Historisk seger för facket i EU. B Omkring fackliga kämpar från hela Europa. fakta och information från seko. mars 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Historisk seger för facket i EU. B Omkring 30 000 fackliga kämpar från hela Europa. fakta och information från seko. mars 2006"

Transkript

1 fakta och information från seko mars 2006 SEKOs förbundsordförande Janne Rudén (i mitten) var en av många fackliga företrädare som demonstrerade för att försvara arbetsrätt och kollektivavtal. Historisk seger för facket i EU B Omkring fackliga kämpar från hela Europa hade samlats i Strasbourg för att demonstrera för bättre villkor i det så kallade tjänstedirektivet. Och facket fick gehör för merparten av sina krav i EUparlamentets omröstning. läs mer på nästa sida B valupptakt i örebro Nu är valrörelsen igång på allvar B medlemsundersökningen Bra betyg till SEKO B medlemsvärvning Reducerad avgift för alla nya medlemmar

2 EU-beslut om tjänstedirektivet En stor framgång för fackföreningsrörelsen Den 14 februari samlades omkring arbetare från hela Europa i franska Strasbourg för att demonstrera för ett socialt tjänstedirektiv. Genom en massiv mobilisering och ett brett samarbete med politiker lyckades man stoppa det kontroversiella Bolkestein-förslaget. Olyckskorpar har länge kraxat om att fackföreningsrörelsen i Europa är en tandlös tiger och att de svenska facken förlorar inflytande i EU. Den senaste tidens kraftmätning om tjänstedirektivet har gett dem fel. Fackföreningarna i Europa har visat att den är en rörelse med förmåga att mobilisera när det gäller. Kampanjen för ett tjänstedirektiv som skyddar arbetarna kommer att gå till historien som ett av de mest framgångsrika fackliga initiativen någonsin inom EU. Kompromissförslag SEKOs ordförande Janne Rudén var på plats i Strasbourg. Efter två års hårt arbete såg vi att det fanns en möjlighet att nå en bra lösning. På morgonen den 14 överlämnade vi en budkavle med fackliga krav på tjänstedirektivet till de svenska EU-parlamentarikerna, säger Rudén. Fackföreningsrörelsens mål var att få igenom det kompromissförslag som lagts i parlamentet av den socialistiska gruppen med stöd av den konservativa. Kollektivavtal påverkas inte Kompromissen innebär att den omdiskuterade ursprungslandsprincipen stryks helt i direktivet. I stället ska regler och förordningar i det land där en tjänst utförs respekteras. Tjänstedirektivet ska heller inte påverka vare sig kollektivavtal eller arbetsrätt, och välfärdstjänsterna undantas. Vi visste att det fanns en god ii fackligt perspektiv seko mars 2006 Tack vare facklig uppslutning i hela Europa kommer inte EU:s tjänstedirektiv att påverka vare sig svenska kollektivavtal eller arbetsrätt. Även den så kallade ursprungslandsprincipen stryks helt ur direktivet. SEKOs förbundsordförande Janne Rudén fanns på plats i Strasbourg. chans att kompromissen skulle gå igenom, men det var oklart hur en del parlamentariker tänkte rösta. Inom arbetarrörelsen höjdes röster om att säga helt nej till direktivet, men när det gäller förhandling måste man tänka realistiskt. Vill man påverka och få något gjort så går det inte att säga blankt nej till allt. Det är något man lär sig i det fackliga arbetet, säger Rudén. En stor framgång Om inte kompromissen hade gått igenom, är det omöjligt att säga vad som hade kommit i dess ställe. Då hade vi lämnat fältet öppet för kommissionen att arbeta fram ett nytt och sämre förslag. Därför ställde vi oss bakom förslaget, säger Rudén. Det är inte en perfekt lösning, men faktum är att alla våra viktigaste frågor har respekterats. Det här är en stor framgång för fackföreningsrörelsen, säger Janne Rudén Bra fackligt samarbete Opinionsbildning, påverkan av politiker och förhandling är enligt Janne Rudén nyckeln till denna framgång. Alla dessa delar behövs för att nå framgång. Det här har även visat hur viktigt det europafackliga samarbetet är. Hade vi inte varit en del av institutionerna där så hade vi aldrig lyckats, det är en otroligt viktig kanal för att kunna påverka inom EU, säger Rudén. Det ser ljust ut för det fackliga samarbetet i Europa, ljusare än på länge. Den 14 februari var det, om inte en tiger, så helt klart en katt med nyvässade tänder vi såg visa klorna i Strasbourg. Men någon seger i förskott vill inte Rudén ta ut. Även om vi vunnit nu är kampen inte slut, det här är bara rond ett. Det kommer att sökas med ljus och lykta för att hitta kryphål i lagen som kan försvaga facket. Den trenden kommer att fortsätta och då måste vi vara beredda att möta angreppen, säger Janne Rudén. foto: notiser SEKO-aktiviteter på kvinnodagen P Flera SEKO-avdelningar i landet arrangerade aktiviteter på den internationella kvinnodagen den 8 mars. I Stockholm anordnade bland annat LO, s-kvinnor, fackförbunden och Feministas ett antal olika seminarier på temat jämställdhet. I Skåne fanns SEKOs vice förbundsordförande Tomas Abrahamsson på plats då avdelningen inbjöd kvinnliga förtroendevalda till samtal om jämställdhetsfrågor. Deltagarna uppmärksammade också dagen med att höra Nalin Pekgul tala om s-kvinnornas syn på föräldraförsäkring, kvinnors hälsa och hot och våld mot kvinnor. Det blev en mycket ingående diskussion om konsekvenser av att införa delad föräldraförsäkring. Vi var eniga om att det skulle höja Nalin Pekgul i Skåne, både löner och statusen på kvinnor som arbetskraft. Syftet med denna dag var också lyfta fram och uppmuntra kvinnor inom facket att ta ytterligare förtroendeuppdrag. Det finns många duktiga tjejer som borde ges mer utrymme, säger Cristina Nilsson, ombudsman på SEKO Skåne. Handbok i feminism Klass och kön 2006 P Klass och kön är en handbok i facklig feminism och ger praktisk vägledning till dig som vill arbeta med jämställdhetsfrågor på arbetsplatsen. Den består av tre delar. En rapport och två handböcker, Jämställdhet i det fackliga arbetet och Aktiva åtgärder att göra en jämställdhetsplan Delarna kostar 20 kronor/styck och hela paketet kostar 50 kronor exklusive frakt. Klass och kön kan beställas från LO-distribution på telefon

3 Bra betyg till SEKO i ny medlemsundersökning SEKOs medlemsundersökning från 2005 är nu sammanställd och flera delar i den pekar i en positiv riktning. Bland annat visar den att kvinnor är markant mer positiva till SEKO idag. Resultatet av rapporten visar också på ett starkt stöd för den svenska modellen samt att en stor andel av medlemmarna anser att det bör finnas färre privata alternativ. Så här svarade medlemmarna P Nedan redovisas ett axplock av de frågor som medlemmarna fick svara på i SEKOs medlemsundersökning. I huvudrapporten finns även de flesta frågeställningarna uppdelade på SEKOs branscher. Undersökningen har skickats ut till slumpvis utvalda medlemmar. Under hösten 2005 genomförde Forskningsgruppen för Samhällsoch Informationsstudier (FSI) en medlemsundersökning rörande attityder till SEKO och vilka frågor som förbundet bör arbeta med. Sammanställningen visar att det finns ett antal frågor som medlemmarna tycker är absolut viktigast att förbundet driver, dessa är: P Stöd och hjälp vid individuella konflikter. P Säkerhet i arbetet. P Bättre lönevillkor. P Försvara arbetsrätten. P Trygga jobben för redan anställda. Kvinnor mer positiva När det gäller attityderna till SEKO får förbundet som helhet ett mer positivt betyg i jämförelse med tidigare undersökningar. Det syns en ökning av dem som ger SEKO ett positivt betyg samtidigt som de som ger ett negativt betyg till lokalavdelningarna och till SEKO centralt har minskat. Kvinnorna är de som utmärker sig då de genomgående sedan 1998 blivit mer positiva till SEKO lokalt, centralt och som fackförbund. Bland kvinnorna som uppger att de troligen kommer att fortsätta vara medlemmar i SEKO, har en ökning skett från 57 procent (1998) till 75 procent (2005). Viljan att rekommendera en nyanställd medlemskap i SEKO har också ökat sedan Motstånd mot privatisering Vidare kan ses att majoriteten av dem som svarat på privatiseringsfrågorna anser att det bör finnas färre privata alternativ eller att det är bra som det är. Detta gäller för samtliga privatiseringsfrågor inom de olika områdena. Osäkerheten är liten för dessa frågor vilket kan tyda på att man har en klar uppfattning av vad man anser om privatiseringarna av de olika områdena. I rapporten framkommer det också tydligt att det finns ett stort stöd för kollektivavtalsmodellen. En övervägande majoritet är emot att arbetstagare från andra EU-länder ska tillåtas ha sämre villkor än svenska arbetare samtidigt som också en mycket stor del anser att facket ska kunna vidta stridsåtgärder mot företag från andra EU-länder. Ungdomar och jämställdhet Bland de mindre positiva svaren märks det att ungdomar (under 30 år) i mindre utsträckning än tidigare är villiga till fortsatt medlemskap, och fortfarande finns det stora skillnader mellan män och kvinnor på synen om jämställda löner. Här anser 61 procent av kvinnorna att löneskillnaderna mellan könen är för stor. Samma siffra för männen är 39 procent. Medlemsundersökningen visar att vi i många fall jobbar med rätt saker och saker som berör medlemmarna. Det arbetet ska vi fortsätta med. Men det är också viktigt att vi tar till oss de delar där medlemmarna anser att vi kan bedriva en bättre facklig verksamhet, säger SEKOs informationschef Jonas Pettersson. Medlemsundersökningen i sin helhet finns att hämta på SEKOs intra- och extranätet: (för förtroendevalda). fackligt perspektiv seko mars 2006 iii

