polynews Lite ur innehållet Nr Riksdagspolitiker besöker Polykemi. Läs mer på sidan 8.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "polynews Lite ur innehållet Nr 1 2013 Riksdagspolitiker besöker Polykemi. Läs mer på sidan 8."

Transkript

1 polynews Nr Riksdagspolitiker besöker Polykemi. Läs mer på sidan 8. Vår försäljningschef Mattias Persson tillsammans med riksdagspolitikern Boriana Åberg. Lite ur innehållet Verksamhetsutveckling Going for Gold... sid.4 Julbordet sid. 10 Stockholm Furniture and Light Fair sid. 16 Konstklubben... sid

2 V d har ordet Bakom molnen finns alltid solen! Fotograf: Dick Lindström, Ystad Med denna bomb redan i inledningen vill jag inte förleda läsaren till att tro att det är blå himmel och solsken i affärerna, men kanske dock sprida en gnutta hopp! Eftersom de senaste gångna 9 veckorna överlag visat på en förbättrad orderingång och fakturering än vad vi fick uppleva under andra halvåret 2012, så känns det som om att det faktiskt skall kunna bli en vår i år! Enligt vår egen bondepraktika ser första kvartalet ut på ett speciellt sätt! Vanligtvis är nivåerna för orderingång och fakturering de första veckorna efter nyår bra, eftersom de sannolikt påverkas positivt av sådant som inte beställts eller avropats före jul och årsbokslutet, medan situationen från och med sportlovsveckorna fram till påsk (v. 6-13) normalt är bland de svagaste veckorna på året. Glädjande är att i år verkar ( ta-i-trä ) denna tumregel inte stämma, utan inoch utflödet är bättre än förväntat Likaså är en del signaler från marknaden mera positiva än vad vi kanske hade vågat hoppas på så här tidigt på året och utan att kunna lova något, så är den allmänna känslan för 2013 mera positiv, än vad den de facto var under 2012 och därför tror jag på att vi får uppleva en muntrare VÅR och att vi har en fortsatt spännande framtid framför oss! En del av denna gemensamma framtid formas just nu av ett 50-tal medarbetare på företaget genom work-shops, gruppmöten, funderingar, diskussioner och förslag som genereras inom next step Going for Gold. Känslan av delaktighet, engagemang, vilja, kunskap och framtidstro till förbättringar, möjligheter och mera förståelse för helheten har nog aldrig varit större än vad denna grupp just nu genererar och för de medarbetare som ännu inte riktigt kommit i kontakt med effekterna av arbetet återstår förvisso en del väntan men framtiden kommer och det är snart. En sak är nämligen helt säker, om vi inte utnyttjar den inneboende viljan, kunskapen och engagemanget hos alla medarbetare så kommer vi inte heller att kunna nå fram till vår strävan om att ses som World Class Compounder. Vi kommer också att bli om- och ifrånsprungna av nya och befintliga kollegor i marknaden och detta känns inte som en utveckling vi vill medverka till! Jag vill därför påpeka att; det är härmed var och ens möjlighet och ansvar att efter egen förmåga och på bästa möjliga sätt medverka för att vi ska undvika just detta scenario. En av mina favoriter, Groucho Marx, påstod att detta gäller; Politiken är konsten att leta efter problem, hitta dem överallt, ställa fel diagnos och använda fel botemedel....men eftersom vi inte sysslar med politik så föreslår jag att vi gör tvärtom: Going for Gold är konsten att leta efter möjligheter, välja ut de mest förbättrande, ställa rätt diagnos och använda rätt medel för att uppnå målet. En intensiv, öppen och respektfull dialog och utbyte av idéer är utan tvekan det som fungerar bäst och som jag också tror att vi tillsammans kan skapa. Våga därför föra fram Dina åsikter, synpunkter och förslag till det allmänna forumet, närmsta chef eller varför inte via Polychannel/ Ovision och för Din hjälp att göra oss bättre tackar jag Dig så här i förhand för! And now for something completely different (stulet från Monty Python s Flying Circus) eller som det heter på svenska: nu över till något helt annat; Att livet och dagarna inte alltid blir som man har tänkt sig vet nog alla, men mest glad blir man när upplevelsen är av det positiva slaget, eller hur? - 2 -

3 Efter att personligen ha gjort en god satsning för att bli både konditionsoch styrkemässigt starkare i år än 2012 inför Kortvasan (30 km), fick jag fredagen den 22 februari uppleva en osannolik blandning av vemod, ensamhet och besvikelse i kombination med stolthet och glädje Detta kom sig av att jag 5 dagar tidigare hade misslyckats med att hålla stången mot de grasserande influensabakterierna och insjuknat med feber, värk, halsont m.m. och tvingades följa Boel, Vivi, Giggi, Milou, Inger, Marie, Per, Stefan och Lasse i Paradoxerna via Vasaloppets hemsida! Stoltheten och glädjen uppstod givetvis när alla hade gått i mål och på tider som fick förra årets att verka som om vi hade kört baklänges Stort grattis till alla! Men som YIF-are och Polykemiare ( dom som aldrig ger opp ) så kan jag redan nu lova att anmälan till Kortvasan 2014 kommer att göras så snart detta är möjligt, för revansch vill man ju ha och influensavaccinering skall jag komma ihåg till hösten! En odelat positiv och glad upplevelse fick jag genast veckan efter sjukdomen när jag fick en pratstund över en kopp kaffe med en av våra pensionärer, Nils- Erik Nisse Persson. Jag träffade honom utanför kontoret och kunde konstatera att humöret var på topp! Utöver att det var en sådan dag när vårsolen gjorde ett oväntat och kort gästframträdande, så kunde jag konstatera att Nisse gladdes över att rehabiliteringen efter det dubbla knäutbytet som han genomförde strax efter sin pensionering i fjor, verkligen har gått bra. Livslusten, glädjen och framtidstron var lika stark som jag minns att hans envishet var stor när det gällde att få rätt på en trilskande produktion, d.v.s. jättestor! Ett tydligt tecken på detta är att Nisse planerar för att ta upp sina långresor till Indien, Afrika eller något annat exotiskt ställe på jorden till Jul! Att det blir av, långt och lärorikt får nog anses som givet, liksom polynews önskan om god tur Innan det är dags för Jul 2013 ska vi uppleva många, förhoppningsvis positiva, händelser och en sådan är väl Påsken med sina traditioner och i en strävan om att inte bli för långrandig så ber jag på detta sätt Er alla att just ha en skön och GLAD PÅSK! Ola Hugoson polynews är en personaltidning för: POLYKEMI AB Box 14, YSTAD Tfn: Fax: E-post: SCANFILL AB Box 14, YSTAD Tfn: Fax: E-post: RONDO PLAST AB Box 97, YSTAD Tfn: Fax: E-post: polynews utkommer 4 ggr/år. Ansvarig utgivare: Ola Hugoson Redaktionskommittén: Nina Andersson, Kristofer Malmberg och Roger Espersson Notiser, artiklar etc. mottages tacksamt till redaktionskommittén. Skicka till Polykemi AB eller via e-post till:

4 V erksamhetsutveckling Going For Gold Det inledande mötet hölls på Lite Mer den 11 januari. I förra numret av polynews (nr 4/2012, sidan 20) informerade vi lite kort om vad som skulle hända i vårt fortsatta arbete med att utveckla vår verksamhet i - Going For Gold - anda. Efter starten den 11 januari då Ola slog an tonen att ingen medarbetare är oviktig eller viktigare än någon annan för att skapa annorlunda och konkurrenskraftiga lösningar för våra kunder, arbetade vi vidare med att säkerställa att alla deltagare erhöll en gemensam helhetsbild av hur våra olika processer (t.ex. arbetssätt, rutiner) ser ut och utförs i flödet från kundförfråga till utleverans. Denna genomgång tog cirka fyra fredagseftermiddagar i anspråk och lade en bra grund till det fortsatta utvecklingsarbetet i de tvärfunktionella grupperna, sex (6) stycken till antalet med 7-8 deltagare i varje. Här är det viktigt att varje deltagande ledare involverar alla sina medarbetare i det utvecklingsarbete som nu växer fram inom respektive grupper för att på så sätt kunna få ut mesta möjliga effekt av förslagen. Första avstämningen sker den 25 mars då företagsledningen får en kort redovisning av respektive grupp hur långt de har kommit i sina tankar och idéer kring förslag på förbättringsmöjligheter. Därefter fortsätter grupperna sitt arbete inför redovisningen den 20 maj då förslagen ska läggas fram och motiveras varför de ska genomföras. Här kommer vi gemensamt att hjälpas åt att göra nödvändiga prioriteringar av de redovisade förslagen för att orka med ett praktiskt genomförande tidigast under 2:a halvåret 2013, dock med undantag för dem som kan genomföras snabbt och med liten insats. Gå gärna in på intranätet (polychannel) och under Going For Gold så finner du presentationsmaterial m.m. Roland Heimby - 4 -

5 Fyra fredagseftermiddagar gick åt för att gå igenom våra olika processer. Körschema Going For Gold januari 8 februari 25 mars 20 maj Start Avstämning Redovisning Processgenomgång Tvärfunktionella grupper Tvärfunktionella grupper Fortsättning följer Här ser vi en av de tvärfunktionella arbetsgrupperna i arbete

6 Kvalitets- och miljömål - Måluppfyllelse under 2012 I nedan tabell redovisas resultaten för Polykemis och Rondos huvudsakliga verksamhetsmål. I många fall har vi uppnått de uppsatta målen. I de fall målet inte uppnåtts har åtgärder satts in och vi arbetar vidare med målet under Kvalitetsmål Mål Resultat Mätmetod: Personalomsättning: <=5 % 13,0 % Antal personer som slutat i relation till genomsnittligt antal anställda under året. Sjukfrånvaro: Kort <=2,0 % Lång <=1,5 % 2,2 % 1,9 % Totalt antal sjukdagar i relation till antal möjliga persondagar. Arbetsmiljömål: Antal: rehabskador <=1 tillbudsrapporter >20 1,5 16,5 Mätes via tillbuds och a-skaderapportering i skyddskommittén. Antal per 100 personer. Vinst (tkr) Polykemi: > Mätes genom Resultatrapport. Vinst (%) Polykemi: >6,1 % 3,1 % Mätes genom Resultatrapport. Vinst (tkr) Rondo: > Mätes genom Resultatrapport. Produktivitet: 505 kg 401 kg Antal producerade kilo från extrudrarna divideras med antalet insatta arbetstimmar. Interna kassationer: (% från fabrik) <=0,85 % 1,35 % Antal kassationskilo i relation till antal producerade kilon. Interna kassationer: (% i fabrik) <2,5 % 3,70 % Antal kassationskilo i relation till antal producerade kilon. Underhållskostnad: (öre/kg) <41,0 öre/kg 54,0 öre/kg Kostnad för allt underhåll fördelat per producerade kilon. Lager/transport: Transportkostnad (kr/kg) <0,65 kr/kg 0,69 kr/kg Transportkostnaden i genomsnitt för varje levererat kg material. Leveranssäkerhet i %: >96 % 95 % Leveranser i rätt tid. Konstruktion/utveckling: >=5 projekt 5 st >5 projekt som resulterar i ny produkt eller betydande förbättring av befintlig produkt. Inköpsavdelningen: <=67,0 % 65,6 % Jämförelse mot budgetrapport. Externa reklamationer: max 0,17 % 0,30 % Varuvärde i relation till faktureringsvärdet. Antal ext. reklamationer <0,65 st 0,92 st Antal reklamationer per producerade ton. per ton: Marknadsavdelning: ton ton Produktion och trading följs upp mot budgetrapport. Antal nya affärer Polykemi: >120 st 82 st Rondo: Antal externa <0,6 st 0,8 st Reklamationer per producerade ton. reklamationer Rondo: Antal klagomål <0,9 st 1,1 st Klagomål per producerade ton. Miljömål Mål Resultat Mätmetod: Produktionsspill klump/granulat Hanterad mängd återvunnen vara: Rondo Använd mängd återvunnen vara: Polykemi Energiförbrukning: Polykemi Rondo Vattenförbrukning: Polykemi Rondo Externa transporter: <=1,8 %. 3,0 % I relation till producerade ton. > ton ton Mätes genom Rondos resultatrapportering. >20 % 16,6 % Andelen återvunna material av totala mängden material i våra compounds. I relation till producerade ton. <0,390 MWh/ton 0,425 MWh/ton <0,30 MWh/ton 0,87 MWh/ton <0,75 m 3 /ton <2,2 m 3 /ton Samlastning i största möjliga utsträckning I relation till producerade ton. 0,73 m 3 /ton 1,34 m 3 /ton - Mäts ej. Vi arbetar med fler mål än de ovan redovisade. Vi har valt att presentera i urval, de intressantaste. Många av målen har vi arbetat med länge i vårt certifierade miljöarbete. Några av miljömålen har varit med ända sedan ISO14001 certifieringen Thomas Pettersson & Jörgen Andersson - 6 -

7 Haveri på huvudmotorn för knivtunnan på Ereman Haveriet berodde på att huvudmotorns lindningar hade brunnit. Vi fick montera bort motorn och skicka den till Elmotorservice här i Ystad på omlindning. Omlindning av en elmotor är en ganska avancerad och tidskrävande åtgärd så vi hade stillestånd i cirka en vecka. Motorn monterades på plats efter renoveringen och vi körde igång Ereman. Dagen efter så stannade den igen och efter felsökning konstaterade vi att styrningen till motorn var trasig. Vi hade en styrning som använts till en annan motor och efter omprogrammering av den kunde vi åter köra igång. Den styrning som var trasig är nu reparerad och ligger som reservdel på lagret. Göran Johansson Motorn lyfts här upp med hjälp av verkstadstrucken. Semesterförläggning 2013/2014 År Fredag Fredag Sommarsemester Måndag Fredag Måndag Torsdag Fredag Semester ATF 2013/ maj 07-jun vecka dec 27-dec 30-dec 02-jan 03-jan kvar kvar Fri- Skift A ATF ATF 20 dagar ATF ATF SEM SEM 3 0 fredag Skift B Frifredag Frifredag 20 dagar ATF ATF ATF ATF Frifredag 5 0 Skift C ATF ATF 20 dagar ATF ATF SEM SEM SEM 2 0 Dagtid ATF ATF 20 dagar ATF ATF SEM SEM SEM 2 0 Patrik Andersson - 7 -

8 Riksdagspolitiker besöker Polykemi Boriana Åberg, moderat riksdagspolitiker och ledamot av Näringsutskottet, besökte nyligen Polykemi. Det är viktigt att besöka företag för att få en dialog med näringslivsrepresentanter. Vi behöver verkligen entreprenörer i Sverige, som vågar satsa och ser framåt. Polykemi är ett familjeägt företag som har visat sig vara mycket framgångsrikt, berättar Boriana. Diskussionerna med ägarna Ola Hugoson, Lars Hugosson och försäljningschefen Mattias Persson gav mig många intressanta infallsvinklar, som jag tar med mig i mitt arbete som riksdagspolitiker. Dessutom kom det fram några direkt konkreta frågeställningar, berättar Boriana. Boriana Åberg är ordinarie riksdagsledamot sedan Tidigare var hon ersättare i riksdagen i två omgångar 2008 och Hon är invald i riksdag för Skåne läns södra valkrets. Vid samtalen med entreprenörer som Ola och Lars är det viktigt att få reda på vad de verkligen anser om företagarklimatet i Sverige. Jag tyckte att vi hade en mycket givande pratstund och jag fick konkreta frågeställningar. Berättigade frågor som jag skall undersöka. Jag lovar att återkomma med svar till Polykemis ägare inom några veckor, berättar Boriana Åberg. Boriana Åberg, moderat riksdagsledamot, besökte Polykemi och hade intressanta diskussioner med delägaren och VD:n Ola Hugoson. Det kom fram en hel del konkreta frågeställningar som jag nu också fått underlag till. Framförallt gäller det två frågor som jag finner mycket intressanta och anmärkningsvärda. Jag lovar att återkomma med svar till Polykemi, berättade Boriana Åberg. Vilka frågeställningar det gäller ville ingen avslöja. Men det kanske kan bli en intressant utveckling av våra samtal framöver, menade VD Ola Hugoson. Vilka frågeställningar det gäller ville inte Boriana och Ola Hugoson avslöja. Vi återkommer i den frågan när Boriana har tittat närmare på de konkreta frågeställningarna, säger Ola Hugoson, VD och delägare. Att samtalen var inspirerande intygar även Lars Hugosson och försäljningschef Mattias Persson: Vi hade möjlighet att mer ingående presentera Polykemi Group där förutom Polykemi även Scanfill, Rondo och Polykemi Kina ingår. Boriana var nyfiken och intresserad. Vi hade helt enkelt ett mycket givande samtal som förhoppningsvis kan få betydelse i framtiden, berättar Mattias Persson

9 Under besöket hann Boriana även med att besöka Polykemis utvecklingsavdelning. Det är imponerande att se hur Polykemi hela tiden utvecklas, men det är också intressant att grundfilosofin i företaget ändå är i stort densamma som när Hugo Jönsson startade företaget Dessutom är det extra spännande att familjeföretaget hela tiden tar sig an nya utmaningar i såväl Sverige som utomlands. Vi behöver verkligen företag som Polykemi, som hela tiden vågar satsa och ser framåt, underströk Boriana Åberg. Text och foto: Per-Axel PAX Sjöholm Boriana Åberg besökte även Polykemis utvecklingsavdelning under sitt besök. Försäljningschef Mattias Persson och VD Ola Hugoson informerade och svarade på frågor. Det är inspirerande att Polykemi hela tiden vågar satsa offensivt. Vi behöver fler företag som Polykemi, menade Boriana Åberg. Prioritering? Ett gäng supporters till det lokala fotbollslaget samlades utanför grindarna just före avspark och upptäckte att en av medlemmarna saknades. Ja, visst ja, nu kommer jag ihåg, sa en av dem. Fredrik sa någonting om att han skulle gifta sig idag vid halvtvå-tiden. Du skojar! sa en av de andra. Det skulle ju innebära att han inte skulle kunna vara här förrän i halvlek. Inskickad av Sven Karlsson, Skillinge BIDRAG EFTERLYSES! Då polynews är en personaltidning så skulle vi gärna vilja att fler anställda bidrog med roliga historier, kåserier, artiklar, reportage, händelser på Polykemi/Rondo/Scanfill eller något annat värt att veta som ni vill dela med er av, t.ex. en hobby. Bidragen tages tacksamt emot på Polykemi eller på följande adresser:

10 Het utbildning Intresserade åhörare: Roland Persson, Christer Borggren, Christian Andersson, Niclas Ståhlbrand och Asbjörn Jensen. Torsdagen den 7 februari hade vi företaget Eld Upphör här på Polykemi. Detta för att hålla en utbildning i hur vi ska jobba med heta arbeten. Utbildningen bestod av både teori och praktik. Detta är en utbildning som försäkringsbolagen kräver, för att man ska få göra Heta jobb i produktionen. Vi gick igenom: Ansvarsbiten Brandvaktsansvar Befogenheter Tillvägagångssätt vid heta arbeten Vi var två personer från Produktionsavdelningen och tre från Drift och Underhåll som utbildades. Vad är då ett hett arbete? Jo det är i stort sett alla arbete som skapar värme. Svetsning, kapning och värmepistol är naturligtvis heta arbete, men det kan även vara kapning med tigersåg eller borrning om dessa jobben skapar värme. Hur gick det då? Jodå, alla blev godkända med råge. Roland Persson

11 K valitets Resultat 2013 och miljömål Nytt år med nya och uppdaterade mål. Urvalet är gjort för att få med de mål som är intressantast för de flesta av oss. Varje år utförs ett mycket bra arbete med våra mål. Målen och målarbetet driver oss och vår utveckling framåt hela tiden, så att vi ständigt förbättras. Våra kvalitets- och miljömål för 2013 presenteras för respektive avdelning. Inköp Målområde Mål 2013 Vinst (tkr) tkr Vinst i % >3,1 % Personalkostnad kr/producerat kg <2,95 kr/kg Lager volym Råmaterial <5 000 ton Lager volym Färdigvara <4 000 ton Marknad/teknik Målområde Mål 2013 Uppfyllande av budget ton Antal kundbesök/aktiviteter st/år Antal nya affärer >100 st Volym nya affärer >4 200 ton Produktion tillverkning Polykemi Målområde Mål 2013 Externa inköp av omsättningen (baserat på 67,0 % snittpris försäljning) Andel återvunnet material >20 % Kvalité Målområde Mål 2013 Antal externa (Huvudmålet) reklamationer/ <0,65 st ton producerat material Externa reklamationer (Delmål) <0,17 % Varuvärde/faktureringsvärde Antal kundklagomål/synpunkter >0,65 % (antal klagomål/antal utlev.) Intern kassation (% från fabrik) <0,85 % Intern kassation (% i fabrik) <2,5 % Målområde Mål 2013 Personalkostnad <1,84 kr/kg Effektivitet >440 kg/h Tillverkningskostnad <2,94 kr/kg Produktionsspill <2,5 % Underhållskostnader <43,5 öre/kg Energiförbrukning <0,390 MWh/ton Vattenförbrukning <0,70 m 3 / ton Arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro <1,0 st (antal/100 personer) Olyckstillbud rapporterade >10 st (antal/100 personer) Lager & transport Målområde Mål 2013 Transportkostnad (kr/kg) <0,67 kr/kg Leveranssäkerhet (%) 96 % Konstruktion & utveckling Målområde Mål projekt som resulterar i en ny >5 st produkt eller en betydande förändring av befintlig produkt Marknadsavdelningens betyg på >6,0 utvecklingsavdelningen (skala 1-9) Marknadsavdelnings betyg på >7,0 kännedom (skala 1-9) Personal Målområde Mål 2013 Personalomsättning <3 % Sjukfrånvaro (korttidsfrånvaro <14 dagar) <2,0 % Sjukfrånvaro (långtidsfrånvaro >14 dagar) <1,5 % Arbetsmiljö - Antal rehabiliteringsskador 0 st Rondo Målområde Mål 2013 Vinst (tkr) >3 368 tkr Personalkostnad som del av bruttovinst <34,4 % Personalkostnad (Kr/producerat kg) 0,65 kr/kg Försäljningsvolym Totalt > ton Försäljning till Polykemi >5 000 ton Försäljning externt >5 720 ton Nya projekt (>50 ton) >20 st Produktionsspill <0,29 % Antal kundbesök / aktiviteter 80 st Antal externa reklamationer /1 000 ton <0,60 st producerat material Antal kundklagomål/synpunkter / <0,8 st ton producerat material Energiförbrukning Totalt <0,30 MWh/ton Energiförbrukning Extruder <0,70 MWh/ton Vattenförbrukning <2,0 m 3 /ton Mål är en viktig del av kvalitets- och miljöarbetet. Ständiga förbättringar arbetar vi alltid med, då detta är viktigt och krävs för överlevnad. Jörgen Andersson & Thomas Pettersson

12 Iulbordet

13 Marika Carlsson stod för underhållningen. Foto: Nina Andersson, Kristofer Malmberg och Roger Espersson

14 Same procedure as last year Som ni kan utläsa av rubriken så var det, även detta år, dags att dela ut gratifika-tionwer till trogna medarbetare samt gratulationer till dem i personalen som fyllt 50 och 60 år under Först ut var Roland Heimby, Tommy Andersson och Jonny Jönsson som tillsammans fyllde 180 år!!! 50 & 60-åringarna: Fr.v: Lars Hugosson, Magnus Nilsson, Lars Persson, Christer Borggren, Tommy Andersson, Jonny Jönsson, Roland Heimby och Jörgen Nilsson. Sen hade vi ett helt gäng 50-åringar; Jörgen Nilsson, Lars Hugosson, Lars Persson, Christer Borggren, Magnus Nilsson och Senad Besic. Därefter var det dags för gratifikationerna som delas ut för lång och trogen tjänst. Ola Hugoson var först ut med sina 30 år i företaget. Inte så långt därefter kom Stefan Lindell och Bengt-Göran Jönsson med sina 25 år. 20 år i företaget har Stefan Johansson, Niclas Ståhlbrand, Jörgen Andersson och Johan Svenmo arbetat. Sen kom det en hel klunga som jobbat på Polykemi i 15 år; Senad Besic, Torbjörn Malmros, Lars Andersson, Claes Mårtensson, Petter Schöld, Mattias Persson, Göran Olsson och Boel Hugoson. Därefter kom rookiesarna på 10 år; Fredrik Holst, Fredrik Nilsson, Henrik Eriksson, Martin Flymén, Fredrik Nyberg, Mersad Besic och Johan Sellgren. 30- och 20-års gratifikanter: Fr.v: Johan Svenmo, Ola Hugoson och Niclas Ståhlbrand. 15-års gratifikanter: Fr.v: Göran Olsson, Boel Hugoson, Mattias Persson, Claes Mårtensson och Petter Schöld. Efter allt detta, var det bara att hugga in på julbordet och njuta av underhållningen, och jag tror nog att jag talar för oss alla, när jag säger att det var både gott och trevligt! Text: Nina Andersson Foto: Kristofer Malmberg 10-års gratifikanter: Fr.v: Fredrik Holst, Fredrik Nilsson, Martin Flymén, Henrik Eriksson och Johan Sellgren

15 O peratörsunderhåll Praktisk genomgång i letandet av de åtgärder som kan skötas av maskinoperatören. På bilden syns fr.v: Kenth Dahlgren, Göran Johansson, Johan Sellgren, Dick Ahlert och med ryggen mot kameran Håkan Jacobsson. Efter att vi lärt oss operatörsunderhåll teoretiskt är det nu dags att tillämpa kunskaperna i praktiken. Det bygger på att en inventering görs för att hitta de eventuella åtgärder som kan skötas av operatören och som kan ingå som en del av de dagliga arbetsrutinerna. Det är viktigt att instruktioner skrivs till åtgärderna. Om en punkt är att läsa av ett värde så måste instrumentet adresseras och bör-värdet måste antecknas i instruktionen. Göran Johansson P ersonalförändringar Slutat Namn Anst. Form Avg. datum Fredrik Wernhoff Tillsvidare önskar vi på polynewsredaktionen

16 Stockholm Furniture and Light Fair 2013 I början utav februari besökte jag nordens största möbelmässa i Älvsjö; Stockholm Furniture and Light Fair Eftersom vi har börjat leverera en hel del material till möbelindustrin så var ett besök på denna mässa givet. P77 stolen där vår POLYfill GF3045 HC används. Extra roligt att se på mässan, var att stolar i våra material stod på första parkett i en hel del montrar. Kunder som Kinnarps, Lammhults möbler, Johanson Design, SBS(Håg), Foraform & Giroflex visade stolar med våra material och då främst tillverkade i vårt material POLYfill HC. Jag träffade även en del potentiella nya kunder som EFG och Malmstolen för att nämna några. En intressant mässa där man även ser en framtid för plastmöbler. Citystolen i närbild. Johan Sonesson

17 Foraforms Citystol där vår POLYfill GF5030 HC används. Kinnarps nya stol Xact där vi levererar POLYfill PPH GF8030 HC i svart, vitt, grönt, rött och blått

18 Processteknik och kvalitetsstyrning: Vakuum Det finns ett antal processvariabler som är viktiga att bemästra i vår compounderingsprocess, en av dessa är det vakuum som ska finnas i extruderns vakuumzon. Varje extruder är utrustad med en vakuumpump som har till uppgift att från den smälta plastmassan suga ut fukt, luft och gaser som i annat fall på olika sätt negativt kan påverka slutproduktens egenskaper. Ett dåligt vakuumtryck kan medföra att kunden får defekter i ytan på sina formsprutade detaljer och i vissa fall även påverka produktens hållfasthet. Det är därför viktigt att ha fungerande rutiner som säkerställer att vi kontinuerligt har ett bra vakuumtryck. För att detta ska fungera bra, så är det viktigt att ha ett fungerande samspel mellan produktionspersonal, och mekaniker. skiftledning Nytt, sedan en tid tillbaka, är att Jonas Nilsson fått ett särskilt ansvar och idag är den mekaniker som har till uppgift att samverka med produktion vad det gäller arbetet med vår vakuumteknik. Peter Åkesson Det är viktigt att vakuumpumpen är i god kondition, men det är också viktigt att rörsystem och kopplingar är täta. För felsökning använder vi läcksökare av samma typ som vi använder för att söka läckor i tryckluftssystem, inflikar Jonas Nilsson som är den mekaniker som ansvarar för vakuumteknik. Vad vi gör är att följa de trendkurvor som de kontinuerliga mätningarna ger oss och låter dessa fungera såsom indikatorer till ett förebyggande underhåll. När trendkurvan pekar mot ett underhållsbehov så kopplar vi in Jonas som säkerställer systemets prestanda, säger Markus Holm som är skiftledare

19 G rundläggande underhåll En givande utbildning Den 5 och 6 mars var Tomas Olsson och Torbjörn Svensson, från Drift och Underhåll, på en utbildning i Grundläggande underhåll som SKF höll. Detta är en utbildning som vänder sig till personal från produktionsoch underhållsavdelningar som arbetar med driftssäkerhetoch/eller effektivitetsfrågor. På bilden ser ni Torbjörn Svensson och Tomas Olsson. Vad var syftet med utbildningen, Torbjörn? Utbildningen ska ge deltagarna en förståelse för hur en väl fungerande underhållsverksamhet är uppbyggd och känna till de ingående beståndsdelarna. Tomas, vad omfattade utbildningen? Vi fick 2 dagars teoretisk genomgång och praktiska övningar inom en massa olika områden. Kan ni ge oss några exempel? Underhållsstrategi, förebyggande underhåll, nyckeltal, underhållsprogram, anläggningseffektivitet, driftssäkerhet, varför man bedriver underhåll och underhållssystemets uppbyggnad. Är ni nöjda med utbildningen? Ja, jättenöjda kommer det unisont från både Tomas och Torbjörn. Fler borde gå den här utbildningen för den är verkligen givande, understryker Tomas. Vad var mest intressant? Anläggningseffektivitet, speciellt den del av utbildningen som handlade om den totala utrustningseffektiviteten som beskrivs av TAKvärdena. TAK står för: * Tillgängligheten * Anläggningsutnyttjandet * Kvalitetsutbytet Dessa värden ger oss anläggningseffektiviteten (OEE - Overall Equipment Efficiency), berättar Torbjörn. Vad tycker du Tomas? Jo, jag håller med Torbjörn om att TAK-beräkningarna var det mest intressanta och användandet av dem här kommer säkerligen att leda både till högre effektivitet och högre driftssäkerhet. Där var dock mycket annat som var väldigt intressant. Bl.a. tittade vi på det här med LCC (Life Cycle cost) som är ett mått på ett systems eller en utrustnings samlade ekonomiska konsekvenser under hela dess livslängd, berättar Tomas. Ja, hela utbildningen var jättebra, utbrister Torbjörn lyriskt. Möjlig tillverkning Nina Andersson T A K OEE Tillgängligheten * * = effektivitet Anläggningsutnyttjandet Kvalitetsutbytet Anläggnings

20 P ersonalstatistik Sjukfrånvaro 2012 Under kvartal 4/2011 ökade sjukfrånvaron från 4,0% till 5,1%. Omräknat motsvarar ökningen cirka 2 personer och att totalt runt 10 personer är frånvarande varje arbetsdag för egen sjukdom. Tyvärr så fortsatte den höga frånvaron även under kvartal 1/2012 (5,5%). Sett till helåret har sjukfrånvaron på Polykemi sjunkit något jämfört med 2011, om än lite. För att bryta trenden beslutade vi att genomföra en förskjutning av skiftschemat med 1 timme framåt och detta påbörjades av skiftgående personal efter julledigheten. Att förmiddagspasset börjar kl. 06:30 istället för 05:30 innebär att man får längre nattsömn. Därutöver har även förmiddagsskiftet 1 timme kortare arbetstid jämfört Sjukfrånvaro 2012 Sjukfrånvaro 2012 med eftermiddagsskiftet som har motsvarande längre tid än tidigare. Vår förhoppning är att mer sömn under morgontimmarna och kortare förmiddag ska leda till piggare medarbetare och lägre sjukfrånvaro. En utvärdering av projektet som pågår under perioden 7 januari 12 juli, kommer att ske senare under maj/juni månad. Den totala sjukfrånvaron 8,0% för samtliga anställda blev 4,1% fördelat med 7,0% 8,0% 2,2% på kort (1-14 dgr) 6,0% 7,0% och 1,9% på lång (>14 5,0% 6,0% dgr). Detta var en bit 4,0% 5,0% över målen på 1,7% resp. 1,5%. 3,0% 4,0% Framförallt har det konstaterats att bland de 1,0% 2,0% 3,0% 2,0% kollektiva är det förmiddagsskiftet som har 0,0% Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Genomsnitt 0,0% 1,0% haft en klart högre sjukfrånvaro. Kollektiva 7,3% 5,7% 3,9% 5,1% 5,6% Kollektiva 7,3% Kv 1 5,7% Kv 2 3,9% Kv 3 5,1% Kv 4 Genomsnitt 5,6% Förmiddagsskiftet står Tjänstemän 2,8% 1,4% 1,8% 2,9% 2,2% Tjänstemän 2,8% 1,4% 1,8% 2,9% 2,2% för 39,57% av korttidsfrånvaron följt av natt- Totalt 5,5% 3,8% 3,0% 4,1% 4,1% Totalt 5,5% 3,8% 3,0% 4,1% 4,1% skiftet med 28,51%, eftermiddagsskiftet 20,65% och slutligen dagtid som hade klart lägst med 11,27%. 35 Åldersfördelning Åldersfördelning 2012 Per den siste december var vi totalt 168 stycken anställda, varav 15 kvinnor. Av dessa 168 är fördelningen 90 kollektiva och 78 tjänstemän. Medelåldern på företaget var i snitt 42 år. Männens medelålder var 42 år och kvinnorna (som alltid något yngre) 40 år. Antal anställda / åldersgrupp Kvinnor Män

21 Anställningstid Den genomsnittliga anställningstiden på Polykemi är för närvarande 12 år och ligger ganska jämt fördelad mellan Kollektiva 12 år och Tjänstemän 13 år. Således en ganska stor skara trogna anställda. Personalomsättning Det varsel om uppsägning som lades den 4/6 och som under 2:a halvåret har verkställts har naturligtvis bidragit till en kraftig ökning av personalomsättningen. Siffran för 2012 hamnade slutligen på 13,05% varav uppsägningarna stod för 10,82%. Dessa borträknade blev siffran 2,23%, att jämföra mot 6,95% (2011) och 2,29% (2010). Patrik Andersson Antal anställda inom årsintervallen Anställningstid Totalt Kollektiva Tjänstemän Ystads nya köpcentra I Ystad har det öppnat en butik som säljer äkta män. Dit kan kvinnor gå för att finna sig en man. Vid ingången står följande instruktion: Du kan endast besöka denna butik en gång. Det är sex våningar med stigande pris på produkterna för varje våning. Du kan välja en produkt från en våning, eller så kan du välja att gå upp en trappa. Dock får du aldrig gå tillbaka ner en våning, bortsett från att lämna butiken. En kvinna går till butiken för att finna sig en man. På första våningen läser hon på en skylt: Första våningen: Dessa män har fast jobb. Hon är intresserad, men fortsätter ändå uppåt. Andra våningen: Dessa män har fast jobb och älskar barn. Det är bra, tänker hon, men jag vill ha mer än så. Hon fortsätter uppåt. Tredje våningen: Dessa män har fast jobb och älskar barn samt har ett extremt bra utseende. Jösses! tänker hon, men fortsätter uppåt. Fjärde våningen: Dessa män har fast jobb, älskar barn och ser sinnessjukt bra ut. Samt hjälper till med hushållsarbetet. Åååh! Underbart! Vad ska jag göra?! tänker hon, men går vidare uppåt. Femte våningen: Dessa män har fast jobb, älskar barn, ser sinnessjukt bra ut, hjälper till med hushållsarbetet och är mycket romantiska. Hon är såååå frestad men väljer att fortsätta till sista våningen. Sjätte våningen: Du är besökande nummer på denna våning. Det finns inga män på denna våning. Den existerar bara för att bevisa att det aldrig går att tillfredsställa kvinnor. Tack för besöket. För att undgå att bli beskylld för könsdiskriminering har butiksägaren öppnat en ny hustrubutik tvärs över gatan. Första våningen har kvinnor som älskar sex. Andra våningen har kvinnor som älskar sex, har pengar och tycker om öl. Våning tre, fyra, fem och sex har aldrig haft några besökare. Inskickad av Sven Karlsson, Skillinge

22 DSnart dags för dragning: u kan fortfarande gå med i Konstklubben! Boel Hugoson och PAX Sjöholm har verkligen inte legat på latsidan. De båda letar dagligen efter spännande konst som kan ge Polykemis Konstklubb ett intressant tillskott. Vi har hela tiden målet att hitta nationell och internationell konst på mycket hög nivå. Då gäller det att vara vaken och kolla in alla olika auktionssajter och gallerier, för att finna det bästa åt våra medlemmar, säger Boel och PAX. Ni som inte är med, kan fortfarande gå med i Konstklubben och vara med i konstutlottningen. Kontakta Patrik Andersson så hjälper han er att bli medlem, men ni måste skynda er, berättar Boel och PAX. När vi tittar på årets vinster är det rena rama kändisracet i konstvärlden. Eller vad sägs om original av Max Walter Svanberg, och Gustav Rudberg - den senare även kallad Spanien-Gustav. Att vi kan presentera original av två av Sveriges största konstnärer känns rent av lyxigt. I Malmö har det under året hållits en gigantisk stor utställning med verk av Max Walter Svanberg som drog storpublik. Gustav Rudberg har alltid varit mycket folkkär. Vi har en fantastisk akvarell som han målade i Spanien; så här ger han verkligen skäl för namnet Spanien-Gustav, berättar PAX. Kända namn! Andra konstnärer som verkar vara hämtade direkt ur ett konstnärslexikon är bl.a. Jörgen Fogelquist, CO Hultén, Peter Freudenthal, Friedrich Hundertwasser, Fernandez Arman, Ann Makander, Lennart Rohde, Bengt Lindström, Pierre-Marie Brisson, Alexandre Fassianos m.fl! Ja, listan verkar aldrig ta slut och det handlar enbart om erkänt viktiga konstnärer. Men även om namnen på de olika konstnärerna som är representerade i årets lottdragning är imponerande, så fortsätter Boel och PAX att leta. Ja, vi vill gärna hitta någon intressant skulptur och kanske någon annan överraskning, avslöjar Boel Hugoson. Hur är det då att vara ansvariga för Polykemis Konstklubb? Nu är det andra året och entusiasmen verkar fortfarande stor, eller? En stor förmån Det är ju egentligen en förmån att få arbeta med Konstklubben och inköp av konst. För PAX del är det helt normalt, med tanke på att han äger och driver Galleri Banken i Ingelstorp. Där är det ju även snart en stor Påskutställning, berättar Boel. Jag tycker det är spännande och inspirerande att tillsammans med PAX köpa in till Konstklubben. Jag tror vi kompletterar varandra bra, säger Boel. PAX han bara nickar och håller med. Ja, Boels tankar om balansen i inköpen av olika konstverk är viktiga. Olika medlemmar har olika smak och det gäller att kunna erbjuda ett attraktivt smörgåsbord. Jag hoppas att medlemmarna blir nöjda. I fjor fick vi i alla fall godkänt. Hoppas det är nöjda vinnare även i år, avslutar PAX. Ni som vill kolla in Galleri Banken och vad PAX håller på med i Ingelstorp kan gå in på: och kolla utbudet. Text: polynewsredaktionen Foto: Per-Axel PAX Sjöholm Dragning i konstlotteriet den 31 maj kl. 16. Välkomna! Bland vinsterna som lottas ut den 31 maj finner vi ett verk av Jörgen Fogelquist

23 Gustav Rudbergs finstämda akvarell är ett av de många intressanta konstverk som lottas ut den 31 maj! Gustav Rudberg ( ) föddes i Stockholm men växte huvudsakligen upp på Hven, där han också under sitt vuxna liv bodde och även målade under sommarhalvåret. Utbildningen skedde under 30-talet vid Konsthögskolorna i Köpenhamn hos Kraesten Iversen och senare i Stockholm hos Isac Grünewald. 40-talet tillbringades periodvis i Spanien. År 1949 bosatte Rudberg sig i Stockholm, dock var han ofta på resande fot. Exempelvis deltog han 1980 i en vetenskaplig expedition med isbrytaren Ymer i polarhavet norr om Svalbard och Grönland; en resa som dokumenterades med dagboksmålningar. På äldre dagar försämrades synen, vilket medförde att hans senare målningar och teckningar präglades mer av ögonblickets skärpa och starka färgkontraster än det tidigare ljusa och melankoliskt dova måleriet. På Auktionsmarknaden är han idag förknippad med stämningsfulla kustnära motiv. En typisk bild av Alexandre Fassianos, Grekland (född 1935). Grekisk målare och grafiker, som är en internationellt erkänd konstnär. Hans arbeten är klara och eleganta och avslöjar mystiken i gamla målningar. Hans siluetter är en härlig tribut till linjen och formen i de klassiska grekiska föremålen. Fassianos har vunnit framgångar vid utställningar i Aten, Paris, Milano, Genève, Sao Paulo och New York. Här är en carborundumetsning av internationellt välkände Pierre-Marie Brisson. Ann Makander Bildkonstnär och grafiker som är född 1954 i Malmö. Hon studerade på Forums målarskola Malmö , Konstskolan Brage Umeå och Konstakademien i Stockholm Hennes tidiga måleri var realistiskt, senare har formerna blivit mer organiska med djärva färgkompositioner. Separat och samlingsutställningar: Galleri Blanche Stockholm, Skövde Konsthall, Galleri Svenska Bilder Stockholm, Ystads Konstmuseum, Växjö Konsthall, Lundabiennalen 1987, Grafiktriennalen Liljevalchs Stockholm 1992, SAK Konstakademien Stockholm Offentlig utsmyckning: Stucco lustro till Televerket i Haninge, väggmålning Umeå flygplats, trappräcken i laminerat glas på S:t Görans sjukhus Stockholm, plåtmålningar på fasad till Möllebackshemmet i Åhus, Terrazzogolv och målning i entré på Akademiska Sjukhuset i Uppsala, Bubblor komposition i laminerat glas till Tierps sjukhus Representerad: Statens Konstråd, Malmö Museum, Norrköping och Uppsala Konstmuséer, Länsmuséet Kristianstad, Skissernas museum Lund, samt Musée des Arts, Cholet, Frankrike. Bengt Lindström föddes 1925 i Jämtland och dog 2008 i Sundsvall. Han är känd som bildkonstnär och har haft stort genomslag med sitt pastost abstrakta spontanitetsmåleri med starka färger och förvridna ansikten. Lindström utbildade sig på Konstfack och gick i lära hos både Isaac Grünewald och Otte Sköld. Han studerade i såväl Köpenhamn som i Chicago och bodde under flera år i Paris, där han antogs vid både André Lhote och Fernand Légers målarskolor. Genom sitt intresse för färgernas inneboende kraft kom han under 1950-talet i kontakt med Cobra-gruppen i Frankrike. Lindström gjorde flera monumentala målningar och ett av hans enskilt största verk är silomålningen i Örebro. Han finns representerad på Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Museet i Stockholm och Göteborgs Konstmuseum

24 P olykemi får pris i Kina! CHINA Polykemi Kinas VD Magnus Lindahl är mycket stolt över priset. Det betyder mycket för alla medarbetare och hela företaget, säger Magnus Lindahl. Polykemi i Kina har tilldelats Suzhou Enterprise Famous Brand, vilket är den mest prestigefyllda utmärkelse ett företag kan få i kommunen Suzhou. Vid en högtidlig ceremoni delade representanter för Suzhou ut plaketten till medarbetarna på Polykemi i Kina. Polykemi i Kina har visat sig vara ett företag som uppfyller alla de höga krav vi kan ställa på ett företag. Polykemi arbetar utifrån tanke till färdig produkt. Verksamheten är helt klanderfri och har ett mycket gott anseende bland kunder och anställda. Polykemi är ett innovativt kunskapsföretag som tillgodoser marknadens krav på slutprodukter av absolut högsta världsklass. Regionen Suzhou har all anledning att vara stolt över Polykemi. Så löd delar av motiveringen till utmärkelsen. En annan viktig detalj är, att delstaten Suzhou med denna utmärkelse vill garantera att Polykemis produkter inte kopieras i regionen. Polykemis dotterbolag i Kina ligger i staden Kunshan som ingår i kommunen Suzhou. Vi startade upp verksamheten i Kina 2005 och invigde vår fabrik Att vi nu får denna utmärkelse betyder självklart mycket. Inte minst för alla våra anställda, säger Polykemis VD i Kina - Magnus Lindahl. Polykemi är ett familjeägt företag med drygt 200 anställda. På huvudkontoret i Ystad, Sverige, finns alla företagets övergripande funktioner, såsom försäljning, tekniskt kundstöd, inköp, administrativa stödfunktioner samt forskning och utveckling. I Kina, Kunshan, finns ett självständigt dotterbolag för försäljning, inköp och produktion. Till det kommer dessutom egna dotterbolag/ försäljningskontor i Danmark, Tyskland och Tjeckien. Polykemi har också agenter i stora delar av världen. Per-Axel PAX Sjöholm Ystad-Tryck AB. Tel

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008

En modern klassiker 6.10 2007-6.1 2008 Det finns restaurang, café och espressobar i museet. Det finns plats för att sitta och äta matsäck på plan 1. Dit kommer man genom ingången som ligger mot vattnet. 30 personer får plats. Det går inte att

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

Effektivisering av det förebyggande underhållet

Effektivisering av det förebyggande underhållet Effektivisering av det förebyggande underhållet Vi har härmed nöjet att presentera följande beskrivning av utbildningsinsatser i Effektivisering av det förebyggande underhållet. Bakgrund Utbildningen är

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

0733-375468 Flommen 2. 0706-698857 0733-374717 Hässlegården Patrik Fröderberg Poppe.jennie@gmail.com 0768-650211 Kristianstad

0733-375468 Flommen 2. 0706-698857 0733-374717 Hässlegården Patrik Fröderberg Poppe.jennie@gmail.com 0768-650211 Kristianstad 2014 Kontaktpersoner Email Tel.nr Abbekås Lasse Stark klubbchef@abbekasgk.se 0705-813135 Araslöv Mats Persson mp@t-kartor.se 0733-206818 Assartorp Rasmus Fransson Rasmus.fransson@malmoaviation.se 0702-626991

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK Tack vare bidrag från Er fick jag under hösten 2012 möjlighet att genomföra en åtta veckors praktik hos Nancy Britton, tapetserarkonservator, på Metropolitan

Läs mer

Vuoden taiteilija 2009 Merkkivuonna 1809. rkesåret ret 1809

Vuoden taiteilija 2009 Merkkivuonna 1809. rkesåret ret 1809 S U O M I A R T Vuoden taiteilija 2009 Merkkivuonna 1809 Årets konstnär r 2009 under MärkesM rkesåret ret 1809 Kulturhuset, Stockholm, 2009-05-14 Finalen S U O M I A R T S U O M I A R T Jury Selma Green,

Läs mer

Kenneth Gustavsson. Thomas Wågström. Åke Arenhill. Ulrika Linder 6/7-4/8 2013

Kenneth Gustavsson. Thomas Wågström. Åke Arenhill. Ulrika Linder 6/7-4/8 2013 GALLERI FINAL STÄLLER UT I BÄSTEKILLE Kenneth Gustavsson FOTO Thomas Wågström FOTO Åke Arenhill ILLUSTRATIONER Ulrika Linder TECKNINGAR 6/7-4/8 2013 vernissage lördagen den 6 juli kl 11-17 PER LINDSTRÖM,

Läs mer

Om du inte kunde misslyckas, hur stort skulle du då drömma?

Om du inte kunde misslyckas, hur stort skulle du då drömma? Börja Drömma Belöningar & Erkännanden Om du inte kunde misslyckas, hur stort skulle du då drömma? Detta är bara början! Medan du bygger din Vemmaverksamhet, skapar du även din berättelse och sätter exempel

Läs mer

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair TOOLS Momentum kursprogram 2012 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Service av pumpar Operatörstyrt underhåll Kursprogram 2012 Rätt produkt, rätt monterad

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN

ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN Stockholm, 3 juli 2013 ABSOLUT PASSION FÖR DEM SAMMAN Hängivna fans från hela världen träffades i Stockholm för att hylla ett uppskattat varumärke. Skulle du vara beredd att resa över 1 300 mil fem gånger

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

Eget företag - Dröm och verklighet

Eget företag - Dröm och verklighet Eget företag - Dröm och verklighet Ingela Gabrielsson Privatekonom 2009-08-27 Om undersökningen För att öka förståelsen för drömmen om att starta eget och för verkligheten har Nordea Private Banking valt

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 1 Bygga din berättelse och bildens koncept 2 Förberedelser 3 Fotografering 4 Avancerat digitalt hantverk 5 Visning och leverans För att skapa ett unikt konstverk berättandes

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM PLATS 04 TILLVÄXTPROCENT 81,10 % Framtiden är fortfarande här Sveriges elfte bästa arbetsplats. Det är bra. Men det duger inte för Framtiden i framtiden. Kanske är det därför tillväxten fortsätter. VD

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm

LONE LARSEN. Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm LONE LARSEN Född 1955 bor och verkar i Höganäs Autodidakt UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT I URVAL. 2007 Corpus Galleri Mårtenson & Persson, Stockholm 2006 Galleri Mårtenson & Persson. Båstad Dunkers Kulturhus.

Läs mer

furniture in time presented by Hans K

furniture in time presented by Hans K furniture in time presented by Hans K Rötter från Hyssna - från Hyssna till ett framgångsrikt internationellt möbelproducerande designföretag För den som är intresserad av möbler väcker namnet Hyssna direkt

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 TEXT: Rikard Lehmann. FOTO: Hampus Brefelt, The Studio, Malmö Vänd blad Fair Trade - ett vinnarekoncept för Paula och Kajsa i Terre de Femmes Det skiljer

Läs mer

Vill du vara med? Kontakt & frågor

Vill du vara med? Kontakt & frågor Vill du vara med? Är du yrkesverksam konstnär/konsthantverkare och vill vara med på webbplatsen Konst i Örebro län är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom att fylla i formulären Examen/meriter

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Galleri Final ställer ut i

Galleri Final ställer ut i 5-ÅRS JUBILEUM Galleri Final ställer ut i Henrik Johansson, olja på duk BÄSTEKILLE 3/4-6/4, 11/4-12/4 2015 Välkommen till Galleri Finals påskutställning i FABRIKEN Bästekille Vi säger det varje år, vår

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Kursplan för konstskolan 2 år

Kursplan för konstskolan 2 år Kursplan för konstskolan 2 år Konstskolan ger en allsidig grundutbildning och ger goda färdigheter inom det konstnärliga området, vad gäller två- och tredimensionell gestaltning. Är högskoleförberedande.

Läs mer

polynews Lite ur innehållet Nr 1 2011 Läs mer om Scanfills nyinvestering på sidan 16. Polykemi uppmärksammas Julbordet Extruder 16... ... sid.

polynews Lite ur innehållet Nr 1 2011 Läs mer om Scanfills nyinvestering på sidan 16. Polykemi uppmärksammas Julbordet Extruder 16... ... sid. polynews Nr 1 2011 Läs mer om Scanfills nyinvestering på sidan 16. Lite ur innehållet Polykemi uppmärksammas Julbordet... sid. 11... sid. 12-13 Extruder 16... -1- sid. 23 Foto: Per-Axel PAX Sjöholm V d

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70

Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 Karlavägen 20, 11431 Stockholm / Påarpsvägen 444, 26994 Båstad +46 8 660 68 02 / +46 431 36 00 10 / +46 709 36 00 70 LG Lundberg. Född 1938. Bor och verkar i Stockholm. Separatutställningar i urval 2011

Läs mer

Willefonden. Wilhelm Foundation

Willefonden. Wilhelm Foundation Wilhelm Foundation Willefonden Utomlands kallar vi Willefonden för Wilhelm Foundation För att Willefonden ska kunna hjälpa barnen med odiagnostiserade hjärnsjukdomar behöver vi visa upp och berätta om

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars Utställningstider 2011 5 mars 20 mars Amatörvinnarna 2009, Höglandet 26 mars 10 april Matz Nordell, Kalmar 12 november 27 november Åsa Lindsjö och Kristina Karlsson, Nässjö 10 december 8 januari (2012)

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster 2015-07-03 Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster Foto: Håkan Hedqvist Hej! Lite sent på året kommer det första Informationsbladet för 2015. Sommaren i år är även den sen men nu äntligen

Läs mer

Workshop 00:Almestrand Nina Söderström Malin Sörman Maria Hager Under åren 1999 2000 genomförde jag min andra fotografiska workshop på ett behandlingshem för mammor och deras barn. Hemmets uppgift är att

Läs mer

KONSTNATTA X 14 KONSTNÄRER

KONSTNATTA X 14 KONSTNÄRER KONSTNATTA X 14 KONSTNÄRER 1/14 högskola arbeten från ika teman: ten i en vuxen små delar ar olika vävar Minnesbilder Jeanette Carlsson Keramiker Keramiklärare, Mullsjö folkhögskola På GALLERI 2åar visar

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Alla dina fördelar hos IWAKI

Alla dina fördelar hos IWAKI Extremt driftsäker Magnetkoppling absolut tät Inga kostnader för axeltätningar Torrkörningssäker 100% kemisk resistens Miljövänlig Alla dina fördelar hos IWAKI Mr. Fujinakas geniala ide På 60 talet utvecklade

Läs mer

polynews Lite ur innehållet Snart dags för stor filmpremiär... Läs mer på sidan 17-19 Nr 1 2012

polynews Lite ur innehållet Snart dags för stor filmpremiär... Läs mer på sidan 17-19 Nr 1 2012 polynews Nr 1 2012 Snart dags för stor filmpremiär... Läs mer på sidan 17-19 Lite ur innehållet Polykemi ett av Skånes energieffektiva företag. sid. 4 City stolen... sid. 10 Julbordet 2011... sid. 12 Nytt

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

Studieresa Till EU-parlamentet

Studieresa Till EU-parlamentet Studieresa Till EU-parlamentet När våren fortfarande var i full blom gjorde DHR i Borås en studieresa till Bryssel. Man fick träffa politiker och på plats studera hur man arbetar för tillgänglighet. Med

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2013-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande Styret Ordf. Magnus Norberg Sekr. Nellie-Kim Millbourn Mattias Spelmans Ida Pettersson Sebastian Levin Stefan Karlsson Emma

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 5-2013

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 5-2013 1 (8) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 5-2013 2013-10-01 (20.30-22.30) Telefonmöte Deltagare SVEMO Anders Tibbling Peter Alfredsson Nils Granath Lars Nyberg Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande 1 MÖTETS

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

En presentation av vår serviceorganisation

En presentation av vår serviceorganisation En presentation av vår serviceorganisation Customer Service Vi ger dig verktygen för en bättre produktion Mattias Johansson Servicekoordinator Tel 0325-61 96 74 Mobil 0708-31 21 11 mattias.johansson@aptgroup.com

Läs mer

polynews Lite ur innehållet En styrelse i förändring... sid. 6 Nya hemsidan klar... sid. 10 Polykemi satsar på utbildning... sid.

polynews Lite ur innehållet En styrelse i förändring... sid. 6 Nya hemsidan klar... sid. 10 Polykemi satsar på utbildning... sid. polynews Nr 1 2009 Läs mer om julbordet på mittuppslaget... Lite ur innehållet En styrelse i förändring... sid. 6 Nya hemsidan klar... sid. 10 Polykemi satsar på utbildning... sid. 19 V d har ordet Jag,

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

Praktikantprogram 2010

Praktikantprogram 2010 Praktikantprogram 2010 Inledning Svensk Fastighetsförmedling i sydvästra Skåne skapar nu en ny möjlighet för en utvald skara mäklarstudenter. Det är inte en traditionell mäklarpraktik där du går bredvid

Läs mer

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner

[Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Innehåll] Sida 2, Sida 3 - Persona Sida 4, Sida 5 - Persona Walk-Through Sida 6 - Reflektioner [Rune Tennesmed] [Göran Hultgren] Profil Kön Ålder Arbete/roll [Kund] [Man] [46 år] [Sågverksoperatör] Personlighet

Läs mer

- - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS

- - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS - - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS 1 - - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM Region Skåne vill att det ska finnas

Läs mer

Gör bra, få bra. Styrande dokument Redovisande dokument Hantering av avvikande produkter/tjänster Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder

Gör bra, få bra. Styrande dokument Redovisande dokument Hantering av avvikande produkter/tjänster Korrigerande åtgärder Förebyggande åtgärder Gör bra, få bra Detta dokument utgör Data Networks VBY ABs kvalitets och miljöledningssystem och innehåller information om hur vi arbetar med kvalitet och miljö. Dokumentet motsvarar kraven i aktuell ISO

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

P E D E R J O SE. O N Färg Linje Yta1

P E D E R J O SE. O N Färg Linje Yta1 P E D E R J O SE F SS O N Färg Linje Yta1 Peder Josefsson Färg Linje Yta 22 augusti - 18 oktober 2015 2 3 Beroendeframkallande linjer Linjen är det mest grundläggande elementet för den som vill kommunicera

Läs mer

VI SERVAR MÄNNISKOR OCH DERAS MASKINER

VI SERVAR MÄNNISKOR OCH DERAS MASKINER VI SERVAR MÄNNISKOR OCH DERAS MASKINER MED SERVICEAVTAL HAR DU ALLTID DESSA FÖRMÅNER: RABATT PÅ TIMDEBITERINGEN VID FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL RABATT PÅ RESERVDELAR SOM FÖRBRUKAS VID FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar.

Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. PROGRAM HÖST 2014 Konstens vecka 26 september 5 oktober 2014 Arrangemang i hela länet med konstutställningar och föreläsningar. Fredag 26 september kl 16, Stjärntorget Invigning av Konstens vecka Tal och

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM Jaume Plensa, Barcelona (f. 1955) Jaume Plensa tillhör de mest uppmärksammade skulptörerna internationellt efter sin Crown Fountain i Millenium Park i Chicago,

Läs mer

1 (6) Sida. 2013-04-15 Datum. Scandinavia

1 (6) Sida. 2013-04-15 Datum. Scandinavia 1 (6) Sida GÖTEBORG Deltagarna samlade utanför GöteborgsOperan Foto: Lars-Göran Sander, Fluid Scandinavia Rickard Sjöblom och Henrik Smedjegård, årets organisatörer för Hydraulikdagarna. 2 (6) Sida SSG

Läs mer

Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3

Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3 1 (7) Internationellt certifierad Passivhusexpert Kurstillfälle 3 1. Varför har du valt att gå den här internationella utbildningen? 2. Vad hade du för förväntningar på utbildningen? 3. Är dina förväntningar

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna Lättläst vuxna Välkommen till Moderna Museet! På Moderna Museet finns konst från sent 1800-tal fram till idag. I samlingen finns ca 130 000 konstverk. Det finns till exempel 5000 målningar och 100 000

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Ensemble. Hasse Andersson. Micke Andersen. Emelie Bengtsson. Martina Olofsson. Mats Olofsson. Göran Cronholm. Jeannette Storm.

Ensemble. Hasse Andersson. Micke Andersen. Emelie Bengtsson. Martina Olofsson. Mats Olofsson. Göran Cronholm. Jeannette Storm. Ensemble Micke Andersen Martina Olofsson Emelie Bengtsson Göran Cronholm Mats Olofsson Hasse Andersson Jeannette Storm Rosita Elfving Pelle Svensson Jessica Persson Ingen publik ingen revy 1987 träffades

Läs mer

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande 13 Energi och miljö Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? grundläggande fördjupning Anpassade miljöutbildningar 14 Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt

Läs mer

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något?

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

KONST I KVARN 2015 23:e sommaren i rad Du och din utställning Du själv (el er en representant för dig) har huvudansvaret

KONST I KVARN 2015 23:e sommaren i rad Du och din utställning Du själv (el er en representant för dig) har huvudansvaret KONST I KVARN 2015 23:e sommaren i rad Konst hela sommaren i unik miljö i en gammal kvarnbyggnad vid Vindelälvens strand. Ca 15000 besök varje sommar. En utställning med bildkonstnärer och bildskapare.

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Vinterlägret, Åhus 4 000 700 SSM, Blekinge + läger 8 000 1 575 (575 enbart SSM) Unionsmatch, Norge 4 000 1 400 Breddläger Glimåkra 40 000 1 400

Vinterlägret, Åhus 4 000 700 SSM, Blekinge + läger 8 000 1 575 (575 enbart SSM) Unionsmatch, Norge 4 000 1 400 Breddläger Glimåkra 40 000 1 400 Välkommen till höstens Ungdomsledarkonferens Lör6 dec 2014 Dagordning 1. Öppnande av mötet 2. Presentation samt genomgång av dagordning 3. Genomgång av årets verksamhet 4. Verksamhetsplan 2015 5. Uppföljare

Läs mer

DESIGN ARKITEKTUR INREDNING KONST MEDIAPACK

DESIGN ARKITEKTUR INREDNING KONST MEDIAPACK DESIGN ARKITEKTUR INREDNING KONST MEDIAPACK 2015 . Grattis Residence! JAG HAR FÖRMÅNEN ATT jobba på en tidning som skiljer sig från mängden. Sedan starten för 15 år sedan har vi konstant tänjt gränserna

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar inom projektet Ung kommunikation Syftet med arbetet var att utvärdera en utbildningsplattform som pedagogiskt hjälpmedel, dels med avseende på vad det

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Karriär inom Akelius. Gå med i vårt team

Karriär inom Akelius. Gå med i vårt team Karriär inom Akelius Gå med i vårt team Akeliusgruppen Om oss Historia Akelius äger, förvaltar, uppgraderar och utvecklar bostadsfastigheter. Företaget äger fler än 50 000 lägenheter i storstäder i Sverige,

Läs mer