Så här når vi en compliance på 88%! RICCADSA studien närmar sig sitt slut, läs mer på sid 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så här når vi en compliance på 88%! RICCADSA studien närmar sig sitt slut, läs mer på sid 2"

Transkript

1 Nyhetsbrev nr RICCADSA studien närmar sig sitt slut, läs mer på sid 2 SFSS... en fantastisk kongress och för första gången hölls SM i sömntolkning, läs mer på sid 8 och 9 Sjuksköterska Zarita Nilsson, överläkare Per Emgård och sjuksköterska Petra Kleman, ÖNH-kliniken, Ystad lasarett Så här når vi en compliance på 88%! Succé på diabetssköterskornas symposiedagar med vår utställning om koppling diabetes och sömnapné, läs mer på sid 13 Många tror inte på det,men det är sant. I Ystad har man lyckats nå en compliancenivå på 97% efter 1 månad och 88% efter 1,5 år för CPAP-användarna. Läs mer på sidan 4-5 om hur de gör.

2 Bästa läsare! Många intensiva och spännande händelser har präglat denna vår hos oss på ResMed. Det är inte utan att man börjar snegla på sommar och semester, något som vi alla längtar efter att få njuta av. SFSS-kongressen i Göteborg, som gick av stapeln i april, var denna gång extra spännande för oss då vi för första gången fick möjlighet att visa upp vår nya produkt Narval apnéskena. Den väckte ett stort intresse både hos tandläkare och sömnspecialister. ResMed har gjort sin första entré på diabetessköterskornas årliga kongress SFSD som ägde rum i Stockholm i april. Vi kopplade ihop sambandet mellan diabetes typ 2 och sömnapné till ett budskap som mottogs med ett enormt stort intresse från diabetesfolket. Här ser vi ett behov av att kunna bidra med att fortsätta utveckla samarbetet inom vården mellan diabetes- och sömnspecialister. Örenäs slott i Skåne stod i slutet av maj som plats för årets CPAP-sköterskemöte arrangerat av ResMed. De ca 40 talet deltagare var som vanligt mycket entusiastiska över att få möjligheten till att träffa kollegor från hela landet och bl.a. utbyta erfarenheter från sina kliniker. Hemrespiratorkursen i Smygehus som arrangerades av docent Bengt Midgren är ytterligare en i raden av intressanta aktiviteter som ResMed deltagit i under våren. Deltagarnas uppskattning av blandningen av teori och praktiska övningar gick inte att ta miste på. RICCADSA studien närmar sig slutet Det är nu beslutat att inklusion av patienter ska pågå tills man har,242 icke-sömniga patienter med sömnapné, något man beräknar uppnå i höst. I studien ingår även sömniga sömnapnoiker samt kranskärlsjuka patienter utan sömnapné. Hittills per den 31 mars är 600 patienter screenade och totalt 472 inkluderade. RICCADSA, som startades 2005, är en randomiserad kontrollerad studie som syftar till att undersöka CPAP-behandlingens verkan i revaskulariserade kranskärlsjuka patienter med samtidig sömnapné utan dagtidssömnighet. Målet är att få fram graden av revaskulariseringsbehov, hjärtinfarkt, stroke och kardiovaskulär mortalitet över en 3-årsperiod. Forskningen bedrivs på Skaraborgs sjukhus i Skövde och Lidköping. En avstämning hölls den 11 maj i Skövde, ledd av docent Yüksel Peker med separata presentationer av doktoranderna Erik Thunström gällande kliniska karaktäristika, samt Helena Glantz gällande patienternas hjärt-funktion före CPAP-behandlingen. har visat sig vara den viktigaste skillnaden mellan sömniga och icke-sömniga patienter. Förändringar i hjärtstruktur liksom diastolisk dysfunktion och förhöjda p-ntprobnp värden är mer vanligt förekommande hos kranskärlssjuka patienter med sömnapné än hos dem utan sömnapné. «Det saknas ju evidensbaserade data på huruvida CPAP-behandling förbättrar prognosen hos dessa patienter oavsett om de är dagtidssömniga eller inte. Vi hoppas att resultaten från RICCADSA kommer att hjälpa oss förbättra omhändertagandet av hjärtpatienter med sömnapné», säger Peker. RICCADSA-studien ledd av docent Yüksel Peker i Skövde har nu snart pågått i tre år. En avstämning som vi från ResMed deltog i hölls i maj. Förhoppningsvis kommer resultaten från studien att leda till att omhändertagandet av hjärtpatienter med sömnapné förbättras. De preliminära resultaten pekar på att OSA är högst prevalent i kranskärlssjuka patienter och förknippat med hög ålder, BMI, manligt kön liksom samtidig högt blodtryck, diabetes och förmaksflimmer. Obesitas Doktoranderna Erik Thunström, ST-läkare, kardiologen Östra sjukhuset, Göteborg, och Helena Glantz,överläkare, kardiolog, Skaraborgs sjukhus, Skövde, vid sidan av docent Yüksel Peker. Att kunna erbjuda kvalitativa utbildningar kopplat till våra produkter är en ledstjärna vi på ResMed ständigt jobbar efter och utvecklar. Därför är vi mycket stolta över att nu kunna erbjuda ett ökat utbud av våra tekniska servicekurser som ni kan läsa mer om i detta nummer. Slutligen vill jag rekommendera er att läsa artikeln från Ystad lasarett, där överläkare Per Emgård med team beskriver hur de lyckas med att behålla en mycket hög compliancenivå även efter ca 1,5 år på sina sömnapné patienter. Avslutar min spalt denna gång med att önska alla våra läsare en riktigt skön sommar och trevlig semester! Trevlig läsning! SLMF och SLIF tillsammans för första gången på SLMF s vårkongress SLMF är ett fast inslag i ResMeds kalendarium över kongresser vi deltar på som i år hölls i Linköping. För första gången, efter att kongressen gjorts om till ett möte per år, inkluderade man SLIF:lungsjuksköterskernas årsträff tillsammans med SLMF vårmöte. Vi fick höra mycket intressant från föreläsarna, bland annat hur lungmottagningen hanterar sin verksamhet i Linköping som stod som värdpar. I vår monter delade vi ut en exempelsamling av Bengt Midgren, som ResMed fått förmånen att trycka upp, den visar och diskuterar andningsregistreringar på olika patientfall, vilken presenterades för första gången på Bengt Midgrens intressanta föreläsning i ämnet. Vi ser fram emot nästa SLMFs vårmöte och hoppas vi ses där igen! NYHETSBREV ges ut av ResMed Sweden AB. Industrigatan 2, Trollhättan, tel: , fax: ANSVARIG UTGIVARE: Peter Andersson, VD. tel: REDAKTION: Åsa Nygren, tel: , Bodil B. Czarnecki, tel: PRENUMERATION OCH UTBILDNINGSÄRENDEN: Tuula Svensson, marknadsassistent. E-post: tel: CITERA OSS GÄRNA MEN GLÖM INTE KÄLLAN

3 Effektivare 1986 patientprocess vid ÖNH på Ystad lasarett kan ge vårdkvalitativa och ekonomiska vinster 2010 Utvecklingen för diagnos och behandling av sömnapnoiker under de senaste 25 åren har skapat en väsentligt förändrad verklighet för ÖNHklinikerna sysslade ÖNH-klinikerna övervägande med operationer, och konventionell behandling stod för en relativt liten del av verksamheten. År 2010, är balansen ändrad så att de konventionella behandlingarna står för majoriteten av insatserna, vilket innebär betydligt mer arbete för personalen. Dessutom har patienttillväxten ökat med 15% per år. Sammantaget slår detta hårt i ÖNH-klinikernas budgetar och resultat, speciellt som resurstilldelningen inte hängt med i samma hastighet. Det är lätt att politikerna stirrar sig blinda på de ökade kostnaderna för ÖNH-verksamheterna när man istället borde se till den minskade kostnaden som bland annat medicinklinikerna får genom att sömnapnoikerna behandlas i tid och inte i nästa steg har fått hjärtkärlsjukdomar eller diabetes som följd. Nationalekonomiskt finns det en stor vinst i ett tidigt omhändertagande av sömnapnoiker, vilket bland andra Yüksel Peker visade för länge sedan. Men självfallet kan det också vara så att den förändrade verksamhetsinriktningen kräver nya arbetssätt. Till viss del har säkert de enskilda klinikerna anpassat sig till detta. På Lasarettet i Ystad startades sommaren 2009 ett 3-årigt projekt med syfte att effektivisera patientprocessen för sömnapnoiker. Per Emgård, överläkare på ÖNH-kliniken i Ystad fick i uppdrag av driva projektet. «- Jag började med att undersöka hur man arbetar på de olika klinikerna i Skåne. Det är stora skillnader dels mellan våra arbetssätt men även mellan gränsdragningar för olika behandlingar», säger Per. «Det skiljer även på hur behandlingen följs upp». Patientprocessen har kartlagts in i minsta detalj, och Per börjar nu få en tydlig bild av hur man bör arbeta för att få en så kostnadseffektiv process som möjligt och ändå kunna hålla patientupplevelse och behandlingsresultat på högsta nivå. I Skåne förekommer både egenremisser och remisser från privat eller landstingsägd primär- eller specialistvård. Något otippat har det visat sig att egenremisserna faktiskt ger sömnapnélabbet bäst underlag. Det beror på att vid egenremisser används alltid ett frågeformulär där samma 10 frågor besvaras. Remisser från läkare kompletteras därför med egenremiss-uppgifterna i samband med att diagnosutrustningen överlämnas före hemanalysen. En trolig förändring när projektet avslutats är att det blir ett krav att alla remissinstanser använder samma formulär. De 10 egenremissfrågorna som alltid ska besvaras är: 1. Är du trött? 2. Snarkar du? 3. Behandlas du för/ har sjukdom avseende hjärta. Lungor, sockersjuka, högt blod-tryck? Om ja, specificera.. 4. Har någon observerat nattliga andningsuppehåll? 5. Har du regelbundet insomningssvårighet och fler än två uppvaknanden under natten? 6. Ungefärlig vikt: Ungefärlig längd:.. 7. Behandlas du för depression? 8. Är du yrkesförare/har trafikrelaterat yrke/bilkörning mer än 4000 mil per år? 9. Röker du? 10. Har du skiftarbete? För övrigt består effektiviseringen av patientprocessen till stor del av en omfördelning av arbetsuppgifter. En beskrivning av varje steg med de överväganden som bör tas samt uppskattat tidsåtgång och ansvarsfördelning håller på att tas fram. «- Jag är övertygad om att det finns en hel del att vinna på ett effektivare arbetssätt med tydliga rutiner och klar målstyrning», säger Per Emgård. Faktum är att på Per Emgårds egen klinik på Ystad lasarett har man under en längre tid arbetat med att effektivisera patientprocessen. Flera element som används där har vid jämförelse visat sig vara de mest effektiva och kostnadsbesparande alternativen. Läs mer om hur man arbetar rent praktiskt i Ystad på sidorna 4-5. Projektets slutrapport med åtgärdsförslag kommer att presenteras hösten Projektfakta Projekttitel: ÖNH-, LiY-projektet: Nattliga andningsstörningar Uppdragsgivare: Matz Widerström, sjukhusdirektör Projektledare: Per Emgård, MD, överläkare, spec. ÖNH, EU-ackrediterad sömnspecialist Projektadministratör: Lena Ek, divisionchef Barn, KK, ÖNH, Ögon, För mer information kontakta Per Emgård e-post: FAKTA Region Skåne Beräknat antal CPAP-användare i Region Skåne april 2010: Beräknat antal apnéskenor (april 2010): Befolkning i Region Skåne, (enligt SCB, 26 mars 2010): Räkne-exempel Ystad lasarett, ÖNH-kliniken: Underlag: 910 CPAP-användare och 170 nyutprovningar (20% av Skånes utprovningar) Budget: 2,8 miljoner SEK (täcker maskiner, reservdelar, löner mm) Om samma förhållande räknas upp till Region Skåne som helhet innebär det: Budget: 15 miljoner SEK + ca apnéskenor = ca 23 miljoner SEK + viss näskirurgi, tonsillektomi, uvulaplastik, trachetomier mm =? SEK (totalsumma ej framräknad ännu) 3

4 Hemligheten bakom en hög compliance «Hur är det möjligt, stämmer det verkligen att ni har en compliance-nivå på 88% för era sömnapnoiker efter 1,5 år?» Många har hört talas om Ystad-teamets fantastiska resultat, men de flesta är skeptiska. För att få reda på hemligheten bakom resultaten tog vi helt enkelt en tur till Ystad och besökte ÖNH-kliniken. Text: Bodil Czarnecki. Bild: Åsa Nygren «- Vi är vana över att man inte tror på oss, men det är sant. Efter en månad har 97% av våra CPAP-patienter kvar sin CPAP. Efter 1,5 år har 12% lämnat CPAP-en, och då beror 20% på viktreducering och de resterande 80% klarar sig med oral apparatur», säger Per Emgård, överläkare på ÖNH-enheten, Ystad lasarett. «- Vi mäter alla patienter från intention to treat, så det är inget selektivt urval. Vi lämnar heller ingen patient utan åtgärd. Minst 50% AHI-reduktion och att patienten mår utmärkt är vårt mål, och det når vi ofta även för de patienter som använder sin CPAP något mindre än 4 timmar/natt». Det finns förstås flera orsaker till att man nått de goda complianceresultaten, här ska vi berätta om de mest tongivande. Effektiva, kompetenta «all-round» sköterskor är navet i verksamheten Den allra största hemligheten bakom den höga compliance-nivån är arbetssättet. Sjuksköterskorna är med hela vägen och följer patienten från NAR (polygrafi) eller polysomnografi till CPAP-utprovning och uppföljning. Vid behov prioriteras snabb konsultation med läkare, och man använder även varandra som bollplank. Personalomsättningen är låg och kompetensen är hög. Sköterskorna har lång erfarenhet och har själva analyserat sömnkurvor i 15 års tid. Stor vikt läggs vid information och snabb problemuppföljning Fasta rutiner finns för hela patientprocessen, och det tydliga målet är att man ska nå fram till en optimal behandling för en patient som ska må utmärkt. Stor vikt läggs vid information, som utförs både i storgrupp och individuellt. Vid information i storgrupp för nya CPAPanvändare består en typisk grupp av 15 patienter och anhöriga som alltid hälsas välkomna att delta. Då berättar sjuksköterskan om den medicinska bakgrunden till sömnapné på ett personligt och engagerat sätt så att patienterna känner igen sig. Patienterna får också förklarat varför de får problem och även riskerar tex hjärtkärlsjukdomar. Det blir «Coaching av patienten till ett tydligt mål kanske viktigast av allt» ofta frågor och diskussioner, men gruppen gör att den enskilde patienten känner sig mindre utsatt i sin situation. Efter 1-2 veckor hålls ett uppföljande individuellt möte med patienten. Då har han haft möjlighet att smälta informationen, och kan fokusera bättre vid genomgången av CPAP-en. Detta säkerställer compliance ur hanteringsperspektiv. Givetvis har patienten möjlighet att även ställa frågor som dykt upp efter gruppmötet. Förutom de inbokade mötena har man gjort det lätt för patienten att ringa och ställa frågor. «- Om patienten upplever något problem vill vi ta tag i det direkt,» säger Petra Kleman. «Vi frågar mycket, kollar upp, och uppmuntrar patienten att höra av sig. Det gör att han eller hon verkligen känner sig betydelsefull. Första veckan när patienten fått sin CPAP är det OK att byta mask gratis. Anledningen är patienten ska få den mask som passar honom bäst, för det ger bäst förutsättningar för hög compliance. Tidsbegränsningen för gratis utbyte är satt för att vi ska fånga upp ev. problem så fort som möjligt. Och det fungerar, tro mig», fortsätter Petra. Sjuksköterskorna vi träffar menar att de är nästan «ettriga» i sitt sätt när de försöker få fram de eventuella problem som patienten kan ha när han börjar sin CPAP-behandling. Efter en månad samt efter ett år har vi ett individuellt uppföljningsbesök för alla patienter, och efter ytterligare 1 år ett nytt möte om så behövs (rutin för chaufförer). Letar efter möjliga orsaker till sämre compliance i CPAP-ens registeringsdata Ystad-teamet letar inte bara efter problem genom att fråga patienten, man använder också de möjligheter som de nya CPAP-erna ger genom att analysera registeringsdata. Här kan man se om munandning sker, om trycket är otillräckligt, om masken är fel osv. De gamla apparaterna har man sorterat ut eftersom man ibland funnit patienter som fått otillräcklig behandling, något som kunnat undvikas om man erhållit mer informativ data. 4

5 Sjuksköterska Petra Kleman, överläkare Per Emgård och sjuksköterska Zarita Nilsson, ÖNH-kliniken, Ystad lasarett Coachning av patienter kanske viktigast av allt? Det är inte bara rätt information, effektiva rutiner och möjlighet att analysera patientdata som ligger bakom den höga compliance-nivån. Det är anmärkningsvärt hur stort fokus Ystad-teamet lägger på HUR informationen förmedlas till patienterna. Man tänker på miljön där informationen ges, hur lång tid som folk orkar lyssna, på att man informerar på ett positivt sätt med skratt och avväpnande sätt, och på att man hela tiden motiverar patienten så att denne kämpar på för att nå fram till det avsedda behandlingsmålet utan att tappa sugen. För att använda ett ord som är vanligt i andra sammanhang man «coachar» helt enkelt sina patienter fram till det satta målet. Det är tydligt att det ger resultat. «Om patienten har något problem tar vi tag i det direkt» Effektivitet spar resurser Att rätt personalkompetens används vid rätt tillfälle i patientprocessen är något som man i princip varit tvingad att se till. Med en patienttillväxt på 15% per år utan att få ökade resurser i samma utsträckning krävdes nya arbetssätt. Gruppinformation sparade 177 timmar i arbetstid/år. På SFSS årskongress i Göteborg presenterade Zarita Nilsson hur användandet av gruppinformation för nydiagnostiserade sömnapnoiker inneburit en rejäl resursbesparing. Tidigare tog en traditionell individuell utlämning av CPAP ca 90 minuter. Med en initial gruppinformation tar det 4 min/ patient. Den uppföljande individuella utlämningen tar 45 min/patient, dvs totalt 49 min/patient. Detta innebar en resursbesparing på kliniken med 177 timmar eller ca 2,5 veckors reduktion i arbetstid/år. Inte nog med att gruppinformationen sparat pengar för ÖNH-kliniken, den har även medfört andra positiva effekter såsom: - Kortare väntetid (1-5 veckor) - Patienten känner sig inte ensam om sin sjukdom - Spontana diskussioner uppstår i gruppen - Patienten blir mer motiverad tack vare grupptryck - Patienten ställer fler relevanta och genomtänkta frågor vid utlämningstillfället - Patienten kan koncentrera sig på utrustningen vid utlämningstillfället NB. Per Emgård leder även ett separat projekt för Region Skåne gällande effektivisering av patientprocessen, läs mer i artikeln på sid 3. FAKTA OM YSTAD SÖMNLAB: START: 1991 VERKSAMHET: Utredning och behandling av patienter med alla typer av sömnsvårigheter, dock ej barn (vilka skickas till CSK i Kristianstad). Man har numera heller ingen kapacitet för inneliggande patienter. PLACERING: Öron-Näsa-Hals-enheten, Ystad lasarett. PERSONAL: 1 läkare (50%), 3 sjuksköterskor (Zarita Nilsson, Petra Kleman, Katinka Stridh som delar på 1,5 tjänst). De två först nämnda sköterskorna hanterar såväl diagnostik som behandling. ANSVARIG: Per Emgård, Överläkare, MD PATIENTER: Ystad har idag 949 patienter med CPAP och 1100 med apnéskena, vilket är fler än beräknat inom upptagningsområdet. Men då man vid tillfälle har kapacitet för fler patienter avlastar man Lund vid hög belastning där. Under 2009 hade man totalt 900 patientbesök på kliniken. KONTAKT: Tel E-post: 5

6 Känner du igen dem? Typiska sömnapnoiker med compliance-problem Med samtidig insomni Man 53 år BMI: 35 AHI: 40 Snarkar svårt, 50% av undersökningstiden. Skiftarbete och uppsägningar på jobbet.«jag har så svårt att somna. Och det blir inte bättre med masken, jag blir bara mer stressad och när jag ser hur tiden går vet jag att det ändå inte är någon idé att ha på mig den.» Lösning: Råd till patienten: Tag bort TVn från sovrummet och sänk temperaturen till 17 grader. Släck ljuset. Sov i din säng annars gå upp. Rekommendation av FAR kan vara tänkbart. Kontakt med duktig KBT terapeut. En PSG för att visa på ett derangerat hypnogram kan vara en bra grund för ett samtal. Primärt rekommenderas han att använda CPAP:en så ofta han kan och orkar. Alternativt kan vissa patienter somna utan mask för att vakna någon timme senare och ta på utrustningen. Otålig, stressad Man 50 år BMI: 29 AHI: 40 Snarkar «Ni måste kunna fixa min snarkning på något annat sätt. Jag har inte tid att hålla på med den där apparaten; det är krångligt och jag vaknar flera gånger på natten av att masken läcker. Jag har tillräckligt med andra saker att tänka på.» Lösning: Tag dig tid som sköterska, lugn insikts terapi. Stå emot. Vi fortsätter gärna med ett besök hos «snark doktorn». Läkarbesöket tar då 30 minuter och utformas med fördel som ett teambesök med den engagerade sköterskan närvarande. Om patienten ger sig tid att träna varje kväll med sin utrustning blir sömnen bättre och han blir effektivare på dagen och får mer gjort. Maskfobi Kvinna 32 år BMI: 27 AHI: 30 Snarkar men är för övrigt frisk, dock panikångest tidigare eller trauma från barndom. Kan vara ett drunkningstillbud eller strypningsförsök (Sådana fall har man haft i Ystad). Fibromyalgi ser man ibland. «Jag vaknar mitt i natten och får panik. Det känns som om någon håller något över min mun. När jag vaknar är jag dessutom gräsligt torr i halsen, och det känns inget vidare.» Lösning: Lugn samtalstid med ssk och gärna tidigt tillägg av befuktare. Snabbt åter- vi bryr oss om dig är signalen. Kontroll av mask och maskin med patienten som «medagerare» allt OK? Om masken visar sig otät frågar man patienten om hon är muntorr. Det är ett svårt problem. Enbart befuktare kan avhjälpa nästäthet och medföljande munandning. Eventuellt vid nästa kontroll efter ett par veckor kan man behöva byta näsmasken till helmask- men oftast inte. Det gäller dock att ha tålamod. Lösningen är oftast inte många maskbyten speciellt om man inte finner något fel på masken. Hon somnar gott med masken på kvällen så en äkta maskfobi handlar det inte om. (Sådan fobi kräver betydlig större insatser) S9 användare tycker... Per Ahlström: CPAP användare sedan 2 år Jämfört med de tidigare CPAP:erna jag provat känns det här som en Royce Royce. Jag känner inte av trycket, den är otroligt tyst och jag sover ostörd hela natten. Jag använder nu också den nya SoftGel masken, och den i kombination med S9:an fungerar otroligt bra. Jag störs inte alls av läckage längre. Jag sover och andas så skönt. Sture Eliasson: CPAP användare sedan 7 år - Om den nya S9 Autoset; det är en mycket positiv upplevelse att använda den. Jag upplever att den är tystare än min S8. Jag tycker mig även märka att automatikprogrammet fungerar betydligt bättre på S9 än på min S8. - Jag har med andra ord utan problem kunnat använda Auto-set inställning hela veckan, vilket jag inte tycker har fungerat på S8 modellen. Mina Slemhinnor i näsa och svalg har blivit mycket bättre på bara den här veckan jag använt S9 med befuktaren. Ett minus som jag upplever för S9 är att min gamla S8 utan transformator är enklare, lättare och smidigare och att ha med när man reser Framtiden inom Sömnterapi Resmeds nya S9 Serie är ett klart bevis på att avancerad teknik och modern design går att kombinera utan kompromisser. Den verkliga innovationen med ResMeds S9 CPAP Serie går utöver elegans vilket ger patienten en mindre störande upplevelse av sin behandling. Och visst, det attraktiva utseendet passar väl in i moderna sovrum och uppmuntrar compliance, men den spännande serien av nya, kliniskt meningsfulla innovationer gör S9 Serien till så mycket mer. Mycket mer från ResMed 6 Kontakta oss gärna på eller telefon:

7 För första gången var ResMed representerade på diabetessköterskornas årliga möte, SFSD Marina Larsson och Peter Andersson VD ResMed Sweden Syftet med att delta var att belysa sömnapné, och att det finns tydlig koppling mellan sömnapné, diabetes 2 och ökad insulinresistens. Den senaste tiden forskning stöder detta samband och det blir tydligare och tydligare at kopplingen mellan Sömnapné och bl.a. Diabetes och Hjärt-kärlsjukdom är något som tas mer och mer på allvar. Vi fick också bekräftelse från deltagarna på kongressen att detta ämne är intressant och vi bemöttes med stort visat intresse i vår monter, som med en fantastisk säng från KungSängen i centrum, var välbesökt. Kanske ett extra dragplåster var att alla kunde delta i en utlottning av sängen genom att svara på ett par frågor kring sömnapné. Lycklig vinnare av sängen blev Marina Larsson, som arbetar på Vårdcentralen i Säter. Vi Gratulerar Marina till vinsten och hoppas hon kommer sova gott i KungSängens säng «Kronan». Vi frågar Peter M. Nilsson, professor i klinisk kardiovaskulär forskning, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet. Specialist i allmänmedicin. Överläkare vid kliniska forskningsenheten, Skånes Universitetssjukhus, Malmö. Peter är involverad i forskning som relaterar till metabola syndromet, insulinresistens, typ 2- diabetes, sömnstörningar, högt blodtryck och tidigt vaskulärt åldrande (EVA syndrom). Hur ser du på kopplingen obstruktiv sömnapné och diabetes? «- Jag vill tro att det finns ett samband mellan sömnapné och diabetes. Det finns så mycket data som pekar på det» Peter säger vidare att han är intresserad av frågan ur ett epidimiologiskt perspektiv. «- Det finns flera observationella samband som man kan imponeras av», säger Peter, «däremot är det inte säkert att den bakomliggande mekanismen är den man tror. Ibland vet man inte vad som är hönan och ägget, och man skulle önska att det fanns fler långtidsstudier för att kunna jämföra effekter på kort eller lång sikt, liksom interventionsstudier. Men det är ett intressant ämne även om det finns mycket att forska vidare på.» «Jag tror att det finns ett samband mellan fetma (speciellt bukfetma), anatomisk disposition och obstruktiv sömnapné som ger upphov till en stressaktivering av sympaticus vilket negativt påverkar glukoskontroll och insulinresistens.» «Jag tror att olika behandlingsinsatser (viktminskning, CPAPbehandling, apnéskena och obesitaskirurgi) för obstruktiv sömnapné sänker stressnivån av sympaticus och minskar glukosintoleransen (även om det inte fullt ut visat sig reglera hela metabolismen).» Läs hela intervjuerna med Peter Nilsson i nästa nummer av ResMeds nyhetsbrev. Complete Compliance Concept: CCC snart på en plats nära dig! ResMed kommer under September 2010 att påbörja en roadshow med temat Complete Compliance. För att diagnostisera och behandla patienter med OSAS finns idag väl inarbetade rutiner. Trots detta vet vi att det finns många patienter som inte blir optimalt behandlade. Det finns många och komplicerade orsaker till Non-Compliance hos de patienter som får CPAP-behandling idag. Kursen Complete Compliance syfte är att sätta fokus på patienter där vi inte uppnår en tillfredställande behandling. Vi tittar på orsak till problem och alternativ behandling för att få patient och behandlare så nöjda som möjligt. Kursen är främst teoretiskt upplagd med undervisning av specialister på ResMed, samt patientfall som vi gemnesamt ska hitta en lösning på. Road showen kommer att passera på 10 olika sjukhus i Sverige under september, och ni kan fritt välja var och när ni vill gå kursen. Mer information kommer att sändas ut direkt till de som finns registrerade i vårat kundsystem. Är du osäker på om du inte finns med eller snabbt vill säkra en plats på kursen, hör av dig omgående till kundtjänst eller din närmaste produktspecialist. Mona Landin-Olsson, ordförande i Svensk Förening för Diabetologi Professor, Överläkare i endokrinologi. Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet. Mona är involverad i forskning som relaterar till metabola syndromet, insulinresistens och typ 2-diabetes. I IDFs behandlingsriktlinjer rekommenderas att typ 2-diabetiker screenas för obstruktiv sömnapné. Kommer även Sverige anamma detta? «- Ja, jag tror att det så småningom kommer in även i de svenska riktlinjerna. Nuvarande riktlinjerna som nyligen utkommit innehåller inget om detta men de kommer framöver att revideras och utvidgas till flera tillstånd. Troligen kommer även sömnapné med då.» Du arbetar själv kliniskt. Har du träffat på några diabetespatienter med sömnapné? «- Javisst. Oftast bland obesa typ 2-diabetiker. Och när de blivit behandlade för sin sömnapné kan man se dramatiska förändringar i deras HbA1c-värden såväl som i välbefinnandet.» 7

8 Inte ens askmolnet kunde stoppa årets sömnkongress från succé Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins tredje årsmöte hölls i Göteborg den april, och inte ens askmolnet från den isländska vulkanen kunde stoppa arrangemanget. Det var en mycket lyckad kongress med intressanta kurser, föredrag och flera nya aktiviteter som t.ex. SM i sömntolkning. Text: Bodil Czarnecki. Bild: Åsa Nygren, Lotta Skytt, Bodil Czarnecki Även om askmolnet innebar att några av de utländska talarna inte kunde vara på plats personligen så utnyttjades den moderna tekniken, och talarna höll sina föredrag online från internet uppkopplade via Skype. Det fungerade fantastiskt bra. Timo Partonens föredrag om The biology of circadian control var en av de uppskattade föreläsningarna som hölls på detta sätt, även Olivier Vanderwerkens jämförelse mellan CPAP och orala apparaturer var mycket intressant. Många intresserade av kursdagen med fyra olika inriktningar Kongressen började som vanligt med en kursdag, och i år hölls inte mindre än fyra olika kurser med följande tema: 1. Sleep Medicine Pearls, 2. Kognitiv beteendeterapi vid insomni, 3. Metod för patientträning vid CPAP-terapi. 4. Sömnmedicinsk utveckling inom odontologin (se separat notis). Till arrangörernas glädje var intresset stort och kurserna var fyllda långt innan kongressen började. Man kan anta att kurser blir något som vi kommer få se mer av på framtidens kongresser. Mikael Tiedje från Breas och Roine Jönsson från ResMed som på olika sätt försökte förklara för åhörarna hur just deras auto-cpap fungerade. Utfrågning enligt detta manér är något skulle kunna utvecklas mer för att få fram raka svar på komplicerade frågor när allas representanter är på plats. Men en sömnkongress är inte enbart kunskapsutbyte, utan även en möjlighet att umgås socialt. I år hölls kongressmiddagen på Restaurang Västra Piren dit vi tog oss med båten Älvsnabben. En mycket trevlig kväll, och som tur var bjöd Göteborg just då på sitt bästa vårväder. På fredag eftermiddag kunde Jan Hedner, ansvarig för den lokala organisationskommittén och Ludger Grote, ordförande i SFSS, andas ut och känna sig mycket nöjda återigen en lyckad årskongress med stor uppslutning (235 st). Nu ser vi fram emot 2011 i Örebro! SM i sömntolkning «- Om kardiologerna kan ha SM i EKG-tolkning kan väl vi ha det i sömntolkning?», tänkte årets kongressarrangörer Ludger Grote och Jan Hedner, och lade därmed grunden till en årlig tävling bland Sveriges sömnprofession. Deltagarna på kursen «Sleep Medicine Pearls» delades upp i grupper. De fick i uppdrag att tolka registreringarna, sätta diagnos och ge behandlingsrekommendationer för 17 patientfall under tidspress. Max poäng var 85. Med skratt, svett och god kämparanda tog man sig an uppgifterna. Prisutdelningen hölls på restaurang Ritz på kvällen. Det vinnande laget fick 68 poäng, 2:an 58 poäng och 3:an 57 poäng. (Se bilder på vinnarna) Brett utbud av föreläsningar Själva kongressprogrammet spände över det mesta inom sömn; allt från insomni och RLS till psykiatri och arbetsmedicin. Två stora block om sömnapné presenterades där bl a differentialdiagnoser, screening, behandling, compliance och resursbesparing togs upp. Per Emgård och Zarita Nilsson från Ystad höll föredrag om de senare ämnena, läs mer om deras arbete på sidorna 4-5. Vidare presenterades den aktuella sömnforskningen i Sverige, och de unga forskarna hade även ett eget symposiepass. Leverantörerna ställdes mot väggen Ytterligare ett nytt grepp från arrangörerna var att ställa de tre största leverantörerna mot väggen på en interaktiv workshop där frågan var hur respektive företags automatiserade CPAP-system fungerade. Sören Berg ledde utfrågningen av Torkel Segebladh från Philips Respironics, Ludger Grote och Jan Hedner, nöjda arrangörer av årets sömnkongress i Göteborg 8

9 Resultatlista SM i sömntolkning 2010 Guld 1. Åsa Österlund Modalen 2. Britt Øverland 3. Carl Lindgren 4. Per Emgård 5. Andreas Öhmann 6. Marie Louise Häggström Silver 1. Katarina Carell 2. Lena Harder 3. Eva Ljungmark 4. Lisbeth Gustavsson 5. Ann Abrahamsson 6. Paolo Donofrio Brons 1. Fumi Aoki 2. Kristin Seidel 3. Anna Redmo 4. Ann Andrén 5. Anders Nilsson 6. Marianne Ors 9

10 Årets CPAP-sköterskemöte hölls på vackra Örenäs slott i Glumslöv Som alltid var CPAP-sköterskemötet en lyckad mix av nytta och nöje med gemensamma aktiviteter, god mat och givande föreläsningar. Viktiga ämnen som togs upp var hur CPAP användande kan påverka sexuallivet, ett kanske lite känsligt men ack så viktigt ämne att våga prata om. Även hur det dagliga livet påverkas för anhöriga som lever med personer med Obstruktiv Sömn Apné innan behandling är intressant, då det kan ha en stor inverkan på relationer. Vi fick också lyssna på föreläsningar om vad som kännetecknar en beroendepersonlighet, om sömn, näring och om hur allt hänger ihop., samt om arbetet med ackreditering för sjukvårdspersonal. Ett stort tack till våra engagerande föreläsare: Ann-Sofie Göthed Dahl - Vad är en beroende personlighet? Marianne Petersen - Sexualitet och CPAP användande. Sören Berg - Arbetet kring ackreditering för sjukhuspersonal Stefan Pettersson - Förhållandet mellan kost och sömn. Ann Ståhlkrantz - Daglig liv hos anhöriga till individer med Obstruktiv Sömn Apné syndrom - före behandling med CPAP. ResMed introducerar Mirage SoftGel näsmask ResMed har glädjen att lansera sin första gelmask, Mirage SoftGel näsmask. Den sätter ny standard i gelteknologi med den unika DubbelGel kudden. Mirage SoftGel erbjuder en oöverträffad mjukhet och komfort med ResMeds erkända prestanda och kvalitet. Egenskaper och fördelar DubbelGel kudde DubbelGel kudde DubbelGel kudden med det transparenta skiktet tätar mjukt och komfortabelt medan det blå skiktet ger stöd och stabilitet. Kombinationen med Mirage dubbelväggs kudde och DubbelGel designen anpassar sig perfekt till ansiktets konturer och ger en unik tätning. Resultatet är omedelbar mjukhet och bestående komfort som hjälper till varaktig patientcompliance. En ram-två masker Maskramen på Mirage SoftGel passar till två kuddar-mirage SoftGel och Mirage Activa LT. Utbytbara kuddar och gemensamma reservdelar innebär förbättrad effektivitet, reducerar kostnad och lager samt underlättar utprovningen. En ram-två masker Flera fördelar MicroFit Vridratt 24 positioner för bättre tätning och komfort Justera huvudbandet bara en gång för optimal passform. Lätt att sätta dit och ta bort 360 knärörs rotation för smidig och lätthanterlig luftslang Tyst, diffuserande knärörsdesign sprider luften mjukt och tyst, bort från sovrumspartnern. Knärörsdesignen underlättar CO2 utvädring och reducerar ljud. Utfasning av gamla maskmodeller: ResMed arbetar kontinuerligt med att ta fram nya förbättrade masker för att möta nuvarande och framtidens behov. Idag har vi en stor mängd masker i vårt sortiment och det är dags att fasa ut en del äldre maskmodeller. Från och med kommer följande masker inte att kunna beställas Mask Activa Vista Swift II Ersätts med: Activa LT Micro / Activa LT / SoftGel Swift LT eller Swift FX Reservdelar till aktuella masker kommer att finnas tillgängliga i 1 år, t.o.m Mer detaljerad information kommer att kommer att skickas ut vid ett senare tillfälle. 10

11 Hemrespiratorkursen i Smygehus Så var den 16:e Nordiska Hemrespiratorkursen i Smygehus till ända. Kursen som arrangeras av Docent Bengt Midgren et al var som vanligt mycket uppskattad av både deltagare och av oss medarbetare på ResMed. Kursen har en mycket bra mix mellan teori och praktiska övningar. Den kanske mest uppskattade praktiska övningen var ett inslag av «Line Dance» för nybörjare. Bortsett från en passgångare i ResMed så var de flesta mycket ivriga att lära sig konsten att dansa på lina. Vi tackar Bengt, Olle, Åse mfl från Lund för att vi får vara med på kursen och ser redan nu fram mot nästa års kurs som är planlagd till 4-6 maj Brita Klefbeck går i pension Brita Klefbeck, Leg Sjukgymnast och Med. Dr på Fysioterapin och Andningsmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, kommer att gå i pension den 11 maj i år. Hennes enorma engagemang för sina patienter kommer med all säkerhet saknas av patienter men även av oss på ResMed. Många är vi på ResMed som har haft ett spännande och givande samarbete med Brita under årens lopp, inte minst minns vi introduktionen av CoughAssist i Sverige vars framgång för patienter med sekretproblem hon var högst «skyldig» till. Hennes positiva inställning till utmaningar och viljan att patienten ska ha den bästa lösningen har även sporrat oss på ResMed och har utvecklat våra kunskaper och sätt att arbeta på. Hon kommer, som vi förstått, att ägna en stor del av sitt «nya liv» åt barnbarnen som tagit en allt större plats de senaste åren. Vi säger stort tack för allt samarbete och önskar henne lycka till samtidigt som vi välkomnar de rutinerade sjukgymnasterna Malin Nygren Bonnier, Jens Werner och Anna Wide som kommer att axla Britas mantel i teamet tillsammans med Dr. Jan Weinberg och Dr. Sofia Botella. OBS: DEMENTI Tryckfels nisse ställde till det i föregående Nyhetsbrev där Hemrespiratorskursen i Smygehus hamnade fel i kalendariet. Man kunde få uppfattning att kursen var en utbildning arrangerad av ResMed vilket var helt felaktigt. Kursen arrangerades av docent Bengt Midgren. Vi beklagar missen. Peter Andersson, VD/ansvarig utgivare. I mitten av sommaren, den juli, kommer ICO (International Congress of Obesity) att gå av stapeln i på Stockholmsmässan. Arrangör är IASO med Dr Stefan Rössner i spetsen. ResMed kommer att närvara vid kongressen av flera skäl. Ett av skälen är att belysa och informera om risken med Obesitas- hypoventilationssyndrom som är en kombination av dagtrötthet, pulmonell hypertension och respiratorisk svikt hos överviktiga patienter. Detta tillstånd anses vara under diagnosticerat då det krävs mätning av blodgaser för att påverka förekomsten av koldioxidretention och detta görs sällan om ens aldrig i de sjukvårdsrelationer som obesa patienter har. Vårt budskap på kongressen är att det är klokt att mäta blodgaser på dessa patienter, gör nattlig andningsregistrering vid abnormala fynd och erbjud patienten en passande ventilationsbehandling. Det andra skälet att vara med är att informera om kopplingarna mellan sömnapné, det metabola syndromet och typ 2-diabetes. Obstruktiv sömnapné och typ 2-diabetes är två kroniska sjukdomar som förekommer mycket ofta hos en åldrande befolkning. Båda beror delvis på modifierbara riskfaktorer som är livsstilsrelaterade (t.ex. fetma). Trots att det finns viktiga interaktioner mellan de här två sjukdomarna är det först på senare tid som man konstaterat att patienter med typ 2-diabetes ofta även har obstruktiv sömnapné. Vidare har man konstaterat att dålig sömnkvantitet och -kvalitet är förknippad med högre BMI hos barn och vuxna och med viktökning på lång sikt. Vid typ 2-diabetes förknippas OSA med glykemisk variabilitet, som kan störa patientens glykemiska kontroll. Dessutom finns det en rad andra viktiga faktorer som gäller för patienter med diabetes: 1. Vid sömnapné och hypopné får överviktiga diabetiker längre hypoxiperioder än överviktiga icke-diabetiker, med jämförbart BMI. 2. OSA främjar ackumulering av visceral fettvävnad via adipocytokiner (IL-6 och TNF-a). Denna ackumulering främjar i sin tur sömnrelaterade andningsstörningar, vilket skapar en ond cirkel. 11

12 KALENDARIUM ResMed lanserar nytt stativ till Elisée och VPAP Många har under lång tid efterfrågat ett stabilt och bra stativ som kan fungera till-sammans med både Elisée och VPAP. Nu är den här och dessutom till ett mycket bra pris! Några bra saker med stativet är Utbytbar topp platta för att passa både gör bättre radbryt Elisée och VS III. Särskilt batterifack för Power Station Fäste för att montera slangarm Fäste för extern befuktare Korg för tillbehör Hållare för syrgasflaska. Stativet går att beställa nu och några finns inne för omgående leverans. 12 Inbjudan till symposium om sömnapné och metabola syndromet «the Forgotten millions» Välkommen att delta i vårt symposium som belyser sambandet mellan obstruktiv sömnapné och metabola syndromet, och som hålls i samband med EASDs årliga kongress (European Association for the Study of Diabetes). Måndag den 20 september, 2010, kl Stockholmmässan, Rum T6 Chairman: Prof. Sir George Alberti, UK Introduktion av The Forgotten Millions» Prof. Sir George Alberti, UK Diabetes and Obstructive Sleep Apnoea: How are they related? Prof. Allan Flyvbjerg, DK Sleep Disordered Breathing: A target for CardioVascular risk reduction Prof. Martin Cowie, UK How do we diagnose and treat Obstructive Sleep Apnoea today? Assoc. Prof. Sören Berg, DK Is there a place for Obstructive Sleep Apnoea screening in the Diabetes Clinic? Prof. Antoine Avignon, FR Frågor & svar samt konklusioner Paneldebatt För mer information samt anmälan kontakta: Ulf Johannesson, ResMed Sweden Global leaders in sleep and respiratory medicine StEFACo GRAPE Mässor och seminarium juni Lyon, Frankrike IASRG sömnkongress juli Stockholm ICO th International Congress on Obesity september Lissabon ESRS European Sleep Research Society september Lissabon EADSM European Academy of Dental sleep medicine september Barcelona ERS European Respiratory Society september Stockholm EASD European Association for the Study of Diabetes november Göteborg SWEDENTAL Dentalmässa ResMeds utbildningar hösten september Trollhättan Handhavandekurs Embletta september Trollhättan Polygrafi Basic (Embletta) september Trollhättan CPAP/VPAP servicekurs oktober SCANDIC ST. JÖRGEN Malmö Elisée servicekurs oktober Trollhättan Polygrafi Basic (Embletta) oktober Nova Park Conference Knivsta Klinisk Bi-Level 2-3 november ResMed Service- Center Täby VS III servicekurs november Trollhättan Polysomnografi Basic (Embla) november Scandic Kramer Malmö Klinisk CPAP/Maskseminarium november Scandic Sergel Plaza Stockholm Klinisk CPAP/Maskseminarium november TrollhättAN Polygrafi Avancerad(Embletta) 30 nov- 1 dec Scandic Europa Göteborg Klinisk CPAP/Maskseminarium

13 Öka samarbetet mellan tandläkare och sömnspecialister! Anette Fransson, Åke Tegelberg och Marie Marklund En riktad kurs för sömnintresserade tandläkare hölls på SFSS sömnkongress i Göteborg under ledning av Åke Tegelberg. Olika typer av oral apparatur har blivit allt mer vanligt som behandlingsmetod för sömnapné och ett gränsöverskridande samarbete mellan professionerna är nödvändigt för att få ett optimalt behandlingsutfall. Inte minst viktigt är detta för patienter som även lider av t ex hjärtkärlsjukdomar eller diabetes. Vikten av att få till ett ökat samarbete mellan professionerna var alltså en av de slutsatser som drogs på seminariet. Sömnapné med i behandlingsriktlinjer 2011 Viktigt är också att definiera en kompetensnivå för tandläkare inom sömnmedicin. Detta brådskar, inte minst med tanke på att sömnapné kommer med i de dentala behandlingsriktlinjerna under Åke Tegelberg, Marie Marklund och Anette Fransson arbetar intensivt med att ta fram en certifieringsprocess med detta syfte i SFSS regi. Intresserade inbjöds att delta i diskussionen dels på kursen och dels i en debattartikel i Tandläkartidningen samma vecka. Läs mer i nästa utgåva av nyhetsbrevet På kursen togs även upp vad som är viktigt vid val av oral apparatur, regionala skillnader i Sverige samt de framtida utmaningar som tandvården står inför gällande behandling av sömnapnoiker. Detta plus några intressanta patientfallsbeskrivningar kan du läsa om i nästa utgåva av ResMeds nyhetsbrev. ResMed Sweden lanserar ytterligare en ny produkt Med Narval Apnéskena i sortimentet tar ResMed den orala behandlingsformen för andningsrelaterade sömnstörningar till samma höga kvalitetsnivå som CPAP. Ni kommer att kunna läsa mer om det och Narval Apnéskena i Nyhetsbrev nr 3. Narval Apnéskena ger oss möjlighet att erbjuda ett mer komplett produktsortiment för behandling av andningsrelaterade sömnstörningar. Vi introducerade Narval Apnéskena i samband med SFSS kongressen i Göteborg under april månad, där den fick ett mycket stort intresse från deltagarna. För att bla. kunna möta den efterfrågan som redan visat sig för Narval Apnéskena pågår nu en rekrytering av en produktspecialist som kommer att vara tillgänglig för Er efter sommaren. Bakgrund Narval: 2004 grundas Laboratoires Narval i Frankrike med syfte att sälja ny typ av oral apparatur utvecklas en CAD/CAM-teknik för säker och effektiv tillverkning av orala apparaturer ResMed köper Narval.

14 Returadress: ResMed Sweden AB Industrigatan 2, SE Trollhättan Nu ökar vi utbudet av tekniska servicekurser Vid årsskiftet startade vi ResMed ServiceCenter med ambitionen att kunna erbjuda marknadens bästa tekniska support. Nu utförs den tekniska supporten för våra CPAP, VPAP och respiratorer i samarbete med Nortech Medical i Täby, och det har bl.a. inneburit en snabbare, mer flexibel service med ökad spårbarhet och informationsutbyte. Möjlighet finns även att få servicen gjord på din arbetsplats, den tjänsten kallar vi ServiceDirekt. En riktigt bra teknisk support hjälper dock inte enbart till att laga och serva produkter. Vi har lagt ribban högre, och erbjuder nu tekniska utbildningar i ResMed ServiceCenters regi. Våra tidigare servicekurser finns kvar, detta är en utökning av vårt utbud där vi hoppas kunna tillgodose olika behov. Här är alternativen du kan välja mellan: Servicekurs Servicekurs PLUS ServiceDirekt PLUS Tvådagars teknisk servicekurs enligt annonserad kursplan på bestämda platser (se nedan för bestämda datum och platser). Kursen innehåller både teoretiska och praktiska avsnitt med bl.a. förståelse för produkten och dess behandlande verkan samt «hands on»- träning och genomgång av maskinerna. Kursen riktar sig till dig som är medicintekniker på hjälpmedelcentral eller medicinteknisk avdelning. Priset per person inkluderar: hotell (1 natt), undervisningsmaterial, för- och eftermiddags fika samtlunch alla dagar, middag och kvällsaktivitet. Resanbetalas av deltagaren själv. Tvådagars teknisk servicekurs ute på erarbetsplats. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska avsnitt med bl.a. förståelse för produkten och dess behandlande verkan samt hands on - träning och genomgång av maskinerna. Kursen riktar sig till er som är medicintekniker på hjälpmedelcentral eller medicinteknisk avdelning. Priset per grupp, max 8 deltagare. Reskostnad och eventuell hotellkostnad tillkommer. Kunskapsfokuserad insats där vi tillsammans utför en reparation eller service ute på din arbetsplats. Vi utgår från den kunskapsnivå som du har och fokuserar på de modeller eller moment som du vill förkovra dig i. Kursen passar dig som redan gått en utbildning på ResMeds produkter men önskar en repetitionsutbildning och/eller fördjupning. Priset per person gäller för en dag. Extra deltagare mot extra kostnad (max 2 deltagare per dag).resurs från ResMed ServiceCenter tillgänglig mellan kl Reskostnad tillkommer. Låter något av alternativen intressant? Passa på att boka in redan nu! Kontakta Tuula Svensson på e-post: eller tel För detaljer om innehåll eller kursupplägg i PLUS-alternativen kontakta Stefan Svanström på tel Tider och platser för höstens fastställda servicekurser finner du som vanligt i Kalendariet. Träffpunkt Sömn tar sommaruppehållet från 8 juni Beställning av masker och tillbehör kan göras på som vanligt på (vidarekoppling sker) och måndag till torsdag , fredag Trevlig sommar! Önskar vi på ResMed Beställ via e-post på För mer information se: TRÄFFPUNKT SÖMN och Ulla önskar alla en riktigt Skön Sommar! ADRESS: Industrigatan 2, Trollhättan Tel , Fax ÖPPETTIDER: MÅNDAG FREDAG Global leaders in sleep and respiratory medicine 8

Svensk förening för Sömnforskning och Sömnmedicins tredje Årskongress

Svensk förening för Sömnforskning och Sömnmedicins tredje Årskongress Svensk förening för Sömnforskning och Sömnmedicins tredje Årskongress Konferenscentrum Wallenberg Göteborg 21-23 april, 2010 www.swedishsleepresearch.com Bäste kongressdeltagare, Det är med stor glädje

Läs mer

Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro

Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro Sista datum för anmälan och abstracts till den lägre anmälningsavgiften är den 13 april. Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro www.swedishsleepresearch.com

Läs mer

Att mäta är att veta...

Att mäta är att veta... Du är inbjuden till symposium Att mäta är att veta... arrangerat av Syftet med symposiet är att belysa möjligheterna och fördelarna med att följa upp hypoventilerade patienter. 1000-tals patienter behandlas

Läs mer

Melissa Arana och Stefan Svanström, kontaktpersoner på ResMed ServiceCenter

Melissa Arana och Stefan Svanström, kontaktpersoner på ResMed ServiceCenter Nyhetsbrev nr 1 2010 Nya S9 CPAP överträffar allas förväntningar Melissa Arana och Stefan Svanström, kontaktpersoner på ResMed ServiceCenter Så fort en ny produkt lanseras förväntar sig alla att den ska

Läs mer

Tillhör du riskgruppen?

Tillhör du riskgruppen? Tillhör du riskgruppen? En enkel guide för att bedöma om du tillhör riskgruppen för obstruktiv sömnapné OSA bedömningsguide: bedöm om du är i riskgruppen a Vanliga tecken och symptom på OSA b Vad är obstruktiv

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

oktober 2016 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige nyheter och trender

oktober 2016 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige nyheter och trender oktober 2016 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige nyheter och trender Loka Brunn 28-29 november 2016 Hej! Välkommen till årets Diabetesdagar i Mellansverige!

Läs mer

Mirage Swift II NASAL PILLOWS SYSTEM

Mirage Swift II NASAL PILLOWS SYSTEM Mirage Swift II NASAL PILLOWS SYSTEM Den perfekta partnern för effektiv CPAP behandling Så tyst att både patient och partner kan sova gott om natten Effektiv försegling minskar oönskat luftflöde och störande

Läs mer

Nu vill vi prioritera behandling av sömnstörningar hos barn- och ungdomar

Nu vill vi prioritera behandling av sömnstörningar hos barn- och ungdomar Nyhetsbrev nr 3 2009 Uppskattad höstkickoff Lyckad och informativ höstkickoff för CPAP-förskrivare i Stockholm. Läs mer på sid 3 Nu vill vi prioritera behandling av sömnstörningar hos barn- och ungdomar

Läs mer

Många könskillnader vid sömnapné

Många könskillnader vid sömnapné 1 Många könskillnader vid sömnapné Kvinnor med sömnapné är tröttare än män. Män med sömnapné drabbas oftare av hjärt- och kärlsjukdomar. Kvinnor lider oftare av psykisk ohälsa. - Det finns viktiga könsskillnader

Läs mer

-Tillsammans kan vi hjälpa patienten på ett mycket bättre sätt än idag, säger Åke Tegelberg.

-Tillsammans kan vi hjälpa patienten på ett mycket bättre sätt än idag, säger Åke Tegelberg. Nyhetsbrev nr 2 2009 Nya disputationer inom sömn! Sömnighet hos bilförare liksom sömn och sömnstörningar hos kvinnor står på agendan. Läs mer på sid 8 13:e CPAP-mötet i Trosa en succé! Läs mer på sid 6

Läs mer

SÖMNAPNÉ OCH TYP 2 DIABETES

SÖMNAPNÉ OCH TYP 2 DIABETES SÖMNAPNÉ OCH TYP 2 DIABETES Sömn är livsviktigt Alla behöver en god sömn för att kroppen ska kunna återhämta sig och fungera normalt. Mest sömn behöver barn och tonåringar. En vuxen behöver ca 6-9 timmar

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Malin Nystrand, Närhälsan Lövgärdets Vårdcentral 2015-10-24 FUB Upplägg! Några av mina patienter! Bakgrund!

Läs mer

Snarkning och obstruktivt sömnapnésyndrom hos vuxna

Snarkning och obstruktivt sömnapnésyndrom hos vuxna Snarkning och obstruktivt sömnapnésyndrom hos vuxna Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, specialisttandvården och Primärvården Kontaktpersoner Överläkare

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

HND-centrum. DANDERYDS SJUKHUS Sveriges första integrerade centrum för personer med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom

HND-centrum. DANDERYDS SJUKHUS Sveriges första integrerade centrum för personer med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom HND-centrum DANDERYDS SJUKHUS Sveriges första integrerade centrum för personer med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom Hjärtsjukdom, njursjukdom och diabetes (HND) är tre stora kroniska folksjukdomar

Läs mer

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11

Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 Britt Nilsson van den Berg Studienr:6065 Modul 11 SPANIEN 2012 OM SANTA ELENA CLINIC Santa Elena Clinic är uppriktad 1970. Sjukhuset ligger i Los Alamos, mellan Malaga och Torremolinos. Sedan dess har

Läs mer

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Succé nytt datum! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom ohälsa sömn KBT behandling vid sömnproblem!

Läs mer

Behandlingsguide Sov gott!

Behandlingsguide Sov gott! Behandlingsguide Sov gott! V älkommen till Primärvårdens gruppbehandling för sömnproblem! Denna behandling utgår från KBT kognitiv beteendeterapi, som är en behandlingsform som visat sig vara en effektiv

Läs mer

Multisjuka äldre. Primärvårdssymposium. Säker diagnostisering och adekvata insatser. Stärk din geriatriska kompetens

Multisjuka äldre. Primärvårdssymposium. Säker diagnostisering och adekvata insatser. Stärk din geriatriska kompetens Lyssna till några av Sveriges främsta experter inom geriatrik Primärvårdssymposium Multisjuka äldre Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2012 VÅRA UTBILDARE Umeå Universitet Yngve Gustafson

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

i primär- och företagshälsovården Ullakarin Nyberg psykiatriker Norra Stockholms Psykiatri Karolinska Institutet

i primär- och företagshälsovården Ullakarin Nyberg psykiatriker Norra Stockholms Psykiatri Karolinska Institutet Psykisk ohälsa i primär- och företagshälsovården Stress hur påverkar långvarig stress den psykiska hälsan aktuell forskning! Sömnproblem hur kan du hjälpa patienten? Konkreta råd att ge och förslag på

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

"Varje dag lite bättre - kraften hos många" Att mäta är att veta!

Varje dag lite bättre - kraften hos många Att mäta är att veta! Nyhetsbrev nr 4 2009 Grandfather II Referat från Grandfather II-kursen i Göteborg Läs mer på sid 3 Kalmarprojekt för ökad compliance: "Varje dag lite bättre - kraften hos många" Att mäta är att veta! Missa

Läs mer

Mirage Activa. ResMed presenterar. näsmask med ActiveCell Technolog y 22.47... 23.05... 23.31... 23.58... 00.16... 00.42... 01.10... 01.36...

Mirage Activa. ResMed presenterar. näsmask med ActiveCell Technolog y 22.47... 23.05... 23.31... 23.58... 00.16... 00.42... 01.10... 01.36... 22.47... 23.05... 23.31... 23.58... 00.16... 00.42... 01.10... 01.36... 01.59... 02.13... 02.37... 02.42... 02.59... 03.21.... 03.46... 04.02... 04.16... 04.32... 04.58... 05.20... 05.37... 05.52... 06.13...

Läs mer

nyfiken på... CENTRALSJUKHUSET KRISTIANSTAD

nyfiken på... CENTRALSJUKHUSET KRISTIANSTAD CENTRALSJUKHUSET KRISTIANSTAD nyfiken på... CENTRALSJUKHUSET KRISTIANSTAD VARFÖR JOBBAR DU PÅ CSK? JENNIE JÖNSSON, SJUK SKÖTERSKA, sedan drygt ett år på avd 112 medicinkliniken: På CSK kan man vidareutvecklas!

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes År 2008 Årg 21 Nr 3 Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes Bästa Diabetes-kollega! Hjärtligt välkomna till vackra Härnösand vid porten till Höga kusten den 15-16 maj 2008. Programmet

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING

FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING FÖRKORTA RESAN FRÅN SYMTOM TILL DIAGNOS MED HJÄLP AV ONLINE SCREENING Sofia Ernestam Reumatolog, Karolinska universitetssjukhuset Registerhållare SRQ Projektledare 4D artriter Sofia Svanteson, Grundare

Läs mer

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev vintern 2012

Hunden i Söderköping. Nyhetsbrev vintern 2012 Hunden i Söderköping Hundföretagare i samarbete Det mesta för din hunds bästa AlphaOhm Fysioterapi Carinas Hundvård Catharinas Agilitycenter Hundforum Hund & Katt shopen Pensionat Tass & Hov Nyhetsbrev

Läs mer

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016

Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 I Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 Ätstörningar - bakgrund och behandling, VT 2016 KURSLEDARE Är du intresserad av fördjupade kunskaper om ätstörningar? Denna kurs ger dig möjlighet att

Läs mer

PARTNER? SNARKAR DU BESTÄLL DITT INFORMATIONSMATERIAL HOS RESMED

PARTNER? SNARKAR DU BESTÄLL DITT INFORMATIONSMATERIAL HOS RESMED SNARKAR DU ELLER DIN PARTNER? RESMED HAR TAGIT FRAM ETT INFORMATIONSMATERIAL FÖR ATT SPRIDA KUNSKAP OM SNARKNING & SJUKDOMEN SÖMNAPNÉ BESTÄLL DITT INFORMATIONSMATERIAL HOS RESMED INNEHÅLL Utbildningsmaterial

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys

Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys 8-10 mars 2016 Rättspsykiatrisk utredning och vård KURSLEDARE En stor andel av de personer (50-75 %) som genomgår rättspsykiatrisk

Läs mer

Den sockersjuke Värmlänningen 11 12 september 2014 Sunne

Den sockersjuke Värmlänningen 11 12 september 2014 Sunne Fotograf: Herman Hamnqvist Till: Verksamhetschef/Huvudman och läkemedelskommitté. Kopia av inbjudan skickas till målgrupp angiven i inbjudan. Juni 2014 Inbjudan till terapiinriktad utbildning Den sockersjuke

Läs mer

Utbildningsprocessen

Utbildningsprocessen Utbildningsprocessen Planering av utbildning Innehåll i utbildningen Under ett möte med vårdnära service arbetsgrupp informerar utbildningsansvarig att det ska skräddarsys en utbildning till vårdnäraservice

Läs mer

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut.

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut. NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI Hjärtsjukvård Forskning Utveckling Omvårdnad Nytt om kvinnohjärtan Deto 2 x AMI studien Specialistsjuksköterskans roll HLR Etiska riktlinjer Det senaste inom koronarangio

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

PIF. Nacka öppenvårdsmottagning. - Telefontillgänglighet

PIF. Nacka öppenvårdsmottagning. - Telefontillgänglighet PIF - Telefontillgänglighet Nacka öppenvårdsmottagning Ett arbete gjort av: Jonny Larsson, Marie Haking, Helena Ruokonen-Johansson, Lena Thörner, Karin Wohlmer Tel: 08-718 66 00 Telefontillgänglighet på

Läs mer

Åsa Österlund-Modalen, Läkare på Aleris FysiologLab Riddargatan studerar en patients sömnregistrering. om stora patientgrupper

Åsa Österlund-Modalen, Läkare på Aleris FysiologLab Riddargatan studerar en patients sömnregistrering. om stora patientgrupper Nyhetsbrev nr 4 2010 Invigning av Träffpunkt Sömn på Vasa Apotek Succé och ett besökarantal långt över förväntning blev resultatet när TPS öppnade upp i Vasa apoteks lokaler i centrala Stockholm den 25

Läs mer

MA-SEMINARIET. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium! Välkommen till. 7-8 Maj Grand Hotel i Lund

MA-SEMINARIET. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium! Välkommen till. 7-8 Maj Grand Hotel i Lund Välkommen till MA-SEMINARIET 7-8 Maj Grand Hotel i Lund MA-systems kunskapsseminarium kring logistik, säkerhet, lagerhantering och arbetsmiljö är lika fullspäckat som alltid. Två dagar som ger dig möjlighet

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Den diabetessjuke Värmlänningen Sunne 6-7 april 2017

Den diabetessjuke Värmlänningen Sunne 6-7 april 2017 Till: Verksamhetschef/Huvudman och läkemedelskommitté. Kopia av inbjudan skickas till målgrupp angiven i inbjudan. Februari 2017 Inbjudan till terapiinriktad utbildning Fotograf: Herman Hamnqvist Den diabetessjuke

Läs mer

KRAFT TRÄNING RESULTAT FÖR ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE

KRAFT TRÄNING RESULTAT FÖR ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE KRAFT & RESULTAT TRÄNING FÖR ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! Denna Kraft & Resultat Träning syftar till att göra dig kapabel att leda ditt företag alt.

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt Klienternas utmärkande tankar om kliniken Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt En av kärnpunkterna till att kunderna tar hjälp av er klinik är att kiropraktik kort och gott har hjälpt dem. Som ni

Läs mer

Esther strategidag. Nyhetsbrev oktober 2014. Esther förbättringscoach. Anhörigstöd. Förbättrad sårvård i Tranås miljöpris. Beslutsstöd i Örebro

Esther strategidag. Nyhetsbrev oktober 2014. Esther förbättringscoach. Anhörigstöd. Förbättrad sårvård i Tranås miljöpris. Beslutsstöd i Örebro Tisdagen den 7 oktober ägde årets strategidag rum på Träcentrum i Nässjö. Nyhetsbrev oktober 2014 Esther strategidag Esther strategidag hölls än en gång med stort engagemang och många deltagande. 110 personer

Läs mer

PRAKTISK INFO. Yoga kan lära dig bli mer medveten om nuet, ge dig mer glädje samt inre lugn och frid.

PRAKTISK INFO. Yoga kan lära dig bli mer medveten om nuet, ge dig mer glädje samt inre lugn och frid. PRAKTISK INFO Plats bokas i Tidsbokare på hemsidan Kösystem finns, avboka plats senast en timma innan klass vid förhinder. Kom i tid, om du ej meddelat att du är sen släpps din plats till ev. drop-in-elev

Läs mer

Utbildning Scenarioinstruktör. Metodikum

Utbildning Scenarioinstruktör. Metodikum Utbildning Scenarioinstruktör Program 8.00 Introduktion, Presentation, förväntan Teori: Begrepp Olika möjligheter: SimMan, Nursing Anne, SimPad Fika Vuxenlärande Pedagogik Simulering Teknik Realism 11.30

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

Patienten i centrum. Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning FUB Malin Nystrand

Patienten i centrum. Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning FUB Malin Nystrand Patienten i centrum Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning 2016-10-22 FUB Malin Nystrand Vad jag skall prata om Kroppen och hälsan är viktigt Varför kan det vara

Läs mer

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2012 06 18 Charlotta Sävblom specialistläkare, med.dr. Projektledare Diagnostiskt centrum, RCC Syd Hälso och sjukvårdsstrateg

Läs mer

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård IMR-programmet sjukdomshantering och återhämtning 1 projektet Bättre psykosvård 2 Vad är IMR-programmet? IMR-programmet är ett utbildningsprogram för den som har en psykisk sjukdom. Genom att lära sig

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

EKG- och spirometritolkning

EKG- och spirometritolkning UPPSALAKURSERNA EKG- och spirometritolkning samt översikt av övriga undersökningsmetoder inom klinisk fysiologi Uppsala universitet bjuder in till utbildning 1-4 juni 2015 i Uppsala God kunskap i EKG-

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar Gruppledarutbildning Nyhet! Överviktiga barn och ungdomar Aktuell forskning om övervikt hos barn Prevention hur fånga upp barn i riskzonen? Behandling och behandlingsansvar inom BVC och skolhälsovården

Läs mer

MIKR bladet. RIKSFÖRENINGEN för MIKROBIOLOGI nr 1 2011

MIKR bladet. RIKSFÖRENINGEN för MIKROBIOLOGI nr 1 2011 MIKR bladet RIKSFÖRENINGEN för MIKROBIOLOGI nr 1 2011 Nu har vi klivit in i 2011 med ett nytt år framför oss. Känns spännande och inspirerande. Med en tillbakablick på 2010, så var det Göteborg som arrangerade

Läs mer

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium!

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium! V Ä L K O M M E N T I L L M A - S Y S T E M S KUNSKAPS- SEMINARIUM 1 2-1 3 M A J G R A N D H O T E L I L U N D Truckutbildning, säkerhet, nya lagar och regler, lagerhantering, logistik och arbetsmiljö

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?!

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?! $.87(1 AKUTEN Introduktion: Det här dramat handlar om mannen som låg vid Betesdadammen och väntade på att få hjälp ned i en bassäng. Det var nämligen så att när vattnet kom i rörelse så hade vattnet en

Läs mer

KLINISK MEDICIN 1 Termin 6 Lund. Kursutvärdering Besvarad av 37/40 studenter = 90%

KLINISK MEDICIN 1 Termin 6 Lund. Kursutvärdering Besvarad av 37/40 studenter = 90% KLINISK MEDICIN 1 Termin 6 Lund Kursutvärdering Besvarad av 37/40 studenter = 90% Kommentarer TEMADAGAR Tycker du temadagarna fungerar bra i nuvarande form? Ja Svar: JA: 27 st NEJ: 10 st Nej Någon temadag

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Från riktlinjer till effekter

Från riktlinjer till effekter 19 SEPTEMBER 2008 Minnesanteckningar från seminarium Från riktlinjer till effekter Tid och plats 18 september kl 10.00 16.00, Hornsgatan 15, Stockholm. Närvarande Nätverket Hälsa och Demokrati Birgitta

Läs mer

I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare

I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare Erbjudande om behandling inom vetenskaplig studie Ni har möjlighet att delta i en studie där internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT) prövas för att

Läs mer

Ökad kunskap för bättre stöd inom ADHD. Prof em Lars Jacobsson

Ökad kunskap för bättre stöd inom ADHD. Prof em Lars Jacobsson Ökad kunskap för bättre stöd inom ADHD Prof em Lars Jacobsson Antal personer (alla åldrar) som får läkemedel mot ADHD 60000 50000 40000 30000 Läkemedel mot ADHD 20000 10000 0 1985 1990 1995 2000 2005

Läs mer

vid snarkning Näsvidgare Instruktion New Kvar på plats hela natten Vidgar näsan varsamt Kliniskt testad Lindrar även: Nästäppa Torr mun

vid snarkning Näsvidgare Instruktion New Kvar på plats hela natten Vidgar näsan varsamt Kliniskt testad Lindrar även: Nästäppa Torr mun New Näsvidgare Instruktion MegaVent vid snarkning Kvar på plats hela natten Vidgar näsan varsamt Kliniskt testad Extra mjuk komfort Lindrar även: Nästäppa Torr mun Syns ej Känns ej www.snarkskena.nu Bäst

Läs mer

Rapport från NetdoktorPro Nokturi nattkissning

Rapport från NetdoktorPro Nokturi nattkissning Rapport från NetdoktorPro Nokturi nattkissning Introduktion om nokturi Många vaknar en eller flera gånger varje natt och tvingas gå upp och kissa. Tillståndet kallas nokturi och är en av de vanligaste

Läs mer

Stockholms Judoförbund informerar

Stockholms Judoförbund informerar Stockholms Judoförbund informerar Gör som Ekerö JK Den 10 januari kommer Ekerö JK att ha ett arbetsseminarium med sin klubbstyrelse då man går igenom Stockholms Judoförbunds nya Mål och visionen 2015,

Läs mer

Manual. Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi. för primärvården. Reumatikerförbundet

Manual. Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi. för primärvården. Reumatikerförbundet Livsviktig kunskap för dig med långvarig smärta/ fibromyalgi Patientskola i samverkan mellan primärvård och lokala reumatikerföreningar av Cattis Rybo, Monica Nordh Halldén, Monica Heimdahl Manual för

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

SOL-sidan support quality of life

SOL-sidan support quality of life SOL-sidan support quality of life Juli, 2017 BAKGRUND Antalet äldre människor ökar vilket innebär att fler kommer att behöva vård och omsorg i framtiden. Välfärdstjänster och digital teknologi kan förbättra

Läs mer

SLUTRAPPORT. Team: Ögonmottagning Universitetssjukhuset MAS, Bra mottagning 8. Teammedlemmar:

SLUTRAPPORT. Team: Ögonmottagning Universitetssjukhuset MAS, Bra mottagning 8. Teammedlemmar: SLUTRAPPORT Team: Ögonmottagning Universitetssjukhuset MAS, Bra mottagning 8 Syfte med deltagandet i Bra mottagning: Öka tillgängligheten till klinikens glaukommottagning och förbättra arbetsmiljön för

Läs mer

13 nycklar för viktminskning

13 nycklar för viktminskning 13 nycklar för viktminskning En kalori är INTE en kalori Tänk på din viktresa de senaste åren. Ställ dig frågan: "Var min vikt ett problem för mig förra månaden också? För ett halvår sen? Ett år? Fem år?

Läs mer

Övervikt och fetma 2017

Övervikt och fetma 2017 Övervikt och fetma 2017 kunskap, vård och behandling kunskap utveckling inspiration Risker, genetisk känslighet och resultat av olika behandlingsmetoder vad kan vi lära från aktuell forskning? Uppdatera

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten

Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten Kultur för seniorer Kultur och hälsa i Västerbotten TEMA MUSIK Utbildning av kultur- och aktivitetsinspiratörer (dag 3 av 3) Uppföljning Plats: Hotell Lappland, Lycksele Dag/tid: onsdag 27 maj kl 20.00

Läs mer

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI Du är inbjuden till... 2016 MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 22 januari är det dags för HR-Dagen på Scandic Triangeln i Malmö. Vi hälsar er varmt välkomna

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Susanna Calling Med dr, ST- läkare CPF, VC Bokskogen

Susanna Calling Med dr, ST- läkare CPF, VC Bokskogen Susanna Calling Med dr, ST- läkare CPF, VC Bokskogen Epidemiologi Hälften av svenskarna är överviktiga 14% är obesa Vanligare hos män än kvinnor Vanligare i glesbygd Vanligare vid låg utbildning och låg

Läs mer

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 Transkulturellt Centrum inbjuder till fördjupningskurs i Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 behandling i den mångkulturella vården Innehåll Transkulturell psykiatri är ett kunskapsområde inom

Läs mer

Patientens upplevelse av obesitaskirurgi

Patientens upplevelse av obesitaskirurgi Patientens upplevelse av obesitaskirurgi My Engström Specialistsjuksköterska i kirurgi, Medicine doktor Gast.lab, Kirurgen, SU/Sahlgrenska & Avd. f. Gastrokirurgisk forskning och utbildning & Institutionen

Läs mer

Hur det började. Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv. Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar

Hur det började. Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv. Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar Hur det började Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar Läkartidnigen 30-31 2001 Cecilia Björkelund, professor, distriktsläkare

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Motivation till hälsa

Motivation till hälsa Motivation till hälsa En kurs om hur man ska förändra och förbättra sin livsstil och behålla den livet ut. Resultat från hälsoenkät 9 Anita Engström Livsstilspedagog www.kiruna.fhsk.se MOTIVATION TILL

Läs mer

Diabetes typ-2 patienter - June 2008

Diabetes typ-2 patienter - June 2008 Diabetes typ- patienter - June 008 1 Bara en släng av socker? En undersökning från Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård Malmö, september 008 Diabetes typ- patienter - June 008 Bakgrund Personer

Läs mer