Arvika som besökskommun i framtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arvika som besökskommun i framtiden"

Transkript

1 Kommunfullmäktiges Beredning Tillväxt och kompetens Rapport nr 13 Arvika som besökskommun i framtiden Arvika kommun, Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: Telefon: E-post: Org.nr:

2 Innehållsförteckning sid 1. Beredningens uppdrag.3 2. Uppdragets genomförande Sammanfattning Redovisning av Medborgarpanelens synpunkter.5 5. Redovisning av synpunkter framförda vid telefonintervjuer genomförda Redovisning av synpunkter framförda vid ledamöternas intervjuer med medborgare Redovisning av synpunkter framförda vid samtal på gatan vid Jössefröjda Minnesanteckningar från kulturseminarium på Sjövinden, Hantverksmagasinet Arvika som besöksstad, Eva Aasums bildspel Naturturism, Björn Särnmarks bildspel Redovisning av enkät genomförda med fritidshusboende i Arvika kommun Redovisning av resultat av fritidshusenkäten Sammanfattning av synpunkter framförda via fritidshusenkäten Redovisning av synpunkter framförda av besökare på Arvikafestivalen Redovisning av enkätundersökning om Ingestrands camping

3 1. Beredningens uppdrag Kommunfullmäktiges beredningar tilldelas uppdrag av kommunfullmäktiges presidium. Kommunfullmäktiges beredning Tillväxt och kompetens har under våren haft följande uppdrag: Att i dialog med medborgarna finna svar på frågan: - Vad behövs för inställning och insatser för att Arvika om år ska vara en framgångsrik besökskommun? 2. Uppdragets genomförande I detta avsnitt redogörs för vilka aktiviteter som beredningen genomfört i syfte att skaffa information och underlag till den rapport som ska lämnas till kommunfullmäktige i september De aktiviteter som genomförts är; - enkätintervju med Medborgarpanelen - telefonintervjuer med slumpmässigt utvalda medborgare - individuellt genomförda djupintervjuer med medborgare - organiserade samtal med folk på gatan - seminarium med information och diskussion om besöksnäringen - samtal med besökare på Arvikafestivalen - enkätundersökning hos gäster på Ingestrands camping - möten förlagda till lokaler som ingår i besöksnäringen Som underlag för planerade intervjuer och samtal enades beredningen om ett antal frågor som man skulle följa i arbetet. De intervjuer / samtal som planeras skulle utgå från följande frågeställningar: - Hur vill Du definiera ordet besökskommun? - Hur vill Du beskriva Arvika som besökskommun idag? - Vad behövs för inställning hos arvikaborna för att Arvika om år ska vara en framgångsrik besökskommun? - Vad behövs för insatser för att Arvika om år ska vara en framgångsrik besökskommun? 3

4 3. Sammanfattning I arbetet med att ta fram underlag och tankar om Arvika som besökskommun i framtiden har vi kommit i kontakt med många människor i många olika sammanhang. Vi har träffat arvikabor men även de som av olika skäl besökt Arvika. Att sammanfatta alla intryck i någon enda gemensam slutsats är inte möjligt, enär tankarna, synpunkterna och idéerna är så skiftande. Beredningen vill dock nedan ange några intryck som vi menar varit tydliga i de kontakter vi haft och den information vi fått. Arvika är en besökskommun som definitivt har kvaliteter och som lockar många besökare. Framförallt är det sommartid som vi lockar gäster utifrån. Vi är inte så attraktiva under vinterhalvåret. Tätorten Arvika är också välbesökt dagtid vardagar, men på helger och kvällar är det tämligen ödsligt, eftersom butiker, caféer etc då är stängda. Det finns också flera evenemang som lockar besöksskaror i stor omfattning vid vissa tillfällen, men det innebär också att besöksströmmen är ojämn. Det jämna heltäckande utbudet som lockar besökare kontinuerligt är inte så stort. Naturturismen kan utvecklas ytterligare. Noterbart är också att Arvika inte har så stor potential att locka barnfamiljer. En stor del av attraktionerna är kulturevenemang som huvudsakligen lockar unga vuxna och äldre vuxna. Det är också de vuxna som uttalar sig positivt över den mysiga småstaden Arvika, med en stadskärna med gator och torg, byggnader och småbutiker som ger en känsla av svensk småstadsidyll. Viktigt för att besöksnäringen ska utvecklas är att det från politiskt håll och från kommunens personal finns ett engagemang och en öppenhet för initiativ och en vilja och förmåga att stödja. Det är också viktigt att olika former för samverkan utvecklas, att gemensamma aktiviteter i marknadsföring, i paketering av utbud etc. görs. Samtididigt är det nödvändigt att klargöra vad som är kommunens roll, vad som kan göras med offentliga skattemedel och vad som inte kan göras. Kommunens roll är i första hand att stödja och inspirera, medan utförandet överlämnas till entreptrenörer, enskilda eller organisationer. Arvikabon uppfattas av de besökaren som gästvänlig, trivsam och lättillgänglig. Många besökare uttalar sig positivt om att det är så trevligt att vara i Arvika och att träffa arvikabor. Samtidigt kan vi själva notera en intern tveksamhet till evenemang av olika slag, att de av arvikabor mer upplevs som störande än som ett tillskott för Arvika. Ibland känns det som om Jante skulle behöva begravas ännu djupare än som gjorts. Den gångna sommaren har med stor tydlighet visat på bristen av övernattningsoch boendemöjligheter vid stora evenemang. Vi har förstått att det finns en outnyttjad resurs i alla lillstugor, fritidshus och gästrum som står tomma under värsta högsäsong. Önskvärt vore att arvikabon i större utsträckning ville hyra ut alla de uthyrningsbara hus och rum som uppenberligen finns. Idag finns en tröghet, en ovilja eller kanske ängslan att upplåta dessa privata rum till besökande gäster. 4

5 4. Redovisning av Medborgarpanelens synpunkter Till medlemmarna i Medborgarpanelen skickades ett brev med en enkel öppen enkätintervju bestående av fyra frågor som de skriftligen besvarade. 35 svar skickades in, anonymt, men med angivande av ålder och kön. Här följer en redovisning av Medborgarpanelens synpunkter. Synpunkterna redovisas per fråga och vid varje synpunkt anges kön och ålder, ex. (Q-60) vilket betyder kvinna 60 år. Fråga 1: Hur vill Du definiera ordet besökskommun? - En engagerad och aktiv kommun där det händer saker kan vara både positivt och negativt. Det viktiga är engagemanget som föder intresse och nyfikenhet. Där finns kriterierna för att besöka kommunen. En kommun där kommuninvånarna bara lever sitt liv har inget besöksintresse. (M/57) - Att det finns många olika aktiviteter för våra besökare.(q/60) - En kommun som är attraktiv för besök, turistmål, bra företagsklimat. (Q-23) - En kommun som tar emot sina besökare på ett internationellt sätt. Fullgod service på alla plan, särskilt på hygiensidan.(q-72) - Bra infrastruktur, bilfritt centrum, bra lokaltrafik, bra service med info-skyltar, kunna erbjuda guidning till attraktiva platser, både centralt och till ytterområden, ta betalt för kvalitet. (M-75) - Att man ska känna sig lockad att besöka kommunen. (Q-36) - Samverkande. (Q-62) - En kommun som många känner till och av olika skäl vill besöka. En kommun som har resurser att ta emot besökare av olika slag, olika typer av boenden, matställen, affärer med lokala produkter, arrangemang som visar besökarna staden med omgivningar.) En kommun som är aktiv gentemot besökarna och gör besöket lätt och intressant / njutningsfullt. (Q-76) - Att det är folk som besöker vår kommun. (M-58) - En kommun som folk besöker för att kommunen har sevärdheter, program och annat som lockar. En kommun som man som besökare gärna besöker. (M-37) - Benämningen besökskommun bör innefatta hela kommunen, både geografiskt och innehållsmässigt. För att få en rimlig begränsning är det lämpligt att i huvudsak bara behandla Arvika huvudort.(q-65) - Att kommunen har sevärdheter och upplevelser.(q-16) - En kommun man gärna åker till och upplever (M-39). - En kommun där du känner dig välkommen och uppskattad. (M-50) 5

6 - En kommun med betydligt fler besökare/turister än en genomsnittskommun. Bra exempel i Värmland är Sunne kommun med hotell, Spa, Västanå teater, Mårbacka, Rottneros park, Fryksdalsdansen Vattenpark mm. (M-54) - En kommun där det finns mycket olika att uppleva. (Q-45) - Ett ställe man åker på en dagstur till för att det är intressant och mysigt. (Q-59) - En kommun som är värd ett besök. - En kommun som tar tillvara på alla åldrar, barn unga vuxna äldres intressen. (Q-36) - En kommun där besökare känner sig välkomna vare sig man kommer dag eller natt, helg eller vardag, med bil, båt, järnväg, buss, motorcykel eller flyg. Det ska finnas möjligheter att äta bo, handla, uppleva och roa sig oavsett årstid. (M-57) - Gästvänligt, välkomnande bemötande av folk på stan, i affärer och serviceyrken etc. Aktiviteter som engagerar olika smakinriktningar och åldrar. (Q-46) Fråga 2: Hur vill Du beskriva Arvika som besökskommun idag? - Jag har en känsla av att det som idag skapar besöksintresse är naturvärden och engagerande happenings bl. a. Arvikafestivalen. Där händer hela tiden nya saker som skapar nytt intresse. Det går inte att leva på gammalt engagemang. Är Arvika idag en hantverkskommun? (M/57) - Mycket tråkig, finns inget utbud i centrum. (Q/60) - På sommarhalvåret är det en härlig besökskommun med mycket musik, restauranger m.m. och fin utsikt. (Q-23) - Ej bra p g a avsaknad av välskötta kommunala toaletter.(q-72) - Vi har objekten och relativt gott rykte, turistbyrån gör ett bra jobb, men vi marknadsför våra objekt för dåligt och oorganiserat, servar t ex våra gäster i Glaskogen för dåligt och tar inte betalt. (M-72) - Ett steg till framåtskridande. (Q.62) - Inte särskilt bra, inte mycket som drar mer än idrottscuper och festivalen, ingen stad man besöker för att shoppa. (Q-36) - Arvika är ganska väl känt ute i landet, främst för Rackstadsmuseet och Klässbols linneväveri. Arvika har goda möjligheter att bygga vidare på denna grund. (Q-76) - Arvika kommuns engagemang att sälja kommunen som turistmål är mycket dåligt. (M-58) - Punktvis bra, t ex Arvikafestivalen, Rackstadsmuseet, Konst på stan. Dåligt med boende och servicepaket för besökare med olika turistpaket. Det behövs bättre service och information vid Arvikas infarter. (M-37) - För besökare är Arvika tillstängt efter det att butikerna stängt. Då finns bara puberna öppna. (Q-65) - Okej! Men Arvika behöver mer för att locka mer turister, ex. hamnen kan byggas om med hjälp av pengar från privata intressen och kommunen. (Q-16) 6

7 - Inte jätteintressant. Dåligt utnyttjat läge och delvis förstört och outnyttjat centrum, bra för kulturintresserade, dåligt med upplevelser. (M-39) - Ganska bra, men en hel del finns att göra. (M-50) - Finns pärlor som Klässbols linneväveri Glaskogen, Rackstadsmuseet/Oppstuhage. Arrangemang som Arvika Cup och Arvikafestivalen är också bra exempel. Saknar kanske ett äventyrsbad, hotellverksamhet som kan få resenärer etc. som besöker linneväveriet etc. att stanna längre. Äventyrsbad skulle också bidra till att folk stannar längre. (M-54) - Bra tack vare Arvikafestivalen och Arvika Cup. (Q-45) - Det är ett fint ställe, stadsparken och stadskärnan är vacker. Borde kanske annars vara lite mer att göra på sommaren, hopp och rutschkana i vattnet vid Ingestrand t.ex. (Q-59) - Okänd. Arboga vet jag var det ligger, men Arvika??? Var ligger det.? Vad finns att se där? - Den riktar sig tyvärr bara till äldre/vuxna förutom helger som Arvikafestivalen och Hamnfesten.(Q-36) - Ofokuserad, handlingsförlamad. (M-57) - Tillmötesgående invånare, en hel del kulturutbud och tradition, fantastisk natur, stadens läge vid vattnet, många soltimmar, ofta vindstilla, inte alltid så bra på att visa det specifika / unika för Arvika. (Q-46) Fråga 3: Vad behövs för inställning hos arvikaborna för att Arvika om år ska vara en framgångsrik besökskommun? - Att vilja och våga engagera sig i sina intressen och känna stöttning i sitt engagemang, engagemang måste komma inifrån människan själv. (M/57) - Att alla invånarna skall vara positiva och hjälpa turisterna som kommer på besök. (Q/60) - Man måste värna om det lokala, våga satsa på det och visa upp det man har och samarbeta mellan branscher.(q-23) - Positiv inställning.(q-72) - Vi måste se de verkliga värdena i vår kommun och framhålla dem på ett effektivt sätt. (M-75) - God livssyn i praktisk handling. (Q-62) - Att man ser besökarna som en tillgång och bidrar till att Arvika upplevs positivt. (Q-76) - Positivt inställda att sälja kommunen genom samarbete, t ex genom reklam, hemsidor mm. Då blir det en helhetsupplevelse vad turister kan göra i Arvika. (M- 58) - En öppen attityd till nya förslag och satsningar. När Arvikafestivalen t ex lyckas att boka världsartister, så får vi runt omkring ställa upp på att det blir lite bökigt med 7

8 camping och annat. Fler initiativ av privatpersoner att erbjuda boenden/hyra ut rum. (M-37) - En större känsla för socialt uteliv och insatser från kommunen för att stimulera detta. (Q-65) - Rätt inställning och hjälp. (Q-16) - Uthållighet och brinnande intresse.(m-39) - En positivare inställning till arrangemang, nöjen etc. Vi arvikabor gnäller för ofta när något arrangeras, typexemplet är Arvikafestivalen. (M-50) - Omöjliga Arvika skall bli ingenting är omöjligt i Arvika. Få personer som har kapital att våga satsa på vår stad. Närhet till Norge är mycket positivt. Utveckla Glaskogen. (M-54) - Att vi inte kämpar emot arrangemangen även om det innebär vissa olägenheter. (Q- 45) - Inte vara rädda att testa nya saker, men inte gå vidare om en grej inte fungerar. Testa då något annat, inget är ju för evigt. (Q-59) - Självförtroende, marknadsföring, tro att man kan påverka. - Inrikta sig mer på barn, det som de är intresserade av, de drar med de vuxna, mer variation på utbud. Ta även tillvara på vår natur, bäversafari, älgsafari, guidning. (Q-36) - Samma som hos kommunledningen, alltså framåtsträvande och fokuserad. (M-57) - Redan idag är arvikaborna tillmötesgående det är bara att fortsätta med det. (Q- 46) Fråga 4: Vad behövs för insatser för att Arvika om år ska vara en framgångsrik besökskommun? - Arvika kommun skall stötta initiativ och engagemang hos medborgare som visar intresse och engagemang att utveckla olika verksamheter. Det kan vara i stort sett vad som helst. Det är engagemanget som föder intresse för att besöka kommunen. (M/57) - Konserthus, bättre simhall, olika aktiviteter på campingen, musik i parken, en restaurang som är öppen lördagseftermiddagar och söndagar. (Q/60) - Öka samarbetet över gränser, mer möjligheter för folk att umgås kvällstid, visa upp sina tillgångar utåt, bygga upp en story om staden/kommunen.(q-23) - Kommunal toalett, inomhus, bemannad. Tomma lokaler för detta ändamål finns nu att hyra och bygga om. Kanske tar detta 10 år.(q-72) - Insatser från medborgarna, engagemang. (M-75) - Ideellt arbete och samarbete mellan olika sektorer. (Q-62) - Våga satsa, äventyrsbad, större butikskedjor, inomhus lekland, hotell, satsning på barnfamiljer t ex familjepaket med aktiviteter, satsa på en hockeyskola på sommaren, drar mycket folk. (Q-36) - Man bygger vidare på den grund av kulturinriktning som man redan har och profilerar genom ett medvetet arbete, Arvika som kultur- och besökskommun. Fler attraktiva arrangemang. 8

9 Konsert- och teaterhus, eller två olika. Ett livaktigt centrum för småstadshandel. Våga satsa på närproducerat! Skapa goda förutsättningar för ett samlat utbud vid väl kända tillfällen. Kanske stor marknad en gång i månaden eller kvartalet. Med tillfälle för lokala förmågor att visa upp sig vid samma tillfällen? Aktivera föreningarna till presentationer? Konsthantverk! En effektivare lansering av Arvika ex som hamnstad för turister, camping-, fiske-, vandrings-, natur- osv område. Att bo på lantgård organiseras runt Arvika. Dagsbesök på lantgårdar för turister med barn. Kurser i olika ämnen med anknytning till verksamheter i Arvika: konst, konsthantverk, musik, fiske, dans, basket, mulle Turistbyrån erbjuder aktivt olika program för att som omväxling presentera staden ytterligare. Turistbyrån gör en aktiv lansering av Arvika genom alla sina kanaler. Vandrarhem med familjeinriktning och andra rimliga boenden. Utbyggnaden av campingen som planeras ett viktigt inslag i detta. Tilltro till småstaden som livsform, permanent eller tillfälligt. (Q-76) - Det första som borde göras är att riva restaurangen på Ingestrand och bygga ny. Den är mycket ofräsch. Rensa och hugga ut vid utsiktsplatsen vid Storkasberget och Sotareblixt-leden t ex. Finns ju mycket utanför stan att göra, även motionsslingan på Ingestrand. Många som bor på campingen använder den ju också. (M-58) - Ett kallbadhus i hamnen med restaurang m.m. Det skulle bli Sveriges innersta kallbadhus. Ett konsert/kulturhus med stort hotell i hamnen, satsning på arkitektur utöver det vanliga.(m-37) - Innerstan måste vara mer öppen. Varför kan inte konditorierna ha öppet när affärerna stängt? Öppna ett fikaställe på Folkets Hus under lördag söndag, stan är ju död. (Q-65) - Gör något användbart av hamnområdet både för besökare och invånare. Se till att inte ta bort gamla byggnader och de som byggs görs intressanta. Använd Arvikas läge vid vattnet och håll centrum levande, dvs inga shoppingcenter i utkanten. Profilera friluftslivet. (M-39) - Positivare arvikabor, fler människor som engagerar sig i olika sammanhang. Större intresse från kommunalpolitiker vad gäller hjälp stöd, ekonomi, kanske i form av bidrag mm. Tycker också att det finns radikala åtgärder för t ex torget. (M-50) - Lite mer stôllighet som i Sunne och Torsby. Skidtunnel är stôlligt men nu finns den. Branäs var stôlligt men fungerar idag mycket bra. Likadant med Sunne vattenpark. Det kommer att funka till slut. Se på hotellen i Sunne, det ordner sej. (M-54) - Positiv inställning. (Q-45) - Mera insatser vid Ingestrand, sälja Arvika, mycket reklam för Arvika, uteserveringar. (Q-59) - Kommunstyrelsen måste arbeta fram egna idéer. Det går inte att sitta still och tro att plötsligt händer det. - Äventyrsbad, ta tillvara på hamnområdet, konferenshotell, pool i hamnområdet, äventyrsland. Gå ut till allmänheten och få förslag, finns nog mycket idéer ute i stugorna.(q-36) - Ökad konkurrens inom handel och restaurangbranschen, stimulanspaket riktade mot handel, fritid, nöje och upplevelser, inte enbart Arvikafestivalen och Bröderna Olsson. (M-57) 9

10 - Utveckla det specifika, det småskaliga, mysiga caféer, brett butikutbud och levande centrum, torghandeln. Låt t. ex. Creative Feminism och Galaxen Creative bistå med nya tankar kring det speciella. Utveckla cykelledprojektet, kartor skyltning. Se över kartmaterialet för kommunens olika delar, så att det är detaljerat och uppdaterat.(q-46) 10

11 5. Redovisning av synpunkter framförda vid telefonintervjuer På kvällen den 19/3 mellan och samlades några av beredningens ledamöter i stadshuset och ringde upp slumpmässigt utvalda medborgare och genomförde en enkel telefonintervju. Frågorna var de fyra som man enats om i början av arbetet med uppdraget. 15 personer intervjuades. Synpunkterna anges fråga per fråga och det anges även kön och om möjligt ålder på den som lämnat synpunkterna. Fråga 1. Hur vill Du definiera ordet besökskommun? - Camping, sol och bad. (M-18) - Shopping, sightseeing. (Q-42) - Turism. (Q-33) - En kommun / stad som är attraktiv att åka till för andra. (M-47) - Det behövs shoppingcenter. (M-27) - Naturen, värmländska gemytet. (Q-72) - Man trivs. (Q-71) - Naturresurser, service, charmig innerstad, lätt att parkera, specialbutiker. (M-58) - Det är dåliga kollektiva förbindelser, svårt att ta sig till olika platser i kommunen om man inte har bil. (M-28) - Affärslivet, bra kulturutbud, naturupplevelser, bra boende med olika kostnadskrav. (M-62) - City shopping.(q) - Trevlig kommun att besöka (M) Fråga 2. Hur vill Du beskriva Arvika som besökskommun idag? - Det finns intressanta saker idag festival, golfbana, bra affärer, bio.(m-18) - Det sker/händer för lite, framförallt på vintern. (Q-42) - Mest sommartid, Ingestrand, camping, sjöliv. (Q-33) - Det finns bra information/broschyrer idag. (M-47) - Bättre på sommaren. (M-27) - Trevlig stad för barnfamilj, trevligt med småbutiker. (M) - På sommaren Ingestrand, som är ett fint område, så har vi en vacker natur och en fin stad med bra shopping. (M) - Linneväveriet, kaffekvarnen, ordnade bussturer med måltider, en mätt kund är en nöjd kund. (M) - En attraktiv stad, med många arrangemang, naturen är fin, många olika aktiviteter, ett brett utbud, man kan alltid förbättra med nya idéer (Q) - Naturen lockar. (Q) - Friluftslivet borde kunna utnyttjas och sjön. (Q-72) - Mindre med affärer inne i stan, många tar sig inte fram p g a funktionshinder. (Q- 61) - Trevlig besökskommun, har stuga i Glaskogen (M-58) 11

12 - Dåligt med handel, dåligt utbud och nöjen, ingen restaurang öppen på kvällen. (M-24) - Bra trevlig innerstad. (Q) - Kulturevenemang, Arvikafestivalen, naturen.(m-62) - Behaglig stad att bo i, man känner sig välkommen. (Q) - Bra. (M-26) - Kulturen lockar, Rackstadsmuseet och Arvikafestivalen.(M) Fråga 3. Vad behövs för inställning hos arvikaborna för att Arvika om år ska vara en framgångsrik besökskommun? - Bli lite bättre på att välkomna. Det är bra idag, men kan bli bättre. (M-18) - Mer öppenhet för nytänk. (M-42) - Öppenhet för nyheter, nytt tänkande. (Q-33) - Vara öppna för nya idéer, våga vara stolta över denna fantastiska plats. (M-47) - Måste tycka om att folk kommer hit, besöker, bor och handlar. (M-27) - Välkomnande. (Q-65) - Vi behöver ha ett bra bemötande av våra gäster och bra service. (Q) - Det är viktigt att vi är tillmötesgående och vänliga, så att goda ringar sprids på vattnet, inte tvärtom, vi måste måna om varandra. (Q) - Bättre öppettider i butikerna, de öppnar för sent på dagen, borde vara samma öppettider i alla butiker. (Q-72) - Värna den miljö och natur som finns. Ska vara exklusivt, exotiskt. (M-58) - Utöka utbudet av affärer, mer av entreprenörskap. (M-24) - Mer roliga platser, ex. som Mariebergsskogen, för att få besök, shoppingcenter, för att bli mer attraktiv. (M-28) - Mer öppenhet. (Q) - Gräv ner Jante djupare. (M-62) - Vi behöver bli mer gästvänliga.(q) Fråga 4. Vad behövs för insatser för att Arvika om år ska vara en framgångsrik besökskommun? - Mer satsningar på unga. (M-18) - Konsert, teateranläggning, köpcenter lockar också folk och aktiviteter för barn. (Q-42) - Utnyttja närheten till vattnet, utveckla Ingestrand med lekplatser m.m. (Q-33) - Vi måste berätta mer vad vi har, erbjuda paketlösningar, vara ambassadörer för kommunen. (M-47) - Shoppingcenter, fler lägenheter, mer bomöjligheter. (M-27) - Fisketurism, det är bra gösfiske i Glafsfjorden, fiskeguider som kan visa på fina ädelfiskevatten i Mangskog och på Finnskogen - Det skulle finnas något mer i anslutning till genomfarten, men jag vet inte vad. (M) - Ett äventyrsbad i simhallen, fler affärskedjor som HM, i stället för att köpa från katalog, vissa affärer är för små, vi behöver mer konkurrens som exempelvis Bygg-Max (Q) 12

13 - Ungdomskulturen är viktig, kunna prata samma språk, värna om de som bor här, deras intressen. Kulturen är viktig, museer, hembygdsgårdar och så har vi dansstudion. (Q) - Utveckla Ingestrand, bättre kommunikationer till och från landsbygden. (Q-72) - Sälj det inte för hårt, behåll vildmarksprägeln. (M-58) - Bättre förbindelser. (M-28) - Mer handikappvänlig.(q) - Ett större konferenshotell, natur- och kulturupplevelser. (M-62) - Marknadsföra evenemang, inga bruna skivor i nedlagda butikers fönster. (Q) - Mer kultur.(m-26) - Fler attraktioner, äventyrsbad 13

14 6. Redovisning av synpunkter framförda vid ledamöternas intervjuer med medborgare Beredningens ledamöter har under våren och sommaren genomfört 22 intervjuer med människor som kommit i deras väg. Intervjuerna har genomförts vid personliga möten och de har utgått från de fyra ursprungliga frågorna som används i de andra aktiviteterna. Intervjuerna har i många fall övergått till bredare samtal om kulturen i Arvika och har därmed blivit mycket mer än en enkätintervju. Här redovisas de synpunkter som framförts vid intervjuerna. Fråga 1. Hur vill Du definiera ordet besökskommun? - Ett ställe man åker till för en eller annan anledning, ex. naturupplevelser, kulturupplevelser, attraktion, shopping. (Q-27) - Lättillgänglig, vänlig, lätt att hitta rätt i, tillmötesgående. (Q-52) - Ett ställe man gärna återvänder till, för att det finns något speciellt. (Q-46) - Ett ställe turister / besökare åker till flera gånger. (M-64) - Vänlig, öppen och hemtrevlig kommun/stad som man gärna återkommer till. (Q- 35) - En kommun vars politik fokuserar på turism. (M-20) - Ett rikt utbud på handel, aktiviteter för alla åldrar, både på sommaren och vintern. (M-63) - En kommun som folk vill åka till och där folk har anledning att komma till. (M- 22) - Värd att besökas av turister. (M-60) - Man har blivit lockad av erbjudanden och evenemang att åka till en specifik kommun. (Q) - En kommun som är inställd på och välkomnar turism, som har något intressant att bjuda som naturupplevelser, kultur, bra boende och god mat. (Q-75) - Inbjuder till turism, det finns sevärdheter. (M-60+) - En kommun jag gärna åker till, som är tevlig. (M-54) - Plats som jag besöker där jag inte bor. (Q-24) - Turistkommun. (M-25) - Finns mycket att se, dricka kaffe etc. litet centrum med små butiker är positivt. (Q-45) - En välkomnande kommun, bra service, speciellt i affärerna, vänliga människor. (Q-65) - Gästvänligt, lätt att informera sig om var saker finns. (Q-30) - En turistkommun. (M-25) - Man vänder sig till människor utifrån som besöker kommunen tillfälligt. (Q-70) 14

15 Fråga 2. Hur vill Du beskriva Arvika som besökskommun idag? - Det finns en hel del men det kanske är lite smalt. Det som lockar massorna igen och igen saknas (Q-27) - Svårt att hitta rätt i innerstaden, krångligt med alla enkelriktade gator och farthinder. Innerstaden är stängd efter kl på lördagar, finns inte ett café. (Q-52) - Finns mycket som är bra, men allt kan alltid bli bättre. (Q-46) - Ganska bra, ex. Glaskogen, Rackstadsmuseet, Klässbols linneväveri. (M-64) - En stängd stad om du inte är kulturellt intresserad, en barnfamilj blir besviken, inget utbud. Även äldre kommer på undantag. Finns dåligt med toaletter som är fräscha. (Q-35) - En kommun som lägger stort fokus på större event som ökar konsumtion i kommunen, samtidigt som det för ut Arvika på kartan. Dock ska det inte ske på kommunens invånares bekostnad, vilket Claes P ser till att det tyvärr gör. (M-20) - En trevlig stad att besöka, men kvällsaktiviteterna har en tendens att minska efter i centrum. (M-63) - Förutom Arvikafestivalen så är Arvika en dålig besökskommun för de yngre. För de äldre däremot så står sig Arvika starkt som besökskommun. (M-22) - Sveriges finaste stadspark, Storkasbergets utsikt inte minst efter mörkrets inbrott. (M-60) - En kommun som stänger kl , inte ett kvällsöppet café! Både City och Nordells är stängt. Bara mataffärer och pubar är öppna. Dagtid trevlig torghandel, några trevliga småaffärer på gångavstånd. Mycket nedskräpning från bilar, kaffemuggar, papperskartonger, burkar, MC-Donaldspåsar utkastade från bilar på gator och trottoarer. (Q) - En död stad, när affärerna stänger försvinner även invånarna, en kommun som ligger i kläm mellan Karlstad och Charlottenberg. (Q) - Turistbyrån fungerar bra och är central för att sprida utbudet. Kan behövas mer boplatser, fler helg- och kvällsöppna caféer och mer kan göras åt hamnen. (Q-75) - Vacker natur, frisk luft, mycket attraktiv, stor besökskommun, musik, konsthantverk, museet, Rackstadskonstnärerna, - Kanotturism, holländare,husbilar, norrmän och holländare köper hus, naturen lockar.(m-25) - Dagens små butiker är bra, Arvika har blivit en sämre besökskommun, gästhamnen flyttad, husbilsparkering kristiserad, för lite på helgerna. (Q-30) - Det finns mycket fint runt omkring, Rackstadsmuseet.(Q-65) - Positivt att kunna visa runt gäster till Linneväveri etc.(m-45) - Naturskönt, fint museum, Arvikafestivalen har bra rykte. (M-25) - Det är en fantastiskt vacker stad. Dåligt med allmänna kommunikationer till/från Arvika. Man måste ha bil fötr att förflytta sig inom kommunen. (Q-25) - Lagom stor stad, mysig miljö, trevliga människor, små affärer, personlig service, stadsparken är fin. (M-54) - Klässbols linneväveri, naturen. (M-60+) 15

16 Fråga 3. Vad behövs för inställning hos arvikaborna för att Arvika om år ska vara en framgångsrik besökskommun? - Det får inte vara så f-t avundsjukt, utan om någon satsar och lyckas ska de glädjas med henne/ honom. (Q-27) - Välkomnande mot de som inte är infödda arvikabor, ta vara på turisterna och visa att det är roligt att komma till Arvika. (Q-52) - Positivism, ambassadörskap för den egna kommunen, man måste tala väl om den plats man bor på, hur ska man annars kunna locka hit fler. (Q-46) - Bättra på servicetänkandet. (Q-35) - Inse att vi inte kan låta kommunledningen fortsätta på den inslagna vägen. Det vore en skam att påstå att vårt kommunalråd är i närheten av att vara demokratisk. (M-20) - Att ålderstrukturen inte kommer att påverka vidsyntheten för olika aktiviteter och att endast fantasin sätter begränsningar. (M-63) - Att Arvikaborna stannar kvar i kommunen, ungdomarna ska kunna ha ett jobb och kunna ha bra pendlingsmöjligheter för vidarestudier t. ex. i Karlstad eller Årjäng m.m. (M-22) - En sann Arvikabo är alltid positiv. (M-60) - Handla i Arvika för att behålla våra småaffärer och ev. öppna nya. Sluta att gynna Bergvik och Charlottenberg. Ha vanliga caféer öppna kvällstid, med samma utbud som på dagen, alltså utan sprittillstånd. Då kan även småbarnsfamiljer gå på café. (Q) - En stor entreprenörsanda, locka hit fler företag, stötta de som vågar, starta eget, genom att göra inköp på hemmaplan. (Q) - Medvetenhet om turismen som viktig näringsgren som yttrar sig i form av öppenhet för besökande, fler öppna lokaler etc. (Q-75) - Kanotleder.(M-60+) - Ta emot besökare, ge bra information,behåll dagens stadskärna, ge bra service. Det är dåligt med matställen på söndagar. (M-54) - Bevara det gamla och genuina, restaurera hellre än riv, utveckla Arvikafestivalen samt försök att få avknoppad verksamhet. (Q-25) - Ta reda på de genuina i småstaden, vackert, måste finnas något som sticker ut, Rackstadsmusset är en sådan plats. (M-25) - Bevara det som är idag, stadsparken, hamnen, torghandeln. (M-45) - Behåll naturen i omgivningen som den är idag. Var rädd om det som finns. (Q- 65) - Ändrard inställningn till att turisterna bidrar. Mer liv i hamnen, utveckla aktiviteter i hamnen, ljusfestivalen var bra, ordna kolonilotter i hamnen, skateboardramper, park- och rekreationsområde. (Q-30) - Tycka om människor och att de besöker Arvika. Positivt är öppet bemötande. (M- 25) - Att boende i Arvika uppskattar det man har, utveckla det som finns. Kommunala bidrag till kulturen. (Q-70) 16

17 Fråga 4. Vad behövs för insatser för att Arvika om år ska vara en framgångsrik besökskommun? - Fler nischer, fler driftiga människor med idéer, en kommunledning som bejakar och stöttar, en ansvarig turistcoach (ska hjälpa, stötta, paketera åt olika entreprenörer) (Q-27) - Gör om innerstaden till bara gågator, mer handel och öppna caféer på helger och kvällar, ta vara på den vackra utsikten från torget mot Glafsfjorden. (Q-52) - Något bra, lite tå hôrt i hamnområdet bostäder, restaurang / nöjesliv, kanske ett hotell, samt givetvis rekreation (Q-46) - Svårt, kanske någon magnet, kanske ett bad i stadsparken, det har ju varit på tal tidigare. (M-64) - Satsa på längre öppettider för caféer och restauranger på helger, rikta in fokus på barnfamiljer. Aktivitets mobil lekplats på torget. Ökad restaurangkonkurrens och större samarbete mellan kommunen och t ex festivalen. (Q-35) - Låt kommunen invånare ta del av information, låt den bearbeta den och komma med idéer och förslag. (M-20) - Man måste stimulera upplevelseverksamheten. Mer poliser som går på stan för att besökare och arvikabor skall känna trygghet.(m-63) - Mer jobb och större stadskänsla, exempelvis genom mer happenings på torg m. m., finare hamnområde. (M-22) - Definitivt ingen invallning av Kyrkviken, satsa de pengarna på skola, vård, omsorg och turister. (M-60) - Bra bussförbindelser, utöka Karlstadsturerna, starta en linje mot Sunne och Fryksdalen. (Q) - Satsa på caféer, restauranger, satsa på besökshamn, toaletter är ett måste, få bort alkoholisterna från torget/innerstaden, patrullerande poliser. (Q) - Satsa på öppenhet, boende, restauranger, transporter, parkeringar, offentliga toaletter, språkkunskap etc. (Q-75) - Underhåll av byggnader etc. Intresse av att värna kulturbyggnader. Kommunledningen måste vara positiv till kultur. (Q-70) - Få hit norrmän, campingen är viktig, hamnen och vattnet bör utvecklas, naturen. (M-25) - Gästhamnen, gatumusikanter, mer utbud på helger, Rackstadsmuseet och Sågudden är positivt när man har gäster. Det behövs inget köpcentrum. (Q-30) - Bra politiker, resurser, äldre och funktionshindrade måste kunna komma nära, handikapparkeruing måste skyltas. (Q-65) - Turistinformation om Arvika i andra städer. Arvikafestivaklen är känd. Stort utbud, allt finns, hamnen är fuin. (M-25) - Marknadsföring, utveckla och utnyttja raggarkulturen, ex. 50-talskaféer, utnyttja att Arvika är en hamnstad. Bejaka det gamla och pitoreska, mysiga uteserveringar, musikupplevelser. (Q-24) - Bättre förbindelse med Göteborg behövs, hamnområdet måste utvecklas, toaletter vid infotavlorna vid infarterna, bättre vägar i ytterområdena/landsbygden. (M-54) - Gör iordning Bergs klätt, sjöar och vatten kan utnyttjas, naturen är en tillgång, ytteerligare upprustning av rastplatseerna vid infarterna. (M-60+) 17

18 7. Redovisning av synpunkter framförda vid samtal på gatan vid Jössefröjda Beredningen tillämpar flera olika metoder för att få till en dialog med allmänheten om de frågor som ska belysas. Ett sätt är att, som man nu gjorde, finnas på trottoaren utanför Konsthallen och helt enkelt inleda samtal med förbipasserande utifrån nedanstående fråga. Den fråga som ställdes till medborgarna var: Hur lockar vi fler besökare till Arvika? Det ledde till cirka 200 samtal under dagen och de synpunkter som framfördes redovisas nedan. - Besöker Arvika varje vecka, bor på gränsen till Norge. Trivs här. En sådan dag som Jössefröjda uppskattar vi verkligen, fortsätt så. - Värna Konsthallen. - Behåll småstadscharmen! - Drop in på exempelvis frisörer är bra för mig som norrman, halva priset mot i Norge. - Aktiviteter för barnfamiljer. - Bjuda hit släkt och vänner, brukar komma hit med båt från Vänern, upplever hamnen som mycket trevlig. Mycket trevlig stadskärna, tycker att det var trevligt när det var båtplatser i Kattviken. - Arvika är en fin och trevlig stad med trevliga människor. - Positivt, vacker innerstad med alla blommor och bra aktiviteter. - Utveckla hamnen, köpcentra och aktiviteter för barn. - Hamnen med service, stuguthyrning. - Guidade turer, bl a kultur, paket med Christian Eriksson, Rackstadsmuseet, naturguidning. - Småstadskaraktär, sommarstad, naturen, fler uteserveringar. - Utveckla hamnen, göra om badhuset till äventyrsbad. - Det är bra som det är. - Mer sommaraktiviteter för barnen, annars är Arvika väldigt bra som det är. 18

19 - Mer satsning på naturturism. - Arvika är en mysig småstad, vi måste hitta vår profil i Värmland utåt sett, läget är bra nära Norge. - Vad händer med hamnområdet, vi måste göra något fint därnere, för det är otroligt fint där. Satsa mer på handeln, mer parkeringsmöjligheter, skapa förutsättningar för småbutiker med ett rikt utbud av varor. - Vi är bra på kultur redan här i Arvika, kanske utveckla mer på vår fina natur, en fantastisk småstad. - Mer parkeringsmöjligheter i hamnen med något mysigt café. - Någon stor affärskedja som inte Charlottenberg Karlstad har. - Gör något åt hamnen. - Jössefröjda och Gûnnerskemârten konkurrerar. - Naturen musiken. - Kan man utveckla möjligheten att alla gamla bilar, amerikanare raggarbilar blir ett dragplåster. - Lugnare tempo än i storstaden. - Naturen. - Uteserveringar, kvällsöppet, helgöppna caféer, fler platser för lite äldre. - Tillfällig husvagnsparkering på gamla cisternplatsen i hamnen, utnyttja möjligheten. - Hamnområdet borde snarast utvecklas. - Locka fler till att öppna Bed and breakfest, se på Sunne kommun. - För få uteserveringar, särskilt sommartid, även dagtid kvällstid helger, både mat, café, dryck, där man även kan ha barn. Det som finns är för mycket nattklubb. Det stängs för tidigt. - Lad gestehamnen få liv, varför icke lade husbiller vare på samme plats. Gör en plats vår man bringer diesel til båtene och låt folk komme till staden på god service. 19

20 8. Minnesanteckningar från besöksseminarium på Sjövinden, Hantverksmagasinet Seminariet inleddes av Lars-Ove Jansson, ordförande i Beredningen Tillväxt och kompetens som hälsade alla välkomna. 35 personer besökte seminariet, varav 6 ledamöter i kommunfullmäktiges beredningar, 4 kommunala tjänstemän, 8 medlemmar i Medborgarpanelen och en representant från media. Eva Aasum, turistchef i Arvika redogjorde för turismen i Arvika idag. Här följer några korta utdrag ur Eva Aasums anförande. Det bildspel som hon använde redovisas under punkt Turismomsättningen i Arvika har i det närmaste fördubblats under de senaste tio åren. - De samhällsekonomiska effekterna av turismen i Arvika, mätt i direkta skatteintäkter har tredubblats under det senaste decenniet. - Det totala antalet utländska besökare har fördubblats under det senaste decenniet. - Antal ärenden på turistbyrån har fördubblats under de senaste tio åren - Av de som besökte turistbyrån i Arvika under 2008 var 55% svenskar, 22% tyskar, 8% norrmän, 7% holländare, övriga nationaliteter 8% - Om man gör en grov generalisering kan man konstatera, att svenskarna besöker Arvika för att gå på evenemang eller för att få kulturupplevelser att tyskarna besöker Arvika för att få naturupplevelser att norrmännen besöker Arvika för att shoppa eller för att roa sig - Trender som är tydliga inom turismen internationellt är; - världen krymper när infrastrukturen byggs ut - billigare att flyga ger större tillgänglighet - fler kortare resor mätt i tid - nya familjestrukturer - informationsöverflöd, bokning på nätet, gästen är påläst, - nya målgrupper DINKS, (Double Income No Kids),WHOPS (Wealthy Healthy Old People) ökar - multitrend, man vill uppleva så mycket som möjligt - VFS- resor (visit to friends and relatives) - dynamisk paketering - trender som är tydliga i ett lokalt perspektiv - förlängd säsong - stor ökning av utländska gäster - ökning av utländska fritidshusägare - återvändare - ökat antal fastboende från Tyskland och Holland - högre komfort önskas - kortare semestrar - i Arvika finns 367 hotellbäddar, vilket är tillräckligt många dygn av året, men absolut otillräckligt under högsäsong som exempelvis under Arvikafestivalen 20

21 - andra produkter som turisterna i Arvika efterfrågar är - sommaröppen badanläggning / äventyrsbad - sommaröppen bowling - go-cart, knattecross, motoraktiviteter - temapark / nöjespark / familjepark - djurpark, älgpark, öppen gård - mer shopping - fler mysiga caféer och restauranger, uteserveringar - cykelkartor, rundturer, cykeluthyrning - båtturer Björn Särnmark, turistföretagare Fredros Gård berättade om sin verksamhet och om naturturism. Därefter följde fikapaus. Efter fikapausen följde öppen diskussion utifrån Eva Aasums och Björn Särnmarks inledningar, under vilken följande yttrades: - Vi måste öka möjligheterna till boende. - Kravet på att boendet har bra kvalitet har ökat, TV, bekvämligheter av alla de slag. - Européerna vill inte se rovdjur, det de vill se är framförallt älg. - Vad är det som de svenska turisterna söker, exempelvis de som bor på Ingestrands camping? - Allemansrätten är en möjlighet, men också ett ansvar att vårda. - Gäddfisket är jättestort, mycket större än man kan tro och det allra största fisket, större än ädelfisket. - Turism handlar mycket om samverkan, många aktörer, regionen, kommunen och alla turistidkare. - Vi borde kunna hitta mer attraktioner som naturen har. Varför inte bärturister, svampturister? Det finns sådana turister. - Att vara affärsmässig och att kunna språket är viktigt. - Vi har många som har idéer, men vi har få som är entreprenörer. - Man borde kunna koppla ihop naturturism med kulturinslag, sätta ihop paket med flera olika inslag. - Kommunens stöd till de ideella krafterna är viktigt, exempelvis i Leaderprojekt, precis som kommunen nu ger. Detta borde fler kunna ta del av. 21

22 - Det vore bra om man kunde tanka sina båtar i hamnen. - Vi måste bli bättre att se på vad vår natur kan erbjuda utländska turister. - Vi måste också veta vad turisterna från Europa vill ha, det kanske inte är detsamma som vi tror. - Vi använder ju marker som ägs av andra markägare, därför är kontakten med markägarna och den lokala förankringen mycket viktig. - Tyskar vill bo enskilt, bekvämt nära vatten, gärna en egen sjö, och det duger gott med en skogstjärn med mossiga stränder. - Vi har mängder av evenemang i Arvika framförallt på sommaren, men vi har mer att utveckla vad gäller det som naturen har att erbjuda. - Alla fyra årstiderna har vi något, vi måste bli bättre på att tala om vad vi har, exempelvis våra fina vintrar och vårvintrar. 22

23 8.1. Bildspel Arvika som besökskommun idag Eva Aasum Arvika som bes ökskommun idag Turismoms ättning i Arvika enligt TEM Miljoner kr

24 Den samh ällsekonomiska effekten av turismen i Arvika. Totala skatteint äkter. Miljoner kr ,2 21, ,6 15,5 10 7,9 8,3 9, Omsättning f ördelad p å branscher 24

25 Varför bes öker turisterna Arvika? Svenskar: Kultur, evenemang Tyskar: Naturupplevelser Norrmän: Shopping, n öjen Antal utländska besökare Arvika Turistbyr å

26 Landsstatistik Arvika Turistbyr å 2008 England 1% Danmark 2% Frankrike 1% USA 1% Övrigt 3% Nl 7% Norge 8% Tyskland 22% Sverige 55% Sverige Tyskland Norge Nl Danmark England Frankrike USA Övrigt Antal ärenden Arvika Turistbyr å

27 Vad frågar turisterna efter? Övrigt 5086 Turismnäring 730 Utanför Sverige 267 Sverige 579 Värmland Västra Värmland Arvika 5401 Fiske 426 Boende Våra st örsta bes öksmål 2008 Klässbols Linnev äveri Glaskogen Gammelvala / Arvikafestivalen / Rackstadmuseet Arvika Hamnfest Fordonsmuseet

28 Arvika Turistbyr å Uppdrag: Arvika Turistbyr å Storgatan 22 *Bedriva turistbyr åverksamhet Helårsöppen turistbyr å 2 heltidstj änster 4 säsongsanställda *Marknadsföra Arvika Trycksaksproduktion Mässor, annonsering, övrig information Jobba f ör utveckling och tillv äxt inom bes öksnäringen. Samarbetspartners Lokala turismakt örer Västra V ärmland Visit V ärmland Aktuella projekt 28

29 Lokala trender Förlängd säsong Stor ökning av utl ändska gäster Ökning av utl ändska fritidshus ägare Återvändare/fler barnfamiljer Ökat antal fastboende fr ån Tyskland, Holland Våra gäster önskar h ögre komfort Kortare semestrar Efterfr ågade aktiviteter/produkter * Barnaktiviteter * Sommar öppen badanl äggning/ äventyrsbad Sommar öppen bowling Go-cart, knattekross, motoraktiviteter Temapark/familjepark/N öjespark Djurpark, öppen g ård Älgpark Mer shopping, shoppingcenter Fler mysiga kafe ér och restauranger, Uteserveringar Cykelkartor, rundturer, cykeluthyrning Båtturer 29

30 Turismtrender Världen krymper n är infrastrukturen byggs ut Billigt att flyga, st örre tillg änglighet Fler kortare resor m ätt i tid Nya familjestrukturer Informations överflöd, bokning p å nätet, g ästen är påläst Nya m ålgrupper DINKS, WHOPS b åda grupperna ökar Multitrend man vill uppleva s å mycket som m öjlig VFS -resor (Visit to friends and relatives) Dynamisk paketering 30

31 8.3 Bildspel Naturturism, Björn Särnmark 31

32 32

33 33

34 34

35 9. Redovisning av enkät genomförd med fritidshusboende i Arvika kommun Under våren 2009 tillskrevs ägare av fritidshus i Arvika kommun, med folkbokföring i annan kommun. Skrivelsen innehöll en frågeenkät och en öppen del där man kunde uttrycka sina tankar och synpunkter om Arvika kommun och om att ha fritidshus i Arvika. Fritidshusägarna inbjöds också till en fikaträff med information om Arvika och guidning på Rackstamuseet. Här redovisas resultatet av frågeenkäten och en sammanfattning av synpunkter som framfördes via enkäten. Synpunkterna är grupperade efter ämnesområde. 9.1 Redovisning av resultat av fritidshusenkäten Hur många personer finns folkbokförda i ert hushåll? % % 13% 11% 8 % 2 % 3 % 2 % eller fleringet svar 35

36 Ungefär hur ofta vistas ni i ert fritidshus? % % 8 % Flera gånger ca 1 varje månadg å n g / m å n a d 10% ca 2-4 g g r / p e r h a l v å r 3 % 60% 1-2 ggr/år M e s t s o m m a r t i d 1 % Inget svar Planerar ni att bosätta er permanent i fritidshuset? % % % % J a Har övervägt, men inte fattat beslut 2 % N e j Inget svar 36

37 Om ja, när? Antal i år inom 2 år inom 5 år har inte bestämt tidpunkt Om nej, av vilka anledningar? Antal För långt att Inte möjligt atta r b e t s t i l l f ä l l e Vill inte flytta Boende i Har inte samma p e n d l a d a g l i g e nd i s t a n s a r b e t a saknas i från min f r i t i d s h u s e t s o c i a l a t i l l n u v a r a n d e k o m m u n e n n u v a r a n d e u n d e r kontaktnät i a r b e t e b o s t a d s o r t v i n t e r h a l v å r e ta r v i k a k o m m u n är inte m ö j l i g t / i n t e a t t r a k t i v t Inget svar A n n a t 37

38 Vilka faktorer är viktiga för att du skulle trivas med att bo permanent i Arvika kommun? Antal Bra kol ektivtrafik / infrastruktur Bra kommunal service Släkt och vänner Ett brett utbud av kulturaktiviteter Ett brett utbud av idrottsaktiviteter N a t u r u p p l e v e l s e r Ett rikt föreningsliv 7 0 Inget svar A n n a t Skulle ni kunna tänka er att hyra ut ert fritidshus via turistbyrån? Antal J a N e j Inget svar 38

39 9.2 Sammanfattning av synpunkter framförda via fritidshusenkäten Synpunkterna är samlade under rubriker med utgångspunkt från vad de handlar om. Arvika Stadskärna och hamnen 180 positiva synpunkter på stadens attraktion Trevlig stad En fin shoppingstad Flott parkanlegg En vacker och trevlig sommarstad En blir mött med god service i butikkene Trevlig torghandel Allt är så lagom. Allt finns inom rimligt avstånd Bra att det ikke er köpecenter Infrastruktur och datakommunikation 20 synpunkter på kollektivtrafik och infrastruktur Närheten till Norge Kort fra Oslo Infrastrukturen måste förbättras Kollektivtrafiken för dålig idag. Bredband är viktigt Direkt tågförbindelse med Stockholm Närhet till universitetsmiljö Vill hellre ha fasta busslinjer till Västra Sund Kultur - besöksnäring Minst 150 positiva uttryck kring kultur Rackstadmuseet är en pärla Mycket Kultur Bra bibliotek Bra med Ingesunds musikhögskola Olssons brygga Sågudden Arvika-festivalen Jössejazzen Gammelvala Landsbygden naturen Minst 80 uttryck för fin natur Bra med turistbyrå och Lenungshammar (Glaskogen) Vi trivs utomordentligt i Brunskog Uppväxt i Gunnarskog och trivs med folket och omgivningen Härliga skogar med bär och svamp I Edane har vi glede av Värmeln Fint läge vid Glafsfjorden Bra badvatten och många sjöar 39

40 Härliga rekreationsområden i Mangskog Bra golf Kynnet och lynnet Minst 100 uttryck om trevliga människor i kommunen Trivsamma människor Lätt att få kontakt Jössehäringar är ett trevligt folk Trevligt folk i Klässbol Släkt och vänner i närheten Kontakt med kommunen Vänliga och hjälpsamma människor på kommunkontoret Bra bemötande med kommunens representanter Politiker ska ha dialog med unga för att skapa jobbtillfällen Fastighetsfrågor, teknisk försörjning mm Varför har ni inte sopsortering? VA i västra Sund behöver byggas ut. Har spörsmål om renovering av fastigheten Arvika sjukhus Bra sjukvård Ett bra fungerande sjukhus 40

41 10. Redovisning av synpunkter framförda av besökare på Arvikafestivalen 2-4 juli. Under Arvikafestivalen fanns ledamöter från fullmäktiges beredningar vid Arvika kommuns informationstält. Syftet var att föra samtal med festivalbesökare och få deras uppfattning om Arvika i allmänhet och Arvikafestivalen i synnerhet. Det absolut dominerande intrycket var positivt, staden upplevdes som en positiv stad att besöka och Arvikafestivalen menade man var en mycket bra och trivsam festival. Här följer en redovisning av framförda synpunkter: - Sveriges trevligaste festival! - Vilken bra idé med öronproppar! - I love you! Jättesuper bra! Jag kommer från Vimmerby. - Kommer gärna tillbaka, bor på Ekbacken. Ska även besöka Glaskogen. - Kanon, men det behövs fler toa á 5:- eller bajamajor med tvål och toapapper. Gärna också effektförvaring. - Jag fattar inte vad Ni säger, men jag är nöjd och glad ändå. - Arvika har tillsammans gjort en mycket bra festival när det gäller att hålla rent och snyggt. - Högsta betyg, men det borde vara fler toaletter. - Mycket bra med ordningsvakter som kollar av campingen när det gäller knivar, öl m m. Vi känner oss trygga. - Saknar information om Glaskogen. - Kort, pins och hörselskydd var bra. - Hygglig kommun. - Som Arvikabo är jag stolt över festivalen. - Jag bor i Solvik och är nöjd med städningen. - Toppenfestival. - Lugna campingen är perfekt. - Saknar parkering med gångavstånd när man bara är här en dag. - Vi återkommer år ut och år in, är en trevlig musikstad. 41

Här redovisas de synpunkter som lämnades: Fritidsaktiviteter - Bättre saker att göra på fritiden - Mer disco för barn

Här redovisas de synpunkter som lämnades: Fritidsaktiviteter - Bättre saker att göra på fritiden - Mer disco för barn SYNPUNKTER FRÅN ALLMÄNHETEN Kommunfullmäktiges Bredningar Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens har under året i samband med Hamnfestivalen och Arvikamârten träffat medborgare och då

Läs mer

BILAGA 6: Samtliga citat fråga 18

BILAGA 6: Samtliga citat fråga 18 BILAGA 6: Samtliga citat fråga 18 Samtliga citat på frågan Vad i Sunne vill du rekommendera till andra? Antal Fryksdalsdansen 26 Vattenlandet 25 Mårbacka 19 Allt 18 Berättarladan 17 Västanå teater 15 Camping

Läs mer

Gästundersökning 2016

Gästundersökning 2016 Gästundersökning 2016 Under nio sommarveckor 2016 har 27 ungdomar samlat in mer än 2 000 enkätsvar via onlinetjänsten SurveyMonkey. Syftet med undersökningen är att få en bättre bild av vem våra besökare

Läs mer

Handbok i marknadsföring till Besöksnäringsstrategin

Handbok i marknadsföring till Besöksnäringsstrategin Bilaga 2 Handbok i marknadsföring till Besöksnäringsstrategin Definitioner: Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Kommunfullmäktiges Beredningar Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens

Kommunfullmäktiges Beredningar Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens 2008 06 03 Kommunfullmäktiges Beredningar Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens RAPPORT NR 8 Synpunkter från allmänheten Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika

Läs mer

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia

Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Sammanställda synpunkter från diskussionskvällen den 6 april på Scandic Hallandia Grupp A Att skapa förutsättningar på nya platser för uteserveringar och möten. Aktiviteter i centrum året runt. Lilla torgplanen

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 BILAGA 1: Enkät med gemensamma frågor samt unika enkäter Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 Sunne kommun genomför under sommaren 2011 en besöksundersökning

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på?

1. Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att leva och bo på? Enkätsvar från medborgarpanel Sammanfattning Idag ingår 43 personer i medborgarpanelen och av dessa har 32st svarat på utskickad enkät. Trots en relativt liten population så ger svaren en fingervisning

Läs mer

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 Medborgarenkät Mind Network okt-nov 2012 708 svar SVARSGRUPPEN Kön (procent) 46 54 Kvinna Man SVARSGRUPPEN Ålder (procent) 30 25 23 24

Läs mer

Värmlänningens kultur och livsstilsvanor

Värmlänningens kultur och livsstilsvanor Värmlänningens kultur och livsstilsvanor Lars Aronsson, professor i kulturgeografi Lotta Braunerhielm, lektor i kulturgeografi Leena Hagsmo, doktorand i kulturgeografi Ida Grundel, doktorand i kulturgeografi

Läs mer

Ett blomstrande Rosenlund ENKÄTSUNDERSÖKNING 15 företag tillfrågades, 16 personer svarade.

Ett blomstrande Rosenlund ENKÄTSUNDERSÖKNING 15 företag tillfrågades, 16 personer svarade. Ett blomstrande Rosenlund ENKÄTSUNDERSÖKNING 15 företag tillfrågades, 16 personer svarade. Under 2012-2014 har Göteborg stad blivit beviljade ett EU-projekt Ett blomstrande Rosenlund för att Göteborgs

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 93 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 5 55,43% 2. Man 4 44,57% Totalt

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Vad är viktigt när det gäller livskvalitet för att boende och verksamma ska trivas och stanna kvar i Sala? Antal Trygga skolor och dagis 8

Vad är viktigt när det gäller livskvalitet för att boende och verksamma ska trivas och stanna kvar i Sala? Antal Trygga skolor och dagis 8 Vad är viktigt när det gäller livskvalitet för att boende och verksamma ska trivas och stanna kvar i Sala? Antal Trygga skolor och dagis 8 Pendlingsmöjligheter 8 Brett handelsutbud 8 Kvällsaktiviteter

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Innehåll Det här är No Limit Street Art Borås...5

Innehåll Det här är No Limit Street Art Borås...5 Förord Det har varit mycket roligt att få arbeta med detta projekt och vi är glada över att No Limit mottagits så positivt av Boråsare såväl som besökare. Vi är överraskade över det stora mediala intresset

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Minnesanteckningar Kommunfullmäktiges beredning för Samhällsutveckling

Minnesanteckningar Kommunfullmäktiges beredning för Samhällsutveckling 2015-05-21 Minnesanteckningar Kommunfullmäktiges beredning för Samhällsutveckling Tid: 12 augusti 2015 kl. 13:00-16:00 Plats: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet Närvarande: Ledamöter: Carl-Axel Andersson

Läs mer

Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset

Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset Varumärkesplattform Varumärkesplattformen är ett strategiskt styrdokument som innehåller verksamhetens positionering, varumärkeslöfte, identitet och kärnvärden.

Läs mer

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun Projektet Varumärket Grästorp Målet är att öka profileringen av Grästorp. Det första steget är att ta fram Grästorps varumärke. Den första etappen efter projektstart är en nulägesanalys Den andra etappen

Läs mer

Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst. Synpunkter på Stortorget

Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst. Synpunkter på Stortorget Totalt: 44 röster Förslag 1: 23 röster Förslag 2: 19 röster Båda: 1 röst Inget: 1 röst Synpunkter på Stortorget Båda förslagen har positiva inslag. Torget är omtyckt av många men det har blivit mer igenväxt.

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland konsertbesökarna på Avicii #truetour Tele Arena mars 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION OM KONSERTEN I FÖRSTA HAND

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Programförslag Gruppresa Amsterdam. Tre nätter för grupper från 10 personer

Programförslag Gruppresa Amsterdam. Tre nätter för grupper från 10 personer Programförslag Gruppresa Amsterdam Tre nätter för grupper från 10 personer Varmt välkomna till Amsterdam! Upptäck Europas mest pittoreska huvudstad. De mysiga kanalerna och upplysta broarna, kantade av

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2017-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Turism och besöksnäring... 2 Sverige som besöksmål... 2 Nykvarn som

Läs mer

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap Vatten Bad Kultur Turism Gemenskap Friluftsliv Båtliv Natur Vänersborgs identiteter idag Bilder och ord valda av hundratalet deltagare vid dialogträ en på Folkets Hus 2 oktober 2014. Storleken varierar

Läs mer

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015

Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Strategi för turism- och besöksnäring Gullspångs Kommun 2013-2015 Ulrika Nilsson 2013-05-16 Fredrik Tidholm Bakgrund Värdegrund 2020 Ur framtidsberättelsen för Gullspångs Kommun Gullspångs kommun är väl

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

Sammanställning. Resultat av workshop genomförd

Sammanställning. Resultat av workshop genomförd Sammanställning Resultat av workshop genomförd 2014-10-22 Förslag gällande utveckling av Sjötorp som besöksort Förslag poäng Övernattning Utökade bäddplatser 0 Total summa 0 Kulturmiljö Bevara den genuina

Läs mer

Hylte LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Hylte LEADER LEADER HALLAND HALLAND Hylte g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Hylte Workshop i Hylte kommun Den 1 oktober 2013 samlades 29 personer i Nyarps bygdegård för att diskutera

Läs mer

VARUMÄRKET UDDEVALLA

VARUMÄRKET UDDEVALLA VARUMÄRKET UDDEVALLA 2 VARUMÄRKET UDDEVALLA LÖFTET TILL OSS SJÄLVA OCH ANDRA Uddevallas varumärke är allt det som förknippas med namnet Uddevalla - bilder, känslor och associationer. Varumärket är ett

Läs mer

Resultat av turismenkät utförd under simmarhelgen 2014

Resultat av turismenkät utförd under simmarhelgen 2014 Sid 1(6) Resultat av turismenkät utförd under simmarhelgen 2014 Det var 98 personer som svarade på enkäten, där fem ungdomar intervjuade gäster på tävlingsområdet. Svar som endast berör förhållanden med

Läs mer

Vindeln det är här det händer

Vindeln det är här det händer Det här är Vi. Vindeln det är här det händer Kombinationen av trygg boendemiljö, vacker natur och aktiva och engagerade människor gör Vindeln till en intressant kommun i ständig utveckling. Vi ser oss

Läs mer

Sporthallen i Malmberget

Sporthallen i Malmberget Sporthallen i Malmberget Maria Holmström 1 Innehållsförteckningen Inledning. Syfte. Bakgrund. Mål. Min vision. Bilder på Sporthallen. Sid:3 Sid:3 Sid:4 Sid:5-6 Sid:7 Sid:8-9 2 Indelning Den här rapporten

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Bilden av Göteborg som destination i de skandinaviska länderna 2016

Bilden av Göteborg som destination i de skandinaviska länderna 2016 Bilden av Göteborg som destination i de skandinaviska länderna 2016 MÅNGA OLIKA BILDER SAMSPELAR I DESTINATIONENS IMAGE RESULTAT 2001 0CH 2006: EN VÄNLIG OCH VARM STAD FAST LITE FÖR LAGOM OCH LUGN EN NY

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

falun.se/ Kommunikationsplattform Antagen av kommunfullmäktige

falun.se/ Kommunikationsplattform Antagen av kommunfullmäktige falun.se/ Kommunikationsplattform Antagen av kommunfullmäktige 150507 Om kommunikationsplattformen I dag har alla ett varumärke företag, personer, organisationer och så även kommuner. För att bygga ett

Läs mer

AVKOPPLANDE FAMILJECAMPING

AVKOPPLANDE FAMILJECAMPING AVKOPPLANDE FAMILJECAMPING Jogersö är en lugn familjecamping vid Sörmlands största havsbad i Trappviken. Njut av en dag på sandstranden med bryggor och hopptorn eller roa dig med våra aktiviteter som kajakpaddling

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

Laholm LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Laholm LEADER LEADER HALLAND HALLAND Laholm g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Laholm Workshop i Laholms kommun Den 23 september 2013 samlades 50 personer i Ysby bygdegård för att

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 9 Kollektivtrafik April Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1. Svarsfrekvens Det är 85 personer 57 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av dem som

Läs mer

Enkätsvar från medlemsmötet 3 april

Enkätsvar från medlemsmötet 3 april Enkätsvar från medlemsmötet 3 april 1. Vilka representerar du? a. Företag från besöksnäringen 10 b. Företag från övriga näringslivet 11 c. Föreningar eller organisation 9 2. Hur många anställd är ni? a.

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Handelsutredning Nybro kommun 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte och mål

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer:

Lugnås Björkängen 1 542 94 Mariestad. Fråga 3 - Kontaktperson/ den som svarar på enkäten. Namn. mail och telefonnummer: Välkommen att delta i denna enkätundersökning! Denna enkät är avsedd att kartlägga nuläget inom regionens arbetslivsmuseer/industrihistoriska föreningar för att ge ett bra underlag för NAV:s fortsatta

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Kundundersökning Innerstaden Göteborg 2012. Marcus Lindström 0736-239311 energi@innerstadengbg.se

Kundundersökning Innerstaden Göteborg 2012. Marcus Lindström 0736-239311 energi@innerstadengbg.se Kundundersökning Innerstaden Göteborg 2012 2012 11 21 Marcus Lindström 0736-239311 energi@innerstadengbg.se 1 Innehållsförteckning Slutsats... 3 Swot- analys... 4 Styrkor... 4 Möjligheter... 4 Svagheter...

Läs mer

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Besö ksenkä t Lysekil, Hävets Hus öch Käpärutstä llningen Juli 2014 Förutsättningar: En person frågades ut

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING B A R N, U N G D O M A R O C H D E T O F F E N T L I G A R U M M E T En undersökning i samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen B A

Läs mer

1 141 förslag för ett ännu bättre Tensta

1 141 förslag för ett ännu bättre Tensta & nu då? Tensta centrum saknar ett bra café och en bra restaurang... Tensta är absolut inte det ghetto som media och omvärlden vill framställa... Gör parkeringen utanför Tensta konsthall till en levande

Läs mer

Tre aktuella utvecklingstrender kan urskiljas för ÖKS-regionens kuster

Tre aktuella utvecklingstrender kan urskiljas för ÖKS-regionens kuster Tre aktuella utvecklingstrender kan urskiljas för ÖKS-regionens kuster 1. De traditionella kustnäringarnas minskande betydelse för lokalbefolkningen 2. Den expanderande turismens interaktion med kustens

Läs mer

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester

Svenska reserapporten. Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Svenska reserapporten 2014 Swebus undersökning av svenskarnas sommarsemester Resultat i korthet * Svenskarna spenderar nästan hela sin semester i Sverige * Semestrandet inom Sverige ökar kraftigare än

Läs mer

Bilaga Marknadsplan 2016 Västerbottens Turism

Bilaga Marknadsplan 2016 Västerbottens Turism Bilaga Marknadsplan 2016 Västerbottens Turism Marknadsbeskrivningar Några av de faktorer vi tittar på vid val av marknader är gästnattsvolymer, tillväxtpotential, dygnsutlägg samt marknadens kännedom om

Läs mer

LET ÔSS ENTERTAIN YOU

LET ÔSS ENTERTAIN YOU LET ÔSS ENTERTAIN YOU IBLAND ÄR DET OK ATT SKRYTA Vi i Sunne kan det här med stora arrangemang. Vi har gjort det förut, och kan göra det igen... och igen... och igen. Nu är det er tur att se vad vi går

Läs mer

Bilaga 1 / Enkät Torsby centrum sommaren 2016

Bilaga 1 / Enkät Torsby centrum sommaren 2016 Bilaga 1 / Enkät Torsby centrum sommaren 2016 Innehåll Allmänna data... 1 Kommunikationer och parkering... 2 Wifi... 3 Service, bemötande och utbud... 4 Förbättringar i centrum... 6 Övriga kommentarer...

Läs mer

Projektplan. Tånga Julmarknad Jul för alla sinnen

Projektplan. Tånga Julmarknad Jul för alla sinnen Projektplan Tånga Julmarknad Jul för alla sinnen 1. Projektets namn: Tånga Julmarknad 2. Projektidé Vårgårda kommun har tillsammans med Herrljunga kommun en geografisk gränsroll i Sjuhäradsregionen och

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland evenemangsbesökarna vid EM i Konståkning Ericsson Globe Arena, 26 januari - februari 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Resultat från Visit Swedens Brand Tracking 1 Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Innehåll Inledning...3 Associationer till Sverige...4 Kännedom,

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna 1. Statistik 1.1 Statistik över förslagslämnare Figur 1. Åldersfördelning av total andel förslag (196 st) Figur 2. Fördelningen på bostadsområde

Läs mer

Lidköping kommun. sammanställning biblioteksundersökning 2013

Lidköping kommun. sammanställning biblioteksundersökning 2013 Lidköping kommun sammanställning biblioteksundersökning 2013 1 Sammanfattning Nya ökade möjligheter ger nya utmaningar I det stora hela är Lidköpingsborna nöjda med sitt nya bibliotek. Resultatet indikerar

Läs mer

ny vision för åmåls kommun

ny vision för åmåls kommun ny vision för åmåls kommun Introduktion och bakgrund Vårt förslag till vision för Åmåls kommun baseras på ett gediget grundarbete. Vi har tagit del av undersökningar och rapporter, medverkat vid möten,

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa:

RESAN. År 6. År 7. Målet i år 7 är att klara av nedanstående resa: RESAN År 6 I år 6 är målet att du ska kunna kommunicera på mycket enkel franska. För att nå målet lär du dig ord och uttryck inom många olika områden, t.ex. familjen, djur, frukter, klockan, sporter och

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad

Fisketurism. Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Fisketurism Inspirationsträff för ännu bättre fisketurism i Sjuhärad Rådde gård onsdag 8 januari 2014 Inspirationsträff om fisketurism arbetsgrupp skapad för fortsatt analys Ett 60-tal personer samlades

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen

SÖDERSLÄTTSPARTIET. Visioner för turismen SÖDERSLÄTTSPARTIET Visioner för turismen 1 TRE KONKRETA ÅTGÄRDER Centrumplanering Söderslättspaket Smygehuk Småskaligheten i Trelleborgs centrum måste lyftas fram. Vi vill göra Östergatan till en förlängd

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Röster från er ambassadörer detta vill ni berätta om Växjö

Röster från er ambassadörer detta vill ni berätta om Växjö Röster från er ambassadörer detta vill ni berätta om Växjö En stad där livspusslet går ihop. Närhet till stadsliv, naturliv och kulturliv. /Sebastian Villabos på Remium Aktiv Förvaltning, Klas Qvarnström

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer