Kompetensförsörjning. Har Sverige det som krävs?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetensförsörjning. Har Sverige det som krävs?"

Transkript

1 Kompetensförsörjning Har Sverige det som krävs? Den 3 juli höll Västra Götalandsregionen ett seminarium under Almedalsveckan på Gotland. Temat för seminariet var kompetensförsörjning och det uppdrag om att etablera en regional kompetensplattform som regionen fått från regeringen. Moderator för dagen var Mikael Andersson, Presschef på Lernia, som inleder seminariet med att betona vilken potential det finns i det uppdrag som regionen fått och vikten av att få till en effektivare kompetensförsörjning för att stärka konkurrenskraften i regionen. Det är en av de mest intressanta frågorna i samhällsdebatten just nu och kompetensplattformen är ett effektivt verktyg för att hantera frågan, säger Mikael. Inledning Seminariet inleds av Alex Bergström, Socialdemokratiskt Regionråd hos Västra Götalandsregionen samt ordförande för den politiska styrgrupp som etablerats för Kompetensplattform Västra Götaland. Han börjar med att identifiera de tre utmaningar och sektorer som förenas genom uppdraget, både arbetsmarknad, utbildning och regional utveckling berörs och det händer saker inom alla tre områden just nu fast på olika sätt. På arbetsmarknaden har vi många arbetslösa, samtidigt som företagen skriker efter personer med rätt kompetens. Man ser det också på arbetsmarknadens storlek, som växt mycket bara under de senaste decennierna. I Tidaholm hade man för 20 år sen en inpendling på 900 personer till kommunen, idag har man en utpendling på För 20 år sen kunde man själva i Tidaholm bestämma vilken utbildning som skulle bedrivas för att matcha den arbetsmarknad man hade. Den utvidgade arbetsmarknaden har gjort arbetsmarknaden regional, vilket också är varför Västa Götalandsregionen vill ta ett större ansvar i frågan. Vi ser en mängd reformer inom utbildning, men också att vår kunskap är en färskvara som ständigt förändras och att tempot blir allt högre för att hänga med. Det är dessa tre områden som vi i Västra Götaland har trattat ner i Kompetensplattform Västra Götaland, med syftet att få till en bättre matchning av kompetensbehoven på arbetsmarknaden, för Faktabladsrubrik Enhet/nämnd,

2 att öka attraktiviteten och för att utbildningssektorn ska kunna matcha de behov som finns nu, men också på 5-10 års sikt. Västra Götalandsregionen gör det här i nära samverkan med kommunalförbunden och kommunerna i regionen, men även ur ett regionalt perspektiv där man för dialog med departement, myndigheter och andra regioner. Regionen är kittet mellan den lokala nivån och den nationella nivån och uppdraget har synliggjort behovet av flernivåstyrning gällande kompetensförsörjning.. Västra Götalandsregionen och Kompetensplattform Västra Götaland Näst på tur är Västra Götalandsregionen, representerat av Marja- Leena Lampinen, ansvarig tjänsteman för Kompetensplattform Västra Götaland samt Mats Granér, chef enheten för Analys och Uppföljning. Marja-Leena inleder med att betona att det finns en bred politiskt förankring för uppdraget och samarbetet med kommunalförbunden ger regionen en bred bas att stå på, något som är nödvändigt i en så stor region som Västra Götaland är. Flernivåstyrningen som behövs för uppdraget kommer dock med förhinder. Man behöver vara tydliga i sina roller och ansvar och formulera gemensamma mål, om man inte har gemensamma mål blir det svårt att samverka och dra nytta av flernivåstyret. Vi har därför i samtal med andra regioner kommit fram till att det behövs nationell samordning i frågan. Vet inte om den nationella nivån förstod vad dom gjorde när dom gav oss uppdraget och med vilken entusiasm och ambition vi åtagit oss detta. Mats Granér, chef på enheten för analys och uppföljning hos Västra Götalandsregionen berättar om de utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser som Västra Götalandsregionen tagit fram. Arbetet grundar sig i det uppdrag regionen fått som syftar till bättre kunskap och översikt om nuläget, men också om vart vi är på väg. Man har tillsammans med Region Skåne, Länsstyrelsen i Stockholm och SCB regionaliserat de prognoser som SCB gör på nationell nivå till år En kort blick på rapporten visar stora kompetensbrister inom sjukvård och omvårdnad såväl som pedagogiska yrken såsom lärare. Det finns även stora skillnader inom regioner, där till exempel det finns en stor lärarbrist i storstadsregioner, men att bristen inte är lika stor eller icke existerande på andra ställen i regionen. Detta påvisar tydligt vikten av att göra delregionala prognoser för att få till en bättre matchning. 2

3 Företagens syn på kompetensförsörjning Näst på programmet följer företagens syn på kompetensförsörjning, där Cecilia Hallengren, HR Chef på Astra Zeneca inleder och berättar att deras svenska personalstyrka består av 1700 akademiker, varav 600 disputerade forskare, 30 professorer. Man har för närvarande en lanseringssite i Södertälje, men också en forskningsanläggning i Mölndal med ungefär 2400 anställda där medarbetare från över 30 olika länder jobbar. Deras rekryteringsbas är post doc program, interna traineeprogram och exjobb där man hela tiden letar efter nästa generations ledare och nästa generations forskare. Man tittar hela tiden på hur marknaden ser ut gällande kompetens och hur den rör sig samt håller koll på den kompetensutveckling som sker inom företaget. Astra Zeneca är orolig för ungdomars minskade intresse för natur och teknik, det är bekymmersamt. Man försöker stimulera via sponsring av olika slag för att öka intresset. Forskare är ute och pratar och deltar i evenemang, man samverkan också med olika organisationer. Till hösten startas en skola tillsammans med Scania därför att man har svårt att hitta produktionstekniker i Södertäljeområdet, vilket har skapat ett stort kompetensbehov och problem för båda företagen. Kompetens är gränslös och ständigt konkurrensutsatt, man måste också arbeta utifrån den premissen. Näringsliv, myndigheter och utbildningsinstitutioner måste samarbeta med detta i åtanke. Vad behövs i framtiden? Man behöver konkurrenskraftiga utbildningar, det är den som har bäst kompetens som får jobbet, oavsett var dem kommer ifrån i världen. Det krävs också en ständig samverkan mellan olika delar av samhället. Det handlar bara om oss och våra egna attityder och hur vi tillsammans kan skapa något bra, vilket samarbetet med Västra Götalandsregionen har visat på. Kompetensen måste också vara slagkraftig ur ett bredare perspektiv eftersom det är den marknaden man konkurrerar på idag. Det krävs både av oss som företag att erbjuda möjligheter till stimulerande arbetstillfällen och kompetensutveckling för att det ska vara fortsatt anställningsbara. Det är viktigt att medarbetarna alltid är anställningsbara någon annanstans, vilket gynnar både företaget men också individen. Konkurrensen är stenhård. Gränslöst tänkande är nyckeln för att lyckas, tempot är högt kring vad som behövs, samverkan är nödvändigt Geoff Glover, vice president på Volvo Cars fortsätter programpunkten genom att berätta om sin syn på kompetensförsörjning. I kunskapsåldern som vi nu befinner oss i 3

4 är kunskap och kompetens den viktigaste faktorn även inom produktion, men det finns en brist på kunskap i världen. Den drivs av demografiska förutsättningar och ungas preferenser. Eftersom allt fler företag letar efter dessa specifika kompetenser leder det till att människor byter jobb allt oftare. En annan avgörande faktor är att utbildningssystemen inte hänger mer i utvecklingen detta skapar ett utbildnings-underskott. Globalt är underskottet av arbetare med hög kunskap mellan miljoner, vilket är 13% mindre än behovet. Antalet arbetare med låg kompetens är mellan miljoner, vilket är 110% av det behov som finns. Samtidigt visar prognoser att 75 miljoner ungdomar kommer att vara arbetslösa år Detta skapar problem för företag och öppnar också upp för nya sätt att hitta talanger och rätt kunskap. Lärande äger inte bara rum i klassrummen, det finns mängder av andra sätt såsom experimentellt lärande, informellt lärande och kurser via videoupkoppling. På Volvo Cars har man börjar samverka med andra företag. Man har startat en utbildningshub där Göteborgs Tekniska College (GTCC) agerar mäklare. Man har där satt en gemensam utbildningsagenda. Företag behöver vara där kompetensen är för att maximera sina vinster, det är avgörande. Den traditionella bilden med att man utbildar för arbetsmarknaden som sedan ska tillgodose näringslivet är fel sätt att angripa problemet. När studenten är ute på arbetsmarknaden har behovet redan försvunnit eller ändrats. Man måste inse att globala företag hittar talanger där de behöver det. Både företag men också länder börjar jaga talanger globalt. Man måste inse vikten av det livslånga lärandet, tekniken idag möjliggör för oss att kombinera lärandet hos en tonåring med en arbetslös på samma gång, det enda som begränsar oss är hur vi tänker. Det gäller att bygga en hållbar infrastruktur för utbildning, inte skapa mer jobb. Satsa på nyckelkompetenser, jobba i samverkan och virtuellt, det är vad man behöver lära sig i skolan. Sverige har ett bra förflutet till ett ännu bättre framtid. Paneldiskussion Efter de inledande presentationerna från Västra Götalandsregionen, Astra Zeneca och Volvo Cars följde en paneldebatt där Marita Ljung, Statssekretarare på Näringsdepartementet, Ylva Johansson, vice ordförande i Arbetsmarknadsutskottet samt Björn Scheele, enhetschef på Yrkeshögskolemyndigheten gjorde övriga medverkande sällskap på scenen. 4

5 Marita Ljung välkomnar att uppdraget ses som en Pandoras ask och håller med om att uppdraget är tätt kopplat med tillväxt och att det finns stora regionala skillnader i landet. Hon framhållet svårigheten med flenivåstyrning och menar att det krävs en tydlig dialog och styrning för att lyckas. Gällande pengafrågan som tagits upp ber hon att få återkomma, men säger samtidigt att man funderar på att göra Västra Götalandsregionen till ett pilotområde inom området då man kommit långt och är ett föredöme. Ylva Johansson å sin sida menar att det är mycket snack och lite verkstad. Det finns ett systemfel där utbildningssystemet utbildar för systemets skull och inte för arbetsmarknaden. Det finns en beröringsskräck gällande samverkan med näringsliv. Det behövs resurser till kompetensplattformen och det är fegt att inte skicka med pengar, man måste minska arbetslösheten genom att satsa på människors kompetens. Generationsväxlingen måste leda till att även 45 åringar byter jobb, det är inget direkt byte mellan 65 åringar och 20 åringar som är lösningen. Socialdemokraterna vill skapa en kompetenskommission och lägga ut resurser regionalt för att möta delregionala behov. Man vill ha ett strukturellt samarbete med näringslivet för att utforma utbildningar och satsa stort på vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning. Det handlar inte bara om att omfördela utan tillsätta mer pengar i systemen. Alex Bergström påpekar att om man vill man gå vidare i livet måste validering användas som verktyg, för att öka rörligheten på arbetsmarknaden. Han efterlyser en nationell strategi för validering, som inte bara ska komma till användning när man är arbetslös. Björn Scheele påpekar att oerhört många får jobb efter avslutad utbildning på YH, 9/10 6 månader efter avslutad utbildning, tack vare samarbete med näringslivet. Frågan om den gränslösa kompetensen kommer tillbaka där Ylva Johansson menat att vi måste konkurrera med kompetens och inte med låga löner. Kompetensutvecklingen i jobbet är viktigt, men också att utnyttja den kompetens som flyttar till Sverige. Det finns inget regionalt ansvar i frågan, Ylva Johansson vill lägga ut upphandling regionalt och låta de som är närmast bedöma behoven tillsammans med näringslivet och på så vis bli av med stuprören. Marita Ljung menar att det är precis denna samverkan som kompetensplattformarna syftar till, precis som uppdraget om myndighetssamverkan. 5

6 En fråga från publiken undrar om Volvo Cars och Astra Zenecas satsningar på egna utbildningar är ett diskvalificerande av de redan existerande offentliga utbildningarna? Geoff Glover menar att detta inte bara är ett problem för Sverige utan globalt, utbildningssystemen hänger inte med i utvecklingen. Ungdomar kommer att byta jobb ofta i framtiden och för det måste man vara flexibel, ambitiös, driven och ha en bred kompetens. Cecilia Hallengren säger att Astra Zenecas motto är recruit for attitude, train for skills. Ingen sökte de YH-utbildningar som gav den kompetens som behövdes, vilket gjorde att man startade en egen utbildning. Man kan vara självkritisk och fundera över dialogen med det offentliga, men krasst sett så startade man utbildningen för att behovet av kompetens inte fylldes. Frågan om kompetens som investering kommer upp, till skillnad från en maskin kan inte kompetensutveckling skrivas av, hur ställer sig partierna till detta? Ylva Johansson tror att det är bättre att staten går in på ett annat sätt än med statliga medel gällande detta, det är tre parter som ska samverka och arbetsgivare är rädda att kompetensen försvinner och därmed investeringen, därmed nej. Marita Ljung säger att alliansregeringen inte driver denna fråga men Centerpartiet gör det. Efter ytterligare ett par frågor rundades det välbesökta seminariet av. 6

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun Jessica Carragher Wallner, Nilla Persson, KAIROS FUTURE, 2012-12-20 Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun HÖSTEN 2012 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTANDE DISKUSSION Vilka kompetenser blir morgondagens

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

Effekter av arbetsplatsförlagt lärande på företag erfarenheter från fem företagsgymnasier

Effekter av arbetsplatsförlagt lärande på företag erfarenheter från fem företagsgymnasier Effekter av arbetsplatsförlagt lärande på företag erfarenheter från fem företagsgymnasier Av: Kristine Persson, Ratio Rapport nr 14, november 2014 Jag vill tacka alla de företrädare för företag och företagsgymnasier

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor

Kvinnors företagande. Rapport från konferens 12 november 2010. Rapport nr 2011:3. Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Kvinnors företagande Rapport från konferens 12 november 2010 Rapport nr 2011:3 Vi måste jobba med de här skillnaderna i hur vi bemöter människor Bidragssystemet hänger inte med i dagens företagande Inledning

Läs mer

Bruttolista VG2020-rekommendationer En ledande kunskapsregion

Bruttolista VG2020-rekommendationer En ledande kunskapsregion Bruttolista VG2020-rekommendationer En ledande kunskapsregion Rekommendation: Ökad samordning, kvalitet och tillgänglighet till de samhällsfinansierade företagsrådgivningsinsatserna. Bilaga Motiv: Nyföretagandet

Läs mer

Matchad arbetsmarknad 2020!? Validering spännande möjlighet för flera! Hur tar vi steget vidare?

Matchad arbetsmarknad 2020!? Validering spännande möjlighet för flera! Hur tar vi steget vidare? Matchad arbetsmarknad 2020!? Validering spännande möjlighet för flera! Hur tar vi steget vidare? Dokumentation från konferensen på Scandic Crown, Göteborg 12 november 2014 1 Matchad arbetsmarknad 2020!?

Läs mer

Det finns ett stort glapp mellan utbildning och efterfrågan på arbetskraft

Det finns ett stort glapp mellan utbildning och efterfrågan på arbetskraft TEMA: Kompetensförsörjning 8 maj 2012 Det finns ett stort glapp mellan utbildning och efterfrågan på arbetskraft Christer Ågren, vice VD på Svenskt Näringsliv om kompetensförsörjningen hos svenska företag

Läs mer

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen

Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen - en students analys om implementering av Barnkonventionen i den kommunala styrprocessen Inledning Bakgrunden till denna utvärdering av Partnerskapet är att

Läs mer

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi?

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? Maj 2012 Lotta Olsson Lotta Finstorp Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 JOBBEN MÅSTE BLI FLER HUR GÖR VI?... 5 HUR MÅR SVENSK ARBETSMARKNAD?...

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

TRELLEBORG MOT TRENDEN

TRELLEBORG MOT TRENDEN TRELLEBORG MOT TRENDEN FÖRORD År 2013 bidrog Sveriges kommuner till försörjningen av drygt 400 000 människor, varav 140 000 barn, genom ekonomiskt bistånd. Drygt 400 000 människor som av olika anledningar

Läs mer

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Rapport 2012:4 ISSN 160-796 Fokus Attityd 2012 Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Fokus Attityd 2012 är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2012 Citera oss gärna men ange källa

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Rapport 2013:4. Kunskapsklyftan HÖGSKOLAN SOM FÖRETAGEN INTE SER

Rapport 2013:4. Kunskapsklyftan HÖGSKOLAN SOM FÖRETAGEN INTE SER Rapport 2013:4 Kunskapsklyftan HÖGSKOLAN SOM FÖRETAGEN INTE SER Kunskapsklyftan - Högskolan som företagen inte ser är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2013. Citera oss gärna men ange källa. Författare

Läs mer

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR Gerry Andersson, Mats Holmquist, Erik Jakobsson, Fredrik Jönsson, Henrik Kock, Malin Ljungzell, Andreas Wallo, Carina Åberg Redaktör: Malin Ljungzell

Läs mer

Vi bryr oss hela vägen!

Vi bryr oss hela vägen! Utbildning VÅRT ENGAGEMANG 2011 Bemanning Vi bryr oss hela vägen! Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag. Vi minskar samhällets kompetensgap genom att utveckla och matcha människors kompetens

Läs mer

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Dnr N2012/6275/RT Tillväxtverkets uppdrag Att under perioden 2013-2016 bedriva insatser för minst 60 000 000 kronor som förstärker och vidareutvecklar

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategin

Kompetensförsörjningsstrategin Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2015-2020 Remiss Remissperiod 1 juli 31 oktober 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Syfte... 5 Det regionala kompetensplattformsuppdraget...

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Industrirådets syn på kompetensförsörjning

Industrirådets syn på kompetensförsörjning Industrirådets syn på kompetensförsörjning 2014 www.industriradet.se Industrisamtalen Kompetensförsörjning Underlags-PM Kompetensförsörjning är ett av fyra områden som Industrirådet anser viktiga att ta

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

Teknikcollege i Östergötland. möjligheter och utmaningar. Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU

Teknikcollege i Östergötland. möjligheter och utmaningar. Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU Teknikcollege i Östergötland möjligheter och utmaningar Oktober 2008 Malin Ljungzell och Erik Jakobsson, APeL FoU Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Teknikcollege i Sverige... 3 Teknikcollege i Östergötland...

Läs mer

Kompetens, var god HÖJ!

Kompetens, var god HÖJ! Av Anna Danielsson Öberg och Bengt Rolfer Kompetens, var god HÖJ! En bok om behovet av mer lärande i arbetslivet och hur det ska åstadkommas Författarna Anna Danielsson Öberg och Bengt Rolfer är frilansjournalister

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer