PLANERA INVENTERA DIG SJÄLV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANERA INVENTERA DIG SJÄLV"

Transkript

1 GRATTIS! Nu har du kommit till det stadiet i din utbildning där det är dags att prova de teoretiska kunskaper du samlat på dig under dina studier i arbetslivet! Att gå från att vara student till att bli anställd är en inte alltid lätt process, men med hjälp av den här broschyren kan du förbereda dig på bästa sätt inför vad du kan möta på vägen.

2

3 INNEHÅLL Planera... 5 Inventera dig själv... 5 Inventera jobbmarknaden... 6 Bemanningsföretag... 6 Inventera ditt nätverk... 6 Telefonsamtal till arbetsgivare... 7 Referenser... 8 Intyg eller betyg... 8 Att skriva en ansökan... 9 Följebrev... 9 Personligt brev... 9 Personliga egenskaper Omvänd ordlista för negativa sidor vid personligt brev och intervju Meritförteckning och CV Funktionellt CV Kronologiskt CV Kombinerat CV Passande rubriker i ett CV och meritförteckning Åtta vanliga fel i ett CV Foto Löneanspråk Innan du skickar iväg ansökan Anställningsintervjun Förberedelser Exempel på vanliga frågor du kan få vid en intervju Exempel på bra frågor att ställa vid intervjun Efter intervjun Om du får jobbet Om du inte får jobbet Tips för att inte tappa fokus! Exempel på personligt brev Exempel på meritförteckning Exempel på kronologisk CV Exempel på kombinerad CV... 23

4

5 PLANERA Jakten på ett jobb! Det finns många olika sätt att söka jobb. Ett sätt är att kolla tidningarnas platsannonser, ett annat att läsa Platsjournalen, och på Internet finns en hel uppsjö av jobbsökarsajter. Platsjournalen är en tidning som Arbetsförmedlingen ger ut och finns att hämta på något av deras kontor. Glöm för all del inte dina gamla kontakter så som före detta chefer, arbetskamrater, släkt och vänner. Berätta att du söker jobb och att du vill ha tips. INVENTERA DIG SJÄLV Det första steget är att börja med att se till dig själv, vem är du, vad vill du, vad är du duktig på osv. Grundregeln är alltid att börja med att inventera dina erfarenheter, intressen och egenskaper och därigenom komma fram till vilken typ av arbete du skulle vilja ha. Det kan också vara bra att fundera kring vilken typ av arbete som passar just dig; vill du ha ett arbete som inkluderar problemlösning, säljande, utvecklande eller förvaltning? Desto mer du vet om dig själv och din motivation, desto lättare kommer du att kunna hitta jobbet som passar dig. Vad har du arbetat med och studerat tidigare? Vilka är dina starka sidor? Är det viktigt för dig att få använda alla dina kvalifikationer och erfarenheter i arbetet? Vilket arbete skulle du helst vilja ha? Vilken typ av företag eller organisation vill du arbeta för? Hur stämmer de tjänster du är intresserad av överens med dina meriter? Är det viktigt för dig att jobbet du söker ger rätt meriter för nästa jobb? Vilken typ av chef passar dig? Vill du ta eget ansvar, eller arbeta mestadels i grupp? Vilka intressen har du? Vill du att ditt arbete också ska vara ditt intresse? Är du villig att arbeta övertid eller att resa i tjänsten? Är det viktigt för dig att få mycket tid över för familj och vänner? Var realistisk när du skriver ner dina svar för de kommer att komma till användning senare. 5

6 INVENTERA JOBBMARKNADEN Nu är det dags att se över var dina jobbmöjligeter finns. I det arbetet kan du använda olika källor, men Internet är kanske det mest effektiva verktyget. Vilka arbetsgivare finns det inom branschen, finns det någon som är mer eller mindre attraktivt? Fingranska arbetsgivarens hemsida, läs deras utannonserade tjänster och sök efter artiklar. Många arbetsplatser annonserar endast jobb via sin hemsida, besök dem därför regelbundet. Den information du hittar kommer att vara till stöd i din kommunikation med arbetsplatsen. Ju mer du känner till om arbetsgivaren desto lättare blir det när du ska söka jobb där. Du kan ställa relevanta frågor relaterade till jobbet. Det ger ett seriöst intryck och visar att du är intresserad av arbetet och arbetsplatsen. I dagsläget är det arbetsgivarens marknad och detta innebär att du som arbetssökande inte kan fokusera enbart på en arbetsgivare utan måste vara beredd att bredda dig och även söka jobb vid sidan av favoritföretaget. BEMANNINGSFÖRETAG Ett bemanningsföretag är en arbetsgivare som anställer dig för att i sin tur hyra ut dig till en annan arbetsgivare exempel på sådana är Adecco, Proffice, Manpower och Poolia. Sök reda på de olika bemanningsföretagens hemsidor och lägg upp en sökprofil på dem. Välj ut något eller några bemanningsföretag att fokusera och lägga mer tid på. Olika bemanningsföretag är starka inom olika branscher och på olika orter, därför är det viktigt att du gör ett val som är rätt för den ort och den bransch där du söker jobb. Gör regelbundna kontroller av hemsidor som tillhör bemanningsföretag, platsbanken (Arbetsförmedlingens jobbtorg,www.platsbanken.se) och de företag som du valt ut, exempelvis en till två gånger i veckan. Tips! Samla dina ansökningar, ditt CV, jobbannons, intyg och betyg i en pärm. När ett företag sen kontaktar dig angående intervju har du all information du behöver samlad. Du vet vad du skrivit i ditt brev, vad de sökte i sin annons och kan hänvisa till det vid en intervju. INVENTERA DITT NÄTVERK De allra flesta jobb förmedlas inte via hemsidor, arbetsförmedlingen eller bemanningsföretag utan sker via kontakter. Därför är det viktigt att du identifierar ditt nätverk. Att göra en omfattande skiss över ditt nätverk är ett viktigt verktyg i ditt jobbsökande. Att kunna hänvisa till någon gemensam bekant är en dörröppnare i alla situationer. Sätt dig ner, och gör en skiss över din familj och dina närmsta vänner, fundera sedan över vilka vänner de har i sin tur och vilka mer bekanta eller tidigare arbetskamrater du har. Leta upp olika kopplingar och kontakta din familj och dina vänner. Har de några ytterligare kontakter du kan använda i ditt jobbsökande? 6

7 KONTAKTER DU BÖR GÅ IGENOM: familj släkt vänner kurskamrater föreningskontakter företag där du gjort grupparbete företag där du sommarjobbat företag du kommit i kontakt med via arbetsmarknadsdagar och studiebesök mm handledare för uppsats eller examensarbete företag där du skrivit uppsats eller examensarbete föräldrars och syskons bekanta eller vänner tidigare arbetskamrater mentor Tips! Skicka ett mail till personer som finns i din kontaktlista i din mail, bifoga ditt CV och personliga brev och be dem hålla ögonen öppna om ett jobb skulle dyka upp som skulle passa dig. TELEFONSAMTAL TILL ARBETSGIVARE Som i många andra situationer är första intrycket viktigt. Frågan är då, ringa eller inte ringa till företaget? En tumregel kan vara att du ringer endast om känner du dig bekväm på telefon och har frågor till företaget eller kontaktpersonen. Bestämmer du dig för att ringa, så vill du avstå från att prata med en trött eller hungrig person. Avstå därför från att ringa runt lunchtid eller precis innan arbetsdagens slut. Planera ditt telefonsamtal, skriv ner dina frågor och gå gärna igenom samtalet innan du ringer. Vad vill du ha sagt och hur bemöter du eventuella motfrågor, upprätta gärna en samtalsplan innan du ringer. Ringa före eller efter du skickat in ansökan? Att ringa innan du skickar in ansökan har fördelen att du kan hänvisa till telefonsamtalet i din ansökan. Dessutom kan du ställa direkta frågor om tjänsten och anpassa din ansökan därefter. Ringer du efter det att du skickat in din ansökan kan du inleda samtalet med att du vill kontrollera att din ansökan kommit fram. Den som svarar kan då också föra anteckningar på din ansökan om ert samtal. Både en ansökan och ett telefonsamtal är sätt att uppnå målet dvs. att få komma på intervju! Låt därför inte samtalet bli en hel intervju per telefon. EXEMPEL PÅ FRÅGOR: Vilka arbetsuppgifter får jag? Vilka krav ställer arbetsgivaren på mig? Jobbar jag ensam eller ingår jag i en grupp? Innebär arbetet att jag får kundkontakter? Ska jag resa i jobbet? Vilka är arbetstiderna? Vill arbetsgivaren ha arbetsprover med ansökan? Vilka utvecklingsmöjligheter finns det? Du kan även ringa till arbetsgivare som du valt ut som intressanta även om de inte har jobb utannonserade för att presentera dig och berätta att du har ett intresse för arbetsgivaren. 7

8 REFERENSER Det finns två olika typer av referenser, formella referenspersoner som du själv väljer och informella referenspersoner, som är personer som du själv inte valt och som i regel kontaktas utan att du tillfrågas. Det går naturligtvis inte att förhindra att den här typen av referenser tas, men ju fylligare din referenslista är desto mindre är risken för att informella referenser tas. När du väljer referenser kan du välja en blandning av tidigare arbetskamrater, chefer, kunder, kurskamrater, handledare eller föreläsare. Att blanda lite olika referenser gör det lättare för den person som ska bedöma dig att få en helhetsbild. Det är bra att samla en lista med potentiella referenspersoner som du kan använda dig av, välj sedan ur denna lista inför varje jobbansökan. Vad vill den som tar referenser veta? Det huvudsakliga syftet är att kontrollera och komplettera de uppgifter som du själv har lämnat om tidigare anställningar. Ofta ställs frågor om dina arbetsuppgifter, din samarbetsförmåga, initiativförmåga, yrkesskicklighet, sjukfrånvaro och annan frånvaro. Förbered dina referenspersoner. Håll dem uppdaterade på de jobb du söker och är det något speciellt som du vill att de ska lyfta så påminn dem om det. Meddela alltid en referensperson att du lämnar ut kontaktuppgifter och till vem. Dina referenspersoner är en viktig kugge i hela insäljningsprocessen därför är det viktigt att de är väl förberedda. Se till att hålla dina referenspersoner uppdaterade vad det gäller förändringar i ditt CV. Använd helst aktuella referenspersoner, någon som du jobbat tillsammans med för 5-10 år sedan kanske inte kan ge en aktuell bild av dig. Du kan skicka med referenspersoner redan i ansökan eller så lämnar du referenser på begäran. Om en arbetsgivare absolut uppger att du ska lämna referenser i din ansökan är det mycket möjligt att de kollar referenser innan du bli kallad på intervju. Be dina referenser att återkoppla när de blivit kontaktade. Tänk på att de kan ge dig värdefull feedback genom att berätta vad den som tagit referenserna har frågat om. Det gäller naturligtvis särskilt de fall då du inte får jobbet. När referenser kontrolleras betyder det sannolikt att du är aktuell för jobbet. INTYG ELLER BETYG Se till att samla intyg och betyg från dina studier och tjänster du haft. Gör det gärna till en vana att be om intyg från dina jobb, i ett intyg ska det framgå anställningsform, anställningstid, arbetsuppgifter och kontaktperson. Du kan också be din arbetsgivare att skriva ett omdöme om din arbetsinsats, detta kallas betyg och är bra dokument att ha med sig vid kommande jobbintervjuer. 8

9 ATT SKRIVA EN ANSÖKAN En ansökan innehåller flera olika delar och i det här kapitlet ska vi gå igenom dessa, samt ge generella tips på hur en ansökan kan vara utformad och bör innehålla. Din ansökan syftar till att väcka arbetsgivarens intresse. Det är den första bild du visar upp av dig själv och när arbetsgivaren har läst din ansökan ska han eller hon vilja träffa just dig! Din ansökan är din marknadsföring! En ansökningshandling kan bestå av; Följebrev Personligt brev Meritförteckning eller CV Betyg, bilagor och referenser Vilka dokument du ska skicka med framgår ofta av annonsen. Om det står att du ska skicka din ansökan via e-post, gör det. Om det står att de vill se betyg och arbetsprover, skicka med det. I annat fall låt bli, ansökningarna blir lätt för mastiga att läsa. Tips! Försök att förmedla en positiv bild av dig själv! FÖLJEBREV Ett följebrev är ett kortare brev som du kan skicka tillsammans med din jobbansökan, exempelvis mailet som du skickar med ditt CV. I följebrevet presenterar du ditt intresse för den utlysta tjänsten. Du kan plocka med var du såg annonsen och att du bifogar ditt CV. Ett följebrev kan skickas tillsammans med en utförlig CV, men inte tillsammans med en meritförteckning då informationen blir alldeles för kortfattad. PERSONLIGT BREV Ett personligt brev ska nästan alltid finnas med i en ansökan. Här har du en möjlighet att beskriva sådant som inte framgår av ditt CV eller din meritförteckning. Undvik att skicka generella ansökningsbrev som du inte har anpassat till tjänsten du söker. Om du söker ett utannonserat jobb kan du utgå från den kravspecifikation som ofta finns med i platsannonsen och beskriva hur du matchar dessa krav. En bra ansökan behandlar följande delar; Tydlighet i hur väl du motsvarar arbetsgivarens krav och önskemål. Skryt inte, överdriv med måtta och undervärdera inte dina kunskaper. Du ska kunna stå för vad du skrivit i ansökan vid en intervju och framtida anställning. Hur du är som person och varför du tror att du passar för jobbet. Beskriv din arbetslivserfarenhet och utbildning, och hur den bakgrunden gör dig lämplig för jobbet. Ta med förtroendeuppdrag, längre utlandsvistelser, framtidsmål och fritidssysselsättningar. Se till att din ansökan speglar din personlighet och din person. Kontrollera att du fått med allt du vill förmedla i din ansökan. Skriv kort och enkelt, inte mer en en sida till det personliga brevet. Utgå från att du inte är ensam om att söka jobbet, därför är det viktigt att en ansökan är strukturerad och lättöverskådlig. Brevet ska vara innehållsrikt utan att vara ordrikt. Det är inte vad du vill berätta utan vad läsaren vill veta som ska styra innehållet. 9

10 Leta efter nyckelord i annonsen, matcha dessa och förklara varför just du är lämpad för jobbet. Berätta om dig själv i positiva ordalag men undvik klichéer. Undvik också att stapla adjektiv på varandra: Jag är glad, driftig och bra på att ta folk.. Beskriv istället utifrån konkreta exempel vad som har gett dig de egenskaper som du vill lyfta fram: Mitt jobb som reseledare har gett mig erfarenhet av att tillmötesgå många olika typer av människor.. Är du överkvalificerad för jobbet? Det finns många anledningar som gör att man kan vara intresserad av ett jobb som man egentligen är överkvalificerad för. Var då noga med att motivera varför du söker jobbet, så att arbetsgivaren förstår att du verkligen är intresserad av jobbet och inte ser det som en tillfällig lösning på ett tillfälligt problem. De personer som väcker störst intresse är de som ger en bild av att de har något att tillföra företaget. Skriv inte jag vill så gärna jobba på ert företag för ni är så duktiga utan det här kan jag tillföra ert företag. Sedan bör du också berätta lite om ditt privatliv, och eventuellt om din familjesituation. När du avslutar ditt brev så gör det gärna genom en aktiv mening där du uppmuntrar till kontakt: Ser fram emot att berätta mer om mig själv vid ett framtida möte. PERSONLIGA EGENSKAPER Har du svårt att beskriva dina egenskaper, så kan de här frågorna hjälpa dig på traven: Hur löser du problem? (ex. snabbt, grundligt, ensam eller med andra) Hur fungerar du i grupp, vilken roll eller position intar du i en ny grupp? Har du lätt för att lära dig nya saker? Hur lägger du upp ditt arbete? (planerar, improviserar, blir färdig i tid, får tidsnöd) Hur fungerar du i olika sociala sammanhang? Är du bäst på skriftlig eller muntlig presentation? Kom ihåg att anpassa brevet till det lediga jobbet och även till tonen i annonsen. 10

11 OMVÄND ORDLISTA FÖR NEGATIVA SIDOR VID PERSONLIGT BREV OCH INTERVJU Omvänd ordlista för negativa sidor vid personligt brev och intervju Fantasilös Pratsjuk Dumdristig Splittrad Tråkig Petig Efterhängsen Oresonlig Snål Orealistisk Underlig Självgod Velig Tanklös Inställsam Egensinnig Nyfiken Bråkig Feg Tramsig Beskäftig Omständlig Stel Slösaktig Ombytlig Osjälvständig Lättlurad Sällskapsjuk Misstänksam Spekulativ Sluten Påflugen Påstridig Mästrande Skvallrig Överkänslig Hal Barnslig Publikfriande Okänslig Godtrogen Överilad Prestigekänslig Släpphänt Envis Saklig Sällskaplig Modig Mångsidig Allvarsam Noggrann Trofast Bestämd Ekonomisk Fantasifull Ovanlig Självsäker Försiktig Spontan Förekommande Självständig Vetgirig Livlig Eftertänksam Lekfull Tjänstvillig Grundlig Korrekt Generös Rörlig Samarbetsvillig Tillitsfull Utåtriktad Intresserad Teoretisk Tillbakadragen Framåt Viljestark Pedagogisk Meddelsam Lyhörd Smidig Okonstlad Humoristisk Behärskad Tolerant Ivrig Stolt Snäll Uthållig 11

12 MERITFÖRTECKNING OCH CV Vad är det egentligen för skillnad på en meritförteckning och ett CV? En meritförteckning är enklare och mer kortfattad än ett CV. Syftet är att ge en snabb överblick över din bakgrund och den bör helst inte vara längre än en A4-sida. I meritförteckningen skall du överskådligt beskriva dina utbildningar, anställningar, intressen och annan basfakta. Detta gör du i omvänd kronologisk ordning, Det vill säga med ditt nuvarande eller senaste arbete först, för vart och ett av de olika områdena nedan. Både en meritförteckning och ett CV är skrivet så att det går att återanvända det är bara ansökningsbrevet som behöver anpassas till varje jobb du söker. CV Curriculum Vitae = latin för levnadsbeskrivning. I ett CV berättar du, ofta i punktform, utförligt och detaljerat om ditt liv och vad du hunnit åstadkomma hittills. Ett CV ska vara lättläst och överskådligt var sparsam med typsnitten och sprid hellre ut informationen på två luftiga A4-sidor än en tättskriven. I ett CV kan du lägga in personliga egenskaper, fritidsintressen, språkkunskaper och andra engagemang, till exempel medlemskap i en förening. Du kan också berätta lite mer om vad du gjort på varje jobb. När du väljer att skicka ett CV räcker det att skriva ett kortare personligt brev. Ett CV används oftast inom akademiska yrken och är speciellt bra om man antingen har kort arbetslivserfarenhet eller har jobbat i många år hos samma arbetsgivare. Det finns tre olika sorters CV, funktionell, kronologisk och kombinerad, de beskrivs alla nedan. FUNKTIONELLT CV Ett funktionellt CV är ett bra val när du har liten eller ingen arbetslivserfarenhet du ska göra en stor förändring av inriktning i yrkeslivet du vill dra uppmärksamhet till ditt framtida karriärmål och tona ned tidigare arbetsinnehåll dina prestationer och mest imponerande arbetserfarenheter inte är färska dina arbetstitlar inte speglar din förmåga, prestationer eller ansvar din arbetshistorik är komplicerad eller innehåller långa uppehåll utan betalt arbete dina prestationer eller erfarenheter har du tillägnat dig genom föreningsengagemang, obetalt arbete eller liknande Ett funktionellt CV strukturerar dina arbetserfarenheter efter funktion och färdigheter som du använt i tidigare arbeten. Om du väljer att skriva ett funktionellt CV ska du vara säker på att färdigheterna du nämner stödjer ditt karriärmål. Ett funktionellt CV kan vara svår att få lättöverskådlig, men den ger dig möjligheten att beskriva dina kompetenser som du skaffat dig såväl inom som utanför arbetslivet. KRONOLOGISKT CV Är den vanligaste modellen av CV. I en kronologisk CV strukturerar du din arbetshistorik via datum i omvänd ordning. Det vill säga med ditt nuvarande eller senaste arbete först. Ett kronologiskt CV passar dig som har ett par års arbetslivserfarenhet inom det relevanta området vill poängtera din karriärväg söker arbete inom ett mer konservativt område, där man förväntar sig en mer konservativt utformad CV bäst gillar modellen med raka fakta om din bakgrund Om du väljer ett kronologiskt CV se då till att inte fylla den med ointressant fakta om jobb du hade för många år sedan eller detaljer om dina arbetsuppgifter. Fokusera på arbetsuppgifter som matchar det jobb du söker. Det blir mer intressant både för dig och arbetsgivaren att diskutera vid en intervju. 12

13 KOMBINERAT CV Ett kombinerat CV är en form av funktionell CV där du lyfter fram några få viktiga kärnkompetenser för jobbet. Genom att identifiera t ex de tre till fyra viktigaste arbetsuppgifterna för jobbet du söker, spaltar du upp dina egna prestationer och erfarenheter inom området under respektive arbetsuppgiftsrubrik. Ett kombinerat CV är bra för dig som Vill fokusera läsaren direkt på din erfarenhet inom vissa specifika områden Vill göra en lättöverskådlig presentation av dig själv Har bred erfarenhet men vill lyfta fram viss specifik kompetens Kom ihåg! Alla tre varianterna av CV fungerar bra om de är välskrivna och genomarbetade och matchar det arbete som du söker. PASSANDE RUBRIKER I ETT CV OCH MERITFÖRTECKNING Basfakta (namn, adress, telefon och så vidare) Civilstånd Egenskaper och exempel på hur dessa märks. Utbildningar berätta kortfattat om vad de innehållit Anställningar med arbetsresuméer förklara vad dina olika arbetsroller i praktiken inneburit. Språkkunskaper Förtroendeuppdrag Fritidsintressen Referenser om du inte vill skriva ut namnen går det bra at skriva referenser lämnas på begäran. Körkort UTBILDNING Gymnasieutbildning utbildningens namn, skola och examensår. Eftergymnasiala utbildningar utbildning, antal poäng, skolans namn, ort och år. Examensarbete om det är av relevans för jobbet. Andra utbildningar som kan vara av relevans för jobbet. Ta då upp vad, hur länge och när. ARBETSLIVSERFARENHET Här kan du utöver anställningar ta med längre praktik- och traineeperioder. Var tydlig i vilken sorts arbeta du haft på företaget, anställning, praktik, traineeplats osv. Ta med företagets namn, din yrkestitel och tidpunkt för anställningens början och slut. Beskriv också dina huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden. ÖVRIGT Här lägger du in meriter som inte kan hänföras till ovanstående rubriker till exempel datorkunskaper, språkkunskaper, förtroendeuppdrag, föreningsmeriter, körkort, längre utlandsvistelser etc. 13

14 ÅTTA VANLIGA FEL I ETT CV 1. Utseende räknas ett CV med stavfel ger inget bra första intryck. Korrekturläs. 2. Ljug inte även om det är lockande att dölja arbetslöshet, snabba jobbyten eller andra luckor genom att ändra datumen för din anställningstid låt bli. Upptäcks dina lögner är det tack och adjö. 3. Prata inte bara om dina arbetsuppgifter! Lista inte alla dina jobb med en långrandig beskrivning av plikter och ansvar. Visa istället vad din roll innebar och hur du genomförde den på bästa sätt. Fråga dig själv vilka problem och utmaningar du mötte och hur du klarade dem. Var resultatinriktad och visa hur företaget gynnades av dina insatser. 4. För långt eller för kort. Ofta får man ju höra att ett CV bara ska vara två A4-sidor långt, men framförallt handlar det om att ta med väsentliga erfarenheter. Du ska inte sålla bort viktiga erfarenheter bara för att de inte får plats, men inte heller fylla ut med oväsentligheter. 5. Skicka inte ditt CV till alla jobb som du ser. Spar din och företagets tid genom att bara ansöka till jobb som ligger i närheten av din kompetens. 6. Undvik irrelevant information Tänk på att rekryteraren säkerligen har läst 99 ansökningar innan din. 7. Använd nyckelord När du ansöker om jobb är det viktigt att använda nyckelord som rekryteraren lätt kan identifiera. Tips på nyckelord kan du få om du tittar i platsannons och arbetsbeskrivning och inkludera lämpliga ord i ditt CV/personliga brev. 8. Om du precis tagit examen Sammanställ de erfarenheter som du faktiskt har: sommarjobb, lumpen, ideellt engagemang, praktik osv. Arbetslivserfarenhet är i många fall ett kriterium för att bli kallad på intervju, framhåll därför fördelarna med att vara nyutexaminerad. FOTO Ska man skicka med foto på sig själv? Här råder delade meningar från rekryterarnas sida. En del anser att ett foto gör det lättare att komma ihåg de olika ansökningarna, medan andra tycker att det inte är relevant med foto. Det finns viktiga aspekter att ta ställning till i fråga om foto eller inte i en ansökan. Är utseendet viktigt i det jobb du söker? Tillför ett foto något i min ansökan? Ska du bifoga ett foto, ta ett foto du är nöjd med. LÖNEANSPRÅK Ber arbetsgivaren om att du ska uppge löneanspråk i din ansökan? Då kan du givetvis göra det. Om du har en klar uppfattning om en lönenivå kan det vara till fördel att uppge den i en ansökan. Uppger du ett spann, exempelvis mellan kr, så var noga med att betona att lönenivån är beroende på ansvarsområden, arbetsuppgifter, löneförmåner eller arbetstider. Känner du dig obekväm med att uppge löneanspråk redan i ansökan, så avstå hellre. Du kan också uppge att det är något du är villig att diskutera vid en anställningsintervju. Vill du få information om löneläget i branschen är det bra att ta kontakt med ett fackombud. De har information om lönenivåer och vad som är rimliga löneanspråk. 14

15 INNAN DU SKICKAR IVÄG ANSÖKAN. Kontrollera att företagets namn och adress stämmer och att det är rättstavat? Är stavning, kommatering och grammatik rätt? Har du undvikit att ange löneanspråk? (Hänvisa till intervju) Har du tagit upp medlemskap i förening, styrelse eller liknande som visar din förmåga att planera, kommunicera och arbeta i grupp? Börjar de flesta uppgifterna i ditt CV med handlingsverb som det bör? Har du lyckats undvika att börja flertalet av meningarna med ordet jag? Har du låtit någon du har förtroende för att granska ditt CV för att ge dig feedback? (exempelvis någon av de anställda på Vägvalet) Har du undertecknat det personliga brevet? Kontrollera vilken tidpunkt ansökan måste vara inne Har du fått med allt du ville ha sagt i ansökan? Har du tagit kopia på ansökan? Har du med namn och kontaktuppgifter på varje sida? Har du märkt ansökan och kuvert/e-post med rätt referensnummer? ANSTÄLLNINGSINTERVJUN Intervjun är till för båda parter. Arbetsgivaren vill genom ett personligt möte se om du är rätt person för jobbet och du vill veta om jobbet passar dig. Ofta är det intervjun som avgör om du får jobbet. Genom att förbereda dig kan du öka din säkerhet inför intervjun. Tänk igenom vad du själv vill ha ut av jobbet och intervjun, men försök också gissa vad arbetsgivaren vill veta. Se dig själv som en resurs, att du har något att erbjuda arbetsgivaren. Var även beredd på att en del arbetsgivare använder sig av frågeformulär och tester som syftar till att göra säkrare urval. FÖRBEREDELSER Ta reda på så mycket du kan om företaget. Gör en lista på frågor som du kan tänkas få och förbered svaren. Skriv ned några frågor du vill ställa. Tänk efter hur du ska klä dig och uppträda. Kom i tid! Om du får förhinder så ring i god tid och meddela det. EXEMPEL PÅ VANLIGA FRÅGOR DU KAN FÅ VID EN INTERVJU Berätta lite om dig själv? Med god självkännedom bör frågan inte vara något problem. Berätta kortfattat om var du är född och uppväxt, utbildningar, arbetslivserfarenhet och vad du gör på fritiden. Lägg tyngdpunkten på de senaste åren. Du kan ta ditt personliga brev och CV till hjälp. Vilka är dina starka respektive svaga sidor? Ta upp sådana egenskaper som kan användbara i tjänsten. Beskriv dina starka sidor utifrån konkreta exempel från livet och arbeten. Försök beskriva dina svaga sidor på ett positivt sätt. Nämn alltså inte alltför dåliga egenskaper. Varför har du sökt det här jobbet? Arbetsgivaren vill veta hur mycket du vet om företaget och hur pass intresserad du är av arbetet. Anknyt till dina arbetslivserfarenheter, egenskaper och utbildning. 15

16 Varför ska vi anställa dig? Tala om vad du tror att du kan bidra med i arbetet såsom dina meriter, erfarenheter och starka sidor. Du kanske även har någon idé eller förslag till förändring på företaget. Hur hanterar du stress? Arbetsgivaren vill veta om du är stresstålig. Du bör kunna förklara hur du reagerar under tidspress. Hänvisa till tidigare erfarenheter, både inom arbetsliv och fritid. Hur fungerar du i grupp? Här ska du beskriva din förmåga att samarbeta med andra. Idag ställs det höga krav på detta. Försök att ta fram positiva erfarenheter av samarbete. Du kan också hänvisa till dina referenspersoner. Vilken yrkeserfarenhet har du? Det är en viktig fråga. För många ungdomar utan erfarenhet gäller det att ta fram varje sommarjobb och praktik eller fritidssysselsättning. De som har mer erfarenhet bör presentera det som är viktigast för det sökta arbetet och mest långvarigt. Här kan du också lyfta engagemang du haft under din studietid som exempelvis deltagit i spexet, utbildningsförening och arbetsmarknadsdag. Varför söker du nytt jobb? Varför slutade du din förra anställning? Berätta vad du lärt dig och vilka kunskaper och erfarenheter du erhållit från tidigare arbeten och som du kan bidra med i det nya arbetet. Arbetsgivaren vill här ha en bild av din nuvarande eller före detta tjänst och vad som driver dig att söka nytt jobb. Tänk på att aldrig tala illa om tidigare arbetsgivare. Hur ser din familjesituation ut? Tyvärr är det oftast kvinnor som får denna fråga. Arbetsgivaren vill veta om din familjesituation kommer att påverka arbetet. Om du har småbarn, eller är ensamstående förälder, berätta gärna att du har back up i form av stöd från grannar, föräldrar, vänner eller släktingar. Vad gör du om fem år? Trots att arbetsmarknaden idag är mer rörlig vill arbetsgivaren veta om du kommer att vara lojal mot företaget en längre tid eller inte. Här har du möjlighet att berätta om dina drömmar och ambitioner om hur du vill att arbetet ska se ut i framtiden. Vad känner du till om oss? Lyft fram det som är viktigast utifrån det som du tagit reda på om företaget. Var kortfattad. Arbetsgivaren vill veta hur mycket du har ansträngt dig för att få tag i informationen. Vad är dina löneanspråk? Var förberedd på att svara på en fråga om dina löneanspråk men det går även att svara Det löser vi om det blir aktuellt. Låt inte lönen bli det som stjälper dig, det är dumt att gapa över för mycket särskilt om det är ditt första jobb efter examen. 16

17 EXEMPEL PÅ BRA FRÅGOR ATT STÄLLA VID INTERVJUN Vilket ansvar följer med den här tjänsten? Vilka befogenheter följer med den här tjänsten? Kan du precisera arbetsuppgifterna lite mer? Hur sker samarbetet mellan olika funktioner/avdelningar/ verksamhetsområden/affärsområden? Vilka typer av personer och tjänster finns på avdelningen? Finns en befattningsbeskrivning för den här tjänsten? Vad arbetar den tidigare befattningshavaren med nu? Hur länge hade hon/han den tjänsten? Vad bör jag känna till om ert företag? Vilka är företagets framtidsutsikter och visioner? Varför ska jag välja att arbeta hos er? Vilka utvecklingsmöjligheter finns? Hur sker kompetensutveckling på företaget? Har företaget kontinuerliga utvecklings- och lönesamtal? Hur sker detta? Har ni något introduktionsprogram för nyanställda? Vad bör jag veta om arbetsförhållandena (övertid, resor mm)? EFTER INTERVJUN Tacka för en trevlig intervju. Visa tydligt att du fortfarande är intresserad av tjänsten och du tror att den är rätt för dig. Fråga när du kan förvänta dig uppföljning och på vilket sätt du kommer att bli kontaktad. Reflektera över dina intryck. Ofta dröjer det innan du får besked. Hör av dig och fråga hur långt företaget kommit i sin beslutsprocess. Det visar att du verkligen är intresserad av att få jobbet. OM DU FÅR JOBBET Grattis! Be alltid om att få en skriftlig bekräftelse på att du fått jobbet. Ett muntligt löfte är visserligen också juridiskt bindande men är svårt att bevisa. Bekräftelsen bör innehålla vilken anställningsform som gäller, lön, befattning och anställningsperiod. Om du har frågor som rör ditt anställningskontrakt tag kontakt med facket. Om du varit inskriven på Arbetsförmedlingen så är det viktigt att du meddelar dem att du fått ett arbete. OM DU INTE FÅR JOBBET... känns det förstås trist, men tänk på hur långt du avancerat i processen. Du är klart intressant när du klarat dig så långt som till en intervju. Dra nytta av dina erfarenheter och kom bättre förberedd till framtida anställningsintervjuer. Gå igenom intervjun för dig själv. Är du nöjd med din insats? Kanske hittar du något du vill ändra på? Tag kontakt med den som intervjuade dig och fråga varför du inte fick jobbet. Fråga också vilka meriter den som fick jobbet har. För att ha bättre chanser i framtiden kanske du behöver komplettera din utbildning eller skaffa dig större erfarenheter inom något område. Tala om att du är intresserad om de behöver anställa fler i framtiden. Du kan också säga att du gärna vill ha vikariat och tillfälliga inhopp. 17

18 TIPS FÖR ATT INTE TAPPA FOKUS! Reflektera och förändra. Tänk igenom vad du gjort under ditt jobbsökande hitintills. Ta fram två saker som du kan förbättra och gör en handlingsplan för hur du kan förbättra dessa saker. Rensa. Vad har du gjort som inte fungerar? Finns det saker du gjort, vägar du gått, frågor du ställt, som inte alls fungerat? Rensa bort det. Det kan också handla om beteende som behöver ses över. Ta hjälp av experter. Boka tid med en karriärrådgivare och berätta vad du hittills gjort, be om råd och nya idéer. Utnyttja program och tester för självvärdering, CV-skrivande osv. Använd dina vänner för moraliskt stöd. Du behöver kanske konkreta råd eller bara någon som lyssnar och uppmuntrar dig lite. Det kan vara guld värt! Öka intensiteten. Gör det du gör, men skruva upp intensiteten under en vecka eller två. Ta mer risker, prova nya vägar. Gå till en vidare grupp vänner och bekanta för att fråga om kontakter. Tänk om. Är dina kortsiktiga planer fortfarande realistiska? Är det läge att gå över till plan B? Försök med en ny handlingsplan, ta en annan väg. Håll elden vid liv. Varje gång du genomfört en intervju som gått bra, men du inte har fått jobbet, hör av dig till rekryteraren och berätta att du fortfarande är intresserad av ett jobb på företaget. Be dem behålla ditt CV och kontakta dig om det dyker upp en öppning framöver. Ta ledigt. Ta en mental paus från jobbsökandet. Gör något helt annat under en hel dag, eller en hel vecka. Ägna dig istället åt sådant som roar dig så att du samlar ny energi för fortsatt sökande. Håll hoppet uppe. Glöm inte bort det som gör dig speciell uppskatta dina styrkor och talanger. Kom ihåg att din karriär är en lång resa med många upp- och nedgångar, okända svängar och omkastningar. Aktivera dig. Motionera, engagera dig i en förening, ideellt eller frivilligt arbete exempelvis. Det är bra att berätta i dina framtida ansökningar att du håller dig aktiv på andra sätt även om du inte har ett jobb. Fira dina segrar. Ge dig själv uppmuntran för vad du uppnått, även om du inte fått jobb har du gjort andra bedrifter längs vägen. Tillåt dig lite beröm då och då. Det är en mycket svår arbetsmarknad och även mycket begåvade människor måste försöka hårdare och söka längre. Du har det bättre än många, sämre än andra, men du är inte ensam! 18

19 EXEMPEL PÅ PERSONLIGT BREV Namn Adress Postnummer Ort Tel Mobil e-post Arbetsgivarens namn Att: Kontaktperson Adress Postnummer Ort Rubrik, referensnummer om det finns angivet, vilken tjänst som söks eller något intresseväckande Inledningsvis kan det vara bra att hänvisa till annonsen eller om du talat med en kontaktperson. Referera då med namn, datum och gärna ditt intryck av kontakten. Därefter är det viktigt att berätta varför du är intresserad av det lediga arbetet och varför just du skulle passa in och göra ett bra arbete. Detta stycke ska fånga läsarens intresse. Resten av brevet skall bekräfta och förstärka ett gott första intryck. Sen bör man berätta om sin nuvarande situation eller en tidigare situation om det är mer relevant. Om man arbetar, studerar eller om man har arbetat och i så fall med vad. Beskriv vilka arbetsuppgifter du haft, innehåll i utbildning (eller vad du gjort då du varit arbetssökande) samt på vilket sätt arbetsgivaren kan få användning av dina erfarenheter. Stapla inte upp en massa meriter och kurser här och framförallt inga årtal! Tanken är att det personliga brevet ska beskriva dig. Vad du läst och har erfarenhet av presenterar du i meritförteckningen/cv. Generellt gäller att du bör beskriva hur din personlighet tar sig uttryck i handling. Sätt gärna in egenskaperna i en situation och beskriv hur arbetsgivaren kan få nytta av de egenskaperna som du väljer att ta upp. Det är viktigt att lyfta in platsannonsen och arbetsgivarens önskemål om utbildning/erfarenhet/personlighet och matcha sig själv mot detta. Nästa del är att berätta kort om ditt privata jag och dina intressen. Avsluta brevet med en hälsningsfras som uppmuntrar arbetsgivaren att ta kontakt. Med vänliga hälsningar, eller liknande hälsningsfras Namnteckning Namnförtydligande 19

20 EXEMPEL PÅ MERITFÖRTECKNING Anna Andersson Andovägen Årjäng Tel Mobil MERITFÖRTECKNING Anställningar Servitris, Storgatans Café, sommaren -00, -01, 02 Servitris/barpersonal, Stadshotellet i Årjäng, Sommaren -01, -02, -03 Utbildningar Samhällsvetenskapliga, Årjängs gymnasium, programmet Övrigt Körkort AB Ass. Innebandytränare ÅIC, fortf Språk, Engelska i tal och skrift. Franska talar bra Referenser Björn Hallin, Ägare till Storgatans Café, tfn: , mobil: Stina Karlsson, Barchef på Stadshotellet, tfn: , direkt:

21 EXEMPEL PÅ KRONOLOGISK CV Curriculum Vitae Maud Andersson Pragvägen 2, Kristinehamn MÅLSÄTTNING Att som civilingenjör få tillämpa mina specialkunskaper i elkraftteknik och logistik/mps-system. Kan på sikt tänka mig en ledarposition inom företaget. Kan börja ny anställning om två veckor och är beredd att flytta. STUDIER 2004 Civilingenjörsexamen, Karlstads universitet, Karlstad Industriell ekonomi med inriktning mot logistik årig tekniskt program, Sundsta Älvkullegymnasiet, Karlstad EXAMENSARBETE 2004 MPS-systemens påverkan på arbetsmiljön ARBETSLIVSERFARENHETER 2003 Driftare, Kraft AB, Karlstad (juni-sept) Drift- och underhållsarbete på kraft- och transformatorstationer, arbete med fjärrkontrollsprogram Driftare, Energibolaget, Kristinehamn (juni-augusti) Drift- och underhållsarbete på kraft- och transformatorstationer Teknikstugan, Karlstads kommun, Karlstad (juni-augusti) Ansvarig för projektet teknik och tjejer. Sommarutbildning som syftar till att väcka högstadietjejers intresse för teknik. PLANERING ORGANISATIONSFÖRMÅGA LEDARSKAP Engagemanget har alltid varit min grej. Jag gillar aktivitet och i gruppen intar jag ofta en ledande roll. Detta då jag gillar att styra upp och ha översikt över arbetets gång. Bland mina främsta styrkor märks att jag är duktig på att inspirera mina medarbetare. När man arbetar mot ett gemensamt mål kan man nå hur långt som helst fortfarande Tränare Simsällskapet Ordförande för Utbildningsföreningen CIVEK Evenemangsansvarig utbildningsföreningen CIVEK 21

22 SPRÅKKUNSKAPER Mina kunskaper i engelska och tyska är mycket goda. Franskan är lite rostig men ändå så att jag förstår och lyckas göra mig förstådd. DATORKUNSKAPER Windows, Officepaketet, SPCS och jag är van att programmera i Cobol. ÖVRIGA FAKTA Körkort med c-behörighet Teknikstipendiat under gymnasietiden Jägarexamen REFERENSER, INTYG OCH BETYG Referenser, intyg och betyg lämnas gärna på begäran. 22

23 EXEMPEL PÅ KOMBINERAD CV CV Maria Mattsson Karlagatan Karlstad MÅLSÄTTNING Att arbeta som lärare i en skola och ett lärarlag som kreativt samarbetar kring att utveckla pedagogik, metodik och elevarbete. Jag har gärna ansvar för någon del av utvecklingsarbetet. UTBILDNING Lärarexamen, Lärarutbildning mot yngre åldrar, Karlstads universitet, Karlstad, 2005 Examensarbete: Far yngre barn illa inom kommunala barnomsorgen Avgångsbetyg från Barn och fritidsprogrammet, Spångbergsgymnasiet, Filipstad, 1998 PRAKTISK ERFARENHET Praktiserat i fyra olika barngrupper genom praktiktider i studierna Arbetat extra som vikarie i en barngrupp på Förskolan Ekorren, Karlstad Huvudledare i gymnastik åt en 25 stycken 4-6 åringar Deltagit aktivt i planerande och genomförande av flertalet aktiviteter inom de förskolor där jag praktiserat och vikarierat PRAKTIK INTYG Maria Mattsson har genomfört sin praktiktid på ett utmärkt sätt. Hon har lätt för att få kontakt med barnen och har ett sätt som gör att de lätt knyter an till henne. Hon är pedagogisk i sitt sätt att lära ut och duktig på att sätta gränser när det behövs. (A. Skotte) Maria Mattsson har under sin tid hos oss visat upp ett mycket trevligt sätt, hon har varit lätt att samarbeta med och snabbt blivit en del i gruppen. Maria har utan problem åtagit sig ansvar och arbetsuppgifter som hon avklarat med bravur. Maria kommer att bli en tillgång för den förskola som anställer henne. (R. Larsson) ANSVARSUPPGIFTER/TEAMWORK Medlem i Hammarö GF truppgymnastik Lägerledare på Värmlandsläns fotbollsläger ANDRA VIKTIGA FAKTA Stipendiat på Spångbergsgymnasiet för bästa betyg bland avgångsklasserna Innehar körkort Min praktik har lärt mig vikten av planering, att prata med barn på barns sätt och öppenhet. PERSONLIG INFORMATION Jag är född den 21 november Mina fritidsintressen är fotboll, musik och träffa nya människor. Referenser lämnas gärna på begäran. 23

24

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu. Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.se Upplägg 1. Karriärcentrum LiU 2. Självinventering 2. Var hittar

Läs mer

Att söka jobb Från annons till anställning

Att söka jobb Från annons till anställning Att söka jobb Från annons till anställning..för dig som vill få drömjobbet! Läsa annons Svara på Annons Vidimerade kopior Anställning! Syfte: För att du ska förstå vilka förväntningar som ställs på dig

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

SÖKA ARBETE. Tips på vägen.. Uddevalla Gymnasieskola Studie och Yrkesvägledning

SÖKA ARBETE. Tips på vägen.. Uddevalla Gymnasieskola Studie och Yrkesvägledning SÖKA ARBETE Tips på vägen.. Uddevalla Gymnasieskola Studie och Yrkesvägledning SÖKA ARBETE Samhället och arbetsmarknaden förändras i rasande tempo, människor byter oftare arbete och karriär, livslånga

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen

Välkommen till Arbetsförmedlingen PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Välkommen till Arbetsförmedlingen Information till dig som söker jobb 1 2 Det här är Arbetsförmedlingen...... 6 När du behöver extra hjälp... 10 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare

Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare Chef? Konsult Starta eget Arbeta utomlands Glesbygd Industi Forska Klinik Skola Förtagsläkare vårdcentral Storstad En större mångfald

Läs mer

Konkreta tips inför anställningsintervjun

Konkreta tips inför anställningsintervjun Konkreta tips inför anställningsintervjun Ofta är det intervjun som till slut avgör om du får jobbet och därför är det viktigt att du förbereder dig. Gör du ett gott intryck och lyckas presentera dig på

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande 1 Innehåll Det här är Arbetsförmedlingen... sid 04 När du behöver extra hjälp... sid 07 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Skriv ett CV! Utbildning Här listar du upp dina utbildningar, skriv gärna med en kort beskrivning av eventuell inriktning etc.

Skriv ett CV! Utbildning Här listar du upp dina utbildningar, skriv gärna med en kort beskrivning av eventuell inriktning etc. Skriv ett CV! Vad är ett CV? Det latinska namnet Curriculum vitae (CV) betyder levnadslopp och är en personlig meritförteckning. Ditt CV ska alltså vara en sammanställning av dina kunskaper, erfarenheter

Läs mer

Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens

Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens Klas Andersson www.docs-int.se 1 Svensk hälsovårdsindustri (1) Ca 40 000 personer arbetar inom Life Science varav ca 6 000 inom bioteknik. Ca 200 företag inom

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Vad är viktigt att tänka på när du söker jobb?

Vad är viktigt att tänka på när du söker jobb? Vad är viktigt att tänka på när du söker jobb? Vad ska jag söka för jobb, hur kan jag förbättra mina chanser att få komma på intervju? Vad ska jag särskilt tänka på? Vad är ett kollektivavtal och varför

Läs mer

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev Att skriva en vinnande ansökan Agenda Meritförteckning / CV Personligt brev Checklista för din ansökan Intervjutips och vanliga intervjufrågor Vilka bedömningskriterier utvärderas du på? Var och hur hittar

Läs mer

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna!

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! CV Namn Adress Tfn bostad: Mobil: E-Mail: XXXXXXXX@com KARRIÄRMÅL Kort presentation som visar din AMBITION.VAD du VILL göra och VAD du

Läs mer

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL

KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN 3.1. DITT MÅL KAPITEL 3 HANDLINGSPLAN Nu är det dags att göra en plan för ditt arbetssökande. Tanken med planen är att underlätta för dig att arbeta effektivt. Det är också bra att skapa en plan B. Den tar du till om

Läs mer

ditt förbund ! 137 000 medlemmar ! Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer ! Det största förbundet i Saco

ditt förbund ! 137 000 medlemmar ! Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer ! Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund! 137 000 medlemmar! Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer! Det största förbundet i Saco 2 - din coach på arbetsmarknaden! Förhandling och förhandlingsstöd! Rådgivning

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv.

Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv. Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv.comsk Att skriva CV och Personligt brev rivacv.comskrivacv.comskrivacv.com

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

ditt förbund Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer

ditt förbund Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning av Civilingenjörsförbundet

Läs mer

Att söka jobb. En sammanställning över bra information om att söka jobb

Att söka jobb. En sammanställning över bra information om att söka jobb Liljaskolan 2003-02-20 Transportledarutbildningen Material Att söka jobb. En sammanställning över bra information om att söka jobb 2003 Thomas Mejtoft 1(1) Att skriva en ansökan http://www.abo.fi/div/arbforum/studerande/soka.jobb/ansokan.shtml

Läs mer

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit?

Personligt varumärke. Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? Personligt varumärke Jag vill till toppen, hur ska jag nå dit? CV Korrekturläs! Framhäv dina kunskaper och din kompetens, men utan att skryta Ta med relevant erfarenhet för jobbet du söker Var ödmjuk Använd

Läs mer

ATT SKRIVA SITT CV. En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst. Valentino Berti. Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden

ATT SKRIVA SITT CV. En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst. Valentino Berti. Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden ATT SKRIVA SITT CV En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst Av Valentino Berti Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden Grunder Ett CV skall på ett enkelt och lättförståeligt sätt

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation Anställningsintervju Lunds universitet Karriärinformation 2 karriärinformation karriärinformation 3 Välkommen på anställningsintervju! Vanligtvis väljs 5-10 sökanden ut till intervju. Oftast är det 2-3

Läs mer

ALLMÄNT. När använder man sitt cv? Man använder sitt cv när man ansöker om studieplats eller ett arbete.

ALLMÄNT. När använder man sitt cv? Man använder sitt cv när man ansöker om studieplats eller ett arbete. Curriculum vitae ALLMÄNT... 2 Vad är ett cv?... 2 När använder man sitt cv?... 2 När skriver man sitt cv?... 2 Vad ska man tänka på när man skriver sitt cv?... 2 BIG no-no's... 2 Behöver man nåt mer än

Läs mer

Skrivinstruktion CV EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011

Skrivinstruktion CV EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Skrivinstruktion CV EBV PERSONAL Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Framtagen av EBV PERSONAL 2011 steg 1... 2 Inledning... 2 Om skrivinstruktionen... 2 Att skriva CV... 2 Skrivhjälp... 2 Skrivinstruktioner

Läs mer

Skaffa drömjobbet med din egna personliga reklamkampanj

Skaffa drömjobbet med din egna personliga reklamkampanj Skaffa drömjobbet med din egna personliga reklamkampanj Denna artikel är skriven av Linda U Johansson, KarriärCoachen Informationen får ej spridas eller kopieras utan författarens medgivande www.karriarcoachen.nu

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst

Hitta ditt nya arbete genom oss. Lättläst Hitta ditt nya arbete genom oss Lättläst Anmäl att du söker jobb När du anmäler dig till Arbetsförmedlingen för att söka jobb kallas det för att du skriver in dig på Arbetsförmedlingen. Du kan få service

Läs mer

Moduler och handledarmanual

Moduler och handledarmanual Moduler och handledarmanual 28 MARS 2011 2010-03-04 Handledarmanual för Moduler inom Etableringskedjan Bevis för lärande kan se ut på olika sätt Ansökningshandlingar Utskrifter av dokument eller e-post

Läs mer

CV och jobbintervju. Valentino Berti. MSemploy AB Box 1073 164 25 Kista Valentino.berti@vebeit.se

CV och jobbintervju. Valentino Berti. MSemploy AB Box 1073 164 25 Kista Valentino.berti@vebeit.se CV och jobbintervju Valentino Berti MSemploy AB Box 1073 164 25 Kista Valentino.berti@vebeit.se CV och jobbintervju Hur skall CV se ut? Det personliga brevet Anställningsintervjun Hålla sig anställningsbar

Läs mer

Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011

Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Framtagen av EBV PERSONAL 2011 steg 1... 2 Inledning... 2 Språket i ditt brev... 2 Skrivhjälp... 2 Skrivinstruktioner personligt brev steg

Läs mer

Genom att använda ett fåtal rubriker så blir det också lättare att kategorisera informationen du vill presentera.

Genom att använda ett fåtal rubriker så blir det också lättare att kategorisera informationen du vill presentera. HUR SKRIVER MAN EN BRA CV? Det är en bra idé att bygga upp sitt CV utifrån rubriker och punktlistor. Genom att använda ett fåtal rubriker så blir det också lättare att kategorisera informationen du vill

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet Unionens Karriär & utvecklingstjänster Förbättra dina chanser på jobbet Våra karriärtjänster passar inte en enda människa. De passar olika sorters människor. Hur vill du jobba imorgon? Jobbar du med det

Läs mer

En slipad ansökan - Cv och personligt brev

En slipad ansökan - Cv och personligt brev En slipad ansökan - Cv och personligt brev Upplägg Kort om Jusek Cv/meritförteckning - Syfte och mål - Mall för CV - Trendspaning Det personliga brevet - Syfte och mål - Frågor att besvara - Tips Intervjun

Läs mer

Framtidsvägar. Ett metodhjälpmedel i studie- och yrkesvägledning för ungdomar i en omarbetad version

Framtidsvägar. Ett metodhjälpmedel i studie- och yrkesvägledning för ungdomar i en omarbetad version Framtidsvägar Ett metodhjälpmedel i studie- och yrkesvägledning för ungdomar i en omarbetad version av boken Karriärvägar av Norman E. Amundsens & Gray R. Poehnell Maria Forsenius och Anne-Charlotte Johansson

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Marknadsföring ring av mig

Marknadsföring ring av mig Välkomna till förelf reläsning Marknadsföring ring av mig Marie Simonsson, affärsomr rsområdeschef JENSEN education Innehåll KY-utbildningens roll påp arbetsmarknaden LiA/arbetss /arbetssökande >Vad krävs

Läs mer

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen

Filmen Ny i Sverige. Om filmen. Om Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 5 Svenska Ny i Sverige (textversion av filmen nyanland.arbetsformedlingen.se) Filmen Ny i Sverige Om filmen Hej och välkommen till vår guide för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och

Läs mer

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN Innan du börjar läsa platsannonser och skriva ansökningar är det bra att fundera över vad det är du vill arbeta med. I kapitlet går du igenom din kompetens för att

Läs mer

Mall & Guide Inför Rekrytering

Mall & Guide Inför Rekrytering Mall & Guide Inför Rekrytering Inför anställning, vad behöver vi tänka på?? Hela rekryteringsprocessen blir smidigare och mer framgångsrik med ett ordentligt förarbete, som är både ansvarsfullt och svårt.

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Safeminds Intervjuguide

Safeminds Intervjuguide Safeminds Intervjuguide Inledning En anställningsintervju är att jämställa med en säljares kundbesök. Det handlar om att marknadsföra sig själv på ett professionellt sätt under en mycket begränsad tid.

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Inledning Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att få de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Riktlinjerna ska vara

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Träffgrupp: Praktik och arbete

Träffgrupp: Praktik och arbete Träffgrupp: Praktik och arbete Datum: K U R S D E LTAG A R E N S NA M N Inbjudan Träffgrupp: Praktik och arbete När: Var: Vad: Syftet med träffarna är att få tips och idéer som kan göra det lättare för

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 4 a 1 (6) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER OM REKRYTERING Fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-09, 113 Inledning Att rekrytera medarbetare med rätt kompetens är en av de viktigaste

Läs mer

Manual för Steg 1 - Översiktlig kompetenskartläggning Steg 1 genomförs av Arbetsförmedlare eller Studie- och yrkesvägledare

Manual för Steg 1 - Översiktlig kompetenskartläggning Steg 1 genomförs av Arbetsförmedlare eller Studie- och yrkesvägledare Bilaga 2 Validering mot Städ- och servicekompetens Valideringsmanual Steg 1 Manual för Steg 1 - Översiktlig kompetenskartläggning Steg 1 genomförs av Arbetsförmedlare eller Studie- och yrkesvägledare Steg

Läs mer

GUIDE TILL NYTT ARBETE

GUIDE TILL NYTT ARBETE GUIDE TILL NYTT ARBETE Guide till nytt arbete Att börja söka jobb kan sätta igång många tankar och känslor. Du har kanske aldrig behövt söka ett arbete, eller varit på samma arbetsplats i många år. Det

Läs mer

1. Motivation. 10 tips som tar dig till jobbintervjun! Rasmus Lindahl 2012-11-26

1. Motivation. 10 tips som tar dig till jobbintervjun! Rasmus Lindahl 2012-11-26 10 tips som tar dig till jobbintervjun! Rasmus Lindahl, cv-coach Karriärcenter, Umeå universitet rasmus.lindahl@gmail.com 1. 2 1. Motivation Vad är du intresserad av? När har du flyt? Varför just det här

Läs mer

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till

Sök jobb som intresserar dig hos företag vars verksamhet du känner till Karriärplanering Vem är jag, vad vill jag, vad kan jag? Börja med att fråga dig själv vem du är och vad du vill ha/skulle trivas med för typ av arbete. Bena ut vilka dina starka/svaga sidor är? Hurudana

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Din. guide till. jobb & studier

Din. guide till. jobb & studier Din guide till jobb & studier 1 New City personliga möten, stöd och en länk till utveckling både för individen och samhället i stort. New City är ett projekt som bedrivs under 2009-2011 och vänder sig

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

Vecka Måndag Tisdag Fredag 5 Uppstart

Vecka Måndag Tisdag Fredag 5 Uppstart Att söka jobb! Namn: klass: Syfte: För att du ska förstå vilka förväntningar som ställs på dig efter grundskolan kommer du få lära dig grunderna i hur man söker jobb. Arbetsområdet kommer att innehålla

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Även en ledare kan behöva ledning. Som chef och medlem i Vision har du tillgång till Chef Direkt:

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

Rapport. Framtidsjobb i staten 2011-2016

Rapport. Framtidsjobb i staten 2011-2016 Heléne Savio Konsult, rådgivare & coach sen 10 år tillbaka Arbetar med individ- och grupputveckling Erfarenhet av rekrytering ST Karriärcoach Gift med Roberto Två barn Bor i Sollentuna Rapport Framtidsjobb

Läs mer

Söka jobb - spontanansökningar

Söka jobb - spontanansökningar Sida 1/3 Söka jobb - spontanansökningar Karriär & utveckling Många brukar ofta poängtera att brev skall vara korta och koncisa. Några av nedanstående brev kan tyckas vara något långa. Det är dock bättre

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert Till dig som ska praktisera UNG I SOMMAR 2014 1 Hej, I det här utskicket får du: Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik

Läs mer

Rekryteringsriktlinjer

Rekryteringsriktlinjer Rekryteringsriktlinjer DOKUMENTNAMN Rekryteringsriktlinjer GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2006 DOKUMENTTYP Riktlinjer BESLUTAT/ANTAGET KS 060828 58 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

9. A n s ö k n i n g s f o r m u l ä r

9. A n s ö k n i n g s f o r m u l ä r 9. A n s ö k n i n g s f o r m u l ä r 76 Rekrytering innebär per definition en sorts diskriminering eftersom ett urval genomförs där någon väljs ut och andra väljs bort. En urvalsprocess som kännetecknas

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

UNIONENS KARRIÄRPROGRAM för nästa steg i din utveckling

UNIONENS KARRIÄRPROGRAM för nästa steg i din utveckling UNIONENS KARRIÄRPROGRAM för nästa steg i din utveckling Är du redo för nästa steg i din utveckling? Funderar du ibland på vad du vill göra med resten av ditt arbetsliv? Du kanske undrar om du ens är i

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN PÅ SÄRSKILDA MERITER 2015 BUSINESS AND ECONOMICS

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN PÅ SÄRSKILDA MERITER 2015 BUSINESS AND ECONOMICS ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN PÅ SÄRSKILDA MERITER 2015 BUSINESS AND ECONOMICS ATT SÖKA PÅ SÄRSKILDA MERITER: Varje höst antas minst 5 % till Handelshögskolans ekonomie kandidatprogram Business and Economics

Läs mer

Temadagar om värderingar mm. Ett samarbete mellan studie- och yrkesvägledare och kurator vid Fjärdhundraskolan.

Temadagar om värderingar mm. Ett samarbete mellan studie- och yrkesvägledare och kurator vid Fjärdhundraskolan. Syfte Temadagar om värderingar mm. Ett samarbete mellan studie- och yrkesvägledare och kurator vid Fjärdhundraskolan. Att bli medveten om sig själv - att stärka den enskilda individen. Stärka gruppen som

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Vad du är bra på. Vet du vad du skulle vilja arbeta med i framtiden? Om du inte vet kan du kanske få hjälp av frågorna nedan.

Vad du är bra på. Vet du vad du skulle vilja arbeta med i framtiden? Om du inte vet kan du kanske få hjälp av frågorna nedan. Namn Datum Vad motiverar dig? Vad vill du göra efter gymnasietidens slut? För att kunna matcha dig på bästa sätt mot vidare studier eller arbete behöver vi veta vad du gillar, vad som motiverar dig, lite

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan

Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan Information till dig som söker läraranställning eller ansöker om befordran som lärare vid X-högskolan MERITPORTFÖLJ En meritportfölj är en sammanställning av dina kunskaper och erfarenheter. I detta dokument

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Hur du tacklar intervjusituationen!

Hur du tacklar intervjusituationen! Hur du tacklar intervjusituationen! Denna artikel är skriven av Linda U Johansson, KarriärCoachen Informationen får ej spridas eller kopieras utan författarens medgivande www.karriarcoachen.nu Inledning

Läs mer

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco

ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Välkomna! ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco 2 - din coach på arbetsmarknaden Förhandling och förhandlingsstöd Rådgivning

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer