År 7 svenska: Vad härligt att tala!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "År 7 svenska: Vad härligt att tala!"

Transkript

1 År 7 svenska: Vad härligt att tala! Eller? Namn: klass: Syfte: att stärka elevernas säkerhet att tala vid muntliga framföranden i och utanför skolan Mål: att bli säkrare talare och högläsare i liten såväl som stor grupp Varje lektion utser gruppen en gruppansvarig som nästa lektionstillfälle byts ut så att alla får ha gruppansvaret. Den gruppansvarige ser till att: alla kommer till tals i gruppen, alla får läsa en bit var då aktuellt, alla redovisar uppgifter som gjorts, talvolymen är på lagom låg nivå för arbetsrons skull och ev. annat. Medtag skönlitterär bok till varje lektion. Om det blir tid över kan du läsa. Varje läspass läses en bit ½-1 sid. högt för någon i gruppen - skriv in på din högläsningslista (i slutet av häftet) och be den person som lyssnat att signera din högläsning. 1.a Vad tycker du om att tala inför större grupp? Markera på skalan 1-10 där 1=läskigt och 10= kul b. Det gamla ordspråket lyder: Att tala är silver och tiga är guld men borde det inte vara att Tiga är silver och tala är guld? Vad menas med ordspråket? Vad tycker ni? c. Vilka känslor kan uppkomma hos personer då man ska tala inför stor grupp? Vad beror dessa på tror ni? Diskutera i gruppen. Skriv ner era tankar. Alla skriver. 2. Dra lapp från kuvert. I grupp ska ni nu få berätta om ett ord utan att nämna vilket det är. Kompisarna gissar. Hur gick övningen? Var den svårt, lätt annat? Motivera ert svar tack. 3. Vilken är er favoritårstid? Fundera. Vi kör rundan i helklass:ställ dig upp vid din plats och berätta! Motivera ditt svar. Hur gick det? Var det svårt, lätt, annat? Motivera ditt svar tack. Alla berättar i gruppen. 4. Talat och skrivet språk: Vad finns det för skillnader? Diskutera i er grupp och skriv ner era tankar i två spalter: skrivspråk - talspråk. Alla skriver. 5a.Läs s Fundera över på vilket sätt ni uttrycker er till era kompisar, er rektor, er äldre släkting. Vad kommer ni fram till? Skriv ner era tankar. b. Arbeta med Tala Skriva sid.26 i häftet. Alla skriver ner svaren. 6. a Skriv 5-10 rader per person individuellt där ni gratulerar ovan nämnda personer el. egen vald person.

2 b. Då ni är klara läser ni upp era gratulationshälsningar i gruppen. Använd er av era nyvunna kunskaper (sid.26-27)då ni läser upp era hälsningar. Tala högt (lagom) och tydligt c. Gruppen diskuterar vilka skillnader som uppkommit beroende på vem mottagaren av hälsningen var. Skriv ner vad ni kommit fram till. d.*om du hinner kan du skriva en extra födelsedagshälsning till annan, valfri person, t.ex. till någon idol, tomten, Barack Obama, el. till din mamma eller pappa. 7.Uppdrag A: Ring ett telefonsamtal till en affär, till ett företag, till en resebyrå, till sjukvårdsupplysningen eller annan plats och ställ någon fråga. Fundera innan över hur du ska presentera dig, vilken fråga som ska ställas och hur du ska på ett trevligt sätt avsluta samtalet. A och o är att vara artig och trevlig! Ex. på vad du kan fråga om: öppettider på helgen, hur gammal man måste vara för att söka extrajobb på aktuellt företag, hur man gör om man vill söka sommarjobb där, beställa en resekatalog (ha din aktuella adress redo), fråga om ett pris på någon vara, fråga om svininfluensan eller annan åkomma, egna brillianta idéer. Berätta hur telefonsamtalet gick i din grupp. Fyll i uppdragskort i slutet av häftet tack. 8. Berätta för varandra: ta en lapp från Annas kuvert och fundera ett par minuter på vad ni ska säga. Berätta. Om ni har tid ta gärna en lapp till var och berätta. Utvärdering: hur gick det att berätta? Var och en skriver ner sitt svar. 9. Berättelse i grupp: er uppgift är att fantisera ihop ett brev tillsammans. Varje deltagare säger endast ett ord i taget och ordet går runt flera varv tills brevet betraktas som färdigt. Det gäller att vara uppmärksam och hänga med vad som sägs i brevet. Det är viktigt att vara snabb och inte tänka efter (för länge) för då stannar brevet av och det blir svårare att få det att hänga ihop. Förslag på brev: kärleksbrev, semesterbrev, klagobrev, egna förslag. Gör detta en gång muntligt. Sedan har ni ett papper där ni gör samma sak en gång till fast skriftligt. Brevet skickas då runt mellan deltagarna. Läses upp i helklass. Alla läser. 10 a. Pojkars och flickors tal. Diskutera i gruppen: Skiljer sig killars sätt att tala från tjejers? Om ja, ge ex. på vilka sätt de skiljer sig åt. Skriv ner era tankar. Alla skriver. b.läs sid.28 och diskutera påståendena och andra tankar ni fått då ni läst texten. Skriv i punktform vad ni kommer fram till i gruppen. Alla skriver. 11 a.att läsa högt. Vilka känslor finns för högläsning i gruppen? Diskutera. Utan att nämna namn talar ni om vad gruppen kommit fram till. Alla skriver. b.läs sid.29 högt i gruppen. Turas om att läsa. Alla gruppmedlemmar läser stycket Finns Loch Ness-odjuret? och övar på betoning och pausering. c. Arbeta vidare med rutan sid.29. Läs upp för er lärare. 12.Skriv små lappar, förslagsvis tre var, med olika känslor på och lägg i ett kuvert som ni får från Anna. Dra en lapp från kuvertet, ta en sida ur vilken bok som helst och läs sedan med den aktuella känslan. Ex på olika känslor: nyfikenhet, rädsla, glädje, förälskelse, ilska, oro, Alla läser. Utvärdera övningen: hur gick den? Var den svår, lätt, annat? Motivera ditt svar tack.

3 13. Högläsning i grupp av sid ,senare i klass. Följ instruktionerna i rutorna. Då du arbetar med nummer fyra sid. 31 arbetar du individuellt. Öva flera gånger på din text och läs sedan upp den för gruppen. 14.Uppdrag B : läs vidare i din skönlitterära bok- öva på att högläsa två sidor. Läs sidorna för din förälder eller annan vuxen hemma. Be denna person signera nedan samt skriva en kort kommentar om det lästa: Jag har lyssnat på texten min dotter/son läst - signatur: Kommentar till högläsningen: 15.Dialogläsning: läs sid först individuellt och sedan två och två. Ta tillvara på informationen i rutan högst upp på sidan a.Tala så att andra lyssnar. Vilka knep använder en talare för att få publiken intresserade av det som berättas? Diskutera i gruppen och skriv ner era förslag. b. Läs sid Svara på frågorna i rutan sid Finns det andra sätt att tala än med munnen? Diskutera och skriv ner era förslag. Alla skriver. 18 a. Hur visar man olika känslor och annat utan att använda ord? Hur visar du att du: är förbannad, är glad, flirtar, vill uppmuntra någon, inte vet ett svar, ljuger, tycker att någon är dum, egna idéer. Diskutera. Skriv ner era svar tack. Alla skriver. b. Öva och spela upp en sketch i gruppen där ni använder mycket kroppsspråk i stället för ord. 19. Uppdrag C: se en nyhetssändning: berätta i gruppen om ett valfritt inslag och tala om vad du har för åsikter kring det du sett. Skriv stödord till en inledning ett mittparti en avslutning med egna tankar 20. Läs Vad är en god talare?. Skriv ner de fem råd du får i rutan sid. 37. Dessa tas tillvara på då du utför ditt nästa taluppdrag, denna gång inför klassen. 21.Du ska nu berätta om något för klassen. Talet ska vara 1-3 min. långt, varken kortare eller längre, så ta tid. Tanken är att du ska ta tillvara på alla tips du fått till hur du kan bli en bättre talare och visa upp detta för oss åhörare i ett tal. Välj en taluppgift nedan att berätta om eller kom på en egen taluppgift. Om du väljer en egen uppgift vill jag att du presenterar den för mig innan du börjar bearbeta den inför din presentation. Fundera över vad du ska säga. Ställ frågor till dig själv som ska besvaras i talet. Försök göra talet så personligt som möjligt med egna minnen, tankar och åsikter kring det du ska presentera. Var detaljrik och variera ordvalet. Fundera noggrant över talets uppställning: *Inledning: hur ska du fånga publikens intresse *Mittparti : vad är det viktiga som ska sägas?

4 *Avslut: knyt ihop slutet med början, gärna med en personlig åsikt eller tanke Talet presenteras m.h.a. nyckelord/ kortare meningar på små lappar först i liten grupp och sedan i helklass. Förslag till talämnen: *Håll ett tacktal till din bästa kompis, till din pappa, eller till någon annan person som du känner att du vill tacka. Frågorna: varför vill jag hålla talet till just denna person? vilken relation har vi och vilka minnen har vi tillsammans? vad är det jag vill få fram, som jag vill tacka för eller säga med mitt tal? tas upp och besvaras i talet. *Berätta om en favoritsak. Ta med dig den hemifrån och visa upp den för klasskompisarna då du berättar om den. Fokusera på att berätta om varför den är din favoritsak, vilka känslor du har för den.beskriv även gärna den så noggrant som möjligt. Gör även reklam för den för dina klasskompisar. *Berätta om en gång då du blev riktigt rädd, glad, förbannad, besviken eller överraskad. Vad hände - bakgrund? Vilka var inblandade? Vilka känslor hade de inblandade? Hur slutade det? Egna tankar. *Beskriv hur du: lagar något, ryktar en häst, tillagar din favoriträtt, annat. * Berätta i jagform om en person alla känner till som är avbildad i en bok, film, kommer från skolan el annat förslag. Kompisarna får efter din berättelse försöka lista ut vem du föreställde. *Skriv en verklighetstrogen dialog, själv eller tillsammans med en kompis, där du vill meddela publiken något viktigt t.ex. att det är viktigt att ställa upp för sina kompisar. Du övar att uppföra dialogen tillsammans med en kompis. Dramatisera. *Berätta om en bra film/ tv-serie du sett. Läs några filmrecensioner först och härma recensionsstilen då du berättar om just din film/tv-serie. 22 a. Debatt: vad kan debatteras för och emot? Kom på några förslag i gruppen. Förslag till debattämnen:betyg eller betygsfritt, reklam eller ej, snygg eller smart, godistvång eller inte i skolan, Internet:förbud eller tillåt, musik:för- emot, kepsar på lektionerna:ja/nej, ungdomsgårdar: fler- färre, abort: tillåt eller ej, betyg eller betygsfritt, åldersgräns 15 år på bio eller egna beslut, andra idéer. b.skriv en lista med goda argument för emot som stödjer era åsikter c.sortera gruppens argument- för ihop de argument som hör ihop. d.använd argumenten då ni skriver ett kortfattat manus i punktform, så att ni vet vad ni ska ta upp och i vilken ordning. e.fundera sedan på vad ni tror att era motståndare kommer lägga fram för argument. Diskutera hur ni kan bemöta dessa argument på ett bra sätt.

5 23. Öva på att debattera i gruppen på minst tre ämnen. Duellera mot annan grupp. Vi bokar en lektionstid för detta. Vid debattillfället ska du speciellt tänka på att debattera med inlevelse och övertygelse. 24.Utvärdera arbetsavsnittet tala. a.vad tycker du nu om att tala inför större grupp? Markera på skalan 1-10 där 1=läskigt och 10= kul b.förhoppningsvis har du nu markerat en förändring. Fundera över din markering på skalan ovan även om den inte förändrats. Vad kommer du fram till? Extra arbetsuppgifter Spela spelet Med andra ord eller Alfapet. Läs spelreglerna högt i gruppen och börja spela. Meddela din lärare lektionen innan om ni väljer denna uppgift så att spelen kan tas med. Håll ett extra tal. Be Anna om en stencil och arbeta mer med kroppsspråk i grupp. Ta med intressanta artiklar till gruppen oh dramatisera dessa inför klassen. Läs Att intervjua sid. 39. Boka tid med någon person som kanske har ett intressant yrke eller ett speciellt intresse som du skulle vilja veta mer om. Du kan boka ett möte el. utföra intervjun via telefon/datorn. Förbered dig noggrant. Spela in intervjun om du har möjlighet och den intervjuade godkänner detta annars antecknar du och sammanställer dina anteckningar till en berättande text (ej fråga svar) Ta tillvara på tipsen på sid. 39. Egna förslag till taluppgift

6 A Namn på dig som utför uppdrag: 1.Taluppdrag: 2.Beskriv hur uppdraget utfördes - förberedelser och utförande: 3. Utvärdering av taluppdraget: Hur gick det? Motivera ditt svar tack. 4.Berättat för gruppen om uppgiften ovan. Annan gruppmedlem signerar att berättelsen utförts på ett förståeligt sätt. Något extra? Signatur: C Namn på dig som utför uppdrag: 1.Taluppdrag: 2.Beskriv hur uppdraget utfördes - förberedelser och utförande: 3. Utvärdering av taluppdraget: Hur gick det? Motivera ditt svar tack. 4.Berättat för gruppen om uppgiften ovan. Annan gruppmedlem signerar att berättelsen utförts på ett förståeligt sätt. Något extra? Signatur:

7 Högläsning ta tillvara på det du lärt dig då du högläser Tillfälle 1 Tillfälle 2 Tillfälle 3 Tillfälle 4 Tillfälle 5 Tillfälle 6 Tillfälle 7 Tillfälle 8

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen.

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Om ungdomars självkänsla Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Inledning Om ungdomars självkänsla är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film drygt tio minuter lång som berör stora

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

samtalshandledning till Samtal med barn och ungdomar

samtalshandledning till Samtal med barn och ungdomar samtalshandledning till Samtal med barn och ungdomar 1 samtalshandledning inledning inledning När ingen lyssnar blir jag både arg och ledsen. Då gömmer jag mig. Men om ingen kommer så gömmer jag mig på

Läs mer

UNDERVISNINGSTIPS. - Diskussioner - Längre diskussioner. Korta diskussioner. Korta diskussioner. Korta diskussioner

UNDERVISNINGSTIPS. - Diskussioner - Längre diskussioner. Korta diskussioner. Korta diskussioner. Korta diskussioner - Diskussioner - Korta diskussioner Korta diskussioner Korta diskussioner Längre diskussioner Bikupa 2-5 disutera i ett par upp till tio minuter ett ämne. Ev. be dem formulera frågor till läraren. Även

Läs mer

Metoder för att skapa delaktighet

Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Metoder för att skapa delaktighet Presentation- och Lära känna-metoder Ballongen Dela upp gruppen två och två, ge varje par två ballonger och en penna som fäster på ballongen.

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

GESTTILLSTÅND PANIKÅNGEST MANODEPRESSIVITET DEPRESSIVITET ANO PSYKISKT SJUK. Berättelser ur verkligheten. Studiehandledning till

GESTTILLSTÅND PANIKÅNGEST MANODEPRESSIVITET DEPRESSIVITET ANO PSYKISKT SJUK. Berättelser ur verkligheten. Studiehandledning till Studiehandledning till Berättelser ur verkligheten PRESSIONPANIKÅNGEST PANIKÅNGEST MANODEPRESSIVITET SJUK TILLSTÅND PSYKOS ESSION TÖRNINGAR PANIKÅNGEST PSYKISKT MANODEPRESSIVITET GESTTILLSTÅND TILLSTÅND

Läs mer

Retorik = konsten att övertyga

Retorik = konsten att övertyga Retorik = konsten att övertyga Lite retorikhistoria Retorik betyder talarkonst, vältalighet och vältalighetslära. Aristoteles kallade retoriken läran om konsten att övertyga. Retorik är läran om hur man

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Juniorsoldaternas löften

Juniorsoldaternas löften U n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l Juniorsoldaternas löften F rälsningsarméns Ungdomsenhet 2005 Juniorsoldat en ung medlem i Frälsningsarmén Det du, ledare, nu håller i din hand är ett exempel

Läs mer

Effektiv presentationsteknik

Effektiv presentationsteknik STUDIEHANDLEDNING FÖR KURSER OCH STUDIECIRKLAR TILL BOKEN Effektiv presentationsteknik av Rune Nilsson BOKFÖRLAGET ROBERT LARSON AB Box 6074 121 06 JOHANNESHOV tel 08-732 84 60 fax 08-732 71 76 e-post:

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Tips för en bra redovisning

Tips för en bra redovisning Tips för en bra redovisning Hej på er! Jag heter Antoni och jag får människor att bli bättre på att tala och samtala. Kommunikation alltså. Jag tänkte bjuda på några enkla och effektiva tips på hur du

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det GUNILLA CARLSSON KENDALL Snubbel tråden ADHD Så funkar det Bruksanvisning Till alla mammor och pappor eller andra vuxna: Läs gärna en liten bit i taget tillsammans med barnet. Hjälp till att hitta svaren

Läs mer

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden om Muntlig presentation Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber Studieverkstaden Inledning I din utbildning ingår troligen muntliga redovisningar och presentationer. Här har

Läs mer

Mysterier och modiga barn

Mysterier och modiga barn 1 Mysterier och modiga barn MUNTLIGT BERÄTTANDE 1 Blodet droppar A När du lyssnar på någon som berättar är det nästan som om du spelar upp en film i huvudet. Rita en händelse du såg när du lyssnade på

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola. Författare: Clara Holmberg

I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola. Författare: Clara Holmberg AV-nr 101022tv 1-3 I en klass för sig I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola Författare: Clara Holmberg Inledning: Programserien vill inspirera till diskussion kring olika teman, stärka identiteten

Läs mer

att starta Lycka till!

att starta Lycka till! att starta feministcirkel Feministcirklar utgår först och främst från vad de som vill delta i cirkeln har lust att prata om, eller göra, så det bästa är att bygga upp varje cirkel speciellt för just er

Läs mer

SÖKA ARBETE. Tips på vägen.. Uddevalla Gymnasieskola Studie och Yrkesvägledning

SÖKA ARBETE. Tips på vägen.. Uddevalla Gymnasieskola Studie och Yrkesvägledning SÖKA ARBETE Tips på vägen.. Uddevalla Gymnasieskola Studie och Yrkesvägledning SÖKA ARBETE Samhället och arbetsmarknaden förändras i rasande tempo, människor byter oftare arbete och karriär, livslånga

Läs mer

en hjälpande hand studiehandledning

en hjälpande hand studiehandledning en hjälpande hand studiehandledning Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel består av 3-15 personer. Det

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Att följa lärande formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Bakgrund En del reformförsök i skolan har varit ineffektiva (oavsett nivå), eftersom det finns tre avgörande frågor

Läs mer

Skapa möten ett inspirationsmaterial för möten mellan ungdomar och beslutsfattare

Skapa möten ett inspirationsmaterial för möten mellan ungdomar och beslutsfattare Skapa möten ett inspirationsmaterial för möten mellan ungdomar och beslutsfattare Skapa möten ett inspirationsmaterial för möten mellan ungdomar och beslutsfattare Innehåll Förord 4 Konsten att skapa

Läs mer

Förenings. NF-aren. Teater. UNF-träf. UNF-resa. boken. Värva PLANERA VERKSAMHET. Ett studiematerial om att planera bra verksamhet i UNF

Förenings. NF-aren. Teater. UNF-träf. UNF-resa. boken. Värva PLANERA VERKSAMHET. Ett studiematerial om att planera bra verksamhet i UNF R E T TE 7 I V I KT A 2 1 f UNF-träf 8 4 Förenings boken 3 10enings- 9 Värva f UNF-träf 22 Värva 29 18 17 16 15 11 För boken 23 30 6 5 25 24enings- NF-aren U n e r a UNF- 12 Teater 14 13 20 19 26 27 21

Läs mer

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv.

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Översikt De fem djuren...5 min Repetition av träff 4, 3, 2 och 1...10 min Genomgång av att öva mellan träffarna...10 min Dansa jobbig tanke...15 min Festinbjudan...15

Läs mer

Lärarhandledning. Introduktion till kursen

Lärarhandledning. Introduktion till kursen Swedish 875 Introduction 876 Lärarhandledning Introduktion till kursen 877 Många ungdomar saknar viktiga färdigheter och egenskaper som de behöver för att lyckas i arbete och studier. Genom vår forskning

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer