MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND"

Transkript

1 MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND Christofer Ask, bilskada Emelie Dammare, fordonslack Tobias Persson, personbil Tävlande i WSC 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

2 2 Innehållsförteckning MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND... 3 UTBILDNING OCH REKRYTERING TILL MOTORBRANSCHEN 4 UTBILDNING... 4 NATIONELLA PROGRAMRÅDET... 4 INTERNATIONELLT SAMARBETE... 4 MOTORBRANSCHENS SLUTPROV... 5 LÄRARFORTBILDNING... 5 SKOLFORUM YRKESLÄRARTRÄFF... 6 REKRYTERING... 7 BILSPORTSATSNING OCH GÄSTMEKANIKER... 7 CLASSIC CAR WEEK... 7 BILSPORT PERFORMANCE PÅ ELMIA... 8 VALLÅKRATRÄFFEN... 8 YRKES-VM... 8 YOUNG TECHNICIAN AWARD... 9 REKRYTERINGSMÄSSOR... 9 GYMNASIEMÄSSA I MALMÖ... 9 UPPSÖKANDE VERKSAMHET I GRUNDSKOLAN... 9 ANNONSER, AFFISCHER OCH REKLAM... 9 TIDNINGEN BILPROFFS.SE BILPROFFS.SE RADIOREKLAM REKRYTERINGSENKÄT ÅRSAVGIFT BOKSLUT Bifogad resultat- och balansräkning

3 3 MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND Motorbranschens Yrkesnämnd (MYN) har under 2013 varit sammansatt av följande ledamöter: Ordinarie Caj Luoma, MAF, ordförande Bo Andersson, IF Metall, vice ordförande (till och med ) Angelica Teifel IF Metall, vice ordförande (från och med ) Peter Eberoth, MAF Niklas Ståhlberg, MAF Ari Kirvesniemi, MAF Håkan Hammarström, IF Metall Håkan Karlsson, IF Metall Per Svensson, IF Metall Suppleanter Thomas Rehn, IF Metall Christer Persson, IF Metall Ingemar Andersson, IF Metall Yrkesnämnden har under året haft 4 protokollförda sammanträden. Utöver detta har arbetsutskottet sammanträtt vid 4 tillfällen. Inga arvoden har utgått till nämndens ledamöter under verksamhetsåret. Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF) och Industrifacket Metall (IF Metall) samråder och samarbetar i frågor om yrkesutbildning i Motorbranschens Yrkesnämnd. Nämndens uppgift är att behandla yrkesutbildningsfrågorna i branschen och tillse att branschens företag har tillgång till kompetent arbetskraft på såväl kort som lång sikt.

4 4 UTBILDNING OCH REKRYTERING TILL MOTORBRANSCHEN Det finns idag ca 190 skolor i landet som har fordons- och transportprogrammet. Ungdomarna gör sitt val inför gymnasieskolan i årskurs 9, och valet av inriktning görs under årskurs 1 i gymnasiet. Kullen för läsår har fortsatt minska och innehåller c:a elever 1. Bedömningen är att det till läsår minskar ytterligare till en nivå på c:a elever 2. UTBILDNING Under 2013 har yrkesnämnden bl.a. engagerat sig i följande frågor och uppdrag. Nationella programrådet Internationellt samarbete Motorbranschens slutprov Lärarfortbildning Skolforum yrkeslärarträff NATIONELLA PROGRAMRÅDET Under 2013 har MYN och LYN medverkat i Skolverkets nationella programråd. Fokus har lagts vid att administrera ansökningar till Särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar. Körkortsfrågan har varit uppe på flertalet av mötestillfällena. Skolverket har under senare delen av året tagit upp frågan om nya utgångar och förändringar i kursoch ämnesplanerna. MYN har bland annat lämnat synpunkter på att flera kurser bygger på andra kurser, vilket gör att elever från andra inriktningar inte har möjlighet att läsa kurserna. MYN har även aktivt försett Skolverket med underlag vad gäller förslag till yrkesutgången reservdelsspecialist. INTERNATIONELLT SAMARBETE Under 2013 genomförde 48 elever från fordons- och transportprogrammet tre veckors arbetsplatspraktik i Tyskland (32 st), Danmark (6 st), England (6 st) och Skottland (4 st). Utbytet finansierades genom Leonardo da Vinci, EUs program för yrkesutbildning. Under hösten 2013 arrangerades också en utbytesresa för 18 yrkeslärare vid fordons- och transportprogrammet. Utbytet genomfördes i samverkan med Tyska Industri- och handelskammaren i Potsdam. Deltagarna som kom från 9 olika skolor fick direkt studera sina tyska kollegors yrkesutövning samt fick en inblick i vilka arbetsplatspraktiska möjligheter regionen har att erbjuda för svenska fordonselever. Mercedes Benz tillverkning och yrkesskola i Potsdam är ett exempel på de många uppskattade och lärorika besöken. Deltagarna fick kunskap om hur den tyska yrkesutbildningen är organiserad samt ett kontaktnät för att genomföra APL på fordonsverkstäder i Potsdam. 1 Skolverket.se - Skolor och elever i grundskolan läsår 2011/12, tabell 4 2 Skolverket.se - Skolor och elever i grundskolan läsår 2011/12, tabell 4

5 MOTORBRANSCHENS SLUTPROV Motorbranschens Yrkesnämnd genomförde sedvanligt slutprov för avgångseleverna ur gymnasie- och vuxenutbildningar deltog 1887 elever ( ) från totalt 128 skolor ( ). Av dessa kom 170 elever från 5 skolor via vuxenutbildningen. Under genomförandet av slutproven, besökte MYN 22 skolor. Eleverna fördelar sig på följande kategorier: Bilmekaniker 1253 elever Bilskadereparatör 132 elever Fordonslackerare 119 elever Lastbilsmekaniker 234 elever Maskinmekaniker 138 elever Reservdelsspecialister 11 elever 5 Sverigebästa elever 2013 är: Sebastian Ålander, Vendelsö Christoffer Evertsson, Molkom Charlie Karlsson, Alingsås Henrik Persson, Filipstad Jonathan Stenvi, Västerås Daniel Tengelin, Klagshamn Bilmekaniker Bilskadereparatör Fordonslackerare Lastbilsmekaniker Maskinmekaniker Reservdelsspecialist Sverigebästa elever på besök i Tyskland premierades alla ungdomarna med en resa till Hamburg, Tyskland. LÄRARFORTBILDNING Motorbranschens Yrkesnämnd anordnar kurser för yrkeslärare inom fordons- och transportprogrammet. Kurserna ger lärarna fördjupade kunskaper inom ett flertal av företagen prioriterade områden. Under 2013 har både tekniska kurser (tio stycken), och kurser i kundvård (sex stycken) erbjudits. Fortbildningsutbudet stöds av medel från Motorbranschens Yrkesnämnd. Kursavgiften för de tekniska kurserna har varit kr plus moms per deltagare och kurs. Avgiften inkluderar kurs, kursdokumentation och i vissa fall undervisningsmaterial. Ibland kan förmånligt boende erbjudas på de aktuella orterna. Kurserna i kundvård erbjuds som gratiskurser till lärarna. Följande lärarkurser har erbjudits i nämndens regi under 2013: Toyota/Lexus hybridteknik (HSD) Systemteknikutbildning Mercedes Benz transportbil Teknisk skogsmaskins-utbildning John Deere E-serie Systemteknikkurs Start och Stopp teknik Hjullastarteknik VOLVO L60G L250G Volvo V60 Plug-in Hybrid Fordonsel elektronik och mätteknik Bensinmotorteknik (VW, AUDI, SKODA, SEAT) Kundvårdskurser 2 st System relaterade till emissioner (INSTÄLLD) Avgasefterbehandling SCR (EURO5-6) (INSTÄLLD) Volvo V60 Plug-in Hybrid (två kurser parallellt) Volvo V60 Plug-in Hybrid (två kurser parallellt) Syftet med kurserna är att ge lärarna i fordons- och transportprogrammet kunskaper om ny teknik samt kunskaper vad gäller kundvård och kundbemötande. Om rekryteringsarbetet av blivande medarbetare till branschen ska lyckas krävs en

6 6 modern och aktuell utbildning som står i paritet med de arbeten, som idag utförs av motorbranschens verkstäder. En förutsättning för detta är att lärarkåren har tillräckliga kunskaper inom respektive område. Under 2013 har antalet lärare som genomgått de tekniska kurserna ökat och 104 lärare genomförde någon av de tekniska kurserna (76 för 2012). 22 lärare har genomfört kursen Kundvård i motorbranschen. SKOLFORUM YRKESLÄRARTRÄFF Motorbranschens Yrkesnämnd har i samarbete med TYA, arrangerat en yrkeslärar- och skolledarträff för de skolor som har fordons- och transportprogrammet. Förutom erfarenhetsutbyte och branschinformation genomförs även föreläsningar i nya tekniska innovationer i syfte att uppdatera lärarkåren och få dessa att känna branschtillhörighet års Skolforum inleddes med ett framförande av Pär Johansson, grundare av och verksamhetsledare vid Glada Hudik-teatern. Inledningen präglades av ett känsloladdat möte, där rummet fylldes av både skratt och tårar. Programinnehåll Skolforum 2013 Gemensamma seminarier: Inledningsframförande I huvudet på en normalstörd Pär Johansson, Glada Hudik-teatern Nätverkande Runda bordssamtal Materialutställning Skolledare Information MYN - Caj Luoma, MYN/LYN Framtidens hållbara yrkesutbildning - Maria Hernroth, PEAB-skolan Det har blivit bättre (nationalekonomi för gymnasieelever) - Richard Karlsson Linnér, Ekonomifakta Inledningstalare Pär Johansson Personbil Volvos nya motorarkitektur Håkan Björnsson, Volvo Cars Grundläggande oljeutbildning med inriktning motorolja Krister König/Katharina Fineman, Castrol Driving/Driver assistans system. Ny teknik när det gäller sensorer och hjälpmedel på fordonen Per Borg, BOJO Utbildningar AB Lastbil/Maskin Grundläggande oljeutbildning med inriktning motorolja Krister König/Katharina Fineman, Castrol Teknikpresentation nytt modellpaket Volvo Lastvagnar - Mats Töyrä, Volvo Lastvagnar Driving/Driver assistans system. Ny teknik när det gäller sensorer och hjälpmedel på fordonen Per Borg, BOJO Utbildningar AB

7 7 Bilskada Tillsammans är vi starka Ett sätt att attrahera elever Tommy Borg, BOJO Utbildningar AB Trender och utveckling inom skadereparationer Kåre Bäck, DuPont/Ronny, Pihlblad PIVAB Driving/Driver assistans system. Ny teknik när det gäller sensorer och hjälpmedel på fordonen Per Borg, BOJO Utbildningar AB Lackerare Trender och utveckling inom skadereparationer Kåre Bäck, DuPont/Ronny, Pihlblad PIVAB Trender och utveckling inom lackreparationer Kåre Bäck, DuPont/Ronny, Pihlblad PIVAB Driving/Driver assistans system. Ny teknik när det gäller sensorer och hjälpmedel på fordonen Per Borg, BOJO Utbildningar AB REKRYTERING Under året har bl.a. följande insatser gjorts: Bilsportsatsning och Gästmekaniker Classic Car Week Bilsport Performance på Elmia Vallåkraträffen Yrkes-VM Young Technician Award Rekryteringsmässor Gymnasiemässa i Malmö Uppsökande verksamhet i grundskolan Annonser, affischer och reklam Tidningen Bilproffs.se Bilproffs.se Radioreklam Rekryteringsaktivitet BILSPORTSATSNING OCH GÄSTMEKANIKER Inom ramen för samarbetsavtalet har MYN i rekryteringssyfte genomfört ett idag mycket väletablerat och uppmärksammat gästmekanikerprojekt dit ungdomar främst från fordons- och transprogrammets åk 2 och 3 fått söka. Av årets ca 20 sökanden har sammanlagt 4 ungdomar handplockats enligt en av MYN fastställd uttagningsprocess. Ungdomarna har fått praktisera några tävlingshelger eller en hel säsong i något ledande rally- eller racingteam som Brovallen Design STCC/TTA och Team Cawalli. En tävlingsmekaniker, Kristian Ceder, fick under en helg praktisera som gästmekaniker i Rallycross EM i Tyskland hos Hansen Motorsport. MYNs nya inslag, att utvalda skolor utbildat ett eget mekanikerteam, har genomförts vid Svalöf Gymnasium, Ring Knutstorp och på Stockholms Transport- och Fordonstekniska Gymnasium. I var och ett av dessa mekanikerteam har det ingått 3-4 tävlingsmekaniker. CLASSIC CAR WEEK Motorbranschens yrkesnämnd under varumärket Bilproffs.se, deltog vecka 31 i Classic Car Week i Rättvik. Syftet var att visa upp de skickliga ungdomar som finns i branschen, främst från Yrkeslandslaget. Inför en stor publik renoverade, motivlackerade och folierade ungdomarna under veckan en VW 1303 S årsmodell 1975 till att bli en snygg bilklassiker. För bilens design svarade bilbyggaren Ari Harjunpää. Bilen såldes därefter på en bilauktion i Rättvik för kr. Ägare blev CCW som kommer använda bilen under 2014, och då som ett pris. Pengarna som bilen inbringade, skänktes till FRIENDS. Under veckan besöktes Classic Car Week av en publik på över personer och många berömde Bilproffs.se för sin insats med ungdomar.

8 8 BILSPORT PERFORMANCE PÅ ELMIA Under påskveckan deltog Bilproffs.se i mässan Bilsport Performance & Custom Show på Elmiamässan. Bilproffs.se arrangerade en skoltävling kallad Klasskampen, där förstapriset varje dag var en ny Volvo C40 skänkt av Volvo Personvagnar i samarbete med tidningen Bilsport. Syfte var att de vinnande skolorna skulle använda bilen i sin mekanikerutbildning och till kommande år visa upp bilen i ett utställningsskick vid samma mässa. Mässan, som arrangeras av tidningen Bilsport, är en av de mest besökta på Elmia. VALLÅKRATRÄFFEN MYN samverkade med lastbilstillverkarna Volvo Truck Center, Scania och Mercedes Bens i en stor rekryteringsmässa på Vallåkra flygfält under augusti månad. Lastbilstillverkarna ställde upp med ung personal, trailers, en motor, en växellåda och andra lastbilskomponenter för att intressera de ca besökarna. MYN arrangerade en mycket välbesökt kamremsbytartävling med TV-profilerna från Gran Turismo, Tom Bertling och Albin Löfstrand. Besökarna fick också prova på konsten att göra en motivlackering på T-shirts. Gymnasieskolorna i Skåne hade inbjudits att i vår monter för besökarna presentera sin mekanikerutbildning och sin skola. YRKES-VM I juli avgjordes Yrkes-VM 2013 i Leipzig, Tyskland. Efter tre intensiva och stundtals dramatiska dagar för över 1000 tävlande från 53 länder, korades mästare i 46 olika yrken. För Bilproffs del tävlade 3 ungdomar i kategorierna bilskadeteknik, personbilsteknik samt fordonslackering. Efter de tre dagarna hade de tävlande presterat följande resultat: Fordonslackerare: Emelie Dammare, 2:a placering, silvermedalj, 555 p Bilmekaniker: Tobias Persson, 6:e placering, hedersmedalj, 526 p Bilskadereparatör: Christofer Ask, 6:e placering, hedersmedalj, 516 p Christofer Ask, Emelie Dammare och Tobias Persson efter prisutdelningen i WorldSkills Competition 2013

9 9 YOUNG TECHNICIAN AWARD MAF och MYN delade ut 2013-års pris i samband med Bilsportgalan i Norrköping den 25:e januari Ibland ett tiotal nominerade mekaniker premierades David Olsson, 25 år, med en check på kr att användas för kompetensutveckling inom racingsporten. David har tidigare kört bl a Formula Ford men på senare år är han tävlingsmekaniker i teamet Lights2Flag/Memphis Racing. Som mekaniker i teamet har han blivit mycket uppskattad och lovordad av teamchefen Ricky Rasenius (mottagare av utmärkelsen YTA 2009) och föraren Alx Danielsson. David Olsson blir intervjuad när han tar emot priset YTA REKRYTERINGSMÄSSOR Nämnden har under året stöttat ett antal skolor med rekryteringsmaterial för deltagande i mässor som riktats mot ungdomar/elever i grundskolans årskurs nio i syfte att rekrytera till gymnasieskolans fordonsprogram. GYMNASIEMÄSSA I MALMÖ MYN deltog under varumärket Bilproffs.se vid en gymnasiemässa kalla TO:DO den 7-9 november. Arrangörer var Malmö Kommun och Arbetsförmedlingen. I en monter på 29 x 5 m visades och demonstrerades branschens olika yrken för de besökande eleverna från högstadiet, SYV, arbetssökanden och lärare. Andra aktiviteter i vår monter var en tändstiftsbytartävling. Branschens yrkes visades upp av erfarna mekaniker och instruktörer från branschens företag UPPSÖKANDE VERKSAMHET I GRUNDSKOLAN Motorbranschen besökte i samarbete med Framtidståget, totalt 101 skolor på 53 orter i 15 län under hösten Under perioden september till november anlitades en inspiratör, en 20-årig kille som gått fordons- och transportprogrammet och som utbildat sig till bilskadereparatör. Inspiratören reste runt i landet och pratade med elever i årsåldern om motorbranschen och dess yrken. I samband med sina skolbesök träffade inspiratören ca elever runt om i Sverige. Under skolbesöken visades branschfilmer och 2-3 inspiratörer berättade om sina yrkesval och vägen dit men också om sin bransch generellt. Motorbranschens inspiratör berättade särskilt om det stora antalet karriärvägar i motorbranschen och att det finns goda möjligheter att få jobb direkt efter gymnasiet. ANNONSER, AFFISCHER OCH REKLAM MYN har fortsatt arbetet med att uppdatera skrifter och rekryteringsmaterial. Exempel på detta är: Motorbranschen kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen Utöver detta har annonsering genomförts i: Metro Frida Framtid Framtid.se Framtidsvalet Gymnasieguiden Gymnasieguiden.se Chili Bilsportförbundets tidning

10 10 TIDNINGEN BILPROFFS.SE Bilproffs.se ges ut fyra gånger per år. Två nummer riktar sig till gymnasieskolornas fordonstekniska lärare, i syfte att informera om arbetet som genomförs i nämndens regi. De andra två numren ges ut sig till de elever som går FT-programmet. De får dem dels för att de ska känna tillhörighet till branschen och dels för att göra valet lättare för de elever som står i begrepp att välja yrkesinriktning år 1. BILPROFFS.SE Efter det omfattande utvecklingsarbete under 2012 lanserades den nya webbsidan, Bilproffs.se, den 28 januari nu i enlighet med den grafiska profilen som därmed återkommer i all kommunikation med Bilproffs.se som avsändare. Det blev en stor positiv förändring i antalet unika besökare på webbsidan jämfört mellan år besökare - och år besökare RADIOREKLAM MYN och LYN har under december 2013 haft en rikstäckande radiokampanj i Mix Megapol och Rockklassiker samt i The Voice i Stockholm med en jingel om att söka till fordons- och transportprogrammet. Enligt den statistik som finns framtagen av SIFO, har radiojingeln hörts av individer i åldrarna år. I målgruppen år har jingeln hörts av individer. REKRYTERINGSENKÄT I november månad genomfördes en webbenkät. För tredje året i rad tillfrågades samtliga MAF-anslutna företag om deras uppskattade behov av nyanställning idag och på tre års sikt. Resultaten av enkäten har därefter analyserats och uppräknats för att spegla behovet av personal i hela motorbranschen. Resultatet av enkäten är det huvudsakliga underlaget till rapporten Tempen på Motorbranschen som ges ut i januari varje år för att i samband med gymnasievalet uppmärksamma ungdomar och deras föräldrar om de goda jobbutsikterna för dem som väljer gymnasiets fordons- och transportprogram. Utifrån Tempen genomfördes en pressaktivitet med genomslag i samtliga 21 län med över 50 artiklar och inslag i media, bl.a. Dagens Nyheter och regionala nyhetssändningar i SVT, SR och TV4. ÅRSAVGIFT Yrkesnämndens verksamhet finansieras genom en årlig avgift på lönesumman för arbetare inom det gemensamma avtalsområdet. För 2013 var avgiften 0,095 %, (därav 20 % moms) för företag inom Svenskt Näringslivs-området och 0,185 %, (därav 20 % moms) för företag utanför Svenskt Näringslivsområdet s.k. hängavtalsbundna. Avgifterna tas ut från företagen via FORA Antal unika besökare BOKSLUT Yrkesnämndens inkomster och utgifter under 2013 samt dess ekonomiska ställning vid årets slut framgår av bifogad resultat- och balansräkning

MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 2 Innehållsförteckning VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012... 1... 1 MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND... 3 UTBILDNING OCH REKRYTERING TILL MOTORBRANSCHEN 4 UTBILDNING...

Läs mer

MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND

MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND Fr.v. Marcus Morén - personbilsteknik, Frida Gustafsson - fordonslackering, Victor Ståhlkrantz - bilskadeteknik, samt Adam Gereberg - lastbilsteknik Vinnarna i Yrkes-SM 2014

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Kompetens- och rekryteringsbehov 2015 Stort rekryteringsbehov i motorbranschen 5 000 nyanställningar under tre år Kompetenskrav nu och i framtiden TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Om rapporten

Läs mer

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN VÄSTMANLANDS LÄN 2013

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN VÄSTMANLANDS LÄN 2013 TEMPEN I MOTORBRANSCHEN VÄSTMANLANDS LÄN 2013 - Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram Innehåll Stort rekryteringsbehov i motorbranschen...

Läs mer

SVERIGE 2016. Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på

SVERIGE 2016. Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på SVERIGE 2016 Ökat rekryteringsbehov och mycket goda möjligheter till jobb. Trots det minskar antalet elever på gymnasiets fordons- och transportprogram. En rapport framtagen av Motorbranschens yrkesnämnder,

Läs mer

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN RIKET 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013. - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013. - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013 - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram Innehåll Stort rekryteringsbehov i motorbranschen... 3 Kort

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014

VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och

Läs mer

Tempen på motorbranschen

Tempen på motorbranschen Tempen på motorbranschen Kompetens- och rekryteringsbehov 2011 Stort rekryteringsbehov i motorbranschen 3 200 nyanställningar under tre år Kompetenskrav i dag och 2015 Kompetens- Tempen på motorbranschen

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN 2017

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN 2017 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN 2017 VÄSTERNORRLANDS LÄN Fortsatt ökande brist på personal i motorbranschen. Samtidigt minskar antalet elever på gymnasiets fordons- och transportprogram. En rapport framtagen

Läs mer

VÄLJ SMART VÄLJ RÄTT VÄG VÄLJ MOTORBRANSCHEN

VÄLJ SMART VÄLJ RÄTT VÄG VÄLJ MOTORBRANSCHEN VÄLJ SMART Utbilda dig till ett yrke som leder till jobb. Välj en karriär i motorbranschen. Börja med någon av inriktningarna personbilsteknik, lastbil och mobila maskiner, karosseri och lackering eller

Läs mer

motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen

motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen Motorbranschen Motorbranschen är modern och högteknologisk. Den erbjuder gott om arbetstillfällen och företag som är beredda att satsa

Läs mer

välj rätt väg välj motorbranschen

välj rätt väg välj motorbranschen välj rätt väg välj motorbranschen Motorbranschens företag behöver nyanställa över 3 200 personer på tre års sikt. Det innebär stora möjligheter för dig som har en utbildning till ett av de yrken som efterfrågas

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

NR 4:2012 HäR trivs eleverna FyRa FRågOR till StatSSeKReteRaRe BeRtiL ÖStBeRg SKOLFORUM 2012 Läget i programråden

NR 4:2012 HäR trivs eleverna FyRa FRågOR till StatSSeKReteRaRe BeRtiL ÖStBeRg SKOLFORUM 2012 Läget i programråden NR 4:2012 Här trivs eleverna fyra frågor till statssekreterare Bertil Östberg SKOLFORUM 2012 Läget i programråden Dialogen kan och måste bli bättre! Under årtionden har vi i Sverige diskuterat vikten av

Läs mer

Tempen på motorbranschen 2016

Tempen på motorbranschen 2016 Tempen på motorbranschen 2016 Denna undersökning syftar till att inhämta underlag avseende reyteringsbehovet inom motorbranschen. Undersökningen består av 15 frågor. Beräknad svarstid ca 5 min. Enkäten

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN 2017

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN 2017 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN 2017 RIKSRAPPORT Fortsatt ökande brist på personal i motorbranschen. I hälften av länen upplever företagen att det är mycket svårt att hitta personal. Samtidigt minskar antalet

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

BÄTTRE KOMPETENSFÖRSÖRJNING UTBILDNING FÖR FRAMTIDEN FLER SÖKANDEN. Attraktiv utbildning

BÄTTRE KOMPETENSFÖRSÖRJNING UTBILDNING FÖR FRAMTIDEN FLER SÖKANDEN. Attraktiv utbildning Motorbranschcollege BÄTTRE KOMPETENSFÖRSÖRJNING UTBILDNING FÖR FRAMTIDEN FLER SÖKANDEN Attraktiv utbildning MOTORBRANSCHEN Ändrat yrkesinnehåll och stort rekryteringsbehov Motorbranschen kännetecknas av

Läs mer

Aktiva programråd ETT SAMARBETE MELLAN SKOLA OCH FÖRETAG INOM MOTORBRANSCHEN

Aktiva programråd ETT SAMARBETE MELLAN SKOLA OCH FÖRETAG INOM MOTORBRANSCHEN Aktiva programråd ETT SAMARBETE MELLAN SKOLA OCH FÖRETAG INOM MOTORBRANSCHEN 1 Aktiva Programråd Motorbranschens Yrkesnämnd, MYN april 2011 Foton: Ryno Quantz Innehållsförteckning Förord 4 Samhället och

Läs mer

FLER YRKESLÄRARE BÖR UPPMÄRKSAMMAS.

FLER YRKESLÄRARE BÖR UPPMÄRKSAMMAS. FLER BÖR UPPMÄRKSAMMAS. REGERINGEN OCH WORLDSKILLS SWEDEN SATSAR GEMENSAMT PÅ YRKESUTBILDNINGAR. Alla är överens, vi behöver fler som vill gå ett yrkesprogram. Intresset för yrkesutbildningar har minskat

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Ansökan Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram inriktning fastighet Läsåret 2015/2016 (FU) är en ideell organisation som finansieras av branschens arbetsmarknadsparter

Läs mer

Varför skoltävlingar

Varför skoltävlingar Skoltävlingar Bakgrund -2000-talet, tävlingar med teoretiska prov. 2002 Praktiskt inriktade regionfinaler ca 100 deltagare årligen 2004 Yrkes-SM Piteå 2005 WorldSkills Helsingfors - Nicklas Hallgren och

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning Två vägar mot samma yrkesexamen. Gymnasial lärlingsutbildning är en utbildning inom ett yrkesprogram

Läs mer

Samverkan skola och arbetsliv

Samverkan skola och arbetsliv Skolverket Samverkan skola och arbetsliv Vad säger gymnasieförordningen om apl? Arbetsplatsförlagt lärande, utdrag ur 4 kap. 12 Gymnasieförordningen (2010:2039) 12 Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Branschens rekryteringsbehov 2016 STORT REKRYTERINGSBEHOV I MOTORBRANSCHEN 5 468 NYANSTÄLLNINGAR UNDER TRE ÅR TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Om rapporten Tempen på motorbranschen är

Läs mer

NR 4:2013 WEBB SPECIAL SOCIALA MEDIER TIPS TILL SKOLAN MYNS STORSATSNING EFTERLYSNING: NYA VM-MEDALJÖRER LYCKAD VÄNDNING I SKÄRHOLMEN

NR 4:2013 WEBB SPECIAL SOCIALA MEDIER TIPS TILL SKOLAN MYNS STORSATSNING EFTERLYSNING: NYA VM-MEDALJÖRER LYCKAD VÄNDNING I SKÄRHOLMEN NR 4:2013 WEBB SPECIAL SOCIALA MEDIER TIPS TILL SKOLAN MYNS STORSATSNING EFTERLYSNING: NYA VM-MEDALJÖRER LYCKAD VÄNDNING I SKÄRHOLMEN ENSAM ÄR INTE STARK! Vår konferens Skolforum 2013 som vänder sig till

Läs mer

MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 1:2016 ROLIGT MED APL GLÖDHET BRANSCH MÅNGA KARRIÄRVÄGAR TA RÄTT VÄG TILL JOBBEN

MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 1:2016 ROLIGT MED APL GLÖDHET BRANSCH MÅNGA KARRIÄRVÄGAR TA RÄTT VÄG TILL JOBBEN MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 1:2016 ROLIGT MED APL GLÖDHET BRANSCH MÅNGA KARRIÄRVÄGAR TA RÄTT VÄG TILL JOBBEN Bp yrkes utbildning Bli specialist inom Bilelektronik Hos Yrkeshögskolan i Karlstad

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

PROGRAMRÅDSGUIDEN. Elbranschens Centrala Yrkesnämnd 2010 03 02

PROGRAMRÅDSGUIDEN. Elbranschens Centrala Yrkesnämnd 2010 03 02 PROGRAMRÅDSGUIDEN ett hjälpmedel till dig i programrådet när du, och vi gemensamt, ska bevaka våra intressen i elteknikbranschen Elbranschens Centrala Yrkesnämnd 2010 03 02 Som ledamot i våra programråd

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Svampabanan 7/ 00 Arrangör: Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg 0 Kristoffer Andersson Dalby MK.0,7.0, ().09,66.0, A., Maskinutbildning i Skåne BMW M Robin

Läs mer

Minnesanteckningar från Regionalat programråd Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 2015-02-16

Minnesanteckningar från Regionalat programråd Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 2015-02-16 Minnesanteckningar från Regionalat programråd Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 2015-02-16 1. Presentation av Grillska Gymnasiet i Sundbyberg. 2. Framtiden för branschen. Peter Thomelius från Visita

Läs mer

Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå

Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå 2 Hur är tillgången på arbetskraft med relevant kompetens? 3 Eftersökta utbildningsnivåer Vilken utbildningsnivå ville

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

AKTIVA PROGRAMRÅD Ett samarbete mellan skola och företag inom motorbranschen

AKTIVA PROGRAMRÅD Ett samarbete mellan skola och företag inom motorbranschen Motorbranschens Yrkesnämnd, MYN och Lackerarnas Yrkesnämnd, LYN Box 5384, 102 49 Stockholm Telefon: 08 762 71 00 mail: info@bilproffs.se www.bilproffs.se Ett samarbete mellan skola och företag inom motorbranschen

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Fordons- och Transportprogrammet

Fordons- och Transportprogrammet Fordons- och Transportprogrammet (FT) Godshantering Transport Karosseri och lackering Personbil Lastbil och mobila maskiner Vilken väg väljer du? Fordons- och Transportprogrammet (FT) Fordons- och Transportprogrammet

Läs mer

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen INLEDNING Motorbranschen är en expansiv bransch i snabb utveckling.

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning

Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning Leonardo da Vinci - programmen som rör yrkesutbildning Internationella PROGRAMKONTORET Statlig myndighet Utbildningsdepartementet Uppdrag: stödja olika former av internationellt samarbete inom utbildning

Läs mer

Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av arbetslivsanknytning på yrkesprogram

Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av arbetslivsanknytning på yrkesprogram Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av arbetslivsanknytning på yrkesprogram vid hantverksprogrammet, inriktning florist, på Praktiska Södertälje 1 (10) Innehåll Bakgrund och frågeställningar Resultat Fakta

Läs mer

Skolforum Yrkesförarutbildning!

Skolforum Yrkesförarutbildning! Skolforum Yrkesförarutbildning! Ej körkortsutbildning! Skolforum Fordons- och transportprogrammet inriktning transport Yrkesförarutbildning inom kommunal vuxenutbildning Skolforum Ny regering Yrkesprograms

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Tips och idéer från Elektriska Installatörsorganisationen EIO 2015-02-23 Elektriska Installatörsorganisationen

Läs mer

HANDBOKEN OM TRANSPORTBRANSCHEN

HANDBOKEN OM TRANSPORTBRANSCHEN VAL- HANDBOKEN OM TRANSPORTBRANSCHEN TILL STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE SAMT ARBETSFÖRMEDLARE Inför grundskole- och gymnasieelevers samt arbetssökandes studie- och yrkesval. Alla är beroende av transporter.

Läs mer

Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege

Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege Bilaga 5 Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege Inledning För att lättare kunna strukturera arbetet kring de kommunikationsinsatser som krävs lokalt i och med certifieringen av

Läs mer

Svar på motion (C) om körkortsutbildning 1. skolan VARMDO KOMMUN 2014-01-17. Förslag till beslut. BesI utsn ivå. Sammanfattning.

Svar på motion (C) om körkortsutbildning 1. skolan VARMDO KOMMUN 2014-01-17. Förslag till beslut. BesI utsn ivå. Sammanfattning. Tjänsteskrivelse VARMDO KOMMUN 2014-01-17 Handläggare Daniel Nilsson Kansli- och utvecklingsavdelningen Diarienummer 13KS/0310 Svar på motion (C) om körkortsutbildning 1 skolan Förslag till beslut Motionen

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 5

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad juni 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt viktigare

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, mars 2012 Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Yrkeshögskolan Kungsbacka Klockan 16:30-19.40 ande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Marianne Pleijel (M), förste vice

Läs mer

www.perramotorsport.com www.ejes.nu

www.perramotorsport.com www.ejes.nu i samarbete med: www.perramotorsport.com www.ejes.nu RALLYCROSS Rallycross är en hastighetstävling på sluten arena med grus- och asfaltsunderlag. Banans längd är ca 1 000 m. En rallycrosstävling består

Läs mer

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014

REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014 REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2014 Nästan hälften av företagen har rekryterat Den positiva trenden håller i sig. Under det senaste året har 45 procent av företagen rekryterat lastbilsförare. Andelen

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Specialiserade på utbildnings- och arbetsmarknadsprojekt. Moa Ärlemalm, MSc. 4 September 2013 moa.arlemalm@amledo.com www.amledo.

Specialiserade på utbildnings- och arbetsmarknadsprojekt. Moa Ärlemalm, MSc. 4 September 2013 moa.arlemalm@amledo.com www.amledo. Specialiserade på utbildnings- och arbetsmarknadsprojekt. Moa Ärlemalm, MSc. 4 September 2013 moa.arlemalm@amledo.com www.amledo.com Om oss Professionell utformning av EU-ansökningar för projektfinansiering

Läs mer

Skolforum Nyheter, uppföljning och framtida satsningar inom Skolverkets arbete

Skolforum Nyheter, uppföljning och framtida satsningar inom Skolverkets arbete Skolforum Nyheter, uppföljning och framtida satsningar inom Skolverkets arbete Med fokus på: yrkesutbildning fordons- och transportprogrammet Yrkesförarutbildning inom kommunal vuxenutbildning Skolforum

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2013

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen UV Surfacer starring Tom Cross Det är härligt att jobba med nya smarta lösningar som spar

Läs mer

Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige

Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige Augusti 2010 Här kommer årets andra nyhetsbrev från Teknikcollege Sverige! Vi vill gärna uppdatera er om vad som händer inom Teknikcollege Sverige och kommer därför under

Läs mer

Uppdraget. Yrkesprogramsutredningen

Uppdraget. Yrkesprogramsutredningen Uppdraget Stärka den gymnasiala yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft Underlätta ungdomars övergång mellan skola och arbetsliv Förstärka den nationella kompetensförsörjningen Matchning vad är

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 1:2013 guldvittring! Tempen på branschen ställer krav Vägen till arbetslivet

motorbranschen fylld av möjligheter nr 1:2013 guldvittring! Tempen på branschen ställer krav Vägen till arbetslivet motorbranschen fylld av möjligheter nr 1:2013 guldvittring! Tempen på branschen Ny Teknik ställer krav Bp Vägen till arbetslivet Snabb, enkel och noggrann hjulinställning för tunga fordon Tel: 019-30 40

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd Årsmöte Jönköpings län 08-10-25 Bankeryd Verksamhetsberättelse för SMC Jönköpings län 07090 901-08083 831 Styrelsemedlemmar Ordförande Inge Svensson Skede Vice Ordförande Berndt Lööf Eksjö Kassör Pamela

Läs mer

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER!

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! Välkomna Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare, utvecklingsledare och övriga intresserade på grundskolan

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå

Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå 2 Eftersökta utbildningsnivåer Vilken utbildningsnivå ville ni att de medarbetare ni sökte skulle uppfylla? Forskar utb

Läs mer

Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå

Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Yrkesutbildning kvalitet och attraktionskraft Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå 2 Eftersökta utbildningsnivåer Vilken utbildningsnivå ville ni att de medarbetare ni sökte skulle uppfylla? Forskar utb

Läs mer

Motion av Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) om yrkesskolor och ökad effektivisering och ökat samarbete mellan skolformerna

Motion av Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) om yrkesskolor och ökad effektivisering och ökat samarbete mellan skolformerna UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Davidsson Per (KLK) Håkansson Katarina (UBF) Hellstrand Eva (AMF) Datum 2016-04-05 Diarienummer UBN-2016-2081 eller ABN-2016-0150 Utbildningsnämnden/Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

nr 1:2009 Maskinutmaningen Sommarjobb som tävlingsmek Inför Yrkes-VM Fixa jobbet Historiskt slutprov

nr 1:2009 Maskinutmaningen Sommarjobb som tävlingsmek Inför Yrkes-VM Fixa jobbet Historiskt slutprov nr 1:2009 Maskinutmaningen Sommarjobb som tävlingsmek Inför Yrkes-VM Fixa jobbet Historiskt slutprov Program Skolledare Branschinformation Öka internationaliseringen Fortbildning yrkeslärare diskussion

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Höljesbanan 20-0-2 Arrangör: Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Plac Tid Plac Tid Plac Tid Platssiffra Bästa tid Plac

Läs mer

Fordons- och transportprogrammet (FT)

Fordons- och transportprogrammet (FT) Fordons- och transportprogrammet (FT) Fordons- och transportprogrammet (FT) ska utveckla elevernas kunskaper om tekniken i olika fordon eller förmåga att hantera transporter. Efter examen från programmet

Läs mer

HÄNG MED PÅ INDUSTRINATTEN

HÄNG MED PÅ INDUSTRINATTEN #industrinäger HÄNG MED PÅ 46 % SVARAR EFTER ATT DE SKULLE KUNNA TÄNKA SIG EN TEKNISK UTBILDNING PÅ GYMNASIET. 84 % AV ELEVERNA SOM DELTOG PÅ 2016 SÄGER ATT DE VET MER OM INDUSTRIFÖRETAG ÄN INNAN DERAS

Läs mer

fört vid Göteborgs Bilsportförbunds årsmöte onsdagen den 25 februari 2004 på Kvibergs Idrottscenter, Göteborg

fört vid Göteborgs Bilsportförbunds årsmöte onsdagen den 25 februari 2004 på Kvibergs Idrottscenter, Göteborg Protokoll fört vid Göteborgs Bilsportförbunds årsmöte onsdagen den 25 februari 2004 på Kvibergs Idrottscenter, Göteborg Bilaga 2, Göteborgs BF s årsmötesprotokoll 040225 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET 2003

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 0-0-07 Arrangör: Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Platssiffra Bästa tid 0 Johan Welander Volvo S0 ().8,9.0,6.9,9.8,9 Richard Persson Tomelilla

Läs mer

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål:

Bakgrund Svagheter Möjligheter Syfte och kommunikationsmål Övergripande kommunikationsmål: Kommunikationsplan för Teknikcollege Gästrikland 2012-2013 Bakgrund Det regionala näringslivet och utbildningsanordnarna på gymnasie-, men också eftergymnasial nivå har tillsammans beslutat sig för att

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross / 0 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Platssiffra Bästa tid Lars Sakariassen.0,0.,.,., A., A., 0 Ola Carlsson.,0.,.,.,0

Läs mer

Spotlightscen 1 - C03:02 / Torsdag den 1 december Industri- maskin & verkstadsteknik

Spotlightscen 1 - C03:02 / Torsdag den 1 december Industri- maskin & verkstadsteknik Spotlightscen 1 - C03:02 / Torsdag den 1 december Industri- maskin & verkstadsteknik 09:55 WorldSkills Sweden 10:15 Festo Framtidens smarta produktion Vägen till drömjobbet Med en teknisk utbildning i

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2015 inriktningsguide Gott om jobb Bra samarbete i örebro

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2015 inriktningsguide Gott om jobb Bra samarbete i örebro motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2015 VM-medalj inriktningsguide Gott om jobb Bra samarbete i örebro Bp Här utvecklas mästare. Grattis Frida till silvermedaljen i Yrkes VM! TKBM är ett offensivt

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 Utarbetad av: PR-gruppen Förankrad i: Godkänd i: Innehåll Övergripande mål Konkreta åtgärder Speciella marknadsföringsåtgärder under året Tidsmässig planering Kostnadsberäkning

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

Samverkan mellan skola och arbetsliv på ett yrkesprogram ett exempel

Samverkan mellan skola och arbetsliv på ett yrkesprogram ett exempel Utvecklingspaket 2012-06-14 Samverkan mellan skola och arbetsliv på ett yrkesprogram ett exempel Här presenteras ett fiktivt exempel med syfte att inspirera till samverkan inom gymnasieskolan med studie-

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Hedeängsbanan 19/ Arrangör: SMK Trollhättan Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Götalandscupen i Rallycross Hedeängsbanan 19/ Arrangör: SMK Trollhättan Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Hedeängsbanan / 00 Arrangör: Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Omg Plac Tid Platssiffra Bästa tid Plac Tid 0 Roy Olsson Karlskrona AK ().,.,.,., A.,

Läs mer

TransportGruppen. LARS EG ANDERSSON REGIONCHEF, Dalarnas & Gävleborgs län

TransportGruppen. LARS EG ANDERSSON REGIONCHEF, Dalarnas & Gävleborgs län TransportGruppen LARS EG ANDERSSON REGIONCHEF, Dalarnas & Gävleborgs län Biltrafikens Arbetsgivareförbund Bussarbetsgivarna Motorbranschens Arbetsgivareförbund Svenska FlygBranschen Petroleumbranschens

Läs mer

i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag!

i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag! Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag! i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Morgon Torsdag 29 November 2012 Alla projekt som presenteras har finansierats av EU-program för utbildning, yrkesutbildning,

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Tabergsbanan / 009 Arrangör: Jönköpings MK Officiell Resultatlista alt Klass 1: Super Nationell Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Platssiffra Bästa tid 10 Niklas Berglund 1

Läs mer

Fullföljt gymnasium viktigt för unga på arbetsmarknaden

Fullföljt gymnasium viktigt för unga på arbetsmarknaden PRESSMEDDELANDE 2014-10-02 Från Skolverkets hemsida www.skolverket.se Fullföljt gymnasium viktigt för unga på arbetsmarknaden 75 procent av ungdomarna som har fått slutbetyg med behörighet till högskolan

Läs mer

med styrning mot motorbranschen nr 1:2010 england & kina Sveriges bästa fordonselever Slutproven Yrkeslandslaget pimpar volvon

med styrning mot motorbranschen nr 1:2010 england & kina Sveriges bästa fordonselever Slutproven Yrkeslandslaget pimpar volvon med styrning mot motorbranschen nr 1:2010 FP:are i england & kina Från FP till F1 Yrkes-SM Sveriges bästa fordonselever Slutproven Yrkeslandslaget pimpar volvon Till alla sponsorer som har stöttat yrkes-sm

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Branschens rekryteringsbehov 2017 STORT REKRYTERINGSBEHOV I MOTORBRANSCHEN 5 827 NYANSTÄLLNINGAR UNDER TRE ÅR MOTORBRANSCHEN BEHÖVER 5 827 PERSONER Motorbranschen har haft stora

Läs mer