Verksamhetsberättelse Vårterminen 2015 Stormyrens Förskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Vårterminen 2015 Stormyrens Förskola"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Vårterminen 2015 Stormyrens Förskola

2 I natursköna Skarpäng ligger Frilufts Förskolor Stormyren. Skogen är vår närmsta granne och vi har tillgång till skogar, gläntor, dungar, ängar, vattendrag bara ett stenkast från staketet. I närheten finns också Rösjön, Mörtsjön, vindskydd, fotbollsplan och öppna ängar. Alla dessa olika områden ger stora möjligheter till utforskande, lek och förståelse för naturens mångfald. Förskolan är byggd med två avdelningar i en sluttning med naturliga höjdskillnader. Gården delas därför upp i två delar för barnens säkerhet. På den nedre avdelningen samsas våra yngsta barn- Upptäckare och våra äldsta barn- Äventyrare. Och på den övre avdelningen samsas Utforskarna indelade i två grupper. Vid terminsstart inskolades ett barn och i slutet på terminen tre barn till som resulterade i totalt 41 barn. På den nedre avdelningen har inomhusmiljön fått ett lyft när gamla garderober blivit nertagna och öppna ljusa hyllor satts upp där barnen själva lätt kan se och hämta det de vill arbeta med. Nu finns också en stor ateljé där barnen kan skapa fritt och för Upptäckarna är spel och pussel anpassat till ålder och förmåga. Barn och pedagoger Medupptäckare till 9 Äventyrare födda 2009 är förskollärare Natascha Antusheva som jobbar heltid. Ansvarspedagog för 11 Upptäckare födda är Johanna Strand, förskollärare, som jobbar 30h/veckan. Johanna går på tjänstledighet från 1 september För de nyinskolade Upptäckarna ansvarar Monia Khemiri, barnskötare, 40h/vecka. Monia blir tillsvidareanställd från 1 augusti I Utforskargrupperna ansvarar Victoria Hallén, barnskötare 40h/veckan för 11 barn födda 2011 och Johanna Bergfride, barnskötare 40h/veckan för 10 barn födda Johanna Bergfride har sagt upp sin tjänst per 31 maj Caroline Sjöberg har jobbat fyra timmar i veckan hos oss under våren i den yngre Utforskargruppen. Nytillsatte förskolechef Pia Åberg arbetar 26h/vecka i barngrupp, främst med den yngre Utforskargruppen. För den administrativa delen har hon undsatta 10h/vecka. Maten på Stormyren I Frilufts Förskolors lokaler i Sollentuna finns företagets egna storkök. Därifrån levereras dagligen varm, nylagad, hälsosam mat. Alla mejerivaror och bananer är ekologiska och en dag i vecka är all mat ekologisk. Matlagningen sker utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer för mat till små barn.

3 Planering och utveckling Vårterminen började vi med en planeringsdag på en kursgård i Nynäshamn. Där arbetade vi gemensamt fram en verksamhetsplan med mål inför våren och varje grupps grovplanering uppfördes. Våra pedagogmöten ligger alltid på kvällstid och är tre timmar långa. På våren har vi haft 8 möten där vi behandlat vår gemensamma barnsyn, vilka förväntningar vi har på varandra och verksamheten, samlingars innebörd och de viktiga möten vi har varje dag med barnen och deras föräldrar. Vi har också under våren haft vår årliga brandskyddsutbildning och genomgått barnolycksfallsutbildning där HLR (HjärtLungRäddning) ingår. De pedagoger som arbetar med Utforskare och Upptäckare har gått på inspirationsträffar för att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper med andra som jobbar med barn inom samma ålder. Förskollärare har träffats på naturskolan för en heldags kunskapsutbyte och föreläsning om alla barns särskilda behov och vår roll i barnens utveckling. Monia och Pia har gått på en heldags introduktionskurs för nyanställda inom Frilufts Förskolor. I april stängde Stormyren för utvecklingsdag för personalen. Vi åkte till Frilufts Förskola Broby och fick en föreläsning av förskolechef Merja Nilsson om anknytning och trygghet i förskolan. Pedagogens närvaro och omsorgsförmåga är det som skapar trygghet för barnen i förskolan och är avgörande i anknytningen mellan barn och pedagog. Kerstin och Anita från Täby resursteam höll samma dag föreläsningen Varför krånglar barn? Grunden i den föreläsningen var de fyra hörnstenarna till att odla goda relationer: Lika värde, ansvar, integritet och autenticitet. Föräldarsamverkan Varje vecka får föräldrar veckobrev som berättar om den pedagogiska verksamheten för sitt barns grupp. Under våren har vi haft ett möte med föräldrasamverkangruppen för att presentera oss för varandra och få en uppdatering om hur verksamheten ser ut i dagsläget. I samband med att svaren från föräldraenkäten publicerades hade vi också ett föräldramöte där föräldrarna tillsammans med pedagoger diskuterade innebörden och hitta förståelse för frågorna och hur vi pedagoger kan visa ännu tydligare för föräldrar det arbete vi utför på förskolan. Gemensamma mål och styrdokument Styrdokument Förskolan styrs av Läroplan för förskolan 98/10 och Frilufts Förskolors metod är utomhus och naturpedagogik. Vi strävar efter att flytta ut verksamheten på gården och ut i skog och mark så länge det är Tryggt, Roligt och Lärorikt. Frilufts Förskolors har även en egen Grön tråd och en öva-, pröva- läroplan som vi följer i mån av möjlighet. De dokumenten visar vägen för vår utomhuspedagogik och hjälper oss bidra till en positiv inställning till friluftsliv och de olika förutsättningar olikt väder ger

4 oss. I skogen är vi alla på lika villkor och den ger möjlighet till ett könsneutralt lärande. Grön Flagg Både inomhus och utomhus på båda avdelningarna har vi nu miljöstationer och barnen har varit delaktiga i uppfräschningen av dem samt varit delaktiga i städning av vår gård. Barnen hjälper till att bära papper och kartonger från vår miljöstation inne till vår utestation. Vi har tillsammans med barnen planterat blommor och växter. På den årliga skräpplockarveckan vi pratade vi mycket om hur och varför man sorterar avfall. Vi gick ut i vår närmiljö för att samla skräp att skapa med och sedan sortera det som blev över i vår miljöstation. Vi har pratat om kretsloppet när man sorterar och att man försöker återanvända så mycket som möjligt för att skona miljön och dess resurser. Vi har också läst och pratat om allemansrätten, vad man får och inte får göra och lämna i skogen. Komposten blev urgrävd och uppstartat på nytt och efter det kom vi på att vi även behövde en i skogen och startade kompost i en ihålig stubbe på en av skogsutflyktsplatserna (Myrstacken) där vi lade i smörgåsrester och äppelskruttar och tittar varje vecka hur det ser ut. Värdegrund Alla våra aktiviteter som skidskola, skridskoskola, Veda och Barke loppet, gemensamt skapande, utevistelse och skogsutflykter har utvecklat barnens självkänsla och tillit till sin förmåga. Våra aktiviteter är alltid ett erbjudande till barnen som sedan bestämmer själva om de vill delta. Utomhusverksamhet Alla grupper har oftast kommit iväg till skogen eller annan närmiljö tre gånger i veckan enligt vår öva-, pröva- lära- plan. Vid enstaka tillfällen har någon grupp stannat kvar på gården eller i huset för att färdigställa material som de jobbat med. På mitten av terminen började vi gå till skogen på måndagar istället för tisdagar. I skogen får barnen utökad energi och återhämtning på ett naturligt sätt. När vi på pedagogernas planeringstid, tisdagar och fredagar, har sammanslagningar mellan grupperna erbjuds miniröris, stor sångsamling och pedagogstyrda lekar blandat med rep- och hinderbanor. Våra många stationer är mobila och utbytesbara men varje dag erbjuds bygglek i form av lego, stora mjuka klossar, kaplastavar eller träklossar. Rollspel, måla-skapa-rita, spela är andra stationer som vi tar fram efter intresse och önskemål. Pedagogisk dokumentation Vi använder pedagogisk dokumentation för att i text och bild synliggöra barnets utveckling och lärandeprocesser samt deras väg till kunskap. Genom den pedagogiska dokumentationen kan barnet tillsammans med kamrater och pedagoger diskutera och reflektera över sina upplevelser på förskolan. På det sättet ger vi barnen en möjlighet att uttrycka sina tankar, fantasier och idéer.

5 Äventyrare Under våren har Äventyrarna fått vara med om många spännande och utmanande aktiviteter som stärker barnens självförtroende, självkänsla, tillit till sin förmåga samt utvecklar självständighet. Jagutveckling Vi har tränat på att äta självständigt och ha ett trevligt bordsskick både ute och inne. Barnen lärde sig att välja kläder efter vädret samt ansvara och bära sin utrustning exempelvis vid skogsutflykter och när vi åkte skidor/skridskor. Vi hade många utmaningar till exempel hade skidskola och åkte på långa skidutflykter/åkte skridskor. Vi gjorde en lärorik utflykt till Naturhistoriska museet och såg utställningen om Kroppen. Senare på våren provade vi på att fiska i Mörtsjön och Rösjön. Att såga och snickra samt självständigt ta fram allt man behöver för att skapa i skaparummet, lära sig städa efter har också bidragit till ökat ansvarstagande samt utvecklat barnens känsla av solidaritet och gemenskap. Barnen har själva bestämt temat vi jobbade med under våren, deras tankar och funderingar styrde många gånger val av aktiviteter, samt hur vi organiserade dagen. Vi läste Bibel för barn och diskuterade tillsammans olika etiska dilemma som berör kärlek, tro, döden, födseln, världen och universum. Social utveckling Under vårterminen har vi övat på att känna till regler vid matsituationen samt ha en behaglig samtalston, både inomhus och utomhus. Varje dag hade vi olika samlingar och aktiviteter där vi tränade på att samtala och visa intresse för andra, lyssna och återkoppla. Vi övade på att i grupp och individuellt ta instruktioner, genomföra och samarbeta. Detta gjorde vi till exempel när vi byggde våra projekt i skogen eller skapade våra hus. Lekar vi lekte på gården och i skogen samt utflykt till museet gav barnen möjlighet att lära sig vänta på sin tur, vänta in kamrater och förstå att man inte behöver tävla. Barnen har lärt sig vad det innebär att vara en bra kompis, att förhandla och kompromissa. Vid olika situationer som uppstod i leken övade vi på att förstå hur andra känner och stå för sina handlingar. Språk och kommunikation För att barnen ska utveckla intresse för skriftspråk övat på att skriva sitt eget och vännernas namn samt göra namnmemory. Vi övade på att skriva och klippa ur bokstäverna och göra egna bokstavstavlor. Vi använde flanosagor där barnen turades om att berätta, återberätta samt hitta på nya sagor med stöd av bilder. Barnen fick öva på att jämföra och sortera olika symboler samt förstå vad de betyder. Vi har också gjort egna berättelser med hjälp av kort som vi använde på språksamlingar. Barnen har lärt sig många rim och ramsor samt övade på att ljuda ord och klappa stavelser. När vi läste boken om Kroppen ställde barnen många frågor, reflekterade, argumenterade och lärde sig nya begrepp. För att barnen ska lära sig förstå andras perspektiv och lyssna på andra använde vi oss av Veda och Barke som fick följa med hem till barnen över helgen. Sedan fick barnen berätta om deras helg och pedagogen läste upp berättelsen som föräldrarna har skrivit ner i boken. Äventyrarna har skapat en egen djurpark på gården och hittade på egna sagor om djuren som fick bo där.

6 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra Lpfö 98:10 Matematik Vi har fortsatt arbetet med att utveckla barnens förståelse för mängd, antal, ordning samt för tid och förändring. Vi använde måttband och mätte längd till exempel hur långa vi är. Barnen lade sig på marken och byggde en lika lång kompis av pinnar som vi sedan kunde mäta längden på. Vi mätte omkrets på träd och längd på våra fötter/händer samt jämförde. För att utveckla förståelse för tid och förändring fick alla Äventyrare välja var sitt träd och följa det under våren/början på sommaren. Genom att jobba med husprojekt och bygga/hamra övade barnen på att reflektera och pröva olika lösningar av problem samt lärde sig att arbeta i en process. I början på terminen bakade vi semlor och barnen övade på att mäta och väga och vid matlagningen i skogen övade barnen på att dela och skära. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och prova olika lösningar och andras problemställningar. Lpfö 98:10 Naturvetenskap och teknik Under terminen hjälpte vi barnen att utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker och redskap. Barnen målade snötavlor och jobbade med sina husprojekt, skapade med trolldeg, hamrade, spikade samt prövade på att använda sågen. Barnen fick öva på att tälja med potatisskalare och kniv. Vi täljde både barkbitar och pinnar som sedan målades av barnen och förvandlades till olika figurer. Vi har varit på en spännande utflykt till Rösjön där några av barnen fick undersöka isen vid brygga, vi grillade korv och lekte. På våren har vi gått till Mörtsjön och Rösjön och fiskat. Äventyrarna deltog i skräpplockarvecka och plockade samt sorterade skräp. Efteråt gjorde vi skräpskulpturer. Genom att arbeta med Hitta Vilse Tema lärde vi oss vad man gör när man går vilse i skogen. Under vårterminen har vi jobbat med tema Kroppen. Vi läste om kroppens olika delar/system samt reflekterade över vår egen kropp och hur den fungerar. Vi gjorde olika spännande experiment och aktiviteter samt skapade/ritade/målade för att bearbeta det vi har lärt oss. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturkunskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla processer och fysikaliska fenomen. Lpfö 98:10 Grov- och finmotorik Under vårterminen har Äventyrarna dagligen utmanat och utvecklat sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Vi hade skidskola och skridskoskola under vintern. Barnen byggde hinderbana på gården och i skogen och testade exempelvis att gå balansgång, hoppa över ringarna, kasta boll i en hink och göra kullerbytta. I skogen på våra skogsutflykter tränade barnen grovmotoriken genom att klättra på stenar, stockar och träd. På vår övre gård fick barnen klättra upp i Äventyrarträd. Barnen dansade till olika musikskivor både ute och inne.

7 Vi har tränat finmotoriken och jobbat skolförberedande genom att rita, måla och skapa både ute på gården och i skaparrummet. Vi har lagt pussel, klippt efter form eller ur tidningar och skapat med trolldeg. Finmotoriken tränade vi även genom tälja med kniven, snickra och såga. Vi hade verkstad på gården samt jobbade med byggprojekt i skogen. Barnen tyckte också om att lägga pussel samt göra pärlplattor.

8 Gula Utforskare Tryggt Roligt Lärorikt Vi har under vårterminen pratat mycket om att vara en bra vän och hur man är en bra vän. Vi har tillsammans gjort ett kompisträd, arbetat med våra kompis böcker och läst böcker som tar upp olika händelser och situationer. Vi har tränat på att lösa konflikter och på att stärka gruppkänslan. Barnen har varit trygga och blivit mer öppna mot varandra och sin omgivning. Barn som är trygga har roligt och då lär man sig lättare. Jagutveckling och socialkompetens Under vårtermin har vi lagt stor fokus på att stärka gruppkänslan och att öka barnens förståelse för att det man säger och gör påverkar andra även om det inte alltid märks. Vi har talat om att behandla andra som man själv vill bli behandlad och att man ska visa empati och förståelse. Vi har läst och pratat om att man är bra på olika saker och att man måste träna och öva för att bli bättre. Barnen är mycket duktiga på att hjälpa varandra och att be varandra om hjälp. Gruppen vågar nu prova och misslyckas och vi kan skratta tillsammans när det ibland blir tokigt. Vi har skapat i små grupper för att träna på kommunikation, att kompromissa samt att våga ha en egen åsikt. Vi arbetade under flera veckor med att skriva och hitta på sagan om prinsessan Mona-Lisa och hennes familj. Alla idéer välkomnades av gruppen och alla var lika delaktiga. Under våra projekt Här bor jag och Veda och Barke hälsar på har barnen fått träna på att tala i grupp samt att vänta på sin tur och att lyssna på den som talar. I här bor jag projektet har barnen fått visa vägen till sitt hus och väglett kamraterna. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, hantera konflikter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. Lpfö 98:10 Språk och kommunikation Vi har läst sagor och skrivit vår egen saga Vi har sjungit, rimmat och gjort olika ramsor och barnen har visat stort intresse. Vi har tillsammans hittat på egna sånger och arbetat mycket med att tala i grupp. Barnen har fått träna på att lekskriva och de skriver sina namn själv på teckningarna. Vi har pratat om bokstäver, alfabetet och barnen har tränat på att känna igen sina namn, andra ord och symboler. De som tidigare varit lite blyga och försiktiga har utvecklats mycket och vågar nu ta för sig mer. Samlingarna fungerar bättre än de gjorde förra terminen. Barnen väntar på sin tur och räcker upp handen. Barnen har fortsatt att utveckla förmågan att sätta ord på sina känslor, tankar och funderingar. Barnen har även visat stort intresse för andra språk så vi har räknat på svenska, engelska, spanska, tyska och franska och även sjungit sånger från olika länder. Matematik Vi har i våra samlingar pratat mycket om siffrans betydelse och värde genom att till exempel kasta en tärning och sedan utföra olika saker i rätt antal. Vi har tränat på att para ihop siffror och vi har vi har tränat på att se antal utan att räkna. Barnen har den här terminen en jämn nivå på sin utveckling och de har visat stort intresse för att lära sig mer. Vi har pratat om lägesord och olika matematiska begrepp som höger, vänster, bakom, bredvid mm. Barnen får dagligen hjälpa till att räkna varandra, räkna

9 muggar, bestick och tallrikar. Vi har pratat om årstider och naturens kretslopp. Under här bor jag projektet har vi pratat om olika sträckor och lättare kortbilder. Att man kan bo nära förskolan eller långt ifrån. Vi har pratat om tyngd och kraft genom att gunga gungbräda. Barnen visar stor förmåga att skapa konstruktioner med hjälp av olika material. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap Lpfö 98:10 Naturvetenskap och teknik Naturens kretslopp löper som en grön tråd genom hela vår verksamhet och ligger som grund tillsammans med barnens intressen för planeringen av verksamheten. Barnen har visat stort intresse, kunskap och förståelse för vad som händer i vår natur och närmiljö. Vi har läst och lärt oss om olika djur om hur de lever, äter och om hur de klarar vintern. Vi har gjort mycket frågesport om svenska djur och växter och om djur som lever i andra delar av världen. Oftast gick vi till skogen själva men också tillsammans med Äventyrarna eller Blå Utforskare. Vid tillfälle sammanstrålade vi i skogen för att äta lunch tillsammans. Vi har även gått till de två sjöarna Rösjön och Mörtsjön. Vi har lagat mat på plats i skogen och ibland gått och hämtat mat från förskolan. Vi har skapat med hjälp av olika material och tekniker. Barnen har fått hamra, spika och tälja med kniv och potatisskalare. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra Lpfö 98:10 Grov- och finmotorik Barnen fick i två mindre grupper turas om att följa med Äventyrarna till ishallen. Barnen åkte, ramlade, reste sig, kämpade och ville inte sluta åka skridskor när det var dags att återvända till förskolan. Barnen fick även träna på att åka buss, röra sig i trafiken, hålla koll på sin utrustning och försöka ta på sig skridskorna själva. Skridskopassen började alltid med samling och uppvärmning. Efter Vedas och Barkes skridskosång och genomgång av vad man ska tänka på när man åker skridskor fick barnen åka fritt och de som ville var med på lekar eller slalomåkning runt koner. Barnen var duktiga på att hjälpa och uppmuntra varandra att åka. Vi hade även turen att i år hinna med många skidskolepass på fotbollsplanen. Barnen kämpade flitigt på att åka, ramla och resa sig samt att lära sig hur man gör om skidorna hamnar i kors. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. Lpfö 98:10

10 Blå Utforskare Tryggt Roligt Lärorikt Vi hade en bra start på terminen då vi fick en ny förskolechef (Pia) som även blev en av ansvarspedagogerna hos de Blåa Utforskarna. Pia var ny för både barnen och Victoria så vi la fokus på att lära känna varandra först och bli trygga med varandra. Med en trygg grupp har vi kunnat ha roligt tillsammans och lära oss mycket. Det blev mycket skid-och pulkaåkning under första delen av terminen trots den milda vintern som varit. När sedan våren började komma har vi njutit av härliga utflykter och långa dagar i skogen. Social kompetens Vi har under vårterminen tränat dagligen på att vänta på sin tur, lyssna på varandra, räcka upp handen och inte avbryta. Vid uppstådda konflikter har vi pratat med barnen både enskilt och i hela gruppen om vad som hänt, varför det blev som det blev, om vi kunde gjort på något annat sätt och om vi kan göra något nu i efterhand. Vi tränar och uppmuntrar barnen till att våga säga ifrån och säga Nej och Stopp! Det har blivit en stor förbättring i hela gruppen när det gäller att våga säga ifrån. Vi uppmuntrar barnen att lösa sina konflikter muntligt och att sätta ord på sina känslor. Vi har gjort ett kompisträd tillsammans där alla fick berätta hur de tycker att en bra kompis skulle vara. Under matsituationerna har vi tränat bordsskicket, att sitta still på stolen, vänta på sin tur och ha en lagom ljudnivå. Vi uppmuntrar barnen till att vilja hjälpa varandra. Barnen har blivit mycket duktiga på det och hjälper gärna varandra vid t.ex. påklädning, matsituationer m.m. Vi utvecklar samarbetsförmågan genom olika gruppövningar och uppdrag. Det är en fin grupp med en stor gemenskap där barnen bryr sig om varandra och gärna hjälper till. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt att vilja hjälpa andra Lpfö 98:10 Jagutveckling Vi uppmuntrar barnen till att klä på sig själva och försöka själva. Barnen har blivit mer självständiga med påklädningen och ber varandra om hjälp när det blir svårt. Barnen hjälper dagligen till att duka/duka av vid måltiderna och vi tränar på att dela maten själv och äta med bestick. Barnen har även blivit mer självständiga vid toalettbesöken. Barnen har fått rita självporträtt. De visar framsteg i sitt ritande, nu ser man synliga gubbar, djur, bilar m.m. på teckningarna. Koncentrationen har vi tränat dagligen i våra samlingar och övningar vilket också blivit en stor förbättring i gruppen och en jämnare nivå. Under våren har vi haft ett projekt som vi kallat Veda och Barke hälsar på. Barnen har turats om att ha Barke på besök över helgen. Vi har haft en lista inne på väggen med barnens namn på där de själva kunnat gå och kolla vem som står näst på tur. Föräldrarna har tillsammans med barnen fått skriva i Barkes dagbok vad de gjort under helgen. Barnen har sedan inför grupp fått berätta om helgen med Barke. Syftet var att barnen skulle få träna på att tala inför grupp och återberätta. Vi har även haft ett projekt under vårterminen som vi kallat Här bor jag. Vi promenerade hem till alla Blåa Utforskare för att titta vart de bor. Barnen fick själva visa vägen hem till sig. Väl framme vid husen fick barnen berätta lite grann om sina

11 hus. Barnen har även fått måla sina hus på staffli. Vi har även pratat om familjen, hur många vi är i vår familj, vilka det är osv. Vi har pratat om hur olika familjer kan se ut. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den Lpfö 98:10 Språk och kommunikation Språket har vi tränat dagligen i våra samlingar genom samtal och diskussioner. Vi uppmuntrar barnen att vara delaktiga i samlingarna och alla får chans att komma till tals. Vi använder oss mycket av sånger, rim och ramsor. Det finns ett stort intresse för bokstäver i gruppen och barnen har lärt sig känna igen sina namn och även kompisarnas och familjens. Vi har tränat på att skriva vår första bokstav och även resten av namnet. Vi har tittat på alfabetets bokstäver och lyssnat hur de låter och tittat på vilka ord de finns i. Vi har använt oss av klappord där vi klappar stavelserna. Då får barnen ta ett kort med en bild på och berätta vad det är på bilden, sedan klappar vi ordet tillsammans och räknar hur många klappar/stavelser ordet har. Vi jämförde olika ord, vilka som är långa och vilka som är korta. I projektet Här bor jag och Barke hälsar på har barnen tränat på att tala inför gruppen och lyssna på varandra. Barnen visar intresse för engelska språket och vi har både räknat på engelska och sjungit engelska sånger. Under vårterminen har vi haft löpande biblioteksbesök och vi har varit där vid flera tillfällen. På biblioteket har vi läst böcker och barnen har själva fått titta runt och bläddra i böckerna. Vi har sedan tillsammans valt ut böcker att låna hem till förskolan. De Blåa Utforskarna är vana vid biblioteksbesök och vet precis vad som gäller när man är på biblioteket. Vi har fått beröm varje gång vi går därifrån. På vilan läser vi alltid böcker och barnen får träna på att återberätta efter. Det finns en vilja hos barnen att lära sig nya ord och utöka ordförrådet. De frågar vad ett ord betyder om de inte förstår. Matematik Vi har tränat matematiken dagligen genom att räkna in sånger i samlingarna och räkna antal barn och pedagoger. Barnen hjälper till att duka varje dag och räknar då bestick, tallrikar m.m. Vi pratar i samlingarna om datum, veckodagar, månad och årstid. Vi har tittat på vilken månad barnen fyller år i och jämfört och kollat vilken månad och årstid flest barn fyller år. Vi har haft många matematiska övningar i skogen, både uppdrag och lekar. Barnen har fått sortera olika föremål efter längd, storlek, färg, art m.m. Vi har tränat på att se likheter och olikheter t.ex. genom att barnen har fått para ihop vantar med lika mönster och färg. Vi spelar spel tillsammans som bl.a. memory och vi sjunger matematiska sånger. Vi har räknat med fingrarna på olika sätt och man ser en positiv utveckling hos barnen och det har blivit en jämnare nivå i gruppen. I projektet Här bor jag har vi pratat om vilken färg husen har, hur många våningar, hur många som bor i huset osv. Vi tränar höger och vänster dagligen i olika situationer, framförallt när vi går över vägen till skogen. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge, riktining och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring Lpfö 98:10 Naturvetenskap och Teknik Under terminen har vi gått till skogen, åkt skidor eller gjort annan utflykt tre dagar i veckan. Blåa Utforskarna har sin skogsplats i Myrstacksskogen. När den härliga våren kom blev det längre utflykter och heldagar i skogen med lunch och vila. Vi har

12 gjort dagsutflykter till Rösjön några gånger. Då har vi lagat lunch över elden vid sjön och njutit av naturen hela dagen. Vi har pratat mycket om våren i samlingarna. Vad som händer med djur, växter och väder på våren, vad det finns för vårtecken. Vi har gått på promenader och sökt efter vårtecken i naturen. Barnen har fått välja ut platser på gården som vi tillsammans har planterat blommor på. Vi har pratat och diskuterat om vad fröna behöver för att växa. Under första delen av terminen hade vi Fåglar som tema och vi gjorde en tankekarta med barnens tankar kring fåglar. Vi har pratat om olika fågelarter, hur vi känner igen olika fåglar, hur de låter, vart de bor och vart de tar vägen på vintern osv. Barnen har själva byggt ett eget fågelbo av pinnar och kvistar. Vi har haft en skräpplockarvecka under våren. Grov- och finmotorik Det blev mycket skidåkning under vintern. Vi tränade på att ta oss fram med och utan stavar samt att ramla och resa oss upp. Vi avslutade skidsäsongen med ett Veda och Barke lopp för hela förskolan. Vi har tränat grovmotoriken dagligen på gården, i skogen och även i lekparken. Barnen har klättrat i träd och på stenar, hoppat och balanserat på trästockar m.m. Gruppen är mycket duktig på att gå längre sträckor som till biblioteket, Rösjön och skogen. Vi har gjort olika typer av hinderbanor på gården. Under terminen har vi haft instrumentsamlingar där barnen spelar varsitt instrument medan vi sjunger tillsammans. Vi har tränat på att hitta takten och spela till det som vi sjunger. Under den kalla perioden i vinter var vi ofta inne mellan lunch och mellanmål och hade stor möjlighet att träna finmotoriken. Barnen har ritat, målat, klippt, klistrat, gjort pärlplattor, lagt pussel m.m. Vi har tränat på att hantera saxen, att hålla den på rätt sätt och klippa efter mönster. Att måla på staffli med pensel är en bra övning i finmotoriken såväl som kreativiteten. Barnen har tillsammans med en pedagog fått testa på att såga och spika i trä.

13 Upptäckare Jagutveckling Vi försöker i det dagliga arbetet få barnen att tro på sig själva, känna att de kan. Vi har uppmuntrat dem att göra saker själva, som att skrapa av tallriken efter maten, hjälpa till att duka, klä av och på sig själva det som de klarar av. När barnen visat intresse för olika saker har vi försökt fånga upp det, för att de ska känna att vi lyssnar på dem och att det som de säger är viktigt. Barnen har haft inflytande framför allt över vilka övningar, lekar och pyssel vi gjort tillsammans. När vi jobbat med vårt djurtema har vi pratat om olika djur och jämfört dem med oss själva, vilket hjälper barnen att förstå vilka de själva är och hur de skiljer sig från andra. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin självständighet och tillit till sig egen förmåga. Lpfö 98:10 Social kompetens I det dagliga arbetet på förskolan tränas den sociala kompetensen hela tiden. Barnen får lära sig att vara i grupp, att ta hänsyn till varandra, att vänta på sin tur, att hantera konflikter och ta ansvar för regler. Vid måltiderna blir det också många samtal där vi pratar om hur man är mot varandra. I terminens tema har vi fokuserat på svenska djur. Vi har jobbat med att få barnen att bry sig om djuren och att de ska få en känsla för andra varelser. Vi hade en liten björnkompis som hade tappat bort sin mamma och barnen hjälpte till att leta efter mamman. När vi pratade om maskar hittade vi maskar på marken och då pratade vi om att man inte ska kliva på dem, för det gör ont. Vi har fått ett rep med handtag som barnen håller i när vi går till skogen. Då har barnen fått träna på att ta hänsyn till varandra, att man måste vänta när någon ramlar och att man inte alltid kan gå åt sitt eget håll. Språk och kommunikation På de dagliga samlingarna har vi sjungit och läst ramsor och rim, som tränar barnens språk. Vi har läst mycket böcker tillsammans, till exempel har vi läst om djuren i temat. Barnens språk utvecklas mycket i den här åldern och genom att lyssna på andra som pratar lär de sig hur språket är uppbyggt. Vi har gjort våra måltider till en lugn stund då vi sitter ner med barnen och pratar med dem. Vi har haft bilder på olika föremål och barnen har fått träna på dessa ord. De som kunde fick beskriva för de andra vad det var på bilden, så skulle de andra gissa vad det var. Matematik I vårt temaarbete med djur arbetar vi medvetet med matematiska övningar när vi pratat om stort och litet. Barnen har fått sortera efter storlek och färg. Vi har gjort detta vid upprepade tillfällen för att verkligen träna. Vi har också, när vi pratade om maskar, haft långa och korta maskar, som vi har jämfört. Vi försökte hitta lika långa pinnar. Vi har även pratat om olika former och barnen har fått jämföra former och se om de kan hitta likadana former. Vi gick iväg från gården och letade efter formerna i vår omgivning.

14 I våra dagliga samlingar har vi haft olika djur i en påse och vi har pratat om dem, vilken form de har och hur många ben de har. Naturvetenskap och grön flagg I djurtemat pratade vi om var djuren bor och vad de äter, vad de tycker om osv. När vi pratade om fåglar gjorde vi en snöfågel som vi tog in och undersökte vad som hände med snön när den kom in. Vi fick igång vår kompost under våren och i samband med det pratade vi mycket om vad som händer i komposten. Vi förklarade att maskarna tycker om våra matrester, och barnen ville gärna ge maskarna mat. Vårt masktema sammanföll med skräpplockarveckan och då pratade vi om sopsortering, vad maskarna inte tycker om och var man ska lägga dessa saker när de ska slängas. Grov- och finmotorik I det dagliga arbetet på förskolan har barnen tränat på både grovmotorik och finmotorik. Vi har tränat på att hantera bestick vid matbordet och ryggsäckar vid utflykten. Nästan alla barn har gått ifrån att dricka med pipmugg till att nu dricka ur vanliga glas. Barnen har även fått träna på att skrapa tallriken och klä av och på sig själva. Finmotoriken har vi även tränat med olika former av skapande. Vi har ritat, målat och skapat med trolldeg. Alla barn har fått jobba med pärlor. Barnen går alltid själva fram och tillbaka till skogen. I skogen har de tränat på att gå på ojämnt underlag, och även kopplingen öga-hand, när det kommer en rot måste man lyfta foten högre. Ibland har vi gjort lekar där de ska hoppa, smyga, springa, krypa för att träna grovmotoriken. Vi har varit på lekplatsen några gånger, och där har barnen tränat på att gå balansgång. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande Lpfö 98:10 Pedagogisk dokumentation Vi hade djur som tema och inom detta har vi försökt vara öppna för barnens intressen, och utgått från dem när vi planerat vidare. Barnen har på olika sätt påverkat vilket djur vi valt att jobba med, ibland har de fått rösta och ibland har vi valt det djur som barnen visat intresse för. Ibland har barnen visat intresse för något helt annat än det som finns inom temat. Då har vi nappat på det och ändrat våra planer för att följa barnen i stället. Vi har skrivit ner en del av barnens ord och reaktioner på det vi gjort och använt det i dokumentationen.

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER Trollkojans föräldrakooperativa förskola och fritidshem bedriver barnomsorgsverksamhet för barn i åldrarna 1 12 år. Förskolan följer statens läroplan för förskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

PRESENTATION. Kråkguldets förskola ligger i centrala Krokom. Här finns en avdelning med plats för 34 barn.

PRESENTATION. Kråkguldets förskola ligger i centrala Krokom. Här finns en avdelning med plats för 34 barn. Kråkguldets förskola ht 2013, vt 2014 PRESENTATION Kråkguldets förskola ligger i centrala Krokom. Här finns en avdelning med plats för 34 barn. Det är vi som jobbar här: Anna Backlund 95 % (tjledig ht-13)

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Inomhus vill vi öka den fysiska aktiviteten genom att använda oss av miniröris och sångoch danslekar.

Inomhus vill vi öka den fysiska aktiviteten genom att använda oss av miniröris och sångoch danslekar. Grön Flagg Vi arbetar med tre mål inom temat Livsstil och Hälsa. Arbetet kommer att fortgå under terminerna ht 2013/vt 2015 Grön Flagg handlingsplan 2013-2015 - Tranbäret Utvecklingsområde 1 - Öka de fysiska

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Verksamhetsberättelse Grönbackens förskola vt-14

Verksamhetsberättelse Grönbackens förskola vt-14 Verksamhetsberättelse Grönbackens förskola vt-14 Under året har vi haft barnens språkliga utveckling i fokus. Det har tagit sig olika uttryck utifrån barnens intressen och ålder. De äldre barnen har jobbat

Läs mer

STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS

STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS Svenska - Språkutvecklande Vi arbetar med slingerpedagogik och Bornholms modellen vägen till läsning. Detta med utgångspunkt från rim, meningar, ord, stavelser

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Arbetsplan. Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7. Barn och utbildning

Arbetsplan. Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7. Barn och utbildning Arbetsplan Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet

Läs mer

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt.

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. TORGET, RINKEBY DRÖMHUSET Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. Traktorerna i området är fortfarande det mest intressanta för barnen. För att utöka

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Verksamhetsberättelse Våren 2013 Stormyrens Förskola

Verksamhetsberättelse Våren 2013 Stormyrens Förskola Verksamhetsberättelse Våren 2013 Stormyrens Förskola 0(8) Verksamhetsberättelse våren 2013 Frilufts Förskolor Stormyren Skarpäng, Täby Stormyren ligger naturskönt med skogen som närmsta granne till förskolan.

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Välkommen till avd Bävern

Välkommen till avd Bävern Välkommen till avd Bävern Bävern är en äldrebarnsavdelning med barn i åldrarna 3-5 år. Vi strävar efter att ge varje barn möjligheter till ett lustfyllt lärande. Förskolan ska sträva efter att varje barn

Läs mer

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Avdelningen Rosa avdelning har barn i åldern 1-3 år och ca:18-20 barn. Arbetslaget består av Eivor som är avdelningsansvarig, Melek,

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Solglimtens verksamhetsplan

Solglimtens verksamhetsplan Solglimtens verksamhetsplan Väderlekens förskola Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan

Matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan Matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan Avd Mästerkatten Matematik På Mästerkatten arbetar vi mycket med matematik, naturvetenskap och teknik. Matematik kommer in i alla våra vardagssituationer.

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan 2012-06-27 Sid 1 (9) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Gnistan S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Bilaga projekt NaturTre och NaturEtt. Varför valde vi just detta tema eller projekt Bäret - NaturTre

Bilaga projekt NaturTre och NaturEtt. Varför valde vi just detta tema eller projekt Bäret - NaturTre Bilaga projekt NaturTre och NaturEtt Varför valde vi just detta tema eller projekt Bäret - NaturTre Barnen som går på Bäret (1-3år) bor på en vacker ö, Tranholmen. Runt omkring finns otrolig vacker natur.

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET Vt 2014 I grovplaneringen definieras hur verksamheten i stora drag ska läggas upp, sett till hur varje månad planeras samt vilket/vilka tema(n) som ska arbetas med under

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Innehåll: Profil och Vision Koppling till styrdokument Koppling till värdegrunden Äventyrpedagogiken integrerad i verksamheten Verksamhetsplanen är gjord av: Marlene Curan Lena

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 1 (6) Datum VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 MÅLOMRÅDE o LPFÖ Barn i åldern 1-5 år introduceras i begreppet lärstilar. Statliga mål: Alla pedagoger arbetar utifrån lokal pedagogisk planering.

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015 Tallbacka Förskoleenhet Förskolan Augustendal Verksamhetsplan Läsår 2014/2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Riddersborgs Förskola

Verksamhetsberättelse. Riddersborgs Förskola Verksamhetsberättelse Vårterminen 2015 Riddersborgs Förskola Frilufts Förskolor Riddersborg ligger i Hässelby Villastad, nära skola, buss kommunikationer, affärer och naturen. Vår förskola har 23 barn

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Rudsdalens förskola avdelningen Tallen Läsåret 2012 2013 Arbetslaget har under läsåret bestått av tre pedagoger,

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014 Blåbärets pedagogiska planering ht- 2013/v t - 2014 Normer och värden Mål från Läroplanen:. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan ska

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

PEDAGOGISK PLANERING

PEDAGOGISK PLANERING PEDAGOGISK PLANERING Avdelning: Skogs- och Sockermyran Termin: HT 2011 och VT 2012 Datum: Augusti 2011 Berörd personal: Anna, Ellinor, Si-Mona, Susanne, Madde, Annelie och Jimmy Barns inflytande Mål utifrån

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Minnesanteckningar vid besök på Dunderklumpens förskola i Teckomatorp 2015-04-21

Minnesanteckningar vid besök på Dunderklumpens förskola i Teckomatorp 2015-04-21 Sida 1/5 Minnesanteckningar vid besök på Dunderklumpens förskola i Teckomatorp 2015-04-21 Dunderklumpen är en fristående förskola som drivs som ett föräldrakooperativ. I dagsläget är 26 barn inskrivna.

Läs mer

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola Resultatredovisning Läsåret 2013/2014 Bergakottens förskola Utvärdering av målen i Västerås utbildningsplan I Västerås hålls den pedagogiska utvecklingen levande och lägger grunden för barns lärande samt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA REVIDERAD SEPTEMBER 2010 PERSONAL: Malin Lundberg Förskollärare 100% Karin Persson Barnskötare 100% Kerstin Wihlborg Barnskötare 100% BARNGRUPPENS SAMMANSÄTTNING: Totalt

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

UTVÄRDERING VT-10. PLANERING HT-10 Gullvivans förskola. Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig

UTVÄRDERING VT-10. PLANERING HT-10 Gullvivans förskola. Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig UTVÄRDERING VT-10 PLANERING HT-10 Gullvivans förskola Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig Trygghet för barn och föräldrar Lpfö-98 Arbetslaget skall ansvara för att varje barn tillsammans

Läs mer

Kvalitetsutvärdering Droppen Grön 2014-2015

Kvalitetsutvärdering Droppen Grön 2014-2015 Kvalitetsutvärdering Droppen Grön 2014-2015 Bakgrund Fjolårets åtgärder för förbättring: Vi måste bli bättre på att reflektera med barnen. Använda oss mer av Ipaden i verksamheten och som dokumentation.

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Vårterterminen 2014. Riddersborgs Förskola

Verksamhetsberättelse. Vårterterminen 2014. Riddersborgs Förskola Verksamhetsberättelse Vårterterminen 2014 Riddersborgs Förskola Verksamhetsberättelse Riddersborg vt 2014 Riddersborg är en liten förskola med 22 barn och 5 pedagoger. Förskolan ligger på bottenvåningen

Läs mer

Dokumentera med ipad i förskolan

Dokumentera med ipad i förskolan Dokumentera med ipad i förskolan "Via pedagogisk dokumentation har vi möjlighet att se barnet på nytt - om och om igen - och vi gör oss synliga för oss själva." Monica Niemi Dokumentera med text och bild

Läs mer

Tanneförskolan. Tanneförskolans verksamhet utformas utifrån Mörbylånga kommuns skolvision: TILLSAMMANS SKAPAR VI VÅR FRAMTID

Tanneförskolan. Tanneförskolans verksamhet utformas utifrån Mörbylånga kommuns skolvision: TILLSAMMANS SKAPAR VI VÅR FRAMTID Tanneförskolan Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande 1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande Föräldrakooperativet Stensödens ekonomiska förenings förskola ligger otroligt vackert vid skog och berg 5km från Idbynskolan, 1,5 mil norr om Örnsköldsvik.

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Teamplan Delfinen. Inledning: Normer och värden: Mål;

Teamplan Delfinen. Inledning: Normer och värden: Mål; Sandra, Lena, Ewa och Linda 1/11-2010 Teamplan Delfinen Inledning: På vår avdelning har vi 23 barn och 5 pedagoger. Vi som jobbar här heter Sandra, Ewa, Linda, Lena och Barbro. Barbro är planerare och

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Inledning och organisation Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Enhet: Fiolbackens förskola Förskolans/skolans namn samt ev. logga: Fiolbackens förskola ekonomisk

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRSKOLAN HJÄRTAT 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRSKOLAN HJÄRTAT 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRSKOLAN HJÄRTAT 2014 Vi har en lärande förskola med mål och riktlinjer som följer läroplanen. Vi vill ge barnen möjligheter att utvecklas och hitta sitt eget lärande. Vi vill ha

Läs mer

Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag

Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag Våra tre huvudmål för vår verksamhet med fokus på hållbarhet utveckling Vi personal ställde oss frågan; Vad är det viktigaste att ge våra barn i dag i den värld vi lever med miljöförstöring, stress, konflikter

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING]

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Lärande & utveckling En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Förskolan Mårbacka Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål (i sammanfattning) Förskolan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Montessoriförskolan Paletten / Dotorp Läsår 2010/2011 Sig-Britt Karlsson Rektor Normer och värden Mål: Att varje barn utvecklar: Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Förmåga

Läs mer

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet 2013-06-03/Lena Mattisson 1 Innehåll Universums förskola... 3 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan

Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan Grönflaggarbete på Stralsund och Naturförskolan Grön Flagg representanterna tillsammans med Barnrådet spelar en viktig roll i att driva Grön Flagg-arbetet framåt. Grön Flagg representanter (pedagogerna)

Läs mer

Lokal arbetsplan för Linghems kommunala förskoleverksamhet.

Lokal arbetsplan för Linghems kommunala förskoleverksamhet. Lokal arbetsplan för Linghems kommunala förskoleverksamhet. Normer och värden MÅL 1 Barnen utvecklar förmåga att leva sig in i andra människors situation. Detta sker bl a när barnen... 1) tröstar andra.

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola Kvalitetsanalys Rönnhagens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 6 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

En förskola där kunskap och människor växer. Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda. 2010 augusti. Utbildningskontoret. Förskolor Tallboda

En förskola där kunskap och människor växer. Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda. 2010 augusti. Utbildningskontoret. Förskolor Tallboda Utbildningskontoret Förskolor Tallboda Paviljongen Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda 2010 augusti En förskola där kunskap och människor växer. Innehåll 2. Tidsplan för kvalitetsredovisningens

Läs mer

Inledning Saltisbarnens Montessoriförskola har 22 barn i åldrarna 1-6 år Förskolan drivs som ett Föräldrakooperativ. Styrelsen är huvudmannen.

Inledning Saltisbarnens Montessoriförskola har 22 barn i åldrarna 1-6 år Förskolan drivs som ett Föräldrakooperativ. Styrelsen är huvudmannen. Kvalitetsanalys 2015 Inledning Saltisbarnens Montessoriförskola har 22 barn i åldrarna 1-6 år Förskolan drivs som ett Föräldrakooperativ. Styrelsen är huvudmannen. Saltisbarnens Montessoriförskola är en

Läs mer

Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation

Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation 2012-12-07 1 Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation Språk och kommunikation Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sin

Läs mer

Edens lokala arbetsplan

Edens lokala arbetsplan Edens lokala arbetsplan Förskolan 2015-09-03 Innehållsförteckning för kristen inriktning och kulturprofil 2 Edens gemensamma värdegrund 3 Normer och värden 4 Utveckling och lärande 5 Barnens ansvar och

Läs mer

Motoriska aktiviteter i vardagen

Motoriska aktiviteter i vardagen Motoriska aktiviteter i vardagen För barn 3-6 år Motoriska aktiviteter i vardagen I denna broschyr får du konkreta tips på aktiviteter som gynnar ditt barns motoriska utveckling. Ditt barns motoriska förmåga

Läs mer

Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen

Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen 1.1 Organisation Avdelning: Delfinen Antal barn: 16 Antal pojkar: 7 Antal flickor: 9 Antal flerspråkiga barn: 1 Dessa språk är representerade: Svenska och Polska 3.

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Presentation av verksamheten Rydebäcks Montessoriförskola finns i lummiga och natursköna Rydebäck. Vi startade

Läs mer

Regnbågens Arbetsplan. Arbetsplanen för Regnbågens förskola gäller from 080916.

Regnbågens Arbetsplan. Arbetsplanen för Regnbågens förskola gäller from 080916. Regnbågens Arbetsplan Arbetsplanen för Regnbågens förskola gäller from 080916. På vår tre avdelnings förskola finns det ca 50 inskrivna barn mellan 1-6 år. Vi har en småbarnsavdelning Rönnen samt två syskonavdelningar

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2005-2006 Kommun Förskola Uppgiftslämnare : Eskilstuna : Strigeln, Dygnet-runt-öppen-förskola. : Lisbet Ehrstrand Underlag för redovisningen

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-05-30 11:12:15: Ni har tagit er an tema Livsstil och hälsa från många olika håll och

Läs mer

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT?

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT? NORMER OCH VÄRDEN Kalvens förskola skall sträva efter att varje barn skall utveckla: Öppenhet och frihet Respekt Solidaritet Ansvar Hänsyn Etik och moral Jämlikhet Respekt mot djur och natur HUR NÅR VI

Läs mer

Familjedaghemmet Dagmamma i Brunna 2014ht- 2015vt

Familjedaghemmet Dagmamma i Brunna 2014ht- 2015vt Familjedaghemmet Dagmamma i Brunna 2014ht- 2015vt PROJEKT ARBETET MÄNNISKOKROPPEN Period: HT 2014- VT 2015 Vi har arbetat mycket med projekt människokroppen som barnen har visat ett stort intresse för.

Läs mer

TEAMPLAN PANDAN 09-08-21

TEAMPLAN PANDAN 09-08-21 TEAMPLAN PANDAN 09-08-21 Personal: Lotta 100 %, Annika 100 %, Helena100% Jessica: tisdagar/torsdagar Förskolorna i Björndammens område arbetar mot tre prioriterade mål och tillhörande verksamhetsmål: -

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Prärien Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

SKOGEN I SKOLAN Förskola

SKOGEN I SKOLAN Förskola SKOGEN I SKOLAN Förskola 2 Förord Skolans uppdrag är att främja lärande som stimulerar alla elever. Kunskap uttrycks i olika former och måste därför förmedlas på olika sätt. Alla sätt ska dock uppmuntra

Läs mer

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET OCH VÅRT UPPDRAG Vår verksamhet drivs av en ideell förening. Föreningens ändamål är att med personliga insatser av (om än inte uteslutande)

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Sångsvanens förskola Tranan Övergripande På Sångsvanens förskola avdelning Tranan arbetar 2 förskollärare, 100

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul.

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul. September 2015 Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016 Förutsättningar 25 inskrivna barn 2 avdelningar, Nyckelpigan 1-3 år och Fjärilen 3-5 år 2 förskollärare och 3 barnskötare Förskolan ligger

Läs mer