Distriktskongress 2014 Täby, april

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Distriktskongress 2014 Täby, 26-27 april"

Transkript

1 Distriktskongress 2014 Täby, april Verksamhetsberättelse

2 2 (70) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Distriktsstyrelse... 3 Revisorer... 3 Valberedning... 4 Valkommitté... 4 Sammanträden med styrelsen... 4 Samverkan med kommunerna... 4 Personal... 4 Medlemsregister... 5 Medlemsantal... 5 Distriktskongress... 6 Valkonferens... 6 Kampanj... 6 Studier... 7 Webb och sociala medier... 8 Kommunala gruppen... 8 Fackliga Utskottet... 9 Internationella utskottet Seniorutskottet Första maj Talarförmedling Slutord Bokslut Bokslut 2013 Landstingsgruppen Bokslut 2013 för Tidningsföreningen UPA Revisionsberättelse Distriktsstyrelsens förslag till bokslutsdispositioner Länsriksdagsgruppen Landstingsgruppen Landstingspolitiken under året Kyrkopolitiska utskottet /Stiftsfullmäktige Vårt arbete i Europaparlamentet Verksamhetsberättelse Stockholms läns SSU-distrikt S-kvinnor Stockholms läns verksamhetsberättelse... 70

3 3 (70) Distriktsstyrelse Mikael Damberg Solna ordförande (t.o.m 27/4) Helene Hellmark Knutsson Sundbyberg vice ordförande (t.o.m 27/4) Helene Hellmark Knutsson Sundbyberg ordförande (fr.o.m 27/4) Robert Noord Haninge vice ordförande (fr.o.m 27/4) Leif Nysmed Huddinge facklig ledare Lotta Håkansson Harju Järfälla studieorganisatör Jens Sjöström Botkyrka ledamot Tove Sander Danderyd ledamot Boel Godner Södertälje ledamot Lars Bryntesson Sigtuna ledamot Katarina Berggren Botkyrka ledamot Anders Johansson Sigtuna ersättare Ann-Christine Furustrand Österåker ersättare Bo Krogvig Sundbyberg ersättare Anna Ljungdell Nynäshamn ersättare Khashayar Farmambar Nacka ersättare Natalie Sial SSKF Stockholms län adjungerad Lilian Lama Tro och Solidaritet adjungerad Erika Ullberg SLL Stockholms län adjungerad Lars Dahlberg SLL Stockholms län adjungerad Alexandra Völker SSU adjungerad Carina Paulsson LO-distriktet adjungerad Åsa Westlund EU-parlamentet adjungerad Yilmaz Kerimo Riksdagen adjungerad Revisorer Ordinarie Hans-Erik Salomonsson, Sundbyberg Åsa Karlberg, Haninge Christer Hedberg, Värmdö Ersättare Ralf Lennholm, Norrtälje Natalie Sial, Huddinge Tommy Eklund, Salem Från och med 2003 köper distriktet även revisorstjänst från företaget KPMG.

4 4 (70) Valberedning Ordinarie Bo Johansson, sammankallande Gun Eriksson, Sigtuna Olle Jansson, Norrtälje Christina Axelsson, Huddinge Yilmaz Kerimo, Södertälje Ersättare Annika Andersson Ribbing, Värmdö Jan Jogell, Sundbyberg Azadeh Rojhan Gustavsson, SSU Pelle Svensson, Haninge Jenny Hjalmarsson, Solna Valkommitté Ann-Marie Högberg, sammankallande Barbro Cederqvist, Nacka Boel Godner, Södertälje Christian Bengtzelius, Järfälla/fackliga utskottet Hans Strandin, Vallentuna Helene Hellmark Knutsson, distriktsordförande Joakim Jonsson, Sollentuna Natalie Sial, S-kvinnor Tobias Gärdås, SSU-distriktet Sammanträden med styrelsen Distriktsstyrelsen har haft 13 protokollförda sammanträden. Samverkan med kommunerna Det har varit regelbundna träffar med AK-ordföranden under året. Det finns en stor samsyn på det framtida samarbetet mellan arbetarekommunerna och partidistriktet. Personal Nils Vikmång Cecilia Palmsäter (tjänstledig) Mika Metso Sofie Ågren Susanne Engzell Ingrid Rudin Signhild Petrén Joakim Berglund Helene Larsson Thore Nyman

5 5 (70) Medlemsregister Under 2013 var personal från partidistriktet ute i lokalorganisationen och utbildade nya användare av medlemsregistret. De personer som inte har betalat sin avisering för 2013 kommer att bli uteslutna under april månad Medlemsantal Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Lidingö Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentun Solna Sundbyberg Södrtälje Tyresö Täby Upplands-Bro Upplands Väsby Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Summa

6 6 (70) Distriktskongress Distriktskongress genomfördes den 27 april på Scandic Hotell i Sollentuna. Det var motionsbehandling i vanlig ordning och seminarier genomfördes. Fyra seminarier genomfördes på teman; Kollektivtrafik bostäder Helene Hellmark Knutsson Uppdrag framtid Ebba Östlin Stockholm ledande inom Life Science Åsa Westlund Växande näringsliv i en växande region Roger Hällhag Valkonferens Distriktets valkonferens genomfördes den 24 november i ABF-huset. Kandidatlistorna till landsting och riksdag fastställdes i största samförstånd. Kampanj Under 2013 genomfördes en valrörelse och tre kampanjer i hela regionen. Kyrkovalet, bostäder, skola och jobb. Bygg mer! I början av året, 4-17 mars, genomfördes en regional bostadskampanj. Målsättningen var samtal om vikten av att bygga mer i Stockholmsregionen, främst små hyresrätter. Nytt för denna kampanj var möjligheten att genomföra en egen insats. I praktiken var skillnaden från tidigare att vi öppnade upp för fler än arbetarekommunerna att beställa material. Enskilda foldrar skickades i brev upp till 50 st. Detta blev ett populärt inslag i kampanjen i båda partidistrikten. Kampanjens målsättningar var (resultat inom parantes) ska ha sett kampanjen (Resultat: ) ska ha interagerat med kampanjen (Uppnått) nya följare (750) - En insats per områdesorganisation och arbetarekommun (39 st) (Uppnått) - Totalt 50 insatser (Uppnått) - 50 medlemsinsatser (45 rapporterade) - 20 nya medlemmar (Uppnått) Låt barnen lära mer! Vårens regionala kampanj handlade om skolan. Den bestod av två delar, expertkonsultation och dialogkampanj. Konsultationen bestod i att våra skolpolitiker träffade lärare, föräldrar och rektorer för att prata om och hämta in förslag för en bättre skola i mars och april. Förslagen som kom in utgjorde en del av det dialogmaterial vi sedan gick ut med till väljarna under de två första veckorna i maj. Kampanjen lyckades mycket väl och användes i hela regionen, där vi är i

7 7 (70) majoritet och i opposition, från norr till söder, öst till väst. Det vi inte lyckades med under kampanjen var föräldra- och elevmöten. Kampanjens målsättningar var (resultat inom parantes) Konsultation: 70 genomförda konsultationer i regionen. (Uppnått, dock ej redovisat) Dialogkampanj: 39 lokala dialoger som behandlar framtidens skola. (uppnått) 20 föräldramöten om framtidens skola. (Ej uppnått) 10 elevmöten om framtidens skola, tillsammans med SSU. (Ej uppnått) En jobbigare morgon men ett betydligt bättre liv Höstens stora kampanj utgick från Socialdemokraternas budgetförslag med fokus på jobb och då främst jobb åt unga. Namnet på kampanjen syftade till vårt förslag om 90-dagarsgaranti för unga. Totalt genomförde partidistriktet sex regionala dörrknackningstillfällen som vi hjälpte till att mobilisera inför. Intresset var stort och många valde att knacka dörr trots mörker och kallare väder. Samtidigt genomfördes ett stort antal företagsbesök i form av praktik runt om i länet med fokus på förutsättningar för företagen att anställa och växa. Målsättningen var samtal i kampanjen. Ca 2000 samtal blev rapporterade och sannorlikt nåddes målet under november månad. En lärdom från denna kampanj är att vi måste bli bättre på att följa upp våra kampanjinsatser och inte bara mobilisera inför. Kampanjens lyckades även med sitt övergripande mål att för oss själva och för väljarna bevisa att vi sätter jobben först. Studier Under 2013 har studieverksamheten fortsatt att samordnas i Stockholmsregionen framförallt då det gäller medlemsutbildningarna för nya medlemmar. Dessa medlemsutbildningar är själva navet i studieverksamheten. Det har under året genomförts ett antal steg 1 och steg 2 utbildningar där medlemmar från stad och län samlats. För att förbättra medlemsmottagandet så har det arrangerats tre utbildningstillfällen om medlemsutveckling. Det har handlat om att stärka de medlemsansvarigas roll samt ge stöd för hur det lokala medlemsmottagandet kan planeras. En utbildning med rubriken Vinna valet i vardagen blev en populär kurs vid årets slut. Det var en utbildning för att öva sig i det enkla politiska samtalet i vardagen för blivande valarbetare. Flera olika seminarier och föreläsningar har anordnats tillsammans med ABF dit medlemmar kontinuerligt blivit inbjudna. Via socialdemokraternas studieportal har föreningar och arbetarekommuner kunnat ta fram eget studiematerial för utbildningar om t ex Framtidspartiet och inför kongressen.

8 8 (70) Webb och sociala medier Webbplatsen socialdemokraterna.se/stockholm genomgick under året ett antal förändringar. För att besökare lättare ska hitta information om vår politik, fick första sidan en ny struktur där politikområdena fick ta utrymmet som tidigare varit plats för partinyheter. Politikområdena fick även en ny form och presenterades i intervjuformat med våra ledande företrädare i Stockholms läns landsting och Stockholms stad. Partinyheter flyttades ned till ett flöde längst ned på sidan. En särskild sida för aktuella kampanjer har skapats, med löpande information om så väl dörrknackningar som Facebookkampanjer. Fler ytor på första sidan används idag också åt att marknadsföra kampanjer. Hemsidan har nu även fått funktionen att skapa responsiva sidor, alltså sidor som kan anpassa sig till olika format, så som smartphone, surfplatta och PC. Det har vi utnyttjat genom att skapa en responsiv kampanjsida för lanseringen av Framtidskontraktet för Stockholmsregionen. Webbplatsen fortsatte under året att vara en samlingsplats för pressmeddelanden, aktuella händelser så som 1 fösta maj och sommartalet, bilder, artiklar och information om partiet och dess företrädare. Webbplatsen hade under året cirka unika besökare, med extra besökstoppar under Första maj och i anslutning till årsmöten och presentation av landstingsbudgeten och stadshusbudgeten. Under 2013 har vi haft flera lyckade kampanjer och insatser i sociala medier. Dessa har innefattat allt från kampanjer om alla barns rätt att välja skola till lila linjens gerillakampanj i våras. Vi har även utvecklat våra metoder genom att på ett lyckat sätt använda oss av bland annat rörligt bild, infografik och citatbilder. Vi har växt med över 5000 nya följare på Facebook, 1000 följare på Twitter och etablerat oss på Instagram. Vi är idag den absolut största etablerade politiska paritet i sociala medier i Stockholmsregionen. Kommunala gruppen Distriktets kommunala grupp har under året bestått av gruppledaren i kommunstyrelsen i länets 26 kommuner, heltidsarvoderade länsföreträdare från landstinget, gruppledaren på länsbänken, länsföreträdare från Europaparlamentet, partidistriktets ordförande, vice ordförande samt första ombudsman Arbetet har letts av ordförande Katarina Berggren, Botkyrka, samt ett presidium som har förberett kommunala gruppens träffar. Presidiet har bestått av: Katarina Berggren, Botkyrka (ordf.) Emil Högberg, Huddinge (vice ordf.) Nina Blomberg, partidistriktet (avslutade uppdraget i februari 2013) Sofie Ågren, partidistriktet (påbörjade uppdraget i mars 2013) Tuva Lund, sekreterare Möten och verksamhet: Stora kommunala gruppen har under 2013 haft två träffar:

9 9 (70) Stora kommunala gruppens vårupptakt hölls på konferenslokal Polstjärnan. Fokus för mötet låg på politikutvecklingsgruppernas arbete och vi fick nulägesrapporter från alla fyra grupper. Joakim Berglund höll en presentation kring Folkrörelse- och kampanjteamets verksamhet. Höstupptakten ägde rum på Skeppsholmens folkhögskola. Gästande var bland annat ekonomisk talesperson Magdalena Andersson, finanslandstingsrådskandidat och partidistriktets ordförande Helene Hellmark Knutsson, Jonas Eliasson trafikforskare KTH. Det anordnades också work shops runt lokala förutsättningar inför valet samt presentation kring budskapsarbete inför valet. Kommunala gruppen har under 2013 genomfört nio möten, varav sex per telefon. De andra träffarna har ägt rum i Sundbyberg, Nynäshamn och i Graverska palatset (sommaravslutning). Fackliga Utskottet Sammansättning Leif Nysmed Facklig ledare DS Ingrid Rudin Partidistriktet ombudsman Daniel Larson Facklig ledare Lidingö Mikko Svensson Facklig ledare Haninge Christina Zedell Riksdagsgruppen Daniel Harc LO distriktet Fackliga utskottet var sammansatt av två fackliga ledare från arbetarekommunerna i Stockholms län, facklig-politiskt ansvarig i riksdagsgruppen samt att LO- distriktet och SSU-distriktet har haft möjlighet att adjungera en person. På detta sätt har vi arbetat med att få igång det facklig-politiska arbetet i arbetarekommunerna samt LO- och SSU- distrikten. Verksamhet Sedan ett par år tillbaka har inriktningen på fackliga utskottets arbete ändrats, från att ha haft fokus på de olika fackliga avdelningarna till att rikta fokus mot Arbetarekommunernas fackligpolitiska samverkan. Kontakten mot de fackliga avdelningarna organiseras numer av LO-distriktet i samarbete med de två fackliga ledarna ifrån Stockholms län partidistrikt och Stockholms Arbetarekommun. Arbetarekommunernas fackliga ledare De flesta arbetarekommuner i länet har idag fackliga ledare och några har fackliga utskott. För att kunna få mer och bättre kontakter med de olika arbetsplatserna och därmed stärka den facklig-politiska samverkan, måste mer kraft och resurser läggas på de fackliga ledarna och LOsektionerna. Under året har Handels avd 20 och Målarnas avd 1 varit organisationsanslutna till partidistriktet.

10 10 (70) Internationella utskottet Följande personer har ingått i internationella utskottet: Lotta Håkansson Harju, sammankallande Malene Schmidt, Huddinge Bugra Merdol, Huddinge Ruben Wågman, Sundbyberg Isabel Lundin, Sundbyberg Roger Hällhag, Nacka Marie Ende, Österåker Adnan Can, Södertälje Ingrid Rudin, ombudsman partidistriktet Internationella utskottet har haft 5 möten under året. Utskottet har genomfört träffar Helene Hellmark Knutsson och Ebba Östlin utifrån de politiska grupperna inför valet där vår ambition från utskottet varit att få in den internationella dimensionen i vår regions politiska planering. Vi har genomfört verksamhet tillsammans med S 2000 i form av två frukostmöten. Några av utskottets medlemmar deltog på ett av ABF anordnat seminarium om Turkiet direkt efter händelserna i Istanbul (26/8). Utskottets ordförande har deltagit på två SI möten som representant för partiet centralt (Portugal i februari och Turkiet i november) Projektet i Kongo-Kinshasa fortsätter och en utbildning genomfördes i Kinshasa i juni. Utbildningen var mycket lyckad och ca 200 personer deltog. Seniorutskottet Följande personer har ingått i seniorutskottet: Egil Johansson, ordförande, Upplands-Bro NilsErik Eriksson, Södertälje Holger Forsberg, Norrtälje Lena Ingren, Botkyrka Roger Karlsson, Österåker Bruno Landstedt, Sigtuna Signe Levin, Solna Rolf Lindblad, Vallentuna Stephanie Listerdahl, Nynäsham Olle Persson, Järfälla, har avgått under året. Ann Mari Rosén, Upplands-Väsby Mona Rudenfeldt, Värmdö Christina Tallberg, Tyresö Yvonne Jansson Hagström, Botkyrka Thore Nyman, verkställande ledamot/ hedersombudsman.

11 11 (70) Utskottet har under året haft 7 protokollförda sammanträden, samtliga i partiets lokaler på Sveavägen. Dessutom omfattande mail- och telefonkontakter. Protokoll, informationsbrev, rapporter och annat material har kontinuerligt distribuerats till ledamöter och andra berörda. Den turbulens och osäkerhet om partiets ledning och inriktning som i någon mån påverkat vårt arbete har nu försvunnit. Vår nye partiledare Stefan Löfvéns tillträde har gett oss bättre underlag och kraft för vår fortsatta verksamhet. Persoligt brev med information om vårt arbete och våra krav har tillställts partiledaren. Distriktsledningens direktiv om samarbete med Stockholms arbetarekommuns äldreutskott har fullföljts med återkommande samplanering. Tillsammans deltog vi med en informationsmonter vid PRO:s äldremässa på finlandsbåten Birka. Arrangemanget blev även denna gång mycket lyckat. Vi hade stor publik och våra samtal, vårt informationsmaterial och en populär enkät med möjlighet att vinna priser uppskattades. Utan tvekan finns i dag stort intresse för vårt parti vilket bådar gott för framtiden. Vår nya distriktsordförande Helene Hellemark Knutsson deltog i vårt möte den 13 juni, vilket blev mycket lyckat. Hon klarlade sin syn på vårt arbete för att främja de äldres frågor och därmed engagera väljare till vårt parti. Vid vårt möte den 28 november presenterades en skiss för vårt valabete Vi kommenterade då även planer och material som vi arbetat med inför valet Eftersom detta val inte blev helt lyckat finns behov av förändringar. En arbetsgrupp utsågs för att ta fram ett komplett förslag till valplan inför nästa utskottsmöte. Gruppen sammanträdde den 19 februari då distriktets förste ombudsman Nils Vikmång medverkade. Partiets mycket goda opinionssiffror är glädjande men det finns ändå anledning att inte nonchalera den mycket stora väljargruppen pensionärer. Bromsen i pensionssystemet gör att pensionerna inte följt den ekonomiska utvecklingen, och den orättvisa beskattningen av pensionsinkomster måste bort. Frågor som med säkerhet påverkar hur de äldre röstar i alla val. LO:s kloka utspel ger oss möjligheter att rätta till ovanstående frågor och därmed vinna pensionärernas förtroende. Tyvärr har vi inte utnyttjat den möjligheten ännu. Våra mål är att skapa rättvisa för pensionärerna och därmed återfå vår del av de närmare 2 miljoner röster som pensionärsgruppen kommer att ha i valet Vi är övertygade att bl. a. detta ger oss möjlighet att återföra partiet till regeringsmakten samt ledning i landsting och kommuner Med ett systematiskt, gott arbete kan vi nå våra mål och vi kommer att utarbeta en omfattande och konkret plan för detta. Första maj Partidistriktet var även i år medarrangör vid Stockholms Arbetarekommuns och LO-distriktets firande av Första maj i Stockholm. Inför firandet annonserades det i tidningen Metro. Vädret var bra och uppslutningen stor. I Stockholm höll LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson ett inspirerande och laddat huvudtal på Norra Latins skolgård.

12 12 (70) Huvudparoll 2013 Jobb och framtidstro I länets arbetarekommuner genomfördes olika Första maj-möten, med eller utan demonstrationståg. Följande talare medverkade i länets arbetarekommuner: Botkyrka Danderyd Ekerö Haninge Huddinge Järfälla Nacka Norrtälje Nykvarn Nynäshamn Salem Sigtuna Sollentuna Solna/Sundbyberg Södertälje Tyresö Täby Upplands Bro Upplands Väsby Vallentuna Vaxholm Värmdö Österåker Christina Zedell Lotta Håkansson Harju Alexandra Völker Erika Ullberg Åsa Westlund Claes Thunblad Helene Hellmark Knutsson Jens Orback inget eget firande, deltog i Södertälje Åsa Westlund Leif Nysmed Björn von Sydow Björn von Sydow Karl-Petter Thorwaldsson Mona Sahlin Natali Sial Wanja Lundby Wedin Camilla Jansson Isabel Lundin Wanja Lundby Wedin Katherine Lindqvist Evin Cetin Ann-Christine Furustrand Talarförmedling Partidistriktet har varit arbetarekommunerna behjälpliga med talarförmedling när så önskats.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 28 (70) Länsriksdagsgruppen Året som gått Under verksamhetsåret 2013 har riksdagsledamöternas fokus varit att förbereda organisationen och politiken för ett regeringsskifte. Det här arbetet har utmärkts bland annat genom framtagande av den sista höstbudgeten för mandatperioden, förberedande av 100-dagars program och val av nya kandidater inför 2014 års val. Arbetet har skett i nära samarbete med partidistriktet och riksdagsgruppen. Riksdagen utgör en viktig besittning för att lyfta regionala frågor som har en nationell förbindelse. Riksdagsledamöterna i Stockholms län har genom motioner från partidistriktets kongress, i samarbete med landstinget och genom kontakt med arbetarekommunerna lyft frågor i riksdagen och presenterat förslag för ett bättre Stockholm och Sverige. Totalt har ledamöterna varit delaktiga i ett 100-tal motioner och ett antal interpellationer och frågor. Riksdagsledamöterna har även medverkat i ett antal framträdanden i nationell- och regionalmedia. Riksdagsledamöterna har under året i stor utsträckning varit delaktiga i det utåtriktade kampanjarbetet som partidistriktet och arbetarekommunerna organiserat. Ledamöterna har varit ute och medverkat i dörrknackning, torgmöten, öppna möten och seminarier. Samtidigt har flera ledamöter även deltagit i arbetsplatsbesök som arrangerats av partiet och lokala organisationer. Under året har ett antal praktiktillfällen även anordnats där ledamöterna fått skugga lärare och förskolepersonal i skolor runt om länet. Länets riksdagsgrupps sammansättning Maryam Yazdanfar (fram till april 2013) Mikael Damberg Björn von Sydow Christina Zedell Tommy Waidelich Ingela Nylund Watz Meeri Wasberg Ardalan Shekarabi (fr. april 2013) Agneta Karlsson (November 2013 December 2013) Yilmaz Kerimo, länsbänksansvarig Riksdagsgruppens styrelse Mikael Damberg Ledamöternas uppdrag Maryam Yazdanfar Ledamot i Krigsdelegationen (fram till april 2014) Ledamot i Finansutskottet (fram till april 2014)

29 29 (70) Mikael Damberg Gruppledare Ledamot i Krisdelegationen Nordiska rådets svenska delegation Riksdagsstyrelsen Utrikesnämnden Valberedningen Björn von Sydow Vice ordförande i Europarådets svenska delegation Ledamot i Valprövningsnämnden Ledamot Krisdelegationen Ledamot i Konstitutionsutskottet Christina Zedell Ledamot i Kulturutskottet Suppleant i EU-nämnden Suppleant i Socialutskottet Tommy Waidelich Vice ordförande i Finansutskottet Suppleant i Skatteutskottet, tom maj 2011 Suppleant i Utrikesutskottet, tom maj 2011 Suppleant i Riksbanksfullmäktige, tom maj 2011 Ingela Nylund Watz Suppleant i Näringslivsutskottet Suppleant i Europarådets svenska delegation, tom april 2011 RIFOs styrelse Representant för Socialdemokraterna i BSPC Meeri Wasberg Suppleant i Socialutskottet Suppleant i EU nämnden Yilmaz Kerimo Ledamot i Civilutskottet Suppleant i Utrikesutskottet Länsbänksansvarig Bänkstöd Länets ledamöter har under 2013 haft Mika Metso som tjänstegörande valkretsombudsman. Mika har bistått med administrativ hjälp till länsbänksansvarig och som en länk mellan partidistrikt och länsbänk.

30 30 (70) Arbetsplatsbesök Riksdagsledamöterna har under året gjort ett antal arbetsplatsbesök runt om i länet. Även skolor har besökts. Besök i Riksdagen Ledamöterna har regelbundet träffat ungdomar från länets gymnasium. Vi har också fått besök av medlemmar i partiföreningar, fackförbund och organisationer i riksdagen. Det har varit mycket uppskattat. Bänkträffar Ledamöterna på bänken har haft som mål att träffas varje vecka. I möjligaste mån har även försteombudsmannen och valkretsombudsmannen från partidistriktet deltagit på mötena. Stockholms läns och Stockholm stads bänkar har träffats även gemensamt vid behov eller när en speciell fråga väckts. Dagordningens återkommande punkter har varit rapport från gruppstyrelsen, partidistriktet och länsbänksansvarige, politiska läget, utåtriktade aktiviteter, motioner, interpellationer, omvärldsanalys, aktuella nomineringar, skolbesök och övriga frågor. Minnesanteckningar har förts och skickats ut till berörda. Motioner, Stockholms läns partidistrikt Motioner B4 Motion om avskaffande av EBO (Lagen om eget boende) Frågan är mycket prioriterad för Stockholms läns riksdagsledamöter. Ett rättvist fördelat etableringsstöd är ytterst viktig för regionen. Ledamöterna har motionerat i frågan och en debattartikel om ämnet skriven av Yilmaz Kerimo och Ingela Nylund Watz publicerades i Svenska Dagbladet i början av året. Motion D1 Kvinnomisshandel pågår 365 dagar om året Kvinnofridsfrågan har lyfts av ledamöterna i riksdagsgruppens arbete och fortsätter att vara en viktig fråga i den politiska dagordningen. Motion D5 Tvinga kommuner att ge skydd till misshandlade kvinnor Frågan om placeringar av personer som utsatts för våld i en nära relationer har lyfts av ledamöterna i länsriksdagsgruppen genom motion i riksdagen. Motion E2 Neutralisera RUT-bidrag för läxhjälp Riksdagsgruppen har genom partiledaren och utbildningsutskottet lyft frågan om läxhjälp för alla, som även varit en viktig fråga i den nationella skolpolitiken för Socialdemokraterna. Motion G1 Läkemedelsbrist hotar patientsäkerhet Länsriksdagsgruppen har genom en motion i riksdagen lyft frågan om läkemedelsbrist och apotekens ansvar. Motion I4 Bostad, en fråga om välfärd Bostadsfrågan är ytterst viktig för regionen och tas upp som en central punkt i den gemmensamma portalmotionen som Stockholms län och stad tillsammans lagt i riksdagen.

31 31 (70) Slutord Efter ett turbulent år 2012 har förtroende för Socialdemokraterna under 2013 ökat i samtliga politiska områden och slår idag regeringens förtroendesiffror på flera områden. Detta är ett bra riktmärke för att året 2013 har på flera sätt varit mycket lyckad. Vi är vi som alla andra laddade inför en rejäl match mot Moderaterna med sikte på regeringsskifte hösten 2014.

32 32 (70) Landstingsgruppen Landstingsgruppens styrelse Ordinarie Dag Larsson, ordförande Helene Hellmark Knutsson, vice ordförande Tove Sander Gizela Sladic Staffan Holmberg Rolf Lindell Adnan Can Lowisa Andersson Ersättare Anita Johansson Robert Johansson Thore Nyman Anna Kettner Adjungerade Erika Ullberg Nils Vikmång Malin Quick Oljelund Nanna Wikholm Anders Lönnberg Åsa Karlberg Lars Dahlberg Johan Sjölander Inger Ros Olle Burell Landstingsgruppens sammanträden Landstingsgruppen har haft 8 sammanträden och en överläggning. Innehållet på gruppens sammanträden beskrivs under rubriken gruppens arbete. Landstingsgruppens styrelses sammanträden Gruppstyrelsen, har adjungerat landstingsstyrelsens S-grupp och har under året haft 8 möten. Landstingsråd och arvoderade politiker Helene Hellmark Knutsson Landstingsråd i opposition med ansvar för allmänpolitiska och finansiella frågor, gruppledare Dag Larsson Landstingsråd i opposition med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, vice gruppledare Erika Ullberg Landstingsråd i opposition med ansvar trafikfrågor Lars Dahlberg Arvoderad politiker produktions- och personalfrågor Johan Sjölander Nanna Wikolm Arvoderad politiker Psykiatri, missbruksvård och folkhälsa Arvoderad politiker Tillväxt-, regionplanerings-, miljö och skärgårdsfrågor Presidiet Conny Andersson 1:e vice ordförande i landstingsfullmäktige

33 33 (70) Gruppledare Catarina Agrell Färdtjänst- och tillgänglighetsberedning Majvi Andersson Valberedningen Lars Dahlberg Landstingsstyrelsens produktionsutskott Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje Hasan Dölek Locum AB Christina Enocson Mårtens. Programberedning 1: Äldre och multisjuka Reynoldh Furustrand Beredning för sjötrafik Helene Hellmark Knutsson Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens allmänna utskott Anita Johansson Färdtjänstutskottet Håkan Jonsson Miljö- och skärgårdsberedning Dag Larsson Hälso- och sjukvårdsnämnden Programberedning 6: e-hälsa och öppna jämförelser Petra Larsson Sjukvårdsstyrelsen, City Anders Lönnberg Forskningsberedning Janet Mackegård Programberedning 2: Akutsjukvård Inger Ros Patientnämnden Tove Sander Programberedning 4: Barn, unga och kvinnosjukvård Johan Sjölander Programberedning 3: Folkhälsa och psykiatri Jens Sjöström Sjukvårdsstyrelsen, Söder Gizela Sladic Kulturnämnden Kenneth Strömberg Revisorskollegiet Mikael Sundesten Sjukvårdsstyrelsen, Norr Kristina Söderlund Programberedning 5: Tandvård Erika Ullberg Trafiknämnden, AB SL och WÅAB Nanna Wikholm Landstingsstyrelsens tillväxt- och regionplaneringsutskott Personal på kansliet Malin Appelgren Kata Hansson Axel Ingvarsson (fr april 2013) Åsa Karlberg Niklas Orrje (fr april 2013) Malin Quick Oljelund Hanna Svensson Elin Tibell (fr april 2013) Eric Vänerlöv Kathrin Österlund Gardar Björnsson (projekt) Lisa Hedin (projekt) Mandatfördelning s V mp C fp kd m

34 34 (70) Gruppens sammanträden Gruppens möten har haft följande innehåll, utöver sedvanliga punkter som motioner, interpellationer och frågor samt fullmäktiges föredragningslista: 14 februari Det aktuella läget 14 mars Landstingsgruppens årsmöte Budgetarbetet Rapport om mediaarbetet 7 maj Framtidsstrategin Budget maj Budget juni Inför budgetdebatten 12 september Förlossningsvården Landstingets 150-årsjubileum 17 oktober Krisen i akutsjukvården 28 november Krav kring upphandlingar mm Stockholmsförhandlingen Landstingspolitiken under året Den socialdemokratiska oppositionspolitiken har under året delvis fortsatt handla om att peka på konsekvenserna av det moderatledda styret. Landstingsmajoriteten har under sina sju år visat att den inte klarar av att möta Stockholmsregionens utmaningar, varken på kort eller på lång sikt. Istället för att ägna sin energi åt att lösa framtidens problem har landstingsmajoriteten slösat de gemensamma skattepengarna på en överdimensionerad byråkrati, investeringar med låg samhällsnytta, dyra konsulter, dålig kvalitetskontroll och illa genomförda upphandlingar. Vi har fått en allt mer marknadsstyrd sjukvård där antalet läkarbesök ökat, men inte tiden med patienten. Akutsjukhusen har ständigt kapacitetsbrist, förlossningsvården befinners sig i en akut bemanningskris och sjukvårdens medarbetare har en allt mer ohållbar situation.

35 35 (70) Under 2013 har vi också utvecklat ägnat tid och kraft åt politikutveckling och lagt grunden för den politik som vi ska gå till val på Vi samarbetar såväl med professionen som med experter och forskare för att bygga upp kunskap och hitta lösningar på de utmaningar vi står inför i såväl sjukvården som i kollektivtrafiken. Förutom kunskap kommer det att krävas långsiktighet, uthållighet och inte minst politiskt mod när vi tar över landstingsstyret efter valvinst Tillsammans med partidistriktet i Stockholms län, Stockholms stads arbetarekommun och Stockholms stadshus har socialdemokraterna i landstinget ingår vi i den regionala organisationen där vi tar fram gemensamma väljaranalyser, tar fram politiska budskap och den övergripande kommunikationen. Finans- och allmänpolitiska frågor Landstingets ekonomiska läge Stockholms läns landsting omsätter ungefär 80 miljarder kronor och prognostiseras 2013 göra ett positivt resultat på 300 miljoner kronor. Resultatet har påverkats positivt av återbetalning av AFA Försäkringspremier på 529 miljoner kronor samt av realisationsvinster om 348 miljoner kronor. Resultatet har påverkats negativt med miljoner kronor av att SKL på grund av det låga ränteläget beslutat att sänka den diskonteringsränta som används för att beräkna landstingens och kommunernas pensionsskulder med 0,75 procentenheter. Länets ökande befolkning och den tekniska utvecklingen innebär ett ökat investeringsbehov inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Stockholms läns landstings investeringsbudget för 2013 är på 16,1 miljarder kronor. Av dessa kommer över 5 miljarder, nästan en tredjedel, enligt förvaltningens prognos inte användas i tid. Det betyder att angelägna utbyggnader av framförallt kollektivtrafiken men även i sjukvården skjuts på framtiden. Eftersom landstinget lånar upp pengarna i förväg innebär de försenade investeringarna dessutom stora räntekostnader helt i onödan. Av de fem miljarderna som inte investeras som planerat står trafikverksamheterna för 3,7. De hade med råge räckt tilltunnelbaneutbyggnad till Hagastaden som landstingmoderaterna stoppade 2009 med hänvisning till att spårvagn var billigare. Flera av landstingets verksamheter, framförallt inom hälso- och sjukvården, prognostiserar ett negativt resultat för Alla akutsjukhus utom Karolinska går back och alla utom S:t Eriks ögonsjukhus går sämre än budget. Kostnadsökningstakten i SLL har varit oroväckande hög under Nettokostnaderna förväntas 2013 öka med 5,1 procent vilket är högre än ökningen för de samlade skatteintäkterna. Detta är inte en hållbar utveckling över tid. Det är till stor del bemanningskostnader, kostnader för köpt hälso- och sjukvård samt köpt kollektivtrafik som är kostnadsdrivande. Vårdvalen pekas ut som en anledning till kostnadsökningarna i vården. Kostnaderna för köpt hälso- och sjukvård prognostiseras att för helåret öka med 6,7 procent jämfört med föregående år och bli 317 miljoner kronor, 2,0 procent, högre än budget. Så länge primärvården bygger på ett

36 36 (70) ersättningssystem som i sin utformning ersätter utförd åtgärd istället för kvalitet kommer kostnadsökningstakten att öka och detta problem kvarstå. Landstingsfullmäktige har fattat beslut om en kostnadsökningstakt på 3 procent per år. Detta är en förutsättning för att klara sjukvårdens framtida kostnader och produktion. Idag saknas det en genomförandeplan för hur målet ska uppnås och vilka konsekvenserna blir om landstinget inte klarar målsättningen, vilket är mycket allvarligt. Intäkterna för resenärsavgifter inom kollektivtrafiken prognostiseras fortsatt att understiga budget med 444 miljoner kronor, huvudsakligen SL-biljetter. De förklaringar som ges till varför biljettintäkterna rasar, det vill säga ett för högt antagande i budgeten, ändrade redovisningsrutiner för Reskassa, ändrade rutiner för köp av sms-biljetter, och problem med Access-utrustningen, kan bara förklara en del av tappet. Att krånglet med SL:s biljettsystem har en klar negativ effekt på biljettintäkterna är nu mer än uppenbart. Med en enhetstaxa i enlighet med vårt förslag skulle systemet förenklas och locka fler resenärer, och med fler resenärer säkrar vi intäkterna. Enhetstaxa skulle därför vara en kostnadseffektiv reform. I den senaste skatteintäktsprognosen för SLL, grundad på SKL:s skatteunderlagsprognos, ligger prognosen för SLL:s skatteintäkter 2013 på drygt miljoner kronor. Detta är 40 miljoner lägre än budget för Positiva signaler från omvärlden och från inhemska indikatorer tyder dock på att tillväxten, och därmed skatteunderlaget, tar bättre fart nästa år. Nya Karolinska Solna Tiden närmar sig nu öppnandet av sjukhuset då endast två år återstår. Under 2013 har det visat sig att NKS inte har planerats utifrån vilken vård som kommer att bedrivas på sjukhuset. Mycket utav detta beror på att när kravspecifikationen gjordes så fanns ännu inget bestämt verksamhetsinnehåll. De tekniska kraven för sjukhusets utformning skedde således i blindo. Resultatet är sådant att landstinget nu kontinuerligt begära ändringar i sjukhuset under byggnation vilket innebär stora kostnadsökningar och förseningar utav färdigställandet av sjukhuset. Bara under 2013 har dessa ändringar inneburit kostnadsökningar på mer än en miljard kronor och att sjukhuset försenats med 25 veckor. Hitintills. Det kommer att komma fler förslag till ändringar under Vad dessa tillkommande ändringar har för konsekvenser för de totala kostnaderna eller för tidsplanen är ännu inte helt klart annat än att de är av betydande vikt. Kostnadsökningarna är en konsekvens av att bygga hus istället för att planera sjukvård. Socialdemokraterna har under det gångna året varit mycket kritiska till dessa kostnadsökningar som vi menar inte bara fördyrar värdens redan dyraste sjukhus som investering, utan att detta även får konsekvenser för driften när sjukhuset är klart. Det är Karolinska sjukhuset som ska betala kostnaderna genom dyrare sjukvård. Vi har debatterat detta med Moderaterna i fullmäktige, i landstingsstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden. Vid sidan av byggnationen av sjukhuset pågår ett flertal upphandlingar av framför allt medicinteknisk utrustning. Socialdemokraterna har varit mycket engagerade i upphandlingarna då utrustningen är verksamhetskritisk, men också då utformningen av avtalen får stor inverkan på driftsekonomin. Trots att vi initialt sökt samförstånd med Moderaterna i hanteringen utav dessa avtal har moderaterna valt att inte samarbeta med oss. Vi har därför lagt egna förslag till beslut så som vi redovisade redan i förra årets verksamhetsberättelse. Moderaterna har efter

37 37 (70) avtalstecknande 2010 valt att utestänga oss ifrån allt vad som har med NKS att göra. Denna vilja att hålla oss utanför de interna processerna har blivit än mer tydliga efter det att landstingsstyrelsens arbetsutskott tagit över beredningsansvaret för NKS efter nedläggningen av NKS-beredningen. Trots en överenskommelse om tydlig beredning har moderaterna valt att hålla oss än mer utanför vad som sker. Bara när det är dags att fatta beslut får vi tillgång till ett underlag. Dessa underlag är ofta bristfälliga. Framtidsplan för hälso- och sjukvården Framtidsplanen har under 2013 fokuserat på övergå från enbart planering till genomförande. Fokus har legat kvar på de kommande investeringarna i länets sjukhus och hur den nya sjukvårdsstrukturen ska fungera. Socialdemokraterna har under året pekat på bristerna i planen som att det inte finns ett färdigt verksamhetsinnehåll för NKS trots att Karolinska sjukhuset för att kunna börja ta det nya sjukhuset i drift 2016 måste ha sin nya organisation på plats och påbörja sitt utskifte av sjukvård Den stora flytt av sjukvård som planeras under kommande år mellan akutsjukhusen och de blivande specialistsjukhusen innebär stora verksamhetsflyttar. Vidare innebär det även stora omställningskostnader, då det är personal som ska flyttas mellan de olika sjukhusen. Socialdemokraterna har under hela året påpekat att det behövs en genomförandeplan av målsättningarna i Framtidsplanen som beskriver hur detta ska gå till samt att det finns erforderliga medel avsatta för ett genomförande. När vi avkrävt majoriteten svar på hur de planerar genomförandet har de meddelat att ingen annan plan än framtidsplanen är nödvändig. Etableringen av de nya specialistsjukhusen är det viktigaste, men också svagaste kortet i framtidsplanen. Utflyttningen av specialistvård från akutsjukhusen till specialistsjukhus är nödvändig för att patienterna ska få en bättre vård. Moderaternas långsiktiga politiska mål för sjukvården är att utöka andelen av privata utförare. De vill därför använda denna utflyttning till att åstadkomma detta mål genom att det bara är privata utförare som ska få driva specialistsjukhus genom etableringsfrihet. Dilemmat som uppstår är att man samtidigt som man inför etableringsfrihet vill styra specialistsjukhusens verksamhet till vissa specifika platser, dvs. de gamla närsjukhusen. Förvaltningen har slitit med att försöka för samman dessa till synes två motsatta förutsättningar utan att lyckas. Svårigheten är, som vi har pekat på, att Moderaterna är hårt ideologiskt bundna till att det bara är privata utförare som ska bedriva denna vård medan vi inte har samma låsning. När det gäller sjukhusinvesteringarna i fastigheter har vi varit tydliga med att dessa bör planeras så att de motsvarar vårdbehovet och har en driftsekonomi som sjukhusen klarar. Men här precis som när det gäller NKS så kommer det inte upp någon egentlig information om hur arbetet fortskrider eller vilka utmaningar som finns. Det verkar för Moderaterna mer angeläget att hålla oppositionen i mörkret än att söka stabila överenskommelser om sjukvårdens utbyggnad. Produktionsutskottet I Produktionsutskottet har vi arbetat för att utveckla landstingets ägarstyrning av verksamheterna. Det saknas tyvärr intresse hos majoriteten för denna fråga. Däremot har intresset på landstingsstyrelsens förvaltning ökat efter en mycket kritisk utvärdering av hur landstingets

38 38 (70) styrning fungerar. Vi hoppas därför att detta arbete kan utvecklas under Vidare har vi fortsatt driva krav på förbättrad uppföljning av landstingets nivåer av vårdrelaterade infektioner i sjukvården. Utbyggd tunnelbana Årets stora fråga vad gäller trafikinvesteringarna har gällt tunnelbanan. Socialdemokraternas mångåriga och envetna arbete för utbyggd tunnelbana har tvingat Moderaterna till en reträtt. För att komma tillrätta med Stockholmsmoderaternas tillkortakommanden i frågan tillsatte regeringen i början av året två förhandlingspersoner att leda förhandlingarna i regionen om utbyggd tunnelbana. Förhandlingen har fått namnet 2013 års Stockholmsförhandling om utbyggd tunnelbana och levererade i slutet av året en delrapport med förslag till utbyggnader. Att fler har anslutit sig till kraven på utbyggd tunnelbana är givetvis positivt, men motivet till förhandlingen verkar tyvärr i mångt och mycket varit att dels få stopp på en jobbig debatt för Moderaterna och dels komma överens internt om vilka trafiksatsningar man vill göra. Förhandlingen har därför bedrivits Moderater emellan och med tidvis stora interna motsättningar och starkt motstånd mot vissa utbyggander från landstingsmoderaterna. Till slut drog trafiklandstingsrådet Wennerholm det kortaste strået och fick gå med på en utbyggd tunnelbana även till Hagastaden och Nya Karolinska sjukhuset. Bland de föreslagna utbyggnaderna finns också utbyggnaden till Nacka med en avgrening söderöver samt en utbyggnaden till Barkarby. Kritik har riktats mot bristen på blocköverskridande överenskommelse, kommunernas historiskt sett höga medfinansiering och mot att statens bidrag är alltför litet. Relativt stor samstämmighet har funnits kring att bredda och höja tränsgelskatten för att finansiera utbygganden, även om det finns en djup klyfta mellan oss och Moderaterna i synen trängselakatten där vi genomgående hävdat att denna ska ses som regionens bidrag och att frågor om utformning och nivåer borde fattas regionalt. Vi har fortsatt vårt arbete och under hela året knuffat Moderaterna framför oss i frågan. Det har handlat om debattartiklar, mediala utspel och inte minst vår populära seminarieserie Forum för tunnelbana. Fokus har legat på finansieringen samt på att angelägna utbyggnader såsom tunnelbana till Täby saknas. Vi har också riktat kritik mot att utbyggnaderna inte löser kapacitetsproblemen i systemet som helhet. I början av året lanserades vi därför en ny tvärgående tunnelbanelinje, den lila linjen, från Älvsjö i syd till Danderyd i norr via Fridhemsplan och Hagastaden. Linjen byggde på tidigare lanserade förslag och expertutredningar och fick ett mycket positivt gensvar i debatten. Såväl Handelskammaren, Miljöpartiet och stora aktörer i byggbranschen har senare lanserat snarlika eller identiska förslag. Av största vikt för gruppens arbete med frågan har varit ekonomisk trovärdighet varför tuffa omprioriteringar gjorts i förslaget till investeringsbudget. Parallellt med denna process har Trafikverket och Länsstyrelsen under året arbetat fram förslag till Nationell plan för transportsystemet respektive länsplan för regional transportinfrastruktur, båda för tidsperioden Planerna har remissbehandlats under året och beslut om ramarna och inriktning fattas av regering och riksdag under våren I Stockholms län

39 39 (70) samordnas arbetet av länsstyrelsen och den politiska förankringen sker i den så kallade 16- gruppen där de politiska partierna är representerade utifrån valutfallet De socialdemokratiska remissvaren i landsting och kommun har samordnats och fokus har legat på att de ekonomiska ramar som Länsstyrelsen och Trafikverket har haft att utgå ifrån är långt ifrån tillräckliga. Om regeringen fortsätter att välja skattesänkningar före nödvändiga investeringar i infrastruktur hotas på sikt tillväxten i Stockholmsregionen och det kan ge negativa konsekvenser för hela landets utveckling. Vad gäller konkreta objekt har primärt utbyggd tunnelbana framhållits. Tillväxt, miljö och regionplanering Under mandatperioden har det blivit allt tydligare att frågorna om tillväxt, miljö och regionplanering får allt mindre utrymme i landstingspolitiken. Det beror inte på att frågorna blivit mindre viktiga tvärtom. Det omgivande samhället efterfrågar i allt högre grad en starkare regional samverkan men de styrande Moderaterna är tydligt ointresserade av en sådan utveckling. Medan övriga regioner kraftsamlar och ständigt skapar en allt starkare regional sammanshållning så har Stockholms läns landsting hamnat på efterkälken. Framförallt är det samordningen av kommunernas bostadsförsörjningsuppdrag som inte lever upp till regionens behov. Kombinationen av majoritetens bristande intresse och de nedskärningar som de genomfört på förvaltningen medför att långt i från tillräckligt görs för att vända den negativa utvecklingen med en ständigt ökande bostadbrist. Den Socialdemokratiska gruppen har genomgående stöttat en syn där utbyggd kollektivtrafik och bostadsplanering vävs starkare samman och där tydligare krav ställs på alla länets kommuner att bidra. I det konkreta arbetet i Tillväxt- och regionplaneringsutskottet är det också tydligt att den styrande majoriteten inte har full kontroll över vad landstingets olika beredande och beslutande organ gör. Tydligast blev kanske detta när utskottet föreslogs bevilja att substantiellt bidrag till ny brygga i Bromskär trots att den då pågående sjötrafikupphandlingen medfört att bryggan inte skulle komma att trafikeras. Under året har den Socialdemokratiska gruppen drivit frågan om en översyn av fraktbidragen och inom ramen för uppföljningen av RUFS även krävt aktiva åtgärder för att komma till rätta med bl.a. den låga takten för bostadsbyggande. Kulturfrågor Kulturnämnden är framförallt ansvarig av fördelning av bidrag och verksamhetsstöd till olika kulturverksamheter i Stockholms län. I dessa frågor har vi under året oftast varit överens med majoriteten. Samarbetet med Stockholms idrottsförbund har fungerat mycket bra. Under 2013 har vi haft en tydlig konflikt mot majoriteten om stöden till unga mellan 13 och 25. Vi har bland annat drivit att alla grund- och gymnasieskolelever ska få minst två scenkonstupplevelser per termin och velat inrätta Snabba Cash, ett nytt enkelt stöd för unga mellan 13 och 25. Vi har också utryckt vårt missnöje med förvaltningens arbete med kulturstöd från EU.

40 40 (70) En beredningsgrupp har under hösten arbetat med att se över kulturnämndens mål och målområden samt se över bidragsformerna för stöd till kultur- och föreningsliv. Gruppen ska presentera kulturnämnden förslag till beslut om förändringar före sommaren Landstinget har en stor konstsamling på de olika sjukhusen och förvaltningarna och vi har under 2013 noggrant följt satsning på konstnärlig utsmyckning på NKS och Hälso- och sjukvård Vårdkris och överbeläggningskaos Inledningen av året kom helt att domineras av det kaos och de massiva överbeläggningarna på länets akutsjukhus. Dagligen nåddes vi av information så pekade på att beläggningsnivåerna på sjukhusen stadigt låg runt 100 procent. Men det var först i februari som debatten fick fart på riktigt. Den första februari skrev Expressens Eric Erfors en artikel på ledarsidan under rubriken Jag anklagar dig, Filippa Reinfeldt. I artikeln beskriver han hur hans multisjuka och dementa mamma fick vänta i flera timmar på akutmottagningen vid Danderyds sjukhus innan hon fick den vård hon behövde. Detta kom att bli startskottet på en intensiv debatt om hälso- och sjukvården i Stockholms län. Den borgerliga majoriteten fick utstå massiv kritik från såväl den politiska oppositionen som från professionen. I samband med detta anordnade vi ett besök på Karolinska universitetssjukhuset med partiorförande Stefan Löfven, vilket fick stort medialt genomslag. Förlossningskris Krisen på länets akutsjukhus kom inte bara att handla om de långa väntetiderna på akutmottagningarna och bristen på vårdplatser, även krisen inom förlossningsvården har under året varit i fokus. Socialdemokraterna har under året drivit frågan om att en översyn av vårdval förlossning måste genomföras eftersom dagens system inte fungerar. I vårt förslag till budget föreslog vi dessutom att en utredning kring att etablera ny barnmorskedriven förlossningsenhet vid Huddinge sjukhus borde utredas. Vi har under det gångna året vid upprepade tillfällen ställt frågor om situationen vid länets förlossningskliniker på såväl Hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträden som vid landstingsfullmäktiges sammanträden. Representanter från Barnmorskeuppropet har vid två tillfällen under året manifesterat utanför Landstingsfullmäktige och representanter från deras strategigrupp besökte även vår egen landstingsgrupps möte i september för att berätta om situationen inom förlossningsvården i länet. Under hösten har BB Sophia och de konsekvenser som den nya förlossningskliniken för med sig helt kommit att dominera debatten, såväl den interna som den mediala. En bemanningskris på länet övriga förlossningskliniker väntas, då många valt att avsluta sina anställningar där för att påbörja en ny vid BB Sophia i februari. Vi socialdemokrater har ställt oss positiva till att en ny förlossningsklinik öppnar, behovet i länet är mycket stort, men det får inte ske på bekostnad av omhändertagandet vid de övriga klinikerna så som nu är fallet. Vi är djupt kritiska till att det inte genomfördes någon reell konsekvensanalys då exempelvis bristen på barnmorskor i länet varit väl känd sedan länge. Politisk utvecklingsgrupp Hälsa, välfärd och livskvalitet Under året har arbetet med att utveckla en genensam politik för Hälso- och sjukvården intensifierats. Med en arbetsgrupp bestående av sex representanter från Stockholms stad och län

41 41 (70) anordnades träffar och seminarier. Till varje möte bjöds minst en extern gäst in för att bidra med kunskap, nya tankar och idéer. Arbetet avslutades med att en rapport, som sammanfattade gruppens arbete, togs fram. Ambulanslyftet Under vintern och våren fortsatte vi att behålla fokus på den bekymmersamma situationen för ambulanssjukvården i länet. En kall och snörik vinter, med flertalet riktiga oväder, resulterade i att många ambulanser inte kunde ta sig fram till nödställda personer. Ambulansfordonens skiftande kvalitet och avsaknaden av fordon med fyrhjulsdrift blev centrala under vinterhalvåret I mars nåddes vi av information om att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen planerade att införa möjligheten till dispens gällande bemanning med specialistsjuksköterska i länets ambulanser på grund av personalbrist. Detta ställde vi oss mycket kritiska till. Under sommaren valde dock en av leverantörerna, att utan dispensförfarande, frångå kravet på att varje ambulans ska bemannas specialistsjuksköterska. Detta resulterade i ett viteskrav från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och i samband med att detta uppdagades krävde vi en att grundlig revision av leverantören skulle genomföras. Hemsjukvård Ansvaret för patienter som finns i hemmet är idag uppdelat mellan kommun och landsting vilket innebär onödig administration och bollande av patienter mellan olika huvudmän. Samtliga landsting och regioner i övriga landet har idag kommunaliserat hemsjukvården och genom skatteväxling överlåtit en större del av ansvaret till kommunerna, närmare patienterna. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting har tidigare drivit processen om en kommunalisering med försöksverksamhet i bland annat Sigtuna kommun, något som Moderaterna omedelbart stoppade i och med införandet av vårdval. Det var meningen att Stockholm under 2013 också skulle besluta om en kommunalisering av hemsjukvården, men Moderaterna misslyckades totalt med förankringen och arbetet avstannade redan innan man kom till förhandlingsbordet. Det innebär att vården i Stockholm fortsätter att vara uppdelad mellan olika huvudmän och risken för äldre och multisjuka patienter att falla mellan stolarna är fortsatt överhängande. Hur hemsjukvården ska organiseras inom Stockholms läns landsting i framtiden är ännu oklart, just nu ligger hela processen på tjänstemannanivå och inga skarpa förslag har presenterats. Vårdval Stockholm specialistvård Under året har sju nya vårdval inom specialistvården införts. Vi har bedömt varje enskilt vårdval utefter kriterier om stärkt patientmakt, sammanhållna vårdkedjor, geografisk spridning och säkerställd hög kvalitet, forskning och utbildning. Vi menar att det nu är dags för en utvärdering av alla genomförda vårdval. Dels för att stärka sambanden mellan arbetet med framtidens hälso- och sjukvård och dels för att säkerställa länets långsiktiga komptetensförsörjning och sammanhållna vårdkedjor. Det är också nödvändigt att genomföra en utvärdering utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Vi ser med oro på dagens kostnadsökningstakt som är ohållbar på sikt för att den framtida finansieringen för hälso- och sjukvård i Stockholms län ska gå ihop.

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april 1 (68) Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Verksamhetsberättelse 2 (68) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Distriktsstyrelse... 3 Revisorer... 3 Valberedning... 4 Sammanträden med styrelsen... 4 Samverkan med

Läs mer

Parlamentens verksamhets berättelse. Socialdemokraterna i Stockholm

Parlamentens verksamhets berättelse. Socialdemokraterna i Stockholm Parlamentens verksamhets berättelse Socialdemokraterna i Stockholm 2008 Innehållsförteckning Kommunfullmäktigegruppen 3 Landstingsgruppen 13 Riksdagsgruppen 33 Europaparlamentet 37 Stiftsfullmäktigegruppen

Läs mer

Dags att investera för framtiden

Dags att investera för framtiden Stockholms läns landsting Socialdemokraternas förslag till budget 2016 och planering för 2017 och 2018 Dags att investera för framtiden Tillsammans bygger vi en stark, trygg och jämlik Stockholmsregion

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 DISTRIKTSKONGRESS 2015 Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan 49 972 33 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna.se/norrbotten Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms läns landsting. verksamhet 1

Årsredovisning. Stockholms läns landsting. verksamhet 1 2012 Årsredovisning Stockholms läns landsting verksamhet 1 Innehåll Finanslandstingsrådet har ordet...3 Stockholms läns landsting...4 Vi satsar för framtiden...6 Storsatsning på hälsa och vård...7 Trafiksystem

Läs mer

DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015

DISTRIKTSKONGRESS. Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015 DISTRIKTSKONGRESS Socialdemokraterna i Jämtlands läns partidistrikt håller sin distriktskongress på OSD i Östersund lördag den 18 april 2015 Diskussionsordning Ordet begärs skriftligt. Alla inlägg görs

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Dagordning 2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Dagordning 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Dagordning 2 Verksamhetsberättelse 3 Distriktskongressen 2014 3 Presidiet 3 Distriktsstyrelsen 3 Revisorer 4 Valutskott 4 Sammanträden 4 Distriktsexpeditionen 4 Arbetarekommuner

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 102 ledamöter var närvarande och 47 ledamöter var frånvarande.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden konstaterade att 102 ledamöter var närvarande och 47 ledamöter var frånvarande. PROTOKOLL 1-33 Landstingsfullmäktige 2014-02-18 Justerat tisdag den 4 mars 2014 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 1 Inledning och justering m.m. Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Ordföranden

Läs mer

Folkpartiet liberalerna Stockholms län Förbundsårsmöte 17 mars 2012 Bonnier conference center Torsgatan 21, Stockholm

Folkpartiet liberalerna Stockholms län Förbundsårsmöte 17 mars 2012 Bonnier conference center Torsgatan 21, Stockholm Folkpartiet i Stockholms län Box 2155 103 14 Stockholm 08-410 242 00 stockholm@liberal.se www.folkpartiet.se/stockholm Folkpartiet ska leda och bidra till den liberala idéutvecklingen i Stockholms län.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Socialdemokraterna i Kalmar län

Verksamhetsberättelse 2013. Socialdemokraterna i Kalmar län Verksamhetsberättelse 2013 Socialdemokraterna i Kalmar län Förslag till DAGORDNING Vid partidistriktets kongress den 10 maj 2014 i Kalmar 1. Kongressen öppnas 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013. Beslutad av partistyrelsen 140425

Verksamhetsberättelse 2013. Beslutad av partistyrelsen 140425 Verksamhetsberättelse 2013 Beslutad av partistyrelsen 140425 2(130) Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2013... 4 Partiets verksamhet i siffror... 6 Kongress 2013... 9 Utveckling, förnyelse och samordning...

Läs mer

Justerat tisdagen den 19 mars 2013 beträffande 55, i övrigt tisdagen den 2 april 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin

Justerat tisdagen den 19 mars 2013 beträffande 55, i övrigt tisdagen den 2 april 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin PROTOKOLL 35-61 Landstingsfullmäktige 2013-03-19 Justerat tisdagen den 19 mars 2013 beträffande 55, i övrigt tisdagen den 2 april 2013. Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin 35 Inledning och justering

Läs mer

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse

TILLVÄXT I DALARNA. För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD. Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse TILLVÄXT I DALARNA För ÖKAD & RÄTTVIS VÄLFÄRD Distriktskongress 2012 Verksamhetsberättelse 2 (29) 3 (29) Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens berättelse 3 Distriktsstyrelsen 3 Verkställande utskottet

Läs mer

Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011

Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011 Del 5 Redovisning av motioner behandlade på distriktsårskongressen 2011 MOTION NR 1 Anpassa transvården efter patientbehovet MOTION NR 2 Friskare blodgivare MOTION NR 3 Apoteken och tillgängligheten till

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Socialdemokraterna i Uppsala län 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Distriktsstyrelse 3 Revisorer 3 Valberedning 3 Distriktsexpedition och personal 4 Verksamhetsområde och organisation

Läs mer

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby

Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Distriktskongress 2015 Lördagen den 11 april Ronneby Socialdemokraterna Blekinge 2 3 1. Kongressen öppnas Förslag till Dagordning 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning 4.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Socialdemokraterna i Kalmar län

Verksamhetsberättelse 2012. Socialdemokraterna i Kalmar län Verksamhetsberättelse 2012 Socialdemokraterna i Kalmar län Förslag till DAGORDNING Vid partidistriktets kongress den 1. Kongressen öppnas 2. Fastställande av ombudsförteckning 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

Jobben. Skolan. Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS. Sidan 1

Jobben. Skolan. Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS. Sidan 1 Jobben Skolan Sjukvården DISTRIKTSKONGRESS Sidan 1 Kronoberg 22-23 mars 2014 Arbetets söner / Arbetets kvinnor Musik: Nils Petter Möller Text: Henrik Menander (Arbetets söner), Eva Svedberg (Arbetets kvinnor)

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna

Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna Verksamhetsberättelse 2010 Socialdemokraterna 1 Innehållsförteckning Verksamhetsåret 2010 jobb och nya möjligheter...3 Partiets verksamhet i siffror...4 Valrörelsen 2010...8 Etablering av en ny gemensam

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

VERKSAMHETEN 2014. hyresgästföreningen region stockholm

VERKSAMHETEN 2014. hyresgästföreningen region stockholm VERKSAMHETEN 2014 hyresgästföreningen region stockholm Agenda 2016 Agenda 2016 är Hyresgästföreningens övergripande mål och strategi mot 2016 för att bli en enastående organisation. Den nationella verksamhetsplanen

Läs mer

Innovation och utveckling i ett Stockholm som växer

Innovation och utveckling i ett Stockholm som växer Stockholms läns landsting Socialdemokraternas förslag till budget 2013 och planering för 2014 och 2015 Innovation och utveckling i ett Stockholm som växer Den 22 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1.

Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin. Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin Ullgren som avlidit. Anf 1. PROTOKOLL 98-106 Landstingsfullmäktige 2013-06-11--12 Justerat onsdagen den 19 juni 2013 Inger Linge Conny Andersson Sven-Erik Köhlin Ordföranden inledde med en parentation över fullmäktigeledamoten Anna-Karin

Läs mer

Vårdförbundet Avdelning Stockholm. Verksamhetsberättelse 2008

Vårdförbundet Avdelning Stockholm. Verksamhetsberättelse 2008 Vårdförbundet Avdelning Stockholm Verksamhetsberättelse 2008 Avdelning Stockholm Representantskap 2009 Verksamhetsberättelse 2008 Inledning År 2008 var ett innehållsrikt år för Avdelning Stockholm och

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Utveckla vården och avveckla vinstintressen. Gemensam Välfärd Stockholm

Utveckla vården och avveckla vinstintressen. Gemensam Välfärd Stockholm Utveckla vården och avveckla vinstintressen Gemensam Välfärd Stockholm Utveckla vården och avveckla vinstintressen en skrift från Gemensam Välfärd Stockholm Copyright 2014 Tolvnitton Förlag AB Copyright

Läs mer

Blå Skåne. Intranätet och webbsidor. Teambuilding i Stockeboda. Goda förutsättningar för företag i Skåne. Medlemstidningen för moderater i Skåne

Blå Skåne. Intranätet och webbsidor. Teambuilding i Stockeboda. Goda förutsättningar för företag i Skåne. Medlemstidningen för moderater i Skåne Blå Skåne Medlemstidningen för moderater i Skåne Intranätet och webbsidor Goda förutsättningar för företag i Skåne Teambuilding i Stockeboda Nr. 2 maj 2006 Miljöpartiet borde säga tack och adjö Blå Skåne

Läs mer

07/2007 CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm

07/2007 CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm 07/2007 CIRKULÄR Socialdemokraterna i Stockholm KONTAKTA OSS Besöksadress: Sveavägen 68, 4 tr, Postadress: Box 1135, 111 81 Stockholm. www.socialdemokraterna.se/stockholm E-post: info@stockholm.sap.se

Läs mer

TioHundra kommun och landsting i samma båt

TioHundra kommun och landsting i samma båt TioHundra kommun och landsting i samma båt en Studie av gemensam organisation för sjukvård och omsorg i Norrtälje Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Sveriges Kommuner och Landsting av Kristofer

Läs mer