Påverka framtiden med din röst!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Påverka framtiden med din röst!"

Transkript

1 Ekerö Tidning EKERÖ TIDNING Samhällsinformation från Ekerö kommun Maj Nr Så här användes dina skattepengar under Läs mer om Ekerö kommuns årsredovisning. EU-val Vad tycker politikerna i Ekerö kommun är viktigt? När och var ska man rösta? Och hur var det nu med ostkakan? 14-åriga Mika fick bidraget Snabb slant och bjöd in Idde Schultz till Fabriken för några sånglektioner. Sid 3 Sid 5-7 Sid 11 Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G Påverka framtiden med din röst! Du kan påverka hatbrott, artdöd, ungdomsarbetslöshet, vilka gifter vi ska bespruta våra tomater med och om vi ska betala EU-skatt. Världen kan förändras till det bättre. Med din röst. 25 maj 31

2 FÖRSLAGSLÅDA Lämna förslag till våra politiker. Skicka in en synpunkt! Oavsett vilket sätt du väljer att lämna din synpunkt/klagomål på har det samma prioritet. Samtliga synpunkter/klagomål registreras. Följ oss på Facebook! Ekerö kommun finns på Facebook. Genom att bli ett fan på vår facebooksida, klicka på Gilla knappen, så får du uppdaterad information av oss. Du kan själv göra inlägg på vår sida och lämna kommentarer. Ekerö kommun är en del av Bästa läsare, Sommaren står för dörren och i nuläget kampanjar alla vi förtroendevalda för fullt inför det stundande EU-valet. Den 25 maj 2014 är det som bekant Europaparlamentsval i Sverige. Då väljer vi 20 ledamöter som ska representera oss i Europaparlamentet under perioden I år är det även ett så kallat supervalår, vilket innebär att det förutom Europaparlamentsvalet är val till kommun, landsting och riksdag. De här fyra valen är alla betydelsefulla för vilken väg utvecklingen av vårt samhälle ska ta. Fyra val som påverkar både dig och mig. Varför ska man rösta i EU-valet? Oavsett vad man tycker om EU så påverkar besluten som tas där din och min framtid. Om man vill vara med och styra i vilken riktning EU ska gå måste man rösta i både EU-valet och riksdagsvalet. En stor del av besluten som tas i vår kommun är kopplade till beslut som är tagna av EU-parlamentet. Det är därför din röst är värd så mycket och det är därför du bör gå och rösta på ditt parti och din EU-parlamentariker. I april behandlade Kommunfullmäktige årsredovisningen för Resultatet uppgick till 52 mkr vilket är väsentligt bättre än beräknat bl. a därför att skatteintäkterna blivit högre. Vi klarar med god marginal både balanskravet och våra finansiella mål. Ekerö har under de senaste nio åren haft goda resultat. Utan stabil ekonomi finns det risk för besparingarna och nedskärningar. Ordning och reda i kommunens finanser är därför grundbulten för hög kvalitet i välfärdsverksamheterna, såsom skola och äldreomsorg. Foto: Jonna Thomasson Exempel på god kvalitet och service är bl. a att Ekerö kommun flera år i rad fått toppresultat i Öppna jämförelser vad gäller brukarnas nöjdhet över hemtjänsten. Jag är även särskilt imponerad över utvecklingen i grundskolan. Det är glädjande att se den uppåtgående trenden när det gäller Ekerös skolelevers resultat, vi närmar oss vårt mål att vara bland de 10 bästa skolkommunerna i Sverige. I Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) öppna jämförelser har Ekerö avancerat till plats 14 (av 290 kommuner). Vi har nyligen fått Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning av det lokala företagsklimatet. I Ekerö kommun har vi försökt att systematiskt arbeta, både från politiker och tjänstemännens sida, med att förbättra servicen och bemötandet för företagarna. Glädjande nog har vi ökat med 72 placeringar till plats 58 av Sveriges 290 kommuner. Vi har även mottagit diplom som årets klättrare i undersökningens sammanfattande omdöme. Detta visar att vi är på rätt väg. Den 1 maj gick vi samman med Roslagsvatten AB. Det innebär att Ekerö kommuns Vatten- och avloppsverksamhet kommer att skötas av dem. Vi är en växande kommun och samverkan över kommungränser är en förutsättning för att långsiktigt säkerställa en god VA-verksamhet. Det är även en nödvändighet för att kunna erbjuda våra kommuninvånare en god och effektiv service idag och i framtiden. Glöm inte att utnyttja din rätt att rösta i valet till Europaparlamentet, din röst har betydelse. Väl mött i vallokalerna! Peter Carpelan (M) Kommunstyrelsens ordförande 2 Samhällsinformation från din kommun ANSVARIG UTGIVARE: Lars Hortlund REDAKTION: Johan Elfver, Linda Blanckert, Hanna Hessling GRAFISK FORM: Linda Blanckert REDIGERING: Johan Elfver, Linda Blanckert FOTO: Ekerö kommun om inget annat anges TRYCKERI: EO Grafiska UPPLAGA: ex ADRESS: Box 205, Ekerö Tel: (vx) E-post:

3 Årsredovisning Ekerö kommun 2013 Bokslutet för 2013 visar att Ekerö kommun återigen har ett positivt resultat om 52 miljoner SEK, Ekerö Bostäder inkluderat. Jag lämnar med stolthet över kommunen till min efterträdare, nu när vi för nionde året i rad går plus, sa kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan (M) när årsredovisningen presenterades på Kommunfullmäktiges sammanträde i april. Årets positiva resultat består i huvudsak av högre intäkter än budgeterat. Mer information om det återfinns i denna årsredovisning. Inte minst har skatteintäkterna blivit högre än vad budgeten indikerade inför Det är ett tecken på att hjulen i Sverige och på Ekerö snurrat bättre än prognoserna visade, trots den lågkonjunktur Europa och världen varit inne i. Det är glädjande, och jag kan konstatera att Ekerö och dess invånare, med en av landets lägsta arbetslöshetssiffror, kommit att bidra till detta, skriver kommundirektören Lars Hortlund i Årsredovisningen. Ekerö kommuns årsredovisning för 2013 finns att ladda ned från kommunens webbplats, amrubrik Så här Diagramrubrik har pengarna använts under 2013 Hit gick bland annat dina skattepengar 2013 Dessa prislappar visar hur kommunalskatten fördelades på olika verksamheter under Grundskola: 26,7 % Förskola och fritidshem: 19.0 % Insatser för personer med funktionshinder: 3 14,1 % Äldreomsorg: 15,8 % Gymnasieskola och vuxenutbildning: 9,7 % Individ- och familjeomsorg: 5,8 % Kultur och fritid: 3,6 % Gator, vägar, samhälle, räddningstjänst: 4,0 % Politisk verksamhet: 1,3 % Nyheter Några viktiga händelser i Ekerö kommun under 2013 Barn och Utbildningsnämnden Nytt webbaserat självservicesystem för skolval och ansökan om barnomsorgsplats. Nya tillämpningsregler för det särskilda stödet till barn i förskola och skola. Försöksverksamhet Råd- och stödmottagning som vänder sig till vårdnadshavare och barn när problem uppstår i deras relation. Socialnämnden Införande av värdighetsgarantier i särskilda boenden. Implementering av Socialtjänstlagens stärkta krav avseende stöd och skydd för barn och unga. Arbete med införandet av det nya verksamhetssystemet inom socialtjänsten. Kultur- och fritidsnämnden Nytt bibliotekssystem. Vikingabiblioteket på Adelsö. Träkvistavallen har fått ny konstgräsplan. Byggnadsnämnden Stadsarkitektkontoret har fortsatt kvällsöppet på torsdagar. Nya riktlinjer för tomtplanering och uppförande av murar samt för staket och plank. Utbyte av GIS referenssystem. Miljönämnden Satsning på sanering av enskilda avlopp. Ökad effektivitet inom livsmedelskontrollen. Tillsyn av frisörer med fokus på märkning av kemiska produkter och kontroll av eventuella förbjuda ämnen. Tekniska nämnden Extra satsning på underhåll av verksamhetslokaler och en utökad budget för underhåll. Lokaler och bostäder har sålts. Förberedelser för samgående med Roslagsvatten. VA-plan antagen av fullmäktige. En plats i förskola kostade i genomsnitt kr En plats i grundskola kostade i genomsnitt kr Du har väl inte glömt passet? En gymnasieplats kostade i genomsnitt kr Prislapparna visar den totala kostnader minus interna intäkter och minus intäkter från annan kommun. En plats i särskilt boende kostade i genomsnitt kr Du vet väl... Kommunstyrelsens förvaltning Arbetet med projekt Förbifart och väg 261. Arbetsprocessen för att bilda Lovö naturreservat avslutad. Försäljning mark och bostäder. Ny personalpolicy. Kommunstyrelsen Produktionsorganisation Meritvärdet i skolan ökade och fler behöriga till gymnasiet. Färingsöhemmet har certifierats enligt kvalitetsystemet. Ekebyhovs slott KRAV-certifierat. Fotograf: Lars Hedelin / Polisen. Från och med 2014 gäller enbart tidsbokning för ansökan om id-kort och pass i Stockholms län. De som kommer utan bokad tid eller inte kan boka via Internet kommer att få hjälp med att boka. På flera expeditioner kommer det att finnas tid samma dag.... att Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten? Tider för sammanträdena hittar du under: Du kan även lyssna på sammanträdena via Radio Viking 101,4 MHz. Välkommen att lyssna på den politiska debatten i Mälarökyrka, Ekerö centrum! 3

4 Aktuellt Foto: Elisabet Hansson I de sydvända varma sluttningarna trivs insekter kopplade till sandmiljöer i Sandudden En miljon kronor till sandmiljöerna i Sandudden Förbättrad skolmiljö, finare rekreationsområden och en chans för rödlistade arter att återhämta sig. Till projektet Sanduddens sandmiljöer får Ekerö kommun kronor i bidrag av Länsstyrelsen i Stockholm. Alla parter i projektet är vinnare. Vi vill göra Sanduddenborna uppmärksamma på den unika miljö de lever i, och visa för omvärlden att förändringar orsakade av människan inte behöver vara negativa, säger Maria Cassel, miljöstrateg med naturvårdsansvar i Ekerö kommun. Under lång tid har människor brutit sand i Sandudden, vilket har gjort att olika arter har anpassat sig till de öppna sandmiljöerna. Det näringsfattiga underlaget ger en mångfald av blommande växter, vilket i sin tur ger möjlighet för olika insekter att hitta föda. Det som sedan hände i Sandudden var att vi plötsligt slutade att bryta sand och lät området växa igen. När vi har haft öppna sandmiljöer i hundratals år kan vi inte plötsligt ta bort den, då har inte naturen en chans att hänga med. Nu när området har bebyggts och blivit ett bostadsområde har de här arterna, som en gång anpassat sig till öppna sandmiljöer, kommit tillbaka. De gynnas av att människorna i Sandudden bor där och inte låter området växa igen, säger Maria Cassel. Rödlistade eller sällsynta arter som har observerats på platsen är bibagge, backtimjan, tallticka, reliktbock, åttafläckig praktbagge och svartpälsbi. Därutöver finns den största kända förekomsten av undervattensväxten småsvalting i världen. Speciellt att bo på sand Arbetet går bland annat ut på att informera Sanduddenborna om vad det innebär att bo på sand, och att de faktiskt kan gynna dessa hotade arter. Det handlar lite om vett och etikett när man bor på en rullstensås med genomsläppliga material i mark. Men också om att inte trotsa sanden, utan gärna bevara öppna sandblottor. Att anlägga en gräsmatta som sedan gödslas, innebär att gödslet sipprar ned i marken och ut i Mälaren, vilket leder till övergödning. Men det handlar inte enbart om dessa ovanliga arter. Friskt vatten bidrar till bättre fritidsfiske, badliv och annat friluftsliv. Många boenden på Sandudden är redan engagerade i sin närmiljö. Och både rektor och barnen vid Sanduddens skola har visat stort intresse för att utveckla skolmiljön, så att den är anpassad för de hotade arter som finns i området. Min förhoppning är att vi genom projektet även ska kunna gynna att en skolskog etableras, ett intiativ från Sanduddens skola. En skolskog är ett avgränsat naturområde som ska användas av skolan för lektioner och utevistelser. Tätorten - den nya naturen Det finns inte så mycket natur i Sverige som vi tror. Skogar och jordbruksmarker är ofta enformiga monokulturer med låga biologiska värden. Den generella uppfattningen i Sverige är att vi har så mycket natur, men sanningen är att all svensk natur är påverkad av människan. Den största andelen skog vi ser är skogsbruk, vilket man kan se på träden. När träden är unga och jämnåriga, är det mindre chans för de biologiska värdena att utvecklas. Växt- och djurarter behöver både gamla och unga träd för att trivas och överleva. Kvar har vi tätorterna och ett fåtal skyddade naturområden. Därför blir det så viktigt att stärka de rådande biologiska värdena i Sandudden, vilket förhoppningsvis även ska stärka naturupplevelsen och gynna boende i området, avslutar Maria Cassel. 4 Stefan Pellén, näringslivschef och Merete Palmberg, näringslivskoordinator Ekerö - Årets klättrare Varje år genomför Svenskt Näringsliv en ranking över företagsklimatet bland Sveriges 290 kommuner. Ekerö kommun klättrar 72 placeringar, från fjolårets plats 130 till plats 58. Mätningen omfattar drygt tillfrågade företag som aktivt har medverkat och svarat på frågor om företagsklimatet i den egna kommunen. I Ekerö kommun har vi försökt att arbeta systematiskt, både från politiker och tjänstemän, med att förbättra servicen och bemötandet för företagarna. Vi har kontinuerliga frukostmöten med programpunkter som kan vara viktiga för företagarna. Dessutom har vi utvecklat vårt årliga Näringslivsseminarium med hög kvalitet på talarna som är relevanta för företagarna att veta om. Det har också utvecklats till en mötesplats för kommunrepresentanter och företagare. Detta har uppfattats som mycket positivt av näringslivet, säger Peter Carpelan (M). Företagsengagemang på Ekerö Ekerö kommun arbetar tillsammans med företagen i en strävan att förbättra företagsklimatet. Även här är dialogen i fokus med många företagsbesök och möten med näringslivet. Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Vi började arbeta målmedvetet för fem år sedan. Dialogen och engagemanget från både politiker och företag är avgörande, säger Stefan Pellén, näringslivschef i Ekerö kommun., säger Stefan pellén, näringslivschef i Ekerö kommun. Öppna jämförelser Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sammanställer årligen rapporten Öppna jämförelser för den svenska grundskolan. I rapporten redovisas kunskapsresultat på kommun- och riksnivå. Det genomsnittliga meritvärdet för år 9 i Ekerö var 227,7, vilket placerar kommunen på 14:e plats av landets 290 kommuner. Andelen elever i år 9, som nått målen i alla ämnen, uppgår till 86.6 % vilket placerar Ekerö kommun på en 29:e plats. Vägs alla prov och betygsresultat samman placeras kommunen på en 19:e plats. I den elevenkät som har besvarats av elever i skolår 5 och 8 undersöks bland annat elevernas inställning till trygghet och trivsel i skolan. Här är utfallet för Ekerös del inte lika positivt och rakningen är betydligt lägre.

5 Vilket Europa vill du ha? Den 25 maj 2014 är det EU-val i Sverige. Då väljer vi 20 ledamöter som ska representera oss i Europaparlamentet i fem år. Här kan du läsa mer om hur och var du kan rösta samt vad det har för betydelse för Ekerö. Vem får rösta? För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater som är folkbokförda i Sverige har rösträtt vid val till Europaparlamentet, under förutsättning att de fyller 18 år senast på valdagen och har anmält sig till röstlängden. Röstkort Röstkort skickas till alla som har rätt att rösta. Senast den 7 maj ska alla röstkort vara utdelade. På röstkortet står det var du röstar och när vallokalen är öppen. Förtidsröstning Ska du förtidsrösta behöver du både röstkort och id-handling. Det går att förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet fr.o.m. den 7 maj. I Ekerö kommun äger förtidsröstning rum på biblioteken i Ekerö centrum och Stenhamra. Barnens bibliotek i Stenhamra Måndag: 14:00-19:00 Tisdag: 12:00-16:00 Onsdag: 12:00-16:00 Torsdag: 14:00-20:30 Fredag: 12:00-16:00 Söndag: 12:00-16:00 OBS! ej 25 maj Biblioteket i Ekerö C Vardagar kl Lördagar kl Söndag 25 maj kl OBS! endast 25 maj Dubblettröstkort Om du inte fått något röstkort eller förlorat röstkortet kan kommunen ta fram ett dubblettröstkort måndag-fredag kl Besök receptionen i kommunhuset på Tappströmsvägen 2 eller ring Du kan också få ett nytt röstkort i förtidsröstningslokalen i biblioteket i Ekerö centrum, hos Valmyndigheten eller hos länsstyrelsen i Stockholm. Lördagen den 24 maj och söndagen den 25 maj kan dubblettröstkort utfärdas efter överenskommelse per telefon Kommunalt bud Du som inte kan ta dig till en vallokal eller en röstningslokal på grund av sjukdom, hög ålder eller funktionsnedsättning kan rösta med bud. Har du inte någon som kan hjälpa dig kan du anlita ett kommunalt bud. Det gör du genom att ringa kommunens växel , telefontid mån-fre kl Ytterligare frågor Har du praktiska frågor om valet ring valnämndens kansli på eller Läs mer på och Aktuellt EU-VAL EU myter Det sprids en hel del rykten om vad EU beslutat, vad som krävs av medlemsländerna och hur EU:s olika lagar ska tolkas. Här är några av dem: EU förbjuder lakritspipor EU-kommissionen har aldrig föreslagit ett förbud mot lakritspipor. När ett förslag om nya lagar kring tobaksprodukter hamnade på Europaparlamentets bord, föreslog några parlamentariker att ett förbud mot lakritspipor skulle läggas till förslaget. Men det röstades ner. EU förbjuder julmust EU har inga tankar på att förbjuda julmusten. Det finns EU-regler som rör drycker som är gjorda på malt och de får inte innehålla färgämnen. Men julmust innehåller endast en lite del maltextrakt och regleras därför inte av denna lagstiftning. EU förbjuder ostkakan Nej, det stämmer inte. Diskussion har handlat om opastöriserad mjölk som ibland ingår som en ingrediens i ostkaka. Det stämmer att det finns en gemensam EU-lagstiftning för hanteringen av opastöriserad mjölk. Men det är medlemsländerna som i slutändan bestämmer vilka livsmedel som får innehålla sådan mjölk. Böjda gurkor inte förbjudna inom EU EU har regler som delar in gurkorna i olika klasser. En gurkodlare ska kunna sortera gurkorna på samma sätt oavsett i vilket land gurkorna ska säljas i. På så sätt vet konsumenten också vilken kvalitet en gurka har när den säljs under en viss beteckning. Det vore opraktiskt om odlaren hade 28 olika sätt att klassificera gurkor på. Därför finns det en gemensam klassificering. Ju rakare gurkor desto fler får plats i kartongen. Gurkor som är väldigt böjda är därför inte med i någon av de fyra klasserna. Men det innebär inte att de är förbjudna. Gurkor som inte passar in i någon av de fyra klasserna säljs som oklassificerade. Inget stopp för bullar till kyrkkaffet Sommaren 2006 kom rapporter om att nya EU-regler skulle stoppa kyrkor från att servera bullar till kaffet. Lite senare skrevs det också att många förskolor och äldreboenden skulle tvingas stänga sina kök. Helt fel var det i båda fallen. Källa: Europeiska kommissionen 5

6 Mikke Lillman (V) Lena Holst (MP) Ulf Nilsson (S) 6 EU-valet och Ekerö EU spelar en allt större roll för det politiska arbetet på hemmaplan i Sverige. Konkurrens, miljö, livsmedelstillsyn, sysselsättning, äldreomsorg, likabehandling i arbetslivet, arbetsmiljö och upphandling. Det är några av alla områden som påverkas av beslut inom EU. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har räknat ut att 60 procent av punkterna på ett kommunfullmäktigemöte påverkas av EU. Våra politiker i Ekerö fick svara på vilka frågor som de tycker är de viktigaste i EU-valet samt hur de tänker verka för de frågorna på ett lokal plan. Hur går valet till? I valet till Europaparlamentet ska EU:s 400 miljoner väljare rösta fram 751 ledamöter från 28 länder. De ska representera oss i EU-parlamentet de kommande fem åren. EU-länderna har olika antal ledamöter i Europaparlamentet, vilket beror på hur stor befolkning landet har. Tyskland, som är det folktätaste landet i EU, väljer 96 ledamöter, Malta väljer 6 ledamöter, och Sverige väljer 20. EU-parlamentet lagstiftar tillsammans med ministerrådet i EU efter att EU-kommissionen har lagt ett förslag. EU-parlamentet är väljarnas röst och ministerrådet talar för de 28 regeringarna i EU. Reglerna gäller sedan i alla EUländer. Vill du läsa mer om EU? Vi ogillar EU:s odemokratiska struktur, vi vill därför vara ett kritiskt öga på det som EU håller på med och påverka innehållet. Vi i Vänsterpartiet är övertygade om att väljarna vill påverka sin livssituation. Vi vill bidra till ett Europa som drivs av framtidstro och medmänsklighet. Som drivs av solidaritet istället för rädsla och sätter människors behov före vinstintresse och girighet. Därför vill vi stoppa vinstuttag i välfärden. Det avtal som nu förhandlas mellan EU och USA ang frihandel skulle påverka vår möjlighet till lagstiftning och där med att minska de olika ländernas parlaments demokratiska suveränitet. Svenska folkets sa nej till Euron i folkomröstningen, vi ska se till att det ska respekteras. Sveriges ekonomiska politik ska inte styras av EU. Nedskärningspolitik i EU måste ersättas med en politik för arbete, klimatinvesteringar, och hållbar ekonomisk utveckling. Vi tar Klimatfrågan på allvar, den är gränsöverskridande liksom frågor om mänskiga rättigheter, särskilt kvinnors. Vi är för ett öppnare EU och välkomnar att människor från andra länder kan komma till Europa. Men vi motsätter oss att löntagare utnyttjas, i Sverige skall svenska villkor gälla. Vi ser hur arbetsrätten försvagas och monteras ner i de länder som drabbats hårdast av krisen. Vänsterpartiet står alltid upp för arbetsrätten - vare sig den hotas i Sverige, Grekland, eller någon annanstans. Vi har alltid haft solidaritet och feminismen som ledstjärna. Då krävs en ny politik för Sverige och för EU. Att minska klimatförändringarna och möta konsekvenserna av dem är den viktigaste frågan för EUparlamentet. Översvämningar och värmeböljor ställer redan nu till allvarliga problem och de leder till att det blir svårare, i värsta fall omöjligt att bo på en del ställen på jorden. Sämre skördar, sämre hälsa för utsatta grupper och vi kommer att få uppleva ännu större flyktingströmmar - både klimatflyktingar och människor som flyr från krig och förtryck kommer att söka sig till EU-länderna. De beslut som fattas under de kommande fem åren avgör faktiskt villkoren för livet på jorden framöver. Viktigt för framtiden är att lokal livsmedelsproduktion ökar. Vi vet att transporterna av varor bidrar till ökande utsläpp i Europa och håller oss kvar i beroendet av fossila bränslen. Vi vet också att industriell livsmedelsproduktion ger sämre kvalitet, lägre näringsvärden och mer rester av antibiotika och bekämpningsmedel i maten. Att stödja ekologisk matproduktion är en viktig uppgift för EU. Att följa upp att reglerna som stoppar utfiskningen efterlevs är också nödvändigt. Korruptionen i Europa är ett annat stort problem. MP-politikerna i EU-parlamentet kommer att prioritera arbetet för att minska korruptionen. Ekerö I Ekerö vill Miljöpartiet medverka till sänkta utsläpp genom att göra kollektivtrafiken attraktivare, till exempel genom direktbussar, pendelbåt och utbyggda cykelbanor. Samt värna jordbruksmarken och förbättra förutsättningarna för att ekologisk odling ska vara lönsam för odlarna. EU-parlamentsvalet är bara några veckor bort. Ändå tycker många att besluten som fattas i Bryssel känns långt borta. Kanske är det därför valdeltagandet har varit generellt lågt. Både i Ekerö, i Sverige och i Europa? Två tredjedelar av frågorna som behandlas på kommunal och landstingsnivå kommer från EU och det är även på kommunal och regional nivå som en majoritet av EU-stiftade lagar genomförs. Europaparlamentsvalet har mycket mer att göra med vår vardag än vi tror. Efter femton år av högerstyre tycker vi att det är dags för värderingsskifte i parlamentet. Därmed är det även dags att lägga de viktigaste frågorna på bordet. Ekerö socialdemokrater tycker att dessa tre frågor är relevanta och avgörande för allas vår framtid. Fler jobb Klimatet Arbetsvillkor över gränser Det blåser högerextremism i hela Europa. Så länge arbetsvillkoren är orättvisa för vissa och rättvisa för andra, så kommer människor att utnyttjas och rasism frodas. Av den anledningen är det oerhört viktigt att fler jobb skapas i hela Europa och att alla som rör sig över gränserna får arbeta på samma villkor som medborgarna i landet. Ett sätt att ta fram fler jobb på är att investera i klimatsmarta uppfinningar och lösningar. Som vi alla vet så är våra naturtillgångar ändliga. Om vi vill att kommande generationer ska få uppleva liv i haven och andas frisk luft i Ekerö, i Sverige, i Europa och i Världen, så behöver vi agera idag och investera i ett klimatsmart samhälle. Det är inte bra för demokratin om vi överlåter beslutsfattandet till en minoritet. Och dessa frågor behöver vi alla ta aktiv ställning till på ett eller annat sätt. Det är du som väljer, men utnyttja din rösträtt.

7 Aktuellt Solveig Brunstedt (C) Sivert Åkerljung (KD) Adam Reuterskiöld (M) Göran Hellmalm (FP) Ett smalare men vassare EU För Centerpartiet är självbestämmandet centralt och vår idétradition är grundad i decentralisering och motstånd mot maktkoncentration. Därför ska beslut fattas på rätt nivå, så nära medborgaren som möjligt. Genom de nya upphandlingsdirektiven kan kommunen välja närproducerad mat utan skadliga kemikalier och tillsatser. Ett grönare EU Centerpartiet vill minska den miljöpåverkan vi utsätts för. Ekerö kommun bidrar till Sveriges totala insats som landar i EUs mål. EU, Sverige och Ekerö ska föregå med gott exempel. Centerpartiet vill ha ett konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk. Vi arbetar för en grönare landsbygds- och jordbrukspolitik som främjar en levande landsbygd med öppna landskap, som bidrar till biologisk mångfald och producerar livsmedel utan rester av antibiotika och onödiga tillsatser. Jobb och tillväxt EU behöver ett sunt näringslivsklimat som leder till jobb och tillväxt i hela Europa. Svenska företag är beroende av EU:s marknad och av att EU verkar för global frihandel. Hälften av allt regelkrångel i Sverige kommer från EU. Vi behöver rensa bland onödiga regler och byråkrati. Centerpartiet vill att all EU-lagstiftning granskas ur ett småföretagarperspektiv. Centerpartiet vill fortsätta arbetet för ett starkt landsbygdsprogram för jobb och företag i hela landet som omfattar även vår kommun tillsammans med Södertörns kommuner. Vi vill att hälften av medlen i landsbygdsprogrammet ska gå till miljöåtgärder och till stärkta ekosystemtjänster. Kristdemokratin har präglat Europasamarbetet sedan starten, och våra värderingar om människors lika värde behövs i framtiden. Vi har journalisten Lars Adaktusson på första plats på vår EP-lista. Han har gedigna kunskaper om politik, Europa, och han var krigskorrespondent under 90-talet på Balkan. Lars såg vad avsaknad av samarbete och försoning kan leda till. KD vill begränsa Brysselbyråkratin. EU ska fokusera på utmaningar som organiserad brottslighet, klimatpåverkan och förbättrad handel. Men t ex föräldraledighet, ostkakor, och vårt svenska snus ska EU inte lägga sig i. Organiserad brottslighet rör sig ofta mellan länder. För att bekämpa dessa brott måste vi jobba tillsammans. EU skall alltid jobba för mänskliga rättigheter, och kräva att alla länder tar ansvar för att hjälpa utsatta människor. Arbetslösheten är ett av Europas största problem. Ekonomisk kris, oansvarig politik, och byråkrati är grundorsakerna. Detta vill vi motverka, och vi kommer att driva på frågor som underlättar företagande och handel. Vi säger dock nej till Euron. Vi vill höja miljöambitionen i EU. Det krävs mer gemensamma mål för minskad klimatpåverkan. På lokal nivå kommer vi även fortsatt driva på miljöarbetet. Miljöproblemen tar ju inte hänsyn till nationsgränser. En prioriterad fråga för KD är brottsbekämpningen. Vi behöver öka tull- och polissamarbetet för att stoppa barnsexhandel, trafficking, penningtvätt, och den illegala vapenhandeln. I Ekerö och i EU är KD aktiva i näringslivsfrågor. För b la trädgårdsnäringarna i kommunen är den fria arbetskraftsrörligheten av stor vikt både för arbetsgivare och arbetstagare. EU och samarbete mellan de 28 medlemsländerna grundas på en tanke om fred och frihet. Vi moderater är för en gemensam marknad med friheter för varor, tjänster, pengar och människor. Vi är för det som gör det möjligt för våra ungdomar att enkelt åka till ett annat land och studera eller arbeta. Vi är för möjligheterna för alla att bosätta sig var de vill eller köpa de produkter de vill från ett annat land inom EU. Sverige är ett öppet land med en ekonomi som är beroende av omvärlden. Genom vårt engagemang i EU, dess politik och utveckling har vi en stor möjlighet att påverka inte bara vår framtid utan hela Europas. Valet till EU parlamentet betyder något även för oss, här i Sverige och på Ekerö. De parlamentariker som vi väljer som representanter i EU parlamentet kommer att arbeta för det vi tycker är viktigt. Det finns idag två linjer inom EU politiken på samma sätt som i Sverige. En arbetslinje med fri rörlighet och ökade möjligheter, och en bidragslinje med större detaljreglering och mer bidragsberoende. Vi tycker att det är viktigt att vi väljer representanter i EU för Sverige som arbetar för ökad tillväxt, välfärd och sysselsättning, inte ökad reglering, byråkrati och bidrag. Som jobbar för ett bättre klimat, miljö och hälsovård. Vi måste se till att de finansiella reglerna inom EU efterföljs och sanera ekonomin för att se till att EU återtar sin konkurrenskraft. Ekerö moderaterna kommer föra en kampanj för att uppmana att alla som kan att röstar i valet den 25 maj. Det påverkar Ekerö hur det går för Sverige och Europa. Det ökar våra möjligheter till utveckling och kommer att ge oss en chans att lämna över vår kommun i ett bättre skick till nästa generation än den var i när vi tog över. Att säga JA till EU. Att motverka den oroande utvecklingen med rasistiska och nationalistiska partier på frammarsch i Europa. Att ta ställning för att EU ska vara en garant för demokrati och fred på vår kontinent. Att verka för mer överstatligt samarbete där det verkligen behövs grov brottslighet och miljöförstöring bryr sig t.ex. inte om nationsgränser. Att värna den gemensamma marknaden och fria rörligheten för företagens och människornas skull. Genom att möta människor och prata om att det har betydelse att vi alla röstar i EU-valet. De beslut som fattas i EU påverkar oss alla i vår vardag, oavsett om du är företagare, förskollärare eller farfar. Vad betyder EU för Ekerö? Vill vi ha ett EU med mer öppenhet och samarbete, eller vill vi ha nationalstater som sluter sig och skyfflar problem och utmaningar mellan varandra? Det är frågorna vi vill diskutera med medborgarna fram till 25 maj. Samtliga partier med plats i Ekerö kommunfullmäktige har blivit tillfrågade om de vill skriva en spalt om sin EUpolitik. Ö-partiet valde att avstå då de inte kandiderar till EUparlamentet och Sverigedemokraterna gick ej att nå trots försök. 7

8 Aktuellt Staffan Strömbäck (M) delar ut blommor och diplom till hemtjänstutförare i Ekerö kommun. Hemtjänsten får toppresultat I 2013 års Öppna jämförelser av landets hemtjänst har Ekerö kommun erhållit toppresultat. Invånarna i Ekerö bidrog till nytt rekord för Biståndsknappen Rekordmycket pant till bistånd Ekerö på plats 17 i Sverige Under 2013 skänkte svenskarna rekordmycket pengar via tioårsjubilerande Biståndsknappen hos Coop. I år kommer Ekerö på plats 17 på listan över vilka kommuninvånare som skänker mest av panten. Det visar Vi-skogens årliga pantranking. I Ekerö skänks 3,53 kronor av varje pantad hundralapp till bistånd. Det placerar kommunen på plats 17 i Sverige. Tillsammans skänkte kommuninvånarna pant till ett värde av kronor. Det motsvarar nya träd i Afrika där Vi-skogen arbetar. Vi vill rikta ett varmt tack till alla som trycker på Biståndsknappen i Ekerö. För bara tjugo pantade kronor kan en bonde i Afrika plantera ett nytt träd. Det ger en bättre miljö, inkomster, pengar till barnens skola och skydd mot klimatförändringarnas effekter, säger Katarina Andersson, insamlingschef på Vi-skogen. Mest generösa med panten i Sverige är invånarna i Vaxholms kommun här skänks närmare sju kronor av varje pantad hundralapp till bistånd. På andra plats kommer de fem senaste årens etta Lidingö och därefter Vadstena. Bästa län är Stockholm, följt av Uppsala och Jönköping. Rekordpantår Tillsammans med andra givmilda kunder runt om i landet bidrog invånarna i Ekerö till nytt rekord för Biståndsknappen som fyller tio år i år. Under 2013 skänktes totalt åtta miljoner kronor. Det är kronor mer än året före och den högsta noteringen sedan knappen introducerades Det är enormt glädjande att så många trycker på Biståndsknappen. Förra årets pantpengar motsvarar nya träd i Afrika, räknar vi från starten rör det sig om nära tre miljoner träd. Planterade i rad skulle det räcka hela vägen från Ekerö till Kenya, säger Katarina Andersson, insamlingschef på Vi-skogen. Fakta: Sedan starten har kunderna som trycker på Biståndsknappen skänkt 58,9 miljoner kronor till Vi-skogen och We Effect (Fd Kooperation Utan Gränser), som delar lika på pengarna. Beloppet motsvarar nya träd eller stöd till drygt familjer i östra Afrika där Vi-skogen arbetar. Biståndsknappen finns i 585 Coop-butiker över hela landet. Senaste tillskottet är på Gotland som fick sin första Biståndsknapp i november För tjugo pantade kronor kan en bonde i Afrika plantera ett nytt träd, som ger en bättre miljö, inkomster och pengar över till barnens skola. I Öppna jämförelser rankar och jämför Socialstyrelsen hemtjänsten utifrån olika indikatorer som grundas på de äldres egna uppfattningar och på data från olika register och databaser. När de äldre själva har fått värdera sin nöjdhet med hemtjänsten utifrån sju olika frågeställningar hamnar Ekerö kommun på topp 5 bland kommunerna i Stockholms län. I frågan som rör tryggheten med att bo hemma har Ekerö kommun förstaplats i landet. Vidare har kommunen förstaplats i länet rörande mottagande av synpunkter och klagomål. Det känns otroligt bra att vi flera år i rad rankats så högt, och framförallt vad det gäller tryggheten. Men nu får vi inte slå oss för bröstet, vi måste fortsätta jobba hårt så att de äldre även i fortsättningen känner sig nöjda och trygga. Det säger Staffan Strömbäck, Socialnämndens ordförande, som delade ut diplom och blommor och tackade utförarna för det goda arbetet på Ekebyhovs slott. Hemtjänstutförare i Ekerö som bidrar till det goda resultatet är ADEO Care AB, Ekerö hemtjänst, Mälaröarnas hemtjänst AB, Mälarö omsorg AB och Proffssyster i Stockholm AB. Ekerö Körvecka fyller fem I år firar Ekerö Körvecka sitt femårsjubileum med temat 3 x Lindberg. Det innebär melodier som många av oss bär allra närmast hjärtat. Musik av Oscar Lindberg, nestorn och anfadern, hans brorson Nils Lindberg och Olle Lindberg, sonen till Nils. Tänk bara på ljuva kompositioner som Gammal Fäbodpsalm och Shall I Compare Thee to a Summers day så vet du vad Ekerö Körvecka 2014 handlar om, berättar initiativtagaren och konstnärliga ledaren för satsningen, kördirigenten och kyrkomusikern Kerstin Baldwin, som i år dessutom fick motta Ekerö kulturnämnds prestigefyllda Kulturpris för sitt arbete med Körveckan. FÅ RÅD TILL ANNAT Tänk om du kan spara tusenlappar genom att vara mer energismart? Och samtidigt hjälpa till att spara på jordens resurser? Ring oss för energismarta tips! Vi ger opartiska och kostnadsfria råd till dig som bor i lägenhet, villa eller har fritidshus. Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen är ett samarbete mellan Stockholms läns 26 kommuner och Ekerö kommun. Besök även gärna Energi myndighetens hemsida 8 Fråga rådgivarna!

9 Stig Holm tog emot Barnens eget Trolldiplom 2014 Kultur Med saft och tårta, skrotbyggarverkstad och skrottrummarorkester samt den årliga utdelningen av Trolldiplomet firade Barnens eget bibliotek i Stenhamra sex år. Den stolta mottagaren av Trolldiplomet, Stig Holm, sällar sig till en fin skara av trolldiplomerade. Tidigare mottagare har bland annat varit Georg Riedel, Lennart Hellsing och Barbro Lindgren. Jag har hamnat i trevligt sällskap, sa Stig med ett brett leende. Stig Holm är en konstnär som skapat miljöer och konst tillsammans med många barn och ungdomar i Ekerö Kommun. Han är den första av diplommottagarna som bor och är verksam i Ekerö. Jag har jobbat på öarna i 20 år med verkstäder och utställningar för både barn och vuxna, berättar Stig. En av hans specialiteter är att skapa miljöer för barnen att uppleva, och leva sig in i och leka i. På det viset gör han också barnen och ungdomarna kreativa och medskapande. Han har bland annat gjort ett antal utställningar i Ekerö Kulturhus; en mycket välbesökt Trollutställning, Kapten Nemos undervattensäventyr en utställning om nedskräpningen av våra hav, en Kärleksutställning i veckorna runt Alla Hjärtans dag, ett härligt, rysligt, ruggigt skräckkabinett komplett med Pomperipossa och allt, under hösten Och i höstas lät han, tillsammans med barnen, ett skrotmonster växa till gigantisk storlek inne i Galleri Utkiken. Där allt gjordes av återvunnet material, inspirerat av det miljötema som Ekerö Kultur arbetade med under året. Att arbeta med skrot är viktigt. Barnen får dels lära sig om miljö och att återvinna material. Men det är också kreativt, något som jag anser att skolan försummar då barnen stöps i samma form. Man glömmer bort att allt inte bara handlar om matteformler. Det behövs kreativitet för att lösa allt från vardagliga problem till matteuppgifter. Stig Holm som genom sitt konstnärskap förtjänstfullt bidrar till att barnens värld är och får vara förtrollad. Barnens eget Trolldiplom Ett barnbibliotek ska vara en förtrollad plats för barnen. Inför invigningen av Barnens eget bibliotek i Stenhamra 2008 inrättades därför hedersutmärkelsen Barnens eget Trolldiplom. Det är illustrerat av konstnären och författaren Stina Wirsén, och delas ut till en person som genom sin konstnärliga gärning gör barnens värld förtrollad. Diplomet delas ut på årsdagen av invigningen som i år firades söndagen 6 april. Tidigare mottagare av Trolldiplomet har varit Georg Riedel (2008), Lennart Hellsing (2009), Stina Wirsén (2010), Barbro Lindgren (2011), Eva Funck (2012) och Suzanne Osten (2013). Nationaldagsfirande i Drottningholms Slottspark Den 6 juni firar Ekerö nationaldagen traditionsenligt i Drottningholms Slottspark. I år får firandet en extra festlig inramning eftersom den unika Drottningholms Slottsteater har sin säsongpremiär samma dag, och dessutom medverkar i Ekerö kommuns nationaldagsfirande. Firandet börjar redan klockan 11 vid det stora sminkbordet som står uppdukat på teaterplan, mittemellan Drottningholms Slott och Drottningholms Slottsteater. Här kan den som vill, bli sminkad till prins eller prinsessa, eller kanske katt eller något annat, för att sedan gå med i den festliga nationaldagsparaden som går mot scenen klockan Där kommer sångsolister från Drottningholmsteatern och Ekerö Kulturskolas Kammarorkester att uppträda, berättar Lennart Lundblad, som är producent för Ekerö kommuns nationaldagsfirande. Nationaldagsfirandet 2014 i Drottningholm är ett samarbete mellan Drottningholms Slottsförvaltning, Ekerö Kommun och Drottningholmsteatern. 9

10 Foto: Justem Johnsson/Scandinav Bildbyrå Hej tonårsförälder! I undersökningar har man sett att de flesta tonårsföräldrar tror att de kan påverka sin tonåring genom att prata om alkohol i tonåren. Och det stämmer. Även om tonåringar säger att de inte bryr sig, och det är lätt att tro att kompisarna betyder allt, så lyssnar de på sina föräldrar. Forskning visar att ett konsekvent nej till alkohol från föräldrar är en gräns som tonåringar inte bara förväntar sig, utan även drar sig för att passera. Tänk på det inför Skolavslutningen! Vilken inställning har du? Din inställning har stor betydelse för om din tonåring dricker alkohol. Forskning visar att barn som blir bjudna på alkohol av sina föräldrar börjar oftare dricka vid tidigare ålder och dricker även mer än barn som inte blivit bjudna hemma. Den som bjuder tonåringar på alkohol visar ju att det är okej att dricka fast man inte är vuxen än. Att inte servera alkohol till minderåriga, hur trevlig och belevad festen än må vara, visar att man bryr sig! Föräldratips! Visst kan du som förälder göra något för att din tonåring inte ska börja dricka. Börja med att följa tipsen nedan: Prata med andra föräldrar om fester, alkohol, tider att vara hemma m.m. Bjud eller köp aldrig ut alkohol till din tonåring det signalerar bara att du tycker att det är okej att barnet dricker fastän hon eller han inte är vuxen än. Visa att du bryr dig. Förklara vad du är rädd ska hända om ditt barn dricker alkohol. Stå på dig. Tonåringar förväntar sig att föräldrar sätter gränser. Kom ihåg tonåringar bryr sig mycket om vad deras föräldrar säger. Tonårssnack Det finns några tillfällen under året då risken är högre för att ungdomar ska prova alkohol för allra första gången och dricka sig berusade. Skolavslutningen är ett sådant tillfälle och därför riktar många kommuner i vårt län extra strålkastarljus på tonåringar och alkoholfrågan för att skapa engagemang. Passa på att prata med din tonåring om dina förväntningar på honom eller henne när det gäller alkohol. Som vuxen kan du med bra argument vara ett viktigt stöd för din tonåring. 10 Avfall och återvinning! Skå Återvinningscentral Har du vårstädat i förrådet? Beskurit träd? Eller ska du passa på att renovera hemmet under semestern? Du är varmt välkommen att lämna ditt grovavfall, el-avfall och farliga avfall på Skå Återvinningscentral. För mer information om öppettider samt hur du sorterar och slänger ditt avfall, besök kommunens hemsida. Miljöboxen Du vet väl att du även kan få ditt farliga avfall hämtat kostnadsfrittvid din fastighet? Sprayflaskor, färgrester, batterier och glödlampor kan läggas i den röda miljöboxen, som töms efter telefonsamtal eller mejl till kundtjänst för Renhållning, se nedan. Slamtömning Undrar du när du har slamtömning från din fastighet? På kommunens hemsida hittar du tömningsschemat. Se till att slambrunnen är väl utmärkt, lättåtkomlig och att vägen för slamtömningsfordonet är farbar. Vill du veta mer om avfall och återvinning i Ekerö kommun Besök kommunens hemsida eller kontakta kundtjänst för Renhållning. Webb: Mejl: Telefon: Telefontid: vardagar kl Trevlig sommar önskar Renhållningen 77 ton Ekerö kommuns medborgare samlade under 2013 in 77 ton kläder till välgörande ändamål. Gör dubbelknut på alla soppåsar i soptunnan dubbelknuten förhindrar att lösa föremål hamnar i soptunnan och du slipper lukt och oinbjudna gäster! Hör av dig till oss om du vill ha en miljöbox. Vi hämtar ditt farliga avfall kostnadsfritt! Mejl: Telefon: Lyckat test med Matavfallsinsamling I ett tjugotal av Ekerö kommuns verksamheter infördes matavfallsinsamling på prov under våren Försöket har fallit väl ut och fortsatt planering för införande av matavfallsinsamling i kommunen kommer att pågå under Samtliga hushåll och verksamheter kommer att få möjlighet att sortera ut sina matrester med hjälp av en grön påse och optisk sortering. Ekeröborna kommer att erbjudas matavfallsinsamling etappvis med start runt årsskiftet 2014/2015. Varje etapp kommer att bli kontaktad när det finns möjlighet att påbörja utsortering av matavfall. För att få gröna påsar och komma igång med utsorteringen, kommer en intresseanmälan att behöva göras till kommunen. Att börja sortera ut sina matrester kommer inte att innebär någon extra kostnad. Det är roligt att vi har kommit såhär långt i processen med att etablera matavfallsinsamling i kommunen. Det är ett steg i rätt riktning för att fortsätta bidra till en miljövänlig och smartare kommun, säger Adam Reuterskiöld, Ordförande i Tekniska Nämnden.

11 Ung i Ekerö Mika bjöd in Idde Schultz till Ekerö Med hjälp av Fabriken och Snabb Slant arrangerade 14-åriga Mika en sångworkshop tillsammans med Idde Schultz. Mika tröttnade på att det inte hände tillräckligt mycket för högstadieungdomar i kommunen och bestämde sig för att ta saken i egna händer. Tillsammans med ledningen för Fabriken som drivs i ett samarbete mellan Studiefrämjandet och Ekerö kommun anordnade hon en sångworkshop tillsammans med artisten Idde Schultz med Snabb slantfinansiering. Allt som allt lade jag kanske ner sju timmar på det här, det var mycket lättare än jag trodde, berättar Mika när Ekerö tidning träffar henne. Fabriken har så mycket resurser, det förvånar mig lite att det inte finns fler som hänger där. De har väldigt bra instrument och lokaler, som alla kan utnyttja. På Fabriken finns inte alltid ledare på plats. Här litar man på att ungdomarna kan sköta sig. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man låter ungdomarna ta ansvar själva, inte anordnar saker för oss. Uppenbarligen finns det ett engagemang och det jag gillar med Fabriken är att de låter oss använda det. Vuxna ska inte berätta hela tiden för ungdomarna vad som ska göras, det är bättre om de istället hjälper till och arrangerar de idéer som ungdomarna kommer med, fortsätter Mika. Det är dessutom viktigt att gå på de aktiviteter som arrangeras, så att det fortsätter att hända saker. Det finns en del som klagar på att det inte händer något här, men så går de inte på de aktiviter som anordnas och det är klart att man lätt blir uttråkad då. Idén till sångworkshopen skapades i grunden av Mikas eget sångintresse. Jag har alltid tyckt om att sjunga och jag ville lära mig mer. Genom att fixa workshopen kan flera vara med, avslutar Mika med tillägget att det här nog inte kommer att bli det sista eventet hon arrangerar. Fredrik Sandell, Charlotte Wöhlecke (lagledare, student Data-/systemvetenskap på Stockholms universitet), Moa Lindahl, Moa Johanson, Hanna Zethraeus, Hanna Larsson och Emilio Larsson. Birkaskolan på Ekerö vinnare av Next Up 2014 Birkaskolans åttondeklasslag kammade hem segern i Next Up 2014, tävlingen där nio Stockholmsskolor tävlat lagvis med att lösa verklighetsbaserade problem från några av Sveriges ledande IT-företag. Priset var kr till hela klassen. Under våren har nio tävlande lag från Stockholm arbetat med sina tävlingsbidrag som en del av undervisningen, och genom det fått testa på vad ett arbete inom IT kan innebära. Under finaldagen i Kista presenterade lagen enskilt sina två förberedda lösningar för jurygrupper bestående av företagsrepresentanter, rektorer, entreprenörer och användarexperter, som gjorde en sammantagen bedömning av de tävlande lagens arbetsprocess, problemlösning och presentation. Tre lag i final Birkaskolan, Björkebyskolan och Ärvingeskolan gick vidare till finalen, där de ställdes inför sin sista utmaning: ett helt nytt problem som de fick två timmar på sig att lösa och sedan presentera inför sina klasskamrater, sina medtävlande och en ny jury bestående av Jonas Lindberg, Google Sverige, Maija Möller Grimakova, Fredrikshovs Slotts Skola och Per Axbom, Innovation kronor till klasskassan Birkaskolan blev den första vinnaren av Next Up och fick åka hem med en check värd kronor till sin klasskassa. Birkaskolans lag bestod av Fredrik Sandell, Charlotte Wöhlecke (lagledare från Data-tjej), Moa Lindahl, Hanna Zethraeus, Moa Johanson, Emilio Larsson och Hanna Larsson. Juryns motivering Juryns motivering till vinsten löd: Laget har presenterat en produkt som är rolig att använda, har en genomtänkt design och tydligt möter de uppsatta målen, samt har en vision om framtiden. Jag och de kollegor från branschen som hade förmånen att ta del av elevernas presentationer under finaldagen var oerhört imponerade, både av den entusiasm som eleverna visade men framförallt över att nivån på deras arbete var så hög, kommenterar Anne-Marie Fransson Förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen. Att många elever under dagen dessutom uttryckte att tävlingen fått dem att känna att IT är spännande och kul och något de kan tänka sig att jobba med i framtiden, känns som en verkligt bra bekräftelse på att Next Up är en satsning värd att fortsätta med, fortsätter Anne-Marie Fransson. Next Up är ett strategiskt initiativ från IT&Telekomföretagen, i syfte att långsiktigt locka unga människor med såväl innovationskraft som spjutsspetstalang till IT-sektorn. Tävlingen kommer därför att bli ett årligt event, där en uppskalning till ytterligare tre orter i Sverige planeras under Läs mer om Next Up, och titta på från finalpresentationerna med Birkaskolan, Björkebyskolan och Ärvingeskolan i efterhand, på nextup.se. Bidrag att söka Är du mellan 13 och 23 år kan du söka Snabb Slant för att genomföra ett projekt. Det kan vara allt från en gatukonstworkshop till en musikfestival. På Fabriken kan du få hjälp med projektplanering och budget. Foto: Per Friberg Det blev en stor framgång för Ekerö IK s innebandylag P-03 Lions, när de i helgen 26-27/4 deltog i AIK s Vårcup. Trots tufft motstånd lyckades laget vinna fyra av sex matcher och kom därmed på tredjeplats i cupen! På bilden ser vi de glada spelarna i Team Lions efter segern mot värdlaget AIK. 11

12 PLANTBYTARDAG STORLOPPIS 20 maj maj ESPRIT! TÖRNROSA 25 maj och 29 maj och maj Ta med plantor du inte behöver och byt mot något spännande från någon annans trädgård. Samarr: Västerorts trädgårdssällskap Sälj loppisprylar eller egna produkter. Boka plats för bord i parken och ta med eget bord. Kostnad 250 kr , Välkommen till en dockteaterföreställning med Teater Tummeliten där barnen får möta stora, fina dockor, sjunga sånger och upprepa rim och ramsor. Déjeunersalongen Drottningholm På Gång! 25 Blomningsfest Ekerö kyrka 25 maj kl i Ekerö kommun Blomningsfest genom den blommande Äppelallén till Hembygdsgården. Efter högmässan leder spelmän oss från Ekerö Kyrka genom den blommande äppelträdsallén till hembygdsgården där kaffe serveras från klockan En årlig tradition sedan 1947 i samarbete med Ekerö Församling. Arr: Ekerö-Munsö Hembygdsförening och Ekerö församling Juni SOMMARBOKEN 9 juni till 29 augusti Läs fem böcker under sommarlovet och få en bok! För alla barn mellan 6-16 år. Mer info på biblioteket i Ekerö centrum eller Barnens eget bibliotek i Stenhamra. 14 KONSERT 14 juni kl Bokskogskonsert med Mälaröarnas Musiksällskap. Dirigent Magnus Båge. Ta gärna med picnickorg. Tipsa oss om evenemang! 3 Vandring på Helgö med Kaggeholms slott som utgångspunkt. Hembygdsföreningens Lars Gundberg och Friluftsfrämjandets Ivar Danefjäll leder vandringen och berättar om Kaggeholm och dess omgivningar. Anmälan görs till Ivan Danefjäll eller Arr: Ekerö-Munsö hembygdsförening i samarbete med Friluftsfrämjandet KULTUR- OCH NATURVANDRING - KVÄLLSVANDRING 3 juni stången klädes (ta gärna med blommor) Dansen börjar tillsammans med Wilma & Gustaf servering MIDSOMMARFIRANDE I EKEBYHOVS SLOTTSPARK 20 juni Arr: Rädda Barnen Mälaaröarna och Ekebyhovs slotts intresseförening Obs! Fri väg gäller för räddningsfordon, parkera gärna vid Ekebyhovsskolan ESPRIT! LOA PÅ DROTTNINGHOLM 7-15 juni En musikalisk och lekfull föreställning kring Drottningholmsteaterns magi med Loa Falkman i huvudrollen. Vi har valt texter och musik från tiden som speglar tiden och ger oss möjlighet att låta dekorväxlingar, magiska entréer och hemlighetsfulla skeenden överraska och roa publiken. Arior och duetter ur Così fan tutte, Don Giovanni och Figaros bröllop varvas med orkestermusik av J M Kraus och J-P Rameau. För mer info: 21 TRIO SMACK! -EN FÖRESTÄLLNING DÄR ORD ÄR ÖVERFLÖDIGA 21 juni kl Ölsta Folkets Park Resväskor som fastnar i luften, röda bollar som försvinner och återuppstår och en arg gubbe som ramlar omkull. Med trolleri och situationskomik lockar de tre clownerna barnen till hysteriska skratt och eftersom föreställningen inte innehåller något riktigt språk, spelar det ingen roll vilket modersmål publiken har. Arrangör: Föreningen Folkets Hus i Färentuna SIMSKOLA v FOTBOLLS- SKOLA v 25, 26, 33 Ekerö simskola bedrivs av Stockholms kappsimningsklubb(skk) på 4 badplatser (Lundhagen, Mörby, Stockby, Karlskär). Anmälan sker via Knatteskolan, introduktion för dig som fyller 5-6 år, sommarfotbollsskolan och teknikvecka. 24 TÄVLING I MODEDESIGN 24 aug Ladulås Hus, Adelsö 16 I MUMINDALEN 16 aug Ölsta Folkets Park augusti Tycker du om att sy? Inspireras du av medeltida klädmode? Var med i modedesigntävlingen Kläder för Livet! Skapa en autentisk medeltida mans- eller kvinnodräkt i ekologiska material (handsömnad eller maskinsömnad) eller skapa fritt i modern design inspirerad av medeltiden. Vinnande plagg ställs ut på Medeltidsmuseet i Stockholm, och på Ladulås Hus som ligger ett stenkast från Världsarvet Birka-Hovgården på Adelsö. Anmälningsblankett hittar du på Arrangör: Ladulås Hus En musikalisk resa i Tove Janssons förtrollade värld. Träffa Mumintrollet, Snusmumriken, Lilla My och alla de andra. Vintern har äntligen släppt taget om Mumindalen, och våren sprider sig. Men var är Mumintrollet? 2014 är det hundra år sedan Tove Jansson föddes, vilket kommer firas på många håll i världen. Muminensemblen från Stockholm har under lång tid satt upp flera olika Muminföreställningar. Låt publiken genom Erna Tauros kända Muminmusik få följa upptågen i allas vårt älskade Mumindalen. Arrangör: Föreningen Folkets Hus i Färentuna För mer information om olika evenemang, se evenemangskalendern på

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Materialet framtaget i Projekt Mitt val.

Materialet framtaget i Projekt Mitt val. För mer demokrati 2 Materialet framtaget i Projekt Mitt val. Ett projekt i samverkan med FUB och Riks-Klippan med stöd från Allmänna Arvsfonden och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Projektledare:

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Val till Europaparlamentet 2009

Val till Europaparlamentet 2009 Lättläst information Val till Europaparlamentet 2009 Så här röstar du Innehåll Vad är EU?... 3 Valet i Sverige... 3 Vem får rösta?... 4 Vem röstar du på?... 5 Så här röstar du... 6 Du kan rösta före valet...

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun

Det här är Centerpartiet. i Torsås kommun Det här är Centerpartiet i Torsås kommun ett hållbart val för dig! Centerpartiet i Torsås kommun arbetar för att skapa ett hållbart, inbjudande och modernt samhälle. Detta i nära samverkan med kommunens

Läs mer

5 röster för Europa. 5 röster för Europa Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se)

5 röster för Europa. 5 röster för Europa Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se) En förutsättning för ett bra val är att vi är många som är aktiva. I Europavalen har valdeltagandet traditionellt sett varit lågt vilket innebär att det parti som fått flest sympatisörer att gå och rösta

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Bilderna på omslaget finns också inne i broschyren. Där kan du läsa vad de föreställer. Sveriges riksdag på lättläst svenska Innehåll Sveriges riksdag och demokratin...3

Läs mer

Eu-valet i Halland 25 maj 2014

Eu-valet i Halland 25 maj 2014 Eu-valet i Halland 25 maj 2014 NÄR? Valet till EU-parlamentet sker i hela EU samtidigt. Den 25 maj kan man gå till vallokalen och rösta. Den 7 maj öppnar förtidsröstningen. VEM? Du som är svensk medborgare

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-05-24

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-05-24 Tid och plats: den 24 maj 2012 kl 15.00-17.00 på Ekebyhovs slott Närvarande: Gunnar Pihl (FP), vice ordförande Carina Braun (M) Sivert Åkerljung ( KD) Lena Holst (MP) Lars Holmström (S) Bengt Tedemyr,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 31 januari 2012, kl. 18.00-18.30 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan Strömbäck (M) Lennart Nilsson (M) Jan Runesten

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 Kvinnornas Europa S-kvinnors kandidater Den 7 juni 2009 är det val till Europaparlamentet. Det är ett viktigt val och vår chans

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Så här röstar du. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet till Europaparlamentet år 2014.

Så här röstar du. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet till Europaparlamentet år 2014. Lättläst om valet till Europaparlamentet 2014 Så här röstar du Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet till Europaparlamentet år 2014. Du kan också läsa om vad du kan göra om du inte kan rösta

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över

Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över Grupp 1 Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över Arbete God utbildning för alla barn och ungdomar Arbeta

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

EU och småföretagen. - EU-valet och Sveriges småföretagare

EU och småföretagen. - EU-valet och Sveriges småföretagare EU och småföretagen - och Sveriges småföretagare EU och Småföretagen Sammanfattning Så många som sju av tio svenska småföretagare uppger att de kommer att rösta i den 7 juni. De viktigaste frågorna är

Läs mer

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-09-20

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-09-20 Tid och plats: den 20 september 2012 kl 15.00-17.00 på Ekebyhovs slott Närvarande: Ingemar Hertz (M), ordförande Gunnar Pihl (FP) Carina Braun (M) Lena Holst (MP) Sivert Åkerljung ( KD) Lars Holmström

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar

INSPIRATIONSMATERIAL. - Ungdomar INSPIRATIONSMATERIAL - Ungdomar Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material som du kan använda för att påverka något du tycker är fel eller försöka genomföra

Läs mer

Mötesprotokoll Näringslivsrådet. Ordförande ... Plats och tid Ekebyhovs Slott kl. 15:00-17:00

Mötesprotokoll Näringslivsrådet. Ordförande ... Plats och tid Ekebyhovs Slott kl. 15:00-17:00 Plats och tid Ekebyhovs Slott kl. 15:00-17:00 Närvarande Protokollet omfattar paragraferna Ingemar Hertz (M) (ordförande) Gunnar Pihl (L) (vice ordförande) Ove Wallin (C) Lena Samuelsson (KD) Adam Reuterskiöld

Läs mer

Program. Bellevuegårdsbiblioteket

Program. Bellevuegårdsbiblioteket Program Bellevuegårds Hösten 2014 Vi gör mer än lånar ut böcker! Biblioteken är viktiga för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Det slår

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Hans Kungliga Höghet Landsbygdsministern Bästa Guldmedaljörer, Årets Mjölkbonde Mina Damer och Herrar

Hans Kungliga Höghet Landsbygdsministern Bästa Guldmedaljörer, Årets Mjölkbonde Mina Damer och Herrar 2015-04-13 Det talade ordet gäller! Palle Borgströms inledningstal Guldmedaljen 2015 Hans Kungliga Höghet Landsbygdsministern Bästa Guldmedaljörer, Årets Mjölkbonde Mina Damer och Herrar Det är en ära

Läs mer

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-12-20

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-12-20 Tid och plats: den 20 december 2012 kl 15.00-17.00 på Ekebyhovs slott Närvarande: Ingemar Hertz (M), ordförande Carina Braun (M) Gunnar Pihl (FP) Sivert Åkerljung ( KD) Lars Holmström (S) Joakim Becker,

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Minnesanteckningar för demokratiberedningen

Minnesanteckningar för demokratiberedningen Minnesanteckningar 1 (5) Datum: 2015-10-26 Grupp: Tid och plats: Deltagare: Frånvarande: Demokratiberedningen Sammanträdesrum Skiren kommunhuset, kl. 13.00-14.45 Ordförande: Berit Martinsson Ledamöter:

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Föräldrar är viktiga

Föräldrar är viktiga Föräldrar är viktiga Att bli tonåring Att utvecklas från barn till tonåring innebär stora förändringar kroppsligt och mentalt. Det gäller inte minst tonåringens attityder och beteenden. Tonåringar undersöker

Läs mer

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen

Kort, aktuellt och lätt om EU. Medfinansieras av EU-kommissionen Kort, aktuellt och lätt om EU Medfinansieras av EU-kommissionen Europa Direkt Smedjebacken Dalarna / norra Västmanland mars, 2015 Europa Direkt I Sverige finns 19 Europa Direktkontor spridda över hela

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet Den 4-7 juni kan ungefär 375 miljoner européer välja sina representanter till Europaparlamentet för en femårsperiod. Den ekonomiska situationen och klimatfrågan

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol!

På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol! På www.tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol! Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring alkohol. Att vara förälder till en tonåring är ofta underbart. Men

Läs mer

Möjligheternas Örebro bygger vi tillsammans. Här hittar du allt du behöver veta om valet Lena Baastad, kandidat till kommunstyrelsens ordförande

Möjligheternas Örebro bygger vi tillsammans. Här hittar du allt du behöver veta om valet Lena Baastad, kandidat till kommunstyrelsens ordförande Framåt Örebro Möjligheternas Örebro bygger vi tillsammans Här hittar du allt du behöver veta om valet 2011 Här har vi samlat information för dig som vill hjälpa till att vinna valet 2011. Jag hoppas att

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Klimatdialog 2010 LYSEKIL

Klimatdialog 2010 LYSEKIL Klimatdialog 2010 LYSEKIL klimatdialog 2010 LYSEKIL! På initiativ av Lysekil kommun kommer unga, lokala politiker och engagerade tjänstemän under hösten 2010 tillsammans skapa förslag och projekt kring

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Varför handla ekologiskt?

Varför handla ekologiskt? 100519 Varför handla ekologiskt? Ida Wreifält, 9B Handledare: Fredrik Alven Innehållsförteckning: Inledning sid 1 Bakgrund sid 1-2 Syfte sid 2 Metod sid 2 Resultat sid 2-4 Slutsats sid 4 Felkällor sid

Läs mer

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning När hålls valet till Europaparlamentet? I Sverige hålls valet den 25 maj 2014. De övriga 27 medlemsländerna röstar alla inom

Läs mer

4 6 december. Lidingö stadshus. Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré. Foto: Mats Högberg

4 6 december. Lidingö stadshus. Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré. Foto: Mats Högberg 4 6 december Lidingö stadshus Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré Foto: Mats Högberg Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du

Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014. Så här röstar du Lättläst om val till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 2014 Så här röstar du Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valen år 2014. Du kan också läsa om vad du kan göra om du

Läs mer

Valet mellan människa och marknad

Valet mellan människa och marknad DA GRANSKAR Valet mellan människa och marknad Den svenska modellen är bra, säger regeringen hemma i Sverige. Men i EU-parlamentet tycker det blå laget att lika villkor för lika arbete är ett hinder mot

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR

MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR MILJÖMÅL: LEVANDE SKOGAR Lektionsupplägg: Behöver vi skogen? Varför behövs skogen och varför behövs olika typer av skogar? Vad har eleverna för relation till skogen? Ta med eleverna ut i skogen, upptäck

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2010 Kvalitet i korthet

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö.

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. 2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. Det är det här valet handlar om För de flesta politiker har det politiska engagemanget börjat i en önskan om en bättre värld,

Läs mer

Trygghet i det lilla är trygghet i det stora

Trygghet i det lilla är trygghet i det stora Trygghet i det lilla är trygghet i det stora Trygghet i det lilla är trygghet i det stora. I ett tryggt samhälle lever vi i gemenskap. Vi ser varandra, vi bryr oss om och vågar sätta gränser. Vi växer

Läs mer

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen!

Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! Lektionsupplägg: Tack för maten, naturen! På vilka sätt är vi beroende av naturen och vad är ekosystemtjänster? Eleverna får i denna uppgift definiera ekosystemtjänster samt fundera på vilka tjänster vi

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Tyresö i siffror 2009

Tyresö i siffror 2009 Tyresö i siffror 2009 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 15 Kultur och fritid 19 Miljöstatistik 21 Ekonomi 22 Kommunfullmäktige 23 2 3 Befolkning

Läs mer

RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala. Skolgatan UPPSALA

RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala. Skolgatan UPPSALA RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 23 201206 09-10 Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 eller 072-9139386 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

FRÅGA QK3a OM "RÖSTADE", KOD 1 i QK1 - ÖVRIGA GÅ TILL QK3b

FRÅGA QK3a OM RÖSTADE, KOD 1 i QK1 - ÖVRIGA GÅ TILL QK3b QK EU-parlamentsvalet hölls den 7 juni. Av en eller annan anledning var det en del i Sverige som inte röstade i detta val. Röstade du själv i EU-parlamentsvalet? Röstade Röstade inte FL Q TREND MODIFIED

Läs mer

Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030

Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Områden som Kraftsamlingarnas Unga Jämställdhet Mångfald Integration Självbilden som en röd tråd Områden som Kraftsamlingarnas Unga Kraftsamlingens deltagare

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

4 6 december. Lidingö stadshus. Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré. Foto: Mats Högberg

4 6 december. Lidingö stadshus. Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré. Foto: Mats Högberg 4 6 december Lidingö stadshus Tre sprudlande dagar för din hälsa och livsglädje! Fri entré Foto: Mats Högberg Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer