Fönster/DörrNytt. Stormtäta mätarskåp - ett krav i P-märkningen? Korrosion på beslag - alternativ testmetod. Montage i provrigg vid täthetsprovningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fönster/DörrNytt. Stormtäta mätarskåp - ett krav i P-märkningen? Korrosion på beslag - alternativ testmetod. Montage i provrigg vid täthetsprovningar"

Transkript

1 Fönster/DörrNytt Aktuell information från SP angående fönster, dörrar, isolerrutor etc Stormtäta mätarskåp - ett krav i P-märkningen? Mikael Bengtsson , SPs P-märkningsregler som är framtagna för byggsystem för ytterväggar och fasader (CR 021) hanterar täthetslösningar av vanligt förekommande detaljer i en fasad när det gäller bl a regntäthet. Huvudkravet för regntäthet i ett P-märkt fasadsystem är att vatten inte ska ta sig in till konstruktioner där den kan göra skada. Ett infällt mätarskåp är en vanligt förekommande detalj i fasader som vi vill ha med i provningen. Tyvärr har vi varit tvungna att ta bort denna detalj på grund av att själva skåpen som systemhållarna har med sig för provningen i sig har så stora läckage att verifiering av regntäthet på övriga detaljer i provningen inte kunnat utföras. Lyckligtvis så finns det idag tillverkare som kan visa upp goda resultat vid provningar enligt standarden för stormtäta mätarskåp. Tyvärr har de inte lyckats med att nå ut med information till beställarna om skillnaderna på ett stormtätt och ett traditionellt mätarskåp. SPs uppfattning är att om fasader ska klara det klimat som råder i Sverige, så ska ett stormtätt mätarskåp användas. I den nya utgåvan av Svensk Elstandard SS (utgåva 8) har infällda mätarskåp i stormtätt utförande införts. Där finns hänvisningarna till provningsstandarder som hanterar regntäthet, så nu finns det inget som hindrar beställarna från att kräva slagregnstäta mätarskåp. Montage i provrigg vid täthetsprovningar Roger Davidsson , När vi provar fönster och dörrar med avseende på luft- och regntäthet, så anger standarderna att man ska montera provföremålet as intended for use. På SP har vi tolkat det som att montering ska ske som det är avsett att användas och enligt monteringsanvisningen och därmed lagt tätningen mellan karm och vägg vid provföremålets insida,vilket nästan alla svenska monteringsanvisninger anger. Praxis i många andra länder, bl a Norge, är att lägga tätningen på utsidan eller både på ut- och insida. Den här frågan har dock diskuterats i sector group for notified bodys vilket är en grupp där provningsinstitutioner diskuterar tekniska frågor och problem. Den här gruppen ansåg att tätningen ska ligga på utsidan. Ett av gruppens motiv var att läckage genom karmfogar ska kunna upptäckas. På SP har vi löst det genom att provningsriggens väggöppning nedtill består av plexiglas. Ett annat motiv var att karmhörnen ska utsättas för en större trycksskillnad. Vi tror också att det spelat roll för gruppens ställningstagande att de allra flesta provningsriggar på kontinenten är byggda för utvändig tätning. För att kunna åstadkomma invändig tätning, måste de montera provföremålen i en särskild monteringsram. SP har gjort några jämförande provningar med olika lägen på tätningen. I hälften av fallen blev det skillnader i resultatet när tätningsläget flyttades. Vi har hittills fortsatt att prova med invändig tätning, om kunden inte önskar annat. Placeringen av tätningen mellan karm och vägg anges i provningsrapporten. Nu är en revidering av provningsstandarderna för luftoch regntäthet på gång och risken finns att det blir mer specificerat hur provföremålet ska vara monterat och vi kanske tvingas att prova med utvändig tätning. Korrosion på beslag - alternativ testmetod Magnus Palm , I P-märkningsreglerna för fönster är kravet att beslagen ska klara klass 3 enligt SS-EN Nu är reglerna på väg att kompletterats med en alternativ testmetod inklusive krav som bättre ska efterlikna verklig exponering. Standarden SS-EN 1670 föreskriver provning enligt ISO 9227, kontinuerlig saltdimma (ibland kallat saltspray), som anses korrelera dåligt med verkliga förhållanden. Den alternativa metoden, ISO cykel B, innebär omväxlande saltdimma, kondensation och upptorkning och produkten utsätts därmed för en miljö som bättre efterliknar verkligheten även om metoden är accelererad. En fördel med den alternativa metoden är att den bättre jämför olika material, dvs ger en rättvisare bild om vilket material som är bäst i verklig exponering. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Box 857, Borås Redaktör: Karin Ingemarson, tfn , e-post: Fönster/DörrNytt #16

2 SP-testad tejp en vinnare! Ulf Antonsson , Ny medarbetare Ulf Antonsson , En tejp som är provad och certifierad av SP vann Nordbyggs guldmedalj för årets hetaste materialnyhet Tejpen, som heter 3M All weather flashing tape 8067, har undersökts och certifierats som både skarvhjälpmedel för ångspärrar och som tätning runt fönster och dörrar. Tejpen har certifierats med både typgodkännande och SP-koncernens eget P-märke. Tack vare denna produkts unika egenskaper kan man snabbt och enkelt uppnå total och tidsbeständig täthet runt fönster och dörrar. Detta kan ge stora energibesparingar i både gamla och nya hus. Denna tätningstejp blir extra viktig i passivhus, som kräver totalt täthet för att fungera, löd juryns motivering. P-märket är SP-koncernens eget kvalitetsmärke som återfinns på ett flertal produkter och tjänster. Märkningen innebär förutom att lag- och myndighetskrav uppfylls även marknadens höga krav. P-märket betyder också att produkten eller tjänsten är typprovad och att tillverkarens eller utförarens egenkontroll övervakas av SP. SP Besiktning Mikael Bengtsson , Vi har nu en ny layout på våra rapporter från tillverkningskontroller, detta beror på att SP numera använder en gemensam kundwebbplats (SP Besiktning) där vi skriver våra besöksrapporter. Detta ger bl a fördelen att man känner igen upplägget i rapporterna oberoende av vilken avdelning på SP den kommer ifrån. Eventulla avvikelser i besöksrapporter ska också kunna svaras på och information och aktuella dokument som rapporter, certifikat, avtal etc från och med 2011 och framåt finns samlade på en plats. Du som är upplagd som kontaktperson vid besöken har fått inloggning till programmet. Manual för hur SP Besiktning fungerar hittar ni under fliken kundmanual SP Besiktning vid inloggning. Förhoppningen är att detta program ska underlätta för båda parter. Har ni problem eller frågeställningar om SP Besiktning kan ni kontakta vår support antingen på mejl eller telefon Ni kan också kontakta Mikael Bengtsson, eller Ulf Antonsson har arbetat på SP under många år men har sedan årsskiftet övergått till att arbeta på SP Energiteknik och sektionen för Byggnadsfysik och innemiljö. Ulf har under många år arbetat med provning och certifiering av konstruktioner och produkter för användning i våtutrymmen. Detta är något som Ulf kommer att fortsätta med men nu i rollen som projektledare för SPs satsning på våtrumsfrågor. Besök gärna vår webbsida där det finns mycket information om SPs verksamhet inom våtrumsområdet. Fördubblad kapacitet - parallell provning Richard Dawson , Nu är vår gamla roterbara fönsterprovningsrigg färdigrenoverad från grunden och det har blivit många förbättringar. Detta betyder att vi nu har två provningsriggar och kan köra flera tester samtidigt under samma dag utan att behöva vänta på demontering och montering. I vissa fall har vi även möjlighet att låta provobjektet sitta kvar i väntan på beslut om åtgärder. Spännhake för vertikal stabilitet på den flyttbara sidobalken Justerbar dörr med förstärkning Väggöppningen kan anpassas till alla storlekar från 500 x 500 mm till 1400 x 2000 mm i den roterbara fönsterriggen och från 500 x 500 mm till 1800 x 2200 i den fasta fönsterriggen. Vi har även resurser för att behandla större storlekar. Fönster/DörrNytt #16 Sida 2

3 Kvalité på limmade komponenter Urban Häggström , SP Trä håller på att ta fram en ny certifieringsregel för limmade komponenter till bl a fönster och ytterdörrar, den kommer till hösten och komponenterna blir P-märkta enligt CR022. Skillnaden mot tidigare certifiering är att detta blir en produktcertifiering, där träkraven ligger i bl a certifieringsregeln för P-märkningen av fönster. Nu kan man även certifiera och märka komponenter till andra områden som t ex lister och möbler. Det kommer att hållas en temadag innan semestern där limning och certifieringsregeln kommer att diskuteras. CE-märkning av fönster och dörrar Börje Gustavsson På fråga till Boverket om vilka testvärden och resultat som krävs för den svenska marknaden har man svarat att ett antal egenskaper ska deklareras. Vilka framgår av nedanstående tabller. Essential characteristicts Fönster (ej takfönster) Watertightness Dangerous substances Deklareras och varför Ja, BBR 6:5 och fukt Resistance to wind load Ja, EKS 8 (BFS 2011:10) Load-bearing capacity of safety devices Acoustic performance Thermal transmittance Radiation properties Air permeability Ytterdörrar Watertightness Dangerous substances If emissions to the indoor or release to the local outdoor environment is possible, BBR 6:11 and 6:21 AFS 2009:2, 45 Fönster och andra glasytor ska vara utförda på ett sådant sätt eller ha sådana anordningar att de kan rengöras på ett säkert och ergonomiskt lämpligt sätt. Relevant om fönstret ska användast där ljudreduktion är viktig, Se BBR 7:2 Ja, BBR 9:4, 9:92 Energianvändning BBR 6:322 Dagsljus i bostäder (arbetslokaler) Ja, BBR 9:21 Klimatskärmens lufttäthet (energianvändning) Ja, BBR 6:5 Skydd mot fukt If emissions to the indoor or release to the local outdoor environment is possible, BBR 6:11 and 6:21 Resistance to wind load Ja, EKS 8 (BFS 2011:10) Height Impact resistance Load-bearing capacity of safety devices Ability to release Acoustic performance Thermal transmittance Radiation properties Air permeability Ja Ja, BBR 8:351-8:353 Skydd mot sammanstötning eller fall genom glas, mm Ja, AFS 2009:2, 45 Se ovan fönster Ja, BBR 5:335 Skydd vid brand, utrymning (öppnas utåt) Relevant är att redovisa om dörren ska användas där ljudreduktion är viktig. Se BBR 7:2 Ja, BBR 9:4, 9:92 Energianvändning Ja, BBR 6:332 Dagsljus i bostäder (arbetslokaler) Ja, BBR 9:21 Klimatskärmens lufttäthet (energianvändning) SPs reflektioner kring de egenskaper som tas upp är de mandaterade egenskaperna och dessa ska alltid redovisas med klass eller NPD (No Performance Determined). Då vi läser byggnormen kan vi konstatera att den inte anger klasser som standarden för CE-märkning (SS-EN 14351) anger, vår byggnorm ställer oftast funktionskrav på en helhet. Detta gör det lite svårt att ange minsta möjliga klass för olika egenskaper. En ytterdörr till en friggebod eller en ytterdörr för en villa är helt olika saker. De egenskaper som förväntas redovisas är mycket lämpliga för t ex en villa. Tar man U-värdet så krävs inte att det ska vara bättre än si och så, men krav på en energiberäkning där energiförbrukning i hela huset ska ligga på en acceptabel nivå finns. Väljer man sämre fönster så kan man i princip kompensera med mer isolering på vinden och i väggarna. Där finns det dock ett undantag om huset är under 100 m², då kan man hoppa över kravet på energiberäkning och gå på fasta värden för fönstren eller dörrarna. Dessa ska då ha ett U-värde bättre än 1,3 W/ C m² respektive 1,1 W/ C m² beroende på uppvärmningssätt. Vid ombyggnation, t ex vid byte av fönster då en energiberäkning för hela fastigheten inte är möjlig, ska U-värdet vara 1,2 W/ C m² eller bättre. Tittar vi på egenskapen lufttäthet så är det en självklar egenskap i de allra flesta fall, men tittar vi på kallförråd så har man sannolikt inget krav på lufttäthet där. Tanken torde vara att Byggherren nu ska kunna välja fönster och dörrar efter det behov som finns, vilket kan vara mycket svårt om man inte till fullo är insatt i klassningen. Ett bra sätt att hitta en lämplig nivå för svenskt byggande och även nordiskt byggande är P-märkningen där vi har gått in och angett relevanta klasser för de olika egenskaperna som förväntas i byggandet. Vi har dessutom krav som medför god beständighet, krav som saknas i en CE-märkning. Fönster/DörrNytt #16 Sida 3

4 Transparent Intelligens i Småland Mikael Ludvigsson, Glafo , Marianne Grauers, Glafo , Vinnova arbetar för att stärka Sveriges innovationskraft och finansierar olika forskningsprojekt. Ett av Vinnovas största innovationsinitiativ är VINNVÄXT där regioner i Sverige kan söka finansiering för projekt som främjar hållbar tillväxt. Internationell konkurrenskraft skall utvecklas inom tillväxtområden där regionen anser sig vara extra konkurrenskraftig. Beslutet att ge planeringsbidrag till VINNVÄXT-konceptet Transparent Intelligence ger Småland möjlighet att bli en VINNVÄXT-region. Finansieringen från Vinnova sträcker sig över tio år och kan uppgå till 50 miljoner kronor där näringsliv och offentlig sektor medfinansierar med samma summa. Två initiativ i Småland fick planeringsbidrag och dessa fogas nu samman till ett gemensamt koncept, Smart Housing Småland. De två initiativen var Homes from Sweden (SP) och Transparent Intelligence (Glafo). Utöver SP och Glafo medverkar näringsliv, kommuner, universitet, länsstyrelser och regionförbund. Konceptet Transparent Intelligence förutser att morgondagens samhälle kommer att vara utmanande och mycket spännande för byggnadsbranschen samtidigt som det utvecklas många nya möjligheter inom planglasbranschen. Glas är inte längre bara glas utan ett transparent material som samverkar med andra transparenta material. Denna samverkan ger nya funktioner i fönster, dörrar, balkonger och andra planglasinstallationer, d v s Transparent Intelligens. Beläggningar för energibesparing och solskydd är kända sedan 1980-talet och har medfört att U-värdet på fönster och dörrar regelmässigt kan nå värden under 1,0 W/m 2 K. Med ytterligare utveckling kommer även andra gränser att nås. Glas kan även lamineras och härdas för att möta kraven från olika byggregler. Planglaset blir starkare och kanske till och med så starkt att det kan bära last som ett konstruktionselement. Det sistnämnda är ett exempel på ett forskningsprojekt, som Glafo projektleder och där företag som Stora Enso, NCC, Södra, SIKA och Pilkington är med. Kan man göra något mer med glas? Det är just detta Transparent Intelligens handlar om. Det finns redan många andra intelligenta produkter som lanseras och marknadsförs av floatglaskoncernerna. Självrengörande, ljuddämpande, avisande och antikondens är några exempel. Gemensamt för de ovanstående funktionerna är att de är passiva eller statiska. De senaste åren har det utvecklats många dynamiska och aktiva produkter som elektrokroma fönster från Chromogenics och avskärmande privacy-filmer. Samtidigt utvecklas transparenta solceller som kan vara både solskydd och energikälla på samma gång. Detta är bara början på framtidens transparenta, variabla och interaktiva lösningar. Avslutningsvis kan vi exempelvis tänka oss ett fönster där ytterrutan är ett variabelt solskydd som styrs av en ljussensor. Innerrutan är belagd med en energisparbeläggning på ena sidan och en fett- och smutsavvisande beläggning. Denna antismutsbeläggning är särskilt viktig då glaset samtidigt är en transparent panel där man kan styra olika sorters funktioner huset. Framtiden är inte bara ljus den är även Transparent Intelligent. EQ-fönster energimärkning Börje Gustavsson De nya reglerna för EQ energimärkning har accepterats av SWEDAC. SP har ansökt om att få bli ackrediterade för dessa regler men när denna ackreditering är klar är lite osäkert i skrivande stund. Man kan dock redan nu ansöka hos SP om att få sina fönster klassade enligt detta regelverk, så vem ska vara först till kvarn? För att SWEDAC enkelt ska kunna granska och följa de rutiner vi har inom detta område är det mycket lämpligt att fönstertillverkare har ansökt om denna märkning. Fönster/DörrNytt #16 Sida 4

5 Smått och gott - udda provningar Thomas Henderson , Vi har möjlighet att prova produkter/system avsedda för montage inom byggnadsindustrin. Exempel på detta kan vara att man i förväg vill ta reda på om en produkt/ system klarar påfrestningar såsom lufttäthet, vindlaster, regntäthet eller klimatisk påverkan. Inom byggnadsindustrin florerar en mängd nya, icke beprövade produkter/system som inte har verifierats/utvärderats fullt ut. Ett sätt att säkerställa om dessa klarar våra klimatpåfrestningar är därför att verifiera dessa produkter/system hos oss innan de släpps på marknaden. Det kan finnas stora ekonomiska vinster att göra på detta då risken är att man efteråt, vid besiktning eller så länge entreprenaden omfattas av garantiåtaganden, är tvungen att åtgärda, reparera eller i värsta fall kanske till och med byta ut hela produkten/systemet på grund av läckage, bräckage eller andra stora brister med avsevärda kostnader som följd. Vi har under senare år gjort en del udda provningar med avseende på just detta. Här följer ett litet axplock på vad vi har testat. Provning av vattenläckage i samband med olika falstätningsmedel till bandtäckt plåt I detta prov var avsikten att testa om det förelåg några skillnader avseende vattentäthet med olika typer av falstätningsmedel till bandtäckt plåt. Uppdragsgivare var en branschorganisation inom plåtslagerinäringen. Provobjekten bestod av fyra olika kar med bandtäckt plåt där olika typer av falstätningsmedel testades i en klimatexponering. Klimatexponeringen varade i 29 dygn med temperaturväxlingar på +60 C till -12 C i 12-timmars cykler. Resultatet visade att en viss typ av falstätningsmedel i kittform var betydligt bättre än olika typer av falsoljor. Eventuellt kommer denna uppdragsgivare att utföra fler tester för att skaffa mer kunskaper och erfarenheterer som kan komma till väl användning vid montage av bandtäckt plåt. Motstånd mot vindlast hos fasadglas Uppdragsgivaren ville utprova/säkerställa hur olika typer av glas med ett eget framtaget beslagssystem avsett för fasadbeklädnad klarade av större vindlaster. Fyra olika glassammansättningar (kombinationer av laminerade float- och säkerhetsglas) med beslag monterades i en tryckkammare där vi utsatte glaskonstruktionerna för övertryck i steg om 100 Pa från 0 Pa Pa eller brott och mellan tryckstegen avlastades trycket till 0 Pa. Glaskonstruktion monterad i tryckkammare Resultaten ledde till att uppdragsgivaren lättare kunde välja ut det system som i en senare entreprenad skulle användas. Klimatexponering av fasadskivor Sprickor i glas efter avslutat prov Här provade vi ett system bestående av skifferplattor som var applicerade på en kompositskiva. Detta system skulle senare monteras på en fasad som ett yttre beklädnadsskikt i ett större byggprojekt. Skifferplattorna utsattes för ett extremt växlande klimat från +60 C till -12 C under 10 dygn i en klimatkammare. Efter detta kunde en viss sprickbildning på fasadstenplattorna konstateras vilket senare ledde till att leverantören ändrade i konstruktionen vid uppförandet på entreprenaden. Okulär besiktning av falstätningsmedel i skarv Läckage i en skarv av bandtäckt plåt Provobjekt i klimatkammaren Resultat: Sprickbildning efter provning Fönster/DörrNytt #16 Sida 5

6 Ett arbetsliv som fönstertillverkare Anders Sommansson, pensionär/konsult Från Myresjöfönster 1986 till Inwido spännande år i fönsterbranschens hetluft. När jag nu tittar lite i backspegeln ser jag en man med erfarenhet från huskonstruktion som den 15 augusti 1986 börjar på Myresjöfönster. Jag kommer ihåg att jag tänkte, att konstruera ett fönster, hur svårt kan det vara (fyra träbitar och en glasskiva) jämfört med ett helt småhus? Men det visade sig vara minst lika svårt, med alla regler och standarder som ska uppfyllas. Myresjöfönster köpte, som första fönstertillverkare i Sverige, hösten 1986 in ett 2D Cad-program för dokumentation av fönsterproduktion. Jag hade lite erfarenhet av Cad sedan tidigare. Jag började dokumentera tillverkningsunderlagen, vilka var allt från pappmallar till vanliga handgjorda ritningar. Att gå ut i produktionen och fråga personalen hur de tillverkade enskilda detaljer, monterade beslag, glasade och satte samman hela fönster var hur jag lärde mig tillverkning av fönster. Vid denna tidpunkt tillverkades fönster i långa serier, att byta verktyg i hyvellinan tog minst fyra timmar, i dag tar det mindre än en minut och merparten av fönstren tillverkas ordervis. Myresjöfönster tillverkade då kopplade träfönster 1+1- och 2+1-glas samt träfönster med dubbel och trippel isolerglas. De hade även en ny produkt; aluminiumbeklädda inåtgående fönster som de börjat producera ett år tidigare och som jag fick vara med och vidareutveckla. Vi påbörjade även arbetet med att ta fram ett utåtgående aluminiumbeklätt fönstersystem under detta år börjar vi P-märka våra produkter, med externkontroll av produktionen som i sin tur medförde en bättre intern kvalitetskontroll. Jag anser att P-märkning av fönster och dörrar har gett oss en hög kvalité på våra produkter. P-märkningsregler som kontinuerligt uppdateras och följer utvecklingen är nödvändigt för svensk fönsterindustri och att hålla hög kvalité som ledord för svensktillverkade produkter. Härifrån till dags dato har det oavbrutet handlat om nya fönsterkonstruktioner, sammanslagningar av liknande lösningar i samband med företagsköp. Nya kundanpassade lösningar för inbyggnad av fönster i olika väggkonstruktioner och detta görs numera i 3D Cad vilket är ett fantastiskt verktyg för konstruktion och simulering. Som ni förstår är det svårt att summera 27 år på några rader, nu går jag vidare med ett projekt som heter William (mitt barnbarn, 7 år) och jag jobbar med en träkoja ritad i 3D. Med vänliga hälsningar Anders Sommansson P-märkning med flexibel ackreditering inom byggområdet Börje Gustavsson , För att stärka P-märket mot Boverkets Byggregler (BBR) så har vi i ett pilotprojekt arbetat med ackreditering av två områden, dörrar respektive sanitetsarmaturer. Enligt BBR ska byggprodukters egenskaper vara bestyrkta innan de används i byggande och detta ska ske genom CE-märkning (där det finns harmoniserad standard eller där tillverkaren har ett ETA). När detta inte går är det genom typgodkännande som egenskaperna ska vara bestyrkta eller genom ackrediterad produktcertifiering. Det sistnämnda alternativet är bakgrunden till pilotprojektet med ackreditering av P-märkningsregler. Certifiering för P-märket inom områden i nedanstående tabell sker under ackreditering. I certifieringen ingår att bekräfta att krav i svenska byggregler (BBR) uppfylls vilket betyder att certifieringen också innebär att egenskaperna är bestyrkta, de som inte omfattas av CE-märkning, och att ytterligare kontroll inte behöver ske på byggplats. De övergripande certifieringsreglerna är CR BBR som kompletteras med produktspecifika certifieringsregler. Certifieringarna följer system 5 enligt IEC/ISO Guide 67 om inget annat anges. Produktområde Dörrar, fönster, luckor, grindar och därtill hörande byggnadsbeslag (område 2 i CPR, bilaga 4) Byggnadsprodukter som kommer i kontakt med vatten för mänsklig förbrukning (område 29 i CPR, bilaga 4) Produktspecifika certifieringsregler CR Inner- och ytterdörrar av trä och metall CR Sanitetsarmaturer Fönster/DörrNytt #16 Sida 6

Energimyndighetens krav på energimärkta fönster 2008

Energimyndighetens krav på energimärkta fönster 2008 2008-04-01, rev 04-18 Avdelningen för hållbar energianvändning Enheten för teknik och marknad Arne Andersson, 016-544 21 45 arne.andersson@energimyndigheten.se Energimyndighetens krav på energimärkta fönster

Läs mer

Utgåva 1.1. EQ Fönster Energimärkning

Utgåva 1.1. EQ Fönster Energimärkning EQ Fönster Energimärkning Allmänt EQ Fönster Energimärkning är ett frivilligt certifieringssystem med syfte att underlätta valet av energieffektiva fönster. Energimärkningen är utformad utifrån EU:s Energy

Läs mer

Minimerat underhåll och ökad komfort. Fönster 1074 SX

Minimerat underhåll och ökad komfort. Fönster 1074 SX Minimerat underhåll och ökad komfort Fönster 1074 SX 2 Kontorshus för KMD i Skejby, Århus, med Sapa fönster 1074. Arkitekt: Arkitema AS. Sapa Fönster 1074 SX Extraisolerat fönster med lågt U-värde uppfyller

Läs mer

Certifikat 144502. Produkt Beteckning Beskrivning senast daterad Dörrar, branddörrar och SFB 2050/3050 och 2060/3060 2013-12-18

Certifikat 144502. Produkt Beteckning Beskrivning senast daterad Dörrar, branddörrar och SFB 2050/3050 och 2060/3060 2013-12-18 Certifikat 144502 Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) och Pmärkningsregler SPCR 005 i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta

Läs mer

Fönster, fönsterdörr, vikfönster, terrassdörr SFB 1074 med lågt U-värde

Fönster, fönsterdörr, vikfönster, terrassdörr SFB 1074 med lågt U-värde Fönster, fönsterdörr, vikfönster, terrassdörr SFB 1074 med lågt U-värde SFB 1074 kan fås i två utföranden. I det ena utförandet har profilerna isolerats med 30 mm glasfiberarmerade polyamidlister. I det

Läs mer

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Ett fönster för generationer Fönster tillhör de mest utsatta partierna i ett hus de skall stå emot

Läs mer

Varför är byggprodukter CE-märkta? Foto: Morgan Carlsson

Varför är byggprodukter CE-märkta? Foto: Morgan Carlsson Varför är byggprodukter CE-märkta? Foto: Morgan Carlsson 1 juli 2013 Från den 1 juli 2013 ska många byggprodukter vara CE-märkta för att få säljas i Sverige och 32 andra länder. På vilket sätt produkterna

Läs mer

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm

06.04 1 (7) 2015-04-21. Saknr. 9100. Inköpsenheten. Datum 04.00. Diarienr (åberopas) Naida Culum. Besöksadress Polhemsgatan 303 Stockholm 1 (7) Datum 2015-04-21 04.00 Diarienr (åberopas) A130.360/ /2015 Saknr. 9100 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Upphandlingssektionenn Ansvarig entreprenadupphandlare: Naida Culum Isolerglas

Läs mer

VELFAC 200 fönster VELFAC AB 01.14

VELFAC 200 fönster VELFAC AB 01.14 VELFAC 200 fönster 96 Tester Avsnitt Sid Helhetstest 98 Termiska egenskaper 99 Ljudfönster 100 Barnsäkerhet 100 Brandfönster 101 Inbrottsskydd 102 Testat och godkänt. VELFAC fönster testas dagligen av

Läs mer

Kvillsfors - serien. NorDan Kvillsfors fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar. Produktbeskrivning

Kvillsfors - serien. NorDan Kvillsfors fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar. Produktbeskrivning 47 Kvillsfors - serien Inåt- och utåtgående fönster, fast karm samt fönsterdörrar med isolerglaskassetter eller kopplad 2+1 båge. Karm och båge i furu Isolerad varmkant mellan glasen 3-glas med två energiglas

Läs mer

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil

Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Tänk framåt. Tänk frihet. Tänk ny villa med underhållsfria fönster för generationer. H-Fönstret Lysekil Ett fönster för generationer Fönster tillhör de mest utsatta partierna i ett hus de skall stå emot

Läs mer

Fönster/DörrNytt. Aktuell information från SP angående fönster, dörrar, isolerrutor etc

Fönster/DörrNytt. Aktuell information från SP angående fönster, dörrar, isolerrutor etc Fönster/DörrNytt Aktuell information från SP angående fönster, dörrar, isolerrutor etc Nyhetsblad nr 13 - hösten 2009 www.sp.se/sv/index/services/windows-doors/fdn/sidor/default.aspx Nya certifieringsregler

Läs mer

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014

Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 Del av fuktsäkerhetsprojektering på våtrumsytterväggar SP Rapport 4P00562. April 2014 www.bkr.se www.gvk.se www.vatrumsmalning.se www.säkervatten.se Innehållsförteckning Projektgruppen 3 Resultat 3 Fuktsäkerhetsprojektering

Läs mer

Fönster/DörrNytt Aktuell information från SP angående fönster, dörrar, isolerrutor etc

Fönster/DörrNytt Aktuell information från SP angående fönster, dörrar, isolerrutor etc Fönster/DörrNytt Aktuell information från SP angående fönster, dörrar, isolerrutor etc Framtidens fönster och dörrmontage Mikael Bengtsson 010-516 51 83, mikael.bengtsson@sp.se Det ställs idag högre krav

Läs mer

Funderar ni på att byta fönster?

Funderar ni på att byta fönster? Funderar ni på att byta fönster? Att byta fönster skall man bara behöva göra en gång i livet. Investeringen är stor och det finns mycket information att ta ställning till. Estetik EEller rätt fönster till

Läs mer

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid

3M Flexible Air Sealing Tape. Lufttätning av. i alla väder. fastigheter. oavsett årstid fastigheter Lufttätning av i alla väder oavsett årstid Minskad energiförbrukning Visste du att svenska hus förlorar en betydande del av sin värme genom luftläckage? Med 3M 0E FAST F kan du snabbt och enkelt

Läs mer

PRISLISTA 2013. Fönster för framtiden OUTLINE PRISLISTA 2013: NYA FÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS!

PRISLISTA 2013. Fönster för framtiden OUTLINE PRISLISTA 2013: NYA FÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS! PRISLISTA 2013 önster för framtiden OUTLINE PRISLISTA 2013: NYA ÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS! INNEHÅLL SÄKERHETSGLAS ÖR ÖNSTER OCH DÖRRAR 4 Krav på personsäkerhet i bostäder enligt BBR. LAGERPRODUKTER

Läs mer

CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt

CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt CE dig för! Använd rätt produkter i dina byggprojekt Ta CE-märkningen till hjälp! Från den 1 juli 2013 måste alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard vara CE-märkta, enligt EU:s byggproduktförordning.

Läs mer

Monteringsanvisning 3M 8067 All Weather Flashing Tape. Täta anslutningar. Energiförbrukning

Monteringsanvisning 3M 8067 All Weather Flashing Tape. Täta anslutningar. Energiförbrukning Monteringsanvisning 3M 8067 All Weather Flashing Tape Täta anslutningar förminskad Energiförbrukning 3M 8067 All Weather Flashing Tape Innehållsförteckning Användningsområden...2 Miljöbedömningar...3 Allmänna

Läs mer

Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden?

Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden? Fönster - Vilka energikrav gäller idag och vilka kan komma gälla i framtiden? Mats Rönnelid Energi och miljöteknik Högskolan Dalarna Presentation vid nätverksträff 1 februari 2012 Fönster viktiga för byggnadens

Läs mer

Fasadrenovering med P-märkt fasadsystem

Fasadrenovering med P-märkt fasadsystem Fasadrenovering med P-märkt fasadsystem Knauf ventilerat Fasadsystem Aquapanel med puts Malmö Mur och Puts AB renoverar fuktskadade fasader i ett villaområde utanför Malmö. De gamla fasaderna rivs ned

Läs mer

Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067. Täta anslutningar. Energiförbrukning

Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067. Täta anslutningar. Energiförbrukning Monteringsanvisning 3M All Weather Flashing Tape 8067 Täta anslutningar förminskad Energiförbrukning 3M All Weather Flashing Tape 8067 Innehållsförteckning Allmänna anvisningar...3 Täta överlappningar

Läs mer

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren.

BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. BBR 2012 och nya PBL. Nya krav på byggherren. 1 Inledning 2 Allmänna regler för byggande 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftsutrymmen 4 Bärförmåga, stadga och beständighet 5 Brandskydd

Läs mer

VIKDÖRRAR SKJUTDÖRRAR FÖNSTER FÖNSTERDÖRRAR

VIKDÖRRAR SKJUTDÖRRAR FÖNSTER FÖNSTERDÖRRAR VIKDÖRRAR SKJUTDÖRRAR FÖNSTER FÖNSTERDÖRRAR VIKDÖRRAR Stor öppning med vikdörr Våra vikdörrar är mycket efterfrågade vid både om- och ny byggna tion. Du kommer närmare naturen varje dag hela året. Allt

Läs mer

Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen Fönster

Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen Fönster Marknadskontroll av byggprodukter, slutrapport för produktgruppen Fönster Boverket februari 2013 Slutrapport marknadskontroll Fönster Dnr: 1102-1172/2010 Boverket 2013 Innehåll Sammanfattning... 4 Proaktiva

Läs mer

Trä/aluminiumfönster. fabriker håller tidsenlig kvalitet och prestanda.

Trä/aluminiumfönster. fabriker håller tidsenlig kvalitet och prestanda. Fönster Från ruta ett till precis det fönster huset behöver I det moderna sättet att bygga och renovera hus får detaljerna gärna stå i centrum. Genuina, välgjorda kvalitetsfönster och fönsterdörrar ger

Läs mer

Glassäkra miljöer publika lokaler

Glassäkra miljöer publika lokaler Glassäkra miljöer Publika lokaler Mars 21 1 Glassäkra miljöer publika lokaler Denna publikation är nummer tre i en serie utgiven av Glascentrum i Växjö AB. De övriga två behandlar glas i utsatta lägen

Läs mer

PRISLISTA 2014 OUTLINE PRISLIS TA 2014: RIKTIGT BRA FÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS!

PRISLISTA 2014 OUTLINE PRISLIS TA 2014: RIKTIGT BRA FÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS! PRISLISTA 2014 OUTLINE PRISLIS TA 2014: RIKTIGT BRA FÖNSTER TILL ALLA SORTERS HUS! Prislistan gäller fr o m 3 februari 2014 Outline i Sverige AB, 2014 Outlines produkter tillverkas efter vår standard avseende

Läs mer

Hjälp och vägledning vid val av glas för att uppfylla krav i Boverkets Bygg-regler (BBR), avsnitt 8, Säkerhet vid användning.

Hjälp och vägledning vid val av glas för att uppfylla krav i Boverkets Bygg-regler (BBR), avsnitt 8, Säkerhet vid användning. Personsäkerhet Hjälp och vägledning vid val av glas för att uppfylla krav i Boverkets Bygg-regler (BBR), avsnitt 8, Säkerhet vid användning. Föreskrifterna i BBR avsnitt 8 är tvingande regler och omfattar

Läs mer

Glassystem. Presbytarian Hospital, New York, USA. Pilkington GLASFAKTA 2012 59

Glassystem. Presbytarian Hospital, New York, USA. Pilkington GLASFAKTA 2012 59 Glassystem Med glas kan du skapa rum där det känns som att vara både ute och inne på saa gång. Ute, eftersom du har fritt synfält till den omgivande naturen och får det lika ljust som utomhus. Inne, därför

Läs mer

LE MARQUAGE CE SERA OBLIGATOIRE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION couverts par une norme européenne harmonisée (appelée norme hen).

LE MARQUAGE CE SERA OBLIGATOIRE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION couverts par une norme européenne harmonisée (appelée norme hen). SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut À partir du 1er Juillet 2013 LE MARQUAGE CE SERA OBLIGATOIRE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION couverts par une norme européenne harmonisée (appelée norme hen). Svårt

Läs mer

Aluminiumfönster IF65. Monteringsanvisning Skötselanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier Egen kontroll

Aluminiumfönster IF65. Monteringsanvisning Skötselanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier Egen kontroll Aluminiumfönster IF65 Monteringsanvisning Skötselanvisning Leveransbestämmelser Lagring på byggarbetsplatser Garantier Egen kontroll Monteringsanvisning av Aluminiumfönster IF65 1 Applicera fogmassa av

Läs mer

KONTUR. inåtgående. projekt

KONTUR. inåtgående. projekt KONTUR inåtgående projekt Kontur inåtgående Fönstret med attityd! Ett Elitfönster från Konturserien ger stor kvalitetskänsla. Fönster med hög prestanda och en speciellt framtagen utvändig profil, passar

Läs mer

Inåtgående fönster och altandörrar

Inåtgående fönster och altandörrar Inåtgående fönster och altandörrar projekt Hemmafönster projekt Kvalitet och trygghet är våra ledord. Vi är en division i Inwidokoncernen som är till för dig som proffskund - vi arbetar för dig, men har

Läs mer

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 Krav på CE-märkning av byggprodukter 1 juli 2013 Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard

Läs mer

ANSÖKAN. Certifiering av P-märkt innemiljö

ANSÖKAN. Certifiering av P-märkt innemiljö Företag/organisation: ansöker till om certifiering av P-märkt innemiljö enligt s regler för P-märkning av innemiljö (och energianvändning) - CR114 Fastighet (hela eller delar av lokalerna): Adress: Ägare

Läs mer

VINÄSFÖNSTER. Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE

VINÄSFÖNSTER. Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE VINÄSFÖNSTER Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE Vinäs Fönsterindustri AB Vinäs Byväg 42 792 91 Mora 0250-162 40 info@vinasfonster.se www.vinasfonster.se Vinäsfönster klassiska fönster som lyfter fram

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

Bilaga 3. Labmätningar. Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18

Bilaga 3. Labmätningar. Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18 Bilaga 3 Labmätningar Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Deltagare...

Läs mer

Fönsterrenovering gör fönstren lika vackra som förr, fast bättre. refond Fönsterrenovering

Fönsterrenovering gör fönstren lika vackra som förr, fast bättre. refond Fönsterrenovering Fönsterrenovering gör fönstren lika vackra som förr, fast bättre refond Fönsterrenovering Huset läcker energi Av husets tillförda energi försvinner 35 % genom fönstren. 15% ventilation Välkommen till Prefond

Läs mer

Standard för skyddsmontrar Provning och värdering av inbrottsskydd.

Standard för skyddsmontrar Provning och värdering av inbrottsskydd. Sida 1(6) KAMMARKOLLEGIET Standard för skyddsmontrar Provning och värdering av inbrottsskydd. Reviderad utgåva. Gäller från den 19 april 2007 Innehållsförteckning Orientering sid 2 1 Omfattning sid 2 2

Läs mer

Elit Original Alu Fönster, AFH H-fönster, utåtgående glidhängt

Elit Original Alu Fönster, AFH H-fönster, utåtgående glidhängt -U-värde 1,2 -aluminiumklädd utsida Utsida Produktfamilj Produkttyp Öppningsbarhet Material Namn Beskrivning Glas U-värde Ljudreduktion Karmdjup Glasdagmått Elit Original Alu Fönster Utåtgående glidhängt

Läs mer

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S

SPCR 095. Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SPCR 095 Certifieringsregler för P-märkning av Transportbehållare enligt ADR-S, Bilaga S SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification November

Läs mer

Elit Tradition 2+1. Fönsterfakta 1 (7) Familj Sidhängda fönster EKU, EKU2, EKU3, altandörr EKUD/EKUD2

Elit Tradition 2+1. Fönsterfakta 1 (7) Familj Sidhängda fönster EKU, EKU2, EKU3, altandörr EKUD/EKUD2 Elit Tradition 2+1 Fönsterfakta Familj Sidhängda fönster EKU, EKU2, EKU3, altandörr EKUD/EKUD2 Material Trä av lamellimmad svensk furu. Glas 2+1-glas U-värde 1,3 W/m 2 K Glasningsutförande 2-glas isolerruta

Läs mer

Fönster med goda framtidsutsikter

Fönster med goda framtidsutsikter Fönster med goda framtidsutsikter Fönsterteamet vi erbjuder fönster som håller vad de lovar Fönsterteamet ingår i samma koncern som Enomic Fönster. Enomic är ett svenskägt företag som startade sin produktion

Läs mer

Brandskydd. Pilkington GLASFAKTA 2012 31

Brandskydd. Pilkington GLASFAKTA 2012 31 Brandskydd Brandskydd i byggnader regleras i Boverkets byggregler (BBR). Här ges en av samhället lägsta acceptabla nivå på brandskydd. I BBR finns krav på utrymningssäkerhet och försvårande av brandspridning

Läs mer

Sapa Building System. Energieffektiva lösningar

Sapa Building System. Energieffektiva lösningar Sapa Building System Energieffektiva lösningar Omkring 8 % av jordskorpan består av aluminium. Sapa Fasadsystem 4150 SSG Structural Glazing Vårt system för Structural Glazing bygger på bassystemet 4150

Läs mer

Remiss av ändringsreglerna, dnr: 1101-751/2009

Remiss av ändringsreglerna, dnr: 1101-751/2009 Remiss av ändringsreglerna, dnr: 1101-751/2009 Svar mailas till registraturen@boverket.se Datum 2011-01-31 Remisslämnare Organisation Kontaktperson E-postadress Adress Telefon Swedisol Conny Pettersson

Läs mer

Fönsters ljudreduktion

Fönsters ljudreduktion Bilaga 4 Fönsters ljudreduktion Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Faktorer

Läs mer

Kontur inåtgående. Hemmafönster Projekt. projekt

Kontur inåtgående. Hemmafönster Projekt. projekt Kontur inåtgående Hemmafönster Projekt projekt Kontur inåtgående Fönstret med attityd! Ett fönster från Konturserien ger ökad känsla av kvalitet. Fönster med hög prestanda och en speciellt framtagen utvändig

Läs mer

Ventilera bort dålig lukt, fukt och radon

Ventilera bort dålig lukt, fukt och radon Ventilera bort dålig lukt, fukt och radon BEHOV När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner? Är du orolig för radon?

Läs mer

SP Trätek Kontenta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. -märkning av Fönster

SP Trätek Kontenta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. -märkning av Fönster SP Trätek Kontenta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut -märkning av Fönster Europeisk produktstandard för CE-märkning av fönster Inom det europeiska standardiseringsorganet CEN pågår ett omfattande

Läs mer

Den inbrottssäkra Altandörren, enkeldörr

Den inbrottssäkra Altandörren, enkeldörr Den inbrottssäkra Altandörren, enkeldörr Det är viktigt att se till att dörrens samtliga delar har godkända enheter, gångjärn, låsning, spanjolett och slutbleck. Se över altandörrarna. Altan- eller fönsterdörrar

Läs mer

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem

Energiberäkna och spara energi. Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem Energiberäkna och spara energi Energibesparingsexempel med Weber fasadsystem 1 2 Sunda system och produkter för hållbart byggande Inledning Weber värnar om traditionen med putsprodukter baserade på naturmaterial

Läs mer

Alternativ 1 Alternativ 2 Rekommendation Fasta fönster Öppningsbart vädringsfönster Fasta fönster rekommenderas.

Alternativ 1 Alternativ 2 Rekommendation Fasta fönster Öppningsbart vädringsfönster Fasta fönster rekommenderas. 1 Projektnr 40 51 200 System och materialvalsutredning för 01 Jämförelse fasta fönster/öppningsbart Datum: 2011-07-05 vädringsfönster Objekt HVC-Nord Rev: 2011-10-10 Alfanr C4:250 Upprättad av: TL/KA PB

Läs mer

Sapa Building System. Fönster 1074 SX

Sapa Building System. Fönster 1074 SX Sapa Building System Fönster 1074 SX 2 Kontorshus för KMD i Skejby, Århus, med Sapa fönster 1074. Arkitekt: Arkitema AS. Byggnadsår: 2007-2008. Sapa Fönstersystem 1074 SX Nyutvecklat fönster med lågt U-värde

Läs mer

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR)

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Obligatorisk 1. juli 2013 -märkning CE-märkningen är det pass som möjliggör en produkt att släppas ut lagligt på marknaden i någon medlemsstat.

Läs mer

Transparent design. Structural glazing

Transparent design. Structural glazing Transparent design Structural glazing 2 Helglaslösningar i högsta prestanda Glasfasader är en integrerad del i modern arkitektur. Genom fasaden låter formmöjligheter imponerande byggnadsarkitektur skapas.

Läs mer

Metod Titel Datum Utg. SP-metod 1630 Mekaniskt ventilerade golv - bestämning av luftströmning till 2005-02-22 5

Metod Titel Datum Utg. SP-metod 1630 Mekaniskt ventilerade golv - bestämning av luftströmning till 2005-02-22 5 Sektion ETi Varma grunder och ventilerade golv SP-metod 630 Mekaniskt ventilerade golv - bestämning av luftströmning till 2005-02-22 5 golvet SP-metod 63 Mekaniskt ventilerade golv - bestämning av lufttäthet

Läs mer

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv.

Renovera med Weber. genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Renovera med Weber genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Weber Renovate genomtänkt renovering för fasader, balkonger, våtrum och golv. Syftet med renovering är att återställa

Läs mer

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD

KONSTRUKTION DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET TOTALENTREPRENAD KONSTRUKTION Här visar vi på detaljer och bilder på Trivselhus gedigna konstruktion, indelat i: DETALJER LJUD TÄTHET PRECISION KVALITET Varje hus ritas unikt för varje kund och vi lägger stor omsorg över

Läs mer

FÖNSTERUPPGRADERING. Effektiv fastighetsförvaltning med modern teknik.

FÖNSTERUPPGRADERING. Effektiv fastighetsförvaltning med modern teknik. FÖNSTERUPPGRADERING Effektiv fastighetsförvaltning med modern teknik. SOM NYA FÖNSTER. FAST SNABBARE. OCH BILLIGARE. Som fastighetsförvaltare vet du vilket jobb det är att måla och underhålla träfönster.

Läs mer

CE märkning av Räcken

CE märkning av Räcken CE märkning av Räcken Klas Johansson, SP SP (NB 0402) är ett av sju anmälda organ (NB) i Sverige inom CPD. SP är dagsläget anmält organ för över 120 henstd inom CPD. CE-märkning av Räcken (byggprodukter)

Läs mer

Väggbankboken. Spara pengar med tilläggsisolering

Väggbankboken. Spara pengar med tilläggsisolering Väggbankboken Spara pengar med tilläggsisolering Bygg din egen väggbank Planerar du att byta fasad på ditt hus? Då har vi ett tips på en investering som är mycket bättre än att spara pengarna på ett vanligt

Läs mer

Tidlösa fönster. renoveringssystem

Tidlösa fönster. renoveringssystem Tidlösa fönster renoveringssystem BSAB X2.1 Sfb (31)X Sept 2005 Eländes elände... Nu har färgen börjat flagna på fönstren igen. Det är ju bara några år sedan vi hade målarna här. Kittet har visst lossnat

Läs mer

Modern design. Bestående värde för ditt hem

Modern design. Bestående värde för ditt hem Modern design Bestående värde för ditt hem 2 Berlings Glas Berlings Glas 3 Berlings Glas- och Aluminiumspecialisten Vi erbjuder högkvalitativa och genomtänkta lösningar för hela huset. Fönster, dörrar,

Läs mer

Välj rätt prestanda på ditt fönster...

Välj rätt prestanda på ditt fönster... Välj rätt prestanda på ditt fönster... Många tror att ett 3-glas fönster är en förutsättning för bästa energieffektivitet på ett fönster, så är inte fallet, utan i vissa fall tvärtom. När man bestämmer

Läs mer

framtidens byggsystem!

framtidens byggsystem! Energieffektiva bostäder från FoamSystem möt framtidens krav med ny teknik Välkommen till framtidens byggsystem! Passivhus uppfört i Västra Hamnen, Malmö 20 I Sverige har vi en flera hundra år gammal tradition

Läs mer

Fasad. Halle Fasad. Halle Fasad Härdat 3-glasfönster med argongasfyllning

Fasad. Halle Fasad. Halle Fasad Härdat 3-glasfönster med argongasfyllning Fasad Härdat 3-glasfönster med argongasfyllning Tycker du att vardagsrummet känns lite mörkt och instängt? Vårt förslag är att du river ut de små vardagsrumsfönstren och hela väggen och sätter in vårt

Läs mer

Glassäkra miljöer - Bostäder Maj 2015

Glassäkra miljöer - Bostäder Maj 2015 Glassäkra miljöer - Bostäder Maj 0 Glassäkra miljöer Bostäder Publikationerna Glassäkra miljöer syftar till att ge vägledning vid val av glas för att uppfylla krav i Boverkets Byggregler (BBR), avsnitt

Läs mer

Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande

Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande Träkonstruktionsteknik i samverkan med andra material Husbyggnad Brobyggnad Utomhuskonstruktioner och fasader Renovering Trä och

Läs mer

EN VÄGLEDNING. för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS

EN VÄGLEDNING. för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS EN VÄGLEDNING för dig som vill brandprova, brandklassificera och CE-märka byggnadsmaterial enligt EU:s nya europeiska brandklasser BRAND- KLASS Provning, certifiering och typgodkännande av byggnadsmaterial

Läs mer

Testning enligt EN 12566-3 och vad det innebär. Ola Palm JTI

Testning enligt EN 12566-3 och vad det innebär. Ola Palm JTI Testning enligt EN 12566-3 och vad det innebär Ola Palm JTI JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik Tekniskt jordbruksinstitut med tydlig miljö- och energiprofil JTI:s arbetsområden Avfall och avlopp

Läs mer

Takfönster. För en ljusare tillvaro. Använd naturligt ljus J.O. OHLSSONS TRÄINDUSTRI AB

Takfönster. För en ljusare tillvaro. Använd naturligt ljus J.O. OHLSSONS TRÄINDUSTRI AB Takfönster För en ljusare tillvaro Använd naturligt ljus J.O. OHLSSONS TRÄINDUSTRI AB Släpp in ljuset med våra takfönster Ett takfönster är det perfekta alternativet för dig som vill skapa en spännande

Läs mer

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM. Fönster Fasader Skjut- och vikpartier

Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM. Fönster Fasader Skjut- och vikpartier Ge nytt liv till villan och spara energi! GLAS & ALUMINIUM Fönster Fasader Skjut- och vikpartier Innehåll Fönster 4-6 Glas 7 Profilsystem 8-9 Skjut-och vikpartier 10-11 Fasader 12-13 Entré 14-15 Energi

Läs mer

Fönster/DörrNytt. P-märkning fasader tar fart. Marknadsföring av P-märkta tjänster och produkter

Fönster/DörrNytt. P-märkning fasader tar fart. Marknadsföring av P-märkta tjänster och produkter Fönster/DörrNytt Aktuell information från SP angående fönster, dörrar, isolerrutor etc P-märkning fasader tar fart Lars Olsson 010-516 50 23, lars.olsson@sp.se Efter att fuktproblem i enstegstätade putsfasader

Läs mer

Säker Fasad putsade fasader enligt Boverkets nya riktlinjer. Ett samlat initiativ för putsade fasader med tioårig funktionsgaranti.

Säker Fasad putsade fasader enligt Boverkets nya riktlinjer. Ett samlat initiativ för putsade fasader med tioårig funktionsgaranti. Säker Fasad putsade fasader enligt Boverkets nya riktlinjer Ett samlat initiativ för putsade fasader med tioårig funktionsgaranti. - TRYGG LÖSNING MED FUNKTIONSGARANTI FACKMÄSSIGT UTFÖRDA ARBETEN MED GARANTI

Läs mer

Erfarenheter från SP:s forskning om våtrum, en tillbakablick på några forskningsprojekt utförda på SP under de senaste 10 åren + lite till..

Erfarenheter från SP:s forskning om våtrum, en tillbakablick på några forskningsprojekt utförda på SP under de senaste 10 åren + lite till.. SP Byggnadsfysik och innemiljö Ulf Antonsson Erfarenheter från SP:s forskning om våtrum, en tillbakablick på några forskningsprojekt utförda på SP under de senaste 10 åren + lite till.. 1 Fungerar våtrummen?

Läs mer

Fuktsäkra putsade fasader

Fuktsäkra putsade fasader Fuktsäkra putsade fasader Vi har lösningen! Aquapanel Outdoor I ett villaområde utanför Malmö renoverar Malmö Mur och Puts AB fuktskadade fasader på tio villor byggda så sent som 1999. Sedan de gamla fasaderna

Läs mer

SPs Samhällsbyggnadsdag. Smart Housing Småland 100000 bostäder per år? Per-Erik Eriksson, SP Trä Processledare Smart Housing Småland

SPs Samhällsbyggnadsdag. Smart Housing Småland 100000 bostäder per år? Per-Erik Eriksson, SP Trä Processledare Smart Housing Småland SPs Samhällsbyggnadsdag Smart Housing Småland 100000 bostäder per år? Per-Erik Eriksson, SP Trä Processledare Smart Housing Småland FÖRSTA VINNXÄXT-MILJÖN INOM SAMHÄLLSBYGGNAD! Vision: Smart Housing Småland

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Fönster Typgodkännanderegler 2008 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av fönster Given i Helsingfors den 10 november 2008 I enlighet med miljöministeriets beslut

Läs mer

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem 1 Bygga nytt Påverka energianvändningen i ditt nya hem Du som bygger nytt har chansen att göra rätt från början, vilket är mycket lättare än att korrigera efteråt. Den här broschyren är tänkt att ge en

Läs mer

Fönsterbyte med VELFAC

Fönsterbyte med VELFAC Fönsterbyte med VELFAC Förord Har du tröttnat på att lägga tid och pengar på skrapning och målning av fönster? VELFAC fönster har strängpressad aluminium på utsidan, vilket kräver minimalt underhåll samtidigt

Läs mer

F Ö N STE R F Ö N STE R

F Ö N STE R F Ö N STE R FÖNSTER FÖNSTER 02 teknova.se BREVKOPIAN FÖNSTERBYTE & FÖNSTERRENOVERING FÖNSTER Fönster i dålig kondition är ett stort bekymmer på många fastigheter men det finns lösningar. Vi kan hjälpa dig med allt

Läs mer

Glassäkra miljöer Publika miljöer

Glassäkra miljöer Publika miljöer Glassäkra miljöer Publika miljöer Februari 011 1 Glassäkra miljöer Publika miljöer Denna publikation är nummer två i en serie utgiven av Glascentrum i Väjö AB. De övriga två behandlar glas i utsatta lägen

Läs mer

skydd & säkerhet Glasade konstruktioner skydd mot inbrott

skydd & säkerhet Glasade konstruktioner skydd mot inbrott skydd & säkerhet Glasade konstruktioner skydd mot inbrott När det gäller krav på glas och dess anslutande konstruktion för infästning (karm/båge) avseende mekaniskt skydd mot inbrott finns det tre olika

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Regler för energiklassning av fönster. Dessa regler har fastställts vid klassningskommitténs möte 19.1.2010 Uppdaterad 18.6.2013

Regler för energiklassning av fönster. Dessa regler har fastställts vid klassningskommitténs möte 19.1.2010 Uppdaterad 18.6.2013 Regler för energiklassning av fönster Dessa regler har fastställts vid klassningskommitténs möte 19.1.2010 Uppdaterad 18.6.2013 1 Innehåll: 1 Allmänt 3 2 Organisation och parter 3 2.1 Klassningssystemets

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Heda Byggelement Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Kostnadseffek tiva lösningar med prefabricerade byggelement I takt med att byggtiderna blir allt kortare och kraven på rationella lösningar

Läs mer

-Vitvaruunderlägg -Vattenlarm -Bänkskåpsinsatser -Slanggenomföring -Tätning

-Vitvaruunderlägg -Vattenlarm -Bänkskåpsinsatser -Slanggenomföring -Tätning -Vitvaruunderlägg -Vattenlarm -Bänkskåpsinsatser -Slanggenomföring -Tätning Våra produkter i varumärket FoolProof och AquaTeam är testade och godkända enligt typgodkännande 0505/01 Varför Vattensäkert

Läs mer

Per-Erik Eriksson, SP Trä, Smart Housing Småland. Bostadsprototyp 1.0 SMART HOUSING SMÅLAND. SHS-rapport: 2014-010

Per-Erik Eriksson, SP Trä, Smart Housing Småland. Bostadsprototyp 1.0 SMART HOUSING SMÅLAND. SHS-rapport: 2014-010 Per-Erik Eriksson, SP Trä, Smart Housing Småland Bostadsprototyp 1.0 SHS-rapport: 2014-010 Smart Housing Smålands Bostadsprotoyp 1.0 Smart Housing Smålands första bostadsprototyp. Foto: Bertil Hertzberg

Läs mer

Kipp-Dreh fönster 2+1

Kipp-Dreh fönster 2+1 Kipp-Dreh fönster 2+1 EA KFI KD Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm. Insida Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om). Exempel: Storlek 5/10 M innebär karmytterbredd

Läs mer

Aldrig mer en krossad ruta!

Aldrig mer en krossad ruta! Aldrig mer en krossad ruta! Från mach 2 till macken på hörnet Få rutor utsätts för så extrema påfrestningar som huven på ett jaktplan. Extrema tryck- och temperaturskillnader, för att inte tala om risken

Läs mer

Arkadien 5, Linköping

Arkadien 5, Linköping Arkadien 5, Linköping Brf. Nackspegeln, Fruängen Snidex Renova uppfyller de flesta önskemål en fastighetsägare kan ha på en framtida fönsterförändring. God ekonomi, hög prestanda, lågt underhåll, stor

Läs mer

Window+ Solskydd. Produktbeskrivning. Inledning. Window + Produktvarianter. Prestanda

Window+ Solskydd. Produktbeskrivning. Inledning. Window + Produktvarianter. Prestanda Inledning Window+ är en invändig solskyddslösning som erbjuder: minskar energiförbrukningen för värme och kyla; minskar toppeffektbehovet för kyla med minst 20% och minskar värmebehovet genom bättre U-värde

Läs mer

Utåtgående fönster och fönsterdörrar

Utåtgående fönster och fönsterdörrar Utåtgående fönster och fönsterdörrar projekt Hemmafönster Projekt En smart paketlösning Våra produkter av hög kvalitet tillsammans med vår kunniga personal skapar trygghet genom hela fönsteraffären. Välutvecklade

Läs mer

kvalitetsfönster från småland Valfrihet och känsla ger fönsterglädje

kvalitetsfönster från småland Valfrihet och känsla ger fönsterglädje kvalitetsfönster från småland Valfrihet och känsla ger fönsterglädje innehåll Fasta fönster FK/AFK... 4 trä och trä/aluminium Vridfönster VF/AVF... 5 trä och trä/aluminium sidohängda fönster sf/asf...

Läs mer