Arvika som besökskommun i framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arvika som besökskommun i framtiden"

Transkript

1 Kommunfullmäktiges Beredning Tillväxt och kompetens Rapport nr 13 Arvika som besökskommun i framtiden Arvika kommun, Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: Telefon: E-post: Org.nr:

2 Innehållsförteckning sid 1. Beredningens uppdrag.3 2. Uppdragets genomförande Sammanfattning Redovisning av Medborgarpanelens synpunkter.5 5. Redovisning av synpunkter framförda vid telefonintervjuer genomförda Redovisning av synpunkter framförda vid ledamöternas intervjuer med medborgare Redovisning av synpunkter framförda vid samtal på gatan vid Jössefröjda Minnesanteckningar från kulturseminarium på Sjövinden, Hantverksmagasinet Arvika som besöksstad, Eva Aasums bildspel Naturturism, Björn Särnmarks bildspel Redovisning av enkät genomförda med fritidshusboende i Arvika kommun Redovisning av resultat av fritidshusenkäten Sammanfattning av synpunkter framförda via fritidshusenkäten Redovisning av synpunkter framförda av besökare på Arvikafestivalen Redovisning av enkätundersökning om Ingestrands camping

3 1. Beredningens uppdrag Kommunfullmäktiges beredningar tilldelas uppdrag av kommunfullmäktiges presidium. Kommunfullmäktiges beredning Tillväxt och kompetens har under våren haft följande uppdrag: Att i dialog med medborgarna finna svar på frågan: - Vad behövs för inställning och insatser för att Arvika om år ska vara en framgångsrik besökskommun? 2. Uppdragets genomförande I detta avsnitt redogörs för vilka aktiviteter som beredningen genomfört i syfte att skaffa information och underlag till den rapport som ska lämnas till kommunfullmäktige i september De aktiviteter som genomförts är; - enkätintervju med Medborgarpanelen - telefonintervjuer med slumpmässigt utvalda medborgare - individuellt genomförda djupintervjuer med medborgare - organiserade samtal med folk på gatan - seminarium med information och diskussion om besöksnäringen - samtal med besökare på Arvikafestivalen - enkätundersökning hos gäster på Ingestrands camping - möten förlagda till lokaler som ingår i besöksnäringen Som underlag för planerade intervjuer och samtal enades beredningen om ett antal frågor som man skulle följa i arbetet. De intervjuer / samtal som planeras skulle utgå från följande frågeställningar: - Hur vill Du definiera ordet besökskommun? - Hur vill Du beskriva Arvika som besökskommun idag? - Vad behövs för inställning hos arvikaborna för att Arvika om år ska vara en framgångsrik besökskommun? - Vad behövs för insatser för att Arvika om år ska vara en framgångsrik besökskommun? 3

4 3. Sammanfattning I arbetet med att ta fram underlag och tankar om Arvika som besökskommun i framtiden har vi kommit i kontakt med många människor i många olika sammanhang. Vi har träffat arvikabor men även de som av olika skäl besökt Arvika. Att sammanfatta alla intryck i någon enda gemensam slutsats är inte möjligt, enär tankarna, synpunkterna och idéerna är så skiftande. Beredningen vill dock nedan ange några intryck som vi menar varit tydliga i de kontakter vi haft och den information vi fått. Arvika är en besökskommun som definitivt har kvaliteter och som lockar många besökare. Framförallt är det sommartid som vi lockar gäster utifrån. Vi är inte så attraktiva under vinterhalvåret. Tätorten Arvika är också välbesökt dagtid vardagar, men på helger och kvällar är det tämligen ödsligt, eftersom butiker, caféer etc då är stängda. Det finns också flera evenemang som lockar besöksskaror i stor omfattning vid vissa tillfällen, men det innebär också att besöksströmmen är ojämn. Det jämna heltäckande utbudet som lockar besökare kontinuerligt är inte så stort. Naturturismen kan utvecklas ytterligare. Noterbart är också att Arvika inte har så stor potential att locka barnfamiljer. En stor del av attraktionerna är kulturevenemang som huvudsakligen lockar unga vuxna och äldre vuxna. Det är också de vuxna som uttalar sig positivt över den mysiga småstaden Arvika, med en stadskärna med gator och torg, byggnader och småbutiker som ger en känsla av svensk småstadsidyll. Viktigt för att besöksnäringen ska utvecklas är att det från politiskt håll och från kommunens personal finns ett engagemang och en öppenhet för initiativ och en vilja och förmåga att stödja. Det är också viktigt att olika former för samverkan utvecklas, att gemensamma aktiviteter i marknadsföring, i paketering av utbud etc. görs. Samtididigt är det nödvändigt att klargöra vad som är kommunens roll, vad som kan göras med offentliga skattemedel och vad som inte kan göras. Kommunens roll är i första hand att stödja och inspirera, medan utförandet överlämnas till entreptrenörer, enskilda eller organisationer. Arvikabon uppfattas av de besökaren som gästvänlig, trivsam och lättillgänglig. Många besökare uttalar sig positivt om att det är så trevligt att vara i Arvika och att träffa arvikabor. Samtidigt kan vi själva notera en intern tveksamhet till evenemang av olika slag, att de av arvikabor mer upplevs som störande än som ett tillskott för Arvika. Ibland känns det som om Jante skulle behöva begravas ännu djupare än som gjorts. Den gångna sommaren har med stor tydlighet visat på bristen av övernattningsoch boendemöjligheter vid stora evenemang. Vi har förstått att det finns en outnyttjad resurs i alla lillstugor, fritidshus och gästrum som står tomma under värsta högsäsong. Önskvärt vore att arvikabon i större utsträckning ville hyra ut alla de uthyrningsbara hus och rum som uppenberligen finns. Idag finns en tröghet, en ovilja eller kanske ängslan att upplåta dessa privata rum till besökande gäster. 4

5 4. Redovisning av Medborgarpanelens synpunkter Till medlemmarna i Medborgarpanelen skickades ett brev med en enkel öppen enkätintervju bestående av fyra frågor som de skriftligen besvarade. 35 svar skickades in, anonymt, men med angivande av ålder och kön. Här följer en redovisning av Medborgarpanelens synpunkter. Synpunkterna redovisas per fråga och vid varje synpunkt anges kön och ålder, ex. (Q-60) vilket betyder kvinna 60 år. Fråga 1: Hur vill Du definiera ordet besökskommun? - En engagerad och aktiv kommun där det händer saker kan vara både positivt och negativt. Det viktiga är engagemanget som föder intresse och nyfikenhet. Där finns kriterierna för att besöka kommunen. En kommun där kommuninvånarna bara lever sitt liv har inget besöksintresse. (M/57) - Att det finns många olika aktiviteter för våra besökare.(q/60) - En kommun som är attraktiv för besök, turistmål, bra företagsklimat. (Q-23) - En kommun som tar emot sina besökare på ett internationellt sätt. Fullgod service på alla plan, särskilt på hygiensidan.(q-72) - Bra infrastruktur, bilfritt centrum, bra lokaltrafik, bra service med info-skyltar, kunna erbjuda guidning till attraktiva platser, både centralt och till ytterområden, ta betalt för kvalitet. (M-75) - Att man ska känna sig lockad att besöka kommunen. (Q-36) - Samverkande. (Q-62) - En kommun som många känner till och av olika skäl vill besöka. En kommun som har resurser att ta emot besökare av olika slag, olika typer av boenden, matställen, affärer med lokala produkter, arrangemang som visar besökarna staden med omgivningar.) En kommun som är aktiv gentemot besökarna och gör besöket lätt och intressant / njutningsfullt. (Q-76) - Att det är folk som besöker vår kommun. (M-58) - En kommun som folk besöker för att kommunen har sevärdheter, program och annat som lockar. En kommun som man som besökare gärna besöker. (M-37) - Benämningen besökskommun bör innefatta hela kommunen, både geografiskt och innehållsmässigt. För att få en rimlig begränsning är det lämpligt att i huvudsak bara behandla Arvika huvudort.(q-65) - Att kommunen har sevärdheter och upplevelser.(q-16) - En kommun man gärna åker till och upplever (M-39). - En kommun där du känner dig välkommen och uppskattad. (M-50) 5

6 - En kommun med betydligt fler besökare/turister än en genomsnittskommun. Bra exempel i Värmland är Sunne kommun med hotell, Spa, Västanå teater, Mårbacka, Rottneros park, Fryksdalsdansen Vattenpark mm. (M-54) - En kommun där det finns mycket olika att uppleva. (Q-45) - Ett ställe man åker på en dagstur till för att det är intressant och mysigt. (Q-59) - En kommun som är värd ett besök. - En kommun som tar tillvara på alla åldrar, barn unga vuxna äldres intressen. (Q-36) - En kommun där besökare känner sig välkomna vare sig man kommer dag eller natt, helg eller vardag, med bil, båt, järnväg, buss, motorcykel eller flyg. Det ska finnas möjligheter att äta bo, handla, uppleva och roa sig oavsett årstid. (M-57) - Gästvänligt, välkomnande bemötande av folk på stan, i affärer och serviceyrken etc. Aktiviteter som engagerar olika smakinriktningar och åldrar. (Q-46) Fråga 2: Hur vill Du beskriva Arvika som besökskommun idag? - Jag har en känsla av att det som idag skapar besöksintresse är naturvärden och engagerande happenings bl. a. Arvikafestivalen. Där händer hela tiden nya saker som skapar nytt intresse. Det går inte att leva på gammalt engagemang. Är Arvika idag en hantverkskommun? (M/57) - Mycket tråkig, finns inget utbud i centrum. (Q/60) - På sommarhalvåret är det en härlig besökskommun med mycket musik, restauranger m.m. och fin utsikt. (Q-23) - Ej bra p g a avsaknad av välskötta kommunala toaletter.(q-72) - Vi har objekten och relativt gott rykte, turistbyrån gör ett bra jobb, men vi marknadsför våra objekt för dåligt och oorganiserat, servar t ex våra gäster i Glaskogen för dåligt och tar inte betalt. (M-72) - Ett steg till framåtskridande. (Q.62) - Inte särskilt bra, inte mycket som drar mer än idrottscuper och festivalen, ingen stad man besöker för att shoppa. (Q-36) - Arvika är ganska väl känt ute i landet, främst för Rackstadsmuseet och Klässbols linneväveri. Arvika har goda möjligheter att bygga vidare på denna grund. (Q-76) - Arvika kommuns engagemang att sälja kommunen som turistmål är mycket dåligt. (M-58) - Punktvis bra, t ex Arvikafestivalen, Rackstadsmuseet, Konst på stan. Dåligt med boende och servicepaket för besökare med olika turistpaket. Det behövs bättre service och information vid Arvikas infarter. (M-37) - För besökare är Arvika tillstängt efter det att butikerna stängt. Då finns bara puberna öppna. (Q-65) - Okej! Men Arvika behöver mer för att locka mer turister, ex. hamnen kan byggas om med hjälp av pengar från privata intressen och kommunen. (Q-16) 6

7 - Inte jätteintressant. Dåligt utnyttjat läge och delvis förstört och outnyttjat centrum, bra för kulturintresserade, dåligt med upplevelser. (M-39) - Ganska bra, men en hel del finns att göra. (M-50) - Finns pärlor som Klässbols linneväveri Glaskogen, Rackstadsmuseet/Oppstuhage. Arrangemang som Arvika Cup och Arvikafestivalen är också bra exempel. Saknar kanske ett äventyrsbad, hotellverksamhet som kan få resenärer etc. som besöker linneväveriet etc. att stanna längre. Äventyrsbad skulle också bidra till att folk stannar längre. (M-54) - Bra tack vare Arvikafestivalen och Arvika Cup. (Q-45) - Det är ett fint ställe, stadsparken och stadskärnan är vacker. Borde kanske annars vara lite mer att göra på sommaren, hopp och rutschkana i vattnet vid Ingestrand t.ex. (Q-59) - Okänd. Arboga vet jag var det ligger, men Arvika??? Var ligger det.? Vad finns att se där? - Den riktar sig tyvärr bara till äldre/vuxna förutom helger som Arvikafestivalen och Hamnfesten.(Q-36) - Ofokuserad, handlingsförlamad. (M-57) - Tillmötesgående invånare, en hel del kulturutbud och tradition, fantastisk natur, stadens läge vid vattnet, många soltimmar, ofta vindstilla, inte alltid så bra på att visa det specifika / unika för Arvika. (Q-46) Fråga 3: Vad behövs för inställning hos arvikaborna för att Arvika om år ska vara en framgångsrik besökskommun? - Att vilja och våga engagera sig i sina intressen och känna stöttning i sitt engagemang, engagemang måste komma inifrån människan själv. (M/57) - Att alla invånarna skall vara positiva och hjälpa turisterna som kommer på besök. (Q/60) - Man måste värna om det lokala, våga satsa på det och visa upp det man har och samarbeta mellan branscher.(q-23) - Positiv inställning.(q-72) - Vi måste se de verkliga värdena i vår kommun och framhålla dem på ett effektivt sätt. (M-75) - God livssyn i praktisk handling. (Q-62) - Att man ser besökarna som en tillgång och bidrar till att Arvika upplevs positivt. (Q-76) - Positivt inställda att sälja kommunen genom samarbete, t ex genom reklam, hemsidor mm. Då blir det en helhetsupplevelse vad turister kan göra i Arvika. (M- 58) - En öppen attityd till nya förslag och satsningar. När Arvikafestivalen t ex lyckas att boka världsartister, så får vi runt omkring ställa upp på att det blir lite bökigt med 7

8 camping och annat. Fler initiativ av privatpersoner att erbjuda boenden/hyra ut rum. (M-37) - En större känsla för socialt uteliv och insatser från kommunen för att stimulera detta. (Q-65) - Rätt inställning och hjälp. (Q-16) - Uthållighet och brinnande intresse.(m-39) - En positivare inställning till arrangemang, nöjen etc. Vi arvikabor gnäller för ofta när något arrangeras, typexemplet är Arvikafestivalen. (M-50) - Omöjliga Arvika skall bli ingenting är omöjligt i Arvika. Få personer som har kapital att våga satsa på vår stad. Närhet till Norge är mycket positivt. Utveckla Glaskogen. (M-54) - Att vi inte kämpar emot arrangemangen även om det innebär vissa olägenheter. (Q- 45) - Inte vara rädda att testa nya saker, men inte gå vidare om en grej inte fungerar. Testa då något annat, inget är ju för evigt. (Q-59) - Självförtroende, marknadsföring, tro att man kan påverka. - Inrikta sig mer på barn, det som de är intresserade av, de drar med de vuxna, mer variation på utbud. Ta även tillvara på vår natur, bäversafari, älgsafari, guidning. (Q-36) - Samma som hos kommunledningen, alltså framåtsträvande och fokuserad. (M-57) - Redan idag är arvikaborna tillmötesgående det är bara att fortsätta med det. (Q- 46) Fråga 4: Vad behövs för insatser för att Arvika om år ska vara en framgångsrik besökskommun? - Arvika kommun skall stötta initiativ och engagemang hos medborgare som visar intresse och engagemang att utveckla olika verksamheter. Det kan vara i stort sett vad som helst. Det är engagemanget som föder intresse för att besöka kommunen. (M/57) - Konserthus, bättre simhall, olika aktiviteter på campingen, musik i parken, en restaurang som är öppen lördagseftermiddagar och söndagar. (Q/60) - Öka samarbetet över gränser, mer möjligheter för folk att umgås kvällstid, visa upp sina tillgångar utåt, bygga upp en story om staden/kommunen.(q-23) - Kommunal toalett, inomhus, bemannad. Tomma lokaler för detta ändamål finns nu att hyra och bygga om. Kanske tar detta 10 år.(q-72) - Insatser från medborgarna, engagemang. (M-75) - Ideellt arbete och samarbete mellan olika sektorer. (Q-62) - Våga satsa, äventyrsbad, större butikskedjor, inomhus lekland, hotell, satsning på barnfamiljer t ex familjepaket med aktiviteter, satsa på en hockeyskola på sommaren, drar mycket folk. (Q-36) - Man bygger vidare på den grund av kulturinriktning som man redan har och profilerar genom ett medvetet arbete, Arvika som kultur- och besökskommun. Fler attraktiva arrangemang. 8

9 Konsert- och teaterhus, eller två olika. Ett livaktigt centrum för småstadshandel. Våga satsa på närproducerat! Skapa goda förutsättningar för ett samlat utbud vid väl kända tillfällen. Kanske stor marknad en gång i månaden eller kvartalet. Med tillfälle för lokala förmågor att visa upp sig vid samma tillfällen? Aktivera föreningarna till presentationer? Konsthantverk! En effektivare lansering av Arvika ex som hamnstad för turister, camping-, fiske-, vandrings-, natur- osv område. Att bo på lantgård organiseras runt Arvika. Dagsbesök på lantgårdar för turister med barn. Kurser i olika ämnen med anknytning till verksamheter i Arvika: konst, konsthantverk, musik, fiske, dans, basket, mulle Turistbyrån erbjuder aktivt olika program för att som omväxling presentera staden ytterligare. Turistbyrån gör en aktiv lansering av Arvika genom alla sina kanaler. Vandrarhem med familjeinriktning och andra rimliga boenden. Utbyggnaden av campingen som planeras ett viktigt inslag i detta. Tilltro till småstaden som livsform, permanent eller tillfälligt. (Q-76) - Det första som borde göras är att riva restaurangen på Ingestrand och bygga ny. Den är mycket ofräsch. Rensa och hugga ut vid utsiktsplatsen vid Storkasberget och Sotareblixt-leden t ex. Finns ju mycket utanför stan att göra, även motionsslingan på Ingestrand. Många som bor på campingen använder den ju också. (M-58) - Ett kallbadhus i hamnen med restaurang m.m. Det skulle bli Sveriges innersta kallbadhus. Ett konsert/kulturhus med stort hotell i hamnen, satsning på arkitektur utöver det vanliga.(m-37) - Innerstan måste vara mer öppen. Varför kan inte konditorierna ha öppet när affärerna stängt? Öppna ett fikaställe på Folkets Hus under lördag söndag, stan är ju död. (Q-65) - Gör något användbart av hamnområdet både för besökare och invånare. Se till att inte ta bort gamla byggnader och de som byggs görs intressanta. Använd Arvikas läge vid vattnet och håll centrum levande, dvs inga shoppingcenter i utkanten. Profilera friluftslivet. (M-39) - Positivare arvikabor, fler människor som engagerar sig i olika sammanhang. Större intresse från kommunalpolitiker vad gäller hjälp stöd, ekonomi, kanske i form av bidrag mm. Tycker också att det finns radikala åtgärder för t ex torget. (M-50) - Lite mer stôllighet som i Sunne och Torsby. Skidtunnel är stôlligt men nu finns den. Branäs var stôlligt men fungerar idag mycket bra. Likadant med Sunne vattenpark. Det kommer att funka till slut. Se på hotellen i Sunne, det ordner sej. (M-54) - Positiv inställning. (Q-45) - Mera insatser vid Ingestrand, sälja Arvika, mycket reklam för Arvika, uteserveringar. (Q-59) - Kommunstyrelsen måste arbeta fram egna idéer. Det går inte att sitta still och tro att plötsligt händer det. - Äventyrsbad, ta tillvara på hamnområdet, konferenshotell, pool i hamnområdet, äventyrsland. Gå ut till allmänheten och få förslag, finns nog mycket idéer ute i stugorna.(q-36) - Ökad konkurrens inom handel och restaurangbranschen, stimulanspaket riktade mot handel, fritid, nöje och upplevelser, inte enbart Arvikafestivalen och Bröderna Olsson. (M-57) 9

10 - Utveckla det specifika, det småskaliga, mysiga caféer, brett butikutbud och levande centrum, torghandeln. Låt t. ex. Creative Feminism och Galaxen Creative bistå med nya tankar kring det speciella. Utveckla cykelledprojektet, kartor skyltning. Se över kartmaterialet för kommunens olika delar, så att det är detaljerat och uppdaterat.(q-46) 10

11 5. Redovisning av synpunkter framförda vid telefonintervjuer På kvällen den 19/3 mellan och samlades några av beredningens ledamöter i stadshuset och ringde upp slumpmässigt utvalda medborgare och genomförde en enkel telefonintervju. Frågorna var de fyra som man enats om i början av arbetet med uppdraget. 15 personer intervjuades. Synpunkterna anges fråga per fråga och det anges även kön och om möjligt ålder på den som lämnat synpunkterna. Fråga 1. Hur vill Du definiera ordet besökskommun? - Camping, sol och bad. (M-18) - Shopping, sightseeing. (Q-42) - Turism. (Q-33) - En kommun / stad som är attraktiv att åka till för andra. (M-47) - Det behövs shoppingcenter. (M-27) - Naturen, värmländska gemytet. (Q-72) - Man trivs. (Q-71) - Naturresurser, service, charmig innerstad, lätt att parkera, specialbutiker. (M-58) - Det är dåliga kollektiva förbindelser, svårt att ta sig till olika platser i kommunen om man inte har bil. (M-28) - Affärslivet, bra kulturutbud, naturupplevelser, bra boende med olika kostnadskrav. (M-62) - City shopping.(q) - Trevlig kommun att besöka (M) Fråga 2. Hur vill Du beskriva Arvika som besökskommun idag? - Det finns intressanta saker idag festival, golfbana, bra affärer, bio.(m-18) - Det sker/händer för lite, framförallt på vintern. (Q-42) - Mest sommartid, Ingestrand, camping, sjöliv. (Q-33) - Det finns bra information/broschyrer idag. (M-47) - Bättre på sommaren. (M-27) - Trevlig stad för barnfamilj, trevligt med småbutiker. (M) - På sommaren Ingestrand, som är ett fint område, så har vi en vacker natur och en fin stad med bra shopping. (M) - Linneväveriet, kaffekvarnen, ordnade bussturer med måltider, en mätt kund är en nöjd kund. (M) - En attraktiv stad, med många arrangemang, naturen är fin, många olika aktiviteter, ett brett utbud, man kan alltid förbättra med nya idéer (Q) - Naturen lockar. (Q) - Friluftslivet borde kunna utnyttjas och sjön. (Q-72) - Mindre med affärer inne i stan, många tar sig inte fram p g a funktionshinder. (Q- 61) - Trevlig besökskommun, har stuga i Glaskogen (M-58) 11

12 - Dåligt med handel, dåligt utbud och nöjen, ingen restaurang öppen på kvällen. (M-24) - Bra trevlig innerstad. (Q) - Kulturevenemang, Arvikafestivalen, naturen.(m-62) - Behaglig stad att bo i, man känner sig välkommen. (Q) - Bra. (M-26) - Kulturen lockar, Rackstadsmuseet och Arvikafestivalen.(M) Fråga 3. Vad behövs för inställning hos arvikaborna för att Arvika om år ska vara en framgångsrik besökskommun? - Bli lite bättre på att välkomna. Det är bra idag, men kan bli bättre. (M-18) - Mer öppenhet för nytänk. (M-42) - Öppenhet för nyheter, nytt tänkande. (Q-33) - Vara öppna för nya idéer, våga vara stolta över denna fantastiska plats. (M-47) - Måste tycka om att folk kommer hit, besöker, bor och handlar. (M-27) - Välkomnande. (Q-65) - Vi behöver ha ett bra bemötande av våra gäster och bra service. (Q) - Det är viktigt att vi är tillmötesgående och vänliga, så att goda ringar sprids på vattnet, inte tvärtom, vi måste måna om varandra. (Q) - Bättre öppettider i butikerna, de öppnar för sent på dagen, borde vara samma öppettider i alla butiker. (Q-72) - Värna den miljö och natur som finns. Ska vara exklusivt, exotiskt. (M-58) - Utöka utbudet av affärer, mer av entreprenörskap. (M-24) - Mer roliga platser, ex. som Mariebergsskogen, för att få besök, shoppingcenter, för att bli mer attraktiv. (M-28) - Mer öppenhet. (Q) - Gräv ner Jante djupare. (M-62) - Vi behöver bli mer gästvänliga.(q) Fråga 4. Vad behövs för insatser för att Arvika om år ska vara en framgångsrik besökskommun? - Mer satsningar på unga. (M-18) - Konsert, teateranläggning, köpcenter lockar också folk och aktiviteter för barn. (Q-42) - Utnyttja närheten till vattnet, utveckla Ingestrand med lekplatser m.m. (Q-33) - Vi måste berätta mer vad vi har, erbjuda paketlösningar, vara ambassadörer för kommunen. (M-47) - Shoppingcenter, fler lägenheter, mer bomöjligheter. (M-27) - Fisketurism, det är bra gösfiske i Glafsfjorden, fiskeguider som kan visa på fina ädelfiskevatten i Mangskog och på Finnskogen - Det skulle finnas något mer i anslutning till genomfarten, men jag vet inte vad. (M) - Ett äventyrsbad i simhallen, fler affärskedjor som HM, i stället för att köpa från katalog, vissa affärer är för små, vi behöver mer konkurrens som exempelvis Bygg-Max (Q) 12

13 - Ungdomskulturen är viktig, kunna prata samma språk, värna om de som bor här, deras intressen. Kulturen är viktig, museer, hembygdsgårdar och så har vi dansstudion. (Q) - Utveckla Ingestrand, bättre kommunikationer till och från landsbygden. (Q-72) - Sälj det inte för hårt, behåll vildmarksprägeln. (M-58) - Bättre förbindelser. (M-28) - Mer handikappvänlig.(q) - Ett större konferenshotell, natur- och kulturupplevelser. (M-62) - Marknadsföra evenemang, inga bruna skivor i nedlagda butikers fönster. (Q) - Mer kultur.(m-26) - Fler attraktioner, äventyrsbad 13

14 6. Redovisning av synpunkter framförda vid ledamöternas intervjuer med medborgare Beredningens ledamöter har under våren och sommaren genomfört 22 intervjuer med människor som kommit i deras väg. Intervjuerna har genomförts vid personliga möten och de har utgått från de fyra ursprungliga frågorna som används i de andra aktiviteterna. Intervjuerna har i många fall övergått till bredare samtal om kulturen i Arvika och har därmed blivit mycket mer än en enkätintervju. Här redovisas de synpunkter som framförts vid intervjuerna. Fråga 1. Hur vill Du definiera ordet besökskommun? - Ett ställe man åker till för en eller annan anledning, ex. naturupplevelser, kulturupplevelser, attraktion, shopping. (Q-27) - Lättillgänglig, vänlig, lätt att hitta rätt i, tillmötesgående. (Q-52) - Ett ställe man gärna återvänder till, för att det finns något speciellt. (Q-46) - Ett ställe turister / besökare åker till flera gånger. (M-64) - Vänlig, öppen och hemtrevlig kommun/stad som man gärna återkommer till. (Q- 35) - En kommun vars politik fokuserar på turism. (M-20) - Ett rikt utbud på handel, aktiviteter för alla åldrar, både på sommaren och vintern. (M-63) - En kommun som folk vill åka till och där folk har anledning att komma till. (M- 22) - Värd att besökas av turister. (M-60) - Man har blivit lockad av erbjudanden och evenemang att åka till en specifik kommun. (Q) - En kommun som är inställd på och välkomnar turism, som har något intressant att bjuda som naturupplevelser, kultur, bra boende och god mat. (Q-75) - Inbjuder till turism, det finns sevärdheter. (M-60+) - En kommun jag gärna åker till, som är tevlig. (M-54) - Plats som jag besöker där jag inte bor. (Q-24) - Turistkommun. (M-25) - Finns mycket att se, dricka kaffe etc. litet centrum med små butiker är positivt. (Q-45) - En välkomnande kommun, bra service, speciellt i affärerna, vänliga människor. (Q-65) - Gästvänligt, lätt att informera sig om var saker finns. (Q-30) - En turistkommun. (M-25) - Man vänder sig till människor utifrån som besöker kommunen tillfälligt. (Q-70) 14

15 Fråga 2. Hur vill Du beskriva Arvika som besökskommun idag? - Det finns en hel del men det kanske är lite smalt. Det som lockar massorna igen och igen saknas (Q-27) - Svårt att hitta rätt i innerstaden, krångligt med alla enkelriktade gator och farthinder. Innerstaden är stängd efter kl på lördagar, finns inte ett café. (Q-52) - Finns mycket som är bra, men allt kan alltid bli bättre. (Q-46) - Ganska bra, ex. Glaskogen, Rackstadsmuseet, Klässbols linneväveri. (M-64) - En stängd stad om du inte är kulturellt intresserad, en barnfamilj blir besviken, inget utbud. Även äldre kommer på undantag. Finns dåligt med toaletter som är fräscha. (Q-35) - En kommun som lägger stort fokus på större event som ökar konsumtion i kommunen, samtidigt som det för ut Arvika på kartan. Dock ska det inte ske på kommunens invånares bekostnad, vilket Claes P ser till att det tyvärr gör. (M-20) - En trevlig stad att besöka, men kvällsaktiviteterna har en tendens att minska efter i centrum. (M-63) - Förutom Arvikafestivalen så är Arvika en dålig besökskommun för de yngre. För de äldre däremot så står sig Arvika starkt som besökskommun. (M-22) - Sveriges finaste stadspark, Storkasbergets utsikt inte minst efter mörkrets inbrott. (M-60) - En kommun som stänger kl , inte ett kvällsöppet café! Både City och Nordells är stängt. Bara mataffärer och pubar är öppna. Dagtid trevlig torghandel, några trevliga småaffärer på gångavstånd. Mycket nedskräpning från bilar, kaffemuggar, papperskartonger, burkar, MC-Donaldspåsar utkastade från bilar på gator och trottoarer. (Q) - En död stad, när affärerna stänger försvinner även invånarna, en kommun som ligger i kläm mellan Karlstad och Charlottenberg. (Q) - Turistbyrån fungerar bra och är central för att sprida utbudet. Kan behövas mer boplatser, fler helg- och kvällsöppna caféer och mer kan göras åt hamnen. (Q-75) - Vacker natur, frisk luft, mycket attraktiv, stor besökskommun, musik, konsthantverk, museet, Rackstadskonstnärerna, - Kanotturism, holländare,husbilar, norrmän och holländare köper hus, naturen lockar.(m-25) - Dagens små butiker är bra, Arvika har blivit en sämre besökskommun, gästhamnen flyttad, husbilsparkering kristiserad, för lite på helgerna. (Q-30) - Det finns mycket fint runt omkring, Rackstadsmuseet.(Q-65) - Positivt att kunna visa runt gäster till Linneväveri etc.(m-45) - Naturskönt, fint museum, Arvikafestivalen har bra rykte. (M-25) - Det är en fantastiskt vacker stad. Dåligt med allmänna kommunikationer till/från Arvika. Man måste ha bil fötr att förflytta sig inom kommunen. (Q-25) - Lagom stor stad, mysig miljö, trevliga människor, små affärer, personlig service, stadsparken är fin. (M-54) - Klässbols linneväveri, naturen. (M-60+) 15

16 Fråga 3. Vad behövs för inställning hos arvikaborna för att Arvika om år ska vara en framgångsrik besökskommun? - Det får inte vara så f-t avundsjukt, utan om någon satsar och lyckas ska de glädjas med henne/ honom. (Q-27) - Välkomnande mot de som inte är infödda arvikabor, ta vara på turisterna och visa att det är roligt att komma till Arvika. (Q-52) - Positivism, ambassadörskap för den egna kommunen, man måste tala väl om den plats man bor på, hur ska man annars kunna locka hit fler. (Q-46) - Bättra på servicetänkandet. (Q-35) - Inse att vi inte kan låta kommunledningen fortsätta på den inslagna vägen. Det vore en skam att påstå att vårt kommunalråd är i närheten av att vara demokratisk. (M-20) - Att ålderstrukturen inte kommer att påverka vidsyntheten för olika aktiviteter och att endast fantasin sätter begränsningar. (M-63) - Att Arvikaborna stannar kvar i kommunen, ungdomarna ska kunna ha ett jobb och kunna ha bra pendlingsmöjligheter för vidarestudier t. ex. i Karlstad eller Årjäng m.m. (M-22) - En sann Arvikabo är alltid positiv. (M-60) - Handla i Arvika för att behålla våra småaffärer och ev. öppna nya. Sluta att gynna Bergvik och Charlottenberg. Ha vanliga caféer öppna kvällstid, med samma utbud som på dagen, alltså utan sprittillstånd. Då kan även småbarnsfamiljer gå på café. (Q) - En stor entreprenörsanda, locka hit fler företag, stötta de som vågar, starta eget, genom att göra inköp på hemmaplan. (Q) - Medvetenhet om turismen som viktig näringsgren som yttrar sig i form av öppenhet för besökande, fler öppna lokaler etc. (Q-75) - Kanotleder.(M-60+) - Ta emot besökare, ge bra information,behåll dagens stadskärna, ge bra service. Det är dåligt med matställen på söndagar. (M-54) - Bevara det gamla och genuina, restaurera hellre än riv, utveckla Arvikafestivalen samt försök att få avknoppad verksamhet. (Q-25) - Ta reda på de genuina i småstaden, vackert, måste finnas något som sticker ut, Rackstadsmusset är en sådan plats. (M-25) - Bevara det som är idag, stadsparken, hamnen, torghandeln. (M-45) - Behåll naturen i omgivningen som den är idag. Var rädd om det som finns. (Q- 65) - Ändrard inställningn till att turisterna bidrar. Mer liv i hamnen, utveckla aktiviteter i hamnen, ljusfestivalen var bra, ordna kolonilotter i hamnen, skateboardramper, park- och rekreationsområde. (Q-30) - Tycka om människor och att de besöker Arvika. Positivt är öppet bemötande. (M- 25) - Att boende i Arvika uppskattar det man har, utveckla det som finns. Kommunala bidrag till kulturen. (Q-70) 16

17 Fråga 4. Vad behövs för insatser för att Arvika om år ska vara en framgångsrik besökskommun? - Fler nischer, fler driftiga människor med idéer, en kommunledning som bejakar och stöttar, en ansvarig turistcoach (ska hjälpa, stötta, paketera åt olika entreprenörer) (Q-27) - Gör om innerstaden till bara gågator, mer handel och öppna caféer på helger och kvällar, ta vara på den vackra utsikten från torget mot Glafsfjorden. (Q-52) - Något bra, lite tå hôrt i hamnområdet bostäder, restaurang / nöjesliv, kanske ett hotell, samt givetvis rekreation (Q-46) - Svårt, kanske någon magnet, kanske ett bad i stadsparken, det har ju varit på tal tidigare. (M-64) - Satsa på längre öppettider för caféer och restauranger på helger, rikta in fokus på barnfamiljer. Aktivitets mobil lekplats på torget. Ökad restaurangkonkurrens och större samarbete mellan kommunen och t ex festivalen. (Q-35) - Låt kommunen invånare ta del av information, låt den bearbeta den och komma med idéer och förslag. (M-20) - Man måste stimulera upplevelseverksamheten. Mer poliser som går på stan för att besökare och arvikabor skall känna trygghet.(m-63) - Mer jobb och större stadskänsla, exempelvis genom mer happenings på torg m. m., finare hamnområde. (M-22) - Definitivt ingen invallning av Kyrkviken, satsa de pengarna på skola, vård, omsorg och turister. (M-60) - Bra bussförbindelser, utöka Karlstadsturerna, starta en linje mot Sunne och Fryksdalen. (Q) - Satsa på caféer, restauranger, satsa på besökshamn, toaletter är ett måste, få bort alkoholisterna från torget/innerstaden, patrullerande poliser. (Q) - Satsa på öppenhet, boende, restauranger, transporter, parkeringar, offentliga toaletter, språkkunskap etc. (Q-75) - Underhåll av byggnader etc. Intresse av att värna kulturbyggnader. Kommunledningen måste vara positiv till kultur. (Q-70) - Få hit norrmän, campingen är viktig, hamnen och vattnet bör utvecklas, naturen. (M-25) - Gästhamnen, gatumusikanter, mer utbud på helger, Rackstadsmuseet och Sågudden är positivt när man har gäster. Det behövs inget köpcentrum. (Q-30) - Bra politiker, resurser, äldre och funktionshindrade måste kunna komma nära, handikapparkeruing måste skyltas. (Q-65) - Turistinformation om Arvika i andra städer. Arvikafestivaklen är känd. Stort utbud, allt finns, hamnen är fuin. (M-25) - Marknadsföring, utveckla och utnyttja raggarkulturen, ex. 50-talskaféer, utnyttja att Arvika är en hamnstad. Bejaka det gamla och pitoreska, mysiga uteserveringar, musikupplevelser. (Q-24) - Bättre förbindelse med Göteborg behövs, hamnområdet måste utvecklas, toaletter vid infotavlorna vid infarterna, bättre vägar i ytterområdena/landsbygden. (M-54) - Gör iordning Bergs klätt, sjöar och vatten kan utnyttjas, naturen är en tillgång, ytteerligare upprustning av rastplatseerna vid infarterna. (M-60+) 17

18 7. Redovisning av synpunkter framförda vid samtal på gatan vid Jössefröjda Beredningen tillämpar flera olika metoder för att få till en dialog med allmänheten om de frågor som ska belysas. Ett sätt är att, som man nu gjorde, finnas på trottoaren utanför Konsthallen och helt enkelt inleda samtal med förbipasserande utifrån nedanstående fråga. Den fråga som ställdes till medborgarna var: Hur lockar vi fler besökare till Arvika? Det ledde till cirka 200 samtal under dagen och de synpunkter som framfördes redovisas nedan. - Besöker Arvika varje vecka, bor på gränsen till Norge. Trivs här. En sådan dag som Jössefröjda uppskattar vi verkligen, fortsätt så. - Värna Konsthallen. - Behåll småstadscharmen! - Drop in på exempelvis frisörer är bra för mig som norrman, halva priset mot i Norge. - Aktiviteter för barnfamiljer. - Bjuda hit släkt och vänner, brukar komma hit med båt från Vänern, upplever hamnen som mycket trevlig. Mycket trevlig stadskärna, tycker att det var trevligt när det var båtplatser i Kattviken. - Arvika är en fin och trevlig stad med trevliga människor. - Positivt, vacker innerstad med alla blommor och bra aktiviteter. - Utveckla hamnen, köpcentra och aktiviteter för barn. - Hamnen med service, stuguthyrning. - Guidade turer, bl a kultur, paket med Christian Eriksson, Rackstadsmuseet, naturguidning. - Småstadskaraktär, sommarstad, naturen, fler uteserveringar. - Utveckla hamnen, göra om badhuset till äventyrsbad. - Det är bra som det är. - Mer sommaraktiviteter för barnen, annars är Arvika väldigt bra som det är. 18

19 - Mer satsning på naturturism. - Arvika är en mysig småstad, vi måste hitta vår profil i Värmland utåt sett, läget är bra nära Norge. - Vad händer med hamnområdet, vi måste göra något fint därnere, för det är otroligt fint där. Satsa mer på handeln, mer parkeringsmöjligheter, skapa förutsättningar för småbutiker med ett rikt utbud av varor. - Vi är bra på kultur redan här i Arvika, kanske utveckla mer på vår fina natur, en fantastisk småstad. - Mer parkeringsmöjligheter i hamnen med något mysigt café. - Någon stor affärskedja som inte Charlottenberg Karlstad har. - Gör något åt hamnen. - Jössefröjda och Gûnnerskemârten konkurrerar. - Naturen musiken. - Kan man utveckla möjligheten att alla gamla bilar, amerikanare raggarbilar blir ett dragplåster. - Lugnare tempo än i storstaden. - Naturen. - Uteserveringar, kvällsöppet, helgöppna caféer, fler platser för lite äldre. - Tillfällig husvagnsparkering på gamla cisternplatsen i hamnen, utnyttja möjligheten. - Hamnområdet borde snarast utvecklas. - Locka fler till att öppna Bed and breakfest, se på Sunne kommun. - För få uteserveringar, särskilt sommartid, även dagtid kvällstid helger, både mat, café, dryck, där man även kan ha barn. Det som finns är för mycket nattklubb. Det stängs för tidigt. - Lad gestehamnen få liv, varför icke lade husbiller vare på samme plats. Gör en plats vår man bringer diesel til båtene och låt folk komme till staden på god service. 19

20 8. Minnesanteckningar från besöksseminarium på Sjövinden, Hantverksmagasinet Seminariet inleddes av Lars-Ove Jansson, ordförande i Beredningen Tillväxt och kompetens som hälsade alla välkomna. 35 personer besökte seminariet, varav 6 ledamöter i kommunfullmäktiges beredningar, 4 kommunala tjänstemän, 8 medlemmar i Medborgarpanelen och en representant från media. Eva Aasum, turistchef i Arvika redogjorde för turismen i Arvika idag. Här följer några korta utdrag ur Eva Aasums anförande. Det bildspel som hon använde redovisas under punkt Turismomsättningen i Arvika har i det närmaste fördubblats under de senaste tio åren. - De samhällsekonomiska effekterna av turismen i Arvika, mätt i direkta skatteintäkter har tredubblats under det senaste decenniet. - Det totala antalet utländska besökare har fördubblats under det senaste decenniet. - Antal ärenden på turistbyrån har fördubblats under de senaste tio åren - Av de som besökte turistbyrån i Arvika under 2008 var 55% svenskar, 22% tyskar, 8% norrmän, 7% holländare, övriga nationaliteter 8% - Om man gör en grov generalisering kan man konstatera, att svenskarna besöker Arvika för att gå på evenemang eller för att få kulturupplevelser att tyskarna besöker Arvika för att få naturupplevelser att norrmännen besöker Arvika för att shoppa eller för att roa sig - Trender som är tydliga inom turismen internationellt är; - världen krymper när infrastrukturen byggs ut - billigare att flyga ger större tillgänglighet - fler kortare resor mätt i tid - nya familjestrukturer - informationsöverflöd, bokning på nätet, gästen är påläst, - nya målgrupper DINKS, (Double Income No Kids),WHOPS (Wealthy Healthy Old People) ökar - multitrend, man vill uppleva så mycket som möjligt - VFS- resor (visit to friends and relatives) - dynamisk paketering - trender som är tydliga i ett lokalt perspektiv - förlängd säsong - stor ökning av utländska gäster - ökning av utländska fritidshusägare - återvändare - ökat antal fastboende från Tyskland och Holland - högre komfort önskas - kortare semestrar - i Arvika finns 367 hotellbäddar, vilket är tillräckligt många dygn av året, men absolut otillräckligt under högsäsong som exempelvis under Arvikafestivalen 20

21 - andra produkter som turisterna i Arvika efterfrågar är - sommaröppen badanläggning / äventyrsbad - sommaröppen bowling - go-cart, knattecross, motoraktiviteter - temapark / nöjespark / familjepark - djurpark, älgpark, öppen gård - mer shopping - fler mysiga caféer och restauranger, uteserveringar - cykelkartor, rundturer, cykeluthyrning - båtturer Björn Särnmark, turistföretagare Fredros Gård berättade om sin verksamhet och om naturturism. Därefter följde fikapaus. Efter fikapausen följde öppen diskussion utifrån Eva Aasums och Björn Särnmarks inledningar, under vilken följande yttrades: - Vi måste öka möjligheterna till boende. - Kravet på att boendet har bra kvalitet har ökat, TV, bekvämligheter av alla de slag. - Européerna vill inte se rovdjur, det de vill se är framförallt älg. - Vad är det som de svenska turisterna söker, exempelvis de som bor på Ingestrands camping? - Allemansrätten är en möjlighet, men också ett ansvar att vårda. - Gäddfisket är jättestort, mycket större än man kan tro och det allra största fisket, större än ädelfisket. - Turism handlar mycket om samverkan, många aktörer, regionen, kommunen och alla turistidkare. - Vi borde kunna hitta mer attraktioner som naturen har. Varför inte bärturister, svampturister? Det finns sådana turister. - Att vara affärsmässig och att kunna språket är viktigt. - Vi har många som har idéer, men vi har få som är entreprenörer. - Man borde kunna koppla ihop naturturism med kulturinslag, sätta ihop paket med flera olika inslag. - Kommunens stöd till de ideella krafterna är viktigt, exempelvis i Leaderprojekt, precis som kommunen nu ger. Detta borde fler kunna ta del av. 21

22 - Det vore bra om man kunde tanka sina båtar i hamnen. - Vi måste bli bättre att se på vad vår natur kan erbjuda utländska turister. - Vi måste också veta vad turisterna från Europa vill ha, det kanske inte är detsamma som vi tror. - Vi använder ju marker som ägs av andra markägare, därför är kontakten med markägarna och den lokala förankringen mycket viktig. - Tyskar vill bo enskilt, bekvämt nära vatten, gärna en egen sjö, och det duger gott med en skogstjärn med mossiga stränder. - Vi har mängder av evenemang i Arvika framförallt på sommaren, men vi har mer att utveckla vad gäller det som naturen har att erbjuda. - Alla fyra årstiderna har vi något, vi måste bli bättre på att tala om vad vi har, exempelvis våra fina vintrar och vårvintrar. 22

23 8.1. Bildspel Arvika som besökskommun idag Eva Aasum Arvika som bes ökskommun idag Turismoms ättning i Arvika enligt TEM Miljoner kr

24 Den samh ällsekonomiska effekten av turismen i Arvika. Totala skatteint äkter. Miljoner kr ,2 21, ,6 15,5 10 7,9 8,3 9, Omsättning f ördelad p å branscher 24

25 Varför bes öker turisterna Arvika? Svenskar: Kultur, evenemang Tyskar: Naturupplevelser Norrmän: Shopping, n öjen Antal utländska besökare Arvika Turistbyr å

26 Landsstatistik Arvika Turistbyr å 2008 England 1% Danmark 2% Frankrike 1% USA 1% Övrigt 3% Nl 7% Norge 8% Tyskland 22% Sverige 55% Sverige Tyskland Norge Nl Danmark England Frankrike USA Övrigt Antal ärenden Arvika Turistbyr å

27 Vad frågar turisterna efter? Övrigt 5086 Turismnäring 730 Utanför Sverige 267 Sverige 579 Värmland Västra Värmland Arvika 5401 Fiske 426 Boende Våra st örsta bes öksmål 2008 Klässbols Linnev äveri Glaskogen Gammelvala / Arvikafestivalen / Rackstadmuseet Arvika Hamnfest Fordonsmuseet

28 Arvika Turistbyr å Uppdrag: Arvika Turistbyr å Storgatan 22 *Bedriva turistbyr åverksamhet Helårsöppen turistbyr å 2 heltidstj änster 4 säsongsanställda *Marknadsföra Arvika Trycksaksproduktion Mässor, annonsering, övrig information Jobba f ör utveckling och tillv äxt inom bes öksnäringen. Samarbetspartners Lokala turismakt örer Västra V ärmland Visit V ärmland Aktuella projekt 28

29 Lokala trender Förlängd säsong Stor ökning av utl ändska gäster Ökning av utl ändska fritidshus ägare Återvändare/fler barnfamiljer Ökat antal fastboende fr ån Tyskland, Holland Våra gäster önskar h ögre komfort Kortare semestrar Efterfr ågade aktiviteter/produkter * Barnaktiviteter * Sommar öppen badanl äggning/ äventyrsbad Sommar öppen bowling Go-cart, knattekross, motoraktiviteter Temapark/familjepark/N öjespark Djurpark, öppen g ård Älgpark Mer shopping, shoppingcenter Fler mysiga kafe ér och restauranger, Uteserveringar Cykelkartor, rundturer, cykeluthyrning Båtturer 29

30 Turismtrender Världen krymper n är infrastrukturen byggs ut Billigt att flyga, st örre tillg änglighet Fler kortare resor m ätt i tid Nya familjestrukturer Informations överflöd, bokning p å nätet, g ästen är påläst Nya m ålgrupper DINKS, WHOPS b åda grupperna ökar Multitrend man vill uppleva s å mycket som m öjlig VFS -resor (Visit to friends and relatives) Dynamisk paketering 30

31 8.3 Bildspel Naturturism, Björn Särnmark 31

32 32

33 33

34 34

35 9. Redovisning av enkät genomförd med fritidshusboende i Arvika kommun Under våren 2009 tillskrevs ägare av fritidshus i Arvika kommun, med folkbokföring i annan kommun. Skrivelsen innehöll en frågeenkät och en öppen del där man kunde uttrycka sina tankar och synpunkter om Arvika kommun och om att ha fritidshus i Arvika. Fritidshusägarna inbjöds också till en fikaträff med information om Arvika och guidning på Rackstamuseet. Här redovisas resultatet av frågeenkäten och en sammanfattning av synpunkter som framfördes via enkäten. Synpunkterna är grupperade efter ämnesområde. 9.1 Redovisning av resultat av fritidshusenkäten Hur många personer finns folkbokförda i ert hushåll? % % 13% 11% 8 % 2 % 3 % 2 % eller fleringet svar 35

36 Ungefär hur ofta vistas ni i ert fritidshus? % % 8 % Flera gånger ca 1 varje månadg å n g / m å n a d 10% ca 2-4 g g r / p e r h a l v å r 3 % 60% 1-2 ggr/år M e s t s o m m a r t i d 1 % Inget svar Planerar ni att bosätta er permanent i fritidshuset? % % % % J a Har övervägt, men inte fattat beslut 2 % N e j Inget svar 36

37 Om ja, när? Antal i år inom 2 år inom 5 år har inte bestämt tidpunkt Om nej, av vilka anledningar? Antal För långt att Inte möjligt atta r b e t s t i l l f ä l l e Vill inte flytta Boende i Har inte samma p e n d l a d a g l i g e nd i s t a n s a r b e t a saknas i från min f r i t i d s h u s e t s o c i a l a t i l l n u v a r a n d e k o m m u n e n n u v a r a n d e u n d e r kontaktnät i a r b e t e b o s t a d s o r t v i n t e r h a l v å r e ta r v i k a k o m m u n är inte m ö j l i g t / i n t e a t t r a k t i v t Inget svar A n n a t 37

38 Vilka faktorer är viktiga för att du skulle trivas med att bo permanent i Arvika kommun? Antal Bra kol ektivtrafik / infrastruktur Bra kommunal service Släkt och vänner Ett brett utbud av kulturaktiviteter Ett brett utbud av idrottsaktiviteter N a t u r u p p l e v e l s e r Ett rikt föreningsliv 7 0 Inget svar A n n a t Skulle ni kunna tänka er att hyra ut ert fritidshus via turistbyrån? Antal J a N e j Inget svar 38

39 9.2 Sammanfattning av synpunkter framförda via fritidshusenkäten Synpunkterna är samlade under rubriker med utgångspunkt från vad de handlar om. Arvika Stadskärna och hamnen 180 positiva synpunkter på stadens attraktion Trevlig stad En fin shoppingstad Flott parkanlegg En vacker och trevlig sommarstad En blir mött med god service i butikkene Trevlig torghandel Allt är så lagom. Allt finns inom rimligt avstånd Bra att det ikke er köpecenter Infrastruktur och datakommunikation 20 synpunkter på kollektivtrafik och infrastruktur Närheten till Norge Kort fra Oslo Infrastrukturen måste förbättras Kollektivtrafiken för dålig idag. Bredband är viktigt Direkt tågförbindelse med Stockholm Närhet till universitetsmiljö Vill hellre ha fasta busslinjer till Västra Sund Kultur - besöksnäring Minst 150 positiva uttryck kring kultur Rackstadmuseet är en pärla Mycket Kultur Bra bibliotek Bra med Ingesunds musikhögskola Olssons brygga Sågudden Arvika-festivalen Jössejazzen Gammelvala Landsbygden naturen Minst 80 uttryck för fin natur Bra med turistbyrå och Lenungshammar (Glaskogen) Vi trivs utomordentligt i Brunskog Uppväxt i Gunnarskog och trivs med folket och omgivningen Härliga skogar med bär och svamp I Edane har vi glede av Värmeln Fint läge vid Glafsfjorden Bra badvatten och många sjöar 39

40 Härliga rekreationsområden i Mangskog Bra golf Kynnet och lynnet Minst 100 uttryck om trevliga människor i kommunen Trivsamma människor Lätt att få kontakt Jössehäringar är ett trevligt folk Trevligt folk i Klässbol Släkt och vänner i närheten Kontakt med kommunen Vänliga och hjälpsamma människor på kommunkontoret Bra bemötande med kommunens representanter Politiker ska ha dialog med unga för att skapa jobbtillfällen Fastighetsfrågor, teknisk försörjning mm Varför har ni inte sopsortering? VA i västra Sund behöver byggas ut. Har spörsmål om renovering av fastigheten Arvika sjukhus Bra sjukvård Ett bra fungerande sjukhus 40

41 10. Redovisning av synpunkter framförda av besökare på Arvikafestivalen 2-4 juli. Under Arvikafestivalen fanns ledamöter från fullmäktiges beredningar vid Arvika kommuns informationstält. Syftet var att föra samtal med festivalbesökare och få deras uppfattning om Arvika i allmänhet och Arvikafestivalen i synnerhet. Det absolut dominerande intrycket var positivt, staden upplevdes som en positiv stad att besöka och Arvikafestivalen menade man var en mycket bra och trivsam festival. Här följer en redovisning av framförda synpunkter: - Sveriges trevligaste festival! - Vilken bra idé med öronproppar! - I love you! Jättesuper bra! Jag kommer från Vimmerby. - Kommer gärna tillbaka, bor på Ekbacken. Ska även besöka Glaskogen. - Kanon, men det behövs fler toa á 5:- eller bajamajor med tvål och toapapper. Gärna också effektförvaring. - Jag fattar inte vad Ni säger, men jag är nöjd och glad ändå. - Arvika har tillsammans gjort en mycket bra festival när det gäller att hålla rent och snyggt. - Högsta betyg, men det borde vara fler toaletter. - Mycket bra med ordningsvakter som kollar av campingen när det gäller knivar, öl m m. Vi känner oss trygga. - Saknar information om Glaskogen. - Kort, pins och hörselskydd var bra. - Hygglig kommun. - Som Arvikabo är jag stolt över festivalen. - Jag bor i Solvik och är nöjd med städningen. - Toppenfestival. - Lugna campingen är perfekt. - Saknar parkering med gångavstånd när man bara är här en dag. - Vi återkommer år ut och år in, är en trevlig musikstad. 41

Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens

Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens 2012 03 14 Kommunfullmäktiges framtidsgrupper Trivsel, trygghet och bärkraft och Tillväxt och kompetens Rapport nr 19 Hur ökar vi Arvikas attraktionskraft? Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö

Läs mer

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "- 17" Criteria #2 Ålder equals "18-24" Criteria #3 Ålder equals "25-35" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

Sveriges Lustgård och Vision 2025

Sveriges Lustgård och Vision 2025 Resultat av enkätundersökning Sveriges Lustgård och Vision 2025 November 2013 februari 2014 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 METOD... 2 MÅLPOPULATION... 2 STICKPROV... 2 UTVECKLING AV ENKÄT... 2 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda.

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda. 1 (36) Sammanställning av enkätsvaren Färdplan Flen Flens kommun 2019 När Flens kommun är som bäst 1. Hur är det i Flens kommun när det är som bäst? Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna.

Läs mer

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Bilden av Dorotea Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel 0480-40 38 60 WWW

Läs mer

STRATEGIPLAN FÖR UTVECKLING AV TURISMEN I VÄRMLAND

STRATEGIPLAN FÖR UTVECKLING AV TURISMEN I VÄRMLAND STRATEGIPLAN FÖR UTVECKLING AV TURISMEN I VÄRMLAND 2009 Det här är första gången som vi formulerar och dokumenterar en gemensam strategisk utvecklingsplan för turismen i Värmland. Syftet är att vi genom

Läs mer

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM.

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. Katrineholms kommun, Stadsbyggnadskontoret. Författare Carolin Lindholm Projektledare Helene Nord 29 October 2009 2009 Skill Om Skill Skill

Läs mer

Medlemsundersökning Innerstaden Göteborg

Medlemsundersökning Innerstaden Göteborg Medlemsundersökning Innerstaden Göteborg 2013-10-28 Nedya Ibrahim 0730378908 Marknad@innerstadengbg.se Innehållsförteckning Slutsats... 3 SWOT Analys... 4 Styrkor... 4 Svagheter... 4 Hot... 4 Möjligheter...

Läs mer

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 2 Bakgrund, syfte För andra året i rad uppvaktade kommunens politiker och tjänstemän ett stort antal lokala företag: Den 7 oktober besöktes ett 90-tal företag

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Delårsboende i norra Bohuslän

Delårsboende i norra Bohuslän Delårsboende i norra Bohuslän Rapport från en intervjustudie Lars Larsson Louise Robertsson GERUM kulturgeografisk arbetsrapport 2012-12-04 Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet

Läs mer

Besökspunkter i nordöstra Göteborg

Besökspunkter i nordöstra Göteborg Besökspunkter i nordöstra Göteborg Angered Östra Göteborg Visioner och behov för utveckling av attraktiviteten i Angered och Östra Göteborg Utveckling Nordost en satsning från Göteborgs Stad och Europeiska

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

Bilden av Tierp (305) 36 år eller mer

Bilden av Tierp (305) 36 år eller mer Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "36-50" Criteria #2 Ålder equals "51-65" Criteria #3 Ålder equals "66 -" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

Resultatredovisning av studentenkät 2014

Resultatredovisning av studentenkät 2014 Foto: studio-e.se Resultatredovisning av studentenkät 2014 En undersökning av studenterna vid Campus Helsingborgs syn på staden Josefin Hellström Innehållsförteckning Inledning...2 Resultatredovisning...3

Läs mer

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020

Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Strategi för Värmlands besöksnäring 2014-2020 Innehållsförteckning Sid Bakgrund 3 Värmland 2020 en hållbar besöksnäring 6 Vision 7 Profil 8 Mål 10 Marknadsutveckling 11 a) Teman 11 b) Målgrupper 1 c) Marknader

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Förstudie Funäsfjällen - Rapport

Förstudie Funäsfjällen - Rapport Förstudie Funäsfjällen - Rapport Mattias Bergman Destination Funäsfjällen 20141229 Innehåll 1. Bakgrund 2. Genomförande 3. Resultat och slutsatser 4. Budget 5. Sammanfattning Bilagor 1. Sammanställning

Läs mer

Det här tycker vi i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra är livskvalité, bra boendemiljö och service.

Det här tycker vi i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra är livskvalité, bra boendemiljö och service. Vad är livskvalité, service och bra boendemiljö i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra? VOMB Här ska in en bild från Veberöd med människor på /gärna unga t.ex från fritidsgården Service? Livskvalitet? Boendemiljö?

Läs mer

Sagt om Dalby. - ur vår synpunkt sett - Slutrapport av Fokus Dalbys dialog med dalbyborna 2011

Sagt om Dalby. - ur vår synpunkt sett - Slutrapport av Fokus Dalbys dialog med dalbyborna 2011 Sagt om Dalby - ur vår synpunkt sett - Slutrapport av Fokus Dalbys dialog med dalbyborna 2011 FOKUS DALBY Sagt om: Dalbys identitet...5 Dalby växer...7 Lek och rekreation i Dalby...9 Hållbart Dalby...11

Läs mer

Tänk om småbutikerna i city

Tänk om småbutikerna i city DEL 2 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED AKTÖRER OCH INTRESSENTER I CITY Här följer en kort sammanfattning av synpunkter från ett 30-tal intervjuade personer. Först sammanfattas de vanligaste åsikterna

Läs mer

Besöksplan Kristinehamn

Besöksplan Kristinehamn Besöksplan Kristinehamn 3 Besöksplan Kristineham 2014 Innehållsförteckning Inledning... 5 Bakgrund och syfte varför en plan för Kristinehamn som besöksdestination? 5 Nuläge och målsättningar... 6 Var startar

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

Vad är bäst för Dalby?

Vad är bäst för Dalby? 1 Arbetsbok 2 Lunds kommun - Fokus Dalby Vad är bäst för Dalby? Dalbyborna har lämnat synpunkter på framtiden! I Arbetsbok 1 har 102 personer svarat via hemsidan och 29 har valt att fylla i den tryckta

Läs mer