Historisk seger för facket i EU. B Omkring fackliga kämpar från hela Europa. fakta och information från seko. mars 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Historisk seger för facket i EU. B Omkring 30 000 fackliga kämpar från hela Europa. fakta och information från seko. mars 2006"

Transkript

1 fakta och information från seko mars 2006 SEKOs förbundsordförande Janne Rudén (i mitten) var en av många fackliga företrädare som demonstrerade för att försvara arbetsrätt och kollektivavtal. Historisk seger för facket i EU B Omkring fackliga kämpar från hela Europa hade samlats i Strasbourg för att demonstrera för bättre villkor i det så kallade tjänstedirektivet. Och facket fick gehör för merparten av sina krav i EUparlamentets omröstning. läs mer på nästa sida B valupptakt i örebro Nu är valrörelsen igång på allvar B medlemsundersökningen Bra betyg till SEKO B medlemsvärvning Reducerad avgift för alla nya medlemmar

2 EU-beslut om tjänstedirektivet En stor framgång för fackföreningsrörelsen Den 14 februari samlades omkring arbetare från hela Europa i franska Strasbourg för att demonstrera för ett socialt tjänstedirektiv. Genom en massiv mobilisering och ett brett samarbete med politiker lyckades man stoppa det kontroversiella Bolkestein-förslaget. Olyckskorpar har länge kraxat om att fackföreningsrörelsen i Europa är en tandlös tiger och att de svenska facken förlorar inflytande i EU. Den senaste tidens kraftmätning om tjänstedirektivet har gett dem fel. Fackföreningarna i Europa har visat att den är en rörelse med förmåga att mobilisera när det gäller. Kampanjen för ett tjänstedirektiv som skyddar arbetarna kommer att gå till historien som ett av de mest framgångsrika fackliga initiativen någonsin inom EU. Kompromissförslag SEKOs ordförande Janne Rudén var på plats i Strasbourg. Efter två års hårt arbete såg vi att det fanns en möjlighet att nå en bra lösning. På morgonen den 14 överlämnade vi en budkavle med fackliga krav på tjänstedirektivet till de svenska EU-parlamentarikerna, säger Rudén. Fackföreningsrörelsens mål var att få igenom det kompromissförslag som lagts i parlamentet av den socialistiska gruppen med stöd av den konservativa. Kollektivavtal påverkas inte Kompromissen innebär att den omdiskuterade ursprungslandsprincipen stryks helt i direktivet. I stället ska regler och förordningar i det land där en tjänst utförs respekteras. Tjänstedirektivet ska heller inte påverka vare sig kollektivavtal eller arbetsrätt, och välfärdstjänsterna undantas. Vi visste att det fanns en god ii fackligt perspektiv seko mars 2006 Tack vare facklig uppslutning i hela Europa kommer inte EU:s tjänstedirektiv att påverka vare sig svenska kollektivavtal eller arbetsrätt. Även den så kallade ursprungslandsprincipen stryks helt ur direktivet. SEKOs förbundsordförande Janne Rudén fanns på plats i Strasbourg. chans att kompromissen skulle gå igenom, men det var oklart hur en del parlamentariker tänkte rösta. Inom arbetarrörelsen höjdes röster om att säga helt nej till direktivet, men när det gäller förhandling måste man tänka realistiskt. Vill man påverka och få något gjort så går det inte att säga blankt nej till allt. Det är något man lär sig i det fackliga arbetet, säger Rudén. En stor framgång Om inte kompromissen hade gått igenom, är det omöjligt att säga vad som hade kommit i dess ställe. Då hade vi lämnat fältet öppet för kommissionen att arbeta fram ett nytt och sämre förslag. Därför ställde vi oss bakom förslaget, säger Rudén. Det är inte en perfekt lösning, men faktum är att alla våra viktigaste frågor har respekterats. Det här är en stor framgång för fackföreningsrörelsen, säger Janne Rudén Bra fackligt samarbete Opinionsbildning, påverkan av politiker och förhandling är enligt Janne Rudén nyckeln till denna framgång. Alla dessa delar behövs för att nå framgång. Det här har även visat hur viktigt det europafackliga samarbetet är. Hade vi inte varit en del av institutionerna där så hade vi aldrig lyckats, det är en otroligt viktig kanal för att kunna påverka inom EU, säger Rudén. Det ser ljust ut för det fackliga samarbetet i Europa, ljusare än på länge. Den 14 februari var det, om inte en tiger, så helt klart en katt med nyvässade tänder vi såg visa klorna i Strasbourg. Men någon seger i förskott vill inte Rudén ta ut. Även om vi vunnit nu är kampen inte slut, det här är bara rond ett. Det kommer att sökas med ljus och lykta för att hitta kryphål i lagen som kan försvaga facket. Den trenden kommer att fortsätta och då måste vi vara beredda att möta angreppen, säger Janne Rudén. foto: notiser SEKO-aktiviteter på kvinnodagen P Flera SEKO-avdelningar i landet arrangerade aktiviteter på den internationella kvinnodagen den 8 mars. I Stockholm anordnade bland annat LO, s-kvinnor, fackförbunden och Feministas ett antal olika seminarier på temat jämställdhet. I Skåne fanns SEKOs vice förbundsordförande Tomas Abrahamsson på plats då avdelningen inbjöd kvinnliga förtroendevalda till samtal om jämställdhetsfrågor. Deltagarna uppmärksammade också dagen med att höra Nalin Pekgul tala om s-kvinnornas syn på föräldraförsäkring, kvinnors hälsa och hot och våld mot kvinnor. Det blev en mycket ingående diskussion om konsekvenser av att införa delad föräldraförsäkring. Vi var eniga om att det skulle höja Nalin Pekgul i Skåne, både löner och statusen på kvinnor som arbetskraft. Syftet med denna dag var också lyfta fram och uppmuntra kvinnor inom facket att ta ytterligare förtroendeuppdrag. Det finns många duktiga tjejer som borde ges mer utrymme, säger Cristina Nilsson, ombudsman på SEKO Skåne. Handbok i feminism Klass och kön 2006 P Klass och kön är en handbok i facklig feminism och ger praktisk vägledning till dig som vill arbeta med jämställdhetsfrågor på arbetsplatsen. Den består av tre delar. En rapport och två handböcker, Jämställdhet i det fackliga arbetet och Aktiva åtgärder att göra en jämställdhetsplan Delarna kostar 20 kronor/styck och hela paketet kostar 50 kronor exklusive frakt. Klass och kön kan beställas från LO-distribution på telefon

3 Bra betyg till SEKO i ny medlemsundersökning SEKOs medlemsundersökning från 2005 är nu sammanställd och flera delar i den pekar i en positiv riktning. Bland annat visar den att kvinnor är markant mer positiva till SEKO idag. Resultatet av rapporten visar också på ett starkt stöd för den svenska modellen samt att en stor andel av medlemmarna anser att det bör finnas färre privata alternativ. Så här svarade medlemmarna P Nedan redovisas ett axplock av de frågor som medlemmarna fick svara på i SEKOs medlemsundersökning. I huvudrapporten finns även de flesta frågeställningarna uppdelade på SEKOs branscher. Undersökningen har skickats ut till slumpvis utvalda medlemmar. Under hösten 2005 genomförde Forskningsgruppen för Samhällsoch Informationsstudier (FSI) en medlemsundersökning rörande attityder till SEKO och vilka frågor som förbundet bör arbeta med. Sammanställningen visar att det finns ett antal frågor som medlemmarna tycker är absolut viktigast att förbundet driver, dessa är: P Stöd och hjälp vid individuella konflikter. P Säkerhet i arbetet. P Bättre lönevillkor. P Försvara arbetsrätten. P Trygga jobben för redan anställda. Kvinnor mer positiva När det gäller attityderna till SEKO får förbundet som helhet ett mer positivt betyg i jämförelse med tidigare undersökningar. Det syns en ökning av dem som ger SEKO ett positivt betyg samtidigt som de som ger ett negativt betyg till lokalavdelningarna och till SEKO centralt har minskat. Kvinnorna är de som utmärker sig då de genomgående sedan 1998 blivit mer positiva till SEKO lokalt, centralt och som fackförbund. Bland kvinnorna som uppger att de troligen kommer att fortsätta vara medlemmar i SEKO, har en ökning skett från 57 procent (1998) till 75 procent (2005). Viljan att rekommendera en nyanställd medlemskap i SEKO har också ökat sedan Motstånd mot privatisering Vidare kan ses att majoriteten av dem som svarat på privatiseringsfrågorna anser att det bör finnas färre privata alternativ eller att det är bra som det är. Detta gäller för samtliga privatiseringsfrågor inom de olika områdena. Osäkerheten är liten för dessa frågor vilket kan tyda på att man har en klar uppfattning av vad man anser om privatiseringarna av de olika områdena. I rapporten framkommer det också tydligt att det finns ett stort stöd för kollektivavtalsmodellen. En övervägande majoritet är emot att arbetstagare från andra EU-länder ska tillåtas ha sämre villkor än svenska arbetare samtidigt som också en mycket stor del anser att facket ska kunna vidta stridsåtgärder mot företag från andra EU-länder. Ungdomar och jämställdhet Bland de mindre positiva svaren märks det att ungdomar (under 30 år) i mindre utsträckning än tidigare är villiga till fortsatt medlemskap, och fortfarande finns det stora skillnader mellan män och kvinnor på synen om jämställda löner. Här anser 61 procent av kvinnorna att löneskillnaderna mellan könen är för stor. Samma siffra för männen är 39 procent. Medlemsundersökningen visar att vi i många fall jobbar med rätt saker och saker som berör medlemmarna. Det arbetet ska vi fortsätta med. Men det är också viktigt att vi tar till oss de delar där medlemmarna anser att vi kan bedriva en bättre facklig verksamhet, säger SEKOs informationschef Jonas Pettersson. Medlemsundersökningen i sin helhet finns att hämta på SEKOs intra- och extranätet: (för förtroendevalda). fackligt perspektiv seko mars 2006 iii

4 VAL 2006 Enad arbetarrörelse på va LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin var en av inledningstalarna på valupptakten i Örebro. Bodström på seminarium om hot och våld Valupptaktens två dagar bjöd på både skratt och allvar, i form av underhållning och 18 seminarier inom olika ämnesområden. foto: aibild Nu ger vi järnet! Det var budskapet från LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin till de drygt socialdemokrater och fackligt aktiva som hade samlats i Örebro den februari för en gemensam valupptakt. Från SEKO hade ett trettiotal personer från hela landet slutit upp för att inspireras av den goda stämningen och dra upp förbundets riktlinjer inför valrörelsen. Viktigt att delta i politiken I sitt tal pekade Wanja Lundby- Wedin på konsekvenserna av en borgerlig valseger för LO-förbundens medlemmar, och på vikten av att delta i det politiska samarbetet för att kunna påverka. Många frågar sig: vad händer nu med det fackliga arbetet, avstannar det? Nej, naturligtvis inte. Vi arbetar inte politiskt för partiets skull utan för våra medlemmar. Följderna för den fackliga rörelsen blir svåra om vi inte vinner. iv fackligt perspektiv seko mars 2006 Nyliberala idéer Det blir allt tydligare att den borgerliga alliansen vill se en arbetsmarknad som bygger på nyliberala idéer. De säger att de stöder kollektivavtal och ökad sysselsättning, men bakom dessa ord döljer sig helt nya betydelser. Ett exempel är enligt Wanja Lunby-Wedin den borgerliga arbetslinjen. Den handlar inte om att ge arbetslösa möjlighet till studier och vidareutbildning för att kunna ta ett bättre jobb med högre lön. Alliansen vill ha färre arbetsmarknadsåtgärder och lägre a-kassa. Deras definition på arbetslinje blir att man ska tvingas arbeta till väsentligt lägre lön, snacka om systemskifte, säger Wanja. Optimistiskt tal av Persson Valupptakten avslutades med ett tal av en optimistisk Göran Persson som betonade att valrörelsen inleds i ett läge där vi har utvecklingen med oss. Borgarna brukar säga att vi alltid har tur, gärna det. Varför byta en regering med tur mot en som alltid har otur? Konjunkturen ser bra ut. Vi har haft 10 års positiv reallöneutveckling, det saknar motstycke i svensk historia. Sverige går bra, men inte tillräckligt bra. Marknaden kan aldrig lösa vår största utmaning, full sysselsättning, men det krävs politik för att nå dit, påpekade statsministern. En av dem som bidrog till de intressanta diskussionerna var justitieminister Thomas Bodström, som deltog i seminariet Du och jag. Och tryggheten Thomas Bodström, vad tycker du om valupptakten så här långt? Väldigt bra måste jag säga. De här dagarna är ett viktigt tillfälle för oss inom arbetarrörelsen att träffas och fördjupa vårt samarbete. Att dessutom kunna kombinera arbete med trevlig social samvaro gör det hela ännu bättre. Vilken är valets viktigaste fråga anser du? Arbetslösheten utan tvekan. Det är också en fråga som förenar oss alla som är här idag. Martin Stenmarck sjunger. Thomas Bodström diskuterade hur man kan öka tryggheten på brottsutsatta arbetsplatser. Hot och våld på jobbet En viktig fråga som ligger SEKO varmt om hjärtat är arbetet för att stävja hot och våld på arbetsplatserna. Thomas Bodström som själv drabbats av hot i sitt yrkesliv är engagerad i frågan och betonade vikten av ett fackligt samarbete. Vi har ett bra och nära samarbete med fackföreningsrörelsen, bland annat med SEKO, och det ska vi fortsätta med. Vi har samma skyddsintresse i arbetet med att minska brottsligheten. Det är ni i facket som möter konsekvenserna av den ökande brottsligheten i er vardag, sade Thomas Bodström på seminariet. Viktigt se till orsakerna Brottslighetens orsaker är sociala och ekonomiska spänningar, därför ska vi vara tuffa mot brottslighet, men även mot brottslighetens orsaker. Mauricio Rojas och Folkpartiet är ute på hal is när de förklarar brottsstatistik bland invandrare med etnicitet och kulturell bakgrund. Man såg exakt samma mönster när den stora migrationen startade och landsbygdens folk flyttade in till stan, då var de överrepresenterade i statistiken, sade Bodström. Förutom seminarier bjöd valupptakten även på en hel del underhållning. Uppträdde gjorde bland andra Louise Hoffsten, Shirley Clamp och Martin Stenmarck.

5 lupptakt i Örebro Valet är ditt! P Över medlemmar har svarat på vilka frågor de anser att LO bör driva i valrörelsen. Resultatet presenteras i rapporten Valet är ditt som kommer att ligga till grund för förbundens fortsatta strategi inför valet Den viktigaste frågan för LOs medlemmar är inte oväntat arbetslösheten, tätt följd av bättre arbetsmiljö, ökad anställningstrygghet och vikten av att värna kollektivavtalen och den svenska modellen. Med hjälp av resultatet från Valet är ditt kommer LO nu att peka ut de frågor vi vill driva politiskt i valrörelsen och arbeta för att påverka den socialdemokratiska politiken, säger LOs ordförande Wanja Lundby- Wedin. Övriga valfrågor som LOs medlemmar prioriterar högt är: Förbättrad tandvårdsförsäkring. Högre pensioner till alla. Rätten till heltidsarbete. Ökade medel till äldreomsorgen. Mer pengar till skolan. Satsning på kompetensutveckling. Av de som har besvarat enkäten planerar 90 procent att rösta i valet. Socialdemokraterna är överlägset populärast med 48 procent av rösterna. Inget av de andra riksdagspartierna får över 3 procent av rösterna enligt enkäten. LOs valfrågor 2002 vad hände? P Även inför valet 2002 genomfördes en undersökning där LO medlemmarna redovisade sina åsikter inför valrörelsen. Den gången svarade personer och resultatet redovisades i 14 punkter som skulle ligga till grund för LOs valarbete. Hur gick det då? Kunde LO medlemmarna påverka politiken efter att socialdemokraterna vann valet Läs rapporten på LOs hemsida SEKO i politiken ny avdelning på webben P År 2006 kommer att bli ett av de viktigaste åren på mycket länge för svensk arbetarrörelse, och de fackligt aktiva har en mycket viktig roll att spela under valrörelsen. Därför startar nu SEKO i politiken ett forum på webben vars syfte är att förmedla kunskaper och fakta kring de olika politiska alternativen. Att skapa intresse kring facklig-politiska frågor och att uppmuntra till att rösta i valet. På hittar du information om SEKOs policyprogram och aktuella politiska frågor. Här finns länkar till de politiska partierna och till intressanta bloggar. Så småningom kommer även ett diskussionsforum att öppnas för samtal mellan medlemmar. Snacket måste komma igång på arbetsplatserna. Nu om någonsin är det viktigt att den facklig-politiska samverkan finns med på dagordningen vid styrelsemöten, klubbträffar och medlemsmöten, säger SEKOs förbundsordförande Janne Rudén. Förhoppningen är att bloggarna, det snabba dagboksskrivandet, kan höja temperaturen ytterligare några grader i debatten. För förtroendevalda och anställda på SEKO finns extranätet och intranätet som ytterligare en källa till information. Avdelningen på hemsidan kommer att fyllas på med ny information, argument och fakta under hela våren. Har du tips på innehåll, hör gärna av dig till SEKOiter på valupptakten tycker till Vad tycker du om valupptakten och vilken är valets viktigaste fråga? Göran Pettersson, ordförande SEKO Östra. Det har varit väldigt bra. Det enda som kunde ha varit bättre är om vi hade varit fler här från avdelningen. Det är alltid positivt att ha tid att prata med andra fackfolk och se hur de jobbar. Man märker snart att problemen vi brottas med inte är unika och på det viset kan vi lära av varandra. De viktigaste frågorna är utan tvivel arbetslösheten och den svenska modellen. Susanne Abrahamsson, fackl.-pol. ansvarig SEKO Skåne Både bra och inspirerande, som ett politiskt smörgåsbord. Valupptakten, särskilt seminarierna, har erbjudit lite av varje och du har kunnat kan välja område efter eget intresse. Frågan om trygghetslagarna och läget på arbetsmarknaden är de absolut viktigaste inför valet. Vi måste mobilsera arbetarrörelsens gemensamma krafter för att klara hem den frågan. Statsminister Göran Persson var optimistisk på valupptakten. Roger Johansson, ombudsman SEKO Västernorrland Det har varit stimulerade dagar, Det känns bra nu när jag märker att de fackliga frågorna står i fokus inför det här valet. Det märks tydligt att det är god stämning bland de fackliga kamraterna. Det viktigaste inför valet är att slå tillbaka de högerallierades angrepp på den svenska modellen och värna om vår trygghet med allt vad kollektivavtal och a-kassesystem innebär. fackligt perspektiv seko mars 2006 v

6 Medlemsrekrytering Reducerad avgift för alla nya medlemmar SEKOs förbundsstyrelse fattade på sitt februarisammanträde beslut om att införa reducerad medlemsavgift för nya medlemmar i alla branscher inom SEKO. Satsningen kommer att pågå under hela Huvudsyftet med att erbjuda oorganiserade och nyanställda inom SEKOs branscher reducerad avgift för medlemskapet är att möta den nedåtgående trenden när det gäller facklig anslutning. Den minskade organisationsgraden är ett problem för såväl SEKO som för hela LO. Ett reducerat medlemskap kan förhoppningsvis få många att upptäcka fördelarna med ett medlemskap i SEKO. Många, framförallt ungdomar, har korta och otrygga anställningar som inte heller kanske är de mest välbetalda. Av ekonomiska skäl kanske de väljer bort medlemskapet och därmed också den trygghet den innebär att vara medlem, säger Annika Ödebrink, kanslichef på SEKOs organisationsavdelning. 110 kronor i månaden SEKO erbjuder alla oorganiserade inom förbundets branscher ett fackligt medlemskap med exakt samma villkor och förmåner som för dem som redan är medlemmar. Kostnaden blir förutsatt att inga avgifter tas ut av avdelningar och klubbar 110 kronor i månaden. Detta inkluderar avgiften till a-kassan. Erbjudandet om reducerad medlemsavgift gäller för alla som blir medlemmar under Sedan är det naturligtvis upp till oss att bedriva en så pass bra facklig verksamhet att de blir kvar som fullbetalande medlemmar efter periodens slut också. Men bra facklig verksamhet hänger ju naturligtvis samman med att vi är många som kan vara med och bedriva den, säger Annika. vi fackligt perspektiv seko mars 2006 Under 2006 kommer SEKO att lägga mycket krut på medlemsrekrytering. Reducerad medlemsavgift, nytt material (som denna folder ovan) samt ökat fokus på rekrytering i lokalorganisationen ska få upp medlemsantalet. Satsa på rekrytering Parallellt med erbjudandet om reducerad medlemsavgift kommer hela SEKO också att satsa extra mycket resurser på medlemsrekrytering, medlemsvård och stöd till förtroendevalda. Bland annat är nytt material (informationsfolder, inträdesansökan med mera) med argument för medlemskapet under produktion. Detta kommer att distribueras ut i SEKO inom kort. Utöver Fakta om reducerad medlemsavgift detta får alla medlemmar som rekryterar en ny medlem en biobiljett som tack för sin insats. Lokalt är det viktigt att den fackliga introduktionen får en skjuts framåt och att man lägger extra krut på att aktivera nya medlemmar, till exempel genom att erbjuda alla att gå den kostnadsfria medlemsutbildningen och på annat sätt följa upp det nya medlemskapet, säger Annika Ödebrink. P Alla oorganiserade som arbetar inom SEKOs organisationsområden erbjuds reducerad medlemsavgift (fr o m 1 april) under de första nio månaderna av medlemskapet. P Efter de nio månaderna betalar medlemmen ordinarie avgift. P Kostnaden för medlemmen är 110 kronor i månaden, förutsatt att inga lokala avgifter tas ut. Detta ska din avdelning eller klubb i så fall informera om. P Avgiften till a-kassan är inkluderad. Rekrytera en medlem få en biobiljett P Alla medlemmar som under 2006 rekryterar en ny medlem till SEKO kommer att får en biobiljett per rekryterad medlem. Det går till så här: Rekrytera en ny medlem till SEKO. Skriv ditt namn och personnummer i det fält på inträdesansökan där det står Rekryterad av. Använder du den gamla inträdesansökan, skriv det manuellt i nederkant av blanketten. Avdelningen (och i vissa fall klubbarna) administrerar utskicken av biobiljetterna. notiser Bra fart på medlemsvärvningen i Nässjö P Vi lyfter på hatten för Ronny Åkesson och Bo-Enar Karlsson i Nässjö, som har skrivit in 31 nya medlemmar på ODR-centralen. Vi brukar inte använda oss av begreppet månadens fackliga företrädare i SEKO, men här har dessa killar gjort en strålande insats. Om det finns någon som vill utmana detta resultat vill jag gärna bli informerad, säger en nöjd Affe Mellström, ordförande för företagsfacket SEKO Posten. Manifestation för kollektivavtalet P Den 17 mars mellan kl 13 och 15 genomförs en demonstration på Sergels torg för att värna om den svenska kollektivavtalsmodellen. Manifestationen på temat Kollektivavtalet min trygghet arrangeras av SEKO, LO-distriktet Stockholms län, Byggettan, Målarettan, El-ettan, Skogs- och träfacket och Fastighetsettan. Glöm inte att begära ledigt hos din arbetsgivare för att vara med och stödja kampen för kollektivavtalet! Nystart för LOtidningen Alla P Tidningen Alla, LOs tidning om välfärd och utvecklingsfrågor nystartar i år med nytt format. Tidningen Alla riktar sig till dig som är fackligt förtroendevald och försäkringsrådgivare och kompletteras med webbplatsen På webbplatsen hittar du information och verktyg som kan hjälpa dig i arbetet som förtroendevald. Första numret tar upp ämnena rehabilitering och långtidssjukskrivning. Tidningen Alla kan laddas ner som pdf från LOs hemsida eller beställas på telefon:

7 Centern sviker de unga P Svenska folket gör tummen ned för Centerns förslag om att avskaffa anställningsskyddet för unga. Det visar en SIFO-undersökning som SEKO låtit göra. Mer än hälften av svenskarna tror inte att en sådan åtgärd skulle ge fler jobb. Sex av tio tycker att förslag för att få in ungdomar på Många generaldirektörer gör uttalanden som inte grundar sig i fakta och ofta ä dessa ren politisk propa ganda. Det visar en undersökning som SEKO gjort. arbetsmarknaden ska öka anställningstryggheten inte minska den. Straffar de unga Centerns förslag innebär att ungdomar under 26 år exkluderas från Lagen om anställningsskydd, och ska kunna sägas upp med omedelbar verkan under anställningens två SEKO har låtit göra en undersökning där man granskat vad offentliga tjänstemän och chefer för statliga bolag har sagt till medier i olika frågor som ligger nära den politiska sfären. SEKO kan konstatera att det i åtminstone 300 artiklar i massmedia under de senaste två åren har framförts åsikter från dessa som är klart politiserande och ideologiska. Det handlar om subjektiva åsikter som oftast har en högervridning, inte som det bör handla om sakliga eller faktabaserade uttalanden. Inte sakligt Naturligtvis har direktörerna rätt att vara med i debatten, men när deras främsta budskap handlar om att applådera avregleringen och lovorda den genomförda privatiseringspolitiken är det inte längre sakligt. Det är politik. Hur första år. Syftet, enligt Maud Olofsson, är att skapa fler jobb för unga. Resultatet från SEKOs undersökning går tvärtemot tidigare resultat från LO opinion där en majoritet av det tillfrågade ställde sig positiva till Centerns förslag. SEKOs undersökning är statistiskt säkerställd. Manifestation för yttrandefriheten Tunnelbanefacket i Stockholm manifesterade för yttrandefriheten på arbetsplatserna. Bland annat genom en demonstration på Sergels Torg och en stödgala med kända artister senare på kvällen. P Lördagen den 18 februari arrangerade SEKO Stockholm, Klubb 119, en manifestation för yttrandefrihet på arbetsplatsen. Trots det kylslagna vädret hade ett hundratal personer slutit upp på Sergels torg för att visa sitt stöd för den uppsagde SEKOordföranden i tunnelbanan, Pelle Johansson. Manifestationen genomfördes i samarbete med bland andra Grafikerna, Kommunal sektion 26, Journalistförbundet och Metall Volvo Lastvagnar. Demonstationen följdes senare på kvällen upp med en stödgala med kända artister för medlemmar och allmänhet. Manifestationen den 18 februari var en del i en större kampanj för att få upp frågan om yttrandefriheten på arbetsplatsen högre på den politiska dagordningen. Pelle Johansson är fortfarande uppsagd från sitt arbete på Connex. Hans fall anmäldes av SEKO till arbetsdomstolen den 17 januari och är ännu inte avgjort. detta har drabbat de svaga grupperna i samhället sägs inte ett ord om, säger SEKOs förbundsordförande Janne Rudén i en kommentar till rapporten. Kritiserar välfärdssystemet De myndigheter och statliga företag som SEKO valt att granska är: Banverket, Vinnova, Posten AB, SJ AB, Svenska Kraftnät, PTS, Konkurrensverket, Arbetslivsinstitutet samt Medlingsinstitutet. SEKO har funnit att ledande personer inom flera av dessa företag uttrycker åsikter av den karaktären att de agerar som en förlängd notiser Allians mot facket ny s-rapport P Vilken strategi har moderaterna och deras stödpartier för att försvaga facket? Jo, det handlar bland annat om sänkningar i ersättningsnivån i a-kassan, slopad avdragsrätt för fackavgiften och höjd a-kasseavgift. En som är arbetslös ska tvingas ta jobb till 80, i stället för 90 procent av dagpenningen. Men moderaterna vill också försvaga kollektivavtalsmodellen och de angriper arbetsrätten, bland annat Lagen om anställningsskydd (LAS). I en ny rapport från socialdemokraterna Allians mot facket beskrivs borgerlighetens planer mer ingående. Bland annat finns en mängd citat från olika skrivelser, motioner och uttalanden som partiledare från högeralliansen har gjort. Dessa avslöjar deras verkliga agenda. Skrapar man bara lite på ytan framstår moderaterna som det fackföreningsfientliga parti det alltid varit. Rapporten är full av argument mot den borgerliga politiken och kan med fördel användas som underlag till diskussioner och debatter under avtalsrörelsen. Den finns för nedladdning på hemsida sök bara på Allians mot facket. Generaldirektörer borgerlighetens förlängda arm? arm åt borgerlighetens politik. Det finns direktörer som direkt kritiserar välfärdssystemet, bland annat genom att ifrågasätta sjukskrivningsperiodernas längd och anmärka på de generösa ersättningsnivåerna. De finns de som tycker vi jobbar för dåligt och vill höja pensionsåldern och det finns de som tycker att förslag som skulle förbättra företagshälsovården är dåliga. Listan kan göras lång, säger Janne Rudén, som menar att det nu är dags för en ordentlig debatt om de statliga myndigheternas roll och ansvar i den offentliga debatten. fackligt perspektiv seko mars 2006 vii

8 Nystart för SEKOs ungdomsverksamhet Den februari samlades ungdomsansvariga i SEKO från hela landet för att dra upp nya riktlinjer för hur verksamheten inom förbundet ska utvecklas det närmaste året. Det här är något av en nystart, säger Helena Gille, ungdomsansvarig på SEKO. När ungdomsrådet lades ner i december, var syftet att decentralisera verksamheten och få ut resurser till avdelningarna. Alla var inte nöjda med det beslutet, men inga pengar har försvunnit ur budgeten. Det vi måste göra nu är att utveckla nya former för verksamheten, säger Helena. Stimulanspengar att söka! Resurser finns, förbundet har i år öronmärkt kronor per geografisk avdelning till stimulanspengar för ungdomsarbetet. Pengarna ska användas till lokala aktiviteter. Helena uppmuntrar alla att söka pengar och sätta igång med aktiviteter på hemmaplan. Hon får medhåll av Maria Kurkkio och Ingalill Nylund, ungdomsansvariga på SEKO Norrbotten. De beviljades nyligen 5000 kr för att delta i Ungdoms och Framtidsmässan i Piteå. En mässa som riktar sig till gymnasie- och högstadieelever. På gång i Norrbotten Vi har deltagit på Framtidsmässan tillsamman med LO i flera år, det blir alltid succé, säger Ingalill och Maria. Ett år hade vi en Robinsonmonter, men i år inredde vi Fredrik Nylund, Ingalill Nylund, Maria Kurkkio, Camilla Eliasson och Tina von Zeipel Rosenstam diskuterade framtiden för ungdomarna i SEKO på en träff för ungdomsansvariga nyligen. den som ett sjuttiotalsrum, med kuddar och slagord på väggarna. Moderaterna hade också en monter som mest var tom, säger tjejerna. Motverka kunskapsbrist Från och med i år betalar förbundet även kursavgiften till LOs ungdomsutbildningar, något som tidigare finansierades av klubbarna. Vi vill inte att dålig ekonomi i klubben ska hindra unga att utbilda sig. Den främsta anledningen till att unga är negativa till facket är brist på kunskap. Om vi ska vända den vikande trenden så måste vi ta vårt ansvar här, säger Helena. Ungdomsverksamhetens mål för 2006 är att minst 1 procent av medlemmarna som är 30 år och yngre (cirka personer) ska genomgå en facklig grundutbildning. Det är inte tillräckligt men det ansvarig utgivare Jesper Bengtsson redaktion Informationsenheten redaktör & layout Erik Sandberg Anna Lindqvist Åsa Jansson (tjl.) adress Fackligt Perspektiv, SEKO, Box 1105, stockholm telefon fax hemsida e-post omslagsbild: Tommy Svensson tryck Sörmlands Grafiska är en början, säger Helena Gille. Resultatet presenteras i vår Under träffen på Lastberget har de ungdomsansvariga deltagit i en utvärdering över hur verksamheten ska se ut i framtiden. Resultatet kommer att presenteras för förbundsstyrelsen i vår. Redan nu har man en hel del förslag. En sak som vi måste bli bättre på är att fånga upp unga medlemmar som gått fackliga grundutbildningar. De är ofta väldigt entusiastiska och vill fortsätta det fackliga arbetet, men svaret blir att det inte finns några uppdrag. Det här problemet måste vi lösa, säger Helena Gille. De andra håller med. Ungdomsverksamheten behöver mer kontinuitet. Det är därför de här dagarna är så viktiga. Här kan vi få inspiration av varandra, det blir en nytändning för alla, säger Maria Kurkkio och Ingalill Nylund. Fackligt Perspektiv utkommer med 10 nummer per år Ung och engagerad i facket? - javisst! P Att det skulle vara svårt att få unga engagerade i facket märks inte under ungdomsträffen. Tipsen och de goda exemplen haglar i luften på Lastberget. Fredrik Nylund, från Postklubben södra Stockholm, sektion Skärholmen, berättar. Hos oss är de flesta med i facket och många är unga. Medelåldern bland våra ledamöter är 32 år, säger Fredrik. På frågan om hur de har lyckats med organisationsgraden funderar han en stund och fortsätter. Det började nog med att vi fick ett ungt arbetsplatsombud. När unga känner att de har någon att identifiera sig med och är nöjda så sprider sig budskapet. Dessutom har vi har kört hårt på att utbilda i Fackets grunder, säger han. Kursen Fackets grunder är tre dagar som förändrar folks syn på facket och som ökar medvetenheten kring fackets roll i samhället. Vi inom facket måste bli medvetna om att inget är självklart idag, fortsätter Fredrik. Folk växer upp i en verklighet med läroböcker på gymnasiet som är sponsrade av Timbro. Vi kan inte vår historia längre och stora delar av det som gäller arbetarrörelsens kamp är helt enkelt bortplockad eller ägnas tre rader. Om facket ska behålla sin position i framtiden måste vi satsa på de unga och göra det från grunden. Det viktigaste är värderingsfrågorna, vår gemensamma historia, säger Fredrik. Förtroendevald? Läs mer på Du loggar in genom ditt personnummer samt medlemsnumret, som du hittar vid adressfältet på sista sidan av tidningen. viii fackligt perspektiv seko mars 2006

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla. fakta och information från seko.

Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla. fakta och information från seko. fakta och information från seko augusti 2005 foto: anna ledin Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla i två minuter för att manifestera mot det hot och

Läs mer

Nu går startskottet för stor SEKO-kampanj 1.2007. 7 februari. En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO. Opinionsbildning allt viktigare

Nu går startskottet för stor SEKO-kampanj 1.2007. 7 februari. En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO. Opinionsbildning allt viktigare 7 februari 1.2007 En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO Opinionsbildning allt viktigare Vi måste skapa förståelse bland vanligt folk för våra frågor. Lyckas vi med det kan vi lättare nå fram

Läs mer

Sverige runt på 60 dagar. B Ungefär hälften av SEKOs avdelningar har. fakta och information från seko. oktober 2004

Sverige runt på 60 dagar. B Ungefär hälften av SEKOs avdelningar har. fakta och information från seko. oktober 2004 fakta och information från seko oktober 2004 Helikopter med SEKO-folk gör sig redo för en säkerhetskontrollresa över dammarna i Lule Älv. Sverige runt på 60 dagar B Ungefär hälften av SEKOs avdelningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

Flitiga SEKOiter på s-kongressen. B Det blev sena kvällar och många vändor upp i. fakta och information från seko. november 2005

Flitiga SEKOiter på s-kongressen. B Det blev sena kvällar och många vändor upp i. fakta och information från seko. november 2005 fakta och information från seko november 2005 Några av de glada SEKOiterna på s-kongressen. Totalt var det 16 medlemmar i SEKO som var ombud. Flitiga SEKOiter på s-kongressen B Det blev sena kvällar och

Läs mer

f a c k l i g t E T T I N F O R M A T I O N S B L A D F R Å N S E K O S E KO har varslat om sympatistre j k krav.

f a c k l i g t E T T I N F O R M A T I O N S B L A D F R Å N S E K O S E KO har varslat om sympatistre j k krav. f a c k l i g t M A J 2 0 0 3 p e r s p e k t i v 5 E T T I N F O R M A T I O N S B L A D F R Å N S E K O Uttalande från SEKOs styrelse Redan den 24 april gjorde SEKOs förbundsstyrelse ett uttalande till

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna. Förbundskamrater!!!

Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna. Förbundskamrater!!! Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna Förbundskamrater!!! Dom kallar sig Alliansen, de samlade högerpartierna. De har nu regerat Sverige i drygt åtta månader. Och det har hänt för mycket på

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord w 5:2014 Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord kan göra skillnad för medlemmarna! SPÄNNANDE

Läs mer

Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelse 2008 Vår vision Kommunal känner inga gränser för kampen. Kommunal med många olika medlemmar är en en stark kraft i utvecklingen

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Vision Aspekten #01, 2012 En tidning för Visions förtroendevalda. Innehåll Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Nu är det vår tur!

Läs mer

Budkavlen går! Nu krävs nödvändiga. Hemera. GS Fackets tidning för Avdelning 9 Östra Svealand

Budkavlen går! Nu krävs nödvändiga. Hemera. GS Fackets tidning för Avdelning 9 Östra Svealand Budkavlen går! Nu krävs nödvändiga samhällsförändringar. Sid 7 Hemera Smått & blandat Här kan du tipsa, anmäla, klaga eller berömma... sid 11 Nyfödd! 9 Revyn 9 Revyn GS Fackets tidning för Avdelning 9

Läs mer

MÖT WANJA INTERVJU MED DE RÖDGRÖNA HENKAS RÅD

MÖT WANJA INTERVJU MED DE RÖDGRÖNA HENKAS RÅD SPECIAL UTGÅVA SEPTEMBER 2010 MÖT WANJA INTERVJU MED DE RÖDGRÖNA HENKAS RÅD VAL 2010 1 ORDFÖRANDE HAR ORDET JAN-HENRIK SANDBERG S nart är det val och jag tänker, som så många andra, försöka påverka dig

Läs mer

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Mari-Ann avstår omval. Sugen på karriärmakeover? Många motioner till kongressen. Premiär för Min profil. Demokratiska diskussioner. Pensionen stressar och tryggar. hetluft 4/08 Information och inspiration

Läs mer

Naturlig samverkan eller demokratiskt problem

Naturlig samverkan eller demokratiskt problem UPPDRAG SVERIGE 2006 Naturlig samverkan eller demokratiskt problem Om LO, pengarna och partiet KLAS HJORT FREDRIK SEGERFELDT 4 Maj 2006 ISBN 91-7566-617-0 Timbro, Box 5234 102 45 Stockholm tel 08-587 898

Läs mer

R Ö S TA. Ett ri k t i g t h u n d g ö ra. Offentliga sektorn skall bli en mönsterarbetsgivare

R Ö S TA. Ett ri k t i g t h u n d g ö ra. Offentliga sektorn skall bli en mönsterarbetsgivare Nr 5 September 2006 Ett ri k t i g t h u n d g ö ra Sid 14 R Ö S TA PÅ SÖNDAG! Vi väljer mellan två helt skilda samhällen... Jan Sundberg ordförande Kommunal Väst L e d a re sid 2 Offentliga sektorn skall

Läs mer

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG 1 Förord I höstas fick jag frågan om jag ville intervjua företrädare inom 6F om hur de såg på sitt samarbete och framtiden. Uppdraget var rakt och tydligt: Tala med oss och

Läs mer

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta

Retorikskola 2:2015. Unionen verkar internationellt. Kongress 2015. Allt du behöver veta 2:2015 Unionen verkar internationellt Retorikskola Kongress 2015 Allt du behöver veta Jaqueline Maier Chávez Har man upplevt tuffa saker i sitt liv kan det vara värdefullt att ta ett förtroendevalduppdrag.

Läs mer

Så ska medlemstappet stoppas SID 4

Så ska medlemstappet stoppas SID 4 nr 9 18 september 2007 Välfärd på drift Tiger inte i församlingen Helene Cranser är arbetsplatsombud inom Svenska kyrkan, en lite speciell arbetsplats, som hon säger. Alla här ska vara så himla snälla

Läs mer

BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare. 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14

BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare. 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14 År 2006 nu över 570 000 läsare BESTÄMT DIG? Guide för osäkra väljare 150 000 jobb Halverad arbetsgivaravgift ger 150 000 arbetslösa en ny chans. sidan 14 30 procent Skyhög arbetslöshet bland ungdomar och

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 2015 Seko, Service- och kommunikationsfacket Grafisk form: JINAB Tryck: Fasab/Seko 2015 15.05 Innehåll Verksamhetsberättelse 2014...5 Ordförande har ordet... 5 Organisera och

Läs mer

Rapport från aktivitetsveckan SID 4

Rapport från aktivitetsveckan SID 4 nr 10 9 oktober 2007 Facket griper in Engagerad för demokratin Luften gick ur oss när vi vandrade omkring i koncentrationslägren, berättar Micke Björlestrand, Kommunal Västmanland. Efter en studieresa

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer