ISO curtain ger både komfort och ekonomisk vinst! Av: Emil Lindgren, Anna Agerup, Fredrik Stubberud och Karin Petrusson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ISO curtain ger både komfort och ekonomisk vinst! Av: Emil Lindgren, Anna Agerup, Fredrik Stubberud och Karin Petrusson"

Transkript

1 Sammanfattning Isolerande Gardin Alla vill sänka kostnaderna för uppvärmning av sitt hem! Hela 37 % av värmeförlusten i ett vanligt hem/hus försvinner ut genom dess fönster. Dagens lösning på detta problem är att byta ut fönstren, vilket ofta innebär omfattande kostnader. Vi har tagit fram ett revolutionerande alternativ till detta, ISO curtain. Gardinens material isolerar 250 % bättre än den vanliga väggisoleringen! Det här har vi möjliggjort genom att föra samman dagens vanliga kassettgardiner med det mycket väl isolerande(värme och ljud) ämnet Aerogel. En vanlig kassettgardin kan lamineras med detta superflexibla material, och tillsammans skapa den revolutionerande gardinen. Efter att studerat materialet närmre fick vi även reda på att det även stänger ute värme, om man så önskar en solig sommardag (nedkylningskostnaderna för ett hus skulle alltså minska), samt att den är mycket ljudisolerande -> ett stort plus för de som bor vid motorvägar etc. Potentialen hos vår produkt, i marknads synpunkt, anser vi vara mycket hög. Många vill idag slippa extra kostnader för uppvärmning, och obehagligt drag från fönstren. Det har hittills alltså krävts en fönsterrenovering för att möjliggöra detta. Då vi nu tagit fram detta, mycket billigare, alternativ blir denna önskan tillgänglig inte bara de med bra/stabil inkomst utan för alla! Det kommer dessutom att finnas olika budget alternativ, helt automatiserad eller helt manuell, utefter konsumentens önskemål. ISO curtain ger både komfort och ekonomisk vinst! Av: Emil Lindgren, Anna Agerup, Fredrik Stubberud och Karin Petrusson

2 Innehållsförteckning Inledning 1 Problemformulering 1-2 Genomförande 3 Resultat 4 Slutsats 5 Bilagor Aerogel, faktablad Loggbok

3 Inledning Under vinterhalvåret är uppvärmningen av svenska hushåll en stor energitjuv. Men all den värme som energin alstrar kommer inte de boende till godo. Dåligt isolerade fönster är en sådan energitjuv. Äldre hus har ofta de gamla fönstren kvar. Har man dåligt isolerade fönster insisterar fönstermarknaden på att man i längden tjänar på att byta ut tvåglasfönster till treglasfönster som är ett betydligt mer isolerande. Genomsnittskostnaden för att byta ett standardfönster är dock kr. För att byta ut alla fönster i en vanlig villa kan kostnaderna bli mycket omfattande. Vi frågade oss om det inte skulle kunna finnas ett billigare och mer praktiskt alternativ att minska värmespillet och kostnaderna. Vår idé är att istället för att byta ut fönster installera kassettgardiner som håller inne värmen på vintern, håller en behagligt sval temperatur under varma sommardagar och isolerar från ljud från t.ex. bil- och tågtrafik. Vår idé är baserad på en aerogel som Aerogel AB har tagit fram och som företaget har patent på. AeroGel AB har bl.a. blivit utsedda till bästa miljönyhet i september 2010 och företaget har blivit medlem i Cleantech Inn Sweden där kravet är att företaget har god potential att bli framtidens vinnare i ett hållbart samhälle. Aerogel är ett miljövänligt och återvinningsbart material med mycket låg densitet och hög porositet. Aerogel har isolerande funktioner. Den kassettgardin vi tagit fram består av ett tyg, helst ett ljus tyg för att släppa in dagsljuset, på vilket det miljövänliga och återvinningsbara materialet aerogel laminerats. Den här rapporten kommer att innehålla en beskrivning av problemet, förslag till lösning och vägen mot den perfekta produkten, med andra ord resultatet och en slutsats att runda av med! Problemformulering Problemet med värmespillande fönster finns det redan en lösning på, byta fönstrena till treglasfönster istället för tvåglasfönster. Men genomsnittskostnaden att byta ett standard fönster kostar 4000 kr. Det blir en stor summa som få har råd med. Vi hade ett problem där slösandet av energi var stor men lösningen är förhållandevis dyr. Så innan vi började utveckla vår produkt gjorde vi en kravlista utifrån vad vi tyckte var viktigast. Vi ville att det skulle var en produkt som alla fastighetsägare har råd köpa dvs. inte för dyr i inköp. Det skulle således också betyda lägre uppvärmningskostnader. Den skulle också vara miljövänlig, återvinningsbar och att produkten leder till att man framförallt sparar energi.

4 För att illustrera vår idé med att man ska ta vara på värmen eller kylan gjorde vi en imageboard

5 Genomförande Hur har vi gått tillväga? Vi har arbetat enligt designprocessen, problemet var för hög energiförbrukning i hemmet! Vi brainstormade fram en rad olika potentiella idéer som skulle lösa detta problem, läste på om deras potential och såg till vår kravlista som var; Primärkrav Minskad energiförbrukning Ekonomiskt tillgänglig för alla Miljövänlig Sekundärkrav Återvinningsbar Komfortingivande Estetiskt tilltalande Efter detta valde vi ISO curtain, vi ansåg att den uppfyllde vår kravlista bäst. Den hade dessutom önskvärda krav utöver våra, ljudisolering. Eftersom vi utgick från en kasettgardin var designen redan given, så för oss blev känslan vår produkt skulle medföra väldigt viktig, så vi gjorde en form av imageboard som vi utgick ifrån, men man skulle nog snarare kunna kalla det en moodboard. (Se under problemformuleringen) Nu började vårt jobb mot att optimera vår produkt så mycket som möjligt, var skulle vi placera den i fönstret för bäst effekt? etc. För att hålla kolla på detta förde vi anteckningar i en loggbok som var tillgänglig för alla. Då kunde vi se tillbaka på alla slutsatser vi gjort under tidens gång för att sedan sammanställa detta till vår slutprodukt. Det fanns ett problem, Aerogel var fortfarande under utvecklingsstadiet. Vi ville på något sätt få bekräftat att vår idé var möjlig att senare producera. Vi tog därför kontakt med företaget Aerogel AB, som ansåg vår idé fullt möjligt, då materialets potential att samarbeta med andra material blivit fastställd. Vi delade under hela tidens gång upp arbetet mellan de fyra av oss, två jobbade för visualisering av produkten och två med den faktiska tekniken och potentialen hos produkten. I slutändan blev vi alla mycket nöjda med resultatet.

6 Resultat Efter våra olika undersökningar, efterforskningar och analyser så kom vi fram till ISOCURTAIN. Den isolerande gardinen som isolerar vid två* av de tre främsta värmeläckagen vid fönstret, dvs vid fästet av glaset och listen. Gardinen är i princip uppbyggd som en vanlig kassettgardin och priset är inte så mycket större. Men den stora skillnaden från vanliga kassettgardiner är materialet, grunden är en tunn vävd bomullsgardin men det speciella är att den är laminerad med ett 5mm tjockt lager av aerogel(se Bilaga). På grund av aerogels speciella egenskaper så har vi ett koncept med en ljudisolerande, värmeisolerande och snygg kassettgardin. Aerogelen är dock fortfarande i utvecklingsfasen och det finns inget fast pris än, men på grund av Svenska Aerogel ABs speciella framställningsmetod så har priset sjunkit rejält från det föregångna aerogel. Den nya aerogelen har också förbättrade egenskaper. Tack vare att gardinen appliceras vid fönstrets list så kommer det bli ett luftrum mellan gardinen och glaset, vilket leder till ännu bättre isolering. Aerogel har ca 2.5 gånger bättre värmeisoleringsförmåga än vanlig isolering, på grund av detta och luftrummet så skapas det en tillfällig isoleringsvägg då gardinen är nerrullad som nästan kan jämföras med en vanlig vägg. *A & B Dock så kommer det fortfarande läcka ut värme då gardinerna inte är nerrullade hela tiden, meningen är att de ska rullas ner på natten, samt användas som vanliga gardiner för att stänga ute solljus. En annan funktion är ljudisoleringsförmågan som är speciellt bra för aerogelen, om det låter mycket ute så kan man rulla ner gardinerna och minska ljudet då en stor del av ljudet kommer in via fönstren. Tack vare den bra isoleringen så kommer också kylraset i stort sett att försvinna då gardinen är nedrullad, dvs. den kalla strålningen man känner när man står vid ett kallt fönster. Gardinen fungerar också lika bra på sommaren då det krävs energi för att kyla ner huset, eftersom gardinen också håller ute värme så minskas energibehovet. Vi har också bestämt att variera utbudet med hjälp av olika färger, mönster och dylikt. Det finns också som alternativ att man installerar ett system så att man kan rulla ner gardinerna med ett knapptryck. Eller ett system där rullgardinerna rullas ner automatiskt när solen går upp/ner eller med hjälp av en timer.

7 Här ser vi ett tydligt exempel på hur gardinen skulle löpa i en skena.

8 Slutsats Idén med vår produkt är simpel: spara värmen, utan att behöva byta fönster. Vi skippade att försöka hitta ett sätt att få värme ur blommor (att tända eld på dem verkade inte så smart), lampor? Dumt att skapa mer värme när idén är att bevara den. Gardin? Perfekt! Steg två: hur? Vi kollade igenom olika tyger och isolerings material, men för att isolera tillräckligt behövde vi nästan 20 cm tjocka madrasser framför fönstret vilket inte var speciellt attraktivt. Jakten på material fortsatte och ett tag kändes det ganska hopplöst, tills vi hittade materialet Aerogel. Materialet har beskrivits tidigare i rapporten men i kort: det isolerar mer än dubbelt så bra som vanlig isolering (Ex. fiberglas), är super lätt, och är så enkelt att bryta ner att det går att äta. Ett idealiskt material, som hittills varit för dyrt att använda till något annat ändamål än att bygga rymdstationer, men som nu tack vare ett svenskt företag är mycket lättare och billigare att tillverka. Vi tänkte laminera ett tunt ljusinsläppande tyg med Aerogel för att få viss ljusinstrålning utan att förlora värme. Produkten är inom alla rimliga mått fungerande, materialet är tillgängligt, behovet finns, och det ligger på en pris nivå under att byta fönster för minst 5000 kr per fönster. Produkten mer än levde upp till våra förväntningar, vi upptäckte ett material som tidigare inte varit lönsamt. Produkten är minst sagt miljövänlig och den kommer att ta vara på värme och spara en bra summa pengar för konsumenten, samt isolera oönskat ljud, ännu en bra egenskap hos Aerogel. Slutprodukten blev den revolutionerande gardinen ISO curtain.

9 Bilaga 1 Aerogel AB Fakta Vårt koncept Svenska Aerogel tillverkar och levererar unika, miljövänliga och återvinningsbara aerogelmaterial för en rad industriella applikationer. Materialen och tillverkningsprocessen är patenterade. Med hjälp av nanoteknologi, utvecklar vi kundanpassade aerogelmaterial för högt specialiserade funktioner. Vår teknik ger oss möjlighet att skapa högpresterande, mångsidiga aerogelmaterial till en låg kostnad Intressanta användningsområden Exempel på områden där våra material kan ge nya intressanta och förbättrade produkter är: Molekylär filtrering av gaser och vätskor Isoleringsmaterial Absorption av oljor och fetter Produkter med låg vikt Färg och bläck Betong och spackel Gips Katalytisk bärare Kosmetika Medicin Teknik Svenska Aerogel AB har utvecklat en ny och avsevärt förenklad metod för att framställa aerogelmaterial vilka uppvisar tekniska egenskaper jämförbara och i vissa fall bättre än den klassiska aerogelen. Målsättningen var inledningsvis att utveckla ett återvinningsbart gasfiltermedium för selektiv filtrering och rening av luft. De fördelaktiga egenskaperna gör materialen lämpliga även för användning i en rad andra tekniska tillämpningar. Egenskaperna hos en aerogel bestäms i hög grad av porstrukturen. Omkring 95% av materialets volyme består av porer. Forskning vid gruppen för Materialteknik vid Högskolan i Gävle visar intressanta möjligheter att kontrollera porstrukturen och fördelningen av nano-, mikro- och makroporer. Resultaten öppnar för stora möjligheter att ytterligare förbättra och

10 optimera det redan mycket konkurrenskraftiga filtermaterialet, men också att utveckla andra egenskaper för att passa behoven inom en rad produktområden. Dessa kan t ex vara värme- och ljudisolering, behov av låg vikt eller motståndskraft mot höga temperaturer. Bilaga 2 Här är en del av loggboken

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag!

Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff minskar din energiförbrukning utan att förändra din vardag! Enoff är ett system som informerar och styr din energiförbrukning i hemmet, vilket gör att du kan spara energi och pengar. Med den portabla

Läs mer

Innehållsförteckning. Rodengymnasiet TE08

Innehållsförteckning. Rodengymnasiet TE08 Innehållsförteckning Presentation... 3 Produktidé... 3 Analysfas... 4 Exempel på målgrupp... 4 Energiförbrukning bostad... 5 Uppvärmning och elförbrukning... 5 Dator & Elektronik... 6 Varmvatten... 6 Minska

Läs mer

Utgiven 2007. Fönster

Utgiven 2007. Fönster Utgiven 2007 Fönster Många vinster med bättre fönster Det kan vara lönsamt att byta fönster. Villans energinota kan minska med upp till 200 kronor per år för varje kvadratmeter fönster som byts ut, så

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

Adaptus En elbesparande applikation

Adaptus En elbesparande applikation MITTUNIVERSITETET Avdelningen för informations- och kommunikationssystem (IKS) Examinator/handledare: Mikael Bylund, mikael.bylund@miun.se, Magnus Eriksson, magnus.eriksson@miun.se, Leif Olsson, leif.olsson@miun.se,

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Miljölotteriet Där alla är vinnare

Miljölotteriet Där alla är vinnare Miljölotteriet Där alla är vinnare Vår idé för att sänka förbrukningen i ett rum är att göra en tävling. Då vår målgrupp är ungdomar har vi valt att göra tävlingen online. Vi vill hjälpa ungdomar att sänka

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra

StayGreen är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra är vår idé, inte vilken idé som helst utan en idé som kommer att förändra Med ditt -kort gör du din energistatus synlig i samhället. Med hjälp av så kan du enkelt hålla reda på din energiförbrukning. Du

Läs mer

Instrumentbygge är det värt det?

Instrumentbygge är det värt det? Instrumentbygge är det värt det? Författare Johan Karlsson Nvi06a Niklas Sved Nvi06a Handledare Pia Malmbo Medbedömare Johan Näslund 1 Sammanfattning I vårt projektarbete har vi tagit reda på om det är

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Högskoleexamen i textil produktutveckling med entreprenör och affärsinriktning Textilhögskolan 2010-05-24 Rapport nr: 2010.14.9

Högskoleexamen i textil produktutveckling med entreprenör och affärsinriktning Textilhögskolan 2010-05-24 Rapport nr: 2010.14.9 Högskoleexamen i textil produktutveckling med entreprenör och affärsinriktning Textilhögskolan 2010-05-24 Rapport nr: 2010.14.9 Almedahls Frida Hilmersson och Sophie Ottosson - Produktutveckling av funktionella

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Rapport Projektarbete

Rapport Projektarbete Rapport Projektarbete Elbilen Nolaskolan 2010-2011 Mattias Sjöberg Nv3a 3/3-2011 Helen Forsgren SAMMANFATTNING Den globala uppvärmingen är en stor fråga runt om i världen. Vad finns det för lösningar på

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

-enkelhet framför allt. Luleåenergi ELin

-enkelhet framför allt. Luleåenergi ELin ELin -enkelhet framför allt Lika självklart som du tycker att det är med en specificerad telefonräkning, lika självklart ska det vara att få en specificerad elräkning. Med den enkla ELin loggar du enkelt

Läs mer

Individuell mätning Förstudie

Individuell mätning Förstudie Individuell mätning Förstudie - Bostadsbolaget Byggebo AB i Oskarshamn 2006-11-21 Magnus Tyrberg Energikontor Sydost 0491 880 68 magnus.tyrberg@energikontor-so.com Projektet delfinansieras av: Sammanfattning

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Konstruera en eldriven snöskoter

Konstruera en eldriven snöskoter Konstruera en eldriven snöskoter Författare: Martin Olofsson Handledare:Håkan Joëlson 1 Förord Jag vill tacka min mentor Håkan Joëlson för hans vägledning och engagemang genom kursen och de personer som

Läs mer

Teleborgs Slott. - framtagning av ett verktyg för möjligheten att mäta kundnöjdheten av konferensprocessen

Teleborgs Slott. - framtagning av ett verktyg för möjligheten att mäta kundnöjdheten av konferensprocessen Teleborgs Slott - framtagning av ett verktyg för möjligheten att mäta kundnöjdheten av konferensprocessen Enterprising and Business Development, 1EB004 Handledare: Veronica Svensson Ülgen Författare: Linn

Läs mer

Ett examensarbete om Energideklarationen. Examination work about Energydeclaration. Viktor Backlund

Ett examensarbete om Energideklarationen. Examination work about Energydeclaration. Viktor Backlund Ett examensarbete om Energideklarationen Examination work about Energydeclaration Av Viktor Backlund Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i Högskoleteknikers

Läs mer

Ett EEBC-badrum är ett badrum där många bra, energieffektiva lösningar interagerar samtidigt! Några av dem är ett nytt värmesystem, flera

Ett EEBC-badrum är ett badrum där många bra, energieffektiva lösningar interagerar samtidigt! Några av dem är ett nytt värmesystem, flera Ett EEBC-badrum är ett badrum där många bra, energieffektiva lösningar interagerar samtidigt! Några av dem är ett nytt värmesystem, flera vattensparande åtgärder och värmeåtervinning, där det använda varmvattnet

Läs mer

Jag sparar 5 000 kr per år.

Jag sparar 5 000 kr per år. Jag sparar 5 000 kr per år. ET2007:14 den här broschyren kan beställas hos energimyndigheten tryck: elanders berlings malmö 2007 upplaga: 50 000 foto: mikael ljungström idé, form och produktion: etc www.boverket.se

Läs mer

Bostadsrättsföreningens energianvändning

Bostadsrättsföreningens energianvändning Bostadsrättsföreningens energianvändning Din förening kan troligen spara både pengar och miljö genom att effektivisera energianvändningen. Här är några råd och tips: 1. Kartlägg energianvändningen och

Läs mer

Varför isolera? Bevara din energi

Varför isolera? Bevara din energi Varför isolera? Bevara din energi Se över klimatskärmen! Varför isolera? Ibland glöms det bort vilka stora effekter en bra isolerad bostad kan innebära i sparade energikostnader, bättre inomhusmiljö, ökat

Läs mer

BikeAround. Av Teknikum i Växjö 2009-12-18

BikeAround. Av Teknikum i Växjö 2009-12-18 BikeAround Huvudsyftet med vår idé är att göra cykeln mer attraktiv och mer lättillgänglig. Målsättningen är att minska utsläpp, buller och platsbehov i stadsmiljö. Fördelarna med vår produkt är att erbjuda

Läs mer

Träfönster rätt val för klimatet och miljön

Träfönster rätt val för klimatet och miljön Träfönster rätt val för klimatet och miljön Foto: SP-fönster. En kubikmeter trä binder ett ton koldioxid. I det nuvarande bostadsbeståndets träfönster binds en tredjedel av alla bostads- och servicesektorns

Läs mer

Hur gör man kvalitetssystemet till en naturlig del i användarens vardag?

Hur gör man kvalitetssystemet till en naturlig del i användarens vardag? Hur gör man kvalitetssystemet till en naturlig del i användarens vardag? Comsel System Ab Oskar Nyman Lärdomsprov för ingenjörsexamen (YH) Utbildningsprogrammet för PRODUKTIONSEKONOMI Vasa 2013 2 Innehållsförteckning

Läs mer