MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND"

Transkript

1 MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND Christofer Ask, bilskada Emelie Dammare, fordonslack Tobias Persson, personbil Tävlande i WSC 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

2 2 Innehållsförteckning MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND... 3 UTBILDNING OCH REKRYTERING TILL MOTORBRANSCHEN 4 UTBILDNING... 4 NATIONELLA PROGRAMRÅDET... 4 INTERNATIONELLT SAMARBETE... 4 MOTORBRANSCHENS SLUTPROV... 5 LÄRARFORTBILDNING... 5 SKOLFORUM YRKESLÄRARTRÄFF... 6 REKRYTERING... 7 BILSPORTSATSNING OCH GÄSTMEKANIKER... 7 CLASSIC CAR WEEK... 7 BILSPORT PERFORMANCE PÅ ELMIA... 8 VALLÅKRATRÄFFEN... 8 YRKES-VM... 8 YOUNG TECHNICIAN AWARD... 9 REKRYTERINGSMÄSSOR... 9 GYMNASIEMÄSSA I MALMÖ... 9 UPPSÖKANDE VERKSAMHET I GRUNDSKOLAN... 9 ANNONSER, AFFISCHER OCH REKLAM... 9 TIDNINGEN BILPROFFS.SE BILPROFFS.SE RADIOREKLAM REKRYTERINGSENKÄT ÅRSAVGIFT BOKSLUT Bifogad resultat- och balansräkning

3 3 MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND Motorbranschens Yrkesnämnd (MYN) har under 2013 varit sammansatt av följande ledamöter: Ordinarie Caj Luoma, MAF, ordförande Bo Andersson, IF Metall, vice ordförande (till och med ) Angelica Teifel IF Metall, vice ordförande (från och med ) Peter Eberoth, MAF Niklas Ståhlberg, MAF Ari Kirvesniemi, MAF Håkan Hammarström, IF Metall Håkan Karlsson, IF Metall Per Svensson, IF Metall Suppleanter Thomas Rehn, IF Metall Christer Persson, IF Metall Ingemar Andersson, IF Metall Yrkesnämnden har under året haft 4 protokollförda sammanträden. Utöver detta har arbetsutskottet sammanträtt vid 4 tillfällen. Inga arvoden har utgått till nämndens ledamöter under verksamhetsåret. Motorbranschens Arbetsgivareförbund (MAF) och Industrifacket Metall (IF Metall) samråder och samarbetar i frågor om yrkesutbildning i Motorbranschens Yrkesnämnd. Nämndens uppgift är att behandla yrkesutbildningsfrågorna i branschen och tillse att branschens företag har tillgång till kompetent arbetskraft på såväl kort som lång sikt.

4 4 UTBILDNING OCH REKRYTERING TILL MOTORBRANSCHEN Det finns idag ca 190 skolor i landet som har fordons- och transportprogrammet. Ungdomarna gör sitt val inför gymnasieskolan i årskurs 9, och valet av inriktning görs under årskurs 1 i gymnasiet. Kullen för läsår har fortsatt minska och innehåller c:a elever 1. Bedömningen är att det till läsår minskar ytterligare till en nivå på c:a elever 2. UTBILDNING Under 2013 har yrkesnämnden bl.a. engagerat sig i följande frågor och uppdrag. Nationella programrådet Internationellt samarbete Motorbranschens slutprov Lärarfortbildning Skolforum yrkeslärarträff NATIONELLA PROGRAMRÅDET Under 2013 har MYN och LYN medverkat i Skolverkets nationella programråd. Fokus har lagts vid att administrera ansökningar till Särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar. Körkortsfrågan har varit uppe på flertalet av mötestillfällena. Skolverket har under senare delen av året tagit upp frågan om nya utgångar och förändringar i kursoch ämnesplanerna. MYN har bland annat lämnat synpunkter på att flera kurser bygger på andra kurser, vilket gör att elever från andra inriktningar inte har möjlighet att läsa kurserna. MYN har även aktivt försett Skolverket med underlag vad gäller förslag till yrkesutgången reservdelsspecialist. INTERNATIONELLT SAMARBETE Under 2013 genomförde 48 elever från fordons- och transportprogrammet tre veckors arbetsplatspraktik i Tyskland (32 st), Danmark (6 st), England (6 st) och Skottland (4 st). Utbytet finansierades genom Leonardo da Vinci, EUs program för yrkesutbildning. Under hösten 2013 arrangerades också en utbytesresa för 18 yrkeslärare vid fordons- och transportprogrammet. Utbytet genomfördes i samverkan med Tyska Industri- och handelskammaren i Potsdam. Deltagarna som kom från 9 olika skolor fick direkt studera sina tyska kollegors yrkesutövning samt fick en inblick i vilka arbetsplatspraktiska möjligheter regionen har att erbjuda för svenska fordonselever. Mercedes Benz tillverkning och yrkesskola i Potsdam är ett exempel på de många uppskattade och lärorika besöken. Deltagarna fick kunskap om hur den tyska yrkesutbildningen är organiserad samt ett kontaktnät för att genomföra APL på fordonsverkstäder i Potsdam. 1 Skolverket.se - Skolor och elever i grundskolan läsår 2011/12, tabell 4 2 Skolverket.se - Skolor och elever i grundskolan läsår 2011/12, tabell 4

5 MOTORBRANSCHENS SLUTPROV Motorbranschens Yrkesnämnd genomförde sedvanligt slutprov för avgångseleverna ur gymnasie- och vuxenutbildningar deltog 1887 elever ( ) från totalt 128 skolor ( ). Av dessa kom 170 elever från 5 skolor via vuxenutbildningen. Under genomförandet av slutproven, besökte MYN 22 skolor. Eleverna fördelar sig på följande kategorier: Bilmekaniker 1253 elever Bilskadereparatör 132 elever Fordonslackerare 119 elever Lastbilsmekaniker 234 elever Maskinmekaniker 138 elever Reservdelsspecialister 11 elever 5 Sverigebästa elever 2013 är: Sebastian Ålander, Vendelsö Christoffer Evertsson, Molkom Charlie Karlsson, Alingsås Henrik Persson, Filipstad Jonathan Stenvi, Västerås Daniel Tengelin, Klagshamn Bilmekaniker Bilskadereparatör Fordonslackerare Lastbilsmekaniker Maskinmekaniker Reservdelsspecialist Sverigebästa elever på besök i Tyskland premierades alla ungdomarna med en resa till Hamburg, Tyskland. LÄRARFORTBILDNING Motorbranschens Yrkesnämnd anordnar kurser för yrkeslärare inom fordons- och transportprogrammet. Kurserna ger lärarna fördjupade kunskaper inom ett flertal av företagen prioriterade områden. Under 2013 har både tekniska kurser (tio stycken), och kurser i kundvård (sex stycken) erbjudits. Fortbildningsutbudet stöds av medel från Motorbranschens Yrkesnämnd. Kursavgiften för de tekniska kurserna har varit kr plus moms per deltagare och kurs. Avgiften inkluderar kurs, kursdokumentation och i vissa fall undervisningsmaterial. Ibland kan förmånligt boende erbjudas på de aktuella orterna. Kurserna i kundvård erbjuds som gratiskurser till lärarna. Följande lärarkurser har erbjudits i nämndens regi under 2013: Toyota/Lexus hybridteknik (HSD) Systemteknikutbildning Mercedes Benz transportbil Teknisk skogsmaskins-utbildning John Deere E-serie Systemteknikkurs Start och Stopp teknik Hjullastarteknik VOLVO L60G L250G Volvo V60 Plug-in Hybrid Fordonsel elektronik och mätteknik Bensinmotorteknik (VW, AUDI, SKODA, SEAT) Kundvårdskurser 2 st System relaterade till emissioner (INSTÄLLD) Avgasefterbehandling SCR (EURO5-6) (INSTÄLLD) Volvo V60 Plug-in Hybrid (två kurser parallellt) Volvo V60 Plug-in Hybrid (två kurser parallellt) Syftet med kurserna är att ge lärarna i fordons- och transportprogrammet kunskaper om ny teknik samt kunskaper vad gäller kundvård och kundbemötande. Om rekryteringsarbetet av blivande medarbetare till branschen ska lyckas krävs en

6 6 modern och aktuell utbildning som står i paritet med de arbeten, som idag utförs av motorbranschens verkstäder. En förutsättning för detta är att lärarkåren har tillräckliga kunskaper inom respektive område. Under 2013 har antalet lärare som genomgått de tekniska kurserna ökat och 104 lärare genomförde någon av de tekniska kurserna (76 för 2012). 22 lärare har genomfört kursen Kundvård i motorbranschen. SKOLFORUM YRKESLÄRARTRÄFF Motorbranschens Yrkesnämnd har i samarbete med TYA, arrangerat en yrkeslärar- och skolledarträff för de skolor som har fordons- och transportprogrammet. Förutom erfarenhetsutbyte och branschinformation genomförs även föreläsningar i nya tekniska innovationer i syfte att uppdatera lärarkåren och få dessa att känna branschtillhörighet års Skolforum inleddes med ett framförande av Pär Johansson, grundare av och verksamhetsledare vid Glada Hudik-teatern. Inledningen präglades av ett känsloladdat möte, där rummet fylldes av både skratt och tårar. Programinnehåll Skolforum 2013 Gemensamma seminarier: Inledningsframförande I huvudet på en normalstörd Pär Johansson, Glada Hudik-teatern Nätverkande Runda bordssamtal Materialutställning Skolledare Information MYN - Caj Luoma, MYN/LYN Framtidens hållbara yrkesutbildning - Maria Hernroth, PEAB-skolan Det har blivit bättre (nationalekonomi för gymnasieelever) - Richard Karlsson Linnér, Ekonomifakta Inledningstalare Pär Johansson Personbil Volvos nya motorarkitektur Håkan Björnsson, Volvo Cars Grundläggande oljeutbildning med inriktning motorolja Krister König/Katharina Fineman, Castrol Driving/Driver assistans system. Ny teknik när det gäller sensorer och hjälpmedel på fordonen Per Borg, BOJO Utbildningar AB Lastbil/Maskin Grundläggande oljeutbildning med inriktning motorolja Krister König/Katharina Fineman, Castrol Teknikpresentation nytt modellpaket Volvo Lastvagnar - Mats Töyrä, Volvo Lastvagnar Driving/Driver assistans system. Ny teknik när det gäller sensorer och hjälpmedel på fordonen Per Borg, BOJO Utbildningar AB

7 7 Bilskada Tillsammans är vi starka Ett sätt att attrahera elever Tommy Borg, BOJO Utbildningar AB Trender och utveckling inom skadereparationer Kåre Bäck, DuPont/Ronny, Pihlblad PIVAB Driving/Driver assistans system. Ny teknik när det gäller sensorer och hjälpmedel på fordonen Per Borg, BOJO Utbildningar AB Lackerare Trender och utveckling inom skadereparationer Kåre Bäck, DuPont/Ronny, Pihlblad PIVAB Trender och utveckling inom lackreparationer Kåre Bäck, DuPont/Ronny, Pihlblad PIVAB Driving/Driver assistans system. Ny teknik när det gäller sensorer och hjälpmedel på fordonen Per Borg, BOJO Utbildningar AB REKRYTERING Under året har bl.a. följande insatser gjorts: Bilsportsatsning och Gästmekaniker Classic Car Week Bilsport Performance på Elmia Vallåkraträffen Yrkes-VM Young Technician Award Rekryteringsmässor Gymnasiemässa i Malmö Uppsökande verksamhet i grundskolan Annonser, affischer och reklam Tidningen Bilproffs.se Bilproffs.se Radioreklam Rekryteringsaktivitet BILSPORTSATSNING OCH GÄSTMEKANIKER Inom ramen för samarbetsavtalet har MYN i rekryteringssyfte genomfört ett idag mycket väletablerat och uppmärksammat gästmekanikerprojekt dit ungdomar främst från fordons- och transprogrammets åk 2 och 3 fått söka. Av årets ca 20 sökanden har sammanlagt 4 ungdomar handplockats enligt en av MYN fastställd uttagningsprocess. Ungdomarna har fått praktisera några tävlingshelger eller en hel säsong i något ledande rally- eller racingteam som Brovallen Design STCC/TTA och Team Cawalli. En tävlingsmekaniker, Kristian Ceder, fick under en helg praktisera som gästmekaniker i Rallycross EM i Tyskland hos Hansen Motorsport. MYNs nya inslag, att utvalda skolor utbildat ett eget mekanikerteam, har genomförts vid Svalöf Gymnasium, Ring Knutstorp och på Stockholms Transport- och Fordonstekniska Gymnasium. I var och ett av dessa mekanikerteam har det ingått 3-4 tävlingsmekaniker. CLASSIC CAR WEEK Motorbranschens yrkesnämnd under varumärket Bilproffs.se, deltog vecka 31 i Classic Car Week i Rättvik. Syftet var att visa upp de skickliga ungdomar som finns i branschen, främst från Yrkeslandslaget. Inför en stor publik renoverade, motivlackerade och folierade ungdomarna under veckan en VW 1303 S årsmodell 1975 till att bli en snygg bilklassiker. För bilens design svarade bilbyggaren Ari Harjunpää. Bilen såldes därefter på en bilauktion i Rättvik för kr. Ägare blev CCW som kommer använda bilen under 2014, och då som ett pris. Pengarna som bilen inbringade, skänktes till FRIENDS. Under veckan besöktes Classic Car Week av en publik på över personer och många berömde Bilproffs.se för sin insats med ungdomar.

8 8 BILSPORT PERFORMANCE PÅ ELMIA Under påskveckan deltog Bilproffs.se i mässan Bilsport Performance & Custom Show på Elmiamässan. Bilproffs.se arrangerade en skoltävling kallad Klasskampen, där förstapriset varje dag var en ny Volvo C40 skänkt av Volvo Personvagnar i samarbete med tidningen Bilsport. Syfte var att de vinnande skolorna skulle använda bilen i sin mekanikerutbildning och till kommande år visa upp bilen i ett utställningsskick vid samma mässa. Mässan, som arrangeras av tidningen Bilsport, är en av de mest besökta på Elmia. VALLÅKRATRÄFFEN MYN samverkade med lastbilstillverkarna Volvo Truck Center, Scania och Mercedes Bens i en stor rekryteringsmässa på Vallåkra flygfält under augusti månad. Lastbilstillverkarna ställde upp med ung personal, trailers, en motor, en växellåda och andra lastbilskomponenter för att intressera de ca besökarna. MYN arrangerade en mycket välbesökt kamremsbytartävling med TV-profilerna från Gran Turismo, Tom Bertling och Albin Löfstrand. Besökarna fick också prova på konsten att göra en motivlackering på T-shirts. Gymnasieskolorna i Skåne hade inbjudits att i vår monter för besökarna presentera sin mekanikerutbildning och sin skola. YRKES-VM I juli avgjordes Yrkes-VM 2013 i Leipzig, Tyskland. Efter tre intensiva och stundtals dramatiska dagar för över 1000 tävlande från 53 länder, korades mästare i 46 olika yrken. För Bilproffs del tävlade 3 ungdomar i kategorierna bilskadeteknik, personbilsteknik samt fordonslackering. Efter de tre dagarna hade de tävlande presterat följande resultat: Fordonslackerare: Emelie Dammare, 2:a placering, silvermedalj, 555 p Bilmekaniker: Tobias Persson, 6:e placering, hedersmedalj, 526 p Bilskadereparatör: Christofer Ask, 6:e placering, hedersmedalj, 516 p Christofer Ask, Emelie Dammare och Tobias Persson efter prisutdelningen i WorldSkills Competition 2013

9 9 YOUNG TECHNICIAN AWARD MAF och MYN delade ut 2013-års pris i samband med Bilsportgalan i Norrköping den 25:e januari Ibland ett tiotal nominerade mekaniker premierades David Olsson, 25 år, med en check på kr att användas för kompetensutveckling inom racingsporten. David har tidigare kört bl a Formula Ford men på senare år är han tävlingsmekaniker i teamet Lights2Flag/Memphis Racing. Som mekaniker i teamet har han blivit mycket uppskattad och lovordad av teamchefen Ricky Rasenius (mottagare av utmärkelsen YTA 2009) och föraren Alx Danielsson. David Olsson blir intervjuad när han tar emot priset YTA REKRYTERINGSMÄSSOR Nämnden har under året stöttat ett antal skolor med rekryteringsmaterial för deltagande i mässor som riktats mot ungdomar/elever i grundskolans årskurs nio i syfte att rekrytera till gymnasieskolans fordonsprogram. GYMNASIEMÄSSA I MALMÖ MYN deltog under varumärket Bilproffs.se vid en gymnasiemässa kalla TO:DO den 7-9 november. Arrangörer var Malmö Kommun och Arbetsförmedlingen. I en monter på 29 x 5 m visades och demonstrerades branschens olika yrken för de besökande eleverna från högstadiet, SYV, arbetssökanden och lärare. Andra aktiviteter i vår monter var en tändstiftsbytartävling. Branschens yrkes visades upp av erfarna mekaniker och instruktörer från branschens företag UPPSÖKANDE VERKSAMHET I GRUNDSKOLAN Motorbranschen besökte i samarbete med Framtidståget, totalt 101 skolor på 53 orter i 15 län under hösten Under perioden september till november anlitades en inspiratör, en 20-årig kille som gått fordons- och transportprogrammet och som utbildat sig till bilskadereparatör. Inspiratören reste runt i landet och pratade med elever i årsåldern om motorbranschen och dess yrken. I samband med sina skolbesök träffade inspiratören ca elever runt om i Sverige. Under skolbesöken visades branschfilmer och 2-3 inspiratörer berättade om sina yrkesval och vägen dit men också om sin bransch generellt. Motorbranschens inspiratör berättade särskilt om det stora antalet karriärvägar i motorbranschen och att det finns goda möjligheter att få jobb direkt efter gymnasiet. ANNONSER, AFFISCHER OCH REKLAM MYN har fortsatt arbetet med att uppdatera skrifter och rekryteringsmaterial. Exempel på detta är: Motorbranschen kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen Utöver detta har annonsering genomförts i: Metro Frida Framtid Framtid.se Framtidsvalet Gymnasieguiden Gymnasieguiden.se Chili Bilsportförbundets tidning

10 10 TIDNINGEN BILPROFFS.SE Bilproffs.se ges ut fyra gånger per år. Två nummer riktar sig till gymnasieskolornas fordonstekniska lärare, i syfte att informera om arbetet som genomförs i nämndens regi. De andra två numren ges ut sig till de elever som går FT-programmet. De får dem dels för att de ska känna tillhörighet till branschen och dels för att göra valet lättare för de elever som står i begrepp att välja yrkesinriktning år 1. BILPROFFS.SE Efter det omfattande utvecklingsarbete under 2012 lanserades den nya webbsidan, Bilproffs.se, den 28 januari nu i enlighet med den grafiska profilen som därmed återkommer i all kommunikation med Bilproffs.se som avsändare. Det blev en stor positiv förändring i antalet unika besökare på webbsidan jämfört mellan år besökare - och år besökare RADIOREKLAM MYN och LYN har under december 2013 haft en rikstäckande radiokampanj i Mix Megapol och Rockklassiker samt i The Voice i Stockholm med en jingel om att söka till fordons- och transportprogrammet. Enligt den statistik som finns framtagen av SIFO, har radiojingeln hörts av individer i åldrarna år. I målgruppen år har jingeln hörts av individer. REKRYTERINGSENKÄT I november månad genomfördes en webbenkät. För tredje året i rad tillfrågades samtliga MAF-anslutna företag om deras uppskattade behov av nyanställning idag och på tre års sikt. Resultaten av enkäten har därefter analyserats och uppräknats för att spegla behovet av personal i hela motorbranschen. Resultatet av enkäten är det huvudsakliga underlaget till rapporten Tempen på Motorbranschen som ges ut i januari varje år för att i samband med gymnasievalet uppmärksamma ungdomar och deras föräldrar om de goda jobbutsikterna för dem som väljer gymnasiets fordons- och transportprogram. Utifrån Tempen genomfördes en pressaktivitet med genomslag i samtliga 21 län med över 50 artiklar och inslag i media, bl.a. Dagens Nyheter och regionala nyhetssändningar i SVT, SR och TV4. ÅRSAVGIFT Yrkesnämndens verksamhet finansieras genom en årlig avgift på lönesumman för arbetare inom det gemensamma avtalsområdet. För 2013 var avgiften 0,095 %, (därav 20 % moms) för företag inom Svenskt Näringslivs-området och 0,185 %, (därav 20 % moms) för företag utanför Svenskt Näringslivsområdet s.k. hängavtalsbundna. Avgifterna tas ut från företagen via FORA Antal unika besökare BOKSLUT Yrkesnämndens inkomster och utgifter under 2013 samt dess ekonomiska ställning vid årets slut framgår av bifogad resultat- och balansräkning

MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 2 Innehållsförteckning VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012... 1... 1 MOTORBRANSCHENS YRKESNÄMND... 3 UTBILDNING OCH REKRYTERING TILL MOTORBRANSCHEN 4 UTBILDNING...

Läs mer

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN RIKET 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Kompetens- och rekryteringsbehov 2015 Stort rekryteringsbehov i motorbranschen 5 000 nyanställningar under tre år Kompetenskrav nu och i framtiden TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN Om rapporten

Läs mer

VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014

VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och

Läs mer

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013. - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013. - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013 - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram Innehåll Stort rekryteringsbehov i motorbranschen... 3 Kort

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Tempen på motorbranschen

Tempen på motorbranschen Tempen på motorbranschen Kompetens- och rekryteringsbehov 2011 Stort rekryteringsbehov i motorbranschen 3 200 nyanställningar under tre år Kompetenskrav i dag och 2015 Kompetens- Tempen på motorbranschen

Läs mer

VÄLJ SMART VÄLJ RÄTT VÄG VÄLJ MOTORBRANSCHEN

VÄLJ SMART VÄLJ RÄTT VÄG VÄLJ MOTORBRANSCHEN VÄLJ SMART Utbilda dig till ett yrke som leder till jobb. Välj en karriär i motorbranschen. Börja med någon av inriktningarna personbilsteknik, lastbil och mobila maskiner, karosseri och lackering eller

Läs mer

motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen

motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen motorbranschen Kunskaper du behöver för att jobba inom motorbranschen Motorbranschen Motorbranschen är modern och högteknologisk. Den erbjuder gott om arbetstillfällen och företag som är beredda att satsa

Läs mer

NR 4:2012 HäR trivs eleverna FyRa FRågOR till StatSSeKReteRaRe BeRtiL ÖStBeRg SKOLFORUM 2012 Läget i programråden

NR 4:2012 HäR trivs eleverna FyRa FRågOR till StatSSeKReteRaRe BeRtiL ÖStBeRg SKOLFORUM 2012 Läget i programråden NR 4:2012 Här trivs eleverna fyra frågor till statssekreterare Bertil Östberg SKOLFORUM 2012 Läget i programråden Dialogen kan och måste bli bättre! Under årtionden har vi i Sverige diskuterat vikten av

Läs mer

NR 4:2013 WEBB SPECIAL SOCIALA MEDIER TIPS TILL SKOLAN MYNS STORSATSNING EFTERLYSNING: NYA VM-MEDALJÖRER LYCKAD VÄNDNING I SKÄRHOLMEN

NR 4:2013 WEBB SPECIAL SOCIALA MEDIER TIPS TILL SKOLAN MYNS STORSATSNING EFTERLYSNING: NYA VM-MEDALJÖRER LYCKAD VÄNDNING I SKÄRHOLMEN NR 4:2013 WEBB SPECIAL SOCIALA MEDIER TIPS TILL SKOLAN MYNS STORSATSNING EFTERLYSNING: NYA VM-MEDALJÖRER LYCKAD VÄNDNING I SKÄRHOLMEN ENSAM ÄR INTE STARK! Vår konferens Skolforum 2013 som vänder sig till

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

Varför skoltävlingar

Varför skoltävlingar Skoltävlingar Bakgrund -2000-talet, tävlingar med teoretiska prov. 2002 Praktiskt inriktade regionfinaler ca 100 deltagare årligen 2004 Yrkes-SM Piteå 2005 WorldSkills Helsingfors - Nicklas Hallgren och

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Svampabanan 7/ 00 Arrangör: Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg 0 Kristoffer Andersson Dalby MK.0,7.0, ().09,66.0, A., Maskinutbildning i Skåne BMW M Robin

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen INLEDNING Motorbranschen är en expansiv bransch i snabb utveckling.

Läs mer

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen

Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Ansökan Rekommenderad skola av fastighetsbranschen Gymnasieskolans VVS- och fastighetsprogram inriktning fastighet Läsåret 2015/2016 (FU) är en ideell organisation som finansieras av branschens arbetsmarknadsparter

Läs mer

med styrning mot motorbranschen nr 1:2010 england & kina Sveriges bästa fordonselever Slutproven Yrkeslandslaget pimpar volvon

med styrning mot motorbranschen nr 1:2010 england & kina Sveriges bästa fordonselever Slutproven Yrkeslandslaget pimpar volvon med styrning mot motorbranschen nr 1:2010 FP:are i england & kina Från FP till F1 Yrkes-SM Sveriges bästa fordonselever Slutproven Yrkeslandslaget pimpar volvon Till alla sponsorer som har stöttat yrkes-sm

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen UV Surfacer starring Tom Cross Det är härligt att jobba med nya smarta lösningar som spar

Läs mer

med styrning mot motorbranschen nr 1:2011 Sök sommarjobb Girlpower tjejerna som valt rätt

med styrning mot motorbranschen nr 1:2011 Sök sommarjobb Girlpower tjejerna som valt rätt med styrning mot motorbranschen nr 1:2011 Sök sommarjobb Girlpower tjejerna som valt rätt Branschen med jobb! Läs Bilproffs.se som tidning och på webben MED STYR NING MOT MOTORBR ANSCHEN med styr ning

Läs mer

med styrning mot motorbranschen nr 3:2011 Här finns jobben Svenska medaljörer i yrkes-vm

med styrning mot motorbranschen nr 3:2011 Här finns jobben Svenska medaljörer i yrkes-vm med styrning mot motorbranschen nr 3:2011 Här finns jobben Bp Svenska medaljörer i yrkes-vm Motorbranschen gratulerar erik och lars till ett framgångsrikt deltagande i Yrkes-VM Fordonsutbildning i världsklass

Läs mer

Minnesanteckningar från Regionalat programråd Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 2015-02-16

Minnesanteckningar från Regionalat programråd Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 2015-02-16 Minnesanteckningar från Regionalat programråd Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 2015-02-16 1. Presentation av Grillska Gymnasiet i Sundbyberg. 2. Framtiden för branschen. Peter Thomelius från Visita

Läs mer

nr 1:2009 Maskinutmaningen Sommarjobb som tävlingsmek Inför Yrkes-VM Fixa jobbet Historiskt slutprov

nr 1:2009 Maskinutmaningen Sommarjobb som tävlingsmek Inför Yrkes-VM Fixa jobbet Historiskt slutprov nr 1:2009 Maskinutmaningen Sommarjobb som tävlingsmek Inför Yrkes-VM Fixa jobbet Historiskt slutprov Program Skolledare Branschinformation Öka internationaliseringen Fortbildning yrkeslärare diskussion

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2015 inriktningsguide Gott om jobb Bra samarbete i örebro

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2015 inriktningsguide Gott om jobb Bra samarbete i örebro motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2015 VM-medalj inriktningsguide Gott om jobb Bra samarbete i örebro Bp Här utvecklas mästare. Grattis Frida till silvermedaljen i Yrkes VM! TKBM är ett offensivt

Läs mer

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate

Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate Svenskt Eu-anpassat certifikat Swedish Eu-adapted certificate EU-anpassad utbildning Motorbranschens och Lackerarnas yrkesnämnder, MYN/LYN, Europaanpassar yrkesutbildningen genom att tilldela godkända

Läs mer

Specialiserade på utbildnings- och arbetsmarknadsprojekt. Moa Ärlemalm, MSc. 4 September 2013 moa.arlemalm@amledo.com www.amledo.

Specialiserade på utbildnings- och arbetsmarknadsprojekt. Moa Ärlemalm, MSc. 4 September 2013 moa.arlemalm@amledo.com www.amledo. Specialiserade på utbildnings- och arbetsmarknadsprojekt. Moa Ärlemalm, MSc. 4 September 2013 moa.arlemalm@amledo.com www.amledo.com Om oss Professionell utformning av EU-ansökningar för projektfinansiering

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

HANDBOKEN OM TRANSPORTBRANSCHEN

HANDBOKEN OM TRANSPORTBRANSCHEN VAL- HANDBOKEN OM TRANSPORTBRANSCHEN TILL STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE SAMT ARBETSFÖRMEDLARE Inför grundskole- och gymnasieelevers samt arbetssökandes studie- och yrkesval. Alla är beroende av transporter.

Läs mer

Fordons- och Transportprogrammet

Fordons- och Transportprogrammet Fordons- och Transportprogrammet (FT) Godshantering Transport Karosseri och lackering Personbil Lastbil och mobila maskiner Vilken väg väljer du? Fordons- och Transportprogrammet (FT) Fordons- och Transportprogrammet

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross / 0 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Platssiffra Bästa tid Lars Sakariassen.0,0.,.,., A., A., 0 Ola Carlsson.,0.,.,.,0

Läs mer

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan?

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan och Gy

Läs mer

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER!

SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV I VID BEMÄRKELSE SE MÖJLIGHETER! Välkomna Studie- och yrkesvägledare, lärare, skolledare, utvecklingsledare och övriga intresserade på grundskolan

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag!

i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag! Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag! i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Morgon Torsdag 29 November 2012 Alla projekt som presenteras har finansierats av EU-program för utbildning, yrkesutbildning,

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Handledare i motorbranschen ett samarbete mellan skola och företag inom motorbranschen

Handledare i motorbranschen ett samarbete mellan skola och företag inom motorbranschen Handledare i motorbranschen ett samarbete mellan skola och företag inom motorbranschen 1 Handledare i motorbranschen Motorbranschens Yrkesnämnd, MYN april 2011 Foton: Ryno Quantz 2 Innehållsförteckning

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2011 Utarbetad av: PR-gruppen Förankrad i: Godkänd i: Innehåll Övergripande mål Konkreta åtgärder Speciella marknadsföringsåtgärder under året Tidsmässig planering Kostnadsberäkning

Läs mer

Följande siffror visar hur många som har sett SVT:s sändningar, med Sportnytt+motorblocket inom parantes.

Följande siffror visar hur många som har sett SVT:s sändningar, med Sportnytt+motorblocket inom parantes. TV-tittare Viasat och SVT fortsätter med en stor satsning på STCC. Från varje tävling sänder Viasat 290 minuter LIVE i kanalen Viasat Motor samt ett 10-tal repriser av sändningarna, plus ett införprogram.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2012 Yrkes-sm 2012 Arbetsmarknad Internationellt Från skola till jobb

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2012 Yrkes-sm 2012 Arbetsmarknad Internationellt Från skola till jobb motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2012 Yrkes-sm 2012 Arbetsmarknad Internationellt Bp Från skola till jobb Det är du som styr. ScanIa Sätter Standarden. Som mekaniker är du en viktig del av en helhet.

Läs mer

Gymnasiemässa. 27 28 april i helsingborg

Gymnasiemässa. 27 28 april i helsingborg www.helsingborg.se/gymnasiemassan www.skanegy.se NORDVÄSTRA SKÅNES KOMMUNER Gymnasiemässa 27 28 april i helsingborg Välkommen till Sundspärlan i Helsingborg Elever årskurs 8 måndag 8.30 15, allmänheten

Läs mer

Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning (Mälargymnasiet, NT och YTC)

Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning (Mälargymnasiet, NT och YTC) Bilaga 2.1. Ärende: Förslag att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen i Järfälla för gymnasieungdomar m.m. 2014-11-24 Arbetsplan en grund för fortsatt planering av studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

En arena där näringsliv och skola möts för att stärka kompetensförsörjningen inom industri och teknik

En arena där näringsliv och skola möts för att stärka kompetensförsörjningen inom industri och teknik En arena där näringsliv och skola möts för att stärka kompetensförsörjningen inom industri och teknik Huvudsamarbetspartners Övriga samarbetspartners Unik mötesplats Syfte Projektet är ett samarbete mellan

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

med styrning mot motorbranschen nr 2:2009 bygg en bil Bra läge för fordonsutbildade Yrkes-vm i Kanada

med styrning mot motorbranschen nr 2:2009 bygg en bil Bra läge för fordonsutbildade Yrkes-vm i Kanada med styrning mot motorbranschen nr 2:2009 bygg en bil Yrkes-vm i Kanada Bra läge för fordonsutbildade Till er företagare som skickat era unga medarbetare att delta i yrkes-sm och yrkes- Tack! VM World

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion / 00 Officell Resultatlista Klass : Super Nationell Omg Omg Plac SMK Trollhättan., ().,.,., A., Martin Nilsson Stålcenter i Väst AB Volvo S0 B - 0 Tomelilla

Läs mer

Peabskolan Exempel på hållbar yrkesutbildning? Skolforum 2013-10-18

Peabskolan Exempel på hållbar yrkesutbildning? Skolforum 2013-10-18 Peabskolan Exempel på hållbar yrkesutbildning? Skolforum 2013-10-18 1 Maria Hernroth 0733-373855 maria.hernroth@peab.se Jag tänkte vi kunde prata lite om: Vad Peabskolan är och vad som är kärnan i verksamheten

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Antal startande: 2 Citroën AX Sport 1.07,79 1.10,05 1.07,79 1.10,48 1.10,60

Läs mer

Fordons- och transportprogrammet (FT)

Fordons- och transportprogrammet (FT) Fordons- och transportprogrammet (FT) Fordons- och transportprogrammet (FT) ska utveckla elevernas kunskaper om tekniken i olika fordon eller förmåga att hantera transporter. Efter examen från programmet

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 1 Bildningsnämnd 2008-08-21 Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Bengt Olsson (fp), telefon 013-20 69 37 eller 070-625

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning 2015

Studie- och yrkesvägledning 2015 Studie- och yrkesvägledning 2015 Sunne kommun Sunne kommuns studie- och yrkesvägledning Sunne skolors vision Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process. Genom hela skoltiden skall studie-

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan /5 008 Arrangör: / Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Omg Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Platssiffra Bästa tid 0 Martin

Läs mer

Följande siffror visar hur många som har sett SVT:s sändningar:

Följande siffror visar hur många som har sett SVT:s sändningar: TV-tittare Viasat och SVT fortsätter med en stor satsning på STCC. Från varje tävling sänder Viasat 290 minuter LIVE i kanalen Viasat Motor samt ett 10-tal repriser av sändningarna, plus ett införprogram.

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

fört vid Göteborgs Bilsportförbunds årsmöte onsdagen den 25 februari 2004 på Kvibergs Idrottscenter, Göteborg

fört vid Göteborgs Bilsportförbunds årsmöte onsdagen den 25 februari 2004 på Kvibergs Idrottscenter, Göteborg Protokoll fört vid Göteborgs Bilsportförbunds årsmöte onsdagen den 25 februari 2004 på Kvibergs Idrottscenter, Göteborg Bilaga 2, Göteborgs BF s årsmötesprotokoll 040225 SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET 2003

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Teknikcollege Göteborgsregionen 2013

Verksamhetsberättelse för Teknikcollege Göteborgsregionen 2013 140131 Verksamhetsberättelse för Teknikcollege Göteborgsregionen 2013 Ledning och samordning Teknikcollege Göteborgsregionens (TCGR) övergripande samverkansorgan tillika styrgrupp är det regionala Teknikcollegerådet

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser

Förändringar. Så är det... Så blir det... Nationella program Nationella programinriktningar Nationella kurser GY 2011 Förändringar Så är det... Nationella program Specialutformade program Nationella programinriktningar Lokala programinriktningar Nationella kurser (900) Lokala kurser (9000) Valbara kurser Så blir

Läs mer

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd Årsmöte Jönköpings län 08-10-25 Bankeryd Verksamhetsberättelse för SMC Jönköpings län 07090 901-08083 831 Styrelsemedlemmar Ordförande Inge Svensson Skede Vice Ordförande Berndt Lööf Eksjö Kassör Pamela

Läs mer

Bergslagernas Järnvägssällskap information februari 2014

Bergslagernas Järnvägssällskap information februari 2014 Bergslagernas Järnvägssällskap information februari 2014 Kallelse till granskande stämma 2014, vi granskar föregående års verksamhet i sällskapet. Stämman äger rum torsdag 27e mars 2014 kl 18.00 i Lärje.

Läs mer

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13 FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008 2008 Fastställd av styrelsen 2007-12-13 INNEHÅLL 1 Mötesplatser 3 1.1 Bron till kommunen 3 1.2 Företagsbesök 3 1.3 Frukostträffar och seminarier 3 1.4

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Citroën AX Sport Antal startande: 2 1.12,47 1.12,54 1.12,47 1.13,48 1.12,91

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan / 00 Arrangör: /Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Omg Omg Omg Platssiffra Bästa tid Mattias Olsson

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015

Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Studie- och yrkesvägledning Gymnasiet 2015 Sunne kommun . Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen genom vägledningssamtal individuellt och

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

molndal.se Skola- arbetsliv Sinntorpsskolan 4-9 Läsåret 2013/2014

molndal.se Skola- arbetsliv Sinntorpsskolan 4-9 Läsåret 2013/2014 Skola- arbetsliv Sinntorpsskolan 4-9 Läsåret 2013/2014 Vad säger styrdokumenten? 2.6 Skolan och omvärlden Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja

Läs mer

Gymnasiedagarna. Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA. 13 oktober 2009

Gymnasiedagarna. Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA. 13 oktober 2009 Besökarintervjuer GYMNASIEDAGARNA 2009 1 13 oktober 2009 Data för undersökningen samlades in genom intervjuer med ett urval av besökarna. Vid utgången tillfrågades 661 slumpvis utvalda besökare. Av dem

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Plan för studie- och yrkesvägledning Döderhults skolområde 1 Inledning Studie- och yrkesvägledning är en angelägenhet för hela skolan och för samhället i stort. Att göra val inför framtiden är en ständigt

Läs mer

2013/2014. Prislista vinter. Återförsäljare Prislista. Fälg program. UNIWHEELS Trading (Sweden) AB. UNIWHEELS Trading (Sweden) AB

2013/2014. Prislista vinter. Återförsäljare Prislista. Fälg program. UNIWHEELS Trading (Sweden) AB. UNIWHEELS Trading (Sweden) AB Återförsäljare Prislista Prislista vinter Fälg program 2013/2014 Prislista vinter 2013/2014 1 Presentation av är ett svenskt dotterbolag till tyska UNIWHEELS koncernen och är verksam med distribution av

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29

PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Sammanträde 2013-11-29 Dnr 2013/01 ( 48 t.o.m. 57) 1(8) Tid: 2013-11-29 kl 13:00 15:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Frånvarande: Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen, ordförande Malin Welin, Försäkringskassan

Läs mer

Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST FLORIST Är du estetiskt lagd och vill arbeta praktiskt med skapande och kreativitet? Då är August Kobbs

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2013

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 1-2 februari 2014 på Göransborg.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 1-2 februari 2014 på Göransborg. Protokoll nr 442 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för den 1-2 februari 2014 på Göransborg. Närvarande: Lars-Ingmar Olsson (Ordf) Henrik Sandén (v ordf) Anna Åkesson Catarina Catta Svensson

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 5

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014 1 (8) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014 2014-02-12 (20.30-22.00) Telefonmöte Deltagare SVEMO Anders Tibbling Peter Alfredsson Nils Granath Lars Nyberg Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande Gäster

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Tips och idéer från Elektriska Installatörsorganisationen EIO 2015-02-23 Elektriska Installatörsorganisationen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE Styrelsens sammansättning Gert Nilsson Anders Carlsson Irma Sundh Ann Salomonsson Olle Lundgren Daniel Pollak Sven Jansson Staffan

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 1:2012 "Påhittighet är en del av jobbet" Vinnande samarbete

motorbranschen fylld av möjligheter nr 1:2012 Påhittighet är en del av jobbet Vinnande samarbete motorbranschen fylld av möjligheter nr 1:2012 "Påhittighet är en del av jobbet" Bp Vinnande samarbete Utan att Utforska det okända, hur kommer vi då någonvart? CiviC 2012 från Ca 171.900 kr Motor: 1.4

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER!

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, arbetslagsledare, lärare,

Läs mer