TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 3 MARS Fokus lyckad förändring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 3 MARS 2013. Fokus lyckad förändring"

Transkript

1 TROLLHÄTTANS STADS PERSONALTIDNING NR 3 MARS 2013 Fokus lyckad förändring

2 LEDARE Vi vill utveckla Trollhättan INNEHÅLL Då har vi kommit in en bit på det nya året och det känns helt naturligt att skriva år Dessvärre verkar ju vintern inte vilja släppa sitt tag trots att vårdagjämningen är här. Även om våren tvekar så är i alla fall ljuset här, och det är ljust när vi åker till och från jobbet visst känns det lättare? Senaste befolkningsuppgifterna visar att vi sakta men säkert fortsätter öka antalet invånare, och går mot vår ambition att vara invånare år En hög arbetslöshet minskar, också bland ungdomar. Samarbetet mellan våra företag, Arbetsförmedlingen och Trollhättans Stad ger resultat. På vår hemsida Praktikbarometern framgår vilka företag som tar emot praktikanter för att ge ungdomar i Trollhättan en ingång till arbete. Och listan över företag och andra organisationer växer. Vi vill utveckla Trollhättan till en plats där människor möts och kunskap inhämtas och skapas. Möten som är upplevelser till nytta och nöje. Rymdforum, Ostronfestivalen och Årets bild är några aktuella exempel på initiativ som tagits av företag och personer verksamma i Trollhättan, och där initiativet lett till intressanta möten här. Och nästa månad är det dags för en nordisk konferens där våra anställda inom kultur- och fritidsförvaltningen tagit initiativ till mötet i Trollhättan. N3 Kulturskola deltar i ett projekt KRUt som står för kulturell mångfald, reell integration, unga talanger och teknik, där syftet är att utveckla musik- och kulturskolors verksamhet. Mötena innebär upplevelser och ny kunskap men också arbetstillfällen i vår kommun. Låt dessa initiativ inspirera fler av oss att, när tillfälle ges, föreslå Trollhättan som mötesplats. Utveckling innebär också förändring att inte göra så som vi alltid gjort, att vara innovativa och använda våra resurser på nya sätt och i samverkan internt och externt. När samtliga chefer träffades häromveckan ägnade vi förmiddagen åt just förändringsarbete i syfte att öka och fräscha upp kunskaperna om vad som är viktigt att ta hänsyn till och göra i en förändringsprocess. Många anställda stimuleras av förändring men inte alla. Viktiga påminnelser var bland annat att avsätta tid, kommunicera, följa upp och ge feed back. Du kan läsa mer om detta längre fram i denna utgåva av Stadsporten. Ledaren... 2 Beredskap i omsorgen... 3 Folkets Park... 3 Föreläsning för chefer... 4 Intryck chefsföreläsning... 5 N3 arrangerar konferens... 5 Växtkraft i förskolan Profilen...8 Nyanställd... 9 Fyrabarnspappan... 9 Rabattenavtal...10 Notiser...10 Arkiv X...11 Notiser, Tack, TSIF...11 Krönika...12 Ljuset på kartavdelningen...12 Rabattenavtal...12 STADSPORTEN UTGES AV: Informationskontoret, Trollhättan, Telefon: , Fax: , E-post: ANSVARIG UTGIVARE: Peter Asp. REDAKTÖR och grafisk form: Per Carlberg TRYCK: Lidtryck REDAKTIONSKOMMITTÉ: Annika Wennerblom, stadsdirektör, Andreas Gleisner, Utbildningsförvaltningen, Åsa Dahlqvist, Vision, Carin Pettersson, Kultur- och fritidsförvaltningen, Dan Fogelberg, Tekniska förvaltningen, Jeanette Åberg, Informationskontoret, Lena Andersson, Stadsbyggnadsförvaltningen, Henrik Larsson, Kommunal, Annelie Sundblad, Miljöförvaltningen, Kristina Rynvall, Omsorgsförvaltningen, Rose- Marie Ivarsson, Personalkontoret, Åsa Olsson, Hållbart samhälle, Åsa Zetterberg, Lärarförbundet. Lennart Andersson, Personalföreningen Rabatten. OMSLAGSBILD: Förändringsarbete. Läs mer på sidorna 4-5. FOTO: Joachim Nywall MANUSSTOPP: 19 april 2013 Annika Wennerblom, Stadsdirektör 2

3 NYHETER Beredskap ökar tryggheten Trollhättans Stad har infört beredskap för enhetschefer inom omsorgen. Där hoppas man på goda resultat. Det kan förhoppningsvis leda till högre trygghet i hela Trollhättans Stad, säger Carola Fridfelt, enhetschef på Källstorpsgården. För att bedriva en trygg och säker verksamhet inom omsorgen är det viktigt att ha tillgång till en enhetschef inte bara under dagtid utan också kvällar, nätter och helger. Nu finns det en lösning på problematiken, den stavas beredskap. 45 enhetschefer inom äldreomsorg, omsorg för funktionshindrade och socialpsykiatri har därför tilldelats var sin beredskapsvecka. Den omfattar all tid utanför normal arbetstid under dagtid finns ju chefen på plats. Under beredskapen ska man vara stand-by hemifrån, men kunna inställa sig på arbetsplatsen inom en timme. Till sin hjälp finns en beredskapsväska innehållandes bland annat mobiltelefon och dator. Har fungerat bra Den 31 januari sjösattes beredskapen. Vi träffar Carola Fridfelt, enhetschef på Källstorpsgården, dagen innan hon ska avsluta sin beredskapsvecka. Beredd. Carola Fridfelt är en av de första enhetscheferna som varit i beredskap. Förutom att det kvalitetssäkrar verksamheten är det en viktig arbetsmiljöfråga för cheferna. Frånsett den vecka de är i beredskap kan de helt koppla av sitt chefsansvar de flesta av årets kvällar, nätter och helger. Det har fungerat bra. Jag har bara fått två telefonsamtal, men de var av den arten att personalen redan hade hanterat problemet. Vi har väldigt kompetent personal i Trollhättans Stad, och samtalen var mer för att stämma av med mig, säger Carola. Att förlita sig till personalen på plats är viktigt eftersom beredskapen täcker in så många arbetsplatser. Vi är alla enhetschefer i Trollhättans Stad, det ska inte spela någon roll var man är chef någonstans, säger Carola. Samarbetsrum Förutom stödet från personalen har beredskapscheferna ett samarbetsrum på Intranätet med viktiga telefonnummer och rutiner. Där lämnar också varje chef en rapport efter sin beredskapsvecka om problem som dykt upp, och hur man hanterat dem. I den gemensamma beredskapsgruppen kan man sedan diskutera detta tillsammans. Vi upptäcker små buggar, och blir en sorts problemlösande grupp som diskuterar hur vi kan göra för att vissa saker inte ska inträffa igen. Förut tittade cheferna var för sig på detta, nu tar vi det gemensamt. Det kan förhoppningsvis leda till högre trygghet i hela Trollhättans Stad, säger Carola. Nackdelen som beredskapschef är naturligtvis att man är uppbunden under sin ansvarsvecka. Det är klart att det påverkar familjen. Har man barn måste man kunna lösa det om det dyker upp något, men det mesta går att lösa. Många problem går att klara av per telefon eftersom personalen redan funderat och tänkt till innan de ringer. Text och foto: Per Carlberg De vill ha mer liv och rörelse i Folkets Park Det är framförallt under helgerna som det råder aktivitet i Parkhallen. Det vill man gärna ha under veckorna också. Vi vill ha fler arrangemang här, säger Mia Tell. Sedan januari 2013 är det inte längre parkföreningen Flora, utan Trollhättans Stad som ansvarar för uthyrningen av Folkets Park. Den används bland annat för mässor, fester, utställningar, föreningsverksamhet danser, större och mindre möten. Precis som före årsskiftet är det Mia Tell och Mona-Lisa Valdemarsson som fixar allt det praktiska på plats, men när de ser potentialen i Parkhallen med plats för personer önskar de att fler skulle nyttja lokalen. Den används mycket på helger, men på vardagarna skulle vi kunna ha fler möten här, och kanske aktiviteter för barn och ungdomar, eller att man utnyttjar utemiljön mycket mer än vad som görs idag, säger Mia. Text och foto: Per Carlberg Fotnot: Bokning av Folkets Park görs hos Kultur- och fritidsförvaltningen: eller Fler borde utnyttja Folkets Park för möten och konferenser, tycker Mona-Lisa Valdemarsson och Mia Tell 3

4 AKTUELLT Lotta bjöd på goda chefsrecept För ett lyckat förändringsarbete krävs att de anställda är med på resan. Bra kommunikation och positiv förstärkning är då oerhört viktiga ingredienser för att nå rätt slutdestination. Samtliga chefer i Trollhättans Stad samlades häromdagen i Novas lokaler för att delta i en halvdagskonferens kring temat Att lyckas med förändringsarbetet. Gäst och inspiratör var Lotta Peacock, som själv har lång erfarenhet av ledarskap i olika roller. Hon pratade bland annat om varför 70 procent av de beslutade förändringarna misslyckas. Kring det resonerade Lotta om ett förändringsarbete som saknade tydliga och gemensamma mål, avsaknad av rätt incitament och kunskap om ett lyckat förändringsarbete. Hon menade också att kommunikationsgapet mellan ledare och anställda ofta var för stort man hade helt enkelt inte funderat hur den ska fungera och vad den ska uppnå. Delaktighet Men vad gör de 30 procenten som lyckas då? Jo, där lyckas man att skapa engagemang och bjuder in medarbetarna till delaktighet på ett tidigt stadium. Ju fler som inkluderas tidigt, desto bättre förutsättningar har vi att lyckas, sa Lotta. Det handlar om att analysera och planera för riskerna, exempelvis hur benägenheten till förändring ser ut bland de anställda. Kommunikationen, som nämndes ovan, är också av yttersta vikt. Där nämnde hon regelbundenheten som central. Har man exempelvis sagt att man ska informera en gång i veckan om hur arbetet går, är det viktigt att man gör det också. Förändringsarbete tar lång tid, och ibland kanske det inte finns något att berätta, men då får man säga att arbetet rullar på om man ställer in möten skapar det bara spekulationer och ryktesspridning. Det gäller att skapa drivet Hon visade en bild på en trappa bestående av fem viktiga steg till ett lyckat förändringsarbete: Beslut. Förståelse. Vill. Kan. Gör. När beslutet om en förändring är taget måste en förståelse för den skapas. Då räcker det inte med att informera via ett stor gruppsmöte eller nyhetsbrev, utan tid måste läggas på att ingående förklara för alla involverade varför förändringen är nödvändig. Vill handlar om att få med personalen på resan. Det har nämnts tidigare i texten, och Inspiratör. Lotta Peacock bjöd cheferna i Trollhättans Stad på goda råd och tips i deras förändringsarbeten. Foto: Joachim Nywall handlar om att bjuda in till delaktighet. Det gäller att skapa drivet och viljan hos medarbetaren att vara med, att hon får känna att hon är viktig och betydelsefull för att det här ska lyckas, förklarade Lotta. När engagemang för förändring har skapats kommer vi till det fjärde trappsteget, Kan. Där handlar det om att identifiera vilka verktyg som krävs för att åstadkomma en förändring, det kan exempelvis handla om kompetensutveckling. Det sista steget Gör är ett kritiskt kliv. Varför? Jo, här är risken stor att man faller tillbaka i invanda mönster. Då är det viktigt att uppmuntra handlingar som är rätt för det nya målet. Att ge feedback är en jätteviktig parameter. Vi måste berömma våra medarbetare som gör det här nya som vi kommit överens om. Vi är alldeles för dåliga på det, eller hur? Det behövs sju positiva beröm för varje kritisk återkoppling. Det positiva är mycket viktigare. Vi lär oss inte bäst av oss att göra fel. Vi lär oss bäst av förstärkning när vi gör rätt. Det vet vi idag, sa Lotta. Per Carlberg 4

5 AKTUELLT N3 har inte sparat på KRUtet Lyssnande chefer tog del av Lotta Peacocks erfarenheter som ledare på olika nivåer och sammanhang. Foto: Joachim Nywall Seminarier om ledarskap är alltid angeläget Eva Dahl, rektor på Kronan, satte värde på halvdagskonferensen. Att få lyssna till seminarier om ledarskap är alltid angeläget, tyckte hon. Upplägget med föreläsning om ledarskap mixat med gruppdiskussioner var något som uppskattades av många. Efter en kort presentation om sig själv bad föredragshållaren Lotta Peacock de närvarande cheferna att under tio minuter diskutera följande fråga gruppvis: Vad har ni för förändringsarbete just nu i er verksamhet? Engagerande Lotta gav sedan sin syn på flera av de saker som lyftes fram, och när hon så småningom var klar med sin presentation avslutades förmiddagen med gruppdiskussioner, där tre frågor skulle dryftas: 1. Vad betyder förändring för mig? Hur använder jag det jag har lärt mig redan på måndag? Vilket stöd be höver jag för att lyckas med förändringsarbetet? Den uppgiften engagerade, och det var intressant att få lyssna till samtalen som uppstod då erfarenheter och tankegångar mellan cheferna i Trollhättans Stad luftades, kryddade med influenser från Lottas framförande. Eva Dahl, rektor på Kronan, var en av många aktiva kring ett av borden. När konferensen sedan var avslutad uttryckte hon sin uppskattning för den. Eva Dahl. Att få lyssna till seminarier om ledarskap är alltid angeläget. Det väcker tankar och behov av reflektion. Att sedan få diskutera gruppvis är viktigt. Ett plus var att kunna få göra det över förvaltningsgränserna. Det är nästan enda tillfället som vi träffas på det här sättet. Vi har mycket att lära av varandra, och det är alltid inspirerande, sa Eva. Vad var viktigast för dig idag? För det första att det var fokus på ledarskap. Där finns det så mycket att lära hela tiden. Det är ett komplext uppdrag, det är många aspekter att ha koll på som ledare. Så det var jätteinspirerande att ämnet satte fokus på det. Fick du några aha-upplevelser? Ja, jag tar med mig ganska många härifrån, kanske just stödet i de processer som vi arbetar med. Vi bedriver en förändringsinriktad verksamhet, och att få möjlighet att förfina våra strategier är jätteviktigt. Och vad gör du redan på måndag? Då fortsätter jag att fundera vidare på att ställa de rätta frågorna till medarbetarna i vårt förändringsarbete, för att kunna ge dem den feedback som behövs för utveckling. Per Carlberg N3 blir skådeplats för KRUts STARTkonferens. Det gillar Jeannette René de Vreede. Det betyder mycket. Vi är himla stolta över hur vi jobbar, och det känns bra att få visa upp det, säger kultur sekreteraren. KRUt är ett treårigt samverkansprojekt som syftar till att utveckla musik- och kulturskolornas verksamhet. 23 kommuner från Sverige, Norge och Danmark ingår i projektet. I mitten av april är det dags att summera deras arbete. Flera kommuner hade sökt arrangörskapet, men valet föll på Trollhättan. Genom att stå värd får man sprida sitt budskap om hur vi arbetar här. Vi har en sådan bredd, med kulturbyrå, kulturskola och kreativa coacher. Den bredden finns förmodligen inte hos någon av de andra kommunerna, säger N3:s kultursekreterare Jeannette René de Vreede. Gänget i huset Att Trollhättan får honnören har fler anledningar, enligt henne: N3-huset i sig saknar motsvarighet hos övriga, det fanns också ett intresse bland politikerna att söka arran görskapet. Dessutom en annan viktig bidragande faktor: Gänget här i huset, den spontana och kreativa atmosfären vi har här, säger Jeannette entusiastiskt. Konferensen pågår den april, men bara för att det treåriga projektet med arbetet med morgondagens kulturoch musikskolor då avslutas har N3 redan siktet inställt på nästa nivå. Våra lokala utvecklingsprogram är redan så förankrade i verksamheten att vi kan gå vidare. Genom SMOK (Sveriges Musik Och Kulturskoleråd) tar vi steget mot hur det ska se ut Så vi avslutar inte, utan knyter an till nya projekt. Per Carlberg 5

6 REPORTAGE Växtkraft tillsammans Lekfullt lärande. Genom teater och rollspel kan barnen lättare få syn på beteenden och handlingar som kan göra andra ledsna. Efter varje teaterstycke diskuterar barnen fram alternativa lösningar på de konflikter de just har upplevt från åskådarbänken. Behovet var tydligt, och målsättningen klar. Det gällde att skapa en arena för föräldrastöd med utgångspunkt i samspelet mellan föräldrar och barn, med förskolan som nav. Resultatet blev Växtkraft: ett projekt som nu rullar igång på flera av stadens förskolor. Om vi kan stötta föräldrar i deras roll, och hjälpa dem att bygga egna nätverk så har vi vunnit mycket, det är guld värt och kan skapa stor trygghet, säger Tomine Lindell Bagge som är projektansvarig och arbetar som specialpedagog på södra skolområdet. Konceptet utgår ifrån några enkla grundprinciper. Femåringarna i förskolan och deras vårdnadshavare går utbildningen tillsammans, men delvis på skilda håll. Barnen har en samling på dagtid i förskolan, och föräldrarna samlas på kvällar med förskolepersonal som samtalsledare. Varje utbildningstillfälle har ett tema. Barnen talar med pedagogerna och varandra om samspel, samtal, känslor och att säga nej, vilka regler och sociala koder som finns, och hur man kan agera i olika situationer och konflikter. Föräldrarna diskuterar stresshantering, kommunikationer och relationer, och konflikthantering. Inga självklara sanningar Föräldrarna kan också få med sig uppgifter hem. Det kan handla om att skapa lekar eller situationer där de interagerar med barnen på barnens villkor och ägnar sig åt barnen, utan störande moment. Projektet är generellt och riktar sig till alla föräldrar och familjer. Alla behöver då och då hjälp för att bli bättre, utvecklas och lära sig nytt. Vi levererar inga självklara sanningar eller lösningar, det är föräldragruppen som tillsammans hittar svaren, säger Tomine. Växtkraftgrupper har startat på bland annat Myggans förskola, Vindan i Sjuntorp och på Centrala, Västra och Östra området har det också startat grupper. Fler tillkommer under året. En positiv bieffekt är också att föräldrarna lär känna varandra och kan bygga nätverk som skapar ytterligare trygghet och samsyn. Hon tror också att många föräldrar har ett stort förtroende för förskolan och pedagogerna. Personalen vittnar ofta om att föräldrar frågar om råd och hjälp både 6

7 REPORTAGE Man får inte ge bort glasögon som är riktiga På Myggan växer både barn och föräldrar i projektet Växtkraft. Myggan är en av de förskolor I Trollhättans Stad som börjat arbeta med Växtkraft, projektet som ska stärka både barnen och föräldrarna i samspel och kommunikation. Myggans pedagogista, Pernilla Ekeroth, och barnskötare Elisabeth Larsson arbetar med samtal, teater och andra kreativa uttryckssätt för att skapa lärsituationer för både 5-åringarna och deras föräldrar. Det är ett sätt för barnen att lära sig hur man kommunicerar, och helt enkelt hur man beter sig, och vilka regler som gäller i samspel med andra, både barn och vuxna, säger Elisabeth. Klara regler Hon sitter bakom en liten improviserad scen tillsammans med kollegan Pernilla Ekeroth. De har just avslutat en liten dockteater där två figurer hamnade i bråk och inte lyckades lösa sin konflikt på ett speciellt bra sätt. Elisabeth vänder sig till barnen som sitter på golvet, och frågar Vad är det för regler som gäller? Svaren kommer direkt från barngruppen. Man ska inte slåss, inte skrika, och inte springa, och man får inte ge bort glasögon som är riktiga! Pernilla Ekeroth menar att en stor fördel med Växtkraft är den breda målgruppen. Projektet riktar sig till alla föräldrar och 5-åringar. På förskolan jobbar pedagogerna med barnen i både smågrupper och i större grupper. Ofta kan Pernilla och Elisabeth använda rollspel eller dockteater för att konkretisera en situation eller ett problem inför barnen, och sedan diskuterar man i gruppen om vad som hände, och hur barnen upplevde situationen och hur de skulle vilja agera. Barnen lär sig att hantera olika situationer, och även starka känslor, som ilska och rädsla, utan att behöva ta till våld. Vi pratar och diskuterar oss fram till andra sätt att lösa problemen. När vi sedan träffar föräldrarna på Växtkraftsträffarna berättar vi vad barnen sagt och tänkt. Ofta blir de vuxna väldigt förvånade över hur kloka och kunniga barnen faktiskt är, säger Pernilla. Tänker till En del i Växtkraftkonceptet är den hemläxa som föräldrarna får med sig efter träffarna på Myggan. Vi vill att föräldrarna tänker till lite i sin relation till barnen, säger Elisabeth. Därför får de en hemläxa som går ut på att låta barnen välja en gemensam aktivitet, som till exempel en lek. Sedan ska föräldern låta barnet delta på sina villkor, och den vuxne får inte ta över eller styra för mycket, och det brukar vara en utmaning. En erfarenhet hittills är att påfallande många av de frågor, funderingar och tankar föräldrarna har är gemensamma. Det verkar vara samma problem som återkommer i de flesta familjer. Det har vi märkt tydligt, säger Elisabeth Larsson. De flesta föräldrar har samma tankar, och bara det att se och höra hur andra brottas med precis samma problem kan vara skönt. Vi vill erbjuda stöd i föräldrarollen utan att det är fokus på något speciellt. Det handlar inte om att någon har misslyckats i föräldrarollen och behöver hjälp, utan om att alla kan hitta nya verktyg i samspelet med barnet, säger hon. Text och foto: Andreas Gleisner i uppfostringsfrågor och generellt om föräldrarollen. Det är ett förtroende man försöker bygga vidare på i projektet. Det senaste projektet som startat nu i januari på förskolan Vindan har börjat på ett väldigt positivt sätt, säger Tomine Lindell Bagge. De samlar barngrupperna en gång i veckan, och föräldrarna varannan vecka. Föräldrarna är positiva och delar gärna med sig av erfarenheter och funderingar, och det hjälper till att stärka hela gruppen, säger Tomine. Text och foto: Andreas Gleisner 7

8 PROFILEN Nyfikenhet som består I över 20 år har Gerd Holmgren arbetat med frågor om våld i nära relationer med ett engagemang som aldrig svalnar. Jag möter de yttersta konsekvenserna av att samhället är ojämnställt, och jag vill förändra det, förklarar hon. Gerd Holmgren är Trollhättans Stads expert på våld i nära relationer, och hon brinner enormt för den problematiken. Drivkraften till förändring har nästan alltid funnits. Hon växte upp i en familj där båda föräldrarna var egenföretagare, och Gerd tog aktiv del av den världen. Det gjorde att jag mötte väldigt många människor. Där skapades ett intresse och en nyfikenhet av att vilja förändra saker som jag tyckte var fel eller orättvisa. Samhällsintresserad Genom journalistutbildningen på Ljungskile folkhögskola fick Gerd bland annat skolning i kritiskt granskande. Därefter började hon arbeta som frilansjournalist. I den rollen kunde hon själv välja vad hon ville skriva om, och det första reportaget fällde sedan avgörandet för kommande yrkesframtid: Jag valde att skriva om våld i nära relationer eftersom jag alltid har varit oerhört samhällsintresserad, berättar hon. För att beskriva ämnet ingående fick hon praktisera på ett skyddat boende i Trollhättan under en veckas tid. Resultatet i tidningen blev tre fyra sidor om hur kvinnorna levde där, om deras behov och så vidare. När jag hade varit där den veckan var jag totalt fast. Det låter konstigt, men jag blev kär i problematiken för den speglar så otroligt mycket på så många plan. Och fast blev hon. Hon fick omgående ett vikariat på samma boende, och 20 år senare är hon kvar i en verksamhet som växt och utvecklats mycket. Som behandlingssekreterare, samordnare, projektledare, utbildare och nu som enhetschef har Gerd på nära håll varit med och kunnat påverka hela den resan. Men tåget har långtifrån nått slutstationen. Viljan att förändra är fortfarande stark. Tittar fram. Gerd Holmgrens engagemang för samhällsfrågor har alltid varit starkt, vilket också gäller för hennes inställning och vilja att förändra det som är fel. Vad kan vi förbättra här? Det gäller att ständigt vara öppen för förändring och utveckling och söka nya utmaningar, säger hon. Är du lika nyfiken nu som för 20 år sedan? Ja, fast på ett annat sätt. Nu är den mer stillad. Erfarenheten jag har gör att jag kan lägga ihop allting och kanalisera det bättre. Att arbeta med människor som befinner sig i en krissituation låter väldigt svårt och tungt, men Gerd tror att de flesta människor skulle klara av det bara man inte begränsar sig vid tron att man inte gör det. Att sedan få påverka processen där ont blir till gott hos den drabbade ger så mycket. Självklart är det vinsten och betalningen att se någon resa sig och få kraft och det gör nästan alla. Det är ett arbete som min personal och jag gör tillsammans. Att få sitta med kunskapen om vad som behöver göras, men inte få göra något åt det är inget för mig. Möjligheten att få göra en insats på individnivå stämmer också väl med hennes syn på det stora sammanhanget. Jag möter de yttersta konsekvenserna av att samhället är ojämnställt, och jag vill förändra det. Jag får komma med förslag på förändringar till att påverka och åstadkomma ett bättre samhälle. Text och foto: Per Carlberg Namn: Gerd Holmgren Yrke: Enhetschef för enheten mot våld i nära relationer och Barnahuset. Bor: Trollhättan. Fritiden: Läsa, skriva, se på film, umgås i sociala sammanhang. Godaste maten: Det beror på tillfället. Senast lästa bok: Biografin om Steve Jobs. Bästa filmen: Nawals hemlighet. 8

9 Katarina bytte bana hamnade på IT Hon började som barnskötare, men arbetar nu på IT-avdelningen i stadshuset. Jag trivs jättebra, säger Katarina Hellberg. Nyanställd Här är vår nya arbetskamrater Lena Vänerö... sjuksköterskechef, Område Väster Daniel Lindberg... IT-supporttekniker, KSF Katarina Hellberg... IT-supporttekniker, KSF Sandra Paasioja Joelsson...Landskapsingenjör, SBF Fredrik Johansson...Gatu-/parkchef, SBF Peter Lärk...IT-infrastrukturtekniker, KSF Strömslundstjejen Katarina Hellberg började arbeta kommunalt som barnskötare på förskolan Kvarnen i början av 90-talet. Så småningom kom hon till Montessoriskolan Triboliten, där hon ryckte in som bland annat syslöjdslärare och vaktmästare. Men så kom kursändringen. Jag hade jobbat många år inom skola och barnomsorg, och tänkte att det vore roligt att göra något annat. Jag läste upp mattebetygen för att kunna söka till högskolan. Där läste jag sedan data- och system vetenskap, berättar Katarina I fjol fick hon chansen att pröva sina vingar som IT-supporttekniker, en tolvmånaders projektanställning på dåvarande Volvo IT. Men när nye ägaren GKN Aerospace kom in i bilden blev framtiden oviss för henne. I samband med det såg hon en annons om att Trollhättans Stad sökte supporttekniker till sin IT-avdelning. Katarina sökte jobbet och fick det. Så efter tio månader på Volvo IT bytte hon den 7 januari arbetsplats till stadshusets tredje våning. Hur trivs du? Jättebra. Det är fortfarande mycket att lära sig, även om jag hade liknande arbetsuppgifter på Volvo IT. Vi har olika system i förvaltningarna och så vidare, så det finns bitar som jag har kvar att lära. Per Carlberg Katarina Hellberg är ny medarbetare på IT-avdelningen. Foto: Ola Svanberg Fyrabarnspappa ny gatu- och parkchef Fredrik Johansson är ny gatuoch parkchef i Trollhättans Stad. Det känns väldigt bra, jag har fått ett varmt välkomnande, säger han. Överby, Näl och Fallens dagar. Ungefär så kunde Alaforsbon Fredrik Johanssons förhållande till Trollhättan beskrivas förut. Det förändrades genom ett telefonsamtal. Jag blev faktiskt headhuntad. Det var väldigt smickrande att bli uppringd, och när det dessutom var väldigt lockande var det inte mycket att tveka på, säger Fredrik. Den utbildade maskiningenjören befann sig då yrkesmässigt i Alingsås, där han var bi trädande gatuchef och ansvarig för utförandeenheten (motsvarande produktion här). I början av februari tillträdde han tjänsten som ny gatu- och parkchef i Trollhättans Stad. Inledningen har varit intensiv, många möten, nya ansikten att bekanta sig med, och många projekt att sätta sig in i. Vet du vad du har gett dig in på? Det är mycket att ta tag i, men det känns roligt, säger Fredrik Johansson. Han ser fram emot utmaningarna som väntar. Och de är många. Han uppskattar framförallt att Trollhättans Stad har en tydlig bild av ökad tillväxt i exploaterings- och handelsområden, och med sitt stora intresse för stadsbyggnadsfrågor hoppas han kunna bidra till att resultatet blir bra. 33-årige Fredrik kommer ursprungligen från Göteborg, men bor numer i Alafors tillsammans med sin fru och deras fyra (!) barn. Vi är en stor familj, men alla hjälps åt. Fredrik Johansson, vår nye ansvarige för gator och parker. Han bedriver taxi-verksamhet för att skjutsa barnen till olika aktiviteter, men hinner också med att träna en del för egen del. Oh ja, faktiskt ganska mycket. Eftersom jag sitter i många möten försöker jag röra på mig så mycket jag hinner. Två till fyra pass per vecka brukar det bli, främst på gymmet. Där är det väldigt bra, för de har barnpassning Text och foto: Per Carlberg 9

10 NYHETER PÅ JOBBET Annika rankad 40 i Sverige Tidningen Dagens Samhälle har rankat Välfärdens 100 viktigaste kvinnor. Trollhättans stadsdirektör Annika Wennerblom placeras på en 40:e plats. Rankingen syftar till att synliggöra det viktiga arbete som toppcheferna i framförallt offentlig/ statlig sektor utför. Rankingen fokuserar på kvinnor, och över 500 personer i ledande ställning har granskats av tidningen. Inom sektorn är 40 procent av cheferna kvinnor, medan hela 80 procent av de anställda är just kvinnor. Totalt har de 100 rankade kvinnorna ansvar för anställda. Annika Wennerblom är högsta tjänsteman i Trollhättans Stad, och ansvarar därmed för medarbetare, samt en omsättning på drygt 3,3 miljarder kronor. T/S Britta. Trivselkommittén sponsrar seglatser Följ med och segla du också! Nu sponsrar Trivselkommittén alla anställda i Trollhättans Stad med 100 kronor i rabatt per segling med skolfartyget t/s Britta. Medlemskap för 125 kr/år i segelföreningen krävs dock. Läs mer på Trivselkommittén är för anställda i Trollhättans Stad och har till uppgift som namnet säger att skapa trivsel aktiviteter för alla anställda. Nu har du chansen att få vara med att p åverka vad vi i Trivselkommittén ska sponsra för roliga saker för vi söker fler deltagare! Du är varmt välkommen till oss. Vid intresse eller frågor, maila Mattias Larsson, Lindströms Bil, och Personalföreningen Rabattens ordförande, Lennart Andersson, skakar hand vid laddstationen på stadshusets parkering. Framför dem står Toyotas laddhybrid parkerad, den finns nu som leasingalternativ för Rabattens medlemmar. PERSONALFÖRENINGSPRISER Vårt modellprogram (priser inkl. moms) Aygo 5D Pluspaket 1000 mil per år kr Vinterhjul kr Metallic kr FORDONSKATT 360 kr/år BRÄNSLEFÖRBR 4,3 l/100 km JÄMFÖR BIL MED FÖRBR 7,5 l/100 KM BESPARING 400 kr/mån Yaris 1,33 5D Active 1500 mil per år 2584 kr Vinterhjul kr Metallic kr FORDONSKATT 360 kr/år BRÄNSLEFÖRBR 5,2 l/100 km JÄMFÖR BIL MED FÖRBR 7,5 l/100 KM BESPARING 431 kr/mån Prius Plugin 2000 mil per år kr Vinterhjul kr Metallic kr FORDONSKATT Skattefri 5 år TEORETISKT VIKTAD BRÄNSLEFÖRBR. 2,1 l/100 km JÄMFÖR BIL MED FÖRBR 8,5 l/100 KM BESPARING kr/mån 0 kr kontantinsats. I priset ingår värdeminskning, räntekostnad, moms, försäkring samt service och ev reparationskostnader. Dessutom ingår självriskreducering vid skada. Auris 5D mil per år kr Activepaket kr Vinterhjul kr Metallic kr FORDONSKATT 700 kr/år BRÄNSLEFÖRBR 5,9 l/100 km JÄMFÖR BIL MED FÖRBR 7,5 l/100 KM BESPARING 400 kr/mån RAV mil per år 3.903:- Vinterhjul kr Activepaket kr Metallic kr FORDONSKATT kr/år BRÄNSLEFÖRBR 7,2 l/100 km JÄMFÖR BIL MED FÖRBR 9,5 l/100 KM BESPARING 575 kr/mån Nu finns möjlighet att leasa laddhybrid Genom Personalföreningen Rabattens nya leasingavtal med Lindströms Bil finns nu en modell som kan tankas gratis på stadshusets parkering, nämligen laddhybriden Prius Plugin. Bilen går 2,5 mil på full tank, och den tar 90 minuter att ladda. För villkor på den modellen och övriga se information nedan. Trollhättan: Installatörvägen 4, Tel Auris 5D Hybrid Active 2000 mil per år kr Vinterhjul kr Metallic kr FORDONSKATT Skattefri i 5 år BRÄNSLEFÖRBR 3,8 l/100 km JÄMFÖR BIL MED FÖRBR 7,5 l/100 KM BESPARING 925 kr/mån Avensis 18K 1.8 Kombi 2500 mil per år kr Vinterhjul kr Businesspaket 370 kr Metallic kr FORDONSKATT kr/år BRÄNSLEFÖRBR 6,7 l/100 km JÄMFÖR BIL MED FÖRBR 8,5 l/100 KM BESPARING 562 kr/mån 10

11 Dags anmäla sig till skräpplockarveckan Den april är det åter dags för Skräpplockarveckan. Som vanligt kommer sopsäckar och skräppåsar att delas ut till dem som anmält sig före den 7 april. Läs mer på TACK Tack till alla som uppvaktade mig i samband med min pensionering. Ingen nämnd, ingen glömd. Inger Jörgensen, MÅG Tvätta bilen rätt Är det hög tid att tvätta bilen? Då tycker Miljökontoret att du ska göra det i en modern biltvättsanläggning, där avloppsvattnet renas. Ett annat tips är att använda miljö märkta bilvårdsprodukter eftersom en stor del av de farliga ämnen som hamnar i tvättvattnet kommer från bilschampo och avfettnings medel. Arkiv X Sven-Åke Sandblom förgyller varje nummer med läsning ur stadsarkivet. Denna gången handlar det om Trollhättans första kommunhus. SMÅTT OCH GOTT Det är ett hus med traditioner, byggt kommunal förvaltningslokal mm redan på 1870-talet. Det största mysteriet är väl egentligen hur det har kunnat hålla sig kvar genom alla rivningar som skett i centrum sedan dess. Redan för drygt 50 år sedan började man tycka att det stod och skräpade. Men byggnaden med adress Storgatan 17/Garvaregatan 5 har renoverats och finns bl.a. upptagen i Länsmuseets förteckning över skyddsvärda objekt. TSIF - golfsektionen TSIF BJUDER IN TILL STADSMÄSTERSKAPET 2013 Mästerskapet spelas på Kobergs Golfklubb tisdag 21 maj med förstastart klockan 14:00. Tävlingen är öppen för alla kommunanställda, politiker, pensionärer och anställda i de kommunala bolagen. Klasser: Damer A, hcp 0-20 slagtävling Herrar A, hcp 0-15 slagtävling Damer B, hcp 20,1-36 slaggolf Herrar B, hcp 15,1-36 slaggolf Klass C, hcp 36+ (mixad klass, är du nybörjare är detta ett utmärkt tillfälle att börja tävla) Startavgift 125 kr, varav 25 kronor går till den totala prispotten. Förra året var vi 26 startande. Anmälan görs senast 12maj Meddela: namn, arbetsplats, telefon, hemmaklubb, Golf-ID och Hcp. Anmälan meddelas; Linda Hallor telefon eller e-post internpost till: Linda Hallor, Konsument. För anställda och förtroendevalda är tävlingen även kvalificerande till Riksmästerskapen, som i år avgörs i Gislaved 1-2 augusti TSIF står för anmälningsavgiften till Riksmästerskapen. Namn: Arbetsplats: Tfn: Hemmaklubb: Golfid: Hcp: Det inrymdes i huvudbyggnadens undre våning till 1930-talets första år spritutminutering, och en trappa upp fanns restaurang Göta, ett känt ställe för olika familjearrangemang. Det blev också föreningarnas och ungdomens tillhåll. Det var egentligen en nykterhetsrestaurang, men det hände väl emellanåt att någon blandade sitt kaffe med kron till angenäm styrka och smak. På tal om brännvin så var det ett mycket stort problem i forna tider. Även om man hade fattigt så skulle många ändå ha sin sprit. I en uppgift från 1870-talets Trollhättan, med en befolkning på cirka personer, såldes liter brännvin, som på den tiden var en kommunal inkomstkälla. Skatteintäkterna för brännvinsförsäljningen uppgick till tre gånger mer än kommunalskatten. Vad detta sedan förde med sig avseende sociala problem är ju en annan historia. Dessutom fanns många smygkrogar och många brände själva. Man kan ju undra hur de som arbetade i kommunhuset förhöll sig till den omgivande miljön med restaurang och spritutminutering i samma hus. Det blev kanske som det stod i ett tidningsreferat om ett kommunalt organ: Här fattas Visa beslut. Sven-Åke Sandblom, Stadsarkivet 11

12 TILL SIST... Bättre lyss till det ben som brast än att aldrig beträda en bräda Om Verner von Heidenstam varit en smula mindre svulstig, inte fullt så nationalromantisk, och betydligt mer sportintresserad är jag säker på att han hållit med om rubriken på denna krönika. Bågsträngar i all ära, men ljudet av det egna skelettet som bryts är det som verkligen danar människan och bygger karaktär. Nuförtiden är det modernt att alltid se svårigheter, problem och olyckor som utmaningar, tillfällen att lära och situationer man kan utvecklas i. Jag försöker anamma detta synsätt både i mitt arbete, och på fritiden. Således: när jag härförleden befann mig i situationen att en av mina handleder gått av, kom jag genast att tänka på allt jag skulle få lära mig, och hur mycket jag skulle utvecklas som människa. Den första lärdomen kom nästan genast. Jag låg på rygg, med snowboarden fastspänd på fötterna. Hjälmen på svaj och med en närmast obeskrivlig smärta i höger handled. En okulärbesiktning av skadan visade en extremt obehaglig och onaturlig vinkel på handleden. Jag kunde inte röra vare sig hand eller kropp utan att svimma av smärtan. Vänliga människor kom framspringande och hjälpte mig. Någon ringde räddnings-skotern, och ytterligare någon ringde till min fru. Så många snälla, hjälpsamma och underbara människor det fanns i skidbacken! Jag, som tidigare samma dag förbannat det faktum att hela skidanläggningen verkade full av mer eller mindre berusade danskar, fick nu lära mig att när man råkar illa ut, finns det ofta hjälp att få från oväntat håll. På Torsby lasarett fick jag lära mig vad en distal radiusfraktur är, och att just min fraktur var för komplicerad för den lilla sjukstugans begränsade resurser. Fyra dygn senare på Ortopeden i Uddevalla fick jag lära mig vad ett misslyckat reponeringsförsök är, och att det gör extremt ont. Jag har lärt mig knyta skorna, öppna syltburkar, knäppa skjortor, skala ägg, potatis och hyvla ost, allt med en hand. Sammantaget har jag växt till en ny uppgraderad människa. Jag talar då inte enbart om min numera titanförstärkta högra handled, utan också om min utvecklade människosyn och min fördjupade självinsikt. Jag är inte 20 längre (som anestesiläkaren torrt muttrade, innan han pumpade mig full med morfin inför operationen) men ingen kan ta ifrån mig det faktum att jag ändå vågade. Jag gjorde en kalkylerad risktagning: en man, en snowboard och en halfpipe. Vad kunde gå snett? En hel del, har jag lärt mig. Det är också en lärdom. Andreas Gleisner, Utbildningsförvaltningen 12 Susanne Larsson, Eva Möllborn, Marcus Nylén (praktikant) och Jonas Gustafsson trivs alla i det öppna och ljusa kontorslandskapet. Ljusare tillvaro för kartavdelning Tidigare satt kartavdelningen var för sig i egna rum. Nu hittar vi dem tillsammans i en öppen och ljus miljö. Jag har varit emot kontorslandskap förut, men det här blev jättebra, säger kartchefen Eva Möllborn. Kartexpertisen i Trollhättans Stad återfinns sedan någon månad i samma rum, ett stort sådant beläget i ena flygeln hos stadsbyggnadsförvaltningen på tredje våningen i stadshuset. Ljuset strömmar in genom de många fönstren, det är liv och rörelse utanför och Erbjudande från Personalföreningen Rabatten... Weekendpaket Comfort Hotel Malmö 2013 Gourmetkväll på Skeppsbron 2 Carlgatan 10 C, Malmö Att äta ute handlar om upplevelser. Att känna sig förflyttad en bit från vardagen. Att byta perspektiv för några timmar. För att uppnå det har Skeppsbron 2 hämtat inspiration från världens metropoler. Låtit tankar, känslor och idéer komponera en krog där människor, mat, dryck och inredning samverkar på ett litet annorlunda sätt. Precis som smaker som gifter sig, förhöjer varandra, överraskar och ger totalupplevelser. Välkommen till en för dina smaklökar oförglömlig kväll. Krögaren Andreas Pieplow hälsar er välkomna! Uppge bokningskod: PK Gourmet Pris: 795:- /person (Ord. 898:-/pp i dubbelrum) Då ingår: Bokning: 040/ * Logi med del i dubbelrum * Frukostbuffé I mån om plats * Härligt komponerad 3 rätters meny på Skeppsbron 2 Erbjudandet gäller alla helger fre-sön 1/1-30/ Sittning endast kl fre/lör det ser spontant ut som en fysiskt tilltalande arbetsplats. Det är det också. Kartchefen Eva Möllborn var emellertid tveksam först. Jag har gärna velat ha en dörr att kunna stänga om mig. Nu ser jag inte det som ett problem. Det här fina rummet inverkade. Om man kör fast i något är det bara att bolla direkt med de andra, säger hon. Text och foto: Per Carlberg

Weekendpaket Comfort Hotel Malmö 2015

Weekendpaket Comfort Hotel Malmö 2015 Weekendpaket Comfort Hotel Malmö 2015 1/1 31/12 2015 Carlgatan 10 C, 211 20 Malmö Kungliga Menu På Bistro Royal har köket hämtat inspiration från Medelhavsländerna och framför allt då Italien, Spanien

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Fölet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Fölet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan skall

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg Möt en köpstark och intresserad målgrupp Barnvagnstestbana succén fortsätter Barnens Vän vi belönar hjältar med ett nytt pris 92% av besökarna skulle rekommendera andra att besöka Baby & Barn Källa: Detector

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

I SKOLAN NYHETSBREV. Tema: förskolor. Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen

I SKOLAN NYHETSBREV. Tema: förskolor. Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen I SKOLAN NYHETSBREV Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen Tema: förskolor Nummer 2 November 2014 Barn- och utbildningsförvaltningen Köpmangatan 14 861 82 Timrå Växel: 060-16 31 00 Från

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Våren 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! Gå en utbildning! På våra kurser får du båda nya kunskaper,

Läs mer

Framgångsrikt employer branding-arbete. Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig

Framgångsrikt employer branding-arbete. Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig Framgångsrikt employer branding-arbete Natalia Panassiouk, employer branding-ansvarig Jeanette Ahrling, employer branding-ansvarig Vem är vi natalia.panassiouk@helsingborg.se kommunikatör, HR-avdelningen

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Hygienveckan vecka 38 på Orust

Hygienveckan vecka 38 på Orust Hygienveckan vecka 38 på Orust 16-20 september, 2013 Det är en vecka med extra fokus på hygien för att öka kunskapen om hur vi kan undvika onödig smittspridning. I år är det en större satsning för att

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP NLP Business Master Practitioner Fördjupa och förfina din mästerlighet Du fördjupar och lyfter din kunskap flera nivåer. INDIVID TEAM ORGANISATION feedbackprocessen

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Simsnäppan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy är Novaregruppens talangutvecklingsbolag som driver mentorskaps-

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Upplägg av dagen. Presentationsövning

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Upplägg av dagen. Presentationsövning Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Bo Hjalmarsson och Maria Lindborg hösten 2011 Upplägg av dagen Vi presenterar och resonerar kring Tematiska föräldramöten Ni kommer att få prova på delar av materialet

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Välkommen till familjedaghem i karlbo

Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo De grundläggande idéerna och tankarna i vardagspedagogik är att främja barns utveckling och lärande genom att arbeta och ta tillvara

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12

ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 ABSOLUT FÖRÄLDER ÅK 6, LÄSÅR 11/12 Kurserna har genomförts på Edvinshus, Köpingebro, Östra/Bleke och Svarte under v. 5-6 och på Löderup, Backa, Änga och Sövestad under v 10-12, två kurskvällar per skola.

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Avdelning 060 TROLLHÄTTAN

Avdelning 060 TROLLHÄTTAN Avdelning 060 TROLLHÄTTAN Förtroendevalda 2015 Visions STYRELSE 2015 Ordförande Åsa Lundh Dahlqvist 49 78 50 1:e Vice ordförande Andreas Gleisner 49 79 16 2:e Vice ordförande Therese Lennartsson 49 66

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM PLATS 04 TILLVÄXTPROCENT 81,10 % Framtiden är fortfarande här Sveriges elfte bästa arbetsplats. Det är bra. Men det duger inte för Framtiden i framtiden. Kanske är det därför tillväxten fortsätter. VD

Läs mer

1 Äggets utvärdering Ht 2013 Vt 2014

1 Äggets utvärdering Ht 2013 Vt 2014 Äggets 1 utvärdering Ht 2013 Vt 2014 2 Fokus under året! SKA! Under höstterminen har vi fokuserat mycket på ska-arbetet och försökt hitta fungerande system för det fortlöpande arbetet. Vi använder oss

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET RÖDA BERGA LÄSÅRET 13/14

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET RÖDA BERGA LÄSÅRET 13/14 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET RÖDA BERGA LÄSÅRET 13/14 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER All personal på fritidshemmet är väl förtrogna med fritidshemmets uppdrag. Vi diskuterar

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2005-2006 Kommun Förskola Uppgiftslämnare : Eskilstuna : Strigeln, Dygnet-runt-öppen-förskola. : Lisbet Ehrstrand Underlag för redovisningen

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR

RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR RIDSPORTENS LEDSTJÄRNOR på barns vis I stallet formas framtidens starka ledare som tidigt får lära sig ledarskap och att ta ansvar. Men stallet kan också ha en baksida, där hierarki kan leda till mobbing,

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Varför just jag? kommer

Varför just jag? kommer Är du beredd? Individuell utbildning i krishantering Varför just jag? Alla företag kan drabbas av en kris och du kan komma att få en aktiv och betydelsefull roll i en sådan situation. Har du rätt kunskap

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande 1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande Föräldrakooperativet Stensödens ekonomiska förenings förskola ligger otroligt vackert vid skog och berg 5km från Idbynskolan, 1,5 mil norr om Örnsköldsvik.

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings Möten för miljarder! Onsdagen den 26 november klockan sju minuter över sju samlades ett hundratal Malmöföretagare på Slagthuset för att diskutera nyttan med just möten. Vad ska det här frukostmötet leda

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201401 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter Coaching Stresshantering Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter 2015 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Känn dig som hemma när du jobbar borta.

Känn dig som hemma när du jobbar borta. Känn dig som hemma när du jobbar borta. 1 Om StayAt Boende med plats för livet. StayAt är alternativet till traditionella hotellrum. En plats där du kan känna dig som hemma, samtidigt som du får ett gästvänligt

Läs mer

Tävling är öppen fram till den 29 november

Tävling är öppen fram till den 29 november Kårträff 25/9 Nya hemsidan- en rundtur Webbutbildning för kårer Nytt distriktsmärke Ny distriktstruktur Extra lägerbidrag Årsmötet/Stämman- viktigaste frågorna Regionala utbildningar Västra kansliet Gruppdiskussion

Läs mer

Mia Börjesson. Mia Börjesson +46703058952 miaborje@gmail.com. Börjesson Utbildning och Underhållning AB

Mia Börjesson. Mia Börjesson +46703058952 miaborje@gmail.com. Börjesson Utbildning och Underhållning AB Mia Börjesson Auk socionom Fil mag. i socialt arbete Grundläggande Psykoterapeututbildning Diplomerad lösningsfokus korttids terapeut Handledare/veiledare Certifierad Coach ICF Mia Börjesson +46703058952

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Vilka entreprenöriella förmågor-/kompetenser anser du att förskolans barn behöver utveckla? Bergsnäs Förskola Tro på sig själv. Självkänsla. stärka barnens självförtroende - jag törs - jag vågar - jag

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER

VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER VÄLKOMMEN TILL NORDISKT MÖTE FÖR IDROTTSLEDARVETERANER Göteborg 16-17-18 augusti 2013 Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Foto: Dick Gillberg/goteborg.com Välkommen, alla Riksidrottens Vänner och Idrottsledarveteraner

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN träningsläger i personligt ledarskap MiL Campusveckan är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning,

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen.

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. Gävle är en stad med stark kultur- och idrottsprofil. Här finns det legendariska hockeylaget Brynäs

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag

ARBETSPLAN. för föräldrasamverkan. Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag ARBETSPLAN för föräldrasamverkan Utdrag ur läroplan 2011 : Kap. 1. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Sveaskolan Höstterminen

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Samverka för att motverka

Samverka för att motverka En inspirationsskrift från Skånesamverkan mot droger Samverka för att motverka - om samverkan kring ungdomar i samband med risktillfällen Risktillfällen är ett samlingsnamn för kvällar, helger och perioder

Läs mer