Sammanställning av kör- och lastcykler för PHEV och EV fordon.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av kör- och lastcykler för PHEV och EV fordon."

Transkript

1 Sammanställning av kör- och lastcykler för PHEV och EV fordon. Hans-Eric Jacobsson Finansierad av: Test Site Sweden och Consenso Test Site Sweden 1

2 Abstract This report handles a summery study over driving and load cycles on Plug in hybrid electric vehicles (PHEVs) and Electric vehicles (EVs). What test cycles are valid for PHEV and EV compared to traditional vehicles? What studies are already written and is there a common view on how to test and validate vehicle tests for PHEV and EV? The PHEV and EV have significantly shown their ability to reduce fuel consumption. This report will provide a complete summery over the standard driving and load cycles that are being used for certification, development and their purposes. The OEMs (Original Equipment Manufacturers) are following driving and cert cycles for each continent respectively for PHEV and EV projects. The driving cycles for North America, Asia and Europe for Light Duty Vehicles are described in detail in the report that follows. North American driving cycles Cycle FTP 72 FTP 75 SFTP US06 SFTP SC03 IM240 Highway Fuel Economy (HWFET) New York City Cycle California Unified Cycle SRC & SBC Purpose Simulating urban route for light duty trucks and cars in a chassis dynamometer. Test cycle for cars and light duty trucks derived from the FTP- 72, used for emission certification testing. Test cycle to simulate aggressive highway driving. Cycle to simulate emissions associated with the use of air conditioning accessories. Inspection and maintenance driving cycle used for emission measurements. EPA (Environmental Protection Agency) dynamometer driving schedule for fuel economy determination. EPA test cycle for simulating low speed city driving. California UC dynamometer driving schedule. Standard Road Cycle (SRC) and Standard Bench Cycle (SBC), dynamometer and engine bench tests for emission durability determination. Test Site Sweden 2

3 European driving cycles Cycle NEDC (New European Driving Cycle) Purpose NEDC is a combined chassis dynamometer test used for emission testing and certification in Europe. It is a combination of four ECE Urban Driving Cycles, which are simulating city driving, and one Extra Urban Driving Cycle (EUDC), simulating highway driving conditions. Asian driving cycles Cycle JC08 Cycle Mode Cycle Purpose New urban driving cycle for emission and fuel economy measurements of light- duty vehicles, which will fully replace the mode. Urban driving cycle for emission certification and fuel economy determination of light duty vehicles. Those driving cycles will be described more in detail in the report that follows. A special thank you is addressed to Sven Jacobsson, Anders Berndtsson, Olle Berg, Mats Hilmersson at Volvo Cars and Johan Lesser at ETC, for their support and help during the project. Test Site Sweden 3

4 Innehållsförteckning Abstract...2 Inledning...5 Kör- och lastcykelbeskrivning...6 Bränsleförbrukning...15 Professionell testmiljö...15 Källhänvisning...16 Test Site Sweden 4

5 Inledning Denna rapport sammanställer de kör- och lastcykler, för respektive kontinent eller marknad, som idag används av fordonstillverkare för framtagning av PHEV och EV(Plug- in hybrider och elektriska fordon). Rapporten kommer främst att ta upp fallen för PHEV då det fortfarande inte finns mycket underlag eller strategier för att hantera EV vid certifiering, såsom energiförbrukning, och hur detta ska hanteras. Men mycket arbete pågår på detta område hos fordonstillverkare och myndigheter. Rapporten tar upp de olika etablerade kör- och lastcykler, samt ger en detaljerad beskrivning och syfte med respektive cykel. Körcykeldata är hämtade från Dieselnets databas, utifrån den litteratur som finns globalt om PHEV och EV körcykler där dessa körcykler omnämns. Därefter kommer en kort beskrivning på hur bränsleförbrukning bestäms samt hur en testmiljö och testutrustning för certifieringsprover och simulering ser ut. Arbetet kring framtagande av körcykler och testning av PHEV har pågått sedan 1992 i USA, som ligger längst fram i utvecklingen kring kör- och lastcykler för dessa fordon. Test Site Sweden 5

6 Kör- och lastcykelbeskrivning Körcykelfilosofierna skiljer sig något mellan nordamerikanska, europeiska och asiatiska kör- och lastcykler. När det gäller de asiatiska körcyklerna handlar det främst om de japanska cyklerna. Varje biltillverkare har sin egen filosofi vad gäller framtagande av kör och last kollektiv anpassade efter gällande lagkrav. Vissa tillverkare lokalanpassar sina modeller för respektive marknad, så att de på så vis kan uppfylla emissionskrav och andra unika lagkrav. Andra tillverkare använder bara en modell som redan under utveckling designas för att klara alla gällande krav world- wide, genom att titta på ytterligheterna och från början ställa tillräckligt höga krav. De flesta tillverkare använder samma provmetoder och metodik, efter respektive provbana, för alla nya modeller för att kunna jämföras med en s.k. base- line, för att få en referens redan under utvecklingsarbetet. De körcykler som tas i denna rapport används i utvecklingsarbetet för PHEV fordon. Nordamerikanska körcykler FTP-72 (UDDS) FTP- 72 kallas också för Urban Dynamometer Driving Schedule (UDDS) eller LA- 4 cykeln. Cykeln simulerar tätorts cykel på 12,07 km med återkommande stop. Högsta hastighet för cykeln är 91,2 km/h och genomsnittshastigheten är 31,5 km/h, se Figur 1. Samma cykel används även i Sverige. Figur 1 Test Site Sweden 6

7 FTP-75 (Federal Test Procedure) FTP- 75 har använts för utsläppscertifiering av lätta fordon i USA från år Fordonen måste dessutom genomgå två tilläggande testprocedurer, som syftar till att minska bristerna med FTP - 75 representerade av aggressiv körning i hög hastighet (US06) användning av luftkonditionering (SC03). FTP- 75 cykeln kommer från FTP- 72 cykeln genom att lägga till en tredje fas som pågår i 505 sekunder, identisk med den första etappen av FTP- 72 men med en varmstart. Den tredje fasen startar när motorn har stått stilla i 10 minuter. Således består hela FTP- 75 cykel av följande segment, se Figur 2: Kallstarts fas Övergångsfas, från kall till varm motor Varmstarts fas Grundparametrarna för cykeln är som följer: Cykelns längd: Duration: Genomsnittshastighet: 17,77 km 1874 s 34,1 km/h Figur 2 Test Site Sweden 7

8 Utsläppen från varje fas analyseras i en uppsamlingspåse genom Constant Volume Sampling- metoden, metoden beskrivs på sidan 15 under rubriken Bränsleförbrukning. Resultaten viktas och fördelas enligt: 0,43 för kallstart(cold start phase), 1,0 för övergångsfasen(transient phase) 0,57 för varmstart fasen(hot start phase). Där emissionsresultaten från kall och varmstart faserna viktas i ihop, eftersom de är identiska, fast med olika start villkor. Övergångsfasen emissioner analyseras för sig. US-06 US06 utvecklades för att åtgärda bristerna med FTP- 75 körcykeln. US06 representeras av aggressiva körcykler, höghastighet och/eller hög accelerations tester. I cykeln analyseras även köregenskaper, snabba hastighets förändringar samt beteende under körning efter start. Cykeln är 12,8 km lång sträcka med en medelhastighet på 77,9 km/h, maxhastighet 129,2 km/h, och har en duration på 596 sekunder, som åskådliggörs i Figur 3. Figur 3 Test Site Sweden 8

9 SC03 SC03 har införts för att representera motorns belastning och utsläpp i samband med användning av luftkonditionering, som certifieras över FTP- 75 körcykeln. I Figur 4 beskrivs cykeln, som är 5,8 km, med en medelhastighet på 34,8 km/h, maxhastighet 88,2 km/h, och en duration på 596 sekunder. Figur 4 Test Site Sweden 9

10 EPA NYCC EPA NYCC(Environmental Protection Agency New York City Cycle) test har utvecklats för testbänksprovning av s.k. lätta fordon. Testet simulerar låg hastighet i stadstrafik med täta stopp. Följande är grundföryutsättningar för cykeln, se även Figur 5: Duration: 598 sekunder Sträcka: 1,89 km Genomsnittlig hastighet: 11,4 km/h Maximal hastighet: 44,6 km/h Figur 5 Värt att nämna är att, denna körcykel förekommer enbart i ett fåtal rapporter om körcykelstudier på PHEV och EV fordon. Test Site Sweden 10

11 HWFET HWFET cykeln, I Figur 6, är en chassidynamometer cykel, för bestämning av bränsleekonomin hos lätta fordon. De karakteristiska parametrarna för cykeln är: Längd: 765 sekunder Totalt avstånd: 16,45 km Medelhastighet: 77,7 km/h Europeiska körcykler Figur 6 Den standardcykel som används i Europa är framförallt NEDC(New European Driving Cycle). Billtillverkarna jobbar även fortsättningsvis med denna körcykel som certifierings cykel för PHEV fordon. Volvo Personvagnar har idéer om att tillämpa denna cykel för deras PHEV fordon. Cykeln kommer då att köras i två omgångar, varav den första i PHEV- mode och den andra som en konventionell bränslecykel. Därefter kommer både bränsle och energiförbrukning att certifieras. I Sverige körs även R101 provet som är lagkrav. NEDC Den europeiska körcykeln har sett likadan ut sedan år 2000, man införde då en kallstart vid cykelns början. Fordonet ska då vila minst sex timmar i ett rum som håller en temperatur av grader. När bilen startas får den först gå på tomgång i 40 sekunder. Sedan startas stadskörningsdelen UDC, Urban Driving Cycle. UDC ska motsvara bilkörning i en europeisk tätort. UDC- delen består av fyra likadana delcykler. Sammanlagt varar denna del 780 sekunder. Högsta hastighet är 50 km/h. Test Site Sweden 11

12 Stadskörningen följs av landsvägsdelen, EUDC(Extra Urban Driving Cycle). Denna del består av en körcykel om 400 sekunder som inte upprepas. Maxhastigheten är 120 km/h. Hela cykeln beskrivs i Figur 7. Figur 7 Test Site Sweden 12

13 Asiatiska körcykler mode cycle mode cycle används för närvarande i Japan för certifiering och bränsleförbrukning för lätta fordon. Den härrör från 10- mode cykeln med ytterligare 15- mode segmentet i slutet av cykeln. Cykelns högsta hastighet är 70 km/h. Cykeln beskrivs schematiskt i Figur 8 nedan. Figur 7 Test Site Sweden 13

14 JC cykeln kommer att ersättas 2011 av JC08 cykeln, på grund av de nya emissionslagarna som kom 2005 i Japan. Cykeln består av accelerationer, tomgångskörning och inbromsningar i stadstrafik. Cykeln ska representera stadskörning i en japansk storstad. Cykeln används både för emissionstest och för bränsleförbrukningsbestämning. I Figur 9 återfinns hela JC08 cykeln. Figur 8 Test Site Sweden 14

15 Bränsleförbrukning Bränsleförbrukning för en förbränningsmotor beräknas fram ur testets mätresultat från emissionerna på respektive cykel, detta med hjälp av utrullningskarakteristik och bilens vikt. Bilens utrullningskarakteristik fås genom att låta bilen rulla från 120 km/h till stillastående, den sträcka bilen rullar ger dess utrullningskarakteristik. Avgaserna samlas upp i en emissionspåse där de mäts genom sampling(constant Volume Sampling). Det är en mätteknik där avgaserna från motorn samlas in från en testcykel i en chassidynamometer. En mängd luft läggs till i avgaserna till en viss konstant volym erhållits. Koncentrationer av förorenande ämnen analyseras sedan för bestämning av deras faktiska vikt, för att på så vis kunna bestämma bränsleförbrukningen för den aktuella testcykeln. På PHEV bilar så talas det ofta om All electric range vilket innebär att man kör en bestämd cykel med fulladdat batteri repetitivt tills bilens förbränningsmotor behöver startas. Man anger även den totala energiförbrukningen som har gått åt. Professionell testmiljö Vad krävs för utrustning och miljö för att bedriva testning av PHEV och EV fordon? Den frågan ställdes till utvecklingsteamet på Volvo Personvagnar och Anders Berndtsson som har varit vår kontaktman under detta projekt. Grundfilosofin vid framtagandet av både PHEV och EV fordonen är den samma. De måste klara precis samma test som de ordinarie bilarna, och samma krav ställs. Kundförväntan är den samma, oavsett om kunden köper en plug- in hybrid eller ett elektriskt fordon. Således körs bilarna i utvecklingsprojektet samma test så som: Vindtunnelprov EMC och el- prestanda Krockprovning Termoprov Klimatprov Funktionsprov Livslängdsprov Därutöver körs även bilarna i olika riggprov, på rulle och i skakriggar. Stort fokus för PHEV och EV under provningen ligger på värme och kyla problem, is och vatten bildningar, och s.k. asien- proven med extrema miljöer, så som höga temperaturer och hög fuktighet. Detta på grund av batterierna baseras vanligtvis på litium- jon teknik. Litium- jon batterier är speciellt känsliga för extrema temperaturer när det gäller både prestanda och livslängd. Test Site Sweden 15

16 Batteriprovning förläggs ofta hos leverantörerna som får ta del av fordonstillverkarnas unika krav för att kunna uppnå de krav som ställs på komponenterna. Källhänvisning Matthew A. Kromer and John B. Heywood, A Comparative Assessment of Electric Propulsion Systems in the 2030 US Light- Duty Vehicle Fleet, Michel Andre. Real- world driving cycles for measuring cars pollutant emissions Part A: The ARTEMIS European driving cycles, Jonn Axsen, Andrew Burke and Ken Kurani. Batteries for Plug- in Hybrid Electric Vehicles, Jay Kwon, Jeongmin Kim, Eric Fallas, Sylvain Pagerit, Aymeric Rousseau. Impact of Drive Cycles on PHEV Component Requirements, Ayman Moawad, Gurhari Singh, Simeon Hagspiel, Mohamed Fellah, Aymeric Rousseau5. Impact of Real World Drive Cycles on PHEV Fuel Efficiency and Cost for Different Powertrain and Battery Characteristics, Dieselnet, Michael Duoba and Richard Carlson. Test Procedure Development for Blended Type Plug- In Hybrid Vehicles, 2008 J. Gonder and A. Brooker. Deriving In- Use PHEV Fuel Economy Predictions from Standardized Test Cycle Results, 2009 Test Site Sweden 16

Utredning av lämplig laddinfrastruktur för elbilar och laddhybrider i Umeå

Utredning av lämplig laddinfrastruktur för elbilar och laddhybrider i Umeå Utredning av lämplig laddinfrastruktur för elbilar och laddhybrider i Umeå Investigation of suitable charging infrastructure for electric vehicles in Umeå Linn Björ EN1307 Examensarbete för civilingenjörsexamen

Läs mer

Elbilen på väg mot 2030

Elbilen på väg mot 2030 UPTEC STS 10020 Examensarbete 30 hp Mars 2010 Elbilen på väg mot 2030 Handlingsplan för införande av elbilen i Sverige Mats Falås Ulf Troeng Abstract Elbilen på väg mot 2030 Handlingsplan för införande

Läs mer

Kunskapssammanställning över introduktionen av elbilar

Kunskapssammanställning över introduktionen av elbilar VTI notat 21-2014, reviderad utgåva 1 Utgivningsår 2014 www.vti.se/publikationer Kunskapssammanställning över introduktionen av elbilar Christina Stave Annelie Carlson Hans Antonson Jan Wenäll Förord

Läs mer

Framtidens miljöbilar

Framtidens miljöbilar Framtidens miljöbilar Namn: William Skarin Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Christian, Mikael, Linnea och Simon. Handledare: David, Björn och Jimmy. Abstract The aim of this study is to describe

Läs mer

INTROMET. Introduktion av metanol som drivmedel Slutrapport. Juni 2006. Energimyndigheten Projektnr 20679-1

INTROMET. Introduktion av metanol som drivmedel Slutrapport. Juni 2006. Energimyndigheten Projektnr 20679-1 Introduktion av metanol som drivmedel Slutrapport Energimyndigheten Projektnr 20679-1 S O Juni 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING...I 1 INTRODUKTION... 1 1.1 Tidigare försök med metanolbränsle...

Läs mer

Överstyrning på is och snö med olika vinterdäck Metodutveckling och fältstudie

Överstyrning på is och snö med olika vinterdäck Metodutveckling och fältstudie VTI rapport 78 Utgivningsår www.vti.se/publikationer Överstyrning på is och snö med olika vinterdäck Metodutveckling och fältstudie Mattias Hjort Fredrik Bruzelius Håkan Andersson Utgivare: Publikation:

Läs mer

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv VTI rapport 845 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Förnybara drivmedel VTI rapport 845 Förnybara drivmedel Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv Möjligheter

Läs mer

Japan inför nya fordonsbränslen

Japan inför nya fordonsbränslen Japan inför nya fordonsbränslen Rapportens och drivsystem titel En översikt hösten 2000 Undertitel Författ Arehn David Bauner Vinnova Rapport 2001:XX Vinnova Rapport 2001:XX Vinnova Rapport 2001:5 TITEL

Läs mer

MobilEl En demonstration av laddhybrider i Stockholm

MobilEl En demonstration av laddhybrider i Stockholm Miljöbilar i Stockholm MobilEl MobilEl En demonstration av laddhybrider i Stockholm En demonstration av laddhybrider i Stockholm December 2009 December 2009 MobilEl En demonstration av laddhybrider i Stockholm

Läs mer

Energianvändningen i gasbussar- Nuläge och prognos En utredning utförd av 2050 på uppdrag av Västra Götalandsregionen och Region Skåne

Energianvändningen i gasbussar- Nuläge och prognos En utredning utförd av 2050 på uppdrag av Västra Götalandsregionen och Region Skåne Energianvändningen i gasbussar- Nuläge och prognos En utredning utförd av 2050 på uppdrag av Västra Götalandsregionen och Region Skåne December 2014 BIOGAS VÄST 1 Beställare: Västra Götalandsregionen,

Läs mer

FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation

FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation FFI Fordonsstrategisk Forskning och Innovation Projektkatalog: Effektiva och uppkopplade transportsystem Uppdaterad: 2015-04-07 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord... 1 Pågående projekt... 2 2010-02864 Guidad

Läs mer

Improving landfill monitoring programs. with the aid of geoelectrical - imaging techniques and SIMON geographical CARLSENinformation systems

Improving landfill monitoring programs. with the aid of geoelectrical - imaging techniques and SIMON geographical CARLSENinformation systems Elektrifiering av Älvskytteln Improving landfill monitoring programs Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet för maskin with the aid of geoelectrical - imaging techniques and SIMON geographical

Läs mer

Nya hastighetsgränser i tätort

Nya hastighetsgränser i tätort Bulletin 240 Nya hastighetsgränser i tätort Resultat av försök i några svenska kommuner Christer Hydén, Thomas Jonsson, Leif Linderholm, Mohsen Towliat 2008 Nya hastighetsgränser i tätort Resultat av

Läs mer

Köp av miljöbil. Undersökning av förmåner för miljöfordon i Malmö. Malin Gunnarsson. Thesis 152

Köp av miljöbil. Undersökning av förmåner för miljöfordon i Malmö. Malin Gunnarsson. Thesis 152 Thesis 152 Köp av miljöbil Undersökning av förmåner för miljöfordon i Malmö 2006 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Köp av miljöbil Undersökning av förmåner för

Läs mer

Med klimatet i tankarna

Med klimatet i tankarna Med klimatet i tankarna styrmedel för energieffektiva bilar Per Kågeson Rapport till Expertgruppen för miljöstudier 2011:1 Finansdepartementet Förord Ur kaos föds ordning. En likformig europeisk styrning

Läs mer

THE HYPER BUS PROJECT

THE HYPER BUS PROJECT THE HYPER BUS PROJECT Introducing plug-in hybrids in the city of Gothenburg - Layman s report 2014 LIFE10 ENV/SE/000041 With the financial support of the European Commission Page Content Innehåll /Sida

Läs mer

Jonas Nilsson Christian Däldborg Box On-Line

Jonas Nilsson Christian Däldborg Box On-Line Datavetenskap Jonas Nilsson Christian Däldborg Box On-Line Examensarbete, C-nivå 2002:06 Box On-Line Jonas Nilsson Christian Däldborg 2002 Författaren/författarna och Karlstads universitet Denna rapport

Läs mer

Barriärer för elbilsintroduktionen i Sverige

Barriärer för elbilsintroduktionen i Sverige Barriärer för elbilsintroduktionen i Sverige Attityder, ekonomi och teknik David Kindstrand 2015 Miljövetenskap Examensarbete för magisterexamen 15 hp Lunds universitet Barriärer för elbilsintroduktionen

Läs mer

Miljöeffekter av 30 km/h i tätort med avseende på avgasutsläpp och buller

Miljöeffekter av 30 km/h i tätort med avseende på avgasutsläpp och buller VTI meddelande 869 1999 Miljöeffekter av 30 km/h i tätort med avseende på avgasutsläpp och buller En förstudie Ragnar Hedström VTI meddelande 869 1999 Miljöeffekter av 30 km/h i tätort med avseende på

Läs mer

SAMKOST - Redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader

SAMKOST - Redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader VTI rapport 836 Utgivningsår 2014 www.vti.se/publikationer SAMKOST - Redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader Jan-Eric Nilsson Anna Johansson Utgivare: Publikation:

Läs mer

FFI Effektiva och uppkopplade transportsystem TrEf Workshop, upplägg

FFI Effektiva och uppkopplade transportsystem TrEf Workshop, upplägg FFI Effektiva och uppkopplade transportsystem TrEf Workshop, upplägg 2014-05- 27 De olika tematiska områdena i RM Fo Vilka är Transporteffektivitet innebär ett effektivt och hållbart utnyttjande av ku

Läs mer

Omvärldsanalys Electromobility

Omvärldsanalys Electromobility Omvärldsanalys Electromobility Sammanställning av utgåvor 2011 sammanfattning av 2011 års utgåvor (längre sammanfattning på nästa sida, följt av själva nyhetsbreven) Under året framträdde en bild av att

Läs mer

Modellering av avrinning från gröna tak

Modellering av avrinning från gröna tak UPTEC W15009 Examensarbete 30 hp Mars 2015 Modellering av avrinning från gröna tak Avrinningskoefficienter och modellparametrar Camilla Andersson REFERAT Modellering av avrinning från gröna tak avrinningskoefficienter

Läs mer

Följande av personbilsflottans automatiseringsgrad En förstudie initierad av Trafikanalys

Följande av personbilsflottans automatiseringsgrad En förstudie initierad av Trafikanalys Följande av personbilsflottans automatiseringsgrad En förstudie initierad av Trafikanalys Göteborg 2014-12-19 Viktoria Swedish ICT Mahdere D.W. Amanuel Azra Habibovic Johan Wedlin 2 Sammanfattning Under

Läs mer

Agila metoder en kartläggning av teori och praktik

Agila metoder en kartläggning av teori och praktik Agila metoder en kartläggning av teori och praktik Anna Georgsson 16 augusti 2010 Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp Handledare: Jürgen Börstler Examinator: Jonny Pettersson UMEÅ UNIVERSITET INSTITUTIONEN

Läs mer

Arbetssätt för maskininvesteringar Genom att utföra en utvärdering av en maskinersättning i processindustrin

Arbetssätt för maskininvesteringar Genom att utföra en utvärdering av en maskinersättning i processindustrin Arbetssätt för maskininvesteringar Genom att utföra en utvärdering av en maskinersättning i processindustrin Examensarbete vid mekatronikingenjörs programmet Rahand Nawzar Sami Karlsson Sheik Teknikens

Läs mer

north european power perspectives

north european power perspectives north european power perspectives SOMMARLÄSNING Översiktlig bedömning av teknikutveckling och tillämpning inom nyckelområden som ställer nya krav på att elnäten utvecklas - elfordon, vindkraft, solceller

Läs mer

Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning

Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning VTI rapport 472 2001 Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning Inger Engström Anders Nyberg Nils Petter Gregersen VTI rapport 472 2001 Utvärdering av ny kursplan för halkutbildning Inger Engström Anders

Läs mer

Den stora omställningen

Den stora omställningen Den stora omställningen industriella förutsättningar för morgondagens hållbara fordon David Bauner Copyright 2010 David Bauner Trita-IEO 2010/01 Avdelningen för Industriell Dynamik Kungliga Tekniska Högskolan

Läs mer

absorptionsmaskiner för kyloch värmeproduktion i energisystem med avfallsförbränning

absorptionsmaskiner för kyloch värmeproduktion i energisystem med avfallsförbränning absorptionsmaskiner för kyloch värmeproduktion i energisystem med avfallsförbränning Examensarbete utfört vid KTH Kemiteknik institutionen för Energiprocesser av Maria Brorsson Forskning och Utveckling

Läs mer