Handledarmaterial till studiematerialet Din livsstil - Din hälsa!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handledarmaterial till studiematerialet Din livsstil - Din hälsa!"

Transkript

1 Handledarmaterial till studiematerialet Din livsstil - Din hälsa! Välkommen som handledare till en inspirerande studiecirkel om livsstilsförändring! H-län Hälsolänet för ett friskare, tryggare och rikare liv

2 Om studiematerialet Studiematerialet Din livsstil - Din hälsa är ett komplement till Egenvårdsboken - en bok om hälsovård och egenvård, som regelbundet ges ut av Landstinget i Kalmar län i samarbete med Apoteket. Faktadelarna gör inte anspråk på att vara heltäckande utan syftar mer till att fungera som underlag och inspirationskälla till områden att fördjupa sig i. Egenvårdsboken kan hämtas kostnadsfritt på försäkringskassorna, apoteken och på landstingets sjukvårdsmottagningar. Du kan även hitta den på hemsidan för Landstinget i Kalmar län Studiematerialet är sammanställt av Folkhälsocentrum, Landstinget i Kalmar län, Inspiration till materialet har hämtats från studiematerialet Det goda livet som kommunerna och landstinget i Östergötland tagit fram. Inspiration till handledarmaterialet har hämtats från ABF s studiecirkel Lev livet. Så här arbetar ni med studiematerialet Studiematerialet är tänkt att användas i studiecirkelform för grupper mellan 7-10 personer. Det är avpassat så att man ska hinna med ett kapitel per tillfälle vilket innebär att 8-10 sammankomster rekommenderas, beroende på hur många studiebesök och övriga aktiviteter man vill lägga in. Materialet kan användas i olika utbildningssammanhang av både studieförbund, arbetsplatser, vårdcentraler, skolor och föreningsliv m fl. Teori varvas med praktiska övningar och gruppdiskussioner. Det bygger på att deltagarna själva aktiverar och fördjupar sig i områden som de vill veta mer om. Inför varje sammankomst rekommenderas en liten hemuppgift där deltagarna läser in sig på ämnet i Egenvårdsboken. Kapitlen inleds med att man reflekterar fritt utifrån en bild. Låt då deltagarna titta på bilden en stund och eventuellt skriva ner några tankar, innan ni börjar brainstorma kring vad man tänker på då man ser bilden. Det gäller här att alla får säga precis vad de tycker och att ingenting är rätt eller fel. Skapa ett bra klimat för diskussion genom att ställa frågor som: Vilken är den första tanken du får när du ser bilden? Vad känner du inför bilden? Väcker bilden några minnen? osv. I samtliga kapitel finns även förslag på litteratur att läsa mer i och hänvisningar till kontaktpersoner som arbetar med livsstilsrådgivning, främst inom hälso- och sjukvården. Förhoppningen är att gruppen ska få många givande och inspirerande diskussioner genom detta material och att de känner att de har fått motivation och fler redskap för att ta kontroll över livsstilen. De diskussionsfrågor som finns i varje kapitel är tänkta som en grund att utgå ifrån sedan är det upp till handledaren och gruppen att fördjupa sig där man känner att så behövs. Man måste inte hinna med allt varje gång, diskussionerna är det viktiga.

3 Praktiska tips Eftersom denna kurs syftar till att hjälpa deltagarna att själva förbättra sina vanor är det mycket viktigt att t ex tänka på att inte ha onyttigt kaffebröd till fikat, utan se det som ytterligare ett lärotillfälle att hitta goda och nyttiga alternativ som mellanmål. När man ska fira vill man gärna äta något gott, så till avslutningstillfället kan det vara utmärkt att ha t ex frukt eller choklad provning! Kolla med en större livsmedelsbutik i närheten om de utför sådana fruktprovningar med nya exotiska frukter. Det går naturligtvis även bra att göra det själv, köp hem ett antal annorlunda frukter, ta reda på vad de heter och kanske några bra recept, eller bara prova hur de smakar! Man kan även lägga in olika former av fysisk aktivitet i passen. Bjud in någon som håller i lite pausgympa en gång eller prova på stavgång. En annan gång kan man ta dit en massör som ger instruktioner till en enkel avslappnande axelmassage som deltagarna utför på varandra. Det går givetvis även bra att utnyttja eventuell kompetens som gruppen besitter för att göra dessa saker! Första sammankomsten Det kan vara ett bra tips att vid den första sammankomsten börja lite mjukt och inrikta sig på att i första hand lära känna varandra och därefter presentera materialet samt gå igenom hur man vill lägga upp cirkeln. Om ni hinner kan ni även gå igenom inledningen till materialet och de diskussionsfrågor som följer till den. Presentationsövning Börja med en kort presentationsrunda där deltagarna säger sina namn. Sedan kan man dela in dem två och två och skicka ut dem på en liten promenad på ca 20 minuter. Under promenaden berättar de för varandra lite mer om var de bor, vad de sysslar med, om de har familj och vilka fritidsintressen de har. De ska också berätta varför de valt att gå denna cirkel och vilket mål de har med deltagandet. När de sedan kommer tillbaka till lokalen får de berätta om den de intervjuat inför resten av gruppen. På detta sätt kommer man någon lite närmare och det skapar en bra förutsättning för att i större utsträckning våga tala inför gruppen. Man får även en liten promenad på köpet! Gå igenom materialet När presentationen är klar är det dags att presentera materialet lite närmare. Visa upplägget med hemuppgiften - Egenvårdsboken, bilden att reflektera över, diskussionsfrågorna och hänvisningarna om man vill veta mer. Inspirera deltagarna till att komma med egna synpunkter och frågor under kursens gång, att ta med tidningsurklipp, boktips och andra tips på aktiviteter och evenemang i kommunen som gruppen kan ha nytta av!

4 Upplägg Gruppen kommer överens om vilken målsättning man ska ha, antal sammankomster (ska man ha lov någon gång), vilka tider man ska hålla, eventuella besök man vill göra eller resurser man vill ta in vid tillfälle. Man bestämmer också hur man vill göra med fika (se tidigare kommentar om nyttigare fika) och om man vill göra något trevligt som avslutning. Det är bra att ha något praktiskt inslag/aktivitet vid varje tillfälle för att få en bra inlärningsprocess. Dela gärna upp sådana praktiska uppgifter mellan deltagarna så att inte du som ledare måste göra allt! Tips: Kontakta gärna pressen i samband med någon sammankomst så de kan skriva lite om vad som händer i cirkeln! Tips på ställen att besöka: Apotek Bibliotek Fritidsgård Folkhälsoråd Folkhögskola Företagshälsovård Livsmedelsbutik Motions- och sporthall Simhall Studieförbund Turistbyrå Ungdomsmottagning Vårdcentral Tips på fackmän/resurspersoner: Aktivitetsledare - idrottsledare Avspänningsexpert Dietist Drogsamordnare Familjerådgivare Fältarbetare Hälsokoordinatör Kock Kommunpolitiker Konsumentrådgivare Kostchef Landstingspolitiker Massör Folkhälsoråd Folkhälsosamordnare Präst Psykolog Stressrådgivare Tobaksterapeut Här följer några tips och vidare information till varje kapitel som du kan ha nytta av i cirkeln! Det är inte meningen att du måste ta upp allt detta utan texterna kan mer ses som ett hjälpmedel och kanske svar på några frågor som kan tänkas dyka upp i cirkeln. Använd materialet så som passar gruppen bäst!

5 Vad är hälsa? Hälsa kan betyda olika saker för olika människor. Det kan t ex stå för: att trivas med sin familj, leva länge, känna sig glad, ha ett arbete, inte behöva medicinera, hålla vikten, motionera regelbundet, känna sig tillfreds, inte röka, inte vara sjuk, kunna anpassa sig till förändringar i livet, vara måttlig med alkoholen eller inte dricka alls, inte vara stressad, äta rätt. Hälsa kan se olika ut beroende på var man bor (land, stadsdel, etnicitet, kön, utbildning). Livslust, livskvalité, känsla av sammanhang i livet, meningsfull sysselsättning, goda sociala relationer, framtidstro och närvaro i nuet är faktorer som påverkar livssituationen. Definition Hälsa Man har länge försökt att definiera vad man menar med Hälsa och det visar sig att det inte är det enklaste om man vill få med alla aspekter. WHO definierade 1948 hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Detta kan ses som ett slutgiltigt mål eller en vision. Vid Ottawa-konferensen 1986 går man vidare i definitionen och ser mer till vad hälsan som en resurs kan bidra till och vad som upprätthåller hälsa. Hälsa är då inte längre ett mål utan en resurs i det dagliga livet. Detta kompletteras med en syn på hälsa som en aktivitet, något som dagligen skapas. Vid Sundsvall-konferensen 1991 går man ytterligare ett steg och menar där att hälsa är en resurs och förutsättning för en människas liv jämförbar med t ex utbildning, socialt nätverk, inkomst mm. Hälsa är en resurs som man erövrar genom att kontrollera eller bemästra sin livssituation. Ansvaret för hälsa som en resurs ligger inte bara hos individen utan även hos gruppen och samhället. Hälsa är inte bara en mänsklig rättighet utan även oundgänglig för social och ekonomisk utveckling. Källa: Begreppen hälsa och hälsofrämjande, J Medin, K Alexandersson,

6 Motivation för livsstilsförändring Tips! Bjud in en person som du vet har en förmåga att inspirera och motivera! Motiverad för rätt sak När det gäller livsstilsförändring är det viktigt att komma ihåg att stimulera personen som vill göra en förändring på rätt sätt. Man fokuserar lätt på det uppenbara t ex viktproblemet och man vill då vanligtvis förändra sin kost och börja motionera för att gå ner i vikt. Det är dock viktigt att se en eventuell bakomliggande orsak till problemet. Man kanske äter för att man av någon anledning är olycklig och då är inte motion och kostomläggning det första man borde ta itu med utan orsaken till att man är olycklig. Om du märker att en person har allvarligare problem kan det vara bra att rekommendera den att uppsöka exempelvis en psykolog. Empowerment - egenkraft För att lyckas med livsstilsförändringen kan man stimulera och stärka egenkraften på olika sätt. I en studiecirkel kan man utnyttja gruppdynamiken och gruppstödet för att hjälpa individen att fokusera på vad den vill och kan. Som handledare kan du stödja förändringsprocessen mot en sundare livsstil genom att skapa ett bra samtalsklimat i gruppen och se till att alla blir sedda och får möjlighet att säga sina åsikter. Individ eller grupp Alla människor är olika och det är därför individuellt hur man fungerar i grupp. Du som handledare kan märka att vissa individer skulle kunna vara i behov av mer individuell hjälp för att förändra sin livsstil. Det kan då vara bra att rekommendera individen att ta kontakt med en Hälsokoordinatör för vidare hjälp. Stress och sömn Tips! Bjud in en sakkunnig i frågan om stress och sömn. Fysisk aktivitet och stress Eftersom kroppen reagerar fysiskt vid stress så kan motion hjälpa kroppen att göra sig av med stressreaktionen. Den uppdämda muskelspänningen får ett utlopp, och kroppen får syre för att kunna slappna av igen. Aktiviteten bidrar till att välgörande hormoner som endorfiner frigörs. 6

7 Ett stort steg mot bättre hälsa och mindre stress kan vara att till exempel ta ett par raska långpromenader i veckan, cykla till och från arbetet, att simma, dansa eller jogga regelbundet. Mjuk gymnastik som yoga och qi gong ger både fysisk aktivitet och mental avslappning. Avslappning Vid avslappning får kroppen och hjärnan en chans att återhämta sig från den stress organen har utsatts för. Den vanligaste känslan hos en stressad människa är att det inte finns tid för någonting. Fördelarna med både avslappningsövningar och motion är att de inte behöver ta lång så tid och dessutom snabbt ger effekter. Enkla avslappningsövningar på kassetter finns att köpa till exempel på apoteket eller i bokhandeln. Kurser i yoga, meditation eller qi gong är andra metoder att rekommendera. Där finns också lärare som kan ge inspiration. Här följer två enkla övningar ni kan göra i gruppen: Kort avslappningsövning för hela kroppen Ligg på en mjuk matta, eller lägg något mjukt under huvudet och ligg direkt på golvet. Ta ett par djupa andetag genom näsborrarna och låt magen sjunka ned. Håll andan och spänn hela kroppen samtidigt, från tårna till ansiktet, och lyft huvudet, benen och armarna ett par millimeter från golvet, men inte högre. Håll kvar spänningen och fortsätt att hålla andan i sekunder, eller längre om det känns bekvämt. Varje kroppsdel ska vara hårt spänd. Släpp ut andan i en explosiv utandning genom munnen och låt kroppen dunsa ner mot mattan. Ligg kvar en stund och låt andningen bli normal, känn att kroppen slappnar av. Gör om övningen ett par gånger. Kort andningsövning Sitt bekvämt och ta ett par djupa andetag genom näsborrarna så att mage och axlar sjunker ned. Andas långsamt in genom båda näsborrarna och räkna till fyra. Håll andan inne och räkna till två. Andas långsamt ut genom näsborrarna och räkna till fyra igen. Håll andan ute och räkna till två. Andas långsamt in igen och fortsätt övningen 5-10 gånger. Om det känns bekvämt kan man låta utandningen ta dubbelt så lång tid som inandningen, och alltså räkna till åtta när man andas ut. Vilka tal man använder när man räknar är inte viktigt, bara skillnaden i längd liknar den i det här exemplet. 7

8 Sömn Ju mer ljus ögonen utsatts för under dagen, desto mer sömnhormon, melatonin, tillverkar den lilla tallkottkörteln under hjärnan. Melatonin släpps ut i blodet framför allt under nattens sömn. Stresshormonet kortisol har sin topp under tidiga morgontimmar, då man ska vara alert. Sömnens olika stadier Sömnen är inget passivt tillstånd. Under sömnen avlöser fem olika stadier varandra rytmiskt i så kallade sömncykler. Varje cykel tar mellan en och två timmar. Sedan tar en ny cykel vid. Sömnstadier: 1. Dåsighet. Insomningsstadiet brukar ta 5 till 20 minuter. 2. Lätt sömn. Standardsömn som utgör hälften av all sömn. 3. Djup sömn. Kommer ofta redan i början av natten, särskilt om man är mycket trött. 4. Djup sömn igen. 5. Drömsömn, även kallad REM-sömn. REM står för Rapid Eye Movement, som betyder snabba ögonrörelser. Sådana rörelser gör ögat medan man drömmer. Drömmar kan dyka upp då och då under de olika sömnstadierna, men de är vanligast under REM-sömnen. Man drömmer en femtedel av nattsömnen. Rörelse och lek i din vardag Tips! Gör en guidad stadsvandring genom staden, då får ni både motion och kultur! Stegräknare Låt om möjligt deltagarna använda stegräknare veckan före detta avsnitt. Instruera dem att bokföra antal steg per dag och kort skriva ned vad de gjorde för att komma upp till denna summa. Reflektera över hur lätt/svårt det var att samla steg. Rekommendationer för antal steg per dag: Det finns ingen given rekommendation som passar alla. Beroende på ålder och hälsotillstånd så kan den personliga målsättningen ligga någonstans i intervallet steg/dag. Det finns alltså inte ett mål som passar alla. Ett vanligt råd från medicinsk expertis är steg om dagen, varav steg (ca en halvtimma) är av typen rask promenad. Detta skulle kunna vara en minimirekommendation för friska vuxna. 8

9 Tid för reflektion Använd gärna reflektionsövningen sist i detta häfte, när ni kommit halvvägs in i kursen eller om du märker att det kan finnas spänningar eller problem i gruppen. Låt då deltagarna göra övningen och hjälp dem att själva komma på vad det är för problem gruppen har och vad man kan göra för att komma åt dem. Det går bra att använda sig av övningen även om det inte föreligger några större problem i gruppen. Övningen kan då fungera som en vanlig utvärdering som ger en fingervisning om hur man upplever arbetet i cirkeln. Mat och njutning Tips! Bjud in en dietist, kock eller annan kostrådgivare till cirkeln för att få mer tips om hur man kan förändra sin kost. Kostdagbok Om gruppen är motiverad kan de gärna föra kostdagbok veckan före detta avsnitt. De ska då anteckna vad och hur mycket av allt de äter och dricker vid och mellan de olika målen. Detta kan ge insikt och medvetenhet om vad man faktiskt äter. Det är också lättare att se vad man kan förändra och var man har sina svaga punkter. Om deltagarna väljer att göra detta kan man följa upp med att diskutera: Måltidsfördelning - jämt utspridd över dagen eller förskjuten? Frukost - vad äter man? Hoppar man över den? Godsaker - när trillar man dit? Hur kan man undvika det? Äter man frukt och grönsaker till varje måltid? Livsmedelsbutiker Be deltagarna att hålla utkik i mataffären efter nyckelhålet och andra märkningar som finns (ICA - Gott liv, ett punktsystem som guidar till bättre kostvanor; Hemköp - grönt utropstecken för hälsosammare alternativ; COOP satsar på ekologiskt). Gör gärna ett studiebesök i någon livsmedelsbutik eller bjud in en butiksföreståndare att tala om hur de tänker kring exempelvis nyttig mat samt mat och miljö. Restauranger Finns det någon restaurang med hälsoprofil i närheten? Kolla upp om det är någon restaurang som använder det gröna nyckelhålet eller som på annat sätt kan visa att de erbjuder en mer hälsosam mat! 9

10 Ohälsosamma vanor Tips! Bjud in en tobaksterapeut eller drogsamordnare. Nya vanor Gällande förändring av vanor är det bra att påpeka att man bör börja med en sak i taget. Gör man den nya vanan regelbundet blidas så småningom en ny vana. Efter detta kan man börja med ytterligare en vana. Det är alltså inte så bra att både försöka sluta röka och gå ner i vikt på samma gång. Pedagogiska övningar som kan rekommenderas till detta kapitel är: Heta stolen; Gruppen sitter på stolar i en cirkel, när påstående läses upp får var och en ta ställning till påståendet genom att resa på sig (håller med) eller sitta kvar (håller inte med). Ställ sedan följdfrågor. Debatt; Gruppen delas in i två grupper. Den ena ska hitta argument till: ex. all alkohol borde få säljas i affären. Den andra gruppen hittar argument till: Sverige borde förbjuda alkohol. Fyra hörn; gruppen tar ställning till en relevant fråga och får fyra alternativ. När personerna har ställt sig i det hörn som stämmer med deras värderingar kan övningsledaren ställa följdfrågor. Ett exempel är: Vilket är bästa sättet att få ungdomar till att inte börja använda tobak? Att tobak bara säljs på ett ställe Att det ges mer information i skolan om tobakens negativa effekter Det går inte att göra något Eget förslag Experthjälp Tobak Om någon deltagare vill ha hjälp med att sluta snusa eller röka kan de kontakta en Tobaksterapeut Riskbruk Det finns nu ett begrepp som kallas riskbruk vilket inte innebär ett beroende utan endast en förhöjd konsumtion. Genom att riskkonsumenten blivit uppmärksammad på riskerna med beteendet och därmed drar ner alkoholkonsumtionen kan stora hälsovinster uppnås. I begreppet riskbruk ingår både den totala alkoholkonsumtionen och intensivkonsumtionen (berusningsdrickande). En total konsumtion per vecka som överstiger 14 glas för män och 9 glas för kvinnor. Till intensivkonsumtion (berusningsdrickande) räknas en konsumtion av mer än 5 glas (män) respektive 4 glas (kvinna) vid ett och samma tillfälle. 10

11 Med glas menas: Två lättöl En burk Folköl 45 cl En flaska Starköl/ Starkcider 33 cl Litet glas vin15 cl 8 cl Starkvin 4 cl Sprit Vid missbruksproblem Missbruksfrågor när det gäller alkohol kommer antagligen inte att komma upp under era diskussioner, då detta inte är ett ämne som människor i allmänhet talar högt om. Men om du mot all förmodan skulle ha någon deltagare som berättar om sitt alkoholmissbruk så vill denna person med all säkerhet ha hjälp att bryta sig ur detta. Det bästa du kan göra är då att hänvisa personen till sjukvården då denna gruppsammankomst inte är ett lämpligt forum för självhjälp av missbruksproblem. Livsstilen påverkar hela kroppen Tips! Bjud in en Hälsokoordinatör som kan prata om hur man arbetar med livsstilsrådgivning på Vårdcentralen. Metabola syndromet Metabola syndromet är ett samlingsnamn för en kombination av typ 2 diabetes eller dess förstadier, bukfetma, höga blodfetter och högt blodtryck. Dessa problem har med ämnesomsättningen att göra och beror till stor del på en stillasittande livsstil. Riskfaktorer för utvecklandet av det metabola syndromet är: rökning, felaktiga kostvanor, fysisk inaktivitet, stress, hög alkoholkonsumtion, arv. En god livsstil kan i många fall kompensera en ärftlig faktor. Därför är det extra viktigt för individer med livsstilssjukdomar i släkten att vara noga med sin livsföring. Hälsosammare arbetsplatser Många arbetsplatser väljer idag att Hälsodiplomera sig (KORPEN) som ett led i att bli en mer hälsosam arbetsplats. Man ska då uppfylla ett antal krav på olika nivåer för att bli diplomerad. Även om man inte tar det steget kan man göra mycket på arbetsplatsen för att öka personalens hälsa. Man kan till exempel införa frukt och grova smörgåsar på fikat istället för kaffebröd. Man kan stimulera till lunchpromenader på minuter. Om man ska göra ärenden i tjänsten kan det ofta ske med 11

12 en tjänstecykel istället för bil! Man kan införa kortare pausgympa dagligen för att minska belastningsskador. Man kan stimulera anställda till att gå eller cykla till jobbet om det inte är för långt. Man kan minska stressen genom att ha tydligare arbetsuppgifter och ett bra ledarskap som säger stopp när någon jobbar för mycket. Glöm inte de positiva vanorna! Tänk på att understryka deltagarnas positiva vanor och uppmuntra dem till att fortsätta med dessa. Var särskilt noga med positivt beröm om det visar sig att de råkar ha fler negativa ovanor än positiva vanor i livsstilstestet i slutet av kapitlet. Några positiva saker måste deltagarna kunna hitta och för att de inte skall känna sig nedslagna kan de jobba på att fortsätta med sina positiva vanor och kanske till och med lägga till ytterligare någon vana som är bra för hälsan. Deltagarna är antagligen intresserade av ämnet livsstil och hälsa redan innan de började på kursen, vilket troligen kan göra att de har många goda vanor och kanske inte allt för många ovanor. Om detta inträffar kan man diskutera om deltagarna tror att det ser ut så här i allmänhet i befolkningen, eller om gruppsammansättningen kanske inte speglar hur vanorna ser ut för gemene man i Sverige. Unna dig ett gott liv! Gör någonting festligt i samband med den sista sammankomsten. Är det på sommarhalvåret kan ni ta med picknickkorgen ut i en härlig skogsglänta och ha den sista träffen ute i det gröna. På vinterhalvåret kanske det passar bättre med exempelvis frukt- eller chokladprovningen som nämndes i början av handledarmaterialet, eller varför inte passa på att åka pulka och ha lite kul! Tips! Några goda ord på vägen. Skriv alla namn på varsitt kort eller finare papper som du lägger i ett kuvert med samma namn på utsidan. Låt deltagarna skriva någonting positivt om eller några goda ord på vägen, till varje deltagare i kursen, man skriver givetvis inget om sig själv! När alla skrivit någonting får respektive deltagare sitt kuvert att läsa när de kommer hem. Detta kan vara bra att titta på med jämna mellanrum eller då man behöver påminna sig om alla bra egenskaper man faktiskt har! 12

13 Tid för reflektion Avsätt fem till tio minuter till att individuellt fundera på och fylla i följande övning. Nedan följer tio motsatspar med en stigande sifferskala mittemellan. Välj siffra i skalan beroende på hur arbetet i studiegruppen upplevs. Meningslöst Givande Passivt Aktivt Ensidigt Mångsidigt Ointressant Intressant Svårt Begripligt Jäktigt Tillräcklig tid Några få pratar Alla är delaktiga Hård styrning Stor frihet Dåligt material Bra material Inspirerad av SISU idrottsutbildarnas material Spegla hur arbetet fungerar i studiecirkeln Diskussionsfrågor Vad fungerar bra i gruppen? Vad fungerar mindre bra i gruppen? Åtgärder? Handledarmaterial till Studiematerialet Din livsstil - Din hälsa Sektionen för Folkhälsa Folkhälsocentrum 13

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Att leva ett långt och friskt liv är ett mål för många. En sund och hälsosam livsstil är en bra grund för en hög livskvalitet genom livet.

Läs mer

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA FYSISK AKTIVITET Fysiskt aktiva individer löper lägre risk att drabbas av bland annat benskörhet, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa. Källa:

Läs mer

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010

Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Regeringssatsning på alkoholprevention i primärvård, sjukhusvård, universitet/högskola och företagshälsovård 2006-2010 Omfattar flera delprojekt i primärvården som - Barnhälsovård - Mödrahälsovård - Distriktssköterskor/mottagningssköterskor

Läs mer

Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel

Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel Förslag studiecirkelupplägg för Rättvis Handel Förslaget bygger på att man möts både fysiskt och via nätet så kallat flexibelt lärande. Materialet Rättvis handel är flexibelt så det går också att träffas

Läs mer

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak.

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak. Hälsa Sjukvård Tandvård Livsstilsguide Din livsstil du kan göra mycket för att påverka din hälsa Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad

Läs mer

Hälsocentraler gemensam struktur för livsstilsmottagning. Eva Arvidsson Landstinget i Kalmar län eva.arvidsson@ltkalmar.se

Hälsocentraler gemensam struktur för livsstilsmottagning. Eva Arvidsson Landstinget i Kalmar län eva.arvidsson@ltkalmar.se Hälsocentraler gemensam struktur för livsstilsmottagning Eva Arvidsson Landstinget i Kalmar län eva.arvidsson@ltkalmar.se Från Vårdcentral till Metabola syndromet Hälsocentral Olika metoder på olika VC

Läs mer

Hälsa, kondition och muskelstyrka. En introdution

Hälsa, kondition och muskelstyrka. En introdution Hälsa, kondition och muskelstyrka En introdution Roger Sundin och Christoffer Westlund, S:t Olof skola, 2015 Hälsa Vad är hälsa? Äta litet, dricka vatten, roligt sällskap, sömn om natten Käckt arbeta,

Läs mer

När ni är klara så får ni öppna ögonen. Har ni frågor eller kommentarer till detta?.

När ni är klara så får ni öppna ögonen. Har ni frågor eller kommentarer till detta?. Övning för att koncentrera sig på andningen Att koncentrera sig på andningen erbjuder ett sätt att stänga av tillståndet för automatstyrningen och att återgå och leva i nuet. Eftersom övningen är kort

Läs mer

o m m at och m otion? www.primarvardenskane.se

o m m at och m otion? www.primarvardenskane.se Vill du veta mer o m m at och m otion? www.primarvardenskane.se Hälsan tiger still? När vi mår bra har vi sällan anledning att klaga. Först när vi börjar känna oss lite risiga funderar vi över vad som

Läs mer

Hur mår du? Unnar du dig själv det underhåll och bränsle din kropp och själ behöver?

Hur mår du? Unnar du dig själv det underhåll och bränsle din kropp och själ behöver? Hur mår du? Unnar du dig själv det underhåll och bränsle din kropp och själ behöver? Fysisk aktivitet Vad menas med fysisk aktivitet? Fysisk aktivitet definieras som all typ av rörelse som ger ökad energiförbrukning.

Läs mer

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls Foto: Filip Lendahls Ett diskussionmaterial för elever, föräldrar och personal utifrån rapporten Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län 2006 Välkommen till Värsta! Barns och ungdomars hälsa är en viktig

Läs mer

HÄLSOKOLL ALKOHOL FRÅGEFORMULÄR MED SJÄLVTEST

HÄLSOKOLL ALKOHOL FRÅGEFORMULÄR MED SJÄLVTEST HÄLSOKOLL ALKOHOL FRÅGEFORMULÄR MED SJÄLVTEST DATUM:... NAMN:... PERSONNUMMER:... Här följer ett antal frågeformulär om din alkoholsituation, ditt hälsotillstånd, dina övriga levnadsvanor och dina tankar

Läs mer

Som medlem i Hälsoklubben får du:

Som medlem i Hälsoklubben får du: Visst vill vi vara friska och må bra, men ibland hinner eller orkar man inte ta hand om sig själv så bra som man borde. I Hälsoklubben får du den inspiration och motivation du behöver för att steg för

Läs mer

Livsstilsguide. Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil

Livsstilsguide. Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Livsstilsguide Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Att leva ett långt och friskt liv är ett mål för många. En sund och hälsosam livsstil är en bra grund för en hög livskvalitet

Läs mer

Inbjud gästföreläsare och diskussionspartners. Kartläggning och planering av hälsoarbetet på skola

Inbjud gästföreläsare och diskussionspartners. Kartläggning och planering av hälsoarbetet på skola Starta en cirkel Starta en studiecirkel kring Hitta Stilen och boken Uppdrag hälsa! Det här är ett förslag till hur man kan lägga upp en studiecirkel för skolans personal med boken Uppdrag hälsa som huvudbok.

Läs mer

Ett första steg i att påminna dig om att andas optimalt är att lägga märke till hur du andas.

Ett första steg i att påminna dig om att andas optimalt är att lägga märke till hur du andas. Favoritmeditationer Här hittar några andningsövningar, två föremålsmeditationer och två visualiseringmeditationer. Prova dig fram till vilken den eller de som passar dig bäst. När du mediterar till dessa

Läs mer

Finn din inre styrka och bli ditt bästa jag Hur gör man?

Finn din inre styrka och bli ditt bästa jag Hur gör man? Finn din inre styrka och bli ditt bästa jag Hur gör man? Välbefinnande inifrån och ut Du är själv portvakten som har nyckeln till medvetandets dörr och dina obegränsade möjligheter Annika Karlsson Hälsoinspiratör

Läs mer

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar.

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar. Människans hälsa beror på mycket. Vi gör många val som påverkar hur vi mår. Hur lever vi Hur äter vi Vad äter vi Hur mycket sover vi Hur mycket tränar vi Många saker att tänka på för att kunna må bra.

Läs mer

F-3. Bra inledning till massage är taktila lekar. Barnen får en kroppsuppfattning och

F-3. Bra inledning till massage är taktila lekar. Barnen får en kroppsuppfattning och MASSAGE OCH AVSLAPPNING F-3 TAKTILA LEKAR Bra inledning till massage är taktila lekar. Barnen får en kroppsuppfattning och de lär sig att beröra andra och att själva bli berörda i roliga sammanhang. Bulleribock

Läs mer

CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL

CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL IMY Medicinsk Yoga utgår från ett energitänkande som säger att de flesta obalanser, krämpor och sjukdomar vi drabbas av har sitt ursprung i präglingar och blockeringar

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Hälsokontroll allmän/utökad

Hälsokontroll allmän/utökad Hälsokontroll allmän/utökad Personuppgifter Personnummer: Namn: Adress: Postnummer: Telefon dagtid: Mobiltelefon: Mail: Civilstånd: Ort: Datum för besöket: Ansvarig SSK: (fylls i av Adocto) Företag/Privatperson:

Läs mer

Hälsotest. Namn: E-mail: Telefon: Datum: www.inspirilla.com / www.nillaskitchen.com

Hälsotest. Namn: E-mail: Telefon: Datum: www.inspirilla.com / www.nillaskitchen.com 1 Hälsotest Namn: E-mail: Telefon: Datum: 2 Bakgrundsdata 1 Kön q Man q Kvinna 2 Hur gammal är du? q 56 år eller äldre q 46 55 år q 36 45 år q 26 35 år q 25 år eller yngre 3a Vilket är Ditt civilstånd?

Läs mer

Hälsoenkät för ungdomar i gymnasiet, Norrbotten

Hälsoenkät för ungdomar i gymnasiet, Norrbotten Hälsoenkät för ungdomar i gymnasiet, Norrbotten Namn och personnummer: Detta fyller skolsköterskan i: Datum för hälsosamtalet: Skola: Längd:...cm Vikt:...kg BMI: Kön: ARBETSMILJÖ Sätt ett kryss i rutan

Läs mer

Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen

Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen Bilaga 1 1 Avslappningslådans anvisningar för daghemspersonalen Ida Malmström Avslappningslådan Lugna Lådan är ett redskap, som skall användas på daghem för att få barnen att slappna av. Lådan innehåller

Läs mer

Ta steget! Den som är aktiv mer än 1 timme per dag har bättre chans att kontrollera sin vikt.

Ta steget! Den som är aktiv mer än 1 timme per dag har bättre chans att kontrollera sin vikt. Ta steget! Forskning visar att alla människor bör vara fysiskt aktiva minst 30 minuter om dagen, helst varje dag i veckan. Dessa 30 minuter kan du fördela under dagen om du vill, t.ex 3x10 minuter. Därutöver

Läs mer

Din livsstil - Din hälsa

Din livsstil - Din hälsa Din livsstil - Din hälsa Ett studiematerial för dig och din livsstil H-län Hälsolänet för ett friskare, tryggare och rikare liv Inledning H - län - Hälsolänet för ett friskare, tryggare och rikare liv.

Läs mer

Hälsopunkt Stenungsund

Hälsopunkt Stenungsund Hälsopunkt Stenungsund om STRESS Hälsopunkt Stenungsund är ett samarbetsprojekt mellan Folkhälsorådet, 4S-förbundet, primärvården, apoteket och Stenungsunds bibliotek. Du hittar oss i Kulturhuset Fregatten,

Läs mer

Goda levnadsvanor gör skillnad

Goda levnadsvanor gör skillnad HFS Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Goda levnadsvanor gör skillnad Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat Den här broschyren är framtagen av Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Läs mer

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du:

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du: Visst vill vi vara friska och hålla trivselvikten, men ibland hinner eller orkar man inte ta hand om sig själv så bra som man borde. I Hälsa Viktklubb får du den inspiration och motivation du behöver för

Läs mer

ForMare 2015. Stress, sömnkvalitet och uppehåll av hälsosam livsstil

ForMare 2015. Stress, sömnkvalitet och uppehåll av hälsosam livsstil ForMare 2015 Stress, sömnkvalitet och uppehåll av hälsosam livsstil Stress En situation där kraven och utmaningarna är större än resurserna Nästan vilken som helst positiv eller negativ förändring kan

Läs mer

Testa dina vanor Hälsotest

Testa dina vanor Hälsotest Testa dina vanor Hälsotest För barn och ungdomar Mat, Fysisk aktivitet och Sömn Testa dina vanor - Hälsotest Barn och ungdomar Här finner du tre olika hälsotester där du kan testa hälsosamma vanor - mat,

Läs mer

SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA

SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA OLA 52 SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA OLA 52 SCHENSTRÖM VÄGAR TILL MINDFULNESS RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA BONNIER FAKTA Innehåll FÖRORD NÄR DU VAKNAR FOKUSERA OMSORG

Läs mer

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet Syftet med workshopen är att deltagarna ska få göra hela resan som ligger bakom inriktningen Socialdemokraterna framtidspartiet. De ska också få möjlighet att reflektera kring vad den innebär för dem själva

Läs mer

Hälsoenkät för ungdomar i årskurs 7, Norrbotten

Hälsoenkät för ungdomar i årskurs 7, Norrbotten Hälsoenkät för ungdomar i årskurs 7, Norrbotten Namn och personnummer: Detta fyller skolsköterskan i: Datum för hälsosamtalet: Skola: Längd:...cm Vikt:...kg BMI: Kön: ARBETSMILJÖ Sätt ett kryss i rutan

Läs mer

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT

FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Varför en studiecirkel? FRÅN KUNSKAP TILL HET DEBATT Studiecirklar har länge bedrivits inom S-kvinnor. Kunskap och lärande är en viktig del av kvinnors frigörelse, därför är studiecirkeln en utmärkt klubbverksamhet.

Läs mer

Hälsa på lika villkor? År 2010

Hälsa på lika villkor? År 2010 TABELLER Hälsa på lika villkor? År 2010 Norrbotten Innehållsförteckning: Om undersökningen... 2 FYSISK HÄLSA... 2 Självrapporterat hälsotillstånd... 2 Kroppsliga hälsobesvär... 3 Värk i rörelseorganen...

Läs mer

➊ Nu börjar cirkeln! Presentationsrunda

➊ Nu börjar cirkeln! Presentationsrunda ➊ Nu börjar cirkeln! Det är viktigt att cirkeldeltagarna känner att starten blir bra. Ett sätt kan vara att göra starten lite mjuk, till exempel genom att börja fråga hur de olika deltagarna fick höra

Läs mer

Melatonin, vårt främsta sömnhormon

Melatonin, vårt främsta sömnhormon SÖMN Varför sover vi? Sömn behövs för att kroppen och hjärnan ska få vila. Bearbeta intryck, återhämtning, Hjärnan stänger av alla vanliga tankeprocesser Det hjärnan slitit ut under dagen måste återställas.

Läs mer

Hälsofrämjande lärande för ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande lärande för ett hållbart samhälle Hälsofrämjande lärande för ett hållbart samhälle - med sikte på sju landmärken Gittan Matsson Miljöpedagog Falun Hälsofrämjande den process som ger människor möjligheter att öka kontrollen över sin hälsa

Läs mer

guide för goda levnadsvanor

guide för goda levnadsvanor guide för goda levnadsvanor dina levnadsvanor Du kan göra mycket för att påverka din hälsa Hur du mår och hur du upplever din hälsa påverkas av många faktorer. Framför allt är dina levnadsvanor viktiga:

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Hälsa och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Alkohol i Sverige Förr i tiden drack svenskarna mycket

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Kursmaterial. ProfylaxGruppen i Sverige AB AnnasProfylax Webbkurs Sidan 1 av 16

Kursmaterial. ProfylaxGruppen i Sverige AB AnnasProfylax Webbkurs Sidan 1 av 16 Kursmaterial ProfylaxGruppen i Sverige AB AnnasProfylax Webbkurs Sidan 1 av 16 Avsnitten AVSLAPPNING, DJUP-, MELLAN- OCH LÄTTANDNING Att andas och slappna av är inte helt lätt när det gör ont. Hur vi andas

Läs mer

HFS SAMTAL OM GÖR SKILLNAD. Nätverket Hälsofrämjande sjukvård. Testa dina. Levnadsvanor. Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat

HFS SAMTAL OM GÖR SKILLNAD. Nätverket Hälsofrämjande sjukvård. Testa dina. Levnadsvanor. Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat HFS Nätverket Hälsofrämjande sjukvård Testa dina levnadsvanor! Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat SAMTAL OM Levnadsvanor GÖR SKILLNAD Den här broschyren är framtagen av Nätverket Hälsofrämjande sjukvård

Läs mer

Behandlingsguide Sov gott!

Behandlingsguide Sov gott! Behandlingsguide Sov gott! V älkommen till Primärvårdens gruppbehandling för sömnproblem! Denna behandling utgår från KBT kognitiv beteendeterapi, som är en behandlingsform som visat sig vara en effektiv

Läs mer

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen VÄNTA OCH FÖDA BARN en broschyr inför förlossningen 1 Den här broschyren Vänta och föda barn innehåller information för dig som är gravid och så småningom föder barn. Vi rekommenderar att du och din barnmorska

Läs mer

Diskussionsmaterialet består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet

Diskussionsmaterialet består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet Syftet med studiecirkeln är att deltagarna ska få göra hela resan som ligger bakom inriktningen Socialdemokraterna framtidspartiet. De ska också få möjlighet att reflektera kring vad den innebär för dem

Läs mer

Hälsosamtalsenkät. regiongavleborg.se. Sätt ett kryss vid de alternativ som stämmer bäst in på dig. Först några frågor om din bakgrund.

Hälsosamtalsenkät. regiongavleborg.se. Sätt ett kryss vid de alternativ som stämmer bäst in på dig. Först några frågor om din bakgrund. Hälsosamtalsenkät Datum: Personnummer: Namn: Sätt ett kryss vid de alternativ som stämmer bäst in på dig. Först några frågor om din bakgrund. 1. Antal personer i ditt nuvarande hushåll då du även räknar

Läs mer

Att tänka på innan du börjar:

Att tänka på innan du börjar: Årskurs 7 2014 Hej! Det här är ett häfte med frågor om hur du mår och hur du har det i skolan, hemma och på fritiden. Undersökningen genomförs av Landstinget Sörmland och resultaten används för att förbättra

Läs mer

Föreningsträdet Individen i centrum. Handledning Aktiva 11 år. Idrottsintresse Självkänsla/självförtroende Tankens kraft

Föreningsträdet Individen i centrum. Handledning Aktiva 11 år. Idrottsintresse Självkänsla/självförtroende Tankens kraft Föreningsträdet Individen i centrum Handledning Aktiva 11 år Idrottsintresse Självkänsla/självförtroende Tankens kraft Att arbeta med Föreningsträdet Syfte: Tanken med föreningsträdet är att med hjälp

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

Alkohol och Hälsa. Karolina Eldelind Hälsoplanerare, Primärvården tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se. Primärvården

Alkohol och Hälsa. Karolina Eldelind Hälsoplanerare, Primärvården tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se. Primärvården Alkohol och Hälsa Karolina Eldelind Hälsoplanerare, tel: 018-6117673 e-post: karolina.eldelind@lul.se Ökad konsumtion 8 liter 1996 10,5 liter 2004 ren alkohol (per invånare 15 år och uppåt) 1 liter ren

Läs mer

Ladda för fotboll i Södertälje FK

Ladda för fotboll i Södertälje FK Ladda för fotboll i Södertälje FK Guiden till hur DU ökar din prestationsförmåga genom att ge kroppen rätt energi - 1 - Innehåll Inledning sid 2 Frukost - det viktiga målet sid 3 Vilken frukosttyp är du?

Läs mer

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se Till dig som har varit med om en svår händelse ljusdal.se När man har varit med om en svår händelse kan man reagera på olika sätt. Det kan vara bra att känna till vilka reaktioner man kan förvänta sig

Läs mer

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås.

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås. ANDNINGSÖVNINGAR Andningen är grundläggande i yogan. Det medvetna djupa andetaget är den röda tråden, den centrala komponenten, runt vilken de olika övningarna byggs upp.vi börjar detta pass med två andningstekniker.

Läs mer

Studiehandledning - Vems Europa

Studiehandledning - Vems Europa Studiehandledning - Vems Europa En studiesatsning om makt och rättvisa i Europa Varför får inte EU och Europa mer plats i den svenska debatten? Det har vi också undrat. Sverige är en del av Europa och

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M VI N T E R Hälsoteket i Angered 27 Januari 28 Maj 204 VÅ R H Ö S T S O M M A R Vi som jobbar på Hälsoteket Drop-in hälsa och FaR (Fysisk aktivitet på recept) Emma Helena

Läs mer

Dina levnadsvanor. Du kan göra mycket för att påverka din hälsa

Dina levnadsvanor. Du kan göra mycket för att påverka din hälsa Dina levnadsvanor Du kan göra mycket för att påverka din hälsa Hur du mår och hur du upplever din hälsa påverkas av många faktorer. Framför allt är dina levnadsvanor viktiga, det gäller bland annat mat,

Läs mer

Hälsoundersökning liten/allmän/utökad

Hälsoundersökning liten/allmän/utökad Hälsoundersökning liten/allmän/utökad Personuppgifter Personnummer Telefon Namn Mail Adress Ansvarig SSK (fylls i av Adocto) Postnummer och ort Datum för besöket Företag/privatperson Tjänstgöringsgrad

Läs mer

Vägen till ett tobaksfritt liv...

Vägen till ett tobaksfritt liv... Vägen till ett tobaksfritt liv... Varför ska du sluta röka eller snusa? Tobak skadar din hälsa Allvarliga sjukdomar som lungcancer, sjukdomar i lungor och luftrör, exempelvis KOL samt hjärt-kärlsjukdomar

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du:

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du: Visst vill vi vara friska och hålla trivselvikten, men ibland hinner eller orkar man inte ta hand om sig själv så bra som man borde. I Hälsa Viktklubb får du den inspiration och motivation du behöver för

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Värt att veta om alkohol och din hälsa

Värt att veta om alkohol och din hälsa Värt att veta om alkohol och din hälsa Hälsa och alkohol Alkohol är för många en naturlig del av livet. En öl med arbetskamraterna efter jobbet eller ett gott vin till middagen med vännerna. Så länge vi

Läs mer

HÄLSOKOLL ALKOHOL SJÄLVTEST

HÄLSOKOLL ALKOHOL SJÄLVTEST HÄLSOKOLL ALKOHOL SJÄLVTEST NAMN... DATUM... A. DIN ALKOHOLKALENDER SYFTE Att få en bild av vilken mängd alkohol du dricker och mönster för alkoholkonsumtionen. INSTRUKTIONER 1. Ta fram din egen almanacka,

Läs mer

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck

En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck En hjärtesak För dig som undrar över högt blodtryck Den dolda folksjukdomen Har du högt blodtryck? Den frågan kan långt ifrån alla besvara. Högt blodtryck, hypertoni, är något av en dold folksjukdom trots

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg Bikash Acharya Yoga-mindfulness 12 lektioner steg för steg Innehåll 7 Förord 8 Inledning 10 Vad är yoga-mindfulness? 12 Andningens betydelse i vardagslivet 14 Meditation 16 Nyckel till yoga-mindfulnessövningar

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Att leva i konflikt

Rättvisa i konflikt. Att leva i konflikt Rättvisa i konflikt Att leva i konflikt Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp

Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp Råd när du ska bli tobaksfri Bara du kan bestämma om du ska sluta med tobak och bara du kan lyckas. Att fatta ett genomtänkt beslut kan vara helt avgörande

Läs mer

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV

AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV AKTIVA TIPS OCH GODA RECEPT FÖR ETT FRISKARE LIV Hej! Mat och fysisk aktivitet är båda viktiga ingredienser för ett hälsosamt liv som senior! Med den här broschyren vill vi ge dig inspiration till att

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

Studiehandledning. Riktlinjer för god njursjukvård

Studiehandledning. Riktlinjer för god njursjukvård Studiehandledning Riktlinjer för god njursjukvård Välkommen till......en studiecirkel om våra riktlinjer Det här är en studiehandledning som kan användas för att planera och hålla i en studiecirkel kring

Läs mer

MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL

MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL CORE 8 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL IMY Medicinsk Yoga utgår från ett energitänkande som säger att de flesta obalanser, krämpor och sjukdomar vi drabbas av har sitt ursprung i präglingar och blockeringar

Läs mer

Grunder Medialitet !!!

Grunder Medialitet !!! Grunder Medialitet Välkommen Trevligt att du har valt att ladda ner detta övningshäfte. Innan man börjar att utveckla sin andliga sida, rekommenderar jag att man funderar lite på om du är redo för att

Läs mer

CORE 7 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL

CORE 7 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL CORE 7 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL IMY Medicinsk Yoga utgår från ett energitänkande som säger att de flesta obalanser, krämpor och sjukdomar vi drabbas av har sitt ursprung i präglingar och blockeringar

Läs mer

Testa dina vanor Hälsotest

Testa dina vanor Hälsotest Testa dina vanor Hälsotest Sömn Testa dina vanor - Hälsotest - Sömn Det här formuläret är ett test för sömnvanor. Finns det utrymme till förbättring eller är vanan tillräckligt hälsosam? I testet ges även

Läs mer

Handledning till Lätta tips barn

Handledning till Lätta tips barn Handledning till Lätta tips barn Lätta tips är ett material riktat till familjer där ett eller flera barn har övervikt. Broschyren Lätta tips kan användas tillsammans med arbetsbladet Min dag samt övriga

Läs mer

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Handledarguide Inledning Vill du skapa förutsättningar för barnen att vara aktiva, lära själva och reflektera? Vill du skapa en miljö där barnen

Läs mer

Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun (kort version)

Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun (kort version) Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-23 Välfärds- och folkhälsoprogram Åmåls kommun 2016-2019 (kort version) I Åmåls kommuns välfärds- och folkhälsoprogram beskrivs prioriterade målområden och den politiska

Läs mer

Plan för Hälsoprogrammet HälsoSam Ström Bilaga 1. 1. 2. 3. 4.5. 6.7.8. 9. 10. 2 månader 4 månader 12 månader. Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 8 gruppträffar

Plan för Hälsoprogrammet HälsoSam Ström Bilaga 1. 1. 2. 3. 4.5. 6.7.8. 9. 10. 2 månader 4 månader 12 månader. Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 8 gruppträffar Plan för Hälsoprogrammet HälsoSam Ström Bilaga 1 1. 2. 3. 4.5. 6.7.8. 9. 10. 2 månader 4 månader 12 månader Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ Δ 8 gruppträffar 1. Projektledare/sjukgymnast och distriktssköterska;

Läs mer

Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex.

Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex. Inaktivitet och stillasittande är några av de riskfaktorer som påverkar människans hälsa negativt. Med rätt stöd och verktyg tex. FaR, kan vi som hälso- och sjukvårdspersonal ge många människor bättre

Läs mer

Sömnbehandling i grupp. Mina registreringar

Sömnbehandling i grupp. Mina registreringar Sömnbehandling i grupp Mina registreringar Sömnbehandling i grupp, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2014 Innehåll Välkommen till sömnbehandling Sömndagbok och mina vanor Sömndagbok Veckans aktiviteter Mål

Läs mer

DANS OCH RÖRELSE med äldre

DANS OCH RÖRELSE med äldre DANS OCH RÖRELSE med äldre Foto: Män som Dansar - bild av Susanne Svantesson om män, mod och modern dans! Dans utmanar och inspirerar. Det får oss att börja tänka, känna och fundera. Genom dans utvecklas

Läs mer

Helhetshälsa - stress

Helhetshälsa - stress Helhetshälsa - stress . Stress Stress är ett väldigt komplext, svårt och viktigt begrepp. Det är lika mycket medicin och lärkarvetenskap som psykologi, filosofi, religion och ledarskap. Det här kapitlet

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012 Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Resultat från enkätundersökning 2012 Att börja med Barns och ungdomars hälsa är en viktig angelägenhet för alla. I Kronobergs län är barns hälsa generellt sett

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne och Helsingborg 2012. SLF Strategisk samhällsplanering

Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne och Helsingborg 2012. SLF Strategisk samhällsplanering Folkhälsoenkät Barn och Unga i och 212 Under våren 212 svarade alla elever i och i i åk 6, 9 och 2 i gymnasiet på frågor om hälsa T ex om hälsa, fritidsvanor, matvanor, alkohol, narkotika, spel, sex och

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

Det långa djupa, medvetna yogiska andetaget, är grunden i IMY Medicinsk Yoga.

Det långa djupa, medvetna yogiska andetaget, är grunden i IMY Medicinsk Yoga. LÅNGA, DJUPA ANDETAG Det långa djupa, medvetna yogiska andetaget, är grunden i IMY Medicinsk Yoga. Magandning, även kallad buk-, diafragma-, och mellangärdsandning. Lägg händerna en bit ner på magen. Andas

Läs mer

ATT LEVA MED DIABETES

ATT LEVA MED DIABETES ATT LEVA MED DIABETES ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Ett pressmaterial från Eli Lilly Sweden AB HA 090126-01 INLEDNING Ungefär 350 000 svenskar har diabetes en sjukdom som blir allt vanligare. Att leva med

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

SFI-KURS B OCH C. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS B OCH C. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS B OCH C. ALKOHOL I SVERIGE Hälsa och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Alkohol i Sverige Förut drack svenskarna mycket alkohol.

Läs mer

Det finns en del tomma rutor där det är fritt fram att fylla på med egna idéer och upptäcker. Lycka till som utbildare!

Det finns en del tomma rutor där det är fritt fram att fylla på med egna idéer och upptäcker. Lycka till som utbildare! En liten verktygslåda med metoder för utbildaren Här nedan följer en liten övningsbank kring pedagogiska verktyg & metoder som ni bidragit till. Övningarna är indelade i följande kategorier: Presentationsövningar

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer