polynews Lite ur innehållet Nr Riksdagspolitiker besöker Polykemi. Läs mer på sidan 8.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "polynews Lite ur innehållet Nr 1 2013 Riksdagspolitiker besöker Polykemi. Läs mer på sidan 8."

Transkript

1 polynews Nr Riksdagspolitiker besöker Polykemi. Läs mer på sidan 8. Vår försäljningschef Mattias Persson tillsammans med riksdagspolitikern Boriana Åberg. Lite ur innehållet Verksamhetsutveckling Going for Gold... sid.4 Julbordet sid. 10 Stockholm Furniture and Light Fair sid. 16 Konstklubben... sid

2 V d har ordet Bakom molnen finns alltid solen! Fotograf: Dick Lindström, Ystad Med denna bomb redan i inledningen vill jag inte förleda läsaren till att tro att det är blå himmel och solsken i affärerna, men kanske dock sprida en gnutta hopp! Eftersom de senaste gångna 9 veckorna överlag visat på en förbättrad orderingång och fakturering än vad vi fick uppleva under andra halvåret 2012, så känns det som om att det faktiskt skall kunna bli en vår i år! Enligt vår egen bondepraktika ser första kvartalet ut på ett speciellt sätt! Vanligtvis är nivåerna för orderingång och fakturering de första veckorna efter nyår bra, eftersom de sannolikt påverkas positivt av sådant som inte beställts eller avropats före jul och årsbokslutet, medan situationen från och med sportlovsveckorna fram till påsk (v. 6-13) normalt är bland de svagaste veckorna på året. Glädjande är att i år verkar ( ta-i-trä ) denna tumregel inte stämma, utan inoch utflödet är bättre än förväntat Likaså är en del signaler från marknaden mera positiva än vad vi kanske hade vågat hoppas på så här tidigt på året och utan att kunna lova något, så är den allmänna känslan för 2013 mera positiv, än vad den de facto var under 2012 och därför tror jag på att vi får uppleva en muntrare VÅR och att vi har en fortsatt spännande framtid framför oss! En del av denna gemensamma framtid formas just nu av ett 50-tal medarbetare på företaget genom work-shops, gruppmöten, funderingar, diskussioner och förslag som genereras inom next step Going for Gold. Känslan av delaktighet, engagemang, vilja, kunskap och framtidstro till förbättringar, möjligheter och mera förståelse för helheten har nog aldrig varit större än vad denna grupp just nu genererar och för de medarbetare som ännu inte riktigt kommit i kontakt med effekterna av arbetet återstår förvisso en del väntan men framtiden kommer och det är snart. En sak är nämligen helt säker, om vi inte utnyttjar den inneboende viljan, kunskapen och engagemanget hos alla medarbetare så kommer vi inte heller att kunna nå fram till vår strävan om att ses som World Class Compounder. Vi kommer också att bli om- och ifrånsprungna av nya och befintliga kollegor i marknaden och detta känns inte som en utveckling vi vill medverka till! Jag vill därför påpeka att; det är härmed var och ens möjlighet och ansvar att efter egen förmåga och på bästa möjliga sätt medverka för att vi ska undvika just detta scenario. En av mina favoriter, Groucho Marx, påstod att detta gäller; Politiken är konsten att leta efter problem, hitta dem överallt, ställa fel diagnos och använda fel botemedel....men eftersom vi inte sysslar med politik så föreslår jag att vi gör tvärtom: Going for Gold är konsten att leta efter möjligheter, välja ut de mest förbättrande, ställa rätt diagnos och använda rätt medel för att uppnå målet. En intensiv, öppen och respektfull dialog och utbyte av idéer är utan tvekan det som fungerar bäst och som jag också tror att vi tillsammans kan skapa. Våga därför föra fram Dina åsikter, synpunkter och förslag till det allmänna forumet, närmsta chef eller varför inte via Polychannel/ Ovision och för Din hjälp att göra oss bättre tackar jag Dig så här i förhand för! And now for something completely different (stulet från Monty Python s Flying Circus) eller som det heter på svenska: nu över till något helt annat; Att livet och dagarna inte alltid blir som man har tänkt sig vet nog alla, men mest glad blir man när upplevelsen är av det positiva slaget, eller hur? - 2 -

3 Efter att personligen ha gjort en god satsning för att bli både konditionsoch styrkemässigt starkare i år än 2012 inför Kortvasan (30 km), fick jag fredagen den 22 februari uppleva en osannolik blandning av vemod, ensamhet och besvikelse i kombination med stolthet och glädje Detta kom sig av att jag 5 dagar tidigare hade misslyckats med att hålla stången mot de grasserande influensabakterierna och insjuknat med feber, värk, halsont m.m. och tvingades följa Boel, Vivi, Giggi, Milou, Inger, Marie, Per, Stefan och Lasse i Paradoxerna via Vasaloppets hemsida! Stoltheten och glädjen uppstod givetvis när alla hade gått i mål och på tider som fick förra årets att verka som om vi hade kört baklänges Stort grattis till alla! Men som YIF-are och Polykemiare ( dom som aldrig ger opp ) så kan jag redan nu lova att anmälan till Kortvasan 2014 kommer att göras så snart detta är möjligt, för revansch vill man ju ha och influensavaccinering skall jag komma ihåg till hösten! En odelat positiv och glad upplevelse fick jag genast veckan efter sjukdomen när jag fick en pratstund över en kopp kaffe med en av våra pensionärer, Nils- Erik Nisse Persson. Jag träffade honom utanför kontoret och kunde konstatera att humöret var på topp! Utöver att det var en sådan dag när vårsolen gjorde ett oväntat och kort gästframträdande, så kunde jag konstatera att Nisse gladdes över att rehabiliteringen efter det dubbla knäutbytet som han genomförde strax efter sin pensionering i fjor, verkligen har gått bra. Livslusten, glädjen och framtidstron var lika stark som jag minns att hans envishet var stor när det gällde att få rätt på en trilskande produktion, d.v.s. jättestor! Ett tydligt tecken på detta är att Nisse planerar för att ta upp sina långresor till Indien, Afrika eller något annat exotiskt ställe på jorden till Jul! Att det blir av, långt och lärorikt får nog anses som givet, liksom polynews önskan om god tur Innan det är dags för Jul 2013 ska vi uppleva många, förhoppningsvis positiva, händelser och en sådan är väl Påsken med sina traditioner och i en strävan om att inte bli för långrandig så ber jag på detta sätt Er alla att just ha en skön och GLAD PÅSK! Ola Hugoson polynews är en personaltidning för: POLYKEMI AB Box 14, YSTAD Tfn: Fax: E-post: SCANFILL AB Box 14, YSTAD Tfn: Fax: E-post: RONDO PLAST AB Box 97, YSTAD Tfn: Fax: E-post: polynews utkommer 4 ggr/år. Ansvarig utgivare: Ola Hugoson Redaktionskommittén: Nina Andersson, Kristofer Malmberg och Roger Espersson Notiser, artiklar etc. mottages tacksamt till redaktionskommittén. Skicka till Polykemi AB eller via e-post till:

4 V erksamhetsutveckling Going For Gold Det inledande mötet hölls på Lite Mer den 11 januari. I förra numret av polynews (nr 4/2012, sidan 20) informerade vi lite kort om vad som skulle hända i vårt fortsatta arbete med att utveckla vår verksamhet i - Going For Gold - anda. Efter starten den 11 januari då Ola slog an tonen att ingen medarbetare är oviktig eller viktigare än någon annan för att skapa annorlunda och konkurrenskraftiga lösningar för våra kunder, arbetade vi vidare med att säkerställa att alla deltagare erhöll en gemensam helhetsbild av hur våra olika processer (t.ex. arbetssätt, rutiner) ser ut och utförs i flödet från kundförfråga till utleverans. Denna genomgång tog cirka fyra fredagseftermiddagar i anspråk och lade en bra grund till det fortsatta utvecklingsarbetet i de tvärfunktionella grupperna, sex (6) stycken till antalet med 7-8 deltagare i varje. Här är det viktigt att varje deltagande ledare involverar alla sina medarbetare i det utvecklingsarbete som nu växer fram inom respektive grupper för att på så sätt kunna få ut mesta möjliga effekt av förslagen. Första avstämningen sker den 25 mars då företagsledningen får en kort redovisning av respektive grupp hur långt de har kommit i sina tankar och idéer kring förslag på förbättringsmöjligheter. Därefter fortsätter grupperna sitt arbete inför redovisningen den 20 maj då förslagen ska läggas fram och motiveras varför de ska genomföras. Här kommer vi gemensamt att hjälpas åt att göra nödvändiga prioriteringar av de redovisade förslagen för att orka med ett praktiskt genomförande tidigast under 2:a halvåret 2013, dock med undantag för dem som kan genomföras snabbt och med liten insats. Gå gärna in på intranätet (polychannel) och under Going For Gold så finner du presentationsmaterial m.m. Roland Heimby - 4 -

5 Fyra fredagseftermiddagar gick åt för att gå igenom våra olika processer. Körschema Going For Gold januari 8 februari 25 mars 20 maj Start Avstämning Redovisning Processgenomgång Tvärfunktionella grupper Tvärfunktionella grupper Fortsättning följer Här ser vi en av de tvärfunktionella arbetsgrupperna i arbete

6 Kvalitets- och miljömål - Måluppfyllelse under 2012 I nedan tabell redovisas resultaten för Polykemis och Rondos huvudsakliga verksamhetsmål. I många fall har vi uppnått de uppsatta målen. I de fall målet inte uppnåtts har åtgärder satts in och vi arbetar vidare med målet under Kvalitetsmål Mål Resultat Mätmetod: Personalomsättning: <=5 % 13,0 % Antal personer som slutat i relation till genomsnittligt antal anställda under året. Sjukfrånvaro: Kort <=2,0 % Lång <=1,5 % 2,2 % 1,9 % Totalt antal sjukdagar i relation till antal möjliga persondagar. Arbetsmiljömål: Antal: rehabskador <=1 tillbudsrapporter >20 1,5 16,5 Mätes via tillbuds och a-skaderapportering i skyddskommittén. Antal per 100 personer. Vinst (tkr) Polykemi: > Mätes genom Resultatrapport. Vinst (%) Polykemi: >6,1 % 3,1 % Mätes genom Resultatrapport. Vinst (tkr) Rondo: > Mätes genom Resultatrapport. Produktivitet: 505 kg 401 kg Antal producerade kilo från extrudrarna divideras med antalet insatta arbetstimmar. Interna kassationer: (% från fabrik) <=0,85 % 1,35 % Antal kassationskilo i relation till antal producerade kilon. Interna kassationer: (% i fabrik) <2,5 % 3,70 % Antal kassationskilo i relation till antal producerade kilon. Underhållskostnad: (öre/kg) <41,0 öre/kg 54,0 öre/kg Kostnad för allt underhåll fördelat per producerade kilon. Lager/transport: Transportkostnad (kr/kg) <0,65 kr/kg 0,69 kr/kg Transportkostnaden i genomsnitt för varje levererat kg material. Leveranssäkerhet i %: >96 % 95 % Leveranser i rätt tid. Konstruktion/utveckling: >=5 projekt 5 st >5 projekt som resulterar i ny produkt eller betydande förbättring av befintlig produkt. Inköpsavdelningen: <=67,0 % 65,6 % Jämförelse mot budgetrapport. Externa reklamationer: max 0,17 % 0,30 % Varuvärde i relation till faktureringsvärdet. Antal ext. reklamationer <0,65 st 0,92 st Antal reklamationer per producerade ton. per ton: Marknadsavdelning: ton ton Produktion och trading följs upp mot budgetrapport. Antal nya affärer Polykemi: >120 st 82 st Rondo: Antal externa <0,6 st 0,8 st Reklamationer per producerade ton. reklamationer Rondo: Antal klagomål <0,9 st 1,1 st Klagomål per producerade ton. Miljömål Mål Resultat Mätmetod: Produktionsspill klump/granulat Hanterad mängd återvunnen vara: Rondo Använd mängd återvunnen vara: Polykemi Energiförbrukning: Polykemi Rondo Vattenförbrukning: Polykemi Rondo Externa transporter: <=1,8 %. 3,0 % I relation till producerade ton. > ton ton Mätes genom Rondos resultatrapportering. >20 % 16,6 % Andelen återvunna material av totala mängden material i våra compounds. I relation till producerade ton. <0,390 MWh/ton 0,425 MWh/ton <0,30 MWh/ton 0,87 MWh/ton <0,75 m 3 /ton <2,2 m 3 /ton Samlastning i största möjliga utsträckning I relation till producerade ton. 0,73 m 3 /ton 1,34 m 3 /ton - Mäts ej. Vi arbetar med fler mål än de ovan redovisade. Vi har valt att presentera i urval, de intressantaste. Många av målen har vi arbetat med länge i vårt certifierade miljöarbete. Några av miljömålen har varit med ända sedan ISO14001 certifieringen Thomas Pettersson & Jörgen Andersson - 6 -

7 Haveri på huvudmotorn för knivtunnan på Ereman Haveriet berodde på att huvudmotorns lindningar hade brunnit. Vi fick montera bort motorn och skicka den till Elmotorservice här i Ystad på omlindning. Omlindning av en elmotor är en ganska avancerad och tidskrävande åtgärd så vi hade stillestånd i cirka en vecka. Motorn monterades på plats efter renoveringen och vi körde igång Ereman. Dagen efter så stannade den igen och efter felsökning konstaterade vi att styrningen till motorn var trasig. Vi hade en styrning som använts till en annan motor och efter omprogrammering av den kunde vi åter köra igång. Den styrning som var trasig är nu reparerad och ligger som reservdel på lagret. Göran Johansson Motorn lyfts här upp med hjälp av verkstadstrucken. Semesterförläggning 2013/2014 År Fredag Fredag Sommarsemester Måndag Fredag Måndag Torsdag Fredag Semester ATF 2013/ maj 07-jun vecka dec 27-dec 30-dec 02-jan 03-jan kvar kvar Fri- Skift A ATF ATF 20 dagar ATF ATF SEM SEM 3 0 fredag Skift B Frifredag Frifredag 20 dagar ATF ATF ATF ATF Frifredag 5 0 Skift C ATF ATF 20 dagar ATF ATF SEM SEM SEM 2 0 Dagtid ATF ATF 20 dagar ATF ATF SEM SEM SEM 2 0 Patrik Andersson - 7 -

8 Riksdagspolitiker besöker Polykemi Boriana Åberg, moderat riksdagspolitiker och ledamot av Näringsutskottet, besökte nyligen Polykemi. Det är viktigt att besöka företag för att få en dialog med näringslivsrepresentanter. Vi behöver verkligen entreprenörer i Sverige, som vågar satsa och ser framåt. Polykemi är ett familjeägt företag som har visat sig vara mycket framgångsrikt, berättar Boriana. Diskussionerna med ägarna Ola Hugoson, Lars Hugosson och försäljningschefen Mattias Persson gav mig många intressanta infallsvinklar, som jag tar med mig i mitt arbete som riksdagspolitiker. Dessutom kom det fram några direkt konkreta frågeställningar, berättar Boriana. Boriana Åberg är ordinarie riksdagsledamot sedan Tidigare var hon ersättare i riksdagen i två omgångar 2008 och Hon är invald i riksdag för Skåne läns södra valkrets. Vid samtalen med entreprenörer som Ola och Lars är det viktigt att få reda på vad de verkligen anser om företagarklimatet i Sverige. Jag tyckte att vi hade en mycket givande pratstund och jag fick konkreta frågeställningar. Berättigade frågor som jag skall undersöka. Jag lovar att återkomma med svar till Polykemis ägare inom några veckor, berättar Boriana Åberg. Boriana Åberg, moderat riksdagsledamot, besökte Polykemi och hade intressanta diskussioner med delägaren och VD:n Ola Hugoson. Det kom fram en hel del konkreta frågeställningar som jag nu också fått underlag till. Framförallt gäller det två frågor som jag finner mycket intressanta och anmärkningsvärda. Jag lovar att återkomma med svar till Polykemi, berättade Boriana Åberg. Vilka frågeställningar det gäller ville ingen avslöja. Men det kanske kan bli en intressant utveckling av våra samtal framöver, menade VD Ola Hugoson. Vilka frågeställningar det gäller ville inte Boriana och Ola Hugoson avslöja. Vi återkommer i den frågan när Boriana har tittat närmare på de konkreta frågeställningarna, säger Ola Hugoson, VD och delägare. Att samtalen var inspirerande intygar även Lars Hugosson och försäljningschef Mattias Persson: Vi hade möjlighet att mer ingående presentera Polykemi Group där förutom Polykemi även Scanfill, Rondo och Polykemi Kina ingår. Boriana var nyfiken och intresserad. Vi hade helt enkelt ett mycket givande samtal som förhoppningsvis kan få betydelse i framtiden, berättar Mattias Persson

9 Under besöket hann Boriana även med att besöka Polykemis utvecklingsavdelning. Det är imponerande att se hur Polykemi hela tiden utvecklas, men det är också intressant att grundfilosofin i företaget ändå är i stort densamma som när Hugo Jönsson startade företaget Dessutom är det extra spännande att familjeföretaget hela tiden tar sig an nya utmaningar i såväl Sverige som utomlands. Vi behöver verkligen företag som Polykemi, som hela tiden vågar satsa och ser framåt, underströk Boriana Åberg. Text och foto: Per-Axel PAX Sjöholm Boriana Åberg besökte även Polykemis utvecklingsavdelning under sitt besök. Försäljningschef Mattias Persson och VD Ola Hugoson informerade och svarade på frågor. Det är inspirerande att Polykemi hela tiden vågar satsa offensivt. Vi behöver fler företag som Polykemi, menade Boriana Åberg. Prioritering? Ett gäng supporters till det lokala fotbollslaget samlades utanför grindarna just före avspark och upptäckte att en av medlemmarna saknades. Ja, visst ja, nu kommer jag ihåg, sa en av dem. Fredrik sa någonting om att han skulle gifta sig idag vid halvtvå-tiden. Du skojar! sa en av de andra. Det skulle ju innebära att han inte skulle kunna vara här förrän i halvlek. Inskickad av Sven Karlsson, Skillinge BIDRAG EFTERLYSES! Då polynews är en personaltidning så skulle vi gärna vilja att fler anställda bidrog med roliga historier, kåserier, artiklar, reportage, händelser på Polykemi/Rondo/Scanfill eller något annat värt att veta som ni vill dela med er av, t.ex. en hobby. Bidragen tages tacksamt emot på Polykemi eller på följande adresser:

10 Het utbildning Intresserade åhörare: Roland Persson, Christer Borggren, Christian Andersson, Niclas Ståhlbrand och Asbjörn Jensen. Torsdagen den 7 februari hade vi företaget Eld Upphör här på Polykemi. Detta för att hålla en utbildning i hur vi ska jobba med heta arbeten. Utbildningen bestod av både teori och praktik. Detta är en utbildning som försäkringsbolagen kräver, för att man ska få göra Heta jobb i produktionen. Vi gick igenom: Ansvarsbiten Brandvaktsansvar Befogenheter Tillvägagångssätt vid heta arbeten Vi var två personer från Produktionsavdelningen och tre från Drift och Underhåll som utbildades. Vad är då ett hett arbete? Jo det är i stort sett alla arbete som skapar värme. Svetsning, kapning och värmepistol är naturligtvis heta arbete, men det kan även vara kapning med tigersåg eller borrning om dessa jobben skapar värme. Hur gick det då? Jodå, alla blev godkända med råge. Roland Persson

11 K valitets Resultat 2013 och miljömål Nytt år med nya och uppdaterade mål. Urvalet är gjort för att få med de mål som är intressantast för de flesta av oss. Varje år utförs ett mycket bra arbete med våra mål. Målen och målarbetet driver oss och vår utveckling framåt hela tiden, så att vi ständigt förbättras. Våra kvalitets- och miljömål för 2013 presenteras för respektive avdelning. Inköp Målområde Mål 2013 Vinst (tkr) tkr Vinst i % >3,1 % Personalkostnad kr/producerat kg <2,95 kr/kg Lager volym Råmaterial <5 000 ton Lager volym Färdigvara <4 000 ton Marknad/teknik Målområde Mål 2013 Uppfyllande av budget ton Antal kundbesök/aktiviteter st/år Antal nya affärer >100 st Volym nya affärer >4 200 ton Produktion tillverkning Polykemi Målområde Mål 2013 Externa inköp av omsättningen (baserat på 67,0 % snittpris försäljning) Andel återvunnet material >20 % Kvalité Målområde Mål 2013 Antal externa (Huvudmålet) reklamationer/ <0,65 st ton producerat material Externa reklamationer (Delmål) <0,17 % Varuvärde/faktureringsvärde Antal kundklagomål/synpunkter >0,65 % (antal klagomål/antal utlev.) Intern kassation (% från fabrik) <0,85 % Intern kassation (% i fabrik) <2,5 % Målområde Mål 2013 Personalkostnad <1,84 kr/kg Effektivitet >440 kg/h Tillverkningskostnad <2,94 kr/kg Produktionsspill <2,5 % Underhållskostnader <43,5 öre/kg Energiförbrukning <0,390 MWh/ton Vattenförbrukning <0,70 m 3 / ton Arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro <1,0 st (antal/100 personer) Olyckstillbud rapporterade >10 st (antal/100 personer) Lager & transport Målområde Mål 2013 Transportkostnad (kr/kg) <0,67 kr/kg Leveranssäkerhet (%) 96 % Konstruktion & utveckling Målområde Mål projekt som resulterar i en ny >5 st produkt eller en betydande förändring av befintlig produkt Marknadsavdelningens betyg på >6,0 utvecklingsavdelningen (skala 1-9) Marknadsavdelnings betyg på >7,0 kännedom (skala 1-9) Personal Målområde Mål 2013 Personalomsättning <3 % Sjukfrånvaro (korttidsfrånvaro <14 dagar) <2,0 % Sjukfrånvaro (långtidsfrånvaro >14 dagar) <1,5 % Arbetsmiljö - Antal rehabiliteringsskador 0 st Rondo Målområde Mål 2013 Vinst (tkr) >3 368 tkr Personalkostnad som del av bruttovinst <34,4 % Personalkostnad (Kr/producerat kg) 0,65 kr/kg Försäljningsvolym Totalt > ton Försäljning till Polykemi >5 000 ton Försäljning externt >5 720 ton Nya projekt (>50 ton) >20 st Produktionsspill <0,29 % Antal kundbesök / aktiviteter 80 st Antal externa reklamationer /1 000 ton <0,60 st producerat material Antal kundklagomål/synpunkter / <0,8 st ton producerat material Energiförbrukning Totalt <0,30 MWh/ton Energiförbrukning Extruder <0,70 MWh/ton Vattenförbrukning <2,0 m 3 /ton Mål är en viktig del av kvalitets- och miljöarbetet. Ständiga förbättringar arbetar vi alltid med, då detta är viktigt och krävs för överlevnad. Jörgen Andersson & Thomas Pettersson

12 Iulbordet

13 Marika Carlsson stod för underhållningen. Foto: Nina Andersson, Kristofer Malmberg och Roger Espersson

14 Same procedure as last year Som ni kan utläsa av rubriken så var det, även detta år, dags att dela ut gratifika-tionwer till trogna medarbetare samt gratulationer till dem i personalen som fyllt 50 och 60 år under Först ut var Roland Heimby, Tommy Andersson och Jonny Jönsson som tillsammans fyllde 180 år!!! 50 & 60-åringarna: Fr.v: Lars Hugosson, Magnus Nilsson, Lars Persson, Christer Borggren, Tommy Andersson, Jonny Jönsson, Roland Heimby och Jörgen Nilsson. Sen hade vi ett helt gäng 50-åringar; Jörgen Nilsson, Lars Hugosson, Lars Persson, Christer Borggren, Magnus Nilsson och Senad Besic. Därefter var det dags för gratifikationerna som delas ut för lång och trogen tjänst. Ola Hugoson var först ut med sina 30 år i företaget. Inte så långt därefter kom Stefan Lindell och Bengt-Göran Jönsson med sina 25 år. 20 år i företaget har Stefan Johansson, Niclas Ståhlbrand, Jörgen Andersson och Johan Svenmo arbetat. Sen kom det en hel klunga som jobbat på Polykemi i 15 år; Senad Besic, Torbjörn Malmros, Lars Andersson, Claes Mårtensson, Petter Schöld, Mattias Persson, Göran Olsson och Boel Hugoson. Därefter kom rookiesarna på 10 år; Fredrik Holst, Fredrik Nilsson, Henrik Eriksson, Martin Flymén, Fredrik Nyberg, Mersad Besic och Johan Sellgren. 30- och 20-års gratifikanter: Fr.v: Johan Svenmo, Ola Hugoson och Niclas Ståhlbrand. 15-års gratifikanter: Fr.v: Göran Olsson, Boel Hugoson, Mattias Persson, Claes Mårtensson och Petter Schöld. Efter allt detta, var det bara att hugga in på julbordet och njuta av underhållningen, och jag tror nog att jag talar för oss alla, när jag säger att det var både gott och trevligt! Text: Nina Andersson Foto: Kristofer Malmberg 10-års gratifikanter: Fr.v: Fredrik Holst, Fredrik Nilsson, Martin Flymén, Henrik Eriksson och Johan Sellgren

15 O peratörsunderhåll Praktisk genomgång i letandet av de åtgärder som kan skötas av maskinoperatören. På bilden syns fr.v: Kenth Dahlgren, Göran Johansson, Johan Sellgren, Dick Ahlert och med ryggen mot kameran Håkan Jacobsson. Efter att vi lärt oss operatörsunderhåll teoretiskt är det nu dags att tillämpa kunskaperna i praktiken. Det bygger på att en inventering görs för att hitta de eventuella åtgärder som kan skötas av operatören och som kan ingå som en del av de dagliga arbetsrutinerna. Det är viktigt att instruktioner skrivs till åtgärderna. Om en punkt är att läsa av ett värde så måste instrumentet adresseras och bör-värdet måste antecknas i instruktionen. Göran Johansson P ersonalförändringar Slutat Namn Anst. Form Avg. datum Fredrik Wernhoff Tillsvidare önskar vi på polynewsredaktionen

16 Stockholm Furniture and Light Fair 2013 I början utav februari besökte jag nordens största möbelmässa i Älvsjö; Stockholm Furniture and Light Fair Eftersom vi har börjat leverera en hel del material till möbelindustrin så var ett besök på denna mässa givet. P77 stolen där vår POLYfill GF3045 HC används. Extra roligt att se på mässan, var att stolar i våra material stod på första parkett i en hel del montrar. Kunder som Kinnarps, Lammhults möbler, Johanson Design, SBS(Håg), Foraform & Giroflex visade stolar med våra material och då främst tillverkade i vårt material POLYfill HC. Jag träffade även en del potentiella nya kunder som EFG och Malmstolen för att nämna några. En intressant mässa där man även ser en framtid för plastmöbler. Citystolen i närbild. Johan Sonesson

17 Foraforms Citystol där vår POLYfill GF5030 HC används. Kinnarps nya stol Xact där vi levererar POLYfill PPH GF8030 HC i svart, vitt, grönt, rött och blått

18 Processteknik och kvalitetsstyrning: Vakuum Det finns ett antal processvariabler som är viktiga att bemästra i vår compounderingsprocess, en av dessa är det vakuum som ska finnas i extruderns vakuumzon. Varje extruder är utrustad med en vakuumpump som har till uppgift att från den smälta plastmassan suga ut fukt, luft och gaser som i annat fall på olika sätt negativt kan påverka slutproduktens egenskaper. Ett dåligt vakuumtryck kan medföra att kunden får defekter i ytan på sina formsprutade detaljer och i vissa fall även påverka produktens hållfasthet. Det är därför viktigt att ha fungerande rutiner som säkerställer att vi kontinuerligt har ett bra vakuumtryck. För att detta ska fungera bra, så är det viktigt att ha ett fungerande samspel mellan produktionspersonal, och mekaniker. skiftledning Nytt, sedan en tid tillbaka, är att Jonas Nilsson fått ett särskilt ansvar och idag är den mekaniker som har till uppgift att samverka med produktion vad det gäller arbetet med vår vakuumteknik. Peter Åkesson Det är viktigt att vakuumpumpen är i god kondition, men det är också viktigt att rörsystem och kopplingar är täta. För felsökning använder vi läcksökare av samma typ som vi använder för att söka läckor i tryckluftssystem, inflikar Jonas Nilsson som är den mekaniker som ansvarar för vakuumteknik. Vad vi gör är att följa de trendkurvor som de kontinuerliga mätningarna ger oss och låter dessa fungera såsom indikatorer till ett förebyggande underhåll. När trendkurvan pekar mot ett underhållsbehov så kopplar vi in Jonas som säkerställer systemets prestanda, säger Markus Holm som är skiftledare

19 G rundläggande underhåll En givande utbildning Den 5 och 6 mars var Tomas Olsson och Torbjörn Svensson, från Drift och Underhåll, på en utbildning i Grundläggande underhåll som SKF höll. Detta är en utbildning som vänder sig till personal från produktionsoch underhållsavdelningar som arbetar med driftssäkerhetoch/eller effektivitetsfrågor. På bilden ser ni Torbjörn Svensson och Tomas Olsson. Vad var syftet med utbildningen, Torbjörn? Utbildningen ska ge deltagarna en förståelse för hur en väl fungerande underhållsverksamhet är uppbyggd och känna till de ingående beståndsdelarna. Tomas, vad omfattade utbildningen? Vi fick 2 dagars teoretisk genomgång och praktiska övningar inom en massa olika områden. Kan ni ge oss några exempel? Underhållsstrategi, förebyggande underhåll, nyckeltal, underhållsprogram, anläggningseffektivitet, driftssäkerhet, varför man bedriver underhåll och underhållssystemets uppbyggnad. Är ni nöjda med utbildningen? Ja, jättenöjda kommer det unisont från både Tomas och Torbjörn. Fler borde gå den här utbildningen för den är verkligen givande, understryker Tomas. Vad var mest intressant? Anläggningseffektivitet, speciellt den del av utbildningen som handlade om den totala utrustningseffektiviteten som beskrivs av TAKvärdena. TAK står för: * Tillgängligheten * Anläggningsutnyttjandet * Kvalitetsutbytet Dessa värden ger oss anläggningseffektiviteten (OEE - Overall Equipment Efficiency), berättar Torbjörn. Vad tycker du Tomas? Jo, jag håller med Torbjörn om att TAK-beräkningarna var det mest intressanta och användandet av dem här kommer säkerligen att leda både till högre effektivitet och högre driftssäkerhet. Där var dock mycket annat som var väldigt intressant. Bl.a. tittade vi på det här med LCC (Life Cycle cost) som är ett mått på ett systems eller en utrustnings samlade ekonomiska konsekvenser under hela dess livslängd, berättar Tomas. Ja, hela utbildningen var jättebra, utbrister Torbjörn lyriskt. Möjlig tillverkning Nina Andersson T A K OEE Tillgängligheten * * = effektivitet Anläggningsutnyttjandet Kvalitetsutbytet Anläggnings

20 P ersonalstatistik Sjukfrånvaro 2012 Under kvartal 4/2011 ökade sjukfrånvaron från 4,0% till 5,1%. Omräknat motsvarar ökningen cirka 2 personer och att totalt runt 10 personer är frånvarande varje arbetsdag för egen sjukdom. Tyvärr så fortsatte den höga frånvaron även under kvartal 1/2012 (5,5%). Sett till helåret har sjukfrånvaron på Polykemi sjunkit något jämfört med 2011, om än lite. För att bryta trenden beslutade vi att genomföra en förskjutning av skiftschemat med 1 timme framåt och detta påbörjades av skiftgående personal efter julledigheten. Att förmiddagspasset börjar kl. 06:30 istället för 05:30 innebär att man får längre nattsömn. Därutöver har även förmiddagsskiftet 1 timme kortare arbetstid jämfört Sjukfrånvaro 2012 Sjukfrånvaro 2012 med eftermiddagsskiftet som har motsvarande längre tid än tidigare. Vår förhoppning är att mer sömn under morgontimmarna och kortare förmiddag ska leda till piggare medarbetare och lägre sjukfrånvaro. En utvärdering av projektet som pågår under perioden 7 januari 12 juli, kommer att ske senare under maj/juni månad. Den totala sjukfrånvaron 8,0% för samtliga anställda blev 4,1% fördelat med 7,0% 8,0% 2,2% på kort (1-14 dgr) 6,0% 7,0% och 1,9% på lång (>14 5,0% 6,0% dgr). Detta var en bit 4,0% 5,0% över målen på 1,7% resp. 1,5%. 3,0% 4,0% Framförallt har det konstaterats att bland de 1,0% 2,0% 3,0% 2,0% kollektiva är det förmiddagsskiftet som har 0,0% Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Genomsnitt 0,0% 1,0% haft en klart högre sjukfrånvaro. Kollektiva 7,3% 5,7% 3,9% 5,1% 5,6% Kollektiva 7,3% Kv 1 5,7% Kv 2 3,9% Kv 3 5,1% Kv 4 Genomsnitt 5,6% Förmiddagsskiftet står Tjänstemän 2,8% 1,4% 1,8% 2,9% 2,2% Tjänstemän 2,8% 1,4% 1,8% 2,9% 2,2% för 39,57% av korttidsfrånvaron följt av natt- Totalt 5,5% 3,8% 3,0% 4,1% 4,1% Totalt 5,5% 3,8% 3,0% 4,1% 4,1% skiftet med 28,51%, eftermiddagsskiftet 20,65% och slutligen dagtid som hade klart lägst med 11,27%. 35 Åldersfördelning Åldersfördelning 2012 Per den siste december var vi totalt 168 stycken anställda, varav 15 kvinnor. Av dessa 168 är fördelningen 90 kollektiva och 78 tjänstemän. Medelåldern på företaget var i snitt 42 år. Männens medelålder var 42 år och kvinnorna (som alltid något yngre) 40 år. Antal anställda / åldersgrupp Kvinnor Män

21 Anställningstid Den genomsnittliga anställningstiden på Polykemi är för närvarande 12 år och ligger ganska jämt fördelad mellan Kollektiva 12 år och Tjänstemän 13 år. Således en ganska stor skara trogna anställda. Personalomsättning Det varsel om uppsägning som lades den 4/6 och som under 2:a halvåret har verkställts har naturligtvis bidragit till en kraftig ökning av personalomsättningen. Siffran för 2012 hamnade slutligen på 13,05% varav uppsägningarna stod för 10,82%. Dessa borträknade blev siffran 2,23%, att jämföra mot 6,95% (2011) och 2,29% (2010). Patrik Andersson Antal anställda inom årsintervallen Anställningstid Totalt Kollektiva Tjänstemän Ystads nya köpcentra I Ystad har det öppnat en butik som säljer äkta män. Dit kan kvinnor gå för att finna sig en man. Vid ingången står följande instruktion: Du kan endast besöka denna butik en gång. Det är sex våningar med stigande pris på produkterna för varje våning. Du kan välja en produkt från en våning, eller så kan du välja att gå upp en trappa. Dock får du aldrig gå tillbaka ner en våning, bortsett från att lämna butiken. En kvinna går till butiken för att finna sig en man. På första våningen läser hon på en skylt: Första våningen: Dessa män har fast jobb. Hon är intresserad, men fortsätter ändå uppåt. Andra våningen: Dessa män har fast jobb och älskar barn. Det är bra, tänker hon, men jag vill ha mer än så. Hon fortsätter uppåt. Tredje våningen: Dessa män har fast jobb och älskar barn samt har ett extremt bra utseende. Jösses! tänker hon, men fortsätter uppåt. Fjärde våningen: Dessa män har fast jobb, älskar barn och ser sinnessjukt bra ut. Samt hjälper till med hushållsarbetet. Åååh! Underbart! Vad ska jag göra?! tänker hon, men går vidare uppåt. Femte våningen: Dessa män har fast jobb, älskar barn, ser sinnessjukt bra ut, hjälper till med hushållsarbetet och är mycket romantiska. Hon är såååå frestad men väljer att fortsätta till sista våningen. Sjätte våningen: Du är besökande nummer på denna våning. Det finns inga män på denna våning. Den existerar bara för att bevisa att det aldrig går att tillfredsställa kvinnor. Tack för besöket. För att undgå att bli beskylld för könsdiskriminering har butiksägaren öppnat en ny hustrubutik tvärs över gatan. Första våningen har kvinnor som älskar sex. Andra våningen har kvinnor som älskar sex, har pengar och tycker om öl. Våning tre, fyra, fem och sex har aldrig haft några besökare. Inskickad av Sven Karlsson, Skillinge

22 DSnart dags för dragning: u kan fortfarande gå med i Konstklubben! Boel Hugoson och PAX Sjöholm har verkligen inte legat på latsidan. De båda letar dagligen efter spännande konst som kan ge Polykemis Konstklubb ett intressant tillskott. Vi har hela tiden målet att hitta nationell och internationell konst på mycket hög nivå. Då gäller det att vara vaken och kolla in alla olika auktionssajter och gallerier, för att finna det bästa åt våra medlemmar, säger Boel och PAX. Ni som inte är med, kan fortfarande gå med i Konstklubben och vara med i konstutlottningen. Kontakta Patrik Andersson så hjälper han er att bli medlem, men ni måste skynda er, berättar Boel och PAX. När vi tittar på årets vinster är det rena rama kändisracet i konstvärlden. Eller vad sägs om original av Max Walter Svanberg, och Gustav Rudberg - den senare även kallad Spanien-Gustav. Att vi kan presentera original av två av Sveriges största konstnärer känns rent av lyxigt. I Malmö har det under året hållits en gigantisk stor utställning med verk av Max Walter Svanberg som drog storpublik. Gustav Rudberg har alltid varit mycket folkkär. Vi har en fantastisk akvarell som han målade i Spanien; så här ger han verkligen skäl för namnet Spanien-Gustav, berättar PAX. Kända namn! Andra konstnärer som verkar vara hämtade direkt ur ett konstnärslexikon är bl.a. Jörgen Fogelquist, CO Hultén, Peter Freudenthal, Friedrich Hundertwasser, Fernandez Arman, Ann Makander, Lennart Rohde, Bengt Lindström, Pierre-Marie Brisson, Alexandre Fassianos m.fl! Ja, listan verkar aldrig ta slut och det handlar enbart om erkänt viktiga konstnärer. Men även om namnen på de olika konstnärerna som är representerade i årets lottdragning är imponerande, så fortsätter Boel och PAX att leta. Ja, vi vill gärna hitta någon intressant skulptur och kanske någon annan överraskning, avslöjar Boel Hugoson. Hur är det då att vara ansvariga för Polykemis Konstklubb? Nu är det andra året och entusiasmen verkar fortfarande stor, eller? En stor förmån Det är ju egentligen en förmån att få arbeta med Konstklubben och inköp av konst. För PAX del är det helt normalt, med tanke på att han äger och driver Galleri Banken i Ingelstorp. Där är det ju även snart en stor Påskutställning, berättar Boel. Jag tycker det är spännande och inspirerande att tillsammans med PAX köpa in till Konstklubben. Jag tror vi kompletterar varandra bra, säger Boel. PAX han bara nickar och håller med. Ja, Boels tankar om balansen i inköpen av olika konstverk är viktiga. Olika medlemmar har olika smak och det gäller att kunna erbjuda ett attraktivt smörgåsbord. Jag hoppas att medlemmarna blir nöjda. I fjor fick vi i alla fall godkänt. Hoppas det är nöjda vinnare även i år, avslutar PAX. Ni som vill kolla in Galleri Banken och vad PAX håller på med i Ingelstorp kan gå in på: och kolla utbudet. Text: polynewsredaktionen Foto: Per-Axel PAX Sjöholm Dragning i konstlotteriet den 31 maj kl. 16. Välkomna! Bland vinsterna som lottas ut den 31 maj finner vi ett verk av Jörgen Fogelquist

23 Gustav Rudbergs finstämda akvarell är ett av de många intressanta konstverk som lottas ut den 31 maj! Gustav Rudberg ( ) föddes i Stockholm men växte huvudsakligen upp på Hven, där han också under sitt vuxna liv bodde och även målade under sommarhalvåret. Utbildningen skedde under 30-talet vid Konsthögskolorna i Köpenhamn hos Kraesten Iversen och senare i Stockholm hos Isac Grünewald. 40-talet tillbringades periodvis i Spanien. År 1949 bosatte Rudberg sig i Stockholm, dock var han ofta på resande fot. Exempelvis deltog han 1980 i en vetenskaplig expedition med isbrytaren Ymer i polarhavet norr om Svalbard och Grönland; en resa som dokumenterades med dagboksmålningar. På äldre dagar försämrades synen, vilket medförde att hans senare målningar och teckningar präglades mer av ögonblickets skärpa och starka färgkontraster än det tidigare ljusa och melankoliskt dova måleriet. På Auktionsmarknaden är han idag förknippad med stämningsfulla kustnära motiv. En typisk bild av Alexandre Fassianos, Grekland (född 1935). Grekisk målare och grafiker, som är en internationellt erkänd konstnär. Hans arbeten är klara och eleganta och avslöjar mystiken i gamla målningar. Hans siluetter är en härlig tribut till linjen och formen i de klassiska grekiska föremålen. Fassianos har vunnit framgångar vid utställningar i Aten, Paris, Milano, Genève, Sao Paulo och New York. Här är en carborundumetsning av internationellt välkände Pierre-Marie Brisson. Ann Makander Bildkonstnär och grafiker som är född 1954 i Malmö. Hon studerade på Forums målarskola Malmö , Konstskolan Brage Umeå och Konstakademien i Stockholm Hennes tidiga måleri var realistiskt, senare har formerna blivit mer organiska med djärva färgkompositioner. Separat och samlingsutställningar: Galleri Blanche Stockholm, Skövde Konsthall, Galleri Svenska Bilder Stockholm, Ystads Konstmuseum, Växjö Konsthall, Lundabiennalen 1987, Grafiktriennalen Liljevalchs Stockholm 1992, SAK Konstakademien Stockholm Offentlig utsmyckning: Stucco lustro till Televerket i Haninge, väggmålning Umeå flygplats, trappräcken i laminerat glas på S:t Görans sjukhus Stockholm, plåtmålningar på fasad till Möllebackshemmet i Åhus, Terrazzogolv och målning i entré på Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Bubblor komposition i laminerat glas till Tierps sjukhus Representerad: Statens Konstråd, Malmö Museum, Norrköping och Uppsala Konstmuséer, Länsmuséet Kristianstad, Skissernas museum Lund, samt Musée des Arts, Cholet, Frankrike. Bengt Lindström föddes 1925 i Jämtland och dog 2008 i Sundsvall. Han är känd som bildkonstnär och har haft stort genomslag med sitt pastost abstrakta spontanitetsmåleri med starka färger och förvridna ansikten. Lindström utbildade sig på Konstfack och gick i lära hos både Isaac Grünewald och Otte Sköld. Han studerade i såväl Köpenhamn som i Chicago och bodde under flera år i Paris, där han antogs vid både André Lhote och Fernand Légers målarskolor. Genom sitt intresse för färgernas inneboende kraft kom han under 1950-talet i kontakt med Cobra-gruppen i Frankrike. Lindström gjorde flera monumentala målningar och ett av hans enskilt största verk är silomålningen i Örebro. Han finns representerad på Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Museet i Stockholm och Göteborgs Konstmuseum

24 P olykemi får pris i Kina! CHINA Polykemi Kinas VD Magnus Lindahl är mycket stolt över priset. Det betyder mycket för alla medarbetare och hela företaget, säger Magnus Lindahl. Polykemi i Kina har tilldelats Suzhou Enterprise Famous Brand, vilket är den mest prestigefyllda utmärkelse ett företag kan få i kommunen Suzhou. Vid en högtidlig ceremoni delade representanter för Suzhou ut plaketten till medarbetarna på Polykemi i Kina. Polykemi i Kina har visat sig vara ett företag som uppfyller alla de höga krav vi kan ställa på ett företag. Polykemi arbetar utifrån tanke till färdig produkt. Verksamheten är helt klanderfri och har ett mycket gott anseende bland kunder och anställda. Polykemi är ett innovativt kunskapsföretag som tillgodoser marknadens krav på slutprodukter av absolut högsta världsklass. Regionen Suzhou har all anledning att vara stolt över Polykemi. Så löd delar av motiveringen till utmärkelsen. En annan viktig detalj är, att delstaten Suzhou med denna utmärkelse vill garantera att Polykemis produkter inte kopieras i regionen. Polykemis dotterbolag i Kina ligger i staden Kunshan som ingår i kommunen Suzhou. Vi startade upp verksamheten i Kina 2005 och invigde vår fabrik Att vi nu får denna utmärkelse betyder självklart mycket. Inte minst för alla våra anställda, säger Polykemis VD i Kina - Magnus Lindahl. Polykemi är ett familjeägt företag med drygt 200 anställda. På huvudkontoret i Ystad, Sverige, finns alla företagets övergripande funktioner, såsom försäljning, tekniskt kundstöd, inköp, administrativa stödfunktioner samt forskning och utveckling. I Kina, Kunshan, finns ett självständigt dotterbolag för försäljning, inköp och produktion. Till det kommer dessutom egna dotterbolag/ försäljningskontor i Danmark, Tyskland och Tjeckien. Polykemi har också agenter i stora delar av världen. Per-Axel PAX Sjöholm Ystad-Tryck AB. Tel

polynews Lite ur innehållet En styrelse i förändring... sid. 6 Nya hemsidan klar... sid. 10 Polykemi satsar på utbildning... sid.

polynews Lite ur innehållet En styrelse i förändring... sid. 6 Nya hemsidan klar... sid. 10 Polykemi satsar på utbildning... sid. polynews Nr 1 2009 Läs mer om julbordet på mittuppslaget... Lite ur innehållet En styrelse i förändring... sid. 6 Nya hemsidan klar... sid. 10 Polykemi satsar på utbildning... sid. 19 V d har ordet Jag,

Läs mer

polynews Lite ur innehållet Nr 1 2010 Julbord 2009 - Läs mer på sidan 12 Polykemi snabblevererar till Fiskars New Orleans

polynews Lite ur innehållet Nr 1 2010 Julbord 2009 - Läs mer på sidan 12 Polykemi snabblevererar till Fiskars New Orleans polynews Nr 1 2010 Julbord 2009 - Läs mer på sidan 12 Läs mer om Polykemis energibesparingar med Roland Persson i spetsen på sidan 20 Lite ur innehållet Polykemi snabblevererar till Fiskars New Orleans...

Läs mer

polynews Lite ur innehållet Snart dags för stor filmpremiär... Läs mer på sidan 17-19 Nr 1 2012

polynews Lite ur innehållet Snart dags för stor filmpremiär... Läs mer på sidan 17-19 Nr 1 2012 polynews Nr 1 2012 Snart dags för stor filmpremiär... Läs mer på sidan 17-19 Lite ur innehållet Polykemi ett av Skånes energieffektiva företag. sid. 4 City stolen... sid. 10 Julbordet 2011... sid. 12 Nytt

Läs mer

polynews Lite ur innehållet Nr 1 2015

polynews Lite ur innehållet Nr 1 2015 polynews Nr 1 2015 VD Ola Hugoson inledde och berättade om Polykemi inför intresserade enegioch klimatrådgivare från 24 kommuner. Läs mer på sidan 12. Så här såg det ut när tjejerna uppmanades att komma

Läs mer

polynews Lite ur innehållet Polykemis Sales Seminar Fler deltagare än någonsin!!! Nr 3 2012 Läs mer på sidan 12.

polynews Lite ur innehållet Polykemis Sales Seminar Fler deltagare än någonsin!!! Nr 3 2012 Läs mer på sidan 12. polynews Nr 3 2012 Polykemis Sales Seminar Fler deltagare än någonsin!!! Läs mer på sidan 12. Hela gänget från Polykemis Sales Seminar samlat! Lite ur innehållet Ny agent i Norge... sid. 6 Ny agent i Turkiet...

Läs mer

polynews Lite ur innehållet Kompounde Nr 2 2010 Läs mer om på en artikels om Polykemi Läs mer om Chinaplas på sidan 5.

polynews Lite ur innehållet Kompounde Nr 2 2010 Läs mer om på en artikels om Polykemi Läs mer om Chinaplas på sidan 5. polynews Nr 2 2010 Läs mer om Plastforums sa tsning på en artikels erie om Polykemi och kompound på sidan 14. 40 Plastforum år! nr 6 juni 2010 STÖr STA TiDn inge n FÖr ALL A SOM jobb Ar MED PL AST, GuM

Läs mer

polynews Lite ur innehållet Läs mer om Årets företagare på sidan 18 Nr 4 2010

polynews Lite ur innehållet Läs mer om Årets företagare på sidan 18 Nr 4 2010 polynews Nr 4 2010 Läs mer om Årets företagare på sidan 18 Lite ur innehållet Rondo Plast levererar till den första svanenmärkta stolen Julmarknadens historia... sid. 6... sid. 12 Rökfri arbetstid... -1-

Läs mer

polynews Lite ur innehållet Nr 2 2015 Polykemi vinnare igen!!! Läs mer på sidan 20.

polynews Lite ur innehållet Nr 2 2015 Polykemi vinnare igen!!! Läs mer på sidan 20. polynews Nr 2 2015 Polykemi vinnare igen!!! Läs mer på sidan 20. Malin Folkesson, Plastforum Lite ur innehållet Svenska Rondo levererar till Best recycled product 2015... sid. 5 10 år i backspegeln...

Läs mer

polynews Lite ur innehållet Elmiamässan... sid. 8 Årets leverantör hos Garo... sid. 9 Seminarium SCANFILL... sid. 16 Nr 2 2009 Läs mer på sidan 15

polynews Lite ur innehållet Elmiamässan... sid. 8 Årets leverantör hos Garo... sid. 9 Seminarium SCANFILL... sid. 16 Nr 2 2009 Läs mer på sidan 15 polynews Nr 2 2009 Läs mer på sidan 15 Lite ur innehållet Elmiamässan... sid. 8 Årets leverantör hos Garo... sid. 9 Seminarium SCANFILL... sid. 16 V d har ordet Låt aldrig framtiden störa Dig. Du kommer

Läs mer

polynews Lite ur innehållet Friande dom... sid. 8 Årets stora miljöpositiva åtgärd... sid. 14 Get your kicks on Route 66... sid.

polynews Lite ur innehållet Friande dom... sid. 8 Årets stora miljöpositiva åtgärd... sid. 14 Get your kicks on Route 66... sid. polynews Nr 4 2008 Läs mer om Fakumamässan på sidan 5 Lite ur innehållet Friande dom... sid. 8 Årets stora miljöpositiva åtgärd.... sid. 14 Get your kicks on Route 66... sid. 22 V d har ordet Den bästa

Läs mer

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN handlarna ARGANG 31 FOTO ALLAN KARLSSON Båtfärd mot hemligt mål Hemlighetsmakeri in i det sista när DE Kungälv skulle fira 20 år. Följ dem på festligheterna;

Läs mer

Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop

Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop text Louise Hertzberg, layout Anna Strandberg, maj 2008 Förord...5 Så kom det till...6 Siffror behöver en berättelse...9 Intervjuer med alla anställda

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

news Färgstark medarbetare drives visar sina alster Besöksrekord på Hägglundsdagen 04 Stor investering i CA-produktion 16

news Färgstark medarbetare drives visar sina alster Besöksrekord på Hägglundsdagen 04 Stor investering i CA-produktion 16 En informationstidning för anställda vid Bosch Rexroth i Mellansel 05 2011 drives news Färgstark medarbetare visar sina alster Besöksrekord på Hägglundsdagen 04 Stor investering i CA-produktion 16 2 Drives

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen A magazine EN TIDNING for FÖR employees ANSTÄLLDA VID VOLVO at LASTVAGNAR the tuve plant UMEÅ volvo #2 2009 HYTTEN ENERGIBESPARING! Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen av 2.300

Läs mer

Satsning på kvalitet en ljus idé

Satsning på kvalitet en ljus idé En Mitträcken liten rubrik räddar här. Rit laborei liv Olyckor på icke En liten Välbesökt rubrik här. åkarträff Rit laborei I slutet av november Även i år har årets sista tre Beaqui voleces bsanb caborem

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

uppsving lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda besparingar på Lidan Marine Högskolor och företag i samverkan skapar ökad Stora

uppsving lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda besparingar på Lidan Marine Högskolor och företag i samverkan skapar ökad Stora uppsving LÖNSAM OCH ROLIG KOMPETENSUTVECKLING Högskolor och företag i samverkan skapar ökad lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda Stora besparingar på Lidan Marine Bättre-kurs blev vändpunkt för

Läs mer

BÄST I VÄRLDEN. En enkel bok om framgångsrikt förbättringsarbete JOAKIM AHLSTRÖM

BÄST I VÄRLDEN. En enkel bok om framgångsrikt förbättringsarbete JOAKIM AHLSTRÖM BÄST I VÄRLDEN En enkel bok om framgångsrikt förbättringsarbete JOAKIM AHLSTRÖM BÄST I VÄRLDEN En enkel bok om framgångsrikt förbättringsarbete JOAKIM AHLSTRÖM BÄST I VÄRLDEN 1 2011 C2 Management AB Text:

Läs mer

Nr. 1 Maj 2012-26. årgång. Spräng Nytt. Årets Bergsprängare 2011. SprängNytt 1/2012 1

Nr. 1 Maj 2012-26. årgång. Spräng Nytt. Årets Bergsprängare 2011. SprängNytt 1/2012 1 Nr. 1 Maj 2012-26. årgång Spräng Nytt Årets Bergsprängare 2011 SprängNytt 1/2012 1 Norra Sverige Regionchef Ola Sällström 070-398 35 90 ola.sallstrom@orica.com Mellersta Sverige Regionchef Lars Frändberg

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Psykosocial arbetsmiljö på agendan! Peer Group: Med sikte mot en excellent nivå. Säkerhet i framkant på OKG. Operapedia O2s egna uppslagsverk

Psykosocial arbetsmiljö på agendan! Peer Group: Med sikte mot en excellent nivå. Säkerhet i framkant på OKG. Operapedia O2s egna uppslagsverk #3: MAJ 2015 Peer Group: Med sikte mot en excellent nivå Operapedia O2s egna uppslagsverk Psykosocial arbetsmiljö på agendan! RA3-15 nu kör vi! Säkerhet i framkant på OKG 1 När livet tar en oväntad vändning

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Tjänsteskrivelse BRUKARUNDERSÖKNING 2012 FÖRSÖRJNINGSSTÖD. 2014-01-02 Vår referens. Rickard Pettersson Socialbyråchef. rickard.pettersson@malmo.

Tjänsteskrivelse BRUKARUNDERSÖKNING 2012 FÖRSÖRJNINGSSTÖD. 2014-01-02 Vår referens. Rickard Pettersson Socialbyråchef. rickard.pettersson@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-01-02 Vår referens Rickard Pettersson Socialbyråchef Tjänsteskrivelse rickard.pettersson@malmo.se BRUKARUNDERSÖKNING 2012 FÖRSÖRJNINGSSTÖD SOFV-2014-1

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

Tänk om... Sunt förnuft. Enkla lösningar. Midroc 2.2012. Mer än du tror. ...tänk nytt, tänk önskat läge. lade grunden till Midroc

Tänk om... Sunt förnuft. Enkla lösningar. Midroc 2.2012. Mer än du tror. ...tänk nytt, tänk önskat läge. lade grunden till Midroc Midroc 2.2012 Mer än du tror Sunt förnuft lade grunden till Midroc Enkla lösningar ger stora resultat på Alucrom Tänk om......tänk nytt, tänk önskat läge Ledare Foto: Hans Berggren Innehåll Inledning Genom

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer