INSIKTER I SVENSKA. fredrik harstad iben tanggaard. svenska 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSIKTER I SVENSKA. fredrik harstad iben tanggaard. svenska 1"

Transkript

1 INSIKTER I SVENSKA fredrik harstad iben tanggaard svenska 1 Under våren 2011 kommer ett nytt läromedel Insikter i svenska. Boken kommer att täcka in svenskämnets kurs 1 i enlighet med Gy11. Målgruppen är gymnasieelever på yrkesprogram. Det här häftet är ett utdrag ur Insikter i svenskas första kapitel, Hålla tal. Text och bild kan förändras något i den slutgiltiga versionen.

2 innehåll innehåll 1. Tala Samtala Diskutera Hålla tal 2. Skriva Språkriktighet Texttyper Berättande 3. Läsa Läsa kritiskt Läsa sakprosa Läsa skönlitteratur 4. Tre teman Kärlek Skräck Sökande 5. Språksociologi Ditt språk Språk i Sverige Språk i världen

3 kapitel ett tala kapitel ett TALA Samtal, debatter, diskussioner, förhandlingar, gräl, telefonsamtal Det går inte en dag utan att du pratar med någon. Med hjälp av talet kan du göra dig förstådd, utbyta tankar med andra och argumentera för din sak. Att tala är ett grundläggande sätt att kommunicera och förhålla sig till sina medmänniskor. Och det är vad det här kapitlet handlar om. Många tycker att det är jobbigt och svårt att tala inför en grupp. Tack och lov finns det många tips som hjälper dig ur den situationen utan att du behöver bli nervös. Men du kommer också att upptäcka att muntlig framställning handlar om många andra saker än att. vad står det i ämnesplanen? Enligt ämnesplanen ska du delta i diskussioner och samtal, och anpassa ditt tal efter mottagaren och situationen. Du ska också tala inför en grupp. Du ska kunna lyssna på olika sätt och veta vad som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Dessutom ska du använda presentationstekniska hjälpmedel så att din muntliga presentation blir ännu bättre. 4

4 Hålla tal fem begrepp Retorik Röd tråd Metafor Klimax Artikulera Att tala inför andra människor är ett effektivt sätt att nå ut med sitt budskap. Det vet förstås politikern som vill åt din röst, säljaren som vill få dig att köpa och läraren som vill fånga ditt intresse. Om de lyckas är en annan sak Däremot är det inte alla som tycker om att tala inför andra. Många förknippar föredrag med olust och nervositet. Om du är en av dem lönar det sig att träna innan du ställer dig inför en grupp. Dessutom finns det en hel del tips som du kan lära dig. Du får dem i det här kapitlet. Kunskaper som är flera tusen år Det vi vet om att övertyga någon med hjälp av talet visste grekerna redan för 2500 år sedan. Därför kommer många av begreppen som används om att från grekiskan. Retorik är ett sådant exempel. Den grekiske filosofen Aristoteles menade att god retorik är att alltid hitta den metod och det argument som övertygar. Föredragets tre delar Så vad var det grekerna visste om att? I klassisk retorik delar man in ett tal i tre delar. Indelningen håller än så använd gärna samma struktur när du planerar din presentation eller ditt föredrag! A. Grekerna kallade den första delen av ett tal för etos det vill säga karaktär eller personlighet. I inledningen måste du väcka lyssnarnas intresse. Hur gör du det på bästa sätt? Här har du en chans att vara personlig! Kanske kan du börja med en historia som går att koppla till innehållet i talet. Kanske kan du börja med ett påstående, en fråga eller en iakttagelse som du har gjort. Ja, nästan vad som helst är bättre än att börja med meningen Jag ska prata om. Det känns inte så spännande, och kommer troligtvis inte att väcka något brinnande intresse hos den som lyssnar. Retorik kommer från grekiskans rhetor, som betyder talare eller lärare. Ibland används ordet med negativ klang, t.ex. i uttryck som det var bara tom retorik. Då betyder det att säga vackra ord utan innehåll. Men egentligen betyder det att tala medryckande och välformulerat. tänk efter: Alla människor blir nervösa, men inte alltid för samma sak. Skådespelare, som älskar att stå på scen, kan bli nervösa när de är på fest och måste presentera sig för människor de inte känner. Och någon som älskar att synas och höras i sociala sammanhang är istället livrädd för att besöka tandläkaren. Vilka situationer gör dig nervös? Finns det något du kan göra för att bemästra din nervositet? 26 27

5 Röda tråd är ett uttryck från den grekiska mytologin. Med hjälp av ett rött garnnystan lyckades kung Theseus ta sig ut ur en knepig labyrint. Han hade fått både idén och nystanet av sin flickvän Ariadne, men den otacksamme Theseus dumpade henne. Uttrycket används om en samman hängande berättelse. Om berättelsen där emot inte är så sammanhängande är det lätt att tappa tråden. B. Den andra delen av talet kallade grekerna för logos, eller kunskap. Det är huvuddelen, den berättande delen, där du presenterar det du har att säga. Tänk på att strukturera innehållet på ett tydligt sätt. Du måste ha en röd tråd, så att föredraget hänger ihop och åhörarna kan följa dina tankar. Ett sätt att göra det är att använda en räkneordning, som till exempel för det första, för det andra Ett annat är att stegra spänningen, till exempel genom att spara dina bästa eller mest talande exempel till sist. C. Talets sista del är den som grekerna kallade patos, eller känsla. Avslutningen ska vara tydlig och klar. Ingen ska behöva undra om du verkligen är färdig med ditt föredrag du ska inte behöva säga ja, nu är det slut. Ett enkelt sätt att markera att man närmar sig slutet kan vara att koppla an till inledningen. Kanske ställde du en fråga i början som du besvarar först nu, eller så återkopplar du till historien som du berättade i inledningen. Ett annat sätt är att citera något i slutet. Användbara fraser är avslutningsvis vill jag bara säga, för att koppla an till det jag sa i inledningen vill jag avslutningsvis eller till sist vill jag uppmana er alla att. Det är ett bra sätt att påkalla lyssnarens uppmärksamhet en sista gång. Checklista Här har vi samlat tips på hur du förbereder dig inför föredraget. Läs gärna igenom listan redan nu, men ta framför allt fram den nästa gång det är dags att tala inför en grupp. Syftet Ska du berätta, informera eller argumentera för något? Ska det vara känslosamt eller sakligt? Om du är klar över syftet och vilken typ av föredrag du ska hålla är det lättare att gå vidare med förberedelserna. Formen Ta reda på alla detaljer runt föredraget. När ska du tala? Hur lång tid har du på dig? Är det någon annan som ska tala före eller efter dig? Om du har kontroll över alla förutsättningar minskar risken för att du blir överraskad och stressad när det väl är dags. Lyssnarna Den som lyssnar ska förstås ha en rimlig chans att förstå det du säger. Det är din uppgift att anpassa dig till de lyssnare som du har framför dig, och det är inte säkert att de kan lika mycket om ditt ämne som du kan. Vilken bakgrundsinformation måste du ge? Vilka begrepp måste förklaras? Dessutom måste du anpassa stilnivån efter dina lyssnare. Är det dina vänner eller människor du inte känner? Barn eller vuxna? Ett föredrag inför klassen kan säkert hållas informellt, men om alla skolans elever, lärare och skolledning också lyssnar måste du kanske styra upp det på olika sätt. Innehållet Fundera på vad du redan kan om det du ska prata om. Om du vill kan du göra en tankekarta på allt du vill ha med i föredraget. Vilka fakta saknar du? Är det något av det du vet som du känner dig osäker på? 28 29

6 Det finns massor av möjligheter om du behöver hitta mer infor mation till ditt föredrag. Internet är en fantastisk resurs. Men var noga med vilka källor du använder, och kom ihåg att vara källkritisk. Strukturen Rensa och strukturera materialet i en bra ordning. Hur mycket av allt det material som du har letat fram ska du ta med? Vad kan du inleda med? Hur avslutar du på ett bra sätt? På sidan finns en utförligare beskrivning av föredragets tre delar. Och till sist: träna, träna, träna Så, nu är det mest hårt arbete som återstår. Du måste helt enkelt lära dig att hålla föredraget. Ett bra sätt är att skriva stödord på lappar som är precis så stora att de får plats i handflatan. Om du vill tala avslappnat kan du ändå inte läsa innantill från ett stort papper. Träna gärna framför en spegel, och gå igenom hela föredraget från början till slut. Då märker du hur lång tid föredraget tar, och om du kanske måste stryka vissa delar eller lägga till andra. Tänk på att ju bättre påläst du är, desto mindre nervös blir du när det är dags att hålla föredraget. Det finns inte så mycket som kräver så noggranna förberedelser som ett improviserat tal. winston churchill Stilfigurerna kryddar föredraget Det finns många sätt att göra ett föredrag mer intressant. Ett är att krydda det med stilfigurer, alltså språkliga finesser som används för att uppnå någon slags effekt hos den som lyssnar. Här är några exempel: En liknelse är en jämförelse som du kan använda om du vill konkretisera eller förtydliga. Den används också i vardagsspråket. Oskyldig som ett barn, falla ihop som ett korthus eller stel som en pinne är bara några exempel. Djur är särskilt tacksamma att använda. För visst vet du vad som kännetecknar en åsna, myra, snigel, uggla och räv? Den som använder en metafor använder sig också av ett bildspråk, men utan mellanledet som en eller som ett. Medan vacker som en ros är en liknelse är älskling, du är en ros en metafor. Metaforer används ofta i tidningsspråk. Att överdriva och underdriva är klassiska retoriska grepp. Det var det dummaste jag har hört är sannolikt en överdrift, medan den idén är inte så dum skulle kunna vara en underdrift. På fackspråk kallar man överdrifter för hyperboler och underdrifter för litoteser. Om man använder förskönande ord för att slippa säga något fult eller anstötligt använder man sig av en eufemism. Att säga att man är mellan jobb istället för arbetslös är ett exempel på det, eller att kalla en städare för lokalvårdare. Upprepningar är ett annat effektivt retoriskt grepp som är vanliga i tal och föredrag. Upprepar man ett ord eller en mening flera gånger förstår lyssnarna att det är något som du verkligen vill betona. En speciell typ av upprepning är stegringen. Då upprepar man ett innehåll med uttryck som har starkare och starkare styrke grad. När man når fram till det starkaste uttrycket når man klimax alltså höjdpunkten i föredraget. Metafor kommer från det grekiska ordet metaphora. Det betyder överföring, och används när man vill likna ett uttryck med en bild eller ett annat uttryck. Klimax är också grekiska. Egentligen betyder det stege, men också grekerna använder det i betydelsen höjdpunkt eller kulmen

7 Och när du väl står där framme Är du fortfarande osäker på om du klarar av att hålla föredraget utan att bli nervös? Det finns en hel del tips som du kan ta med dig när du väl står där framme, med alla blickar riktade mot dig. Här är några av dem: tala inte för fort! När man står framför en grupp vill man helst få föredraget överstökat så fort som möjligt. Dessutom känns det som om tempot är nerskruvat, och att det du säger måste sägas snabbt för att du ska behålla lyssnarnas uppmärksamhet. Men så är det inte! Ofta går det tvärtom alldeles för fort, så tänk på att ta de där pauserna utan utfyllnadsord! Det är bra för lyssnarna att få en kort paus ibland. Artikulera betyder att forma ljud med hjälp av munnen. Den som är bra på att artikulera talar tydligt och klart. Från början kommer artikulera från latinets articulare, som betyder leda eller forma. Det har samma ursprung som ordet artikel. tala tydligt! Att ta det lugnt hänger ihop med att uttala orden noga, att ta sig tid att artikulera. Ibland har man en tendens att snubbla på orden, och då är det inte säkert att de som lyssnar uppfattar allt man vill säga. Så tänk på att uttala orden tydligt. Inte överdrivet, men tydligt. sök ögonkontakt! Kanske hade det varit skönt att titta ut genom fönstret eller ner i sina papper medan man pratade. Men om du vill få åhörarna att lyssna måste du faktiskt titta på dem istället. Helst ska du titta på alla som lyssnar. Det gör du genom att låta blicken vila en stund på var och en innan du fortsätter till nästa person. På det sättet bjuder du in alla i föredraget. Därför är det viktigt att inte titta på läraren hela tiden. Tänk på att alla ska lyssna på dig! Om man tycker att det är obehagligt att titta människor i ögonen speciellt när man har 25 par ögon som tittar tillbaka på en kan man titta mellan ögonbrynen istället. Det är ett trick för att undvika ögonkontakt, samtidigt som de som lyssnar upplever att du tittar på dem. Testa det! Om du ska bör du tänka 10 % på vad du ska säga och 90 % på hur du säger det. winston churchill 32 33

8 håll reda på dina ben och händer! Stå på båda benen och böj knäna lätt, så att du står stadigt. Stå inte och väg på än det ena benet, än det andra benet. Det blir störande och signalerar en osäkerhet. Ibland kan det kännas som om man inte har riktig kontroll över sina händer medan man pratar. Om du inte vet var du ska göra av dina händer kan det vara praktiskt att ha små lappar i handflatan. På det viset har du ju dessutom möjlighet att gömma undan dina stödord. undvik störande inslag! Som lyssnare är det lätt att förlora koncentrationen och låta tankarna sväva iväg. Vill du minimera den risken kan du försöka ta reda på om du har några störande inslag medan du pratar. Inga tuggummin, händer genom håret, knäppande pennor eller prasslande a4-papper. Ett sätt att bli medveten om vilka störande inslag du använder är att filma dig själv. Du kan också hålla föredraget framför en spegel eller inför en kompis. Enligt flera studier är det vi är som mest rädda för att tala inför folk. Nummer två på listan är döden. Nummer två! Låter det vettigt? Det betyder att en genomsnittlig person som besöker en begravning hellre ligger i kistan än håller begravningstalet. jerry seinfeld Intervju med Josefin Schygge, professionell talskrivare Josefin Schygge är författare och talskrivare. År 2009 debuterade hon med ungdomsromanen Hatar att älska. Dessutom har hon skrivit över 200 tal så det är inte så konstigt att hon tycker att vi håller för få tal i Sverige. Ja, jag tycker gott att vi kunde oftare. Idag är det vanligt på bröllop, begravningar och finare middagar, men det finns många andra tillfällen där det skulle passa med ett tal. Att få ett bra tal av någon kan vara personligare än blommor och presenter. Det är en vacker hyllning till en annan människa. Vad ska man tänka på för att talet ska bli bra? Prata inte för länge! Försök istället att et kort och håll dig till kärnan. Även om det finns mycket som du skulle vilja ha sagt vinner du på att välja ut någon eller ett par episoder och spinna vidare på dem. Så långa tal blir oftast tråkiga? Inget är så tråkigt som ett långt, poänglöst tal. Många talare har svårt att hålla sig till saken eller har en jargong som nästan ingen utanför den innersta kretsen förstår. Det är förstås bra med personliga tal, men det ska heller inte bli för internt

9 Många anekdoter är säkert roliga för dem som var med, men när man håller tal som flera ska lyssna på finns det en risk att publiken känner sig utanför. Är det skillnad på att skriva tal och? Visst, det är en skillnad. För mig är talet en text, och jag lägger mycket tid på att språket ska bli så bra som möjligt. Jag läser högt och lyssnar på hur orden låter. Det måste finnas en rytm och ett flyt i talet. Sedan är det förstås en helt annan sak att framföra ett tal. Det kräver timing, språkkänsla och nästan lite av en skådespelartalang. Jag får sällan höra mina tal framföras i verkligheten, men det vore spännande. Tycker du själv om att eller skriver du dem hellre? Jag har skrivit många fler tal än jag har hållit! Men jag tycker också om att. På nätet kan man köpa tal som du har skrivit. Hur är det att skriva tal åt andra? Är det inte lättare att vara personlig om man skrivit talet själv? Jag tror att många är så stressade att de inte hinner skriva talet själva. Dessutom är det nog många som lägger till eller drar ifrån från mina tal så att det passar situationen bättre. Kanske plockar de delar från flera olika tal, eller använder talen mest som inspiration. En rektor som ska på skolavslutningen kan till exempel behöva ny inspiration om han har hållit hundra tals liknande tal genom åren. På hemsidan kan du få tips om vad du ska tänka på när du håller tal, och läsa utdrag ur några av de tal Josefin har skrivit åt andra. sokrates: Försvarstalet, ca 399 f. Kr. Trots att Sokrates är den förste store europeiska filosofen fäste han aldrig ett enda ord på papper i alla fall inget ord som bevarats till vår tid. Andra har där emot berättat att Sokrates var glad i vin och diskussioner. Ibland kanske lite för frispråkiga diskussioner, för Sokrates anklagades för att förneka Gud och förleda Atens ungdom. Hans försvarstal är berömt, men det hjälpte inte han dömdes till döden. Det var Sokrates student Platon som skrev ner talet, och hur mycket han lagt till eller dragit ifrån lär vi aldrig få veta. Æ 10 kända tal abraham lincoln: Gettysburg Address, november Ett tal behöver inte vara långt för att bli historiskt. Tvärtom, verkar det som, för många av talen i den här listan är korta och kärnfulla. När den amerikanske presidenten Abraham Lincoln invigde krigskyrkorgården i Gettysburg behövde han bara drygt två minuter. Det räckte för att hylla soldaterna som stupat i slaget vid Gettysburg några månader tidigare, men också för att slå ett slag för demokratin och kritisera slaveriet. Soldaterna hade inte dött förgäves. susan b anthony: Women s right to vote, 1873 Susan B Anthony stred hårt för alla människors lika värde. Hon protesterade mot slaveriet och kvinnans ställning i usa. För Anthony var kvinnlig rösträtt och politisk representation de viktigaste nycklarna till jämställdhet. Hon provade till och med att rösta i presidentvalet 1872, men dömdes till att betala hundra dollar i böter. Året efter reste hon runt i hela usa och höll sitt mest berömda tal, Women s right to vote. Böterna betalade hon däremot aldrig. winston churchill: Blood, toil, tears and sweat, maj 1940 Winston Churchill höll många minnesvärda tal. Ett är hans allra första radiotal, när han blev brittisk premiärminister mitt under brinnande världskrig. Den mest kända frasen ur talet Jag har inget annat att erbjuda än blod, svett och tårar är egentligen en omskrivning av vad Churchill egentligen sa: han lovade i själva verket blod, slit, tårar och svett. Och det var ett uttryck som han lånat från den före detta amerikanske presidenten Theodore Roosevelt. john f kennedy: Inaugural address, 1961 Strax efter att amerikanen John F Kennedy svor presidenteden höll han ett tal som blivit berömt för frasen Fråga inte vad Amerika kan göra för dig fråga istället vad du kan göra för Amerika. Det blev en signal till medborgarna att det krävdes stora, gemensamma insatser och att alla kan bidra till ett bättre samhälle. martin luther king, jr: I have a dream, 1963 Den 28 augusti 1963 levererade Martin Luther King det som kanske är världens mest berömda tal. Det är här han beskriver sin vision om att vita och svarta kan leva sida vid sida som jämlika med 36 37

10 borgare. King använde referenser från Bibeln, den amerikanska konstitutionen och kungörelsen om slavarnas frigörelse. Med den återkommande frasen I have a dream trummar han in budskapet på ett sätt som kan beskrivas som ett retoriskt mästerverk. olof palme: Hanoi, 1972 När usa bombade Hanoi strax före jul 1972 gjorde Sveriges statsminister ett skarpt uttalande. Han jämförde bombningarna med några av historiens allra värsta brott mot mänskligheten: Guernica, Babij Jar, Treblinka och flera andra. usa svarade med att bryta alla diplomatiska förbindelser med Sverige i drygt ett år. ronald reagan: Remarks at the Brandenburger Gate, 1987 Mot slutet av 1980-talet närmade sig det kalla kriget mellan usa och Sovjetunionen sitt slut. Då reste den amerikanske presidenten Ronald Reagan till Berlin och höll ett omdiskuterat tal, som inte ens det amerikanska utrikesdepartementet hade godkänt. I talet uppmanade han den sovjetiske ledaren Michael Gorbatjov att riva berlinmuren. Egentligen var muren inte Gorbatjovs ansvar eftersom den stod på östtysk mark, men bilden gav stor retorisk effekt. earl spencer: The tribute, 1997 När den brittiska prinsessan Diana dog i en trafikolycka 1997 anklagades pressen och de sensationshungriga journalisterna för att ha jagat fram olyckan, och kungahuset för att inte visa tillräckligt stort engagemang efter att Diana hade dött. Kritiken förmedlades skickligt av Earl Spencer när han höll ett hyllningsstal vid sin systers begravning inför flera miljoner tv-tittare. barack obama: Yes we can, februari 2008 År 2009 blev Barack Obama den första mörkhyade presidenten i usa. Under valrörelsen visade han fram effektiv och skicklig retorik. Ett av de mest berömda talen hölls i Chicago under den så kallade supertisdagen 2008, när flera av delstaterna gick till val. Med hjälp av en entusiastisk publik trummade han in sitt budskap att förändringen var nödvändig och möjlig. Ev kortare citat ur något av talen. Guercilit at. Core facil ulpute conummo dignibh exer seniamet alit iriliquate mod diamcommy nibh essequisse dolent augue. Martin Luther King och Barack Obama, Nobelpristagare från 1965 och

11 övningar övningar Hålla tal I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. ( ) I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. ( ) I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at a table of brotherhood. martin luther king 1. Inledningar Skriv några olika förslag på inledningar till ett tänkt föredrag. Du kan välja vilket ämne som helst kanske en händelse som du har varit med om, eller en alldaglig händelse, som till exempel din busstur på morgonen. Försöka att göra inledningen spännande. Tänk på att ge av din personlighet. Välj sedan ut den inledning som du tror är effektivast, och förklara varför just den fångar lyssnarnas uppmärksamhet bäst. 2. Avslutningar Skriv några olika förslag på avslutningar till ett tänkt föredrag. Tänk på att man ska förstå att föredraget är slut, liksom att åhörarna gärna får lämnas med något att fundera på, kanske med hjälp av en uppmaning, ett citat eller en dikt. Tänk på att använda patos när du talar alltså känsla. 3. Citat Här är några citat från de tal som vi nyligen utnämnde till tio av de mest kända talen i världen. Vilka knep användes för att påverka lyssnarna? Finns det till exempel upprepningar, jämförelser eller bilder som målas upp med ord? And so, my fellow Americans: ask not what your country can do for you ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world: ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man. Därför är bombningarna ett illdåd. Därav finns det många i modern historia. De förbinds ofta med namn. Guernica, Oradour, Babij Jar, Katyn, Lidice, Sharpeville och Treblinka. Våldet har triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret. Nu finns ytterligare ett namn att foga till raden. Hanoi julen olof palme General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization: Come here to this gate! Mr. Gorbachev, open this gate! Mr. Gorbachev, tear down this wall! ronald reagan 4. Hela tal Läs igenom de 10 kända talen. Välj sedan ett av dem som har fångat din nyfikenhet. Fråga din lärare eller leta själv reda på delar av eller hela talet. Läs igenom det och skriv ner varför du tror att det har blivit så pass känt att vi väljer att ta upp det i den här boken. Hur har personen lagt upp sitt tal för att locka till intresse? Vilka stilfigurer och andra talargrepp har talaren använt för att fånga sina lyssnare? john f. kennedy 40 41

12 uppgift b. Om du skall prata om till exempel miljöförstöringen, så funkar det inte att lägga fram en massa fakta. Fundera över hur du kan få människor att bli berörda. uppgift Tala Och så till sist Prata med en klasskamrat eller skriv i till exempel din loggbok. Det här tycker jag har varit bra och roligt med mitt arbete under det här kapitlet: Med all den kunskap som du har inhämtat i detta kapitel är du nu redo att skriva och hålla något av följande tal. Välj ett av förslagen nedan. Det här kände jag inte till innan jag började med kapitlet: Min egen arbetsinsats under det här kapitlet har varit: Dessa mål i kursplanen har jag jobbat med under detta kapitel: 1. Högtidstal a. Ta först reda på när man håller ett högtidstal. I vilka sammanhang passar det? b. Vem skulle du vilja hålla ett högtidstal till? Din bästa kompis, mormor, pappa eller farfar. Ja, någon som du skulle vilja hålla ett tal till och hylla på ett eller annat sätt. Kanske för hurdana de är, något de har gjort eller att de har betytt mycket för dig. c. Fundera över vilka talargrepp som du kan använda för att hålla ett högtidstal. 2. Argumenterande tal a. Här gäller det att vässa argumenten så mycket du kan. Se till att ta med alla sorters argument för att övertyga dina lyssnare. b. Fundera över vilken målgrupp som du skall et till, så att du anpassar argumenten. 3. Berörande tal a. I det här talet vill du beröra människor. Här måste du fundera över vad som betyder något för människor, vad som påverkar dem

13 smakprov insikter i svenska Bildförteckning 6 Knape / istockphoto 26 Perry Kroll / istockphoto 28 Hans Slegers / istockphoto 31 Megan Lorenz / istockphoto 33 Chris Schmidt / istockphoto 35 Privat bild 38 Gamma / IBL Bildbyrå

INSIKTER I SVENSKA. fredrik harstad iben tanggaard skoglund. svenska 2 3

INSIKTER I SVENSKA. fredrik harstad iben tanggaard skoglund. svenska 2 3 INSIKTER I SVENSKA fredrik harstad iben tanggaard skoglund svenska 2 3 Till sommaren 2013 kommer en ny del i serien Insikter i svenska för svenska 2 3. Boken kommer att täcka in svenskämnets kurs 2 och

Läs mer

Muntlig presentation och retorik

Muntlig presentation och retorik Källa: http://outoppie-presentations.blogspot.se/2010/09/presentation-cartoon.html Källa: http://www.aecindustrymarketing.com/marketing-andadvertising/proposal-responses/ Muntlig presentation och retorik

Läs mer

Retorik = konsten att övertyga

Retorik = konsten att övertyga Retorik = konsten att övertyga Lite retorikhistoria Retorik betyder talarkonst, vältalighet och vältalighetslära. Aristoteles kallade retoriken läran om konsten att övertyga. Retorik är läran om hur man

Läs mer

Lär dig njuta av rampljuset. vässa presentationen Tre chefer om sin scenvana. tala inför grupp

Lär dig njuta av rampljuset. vässa presentationen Tre chefer om sin scenvana. tala inför grupp EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF Lär dig njuta av rampljuset vässa presentationen Tre chefer om sin scenvana tala inför grupp INGÅNG Scenskräck nej tack! paulina westerlind Copyright Chef 2007 Guiden är producerad

Läs mer

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden om Muntlig presentation Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber Studieverkstaden Inledning I din utbildning ingår troligen muntliga redovisningar och presentationer. Här har

Läs mer

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation!

Läs mer

Kommunikation. Michael Ostrelius. Näringslivshuset i Sverige AB

Kommunikation. Michael Ostrelius. Näringslivshuset i Sverige AB Kommunikation Av Michael Ostrelius Näringslivshuset i Sverige AB Innehåll Förord 3 1. Presentationsteknik 4 2. Konsten att bli en duktig presentatör 7 Presentatörens 10 dödssynder 17 3. Konstruktiv kommunikation

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING VÅGA TALA VILJA LYSSNA LÄRARHANDLEDNING: VÅGA TALA VILJA LYSSNA

LÄRARHANDLEDNING VÅGA TALA VILJA LYSSNA LÄRARHANDLEDNING: VÅGA TALA VILJA LYSSNA LÄRARHANDLEDNING VÅGA TALA VILJA LYSSNA LÄRARHANDLEDNING: VÅGA TALA VILJA LYSSNA 1 3...Varför retorik? 3...En ret-o-rik skola 3...Retorikens historia i ett nötskal 4... Alltings början 4... Aristoteles

Läs mer

Kurs i Vardagssamtal

Kurs i Vardagssamtal Kurs i Vardagssamtal För ungdomar och vuxna med Aspergers syndrom (Arbetspärm) Detta är ett kursmaterial som ursprungligen utarbetats vid Clinical Research Center for Schizophrenia & Psychiatric Rehabilitation,

Läs mer

TALA UT LÄRARHANDLEDNING

TALA UT LÄRARHANDLEDNING TALA UT LÄRARHANDLEDNING 1 TALA UT Tala ut är en serie i sex delar där den klassiska retoriken omsätts i praktiska situationer. I varje avsnitt får stand-up komikern Simon Garshasebi utmanande uppdrag

Läs mer

Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om?

Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om? Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om? Översikt Presentation och dagordning...15 min - Vad ska träffarna handla om och varför vill vi hjälpa er? - Vår olika roller två berg. -

Läs mer

Retorik utan vetenskaplig grund

Retorik utan vetenskaplig grund Retorik utan vetenskaplig grund En granskning av de konsekvenser som följer av kravet på retorikkunskaper i svenskämnets nya kursplaner Emilie Sjöö 2011 Examensarbete, högskolenivå, 30 hp Svenska med litteraturdidaktisk

Läs mer

När tålamodsburken rinner över

När tålamodsburken rinner över När tålamodsburken rinner över om att ritprata Gunnel Lundkvist När tålamodsburken rinner över om att ritprata Gunnel Lundkvist 1 Specialpedagogiska skolmyndigheten Beställningsadress: Specialpedagogiska

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK

VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK VALFAKTAHÄFTE NR2 PROFIL OCH RETORIK INLEDNING Under valrörelsen kommer vi i högre utsträckning än annars att sitta i debatter och hålla klasspressar (klassrumspresentationer). Många kommer under valrörelsen

Läs mer

bra att spara! IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan.

bra att spara! IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan. 2014 IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan. Tolfte upplagan ISBN 978-91-980946-2-6 (print) ISBN 978-01-980946-3-3 (pdf) 2014

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Hur du säljer till moderna kunder -hemligheterna som gör dig till en professionell säljare

Hur du säljer till moderna kunder -hemligheterna som gör dig till en professionell säljare Hur du säljer till moderna kunder -hemligheterna som gör dig till en professionell säljare av Mattias Hillestrand 2 Hur du säljer till moderna kunder Copyright 2013, Mattias Hillestrand Ansvarig utgivare:

Läs mer

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen.

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Om ungdomars självkänsla Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Inledning Om ungdomars självkänsla är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film drygt tio minuter lång som berör stora

Läs mer

RETORIKEN. Innehållsförteckning RETORIK TEORI OCH PRAKTIK 1

RETORIKEN. Innehållsförteckning RETORIK TEORI OCH PRAKTIK 1 RETORIKEN Innehållsförteckning RETORIKEN... 1 VAD INNEHÅLLER BLOCKET?... 2 SVENSKA 3: CENTRALT INNEHÅLL OCH KUNSKAPSKRAV... 2 KAPITEL 1: RETORIKENS RÄCKVIDD... 4 Klassens förkunskaper... 4 Att definiera

Läs mer

23. Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation

23. Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation Att tala så att de lyssnar 23.1 23. Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation av Richard Nordberg Avdelningen för språk och kommunikation, KTH 23.1 Inledning Muntlig presentation har

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer

Talängslan något vi inte kan blunda för

Talängslan något vi inte kan blunda för Hjälp dina elever och studenter att behärska sin ängslan för att tala inför publik. av Ulrika Axelsson Talängslan något vi inte kan blunda för JAG FÅR PANIK och börjar svettas, blir röd i ansiktet och

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta Av: Jesper Lindén Framgång är en hemlighet som alla framgångsrika entreprenörer bär på, eller hur? Sant, men det är

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Juniorsoldaternas löften

Juniorsoldaternas löften U n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l Juniorsoldaternas löften F rälsningsarméns Ungdomsenhet 2005 Juniorsoldat en ung medlem i Frälsningsarmén Det du, ledare, nu håller i din hand är ett exempel

Läs mer