INSIKTER I SVENSKA. fredrik harstad iben tanggaard. svenska 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSIKTER I SVENSKA. fredrik harstad iben tanggaard. svenska 1"

Transkript

1 INSIKTER I SVENSKA fredrik harstad iben tanggaard svenska 1 Under våren 2011 kommer ett nytt läromedel Insikter i svenska. Boken kommer att täcka in svenskämnets kurs 1 i enlighet med Gy11. Målgruppen är gymnasieelever på yrkesprogram. Det här häftet är ett utdrag ur Insikter i svenskas första kapitel, Hålla tal. Text och bild kan förändras något i den slutgiltiga versionen.

2 innehåll innehåll 1. Tala Samtala Diskutera Hålla tal 2. Skriva Språkriktighet Texttyper Berättande 3. Läsa Läsa kritiskt Läsa sakprosa Läsa skönlitteratur 4. Tre teman Kärlek Skräck Sökande 5. Språksociologi Ditt språk Språk i Sverige Språk i världen

3 kapitel ett tala kapitel ett TALA Samtal, debatter, diskussioner, förhandlingar, gräl, telefonsamtal Det går inte en dag utan att du pratar med någon. Med hjälp av talet kan du göra dig förstådd, utbyta tankar med andra och argumentera för din sak. Att tala är ett grundläggande sätt att kommunicera och förhålla sig till sina medmänniskor. Och det är vad det här kapitlet handlar om. Många tycker att det är jobbigt och svårt att tala inför en grupp. Tack och lov finns det många tips som hjälper dig ur den situationen utan att du behöver bli nervös. Men du kommer också att upptäcka att muntlig framställning handlar om många andra saker än att. vad står det i ämnesplanen? Enligt ämnesplanen ska du delta i diskussioner och samtal, och anpassa ditt tal efter mottagaren och situationen. Du ska också tala inför en grupp. Du ska kunna lyssna på olika sätt och veta vad som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Dessutom ska du använda presentationstekniska hjälpmedel så att din muntliga presentation blir ännu bättre. 4

4 Hålla tal fem begrepp Retorik Röd tråd Metafor Klimax Artikulera Att tala inför andra människor är ett effektivt sätt att nå ut med sitt budskap. Det vet förstås politikern som vill åt din röst, säljaren som vill få dig att köpa och läraren som vill fånga ditt intresse. Om de lyckas är en annan sak Däremot är det inte alla som tycker om att tala inför andra. Många förknippar föredrag med olust och nervositet. Om du är en av dem lönar det sig att träna innan du ställer dig inför en grupp. Dessutom finns det en hel del tips som du kan lära dig. Du får dem i det här kapitlet. Kunskaper som är flera tusen år Det vi vet om att övertyga någon med hjälp av talet visste grekerna redan för 2500 år sedan. Därför kommer många av begreppen som används om att från grekiskan. Retorik är ett sådant exempel. Den grekiske filosofen Aristoteles menade att god retorik är att alltid hitta den metod och det argument som övertygar. Föredragets tre delar Så vad var det grekerna visste om att? I klassisk retorik delar man in ett tal i tre delar. Indelningen håller än så använd gärna samma struktur när du planerar din presentation eller ditt föredrag! A. Grekerna kallade den första delen av ett tal för etos det vill säga karaktär eller personlighet. I inledningen måste du väcka lyssnarnas intresse. Hur gör du det på bästa sätt? Här har du en chans att vara personlig! Kanske kan du börja med en historia som går att koppla till innehållet i talet. Kanske kan du börja med ett påstående, en fråga eller en iakttagelse som du har gjort. Ja, nästan vad som helst är bättre än att börja med meningen Jag ska prata om. Det känns inte så spännande, och kommer troligtvis inte att väcka något brinnande intresse hos den som lyssnar. Retorik kommer från grekiskans rhetor, som betyder talare eller lärare. Ibland används ordet med negativ klang, t.ex. i uttryck som det var bara tom retorik. Då betyder det att säga vackra ord utan innehåll. Men egentligen betyder det att tala medryckande och välformulerat. tänk efter: Alla människor blir nervösa, men inte alltid för samma sak. Skådespelare, som älskar att stå på scen, kan bli nervösa när de är på fest och måste presentera sig för människor de inte känner. Och någon som älskar att synas och höras i sociala sammanhang är istället livrädd för att besöka tandläkaren. Vilka situationer gör dig nervös? Finns det något du kan göra för att bemästra din nervositet? 26 27

5 Röda tråd är ett uttryck från den grekiska mytologin. Med hjälp av ett rött garnnystan lyckades kung Theseus ta sig ut ur en knepig labyrint. Han hade fått både idén och nystanet av sin flickvän Ariadne, men den otacksamme Theseus dumpade henne. Uttrycket används om en samman hängande berättelse. Om berättelsen där emot inte är så sammanhängande är det lätt att tappa tråden. B. Den andra delen av talet kallade grekerna för logos, eller kunskap. Det är huvuddelen, den berättande delen, där du presenterar det du har att säga. Tänk på att strukturera innehållet på ett tydligt sätt. Du måste ha en röd tråd, så att föredraget hänger ihop och åhörarna kan följa dina tankar. Ett sätt att göra det är att använda en räkneordning, som till exempel för det första, för det andra Ett annat är att stegra spänningen, till exempel genom att spara dina bästa eller mest talande exempel till sist. C. Talets sista del är den som grekerna kallade patos, eller känsla. Avslutningen ska vara tydlig och klar. Ingen ska behöva undra om du verkligen är färdig med ditt föredrag du ska inte behöva säga ja, nu är det slut. Ett enkelt sätt att markera att man närmar sig slutet kan vara att koppla an till inledningen. Kanske ställde du en fråga i början som du besvarar först nu, eller så återkopplar du till historien som du berättade i inledningen. Ett annat sätt är att citera något i slutet. Användbara fraser är avslutningsvis vill jag bara säga, för att koppla an till det jag sa i inledningen vill jag avslutningsvis eller till sist vill jag uppmana er alla att. Det är ett bra sätt att påkalla lyssnarens uppmärksamhet en sista gång. Checklista Här har vi samlat tips på hur du förbereder dig inför föredraget. Läs gärna igenom listan redan nu, men ta framför allt fram den nästa gång det är dags att tala inför en grupp. Syftet Ska du berätta, informera eller argumentera för något? Ska det vara känslosamt eller sakligt? Om du är klar över syftet och vilken typ av föredrag du ska hålla är det lättare att gå vidare med förberedelserna. Formen Ta reda på alla detaljer runt föredraget. När ska du tala? Hur lång tid har du på dig? Är det någon annan som ska tala före eller efter dig? Om du har kontroll över alla förutsättningar minskar risken för att du blir överraskad och stressad när det väl är dags. Lyssnarna Den som lyssnar ska förstås ha en rimlig chans att förstå det du säger. Det är din uppgift att anpassa dig till de lyssnare som du har framför dig, och det är inte säkert att de kan lika mycket om ditt ämne som du kan. Vilken bakgrundsinformation måste du ge? Vilka begrepp måste förklaras? Dessutom måste du anpassa stilnivån efter dina lyssnare. Är det dina vänner eller människor du inte känner? Barn eller vuxna? Ett föredrag inför klassen kan säkert hållas informellt, men om alla skolans elever, lärare och skolledning också lyssnar måste du kanske styra upp det på olika sätt. Innehållet Fundera på vad du redan kan om det du ska prata om. Om du vill kan du göra en tankekarta på allt du vill ha med i föredraget. Vilka fakta saknar du? Är det något av det du vet som du känner dig osäker på? 28 29

6 Det finns massor av möjligheter om du behöver hitta mer infor mation till ditt föredrag. Internet är en fantastisk resurs. Men var noga med vilka källor du använder, och kom ihåg att vara källkritisk. Strukturen Rensa och strukturera materialet i en bra ordning. Hur mycket av allt det material som du har letat fram ska du ta med? Vad kan du inleda med? Hur avslutar du på ett bra sätt? På sidan finns en utförligare beskrivning av föredragets tre delar. Och till sist: träna, träna, träna Så, nu är det mest hårt arbete som återstår. Du måste helt enkelt lära dig att hålla föredraget. Ett bra sätt är att skriva stödord på lappar som är precis så stora att de får plats i handflatan. Om du vill tala avslappnat kan du ändå inte läsa innantill från ett stort papper. Träna gärna framför en spegel, och gå igenom hela föredraget från början till slut. Då märker du hur lång tid föredraget tar, och om du kanske måste stryka vissa delar eller lägga till andra. Tänk på att ju bättre påläst du är, desto mindre nervös blir du när det är dags att hålla föredraget. Det finns inte så mycket som kräver så noggranna förberedelser som ett improviserat tal. winston churchill Stilfigurerna kryddar föredraget Det finns många sätt att göra ett föredrag mer intressant. Ett är att krydda det med stilfigurer, alltså språkliga finesser som används för att uppnå någon slags effekt hos den som lyssnar. Här är några exempel: En liknelse är en jämförelse som du kan använda om du vill konkretisera eller förtydliga. Den används också i vardagsspråket. Oskyldig som ett barn, falla ihop som ett korthus eller stel som en pinne är bara några exempel. Djur är särskilt tacksamma att använda. För visst vet du vad som kännetecknar en åsna, myra, snigel, uggla och räv? Den som använder en metafor använder sig också av ett bildspråk, men utan mellanledet som en eller som ett. Medan vacker som en ros är en liknelse är älskling, du är en ros en metafor. Metaforer används ofta i tidningsspråk. Att överdriva och underdriva är klassiska retoriska grepp. Det var det dummaste jag har hört är sannolikt en överdrift, medan den idén är inte så dum skulle kunna vara en underdrift. På fackspråk kallar man överdrifter för hyperboler och underdrifter för litoteser. Om man använder förskönande ord för att slippa säga något fult eller anstötligt använder man sig av en eufemism. Att säga att man är mellan jobb istället för arbetslös är ett exempel på det, eller att kalla en städare för lokalvårdare. Upprepningar är ett annat effektivt retoriskt grepp som är vanliga i tal och föredrag. Upprepar man ett ord eller en mening flera gånger förstår lyssnarna att det är något som du verkligen vill betona. En speciell typ av upprepning är stegringen. Då upprepar man ett innehåll med uttryck som har starkare och starkare styrke grad. När man når fram till det starkaste uttrycket når man klimax alltså höjdpunkten i föredraget. Metafor kommer från det grekiska ordet metaphora. Det betyder överföring, och används när man vill likna ett uttryck med en bild eller ett annat uttryck. Klimax är också grekiska. Egentligen betyder det stege, men också grekerna använder det i betydelsen höjdpunkt eller kulmen

7 Och när du väl står där framme Är du fortfarande osäker på om du klarar av att hålla föredraget utan att bli nervös? Det finns en hel del tips som du kan ta med dig när du väl står där framme, med alla blickar riktade mot dig. Här är några av dem: tala inte för fort! När man står framför en grupp vill man helst få föredraget överstökat så fort som möjligt. Dessutom känns det som om tempot är nerskruvat, och att det du säger måste sägas snabbt för att du ska behålla lyssnarnas uppmärksamhet. Men så är det inte! Ofta går det tvärtom alldeles för fort, så tänk på att ta de där pauserna utan utfyllnadsord! Det är bra för lyssnarna att få en kort paus ibland. Artikulera betyder att forma ljud med hjälp av munnen. Den som är bra på att artikulera talar tydligt och klart. Från början kommer artikulera från latinets articulare, som betyder leda eller forma. Det har samma ursprung som ordet artikel. tala tydligt! Att ta det lugnt hänger ihop med att uttala orden noga, att ta sig tid att artikulera. Ibland har man en tendens att snubbla på orden, och då är det inte säkert att de som lyssnar uppfattar allt man vill säga. Så tänk på att uttala orden tydligt. Inte överdrivet, men tydligt. sök ögonkontakt! Kanske hade det varit skönt att titta ut genom fönstret eller ner i sina papper medan man pratade. Men om du vill få åhörarna att lyssna måste du faktiskt titta på dem istället. Helst ska du titta på alla som lyssnar. Det gör du genom att låta blicken vila en stund på var och en innan du fortsätter till nästa person. På det sättet bjuder du in alla i föredraget. Därför är det viktigt att inte titta på läraren hela tiden. Tänk på att alla ska lyssna på dig! Om man tycker att det är obehagligt att titta människor i ögonen speciellt när man har 25 par ögon som tittar tillbaka på en kan man titta mellan ögonbrynen istället. Det är ett trick för att undvika ögonkontakt, samtidigt som de som lyssnar upplever att du tittar på dem. Testa det! Om du ska bör du tänka 10 % på vad du ska säga och 90 % på hur du säger det. winston churchill 32 33

8 håll reda på dina ben och händer! Stå på båda benen och böj knäna lätt, så att du står stadigt. Stå inte och väg på än det ena benet, än det andra benet. Det blir störande och signalerar en osäkerhet. Ibland kan det kännas som om man inte har riktig kontroll över sina händer medan man pratar. Om du inte vet var du ska göra av dina händer kan det vara praktiskt att ha små lappar i handflatan. På det viset har du ju dessutom möjlighet att gömma undan dina stödord. undvik störande inslag! Som lyssnare är det lätt att förlora koncentrationen och låta tankarna sväva iväg. Vill du minimera den risken kan du försöka ta reda på om du har några störande inslag medan du pratar. Inga tuggummin, händer genom håret, knäppande pennor eller prasslande a4-papper. Ett sätt att bli medveten om vilka störande inslag du använder är att filma dig själv. Du kan också hålla föredraget framför en spegel eller inför en kompis. Enligt flera studier är det vi är som mest rädda för att tala inför folk. Nummer två på listan är döden. Nummer två! Låter det vettigt? Det betyder att en genomsnittlig person som besöker en begravning hellre ligger i kistan än håller begravningstalet. jerry seinfeld Intervju med Josefin Schygge, professionell talskrivare Josefin Schygge är författare och talskrivare. År 2009 debuterade hon med ungdomsromanen Hatar att älska. Dessutom har hon skrivit över 200 tal så det är inte så konstigt att hon tycker att vi håller för få tal i Sverige. Ja, jag tycker gott att vi kunde oftare. Idag är det vanligt på bröllop, begravningar och finare middagar, men det finns många andra tillfällen där det skulle passa med ett tal. Att få ett bra tal av någon kan vara personligare än blommor och presenter. Det är en vacker hyllning till en annan människa. Vad ska man tänka på för att talet ska bli bra? Prata inte för länge! Försök istället att et kort och håll dig till kärnan. Även om det finns mycket som du skulle vilja ha sagt vinner du på att välja ut någon eller ett par episoder och spinna vidare på dem. Så långa tal blir oftast tråkiga? Inget är så tråkigt som ett långt, poänglöst tal. Många talare har svårt att hålla sig till saken eller har en jargong som nästan ingen utanför den innersta kretsen förstår. Det är förstås bra med personliga tal, men det ska heller inte bli för internt

9 Många anekdoter är säkert roliga för dem som var med, men när man håller tal som flera ska lyssna på finns det en risk att publiken känner sig utanför. Är det skillnad på att skriva tal och? Visst, det är en skillnad. För mig är talet en text, och jag lägger mycket tid på att språket ska bli så bra som möjligt. Jag läser högt och lyssnar på hur orden låter. Det måste finnas en rytm och ett flyt i talet. Sedan är det förstås en helt annan sak att framföra ett tal. Det kräver timing, språkkänsla och nästan lite av en skådespelartalang. Jag får sällan höra mina tal framföras i verkligheten, men det vore spännande. Tycker du själv om att eller skriver du dem hellre? Jag har skrivit många fler tal än jag har hållit! Men jag tycker också om att. På nätet kan man köpa tal som du har skrivit. Hur är det att skriva tal åt andra? Är det inte lättare att vara personlig om man skrivit talet själv? Jag tror att många är så stressade att de inte hinner skriva talet själva. Dessutom är det nog många som lägger till eller drar ifrån från mina tal så att det passar situationen bättre. Kanske plockar de delar från flera olika tal, eller använder talen mest som inspiration. En rektor som ska på skolavslutningen kan till exempel behöva ny inspiration om han har hållit hundra tals liknande tal genom åren. På hemsidan kan du få tips om vad du ska tänka på när du håller tal, och läsa utdrag ur några av de tal Josefin har skrivit åt andra. sokrates: Försvarstalet, ca 399 f. Kr. Trots att Sokrates är den förste store europeiska filosofen fäste han aldrig ett enda ord på papper i alla fall inget ord som bevarats till vår tid. Andra har där emot berättat att Sokrates var glad i vin och diskussioner. Ibland kanske lite för frispråkiga diskussioner, för Sokrates anklagades för att förneka Gud och förleda Atens ungdom. Hans försvarstal är berömt, men det hjälpte inte han dömdes till döden. Det var Sokrates student Platon som skrev ner talet, och hur mycket han lagt till eller dragit ifrån lär vi aldrig få veta. Æ 10 kända tal abraham lincoln: Gettysburg Address, november Ett tal behöver inte vara långt för att bli historiskt. Tvärtom, verkar det som, för många av talen i den här listan är korta och kärnfulla. När den amerikanske presidenten Abraham Lincoln invigde krigskyrkorgården i Gettysburg behövde han bara drygt två minuter. Det räckte för att hylla soldaterna som stupat i slaget vid Gettysburg några månader tidigare, men också för att slå ett slag för demokratin och kritisera slaveriet. Soldaterna hade inte dött förgäves. susan b anthony: Women s right to vote, 1873 Susan B Anthony stred hårt för alla människors lika värde. Hon protesterade mot slaveriet och kvinnans ställning i usa. För Anthony var kvinnlig rösträtt och politisk representation de viktigaste nycklarna till jämställdhet. Hon provade till och med att rösta i presidentvalet 1872, men dömdes till att betala hundra dollar i böter. Året efter reste hon runt i hela usa och höll sitt mest berömda tal, Women s right to vote. Böterna betalade hon däremot aldrig. winston churchill: Blood, toil, tears and sweat, maj 1940 Winston Churchill höll många minnesvärda tal. Ett är hans allra första radiotal, när han blev brittisk premiärminister mitt under brinnande världskrig. Den mest kända frasen ur talet Jag har inget annat att erbjuda än blod, svett och tårar är egentligen en omskrivning av vad Churchill egentligen sa: han lovade i själva verket blod, slit, tårar och svett. Och det var ett uttryck som han lånat från den före detta amerikanske presidenten Theodore Roosevelt. john f kennedy: Inaugural address, 1961 Strax efter att amerikanen John F Kennedy svor presidenteden höll han ett tal som blivit berömt för frasen Fråga inte vad Amerika kan göra för dig fråga istället vad du kan göra för Amerika. Det blev en signal till medborgarna att det krävdes stora, gemensamma insatser och att alla kan bidra till ett bättre samhälle. martin luther king, jr: I have a dream, 1963 Den 28 augusti 1963 levererade Martin Luther King det som kanske är världens mest berömda tal. Det är här han beskriver sin vision om att vita och svarta kan leva sida vid sida som jämlika med 36 37

10 borgare. King använde referenser från Bibeln, den amerikanska konstitutionen och kungörelsen om slavarnas frigörelse. Med den återkommande frasen I have a dream trummar han in budskapet på ett sätt som kan beskrivas som ett retoriskt mästerverk. olof palme: Hanoi, 1972 När usa bombade Hanoi strax före jul 1972 gjorde Sveriges statsminister ett skarpt uttalande. Han jämförde bombningarna med några av historiens allra värsta brott mot mänskligheten: Guernica, Babij Jar, Treblinka och flera andra. usa svarade med att bryta alla diplomatiska förbindelser med Sverige i drygt ett år. ronald reagan: Remarks at the Brandenburger Gate, 1987 Mot slutet av 1980-talet närmade sig det kalla kriget mellan usa och Sovjetunionen sitt slut. Då reste den amerikanske presidenten Ronald Reagan till Berlin och höll ett omdiskuterat tal, som inte ens det amerikanska utrikesdepartementet hade godkänt. I talet uppmanade han den sovjetiske ledaren Michael Gorbatjov att riva berlinmuren. Egentligen var muren inte Gorbatjovs ansvar eftersom den stod på östtysk mark, men bilden gav stor retorisk effekt. earl spencer: The tribute, 1997 När den brittiska prinsessan Diana dog i en trafikolycka 1997 anklagades pressen och de sensationshungriga journalisterna för att ha jagat fram olyckan, och kungahuset för att inte visa tillräckligt stort engagemang efter att Diana hade dött. Kritiken förmedlades skickligt av Earl Spencer när han höll ett hyllningsstal vid sin systers begravning inför flera miljoner tv-tittare. barack obama: Yes we can, februari 2008 År 2009 blev Barack Obama den första mörkhyade presidenten i usa. Under valrörelsen visade han fram effektiv och skicklig retorik. Ett av de mest berömda talen hölls i Chicago under den så kallade supertisdagen 2008, när flera av delstaterna gick till val. Med hjälp av en entusiastisk publik trummade han in sitt budskap att förändringen var nödvändig och möjlig. Ev kortare citat ur något av talen. Guercilit at. Core facil ulpute conummo dignibh exer seniamet alit iriliquate mod diamcommy nibh essequisse dolent augue. Martin Luther King och Barack Obama, Nobelpristagare från 1965 och

11 övningar övningar Hålla tal I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. ( ) I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. ( ) I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at a table of brotherhood. martin luther king 1. Inledningar Skriv några olika förslag på inledningar till ett tänkt föredrag. Du kan välja vilket ämne som helst kanske en händelse som du har varit med om, eller en alldaglig händelse, som till exempel din busstur på morgonen. Försöka att göra inledningen spännande. Tänk på att ge av din personlighet. Välj sedan ut den inledning som du tror är effektivast, och förklara varför just den fångar lyssnarnas uppmärksamhet bäst. 2. Avslutningar Skriv några olika förslag på avslutningar till ett tänkt föredrag. Tänk på att man ska förstå att föredraget är slut, liksom att åhörarna gärna får lämnas med något att fundera på, kanske med hjälp av en uppmaning, ett citat eller en dikt. Tänk på att använda patos när du talar alltså känsla. 3. Citat Här är några citat från de tal som vi nyligen utnämnde till tio av de mest kända talen i världen. Vilka knep användes för att påverka lyssnarna? Finns det till exempel upprepningar, jämförelser eller bilder som målas upp med ord? And so, my fellow Americans: ask not what your country can do for you ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world: ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Därför är bombningarna ett illdåd. Därav finns det många i modern historia. De förbinds ofta med namn. Guernica, Oradour, Babij Jar, Katyn, Lidice, Sharpeville och Treblinka. Våldet har triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret. Nu finns ytterligare ett namn att foga till raden. Hanoi julen olof palme General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization: Come here to this gate! Mr. Gorbachev, open this gate! Mr. Gorbachev, tear down this wall! ronald reagan 4. Hela tal Läs igenom de 10 kända talen. Välj sedan ett av dem som har fångat din nyfikenhet. Fråga din lärare eller leta själv reda på delar av eller hela talet. Läs igenom det och skriv ner varför du tror att det har blivit så pass känt att vi väljer att ta upp det i den här boken. Hur har personen lagt upp sitt tal för att locka till intresse? Vilka stilfigurer och andra talargrepp har talaren använt för att fånga sina lyssnare? john f. kennedy 40 41

12 uppgift b. Om du skall prata om till exempel miljöförstöringen, så funkar det inte att lägga fram en massa fakta. Fundera över hur du kan få människor att bli berörda. uppgift Tala Och så till sist Prata med en klasskamrat eller skriv i till exempel din loggbok. Det här tycker jag har varit bra och roligt med mitt arbete under det här kapitlet: Med all den kunskap som du har inhämtat i detta kapitel är du nu redo att skriva och hålla något av följande tal. Välj ett av förslagen nedan. Det här kände jag inte till innan jag började med kapitlet: Min egen arbetsinsats under det här kapitlet har varit: Dessa mål i kursplanen har jag jobbat med under detta kapitel: 1. Högtidstal a. Ta först reda på när man håller ett högtidstal. I vilka sammanhang passar det? b. Vem skulle du vilja hålla ett högtidstal till? Din bästa kompis, mormor, pappa eller farfar. Ja, någon som du skulle vilja hålla ett tal till och hylla på ett eller annat sätt. Kanske för hurdana de är, något de har gjort eller att de har betytt mycket för dig. c. Fundera över vilka talargrepp som du kan använda för att hålla ett högtidstal. 2. Argumenterande tal a. Här gäller det att vässa argumenten så mycket du kan. Se till att ta med alla sorters argument för att övertyga dina lyssnare. b. Fundera över vilken målgrupp som du skall et till, så att du anpassar argumenten. 3. Berörande tal a. I det här talet vill du beröra människor. Här måste du fundera över vad som betyder något för människor, vad som påverkar dem

13 smakprov insikter i svenska Bildförteckning 6 Knape / istockphoto 26 Perry Kroll / istockphoto 28 Hans Slegers / istockphoto 31 Megan Lorenz / istockphoto 33 Chris Schmidt / istockphoto 35 Privat bild 38 Gamma / IBL Bildbyrå

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE Vältalaren Vältalaren är en handbok i den retoriska arbetsprocessen: hur man finner övertygande stoff och argument, hur man ger struktur och språklig dräkt åt sitt budskap och hur man memorerar och framför

Läs mer

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning Reflektion Uppgift 7 Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010 IT Pedagogutbildning Innehåll Inledning... 1 Reflektion... 1 1. Förbered dig i god tid...

Läs mer

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Brukar du ibland sjukskriva dig hellre än att hålla en presentation, redovisning eller delta i gruppdiskussion? Mår du illa, får black out eller

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Liten hjälpreda för talare.

Liten hjälpreda för talare. Liten hjälpreda för talare. Jörgen Bodner www.replikskiften.com Retoriken söker inte sanningen utan det sannolika. Förberedelsefaser. Intention. Inventering. Disposition. Stil. Memorering. Genomförande.

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

Retorik = konsten att övertyga

Retorik = konsten att övertyga Retorik = konsten att övertyga Lite retorikhistoria Retorik betyder talarkonst, vältalighet och vältalighetslära. Aristoteles kallade retoriken läran om konsten att övertyga. Retorik är läran om hur man

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

Välkommen. Presenta/onsteknik. Konsten a2 övertyga. Henrik Mannerstråle. Powersales Communica0on. onsdag 13 november 13

Välkommen. Presenta/onsteknik. Konsten a2 övertyga. Henrik Mannerstråle. Powersales Communica0on. onsdag 13 november 13 Välkommen Presenta/onsteknik Konsten a2 övertyga Henrik Mannerstråle Presenta/onsteknik Kom ihåg a6 det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta0on det är vad åhörarna tror a6 du säger som

Läs mer

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar är en kul, lärorik och intressant bok om kommunikation. Eleverna får konkreta tips och tydliga arbetsgångar för att lära

Läs mer

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 1

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 1 Tala & SAMTALA Ämnets syfte översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i KURSLÄROMEDLET Svenska rum 1. Svenska rum 1, allt-i-ett-bok Kunskapskrav 1. Förmåga att tala inför andra

Läs mer

Att skriva och hålla tal

Att skriva och hålla tal Att skriva och hålla tal Konsten att hålla tal, s.k. retorik, är viktig ur flera aspekter i vårt dagliga liv. Dels kan det göra att man lättare blir förstådd och dels att man blir bättre på att övertyga

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Framförandeteknik Reflektioner

Framförandeteknik Reflektioner Framförandeteknik Reflektioner Uppgift 7A Pedagogik Carin Carlberg & Benny Sund Innehåll Retorik... 1 Läran om talekonsten... 1 Rätt sagt på rätt sätt... 1 Bli en bättre talare... 2 Att tala... 2 Att övertyga...

Läs mer

Handledning för moderatorer

Handledning för moderatorer Handledning för moderatorer Välkommen som moderator i Skolval 2010! Under ett skolval arrangeras ofta debatter av olika slag för att politiska partier ska kunna göra sina åsikter kända och så att elever

Läs mer

Engelska, år 7-9 2009-09-01 Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa

Engelska, år 7-9 2009-09-01 Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa Skriva Tala Lyssna Realia Reflektera Kunna läsa enklare skönlitterära och andra berättande texter, t.ex. Of

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

Presentationsteknik 2013-12- 02. Presenta.onsteknik. Presenta.onsteknik. Kom ihåg a* det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta7on

Presentationsteknik 2013-12- 02. Presenta.onsteknik. Presenta.onsteknik. Kom ihåg a* det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta7on Presentationsteknik Jonas Möller Kom ihåg a* det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta7on det är vad åhörarna tror a* du säger som är intressant! Hjälpmedel Dator - Power Point - OH kanon

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

HJOLA-NORDEN. γνῶθι σεαυτόν gnōthi seauton Känn dig själv. Ett retoriskt perspektiv på kommunikation i Norden

HJOLA-NORDEN. γνῶθι σεαυτόν gnōthi seauton Känn dig själv. Ett retoriskt perspektiv på kommunikation i Norden P HJOLA-NORDEN Ledarskap och kommunikation i Norden 6. 10. 2010 kl. 9 17.30 Ett retoriskt perspektiv på kommunikation i Norden verktyg för möten och konferenser praktiska övningar Mona Forsskåhl Pohjola-Norden

Läs mer

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Muntligt berättande och dramaturgi för åk 2-3. 10 program musik à 9 minuter Beställningsnummer tv101233 Projektledare: Malin Nygren Producent: Kalle Brunelius

Läs mer

Muntlig presentationsteknik. Eva Törnqvist, Tema T & CMTS eva.tornqvist@tema.liu.se 013-28 21 72 Tema-huset, rum C216

Muntlig presentationsteknik. Eva Törnqvist, Tema T & CMTS eva.tornqvist@tema.liu.se 013-28 21 72 Tema-huset, rum C216 Muntlig presentationsteknik Eva Törnqvist, Tema T & CMTS eva.tornqvist@tema.liu.se 013-28 21 72 Tema-huset, rum C216 Ibland får man se att en idé, som känns idéaktig inne i hjärnan, är helt annorlunda

Läs mer

Tala, skriva och samtala

Tala, skriva och samtala Tal och skrift Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar Engelska åk 4-6 - Centralt innehåll Språkliga strategier Förstå och göra sig förstådd, delta och bidra till samtal

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Retorik från Demosthenes till Obama

Retorik från Demosthenes till Obama Retorik från Demosthenes till Obama En vårdag år 341 före vår tideräkning samlades tusentals människor på kullen Pnyx i Athen. Det var dags för den kände politikern Demosthenes att hålla tal inför folkförsamlingen.

Läs mer

Kommunikativa färdigheter för arbetslivet

Kommunikativa färdigheter för arbetslivet Vie-98.1400 Kommunikativa färdigheter för arbetslivet 15 januari 2013 Sofia Sevón Idén Foto: Ulf Lundin/imagebank.sweden.se Du sätter dig in i olika talsituationer individuella och i grupp Du tränar på

Läs mer

Retorik & Presentationsteknik. Jeanette Svanholm, Linnéuniversitetet

Retorik & Presentationsteknik. Jeanette Svanholm, Linnéuniversitetet Retorik & Presentationsteknik Kontaktuppgifter Jeanette Svanholm Mail: jeanette.svanholm@lnu.se Tel: 0480-49 77 24 Mobil: 0709-99 69 64 Skype: jeanette.svanholm Bra länkar http://www.presentationsteknik.com/

Läs mer

Retorikgruppen Ledarskap, Retorik och Psykologi. Föreläsningar och utbildningar 2014/2015

Retorikgruppen Ledarskap, Retorik och Psykologi. Föreläsningar och utbildningar 2014/2015 RG Retorikgruppen Ledarskap, Retorik och Psykologi Let us inspire you! Föreläsningar och utbildningar 2014/2015 Innehållsförteckning Retorik för alla 3 Bokning 4 Retorik i arbetslivet Yes you can! 5 Retoriskt

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Retorikplan för Ludvika kommun skriven läsåren 2010 13. Reviderad våren 2013. RETORIKPLAN för Ludvika kommun

Retorikplan för Ludvika kommun skriven läsåren 2010 13. Reviderad våren 2013. RETORIKPLAN för Ludvika kommun RETORIKPLAN för Ludvika kommun 1 Syfte och mål för våra elever Våga, vilja och kunna - tala inför andra - framföra sina åsikter - ta ställning för och emot Respektera de andra i gruppen Få stärkt självförtroende

Läs mer

Presentationsteknik Tips och råd

Presentationsteknik Tips och råd Presentationsteknik Tips och råd Would you like to take a bite? Fruit For Management FFM 2015 1 Är du nervös? Alla är nervösa inför ett framträdande Det som skiljer bu eller bä är hur man hanterar anspänningen

Läs mer

INSIKTER I SVENSKA. fredrik harstad iben tanggaard skoglund. svenska 2 3

INSIKTER I SVENSKA. fredrik harstad iben tanggaard skoglund. svenska 2 3 INSIKTER I SVENSKA fredrik harstad iben tanggaard skoglund svenska 2 3 Till sommaren 2013 kommer en ny del i serien Insikter i svenska för svenska 2 3. Boken kommer att täcka in svenskämnets kurs 2 och

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

Tro på dig själv Lärarmaterial

Tro på dig själv Lärarmaterial sidan 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Den här boken handlar om hur du kan få bättre självkänsla. Om du har bra självkänsla så blir du mindre stressad. I boken får du tips

Läs mer

Tips för en bra redovisning

Tips för en bra redovisning Tips för en bra redovisning Hej på er! Jag heter Antoni och jag får människor att bli bättre på att tala och samtala. Kommunikation alltså. Jag tänkte bjuda på några enkla och effektiva tips på hur du

Läs mer

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar Skrivprocessen Att skriva är ett hantverk något som du kan lära dig. För att bli en bra hantverkare krävs övning. Skrivprocessen liknar i många avseenden den så kallade retoriska arbetsprocessen som vi

Läs mer

Retorik 2014/2015. Malmvägen 1-3, 102 54 Stockholm Telefon 0708-270136 E-post: info@mfchefsutveckling.se www.mfchefsutveckling.se

Retorik 2014/2015. Malmvägen 1-3, 102 54 Stockholm Telefon 0708-270136 E-post: info@mfchefsutveckling.se www.mfchefsutveckling.se Retorik 2014/2015 Att stå på en komocka Varför gör vi våra utbildningar och föreläsningar? Vi som jobbar på MF Chefsutveckling är alla nyfikna. Mike t ex målade som barn solen i regnbågens alla färger

Läs mer

Retorikens grunder - sammanfattning

Retorikens grunder - sammanfattning Retorikens grunder - sammanfattning När vi talar om begreppet retorik syftar vi på den situationsbundna talekonsten. De frågor som driver oss när vi ställer oss upp och talar skulle kunna formuleras som:

Läs mer

Språkverkstäderna vid LiU

Språkverkstäderna vid LiU Kommunikation? Ulrika Axelsson Föreståndare för LiU:s språkverkstäder Programansvarig för Aspirantutbildningen Retoriklärare på IKK, ämnet svenska ulrika.axelsson@liu.se Språkverkstäderna vid LiU I stort

Läs mer

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering)

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering) AEC 7 Ch 1-3 Nu är det dags att repetera en del av det du lärde dig i franska under år 6 - och så går vi förstås vidare så att du utvecklar din språkliga förmåga i franska. Detta ska du kunna (= konkretisering)

Läs mer

Sanning eller konsekvens? Dramatiska händelser granskade enligt källkritiska principer

Sanning eller konsekvens? Dramatiska händelser granskade enligt källkritiska principer Sanning eller konsekvens? Dramatiska händelser granskade enligt källkritiska principer Innehåll Syfte och mål Arbetsbeskrivning Inspiration och metodövning Analysschema Lathund källkritik Förslag på ämnen

Läs mer

Extra material till punkt 1

Extra material till punkt 1 Punkt 1 Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning.

Läs mer

Teseus, kungens son MARIE DUEDAHL

Teseus, kungens son MARIE DUEDAHL SIDAN 1 Boken handlar om: Teseus har kommit till Aten för att träffa sin far, kung Aigeus. Teseus blir inte insläppt till borgen, utan istället hamnar han hos Cadmus. Cadmus äger stans bästa brottarlag.

Läs mer

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok Språket Teman 4

Läs mer

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se

DHGI!J*%$2(44!@!F-&&>$*6&6<1%(&5$,!5!KC4%.(4. A-C Ernehall, Fässbergsgymnasiet, Mölndal www.lektion.se Svenska "#$%&'(&)*+'$,-*$,,*$.&'()/&0123-4)$*.56*$74$',$*(/'0118%59$*(0928,#$9'4('8%&'():;$%01.5,,&)*+''(%.88,,*

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska och

Läs mer

Svenska Rum 1 PROVLEKTION. Svenska Rum 1 (47-10427-7) Författarna och Liber AB Får kopieras 1

Svenska Rum 1 PROVLEKTION. Svenska Rum 1 (47-10427-7) Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Svenska Rum 1 PROVLEKTION Svenska Rum 1 (47-10427-7) Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Provlektion Svenska rum 1 Kapitlet Besök i författarverkstaden ger eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper

Läs mer

Vadå fånga förmågan? Mirja Johannesson och Ulf Nilsson (lärare och författare)

Vadå fånga förmågan? Mirja Johannesson och Ulf Nilsson (lärare och författare) Vadå fånga förmågan? Att hjälpa elever att fånga förmågor i svenskämnet handlar om att ge dem förutsättningar för att tänka, kommunicera och lära. I skolan har vi chansen att hjälpa elever att hitta byggstenar

Läs mer

Att våga tala. - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson

Att våga tala. - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson Att våga tala - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson Vad jag tänkte prata om... Vem är jag? Vad gör jag här? min bakgrund som talare Går det att lära sig att våga nåt?

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Glenn Ringtved Vad handlar boken om? Boken handlar om Kasper och hans pappa. Kaspers pappa har vunnit pris i boxning och figuren som han vann, står framme. Kaspers pappa

Läs mer

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik www.fungerandemedier.se Han lanserade både retoriken och dramaturgin Aristoteles, född 384 före 0, insåg potentialen i att använda hjärnans

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

Hur parera mediestormen

Hur parera mediestormen Hur parera mediestormen Kommunmarkaden 15.9.2011 Mona Forsskåhl Professor i nordiska språk, Tammerfors universitet Talarens tre vägar att övertyga Etos Logos Patos Retorices partes enligt Aristoteles:

Läs mer

Gyllene regeln i praktiken

Gyllene regeln i praktiken Gyllene regeln i praktiken www.pingstung.se nyheter Ett material för: Läger Barngrupper Skolklassen Församlingen MATERIAL 1) Affischen: Det är coolt 2) Småkort 10x4cm: Det är coolt 3) T-shirt 4) Knapp

Läs mer

Vadå fånga förmågan? Mirja Johannesson och Ulf Nilsson (lärare och författare)

Vadå fånga förmågan? Mirja Johannesson och Ulf Nilsson (lärare och författare) Vadå fånga förmågan? Att hjälpa elever att fånga förmågor i svenskämnet handlar om att ge dem förutsättningar för att tänka, kommunicera och lära. I skolan har vi chansen att hjälpa elever att hitta byggstenar

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Utseende, hållning, gester, rörelser, placering i rum, blick, avstånd, hy, kläder, skägg, mimik, känslouttryck, dofter, beröring, andning,

Utseende, hållning, gester, rörelser, placering i rum, blick, avstånd, hy, kläder, skägg, mimik, känslouttryck, dofter, beröring, andning, Utseende, hållning, gester, rörelser, placering i rum, blick, avstånd, hy, kläder, skägg, mimik, känslouttryck, dofter, beröring, andning, återspegling m.m. I kommunikation med andra människor Studier

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Presentationsteknik. Industriell design. Presentationens syfte. -att sälja in något? -att informera? -att rapportera?

Presentationsteknik. Industriell design. Presentationens syfte. -att sälja in något? -att informera? -att rapportera? Presentationens syfte -att sälja in något? -att informera? -att rapportera? People buy people before they buy products (results)! Förberedelser manus, att träna in presentationen, rätt tid, att använda

Läs mer

Retorikplan för Ludvika kommun läsåret 2011 12. RETORIKPLAN för Ludvika kommun 2011-12

Retorikplan för Ludvika kommun läsåret 2011 12. RETORIKPLAN för Ludvika kommun 2011-12 RETORIKPLAN för Ludvika kommun 2011-12 1 Syfte och mål för våra elever Våga, vilja och kunna tala inför andra framföra sina åsikter ta ställning för och emot Respektera de andra i gruppen Få stärkt självförtroende

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

RETORIKEN. Innehållsförteckning RETORIK TEORI OCH PRAKTIK 1

RETORIKEN. Innehållsförteckning RETORIK TEORI OCH PRAKTIK 1 RETORIKEN Innehållsförteckning RETORIKEN... 1 VAD INNEHÅLLER BLOCKET?... 2 SVENSKA 3: CENTRALT INNEHÅLL OCH KUNSKAPSKRAV... 2 KAPITEL 1: RETORIKENS RÄCKVIDD... 4 Klassens förkunskaper... 4 Att definiera

Läs mer

Den Kreativa Nervositeten

Den Kreativa Nervositeten Den Kreativa Nervositeten Jan Alpsjö www.lentos.se tel: 0705-120206 1 DEN KREATIVA NERVOSITETEN Den Kreativa Nervositeten riktar sig till personer som skall förbereda en presentation. Syftet är att kunna

Läs mer

Jag vill inte Lärarmaterial

Jag vill inte Lärarmaterial sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Dina och Isak. De har varit tillsammans länge och Isak har flyttat in till Dina. Dina älskar Isak och tycker att de har det

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys

Text och språkanalys. Klassisk retorik och massmedieretorik. två ingångar till textanalys Text och språkanalys Klassisk retorik och massmedieretorik två ingångar till textanalys Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap A, nät VT12 Kursledare: Jonas Ström och Hans Wiechel Institutionen för kultur-

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se

Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Märtas tavlor Författare: Johanna Immonen Bakgrund Det här materialet hör till boken Märtas tavlor som är skriven av Johanna Immonen. Materialet är tänkt som ett stöd för dig som

Läs mer

Material från www.etthalvtarkpapper.se

Material från www.etthalvtarkpapper.se Svenska 1 Litterär förståelse och litterära begrepp Centralt innehåll och kunskapskrav I det centrala innehållet för svenska 1 anges Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider

Läs mer

Debattartiklar rutiner och tips. 1. Inför debattproduktion. 2. Ramar att komma ihåg. 3. Källor

Debattartiklar rutiner och tips. 1. Inför debattproduktion. 2. Ramar att komma ihåg. 3. Källor Debattartiklar rutiner och tips Januari 2015 Debattartiklar är ett av de verktyg vi använder för att nå ut med våra frågor och opinionsbilda i de frågor vi arbetar med. Många inom organisationen anställda,

Läs mer

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:124) om kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet.

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

aren att o: förf fot

aren att o: förf fot foto: författaren 9 Tips och tricks Jag slår vad om att din första lektion i fotografi bestod av ett tips. Ett enkelt, rakt och älskat litet trick som gav dig något nytt att tänka på både i dina egna bilder

Läs mer

Kursplan - Grundläggande engelska

Kursplan - Grundläggande engelska 2012-11-02 Kursplan - Grundläggande engelska Grundläggande engelska innehåller fyra delkurser, sammanlagt 450 poäng: 1. Nybörjare (150 poäng) GRNENGu 2. Steg 2 (100 poäng) GRNENGv 3. Steg 3 (100 poäng)

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin sidan 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Maria sitter på tåget och ska åka till sin mormor i Göteborg. Mittemot Maria sitter en jättesnygg tjej som läser dikter. Det brukar Maria också göra.

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden har allt du behöver för att arbeta med svenskämnet enligt Lgr 11. Genrekoden utgår ifrån den nya kursplanens syn på att det i all kommunikation

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

Lekar som stöder gruppandan / Lära känna - lekar

Lekar som stöder gruppandan / Lära känna - lekar Lekar som stöder gruppandan / Lära känna - lekar Namn-nata Att lära sig de andra gruppmedlemmarnas namn Uppvärmning och att skapa en positiv atmosfär Gruppmedlemmarna ställer sig i en ring. Ledaren står

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Jon Ewo Vad handlar boken om? Boken handlar om Tom och Kick, som hittar två miljoner kronor, på bilverkstaden där de arbetar. De tar pengarna och sticker i en av verkstadens

Läs mer

Lärarmaterial sidan 1

Lärarmaterial sidan 1 Lärarmaterial sidan 1 Författare: Beth Bracken & Kay Fraser Vad handlar boken om? Boken är del 2 i serien om Svarta skogen. Morgonen efter det att Soli önskat att Lucy skulle försvinna beger hon sig hem

Läs mer

Använd mindre plast för havens och hälsans skull

Använd mindre plast för havens och hälsans skull Debattartikeln är en argumenterande text där man tar ställning i en fråga och med hjälp av tydliga och sakliga argument försöker övertyga andra att hålla med. Debattartikeln är vanlig i dagstidningar,

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 6, december 2014 * * * * *************************************************** Sälj mer utan att

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Lär på språket. Implementeringen av språkutvecklingsperspektivet i vux12

Lär på språket. Implementeringen av språkutvecklingsperspektivet i vux12 Lär på språket Implementeringen av språkutvecklingsperspektivet i vux12 Språkutveckling i styrdokumenten Teori och metod Vad är genrepedagogik? Tre ämnen arbetar språkutvecklande Exempel från klassrummet

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

År 7 svenska: Vad härligt att tala!

År 7 svenska: Vad härligt att tala! År 7 svenska: Vad härligt att tala! Eller? Namn: klass: Syfte: att stärka elevernas säkerhet att tala vid muntliga framföranden i och utanför skolan Mål: att bli säkrare talare och högläsare i liten såväl

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer