Påverka framtiden med din röst!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Påverka framtiden med din röst!"

Transkript

1 Ekerö Tidning EKERÖ TIDNING Samhällsinformation från Ekerö kommun Maj Nr Så här användes dina skattepengar under Läs mer om Ekerö kommuns årsredovisning. EU-val Vad tycker politikerna i Ekerö kommun är viktigt? När och var ska man rösta? Och hur var det nu med ostkakan? 14-åriga Mika fick bidraget Snabb slant och bjöd in Idde Schultz till Fabriken för några sånglektioner. Sid 3 Sid 5-7 Sid 11 Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G Påverka framtiden med din röst! Du kan påverka hatbrott, artdöd, ungdomsarbetslöshet, vilka gifter vi ska bespruta våra tomater med och om vi ska betala EU-skatt. Världen kan förändras till det bättre. Med din röst. 25 maj 31

2 FÖRSLAGSLÅDA Lämna förslag till våra politiker. Skicka in en synpunkt! Oavsett vilket sätt du väljer att lämna din synpunkt/klagomål på har det samma prioritet. Samtliga synpunkter/klagomål registreras. Följ oss på Facebook! Ekerö kommun finns på Facebook. Genom att bli ett fan på vår facebooksida, klicka på Gilla knappen, så får du uppdaterad information av oss. Du kan själv göra inlägg på vår sida och lämna kommentarer. Ekerö kommun är en del av Bästa läsare, Sommaren står för dörren och i nuläget kampanjar alla vi förtroendevalda för fullt inför det stundande EU-valet. Den 25 maj 2014 är det som bekant Europaparlamentsval i Sverige. Då väljer vi 20 ledamöter som ska representera oss i Europaparlamentet under perioden I år är det även ett så kallat supervalår, vilket innebär att det förutom Europaparlamentsvalet är val till kommun, landsting och riksdag. De här fyra valen är alla betydelsefulla för vilken väg utvecklingen av vårt samhälle ska ta. Fyra val som påverkar både dig och mig. Varför ska man rösta i EU-valet? Oavsett vad man tycker om EU så påverkar besluten som tas där din och min framtid. Om man vill vara med och styra i vilken riktning EU ska gå måste man rösta i både EU-valet och riksdagsvalet. En stor del av besluten som tas i vår kommun är kopplade till beslut som är tagna av EU-parlamentet. Det är därför din röst är värd så mycket och det är därför du bör gå och rösta på ditt parti och din EU-parlamentariker. I april behandlade Kommunfullmäktige årsredovisningen för Resultatet uppgick till 52 mkr vilket är väsentligt bättre än beräknat bl. a därför att skatteintäkterna blivit högre. Vi klarar med god marginal både balanskravet och våra finansiella mål. Ekerö har under de senaste nio åren haft goda resultat. Utan stabil ekonomi finns det risk för besparingarna och nedskärningar. Ordning och reda i kommunens finanser är därför grundbulten för hög kvalitet i välfärdsverksamheterna, såsom skola och äldreomsorg. Foto: Jonna Thomasson Exempel på god kvalitet och service är bl. a att Ekerö kommun flera år i rad fått toppresultat i Öppna jämförelser vad gäller brukarnas nöjdhet över hemtjänsten. Jag är även särskilt imponerad över utvecklingen i grundskolan. Det är glädjande att se den uppåtgående trenden när det gäller Ekerös skolelevers resultat, vi närmar oss vårt mål att vara bland de 10 bästa skolkommunerna i Sverige. I Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) öppna jämförelser har Ekerö avancerat till plats 14 (av 290 kommuner). Vi har nyligen fått Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning av det lokala företagsklimatet. I Ekerö kommun har vi försökt att systematiskt arbeta, både från politiker och tjänstemännens sida, med att förbättra servicen och bemötandet för företagarna. Glädjande nog har vi ökat med 72 placeringar till plats 58 av Sveriges 290 kommuner. Vi har även mottagit diplom som årets klättrare i undersökningens sammanfattande omdöme. Detta visar att vi är på rätt väg. Den 1 maj gick vi samman med Roslagsvatten AB. Det innebär att Ekerö kommuns Vatten- och avloppsverksamhet kommer att skötas av dem. Vi är en växande kommun och samverkan över kommungränser är en förutsättning för att långsiktigt säkerställa en god VA-verksamhet. Det är även en nödvändighet för att kunna erbjuda våra kommuninvånare en god och effektiv service idag och i framtiden. Glöm inte att utnyttja din rätt att rösta i valet till Europaparlamentet, din röst har betydelse. Väl mött i vallokalerna! Peter Carpelan (M) Kommunstyrelsens ordförande 2 Samhällsinformation från din kommun ANSVARIG UTGIVARE: Lars Hortlund REDAKTION: Johan Elfver, Linda Blanckert, Hanna Hessling GRAFISK FORM: Linda Blanckert REDIGERING: Johan Elfver, Linda Blanckert FOTO: Ekerö kommun om inget annat anges TRYCKERI: EO Grafiska UPPLAGA: ex ADRESS: Box 205, Ekerö Tel: (vx) E-post:

3 Årsredovisning Ekerö kommun 2013 Bokslutet för 2013 visar att Ekerö kommun återigen har ett positivt resultat om 52 miljoner SEK, Ekerö Bostäder inkluderat. Jag lämnar med stolthet över kommunen till min efterträdare, nu när vi för nionde året i rad går plus, sa kommunstyrelsens ordförande Peter Carpelan (M) när årsredovisningen presenterades på Kommunfullmäktiges sammanträde i april. Årets positiva resultat består i huvudsak av högre intäkter än budgeterat. Mer information om det återfinns i denna årsredovisning. Inte minst har skatteintäkterna blivit högre än vad budgeten indikerade inför Det är ett tecken på att hjulen i Sverige och på Ekerö snurrat bättre än prognoserna visade, trots den lågkonjunktur Europa och världen varit inne i. Det är glädjande, och jag kan konstatera att Ekerö och dess invånare, med en av landets lägsta arbetslöshetssiffror, kommit att bidra till detta, skriver kommundirektören Lars Hortlund i Årsredovisningen. Ekerö kommuns årsredovisning för 2013 finns att ladda ned från kommunens webbplats, amrubrik Så här Diagramrubrik har pengarna använts under 2013 Hit gick bland annat dina skattepengar 2013 Dessa prislappar visar hur kommunalskatten fördelades på olika verksamheter under Grundskola: 26,7 % Förskola och fritidshem: 19.0 % Insatser för personer med funktionshinder: 3 14,1 % Äldreomsorg: 15,8 % Gymnasieskola och vuxenutbildning: 9,7 % Individ- och familjeomsorg: 5,8 % Kultur och fritid: 3,6 % Gator, vägar, samhälle, räddningstjänst: 4,0 % Politisk verksamhet: 1,3 % Nyheter Några viktiga händelser i Ekerö kommun under 2013 Barn och Utbildningsnämnden Nytt webbaserat självservicesystem för skolval och ansökan om barnomsorgsplats. Nya tillämpningsregler för det särskilda stödet till barn i förskola och skola. Försöksverksamhet Råd- och stödmottagning som vänder sig till vårdnadshavare och barn när problem uppstår i deras relation. Socialnämnden Införande av värdighetsgarantier i särskilda boenden. Implementering av Socialtjänstlagens stärkta krav avseende stöd och skydd för barn och unga. Arbete med införandet av det nya verksamhetssystemet inom socialtjänsten. Kultur- och fritidsnämnden Nytt bibliotekssystem. Vikingabiblioteket på Adelsö. Träkvistavallen har fått ny konstgräsplan. Byggnadsnämnden Stadsarkitektkontoret har fortsatt kvällsöppet på torsdagar. Nya riktlinjer för tomtplanering och uppförande av murar samt för staket och plank. Utbyte av GIS referenssystem. Miljönämnden Satsning på sanering av enskilda avlopp. Ökad effektivitet inom livsmedelskontrollen. Tillsyn av frisörer med fokus på märkning av kemiska produkter och kontroll av eventuella förbjuda ämnen. Tekniska nämnden Extra satsning på underhåll av verksamhetslokaler och en utökad budget för underhåll. Lokaler och bostäder har sålts. Förberedelser för samgående med Roslagsvatten. VA-plan antagen av fullmäktige. En plats i förskola kostade i genomsnitt kr En plats i grundskola kostade i genomsnitt kr Du har väl inte glömt passet? En gymnasieplats kostade i genomsnitt kr Prislapparna visar den totala kostnader minus interna intäkter och minus intäkter från annan kommun. En plats i särskilt boende kostade i genomsnitt kr Du vet väl... Kommunstyrelsens förvaltning Arbetet med projekt Förbifart och väg 261. Arbetsprocessen för att bilda Lovö naturreservat avslutad. Försäljning mark och bostäder. Ny personalpolicy. Kommunstyrelsen Produktionsorganisation Meritvärdet i skolan ökade och fler behöriga till gymnasiet. Färingsöhemmet har certifierats enligt kvalitetsystemet. Ekebyhovs slott KRAV-certifierat. Fotograf: Lars Hedelin / Polisen. Från och med 2014 gäller enbart tidsbokning för ansökan om id-kort och pass i Stockholms län. De som kommer utan bokad tid eller inte kan boka via Internet kommer att få hjälp med att boka. På flera expeditioner kommer det att finnas tid samma dag.... att Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten? Tider för sammanträdena hittar du under: Du kan även lyssna på sammanträdena via Radio Viking 101,4 MHz. Välkommen att lyssna på den politiska debatten i Mälarökyrka, Ekerö centrum! 3

4 Aktuellt Foto: Elisabet Hansson I de sydvända varma sluttningarna trivs insekter kopplade till sandmiljöer i Sandudden En miljon kronor till sandmiljöerna i Sandudden Förbättrad skolmiljö, finare rekreationsområden och en chans för rödlistade arter att återhämta sig. Till projektet Sanduddens sandmiljöer får Ekerö kommun kronor i bidrag av Länsstyrelsen i Stockholm. Alla parter i projektet är vinnare. Vi vill göra Sanduddenborna uppmärksamma på den unika miljö de lever i, och visa för omvärlden att förändringar orsakade av människan inte behöver vara negativa, säger Maria Cassel, miljöstrateg med naturvårdsansvar i Ekerö kommun. Under lång tid har människor brutit sand i Sandudden, vilket har gjort att olika arter har anpassat sig till de öppna sandmiljöerna. Det näringsfattiga underlaget ger en mångfald av blommande växter, vilket i sin tur ger möjlighet för olika insekter att hitta föda. Det som sedan hände i Sandudden var att vi plötsligt slutade att bryta sand och lät området växa igen. När vi har haft öppna sandmiljöer i hundratals år kan vi inte plötsligt ta bort den, då har inte naturen en chans att hänga med. Nu när området har bebyggts och blivit ett bostadsområde har de här arterna, som en gång anpassat sig till öppna sandmiljöer, kommit tillbaka. De gynnas av att människorna i Sandudden bor där och inte låter området växa igen, säger Maria Cassel. Rödlistade eller sällsynta arter som har observerats på platsen är bibagge, backtimjan, tallticka, reliktbock, åttafläckig praktbagge och svartpälsbi. Därutöver finns den största kända förekomsten av undervattensväxten småsvalting i världen. Speciellt att bo på sand Arbetet går bland annat ut på att informera Sanduddenborna om vad det innebär att bo på sand, och att de faktiskt kan gynna dessa hotade arter. Det handlar lite om vett och etikett när man bor på en rullstensås med genomsläppliga material i mark. Men också om att inte trotsa sanden, utan gärna bevara öppna sandblottor. Att anlägga en gräsmatta som sedan gödslas, innebär att gödslet sipprar ned i marken och ut i Mälaren, vilket leder till övergödning. Men det handlar inte enbart om dessa ovanliga arter. Friskt vatten bidrar till bättre fritidsfiske, badliv och annat friluftsliv. Många boenden på Sandudden är redan engagerade i sin närmiljö. Och både rektor och barnen vid Sanduddens skola har visat stort intresse för att utveckla skolmiljön, så att den är anpassad för de hotade arter som finns i området. Min förhoppning är att vi genom projektet även ska kunna gynna att en skolskog etableras, ett intiativ från Sanduddens skola. En skolskog är ett avgränsat naturområde som ska användas av skolan för lektioner och utevistelser. Tätorten - den nya naturen Det finns inte så mycket natur i Sverige som vi tror. Skogar och jordbruksmarker är ofta enformiga monokulturer med låga biologiska värden. Den generella uppfattningen i Sverige är att vi har så mycket natur, men sanningen är att all svensk natur är påverkad av människan. Den största andelen skog vi ser är skogsbruk, vilket man kan se på träden. När träden är unga och jämnåriga, är det mindre chans för de biologiska värdena att utvecklas. Växt- och djurarter behöver både gamla och unga träd för att trivas och överleva. Kvar har vi tätorterna och ett fåtal skyddade naturområden. Därför blir det så viktigt att stärka de rådande biologiska värdena i Sandudden, vilket förhoppningsvis även ska stärka naturupplevelsen och gynna boende i området, avslutar Maria Cassel. 4 Stefan Pellén, näringslivschef och Merete Palmberg, näringslivskoordinator Ekerö - Årets klättrare Varje år genomför Svenskt Näringsliv en ranking över företagsklimatet bland Sveriges 290 kommuner. Ekerö kommun klättrar 72 placeringar, från fjolårets plats 130 till plats 58. Mätningen omfattar drygt tillfrågade företag som aktivt har medverkat och svarat på frågor om företagsklimatet i den egna kommunen. I Ekerö kommun har vi försökt att arbeta systematiskt, både från politiker och tjänstemän, med att förbättra servicen och bemötandet för företagarna. Vi har kontinuerliga frukostmöten med programpunkter som kan vara viktiga för företagarna. Dessutom har vi utvecklat vårt årliga Näringslivsseminarium med hög kvalitet på talarna som är relevanta för företagarna att veta om. Det har också utvecklats till en mötesplats för kommunrepresentanter och företagare. Detta har uppfattats som mycket positivt av näringslivet, säger Peter Carpelan (M). Företagsengagemang på Ekerö Ekerö kommun arbetar tillsammans med företagen i en strävan att förbättra företagsklimatet. Även här är dialogen i fokus med många företagsbesök och möten med näringslivet. Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Vi började arbeta målmedvetet för fem år sedan. Dialogen och engagemanget från både politiker och företag är avgörande, säger Stefan Pellén, näringslivschef i Ekerö kommun., säger Stefan pellén, näringslivschef i Ekerö kommun. Öppna jämförelser Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sammanställer årligen rapporten Öppna jämförelser för den svenska grundskolan. I rapporten redovisas kunskapsresultat på kommun- och riksnivå. Det genomsnittliga meritvärdet för år 9 i Ekerö var 227,7, vilket placerar kommunen på 14:e plats av landets 290 kommuner. Andelen elever i år 9, som nått målen i alla ämnen, uppgår till 86.6 % vilket placerar Ekerö kommun på en 29:e plats. Vägs alla prov och betygsresultat samman placeras kommunen på en 19:e plats. I den elevenkät som har besvarats av elever i skolår 5 och 8 undersöks bland annat elevernas inställning till trygghet och trivsel i skolan. Här är utfallet för Ekerös del inte lika positivt och rakningen är betydligt lägre.

5 Vilket Europa vill du ha? Den 25 maj 2014 är det EU-val i Sverige. Då väljer vi 20 ledamöter som ska representera oss i Europaparlamentet i fem år. Här kan du läsa mer om hur och var du kan rösta samt vad det har för betydelse för Ekerö. Vem får rösta? För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater som är folkbokförda i Sverige har rösträtt vid val till Europaparlamentet, under förutsättning att de fyller 18 år senast på valdagen och har anmält sig till röstlängden. Röstkort Röstkort skickas till alla som har rätt att rösta. Senast den 7 maj ska alla röstkort vara utdelade. På röstkortet står det var du röstar och när vallokalen är öppen. Förtidsröstning Ska du förtidsrösta behöver du både röstkort och id-handling. Det går att förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet fr.o.m. den 7 maj. I Ekerö kommun äger förtidsröstning rum på biblioteken i Ekerö centrum och Stenhamra. Barnens bibliotek i Stenhamra Måndag: 14:00-19:00 Tisdag: 12:00-16:00 Onsdag: 12:00-16:00 Torsdag: 14:00-20:30 Fredag: 12:00-16:00 Söndag: 12:00-16:00 OBS! ej 25 maj Biblioteket i Ekerö C Vardagar kl Lördagar kl Söndag 25 maj kl OBS! endast 25 maj Dubblettröstkort Om du inte fått något röstkort eller förlorat röstkortet kan kommunen ta fram ett dubblettröstkort måndag-fredag kl Besök receptionen i kommunhuset på Tappströmsvägen 2 eller ring Du kan också få ett nytt röstkort i förtidsröstningslokalen i biblioteket i Ekerö centrum, hos Valmyndigheten eller hos länsstyrelsen i Stockholm. Lördagen den 24 maj och söndagen den 25 maj kan dubblettröstkort utfärdas efter överenskommelse per telefon Kommunalt bud Du som inte kan ta dig till en vallokal eller en röstningslokal på grund av sjukdom, hög ålder eller funktionsnedsättning kan rösta med bud. Har du inte någon som kan hjälpa dig kan du anlita ett kommunalt bud. Det gör du genom att ringa kommunens växel , telefontid mån-fre kl Ytterligare frågor Har du praktiska frågor om valet ring valnämndens kansli på eller Läs mer på och Aktuellt EU-VAL EU myter Det sprids en hel del rykten om vad EU beslutat, vad som krävs av medlemsländerna och hur EU:s olika lagar ska tolkas. Här är några av dem: EU förbjuder lakritspipor EU-kommissionen har aldrig föreslagit ett förbud mot lakritspipor. När ett förslag om nya lagar kring tobaksprodukter hamnade på Europaparlamentets bord, föreslog några parlamentariker att ett förbud mot lakritspipor skulle läggas till förslaget. Men det röstades ner. EU förbjuder julmust EU har inga tankar på att förbjuda julmusten. Det finns EU-regler som rör drycker som är gjorda på malt och de får inte innehålla färgämnen. Men julmust innehåller endast en lite del maltextrakt och regleras därför inte av denna lagstiftning. EU förbjuder ostkakan Nej, det stämmer inte. Diskussion har handlat om opastöriserad mjölk som ibland ingår som en ingrediens i ostkaka. Det stämmer att det finns en gemensam EU-lagstiftning för hanteringen av opastöriserad mjölk. Men det är medlemsländerna som i slutändan bestämmer vilka livsmedel som får innehålla sådan mjölk. Böjda gurkor inte förbjudna inom EU EU har regler som delar in gurkorna i olika klasser. En gurkodlare ska kunna sortera gurkorna på samma sätt oavsett i vilket land gurkorna ska säljas i. På så sätt vet konsumenten också vilken kvalitet en gurka har när den säljs under en viss beteckning. Det vore opraktiskt om odlaren hade 28 olika sätt att klassificera gurkor på. Därför finns det en gemensam klassificering. Ju rakare gurkor desto fler får plats i kartongen. Gurkor som är väldigt böjda är därför inte med i någon av de fyra klasserna. Men det innebär inte att de är förbjudna. Gurkor som inte passar in i någon av de fyra klasserna säljs som oklassificerade. Inget stopp för bullar till kyrkkaffet Sommaren 2006 kom rapporter om att nya EU-regler skulle stoppa kyrkor från att servera bullar till kaffet. Lite senare skrevs det också att många förskolor och äldreboenden skulle tvingas stänga sina kök. Helt fel var det i båda fallen. Källa: Europeiska kommissionen 5

6 Mikke Lillman (V) Lena Holst (MP) Ulf Nilsson (S) 6 EU-valet och Ekerö EU spelar en allt större roll för det politiska arbetet på hemmaplan i Sverige. Konkurrens, miljö, livsmedelstillsyn, sysselsättning, äldreomsorg, likabehandling i arbetslivet, arbetsmiljö och upphandling. Det är några av alla områden som påverkas av beslut inom EU. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har räknat ut att 60 procent av punkterna på ett kommunfullmäktigemöte påverkas av EU. Våra politiker i Ekerö fick svara på vilka frågor som de tycker är de viktigaste i EU-valet samt hur de tänker verka för de frågorna på ett lokal plan. Hur går valet till? I valet till Europaparlamentet ska EU:s 400 miljoner väljare rösta fram 751 ledamöter från 28 länder. De ska representera oss i EU-parlamentet de kommande fem åren. EU-länderna har olika antal ledamöter i Europaparlamentet, vilket beror på hur stor befolkning landet har. Tyskland, som är det folktätaste landet i EU, väljer 96 ledamöter, Malta väljer 6 ledamöter, och Sverige väljer 20. EU-parlamentet lagstiftar tillsammans med ministerrådet i EU efter att EU-kommissionen har lagt ett förslag. EU-parlamentet är väljarnas röst och ministerrådet talar för de 28 regeringarna i EU. Reglerna gäller sedan i alla EUländer. Vill du läsa mer om EU? Vi ogillar EU:s odemokratiska struktur, vi vill därför vara ett kritiskt öga på det som EU håller på med och påverka innehållet. Vi i Vänsterpartiet är övertygade om att väljarna vill påverka sin livssituation. Vi vill bidra till ett Europa som drivs av framtidstro och medmänsklighet. Som drivs av solidaritet istället för rädsla och sätter människors behov före vinstintresse och girighet. Därför vill vi stoppa vinstuttag i välfärden. Det avtal som nu förhandlas mellan EU och USA ang frihandel skulle påverka vår möjlighet till lagstiftning och där med att minska de olika ländernas parlaments demokratiska suveränitet. Svenska folkets sa nej till Euron i folkomröstningen, vi ska se till att det ska respekteras. Sveriges ekonomiska politik ska inte styras av EU. Nedskärningspolitik i EU måste ersättas med en politik för arbete, klimatinvesteringar, och hållbar ekonomisk utveckling. Vi tar Klimatfrågan på allvar, den är gränsöverskridande liksom frågor om mänskiga rättigheter, särskilt kvinnors. Vi är för ett öppnare EU och välkomnar att människor från andra länder kan komma till Europa. Men vi motsätter oss att löntagare utnyttjas, i Sverige skall svenska villkor gälla. Vi ser hur arbetsrätten försvagas och monteras ner i de länder som drabbats hårdast av krisen. Vänsterpartiet står alltid upp för arbetsrätten - vare sig den hotas i Sverige, Grekland, eller någon annanstans. Vi har alltid haft solidaritet och feminismen som ledstjärna. Då krävs en ny politik för Sverige och för EU. Att minska klimatförändringarna och möta konsekvenserna av dem är den viktigaste frågan för EUparlamentet. Översvämningar och värmeböljor ställer redan nu till allvarliga problem och de leder till att det blir svårare, i värsta fall omöjligt att bo på en del ställen på jorden. Sämre skördar, sämre hälsa för utsatta grupper och vi kommer att få uppleva ännu större flyktingströmmar - både klimatflyktingar och människor som flyr från krig och förtryck kommer att söka sig till EU-länderna. De beslut som fattas under de kommande fem åren avgör faktiskt villkoren för livet på jorden framöver. Viktigt för framtiden är att lokal livsmedelsproduktion ökar. Vi vet att transporterna av varor bidrar till ökande utsläpp i Europa och håller oss kvar i beroendet av fossila bränslen. Vi vet också att industriell livsmedelsproduktion ger sämre kvalitet, lägre näringsvärden och mer rester av antibiotika och bekämpningsmedel i maten. Att stödja ekologisk matproduktion är en viktig uppgift för EU. Att följa upp att reglerna som stoppar utfiskningen efterlevs är också nödvändigt. Korruptionen i Europa är ett annat stort problem. MP-politikerna i EU-parlamentet kommer att prioritera arbetet för att minska korruptionen. Ekerö I Ekerö vill Miljöpartiet medverka till sänkta utsläpp genom att göra kollektivtrafiken attraktivare, till exempel genom direktbussar, pendelbåt och utbyggda cykelbanor. Samt värna jordbruksmarken och förbättra förutsättningarna för att ekologisk odling ska vara lönsam för odlarna. EU-parlamentsvalet är bara några veckor bort. Ändå tycker många att besluten som fattas i Bryssel känns långt borta. Kanske är det därför valdeltagandet har varit generellt lågt. Både i Ekerö, i Sverige och i Europa? Två tredjedelar av frågorna som behandlas på kommunal och landstingsnivå kommer från EU och det är även på kommunal och regional nivå som en majoritet av EU-stiftade lagar genomförs. Europaparlamentsvalet har mycket mer att göra med vår vardag än vi tror. Efter femton år av högerstyre tycker vi att det är dags för värderingsskifte i parlamentet. Därmed är det även dags att lägga de viktigaste frågorna på bordet. Ekerö socialdemokrater tycker att dessa tre frågor är relevanta och avgörande för allas vår framtid. Fler jobb Klimatet Arbetsvillkor över gränser Det blåser högerextremism i hela Europa. Så länge arbetsvillkoren är orättvisa för vissa och rättvisa för andra, så kommer människor att utnyttjas och rasism frodas. Av den anledningen är det oerhört viktigt att fler jobb skapas i hela Europa och att alla som rör sig över gränserna får arbeta på samma villkor som medborgarna i landet. Ett sätt att ta fram fler jobb på är att investera i klimatsmarta uppfinningar och lösningar. Som vi alla vet så är våra naturtillgångar ändliga. Om vi vill att kommande generationer ska få uppleva liv i haven och andas frisk luft i Ekerö, i Sverige, i Europa och i Världen, så behöver vi agera idag och investera i ett klimatsmart samhälle. Det är inte bra för demokratin om vi överlåter beslutsfattandet till en minoritet. Och dessa frågor behöver vi alla ta aktiv ställning till på ett eller annat sätt. Det är du som väljer, men utnyttja din rösträtt.

7 Aktuellt Solveig Brunstedt (C) Sivert Åkerljung (KD) Adam Reuterskiöld (M) Göran Hellmalm (FP) Ett smalare men vassare EU För Centerpartiet är självbestämmandet centralt och vår idétradition är grundad i decentralisering och motstånd mot maktkoncentration. Därför ska beslut fattas på rätt nivå, så nära medborgaren som möjligt. Genom de nya upphandlingsdirektiven kan kommunen välja närproducerad mat utan skadliga kemikalier och tillsatser. Ett grönare EU Centerpartiet vill minska den miljöpåverkan vi utsätts för. Ekerö kommun bidrar till Sveriges totala insats som landar i EUs mål. EU, Sverige och Ekerö ska föregå med gott exempel. Centerpartiet vill ha ett konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk. Vi arbetar för en grönare landsbygds- och jordbrukspolitik som främjar en levande landsbygd med öppna landskap, som bidrar till biologisk mångfald och producerar livsmedel utan rester av antibiotika och onödiga tillsatser. Jobb och tillväxt EU behöver ett sunt näringslivsklimat som leder till jobb och tillväxt i hela Europa. Svenska företag är beroende av EU:s marknad och av att EU verkar för global frihandel. Hälften av allt regelkrångel i Sverige kommer från EU. Vi behöver rensa bland onödiga regler och byråkrati. Centerpartiet vill att all EU-lagstiftning granskas ur ett småföretagarperspektiv. Centerpartiet vill fortsätta arbetet för ett starkt landsbygdsprogram för jobb och företag i hela landet som omfattar även vår kommun tillsammans med Södertörns kommuner. Vi vill att hälften av medlen i landsbygdsprogrammet ska gå till miljöåtgärder och till stärkta ekosystemtjänster. Kristdemokratin har präglat Europasamarbetet sedan starten, och våra värderingar om människors lika värde behövs i framtiden. Vi har journalisten Lars Adaktusson på första plats på vår EP-lista. Han har gedigna kunskaper om politik, Europa, och han var krigskorrespondent under 90-talet på Balkan. Lars såg vad avsaknad av samarbete och försoning kan leda till. KD vill begränsa Brysselbyråkratin. EU ska fokusera på utmaningar som organiserad brottslighet, klimatpåverkan och förbättrad handel. Men t ex föräldraledighet, ostkakor, och vårt svenska snus ska EU inte lägga sig i. Organiserad brottslighet rör sig ofta mellan länder. För att bekämpa dessa brott måste vi jobba tillsammans. EU skall alltid jobba för mänskliga rättigheter, och kräva att alla länder tar ansvar för att hjälpa utsatta människor. Arbetslösheten är ett av Europas största problem. Ekonomisk kris, oansvarig politik, och byråkrati är grundorsakerna. Detta vill vi motverka, och vi kommer att driva på frågor som underlättar företagande och handel. Vi säger dock nej till Euron. Vi vill höja miljöambitionen i EU. Det krävs mer gemensamma mål för minskad klimatpåverkan. På lokal nivå kommer vi även fortsatt driva på miljöarbetet. Miljöproblemen tar ju inte hänsyn till nationsgränser. En prioriterad fråga för KD är brottsbekämpningen. Vi behöver öka tull- och polissamarbetet för att stoppa barnsexhandel, trafficking, penningtvätt, och den illegala vapenhandeln. I Ekerö och i EU är KD aktiva i näringslivsfrågor. För b la trädgårdsnäringarna i kommunen är den fria arbetskraftsrörligheten av stor vikt både för arbetsgivare och arbetstagare. EU och samarbete mellan de 28 medlemsländerna grundas på en tanke om fred och frihet. Vi moderater är för en gemensam marknad med friheter för varor, tjänster, pengar och människor. Vi är för det som gör det möjligt för våra ungdomar att enkelt åka till ett annat land och studera eller arbeta. Vi är för möjligheterna för alla att bosätta sig var de vill eller köpa de produkter de vill från ett annat land inom EU. Sverige är ett öppet land med en ekonomi som är beroende av omvärlden. Genom vårt engagemang i EU, dess politik och utveckling har vi en stor möjlighet att påverka inte bara vår framtid utan hela Europas. Valet till EU parlamentet betyder något även för oss, här i Sverige och på Ekerö. De parlamentariker som vi väljer som representanter i EU parlamentet kommer att arbeta för det vi tycker är viktigt. Det finns idag två linjer inom EU politiken på samma sätt som i Sverige. En arbetslinje med fri rörlighet och ökade möjligheter, och en bidragslinje med större detaljreglering och mer bidragsberoende. Vi tycker att det är viktigt att vi väljer representanter i EU för Sverige som arbetar för ökad tillväxt, välfärd och sysselsättning, inte ökad reglering, byråkrati och bidrag. Som jobbar för ett bättre klimat, miljö och hälsovård. Vi måste se till att de finansiella reglerna inom EU efterföljs och sanera ekonomin för att se till att EU återtar sin konkurrenskraft. Ekerö moderaterna kommer föra en kampanj för att uppmana att alla som kan att röstar i valet den 25 maj. Det påverkar Ekerö hur det går för Sverige och Europa. Det ökar våra möjligheter till utveckling och kommer att ge oss en chans att lämna över vår kommun i ett bättre skick till nästa generation än den var i när vi tog över. Att säga JA till EU. Att motverka den oroande utvecklingen med rasistiska och nationalistiska partier på frammarsch i Europa. Att ta ställning för att EU ska vara en garant för demokrati och fred på vår kontinent. Att verka för mer överstatligt samarbete där det verkligen behövs grov brottslighet och miljöförstöring bryr sig t.ex. inte om nationsgränser. Att värna den gemensamma marknaden och fria rörligheten för företagens och människornas skull. Genom att möta människor och prata om att det har betydelse att vi alla röstar i EU-valet. De beslut som fattas i EU påverkar oss alla i vår vardag, oavsett om du är företagare, förskollärare eller farfar. Vad betyder EU för Ekerö? Vill vi ha ett EU med mer öppenhet och samarbete, eller vill vi ha nationalstater som sluter sig och skyfflar problem och utmaningar mellan varandra? Det är frågorna vi vill diskutera med medborgarna fram till 25 maj. Samtliga partier med plats i Ekerö kommunfullmäktige har blivit tillfrågade om de vill skriva en spalt om sin EUpolitik. Ö-partiet valde att avstå då de inte kandiderar till EUparlamentet och Sverigedemokraterna gick ej att nå trots försök. 7

8 Aktuellt Staffan Strömbäck (M) delar ut blommor och diplom till hemtjänstutförare i Ekerö kommun. Hemtjänsten får toppresultat I 2013 års Öppna jämförelser av landets hemtjänst har Ekerö kommun erhållit toppresultat. Invånarna i Ekerö bidrog till nytt rekord för Biståndsknappen Rekordmycket pant till bistånd Ekerö på plats 17 i Sverige Under 2013 skänkte svenskarna rekordmycket pengar via tioårsjubilerande Biståndsknappen hos Coop. I år kommer Ekerö på plats 17 på listan över vilka kommuninvånare som skänker mest av panten. Det visar Vi-skogens årliga pantranking. I Ekerö skänks 3,53 kronor av varje pantad hundralapp till bistånd. Det placerar kommunen på plats 17 i Sverige. Tillsammans skänkte kommuninvånarna pant till ett värde av kronor. Det motsvarar nya träd i Afrika där Vi-skogen arbetar. Vi vill rikta ett varmt tack till alla som trycker på Biståndsknappen i Ekerö. För bara tjugo pantade kronor kan en bonde i Afrika plantera ett nytt träd. Det ger en bättre miljö, inkomster, pengar till barnens skola och skydd mot klimatförändringarnas effekter, säger Katarina Andersson, insamlingschef på Vi-skogen. Mest generösa med panten i Sverige är invånarna i Vaxholms kommun här skänks närmare sju kronor av varje pantad hundralapp till bistånd. På andra plats kommer de fem senaste årens etta Lidingö och därefter Vadstena. Bästa län är Stockholm, följt av Uppsala och Jönköping. Rekordpantår Tillsammans med andra givmilda kunder runt om i landet bidrog invånarna i Ekerö till nytt rekord för Biståndsknappen som fyller tio år i år. Under 2013 skänktes totalt åtta miljoner kronor. Det är kronor mer än året före och den högsta noteringen sedan knappen introducerades Det är enormt glädjande att så många trycker på Biståndsknappen. Förra årets pantpengar motsvarar nya träd i Afrika, räknar vi från starten rör det sig om nära tre miljoner träd. Planterade i rad skulle det räcka hela vägen från Ekerö till Kenya, säger Katarina Andersson, insamlingschef på Vi-skogen. Fakta: Sedan starten har kunderna som trycker på Biståndsknappen skänkt 58,9 miljoner kronor till Vi-skogen och We Effect (Fd Kooperation Utan Gränser), som delar lika på pengarna. Beloppet motsvarar nya träd eller stöd till drygt familjer i östra Afrika där Vi-skogen arbetar. Biståndsknappen finns i 585 Coop-butiker över hela landet. Senaste tillskottet är på Gotland som fick sin första Biståndsknapp i november För tjugo pantade kronor kan en bonde i Afrika plantera ett nytt träd, som ger en bättre miljö, inkomster och pengar över till barnens skola. I Öppna jämförelser rankar och jämför Socialstyrelsen hemtjänsten utifrån olika indikatorer som grundas på de äldres egna uppfattningar och på data från olika register och databaser. När de äldre själva har fått värdera sin nöjdhet med hemtjänsten utifrån sju olika frågeställningar hamnar Ekerö kommun på topp 5 bland kommunerna i Stockholms län. I frågan som rör tryggheten med att bo hemma har Ekerö kommun förstaplats i landet. Vidare har kommunen förstaplats i länet rörande mottagande av synpunkter och klagomål. Det känns otroligt bra att vi flera år i rad rankats så högt, och framförallt vad det gäller tryggheten. Men nu får vi inte slå oss för bröstet, vi måste fortsätta jobba hårt så att de äldre även i fortsättningen känner sig nöjda och trygga. Det säger Staffan Strömbäck, Socialnämndens ordförande, som delade ut diplom och blommor och tackade utförarna för det goda arbetet på Ekebyhovs slott. Hemtjänstutförare i Ekerö som bidrar till det goda resultatet är ADEO Care AB, Ekerö hemtjänst, Mälaröarnas hemtjänst AB, Mälarö omsorg AB och Proffssyster i Stockholm AB. Ekerö Körvecka fyller fem I år firar Ekerö Körvecka sitt femårsjubileum med temat 3 x Lindberg. Det innebär melodier som många av oss bär allra närmast hjärtat. Musik av Oscar Lindberg, nestorn och anfadern, hans brorson Nils Lindberg och Olle Lindberg, sonen till Nils. Tänk bara på ljuva kompositioner som Gammal Fäbodpsalm och Shall I Compare Thee to a Summers day så vet du vad Ekerö Körvecka 2014 handlar om, berättar initiativtagaren och konstnärliga ledaren för satsningen, kördirigenten och kyrkomusikern Kerstin Baldwin, som i år dessutom fick motta Ekerö kulturnämnds prestigefyllda Kulturpris för sitt arbete med Körveckan. FÅ RÅD TILL ANNAT Tänk om du kan spara tusenlappar genom att vara mer energismart? Och samtidigt hjälpa till att spara på jordens resurser? Ring oss för energismarta tips! Vi ger opartiska och kostnadsfria råd till dig som bor i lägenhet, villa eller har fritidshus. Energi- och klimatrådgivningen i Stockholmsregionen är ett samarbete mellan Stockholms läns 26 kommuner och Ekerö kommun. Besök även gärna Energi myndighetens hemsida 8 Fråga rådgivarna!

9 Stig Holm tog emot Barnens eget Trolldiplom 2014 Kultur Med saft och tårta, skrotbyggarverkstad och skrottrummarorkester samt den årliga utdelningen av Trolldiplomet firade Barnens eget bibliotek i Stenhamra sex år. Den stolta mottagaren av Trolldiplomet, Stig Holm, sällar sig till en fin skara av trolldiplomerade. Tidigare mottagare har bland annat varit Georg Riedel, Lennart Hellsing och Barbro Lindgren. Jag har hamnat i trevligt sällskap, sa Stig med ett brett leende. Stig Holm är en konstnär som skapat miljöer och konst tillsammans med många barn och ungdomar i Ekerö Kommun. Han är den första av diplommottagarna som bor och är verksam i Ekerö. Jag har jobbat på öarna i 20 år med verkstäder och utställningar för både barn och vuxna, berättar Stig. En av hans specialiteter är att skapa miljöer för barnen att uppleva, och leva sig in i och leka i. På det viset gör han också barnen och ungdomarna kreativa och medskapande. Han har bland annat gjort ett antal utställningar i Ekerö Kulturhus; en mycket välbesökt Trollutställning, Kapten Nemos undervattensäventyr en utställning om nedskräpningen av våra hav, en Kärleksutställning i veckorna runt Alla Hjärtans dag, ett härligt, rysligt, ruggigt skräckkabinett komplett med Pomperipossa och allt, under hösten Och i höstas lät han, tillsammans med barnen, ett skrotmonster växa till gigantisk storlek inne i Galleri Utkiken. Där allt gjordes av återvunnet material, inspirerat av det miljötema som Ekerö Kultur arbetade med under året. Att arbeta med skrot är viktigt. Barnen får dels lära sig om miljö och att återvinna material. Men det är också kreativt, något som jag anser att skolan försummar då barnen stöps i samma form. Man glömmer bort att allt inte bara handlar om matteformler. Det behövs kreativitet för att lösa allt från vardagliga problem till matteuppgifter. Stig Holm som genom sitt konstnärskap förtjänstfullt bidrar till att barnens värld är och får vara förtrollad. Barnens eget Trolldiplom Ett barnbibliotek ska vara en förtrollad plats för barnen. Inför invigningen av Barnens eget bibliotek i Stenhamra 2008 inrättades därför hedersutmärkelsen Barnens eget Trolldiplom. Det är illustrerat av konstnären och författaren Stina Wirsén, och delas ut till en person som genom sin konstnärliga gärning gör barnens värld förtrollad. Diplomet delas ut på årsdagen av invigningen som i år firades söndagen 6 april. Tidigare mottagare av Trolldiplomet har varit Georg Riedel (2008), Lennart Hellsing (2009), Stina Wirsén (2010), Barbro Lindgren (2011), Eva Funck (2012) och Suzanne Osten (2013). Nationaldagsfirande i Drottningholms Slottspark Den 6 juni firar Ekerö nationaldagen traditionsenligt i Drottningholms Slottspark. I år får firandet en extra festlig inramning eftersom den unika Drottningholms Slottsteater har sin säsongpremiär samma dag, och dessutom medverkar i Ekerö kommuns nationaldagsfirande. Firandet börjar redan klockan 11 vid det stora sminkbordet som står uppdukat på teaterplan, mittemellan Drottningholms Slott och Drottningholms Slottsteater. Här kan den som vill, bli sminkad till prins eller prinsessa, eller kanske katt eller något annat, för att sedan gå med i den festliga nationaldagsparaden som går mot scenen klockan Där kommer sångsolister från Drottningholmsteatern och Ekerö Kulturskolas Kammarorkester att uppträda, berättar Lennart Lundblad, som är producent för Ekerö kommuns nationaldagsfirande. Nationaldagsfirandet 2014 i Drottningholm är ett samarbete mellan Drottningholms Slottsförvaltning, Ekerö Kommun och Drottningholmsteatern. 9

10 Foto: Justem Johnsson/Scandinav Bildbyrå Hej tonårsförälder! I undersökningar har man sett att de flesta tonårsföräldrar tror att de kan påverka sin tonåring genom att prata om alkohol i tonåren. Och det stämmer. Även om tonåringar säger att de inte bryr sig, och det är lätt att tro att kompisarna betyder allt, så lyssnar de på sina föräldrar. Forskning visar att ett konsekvent nej till alkohol från föräldrar är en gräns som tonåringar inte bara förväntar sig, utan även drar sig för att passera. Tänk på det inför Skolavslutningen! Vilken inställning har du? Din inställning har stor betydelse för om din tonåring dricker alkohol. Forskning visar att barn som blir bjudna på alkohol av sina föräldrar börjar oftare dricka vid tidigare ålder och dricker även mer än barn som inte blivit bjudna hemma. Den som bjuder tonåringar på alkohol visar ju att det är okej att dricka fast man inte är vuxen än. Att inte servera alkohol till minderåriga, hur trevlig och belevad festen än må vara, visar att man bryr sig! Föräldratips! Visst kan du som förälder göra något för att din tonåring inte ska börja dricka. Börja med att följa tipsen nedan: Prata med andra föräldrar om fester, alkohol, tider att vara hemma m.m. Bjud eller köp aldrig ut alkohol till din tonåring det signalerar bara att du tycker att det är okej att barnet dricker fastän hon eller han inte är vuxen än. Visa att du bryr dig. Förklara vad du är rädd ska hända om ditt barn dricker alkohol. Stå på dig. Tonåringar förväntar sig att föräldrar sätter gränser. Kom ihåg tonåringar bryr sig mycket om vad deras föräldrar säger. Tonårssnack Det finns några tillfällen under året då risken är högre för att ungdomar ska prova alkohol för allra första gången och dricka sig berusade. Skolavslutningen är ett sådant tillfälle och därför riktar många kommuner i vårt län extra strålkastarljus på tonåringar och alkoholfrågan för att skapa engagemang. Passa på att prata med din tonåring om dina förväntningar på honom eller henne när det gäller alkohol. Som vuxen kan du med bra argument vara ett viktigt stöd för din tonåring. 10 Avfall och återvinning! Skå Återvinningscentral Har du vårstädat i förrådet? Beskurit träd? Eller ska du passa på att renovera hemmet under semestern? Du är varmt välkommen att lämna ditt grovavfall, el-avfall och farliga avfall på Skå Återvinningscentral. För mer information om öppettider samt hur du sorterar och slänger ditt avfall, besök kommunens hemsida. Miljöboxen Du vet väl att du även kan få ditt farliga avfall hämtat kostnadsfrittvid din fastighet? Sprayflaskor, färgrester, batterier och glödlampor kan läggas i den röda miljöboxen, som töms efter telefonsamtal eller mejl till kundtjänst för Renhållning, se nedan. Slamtömning Undrar du när du har slamtömning från din fastighet? På kommunens hemsida hittar du tömningsschemat. Se till att slambrunnen är väl utmärkt, lättåtkomlig och att vägen för slamtömningsfordonet är farbar. Vill du veta mer om avfall och återvinning i Ekerö kommun Besök kommunens hemsida eller kontakta kundtjänst för Renhållning. Webb: Mejl: Telefon: Telefontid: vardagar kl Trevlig sommar önskar Renhållningen 77 ton Ekerö kommuns medborgare samlade under 2013 in 77 ton kläder till välgörande ändamål. Gör dubbelknut på alla soppåsar i soptunnan dubbelknuten förhindrar att lösa föremål hamnar i soptunnan och du slipper lukt och oinbjudna gäster! Hör av dig till oss om du vill ha en miljöbox. Vi hämtar ditt farliga avfall kostnadsfritt! Mejl: Telefon: Lyckat test med Matavfallsinsamling I ett tjugotal av Ekerö kommuns verksamheter infördes matavfallsinsamling på prov under våren Försöket har fallit väl ut och fortsatt planering för införande av matavfallsinsamling i kommunen kommer att pågå under Samtliga hushåll och verksamheter kommer att få möjlighet att sortera ut sina matrester med hjälp av en grön påse och optisk sortering. Ekeröborna kommer att erbjudas matavfallsinsamling etappvis med start runt årsskiftet 2014/2015. Varje etapp kommer att bli kontaktad när det finns möjlighet att påbörja utsortering av matavfall. För att få gröna påsar och komma igång med utsorteringen, kommer en intresseanmälan att behöva göras till kommunen. Att börja sortera ut sina matrester kommer inte att innebär någon extra kostnad. Det är roligt att vi har kommit såhär långt i processen med att etablera matavfallsinsamling i kommunen. Det är ett steg i rätt riktning för att fortsätta bidra till en miljövänlig och smartare kommun, säger Adam Reuterskiöld, Ordförande i Tekniska Nämnden.

11 Ung i Ekerö Mika bjöd in Idde Schultz till Ekerö Med hjälp av Fabriken och Snabb Slant arrangerade 14-åriga Mika en sångworkshop tillsammans med Idde Schultz. Mika tröttnade på att det inte hände tillräckligt mycket för högstadieungdomar i kommunen och bestämde sig för att ta saken i egna händer. Tillsammans med ledningen för Fabriken som drivs i ett samarbete mellan Studiefrämjandet och Ekerö kommun anordnade hon en sångworkshop tillsammans med artisten Idde Schultz med Snabb slantfinansiering. Allt som allt lade jag kanske ner sju timmar på det här, det var mycket lättare än jag trodde, berättar Mika när Ekerö tidning träffar henne. Fabriken har så mycket resurser, det förvånar mig lite att det inte finns fler som hänger där. De har väldigt bra instrument och lokaler, som alla kan utnyttja. På Fabriken finns inte alltid ledare på plats. Här litar man på att ungdomarna kan sköta sig. Jag tycker att det är väldigt viktigt att man låter ungdomarna ta ansvar själva, inte anordnar saker för oss. Uppenbarligen finns det ett engagemang och det jag gillar med Fabriken är att de låter oss använda det. Vuxna ska inte berätta hela tiden för ungdomarna vad som ska göras, det är bättre om de istället hjälper till och arrangerar de idéer som ungdomarna kommer med, fortsätter Mika. Det är dessutom viktigt att gå på de aktiviteter som arrangeras, så att det fortsätter att hända saker. Det finns en del som klagar på att det inte händer något här, men så går de inte på de aktiviter som anordnas och det är klart att man lätt blir uttråkad då. Idén till sångworkshopen skapades i grunden av Mikas eget sångintresse. Jag har alltid tyckt om att sjunga och jag ville lära mig mer. Genom att fixa workshopen kan flera vara med, avslutar Mika med tillägget att det här nog inte kommer att bli det sista eventet hon arrangerar. Fredrik Sandell, Charlotte Wöhlecke (lagledare, student Data-/systemvetenskap på Stockholms universitet), Moa Lindahl, Moa Johanson, Hanna Zethraeus, Hanna Larsson och Emilio Larsson. Birkaskolan på Ekerö vinnare av Next Up 2014 Birkaskolans åttondeklasslag kammade hem segern i Next Up 2014, tävlingen där nio Stockholmsskolor tävlat lagvis med att lösa verklighetsbaserade problem från några av Sveriges ledande IT-företag. Priset var kr till hela klassen. Under våren har nio tävlande lag från Stockholm arbetat med sina tävlingsbidrag som en del av undervisningen, och genom det fått testa på vad ett arbete inom IT kan innebära. Under finaldagen i Kista presenterade lagen enskilt sina två förberedda lösningar för jurygrupper bestående av företagsrepresentanter, rektorer, entreprenörer och användarexperter, som gjorde en sammantagen bedömning av de tävlande lagens arbetsprocess, problemlösning och presentation. Tre lag i final Birkaskolan, Björkebyskolan och Ärvingeskolan gick vidare till finalen, där de ställdes inför sin sista utmaning: ett helt nytt problem som de fick två timmar på sig att lösa och sedan presentera inför sina klasskamrater, sina medtävlande och en ny jury bestående av Jonas Lindberg, Google Sverige, Maija Möller Grimakova, Fredrikshovs Slotts Skola och Per Axbom, Innovation kronor till klasskassan Birkaskolan blev den första vinnaren av Next Up och fick åka hem med en check värd kronor till sin klasskassa. Birkaskolans lag bestod av Fredrik Sandell, Charlotte Wöhlecke (lagledare från Data-tjej), Moa Lindahl, Hanna Zethraeus, Moa Johanson, Emilio Larsson och Hanna Larsson. Juryns motivering Juryns motivering till vinsten löd: Laget har presenterat en produkt som är rolig att använda, har en genomtänkt design och tydligt möter de uppsatta målen, samt har en vision om framtiden. Jag och de kollegor från branschen som hade förmånen att ta del av elevernas presentationer under finaldagen var oerhört imponerade, både av den entusiasm som eleverna visade men framförallt över att nivån på deras arbete var så hög, kommenterar Anne-Marie Fransson Förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen. Att många elever under dagen dessutom uttryckte att tävlingen fått dem att känna att IT är spännande och kul och något de kan tänka sig att jobba med i framtiden, känns som en verkligt bra bekräftelse på att Next Up är en satsning värd att fortsätta med, fortsätter Anne-Marie Fransson. Next Up är ett strategiskt initiativ från IT&Telekomföretagen, i syfte att långsiktigt locka unga människor med såväl innovationskraft som spjutsspetstalang till IT-sektorn. Tävlingen kommer därför att bli ett årligt event, där en uppskalning till ytterligare tre orter i Sverige planeras under Läs mer om Next Up, och titta på från finalpresentationerna med Birkaskolan, Björkebyskolan och Ärvingeskolan i efterhand, på nextup.se. Bidrag att söka Är du mellan 13 och 23 år kan du söka Snabb Slant för att genomföra ett projekt. Det kan vara allt från en gatukonstworkshop till en musikfestival. På Fabriken kan du få hjälp med projektplanering och budget. Foto: Per Friberg Det blev en stor framgång för Ekerö IK s innebandylag P-03 Lions, när de i helgen 26-27/4 deltog i AIK s Vårcup. Trots tufft motstånd lyckades laget vinna fyra av sex matcher och kom därmed på tredjeplats i cupen! På bilden ser vi de glada spelarna i Team Lions efter segern mot värdlaget AIK. 11

12 PLANTBYTARDAG STORLOPPIS 20 maj maj ESPRIT! TÖRNROSA 25 maj och 29 maj och maj Ta med plantor du inte behöver och byt mot något spännande från någon annans trädgård. Samarr: Västerorts trädgårdssällskap Sälj loppisprylar eller egna produkter. Boka plats för bord i parken och ta med eget bord. Kostnad 250 kr , Välkommen till en dockteaterföreställning med Teater Tummeliten där barnen får möta stora, fina dockor, sjunga sånger och upprepa rim och ramsor. Déjeunersalongen Drottningholm På Gång! 25 Blomningsfest Ekerö kyrka 25 maj kl i Ekerö kommun Blomningsfest genom den blommande Äppelallén till Hembygdsgården. Efter högmässan leder spelmän oss från Ekerö Kyrka genom den blommande äppelträdsallén till hembygdsgården där kaffe serveras från klockan En årlig tradition sedan 1947 i samarbete med Ekerö Församling. Arr: Ekerö-Munsö Hembygdsförening och Ekerö församling Juni SOMMARBOKEN 9 juni till 29 augusti Läs fem böcker under sommarlovet och få en bok! För alla barn mellan 6-16 år. Mer info på biblioteket i Ekerö centrum eller Barnens eget bibliotek i Stenhamra. 14 KONSERT 14 juni kl Bokskogskonsert med Mälaröarnas Musiksällskap. Dirigent Magnus Båge. Ta gärna med picnickorg. Tipsa oss om evenemang! 3 Vandring på Helgö med Kaggeholms slott som utgångspunkt. Hembygdsföreningens Lars Gundberg och Friluftsfrämjandets Ivar Danefjäll leder vandringen och berättar om Kaggeholm och dess omgivningar. Anmälan görs till Ivan Danefjäll eller Arr: Ekerö-Munsö hembygdsförening i samarbete med Friluftsfrämjandet KULTUR- OCH NATURVANDRING - KVÄLLSVANDRING 3 juni stången klädes (ta gärna med blommor) Dansen börjar tillsammans med Wilma & Gustaf servering MIDSOMMARFIRANDE I EKEBYHOVS SLOTTSPARK 20 juni Arr: Rädda Barnen Mälaaröarna och Ekebyhovs slotts intresseförening Obs! Fri väg gäller för räddningsfordon, parkera gärna vid Ekebyhovsskolan ESPRIT! LOA PÅ DROTTNINGHOLM 7-15 juni En musikalisk och lekfull föreställning kring Drottningholmsteaterns magi med Loa Falkman i huvudrollen. Vi har valt texter och musik från tiden som speglar tiden och ger oss möjlighet att låta dekorväxlingar, magiska entréer och hemlighetsfulla skeenden överraska och roa publiken. Arior och duetter ur Così fan tutte, Don Giovanni och Figaros bröllop varvas med orkestermusik av J M Kraus och J-P Rameau. För mer info: 21 TRIO SMACK! -EN FÖRESTÄLLNING DÄR ORD ÄR ÖVERFLÖDIGA 21 juni kl Ölsta Folkets Park Resväskor som fastnar i luften, röda bollar som försvinner och återuppstår och en arg gubbe som ramlar omkull. Med trolleri och situationskomik lockar de tre clownerna barnen till hysteriska skratt och eftersom föreställningen inte innehåller något riktigt språk, spelar det ingen roll vilket modersmål publiken har. Arrangör: Föreningen Folkets Hus i Färentuna SIMSKOLA v FOTBOLLS- SKOLA v 25, 26, 33 Ekerö simskola bedrivs av Stockholms kappsimningsklubb(skk) på 4 badplatser (Lundhagen, Mörby, Stockby, Karlskär). Anmälan sker via Knatteskolan, introduktion för dig som fyller 5-6 år, sommarfotbollsskolan och teknikvecka. 24 TÄVLING I MODEDESIGN 24 aug Ladulås Hus, Adelsö 16 I MUMINDALEN 16 aug Ölsta Folkets Park augusti Tycker du om att sy? Inspireras du av medeltida klädmode? Var med i modedesigntävlingen Kläder för Livet! Skapa en autentisk medeltida mans- eller kvinnodräkt i ekologiska material (handsömnad eller maskinsömnad) eller skapa fritt i modern design inspirerad av medeltiden. Vinnande plagg ställs ut på Medeltidsmuseet i Stockholm, och på Ladulås Hus som ligger ett stenkast från Världsarvet Birka-Hovgården på Adelsö. Anmälningsblankett hittar du på Arrangör: Ladulås Hus En musikalisk resa i Tove Janssons förtrollade värld. Träffa Mumintrollet, Snusmumriken, Lilla My och alla de andra. Vintern har äntligen släppt taget om Mumindalen, och våren sprider sig. Men var är Mumintrollet? 2014 är det hundra år sedan Tove Jansson föddes, vilket kommer firas på många håll i världen. Muminensemblen från Stockholm har under lång tid satt upp flera olika Muminföreställningar. Låt publiken genom Erna Tauros kända Muminmusik få följa upptågen i allas vårt älskade Mumindalen. Arrangör: Föreningen Folkets Hus i Färentuna För mer information om olika evenemang, se evenemangskalendern på

Erskineåret är invigt! Mer ekologiskt. Ekerö har ett. Mar Nr.01. Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G. Samhällsinformation från Ekerö kommun

Erskineåret är invigt! Mer ekologiskt. Ekerö har ett. Mar Nr.01. Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G. Samhällsinformation från Ekerö kommun Ekerö Tidning Ekerö Tidning Samhällsinformation från Ekerö kommun Mar Nr.01 2014 Ekerö har ett stort behov av familjehem och kontaktfamiljer. Familjehemssekreteraren Marie Möller berättar. Mer ekologiskt

Läs mer

Svegro AB. Ett nyinstiftat GALAN 2014. Dec Nr.02. Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G. Samhällsinformation från Ekerö kommun.

Svegro AB. Ett nyinstiftat GALAN 2014. Dec Nr.02. Nyheter Aktuellt Ung Miljö Kultur På G. Samhällsinformation från Ekerö kommun. Ekerö Tidning Ekerö Tidning Samhällsinformation från Ekerö kommun Dec Nr.02 2013 V ad händer med skattepengarna? Kommunfullmäktige beslutade den 19 november om budget för år 2014. Ett nyinstiftat stipendium/

Läs mer

EKERÖ TIDNING. Samhällsinformation Från Ekerö kommun. Maj Nr.02

EKERÖ TIDNING. Samhällsinformation Från Ekerö kommun. Maj Nr.02 ET.. Sid EKERÖ TIDNING Samhällsinformation Från Ekerö kommun Maj Nr.02 2012 Ekerö - årets klättrare i Stockholms län i Svenskt näringslivs årliga ranking Sid 3 Magnus Ladulås besöker Adelsö Den fjärde

Läs mer

Samhällsinformation Från Ekerö kommun. Sid 15 På Gång

Samhällsinformation Från Ekerö kommun. Sid 15 På Gång Ekerö Tidning Ekerö Tidning Samhällsinformation Från Ekerö kommun Dec Nr.04 2012 Fiber är ett högaktuellt ämne i kommunen just nu. Men behöver vi det verkligen? Sid 3 Filmvisningarna i Erskinesalen digitaliseras

Läs mer

Ekerö tidning. byggs om till fyra körfält. Nr 24 2011 www.ekero.se. Samhällsinformation från din kommun www.ekero.se. Vad äter ditt barn i skolan?

Ekerö tidning. byggs om till fyra körfält. Nr 24 2011 www.ekero.se. Samhällsinformation från din kommun www.ekero.se. Vad äter ditt barn i skolan? Nr 24 2011 Ekerö tidning Foto: linda blanckert Foto: linda blanckert Foto: Äppelfabriken Vad äter ditt barn i skolan? Skolmaten ska vara god, vällagad och näringsriktig. Det är målet för Kerstin Zackrisson

Läs mer

BO-BOOM! VÄSBY SJÖSTAD JA ELLER NEJ? Folket är med och skapar sin stad HÖGT RANKAD I BÄST ATT BO NR 3/2014

BO-BOOM! VÄSBY SJÖSTAD JA ELLER NEJ? Folket är med och skapar sin stad HÖGT RANKAD I BÄST ATT BO NR 3/2014 NR 3/2014 VÄSBY SJÖSTAD JA ELLER NEJ? HÖGT RANKAD I BÄST ATT BO BO-BOOM! Folket är med och skapar sin stad NÄRINGSLIVET I VÄSBY Entreprenörskap och socialt ansvar på Näringslivsdagen er du fl i t t ar

Läs mer

Höstens kultur. S uccéföreställningen Drakdrottningens förbannelse av operaensemblen Helt Barockt, spelas åter under höstlovet på Svartsjö slott.

Höstens kultur. S uccéföreställningen Drakdrottningens förbannelse av operaensemblen Helt Barockt, spelas åter under höstlovet på Svartsjö slott. Ekerö Tidning Ekerö Tidning Samhällsinformation Från Ekerö kommun Sep Nr.03 2012 Ekerö kommun rankas som nummer 19 på tidningen Fokus lista över var i Sverige det är bäst att bo. Sid 4 S uccéföreställningen

Läs mer

vision var ett Venedig vid Mälaren.

vision var ett Venedig vid Mälaren. Nr 1 2010 Ekerö tidning Budget De ekonomiska förutsättningarna för 2010 har förbättrats jämfört med prognoserna vi fick i början på 2009, säger kommundirektör Lars Hortlund Sid 4 Prinsar och prinsessor

Läs mer

RING. Fototävling för renare vatten. Återanvändning gör dubbel nytta. Viktigt att satsa på ungas fritid. boende 400 bostäder planeras i Visättra

RING. Fototävling för renare vatten. Återanvändning gör dubbel nytta. Viktigt att satsa på ungas fritid. boende 400 bostäder planeras i Visättra Nr 2 2013 Tidningen för oss i HuddinGE boende 400 bostäder planeras i Visättra VATTEN Fototävling för renare vatten Avfall Återanvändning gör dubbel nytta POLITIK Viktigt att satsa på ungas fritid RING

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag BILAGA Vi bjuder på kartor till Friska Forshaga Tema FRISKVÅRD Ekonomisk summering av 2012 Kommun och orienteringsklubbar

Läs mer

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 Denna tidning är en Del av Projekt FramtiD Ånge etablering

Läs mer

ÅRET SOM GICK Huddinge tog flera steg framåt. NATUR Diamanter kan skapa nya jobb. Massor. på gång hela sommaren. Ja till tidningen NEJ TILL REKLAM

ÅRET SOM GICK Huddinge tog flera steg framåt. NATUR Diamanter kan skapa nya jobb. Massor. på gång hela sommaren. Ja till tidningen NEJ TILL REKLAM Nr 3 2014 Tidningen för oss i HuddinGE NATUR Diamanter kan skapa nya jobb ÅRET SOM GICK Huddinge tog flera steg framåt Massor på gång hela sommaren Ja till tidningen NEJ TILL REKLAM DEKAL MED TIDNINGEN

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Ekerö tidning. 2011 www.ekero.se. Samhällsinformation från din kommun www.ekero.se. Närlundaskolan på tredje plats i Årets Felix tävling

Ekerö tidning. 2011 www.ekero.se. Samhällsinformation från din kommun www.ekero.se. Närlundaskolan på tredje plats i Årets Felix tävling Nr Ekerö tidning 4 2011 Äppelfabriken Blev Årets Ekeröföretagare Närlundaskolan på tredje plats i Årets Felix tävling Inför en jury av yrkeskockar och publik fick skolkockarna under tidspress skapa en

Läs mer

MÄLARÖARNAS. Sänk Dina elkostnader Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal

MÄLARÖARNAS. Sänk Dina elkostnader Teckna fast avtal med bytesgaranti eller rörligt avtal nyheter MÄLARÖARNAS 19 MAJ 2008 NR 9 ÅRGÅNG 59 MÄLARÖARNAS NYHETER GES UT AV MÄLARÖ MEDIA AB Alliansen vill sälja Ekerö Bostäder Den politiska majoriteten vill sälja samtliga aktier i Ekerö Bostäder för

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Ekeröguiden 2014 Klicka till innehål

Ekeröguiden 2014 Klicka till innehål Ekeröguiden 2014 Klicka till innehåll butiken för Dig som söker shoppingupplevelser utöver det vanliga. Vi vill erbjuda dig som kund speciellt utvalda plagg från olika kollektioner med personlig service

Läs mer

TRYGGHET. Vårt. Huddinge2015. så lurar du tjuven! Mötesplats för unga. Detta gör våra politiker i sommar. Efterlängtat ja i Sjödalsparken

TRYGGHET. Vårt. Huddinge2015. så lurar du tjuven! Mötesplats för unga. Detta gör våra politiker i sommar. Efterlängtat ja i Sjödalsparken Vårt #3 Huddinge2015 Tidningen för oss i HuddinGE SEMESTER Detta gör våra politiker i sommar HUDDINGEDAGARNA Efterlängtat ja i Sjödalsparken DIGITALT Mötesplats för unga FOTA OCH VINN EN HALVDAGSKURS I

Läs mer

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården.

TUBA. Hit går dina skattekronor Sid 4 15. Gun och Ewa trivs tillsammans. instrument för framtidstro. Tema: Dina pengar. Läs om Malmgården. Haninge idag Tema: Dina pengar Hit går dina skattekronor Sid 4 15 TUBA instrument för framtidstro Sid 20 Gun och Ewa trivs tillsammans Läs om Malmgården Sid 11 En informationstidning från Haninge kommun

Läs mer

Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige

Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige 1 2 Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige Innehåll Om boken Utgiven av Nya Moderaterna 2014 Box 2080, 103 12 Stockholm Tel 08-676 80 00 info@moderat.se www.moderat.se

Läs mer

Fredrick Federley besökte Halland

Fredrick Federley besökte Halland Sid 4 Fredrick Federley besökte Halland Sid 11 Sid 5 NÄRODLAT i EUROPA VÄSTSVERIGES röst i europaparlamentet Sid 9 Hallands Eu-kandidat Per Johansson Sid 16 Kvinnoluncher i falkenberg Nr 2 2014 Hallandsbygden

Läs mer

Härjedalskontraktet Intervju med Beatrice Ask Inflyttare till Sveg Härjedalens årsredovisning

Härjedalskontraktet Intervju med Beatrice Ask Inflyttare till Sveg Härjedalens årsredovisning HärjedalenJUNI 2015 Härjedalskontraktet Intervju med Beatrice Ask Inflyttare till Sveg Härjedalens årsredovisning Ledare Med sikte på framtiden Ny förskola i Funäsdalen, nya klassrum på Norra skolan i

Läs mer

nens dag Kulturhuset Ba på Skolutveckling Dejeskolan i framkant med ny skollag sid 5 Författarvecka Läsintresset ska öka med författarbesök sid 11

nens dag Kulturhuset Ba på Skolutveckling Dejeskolan i framkant med ny skollag sid 5 Författarvecka Läsintresset ska öka med författarbesök sid 11 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Ba på nens dag Kulturhuset Gilla oss på Facebook Författarvecka Läsintresset ska öka med författarbesök sid 11 Frågor

Läs mer

Reisi är lycklig i Sollentuna. Sollentunas budget 2009. Sid 5. Sid 10-11. Ur innehållet

Reisi är lycklig i Sollentuna. Sollentunas budget 2009. Sid 5. Sid 10-11. Ur innehållet Årgång 43, nr 7, vecka 49 8 2008/2009. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Foto:Eva Nilsson Fernando en av kulturpristagarna sid 16 Foto:Eric Alveström 40-talet tema på Arkivens

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN.

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Detta nummer är en guide till servicen i Nyköpings kommun. Spara gärna! NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. e 2 Så jobbar vi för dig A till Ö om kommunens verksamhet Så mycket kostar

Läs mer

Vingåker för dig. Läs om NR 4 (4) Avfallsplanen. Rakel - mer än i kris. Fyra rum, fyra teman. Näringslivsinformation. Bildkavalkad från banketten

Vingåker för dig. Läs om NR 4 (4) Avfallsplanen. Rakel - mer än i kris. Fyra rum, fyra teman. Näringslivsinformation. Bildkavalkad från banketten Vingåker för dig NR 4 (4) 2013 Samhällsinformation från Vingåkers kommun till dig som är bosatt i Vingåker och till dig som är företagare i Vingåker. Även intressant information för dig som är här på besök.

Läs mer

Valet är ditt. Viljan att hjälpa ett barn. Tyck till om kultur! Jönköping knutpunkt för snabbtåg. Nr 1. Våren 2014. Sidan 5. Sidan 12.

Valet är ditt. Viljan att hjälpa ett barn. Tyck till om kultur! Jönköping knutpunkt för snabbtåg. Nr 1. Våren 2014. Sidan 5. Sidan 12. Nr 1. Våren 2014 Valet är ditt Sidan 5 Viljan att hjälpa ett barn Sidan 8 Tyck till om kultur! Sidan 12 Jönköping knutpunkt för snabbtåg Sidan 14 Vårt Jönköping Våren 2014 1 I detta nummer Var med och

Läs mer

Full fart mot nästa val

Full fart mot nästa val TIDNINGEN C FRÅN CENTERPARTIET NUMMER 3-2014 En riktig arbetsseger för Centerpartiet ANNIES FÖRSTA VALRÖRELSE SOM PARTILEDARE BLEV EN SUCCÉ NU LADDAR ANNA-KARIN, LENA OCH ESKIL TEMA: Full fart mot nästa

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg!

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg! 2014 KLIPPET 13 10 september Klippet i Åtvidaberg AB i samarbete med Åtvidabergs FF ETT GOMÉR & ANDERSSON-FÖRETAG Ska du sälja din bostad i Åtvidaberg? Ring Linda Johansson, 0120-150 00, 0763-98 00 76

Läs mer