INSIKTER I SVENSKA. fredrik harstad iben tanggaard. svenska 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSIKTER I SVENSKA. fredrik harstad iben tanggaard. svenska 1"

Transkript

1 INSIKTER I SVENSKA fredrik harstad iben tanggaard svenska 1 Under våren 2011 kommer ett nytt läromedel Insikter i svenska. Boken kommer att täcka in svenskämnets kurs 1 i enlighet med Gy11. Målgruppen är gymnasieelever på yrkesprogram. Det här häftet är ett utdrag ur Insikter i svenskas första kapitel, Hålla tal. Text och bild kan förändras något i den slutgiltiga versionen.

2 innehåll innehåll 1. Tala Samtala Diskutera Hålla tal 2. Skriva Språkriktighet Texttyper Berättande 3. Läsa Läsa kritiskt Läsa sakprosa Läsa skönlitteratur 4. Tre teman Kärlek Skräck Sökande 5. Språksociologi Ditt språk Språk i Sverige Språk i världen

3 kapitel ett tala kapitel ett TALA Samtal, debatter, diskussioner, förhandlingar, gräl, telefonsamtal Det går inte en dag utan att du pratar med någon. Med hjälp av talet kan du göra dig förstådd, utbyta tankar med andra och argumentera för din sak. Att tala är ett grundläggande sätt att kommunicera och förhålla sig till sina medmänniskor. Och det är vad det här kapitlet handlar om. Många tycker att det är jobbigt och svårt att tala inför en grupp. Tack och lov finns det många tips som hjälper dig ur den situationen utan att du behöver bli nervös. Men du kommer också att upptäcka att muntlig framställning handlar om många andra saker än att. vad står det i ämnesplanen? Enligt ämnesplanen ska du delta i diskussioner och samtal, och anpassa ditt tal efter mottagaren och situationen. Du ska också tala inför en grupp. Du ska kunna lyssna på olika sätt och veta vad som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Dessutom ska du använda presentationstekniska hjälpmedel så att din muntliga presentation blir ännu bättre. 4

4 Hålla tal fem begrepp Retorik Röd tråd Metafor Klimax Artikulera Att tala inför andra människor är ett effektivt sätt att nå ut med sitt budskap. Det vet förstås politikern som vill åt din röst, säljaren som vill få dig att köpa och läraren som vill fånga ditt intresse. Om de lyckas är en annan sak Däremot är det inte alla som tycker om att tala inför andra. Många förknippar föredrag med olust och nervositet. Om du är en av dem lönar det sig att träna innan du ställer dig inför en grupp. Dessutom finns det en hel del tips som du kan lära dig. Du får dem i det här kapitlet. Kunskaper som är flera tusen år Det vi vet om att övertyga någon med hjälp av talet visste grekerna redan för 2500 år sedan. Därför kommer många av begreppen som används om att från grekiskan. Retorik är ett sådant exempel. Den grekiske filosofen Aristoteles menade att god retorik är att alltid hitta den metod och det argument som övertygar. Föredragets tre delar Så vad var det grekerna visste om att? I klassisk retorik delar man in ett tal i tre delar. Indelningen håller än så använd gärna samma struktur när du planerar din presentation eller ditt föredrag! A. Grekerna kallade den första delen av ett tal för etos det vill säga karaktär eller personlighet. I inledningen måste du väcka lyssnarnas intresse. Hur gör du det på bästa sätt? Här har du en chans att vara personlig! Kanske kan du börja med en historia som går att koppla till innehållet i talet. Kanske kan du börja med ett påstående, en fråga eller en iakttagelse som du har gjort. Ja, nästan vad som helst är bättre än att börja med meningen Jag ska prata om. Det känns inte så spännande, och kommer troligtvis inte att väcka något brinnande intresse hos den som lyssnar. Retorik kommer från grekiskans rhetor, som betyder talare eller lärare. Ibland används ordet med negativ klang, t.ex. i uttryck som det var bara tom retorik. Då betyder det att säga vackra ord utan innehåll. Men egentligen betyder det att tala medryckande och välformulerat. tänk efter: Alla människor blir nervösa, men inte alltid för samma sak. Skådespelare, som älskar att stå på scen, kan bli nervösa när de är på fest och måste presentera sig för människor de inte känner. Och någon som älskar att synas och höras i sociala sammanhang är istället livrädd för att besöka tandläkaren. Vilka situationer gör dig nervös? Finns det något du kan göra för att bemästra din nervositet? 26 27

5 Röda tråd är ett uttryck från den grekiska mytologin. Med hjälp av ett rött garnnystan lyckades kung Theseus ta sig ut ur en knepig labyrint. Han hade fått både idén och nystanet av sin flickvän Ariadne, men den otacksamme Theseus dumpade henne. Uttrycket används om en samman hängande berättelse. Om berättelsen där emot inte är så sammanhängande är det lätt att tappa tråden. B. Den andra delen av talet kallade grekerna för logos, eller kunskap. Det är huvuddelen, den berättande delen, där du presenterar det du har att säga. Tänk på att strukturera innehållet på ett tydligt sätt. Du måste ha en röd tråd, så att föredraget hänger ihop och åhörarna kan följa dina tankar. Ett sätt att göra det är att använda en räkneordning, som till exempel för det första, för det andra Ett annat är att stegra spänningen, till exempel genom att spara dina bästa eller mest talande exempel till sist. C. Talets sista del är den som grekerna kallade patos, eller känsla. Avslutningen ska vara tydlig och klar. Ingen ska behöva undra om du verkligen är färdig med ditt föredrag du ska inte behöva säga ja, nu är det slut. Ett enkelt sätt att markera att man närmar sig slutet kan vara att koppla an till inledningen. Kanske ställde du en fråga i början som du besvarar först nu, eller så återkopplar du till historien som du berättade i inledningen. Ett annat sätt är att citera något i slutet. Användbara fraser är avslutningsvis vill jag bara säga, för att koppla an till det jag sa i inledningen vill jag avslutningsvis eller till sist vill jag uppmana er alla att. Det är ett bra sätt att påkalla lyssnarens uppmärksamhet en sista gång. Checklista Här har vi samlat tips på hur du förbereder dig inför föredraget. Läs gärna igenom listan redan nu, men ta framför allt fram den nästa gång det är dags att tala inför en grupp. Syftet Ska du berätta, informera eller argumentera för något? Ska det vara känslosamt eller sakligt? Om du är klar över syftet och vilken typ av föredrag du ska hålla är det lättare att gå vidare med förberedelserna. Formen Ta reda på alla detaljer runt föredraget. När ska du tala? Hur lång tid har du på dig? Är det någon annan som ska tala före eller efter dig? Om du har kontroll över alla förutsättningar minskar risken för att du blir överraskad och stressad när det väl är dags. Lyssnarna Den som lyssnar ska förstås ha en rimlig chans att förstå det du säger. Det är din uppgift att anpassa dig till de lyssnare som du har framför dig, och det är inte säkert att de kan lika mycket om ditt ämne som du kan. Vilken bakgrundsinformation måste du ge? Vilka begrepp måste förklaras? Dessutom måste du anpassa stilnivån efter dina lyssnare. Är det dina vänner eller människor du inte känner? Barn eller vuxna? Ett föredrag inför klassen kan säkert hållas informellt, men om alla skolans elever, lärare och skolledning också lyssnar måste du kanske styra upp det på olika sätt. Innehållet Fundera på vad du redan kan om det du ska prata om. Om du vill kan du göra en tankekarta på allt du vill ha med i föredraget. Vilka fakta saknar du? Är det något av det du vet som du känner dig osäker på? 28 29

6 Det finns massor av möjligheter om du behöver hitta mer infor mation till ditt föredrag. Internet är en fantastisk resurs. Men var noga med vilka källor du använder, och kom ihåg att vara källkritisk. Strukturen Rensa och strukturera materialet i en bra ordning. Hur mycket av allt det material som du har letat fram ska du ta med? Vad kan du inleda med? Hur avslutar du på ett bra sätt? På sidan finns en utförligare beskrivning av föredragets tre delar. Och till sist: träna, träna, träna Så, nu är det mest hårt arbete som återstår. Du måste helt enkelt lära dig att hålla föredraget. Ett bra sätt är att skriva stödord på lappar som är precis så stora att de får plats i handflatan. Om du vill tala avslappnat kan du ändå inte läsa innantill från ett stort papper. Träna gärna framför en spegel, och gå igenom hela föredraget från början till slut. Då märker du hur lång tid föredraget tar, och om du kanske måste stryka vissa delar eller lägga till andra. Tänk på att ju bättre påläst du är, desto mindre nervös blir du när det är dags att hålla föredraget. Det finns inte så mycket som kräver så noggranna förberedelser som ett improviserat tal. winston churchill Stilfigurerna kryddar föredraget Det finns många sätt att göra ett föredrag mer intressant. Ett är att krydda det med stilfigurer, alltså språkliga finesser som används för att uppnå någon slags effekt hos den som lyssnar. Här är några exempel: En liknelse är en jämförelse som du kan använda om du vill konkretisera eller förtydliga. Den används också i vardagsspråket. Oskyldig som ett barn, falla ihop som ett korthus eller stel som en pinne är bara några exempel. Djur är särskilt tacksamma att använda. För visst vet du vad som kännetecknar en åsna, myra, snigel, uggla och räv? Den som använder en metafor använder sig också av ett bildspråk, men utan mellanledet som en eller som ett. Medan vacker som en ros är en liknelse är älskling, du är en ros en metafor. Metaforer används ofta i tidningsspråk. Att överdriva och underdriva är klassiska retoriska grepp. Det var det dummaste jag har hört är sannolikt en överdrift, medan den idén är inte så dum skulle kunna vara en underdrift. På fackspråk kallar man överdrifter för hyperboler och underdrifter för litoteser. Om man använder förskönande ord för att slippa säga något fult eller anstötligt använder man sig av en eufemism. Att säga att man är mellan jobb istället för arbetslös är ett exempel på det, eller att kalla en städare för lokalvårdare. Upprepningar är ett annat effektivt retoriskt grepp som är vanliga i tal och föredrag. Upprepar man ett ord eller en mening flera gånger förstår lyssnarna att det är något som du verkligen vill betona. En speciell typ av upprepning är stegringen. Då upprepar man ett innehåll med uttryck som har starkare och starkare styrke grad. När man når fram till det starkaste uttrycket når man klimax alltså höjdpunkten i föredraget. Metafor kommer från det grekiska ordet metaphora. Det betyder överföring, och används när man vill likna ett uttryck med en bild eller ett annat uttryck. Klimax är också grekiska. Egentligen betyder det stege, men också grekerna använder det i betydelsen höjdpunkt eller kulmen

7 Och när du väl står där framme Är du fortfarande osäker på om du klarar av att hålla föredraget utan att bli nervös? Det finns en hel del tips som du kan ta med dig när du väl står där framme, med alla blickar riktade mot dig. Här är några av dem: tala inte för fort! När man står framför en grupp vill man helst få föredraget överstökat så fort som möjligt. Dessutom känns det som om tempot är nerskruvat, och att det du säger måste sägas snabbt för att du ska behålla lyssnarnas uppmärksamhet. Men så är det inte! Ofta går det tvärtom alldeles för fort, så tänk på att ta de där pauserna utan utfyllnadsord! Det är bra för lyssnarna att få en kort paus ibland. Artikulera betyder att forma ljud med hjälp av munnen. Den som är bra på att artikulera talar tydligt och klart. Från början kommer artikulera från latinets articulare, som betyder leda eller forma. Det har samma ursprung som ordet artikel. tala tydligt! Att ta det lugnt hänger ihop med att uttala orden noga, att ta sig tid att artikulera. Ibland har man en tendens att snubbla på orden, och då är det inte säkert att de som lyssnar uppfattar allt man vill säga. Så tänk på att uttala orden tydligt. Inte överdrivet, men tydligt. sök ögonkontakt! Kanske hade det varit skönt att titta ut genom fönstret eller ner i sina papper medan man pratade. Men om du vill få åhörarna att lyssna måste du faktiskt titta på dem istället. Helst ska du titta på alla som lyssnar. Det gör du genom att låta blicken vila en stund på var och en innan du fortsätter till nästa person. På det sättet bjuder du in alla i föredraget. Därför är det viktigt att inte titta på läraren hela tiden. Tänk på att alla ska lyssna på dig! Om man tycker att det är obehagligt att titta människor i ögonen speciellt när man har 25 par ögon som tittar tillbaka på en kan man titta mellan ögonbrynen istället. Det är ett trick för att undvika ögonkontakt, samtidigt som de som lyssnar upplever att du tittar på dem. Testa det! Om du ska bör du tänka 10 % på vad du ska säga och 90 % på hur du säger det. winston churchill 32 33

8 håll reda på dina ben och händer! Stå på båda benen och böj knäna lätt, så att du står stadigt. Stå inte och väg på än det ena benet, än det andra benet. Det blir störande och signalerar en osäkerhet. Ibland kan det kännas som om man inte har riktig kontroll över sina händer medan man pratar. Om du inte vet var du ska göra av dina händer kan det vara praktiskt att ha små lappar i handflatan. På det viset har du ju dessutom möjlighet att gömma undan dina stödord. undvik störande inslag! Som lyssnare är det lätt att förlora koncentrationen och låta tankarna sväva iväg. Vill du minimera den risken kan du försöka ta reda på om du har några störande inslag medan du pratar. Inga tuggummin, händer genom håret, knäppande pennor eller prasslande a4-papper. Ett sätt att bli medveten om vilka störande inslag du använder är att filma dig själv. Du kan också hålla föredraget framför en spegel eller inför en kompis. Enligt flera studier är det vi är som mest rädda för att tala inför folk. Nummer två på listan är döden. Nummer två! Låter det vettigt? Det betyder att en genomsnittlig person som besöker en begravning hellre ligger i kistan än håller begravningstalet. jerry seinfeld Intervju med Josefin Schygge, professionell talskrivare Josefin Schygge är författare och talskrivare. År 2009 debuterade hon med ungdomsromanen Hatar att älska. Dessutom har hon skrivit över 200 tal så det är inte så konstigt att hon tycker att vi håller för få tal i Sverige. Ja, jag tycker gott att vi kunde oftare. Idag är det vanligt på bröllop, begravningar och finare middagar, men det finns många andra tillfällen där det skulle passa med ett tal. Att få ett bra tal av någon kan vara personligare än blommor och presenter. Det är en vacker hyllning till en annan människa. Vad ska man tänka på för att talet ska bli bra? Prata inte för länge! Försök istället att et kort och håll dig till kärnan. Även om det finns mycket som du skulle vilja ha sagt vinner du på att välja ut någon eller ett par episoder och spinna vidare på dem. Så långa tal blir oftast tråkiga? Inget är så tråkigt som ett långt, poänglöst tal. Många talare har svårt att hålla sig till saken eller har en jargong som nästan ingen utanför den innersta kretsen förstår. Det är förstås bra med personliga tal, men det ska heller inte bli för internt

9 Många anekdoter är säkert roliga för dem som var med, men när man håller tal som flera ska lyssna på finns det en risk att publiken känner sig utanför. Är det skillnad på att skriva tal och? Visst, det är en skillnad. För mig är talet en text, och jag lägger mycket tid på att språket ska bli så bra som möjligt. Jag läser högt och lyssnar på hur orden låter. Det måste finnas en rytm och ett flyt i talet. Sedan är det förstås en helt annan sak att framföra ett tal. Det kräver timing, språkkänsla och nästan lite av en skådespelartalang. Jag får sällan höra mina tal framföras i verkligheten, men det vore spännande. Tycker du själv om att eller skriver du dem hellre? Jag har skrivit många fler tal än jag har hållit! Men jag tycker också om att. På nätet kan man köpa tal som du har skrivit. Hur är det att skriva tal åt andra? Är det inte lättare att vara personlig om man skrivit talet själv? Jag tror att många är så stressade att de inte hinner skriva talet själva. Dessutom är det nog många som lägger till eller drar ifrån från mina tal så att det passar situationen bättre. Kanske plockar de delar från flera olika tal, eller använder talen mest som inspiration. En rektor som ska på skolavslutningen kan till exempel behöva ny inspiration om han har hållit hundra tals liknande tal genom åren. På hemsidan kan du få tips om vad du ska tänka på när du håller tal, och läsa utdrag ur några av de tal Josefin har skrivit åt andra. sokrates: Försvarstalet, ca 399 f. Kr. Trots att Sokrates är den förste store europeiska filosofen fäste han aldrig ett enda ord på papper i alla fall inget ord som bevarats till vår tid. Andra har där emot berättat att Sokrates var glad i vin och diskussioner. Ibland kanske lite för frispråkiga diskussioner, för Sokrates anklagades för att förneka Gud och förleda Atens ungdom. Hans försvarstal är berömt, men det hjälpte inte han dömdes till döden. Det var Sokrates student Platon som skrev ner talet, och hur mycket han lagt till eller dragit ifrån lär vi aldrig få veta. Æ 10 kända tal abraham lincoln: Gettysburg Address, november Ett tal behöver inte vara långt för att bli historiskt. Tvärtom, verkar det som, för många av talen i den här listan är korta och kärnfulla. När den amerikanske presidenten Abraham Lincoln invigde krigskyrkorgården i Gettysburg behövde han bara drygt två minuter. Det räckte för att hylla soldaterna som stupat i slaget vid Gettysburg några månader tidigare, men också för att slå ett slag för demokratin och kritisera slaveriet. Soldaterna hade inte dött förgäves. susan b anthony: Women s right to vote, 1873 Susan B Anthony stred hårt för alla människors lika värde. Hon protesterade mot slaveriet och kvinnans ställning i usa. För Anthony var kvinnlig rösträtt och politisk representation de viktigaste nycklarna till jämställdhet. Hon provade till och med att rösta i presidentvalet 1872, men dömdes till att betala hundra dollar i böter. Året efter reste hon runt i hela usa och höll sitt mest berömda tal, Women s right to vote. Böterna betalade hon däremot aldrig. winston churchill: Blood, toil, tears and sweat, maj 1940 Winston Churchill höll många minnesvärda tal. Ett är hans allra första radiotal, när han blev brittisk premiärminister mitt under brinnande världskrig. Den mest kända frasen ur talet Jag har inget annat att erbjuda än blod, svett och tårar är egentligen en omskrivning av vad Churchill egentligen sa: han lovade i själva verket blod, slit, tårar och svett. Och det var ett uttryck som han lånat från den före detta amerikanske presidenten Theodore Roosevelt. john f kennedy: Inaugural address, 1961 Strax efter att amerikanen John F Kennedy svor presidenteden höll han ett tal som blivit berömt för frasen Fråga inte vad Amerika kan göra för dig fråga istället vad du kan göra för Amerika. Det blev en signal till medborgarna att det krävdes stora, gemensamma insatser och att alla kan bidra till ett bättre samhälle. martin luther king, jr: I have a dream, 1963 Den 28 augusti 1963 levererade Martin Luther King det som kanske är världens mest berömda tal. Det är här han beskriver sin vision om att vita och svarta kan leva sida vid sida som jämlika med 36 37

10 borgare. King använde referenser från Bibeln, den amerikanska konstitutionen och kungörelsen om slavarnas frigörelse. Med den återkommande frasen I have a dream trummar han in budskapet på ett sätt som kan beskrivas som ett retoriskt mästerverk. olof palme: Hanoi, 1972 När usa bombade Hanoi strax före jul 1972 gjorde Sveriges statsminister ett skarpt uttalande. Han jämförde bombningarna med några av historiens allra värsta brott mot mänskligheten: Guernica, Babij Jar, Treblinka och flera andra. usa svarade med att bryta alla diplomatiska förbindelser med Sverige i drygt ett år. ronald reagan: Remarks at the Brandenburger Gate, 1987 Mot slutet av 1980-talet närmade sig det kalla kriget mellan usa och Sovjetunionen sitt slut. Då reste den amerikanske presidenten Ronald Reagan till Berlin och höll ett omdiskuterat tal, som inte ens det amerikanska utrikesdepartementet hade godkänt. I talet uppmanade han den sovjetiske ledaren Michael Gorbatjov att riva berlinmuren. Egentligen var muren inte Gorbatjovs ansvar eftersom den stod på östtysk mark, men bilden gav stor retorisk effekt. earl spencer: The tribute, 1997 När den brittiska prinsessan Diana dog i en trafikolycka 1997 anklagades pressen och de sensationshungriga journalisterna för att ha jagat fram olyckan, och kungahuset för att inte visa tillräckligt stort engagemang efter att Diana hade dött. Kritiken förmedlades skickligt av Earl Spencer när han höll ett hyllningsstal vid sin systers begravning inför flera miljoner tv-tittare. barack obama: Yes we can, februari 2008 År 2009 blev Barack Obama den första mörkhyade presidenten i usa. Under valrörelsen visade han fram effektiv och skicklig retorik. Ett av de mest berömda talen hölls i Chicago under den så kallade supertisdagen 2008, när flera av delstaterna gick till val. Med hjälp av en entusiastisk publik trummade han in sitt budskap att förändringen var nödvändig och möjlig. Ev kortare citat ur något av talen. Guercilit at. Core facil ulpute conummo dignibh exer seniamet alit iriliquate mod diamcommy nibh essequisse dolent augue. Martin Luther King och Barack Obama, Nobelpristagare från 1965 och

11 övningar övningar Hålla tal I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. ( ) I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. ( ) I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at a table of brotherhood. martin luther king 1. Inledningar Skriv några olika förslag på inledningar till ett tänkt föredrag. Du kan välja vilket ämne som helst kanske en händelse som du har varit med om, eller en alldaglig händelse, som till exempel din busstur på morgonen. Försöka att göra inledningen spännande. Tänk på att ge av din personlighet. Välj sedan ut den inledning som du tror är effektivast, och förklara varför just den fångar lyssnarnas uppmärksamhet bäst. 2. Avslutningar Skriv några olika förslag på avslutningar till ett tänkt föredrag. Tänk på att man ska förstå att föredraget är slut, liksom att åhörarna gärna får lämnas med något att fundera på, kanske med hjälp av en uppmaning, ett citat eller en dikt. Tänk på att använda patos när du talar alltså känsla. 3. Citat Här är några citat från de tal som vi nyligen utnämnde till tio av de mest kända talen i världen. Vilka knep användes för att påverka lyssnarna? Finns det till exempel upprepningar, jämförelser eller bilder som målas upp med ord? And so, my fellow Americans: ask not what your country can do for you ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world: ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Därför är bombningarna ett illdåd. Därav finns det många i modern historia. De förbinds ofta med namn. Guernica, Oradour, Babij Jar, Katyn, Lidice, Sharpeville och Treblinka. Våldet har triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret. Nu finns ytterligare ett namn att foga till raden. Hanoi julen olof palme General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization: Come here to this gate! Mr. Gorbachev, open this gate! Mr. Gorbachev, tear down this wall! ronald reagan 4. Hela tal Läs igenom de 10 kända talen. Välj sedan ett av dem som har fångat din nyfikenhet. Fråga din lärare eller leta själv reda på delar av eller hela talet. Läs igenom det och skriv ner varför du tror att det har blivit så pass känt att vi väljer att ta upp det i den här boken. Hur har personen lagt upp sitt tal för att locka till intresse? Vilka stilfigurer och andra talargrepp har talaren använt för att fånga sina lyssnare? john f. kennedy 40 41

12 uppgift b. Om du skall prata om till exempel miljöförstöringen, så funkar det inte att lägga fram en massa fakta. Fundera över hur du kan få människor att bli berörda. uppgift Tala Och så till sist Prata med en klasskamrat eller skriv i till exempel din loggbok. Det här tycker jag har varit bra och roligt med mitt arbete under det här kapitlet: Med all den kunskap som du har inhämtat i detta kapitel är du nu redo att skriva och hålla något av följande tal. Välj ett av förslagen nedan. Det här kände jag inte till innan jag började med kapitlet: Min egen arbetsinsats under det här kapitlet har varit: Dessa mål i kursplanen har jag jobbat med under detta kapitel: 1. Högtidstal a. Ta först reda på när man håller ett högtidstal. I vilka sammanhang passar det? b. Vem skulle du vilja hålla ett högtidstal till? Din bästa kompis, mormor, pappa eller farfar. Ja, någon som du skulle vilja hålla ett tal till och hylla på ett eller annat sätt. Kanske för hurdana de är, något de har gjort eller att de har betytt mycket för dig. c. Fundera över vilka talargrepp som du kan använda för att hålla ett högtidstal. 2. Argumenterande tal a. Här gäller det att vässa argumenten så mycket du kan. Se till att ta med alla sorters argument för att övertyga dina lyssnare. b. Fundera över vilken målgrupp som du skall et till, så att du anpassar argumenten. 3. Berörande tal a. I det här talet vill du beröra människor. Här måste du fundera över vad som betyder något för människor, vad som påverkar dem

13 smakprov insikter i svenska Bildförteckning 6 Knape / istockphoto 26 Perry Kroll / istockphoto 28 Hans Slegers / istockphoto 31 Megan Lorenz / istockphoto 33 Chris Schmidt / istockphoto 35 Privat bild 38 Gamma / IBL Bildbyrå

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE

Vältalaren PROVLEKTION: BLI EN BÄTTRE LYSSNARE Vältalaren Vältalaren är en handbok i den retoriska arbetsprocessen: hur man finner övertygande stoff och argument, hur man ger struktur och språklig dräkt åt sitt budskap och hur man memorerar och framför

Läs mer

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning Reflektion Uppgift 7 Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010 IT Pedagogutbildning Innehåll Inledning... 1 Reflektion... 1 1. Förbered dig i god tid...

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Erik står i mål Lärarmaterial

Erik står i mål Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Boken handlar om Erik som är fotbollsmålvakt. Idag ska de spela match. Hans pappa är tränare och vill gärna att laget ska vinna. I bilen dit

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

Historia. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Texthäfte till delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Historia. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Texthäfte till delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Texthäfte till delprov B Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

Tips för en bra redovisning

Tips för en bra redovisning Tips för en bra redovisning Hej på er! Jag heter Antoni och jag får människor att bli bättre på att tala och samtala. Kommunikation alltså. Jag tänkte bjuda på några enkla och effektiva tips på hur du

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar är en kul, lärorik och intressant bok om kommunikation. Eleverna får konkreta tips och tydliga arbetsgångar för att lära

Läs mer

- att uttrycka sina åsikter i tal och skrift, till exempel i en debattartikel.

- att uttrycka sina åsikter i tal och skrift, till exempel i en debattartikel. Denna lektion är hämtad från Svenska Direkt 8 av Cecilia Peña och Lisa Eriksson. Svenska Direkt är ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk för åk 7-9, som tar fasta på att språk uppstår i

Läs mer

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten

Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Våga tala - tips på strategier för att minska nervositeten Brukar du ibland sjukskriva dig hellre än att hålla en presentation, redovisning eller delta i gruppdiskussion? Mår du illa, får black out eller

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Presentationsteknik. Daniel Nordström

Presentationsteknik. Daniel Nordström Presentationsteknik Daniel Nordström PRESENTATIONENS INNEHÅLL Retoriken Klassisk retorik De röda tråden Bygga upp en presentation Förberedelser Klassiskt upplägg Att tänka på Manus Visuella hjälpmedel

Läs mer

Engelska, år 7-9 2009-09-01 Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa

Engelska, år 7-9 2009-09-01 Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa Skriva Tala Lyssna Realia Reflektera Kunna läsa enklare skönlitterära och andra berättande texter, t.ex. Of

Läs mer

Presentationsteknik Tips och råd

Presentationsteknik Tips och råd Presentationsteknik Tips och råd Would you like to take a bite? Fruit For Management FFM 2015 1 Är du nervös? Alla är nervösa inför ett framträdande Det som skiljer bu eller bä är hur man hanterar anspänningen

Läs mer

#talasomted. Om konsten att tala - #talasomted

#talasomted. Om konsten att tala - #talasomted #talasomted Om konsten att tala - #talasomted DEL 1 #talasomted Att välja ämne Nu ska du börja sätta ihop ditt tal/föreläsning. Innan man kan skriva ihop ett bra tal måste en sak vara klar; Vad ska du

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Tro på dig själv Lärarmaterial

Tro på dig själv Lärarmaterial sidan 1 Författare: Eva Robild och Mette Bohlin Vad handlar boken om? Den här boken handlar om hur du kan få bättre självkänsla. Om du har bra självkänsla så blir du mindre stressad. I boken får du tips

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Forfattare: Mårten Melin

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Forfattare: Mårten Melin sidan 1 Forfattare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Måns och Emma är ihop och Måns är kär i Emma. Nanna, som är Emmas bästa kompis, är också lite kär i Måns. Emmas födelsedag är nästa vecka och Måns

Läs mer

SIDAN 1 TOMAS DÖMSTEDT. Fakta om USA. Lärarmaterial. Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet.

SIDAN 1 TOMAS DÖMSTEDT. Fakta om USA. Lärarmaterial. Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. SIDAN 1 Lärarmaterial Klicka HÄR för att skriva ut arbetsmaterialet. VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken gör en sammanfattning av Amerikas historia och bildandet av USA. Den berättar om viktiga personer och händelser,

Läs mer

PARTES-MODELLEN - EN RETORISK VERKTYGSLÅDA. Tomas Rosengren, Strömbäcks folkhögskola, Umeå

PARTES-MODELLEN - EN RETORISK VERKTYGSLÅDA. Tomas Rosengren, Strömbäcks folkhögskola, Umeå PARTES-MODELLEN - EN RETORISK VERKTYGSLÅDA Tomas Rosengren, Strömbäcks folkhögskola, Umeå www.lektion.se RETORIK EN PROCESS I SEX STEG Intellectio - har med förståelse att göra Inventio - har med innehåll

Läs mer

Välkommen. Presenta/onsteknik. Konsten a2 övertyga. Henrik Mannerstråle. Powersales Communica0on. onsdag 13 november 13

Välkommen. Presenta/onsteknik. Konsten a2 övertyga. Henrik Mannerstråle. Powersales Communica0on. onsdag 13 november 13 Välkommen Presenta/onsteknik Konsten a2 övertyga Henrik Mannerstråle Presenta/onsteknik Kom ihåg a6 det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta0on det är vad åhörarna tror a6 du säger som

Läs mer

Framförandeteknik Reflektioner

Framförandeteknik Reflektioner Framförandeteknik Reflektioner Uppgift 7A Pedagogik Carin Carlberg & Benny Sund Innehåll Retorik... 1 Läran om talekonsten... 1 Rätt sagt på rätt sätt... 1 Bli en bättre talare... 2 Att tala... 2 Att övertyga...

Läs mer

Att våga tala. - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson

Att våga tala. - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson Att våga tala - går det att lära sig? Mina egna små erfarenheter... Fredrik Bengtsson Vad jag tänkte prata om... Vem är jag? Vad gör jag här? min bakgrund som talare Går det att lära sig att våga nåt?

Läs mer

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 1

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 1 Tala & SAMTALA Ämnets syfte översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i KURSLÄROMEDLET Svenska rum 1. Svenska rum 1, allt-i-ett-bok Kunskapskrav 1. Förmåga att tala inför andra

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Thomas Halling

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Thomas Halling SIDAN 1 Författare: Thomas Halling Vad handlar boken om? Boken handlar om Emil, som går i femman. Alla hans klasskamrater har ett husdjur. Men inte Emil. Hans mamma är allergisk och hans pappa förstår

Läs mer

Retorik = konsten att övertyga

Retorik = konsten att övertyga Retorik = konsten att övertyga Lite retorikhistoria Retorik betyder talarkonst, vältalighet och vältalighetslära. Aristoteles kallade retoriken läran om konsten att övertyga. Retorik är läran om hur man

Läs mer

MYRAS PAPPA? Lärarmaterial VEM AR. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Inger Granberg

MYRAS PAPPA? Lärarmaterial VEM AR. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Inger Granberg Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Inger Granberg Vad handlar boken om? Boken handlar om Myra. En dag får hon ett brev från någon som påstår att han är hennes biologiska pappa. Myra blir ledsen och förtvivlad.

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Glenn Ringtved Vad handlar boken om? Boken handlar om Kasper och hans pappa. Kaspers pappa har vunnit pris i boxning och figuren som han vann, står framme. Kaspers pappa

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

Lärarhandledning FÖRBEREDELSE & STRUKTUR

Lärarhandledning FÖRBEREDELSE & STRUKTUR Lärarhandledning FÖRBEREDELSE & STRUKTUR MÅL Eleven ska få en djupare förståelse för textdisposition, konstruktionen bakom både separata argument och argumentationskedjor samt vikten av att skapa argument

Läs mer

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA?

ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? ÄR DET ALLTID BRA ATT HÖRA? Den här uppgiften börjar med att du läser ett utdrag från romanen Talk Talk av TC Boyle. Boken handlar bland annat om Dana som är döv och hur hennes familj och pojkvän uppfattar

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

Liten hjälpreda för talare.

Liten hjälpreda för talare. Liten hjälpreda för talare. Jörgen Bodner www.replikskiften.com Retoriken söker inte sanningen utan det sannolika. Förberedelsefaser. Intention. Inventering. Disposition. Stil. Memorering. Genomförande.

Läs mer

Presentationsteknik 2013-12- 02. Presenta.onsteknik. Presenta.onsteknik. Kom ihåg a* det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta7on

Presentationsteknik 2013-12- 02. Presenta.onsteknik. Presenta.onsteknik. Kom ihåg a* det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta7on Presentationsteknik Jonas Möller Kom ihåg a* det är fullständigt ointressant vad du säger i din presenta7on det är vad åhörarna tror a* du säger som är intressant! Hjälpmedel Dator - Power Point - OH kanon

Läs mer

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar Skrivprocessen Att skriva är ett hantverk något som du kan lära dig. För att bli en bra hantverkare krävs övning. Skrivprocessen liknar i många avseenden den så kallade retoriska arbetsprocessen som vi

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Engelska Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i engelska sträva efter att eleven utvecklar sin förmåga att använda engelska för att kommunicera i tal och skrift,

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny

Läs mer

Vad är en genre? Debattartikel. Novell. Namn: Typ av text: Skönlitteratur Berättande

Vad är en genre? Debattartikel. Novell. Namn: Typ av text: Skönlitteratur Berättande WORKSHOP GENRER Vad är en genre? Namn: Novell Debattartikel PM Typ av text: Skönlitteratur Berättande Sakprosa Argumenterande Sakprosa Utredande Textens innehåll: Berättande/Återberättande Beskrivning

Läs mer

Tala, skriva och samtala

Tala, skriva och samtala Tal och skrift Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar Engelska åk 4-6 - Centralt innehåll Språkliga strategier Förstå och göra sig förstådd, delta och bidra till samtal

Läs mer

Självvärdering The big five

Självvärdering The big five Kommunikativ förmåga Samtala, resonera och diskutera med varandra. I ett samtal är jag delaktig. Jag lyssnar på mina kamrater. Jag lyssnar på mina kamrater och värderar deras åsikter. Jag ser till att

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Ämnet svenska behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur och andra typer av texter

Läs mer

Erik på fest Lärarmaterial

Erik på fest Lärarmaterial sidan 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Erik ska på fest hos Lea. Erik längtar för han är lite kär i henne. Erik ger en vampyrmask till Lea i present. De äter tårta, glass och godis.

Läs mer

Syfte: - att eleverna ska lära sig läsa och analysera lyrik. - att eleverna ska formulera sig i skrift, samt att skapa och bearbeta texter.

Syfte: - att eleverna ska lära sig läsa och analysera lyrik. - att eleverna ska formulera sig i skrift, samt att skapa och bearbeta texter. Syfte: - att eleverna ska lära sig läsa och analysera lyrik. - att eleverna ska formulera sig i skrift, samt att skapa och bearbeta texter. Mål: - att du i övningar tillsammans med andra kan visa att du

Läs mer

ATT SKRIVA DEBATTARTIKEL. torsdag 29 oktober 15

ATT SKRIVA DEBATTARTIKEL. torsdag 29 oktober 15 ATT SKRIVA DEBATTARTIKEL HUR BÖRJAR JAG? Det svåraste är att börja. En stor del av arbetet med att skriva en debattartikel är att hitta din vinkel på den fråga du vill skriva om. Men det finns ett par

Läs mer

Retorikplan för Ludvika kommun skriven läsåren 2010 13. Reviderad våren 2013. RETORIKPLAN för Ludvika kommun

Retorikplan för Ludvika kommun skriven läsåren 2010 13. Reviderad våren 2013. RETORIKPLAN för Ludvika kommun RETORIKPLAN för Ludvika kommun 1 Syfte och mål för våra elever Våga, vilja och kunna - tala inför andra - framföra sina åsikter - ta ställning för och emot Respektera de andra i gruppen Få stärkt självförtroende

Läs mer

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj 1 Innehåll Ledare 3 Incheckningen 4 Elins dagbok 5 Caroline - Festivaldrotning 2005 6 Peter - The king is Back(stage) 7 2 Ledare Äntligen har det blivit dags! UKM Regional

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

POLITIK och DEBATT svenska + SO

POLITIK och DEBATT svenska + SO POLITIK och DEBATT svenska + SO Vad ska vi göra? Vi ska ihop med SO:n lära oss om allianser och olika politiska partier. Vi ska även lära oss att argumentera muntligt och skriftligt. Hur? Jo, genom att

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

HJOLA-NORDEN. γνῶθι σεαυτόν gnōthi seauton Känn dig själv. Ett retoriskt perspektiv på kommunikation i Norden

HJOLA-NORDEN. γνῶθι σεαυτόν gnōthi seauton Känn dig själv. Ett retoriskt perspektiv på kommunikation i Norden P HJOLA-NORDEN Ledarskap och kommunikation i Norden 6. 10. 2010 kl. 9 17.30 Ett retoriskt perspektiv på kommunikation i Norden verktyg för möten och konferenser praktiska övningar Mona Forsskåhl Pohjola-Norden

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Michael Dahl Vad handlar boken om? Boken handlar om Erik, som ständigt drömmer mardrömmar om att han är en drake. En dag när han vaknar ur sin mardröm, hör han en röst som han inte

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Lärarmaterial. Rosa och Sally. Vem handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Mål att arbeta med utifrån Lgr11

Lärarmaterial. Rosa och Sally. Vem handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Mål att arbeta med utifrån Lgr11 Lärarmaterial sidan 1 Böckerna om Rosa Författare: Iben Harboe Vem handlar böckerna om? Rosa är en liten tjej som bor tillsammans med sin stressade mamma och sin busiga storebror Max. Rosa har sköldpaddan

Läs mer

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt

Vad handlar boken om? Mål ur Lgr 11. Bort från dig Lärarmaterial. Författare: Tomas Dömstedt sidan 1 Författare: Tomas Dömstedt Vad handlar boken om? Lukas är orolig för att Jonna är på fest utan honom. Han skickar ett antal sms till henne men får bara ett enda svar. Lukas kan inte slappna av

Läs mer

Stenåldern SIDAN 1 Lärarmaterial

Stenåldern SIDAN 1 Lärarmaterial Stenåldern SIDAN 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål och förmågor som tränas: Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och

Läs mer

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering)

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering) AEC 7 Ch 1-3 Nu är det dags att repetera en del av det du lärde dig i franska under år 6 - och så går vi förstås vidare så att du utvecklar din språkliga förmåga i franska. Detta ska du kunna (= konkretisering)

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

Metoder och Verktyg. Muntlig kommunikation. Det viktigaste. Innehåll

Metoder och Verktyg. Muntlig kommunikation. Det viktigaste. Innehåll Metoder och Verktyg Muntlig kommunikation Det viktigaste Vad är det viktigaste vid muntlig presentation (muntlig kommunikation)? Att få över ditt budskap till mottagaren Hur lyckas man med det? Talang?

Läs mer

Handledning för moderatorer

Handledning för moderatorer Handledning för moderatorer Välkommen som moderator i Skolval 2010! Under ett skolval arrangeras ofta debatter av olika slag för att politiska partier ska kunna göra sina åsikter kända och så att elever

Läs mer

Vadå fånga förmågan? Mirja Johannesson och Ulf Nilsson (lärare och författare)

Vadå fånga förmågan? Mirja Johannesson och Ulf Nilsson (lärare och författare) Vadå fånga förmågan? Att hjälpa elever att fånga förmågor i svenskämnet handlar om att ge dem förutsättningar för att tänka, kommunicera och lära. I skolan har vi chansen att hjälpa elever att hitta byggstenar

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Torsten Bengtsson

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Torsten Bengtsson SIDAN 1 Författare: Torsten Bengtsson Vad handlar boken om? Alex bor granne med Elsa och hennes bror Max. De tre brukar alltid vara ihop och Alex pappa kallar dem för Vilda gänget. Nu är det äntligen sommarlov

Läs mer

Hur parera mediestormen

Hur parera mediestormen Hur parera mediestormen Kommunmarkaden 15.9.2011 Mona Forsskåhl Professor i nordiska språk, Tammerfors universitet Talarens tre vägar att övertyga Etos Logos Patos Retorices partes enligt Aristoteles:

Läs mer

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup

Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Lärarhandledning till: Serien Kom ketchup Muntligt berättande och dramaturgi för åk 2-3. 10 program musik à 9 minuter Beställningsnummer tv101233 Projektledare: Malin Nygren Producent: Kalle Brunelius

Läs mer

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den Halvmånsformade ärr Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den kalla luften. Det är inte så varmt längre. Dagen har börjat sjunka in i natten. Mamma talar

Läs mer

Muntlig presentationsteknik. Eva Törnqvist, Tema T & CMTS eva.tornqvist@tema.liu.se 013-28 21 72 Tema-huset, rum C216

Muntlig presentationsteknik. Eva Törnqvist, Tema T & CMTS eva.tornqvist@tema.liu.se 013-28 21 72 Tema-huset, rum C216 Muntlig presentationsteknik Eva Törnqvist, Tema T & CMTS eva.tornqvist@tema.liu.se 013-28 21 72 Tema-huset, rum C216 Ibland får man se att en idé, som känns idéaktig inne i hjärnan, är helt annorlunda

Läs mer

Argumentation. Studiehandledning VT-2012

Argumentation. Studiehandledning VT-2012 Argumentation Studiehandledning VT-2012 Innehåll Instruktioner till inlämningsuppgiften... 2 Att argumentera... 3 Mall för att skriva en debattartikel... 7 Tips och trix... 9 Kamratrespons... 12 Bedömning

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Att skriva och hålla tal

Att skriva och hålla tal Att skriva och hålla tal Konsten att hålla tal, s.k. retorik, är viktig ur flera aspekter i vårt dagliga liv. Dels kan det göra att man lättare blir förstådd och dels att man blir bättre på att övertyga

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Kåre Bluitgen Vad handlar boken om? Boken handlar om Axel, som inte har råd att ha de dyra märkeskläderna som många i klassen har. Han blir retad för hur hans kläder ser ut. Axel fyller

Läs mer

Moderna Språk. LGR 11 och verkligheten. Cajsa Uddefors 2011-10-17

Moderna Språk. LGR 11 och verkligheten. Cajsa Uddefors 2011-10-17 Moderna Språk LGR 11 och verkligheten Cajsa Uddefors 2011-10-17 Mitt uppdrag idag! Visa och beskriva hur jag gör för att stimulera elevernas livslånga språkutveckling.! Hur gör jag för att utveckla de

Läs mer

Jag är en häxa Lärarmaterial

Jag är en häxa Lärarmaterial Lärarmaterial sidan 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Vera har köpt ett trollspö på ebay och lyckas till sin egen förvåning få liv sin gamla nalle genom att säga en trollramsa. Problemet

Läs mer

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar

Skrivprocessen. Skrivprocessen och retoriken. Skrivprocessen Retoriken Förklaringar Skrivprocessen Att skriva är ett hantverk något som du kan lära dig. För att bli en bra hantverkare krävs övning. Följande arbetsgång rekommenderas när du ska skriva en text men det är inte meningen att

Läs mer

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 3

översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll Ämnets syfte 1 SVENSKA RUM 3 Tala & SAMTALA Ämnets syfte översikt som visar centralt innehåll i GY 11 i relation till innehåll i KURSLÄROMEDLET Svenska rum 3. Svenska rum 2, allt-i-ett-bok Kunskapskrav 1. Förmåga att tala inför andra

Läs mer

Jag vill inte Lärarmaterial

Jag vill inte Lärarmaterial sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Dina och Isak. De har varit tillsammans länge och Isak har flyttat in till Dina. Dina älskar Isak och tycker att de har det

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Material från

Material från Svenska som andraspråk 3 Alla pedagogiska planeringar Muntligt arbete Centralt innehåll och kunskapskrav I det centrala innehållet gällande muntlig framställning anges för kursen svenska som andraspråk

Läs mer

Safirens förbannelse Lärarmaterial

Safirens förbannelse Lärarmaterial Lärarmaterial sidan 1 Författare: Cecilie Eken Vad handlar boken om? Boken är sista delen i serien Den Svarta Safiren. Sif ser när Chala kysser Aram och hon blir förkrossad. Hon skriver en lapp till Aram

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

Hur du tacklar intervjusituationen!

Hur du tacklar intervjusituationen! Hur du tacklar intervjusituationen! Denna artikel är skriven av Linda U Johansson, KarriärCoachen Informationen får ej spridas eller kopieras utan författarens medgivande www.karriarcoachen.nu Inledning

Läs mer

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial

Tror du på vampyrer? Lärarmaterial sidan 1 Författare: Daniel Zimakoff Vad handlar boken om? Boken handlar om Oskar och hans familj som är på semester i Rumänien. Oskars kompis Emil är också med. De bor hos Ion som har en hund som heter

Läs mer

Vadå fånga förmågan? Mirja Johannesson och Ulf Nilsson (lärare och författare)

Vadå fånga förmågan? Mirja Johannesson och Ulf Nilsson (lärare och författare) Vadå fånga förmågan? Att hjälpa elever att fånga förmågor i svenskämnet handlar om att ge dem förutsättningar för att tänka, kommunicera och lära. I skolan har vi chansen att hjälpa elever att hitta byggstenar

Läs mer

Lärarmaterial SPRING, AMINA! Vad handlar boken om? Centralt innehåll och förmågor enligt Lgr 11: Förmågor: Författare: Annelie Drewsen

Lärarmaterial SPRING, AMINA! Vad handlar boken om? Centralt innehåll och förmågor enligt Lgr 11: Förmågor: Författare: Annelie Drewsen SIDAN 1 Författare: Annelie Drewsen Vad handlar boken om? Boken handlar om Amina, som bor i ett boende för flyktingar. Hennes bror dog av ett skott, när de bodde i Somalia. Hennes mamma flydde till Kenya,

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala

Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala 2010-06-14 Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med andra, utvecklar en språklig säkerhet i tal och

Läs mer

Joel är död Lärarmaterial

Joel är död Lärarmaterial sidan 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Den 9 maj förändras Linus liv. Linus är i skogen med mamma, pappa och storebror Joel. Linus ser upp till Joel och en dag vill han också vara stor

Läs mer

Använd mindre plast för havens och hälsans skull

Använd mindre plast för havens och hälsans skull Debattartikeln är en argumenterande text där man tar ställning i en fråga och med hjälp av tydliga och sakliga argument försöker övertyga andra att hålla med. Debattartikeln är vanlig i dagstidningar,

Läs mer

Kommunikativa färdigheter för arbetslivet

Kommunikativa färdigheter för arbetslivet Vie-98.1400 Kommunikativa färdigheter för arbetslivet 15 januari 2013 Sofia Sevón Idén Foto: Ulf Lundin/imagebank.sweden.se Du sätter dig in i olika talsituationer individuella och i grupp Du tränar på

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer