Underhållsfria pvc fönster Sid.- 1 -av 11 7D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underhållsfria pvc fönster Sid.- 1 -av 11 7D"

Transkript

1 Underhållsfria pvc fönster Sid.- 1 -av 11 7D 1 - FAKTA - TRENDEN TALAR SITT TYDLIGA SPRÅK! Varje dag väljer fler och fler att byta till UNDERHÅLLSFRIA (PVC - polyvinylklorid) fönster. Ett fönster ska skapa in ljus och stänga ute kyla,ge möjlighet att vara i kontakt med omvärlden och samtidigt skydda mot regn och snö. Det skall vara barnsäkert och inbrottssäkert. Passa husets arkitektur och hålla länge, vara praktiskt att tvätta kräva ett minimum av underhåll och påverka miljön så lite som möjligt. Allt detta gör ett UNDERHÅLLSFRIA fönster! Fönster som har karm och båge av styva metallförstärkta UNDERHÅLLSFRIA profiler tar inte åt sig vatten, påverkas inte av väder och vind och behöver aldrig målas. De är vackra, stilrena, miljövänliga och säkra. Tyvärr är det få som känner till UNDERHÅLLSFRIA fönster och deras egenskaper. Det visar en temoundersökning som gjordes i juni 2004 och därför har man utarbetat ett material som skall beskriva fakta om UNDERHÅLLSFRIA fönster. Det här materialet är ett led i den informationen. Innehållet är faktagranskat av Hydro Polymers och UNDERHÅLLSFRIA Forum. 2 - FAKTA - BEVISAD LIVSLÄNGD UNDERHÅLLSFRIA fönster har extremt stor motståndskraft mot väder och vind och har också motsvarande låga underhållskostnader. Det finns det fina bevis på bland alla fastighetsägare som har tröttnat på dyrbart underhåll och i stället bytt till UNDERHÅLLSFRIA fönster. De har fått fönster som kräver minimalt underhåll, vilket i praktiken innebär att de skall smörja beslag och gångjärn med jämna mellanrum och då och då torka av smuts som eventuellt fastnat på UNDERHÅLLSFRIA profilerna. Men det är också allt. 3 - FAKTA - Testfönster hos SP i Borås Hos SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, sitter tretton olika Fönsterkonstruktioner i en och samma fasad sedan årsskiftet 1994 / Fönster sitter i hus 2 på SP i Borås och ger en unik möjlighet för var och en att med egna ögon jämföra hur olika material och fönsterkonstruktioner åldras. När de befintliga träfönstren i ett av husen blev så dåliga att de måste bytas ut beslutade man att sätta in olika fönster i en fasad och använda den som testfasad. En unik möjlighet att på nära håll studera hur olika konstruktioner påverkas av tidens tand. Fasaden är orienterad mot sydost och är mycket utsatt för väder och vind. Materialen i de nya fönstren är trä, trä med utvändig beklädnad av aluminium, styv metallförstärkt UNDERHÅLLSFRIA PVC samt aluminium. Fönstren har besiktigats fyra gånger, senast sommaren Den tredje besiktningen år 2000 dokumenteras i SP rapport 2001:31. När det gäller åldrande och utseende konstateras att UNDERHÅLLSFRIA fönster inte uppvisar några synbara tecken på färgförändringar.för andra material visar besiktningarna att konditionen på ytbehandlingen har stor betydelse för fuktkvoten och att uppställningsbeslag i form av stormhakar påverkar beständigheten negativt. Vid besiktningen 2000 konstaterades att fönstren av trä med utvändig beklädnad av aluminium var däremot torrare. Detta är givetvis inget problem för UNDERHÅLLSFRIA fönster eftersom de inte kan ta upp fukt.

2 Underhållsfria pvc fönster Sid.- 2 -av 11 7D 4 - FAKTA - Långtidsprovning av fönster. Erfarenheter av fönsterbyten. SP Rapport 2001:31 Författare Olsson-Jonsson, Agneta Sammanfattning Hösten 1994 beslöt man att byta fönster i en av SPs byggnadsfasader. När man började diskutera vilken typ av fönster som skulle väljas, föddes idén att fasaden kunde bli ett försöksfält för långtidsprovning av P-märkta och typgodkända fönster. Veterligt har en sådan långtidsstudie aldrig tidigare utförts på flera olika fönstertyper. Möjligtvis har något enstaka fönster studerats under längre tid. Den studerade fasaden är orienterad mot sydöst och är mycket utsatt för väder och vind. Den består av två våningar med 29 fönster på varje våning. Syftet med projektet var att studera dels konditionen hos de gamla fönstren och dels beständigheten hos de nya. För de nya fönstren var det speciellt intressant att studera olika fönsterkonstruktioner men också olika material och materialkombinationer i karmar och bågar. De gamla fönstren, som var av trä, var i mycket dålig kondition beroende på att underhållet varit eftersatt under många år. Fuktkvotsmätningar i trävirket visade på höga fuktkvoter i framförallt bågarnas bottenstycken. Många av bågarna var kraftigt rötskadade. Röta i karmbottenstycket förekom endast i enstaka fönster. Fuktkvoten var högre i fönstren på första våningen än på andra, men rötskadorna vara mer omfattande på andra våningen. Växtligheten framför några av fönstren på första våningen har inte haft någon större inverkan på fuktkvoten och eventuella skador. De nya fönstren kommer från tio olika fönstertillverkare och det finns totalt 13 olika fönsterkonstruktioner i fasaden. Samtliga fönster är treglasfönster, antingen med enkelbåge eller kopplade bågar. Två av fönstertyperna är så kallade energieffektiva fönster, det vill säga fönster med lågt U-värde. Materialet i fönstren är trä, trä med utvändig beklädnad av aluminium, plast samt aluminium. Fönstren har besiktigats tre gånger sedan de sattes in vid årsskiftet 1994/95. Den första besiktningen gjordes 1997 och den senaste Besiktningarna visar att konditionen på ytbehandlingen tycks ha stor betydelse för fuktkvoten i fönstren, detsamma gäller fönsterkonstruktionen. Speciellt bör uppställningsbeslag i form av stormhakar undvikas, eftersom de starkt påverkar beständigheten hos fönstren. Fönstren av trä utan någon yttre beklädnad av aluminium uppvisade höga fuktkvoter vid den senaste besiktningen. Den utvändiga ytbehandlingen på dessa fönster har försämrats med tiden och det finns sprickor och flagningar i färgen och i kittfalsar som direkt kan förklara den höga fuktkvoten. Det är viktigt att ytbehandlingen av fönster av trä utförs på ett ändamålsenligt sätt. Fönstren av trä med utvändig beklädnad av aluminium var däremot torrare. Att trävirket i dessa fönster har låg fuktkvot innebär att beklädnaden är riktigt monterad på karmar och bågar. Fönstren av plast och aluminium uppvisade inga synbara tecken på färgförändringar eller andra förändringar vid den senaste besiktningen. Erfarenheterna av långtidsprovningen kommer att leda till vissa förändringar i reglerna för P-märkning av fönster. Erfarenheterna kommer också att föras ut till fönstertillverkare för att ge möjlighet till bättre och beständigare produkter. En lämplig fortsättning på projektet vore att studera hur underhållet av fönstren kan utföras på bästa sätt.

3 Underhållsfria pvc fönster Sid.- 3 -av 11 7D 5 - FAKTA - HSB Malmö I stadsdelen Kulladal i Malmö bytte två HSB föreningar sina dåliga träfönster till nya fräscha UNDERHÅLLSFRIA fönster redan De ser fortfarande nästan nya ut- utan ett enda penseldrag. HSB har naturligtvis sparat stora pengar på att slippa måla fönster, speciellt med tanke på att en del av dem sitter i åttavåningshus. Men inte nog med det, man spar miljön också. Ingen färg för fönstermålning behöver tillverkas och transporteras, det används ingen målartvätt för rengöring och det blir inga rester och skvätter att ta hand om. En nog så viktig aspekt för HSB. Lars Bergqvist, vicevärden, är nöjd. Fönsterprofilerna har varit beständiga mot väder och vind och ser idag i princip likadana ut som när de monterades. Inget mögel och inga missfärgningar har uppstått, vilket ger ett mycket gott åt själva materialet 6 - FAKTA - Starka och styva fönster Alla företag som producerar UNDERHÅLLSFRIA fönster använder profiler med väl tilltagna förstärkningar av galvaniserat stål eller aluminium i både fönsterkamrar och fönsterbågar. Förstärkningarna innebär att fönsterkonstruktionen är styv och förblir formstabil samtidigt som de ger bra fäste för beslag och gångjärn och bidrar till en rejäl förankring av fönstret i fasaden. Säkra och trygga fönster De metallförstärkta profilerna har hög hållfasthet, är slagtåliga och robusta och Därmed svåra att forcera. Redan i standardutförande ger UNDERHÅLLSFRIA fönster en jämförelsevis hög säkerhetsnivå. Om man vill uppgradera inbrottssäkerheten går det bra, men det är viktig att glas, beslag och karm / båge får samma säkerhetsnivå. 7 - FAKTA - BRAND Klor som är bundet i pvc molekylen, ger ett naturligt inbyggt brandskydd. Ett UNDERHÅLLSFRITT fönster är svårantändligt och slutar brinna så fort värmekällan avlägsnas. Antändningstemperaturen för styva UNDERHÅLLSFRIA profiler är 390 C, att jämföra med 240 C för furu. Rökgaser och inbyggt brandlarm Vid ofullständig förbränning av organiskt material bildas alltid kolmonoxid ( CO ), en luktlös, färglös och potentiellt dödligt gas. När UNDERHÅLLSFRIA fönster brinner genereras dessutom koldioxid, väteklorid och vattenånga. Väteklorid ( HCl ) är irriterande men inte bedövande. Den kan därför fungera som en räddande varningssignal i ett tidigt skede av en brand när koncentrationerna fortfarande ligger under en hälsofarlig nivå. Väteklorid reagerar med vattenånga och bildar saltsyra. Modern inredning av syntetiska material kan ensamt ge upphov till väsentligt större vätekloridmängder i brandgaserna än vad UNDERHÅLLSFRIA fönster ger. Det bildas inte mer dioxiner och furaner när en byggnad med UNDERHÅLLSFRIA fönster brinner jämfört med när en byggnad med fönster av andra material brinner.

4 Underhållsfria pvc fönster Sid.- 4 -av 11 7D Korrosion och strukturella skador Saltsyra är mycket korrosiv. Vid bränder bildas korrosiva miljöer från en rad olika material, så en snabb sanering är nödvändig oavsett material i fönsterkonstruktionen. Eventuella strukturella skador beror på de extremt höga temperaturerna, på över C, än på syraangrepp. 8 - FAKTA - Brandbeteende Vid ett fullskalleprov vid Lunds Tekniska Högskola har brandbeteendet hos UNDERHÅLLSFRIA fönster och träfönster jämförts. Sammanfattningen visar att ett UNDERHÅLLSFRIA fönster inte har sämre brandbeteende och inte medför större brandrisk än ett träfönster. Testet utfördes inne på högskolans område med hjälp av en trävånings försökshus som försetts med fönster i de två nedersta våningarna, två träfönster och två UNDERHÅLLSFRIA fönster per våning. Två brandbelastningar testades. Den hårdaste som redovisas här hade en brandbelastning på < 95 MJ / kvm ( de flesta svenska vardagsrum har en brandbelastning på < 90 MJ / kvm ). Brandhärden fanns i den nedre våningen och fönstren i den våningen hade inga glas. Fönstren i andra våningen hade treglas isolerrutor. Samtliga fönster var linåtgående med dimension 800 x 1200 mm. Kommentarer och observationer - Temperaturen i flamman var 800 C efter 2,5 minuter och nådde maximala 1200C efter 7 minuter - Alla fönster i våning 1 totalförstördes och brann med ungefär samma intensitet - UNDERHÅLLSFRIA fönster självslocknade efter ca 10 minuter, träfönster måste däremot släckas Med vatten efter ca 30 minuter. - Samtliga glasrutor förstördes ungefär inom samma tidsintervall men inga hela glasrutor lossnade. - Öppningsfunktionen hos träfönstren var helt förstörd men fungerade bra hos UNDERHÅLLSFRIA fönstren som därmed kunde fungera som utrymningsväg. - Maximal HCl koncentration i utgående brandgaser uppkom efter ca 8 minuter Och uppmättes till 14 ppm från UNDERHÅLLSFRIA fönstren och 21 ppm från inredningen, främst en golvmatta. 9 - FAKTA - Brandbeteende Vid ett fullskalleprov vid Lunds Tekniska Högskola har brandbeteendet hos UNDERHÅLLSFRIA fönster och träfönster jämförts. Sammanfattningen visar att ett UNDERHÅLLSFRIA fönster inte har sämre brandbeteende och inte medför större brandrisk än ett träfönster. Testet utfördes inne på högskolans område med hjälp av ett trävånings försökshus som försetts med fönster i de två nedersta våningarna, två träfönster och två UNDERHÅLLSFRIA fönster per våning.två brandbelastningar testades. Den hårdaste som redovisas här hade en brandbelastning på < 95 MJ / kvm ( de flesta svenska vardagsrum har en brandbelastning på < 90 MJ / kvm ). Brandhärden fanns i den nedre våningen och fönstren i den våningen hade inga glas. Fönstren i andra våningen hade treglas isolerrutor. Samtliga fönster var linåtgående med dimension 800 x 1200 mm. Kommentarer och observationer - Temperaturen i flamman var 800 C efter 2,5 minuter och nådde maximala 1200C efter 7 minuter - Alla fönster i våning 1 totalförstördes och brann med ungefär samma intensitet - UNDERHÅLLSFRIA fönster självslocknade efter ca 10 minuter, träfönster måste däremot släckas Med vatten efter ca 30 minuter. - Samtliga glasrutor förstördes ungefär inom samma tidsintervall men inga hela glasrutor lossnade. - Öppningsfunktionen hos träfönstren var helt förstörd men fungerade bra hos UNDERHÅLLSFRIA fönstren som därmed kan fungera som utrymningsväg.

5 Underhållsfria pvc fönster Sid.- 5 -av 11 7D - Maximal HCl koncentration i utgående brandgaser uppkom efter ca 8 minuter Och uppmättes till 14 ppm från UNDERHÅLLSFRIA fönstren och 21 ppm från inredningen, främst en golvmatta FAKTA - MILJÖ De svenska miljömyndigheternas syn. UNDERHÅLLSFRIA fönster i kretsloppet Deponi Livscykelanalys Alla fönster som tillverkas påverkar också miljön. Produktionen av alla ingående komponenter i ett fönster: karmar, bågar, glas, tätningslister, gångjärn, beslag med mera, kräver energi och tar naturresurser i anspråk liksom tillverkningen av själva fönstret, transporter av råmaterial och färdiga produkter. Underhållsinsatser speciellt målning måste också vägas in precis som isolerförmåga och möjligheten till återanvändning och återvinning. Ett modernt fönster som ersätter ett gammalt fönster med dåliga värmeisolerande egenskaper spar under sin livstid in mer energi än vad som går åt vid tillverkningen. Från vaggan till graven har UNDERHÅLLSFRIA fönster inte någon större miljöpåverkan än fönster av trä eller av aluminiumklätt trä. De svenska miljömyndigheternas syn. När det gäller UNDERHÅLLSFRIA fönsters miljöpåverkan under dess livscykel, har de svenska myndigheterna gjort följande bedömning: - Vid tillverkningen av UNDERHÅLLSFRIA är miljöpåverkan inte stor. - De har inte några synpunkter på de tillsatser som används i compound för extrudering av styva fönsterprofiler som UNDERHÅLLSFRIA fönster producenter använder. - Det acceptabelt ur miljösynpunkt att bränna uttjänta UNDERHÅLLSFRIA fönster, men bättre ur resursoch miljösynpunkt att återvända och återvinna dem. UNDERHÅLLSFRIA fönster i kretsloppet UNDERHÅLLSFRIA fönster håller väldigt länge ( ingen vet ännu hur länge ), men om man ändå måste göra sig av med dem på grund av till exempel rivning, ombyggnad eller tilläggsisolering, är det inga problem. Återanvändning är naturligtvis det bästa alternativet och fönster från rivningshus behöver ofta bara rengöras för att kunna användas igen. Genom mekanisk återvinning kan fönsterprofiler malas ner och användas för att extrudera nya fönsterprofiler. Profilerna kan återvinnas i flera cykler utan att materialet förlorar sina fysikaliska egenskaper. Numera är även kemisk återvinning möjlig bland annat genom den så kallade Stigsnäsprocessen i Danmark, som resulterar i vanligt koksalt och en oljebaserad produkt som kan användas till olika ändamål. Det finns UNDERHÅLLSFRIA fönster som tillverkas i sin helhet av gamla återanvända fönster utan att för den delen påvisa sämre egenskaper. Till sist går det att omvandla den lagrade energin i UNDERHÅLLSFRIA fönsterprofiler till elkraft eller värme genom förbränning. Alla moderna sopförbränningsstationer har teknik för att ta hand om profilerna från ett UNDERHÅLLSFRIA fönster.

6 Underhållsfria pvc fönster Sid.- 6 -av 11 7D Deponi Naturvårdsverket godkänner deponi av UNDERHÅLLSFRIA fönster men anser samtidigt att det är slöseri med resurser. Observera att det från och med den 1 / inte är tillåtet att lägga organiskt material på deponi i Sverige. Livscykelanalys EU-kommissionen har i april 2004 presenterat en omfattande studie ( totalt 330 sidor ) av livscykelanalyser för i huvudsak byggprodukter och däribland också fönsterkonstruktioner med aluminiumklädd utsida. Viktigast för ett fönsters miljöpåverkan är vad som händer under bruksfasen. Lång livslängd, underhållets miljöpåverkan och goda termiska egenskaper är avgörande. När det gäller konstruktionsmaterial är sammanfattningen så här. - Fönsterkonstruktioner av UNDERHÅLLSFRIA är ekologiskt - Inget enskilt konstruktionsmaterial är överlägset i alla delar utan alla material har både för och nackdelar - Livslängden är viktig ( så man slipper tillverka och transportera utbytesprodukter ) - Underhållets miljöpåverkan under bruksfasen är viktig. Det som händer med fönstret efter bruksfasen har stor betydelse FAKTA - UNDERHÅLLSFRIA - PROFILER I FÖNSTER Profiler i fönster tillverkas av styva UNDERHÅLLSFRIA flerkammarprofiler som är förstärkta med aluminium eller galvanisera stål. Fönstertillverkarna köper färdiga fönsterprofiler i sexrumslägenheter som de kapar, svetsar ihop och glasar till täta, trygga och väderbeständiga fönster av mycket hög kvalitet. Styva UNDERHÅLLSFRIA UNDERHÅLLSFRIA, polyvinylklorid, tillverkas av vanligt koksalt ( 57 % ) och naturgas eller olja ( 43 % ). Produktionen sker i en helt sluten process där klor från koksaltet får reagera med eten från naturgasen / oljan och via flera reaktioner får man vinylklorid som under högt tryck omvandlas, polymeriseras, till UNDERHÅLLSFRIA. Den färdiga PVC:n blandas sedan med några tillsatser och pigment till en sammansättning som är råvara för extrudering (tillväxt) av fönsterprofiler. I den sammansättning som används till moderna UNDERHÅLLSFRIA fönster finns inga miljö- eller hälsopåverkade tillsatser och inga mjukgörare eftersom det handlar om styv UNDERHÅLLSFRIA. 12 FAKTA - Undersökta och ofarliga UNDERHÅLLSFRIA (PVC) -fönster är giftfria, ger inte ifrån sig några farliga ämnen och är inte allergiframkallande. UNDERHÅLLSFRIA är faktiskt ett av världens mest undersökta material och det finns lång erfarenhet av UNDERHÅLLSFRIA fönster, de första monterades redan UNDERHÅLLSFRIA fönsterproduktionen är i dag en mogen teknik med material och produktionsmetoder som utvecklas och miljöanpassas kontinuerligt.

7 Underhållsfria pvc fönster Sid.- 7 -av 11 7D 13 FAKTA - Glas, Spröjs, Montage Glas Våra producenter av UNDERHÅLLSFRIA fönster köper sina glas från koncernen SAINT-GOBAIN och SANCO och kan erbjuda det som finns att tillgå på marknaden. Det finns isolerrutor med ädelglas (argon eller xenon) aldrig luft och energisparglas med silverbeläggning som standard i vara rutor som släpper igenom kortvågig solenergi och reflekterar långvågig rumsvärme. Glas för ljudisolering, brandklassat glas och säkerhetsglas. UNDERHÅLLSFRIA fönster kan också levereras med självputande glas för ännu högre komfort. Man slipper tvätta fönster. Spröjs Självklart finns spröjs som komplement. Montage Man behöver inte vara rädd för montage av ett UNDERHÅLLSFRIA fönster. Våra kunder som själva att utföra montage är imponerade av lättheten i montaget. Karmarna är profilerade på det sättet att monteringsbeslag skjuts in i dem. Fungerar som bajonett fattning. Monteringsbeslagen skruvas sedan in i smygarna på insidan. En del leverantörer sparar på monteringsbeslagen och rekommenderar montage med karmskruvar. Karmskruvarna perforerar luftkammare i profilen. Karmskruvar kan lätt skäras igenom med ett såg. Monteringsbeslagen är mycket svarare att såga igenom sedan de ligger tätt mot karmen. Det går åtta stycken per kvadratmeter rund om ett fönster eller dörr. Karmskruvarna finns bara på sidorna. Det är felaktigt sätta att montera PVC fönster med karm skruvarna. Tätning (drevnig) görs enbart med lågexpanderande skum. Skummet adderar ytterligare styvheten något man inte uppnår med den traditionella drevningen med mineralull. PVC fönster fungerar mycket bättre om monterade med skum. En del av snickare talar illa om underhållsfria (PVC) fönster / fönsterdörrar varför? En av kunderna har informerat oss att hans snickare pratar illa om underhållsfria (PVC) fönster / fönsterdörrar. Den enda slutsatsen vi kommer fram till är att snickarna har alltid monterat fönster på ett sätt och vägrar göra det på något annat sätt - utan karmskruvar. Snickarna vågar inte erkänna det och "sågar" underhållsfria (PVC) fönster / fönsterdörrar som dåligt val. Det finns monterings anvisning på var hemsida (under Fakta) som förklarar steg för steg hur man gör. Fönsterbleck ska inte pop nitas eller skruvas fast i ramen, de skall skjutas in, underifrån i skåran i karmen. Rullgardiner, persienner, myggnät monteras med skruvar. 14 FAKTA - ARKITEKTUR Dagens UNDERHÅLLSFRIA - fönster är stilrena och kan fås i vilken form och färg som helst. Det som inte går att göra på automatiserade robotar som våra fönster monteras av, kan göras för hand. UNDERHÅLLSFRIA - fönster producenter är med rätta stolta över sina produkter. Det är produkter med högklassiga egenskaper som under årens lopp successivt anpassats till den skandinaviska och svenska arkitekturen. Den som inte sett ett UNDERHÅLLSFRIA - fönster på länge kommer att bli förvånad. Producenterna av fönsterprofiler är stora internationella företag med rejäla utvecklingsresurser och ett brett sortiment. Det gör att det finns profiler för i stort sett alla arkitektoniska önskemål och tekniska krav.

8 Underhållsfria pvc fönster Sid.- 8 -av 11 7D Man behöver inte oroa sig för hur ett UNDERHÅLLSFRIA - fönster åldras, för det åldras i stort sett inte alls utan kommer alltid att se ut som det gjorde när det monterades. Formen hos ett UNDERHÅLLSFRIA - fönster kan varieras i det oändliga. Alla producenter av UNDERHÅLLSFRIA - fönster har flexibel produktion och kan i de flesta fall tillmötesgå arkitektens önskemål. Naturligtvis är post och spröjs designattribut som finns hos samtliga tillverkare. De flesta fönster levereras vita men för den som vill finns det en stor mängd kulörer eller trälika belägringar att välja bland. 15 FAKTA - FÖNSTERMARKNADEN I EUROPA I Europa är UNDERHÅLLSFRIA - fönster det självklara valet. På tio år har Europamarknaden ökat mer än 75 % och 90 % av utbytesmarknaden i Storbritannien är numera UNDERHÅLLSFRIA - fönster. Nöjda arkitekter och fastighetsägare över hela kontinenten väljer allt oftare UNDERHÅLLSFRIA - fönster. Erfarenheterna är goda och många av de första fönstren som kom ut på marknaden och monterades 1959 sitter fortfarande kvar och är i fullgott skick. 16 FAKTA - VANLIGA INVÄNDNINGAR OCH VÅR SYN PÅ SAKEN I en Temo-undersökning som gjordes under juni 2004 kom det fram en del invändningar mot UNDERHÅLLSFRIA fönster. Dessa, och vårt sätt att se på saken, redovisas här. Färgförändring och åldrande, UNDERHÅLLSFRIA - fönster gulnar. UNDERHÅLLSFRIA - fönster varken bleknar, gulnar, spricker eller kritar. Basta! Den som inte tror oss vill vi rekommendera att lämna ritbordet och datorn en stund. Åk ut och se hur några av alla de UNDERHÅLLSFRIA fönster ser ut som suttit uppe i den svenska verkligheten under många år. Det blir inte lätt uppgift för att de flesta som har redan sätt runtomkring sig hade inte uppfattning att det är PVC fönster. Partier kan ses monterade i ett hus på Rotnäsvägen 94 i Huddinge. Ni får bland annat se skillnaden mellan ett år och åtta år gamla fönster monterade i söderfasaden. Hittills har ingen gissat vilken som är äldst för att det inte syns någon skillnad. Fast det finns en sak som avslöjar de gamla fönster. Underhållsfia (PVC) fönster vilka vi säljer mest av, kan du också se på producentens hemsida Materialet i UNDERHÅLLSFRIA - fönsterprofiler är av högsta klass. Det är mycket UV- beständigt och gulnar inte. Eventuella missfärgningar beror på smuts och försvinner när profilen tvättas med vanligt rengöringsmedel. Inte ens det barskaste väder påverkar UNDERHÅLLSFRIA - fönster, det enda som möjligen kan hända efter riktigt många års exponering är att ytan blir en aning matt. Detta kan också motverkas med speciella till detta framtagna medel. Då och då hör man att trädgårdsmöbler gulnar ju. Då är det viktigt att veta att de tillverkas av andra polymerer.

9 Underhållsfria pvc fönster Sid.- 9 -av 11 7D Dålig konstruktion, bristfällig funktion, de hänger sig. Om ett UNDERHÅLLSFRIA - fönster har bristfällig funktion beror det sannolikt inte på materialet i fönsterkarmar och fönsterbågar. Snarare beror det på beslagen som kan ha skadats eller är slitna på grund av eftersatt underhåll. En del av de testfönster som suttit hos SP i Borås har bekymmer med funktionen efter tio år oavsett material i karm och båge. Alla producenter av UNDERHÅLLSFRIA - fönster tillverkar sina fönster av profiler som är speciellt framtagna för att fungera i fönsterkonstruktioner. Det är metallförstärkta, styva PVC profiler som används av hundratals fönstertillverkare i hela Europa. Fönsterkonstruktionerna är väl beprövade och fungerar generellt sett mycket bra. Utseende UNDERHÅLLSFRIA fönster är fula, klumpiga och känns planstiga Vi misstänker att en del av dessa invändningar beror på okunskap, konservatism och slentrian. Enligt Temo-undersökningen i juni 2004 är det en hel del arkitekter som har synpunkter på utseende av UNDERHÅLLSFRIA fönster. Samtidigt är det bara tre procent som säger att de känner till UNDERHÅLLSFRIA - fönster och hela 98 % har ingen egen erfarenhet av dem. Tillverkarna av fönsterprofiler har ett stort sortiment. Produkten har funnits i mer än trettio år och designen har förädlats successivt. De svenska fönstertillverkarna har valt att arbeta med profiler som passar svenska hus och svenska traditioner. Fönster kan levereras i en mängd storlekar, färger och former. På Rotnäsvägen i Huddinge får vi många besök av byggfolket och arkitekter. Entrédörren med sidofönster i dörrhöjden, är av PVC och sällan reagerar någon på det. Bara några har trott att detta parti är gjort av aluminium. Miljö Den senaste undersökningen, en livscykelanalys från april 2004, konstaterar med UNDERHÅLLSFRIA profiler är ekologiskt konkurrenskraftiga. Den som värnar om miljön ska koncentrera sig på bruksstadiet och vad som händer efter bruksstadiet. Lång livslängd, underhållets miljöpåverkan och termiska egenskaper är viktiga parametrar hos fönster under bruksstadiet. UNDERHÅLLSFRIA - fönster är INTE farliga om det brinner. Alla bränder är farliga och det bästa sättet att skydda sig är naturligtvis att göra allt för att undvika en brand. Om olyckan ändå är framme visar ett jämförande test vid LTH att ett UNDERHÅLLSFRIA fönster inte har sämre brandbeteende och inte medför större brandrisk än ett träfönster. 17 FAKTA - fönstertyper Vi har alla fönstertyper som finns på marinaden. Sidohängda med eller utan vädringsfunkton kallat "dreh-kip", 1-luft, 2-luft eller hur många luft du önskar. Glödfönster, toppsving, H fönster (dubbelt så dyra som sidohängda linåtgående) Skjutparter Vikparter Partier finns monterade att se på Rotnäsvägen 94 i Huddinge närmast Rågsved (i Stockholms kommun)

10 Underhållsfria pvc fönster Sid av 11 7D 18 FAKTA - vara profiler Vi jobbar med underhållsfira PVC och aluminiumfönster Nedan presenteras underhållsfira PVC. 95 % av var försäljning består av underhållsfira PVC. Vara underhållsfira PVC fönster består av: RAMAR och KARMAR - ALUPLAST - Kompost material bestyckad med stålrår som fungerar som förstärkningar. ALUPLAST är den största tillverkare av underhållsfria profiler i Europa BESLAG gångjärn, handtag - Vi jobbar med WINKHAUS Ett av de bästa beslagen på den europeiska marknaden, bättre än MACO eller SIEGENIA och mycket bättre än ROTO GLAS - Vi jobbar med SAINT GOBAIN en av två glaskoncerner i Europa den andra heter PILKINGTON. Ibland jobbar med vi med glas från tysk glas fabrik SANCO U = 1,0 svenska markeringen är likvärdig med europeisk markering Ug = 1,1 Alltså U - 1,0 = Ug - 1,1 2 glas U=1,0 (Ug=1,1) 32 db 3 glas U=0,6 (Ug=0,7)- 36 db - Varje 3dB sänker effekten med det dubbla. Glas U-06 eller 0,7 har vi också som standard TILLVERKNING - RAMAR, KARMAR beskärs av en tysk automatiserad datastyrd robot som sätter ihop de sedan med BESLAG och GLAS LÅGT PRIS är inte bevis på dåligt produkt men önskan att erövra marknaden och känna på mängden och inte stycken. 19 FAKTA - vara profiler Vi jobbar med underhållsfira PVC och aluminiumfönster Nedan presenteras underhållsfira PVC. 95 % av var försäljning består av underhållsfira PVC. Vara underhållsfira PVC fönster består av: RAMAR och KARMAR - ALUPLAST - Kompost material bestyckad med stålrår som fungerar som förstärkningar. ALUPLAST är den största tillverkare av underhållsfria profiler i Europa BESLAG gångjärn, handtag - Vi jobbar med WINKHAUS Ett av de bästa beslagen på den europeiska marknaden, bättre än MACO eller SIEGENIA och mycket bättre än ROTO GLAS - Vi jobbar med SAINT GOBAIN en av två glaskoncerner i Europa den andra heter PILKINGTON. Ibland jobbar med vi med glas från tysk glas fabrik SANCO U = 1,0 svenska markeringen är likvärdig med europeisk markering Ug = 1,1 Alltså U - 1,0 = Ug - 1,1 2 glas U=1,0 (Ug=1,1) 32 db 3 glas U=0,6 (Ug=0,7)- 36 db - Varje 3dB sänker effekten med det dubbla. Glas U-06 eller 0,7 har vi också som standard

11 Underhållsfria pvc fönster Sid av 11 7D TILLVERKNING - RAMAR, KARMAR beskärs av en tysk automatiserad datastyrd robot som sätter ihop de sedan med BESLAG och GLAS LÅGT PRIS är inte bevis på dåligt produkt men önskan att erövra marknaden och känna på mängden och inte stycken.

PVC Fönster. Bevisad livslängd

PVC Fönster. Bevisad livslängd PVC Fönster Fönster av styva PVC-profiler är väderbeständiga och energisnåla. De behöver aldrig målas och spar stora pengar år efter år. Fler och fler väljer PVC-fönster. De är stilrena och kan fås med

Läs mer

Ett fönster ska släppa in ljus och stänga ute kyla, ge möjlighet att vara i kontakt med omvärlden och samtidigt skydda mot regn och snö.

Ett fönster ska släppa in ljus och stänga ute kyla, ge möjlighet att vara i kontakt med omvärlden och samtidigt skydda mot regn och snö. Ett fönster ska släppa in ljus och stänga ute kyla, ge möjlighet att vara i kontakt med omvärlden och samtidigt skydda mot regn och snö. Det skall vara barnsäkert och inbrottssäkert. Passa husets arkitektur

Läs mer

FÖNSTER SOM ALDRIG BEHÖVER MÅLAS!

FÖNSTER SOM ALDRIG BEHÖVER MÅLAS! FÖNSTER SOM ALDRIG BEHÖVER MÅLAS! Fönster med karm och båge av styva PVC-profiler har många fördelar och är ett bra val för de flesta fastighetsägare. PVC-fönster är en väl beprövad konstruktion som finns

Läs mer

Fönster med goda framtidsutsikter

Fönster med goda framtidsutsikter Fönster med goda framtidsutsikter Fönsterteamet vi erbjuder fönster som håller vad de lovar Fönsterteamet ingår i samma koncern som Enomic Fönster. Enomic är ett svenskägt företag som startade sin produktion

Läs mer

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Ett fönster för generationer Fönster tillhör de mest utsatta partierna i ett hus de skall stå emot

Läs mer

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Ett fönster för generationer Fönster tillhör de mest utsatta partierna i ett hus de skall stå emot

Läs mer

FÖNSTERUPPGRADERING. Effektiv fastighetsförvaltning med modern teknik.

FÖNSTERUPPGRADERING. Effektiv fastighetsförvaltning med modern teknik. FÖNSTERUPPGRADERING Effektiv fastighetsförvaltning med modern teknik. SOM NYA FÖNSTER. FAST SNABBARE. OCH BILLIGARE. Som fastighetsförvaltare vet du vilket jobb det är att måla och underhålla träfönster.

Läs mer

Fönsterbyte med VELFAC

Fönsterbyte med VELFAC Fönsterbyte med VELFAC Förord Har du tröttnat på att lägga tid och pengar på skrapning och målning av fönster? VELFAC fönster har strängpressad aluminium på utsidan, vilket kräver minimalt underhåll samtidigt

Läs mer

Fönsterbyte med VELFAC

Fönsterbyte med VELFAC Fönsterbyte med VELFAC Förord Har du tröttnat på att lägga tid och pengar på skrapning och målning av fönster? VELFAC fönster har strängpressad aluminium på utsidan, vilket kräver minimalt underhåll samtidigt

Läs mer

En ny standard för svensk fönstertradition

En ny standard för svensk fönstertradition En ny standard för svensk fönstertradition Svensk fönstertradition och modern teknik i skön harmoni Det är dags att släppa traditionen och tänka modernt även när det gäller fönster! I Sverige är trätraditionen

Läs mer

HOGSTAD Fönster. Den enkla lösningen. HOGSTAD Fönster

HOGSTAD Fönster. Den enkla lösningen. HOGSTAD Fönster HOGSTAD Fönster Den enkla lösningen HOGSTAD Fönster En smartare lösning, enkelt, snabbt och lönsamt När det är dags! Till slut går det inte längre att blunda för slitna fönster, där färg flagnar och trä

Läs mer

Fönsters ljudreduktion

Fönsters ljudreduktion Bilaga 4 Fönsters ljudreduktion Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Faktorer

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning 2009-12-10 Domlux Montering av fönster 1 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas för extra

Läs mer

När innovativt tänkande och gediget kunnande möts. Aluminiumfönster utöver det vanliga

När innovativt tänkande och gediget kunnande möts. Aluminiumfönster utöver det vanliga När innovativt tänkande och gediget kunnande möts Aluminiumfönster utöver det vanliga Vi öppnar fönstret till vår värld. Vill du ha ett helt underhållsfritt fönster som inte behöver målas om varken på

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning Domlux Fönstermanual och skötselanvisning 2015-02-20 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas i underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas

Läs mer

Fönster och fönsterdörrar. Svensktillverkade med säkerhet som standard. Nu även med aluminiumbeklädnad!

Fönster och fönsterdörrar. Svensktillverkade med säkerhet som standard. Nu även med aluminiumbeklädnad! Fönster och fönsterdörrar Svensktillverkade med säkerhet som standard Nu även med aluminiumbeklädnad! Svensktillverkade fönster och med säkerhet som standard Våra fönster tillverkas av erkänt duktiga hantverkare

Läs mer

Fönsterrenovering gör fönstren lika vackra som förr, fast bättre. refond Fönsterrenovering

Fönsterrenovering gör fönstren lika vackra som förr, fast bättre. refond Fönsterrenovering Fönsterrenovering gör fönstren lika vackra som förr, fast bättre refond Fönsterrenovering Huset läcker energi Av husets tillförda energi försvinner 35 % genom fönstren. 15% ventilation Välkommen till Prefond

Läs mer

Funderar ni på att byta fönster?

Funderar ni på att byta fönster? Funderar ni på att byta fönster? Att byta fönster skall man bara behöva göra en gång i livet. Investeringen är stor och det finns mycket information att ta ställning till. Estetik EEller rätt fönster till

Läs mer

Arkadien 5, Linköping

Arkadien 5, Linköping Arkadien 5, Linköping Brf. Nackspegeln, Fruängen Snidex Renova uppfyller de flesta önskemål en fastighetsägare kan ha på en framtida fönsterförändring. God ekonomi, hög prestanda, lågt underhåll, stor

Läs mer

Snidex Renova uppfyller de flesta önskemål en fastighetsägare kan ha på en framtida fönsterförändring.

Snidex Renova uppfyller de flesta önskemål en fastighetsägare kan ha på en framtida fönsterförändring. Brf. Nackspegeln, Fruängen Snidex Renova uppfyller de flesta önskemål en fastighetsägare kan ha på en framtida fönsterförändring. God ekonomi, hög prestanda, lågt underhåll, stor flexibilitet, tilltalande

Läs mer

Fast fönster Karmfast fönster 3-glas isolerruta

Fast fönster Karmfast fönster 3-glas isolerruta Fast fönster Karmfast fönster 3-glas isolerruta VIRKESKVALITET: Lamellimmad furu. UTFÖRANDE & BESLAGNING: In- och utsida i trä. Karm med monterad 3-glas isolerruta. Ej öppningsbart. Karmförband limmade

Läs mer

BYGGTILLBEHÖR FÖNSTER. 10-års garanti EKONOMIBYGGNAD HYRESHUS BOSTADSHUS INDUSTRI

BYGGTILLBEHÖR FÖNSTER. 10-års garanti EKONOMIBYGGNAD HYRESHUS BOSTADSHUS INDUSTRI BYGGTILLBEHÖR FÖNSTER 10-års garanti ALLTID MÅTTANPASSADE FÖNSTER EKONOMIBYGGNAD HYRESHUS BOSTADSHUS INDUSTRI ALLTID MÅTTANPASSAT OCH EKONOMISKT Det är både smart och prisvärt att köpa fönster från Borga.

Läs mer

Tidlösa fönster. renoveringssystem

Tidlösa fönster. renoveringssystem Tidlösa fönster renoveringssystem BSAB X2.1 Sfb (31)X Sept 2005 Eländes elände... Nu har färgen börjat flagna på fönstren igen. Det är ju bara några år sedan vi hade målarna här. Kittet har visst lossnat

Läs mer

Fast fönster Karmfast 3-glas isolerruta

Fast fönster Karmfast 3-glas isolerruta Fast fönster Karmfast 3-glas isolerruta VIRKESKVALITET: Lamellimmad furu UTFÖRANDE & BESLAGNING: Underhållsfri utsida i mattlackerad aluminium. Insida i trä. Karmar med monterad 3-glas isolerruta. Ej öppningsbar.

Läs mer

POLSTAR AB. Konsumentprislista 2014

POLSTAR AB. Konsumentprislista 2014 POLSTAR AB Konsumentprislista 2014 LEVERANSTID 4-6 VECKOR, RUNDA OCH SPECIAL 6-8 VECKOR UNDERHÅLLSFRIA FÖNSTER OCH DÖRRAR. Rätt produkt till rätt pris www.polstar.se 1 Allmän produktinformation om CT 70

Läs mer

VINÄSFÖNSTER. Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE

VINÄSFÖNSTER. Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE VINÄSFÖNSTER Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE Vinäs Fönsterindustri AB Vinäs Byväg 42 792 91 Mora 0250-162 40 info@vinasfonster.se www.vinasfonster.se Vinäsfönster klassiska fönster som lyfter fram

Läs mer

F Ö N STE R F Ö N STE R

F Ö N STE R F Ö N STE R FÖNSTER FÖNSTER 02 teknova.se BREVKOPIAN FÖNSTERBYTE & FÖNSTERRENOVERING FÖNSTER Fönster i dålig kondition är ett stort bekymmer på många fastigheter men det finns lösningar. Vi kan hjälpa dig med allt

Läs mer

Montering och bruksanvisning. PVC fönster

Montering och bruksanvisning. PVC fönster Montering och bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Drevisolering, alternativt fogskum Leverans och lagring

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

Kvillsfors - serien. NorDan Kvillsfors fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar. Produktbeskrivning

Kvillsfors - serien. NorDan Kvillsfors fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar. Produktbeskrivning 47 Kvillsfors - serien Inåt- och utåtgående fönster, fast karm samt fönsterdörrar med isolerglaskassetter eller kopplad 2+1 båge. Karm och båge i furu Isolerad varmkant mellan glasen 3-glas med två energiglas

Läs mer

Teknisk Beskrivning. Fönster

Teknisk Beskrivning. Fönster Teknisk Beskrivning Fönster 15-141 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA KRAV... 3 2.1 sidohängda fönster i trä/aluminium.... 3 2.2 glidhängda fönster i trä/aluminium.... 4 2.3 sidohängda fönster

Läs mer

Kulturfönstret. Ett värmande fönster står. på glänt för dig som vill göra en tidsenlig renovering eller ett nybygge i gammal stil...

Kulturfönstret. Ett värmande fönster står. på glänt för dig som vill göra en tidsenlig renovering eller ett nybygge i gammal stil... Kulturfönstret Ett värmande fönster står på glänt för dig som vill göra en tidsenlig renovering eller ett nybygge i gammal stil... Hur väljer man fönster Den här broschyren är till för att ge lite inspiration

Läs mer

Genom ett samarbete mellan Sveriges ledande fönstertillverkare, Elitfönster, och en av världens största producenter av fönster, dörrar och

Genom ett samarbete mellan Sveriges ledande fönstertillverkare, Elitfönster, och en av världens största producenter av fönster, dörrar och Genom ett samarbete mellan Sveriges ledande fönstertillverkare, Elitfönster, och en av världens största producenter av fönster, dörrar och fasadpartier i aluminium, Schüco presenterar vi nu en helt ny

Läs mer

Fast fönster Karmfast fönster 3-glas isolerruta

Fast fönster Karmfast fönster 3-glas isolerruta Fast fönster Karmfast fönster 3-glas isolerruta VIRKESKVALITET: Lamellimmad furu. UTFÖRANDE & BESLAGNING: In- och utsida i trä. Karm med monterad 3-glas isolerruta. Ej öppningsbart. Karmförband limmade

Läs mer

VIKDÖRRAR SKJUTDÖRRAR FÖNSTER FÖNSTERDÖRRAR

VIKDÖRRAR SKJUTDÖRRAR FÖNSTER FÖNSTERDÖRRAR VIKDÖRRAR SKJUTDÖRRAR FÖNSTER FÖNSTERDÖRRAR VIKDÖRRAR Stor öppning med vikdörr Våra vikdörrar är mycket efterfrågade vid både om- och ny byggna tion. Du kommer närmare naturen varje dag hela året. Allt

Läs mer

Elit Tradition 2+1. Fönsterfakta 1 (7) Familj Sidhängda fönster EKU, EKU2, EKU3, altandörr EKUD/EKUD2

Elit Tradition 2+1. Fönsterfakta 1 (7) Familj Sidhängda fönster EKU, EKU2, EKU3, altandörr EKUD/EKUD2 Elit Tradition 2+1 Fönsterfakta Familj Sidhängda fönster EKU, EKU2, EKU3, altandörr EKUD/EKUD2 Material Trä av lamellimmad svensk furu. Glas 2+1-glas U-värde 1,3 W/m 2 K Glasningsutförande 2-glas isolerruta

Läs mer

Fönster Produktblad 2013

Fönster Produktblad 2013 Fönster Produktblad 2013 Välkommen till Hos oss hittar du ett brett sortiment av fönster och dörrar till stall, industrier, stugor, villor, garage m.m. Wester Byggträ AB är beläget i hjärtat av Västra

Läs mer

www.kronfonster.se Sveriges största tillverkare av underhållsfria fönster och

www.kronfonster.se Sveriges största tillverkare av underhållsfria fönster och www.kronfonster.se Sveriges största tillverkare av underhållsfria fönster och Fabriksförsäljning av fönster, dörrar och uterum VI kommer från Småland. Från Stenriket som Vilhelm Moberg skrev. I stenriket

Läs mer

KONTUR. inåtgående. projekt

KONTUR. inåtgående. projekt KONTUR inåtgående projekt Kontur inåtgående Fönstret med attityd! Ett Elitfönster från Konturserien ger stor kvalitetskänsla. Fönster med hög prestanda och en speciellt framtagen utvändig profil, passar

Läs mer

Komplett prislista över vårt sortiment i PVC

Komplett prislista över vårt sortiment i PVC Sida 1 Komplett prislista över vårt sortiment i PVC Fasta fönster 2 Öppningsbara fönster 4 2-luft fönster 5 3-luft 6 Inåtgående fönsterdörr 7 Utåtgående fönsterdörr 7 Entrédörr/Fönsterytterdörr 7 2-delat

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA FÖNSTER/ SNICKERIER ARBETSRÅD UTOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA FÖNSTER/ SNICKERIER ARBETSRÅD UTOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA FÖNSTER/ SNICKERIER ARBETSRÅD UTOMHUS PRODUKTER DU BEHÖVER FÖR ATT MÅLA FÖNSTER OCH SNICKERIER Perfekt Grundolja Perfekt Trägrund Perfekt Fönsterfärg Beckers Fönsterkitt Beckers

Läs mer

Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv

Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv Viktigt före installation! Se över produkterna före installation. Detta gäller både ytliga skador på karm och båge

Läs mer

Fönster. Produktblad 2015

Fönster. Produktblad 2015 Fönster Produktblad 2015 Välkommen till Hos oss hittar du ett brett sortiment av fönster och dörrar till stall, industrier, stugor, villor, garage m.m. Wester Byggträ AB är beläget i hjärtat av Västra

Läs mer

Copyright 2013-2015 TOOLBOCKX Alla rättigheter reserverade

Copyright 2013-2015 TOOLBOCKX Alla rättigheter reserverade Prislista Fönster och altandörrar Samtliga priser är rekommenderade ca-priser. Moms ingår med 25%. Priserna gäller fr.o.m 1 januari 2013 och tills vidare. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar

Läs mer

Kontur inåtgående. Hemmafönster Projekt. projekt

Kontur inåtgående. Hemmafönster Projekt. projekt Kontur inåtgående Hemmafönster Projekt projekt Kontur inåtgående Fönstret med attityd! Ett fönster från Konturserien ger ökad känsla av kvalitet. Fönster med hög prestanda och en speciellt framtagen utvändig

Läs mer

Copyright 2013-2015 TOOLBOCKX Alla rättigheter reserverade

Copyright 2013-2015 TOOLBOCKX Alla rättigheter reserverade Prislista Fönster och altandörrar Samtliga priser är rekommenderade ca-priser. Moms ingår med 25%. Priserna gäller fr.o.m 1 januari 2013 och tills vidare. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar

Läs mer

Windoor fönsterrenovering. Tidlösa fönster

Windoor fönsterrenovering. Tidlösa fönster Windoor fönsterrenovering Tidlösa fönster Vi gör ditt gamla fönster som nytt Windoor har de smarta och lönsamma alternativen till att måla eller byta fönster. Våra olika renoveringssystem gör det enkelt

Läs mer

Sinnrik kombination NYHET: INNOVATIVT KOMBINERAT SYSTEM S 9000 ÖVERGRIPANDE INNOVATION

Sinnrik kombination NYHET: INNOVATIVT KOMBINERAT SYSTEM S 9000 ÖVERGRIPANDE INNOVATION NYHET: INNOVATIVT KOMBINERAT SYSTEM S 9000 + + värmeisolering + + kompatibilitet + + täthet + + innovation + + estetik Sinnrik kombination ÖVERGRIPANDE INNOVATION S 9000 profilsystem Innovativ kombination

Läs mer

Underhållsfria fönster

Underhållsfria fönster Underhållsfria fönster Innehåll Kan bäst kvalitet även innebära lägst pris? UNDERHÅLLSFRIA FÖNSTER Vi menar det. När du ska investera i dörrar eller fönster, så är inköpspriset en viktig del. Vi har inte

Läs mer

Sidohängt kopplat fönster Inåtgående 2+1 glas

Sidohängt kopplat fönster Inåtgående 2+1 glas OBJEKT alu Sidohängt kopplat fönster Inåtgående 2+1 glas VIRKESKVALITET: Lamellimmad furu UTFÖRANDE & BESLAGNING: Insida i trä. Utsida med aluminiumbeklädnad. Sidohängt med inåtgående kopplade bågar. Kan

Läs mer

Dörrar och fönster som tar hänsyn till miljön.

Dörrar och fönster som tar hänsyn till miljön. Dörrar och fönster som tar hänsyn till miljön. Väljer du ett fönster eller en ytterdörr från EKSTRANDS så gör du också det bästa miljövalet. Ett miljövänligt alternativ som dessutom är det bästa. Vi är

Läs mer

Inåtgående fönster och altandörrar

Inåtgående fönster och altandörrar Inåtgående fönster och altandörrar projekt Hemmafönster projekt Kvalitet och trygghet är våra ledord. Vi är en division i Inwidokoncernen som är till för dig som proffskund - vi arbetar för dig, men har

Läs mer

VACKERT OCH HÖGST PERSONLIGT

VACKERT OCH HÖGST PERSONLIGT VACKERT OCH HÖGST PERSONLIGT Fönster och fönsterdörrar 300 kr 2 VÄLKOMMEN till den äkta fönsterkänslan Inget är så betydelsefullt för ditt hus som dina fönster. Med Sunnerbo Fönster får du personlighet

Läs mer

ALUPLAST NORD LINE Top Swing, Top Hung eller på svenska H eller glidfönster kostar ca. dubbelt så mycket som IDEAL 4000 inåtgående

ALUPLAST NORD LINE Top Swing, Top Hung eller på svenska H eller glidfönster kostar ca. dubbelt så mycket som IDEAL 4000 inåtgående På bilden nedan - ALUPLAST IDEAL 4000 eller IDEAL 6000 Mest populära och prisvärda är IDEAL 4000. Det fins fasta parter, öppningsbara (inåt eller utåtgående), skjutparter och vikparter. IDEAL 4000 - fem

Läs mer

Exempel på befintligt fönster på övervåning i utsatt läge med stort behov av renovering.

Exempel på befintligt fönster på övervåning i utsatt läge med stort behov av renovering. Förutsättningar ttningar FönsterF Exempel på befintligt fönster på övervåning i utsatt läge med stort behov av renovering. På yttre bågar kan rötskador, söndervitrat trä samt färgspjälkning Befintligt

Läs mer

Kipp-Dreh fönster 2+1

Kipp-Dreh fönster 2+1 Kipp-Dreh fönster 2+1 EA KFI KD Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm. Insida Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om). Exempel: Storlek 5/10 M innebär karmytterbredd

Läs mer

Underhållsfria byggsystem

Underhållsfria byggsystem Underhållsfria byggsystem 1 Gör miljön och ekonomin en tjänst genom att bygga underhållsfritt Trä är ett fantastiskt material på många sätt. Men det ruttnar. Plast ruttnar inte, men ärligt talat, är det

Läs mer

Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM. Fönster Fasader Skjut- och vikpartier

Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM. Fönster Fasader Skjut- och vikpartier Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM Fönster Fasader Skjut- och vikpartier Innehåll Fönster 4-6 Glas 7 Profilsystem 8-9 Skjut-och vikpartier 10-11 Fasader 12-13 Entré 14-15 Energi

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Fönster för framtiden PRISLISTA 2012-1

Fönster för framtiden PRISLISTA 2012-1 Fönster för framtiden PRISLISTA 2012-1 Innehåll fönster med isolerruta Vridfönster, sidhängda fönster, fast karm samt enkel- och parfönsterdörrar med eller utan aluminiumklädd utsida. Överkantshängda.

Läs mer

Energimyndighetens krav på energimärkta fönster 2008

Energimyndighetens krav på energimärkta fönster 2008 2008-04-01, rev 04-18 Avdelningen för hållbar energianvändning Enheten för teknik och marknad Arne Andersson, 016-544 21 45 arne.andersson@energimyndigheten.se Energimyndighetens krav på energimärkta fönster

Läs mer

Roto NT Designo. Roto NT Designo. Dolda beslag. Teknik för fönster och dörrar

Roto NT Designo. Roto NT Designo. Dolda beslag. Teknik för fönster och dörrar Roto NT Designo Dolda beslag Roto NT Designo Teknik för fönster och dörrar Funktionellt men dolt Ny elegant lösning för hemmet I ett vackert hem är det viktigt att också fönstren är vackra Vi anser att

Läs mer

Fyrdelade glidskjutpartier

Fyrdelade glidskjutpartier Montering: Våra monteringsanvisningar guidar dig steg för steg i arbetet. Om du känner dig osäker kan du alltid kontakta oss eller låta en fackman montera fönstren. Kom ihåg att våra produkter inte är

Läs mer

kvalitetsfönster från småland Valfrihet och känsla ger fönsterglädje

kvalitetsfönster från småland Valfrihet och känsla ger fönsterglädje kvalitetsfönster från småland Valfrihet och känsla ger fönsterglädje innehåll Fasta fönster FK/AFK... 4 trä och trä/aluminium Vridfönster VF/AVF... 5 trä och trä/aluminium sidohängda fönster sf/asf...

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE TEGEL LEVER LÄNGRE Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE DET GÄLLER vår hälsa När vi bygger nytt eller renoverar, tänker vi mycket på om ekonomin är hållbar. Under de senaste åren har vi även uppmärksammat

Läs mer

Takfönster. För en ljusare tillvaro. Använd naturligt ljus J.O. OHLSSONS TRÄINDUSTRI AB

Takfönster. För en ljusare tillvaro. Använd naturligt ljus J.O. OHLSSONS TRÄINDUSTRI AB Takfönster För en ljusare tillvaro Använd naturligt ljus J.O. OHLSSONS TRÄINDUSTRI AB Släpp in ljuset med våra takfönster Ett takfönster är det perfekta alternativet för dig som vill skapa en spännande

Läs mer

Kopplad fönsterdörr Utåtgående 1+1 glas

Kopplad fönsterdörr Utåtgående 1+1 glas Kopplad fönsterdörr VIRKESKVALITET: Lamellimmad furu UTFÖRANDE & BESLAGNING: In- och utsida i trä. Sidohängd fönsterdörr med kopplade bågar. Karm och bågförband limmade och spikade/skruvade. Tätningslist

Läs mer

Den vackraste utsikten!

Den vackraste utsikten! Den vackraste utsikten! WIRUS fönster en översikt Teknik Säkerhet Energibesparing Fönster Tillbehör WIRUS fönster.teknik, form och färg. WIRUS fönster WIRUS fönster uppfyller höga krav redan i grundutförandet.

Läs mer

Trä som fasadpanel. Karin Sandberg SP Trätek Skellefteå

Trä som fasadpanel. Karin Sandberg SP Trätek Skellefteå Trä som fasadpanel Karin Sandberg SP Trätek Skellefteå Fasadpaneler Garanti - mot vad? - hur länge? - för vem? - hur ska det kontrolleras och av vem? - hur ska inverkan av klimat och omgivning hanteras?

Läs mer

Av de 130 som svarat är 61 EJ intresserade att byta fönster 69 ÄR intresserade att byta fönster Fördelningen är lika mellan Alt 1 och Alt 2

Av de 130 som svarat är 61 EJ intresserade att byta fönster 69 ÄR intresserade att byta fönster Fördelningen är lika mellan Alt 1 och Alt 2 Förfrågan om intresse att renovera fönster Har skickats ut till alla 176 hus inom Akalladalen 130 hus har svarat Av de 130 som svarat är 61 EJ intresserade att byta fönster 69 ÄR intresserade att byta

Läs mer

Ditt fönster in i framtiden...

Ditt fönster in i framtiden... Ditt fönster in i framtiden... Ditt hus får sin exteriöra karaktär via fönstren. Med fönstren får huset sin känsla och själ. Det är fönsterpartierna som länkar samman ditt hem med naturen utanför. Och

Läs mer

Pivåhängda takfönster

Pivåhängda takfönster Pivåhängda takfönster Fönsterfakta Familj Pivåhängda takfönster. Material Trä med utvändig aluminiumbeklädnad. vitmålat (RAL 9010) eller klarlackat som standard, övriga RAL-kulörer som tillval. Trädetaljer

Läs mer

Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster

Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster Funktion estetik & ett brett utbud! Balkonger Balkongräcken Balkonginglasning Fönster www.hogstadaluminium.se Ditt projekt vårt engagemang! VI TAR ANSVAR HELA VÄGEN Hogstad Aluminium AB är ett av marknadens

Läs mer

Fönsterinstruktioner

Fönsterinstruktioner Fönsterinstruktioner Här finner du information om mottagning av leverans, lagring på byggplats, montering, skötsel/kontroll och underhåll. RM Snickerier AB S.Industrigatan 8 598 40, Vimmerby Tel. 0492-797

Läs mer

BALKONG OCH INGLASNING

BALKONG OCH INGLASNING BALKONG OCH INGLASNING 02 teknova.se SVETSAREN BALKONGER, RÄCKEN & INGLASNINGAR LIVET UTANFÖR LÄGENHETEN Med de idéer, tankar och tekniska lösningar som finns idag kan balkongen få en både individuell

Läs mer

Produktinformation Santex vikdörrar

Produktinformation Santex vikdörrar Produktinformation Santex vikdörrar Santex vikdörrar är lättmanövrerade och man får största möjliga öppning med dessa partier. Uw-värde på hela konstruktionen är vid 3-glas låga 1,29. Aluminium: Karmdimension:

Läs mer

Sapa Fönster 1086/SX/PX. Högisolerat upp till passivhusnivå

Sapa Fönster 1086/SX/PX. Högisolerat upp till passivhusnivå Sapa Fönster 0/SX/PX Högisolerat upp till passivhusnivå Sapa Fönster 0, 0 SX och 0 PX Sapa Fönster 0 grundar sig på en stabil konstruktion med mm djupa profiler. Det är grundisolerade med 42 mm glasfiberarmerade

Läs mer

FAKTA - Fönstermontage - anvisning. Längst bak i dokumentet fins anvisningar om skötsel

FAKTA - Fönstermontage - anvisning. Längst bak i dokumentet fins anvisningar om skötsel FAKTA - Fönstermontage - anvisning. Längst bak i dokumentet fins anvisningar om skötsel När du monterar dina partier själv, tänk på monteringsbeslagen stål försinkade plåtar med vilka sätes fönster i väggen.

Läs mer

MASSIVA TRÄHUS MED ANOR

MASSIVA TRÄHUS MED ANOR MASSIVA TRÄHUS MED ANOR MASSIVA TRÄHUS MED ANOR. Roasjö Trä AB har anor från tidigt 1900-tal. Men redan i början av 1800-talet fanns här ett sågverk som drevs under många år. Verksamheten utvecklades efterhand

Läs mer

SAPA FÖNSTER 1086/SX/PX. Högisolerad upp till passivhusnivå

SAPA FÖNSTER 1086/SX/PX. Högisolerad upp till passivhusnivå SAPA FÖNSTER 10/SX/PX Högisolerad upp till passivhusnivå Sapa Fönster 10, 10 SX och 10 PX Sapa Fönster 10 grundar sig på en stabil konstruktion med mm djupa profiler. Det är grundisolerade med 42 mm glasfiberarmerade

Läs mer

Fast fönster Karmfast 3-glas isolerruta

Fast fönster Karmfast 3-glas isolerruta Fast fönster Karmfast 3-glas isolerruta VIRKESKVALITET: Lamellimmad furu UTFÖRANDE & BESLAGNING: Underhållsfri utsida i mattlackerad aluminium. Insida i trä. Karmar med monterad 3-glas isolerruta. Ej öppningsbar.

Läs mer

Elit Original Alu Fönster, AFH H-fönster, utåtgående glidhängt

Elit Original Alu Fönster, AFH H-fönster, utåtgående glidhängt -U-värde 1,2 -aluminiumklädd utsida Utsida Produktfamilj Produkttyp Öppningsbarhet Material Namn Beskrivning Glas U-värde Ljudreduktion Karmdjup Glasdagmått Elit Original Alu Fönster Utåtgående glidhängt

Läs mer

Fönster. Prislista 1-2008. prislista 1-2008

Fönster. Prislista 1-2008. prislista 1-2008 Fönster Prislista 1-2008 prislista 1-2008 Välkommen till Allmoge! Allmogefönster i Edsbyn är ett företag som förenar den norrländska traditionen med dagens moderna krav på kvalitet. Vi tänker lite annorlunda

Läs mer

HEL ÖPPNING MED VIKDÖRR Från Markfönster i Fotskäl

HEL ÖPPNING MED VIKDÖRR Från Markfönster i Fotskäl HEL ÖPPNING MED VIKDÖRR Från Markfönster i Fotskäl Vikdörren är otroligt flexibel. När du öppnar den blir öppningen mycket större än en skjutdörr kan erbjuda. Du kan ha mer än en gångdörr. Vikdörren går

Läs mer

fönster och fönsterdörrar Hedgårda Fönster hedgårdafönster.se

fönster och fönsterdörrar Hedgårda Fönster hedgårdafönster.se fönster och fönsterdörrar Hedgårda Fönster hedgårdafönster.se I mitten av 1980-talet startade gårdsnickeriet i en av ladorna belägen på familjegården i Hedgårdarna. I snickeriet tillverkades och renoverades

Läs mer

Trä/aluminiumfönster. fabriker håller tidsenlig kvalitet och prestanda.

Trä/aluminiumfönster. fabriker håller tidsenlig kvalitet och prestanda. Fönster Från ruta ett till precis det fönster huset behöver I det moderna sättet att bygga och renovera hus får detaljerna gärna stå i centrum. Genuina, välgjorda kvalitetsfönster och fönsterdörrar ger

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

ASSA Allswing. Top Swing. Öppningsbeslag för vridfönster. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Allswing. Top Swing. Öppningsbeslag för vridfönster. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Allswing ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Top Swing Öppningsbeslag för vridfönster Innehållsförteckning Sida Innehåll ASSA Allswing 4 Ett unikt produktkoncept för framtidens

Läs mer

Älvdalsfönster AB Gediget hantverk med moderna metoder

Älvdalsfönster AB Gediget hantverk med moderna metoder 90 års Fönstret släpper in ljus och luft i rummet. Det förmedlar kontakt med yttervärlden och ger karaktär åt ditt hus. När du investerar i fönster ska du inte tumma på kvalitén. Älvdalsfönster är ett

Läs mer

Inifrån sett. Sida 1 Järnstångsvägen 17 SE-433 30 Partille, Sverige Tel / Fax: 031-232772 www.fonsterfixaren.se info@fonsterfixaren.

Inifrån sett. Sida 1 Järnstångsvägen 17 SE-433 30 Partille, Sverige Tel / Fax: 031-232772 www.fonsterfixaren.se info@fonsterfixaren. Inifrån sett Fördelar: Passar perfekt för fönster som ska vara öppningsbara med bredd över 130 cm. Max bredd för den typen av fönster bör inte överstiga 225 cm. Fönster som öppnas inåt brukar man ha på

Läs mer

RAPPORT. Besiktning av lägenheters och lokalers ytterdörrar, fönster och altandörrar på Brf Sollentunahus 1, Skogstorpsvägen Sollentuna.

RAPPORT. Besiktning av lägenheters och lokalers ytterdörrar, fönster och altandörrar på Brf Sollentunahus 1, Skogstorpsvägen Sollentuna. etapp/skede: sida: 1 (5) RAPPORT Besiktning av lägenheters och lokalers ytterdörrar, fönster och altandörrar på Brf Sollentunahus 1, Skogstorpsvägen Sollentuna. etapp/skede: sida: 2 (5) 1. Uppdraget Uppdraget

Läs mer

Fönster, fönsterdörr, vikfönster, terrassdörr SFB 1074 med lågt U-värde

Fönster, fönsterdörr, vikfönster, terrassdörr SFB 1074 med lågt U-värde Fönster, fönsterdörr, vikfönster, terrassdörr SFB 1074 med lågt U-värde SFB 1074 kan fås i två utföranden. I det ena utförandet har profilerna isolerats med 30 mm glasfiberarmerade polyamidlister. I det

Läs mer

Ytterdörrar & fönster från Helsingedörren

Ytterdörrar & fönster från Helsingedörren Ytterdörrar & fönster från Helsingedörren www.helsingedorren.se 2015 Välkommen till Helsingedörren! Vi är ett företag från Hälsingland som startades 2006. Hos oss står du som kund alltid i centrum, vi

Läs mer

Byggnader inom Nora stationsområde

Byggnader inom Nora stationsområde Byggnader inom Nora stationsområde Nora socken och kommun, Västmanland Underhållsarbeten 2011 Örjan Hedhman Rapport 2011:20 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 3 INLEDNING...

Läs mer

Fönster för livet. Energifönster för byte, renovering och nybyggnation

Fönster för livet. Energifönster för byte, renovering och nybyggnation Fönster för livet Energifönster för byte, renovering och nybyggnation En god investering Valet av fönster får konsekvenser för många år framåt. Därför lönar det sig att välja fönster med omsorg och med

Läs mer

Fönstermanual. I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation.

Fönstermanual. I Botten av fönstret sitter ett transportskydd, denna bör monteras bort innan installation. Fönstermanual Grattis till ett bra val av fönsterleverantör. Vi hoppas att ni kommer att vara nöjda med era nya fönster i många år. PVC fönster är ju helt underhållsfria, men rengöring och smörjning och

Läs mer

FÖNSTER PRISLISTA

FÖNSTER PRISLISTA FÖNSTER PRISLISTA 1-2010 Välkommen till Allmoge! Allmogefönster är ett företag som förenar den norrländska traditionen med dagens moderna krav på kvalitet. Vi tänker lite annorlunda och strävar hela tiden

Läs mer

fönster och fönsterdörrar Hedgårda Fönster hedgårdafönster.se

fönster och fönsterdörrar Hedgårda Fönster hedgårdafönster.se fönster och fönsterdörrar Hedgårda Fönster hedgårdafönster.se I mitten av 1980-talet startade gårdsnickeriet i en av ladorna belägen på familjegården i Hedgårdarna. I snickeriet tillverkades och renoverades

Läs mer

Rätt solavskärmning...

Rätt solavskärmning... Skugga ditt företag PERSIENNER MARKISER VÄV VÄV SCREEN MARKISER VÄV NER MARKISER VÄV INREDN PERSIENNER JALUSI VÄV TR PERSIENNER MARKISER VÄV PERSIENNER SCREEN VÄV TR PERSIENNER MARKISER VÄV NER MARKISER

Läs mer