4 VAL 2006 Enad arbetarrörelse på va LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin var en av inledningstalarna på valupptakten i Örebro. Bodström på seminarium om hot och våld Valupptaktens två dagar bjöd på både skratt och allvar, i form av underhållning och 18 seminarier inom olika ämnesområden. foto: aibild Nu ger vi järnet! Det var budskapet från LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin till de drygt socialdemokrater och fackligt aktiva som hade samlats i Örebro den februari för en gemensam valupptakt. Från SEKO hade ett trettiotal personer från hela landet slutit upp för att inspireras av den goda stämningen och dra upp förbundets riktlinjer inför valrörelsen. Viktigt att delta i politiken I sitt tal pekade Wanja Lundby- Wedin på konsekvenserna av en borgerlig valseger för LO-förbundens medlemmar, och på vikten av att delta i det politiska samarbetet för att kunna påverka. Många frågar sig: vad händer nu med det fackliga arbetet, avstannar det? Nej, naturligtvis inte. Vi arbetar inte politiskt för partiets skull utan för våra medlemmar. Följderna för den fackliga rörelsen blir svåra om vi inte vinner. iv fackligt perspektiv seko mars 2006 Nyliberala idéer Det blir allt tydligare att den borgerliga alliansen vill se en arbetsmarknad som bygger på nyliberala idéer. De säger att de stöder kollektivavtal och ökad sysselsättning, men bakom dessa ord döljer sig helt nya betydelser. Ett exempel är enligt Wanja Lunby-Wedin den borgerliga arbetslinjen. Den handlar inte om att ge arbetslösa möjlighet till studier och vidareutbildning för att kunna ta ett bättre jobb med högre lön. Alliansen vill ha färre arbetsmarknadsåtgärder och lägre a-kassa. Deras definition på arbetslinje blir att man ska tvingas arbeta till väsentligt lägre lön, snacka om systemskifte, säger Wanja. Optimistiskt tal av Persson Valupptakten avslutades med ett tal av en optimistisk Göran Persson som betonade att valrörelsen inleds i ett läge där vi har utvecklingen med oss. Borgarna brukar säga att vi alltid har tur, gärna det. Varför byta en regering med tur mot en som alltid har otur? Konjunkturen ser bra ut. Vi har haft 10 års positiv reallöneutveckling, det saknar motstycke i svensk historia. Sverige går bra, men inte tillräckligt bra. Marknaden kan aldrig lösa vår största utmaning, full sysselsättning, men det krävs politik för att nå dit, påpekade statsministern. En av dem som bidrog till de intressanta diskussionerna var justitieminister Thomas Bodström, som deltog i seminariet Du och jag. Och tryggheten Thomas Bodström, vad tycker du om valupptakten så här långt? Väldigt bra måste jag säga. De här dagarna är ett viktigt tillfälle för oss inom arbetarrörelsen att träffas och fördjupa vårt samarbete. Att dessutom kunna kombinera arbete med trevlig social samvaro gör det hela ännu bättre. Vilken är valets viktigaste fråga anser du? Arbetslösheten utan tvekan. Det är också en fråga som förenar oss alla som är här idag. Martin Stenmarck sjunger. Thomas Bodström diskuterade hur man kan öka tryggheten på brottsutsatta arbetsplatser. Hot och våld på jobbet En viktig fråga som ligger SEKO varmt om hjärtat är arbetet för att stävja hot och våld på arbetsplatserna. Thomas Bodström som själv drabbats av hot i sitt yrkesliv är engagerad i frågan och betonade vikten av ett fackligt samarbete. Vi har ett bra och nära samarbete med fackföreningsrörelsen, bland annat med SEKO, och det ska vi fortsätta med. Vi har samma skyddsintresse i arbetet med att minska brottsligheten. Det är ni i facket som möter konsekvenserna av den ökande brottsligheten i er vardag, sade Thomas Bodström på seminariet. Viktigt se till orsakerna Brottslighetens orsaker är sociala och ekonomiska spänningar, därför ska vi vara tuffa mot brottslighet, men även mot brottslighetens orsaker. Mauricio Rojas och Folkpartiet är ute på hal is när de förklarar brottsstatistik bland invandrare med etnicitet och kulturell bakgrund. Man såg exakt samma mönster när den stora migrationen startade och landsbygdens folk flyttade in till stan, då var de överrepresenterade i statistiken, sade Bodström. Förutom seminarier bjöd valupptakten även på en hel del underhållning. Uppträdde gjorde bland andra Louise Hoffsten, Shirley Clamp och Martin Stenmarck.

5 lupptakt i Örebro Valet är ditt! P Över medlemmar har svarat på vilka frågor de anser att LO bör driva i valrörelsen. Resultatet presenteras i rapporten Valet är ditt som kommer att ligga till grund för förbundens fortsatta strategi inför valet Den viktigaste frågan för LOs medlemmar är inte oväntat arbetslösheten, tätt följd av bättre arbetsmiljö, ökad anställningstrygghet och vikten av att värna kollektivavtalen och den svenska modellen. Med hjälp av resultatet från Valet är ditt kommer LO nu att peka ut de frågor vi vill driva politiskt i valrörelsen och arbeta för att påverka den socialdemokratiska politiken, säger LOs ordförande Wanja Lundby- Wedin. Övriga valfrågor som LOs medlemmar prioriterar högt är: Förbättrad tandvårdsförsäkring. Högre pensioner till alla. Rätten till heltidsarbete. Ökade medel till äldreomsorgen. Mer pengar till skolan. Satsning på kompetensutveckling. Av de som har besvarat enkäten planerar 90 procent att rösta i valet. Socialdemokraterna är överlägset populärast med 48 procent av rösterna. Inget av de andra riksdagspartierna får över 3 procent av rösterna enligt enkäten. LOs valfrågor 2002 vad hände? P Även inför valet 2002 genomfördes en undersökning där LO medlemmarna redovisade sina åsikter inför valrörelsen. Den gången svarade personer och resultatet redovisades i 14 punkter som skulle ligga till grund för LOs valarbete. Hur gick det då? Kunde LO medlemmarna påverka politiken efter att socialdemokraterna vann valet Läs rapporten på LOs hemsida SEKO i politiken ny avdelning på webben P År 2006 kommer att bli ett av de viktigaste åren på mycket länge för svensk arbetarrörelse, och de fackligt aktiva har en mycket viktig roll att spela under valrörelsen. Därför startar nu SEKO i politiken ett forum på webben vars syfte är att förmedla kunskaper och fakta kring de olika politiska alternativen. Att skapa intresse kring facklig-politiska frågor och att uppmuntra till att rösta i valet. På hittar du information om SEKOs policyprogram och aktuella politiska frågor. Här finns länkar till de politiska partierna och till intressanta bloggar. Så småningom kommer även ett diskussionsforum att öppnas för samtal mellan medlemmar. Snacket måste komma igång på arbetsplatserna. Nu om någonsin är det viktigt att den facklig-politiska samverkan finns med på dagordningen vid styrelsemöten, klubbträffar och medlemsmöten, säger SEKOs förbundsordförande Janne Rudén. Förhoppningen är att bloggarna, det snabba dagboksskrivandet, kan höja temperaturen ytterligare några grader i debatten. För förtroendevalda och anställda på SEKO finns extranätet och intranätet som ytterligare en källa till information. Avdelningen på hemsidan kommer att fyllas på med ny information, argument och fakta under hela våren. Har du tips på innehåll, hör gärna av dig till SEKOiter på valupptakten tycker till Vad tycker du om valupptakten och vilken är valets viktigaste fråga? Göran Pettersson, ordförande SEKO Östra. Det har varit väldigt bra. Det enda som kunde ha varit bättre är om vi hade varit fler här från avdelningen. Det är alltid positivt att ha tid att prata med andra fackfolk och se hur de jobbar. Man märker snart att problemen vi brottas med inte är unika och på det viset kan vi lära av varandra. De viktigaste frågorna är utan tvivel arbetslösheten och den svenska modellen. Susanne Abrahamsson, fackl.-pol. ansvarig SEKO Skåne Både bra och inspirerande, som ett politiskt smörgåsbord. Valupptakten, särskilt seminarierna, har erbjudit lite av varje och du har kunnat kan välja område efter eget intresse. Frågan om trygghetslagarna och läget på arbetsmarknaden är de absolut viktigaste inför valet. Vi måste mobilsera arbetarrörelsens gemensamma krafter för att klara hem den frågan. Statsminister Göran Persson var optimistisk på valupptakten. Roger Johansson, ombudsman SEKO Västernorrland Det har varit stimulerade dagar, Det känns bra nu när jag märker att de fackliga frågorna står i fokus inför det här valet. Det märks tydligt att det är god stämning bland de fackliga kamraterna. Det viktigaste inför valet är att slå tillbaka de högerallierades angrepp på den svenska modellen och värna om vår trygghet med allt vad kollektivavtal och a-kassesystem innebär. fackligt perspektiv seko mars 2006 v

6 Medlemsrekrytering Reducerad avgift för alla nya medlemmar SEKOs förbundsstyrelse fattade på sitt februarisammanträde beslut om att införa reducerad medlemsavgift för nya medlemmar i alla branscher inom SEKO. Satsningen kommer att pågå under hela Huvudsyftet med att erbjuda oorganiserade och nyanställda inom SEKOs branscher reducerad avgift för medlemskapet är att möta den nedåtgående trenden när det gäller facklig anslutning. Den minskade organisationsgraden är ett problem för såväl SEKO som för hela LO. Ett reducerat medlemskap kan förhoppningsvis få många att upptäcka fördelarna med ett medlemskap i SEKO. Många, framförallt ungdomar, har korta och otrygga anställningar som inte heller kanske är de mest välbetalda. Av ekonomiska skäl kanske de väljer bort medlemskapet och därmed också den trygghet den innebär att vara medlem, säger Annika Ödebrink, kanslichef på SEKOs organisationsavdelning. 110 kronor i månaden SEKO erbjuder alla oorganiserade inom förbundets branscher ett fackligt medlemskap med exakt samma villkor och förmåner som för dem som redan är medlemmar. Kostnaden blir förutsatt att inga avgifter tas ut av avdelningar och klubbar 110 kronor i månaden. Detta inkluderar avgiften till a-kassan. Erbjudandet om reducerad medlemsavgift gäller för alla som blir medlemmar under Sedan är det naturligtvis upp till oss att bedriva en så pass bra facklig verksamhet att de blir kvar som fullbetalande medlemmar efter periodens slut också. Men bra facklig verksamhet hänger ju naturligtvis samman med att vi är många som kan vara med och bedriva den, säger Annika. vi fackligt perspektiv seko mars 2006 Under 2006 kommer SEKO att lägga mycket krut på medlemsrekrytering. Reducerad medlemsavgift, nytt material (som denna folder ovan) samt ökat fokus på rekrytering i lokalorganisationen ska få upp medlemsantalet. Satsa på rekrytering Parallellt med erbjudandet om reducerad medlemsavgift kommer hela SEKO också att satsa extra mycket resurser på medlemsrekrytering, medlemsvård och stöd till förtroendevalda. Bland annat är nytt material (informationsfolder, inträdesansökan med mera) med argument för medlemskapet under produktion. Detta kommer att distribueras ut i SEKO inom kort. Utöver Fakta om reducerad medlemsavgift detta får alla medlemmar som rekryterar en ny medlem en biobiljett som tack för sin insats. Lokalt är det viktigt att den fackliga introduktionen får en skjuts framåt och att man lägger extra krut på att aktivera nya medlemmar, till exempel genom att erbjuda alla att gå den kostnadsfria medlemsutbildningen och på annat sätt följa upp det nya medlemskapet, säger Annika Ödebrink. P Alla oorganiserade som arbetar inom SEKOs organisationsområden erbjuds reducerad medlemsavgift (fr o m 1 april) under de första nio månaderna av medlemskapet. P Efter de nio månaderna betalar medlemmen ordinarie avgift. P Kostnaden för medlemmen är 110 kronor i månaden, förutsatt att inga lokala avgifter tas ut. Detta ska din avdelning eller klubb i så fall informera om. P Avgiften till a-kassan är inkluderad. Rekrytera en medlem få en biobiljett P Alla medlemmar som under 2006 rekryterar en ny medlem till SEKO kommer att får en biobiljett per rekryterad medlem. Det går till så här: Rekrytera en ny medlem till SEKO. Skriv ditt namn och personnummer i det fält på inträdesansökan där det står Rekryterad av. Använder du den gamla inträdesansökan, skriv det manuellt i nederkant av blanketten. Avdelningen (och i vissa fall klubbarna) administrerar utskicken av biobiljetterna. notiser Bra fart på medlemsvärvningen i Nässjö P Vi lyfter på hatten för Ronny Åkesson och Bo-Enar Karlsson i Nässjö, som har skrivit in 31 nya medlemmar på ODR-centralen. Vi brukar inte använda oss av begreppet månadens fackliga företrädare i SEKO, men här har dessa killar gjort en strålande insats. Om det finns någon som vill utmana detta resultat vill jag gärna bli informerad, säger en nöjd Affe Mellström, ordförande för företagsfacket SEKO Posten. Manifestation för kollektivavtalet P Den 17 mars mellan kl 13 och 15 genomförs en demonstration på Sergels torg för att värna om den svenska kollektivavtalsmodellen. Manifestationen på temat Kollektivavtalet min trygghet arrangeras av SEKO, LO-distriktet Stockholms län, Byggettan, Målarettan, El-ettan, Skogs- och träfacket och Fastighetsettan. Glöm inte att begära ledigt hos din arbetsgivare för att vara med och stödja kampen för kollektivavtalet! Nystart för LOtidningen Alla P Tidningen Alla, LOs tidning om välfärd och utvecklingsfrågor nystartar i år med nytt format. Tidningen Alla riktar sig till dig som är fackligt förtroendevald och försäkringsrådgivare och kompletteras med webbplatsen På webbplatsen hittar du information och verktyg som kan hjälpa dig i arbetet som förtroendevald. Första numret tar upp ämnena rehabilitering och långtidssjukskrivning. Tidningen Alla kan laddas ner som pdf från LOs hemsida eller beställas på telefon:

7 Centern sviker de unga P Svenska folket gör tummen ned för Centerns förslag om att avskaffa anställningsskyddet för unga. Det visar en SIFO-undersökning som SEKO låtit göra. Mer än hälften av svenskarna tror inte att en sådan åtgärd skulle ge fler jobb. Sex av tio tycker att förslag för att få in ungdomar på Många generaldirektörer gör uttalanden som inte grundar sig i fakta och ofta ä dessa ren politisk propa ganda. Det visar en undersökning som SEKO gjort. arbetsmarknaden ska öka anställningstryggheten inte minska den. Straffar de unga Centerns förslag innebär att ungdomar under 26 år exkluderas från Lagen om anställningsskydd, och ska kunna sägas upp med omedelbar verkan under anställningens två SEKO har låtit göra en undersökning där man granskat vad offentliga tjänstemän och chefer för statliga bolag har sagt till medier i olika frågor som ligger nära den politiska sfären. SEKO kan konstatera att det i åtminstone 300 artiklar i massmedia under de senaste två åren har framförts åsikter från dessa som är klart politiserande och ideologiska. Det handlar om subjektiva åsikter som oftast har en högervridning, inte som det bör handla om sakliga eller faktabaserade uttalanden. Inte sakligt Naturligtvis har direktörerna rätt att vara med i debatten, men när deras främsta budskap handlar om att applådera avregleringen och lovorda den genomförda privatiseringspolitiken är det inte längre sakligt. Det är politik. Hur första år. Syftet, enligt Maud Olofsson, är att skapa fler jobb för unga. Resultatet från SEKOs undersökning går tvärtemot tidigare resultat från LO opinion där en majoritet av det tillfrågade ställde sig positiva till Centerns förslag. SEKOs undersökning är statistiskt säkerställd. Manifestation för yttrandefriheten Tunnelbanefacket i Stockholm manifesterade för yttrandefriheten på arbetsplatserna. Bland annat genom en demonstration på Sergels Torg och en stödgala med kända artister senare på kvällen. P Lördagen den 18 februari arrangerade SEKO Stockholm, Klubb 119, en manifestation för yttrandefrihet på arbetsplatsen. Trots det kylslagna vädret hade ett hundratal personer slutit upp på Sergels torg för att visa sitt stöd för den uppsagde SEKOordföranden i tunnelbanan, Pelle Johansson. Manifestationen genomfördes i samarbete med bland andra Grafikerna, Kommunal sektion 26, Journalistförbundet och Metall Volvo Lastvagnar. Demonstationen följdes senare på kvällen upp med en stödgala med kända artister för medlemmar och allmänhet. Manifestationen den 18 februari var en del i en större kampanj för att få upp frågan om yttrandefriheten på arbetsplatsen högre på den politiska dagordningen. Pelle Johansson är fortfarande uppsagd från sitt arbete på Connex. Hans fall anmäldes av SEKO till arbetsdomstolen den 17 januari och är ännu inte avgjort. detta har drabbat de svaga grupperna i samhället sägs inte ett ord om, säger SEKOs förbundsordförande Janne Rudén i en kommentar till rapporten. Kritiserar välfärdssystemet De myndigheter och statliga företag som SEKO valt att granska är: Banverket, Vinnova, Posten AB, SJ AB, Svenska Kraftnät, PTS, Konkurrensverket, Arbetslivsinstitutet samt Medlingsinstitutet. SEKO har funnit att ledande personer inom flera av dessa företag uttrycker åsikter av den karaktären att de agerar som en förlängd notiser Allians mot facket ny s-rapport P Vilken strategi har moderaterna och deras stödpartier för att försvaga facket? Jo, det handlar bland annat om sänkningar i ersättningsnivån i a-kassan, slopad avdragsrätt för fackavgiften och höjd a-kasseavgift. En som är arbetslös ska tvingas ta jobb till 80, i stället för 90 procent av dagpenningen. Men moderaterna vill också försvaga kollektivavtalsmodellen och de angriper arbetsrätten, bland annat Lagen om anställningsskydd (LAS). I en ny rapport från socialdemokraterna Allians mot facket beskrivs borgerlighetens planer mer ingående. Bland annat finns en mängd citat från olika skrivelser, motioner och uttalanden som partiledare från högeralliansen har gjort. Dessa avslöjar deras verkliga agenda. Skrapar man bara lite på ytan framstår moderaterna som det fackföreningsfientliga parti det alltid varit. Rapporten är full av argument mot den borgerliga politiken och kan med fördel användas som underlag till diskussioner och debatter under avtalsrörelsen. Den finns för nedladdning på hemsida sök bara på Allians mot facket. Generaldirektörer borgerlighetens förlängda arm? arm åt borgerlighetens politik. Det finns direktörer som direkt kritiserar välfärdssystemet, bland annat genom att ifrågasätta sjukskrivningsperiodernas längd och anmärka på de generösa ersättningsnivåerna. De finns de som tycker vi jobbar för dåligt och vill höja pensionsåldern och det finns de som tycker att förslag som skulle förbättra företagshälsovården är dåliga. Listan kan göras lång, säger Janne Rudén, som menar att det nu är dags för en ordentlig debatt om de statliga myndigheternas roll och ansvar i den offentliga debatten. fackligt perspektiv seko mars 2006 vii

8 Nystart för SEKOs ungdomsverksamhet Den februari samlades ungdomsansvariga i SEKO från hela landet för att dra upp nya riktlinjer för hur verksamheten inom förbundet ska utvecklas det närmaste året. Det här är något av en nystart, säger Helena Gille, ungdomsansvarig på SEKO. När ungdomsrådet lades ner i december, var syftet att decentralisera verksamheten och få ut resurser till avdelningarna. Alla var inte nöjda med det beslutet, men inga pengar har försvunnit ur budgeten. Det vi måste göra nu är att utveckla nya former för verksamheten, säger Helena. Stimulanspengar att söka! Resurser finns, förbundet har i år öronmärkt kronor per geografisk avdelning till stimulanspengar för ungdomsarbetet. Pengarna ska användas till lokala aktiviteter. Helena uppmuntrar alla att söka pengar och sätta igång med aktiviteter på hemmaplan. Hon får medhåll av Maria Kurkkio och Ingalill Nylund, ungdomsansvariga på SEKO Norrbotten. De beviljades nyligen 5000 kr för att delta i Ungdoms och Framtidsmässan i Piteå. En mässa som riktar sig till gymnasie- och högstadieelever. På gång i Norrbotten Vi har deltagit på Framtidsmässan tillsamman med LO i flera år, det blir alltid succé, säger Ingalill och Maria. Ett år hade vi en Robinsonmonter, men i år inredde vi Fredrik Nylund, Ingalill Nylund, Maria Kurkkio, Camilla Eliasson och Tina von Zeipel Rosenstam diskuterade framtiden för ungdomarna i SEKO på en träff för ungdomsansvariga nyligen. den som ett sjuttiotalsrum, med kuddar och slagord på väggarna. Moderaterna hade också en monter som mest var tom, säger tjejerna. Motverka kunskapsbrist Från och med i år betalar förbundet även kursavgiften till LOs ungdomsutbildningar, något som tidigare finansierades av klubbarna. Vi vill inte att dålig ekonomi i klubben ska hindra unga att utbilda sig. Den främsta anledningen till att unga är negativa till facket är brist på kunskap. Om vi ska vända den vikande trenden så måste vi ta vårt ansvar här, säger Helena. Ungdomsverksamhetens mål för 2006 är att minst 1 procent av medlemmarna som är 30 år och yngre (cirka personer) ska genomgå en facklig grundutbildning. Det är inte tillräckligt men det ansvarig utgivare Jesper Bengtsson redaktion Informationsenheten redaktör & layout Erik Sandberg Anna Lindqvist Åsa Jansson (tjl.) adress Fackligt Perspektiv, SEKO, Box 1105, stockholm telefon fax hemsida e-post omslagsbild: Tommy Svensson tryck Sörmlands Grafiska är en början, säger Helena Gille. Resultatet presenteras i vår Under träffen på Lastberget har de ungdomsansvariga deltagit i en utvärdering över hur verksamheten ska se ut i framtiden. Resultatet kommer att presenteras för förbundsstyrelsen i vår. Redan nu har man en hel del förslag. En sak som vi måste bli bättre på är att fånga upp unga medlemmar som gått fackliga grundutbildningar. De är ofta väldigt entusiastiska och vill fortsätta det fackliga arbetet, men svaret blir att det inte finns några uppdrag. Det här problemet måste vi lösa, säger Helena Gille. De andra håller med. Ungdomsverksamheten behöver mer kontinuitet. Det är därför de här dagarna är så viktiga. Här kan vi få inspiration av varandra, det blir en nytändning för alla, säger Maria Kurkkio och Ingalill Nylund. Fackligt Perspektiv utkommer med 10 nummer per år Ung och engagerad i facket? - javisst! P Att det skulle vara svårt att få unga engagerade i facket märks inte under ungdomsträffen. Tipsen och de goda exemplen haglar i luften på Lastberget. Fredrik Nylund, från Postklubben södra Stockholm, sektion Skärholmen, berättar. Hos oss är de flesta med i facket och många är unga. Medelåldern bland våra ledamöter är 32 år, säger Fredrik. På frågan om hur de har lyckats med organisationsgraden funderar han en stund och fortsätter. Det började nog med att vi fick ett ungt arbetsplatsombud. När unga känner att de har någon att identifiera sig med och är nöjda så sprider sig budskapet. Dessutom har vi har kört hårt på att utbilda i Fackets grunder, säger han. Kursen Fackets grunder är tre dagar som förändrar folks syn på facket och som ökar medvetenheten kring fackets roll i samhället. Vi inom facket måste bli medvetna om att inget är självklart idag, fortsätter Fredrik. Folk växer upp i en verklighet med läroböcker på gymnasiet som är sponsrade av Timbro. Vi kan inte vår historia längre och stora delar av det som gäller arbetarrörelsens kamp är helt enkelt bortplockad eller ägnas tre rader. Om facket ska behålla sin position i framtiden måste vi satsa på de unga och göra det från grunden. Det viktigaste är värderingsfrågorna, vår gemensamma historia, säger Fredrik. Förtroendevald? Läs mer på Du loggar in genom ditt personnummer samt medlemsnumret, som du hittar vid adressfältet på sista sidan av tidningen. viii fackligt perspektiv seko mars 2006

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten Kort om: kort om Rapport av 7 7 RappoRt av 7 7 En sammanfattning av den femte rapporten De vanligaste skälen för unga arbetare att inte vara med i facket är medlemsavgiftens storlek, att man har tillfällig

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Så påverkar du politiken! FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN. En tidning om facket och politiken från LO våren 2002

Så påverkar du politiken! FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN. En tidning om facket och politiken från LO våren 2002 En tidning om facket och politiken från LO våren 2002 100 000 FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN Så påverkar du politiken! VÅGA FRÅGA VÄRVA MEDLEMMAR DU BEHÖVS MÅNGA VILL VARA MED Våra medlemmar är värda mer!

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Synen på fackets roll

Synen på fackets roll Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 I motion B7 föreslås att förbundet ska tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag om åtgärder för att vända trenden med sjunkande

Läs mer

En spännande träff om framtiden 2007-11-29

En spännande träff om framtiden 2007-11-29 1(5) Våga vinna medlemmar. Rapport 2007-12-17, Eva Thim & Mattias Sandell En spännande träff om framtiden 2007-11-29 24 Arbetsplatsombud från Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan, Skatten, Länsstyrelsen,

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

SEKO sett ur ett medlemsperspektiv. Rapport om SEKOs medlemsundersökningar

SEKO sett ur ett medlemsperspektiv. Rapport om SEKOs medlemsundersökningar SEKO sett ur ett medlemsperspektiv Rapport om SEKOs medlemsundersökningar SEKO sett ur ett medlemsperspektiv Rapport om SEKOs medlemsundersökningar Sammanställningen är gjord av Lina Pettersson augusti

Läs mer

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund.

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Förslag Idéprogram Meningen med föreningen Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Journalistförbundet ska som fackförbund ta tillvara sina medlemmars fackliga, ekonomiska och

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014 KONGRESSBLADET 14 juni 2014 Vi är alla Seko-iter idag sa Karl-Petter Thorwaldsson och fick rungande applåder. LO-ordföranden syftade givetvis på den pågående Sekostrejken mot otrygga anställningar. Nej

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Arbetsrättsliga frågor motionerna A121 A125

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Arbetsrättsliga frågor motionerna A121 A125 Utlåtande Arbetsrättsliga frågor motionerna A121 A125 I motion A121 föreslås att IF Metall ska sluta förhandla direkt eller indirekt åt icke medlemmar i facken samt att IF Metall ska se till att endast

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Unga röster om facket Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Lars Wennberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Lars Ericson, Swedbank September 2009 Innehåll INNEHÅLL...

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Framgångsrik organisering

Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men också för

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar 1 ST inom Sveriges Domstolar FÖR MEDLEMSREKRYTERING OCH MEDLEMSVÅRD Reviderad 2006-05-31 Reviderad 2008-11-11 2 Innehållsförteckning Medlemsrekrytering allmänt s. 3 Rutiner vid nyanställning s. 4 Rutin

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2006. Sveriges akademiker om den nya regeringen

Akademikerbarometer 3-2006. Sveriges akademiker om den nya regeringen Akademikerbarometer 3-2006 Sveriges akademiker om den nya regeringen 2006 Akademikerbarometer 3-2006 Sveriges akademiker om den nya regeringen Av Jonas Bengtsson Denna rapport är framtagen på uppdrag av,

Läs mer

Slut upp i leden den 1 maj! B Den första maj är arbetarrörelsens dag. SEKO. fakta och information från seko. april 2006

Slut upp i leden den 1 maj! B Den första maj är arbetarrörelsens dag. SEKO. fakta och information från seko. april 2006 fakta och information från seko april 2006 Slut upp i leden den 1 maj! B Den första maj är arbetarrörelsens dag. SEKO mobiliserar nu för att det ska bli trångt i leden. Demonstrationer och kringaktiviteter

Läs mer

Rubrik på en eller två rader som ser ut så här 17/9. Valet är ditt! Ett valmaterial från

Rubrik på en eller två rader som ser ut så här 17/9. Valet är ditt! Ett valmaterial från Rubrik på en eller två rader som ser ut så här 17/9 Valet är ditt! Ett valmaterial från Den 17 september är det du som bestämmer! DEN 17 SEPTEMBER är det riksdagsval igen och då bestämmer du vilket Sverige

Läs mer

BYGG KOMMUNISTEN UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS NR. 1 2011

BYGG KOMMUNISTEN UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS NR. 1 2011 BYGG KOMMUNISTEN UTGIVEN AV FACKLIGT AKTIVA KOMMUNISTER INOM BYGGNADS NR. 1 2011 BYGG KOMMUNISTEN Byggkommunisten utges av byggnadsarbetare som är medlemmar i Sveriges Kommunistiska Parti, där vi vill

Läs mer

Medlemsundersökning November 2007

Medlemsundersökning November 2007 Medlemsundersökning November 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND UNDERSÖKNINGSRESULTAT Spontana associationer till facket och fackets roll Allmän bild av facket Orsak till att gå med i facket Orsak till

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SLFF.NU VÄLKOMMEN TILL Svensk lokförarförening - SLFF HISTORIK Ett missnöje började gro redan 1989 när de etablerade facken inte försvarade lokförarnas rätt till pension vid 60.

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN)

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) KOMMUNAL SEKTION ÖST 2015 Förslag till arbetsmetoder/aktiviteter för måluppfyllelse för 2015 Sida 1 av 9 Verksamhetsplan för sektion Öst Vision Viktiga

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

36 beslut som har gjort Sverige kallare

36 beslut som har gjort Sverige kallare 36 beslut som har gjort Sverige kallare Källa: LO-TCO Rättsskydd Årsredovisning 2009 19 förändringar i sjukförsäkringen Mindre pengar och tuffare bedömningar Januari 2007 Sänkt tak i sjukförsäkringen Var

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte

SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte SLOPA DIFFERENTIERAD A-KASSEAVGIFT! Differentierade a-kasseavgifter fungerar inte 2 Sammanfattning Den här rapporten presenterar den första undersökning som på ett systematiskt sätt besvarar frågan hur

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 2 Röster om facket och jobbet Rapport 2 av 5 2011 Det fackliga medlemskapet Medlemskapets värde Skäl att inte vara medlem i facket Orsak till att lämna facket Kan tänka sig bli medlem Avgörande skäl att

Läs mer

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Petr Svarc/Lucky

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Uppdraget. att värna löftet

Uppdraget. att värna löftet Uppdraget att värna löftet Författarna och Landsorganisationen i Sverige 2006 Författare: Ingemar Göransson och Anna Holmgren Foto: Denise Grünstein/Bildhuset Illustration: Ulf Lundkvist Grafisk form:

Läs mer

Är a-kassan för bra? John Lennon och a-kassan? Vänd på foldern!

Är a-kassan för bra? John Lennon och a-kassan? Vänd på foldern! Är a-kassan för bra? Moderaterna tycker att arbetslöshetskassan är för bra. Vad tycker du? Hur låter argumenten för en hög a-kassa?!? A-kassan är för dig som har arbete. John Lennon och a-kassan? Vänd

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an 2009-04-28 Ordförande Hej alla Kommunalare! Sedan senaste infobladet har vi haft årsmöte den nya styrelsen konstituerat sig och det innebär en del förändringar. Jan

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller ihop värnar vi

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 1 Röster om facket och jobbet RappoRt 1t 1 av 7 2007 Synen på fackligt medlemskap och fackets uppgifter Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 5 2. Vilka anses vara viktiga fackliga frågor? 8 3. Hur ser

Läs mer

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne Studier 2015 GS Facket avd 1 Västra Skåne Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-11 ABF sid 12 LO - Ung sid 13 Albins Folkhögskola sid 14 Centrala kurser sid 15-18 Insikter

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap

Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet. Män mot hedersförtyck med fokus mot tvångsäktenskap Tidigare publicerad under Kommentaren på fliken Verksamhet "Män mot hedersförtyck" med fokus mot tvångsäktenskap Många organisationer gör starka insatser mot hedersförtryck. En del har fokuserat på olika

Läs mer

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se 2013-12-16 Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se Tvärfackliga studier Jönköpings län 2014 1 Innehållsförteckning 3 Information 4 Anmälningsblankett 5 Fackets roll i samhället

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Studieprogram Hösten 2011

Studieprogram Hösten 2011 Studieprogram Hösten 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Maj 2010. Turordningsreglerna missgynnar unga

Maj 2010. Turordningsreglerna missgynnar unga Maj 2010 Turordningsreglerna missgynnar unga Innehåll Sammanfattning och bakgrund... 3 Unga upplever att turordningsreglerna missgynnar... 4 Så gjordes undersökningen... 4 Slutsatser och policydiskussion...

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer