MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND"

Transkript

1 MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND Christofer Ask, bilskada Emelie Dammare, fordonslack Tobias Persson, personbil Tävlande i WSC 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

2 2 Innehållsförteckning MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND... 3 UTBILDNING OCH REKRYTERING TILL MOTORBRANSCHEN 4 UTBILDNING... 4 NATIONELLA PROGRAMRÅDET... 4 INTERNATIONELLT SAMARBETE... 4 MOTORBRANSCHENS SLUTPROV... 5 LÄRARFORTBILDNING... 5 SKOLFORUM YRKESLÄRARTRÄFF... 6 REKRYTERING... 7 BILSPORTSATSNING OCH GÄSTMEKANIKER... 7 CLASSIC CAR WEEK... 7 BILSPORT PERFORMANCE PÅ ELMIA... 8 VALLÅKRATRÄFFEN... 8 YRKES-VM... 8 YOUNG TECHNICIAN AWARD... 9 REKRYTERINGSMÄSSOR... 9 GYMNASIEMÄSSA I MALMÖ... 9 UPPSÖKANDE VERKSAMHET I GRUNDSKOLAN... 9 ANNONSER, AFFISCHER OCH REKLAM... 9 TIDNINGEN BILPROFFS.SE BILPROFFS.SE RADIOREKLAM REKRYTERINGSENKÄT ÅRSAVGIFT BOKSLUT Bifogad resultat- och balansräkning

3 3 MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND Motorbranschens Yrkesnämnd (MYN) har under 2013 varit sammansatt av följande ledamöter: Ordinarie Caj Luoma, MAF, ordförande Bo Andersson, IF Metall, vice ordförande (till och med ) Angelica Teifel IF Metall, vice ordförande (från och med ) Peter Eberoth, MAF Niklas Ståhlberg, MAF Ari Kirvesniemi, MAF Håkan Hammarström, IF Metall Håkan Karlsson, IF Metall Per Svensson, IF Metall Suppleanter Thomas Rehn, IF Metall Christer Persson, IF Metall Ingemar Andersson, IF Metall Yrkesnämnden har under året haft 4 protokollförda sammanträden. Utöver detta har arbetsutskottet sammanträtt vid 4 tillfällen. Inga arvoden har utgått till nämndens ledamöter under verksamhetsåret. Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF) och Industrifacket Metall (IF Metall) samråder och samarbetar i frågor om yrkesutbildning i Motorbranschens Yrkesnämnd. Nämndens uppgift är att behandla yrkesutbildningsfrågorna i branschen och tillse att branschens företag har tillgång till kompetent arbetskraft på såväl kort som lång sikt.

4 4 UTBILDNING OCH REKRYTERING TILL MOTORBRANSCHEN Det finns idag ca 190 skolor i landet som har fordons- och transportprogrammet. Ungdomarna gör sitt val inför gymnasieskolan i årskurs 9, och valet av inriktning görs under årskurs 1 i gymnasiet. Kullen för läsår har fortsatt minska och innehåller c:a elever 1. Bedömningen är att det till läsår minskar ytterligare till en nivå på c:a elever 2. UTBILDNING Under 2013 har yrkesnämnden bl.a. engagerat sig i följande frågor och uppdrag. Nationella programrådet Internationellt samarbete Motorbranschens slutprov Lärarfortbildning Skolforum yrkeslärarträff NATIONELLA PROGRAMRÅDET Under 2013 har MYN och LYN medverkat i Skolverkets nationella programråd. Fokus har lagts vid att administrera ansökningar till Särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar. Körkortsfrågan har varit uppe på flertalet av mötestillfällena. Skolverket har under senare delen av året tagit upp frågan om nya utgångar och förändringar i kursoch ämnesplanerna. MYN har bland annat lämnat synpunkter på att flera kurser bygger på andra kurser, vilket gör att elever från andra inriktningar inte har möjlighet att läsa kurserna. MYN har även aktivt försett Skolverket med underlag vad gäller förslag till yrkesutgången reservdelsspecialist. INTERNATIONELLT SAMARBETE Under 2013 genomförde 48 elever från fordons- och transportprogrammet tre veckors arbetsplatspraktik i Tyskland (32 st), Danmark (6 st), England (6 st) och Skottland (4 st). Utbytet finansierades genom Leonardo da Vinci, EUs program för yrkesutbildning. Under hösten 2013 arrangerades också en utbytesresa för 18 yrkeslärare vid fordons- och transportprogrammet. Utbytet genomfördes i samverkan med Tyska Industri- och handelskammaren i Potsdam. Deltagarna som kom från 9 olika skolor fick direkt studera sina tyska kollegors yrkesutövning samt fick en inblick i vilka arbetsplatspraktiska möjligheter regionen har att erbjuda för svenska fordonselever. Mercedes Benz tillverkning och yrkesskola i Potsdam är ett exempel på de många uppskattade och lärorika besöken. Deltagarna fick kunskap om hur den tyska yrkesutbildningen är organiserad samt ett kontaktnät för att genomföra APL på fordonsverkstäder i Potsdam. 1 Skolverket.se - Skolor och elever i grundskolan läsår 2011/12, tabell 4 2 Skolverket.se - Skolor och elever i grundskolan läsår 2011/12, tabell 4

5 MOTORBRANSCHENS SLUTPROV Motorbranschens Yrkesnämnd genomförde sedvanligt slutprov för avgångseleverna ur gymnasie- och vuxenutbildningar deltog 1887 elever ( ) från totalt 128 skolor ( ). Av dessa kom 170 elever från 5 skolor via vuxenutbildningen. Under genomförandet av slutproven, besökte MYN 22 skolor. Eleverna fördelar sig på följande kategorier: Bilmekaniker 1253 elever Bilskadereparatör 132 elever Fordonslackerare 119 elever Lastbilsmekaniker 234 elever Maskinmekaniker 138 elever Reservdelsspecialister 11 elever 5 Sverigebästa elever 2013 är: Sebastian Ålander, Vendelsö Christoffer Evertsson, Molkom Charlie Karlsson, Alingsås Henrik Persson, Filipstad Jonathan Stenvi, Västerås Daniel Tengelin, Klagshamn Bilmekaniker Bilskadereparatör Fordonslackerare Lastbilsmekaniker Maskinmekaniker Reservdelsspecialist Sverigebästa elever på besök i Tyskland premierades alla ungdomarna med en resa till Hamburg, Tyskland. LÄRARFORTBILDNING Motorbranschens Yrkesnämnd anordnar kurser för yrkeslärare inom fordons- och transportprogrammet. Kurserna ger lärarna fördjupade kunskaper inom ett flertal av företagen prioriterade områden. Under 2013 har både tekniska kurser (tio stycken), och kurser i kundvård (sex stycken) erbjudits. Fortbildningsutbudet stöds av medel från Motorbranschens Yrkesnämnd. Kursavgiften för de tekniska kurserna har varit kr plus moms per deltagare och kurs. Avgiften inkluderar kurs, kursdokumentation och i vissa fall undervisningsmaterial. Ibland kan förmånligt boende erbjudas på de aktuella orterna. Kurserna i kundvård erbjuds som gratiskurser till lärarna. Följande lärarkurser har erbjudits i nämndens regi under 2013: Toyota/Lexus hybridteknik (HSD) Systemteknikutbildning Mercedes Benz transportbil Teknisk skogsmaskins-utbildning John Deere E-serie Systemteknikkurs Start och Stopp teknik Hjullastarteknik VOLVO L60G L250G Volvo V60 Plug-in Hybrid Fordonsel elektronik och mätteknik Bensinmotorteknik (VW, AUDI, SKODA, SEAT) Kundvårdskurser 2 st System relaterade till emissioner (INSTÄLLD) Avgasefterbehandling SCR (EURO5-6) (INSTÄLLD) Volvo V60 Plug-in Hybrid (två kurser parallellt) Volvo V60 Plug-in Hybrid (två kurser parallellt) Syftet med kurserna är att ge lärarna i fordons- och transportprogrammet kunskaper om ny teknik samt kunskaper vad gäller kundvård och kundbemötande. Om rekryteringsarbetet av blivande medarbetare till branschen ska lyckas krävs en

6 6 modern och aktuell utbildning som står i paritet med de arbeten, som idag utförs av motorbranschens verkstäder. En förutsättning för detta är att lärarkåren har tillräckliga kunskaper inom respektive område. Under 2013 har antalet lärare som genomgått de tekniska kurserna ökat och 104 lärare genomförde någon av de tekniska kurserna (76 för 2012). 22 lärare har genomfört kursen Kundvård i motorbranschen. SKOLFORUM YRKESLÄRARTRÄFF Motorbranschens Yrkesnämnd har i samarbete med TYA, arrangerat en yrkeslärar- och skolledarträff för de skolor som har fordons- och transportprogrammet. Förutom erfarenhetsutbyte och branschinformation genomförs även föreläsningar i nya tekniska innovationer i syfte att uppdatera lärarkåren och få dessa att känna branschtillhörighet års Skolforum inleddes med ett framförande av Pär Johansson, grundare av och verksamhetsledare vid Glada Hudik-teatern. Inledningen präglades av ett känsloladdat möte, där rummet fylldes av både skratt och tårar. Programinnehåll Skolforum 2013 Gemensamma seminarier: Inledningsframförande I huvudet på en normalstörd Pär Johansson, Glada Hudik-teatern Nätverkande Runda bordssamtal Materialutställning Skolledare Information MYN - Caj Luoma, MYN/LYN Framtidens hållbara yrkesutbildning - Maria Hernroth, PEAB-skolan Det har blivit bättre (nationalekonomi för gymnasieelever) - Richard Karlsson Linnér, Ekonomifakta Inledningstalare Pär Johansson Personbil Volvos nya motorarkitektur Håkan Björnsson, Volvo Cars Grundläggande oljeutbildning med inriktning motorolja Krister König/Katharina Fineman, Castrol Driving/Driver assistans system. Ny teknik när det gäller sensorer och hjälpmedel på fordonen Per Borg, BOJO Utbildningar AB Lastbil/Maskin Grundläggande oljeutbildning med inriktning motorolja Krister König/Katharina Fineman, Castrol Teknikpresentation nytt modellpaket Volvo Lastvagnar - Mats Töyrä, Volvo Lastvagnar Driving/Driver assistans system. Ny teknik när det gäller sensorer och hjälpmedel på fordonen Per Borg, BOJO Utbildningar AB

7 7 Bilskada Tillsammans är vi starka Ett sätt att attrahera elever Tommy Borg, BOJO Utbildningar AB Trender och utveckling inom skadereparationer Kåre Bäck, DuPont/Ronny, Pihlblad PIVAB Driving/Driver assistans system. Ny teknik när det gäller sensorer och hjälpmedel på fordonen Per Borg, BOJO Utbildningar AB Lackerare Trender och utveckling inom skadereparationer Kåre Bäck, DuPont/Ronny, Pihlblad PIVAB Trender och utveckling inom lackreparationer Kåre Bäck, DuPont/Ronny, Pihlblad PIVAB Driving/Driver assistans system. Ny teknik när det gäller sensorer och hjälpmedel på fordonen Per Borg, BOJO Utbildningar AB REKRYTERING Under året har bl.a. följande insatser gjorts: Bilsportsatsning och Gästmekaniker Classic Car Week Bilsport Performance på Elmia Vallåkraträffen Yrkes-VM Young Technician Award Rekryteringsmässor Gymnasiemässa i Malmö Uppsökande verksamhet i grundskolan Annonser, affischer och reklam Tidningen Bilproffs.se Bilproffs.se Radioreklam Rekryteringsaktivitet BILSPORTSATSNING OCH GÄSTMEKANIKER Inom ramen för samarbetsavtalet har MYN i rekryteringssyfte genomfört ett idag mycket väletablerat och uppmärksammat gästmekanikerprojekt dit ungdomar främst från fordons- och transprogrammets åk 2 och 3 fått söka. Av årets ca 20 sökanden har sammanlagt 4 ungdomar handplockats enligt en av MYN fastställd uttagningsprocess. Ungdomarna har fått praktisera några tävlingshelger eller en hel säsong i något ledande rally- eller racingteam som Brovallen Design STCC/TTA och Team Cawalli. En tävlingsmekaniker, Kristian Ceder, fick under en helg praktisera som gästmekaniker i Rallycross EM i Tyskland hos Hansen Motorsport. MYNs nya inslag, att utvalda skolor utbildat ett eget mekanikerteam, har genomförts vid Svalöf Gymnasium, Ring Knutstorp och på Stockholms Transport- och Fordonstekniska Gymnasium. I var och ett av dessa mekanikerteam har det ingått 3-4 tävlingsmekaniker. CLASSIC CAR WEEK Motorbranschens yrkesnämnd under varumärket Bilproffs.se, deltog vecka 31 i Classic Car Week i Rättvik. Syftet var att visa upp de skickliga ungdomar som finns i branschen, främst från Yrkeslandslaget. Inför en stor publik renoverade, motivlackerade och folierade ungdomarna under veckan en VW 1303 S årsmodell 1975 till att bli en snygg bilklassiker. För bilens design svarade bilbyggaren Ari Harjunpää. Bilen såldes därefter på en bilauktion i Rättvik för kr. Ägare blev CCW som kommer använda bilen under 2014, och då som ett pris. Pengarna som bilen inbringade, skänktes till FRIENDS. Under veckan besöktes Classic Car Week av en publik på över personer och många berömde Bilproffs.se för sin insats med ungdomar.

8 8 BILSPORT PERFORMANCE PÅ ELMIA Under påskveckan deltog Bilproffs.se i mässan Bilsport Performance & Custom Show på Elmiamässan. Bilproffs.se arrangerade en skoltävling kallad Klasskampen, där förstapriset varje dag var en ny Volvo C40 skänkt av Volvo Personvagnar i samarbete med tidningen Bilsport. Syfte var att de vinnande skolorna skulle använda bilen i sin mekanikerutbildning och till kommande år visa upp bilen i ett utställningsskick vid samma mässa. Mässan, som arrangeras av tidningen Bilsport, är en av de mest besökta på Elmia. VALLÅKRATRÄFFEN MYN samverkade med lastbilstillverkarna Volvo Truck Center, Scania och Mercedes Bens i en stor rekryteringsmässa på Vallåkra flygfält under augusti månad. Lastbilstillverkarna ställde upp med ung personal, trailers, en motor, en växellåda och andra lastbilskomponenter för att intressera de ca besökarna. MYN arrangerade en mycket välbesökt kamremsbytartävling med TV-profilerna från Gran Turismo, Tom Bertling och Albin Löfstrand. Besökarna fick också prova på konsten att göra en motivlackering på T-shirts. Gymnasieskolorna i Skåne hade inbjudits att i vår monter för besökarna presentera sin mekanikerutbildning och sin skola. YRKES-VM I juli avgjordes Yrkes-VM 2013 i Leipzig, Tyskland. Efter tre intensiva och stundtals dramatiska dagar för över 1000 tävlande från 53 länder, korades mästare i 46 olika yrken. För Bilproffs del tävlade 3 ungdomar i kategorierna bilskadeteknik, personbilsteknik samt fordonslackering. Efter de tre dagarna hade de tävlande presterat följande resultat: Fordonslackerare: Emelie Dammare, 2:a placering, silvermedalj, 555 p Bilmekaniker: Tobias Persson, 6:e placering, hedersmedalj, 526 p Bilskadereparatör: Christofer Ask, 6:e placering, hedersmedalj, 516 p Christofer Ask, Emelie Dammare och Tobias Persson efter prisutdelningen i WorldSkills Competition 2013

9 9 YOUNG TECHNICIAN AWARD MAF och MYN delade ut 2013-års pris i samband med Bilsportgalan i Norrköping den 25:e januari Ibland ett tiotal nominerade mekaniker premierades David Olsson, 25 år, med en check på kr att användas för kompetensutveckling inom racingsporten. David har tidigare kört bl a Formula Ford men på senare år är han tävlingsmekaniker i teamet Lights2Flag/Memphis Racing. Som mekaniker i teamet har han blivit mycket uppskattad och lovordad av teamchefen Ricky Rasenius (mottagare av utmärkelsen YTA 2009) och föraren Alx Danielsson. David Olsson blir intervjuad när han tar emot priset YTA REKRYTERINGSMÄSSOR Nämnden har under året stöttat ett antal skolor med rekryteringsmaterial för deltagande i mässor som riktats mot ungdomar/elever i grundskolans årskurs nio i syfte att rekrytera till gymnasieskolans fordonsprogram. GYMNASIEMÄSSA I MALMÖ MYN deltog under varumärket Bilproffs.se vid en gymnasiemässa kalla TO:DO den 7-9 november. Arrangörer var Malmö Kommun och Arbetsförmedlingen. I en monter på 29 x 5 m visades och demonstrerades branschens olika yrken för de besökande eleverna från högstadiet, SYV, arbetssökanden och lärare. Andra aktiviteter i vår monter var en tändstiftsbytartävling. Branschens yrkes visades upp av erfarna mekaniker och instruktörer från branschens företag UPPSÖKANDE VERKSAMHET I GRUNDSKOLAN Motorbranschen besökte i samarbete med Framtidståget, totalt 101 skolor på 53 orter i 15 län under hösten Under perioden september till november anlitades en inspiratör, en 20-årig kille som gått fordons- och transportprogrammet och som utbildat sig till bilskadereparatör. Inspiratören reste runt i landet och pratade med elever i årsåldern om motorbranschen och dess yrken. I samband med sina skolbesök träffade inspiratören ca elever runt om i Sverige. Under skolbesöken visades branschfilmer och 2-3 inspiratörer berättade om sina yrkesval och vägen dit men också om sin bransch generellt. Motorbranschens inspiratör berättade särskilt om det stora antalet karriärvägar i motorbranschen och att det finns goda möjligheter att få jobb direkt efter gymnasiet. ANNONSER, AFFISCHER OCH REKLAM MYN har fortsatt arbetet med att uppdatera skrifter och rekryteringsmaterial. Exempel på detta är: Motorbranschen kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen Utöver detta har annonsering genomförts i: Metro Frida Framtid Framtid.se Framtidsvalet Gymnasieguiden Gymnasieguiden.se Chili Bilsportförbundets tidning

10 10 TIDNINGEN BILPROFFS.SE Bilproffs.se ges ut fyra gånger per år. Två nummer riktar sig till gymnasieskolornas fordonstekniska lärare, i syfte att informera om arbetet som genomförs i nämndens regi. De andra två numren ges ut sig till de elever som går FT-programmet. De får dem dels för att de ska känna tillhörighet till branschen och dels för att göra valet lättare för de elever som står i begrepp att välja yrkesinriktning år 1. BILPROFFS.SE Efter det omfattande utvecklingsarbete under 2012 lanserades den nya webbsidan, Bilproffs.se, den 28 januari nu i enlighet med den grafiska profilen som därmed återkommer i all kommunikation med Bilproffs.se som avsändare. Det blev en stor positiv förändring i antalet unika besökare på webbsidan jämfört mellan år besökare - och år besökare RADIOREKLAM MYN och LYN har under december 2013 haft en rikstäckande radiokampanj i Mix Megapol och Rockklassiker samt i The Voice i Stockholm med en jingel om att söka till fordons- och transportprogrammet. Enligt den statistik som finns framtagen av SIFO, har radiojingeln hörts av individer i åldrarna år. I målgruppen år har jingeln hörts av individer. REKRYTERINGSENKÄT I november månad genomfördes en webbenkät. För tredje året i rad tillfrågades samtliga MAF-anslutna företag om deras uppskattade behov av nyanställning idag och på tre års sikt. Resultaten av enkäten har därefter analyserats och uppräknats för att spegla behovet av personal i hela motorbranschen. Resultatet av enkäten är det huvudsakliga underlaget till rapporten Tempen på Motorbranschen som ges ut i januari varje år för att i samband med gymnasievalet uppmärksamma ungdomar och deras föräldrar om de goda jobbutsikterna för dem som väljer gymnasiets fordons- och transportprogram. Utifrån Tempen genomfördes en pressaktivitet med genomslag i samtliga 21 län med över 50 artiklar och inslag i media, bl.a. Dagens Nyheter och regionala nyhetssändningar i SVT, SR och TV4. ÅRSAVGIFT Yrkesnämndens verksamhet finansieras genom en årlig avgift på lönesumman för arbetare inom det gemensamma avtalsområdet. För 2013 var avgiften 0,095 %, (därav 20 % moms) för företag inom Svenskt Näringslivs-området och 0,185 %, (därav 20 % moms) för företag utanför Svenskt Näringslivsområdet s.k. hängavtalsbundna. Avgifterna tas ut från företagen via FORA Antal unika besökare BOKSLUT Yrkesnämndens inkomster och utgifter under 2013 samt dess ekonomiska ställning vid årets slut framgår av bifogad resultat- och balansräkning

NR 4:2013 WEBB SPECIAL SOCIALA MEDIER TIPS TILL SKOLAN MYNS STORSATSNING EFTERLYSNING: NYA VM-MEDALJÖRER LYCKAD VÄNDNING I SKÄRHOLMEN

NR 4:2013 WEBB SPECIAL SOCIALA MEDIER TIPS TILL SKOLAN MYNS STORSATSNING EFTERLYSNING: NYA VM-MEDALJÖRER LYCKAD VÄNDNING I SKÄRHOLMEN NR 4:2013 WEBB SPECIAL SOCIALA MEDIER TIPS TILL SKOLAN MYNS STORSATSNING EFTERLYSNING: NYA VM-MEDALJÖRER LYCKAD VÄNDNING I SKÄRHOLMEN ENSAM ÄR INTE STARK! Vår konferens Skolforum 2013 som vänder sig till

Läs mer

NR 4:2012 HäR trivs eleverna FyRa FRågOR till StatSSeKReteRaRe BeRtiL ÖStBeRg SKOLFORUM 2012 Läget i programråden

NR 4:2012 HäR trivs eleverna FyRa FRågOR till StatSSeKReteRaRe BeRtiL ÖStBeRg SKOLFORUM 2012 Läget i programråden NR 4:2012 Här trivs eleverna fyra frågor till statssekreterare Bertil Östberg SKOLFORUM 2012 Läget i programråden Dialogen kan och måste bli bättre! Under årtionden har vi i Sverige diskuterat vikten av

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2012 Yrkes-sm 2012 Arbetsmarknad Internationellt Från skola till jobb

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2012 Yrkes-sm 2012 Arbetsmarknad Internationellt Från skola till jobb motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2012 Yrkes-sm 2012 Arbetsmarknad Internationellt Bp Från skola till jobb Det är du som styr. ScanIa Sätter Standarden. Som mekaniker är du en viktig del av en helhet.

Läs mer

med styrning mot motorbranschen nr 1:2010 england & kina Sveriges bästa fordonselever Slutproven Yrkeslandslaget pimpar volvon

med styrning mot motorbranschen nr 1:2010 england & kina Sveriges bästa fordonselever Slutproven Yrkeslandslaget pimpar volvon med styrning mot motorbranschen nr 1:2010 FP:are i england & kina Från FP till F1 Yrkes-SM Sveriges bästa fordonselever Slutproven Yrkeslandslaget pimpar volvon Till alla sponsorer som har stöttat yrkes-sm

Läs mer

med styrning mot motorbranschen nr 2:2010 Gran arbetsplats: Kina fordonselever på tv turismo mekaniker ett framtidsyrke

med styrning mot motorbranschen nr 2:2010 Gran arbetsplats: Kina fordonselever på tv turismo mekaniker ett framtidsyrke med styrning mot motorbranschen nr 2:2010 arbetsplats: Kina Gran fordonselever på tv turismo mekaniker ett framtidsyrke fp program med möjligheter Med tips om jobb, utbildning och spännande aktiviteter.

Läs mer

nr 1:2009 Maskinutmaningen Sommarjobb som tävlingsmek Inför Yrkes-VM Fixa jobbet Historiskt slutprov

nr 1:2009 Maskinutmaningen Sommarjobb som tävlingsmek Inför Yrkes-VM Fixa jobbet Historiskt slutprov nr 1:2009 Maskinutmaningen Sommarjobb som tävlingsmek Inför Yrkes-VM Fixa jobbet Historiskt slutprov Program Skolledare Branschinformation Öka internationaliseringen Fortbildning yrkeslärare diskussion

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

med styrning mot motorbranschen nr 2:2009 bygg en bil Bra läge för fordonsutbildade Yrkes-vm i Kanada

med styrning mot motorbranschen nr 2:2009 bygg en bil Bra läge för fordonsutbildade Yrkes-vm i Kanada med styrning mot motorbranschen nr 2:2009 bygg en bil Yrkes-vm i Kanada Bra läge för fordonsutbildade Till er företagare som skickat era unga medarbetare att delta i yrkes-sm och yrkes- Tack! VM World

Läs mer

MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 3:2014 VM I SIKTE GULDGOSSARNA EUROSKILLS BRA VAL I KARLSTAD

MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 3:2014 VM I SIKTE GULDGOSSARNA EUROSKILLS BRA VAL I KARLSTAD MOTORBRANSCHEN FYLLD AV MÖJLIGHETER NR 3:2014 VM I SIKTE GULDGOSSARNA EUROSKILLS Bp BRA VAL I KARLSTAD 3M.se/bileftermarknad Din leverantör av förbrukningsmaterial Anest Iwata_Skyddannons_Bilproffs oktober

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 1:2012 "Påhittighet är en del av jobbet" Vinnande samarbete

motorbranschen fylld av möjligheter nr 1:2012 Påhittighet är en del av jobbet Vinnande samarbete motorbranschen fylld av möjligheter nr 1:2012 "Påhittighet är en del av jobbet" Bp Vinnande samarbete Utan att Utforska det okända, hur kommer vi då någonvart? CiviC 2012 från Ca 171.900 kr Motor: 1.4

Läs mer

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen INLEDNING Motorbranschen är en expansiv bransch i snabb utveckling.

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SvERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREpRENöRERNA och SEKo väg & BAN I SAMvERKAN Årsrapport 2012

BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SvERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREpRENöRERNA och SEKo väg & BAN I SAMvERKAN Årsrapport 2012 BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Maskinentreprenörerna och SEKO Väg & ban i samverkan Årsrapport 2012 innehåll Att vilja, kunna och uppleva kvalitet... 3 Reformerna har

Läs mer

BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SVERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREPRENÖRERNA OCH SEKO - SERVICE- OCH KOMMUNIKATIONSFACKET I SAMVERKAN

BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SVERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREPRENÖRERNA OCH SEKO - SERVICE- OCH KOMMUNIKATIONSFACKET I SAMVERKAN BYGGNADSINDUSTRINS YRKESNÄMND SVERIGES BYGGINDUSTRIER, BYGGNADS, MASKINENTREPRENÖRERNA OCH SEKO - SERVICE- OCH KOMMUNIKATIONSFACKET I SAMVERKAN ÅRSRAPPORT 2014 Innehåll Förmånen att få arbeta på BYN 3

Läs mer

Årsrapport 2010. Gymnasieskola 2011

Årsrapport 2010. Gymnasieskola 2011 Gymnasieskola 2011 innehåll GY 2011 och det bejakande ögat...3 Viktiga beslut och verksamhetsplan...4. Verksamhet...5 Service...5 Skolförlagd yrkesutbildning...7 Yrkesutbildning i företag...13 Omvärlden...15

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet 2014

Utbildningsgruppens verksamhet 2014 KOMMUNALFÖRBUNDET GR MISSIV Utbildningsgruppen 2015-01-27 ÄRENDE 1 Till Utbildningsgruppen Förslag till Utbildningsgruppens verksamhet 2014 Översänds förslag till verksamhetsberättelse för arbetet inom

Läs mer

Syvi-nytt nov 2014. Skulpturen Sólfarid vikingaskepp av Jón Gunnar Árnason Foto: Christel Lindqvist

Syvi-nytt nov 2014. Skulpturen Sólfarid vikingaskepp av Jón Gunnar Árnason Foto: Christel Lindqvist Syvi-nytt nov 2014 Skulpturen Sólfarid vikingaskepp av Jón Gunnar Árnason Foto: Christel Lindqvist Ordförande har ordet Onsala 2014 10 30 Bästa kollegor och SYVI-medlemmar! Tack kära konferenskommitté

Läs mer

Effekter av arbetsplatsförlagt lärande på företag erfarenheter från fem företagsgymnasier

Effekter av arbetsplatsförlagt lärande på företag erfarenheter från fem företagsgymnasier Effekter av arbetsplatsförlagt lärande på företag erfarenheter från fem företagsgymnasier Av: Kristine Persson, Ratio Rapport nr 14, november 2014 Jag vill tacka alla de företrädare för företag och företagsgymnasier

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2010 Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2010... 5 Utbildningsgruppens utgångspunkter... 5 Utbildningsgruppens strategier... 5 Årets verksamhet i sammandrag... 7 Några

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2010 Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2010... 5 Utbildningsgruppens utgångspunkter... 5 Utbildningsgruppens strategier... 5 Årets verksamhet i sammandrag... 7 Några

Läs mer

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter

SÄG JA LITE OFTARE. Summerade projektrapporter SÄG JA LITE OFTARE Summerade projektrapporter Innehållsförteckning Bakgrund 2 Projektsammanfattning 3-13 Projektrapport period 1 14-18 Projektrapport period 2 19-27 Projektrapport period 3 28-31 Projektrapport

Läs mer

Social Impact Report

Social Impact Report Sammanfattning 2011 var året då verksamheten verkligen skalades upp och spred sig snabbare än någonsin förr. Vi hjälpte fler barn och ungdomar än tidigare, ca 50.000 elever från hela Sverige fick under

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer