SAMRÅDSUNDERLAG FÖR VATTENKRAFT I ORNÄS KVARN Närproducerad grön el genom vattenkraft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMRÅDSUNDERLAG FÖR VATTENKRAFT I ORNÄS KVARN Närproducerad grön el genom vattenkraft"

Transkript

1 Ornäs Kvarn Fastighetsbolag AB Vattenkraft i Ornäs Kvarn 1(15) SAMRÅDSUNDERLAG FÖR VATTENKRAFT I ORNÄS KVARN Närproducerad grön el genom vattenkraft

2 Ornäs Kvarn Fastighetsbolag AB Vattenkraft i Ornäs Kvarn 2(15) Förord OKFAB avser återuppta ett äldre vattenkraftverk i Ornäs, 1.5 mil öster om Borlänge var starten för projektet då länsstyrelsen i Falun, Borlänge kommun samt Niklas Bergman träffades på plats för att gå igenom rådighet, ägande av vatten samt fallrättigheter. Sedan starten har målet vart att genomföra projektet med stor delaktighet angående vattenföring samt nivåer med boende och andra intressenter. Inför samrådet har brev ( ) skickats ut till ca 120 berörda samt skrivelser har utformats till både boende och myndigheter i god tid. Detta samrådsunderlag utgör ett fristående dokument som kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet med att uträtta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Tillsammans utgör dessa två dokument det viktigaste underlagen för en tillståndsansökan till miljödomstolen (vattendomstolen). Samrådets tidsplan Start: Informationsbrev skickades ut till berörda intressenter. Slut: Gemensamt samråd vid Ornäs Kvarn Kl. 18:00. Administrativa uppgifter Bolagsuppgifter Ornäs Kvarn Fastighetsbolag Arents väg Borlänge Org.nr: Tfn: Fastighetsägare samt beteckning Ornäs Kvarn Fastighetsbolag AB Ornäs Kvarn 1:2 Projektledare Niklas Bergman Arents väg Borlänge Tfn: E-post:

3 Ornäs Kvarn Fastighetsbolag AB Vattenkraft i Ornäs Kvarn 3(15) Innehållsförteckning 1. Allmän information Överblick 1.2. Historia 2. Informationsbrev samt inkomna frågor inför samrådet Informationsbrev 2.2. Frågor kopplade till informationsbrevet 3. Utformningen innan Utformning 3.2. Teknisk sammanfattning 4. Utformning efter Utformning 4.2. Teknisk sammanfattning 5. Utformning efter byggnation Utformning 5.2. Omfattning av vattenreglering 5.3. Teknisk sammanfattning 6. Lokalisering Fastighet 6.2. Alternativa lokaliseringar 7. Planförhållanden samt områdesbestämmelser Stadsplanen 7.2. Riksintressen samt arkeologiska intressen 8. Förutsedd miljöpåverkan uppströms Nolläge 8.2. Efter byggnation 9. Förutsedd miljöpåverkan nedströms Nolläge 9.2. Efter byggnation 10. Utredning av kvarndammen Nuläge hinder för god reglering uppströms Ornäs Kvarn Sammanfattning Sändlista samt spridning av samrådsunderlaget 15

4 Ornäs Kvarn Fastighetsbolag AB Vattenkraft i Ornäs Kvarn 4(15) 1 Allmän information 1.1 Överblick Projektledare Projektets namn Turbiner Utbyggnads vattenföring Medelvattenföring Generator Slutlig producerad effekt/år Fallhöjd Höjdsystem Niklas Bergman Vattenkraft i Ornäs Kvarn 2st. Francisturbiner med löphjulsdiameter 550 mm & 800mm 2 m3/s 0,83 m3/s 2 st. á 20 respektive 25 kw = 45 kw Ca: kwh 2,8 4,5 meter Projektstartdatum Projektutvärderingsdatum Projektslutdatum Planerat datum för effektuppföljning Ingår i projekt: RH 00 om inget annat anges K. Isacssons teknik Granskning av ritningar till vattenkraftverket PEAB Borlänge Lunds schakt och maskin Borlänge stadskontor Samarbetspartners/gynnar vem efter projektet: Borlänge Energi Boende i Ornäs samt turister Alla uppströms Ornäs Kvarn till Lilla Aspan Bygg och konstruktion Schaktning och grävning Stadsplanering/gångvägar runt Ornäs kvarn Uppköp av grön el Gångvägar, parkbänkar och trivsamt ströområde Naturlivet i faxån. Jämnare vattennivå. Stabilare nivåer vid låg som hög vattenföring. 1.2 Historia Ornäs Kvarn har anor sedan 1600 talet med utvinning av kraft genom forsande vatten. Nuvarande kvarnbyggnad är troligen ifrån 1800 talets senare hälft. Kvarnen nämns i boken Svenska Kvarnar Rådande fallhöjd då var 4,5 meter, fyra stycken turbiner med total effekt om 70 hk. Man har använt kvarnen på talet till krossning av spannmål mm. Ornäs Kvarn lades ner på talet och försåldes 1977 av Bergslagen till en privatperson som sedermera använde den till bilverkstad och lager rasade bron över gamla turbinintaget och man flyttade då vägen 10 meter norrut samt utformade den nu gällande vattendomen för avvattning av aspån faxån via Ornäs Kvarn. (Bilaga 1). Niklas Bergman köpte kvarnen 2008 privat och 2010 försåldes den vidare till det nystartade bolaget Ornäs Kvarn Fastighetsbolag AB. Bolaget kommer nu driva vidare utvecklingen av kvarnen och vattenkraftverket.

5 Ornäs Kvarn Fastighetsbolag AB Vattenkraft i Ornäs Kvarn 5(15) 2 Informationsbrev samt inkomna frågor inför samrådet 2.1 Informationsbrev Informationsbrev angående vattenståndet mellan Ornäs Kvarn och lilla Aspan. Hej. Ni får detta brev då ni direkt eller indirekt påverkas av vattenståndet mellan dammen vid Ornäs Kvarn 1:2 upp till lilla Aspan. Bakgrund Jag (Niklas Bergman) har köpt Ornäs Kvarn 1:2 (Maj 2008) med syfte att helrenovera Kvarnen och området. Kvarnen samt området kommer drivas som ett aktiebolag under namnet Ornäs Kvarn Fastighetsbolag. Syftet Syftet med detta brev är att informera i korthet om det arbete som pågår vid Ornäs Kvarn 1:2 samt att jag vill samla in alla synpunkter angående vilken höjd på vattenståndet som är acceptabelt. För och nackdelar samt vilka hinder som finns för att det idag inte går att hålla en jämn nivå. Anledningen är att jag projekterar för att nyttja vattnet till vattenkraft i Ornäs Kvarn1:2 så som det en gång var och det är av stor vikt att vi hittar en lösning på vattenståndet som vi alla kan trivas med. Intäkterna kommer användas till att värma upp samt hålla ordning på Ornäs Kvarn. Efter att lyssnat på era synpunkter så kommer jag kalla till ett samråd i april Förfarande i samrådet Ett samråd genomförs ihop med Länsstyrelsen, Borlänge kommun samt flera andra intresse organisationer. Även ni blir inbjudna att medverka på detta möte där vi diskuterar för och nackdelar med vattenståndet, vattenkraften samt området. Vilka höjder vill jag ha uppströms Ornäs Kvarn 1:2 och vilka vill ni ha? Även de tekniska ritningarna kommer visas upp så ni vet hur området kommer att påverkas ifall en byggnation genomförs. Och att jag svarar på frågor. Ansökan till Miljödomstolen Efter att samrådet är genomfört och vi kommer till en överenskommelse så skickar jag in protokollet med en ansökan om att bedriva vattenverksamhet till miljödomstolen. Domstolen beslutar sedan om vattendom om så är fallet vilket ger mig rätten att nyttja vattnet till vattenkraft. Senast vill jag ha era frågor så jag kan sammanställa dem inför samrådet. Kontakta mig gärna för mer information/diskussion på: Niklas Bergman Arentsväg Borlänge

6 Ornäs Kvarn Fastighetsbolag AB Vattenkraft i Ornäs Kvarn 6(15) 2.2 Frågor kopplade till informationsbrevet Jan Gustafsson Nils Gunnar Nilsson Hans Thegström Torbjörn Thalin Lennart Roslund Stig Andersson Ringer och påpekar sina synpunkter. * Bron vid gamla övergången. Lilla gångbron måste bort. Fungerar som en broms i systemet. * Bäver fördämning uppe i Faxån. Fördämningen skapar övertryck uppåt vilket vid vårflod leder till ökade nivåer uppströms Olsbacka. * Betongskräp under gamla bron vid RV50. Måste rensas. * Förr var vattenspegeln avsevärt högre vid normalflöden än nuförtiden. Detta styrks av gamla regleringen innan Påpekar sina synpunkter angående översvämningar mm. Ovan Olsbackabron. Vill bottentappa Faxån, lilla Aspan i förväg innan vårflod kommer. Detta styrks ej av vattendomen och är ej tillåtet. Samt att systemet vid höga flöden fylls upp på några timmar. Samt att fågellivet vid fågelsjön mellan Ornäs och Olsbacka tar skada av oregelbundna nivåer. Genom mail: Låter väldigt bra om vi kan komma fram till något vettigt vad gäller vattennivån i Lilla Aspan. Som det varit de sista åren har nog ingen av oss som har bryggor och båtar i sjön varit särskilt nöjda. Vattennivån har varierat med +- ca 40 cm. Enligt "Gröna Kartan" skall nivån ligga på 110,4. Finns det någon vattendom, och vad säger den i så fall om tillåten variation och var sker mätningen? Det väsentliga för min del är att vattennivån hålls så konstant som möjligt. Men jag är tveksam till om du kan göra något för vattennivån när vi har hela Faxen emellan Ornäs Kvarn och Lilla Aspans utlopp i Faxen. Diskuterade åter vattennivåer samt vilka hinder som finns samt fågellivet som tar skada vid stora fluktuationer. Även att nivåerna var jämnare förr och det tack vare att vattenspegeln var högre innan Diskuterade nivåerna i lilla Aspan samt vilka hinder som finns uppströms. Lennart lade även fram sitt önskemål om högre vattenstånd samt en jämn vattenspegel året runt. Här är några synpunkter från Vassbo Samfällighetsförening från styrelsesammanträde 29/ Först vill vi säga att vi ser positivt på ambitionen att renovera kvarnen och området men vi har naturligtvis frågor och funderingar kring hur en annorlunda reglering påverkar oss boende i samfälligheten. Några frågor; - varför skall den nuvarande vattendomen ändras? - vad skiljer mellan nu-läget och det nya förslaget? - vilka differenser mellan högst- o lägstnivå för Lilla Aspan finns i det nya förslaget? - vilka hinder finns för att hålla en jämn vattennivå? Från samfällighetens sida är vi framförallt angelägna om en jämn vattennivå vid vår båt- och badplats.

7 Ornäs Kvarn Fastighetsbolag AB Vattenkraft i Ornäs Kvarn 7(15) 3 Utformning av verksamheten innan Utformning (bilaga 2) Under tiden innan 1974 så låg vägen som går utanför Ornäs Kvarn precis intill norra kvarnväggen. Detta gjorde att dammen ovan kvarnen låg ca 8 meter ifrån kvarnväggen med ett tillopp till turbinerna i nordöstra hörnet av kvarnen. Ett utskov fanns också placerat väster om kvarnen för utsläpp av högre vattenföring. Inne i kvarnens källare fanns från början fyra stycken turbiner som någon gång på 1900 talet ändrades till två Francisturbiner monterade i en trycksump av trä (finns kvar idag). Turbinerna samt elmotorn drev kvarnens drift helår. Vid normal vattenföring så har man kunnat reglera vattennivån i dammen någorlunda jämnt tack vare att slukförmågan i de två turbiner som finns kvar och användes förr, slukat det mesta vatten förutom kraftig nederbörd och vårsmältning. Det var vid dessa rådande fall som överfallssätten släppte förbi högre vattenföring per automatik med överfallsprincipen. När sedan kraftig vattenföring kom så öppna man turbinerna för fullt samt att man öppnade sätten vid en viss översta dämningsgräns. Dock har jag sökt i alla arkiv för att hitta en äldre vattendom, hävd eller liknande. Dock utan resultat. Jag hänvisar därför till boken Svenska Kvarnar, fotografier samt diskussioner med boende och mjölnarens släkt om att vattennivån förr var högre och jämnare. 3.2 Teknisk sammanfattning Dammsättens överkant = 109,730 möh enligt mätningar inför nu rådande vattendom. Dammsätt öppning = Ej hittat någon information Dammsättens stängning = Ej hitta någon information Naturlig nivå reglering = Troligen 30 cm med stängd dammsätt Slukförmåga turbiner = Ej hittat någon max slukförmåga. Troligen ca 2 m3/s Fallhöjd = 4,5 meter då sjön nedanför var ca 1,5 meter lägre förr. 4 Utformning av verksamheten efter Utformning (bilaga 3) Ornäs Kvarn 1:2 har idag en tillhörande knuten dämningsrätt samt vattenområde. I dag släpps allt vatten förbi genom ett utskov på 9 meters bredd med hjälp av en överfallssätt. Detta betyder att vattnet flödar fritt över en kant med given nivå över havet angivet i meter. Aktuell nivå är 109,45 möh i RH 00. När vattnet stiger över 110,16 möh uppströms vägbanken så ska sätten lyftas upp för att släppa ut höga flöden under sätten. Vid vårflod samt regniga perioder ökar vattenflödet men även fallhöjden ökar på våren då Fortum sänker sjön Runn och kringliggande vattendrag stegvis ner till 105,5 möh vilket ger en fallhöjd på ca 2,4-4,6 meter i ca 2 månader beroende på flöden 4.2 Teknisk sammanfattning Dammsättens överkant = 109,450 möh Dammsätt öppning = 110,160 möh Dammsättens stängning = Troligen när vattnet avtar. Dock ej specificerat i dom. Naturlig nivå reglering = 71 cm med stängd dammsätt Slukförmåga turbiner = Används ej sedan Fallhöjd = 2,4 4,6 möh

8 Ornäs Kvarn Fastighetsbolag AB Vattenkraft i Ornäs Kvarn 8(15) 5 Utformning av verksamheten efter byggnation 5.1 Utformning (bilaga 4) Åtgärder som kommer göras utvändigt är att en ny dammlucka kommer byggas öster om lilla kvarndammen nedanför vägbanken för att fungera som intag till turbinerna. Vattnets väg dit kommer ske genom ett 1200 mm glasfiberarmerat rör under mark. I källaren på kvarnen kommer sedan en ny betongsump gjutas varvid turbinerna placeras där i. Den gamla utloppskanalen på insidan gården kommer att tas fram för att vattnet ska kunna få fri väg ut i Ösjön nedanför kraftverket. Avvattning vid högre vattenföring kommer ske genom en planlucka som reglerar sig utefter damnivån ovan vägbanken genom PLC styrning. Varför man väljer att reglera ovan vägbanken är för att rören som leder vattnet under vägen ej ska riskera att gå fulla av vatten. 5.2 Omfattning av vattenreglering Då nuvarande vattendom sedan 1974 skapat en sämre reglering av vattendragen ovan Ornäs Kvarn så yrkar jag med hjälp av boende, Borlänge kommuns miljö inspektör på högre stabilare nivå helåret. Den nuvarande regleringen har skapat igenväxt uppströms tack vare lågt vattenstånd sommartid. Detta skapar i sin tur att det blir trängre och trängre i vattendragen för vårsmältning samt kraftig nederbörd att fritt ta sig ner till Ornäs Kvarn. På sikt kommer detta få förödande konsekvenser för de som bor ovan Lilla Aspan. Men även fågellivet har tagit skada av den onaturliga regleringen på 71 cm. På våren skapar fåglarna reden som riskeras sköljas bort när sedan tillritningen börjar och vattennivåerna stiger oavsett om jag öppnar damsätten eller ej. Mer ingående om förutsättningar, nuläge och hinder för miljön samt nivåregleringen redovisas under kapitel 11. Nedan tabell visar på vilka nivåer som vore rimliga ur miljösynpunkt att hålla. 5.3 Teknisk sammanfattning Övre dämningsgräns Nedre dämningsgräns Styrd nivåreglering Slukförmåga turbiner = 110,000 möh = 109,800 möh = 20 cm med hjälp av planlucka samt pådrag för turbinerna. = 2 m3/s vilket ger ca 1,5 m3/s vid 75 procents pådrag och bästa verkningsgrad.

9 Ornäs Kvarn Fastighetsbolag AB Vattenkraft i Ornäs Kvarn 9(15) 6 Lokalisering 6.1 Fastighet (bilaga5) Ornäs Kvarn är belägen i Ornäs, Borlänge i Dalarnas Län vid inloppet till sjön Ösjön som mynnar ut i Runn mellan Borlänge och Falun. 6.2 Alternativa lokaliseringar Då fastigheten redan finns uppförd och vattnet rinner förbi fastigheten som det gjort i alla år så finns ingen alternativ lokalisering. 7 Planförhållanden samt områdesbestämmelser 7.1 Stadsplanen Orådet är inte planerat inom stadsplanen. Dock har Ornäs Kvarn Fastighetsbolag genom Niklas Bergman fört diskussioner med Borlänge kommuns stadsarkitekt Arne Ludvigsson om en framtida planering så att Ornäs Kvarn samt tillhörande område ingår i stadsplanen. Detta för att området vart eftersatt under lång tid och vi ser att en stadsplanering skapar den ordning vi eftersträvar i Ornäs. 7.2 Riksintressen samt arkeologiska intressen (bilaga 6) Hela området kring Ornäs Kvarn ligger under riksintresse då Ornäs Stugan ligger sydost om fastigheten. Ornässtugan härstammar ifrån tiden då Gustav Wasa undkom danskarna Ornäs Stugan blev museum på 1700 talet och är ett av Sveriges äldsta museum. Diskussioner förs med biträdande länsantikvarie Tommy Nyberg angående stenskoningen av kraftverkskanalen samt området ifrån sydvästra kvarnfästet bort till strandvägen. Väster om Ornäs Kvarn finns ett område som är en fornlämning sedan 1600 talet. Ornäs Kvarn berörs inte av fornlämningen i detta projekt om driftåtertagande av vattenkraftverket.

10 Ornäs Kvarn Fastighetsbolag AB Vattenkraft i Ornäs Kvarn 10(15) 8 Förutsedd miljöpåverkan uppströms 8.1 Noll läge Då nuvarande vattendom som trädde i kraft 1974 bidrog till sänkt normalnivå med ca 30 cm har det skapat flera problem uppströms. Dels har Faxån upptill Aspån vuxit igen om man jämför med tiden innan 1974 då nivån var högre. Detta skapar en för låg grundnivå som inte räcker till vid högre vattenföring. Åtgärd blir då att systemets vattennivå stiger tills tvärsnittsarean utmed åns fulla bredd når en storlek som behövs för att aktuell vattenföring kan passera. I nuläget ca cm naturlig nivåreglering. Men även ovanför Olsbackabron så har det skapat problem. Lilla Aspan har en angiven nivå som ska hållas för friluftslivet såsom fiske, bad och båt. Enligt en boende så finns det en angiven höjd på gröna kartan på 110,4 möh. Tack vare att dammsätten sänktes 1974 så har det under torrperioden när det inte finns något direkt övertryck eller tillrinning i systemet som gör att vattennivån hålls uppe, så har nivån i Lilla Aspan blivigt för låg. Åtgärder som utförts då är att man lagt ner betongblock ovan Olsbackabron för att skapa en broms i systemet och på så vis få upp nivån under torrperioder. Detta är dock enbart lösningen på ett symptom (låg nivå i lilla Aspan) och inte grundorsaken (sänkt nivå vid Ornäs Kvarn). Problemet som dessa betongblock skapar vid högre vattenföring är att flödet inte kan ta sig förbi Olsbackabron utan att nivån stiger. Med andra ord så skapar systemet en översvämning ovan bron tills nivån är så pass hög att högre vattenföring kan passera. Betongblocken fungerar som en fångdamm idag. Dessa ovanstående situationer leder till direkt miljöpåverkan tack vare låga igenväxta sumpmarker sommartid till högre nivåer vår, höst samt vid högre vattenföring. Vass, träd samt djurlivet blir lidande i och med de naturliga nivåskillnaderna. Träd och vass börjar växa på sommaren för att sedan bli vattensjuka då nivåerna stiger. Fågellivet påverkas av att fåglarna lägger reden tidigvår när nivån är låg för att sedan sköljas bort när vårsmältningen tilltar och nivåerna stiger. 8.2 Efter ombyggnation Då det kommer skapas mindre variation av vattennivån efter byggnation så kommer naturens olika delar att vänja och lära sig en viss nivå. Detta i sin tur bidrar till en jämnare tillväxt samt att fågellivet kan lägga reden på platser som vi vet inte kommer svämmas över. Men även de boende som har bryggor eller breddavlopp uppströms kommer gynnas av en högre stabilare vattennivå över året. Dock så behövs fortfarande åtgärder utföras oavsett om vattenkrafts projektet genomförs eller ej. Dessa nulägen och hinder redovisas i kapitel 11.

11 Ornäs Kvarn Fastighetsbolag AB Vattenkraft i Ornäs Kvarn 11(15) 9 Förutsedd miljöpåverkan nedströms 9.1 Noll läge Ifall ingen byggnation sker så kommer det inte råda några direkta skillnader på miljön nedströms då det under 35 år uppstått en naturlig vattenfåra ut i Ösjön som ligger nedanför Ornäs Kvarn. Dock har det bildats mer tillväxt av vass nedanför Ornäs Kvarn åt sydost. Detta tack vare att allt vatten passerar Ornäs Kvarn på västra sidan och då har det bildats ett baksug nedanför kvarnen där pollen, löv och skräp samlas i relativt stillastående vatten. 9.2 Efter ombyggnation Då det ingår i byggnationen att även leda om turbinvattnet och ta fram den gamla kanalen på insida Ornäs Kvarn (östra sidan) så skapar detta ett drag av allt vatten på båda sidorna om kvarnen samt möjlighet till att tappa vatten i två kanaler vid högre vattenföring. Resultatet av detta blir att stillastående vatten utmed kanterna försvinner och kvarnviken ser trevligare ut.

12 Ornäs Kvarn Fastighetsbolag AB Vattenkraft i Ornäs Kvarn 12(15) 10 Utredning av kvarndammen Då jag förra året började misstänka att något inte stod rätt till med de angivna höjderna av kvarndammen i vattendomen så fick jag hjälp av stadsbyggnadskontoret att mäta upp kvarnen och området i Borlänges lokala höjdsystem. Anledning till funderingarna är att jag hittat olika kartor som anger samma fixpunkt med olika höjder i samma höjd system. Rikets höjdsystem 1900 (RH00). Plus att det var påbyggt på dammsätten vilket inte stämmer med angiven höjd i vattendomen. Samt redogörelser från de boende uppströms som klagat på låg nivå sedan ombyggnation samt det besiktningsprotokoll (bilaga 7) från 1979 där det konstaterades att dammens betongtröskel var 12 cm för låg mot den angivna fixpunkten. Mätfakta att ta hänsyn till är att skillnaden mellan RH00 och Borlänges höjdsystem är minus 21,5 cm. Denna skillnad har jag fått fram genom Borlänges mätingenjörer på stadsbyggnadskontoret. Vi tittade på olika mätfixturer i Borlänges kartarkiv och fick då fram höjdskillnaderna i systemen. Fixpunkt Plats Höjd i RH 00 Höjd i Blg lokala Differens nr. (möh) (möh) 520 Faluvägen 137, ,305 0,215 m 522 Tomnäs 120, ,185 0,215 m 0,215 m Resultatet av mätningarna med ovan kända differens redogörs i nedan tabell där även fel och brister som upptäckts redovisas. Objekt Höjdsystem Enligt vattendom 1974 Verklig nivå efter uppmätning 2009 Fix punkt järnögla RH ,570 möh 110,355 möh Fix punkt järnögla Blg lokala Finns ej 110,570 möh Betongtröskelns höjd RH , ,855 möh Betongtröskelns höjd Blg lokala Finns ej 109,070 möh Dammsättens RH ,450 möh 109,415 möh överkant Dammsättens Blg lokala Finns ej 109,630 möh överkant Dammsättens höjd Obetydligt 23 cm 56 cm Slutsats utredning av kvarndammen Resultatet av mätningarna är att fixpunktens höjd i RH 00 är 110,355möh och inte 110,57 såsom det antyder i vattendomen daterad Jag styrker detta med stadsbyggnadskontorets mätningar samt en karta som användes vid förrättningen 1994 (bilaga8) där fixöglan benämns som 109,34möh i RH00 vilket stämmer ganska bra överens med de mätningar som gjorts i nutid av stadsbyggnadskontoret. Detta ledde till att dammen byggdes 21,5 cm för lågt då man antog en fel fixpunkthöjd plus de 12 cm man mätte fel enligt besiktningsprotokollet Detta leder till att betongsockeln i RH00 har en höjd på 108,855möh och inte den höjd på 109,10 som anges i besiktningsprotokollet Detta leder i sin tur att dammsättens höjd måste vara 109,450 (sättens överkant) 108,855(fasta betongsockelns överkant) = 0,595m för att nå en lägsta vattennivå på 109,45 i RH 00 som vattendomen säger. Detta har påbyggts tidigare år för att uppnå rätt höjd enligt vattendomen. Dock saknas det fortfarande 3,5 cm vilket kommer att rättas till. Sen för att få klarhet i hur man reglerade förr så har jag kontaktat samtliga instanser utan framgång. Svea hovrätt, riksarkiv, landsarkiv, länsstyrelsen m.fl. Det som dock styrker högre vattenhöjd förr är fotografier samt berättelser av de boende och mjölnarens släkt.

13 Ornäs Kvarn Fastighetsbolag AB Vattenkraft i Ornäs Kvarn 13(15) 11 Nuläge hinder för god reglering uppströms Ornäs Kvarn För att nuvarande vattendom eller framtida reglering ska kunna regleras/träda ikraft så behövs vissa hinder som jag sett, hört och dokumenterat tas bort eller breddas. En likartad skrivelse är inskickad till Borlänge Kommun samt Länsstyrelsen i Dalarna efter samtal med Sören Nyström och som svar på en skrivelse till länsstyrelsen angående den befintliga dammen samt regleringen av ovan nämnda damm. 1. Lilla gångbron som kom till på 1990 talet markerat 1 på kartan till bilaga 9. Denna gångbro skapar idag vid höga vattenflöden såsom vårsmältning och kraftig nederbörd ett övertryck på ca 30 cm då den är för trång och fungerar i dag som en tratt i systemet. Denna bro ser jag som den största orsaken till det dåliga vattenflödet ner till kvarnen. Öppnar jag dammsätten fullt vid höga flöden så sänker jag nivån 40 cm på 10 minuter upp till lilla gångbron och där bildas det en fors under bron. Detta finns dokumenterat i bilaga 10. Fotografier och mätningar. 2. Gamla bron bredvid RV 50 markerat 2 på kartan till bilaga 9. Vid vägbygget av RV 50 så lämnade man kvar betongdelar samt fyllnadsmassor ovan bron norrut samt under bron vilket behöver rensas för att vattnet vid höga flöden ska kunna ha en fri farled ner till Ornäs Kvarn. Detta kommer bli tydligare om man åtgärdar punkt 1. Detta finns dokumenterat i bilaga Bäverdammen som är markerat 3 på kartan till bilaga 9. Denna fördämning skapar även den ett hinder mitt i fåran ner till Ornäs Kvarn. Tack vare igenväxten och det låga vattnet sommartid och vid normalflöden så har bävern kunnat ordna denna fördämning. Då jag gjorde tester som redovisas i bilaga 10 kan man tydligt se vilka hinder som påverkar vad. Även fast jag öppnat dammsätten max så stiger vattnet ovan fördämningen och då trycks vattnet uppströms som sedan tar en annan väg över Jan Gustavssons marker markerat 4 på kartan till bilaga 9 och översvämmar en övergång. Detta finns dokumenterat i bilaga Olsbackabron markerat 5 på kartan till bilaga 9. Denna bro är 6 meter bred invändigt. Men tack vare att fyllnadsmassor såsom grus, sten och jord rasat ner i vattnet både uppströms som nedströms så har den en bredd på ca 5 m i normal vattennivå fallande ner till 4 m på botten. Även denna måste grävas ur för att vattnet ska kunna ta sig ner mot Ornäs Kvarn. Samt de betongfundament som lagts i för att hålla upp nivån i Lilla Aspan sommartid. Detta finns dokumenterat i bilaga Förslag till fångdamm vid Lilla Aspans utlopp markerat 6 på kartan till bilaga 9. Genom att bygga en fångdamm vid Lilla Aspan så kontrollerar Ornäs Kvarn nivåerna upp till Lilla Aspan och inte mer. Denna nya föreslagna damm vid Lilla Aspan är en förutsättning för att hålla en jämn vattennivå och kunna reglera Lilla Aspans vattennivå sommartid då det rinner till väldigt lite vatten till systemet. Sjunker vattennivån vid Ornäs Kvarn så sjunker även systemet och även Lilla Aspans vattennivå tack vare att allt vatten kan passera ovan hinder i tid då flödet är litet vid torra perioder. Jag hänvisar även till den förrättningsutredning som gjordes Se bilaga 8. Där man påpekar vidden av en fångdamm vid Lilla Aspans utlopp. Att ta hänsyn till. Denna åtgärd är det sista som behöver göras och kan möjligen undvikas om vi åtgärdar punkterna 1 4 först samt höjer vattennivån för att på så sätt hålla upp nivån i Lilla Aspan. Detta finns dokumenterat i bilaga 10.

14 Ornäs Kvarn Fastighetsbolag AB Vattenkraft i Ornäs Kvarn 14(15) Slutsats nuläge och hinder Då jag vill kunna bedriva näringsverksamhet såsom vattenkraft och fastighetsskötsel vid Ornäs Kvarn så behöver åtgärder träda i kraft så vattnet kan ta sig ner till Kvarnen utan hinder. Samt att jag vill reglera dammen utan påtryckningar från allmänheten om olika tyckande i nivåfrågor vid olika tidpunkter. Fastslagen dom gäller. Största orsaken är gångbron nedanför RV 50 som fungerar som en tratt idag vid höga vattenflöden. Denna måste bort eller breddas rejält samt grävas ut under. Men även Olsbackabron måste rensas för att ge fri farled till Ornäs Kvarn. Samt att håller vi uppe nivån i systemet så motverkar det igenväxt vilket leder till att vattnet kan flöda fritt nedströms. Anledningen till betongfundamenten som lagts ned vid Olsbackabron har ju att göra med den alltmer låga vattennivån i Lilla Aspan. Men det löser inget genom att bromsa upp vattnet sommartid för att sedan ställa till med större problem vid vårflöden. Det riktiga i detta vore att plocka bort fundamenten (symtomlösningen) och höja vattenståndet i dammen vid Ornäs Kvarn (grundorsaken). Genomförs detta så kommer vi kunna hålla upp nivån vid kvarndammen men även släppa ut vatten vid höga flöden och hålla samma nivå vid dammen ändå. I dags läget om jag öppnar vid höga flöden så sänker jag nivån upp till gångbron, men ovan gångbron och vid Olsbackabron fortsätter vattnet stiga. Se mätningar i bilaga 10. Som avslutning så vill jag som sagt höja nivån till den gamla nivån innan 1974 och på så sätt hålla upp nivån i faxån så att den inte växer igen. Sen så ökar min effekt i vattenkraftverket med ca 15 % samt att regleringen av dammnivån vid Ornäs Kvarn kommer regleras med hjälp av en styrd 9 meters dammlucka som reglerar sig utefter 109,80 110,00 året runt i RH00, + intag för turbiner som kommer kunna sluka ca 2 m3/s. Total behövd förbisläppningskapacitet kommer ligga på ca 15 m3/s vilket aldrig råder i Faxån då 15 m3/s är det högsta beräknade flödet enligt SMHI under en 50 års period. Se bilaga 8b samt i vattendomen. Som avslutning så kan man se att 1974 när vägverket byggde om dammen vid Ornäs Kvarn skedde flera mätfel som resulterade i för låg dammnivå. Inte bara mot den äldre regleringen med planerade 30 cm sänkning utan plus mätfelen på ca 21,5 cm plus konstruktionsfelet som upptäcktes 1979 på 12 cm enligt protokoll. Detta totalt leder till ca 60cm för låg vattennivå mot föregående reglering innan Påbyggnaden på nuvarande dammsätt är för att komma upp i rätt nivå enligt rådande vattendom. 109,45 möh. 12 Sammanfattning Efter omfattande arbete med att intervjua personer uppströms Ornäs Kvarn, kartläggning och mätning av flöden samt nivåer ser jag fram emot samrådet kl 18:00 vid Ornäs Kvarn. Genom detta samråd och framtida vattenkraftbygge så hoppas jag att vi ska komma fram till vad som är bäst för samtliga i hänseende till reglering, vattenföring och nivåer i systemet uppströms Ornäs Kvarn. Väl mött Niklas Bergman , Borlänge i Dalarnas Län.

15 Ornäs Kvarn Fastighetsbolag AB Vattenkraft i Ornäs Kvarn 15(15) 13 Sändlista samt spridning av samrådsunderlaget Vem Länsstyrelsen Dalarna Borlänge Kommun Fiskeriverket Naturvårdsverket Kammarkollegiet i Stockholm Borlänge Energi Berörda markägare/intressenter som besvarat informationsbrevet Aspeboda Golfklubb Evald Holmén Allmänheten genom kungörelse i Dalarnas Tidningar samt Dala Demokraten. Kungörelse i tidningarna publiceras Allmänheten genom kungörelse på facebook genom en Ornäsgrupp. Vad Samrådsunderlaget finns att läsa på Information angående kontaktperson, telefonnummer samt adress till hemsida.

Säkerheten vid våra kraftverk

Säkerheten vid våra kraftverk Säkerheten vid våra kraftverk Tillsammans kan vi öka säkerheten Ett vattenkraftverk är mäktigt att uppleva på nära håll. Det ger respekt och förståelse för naturens krafter. Vi på Vattenfall vill gärna

Läs mer

rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012

rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012 rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012 Alexander Masalin, Johan Persson, Tomas Loreth och Per Stolpe, Upplandsstiftelsen Gustav Johansson, Hydrophyta Ekologikonsult Författare Alexander

Läs mer

Väg 796, bro över Indalsälven i Lit

Väg 796, bro över Indalsälven i Lit GRANSKNINGSHANDLING Väg 796, bro över Indalsälven i Lit Östersunds kommun, Jämtlands län Hydrologisk PM, 2015-09-30 Objekt: 143961 Titel: Granskningshandling - Väg 796, bro över Indalsälven i Lit Utgivningsdatum:

Läs mer

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön Mölndals Kvarnby Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Rådasjön Stensjön Ståloppet Kvarnbyfallen Grevedämm etkanalintag Stensjö dämme Copyright

Läs mer

Tranås Energi Vattenkraft miljöanpassning 2015-04-07

Tranås Energi Vattenkraft miljöanpassning 2015-04-07 Tranås Energi Vattenkraft miljöanpassning 2015-04-07 Tranås Kvarn (Smedjeholmen) Elverksdammen, fiskväg finns, nivå regleras med automatlucka, ingen vattenkraftproduktion idag. (Svartån) Foto: L Gustafsson

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Fiskvandringsvägar, skyddsgaller mm vid Ulva kvarn

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Fiskvandringsvägar, skyddsgaller mm vid Ulva kvarn SAMRÅDSREDOGÖRELSE Fiskvandringsvägar, skyddsgaller mm vid Ulva kvarn Samrådsredogörelsen angående vattenverksamhet 2014-03-18 Bakgrund Samrådsprocessen inleddes hösten 2006 inom ramen för ett Naturvårdsprojekt

Läs mer

Fågelsjörummet John Nyman

Fågelsjörummet John Nyman 1(5) PROTOKOLL MYNDIGHETSNÄMNDEN Plats och tid Fågelsjörummet Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Sune Frost (MP) Lasse Bergqvist (L) Ej beslutande Övriga deltagande Elisabet

Läs mer

VATTENKRAFT. Information om. renovering av Långforsens vattenkraftstation INFORMATION FR ÅN JÄMTKR AF T

VATTENKRAFT. Information om. renovering av Långforsens vattenkraftstation INFORMATION FR ÅN JÄMTKR AF T VATTENKRAFT INFORMATION FR ÅN JÄMTKR AF T 2017 Information om renovering av Långforsens vattenkraftstation 1 LÅNGFORSEN IDAG KRAFTVERK 33M3/S 8M3/S Oförändrad vattenmängd Vi vill renovera stationen där

Läs mer

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Bilaga 1 Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Samrådsredogörelse Ellevio AB. 115 77 Stockholm Säte Stockholm. Org nr 556037 7326 Telefon 08-606 00 00 ellevio.se

Läs mer

Avrinning. Avrinning

Avrinning. Avrinning Avrinning Avrinning När nederbörden nått marken kommer den att söka söka sig till allt lägre liggande nivåer. Först bildas små rännilar och som efterhand växer till bäckar och åar. När dessa små vattendrag

Läs mer

Klarälvens vattenråds samrådsyttrande till Fortum inför lagligförklaring och ombyggnad Brattfallet

Klarälvens vattenråds samrådsyttrande till Fortum inför lagligförklaring och ombyggnad Brattfallet KLARÄLVENS VATTENRÅD Klarälvens vattenråds samrådsyttrande till Fortum inför lagligförklaring och ombyggnad Brattfallet Fortum Generation har ett mindre kraftverk i Halgån, Hagfors kommun, som nyttjar

Läs mer

PROJEKT FISKTRAPPA TILL MÖLLEBÄCKEN

PROJEKT FISKTRAPPA TILL MÖLLEBÄCKEN PROJEKT FISKTRAPPA TILL MÖLLEBÄCKEN Detta dokument tjänar som diskussionsunderlag, för grov kostnadsuppskattning och effektivitetsbedömning. Skapat av John Schütte, 10 oktober 2013. Kontaktuppgifter: 0766

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Karin Alenius UPPRÄTTAD AV. Caroline Svensson

UPPDRAGSLEDARE. Karin Alenius UPPRÄTTAD AV. Caroline Svensson UPPDRAG Åbyfors Tillståndsansökan UPPDRAGSNUMMER 1300884000 UPPDRAGSLEDARE Karin Alenius UPPRÄTTAD AV DATUM 09 PLATS Länsstyrelsen i Kronobergs län, Växjö DATUM 2013-12-17 TID 13.00-15.30 NÄRVARANDE Jan

Läs mer

Dammen uppströms intaget till Ungsjöboverket

Dammen uppströms intaget till Ungsjöboverket På inspektionsresa till småskaliga vattenkraftsanläggningar i Dalarna Bålstabon Anders Nilsson blev 1990 egenföretagare då han grundade rörmokarfirman Håbo Rör AB. 1993 gav han sig in i vindkraftbranschen

Läs mer

Följder av 1933 års vattendom

Följder av 1933 års vattendom Följder av 1933 års vattendom Lite bilder och kommentarer om hur 1933 års vattendom slår i Strålsnäs när vattenflödet överstiger 28 m 3 /s. Bilderna är från trädgården i Villa Solvik belägen i södra änden

Läs mer

Projekt Leduån. Patrik / Ove Segerljung. Projekt Leduån

Projekt Leduån. Patrik / Ove Segerljung. Projekt Leduån 2012 Projekt Leduån Patrik / Ove Segerljung Projekt Leduån 2012-11-11 Förord Projekt Leduån har genomfört inventering av hela ån från Olofsfors till stensvattnet med start vecka 26 2012 och avslutad v46

Läs mer

Ansökan om upphävande av strandskydd

Ansökan om upphävande av strandskydd Stockholm den 18 januari 2016 Länsstyrelsen Dalarna 791 84 Falun Ansökan om upphävande av strandskydd Sökande: Patrik Ardefelt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ombud: Jur.kand. Viktoria Hybbinette Jur.kand. Alexandra

Läs mer

Schaktningsövervakning inom fornlämning 195:1 i Sigtuna

Schaktningsövervakning inom fornlämning 195:1 i Sigtuna Schaktningsövervakning inom fornlämning 195:1 i Sigtuna Arkeologisk förundersökning inom fornlämning RAÄ Sigtuna 195:1 i kvarteren Urmakaren, Humlegården m.fl., Sigtuna kommun & stad. Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Underlagskarta: Copyright Lantmäteriet GSD

Underlagskarta: Copyright Lantmäteriet GSD Underlagskarta: Copyright Lantmäteriet GSD Magasineringsresurser DG Nedsjöarna (28 Mm 3 ) Mölndal Stensjön/Rådasjön (1.3 Mm 3 ) Landvettersjön (0.9 Mm 3 ) SG Q kap Ca 25-27 m 3 /s Hydrologiska data Sjöar

Läs mer

Regleringsdamm vid Vansjöns utlopp. Teknisk beskrivning. TerraLimno Gruppen AB. Lars Pettersson 2013-09-26

Regleringsdamm vid Vansjöns utlopp. Teknisk beskrivning. TerraLimno Gruppen AB. Lars Pettersson 2013-09-26 Regleringsdamm vid Vansjöns utlopp Teknisk beskrivning TerraLimno Gruppen AB Lars Pettersson 2013-09-26 Bakgrund Föreningen Vansjön-Nordsjöns Väl har under nära femton års tid arbetat aktivt med att få

Läs mer

Höje å, samarbete över VA-gränserna. Patrik Nilsson

Höje å, samarbete över VA-gränserna. Patrik Nilsson Höje å, samarbete över VA-gränserna Patrik Nilsson Höje å 58% jordbruksmark, 12% tätorter avrinningsområdet storlek 316,0 km 2 Lomma Lund Staffanstorp Drygt 50 st dikningsföretag 15 st med utlopp i huvudfåran

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG. Ansökan om ändrade villkor för regleringsdammen vid Mien enligt 24 kap 8 miljöbalken

SAMRÅDSUNDERLAG. Ansökan om ändrade villkor för regleringsdammen vid Mien enligt 24 kap 8 miljöbalken SAMRÅDSUNDERLAG Ansökan om ändrade villkor för regleringsdammen vid Mien enligt 24 kap 8 miljöbalken 2016-09-28 SAMRÅDSUNDERLAG Ansökan om ändrade villkor för regleringsdammen vid Mien enligt 24 kap 8

Läs mer

Att anlägga vägtrummor. En samlande kra!

Att anlägga vägtrummor. En samlande kra! Att anlägga vägtrummor En samlande kra! Råd vid anläggning av vägtrummor En vägtrumma ska transportera undan vatten men vägtrumman blir ofta ett hinder för de djur som lever i och runt vattnet. Hinder

Läs mer

Till Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen

Till Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen Till Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen Mål nr. M 4278-13, Valdemarsviks kommuns ansökan om tillstånd till efterbehandlingsåtgärder inom f.d. bruksområdet i Gusum på fastigheten Gusum 13:1, Valdemarsviks

Läs mer

Rapport Hörte våtmark och fiskväg

Rapport Hörte våtmark och fiskväg Rapport Hörte våtmark och fiskväg Skurups kommun Skivarpsåns & Dybäcksåns vattendragsförbund 2015-09-17 Innehåll BAKGRUND... 3 OMFATTNING... 3 FÖRARBETEN... 3 TILLSTÅNDSPRÖVNING... 3 ANLÄGGANDE... 3 BERÄKNADE

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad 1 Uppdaterad 2012-03-29 Att söka tillstånd till vattenverksamhet Vattenverksamhet regleras i 11 kap miljöbalken (1998:808) och i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. För vattenverksamhet

Läs mer

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet MILJÖENHETEN Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 1 Samråd Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas. I bilagan till förordningen om

Läs mer

Bilaga 8. Översvämningskänsliga områden i Markaryds kommun Översiktskarta över översvämningskänsliga områden i Markaryds kommun.

Bilaga 8. Översvämningskänsliga områden i Markaryds kommun Översiktskarta över översvämningskänsliga områden i Markaryds kommun. Bilaga 8. Översvämningskänsliga områden i Markaryds kommun 2010. Översiktskarta över översvämningskänsliga områden i Markaryds kommun. Innehåll 801. Traryd... 3 805. Strömsnäsbruk... 4 806. Kylhult, södra

Läs mer

Va!enkra" Av: Mireia och Ida

Va!enkra Av: Mireia och Ida Va!enkra" Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar

Läs mer

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser (separat karta) denna planbeskrivning

Läs mer

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING AV MURAR OCH GÅNGVÄGAR PÅ ÅRÅS 2014-03-17

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING AV MURAR OCH GÅNGVÄGAR PÅ ÅRÅS 2014-03-17 1 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING AV MURAR OCH GÅNGVÄGAR PÅ ÅRÅS 2014-03-17 Den östra muren med spår av väg eller körbana i muröppningen. (Mur A) Årås är ett mycket bra exempel på en svensk herrgårdsparks utveckling.

Läs mer

Utredning av forsar och dämme i Bällstaån i syfte att förbättra vattendragets fiskhabitat

Utredning av forsar och dämme i Bällstaån i syfte att förbättra vattendragets fiskhabitat Stockholm 2008-04-11 PM Utredning av forsar och dämme i Bällstaån i syfte att förbättra vattendragets fiskhabitat Bakgrund och syfte Bällstaån är ett kraftigt modifierat vattendrag som rinner genom kommunerna

Läs mer

Ansökan om omprövning av dikningsföretag i Fels mosse, Lunds och Lomma kommuner, Skåne län

Ansökan om omprövning av dikningsföretag i Fels mosse, Lunds och Lomma kommuner, Skåne län Växjö Tingsrätt Mark och miljödomstolen Kungsgatan 8 351 86 VÄXJÖ paketadress Ansökan om omprövning av dikningsföretag i Fels mosse, Sökande Adress Org. nr Lunds kommun Tekniska förvaltningen 212000-1132

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

Vattenkraft. Av: Mireia och Ida

Vattenkraft. Av: Mireia och Ida Vattenkraft Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar

Läs mer

Långfors kraftverk. Teknisk beskrivning. Bilaga till tillståndsansökan enligt 11 kap. miljöbalken

Långfors kraftverk. Teknisk beskrivning. Bilaga till tillståndsansökan enligt 11 kap. miljöbalken Långfors kraftverk Teknisk beskrivning Bilaga till tillståndsansökan enligt 11 kap. miljöbalken 2013 06 14 Inledning 2 Planerade åtgärder 2 Kraftstation 2 Maskineri 3 Isgrindar/fiskavledare 3 Överfallsdamm

Läs mer

SYRHOLEN 12:5 vid schaktning för flytt av transformatorstation invid fornlämningarna 25:1 och 26:1-2, Floda socken, Gagnefs kommun, Dalarnas län 2016

SYRHOLEN 12:5 vid schaktning för flytt av transformatorstation invid fornlämningarna 25:1 och 26:1-2, Floda socken, Gagnefs kommun, Dalarnas län 2016 Arkeologisk schaktningsövervakning SYRHOLEN 12:5 vid schaktning för flytt av transformatorstation invid fornlämningarna 25:1 och 26:1-2, Floda socken, Gagnefs kommun, Dalarnas län 2016 Arkivrapport dnr

Läs mer

Ola Hammarberg Vattenregleringsföretagen Östersund

Ola Hammarberg Vattenregleringsföretagen Östersund Ola Hammarberg Vattenregleringsföretagen Östersund Disposition Inledning, kort presentation av VRF Bakgrund, Projekt-Q Metoder Resultat Slutsatser och diskussion Kort om Vattenregleringsföretagen Ansvarar

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060208 DOM 2017-01-18 Stockholm Mål nr M 6421-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-07-08 i mål M 2063-16, se bilaga A

Läs mer

Sammanfattning åtgärd vid Storbäcksdammen, samrådshandling

Sammanfattning åtgärd vid Storbäcksdammen, samrådshandling Sammanfattning åtgärd vid Storbäcksdammen, samrådshandling Datum: 2017-03-14 1 2 Figurhänvisningarna i det här dokumentet hänvisar till figurerna i dokumenten: - Förslag till miljökonsekvensbeskrivning-

Läs mer

Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för vattenverksamheter, ansökan om tillstånd, länsstyrelsens tillsyn samt egenkontroll

Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för vattenverksamheter, ansökan om tillstånd, länsstyrelsens tillsyn samt egenkontroll INFORMATION 1(7) Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för vattenverksamheter, ansökan om tillstånd, länsstyrelsens tillsyn samt egenkontroll Definition vattenverksamhet Samtliga vattenverksamheter

Läs mer

Bilaga 3. Översvämningskänsliga områden i Växjö kommun 2010.

Bilaga 3. Översvämningskänsliga områden i Växjö kommun 2010. Bilaga 3. Översvämningskänsliga områden i Växjö kommun 2010. Översiktskarta över översvämningskänsliga områden i Växjö kommun. Innehåll 312. Växjö... 3 317. Helige å, Sträckan Räppe-Bergkvara-Gemla- Öja-Gransholm...

Läs mer

Förslag på restaureringsåtgärder i Bulsjöån vid Visskvarn

Förslag på restaureringsåtgärder i Bulsjöån vid Visskvarn Peter Gustafsson 20080715 Förslag på restaureringsåtgärder i Bulsjöån vid Visskvarn Adress: Ekologi.Nu, Näckrosv 108, 590 54 Sturefors Tel: 0702792068 Hemsideadress: www.ekologi.nu Email: peter@ekologi.nu

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E 18 Tullstation Hån. Årjängs kommun, Värmlands län. Vägplan,

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. E 18 Tullstation Hån. Årjängs kommun, Värmlands län. Vägplan, SAMRÅDSREDOGÖRELSE E 18 Tullstation Hån Årjängs kommun, Värmlands län Vägplan, 2016-09-30 Trafikverket Postadress: Box 1051, 651 15 Karlstad E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Samrådsredogörelse

Läs mer

VINTRIEDIKET. Ett vattendrag till nytta och glädje

VINTRIEDIKET. Ett vattendrag till nytta och glädje VINTRIEDIKET Ett vattendrag till nytta och glädje Vintriediket Ett vattendrag till nytta och glädje Malmö är just nu en stad i expansion. Detta märks allra tydligast i stadens södra delar. Här byggs nya

Läs mer

SAKEN Ansökan om godkännande av åtgärd enligt 11 kap. 16 miljöbalken. AnläggningsID i miljöboken: 1973 Koordinater (SWEREF99): N , E

SAKEN Ansökan om godkännande av åtgärd enligt 11 kap. 16 miljöbalken. AnläggningsID i miljöboken: 1973 Koordinater (SWEREF99): N , E 1 NACKA TINGSRÄTT DOM Mål nr 2017-06-16 meddelad i Nacka strand SÖKANDE Örebro kommun Box 300 00 701 35 Örebro Ombud: Per Undén c/o Örebro kommun Adress som ovan SAKEN Ansökan om godkännande av åtgärd

Läs mer

Översvämningar i jordbrukslandskapet exempel från Smedjeån

Översvämningar i jordbrukslandskapet exempel från Smedjeån Översvämningar i jordbrukslandskapet exempel från Smedjeån Johan Kling Vattenmyndigheten, Västerhavet johan.kling@lansstyrelsen.se, 070-600 99 03 Syfte Analys av Smedjeåns hydrologi och geomorfologi för

Läs mer

Miljöhänsyn vid dammar och kraftverk

Miljöhänsyn vid dammar och kraftverk Miljöhänsyn vid dammar och kraftverk Det finns inga specifika vandringsfiskar, alla arter vandrar och måste vandra för att överleva och fortplanta sig. (Erik Degerman, Sveriges lantbruksuniversitet, Havs-

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG AVSEENDE PLANERADE FORSNACKAR VID KVARNDAMMEN I SILLERBOÅN, LJUSDALS KOMMUN. Org.nr 556346-0327 Styrelsens säte: Stockholm

SAMRÅDSUNDERLAG AVSEENDE PLANERADE FORSNACKAR VID KVARNDAMMEN I SILLERBOÅN, LJUSDALS KOMMUN. Org.nr 556346-0327 Styrelsens säte: Stockholm JOAKIM A NYMAN ADVOKAT AB AVSEENDE PLANERADE FORSNACKAR VID Uppdragsnummer 1644443000 Sweco Environment AB Östersund Vatten och Miljö Maria Ed Lars Eurenius Walter Johansson 1 (11) Sweco Bangårdsgatan

Läs mer

PM Miljöfarlig verksamhet

PM Miljöfarlig verksamhet 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Miljöfarlig verksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Förslag till teknisk beskrivning

Förslag till teknisk beskrivning Förslag till teknisk beskrivning Åtgärdande av vandringshinder för fisk i nedre del av Storbäcken Datum: 2017-02-16 Innehåll Orientering...3 Hydrologi... 4 Höjdsystem och fixpunkter...4 Beskrivning av

Läs mer

Kompletterande jobb utefter väg 250

Kompletterande jobb utefter väg 250 Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:40 Kompletterande jobb utefter väg 250 Antikvarisk kontroll Kolsva-Åsby 1:8, 1:17 och Myra 1:2 Kolsva socken Västmanland Anna-Lena Hallgren Innehållsförteckning

Läs mer

Rådhusgatan i Öregrund

Rådhusgatan i Öregrund Arkeologisk schaktningsövervakning Rådhusgatan i Öregrund Schaktningar för el och bredband Börstil sn, raä 142 Östhammars kommun Öregrund Uppland Linda Qviström 2003:06 Arkeologisk schaktningsövervakning

Läs mer

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse Samrådsredogörelse 2009-2014 - Åtgärdande av vandringshinderför fisk i nedre del av Storbäcken Projekt: Samrådsredogörelse 2009-2014: Åtgärdande av vandringshinder för fisk i nedre del av Storbäcken. Ort

Läs mer

HUR FÅR DU REDA PÅ ATT ETT DAMMBROTT SKETT? KAN DET HÄNDA I VÅR KOMMUN? Risken för dammbrott är mycket liten men det går heller inte att utesluta.

HUR FÅR DU REDA PÅ ATT ETT DAMMBROTT SKETT? KAN DET HÄNDA I VÅR KOMMUN? Risken för dammbrott är mycket liten men det går heller inte att utesluta. HUR FÅR DU REDA PÅ ATT ETT DAMMBROTT SKETT? LÅNGÅ Det finns just nu inget särskilt tekniskt system för att varna de som bor i riskområdet vid ett dammbrott. I ett samarbete mellan kraftindustrin och berörda

Läs mer

Redovisning av åtgärder i Silverån, Forserumsdammen Östergötland 2008 Foto: Urban Hjälte

Redovisning av åtgärder i Silverån, Forserumsdammen Östergötland 2008 Foto: Urban Hjälte Naturvårdsenheten Redovisning av åtgärder i Silverån, Forserumsdammen Östergötland 2008 Inledning och bakgrund Rapporten redovisar den avsänkning som gjordes av Forserumsdammen samt de biotopvårdsåtgärder

Läs mer

Att äga en damm - ansvar och dammsäkerhet

Att äga en damm - ansvar och dammsäkerhet Att äga en damm - ansvar och dammsäkerhet Miljöbalkens definition av en damm En vattenanläggning vars syfte är att dämma upp eller utestänga vatten eller blandningar av vatten och annat material. Miljöbalken

Läs mer

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 Underlag för samråd avseende ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring av avfall och farligt avfall vid Må avfallsanläggning inom fastigheten Må 1:3

Läs mer

1. Förstudie Regler om förstudie återfinns i 6 kap. 4-6 och miljöbalken, 14a väglagen, 23a vägkungörelsen och 1-8, VVFS 2007:223.

1. Förstudie Regler om förstudie återfinns i 6 kap. 4-6 och miljöbalken, 14a väglagen, 23a vägkungörelsen och 1-8, VVFS 2007:223. 1.Förstudie 1. Förstudie Regler om förstudie återfinns i 6 kap. 4-6 och 19-21 miljöbalken, 14a väglagen, 23a vägkungörelsen och 1-8, 18-21 VVFS 2007:223. Förstudie krävs alltid vid byggande av väg samt

Läs mer

Väg 84 Hede gång- och cykelväg

Väg 84 Hede gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 84 Hede gång- och cykelväg Härjedalens kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-28 Projektnummer: 145074 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186, 871

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Miljöanpassning av vattenkraften. Har vi de verktyg som behövs?

Miljöanpassning av vattenkraften. Har vi de verktyg som behövs? Miljöanpassning av vattenkraften Har vi de verktyg som behövs? Förutsättningar vattenkraft Årlig genomsnittsprod. 65 TWh av ca 165 totalt Även småskalig relevant, speciellt avseende effekttoppar i S. Sverige

Läs mer

Information och utbildningsmaterial

Information och utbildningsmaterial Information och utbildningsmaterial Älvstädar-SM Ett miljösamarbete mellan Städa Sverige och Fortum Syftet med Älvstädar-SM är att involvera föreningar i miljöaktiviteter kring älvar där Fortum verkar.

Läs mer

THALASSOS C o m p u t a t i o n s. Översiktlig beräkning av vattenutbytet i Valdemarsviken med hjälp av salthaltsdata.

THALASSOS C o m p u t a t i o n s. Översiktlig beräkning av vattenutbytet i Valdemarsviken med hjälp av salthaltsdata. THALASSOS C o m p u t a t i o n s Översiktlig beräkning av vattenutbytet i Valdemarsviken med hjälp av salthaltsdata. Jonny Svensson Innehållsförteckning sidan Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Metodik 3 Resultat

Läs mer

Ny vattenkraftstation i nedre delen av Iggesundsån

Ny vattenkraftstation i nedre delen av Iggesundsån Ny vattenkraftstation i nedre delen av Iggesundsån SAMMANFATTNING Holmen Kraft AB äger tre vattenkraftstationer som ligger i anslutning till Iggesunds samhälle. De tre vattenkraftstationerna heter Järnfallet,

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG Fiskvandringsvägar, skyddsgaller mm vid Ulva kvarn

SAMRÅDSUNDERLAG Fiskvandringsvägar, skyddsgaller mm vid Ulva kvarn SAMRÅDSUNDERLAG Fiskvandringsvägar, skyddsgaller mm vid Ulva kvarn Samrådsunderlag för vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken Uppsala kommun 2014-01-21 Innehåll 1. Bakgrund och syfte med ansökan 2.

Läs mer

DOM 1989-09-29 Stockholm

DOM 1989-09-29 Stockholm ----,------------------- STOCKHOLMS TNGSRÄTT Avå 9, Vattendomstolen NN DOM 1989-09-29 Stockholm DVA 46 VA 11/89 Aktbil 20 s 1 (11) DOMSTOLEN chefsrådmannen Olof Nordström, fastighetsrådet Lars Berggren

Läs mer

Karlshöjdbrons Historia

Karlshöjdbrons Historia Karlshöjdbrons Historia Förlösa Hembygdsförening Kjell Juneberg har gjort denna sammanställning 2015, över byggnationen av bro och väg vid Karlshöjd åren 1942 1944 År 1940 påbörjades två stora torrläggningsföretag

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala

Läs mer

Inventering av vandringshinder - Höje å. Lunds kommun

Inventering av vandringshinder - Höje å. Lunds kommun Inventering av vandringshinder - Höje å Lunds kommun INNEHÅLL 1 Inledning 3 2 Metodik 3 3 Resultat 4 3.1 Karta vandringshinder 4 3.2 Lista vandringshinder 5 3.3 blad vandringshinder 6 4 Referenser 18 Sid

Läs mer

Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008

Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008 2009-01-21 2007-08-01 Rapport Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008 Tina Hedlund Aquanord Bakgrund och syfte Den del av Gunnarbäcken som rinner mellan Lill-Bastuträsket och Stor-Bastuträsket kallas för

Läs mer

Norrby kyrka. Omläggning av kyrkogårdsmur och trappa. Antikvarisk kontroll. Sala Norrby prästgård 1:2 Norrby socken Uppland.

Norrby kyrka. Omläggning av kyrkogårdsmur och trappa. Antikvarisk kontroll. Sala Norrby prästgård 1:2 Norrby socken Uppland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:18 Norrby kyrka Omläggning av kyrkogårdsmur och trappa Antikvarisk kontroll Sala Norrby prästgård 1:2 Norrby socken Uppland Helén Sjökvist Innehållsförteckning Inledning...1

Läs mer

Rapport 2012:26. Åby

Rapport 2012:26. Åby Rapport 2012:26 Åby Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll intill fornlämning RAÄ 168:1 och 169:1 inom fastigheten Åby 1:4, Hölö socken, Södertälje kommun, Södermanland. Tove Stjärna Rapport

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

Snäckstavik. Rapport 2010:35 Göran Werthwein

Snäckstavik. Rapport 2010:35 Göran Werthwein Snäckstavik Arkeologisk förundersökning (schaktkontroll) vid Snäckstavik, intill RAÄ 102:1 och 580:1-3, Grödinge socken och Botkyrka kommun, Södermanland Rapport 2010:35 Göran Werthwein Snäckstavik Arkeologisk

Läs mer

TYGELSJÖBÄCKEN. Dagvattenhantering och naturvård

TYGELSJÖBÄCKEN. Dagvattenhantering och naturvård TYGELSJÖBÄCKEN Dagvattenhantering och naturvård Tygelsjöbäcken Dagvattenhantering och naturvård De östra delarna av Tygelsjö har drabbats av källaröversvämningar vid kraftiga regn. Dessutom byggs ständigt

Läs mer

Hamnen 21:147, Innestaden 1:14 Malmö stad, Malmö kommun.

Hamnen 21:147, Innestaden 1:14 Malmö stad, Malmö kommun. Rapport 2014:1 Hamnen 21:147, Innestaden 1:14 Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk förundersökning 2013-2014 Therese Ohlsson Rapport 2014:1 Hamnen 21:147, Innestaden 1:14, Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk

Läs mer

SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SOMMEN

SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SOMMEN SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SOMMEN EN BILDBERÄTTELSE OM SVARTÅN FRÅN SÄBYSJÖN TILL SJÖN SOMMEN EIJE FASTH Kapitel 1 Från Säbysjön till Vriggebo En bildberättelse om Svartån från Säbysjön till sjön Sommen

Läs mer

Lisselberga. Antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 1371 (f.d. 710, Skerike socken) Lisselberga 3:5 Västerås socken Västmanland

Lisselberga. Antikvarisk kontroll. Fornlämning Västerås 1371 (f.d. 710, Skerike socken) Lisselberga 3:5 Västerås socken Västmanland Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:47 Lisselberga Antikvarisk kontroll Fornlämning Västerås 1371 (f.d. 710, Skerike socken) Lisselberga 3:5 Västerås socken Västmanland Anna-Lena Hallgren och Jan Ählström

Läs mer

Ansökan om dragning av vattenslang över allmänning

Ansökan om dragning av vattenslang över allmänning Stockholm 2013-03-18 Ansökan om dragning av vattenslang över allmänning Vår befintliga brunn har saltvatteninträngning och otillräcklig kapacitet. I samband med att vi och alla andra fastighetsägare nu

Läs mer

Borgholm Energi AB. Dricksvattenbrunnar och infiltrationsanläggningar i Lindby tall och Sörby tall. SAMRÅDSUNDERLAG Juni 2015

Borgholm Energi AB. Dricksvattenbrunnar och infiltrationsanläggningar i Lindby tall och Sörby tall. SAMRÅDSUNDERLAG Juni 2015 Borgholm Energi AB Dricksvenbrunnar och infiltrationsanläggningar i Lindby tall och Sörby tall SAMRÅDSUNDERLAG Juni 2015 SVEAVÄGEN 17, 11 TR. 111 57 STOCKHOLM TELEFON: 08-662 79 40 FAX: 08-662 79 41 Fröberg

Läs mer

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg Nr 2015:03A KN-SLM14-180 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Peter Berg datum. 2015-02-03 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Åtgärd av vandringshinder i Kvarnbäcken, Skarvsjöby 2014

Åtgärd av vandringshinder i Kvarnbäcken, Skarvsjöby 2014 2015-03-31 Rapport Åtgärd av vandringshinder i Kvarnbäcken, Skarvsjöby 2014 Tina Hedlund Aquanord AB Bakgrund och syfte Under 2013 genomförde Aquanord AB efter önskemål från Bo Larsson i Långnäs en inventering

Läs mer

Elfiske i Vojmån och Buföringsbäcken våren 2006

Elfiske i Vojmån och Buföringsbäcken våren 2006 Tina Hedlund, Aquanord 2006-06-22 Rapport Elfiske i Vojmån och Buföringsbäcken våren 2006 Undersökningen utförd av Tina Hedlund Aquanord Bakgrund Hösten 2005 utfördes två elfisken i Vojmån och ett elfiske

Läs mer

MILJÖENHETEN. Miljöhänsyn vid dammar och kraftverk. Författare: Jenny Sörensen Sarlin 2015:1

MILJÖENHETEN. Miljöhänsyn vid dammar och kraftverk. Författare: Jenny Sörensen Sarlin 2015:1 MILJÖENHETEN Miljöhänsyn vid dammar och kraftverk Författare: Jenny Sörensen Sarlin 2015:1 Det finns inga specifika vandringsfiskar, alla arter vandrar och måste vandra för att överleva och fortplanta

Läs mer

Bevara Sommens nedströmslekande öring

Bevara Sommens nedströmslekande öring 1 Bevara Sommens nedströmslekande öring Projektbeskrivning Laxberg Version 2012-09-19 Mål med projektet Att återskapa fria vandringsvägar för fisk för att öka reproduktionen hos Sommens nedströmslekande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet; SFS 1998:812 Utkom från trycket den 7 juli 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Granskningshandling. Detaljplan för. Samrådsredogörelse

Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Granskningshandling. Detaljplan för. Samrådsredogörelse Granskningshandling Detaljplan för Bjurbäcken 1:27 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun Samrådsredogörelse Plan- och byggenheten i Karlsborg dec 2013 Karlsborgs kommun, Byggnadsnämnden, Storgatan 16, 546

Läs mer

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors Umeå tingsrätt Miljödomstolen Box 138 902 04 UMeå Vår ref: Umeå 2008-05-07 Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors I egenskap av ombud för Urban Zingmark

Läs mer

Ny Järnvägsgata och rondell i Tändsticksområdet

Ny Järnvägsgata och rondell i Tändsticksområdet Ny Järnvägsgata och rondell i Tändsticksområdet Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom RAÄ nr 50, inför ny järnvägsgata och rondell inom Tändsticksområdet, Jönköpings stad och kommun,

Läs mer

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 9 Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 8... 3 Bäck 9... 9 Bäck 10... 11 Bäck 57... 15 Bäck 11... 17 Bäck 12... 20 Bäck 13... 23 Bäck 14... 27 2 Bäck

Läs mer

Schakt i Snöveltorp Djurtorp

Schakt i Snöveltorp Djurtorp Schakt i Snöveltorp Djurtorp 1 RIKSANTIKVARIEÄMBETET ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) UV ÖST RAPPORT 2009:49 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Schakt i Snöveltorp Djurtorp Schaktning inför breddning

Läs mer

Väg 40 förbi Eksjö SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Eksjö kommun, Jönköpings län. Vägplan, val av lokaliseringsalternativ, Projektnummer:

Väg 40 förbi Eksjö SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Eksjö kommun, Jönköpings län. Vägplan, val av lokaliseringsalternativ, Projektnummer: SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 40 förbi Eksjö Eksjö kommun, Jönköpings län Vägplan, val av lokaliseringsalternativ, 2016-09-30 Projektnummer: 108206 Yta för bild TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket

Läs mer

Cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla

Cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla SAMRÅDSREDOGÖRELSE Cykelled Brösarp/Haväng-Vitemölla Simrishamns kommun, Skåne Län Vägplan, 2014-06-27 Projektnummer: 8850568 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 543, 291

Läs mer

Ekenäsvägen (vägnr 22410) i riktning mot Västernäs/Ekenäs.

Ekenäsvägen (vägnr 22410) i riktning mot Västernäs/Ekenäs. SAMRÅDSHANDLING Standardförfarande Dnr: KSF 2017/2 Ekenäsvägen (vägnr 22410) i riktning mot Västernäs/Ekenäs. PLANBESKRIVNING Detaljplan för upphävande av del av Stadsplan för västra delen av Höörs köping

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 21 (26)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 21 (26) Sammanträdesprotokoll 21 (26) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-14 152 Svar på motion (MP): Förbättra miljön vid Angarnssjöängen (KS 2013.284) Beslut Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Schakt i Uppsala. Nedläggning av optokabel 2007 & 2008. Bent Syse. RAÄ 88 Uppsala Uppland

Schakt i Uppsala. Nedläggning av optokabel 2007 & 2008. Bent Syse. RAÄ 88 Uppsala Uppland Schakt i Uppsala Nedläggning av optokabel 2007 & 2008 RAÄ 88 Uppsala Uppland Bent Syse 2 Upplandsmuseets rapporter 2009:15 Schakt i Uppsala Nedläggning av optokabel 2007 & 2008 RAÄ 88 Uppsala Uppland Bent

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4 Innehållsförteckning 1 Samråd 4 2 Inkomna synpunkter och bemötanden 5 2.1 Länsstyrelsen i Blekinge län 5 2.2 Ronneby kommun 5 2.3 Försvarsmakten 5 2.4 Skanova 5 2.5 Riksantikvarieämbetet 5 2.6 Sveriges

Läs mer