polynews Lite ur innehållet Nr Riksdagspolitiker besöker Polykemi. Läs mer på sidan 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "polynews Lite ur innehållet Nr 1 2013 Riksdagspolitiker besöker Polykemi. Läs mer på sidan 8."

Transkript

1 polynews Nr Riksdagspolitiker besöker Polykemi. Läs mer på sidan 8. Vår försäljningschef Mattias Persson tillsammans med riksdagspolitikern Boriana Åberg. Lite ur innehållet Verksamhetsutveckling Going for Gold... sid.4 Julbordet sid. 10 Stockholm Furniture and Light Fair sid. 16 Konstklubben... sid

2 V d har ordet Bakom molnen finns alltid solen! Fotograf: Dick Lindström, Ystad Med denna bomb redan i inledningen vill jag inte förleda läsaren till att tro att det är blå himmel och solsken i affärerna, men kanske dock sprida en gnutta hopp! Eftersom de senaste gångna 9 veckorna överlag visat på en förbättrad orderingång och fakturering än vad vi fick uppleva under andra halvåret 2012, så känns det som om att det faktiskt skall kunna bli en vår i år! Enligt vår egen bondepraktika ser första kvartalet ut på ett speciellt sätt! Vanligtvis är nivåerna för orderingång och fakturering de första veckorna efter nyår bra, eftersom de sannolikt påverkas positivt av sådant som inte beställts eller avropats före jul och årsbokslutet, medan situationen från och med sportlovsveckorna fram till påsk (v. 6-13) normalt är bland de svagaste veckorna på året. Glädjande är att i år verkar ( ta-i-trä ) denna tumregel inte stämma, utan inoch utflödet är bättre än förväntat Likaså är en del signaler från marknaden mera positiva än vad vi kanske hade vågat hoppas på så här tidigt på året och utan att kunna lova något, så är den allmänna känslan för 2013 mera positiv, än vad den de facto var under 2012 och därför tror jag på att vi får uppleva en muntrare VÅR och att vi har en fortsatt spännande framtid framför oss! En del av denna gemensamma framtid formas just nu av ett 50-tal medarbetare på företaget genom work-shops, gruppmöten, funderingar, diskussioner och förslag som genereras inom next step Going for Gold. Känslan av delaktighet, engagemang, vilja, kunskap och framtidstro till förbättringar, möjligheter och mera förståelse för helheten har nog aldrig varit större än vad denna grupp just nu genererar och för de medarbetare som ännu inte riktigt kommit i kontakt med effekterna av arbetet återstår förvisso en del väntan men framtiden kommer och det är snart. En sak är nämligen helt säker, om vi inte utnyttjar den inneboende viljan, kunskapen och engagemanget hos alla medarbetare så kommer vi inte heller att kunna nå fram till vår strävan om att ses som World Class Compounder. Vi kommer också att bli om- och ifrånsprungna av nya och befintliga kollegor i marknaden och detta känns inte som en utveckling vi vill medverka till! Jag vill därför påpeka att; det är härmed var och ens möjlighet och ansvar att efter egen förmåga och på bästa möjliga sätt medverka för att vi ska undvika just detta scenario. En av mina favoriter, Groucho Marx, påstod att detta gäller; Politiken är konsten att leta efter problem, hitta dem överallt, ställa fel diagnos och använda fel botemedel....men eftersom vi inte sysslar med politik så föreslår jag att vi gör tvärtom: Going for Gold är konsten att leta efter möjligheter, välja ut de mest förbättrande, ställa rätt diagnos och använda rätt medel för att uppnå målet. En intensiv, öppen och respektfull dialog och utbyte av idéer är utan tvekan det som fungerar bäst och som jag också tror att vi tillsammans kan skapa. Våga därför föra fram Dina åsikter, synpunkter och förslag till det allmänna forumet, närmsta chef eller varför inte via Polychannel/ Ovision och för Din hjälp att göra oss bättre tackar jag Dig så här i förhand för! And now for something completely different (stulet från Monty Python s Flying Circus) eller som det heter på svenska: nu över till något helt annat; Att livet och dagarna inte alltid blir som man har tänkt sig vet nog alla, men mest glad blir man när upplevelsen är av det positiva slaget, eller hur? - 2 -

3 Efter att personligen ha gjort en god satsning för att bli både konditionsoch styrkemässigt starkare i år än 2012 inför Kortvasan (30 km), fick jag fredagen den 22 februari uppleva en osannolik blandning av vemod, ensamhet och besvikelse i kombination med stolthet och glädje Detta kom sig av att jag 5 dagar tidigare hade misslyckats med att hålla stången mot de grasserande influensabakterierna och insjuknat med feber, värk, halsont m.m. och tvingades följa Boel, Vivi, Giggi, Milou, Inger, Marie, Per, Stefan och Lasse i Paradoxerna via Vasaloppets hemsida! Stoltheten och glädjen uppstod givetvis när alla hade gått i mål och på tider som fick förra årets att verka som om vi hade kört baklänges Stort grattis till alla! Men som YIF-are och Polykemiare ( dom som aldrig ger opp ) så kan jag redan nu lova att anmälan till Kortvasan 2014 kommer att göras så snart detta är möjligt, för revansch vill man ju ha och influensavaccinering skall jag komma ihåg till hösten! En odelat positiv och glad upplevelse fick jag genast veckan efter sjukdomen när jag fick en pratstund över en kopp kaffe med en av våra pensionärer, Nils- Erik Nisse Persson. Jag träffade honom utanför kontoret och kunde konstatera att humöret var på topp! Utöver att det var en sådan dag när vårsolen gjorde ett oväntat och kort gästframträdande, så kunde jag konstatera att Nisse gladdes över att rehabiliteringen efter det dubbla knäutbytet som han genomförde strax efter sin pensionering i fjor, verkligen har gått bra. Livslusten, glädjen och framtidstron var lika stark som jag minns att hans envishet var stor när det gällde att få rätt på en trilskande produktion, d.v.s. jättestor! Ett tydligt tecken på detta är att Nisse planerar för att ta upp sina långresor till Indien, Afrika eller något annat exotiskt ställe på jorden till Jul! Att det blir av, långt och lärorikt får nog anses som givet, liksom polynews önskan om god tur Innan det är dags för Jul 2013 ska vi uppleva många, förhoppningsvis positiva, händelser och en sådan är väl Påsken med sina traditioner och i en strävan om att inte bli för långrandig så ber jag på detta sätt Er alla att just ha en skön och GLAD PÅSK! Ola Hugoson polynews är en personaltidning för: POLYKEMI AB Box 14, YSTAD Tfn: Fax: E-post: SCANFILL AB Box 14, YSTAD Tfn: Fax: E-post: RONDO PLAST AB Box 97, YSTAD Tfn: Fax: E-post: polynews utkommer 4 ggr/år. Ansvarig utgivare: Ola Hugoson Redaktionskommittén: Nina Andersson, Kristofer Malmberg och Roger Espersson Notiser, artiklar etc. mottages tacksamt till redaktionskommittén. Skicka till Polykemi AB eller via e-post till:

4 V erksamhetsutveckling Going For Gold Det inledande mötet hölls på Lite Mer den 11 januari. I förra numret av polynews (nr 4/2012, sidan 20) informerade vi lite kort om vad som skulle hända i vårt fortsatta arbete med att utveckla vår verksamhet i - Going For Gold - anda. Efter starten den 11 januari då Ola slog an tonen att ingen medarbetare är oviktig eller viktigare än någon annan för att skapa annorlunda och konkurrenskraftiga lösningar för våra kunder, arbetade vi vidare med att säkerställa att alla deltagare erhöll en gemensam helhetsbild av hur våra olika processer (t.ex. arbetssätt, rutiner) ser ut och utförs i flödet från kundförfråga till utleverans. Denna genomgång tog cirka fyra fredagseftermiddagar i anspråk och lade en bra grund till det fortsatta utvecklingsarbetet i de tvärfunktionella grupperna, sex (6) stycken till antalet med 7-8 deltagare i varje. Här är det viktigt att varje deltagande ledare involverar alla sina medarbetare i det utvecklingsarbete som nu växer fram inom respektive grupper för att på så sätt kunna få ut mesta möjliga effekt av förslagen. Första avstämningen sker den 25 mars då företagsledningen får en kort redovisning av respektive grupp hur långt de har kommit i sina tankar och idéer kring förslag på förbättringsmöjligheter. Därefter fortsätter grupperna sitt arbete inför redovisningen den 20 maj då förslagen ska läggas fram och motiveras varför de ska genomföras. Här kommer vi gemensamt att hjälpas åt att göra nödvändiga prioriteringar av de redovisade förslagen för att orka med ett praktiskt genomförande tidigast under 2:a halvåret 2013, dock med undantag för dem som kan genomföras snabbt och med liten insats. Gå gärna in på intranätet (polychannel) och under Going For Gold så finner du presentationsmaterial m.m. Roland Heimby - 4 -

5 Fyra fredagseftermiddagar gick åt för att gå igenom våra olika processer. Körschema Going For Gold januari 8 februari 25 mars 20 maj Start Avstämning Redovisning Processgenomgång Tvärfunktionella grupper Tvärfunktionella grupper Fortsättning följer Här ser vi en av de tvärfunktionella arbetsgrupperna i arbete

6 Kvalitets- och miljömål - Måluppfyllelse under 2012 I nedan tabell redovisas resultaten för Polykemis och Rondos huvudsakliga verksamhetsmål. I många fall har vi uppnått de uppsatta målen. I de fall målet inte uppnåtts har åtgärder satts in och vi arbetar vidare med målet under Kvalitetsmål Mål Resultat Mätmetod: Personalomsättning: <=5 % 13,0 % Antal personer som slutat i relation till genomsnittligt antal anställda under året. Sjukfrånvaro: Kort <=2,0 % Lång <=1,5 % 2,2 % 1,9 % Totalt antal sjukdagar i relation till antal möjliga persondagar. Arbetsmiljömål: Antal: rehabskador <=1 tillbudsrapporter >20 1,5 16,5 Mätes via tillbuds och a-skaderapportering i skyddskommittén. Antal per 100 personer. Vinst (tkr) Polykemi: > Mätes genom Resultatrapport. Vinst (%) Polykemi: >6,1 % 3,1 % Mätes genom Resultatrapport. Vinst (tkr) Rondo: > Mätes genom Resultatrapport. Produktivitet: 505 kg 401 kg Antal producerade kilo från extrudrarna divideras med antalet insatta arbetstimmar. Interna kassationer: (% från fabrik) <=0,85 % 1,35 % Antal kassationskilo i relation till antal producerade kilon. Interna kassationer: (% i fabrik) <2,5 % 3,70 % Antal kassationskilo i relation till antal producerade kilon. Underhållskostnad: (öre/kg) <41,0 öre/kg 54,0 öre/kg Kostnad för allt underhåll fördelat per producerade kilon. Lager/transport: Transportkostnad (kr/kg) <0,65 kr/kg 0,69 kr/kg Transportkostnaden i genomsnitt för varje levererat kg material. Leveranssäkerhet i %: >96 % 95 % Leveranser i rätt tid. Konstruktion/utveckling: >=5 projekt 5 st >5 projekt som resulterar i ny produkt eller betydande förbättring av befintlig produkt. Inköpsavdelningen: <=67,0 % 65,6 % Jämförelse mot budgetrapport. Externa reklamationer: max 0,17 % 0,30 % Varuvärde i relation till faktureringsvärdet. Antal ext. reklamationer <0,65 st 0,92 st Antal reklamationer per producerade ton. per ton: Marknadsavdelning: ton ton Produktion och trading följs upp mot budgetrapport. Antal nya affärer Polykemi: >120 st 82 st Rondo: Antal externa <0,6 st 0,8 st Reklamationer per producerade ton. reklamationer Rondo: Antal klagomål <0,9 st 1,1 st Klagomål per producerade ton. Miljömål Mål Resultat Mätmetod: Produktionsspill klump/granulat Hanterad mängd återvunnen vara: Rondo Använd mängd återvunnen vara: Polykemi Energiförbrukning: Polykemi Rondo Vattenförbrukning: Polykemi Rondo Externa transporter: <=1,8 %. 3,0 % I relation till producerade ton. > ton ton Mätes genom Rondos resultatrapportering. >20 % 16,6 % Andelen återvunna material av totala mängden material i våra compounds. I relation till producerade ton. <0,390 MWh/ton 0,425 MWh/ton <0,30 MWh/ton 0,87 MWh/ton <0,75 m 3 /ton <2,2 m 3 /ton Samlastning i största möjliga utsträckning I relation till producerade ton. 0,73 m 3 /ton 1,34 m 3 /ton - Mäts ej. Vi arbetar med fler mål än de ovan redovisade. Vi har valt att presentera i urval, de intressantaste. Många av målen har vi arbetat med länge i vårt certifierade miljöarbete. Några av miljömålen har varit med ända sedan ISO14001 certifieringen Thomas Pettersson & Jörgen Andersson - 6 -

7 Haveri på huvudmotorn för knivtunnan på Ereman Haveriet berodde på att huvudmotorns lindningar hade brunnit. Vi fick montera bort motorn och skicka den till Elmotorservice här i Ystad på omlindning. Omlindning av en elmotor är en ganska avancerad och tidskrävande åtgärd så vi hade stillestånd i cirka en vecka. Motorn monterades på plats efter renoveringen och vi körde igång Ereman. Dagen efter så stannade den igen och efter felsökning konstaterade vi att styrningen till motorn var trasig. Vi hade en styrning som använts till en annan motor och efter omprogrammering av den kunde vi åter köra igång. Den styrning som var trasig är nu reparerad och ligger som reservdel på lagret. Göran Johansson Motorn lyfts här upp med hjälp av verkstadstrucken. Semesterförläggning 2013/2014 År Fredag Fredag Sommarsemester Måndag Fredag Måndag Torsdag Fredag Semester ATF 2013/ maj 07-jun vecka dec 27-dec 30-dec 02-jan 03-jan kvar kvar Fri- Skift A ATF ATF 20 dagar ATF ATF SEM SEM 3 0 fredag Skift B Frifredag Frifredag 20 dagar ATF ATF ATF ATF Frifredag 5 0 Skift C ATF ATF 20 dagar ATF ATF SEM SEM SEM 2 0 Dagtid ATF ATF 20 dagar ATF ATF SEM SEM SEM 2 0 Patrik Andersson - 7 -

8 Riksdagspolitiker besöker Polykemi Boriana Åberg, moderat riksdagspolitiker och ledamot av Näringsutskottet, besökte nyligen Polykemi. Det är viktigt att besöka företag för att få en dialog med näringslivsrepresentanter. Vi behöver verkligen entreprenörer i Sverige, som vågar satsa och ser framåt. Polykemi är ett familjeägt företag som har visat sig vara mycket framgångsrikt, berättar Boriana. Diskussionerna med ägarna Ola Hugoson, Lars Hugosson och försäljningschefen Mattias Persson gav mig många intressanta infallsvinklar, som jag tar med mig i mitt arbete som riksdagspolitiker. Dessutom kom det fram några direkt konkreta frågeställningar, berättar Boriana. Boriana Åberg är ordinarie riksdagsledamot sedan Tidigare var hon ersättare i riksdagen i två omgångar 2008 och Hon är invald i riksdag för Skåne läns södra valkrets. Vid samtalen med entreprenörer som Ola och Lars är det viktigt att få reda på vad de verkligen anser om företagarklimatet i Sverige. Jag tyckte att vi hade en mycket givande pratstund och jag fick konkreta frågeställningar. Berättigade frågor som jag skall undersöka. Jag lovar att återkomma med svar till Polykemis ägare inom några veckor, berättar Boriana Åberg. Boriana Åberg, moderat riksdagsledamot, besökte Polykemi och hade intressanta diskussioner med delägaren och VD:n Ola Hugoson. Det kom fram en hel del konkreta frågeställningar som jag nu också fått underlag till. Framförallt gäller det två frågor som jag finner mycket intressanta och anmärkningsvärda. Jag lovar att återkomma med svar till Polykemi, berättade Boriana Åberg. Vilka frågeställningar det gäller ville ingen avslöja. Men det kanske kan bli en intressant utveckling av våra samtal framöver, menade VD Ola Hugoson. Vilka frågeställningar det gäller ville inte Boriana och Ola Hugoson avslöja. Vi återkommer i den frågan när Boriana har tittat närmare på de konkreta frågeställningarna, säger Ola Hugoson, VD och delägare. Att samtalen var inspirerande intygar även Lars Hugosson och försäljningschef Mattias Persson: Vi hade möjlighet att mer ingående presentera Polykemi Group där förutom Polykemi även Scanfill, Rondo och Polykemi Kina ingår. Boriana var nyfiken och intresserad. Vi hade helt enkelt ett mycket givande samtal som förhoppningsvis kan få betydelse i framtiden, berättar Mattias Persson

9 Under besöket hann Boriana även med att besöka Polykemis utvecklingsavdelning. Det är imponerande att se hur Polykemi hela tiden utvecklas, men det är också intressant att grundfilosofin i företaget ändå är i stort densamma som när Hugo Jönsson startade företaget Dessutom är det extra spännande att familjeföretaget hela tiden tar sig an nya utmaningar i såväl Sverige som utomlands. Vi behöver verkligen företag som Polykemi, som hela tiden vågar satsa och ser framåt, underströk Boriana Åberg. Text och foto: Per-Axel PAX Sjöholm Boriana Åberg besökte även Polykemis utvecklingsavdelning under sitt besök. Försäljningschef Mattias Persson och VD Ola Hugoson informerade och svarade på frågor. Det är inspirerande att Polykemi hela tiden vågar satsa offensivt. Vi behöver fler företag som Polykemi, menade Boriana Åberg. Prioritering? Ett gäng supporters till det lokala fotbollslaget samlades utanför grindarna just före avspark och upptäckte att en av medlemmarna saknades. Ja, visst ja, nu kommer jag ihåg, sa en av dem. Fredrik sa någonting om att han skulle gifta sig idag vid halvtvå-tiden. Du skojar! sa en av de andra. Det skulle ju innebära att han inte skulle kunna vara här förrän i halvlek. Inskickad av Sven Karlsson, Skillinge BIDRAG EFTERLYSES! Då polynews är en personaltidning så skulle vi gärna vilja att fler anställda bidrog med roliga historier, kåserier, artiklar, reportage, händelser på Polykemi/Rondo/Scanfill eller något annat värt att veta som ni vill dela med er av, t.ex. en hobby. Bidragen tages tacksamt emot på Polykemi eller på följande adresser:

10 Het utbildning Intresserade åhörare: Roland Persson, Christer Borggren, Christian Andersson, Niclas Ståhlbrand och Asbjörn Jensen. Torsdagen den 7 februari hade vi företaget Eld Upphör här på Polykemi. Detta för att hålla en utbildning i hur vi ska jobba med heta arbeten. Utbildningen bestod av både teori och praktik. Detta är en utbildning som försäkringsbolagen kräver, för att man ska få göra Heta jobb i produktionen. Vi gick igenom: Ansvarsbiten Brandvaktsansvar Befogenheter Tillvägagångssätt vid heta arbeten Vi var två personer från Produktionsavdelningen och tre från Drift och Underhåll som utbildades. Vad är då ett hett arbete? Jo det är i stort sett alla arbete som skapar värme. Svetsning, kapning och värmepistol är naturligtvis heta arbete, men det kan även vara kapning med tigersåg eller borrning om dessa jobben skapar värme. Hur gick det då? Jodå, alla blev godkända med råge. Roland Persson

11 K valitets Resultat 2013 och miljömål Nytt år med nya och uppdaterade mål. Urvalet är gjort för att få med de mål som är intressantast för de flesta av oss. Varje år utförs ett mycket bra arbete med våra mål. Målen och målarbetet driver oss och vår utveckling framåt hela tiden, så att vi ständigt förbättras. Våra kvalitets- och miljömål för 2013 presenteras för respektive avdelning. Inköp Målområde Mål 2013 Vinst (tkr) tkr Vinst i % >3,1 % Personalkostnad kr/producerat kg <2,95 kr/kg Lager volym Råmaterial <5 000 ton Lager volym Färdigvara <4 000 ton Marknad/teknik Målområde Mål 2013 Uppfyllande av budget ton Antal kundbesök/aktiviteter st/år Antal nya affärer >100 st Volym nya affärer >4 200 ton Produktion tillverkning Polykemi Målområde Mål 2013 Externa inköp av omsättningen (baserat på 67,0 % snittpris försäljning) Andel återvunnet material >20 % Kvalité Målområde Mål 2013 Antal externa (Huvudmålet) reklamationer/ <0,65 st ton producerat material Externa reklamationer (Delmål) <0,17 % Varuvärde/faktureringsvärde Antal kundklagomål/synpunkter >0,65 % (antal klagomål/antal utlev.) Intern kassation (% från fabrik) <0,85 % Intern kassation (% i fabrik) <2,5 % Målområde Mål 2013 Personalkostnad <1,84 kr/kg Effektivitet >440 kg/h Tillverkningskostnad <2,94 kr/kg Produktionsspill <2,5 % Underhållskostnader <43,5 öre/kg Energiförbrukning <0,390 MWh/ton Vattenförbrukning <0,70 m 3 / ton Arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro <1,0 st (antal/100 personer) Olyckstillbud rapporterade >10 st (antal/100 personer) Lager & transport Målområde Mål 2013 Transportkostnad (kr/kg) <0,67 kr/kg Leveranssäkerhet (%) 96 % Konstruktion & utveckling Målområde Mål projekt som resulterar i en ny >5 st produkt eller en betydande förändring av befintlig produkt Marknadsavdelningens betyg på >6,0 utvecklingsavdelningen (skala 1-9) Marknadsavdelnings betyg på >7,0 kännedom (skala 1-9) Personal Målområde Mål 2013 Personalomsättning <3 % Sjukfrånvaro (korttidsfrånvaro <14 dagar) <2,0 % Sjukfrånvaro (långtidsfrånvaro >14 dagar) <1,5 % Arbetsmiljö - Antal rehabiliteringsskador 0 st Rondo Målområde Mål 2013 Vinst (tkr) >3 368 tkr Personalkostnad som del av bruttovinst <34,4 % Personalkostnad (Kr/producerat kg) 0,65 kr/kg Försäljningsvolym Totalt > ton Försäljning till Polykemi >5 000 ton Försäljning externt >5 720 ton Nya projekt (>50 ton) >20 st Produktionsspill <0,29 % Antal kundbesök / aktiviteter 80 st Antal externa reklamationer /1 000 ton <0,60 st producerat material Antal kundklagomål/synpunkter / <0,8 st ton producerat material Energiförbrukning Totalt <0,30 MWh/ton Energiförbrukning Extruder <0,70 MWh/ton Vattenförbrukning <2,0 m 3 /ton Mål är en viktig del av kvalitets- och miljöarbetet. Ständiga förbättringar arbetar vi alltid med, då detta är viktigt och krävs för överlevnad. Jörgen Andersson & Thomas Pettersson

12 Iulbordet

13 Marika Carlsson stod för underhållningen. Foto: Nina Andersson, Kristofer Malmberg och Roger Espersson

14 Same procedure as last year Som ni kan utläsa av rubriken så var det, även detta år, dags att dela ut gratifika-tionwer till trogna medarbetare samt gratulationer till dem i personalen som fyllt 50 och 60 år under Först ut var Roland Heimby, Tommy Andersson och Jonny Jönsson som tillsammans fyllde 180 år!!! 50 & 60-åringarna: Fr.v: Lars Hugosson, Magnus Nilsson, Lars Persson, Christer Borggren, Tommy Andersson, Jonny Jönsson, Roland Heimby och Jörgen Nilsson. Sen hade vi ett helt gäng 50-åringar; Jörgen Nilsson, Lars Hugosson, Lars Persson, Christer Borggren, Magnus Nilsson och Senad Besic. Därefter var det dags för gratifikationerna som delas ut för lång och trogen tjänst. Ola Hugoson var först ut med sina 30 år i företaget. Inte så långt därefter kom Stefan Lindell och Bengt-Göran Jönsson med sina 25 år. 20 år i företaget har Stefan Johansson, Niclas Ståhlbrand, Jörgen Andersson och Johan Svenmo arbetat. Sen kom det en hel klunga som jobbat på Polykemi i 15 år; Senad Besic, Torbjörn Malmros, Lars Andersson, Claes Mårtensson, Petter Schöld, Mattias Persson, Göran Olsson och Boel Hugoson. Därefter kom rookiesarna på 10 år; Fredrik Holst, Fredrik Nilsson, Henrik Eriksson, Martin Flymén, Fredrik Nyberg, Mersad Besic och Johan Sellgren. 30- och 20-års gratifikanter: Fr.v: Johan Svenmo, Ola Hugoson och Niclas Ståhlbrand. 15-års gratifikanter: Fr.v: Göran Olsson, Boel Hugoson, Mattias Persson, Claes Mårtensson och Petter Schöld. Efter allt detta, var det bara att hugga in på julbordet och njuta av underhållningen, och jag tror nog att jag talar för oss alla, när jag säger att det var både gott och trevligt! Text: Nina Andersson Foto: Kristofer Malmberg 10-års gratifikanter: Fr.v: Fredrik Holst, Fredrik Nilsson, Martin Flymén, Henrik Eriksson och Johan Sellgren

15 O peratörsunderhåll Praktisk genomgång i letandet av de åtgärder som kan skötas av maskinoperatören. På bilden syns fr.v: Kenth Dahlgren, Göran Johansson, Johan Sellgren, Dick Ahlert och med ryggen mot kameran Håkan Jacobsson. Efter att vi lärt oss operatörsunderhåll teoretiskt är det nu dags att tillämpa kunskaperna i praktiken. Det bygger på att en inventering görs för att hitta de eventuella åtgärder som kan skötas av operatören och som kan ingå som en del av de dagliga arbetsrutinerna. Det är viktigt att instruktioner skrivs till åtgärderna. Om en punkt är att läsa av ett värde så måste instrumentet adresseras och bör-värdet måste antecknas i instruktionen. Göran Johansson P ersonalförändringar Slutat Namn Anst. Form Avg. datum Fredrik Wernhoff Tillsvidare önskar vi på polynewsredaktionen

16 Stockholm Furniture and Light Fair 2013 I början utav februari besökte jag nordens största möbelmässa i Älvsjö; Stockholm Furniture and Light Fair Eftersom vi har börjat leverera en hel del material till möbelindustrin så var ett besök på denna mässa givet. P77 stolen där vår POLYfill GF3045 HC används. Extra roligt att se på mässan, var att stolar i våra material stod på första parkett i en hel del montrar. Kunder som Kinnarps, Lammhults möbler, Johanson Design, SBS(Håg), Foraform & Giroflex visade stolar med våra material och då främst tillverkade i vårt material POLYfill HC. Jag träffade även en del potentiella nya kunder som EFG och Malmstolen för att nämna några. En intressant mässa där man även ser en framtid för plastmöbler. Citystolen i närbild. Johan Sonesson

17 Foraforms Citystol där vår POLYfill GF5030 HC används. Kinnarps nya stol Xact där vi levererar POLYfill PPH GF8030 HC i svart, vitt, grönt, rött och blått

18 Processteknik och kvalitetsstyrning: Vakuum Det finns ett antal processvariabler som är viktiga att bemästra i vår compounderingsprocess, en av dessa är det vakuum som ska finnas i extruderns vakuumzon. Varje extruder är utrustad med en vakuumpump som har till uppgift att från den smälta plastmassan suga ut fukt, luft och gaser som i annat fall på olika sätt negativt kan påverka slutproduktens egenskaper. Ett dåligt vakuumtryck kan medföra att kunden får defekter i ytan på sina formsprutade detaljer och i vissa fall även påverka produktens hållfasthet. Det är därför viktigt att ha fungerande rutiner som säkerställer att vi kontinuerligt har ett bra vakuumtryck. För att detta ska fungera bra, så är det viktigt att ha ett fungerande samspel mellan produktionspersonal, och mekaniker. skiftledning Nytt, sedan en tid tillbaka, är att Jonas Nilsson fått ett särskilt ansvar och idag är den mekaniker som har till uppgift att samverka med produktion vad det gäller arbetet med vår vakuumteknik. Peter Åkesson Det är viktigt att vakuumpumpen är i god kondition, men det är också viktigt att rörsystem och kopplingar är täta. För felsökning använder vi läcksökare av samma typ som vi använder för att söka läckor i tryckluftssystem, inflikar Jonas Nilsson som är den mekaniker som ansvarar för vakuumteknik. Vad vi gör är att följa de trendkurvor som de kontinuerliga mätningarna ger oss och låter dessa fungera såsom indikatorer till ett förebyggande underhåll. När trendkurvan pekar mot ett underhållsbehov så kopplar vi in Jonas som säkerställer systemets prestanda, säger Markus Holm som är skiftledare

19 G rundläggande underhåll En givande utbildning Den 5 och 6 mars var Tomas Olsson och Torbjörn Svensson, från Drift och Underhåll, på en utbildning i Grundläggande underhåll som SKF höll. Detta är en utbildning som vänder sig till personal från produktionsoch underhållsavdelningar som arbetar med driftssäkerhetoch/eller effektivitetsfrågor. På bilden ser ni Torbjörn Svensson och Tomas Olsson. Vad var syftet med utbildningen, Torbjörn? Utbildningen ska ge deltagarna en förståelse för hur en väl fungerande underhållsverksamhet är uppbyggd och känna till de ingående beståndsdelarna. Tomas, vad omfattade utbildningen? Vi fick 2 dagars teoretisk genomgång och praktiska övningar inom en massa olika områden. Kan ni ge oss några exempel? Underhållsstrategi, förebyggande underhåll, nyckeltal, underhållsprogram, anläggningseffektivitet, driftssäkerhet, varför man bedriver underhåll och underhållssystemets uppbyggnad. Är ni nöjda med utbildningen? Ja, jättenöjda kommer det unisont från både Tomas och Torbjörn. Fler borde gå den här utbildningen för den är verkligen givande, understryker Tomas. Vad var mest intressant? Anläggningseffektivitet, speciellt den del av utbildningen som handlade om den totala utrustningseffektiviteten som beskrivs av TAKvärdena. TAK står för: * Tillgängligheten * Anläggningsutnyttjandet * Kvalitetsutbytet Dessa värden ger oss anläggningseffektiviteten (OEE - Overall Equipment Efficiency), berättar Torbjörn. Vad tycker du Tomas? Jo, jag håller med Torbjörn om att TAK-beräkningarna var det mest intressanta och användandet av dem här kommer säkerligen att leda både till högre effektivitet och högre driftssäkerhet. Där var dock mycket annat som var väldigt intressant. Bl.a. tittade vi på det här med LCC (Life Cycle cost) som är ett mått på ett systems eller en utrustnings samlade ekonomiska konsekvenser under hela dess livslängd, berättar Tomas. Ja, hela utbildningen var jättebra, utbrister Torbjörn lyriskt. Möjlig tillverkning Nina Andersson T A K OEE Tillgängligheten * * = effektivitet Anläggningsutnyttjandet Kvalitetsutbytet Anläggnings

20 P ersonalstatistik Sjukfrånvaro 2012 Under kvartal 4/2011 ökade sjukfrånvaron från 4,0% till 5,1%. Omräknat motsvarar ökningen cirka 2 personer och att totalt runt 10 personer är frånvarande varje arbetsdag för egen sjukdom. Tyvärr så fortsatte den höga frånvaron även under kvartal 1/2012 (5,5%). Sett till helåret har sjukfrånvaron på Polykemi sjunkit något jämfört med 2011, om än lite. För att bryta trenden beslutade vi att genomföra en förskjutning av skiftschemat med 1 timme framåt och detta påbörjades av skiftgående personal efter julledigheten. Att förmiddagspasset börjar kl. 06:30 istället för 05:30 innebär att man får längre nattsömn. Därutöver har även förmiddagsskiftet 1 timme kortare arbetstid jämfört Sjukfrånvaro 2012 Sjukfrånvaro 2012 med eftermiddagsskiftet som har motsvarande längre tid än tidigare. Vår förhoppning är att mer sömn under morgontimmarna och kortare förmiddag ska leda till piggare medarbetare och lägre sjukfrånvaro. En utvärdering av projektet som pågår under perioden 7 januari 12 juli, kommer att ske senare under maj/juni månad. Den totala sjukfrånvaron 8,0% för samtliga anställda blev 4,1% fördelat med 7,0% 8,0% 2,2% på kort (1-14 dgr) 6,0% 7,0% och 1,9% på lång (>14 5,0% 6,0% dgr). Detta var en bit 4,0% 5,0% över målen på 1,7% resp. 1,5%. 3,0% 4,0% Framförallt har det konstaterats att bland de 1,0% 2,0% 3,0% 2,0% kollektiva är det förmiddagsskiftet som har 0,0% Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Genomsnitt 0,0% 1,0% haft en klart högre sjukfrånvaro. Kollektiva 7,3% 5,7% 3,9% 5,1% 5,6% Kollektiva 7,3% Kv 1 5,7% Kv 2 3,9% Kv 3 5,1% Kv 4 Genomsnitt 5,6% Förmiddagsskiftet står Tjänstemän 2,8% 1,4% 1,8% 2,9% 2,2% Tjänstemän 2,8% 1,4% 1,8% 2,9% 2,2% för 39,57% av korttidsfrånvaron följt av natt- Totalt 5,5% 3,8% 3,0% 4,1% 4,1% Totalt 5,5% 3,8% 3,0% 4,1% 4,1% skiftet med 28,51%, eftermiddagsskiftet 20,65% och slutligen dagtid som hade klart lägst med 11,27%. 35 Åldersfördelning Åldersfördelning 2012 Per den siste december var vi totalt 168 stycken anställda, varav 15 kvinnor. Av dessa 168 är fördelningen 90 kollektiva och 78 tjänstemän. Medelåldern på företaget var i snitt 42 år. Männens medelålder var 42 år och kvinnorna (som alltid något yngre) 40 år. Antal anställda / åldersgrupp Kvinnor Män

21 Anställningstid Den genomsnittliga anställningstiden på Polykemi är för närvarande 12 år och ligger ganska jämt fördelad mellan Kollektiva 12 år och Tjänstemän 13 år. Således en ganska stor skara trogna anställda. Personalomsättning Det varsel om uppsägning som lades den 4/6 och som under 2:a halvåret har verkställts har naturligtvis bidragit till en kraftig ökning av personalomsättningen. Siffran för 2012 hamnade slutligen på 13,05% varav uppsägningarna stod för 10,82%. Dessa borträknade blev siffran 2,23%, att jämföra mot 6,95% (2011) och 2,29% (2010). Patrik Andersson Antal anställda inom årsintervallen Anställningstid Totalt Kollektiva Tjänstemän Ystads nya köpcentra I Ystad har det öppnat en butik som säljer äkta män. Dit kan kvinnor gå för att finna sig en man. Vid ingången står följande instruktion: Du kan endast besöka denna butik en gång. Det är sex våningar med stigande pris på produkterna för varje våning. Du kan välja en produkt från en våning, eller så kan du välja att gå upp en trappa. Dock får du aldrig gå tillbaka ner en våning, bortsett från att lämna butiken. En kvinna går till butiken för att finna sig en man. På första våningen läser hon på en skylt: Första våningen: Dessa män har fast jobb. Hon är intresserad, men fortsätter ändå uppåt. Andra våningen: Dessa män har fast jobb och älskar barn. Det är bra, tänker hon, men jag vill ha mer än så. Hon fortsätter uppåt. Tredje våningen: Dessa män har fast jobb och älskar barn samt har ett extremt bra utseende. Jösses! tänker hon, men fortsätter uppåt. Fjärde våningen: Dessa män har fast jobb, älskar barn och ser sinnessjukt bra ut. Samt hjälper till med hushållsarbetet. Åååh! Underbart! Vad ska jag göra?! tänker hon, men går vidare uppåt. Femte våningen: Dessa män har fast jobb, älskar barn, ser sinnessjukt bra ut, hjälper till med hushållsarbetet och är mycket romantiska. Hon är såååå frestad men väljer att fortsätta till sista våningen. Sjätte våningen: Du är besökande nummer på denna våning. Det finns inga män på denna våning. Den existerar bara för att bevisa att det aldrig går att tillfredsställa kvinnor. Tack för besöket. För att undgå att bli beskylld för könsdiskriminering har butiksägaren öppnat en ny hustrubutik tvärs över gatan. Första våningen har kvinnor som älskar sex. Andra våningen har kvinnor som älskar sex, har pengar och tycker om öl. Våning tre, fyra, fem och sex har aldrig haft några besökare. Inskickad av Sven Karlsson, Skillinge

22 DSnart dags för dragning: u kan fortfarande gå med i Konstklubben! Boel Hugoson och PAX Sjöholm har verkligen inte legat på latsidan. De båda letar dagligen efter spännande konst som kan ge Polykemis Konstklubb ett intressant tillskott. Vi har hela tiden målet att hitta nationell och internationell konst på mycket hög nivå. Då gäller det att vara vaken och kolla in alla olika auktionssajter och gallerier, för att finna det bästa åt våra medlemmar, säger Boel och PAX. Ni som inte är med, kan fortfarande gå med i Konstklubben och vara med i konstutlottningen. Kontakta Patrik Andersson så hjälper han er att bli medlem, men ni måste skynda er, berättar Boel och PAX. När vi tittar på årets vinster är det rena rama kändisracet i konstvärlden. Eller vad sägs om original av Max Walter Svanberg, och Gustav Rudberg - den senare även kallad Spanien-Gustav. Att vi kan presentera original av två av Sveriges största konstnärer känns rent av lyxigt. I Malmö har det under året hållits en gigantisk stor utställning med verk av Max Walter Svanberg som drog storpublik. Gustav Rudberg har alltid varit mycket folkkär. Vi har en fantastisk akvarell som han målade i Spanien; så här ger han verkligen skäl för namnet Spanien-Gustav, berättar PAX. Kända namn! Andra konstnärer som verkar vara hämtade direkt ur ett konstnärslexikon är bl.a. Jörgen Fogelquist, CO Hultén, Peter Freudenthal, Friedrich Hundertwasser, Fernandez Arman, Ann Makander, Lennart Rohde, Bengt Lindström, Pierre-Marie Brisson, Alexandre Fassianos m.fl! Ja, listan verkar aldrig ta slut och det handlar enbart om erkänt viktiga konstnärer. Men även om namnen på de olika konstnärerna som är representerade i årets lottdragning är imponerande, så fortsätter Boel och PAX att leta. Ja, vi vill gärna hitta någon intressant skulptur och kanske någon annan överraskning, avslöjar Boel Hugoson. Hur är det då att vara ansvariga för Polykemis Konstklubb? Nu är det andra året och entusiasmen verkar fortfarande stor, eller? En stor förmån Det är ju egentligen en förmån att få arbeta med Konstklubben och inköp av konst. För PAX del är det helt normalt, med tanke på att han äger och driver Galleri Banken i Ingelstorp. Där är det ju även snart en stor Påskutställning, berättar Boel. Jag tycker det är spännande och inspirerande att tillsammans med PAX köpa in till Konstklubben. Jag tror vi kompletterar varandra bra, säger Boel. PAX han bara nickar och håller med. Ja, Boels tankar om balansen i inköpen av olika konstverk är viktiga. Olika medlemmar har olika smak och det gäller att kunna erbjuda ett attraktivt smörgåsbord. Jag hoppas att medlemmarna blir nöjda. I fjor fick vi i alla fall godkänt. Hoppas det är nöjda vinnare även i år, avslutar PAX. Ni som vill kolla in Galleri Banken och vad PAX håller på med i Ingelstorp kan gå in på: och kolla utbudet. Text: polynewsredaktionen Foto: Per-Axel PAX Sjöholm Dragning i konstlotteriet den 31 maj kl. 16. Välkomna! Bland vinsterna som lottas ut den 31 maj finner vi ett verk av Jörgen Fogelquist

23 Gustav Rudbergs finstämda akvarell är ett av de många intressanta konstverk som lottas ut den 31 maj! Gustav Rudberg ( ) föddes i Stockholm men växte huvudsakligen upp på Hven, där han också under sitt vuxna liv bodde och även målade under sommarhalvåret. Utbildningen skedde under 30-talet vid Konsthögskolorna i Köpenhamn hos Kraesten Iversen och senare i Stockholm hos Isac Grünewald. 40-talet tillbringades periodvis i Spanien. År 1949 bosatte Rudberg sig i Stockholm, dock var han ofta på resande fot. Exempelvis deltog han 1980 i en vetenskaplig expedition med isbrytaren Ymer i polarhavet norr om Svalbard och Grönland; en resa som dokumenterades med dagboksmålningar. På äldre dagar försämrades synen, vilket medförde att hans senare målningar och teckningar präglades mer av ögonblickets skärpa och starka färgkontraster än det tidigare ljusa och melankoliskt dova måleriet. På Auktionsmarknaden är han idag förknippad med stämningsfulla kustnära motiv. En typisk bild av Alexandre Fassianos, Grekland (född 1935). Grekisk målare och grafiker, som är en internationellt erkänd konstnär. Hans arbeten är klara och eleganta och avslöjar mystiken i gamla målningar. Hans siluetter är en härlig tribut till linjen och formen i de klassiska grekiska föremålen. Fassianos har vunnit framgångar vid utställningar i Aten, Paris, Milano, Genève, Sao Paulo och New York. Här är en carborundumetsning av internationellt välkände Pierre-Marie Brisson. Ann Makander Bildkonstnär och grafiker som är född 1954 i Malmö. Hon studerade på Forums målarskola Malmö , Konstskolan Brage Umeå och Konstakademien i Stockholm Hennes tidiga måleri var realistiskt, senare har formerna blivit mer organiska med djärva färgkompositioner. Separat och samlingsutställningar: Galleri Blanche Stockholm, Skövde Konsthall, Galleri Svenska Bilder Stockholm, Ystads Konstmuseum, Växjö Konsthall, Lundabiennalen 1987, Grafiktriennalen Liljevalchs Stockholm 1992, SAK Konstakademien Stockholm Offentlig utsmyckning: Stucco lustro till Televerket i Haninge, väggmålning Umeå flygplats, trappräcken i laminerat glas på S:t Görans sjukhus Stockholm, plåtmålningar på fasad till Möllebackshemmet i Åhus, Terrazzogolv och målning i entré på Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Bubblor komposition i laminerat glas till Tierps sjukhus Representerad: Statens Konstråd, Malmö Museum, Norrköping och Uppsala Konstmuséer, Länsmuséet Kristianstad, Skissernas museum Lund, samt Musée des Arts, Cholet, Frankrike. Bengt Lindström föddes 1925 i Jämtland och dog 2008 i Sundsvall. Han är känd som bildkonstnär och har haft stort genomslag med sitt pastost abstrakta spontanitetsmåleri med starka färger och förvridna ansikten. Lindström utbildade sig på Konstfack och gick i lära hos både Isaac Grünewald och Otte Sköld. Han studerade i såväl Köpenhamn som i Chicago och bodde under flera år i Paris, där han antogs vid både André Lhote och Fernand Légers målarskolor. Genom sitt intresse för färgernas inneboende kraft kom han under 1950-talet i kontakt med Cobra-gruppen i Frankrike. Lindström gjorde flera monumentala målningar och ett av hans enskilt största verk är silomålningen i Örebro. Han finns representerad på Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Museet i Stockholm och Göteborgs Konstmuseum

24 P olykemi får pris i Kina! CHINA Polykemi Kinas VD Magnus Lindahl är mycket stolt över priset. Det betyder mycket för alla medarbetare och hela företaget, säger Magnus Lindahl. Polykemi i Kina har tilldelats Suzhou Enterprise Famous Brand, vilket är den mest prestigefyllda utmärkelse ett företag kan få i kommunen Suzhou. Vid en högtidlig ceremoni delade representanter för Suzhou ut plaketten till medarbetarna på Polykemi i Kina. Polykemi i Kina har visat sig vara ett företag som uppfyller alla de höga krav vi kan ställa på ett företag. Polykemi arbetar utifrån tanke till färdig produkt. Verksamheten är helt klanderfri och har ett mycket gott anseende bland kunder och anställda. Polykemi är ett innovativt kunskapsföretag som tillgodoser marknadens krav på slutprodukter av absolut högsta världsklass. Regionen Suzhou har all anledning att vara stolt över Polykemi. Så löd delar av motiveringen till utmärkelsen. En annan viktig detalj är, att delstaten Suzhou med denna utmärkelse vill garantera att Polykemis produkter inte kopieras i regionen. Polykemis dotterbolag i Kina ligger i staden Kunshan som ingår i kommunen Suzhou. Vi startade upp verksamheten i Kina 2005 och invigde vår fabrik Att vi nu får denna utmärkelse betyder självklart mycket. Inte minst för alla våra anställda, säger Polykemis VD i Kina - Magnus Lindahl. Polykemi är ett familjeägt företag med drygt 200 anställda. På huvudkontoret i Ystad, Sverige, finns alla företagets övergripande funktioner, såsom försäljning, tekniskt kundstöd, inköp, administrativa stödfunktioner samt forskning och utveckling. I Kina, Kunshan, finns ett självständigt dotterbolag för försäljning, inköp och produktion. Till det kommer dessutom egna dotterbolag/ försäljningskontor i Danmark, Tyskland och Tjeckien. Polykemi har också agenter i stora delar av världen. Per-Axel PAX Sjöholm Ystad-Tryck AB. Tel

AIRNEWS. Futurum. #49 April 2014. I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo /

AIRNEWS. Futurum. #49 April 2014. I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo / AIRNEWS #49 April 2014 Futurum I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo / INLEDANDE ORD 1 Tanzania, en del av Afrika! En del av min en gång slutade jag fråga saker som jag undrade. livshistora!

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK Tack vare bidrag från Er fick jag under hösten 2012 möjlighet att genomföra en åtta veckors praktik hos Nancy Britton, tapetserarkonservator, på Metropolitan

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

EKERUM KONSTHALL 2015

EKERUM KONSTHALL 2015 EKERUM KONSTHALL 2015 Konst i världsklass på Ekerum Konsthall! Det är nu 23 år sedan vi öppnade Ekerum Konsthall vid det naturskönt belägna Ekerum Golf & Resort på Öland. Sedan starten har vi satsat på

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Ny tappningsutrustning

Ny tappningsutrustning Ny tappningsutrustning på lagret! Senad Besic väntar på att säcken fylls, under tiden svetsas säcken till vänster. - 20 - Innan vi gick på sommarsemester, så fick vi levererat en tappningsutrustning som

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

polynews Lite ur innehållet Nr 1 2014 Mer bilder från julbordet hittar ni på sidan 12-13.

polynews Lite ur innehållet Nr 1 2014 Mer bilder från julbordet hittar ni på sidan 12-13. polynews Nr 1 2014 Mer bilder från julbordet hittar ni på sidan 12-13. Lite ur innehållet Swissplastics 2014... sid. 8 Personalstatistik... sid. 16 Polykemis energieffektivisering... sid. 20 V d har ordet

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Sagagifts Gåvokort erbjuder ett sortiment som vi vet är eftertraktat i butik, artiklar som många vill ha! Produkterna är skapade av våra kreativa

Sagagifts Gåvokort erbjuder ett sortiment som vi vet är eftertraktat i butik, artiklar som många vill ha! Produkterna är skapade av våra kreativa Sagagifts Gåvokort erbjuder ett sortiment som vi vet är eftertraktat i butik, artiklar som många vill ha! Produkterna är skapade av våra kreativa formgivare med de skandinaviska trenderna som grund. Från

Läs mer

Finalister region Syd Entrepreneur Of The Year 2011. Malmö, 22 november

Finalister region Syd Entrepreneur Of The Year 2011. Malmö, 22 november Finalister region Syd Entrepreneur Of The Year 2011 Malmö, 22 november Finalist: Anders Bengtsson Aktiebolaget Stenströms Skjortfabrik Ort: Helsingborg Telefonnummer: 042-15 11 80 Organisationsnummer:

Läs mer

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE

www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE www.alfredssontransport.com NÄR KVALITET, MILJÖ OCH PERSONLIGHET ÄR AVGÖRANDE Familjen Alfredsson: Magnus, Heléne, Olle, Erik ETT INNOVATIVT FAMILJEFÖRETAG Alfredsson Transport startades redan 1937. Idag

Läs mer

LYCKAD FÖRENINGSDAG ***************************************************************************

LYCKAD FÖRENINGSDAG *************************************************************************** LYCKAD FÖRENINGSDAG Juli 2011 Många medlemmar tog chansen att vinna priser i tipsrundan, grilla korv, lyssna på Limpans rock-trio och sist men inte minst låta barnen rida ponny Familjen Peterson som vann

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

Dale Carnegie Training Whitepaper

Dale Carnegie Training Whitepaper Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA ÖKAT MEDARBETARENGAGEMANG: DEN NÄRMASTE CHEFENS ROLL Medarbetarens

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

TOOLS Momentum Kursprogram 2009. Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning

TOOLS Momentum Kursprogram 2009. Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning TOOLS Momentum Kursprogram 2009 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Kundanpassad utbildning Introduktion Välkommen till TOOLS Momentums utbildningar!

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Utvärdering av dialogmötet 5 oktober Svar från politiken

Utvärdering av dialogmötet 5 oktober Svar från politiken Utvärdering av dialogmötet oktober 0 - Svar från politiken Utvärdering dialogmötet oktober sammanställning Den oktober 0 hölls ett dialogmöte mellan Linköpings kommun och den idéburna sektorn. Inbjudna

Läs mer

VI SERVAR MÄNNISKOR OCH DERAS MASKINER

VI SERVAR MÄNNISKOR OCH DERAS MASKINER VI SERVAR MÄNNISKOR OCH DERAS MASKINER MED SERVICEAVTAL HAR DU ALLTID DESSA FÖRMÅNER: RABATT PÅ TIMDEBITERINGEN VID FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL RABATT PÅ RESERVDELAR SOM FÖRBRUKAS VID FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Workshop 00:Almestrand Nina Söderström Malin Sörman Maria Hager Under åren 1999 2000 genomförde jag min andra fotografiska workshop på ett behandlingshem för mammor och deras barn. Hemmets uppgift är att

Läs mer

Astra Tech AB Vår resa mot Lean

Astra Tech AB Vår resa mot Lean Astra Tech AB Vår resa mot Lean Ann-Charlotte Ryrman Avdelningschef Ständiga förbättringar 2008-10-07 Astra Tech AB Dotterbolag till Astra Zeneca Forskning/utveckling, produktion, försäljning av medicintekniska

Läs mer

Praktikantprogram 2010

Praktikantprogram 2010 Praktikantprogram 2010 Inledning Svensk Fastighetsförmedling i sydvästra Skåne skapar nu en ny möjlighet för en utvald skara mäklarstudenter. Det är inte en traditionell mäklarpraktik där du går bredvid

Läs mer

God jul och gott nytt år

God jul och gott nytt år God jul och gott nytt år > VD har ordet: Kundfokus vad betyder det för oss? > Ny rutin för sjuk- och friskanmälan > 5 frågor: Jarmo Löflund DECEMBER 2014 Nyhetsblad med aktuell information till dig som

Läs mer

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 TEXT: Rikard Lehmann. FOTO: Hampus Brefelt, The Studio, Malmö Vänd blad Fair Trade - ett vinnarekoncept för Paula och Kajsa i Terre de Femmes Det skiljer

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

STOR STOR AMATÖRUTSTÄLLNING 9 16 maj 2009

STOR STOR AMATÖRUTSTÄLLNING 9 16 maj 2009 STOR STOR AMATÖRUTSTÄLLNING 9 16 maj 2009 Viveka Gardahl, Ann Helen Bengtsson, Martina Eriksson, Eva Fresk, Helga Gudding Östman, Hans Karlsson, Sara Karlsson, Gunilla Karlström, Lennart Melin, Anette

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 1 Bygga din berättelse och bildens koncept 2 Förberedelser 3 Fotografering 4 Avancerat digitalt hantverk 5 Visning och leverans För att skapa ett unikt konstverk berättandes

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum. Nils-Magnus Angantyr, t f verkställande direktör

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum. Nils-Magnus Angantyr, t f verkställande direktör 2015-11-13 1(5) Plats och tid Beslutare Astrid Lindgrens Näs, Vimmerby 2015-11-13 kl. 10.00-14.00 Kristina Alsér, ordförande Eric Sjöström Ingrid Jonasson Blank Micael Glennfalk Peter Högberg Övriga deltagare

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17

DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman. Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 DÅ ÄR DET DAGS ATT DÖ - ÄLDRE OCH DEN GODA DÖDEN. Lars Sandman Praktisk filosof Lektor, Fil Dr 2005-08-17 Allt material på dessa sidor är upphovsrättsligt skyddade och får inte användas i kommersiellt

Läs mer

WENCOINFO WENCO LAGERTEKNIK AB

WENCOINFO WENCO LAGERTEKNIK AB WENCOINFO WENCO LAGERTEKNIK AB INTRESSERAD AV LAGERINREDNING SOM EFFEKTIVITET, PRODUKT OCH LÖNSAMHET? 2 FÖRBÄTTRAR IVITET TALA MED EXPERTERNA. I snart trettio år har vi varit experter på materialhantering.

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM Denna handledning är framtagen med förhoppning att ge pedagogiska ingångar till våra tillfälliga utställningar. Handledningen finns tillgänglig på eskilstuna.se/konstmuseet

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

Konstlotteriet 2014/15

Konstlotteriet 2014/15 Konstlotteriet 2014/15 Konstverk för utlottning i Konstföreningen Ögonfröjds konstlotteri i februari 2015 Mått i centimeter. Eftersom måttet inklusive ram är viktigt när man funderar på hur man skulle

Läs mer

Caroline. af Ugglas. vad var det jag sa

Caroline. af Ugglas. vad var det jag sa Caroline af Ugglas vad var det jag sa Caroline af Ugglas vad var det jag sa VILL KUNNA SÄGA FÖRLÅT Text: Caroline af Ugglas Vill kunna säga Att jag behöver dig, att jag behöver dig Alla gånger vi bråkat,

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

Välkommen till oss i monter U:550!

Välkommen till oss i monter U:550! Nummer 1 2012 Tidningen du just nu läser är så aktuell som den kan bli. Vi producerade tidningen på plats på mässan under onsdagen. Den skickades till tryckeriet för tryck samma dag och började delas

Läs mer

LUNDSKOLAN LUNDBLADET. NR 3 / Sommar

LUNDSKOLAN LUNDBLADET. NR 3 / Sommar LUNDSKOLAN LUNDBLADET NR 3 / Sommar LUNDBLADET Sommar 1 REGNBÅGEN Förskoleklass A jobbar med teknik. Vi pratar kring luftmotstånd och tyngd och konstruerar sen fallskärmar. Internationella modersmålsdagen

Läs mer

Podd: Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Kristianstads kommun

Podd: Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Kristianstads kommun Podd: Systematiskt arbetsmiljöarbete inom Kristianstads kommun Välkomna till Suntarbetslivs podd. Ni kan väl börja med att berätta vilka ni är. Jag heter Boel Steen och arbetar som HR-strateg i Kristianstads

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

ÅRSMÖTE I slutet av mars har vi vårt årsmöte där vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Kallelse kommer tre veckor innan årsmötesdatumet.

ÅRSMÖTE I slutet av mars har vi vårt årsmöte där vi hoppas att så många som möjligt kan komma. Kallelse kommer tre veckor innan årsmötesdatumet. MÅNADSBREV, JANUARI 2013 Bästa medlemmar! Nytt år och nya möjligheter. Vi har nu avverkat en månad av 2014. Ett år som vi alla ser med spänning fram emot. Vintern har låtit vänta på sig men rätt som det

Läs mer

Studieresa Till EU-parlamentet

Studieresa Till EU-parlamentet Studieresa Till EU-parlamentet När våren fortfarande var i full blom gjorde DHR i Borås en studieresa till Bryssel. Man fick träffa politiker och på plats studera hur man arbetar för tillgänglighet. Med

Läs mer

Sjukfrånvaro och personalomsättning på enheten för ekonomiskt bistånd - svar på skrivelse

Sjukfrånvaro och personalomsättning på enheten för ekonomiskt bistånd - svar på skrivelse HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-11-23 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 508 23 305 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

Volontärbarometern. - en undersökning om volontärer och deras

Volontärbarometern. - en undersökning om volontärer och deras Volontärbarometern - en undersökning om volontärer och deras ideella engagemang under 2015 Innehåll Förord 3 Höjdpunkter 4 Vem har engagerat sig 5 Om att börja engagera sig 6 Att vara engagerad 10 Engagemangets

Läs mer

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO PeriScoop 1 /6 Ann Catrin tänker på dig För att ge våra kunder en möjlighet att lära känna oss på Perido lite bättre

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2014

Företagarens vardag i Stockholm 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Stockholm 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

0733-375468 Flommen 2. 0706-698857 0733-374717 Hässlegården Patrik Fröderberg Poppe.jennie@gmail.com 0768-650211 Kristianstad

0733-375468 Flommen 2. 0706-698857 0733-374717 Hässlegården Patrik Fröderberg Poppe.jennie@gmail.com 0768-650211 Kristianstad 2014 Kontaktpersoner Email Tel.nr Abbekås Lasse Stark klubbchef@abbekasgk.se 0705-813135 Araslöv Mats Persson mp@t-kartor.se 0733-206818 Assartorp Rasmus Fransson Rasmus.fransson@malmoaviation.se 0702-626991

Läs mer

Månadsmöte januari 2015

Månadsmöte januari 2015 Månadsmöte januari 2015 Månadsmötet den 28 januari kunde vi åter hålla i våra "nygamla" lokaler i församlingshuset och Birgitta Jähnke hälsade alla välkomna och konstaterade att vi var många deltagare

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Presentationsteknik Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Disposition för olika syften Målformulering Att planera en presentation utan att först sätta upp mål är som att kasta pil

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

Enendalångresa. 24 Konstperspektiv 2/03 LINNEA ÖBERG SELLERSJÖ

Enendalångresa. 24 Konstperspektiv 2/03 LINNEA ÖBERG SELLERSJÖ LINNEA ÖBERG SELLERSJÖ Enendalångresa EGENTLIGEN BÖRJADE DET PÅ TAKET TILL ETT HUS I PAKISTAN 1999. Ett formidabelt ljus föll över huskropparna runt omkring, och nedanför på gatan vallade en herde sin

Läs mer

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001 Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO 14001 och ISO 9001 Göteborgs Stads Upphandlings AB Anna Lundeen anna.lundeen@canea.se 2016-05-17 Packhusgatan 6 SE-411 13 Göteborg Folkungagatan 49 SE-116

Läs mer

Vuoden taiteilija 2009 Merkkivuonna 1809. rkesåret ret 1809

Vuoden taiteilija 2009 Merkkivuonna 1809. rkesåret ret 1809 S U O M I A R T Vuoden taiteilija 2009 Merkkivuonna 1809 Årets konstnär r 2009 under MärkesM rkesåret ret 1809 Kulturhuset, Stockholm, 2009-05-14 Finalen S U O M I A R T S U O M I A R T Jury Selma Green,

Läs mer

Under rubriken Kommentarer har vi lagt in viktiga påpekanden från volontärerna.

Under rubriken Kommentarer har vi lagt in viktiga påpekanden från volontärerna. 1 Enkätstudie 214 Riktat till volontärer inom IM Vid 214 års enkätstudie har ca 7 personer haft möjlighet att besvara ett stort antal frågor som rör dem som personer, deras syn på stödet från IM samt hur

Läs mer

Näringslivsnytt november 2016

Näringslivsnytt november 2016 Näringslivsnytt november 2016 Finalisterna klara till Årets företagare Under september månad öppnade kommunen upp för allmänheten att nominera det företag man önskade skulle få utmärkelsen Årets Företagare

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Vi är med er hela vägen.

Vi är med er hela vägen. Vi är med er hela vägen. Assemblin ny servicepartner för Pivabs lackboxar Assemblin är auktoriserad servicepartner åt Pivab. Det betyder att vi tar hand om alla servicekunder i Sverige. Vi vet vad varje

Läs mer

Göteborgs Universitet/ BIBSAM Uttag 2016-01-12 3 artiklar. Nyhetsklipp

Göteborgs Universitet/ BIBSAM Uttag 2016-01-12 3 artiklar. Nyhetsklipp Göteborgs Universitet/ BIBSAM Uttag 2016-01-12 3 artiklar Nyhetsklipp Plast i havet stort hot mot växt- och djurliv Bohusläningen 2015-10-16 2 Plast i havet stort hot mot växt och djurliv Bohusläningen

Läs mer

Resultat Kalmarträffen A

Resultat Kalmarträffen A Prel resultatlista Resultat Kalmarträffen A 2016-04-03 Resultat klass A1 1 Marcus Nygren Tingsryds Psk 75 12 Silver 2 Benny Lagerström Eksjö PK 61 2 3 Peter Sternersson SP Ljungby 57 3 4 Patrik Adolfsson

Läs mer