skanska i Lundaregionen, har varit kund hos Leiab under ett tiotal år. Han sätter bl a stort värde på företagets lokala närvaro med säljare i Skåne. Det är lättare att diskutera frågor och olika lösningar om säljaren snabbt kan komma ut och titta på plats, istället för att vi ska sitta och diskutera saken på telefon, säger han. Han berömmer också Leiab för att de alltid är noga med att svara på offerter inom föreskriven tid. Han beställer Leiabs olika modeller till sina projekt som kan vara alla typer bostäder, förvaltningsbyggnader etc. Det är ett bra fönster som lever upp till våra och kundernas krav. Priset ligger ofta rätt, det är snyggt och kvaliteten är bra. Det är sällan som vi har några reklamationer, och i de fall det förekommer ställer alltid Leiab upp och åtgärdar det på ett snabbt och bra sätt. Deras lösning med trä mot aluminium fungerar bra. Vi har aldrig haft några problem med denna lösning i våra projekt, poängterar Jörgen Carlsson.

74 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 16 K O N T A K T I N F O R M A T I O N

75 l e i a b f ö n s t e r g u i d e : 0 2 f l i k 1 6 Kontor & adresser Huvudkontor Fagersjögatan 3, Mariannelund Telefon Fax Försäljningskontor Lund Revirvägen 3, Lund Telefon Fax Försäljningskontor Karlstad Dagvindsgatan 10, Karlstad Telefon Fax E-post Hemsida

76 17 Ö V R I G T

77 MediaPartner / Stegra Fagersjögatan 3, Mariannelund Telefon , Fax W W W. l e i a b. s e

fönsterguide t r Ä b e k l Ä d d a a l u M i n i u M f ö n s t e r

fönsterguide t r Ä b e k l Ä d d a a l u M i n i u M f ö n s t e r fönsterguide t r Ä b e k l Ä d d a a l u M i n i u M f ö n s t e r l e i al b e i af öb nf söt ne sr tg eu ri gd ue i d e 2 0 120 0: 01 30 : 0 3 i n nfe lh iåk l 1l Innehållsförteckning 1 L E I A B d e

Läs mer

det bästa av två världar! Svensktillverkade träbeklädda aluminiumfönster sedan 1982

det bästa av två världar! Svensktillverkade träbeklädda aluminiumfönster sedan 1982 det bästa av två världar! Svensktillverkade träbeklädda aluminiumfönster sedan 1982 Å ena sidan varma och mjuka LEIAB är en av marknadens ledande tillverkare av fönster i träbeklädd aluminium. Vi har inåtgående

Läs mer

Fönster Förberedelser och montageinstruktioner

Fönster Förberedelser och montageinstruktioner Fönster Förberedelser och montageinstruktioner Kontrollera att fönstret inte skadats under Fönstret bör inte monteras med bågen i karmen. Ta ur bågen genom att ta av den från gångjärnen.. När karmen är

Läs mer

FÖNSTERUPPGRADERING. Effektiv fastighetsförvaltning med modern teknik.

FÖNSTERUPPGRADERING. Effektiv fastighetsförvaltning med modern teknik. FÖNSTERUPPGRADERING Effektiv fastighetsförvaltning med modern teknik. SOM NYA FÖNSTER. FAST SNABBARE. OCH BILLIGARE. Som fastighetsförvaltare vet du vilket jobb det är att måla och underhålla träfönster.

Läs mer

När innovativt tänkande och gediget kunnande möts. Aluminiumfönster utöver det vanliga

När innovativt tänkande och gediget kunnande möts. Aluminiumfönster utöver det vanliga När innovativt tänkande och gediget kunnande möts Aluminiumfönster utöver det vanliga Vi öppnar fönstret till vår värld. Vill du ha ett helt underhållsfritt fönster som inte behöver målas om varken på

Läs mer

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Ett fönster för generationer Fönster tillhör de mest utsatta partierna i ett hus de skall stå emot

Läs mer

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Ett fönster för generationer Fönster tillhör de mest utsatta partierna i ett hus de skall stå emot

Läs mer

VIKDÖRRAR SKJUTDÖRRAR FÖNSTER FÖNSTERDÖRRAR

VIKDÖRRAR SKJUTDÖRRAR FÖNSTER FÖNSTERDÖRRAR VIKDÖRRAR SKJUTDÖRRAR FÖNSTER FÖNSTERDÖRRAR VIKDÖRRAR Stor öppning med vikdörr Våra vikdörrar är mycket efterfrågade vid både om- och ny byggna tion. Du kommer närmare naturen varje dag hela året. Allt

Läs mer

Det bästa av två världar!

Det bästa av två världar! Det bästa av två världar! Svensktillverkade träbeklädda aluminiumfönster sedan 1982 2013-2014:1 Å ena sidan varma och mjuka LEIAB är en av marknadens ledande tillverkare av fönster i träbeklädd aluminium.

Läs mer

Fönsterbyte med VELFAC

Fönsterbyte med VELFAC Fönsterbyte med VELFAC Förord Har du tröttnat på att lägga tid och pengar på skrapning och målning av fönster? VELFAC fönster har strängpressad aluminium på utsidan, vilket kräver minimalt underhåll samtidigt

Läs mer

Fönsterbyte med VELFAC

Fönsterbyte med VELFAC Fönsterbyte med VELFAC Förord Har du tröttnat på att lägga tid och pengar på skrapning och målning av fönster? VELFAC fönster har strängpressad aluminium på utsidan, vilket kräver minimalt underhåll samtidigt

Läs mer

HOGSTAD Fönster. Den enkla lösningen. HOGSTAD Fönster

HOGSTAD Fönster. Den enkla lösningen. HOGSTAD Fönster HOGSTAD Fönster Den enkla lösningen HOGSTAD Fönster En smartare lösning, enkelt, snabbt och lönsamt När det är dags! Till slut går det inte längre att blunda för slitna fönster, där färg flagnar och trä

Läs mer

Elit Tradition 2+1. Fönsterfakta 1 (7) Familj Sidhängda fönster EKU, EKU2, EKU3, altandörr EKUD/EKUD2

Elit Tradition 2+1. Fönsterfakta 1 (7) Familj Sidhängda fönster EKU, EKU2, EKU3, altandörr EKUD/EKUD2 Elit Tradition 2+1 Fönsterfakta Familj Sidhängda fönster EKU, EKU2, EKU3, altandörr EKUD/EKUD2 Material Trä av lamellimmad svensk furu. Glas 2+1-glas U-värde 1,3 W/m 2 K Glasningsutförande 2-glas isolerruta

Läs mer

Nyhet! Dubbelt upp i ny design. Elit Vision Elit Retro. elitfonster.se

Nyhet! Dubbelt upp i ny design. Elit Vision Elit Retro. elitfonster.se nde 0 Nyhet! Dubbelt upp i ny design elitfonster.se Två stilmedvetna val Ditt val av fönster spelar stor roll för hela upplevelsen hemma hos dig. Ljuset, ljudet och känslan. I Elitfönsters nya design range

Läs mer

Fönster med goda framtidsutsikter

Fönster med goda framtidsutsikter Fönster med goda framtidsutsikter Fönsterteamet vi erbjuder fönster som håller vad de lovar Fönsterteamet ingår i samma koncern som Enomic Fönster. Enomic är ett svenskägt företag som startade sin produktion

Läs mer

BYGGTILLBEHÖR FÖNSTER. 10-års garanti EKONOMIBYGGNAD HYRESHUS BOSTADSHUS INDUSTRI

BYGGTILLBEHÖR FÖNSTER. 10-års garanti EKONOMIBYGGNAD HYRESHUS BOSTADSHUS INDUSTRI BYGGTILLBEHÖR FÖNSTER 10-års garanti ALLTID MÅTTANPASSADE FÖNSTER EKONOMIBYGGNAD HYRESHUS BOSTADSHUS INDUSTRI ALLTID MÅTTANPASSAT OCH EKONOMISKT Det är både smart och prisvärt att köpa fönster från Borga.

Läs mer

Fönsterrenovering gör fönstren lika vackra som förr, fast bättre. refond Fönsterrenovering

Fönsterrenovering gör fönstren lika vackra som förr, fast bättre. refond Fönsterrenovering Fönsterrenovering gör fönstren lika vackra som förr, fast bättre refond Fönsterrenovering Huset läcker energi Av husets tillförda energi försvinner 35 % genom fönstren. 15% ventilation Välkommen till Prefond

Läs mer

Kipp-Dreh fönster 2+1

Kipp-Dreh fönster 2+1 Kipp-Dreh fönster 2+1 EA KFI KD Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm. Insida Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om). Exempel: Storlek 5/10 M innebär karmytterbredd

Läs mer

FÖNSTERFINAL! OnlineByggvaror.se. Alltid fraktfritt i hela Sverige www.onlinebyggvaror.se Din närmsta bygghandel 0321-35001.

FÖNSTERFINAL! OnlineByggvaror.se. Alltid fraktfritt i hela Sverige www.onlinebyggvaror.se Din närmsta bygghandel 0321-35001. OnlineByggvaror.se FÖNSTERFINAL! Sid 3-4 Kvalitetsdörrar för ett bättre pris! Sid. 5 Portar med kvalitet och stil! Köket-vårt viktigaste rum! Sid. 6 Sid. 7 Smidigare kan det inte bli! När du handlar hos

Läs mer

Arkadien 5, Linköping

Arkadien 5, Linköping Arkadien 5, Linköping Brf. Nackspegeln, Fruängen Snidex Renova uppfyller de flesta önskemål en fastighetsägare kan ha på en framtida fönsterförändring. God ekonomi, hög prestanda, lågt underhåll, stor

Läs mer

Snidex Renova uppfyller de flesta önskemål en fastighetsägare kan ha på en framtida fönsterförändring.

Snidex Renova uppfyller de flesta önskemål en fastighetsägare kan ha på en framtida fönsterförändring. Brf. Nackspegeln, Fruängen Snidex Renova uppfyller de flesta önskemål en fastighetsägare kan ha på en framtida fönsterförändring. God ekonomi, hög prestanda, lågt underhåll, stor flexibilitet, tilltalande

Läs mer

Trä/aluminiumfönster. fabriker håller tidsenlig kvalitet och prestanda.

Trä/aluminiumfönster. fabriker håller tidsenlig kvalitet och prestanda. Fönster Från ruta ett till precis det fönster huset behöver I det moderna sättet att bygga och renovera hus får detaljerna gärna stå i centrum. Genuina, välgjorda kvalitetsfönster och fönsterdörrar ger

Läs mer

Fönster för alla slags drivkrafter. Och speciellt starka viljor.

Fönster för alla slags drivkrafter. Och speciellt starka viljor. Fönster Fönster för alla slags drivkrafter. Och speciellt starka viljor. Att ändamålen helgar medlen är ett uttryck som mycket väl passar in när det kommer till val av fönster. Två bra faktore r att utgå

Läs mer

Fast fönster Karmfast fönster 3-glas isolerruta

Fast fönster Karmfast fönster 3-glas isolerruta Fast fönster Karmfast fönster 3-glas isolerruta VIRKESKVALITET: Lamellimmad furu. UTFÖRANDE & BESLAGNING: In- och utsida i trä. Karm med monterad 3-glas isolerruta. Ej öppningsbart. Karmförband limmade

Läs mer

kvalitetsfönster från småland Valfrihet och känsla ger fönsterglädje

kvalitetsfönster från småland Valfrihet och känsla ger fönsterglädje kvalitetsfönster från småland Valfrihet och känsla ger fönsterglädje innehåll Fasta fönster FK/AFK... 4 trä och trä/aluminium Vridfönster VF/AVF... 5 trä och trä/aluminium sidohängda fönster sf/asf...

Läs mer

Tidlösa fönster. renoveringssystem

Tidlösa fönster. renoveringssystem Tidlösa fönster renoveringssystem BSAB X2.1 Sfb (31)X Sept 2005 Eländes elände... Nu har färgen börjat flagna på fönstren igen. Det är ju bara några år sedan vi hade målarna här. Kittet har visst lossnat

Läs mer

Fast fönster Karmfast 3-glas isolerruta

Fast fönster Karmfast 3-glas isolerruta Fast fönster Karmfast 3-glas isolerruta VIRKESKVALITET: Lamellimmad furu UTFÖRANDE & BESLAGNING: Underhållsfri utsida i mattlackerad aluminium. Insida i trä. Karmar med monterad 3-glas isolerruta. Ej öppningsbar.

Läs mer

Anvisningar F Ö R M O N T E R I N G, J U S T E R I N G & S K Ö T S E L

Anvisningar F Ö R M O N T E R I N G, J U S T E R I N G & S K Ö T S E L Anvisningar F Ö R M O N T E R I N G, J U S T E R I N G & S K Ö T S E L Innehållsförteckning 3 M o n t e r i n g s a n v i s n i n g f ö n s t e r M o n t e r i n g s a n v i s n i n g f a s t k a r m 5

Läs mer

Inåtgående fönster och altandörrar

Inåtgående fönster och altandörrar Inåtgående fönster och altandörrar projekt Hemmafönster projekt Kvalitet och trygghet är våra ledord. Vi är en division i Inwidokoncernen som är till för dig som proffskund - vi arbetar för dig, men har

Läs mer

Fönster, fönsterdörr, vikfönster, terrassdörr SFB 1074 med lågt U-värde

Fönster, fönsterdörr, vikfönster, terrassdörr SFB 1074 med lågt U-värde Fönster, fönsterdörr, vikfönster, terrassdörr SFB 1074 med lågt U-värde SFB 1074 kan fås i två utföranden. I det ena utförandet har profilerna isolerats med 30 mm glasfiberarmerade polyamidlister. I det

Läs mer

Sidohängt kopplat fönster Inåtgående 2+1 glas

Sidohängt kopplat fönster Inåtgående 2+1 glas OBJEKT alu Sidohängt kopplat fönster Inåtgående 2+1 glas VIRKESKVALITET: Lamellimmad furu UTFÖRANDE & BESLAGNING: Insida i trä. Utsida med aluminiumbeklädnad. Sidohängt med inåtgående kopplade bågar. Kan

Läs mer

Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster

Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster Funktion estetik & ett brett utbud! Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster www.hogstadaluminium.se Ditt projekt vårt engagemang! VI TAR ANSVAR HELA VÄGEN Hogstad Aluminium AB är ett av marknadens

Läs mer

www.kronfonster.se Sveriges största tillverkare av underhållsfria fönster och

www.kronfonster.se Sveriges största tillverkare av underhållsfria fönster och www.kronfonster.se Sveriges största tillverkare av underhållsfria fönster och Fabriksförsäljning av fönster, dörrar och uterum VI kommer från Småland. Från Stenriket som Vilhelm Moberg skrev. I stenriket

Läs mer

Fast fönster Karmfast fönster 3-glas isolerruta

Fast fönster Karmfast fönster 3-glas isolerruta Fast fönster Karmfast fönster 3-glas isolerruta VIRKESKVALITET: Lamellimmad furu. UTFÖRANDE & BESLAGNING: In- och utsida i trä. Karm med monterad 3-glas isolerruta. Ej öppningsbart. Karmförband limmade

Läs mer

F Ö N STE R F Ö N STE R

F Ö N STE R F Ö N STE R FÖNSTER FÖNSTER 02 teknova.se BREVKOPIAN FÖNSTERBYTE & FÖNSTERRENOVERING FÖNSTER Fönster i dålig kondition är ett stort bekymmer på många fastigheter men det finns lösningar. Vi kan hjälpa dig med allt

Läs mer

Fönster. Produktblad 2015

Fönster. Produktblad 2015 Fönster Produktblad 2015 Välkommen till Hos oss hittar du ett brett sortiment av fönster och dörrar till stall, industrier, stugor, villor, garage m.m. Wester Byggträ AB är beläget i hjärtat av Västra

Läs mer

Kontur inåtgående. Hemmafönster Projekt. projekt

Kontur inåtgående. Hemmafönster Projekt. projekt Kontur inåtgående Hemmafönster Projekt projekt Kontur inåtgående Fönstret med attityd! Ett fönster från Konturserien ger ökad känsla av kvalitet. Fönster med hög prestanda och en speciellt framtagen utvändig

Läs mer

Kvillsfors - serien. NorDan Kvillsfors fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar. Produktbeskrivning

Kvillsfors - serien. NorDan Kvillsfors fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar. Produktbeskrivning 47 Kvillsfors - serien Inåt- och utåtgående fönster, fast karm samt fönsterdörrar med isolerglaskassetter eller kopplad 2+1 båge. Karm och båge i furu Isolerad varmkant mellan glasen 3-glas med två energiglas

Läs mer

VACKERT OCH HÖGST PERSONLIGT

VACKERT OCH HÖGST PERSONLIGT VACKERT OCH HÖGST PERSONLIGT Fönster och fönsterdörrar 300 kr 2 VÄLKOMMEN till den äkta fönsterkänslan Inget är så betydelsefullt för ditt hus som dina fönster. Med Sunnerbo Fönster får du personlighet

Läs mer

Ditt fönster in i framtiden...

Ditt fönster in i framtiden... Ditt fönster in i framtiden... Ditt hus får sin exteriöra karaktär via fönstren. Med fönstren får huset sin känsla och själ. Det är fönsterpartierna som länkar samman ditt hem med naturen utanför. Och

Läs mer

En ny standard för svensk fönstertradition

En ny standard för svensk fönstertradition En ny standard för svensk fönstertradition Svensk fönstertradition och modern teknik i skön harmoni Det är dags att släppa traditionen och tänka modernt även när det gäller fönster! I Sverige är trätraditionen

Läs mer

85 års Hantverkstradition 1924 2009. Gediget hantverk med moderna metoder

85 års Hantverkstradition 1924 2009. Gediget hantverk med moderna metoder 85 års Hantverkstradition 1924 2009 Gediget hantverk med moderna metoder Fönstret släpper in ljus och luft i rummet. Det förmedlar kontakt med yttervärlden och ger karaktär åt ditt hus. När du investerar

Läs mer

Sapa Building System. Energieffektiva lösningar

Sapa Building System. Energieffektiva lösningar Sapa Building System Energieffektiva lösningar Omkring 8 % av jordskorpan består av aluminium. Sapa Fasadsystem 4150 SSG Structural Glazing Vårt system för Structural Glazing bygger på bassystemet 4150

Läs mer

EA KFILkd. Fakta. Insida. Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.

EA KFILkd. Fakta. Insida. Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm. EA KFILkd Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm. Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om). Exempel: Storlek 5/10 M innebär karmytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd

Läs mer

BALKONG OCH INGLASNING

BALKONG OCH INGLASNING BALKONG OCH INGLASNING 02 teknova.se SVETSAREN BALKONGER, RÄCKEN & INGLASNINGAR LIVET UTANFÖR LÄGENHETEN Med de idéer, tankar och tekniska lösningar som finns idag kan balkongen få en både individuell

Läs mer

Älvdalsfönster AB Gediget hantverk med moderna metoder

Älvdalsfönster AB Gediget hantverk med moderna metoder 90 års Fönstret släpper in ljus och luft i rummet. Det förmedlar kontakt med yttervärlden och ger karaktär åt ditt hus. När du investerar i fönster ska du inte tumma på kvalitén. Älvdalsfönster är ett

Läs mer

KONTUR. inåtgående. projekt

KONTUR. inåtgående. projekt KONTUR inåtgående projekt Kontur inåtgående Fönstret med attityd! Ett Elitfönster från Konturserien ger stor kvalitetskänsla. Fönster med hög prestanda och en speciellt framtagen utvändig profil, passar

Läs mer

Pivåhängda takfönster

Pivåhängda takfönster Pivåhängda takfönster Fönsterfakta Familj Pivåhängda takfönster. Material Trä med utvändig aluminiumbeklädnad. vitmålat (RAL 9010) eller klarlackat som standard, övriga RAL-kulörer som tillval. Trädetaljer

Läs mer

Fönster Produktblad 2013

Fönster Produktblad 2013 Fönster Produktblad 2013 Välkommen till Hos oss hittar du ett brett sortiment av fönster och dörrar till stall, industrier, stugor, villor, garage m.m. Wester Byggträ AB är beläget i hjärtat av Västra

Läs mer

VI HAR ETT SMARTARE ALTERNATIV GRUNDELS FÖNSTERSYSTEM - DET LÖNSAMMA MILJÖVALET

VI HAR ETT SMARTARE ALTERNATIV GRUNDELS FÖNSTERSYSTEM - DET LÖNSAMMA MILJÖVALET Byt inte fönster! VI HAR ETT SMARTARE ALTERNATIV GRUNDELS FÖNSTERSYSTEM - DET LÖNSAMMA MILJÖVALET Det lönsamma miljövalet Vår platsbyggda isolerruta 75% lägre kostnad än att byta fönster. 20% minskad energiförbrukning

Läs mer

Kopplad fönsterdörr Utåtgående 1+1 glas

Kopplad fönsterdörr Utåtgående 1+1 glas Kopplad fönsterdörr VIRKESKVALITET: Lamellimmad furu UTFÖRANDE & BESLAGNING: In- och utsida i trä. Sidohängd fönsterdörr med kopplade bågar. Karm och bågförband limmade och spikade/skruvade. Tätningslist

Läs mer

Fönster och fönsterdörrar. Svensktillverkade med säkerhet som standard. Nu även med aluminiumbeklädnad!

Fönster och fönsterdörrar. Svensktillverkade med säkerhet som standard. Nu även med aluminiumbeklädnad! Fönster och fönsterdörrar Svensktillverkade med säkerhet som standard Nu även med aluminiumbeklädnad! Svensktillverkade fönster och med säkerhet som standard Våra fönster tillverkas av erkänt duktiga hantverkare

Läs mer

POLSTAR AB. Konsumentprislista 2014

POLSTAR AB. Konsumentprislista 2014 POLSTAR AB Konsumentprislista 2014 LEVERANSTID 4-6 VECKOR, RUNDA OCH SPECIAL 6-8 VECKOR UNDERHÅLLSFRIA FÖNSTER OCH DÖRRAR. Rätt produkt till rätt pris www.polstar.se 1 Allmän produktinformation om CT 70

Läs mer

Ytterdörrar & fönster från Helsingedörren

Ytterdörrar & fönster från Helsingedörren Ytterdörrar & fönster från Helsingedörren www.helsingedorren.se 2015 Välkommen till Helsingedörren! Vi är ett företag från Hälsingland som startades 2006. Hos oss står du som kund alltid i centrum, vi

Läs mer

SAPA FÖNSTER Minimalt underhåll med god inomhuskomfort

SAPA FÖNSTER Minimalt underhåll med god inomhuskomfort 10 Minimalt underhåll med god inomhuskomfort Sapa Fönster 10 Vårt isolerade fönstersystem 10 med ett profildjup på mm ger ett lågt U-värde samt hög luftoch vattentäthet. Den effektiva tätningen bidrar

Läs mer

Modern design. Bestående värde för ditt hem

Modern design. Bestående värde för ditt hem Modern design Bestående värde för ditt hem 2 Berlings Glas Berlings Glas 3 Berlings Glas- och Aluminiumspecialisten Vi erbjuder högkvalitativa och genomtänkta lösningar för hela huset. Fönster, dörrar,

Läs mer

Takfönster. För en ljusare tillvaro. Använd naturligt ljus J.O. OHLSSONS TRÄINDUSTRI AB

Takfönster. För en ljusare tillvaro. Använd naturligt ljus J.O. OHLSSONS TRÄINDUSTRI AB Takfönster För en ljusare tillvaro Använd naturligt ljus J.O. OHLSSONS TRÄINDUSTRI AB Släpp in ljuset med våra takfönster Ett takfönster är det perfekta alternativet för dig som vill skapa en spännande

Läs mer

Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM. Fönster Fasader Skjut- och vikpartier

Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM. Fönster Fasader Skjut- och vikpartier Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM Fönster Fasader Skjut- och vikpartier Innehåll Fönster 4-6 Glas 7 Profilsystem 8-9 Skjut-och vikpartier 10-11 Fasader 12-13 Entré 14-15 Energi

Läs mer

Minimerat underhåll och ökad komfort. Fönster 1074 SX

Minimerat underhåll och ökad komfort. Fönster 1074 SX Minimerat underhåll och ökad komfort Fönster 1074 SX 2 Kontorshus för KMD i Skejby, Århus, med Sapa fönster 1074. Arkitekt: Arkitema AS. Sapa Fönster 1074 SX Extraisolerat fönster med lågt U-värde uppfyller

Läs mer

Kulturfönstret. Ett värmande fönster står. på glänt för dig som vill göra en tidsenlig renovering eller ett nybygge i gammal stil...

Kulturfönstret. Ett värmande fönster står. på glänt för dig som vill göra en tidsenlig renovering eller ett nybygge i gammal stil... Kulturfönstret Ett värmande fönster står på glänt för dig som vill göra en tidsenlig renovering eller ett nybygge i gammal stil... Hur väljer man fönster Den här broschyren är till för att ge lite inspiration

Läs mer

ASSA Allswing. Top Swing. Öppningsbeslag för vridfönster. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Allswing. Top Swing. Öppningsbeslag för vridfönster. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Allswing ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Top Swing Öppningsbeslag för vridfönster Innehållsförteckning Sida Innehåll ASSA Allswing 4 Ett unikt produktkoncept för framtidens

Läs mer

Sapa Fönster 1086/SX/PX. Högisolerat upp till passivhusnivå

Sapa Fönster 1086/SX/PX. Högisolerat upp till passivhusnivå Sapa Fönster 0/SX/PX Högisolerat upp till passivhusnivå Sapa Fönster 0, 0 SX och 0 PX Sapa Fönster 0 grundar sig på en stabil konstruktion med mm djupa profiler. Det är grundisolerade med 42 mm glasfiberarmerade

Läs mer

Elit Complete Alu. Fönsterfakta 1 (8)

Elit Complete Alu. Fönsterfakta 1 (8) Elit Complete Alu Fönsterfakta Familj H-fönster AFH (vändbart 180 ), sidhängda fönster AFS, AFS2, AFS3, fast karm AFK, altandörr ADF/ADK, ADF2/ADK2. Material Trä av lamellimmad och fingerskarvad svensk

Läs mer

Funderar ni på att byta fönster?

Funderar ni på att byta fönster? Funderar ni på att byta fönster? Att byta fönster skall man bara behöva göra en gång i livet. Investeringen är stor och det finns mycket information att ta ställning till. Estetik EEller rätt fönster till

Läs mer

Windoor fönsterrenovering. Tidlösa fönster

Windoor fönsterrenovering. Tidlösa fönster Windoor fönsterrenovering Tidlösa fönster Vi gör ditt gamla fönster som nytt Windoor har de smarta och lönsamma alternativen till att måla eller byta fönster. Våra olika renoveringssystem gör det enkelt

Läs mer

fönster lyftgliddörrar ytterdörrar

fönster lyftgliddörrar ytterdörrar made in sweden fönster lyftgliddörrar ytterdörrar snyggt, smart och energieffektivt. när du väljer era. Allt fler ansluter sig till skaran som inser vikten av minskad energiförbrukning. Och i takt med

Läs mer

Montering och bruksanvisning. PVC fönster

Montering och bruksanvisning. PVC fönster Montering och bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Drevisolering, alternativt fogskum Leverans och lagring

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning Domlux Fönstermanual och skötselanvisning 2015-02-20 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas i underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas

Läs mer

HEL ÖPPNING MED VIKDÖRR Från Markfönster i Fotskäl

HEL ÖPPNING MED VIKDÖRR Från Markfönster i Fotskäl HEL ÖPPNING MED VIKDÖRR Från Markfönster i Fotskäl Vikdörren är otroligt flexibel. När du öppnar den blir öppningen mycket större än en skjutdörr kan erbjuda. Du kan ha mer än en gångdörr. Vikdörren går

Läs mer

SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET

SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET SKAPA TRIVSEL OCH SKÖNHET DIN KOMPLETTA BALKONGLEVERANTÖR Balkongräcken, spröjs 4-5 Balkongräcken, glas 6-7 Balkongräcken, perforerad plåt 8-9 Balkongräcken, med dekorlister 10-11 Balkongräcken, kombinerade

Läs mer

Elit MF Duo. Fönsterfakta 1 (6) Familj Sidhängda fönster MF, MF2, MF3, överkantshängt MFÖ, enkeldörr MFD.

Elit MF Duo. Fönsterfakta 1 (6) Familj Sidhängda fönster MF, MF2, MF3, överkantshängt MFÖ, enkeldörr MFD. Elit MF Duo Fönsterfakta Familj Sidhängda fönster MF, MF2, MF3, överkantshängt MFÖ, enkeldörr MFD. Material Trä av lamellimmad svensk furu. Glas 2-glas isolerruta. U-värde 1, W/m2 K. Ljudreduktion Fönster

Läs mer

Förläng ditt hus och din säsong Skjutdörrar för inglasning av uterum, verandor och balkonger

Förläng ditt hus och din säsong Skjutdörrar för inglasning av uterum, verandor och balkonger Förläng ditt hus och din säsong Skjutdörrar för inglasning av uterum, verandor och balkonger Med våra olika skjutdörrsystem har du möjlighet att skapa en skräddarsydd inglasning utifrån dina behov och

Läs mer

Prisbok 2010:1 FÖNSTER FÖNSTERDÖRRAR FRI FORM TAKFÖNSTER

Prisbok 2010:1 FÖNSTER FÖNSTERDÖRRAR FRI FORM TAKFÖNSTER Prisbok 2010:1 FÖNSTER FÖNSTERDÖRRAR FRI FORM TAKFÖNSTER Elitfönsters fördelar Ställ krav på dina fönster när det blir dags att byta! Många anser att vi har Sveriges bästa fönster. Att vi blev Bäst i Test

Läs mer

Rätt solavskärmning...

Rätt solavskärmning... Skugga ditt företag PERSIENNER MARKISER VÄV VÄV SCREEN MARKISER VÄV NER MARKISER VÄV INREDN PERSIENNER JALUSI VÄV TR PERSIENNER MARKISER VÄV PERSIENNER SCREEN VÄV TR PERSIENNER MARKISER VÄV NER MARKISER

Läs mer

Balkongräcken. BSAB X6.3 Sfb (33)X Juni 2003

Balkongräcken. BSAB X6.3 Sfb (33)X Juni 2003 Balkongräcken BSAB X6.3 Sfb (33)X Juni 2003 Bra totalekonomi Windoor är en av marknadens ledande tillverkare av räcken för balkonger, loftgångar, terrasser och franska dörrar. Det gäller såväl renovering

Läs mer

PRISLISTA 2013. Fönster för framtiden OUTLINE PRISLISTA 2013: NYA FÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS!

PRISLISTA 2013. Fönster för framtiden OUTLINE PRISLISTA 2013: NYA FÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS! PRISLISTA 2013 önster för framtiden OUTLINE PRISLISTA 2013: NYA ÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS! INNEHÅLL SÄKERHETSGLAS ÖR ÖNSTER OCH DÖRRAR 4 Krav på personsäkerhet i bostäder enligt BBR. LAGERPRODUKTER

Läs mer

Aluminium in Architecture. Gränslös öppenhet. WICSLIDE S82/S86 Skjutdörrar

Aluminium in Architecture. Gränslös öppenhet. WICSLIDE S82/S86 Skjutdörrar R Aluminium in Architecture Gränslös öppenhet WICSLIDE S82/S86 Skjutdörrar Dörrar som öppnar gränser Skjutdörrar som i stängt läge fungerar som en transparant vägg, släpper in ljus, suddar ut rummets

Läs mer

Pivåhängda takfönster

Pivåhängda takfönster Fönsterfakta Familj Pivåhängda takfönster. Material Trä med utvändig aluminiumbeklädnad. Insida vitmålat (NCS S 0502-Y) eller klarlackat som standard (ej prosky) övriga RAL-kulörer som tillval. Trädetaljer

Läs mer

Pivåhängda takfönster

Pivåhängda takfönster Fönsterfakta Familj Pivåhängda takfönster. Material Trä med utvändig aluminiumbeklädnad. Insida vitmålat (NCS S 0502-Y) eller klarlackat som standard (ej prosky) övriga RAL-kulörer som tillval. Trädetaljer

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning 2009-12-10 Domlux Montering av fönster 1 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas för extra

Läs mer

Underhållsfria fönster

Underhållsfria fönster Underhållsfria fönster Innehåll Kan bäst kvalitet även innebära lägst pris? UNDERHÅLLSFRIA FÖNSTER Vi menar det. När du ska investera i dörrar eller fönster, så är inköpspriset en viktig del. Vi har inte

Läs mer

SAPA GLASPARTI 3074/3050 Isolerat och oisolerat

SAPA GLASPARTI 3074/3050 Isolerat och oisolerat 3074/3050 Isolerat och oisolerat Sapa Glasparti 3074 3074 Glaspartier består av isolerade, 74-138 mm djupa aluminiumprofiler. Glasning utförs från insidan med glasningslister. Yttre och inre fogband har

Läs mer

Elit Original Alu Fönster, AFH H-fönster, utåtgående glidhängt

Elit Original Alu Fönster, AFH H-fönster, utåtgående glidhängt -U-värde 1,2 -aluminiumklädd utsida Utsida Produktfamilj Produkttyp Öppningsbarhet Material Namn Beskrivning Glas U-värde Ljudreduktion Karmdjup Glasdagmått Elit Original Alu Fönster Utåtgående glidhängt

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

Svensk kvalitet och Japansk effektivitet

Svensk kvalitet och Japansk effektivitet TOMOKU HUS FÖNSTER Svensk kvalitet och Japansk effektivitet Den japanska precisionen, tekniken och kvaliteten är välkänd världen över. Kombinationen med hantverkskunnandet, den månghundraåriga erfarenheten

Läs mer

Produktinformation Santex vikdörrar

Produktinformation Santex vikdörrar Produktinformation Santex vikdörrar Santex vikdörrar är lättmanövrerade och man får största möjliga öppning med dessa partier. Uw-värde på hela konstruktionen är vid 3-glas låga 1,29. Aluminium: Karmdimension:

Läs mer

Fönster. Prislista 1-2008. prislista 1-2008

Fönster. Prislista 1-2008. prislista 1-2008 Fönster Prislista 1-2008 prislista 1-2008 Välkommen till Allmoge! Allmogefönster i Edsbyn är ett företag som förenar den norrländska traditionen med dagens moderna krav på kvalitet. Vi tänker lite annorlunda

Läs mer

Av de 130 som svarat är 61 EJ intresserade att byta fönster 69 ÄR intresserade att byta fönster Fördelningen är lika mellan Alt 1 och Alt 2

Av de 130 som svarat är 61 EJ intresserade att byta fönster 69 ÄR intresserade att byta fönster Fördelningen är lika mellan Alt 1 och Alt 2 Förfrågan om intresse att renovera fönster Har skickats ut till alla 176 hus inom Akalladalen 130 hus har svarat Av de 130 som svarat är 61 EJ intresserade att byta fönster 69 ÄR intresserade att byta

Läs mer

VISION. galler glas plane DESIGNADE BALKONGRÄCKEN MED INNOVATIVA LÖSNINGAR

VISION. galler glas plane DESIGNADE BALKONGRÄCKEN MED INNOVATIVA LÖSNINGAR VISION galler glas plane DESIGNADE BALKONGRÄCKEN MED INNOVATIVA LÖSNINGAR VISION glas En svävande balkong där naturen speglar sig i glasen. VISION glas klarglas utvändigt 800 VISION klarglas 800 invändigt

Läs mer

PRISLISTA 2014 OUTLINE PRISLIS TA 2014: RIKTIGT BRA FÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS!

PRISLISTA 2014 OUTLINE PRISLIS TA 2014: RIKTIGT BRA FÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS! PRISLISTA 2014 OUTLINE PRISLIS TA 2014: RIKTIGT BRA FÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS! Prislistan gäller fr o m 3 februari 2014 Outline i Sverige AB, 2014 Outlines produkter tillverkas efter vår standard avseende

Läs mer

Elit Tradition 1+1. Fönsterfakta 1 (7) Familj Sidhängda fönster F, F2, F3, F2H, F4, F6, överkantshängt FÖ, enkeldörr FD, pardörr FD2.

Elit Tradition 1+1. Fönsterfakta 1 (7) Familj Sidhängda fönster F, F2, F3, F2H, F4, F6, överkantshängt FÖ, enkeldörr FD, pardörr FD2. Elit Tradition 1+1 Fönsterfakta Familj Sidhängda fönster F, F2, F3, F2H, F4, F6, överkantshängt FÖ, enkeldörr FD, pardörr FD2. Material Trä av lamellimmad svensk furu. Glas Kopplat 1+1. U-värde 2,5 W/m

Läs mer

Välkommen till Allmoge! Innehåll

Välkommen till Allmoge! Innehåll PRISLISTA 2011 Välkommen till Allmoge! Svenska hus står sig länge. Visst renoveras och moderniseras det som aldrig örr, men summan är ändå att husen i vårt land byggts i lera tidsepoker med olika stilar

Läs mer

V ackert & högst personligt!

V ackert & högst personligt! V ackert & högst personligt! FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR MED SÄKERHET SOM STANDARD 3-GLASFÖNSTER Kvalitet, det syns känns! Våra fönster verkas i småländska Nybro. H finns traditioner kunnande inom träbearbetning,

Läs mer

Fast fönster Karmfast 3-glas isolerruta

Fast fönster Karmfast 3-glas isolerruta Fast fönster Karmfast 3-glas isolerruta VIRKESKVALITET: Lamellimmad furu UTFÖRANDE & BESLAGNING: Underhållsfri utsida i mattlackerad aluminium. Insida i trä. Karmar med monterad 3-glas isolerruta. Ej öppningsbar.

Läs mer

Fönster för livet. Energifönster för byte, renovering och nybyggnation

Fönster för livet. Energifönster för byte, renovering och nybyggnation Fönster för livet Energifönster för byte, renovering och nybyggnation En god investering Valet av fönster får konsekvenser för många år framåt. Därför lönar det sig att välja fönster med omsorg och med

Läs mer

Elit Complete Trä. Fönsterfakta 1 (9)

Elit Complete Trä. Fönsterfakta 1 (9) Elit Complete Trä Fönsterfakta Familj H-fönster EFH (vändbart 180 ), sidhängda fönster EFS, EFS2, EFS3, överkantshängda fönster EFÖ, fast karm EFK, enkeldörr EDF/EDK, pardörr EDF2/EDK2. Material Trä av

Läs mer

FÖNSTER PRISLISTA

FÖNSTER PRISLISTA FÖNSTER PRISLISTA 1-2010 Välkommen till Allmoge! Allmogefönster är ett företag som förenar den norrländska traditionen med dagens moderna krav på kvalitet. Vi tänker lite annorlunda och strävar hela tiden

Läs mer

Fönster för framtiden PRISLISTA 2012-1

Fönster för framtiden PRISLISTA 2012-1 Fönster för framtiden PRISLISTA 2012-1 Innehåll fönster med isolerruta Vridfönster, sidhängda fönster, fast karm samt enkel- och parfönsterdörrar med eller utan aluminiumklädd utsida. Överkantshängda.

Läs mer

Teknisk Beskrivning. Fönster

Teknisk Beskrivning. Fönster Teknisk Beskrivning Fönster 15-141 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA KRAV... 3 2.1 sidohängda fönster i trä/aluminium.... 3 2.2 glidhängda fönster i trä/aluminium.... 4 2.3 sidohängda fönster

Läs mer

FÖNSTER OCH DÖRR I LÄTTVÄGG. Anpassade för rationellt montage i lättvägg

FÖNSTER OCH DÖRR I LÄTTVÄGG. Anpassade för rationellt montage i lättvägg FÖNSTER OCH DÖRR I LÄTTVÄGG Anpassade för rationellt montage i lättvägg Sapa Fönster 1074 och 1086 i lättvägg Vårt isolerade fönstersystem 1074 med ett profildjup på 74 mm ger ett lågt U-värde samt hög

Läs mer