Nya kapitel 1 och 7 i EU GMP: Läkemedelsverkets tolkningar och förväntningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya kapitel 1 och 7 i EU GMP: Läkemedelsverkets tolkningar och förväntningar"

Transkript

1 Nya kapitel 1 och 7 i EU GMP: Läkemedelsverkets tolkningar och förväntningar Kai-Uwe Riedel, Läkemedelsinspektör Inspektionsenheten Inspektion av Industri och Sjukvård SARQA Årsmöte

2 Ändringar i EU GMP kapitel 1 och 7 Gäller från Kap 1, del Quality Assurance : Anpassning till ICH Q10 tripartite guideline: beskriver ett kvalitetsledningssystem, ICH Q10 + GMP. Pharmaceutical Quality System motsvarar Pharmaceutical quality assurance system i artikel 6 direktiv 2003/94/EC och 91/412/EEC. Utökning av omfattningen av kapitel 7: gäller alla GMP relaterade utkontrakterade aktiviter Påbörjad anpassning till EU direktiv 2011/62/EU

3 Kapitel 1 Principle: Ändring: The Holder of a Manufacturing Authorisation must manufacture medicinal products as to ensure that they are fit for their intended use,comply with the requirements of the Marketing Authorisation or Clinical Trial Authorisation The attainment of this quality objective is the responsibility of senior management and requires the participation and commitment by staff in many different departments and at all levels within the company, by the company s suppliers and by its distributors. Clinical Trial Authorisation tillagt: kvalitetsledningssystem ska finnas även för tillverkare som tillverkar kliniska prövningsläkemedel Ledningens ansvar tillagt Leverantörer och distributörer är en del av kvalitetssystemet

4 Kapitel 1 Fortsättning Principle: Ändring: To achieve this quality objective reliable there must be a comprehensively designed and correctly implemented Pharmaceutical Quality System (PQS) incorporating Good Manufacturing Practice (GMP) and Quality Risk Management. It should be fully documented and its effectiveness monitored. Kvalitetssystem + GMP + Riskhantering Uppföljning av systemets effektivitet

5 Kapitel 1 Kap 1.2 Kvalitetssystemets design Nyhet: 1.2 GMP applies to the lifecycle stages from the manufacture of investigational products, technology transfer, commercial manufacturing through to product discontinuation. However the PQS can extend to the pharmaceutical development lifecycle stage as described in ICH Q10, which while optional, should facilitate innovation and continual improvement and strengthen the link between pharmaceutical development and manufacturing activities. Rekommendation att följa ICH Q10 Länk mellan utveckling och produktion: kunskapshantering Krav på ständiga förbättringar nämns

6 Kapitel 1 Kap 1.3: Kvalitetssystemets design Nyhet: 1.3 The size and the complexity of the company s activities should be taken into consideration when developing a new PQS..While some aspects of the system can be companywide and others site-specific, the effectiveness of the system is normally demonstrated at the site level PQS ska vara anpassad till företagets storlek och verksamhet Uppföljning av kvalitetssytemets effektivitet ska finnas på anläggningsnivå

7 Kapitel 1 Kap. 1.4: Ständiga förbättringar och kunskapshantering Nyhet: (i) Product realisation is achieved by designing, planning, implementing, maintaining and continuously improving a system that allows the consistent delivery of products with appropriate quality attributes; (ii) Product and process knowledge is managed throughout all lifecycle stages; Det behövs en beskrivning av implementering, underhåll och ständig förbättring av kvalitetssystemet, se även kap Kunskapshantering ska beskrivas, t.ex.: Kunskapsarkivering Kunskapsöverföring Tillgång till kunskap Rätt nivå på PQR

8 Kapitel 1 Kap. 1.4: Leverantörskontroll Nyhet: (vi) Arrangements are made for the manufacture, supply and use of the correct starting materials, the selection and monitoring of suppliers and for verifying that each delivery is from the approved supply chain; PQS omfattar val, utvärdering och kontroll av leverantörer Verifiering på leveransnivå (vii) Processes are in place to assure the management of outsourced activities PQS omfattar hantering av utkontrakterade tjänster

9 Kapitel 1 Kap. 1.4: Process- och produktövervakning Nyhet: (viii) A state of control is established and maintained by developing and using effective monitoring and control systems for process performance and product quality Processprestanda och produktkvalitet ska övervakas/kontrolleras. Kräver utveckling av kontrollsystem med meningsfulla mätmetoder/kontrollrutiner. T. ex. PQR, återkommande revalideringar, kontinuerlig trendning av t. ex. analysresultat/processkapabilitet

10 Kapitel 1 Kap. 1.4 Process- och produktövervakning : Nyhet : Kommentar (ix) The results of product and processes monitoring are taken into account in batch release, in the investigation of deviations, and, with a view to taking preventive action to avoid potential deviations occuring in the future Resultat av process- och produktövervakningen ska beaktas (normalläget måste vara känt) för att frisläppa produkt och att utreda avvikelser. Dessa måste då vara tillgängliga för QA och vara tillräckligt aktuella. Process- och produktmonitoreringen ska användas i förebyggande syfte

11 Kap. 1.4 Ständiga förbättringar: Kapitel 1 Nyhet: (xii) Continual improvement is facilitated through the implementation of quality improvements appropriate to the current level of processes and product knowledge Krav på ständiga förbättringar Baseras på kunskap Kunskapsnivån förändras (ökar) med tiden

12 Kapitel 1 Kap. 1.4 Ändringshantering: Nyhet: (xiii) Arrangements are in place for the prospective evaluation of planned changes and their approval prior to implementation taking into account regulatory notification and approval where required; (xiv) After implementation of any change, an evaluation is undertaken to confirm the quality objectives were achieved and that there was no unintended deleterious impact on product quality Riskanalys och riskbedömning är en del av ändringshanteringen innan ändringar införs Effekten av samtliga ändringar (planerade och oplanerade) ska utvärderas, rutiner behövs Både riskhanteringen och utvärderingen ska dokumenteras

13 Kapitel 1 Kap. 1.4 Avvikelsehantering: Nyhet: (xv) An appropriate level of root cause analysis should be applied during the investigation of deviations, suspected product defects and other problems. This can be determined using Quality Risk Management (QRM) principles. In cases where the true root causes(s) of the issue cannot be determined, consideration should be given to identifying the most likely root cause(s) and to adressing those. Where human error is suspected or identified as the cause, this should be justified having taken care to ensure that process, procedural or systembased errors or problems have not been overlooked, if present. Appropriate corrective actions and/or preventive actions (CAPAs) should be identified and taken in response to investigations. The effectiveness of such actions should be monitored and assessed, in line with QRM principles. Nivån på avvikelseutredningar ska vara riskbaserad Avvikelseorsaker ska åtgärdas, det gäller även troliga orsaker Vid mänskliga fel som avvikelseorsak behövs en förklaring varför orsaken inte kan vara någonting annat än mänskliga fel CAPA effekt ska mätas och utvärderas.

14 Kapitel 1 Kap. 1.5 Ledningens ansvar: Nyhet: Senior management has the ultimate responsibility to ensure an effective PQS is in place, adequately resourced and, that roles, responsibilities and authorities are defined, communicated and implemented throughout the organisation. Senior Management s leadership and active participation in the PQS is essential. This leadership should ensure the support and commitment of staff at all levels and sites within the organisation to the PQS. Ledningen äger kvalitetssystemet och ska leda även i kvalitetsfrågor samt aktivt delta i kvalitetsfrågor. Det ska finnas rutiner för hur kvalitetsproblem eskaleras till ledningen. Ledningen ska vara involverad i utvecklingen och utvärderingen av kvalitetssystemet.

15 Kapitel 1 Kap. 1.6 Ledningens genomgång: Nyhet: There should be periodic management review, with the involvement of senior management, of the operation of the PQS to identify opportunities for continual improvement of products, processes and the system itself. Ledningens regelbundna genomgång av kvalitetssystemet är ett krav Ledningens genomgång ska leda till förbättringar av produkter, processer och själva kvalitetssystemet Styrande och redovisande dokument för Ledningens genomgång ska finnas

16 Kapitel 1 Kap. 1.7: Kvalitetsmanualen beskriver PQS inkl ledningens ansvar Nyhet: Kommentar The PQS should be defined and documented. A Quality Manual or equivalent documentation should be established and should contain a description of the quality management system including management responsibilities. Kvalitetsmanualen är en del av företagets dokumentsystem Kvalitetsmanualen ska vara separerat från SMF Bra beskrivning av kvalitetsmanualer i ICH Q10

17 Ändringar i kapitel 1 Mindre ändringar i den klassiska GMP-delen: Hänvisningar till annex 16 och 19 i relevanta avsnitt API som används i tillverkningen ska vara i compliance med MA och Clinical Trial Authorisation PQR ska innehålla en utvärdering av spårbarheten i leveranskedjan för API

18 Sammanfattning kapitel 1 Ändringar: Ledningens ansvar Riskhantering Krav på ständiga förbättringar Processövervakning och återföring Kunskapshantering Ändringshantering Avvikelsehantering, grundorsaksanalys och CAPA Leverantörshantering Utöver en beskrivning av kvalitetssystemet i kvalitetsmanualen krävs anpassade arbetssätt (rutiner, metoder, ansvarsbeskrivningar, redovisande dokument osv.)

19 Kapitel 7 Principle: Ändring: Any activity covered by the GMP guide that is outsourced should be appropriately defined, agreed and controlled in order to avoid misunderstandings which could result in a product or operation of unsatisfactory quality..the Quality Management System of the Contract Giver must clearly state the way that the Qualified Person certifying each batch of product for release exercises his full responsibility. Kap. 7 gäller inte bara kontraktstillverkning och analys, utan alla utkontrakterade GMP reglerade aktiviteter som nämns i EU-GMP, t ex även underhåll, rengöring Lista dessa i SMF i enlighet med part III (SMF 2.3)! Lista på godkända leverantörer Kontraktsgivarens kvalitetsledningssystem beskriver hur QP kan certifiera batcher, även om det är kontraktstagarens QP som certifierar, se även 7.4

20 Kapitel 7 Kap. 7.4 (fd 7.3): Kontroll och översyn av utkontrakterade aktiviteter Ändring: The PQS of the Contract Giver should include the control and review of any outsourced activities. The Contract Giver is ultimately responsible to ensure processes are in place to assure the control of outsourced activities. These processes should incorporate quality risk management principles and notably include: Kontroll och översyn av leverantörer är en del av kontraktsgivarens PQS. Kontrollen ska vara riskbaserad. Se även kap. 1.4 (vi och vii), det ska finnas processer (rutiner, riskbedömningar osv.) för leverantörsutvärdering och övervakning.

21 Kapitel 7 Kap. 7.5 (fd 7.3): Kontroll och översyn av utkontrakterade aktiviteter Ändring: Prior to outsourcing activities, the Contract Giver is responsible for assessing the legality, suitability and the competence of the Contract Acceptor to carry out successfully the outsourced activities Leverantörens GMP compliance måste godkännas innan man kontrakterar ut en aktivitet. Leverantörsutvärderingen baseras i regel på en audit. Inte bara kompetens utan även lämplighet och compliance ska utvärderas.

22 Kapitel 7 Kap. 7.6 (fd 7.4): kunskapsöverföring Ändring: The Contract Giver should provide the Contract Acceptor with all the information and knowledge necessary to carry out the contracted operations correctly in accordance with regulatory force, and the Marketing Authorisation for the product concerned. The Contract Giver should ensure that the Contract Acceptor is fully aware of any problems associated with the product or the work which might pose a hazard to his premises, equipment, personnel, other materials or other products. Det krävs mer än bara överlämnande av specifikationer och tillverkningsmetoder. Kontraktsgivaren ska dela med sig produkt- och processkunskap. Se även Principle: Misunderstandings which could result in a product or operation of unsatisfactory quality should be avoided Kontraktstagaren måste ha tillgång till all relevant dokumentation som ligger till grund för marknadsföringstillståndet

23 Kapitel 7 Kap. 7.7 Leverantörsöversyn Nyhet: The Contract Giver should monitor and review the performance of the Contract Acceptor and the identification and implementation of any needed improvement. I enlighet med kap. 1. Övervakning och översyn av leverantörens prestanda, och av förbättringar som kontraktstagaren genomför. Hur det görs ska beskrivas i kontraktsgivarens PQS. Gemensam PQR utvärdering enligt kap kan vara en del av detta arbete. Dokumenterad utvärdering behövs.

24 Kapitel 7 Kap. 7.8 (fd 7.5) Compliance med GMP och MA Ändring: The Contract Giver should be responsible for reviewing and assessing the records and the results related to the outsourced activities. He should also ensure, either by himself, or based on the confirmation of the Contract Acceptor s Qualified Person, that all products and materials delivered to him by the Contract Acceptor have been processed in accordance with GMP and the marketing authorisation. Records är inte bara GMP certifikat utan också t. ex.: PQR (Kap. 1.11!) Master batch records Batch records Valideringsrapporter Om kontraktstagarens QP ska intyga att produkt har tillverkats i enlighet med MA måste kontraktstagaren ha tillgång till all relevant dokumentation som ligger till grund för marknadsföringstillståndet (inte bara specifikationer).

25 Kapitel 7 Kap (fd 7.8): Subkontraktering Ändring:..Arrangements made between the Contract Acceptor and any third party should ensure that information and knowledge, including those from assessments of the suitability of the third party, are made available in the same way as between the original Contract Giver and Contract Acceptor. Kunskapsöverföring från kontraktsgivare till tredje part Kontraktsgivaren ska ha tillgång till kontraktstagarens leverantörsutvärdering

26 Kapitel 7 Kap (fd 7.9): Ändringshantering Ändring: The Contract Acceptor should not make unauthorized changes, outside the terms of the Contract, which may adversely affect the quality of the outsourced activities for the Contract Giver. Kontraktsgivaren ska godkänna ändringar hos kontraktstagaren. Kontraktstagarens ändringshanteringsrutiner borde granskas i detalj av kontraktsgivaren. Gäller också ändringar inom områden som inte omfattas av avtalet men som indirekt kan påverka kontraktsgivarens produkt.

27 Kapitel 7 Kap (fd 7.15): Myndighetsinspektioner Ändring: The Contract Acceptor should understand that outsourced activities, including contract analysis, may be subject to inspection by the competent authorities. Myndighetsinspektion inte längre begränsad till kontraktsanalys.

28 Kapitel 7 Kap (fd 7.12): Avtalet Ändring: The Contract should describe clearly who undertakes each step of the outsourced activity, e.g. knowledge management, technology transfer, supply chain, subcontracting, quality and purchasing of materials, testing and releasing materials, undertaking production and quality controls (including inprocess controls, sampling and analysis). Undertake: åtaga, ta på sig, företa Vem åtar sig ansvar för genomförandet/vem utför? Tidigare bara ansvarsfördelning. Kunskapshantering, leveranskedja, subkontraktering tillagt för att undvika ansvarsluckor i leveranskedjan. Kräver kanske översyn av befintliga avtal.

29 Kapitel 7 Kap (fd 7.13): Dokument och referensprover Ändring:..Any records relevant to assessing the quality of a product in the event of complaints or a suspected defect or to investigating in the case of a suspected falsified product must be accessible and specified in the relevant procedures of the Contract Giver. Anpassning till EU direktiv 2011/62/EU Uppdatering av reklamations- /indragningsrutiner

30 Ändringar i kapitel 7 Kap (fd 7.14): Audit av kontraktstagare Ändring: The Contract should permit the Contract Giver to audit outsourced activities, performed by the Contract Acceptor or his mutually agreed subcontractors. Audit, inte besök. Kan kräva avtalsuppdateringar.

31 Sammanfattning kapitel 7 Ändringar: Alla utkontrakterade GMP reglerade aktiviteter Kunskapshantering: kontraktsgivarens ansvar Ändringshantering Det kan krävas uppdaterade avtal, nya avtal, uppdaterade kvalitetsmanualer, rutiner, leverantörsbedömningar.

Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34

Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34 Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34 Kapitel 1 Allmänt / General 1.1 Godkännanden / Approval Kvalitetssystemsmanual Quality System Manual VF90012000 R11 6 oktober,

Läs mer

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish

PRINCE2 Glossary of Terms Englis - Swedish Swedish Term Swedish Definition English Term English Definition acceptans Det formella godkännandet att projektet har mött definierade acceptanskriterier och därmed möter intressenternas krav. Acceptance

Läs mer

VERKTYG FÖR AUDITERING

VERKTYG FÖR AUDITERING VERKTYG FÖR AUDITERING Referenser till standarder och GMP FDA, QSIT Quality System Inspection Technique FDA, Drug Manufacturing Inspections Guide SE1348 150304 Copyright 2013-2015 Key2Compliance AB, Sweden

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN

RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN Underavdelning B - auktoriserade underhållsorganisationer för andra luftfartsprodukter än luftfartyg med komponenter Subpart B - authorised organisations for maintenance of aeronautical products other

Läs mer

erhse krav Entreprenörer

erhse krav Entreprenörer HSE-krav entre prenör er E.ON Värmekraft Sverige AB Dokumentslag Sida Verksamhetsstyrande 1 (21) Datum Dokumentid 2014-03-10 D14-0003653 Ersätter tidigare dokument Utgåva Skapat av Sekretessklass Godkänt

Läs mer

Metodik och beräkningsgrunder för utsläppsreduktioner och miljöeffekter inom NEFCO:s projektportfölj

Metodik och beräkningsgrunder för utsläppsreduktioner och miljöeffekter inom NEFCO:s projektportfölj Metodik och beräkningsgrunder för utsläppsreduktioner och miljöeffekter inom NEFCO:s projektportfölj Mars 2008 1. INLEDNING Syftet med denna sammanställning är att beskriva hur NEFCO utvärderar miljöeffekterna

Läs mer

Developing and implementing a quality management system in a startup company

Developing and implementing a quality management system in a startup company Developing and implementing a quality management system in a startup company Master of Science Thesis VICTOR LÖFGREN Department of Technology Management and Economics Division of Quality Science CHALMERS

Läs mer

RML-V-7F RML-V-7F SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN. Subpart F - Training organisation - Aeronautical products

RML-V-7F RML-V-7F SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN. Subpart F - Training organisation - Aeronautical products Underavdelning F - Utbildningsorganisation - Luftfartsprodukter Subpart F - Training organisation - Aeronautical products V.7.F.1 Allmänt V.7.F.1.1 I denna Underavdelning F skall den behöriga myndigheten

Läs mer

www.sida.se ENGLISH SWEDISH SWEDISH ENGLISH Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

www.sida.se ENGLISH SWEDISH SWEDISH ENGLISH Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management www.sida.se ENGLISH SWEDISH SWEDISH ENGLISH Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management English/Swedish Swedish/English

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

MOE Compliance check list

MOE Compliance check list Allmänt Detta är en användarguide som är avsedd att användas som stöd för; Del 145 organisationer vid produktionen av deras egen MOE. För myndigheten som ett jämförelsedokument till MOE som ska godkännas

Läs mer

Datalagring och integritet

Datalagring och integritet Datalagring och integritet Betänkande av Datalagringsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

Läs mer

Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management English/Swedish Swedish/English This Glossary was originally produced

Läs mer

ISO-IEC 27000-serien och ERM

ISO-IEC 27000-serien och ERM ISO-IEC 27000-serien och ERM Proof through delivery Ekelöw InfoSecurity har på kort tid växt till den ledande aktören inom området riskhantering och informationssäkerhet Ekelöw InfoSecurity (Ekelöw) grundades

Läs mer

Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments

Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments PM 4/12 Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments Swedish Chemicals Agency www.kemi.se Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments Order No. 511 046 Sundbyberg,

Läs mer

AN ASSESSMENT OF THE IT GOVERNANCE MATURITY AT SL

AN ASSESSMENT OF THE IT GOVERNANCE MATURITY AT SL AN ASSESSMENT OF THE IT GOVERNANCE MATURITY AT SL Felipe Castillo Petar Stanojevic A Master Thesis Report written in collaboration with Department of Industrial Information and Control Systems Royal Institute

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

ORDLISTA Engelsk/Svensk. Version 2.3

ORDLISTA Engelsk/Svensk. Version 2.3 ORDLISTA Engelsk/Svensk Version 2.3 Baserad på Standard Glossary of Terms used in Software Testing, version 2.3 Meddelande om upphovsrätt Detta dokument får kopieras i sin helhet eller delar utav för icke-kommersiell

Läs mer

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change.

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change. Authors: Erik Hollnagel Research 2013:09 An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change Report number: 2013:09 ISSN: 2000-0456 Available at

Läs mer

GEMENSAMT UTTALANDE DE NORDISKA ÖVERLÄKARFÖRENINGARNA PATIENTJOURNALEN OCH JOURNAL PÅ NÄTET

GEMENSAMT UTTALANDE DE NORDISKA ÖVERLÄKARFÖRENINGARNA PATIENTJOURNALEN OCH JOURNAL PÅ NÄTET PATIENTJOURNALEN och JOURNAL PÅ NÄTET Detta uttalande riktar sig till aktörer i Europa som utvecklar system för patientjournaler och journal på nätet. Syftet med uttalandet är att införandet ska tillgodose

Läs mer

Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK

Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK VTI notat 27A 2014 Published 2014 www.vti.se/publications Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK Jan-Eric Nilsson Johan Nyström Preface This study is a sub project

Läs mer

NEJ. Helt fel. NO. Completely wrong. NEJ, Helt fel! NO, Totally wrong!

NEJ. Helt fel. NO. Completely wrong. NEJ, Helt fel! NO, Totally wrong! Till EU-kommissionen Med anledning av skrivelse från EU-kommissionen 21.1.2014 ENTR/AMR/alm 3757768 anför jag följande: To EU Commission In response to letter from the European Commission 01/21/2014 ENTR

Läs mer

Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter

Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter Varaktig koldioxidinbindning genom skogsskötselaktiviteter Förslag till handelssystem med sänkkrediter 2011-10-04 Sammanfattning Denna rapport presenterar ett förslag till system för handel med sänkkrediter.

Läs mer

SOX och ISO-IEC Standarder

SOX och ISO-IEC Standarder SOX och ISO-IEC Standarder Agenda Intro SOX (COSO) och ISO Standarder SOX (COSO) och ISO 27000 Familjen SOX (COSO) och införande samt verifiering av tekniska kontroller Sammanfattning Anders Carlstedt

Läs mer

Service Innovations in Sweden Based

Service Innovations in Sweden Based VINNOVA Report/ Rapport VR 2009:32 Service Innovations in Sweden Based Industries Aiming for 30-60 % revenue increase Tjänsteinnovationer i Sverigebaserad tillverkningsindustri Med sikte på 30-60 % intäktsökning

Läs mer

Woodmark Forest Certification Public Report

Woodmark Forest Certification Public Report Woodmark Forest Certification Public Report Forest Manager/Owner: Statens Fastighetsverk Forest name: The forests of Statens Fastighetsverk Country: Sweden Standard: Certificate Code: Swedish FSC standard

Läs mer

Code of Conduct. Version 1.0 1(6) CODE OF CONDUCT. Version: 1.0. Dokumentansvarig: Ledning & Styrning. Förvaltare: Miljö- och hållbarhetschef

Code of Conduct. Version 1.0 1(6) CODE OF CONDUCT. Version: 1.0. Dokumentansvarig: Ledning & Styrning. Förvaltare: Miljö- och hållbarhetschef 1(6) CODE OF CONDUCT Version: 1.0 Dokumentansvarig: Ledning & Styrning Förvaltare: Miljö- och hållbarhetschef Fastställd i styrelsen: 2009-01-13 Giltig fr.o.m: 2009-01-13 Giltig t.o.m: Tillsvidare Code

Läs mer

Slutrapport RJ 2014:05

Slutrapport RJ 2014:05 Slutrapport RJ 2014:05 Säkerhet vid arbete i spårmiljö. Diarienr J-67/12 2014-11-20 SHK undersöker olyckor och tillbud från säkerhetssynpunkt. Syftet med undersökningarna är att liknande händelser ska

Läs mer